Avdelingen Uni Digial eksisterer ikke lenger.

Deler av aktiviteten forsetter i
Gruppe for språk og språkteknologi ved avdelingen Uni Research Computing
og
Teknologi for praksis ved avdelingen Uni Research Helse

Se også Wittgensteinarkivet ved UiB

De historiske sider er tilgjengelig fra Internet Archive