DA170913 Du finner også restauranter, puber, en smie og et modellmuseum ( www.modelvillagegodshill.co.uk ) her.