VG171016 Det går an å ta noen vurderinger , og der er han helt nødt til å avbryte taklingen, sier TV 2s ishockeyekspert, og legger til : ¶
VG171016 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171016 Hun er ikke redd for å uttrykke sterke meninger og hun er ikke redd for å tråkke forfatterne på tærne med sine vurderinger .
DN171016 Lovpålagte vurderinger om kundenes økonomiske situasjon og erfaring er blant annet blitt løst ved å påstå at en 18-åring har 18 års erfaring med bankinnskudd, og at en 46-åring har 50 års erfaring med bankinnskudd, ifølge Finanstilsynet, som konkluderer med at flere av investorene ikke har evne til å tåle risikoen som
VG171015 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171015 Les hvilke vurderinger NVE gjør under videoen.
VG171015 - Politikerne viser stor grad av unnfallenhet under et skalkesjul av at de ikke kan blande seg inn i faglige vurderinger .
SA171015 Vi har gjort vurderinger hele vegen.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/AaFKs-sportssjef-om-trenersporsmalet--Vi-ma-se-pa-alle-muligheter-for-a-snu-dette-243828b.html Vi har gjort vurderinger hele vegen.
VG171014 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171014 Og stilte spørsmålet om Nerdrum ikke fikk spesialbehandling fordi han er « en bejublet kunstner med offentlig profil, mange støttespillere og høy kulturell kapital » og « Er det helt sikkert at Justisdepartementet har klart å ignorere dette i sine vurderinger .
VG171013 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171013 - Vi har gjort nye vurderinger av helikoptrene.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
SA171013 Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
DN171013 - Hva angår fastpris, så skyldes det en totalvurdering på bakgrunn av den sterke forhåndstegningen, øvrig investorinteresse, innspill fra tilretteleggerne og våre egne vurderinger , sier styreleder Martin Nes i selskapet.
DB171013 Har dere gjort noen vurderinger før dere signerte avtalen ?
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
VG171012 Det er uvisst hva gjenstanden er foreløpig, men vi tar en nærmere titt og gjør ytterligere vurderinger etter hvert som vi vet mer, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til VG.
VG171011 I boken kritiserer han rettens vurderinger av sentrale bevis i saken, som DNA-analysene - og analysene av Kristiansens mobilbruk på drapsdagen.
DB171011 Underveis i sesongen vil det bli gjort løpende vurderinger av hva kneet hans tåler.
DB171011 Det haster å få på plass tiltak som sikrer oss mot den, ikke bare vurderinger og informasjonsgrunnlag.
DB171011 Da er det rett og slett ganske vanskelig å samle et fullgodt utvalg, som både skal gi en bred vurdering og samtidig komme med konkrete politiske vurderinger på enkeltområder.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet - Derfor ber vi nå regionene i Bufetat om å gjøre grundige vurderinger og gjerne utfordre kommunene enda kraftigere på det de etterspør av institusjonsplasser til barn og unge, sier Mari Trommald.
VG171010 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL171010 Hvis dere er interessert i å finne ut av nettopp dette, stiller vi gjerne i et møte hvor vi legger frem våre synspunkter og vurderinger , og ikke minst vårt bidrag til konkurransen om nybygg for lærerutdanningen ved UiT.
NL171010 Hva vi karakteriserer som gode eller dårlige bygninger vil baseres på et antall komplekse vurderinger , og flere av disse vil igjen bero på hvordan de fysiske omgivelsene oppleves rent subjektivt.
NL171010 Finlands heroiske forsvar og Sovjetunionens strategiske vurderinger sikret en forhandlingsfred.
DB171010 Oswald leverer sine konklusjoner i løpet av denne måneden, og har ganske sikkert hentet vurderinger rett fra CAS-dommernes gjennomgang av Legkov forsøk på å sette et tydelig skille mellom statlig svindel og den enkelte utøvernes ansvar for dette jukset.
DB171010 Men den preges av « bidra til », « arbeide for » og « vurdere » og likner unektelig en smørbrødliste styrt av politiske tilfeldigheter, ikke av evidensinformerte helsefaglige vurderinger .
VG171009 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171009 Alle ansatte i Arbeiderpartiet på Stortinget og partikontoret har blitt bedt om å sende inn sine kommentarer og vurderinger av hvordan partiets valgkamp har blitt drevet.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger .
DA171009 Landslagssjef Lagerbäck og toppfotballsjef Semb har gjort sine umiddelbare vurderinger av det nye kvalifiseringssystemet.
VG171008 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171008 Fakta og vurderinger ¶ 10 244 tilskuere på Ullevaal stadion.
VG171008 Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort av australsk politi, og hva som ligger til grunn for disse vurderingene.
VG171008 ALVORLIG SAK : Politijurist Julie Ulstein vet ikke hvilke vurderinger australsk politi har tatt når de ikke har delt informasjonen om den norske mannen med dem.
VG171007 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171006 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DA171006 - På generelt grunnlag understrekes at det legges stor vekt på hensynet til menneskerettighetene i vurderinger av søknader om eksportlisens for militært utstyr, sier hun.
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser, så har vi et stort problem.
DA171006 - Da Arbeiderpartiet støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret, så la vi også departementets folkerettslige vurderinger til grunn.
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser, så har vi et stort problem.
DA171006 - Da Arbeiderpartiet støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret, så la vi også departementets folkerettslige vurderinger til grunn.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
VG171005 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171005 - Datatilsynet har myndighet til å overprøve skolens vurderinger for kameraovervåking, og eventuelt pålegge at det opphører, sier Marrable.
SA171005 I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer.
DN171005 Rådsmedlemmer i Den europeiske sentralbanken ( ECB ) hadde en innledende diskusjon om fremtidig pengepolitikk og vurderinger som kan komme til å guide en endring i bruken av sentralbankens virkemidler.
DB171005 Dommeren mener derimot at dette ikke er tilstrekkelige bevis for å få saken gjenopptatt, og skrev også at « det vil ikke bli tatt noen videre vurderinger i denne saken ».
DB171005 Følgende etiske vurderinger burde vært diskutert før publisering : ¶
DB171005 At det er så mange problematiske sider ved bruk av dette bildet vekker mistanke om at det ikke er rutinemessige etiske vurderinger av bildebruk på desken.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/fotball/Se-Lars-Tjarnas-sin-spillerbors-og-gi-de-norske-spillerne-dine-karakterer-243375b.html I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer. | « En tullekamp mot San Marino var akkurat det Norge trengte » ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Se-Lars-Tjarnas-sin-spillerbors-og-gi-de-norske-spillerne-dine-karakterer-243375b.html I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer.
VG171004 - Samtidig leverte hun da skriftlig dokumentasjon, og vi får snart en rapport med vurderinger av det hun leverte.
NL171004 Kun nøye oss med å si at henting av barn ut av familien er det mest alvorlige staten gjør i vårt land i fredstid, og lettvinte vurderinger og såkalte handlekraftige grep, kan skade hele barnevernets omdømme.
DB171004 Hvilket betyr at Norge per dato, fortsatt etter Lagerbäcks egne vurderinger og metaforiske bilde på stoda, ikke har hatt framgang i 2017.
DB171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
DB171004 - Vi går ikke ut med grunn til endringer, men vanlige grunner kan være hensyn til andre forstillinger i repertoaret, skuespillerkabal, medvirkende, kunstnerisk vurderinger og publikum, sier Halvorsen.
DB171004 - Vi går ikke ut med grunn til endringer, men vanlige grunner kan være hensyn til andre forstillinger i repertoaret, skuespillerkabal, medvirkende, kunstnerisk vurderinger og publikum, sier Halvorsen.
DA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
AA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
AA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
VG171002 Konflikten mellom de som ønsker katalansk selvstendighet og regjeringen i Madrid er preget at svake diplomatiske evner og noen merkelige politiske vurderinger .
VG171002 Blant annet har sykehuset revidert metodeboken, innført en sjekkliste og et krav om å journalføre alle vurderinger før hver behandling.
VG171001 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170930 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170929 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170929 I KPMGs granskingsrapport står det følgende under avsnittet « juridiske vurderinger » : ¶
DA170929 Ikke alltid er det like pålitelige vurderinger som ligger bak denne hedersbetegnelsen.
VG170928 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170928 Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter og Adressas fotballekspert Kai Bardal vil bidra med sine vurderinger av både taktikk og enkeltprestasjoner både i pausen og etter kamp.
NL170928 Det må gjøres omfattende grunnundersøkelser og vi må gjøre grundige vurderinger av ulike krav før vi i det hele tatt kan begynne å prosjektere ei bru.
DB170928 Utenriksdepartementet gjør grundige vurderinger når det gjelder risiko for at materiellet som eksporteres kan bli brukt til brudd på humanitærretten.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter kommer ut for i krig, ikke nødvendigvis innebærer vurderinger som er vanskelige å automatisere.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Adressa-TV-fra-Lerkendal-243010b.html Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter og Adressas fotballekspert Kai Bardal vil bidra med sine vurderinger av både taktikk og enkeltprestasjoner både i pausen og etter kamp.
VG170927 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170927 Ordførerne hevder Helse Nord har gjort utredninger, men helseforetakets vurderinger får ikke offentligheten tilgang til.
NL170927 Men så til sakens kjerne - bygger sykehusstrukturen i Vest-Finnmark på solide og omfattende faglige vurderinger og utredninger slik ordførerne hevder ?
DB170927 Han forteller også om et formannskap som stilte seg kritisk til politiets vurderinger , men er mildere i sin egen kritikk : ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Det ligger ofte vanskelige medisinske vurderinger bak, og det er viktig med en helhetlig vurdering av hva som er pasientens beste og hva pasienten ville ønsket.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - At vurderinger om livsforlengende behandling blir tatt på sykehjemmet, er bedre enn om det blir tatt på sykehuset.
VG170926 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
NL170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den fremtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige.
NL170926 Er tankegangen til disse politikerne så enkel og flyktig at en slik aksjon er nok til å kaste alle faglige vurderinger over bord ?
NL170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering må den mangelfulle dokumentasjonen av spørsmål, svar og vurderinger anses å være i strid med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4 », konkluderer kommunerevisjonen.
DB170926 Protokollen kunne etterlate et inntrykk av at havnedirektørens vurderinger av den personlige egnetheten til selskapets kontaktperson avgjorde konkurransen.
DB170926 Dette ble så utslagsgivende for konkurransen at Hodejegerne uansett ville vunnet - uavhengig av havnedirektørens vurderinger av kontaktpersonens personlige egnethet, slår kommunerevisjonen fast : ¶
DB170926 - Også de andre som deltok i anskaffelsen burde sørget for å nedtegne havnedirektørens vurderinger i evalueringen av tilbyderne, sier Dragsten.
DB170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
DB170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den framtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige.
DB170926 Er tankegangen til disse politikerne så enkel og flyktig at en slik aksjon er nok til å kaste alle faglige vurderinger over bord ?
DB170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/6LLyz/Ikke-i-noe-fag-er-forskningsfeil-mer-akutt-enn-i-ren-matematikk--Simen-Gaure I matematikk finnes ikke skjønn og vurderinger , enten har man et bevis eller så har man ikke.
VG170924 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170924 Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/XKr2m/PST-Dobbelt-sa-mange-terrorangrep-i-Europa-hittil-i-ar-som-i-hele-2014 Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
VG170923 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170923 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170923 - Vi gjør nøye vurderinger av hva vi går ut med og ikke i en så alvorlig sak.
AA170923 - Jeg tror i hvert fall man må ha en åpning for å gjøre vurderinger , sier han.
VG170922 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Som-forste-land-vurderer-de-a-droppe-OL-pa-grunn-av-Nord-Koreas-atomvapentrusler-242580b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
SA170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
DN170922 - Jeg tror det er bra om vi holder sammen, men Venstre må gjøre sine vurderinger og vi må gjøre våre, sier Ropstad.
DA170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Som-forste-land-vurderer-de-a-droppe-OL-pa-grunn-av-Nord-Koreas-atomvapentrusler-242580b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/zaqdK/Sor-Korea-trygler-Kim-Jong-un-om-en-fredelig-losning Her er ekspertenes vurderinger .
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Som-forste-land-vurderer-de-a-droppe-OL-pa-grunn-av-Nord-Koreas-atomvapentrusler-242580b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
VG170921 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
VG170921 Vi tar våre journalistiske vurderinger uavhengig av det, sier Leira.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger - Jeg tror det er bra om vi holder sammen, men Venstre må gjøre sine vurderinger og vi må gjøre våre, sier Ropstad.
DN170921 - Jeg tror det er bra om vi holder sammen, men Venstre må gjøre sine vurderinger og vi må gjøre våre, sier Ropstad.
AA170921 Leteaksjonen er avsluttet, og det vil bli gjort nye vurderinger igjen i morgen tidlig, opplyser Agder-politiet til NTB.
AA170921 - Det er summen av mange vurderinger , både i valgkomiteen og partiledelsen.
VG170920 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170920 Samtidig trekker Morris frem at det er ofte er slik at de ulike Skagenfondene har forskjellige vurderinger av selskaper.
VG170919 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170919 Norge har gjort ganske mange dårlige vurderinger og slitt med roen i eget spill.
VG170919 - Nei, altså, jeg vet ikke om jeg skal gi vurderinger av hva amerikanske presidenter skal bruke for uttrykk, men det er en veldig fin sang av Elton John, sier den norske statsministeren.
NL170919 Regjeringen og Stortinget skal også gjøre egne vurderinger av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.
DN170919 Hun mener det er viktig at både styret og organisasjonen i det nye selskapet med ansvar for skinner og signaler får tilstrekkelig tid til å komme med gode vurderinger .
AA170919 Rovviltnemndene la gode, faglige vurderinger til grunn for sitt vedtak.
VG170918 En Vålerenga-supporter var langt fra enig med dommeren i to vurderinger av straffesituasjoner.
VG170918 Men ut fra rettens vurderinger har jeg ingen problemer med å forstå at de stiller det spørsmålet.
DB170918 ¶ DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 SKYLDIG : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 ( Dagbladet ) : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DA170918 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yanpg/Direktesending-na-Folg-dommen-mot-Eirik-Jensen Heger leste opp rettens vurderinger av flere vitneprov fra tidligere kolleger av Jensen, som var kritisk mot ham.
VG170917 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170916 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170915 At norsk presse seiler under falskt flagg når den hevder at nyhetsjournalistikken er basert på rene redaksjonelle vurderinger og etterstreber objektivet.
VG170915 Lagmannsretten mener også at tingretten ikke la avgjørende vekt på de sakkyndiges vurderinger , som konkluderte med at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
SA170915 - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
NL170915 Vi håper dere tar kontakt også med demenskoordinator, at dere melder dere på pårørendeskole og gjør viktige vurderinger av hjelpetiltak i deres hjem sammen med hjemmetjenestene i deres kommune.
NL170915 Demens er en paraplydiagnose for mange ulike sykdommer som kjennetegnes ved problemer tilknyttet språk, hukommelse, tenkning, orientering, vurderinger og beslutninger.
DN170915 - Jeg har absolutt gjort mange vurderinger , men funnet ut at Veon er på vei i en retning som jeg synes er spennende og personlig interessant å jobbe videre med, sier Trond Westlie, som går fra A.P.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
VG170914 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170914 * - Valgforskere og eksperter er også viktig, og vil vi hente deres vurderinger . * - Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker, sier Stenseng. * - Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.
DB170914 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger » skrev Bjerktvedt om Edvartsen i mailen datert 22. april 2017, ifølge VG.
DB170914 * Partikontoret vil også innhente vurderinger fra andre personer og miljøer. * 2. oktober skal materialet legges fram i en rapport for sentralstyret, som så skal trekke konklusjoner og vurdere hvilke konsekvenser som må tas av funnene.
AA170914 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
AA170914 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
VG170913 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170913 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger » skriver NFF-toppen.
VG170913 Høgmo fikk massiv kritikk for sine vurderinger inn mot kampen, og spillerne skal ha blitt overrasket over laguttaket, der Martin Ødegaard og Markus Henriksen brått ble valgt som hengende spiss og spiss.
VG170913 - En del går på det samme som Ada har kommet med, og Adas vurderinger er jo med i denne evalueringsrapporten.
VG170913 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger .
SA170913 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
FV170913https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Borsen-Slik-vurderes-Start-spillerne-etter-toppkampen-241934b.html Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
DN170913 Jeg ser frem til å treffe folk og høre om deres vurderinger rundt situasjonen i oljesektoren, sier Søviknes.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Borsen-Slik-vurderes-Start-spillerne-etter-toppkampen-241934b.html Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
AA170913 Skolen ønsket at politiet var til stede i går, så vi må ta fortløpende vurderinger , sier Bakkhaug.
VG170912 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170912 - Venstre må få lov til å diskutere det de ønsker og de må få lov til å ta selvstendige vurderinger , legger han til.
VG170910 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQXOo/Jenny-13-Stem-for-oss-stressede-elever Jeg mener at skolen stresser folk helt fra vi er små fordi det hele tiden skal være snakk om vurderinger .
VG170909 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170909 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
AP170909https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-velger-du-det-beste-frukttreet-10551b.html Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
VG170908 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170908 Vi gjør våre presseetiske vurderinger helt uavhengig av det.
DB170908 - Det er rene helsefaglige vurderinger som ligger bak våre anbefalinger.
DB170908 Viser til eksterne vurderinger
DB170908 - Dette er selskaper som gjør egne vurderinger .
DB170908 Spesialtrent personell observerte pasienten for å gjøre nødvendige vurderinger slik at behandlingen, som oftest var tre ukers innleggelse, kunne skreddersys den enkelte.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQ4P0/Her-er-Trine-Eilertsen-og-Aftenpoddens-dom-over-partilederne-i-siste-debatt-for-stortingsvalget Aftenpodden-trioen Trine Eilertsen, Lars Molteberg Glomnes og Sarah Sørheim fulgte debatten, og kom med sine vurderinger direkte under sendingen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OM1kq/Solberg-Nyttig-at-Hareide-har-avklart-at-de-ikke-vil-samarbeide-med-Arbeiderpartiet Få med deg deres vurderinger av hvem som er vinnere og tapere her ¶
VG170907 - Jeg ønsker ikke å kommentere nemndas vurderinger i enkeltsaker, men på generelt grunnlag praktiseres dispensasjoner strengt, sier Justad Johnsen.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
SA170906 - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
SA170906 divisjon i oppkjøringen, men vi gjør hele tiden vurderinger .
NL170906 Det setter Olsens uttalelese i et merkelig lys og en kan vel stille spørsmål ved NVEs vurderinger av støy.
DB170906 Det er voksne folk med egne vurderinger som seiler ombord Berserk, og de velger selv hvordan de vil leve.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kvinnelige-dommere-avbrot-kamp--folte-seg-hanet-av-herrespillere-241528b.html divisjon i oppkjøringen, men vi gjør hele tiden vurderinger .
AA170906 Men opptaksprøver og seremonier må være trygge og det må være gjort vurderinger av blant annet sikkerhet i forkant.
VG170905 Jeg skal behandle sykdom og være med i medisinske vurderinger .
VG170905 Jeg prøver å ta faglige vurderinger som er så gode som mulig, svarer Andersen.
VG170905 Har du barn på legevakt, så er man like nøye som med alle andre vurderinger man tar.
VG170905 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170905 - Vi er uenig i rettens vurderinger , men har ikke tatt stilling hvorvidt kjennelsen vil ankes enda.
DN170905 Men han understreker at det også er rasjonelle vurderinger som ligger bak investeringen.
DB170905 Avgjørelsen kom etter uker med vurderinger mellom president Trump og hans rådgivere, og representerer et hardt slag for hundretusenvis av innvandrere kjent som " dreamers ", eller drømmere på norsk, som har levd i USA siden de var barn.
VG170904 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170904 VG har vært i kontakt med Metier, som ikke har noen kommentarer til saken utover at de forholder seg til departementenes vurderinger . | « Jakten»-Ruben Kengakaran har endelig funnet kjærligheten ¶
VG170904 - Hva slags juridiske vurderinger har blitt gjort i forkant av denne tildelingen ?
SA170904 En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
SA170904 Gjerne det, over hundre år med organisert fotball har vist at forsvarsspill må være kompakt, uansett formasjon og vurderinger ellers.
NL170904 Vår forsvarsekspertise, representert ved Forsvarsledelsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Norsk Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste baserer sine vurderinger av trusselbildet på dyptgående analyser.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/B8zMe/Fire-mater-Trump-kan-temme-Nord-Korea-for-a-hindre-global-katastrofe- Her er deres vurderinger av presidentens muligheter.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
AP170904https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-svakheter-ble-demonstrert-for-hele-verden-241461b.html Gjerne det, over hundre år med organisert fotball har vist at forsvarsspill må være kompakt, uansett formasjon og vurderinger ellers.
VG170903 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170903 Riktignok meldte CNN noen uker etterpå at prøvesprengningen « kan ha vært en delvis, mislykket test av noen komponenter assosiert med en hydrogenbombe », ifølge en ikke navngitt kilde som « har direkte kjennskap til » USAs vurderinger om prøvesprengningen.
VG170902 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Pelle Parafin » gjorde filmcomeback før han døde ¶
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Nord-Korea-og-svakt-billettsalg-bekymrer-for-OL-Na-har-IOC-snakket-med-Donald-Trump-241295b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
SA170902 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170902https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Nord-Korea-og-svakt-billettsalg-bekymrer-for-OL-Na-har-IOC-snakket-med-Donald-Trump-241295b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Nord-Korea-og-svakt-billettsalg-bekymrer-for-OL-Na-har-IOC-snakket-med-Donald-Trump-241295b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
VG170901 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170901 Nye sikkerthetstiltak iverksettes etter nye vurderinger av trusselbildet, opplyser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
VG170901 Nye vurderinger av trusselbildet gjort i samråd med NSM og PST, gjør at vi derfor iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak i valggjennomføringen, sier Sanner i en pressemelding.
DB170901 Slike vurderinger er vi nødt til å gjøre hele tida, skriver Ellen Flø Skagen til Dagbladet.
VG170831 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170831 Men retningslinjene er tilstrekkelig vagt formulert slik at utenriksdepartements vurderinger kan lede til eksport av militært materiell til menneskerettighets-verstingen Saudi Arabia, og av våpendeler og ammunisjon til Emiratene, som er dypt involvert i krigen i Jemen.
SA170831https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-om-norske-idrettsstjerner-i-OL-God-grunn-til-a-frykte-terror-241199b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
SA170831https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
SA170831 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
SA170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
NL170831 Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger .
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-om-norske-idrettsstjerner-i-OL-God-grunn-til-a-frykte-terror-241199b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-om-norske-idrettsstjerner-i-OL-God-grunn-til-a-frykte-terror-241199b.html - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Generalsekretaren-i-NFF---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
DN170830 Eventuelle bemerkninger fra rentesetterne vil derfor bli nøye lyttet til i jakten på henvisninger til deres vurderinger av konsekvensene av det svake pundet.
VG170829 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170829 Dette til tross for at Støre har vært god i debatter, og fått bedre vurderinger fra nærmest samtlige aviser som har fulgt duellantene.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0vbB/Ny-sjokkmaling-fra-NRK---na-er-Hoyre-storre-enn-Arbeiderpartiet Teamet bak Aftenpostens podkast Aftenpodden følger kveldens tv-debatt direkte på ap.no og gir sine vurderinger av de to duellantene rett etter at sendingen er slutt.
VG170827 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170827 For å legitimere flytting og oppbygging av alt dette en annen plass, presenteres i kjent stil vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
DB170827 Dette er selvfølgelig helt galt, og i beste fall en grov misforståelse av lagmannsrettens vurderinger .
VG170826 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170825 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170825 - Vi ser ingen grunn til å gå inn i detaljer i de vurderinger vi tok, all den tid dette nå er to saker som er avsluttet i idrettens rettsinstanser.
VG170824 At Ap bommer på to så grunnleggende vurderinger forteller at partiet har svakere politiske instinkter enn på lenge.
NL170824 " Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger .
DB170824 - Norge vurderer sakene våre med vårt utgangspunkt, det er faglige vurderinger som ligger til grunn om hvilke land som er trygge og ikke.
DB170824 Det er både feil og vrient å tolke menneskers adferd og moralske vurderinger for hundre, to hundre eller tusen år siden, etter vår egen tids standarder.
VG170823 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170823 - Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.
DB170823 - Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.
VG170822 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170822 Og, at vi tror kunsten blir best og utfordrer oss mer når det er kulturfaglige vurderinger som avgjør og ikke politiske.
VG170822 Videre står det skrevet : « Spesialenheten mener at omstendighetene her var slik at det skulle ha vært sikret notoritet om politiets kontakt med Brøndbos tidligere venn som kilde, og hvilke vurderinger man hadde tilknyttet til hans motiv og rolle under gjennomføringen ».
VG170822 Spesialenheten påpeker også at det er kritikkverdig at det ved planlegging av politiaksjonen ikke ble gjort vurderinger av vennens troverdighet og motiv.
DN170822 Vi gjør grundige vurderinger av alle våre samarbeidsavtaler.
DN170822 Sponsor « gjør grundige vurderinger » ¶
DB170822 Smakspanelet har gjort vurderinger ut i fra utseende, lukt, konsistens og smak.
DB170822 Og den inneholdt ingen vurderinger av de regionale utfordringer et fortsatt engasjement i Afghanistan innebærer.
VG170821 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170820 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170820 Derfor bør den ikke stå i sentrum for vurderinger av hvem som « vinner » en debatt.
DB170819 Nå er det selvsagt ikke sånn at slike vurderinger og rangeringer automatisk er uinteressante eller irrelevante.
DB170819 NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka hadde knapt nok rukket å slukke mikrofonene før alle store nettaviser fyrte løs med sine vurderinger av de enkelte partiledernes innsats, og diverse sosiale media-feeder flommet over av partimedlemmer som stolt formidlet at den-og-den avisen hadde kåret nettopp deres partileder til « debattens vinner ».
VG170818 Han sier departementet gjør nøye vurderinger og har inntatt en « føre-var»-linje når det gjelder søknader om eksport til land som deltar i intervensjonen i Jemen.
NL170818 Det må nok til sterkere lut til enn å få fart på saksbehandlingen i form av sakkyndige vurderinger .
NL170818 Det må nok til sterkere lut til enn å få fart på saksbehandlingen i form av sakkyndige vurderinger , skriver Jarle Bakke.
DA170818 De skjønner at våre stortingsfolk ikke kan avgjøre eller få til noe det ligger større strategiske vurderinger bak fra Stortingets side.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VV071/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-bli-tryggere-pa-meg-selv-i-sosiale-situasjoner-Hilsen-jente-17 Vi ser egentlig bare igjennom det filteret av vurderinger og holdninger vi har om oss selv fra før.
DN170817 Matthew Mokhefi-Ashton, USA-ekspert og foreleser i internasjonal politikk ved Nottingham Trent University, mener at slike vurderinger blant Trump-rådgivere ikke er noe nytt.
DB170817 Jeg har tillit til at det er gjort nødvendige vurderinger , og at leverandøren som leverte det beste tilbudet i denne konkurransen er valgt, sier statsråden.
DB170817 - Vi har hentet inn juridiske vurderinger fra to uavhengige advokatfirmaer med spesifikk ekspertise på rettsområdet.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/zqRaO/Ny-utdannelse-for-brann--og-redningsvesen Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
VG170816 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170816 Vi har hatt en periode med skrivearbeid og interne vurderinger .
DB170816 Dersom friluftsfolk er enig i DNTs vurderinger , bør de imidlertid styre unna de borgerlige på valgdagen.
DB170816 Det bekreftes av både nasjonale og internasjonale vurderinger av norsk økonomi.
DB170816 En rask måte å betale ned 150 000 i kredittkortgjeld ¶ Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff.
DA170816 - Jeg kjenner ikke til hvilke konkrete vurderinger som er gjort på Bjørnholt, men vet at flere skoler har hatt store utfordringer knyttet til skolemiljøet.
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er Subjektive vurderinger
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er Prognostiseringen av kreftsykdommen er basert på subjektive vurderinger .
AA170816 Vi gjør kost-nytte vurderinger hver dag.
AA170816 Det er dette bakteppet vi bør ta inn over oss i våre daglige kost-nytte vurderinger .
VG170815 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170815 Men han tar det i seg når han bes om flere vurderinger .
SA170814 Se Fædrelandsvennens vurderinger og sett dine egne karakterer etter 2 - 0-seieren.
FV170814https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Her-er-Start-borsen-etter-seieren-mot-Floro-240323b.html Se Fædrelandsvennens vurderinger og sett dine egne karakterer etter 2 - 0-seieren.
VG170813 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170813 Men man må ta taktiske vurderinger underveis også, så man kan ikke planlegge for mye på forhånd, sa han i forkant.
DA170813 Jeg må ta vurderinger underveis hele tiden, og jeg kan ikke planlegge for mye på forhånd, konkluderte Filip selv. ( ©NTB ) ¶
VG170812 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | 72-åringen som drepte Liam ( 1 ) er dømt : - Håper hun aldri ser dagslys igjen ¶
VG170811 Meg må ta vurderinger underveis, og kan ikke planlegge for mye.
VG170811 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger » Videre skriver Tybring-Gjedde at det er oppsiktsvekkende at Amnesty ikke evner å gjøre vurderinger utover sin egen nesetipp : ¶
VG170810 Jeg håpet kanskje at de ville ta det med i betraktning, foreta noen etiske vurderinger , justere ting, tenke seg om.
DB170810 Fylkesmannen i Møre og Romsdal presiserer at de oversendte hele tilsynssaken som gjaldt alle instanser som hadde behandlet Sunniva til Statens helsetilsyn, sammen med sine vurderinger .
VG170809 Etter han dømte Aalesund-Brann ( 3-3 ) sist helg ble det store diskusjoner om et par av Kjenslis vurderinger .
VG170809 - Parallelt med skriveprosessen har forlaget selvsagt gjort både etiske og redaksjonelle vurderinger .
VG170809 NHO-sjef Kristin Skogen Lund er inne på samme vurderinger som Hagen : hun vil bytte ut formueskatten på arbeidende kapital med en statlig eiendomsskatt.
NL170809 Rapportens vurderinger og konklusjoner går fullstendig på tvers av regjeringens og Arbeiderpartiets luftvern-retorikk.
NL170809 Den kommer blant annet med følgende vurderinger : ¶
DB170809 Ha tro på egne vurderinger og tenk langsiktig hvis du føler laget ditt er bra.
VG170808 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170808 - Det var gjort geologiske vurderinger som tilsa at sikring av fjellet var nødvendig, og dette arbeidet var nylig startet av en hovedentreprenøren OHL sine underentreprenører, skriver kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i Bane Nor i en e-post til VG.
DB170808 Den samlede realisasjonsverdien av eiendommene beløper seg til rundt 5 milliarder kroner, ifølge Bonums egne vurderinger .
DB170808 Mange vurderinger og interesser kommer inn i bildet.
DB170807 Ap-politikeren viser til Sykehuset Telemarks vurderinger .
VG170806 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170806 Analyserer data for alle nye legemidler som industrien vil selge til Norge og lager rapporter som Sykehusinnkjøp og Beslutningsforum bruker i sine vurderinger .
VG170805 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170804 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170802 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170802 - Når vi snakker varmt for Andøya, så handler det om forsvarsfaglige vurderinger .
DB170802 Jeg har flere eksempler på saker hvor jeg har gjort slike vurderinger .
VG170801 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | - Feil om grasrota skal bestemme alt ¶
VG170801 Vi må ha åpne øyne for å kunne gjøre de vurderinger som saken krever uten å ha låst oss opp i teorier om hva som kan ha sviktet eller hvor feilen kan være, sier Syvertsen til VG og legger til : ¶
DB170801 - Vi er alltid innstilt på å samarbeide med tilsynsmyndighetene slik at disse kan gjennomføre sine vurderinger på bakgrunn av et best mulig faktagrunnlag, sier Braathen.
VG170731 Legelisten argumenterer med at de forhåndsgodkjenner alle vurderinger , sletter alle personangrep, og gjør folk i stand til å velge riktig lege.
VG170731 I likhet med mange vurderinger på nett, så er pasientene enten veldig fornøyde eller veldig misfornøyde.
VG170731 DELINGSVILJE : På nettet deler vi villig vekk våre tanker, meninger og vurderinger av opplevelser og service.
VG170731 Ordføreren stiller store spørsmål ved den delen av politiets håndtering, men ser ikke på resten av politiets vurderinger som gal.
VG170731 - Vi løste dette ut fra våre politifaglige vurderinger , og det regelverket vi er satt til å forvalte.
DB170731 Til NTB forklarer han at hensynet til ytringsfriheten og til å unngå vold lå bak politiets vurderinger på lørdag.
AA170731 Det er ikke en politisk oppgave å overprøve politifaglige vurderinger , sier Amundsen.
VG170730 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170730 I kjennelsen går det fram at retten legger til grunn av Kriminalomsorgen gjør kontinuerlig vurderinger av nødvendigheten av restriksjonene og forutsetter at mannen får nødvendig helsehjelp og at eventuelle skadevirkninger på grunn av isolasjonen vurderes av helsepersonell.
SA170730 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer her !
FV170730https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Start-borsen-Vartet-opp-med-flere-feberredninger-239489b.html Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer her !
DB170730 Justisministeren svarer at han har tillit til de politifaglige vurderinger som blir foretatt i slike tilfeller.
VG170729 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170729 Jeg skulle ønske man kunne stole på at politiet tok slike vurderinger på en god måte, sier han.
VG170729 Han sier også at ta saken til Stortinget, og be justisministeren om en redegjørelse for politiets vurderinger rundt demonstrasjonen.
VG170729 - Jeg har tillit til de politifaglige vurderinger som ble foretatt under demonstrasjonen.
VG170729 - Det ligger politfaglige vurderinger bak det vi gjorde.
VG170728 Klimarådgiver Hege Hisdal ved NVE opplyser at NVE gjør sine vurderinger ut fra oppdaterte observasjoner av flom i større vassdrag.
DB170728 - Jeg vil ta initiativ opp mot Helse Sør-Øst at vi kan bruke denne situasjonen på Sørlandet som et utgangspunkt for vurderinger som vil gjelde på nasjonalt basis, sier Olsen.
VG170727 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170726 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170726 - Å gjøre gode vurderinger for hva slags informasjon som er kritisk for samfunnet, er viktigere enn noen gang.
VG170725 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170725 Under tittelen « Hvordan gjøre norsk fotball bedre » - tidligere omtalt i VG - har styrelederen selv skrevet om skoleringen av foreldretrenere, vurderinger av kretsens rolle, hvilket ansvar klubbene bør ha, samt at man må utvikle NFFs trenerutdannelse.
DB170725 Det er også viktig at barneverntjenesten dokumenterer sine vurderinger når man unntaksvis ikke velger å anmelde.
DB170725 Barneverntjenesten må gjøre vanskelige vurderinger , og at de snakker med barna, er derfor helt avgjørende.
DB170725 Under er deres vurderinger av de ulike pølsene : ¶
VG170724 Jeg har forsvart psykologer og psykiatere, fulgt deres vurderinger .
SA170724 Les Fædrelandsvennens karakterer og gi dine egne vurderinger av Start-spillerne.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Borsen-Slik-vurderes-Start-spillerne-etter-seieren-over-Kongsvinger-239178b.html Les Fædrelandsvennens karakterer og gi dine egne vurderinger av Start-spillerne.
DA170724 Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Statoils kommersielle vurderinger , men statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) avviser at Statoil må betale skatt av allerede beskattede utenlandsinntekter.
VG170722 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170722 Så har jeg respekt for at ulike partier har ulike vurderinger .
AA170722 Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier at hun vil lytte til Sintef-ledelsens vurderinger og gjennomføre samtaler med potensielle brukere av senteret.
AA170722 Ingen enkeltpolitikere, heller ikke ordføreren, skal kunne gripe inn i rådmannens saksbehandling eller korrigere rådmannens faglige vurderinger .
AA170722 Det er faglige hensyn og vurderinger som skal ligge til grunn for arbeidet, ikke politiske.
VG170721 Michaelsen mener det bør etableres et nasjonalt råd som kan ta slike vurderinger .
VG170720 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
AA170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
AA170720 I slike tilfeller må man både se på det prinsipielle og ta konkrete vurderinger , sier konstituert UP-sjef Roar S.
AA170720 - I slike tilfeller må man både se på det prinsipielle og ta konkrete vurderinger , sier politiet.
AA170720 Etter det vil man gjøre vurderinger på hvorvidt man skal legge ut flere plasser.
VG170719 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170718 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170717 Når vi gjør vurderinger og valg av det vi ser rundt oss, liker vi å tro at vi er objektive, logiske og i stand til å evaluere den informasjonen vi får.
VG170717 Engelske myndigheter, som er tett opp mot de norske i sine vurderinger , godtok medisinen 22. juni 2017.
DB170717 Her er deres vurderinger : ¶
VG170716 Pellerud får delvis støtte for sine vurderinger av Aftonbladets EM-reporter.
VG170716 Overfor VG har Norges fotballforbunds fagsjef på kvinnesiden gjort sine vurderinger av Norges største rivaler før mesterskapsåpningen søndag.
VG170716 - Pellerud er veldig tøff i sine vurderinger .
NL170711 Politikere må selvsagt ha venner og omgangskrets, men de bør også gjøre skikkelige vurderinger av egen habilitet i forhold til disse.
SA170710 Han har også sine klare tanker både om laguttak og Brutterns vurderinger de siste ukene.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVLMG/Hafslund-styret-sier-nei-til-Oslo-kommune-igjen-De-vil-ha-mer-penger Det er også i tråd med selskapets egne vurderinger , står det i børsmeldingen.
AP170710https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Troyenummer-80-gir-meg-elveblest-238607b.html Han har også sine klare tanker både om laguttak og Brutterns vurderinger de siste ukene.
VG170709 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170708 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170708 - Vi må gjøre vurderinger fortløpende om vi skal hente hjem Julian fra lån, men det ser sånn ut om vi kvalifiserer oss til gruppespill i Europa, sier Stig Inge Bjørnebye.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-er-RBKs-keeperplan-for-Europa-hosten-238505b.html - Vi må gjøre vurderinger fortløpende om vi skal hente hjem Julian fra lån, men det ser sånn ut om vi kvalifiserer oss til gruppespill i Europa, sier Stig Inge Bjørnebye.
VG170707 Som ledd i dette arbeidet har DSB innhentet vurderinger fra Forsvarets forskningsinstitutt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170707 Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet.
VG170707 Amundsen : Legger til grunn at nærmere vurderinger gjøres ¶
VG170707 - Justisdepartementet legger til grunn at DSB også gjør nærmere vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak som del av dette arbeidet, herunder samfunnsøkonomiske analyser.
SA170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
NL170707 Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.
FV170707https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
VG170706 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Cav » ut mot « usle og truende kommentarer : - Husk, jeg har en familie ¶
DN170705 Vi kommer ikke til å forandre noe på vår kredittpolitikk, men gjør individuelle vurderinger .
DN170705 - Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.
DB170705 - Det aller viktigste er å få utøveren til å tenke riktig når det gjelder taktiske vurderinger .
DA170705 - Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.
DA170705 Loven er der fordi barn ikke har den nødvendige erfaring eller kritiske sans til å foreta objektive vurderinger i tilknytning til reklame.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oq7a7/Tror-Stortingets-byggeskandale-kan-ende-med-a-koste-over-2-milliarder-kroner---minst-28-ganger-mer-enn-forst-planlagt Aftenposten har bedt om å få innsyn i rapportene for de siste månedene, men Stortingets ledelse har avvist at offentligheten skal få se disse, fordi dokumentene inneholder « fortrolige råd og vurderinger om et pågående byggeprosjekt ».
VG170704 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Jupiter » varsler radikale endringer for Frankrike ¶
DB170704 Med nye analyser, vurderinger og spørsmål som aldri tidligere er stilt, håper Schiøtz at gjenopptakelseskommisjonen vil vurdere saken på nytt.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Fylkesmannen-opphever-byradets-millionkrav-mot-barnehager-624500b.html - Vi oppfordrer våre medlemmer til å være sikre på at de driver innenfor reglene, mens Oslo nå tøyer loven så langt de kan i stedet for å gjøre individuelle vurderinger .
VG170702 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170701 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170701 Det er også viktig at skolen gir barn og unge kjennskap til de åndelige impulser og etiske vurderinger som vi har hentet fra kristen tro, og som har inspirert mennesker over hele verden gjennom 2 000 år.
SA170701 Men når alt kommer til alt, handler det om sportslige vurderinger og pris, sier Thomassen.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/--BodoGlimt-avviste-tilbud-fra-Molde-238159b.html Men når alt kommer til alt, handler det om sportslige vurderinger og pris, sier Thomassen.
AA170701 Likevel forteller han at opplevelsene yrkessjåførene opplyser om, er nødt til å tas med i videre vurderinger .
VG170630 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170630 Om slike vurderinger blir bedre dersom de gjøres mer kompliserte - slik Mohn tar til orde for - er ikke gitt.
BT170630https://www.bt.no/kultur/Skjerper-konsertsikkerheten-pa-Festplassen-336332b.html Da må politiet gjøre konkrete vurderinger , forteller politioverbetjent Kjetil Hoff.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Statoil-henter-IT-tjenester-hjem-624391b.html - Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoil-systemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing, sier hun.
VG170629 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170629 Lignende vurderinger kan gjøres av ledere i Utenriksdepartementet her hjemme - inkludert politisk ledelse - i deres arbeid for å ivareta UDs utenrikspolitiske og diplomatiske ambisjoner.
DA170629 Ap, KrF og Frp sa i en spørrerunde utført av Fri Tanke at de stolte på skolenes egne vurderinger til læremateriell.
DA170629 Dette har begrenset vår mulighet til egne refleksjoner og vurderinger om disse sakene.
VG170628 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
DN170628 Etter mange år med vurderinger fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget fra 1933 og ikke flytte domstolen til et annet bygg.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html EGNE VURDERINGER : De ansatte i hjemmetjenestene må få gjøre vurderinger til brukernes beste, skriver helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ).
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html EGNE VURDERINGER : De ansatte i hjemmetjenestene må få gjøre vurderinger til brukernes beste, skriver helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ).
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html Det innebærer blant annet å tillegge de ansattes vurderinger større vekt.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html De må oppleve hverdagen som ikke bare overkommelig, men også faglig interessant, med muligheter for lokale vurderinger til brukernes beste.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-forbyr-nazimotstandere-a-demonstrere-i-Fredrikstad-624198b.html Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Etter mange år med vurderinger fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget fra 1933 og ikke flytte domstolen til et annet bygg.
VG170627 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170627 Vårt, og andre nasjoners asylsystem, er basert på behovet for beskyttelse, vurderinger knyttet til farene ved å oppholde seg i hjemlandet og andre humanitære hensyn.
SA170626 Les våre vurderinger etter Branns uavgjort i Østfold.
DB170626 Da er det en beslutning som er tatt, og som går på sportslige vurderinger med tanke på hva vi har behov for i høst, sier Pedersen til avisen.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/fotball/To-spillere-roses-pa-BT-borsen_-men-resten-far-hore-det-237862b.html Les våre vurderinger etter Branns uavgjort i Østfold.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/To-menn-pagrepet-i-utlandet-for-Hellerud-drapet-624024b.html Det ligger politifaglige vurderinger bak det, men dette er et gjennombrudd i saken, sier Metlid.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Hellerud-drapet-624024b.html Det ligger politifaglige vurderinger bak det, men dette er et gjennombrudd i saken, sier Metlid.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-vil-gi-kreftpasienter-bedre-muligheter-til-a-delta-i-kliniske-studier--Bjorn-Guldvog-og-Johan-Torgersen-624008b.html I Norge kan pasienter alltid be behandleren sin om å innhente vurderinger fra andre fagpersoner dersom behandleren ikke gjør det på eget initiativ.
VG170625 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170625 Reiseselskapene gir ikke egne vurderinger av terrorfare overfor sine kunder.
AA170625 Reiseselskapene gir ikke egne vurderinger av terrorfare overfor sine kunder.
VG170624 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170624 Langtidsplanen for Forsvaret bygger på et tallmateriale og vurderinger som Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, en rekke politiske partier både regionalt og nasjonalt, militærfaglige miljøer både på Andøya og andre steder og ikke minst en rekke arbeidstakerorganisasjoner mener er feil.
VG170623 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170623 UDs motvilje mot å fortelle hvilke vurderinger som er gjort rundt Traaviks posisjon i UD etter at han ble hjemkalt, skaper grobunn for spekulasjoner om forskjellsbehandling.
VG170623 Hvilke konkrete vurderinger som er gjort rundt Traaviks sikkerhetsklarering vil ikke UD opplyse om.
VG170623 Det kan godt være at alle vurderinger som er gjort i denne saken er godt funderte og helt riktige, men det er vanskelig å bedømme når ikke UD vil fortelle om dem.
VG170623 UD har ikke ønsket å kommentere hvilke vurderinger de har gjort med tanke på å kontakte politiet - utover at det ikke er gjort.
VG170623 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
SA170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
DA170623 Vi er trygge på at våre landrådgiveres kompetente landfaglige vurderinger , kan være av verdi for domstolene.
DA170623 Samtidig er vi meget bevisste på gråsonene mellom landfaglige og juridiske vurderinger .
DA170623 Landinfo skal bidra med landkunnskap som gir et beslutningsgrunnlag, men ikke foreta juridiske vurderinger , og Landinfo må vurdere kravet til åpenhet mot nødvendigheten av å beskytte kilder.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
VG170622 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170622 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
SA170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
DN170622 Staten dekker altså kostnadene uten egne selvstendige økonomiske vurderinger , sier Gulowsen.
BT170622https://www.bt.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
AP170622https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
AP170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
VG170621 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170621 I løpet av de første rettsdagene har konflikten mellom dem kommet til syne - og dermed er tonen satt for de neste to ukene : Vurderinger av troverdighet vil avgjøre : ¶
DN170621 Bentestuen sier det er forbudt for bankene å signalisere hvorvidt man vurderer å sette renten opp eller ned, og de kan derfor ikke si noe mer om deres vurderinger på dette området.
DN170621 Bentestuen sier det er forbudt for bankene å signalisere hvorvidt man vurderer å sette renten opp eller ned, og de kan derfor ikke si noe mer om deres vurderinger på dette området.
DB170621 - Like vurderinger
DB170621 For det skal ikke være tvil om at det skal være faglige vurderinger som skal avgjøre tildeling av midler, ikke vennelisten på Facebook, sier Steffensen.
AP170621 Etter en blund på et par timer våkner så den fyllesyke journalist Imeland, og hennes faglige vurderinger av Stein Erik Hagens velværepalass i Oppegård nærmer seg slutten : ¶
AP170621 Mangelfullt undersøkelsesgrunnlag for vurderinger og beslutninger ¶
AP170621 - Jeg mener det er forskningsetisk viktig å få ta et forbehold om den informasjonen man ikke får se, og begrensninger knyttet til grunnlaget for vurderinger , sier hun.
VG170620 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170620 Dette er krevente vurderinger , og hendelser i naboland er en påminnelse om at ingen land kan garantere for sikkerheten i enhver sammenheng i et fritt og åpent samfunn », opplyser politiet ¶
VG170620 - Er det forskjell på vurderinger rundt åpne kjærlighetsforhold og forhold som blir inngått i hemmelighet ?
SA170620 DEBATT : Grundige faglige vurderinger når det gjelder både brannsikkerhet og det byplanmessige, konkluderer med at Lervig fortsatt er det klart beste alternativet.
NL170620 Vi ser også de første tegn på barnefaglige vurderinger av barns atferd.
DN170620 - Styret anser Sparebank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger , og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus i børsmeldingen.
DA170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
DA170620 Så har mange gjort sine vurderinger om dette var nødvendig.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Hafslund-fisjon-vedtatt--minoritetsaksjonarer-oppfordres-til-a-kreve-mer-penger-623558b.html Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Statsviter-om-Regjeringens-resultater-fire-ar-etter--Kanskje-ikke-sa-mye-a-skryte-av-til-valget-623572b.html Hva man får gjennom, styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Det er reaksjoner fra ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
AP170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620 Hva man får gjennom, styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
AP170620 Det er reaksjoner fra ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
VG170619 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170619 Strøm Arnøy understreker at hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til hvordan Stortinget har håndtert disse dokumentene eller hvilke vurderinger som er tatt.
NL170619 Det er ikke foretatt analyser av fordeler/ulemper, risiko og vurderinger av kostnader, reduserte inntekter og ineffektivitet i gjennomføringen og heller ikke belyst når og hvordan forbedringene skal komme.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fire-ar-senere--Slik-gikk-det-med-Solberg-regjeringens-lofter-623152b.html Hva man får gjennom styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
AP170619 Hva man får gjennom styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
VG170618 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
AP170618 - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
VG170617 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170617 Men kulturministeren følger opptilsynets vurderinger gjennom generalforsamlingen og kan foreslå presiseringer av NRKs oppdrag, sier Marie Therese Lilleborge, rådgiver i Medietilsynet.
DB170617 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til Dagbladet at generalforsamlingen hvert år tar opp Medietilsynets vurderinger i allmennkringkastingsrapporten.
VG170616 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170616 Hadde Forsvarsdepartementet løftet blikket i 2012 mot den sikkerhetspolitiske utviklingen og ført en grundig prosess basert på solide militærfaglige vurderinger , hadde Ørlandet aldri blitt igangsatt.
NL170616 Avviklingen av " Forsvarets Overkommando ", som en helhetlig militærfaglig etatsledelse, og politikernes økte innflytelse på rent forsvarsfaglige vurderinger , har ikke bidratt til å bringe landets forsvarsevne i riktig retning.
AA170616 De forteller at de ofte blir slitt mellom faglige vurderinger og krav til effektivitet.
NL170615 Hvilke politiske og andre vurderinger som ble lagt til grunn for vedtaket om å legge ned den populære barnehagen har OVF ingen kjennskap til.
AA170615 Både Rotvoll Eiendom og Overvik Utvikling er uenig i kommunens vurderinger .
VG170614 FIFA sier i en kommentar, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters, at enkelte problemer må forventes i et prosjekt av denne skalaen, men « Human Rights Watchs overordnede melding om utnyttelse på arbeidsplassene stemmer ikke overens med FIFAs vurderinger ».
DA170614 » I innstillingen finner komiteens flertall også grunn til å påpeke at den « er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av iskantdefinisjonen uten at det er gjennomført noen nye faglige vurderinger i dette området.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger .
AP170614 I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger .
VG170613 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170613 Statsadvokat Morten Eriksen får kritikk for å ha overprøvd egne sjefer i vurderinger av skattespørsmål i Transocean-saken ¶
DN170613 Raja avviser at det ligger politiske vurderinger bak.
DA170613 Bydelsoverlegen på Sagene har tatt vurderinger på støy og lignende.
VG170612 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170612 Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, vil ikke svare på noen av VGs spørsmål mandag om hvilke vurderinger som lå til grunn for den tunge bevæpningen.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger , hvor hensyn til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal vektlegges spesielt.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Kan-bli-blamandag-for-tidligere-knutepunktfestivaler-622282b.html Det vil også skape interessante samtaler og vurderinger om festivalenes egenart og betydning i regionene, sier Agnes Kroepelien.
AP170612 Det vil også skape interessante samtaler og vurderinger om festivalenes egenart og betydning i regionene, sier Agnes Kroepelien.
VG170611 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Farmen kjendis»-deltager røpet i sosiale medier : Slik har TV 2 tatt grep ¶
VG170610 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170610 Det viktigste for oss er at folk henvender seg, kommer og ser og gjør sine vurderinger .
DB170610 ¶ OPPLYSER IKKE : - Hvis dette er å anse som et tips, tar vi mot det tipset og gjør våre vurderinger .
DB170610 « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme - en person som har så sterke røtter i Norge og som er i en så sårbar situasjon som han er i ved retur til Irak », skriver Tveter i brevet til PST.
DB170610 TERRORISME-ADVARSEL : « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme », skriver advokat Trygve Tveter i et brev til PST.
DB170610 » - Hvis dette er å anse som et tips, tar vi mot det tipset og gjør våre vurderinger .
AP170610 Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger , hvor hensyn til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal vektlegges spesielt.
VG170609 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170609 For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser, skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.
VG170609 - Gjøres grundige vurderinger
NL170608 Det gjøres grundige vurderinger før det blir gitt tillatelse til eksport.
DN170608 Få ( 13 prosent ) bruker e-helseløsningene til å lese legens eller sykehusets vurderinger , og knapt noen ( 2 prosent ) legger inn informasjon om egen sykdom eller leverer inn rapport underveis i et behandlingsopplegg.
DB170608 Ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru.
DB170608 Lea « [ hadde ] ropt høyt og protestert på avgjørelsen [ hvis det hadde ] vært fotballkamp », fortviler på generelt grunnlag over hvordan dagens lovverk rammer « ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru », og avslutter med « et varsko og gi et råd til ungdommen : « Pass på hverandre ! » ».
DB170608 HAs redaktør Einar Tho opplyser at han ikke kjenner til hvilke vurderinger som ble foretatt ifm. den opprinnelige publiseringen i 2013, men bekrefter at han nå i 2017 « ikke var obs på » at teksten beskrev et fiktivt scenario - selv om han altså selv uttaler seg i HAs ferske og relativt store oppslag om Leas tekst og all oppmerksomheten den har fått.
DB170608 Sånn er det over hodet ikke i Norge, og foreldre flest stoler på helsemyndighetenes vurderinger omkring vaksiner.
DN170607 Les mer om Finanstilsynets vurderinger : ¶
DB170607 Vi gjør det vi kan i alle sakene vi er inne i, basert på faglige vurderinger , sier Austenå til Dagbladet.
DB170607 Ifølge Austenå har NOAS en gruppe av eksterne advokater, og egne saksbehandlere som gjør vurderinger og velger hvilke asylsaker som skal prioriteres for rettslig prøving gjennom gratis advokatbistand fra advokatfirmaer de samarbeider med.
DB170607 Terroristenes vedvarende og eskalerende ødeleggelser av liv og samfunnstrygghet, må helt klart medføre stadige vurderinger av hvilke våpen som er mest effektive i bekjempelsen av en slik fiende.
VG170606 Jeg følte at jeg gjorde et par halvdårlige vurderinger tidlig.
DB170606 Mye fordi Lewis ikke vil svare under denne pågående saken, men mest fordi FIS uansett behandler sine vurderinger rundt doping som statshemmeligheter.
DA170606 I et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, varslet han at han støttet Gustavsens vurderinger .
VG170605 Halvorsen understreker at han respekterer ulike meninger om NRKs vurderinger i dette tilfellet.
VG170605 Det er lite som tyder på at NRK har vurdert hensynet til etterlatte i sine vurderinger », skriver de til PFU.
DB170605 Hvilke vurderinger gjorde dere opp mot VV-plakaten før publiseringa av videoen ?
DA170605 Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak, og bestiller disse.
VG170604 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170604 - Dette vil være opplysninger som er viktige for PSTs fremtidige vurderinger om det som har skjedd i London påvirker oss, sier Hugubakken.
VG170603 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170603 Under kan du lese VGs vurderinger av finalen, samt sette dine egne karakterer i folkebørsen.
DB170603 Var Juventus veldig gode de første 45 minuttene var Real Madrid dønn overlegne da Zidane hadde gjort sine vurderinger og fortalt spillerne veien til trofeet.
AP170603 I mars sluttet Airwars midlertidig å gjøre detaljerte vurderinger av russiske flyangrep, fordi gruppen var overveldet av det akselererende tempoet i krigshandlingene, både i Syria og Irak.
VG170602 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170602 For undertegnende, som ble født før andre verdenskrig og vokste opp under krigen og i etterkrigstiden, levde gjennom hele perioden med kald krig og var yrkesmilitær som jagerflyger til jeg var 41 år, minner Ydstebøs vurderinger om Arbeiderpartiets naive verdensanskuelse før 1940.
DB170602 FD legger til grunn at skyteaktivitetene vil foregå organisert og under faglig tilsyn, slik at risiko for skade under skyteaktivitetene blir minimert », skriver departementet, som mener at vurderinger om hvorvidt det er skadelig for den enkeltes psykiske helse å delta på skyteøvelse, må vurderes av fagpersoner i den enkelte sak.
DB170602 Dersom slike vurderinger og analyser ikke er gjennomført, bes det om at dette gjennomføres umiddelbart og at Forsvarsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med resultatene uten opphold.
VG170601 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170601 Dersom vi finner feil i våre vurderinger , så vil vi ta det med oss inn i vår organisasjon, og lære av det.
VG170601 Faglige vurderinger avgjørende ¶
DB170601 Vi må ikke politisere noe som bør være basert på tunge faglige vurderinger .
DA170601 - Vi kommer til å være her, men det er klart vi gjør kontinuerlige vurderinger , svarer han.
DA170601 - Gjør dere vurderinger på om dere skal fortsette å være i Kabul ?
DA170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Budstikka.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, fremholder Aukrust overfor Budstikka.
AP170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, fremholder Aukrust overfor Budstikka.
VG170531 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170531 - Det er slikt vi må ha løpende vurderinger på, det er klart.
DB170531 - Nå vil en haug med spørsmål og en lang, lang rekke juridiske vurderinger komme på bordet, ikke minst intern i USA.
DB170531 Dette er vurderinger vi vil trenge når klima-, utenriks- og forsvarspolitikken skal tilpasses en mer usikker og uforutsigbar fremtid.
DA170531 - Vi kommer til å være her, men det er klart vi gjør kontinuerlige vurderinger .
DA170531 - Gjør dere vurderinger på om dere skal fortsette å være i Kabul ?
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
VG170530 * 1 Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.
VG170530 * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til oppfølging av avtaler.
VG170530 At man ikke tar grundige nok vurderinger før man inngår avtalene, slik at de inngås på mangelfullt eller feil grunnlag.
DN170530 - Mange av landets byråer får fine vurderinger av sine kunder og konkurransen om de første plasseringene er veldig hard, sier Pia Grahn i Regi.
DB170530 Hele avgjørelsen om tidlig eller sen pensjonering avgjøres neppe av rasjonelle vurderinger rundt forventet levealder, antyder rapporten.
DB170530 Forskerne Christian Brinch ( BI ), Dennis Fredriksen ( SSB ) og Ola Vestad ( University of Chicago/SSB ) skiller ifølge Finansavisen mellom det aktive og det passive valget, der det aktive er valget basert på vurderinger av egen forventet levealder.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
AA170530 Utvelgelsen er ikke brukerbasert, men gjøres av et ekspertpanel som oppsøker restaurantene og gir sine vurderinger .
VG170529 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170529 Vi har fremmet en rekke vurderinger rundt konsekvensene og hver gang svares det med kun en henvisning til beslutningsgrunnlaget.
NL170529 Her er det heller ikke foretatt noen vurderinger og følgelig ingen kostnader.
NL170529 Det var slik han definerte våre vurderinger som gikk på en rekke risikofaktorer ved oppbyggingen på Evenes.
DN170529 Etter lang tids vurderinger har Trump varslet at han denne uken skal komme med en avgjørelse om klimaavtalen fra Paris.
AA170529 MI5s vurderinger rundt ham forut for angrepet skal derfor gjennomgås.
AA170529 - Dette er så spesiell og så alvorlig sak at jeg hadde forventet at man gikk mer i dybden og gjort sterkere, mer selvstendige vurderinger .
AA170529 Vanskelige vurderinger
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
AA170529 Den store vindkraftutbygginga på kysten av Trøndelag, men også Statoils vurderinger av mulig hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden, og Reinertsens utrolige teknologiløp for produksjon av hydrogen ved å fjerne CO₂ fra naturgass, representerer spennende industrimuligheter for kortreist hydrogen.
VG170528 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.
VG170527 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170527 Politikerne kan ikke utelukkende lene seg på politiets vurderinger av deres sikkerhet.
NL170527 Det er ganske ufattelig at NRK kunne sette sammen ei slik debattgruppe, når ledende samiske og kvenske politikere og skolefolk har ytret forstandige vurderinger om hvordan historieskrivingen om samene burde gjennomføres - det gjelder ikke minst Einar Niemi, Kjell Ballari og Ole Henrik Magga m.fl.
VG170526 - Jeg vil tro at en klubb som Real Madrid hele tiden gjør vurderinger av hva som kan bli gjort bedre.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
DN170526 Det er flere utredninger på området som ikke er ferdig evaluert ennå og vi må stokke bena og ta alle vurderinger til etterretning før vi konkluderer, sier Werp til DN.
DN170526 Men det er en omfattende prosess, med mange vanskelige vurderinger , så det er ikke unaturlig at man er uenige om noe, sier Willand.
AP170526https://www.aftenposten.no/osloby/Terrortrusselen-Oslo-politiet-hadde-bekymringssamtaler-med-enkeltpersoner-for-17-mai-feiringen-621656b.html Vi ønsker å legge til rette for at folk skal bruke byen og ta del i feiringen, men det er opp til hver enkelt å gjøre sine egne valg og vurderinger .
AP170526 Vi ønsker å legge til rette for at folk skal bruke byen og ta del i feiringen, men det er opp til hver enkelt å gjøre sine egne valg og vurderinger .
AA170526 Målet er å komme i gang med gravearbeidet straks vi har gjort alle vurderinger rundt sikkerheten til de som jobber der og konkludert med at det er trygt å fortsette, sier kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
VG170525 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170525 - Når terrorhendelser skjer ute i Europa, blir det alltid gjort konkrete vurderinger opp mot situasjonen her hjemme.
DN170525 Nå er brukervurderinger viktigere : 35 prosent bryr seg noe eller i stor grad om hotellets stjernevurdering, mens hele 50 prosent bryr seg noe eller i stor grad om tidligere gjesters vurderinger
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
VG170524 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170524 - Han delte ikke sine vurderinger med meg, så det kjenner jeg ikke til.
DA170524 UDI understreker at de gjør kontinuerlige vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
DA170524 Dette sier noe om hvilke vurderinger vi ville gjort hvis søkeren ble returnert til Norge, men Frankrike har selv et rettslig handlingsrom til å velge å realitetsbehandle denne saken i Frankrike », sier fagsjef i asylavdelingen, Dag Bærvahr.
VG170523 Med dette som bakteppe var det grunn til å knytte forventninger til hva slags vurderinger Politiets Sikkerhetstjeneste hadde tenkt å komme med til norske toppidrettsutøvere, som er samlet til pre-OL-camp på Fornebu, da det var satt av en egen programpost til å snakke om sikkerhet.
VG170523 KRITISK : Alpinist Aksel Lund Svindal etterlyste vurderinger rundt Nord-Korea da sikkerhetssituasjonen i OL var tema på Scandic Fornebu.
VG170523 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170523 Med bakgrunn i vurderinger og rangeringer fra Fox Sports, Bleacher Report og ESPN har vi plukket ut disse spillerne : ¶
VG170522 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170522 - Vi er enige i Vegvesenets vurderinger , som også er grunnlagt i Nasjonal Transportplan ( Nasjonal Transportplan ).
NL170522 For å legitimere et forsvars- og samfunnsmessige svært omstridt prosjekt benyttes det også her rene bestillingsverk med vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
DB170522 Og hun viser til Utenriksdepartements vurderinger og notater ( i PDF-lenkenene nederst ) i forkant av regjeringens vedtak om norske styrker mot IS/ISIL for ett års tid siden.
BT170522 Om Magnus har konkret kritikk til de ulike mediene, får de svare for sine redaksjonelle vurderinger .
VG170521 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170521 Jeg er den eneste som bestemmer, og jeg tar avgjørelser basert på sportslige vurderinger .
NL170521 Det er juridiske vurderinger som gjøres av jurister etter denne hendelsen.
AA170521 Etter over førti år med daglig kjøring i byen, må jeg bare si meg enig i politiets vurderinger av kjøreadferden rundt omkring.
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
VG170519 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170519 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
BT170519 Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid.
BT170519 Bestemmelsen om unge uføre stenger ikke for at Nav kan gjøre slike vurderinger .
DB170518 Ifølge Finnmark Dagblad har spesialister ved Rikshospitalet gjort nye og grundige vurderinger av ryggen, og kommet fram til at de kan foreta en bedre og mindre risikofylt operasjon enn tidligere antatt, blant annet ved å fjerne noen rygghvirvler.
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170518 Da han bekreftet nyheten onsdag understreket Brende at det ikke er snakk om en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
BT170518 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa onsdag at avtalen med Kongo ikke er en soningsoverføring, eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
AA170518 En som på mange måter « levde for jobben » og som aldri tok beslutninger uten nøye vurderinger på forhånd.
VG170517 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170517 Joshua French overføres til Norge basert på humanitære og helsemessige vurderinger .
SA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170517 - Den første rettssaken kan vi ikke gjort oss opp noen vurderinger av, men i den andre rettssaken hadde vi vår egen ekspertise som sa at dette var ikke riktig.
AA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
VG170516 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170516 Et problem ifølge Nielsen er at et « perfekt » parti sjakk blir et parti uten feil sett fra dataprogrammets vurderinger .
DB170516 - Vi har stor respekt for Byantikvarens vurderinger , og synes at etatens innspill burde ha blitt tatt til følge, sier Linn Marie Krogsrud i foreningen.
AA170516 Politiet innhenter nå vurderinger om hvorvidt det er forsvarlig å fortsette arbeidet på stedet.
VG170515 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170515 - Det er ikke gjort noen slike vurderinger foran denne rettssaken, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen.
VG170514 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170514 I fjor stakk Trigger dessuten av med seieren i kategorien « pr-byrå » i den kombinerte undersøkelsen og kåringen Årets Byrå, der byråene rangeres basert på kundenes vurderinger .
DN170514 - For meg bringer Regi viktige vurderinger til kunder når de skal velge byrå.
DN170514 - De nominerte byråene er dem som ligger best an med utgangspunkt i kundenes vurderinger av rundt 20 ulike kriterier, og felles for dem er at de har veldig fornøyde kunder.
DN170514 I fjor stakk Trigger dessuten av med seieren i kategorien « pr-byrå » i den kombinerte undersøkelsen og kåringen Årets Byrå, der byråene rangeres basert på kundenes vurderinger .
DN170514 - For meg bringer Regi viktige vurderinger til kunder når de skal velge byrå.
DN170514 - De nominerte byråene er dem som ligger best an med utgangspunkt i kundenes vurderinger av rundt 20 ulike kriterier, og felles for dem er at de har veldig fornøyde kunder.
VG170513 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170512 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170512 På garderobeveggen bak ham henger VG-lupens vurderinger av Sandefjord.
VG170512 - De mest nærliggende alternativene til reserveløsning for TV-produksjonens del trenger grundige vurderinger før vi tar dem i bruk.
SA170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
FV170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
DN170512https://www.dn.no/nyheter/2017/05/12/2056/Handel/griper-inn-i-matkassefusjon - Vi forstår at Konkurransetilsynet gjør vurderinger , men vi håper dette ikke tar lang tid.
DN170512https://www.dn.no/nyheter/2017/05/12/2056/Handel/griper-inn-i-matkassefusjon - Vi er fortsatt på et tidlig stadium i våre vurderinger , og det er ikke mulig å si noe om de endelige konklusjonene, sier Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
DN170512 - Vi forstår at Konkurransetilsynet gjør vurderinger , men vi håper dette ikke tar lang tid.
DN170512 - Vi er fortsatt på et tidlig stadium i våre vurderinger , og det er ikke mulig å si noe om de endelige konklusjonene, sier Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
AP170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
VG170511 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170511 Men det ligger noen ideologiske vurderinger i debattene man går inn i, som i dekningen av innvandring og integrering.
FV170511 Ved hjelp av egendesignede tekniske løsninger og grundige etiske vurderinger fortelles historier fra en ellers lukket hverdag.
DB170511 Da Trumps rådgiver Kellyanne Conway ble presset av CNNs Anderson Cooper på tidspunktet for sparkingen, brukte hun Rosensteins vurderinger som grunn.
DB170511 - Vi kjenner til de vurderinger som gjøres i USA av sikkerhetsmyndighetene, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake, og som berørte reisende til/fra navngitte land i Midt-Østen blant annet.
DB170511 Senest da Trumps rådgiver Kellyanne Conway ble presset av CNNs Anderson Cooper på tidspunktet for sparkingen, brukte hun Rosensteins vurderinger som grunn.
VG170510 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
NL170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
DA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
VG170509 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170509 Han mener Bufdirs vurderinger om ikke å avslutte kontrakten med Fyrlykta, « ser merkelige ut ».
VG170509 - Jeg kjenner ikke deres vurderinger .
DB170509 Med bakgrunn i funn og vurderinger , velger SHT å varsle om at bremsekontroll på mobilkraner og tilsvarende motorredskap som brukes i trafikken bør følges bedre opp.
DB170509 De er ikke modne nok til å gjøre skikkelige eksistensielle vurderinger , og har ikke noe bevisst forhold til guddommer.
AP170509https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/-Kronikk-Det-vi-godtar-i-kampen-mot-terror--Dag-Arne-Christensen-og-Jacob-Aars-620443b.html Eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler, for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler ?
AP170509 Eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler, for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler ?
VG170508 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170508 Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultat eller andre forhold som tilsier endring av tiltakene, uttaler landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) i en pressemelding.
DA170508 Også Grethe Eriksen i Høyre uttrykte uro for trafikksituasjonen ved en stenging da saken var oppe i KBU og kom med ønsker om nye vurderinger av nødvendigheten av og konsekvenser ved en stenging av veien.
AA170508 - Etter å ha lyttet til politiets gjennomgang og vurderinger , så støtter jeg dette.
VG170507 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170507 Moussa Njie, som kanskje skulle hatt straffespark på stillingen 0-0, beskriver Steens vurderinger som « tull ».
DA170507 - Ettersom hendelsen undersøkes av Spesialenheten, vil politiet ikke nå gå inn på de vurderinger som ble gjort på stedet om nødvendigheten av å avverge angrep ved å løsne skudd mot siktede, melder Remman.
VG170506 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170506 Det er ulike vurderinger av det.
SA170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
DN170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
AP170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
VG170505 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
SA170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
DB170505 I avsnittet « juridiske vurderinger », skriver KPMG blant annet dette : ¶
DB170505 Vi gjør forløpende vurderinger fram til nasjonaldagen, sier Astrid Elisabeth Nilsen, visepolitimester i Troms politidistrikt.
DB170505 Han forteller at politiet i Stavanger har valgt å ikke sperre gater for trafikk, men at fortløpende vurderinger av trusselbildet gjøres og at avgjørelsen kan endres etter behov.
DB170505 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai, sa Amundsen.
DB170505 I alle fag er det noen som er villige til å ta snarveier og gjør dumme vurderinger , fortsetter styrelederen.
DA170505 - Det er mange historiske vurderinger vi må gjøre.
BT170505 Meland mener de forskningsetiske komiteene må legge nye spørsmål til grunn for sine vurderinger , som : Hvilke konsekvenser har det valgte forskningsperspektivet ?
BT170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
BT170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Offentlighetsekspert-om-funnene-Snakk-om-ulovlig-tilbakeholdelse-av-informasjon-620345b.html De fleste slike vurderinger foretas av den eller de som har ansvaret for vedkommende sak, ifølge Bernt.
AP170505https://www.aftenposten.no/bolig/135-planter-er-svartelistet-i-Norge-10014b.html Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
AP170505https://www.aftenposten.no/bolig/135-planter-er-svartelistet-i-Norge-10014b.html Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
AP170505 De fleste slike vurderinger foretas av den eller de som har ansvaret for vedkommende sak, ifølge Bernt.
AP170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
AP170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
VG170504 - Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger, men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger .
VG170504 - Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger , men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger.
VG170504 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170504 Hun understreker at det vil være rom for endringer basert på eventuelle utviklinger frem mot selve dagen, og vurderinger fra andre hold.
SA170504 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
DB170504 I vedtaket slår departementet også fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, kan overprøve havnenes egne vurderinger .
AP170504 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
VG170503 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170503 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
FV170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
DB170503 De får se vurderinger som er gjort i forhold til ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre.
DA170503 Han viser til at det er juridiske vurderinger som hører inn under Justisdepartementet.
DA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
DA170503 - Da må vi ned i enkeltsakene og gjøre vurderinger og det gjør vi ikke i denne type saker, sier Torgersen.
AP170503https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Marthe-Kristoffersen-legger-opp--Toft-og-vanskelig-a-si-det-hoyt-234985b.html - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
AP170503 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
AA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
AA170503 - Da må vi ned i enkeltsakene og gjøre vurderinger og det gjør vi ikke i denne type saker, sier Torgersen.
VG170502 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
DN170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
DB170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
BT170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
AP170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
VG170501 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170501 Derfor har bekjennelsene klare ord om både rett og plikt for menighetene til å foreta egne vurderinger og, om nødvendig, sette seg opp mot overordnede kirkelige myndigheter ( biskop, Kirkemøte ), dersom de vurderte situasjonen slik.
VG170430 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170430 Den store variasjonen i prisingen av selskapet kommer av ulike vurderinger av fremtidig etterspørsel av olje og ikke minst den fremtidige oljeprisen.
VG170429 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170428 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170428 De jeg intervjuet, sto ærlig frem og fortalte sine versjoner, og sider ved vurderinger og beslutningsprosesser som de ikke tidligere har snakket om.
DN170428 Vi ser frem til å tilbakevise også disse nye anklagene, der vi er sterkt uenig i Økokrims faktiske og rettslige vurderinger , sier forsvarer Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt.
DB170428 Rapporten vil inneholde vesentlige fakta som har fremkommet fram til nå i undersøkelsen, samt Havarikommisjonenes vurderinger så langt.
DB170428 Du kan også følge @gautebh på Twitter for løpende erfaringer og vurderinger gjennom prosjektperioden.
DA170428 Han mener derfor det er vanskelig å ta stilling til innhold og vurderinger i dokumentet.
DA170428 Det er de som får mandat, og må gjøre denne type vurderinger , medgir Hareide.
DA170428 - Ap sier det handler om å gjøre vurderinger .
AP170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AP170428 Den store variasjonen i prisingen av selskapet kommer av ulike vurderinger av fremtidig etterspørsel av olje og ikke minst den fremtidige oljeprisen.
AA170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AA170428 Han mener derfor det er vanskelig å ta stilling til innhold og vurderinger i dokumentet.
VG170427 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170427 Saken vi hadde i går var først og fremst en kartlegging som i liten grad gjorde vurderinger .
DB170427 Inga Marte Thorkildsen sier til Dagbladet at hun vil avvente å kommentere, da hun ennå ikke har sett protokollen fra kontrollutvalgets møte eller hørt deres vurderinger .
DB170427 Vitenskapelige vurderinger er ofte blitt brukt som grunnlag for å innskrenke rettighetene til så vel majoritetskvinner som seksuelle minoriteter.
VG170426 Vi er « A-ranket » økonomisk fra ulike selskaper som gjør den typen vurderinger ».
VG170426 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170426 En robot vil i mange sammenhenger ha bedre evner til å ta en objektiv beslutning basert på store mengder data, mens et menneske vil ha bedre evne til å ta skjønnsmessige vurderinger og få frem informasjon om kunden som en robot kanskje ikke vil nå frem til.
AA170426 Å slå sammen sjukommuner, med et område som er én og en halv ganger Vestfold fylke, krever grundige vurderinger , og ikke minst må det avklares bedre hvordan en slik kommune skal styres.
VG170425 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170425 - Det er ikke flertall i Stortinget for KrFs syn i dag og en ny gruppe må foreta sine vurderinger .
SA170425https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/TV-krigen-hardner-til-Na-nektes-TV-2-a-vise-cupen-og-U21-landslaget-234534b.html NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
SA170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
BT170425https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-krigen-hardner-til-Na-nektes-TV-2-a-vise-cupen-og-U21-landslaget-234534b.html NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
BT170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
AP170425https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-krigen-hardner-til-Na-nektes-TV-2-a-vise-cupen-og-U21-landslaget-234534b.html NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
AP170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
VG170424 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170424 Helseministeren legger til at hans uttalelser i sykehus-talen for to år siden ikke handlet om en ønsket virkning, men om vurderinger av hva som skulle til for full kirurgisk akuttberedskap.
DB170424 Ifølge UP-sjef Runar Karlsen bør man kombinere piggdekkreglene med individuelle vurderinger og sunn fornuft.
VG170423 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170423 - Dersom slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse, har Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus tidligere uttalt i en pressemelding.
SA170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
DA170423 Samtidig skjønner jeg at bydelene står oppe i vanskelige vurderinger , og er godt kjent med at det er mangler boliger som til barnefamilier i Bydel Gamle Oslo, skriver hun i en E-post til Dagsavisen.
DA170423 Det er viktig at det gjøres saklige vurderinger av leietiden for dem som ikke ansees for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig, slik det fremgår av forskriftens § 12.
DA170423 - Jeg er opptatt av at bydelene kan gjøre gode, helhetlige vurderinger når de gir folk bolig.
BT170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
AP170423https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-denne-bydelen-er-nesten-n-av-to-uten-sosialt-nettverk-234201b.html Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
AP170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
VG170422 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170421 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170421 « Etter nøye vurderinger og gransking av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returene til Fox News Channel », het det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
AP170421 Hvilke vurderinger som lå til grunn for inngjerdingen er ikke vi kjent med, sier Hansen.
VG170420 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170420 « Dommersjefen i NFF bestemmer hvem som skal dømme kamper, og slik skal det være, men slike beslutninger må etter vår oppfatning kun være tuftet på rene sportslige vurderinger .
VG170420 Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen.
VG170420 Kildene VG har snakket med peker på flere sentrale vurderinger som blir viktige dersom Støre vinner valget og får sette sammen en ny regjering : ¶ * 1 Både i Ap, Sp og SV anses det som mindre sannsynlig at SV vil gå inn i noen regjering etter valget.
DB170420 Ut fra en samlet vurdering og i tråd med politiets taktiske vurderinger ble aksjon løst slik den ble.
VG170419 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170419 « Etter nøye vurderinger og granskning av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returerne til Fox News Channel », heter det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
DN170419 Det ville etter min mening vært en helt urimelig mistillit til Forsvarsdepartementets vurderinger av disse spørsmålene, sa hun.
DA170419 Jeg både forventer og har tillit til at bydelene gjør slike individuelle vurderinger for å finne den best mulige løsningen i hver enkelt sak ».
VG170418 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170418 Aktor Kristine Schilling avbryter og sier hun ikke er interessert i hans vurderinger av det.
SA170418 Mina er stresset av skolen ; av vurderinger , karakterpress og lekser.
SA170418 Kan det være at jungelvandringen i sosiale mediers stress, press, vurderinger , utestenging, mobbing og latterlig og misforstått perfeksjon er det egentlige problemet ?
SA170418 Er det på skolen barna våre opplever mest stress, press, vurderinger og prestasjonskrav, når « friminuttene » på skolen, og store deler av « fritiden » hver dag er en jungelvandring ?
SA170418 Det skorter ikke på tilbakemeldinger og vurderinger .
SA170418 - Jeg har fortsatt ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen til Bergens Tidende.
BT170418 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) kan ikke vise til noen skriftlige vurderinger bak vedtaket om å utsette Ringeriksbanen.
AP170418 - Jeg har fortsatt ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen til Bergens Tidende.
VG170417 Der ble det gjort nye vurderinger om å frakte ham videre med luftambulanse til St.
SA170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
FV170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
DB170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
BT170417 - Om regjeringen på bakgrunn av de opplysningene de har fått av Vegdirektoratet/regionen høsten 2016, har gjort andre vurderinger når det gjelder prioritering enn de ellers ville gjort, kan bare regjeringen svare på.
BT170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
AP170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
VG170416 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170416 I utvekslingen av svar og spørsmål - som har gått gjennom representanter for al-Masra, et magasin knyttet til al-Qaida og AQAP - kommer de også med til nå ukjente opplysninger om gruppens indre aktiviteter og vurderinger .
VG170416 - Det er svært kostbart å ha medarbeidere på jobb i påsken, og vi er nødt til å snu hver stein og gjøre vurderinger for hva vi har mulighet til å gjøre for å få budsjettet til å gå rundt, sier Smedsrud.
VG170415 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170414 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170413 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170412 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170412 NFF skriver videre i en pressemelding at forbundet alltid forholder seg til politiets vurderinger , både nasjonalt og internasjonalt.
DB170412 - NFF har ikke mottatt informasjon som tyder på at det ikke skal være trygt å gå på kamp i Norge, men dette er vurderinger som politiet må gjøre fortløpende.
VG170411 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170411 - Det ser bedre ut nå enn det gjorde i stad, sier han, men understreker at det opp til politi og brannvesen å gi utdypende vurderinger av situasjonen.
DN170411 IEA gjør sikkert noen vurderinger om Opec fremover.
AP170411 Russiske analytikere mener amerikanernes angrep i Syria skyldes innenrikspolitiske vurderinger .
AP170411 Riksadvokaten gir støtte til Kripos´ vurderinger : ¶
VG170410 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170410 I mange andre land er det annerledes, der får ikke offentligheten vite om uenigheter og ulike vurderinger blant dommerne.
SA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). 17. mai-feiringen kan trigge terrorister, mener forskere.
SA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
DN170410 IEA gjør sikkert noen vurderinger om Opec fremover.
DB170410 På sine nettsider skriver politiet at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og at de fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170410 Ifølge Fosse har det ikke blitt foretatt « voldsomt grundige vurderinger » av de nye identifikasjonslysene.
DA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
AP170410 - I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger .
AA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
VG170409 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170408 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170408 Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, og at ombudsmannens vurdering og konklusjon ble gjennomgått på et utvidet ledermøte i Vest politidistrikt torsdag denne uken.
VG170408 To måneder senere konkluderte konstituert politimester John Reidar Nilsen med at det ikke var grunnlag for å kritisere tjenenestemennene eller deres vurderinger .
VG170408 HAR SKJERPET INN : - Vi tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.
DB170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger situasjonen i Stockholm og gjør nå fortløpende vurderinger på hvordan angrepet i Sverige eventuelt preger trusselbildet mot Norge.
DB170408 Vi smilte og vinket, men vi gjorde det klinkende klart hvem som hadde kommandoen under redningsoperasjonen.
DB170408 Vi prøvde oss alltid på flere språk for å sørge for at alle som satte foten ombord i redningsfartøyet vårt, skulle forstå hva vi sa.
DB170408 Vi plasserte dem litt unna de andre og fortalte dem at vi ikke ville godta at noen gjorde dem noe.
DB170408 Var vi riktig uheldige blokkerte slukene i sanitetsanlegget seg og møkkete vann oversvømte dekk der folk oppholdt seg.
DB170408 Tømmingen foregikk kontrollert og effektivt, men ved tegn til trengsel og dytting ved stigen stoppet vi prosessen, selv om det betydde saktere evakuering.
DB170408 Så raskt som mulig etter at folk hadde kommet om bord, og vi hadde fått gitt medisinsk hjelp til de som trengte det mest, holdt vi et møte.
DB170408 Så raskt som mulig etter at folk hadde kommet om bord, og vi hadde fått gitt medisinsk hjelp til de som trengte det mest, holdt vi et møte.
DB170408 Selv om alt lå til rette for en enklere reise, ble det alltid vanskeligere dersom vi ikke hadde klart å smile, strekke ut en hånd og klemme.
DB170408 Ombord på vårt skip tolererte vi ikke vold.
DB170408 Ombord på vårt skip forventet vi at folk tok vare på hverandre og viste hverandre respekt.
DB170408 Og vi visste at i Europa ville de bli behandlet som tall.
DB170408 Når vi skulle spre informasjon, kunne vi snakke fransk på baugen og engelsk og arabisk akterut.
DB170408 Når vi skulle spre informasjon, kunne vi snakke fransk på baugen og engelsk og arabisk akterut.
DB170408 Hvor flinke vi var til å si velkommen.
DB170408 Først tømte vi den båten som var i dårligst stand selv om det var syke og svake på en annen båt like ved.
DB170408 Fremmedfrykt så vi også noe til.
DB170408 Det hendte vi hadde problemer.
DB170408 Det første møtet var idet vi nærmet oss med vår egen gummibåt og mens de fremdeles fløt på bølgene mellom liv og drukningsdød.
DB170408 De var utslitte, selvfølgelig, men vi insisterte på å fortelle dem om reglene ombord.
DB170408 De gangene vi selv var slitne, de gangene vi ikke klarte å ønske folk velkommen, de gangene vi måtte droppe velkomsttalen.
DB170408 De gangene vi selv var slitne, de gangene vi ikke klarte å ønske folk velkommen, de gangene vi måtte droppe velkomsttalen.
DB170408 De gangene vi måtte droppe velkomsttalen, de gangene fikk vi problemer.
DB170408 De gangene fikk vi problemer.
DB170408 De gangene vi selv var slitne, de gangene vi ikke klarte å ønske folk velkommen, de gangene vi måtte droppe velkomsttalen.
DB170408 De gangene vi måtte droppe velkomsttalen, de gangene fikk vi problemer.
DB170408 Da delte vi folk opp etter språk.
DB170408 Vi visste det av erfaring.
DB170408 Vi visste at i Libya hadde folk blitt behandlet som dyr.
DB170408 Vi ville vise medmenneskelighet.
DB170408 Vi ville sette tonen.
DB170408 Vi ville gi en god velkomst.
DB170408 Vi utrykte vår glede for å kunne få tilbringe litt tid med de som nettopp hadde vært i livsfare.
DB170408 Vi smilte og vinket, men vi gjorde det klinkende klart hvem som hadde kommandoen under redningsoperasjonen.
DB170408 Vi skilte dem.
DB170408 Vi prøvde oss alltid på flere språk for å sørge for at alle som satte foten ombord i redningsfartøyet vårt, skulle forstå hva vi sa.
DB170408 Vi plasserte dem litt unna de andre og fortalte dem at vi ikke ville godta at noen gjorde dem noe.
DB170408 Vi måtte gjøre det beste ut av de timene.
DB170408 Vi lærte leksa fort.
DB170408 Vi hadde omtrent 40 timer på å gi folk et pusterom, medisinsk behandling og ikke minst en mulighet til å bare være mennesker.
DB170408 Vi fortalte ham at ombord hos oss var alle like mye verdt, at han måtte være den voksne og ikke høre på de idiotiske guttene.
DB170408 Vi fortalte dem at ombord på vårt skip var alle like mye verdt.
DB170408 Vi bejublet det faktum at alle levde.
DB170408 Vi avventer det som skjer i Stockholm, sier McBride.
DB170408 - Vi har tatt promoen av skjermen.
DB170408 Nærmest på refleks stiller vi oss selv spørsmålet : Hva galt er det vi gjør her i Norge ?
DB170408 Nærmest på refleks stiller vi oss selv spørsmålet : Hva galt er det vi gjør her i Norge ?
DB170408 Hvis vi ser på innvandrerbarn ( og tar bort norskfødte barn av innvandrede foreldre, der tallene er enda lavere ), ser vi at innvandrerbarn fra Russland får omsorgsovertakelse i 10,3 av 1000 tilfeller.
DB170408 Hvis vi ser på innvandrerbarn ( og tar bort norskfødte barn av innvandrede foreldre, der tallene er enda lavere ), ser vi at innvandrerbarn fra Russland får omsorgsovertakelse i 10,3 av 1000 tilfeller.
DB170408 Er noen av disse særtrekkene ved norsk barnevern noe vi vil og slipp på ?
DB170408 Argumentet er at Europa er i ferd med å få et « gender-diktatur » som tar sikte på å utslette menneskeheten slik vi kjenner den.
DB170408 - Vi må slåss mot gender, sier kulturkonservative øst- og sentraleuropeiske politikere.
DB170408 Obama kunne fått til sitt ønske om regimeendring, men var med god grunn redd for hva vi kunne fått i stedet for Assad.
DB170408 Nå tror ikke vi i Dagbladet på besvergelser.
DB170408 Brende : - Fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert ¶
DB170408 Eguiguren spurte Ortegi på en baskisk gård som tilhørte en feller venn : « Skal vi overlate dette til den neste generasjonen ? » har han fortalt i en dokumentar-film som nylig ble vist.
DB170408 | Filmstjerna om det første møtet med kona : - Hun var gift da vi fant tonen ¶
DB170408 Jeg fikk ringt etter en ambulanse, og sammen med idiotsykepleieren fikk vi stabilisert mamma », hevdes det i boka.
DB170408 - Vi har alltid stått hverandre nær.
DB170408 | Filmstjerna om det første møtet med kona : - Hun var gift da vi fant tonen ¶
DB170408 Vi skal komme oss styrket ut av dette, på en eller annen måte, sa Victoria til svenske Aftonbladet.
DB170408 | Filmstjerna om det første møtet med kona : - Hun var gift da vi fant tonen ¶
DB170408 Vi har klart dette tidligere, og det skal vi nå også.
DB170408 Først og fremst vil jeg si at mine og kongefamiliens tanker går til ofrene, sa han og fortsatte : ¶ - Vi tenker også på deres familier og venner, vi føler med dem i deres sorg.
DB170408 Det er samtidig fint å se den omtanken menneskene viser hverandre, der vi ser kraften i samholdet.
DB170408 Alle vi som vil hjelpe, er mange flere enn dem som vil oss vondt, og det gir meg trøst.
DB170408 - Vi tenker også på deres familier og venner, vi føler med dem i deres sorg.
DB170408 Vi skal komme oss styrket ut av dette, på en eller annen måte, sa Victoria til svenske Aftonbladet.
DB170408 Vi har klart dette tidligere, og det skal vi nå også.
DB170408 Vi er alle forferdet av det som har skjedd.
DB170408 | Filmstjerna om det første møtet med kona : - Hun var gift da vi fant tonen ¶
DB170408 - Vi har tett oppfølging av alle deltakerne både før, under og etter oppholdet i Mexico, og vi prøver å forberede dem på eventuell sjikane på både nett og det virkelige liv, sa han.
DB170408 - Vi har tett oppfølging av alle deltakerne både før, under og etter oppholdet i Mexico, og vi prøver å forberede dem på eventuell sjikane på både nett og det virkelige liv, sa han.
DB170408 Som vi tidligere har skrevet i Dinsides kjøpeguide for sykler er vekta den enkeltfaktoren som gir størst utslag i prisen.
DB170408 Siden Shimano er merket du som oftest kommer borti ved kjøp av sykler i vanlige prisklasser, har vi brukt utstyr fra denne produsenten som eksempler.
DB170408 Prisene har vi hentet fra Prisjakt.no, XXL, Oslo Sportslager, Bikeshop.no, Bikester.no og Sykkelkomponenter.no.
DB170408 Men da snakker vi gjerne om matchende rammer som gjør at sykkelen i seg selv ligger på den ubehagelige siden av 20.000 kroner.
DB170408 Men vi har dessverre sett enkelte eksempler på blytunge sykler med lett utstyr som salgsargument.
DB170408 Koster omtrent det samme lillebror Tourney, på torss av at vi her har økt med ett gir bak til 8/9.
DB170408 Her har vi beregnet totalen ut fra prisen på enkeltkomponenter.
DB170408 Her er vi oppe i en klasse som blir respektert i sykkelmiljøene.
DB170408 Først når vi kommer opp i de aller øverste prisklassene, begynner tusenlappene å rulle.
DB170408 For oversiktens skyld har vi slått sammen prisene til én totalpris for et sett som inkluderer alt utstyr til gir og bremser.
DB170408 Den billigste vi har sett koster 15.000, men da snakker vi igjen om én enkeltkomponent som er satt inn som lokkemat.
DB170408 Den billigste vi har sett koster 15.000, men da snakker vi igjen om én enkeltkomponent som er satt inn som lokkemat.
DB170408 Vi har sett sykler helt ned i 1.500 kroner med Tourney-gir, mens om oftes selges de for mellom 2.000 og 3.000 kroner.
DB170408 Vi har gått ut fra veiledende norsk pris, og har sett bort fra enkelttilbud og kinesiske nettbutikker.
DB170408 Vi har brukt priser på framgir, bakgir, kranksett og kassett fra Shimano for å illustere hvor de ulike gir/bremsegruppene ligger.
DA170408 I land som England har de opplevd slike angrep jevnlig siden starten på 80-90-tallet, og har utviklet hjelpesystemene sine mye bedre enn vi har.
DA170408 Han understreker at vi selvsagt enda ikke vet sikkert hvem gjerningsmannen er.
DA170408 At vi igjen og igjen får bekreftet det vi ser flere steder, sier Ihler.
DA170408 At vi igjen og igjen får bekreftet det vi ser flere steder, sier Ihler.
DA170408 Vi hadde ikke forventet det på Utøya heller.
DA170408 Slike angrep er en måte å forsøk å si « vi er fortsatt sterke og relevante », har Magnus Ranstorp i sagt i et tidligere intervju med Dagsavisen.
DA170408 Det ble 4-0, men vi hadde fortjent å score flere mål.
DA170408 Vi spilte meget godt og hadde en veldig bra energi i laget.
DA170408 Vi fikk testet gutta om de har det i seg å reise seg, og det gjorde vi .
DA170408 Vi begynte å verne om ledelsen, og det er ikke noe vi skal gjøre.
DA170408 Hadde vi vært litt mer presis og dyktige, hadde vi straffet Molde da de gikk mye framover mot slutten, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.
DA170408 Hadde vi vært litt mer presis og dyktige, hadde vi straffet Molde da de gikk mye framover mot slutten, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.
DA170408 Vi var to centimeter unna å få uavgjort, så responsen var god.
DA170408 Vi fikk testet gutta om de har det i seg å reise seg, og det gjorde vi.
DA170408 Vi er ikke milevis unna, sa Solskjær etter kampen.
DA170408 Vi er dårlige i forsvar, rett og slett.
DA170408 Vi begynte å verne om ledelsen, og det er ikke noe vi skal gjøre.
DA170408 - Vi startet veldig bra, men ble litt reserverte da de fikk målet sitt litt ut av ingenting.
DA170408 Men selv om vi ikke spilte bra, følte vi oss selvsikre før annen omgang.
DA170408 Men selv om vi ikke spilte bra, følte vi oss selvsikre før annen omgang.
DA170408 Han reddet oss i dag, sa Klopp om Mignolet og fortsatte : ¶ - Vi spilte mye bedre etter pause.
DA170408 Førsteomgangen var ikke spillernes skyld, det var måten vi spilte fotball på.
DA170408 Vi spilte dem i feil situasjoner.
DA170408 Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.
DA170408 Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.
DA170408 Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.
DA170408 Så handler det om finansieringen av voldelige ekstremister og ISIL, hvor vi har kommet et stykke på vei gjennom internasjonalt samarbeid.
DA170408 - Derfor er det ekstremt viktig at vi forebygger rekrutteringen til ekstremisme.
DA170408 Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.
DA170408 Vi kan spille godt i perioder vi også, men det holder ikke i lengden, sa Ruud til Tennis-Norge.
DA170408 Nielsen har vunnet double i Wimbledon og Kromann har spilt mye double, så vi visste at han var god.
DA170408 De er gode til å spille tennis, men vi er unge og sterke.
DA170408 Vi var kanskje litt heldige som tok et sett.
DA170408 Vi må ikke gi oss selv om sjansene for seier er minsket, sa Ruud.
DA170408 Vi kan spille godt i perioder vi også, men det holder ikke i lengden, sa Ruud til Tennis-Norge.
DA170408 - Vi må bare å prøve å slite dem ut.
DA170408 Skolene og idretten har med egne vakter, så dermed slipper vi den utgiften når det er de som har svømmetid.
DA170408 Siden da har vi vært venner, sier Siri Eie, som forteller at svømmingen har ført til årlige lutefisklag mellom venninnene.
DA170408 I et helseperspektiv er svømming noe av det beste vi kan tilby, og jeg kommer framover til å kjempe for mer tid for publikum, sier Bjarne Kvadsheim ( Sp ), som også er nestleder i kommunalstyret for kultur og idrett ( KKI ).
DA170408 Det går mot lysere tider, og da vet vi at hallene vil bli mindre brukt, sier Eie, som samtidig legger til at grunnskolen og svømmetrening er en førsteprioritet hos kommunen.
DA170408 - Vi ønsker å opprettholde et tilbud til publikum, og de kan fremdeles svømme både onsdag og fredag på Hundvåg, Kvernevik og Hetland, sier Eie til RA.
DA170408 - Vi svømmer på grunn av helsen og det sosiale, og nå er det et veldig viktig tilbud som forsvinner, sier Hilde Coates.
DA170408 - Vi er mange som svømmer før jobb, og det er de samme som kommer hver gang.
DA170408 Vi kan velge i mye større grad velge butikker for å få den butikkmiksen vi ønsker i dag, sier senterleder Magnhild Egeland til RA.
DA170408 Jeg kan si at vi har dialoger.
DA170408 I tillegg utvidet vi da med 3000 kvadratmeter i flateareal, forteller Egeland.
DA170408 I tillegg har vi mer aktivitet og kampanjer.
DA170408 I 2011 gjorde vi oss penere, og vi har oppgradert butikkmiksen gradvis og bevisst siden da.
DA170408 I 2011 gjorde vi oss penere, og vi har oppgradert butikkmiksen gradvis og bevisst siden da.
DA170408 Derfor må vi utvide igjen.
DA170408 - Vi vet hvem vi vil ha.
DA170408 - Her skal vi ha mye helse, tannlege, lege og et nytt treningssenter.
DA170408 - Får vi et positivt reguleringsvedtak, så er intensjonen å sette i gang så raskt som mulig.
DA170408 - Clas Ohlson er i posisjon til å velge hvor vi vil være.
DA170408 Vi kan velge i mye større grad velge butikker for å få den butikkmiksen vi ønsker i dag, sier senterleder Magnhild Egeland til RA.
DA170408 Vi gjør mer ut av oss.
DA170408 Vi er glade for å ha valgte Maxi.
DA170408 - Vi vet hvem vi vil ha.
DA170408 - Vi ser at det er populært å bo i tilknytning til et senter og lokalhandel, spesielt for eldre.
DA170408 Kirkene er som bilder av tiden vi lever i.
DA170408 De nye kirkebyggene er også med å sette norsk arkitektur på verdenskartet, og en viktig nøkkel for å profilere norsk arkitektur utad og å sette internasjonale agendaer på en måte som vi ikke har sett før, sier han.
DA170408 - Kirkene har alltid vært et speilbilde av den tiden og samfunnet vi lever i.
DA170408 - Det er ikke en bevisst satsing fra kirken å være et turistmål, men vi ønsker jo at de som kommer skal få en god opplevelse.
DA170408 - Vi forsøker å få til en ordning i sommer, med omvisninger og åpent i noen timer på dagen, siden det er så mange som kommer for å se på kirken vår nå, påpeker sogneprest Gunnar Øy i Knarvik kyrkje i Alversund, en halvtime utenfor Bergen.
DA170408 Men dette er vi ferdige med nå, sier Deila.
DA170408 Den minnet oss om at vi må være både konsentrerte og tålmodige og være bevisst på at en kamp varer i nitti minutter, sier Deila.
DA170408 - Det var en jevn kamp lenge der vi til slutt fikk de åpningene vi trengte.
DA170408 - Det var en jevn kamp lenge der vi til slutt fikk de åpningene vi trengte.
DA170408 - Da vi behandlet saken om Åkebergveien, var tankene våre mer på å få en god sykkelløsning i stedet for parkering, sier Guri Melby til Dagsavisen.
DA170408 Og basert på vår første bestilling treffer de blink med individuelle tilpassede cocktails, uten at vi på noe vis har røpet smakspreferanser.
DA170408 Foran oss står to forskjellige drinker, etter at vi har utfordret baren til å matche maten.
DA170408 Dim sum, grillede sjøkreps, sprø tynnribbe, fritert kylling, torsk som smaker torsk selv om den bader i seig ingefærsoya, kamskjell og vi vet snart ikke hva.
DA170408 Han syns det er for tidlig å kommentere Pedersens innvendinger direkte, men : ¶ - Vi har fått noen bekymringsmeldinger allerede, og vi skal gå grundig inn materien.
DA170408 - Vi har fått noen bekymringsmeldinger allerede, og vi skal gå grundig inn materien.
DA170408 - Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer, sier Pedersen.
DA170408 - Gjør vi ikke noe som monner nå, vil norske innholdsskapere bli småfolk i møte med de store, internasjonale gigantene, som vil kunne diktere alt.
DA170408 - For det første vil loven bidra til at vi også i framtida vil ha tilgang på norsk innhold, til glede for norske TV-seere og generelt norske innbyggere.
DA170408 | « Vi er bekymret og sjokkert » ¶
DA170408 Vi skal i større grad enn regjeringen har evnet, ivareta skapernes rettigheter, sier Grande, som jobber for at loven skal vedtas i Stortinget før sommerferien.
DA170408 Dermed sitter vi igjen med en sorghistorie som jeg føler jeg har hørt mange ganger før, og som heller ikke makter å gjøre Sofies fastlåste sorg til noe mer enn nettopp det.
DA170408 Men vi må inkludere alle og sikre at retten til kontanter som betalingsmiddel også utgjør hele befolkningen, sier Sp-politikeren.
DA170408 - Det er flere hensyn som vi ønsker å ta, deriblant retten til å være anonym og det faktum at det er mange eldre som sliter og synes det er enklest å betale med kontanter.
DA170408 - Vi ønsker å sørge for at kontanter som betalingsmiddel er og skal være et reelt alternativ for alle, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad ( Sp ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170408 Men vi opprettholder fortsatt økt beredskap ved flyplasser og fergeanløp, legger hun til.
DA170408 Det er ingen forhøyet trusselsituasjon i Norge, slik vi vurderer det, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NRK.
DA170408 - Vi har vært i kontakt med svensk politi på morgenkvisten og har fått rapportert at det har vært rolig gjennom natten.
DA170408 - Vi har nå fått en ny trusselvurdering fra Politidirektoratet og PST, og det er ingenting som tyder på at det er nødvendig med en bevæpning i hele politidistriktet, sier politimester Christine Fossen til NRK.
DA170408 - Vi har fortsatt patruljer ute, men i løpet av ettermiddagen vil de ikke lenger være bevæpnet i påskefjellet.
DA170408 Risikoen blir da lavere der hvor vi ønsker at det skal være mange myke trafikanter i form av fotgjengere og syklister, svarer Ranes.
DA170408 - Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.
DA170408 Vil ha nye arealer ¶ - Vi står overfor en virkelighet der vi ikke har vært i stand til å øke produksjonen siden 2012, basert på de kriteriene som er lagt for næringen.
DA170408 Skal vi opp på en så høy produksjon, må en ta nye arealer i bruk.
DA170408 Og vi ser at det er stor motstand i Norge mot dette.
DA170408 Kommentar : " Norge har inngått en pakt, der vi har sagt fra oss retten til å kritisere Kina " ( Lars West Johnsen ) ¶
DA170408 Jeg tør ikke si noe om realismen i det, men potensialet med den etterspørselen vi ser globalt, tror vi det er mulig å flerdoble produksjonen og likevel være lønnsomme.
DA170408 Jeg tør ikke si noe om realismen i det, men potensialet med den etterspørselen vi ser globalt, tror vi det er mulig å flerdoble produksjonen og likevel være lønnsomme.
DA170408 - Vi står overfor en virkelighet der vi ikke har vært i stand til å øke produksjonen siden 2012, basert på de kriteriene som er lagt for næringen.
DA170408 « Torch songs » kalles mange av disse sangene på utenlandsk, et begrep som vi ikke har en oversettelse for i Norge.
DA170408 Men Williams gjorde en stor feil : Han fikk seg konstruert en duett med Frank Sinatra i « It Was A Very Good Year », og vi hører det så inderlig godt når Frankie Boy slår inn : Det er en gripende stor forskjell på nivået.
DA170408 Etter Bob Dylans nye trippelalbum med gamle amerikanske standardlåter spør vi : Hvem var det egentlig som begynte å synge disse gamle sangene om igjen i popalderen ?
DA170408 Dette er sanger fra hjertet, ofte om smerte, men smartere formulert enn vi har vært vant til siden.
DA170408 Det er derfor vi har likt alle de fem platene Dylan har kommet med i denne stilen.
DA170408 plass på albumlista i Storbritannia, men vi er redd for at ikke alle var klar over hva de kjøpte.
DA170408 Vi kan heller ikke glemme farsotten som oppsto da Robbie Williams gjorde « Swing When You're Winning » i 2003.
DA170408 - Vi får håpe hun likte den, for ingen andre kommer til å gjøre det, skrev en misfornøyd kritiker.
BT170408 UTRYGG VERDEN : Den svenske terrorismeforskeren Magnus Ranstorp sier at vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep som fant sted i Stockholm fredag.
BT170408 Nå må vi stå samlet slik som Norge sto etter Utøya i 2011, sier Ranstorp til Aftenposten.
BT170408 Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje - det har vi hatt forestillinger om lenge.
BT170408 Det handler på den ene siden om at lovgivningen ikke strekker til, og på den andre at vi ikke jobber skarpt mot miljøene.
BT170408 - At vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
BT170408 - Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep.
BT170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
BT170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
BT170408 På spørsmål om hvordan vi går videre, svarer kronprinsessen slik : ¶
BT170408 - Dette er en tankevekker, og vi kommer nok til å være mer vaktsomme i tiden fremover, sier Bramfjell, som tror at folk kommer til å glemme etterhvert.
BT170408 - Vi ønsker å vise delaktighet og medmenneskelighet.
BT170408 - Vi vil vise solidaritet med det svenske folket og stille opp for medmennesker, sier han.
BT170408 - Vi kan aldri akseptere noe slikt, det er skrekkelig, sier Joachim Sallros, som legger ned blomster sammen med sønnen på ett år.
BT170408 FOTO : Marita Aarekol ¶ | - Vi flyktet fra islamister.
BT170408 - Hvor skal vi flykte i fremtiden, spør Necat Acar.
BT170408 UVISST OM SKADER : - Vi aner ikke hva det slaget har medført av skade.
BT170408 Det er omstendighetene rundt vi vil avklare.
BT170408 Det er fordi vi ønsker å avhøre ham, finne ut om han ble skadet og ellers få på plass hva som var omstendighetene rundt volden, sier etterforskeren i Fana.
BT170408 - Vi håper at vi nå kan komme i kontakt med offeret, sier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele, som leder etterforskningen.
BT170408 - Det kan være han ikke vet at vi har opprettet en sak på dette.
BT170408 - Vi håper at vi nå kan komme i kontakt med offeret, sier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele, som leder etterforskningen.
BT170408 - Vi aner ikke hva det slaget har medført av skade.
BT170408 | Vi må stå sammen nå ¶
BT170408 Vi har et svært tett forhold mellom stat og kirke, og står på ingen måte i noen sekulær tradisjon.
BT170408 Om de to tradisjonelle sidene i det franske presidentvalget hører vi fint lite, i hvert fall om politikken.
BT170408 « PROBLEMBARN » : Det er på tide å starte en debatt om hvordan vi kan skifte retning i ruspolitikken fra livredning til forebygging.
BT170408 Vi kan ikke sitte med denne kunnskapen og samtidig føre en ruspolitikk som vi gjør.
BT170408 Når vi nå endelig er kommet dit, må vi haste videre til kjernen : Til barna.
BT170408 Når vi nå endelig er kommet dit, må vi haste videre til kjernen : Til barna.
BT170408 Det er på tide å starte en debatt om hvordan vi kan skifte retning i ruspolitikken fra livredning til forebygging.
BT170408 Da jeg endelig kom meg ut fra heisen, smilte han bredt og dro frem en sigarettsneip fra lommen og spurte om vi skulle gå ut og sigge.
BT170408 Vi må starte i barndommen.
BT170408 Vi må starte i barndommen, se barna., skriver Hannah Grace Taylor.
BT170408 Vi må ikke glemme at mange stoffavhengige har hatt gode og kjærlige hjem.
BT170408 Vi kan ikke sitte med denne kunnskapen og samtidig føre en ruspolitikk som vi gjør.
BT170408 Vi begynner å forstå mekanismene som ligger bak stoffavhengighet, og det er et skifte i ruspolitikken på tvers av partiene.
BT170408 Sjelden ser vi mennesker ute på veiene.
BT170408 Luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi skal leve av.
BT170408 Luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi skal leve av.
BT170408 Luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi skal leve av.
BT170408 Hadde vi bare hatt et fortau !
BT170408 Det kunne vært så annerledes om vi bare var vårt ansvar bevisst.
BT170408 Vi må ville noe mer.
BT170408 Vi må ville et liv for alle også utenfor byene.
BT170408 - Vi har tatt det beste fra vår egen kultur og det beste fra norsk kultur, sier pappa Anton.
BT170408 - Hytte er noe som er fint å ha, men ikke noe vi må ha, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.
BT170408 Det viktigste er at vi har det gøy, da smitter det over, sier hun.
BT170408 Nå har vi en lang uke med fri.
BT170408 - To brasilianere og en magisk keeper ¶ - Vi gjorde jobben, og det føles godt.
BT170408 | Mourinho er lei av uavgjortkamper : - Vi er ikke gode eller sterke nok ¶
BT170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
BT170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
BT170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
BT170408 - Vi gir motstanderens målvakt muligheten til å bli kampens spiller. ( ©NTB ) ¶
BT170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
AP170408 Inntrykket vi sitter igjen med er to menn som møtes for å diskutere verdensproblemer - noe begge er tjent med.
AP170408 Her er syv ting vi sitter igjen med etter det historiske topptreffet i Florida : ¶ 1.
AP170408 Her er syv ting vi har lært etter toppmøtet mellom Xi Jinping og Donald Trump i « Det hvite vinterhus » i Florida.
AP170408 - Vi brydde oss ikke om hva de ville mene, sier en Trump-tjenestemann til The Wall Street Journal på spørsmål om Xis besøk påvirket timingen av Syria-angrepet.
AP170408 Dette vet vi og dette vet vi ikke om lastebilangrepet i Stockholm ¶
AP170408 Dette vet vi og dette vet vi ikke om lastebilangrepet i Stockholm ¶
AP170408 Mann i Märsta : Vi flyktet fra islamistene.
AP170408 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun til Aftenposten.
AP170408 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun til Aftenposten.
AP170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 På spørsmål om hvordan vi går videre, svarer kronprinsessen slik : ¶
AP170408 - Dette er en tankevekker, og vi kommer nok til å være mer vaktsomme i tiden fremover, sier Bramfjell, som tror at folk kommer til å glemme etterhvert.
AP170408 - Vi ønsker å vise delaktighet og medmenneskelighet.
AP170408 - Vi vil vise solidaritet med det svenske folket og stille opp for medmennesker, sier han.
AP170408 - Vi kan aldri akseptere noe slikt, det er skrekkelig, sier Joachim Sallros, som legger ned blomster sammen med sønnen på ett år.
AP170408 Om dette er en bombe eller en eller annen form for brannfarlig innretning, vet vi ikke.
AP170408 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170408 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
AP170408 - Vi har funnet en gjenstand i bilen som ikke hører hjemme der.
AP170408 - Vi er usbekere og hjelper hverandre.
AP170408 MÄRSTA ( BT ) - Hvor skal vi flykte i fremtiden, spør Necat Acar.
AP170408 | - Vi flyktet fra islamister.
AP170408 - Det er klart vi er skuffet, og veldig overrasket, sier Johansen.
AP170408 I denne saken regnet vi også ut at Norgesgruppen hadde 70 prosent av storhusholdningsmarkedet, mens Norgesgruppen selv sier de har 36 prosent markedsandel.
AP170408 Dette er en av periodene vi handler mest i, og mye varer skal ut de neste dagene.
AP170408 Dermed trenger du ikke gå mange meterne før du ser en av deres 600 biler på veien, godt gjenkjennelig med slagordet « Vi forsyner Norge med mat » på siden.
AP170408 - Vi har igangsatt beredskapsplaner ¶
AP170408 - Vi har igangsatt beredskapsplanen vår.
AP170408 Vi søker både i sjøen og langs land, sier operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.
AP170408 - Vi har igangsatt søk etter en 43 år gammel mann som eier båten.
AP170408 - Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.
AP170408 Hvorfor hilser vi i påskefjellet, men ikke i byen ?
AP170408 Dette gjelder ikke bare på Snapchat, vi kjenner det igjen fra andre onlinespill.
AP170408 Det er et samfunnsproblem som jeg tror vi vil slite med i flere tiår fremover, sier Nygård-Hansen.
AP170408 - Slike elementer kjenner vi igjen fra det virkelige liv, gjerne i form av stjerner på uniformer eller pins på OL-capser.
AP170408 - Bruker vi for mye tid på sosiale medier ?
AP170408 Nå har vi en lang uke med fri.
AP170408 - To brasilianere og en magisk keeper ¶ - Vi gjorde jobben, og det føles godt.
AP170408 Ser vi kamper i Europas 25. beste liga opp mot de aller beste, ser vi fort en voldsom tempoforskjell.
AP170408 Nå er vi der, ved den største kampen gjennom hele sesongen.
AP170408 Men gjennom 90 minutter av lørdagskvelden skal vi slippe følelsene løs i det som er norsk fotballs heftigste nabooppgjør.
AP170408 Ingen må komme her og rokke ved troen på at vi er vitne til stor idrett.
AP170408 Duller vi oss inn i en falsk forventning om at han kan frelse Rosenborg og norsk fotball ?
AP170408 Den forklaringen er nærliggende når vi ser hvor lettkjøpte baklengsmål våre beste midtstoppere til stadighet er involvert i på landslaget.
AP170408 beste liga opp mot de aller beste, ser vi fort en voldsom tempoforskjell.
AP170408 Vi trenger en og annen irriterende røst som tør snakke ned produktet mange har et så lidenskapelig forhold til.
AP170408 På vårt beste er vi fantastisk gode.
AP170408 Jeg har ikke lyst til å legge noen begrensninger på guttene mine på hvor mye vi skal ta igjen eller eventuelt gå forbi, sa Solskjær. | « Skinner Bendtner fordi motstanden er svak.
AP170408 - Vi har lyst til å vinne, men Rosenborg er favoritt.
AP170408 Vi gjorde nok til å vinne kampen, men sist mot Alaves var vi litt heldige med resultatet.
AP170408 Vi vet at tittelkampen vil pågå til siste serierunde, sa Zidane.
AP170408 Vi gjorde nok til å vinne kampen, men sist mot Alaves var vi litt heldige med resultatet.
AP170408 - Dette er ikke sånn som vi trodde det skulle være.
AP170408 Vi trodde han skulle spille hver eneste uke, og få en sentral rolle, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.
AP170408 - Vi trodde han skulle bli varm i trøya i en europeisk klubb, men det har utviklet seg til å bli en stor skuffelse, sier Mathisen.
AP170408 | Mourinho er lei av uavgjortkamper : - Vi er ikke gode eller sterke nok ¶
AP170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
AP170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
AP170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
AP170408 - Vi gir motstanderens målvakt muligheten til å bli kampens spiller. ( ©NTB ) ¶
AP170408 - Vi er ikke gode eller sterke nok fordi vi ikke vinner og vi er ikke gode eller sterke nok til å score de målene vi burde, fortalte Mourinho og la til at det har blitt et gjentakende problem at motstanderlagets keeper ofte blir skutt god.
AP170408 Til den kampen får vi heller ikke se Lars-Jørgen Salvesen og Lasse Sigurdsen.
AP170408 « Har vi spist lunsj til 4500 kroner, må vi tørre å vise regningen.
AP170408 « Har vi spist lunsj til 4500 kroner, må vi tørre å vise regningen.
AP170408 Overfor VG utdyper Graff hva denne kommunikasjons- og åpenhetsstrategien innebærer : ¶ - Vi er nødt til å snakke et språk som folk forstår.
AP170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
AP170408 Hvis ikke må vi droppe å spise lunsjen », sa Koteng.
AP170408 - Både han, jeg og andre på huset erkjente at vi kom i situasjoner der den retorikken ble misforstått og var unødvendig abstrakt.
AP170408 Vi representerer noe folkelig og må ikke fjerne oss fra folk flest.
AP170408 Vi må identifisere seg med mottagerne, sier Svein Graff.
AP170408 Vi jobbet med det å snakke mer folkelig og konkret.
AP170408 - Vi må bli bedre på kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen og i Fotball-Norge, ut mot mediene og inn mot de politiske miljøene og andre samfunnsområder.
AP170408 | Fabregas avviser svake Chelsea-nerver : - Så lenge vi vinner er ikke dette noe problem ¶
AP170408 Vi har fortsatt et godt forsprang, men dette er Premier League og vi har ikke lyst til å gi fra oss poeng, i hvert fall ikke på hjemmebane.
AP170408 Vi er nødt til å konsentrere oss om det vi kan gjøre og ikke hva de andre gjør.
AP170408 Så lenge vi vinner er ikke dette noe problem.
AP170408 De står foran et par vanskelige kamper, og vi hvis vi fortsetter å vinne kan vi bare håpe på at de blir stresset, sier Tottenhams forsvarer Jan Vertonghen. ( ©NTB ) ¶
AP170408 De står foran et par vanskelige kamper, og vi hvis vi fortsetter å vinne kan vi bare håpe på at de blir stresset, sier Tottenhams forsvarer Jan Vertonghen. ( ©NTB ) ¶
AP170408 De står foran et par vanskelige kamper, og vi hvis vi fortsetter å vinne kan vi bare håpe på at de blir stresset, sier Tottenhams forsvarer Jan Vertonghen. ( ©NTB ) ¶
AP170408 - Det er som vi har sagt gjennom hele sesongen.
AP170408 - Chelsea virker sterke, men vi kan ikke slutte å prøve å oppnå det vi drømmer om.
AP170408 - Chelsea virker sterke, men vi kan ikke slutte å prøve å oppnå det vi drømmer om.
AP170408 Vi har karakter og kan slå tilbake mot alt som måtte komme i veien for oss, sier Fabregas.
AP170408 Vi har fortsatt et godt forsprang, men dette er Premier League og vi har ikke lyst til å gi fra oss poeng, i hvert fall ikke på hjemmebane.
AP170408 Vi er nødt til å konsentrere oss om det vi kan gjøre og ikke hva de andre gjør.
AP170408 Vi lærer av ham, og jeg tror han har det veldig artig med oss.
AP170408 Vi bestemte oss for at vi skulle holde trøkket og vinne duellene.
AP170408 Vi vet at det er stinn brakke og da forventes det å slå Molde, sier Midtsjø.
AP170408 Vi bestemte oss for at vi skulle holde trøkket og vinne duellene.
AP170408 Vi må bare gjøre vårt beste, så kanskje vi er heldige.
AP170408 Så skal vi gi alt i morgen, og henge med hele veien.
AP170408 Nå skal vi koble av i kveld.
AP170408 - Vi visste at de var gode i double, og det fikk vi erfare nå.
AP170408 Vi må bare glemme denne kampen.
AP170408 Vi må bare gjøre vårt beste, så kanskje vi er heldige.
AP170408 Vi hadde ikke sjans i dag, sier en tydelig skuffet Ruud ( 18 ) etter kampen.
AP170408 - Vi visste at de var gode i double, og det fikk vi erfare nå.
AP170408 Vi jobber med flere som vi håper blir en del av nettverket vårt, sier Ulvin som også er i sluttsamtaler med Sparebank 1 og videreføring av avtalen som hovedpartner.
AP170408 Det er spennende at vi får med oss slike sponsorer, sier Ulvin om avtalen som kom i stand etter initiativ fra Fridthjov Brun i Brun Eiendom.
AP170408 Vi jobber med flere som vi håper blir en del av nettverket vårt, sier Ulvin som også er i sluttsamtaler med Sparebank 1 og videreføring av avtalen som hovedpartner.
AP170408 Vi har, så vidt jeg vet, ikke hatt et slikt samarbeid før.
AP170408 - Vi har også fått en ny draktsponsor, forteller Ulvin.
AA170408 - Uten dette hadde vi aldri funnet ham så raskt, sier en politikilde til avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170408 - Uten dette hadde vi aldri funnet ham så raskt, sier en politikilde til avisen.
AA170408 - Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende.
AA170408 - Vi har hatt en fantastisk framgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.
AA170408 Han er ikke på den franske listen over kjente ekstremister, og ifølge det vi vet så langt, har han heller ikke dukket opp på vår oversikt over folk som er i ferd med å bli radikalisert, opplyste en fransk politikilde. ( ©NTB ) ¶
AA170408 - Etter det vi kjenner til så langt, har han ikke vært involvert i større kriminelle handlinger, kun små lovbrudd som fyllekjøring og narkotikabruk.
AA170408 - Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj.
AA170408 - Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj.
AA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AA170408 På spørsmål om hvordan vi går videre, svarer kronprinsessen : ¶
AA170408 - Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.
AA170408 På ett vis er det flaks at vi ikke var her i går.
AA170408 Og vi har venner som var vitner til terroren.
AA170408 Men livet må gå videre og vi må fortsette å jobbe.
AA170408 Kronprinsessen la ned blomster ¶ - Vi var inne på H&M i Drotninggatan og skulle over gaten på den andre H&M-butikken.
AA170408 En annen kvinne vi snakker med var inne på Åhlens da lastebilen traff bygget i inngangspartiet.
AA170408 Det er det beste for alle og det er slik vi viser at terroren ikke biter på, sier blomsterselgeren.
AA170408 Akkurat i det vi krysser, fikk jeg øye på lastebilen som kom mot meg i en enorm fart.
AA170408 - Dette området ferdes vi i nærmest daglig, og jeg har jobbet innenfor disse sperringene tidligere.
AA170408 Vi veksler et par setninger, men hun ønsker ikke bli sitert på noe.
AA170408 - Vi snakker med folk for å trygge dem, sier en betjent som sier at han snart har vært på vakt i 24 timer.
AA170408 - Vi skal aldri gi opp, sier Abbe Amghar.
AA170408 - Vi kommer i hit i respekt, fordi dette er vår by og vårt land, sier Emily og svelger.
AA170408 - Vi har ikke rukket snakke sammen ennå, de hadde fullt kjør i hele går.
AA170408 - Vi er et lite land og et lite folk, akkurat som dere er i Norge.
AA170408 Vi ser imidlertid ingen politisk kritiske utspill som de vi så etter at Frankrike ble rammet av terror.
AA170408 Sperringene er nå flyttet nærmere åstedet enn det de var i går kveld da vi kom hit.
AA170408 - Pågripelsen hadde allerede skjedd da vi kom frem, men vi traff noen ungdommer som hadde sett det som skjedde.
AA170408 - Pågripelsen hadde allerede skjedd da vi kom frem, men vi traff noen ungdommer som hadde sett det som skjedde.
AA170408 Vi ser imidlertid ingen politisk kritiske utspill som de vi så etter at Frankrike ble rammet av terror.
AA170408 - Vi står nå ved sperringene i Stockholm sentrum.
AA170408 - Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj.
AA170408 - Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj.
AA170408 - Den siste meldingen vi har fått fra våre folk på stedet er at brannen er under kontroll og at huset har begynt å falle sammen.
AA170408 - Vi har ingen indikasjoner på at noen var i huset da det begynte å brenne.
AA170408 - En ting er politikerne, men det er på tide at vi andre også tør å si ifra.
AA170408 Dette får vi sannsynligvis ikke før etter påske, sier Haugdahl. 24-åringens forsvarer, Rolf Christensen, bekrefter at de sannsynligvis kommer til å vente til etter påske før det blir et avhør.
AA170408 Dessuten avventer vi på resultat av prøver som viser om siktede var påvirket av stoffer.
AA170408 - Etter avtale med forsvarer og de som behandler ham under observasjon, så avventer vi med nye avhør, sier politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl.
AA170408 - Vi må få klarhet i et eventuelt motiv, eller om dette var en handling som ble utløst i affekt eller i en psykose.
AA170408 Nå må vi stå samlet slik som Norge sto etter Utøya i 2011, sier svenske Magnus Ranstorp, en av Europas fremste terrorforskere, til Aftenposten.
AA170408 Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje - det har vi hatt forestillinger om lenge.
AA170408 - At vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
AA170408 Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep.
AA170408 - Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.
AA170408 Markedet tror altså på en strømpris i 2025 på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk, sier Myhre.
AA170408 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler.
AA170408 - Det er vanlig at vi gjør avsetninger i slike tilfeller og vi har meldt om dette i vår finansielle rapportering over flere år, skriver internasjonal talsmann Erik Haaland i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170408 - Det er vanlig at vi gjør avsetninger i slike tilfeller og vi har meldt om dette i vår finansielle rapportering over flere år, skriver internasjonal talsmann Erik Haaland i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
VG170407 Det skulle være en rutinemessig øvelse for Meek, men det ble alt annet enn behagelig for Follestad og seerne, og det beklager vi .
VG170407 Det blir nok en stund til vi prøver å gjøre poker til en fysisk sport igjen.
VG170407 - Akkurat nå er vi mest glad for at Erik er i fin form i Dublin.
VG170407 - Vi kjørte en konkurranse i studio hvor Meek skulle vise hvilket grep det var.
VG170407 Med det løpet i kroppen etter pause, venter vi ham ytterligere forbedret.
VG170407 Vi venter henne ytterligere forbedret nå.
VG170407 Vi tror han kan gi favoritten kamp bare han går feilfritt.
VG170407 Jeg har også mer erfaring, men uansett motstander tar jeg alle utfordringer seriøst, og jeg kommer til å være i fantastisk form når vi møtes.
VG170407 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170407 Vi tror de tar en ny seier når de gjester Lille fredag kveld.
VG170407 Vi så ham til og med jobbe hjemover, noe som er ganske sjeldent for ham.
VG170407 Vi har eksepsjonelle fans som støtter oss hele tiden, og det takker jeg dem for.
VG170407 - Vi så ham til og med jobbe hjemover ¶
VG170407 - Vi prøver alle sammen å overtale ham til å bli neste sesong.
VG170407 Det betyr kanskje at man bruker en del av troppen slik at de skal få mer erfaring og vi også blir bedre kjent.
VG170407 - Det kommer det sikkert til å være, men vi har ikke diskutert noen detaljer rundt det.
VG170407 Vi skal sette oss ned og ta en prat omkring U21- og A-landslaget.
VG170407 Vi skal diskutere det med Smerud ( Leif Gunnar, U21-landslagssjef ) og Nils Johan ( Semb, toppfotballsjef ).
VG170407 Vi må ha et helhetsbilde og se hva som er best for norsk fotball selv om A-laget alltid er nummer én og det er viktig å vinne kamper, ikke minst med tanke på rankingen ( FIFA ).
VG170407 Vi er jo en liten bit bak de store ligaene.
VG170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
VG170407 Vi må reise oss igjen og gjøre så godt vi kan.
VG170407vi trenger ikke trykke på noen alarmknapper enda, sier trener Ian Burchnall i pressesonen etter kampen.
VG170407 For to år siden tapte vi tre av de fire første og kom ut med 53 poeng til slutt.
VG170407 - Vi vet godt at vi må sette sjansene våre og være effektive i 90 minutter.
VG170407 - Vi får et mål i mot, og når keeperen deres bruker et minutt hver gang, så kommer vi ut av rytmen.
VG170407 - Det lille positive er at vi skaper sjanser, fortsetter han og tvinger frem et lite smil.
VG170407 - Det er ikke vi som er på hjemmebane og skal underholde, legger han til.
VG170407 - Det blir en stor utfordring for oss, men vi har ikke tid til å sitte å dvele med det.
VG170407 Vi må reise oss igjen og gjøre så godt vi kan.
VG170407 - Vi vet godt at vi må sette sjansene våre og være effektive i 90 minutter.
VG170407 - Vi har hatt uflaks.
VG170407 - Vi får et mål i mot, og når keeperen deres bruker et minutt hver gang, så kommer vi ut av rytmen.
VG170407 - Vi er på bortebane og da blir det vel fort slik, forteller trener Bård Henning Flovik.
VG170407 - Vi kommer bakpå i første omgang, og så jobber vi oss bra inn i det i andre omgang, og så scorer jeg selvmål og dreper kampen.
VG170407 - Det ser du jo godt selv, så det trenger ikke noen beskrivelse, sa Vilsvik til VG etter kampen, og la til : ¶ - Vi kommer bakpå i første omgang, og så jobber vi oss bra inn i det i andre omgang, og så scorer jeg selvmål og dreper kampen.
VG170407 Man har jo lest om visse land og ligaer som har større problemer knyttet til dette, men jeg tror heldigvis vi er veldig skånet mot rasisme i Norge og Sverige, sier Nannskog.
VG170407 - Men nå legger vi vekk dette, sier han.
VG170407 Vi legger oss flate, sier Grindhaug til VG.
VG170407 Vi legger den død og går ikke videre med den til Vålerenga eller Fotballforbundet.
VG170407 Vi lar også saken bli med det.
VG170407 Vi vil ha det som trengs av vakter til de forskjellige sitiasjonene vi kan støte på underveis. 19-åringen Iman Meskini har blitt et forbilde for mange unge muslimske jenter, noe hun setter pris på.
VG170407 Nå har vi bestemt at det ikke blir mer Skam til høsten.
VG170407 Nå er traileren nettopp sluppet, så vi håper det har funket bra.
VG170407 - Vi har jobbet mye med at man skal få sett dette fra utlandet, og vi har jobbet konkret i vinter med at det skal være tilgjengelig utenfra.
VG170407 Vi vil ha det som trengs av vakter til de forskjellige sitiasjonene vi kan støte på underveis. 19-åringen Iman Meskini har blitt et forbilde for mange unge muslimske jenter, noe hun setter pris på.
VG170407 - Vi sikrer teamet og de som er ute og jobber.
VG170407 - Vi har jobbet mye med at man skal få sett dette fra utlandet, og vi har jobbet konkret i vinter med at det skal være tilgjengelig utenfra.
VG170407 Spørsmålet blir da : Blir « Thelma » med i Cannes-festivalen på noen måte ? - Vi vet ikke om vi rekker Cannes.
VG170407 Nå kommer « Thelma », som blir litt annerledes enn dramaene Trier har laget tidligere, skal vi tro produsent Thomas Robsahm.
VG170407 Det er svært mange VFX-bilder i filmen og langt fra alle er ferdige, og vi klipper fortsatt, sier produsenten.
VG170407 - Vi vet ikke om vi rekker Cannes.
VG170407 Og fordi vi stort sett ser det som skjer fra Tims perspektiv blir det ekstra morsomt når vi blir minnet på at intrigene tross alt bare finner sted i hans hode.
VG170407 Og fordi vi stort sett ser det som skjer fra Tims perspektiv blir det ekstra morsomt når vi blir minnet på at intrigene tross alt bare finner sted i hans hode.
VG170407 Vi tas med til Babycorp, får « hele historien » om firmaet, men når ting begynner å se lysere ut introduseres en stormannsgal superskurk som jakter på både Tim og Baby.
VG170407 Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven ¶
VG170407 Det at man kan bli inspirert av slike angrep har vi sett flere steder i Europa, svarer Solberg.
VG170407 At man har gjort lastebiler og biler om til drapsvåpen, er en utfordring vi står overfor, sier Solberg.
VG170407 - Nå må vi jobbe sammen for å finne årsak og bakgrunn.
VG170407 - Ifølge sikkerhetspolitiet har vi minst to omkomne i dette fryktelige terrorangrepet.
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger .
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger.
VG170407 Vi står sammen i sorgen, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
VG170407 Vi følger utviklingen men akkurat nå går tankene våre til de berørte og deres familier, sier kong Carl Gustaf i en uttalelse på det svenske kongehusets hjemmeside.
VG170407 - Vi tenker på ofrene ¶
VG170407 - Vi er selvsagt utrolig lei oss for de som er skadet og drept i dette fryktelige angrepet, sier hun.
VG170407 - Jeg kan fortelle dere at vi har fått overveldende støtte til det vi har gjort, sa Tillerson på en pressekonferanse i Florida.
VG170407 - Jeg kan fortelle dere at vi har fått overveldende støtte til det vi har gjort, sa Tillerson på en pressekonferanse i Florida.
VG170407 - Vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av forsvarsminister Mattis i forkant, opplyser Hernes.
VG170407 Bård Vegar Solhjell, utenrikspolitisk talsmann i SV, sier : ¶ - Vi fordømmer bruken av kjemiske våpen, en hel verden reagerer på det.
VG170407 BEIJING/OSLO ( VG ) - Fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet, sier utenriksminister Børge Brende fra Kina.
VG170407 BAKGRUNN : Dette vet vi om USAs Syria-angrep ¶
VG170407 - Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka.
VG170407 - Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep på sivilbefolkningen, og vi har forståelse at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
VG170407 Vi risikerer en skummel tilspissing av situasjonen, og det er vanskelig å se at det bidrar til en fredelig utvikling.
VG170407 Vi løser ikke Syria med bomber.
VG170407 Vi har snakket om bilaterale avtaler, sier Solberg til pressekorpset i Beijing.
VG170407 - Vi har forståelse for denne situasjonen, og håper at dette fører til en reell prosess i Sikkerhetsrådet.
VG170407 - Det er ikke det at vi ønsker mer krig i Syria, men jeg tenker at Assad må stoppes på et vis.
VG170407 BAKGRUNN : Dette vet vi om angrepet ¶
VG170407 - Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.
VG170407 - Det finnes som vi vet mange skadede.
VG170407 Vi venter til helsevesenet kan bekrefte, sa rikspolitisjef Dan Eliasson under politiets pressekonferansen tidligere i dag.
VG170407 Vi kan ikke bekrefte skadede eller døde.
VG170407 - Vi fokuserer på å finne ut hvem eller hvilke som kan stå bak, sa sikkerhetspolitisjef Anders Thornberg på pressekonferansen.
VG170407 - Vi var inne i en skobutikk da vi hørte bråk, og så begynte folk å skrike.
VG170407 Vi var i kontoret da det skjedde.
VG170407 Vi er redde for hva som skjer videre nå, sier hun.
VG170407 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ - Vi var på vei ut da det smalt, og så folk komme løpende i panikk inn på senteret.
VG170407 - Vi var inne i en skobutikk da vi hørte bråk, og så begynte folk å skrike.
VG170407 - Vi kunne se to døde mennesker.
VG170407 Vi hører på russisk Kreml-støttet radio at « Donald Trump faktisk ikke vant valget i USA, fordi det vi har sett i dag er Hillary Clinton sin politikk ».
VG170407 Vi hører på russisk Kreml-støttet radio at « Donald Trump faktisk ikke vant valget i USA, fordi det vi har sett i dag er Hillary Clinton sin politikk ».
VG170407 På Twitter skriver sikkerhetstjenesten at de følger situasjonen og gjør fortløpende vurderinger av trusselbildet.
VG170407 PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
VG170407 Mange av dem vi var bekymret for soner dommer eller sitter i varetekt, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen til VG ved 15.30-tiden.
VG170407 I Norge har vi sagt at terrortrusselbilde har blitt litt lavere av ulike grunner.
VG170407 - PST er kjent med hendelsen og vi vurderer trusselbildet fortløpende.
VG170407 - Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven.
VG170407 - Det er fortsatt veldig tidlig, og vi jobber med å få oversikt over situasjonen, sier pressevakt i Utenriksdepartementet, Ane Lunde til VG klokken 15.20.
VG170407 - Vi kunne se to døde mennesker.
VG170407 - Foreløpig ber vi om hjelp til å spre bildet.
VG170407 | Dette vet vi om lastebilangrepet ¶
VG170407 * 1 Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) opplyser at de følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge. * 1 Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre på grunn av angrepet i Sverige. * 1 Facebook har aktivert Facebook Safety Check for personer som oppholde
VG170407 Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad.
VG170407 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
VG170407 Da får vi se mer hvilken vei dette tar.
VG170407 - Men vi får se når USAs utenriksminister Rex Tillerson skal til Russland neste uke.
VG170407 - Det spørsmålet får vi vel etter hvert svar på.
VG170407 | USAs Syria-angrep : Dette vet vi
VG170407 - Det er martyrer, men vi vet ennå ikke hvor mange, verken antall martyrer eller skadde, sier provinsguvernøren Talal Barazi på telefon til nyhetsbyrået AFP.
VG170407 Han ber om at vi ikke oppgir hverken navnet hans eller utdanningsinstitusjonen han jobber for, i frykt for å få trøbbel med kinesiske myndigheter.
VG170407 - Vi mister markedet i både USA og Japan, og derfor at Europa blitt enda viktigere for Kina.
VG170407 Vil menneskerettigheter bli tatt opp på neste møte ? - Vi må først begynne denne mekanismen, men vi har fått en mekanisme som det er naturlig å behandle dette i.
VG170407 Vi er enige om en mekanisme som tar opp bilaterale forhold på områder vi vil samarbeide, som spørsmål om FN, bærekraftmålene og menneskerettigheter i et perspektiv rundt dette, sier Solberg og fortsetter : ¶
VG170407 Solberg : - Vi forplikter oss fullt ut til teksten ¶
VG170407 Solberg - Vi tror på et godt samarbeid ¶
VG170407 - Vi tror på et godt samarbeid og at vi skal jobbet godt sammen i fremtiden.
VG170407 - Vi setter i gang arbeidet med frihandelsavtalen nå, det har vi også utarbeidet en prosess på.
VG170407 - Vi må først begynne denne mekanismen, men vi har fått en mekanisme som det er naturlig å behandle dette i.
VG170407 - Nå kan vi normalisere forholdet, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
VG170407 - Det betyr at vi kommer til å ha årlige møter om dette, og kan nå begynne med å normalisere forholdet vårt fremover.
VG170407 Vi mener det er fullt mulig å få på plass en fihandelsavtale som skaper gode rammebetingelser.
VG170407 Vi er stolt av menneskerettighetsutviklingen i vårt land, sa visedirektøren for europeiske forhold i den kinesiske regjeringen, Liu Weiman.
VG170407 Vi er enige om en mekanisme som tar opp bilaterale forhold på områder vi vil samarbeide, som spørsmål om FN, bærekraftmålene og menneskerettigheter i et perspektiv rundt dette, sier Solberg og fortsetter : ¶
VG170407 - Vi tror på et godt samarbeid og at vi skal jobbet godt sammen i fremtiden.
VG170407 - Vi setter i gang arbeidet med frihandelsavtalen nå, det har vi også utarbeidet en prosess på.
VG170407 - Vi har hatt et veldig godt og konstruktivt møte i dag.
VG170407 - Vi forplikter oss fullt ut til den teksten, sa hun.
VG170407 Slik er det alltid : Når frykten og redselen rår, oppstår det lett rykter som vi må, inntil videre, ta med en klype salt.
VG170407 Og redsel for at det kan skje der vi befinner oss, for det er denne forferdelige terrorens verste effekt : Vi vet aldri hvor det vil skje neste gang, og vanlige folk er mulige ofre.
VG170407 Og redsel for at det kan skje der vi befinner oss, for det er denne forferdelige terrorens verste effekt : Vi vet aldri hvor det vil skje neste gang, og vanlige folk er mulige ofre.
VG170407 Nå er våren i Stockholm inntil videre ødelagt av det som mer og mer tyder på er terrorens heslige ansikt, og vi føler alle med broderfolket, dette et av Europas mest inkluderende folk, trävliga, imøtekommende og liberale som de er.
VG170407 Les videre : Dette vet vi om lastebilangrepet i Stockholm ¶
VG170407 Alt tyder på at det er et « terrordåd », sier Sveriges statsminister Stefan Löfven, og vi husker alle de lignende angrepene i Brussel, Berlin, Nice, i London, der en terrorist meide ned folk på Westminster Bridge, med sju omkomne, og det fryktelige angrepet på t-banen i St.
VG170407 | Vi kjenner sorg for deg, Stockholm !
VG170407 Vi kan ikke ha det slik i Europa.
VG170407 « Gaming er et større problem enn rus, » blir vi fortalt i et oppslag hos NRK fra 17. mars i år, der sammenlikningen videreføres ved å omtale spill som elektronisk heroin.
VG170407 Med ønske om å skape et bredere, mer informert ordskifte rundt spill, oppfordrer vi mediene, dataspillerne og leserne til å involvere seg mer aktivt i denne tematikken.
VG170407 I spill som Journey og Monument Valley kommer vi til kunstnerisk utformede landskap, interessante og av høy nok kvalitet til å fascinere både kunsthistorikere og andre.
VG170407 Hvis vi ikke forstår dataspill, vil vi kanskje ha problemer med å forstå våre spillende medmennesker.
VG170407 Hvis vi ikke forstår dataspill, vil vi kanskje ha problemer med å forstå våre spillende medmennesker.
VG170407 For bedre å forstå samfunnet vi lever i.
VG170407 Et samfunn med det danskene kaller sterk sammenholdskraft, forutsetter at vi deler en del av de samme referansene.
VG170407 Derfor bør vi bryte underholdningsindustriens forbannelse og skape en større spilloffentlighet.
VG170407 Den svake offentligheten svekker evnen til å forstå samfunnet vi lever i.
VG170407 Dataspill kan helt sikkert ha sine problematiske sider, men vi tror tiden er moden for en mer åpen, nysgjerrig og fordomsfri debatt om dette mediet.
VG170407 Vi ønsker oss et ordskifte der disse perspektivene tas lengre og viser oss nyansene i dataspillingens muligheter.
VG170407 Vi tror en bredere debatt om dataspill vil være sunt med tanke på de fordommer, skyttergravsposisjoner som til dels dominerer i ordskiftet om dataspill.
VG170407 Vi tror det samme vil skje med dataspill.
VG170407 Vi kan kalle det populærkulturens forbannelse.
VG170407 Om vi skal ha dette faget, enten det kalles KRLE eller RLE, så må det handle om religioner.
VG170407 Og det kan vi gjøre i toleransens navn.
VG170407 Når vi straks går inn i påskeferien, har det som alle vet noe med den eldgamle religionen å gjøre.
VG170407 Huitfeldt og Hussaini maner til kulturkamp i en tid hvor vi aller minst trenger det.
VG170407 Det håper vi de slipper.
VG170407 Det vi tvert om trenger i møte med nye kulturer og religioner, er kjennskap til vår egen kultur og religion.
VG170407 Vi bør fremheve vår kulturarv snarere enn å forsøke å tildekke den.
VG170407 Så fort det er mulig, vil vi sende en anmodning til norske myndigheter om å utstede et reisedokument til Mahamud, sier president Mohamed Abdullahi Farmajos rådgiver Kayse Said Artan til Klassekampen.
VG170407 Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk - etter lov - skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås ( Ap ) til VG.
VG170407 Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk - etter lov - skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås ( Ap ) til VG.
VG170407 Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk - etter lov - skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås ( Ap ) til VG.
VG170407 Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk - etter lov - skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås ( Ap ) til VG.
VG170407 - Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, men dersom de ikke vil, vil vi søke gjennomslag med Ap, understreker han.
VG170407 - Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, men dersom de ikke vil, vil vi søke gjennomslag med Ap, understreker han.
VG170407 - Når det gjelder hvorvidt denne gruppen kan bosettes raskere, tar vi UDIs innspill til orientering.
VG170407 - Det må vi se på.
VG170407 Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig, sier Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) til VG.
VG170407 - Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, men dersom de ikke vil, vil vi søke gjennomslag med Ap, understreker han.
VG170407 - Vi ba allerede i desember om at de som allikevel skal være her, skal bosettes.
VG170407 Vi har utviklet et miljøvennlig system, hvor vi behandler massen under høy temperatur og trykk.
VG170407 Vi blir behandlet som et internasjonalt selskap og vi er veldig glade for at vi har vunnet kontrakten med å behandle slammet fra avløpet og kloakken i Beijing, sier Cambi-sjef Per Audun Lillebø.
VG170407 Vi blir behandlet som et internasjonalt selskap og vi er veldig glade for at vi har vunnet kontrakten med å behandle slammet fra avløpet og kloakken i Beijing, sier Cambi-sjef Per Audun Lillebø.
VG170407 Der renses vannet og vi behandler slammet som blir igjen.
VG170407 - Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.
VG170407 - Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.
VG170407 - Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.
VG170407 - Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.
VG170407 - Veldig glad ¶ - Vi begynte å kikke på Kina i 2009 og opprettet kontor der i 2010.
VG170407 Vi har utviklet et miljøvennlig system, hvor vi behandler massen under høy temperatur og trykk.
VG170407 Vi har også levert til Dublin, Santiago, Brisbane, Brussel og Singapore, - og store deler av London for å nevne noen andre eksempler av våre leveranser.
VG170407 Vi har ikke opplevd noen problemer som følge av de politiske problemene som har vært med Norge.
VG170407 Vi blir behandlet som et internasjonalt selskap og vi er veldig glade for at vi har vunnet kontrakten med å behandle slammet fra avløpet og kloakken i Beijing, sier Cambi-sjef Per Audun Lillebø.
VG170407 - Vi har levert anlegg som behandler slammet fra hele vann- og avløpssystemet i Washington, for fire-fem millioner mennesker.
VG170407 - Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.
VG170407 Ikke alle skal reise så langt, men antageligvis er påskeuken den største folkeforflyttelsen vi har i året, og det merkes på trafikken og veiene, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef hos Statens vegvesen.
VG170407 - Hvis mange reiser på sommerhyttene sine pleier vi å ha litt kø i Bamble i Telemark, forteller trafikkoperatør Anniken Island.
VG170407 - Folk er i utgangspunktet kjempeflinke i påsketrafikken, men økt trafikk på veiene, stress og mas og muligens skiftende vær og føre gjør at vi likevel er bekymret.
VG170407 - Det blir nok en del utfart fredag, men vi regner med at det blir spredt litt over helgen og de første dagene neste uke, sier Pål Sundt Fredriksen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen region Øst.
VG170407 - De siste årene har det fordelt seg ganske bra, men vi må nok regne med fredag ettermiddag og lørdag formiddag.
SA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
SA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
SA170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.
SA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
SA170407 Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.
SA170407 Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.
SA170407 Foto : Matt Dunham / AP / NTB scanpix ¶ - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsministerens kontor fredag morgen, ifølge BBC.
SA170407 Her har vi plantet noen gummitrær, men det tar seks år før vi kan tappe gummi.
SA170407 Her har vi plantet noen gummitrær, men det tar seks år før vi kan tappe gummi.
SA170407 - Hele tiden dyrker vi opp mer jord.
SA170407 Risikoen er at vi går mot en verre konflikt nå, sier han videre.
SA170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
SA170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
SA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
SA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
SA170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferanse fredag kveld.
SA170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
SA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet, det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
SA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
SA170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
SA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
SA170407 Tar vi en runde på Torget ligger de på rekke og rad : Banken, Starbuck ( åpent fra kl 07.00 ), et assortert kjøpesenter, gateløpet Skagen, fastfood, kiosk, sjøhusrekken med all verdens bar- og spisetilbud, fiskesalg, fiskerestaurant, enda flere spisesteder og en rekke bartilbud opp langs Kongsgat
SA170407 I dag kan vi juble, bytorgets grunnelementer er intakt, havnen, katedralen, « latinskolen », parken.
SA170407 Vi hadde aldri råd til å flytte skolen til byens utkant.
SA170407 Klart vi vil bo hjemme lengst mulig !
SA170407 Et kreativt påfunn eller noe så fargesprakende, nyskapende og morsomt at vi i hovedstyret beærer deg/dere med denne knuten. §131.
SA170407 Det var litt av grunnen til at vi valgte russebuss.
SA170407 Det er bare denne ene gangen vi er russ.
SA170407 Vi vil minne på amnesty-kampanjen " Nei er nei, Voldtekt = Sex uten samtykke " ¶ §3.
SA170407 Vi oppfordrer til å tenke på alkoholinntaket selv.
SA170407 Vi oppfordrer alle til å være ansvarlige. §6.
SA170407 - Vi gikk til innkjøp av bussen 21. mai i fjor, men planleggingen av bussprosjektet startet noen måneder tidligere, sier bussjef Harald Stensland.
SA170407 Da tok vi dem, forteller Stølen, som ikke vil si hvor stoffet ble funnet.
SA170407 - Jeg regner med vi har rekruttert en del politistudenter, sier Stølen om besøket.
SA170407 Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
SA170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
SA170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
SA170407 Ikke bare positivt at vi dropper palmeoljei ¶
SA170407 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av sjokoladekjeks, har vi sett på hvor mye kalorier, sukker, fiber, mettet fett, protein og salt de inneholder.
SA170407 Fakta : Slik har vi gjort testen ¶
SA170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170407 Vi har også gitt minus til de som inneholder palmeolje.
SA170407 Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen.
SA170407 Vi har mange kjente her og det er alltid noen vi kan være sammen med, sier Linda.
SA170407 På campingen møter vi alltid flere, forteller hun.
SA170407 Her er vi bare sammen og koser oss, sier Linda Waardal Rongved.
SA170407 - Vi kjenner hyttenaboene også, men hvis de ikke er der så er vi der alene.
SA170407 - Så unngår vi også kø på badet om morgenen, sier Linda og ler.
SA170407 - Når vi sover her er vi nærmere hverandre.
SA170407 - Når vi sover her er vi nærmere hverandre.
SA170407 - Må være ryddige ¶ - Vi er vant med å være mange, så det går fint.
SA170407 - Jeg tror vi har vært åtte-ni personer her på det meste.
SA170407 - Jeg samler når vi er på ferie.
SA170407 - Her sover vi nærmere hverandre ¶
SA170407 Vi voksne setter oss rundt bålpannen og prater når ungene har lagt seg.
SA170407 Vi har mange kjente her og det er alltid noen vi kan være sammen med, sier Linda.
SA170407 Vi har hatt med fem barn selv, pluss noen venner av barna.
SA170407 - Vi kjenner hyttenaboene også, men hvis de ikke er der så er vi der alene.
SA170407 - Hytte er noe som er fint å ha, men ikke noe vi må ha, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.
SA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
SA170407 - Vi har satt opp ekstra styrker på fredagen, onsdagen, samt første og andre påskedag.
SA170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
SA170407 Vi må fortsette med Raw Air neste år med respekt, ydmykhet og glede, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.
SA170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
SA170407 - UFC, nå kjører vi !
SA170407 Vi har fått trent råbra, sier Meek til TV2.
SA170407 Det betyr kanskje at man bruker en del av troppen slik de skal få mer erfaring og vi også blir bedre kjent.
SA170407 - Det kommer det sikkert til å være, men vi har ikke diskutert noen detaljer rundt det.
SA170407 Vi skal sette oss ned og ta en prat omkring U21- og A-landslaget.
SA170407 Vi skal diskutere det med Smerud ( Leif Gunnar, U21-landslagssjef ) og Nils Johan ( Semb, toppfotballsjef ).
SA170407 Vi må ha et helhetsbilde og se hva som er best for norsk fotball selv om A-laget alltid er nummer én og det er viktig å vinne kamper, ikke minst med tanke på rankingen ( FIFA ).
SA170407 Vi er jo en liten bit bak de store ligaene.
SA170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
SA170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
SA170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
SA170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
SA170407 Det var en veldig fin tid her, vi var jo her i nesten fire år, så det var en stor del av karrieren min, sier Sapara, som altså tok med seg kona Lucia nordover.
SA170407 | Pedersen vurderer å hente tilbake Idemokon ¶ - Vi får se hva som skjer fremover, men jeg blir nok ikke kampklar til søndag, sier Uduak Idemokon.
SA170407 | Molde-kapteinen før møtet med Bendtner : - Han vet nok ikke hvem vi er ¶
SA170407 Vi føler vi kan gjøre en forskjell, sier dansken.
SA170407 Så må vi sørge for å markere ham.
SA170407 Samtidig skal vi tørre å være oss selv.
SA170407 Og det er det vi skal passe på.
SA170407 Og vi går inn til kampen med en positiv følelse.
SA170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
SA170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
SA170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
SA170407 Nå er vi klare for å spille litt moldefotball igjen.
SA170407 Jeg syns det vi gjør er et ran, men de poengene teller de også.
SA170407 - Vi viser karakter ved å vinne der, ettersom vi ikke spiller noen god kamp.
SA170407 - Hvordan skal dere få med dere poeng fra Trondheim ? - Vi må tørre å være oss selv.
SA170407 - Han vet ikke hvem vi er ¶
SA170407 Vi skal holde litt på kula, og bruke fart og kreativitet oppe på topp, sier Gabrielsen som ikke tror det er noen ulempe at Molde har en svak spillemessig prestasjon med seg fra oppgjøret mot LSK.
SA170407 Vi satser på å gjøre samme prestasjon som i de to første kampene.
SA170407 Vi har to gode resultater bak oss.
SA170407 Vi har selvtillit i laget.
SA170407 Vi har fått en god start, noe de også har gjort.
SA170407 Vi har all mulig motivasjon til å spille den kampen.
SA170407 Vi føler vi kan gjøre en forskjell, sier dansken.
SA170407 Vi bare gleder oss.
SA170407 - Vi viser karakter ved å vinne der, ettersom vi ikke spiller noen god kamp.
SA170407 Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten.
SA170407 Det er en type sak som vi aldri har sett før, sier Torvund.
SA170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
SA170407 | Jensen om Moldes gullsesonger : - Vi hadde knust dem ¶
SA170407 | Derfor er Haugens dødballer et av Branns farligste angrepsvåpen ¶ - Vi har mange gode hodespillere, og jeg pleier å finne dem, sier Fredrik Haugen.
SA170407 Her tror jeg fort vi kan snakke over tusen mann på kamp, sier sportslig leder Lennart Ims i Riska.
SA170407 Da ledet vi 2 - 1 før Bryne snudde til 3 - 2-seier helt på slutten.
SA170407 - Det er litt væravhengig, men jeg tror fort vi kan sitte igjen med 150.000 kroner etter kampen mot Viking.
SA170407 Vi kunne ikke fått det bedre, sier Ims.
SA170407 Vi får satse på å toppe alt i år.
SA170407 - Vi tok nesten Sandnes Ulf i 2015 ( tap 1 - 2 ) og hadde Bryne i kne i fjor.
SA170407 Han er også en kontinuitetsbærer etter mange år i klubben, og vi regner han faktisk for sunnmøring å være, sier Trond Fredriksen til klubbens hjemmeside.
SA170407 Jeg skrev at vi gleder oss veldig, sier daglig leder Øystein Konradsen i Randesund.
SA170407 - Det blir mye folk, mye god fotball, og holder vi nullen i 20 sekunder så kan alt skje, sier han.
SA170407 Det klarer vi ikke å unngå.
SA170407 Vi skulle gjerne ha vært det foruten, men det er nesten umulig å unngå med slike store treningsbelastninger over tid.
SA170407 - Vi kjenner hverandre fra før av, så han skulle sikkert bare kødde litt med meg, sier en spøkefull Follestad.
FV170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
FV170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson fredag kveld.
FV170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
FV170407 Vi kan ikke bekrefte antallet, det får helsevesenet gjøre, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
FV170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
FV170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
FV170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson fredag kveld.
FV170407 - Men vi gjør en fortløpende vurdering av om det er behov for bevæpning, sa visepolitimester Arne Sundvoll til Fædrelandsvennen kl 17.30 fredag kveld.
FV170407 Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.
FV170407 - Etter som bergensere fikk viljen sin, må vi også få vår.
FV170407 - Vi tar ikke påskeferie, sier Øystein Krogstad i Utrykningspolitiet.
FV170407 FOTO : Baard Larsen / arkivfoto ¶ | - For noen har vi ikke behandling ¶
FV170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
FV170407 - Vi har satt opp ekstra styrker på fredagen, onsdagen, samt første og andre påskedag.
FV170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
FV170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
FV170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
FV170407 | Pedersen vurderer å hente tilbake Idemokon ¶ - Vi får se hva som skjer fremover, men jeg blir nok ikke kampklar til søndag, sier Uduak Idemokon.
FV170407 Jeg skrev at vi gleder oss veldig, sier daglig leder Øystein Konradsen i Randesund.
FV170407 - Det blir mye folk, mye god fotball, og holder vi nullen i 20 sekunder så kan alt skje, sier han.
DN170407 Platespillere som lyder godt er ikke billige, men de behøver ikke å koste all verden - noe vi fant ut for et halvt år siden, da vi testet fem platespillere rundt 5000 kr stykket.
DN170407 Platespillere som lyder godt er ikke billige, men de behøver ikke å koste all verden - noe vi fant ut for et halvt år siden, da vi testet fem platespillere rundt 5000 kr stykket.
DN170407 Fordi vi alltid søker etter de beste kjøpene, må listen legges høyere.
DN170407 Det er ikke disse vi er mest opptatt av.
DN170407 Denne gangen skal vi legge listen litt lavere, og ta for oss en rimelig platespiller fra testvinneren Audio-Technica, i duell med en spiller fra Pioneer.
DN170407 Prisveksten avtar i Oslo, nå rusher kjøperne hit ¶ - Vi har tatt ut all prisdrivende effekt ¶
DN170407 Alle ressurser skal settes inn slik at vi kan løse denne fryktelige handlingen, sier rikspolitisjef Dan Eliasson i en pressemelding.
DN170407 - Fra svensk politis side og fra sikkerhetspolitiet vil vi gjøre alt som står i vår makt for at de som står bak skal stilles til ansvar.
DN170407 - Det som vi har fryktet og forberedt oss på etter angrepene i Berlin og Nice har nå også rammet Sverige, sier innenriksminister Anders Ygeman.
DN170407 Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge : ¶ - Vi kunne knapt hatt bedre timing, fordi norsk økonomi står midt i en krevende omstilling.
DN170407 Når vi får på plass ny handelsavtale, vil det bety mye for handelen mellom landene.
DN170407 Her må vi ha lengre tidsperspektiv.
DN170407 - Jeg tror det vil bety veldig mye hvis vi kan få til samhandlingen vi ønsker etter at kontakten er etablert på høyt politisk hold.
DN170407 - Jeg tror det vil bety veldig mye hvis vi kan få til samhandlingen vi ønsker etter at kontakten er etablert på høyt politisk hold.
DN170407 - Etter å ha hørt på Alibaba-sjef Jack Ma, tenker jeg at vi må øke lakseproduksjonen vår.
DN170407 Vi vil se at landene har mye å lære av hverandre.
DN170407 Vi ser at interessen fra næringslivet har fått en boost og det gjelder å se egne sjanser og muligheter.
DN170407 Vi kommer til å få enorm fart i lakseeksporten.
DN170407 Skulle vi oppfylle alle krav og klager som er kommet frem, måtte rammen for ny NTP vært 2000, ikke 1000 milliarder kroner, som vi legger opp til, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da planen ble lagt frem.
DN170407 Skulle vi oppfylle alle krav og klager som er kommet frem, måtte rammen for ny NTP vært 2000, ikke 1000 milliarder kroner, som vi legger opp til, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da planen ble lagt frem.
DN170407 Prioritere ¶ - Vi må prioritere.
DN170407 - Men har vi råd til det ?
DN170407 - Vi må prioritere, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da Nasjonaltransportplan lagt frem.
DN170407 Og i 2025 vil vi ha masser av vindmøller som surrer og går og produserer kraft til nær null øre.
DN170407 Dermed kan vi plutselig oppleve at Storbritannia, når det blåser mye, kan levere strøm til Finland - og motsatt når uværet når Finland.
DN170407 - Markedet tror altså på en strømpris på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk.
DN170407 - For landet som helhet har vi en fyllingsgrad i magasinene omtrent som normalt.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170407 - Vi vil samtidig oppleve langt større variasjon i strømprisen etter 2020 som følge av at en stadig økende andel av produksjonen er væravhengig.
DN170407 - Vi bekrefter at en person er pågrepet, mistenkt for en eller annen form for innblanding i dette, sier en talsmann for politiet i Stockholm, Lars Byström, til Aftonbladet.
DN170407 - Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump, og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende.
DN170407 - Vi har hatt en fantastisk fremgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.
DN170407 Fremover må vi jobbe sammen for å finne årsaken og bakgrunnen til hendelsen.
DN170407 - Men vi vet jo at det er en vurdering og en mulighet for at det kan skje en terrorhandling også i vårt land, rett og slett basert på inspirasjon fra andre hendelser.
DN170407 - Det er en naturlig ting at man i en slik situasjon bevæpner politiet på utsatte steder spesielt fordi smittefaren ved slike handlinger kan være der, på den andre siden har vi ikke sett denne smittefaren før i Norge.
DN170407 Vi har bilen og kontakt med den som normalt kjører lastebilen, men vi har ikke kontakt med den eller de som kjørte bilen.
DN170407 Men vi kan ikke nå bekrefte antallet skadde eller døde, det må helsevesenet gjøre, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
DN170407 Det vi vet er at en stund før klokken 15 kjørte en lastebil inn i Drottninggatan og inn i Åhléns.
DN170407 - Senest denne uken øvde vi på et lignende angrep og er dermed godt forberedt på en slik hendelse, sier Säpo-sjefen.
DN170407 Vi vil bruke alle ressurser, opplyste rikspolitisjef Dan Eliasson på pressekonferansen fredag ettermiddag.
DN170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen tar kontakt med politiet, sa politiet.
DN170407 Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for at de som står bak dette stilles til ansvar.
DN170407 Vi har bilen og kontakt med den som normalt kjører lastebilen, men vi har ikke kontakt med den eller de som kjørte bilen.
DN170407 Vi er også samlokalisert med politiets stab, sier han.
DN170407 - Vi ønsker å komme i kontakt med denne personen.
DN170407 | PST vurderer trusselbildet i Norge - Politiet i flere norske byer bevæpnes midlertidig ¶ - Vi følger trusselbildet fortløpende, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen til DN.
DN170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
DN170407 - Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump, og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende.
DN170407 - Vi har hatt en fantastisk fremgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.
DN170407 Jeg påstår ikke at det er det, men vår arbeidshypotese er det, og vi behandler det som det, sa Hector.
DN170407 - Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.
DN170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferanse fredag kveld.
DN170407 Vi tenker på de omkomne, ofrene og deres kjære, sier statsminister Stefan Löfven, som nå reiser til Stockholm.
DN170407 Vi oppfordrer alle til å lytte til politiets informasjon.
DN170407 Vi gjør alt for å støtte myndighetene som er i gang og ¶ jobber.
DN170407 - Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.
DN170407 - Vi har som arbeidshypotese at dette er et terroristangrep.
DN170407 - Vi har blitt angrepet.
DN170407 - Vi følger trusselbildet fortløpende, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen.
DN170407 - Sveriges holdning er at vi skal løse dette i FNs sikkerhetsråd, der vi nå har en plass.
DN170407 - Sveriges holdning er at vi skal løse dette i FNs sikkerhetsråd, der vi nå har en plass.
DN170407 Vi må finne en politisk løsning på spørsmålet, sier han til Aftonbladet.
DN170407 Vi klarer ikke å legge den fra oss når vi kjører, selv om vi vet at det ikke er klokt.
DN170407 Vi klarer ikke å legge den fra oss når vi kjører, selv om vi vet at det ikke er klokt.
DN170407 Det gjør at vi får flere skader etter at mange års nedgang i antall bilskader, sier konsernsjef Morten Hübbe i Tryg.
DN170407 Vi klarer ikke å legge den fra oss når vi kjører, selv om vi vet at det ikke er klokt.
DN170407 - Vi har bundet oss til å bruke telefonen hele tiden.
DN170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka.
DN170407 - Det er tidligere enn vi hadde ventet, skriver Nordea Markets' sjefanalytiker på USA, Johnny Bo Jakobsen, i en oppdatering onsdag.
DN170407 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sa Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, da anmeldelsen ble kjent.
DN170407 - Jeg tar det hele med fatning fordi vi har bidratt med masse informasjon om hva som faktisk har skjedd i denne saken.
DN170407 - Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver, og det er naturlig å kalle inn daglig leder.
DN170407 - Vi har en avtale om de overordnede elementene i de politiske reformene, med tanke på størrelse, tidspunkt og rekkefølge, sa Dijsselbloem da han møtte pressen under et uformelt finansministermøte på Malta fredag ettermiddag.
DN170407 I den forbindelse trenger vi flere utleieboliger i Stavanger.
DN170407 - Vi har fått flere henvendelser fra firmakunder, som har behov for å leie boliger utover våren for sine ansatte.
DN170407 - Vi forventer at folk som vil bo i Oslo nå må leie fremfor å eie, da det er blitt vanskeligere for flere å få lån, sier daglig leder Vemund Holmen ved Utleiemegleren Sinsen.
DN170407 - Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.
DN170407 Telenor-sjefen : Vi vil aldri konkurrere med teknologigigantene ¶
DN170407 Vi ser attraktive markedsmuligheter der vi , i samarbeider med ICBCL, kan levere kostnadseffektive løsninger til våre kunder i olje og gass-sektoren, sier Arnet.
DN170407 Vi ser attraktive markedsmuligheter der vi, i samarbeider med ICBCL, kan levere kostnadseffektive løsninger til våre kunder i olje og gass-sektoren, sier Arnet.
DN170407 Vi deler blant annet mange tanker om hvordan vi kan fremme utdannelse.
DN170407 - Hvorfor liker du å jobbe med Solberg om slike spørsmål ? - Vi er kolleger i FNs råd for bærekraftighetsmål og diskuterer viktige spørsmål om utdannelse og miljø.
DN170407 Vi deler blant annet mange tanker om hvordan vi kan fremme utdannelse.
DN170407 Det er en av tingene vi skal snakke om, sa Trump.
DN170407 - Men jeg ser for meg at vi på lang sikt vil ha et veldig, veldig bra forhold, og jeg ser veldig fram til det, la han til.
DN170407 - Vi har allerede hatt en lang samtale.
DN170407 - Vi er blitt urettferdig behandlet og har gjort mange forferdelige handelsavtaler med Kina i mange år.
DN170407 Normaliseringen betyr at vi kan ha en utmerket start.
DN170407 Det er imidlertid ingen grunn til at Norge skal slutte å formidle hvor opptatt vi er av menneskerettigheter, at individuelle rettigheter er en helt sentral verdi for oss, sier han til NTB.
DN170407 De har ikke et normalt demokrati som vi har i Vesten.
DN170407 - Det ville være en stor fordel om målet med dialogen var like mye å lære som å belære - på tross av at vi ikke møter et demokrati, skriver han i Aftenposten.
DN170407 - Det viktigste grunnlaget vi bygger, er samarbeidsgrunnlaget for fremtiden - det at vi i det politiske samarbeidet også skal kunne ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun på spørsmål fra NTB.
DN170407 - Det viktigste grunnlaget vi bygger, er samarbeidsgrunnlaget for fremtiden - det at vi i det politiske samarbeidet også skal kunne ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun på spørsmål fra NTB.
DN170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DN170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
DN170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DN170407 - Vi ser et rush mot trygge havner.
DN170407 Hvis vi skulle indeksere tettsteder etter hvor mye eksportverdi de representerte, ville et sted i Vesterålen komme godt ut.
DB170407 plass og fiasko, i alle fall hvis vi tar utgangspunkt i hans egne drømmer.
DB170407 Vi bruker allerede mye tid sammen, forteller Tande til Dagbladet.
DB170407 - Vi flytter inn mot slutten av sommeren.
DB170407 Emil har åpenbart erfaring med det, men det har ikke vi andre. kvele folk i studio blir litt i det drøyeste laget på direktesendt TV.
DB170407 - Var det legepersonell på stedet ? - Vi hadde ikke gjort klart legepersonalet eller noe slikt.
DB170407 Vi hadde åpenbart ikke snakket godt nok sammen, og det tar jeg selvkritikk for.
DB170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
DB170407 Vi må fortsette med Raw Air neste år med respekt, ydmykhet og glede, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.
DB170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
DB170407 Har færre folk enn Sarpsborg, men er bedre enn Norge : ¶ - Vi hadde slått dere ¶
DB170407 Det betyr kanskje at man bruker en del av troppen slik de skal få mer erfaring og vi også blir bedre kjent.
DB170407 - Det kommer det sikkert til å være, men vi har ikke diskutert noen detaljer rundt det.
DB170407 Vi skal sette oss ned og ta en prat omkring U21- og A-landslaget.
DB170407 Vi skal diskutere det med Smerud ( Leif Gunnar, U21-landslagssjef ) og Nils Johan ( Semb, toppfotballsjef ).
DB170407 Vi må ha et helhetsbilde og se hva som er best for norsk fotball selv om A-laget alltid er nummer én og det er viktig å vinne kamper, ikke minst med tanke på rankingen ( FIFA ).
DB170407 Vi er jo en liten bit bak de store ligaene.
DB170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
DB170407 Vi har spurt ekspertene hva de tenker om de siste kampene.
DB170407 - Vi kan bekrefte at det er opprettet en sak for brudd på dopingreglementet mot Jemima Sumgong.
DB170407 Per i dag kan vi vinne både mesterligaen og La Liga, sa han.
DB170407 Vi vet det kommer til å bli vanskelig, men jeg tror på mine lagkamerater.
DB170407 Vi er mer komplette nå, sa Griezmann ¶
DB170407 - Vi er nødt til å vinne, mest av alt for fansen, la Griezmann til.
DB170407 Jeg konfererte med Erik ( Mjelde ) og « Kalven » ( Christian Kalvenes ), og vi var enige om at det var ingenting annet vi kunne gjøre.
DB170407 Jeg konfererte med Erik ( Mjelde ) og « Kalven » ( Christian Kalvenes ), og vi var enige om at det var ingenting annet vi kunne gjøre.
DB170407 I 2012 HADDE vi en tilsvarende kontroversiell situasjon mellom Lillestrøm og Brann på Åråsen.
DB170407 Og jeg kommer til å være i fantastisk form når vi møtes.
DB170407 Men vi er fornøyde med å få en spiller folk snakker høyt om.
DB170407 - Hvor er det noe å hente ? - Vi trenger inspirasjon utenfra.
DB170407 Vi har tålmodighet til å vente på mer magi fra Bendtner, sier talsperson Espen Viken i supportergruppa Kjernen.
DB170407 Vi er ikke i Europa ennå.
DB170407 - Vi trauste trøndere synes det går riktig vei.
DB170407 - Vi skal avslutte uka på best mulig måte, sier Bendtner til Rosenborgs Facebook-side.
DB170407 - Vi ser norsk fotball i et nøtteskall.
DB170407 Det er de tre rittene vi er midt oppe i nå, jeg fokuserer mest på - så da er det greit å være i Belgia og ikke reise fram og tilbake, sier Boasson Hagen til procycling.no.
DB170407 - Da hadde jeg med meg Marlen ( forloveden ) og så leide vi en leilighet via Airbnb.
DB170407 Også på skjærtorsdag og langfredag ser vi høy skadefrekvens, forteller Slettemoen.
DB170407 - Fredag før påske ser vi tilnærmet en dobling i antall reiseskader.
DB170407 - Blir det så mange reisende som vi tror, blir det ny trafikkrekord på Oslo lufthavn, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i OSL til Dinside.
DB170407 Sist vi så denne phishing-varianten var Apple avsender, mens det denne gangen er Eplehusets kundeservice-adresse som brukes.
DB170407 Og vi fortalte nylig hvordan nordmenn etter all sannsynlighet nå hjelper svindlere med oversetting.
DB170407 - Vi går ikke ut og advarer mot hver eneste Apple-svindel vi kommer over, da ville vi ikke gjort annet, forteller kommunikasjonssjef Hallvard Opheim i Eplehuset til Dinside.
DB170407 - Vi går ikke ut og advarer mot hver eneste Apple-svindel vi kommer over, da ville vi ikke gjort annet, forteller kommunikasjonssjef Hallvard Opheim i Eplehuset til Dinside.
DB170407 - Vi går ikke ut og advarer mot hver eneste Apple-svindel vi kommer over, da ville vi ikke gjort annet, forteller kommunikasjonssjef Hallvard Opheim i Eplehuset til Dinside.
DB170407 Det som vi forbinder med øl i Norge må du altså på Systembolaget for å få tak i.
DB170407 Normaliseringen betyr at vi kan ha en utmerket start.
DB170407 Men vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant, sier Stoltenbergs pressetalsmann Stein Hernes til NTB.
DB170407 - Vi viser til amerikanske myndigheter når det gjelder angrepet i Syria.
DB170407 Nu har vi pizza.
DB170407 Jeg er sjokkert og det ser ut til at vi nok en gang har opplevd det som ser ut til å være terror.
DB170407 Vi står sammen i sorgen, skriver Stoltenberg på Facebook.
DB170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier, uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
DB170407 Som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen hadde vi faktisk møter i dette rommet.
DB170407 Det er viktig å huske at med seks år uten noe samarbeid, må man nå bygge den tilliten, så er jeg sikker på at når vi bygger det samarbeidet, så vil vi kunne ta opp alle mulige spørsmål etter hvert, sier hun.
DB170407 Det er viktig å huske at med seks år uten noe samarbeid, må man nå bygge den tilliten, så er jeg sikker på at når vi bygger det samarbeidet, så vil vi kunne ta opp alle mulige spørsmål etter hvert, sier hun.
DB170407 - Jeg håper vi vil se gode møter mellom kongressen og Stortinget i femtiden, sa hun.
DB170407 Men vi har utviklet et vennskap.
DB170407 Jeg tror, på lang sikt, at vi kommer til å ha et veldig, veldig godt vennskap og jeg ser veldig fram til det, sa presidenten i kjent stil, ifølge Buzzfeed.
DB170407 Akkurat nå vet vi ikke hva vi vil, og Kina er ikke vårt største problem.
DB170407 Akkurat nå vet vi ikke hva vi vil, og Kina er ikke vårt største problem.
DB170407 - Trump får det til å se ut som vi er klare til å gå til krig eller bruke militærmakt.
DB170407 - Hvis Kina ikke kan løse Nord-Korea, vil vi gjøre det, sa Trump.
DB170407 - Vi har allerede hatt en lang diskusjon.
DB170407 - Vi vurderer resultatet av angrepet.
DB170407 - For å beskytte de mest sensitive fasilitetene i Syria vil vi gjøre en rekke tiltak i nær framtid for å styrke og øke effektiviteten til det syriske militærets luftforsvar, sier Igor Konasjenkov, en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 - Vi vurderer situasjonen forløpende.
DB170407 ¶ SAMARBEID : - Vi har hatt et godt og konstruktivt møte i dag.
DB170407 Men som dere vet motsetter vi oss forsøk på å bruke dette for å blande seg i andre lands indre anliggende, svarte han.
DB170407 Før denne situasjonen oppsto mellom våre to land, hadde vi også en dialog om dette.
DB170407 Det vi har gjort først nå er å få på plass en kommunikasjonsmekanisme, hvor disse tingene kan tas opp, sier hun.
DB170407 - Det betyr at vi er i ferd med å normalisere forholdet til Kina, sier Erna Solberg.
DB170407 Vi har menneskerettighetsdialog med en rekke land, blant dem flere europeiske land.
DB170407 Vi har gått gjennom mange av de sakene som er viktige for samarbeidet mellom Norge og Kina, sa Solberg på en pressekonferanse, sier Solberg.
DB170407 - Vi vurderer resultatet av angrepet.
DB170407 - Vi har ikke hørt noen skyting, men vi har sett folk som løper utenfor ( Fridhemsplan red.anm. ), opplyser politiet til avisa.
DB170407 - Klokka 15-25 fikk vi melding om at en lastebil hadde kjørt på personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan.
DB170407 - Vi har ikke hørt noen skyting, men vi har sett folk som løper utenfor ( Fridhemsplan red.anm. ), opplyser politiet til avisa.
DB170407 - Vi har gått inn i krisemodus.
DB170407 - Vi er utrolig sjokkert, sier bryggeriets pressesjef Rose-Marie Hertzman til Dagbladet.
DB170407 Vi fant ut at vi måtte ha såpass når vi skulle starte opp, sier daglig leder Erlend Nygård Kvalheim til Finansavisen.
DB170407 Vi fant ut at vi måtte ha såpass når vi skulle starte opp, sier daglig leder Erlend Nygård Kvalheim til Finansavisen.
DB170407 Siden da har vi både hatt samarbeid med Kongsberg Defense, og vi har jobbet med prototyper til nye merder for Cermaq, sier Nygård Kvalheim til Finansavisen.
DB170407 Siden da har vi både hatt samarbeid med Kongsberg Defense, og vi har jobbet med prototyper til nye merder for Cermaq, sier Nygård Kvalheim til Finansavisen.
DB170407 I 2011 så vi veldig på vindmøller.
DB170407 - Opprinnelig satset vi på lystbåtmarkedet da vi startet i 2005.
DB170407 - Opprinnelig satset vi på lystbåtmarkedet da vi startet i 2005.
DB170407 Vi har tapt massevis av penger, det er det ikke vanskelig å se.
DB170407 Vi har fortsatt troen på teknologien, nøkkelpersonellet, innsatsen og medaksjonærene, sier Gunnar Carlson, industrigründer og styreleder i Easy Form, til Finansavisen.
DB170407 Vi fant ut at vi måtte ha såpass når vi skulle starte opp, sier daglig leder Erlend Nygård Kvalheim til Finansavisen.
DB170407 En av hemmelighetene bak Alibaba er at vi har 47 prosent kvinnelige ansatte og 33 prosent kvinnelige ledere, sier gründeren som er en gigant innen netthandel i Kina.
DB170407 Dét burde vi importere fra Norge., sa han.
DB170407 Vi håper så lenge USA står for rettferdighet, vil freden til slutt seire.
DB170407 Vi ber for livet og sjelene til de som er døde.
DB170407 - Vi møter disse utfordringene av vår forskrudde verden.
DB170407 Så løp vi opp på taket for å slippe unna gassen ¶
DB170407 Mistet ektemann ¶ - Vi ble kvalme og øynene rant.
DB170407 Assad har brukt klorgass sju ganger etter Ghouta-angrepet i 2013, men da vi så bildene fra Khan Sheikhoun, skjønte vi at det måtte være sarin-gass, sier Al-Balkhe og fortsetter : ¶
DB170407 Assad har brukt klorgass sju ganger etter Ghouta-angrepet i 2013, men da vi så bildene fra Khan Sheikhoun, skjønte vi at det måtte være sarin-gass, sier Al-Balkhe og fortsetter : ¶
DB170407 - Nå krever vi at det internasjonale samfunnet må ta ansvar.
DB170407 - Dette gir oss alle skikkelig vanskelige følelser, og vi håper at det går bra med Abdul Hameed, sier Al-Balkhe.
DB170407 Vi vil også ha flyforbud over Syria, sånn at det blir vanskeligere for Assad å drepe enda flere syriske sivile.
DB170407 Vi vil også ha Assad framstilt for den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Al-Balkhe.
DB170407 Vi skal ha alle trygt fram i påska, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
DB170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
DB170407 Jeg er sjokkert og det ser ut til at vi nok en gang har opplevd det som ser ut til å være terror.
DB170407 Det vi vet er at det er økt fare basert på smitteeffekten, sier Solberg.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 - Vi sender alle vi har.
DB170407 - Samtidig etterforsker vi intenst med tanke på å finne ut den eller de som står bak.
DB170407 - Klokka 15.25 fikk vi melding om at en lastebil hadde kjørt på personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan.
DB170407 - For tidlig å trekke konklusjoner, sier norske PST ¶ - Vi vurderer situasjonen forløpende.
DB170407 - Det er det vi mistenker.
DB170407 Vi står sammen i sorgen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter terrorangrepet i Stockholm.
DB170407 Vi står sammen i sorgen », skriver Stoltenberg på Facebook.
DB170407 Vi gikk forbi og da lå to mennesker på gata.
DB170407 Vi følger utviklingen, men nå går tankene våre til de som er berørt og deres familier, sier Sveriges konge.
DB170407 Vi er utrolig sjokkerte, sier Hertzman.
DB170407 Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge.
DB170407 - Vi sender alle vi har.
DB170407 - Vi gikk Kungsgatan mot Drottninggatan og hørte en lastebil.
DB170407 ¶ Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) kan konstatere at vi har mistet litt av vår nasjonalformue.
DB170407 - Dette er jo hva vi har vært utsatt for i alle markeder de siste 30 årene.
DB170407 Så fort det er mulig, vil vi sende en anmodning til norske myndigheter om å utstede et reisedokument til Mahamud, sier president Mohamed Abdullahi Farmajos rådgiver Kayse Said Artan til Klassekampen.
DB170407 Inni butikken så vi ikke lastebilen.
DB170407 Da vi kom ut steg det røyk ut fra lastebilen, sier Christoffer Ung, som studerer juss ved Stockholms Universitetet. 23-åringen forteller at da de kom ut på gata, var det kaos.
DB170407 - Det var da vi kom oss ut av butikken vi så hva som hadde skjedd.
DB170407 - Det var da vi kom oss ut av butikken vi så hva som hadde skjedd.
DB170407 - Da vi kom ut av kafeen forsøkte jeg å trøste andre.
DB170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka.
DB170407 Men mest betydning er det at vi egentlig måtte flytte litt på reisedatoene.
DB170407 Det er viktig å huske at med seks år uten noe samarbeid, må man nå bygge den tilliten, så er jeg sikker på at når vi bygger det samarbeidet, så vil vi kunne ta opp alle mulige spørsmål etter hvert, sier hun.
DB170407 Det er viktig å huske at med seks år uten noe samarbeid, må man nå bygge den tilliten, så er jeg sikker på at når vi bygger det samarbeidet, så vil vi kunne ta opp alle mulige spørsmål etter hvert, sier hun.
DB170407 Det er ikke et normalt demokrati som vi har i vesten, men jeg bruker ikke den terminologien.
DB170407 Da begynner vi med å bygge den tilliten som trengs for å kunne snakke om vanskelige saker.
DB170407 - Vi har ikke vært utsatt for press fra Kina, men jeg har vært utsatt for arbeid i seks år med å bygge forståelse for hvordan vi skal samhandle mellom våre to land, sier han.
DB170407 - Jeg kan ikke sette en tidstabell, men det er viktig å huske at etter seks år hvor vi har hatt null politisk kontakt, hvor det har vært veldig vanskelig å få til politiske møter på noe som helst plan, er vi nå i gang med en prosess.
DB170407 - Jeg kan ikke sette en tidstabell, men det er viktig å huske at etter seks år hvor vi har hatt null politisk kontakt, hvor det har vært veldig vanskelig å få til politiske møter på noe som helst plan, er vi nå i gang med en prosess.
DB170407 - Vi kommer nok til å snakke om det han har diskutert med Donald Trump, det blir interessant å høre det kinesiske perspektivet på akkurat de spørsmålene.
DB170407 - Vi har ikke vært utsatt for press fra Kina, men jeg har vært utsatt for arbeid i seks år med å bygge forståelse for hvordan vi skal samhandle mellom våre to land, sier han.
DB170407 - Vi er utrolig sjokkert, sier bryggeriets pressesjef Rose-Marie Hertzman til Dagbladet.
DB170407 - Vi bekrefter at én person er pågrepet for å ha hatt befatning med saken, sier politiets pressetalsmann Lars Byström til Aftonbladet klokka 20.30.
DB170407 Istedenfor kan du høre på radio - vi har testet hva som er best av DAB+ og nettradio i bilen.
DB170407 Det kan ikke bli kurert, men vi kan lindre symptomene, forklarer han.
DB170407 Foto : Pål Joakim Pollen WOW : Med den røde høyttaleren ( og lydkilden ) stående på verandaen, klarte den blå å spille samme lyd 58 meter unna, om vi skal stole på målefunksjonen i Google Maps.
DB170407 Vi trenger en sterk paraplyorganisasjon som har dette som en av sine primæroppgaver, det å skape et « vi » som kan passe med et større « vi ».
DB170407 Vi trenger en sterk paraplyorganisasjon som har dette som en av sine primæroppgaver, det å skape et « vi » som kan passe med et større « vi ».
DB170407 Vi trenger en organisasjon som kan vise storsamfunnet at vi faktisk er interessert i å bidra for å fremme alles interesser, og ikke bare våre egne, som kan dempe interne konflikter knyttet til ulik kulturell bakgrunn, nasjonalisme og sekterisme.
DB170407 Mehtab Afsar kritiserte mediene og politikerne som omtalte saken for ikke å ha snakket med dem først, men hvis vi skal være ærlige : Et samlet norsk pressekorps prøvde å kontakte han for en uttalelse allerede fra morgenen av den aktuelle dagen som saken i Klassekampen kom ut.
DB170407 I Norge har vi dessverre gått rett i fella, og dyrker offerrollen og konfliktlinjene i samfunnet, og går stadig flere skritt bort fra en idé om en felles norsk-islamsk identitet.
DB170407 Hvis ikke vi har tillit fra politikere og samfunnet, kan vi da klage når det oppstår misforståelser og frykt ? Vi lever i en usikker tid.
DB170407 Hvis ikke vi har tillit fra politikere og samfunnet, kan vi da klage når det oppstår misforståelser og frykt ?
DB170407 Hvis ikke vi har tillit fra politikere og samfunnet, kan vi da klage når det oppstår misforståelser og frykt ?
DB170407 Det Islamsk Råd Norge vi har i dag har utspilt sin rolle, det ønsker ikke lenger å fremme dialog og bygge broer i det norske samfunnet.
DB170407 Vi trenger en sterk paraplyorganisasjon som har dette som en av sine primæroppgaver, det å skape et « vi » som kan passe med et større « vi ».
DB170407 Vi trenger en organisasjon som kan vise storsamfunnet at vi faktisk er interessert i å bidra for å fremme alles interesser, og ikke bare våre egne, som kan dempe interne konflikter knyttet til ulik kulturell bakgrunn, nasjonalisme og sekterisme.
DB170407 Vi mener den krasse offerrollen Islamsk Råd Norge har inntatt i samfunnet vil øke fordommer og skepsis mot muslimer og islam, ikke skape færre muslimer med knuste drømmer.
DB170407 Vi regner med at avgjørelsene kommer i august eller september, sier leder Lill Anita Grimstad til NTB.
DB170407 - Vi ønsker å høste fruktene av den innsatsen kommunen har lagt ned gjennom mange tiår med både investering i og promotering av kunsten til Gustav Vigeland, sier seksjonsleder Anne Inversini i kulturetaten i Oslo.
DB170407 - Vi vil nå gå nøye gjennom denne avgjørelsen for å se hvilken betydning den kan ha for sakene våre, sier hun.
DB170407 « Nå har vi bestemt at det ikke blir mer Skam til høsten.
DB170407 Tilslutt ser vi at Sana spenner bein på henne før hun ser opp og smiler lurt til kamera.
DB170407 Så ser vi at det er Chris som har vært uheldig med en selfiestang på fest fordi Eva har skumpet borti henne.
DB170407 Men traileren tyder på at vi kan få noen overraskelser framover.
DB170407 Men det beste med å få henne som hovedkarakter, er selvsagt at vi endelig får ei muslimsk, hijabkledd hovedperson i en populær, norsk dramaserie.
DB170407 Det er så mye vi ikke vet om henne !
DB170407 Det er sikkert ikke tilfeldig heller at det er Cat Stevens versjon vi hører, da han spilte den inn hadde han konvertert til islam og tatt navnet Yusuf Islam, sier hun.
DB170407 Det er jo ikke akkurat overraskende at det blir Sana det skal handle om denne gangen, vi har jo ventet på henne siden første sesong.
DB170407 Vi gjorde et poeng av det, og vi klemte hverandre etterpå, fortalte Skarsgård til Vanity Fair.
DB170407 Vi gjorde et poeng av det, og vi klemte hverandre etterpå, fortalte Skarsgård til Vanity Fair.
DB170407 Skal vi tro på State Street og de som kjemper for økt kvinneandel i norske styrerom ( og det har vi all grunn til ), så er de forbundsfeller.
DB170407 Skal vi tro på State Street og de som kjemper for økt kvinneandel i norske styrerom ( og det har vi all grunn til ), så er de forbundsfeller.
DB170407 Det er jenta vi identifiserer oss med, det er hun vi heier på.
DB170407 Det er jenta vi identifiserer oss med, det er hun vi heier på.
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
DB170407 Okay, 5 måneder da uten at vi dag ut og dag inn skulle bli pepret hodet fullt av dogmer, overtro, bitterhet, latskap, åndelig striptease, bønnerop, nazifrisører, storhauger, fordommer, vold, presteskap, fromhet, bomber, løgner, vestlig aggresjon, helvete, imamer, biskoper, omskjæring, gass, feighet, granate
DB170407 Humor om diverse religiøse fører til krenkelser og vi blir stemplet som blasfemiske, så i denne saken vil det ikke forekomme spor av verken satire, gluten eller ironi.
DB170407 Derfor overlater vi til andre å lage oppfølgeren til « Life of Brian » ( først forbudt i Norge ) som bør heter « Leif og Allah » ( spilt av en fyr uten tenner bosatt på Røa, Bjerke eller Tynset ).
DB170407 maitalenasjonen som lener seg på paragraf 100 - hvis vi da ser litt bort fra feigheten rundt karikaturstriden.
DB170407 Vi skriver derfor ikke ( tør ikke ) at verdenssamfunnet kunne hatt godt av en religiøs våpenhvile, la oss si i ett år.
DB170407 Vi bøyer fleskenakken og holder munn i avgrunn.
DB170407 Vi blir vitne til en solid, innsiktsfull, skremmende, ufrivillig komisk og suveren dokumentarisk journalistikk som PST selvsagt prøvde å blande seg inn i, uten hell.
DB170407 Vi blir fort kalt muslimhater eller en vantro fuglehundtispe som må dø.
DB170407 Vi ?
DB170407 Kjære Ingrid, husk at vi i Kirkens SOS er her.
DB170407 Vi håper Ingrid og andre som henne tar mot til seg og ringer oss.
DB170407 Vi er her.
DB170407 Det er dette som er grunnen til at vi konkluderer med at denne delen av fredningsvedtaket er ugyldig, sier Elisabeth Platou, avdelingsdirektør i Kulturminneavdelingen i departementet.
DB170407 Vi er forundret over at Riksantikvaren behandler en så viktig sak på en slik måte, sier Solhjell.
DB170407 » DÉT HAR VI HØRT FØR.
DB170407 » Det er som å si : Barn tar skade av TV og mobiler, skal vi stenge Elkjøp ?
DB170407 Ungdom skjønner at « Hey My Grandma Is a Whore » ikke er realisme eller skolefjernsyn, men i pornodebatten må vi ta umodne voksne og deres følelser på alvor.
DB170407 Og finnes det noen annen periode i norgeshistorien der gutter har hatt større respekt for jenter og kvinner, så har vi til gode å høre om den.
DB170407 HELGEKOMMENTAREN : Kampen mot porno er tilbake, slik vi kjenner den : Kunnskaps- og refleksjonsnivået er skandaløst lavt.
DB170407 Det vi aldri hører, er hva de unge selv mener.
DB170407 Vi er enige om at barn og porno ikke hører sammen.
DB170407 Også her har vi gitt - og kommer til å fortsette å gi - drahjelp for å få slutt på salg av buregg.
DB170407 mars kunne man lese via NTB at vi forbrukere tydeligvis ikke vet noe som helst om hvordan egg produseres.
DB170407 Vi ser her at den internasjonale trenden med å droppe buregg er kommet til Norge.
DB170407 Vi oppfordrer til å bruke tiden på å legge om til burfrie anlegg i stedet for å lange ut etter forbrukerne.
DB170407 Vi i Anima jobber for at alle norske matbutikker skal gjøre som de danske.
DB170407 Vi ber eggbransjen om å ta en høneblund for å klarne hodet når det gjelder buregg.
DB170407 I Norge har vi hatt en unik lov om kjønnslikestilling siden 1978.
DB170407 | Filmstjerna om det første møtet med kona : - Hun var gift da vi fant tonen ¶
DB170407 - Klokka 15.25 fikk vi melding om at en lastebil hadde kjørt på personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan.
DB170407 Vi følger utviklingen, men allerede går våre tanker til ofrene og deres familier, sier han i en uttalelse på kungahuset.se.
DB170407 Mange har gjennom årenes løp fått lov til å forevige spionen på skjermen, og blant dem finner vi den irske gentlemannen Pierce Bronsan. 63-åringen har spilt i fire « James Bond»-filmer, og var for siste gang agenten i 2002.
DB170407 La oss bygge en framtid der vi kan holde hverandres hender, og se at de blir gamle.
DB170407 Da er det viktig at vi ikke diskriminerer på grunn av seksuell legning, sier Sileseth.
DB170407 Vi har 13.000 ansatte, og da har du alle typer mennesker.
DB170407 - Vi tenker at det er ganske vanlig å uttrykke hvem man er i Nederland, sier Pechtold, ifølge Dutch News.
DB170407 Vi bruker milliarder av dollar på titler som vi produserer og lisensierer, og med disse store katalogene blir dette en stor utfordring.
DB170407 Vi bruker milliarder av dollar på titler som vi produserer og lisensierer, og med disse store katalogene blir dette en stor utfordring.
DB170407 Selve nedlastings- og installasjonsprosessen har vi beskrevet tidligere steg for steg.
DB170407 Her har vi gått gjennom de viktigste nyhetene.
DA170407 SVARER PÅ ANGREPET : " Vi er svensker.
DA170407 Nu har vi pizza.
DA170407 - Ring oss på på 08-7560638 så sørger vi for at barnet ditt kan handle hos oss eller så fikser vi mat, skriver butikken i et Facebook-innlegg.
DA170407 - Ring oss på på 08-7560638 så sørger vi for at barnet ditt kan handle hos oss eller så fikser vi mat, skriver butikken i et Facebook-innlegg.
DA170407 Vi er ikke redde ", lyder budskapet fra den spontane aksjonen på sosiale medier som ble satt i gang etter terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
DA170407 Jeg ble så redd at jeg slapp vesken jeg holdt som var ganske tung, og så sprang vi for livet, sier Sissela Nelander, som var på stasjonen.
DA170407 - Først tok vi det ikke på alvor, men så forsto vi at de ikke tullet.
DA170407 - Først tok vi det ikke på alvor, men så forsto vi at de ikke tullet.
DA170407 Politiets sikkerhetstjeneste melder at de gjør fortløpende vurderinger når det gjelder trusselsituasjonen i Norge.
DA170407 De sier de gjør fortløpende vurderinger når det gjelder trusselsituasjonen i Norge.
DA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DA170407 - Det er martyrer, men vi vet ennå ikke hvor mange, verken antall martyrer eller skadde, sier guvernøren i Homs, Talal Barazi, på telefon til nyhetsbyrået AFP.
DA170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
DA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DA170407 - Vi fordømmer selvfølgelig dette, alle handlinger mot syriske militærbaser er forkastelige, sier Barazi, som sier angrepet er en støtte til " terroristene på bakken ".
DA170407 Jeg ble så redd at jeg slapp vesken jeg holdt som var ganske tung, og så sprang vi for livet, sier Sissela Nelander, som var på stasjonen.
DA170407 - Først tok vi det ikke på alvor, men så forsto vi at de ikke tullet.
DA170407 - Først tok vi det ikke på alvor, men så forsto vi at de ikke tullet.
DA170407 Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm.
DA170407 - Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad.
DA170407 Svensk politi bekrefter at de etterforsker angrepet som et terrorangrep : ¶ - Vi har som arbeidshypotese at dette er et terroristangrep.
DA170407 Jeg påstår ikke at det er det, men vår arbeidshypotese er det, og vi behandler det som det, sa Stefan Hector fra Policens Nationella Operativavdeling under pressekonferansen fredag kveld.
DA170407 - Min holdning overfor Syria og Assad er kraftig endret, nå snakker vi om et helt annet nivå, sa han.
DA170407 Vi er blitt oppdratt til å hate USA og Israel, nesten fra morsmelken.
DA170407 Vi er blitt hjernevasket og indoktrinert fra tidlig alder.
DA170407 På tallerkenen så langt har vi noe sprøtt, noe mykt, noe fett, noe syrlig og noe spicy.
DA170407 Det er mange år siden Viking har vunnet noe, og det er jo også noe vi ser på interessen rundt laget.
DA170407 Alle får det ikke til samtidig, og det så vi også mot Tromsø, mener han.
DA170407 - Det er viktig å innse at vi er et middelmådig lag.
DA170407 - Det blir vanskelig, men vi skal ikke svartmale situasjonen heller.
DA170407 Årsaken til det sier de er den flott naturen vi omgir oss med.
DA170407 Spesielt ser vi en del engelske og tyske statsborgere som er bosatt her og som ofte deltar.
DA170407 I mange år har vi holdt på med dugnad på øya.
DA170407 Det er ikke sånn at det møter flere hundre personer til hver dugnad vi har, for det gjør det nemlig ikke, sier han og ler.
DA170407 Av Per Thime ¶ - Vi har faktisk mange utenlandske som ønsker å være med på våre dugnader.
DA170407 - Vi tror ikke det er så mye søppel på disse små øyene, men vi skal ta en runde og tar det vi finner.
DA170407 - Vi tror ikke det er så mye søppel på disse små øyene, men vi skal ta en runde og tar det vi finner.
DA170407 - Dette er en rekord vi satte her i klubben, og det er viktig å få med.
DA170407 - Det er klart det er det, men akkurat kveldens dugnad er nok kanskje ikke det beste eksempelet, for vi skal ut med båten vår, « Marøyferjå », og den har bare plass til fem personer, avslutter han.
DA170407 - Vi tror ikke det er så mye søppel på disse små øyene, men vi skal ta en runde og tar det vi finner.
DA170407 - Sp sin sak her er at vi ønsker å øke Heimevernet til 50.000 soldater i stedet for å redusere tallet til 35.000 slik Høyre vil, og at Sp vil opprettholde Sjøheimevernet, som er særs viktig for et land med så lang kyst som Norge har.
DA170407 - Sp fikk nettopp 15,8 prosent på TV 2s måling, og vi merker at angrepene på oss øker, sier Kvadsheim.
DA170407 - Et merkelig angrep ! Vi investerer i kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly for å møte et moderne trusselbilde, sier Stokkebø som også mener Sp opererer med feil tall angående kutt i HV-soldater.
DA170407 - Dessuten trener de mer, og vi sørger for at de har bedre utstyr, sier Stokkebø.
DA170407 Vi bor på en øy, og tidvis må vi også av denne øya, sier Lill Eriken.
DA170407 - Jeg frykter at tilstanden på skolen forverres og at vi ikke vil få kvalifiserte lærere, sier Eriksen.
DA170407 - Da saken var oppe til høring, regnet vi med at vi skulle ta for oss en bom av gangen i ettertid.
DA170407 - Da saken var oppe til høring, regnet vi med at vi skulle ta for oss en bom av gangen i ettertid.
DA170407 Vi har allerede begynt å øke frekvensen ut dit.
DA170407 Vi bor på en øy, og tidvis må vi også av denne øya, sier Lill Eriken.
DA170407 - Vi har et lite bydelssenter og et lite helsetilbud.
DA170407 Nå har vi satt ned en bred og god styringsgruppe som skal se på dette i 2017 og levere et endelig forslag i første kvartal 2018.
DA170407 Det mener vi blir feil og sier helt klart nei til, sier Rønnevik til RA.
DA170407 - Vi sier klart ja til 50- metersbasseng og stupefasiliteter.
DA170407 Når det er sagt så går vi selvfølgelig for seier.
DA170407 Målet skal nås fortest mulig, sier vi .
DA170407 Fra der og inn får vi se hvor mange poeng vi klarer.
DA170407 Fra der og inn får vi se hvor mange poeng vi klarer.
DA170407 Det er en lang sesong, men vi er godt trente hele gjengen.
DA170407 - Selv om vi møter et lag som til nå ikke har tatt poeng, så blir dette alt annet enn lett.
DA170407 - Når vi også ser at vi har scoret seks mål på de to kampene skal vi si oss meget godt fornøyd.
DA170407 - Når vi også ser at vi har scoret seks mål på de to kampene skal vi si oss meget godt fornøyd.
DA170407 - Når vi også ser at vi har scoret seks mål på de to kampene skal vi si oss meget godt fornøyd.
DA170407 Vi var gjennom mange harde økter i vinter - som betaler seg nå, fortsetter han.
DA170407 Vi har trent hardt og har satt oss som første mål å komme oss opp til 35 poeng.
DA170407 Vi har stor respekt for Viking og vet de er bedre enn resultatene i de to første kampene.
DA170407 Vi er en gjeng spillere som trives sammen og som liker å trene, både mye og hardt.
DA170407 I tillegg skal vi selvsagt også følge resten av cuprunden i våre sendinger, forteller Grønbech.
DA170407 - Vi gleder oss veldig til å skulle formidle sjarmen, engasjementet og ikke minst fotballfesten når vi nå skal sende direkte allerede fra runde 1, sier redaksjonssjef i NRK Sport, Håkon Grønbech.
DA170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
DA170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
DA170407 - Ja, så vi vil raskt tilbake på Ullevaal, sa VIF-trener Ronny Deila under Vålerengas kick-off før seriestart.
DA170407 - Det vil være slik at det ikke alltid er mulig å oppfylle alle kriterier i alle kamper, men vi er uansett sikker på at dette oppsettet vil gi mange fotballfester over hele landet, sier Pedersen.
DA170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinspippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
DA170407 Vi føler Hadeland er en strålende plass å begynne på når Ronny Deila og hans Vålerenga kommer på besøk til Gran.
DA170407 - Vi gleder oss veldig til å skulle formidle sjarmen, engasjementet og ikke minst fotballfesten når vi nå skal sende direkte allerede fra runde 1, sier redaksjonssjef i NRK Sport, Håkon Grønbech.
DA170407 Blant dem som allerede sykler finner vi ( f. v.
DA170407 - Utenom de åtte pilotene har vi fått 30 henvendelser fra ulike arbeidsplasser, noen for å få mer informasjon om ordningen, mens andre er mer klare for å sette i gang prosessen.
DA170407 - Det er vanskelig å angi, men vi vet at for vanlig sykkel går det en grense ved reiseavstander på mellom fem til åtte kilometer, for den enkelte.
DA170407 - Vi tar mål av oss til å gjøre denne sertifiseringsordningen nasjonal.
DA170407 | Ordet vi likte å høre ¶
DA170407 Vi koste oss med Ronny Roar fra sjefen sjæl, før vi feiret seieren med spillerne.
DA170407 Søndag får vi sjansen igjen. sikker : VIF-keeper Marcus Sandberg var en viktig spiller i serieåpningen.
DA170407 Ronny Deila har fått inn positiviteten og troen på at Vålerenga er et lag vi faktisk kan regne med.
DA170407 Nå virker det endelig som vi skal få det, og det er ganske sikkert ikke det typiske seriemester i mars-tøvet mange gir tapt for.
DA170407 Kampen vant vi jo 1-0.
DA170407 For vi skal ikke ljuge.
DA170407 Dette var jo leikestue, sa fatter'n da vi forlot Ullevaal, sammen med horder av fornøyde og glade supportere.
DA170407 Det var ingen velspilt serieåpning vi var vitne til.
DA170407 Den smitten sendte vi tilbake til gutta igjen.
DA170407 Bård Finne får en noe håpløs løpeball på vingen, gjør en bevegelse med beina passende for « Skal vi danse » og får den med seg inn i feltet, der han prøver å tre den videre til tre spillere i kongeblått.
DA170407 Vi vil oppleve storhet med Oslos Stolthet, men det har ikke vært så mye å spore av det på en stund.
DA170407 Vi ledet bare 1-0, men til tross for at ikke alt gikk som planlagt der ute hadde gutta det fortsatt gøy.
DA170407 Vi koste oss med Ronny Roar fra sjefen sjæl, før vi feiret seieren med spillerne.
DA170407 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sa Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, da anmeldelsen ble kjent.
DA170407 - Jeg tar det hele med fatning fordi vi har bidratt med masse informasjon om hva som faktisk har skjedd i denne saken.
DA170407 - Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver, og det er naturlig å kalle inn daglig leder.
DA170407 Bare i « Sixth Sense » hører vi igjen tendensene til gammelrocken fra 50-tallet.
DA170407 « Pure Comedy » er lyden av koffein om morgenen og alkohol i natten, og mens vi holder oss i live er forvarslene og trompetene klare, « When the God of Love Returns There'll Be Hell to Pay », heter en av albumets nøkkellåter.
DA170407 | Og vi morer oss til døde ¶
DA170407 Enten i form av personlige kriser som de fleste Tillman/Father John Misty-kjennere vet han er mester i å omsynge, eller i form av straffen som venter oss, om man da ser bort fra det uføret vi har rotet oss inn i.
DA170407 Det er dette vi nå betaler for.
DA170407 Akkurat som i den samme sangen framstår han lett som et spøkelse i en billig og leid dress, men tungen og viddet er skarpere enn noensinne og hans miserable forestillinger om livet vi lever har sannheter nok i seg til å gi håp til de mest mistrøstige.
DA170407 Vi lar oss more til døde, og en dag kommer noen til å finne oss alle med et stivnet fårete smil om munnen og tenke at dette må ha vært et vakkert sted en gang.
DA170407 Vi hadde for store hjerner for våre mødres hofter, så naturens løsning ble å halvere hjernen.
DA170407 « Den gode følelsen av dårlig stemning », som vi skrev etter hans opptreden på Øya.
DA170407 Mer eller mindre hva som skjer hvis vi ikke tar vare på hverandre, bedyrer Josh Tillman.
DA170407 Det forrige albumet fikk faktisk en 6'er der, under tittelen « Mesterlig folkpop », så vi skal altså ikke tro alt vi leser i disse romanene.
DA170407 Det forrige albumet fikk faktisk en 6'er der, under tittelen « Mesterlig folkpop », så vi skal altså ikke tro alt vi leser i disse romanene.
DA170407 Dagsavisen anmelder : Og vi morer oss til døde ¶
DA170407 Vi har hørt det før, fra en annen stor sanger og låtskriver, som spilte nede i gata her to timer etter at dette intervjuet ble gjort.
DA170407 Den så vi ikke komme.
DA170407 I den tredje sesongen møter vi igjen etterforskerne Alec Hardy ( David Tennant ) og Ellie Miller ( Olivia Colman ).
DA170407 Norge produserer 65 prosent av all laks i verden, og det ingen grunn til å tro at vi ikke kan få en tilsvarende andel av det kinesiske markedet, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norsk Sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.
DA170407 - Vi ser utrolig positivt på framtida med den politiske løsningen vi nå har fått.
DA170407 - Vi ser utrolig positivt på framtida med den politiske løsningen vi nå har fått.
DA170407 - Vi må finne tilbake til relasjonene og markedene.
DA170407 - Vi har fortsatt veldig stor tro på det kinesiske markedet, men jeg tror ting vil gå sakte.
DA170407 Jeg likte kristendomsundervisning på skolen for i de timene fikk vi lov å tegne.
DA170407 Vi kunne bytta leppekrem, og så ser jeg ikke bort fra at hun kunne vært en redningskvinne om det ble farlig.
DA170407 - Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet, sier hun.
DA170407 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
BT170407 I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden.
BT170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
BT170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
BT170407 - Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.
BT170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uken ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
BT170407 - Det er martyrer, men vi vet ennå ikke hvor mange, verken antall martyrer eller skadde, sier Talal Barazi på telefon til nyhetsbyrået AFP.
BT170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
BT170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uken ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
BT170407 - Vi fordømmer selvfølgelig dette, alle handlinger mot syriske militærbaser er forkastelige, sier Barazi, som sier angrepet er en støtte til « terroristene på bakken ».
BT170407 Nå må vi stå samlet slik som Norge sto samlet etter Utøya i 2011.
BT170407 Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje - det har vi hatt forestillinger om lenge.
BT170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
BT170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
BT170407 - Vi må ikke og skal ikke vende oss til det, men at vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
BT170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
BT170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
BT170407 - Vi må ikke og skal ikke vende oss til det, men at vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
BT170407 - Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss mot slik angrep fullt ut.
BT170407 - Vi kommer til å se flere angrep av denne typen ¶
BT170407 Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv.
BT170407 Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv.
BT170407 Men det er nettopp det siste vi skal gjøre.
BT170407 FOTO : Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ - Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad.
BT170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under politiets pressekonferanse.
BT170407 Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.
BT170407 - Sveriges holdning er at vi skal løse dette i FNs sikkerhetsråd, der vi nå har en plass.
BT170407 - Sveriges holdning er at vi skal løse dette i FNs sikkerhetsråd, der vi nå har en plass.
BT170407 Vi må finne en politisk løsning på spørsmålet, sier han til Aftonbladet.
BT170407 Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.
BT170407 Vi måtte ut bakveien, og da vi kom ut, hadde politiet begynt å evakuere gatene.
BT170407 Vi kom oss til sentralstasjonen, men den var jo evakuert, så vi har stått ute i flere timer og ikke visst hvor vi skulle gjøre av oss, forteller Holst-Roness til NTB.
BT170407 Vi kom oss til sentralstasjonen, men den var jo evakuert, så vi har stått ute i flere timer og ikke visst hvor vi skulle gjøre av oss, forteller Holst-Roness til NTB.
BT170407 Vi fulgte bare strømmen og visste ikke helt hvor vi gikk.
BT170407 Jeg trodde ikke det var i Stockholm, men vi fikk jo fort vite at det var en bil som hadde kjørt inn i Åhlens.
BT170407 Folk var helt forfjamset, og politiet sa vi måtte komme oss ut av sentrum.
BT170407 FOTO : NTB Scanpix ¶ - Vi så ikke selve hendelsen.
BT170407 Det ser normalt ut, men vi har ikke så veldig lyst til å gå ut ennå, sier Tollerud til NTB.
BT170407 - Vi hørte ikke noe smell, men vi skjønte at det hadde skjedd noe og så masse røyk.
BT170407 - Nå ser vi at folk går frem og tilbake på gatene igjen.
BT170407 - Det var en bygning med store glassflater, og vi fikk etter hvert beskjed om å gå opp en etasje og bort fra de store vinduene, forteller hun.
BT170407 Vi var jo veldig nære og hadde gått forbi Åhlens ikke lenge før, sier hun. ( ©NTB ) ¶
BT170407 Vi var helt i sjokk.
BT170407 Vi så folk som var helt i sjokk, og jeg så folk som brøt sammen, forteller Tollerud.
BT170407 Vi måtte ut bakveien, og da vi kom ut, hadde politiet begynt å evakuere gatene.
BT170407 Vi kom oss til sentralstasjonen, men den var jo evakuert, så vi har stått ute i flere timer og ikke visst hvor vi skulle gjøre av oss, forteller Holst-Roness til NTB.
BT170407 Vi har jo politi på plass overalt i sentrum som eventuelt kan hjelpe til med å sluse ut folk.
BT170407 Vi hadde gått i Drottninggatan litt tidligere på dagen, forteller Hege Tollerud til NTB.
BT170407 Vi fulgte bare strømmen og visste ikke helt hvor vi gikk.
BT170407 - Vi hørte ikke noe smell, men vi skjønte at det hadde skjedd noe og så masse røyk.
BT170407 - Vi er skjelvne.
BT170407 « Gi oss en samtale 08 - 7560638 og vi vil sørge for at barnet ditt kan handle med oss, eller vi vil fikse mat, » skriver de i en Facebook-innlegg.
BT170407 « Gi oss en samtale 08 - 7560638 og vi vil sørge for at barnet ditt kan handle med oss, eller vi vil fikse mat, » skriver de i en Facebook-innlegg.
BT170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.
BT170407 Men det er nettopp det siste vi skal gjøre.
BT170407 - Via den norske ambassaden og svenske myndigheter undersøker vi om nordmenn er berørt, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.
BT170407 - Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.
BT170407 - Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv.
BT170407 - Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv.
BT170407 - Plutselig kom hundre personer løpende mot oss og vi begynte helt instinktivt å løpe med.
BT170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen fredag kveld.
BT170407 Vi fikk fort høre at en lastebil hadde kjørt inn i Åhlens og at noen hadde blitt drept.
BT170407 - Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.
BT170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
BT170407 I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden.
BT170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
BT170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
BT170407 Vi kan ikke bekrefte verken antall skadede eller døde.
BT170407 - Vi vil at personen selv eller noen som vet hvem han er om å ta kontakt med politiet, sier politiet på pressekonferansen.
BT170407 - Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for at de som står bak dette stilles til ansvar, sier Eliasson.
BT170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uken.
BT170407 - Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, skriver Støre i en epost til NTB.
BT170407 Vi følger saken direkte : ¶
BT170407 Men det har nok med at vi er et jaktfylke, sier Hordvik.
BT170407 - I tillegg til at vi er jaktfylke, var det mye flyslipp her i Norge under andre verdenskrig og motstandsbevegelser både i Nordhordland og innover i Hardanger.
BT170407 - Etter en måned har vi mottatt 154 uregistrerte våpen her på Vestlandet.
BT170407 - Det gikk litt tregt i starten, men så fikk vi plutselig inn flere våpen fra andre verdenskrig.
BT170407 Vi forventer å få inn mange flere de to siste månedene, sier seniorkonsulent Frank Ivan Knudsen ved våpenkontoret for Vest politidistrikt.
BT170407 Da får vi inn meldinger fra folk som har sett ukjente og skadde katter, sier Wiig.
BT170407 - Man er pliktet til å hjelpe dyr som er i nød, så det håper vi folk gjør.
BT170407 - Egentlig burde vi ikke ha tatt en eneste én.
BT170407 - Egentlig burde vi ikke ha tatt en eneste bilist, sier UP-sjefen.
BT170407 - Vi er ute med noenlunde samme antallet biler denne påsken, advarer Oksnes.
BT170407 - Når den britiske storavisen The Guardian kjører tittelen : « Move over Suez, hello Stad - Norway to build world's first tunnel for ships », så må vi jo smile litt.
BT170407 - Det er ikke tvil om at skipstunnelen som konstruksjon og attraksjon er noe som fenger, men i Kystverket er vi opptatt av å få frem at sjøsikkerhetsaspektet ved byggingen er viktigst, og at målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, understreker Andreassen.
BT170407 Samtidig er jeg glad for at vi har fått laget dette.
BT170407 Nå har vi bestemt at det ikke blir mer Skam til høsten.
BT170407 Han forventer at mange er triste over at vi snart har sett det siste av vennegjengen på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo.
BT170407 - Mye har endret seg siden vi begynte å reise til Norge.
BT170407 | - Vi falt for bergensdialekten ¶
BT170407 Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
BT170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
BT170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
BT170407 Ikke bare positivt at vi dropper palmeolje ¶
BT170407 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av sjokoladekjeks, har vi sett på hvor mye kalorier, sukker, fiber, mettet fett, protein og salt de inneholder.
BT170407 Fakta : Slik har vi gjort testen ¶
BT170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170407 Vi har også gitt minus til de som inneholder palmeolje.
BT170407 Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen.
BT170407 Vi har dessverre hatt et ord på oss, at vi i Hordaland ikke har vært like flinke på akkurat dette området.
BT170407 Ser vi litt nærmere på tallene, er det først ett forhold vi må forholde oss til : Igangsatte prosjekter.
BT170407 Ser vi litt nærmere på tallene, er det først ett forhold vi må forholde oss til : Igangsatte prosjekter.
BT170407 Samfunnet skulle altså brukt enda mer av våre felles penger, og vi skulle kanskje innkrevd enda mer bompenger ?
BT170407 Og « overhenget » får vi ikke gjort noe med.
BT170407 Men selvfølgelig skjønner vi sammenhengen ; dagens og fremtidens prosjekter er motorveier, gigantisk bro over Bjørnefjorden, nye dobbeltspor mot Voss, og alle nye krav til standarder etc.
BT170407 I lønnsoppgjørene snakker vi ofte om « overhenget », og hvilken betydning dette har for lønnsutviklingen fremover.
BT170407 Det var en fantastisk tid, syntes vi som da var med.
BT170407 Det er derfor mitt håp at alle vi som er gitt et ansvar, uansett partitilhørighet, evner å fokusere på alle de positive sidene ved NTP i vårt fylke, og at vi sammen kan dra prosjektene frem til bevilgning og realisering, og selvsagt så snart som mulig.
BT170407 Det er derfor mitt håp at alle vi som er gitt et ansvar, uansett partitilhørighet, evner å fokusere på alle de positive sidene ved NTP i vårt fylke, og at vi sammen kan dra prosjektene frem til bevilgning og realisering, og selvsagt så snart som mulig.
BT170407 Den gang snakket vi om millioner, og når et prosjekt kom opp en i milliard, trodde vi nesten ikke på det.
BT170407 Den gang snakket vi om millioner, og når et prosjekt kom opp en i milliard, trodde vi nesten ikke på det.
BT170407 Vi har dessverre hatt et ord på oss, at vi i Hordaland ikke har vært like flinke på akkurat dette området.
BT170407 Spørsmålet burde kanskje heller vært : har vi virkelig råd til å ta isen vekk så tidlig ?
BT170407 Kunstløp er en flott vinteridrett som vi her i Bergen har gode muligheter til å drive med, hvis bare isen kan bli.
BT170407 Kommunen tar isen vekk i Bergenshallen allerede i april, og vi får den ikke tilbake igjen før i slutten av august.
BT170407 Hvorfor er ikke Norge representert i VM ? Vi som er et vinterland.
BT170407 Har vi virkelig ikke råd til å ha isen i Bergenshallen til og med måneden juni, så lenge skolen er åpen ?
BT170407 Fra april til august må vi dele istid på Vestkanten/iskanten.
BT170407 Det kan vi ikke gjøre på samme måte på Vestkanten.
BT170407 Da får vi ikke trene så mye som vi trenger fordi vi er mange grupper som må dele istiden i kun en hall.
BT170407 Da får vi ikke trene så mye som vi trenger fordi vi er mange grupper som må dele istiden i kun en hall.
BT170407 Da får vi ikke trene så mye som vi trenger fordi vi er mange grupper som må dele istiden i kun en hall.
BT170407 Vi trenger istid til både de som ønsker å trene mye for å kunne konkurrerer og istid til dem som synes litt trening er kjekt innenfor sin klubb, og istid til dem som synes det er gøy å gå på skøyter uten å måtte være med i en klubb.
BT170407 Vi trener også utenfor isen, det vil si barmark hvor både Bergenshallen med treningsrom og utemiljøet benyttes.
BT170407 Vi er mange utøvere med både små og store drømmer.
BT170407 Vi er mange treningsvenner som trives godt sammen i Bergenshallen : La oss få beholde isen.
BT170407 Vi er et helt lag med utøvere som heier på hverandre.
BT170407 I sør-øst skal det bygges nye tunneler over Haukeli, helt i øst blir det oppgraderinger på Hardangervidda, og i nord skal vi starte på Nyborgtunnelen.
BT170407 Vi vil kjøre uten ferger mellom Bergen, Tysnes og Stord.
BT170407 Vi skal også være godt i gang med Nordhordlandstunnelen.
BT170407 Om teksten er kunsten, mener jeg vi har beveget oss ut av billedkunstfeltet.
BT170407 Om teksten derimot er en del av kunstverket, bør vi tåle også den meningsutfoldelsen som ikke umiddelbart gir forståelse.
BT170407 Kulturredaksjonen har over tid bedyret at billedkunstdekningen skal omstruktureres og oppjusteres, uten at vi ser noe resultat.
BT170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
BT170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
BT170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
BT170407 Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten.
BT170407 Det er en type sak som vi aldri har sett før, sier Torvund.
BT170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
AP170407https://www.aftenposten.no/verden/Fire-dode-etter-at-lastebil-kjorte-inn-i-folkemengde-i-Stockholm-618932b.html PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden.
AP170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AP170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AP170407 Ved NATO-hovedkvarteret i Brussel var man svært ordknappe i å gi kommentarer til hendelsene i natt : ¶ - Vi viser til amerikanske myndigheter når det gjelder angrepet i Syria.
AP170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka.
AP170407 Men vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant, sier Stoltenbergs pressetalsmann Stein Hernes til NTB.
AP170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa talskvinnen til BBC fredag morgen.
AP170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uken.
AP170407 - Jeg mener virkelig at vi burde ha, og fortsatt bør, ødelegge flyplassene og forhindre ham i å bruke dem til å bombe uskyldige menensker og droppe sarin-gass på dem, sa Clinton.
AP170407 - Assad har et flyvåpen, og det flyvåpenet er grunnen til de fleste av disse sivile drapene vi har sett over flere år, sa Clinton i en tale til " Women in the World " i New York torsdag.
AP170407 « Vi må få på plass en politisk løsning for Syria.
AP170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsminister Theresa May til BBC fredag morgen.
AP170407 Nå må vi stå samlet slik som Norge sto etter Utøya i 2011.
AP170407 Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje - det har vi hatt forestillinger om lenge.
AP170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170407 - Vi må ikke og skal ikke vende oss til det, men at vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
AP170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
AP170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
AP170407 - Vi må ikke og skal ikke vende oss til det, men at vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert.
AP170407 - Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep.
AP170407 - Vi kommer til å se flere angrep av denne typen ¶
AP170407 Ingen av delene fikk vi .
AP170407 Derfor bør vi ønske Tillerson velkommen, utveksle synspunkter og prøve å snakke Washington til fornuft ¶
AP170407 - I nær fremtid vil vi sørge for å dekke den mest sensitive infrastrukturen.
AP170407 - Dessuten burde vi fått en begrunnelse.
AP170407 - Vi opprettholder kommunikasjonskanalene, men vil ikke lenger utveksle data, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.
AP170407 - Vi må ha et hastemøte i FNs sikkerhetsråd og bli enige om noen akseptable løsninger, sa lederen i den russiske forsvarskomiteen.
AP170407 - Vi er nødt til å gjenoppta dialogen.
AP170407 « Vår vurdering var at vi kunne påføre Assad noe skade, men ikke eliminere de kjemiske våpnene med rakettangrep.
AP170407 Han kunne si at USA hadde handlet uten FN-mandat, og vi kunne ha styrket hans posisjon i stedet for å svekke den.
AP170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170407 Dette vet vi og dette vet vi ikke om hendelsen i Stockholm ¶
AP170407 Vi vil at denne personen selv, eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa politiets representanter på pressekonferansen.
AP170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
AP170407 - Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at de ansvarlige skal pågripes, sa Dan Eliasson, den svenske rikspolitisjefen.
AP170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 Sånn sett kan det være at vi først og fremst vil se en ordkrig de neste dagene, men at den felles interessen om å bekjempe IS vil trumfe gjennom, sier Holm.
AP170407 - Når beslutningene tas på den måten som vi akkurat har sett i Washington, at man vender seg så raskt fra en posisjon til en annen, blir situasjonen veldig uforutsigbar og en konflikteskalering kan veldig fort skje, sier Harpviken.
AP170407 » - Her har vi en leder for verdens viktigste militærmakt som snur på en femøre, og ikke sørger for å ha beslutningene forankret hverken i sin egen kongress, befolkning eller hos sine allierte.
AP170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.
AP170407 Med norske flagg på Chang'an-avenyen, æresvakt utenfor Folkets store hall, kanonsalutt og militærorkester som spilte Ja, vi elsker, demonstrerte det offisielle Kina fredag ettermiddag at forholdet til Norge er gjenopprettet.
AP170407 - Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.
AP170407 « Gi oss en samtale 08-7560638 og vi vil sørge for at barnet ditt kan handle med oss, eller vi vil fikse mat, » skriver de i et Facebook-innlegg.
AP170407 « Gi oss en samtale 08-7560638 og vi vil sørge for at barnet ditt kan handle med oss, eller vi vil fikse mat, » skriver de i et Facebook-innlegg.
AP170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
AP170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
AP170407 | Dette vet vi og dette vet vi ikke om lastebilangrepet i Stockholm ¶
AP170407 | Dette vet vi og dette vet vi ikke om lastebilangrepet i Stockholm ¶
AP170407 Dette vet vi ikke : ¶
AP170407 Dette vet vi : ¶
AP170407 Vi var derfor på vei mot den utgangen der lastebilen kom, da vi hørte noen høye smell, forteller Pettersen.
AP170407 Jeg viklet meg fast i noe og snublet, men fikk grepet fatt i Mathilde ( 18 ) og vi fikk rømt sammen, forteller Kate-Marita Pettersen til Aftenposten.
AP170407 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun.
AP170407 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun.
AP170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
AP170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
AP170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AP170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AP170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AP170407 Vi var derfor på vei mot den utgangen der lastebilen kom, da vi hørte noen høye smell, forteller Pettersen.
AP170407 Vi hadde kikket oss litt rundt og orientert oss litt på kartet.
AP170407 Vi er urolige, men mest lei oss, sier Bergsveen.
AP170407 - Vi følger kriseinformasjonen, og forholder oss rolige, sier bergsveen, som forteller at de ikke hørte noen eksplosjon eller skudd.
AP170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden.
AP170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AP170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AP170407 Vi kan ikke bekrefte hverken antall skadede eller døde.
AP170407 - Vi vil at personen selv eller noen som vet hvem han er om å ta kontakt med politiet, sier politiet på pressekonferansen.
AP170407 - Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for at de som står bak dette stilles til ansvar, sier Eliasson.
AP170407 - Nå oppfordrer vi allmenheten i å være oppmerksomme og høre etter politiets informasjon.
AP170407 Renovasjonssjefen en måned før konkursen : « Vi er etter mitt syn i ferd med å lykkes.
AP170407 Det prøver vi nå å gjøre noe med ved å foreslå at alle områder behandles likt, sier Lippestad til Aftenposten.
AP170407 Det er vi som bor her som har lokalkunnskapen, det er vi som kan si hvor det er greit med uteservering til midnatt og hvor serveringsstedene kan få skjenke til klokken tre, og hvor det er bomiljøer som ikke bør utsettes for slikt, mener Østvold.
AP170407 Det er derfor vi sender forslaget ut på høring slik at lokalmiljøene får anledning til å uttale seg, sier Lippestad som forsikrer at høringssvarene skal vurderes før et endelig forslag legges frem for bystyret.
AP170407 Det er vi som bor her som har lokalkunnskapen, det er vi som kan si hvor det er greit med uteservering til midnatt og hvor serveringsstedene kan få skjenke til klokken tre, og hvor det er bomiljøer som ikke bør utsettes for slikt, mener Østvold.
AP170407 - Folk ønsker seg et mangfoldig uteliv, og vi ønsker at ikke alle skal oppholde seg i sentrum samtidig.
AP170407 Vi vil at folk også skal kunne kose seg i nærheten av der de bor, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad ( Ap ) til NRK Østlandssendingen, som først omtalte saken.
AP170407 - Vi tar sikte på at bystyret vil få saken en gang til høsten.
AP170407 - Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene, sier fondets sjef Yngve Slyngstad.
AP170407 Men jeg er opptatt av at vi ikke skal være avhengig av bare ett selskap, sier Fjeld.
AP170407 Gjennom dialog med de tidlige eierne Rygge Sivile lufthavn om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell.
AP170407 Får vi dette til, vet alle at flyplassen må brukes hvis den skal kunne leve videre.
AP170407 Det tror jeg vi vil se.
AP170407 Det hadde vært et godt bidrag hvis flyavgiften ble fjernet, men vi er ikke avhengig av det, sier Fjeld.
AP170407 Både vi og ikke minst Rygge vet jo hvor krevende det er å drive flyplass i Norge utenfor Avinor-systemet, sier markedssjef Tine Kleive Mathisen.
AP170407 - Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift.
AP170407 - Vi må kunne dokumentere en god strategi for at et flyselskap skal satse på rute til en flyplass som gikk konkurs for noen måneder siden, sier han.
AP170407 - Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift.
AP170407 - Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene, sier fondets sjef Yngve Slyngstad.
AP170407 Dessverre er han ikke den eneste høyrepopulisten i Europa som bruker splitt og hersk som metode, så det er stadig viktigere at vi andre tar til motmæle.
AP170407 Men det har nok med at vi er et jaktfylke, sier Hordvik.
AP170407 - Etter en måned har vi mottatt 154 uregistrerte våpen her på Vestlandet.
AP170407 - Det gikk litt tregt i starten, men så fikk vi plutselig inn flere våpen fra andre verdenskrig.
AP170407 Vi forventer å få inn mange flere de to siste månedene, sier seniorkonsulent Frank Ivan Knudsen ved våpenkontoret for Vest politidistrikt.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AP170407 Da tok vi dem, forteller Stølen, som ikke vil si hvor stoffet ble funnet.
AP170407 - Jeg regner med vi har rekruttert en del politistudenter, sier Stølen om besøket.
AP170407 Vi får ikke oversikt over konsekvensene før vi kan gå inn i bygningen, og det er ikke aktuelt foreløpig, sier Gultvedt.
AP170407 Men vi har jo flere lagere.
AP170407 FOTO : Politiet ¶ - Vi fikk den første meldingen klokken 17.10.
AP170407 Ammoniakk ¶ - Vi var en periode bekymret for at situasjonen skulle utvikle seg til å bli langt verre.
AP170407 - Det siste vi hørte, var at de begynte å få kontroll på brannen, sa Sveen like før klokken 19.
AP170407 - Den siste meldingen vi fikk, tilsa at 300 kvdratmeter av taket var tatt av brannen.
AP170407 Vi får ikke oversikt over konsekvensene før vi kan gå inn i bygningen, og det er ikke aktuelt foreløpig, sier Gultvedt.
AP170407 - Vi har evakuert rundt 150 ansatte.
AP170407 Vi regner med at avgjørelsene kommer i august eller september, sier leder Lill Anita Grimstad til NTB.
AP170407 - Vi ønsker å høste fruktene av den innsatsen kommunen har lagt ned gjennom mange tiår med både investering i og promotering av kunsten til Gustav Vigeland, sier seksjonsleder Anne Inversini i kulturetaten i Oslo.
AP170407 - Vi vil nå gå nøye gjennom denne avgjørelsen for å se hvilken betydning den kan ha for sakene våre, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AP170407 I dag føler vi med Sverige, slår Amundsen fast.
AP170407 Vi står urokkelig på at terroren aldri skal definere oss, sier justisministeren fredag kveld.
AP170407 Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt !
AP170407 | Ungdommen nå til dags : « Det er unødvendig med kunst og håndverk fordi vi ikke lærer noe nyttig » ¶
AP170407 - Det er så typisk at vi lærer masse unødvendige ting og kaster bort tiden vår, sier Maja Brennin Brataas ( 15 ).
AP170407 På den måten får vi inntrykk av at alle andre bare har gode opplevelser eller har prøvd veldig mange ting, selv om virkeligheten kan være en helt annen.
AP170407 Lese videre ? Vi anbefaler : ¶
AP170407 Vi er ofte flinke til å snakke om alt det som er kult og bra, men det ikke like lett å snakke om alt det som kanskje ikke er så bra.
AP170407 Når vi utsettes for noe så skremmende og overveldende, kan faktisk kroppen selv stoppe oss i å gjøre motstand, akkurat som at vi « fryser til ».
AP170407 Når vi utsettes for noe så skremmende og overveldende, kan faktisk kroppen selv stoppe oss i å gjøre motstand, akkurat som at vi « fryser til ».
AP170407 Vi vet også at de som kjenner noe lyst eller seksuell spenning mens overgrepet skjedde, ofte kjenner på en enda dypere skam og skyld, og får mer alvorlige reaksjoner etterpå.
AP170407 Vi lever i en voldsom teknologisk omveltningstid som grunnleggende endrer hvordan vi jobber og lever.
AP170407 Vi trenger bare ett Google, ett Facebook, ett Amazon og ett Netflix, skriver Silvija Seres.
AP170407 Vi lever i en voldsom teknologisk omveltningstid som grunnleggende endrer hvordan vi jobber og lever.
AP170407 Vi har billigere og bedre produkter og tjenester enn noensinne.
AP170407 I mellomtiden har vi lært en lekse om den asiatiske gigantmaktens nasjonale psyke, ofte på grunnleggende kollisjonskurs med vår egen.
AP170407 Det vet vi fordi den i sin helhet var åpen, også det et viktig trekk.
AP170407 Det har meget stor betydning for Norge at vi igjen er på talefot med et land som snart er verdens mektigste.
AP170407 Men også fordi skuespiller Iman Meskini har bygget opp en sammensatt og interessant karakter som vi har alt for få andre av i norsk offentlighet.
AP170407 FOTO : NRK / e-mail ¶ Vi har ventet på det.
AP170407 Endelig får vi en hel sesong med Sana som hovedperson.
AP170407 Men også fordi skuespiller Iman Meskini har bygget opp en sammensatt og interessant karakter som vi har alt for få andre av i norsk offentlighet.
AP170407 FOTO : NRK / e-mail ¶ Vi har ventet på det.
AP170407 Endelig får vi en hel sesong med Sana som hovedperson.
AP170407 Sjangeren som er så amerikansk at vi ikke har et skikkelig norsk navn på den, tok da ti kjappe steg fra å være skrekkelig underholdning for spesielt interesserte til å bli en driver for verdens største underholdningstjenester.
AP170407 Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
AP170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
AP170407 Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
AP170407 Ikke bare positivt at vi dropper palmeolje ¶
AP170407 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av sjokoladekjeks, har vi sett på hvor mye kalorier, sukker, fiber, mettet fett, protein og salt de inneholder.
AP170407 Fakta : Slik har vi gjort testen ¶
AP170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170407 Vi har også gitt minus til de som inneholder palmeolje.
AP170407 Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen.
AP170407 Vi har mange kjente her og det er alltid noen vi kan være sammen med, sier Linda.
AP170407 På campingen møter vi alltid flere, forteller hun.
AP170407 Her er vi bare sammen og koser oss, sier Linda Waardal Rongved.
AP170407 - Vi kjenner hyttenaboene også, men hvis de ikke er der så er vi der alene.
AP170407 - Så unngår vi også kø på badet om morgenen, sier Linda og ler.
AP170407 - Når vi sover her er vi nærmere hverandre.
AP170407 - Når vi sover her er vi nærmere hverandre.
AP170407 - Må være ryddige ¶ - Vi er vant med å være mange, så det går fint.
AP170407 - Jeg tror vi har vært åtte-ni personer her på det meste.
AP170407 - Jeg samler når vi er på ferie.
AP170407 - Her sover vi nærmere hverandre ¶
AP170407 Vi voksne setter oss rundt bålpannen og prater når ungene har lagt seg.
AP170407 Vi har mange kjente her og det er alltid noen vi kan være sammen med, sier Linda.
AP170407 Vi har hatt med fem barn selv, pluss noen venner av barna.
AP170407 - Vi kjenner hyttenaboene også, men hvis de ikke er der så er vi der alene.
AP170407 - Hytte er noe som er fint å ha, men ikke noe vi må ha, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.
AP170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
AP170407 - Vi har satt opp ekstra styrker på fredagen, onsdagen, samt første og andre påskedag.
AP170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
AP170407 Vi må fortsette med Raw Air neste år med respekt, ydmykhet og glede, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.
AP170407 - Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden.
AP170407 - UFC, nå kjører vi !
AP170407 Vi har fått trent råbra, sier Meek til TV2.
AP170407 Det betyr kanskje at man bruker en del av troppen slik de skal få mer erfaring og vi også blir bedre kjent.
AP170407 - Det kommer det sikkert til å være, men vi har ikke diskutert noen detaljer rundt det.
AP170407 Vi skal sette oss ned og ta en prat omkring U21- og A-landslaget.
AP170407 Vi skal diskutere det med Smerud ( Leif Gunnar, U21-landslagssjef ) og Nils Johan ( Semb, toppfotballsjef ).
AP170407 Vi må ha et helhetsbilde og se hva som er best for norsk fotball selv om A-laget alltid er nummer én og det er viktig å vinne kamper, ikke minst med tanke på rankingen ( FIFA ).
AP170407 Vi er jo en liten bit bak de store ligaene.
AP170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
AP170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
AP170407 - Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser.
AP170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
AP170407 Det var en veldig fin tid her, vi var jo her i nesten fire år, så det var en stor del av karrieren min, sier Sapara, som altså tok med seg kona Lucia nordover.
AP170407 | Molde-kapteinen før møtet med Bendtner : - Han vet nok ikke hvem vi er ¶
AP170407 Vi føler vi kan gjøre en forskjell, sier dansken.
AP170407 Så må vi sørge for å markere ham.
AP170407 Samtidig skal vi tørre å være oss selv.
AP170407 Og det er det vi skal passe på.
AP170407 Og vi går inn til kampen med en positiv følelse.
AP170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
AP170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
AP170407 Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari.
AP170407 Nå er vi klare for å spille litt moldefotball igjen.
AP170407 Jeg syns det vi gjør er et ran, men de poengene teller de også.
AP170407 - Vi viser karakter ved å vinne der, ettersom vi ikke spiller noen god kamp.
AP170407 - Hvordan skal dere få med dere poeng fra Trondheim ? - Vi må tørre å være oss selv.
AP170407 - Han vet ikke hvem vi er ¶
AP170407 Vi skal holde litt på kula, og bruke fart og kreativitet oppe på topp, sier Gabrielsen som ikke tror det er noen ulempe at Molde har en svak spillemessig prestasjon med seg fra oppgjøret mot LSK.
AP170407 Vi satser på å gjøre samme prestasjon som i de to første kampene.
AP170407 Vi har to gode resultater bak oss.
AP170407 Vi har selvtillit i laget.
AP170407 Vi har fått en god start, noe de også har gjort.
AP170407 Vi har all mulig motivasjon til å spille den kampen.
AP170407 Vi føler vi kan gjøre en forskjell, sier dansken.
AP170407 Vi bare gleder oss.
AP170407 - Vi viser karakter ved å vinne der, ettersom vi ikke spiller noen god kamp.
AP170407 Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten.
AP170407 Det er en type sak som vi aldri har sett før, sier Torvund.
AP170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
AP170407 Her tror jeg fort vi kan snakke over tusen mann på kamp, sier sportslig leder Lennart Ims i Riska.
AP170407 Da ledet vi 2 - 1 før Bryne snudde til 3 - 2-seier helt på slutten.
AP170407 - Det er litt væravhengig, men jeg tror fort vi kan sitte igjen med 150.000 kroner etter kampen mot Viking.
AP170407 Vi kunne ikke fått det bedre, sier Ims.
AP170407 Vi får satse på å toppe alt i år.
AP170407 - Vi tok nesten Sandnes Ulf i 2015 ( tap 1 - 2 ) og hadde Bryne i kne i fjor.
AP170407 Han er også en kontinuitetsbærer etter mange år i klubben, og vi regner han faktisk for sunnmøring å være, sier Trond Fredriksen til klubbens hjemmeside.
AP170407 Jeg skrev at vi gleder oss veldig, sier daglig leder Øystein Konradsen i Randesund.
AP170407 - Det blir mye folk, mye god fotball, og holder vi nullen i 20 sekunder så kan alt skje, sier han.
AP170407 Det klarer vi ikke å unngå.
AP170407 Vi skulle gjerne ha vært det foruten, men det er nesten umulig å unngå med slike store treningsbelastninger over tid.
AP170407 - Vi kjenner hverandre fra før av, så han skulle sikkert bare kødde litt med meg, sier en spøkefull Follestad.
AA170407 I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden.
AA170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AA170407 Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.
AA170407 Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.
AA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
AA170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
AA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
AA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
AA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
AA170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.
AA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
AA170407 - Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump, og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende. ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Vi har hatt en fantastisk fremgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.
AA170407 Det er en av tingene vi skal snakke om, sa Trump.
AA170407 - Men jeg ser for meg at vi på lang sikt vil ha et veldig, veldig bra forhold, og jeg ser veldig fram til det, la han til.
AA170407 - Vi har allerede hatt en lang samtale.
AA170407 - Vi er blitt urettferdig behandlet og har gjort mange forferdelige handelsavtaler med Kina i mange år.
AA170407 Vi har også avgjort at vi innfører grensekontroll.
AA170407 Vi har også avgjort at vi innfører grensekontroll.
AA170407 - Vi har økt tilstedeværelse i samtlige regioner.
AA170407 Å trekke politiske konsekvenser på dette tidspunktet, kan vi ikke gjøre.
AA170407 Vi skal fortsette å gjøre det vi kan for at folk skal føle seg trygge.
AA170407 Vi gjør alt vi kan for å sørge for at mennesker skal kjenne seg sikre, svarte statsminister Löfven.
AA170407 Stefan Löfven på pressekonferanse fredag kveld : - Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad Foto : SCANPIX ¶
AA170407 Hvis dette er et terrorangrep, er det det de vil : At vi skal bli redde og ikke leve livene våre som vi pleier.
AA170407 Hvis dette er et terrorangrep, er det det de vil : At vi skal bli redde og ikke leve livene våre som vi pleier.
AA170407 En person er pågrepet, men vi vet ikke om vedkommende er skyldig.
AA170407 Det kommer vi ikke til å la skje, sa Löfven.
AA170407 - Vi kan aldri garantere for at slike ting aldri skal skje, vi har også sett lignende attentat i andre land.
AA170407 - Gjør alt vi kan ¶
AA170407 - Er det noe man kunne gjort for å unngå dette ? - Vi kan aldri garantere for at slike ting aldri skal skje, vi har også sett lignende attentat i andre land.
AA170407 - Antatt terrorangrep ¶ - Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad.
AA170407 Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.
AA170407 Vi skal fortsette å gjøre det vi kan for at folk skal føle seg trygge.
AA170407 Vi gjør alt vi kan for å sørge for at mennesker skal kjenne seg sikre, svarte statsminister Löfven.
AA170407 - Vi støtter myndighetene i deres arbeid.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han under en pressekonferanse.
AA170407 Det kommer vi ikke til å la skje, sa han på en pressekonferanse sent fredag.
AA170407 - Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
AA170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen.
AA170407 Vi vet at det er disse avskyelige morderne som er våre fiender, sa Löfven.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han under en pressekonferanse.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
AA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
AA170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
AA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet, det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
AA170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
AA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
AA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
AA170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
AA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet, det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
AA170407 Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.
AA170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
AA170407 - Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.
AA170407 - Vi kan bekrefte at tolv personer er skadd og at fire er døde, sier pressetalsperson Lars Byström i politiet til TT.
AA170407 Det er imidlertid ingen grunn til at Norge skal slutte å formidle hvor opptatt vi er av menneskerettigheter, at individuelle rettigheter er en helt sentral verdi for oss, sier han til NTB.
AA170407 De har ikke et normalt demokrati som vi har i Vesten.
AA170407 - Det ville være en stor fordel om målet med dialogen var like mye å lære som å belære - på tross av at vi ikke møter et demokrati, skriver han i Aftenposten.
AA170407 - Det viktigste grunnlaget vi bygger, er samarbeidsgrunnlaget for fremtiden - det at vi i det politiske samarbeidet også skal kunne ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun på spørsmål fra NTB.
AA170407 - Det viktigste grunnlaget vi bygger, er samarbeidsgrunnlaget for fremtiden - det at vi i det politiske samarbeidet også skal kunne ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun på spørsmål fra NTB.
AA170407 Vi er rede til å samarbeide.
AA170407 - Vi sørger sammen med Sverige.
AA170407 Men vi er godt rustet mot terror, sier han.
AA170407 - Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.
AA170407 - Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.
AA170407 Vi følger situasjonen svært nøye, og har satt i verk kriseberedskap hos oss, sier Berge.
AA170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Dessverre er en av utfordringene vi står overfor, at nå er biler og lastebiler gjort om til drapsvåpen, sier Solberg til NTB. | - Man blir skjelven, det er ikke noe koselig situasjon ¶
AA170407 - Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han iføklge NTB.
AA170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier, uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
AA170407 - Vi må jobbe sammen for å finne årsaken og bakgrunnen.
AA170407 Det kommer vi ikke til å la skje, sier Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.
AA170407 Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sier Löfven om lastebilangrepet i Drottninggatan fredag ettermiddag.
AA170407 Vi vet at det er disse avskyelige morderne som er våre fiender, sa Löfven. ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad.
AA170407 - Nok en gang blir vi brutalt minnet om viktigheten av å verne om våre sentrale demokratiske verdier.
AA170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier, uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
AA170407 Som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen hadde vi faktisk møter i dette rommet.
AA170407 - Jeg håper vi vil se gode møter mellom kongressen og Stortinget i femtiden, sa hun. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Foto : Morten Antonsen ¶ - Vi er ved Steningeliden i Märsta, en forstad til Stockholm, forteller reporter Norunn Bergesen.
AA170407 Vi er ved et villastrøk, ca ti minutters kjøring fra flyplassen.
AA170407 Vi antar at pågripelsen skjedde ca 300 meter fra veisperringen.
AA170407 Den gode nyheten er at vi har oppnådd resultater, men jeg skal rapportere til ministrene først, sa han.
AA170407 - Vi har arbeidet intenst med greske myndigheter og institusjonene de siste ukene.
AA170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsministerens kontor fredag morgen, ifølge BBC.
AA170407 Vi gikk mot menneskestrømmen over brua mot sentrum, og da møtte vi folk som gråt og var opprørte, forteller Olsø.
AA170407 - Jo nærmere vi kom, jo verre ble det.
AA170407 Vi gikk mot menneskestrømmen over brua mot sentrum, og da møtte vi folk som gråt og var opprørte, forteller Olsø.
AA170407 - Vi begynte å få tekstmeldinger fra familier og venner, og det ble med ett ganske kaotisk.
AA170407 Vi håper at de skadde raskt kommer seg og at de ansvarlige for angrepet blir pågrepet og får sin straff, heter det i uttalelsen.
AA170407 - Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning ( NOA ).
AA170407 - Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen.
AA170407 Det er imidlertid ingen grunn til at Norge skal slutte å formidle hvor opptatt vi er av menneskerettigheter, at individuelle rettigheter er en helt sentral verdi for oss, sier han til NTB.
AA170407 - Det ville være en stor fordel om målet med dialogen var like mye å lære som å belære - på tross av at vi ikke møter et demokrati, skriver han i Aftenposten.
AA170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
AA170407 - Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han.
AA170407 - Nedrustningsdagen er i morgen, og vi ønsker å si fra at prosessen fremdeles kan bli angrepet av fredens fiender, heter det i et brev datert fredag 7. april, som BBC har fått tak i og offentliggjort.
AA170407 | Dette vet vi om angrepet i Stockholm ¶
AA170407 Dette vet vi om angrepet i Stockholm : ¶
AA170407 Dette vet vi ikke om angrepet i Stockholm : ¶
AA170407 Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert ett det grusomme angrepet tidligere i uka.
AA170407 Jeg påstår ikke at det er det, men vår arbeidshypotese er det, og vi behandler det som det, sa Hector og kom med følgende oppfordring til det svenske folket : ¶
AA170407 - Det kan vi ikke utelukke.
AA170407 Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
AA170407 Vi skal ikke la slike angrep gjøre oss redde.
AA170407 - Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen.
AA170407 - Vi har som arbeidshypotese at dette er et terroristangrep.
AA170407 Vi har kommet gjennom 22.juli uten at befolkningens liv ble dramatisk endret, og vi har latt politi og rettsvesen håndtere det slik de skal.
AA170407 Når det er sagt : Vi kan aldri utføre nok tiltak til å sikre oss helt mot denne typen angrep i frie samfunn.
AA170407 Flere ting peker mot at dette kan være en IS-sympatisør, men vi kan ikke vite om vedkommende i så fall har handlet etter en ordre eller på eget initiativ.
AA170407 Ekstremismeforsker Lars Gule sier at alt tyder på at Stockholm har vært utsatt for en terrorhandling - Vi kan også ha en begrunnet mistanke om at det er personer med IS-sympatier som står bak dette.
AA170407 Vi vet ennå ikke om dette er en ensom ulv, eller om det er en del av et mer omfattende, samlet angrep, sier Gule.
AA170407 Vi vet at Al-Qaida kan utføre flere angrep i samme by, og de kan også utføre angrep på samme tid ulike steder i verden for å gi en skremmende effekt.
AA170407 Vi kjenner igjen mønsteret fra tidligere aksjoner i Berlin, Nice og London.
AA170407 Vi har kommet gjennom 22.juli uten at befolkningens liv ble dramatisk endret, og vi har latt politi og rettsvesen håndtere det slik de skal.
AA170407 - Vi har håndtert terror tidligere.
AA170407 Vi rykket ut og pågrep mannen i en udramatisk aksjon, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
AA170407 - Vil politiet også patruljere mer ? - Vi har ikke kalt inn ekstra mannskaper per nå.
AA170407 - Vi prøver å få så mye informasjon vi kan, og vi vurderer denne etter beste evne.
AA170407 - Vi prøver å få så mye informasjon vi kan, og vi vurderer denne etter beste evne.
AA170407 - Jeg har jo lagt merke til det som er skjedd i Sverige, og dette blir nok også tatt opp når vi diskuterer sikkerheten på møtet før kampen.
AA170407 - Er denne typen aksjon noe politiet i Trøndelag har øvd på ? - Vi prøver å legge opp treningen så realistisk som mulig.
AA170407 - Det er fremdeles en helt uavklart situasjon, og jeg har besluttet at politiet skal bevæpnes fram til vi vet mer.
AA170407 Vi vil gjøre en løpende vurdering av hvilke konsekvenser situasjonen i Stockholm har for trusselvurderingen i Trøndelag.
AA170407 Vi tilpasser handlingsmønsteret ut i fra hvilke situasjoner som kan oppstå.
AA170407 Vi har jo uansett litt ekstra oppmerksomhet rundt disse kampene, og det at politiet er bevæpnet har skjedd før.
AA170407 - Vi prøver å få så mye informasjon vi kan, og vi vurderer denne etter beste evne.
AA170407 Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu, sier Kværners konsernsjef Jarn Arve Haugan i pressemeldingen.
AA170407 - Dette er første gang vi har hatt et vådeskudd ved lensmannskontoret her på Stjørdal, og det er første gang jeg opplever dette som leder, sier lensmann Marit Stigen i Stjørdal til Adresseavisen.
AA170407 Vi kan ikke gi detaljer rundt vådeskuddet, men henviser til Spesialenheten, heter det i pressemeldingen.
AA170407 - Vi regner med å være ferdige med etterforskningen i løpet av april.
AA170407 - Vi ivaretar ansatte som var involvert, legger hun til.
AA170407 - Vi har fått vite at det var flere personer til stede under hendelsen, sier Utkilen.
AA170407 - En bil hadde allerede stanset da vi kom kjørende.
AA170407 - Dette gjør at vi får riktig og oppdatert informasjon ut til trafikantene så fort som mulig.
AA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen, sier Moe Gustavsen. 21 omkom i første kvartal ¶ 21 mennesker omkom i trafikkulykker i løpet av årets første tre måneder.
AA170407 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen.
AA170407 I store deler av Sør-Norge er det derimot svært liten sannsynlighet for stor vårflom basert på det vi vet om snømengder der, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.
AA170407 - Da får vi beregnet 59 teoretiske flommer.
AA170407 Vi har sett flere eksempler de siste årene på at det har blitt svært stor flom selv om det har vært lite snø, understreker Engen.
AA170407 Dessverre er en av utfordringene vi står overfor, at nå er biler og lastebiler gjort om til drapsvåpen, sier Solberg.
AA170407 - Jeg er dypt sjokkert over at vi nok en gang ser noe som etter all sannsynlighet kan være et terrorangrep.
AA170407 - Vi må jobbe sammen for å finne årsaken og bakgrunnen.
AA170407 Når en slik hendelse skjer såpass nært Norge, er det naturlig at vi er føre var.
AA170407 Vi har hatt en konferanse med alle politidistriktene i dag og koordinert noen tiltak.
AA170407 - Vi har fått en ny vurdering fra PST som tilsier det, understreker Smedsrud.
AA170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 - Det er ulike problemer vi har å hanskes med rundt om i landet, så les de ulike varslene på varsom.no og sett deg inn i hva de ulike skredproblemene betyr, sier vaktleder Karsten Müller i snøskredvarslingen.
AA170407 På bunnen av lista finner vi blant annet Aker Solutions som falt med 4,1 prosent.
AA170407 - Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene.
AA170407 Så fort det er mulig, vil vi sende en anmodning til norske myndigheter om å utstede et reisedokument til Mahamud, sier president Mohamed Abdullahi Farmajos rådgiver Kayse Said Artan til Klassekampen.
AA170407 Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, hvis ikke vil vi søke gjennomslag med Ap, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.
AA170407 Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, hvis ikke vil vi søke gjennomslag med Ap, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.
AA170407 Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, hvis ikke vil vi søke gjennomslag med Ap, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.
AA170407 - Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig.
AA170407 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad. ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Det innebærer at vi må kartlegge etnisitet.
AA170407 Vi må få fram alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, sier saksordfører Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ).
AA170407 Vi har forlatt stedet for øyeblikket og vil komme tilbake når det er helt slukket, sier operasjonsleder Tor Arne Bakken i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170407 Vi må lære oss å trives som den vi er, uansett om vi er noen kg over eller under « normalen ».
AA170407 Vi må lære oss å trives som den vi er, uansett om vi er noen kg over eller under « normalen ».
AA170407 Vi mennesker er slik at vi hele tiden strever etter å være bedre, og altfor ofte sammenligner vi oss med andre.
AA170407 Vi mennesker er slik at vi hele tiden strever etter å være bedre, og altfor ofte sammenligner vi oss med andre.
AA170407 Vi må lære oss å trives som den vi er, uansett om vi er noen kg over eller under « normalen ».
AA170407 Vi mennesker er slik at vi hele tiden strever etter å være bedre, og altfor ofte sammenligner vi oss med andre.
AA170407 Vi føler vi har truffet bra med de norske headlinerne, og tror vi gjør det også denne gangen, sier Aasli.
AA170407 Vi føler vi har truffet bra med de norske headlinerne, og tror vi gjør det også denne gangen, sier Aasli.
AA170407 Sammen med Robyn er de de artistene vi har fått flest henvendelser om at publikum ønsker seg tilbake.
AA170407 - Det er mange som mener det er den beste og mest samlende headlinerkonserten vi har hatt.
AA170407 - De kommer til å ha med seg gjester, men vi vet ikke hvem det blir.
AA170407 Vi føler vi har truffet bra med de norske headlinerne, og tror vi gjør det også denne gangen, sier Aasli.
AA170407 - Vi ønsker å ha en norsk headliner hvert år, og det føles bra å ha et navn som Røyksopp på plakaten.
AA170407 - Hva skal du gjøre i Trondheim ? - Vi , en liten gavepakke av en gjeng, skal opptre i Olavshallen med Stand-upshowet « Latter live ».
AA170407 Vi hadde et veldig spesielt bånd.
AA170407 Vi var derfor på vei mot den utgangen der lastebilen kom, da vi hørte noen høye smell, forteller Pettersen.
AA170407 Jeg viklet meg fast i noe og snublet, men fikk grepet fatt i Mathilde ( 18 ) og vi fikk rømt sammen, forteller Kate-Marita Pettersen til Aftenposten.
AA170407 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun.
AA170407 Heldigvis var vi to ikke i forskjellige deler av forretningen, og vi kom oss etter hvert ut en annen utgang, forteller hun.
AA170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
AA170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
AA170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AA170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AA170407 - Da vi hadde sjekket inn på hotellet, gikk vi en tur ut i gatene, og vi gikk først til kjøpesenteret Åhlens.
AA170407 Vi var derfor på vei mot den utgangen der lastebilen kom, da vi hørte noen høye smell, forteller Pettersen.
AA170407 Vi hadde kikket oss litt rundt og orientert oss litt på kartet.
AA170407 Vi er urolige, men mest lei oss, sier Bergsveen.
AA170407 - Vi følger kriseinformasjonen, og forholder oss rolige, sier bergsveen, som forteller at de ikke hørte noen eksplosjon eller skudd.
AA170407 - Vi er blitt godt ivaretatt her, men jeg vet ikke helt hva vi nå skal gjøre, om vi skal reise rett hjem.
VG170406 Om vi kommer « dit » at man går videre, så må OL være basert på nøkternhet, og da er det bare én region ( innlandet ) man kan se til, sier Trettebergstuen.
VG170406 Når vi ser hva NIF brukte på « Norway House » i Russland, så kan det hende at de har kommet på bedre tanker.
VG170406 Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende : Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at « dette vil vi » før man setter i gang, sier Ap-politikeren.
VG170406 Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende : Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at « dette vil vi » før man setter i gang, sier Ap-politikeren.
VG170406 Det må vi erkjenne.
VG170406 - Senterpartiet har ikke sagt om vi ønsker OL eller ikke, siden det også handler om å prioritere i Idretts-Norge fremover.
VG170406 - Jeg tror vi må sette en fot i bakken her.
VG170406 Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende : Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at « dette vil vi » før man setter i gang, sier Ap-politikeren videre.
VG170406 Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende : Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at « dette vil vi » før man setter i gang, sier Ap-politikeren videre.
VG170406 Et OL på Vestlandet har liksom vært utenkelig, men vi trenger anlegg i alle deler av landet, ikke bare på Østlandet, sier Christensen videre.
VG170406 Det må vi styrebehandle, og det kan ikke komme en seriøs avgjørelse på det på så kort tid, sier Valen til BA.
VG170406 - Jeg tror vi må sette en fot i bakken her, sa Anette Trettebergstuen til VG.
VG170406 - At Lillehammer også tenker på det er bare positivt, men jeg synes vi har et bedre og mer spennende prosjekt med OL i Bergen, Stavanger og Voss, sier tidligere Voss-ordfører Bjørn Christensen til Bergensavisen.
VG170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten, og må følge normal prosedyre.
VG170406 Sprer man en slik sum over fem år, er det altså 12 millioner i året vi snakker om.
VG170406 Da flytter vi oss i tilfelle fra avskriving til nedskriving.
VG170406 Vi vet at det har gått 20 millioner kroner i minus de siste tre årene.
VG170406 Men alt i alt har vi et ønske om at det ikke skal spekuleres i hva som skjer, og at pressen har tilgang og kan se med sine egne øyne, sier advokaten.
VG170406 - Vi er prinsipielt for åpenhet.
VG170406 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170406 Mot et Tromsø-lag som var heldig og fikk med seg uavgjort på overtid mot Brann i serieåpningen, tror vi at Viking trekker det lengste strået.
VG170406 På delt sisteplass på den ferske rankingen finner vi Anguilla, Bahamas, Eritrea, Gibraltar, Somalia og Tonga.
VG170406 Vi venter utover våren og sommeren, også får vi se på grunnlaget da.
VG170406 Jeg var helt sikker på at vi kom til å få scoring i kontringsspillet, og det fikk vi også, smiler TIL-treneren, fortsatt med noen regndråper på brilleglassene.
VG170406 Jeg var helt sikker på at vi kom til å få scoring i kontringsspillet, og det fikk vi også, smiler TIL-treneren, fortsatt med noen regndråper på brilleglassene.
VG170406 - Nei, nå har vi ikke snakket på en stund.
VG170406 Vi venter utover våren og sommeren, også får vi se på grunnlaget da.
VG170406 - Vi scoret i det 90. minutt forrige helg også, så det er helt nydelig, sier TIL-trener, Bård Henning Flovik.
VG170406 - Vi fikk kontrollert det mer når Gjermund Åsen kom inn.
VG170406 - Jeg følte at vi kolliderte i luften, og da syns jeg det var rart at beinet skulle brekke.
VG170406 - Rovdrift ¶ - Vi skal rotere, for det ble litt rovdrift på et par av de i fjor.
VG170406 Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter.
VG170406 Vi har en spennende sesong foran oss., sier dansken som bare trengte 11 minutter på banen for å score sitt andre for sesongen på like mange kamper.
VG170406 Vi hadde kontroll frem til det, men gir oss selv et problem, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen som dermed kan konstatere null poeng på to kamper i Eliteserie-comebacket.
VG170406 Vi begynner allerede nå, og vil gjøre det samme utover mai når kampprogrammet blir spinnvilt, sier Ingebrigtsen.
VG170406 - Vi har fått i gang alle kantene, viser bredde og ser solide ut.
VG170406 - Vi gir oss selv et problem ¶
VG170406 | Nilsen fikk perfekt bursdagsgave : - Vi står imot alt ¶
VG170406 På en vanskelig bortebane skulle vi gjerne hatt mer, men det var et godt Brann-lag som gjorde det vanskelig for oss, sier Skullerud til VG etter kampen.
VG170406 I fjor var vi et nykomponert lag som lå lavt, stengte rom og kjørte overganger og dødballer.
VG170406 Først har vi Børven, vi har Jakob ( Orlov ), og så har vi Azar ( Karadas ), så det er bare å finne skallene til de inne der, så blir det ofte sjanser.
VG170406 Først har vi Børven, vi har Jakob ( Orlov ), og så har vi Azar ( Karadas ), så det er bare å finne skallene til de inne der, så blir det ofte sjanser.
VG170406 Først har vi Børven, vi har Jakob ( Orlov ), og så har vi Azar ( Karadas ), så det er bare å finne skallene til de inne der, så blir det ofte sjanser.
VG170406 Dette er litt av det vi har jobbet med - å klyve opp og variere presshøyden, at vi kan ruse, stå høyt og likevel være kompakte.
VG170406 Dette er litt av det vi har jobbet med - å klyve opp og variere presshøyden, at vi kan ruse, stå høyt og likevel være kompakte.
VG170406 - Vi jobber etter noen prinsipper og prøver å få det til å sitte, men at det skulle bli vanskelig å komme til Brann Stadion og møte Brann, det er vel ingen overraskelse for verken oss eller noen andre, men jeg er skuffet over at vi ikke skaper flere sjanser.
VG170406 - I dag skapte vi altfor lite målsjanser.
VG170406 - Det er jo en del av det vi har jobbet med.
VG170406 - Vi jobber etter noen prinsipper og prøver å få det til å sitte, men at det skulle bli vanskelig å komme til Brann Stadion og møte Brann, det er vel ingen overraskelse for verken oss eller noen andre, men jeg er skuffet over at vi ikke skaper flere sjanser.
VG170406 - Vi har mange gode hodespillere og folk som er gode på innlegg.
VG170406 Problemet er at vi ikke klarer å hindre mål i mot, og vi må rett og slett bare øve på det.
VG170406 Problemet er at vi ikke klarer å hindre mål i mot, og vi må rett og slett bare øve på det.
VG170406 Det blir det eneste vi skal jobbe med, understreker han.
VG170406 - Selvfølgelig har de lov til å pipe når vi presterer dårlig.
VG170406 - Forsvaret er det vi skal jobbe med.
VG170406 Vi er nødt til å rette på det, innser Trond Fredriksen.
VG170406 Vålerenga-trener Ronny Deila sier « at nå må vi slutte å snakke om fair play », men påpeker at Vålerenga fikk kastet ballen i en helt annen korridor enn der spillet var i forkant.
VG170406 Vi fikk nesten ikke sove før vi reiste fra Trondheim klokken syv mandag morgen.
VG170406 Så der vi var mest slitne fikk jeg ikke byttet.
VG170406 Qaka er kvikk og når vi er oppe i ham for å få brudd så ble vi litt for temposvake, sier Fagermo som fikk et nytt gult kort på backveteranen Espen Ruud på slutten av matchen.
VG170406 Qaka er kvikk og når vi er oppe i ham for å få brudd så ble vi litt for temposvake, sier Fagermo som fikk et nytt gult kort på backveteranen Espen Ruud på slutten av matchen.
VG170406 Men vi får ikke gjort noe med det nå, sier Fagermo.
VG170406 Derfor var vi tunge de siste 30 minuttene.
VG170406 - Vi får dem at vi er litt for sent ute.
VG170406 - Ja, jeg er irritert på de gule kortene selv om vi ikke får dem på bortsparking eller utskjelling av dommer, svarer Fagermo på VGs spørsmål.
VG170406 Vi fikk nesten ikke sove før vi reiste fra Trondheim klokken syv mandag morgen.
VG170406 - Vi hadde sen kamp søndag.
VG170406 - Vi får dem at vi er litt for sent ute.
VG170406 TV-husfruen Erika Girardi, kjent under artistnavnet Erika Jayne, er for tiden også deltaker i den amerikanske versjonen av « Skal vi danse ».
VG170406 Vi savner deg allerede. » 90 years with Don Rickles weren't enough.
VG170406 « Spectre » er den siste Bond-filmen vi så langt har sett Craig være Agent 007.
VG170406 Jeg har ikke møtt noen i de nær to årene vi har vært skilt.
VG170406 Vi ble sammen igjen : Det var det mest naturlige, perfekte og kjærlighetsfylte forholdet.
VG170406 Men jeg ser ikke for meg at vi detaljsjekker alt som kommer vannrett og loddrett fremover.
VG170406 Der har vi vært heldige, ler fotballspilleren.
VG170406 - Vi har jo et ansvar for alt som kommer på trykk, så det er klart at etter et sånt tilfelle vil vi også kaste et ekstra blikk på disse tingene.
VG170406 - Vi har jo et ansvar for alt som kommer på trykk, så det er klart at etter et sånt tilfelle vil vi også kaste et ekstra blikk på disse tingene.
VG170406 - Vi har ikke opplevd noe lignende før, og dette sier egentlig mest om Aftenposten.
VG170406 Slik faller det meste på plass, men i mellomtiden er vi blitt ekte underholdt ved hjelp av en godt fortalt og passe komplisert historie.
VG170406 Med tanke på at forfatter Bjøranger selv er politiadvokat i Kripos, får vi uansett anta at det er mer enn et snev av realisme over både persontegning og handling i denne boken.
VG170406 Charlie Robertsen er den klassiske egenrådige purken som vi etter hvert kjenner særdeles godt fra krimlitteraturen.
VG170406 - Vi har jobbet fra tidlig om morgenen, gjennom lange netter og helger, men det var rett og slett ikke mulig å komme i mål, sier senator Susan Collins, som har deltatt aktivt i forhandlingene.
VG170406 Vi har tatt prøver som vi skal få undersøkt av internasjonale organisasjoner, sier Khalil til VG.
VG170406 Vi måtte se på mens små barn sakte døde.
VG170406 Vi har tatt prøver som vi skal få undersøkt av internasjonale organisasjoner, sier Khalil til VG.
VG170406 - Til å begynne med var de ved bevissthet, men etter 10 minutter kunne vi kjenne lukten, forteller han.
VG170406 Vi sjekker oversettelsen i bøkene, men vi sjekker ikke alle fargeleggingsbildene, sier han.
VG170406 Vi sjekker oversettelsen i bøkene, men vi sjekker ikke alle fargeleggingsbildene, sier han.
VG170406 Det handler om et splittet folk, og vi prøver så godt vi kan å få partene til å nærme seg hverandre, ikke å gjøre avstanden større, sier hun.
VG170406 Det handler om et splittet folk, og vi prøver så godt vi kan å få partene til å nærme seg hverandre, ikke å gjøre avstanden større, sier hun.
VG170406 Kina vil også investere i Norge og vi i Kina.
VG170406 - Nei, nå ha vi fokus på å se fremover.
VG170406 - Kina ønsker frihandelsavtale med Norge og vi er blitt enige å få i gang forhandlinger innen fem måneder, sier næringsminister Monica Mæland etter et møte med den kinesiske visehandelsministeren, Fu Ziying, i Beijing torsdag.
VG170406 - Jeg vil ikke gå i detaljer, men vi ønsker best mulige rammebetingelser.
VG170406 - Jeg har også hatt møter med viseministeren for transport og vi er blitt enige om at vi skal opprette en felles arbeidsgruppe som skal ta opp skipsfartspørsmål.
VG170406 - Jeg har også hatt møter med viseministeren for transport og vi er blitt enige om at vi skal opprette en felles arbeidsgruppe som skal ta opp skipsfartspørsmål.
VG170406 - Ja, det sier seg selv : Vi ønsker en fremtidsrettet og moderne avtale med forutsigbare rammevilkår, sier Mæland til VG.
VG170406 - Det avtalte vi allerede i september 2010, da den åttende forhandlingsrunden var i Oslo.
VG170406 - Vi er blitt enige om å få igang en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med frihandelsavtalen.
VG170406 Derfor la vi det på bordet.
VG170406 - Vi ville ta opp sensitive og viktige forhold i komiteen med kineserne - og menneskerettigheter er det.
VG170406 - Vi har visst at denne avtalen var dårlig helt fra begynnelsen, men representanter for den forrige presidenten deltok i forhandlingene.
VG170406 Vi snakket selvsagt om svensk innvandringspolitikk og - debatt.
VG170406 Det er derfor vi har folkeretten og internasjonal humanitær rett.
VG170406 Vi kan ikke tillate at slike ugjerninger forblir ustraffet.
VG170406 Stoffet lå spredt så vi brukte tid på å finne alt sammen, sier han.
VG170406 Da tok vi dem, forteller Stølen, som ikke vil si hvor stoffet ble funnet.
VG170406 - To kilo amfetamin er ikke lite og det er ikke ofte vi finner så mye på en gang.
VG170406 - Jeg regner med vi har rekruttert en del politistudenter, sier Stølen om besøket.
VG170406 - Vi hadde også med politi-kjærlighetpåpinne til barna, men de hadde sukkerlov i barnehagen så de kunne ikke få godteri, sier Tveit om besøket.
VG170406 - Vi har ikke fått gått gjennom dommen i detalj, men han er både overrasket og skuffet, og vi har bestemt at dommen vil bli anket.
VG170406 - Vi har ikke fått gått gjennom dommen i detalj, men han er både overrasket og skuffet, og vi har bestemt at dommen vil bli anket.
VG170406 Det er viktige folkerettslige spørsmål, blant annet hva gjelder bruken av terrorbegrepet, som vi mener Høyesterett bør ta stilling.
VG170406 Begge disse dommene viser at vi får gjennomslag for våre synspunkter når det gjelder jusen i disse sakene.
VG170406 - Slik det ser ut nå vil vi trolig anke over lovanvendelsen.
VG170406 Vi har hentet de beste studentene fra hele verden, som vil lære Kina å kjenne : 125 studenter fra 43 land, dessverre ingen fra Norge, men jeg skal til Oslo til sommeren og prate med læresteder, så jeg tror vi snart også har norske studenter.
VG170406 Solberg møter Kinas president Xi Jinping, rett etter han har vært i møte med USAs president Donald Trump og vi har spurt kinesere på gaten i Beijing om hva de tenker om Trump.
VG170406 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
VG170406 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
VG170406 Vi har hentet de beste studentene fra hele verden, som vil lære Kina å kjenne : 125 studenter fra 43 land, dessverre ingen fra Norge, men jeg skal til Oslo til sommeren og prate med læresteder, så jeg tror vi snart også har norske studenter.
VG170406 Vi får se hvordan det går, men jeg ville ikke hatt Trump som president.
VG170406 * Sammenlikner vi med USA, så utgjorde Kinas økonomi for femten år siden 10 prosent av USAs økonomi.
VG170406 Vi har sett en økning i undertrykkelse, kontroll av sivilsamfunn og aktivister eller advokater som jobber med religionsfrihet, sier Sarah Cook, senioranalytiker på Øst-Asia.
VG170406 - Vi har sett en forverring over de siste 5 - 7 årene.
VG170406 Vi ønsker å være en så attraktiv kommune at vi får folk til å bo her, sier han.
VG170406 Vi ønsker å bli bedre på skole, men når det gjelder eldreomsorg, er vi veldig bra.
VG170406 Vi skal ikke påta oss mer enn vi klarer å betale for.
VG170406 Vi mener at vi gir gode tjenester.
VG170406 Vi kan bli bedre, men vi har ingen tjenester som utgjør en kjempeutfordring.
VG170406 Vi har mistet viktige skatteinntekter, men foreløpig mener vi at kommunens økonomi og driften er under kontroll, sier ordføreren.
VG170406 Vi får ikke beholde hele skatteinntekten og bidrar til utjevning, men likefullt så klarer vi å drive med overskudd, sier hun.
VG170406 Tre ordførere : Derfor har vi ikke eiendomsskatt ¶
VG170406 Så lenge vi gjør det er det helt uaktuelt å lete etter nye objekter for å skattelegge.
VG170406 Samtidig har vi ikke den laveste lånegjelden per innbygger i Norge.
VG170406 Les også : Kommunen fant seter-ruiner i skogen : Verdsatt til to millioner ¶ - Vi ønsker å drifte nøkternt og med prinsippet om « næring før tæring ».
VG170406 Hvordan vi løser dette vil vi se om noen år, men hvis befolkningsveksten øker kan vi kanskje klare de investeringene uten å ta eiendomsskatt.
VG170406 Hvordan vi løser dette vil vi se om noen år, men hvis befolkningsveksten øker kan vi kanskje klare de investeringene uten å ta eiendomsskatt.
VG170406 Hvordan vi løser dette vil vi se om noen år, men hvis befolkningsveksten øker kan vi kanskje klare de investeringene uten å ta eiendomsskatt.
VG170406 Foto : ¶ - Vi har ledige tomter, et godt miljø og er en god bokommune.
VG170406 Det er alltid et forbedringspotensiale, og for mer midler kunne vi gjort mer, men det blir hele tiden et spørsmål om hvor man setter disse grensene.
VG170406 - Vi holder det vi lover, og skal ikke innføre det så lenge vi har lovet det, sier han til VG.
VG170406 - Vi holder det vi lover, og skal ikke innføre det så lenge vi har lovet det, sier han til VG.
VG170406 - Vi har hatt en drift som forholder seg til det vi har å rutte med.
VG170406 - Tilbakemeldingene og sammenligninger viser at vi gir gode tjenester stort sett over hele linjen.
VG170406 - Slik som stemningen er nå så har vi ikke vurdert eiendomsskatt.
VG170406 - Noen sa at det var en usosial skatt som rammet skjevt, og vi så at vi kunne klare oss uten den, sier Nordahl.
VG170406 - Noen sa at det var en usosial skatt som rammet skjevt, og vi så at vi kunne klare oss uten den, sier Nordahl.
VG170406 - Men når skal investere i ny skole og barnehage vil vi få store økonomiske utfordringer.
VG170406 - Klarer dere da å tilby gode tjenester til innbyggerne ? - Vi gjør det.
VG170406 - Det har vært et politisk bevisst valg til enhver tid å klare oss med inntekten vi har gjennom skatteseddelen og inntektssystemet.
VG170406 - Det er fordi vi har vært gjennom et ganske stort omstillingsarbeid i kommunen de siste årene, der vi har justert og kuttet i budsjettene for å sørge for at kommunen har en sunn økonomi.
VG170406 - Det er fordi vi har vært gjennom et ganske stort omstillingsarbeid i kommunen de siste årene, der vi har justert og kuttet i budsjettene for å sørge for at kommunen har en sunn økonomi.
VG170406 - Da vi hadde eiendomsskatt ble pengene vi fikk inn brukt på barn og unge, sier han.
VG170406 - Da vi hadde eiendomsskatt ble pengene vi fikk inn brukt på barn og unge, sier han.
VG170406 Vi ønsker å være en så attraktiv kommune at vi får folk til å bo her, sier han.
VG170406 Vi ønsker å bli bedre på skole, men når det gjelder eldreomsorg, er vi veldig bra.
VG170406 Vi skal ikke påta oss mer enn vi klarer å betale for.
VG170406 Vi mener at vi gir gode tjenester.
VG170406 Vi kan bli bedre, men vi har ingen tjenester som utgjør en kjempeutfordring.
VG170406 Vi har mistet viktige skatteinntekter, men foreløpig mener vi at kommunens økonomi og driften er under kontroll, sier ordføreren.
VG170406 Vi har en ganske slank administrasjon.
VG170406 Vi går med et rekordstort overskudd i 2016, og tenker at når man går med et så stort overskudd, skal man ikke pålegge innbyggerne en så stor skatt, sier ordfører Nordahl, som også har fristet med sitt såkalte « skatteparadis » i Nordlys.
VG170406 Vi får ikke beholde hele skatteinntekten og bidrar til utjevning, men likefullt så klarer vi å drive med overskudd, sier hun.
VG170406 - Vi holder det vi lover, og skal ikke innføre det så lenge vi har lovet det, sier han til VG.
VG170406 - Vi har hatt en drift som forholder seg til det vi har å rutte med.
VG170406 - Vi har en skatteinntekt over landsgjennomsnittet.
VG170406 Det har skjedd i en skala som vi ikke har sett tidligere, sier Robert Johansson, stedfortredende enhetssjef ved MSB til den svenske avisen Dagens Nyheter.
VG170406 De går via leverandører og deretter inn i virksomhetene, og det er en metode vi er litt bekymret for.
VG170406 - Så langt vi vet er hendelsene som er omtalt i PwC-rapporten, håndtert og under kontroll.
VG170406 Vi har samlet inn en lang rekke bevis, og summen av disse peker i retning av Kina.
VG170406 Vi følger nøye med på det, sier Arnøy.
VG170406 - Vi har jobbet med trusselaktøren i cirka et halvt års tid.
SA170406https://www.aftenbladet.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Vurderinger
SA170406 | Om rumper og leger : Vi skal selvsagt ikke forby forfengelighet, men minner om at moter kommer og går ¶
SA170406 Derfor vil vi komme med en oppfordring til de som blir rammet : Når det blir litt for mye - ikke fyll på med mer.
SA170406 I et utall brev fra amtmannstiden i Molde forstår vi at hjemmet der betød enormt.
SA170406 Den har beholdt sin identitet ved vannet og Domkirken, vårt eget klenodium - og Kongsgården vi egner om, der kanikker og studenter har satt sine spor gjennom tidene.
SA170406 Kan vi regne med at hun vil protestere mot at Innovasjon Norge for tiden søker etter praktikanter til åtte kontorer rundt om i verden, alle uten lønn, og så vidt jeg kan se av utlysningen, uten studiepoeng ?
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
SA170406 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
SA170406 Ved å sikre at personene som er på AAP får raskere og mer individuelt tilpasset bistand, tror vi flere kommer seg i jobb.
SA170406 Sånn kan vi ikke ha det.
SA170406 Sånn kan vi ikke ha det », skriver Anniken Hauglie.
SA170406 Og vi vet at jo lengre man er borte fra arbeidslivet, dess vanskeligere blir det å få en jobb.
SA170406 Men vi er sikre på at flere enn i dag kan hjelpes tilbake til en jobb.
SA170406 Derfor tydeliggjør vi at AAP er en midlertidig ytelse.
SA170406 « Vi vet at noen går i årevis på AAP, uten å bli avklart.
SA170406 Vi vet også at det er rom for betydelig rom for mer arbeidsrettet aktivitet i stønadsløpet.
SA170406 Vi vet at noen går i årevis på AAP, uten å bli avklart.
SA170406 Vi skulle bare ut for å få litt frisk luft, og så fikk vi se en hel familie med spekkhoggere.
SA170406 Om vinteren i Nord-Norge kan vi se flokker på flere hundre dyr.
SA170406 Jeg aner ikke hvorfor vi ikke hadde observert de på så mange år.
SA170406 Da visste vi lite om de norske spekkhoggerne.
SA170406 - Jeg var ute på sykkeltur med en kamerat da vi oppdaget 4 - 5 personer som sto nede i vannkanten og kikket utover fjorden.
SA170406 - De spekkhoggerne vi ser på denne videoen - hvor langt kan de ha vandret i havet ? - Vi har hatt satellittsendere på spekkhoggere fra begynnelsen av 2000-tallet.
SA170406 - De spekkhoggerne vi ser på denne videoen - hvor langt kan de ha vandret i havet ?
SA170406 Vi skulle bare ut for å få litt frisk luft, og så fikk vi se en hel familie med spekkhoggere.
SA170406 Vi ser at de for det meste beveger seg langs norskekysten, og noen ganger et godt stykke mot Svalbard.
SA170406 | Ruinene av det samfunn vi lever i ¶
SA170406 Eli Gladers kunst er aktuell nettopp nå, når vi er i ferd med å innse at veksten ikke lenger kan strekke seg helt inn i himmelen.
SA170406 Selvfølgelig har vi fått til det og har fått gjennomslag på viktige områder, sier Dale.
SA170406 Inntektsmålet var viktig for KrF og Venstre, og der har vi funnet en god løsning.
SA170406 I de områdene jeg ikke har fått gjennomslag på, står vi på dagens posisjoner.
SA170406 Her er noen av punktene, hvis innhold er basert på Pollestads vurderinger : ¶
SA170406 Det viser at vi i samarbeid med KrF og Venstre kan utvikle politikk som alle kan være fornøyd med, sier Dale.
SA170406 - Vi legger jo til rette i innstillingen for at vi kommer til å ha små og store bruk i mange like produksjoner.
SA170406 - KrFs gjennomslag på melkebruk er et viktig punkt der vi har gitt oss.
SA170406 - Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet, sier hun.
SA170406 - Hva legger du i mangfoldig jordbruk over hele landet ? - Vi legger jo til rette i innstillingen for at vi kommer til å ha små og store bruk i mange like produksjoner.
SA170406 - Flertallet i næringskomiteen er enig med en samlet landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringens landbrukspolitikk.
SA170406 Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier lederen i Bondelaget. ( ©NTB ) ¶
SA170406 - Flertallet i næringskomiteen er enig med en samlet landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringens landbrukspolitikk.
SA170406 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
SA170406 Ønsker du å få med deg lignede saker ? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.
SA170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.
SA170406 På spørsmål om hvordan verdens største nettsted for opplasting, visning og deling av videoklipp forholder seg til filmene, svarer Helle Skjervold i YouTube Norge følgende : ¶ « Vi forstår at innhold som er støtende for en person kan oppleves annerledes av en annen.
SA170406 Vi har vært i kontakt med en talsperson for kontoen.
SA170406 Vi har den siste uken forsøkt å få tak i talspersoner for andre lignende videokanaler uten hell.
SA170406 | Klar for nye dekk til bilen ? Vi tester muttertrekkere på batteri ¶
SA170406 Vår erfaring med slike er temmelig dårlig, selv om vi ikke har testet de nyeste modellene.
SA170406 Vi testet maskinene på lange 12 mm franske treskruer som vi skrudde inn i forberede 10 mm hull.
SA170406 Vi testet maskinen for å se hvor ille det kunne gå med en hjulbolt vi trakk til.
SA170406 Vi klarte faktisk å trekke av en bolt vi også, og det var med den nevnte Makita-maskinen.
SA170406 To ganger i året må vi her oppe i nord skifte hjul på bilen.
SA170406 Testing ¶ Vi testet maskinen hos Stokstad i Oslo, som driver med bilopphugging.
SA170406 Selv om vi har testet hvordan muttertrekkerne kan brukes til å skru inn franske treskuer, var det som et hjelpemiddel til å fastslå hvor momentsterke de var.
SA170406 Selv den letteste og svakeste maskinen fra Milwaukee klarte alle de normale jobbene vi brukte den på.
SA170406 Og på lørdag kommer Gets nysatsing, vi har fått en sniktitt.
SA170406 Når vi har vurdert dem er det med tanke på hjulskift.
SA170406 Men når det er sagt, ble vi veldig glad i denne.
SA170406 Makita-maskinen er kraftigere på papiret, men vi kunne ikke merke særlig forskjell.
SA170406 I slike tilfeller henter vi en råsterk trykkluftmaskin og løsner alt.
SA170406 Her har vi maskinen med den høyeste kiloprisen.
SA170406 Her fikk vi tilgang til biler med både lettmetall- og stålfelger.
SA170406 For riktig å pine maskinene hadde vi funnet en kubbe med godt tørket plommetre, tungt som bly.
SA170406 Felles for alle muttertrekkerne vi har testet er at alle bruker et 18 volts batteri og at alle har en ½ tommer firkanttapp.
SA170406 Det så vi ikke minst når vi skrudde inn skruene.
SA170406 Det så vi ikke minst når vi skrudde inn skruene.
SA170406 De fleste felgene vi ga oss i kast med var en lett match for alle maskinene, men vi kom borti en gammel Saab med hjulmutre som ikke engang Makita-en med det kraftigste dreiemomentet klarte å løsne.
SA170406 De fleste felgene vi ga oss i kast med var en lett match for alle maskinene, men vi kom borti en gammel Saab med hjulmutre som ikke engang Makita-en med det kraftigste dreiemomentet klarte å løsne.
SA170406 Vurderinger
SA170406 Vi testet maskinene på lange 12 mm franske treskruer som vi skrudde inn i forberede 10 mm hull.
SA170406 Vi testet maskinen for å se hvor ille det kunne gå med en hjulbolt vi trakk til.
SA170406 Vi lot den slå vel og lenge slik for å se om noen av maskinene klarte å løsne den igjen.
SA170406 Vi klarte faktisk å trekke av en bolt vi også, og det var med den nevnte Makita-maskinen.
SA170406 Vi har testet maskiner i alle prisklasser, fra billige konsumentmodeller til dyre proffmodeller.
SA170406 Vi har testet alt fra billige maskiner i forbrukersegmentet til dyre proffmaskiner.
SA170406 - Boligen vår speiler jo livene våre, det vi gjør og hvem vi er, sier hun.
SA170406 - Boligen vår speiler jo livene våre, det vi gjør og hvem vi er, sier hun.
SA170406 Vi er i en leilighet som skal selges på Frogner i Oslo.
SA170406 Men likevel : ¶ - Vi anbefaler ikke at det monteres slikt utstyr på kjøretøyene, sier UP-sjefen.
SA170406 Kameraene er blitt mer brukervennlige enn de tidligere var, og vi ser at interessen er stigende både hos kvinner og menn.
SA170406 Vi ser at flere og flere ønsker å ha dette i bilen, men at det fortsatt er et stykke igjen til dashcams er allemannseie, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Meilegård Arnesen hos Elkjøp.
SA170406 - Vi ser dette stadig i bruk både på lastebiler og personbiler, samt montert på hjelmen til motorsyklister, fortsetter han.
SA170406 - Vi opplever årlig en økning i salget.
SA170406 - Vi er også bekymret for at kameraet kan avlede riktig fokus i trafikken, legger han til.
SA170406 Tenk den dramaturgien vi kan skape ved at hopperne setter utfor ut ifra hvor de ligger i sammendraget, sier Bråthen ivrig.
SA170406 Det er det vi er blitt fortalt hittil, sier en spent Bråthen.
SA170406 - Vi er forberedt på innspill om at vi må vurdere Kollensøndagen.
SA170406 Vi vil ikke oppfattes som rigide av den internasjonale hoppfamilien.
SA170406 Vi er forberedt på det meste, men vil gjerne avslutte i Vikersundbakken.
SA170406 - Vi skal ikke droppe dommerne, men gjøre dem enda viktigere.
SA170406 - Vi jobber helt klart for å få inn en regelendring der.
SA170406 - Vi får utelukkende konstruktive innspill.
SA170406 - Vi er forberedt på innspill om at vi må vurdere Kollensøndagen.
SA170406 - Hvis vi leverer det vi har snakket om, kommer VM til Oslo denne gangen, sier Nesheim til NRK.
SA170406 - Hvis vi leverer det vi har snakket om, kommer VM til Oslo denne gangen, sier Nesheim til NRK.
SA170406 Det må vi styrebehandle, og det kan ikke komme en seriøs avgjørelse på det på så kort tid.
SA170406 Da må vi styrebehandle saken først, sier han.
SA170406 - At Lillehammer også tenker på det er bare positivt, men jeg synes vi har et bedre og mer spennende prosjekt med OL i Bergen, Stavanger og Voss, sier tidligere Voss-ordfører Bjørn Christensen til Bergensavisen.
SA170406 Vi må la ideen modnes, og ta debatten under fornuftige forhold.
SA170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten, og må følge normal prosedyre.
SA170406 Og her kan vi sikkert bli flinkere til å synliggjøre både alle de dyktige menneskene, og de gode sakene det jobbes med, sier Else Marthe Sørlie Lybekk.
SA170406 Mitt ankepunkt er at det ser ut som om vi ikke gjør noe, mens vi jobber hver eneste dag for at det skal bli gode rammebetingelser for særforbund og klubber, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.
SA170406 Mitt ankepunkt er at det ser ut som om vi ikke gjør noe, mens vi jobber hver eneste dag for at det skal bli gode rammebetingelser for særforbund og klubber, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.
SA170406 Men det gjør vi hver eneste dag.
SA170406 - Utenfra ser det ikke ut som om vi er opptatt av å jobbe.
SA170406 - Johnsen drar frem kun de mennene som sitter i ledergruppen, samt en som ikke sitter i ledergruppen, og da fremstår vi som noe annet enn det vi er.
SA170406 - Johnsen drar frem kun de mennene som sitter i ledergruppen, samt en som ikke sitter i ledergruppen, og da fremstår vi som noe annet enn det vi er.
SA170406 - Jeg sier ikke at vi er ufeilbarlige og at det ikke er ting vi kan bli kritisert for.
SA170406 - Jeg sier ikke at vi er ufeilbarlige og at det ikke er ting vi kan bli kritisert for.
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
SA170406 Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten.
SA170406 Vi skal utfordres, men ikke når det fremstår på et slikt grunnlag som er feil og udetaljert.
SA170406 Vi må forvente debatt om vår organisering og hva som gjøres, men den må være basert på riktige fakta.
SA170406 Vi jobber kontinuerlig med å få til noe her.
SA170406 Vi arbeider for bedre rammevilkår for idretten, økt kompetanse og struktur ute i organisasjonen, bidrar til utdanning av trenere og ledere, samt utvikle et it-system som gjør at det er enkelt å melde seg inn i og være en del av idretten.
SA170406 - Vi må tåle kritikk.
SA170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
SA170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
SA170406 Det skal vi også gjøre.
SA170406 Vi taper to poeng.
SA170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
SA170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
SA170406 Vi taper to poeng.
SA170406 Husk at det er « oss » mot resten, gutter, da må vi stå sammen i hvert fall utad.
SA170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen.
SA170406 Tror Bendtner blir ¶ Vi er naturligvis også innom de to første serierundene, som har endt i seks poeng, 6-0 i målforskjell og ren Nicklas Bendtner-feber.
SA170406 I dag er Dorsin agent, og vi er også innom oppslagene i Adresseavisen i fjor høst.
SA170406 Gjennom en lang RBK-karriere er vi også innom « Miraklet » på Mestalla, og også halvåret han faktisk ikke tilbrakte på Brakka - da han var i rumenske Cluj.
SA170406 Der snakker vi blant annet om da han sparket hull i veggen på « Røkkeløkka » tilbake i 2005, som neppe gjorde Dorsin mindre populær blant supporterne.
SA170406 Vi er kjapt også innom 1. runde i NM, og : Vil Levangers Robert Stene score like mange mål som Nicklas Bendtner ?
SA170406 | Skuffet LSK-trener : - Vi hadde fortjent seks poeng etter to kamper.
SA170406 Vi har tre.
SA170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
SA170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
SA170406 En seier som dette er med på å dyrke samholdet, og nå ser vi framover.
SA170406 Det er ennå tidlig i sesongen, og vi skal ta mange poeng framover, sa TIL-trener Bård Flovik til Eurosport etter kampslutt.
SA170406 - Viking var gode og skapte mye trykk, men vi var gode i boksspillet og klarte å ri litt av.
SA170406 - Det var en heltemodig innsats, og at vi scorer to mål i dag er ikke ufortjent.
SA170406 Vi måtte kjempe mye uten ball, men det er slike seiere som er med å bygge lagmoral, så det var ekstra deilig, sier Åsen.
SA170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
SA170406 Sånt er mer enn nok til å utrope treneren til geni - og da skal vi overhodet ikke nevne at det også var litt trenerflaks med i bildet.
SA170406 Haugesund fortjener at vi velger den første forklaringen.
SA170406 Vi støtter hverandre selv om vi er konkurrenter, sier Elba Rashani.
SA170406 Vi støtter hverandre selv om vi er konkurrenter, sier Elba Rashani.
SA170406 Da har vi lagt om til 4 - 3 - 3, og på det tidspunktet sier hodet mitt at jeg skal vinne igjen ballen.
SA170406 - Da snakker vi sammen, og jeg vil vurdere det.
SA170406 Vi kan møte en gruppe der vi får tøffere motstand.
SA170406 - Havner vi på et lavere seedingsnivå blir det tøft å komme tilbake.
SA170406 Vi taper kamper på enkle elementære ting hele tiden.
SA170406 Vi kan møte en gruppe der vi får tøffere motstand.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
SA170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
SA170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
SA170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
SA170406 Det er vi ikke fornøyd med, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport i pausen.
SA170406 - Vi mangler tellende sjanser.
SA170406 Vi skal være klare og vi gleder oss, sier han.
SA170406 - Fotballsesongen er i gang, skiene lagt på hyllen, og selv om vi har Molde i palmesøndaghelgen håper vi å fylle stadion, sier hun.
SA170406 - Fotballsesongen er i gang, skiene lagt på hyllen, og selv om vi har Molde i palmesøndaghelgen håper vi å fylle stadion, sier hun.
SA170406 Vi skal være klare og vi gleder oss, sier han.
SA170406 - Vi gleder oss, og nå er alle sånn noenlunde med grønt lys ferdigladet til lørdag.
SA170406 | Bendtner-feberen herjer, men Åge Hareide tar ikke av : - Vi må vente og se ¶
SA170406 Vi har en spennende sesong foran oss som vi skal fokusere på.
SA170406 Jeg tror vi må vente og se hvordan det utvikler seg.
SA170406 Vi har en spennende sesong foran oss som vi skal fokusere på.
SA170406 Vi følger absolutt med, sier Hareide, som også holder et øye med Rosenborgs danske kaptein, Mike Jensen.
SA170406 Jeg tror derfor vi kommer til å selge en del sesongkort de nærmeste ukene.
SA170406 I tillegg hadde vi Sevilla-kampen i februar som også dro i gang salget tidligere enn vanlig, påpeker Outzen.
SA170406 Det aller viktigste for meg og for spillerne er hvor mange personer som faktisk er til stede på stadion, ikke hvor mange kort vi har solgt, sier Outzen.
SA170406 Dessuten tror vi at flere kommer til å bruke kortene sine i år enn tidligere.
SA170406 Da mister vi en del folk fra distriktet og barnefamilier, sier billettsjef Lars Outzen. 6000 sesongkort ¶
SA170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
SA170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
SA170406 - Nå får vi en spennende hjemmekamp mot Vålerenga med gode værmeldinger andre påskedag.
SA170406 - Men det er viktig å legge til at da var sesongstarten mye tidligere, vi spilte hjemme mot Tromsø allerede 13. mars.
SA170406 Vi ser absolutt lyst på denne sesongen, sier Outzen.
SA170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
SA170406 | Kolstad-treneren etter kollapsen : - Vi sluttet å gjøre det vi var gode på ¶
SA170406 | Kolstad-treneren etter kollapsen : - Vi sluttet å gjøre det vi var gode på ¶
SA170406 - Vi legger et løp her, og det ligger an til at vi blir her litt, sier Hammerseng-Edin til NTB ¶
SA170406 - Vi legger et løp her, og det ligger an til at vi blir her litt, sier Hammerseng-Edin til NTB ¶
SA170406 Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ | - Vi har det mest lovende Davis Cup-laget Norge noensinne har hatt ¶
SA170406 Endelig uttelling ¶ - Vi får igjen for tålmodigheten, mener sportssjef Øivind Sørvald, ekspert på analyse av teknikk.
SA170406 - Vi måtte skape kompetanse ut over det vi hadde i klubbene.
SA170406 Vi gjorde et riktig trekk der, sier Sørvald.
SA170406 - Vi stiller uansett med et kanonlag som er favoritter og har hjemmebanefordel.
SA170406 - Vi måtte skape kompetanse ut over det vi hadde i klubbene.
SA170406 - Vi har det mest lovende Davis Cup-laget Norge noensinne har hatt, og det mest lovende i hele verden, mener TV 2s ekspertkommentator Jan Frode Andersen.
FV170406 KRISTIANSAND : - Vi har en vannlekkasje på høytrykksledningen, forklarte Erik Høgeli, driftsleder og fagleder for avdeling for anlegg i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune torsdag morgen.
FV170406 - Hensyn til innbyggernes sikkerhet gjør at vi må få spesialkompetanse på færre steder.
FV170406 Vi oppretter en sak på forholdet, sier operasjonsleder.
FV170406 Ellers arbeider vi tett sammen med Glencore Nikkelverk, politi og Arbeidstilsynet for å kartlegge hva som har skjedd, sier Jon Syrtveit.
FV170406 Vi vet ikke om han var innom noe eller falt rett ned, sier Gausdal ¶
FV170406 Vi testet maskinen for å se hvor ille det kunne gå med en hjulbolt vi trakk til.
FV170406 Vi klarte faktisk å trekke av en bolt vi også, og det var med den nevnte Makita-maskinen.
FV170406 Selv om vi har testet hvordan muttertrekkerne kan brukes til å skru inn franske treskuer, var det som et hjelpemiddel til å fastslå hvor momentsterke de var.
FV170406 Selv den letteste og svakeste maskinen fra Milwaukee klarte alle de normale jobbene vi brukte den på.
FV170406 Når vi har vurdert dem er det med tanke på hjulskift.
FV170406 Men når det er sagt, ble vi veldig glad i denne.
FV170406 Makita-maskinen er kraftigere på papiret, men vi kunne ikke merke særlig forskjell.
FV170406 Her har vi maskinen med den høyeste kiloprisen.
FV170406 Det så vi ikke minst når vi skrudde inn skruene.
FV170406 Det så vi ikke minst når vi skrudde inn skruene.
FV170406 Vurderinger
FV170406 Vi testet maskinen for å se hvor ille det kunne gå med en hjulbolt vi trakk til.
FV170406 Vi lot den slå vel og lenge slik for å se om noen av maskinene klarte å løsne den igjen.
FV170406 Vi har testet maskiner i alle prisklasser, fra billige konsumentmodeller til dyre proffmodeller.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1607/Bors/snap-back-pa-wall-street - Vi ser et kortvarig « snap back » etter gårsdagens skarpe sell-off, og ser at de hardest rammede sektorene henter seg inn igjen, sier Frank Cappelleri til Marketwatch.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Vi i Bærum opplever fortsatt sterk prisvekst og interesse, mens vi hører om at meglerne merker tendenser til at markedet er i ferd med å flate ut i Oslo, sier Lund.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Dette er en trend som vi har sett forsterke seg den siste tiden, sier John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønske om å kjøpe en ny bolig, forteller Sætre.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Den siste tiden har vi sett flere eksempler på leiligheter på Fornebu som går til priser langt over 100.000 kroner per kvadratmeter, og dette tror vi har sammenheng med at presset avtar i Oslo og øker her, sier Lund.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Den siste tiden har vi sett flere eksempler på leiligheter på Fornebu som går til priser langt over 100.000 kroner per kvadratmeter, og dette tror vi har sammenheng med at presset avtar i Oslo og øker her, sier Lund.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Vi ser at boligkjøperne presses ut til randsonene.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Vi i Bærum opplever fortsatt sterk prisvekst og interesse, mens vi hører om at meglerne merker tendenser til at markedet er i ferd med å flate ut i Oslo, sier Lund.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Vi ser tendenser til at de nye boliglånskravene slår ut i økt interesse for og prispress på boliger i Bærum, sier Mats Lund, daglig leder for Krogsveens avdeling på Bekkestua i Bærum.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønske om å kjøpe en ny bolig, forteller Sætre.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit - Vi ser at presset øker i områder nær grensen til Oslo, som på Lysaker og Fornebu, forteller Lund.
DN170406 | Foretrekker vi sutring foran fakta ?
DB170406 Oddseksperten : Boro er desperate for tre poeng ¶ fra norsk tipping ¶ Vi king-Tromsø 1-2 ( 0-1 ) ¶
DB170406 Vi ble liggende litt for mye bakpå det første kvarteret av andreomgang, men så kommer Gjermund Åsen inn og vi kontrollerer kampen på enn annen måte, forklarer Flovik.
DB170406 Så om vi unngår for mye skader, så håper jeg at vi vil hente poeng jevnt og trutt, sier Flovik.
DB170406 Så om vi unngår for mye skader, så håper jeg at vi vil hente poeng jevnt og trutt, sier Flovik.
DB170406 Samtidig har vi en ung flott gjeng som kommer til å bli bedre dag for dag, avslutter Flovik.
DB170406 Det greier vi .
DB170406 - Vi er her for å plage dem så mye at vi skal ta tre poeng.
DB170406 - Vi ble litt kyniske etter hvert, men den første halvtimen presser vi høyt, og det er vi som dominerer kampen.
DB170406 - Vi ble litt kyniske etter hvert, men den første halvtimen presser vi høyt, og det er vi som dominerer kampen.
DB170406 - I år har vi lyst til å havne midt på tabellen.
DB170406 - Det sier litt om lagmoralen og kvaliteten vår at vi blir presset tilbake gjennom hele andreomgang, men likevel tar vare på de kontringene.
DB170406 - Det er det vi håper.
DB170406 Vi vil at motstanderne skal få føle fysikken og tøffheten Tromsø skal stå for.
DB170406 Vi har en bedre bredde i stallen, og har trent hele vinteren med lite skader.
DB170406 Vi er skarpe på kontringer, og gode til å forsvare oss i boks, sier Flovik.
DB170406 Vi ble liggende litt for mye bakpå det første kvarteret av andreomgang, men så kommer Gjermund Åsen inn og vi kontrollerer kampen på enn annen måte, forklarer Flovik.
DB170406 - Vi er her for å plage dem så mye at vi skal ta tre poeng.
DB170406 - Vi ble litt kyniske etter hvert, men den første halvtimen presser vi høyt, og det er vi som dominerer kampen.
DB170406 Under kan du lese hvordan vi og naboene våre gjør det på FIFAs rankingliste : ¶ 21 : Island 872 poeng ¶ 34 : Sverige 768 poeng ¶ 51 : Danmark 657 poeng ¶ 77 : Færøyene 431 poeng ¶ 86 : Norge 387 poeng ¶ 97 : Finland 335 poeng ¶
DB170406 Eggen om landslaget : - De gode norske landslagene hadde flere enkeltstjerner - nå har vi King ¶
DB170406 - Om vi hadde spilt mot Norge på hjemmebane i morgen, hadde vi slått dere.
DB170406 - Om vi hadde spilt mot Norge på hjemmebane i morgen, hadde vi slått dere.
DB170406 Vi jobber knallhardt, står riktig i banen og Norge passer vår spillestil godt, utdyper Sørensen om styrkeforholdet de to landene i mellom.
DB170406 - Vi jobber knallhardt ¶
DB170406 - Vi har Andorra og Latvia på hjemmebane.
DB170406 - Vi er på rett vei.
DB170406 Så fort det er mulig, vil vi sende en anmodning til norske myndigheter om å utstede et reisedokument til Mahamud, sier president Mohamed Abdullahi Farmajos rådgiver Kayse Said Artan til Klassekampen.
DB170406 - Ti minutter senere kunne vi lukte det, sier han.
DB170406 Så har det også vært en diskusjon om man kan frata statsborgerskap, selv om det skulle medføre statsløshet, men det finnes ikke noe lovforslag om dette, og vi følger konvensjonen om begrensning av statsløshet.
DB170406 Den er god fordi vi ivaretar rettssikkerhetgarantiene.
DB170406 ( Dagbladet ) : - Det er trist å se at SV vil verne fremmedkrigere og terrorister, som aktivt kjemper mot den rettsstaten og frihetene vi tar for gitt i det norske samfunnet.
DB170406 Vi kan ikke ha et system som verner fremmedkrigere og terrorister, det burde alle være enige om.
DB170406 Vi har i forslaget som har vært på høring foreslått at departementet fatter vedtak og at vedtaket kan bringes direkte inn for domstolen uten kostnader for den enkelte, sier Teigen til Dagbladet.
DB170406 Vi stenger også baren dersom vi ser at noen er i ferd med å få i seg for mye alkohol, sa han.
DB170406 Da vi først fikk musikk, kunne vi jo heller ikke snakke, så det sleit vi mye med.
DB170406 Da vi først fikk musikk, kunne vi jo heller ikke snakke, så det sleit vi mye med.
DB170406 Da vi først fikk musikk, kunne vi jo heller ikke snakke, så det sleit vi mye med.
DB170406 - Det stemmer at deltakerne ikke får prate mens det spilles musikk - vi vil jo ikke gå glipp av avgjørende taktikksnakk.
DB170406 Vi stenger også baren dersom vi ser at noen er i ferd med å få i seg for mye alkohol, sa han.
DB170406 Ellers vil vi ikke si så mye utover det, sa de begge litt sjenert til Dagbladet.
DB170406 - Ja, vi er kjærester.
DA170406 Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad.
DA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
DA170406 Vi hadde kommet to trekk videre i spillet.
DA170406 Vi maktet ikke å slå de innleggene vi skal, og vi fikk ikke ballen inn i boksen.
DA170406 Vi maktet ikke å slå de innleggene vi skal, og vi fikk ikke ballen inn i boksen.
DA170406 Nå ser vi fram mot neste kamp mot Kristiansund.
DA170406 Det er vi ikke fornøyd med, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport i pausen.
DA170406 - Ja, det er ikke slik vi skal se ut, sa en skuffet Marcus Pedersen etter nedturen i Bergen.
DA170406 Vi maktet ikke å slå de innleggene vi skal, og vi fikk ikke ballen inn i boksen.
DA170406 - Vi var fryktelig svake på siste tredel av banen.
DA170406 - Vi mangler tellende sjanser.
DA170406 - Vi får bare snu dette til neste kamp ( mot Aalesund ), la han til.
DA170406 | Deila : - Vi felles av personlige feil ¶
DA170406 - Personlige feil på første og siste mål gjør at vi taper, sier Deila til Dagsavisen.
DA170406 - Det viser at vi har karakter, men når vi scorer tre mål på bortebane skal vi vinne kampen, sier han.
DA170406 - Det viser at vi har karakter, men når vi scorer tre mål på bortebane skal vi vinne kampen, sier han.
DA170406 - Det viser at vi har karakter, men når vi scorer tre mål på bortebane skal vi vinne kampen, sier han.
DA170406 Vi hadde fortjent noe fra denne kampen etter det vi presterte i 2. omgang, sa Viking-trener Ian Burchnall.
DA170406 Nå ser vi framover.
DA170406 Vi skal ta mange poeng i fortsettelsen.
DA170406 Vi hadde fortjent noe fra denne kampen etter det vi presterte i 2. omgang, sa Viking-trener Ian Burchnall.
DA170406 - Vi ble felt av en « crazy » feil på slutten.
DA170406 - Vi er svært glade for at våre aktiviteter har vært med på legge til rette for denne store samiske deltakelsen på Documenta, fastslår Garcia-Antón.
DA170406 Når vi forteller våre historier, er det noe nytt i verdenssammenheng.
DA170406 Fordi det er så ekte historier vi kommer med, som folk ikke har hørt før. 100-års jubileet har initiert en interesse for det samiske langt utenfor Norden.
BT170406https://www.bt.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Vurderinger
BT170406 Som regel finner vi løsninger hvor man klarer å ivareta både sikkerheten og de antikvariske verdiene.
BT170406 Mandag hadde vi befaring med arkitekt, og byantikvaren skal på befaring etter påske, opplyser forretningsfører i « Den Gode Hensigt », Ernst Hansen.
BT170406 Det vil alltid være en løsning å stenge balkongen, men det vil vi helst unngå.
BT170406 Det gjør vi nok i dette tilfellet også, sier byantikvaren.
BT170406 Balustraden er en viktig del av det arkitektoniske uttrykket, og vi kommer ikke til å anbefale at dette rekkverket skal erstattes.
BT170406 - Vi må vurdere om vi skal legge begrensninger på bruk av balkongen, men jeg har ikke tenkt å forby noen å bruke den.
BT170406 - Vi må vurdere om vi skal legge begrensninger på bruk av balkongen, men jeg har ikke tenkt å forby noen å bruke den.
BT170406 Ønsker du å få med deg lignede saker ? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.
BT170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.
BT170406 På spørsmål om hvordan verdens største nettsted for opplasting, visning og deling av videoklipp forholder seg til filmene, svarer Helle Skjervold i YouTube Norge følgende : ¶ « Vi forstår at innhold som er støtende for en person kan oppleves annerledes av en annen.
BT170406 Vi har vært i kontakt med en talsperson for kontoen.
BT170406 Vi har den siste uken forsøkt å få tak i talspersoner for andre lignende videokanaler uten hell.
BT170406 Ordet tapere er mest en gruppebetegnelse brukt i debatten, men jeg er enig med innsender i at vi må tenke oss om ved bruk av nedsettende betegnelser.
BT170406 Jeg mener absolutt ikke at noen grupper må være tapere, men mener at vi må tilstrebe et resultat som er jevnere enn i dag.
BT170406 Jeg går ut fra at MHB Larsen ikke mener at vi skal kutte ut tiltak som bøter på dagens situasjon for guttene, at nå kan de guttene det gjelder bare ha det så godt fordi sånn hadde jentene det i tidligere tider ?
BT170406 Denne utviklingen kan vi godt si er en viktig del av « systemendringen » sammen med kvotering mv., som etterlyses i overskriften til Larsens innlegg.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 Og det er utgangspunktet for jobben vi nå gjør, sier Mæland til Aftenposten.
AP170406 Jørgen Lohne ¶ Vi snakker sammen på advokatens favoritt sushirestaurant i Beijing sentrum, der det viser seg at han er noe misfornøyd med kvaliteten på laksen.
AP170406 - Men akkurat det klarer vel statsministeren deres nå å ordne opp i, spør han med et skjevt smil : - At vi snart er sikret ekte norsk laks på bordet igjen ?
AP170406 - Lyden var ikke som vi er vant til.
AP170406 Vi har behandlet ofre for klorgassangrep tidligere.
AP170406 - Vi begynte å kveles, følte oss svimle, og besvimte.
AP170406 Vi ønsker at han forlater sin post.
AP170406 Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad.
AP170406 - Vi ser ikke at Assad skal ha en rolle i Syria i fremtiden.
AP170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AP170406 Hvis ikke vi setter oss i førersetet, kan det være for sent.
AP170406 Her er teknonyhetene vi tror vil dominere 2017 ¶
AP170406 Det gapet er vi helt avhengig av å gjøre mindre, for ha folks tillit til at det offentlige og kommune drives effektivt og fornuftig, sier Johansen.
AP170406 - Jeg tror ikke vi ligger helt på topp i landet, men på noen områder har vi kommet langt.
AP170406 - Jeg tror ikke vi ligger helt på topp i landet, men på noen områder har vi kommet langt.
AP170406 - Hele den teknologiske revolusjonen vi nå ser, kommer til å endre hele offentlig sektor.
AP170406 - Det er viktig for oss at vi er smarte på de transportløsningene vi velger for fremtiden, de må være miljøvennlige.
AP170406 - Det er viktig for oss at vi er smarte på de transportløsningene vi velger for fremtiden, de må være miljøvennlige.
AP170406 - Det at vi har et avansert biogassanlegg, gjør at vi kan bruke gassen fra matavfallet til å drifte søppelbiler og busser, samtidig som vi bruker energien fra restavfallet til oppvarming.
AP170406 - Det at vi har et avansert biogassanlegg, gjør at vi kan bruke gassen fra matavfallet til å drifte søppelbiler og busser, samtidig som vi bruker energien fra restavfallet til oppvarming.
AP170406 - Det at vi har et avansert biogassanlegg, gjør at vi kan bruke gassen fra matavfallet til å drifte søppelbiler og busser, samtidig som vi bruker energien fra restavfallet til oppvarming.
AP170406 Vi ønsker å være de som tilpasser de beste løsningene for byens befolkning.
AP170406 Vi bruker også teknologi til å sikre at flere eldre kan bo hjemme, og trygt, lenger, sier Johansen.
AP170406 Her vi står på Youngstorget ser vi rett bort på Regjeringskvartalet som minner oss om hva som skjedde 22. juli.
AP170406 Her vi står på Youngstorget ser vi rett bort på Regjeringskvartalet som minner oss om hva som skjedde 22. juli.
AP170406 Vi samarbeider ellers godt med SAS, men her er vi konkurrenter.
AP170406 I fjor besøkte rundt 150.000 nordmenn landet, og sjef for det Kroatiske Turistrådet i Skandinavia, Paul Sikic, regner med en stigning også i år : ¶ - Vi håper å øke med 15.000 flere norske gjester, og slår det til er det i så fall veldig bra.
AP170406 Hva vi gjør i fortsettelsen ser vi når sesongen er slutt, men dette lover veldig bra, sier Dorotic til Aftenposten.
AP170406 Hva vi gjør i fortsettelsen ser vi når sesongen er slutt, men dette lover veldig bra, sier Dorotic til Aftenposten.
AP170406 Vi samarbeider ellers godt med SAS, men her er vi konkurrenter.
AP170406 Vi har et godt samarbeid både med flyselskap og charterselskap fra Norge, sier Sikic til Aftenposten.
AP170406 Vi hadde en voldsom økning i fjor slik at økningen i år blir « bare » på 18 prosent i forhold til sommeren i fjor, sier markedssjef Ellen Wolff Andresens.
AP170406 » Uansett hva de rugende kvinnene klekker ut, slik kan vi ikke ha det !
AP170406 Vi får det hyggeligere i hverdagen hvis vi stikker innom naboen for å låne bofellesskapets felles drill, enn hvis hver kvinne ruger i ensomhet på sin ubrukte drill.
AP170406 Vi får det hyggeligere i hverdagen hvis vi stikker innom naboen for å låne bofellesskapets felles drill, enn hvis hver kvinne ruger i ensomhet på sin ubrukte drill.
AP170406 Stortinget ¶ - Vi er skuffet over KrF og mener at de har solgt seg billig på det som er deres viktigste sak.
AP170406 Sammen med oss og eventuelt Venstre kunne vi presset Regjeringen til å gjøre jobben skikkelig, sier Lene Vågslid ( Ap ), medlem i justiskomiteen.
AP170406 Men vi hadde kommet enda lenger i dette viktige arbeidet hvis Ap hadde vært delaktig.
AP170406 KrF skuffet over Ap ¶ - Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet har satt seg helt på sidelinjen.
AP170406 Han understreker at Regjeringen må gjøre mer detaljerte vurderinger av hvordan en slik kartlegging skal gjøres.
AP170406 De kunne fått flertall for viktige forslag som vi andre hadde kunnet støtte, sier saksordfører Ropstad.
AP170406 Abid Raja mener vi bare ser toppen av isfjellet : Reagerer sterkt på den høye andelen voldsutøvere med innvandrerbakgrunn ¶
AP170406 - Ellers var vi redd for at det ville tatt lang tid før en ny plan lå på bordet - minst ett år, kanskje lenger, sier Ropstad.
AP170406 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn, og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad.
AP170406 - Det innebærer at vi må kartlegge etnisitet, for eksempel som Aftenposten gjorde med Afrika/Asia.
AP170406 Vi trenger å vite at tiltakene er helhetlige, kvalitetssikret og treffsikre.
AP170406 Vi må få frem alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, presiserer Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), saksordfører for opptrappingsplanen.
AP170406 - Vi opplever flere av lederne innenfor de ulike trossamfunnene som svært åpne og konstruktive, og ser frem til å skape et mer forpliktende samarbeid.
AP170406 - Vi må ha en nulltoleranse for vold og overgrep mot barn, uavhengig av etnisitet, sier han.
AP170406 Vi har forlatt stedet for øyeblikket og vil komme tilbake når det er helt slukket, sier operasjonsleder Tor Arne Bakken i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170406 Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt !
AP170406 Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt !
AP170406 Olavs plass » ¶ Vi kan skyte duene på St.
AP170406 Hvis vi føler for det.
AP170406 Vi må danse gjennom byen, over asfalt, grus og betong, skriver Juni Victoria Moe Moltubak ( 18 ).
AP170406 Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt !
AP170406 Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt !
AP170406 FOTO : Olav Olsen ¶ « Vi vil se om det er mulig å etablere et nasjonalt minnested på Utøya-kaia.
AP170406 Vi meddeles at 20 millioner mennesker, derav 1.4 millioner barn, står i fare for å dø før sommeren.
AP170406 Vi presenterer her et konkret svar på hvordan.
AP170406 Vi har sjekket, og det er enklere enn mange tror å få til flere boliger i Kvadraturen.
AP170406 Vi arkitekter og planleggere som holder til her merker effekten av initiativ og investeringer.
AP170406 Vi vet jo mer om Knut Hamsun enn om de aller fleste mennesker fra hans historiske periode, sier litteraturprofessor Tore Rem.
AP170406 Vurderinger
AP170406 | Må vi snart gå på ski innendørs ?
AP170406 - Vi vil gi barn og unge opplæring og skiglede, sier Kjetil Fladmark Larsen, markedsdirektør i Vinterparken AS. | « Når de første aspargesene kommer, kjenner jeg et lykkerush i hele kroppen » ¶
AP170406 Da sparer vi fôr, energi og får bedre dyrevelferd.
AP170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
AP170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
AP170406 Det skal vi også gjøre.
AP170406 Vi taper to poeng.
AP170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
AP170406 Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.
AP170406 Vi taper to poeng.
AP170406 Husk at det er « oss » mot resten, gutter, da må vi stå sammen i hvert fall utad.
AP170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen.
AP170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
AP170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
AP170406 En seier som dette er med på å dyrke samholdet, og nå ser vi framover.
AP170406 Det er ennå tidlig i sesongen, og vi skal ta mange poeng framover, sa TIL-trener Bård Flovik til Eurosport etter kampslutt.
AP170406 - Viking var gode og skapte mye trykk, men vi var gode i boksspillet og klarte å ri litt av.
AP170406 - Det var en heltemodig innsats, og at vi scorer to mål i dag er ikke ufortjent.
AP170406 Vi måtte kjempe mye uten ball, men det er slike seiere som er med å bygge lagmoral, så det var ekstra deilig, sier Åsen.
AP170406 Vi fikk mange dødballer imot i egen 16-meter da vi ikke var aggressive nok, men vi får tre poeng på bortebane.
AP170406 Sånt er mer enn nok til å utrope treneren til geni - og da skal vi overhodet ikke nevne at det også var litt trenerflaks med i bildet.
AP170406 Haugesund fortjener at vi velger den første forklaringen.
AP170406 Da har vi lagt om til 4 - 3 - 3, og på det tidspunktet sier hodet mitt at jeg skal vinne igjen ballen.
AP170406 - Da snakker vi sammen, og jeg vil vurdere det.
AP170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger .
AP170406 Det er vi ikke fornøyd med, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport i pausen.
AP170406 - Vi mangler tellende sjanser.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 Jeg tror derfor vi kommer til å selge en del sesongkort de nærmeste ukene.
AP170406 I tillegg hadde vi Sevilla-kampen i februar som også dro i gang salget tidligere enn vanlig, påpeker Outzen.
AP170406 Det aller viktigste for meg og for spillerne er hvor mange personer som faktisk er til stede på stadion, ikke hvor mange kort vi har solgt, sier Outzen.
AP170406 Dessuten tror vi at flere kommer til å bruke kortene sine i år enn tidligere.
AP170406 Da mister vi en del folk fra distriktet og barnefamilier, sier billettsjef Lars Outzen. 6000 sesongkort ¶
AP170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
AP170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
AP170406 - Nå får vi en spennende hjemmekamp mot Vålerenga med gode værmeldinger andre påskedag.
AP170406 - Men det er viktig å legge til at da var sesongstarten mye tidligere, vi spilte hjemme mot Tromsø allerede 13. mars.
AP170406 Vi ser absolutt lyst på denne sesongen, sier Outzen.
AP170406 - Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre.
AA170406 Ifølge prognosene kan vi endelig få oppleve påskesola fra midten av neste uke, som her fra Skarvatnet ved Oppdal i påska i fjor.
AA170406 - Vi kan ikke godta at drapene på barn i Syria fortsetter.
AA170406 Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad.
AA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AA170406 Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad.
AA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AA170406 Jeg opplever at vi begge er opptatt av å lage en moderne, fremtidsrettet avtale.
AA170406 Der kan Kina komme inn og være den som gir oss adgang til markeder vi aldri ville klare å håndtere alene, sier hun.
AA170406 - Skal vi klare å øke eksportinntektene våre, få mer verdiskapning og flere arbeidsplasser, må vi skalere på løsningene våre.
AA170406 - Skal vi klare å øke eksportinntektene våre, få mer verdiskapning og flere arbeidsplasser, må vi skalere på løsningene våre.
AA170406 - Men vi snakker om prosentvise økninger for norsk næringsliv som er meget store, konstaterer hun. ( ©NTB ) ¶
AA170406 - Vi er enige om å starte frihandelsforhandlinger igjen innen fem måneder.
AA170406 Vi vil alltid så i klem mellom børs og katedral, men noen ganger er det den ordentlig smale kulturen som bringer oss videre.
AA170406 Når slikt skjer taper vi mye penger, sier Solheim.
AA170406 Når kundene hverken får til å betale med kort i automater eller på app stopper vi kontrollvirksomheten.
AA170406 - Vi vet det har vært betalingsproblemer for våre kunder i dag.
AA170406 - Vi er helt avhengig av de som leverer de tekniske betalingsløsningene.
AA170406 I inspeksjonene fremover vil vi ha ekstra fokus på dette punktet, sier Solvi.
AA170406 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | - Vi ser svært alvorlig på dette ¶
AA170406 Ellers ville vi ikke satt på trafikken igjen, presiserer Solvi.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
AA170406 - Nå vil vi avvente rapporten som blir skrevet fra Statens vegvesen og fartøyet.
AA170406 - Dette er noe vi aldri har opplevd i vår region noensinne.
AA170406 Vi har hatt englevakt, kommenterer Melum.
AA170406 - Vi ser svært alvorlig på dette, sier Økland.
AA170406 - Vi må forvente at man nå går gjennom kontrollrutinene.
AA170406 - Vi anser anlegget som trygt nå.
AA170406 Tre ankomster hver søndag ¶ - Vi hadde svært godt belegg på søndagsavgangene våre i 2016, og det har forsterket seg i 2017.
AA170406vi er glade for at Widerøe har vært løsningsorienterte og ønsker å prøve ut denne avgangen for vintersesongen, sier Gudbrand Rognes, lufthavnsjef ved Røros lufthavn i en pressemelding.
AA170406 - I rene tall driver vi jo en liten lufthavn, men det betyr mye både for nærings- og privatreisende som til nå ofte er blitt møtt av fullbookede fly.
AA170406 Vi er også i møter med reiselivsaktører i regionen på begge sider av grensa, og oppfordrer til samarbeid som kan utnytte denne nye muligheten, forteller Rognes.
AA170406 Dette kunne endt med en tragisk ulykke, så dette tar vi virkelig på alvor, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
AA170406 - Dette er noe vi aldri har opplevd i vår region noensinne.
AA170406 Vi er der ute stort sett to ganger i uka og henter fisk.
AA170406 Nærmere detaljer er ikke siktede kjent med, og vi kan derfor ikke gå ut med det, svarer Bjørsnøs.
AA170406 - Det som skjer i gründermiljøet er veldig spennende, og jeg håper vi kan bidra med noe.
AA170406 | Coop : - Vi tar kunder fra Rema ¶
AA170406 Vi kan ikke forstå at Coop har kommet frem til at de tar disse kundene fra Rema, da vi hadde kundevekst i 2016, sier nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Rema, Ann-Kristin Pettersen.
AA170406 Også i lavpriskjedene, sier Stokke, og legger til : ¶ - Vi er venner med alle.
AA170406 Når vi overgår det, er vi veldig fornøyd, slår Stokke fast.
AA170406 Når vi overgår det, er vi veldig fornøyd, slår Stokke fast.
AA170406 Mens noen har kuttet ned på varene de har i sine butikker, har vi valgt å holde antall varer stabilt.
AA170406 I fjor utbetalte vi 752 millioner kroner til kundene, sier han.
AA170406 Dette må vi få bedre frem, og vi må styrke supermarkedsegmentet, sier han.
AA170406 Dette må vi få bedre frem, og vi må styrke supermarkedsegmentet, sier han.
AA170406 Det ser vi i de lokale markeder, sier Stokke og legger til : ¶ - Vi har en veldig god start på 2017 også.
AA170406 Det ser vi i de lokale markeder, sier Stokke og legger til : ¶
AA170406 Det må vi gjøre noe med, og det koster penger, sier Stokke.
AA170406 Det merker vi godt, sier han.
AA170406 Det får vi fordi vi hører på kunden og hva de vil ha.
AA170406 Det får vi fordi vi hører på kunden og hva de vil ha.
AA170406 Det er tallene vi leverer i dag et bevis på, sier han.
AA170406 Det er ikke noe poeng for oss å generere mest mulig på bunnlinjen, men vi trenger endel penger for å gjøre de investeringene som må til for å nå målene, sier Stokke.
AA170406 Da regnet vi med at vi ved utgangen av 2016 skulle ha en markedsandel på 29,2.
AA170406 Da regnet vi med at vi ved utgangen av 2016 skulle ha en markedsandel på 29,2.
AA170406 - Så det utbytte de andre familieeide dagligvarekjedene tar ut til seg selv, det betaler vi til våre kunder.
AA170406 - Rema må gjerne skryte av det, men fakta er at vi tar kunder fra Rema.
AA170406 - Ja, vi mener vi har fått det vi betalte for og mer til.
AA170406 - Ja, vi mener vi har fått det vi betalte for og mer til.
AA170406 - Ja, vi mener vi har fått det vi betalte for og mer til.
AA170406 - Her har vi et felles mål.
AA170406 - Er driftsmarginen god nok for dere ? - Vi er veldig fornøyd i dag.
AA170406 - Alt dette tok vi med i beregningen vår.
AA170406 - Aldri har vi hatt større forbedring, sier han.
AA170406 Vi kan ikke forstå at Coop har kommet frem til at de tar disse kundene fra Rema, da vi hadde kundevekst i 2016, sier nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Rema, Ann-Kristin Pettersen.
AA170406 Vi justerer oss hele tiden, sier Stokke.
AA170406 - Vi vil utnytte den oppmerksomheten rundt vareutvalget i butikk som er nå.
AA170406 - Vi ser at konkurrentene åpner flere nye butikker enn oss.
AA170406 - Vi har ulike butikkjeder, med de store supermarkedene Mega som kan ha opp til 25.000 varer i hyllene.
AA170406 - Vi er venner med alle ¶
AA170406 Vi er også godt tilfreds med at 46-åringens opptreden er regnet som deltakelse i IS, sa Ranke til NTB etter juryens kjennelse. 24-åringen har innrømmet at han hadde som mål å slutte seg til den terrorlistede ekstremistorganisasjonen, men nekter for å ha planlagt terror. 46-åringen har hevdet at ha
AA170406 - Vi er meget tilfredse med å ha fått juryens kjennelse på at 24-åringen inngikk et terrorforbund da han sluttet seg til IS.
AA170406 Vi kan ikke låse døren og kaste nøkkelen for alle andre muligheter enn Høyre og Venstre, og vi har jo også Senterpartiet med i vårt samarbeidsvedtak, sier Hareide og understreker at de ikke kan endre samarbeidsstrategien etter skiftende målinger.
AA170406 Vi kan ikke låse døren og kaste nøkkelen for alle andre muligheter enn Høyre og Venstre, og vi har jo også Senterpartiet med i vårt samarbeidsvedtak, sier Hareide og understreker at de ikke kan endre samarbeidsstrategien etter skiftende målinger.
AA170406 - Vi må jo forholde oss til den realiteten dersom det ikke er mulig å få til vårt primære ønske.
AA170406 - Vi har ikke gjort vedtak som hindrer oss i å tenke på innflytelse på andre måter enn våre primære løsning, sier Hareide.
AA170406 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag, pålegger oss å innta en føre var-holdning.
AA170406 Vi har opprettet sak, og den videre etterforskningen vil avklare hva som har skjedd og årsaken, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt til NTB.
AA170406 - Vi kjenner ikke omstendighetene rundt ulykken, men har vært på åstedet med kriminalteknikere og gjort undersøkelser.
AA170406 « Hate, hate, hate Molde by » lød sangen i det vi gikk forbi.
AA170406 Trondheimsgutter : « På vei ut av baneområdet møtte vi en gjeng med trondheimsgutter i 12 - 14 års alderen.
AA170406 På vei ut av baneområdet møtte vi en gjeng med trondheimsgutter i 12 - 14 års alderen.
AA170406 I det vi skal inn i spisesalen passerer vi en liten gjeng med trøndergutter.
AA170406 I det vi passerte guttene hørte vi « Hate, hate, hate Molde by ».
AA170406 I det vi passerte guttene hørte vi « Hate, hate, hate Molde by », skriver Hege Karina Bøe.
AA170406 I det vi skal inn i spisesalen passerer vi en liten gjeng med trøndergutter.
AA170406 I det vi passerte guttene hørte vi « Hate, hate, hate Molde by ».
AA170406 I det vi passerte guttene hørte vi « Hate, hate, hate Molde by », skriver Hege Karina Bøe.
AA170406 Hvorfor i all verden skal en 12 år gammel gutt fra Trondheim hate byen som vi er så glade i ?
VG170405 Vi har tilbudt ham en ny kontrakt, men vi har forståelse for at han vil bruke tid på denne avgjørelsen, jeg vet jo at han vurderer å gjøre noe annet, sier Oilers-sportssjef Pål Higson til VG.
VG170405 Men han har tilbud fra utlandet også, vi har forståelse for at han er ettertraktet.
VG170405 Legger vi til at han avgjorde første finalekamp sist lørdag, med sin 4-3-scoring i sudden death, er det ganske opplagt hvem Stavanger Oilers kan takke for at de nå leder 2-1 i kamper.
VG170405 - Lengden har vi ikke diskutert.
VG170405 - Jeg hadde ikke trodd jeg skulle score hat trick, men vi måtte slå tilbake og det gjorde vi så til det grader i dag, sa Kissel til TV 2.
VG170405 - Jeg hadde ikke trodd jeg skulle score hat trick, men vi måtte slå tilbake og det gjorde vi så til det grader i dag, sa Kissel til TV 2.
VG170405 Vi har tilbudt ham en ny kontrakt, men vi har forståelse for at han vil bruke tid på denne avgjørelsen, jeg vet jo at han vurderer å gjøre noe annet, sier Oilers-sportssjef Pål Higson til VG.
VG170405 - Vi skal nyte dette nå, hvile, restituere og slå bra fra oss på fredag også, sa nordamerikanske Kissel.
VG170405 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170405 Men jeg synes kollektivet fungerte i store perioder, da styrte vi banespillet, oppsummerer Ordinas.
VG170405 I dag var vi ikke gode nok i boksene, der var Sogndal mye bedre, derfor vant de fortjent.
VG170405 - Han scoret fem mål mot oss da vi var nede i 2015, så vi visste han var målfarlig.
VG170405 - Han scoret fem mål mot oss da vi var nede i 2015, så vi visste han var målfarlig.
VG170405 Vi kommer til å få høre mye om han fremover, lover Bakke.
VG170405 Vi gir denne seieren til Ole, sier Bye til VG.
VG170405 Vi er gode kamerater og en slik skade er bare trist.
VG170405 Selvtilliten i gruppa har vært veldig bra de siste ukene og vi må bare fortsette sånn.
VG170405 - Jeg vet ikke hva det er med oss og Liverpool, men vi fortsetter å ta poeng fra dem, sier King, som refererer til 4-3-seieren fra desember.
VG170405 Vi håper å komme opp høyere på tabellen enn sist sesong, sier King i et intervju sendt på TV 2.
VG170405 - Vi fikk en tøff start på sesongen, men etter møtet kampen mot Manchester United har det gått bra.
VG170405 Vi gjorde alt vi kunne og skapte sjanser, men vi har ikke være gode nok i begge « boksene », var hans oppsummering.
VG170405 Vi gjorde alt vi kunne og skapte sjanser, men vi har ikke være gode nok i begge « boksene », var hans oppsummering.
VG170405 Nå må vi bare fortsette, sier Chelsea-manager Antontio Conte til Sky Sports.
VG170405 Vi gjorde alt vi kunne og skapte sjanser, men vi har ikke være gode nok i begge « boksene », var hans oppsummering.
VG170405 Vi gir oss ikke, og vi scorer på overtid, sier Solskjær som sparte enkelte spillere mot Lillestrøm.
VG170405 - Vi kommer dit med litt friskere bein enn vi kunne ha gjort, sier Solskjær.
VG170405 Vi gir oss ikke, og vi scorer på overtid, sier Solskjær som sparte enkelte spillere mot Lillestrøm.
VG170405 - Vi var ikke veldig gode, men innsats og samhold redder oss.
VG170405 - Vi kommer dit med litt friskere bein enn vi kunne ha gjort, sier Solskjær.
VG170405 - Vi gjorde uansett en meget godt gjennomført bortekamp, sier Arne Erlandsen.
VG170405 - Vi er det klart beste laget, og derfor er det selvsagt surt med en scoring i mot på overtid, sier LSK-trener Arne Erlandsen - vel vitende om at det var LSK selv som fikk en overtidsscoring mot Sandefjord i serieåpningen.
VG170405 Og det var ingen tilfeldighet, skal vi tro Mortensen.
VG170405 I fjor gikk mye stang ut, men vi får håpe det fortsetter slik det har startet i år.
VG170405 - Vi har en kjempesjanse som vi ikke setter.
VG170405 - Vanligvis slår jeg innlegg med mye kraft, men i dag skulle vi prøve at de kom ned med litt snø på, forteller kantspilleren og smiler lurt.
VG170405 - Når vi slipper inn så billige mål, så blir det ekstremt vanskelig å vinne, sukker AaFK-sjefen.
VG170405 - Nei, vi var ikke veldig gode i dag.
VG170405 - Det viser styrke at vi klarer å vinne på en middels dag, sier han.
VG170405 - Det tar ikke lang tid før 1-2 kommer heller, og vi gjør det utrolig vanskelig for oss selv.
VG170405 Vi har nok litt flaks som leder med så mye til pause.
VG170405 - Vi har fått mer tid sammen og kjenner hverandre bedre.
VG170405 - Vi har en kjempesjanse som vi ikke setter.
VG170405 - Vi ble enige, før kampen, om at Trondsen skulle slå tidlig inn på meg, forteller han til VG etter kampslutt.
VG170405 Så skal vi i løpet av sesongen vise at vi spiller en type fotball som skal gir poeng i toppdivisjonen.
VG170405 Så skal vi i løpet av sesongen vise at vi spiller en type fotball som skal gir poeng i toppdivisjonen.
VG170405vi tok ikke noen sjanser.
VG170405 Nå må vi få kose oss litt og lære sakte, men sikkert.
VG170405 Men det er ting vi kan gjøre bedre.
VG170405 Kampen sett under ett lærte vi hvor fort det går, sier Kristiansund-trener Michelsen.
VG170405 Jeg er glad for tre poeng og for at vi holder nullen.
VG170405 Dette er en 14 år gammel klubb og vi er i eliteserien for første gang.
VG170405 omgang der vi ikke hang med.
VG170405 Vi må stikke fingeren i jorden.
VG170405 Vi hadde litt utur med 2-0-målet i en god KBK-periode.
VG170405 - Vi har ofte slitt i starten av sesongen.
VG170405 Se intervjuet med Bendtner her ¶ - Vi gir oss selv et problem ¶
VG170405 Mot Lillestrøm ledet vi til det var tre minutter igjen, her ødelegger utvisningen.
VG170405 Men spiller vi som dette, skal vi gi Vålerenga trøbbel i neste kamp, sier Bohinen.
VG170405 Men spiller vi som dette, skal vi gi Vålerenga trøbbel i neste kamp, sier Bohinen.
VG170405 - Sandefjord er gode, men etter utvisningen og det tidlige målet i andre omgang, har vi god kontroll.
VG170405 - Jeg vil ikke si noe om mine personlige mål, men vi går for å vinne alle kamper og målet er jo å vinne serien, sier Bendtner.
VG170405 Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter.
VG170405 Vi har en spennende sesong foran oss.
VG170405 Vi hadde kontroll frem til det, men gir oss selv et problem, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.
VG170405 - Vi har fått dårlig betalt.
VG170405 Vi skjønte heller ikke da vi spilte den inn at den skulle bli en klassiker.
VG170405 Så de stoppet Terje på vei inn, og han fikk ikke kranglet seg inn igjen før vi var ferdig med første låt, flirer Brøndbo.
VG170405 Men på den tida var vi et fenomen større enn oss selv, og folk gikk mann av huse for å se oss overalt.
VG170405 Med all respekt for Bergen og Mo, for der har vi jo spilt før ; det er Murmansk som blir det spektakulære her, sier Bjarne Brøndbo til VG.
VG170405 I 1996 holdt vi en vanvittig konsert der for 5000 mennesker på kaia.
VG170405 Frode Viken : - Norske musikkanmeldere mobber ! - Vi har mange gang stoppet opp og tenkt på hva det er med den sangen som gjør den så spesiell at den til og med blir kåret til nasjonalsang.
VG170405 Den er jo så enkel ! Vi skjønte heller ikke da vi spilte den inn at den skulle bli en klassiker.
VG170405 med ellevill turné ¶ « Vi kika på båta fra Bergen og Murmansk og Mo », heter det i D.D.E.-klassikeren « Vinsjan på kaia ».
VG170405 Vi tillater oss å være litt pop-stjerner og leier to privatfly for å få det til, med tv-team på slep som skal lage dokumentar.
VG170405 Vi skjønte knapt sjøl hva som skjedde, forteller han.
VG170405 - Vi var sju mann på scenen den gangen, og Terje Tranaas var den siste som skulle løpe ut.
VG170405 Ved 13-tiden fikk vi kontakt med Abed Kontar.
VG170405 Tirsdag kveld forsøkte VG å kontakte Abed Kontar, en 21 år gammel fotograf vi har intervjuet og snakket med tidligere om forholdene i opprørskontrollerte Idlib, vest for Aleppo.
VG170405 Onsdag morgen fikk vi tak i Kontars bror.
VG170405 - Vi vet ikke om det kommer til å gå bra med ham, sa broren til VG.
VG170405 « I avsluttende brev til FSA påpekte utvalget at det ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandle opplysninger om journalistene i saksoversikten.
VG170405 Takstnemda, som består av tre politikere oppnevnt av kommunestyret, har så taksert eiendommene ut fra såkalte sjablongverdier med fastsatte kvadratmeterpriser, ut fra skjønnsmessige vurderinger , som utsikt og vedlikehold av eiendommen, og sonefaktor for de ulike områdene i kommunen.
SA170405 Trener Trond Fredriksen er nådeløst ærlig på nivået spillerne hans leverer på : ¶ - Vi har hatt ei forferdlelig åpning på sesongen.
SA170405 Om vi ikke klarer å rette på dette, skal vi få trøbbel framover.
SA170405 Om vi ikke klarer å rette på dette, skal vi få trøbbel framover.
SA170405 Nå må vi stå opp og vise hva vi står for.
SA170405 Nå må vi stå opp og vise hva vi står for.
SA170405 Men vi er for dårlige i egen boks.
SA170405 - Når vi så kommer bakpå og må begynne å jage, da blir det ufattelig vanskelig.
SA170405 - Ja, før det skal vi gjøre det vi kan for å luke ut de billige baklengsmålene vi slipper inn.
SA170405 - Ja, før det skal vi gjøre det vi kan for å luke ut de billige baklengsmålene vi slipper inn.
SA170405 - Ja, før det skal vi gjøre det vi kan for å luke ut de billige baklengsmålene vi slipper inn.
SA170405 Vi får sjanser med en gang og har de under press, med et visst trykk.
SA170405 Vi er nødt til å ha fokus på det defensive til det sitter, og det sitter ikke i det heile tatt. | « Ronny Deila er nødt til å ta noen ekstra økter med sine angrepsglade spillere » ¶
SA170405 Vi prøver å lære av hverandre, så skal vi gjøre Nicklas bedre vi også, sier Rosenborg-treneren.
SA170405 Vi prøver å lære av hverandre, så skal vi gjøre Nicklas bedre vi også, sier Rosenborg-treneren.
SA170405 Han har litt igjen på den fysiske formen, og så har vi masse igjen på det relasjonelle og å utnytte ham bedre.
SA170405 - Det blir en toppkamp, men det er tredje runde, så det er ikke sinnssykt, sinnssykt viktig, men vi går for å vinne alle kamper, og spesielt når vi spiller på Lerkendal, sier Bendtner.
SA170405 - Det blir en toppkamp, men det er tredje runde, så det er ikke sinnssykt, sinnssykt viktig, men vi går for å vinne alle kamper, og spesielt når vi spiller på Lerkendal, sier Bendtner.
SA170405 Vi prøver å lære av hverandre, så skal vi gjøre Nicklas bedre vi også, sier Rosenborg-treneren.
SA170405 Vi lærer av ham, og jeg tror han har det veldig artig med oss.
SA170405 - Vi har en spennende sesong foran oss.
SA170405 | Geir Bakke : − Vi er en maskin som ruller og går ¶
SA170405 Som ikke vil spekulere i hvor gode Sarpsborg er, sammenlignet med de andre lagene i eliteserien, og heller ikke vil spekulere i hva som er realistisk målsetting med tanke på sluttabellen ¶ − Vi er to kamper ut i sesongen, så akkurat det orker jeg ikke å kommentere en gang, smiler han. | « Gjermund Eggen i 1966.
SA170405 Selv om vi scoret på sjansene vi hadde, slet vi veldig med at de flyttet mange spiller opp i banen.
SA170405 Selv om vi scoret på sjansene vi hadde, slet vi veldig med at de flyttet mange spiller opp i banen.
SA170405 Selv om vi scoret på sjansene vi hadde, slet vi veldig med at de flyttet mange spiller opp i banen.
SA170405 Og vi kunne fort scoret både tre og fire til, om vi hadde tatt vare på sjansene, sier Bakke.
SA170405 Og vi kunne fort scoret både tre og fire til, om vi hadde tatt vare på sjansene, sier Bakke.
SA170405 Men det er fortsatt en del som mangler i spillet vårt, og som vi må trener mer på.
SA170405 Heldigvis så har vi en tropp med spillere som er glade i å trene, og som tåler å trene så hardt som vi gjør.
SA170405 Heldigvis så har vi en tropp med spillere som er glade i å trene, og som tåler å trene så hardt som vi gjør.
SA170405 Han går likevel med på at laget har fått en pangstart på sesongen 2017 ¶ − Vi er en maskin som ruller og går.
SA170405 omgang styrte vi kampen.
SA170405 Vi er godt trent og klarer å kjøre på i 90 minutter, sier Bakke.
SA170405 − I første omgang er vi først og fremst svært effektive.
DN170405 Utvalget skriver i årsmeldingen at « det ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandle opplysninger om journalistene i saksoversikten.
DN170405 Dette sier de som jobbet for et norsk OL i 2022 om Lillehammers vurderinger om å søke om å få lekene.
DB170405 Heldigvis vet jeg at vi kan mye bedre, så det er bare å lære av denne kampen, og komme sterkere tilbake, sier Marcus Pedersen som ble byttet ut halvveis i andre omgang.
DB170405 For vår del så må vi lære av slike dårlige kamper.
DB170405 - Nei, hvor var vi ? Vi var i alle fall ikke helt til stede og påskrudd.
DB170405 - Nei, hvor var vi ?
DB170405 - Vi blir løpende i mellom, og har vel ikke en skikkelig målsjanse i løpet av 90 minutter.
DB170405 - Her kan det være gode vurderinger å ta med videre.
DB170405 I EOS-utvalgets avsluttende brev til FSA påpekte utvalget at de « ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandlet opplysninger om journalistene i saksoversikten ».
BT170405 Skal vi tro mange av dem som har spilt for ham, var det hans evne til alltid selv å ta de verste støytene når det blåste, de trakk frem som suksessfaktor nummer én.
AA170405 - Vi jobber videre med å sikre større rettssikkerhet knyttet til saken om å tilbakekalle statsborgerskap, sier han og opplyser at Venstre vil ha samtaler med både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i kommunalkomiteen, som har saken til behandling. ( ©NTB ) ¶
AA170405 - Men vi foreslår et unntak fra denne hovedregelen, slik at det i visse tilfeller vil være ulovlig å strømme åndsverk og annet opphavsrettslig beskyttet innhold, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170405 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170405 - Vi har snakket om det på medisin-, odontologi- og tannpleierstudiet.
VG170404 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer Javeed Hussain Shah til NRK.
VG170404 - Tallene viser at vi foretar individuelle vurderinger , sier han.
SA170404 I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale miljø- og transportpolitiske mål.
SA170404 DEBATT : KS Bedrift Havn spør om Konkurransetilsynets vurderinger av Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS gjøres på et for snevert grunnlag.
SA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
BT170404 Bildene og videoopptakene vi har sett, taler for seg, sa de Mistura.
BT170404 - Det vi vet, er at det var grufullt.
BT170404 Som vi forstår, det er forviklinger uten like.
BT170404 Jeg fikk telefon ved midnatt fra det sveitsiske salgsfirmaet som gratulerte med at vi hadde fått rettighetene.
BT170404 runde i cupen i 1993 valgte vi å se hver kamp som én begivenhet og sendte innslag fra alle kamper der elitelagene var med.
BT170404 Vi ser at kanalgigantene Get og Canal Digital allerede har innsett det og sender mer fotball ut til folket, i kanalpakker som de fleste allerede har betalt for.
BT170404 Vi oppnådde i hvert fall første mål : Å få NRK og deres rettighetssjef Rolf Rustad i tale.
BT170404 Vi fant et knep.
BT170404 - Vi scoret to korrekte mål, men med et smil om munnen skal jeg fortelle deg at jeg ikke er forbannet på linjemannen.
AA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
VG170403 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170403https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Eliteseriedraktene-2017-Bra-niva_-men-to-skiller-seg-ut-233375b.html Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
SA170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
SA170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
SA170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
FV170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
DN170403https://www.dn.no/nyheter/2017/04/03/2048/Politikk/frykter-hacking-for-stortingsvalget - Jeg er spent på hva justisministeren vil komme med av tilbakemeldinger, vurderinger og analyser.
DN170403 - Jeg er spent på hva justisministeren vil komme med av tilbakemeldinger, vurderinger og analyser.
BT170403 På den måte avspeiler lydnivået i den stadig tilbakevendende guttedebatten at vi fortsatt lever i en kultur hvor menn ses på som kulturens hovedpersoner.
BT170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
BT170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
BT170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
AP170403https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Eliteseriedraktene-2017-Bra-niva_-men-to-skiller-seg-ut-233375b.html Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
AP170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
AP170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
AP170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
AA170403 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger dere samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AA170403 Det er både vurderinger av rettslig karakter vi mener er feil, samt at den tiltalte sier at flere av dem som har vært fornærmet i saken har samtykket, og ikke er utnyttet eller misbrukt.
VG170402 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170402 Skolen vil starte til vanlig tid mandag morgen, men personalet vil ta vurderinger om hvordan de skal håndtere situasjonen dag for dag, ifølge Reinhold.
SA170402https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/TV-2-sending-vekker-harme--Det-er-utspekulert-233327b.html - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
SA170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
FV170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
DB170402 En ærlig sensor forteller at vurderinger på samme oppgave kan variere fra B til stryk.
DB170402 En ærlig sensor forteller at vurderinger på samme oppgave kan variere fra B til stryk.
BT170402https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-2-sending-vekker-harme--Det-er-utspekulert-233327b.html - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
BT170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
AP170402https://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-ma-leie-inn-flyhjelp-igjen-618372b.html Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AP170402https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-sending-vekker-harme--Det-er-utspekulert-233327b.html - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
AP170402 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AP170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
VG170401 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
DB170401 ¶ UT MED DOMMER'N : Svein-Erik Edvartsen har stilt spørsmål ved dommersjef Terje Hauges vurderinger , etter hvert også i media.
DB170401 At kunnskapsbaserte vurderinger av klimarisikoen ved norsk oljepolitikk skal sitte så langt inne, selv i Venstre, er ganske sjokkerende.
BT170401 Stortingspolitikeren sier hun ikke har store problemer med det som ble spilt inn fra vestlandspolitikerne, selv om det blokkerer for hennes ønske om at skoler skal kunne foreta alternative vurderinger .
BT170401 Den siste forklaringen dreier seg nå om at Bane Nors vurderinger om planleggingstid ble kjent for Jernbanedirektoratet tidligere i år, og så ble formidlet « muntlig til departementet ».
BT170401 Vi som lever tett på problemet, setter vår lit til at vi er tilbake til byggestart i 2021 når nye vurderinger er gjennomført.
BT170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
AP170401 - Ved automatisk analyse av bildene vil du få samme resultat hver gang, mens ulike mennesker vil gjøre ulike vurderinger .
AP170401 At enkelte er uenig i våre vurderinger og resultatet i enkeltsakene, innebærer nødvendigvis ikke at det er gjort feil.
AP170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
VG170331 - Hver sesong gjør vi en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for deltagerne og produksjonen, legger han til.
VG170331 « Slow thinking » er beslektet med stoisisme, som handler om å skille følelser og fornuft når man skal gjøre viktige vurderinger og beslutninger.
VG170331 Når vi bedømmer risiko intuitivt gjør vi systematiske feilslutninger fordi vi gjør overfladiske vurderinger av lett tilgjengelig informasjon, for eksempel det vi hører om ofte eller det som berører oss følelsesmessig.
VG170331 De fleste vurderinger gjør vi mennesker intuitivt og hurtig.
VG170330 UDIs vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har det siste året vært grunnlag for stor debatt, forundring og kritikk.
VG170330 - Vi er i disse dager i ferd med å gjøre nye vurderinger for et par provinser i Afghanistan, sier Forfang til VG.
DB170330 Systemet med nedlåsing og ordre fra overordnet, medfører at det foretas reelle vurderinger før skarpe situasjoner oppstår.
DA170330 Vi konsentrerer oss om våre vurderinger og den dialogen vi har med aktørene på flyplassen, svarer han.
VG170329 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170329 - Grunnen til at vi slipper det på den dagen er jo så klart at vi vil gi fansen en fin gave til nyttårsdagen i sofaen.
VG170329 - Grunnen til at vi slipper det på den dagen er jo så klart at vi vil gi fansen en fin gave til nyttårsdagen i sofaen.
VG170329 Dette kjenner vi publikum også - uansett alder.
VG170329 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning.
SA170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
SA170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
DB170329 Rekdal forteller at hvis man skal gjøre mange vurderinger underveis i spillet, vil dette ta tid.
DB170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
DB170329 De minuttene vi fikk alene med telefonen, kvalifiserer nok ikke til å kalles en test, men vi fikk likevel lekt oss med den lenge nok til at vi kan komme med noen erfaringer og vurderinger .
BT170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
AP170329https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ledere-vil-ha-ro---Idretten-kan-ikke-slass-med-departement-og-regjering-Det-nytter-ikke-233080b.html Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
AP170329 Vurderinger av sårbarheten her kan ikke baseres utelukkende på én rapport som adresserer én art, sier han.
AP170329 Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger , men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.
AP170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
AA170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
VG170328 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170328 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170328 Etter å ha sett Lars Lagerbäcks første kamp fra TV-stolen hjemme i København gjør Ståle Solbakken seg sine vurderinger .
VG170328 - Hvilke vurderinger gjorde dere før hun ble ansatt rundt det at hun bruker nikab ?
VG170328 - Han var trygg på at norske borgere var i stand til å gjøre egne vurderinger , eller å skille « snørr og barter », som han sa, og at pressemeldingen fra den russiske ambassaden tidligere i vinter om den norske holdningen til russiske myndigheter nok ikke fikk den effekten russerne kanskje hadde håpet.
DB170328 - De gjør sikkert vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
DA170328 Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug kan ikke kommentere hvilke vurderinger de gjorde internt, men har tidligere sagt at de tar kritikken av avhøret på alvor.
DA170328 Da blir det desto viktigere at Stortinget kan få gode og uavhengige vurderinger av om det regjeringen gjør er tilstrekkelig, sier hun.
AA170328 Kronikken har få faktafeil, men den er tynn på vurderinger og nye løsninger for kollektivtilbudet, for å dekke framtidas reisebehov og nullvekstmålet om minst tre prosent årlig vekst fram til 2029.
DA170327 Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Dagsavisen.
DA170327 Byrådet støtter Ruters vurderinger knyttet til Slottsparken, Nybrua og Lilleborg kirke, og vil ikke ta initiativ til å åpne disse holdeplassene.
AA170327 Løpende vurderinger vil tas gjennom formiddagen for å avgjøre når veistrekningene kan åpnes igjen.
VG170326 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
DN170326https://www.dn.no/nyheter/2017/03/26/2055/Energi/greenpeace-rapport-mener-norge-tar-dobbel-oljerisiko - Har det ikke formodningen mot seg at profesjonelle oljeselskaper ikke gjør balanserte vurderinger når de risikerer aksjonærenes penger ?
DN170326 - Har det ikke formodningen mot seg at profesjonelle oljeselskaper ikke gjør balanserte vurderinger når de risikerer aksjonærenes penger ?
BT170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
AP170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
VG170325 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170325 Kritisk vurdering av både forskning, informasjon om det enkelte barn og vurderinger blant annet tatt av andre profesjoner/hjelpere, er avgjørende for å unngå feil.
AP170325 Sprikende vurderinger av eksstatsråder ¶
VG170324 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170324 Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning, NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170324 » Han skriver videre at « Regjeringen vil avvente høringsinstansenes vurderinger og innspill og kommer deretter tilbake med forslag til endringer i kommende budsjettopplegg.
DB170324 Dalsbø påpeker at slike vurderinger gjøres individuelt, men minner samtidig om at deres råd er klart : Aldri gi fra seg slike bilder.
VG170323 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170323 - Dommersjefen må svare for sine vurderinger .
SA170323 Hvorfor gjør Stavanger Aftenblad andre vurderinger av dette enn Aftenposten ?
AA170323 - Jeg ser at begrepet " større byggeteknisk utredning " er noe upresist, men vil understreke at Stortingets byggeprosjekt er basert på faglige vurderinger .
VG170322 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170322 Vi gjorde den første uavhengige vurderingen av grønne obligasjoner for ti år siden, og gjennomførte flest slike vurderinger i verden i 2016.
DA170322 Men det er ulike vurderinger .
DA170322 - Moren min har vist meg at man skal være tro mot seg selv og stole på egne vurderinger .
AA170322 - Brannvesenet karakteriserer brannen som giftig, og vi foretar derfor vurderinger av hvor langt ut vi skal evakuere bygninger, sier operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.
AA170322 - Betyr det at regjeringen ikke har tillit til Sivilombudsmannens vurderinger , ville Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet vite.
FV170321 Vi tar også en gikk på gamma-kurven, og her trenger vi ikke gjøre noen større endringer.
FV170321 Utover dette velger vi å slå av funksjoner som kontrastforbedring og støyreduksjon.
FV170321 Uten Netflix ser vi oss rundt i appmarkedet etter andre muligheter.
FV170321 TESTET : Vi har testet B & Os retro-TV.
FV170321 Resultatet vi sitter igjen er ganske så habilt.
FV170321 Og når vi først er inne på brukervennligheten så er det vanskelig å komme utenom fjernkontrollen.
FV170321 Når vi ser på bevegelser så er skjermen ganske rask og god på bevegelse.
FV170321 Nesten på høyde med den hastigheten vi opplevde med Philips sin første OLED-TV.
FV170321 Men selv om det vekker nostalgiske minner til de gamle rør-TV-ene, kan vi ikke si at vi syns designet er spesielt stilig.
FV170321 Men selv om det vekker nostalgiske minner til de gamle rør-TV-ene, kan vi ikke si at vi syns designet er spesielt stilig.
FV170321 Men selv om TV-en er rask, og fjernkontrollen er helt rå, kan vi ikke si oss fornøyd med inntrykket.
FV170321 Med kabel fungerer alt stabilt, men vi må gi minus i boken for elendig stabilitet på det trådløse alternativet.
FV170321 Ikke blant de aller råeste skjermene vi har testet, men likevel godt oppe på skalaen.
FV170321 Horizon 40 legger seg helt i toppen av de flatskjermene vi har testet på dette området.
FV170321 Her skal vi dog overlate til hver enkelt å vurdere akkurat dette stativet.
FV170321 Her kan vi trygt si at skjermen leverer mtp prislappen sin, selv om det « kun » er snakk om en vanlig 4K-TV uten HDR.
FV170321 Her får vi håpe det kommer en oppdatering som fikser problemet.
FV170321 Her faller oppkoblingen ut altfor ofte til at vi kan bruke den.
FV170321 For å få bukt med det svake blåstikket kan vi endre fargetemperaturen i form av å angi antall kelvin.
FV170321 For vi kan ikke komme på en annen fjernkontroll som er så stilfull og robust som denne.
FV170321 FUNGERER IKKE : Netflix-appen fikk vi aldri til å fungere.
FV170321 Et par knepp ned på kontrasten er alt som skal til for å sikre en verdi som er akkurat slik vi ønsker oss den.
FV170321 Det går tilsynelatende enkelt å legge den inn, men når vi skal kjøre i gang appen får vi gjentatte ganger beskjed om at versjonen vi har lagt inn ikke støttes av TV-en.
FV170321 Det går tilsynelatende enkelt å legge den inn, men når vi skal kjøre i gang appen får vi gjentatte ganger beskjed om at versjonen vi har lagt inn ikke støttes av TV-en.
FV170321 Det går tilsynelatende enkelt å legge den inn, men når vi skal kjøre i gang appen får vi gjentatte ganger beskjed om at versjonen vi har lagt inn ikke støttes av TV-en.
FV170321 Det er på ingen måte noe dumt valg i seg selv, men versjonen vi testet TV-en med, viser seg å være alt annet enn stabil.
FV170321 Det er nemlig et kraftig skår i gleden av vi ikke fikk brukt apper som Netflix, og at TV-en er så ustabil når du kjører trådløst nett.
FV170321 Den er på ingen måte like ille som tilsvarende modus fra mange andre produsenter vi har testet, men likevel gir denne deg et blåstikk i fargene.
FV170321 Vi tar også en gikk på gamma-kurven, og her trenger vi ikke gjøre noen større endringer.
FV170321 Vi prøver å avinstallere appen og legge den inn på nytt uten hell.
FV170321 Vi prøver oss på Netflix-appen, en app som veldig mange bruker ofte.
FV170321 Vi prøvde gjentatte ganger å legge inn for eksempel Netflix, men denne nektet å kjøre etter at den er installert.
FV170321 Vi har fått tilsendt modellen med foten - som er den løsningen som skiller seg mest ut.
FV170321 Vi finner ikke Amazon Prime, men det er nok annet å velge mellom.
FV170321 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
FV170321 Og fortalte videre om vurderinger rundt det å flytte eller ikke, det å være klubbtrener kontra forbundsjobb.
DB170321 Roald Aga Haug, ordfører i Odda kommune, sier Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) nå gjør vurderinger , men at han så langt ikke har fått ny informasjon.
DB170321 Ordføreren var selv oppe i fjellet med fagfolkene i dag, men på grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å ta gode bilder og gjøre vurderinger .
DA170321 Vi mener forholdene har bedret seg i dag, men vi må ta nye vurderinger i morgen, sier han.
AA170321 - Entreprenørene følger selv med på værmeldingen og gjør vurderinger selv på det grunnlaget.
AA170321 Vi mener forholdene har bedret seg i dag, men vi må ta nye vurderinger i morgen, sier han.
AA170321 Jeg sikter her ikke til innvendinger og relevante spørsmål til barnevernets faglige vurderinger , men til de mange insinuasjoner og beskyldninger om barnevernets og fosterforeldrenes manglende medfølelse, manglende kompetanse og sist, men ikke minst ; barnevernets onde hensikter.
VG170320 Nå får han kritikk for egen taktiske vurderinger av sin egen daglige leder.
VG170320 Da VG pratet med Elverums daglige leder, Erik Henriksen, var han klart på at han var svært uenig i trener Micaeh Apelgrens taktiske vurderinger .
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger , herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser. » - Denne saken opprører meg voldsomt.
AA170320 Alle gode innspill og vurderinger vil tas med, før konsernledelsen i Verisure tar sin endelige beslutning på et senere tidspunkt, sier driftsansvarlig Robert Engen.
VG170319 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170319 - Mange byggesaker er komplekse, og det vil i fremtiden også være behov for kommunens faglige vurderinger før vedtak.
DB170319 Politiet opplyser at de tar fortløpende vurderinger om hvor lenge de skal søke.
BT170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
AA170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
AA170319 - Vi etablerer oss ikke for å redde verden, men fordi vi mener Trondheim fortjener flere aktører, at det sitter redaksjoner på hver sin kant og gjør vurderinger .
VG170318 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170318 Feilaktige vurderinger , unyttig informasjon eller ugyldige utvalg.
VG170317 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170317 Harvey er i kjempeform, slår Krogh fast overfor NRK, og får deretter spørsmål om hva slags vurderinger han gjorde underveis i finalen.
BT170317 Ikke konkrete vurderinger
AA170317 - Jeg mener kommuneadvokatens vurderinger og konklusjon er overraskende tydelige.
VG170316 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170316 - Vi kan ikke utstyre oss i norsk presse og kringkasting med denne type etiske vurderinger .
VG170316 - Hvilke etiske vurderinger har dere gjort før dere landet på denne måten å gjøre det på ?
SA170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
FV170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
DB170316 Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.
DB170316 - Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.
DB170316 Cicero har faktisk blitt en av de største utstederne av slike uavhengige vurderinger , med en markedsandel på 70 prosent.
BT170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
BT170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
AP170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser.
VG170315 Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.
VG170315 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170315 Det vil gi bransjeaktører og mulige investorer muligheten til å gi sine vurderinger .
SA170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
DN170315 - Det finnes ikke noen fasit, men når avviket i kvadratmeterprisen er såpass stor er det grunn til å se på det, sier Selbostad og legger til at Finanstilsynet sist høst presiserte at megler har plikt til å dokumentere sine vurderinger for prisen som er satt.
DB170315 Vil se vurderinger
DB170315 Ap-politikeren frykter også at utlendingsmyndighetene ikke har gjennomført grundige nok vurderinger av afghaneren før han ble utsendt.
DB170315 - Hvis de mener at grundige nok vurderinger er gjort, vil jeg vite hvilke det er - og hvem som har gjort dem.
BT170315 I tillegg er også alle nye politistillinger og øremerkinger også fordelt etter egne vurderinger i forhold til politidistriktenes behov.
BT170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
AP170315https://www.aftenposten.no/bolig/Vi-klaget-mer-i-2016--og-dette-klaget-vi-pa-9947b.html Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
AP170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
VG170314 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170314 - Jeg vil avvente tvangslovutvalgets vurderinger av om dagens ordning bør endres, sier Høie og legger til at pasienter og pårørende har en åpning i lovverket for å bringe sakene inn for tingretten.
VG170314 Så her må vi gjøre grundige vurderinger .
FV170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger .
AP170314 I Høyesretts ankeutvalg sin begrunnelse heter det at utvalget slutter seg til lagmannsrettens vurderinger når det gjelder lovtolkningen.
AA170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger .
AA170314 Utsettes : - Jeg så at saksframlegget ikke var godt nok og manglet noen vurderinger .
AA170314 Jeg så at den ikke var god nok og manglet noen vurderinger .
VG170313 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170313 - Jeg har forståelse for at saken vekker engasjement men jeg tenker samtidig at det er veldig flott man vet hvilke vurderinger som ligger til grunn og at vi har fulgt regelverket, sier Rønnevig.
DB170313 Vi vil ta løpende vurderinger , og sikkerheten kommer selvfølgelig alltid først.
AP170313 Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet.
AA170313 Men her må vi i fellesskap sette oss sammen for å gjøre vurderinger .
VG170312 - Man får jo bare håpe at det er sportslige vurderinger som ligger til grunn.
VG170312 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170312 Alle tidligere presidenter har hatt et slikt kompetent analyseapparat som kan gi vurderinger av effekter og ringvirkninger av vedtak.
SA170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
FV170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
BT170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
BT170312 - Vi har vist at vi er i stand til å slå de beste.
BT170312 Vi kommer til å forfølge sjansen, uansett om det er i ligaen eller i FA-cupen, sa den danske landslagsspilleren, ifølge Ritzau.
BT170312 - Vi har vist at vi er i stand til å slå de beste.
AP170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
AA170312 På bakgrunn av værsituasjonen og faglige råd og vurderinger fra NVE, opphever vi nå evakueringen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.
AA170312 Det gjøres løpende vurderinger av når veistrekningene kan åpnes igjen, men flere strekninger som er ryddet etter ras vil fortsatt holde stengt på grunn av faren for nye ras, opplyser VTS til iFinnmark.
AA170312 Hver søknad om utbygging skal gjennomgå strenge vurderinger med hensyn til natur og miljø før konsesjon blir gitt.
VG170311 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
FV170311 Vi har slitt i 2017, så det er veldig godt å ta tre poeng, sa King ¶
DN170311 - Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at « ut ifra våre vurderinger , mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd » i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.
DB170311 Problemet er bare at slike vurderinger - som handler om allokering av ressurser, eller vilkår for en effektiv humanisme - ikke er like engasjerende som moraldebatter om statsråders smykkevaner.
BT170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
AP170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
AA170311 Det var snøskredvarselet for helgen og vurderinger gjort av både NVE og NGI som gjorde at veien og huset ble stengt fredag.
AA170311 Til meg oppgir han andre grunner til at han ikke ville bli sitert på det han opprinnelig sa til Adresseavisen, først og fremst at det er behov for grundigere vurderinger av bevisene.
VG170310 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170310 - Med fotballeksperter og - trenere satser vi på en tung gjesteliste som kan bidra med gode vurderinger , sier Sleipnes, som mener det er en haug av spørsmål å stille på jakt etter de riktige spillerne på ditt lag : ¶
VG170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
SA170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
SA170310 Du tar opp tema som stress, press, vurderinger med tall, psykiske problemer hos unge, spesielt jenter, og at du ønsker å leve ungdomstiden din til det ytterste.
DB170310 - Jeg tenker at det føyer seg inn i rekken av uttalelser som er kommet fra ulike hold i denne saken, som er basert på antakelser og egne vurderinger og ikke fakta, sier Ernst til Dagbladet.
DB170310 Da lar vi andre land bestemme hvordan våre etiske vurderinger skal utvikle seg.
DB170310 I en tekstmelding til Dagbladet skriver hun at de er veldig fornøyd med tingrettens vurderinger av kravet, og at retten bemerket at det å bli beskyldt for å være nazi eller nazifrisør, er en alvorlig beskyldning.
BT170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
AP170310 - Vurderinger fra egne ansatte og samarbeidspartnere er at Akuttseksjonen i dag gir et godt tilbud til pasientene.
AP170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
AA170310 Jeg har ikke fått helt klarhet i hva slags vurderinger som gjorde at de valgte å stå akkurat der de sto.
VG170309 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170309 Angrepsspilleren har over to år igjen av kontrakten med den østerrikske serielederen Red Bull Salzburg, men valgte etter nøye vurderinger å si ja til et utlån til samarbeidsklubben i amerikanske Major League Soccer ( MLS ).
SA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
DB170309 Alle flyplasser med minst ni millioner passasjerer årlig, og som har fått minst hundre vurderinger , omfattes av undersøkelsen.
DB170309 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avfeier professoren vurderinger .
DB170309 Det er regjeringens vurderinger, og - vil jeg tro - mer taktiske vurderinger som ligger til grunn for når den kommer, sier Kjenseth.
DB170309 Det er regjeringens vurderinger , og - vil jeg tro - mer taktiske vurderinger som ligger til grunn for når den kommer, sier Kjenseth.
DA170309 Foreningen mener vergene til stadighet blir utsatt for urettmessig behandling, at de blir fratatt sine verv uten mulighet til å få begrunnelsen overprøvd av et overordnet organ, og at de står « fullstendig maktesløse overfor forvaltningens vurderinger ».
BT170309 Årsaken er at avgjørelsene kan bli svært viktige for barnets fremtid, og fordi det ofte må gjøres vurderinger som skyver den rent juridiske metoden i bakgrunnen.
AA170309 Amerikanske myndigheter mener at han ikke har noen innflytelser over hvilke taktiske vurderinger de gjenværende IS-krigere gjør under slaget.
AA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
AA170309 - Jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger , så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170308 Eksempler på rapport : Kripos sine årlige vurderinger av voldtektssituasjonen i Norge.
VG170308 Den tiltalte forklarte dette med at han var ganske paff og overrasket over å ha blitt stoppet, og at han begynte å tvile på sine egne vurderinger under kjøringen.
VG170308 - Ja, jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger , så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han.
VG170308 « Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet » Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig » heter det i dommen.
SA170308 Leder av utvalg for helse og sosialtjenester, Annelin Tangen har uttalt : « Det ligger fagmessige vurderinger bak plasseringen.
DA170308 Det må blant annet gjøres vurderinger av om OVA i det enkelte tilfelle er egnet som beskyttelsestiltak, det skal foretas egnethetsvurdering av voldsutøveren, lages en gjennomføringsplan med blant annet forslag til forbudssoner og så videre.
AA170308 Når Riksantikvaren nå jobber med å revidere retningslinjene for finnerlønn håper vi derfor at den etablerte praksisen endres og finnerlønn og vurderinger løftes opp til et nasjonalt nivå, sier samlingsansvalig ved museet, Birgit Maixner.
AA170308 Ragnar Evensen sier kommunen nå vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner ved deres byggeplasser.
VG170307 Men man kan også se rettspraksis fra CAS som viser at også foretas grundige vurderinger .
VG170307 Hun er brakt inn i en verden som må være helt ukjent for henne og som i tillegg er helt annerledes enn det norske rettssystem, og hvor hun settes opp mot etterpåklokskapens vurderinger av hva hun burde ha gjort, sier advokat Morten Steenstrup til VG.
VG170307 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170307 Nå varsler Datatilsynet om at de vil pålegge nettstedet å la leger reservere seg mot slike vurderinger .
DN170307 Legelisten.no lar pasienter legge ut vurderinger av sine leger på nett, og har rundt 70.000 brukere i måneden.
DN170307 Han sier dette slett ikke er enkle vurderinger , og at hver nettside er forskjellig og vil blir vurdert ut ifra egne forhold.
DN170307 Det finnes mange andre nettsider som åpner for vurderinger av alt fra håndverkere til lærere.
DB170307 De internasjonale skilederne vil ha en felles juridisk vurdering i en tid som mer enn noen gang trenger nettopp slike felles vurderinger av idrettens svært skiftende rettferdighet.
DB170307 Mediene må gjøre sine egne selvstendige vurderinger , basert på forutsetninger som faktisk gjelder, også i de situasjoner der man har med en terrorist å gjøre.
DB170307 I tillegg er slike løpende hendelser breddfulle av etiske vurderinger , ikke minst når det gjelder fortløpende ubekreftet informasjon og bildebruk.
DB170307 I tillegg ble det gjort mange vurderinger rundt bruk av bilder fra åstedene.
DB170307 Det meste av den umiddelbare rapporteringen skjer uten slike vurderinger , gjennom sosiale medier.
DB170307 Mediene må gjøres sine egne selvstendige vurderinger , basert på forutsetninger som faktisk gjelder, også i de situasjoner der man har med en terrorist å gjøre.
DB170307 I tillegg er slike løpende hendelser breddfull av etiske vurderinger , ikke minst når det gjelder fortløpende ubekreftet informasjon og bildebruk.
DB170307 I tillegg ble det gjort mange vurderinger rundt bruk av bilder fra åstedene.
DB170307 Det meste av den umiddelbare rapporteringen skjer uten slike vurderinger , gjennom sosiale medier.
DB170307 Uansett valg av modell er alle modellanalyser avhengige av vurderinger av kyndige fagfolk.
AP170307 De skal også kunne ta noen vurderinger ut ifra om de har engelsktalende personale der osv.
VG170306 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170306 Våre vurderinger er å betrakte som veiledende, og de anbefales ikke alene lagt til grunn ved ID-fastsettelsen, i vedtak og beslutninger i saksbehandlingen, eller ved eventuell domstolsbehandling.
VG170305 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170304 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170304 Referansene til ymse tiders populærkultur er synlig, i blant befinner vi oss i western-land, i blant i stumfilmens verden, og andre ganger i svært karikerte tegneserie-land, før vi ender i en symboltung, men samlet og vakker slutt.
VG170304 Referansene til ymse tiders populærkultur er synlig, i blant befinner vi oss i western-land, i blant i stumfilmens verden, og andre ganger i svært karikerte tegneserie-land, før vi ender i en symboltung, men samlet og vakker slutt.
VG170304 Det er ikke klart om de flere hundre navnene simpelthen er de lagrede kontaktene på telefonene som ble innhentet, eller om det er en liste basert på mer kvalifiserte vurderinger av materialet.
VG170304 Han understreker at de som får slik oppmerksomhet i media vil føle ubehag, og at det er et viktig poeng som pressen må ha med i sine vurderinger .
VG170303 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
DN170303 Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.
DA170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
AA170303 AMK Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med de involverte slik at man i fellesskap kan gjennomgå hendelsen og se om det er vurderinger som vi burde ha gjort annerledes, avslutter avdelingsleder Bodil Margretehe Holm.
AA170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
AA170303 Helgesen understreket at regjeringens juridiske vurderinger fra tidligere ligger fast.
VG170302 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170302 Det krever knallharde prioriteringer og iskalde vurderinger av hvordan ressursene kan brukes for å løse samfunnsoppdraget.
DB170302 Petter Northug har slaktet Calle Halfvarssons taktiske vurderinger på stafetter.
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger .
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger.
AA170302 Kvinnene skal fortsatt få gode medisinske vurderinger , men beslutningen om det skal foretas abort, bør ligge hos kvinnen, enten det er i uke 12 eller uke 22, sier Andersen.
VG170301 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
FV170301 Når alt er ferdig, skal vi bare sette oss tilbake og nyte, sier han.
FV170301 - Vi fant ut at vi bare kom til å trenge 4000 kWh i året til varme.
FV170301 - Vi fant ut at vi bare kom til å trenge 4000 kWh i året til varme.
DB170301 Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 » Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 » Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 julikommisjonen og andre vurderinger fastslår at vi har et politi som ikke lykkes godt nok med å møte det moderne kriminalitetsbildet.
DB170301 » Men dette anses ikke for å være alvorlig og generelt stoler lagmannsretten på at gode vurderinger ble tatt og ser heller Sivilombudsmannens rolle som et eksempel på at Breiviks rettssikkerhet er ivaretatt.
DB170301 » Men de trekker ikke den konklusjonen tingretten gjorde, nemlig at slikt var tegn på at det ikke ble foretatt tilstrekkelig gode, løpende vurderinger av hvilke sikkerhetstiltak som var strengt talt nødvendige.
DB170301 Riktig nok gir de Breivik rett i at « Kriminalomsorgen på et tidligere tidspunkt burde ha foretatt mer inngående vurderinger av mulighetene til å gjennomføre felleskap med en eller flere innsatte som ikke har opphold i avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå.
DB170301 Mens tingretten gikk langt i å overprøve kriminalomsorgens vurderinger , la lagmannsretten vekt på at « EMD har vist tilbakeholdenhet med å overprøve risikovurderingen som nasjonale myndigheter har lagt til grunn ».
DB170301 Likevel er det slike vurderinger som i stor grad fungerer som en blankofullmakt for kriminalomsorgen til å begrunne ethvert sikkerhetstiltak.
DB170301 Lagmannsretten er imidlertid enig med staten i at de manglende begrunnelsene må ses i lys av at det er foretatt løpende vurderinger i ulike komiteer og grupper som løpende har vurdert Breiviks soningsforhold.
DB170301 For den som bryr seg om Breiviks ve og vel, kan i det minste lagmannsrettens vurderinger fungere som enda et eksternt press for å gjøre soningsforholdene mer humane.
DB170301 Det er vanskelig for domstolen å overprøve faglige vurderinger , selv om de nok har gode grunner til å tvile på konklusjonene som trekkes.
DB170301 Der tingretten borer i og overprøver avgjørelsene til forvaltningen, stoler lagmannsretten på at gode vurderinger er foretatt.
DB170301 Hadde Akerhaug tatt seg bryet med å lese Brochmann-rapporten ville han sett at de gjør et godt stykke arbeid med å kartlegge den relevante forskningslitteraturen og at de foretar balanserte vurderinger av hvordan vi kan møte de utfordringene vi står overfor.
DA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
BT170301 Waldow mente at førstestatsadvokaten med sine uttalelser insinuerte at det var politiske, og ikke faglige vurderinger som lå til grunn for politiets beslutning om å gjenåpne saken.
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
AA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
AA170301 Utvalgets beskrivelser, vurderinger og forslag er helt sammenfallende med brukerorganisasjonenes arbeid for bedre tjenester i Trondheim.
VG170228 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170228 Utlendingsmyndighetene gjør konkrete og grundige vurderinger i hver enkelt sak, og Norge sender ikke ut mennesker som får vurdert at de har behov for beskyttelse, sier Listhaug.
VG170228 Listhaug mener den strenge linjen hun fører har bred støtte, og sier at norske utlendingsmyndigheter gjør individuelle vurderinger : ¶
VG170228 - Jeg vil ikke kommentere denne trusselvurderingen, men ved Ringerike fengsel er de gode til å ta riktige vurderinger .
DN170228 Men når det er sagt, så har vi tenkt å se på kommunikasjonen rundt drøftingene av hovedstyrets vurderinger fremover.
DN170228 Det viktigste er at drøftingene av ulike risikofaktorer og ulike vurderinger kommer frem.
DN170228 - Vi tenkt å se på kommunikasjonen rundt drøftingene av hovedstyrets vurderinger , sier visesentralbanksjef Egil Matsen.
DN170228 - Spørsmål og avveininger knyttet finansiell stabilitet og usikkerhet om rentens effekt har vært adressert i hovedstyrets vurderinger i en rekke rapporter bakover.
DN170228 " Finanstilsynet har i løpet av prosessen gitt uttrykk for sine vurderinger knyttet til de nevnte forholdene.
DN170228 Og den kommer til uttrykk primært i hovedstyrets vurderinger , men selvfølgelig også i andre sammenhenger, spesielt på sentralbanksjefens pressekonferanse dagen etter rentebeslutningen.
DN170228 Han gir Bruce rett i at det er nødvendig å også følge den verbale kommunikasjonen for å kunne danne seg et bilde av sentralbankens samlede vurderinger .
DN170228 Det viktigste er at drøftingene av ulike risikofaktorer og ulike vurderinger kommer frem.
DB170228 Men det hviler også et ansvar på å få fram nødvendige nyanser i noe så komplekst som vurderinger av barn og unges omsorgssituasjon.
DB170228 I alle systemer som behandler mennesker og hvor det skal gjøres vurderinger , vil det være eksempler på saksbehandlingsfeil eller at det ikke er tilstrekkelig kompetanse til å sikre en ideell løsning på en sak.
DB170228 Barnevernet gjør sine vurderinger basert på bidrag fra flere ulike tjenester og profesjoner og etter en helhetsvurdering av barnets situasjon og ressurser i familien.
AP170228 På bakgrunn av denne påstanden er det naturlig for oss å være åpne om hvilke vurderinger redaksjonen i Aftenposten gjorde i 2016.
AP170228 Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.
AA170228 - På grunn av den negative utviklingen i meglernes vurderinger av flåten, de vedvarende markedsutsiktene, samt usikkerhet knyttet til fartøyenes framtidige lønnsomhet, er det i fjerde kvartal foretatt nedskrivninger av 1.816,1 millioner kroner, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
VG170227 Etikkrådet foretar slike vurderinger , og gir råd til Norges Bank for deres beslutning. » skriver statssekretær Tore Vamraak ( H ) i en epost.
VG170227 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170227 Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet.
BT170227 Det er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre når det gjelder vurderinger på barnetrinnet.
AP170227 Men UDI fastholder at slike vurderinger blir gjort.
AA170227 Tjenestemenn som har hatt kjennskap til Mattis' vurderinger , sier planen legger økt vekt på ikke-militære tiltak, som innebærer å strupe IS' tilgang på penger, begrense rekruttering til IS og å motarbeide propaganda, som fremheves som en av årsakene til økt IS-inspirert vold i USA og Europa. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Vi ønsker å få vite deres vurderinger rundt museene, sier Paasche.
VG170226 Så jeg synes det var gode taktiske vurderinger som ble gjort.
VG170226 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170226 Se bilder og vurderinger av et knippe av de mest minneverdige Oscar-antrekkene nedover i saken !
AP170226 Morten Hiemeyer, forvalter av Bygdøy Alle 39 AS, er ikke enig i Byantikvarens vurderinger av kinolokalene.
VG170225 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170225 Til NTB er Schou åpen om at Høyres forslag ikke vil tilfredsstille alle : ¶ - Vurderinger basert på forholdsmessighet vil ikke være en perfekt løsning.
VG170225 Men jeg tror likevel vurderinger basert på forholdsmessighet er det beste vi har.
VG170225 Det vil i fremtiden resultere i at mange vil bli opprørt over ulike vurderinger av tilsynelatende relativt like saker.
DB170225 Rettssaken i seg selv gir som alltid et urovekkende innblikk i hvor komplisert behandlingen er, og hvordan vedtak i så stor grad er basert på anonyme kilder, ubekreftet informasjon og subjektive vurderinger .
AP170225 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AA170225 Til NTB er Schou åpen om at Høyres forslag ikke vil tilfredsstille alle : ¶ - Vurderinger basert på forholdsmessighet vil ikke være en perfekt løsning.
AA170225 Men jeg tror likevel vurderinger basert på forholdsmessighet er det beste vi har.
AA170225 Det vil i fremtiden resultere i at mange vil bli opprørt over ulike vurderinger av tilsynelatende relativt like saker.
VG170224 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170224 | Elisabeth Gording Stang : Vi kan ikke organisere oss vekk fra krevende vurderinger i barnevernet ¶
SA170224 Løpende vurderinger
SA170224 Hvis Bufetat skulle foreta både undersøkelser og vurderinger av omsorgsovertakelser, ville et nytt ledd i saksbehandlingen forsinke hele prosessen.
SA170224 Et forskningsprosjekt om vurderinger i barnevernet igangsettes nå ved Universitetet i Bergen.
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
SA170224 Det er ikke mulig å fjerne slike vurderinger fra det daglige arbeidet med hjelpetiltak.
SA170224 februar opp viktige spørsmål knyttet til vurderinger av omsorgsovertakelse etter barnevernloven.
DB170224 Vi får se hva slags vurderinger vi legger til grunn for det.
DB170224 Her er våre vurderinger av Party Pack 3-spillene : ¶
VG170223 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170223 Jeg må gjøre vurderinger basert på dagsformen.
BT170223 juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
BT170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 Ifølge Renå bygger kommisjonens fremstilling, analyse og vurderinger tidvis på informasjon « som vi vet i etterkant, men som de involverte ikke kunne vite på det daværende tidspunkt ».
AP170223 juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
VG170222 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
SA170222 Godt barnevern handler om gode vurderinger i alle ledd og høy kvalitet på alle tiltak.
SA170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
FV170222 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
DB170222 Her gjaldt det bare å få fakta om ulik nordisk praksis inn i rapporten, og så får hver enkelt nasjon gjøre sine etiske vurderinger av medisinering av egne løpere ut fra det.
DB170222 Det hadde vært ønskelig slik at vi kunne hatt et bredere informasjonsgrunnlag for våre vurderinger og anbefalinger.
DA170222 Den frykten er fullt ut reell, mener tillitsvalgte, og det blir bekreftet i Helsedirektoratets egne vurderinger for 2017 : ¶
BT170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
BT170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
AP170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
AP170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
AA170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
VG170221 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170221 - Vi tar nå løpende vurderinger på om vi skal evakuere enda flere områder.
VG170221 VG har tidligere fortalt at det er ulike syn og vurderinger i LO, som blant annet kom frem da LOs ledelse var på tur til Lisboa.
SA170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
FV170221 - Alle har et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger .
DB170221 Der sier han blant annet at det alltid vil være noen som blir misfornøyde, uansett hvilke vurderinger han gjør.
BT170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
AP170221 Vil be om vurderinger rundt kontraktsinngåelsen ¶
AP170221 Men vi vil også spørre om denne kontrakten og hvilke vurderinger kommunen gjorde da den ble inngått.
AP170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
VG170220 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170220 Styret mener tilbudet ikke reflekterer verdiene i selskapet og baserer seg på vurderinger fra SEB Corporate Finance og DNB Markets.
DB170220 Leder for påtaleenheten i Telemark, Guro Siljan, sier til Varden at det er individuelle vurderinger på hvilke grenser politiet har for ukvekmsord.
VG170219 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | - Stina har fordel av å være tyngre.
VG170218 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
FV170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AP170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AA170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AA170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz. ( ©NTB ) ¶
AA170218 - Prisen er et resultat av at tre forskjellige meglerfirma kom med sine vurderinger .
VG170217 Utvalget skriver : « Andre har oppgitt at observasjoner, gjennomførte tester og testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger i felt, har blitt husket mentalt eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for senere innføring i journal.
VG170217 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170217 Moritz om hvordan han opplevde Kristoffersens norskspråklige « kyss-meg-bak»-utbrudd i målområdet og parerte kjapt med at « alle utøvere gjør sine egne vurderinger ».
DN170217 Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt.
DB170217 De som jobbet med det, hadde ikke innsyn i hverandres vurderinger .
AP170217 Han innrømmer at det er virkninger av globaliseringen han ikke hadde tenkt gjennom, og at det har oppstått utfordringer han ikke har tatt med i sine vurderinger , men han er overbevist om at grunnideen om at det er bedre for menneskeheten å komme sammen enn å gå fra hverandre.
VG170216 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
DN170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning.
DN170216 « Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DB170216 - Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, forklarer prosessfullmektig Niels R.
DB170216 Gode faglige vurderinger fra flere utvalg og fra Norges Bank ligger bak beslutningen, som er godt forankret og bærekraftig.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
BT170216 Norges Bank har også gitt sine råd og vurderinger , sier Jensen.
BT170216 Norges Bank har også gitt sine råd og vurderinger , sier Jensen.
AP170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning, sier hun.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
VG170215 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170215 Harald Platou ved Utenlandskontoret ved OUS opplyser til VG at beslutningen om å kansellere behandlingsreisene til Tyrkia ble fattet i forrige uke, etter en tid med vurderinger .
AP170215https://www.aftenposten.no/norge/Fredskorpset-Dette-er-a-bruke-u-hjelpsmidler-til-a-utvikle-Norge-615302b.html Utenriksdepartementet skal innen 1.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170215 Utenriksdepartementet skal innen 1.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AA170215 Samtidig har vi gjort egne vurderinger , opplyser politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til NTB.
AA170215 Dette er basert på tilsvarende vurderinger som er gjort av Helsetilsynet.
AA170215 Samtidig har vi gjort egne vurderinger , opplyser politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til NTB.
AA170215 Dette er basert på tilsvarende vurderinger som er gjort av Helsetilsynet.
VG170214 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170214 ) tenker at han er et problem, sier en person som er kjent med presidentens vurderinger , ifølge avisen.
SA170214 Jeg har alltid følt at jeg har tatt gode vurderinger og vært bevisst på at alt skal være greit for barna mine å se tilbake på.
DN170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DB170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DB170214 Mine vurderinger av et foredrag han har holdt og et hefte han har skrevet er gjengitt på NyeMeninger og i Dagbladet.
DA170214 Dessverre har det etter at en del trær er blitt felt, fremkommet uheldige vurderinger om at alle trærne må skiftes ut for å bevare de.
DA170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DA170214 Vi har nå en prosess på gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi også ønsker eksterne vurderinger .
AP170214 Jeg har alltid følt at jeg har tatt gode vurderinger og vært bevisst på at alt skal være greit for barna mine å se tilbake på.
AA170214 Vi har nå en prosess på gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi også ønsker eksterne vurderinger .
AA170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
VG170213 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170213 Nå er 48-åringen allerede klar for ny jobb, der han skal dele sine analyser, vurderinger og kommentarer i Eurosports Eliteserie-sendinger.
VG170212 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170212 - Det jeg derimot mener er at det forrige byrådet har et ansvar for å komme på banen og forklare hvilke vurderinger de gjorde når de valgte å gi hele kontrakten til en liten uerfaren leverandør til skampris, med mindre vekting på miljø og oppdragsforståelse.
VG170211 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170211 Vi er altså i Sherwoodskogen, omtrent anno vår tid, siden Lady Marion ( grepa godt ivaretatt av Mari Hauge Einbu ) har vært borte i mange år fordi hun har tatt musikkutdanning på LIPA i Liverpool.
DB170211 - Jeg tror man står på seg på, og vil anbefale, at man bruker regelverket som er der, men dette er vurderinger som må gjøres fra distrikt til distrikt.
DA170211 - Da vil skjønnsmessige vurderinger hos den enkelte saksbehandler bli noe mindre, sier Djuve, som samtidig peker på at fleksibilitet er viktig.
DA170211 Målet er å presentere tjenesten sine overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i året som kommer.
DA170211 Etterretningstjenestens vurderinger av de digitale truslene har fått mye omtale.
DA170211 - Overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i årene som kommer, må da åpenbart omfatte Russlands 7.000 atomvåpen, mener han.
AA170211 Hvis begrepet « falske nyheter » skal brukes om alle nyheter, påstander og vurderinger man ikke liker eller er enig i, kan vi like gjerne kaste det på skraphaugen.
VG170210 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170210 Men som screeningverktøy og for å dobbeltsjekke legens vurderinger , kan dette være av uvurderlig betydning.
VG170209 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
FV170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
DN170209 Han tror likevel ikke at dette vil ha særlig innvirkning på Norges Banks vurderinger , blant annet fordi den lave lønnsveksten i stor grad henger sammen med strukturendringer, det har vært en nedgang i antallet personer i høyt lønnede stillinger.
DN170209 Skandinavia er et av de mest avanserte digitale mediemarkedene, og det er med det utsiktspunktet jeg har gjort mine vurderinger og trukket konklusjonen om hva jeg mener må til for å lykkes, sier Østgård.
BT170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
BT170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AP170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AA170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
VG170208 Denne delen av varselet vil derfor ikke bli behandlet videre av POD før disse har kommet med sine vurderinger .
SA170208 mars og vi gjør vurderinger med tanke på spillerkjøp fortløpende.
DN170208 Finansanalytiker Bengt Kirkøen i Swedbank støtter Austreids vurderinger .
DB170208 Vi har hele veien gjort løpende vurderinger av om kontrakten er fulgt opp og vurdert alle muligheter, og det gjør vi også nå.
BT170208 Bergens Tidende mener at det er på tide å gjøre den norske staten religionsnøytral, og at kirken tas ut av Grunnloven - uten at avisen gjør rede for hvordan vi i fremtiden skal argumentere for lovene som er bygget på etiske vurderinger .
AP170208 mars og vi gjør vurderinger med tanke på spillerkjøp fortløpende.
VG170207 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170207 På spørsmål om hvilke vurderinger NRK har gjort rundt Valen og straffesaken opp mot MGP-deltagelsen, svarer Jan Fredrik Karlsen : ¶
AA170207 · For at kognitive datasystemer skal kunne bidra til å forbedre verden, er tillit til systemenes anbefalinger og vurderinger avgjørende.
AA170207 Gode kjøreregler og etiske vurderinger er en viktig del av dette.
DN170206 De britiske forskerne hevder at både solkraft og elbiler nå blir både bedre og billigere så raskt at prognosene ikke holder følge, og at mange analyser som lages av oljeselskaper og myndighetsorganer tar utgangspunkt i utdaterte vurderinger om kostnadene for ny teknologi.
AP170206 Forskernes hypotese for hvorfor man likevel stoler mer på egne vurderinger , er at tekstene er lettleste, man trenger ikke å anstrenge seg, men får inntrykk av at det er enkelt å sette seg inn i og navigere i et komplekst saksfelt.
AP170206 De får også forsterket tiltro til egne vurderinger innenfor fagfeltet, uten å høre på forskere og andre eksperter.
AP170206 Forskernes hypotese for hvorfor man likevel stoler mer på egne vurderinger , er at tekstene er lettleste, man trenger ikke å anstrenge seg, men får inntrykk av at det er enkelt å sette seg inn i og navigere i et komplekst saksfelt.
AP170206 De får også forsterket tiltro til egne vurderinger innenfor fagfeltet, uten å høre på forskere og andre eksperter.
VG170205 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170204 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170204 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170204 - Til nå har en ganske stor andel av norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter, så dette er også et element som vil inngå i oppdretternes vurderinger , sier han.
VG170203 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
BT170203 Treneren gir sine vurderinger av dem i denne saken.
AP170203 Treneren gir sine vurderinger av dem i denne saken.
AA170203 Nettstedet med brukernes vurderinger av hoteller, restauranter og reisemål er et hyppig brukt verktøy for turister verden over.
DB170202 Så lenge politidistriktene har levert på våre prioriterte områder, har POD valgt å ikke utfordre politimesternes vurderinger .
BT170202 I Ris menighet på Oslos vestkant fant jeg flere Julie, så da droppet vi det.
BT170202 - Kona og jeg likte navnet Julie, men vi ville unngå at hun fikk et navn som var i ferd med å bli populært.
BT170202 - Vi kan regne med å se William helt på topp eller i toppsjiktet i flere år fremover, sier han.
BT170202 - Vi har nevnt assosiasjonen til kongelige.
DB170201 Det er domsutvalget i Norges Idrettsforbund som skal gjøre sine vurderinger og avsi dom.
DB170201 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170201 - Vi har nevnt Russland i våre vurderinger de siste årene.
AP170201 Han hadde en presentasjon og gjennomgang av sine vurderinger .
SA170131 Det er meget viktig å lage et godt beslutningsgrunnlag og at styre foreta grundige vurderinger før beslutning av videreføring til neste fase fattes.
DB170131 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170131 I det formelle avslaget på innsynskravet til Dagbladet om saken heter det at innsyn i Kommuneadvokatens juridiske vurderinger « vil kunne skade kommunens interesser ».
DB170131 Redd Barna, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom utga i fjor rapporten « Rettane til LHBTI-barn i Noreg vurderinger og tilrådninga i lys av FN sin barnekonvensjon ».
AP170131 - Jeg håper Haram i så tilfelle tenker seg nøye om, og gjør nye vurderinger .
AP170130https://www.aftenposten.no/norge/Forsvaret-skal-spare-33-milliarder-Under-halvparten-av-sparetiltakene-virker_-ifolge-ny-rapport-613969b.html Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
AP170130 - Organisasjoner og faginstanser må få muligheten til å gi innspill og faglige vurderinger dersom man endrer jakttida.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
DB170129 Jeg ser likevel ikke bort fra at slike vurderinger spøker i bakhodet på de av europeiske politikere som både vegrer seg mot å kritisere Trump og å fremstå som innvandringsliberale blant folk som ikke ser forskjellen.
AP170129 Kjær kommer med sine vurderinger i en artikkel i en ny bok.
DB170128 TRUSLER : Advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag skriver i en tekstmelding at « TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd ».
DB170128 - Inntil videre har jeg ingen annen kommentar enn at TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd til våre medlemmer, skriver han.
DN170127 Vi gjør løpende vurderinger , fortsatt kan det være mye vinter igjen, tilføyer Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad.
DN170127 Rasmussen og flere andre sportskjeder gjør nå løpende vurderinger av om vintervarer skal selges ut på salg.
DN170127 Kjedene gjør nå løpende vurderinger om når de skal kaste seg rundt og starte storsalg for å unngå store varelagre.
DB170127 Fra 2014 presset imidlertid Norges studentorganisasjon gjennom en nasjonal regel om såkalt blind klagesensur, som betyr at klagekommisjonen er uvitende om hvilken karakter besvarelsen har oppnådd i første runde, og dermed også om kommisjonens vurderinger og studentens begrunnelse for å klage.
DB170127 - En anmeldelse er en anmelders oppfattelse av boken, og er gjort ut fra hans vurderinger av de litterære kvalitetene til boka, sa hun.
DB170126 Vanskelige vurderinger
DB170126 Dette er grunnen til at når du erstatter legers skjønnsmessige vurderinger med roboten Watson fra IBM, så får vi ofte bedre resultater.
DB170126 Det begynner nemlig å bli klart at fagfolk, selv med lang erfaring, ofte sliter med å ta gode vurderinger .
DB170125 - Vi har hatt ulike vurderinger av bevisene.
DB170125 Det må presiseres at det var før dagens strenge kriterier ble lagt til grund for Euro NCAPs vurderinger .
AP170125 Det blir viktig for oss å se om de fortsatt forstår våre vurderinger , sier Bollestad.
DN170124 Spørsmålet til panelet var om den økende interessen for Arktis, også fra land som ikke har arktiske landområder, skyldes geopolitiske vurderinger eller økonomiske interesser - eller en romantisk drøm om verdens siste uberørte område.
DB170124 Man skal være oppmerksom på denne teknologien, og leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, til Dagbladet.
SA170123 Jeg føler meg trygg på at høringsinstansene kommer til å gi sine vurderinger ut fra en mer grundig gjennomgang av forslaget enn Aftenbladet.
SA170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
FV170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
FV170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
BT170123 Derfor er det grunn til å tro at fagdommernes vurderinger vil bli lyttet til av de øvrige medlemmene av meddomsretten.
BT170123 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
BT170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
AP170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
DN170120 - Skjønnsmessige vurderinger kan være lite forutsigbart for skattyter.
BT170120 Men vi må hele tiden gjøre løpende vurderinger , men basert på det vi ser i dag forsto vi ikke hvor alvorlig dette var, sier Økland.
BT170120 Men du må hele tiden gjøre vurderinger .
BT170120 Men vi må hele tiden gjøre løpende vurderinger , men basert på det vi ser i dag forsto vi ikke hvor alvorlig dette var, sier Økland.
BT170120 Men du må hele tiden gjøre vurderinger .
AP170120https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/6-dommere-Vi-vil-advare-mot-a-redusere-antall-fagdommere-fra-tre-til-to-613454b.html Det at lekdommere er i flertall i straffesaker er et viktig bidrag til riktige vurderinger av sakens bevis og tiltaltes skyld, det sikrer demokratisk kontroll og styrker den allmenne tillit til domstolene.
AP170120 Det er særdeles uklokt å gjøre forsøk på å gripe inn i utvalgets vurderinger om behov for egne meldinger, sier Grøvan.
AP170120 Han støtter Viks vurderinger .
AP170120 Det at lekdommere er i flertall i straffesaker er et viktig bidrag til riktige vurderinger av sakens bevis og tiltaltes skyld, det sikrer demokratisk kontroll og styrker den allmenne tillit til domstolene.
SA170119 - Det skjer fordi lekdommerne får muligheten til å påvirke fagdommernes tankegang og vurderinger , i motsetning til hva som er tilfellet i juryordningen, sier han. ( ©NTB ) ¶ | 11 gebyrer i Sandnes torsdag ¶ 11 personer må punge ut etter kontroller i Sandnes torsdag.
DB170119 Kirkeeide sier at man alltid vil foreta fortløpende vurderinger dersom en domfelt ikke blir benådet.
AP170119 - Men arbeidet tok tid, da det var krevende og komplekse vurderinger knyttet til juridiske, operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold.
AP170118 Anmelderne våre gjør vurderinger som ligner det vi gir til show med profesjonelle aktører, skriver Anders Ruud.
AP170118 Hele dagen er satt av til prosedyrene til Breiviks advokat Øystein Storrvik, der han skal gi skal retten sin oppsummering og vurderinger av bevisene som ble presentert i forrige uke.
AP170118 Anmelderne våre gjør vurderinger som ligner det vi gir til show med profesjonelle aktører, skriver Anders Ruud.
DB170117 Det har vært daglige vurderinger og avgjørelser om det er mulig for meg å delta i World-Cup eller ikke og etter konkurransene i Val Gardena har jeg hatt en dårlig følelse.
DB170117 Daglige vurderinger
DB170117 Men utlendingsforvaltningens vurderinger er ikke ufeilbarlige, skriver kronikkforfatteren.
DB170117 Hadde det enda vært slik at utlendingsforvaltningens vurderinger var ufeilbarlige.
DB170117 For det tredje : Ingen bør miste statsborgerskapet på grunn av indisier eller løselige, såkalt « kumulative » vurderinger uten håndfaste bevis.
AP170117 - Vi har bedt om og fått juridiske vurderinger rundt hvorvidt vi kan heve kontrakten på dette tidspunktet, og en mulig fremtidig heving av deler av kontrakten.
AP170117 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
AP170117 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
DB170116 - Utgangspunktet er at det skal mye til for å heve en kontrakt, og flere sammensatte vurderinger må til før man kan fastslå at det er grunnlag for heving, sier Anderssen.
DB170116 - En anmeldelse er en anmelders oppfattelse av boken, og er gjort ut fra hans vurderinger av de litterære kvalitetene til boka, sier hun.
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
AP170116 Vi har ikke bedt om eller fått foreløpig noen juridiske vurderinger fra byrådet.
AP170116 Rødt har ikke innhentet vurderinger fra juridisk ekspertise i denne saken.
AP170116 Kommunen har tidligere sagt at det er gjort juridiske vurderinger , og at det på daværende tidspunkt, tidligere i januar, ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
AP170116 - De vurderingene må du spørre byrådet om, om de har hatt grundige juridiske vurderinger etter at rapporten kom.
DB170115 PROTESTERER : En av dagens nestorer innen norsk lyrikk, Inger Elisabeth Hansen, mener at vurderingsutvalget for innkjøp av norsk lyrikk er på feil spor i sine vurderinger .
SA170114 De visste at U21-kapteinen kom til å bli skuffet, men de valgte å stole på sine sportslige vurderinger .
DB170114 Politiprofessor Leif GW Persson er forsiktig i sine vurderinger overfor Expressen, men er likevel tydelig på at han tror Ahmed Obaid kan være skutt ved en feiltakelse.
BT170114 De visste at U21-kapteinen kom til å bli