Søk i tagget ordmateriale (IKKE TILGJENGELIG pr. 13.06.14)

Grunnlaget er ordklassetaggete avistekster fra 2004 (ca. 48 millioner løpende ord). For opplysninger om ordklasser og trekk se her.

Søket gir tilbake en rangliste med frekvenser (uten kontekst). Det kan ta 1-2 minutter.

Det kan brukes regulære uttrykk i feltene (.* for trunkering til venstre eller høyre, opplysninger i feltet "trekk" trunkeres ikke)

Ord Lemma Ordklasse Trekk 1 Trekk 2 Trekk 3 Max ant. Talt etter

Knut Hofland
Aksis
UNIFOB/Universitetet i Bergen