Searching UNO with IMS CWB


Frekvensopplysninger felt

Korpus Informant Alder Kjønn Skoletype Sted Fars nasj. Mors nasj. Fremmedspråk


Word 1 Word 2 Word 3
Minusord Minusord Minusord
Ikke
Filnavn:


List KWIC context (char) Sound (sec) lines
per page
Case insensitive
Left Right Left Right