DA171230 Målet med julekalenderne er å vise at dette egentlig er morsomme og interessante fag, som samtidig er nøkkelen til mange spennende utdanninger og yrker .
SA171213 Mer enn 35.000 med lærerutdanning er i andre yrker .
DA171213 Det er i stor grad tilpasset industrien, men passer ikke for mange kvinnedominerte yrker .
AP171213 Sjekk hvilke yrker som er mest og minst kreftutsatte ¶
DB171212 Noe annet systemteoriene trekker fram er at man prøver å beskytte sine egne yrker .
DB171212 De fleste yrker har sitt eget fagspråk og kommuniserer på en særegen måte.
DA171212 De siste årene har søknaden til tradisjonelle yrker som tømrer, snekker, elektriker og murer gått dramatisk ned.
DA171211 I mange av elevenes hjemland går flere yrker nærmest i arv, og man lærer de praktiske ferdighetene fra tidlig barndom av.
DB171208 På sjøen er det mange som har spesialkompetanse som ikke lett kan brukes i landbaserte yrker , og det er også mange uten noen formell kompetanse i det hele tatt.
VG171207 - De såkalte sliterne er vanskelig å gruppere ; det er kvinner/menn, lavtlønte/høytlønte og ulike yrker .
VG171207 Les også : Budsjett-kameratene : Vil fjerne særaldersgrenser i flere yrker
DB171206 « Kvinnene og mennene som har brutt stillheten kommer fra alle raser, alle lønnsklasser, alle yrker og alle verdenshjørner.
AP171206 Magasinet trekker fram at « The Silence Breakers », som Time omtaler dem som, kommer fra alle samfunnsklasser, yrker , raser, aldre og land.
AA171206 Uten særlig utdanning måtte de trå til i nye, mentalt og fysisk krevende yrker .
VG171205 Venstres grunnfjell ligger i vår tradisjonelle styrke blant akademikere, lærere, kulturarbeidere, de som driver små virksomheter og de i frie yrker .
VG171205 Kvinner er i flertall også i akademiske yrker , men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa.
VG171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
VG171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker , mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
DN171205 Kvinner er i flertall også i akademiske yrker , men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppen.
DN171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
DN171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker , mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
AP171205 Kvinner er i flertall også i akademiske yrker , men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa.
AP171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
AP171205 - Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker , mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en artikkel publisert tirsdag.
AA171205 Flere av elevene vi snakker med, er overbeviste om at de kommer til å jobbe i yrker som på en direkte eller indirekte måte er knyttet til havbruk og fiskeri.
AA171204 Prestene står nederst på hans liste over yrker som er truet av å bli automatisert.
BT171202 Vi trenger tusenvis av nye lærere, med en god utdannelse som forbereder dem på yrket de skal ut i, og de må kunne se frem til en lønn på nivå med yrker med tilsvarende utdanningslengde.
AA171201 Ned : Konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Arve Winsnes, er redd man vil se betydelig mangel på arbeidskraft i flere yrker .
AA171201 - Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker .
AP171129 Det jobber de aktivt for, ifølge Fjelberg, men hun påpeker at det ikke like nødvendig i kreative yrker som i de mer mannsdominerte bransjene som jus, tech og offshore.
SA171128 - Dette står i grell kontrast til hva man krever i andre yrker , sier Engh.
DB171127 Utvalget er ett av grepene i den nasjonale kompetansepolitiske strategien, som også skal videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken, gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet og utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker .
AP171127 Det er få med bakgrunn fra tradisjonelle manuelle yrker blant Aps stortingsrepresentanter, og det er enda færre i rådgiverkorpset.
DN171126 Heller ikke i teknologibedriften Telenor oppfattes kampanjen som rettet mot menn og mannsdominerte yrker .
DN171126 Fredag skrev megler Alexandra Haudemann-Andersen en kronikk i DN hvor hun skriver at Metoo-kampanjen har gått for langt og skaper et skjevt bilde som overdriver de negative sidene ved mannsdominerte yrker og bransjer.
SA171125 Overalt og i mange yrker melder kvinner nå om seksuell trakassering og overgrep.
DA171124 Ja, for blant de unge er det flere kvinner velger mannsdominerte yrker som for eksempel finans og industri enn for ti år siden, mens det fortsatt er få menn som velger kvinnedominerte yrker .
DA171124 Ja, for blant de unge er det flere kvinner velger mannsdominerte yrker som for eksempel finans og industri enn for ti år siden, mens det fortsatt er få menn som velger kvinnedominerte yrker.
DA171124 Innvandrere fra de nye EU-landene jobber derimot i større grad i kjønnstradisjonelle yrker .
DA171124 - Menn fra ikke-vestlige land, går oftere inn i tradisjonelt kvinnedominerte yrker som renhold, og andre lavtlønte, lavstatusyrker, sier ISF-forskeren.
VG171123 | Budsjett-kameratene : Vil fjerne særaldersgrenser i flere yrker
VG171123 Politifolk, badebetjenter, ambulansepersonell og flere andre yrker kan få endret både lav pensjonsalder og øvre aldersgrense.
SA171123 KrF viser til at 10 000 lærere jobber i andre yrker , og vil ha en lønnsoffensiv for å lokke disse tilbake til skolen.
NL171123 Til sammen håper vi dette vil danne et godt grunnlag for gode samtaler rundt middagsbordet om yrker og utdanningsvalg fremover.
NL171123 Jo, fordi hele 54 prosent sier de har liten eller svært liten kunnskap om utdanning og yrker innen teknologi.
DB171121 ¶ UTVIKLING : Hva hadde skjedd med eidsvollsmennene hvis de hadde blitt fortalt at yrker som veversker og tømmerfløtere ville forsvinne ?
DB171121 36-åringen har de siste ti åra beveget seg innenfor flere yrker , og har blant annet vært sanger, programleder og forfatter.
SA171114 Ingen kan være uenige i at man i de fleste yrker må ha en grunnleggende forståelse av sentrale begreper og sammenhenger innen matematikken, men hvorfor skal en person bli avskåret fra å kunne utdanne seg til sykepleier fordi man ikke helt forstår noen sterkt teoretiske emner som ligger milevis fra hans/hennes fremtidige arbeidshverdag ?
SA171114 I en fersk undersøkelse bestilt av NHO sier halvparten av jentene mellom 12 og 19 år at de har liten kunnskap om utdannelser og yrker innen teknologi.
SA171114 DEBATT : I en fersk undersøkelse bestilt av NHO sier halvparten av jentene mellom 12 og 19 år at de har liten kunnskap om utdannelser og yrker innen teknologi.
SA171109 Furenes skriver at teknologien vil skape nye arbeidsplasser innenfor nye yrker .
DN171109 Av 15 utvalgte yrker gir bare én høy nok lønn til å kjøpe bolig større enn 60 m² i Stockholm ¶
DN171109 Av 15 utvalgte yrker gir bare én høy nok lønn til å kjøpe bolig større enn 60 m² i Stockholm ¶
DN171109 | Av 15 utvalgte yrker gir bare ett høy nok lønn til å kjøpe bolig større enn 60 m² i Stockholm ¶
DN171109 Nå har den svenske banken Sbab laget en lignende oversikt der man har sett på hvor mange kvadratmeter bolig personer i 15 ulike yrker har råd til å lånefinansiere i Sveriges 15 største byområder.
DN171109 For ytterligere ni yrker , blant annet feier, grunnskolelærer, ambulansesykepleier, arkitekt og dommer, gir lønnen bare mulighet til å betjene lån til å kjøpe leiligheter i Stockholm på mellom 23 og 39 kvadratmeter.
DA171109 - Det er mer vanlig med brøkstillinger i en del kvinnedominerte yrker .
BT171108 Det samme gjelder psykologer, lærere, sykepleiere og i en rekke andre yrker .
SA171105 På samme måte kan vi si at de største vekstområdene i fremtiden, vil være yrker innen fagområder og tjenester vi ikke kan se for oss i dag.
SA171105 Omdal synes å glemme at det underveis i automatiseringsprosessen - og digitaliseringen, selve megatrenden som driver dette frem, så skapes det nye arbeidsplasser innenfor nye yrker .
SA171105 Nye yrker
SA171105 - Sven Egil Omdal synes å glemme at det underveis i automatiseringsprosessen - og digitaliseringen så skapes det nye arbeidsplasser innenfor nye yrker , skriver Trond Furenes.
SA171104 Grande er opptatt av at vi alle må få en grunnleggende forståelse av hvordan IKT kommer til å påvirke alle yrker i fremtiden.
SA171103 Mange vil i fremtiden jobbe i yrker vi ennå ikke vet om.
NL171102 Endringene som tvinger seg frem vil utvilsomt påvirke fagplanene i de fleste yrker og ikke minst endre industrien slik vi kjenner den i dag.
AP171024 Fra gammelt av har det i slike yrker ofte vært en relasjon mellom en mannlig tannlege og en kvinnelig « underordnet ».
AP171024 Avisen har samlet en oversikt over andelen menn i flere yrker .
DB171020 Men jeg synes det er ille for yngre kvinner som skal opp og frem, også i andre yrker , at vi blir vurdert på denne måten, sier Schilling, som tiltrer som tingrettsdommer 1. november.
DB171019 Skuespiller Trine Wiggen tror ikke teaterbransjen er verre enn andre yrker .
AP171019 De finnes i skolegården, de finnes på aldershjemmet og i alle yrker .
NL171018 Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker er uholdbart.
NL171018 Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser.
BT171018 Ansatte i yrker som servitør, pleie- og omsorgsarbeider og sykepleier er mest utsatt.
DB171017 Akkurat derfor har en del folk i tunge yrker en avtale om et såkalt sluttvederlag.
AA171013 Dette er eksempel på yrker som alle de tusenvis av sjåførene som frem til nå har kjørt buss, taxi, langtransport, budbil eller lastebil kan velge å utdanne seg til.
DA171012 Utsatte yrker
DA171012 Når det gjelder trusler, er det de samme yrkesgruppene, men også andre tjenesteytende yrker og service- og restaurantbransjen, som er mest utsatt, påpeker Aagestad.
DA171012 - Tallene speiler at mange norske kvinner jobber i yrker der de møter mennesker, sier hun.
AP171012 Folk med ulike yrker har svart på Si ;D-lesernes spørsmål : ¶
VG171010 Ulike yrker har ulike lønnsnivåer, og innvandrere fordeler seg ikke jevnt på yrkene.
NL171006 Innen fysisk tunge yrker , bygg og anlegg, fiskeri på egga, skogsarbeid, der er det vanskelig eller umulig.
DN171006 Professoren spår en fremtid der mange yrker blir overflødige, og nevner som et eksempel at det om maksimalt fem år ikke vil bli uteksaminert en eneste røntgenlege.
DB170929 Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten, begge med 1,4 prosent.... og i nesten alle yrker
VG170926 På deres hjemmesider vises det til at i de fleste yrker er kjønnsnøytrale betegnelser gjennomført, f.eks. : arbeidsleder, ombud, politibetjent, servitør, sekretær, husøkonom, lærer, sykepleier.
VG170926 Det vises imidlertid til at for en del yrker og stillinger har vi ennå ikke kommet fram til kjønnsnøytrale betegnelser, men bruker fremdeles ord med kjønnsmarkerte etterledd : embetsmann, fylkesmann, lagmann, lensmann, oppsynsmann, riksmeklingsmann, rådmann, sendemann, styrmann, sysselmann, tjenestemann, jordmor.
VG170924 Gjennom sine studier har han funnet ut at de typiske Pegida-tilhengerne hovedsakelig er menn som fortsatt er i arbeidslivet, i lavere eller middels stilling, hovedsakelig i tekniske og økonomiske yrker .
DA170923 Også innad i hver kaste er det underkategorier, med tilhørende yrker .
DA170921 - Mange, særlig i yrker der vold og trusler opptrer hyppig, anses dette for å være en del av jobben - noe som bare følger med, legger hun til.
DA170921 Inne i museumsbygningen får vi mer informasjon om ritualer, skikker, yrker , dagligliv, arkeologiske funn og synet på livet og døden i bronsealdersamfunnet.
DB170919 Etter over 100 år med teknologisk framgang som har avskaffet mange yrker er det likevel skapt så mange nye jobber at det totale antallet jobber har vokst med 274 prosent.
DB170919 Andre vil ha forbud i bestemte yrker og på institusjoner som universiteter og høyskoler.
DN170918 Konseptet går ut på å bygge virtuelle klinikker for yrker som leger og bankmenn gjennom videoløsninger, så de kan møte sine klienter uten å faktisk møte dem.
AP170917 Det jeg bryr meg om, er at kvinner i mange yrker ikke tjener det samme som menn, at de ofte ikke får jobb hvis arbeidsgiveren frykter at de blir gravide og at tusenvis tvangsgiftes, voldtas, selges og nektes utdanning kun fordi de er jenter.
DA170916 Retten mener også at det er sentralt å vurdere « spesielle kvalifikasjoner i lys av at regissører oftest arbeider frilans og prosjektbasert, noe som er vanlig i kunstneriske yrker ».
DN170913 - Statistikk fra SSB viser at av 330 yrker i Norge ligger pilotene på sjetteplass lønnsmessig med en gjennomsnittlønn på 84.000 i måneden, bare slått av aksje- og skipsmeglere og toppledere fra næringslivet og de største offentlige virksomheter, avslutter Lothe.
AA170913 Det første er nok særlig viktig, men i våre dager kreves det også skriftlige ferdigheter i de aller fleste yrker . 2.
AA170912 Man kommer til et punkt hvor man føler at man ikke lenger er bra nok, tross erfaring fra forskjellige yrker .
NL170907 Tidligpensjonsordningen skal ha som hensikt å sikre generasjonsskifte tidligere og helst før arvtakeren har etablert seg i andre yrker .
DB170906 Det gjelder nok i mange yrker .
DB170906 Særlig når jeg tester innen yrker som dreier seg om mennesker ( lærer, sykepleier ), blir nyheten om lav skår dårlig mottatt.
DB170904 Kvinner jobber altså ikke like mye som menn, og kvinner velger yrker med lavere lønnsnivå.
DB170904 Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber, og hvilke yrker de har.
AP170904 Da MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mandag la frem partiets plan for å flytte 150.000 oljearbeidere over i andre yrker , fikk det hennes politiske motstandere til å se rødt.
AA170903 Det er i dag utallige yrker innen kunst og kultur, en svekkelse av kunstfagene vil svekke yrkesforberedelsene for mange elever. 5.
AP170830 Konkurransen om manuelle, ufaglærte yrker er nok blitt mye hardere i dag enn for 10 - 15 år siden.
AP170829 Men det er sektorer i Norge som fortsatt fortjener en lønnsutjevning med andre yrker , for eksempel helsearbeidere.
DN170825 Mange av dem kommer til å jobbe i yrker vi ennå ikke vet hva er.
DA170825 Det var mange av strandsitterne som hadde sine yrker knyttet til sjøen.
DA170825 Dette ville også gjort en hel rekke yrker mer interessante.
NL170824 Man har de siste årene satset på å omskolere ingeniører til lærere - man bør også kunne tenke seg å omskolere lærere til andre yrker !
DB170824 Det er ingen yrker nye studenter har et nærere forhold til etter mange år bak seg i skolen, enn læreryrket.
DB170824 De siste ti åra har 36-åringen beveget seg innenfor flere ulike yrker , og har blant annet kommet med en rekke sanger, vært programleder og forfatter.
AA170820 Men slik er det med alle yrker .
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
DA170817 I dag begynner noen tusen ungdommer på videregående skoler, klare for å gyve løs på en skolegang som vil styre hvilke yrker de kommer til å velge om noen år.
AP170817 Byrået har hentet ut lønnsstatistikk for flere yrker der private firmaer leverer velferdstjenester, og sett spesielt på ansatte hos kommunale, statlige og private aktører samt ideelle organisasjoner.
AP170817 Han har tenkt på og prøvd flere ulike yrker , men vil satse på drømmen om fotografi.
VG170816 Hun peker på at vold i nære relasjoner ikke er en obligatorisk del av utdannelsen til helsepersonell, og synes kunnskapen om dette burde vært økt i alle yrker der man jobber med barn slik at man enklere kan avdekke vold.
DB170816 Det gjelder yrker som helsepersonell, lærere, sprengingseksperter og så videre.
DB170815 36-åringen har de siste ti åra beveget seg innenfor flere yrker , og har blant annet vært sanger, programleder og forfatter.
AP170812 Har større interesse for mennesker enn ting, noe som gjør at kvinner trekker mot sosiale og kreative yrker .
AP170812 Har større interesse for mennesker enn ting, noe som gjør at kvinner trekker mot sosiale og kreative yrker .
AP170811 28.000 av dem jobber i yrker som ikke krever høyere utdanning.
AA170807 Noen dager etter at jeg har kommet hjem, tenker jeg at en del av den prisen vi betaler for at samfunnet endrer seg, er at lokale skikker, levesett og yrker går tapt.
DB170804 Jeg elsket å fantasere om at jeg var dem, og levde meg inn i alle slags mulige yrker .
DB170804 De fantaserer om å være noen andre, og de evner ikke å leve seg inn i noen yrker eller drømmer, Det eneste som betyr noe er å overleve.
DA170804 « De som har mistet jobben må i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer.
DA170804 Derfor må de som har mistet jobben i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer.
DA170804 - Du har to yrker .
DA170804 - Du har to yrker .
DB170803 Forestillingen om at visse yrker er forbeholdt folk med spesielle evner og talenter er en destruktiv mytologi.
NL170801 Yrker som kommer distriktene til gode.
VG170731 Det finnes yrker der det kan være enda vanskeligere å skille den reelle kritikken fra anonym hets.
DA170728 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i juli var helse, pleie og omsorg ( 290 ), akademiske yrker ( 162 ), bygg og anlegg ( 133 ) og industriarbeid ( 89 ).
AA170728 Ifølge Nav går ledigheten ned i alle yrkesgrupper i Sør-Trøndelag, med unntak for i gruppen meglere og konsulenter og akademiske yrker .
DA170727 - Ja, testen måler personlighetstrekk som er relevante for alle yrker , uavhengig av stilling.
DA170727 - Ja, testen måler personlighetstrekk som er relevante for alle yrker , uavhengig av stilling.
AA170727 At kvinner i samme aldersgruppe har lavere ledighet, tyder på at nedgangen særlig har rammet mannsdominerte yrker .
NL170725 I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv.
AA170725 Han mener det er viktig å vise fram kvinnelige rollemodeller i typiske mannsdominerte yrker og vice versa.
AA170725 Hvilke yrker som oppleves som attraktive, vil alltid variere.
NL170724 Tenk - for en hyggelig historie ifra en liten kommune, hvor mange fortsatt er opptatt i yrker det lukter av, som landbruk, fisk og havbruk - eksotisk for mange nyankomne turister.
NL170724 Noen yrker er mer eller mindre borte, andre er overtatt av arbeidstakere fra lavkostland.
AP170724 Men når sykehuset er ferdig, er det også en stor arbeidsplass for lærlinger i helse og sosialfag og andre yrker .
DA170720 - Vi syns det er gledelig at unge velger seg til sånne yrker .
DA170720 - Vi syns det er gledelig at unge velger seg til sånne yrker .
VG170717 NHO mener de økte kravene til kompetanse og opplæring i mange yrker , gjør at bedriftene rokerer om staben på sommeren, fremfor å hente inn sommervikarer.
AP170715 Rekdal mener det kan være fordelaktig at studenter fra PPU går inn i andre yrker .
AP170713 Men maskiner kan fort ta over enda flere yrker, og roboter kan komme til å erstatte hender også i yrker som i dag krever mennesker, for eksempel omsorgsyrker.
AP170713 Men maskiner kan fort ta over enda flere yrker , og roboter kan komme til å erstatte hender også i yrker som i dag krever mennesker, for eksempel omsorgsyrker.
DA170711 Andre søker seg til yrker der det ikke legges så stor vekt på uavbrutt CV.
DA170711 - Mange aktuelle yrker
AA170711 Innvandrere er oftere i utsatte og lavtlønnede yrker , noe som betyr at de tjener mindre og oftere mister jobben.
VG170710 Han understreker at SSB bare mekanisk har ganget sannsynlighetene fra de engelske forskerne med andelen yrker i Norge, og at SSB derfor ikke kan gå god for resultatene.
VG170710 - Robotene har av opplagte tekniske grunner ikke gjort så store innhugg i yrker som byggebransjen og renhold.
DA170630 Det er nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper i juni, med unntak av ledere, undervisning og i akademiske yrker .
DB170627 Det er kroppspress i mange ulike yrker , men siden modellbransjen representerer kropp og utseende, er det mye mer synlig, forteller 37-åringen.
DB170626 I alle andre yrker har man jo en back-up.
DN170621 ¶ Skandiabanken sikter mot å være det naturlige valget for frie yrker , gründere, freelancere og konsulenter.
DB170620 For en av tingene Nicolaisen mener at Nav bør bli bedre på er å gi arbeidsledige råd, slik at de kan finne ut hvilket yrke de har lyst til å arbeide i, og hvilke yrker de takler.
SA170613 Han unnlater også å fortelle at å jobbe et årsverk i landbruket gir langt lavere inntektsmuligheter enn det som er gjennomsnittsinntekta for et årsverk i andre yrker .
DB170613 I enkelte yrker er pessimisme dessuten en fordel, bl.a. i mitt eget advokatyrke.
AA170613 Minimale forskjeller i gjennomsnittskarakter kan få stor betydning, selv om de ikke sier noe om hvem som er best egnet for ulike yrker .
BT170610 Ja, da trenger vi forskjellige mennesker i forskjellige yrker .
BT170610 For at verden skal fungere så trenger vi alle yrker .
AP170605 De synes det er flott at de unge får møte fagfolk som representerer sine yrker i en tid hvor det rekrutteres få til de klassiske håndverksfagene.
SA170603 Kvinner kommer i overtall i stadig flere yrker som krever høyere utdanning, menn uten utdanning blir i økende grad mindre attraktive i kjønnsmarkedet.
SA170601 Fortsatt er det blytungt innen oljerelaterte yrker .
NL170531 Yrker med overvekt av kvinner rammes.
DB170531 Yrker med overvekt av kvinner rammes.
DB170530 Dessverre opplever JURK til stadighet at personer i yrker der man jobber med voldsutsatte ikke kjenner til ordningen.
DB170530 Undesøkelsen viser også at personer med manuelle yrker liten grad går på ballett- eller danseforestillinger, sammenlignet med andre grupper.
DA170530 Ungdom velger også gjerne yrker der de treffer likesinnede.
DA170529 Unge jenter som gjør alt husarbeidet, ender opp med en forhåndsdefinert rolle, ofte med fullt ansvar på hjemmebane og i lavlønnede yrker .
DA170529 Unge jenter som gjør alt husarbeidet, ender opp med en forhåndsdefinert rolle, ofte med fullt ansvar på hjemmebane og i lavlønnede yrker .
DA170529 Flere yrker med tilsvarende utdanningslengde har både rett og plikt til videreutdanning.
AA170529 Jeg ønsker at kvinner ikke skal være redde for å velge mer « maskuline » yrker fordi man er redd for at man blir sett ned på.
VG170522 Det verste med jordbruksoppgjøret er jo ikke engang at en vanlig bondeinntekt ligger mange hundre tusen under andre yrker .
AP170521 Mange av oss nordmenn er altfor opptatt av yrker som gir oss god lønn.
VG170516 Arbeidsinnvandring etter at Storbitannia åpnet grensene etter EU-utvidelsen mot øst i 2004, har også bidratt til å senke lønnsnivået innenfor mange yrker .
DB170516 Svaret vi har fått fra Navs fagavdeling, er at de først og fremst vil gjennomføre dette ved å motivere og vise arbeidssøkere hvilke jobbmuligheter som finnes i andre regioner og andre typer yrker .
DB170516 - Vi ser at et mer effektivt virkemiddel for å bidra til mobilitet er å motivere den enkelte til å ta jobb andre steder eller i andre yrker ved å vise frem mulighetene og fordeler som ligger i dette, forteller fagavdelingen.
DB170516 - Geografisk og yrkesmessig mobilitet er alltid et tema i samhandling med arbeidssøkere som har vært ledig lenge eller som søker yrker det er lav etterspørsel etter i regionen, skriver de videre.
AP170516 Like etter krigen var det en diskusjon om rehabilitering av sjøfolk ; det gjaldt anslagsvis 500 uteseilere som led av tuberkulose, og som kunne ha behov for nye yrker i land og jevnlig legetilsyn.
FV170508 | - Alle som har yrker der mennesker åpner seg, må holde kjeft ¶
SA170430 Studien av 358 yrker viser at det er 95 prosent sannsynlighet for at yrket som butikkmedarbeider automatiseres innen 2035.
FV170429 Studien av 358 yrker viser at det er 95 prosent sannsynlighet for at yrket som butikkmedarbeider automatiseres innen 2035.
BT170429 Det gjør også unger som velger å ta samme yrker som sin mor eller far.
SA170428 Det gjør også unger som velger å ta samme yrker som sin mor eller far.
AP170428 Det gjør også unger som velger å ta samme yrker som sin mor eller far.
DA170423 Folk i kreative yrker blir ofte møtt med « Åja, kunstner, ja ? » og en ferdig oppfatning av at man er litt lat eller « hva driver du egentlig med ? ».
BT170423 Nå står vi overfor et teknologisk skifte der ikke bare manuelle yrker forsvinner.
DN170420 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til NRK tidligere i måneden.
DN170420 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn.
DA170419 - Signalene som kommer om usikkerhet fra privat og offentlig virksomhet, har resultert i at ungdommens viktigste rådgiver, mor og far, nøler med å sende « ungene inn i usikre yrker ... » ¶
DB170416 På lista sto alt fra lighter-reparasjon og knappeproduksjon til salg av brente CD-er og yrker knyttet til turismen.
DB170416 Men innovative yrker som app-utvikling og annen moderne teknologi sto ikke på lista, som var utarbeidet av den eldre garde.
DB170416 Liste over tillatte yrker
DB170416 Da en million arbeidsplasser skulle over til privat sektor, utarbeidet myndighetene ei liste på 201 godkjente yrker .
DB170415 For alt jeg vet, kan det godt tenkes det er mer fair i yrker som ikke later som om de er opptatt av noe annet enn å tjene mest mulig penger på mest effektive vis.
DB170411 Når vi nå hever kompetansekravet i kvinnedominerte yrker , for eksempel i skole og barnehage, vil det også gi utslag i høyere lønn, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
SA170410 Forskere i Statistisk sentralbyrå har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer - og hvor det kan bli kamp om jobbene.
SA170410 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for din sønn eller datter nederst i artikkelen.
FV170410 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for din sønn eller datter nederst i artikkelen.
AP170410 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for din sønn eller datter nederst i artikkelen.
AP170408 Forskere i Statistisk sentralbyrå har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer - og hvor det kan bli kamp om jobbene.
AP170408 Forskere i Statistisk sentralbyrå har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer - og hvor det kan bli kamp om jobbene.
BT170406 Guttenes tidligere tradisjonelle yrker, særlig yrker som ikke krevde utdanning, har derimot skrumpet inn og guttene eller utdanningsinstitusjonene har kanskje ikke vært flinke nok til å omstille seg.
BT170406 Guttenes tidligere tradisjonelle yrker , særlig yrker som ikke krevde utdanning, har derimot skrumpet inn og guttene eller utdanningsinstitusjonene har kanskje ikke vært flinke nok til å omstille seg.
AA170405 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170405 I den nye likestillings- og diskrimineringsloven åpnes det for at man i større grad kan kjønnskvotere menn i kvinnedominerte utdanninger og yrker .
AA170405 Det nye forslaget åpner for at « det må antas at det også for menn finnes tilsvarende barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte (...
AA170405 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanninger som handler om barn.
SA170404 Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker .
DB170404 Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker, på samme måte som man kan med kvinner i mannsdominerte yrker i dag.
DB170404 Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker , på samme måte som man kan med kvinner i mannsdominerte yrker i dag.
DB170404 Likevel tviler jeg ikke på at en lærernorm - uavhengig av om den er på kommune-, skole- eller klassenivå - kan forbedre lærernes arbeidshverdag, og slik gjøre det mer attraktivt å være lærer, som for øvrig er et av samfunnets viktigste yrker .
DB170404 Mandag ettermiddag ble årets bønder presentert på Jaren gård i Lier, og denne gangen er variasjonen stor i både alder og yrker .
AA170404 Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker .
SA170403 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for deg nederst i artikkelen.
SA170403 - Tenk over hvilke yrker du tror du vil like og snakk med en som har det yrket du er interessert i.
FV170403 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for deg nederst i artikkelen.
FV170403 - Tenk over hvilke yrker du tror du vil like og snakk med en som har det yrket du er interessert i.
BT170403 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for deg nederst i artikkelen.
BT170403 - Tenk over hvilke yrker du tror du vil like og snakk med en som har det yrket du er interessert i.
AP170403 Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for deg nederst i artikkelen.
AP170403 - Tenk over hvilke yrker du tror du vil like og snakk med en som har det yrket du er interessert i.
DN170331 Fall i alle yrker og fylker ¶
DB170331 Det er problematisk at samfunnsaktøren Nav gir tyngde til yrker som ikke har dokumentert vitenskap bak seg, for med finansieringen kommer også et statlig godkjent-stempel.
DN170330 I dag vet vi ikke hvilke yrker som skal finnes om ti år.
DN170330 Fremtiden er digital, og flere yrker kommer til å kreve at vi besitter digital kompetanse og ferdigheter.
AP170328 Med høye språkrav risikerer vi å skyve innvandrere fra arbeidsliv til arbeidsledighet og samtidig miste helt nødvendig arbeidskraft i viktige yrker .
AP170328 Innvandrere er overrepresentert i yrker mange nordmenn ikke vil ha - som i transportnæringen.
DB170327 Dette er yrker vi vet er under hardt press, yrker flere burde velge.
DB170327 Dette er yrker vi vet er under hardt press, yrker flere burde velge.
DB170327 De har alle yrker vi kjenner til.
AP170327 Men det er uunngåelig at lønningene vil utvikle seg svakere i yrker med størst arbeidsinnvandring.
DA170323 Jeg har jobbet i veldig mannsdominerte yrker , og er spent på hvordan dette blir, sier Tangen, som er utdannet geolog.
AP170323 Derfor må partiet bygge alllianser på tvers av næringer og yrker i Distrikts-Norge.
DB170322 Statistikken viser at i de fleste yrker jobber rundt ti til tolv prosent av de ansatte overtid i løpet av en uke, men det er en del variasjoner mellom næringene.
DB170322 Yrker med mest overtid ¶
DN170321 - Jeg vet at familie og venner er de som påvirker elevene mest, og jeg tror det henger igjen fra gammelt av da det var « finere » å ha akademiske yrker , sier kunnskapsministeren, som har satt seg mål om å fjerne disse fordommene.
DB170321 « Det oppleves som vanskelig å få « gehør » hos politiet og at dette noe vi må regne med å leve med i utsatte yrker ».
BT170320 Mange har foreldre og besteforeldre som er/har vært ufaglærte eller hatt manuelle yrker .
AP170320 Ingen yrker er stengt, du sitter ikke ribbet tilbake etter en skilsmisse, er ikke uglesett som enslig mor - og har både loven og ombud som passer på dine rettigheter.
DB170319 Resten jobber svart, de får dårlig betalt og jobber ofte i farlige yrker .
DN170315 - Bortsett fra yrker som er typisk for offentlig sektor.
DB170315 Å miste egenkontroll på jobb skjer i mange yrker , men det skjer typisk i serviceyrker eller i helsearbeid hvor du har direkte kontakt med forbruker og skal yte service og en tjeneste, ifølge professoren.
DB170315 Sjekk hvilke yrker det handler om lenger ned i saken !
DB170315 Professoren tror at temaet om mer og mindre stressende yrker er sammensatt.
DB170315 I så fall er det greit å vite hvilke yrker som ansees som de minst stressende å jobbe i, og de yrkene du mest sannsynlig vil stresse mest i.
DB170315 - Såkalte rolige yrker med lite stress, kan jo også oppleves som stressende fordi man kjeder seg, særlig dersom man er prestasjonsorientert, sier Matthiesen, og understreker : ¶
DB170315 - Rolige yrker passer ikke for alle.
BT170315 ¶ FØDT MED STEMMERETTEN : - Jeg forstår ikke dette at kvinner må inn i alle yrker og endatil kvoteres inn i jobber, sier Aud Bianca Eriksen, som har sett kvinner gå fra husmødre til forsvarsministere.
VG170311 ENGASJERTE : Bak #HunSpanderer jobber ungdommer med forskjellige yrker , alt bra en arkitekt til en konsulent.
AP170308 I dag er vi underbemannet i viktige yrker , og helt avhengig av kompetanse utenfra, sier Tellevik Dahl.
AP170307 456 yrker er utelukket : Disse jobbene er forbudt for kvinner i Russland ¶
VG170304 - Ja, sier Hetland, og drar noen paralleller til andre yrker for å illustrere skuffelsen.
DB170304 Hvis ansatte i yrker med forventet lavere levealder skulle kunne gå av med pensjon tidligere uten å bli straffet for det, ville det vært et riktig steg i riktig retning.
AA170303 - At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket.
DB170301 UTSATTE YRKER : - Det er allerede masse artikler og bøker som er skrevet av roboter, flere nyhetsbyrå har roboter som skriver artikler, forteller Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
DB170301 Sikre yrker
DB170301 Samtidig vil han ikke være for bastant og si at noen yrker forsvinner helt.
DB170301 Samtidig har professoren et klart svar på hvilke yrker som vil stå støtt om ti år og langt inn i fremtiden : ¶
DB170301 Han forteller at det er mange som har forsøkt å spå hvilke type yrker som vil bestå i fremtiden, og hvilke yrker det ikke lenger vil være behov for.
DB170301 Han forteller at det er mange som har forsøkt å spå hvilke type yrker som vil bestå i fremtiden, og hvilke yrker det ikke lenger vil være behov for.
DB170301 Det er nok slik at alle yrker som er basert på tallmessig regularitet vil forsvinne.
DB170301 Arnulf mener vi kan regne med at en del estetiske og humane yrker vil være vanskelig å erstatte med datateknologi.
DB170301 Arnulf mener at det er enkelte yrker som allerede har utviklet seg ganske langt i digital retning og dermed også er utsatt.
DB170301 Aarsæther tror at de aller fleste fremdeles vil kunne jobbe i utsatte yrker siden det, ifølge professoren, viser seg at folk kan livnære seg på mange smarte måter.
DB170301 - Noen yrker vil få færre utøvere, for eksempel journalister, og gjennomgående vil det være slik at utøverne vil benytte nye, digitale eller digitalt styrte redskaper i arbeidet, sier Aarsæther.
AA170301 For arbeidssøkere blir det derfor viktig å se etter jobbmuligheter innen andre yrker og i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170301 Flest er likevel arbeidsledige lenge i yrker som krever mindre utdanning. ( ©NTB ) ¶
DA170227 Dette er noe man trenger i alle yrker , og du som arbeidstaker har krav på å henge med i utviklingen.
AA170227 Dette er allerede langt ifra realiteten i mange yrker og fagfelt.
DB170225 Norske Filmregissører er glad for at Jabaly har bestemt seg for å prøve dette spørsmålet for retten fordi det kan bli avgjørende for mange filmskapere, og andre yrker innen kunstfeltet i fremtiden.
DA170225 Jeg har prøvd forskjellige yrker , men A4-livet passer ikke meg.
DB170221 ¶ HENGER ETTER : Mange kvinnedominerte yrker henger etter lønnsmessig.
DB170221 Oppgjøret må ta høyde for den store lønnsmessige urettferdigheten mellom manns- og kvinnedominerte yrker .
DB170221 I tillegg til politiske grep som en likelønnspott, eller økte rammer til offentlig sektor, kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker .
DB170221 For dem med treårig høyskoleutdanning er lønnsforskjellene mellom kvinne- og mannsdominerte yrker for store.
DB170221 - LO sin strategi for årets lønnsoppgjør, som bestemmes i dag, må ta høyde for den store lønnsmessige urettferdigheten mellom manns- og kvinnedominerte yrker , skriver artikkelforfatteren.
DA170221 - Det er hårreisende at UNE ikke lytter til råd fra filmbransjen og kan vise skjønn i forhold til forskjellige yrker , uttalte forbundsleder Marianne Kleven på vegne av norske regissører.
DN170220 Selv om det skulle bli et nulloppgjør i år, er det rimelig å anta at noen grupper skal løftes frem ; kvinnedominerte yrker og lavlønnsyrker », skriver DNB Markets.
DN170219 « Listen over utrydningstruede yrker vokser og behovet for menneskelig arbeid har aldri har vært mindre enn det er i dag », konkluderer Deloitte, og skriver at « den potensielle nedsiden av automatisering ved at den er en trussel mot egen jobb ser ikke ut til å skremme millennials ».
AA170218 Vi har fått kreative yrker , kreative bransjer, kreative næringer og kreative regioner, for ikke å snakke om den kreative klassen, den kreative økonomien og den kreative tidsalder.
AA170218 Navnet Kreativt Norge forsterker myten om at kreativ betyr kunstnerisk - en forståelse som overser at kreativitet er nødvendig for å løse vanskelige problem i alle yrker , fag og bransjer.
AA170214 Men i dag er det få yrker som kun jobber fra 08 til 16.
DB170212 Mens idrettslagene fra Vest etter kort tid fikk muligheten til reform, ble de østtyske lagene erstattet av « Betriebssportgemeinschaften » : En sportsorganisasjon som hadde tette bånd til yrker og produksjonslinjer som Lokomotive ( jernbanearbeidere ) og Dynamo ( politimenn ).
VG170210 Vi har forandret på navn, yrker , datoer og slike ting, sier Gaathaug som ikke mener at det er et problem at dagboken utgis anonymt.
DA170209 Tore Tennøe i Teknologirådet ser ikke like mørkt på framtida når man snakker om yrker .
AA170209 - En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning, seksuelle overgrep inn i pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.
DB170207 Men som vurderer slike yrker , kan få en puff i ryggen.
DB170207 Han utførte tradisjonelt arbeid som tømmerfløting, snekring og muring, men gikk også inn i moderne yrker som telegrafmontør og radiobygger.
AA170207 Fremover vil kunstig intelligens og robotisering av mer komplekse oppgaver innebære automatisering også innen kunnskapstunge bransjer der yrker som lege, advokat og finansrådgivere dominerer.
VG170204 Han sier håndverkere anbefaler barna sine andre yrker .
VG170203 Det nye er at også folk som selv har praktiske yrker gjør det, og at ungdom som egentlig drømmer om å drive med praktiske fag synes det er utenkelig å velge en yrkesfaglig studieretning.
DB170203 Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar.
DB170203 Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker , med hhv. 0,7 og 1,2 prosent.
AA170203 Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar.
DB170202 Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB, og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016.
DB170202 Så skal det selvsagt sies at dette er et snitt - likevel vil det gi en indikasjon på hva månedslønna ligger på innen et yrke, og ikke minst, forskjellene yrker imellom.
DB170202 Nederst i denne artikkelen hos SSB, i avsnittet Detaljerte yrkestall i lønnsstatistikken, kan du selv se etter ditt yrke blant 300 yrker .
DB170202 Her kan du se den gjennomsnittlige månedslønna for enkelte yrker - og se om du tjener like mye, mer eller mindre enn snittet.
DN170201 - Konjunkturnedgangen har rammet privat sektor og en del mannsdominerte yrker mest, sier Bjørnstad.
AP170201 I tillegg jobber kvinner og menn i forskjellige yrker , også innen bransje.
AP170201 Dersom menn fortsetter å dominere i yrker og bransjer som har størst lønnsvekst, vil lønnsgapet bestå også i fremtiden.
AP170201 CORE-indikatoren for kjønn og lønn viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn består, også når vi tar hensyn til at kvinner og menn jobber i ulike yrker og bransjer.
AP170201 At kvinnedominerte bransjer og yrker har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte, forklarer 45 prosent av lønnsgapet.
DB170131 I tillegg pekes det på at kvinnedominerte yrker har en tendens til å være lavere lønnet enn yrker som domineres av menn.
DB170131 I tillegg pekes det på at kvinnedominerte yrker har en tendens til å være lavere lønnet enn yrker som domineres av menn.
DB170131 Dette gir dem mindre tid til å tjene penger og videreutvikle seg innenfor sine yrker .
DB170131 Kastene peker tilbake på hva slags yrker forfedrene våre drev med.
AP170131 En studie av Pajarinen, Rouvinen og Ekeland viser at yrker langs hele kompetansehierarkiet har stor sannsynlighet for å bli automatisert i løpet av de neste 20 årene.
FV170127 - Unge bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke, sier daglig leder for NHO Transport, Jon Stordrange.
DN170127 - Unge bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke, sier daglig leder for NHO Transport, Jon Stordrange.
DB170126 Selv sier Narten at tanken og motivasjonen bak kontoen er å vise at damer kan ha og trives med litt utradisjonelle yrker .
AP170125 Det er ikke slik samfunnet håndterer folk i andre yrker som misbruker stillinger, tillit og offentlige midler.
AP170125 Man kan tenke seg flere forskjellige yrker som utsatt - for eksempel sjåfører, salgssjefer, helsesekretærer, revisorer eller ansatte i forsikrings- og finansbransjen.
AP170125 I flere yrker kreves det i dag autorisasjon for å kunne utføre visse oppgaver.
AP170125 Det er ikke slik samfunnet håndterer folk i andre yrker som misbruker stillinger, tillit og offentlige midler.
AP170125 Man kan tenke seg flere forskjellige yrker som utsatt - for eksempel sjåfører, salgssjefer, helsesekretærer, revisorer eller ansatte i forsikrings- og finansbransjen.
AP170125 I flere yrker kreves det i dag autorisasjon for å kunne utføre visse oppgaver.
AP170118 Bråk i andre yrker : Frisør fikk bot for å nekte kunde med hijab ¶
SA170116 I den andre enden av skalaen er yrker innen frisør og velvære.
FV170116 I den andre enden av skalaen er yrker innen frisør og velvære.
DB170116 LÆRLING I FORVSVARET : Forsvaret tar også inn lærlinger i mange ulike yrker , som her en kokkelærling ved Luftkrigsskolen.
BT170116 I den andre enden av skalaen er yrker innen frisør og velvære.
AP170116 I den andre enden av skalaen er yrker innen frisør og velvære.
DB170114 Mener alle de som har hevet seg på denne saken at det skal innføres amnesti for alle som har vært her en viss stund og har visse yrker ?
AP170114 - Det er en del høylønnsbransjer og - yrker som har opplevd vanskelige tider.
AP170114 - Det er en del høylønnsbransjer og - yrker som har opplevd vanskelige tider.
DB170113 - Alle yrker har yrkesskader.
DB170111 - Det at flere yrker og arbeidsoppgaver vil forsvinne på grunn av digitalisering, robotisering og automatisering, kan umiddelbart fremstå en som trussel for mange arbeidstakere.
AP161102 Stor undersøkelse viser Norges minst og mest kreftutsatte yrker .
SA161001 Dette gav dem mye erfaring og innsikt i ulike fag og yrker , og gjorde det lett å trekke andre uformelt inn i diskusjoner om løsninger.
AP160920 Trolig vil det vokse fram helt nye teknologier og yrker , med tilhørende utdanningsbehov, sier Meyer.
AP160920 For mange med høy utdannelse blir hengende fast i yrker som krever lav kompetanse.
AP160920 Det finnes tegn til at for eksempel innvandrere med høy utdanning låses inne i yrker uten spesielle utdanningskrav.
AP160920 - Det er veldig tungvint å bli autorisert og godkjent innen en rekke yrker .
AP160728 Artskartleggerne som denne sommerhelgen har inntatt Varaldsøy, er en sammensatt gjeng : Noen er biologer av yrke, noen er studenter, andre har helt andre yrker .
AP160718 Statistisk sentralbyrå anslår at en tredjedel av dagens yrker vil forsvinne innen 2035.
AP160608 Så vil de beste lærerne, som i alle andre yrker , skille seg ut med personlige egenskaper som ikke alle andre har.
AP160513 Temaet er likestilling og de tretten emojiene representerer kvinner i et utvalg yrker , blant annet som bonde, industriarbeider og rockestjerne.
AP160513 For å velge ut et representativt utvalg yrkesgrupper, har man sett nærmere på både hvilke sektorer som er størst, hvilke som opplever størst vekst og yrker hvor det er et ønske om å rekruttere flere kvinner.
AP160513 - Er det ikke på tide at emojis også gjenspeiler det faktum at kvinner spiller en nøkkelrolle i alle samfunnslag og i alle yrker , spør Google-teamet i sitt forslag.
AP160511 etablere et felles informasjonspunkt og en felles nettportal for å levere søknader om godkjenning av yrker 38. etablere tilbud om kompletterende utdanning for innvandrere som har med seg en lærerutdanning eller sykepleierutdanning fra hjemlandet 39. gjøre det enklere for innvandrere å dokumentere generell studiekompetanse slik at de kan søke opptak til høyere utdanning 40. samarbeide med parte
SA160502 Dette har paralleller til yrker hvor grunnlønna er lav og usikkerheten høy. 2.
SA160502 Dette er og blir en « amerikanisering » av arbeidslivet, med paralleller til yrker hvor grunnlønna er lav og usikkerheten høy, fordi tipsen og kundenes velvilje utgjør en stor andel av inntektene.
AP160501 ingens politikk handler om å reformere skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å skape nye arbeidsplasser, om å utnytte drahjelpen svak kronekurs og lave renter kan gi og om å legge til rette for omstilling, for eksempel ved å gjøre det lettere for arbeidstagere å bruke sin kompetanse i andre yrker .
DB160420 Barnehagelærerutdanningen og andre utdannelser til yrker som jobber med barn må raskest mulig få undervisning om omsorgssvikt slik at de blir i stand til å fange det opp.
AP160402 Mange lar seg friste av yrker som gir lønn under utdannelse.
AP160326 Han sier at mange piloter gir opp jobbjakten etter hvert og omskolerer seg til andre yrker .
AP160320 Reglene angir tilsammen 456 yrker og arbeidsoppgaver som er forbudt for kvinner i Russland, blant annet : ¶
AP160320 162 slår fast at det er forbudt å ansette kvinner i « harde yrker og jobber som kan være skadelig eller helsefarlig », eller som kan svekke hennes reproduksjonsevne.
AP160316 Mange har så tunge yrker at de ikke greier å stå like lenge i jobb som andre.
AP160227 klasse har siden 2008/09 hatt utdanningsvalg ( UDV ) som et obligatorisk fag der de kan prøve ut interesser og som skal gi orientering om utdanning og yrker .
SA160226 Å lære et håndverk, samarbeide med andre, ta ansvar på en arbeidsplass og forholde seg til spillereglene i arbeidslivet, er kunnskap du trenger i alle yrker .
AP160226 Lavest ledighet er det i undervisning med 0,7 prosent og i akademiske yrker med 1,1 prosent.
AP160216 Med et sideblikk til de mange ansatte i for eksempel oljeindustrien, påpeker han til stadighet at vi begge har trygge yrker , vi er sikret jobb for all fremtid, vår innsats vil aldri kunne erstattes til fulle av « robonurses » eller datamaskiner !
BT160214 Likevel er de enige i at slike yrker trenger flere jenter, fordi gutter og jenter kan ha forskjellige innspill og løsninger.
AP160208 Kan være nyttig i noen yrker
AP160208 I mange yrker er evnen din til å lære bort eller å kommunisere med andre mennesker viktigere enn karaktersnittet ditt.
AP160203 I tillegg jobber de to organisasjonene sammen for å minimalisere skillet mellom høytlønnede og lavtlønnede yrker .
SA160202 Vær så god - nå kan du starte å arbeide i et av verdens mest viktige yrker .
SA160202 Det er ikke noen hemmelighet at det er mye sykdom i kvinnedominerende yrker , og det er ingen hemmelighet at gjennomsnittstiden for en saksbehandler i barneverntjenesten ligger på ca. tre år.
AP160122 Til tross for tapet av tradisjonelle yrker , har Mr.
AA160122 Til tross for tapet av tradisjonelle yrker , har Mr.
AA160122 Til tross for tapet av tradisjonelle yrker , har Mr.
AP160119 Stiftelsen för Strategisk Forskning hevder at 53 prosent av svenske yrker risikerer å bli erstattet av digital teknikk i løpet av de neste 20 årene.
AP160119> Stiftelsen för Strategisk Forskning hevder at 53 prosent av svenske yrker risikerer å bli erstattet av digital teknikk i løpet av de neste 20 årene.