Søk i ordliste

Ordlisten er laget av avistekster og romantekster (i hovedsak bokmål). Ordlisten består av ca. 6 millioner forskjellige ordformer. Max 500 treff.
Jokertegn:
. vilkårlig tegn
* vilkårlig antall (inkl. 0) av foregående tegn
[aeiouyæøå] et av tegnene (her en vokal)
[aeiouyæøå]..[aeiouyæøå] ord på 4 bokstaver som begynner og slutter på vokal

Type søk Søkestreng Sortering

Knut Hofland
Uni Reseach Computing, CLU
Uni Research AS