DA171230 Meyer er uansett ikke den eneste direktorats-direktøren som mener å ha opplevd at politisk ledelse forsøker å påvirke arbeidet på en måte som bryter med retningslinjene for kontakt eller som går på akkord med direktoratets faglige vurderinger .
VG171203 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP171203 Dersom far i en slik situasjon går rettens vei for å få samvær, vil det foreligge svært få faglige vurderinger til hjelp for dommeren.
AP171203 Det samme gjelder vurderinger av historikernes verker.
VG171202 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171202 - Administrasjonen kan ikke gå inn i detaljene og de vurderinger som Doms- og sanksjonsutvalget i NFF her har gjort.
AP171202 Vi trenger ikke bare forbrukerveiledning, men substansielle vurderinger som hjelper oss å se utviklingstrekk og tendenser.
AP171202 - Administrasjonen kan ikke gå inn i detaljene og de vurderinger som Doms- og sanksjonsutvalget i NFF her har gjort.
AA171202 - Administrasjonen kan ikke gå inn i detaljene og de vurderinger som Doms- og sanksjonsutvalget i NFF her har gjort.
VG171201 Kulturministeren utelukker derimot ikke tilskudd til fremtidige arrangementer, men at det må gjøres realistiske vurderinger
VG171201 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171201 Det skyldes altså endringer Stortinget gjorde i rovviltforskriften i vår, som åpner for at regjeringen kan gjøre andre juridiske vurderinger enn den gangen.
DB171201 ¶ UTELUKKENDE KUNSTNERE : Komiteenes arbeid skal også i fremtiden baseres på kunstfaglige vurderinger og det skal kun oppnevnes kunstnere.
DB171201 Komiteenes arbeid skal også i fremtiden baseres på kunstfaglige vurderinger og det skal kun oppnevnes kunstnere.
VG171130 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171130 « NAST er i overveiende grad uenig med utvalget i dets vurderinger og konklusjoner knyttet til terrorutviklingen de senere år og dens betydning for bevæpningsspørsmålet.
NL171130 Hele rapporten bærer preg av at det ikke skal være faglige vurderinger bak konklusjonen men en politisk styrt prosess hvor sykehusstrukturen og akutt tjenester er avtalt på forhånd.
DB171130 UNE avviste i dommen at aldersundersøkelsene var feil, og mente beslutningene i saken og i liknende saker ble basert på korrekte, faktiske og rettslige vurderinger .
DB171130 UNE avviste i dommen at aldersundersøkelsene var feil, og mente beslutningene i saken og i liknende saker ble basert på korrekte, faktiske og rettslige vurderinger .
BT171130 De ber om vurderinger , der det gis konkrete oppdrag mot honorar, sier Børresen.
AA171130 - Denne feilen får betydning for vurderinger av den generelle konfliktsituasjonen i Kabul, barnas etniske tilhørighet samt at far ikke returnerer sammen med barna.
VG171129 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL171129 Elvenes sa at dette måtte bestemmes ut fra militærfaglige vurderinger , og de har vi jo sett allerede.
NL171129 Hvordan skal man nå si nei til andre krav som ikke er basert på faglige vurderinger , men en opplevelse av utrygghet ?
DA171129 ) Det ble min vurderinger etter møtene med Meyer at det var grunn til å stille spørsmål ved om hun ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, var samlende for organisasjonen og ga tilstrekkelig trygghet for allmennheten, utdyper Jensen.
DA171129 - Det oppstår problemer i hverdagen når vergene ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger av vergemålskandidatene, sier Müller-Nilssen.
BT171129 ) Det ble min vurderinger etter møtene med Meyer at det var grunn til å stille spørsmål ved om hun ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, var samlende for organisasjonen og ga tilstrekkelig trygghet for allmennheten, utdyper Jensen.
VG171128 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171128 Under de første intervjuene med Washington Post skal kvinnen ha forsøkt å få journalistene til å gi sine egne vurderinger av hva kvinnens påstander kunne ha å si for Moores valgkamp.
SA171128 - Foreløpige vurderinger tyder på at dette var et interkontinentalt ballistisk missil, sier Pentagons talsmann Robert Manning.
SA171128 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) presiserte overfor Aftenbladet i oktober at faglige vurderinger tilsier at en struktur på 38.000 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker, skal være tilstrekkelig for å håndtere de oppgavene Heimevernet har, inkludert objektsikring og samarbeid og samvirke med sivilsamfunnet og politiet særlig. | - Full tillit til helikoptertypen ¶
SA171128 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) presiserte overfor Aftenbladet i oktober at faglige vurderinger tilsier at en struktur på 38.000 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker, skal være tilstrekkelig for å håndtere de oppgavene Heimevernet har, inkludert objektsikring og samarbeid og samvirke med sivilsamfunnet og politiet særlig.
DB171128 Den forrige rekorden ble holdt av « Toy Story 2 » fra 1999, som hadde et resultat på 100 prosent positive anmeldelser basert på 163 vurderinger .
DA171128 - Foreløpige vurderinger tyder på at dette var et interkontinentalt ballistisk missil, sier Pentagons talsmann Robert Manning.
BT171128 - Foreløpige vurderinger tyder på at dette var et interkontinentalt ballistisk missil, sier Pentagons talsmann Robert Manning.
AP171128 Slike vurderinger må gjøres på bakgrunn av et solid kunnskapsgrunnlag.
VG171127 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171127 Nå er tiden der at vi skal gjøre vurderinger .
AP171127 Nettopp dette er bakgrunnen for at SSBs faglige vurderinger skal og må være uavhengig av politisk påvirkning.
VG171126 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171125 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171125 - Prinsippet om armlengdes avstand mellom politikere og kunstneriske vurderinger gjelder selvfølgelig også når det kommer til produksjon av film.
VG171124 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171124 I skrivende stund har jeg foran meg dagens RA med en spørreundersøkelse som sier at hver fjerde grunnskolelærer mener de får pålegg fra lokale skolemyndigheter som strider mot deres profesjonelle vurderinger .
SA171124 Det tar fokuset vekk fra det som er viktig når man kjøper bolig, som er nøye vurderinger .
DN171124 - Vi gjør kontinuerlige vurderinger om rapporteringen av våre eiendeler.
DB171124 Vår policy om familievennlig språk og emner ble endret for en tid siden, noe som har gjort det mulig for tusenvis av å melde om av alvorlige hendelser, inkludert hendelser av voldtekt, seksuelle overgrep og tyveri, som skal publiseres på vår plattform - enten i vurderinger eller i våre reisefora », skriver Tripadvisors pressekontor.
DB171124 Tripadvisor har i dag mer enn 535 millioner anmeldelser og og har også tidligere fått kritikk for uten begrunnelse å ha fjerne kritiske vurderinger .
DB171124 Begrunnelsen fra selskapet, som reklamerer med at de har « vurderinger du kan stole på », var at det var ikke i tråd med retningslinjene til selskapet.
AP171124 Det tar fokuset vekk fra det som er viktig når man kjøper bolig, som er nøye vurderinger .
AA171124 Det tar fokuset vekk fra det som er viktig når man kjøper bolig, som er nøye vurderinger .
VG171123 « Styret i NCF, styret i Bergen 2017 AS og UCI kan ikke påpeke at Harald Tiedemann Hansen har opptrådt på en måte som rokker ved hans habilitet basert på de avgitte juridiske vurderinger og konklusjoner ».
VG171123 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP171123 Jensen og tidligere SSB-direktør Christine Meyer har svært ulike vurderinger av hva som har skjedd.
AP171123 Næringsfinansiert forskning innebærer at tema og problemstillinger defineres, men FHF kan ikke gripe inn i metodevalg, vurderinger og konklusjoner.
VG171122 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171122 - Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort det nå, men de er vant til vind på Vestlandet.
SA171122 OD gjorde grundige selvstendige analyser og vurderinger , som de delte med offentligheten.
SA171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger , både i domsutvalget og i CAS.
NL171122 Med bakgrunn i retningslinjene - som vi forutsetter at legevakten og Tromsø kommune kjenner til - er uttalelsen fra representanten fra Tromsø kommune urovekkende når han skylder på at det kan være vanskelig for helsepersonell å gjøre gode vurderinger basert på de opplysninger man har i øyeblikket.
DB171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
DB171122 Hellevik svarte Fosli slik : « Den kontante avvisningen enkelte alt er kommet med av funnene i Bashra Ishaqs undersøkelse, er nok mer et resultat av egne holdninger enn saklige faglige vurderinger .
DA171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
DA171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
BT171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger , både i domsutvalget og i CAS.
AP171122 - Myndighetene fortsetter å utøve press på mediene og griper til og med inn direkte for å få endret redaksjonelle vurderinger .
AP171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger , både i domsutvalget og i CAS.
AA171122 Skipsførere ombord tar vurderinger fortløpende om hva som er forsvarlig.
AA171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger , både i domsutvalget og i CAS.
VG171121 Klokken 19:20 tirsdag hadde siden 474 vurderinger . 455 av de som hadde vurdert siden, ga én stjerne.
VG171121 Før mandag hadde Skiforbundet syv vurderinger på Facebook, der man kan vurdere en side til mellom én og fem stjerner, og komme med en anmeldelse.
VG171121 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171121 Vi står fritt til å komme med uttalelser ut fra etiske vurderinger av hva som er klokt og ikke klokt.
VG171121 - Vi gjør vurderinger av saker helt uavhengig av hvem som er involvert.
AP171121 Våre soldater må kunne håndtere komplekse utfordringer, herunder gjøre taktiske, verdimessige og analytiske vurderinger i ekstreme situasjoner.
VG171120 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171120 Da trengs det kloke hoder med forskjellig tankesett og bakgrunn, som kan gjøre vurderinger fra flere ståsteder.
SA171120 - Det trengs kloke hoder med forskjellig tankesett og bakgrunn, som kan gjøre vurderinger fra flere ståsteder », skriver Svein Olav Simonsen.
DB171120 Kultuminister Linda Hofstad Helleland har tidligere svart på kritikken knyttet til departementets vurderinger i denne saken.
AP171120 De skal gå i gang med vurderinger av for eksempel kommunensammenslåing med utgangspunkt i egen innsikt og informasjon.
AA171120 Individuelle vurderinger
AA171120 Gule mener det er bekymringsfullt at retten ikke vektlegger individuelle vurderinger , slik det er helt normalt å gjøre i andre type saker.
VG171119 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN171119 Forbrukerrådet viser både til Finanstilsynets vurderinger og en egen gjennomgang foretatt av eksperter ved Norges Handelshøyskole.
DB171119 Det vil medvirke til mindre byråkrati, klarere retningslinjer, og raskere og bedre vurderinger av utenlandske søkere.
DB171119 Det er nok av eksempler på dårlige vurderinger her, sykepleiere er ett.
VG171118 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171118 Han har naturligvis ikke tilstrekkelig kjennskap eller forutsetninger for å uttale seg om interne forhold og vurderinger i TV 2, spesielt i slike saker.
DB171118 Regjeringens behandling av denne og liknende saker, og spesielt Ap's motstand mot å ettergå forvaltningen, og deres blinde tiltro til regjeringens vurderinger , har medført at jeg ikke lenger vil være verge for enslige mindreårige.
VG171117 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN171117 OD gjør mye internt arbeid og faglige vurderinger som danner grunnlag for vår oppfølging mot selskapene og råd og anbefalinger til departementet ved viktige milepæler.
DN171117 Hun opplyser at det er en del av oljedirektoratets oppdrag er å gjøre slike faglige vurderinger knyttet til oppfølging av utvinningstillatelsene på sokkelen.
DB171117 - En rekke etiske vurderinger
DA171117 Det høres paradoksalt ut, men folk har først og fremst praktiske vurderinger , ikke ideologiske.
AP171117 Se Per Kristian teste spillet og hør hans vurderinger i sendingen.
VG171116 For oss spiller PST en veldig viktig rolle når det gjelder vurderinger av trusselnivået.
DA171116 Vi risikerer å få en skole som trekker lærerne vekk fra vurderinger av hva som er best for elevene, og inn i en funksjonærrolle der de bare gjør det de får beskjed om, advarer Steffen Handal.
DA171116 På spørsmålet « har skolen du jobber ved opplevd å få pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere som strider mot lærernes profesjonelle vurderinger ? », er det på landsbasis 23 prosent av grunnskolelærerne som svarer at de har opplevd dette.
DA171116 - Lærerne må få anledning til å sette elevenes behov først og gjøre profesjonelle vurderinger .
AP171116 Rapporten indikerer at de vurderinger som gjøres er for svake og ikke oppfyller barnekonvensjonens krav.
AP171116 En nylig dom mot Sveits viser at overfladiske vurderinger av barnets beste ikke holder.
VG171115 Flere som var invitert til Senatet for å gi sine vurderinger advarte mot å innskrenke presidentens atommakt.
VG171115 Det ble gjort konkrete vurderinger på prioritering da sakene ble mottatt, og det vurderes fortløpende om sakene må prioriteres høyere, ifølge politioverbetjenten.
VG171115 - NAST er i overveiende grad uenig med utvalget i dets vurderinger og konklusjoner knyttet til terrorutviklingen de senere år og dens betydning for bevæpningsspørsmålet.
VG171115 - Burde ikke det faktum gi grunnlag for noen vurderinger fra utvalget ?
SA171115 Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger .
SA171115 Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også ( for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars ).
FV171115 Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger .
FV171115 Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også ( for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars ).
BT171115 - Det er ikke sånn at vi gjør løpende vurderinger av lønnsomhet.
BT171115 Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger .
BT171115 Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også ( for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars ).
BT171115 Og det foretas individuelle vurderinger .
AP171115 Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger .
AP171115 Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også ( for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars ).
AA171115 Se testene for 2016, 2015 og 2014 for tidligere vurderinger .
AA171115 Se gjerne tidligere års tester for vurderinger av enkelte av kalenderne som finnes tilgjengelig i år også ( for eksempel fjorårets vinner, Play-Doh og Lego Star Wars ).
VG171114 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171114 Han har ikke en gang giddet å spørre sine egne fagetater om hvilken info de har og hvilke vurderinger de er i stand til å gjøre.
DB171114 - Dagens praksis foretar i liten grad vurderinger av situasjonen for barnet på internfluktstedet ( feks Kabul ).
DA171114 - Yrkeslivet mitt handler først og fremst om å være bra dag for dag, og samlede vurderinger er sjeldent.
BT171114 - Finansministeren overstyrer den ansvarlige ledelses faglige vurderinger når hun forlanger at direktøren skal følge uformelle styringssignaler om hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
BT171114 - Finansministeren går inn og overstyrer faglige vurderinger når det gjelder hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 - Finansministeren overstyrer den ansvarlige ledelses faglige vurderinger når hun forlanger at direktøren skal følge uformelle styringssignaler om hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 - Finansministeren går inn og overstyrer faglige vurderinger når det gjelder hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 Dette er kompliserte medisinsk-faglige vurderinger som « noen » likevel må foreta - i samråd med, men for øvrig uavhengig av behandlende lege.
AA171114 Bakgrunnen for forslaget er at SV ikke stoler på sikkerhetsinformasjonen fra det offentlige organet Landinfo, og vil ha full utsendingsstans inntil en ekspertgruppe har gjort nye vurderinger av sikkerheten i Afghanistan.
AA171114 Bakgrunnen for forslaget er at SV ikke stoler på sikkerhetsinformasjonen fra det offentlige organet Landinfo, og vil ha full utsendingsstans inntil en ekspertgruppe har gjort nye vurderinger av sikkerheten i Afghanistan.
VG171113 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171113 Han skal blant annet ha avbrutt ekspertene som ledet orienteringene og stilt spørsmål ved deres vurderinger .
VG171113 Man kan diskutere rimelighetshensyn, innvandringspolitiske hensyn og frivillig og tvungen retur, men når man vil at Stortinget skal overprøve Landinfos vurderinger ( slik enkelte politikere har tatt til orde for, men heldigvis ikke Venstre ) og når man som politiker tilkjennegir mistro til utlendingsforvaltningen og Landinfo, og med utgangspunkt i enkeltskjebner engasjerer seg for en prinsipie
VG171113 Gjennom dialogen opplevde jeg sprikende råd og vurderinger fra henne.
SA171113 Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.
SA171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.
DN171113 Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.
DN171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.
DB171113 Saksbehandler sier videre : « Men vi må jo stole på at Huset AS tar de vurderinger som er til guttens beste.
DA171113 Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.
DA171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.
DA171113 - Det tillegger ikke meg som regionpolitiker å ha innsikt i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, men vi må ha faginstanser som kan gjøre uavhengige vurderinger .
BT171113 Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.
BT171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.
AP171113 - Vi bør legge til rette for å gjøre bildeling lettere, ikke vanskeligere, sier han, og mener at folk som velger å dele bil har gjort sine valg etter nøye vurderinger .
AP171113 Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.
AP171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.
VG171112 - Mye bra, men noen vurderinger underveis vil nok trenerne jobbe med.
VG171112 - Hvilke etiske vurderinger har dere gjort i forhold til denne historien - og alle andre som navngis i boken ?
AA171112 Det må være rene forsvarspolitiske vurderinger som skal legges til grunn.
VG171111 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171111 Så har politiet tatt tingrettens vurderinger til etterretning og deretter gjort en ny helhetsvurdering.
AP171111 Marstein spør konkret hva slags vurderinger Aftenposten ville gjort om det var vi som skulle utgitt Arv og Miljø.
AP171111 Forlaget Cappelen Damm har delt svært lite av sine vurderinger rundt denne høyst problematiske utgivelsen, så jeg kjenner ikke tilstrekkelig med detaljer til å kunne gi et fullstendig svar på det spørsmålet.
AP171111 Eller når Aftenpostens nyhetsredaktør skriver om våre vurderinger knyttet til omtale av terror, og det faktum at avisenes dekning av dette kan skape unødvendig frykt i befolkningen.
AP171111 Det vil gi påstanden om at de faktisk foretar slike vurderinger , langt mer troverdighet.
VG171110 Til info : I videoene i saken får de flere minutters vurderinger av Rangers, Edmonton og Vegas Golden Knights.
VG171110 Jeg har full forståelse for at dette er vanskelig vurderinger .
VG171110 Eide, som er FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, forteller om egne besøk til hovedstaden og underbygger samtidig mitt argument når det gjelder sikkerhetssituasjonen i Afghanistan - sikkerhet for afghanere og sikkerhet for utlendinger er to ulike vurderinger .
SA171110 - Hadde dette vært seriøse vurderinger som eiendomsmeglerne gjorde i sitt daglige virke, ville disse tallene vært fullstendig skivebom.
BT171110 - Hadde dette vært seriøse vurderinger som eiendomsmeglerne gjorde i sitt daglige virke, ville disse tallene vært fullstendig skivebom.
AP171110 Norsk asylpraksis tilsier at Stortinget ikke bør fatte vedtak som overprøver fagmyndighetenes vurderinger . 3rd-party-bio ¶
AP171110 - Hadde dette vært seriøse vurderinger som eiendomsmeglerne gjorde i sitt daglige virke, ville disse tallene vært fullstendig skivebom.
AP171110 - Hadde dette vært seriøse vurderinger som eiendomsmeglerne gjorde i sitt daglige virke, ville disse tallene vært fullstendig skivebom.
VG171109 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171109 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171109 « PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner mht. terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet ».
DB171109 PST mener utvalgets vurderinger knyttet til bevæpningsspørsmålet ikke tar innover seg at man i terrorberedskapen også må ta høyde for at terror kan skje i Norge ».
DA171109 Men de jobber innenfor et system der vurderinger og avgjørelser blir diskutert og evaluert opp mot det overordnede målene med filmpolitikken, understreker Guldvog.
VG171108 DYNGES NED : Senterpartiets Marit Arnstad mener skolene må bli mye mer bevisst på hvor mange prøver, tester og vurderinger de pålegger elevene.
VG171108 Arnstad viser også til at funn både i Ungdata-undersøkelsen og stadige rapporter fra lærere, elever og foreldre tyder på at økningen i prøver, uketester, kartleggingsprøver og vurderinger er problematisk.
VG171108 - Utifra deres vurderinger ; hvor ofte må dere rykke ut til Valemon på grunn av problemer ?
VG171108 Landinfos vurderinger er i all hovedsak sammenfallende med andre fagmiljøer på Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang.
SA171108 Det betyr at vi er avhengige av å kunne stole på fagpersonene som er satt til å gjennomføre forskjellige faglige vurderinger , av for eksempel trafikkforhold og hvordan endringer påvirker disse.
NL171108 ¶ I forsvarspolitikken er grensen mellom distriktspolitiske hensyn og forsvarsfaglige vurderinger lette å se, men vanskelige å håndtere.
NL171108 I forsvarspolitikken er grensen mellom distriktspolitiske hensyn og forsvarsfaglige vurderinger lette å se, men vanskelige å håndtere.
DN171108 Nå er det opp til stortingsgruppene å gjøre vurderinger .
DN171108 - Vi mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.
DB171108 « PST mener utvalgets vurderinger knyttet til bevæpningsspørsmålet ikke tar innover seg at man i terrorberedskapen også må ta høyde for at terror kan skje i Norge ».
DB171108 « PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner mht. terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet ».
DB171108 For Bevæpningsutvalget må det svi ekstra hardt at PST nærmest latterliggjør utvalgets vurderinger .
DB171108 Samtidig forsikret hun om at norske myndigheter hele tiden gjør løpende vurderinger av sikkerhetssituasjonen i landet, og at UDI nylig slo fast at det var innafor å sende personer tilbake dit etter at de har fått avslag på asylsøknadene sine.
DB171108 Hun sier Norge hele tiden gjør løpende vurderinger av sikkerhetssituasjonen i landet i tilfelle man bør endre returpraksisen dit - og at UDI nylig har stadfestet at de mener Afghanistan fortsatt er trygt.
DB171108 De har ikke funnet grunnlag for å endre sine vurderinger .
DA171108 - Vi mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.
DA171108 - Problemet er når det oppstår uklarhet rundt NFI-konsulentenes integritet, og om de gjør sine skjønnsmessige vurderinger uten å bli utsatt for politisk press.
DA171108 Greni ser fram til å høre regjeringens vurderinger når det gjelder hvilke områder som anses som trygge og hvilke områder som ikke gjør det.
DA171108 - Vi mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.
AA171108 På onsdag vil Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide ( H ) møte i Stortinget og gi sine vurderinger av sikkerheten i Afghanistan.
AA171108 Det skjer etter at en samlet opposisjon tirsdag krevde å få en redegjørelse både om vurderinger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkere.
AA171108 - PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.
AA171108 - Vi mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.
AA171108 Listhaug viste i redegjørelsen til at UDI og UNE avgjør asylsøknader etter grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.
AA171108 - Grundige vurderinger
AA171108 Listhaug viste i redegjørelsen til at UDI og UNE avgjør asylsøknader etter grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.
AA171108 Administrasjonen kan ikke gå inn i detaljene og de vurderinger som Doms- og sanksjonsutvalget her har gjort.
VG171107 Her forteller Thorir Hergeirsson om sine vurderinger .
VG171107 Landinfos vurderinger er i all hovedsak sammenfallende med andre fagmiljøer på Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang.
SA171107 Etter mitt syn er jeg enig i trenernes vurderinger her.
NL171107 Skjønt egentlig er dette historien om at Norge slutter seg til alt USA/NATO/EU gjør, så og si 100 % på autopilot, uten å foreta egne vurderinger av historiske og andre fakta.
DB171107 De to statsrådene kommer til Stortinget allerede onsdag etter at en samlet opposisjon tirsdag krevde å få en redegjørelse både om vurderinger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkere til landet.
DB171107 UDI har nylig gjennomgått sine vurderinger på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.
DB171107 På spørsmål om hva hun mener om utlendingsmyndighetenes vurderinger , svarer Aasrud : ¶
DB171107 Like vurderinger
DB171107 - Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger , sa direktør Frode Forfang til NTB mandag.
DB171107 - Både utenriksministeren og innvandringsministeren har tilgang til kunnskap som vi ikke sitter med på Stortinget, fortsetter hun, og legger til at det er krevende for Stortinget å gjøre vurderinger av sikkerhetssituasjonen i et land.
AA171107 UDI har nylig gjennomgått sine vurderinger på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.
AA171107 På spørsmål om hva hun mener om utlendingsmyndighetenes vurderinger , svarer Aasrud : ¶
AA171107 - Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger , sa direktør Frode Forfang til NTB mandag.
AA171107 - Både utenriksministeren og innvandringsministeren har tilgang til kunnskap som vi ikke sitter med på Stortinget, fortsetter hun, og legger til at det er krevende for Stortinget å gjøre vurderinger av sikkerhetssituasjonen i et land.
VG171106 Landinfos vurderinger er i all hovedsak sammenfallende med andre fagmiljøer på Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang.
VG171106 - UDI har foretatt en ny, grundig gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan opp mot asylpraksis, og vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger , sier Forfang til VG.
VG171106 - Da er det bra å få utenriksministeren sin vurderinger om hvordan hun oppfatter de rapportene som finnes, svarer Aasrud.
SA171106 Vi er dessuten helt tydelige på at vi har holdt oss langt unna medisinskfaglige vurderinger .
NL171106 PCI-saken må løses som det den er, nemlig en uvanlig vanskelig enkeltsak, som krever en god prosess med involvering av alle berørte, respekt for fagmiljøenes vurderinger , nok tid, og rådgivning fra eksperter med ståsted utenfor regionen.
DN171106 I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.
DN171106 Våre vurderinger er fremoverskuende.
AA171106 Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.
AA171106 Forfang presiserer at Landinfo kun gir beskrivelser og vurderinger av sikkerhetssituasjonen, uten anbefalinger om hvilke konsekvenser UDI bør trekke.
AA171106 - Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger , sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til NTB.
VG171105 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171105 Hun legger til at hun ikke kan kommentere politiets vurderinger om flyttingen av supporterne, da hun ikke var tilstede.
SA171105 - Når det gjelder OL har jeg full tillit til at PST og Olympiatoppen gjør de riktige vurderinger når det gjelder sikkerheten.
DA171105 - Men Helsedirektoratet og Fylkesmannen støtter seg på faglige vurderinger .
AP171105 Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.
AP171105 Like lite som Aftenpostens vurderinger av publisering eller ikke, bør deles der.
AP171105 - Når det gjelder OL har jeg full tillit til at PST og Olympiatoppen gjør de riktige vurderinger når det gjelder sikkerheten.
AA171105 - Når det gjelder OL har jeg full tillit til at PST og Olympiatoppen gjør de riktige vurderinger når det gjelder sikkerheten.
VG171104 - Skjønnsmessige vurderinger kan være vanskelig, og da tror vi det er bedre å ha helt konkrete grenser, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, til kanalen.
VG171104 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171104 Og dette er bare én side av saken, for det å prioritere vurderinger og selvevaluering så høyt, gjør selvfølgelig noe med lærerens arbeidssituasjon også.
AP171104 Den kontante avvisningen enkelte alt er kommet med av funnene i Bashra Ishaqs undersøkelse, er nok mer et resultat av egne holdninger enn saklige faglige vurderinger .
VG171103 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171103 - Det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger .
DB171103 Her er deres vurderinger : ¶
DB171103 Hvilke vurderinger gjorde du deg i forkant av publisering ?
AP171103 SSB har ut fra « faglige vurderinger » valgt å koble kriminaliteten til statsborgerskap.
AP171103 De kan ha forståelse for at nærmere ettertanke, ny informasjon eller grundigere vurderinger kan påvirke meningsdannelsen.
VG171102 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171102 Jeg vil om kort tid motta deres vurderinger og forslag til eventuelle tiltak.
DB171102 Vi mener det er grunnleggende galt at tildelingene skal baseres på den enkelte kunstners vennskapskrets - og ikke på objektive og faglige vurderinger som vurderer kompetanse og ferdigheter.
BT171102 Det har vært gjort grundige vurderinger av hvordan virksomhetsoverdragelsen kan gjennomføres på best mulige måte, og de tillitsvalgte har vært tett på i hele prosessen.
VG171101 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171101 - Karin Andersen fra SV vet meget godt at det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger .
SA171101 I virkeligheten dreier økonomi seg alltid om politiske og normative vurderinger .
NL171101 Selvsagt er det solide forretningsmessige vurderinger som ligger til grunn for beslutninger og strategier også i Karlsen-konsernet.
VG171031 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171031 Hovedbudskapet mitt er at den praksisen som nå føres er unødig firkantet, uten nevneverdige individuelle vurderinger .
DN171031 Jeg mener at lusepåvirkningen i området ligger innenfor et akseptabelt risikonivå og at dette kan underbygges av gode faglige vurderinger , skriver fiskeriminister Sandberg i en pressemelding.
VG171030 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171030 - Har dere gjort noen vurderinger rundt rådsmedlemmenes honorarer ?
NL171030 Dermed bekreftes det at partiets antydning om nye vurderinger av saken i valgkampens siste fase, var valgflesk.
NL171030 slå til og gjøre nye vurderinger om det skulle vise seg at kalkylene ikke holder.
VG171029 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171028 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171028 Jeg har tidligere tatt til orde for at grensene for politiets adgang til å infiltrere kriminelle miljøer og til dels begå kriminelle handlinger, burde reguleres og ikke overlates til politiets vurderinger , sier han til VG.
DB171028 - Det er viktig at de som ferdes i fjellet, gjør gode vurderinger , og vær obs på at forholdene kan endre seg til full vinter i løpet av kort tid.
AP171028 Men at det er etisk problematikk knyttet til en utgivelse, betyr jo ikke at det ikke er foretatt vurderinger .
AP171028 Det må gjøres vanskelige vurderinger av svært kompliserte saksforhold.
AP171028 Hver av statsministrene presenteres gjennom de samme grepene : En gjennomgang av veien til toppolitikken, deres egne vurderinger av et par av de aller viktigste sakene de sto i, og klipp fra samtalen med de andre rundt bordet.
VG171027 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171027 - Jeg mener oljefondet bør ha vurderinger for sine investeringer i selskaper som dette, og stille noen krav hvis det er slik at de er med på å fyre opp prisene i vårt eget land og andre land.
DN171027 Datatilsynet har lagt fram en 33 sider lang rapport der tilsynet konkluderer med at det ble gjort mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko før helseforetaket satte ut IT-systemer til utlandet.
DA171027 Datatilsynet har lagt fram en 33 sider lang rapport der tilsynet konkluderer med at det ble gjort mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko før helseforetaket satte ut IT-systemer til utlandet.
AP171027 Han understreker at han har stor tillit til at Grande og hennes forhandlingsteam vil gjøre gode vurderinger i denne saken.
AP171027 Vi er ikke enige i deres vurderinger av husleie, vedlikehold og størrelse på bygget, sier eiendomsdirektør Frode Meinich i Statsbygg til bygg.no.
VG171026 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
VG171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
SA171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger , kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, uttaler sentralbanksjefen.
SA171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
NL171026 Jo, de skrøt av Ida Maria også, men hva er vitsen med vurderinger som gir alle deltakerne toppkarakter ?
DN171026 Et uavhengig rådgivningsselskap ble hyret inn for å gjøre vurderinger av verdiene i feltet tidligere i år.
DN171026 Storset sier at de også gjør individuelle vurderinger av den enkelte kundes situasjon, og tilbyr rente ut fra den risiko kunden har.
DN171026 Det er summen av faktorene rundt skiferolje, hvor fort går det an å bygge ned lagrene, vurderinger rundt Opec og hvordan skiferolje vil respondere.
DB171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
DA171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
BT171026 Vi tror på de ansattes egne erfaringer og faglige vurderinger .
BT171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger , kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger , kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 Det er svært sjelden vi finne gode analyser og vurderinger av situasjonen i klasserommet, på skolen eller av lærerens kompetanse, sier Lindboe.
AP171026 - Vår gjennomgang av sakkyndige vurderinger viser også at PP-tjenesten i veldig stor grad plasserer årsaken til elevenes vansker inne i barnet selv.
AP171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger .
AA171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger . Det har vi fått, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland. " ¶
VG171025 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171025 Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid.
NL171025 Den jobben må settes ut til en uavhengig instans, som blant annet innhenter vurderinger fra de øvrige helseforetakene.
DA171025 Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid.
AP171025 Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid : ¶
AP171025 Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid : ¶
AA171025 Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid.
VG171024 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA171024 I løpet av det siste tiåret er det feilslåtte vurderinger som har gjort at Viking er der de er nå.
DB171024 En rekke andre EU-land returnerer også asylsøkere til Afghanistan, men har helt andre vurderinger av sikkerhetssituasjonen i de ulike provinsene.
DB171024 Hun peker på at det ligger en rekke etiske vurderinger til grunn når det kommer til avgjørelsen om å ikke identifisere deltakernes barn.
DB171024 - Man må gjøre en del vurderinger eksempelvis i forhold til alder på barnet og hvilken situasjon barnet kan settes i ved eventuell eksponering.
BT171024 Praktiske vurderinger
AP171024 Han får støtte av blant andre tidligere ambassadør Torbjørn Frøysnes i sine vurderinger av egen innsats.
AP171024 Hvis moral bare er uttrykk for subjektive vurderinger eller følelser, vil moralske påstander lett forstås som et uttrykk for moralisme.
AP171024 I løpet av det siste tiåret er det feilslåtte vurderinger som har gjort at Viking er der de er nå.
VG171023 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171023 « Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå inn på detaljene rundt den politioperasjonen som har skjedd i regi av australsk politi, forbindelser til Norge og eventuelle vurderinger av bevismessig verdi. » - Passivt ¶
VG171023 NOAS og Redd Barna sier den eksakt samme standardteksten er brukt i hele 20 avslag, uten at det er med noen individuelle vurderinger for den som søker. 20 enslige mindreårige har ifølge organisasjonene fått denne teksten, hvor det « konstateres at hensynet til barnas beste skal vurderes, uten at det faktisk gjøre en vurdering ».
NL171023 Det er videre gjort grove vurderinger av mulig transportvolum og annen nytte.
DN171023 - En ting er kritikerne, men så ser man også på meningsmålingen Cinemascore, der et analysebyrå henter inn vurderinger fra publikum på en skala fra A-F.
DA171023 » Har departementet sluttet å gjøre kulturpolitiske vurderinger og overlatt utviklingen til to-prosenttyranniet ?
VG171022 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Alle » tippet Sandefjord på nedrykk : - Vi har gjort alle spådommer til skamme ¶
BT171022 Jeg forordner smertestillende basert på pleiepersonalets vurderinger .
AP171022 - Barna kan være ganske nådeløse i sine vurderinger, de har gode begrunnelser og vurderinger på hva de mener er god litteratur og ikke.
AP171022 - Barna kan være ganske nådeløse i sine vurderinger , de har gode begrunnelser og vurderinger på hva de mener er god litteratur og ikke.
VG171021 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171020 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171019 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171019 - Bakken er fortsatt nokså våt, og det har betydning for våre vurderinger av flomfare og ikke minst jordskredfaren, sier Stranden.
DB171019 Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler », uttalte Anne Farseth.
VG171018 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171018 Vi har heller ikke hevdet å vite noe om hva som har vært E-tjenestens vurderinger av dette saksforholdet, utover å konstatere at NATO har vært misfornøyd med den jobben E-tjenesten gjorde før og under den russiske militærøvelsen Zapad 2017, sier han.
VG171018 Men E-tjenesten eier selvsagt egne analyser og vurderinger .
DB171018 Vi binder nå ikke opp øremerkede penger til nyansettelser, fordi vi er opptatt av å gi et større rom til politiet for å gjøre lokale vurderinger i det enkelte politidistrikt.
DA171018 - EL og IT i Telenor Norge er sterkt uenig i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanning av totalt 79 ansatte, skriver organisasjonen.
AP171018 - Vi vil gjøre individuelle vurderinger .
AP171018 - EL og IT i Telenor Norge er sterkt uenig i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanning av totalt 79 ansatte, skriver organisasjonen.
AP171018 Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene.
AP171018 - Vi har ikke forsøkt å gi inntrykk av å kjenne E-tjenestens vurderinger .
AP171018 - Vi har ikke forsøkt å gi inntrykk av å kjenne E-tjenestens vurderinger , sier redaktør Kjetil Stormark i Aldrimer.no.
AP171018 - Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene.
AA171018 Valgforskeren understreker at det er vanskelig å vurdere hva velgerne ville stemt dersom de ikke hadde fulgt sine taktiske vurderinger .
AA171018 Så antallet som leser meningsmålinger og bruker den informasjonen til å gjøre taktiske vurderinger , er betydelig, sier han.
VG171017 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171017 Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler, opplyser Anne Farseth.
DB171017 EØS-ekspert og advokat Per Andreas Bjørgan, som på vegne av 160 psykologistudenter har innklaget norske myndigheter til ESA, uttalte seg i går sterkt kritisk til Helsedirektoratets vurderinger : ¶
AP171017 I den grad det er mulig å finne begrunnelser til dagens unntaksbestemmelser, synes det å bunne i pragmatiske vurderinger , som at graviditet utenfor ekteskap fortsatt er stigmatiserende i enkelte miljøer.
VG171016 Det går an å ta noen vurderinger , og der er han helt nødt til å avbryte taklingen, sier TV 2s ishockeyekspert, og legger til : ¶
VG171016 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171016 Hun er ikke redd for å uttrykke sterke meninger og hun er ikke redd for å tråkke forfatterne på tærne med sine vurderinger .
DN171016 Lovpålagte vurderinger om kundenes økonomiske situasjon og erfaring er blant annet blitt løst ved å påstå at en 18-åring har 18 års erfaring med bankinnskudd, og at en 46-åring har 50 års erfaring med bankinnskudd, ifølge Finanstilsynet, som konkluderer med at flere av investorene ikke har evne til å tåle risikoen som
DB171016 Rettspsykiatriske vurderinger gjort av det amerikanske forsvaret viser at Bergdahl hadde schizofrene tendenser da han stakk av og at han nå lider av posttraumatisk stress.
VG171015 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171015 Les hvilke vurderinger NVE gjør under videoen.
VG171015 - Politikerne viser stor grad av unnfallenhet under et skalkesjul av at de ikke kan blande seg inn i faglige vurderinger .
SA171015 Vi har gjort vurderinger hele vegen.
AP171015 Vi har gjort vurderinger hele vegen.
VG171014 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171014 Og stilte spørsmålet om Nerdrum ikke fikk spesialbehandling fordi han er « en bejublet kunstner med offentlig profil, mange støttespillere og høy kulturell kapital » og « Er det helt sikkert at Justisdepartementet har klart å ignorere dette i sine vurderinger .
VG171013 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171013 - Vi har gjort nye vurderinger av helikoptrene.
SA171013 Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
SA171013 Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
DN171013 - Hva angår fastpris, så skyldes det en totalvurdering på bakgrunn av den sterke forhåndstegningen, øvrig investorinteresse, innspill fra tilretteleggerne og våre egne vurderinger , sier styreleder Martin Nes i selskapet.
DB171013 Har dere gjort noen vurderinger før dere signerte avtalen ?
AP171013 Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
AP171013 Cas kan ikke begi seg inn på etiske vurderinger av legene.
VG171012 Det er uvisst hva gjenstanden er foreløpig, men vi tar en nærmere titt og gjør ytterligere vurderinger etter hvert som vi vet mer, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til VG.
VG171011 I boken kritiserer han rettens vurderinger av sentrale bevis i saken, som DNA-analysene - og analysene av Kristiansens mobilbruk på drapsdagen.
DB171011 Underveis i sesongen vil det bli gjort løpende vurderinger av hva kneet hans tåler.
DB171011 Det haster å få på plass tiltak som sikrer oss mot den, ikke bare vurderinger og informasjonsgrunnlag.
DB171011 Da er det rett og slett ganske vanskelig å samle et fullgodt utvalg, som både skal gi en bred vurdering og samtidig komme med konkrete politiske vurderinger på enkeltområder.
AP171011 - Derfor ber vi nå regionene i Bufetat om å gjøre grundige vurderinger og gjerne utfordre kommunene enda kraftigere på det de etterspør av institusjonsplasser til barn og unge, sier Mari Trommald.
VG171010 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL171010 Hvis dere er interessert i å finne ut av nettopp dette, stiller vi gjerne i et møte hvor vi legger frem våre synspunkter og vurderinger , og ikke minst vårt bidrag til konkurransen om nybygg for lærerutdanningen ved UiT.
NL171010 Hva vi karakteriserer som gode eller dårlige bygninger vil baseres på et antall komplekse vurderinger , og flere av disse vil igjen bero på hvordan de fysiske omgivelsene oppleves rent subjektivt.
NL171010 Finlands heroiske forsvar og Sovjetunionens strategiske vurderinger sikret en forhandlingsfred.
DB171010 Oswald leverer sine konklusjoner i løpet av denne måneden, og har ganske sikkert hentet vurderinger rett fra CAS-dommernes gjennomgang av Legkov forsøk på å sette et tydelig skille mellom statlig svindel og den enkelte utøvernes ansvar for dette jukset.
DB171010 Men den preges av « bidra til », « arbeide for » og « vurdere » og likner unektelig en smørbrødliste styrt av politiske tilfeldigheter, ikke av evidensinformerte helsefaglige vurderinger .
AP171010 Er det helt sikkert at Justisdepartementet har klart å ignorere dette i sine vurderinger ?
VG171009 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171009 Alle ansatte i Arbeiderpartiet på Stortinget og partikontoret har blitt bedt om å sende inn sine kommentarer og vurderinger av hvordan partiets valgkamp har blitt drevet.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger .
DA171009 Landslagssjef Lagerbäck og toppfotballsjef Semb har gjort sine umiddelbare vurderinger av det nye kvalifiseringssystemet.
VG171008 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171008 Fakta og vurderinger ¶ 10 244 tilskuere på Ullevaal stadion.
VG171008 Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort av australsk politi, og hva som ligger til grunn for disse vurderingene.
VG171008 ALVORLIG SAK : Politijurist Julie Ulstein vet ikke hvilke vurderinger australsk politi har tatt når de ikke har delt informasjonen om den norske mannen med dem.
VG171007 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB171007 Han forbauser seg over at to bøker, Jo Nesbøs « Tørst » og Torkil Damhaugs « Glasshjerte », kan få så sterkt motstridende vurderinger i VG og Aftenposten.
VG171006 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DA171006 - På generelt grunnlag understrekes at det legges stor vekt på hensynet til menneskerettighetene i vurderinger av søknader om eksportlisens for militært utstyr, sier hun.
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser, så har vi et stort problem.
DA171006 - Da Arbeiderpartiet støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret, så la vi også departementets folkerettslige vurderinger til grunn.
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser, så har vi et stort problem.
DA171006 - Da Arbeiderpartiet støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret, så la vi også departementets folkerettslige vurderinger til grunn.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
VG171005 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG171005 - Datatilsynet har myndighet til å overprøve skolens vurderinger for kameraovervåking, og eventuelt pålegge at det opphører, sier Marrable.
SA171005 I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer.
DN171005 Rådsmedlemmer i Den europeiske sentralbanken ( ECB ) hadde en innledende diskusjon om fremtidig pengepolitikk og vurderinger som kan komme til å guide en endring i bruken av sentralbankens virkemidler.
DB171005 Dommeren mener derimot at dette ikke er tilstrekkelige bevis for å få saken gjenopptatt, og skrev også at « det vil ikke bli tatt noen videre vurderinger i denne saken ».
DB171005 Følgende etiske vurderinger burde vært diskutert før publisering : ¶
DB171005 At det er så mange problematiske sider ved bruk av dette bildet vekker mistanke om at det ikke er rutinemessige etiske vurderinger av bildebruk på desken.
BT171005 I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer. | « En tullekamp mot San Marino var akkurat det Norge trengte » ¶
AP171005 I vinduet under kan du se Lars Tjærnås sine vurderinger av spillernes innsats og gi dine egne karakterer.
VG171004 - Samtidig leverte hun da skriftlig dokumentasjon, og vi får snart en rapport med vurderinger av det hun leverte.
NL171004 Kun nøye oss med å si at henting av barn ut av familien er det mest alvorlige staten gjør i vårt land i fredstid, og lettvinte vurderinger og såkalte handlekraftige grep, kan skade hele barnevernets omdømme.
DB171004 Hvilket betyr at Norge per dato, fortsatt etter Lagerbäcks egne vurderinger og metaforiske bilde på stoda, ikke har hatt framgang i 2017.
DB171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
DB171004 - Vi går ikke ut med grunn til endringer, men vanlige grunner kan være hensyn til andre forstillinger i repertoaret, skuespillerkabal, medvirkende, kunstnerisk vurderinger og publikum, sier Halvorsen.
DB171004 - Vi går ikke ut med grunn til endringer, men vanlige grunner kan være hensyn til andre forstillinger i repertoaret, skuespillerkabal, medvirkende, kunstnerisk vurderinger og publikum, sier Halvorsen.
DA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
AA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
AA171004 I tillegg venter nemnda på en rapport med vurderinger av den skriftlige dokumentasjonen Bayat har levert til ambassaden.
VG171002 Konflikten mellom de som ønsker katalansk selvstendighet og regjeringen i Madrid er preget at svake diplomatiske evner og noen merkelige politiske vurderinger .
VG171002 Blant annet har sykehuset revidert metodeboken, innført en sjekkliste og et krav om å journalføre alle vurderinger før hver behandling.
VG171001 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP171001 Kristiansand-politiets politifaglige vurderinger er i samme grenseland.
AP171001 Her finnes for øvrig en slags parallell til Kristiansand-politiets vurderinger av nazimarsjen der i juli : De unngikk gateslag, men lot i praksis nazister ta seg til rette, som følge av en « politifaglig vurdering ».
AP171001 Grundige juridiske vurderinger før enhver uortodoks metodebruk er et annet verktøy.
AP171001 For om politiet henfaller til rent pragmatiske vurderinger av hva som vil gi minst samfunnsskade, gir man i praksis fra seg makt og innflytelse til kriminelle på grunn av deres skadepotensial.
VG170930 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170930 I tillegg får mange næringslivssaker få brukerklikk, med mindre avisen har vært så heldig å få et oppslag med en Stein Erik Hagen eller Øystein Stray Spetalen som gir sine beste vurderinger av norsk politikk eller verdenssituasjonen.
VG170929 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170929 I KPMGs granskingsrapport står det følgende under avsnittet « juridiske vurderinger » : ¶
DA170929 Ikke alltid er det like pålitelige vurderinger som ligger bak denne hedersbetegnelsen.
VG170928 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170928 Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter og Adressas fotballekspert Kai Bardal vil bidra med sine vurderinger av både taktikk og enkeltprestasjoner både i pausen og etter kamp.
NL170928 Det må gjøres omfattende grunnundersøkelser og vi må gjøre grundige vurderinger av ulike krav før vi i det hele tatt kan begynne å prosjektere ei bru.
DB170928 Utenriksdepartementet gjør grundige vurderinger når det gjelder risiko for at materiellet som eksporteres kan bli brukt til brudd på humanitærretten.
AP170928 kommer ut for i krig, ikke nødvendigvis innebærer vurderinger som er vanskelige å automatisere.
AP170928 Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter og Adressas fotballekspert Kai Bardal vil bidra med sine vurderinger av både taktikk og enkeltprestasjoner både i pausen og etter kamp.
VG170927 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170927 Ordførerne hevder Helse Nord har gjort utredninger, men helseforetakets vurderinger får ikke offentligheten tilgang til.
NL170927 Men så til sakens kjerne - bygger sykehusstrukturen i Vest-Finnmark på solide og omfattende faglige vurderinger og utredninger slik ordførerne hevder ?
DB170927 Han forteller også om et formannskap som stilte seg kritisk til politiets vurderinger , men er mildere i sin egen kritikk : ¶
AP170927 Det ligger ofte vanskelige medisinske vurderinger bak, og det er viktig med en helhetlig vurdering av hva som er pasientens beste og hva pasienten ville ønsket.
AP170927 - At vurderinger om livsforlengende behandling blir tatt på sykehjemmet, er bedre enn om det blir tatt på sykehuset.
VG170926 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170926 Vi kan på ingen måte åpne opp for subjektive vurderinger av barns rett til beskyttelse.
NL170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
NL170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den fremtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige.
NL170926 Er tankegangen til disse politikerne så enkel og flyktig at en slik aksjon er nok til å kaste alle faglige vurderinger over bord ?
NL170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering må den mangelfulle dokumentasjonen av spørsmål, svar og vurderinger anses å være i strid med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4 », konkluderer kommunerevisjonen.
DB170926 Protokollen kunne etterlate et inntrykk av at havnedirektørens vurderinger av den personlige egnetheten til selskapets kontaktperson avgjorde konkurransen.
DB170926 Dette ble så utslagsgivende for konkurransen at Hodejegerne uansett ville vunnet - uavhengig av havnedirektørens vurderinger av kontaktpersonens personlige egnethet, slår kommunerevisjonen fast : ¶
DB170926 - Også de andre som deltok i anskaffelsen burde sørget for å nedtegne havnedirektørens vurderinger i evalueringen av tilbyderne, sier Dragsten.
DB170926 Under de pågående regjeringsforhandlingene er det å forvente at årelange helsefaglige prosesser, vurderinger og beslutninger respekteres.
DB170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den framtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige.
DB170926 Er tankegangen til disse politikerne så enkel og flyktig at en slik aksjon er nok til å kaste alle faglige vurderinger over bord ?
DB170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket.
AP170925 I matematikk finnes ikke skjønn og vurderinger , enten har man et bevis eller så har man ikke.
VG170924 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170924 Så må vi gjøre vurderinger på hvert enkelt tilfelle, påpeker Bjørnland.
VG170924 Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.
DB170924 Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
AP170924 Det er vurderinger vi løper rundt for å gjøre, 24/7, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
VG170923 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170923 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170923 - Vi gjør nøye vurderinger av hva vi går ut med og ikke i en så alvorlig sak.
AA170923 - Jeg tror i hvert fall man må ha en åpning for å gjøre vurderinger , sier han.
VG170922 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
DN170922 - Jeg tror det er bra om vi holder sammen, men Venstre må gjøre sine vurderinger og vi må gjøre våre, sier Ropstad.
DA170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170922 Her er ekspertenes vurderinger .
AP170922 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
VG170921 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
VG170921 Vi tar våre journalistiske vurderinger uavhengig av det, sier Leira.
DN170921 - Jeg tror det er bra om vi holder sammen, men Venstre må gjøre sine vurderinger og vi må gjøre våre, sier Ropstad.
AA170921 Leteaksjonen er avsluttet, og det vil bli gjort nye vurderinger igjen i morgen tidlig, opplyser Agder-politiet til NTB.
AA170921 - Det er summen av mange vurderinger , både i valgkomiteen og partiledelsen.
VG170920 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170920 Samtidig trekker Morris frem at det er ofte er slik at de ulike Skagenfondene har forskjellige vurderinger av selskaper.
VG170919 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170919 Norge har gjort ganske mange dårlige vurderinger og slitt med roen i eget spill.
VG170919 - Nei, altså, jeg vet ikke om jeg skal gi vurderinger av hva amerikanske presidenter skal bruke for uttrykk, men det er en veldig fin sang av Elton John, sier den norske statsministeren.
NL170919 Regjeringen og Stortinget skal også gjøre egne vurderinger av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.
DN170919 Hun mener det er viktig at både styret og organisasjonen i det nye selskapet med ansvar for skinner og signaler får tilstrekkelig tid til å komme med gode vurderinger .
AA170919 Rovviltnemndene la gode, faglige vurderinger til grunn for sitt vedtak.
VG170918 En Vålerenga-supporter var langt fra enig med dommeren i to vurderinger av straffesituasjoner.
VG170918 Men ut fra rettens vurderinger har jeg ingen problemer med å forstå at de stiller det spørsmålet.
DB170918 ¶ DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 SKYLDIG : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 ( Dagbladet ) : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DA170918 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
AP170918 Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.
AP170918 Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.
AP170918 Heger leste opp rettens vurderinger av flere vitneprov fra tidligere kolleger av Jensen, som var kritisk mot ham.
AP170918 Heger leste opp rettens vurderinger av flere vitneprov fra tidligere kolleger av Jensen, som var kritisk mot ham.
VG170917 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170916 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170916 Som landets største parti er det høye forventninger til oss, og også folk utenfra har gode vurderinger av hva vi burde gjort annerledes.
AP170916 Og vi leser vurderinger fra ulikt hold.
VG170915 At norsk presse seiler under falskt flagg når den hevder at nyhetsjournalistikken er basert på rene redaksjonelle vurderinger og etterstreber objektivet.
VG170915 Lagmannsretten mener også at tingretten ikke la avgjørende vekt på de sakkyndiges vurderinger , som konkluderte med at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold.
SA170915 - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
NL170915 Vi håper dere tar kontakt også med demenskoordinator, at dere melder dere på pårørendeskole og gjør viktige vurderinger av hjelpetiltak i deres hjem sammen med hjemmetjenestene i deres kommune.
NL170915 Demens er en paraplydiagnose for mange ulike sykdommer som kjennetegnes ved problemer tilknyttet språk, hukommelse, tenkning, orientering, vurderinger og beslutninger.
DN170915 - Jeg har absolutt gjort mange vurderinger , men funnet ut at Veon er på vei i en retning som jeg synes er spennende og personlig interessant å jobbe videre med, sier Trond Westlie, som går fra A.P.
BT170915 - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
AP170915 - Det gjøres sikkert vurderinger av IOC, dersom jeg blir valgt om hvor det er ønskelig at jeg bidrar.
VG170914 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170914 * - Valgforskere og eksperter er også viktig, og vil vi hente deres vurderinger . * - Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker, sier Stenseng. * - Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.
DB170914 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger » skrev Bjerktvedt om Edvartsen i mailen datert 22. april 2017, ifølge VG.
DB170914 * Partikontoret vil også innhente vurderinger fra andre personer og miljøer. * 2. oktober skal materialet legges fram i en rapport for sentralstyret, som så skal trekke konklusjoner og vurdere hvilke konsekvenser som må tas av funnene.
AP170914 Kontinuerlige vurderinger av utvikling og de mulighetene dette kan gi, er alltid velkomne.
AA170914 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
AA170914 Ifølge tingrettsdommer Kim Heger legger dette til rette for vanlige pressefaglige og - etiske vurderinger og ansvar.
VG170913 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170913 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger » skriver NFF-toppen.
VG170913 Høgmo fikk massiv kritikk for sine vurderinger inn mot kampen, og spillerne skal ha blitt overrasket over laguttaket, der Martin Ødegaard og Markus Henriksen brått ble valgt som hengende spiss og spiss.
VG170913 - En del går på det samme som Ada har kommet med, og Adas vurderinger er jo med i denne evalueringsrapporten.
VG170913 Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger .
SA170913 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
FV170913 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
DN170913 Jeg ser frem til å treffe folk og høre om deres vurderinger rundt situasjonen i oljesektoren, sier Søviknes.
AP170913 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer etter 2-2 mot Bodø/Glimt.
AA170913 Skolen ønsket at politiet var til stede i går, så vi må ta fortløpende vurderinger , sier Bakkhaug.
VG170912 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170912 - Venstre må få lov til å diskutere det de ønsker og de må få lov til å ta selvstendige vurderinger , legger han til.
VG170910 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170910 Jeg mener at skolen stresser folk helt fra vi er små fordi det hele tiden skal være snakk om vurderinger .
VG170909 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170909 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
AP170909 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
VG170908 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170908 Vi gjør våre presseetiske vurderinger helt uavhengig av det.
DB170908 - Det er rene helsefaglige vurderinger som ligger bak våre anbefalinger.
DB170908 Viser til eksterne vurderinger
DB170908 - Dette er selskaper som gjør egne vurderinger .
DB170908 Spesialtrent personell observerte pasienten for å gjøre nødvendige vurderinger slik at behandlingen, som oftest var tre ukers innleggelse, kunne skreddersys den enkelte.
AP170908 Aftenpodden-trioen Trine Eilertsen, Lars Molteberg Glomnes og Sarah Sørheim fulgte debatten, og kom med sine vurderinger direkte under sendingen.
AP170908 Få med deg deres vurderinger av hvem som er vinnere og tapere her ¶
VG170907 - Jeg ønsker ikke å kommentere nemndas vurderinger i enkeltsaker, men på generelt grunnlag praktiseres dispensasjoner strengt, sier Justad Johnsen.
SA170906 - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
SA170906 divisjon i oppkjøringen, men vi gjør hele tiden vurderinger .
NL170906 Det setter Olsens uttalelese i et merkelig lys og en kan vel stille spørsmål ved NVEs vurderinger av støy.
DB170906 Det er voksne folk med egne vurderinger som seiler ombord Berserk, og de velger selv hvordan de vil leve.
BT170906 - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
AP170906 - Jeg må bare stole på at arrangøren gjør kloke vurderinger rundt gjennomføringen av VM.
AP170906 divisjon i oppkjøringen, men vi gjør hele tiden vurderinger .
AA170906 Men opptaksprøver og seremonier må være trygge og det må være gjort vurderinger av blant annet sikkerhet i forkant.
VG170905 Jeg skal behandle sykdom og være med i medisinske vurderinger .
VG170905 Jeg prøver å ta faglige vurderinger som er så gode som mulig, svarer Andersen.
VG170905 Har du barn på legevakt, så er man like nøye som med alle andre vurderinger man tar.
VG170905 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170905 - Vi er uenig i rettens vurderinger , men har ikke tatt stilling hvorvidt kjennelsen vil ankes enda.
DN170905 Men han understreker at det også er rasjonelle vurderinger som ligger bak investeringen.
DB170905 Avgjørelsen kom etter uker med vurderinger mellom president Trump og hans rådgivere, og representerer et hardt slag for hundretusenvis av innvandrere kjent som " dreamers ", eller drømmere på norsk, som har levd i USA siden de var barn.
VG170904 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170904 VG har vært i kontakt med Metier, som ikke har noen kommentarer til saken utover at de forholder seg til departementenes vurderinger . | « Jakten»-Ruben Kengakaran har endelig funnet kjærligheten ¶
VG170904 - Hva slags juridiske vurderinger har blitt gjort i forkant av denne tildelingen ?
SA170904 En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
SA170904 Gjerne det, over hundre år med organisert fotball har vist at forsvarsspill må være kompakt, uansett formasjon og vurderinger ellers.
NL170904 Vår forsvarsekspertise, representert ved Forsvarsledelsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Norsk Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste baserer sine vurderinger av trusselbildet på dyptgående analyser.
FV170904 En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
AP170904 Her er deres vurderinger av presidentens muligheter.
AP170904 En eventuell innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet.
AP170904 Gjerne det, over hundre år med organisert fotball har vist at forsvarsspill må være kompakt, uansett formasjon og vurderinger ellers.
VG170903 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170903 Riktignok meldte CNN noen uker etterpå at prøvesprengningen « kan ha vært en delvis, mislykket test av noen komponenter assosiert med en hydrogenbombe », ifølge en ikke navngitt kilde som « har direkte kjennskap til » USAs vurderinger om prøvesprengningen.
VG170902 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Pelle Parafin » gjorde filmcomeback før han døde ¶
SA170902 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170902 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170902 Hun understreker at boken er sann, men subjektiv, og redegjør grundig for sine etiske vurderinger og valg knyttet til omtale av levende og døde.
AP170902 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
VG170901 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170901 Nye sikkerthetstiltak iverksettes etter nye vurderinger av trusselbildet, opplyser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
VG170901 Nye vurderinger av trusselbildet gjort i samråd med NSM og PST, gjør at vi derfor iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak i valggjennomføringen, sier Sanner i en pressemelding.
DB170901 Slike vurderinger er vi nødt til å gjøre hele tida, skriver Ellen Flø Skagen til Dagbladet.
VG170831 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170831 Men retningslinjene er tilstrekkelig vagt formulert slik at utenriksdepartements vurderinger kan lede til eksport av militært materiell til menneskerettighets-verstingen Saudi Arabia, og av våpendeler og ammunisjon til Emiratene, som er dypt involvert i krigen i Jemen.
SA170831 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
SA170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
SA170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
NL170831 Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger .
FV170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
BT170831 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
BT170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
AP170831 Faktasjekk er en krevende øvelse, og også Aftenposten har fått kritikk for våre vurderinger .
AP170831 - Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST.
AP170831 Men hun hadde bestemt seg utfra vurderinger og tanker hun hadde hatt over flere år, sier Bjerketvedt.
DN170830 Eventuelle bemerkninger fra rentesetterne vil derfor bli nøye lyttet til i jakten på henvisninger til deres vurderinger av konsekvensene av det svake pundet.
VG170829 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170829 Dette til tross for at Støre har vært god i debatter, og fått bedre vurderinger fra nærmest samtlige aviser som har fulgt duellantene.
AP170829 Teamet bak Aftenpostens podkast Aftenpodden følger kveldens tv-debatt direkte på ap.no og gir sine vurderinger av de to duellantene rett etter at sendingen er slutt.
VG170827 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170827 For å legitimere flytting og oppbygging av alt dette en annen plass, presenteres i kjent stil vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
DB170827 Dette er selvfølgelig helt galt, og i beste fall en grov misforståelse av lagmannsrettens vurderinger .
VG170826 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170825 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170825 - Vi ser ingen grunn til å gå inn i detaljer i de vurderinger vi tok, all den tid dette nå er to saker som er avsluttet i idrettens rettsinstanser.
VG170824 At Ap bommer på to så grunnleggende vurderinger forteller at partiet har svakere politiske instinkter enn på lenge.
NL170824 " Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger .
DB170824 - Norge vurderer sakene våre med vårt utgangspunkt, det er faglige vurderinger som ligger til grunn om hvilke land som er trygge og ikke.
DB170824 Det er både feil og vrient å tolke menneskers adferd og moralske vurderinger for hundre, to hundre eller tusen år siden, etter vår egen tids standarder.
AP170824 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen avkrefter en slik sammenheng, og prøver å forsvare statsråden med at hun sikkert ikke mente å blande seg inn i redaksjonelle vurderinger .
VG170823 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170823 - Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.
DB170823 - Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.
AP170823 Vurderinger av enkeltutøveres troverdighet og subjektive skyld vil derfor alltid være preget av øyet som ser, og ikke minst disses nasjonalitet.
VG170822 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170822 Og, at vi tror kunsten blir best og utfordrer oss mer når det er kulturfaglige vurderinger som avgjør og ikke politiske.
VG170822 Videre står det skrevet : « Spesialenheten mener at omstendighetene her var slik at det skulle ha vært sikret notoritet om politiets kontakt med Brøndbos tidligere venn som kilde, og hvilke vurderinger man hadde tilknyttet til hans motiv og rolle under gjennomføringen ».
VG170822 Spesialenheten påpeker også at det er kritikkverdig at det ved planlegging av politiaksjonen ikke ble gjort vurderinger av vennens troverdighet og motiv.
DN170822 Vi gjør grundige vurderinger av alle våre samarbeidsavtaler.
DN170822 Sponsor « gjør grundige vurderinger » ¶
DB170822 Smakspanelet har gjort vurderinger ut i fra utseende, lukt, konsistens og smak.
DB170822 Og den inneholdt ingen vurderinger av de regionale utfordringer et fortsatt engasjement i Afghanistan innebærer.
VG170821 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170820 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170820 Derfor bør den ikke stå i sentrum for vurderinger av hvem som « vinner » en debatt.
DB170819 Nå er det selvsagt ikke sånn at slike vurderinger og rangeringer automatisk er uinteressante eller irrelevante.
DB170819 NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka hadde knapt nok rukket å slukke mikrofonene før alle store nettaviser fyrte løs med sine vurderinger av de enkelte partiledernes innsats, og diverse sosiale media-feeder flommet over av partimedlemmer som stolt formidlet at den-og-den avisen hadde kåret nettopp deres partileder til « debattens vinner ».
VG170818 Han sier departementet gjør nøye vurderinger og har inntatt en « føre-var»-linje når det gjelder søknader om eksport til land som deltar i intervensjonen i Jemen.
NL170818 Det må nok til sterkere lut til enn å få fart på saksbehandlingen i form av sakkyndige vurderinger .
NL170818 Det må nok til sterkere lut til enn å få fart på saksbehandlingen i form av sakkyndige vurderinger , skriver Jarle Bakke.
DA170818 De skjønner at våre stortingsfolk ikke kan avgjøre eller få til noe det ligger større strategiske vurderinger bak fra Stortingets side.
AP170818 Vi ser egentlig bare igjennom det filteret av vurderinger og holdninger vi har om oss selv fra før.
DN170817 Matthew Mokhefi-Ashton, USA-ekspert og foreleser i internasjonal politikk ved Nottingham Trent University, mener at slike vurderinger blant Trump-rådgivere ikke er noe nytt.
DB170817 Jeg har tillit til at det er gjort nødvendige vurderinger , og at leverandøren som leverte det beste tilbudet i denne konkurransen er valgt, sier statsråden.
DB170817 - Vi har hentet inn juridiske vurderinger fra to uavhengige advokatfirmaer med spesifikk ekspertise på rettsområdet.
AP170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
VG170816 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170816 Vi har hatt en periode med skrivearbeid og interne vurderinger .
DB170816 Dersom friluftsfolk er enig i DNTs vurderinger , bør de imidlertid styre unna de borgerlige på valgdagen.
DB170816 Det bekreftes av både nasjonale og internasjonale vurderinger av norsk økonomi.
DB170816 En rask måte å betale ned 150 000 i kredittkortgjeld ¶ Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff.
DA170816 - Jeg kjenner ikke til hvilke konkrete vurderinger som er gjort på Bjørnholt, men vet at flere skoler har hatt store utfordringer knyttet til skolemiljøet.
AP170816 Subjektive vurderinger
AP170816 Prognostiseringen av kreftsykdommen er basert på subjektive vurderinger .
AA170816 Vi gjør kost-nytte vurderinger hver dag.
AA170816 Det er dette bakteppet vi bør ta inn over oss i våre daglige kost-nytte vurderinger .
VG170815 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170815 Men han tar det i seg når han bes om flere vurderinger .
SA170814 Se Fædrelandsvennens vurderinger og sett dine egne karakterer etter 2 - 0-seieren.
FV170814 Se Fædrelandsvennens vurderinger og sett dine egne karakterer etter 2 - 0-seieren.
VG170813 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170813 Men man må ta taktiske vurderinger underveis også, så man kan ikke planlegge for mye på forhånd, sa han i forkant.
DA170813 Jeg må ta vurderinger underveis hele tiden, og jeg kan ikke planlegge for mye på forhånd, konkluderte Filip selv. ( ©NTB ) ¶
VG170812 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | 72-åringen som drepte Liam ( 1 ) er dømt : - Håper hun aldri ser dagslys igjen ¶
VG170811 Meg må ta vurderinger underveis, og kan ikke planlegge for mye.
VG170811 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170811 » Videre skriver Tybring-Gjedde at det er oppsiktsvekkende at Amnesty ikke evner å gjøre vurderinger utover sin egen nesetipp : ¶
VG170810 Jeg håpet kanskje at de ville ta det med i betraktning, foreta noen etiske vurderinger , justere ting, tenke seg om.
DB170810 Fylkesmannen i Møre og Romsdal presiserer at de oversendte hele tilsynssaken som gjaldt alle instanser som hadde behandlet Sunniva til Statens helsetilsyn, sammen med sine vurderinger .
VG170809 Etter han dømte Aalesund-Brann ( 3-3 ) sist helg ble det store diskusjoner om et par av Kjenslis vurderinger .
VG170809 - Parallelt med skriveprosessen har forlaget selvsagt gjort både etiske og redaksjonelle vurderinger .
VG170809 NHO-sjef Kristin Skogen Lund er inne på samme vurderinger som Hagen : hun vil bytte ut formueskatten på arbeidende kapital med en statlig eiendomsskatt.
NL170809 Rapportens vurderinger og konklusjoner går fullstendig på tvers av regjeringens og Arbeiderpartiets luftvern-retorikk.
NL170809 Den kommer blant annet med følgende vurderinger : ¶
DB170809 Ha tro på egne vurderinger og tenk langsiktig hvis du føler laget ditt er bra.
VG170808 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170808 - Det var gjort geologiske vurderinger som tilsa at sikring av fjellet var nødvendig, og dette arbeidet var nylig startet av en hovedentreprenøren OHL sine underentreprenører, skriver kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i Bane Nor i en e-post til VG.
DB170808 Den samlede realisasjonsverdien av eiendommene beløper seg til rundt 5 milliarder kroner, ifølge Bonums egne vurderinger .
DB170808 Mange vurderinger og interesser kommer inn i bildet.
DB170807 Ap-politikeren viser til Sykehuset Telemarks vurderinger .
VG170806 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170806 Analyserer data for alle nye legemidler som industrien vil selge til Norge og lager rapporter som Sykehusinnkjøp og Beslutningsforum bruker i sine vurderinger .
VG170805 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170804 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170802 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170802 - Når vi snakker varmt for Andøya, så handler det om forsvarsfaglige vurderinger .
DB170802 Jeg har flere eksempler på saker hvor jeg har gjort slike vurderinger .
VG170801 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | - Feil om grasrota skal bestemme alt ¶
VG170801 Vi må ha åpne øyne for å kunne gjøre de vurderinger som saken krever uten å ha låst oss opp i teorier om hva som kan ha sviktet eller hvor feilen kan være, sier Syvertsen til VG og legger til : ¶
DB170801 - Vi er alltid innstilt på å samarbeide med tilsynsmyndighetene slik at disse kan gjennomføre sine vurderinger på bakgrunn av et best mulig faktagrunnlag, sier Braathen.
VG170731 Legelisten argumenterer med at de forhåndsgodkjenner alle vurderinger , sletter alle personangrep, og gjør folk i stand til å velge riktig lege.
VG170731 I likhet med mange vurderinger på nett, så er pasientene enten veldig fornøyde eller veldig misfornøyde.
VG170731 DELINGSVILJE : På nettet deler vi villig vekk våre tanker, meninger og vurderinger av opplevelser og service.
VG170731 Ordføreren stiller store spørsmål ved den delen av politiets håndtering, men ser ikke på resten av politiets vurderinger som gal.
VG170731 - Vi løste dette ut fra våre politifaglige vurderinger , og det regelverket vi er satt til å forvalte.
DB170731 Til NTB forklarer han at hensynet til ytringsfriheten og til å unngå vold lå bak politiets vurderinger på lørdag.
AA170731 Det er ikke en politisk oppgave å overprøve politifaglige vurderinger , sier Amundsen.
VG170730 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170730 I kjennelsen går det fram at retten legger til grunn av Kriminalomsorgen gjør kontinuerlig vurderinger av nødvendigheten av restriksjonene og forutsetter at mannen får nødvendig helsehjelp og at eventuelle skadevirkninger på grunn av isolasjonen vurderes av helsepersonell.
SA170730 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer her !
FV170730 Se våre vurderinger og gi dine egne karakterer her !
DB170730 Justisministeren svarer at han har tillit til de politifaglige vurderinger som blir foretatt i slike tilfeller.
VG170729 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170729 Jeg skulle ønske man kunne stole på at politiet tok slike vurderinger på en god måte, sier han.
VG170729 Han sier også at ta saken til Stortinget, og be justisministeren om en redegjørelse for politiets vurderinger rundt demonstrasjonen.
VG170729 - Jeg har tillit til de politifaglige vurderinger som ble foretatt under demonstrasjonen.
VG170729 - Det ligger politfaglige vurderinger bak det vi gjorde.
VG170728 Klimarådgiver Hege Hisdal ved NVE opplyser at NVE gjør sine vurderinger ut fra oppdaterte observasjoner av flom i større vassdrag.
DB170728 - Jeg vil ta initiativ opp mot Helse Sør-Øst at vi kan bruke denne situasjonen på Sørlandet som et utgangspunkt for vurderinger som vil gjelde på nasjonalt basis, sier Olsen.
VG170727 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170726 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AA170726 - Å gjøre gode vurderinger for hva slags informasjon som er kritisk for samfunnet, er viktigere enn noen gang.
VG170725 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170725 Under tittelen « Hvordan gjøre norsk fotball bedre » - tidligere omtalt i VG - har styrelederen selv skrevet om skoleringen av foreldretrenere, vurderinger av kretsens rolle, hvilket ansvar klubbene bør ha, samt at man må utvikle NFFs trenerutdannelse.
DB170725 Det er også viktig at barneverntjenesten dokumenterer sine vurderinger når man unntaksvis ikke velger å anmelde.
DB170725 Barneverntjenesten må gjøre vanskelige vurderinger , og at de snakker med barna, er derfor helt avgjørende.
DB170725 Under er deres vurderinger av de ulike pølsene : ¶
VG170724 Jeg har forsvart psykologer og psykiatere, fulgt deres vurderinger .
SA170724 Les Fædrelandsvennens karakterer og gi dine egne vurderinger av Start-spillerne.
FV170724 Les Fædrelandsvennens karakterer og gi dine egne vurderinger av Start-spillerne.
DA170724 Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Statoils kommersielle vurderinger , men statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) avviser at Statoil må betale skatt av allerede beskattede utenlandsinntekter.
VG170722 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170722 Så har jeg respekt for at ulike partier har ulike vurderinger .
AA170722 Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier at hun vil lytte til Sintef-ledelsens vurderinger og gjennomføre samtaler med potensielle brukere av senteret.
AA170722 Ingen enkeltpolitikere, heller ikke ordføreren, skal kunne gripe inn i rådmannens saksbehandling eller korrigere rådmannens faglige vurderinger .
AA170722 Det er faglige hensyn og vurderinger som skal ligge til grunn for arbeidet, ikke politiske.
VG170721 Michaelsen mener det bør etableres et nasjonalt råd som kan ta slike vurderinger .
VG170720 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
AA170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
AA170720 I slike tilfeller må man både se på det prinsipielle og ta konkrete vurderinger , sier konstituert UP-sjef Roar S.
AA170720 - I slike tilfeller må man både se på det prinsipielle og ta konkrete vurderinger , sier politiet.
AA170720 Etter det vil man gjøre vurderinger på hvorvidt man skal legge ut flere plasser.
VG170719 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170718 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170717 Når vi gjør vurderinger og valg av det vi ser rundt oss, liker vi å tro at vi er objektive, logiske og i stand til å evaluere den informasjonen vi får.
VG170717 Engelske myndigheter, som er tett opp mot de norske i sine vurderinger , godtok medisinen 22. juni 2017.
DB170717 Her er deres vurderinger : ¶
VG170716 Pellerud får delvis støtte for sine vurderinger av Aftonbladets EM-reporter.
VG170716 Overfor VG har Norges fotballforbunds fagsjef på kvinnesiden gjort sine vurderinger av Norges største rivaler før mesterskapsåpningen søndag.
VG170716 - Pellerud er veldig tøff i sine vurderinger .
NL170711 Politikere må selvsagt ha venner og omgangskrets, men de bør også gjøre skikkelige vurderinger av egen habilitet i forhold til disse.
SA170710 Han har også sine klare tanker både om laguttak og Brutterns vurderinger de siste ukene.
AP170710 Det er også i tråd med selskapets egne vurderinger , står det i børsmeldingen.
AP170710 Han har også sine klare tanker både om laguttak og Brutterns vurderinger de siste ukene.
VG170709 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170708 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170708 - Vi må gjøre vurderinger fortløpende om vi skal hente hjem Julian fra lån, men det ser sånn ut om vi kvalifiserer oss til gruppespill i Europa, sier Stig Inge Bjørnebye.
AP170708 - Vi må gjøre vurderinger fortløpende om vi skal hente hjem Julian fra lån, men det ser sånn ut om vi kvalifiserer oss til gruppespill i Europa, sier Stig Inge Bjørnebye.
VG170707 Som ledd i dette arbeidet har DSB innhentet vurderinger fra Forsvarets forskningsinstitutt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170707 Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet.
VG170707 Amundsen : Legger til grunn at nærmere vurderinger gjøres ¶
VG170707 - Justisdepartementet legger til grunn at DSB også gjør nærmere vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak som del av dette arbeidet, herunder samfunnsøkonomiske analyser.
SA170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
NL170707 Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.
FV170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
BT170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
AP170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
AA170707 Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.
VG170706 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Cav » ut mot « usle og truende kommentarer : - Husk, jeg har en familie ¶
DN170705 Vi kommer ikke til å forandre noe på vår kredittpolitikk, men gjør individuelle vurderinger .
DN170705 - Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.
DB170705 - Det aller viktigste er å få utøveren til å tenke riktig når det gjelder taktiske vurderinger .
DA170705 - Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.
DA170705 Loven er der fordi barn ikke har den nødvendige erfaring eller kritiske sans til å foreta objektive vurderinger i tilknytning til reklame.
AP170705 Aftenposten har bedt om å få innsyn i rapportene for de siste månedene, men Stortingets ledelse har avvist at offentligheten skal få se disse, fordi dokumentene inneholder « fortrolige råd og vurderinger om et pågående byggeprosjekt ».
VG170704 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Jupiter » varsler radikale endringer for Frankrike ¶
DB170704 Med nye analyser, vurderinger og spørsmål som aldri tidligere er stilt, håper Schiøtz at gjenopptakelseskommisjonen vil vurdere saken på nytt.
AP170704 - Vi oppfordrer våre medlemmer til å være sikre på at de driver innenfor reglene, mens Oslo nå tøyer loven så langt de kan i stedet for å gjøre individuelle vurderinger .
VG170702 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170701 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170701 Det er også viktig at skolen gir barn og unge kjennskap til de åndelige impulser og etiske vurderinger som vi har hentet fra kristen tro, og som har inspirert mennesker over hele verden gjennom 2 000 år.
SA170701 Men når alt kommer til alt, handler det om sportslige vurderinger og pris, sier Thomassen.
AP170701 Men når alt kommer til alt, handler det om sportslige vurderinger og pris, sier Thomassen.
AA170701 Likevel forteller han at opplevelsene yrkessjåførene opplyser om, er nødt til å tas med i videre vurderinger .
VG170630 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170630 Om slike vurderinger blir bedre dersom de gjøres mer kompliserte - slik Mohn tar til orde for - er ikke gitt.
BT170630 Da må politiet gjøre konkrete vurderinger , forteller politioverbetjent Kjetil Hoff.
AP170630 - Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoil-systemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing, sier hun.
VG170629 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170629 Lignende vurderinger kan gjøres av ledere i Utenriksdepartementet her hjemme - inkludert politisk ledelse - i deres arbeid for å ivareta UDs utenrikspolitiske og diplomatiske ambisjoner.
DA170629 Ap, KrF og Frp sa i en spørrerunde utført av Fri Tanke at de stolte på skolenes egne vurderinger til læremateriell.
DA170629 Dette har begrenset vår mulighet til egne refleksjoner og vurderinger om disse sakene.
VG170628 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
DN170628 Etter mange år med vurderinger fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget fra 1933 og ikke flytte domstolen til et annet bygg.
BT170628 EGNE VURDERINGER : De ansatte i hjemmetjenestene må få gjøre vurderinger til brukernes beste, skriver helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ).
BT170628 EGNE VURDERINGER : De ansatte i hjemmetjenestene må få gjøre vurderinger til brukernes beste, skriver helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ).
BT170628 Det innebærer blant annet å tillegge de ansattes vurderinger større vekt.
BT170628 De må oppleve hverdagen som ikke bare overkommelig, men også faglig interessant, med muligheter for lokale vurderinger til brukernes beste.
AP170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Etter mange år med vurderinger fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget fra 1933 og ikke flytte domstolen til et annet bygg.
VG170627 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170627 Vårt, og andre nasjoners asylsystem, er basert på behovet for beskyttelse, vurderinger knyttet til farene ved å oppholde seg i hjemlandet og andre humanitære hensyn.
SA170626 Les våre vurderinger etter Branns uavgjort i Østfold.
DB170626 Da er det en beslutning som er tatt, og som går på sportslige vurderinger med tanke på hva vi har behov for i høst, sier Pedersen til avisen.
BT170626 Les våre vurderinger etter Branns uavgjort i Østfold.
AP170626 Det ligger politifaglige vurderinger bak det, men dette er et gjennombrudd i saken, sier Metlid.
AP170626 Det ligger politifaglige vurderinger bak det, men dette er et gjennombrudd i saken, sier Metlid.
AP170626 I Norge kan pasienter alltid be behandleren sin om å innhente vurderinger fra andre fagpersoner dersom behandleren ikke gjør det på eget initiativ.
VG170625 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170625 Reiseselskapene gir ikke egne vurderinger av terrorfare overfor sine kunder.
AA170625 Reiseselskapene gir ikke egne vurderinger av terrorfare overfor sine kunder.
VG170624 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170624 Langtidsplanen for Forsvaret bygger på et tallmateriale og vurderinger som Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, en rekke politiske partier både regionalt og nasjonalt, militærfaglige miljøer både på Andøya og andre steder og ikke minst en rekke arbeidstakerorganisasjoner mener er feil.
VG170623 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170623 UDs motvilje mot å fortelle hvilke vurderinger som er gjort rundt Traaviks posisjon i UD etter at han ble hjemkalt, skaper grobunn for spekulasjoner om forskjellsbehandling.
VG170623 Hvilke konkrete vurderinger som er gjort rundt Traaviks sikkerhetsklarering vil ikke UD opplyse om.
VG170623 Det kan godt være at alle vurderinger som er gjort i denne saken er godt funderte og helt riktige, men det er vanskelig å bedømme når ikke UD vil fortelle om dem.
VG170623 UD har ikke ønsket å kommentere hvilke vurderinger de har gjort med tanke på å kontakte politiet - utover at det ikke er gjort.
VG170623 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
SA170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
DA170623 Vi er trygge på at våre landrådgiveres kompetente landfaglige vurderinger , kan være av verdi for domstolene.
DA170623 Samtidig er vi meget bevisste på gråsonene mellom landfaglige og juridiske vurderinger .
DA170623 Landinfo skal bidra med landkunnskap som gir et beslutningsgrunnlag, men ikke foreta juridiske vurderinger , og Landinfo må vurdere kravet til åpenhet mot nødvendigheten av å beskytte kilder.
AP170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
AP170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag.
VG170622 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170622 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
SA170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
DN170622 Staten dekker altså kostnadene uten egne selvstendige økonomiske vurderinger , sier Gulowsen.
BT170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
AP170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
AA170622 - Det er ulike vurderinger også ut ifra hvilken type rullestoler man har i de ulike landene.
VG170621 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170621 I løpet av de første rettsdagene har konflikten mellom dem kommet til syne - og dermed er tonen satt for de neste to ukene : Vurderinger av troverdighet vil avgjøre : ¶
DN170621 Bentestuen sier det er forbudt for bankene å signalisere hvorvidt man vurderer å sette renten opp eller ned, og de kan derfor ikke si noe mer om deres vurderinger på dette området.
DN170621 Bentestuen sier det er forbudt for bankene å signalisere hvorvidt man vurderer å sette renten opp eller ned, og de kan derfor ikke si noe mer om deres vurderinger på dette området.
DB170621 - Like vurderinger
DB170621 For det skal ikke være tvil om at det skal være faglige vurderinger som skal avgjøre tildeling av midler, ikke vennelisten på Facebook, sier Steffensen.
AP170621 Etter en blund på et par timer våkner så den fyllesyke journalist Imeland, og hennes faglige vurderinger av Stein Erik Hagens velværepalass i Oppegård nærmer seg slutten : ¶
AP170621 Mangelfullt undersøkelsesgrunnlag for vurderinger og beslutninger ¶
AP170621 - Jeg mener det er forskningsetisk viktig å få ta et forbehold om den informasjonen man ikke får se, og begrensninger knyttet til grunnlaget for vurderinger , sier hun.
VG170620 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170620 Dette er krevente vurderinger , og hendelser i naboland er en påminnelse om at ingen land kan garantere for sikkerheten i enhver sammenheng i et fritt og åpent samfunn », opplyser politiet ¶
VG170620 - Er det forskjell på vurderinger rundt åpne kjærlighetsforhold og forhold som blir inngått i hemmelighet ?
SA170620 DEBATT : Grundige faglige vurderinger når det gjelder både brannsikkerhet og det byplanmessige, konkluderer med at Lervig fortsatt er det klart beste alternativet.
NL170620 Vi ser også de første tegn på barnefaglige vurderinger av barns atferd.
DN170620 - Styret anser Sparebank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger , og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus i børsmeldingen.
DA170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
DA170620 Så har mange gjort sine vurderinger om dette var nødvendig.
AP170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620 Det er i tråd med selskapets egne vurderinger , skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.
AP170620 Hva man får gjennom, styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
AP170620 Det er reaksjoner fra ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
VG170619 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170619 Strøm Arnøy understreker at hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til hvordan Stortinget har håndtert disse dokumentene eller hvilke vurderinger som er tatt.
NL170619 Det er ikke foretatt analyser av fordeler/ulemper, risiko og vurderinger av kostnader, reduserte inntekter og ineffektivitet i gjennomføringen og heller ikke belyst når og hvordan forbedringene skal komme.
AP170619 Hva man får gjennom styres mye av hvor gode vurderinger man gjør av støttepartiene sine, sier Jenssen.
VG170618 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170618 - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
VG170617 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170617 Men kulturministeren følger opptilsynets vurderinger gjennom generalforsamlingen og kan foreslå presiseringer av NRKs oppdrag, sier Marie Therese Lilleborge, rådgiver i Medietilsynet.
DB170617 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til Dagbladet at generalforsamlingen hvert år tar opp Medietilsynets vurderinger i allmennkringkastingsrapporten.
VG170616 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170616 Hadde Forsvarsdepartementet løftet blikket i 2012 mot den sikkerhetspolitiske utviklingen og ført en grundig prosess basert på solide militærfaglige vurderinger , hadde Ørlandet aldri blitt igangsatt.
NL170616 Avviklingen av " Forsvarets Overkommando ", som en helhetlig militærfaglig etatsledelse, og politikernes økte innflytelse på rent forsvarsfaglige vurderinger , har ikke bidratt til å bringe landets forsvarsevne i riktig retning.
AA170616 De forteller at de ofte blir slitt mellom faglige vurderinger og krav til effektivitet.
NL170615 Hvilke politiske og andre vurderinger som ble lagt til grunn for vedtaket om å legge ned den populære barnehagen har OVF ingen kjennskap til.
AA170615 Både Rotvoll Eiendom og Overvik Utvikling er uenig i kommunens vurderinger .
VG170614 FIFA sier i en kommentar, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters, at enkelte problemer må forventes i et prosjekt av denne skalaen, men « Human Rights Watchs overordnede melding om utnyttelse på arbeidsplassene stemmer ikke overens med FIFAs vurderinger ».
DA170614 » I innstillingen finner komiteens flertall også grunn til å påpeke at den « er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av iskantdefinisjonen uten at det er gjennomført noen nye faglige vurderinger i dette området.
AP170614 I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger .
AP170614 I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger .
VG170613 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170613 Statsadvokat Morten Eriksen får kritikk for å ha overprøvd egne sjefer i vurderinger av skattespørsmål i Transocean-saken ¶
DN170613 Raja avviser at det ligger politiske vurderinger bak.
DA170613 Bydelsoverlegen på Sagene har tatt vurderinger på støy og lignende.
VG170612 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170612 Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, vil ikke svare på noen av VGs spørsmål mandag om hvilke vurderinger som lå til grunn for den tunge bevæpningen.
AP170612 Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger , hvor hensyn til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal vektlegges spesielt.
AP170612 Det vil også skape interessante samtaler og vurderinger om festivalenes egenart og betydning i regionene, sier Agnes Kroepelien.
VG170611 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | « Farmen kjendis»-deltager røpet i sosiale medier : Slik har TV 2 tatt grep ¶
VG170610 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170610 Det viktigste for oss er at folk henvender seg, kommer og ser og gjør sine vurderinger .
DB170610 ¶ OPPLYSER IKKE : - Hvis dette er å anse som et tips, tar vi mot det tipset og gjør våre vurderinger .
DB170610 « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme - en person som har så sterke røtter i Norge og som er i en så sårbar situasjon som han er i ved retur til Irak », skriver Tveter i brevet til PST.
DB170610 TERRORISME-ADVARSEL : « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme », skriver advokat Trygve Tveter i et brev til PST.
DB170610 » - Hvis dette er å anse som et tips, tar vi mot det tipset og gjør våre vurderinger .
AP170610 Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger , hvor hensyn til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal vektlegges spesielt.
VG170609 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170609 For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser, skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.
VG170609 - Gjøres grundige vurderinger
NL170608 Det gjøres grundige vurderinger før det blir gitt tillatelse til eksport.
DN170608 Få ( 13 prosent ) bruker e-helseløsningene til å lese legens eller sykehusets vurderinger , og knapt noen ( 2 prosent ) legger inn informasjon om egen sykdom eller leverer inn rapport underveis i et behandlingsopplegg.
DB170608 Ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru.
DB170608 Lea « [ hadde ] ropt høyt og protestert på avgjørelsen [ hvis det hadde ] vært fotballkamp », fortviler på generelt grunnlag over hvordan dagens lovverk rammer « ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru », og avslutter med « et varsko og gi et råd til ungdommen : « Pass på hverandre ! » ».
DB170608 HAs redaktør Einar Tho opplyser at han ikke kjenner til hvilke vurderinger som ble foretatt ifm. den opprinnelige publiseringen i 2013, men bekrefter at han nå i 2017 « ikke var obs på » at teksten beskrev et fiktivt scenario - selv om han altså selv uttaler seg i HAs ferske og relativt store oppslag om Leas tekst og all oppmerksomheten den har fått.
DB170608 Sånn er det over hodet ikke i Norge, og foreldre flest stoler på helsemyndighetenes vurderinger omkring vaksiner.
DN170607 Les mer om Finanstilsynets vurderinger : ¶
DB170607 Vi gjør det vi kan i alle sakene vi er inne i, basert på faglige vurderinger , sier Austenå til Dagbladet.
DB170607 Ifølge Austenå har NOAS en gruppe av eksterne advokater, og egne saksbehandlere som gjør vurderinger og velger hvilke asylsaker som skal prioriteres for rettslig prøving gjennom gratis advokatbistand fra advokatfirmaer de samarbeider med.
DB170607 Terroristenes vedvarende og eskalerende ødeleggelser av liv og samfunnstrygghet, må helt klart medføre stadige vurderinger av hvilke våpen som er mest effektive i bekjempelsen av en slik fiende.
VG170606 Jeg følte at jeg gjorde et par halvdårlige vurderinger tidlig.
DB170606 Mye fordi Lewis ikke vil svare under denne pågående saken, men mest fordi FIS uansett behandler sine vurderinger rundt doping som statshemmeligheter.
DA170606 I et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, varslet han at han støttet Gustavsens vurderinger .
VG170605 Halvorsen understreker at han respekterer ulike meninger om NRKs vurderinger i dette tilfellet.
VG170605 Det er lite som tyder på at NRK har vurdert hensynet til etterlatte i sine vurderinger », skriver de til PFU.
DB170605 Hvilke vurderinger gjorde dere opp mot VV-plakaten før publiseringa av videoen ?
DA170605 Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak, og bestiller disse.
VG170604 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170604 - Dette vil være opplysninger som er viktige for PSTs fremtidige vurderinger om det som har skjedd i London påvirker oss, sier Hugubakken.
VG170603 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170603 Under kan du lese VGs vurderinger av finalen, samt sette dine egne karakterer i folkebørsen.
DB170603 Var Juventus veldig gode de første 45 minuttene var Real Madrid dønn overlegne da Zidane hadde gjort sine vurderinger og fortalt spillerne veien til trofeet.
AP170603 I mars sluttet Airwars midlertidig å gjøre detaljerte vurderinger av russiske flyangrep, fordi gruppen var overveldet av det akselererende tempoet i krigshandlingene, både i Syria og Irak.
VG170602 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170602 For undertegnende, som ble født før andre verdenskrig og vokste opp under krigen og i etterkrigstiden, levde gjennom hele perioden med kald krig og var yrkesmilitær som jagerflyger til jeg var 41 år, minner Ydstebøs vurderinger om Arbeiderpartiets naive verdensanskuelse før 1940.
DB170602 FD legger til grunn at skyteaktivitetene vil foregå organisert og under faglig tilsyn, slik at risiko for skade under skyteaktivitetene blir minimert », skriver departementet, som mener at vurderinger om hvorvidt det er skadelig for den enkeltes psykiske helse å delta på skyteøvelse, må vurderes av fagpersoner i den enkelte sak.
DB170602 Dersom slike vurderinger og analyser ikke er gjennomført, bes det om at dette gjennomføres umiddelbart og at Forsvarsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med resultatene uten opphold.
VG170601 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170601 Dersom vi finner feil i våre vurderinger , så vil vi ta det med oss inn i vår organisasjon, og lære av det.
VG170601 Faglige vurderinger avgjørende ¶
DB170601 Vi må ikke politisere noe som bør være basert på tunge faglige vurderinger .
DA170601 - Vi kommer til å være her, men det er klart vi gjør kontinuerlige vurderinger , svarer han.
DA170601 - Gjør dere vurderinger på om dere skal fortsette å være i Kabul ?
DA170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Budstikka.
AP170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, fremholder Aukrust overfor Budstikka.
VG170531 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170531 - Det er slikt vi må ha løpende vurderinger på, det er klart.
DB170531 - Nå vil en haug med spørsmål og en lang, lang rekke juridiske vurderinger komme på bordet, ikke minst intern i USA.
DB170531 Dette er vurderinger vi vil trenge når klima-, utenriks- og forsvarspolitikken skal tilpasses en mer usikker og uforutsigbar fremtid.
DA170531 - Vi kommer til å være her, men det er klart vi gjør kontinuerlige vurderinger .
DA170531 - Gjør dere vurderinger på om dere skal fortsette å være i Kabul ?
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
VG170530 * 1 Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.
VG170530 * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til oppfølging av avtaler.
VG170530 At man ikke tar grundige nok vurderinger før man inngår avtalene, slik at de inngås på mangelfullt eller feil grunnlag.
DN170530 - Mange av landets byråer får fine vurderinger av sine kunder og konkurransen om de første plasseringene er veldig hard, sier Pia Grahn i Regi.
DB170530 Hele avgjørelsen om tidlig eller sen pensjonering avgjøres neppe av rasjonelle vurderinger rundt forventet levealder, antyder rapporten.
DB170530 Forskerne Christian Brinch ( BI ), Dennis Fredriksen ( SSB ) og Ola Vestad ( University of Chicago/SSB ) skiller ifølge Finansavisen mellom det aktive og det passive valget, der det aktive er valget basert på vurderinger av egen forventet levealder.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
AA170530 Utvelgelsen er ikke brukerbasert, men gjøres av et ekspertpanel som oppsøker restaurantene og gir sine vurderinger .
VG170529 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
NL170529 Vi har fremmet en rekke vurderinger rundt konsekvensene og hver gang svares det med kun en henvisning til beslutningsgrunnlaget.
NL170529 Her er det heller ikke foretatt noen vurderinger og følgelig ingen kostnader.
NL170529 Det var slik han definerte våre vurderinger som gikk på en rekke risikofaktorer ved oppbyggingen på Evenes.
DN170529 Etter lang tids vurderinger har Trump varslet at han denne uken skal komme med en avgjørelse om klimaavtalen fra Paris.
AA170529 MI5s vurderinger rundt ham forut for angrepet skal derfor gjennomgås.
AA170529 - Dette er så spesiell og så alvorlig sak at jeg hadde forventet at man gikk mer i dybden og gjort sterkere, mer selvstendige vurderinger .
AA170529 Vanskelige vurderinger
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
AA170529 Den store vindkraftutbygginga på kysten av Trøndelag, men også Statoils vurderinger av mulig hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden, og Reinertsens utrolige teknologiløp for produksjon av hydrogen ved å fjerne CO₂ fra naturgass, representerer spennende industrimuligheter for kortreist hydrogen.
VG170528 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.
VG170527 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170527 Politikerne kan ikke utelukkende lene seg på politiets vurderinger av deres sikkerhet.
NL170527 Det er ganske ufattelig at NRK kunne sette sammen ei slik debattgruppe, når ledende samiske og kvenske politikere og skolefolk har ytret forstandige vurderinger om hvordan historieskrivingen om samene burde gjennomføres - det gjelder ikke minst Einar Niemi, Kjell Ballari og Ole Henrik Magga m.fl.
VG170526 - Jeg vil tro at en klubb som Real Madrid hele tiden gjør vurderinger av hva som kan bli gjort bedre.
SA170526 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
DN170526 Det er flere utredninger på området som ikke er ferdig evaluert ennå og vi må stokke bena og ta alle vurderinger til etterretning før vi konkluderer, sier Werp til DN.
DN170526 Men det er en omfattende prosess, med mange vanskelige vurderinger , så det er ikke unaturlig at man er uenige om noe, sier Willand.
AP170526 Vi ønsker å legge til rette for at folk skal bruke byen og ta del i feiringen, men det er opp til hver enkelt å gjøre sine egne valg og vurderinger .
AA170526 Målet er å komme i gang med gravearbeidet straks vi har gjort alle vurderinger rundt sikkerheten til de som jobber der og konkludert med at det er trygt å fortsette, sier kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.
VG170525 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170525 - Når terrorhendelser skjer ute i Europa, blir det alltid gjort konkrete vurderinger opp mot situasjonen her hjemme.
DN170525 Nå er brukervurderinger viktigere : 35 prosent bryr seg noe eller i stor grad om hotellets stjernevurdering, mens hele 50 prosent bryr seg noe eller i stor grad om tidligere gjesters vurderinger
AP170525 Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.
VG170524 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170524 - Han delte ikke sine vurderinger med meg, så det kjenner jeg ikke til.
DA170524 UDI understreker at de gjør kontinuerlige vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
DA170524 Dette sier noe om hvilke vurderinger vi ville gjort hvis søkeren ble returnert til Norge, men Frankrike har selv et rettslig handlingsrom til å velge å realitetsbehandle denne saken i Frankrike », sier fagsjef i asylavdelingen, Dag Bærvahr.
VG170523 Med dette som bakteppe var det grunn til å knytte forventninger til hva slags vurderinger Politiets Sikkerhetstjeneste hadde tenkt å komme med til norske toppidrettsutøvere, som er samlet til pre-OL-camp på Fornebu, da det var satt av en egen programpost til å snakke om sikkerhet.
VG170523 KRITISK : Alpinist Aksel Lund Svindal etterlyste vurderinger rundt Nord-Korea da sikkerhetssituasjonen i OL var tema på Scandic Fornebu.
VG170523 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170523 Med bakgrunn i vurderinger og rangeringer fra Fox Sports, Bleacher Report og ESPN har vi plukket ut disse spillerne : ¶
VG170522 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170522 - Vi er enige i Vegvesenets vurderinger , som også er grunnlagt i Nasjonal Transportplan ( Nasjonal Transportplan ).
NL170522 For å legitimere et forsvars- og samfunnsmessige svært omstridt prosjekt benyttes det også her rene bestillingsverk med vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
DB170522 Og hun viser til Utenriksdepartements vurderinger og notater ( i PDF-lenkenene nederst ) i forkant av regjeringens vedtak om norske styrker mot IS/ISIL for ett års tid siden.
BT170522 Om Magnus har konkret kritikk til de ulike mediene, får de svare for sine redaksjonelle vurderinger .
VG170521 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170521 Jeg er den eneste som bestemmer, og jeg tar avgjørelser basert på sportslige vurderinger .
NL170521 Det er juridiske vurderinger som gjøres av jurister etter denne hendelsen.
AA170521 Etter over førti år med daglig kjøring i byen, må jeg bare si meg enig i politiets vurderinger av kjøreadferden rundt omkring.
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
VG170519 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170519 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
BT170519 Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid.
BT170519 Bestemmelsen om unge uføre stenger ikke for at Nav kan gjøre slike vurderinger .
DB170518 Ifølge Finnmark Dagblad har spesialister ved Rikshospitalet gjort nye og grundige vurderinger av ryggen, og kommet fram til at de kan foreta en bedre og mindre risikofylt operasjon enn tidligere antatt, blant annet ved å fjerne noen rygghvirvler.
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170518 Da han bekreftet nyheten onsdag understreket Brende at det ikke er snakk om en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170518 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
BT170518 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa onsdag at avtalen med Kongo ikke er en soningsoverføring, eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
AA170518 En som på mange måter « levde for jobben » og som aldri tok beslutninger uten nøye vurderinger på forhånd.
VG170517 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170517 Joshua French overføres til Norge basert på humanitære og helsemessige vurderinger .
SA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
DB170517 - Den første rettssaken kan vi ikke gjort oss opp noen vurderinger av, men i den andre rettssaken hadde vi vår egen ekspertise som sa at dette var ikke riktig.
AA170517 Brende understreket at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger .
VG170516 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170516 Et problem ifølge Nielsen er at et « perfekt » parti sjakk blir et parti uten feil sett fra dataprogrammets vurderinger .
DB170516 - Vi har stor respekt for Byantikvarens vurderinger , og synes at etatens innspill burde ha blitt tatt til følge, sier Linn Marie Krogsrud i foreningen.
AA170516 Politiet innhenter nå vurderinger om hvorvidt det er forsvarlig å fortsette arbeidet på stedet.
VG170515 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170515 - Det er ikke gjort noen slike vurderinger foran denne rettssaken, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen.
VG170514 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170514 I fjor stakk Trigger dessuten av med seieren i kategorien « pr-byrå » i den kombinerte undersøkelsen og kåringen Årets Byrå, der byråene rangeres basert på kundenes vurderinger .
DN170514 - For meg bringer Regi viktige vurderinger til kunder når de skal velge byrå.
DN170514 - De nominerte byråene er dem som ligger best an med utgangspunkt i kundenes vurderinger av rundt 20 ulike kriterier, og felles for dem er at de har veldig fornøyde kunder.
DN170514 I fjor stakk Trigger dessuten av med seieren i kategorien « pr-byrå » i den kombinerte undersøkelsen og kåringen Årets Byrå, der byråene rangeres basert på kundenes vurderinger .
DN170514 - For meg bringer Regi viktige vurderinger til kunder når de skal velge byrå.
DN170514 - De nominerte byråene er dem som ligger best an med utgangspunkt i kundenes vurderinger av rundt 20 ulike kriterier, og felles for dem er at de har veldig fornøyde kunder.
VG170513 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170512 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170512 På garderobeveggen bak ham henger VG-lupens vurderinger av Sandefjord.
VG170512 - De mest nærliggende alternativene til reserveløsning for TV-produksjonens del trenger grundige vurderinger før vi tar dem i bruk.
SA170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
FV170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
DN170512 - Vi forstår at Konkurransetilsynet gjør vurderinger , men vi håper dette ikke tar lang tid.
DN170512 - Vi er fortsatt på et tidlig stadium i våre vurderinger , og det er ikke mulig å si noe om de endelige konklusjonene, sier Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
AP170512 Det er vurderinger vi gjør inn mot lørdag.
VG170511 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170511 Men det ligger noen ideologiske vurderinger i debattene man går inn i, som i dekningen av innvandring og integrering.
FV170511 Ved hjelp av egendesignede tekniske løsninger og grundige etiske vurderinger fortelles historier fra en ellers lukket hverdag.
DB170511 Da Trumps rådgiver Kellyanne Conway ble presset av CNNs Anderson Cooper på tidspunktet for sparkingen, brukte hun Rosensteins vurderinger som grunn.
DB170511 - Vi kjenner til de vurderinger som gjøres i USA av sikkerhetsmyndighetene, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake, og som berørte reisende til/fra navngitte land i Midt-Østen blant annet.
DB170511 Senest da Trumps rådgiver Kellyanne Conway ble presset av CNNs Anderson Cooper på tidspunktet for sparkingen, brukte hun Rosensteins vurderinger som grunn.
VG170510 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
NL170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
DA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger .
VG170509 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170509 Han mener Bufdirs vurderinger om ikke å avslutte kontrakten med Fyrlykta, « ser merkelige ut ».
VG170509 - Jeg kjenner ikke deres vurderinger .
DB170509 Med bakgrunn i funn og vurderinger , velger SHT å varsle om at bremsekontroll på mobilkraner og tilsvarende motorredskap som brukes i trafikken bør følges bedre opp.
DB170509 De er ikke modne nok til å gjøre skikkelige eksistensielle vurderinger , og har ikke noe bevisst forhold til guddommer.
AP170509 Eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler, for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler ?
VG170508 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170508 Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultat eller andre forhold som tilsier endring av tiltakene, uttaler landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) i en pressemelding.
DA170508 Også Grethe Eriksen i Høyre uttrykte uro for trafikksituasjonen ved en stenging da saken var oppe i KBU og kom med ønsker om nye vurderinger av nødvendigheten av og konsekvenser ved en stenging av veien.
AA170508 - Etter å ha lyttet til politiets gjennomgang og vurderinger , så støtter jeg dette.
VG170507 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170507 Moussa Njie, som kanskje skulle hatt straffespark på stillingen 0-0, beskriver Steens vurderinger som « tull ».
DA170507 - Ettersom hendelsen undersøkes av Spesialenheten, vil politiet ikke nå gå inn på de vurderinger som ble gjort på stedet om nødvendigheten av å avverge angrep ved å løsne skudd mot siktede, melder Remman.
VG170506 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170506 Det er ulike vurderinger av det.
SA170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
DN170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
AP170506 I det endelige forslaget fra 2015 kan legene avgjøre om en modell er for tynn, basert på vurderinger av vekt, høyde, alder og kroppsfasong.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
VG170505 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
SA170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
DB170505 I avsnittet « juridiske vurderinger », skriver KPMG blant annet dette : ¶
DB170505 Vi gjør forløpende vurderinger fram til nasjonaldagen, sier Astrid Elisabeth Nilsen, visepolitimester i Troms politidistrikt.
DB170505 Han forteller at politiet i Stavanger har valgt å ikke sperre gater for trafikk, men at fortløpende vurderinger av trusselbildet gjøres og at avgjørelsen kan endres etter behov.
DB170505 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai, sa Amundsen.
DB170505 I alle fag er det noen som er villige til å ta snarveier og gjør dumme vurderinger , fortsetter styrelederen.
DA170505 - Det er mange historiske vurderinger vi må gjøre.
BT170505 Meland mener de forskningsetiske komiteene må legge nye spørsmål til grunn for sine vurderinger , som : Hvilke konsekvenser har det valgte forskningsperspektivet ?
BT170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
BT170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
AP170505 De fleste slike vurderinger foretas av den eller de som har ansvaret for vedkommende sak, ifølge Bernt.
AP170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger , erfarer Heide.
AP170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
VG170504 - Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger, men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger .
VG170504 - Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger , men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger.
VG170504 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170504 Hun understreker at det vil være rom for endringer basert på eventuelle utviklinger frem mot selve dagen, og vurderinger fra andre hold.
SA170504 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
DB170504 I vedtaket slår departementet også fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, kan overprøve havnenes egne vurderinger .
AP170504 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
VG170503 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170503 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
FV170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
DB170503 De får se vurderinger som er gjort i forhold til ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre.
DA170503 Han viser til at det er juridiske vurderinger som hører inn under Justisdepartementet.
DA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
DA170503 - Da må vi ned i enkeltsakene og gjøre vurderinger og det gjør vi ikke i denne type saker, sier Torgersen.
AP170503 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
AP170503 - Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake.
AA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
AA170503 - Da må vi ned i enkeltsakene og gjøre vurderinger og det gjør vi ikke i denne type saker, sier Torgersen.
VG170502 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
DN170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
DB170502 Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger .
BT170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
AP170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
VG170501 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170501 Derfor har bekjennelsene klare ord om både rett og plikt for menighetene til å foreta egne vurderinger og, om nødvendig, sette seg opp mot overordnede kirkelige myndigheter ( biskop, Kirkemøte ), dersom de vurderte situasjonen slik.
SA170501 Derfor har bekjennelsene klare ord om både rett og plikt for menighetene til å foreta egne vurderinger og, om nødvendig, sette seg opp mot overordnede kirkelige myndigheter ( biskop, Kirkemøte ), dersom de vurderte situasjonen slik.
VG170430 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170430 Den store variasjonen i prisingen av selskapet kommer av ulike vurderinger av fremtidig etterspørsel av olje og ikke minst den fremtidige oljeprisen.
VG170429 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170428 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170428 De jeg intervjuet, sto ærlig frem og fortalte sine versjoner, og sider ved vurderinger og beslutningsprosesser som de ikke tidligere har snakket om.
DN170428 Vi ser frem til å tilbakevise også disse nye anklagene, der vi er sterkt uenig i Økokrims faktiske og rettslige vurderinger , sier forsvarer Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt.
DB170428 Rapporten vil inneholde vesentlige fakta som har fremkommet fram til nå i undersøkelsen, samt Havarikommisjonenes vurderinger så langt.
DB170428 Du kan også følge @gautebh på Twitter for løpende erfaringer og vurderinger gjennom prosjektperioden.
DA170428 Han mener derfor det er vanskelig å ta stilling til innhold og vurderinger i dokumentet.
DA170428 Det er de som får mandat, og må gjøre denne type vurderinger , medgir Hareide.
DA170428 - Ap sier det handler om å gjøre vurderinger .
AP170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AP170428 Den store variasjonen i prisingen av selskapet kommer av ulike vurderinger av fremtidig etterspørsel av olje og ikke minst den fremtidige oljeprisen.
AA170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AA170428 Han mener derfor det er vanskelig å ta stilling til innhold og vurderinger i dokumentet.
VG170427 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170427 Saken vi hadde i går var først og fremst en kartlegging som i liten grad gjorde vurderinger .
DB170427 Inga Marte Thorkildsen sier til Dagbladet at hun vil avvente å kommentere, da hun ennå ikke har sett protokollen fra kontrollutvalgets møte eller hørt deres vurderinger .
DB170427 Vitenskapelige vurderinger er ofte blitt brukt som grunnlag for å innskrenke rettighetene til så vel majoritetskvinner som seksuelle minoriteter.
VG170426 Vi er « A-ranket » økonomisk fra ulike selskaper som gjør den typen vurderinger ».
VG170426 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170426 En robot vil i mange sammenhenger ha bedre evner til å ta en objektiv beslutning basert på store mengder data, mens et menneske vil ha bedre evne til å ta skjønnsmessige vurderinger og få frem informasjon om kunden som en robot kanskje ikke vil nå frem til.
AA170426 Å slå sammen sjukommuner, med et område som er én og en halv ganger Vestfold fylke, krever grundige vurderinger , og ikke minst må det avklares bedre hvordan en slik kommune skal styres.
VG170425 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170425 - Det er ikke flertall i Stortinget for KrFs syn i dag og en ny gruppe må foreta sine vurderinger .
SA170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
BT170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
AP170425 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at « dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av », og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.
VG170424 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170424 Helseministeren legger til at hans uttalelser i sykehus-talen for to år siden ikke handlet om en ønsket virkning, men om vurderinger av hva som skulle til for full kirurgisk akuttberedskap.
DB170424 Ifølge UP-sjef Runar Karlsen bør man kombinere piggdekkreglene med individuelle vurderinger og sunn fornuft.
VG170423 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170423 - Dersom slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse, har Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus tidligere uttalt i en pressemelding.
SA170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
DA170423 Samtidig skjønner jeg at bydelene står oppe i vanskelige vurderinger , og er godt kjent med at det er mangler boliger som til barnefamilier i Bydel Gamle Oslo, skriver hun i en E-post til Dagsavisen.
DA170423 Det er viktig at det gjøres saklige vurderinger av leietiden for dem som ikke ansees for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig, slik det fremgår av forskriftens § 12.
DA170423 - Jeg er opptatt av at bydelene kan gjøre gode, helhetlige vurderinger når de gir folk bolig.
BT170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
AP170423 Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.
VG170422 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170421 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170421 « Etter nøye vurderinger og gransking av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returene til Fox News Channel », het det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
AP170421 Hvilke vurderinger som lå til grunn for inngjerdingen er ikke vi kjent med, sier Hansen.
VG170420 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170420 « Dommersjefen i NFF bestemmer hvem som skal dømme kamper, og slik skal det være, men slike beslutninger må etter vår oppfatning kun være tuftet på rene sportslige vurderinger .
VG170420 Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen.
VG170420 Kildene VG har snakket med peker på flere sentrale vurderinger som blir viktige dersom Støre vinner valget og får sette sammen en ny regjering : ¶ * 1 Både i Ap, Sp og SV anses det som mindre sannsynlig at SV vil gå inn i noen regjering etter valget.
DB170420 Ut fra en samlet vurdering og i tråd med politiets taktiske vurderinger ble aksjon løst slik den ble.
VG170419 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170419 « Etter nøye vurderinger og granskning av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returerne til Fox News Channel », heter det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
DN170419 Det ville etter min mening vært en helt urimelig mistillit til Forsvarsdepartementets vurderinger av disse spørsmålene, sa hun.
DA170419 Jeg både forventer og har tillit til at bydelene gjør slike individuelle vurderinger for å finne den best mulige løsningen i hver enkelt sak ».
VG170418 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170418 Aktor Kristine Schilling avbryter og sier hun ikke er interessert i hans vurderinger av det.
SA170418 Mina er stresset av skolen ; av vurderinger , karakterpress og lekser.
SA170418 Kan det være at jungelvandringen i sosiale mediers stress, press, vurderinger , utestenging, mobbing og latterlig og misforstått perfeksjon er det egentlige problemet ?
SA170418 Er det på skolen barna våre opplever mest stress, press, vurderinger og prestasjonskrav, når « friminuttene » på skolen, og store deler av « fritiden » hver dag er en jungelvandring ?
SA170418 Det skorter ikke på tilbakemeldinger og vurderinger .
SA170418 - Jeg har fortsatt ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen til Bergens Tidende.
BT170418 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) kan ikke vise til noen skriftlige vurderinger bak vedtaket om å utsette Ringeriksbanen.
AP170418 - Jeg har fortsatt ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen til Bergens Tidende.
VG170417 Der ble det gjort nye vurderinger om å frakte ham videre med luftambulanse til St.
SA170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
FV170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
DB170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
BT170417 - Om regjeringen på bakgrunn av de opplysningene de har fått av Vegdirektoratet/regionen høsten 2016, har gjort andre vurderinger når det gjelder prioritering enn de ellers ville gjort, kan bare regjeringen svare på.
BT170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
AP170417 Da er fortløpende redaksjonelle vurderinger en del av hverdagen.
VG170416 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170416 I utvekslingen av svar og spørsmål - som har gått gjennom representanter for al-Masra, et magasin knyttet til al-Qaida og AQAP - kommer de også med til nå ukjente opplysninger om gruppens indre aktiviteter og vurderinger .
VG170416 - Det er svært kostbart å ha medarbeidere på jobb i påsken, og vi er nødt til å snu hver stein og gjøre vurderinger for hva vi har mulighet til å gjøre for å få budsjettet til å gå rundt, sier Smedsrud.
VG170415 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170414 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170413 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170412 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170412 NFF skriver videre i en pressemelding at forbundet alltid forholder seg til politiets vurderinger , både nasjonalt og internasjonalt.
DB170412 - NFF har ikke mottatt informasjon som tyder på at det ikke skal være trygt å gå på kamp i Norge, men dette er vurderinger som politiet må gjøre fortløpende.
VG170411 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170411 - Det ser bedre ut nå enn det gjorde i stad, sier han, men understreker at det opp til politi og brannvesen å gi utdypende vurderinger av situasjonen.
DN170411 IEA gjør sikkert noen vurderinger om Opec fremover.
AP170411 Russiske analytikere mener amerikanernes angrep i Syria skyldes innenrikspolitiske vurderinger .
AP170411 Riksadvokaten gir støtte til Kripos´ vurderinger : ¶
VG170410 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170410 I mange andre land er det annerledes, der får ikke offentligheten vite om uenigheter og ulike vurderinger blant dommerne.
SA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). 17. mai-feiringen kan trigge terrorister, mener forskere.
SA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
DN170410 IEA gjør sikkert noen vurderinger om Opec fremover.
DB170410 På sine nettsider skriver politiet at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og at de fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170410 Ifølge Fosse har det ikke blitt foretatt « voldsomt grundige vurderinger » av de nye identifikasjonslysene.
DA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
AP170410 - I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger .
AP170410 - I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger .
AA170410 Det vil bli gjort konkrete vurderinger av sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. maifeiringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
VG170409 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170408 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170408 Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, og at ombudsmannens vurdering og konklusjon ble gjennomgått på et utvidet ledermøte i Vest politidistrikt torsdag denne uken.
VG170408 To måneder senere konkluderte konstituert politimester John Reidar Nilsen med at det ikke var grunnlag for å kritisere tjenenestemennene eller deres vurderinger .
VG170408 HAR SKJERPET INN : - Vi tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.
DB170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger situasjonen i Stockholm og gjør nå fortløpende vurderinger på hvordan angrepet i Sverige eventuelt preger trusselbildet mot Norge.
VG170407 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger .
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger.
VG170407 På Twitter skriver sikkerhetstjenesten at de følger situasjonen og gjør fortløpende vurderinger av trusselbildet.
VG170407 PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
VG170407 * 1 Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) opplyser at de følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge. * 1 Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre på grunn av angrepet i Sverige. * 1 Facebook har aktivert Facebook Safety Check for personer som oppholde
DN170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
DB170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DA170407 Politiets sikkerhetstjeneste melder at de gjør fortløpende vurderinger når det gjelder trusselsituasjonen i Norge.
DA170407 De sier de gjør fortløpende vurderinger når det gjelder trusselsituasjonen i Norge.
BT170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AA170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
VG170406 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170406 Her er noen av punktene, hvis innhold er basert på Pollestads vurderinger : ¶
SA170406 Vurderinger
SA170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 Vurderinger
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
BT170406 Vurderinger
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 Han understreker at Regjeringen må gjøre mer detaljerte vurderinger av hvordan en slik kartlegging skal gjøres.
AP170406 Vurderinger
AP170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger , sier Edvartsen.
AP170406 - Jeg har ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger .
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger , sier TV 2-sjef Olav T.
AA170406 Vurderinger
VG170405 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170405 « I avsluttende brev til FSA påpekte utvalget at det ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandle opplysninger om journalistene i saksoversikten.
VG170405 Takstnemda, som består av tre politikere oppnevnt av kommunestyret, har så taksert eiendommene ut fra såkalte sjablongverdier med fastsatte kvadratmeterpriser, ut fra skjønnsmessige vurderinger , som utsikt og vedlikehold av eiendommen, og sonefaktor for de ulike områdene i kommunen.
DN170405 Utvalget skriver i årsmeldingen at « det ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandle opplysninger om journalistene i saksoversikten.
DN170405 Dette sier de som jobbet for et norsk OL i 2022 om Lillehammers vurderinger om å søke om å få lekene.
DB170405 - Her kan det være gode vurderinger å ta med videre.
DB170405 I EOS-utvalgets avsluttende brev til FSA påpekte utvalget at de « ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandlet opplysninger om journalistene i saksoversikten ».
VG170404 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer Javeed Hussain Shah til NRK.
VG170404 - Tallene viser at vi foretar individuelle vurderinger , sier han.
SA170404 I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale miljø- og transportpolitiske mål.
SA170404 DEBATT : KS Bedrift Havn spør om Konkurransetilsynets vurderinger av Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS gjøres på et for snevert grunnlag.
SA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
AA170404 - Jeg er skuffet over rettens vurderinger rundt skyldspørsmålet, men ser samtidig at min klient er blitt bedømt mildere enn påtalemyndighetens påstand, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NRK.
VG170403 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
SA170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
SA170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
FV170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
DN170403 - Jeg er spent på hva justisministeren vil komme med av tilbakemeldinger, vurderinger og analyser.
BT170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
BT170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
BT170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
AP170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
AP170403 Vurderinger fra tidligere år : ¶ 2016 : Vinneren vil overraske mange ¶ 2015 : Bare den verste kan kåres ¶ 2014 : Stabæk med beste drakt i eliteserien ¶ ( 2013-utgaven har dessverre forsvunnet i et eller annet hull på internett ) ¶ 2012 : Vålerenga topper nok en gang ¶ 2011 : VIF topper ¶
AP170403 I dette intervjuet gir han sine vurderinger av kampen.
AA170403 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger dere samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AA170403 Det er både vurderinger av rettslig karakter vi mener er feil, samt at den tiltalte sier at flere av dem som har vært fornærmet i saken har samtykket, og ikke er utnyttet eller misbrukt.
VG170402 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170402 Skolen vil starte til vanlig tid mandag morgen, men personalet vil ta vurderinger om hvordan de skal håndtere situasjonen dag for dag, ifølge Reinhold.
SA170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
FV170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
DB170402 En ærlig sensor forteller at vurderinger på samme oppgave kan variere fra B til stryk.
DB170402 En ærlig sensor forteller at vurderinger på samme oppgave kan variere fra B til stryk.
BT170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
AP170402 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AP170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
VG170401 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
DB170401 ¶ UT MED DOMMER'N : Svein-Erik Edvartsen har stilt spørsmål ved dommersjef Terje Hauges vurderinger , etter hvert også i media.
DB170401 At kunnskapsbaserte vurderinger av klimarisikoen ved norsk oljepolitikk skal sitte så langt inne, selv i Venstre, er ganske sjokkerende.
BT170401 Stortingspolitikeren sier hun ikke har store problemer med det som ble spilt inn fra vestlandspolitikerne, selv om det blokkerer for hennes ønske om at skoler skal kunne foreta alternative vurderinger .
BT170401 Den siste forklaringen dreier seg nå om at Bane Nors vurderinger om planleggingstid ble kjent for Jernbanedirektoratet tidligere i år, og så ble formidlet « muntlig til departementet ».
BT170401 Vi som lever tett på problemet, setter vår lit til at vi er tilbake til byggestart i 2021 når nye vurderinger er gjennomført.
BT170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
AP170401 - Ved automatisk analyse av bildene vil du få samme resultat hver gang, mens ulike mennesker vil gjøre ulike vurderinger .
AP170401 At enkelte er uenig i våre vurderinger og resultatet i enkeltsakene, innebærer nødvendigvis ikke at det er gjort feil.
AP170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger .
VG170331 - Hver sesong gjør vi en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for deltagerne og produksjonen, legger han til.
VG170331 « Slow thinking » er beslektet med stoisisme, som handler om å skille følelser og fornuft når man skal gjøre viktige vurderinger og beslutninger.
VG170331 Når vi bedømmer risiko intuitivt gjør vi systematiske feilslutninger fordi vi gjør overfladiske vurderinger av lett tilgjengelig informasjon, for eksempel det vi hører om ofte eller det som berører oss følelsesmessig.
VG170331 De fleste vurderinger gjør vi mennesker intuitivt og hurtig.
VG170330 UDIs vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har det siste året vært grunnlag for stor debatt, forundring og kritikk.
VG170330 - Vi er i disse dager i ferd med å gjøre nye vurderinger for et par provinser i Afghanistan, sier Forfang til VG.
DB170330 Systemet med nedlåsing og ordre fra overordnet, medfører at det foretas reelle vurderinger før skarpe situasjoner oppstår.
DA170330 Vi konsentrerer oss om våre vurderinger og den dialogen vi har med aktørene på flyplassen, svarer han.
VG170329 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
SA170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
DB170329 Rekdal forteller at hvis man skal gjøre mange vurderinger underveis i spillet, vil dette ta tid.
DB170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
DB170329 De minuttene vi fikk alene med telefonen, kvalifiserer nok ikke til å kalles en test, men vi fikk likevel lekt oss med den lenge nok til at vi kan komme med noen erfaringer og vurderinger .
BT170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
AP170329 Vurderinger av sårbarheten her kan ikke baseres utelukkende på én rapport som adresserer én art, sier han.
AP170329 Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger , men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.
AP170329 Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger , men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.
AP170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
AA170329 Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger , men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.
VG170328 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170328 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170328 Etter å ha sett Lars Lagerbäcks første kamp fra TV-stolen hjemme i København gjør Ståle Solbakken seg sine vurderinger .
VG170328 - Hvilke vurderinger gjorde dere før hun ble ansatt rundt det at hun bruker nikab ?
VG170328 - Han var trygg på at norske borgere var i stand til å gjøre egne vurderinger , eller å skille « snørr og barter », som han sa, og at pressemeldingen fra den russiske ambassaden tidligere i vinter om den norske holdningen til russiske myndigheter nok ikke fikk den effekten russerne kanskje hadde håpet.
DB170328 - De gjør sikkert vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
DA170328 Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug kan ikke kommentere hvilke vurderinger de gjorde internt, men har tidligere sagt at de tar kritikken av avhøret på alvor.
DA170328 Da blir det desto viktigere at Stortinget kan få gode og uavhengige vurderinger av om det regjeringen gjør er tilstrekkelig, sier hun.
AA170328 Kronikken har få faktafeil, men den er tynn på vurderinger og nye løsninger for kollektivtilbudet, for å dekke framtidas reisebehov og nullvekstmålet om minst tre prosent årlig vekst fram til 2029.
DA170327 Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Dagsavisen.
DA170327 Byrådet støtter Ruters vurderinger knyttet til Slottsparken, Nybrua og Lilleborg kirke, og vil ikke ta initiativ til å åpne disse holdeplassene.
AA170327 Løpende vurderinger vil tas gjennom formiddagen for å avgjøre når veistrekningene kan åpnes igjen.
VG170326 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
DN170326 - Har det ikke formodningen mot seg at profesjonelle oljeselskaper ikke gjør balanserte vurderinger når de risikerer aksjonærenes penger ?
BT170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
AP170326 | Les Lars Tjærnås sine vurderinger og gi dine egne karakterer til landslagsspillerne ¶
VG170325 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170325 Kritisk vurdering av både forskning, informasjon om det enkelte barn og vurderinger blant annet tatt av andre profesjoner/hjelpere, er avgjørende for å unngå feil.
AP170325 Sprikende vurderinger av eksstatsråder ¶
VG170324 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170324 Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning, NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170324 » Han skriver videre at « Regjeringen vil avvente høringsinstansenes vurderinger og innspill og kommer deretter tilbake med forslag til endringer i kommende budsjettopplegg.
DB170324 Dalsbø påpeker at slike vurderinger gjøres individuelt, men minner samtidig om at deres råd er klart : Aldri gi fra seg slike bilder.
VG170323 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170323 - Dommersjefen må svare for sine vurderinger .
SA170323 Hvorfor gjør Stavanger Aftenblad andre vurderinger av dette enn Aftenposten ?
AA170323 - Jeg ser at begrepet " større byggeteknisk utredning " er noe upresist, men vil understreke at Stortingets byggeprosjekt er basert på faglige vurderinger .
VG170322 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170322 Vi gjorde den første uavhengige vurderingen av grønne obligasjoner for ti år siden, og gjennomførte flest slike vurderinger i verden i 2016.
DA170322 Men det er ulike vurderinger .
DA170322 - Moren min har vist meg at man skal være tro mot seg selv og stole på egne vurderinger .
AA170322 - Brannvesenet karakteriserer brannen som giftig, og vi foretar derfor vurderinger av hvor langt ut vi skal evakuere bygninger, sier operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.
AA170322 - Betyr det at regjeringen ikke har tillit til Sivilombudsmannens vurderinger , ville Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet vite.
FV170321 Og fortalte videre om vurderinger rundt det å flytte eller ikke, det å være klubbtrener kontra forbundsjobb.
DB170321 Roald Aga Haug, ordfører i Odda kommune, sier Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) nå gjør vurderinger , men at han så langt ikke har fått ny informasjon.
DB170321 Ordføreren var selv oppe i fjellet med fagfolkene i dag, men på grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å ta gode bilder og gjøre vurderinger .
DA170321 Vi mener forholdene har bedret seg i dag, men vi må ta nye vurderinger i morgen, sier han.
AA170321 - Entreprenørene følger selv med på værmeldingen og gjør vurderinger selv på det grunnlaget.
AA170321 Vi mener forholdene har bedret seg i dag, men vi må ta nye vurderinger i morgen, sier han.
AA170321 Jeg sikter her ikke til innvendinger og relevante spørsmål til barnevernets faglige vurderinger , men til de mange insinuasjoner og beskyldninger om barnevernets og fosterforeldrenes manglende medfølelse, manglende kompetanse og sist, men ikke minst ; barnevernets onde hensikter.
VG170320 Nå får han kritikk for egen taktiske vurderinger av sin egen daglige leder.
VG170320 Da VG pratet med Elverums daglige leder, Erik Henriksen, var han klart på at han var svært uenig i trener Micaeh Apelgrens taktiske vurderinger .
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger , herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser. » - Denne saken opprører meg voldsomt.
AA170320 Alle gode innspill og vurderinger vil tas med, før konsernledelsen i Verisure tar sin endelige beslutning på et senere tidspunkt, sier driftsansvarlig Robert Engen.
VG170319 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170319 - Mange byggesaker er komplekse, og det vil i fremtiden også være behov for kommunens faglige vurderinger før vedtak.
DB170319 Politiet opplyser at de tar fortløpende vurderinger om hvor lenge de skal søke.
BT170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
AA170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
AA170319 - Vi etablerer oss ikke for å redde verden, men fordi vi mener Trondheim fortjener flere aktører, at det sitter redaksjoner på hver sin kant og gjør vurderinger .
VG170318 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170318 Feilaktige vurderinger , unyttig informasjon eller ugyldige utvalg.
VG170317 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170317 Harvey er i kjempeform, slår Krogh fast overfor NRK, og får deretter spørsmål om hva slags vurderinger han gjorde underveis i finalen.
BT170317 Ikke konkrete vurderinger
AA170317 - Jeg mener kommuneadvokatens vurderinger og konklusjon er overraskende tydelige.
VG170316 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170316 - Vi kan ikke utstyre oss i norsk presse og kringkasting med denne type etiske vurderinger .
VG170316 - Hvilke etiske vurderinger har dere gjort før dere landet på denne måten å gjøre det på ?
SA170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
FV170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
DB170316 Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.
DB170316 - Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.
DB170316 Cicero har faktisk blitt en av de største utstederne av slike uavhengige vurderinger , med en markedsandel på 70 prosent.
BT170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
BT170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
AP170316 Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser.
VG170315 Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.
VG170315 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170315 Det vil gi bransjeaktører og mulige investorer muligheten til å gi sine vurderinger .
SA170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
DN170315 - Det finnes ikke noen fasit, men når avviket i kvadratmeterprisen er såpass stor er det grunn til å se på det, sier Selbostad og legger til at Finanstilsynet sist høst presiserte at megler har plikt til å dokumentere sine vurderinger for prisen som er satt.
DB170315 Vil se vurderinger
DB170315 Ap-politikeren frykter også at utlendingsmyndighetene ikke har gjennomført grundige nok vurderinger av afghaneren før han ble utsendt.
DB170315 - Hvis de mener at grundige nok vurderinger er gjort, vil jeg vite hvilke det er - og hvem som har gjort dem.
BT170315 I tillegg er også alle nye politistillinger og øremerkinger også fordelt etter egne vurderinger i forhold til politidistriktenes behov.
BT170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
AP170315 Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig. 26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen.
VG170314 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170314 - Jeg vil avvente tvangslovutvalgets vurderinger av om dagens ordning bør endres, sier Høie og legger til at pasienter og pårørende har en åpning i lovverket for å bringe sakene inn for tingretten.
VG170314 Så her må vi gjøre grundige vurderinger .
FV170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger .
AP170314 I Høyesretts ankeutvalg sin begrunnelse heter det at utvalget slutter seg til lagmannsrettens vurderinger når det gjelder lovtolkningen.
AA170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger .
AA170314 Utsettes : - Jeg så at saksframlegget ikke var godt nok og manglet noen vurderinger .
AA170314 Jeg så at den ikke var god nok og manglet noen vurderinger .
VG170313 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170313 - Jeg har forståelse for at saken vekker engasjement men jeg tenker samtidig at det er veldig flott man vet hvilke vurderinger som ligger til grunn og at vi har fulgt regelverket, sier Rønnevig.
DB170313 Vi vil ta løpende vurderinger , og sikkerheten kommer selvfølgelig alltid først.
AP170313 Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet.
AP170313 Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet.
AA170313 Men her må vi i fellesskap sette oss sammen for å gjøre vurderinger .
VG170312 - Man får jo bare håpe at det er sportslige vurderinger som ligger til grunn.
VG170312 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170312 Alle tidligere presidenter har hatt et slikt kompetent analyseapparat som kan gi vurderinger av effekter og ringvirkninger av vedtak.
SA170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
FV170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
BT170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
AP170312 - Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger , og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i.
AA170312 På bakgrunn av værsituasjonen og faglige råd og vurderinger fra NVE, opphever vi nå evakueringen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.
AA170312 Det gjøres løpende vurderinger av når veistrekningene kan åpnes igjen, men flere strekninger som er ryddet etter ras vil fortsatt holde stengt på grunn av faren for nye ras, opplyser VTS til iFinnmark.
AA170312 Hver søknad om utbygging skal gjennomgå strenge vurderinger med hensyn til natur og miljø før konsesjon blir gitt.
VG170311 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
DN170311 - Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at « ut ifra våre vurderinger , mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd » i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.
DB170311 Problemet er bare at slike vurderinger - som handler om allokering av ressurser, eller vilkår for en effektiv humanisme - ikke er like engasjerende som moraldebatter om statsråders smykkevaner.
BT170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
AP170311 Her er Lars Arne Nilsens vurderinger . 0 - 0 : Brann-trener Lars Arne Nilsen så laget sitt spille 0 - 0 mot Arendal i La Manga lørdag.
AA170311 Det var snøskredvarselet for helgen og vurderinger gjort av både NVE og NGI som gjorde at veien og huset ble stengt fredag.
AA170311 Til meg oppgir han andre grunner til at han ikke ville bli sitert på det han opprinnelig sa til Adresseavisen, først og fremst at det er behov for grundigere vurderinger av bevisene.
VG170310 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170310 - Med fotballeksperter og - trenere satser vi på en tung gjesteliste som kan bidra med gode vurderinger , sier Sleipnes, som mener det er en haug av spørsmål å stille på jakt etter de riktige spillerne på ditt lag : ¶
VG170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
SA170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
SA170310 Du tar opp tema som stress, press, vurderinger med tall, psykiske problemer hos unge, spesielt jenter, og at du ønsker å leve ungdomstiden din til det ytterste.
DB170310 - Jeg tenker at det føyer seg inn i rekken av uttalelser som er kommet fra ulike hold i denne saken, som er basert på antakelser og egne vurderinger og ikke fakta, sier Ernst til Dagbladet.
DB170310 Da lar vi andre land bestemme hvordan våre etiske vurderinger skal utvikle seg.
DB170310 I en tekstmelding til Dagbladet skriver hun at de er veldig fornøyd med tingrettens vurderinger av kravet, og at retten bemerket at det å bli beskyldt for å være nazi eller nazifrisør, er en alvorlig beskyldning.
BT170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
AP170310 - Vurderinger fra egne ansatte og samarbeidspartnere er at Akuttseksjonen i dag gir et godt tilbud til pasientene.
AP170310 - Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet.
AA170310 Jeg har ikke fått helt klarhet i hva slags vurderinger som gjorde at de valgte å stå akkurat der de sto.
VG170309 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170309 Angrepsspilleren har over to år igjen av kontrakten med den østerrikske serielederen Red Bull Salzburg, men valgte etter nøye vurderinger å si ja til et utlån til samarbeidsklubben i amerikanske Major League Soccer ( MLS ).
SA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
DB170309 Alle flyplasser med minst ni millioner passasjerer årlig, og som har fått minst hundre vurderinger , omfattes av undersøkelsen.
DB170309 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avfeier professoren vurderinger .
DB170309 Det er regjeringens vurderinger, og - vil jeg tro - mer taktiske vurderinger som ligger til grunn for når den kommer, sier Kjenseth.
DB170309 Det er regjeringens vurderinger , og - vil jeg tro - mer taktiske vurderinger som ligger til grunn for når den kommer, sier Kjenseth.
DA170309 Foreningen mener vergene til stadighet blir utsatt for urettmessig behandling, at de blir fratatt sine verv uten mulighet til å få begrunnelsen overprøvd av et overordnet organ, og at de står « fullstendig maktesløse overfor forvaltningens vurderinger ».
BT170309 Årsaken er at avgjørelsene kan bli svært viktige for barnets fremtid, og fordi det ofte må gjøres vurderinger som skyver den rent juridiske metoden i bakgrunnen.
AA170309 Amerikanske myndigheter mener at han ikke har noen innflytelser over hvilke taktiske vurderinger de gjenværende IS-krigere gjør under slaget.
AA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
AA170309 - Jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger , så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170308 Eksempler på rapport : Kripos sine årlige vurderinger av voldtektssituasjonen i Norge.
VG170308 Den tiltalte forklarte dette med at han var ganske paff og overrasket over å ha blitt stoppet, og at han begynte å tvile på sine egne vurderinger under kjøringen.
VG170308 - Ja, jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger , så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han.
VG170308 « Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet » Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig » heter det i dommen.
SA170308 Leder av utvalg for helse og sosialtjenester, Annelin Tangen har uttalt : « Det ligger fagmessige vurderinger bak plasseringen.
DA170308 Det må blant annet gjøres vurderinger av om OVA i det enkelte tilfelle er egnet som beskyttelsestiltak, det skal foretas egnethetsvurdering av voldsutøveren, lages en gjennomføringsplan med blant annet forslag til forbudssoner og så videre.
AA170308 Når Riksantikvaren nå jobber med å revidere retningslinjene for finnerlønn håper vi derfor at den etablerte praksisen endres og finnerlønn og vurderinger løftes opp til et nasjonalt nivå, sier samlingsansvalig ved museet, Birgit Maixner.
AA170308 Ragnar Evensen sier kommunen nå vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner ved deres byggeplasser.
VG170307 Men man kan også se rettspraksis fra CAS som viser at også foretas grundige vurderinger .
VG170307 Hun er brakt inn i en verden som må være helt ukjent for henne og som i tillegg er helt annerledes enn det norske rettssystem, og hvor hun settes opp mot etterpåklokskapens vurderinger av hva hun burde ha gjort, sier advokat Morten Steenstrup til VG.
VG170307 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170307 Nå varsler Datatilsynet om at de vil pålegge nettstedet å la leger reservere seg mot slike vurderinger .
DN170307 Legelisten.no lar pasienter legge ut vurderinger av sine leger på nett, og har rundt 70.000 brukere i måneden.
DN170307 Han sier dette slett ikke er enkle vurderinger , og at hver nettside er forskjellig og vil blir vurdert ut ifra egne forhold.
DN170307 Det finnes mange andre nettsider som åpner for vurderinger av alt fra håndverkere til lærere.
DB170307 De internasjonale skilederne vil ha en felles juridisk vurdering i en tid som mer enn noen gang trenger nettopp slike felles vurderinger av idrettens svært skiftende rettferdighet.
DB170307 Mediene må gjøre sine egne selvstendige vurderinger , basert på forutsetninger som faktisk gjelder, også i de situasjoner der man har med en terrorist å gjøre.
DB170307 I tillegg er slike løpende hendelser breddfulle av etiske vurderinger , ikke minst når det gjelder fortløpende ubekreftet informasjon og bildebruk.
DB170307 I tillegg ble det gjort mange vurderinger rundt bruk av bilder fra åstedene.
DB170307 Det meste av den umiddelbare rapporteringen skjer uten slike vurderinger , gjennom sosiale medier.
DB170307 Mediene må gjøres sine egne selvstendige vurderinger , basert på forutsetninger som faktisk gjelder, også i de situasjoner der man har med en terrorist å gjøre.
DB170307 I tillegg er slike løpende hendelser breddfull av etiske vurderinger , ikke minst når det gjelder fortløpende ubekreftet informasjon og bildebruk.
DB170307 I tillegg ble det gjort mange vurderinger rundt bruk av bilder fra åstedene.
DB170307 Det meste av den umiddelbare rapporteringen skjer uten slike vurderinger , gjennom sosiale medier.
DB170307 Uansett valg av modell er alle modellanalyser avhengige av vurderinger av kyndige fagfolk.
AP170307 De skal også kunne ta noen vurderinger ut ifra om de har engelsktalende personale der osv.
VG170306 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170306 Våre vurderinger er å betrakte som veiledende, og de anbefales ikke alene lagt til grunn ved ID-fastsettelsen, i vedtak og beslutninger i saksbehandlingen, eller ved eventuell domstolsbehandling.
VG170305 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170304 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170304 Det er ikke klart om de flere hundre navnene simpelthen er de lagrede kontaktene på telefonene som ble innhentet, eller om det er en liste basert på mer kvalifiserte vurderinger av materialet.
VG170304 Han understreker at de som får slik oppmerksomhet i media vil føle ubehag, og at det er et viktig poeng som pressen må ha med i sine vurderinger .
VG170303 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
DN170303 Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.
DA170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
AA170303 AMK Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med de involverte slik at man i fellesskap kan gjennomgå hendelsen og se om det er vurderinger som vi burde ha gjort annerledes, avslutter avdelingsleder Bodil Margretehe Holm.
AA170303 Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.
AA170303 Helgesen understreket at regjeringens juridiske vurderinger fra tidligere ligger fast.
VG170302 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170302 Det krever knallharde prioriteringer og iskalde vurderinger av hvordan ressursene kan brukes for å løse samfunnsoppdraget.
DB170302 Petter Northug har slaktet Calle Halfvarssons taktiske vurderinger på stafetter.
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger .
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger.
AA170302 Kvinnene skal fortsatt få gode medisinske vurderinger , men beslutningen om det skal foretas abort, bør ligge hos kvinnen, enten det er i uke 12 eller uke 22, sier Andersen.
VG170301 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170301 Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 » Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 » Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 julikommisjonen og andre vurderinger fastslår at vi har et politi som ikke lykkes godt nok med å møte det moderne kriminalitetsbildet.
DB170301 » Men dette anses ikke for å være alvorlig og generelt stoler lagmannsretten på at gode vurderinger ble tatt og ser heller Sivilombudsmannens rolle som et eksempel på at Breiviks rettssikkerhet er ivaretatt.
DB170301 » Men de trekker ikke den konklusjonen tingretten gjorde, nemlig at slikt var tegn på at det ikke ble foretatt tilstrekkelig gode, løpende vurderinger av hvilke sikkerhetstiltak som var strengt talt nødvendige.
DB170301 Riktig nok gir de Breivik rett i at « Kriminalomsorgen på et tidligere tidspunkt burde ha foretatt mer inngående vurderinger av mulighetene til å gjennomføre felleskap med en eller flere innsatte som ikke har opphold i avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå.
DB170301 Mens tingretten gikk langt i å overprøve kriminalomsorgens vurderinger , la lagmannsretten vekt på at « EMD har vist tilbakeholdenhet med å overprøve risikovurderingen som nasjonale myndigheter har lagt til grunn ».
DB170301 Likevel er det slike vurderinger som i stor grad fungerer som en blankofullmakt for kriminalomsorgen til å begrunne ethvert sikkerhetstiltak.
DB170301 Lagmannsretten er imidlertid enig med staten i at de manglende begrunnelsene må ses i lys av at det er foretatt løpende vurderinger i ulike komiteer og grupper som løpende har vurdert Breiviks soningsforhold.
DB170301 For den som bryr seg om Breiviks ve og vel, kan i det minste lagmannsrettens vurderinger fungere som enda et eksternt press for å gjøre soningsforholdene mer humane.
DB170301 Det er vanskelig for domstolen å overprøve faglige vurderinger , selv om de nok har gode grunner til å tvile på konklusjonene som trekkes.
DB170301 Der tingretten borer i og overprøver avgjørelsene til forvaltningen, stoler lagmannsretten på at gode vurderinger er foretatt.
DB170301 Hadde Akerhaug tatt seg bryet med å lese Brochmann-rapporten ville han sett at de gjør et godt stykke arbeid med å kartlegge den relevante forskningslitteraturen og at de foretar balanserte vurderinger av hvordan vi kan møte de utfordringene vi står overfor.
DA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
BT170301 Waldow mente at førstestatsadvokaten med sine uttalelser insinuerte at det var politiske, og ikke faglige vurderinger som lå til grunn for politiets beslutning om å gjenåpne saken.
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
AA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger .
AA170301 Utvalgets beskrivelser, vurderinger og forslag er helt sammenfallende med brukerorganisasjonenes arbeid for bedre tjenester i Trondheim.
VG170228 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170228 Utlendingsmyndighetene gjør konkrete og grundige vurderinger i hver enkelt sak, og Norge sender ikke ut mennesker som får vurdert at de har behov for beskyttelse, sier Listhaug.
VG170228 Listhaug mener den strenge linjen hun fører har bred støtte, og sier at norske utlendingsmyndigheter gjør individuelle vurderinger : ¶
VG170228 - Jeg vil ikke kommentere denne trusselvurderingen, men ved Ringerike fengsel er de gode til å ta riktige vurderinger .
DN170228 Men når det er sagt, så har vi tenkt å se på kommunikasjonen rundt drøftingene av hovedstyrets vurderinger fremover.
DN170228 Det viktigste er at drøftingene av ulike risikofaktorer og ulike vurderinger kommer frem.
DN170228 - Vi tenkt å se på kommunikasjonen rundt drøftingene av hovedstyrets vurderinger , sier visesentralbanksjef Egil Matsen.
DN170228 - Spørsmål og avveininger knyttet finansiell stabilitet og usikkerhet om rentens effekt har vært adressert i hovedstyrets vurderinger i en rekke rapporter bakover.
DN170228 " Finanstilsynet har i løpet av prosessen gitt uttrykk for sine vurderinger knyttet til de nevnte forholdene.
DN170228 Og den kommer til uttrykk primært i hovedstyrets vurderinger , men selvfølgelig også i andre sammenhenger, spesielt på sentralbanksjefens pressekonferanse dagen etter rentebeslutningen.
DN170228 Han gir Bruce rett i at det er nødvendig å også følge den verbale kommunikasjonen for å kunne danne seg et bilde av sentralbankens samlede vurderinger .
DN170228 Det viktigste er at drøftingene av ulike risikofaktorer og ulike vurderinger kommer frem.
DB170228 Men det hviler også et ansvar på å få fram nødvendige nyanser i noe så komplekst som vurderinger av barn og unges omsorgssituasjon.
DB170228 I alle systemer som behandler mennesker og hvor det skal gjøres vurderinger , vil det være eksempler på saksbehandlingsfeil eller at det ikke er tilstrekkelig kompetanse til å sikre en ideell løsning på en sak.
DB170228 Barnevernet gjør sine vurderinger basert på bidrag fra flere ulike tjenester og profesjoner og etter en helhetsvurdering av barnets situasjon og ressurser i familien.
AP170228 På bakgrunn av denne påstanden er det naturlig for oss å være åpne om hvilke vurderinger redaksjonen i Aftenposten gjorde i 2016.
AP170228 Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.
AP170228 På bakgrunn av denne påstanden er det naturlig for oss å være åpne om hvilke vurderinger redaksjonen i Aftenposten gjorde i 2016.
AP170228 Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.
AA170228 - På grunn av den negative utviklingen i meglernes vurderinger av flåten, de vedvarende markedsutsiktene, samt usikkerhet knyttet til fartøyenes framtidige lønnsomhet, er det i fjerde kvartal foretatt nedskrivninger av 1.816,1 millioner kroner, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
VG170227 Etikkrådet foretar slike vurderinger , og gir råd til Norges Bank for deres beslutning. » skriver statssekretær Tore Vamraak ( H ) i en epost.
VG170227 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170227 Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet.
BT170227 Det er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre når det gjelder vurderinger på barnetrinnet.
AP170227 Men UDI fastholder at slike vurderinger blir gjort.
AA170227 Tjenestemenn som har hatt kjennskap til Mattis' vurderinger , sier planen legger økt vekt på ikke-militære tiltak, som innebærer å strupe IS' tilgang på penger, begrense rekruttering til IS og å motarbeide propaganda, som fremheves som en av årsakene til økt IS-inspirert vold i USA og Europa. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Vi ønsker å få vite deres vurderinger rundt museene, sier Paasche.
VG170226 Så jeg synes det var gode taktiske vurderinger som ble gjort.
VG170226 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170226 Se bilder og vurderinger av et knippe av de mest minneverdige Oscar-antrekkene nedover i saken !
AP170226 Morten Hiemeyer, forvalter av Bygdøy Alle 39 AS, er ikke enig i Byantikvarens vurderinger av kinolokalene.
VG170225 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170225 Til NTB er Schou åpen om at Høyres forslag ikke vil tilfredsstille alle : ¶ - Vurderinger basert på forholdsmessighet vil ikke være en perfekt løsning.
VG170225 Men jeg tror likevel vurderinger basert på forholdsmessighet er det beste vi har.
VG170225 Det vil i fremtiden resultere i at mange vil bli opprørt over ulike vurderinger av tilsynelatende relativt like saker.
DB170225 Rettssaken i seg selv gir som alltid et urovekkende innblikk i hvor komplisert behandlingen er, og hvordan vedtak i så stor grad er basert på anonyme kilder, ubekreftet informasjon og subjektive vurderinger .
AP170225 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AA170225 Til NTB er Schou åpen om at Høyres forslag ikke vil tilfredsstille alle : ¶ - Vurderinger basert på forholdsmessighet vil ikke være en perfekt løsning.
AA170225 Men jeg tror likevel vurderinger basert på forholdsmessighet er det beste vi har.
AA170225 Det vil i fremtiden resultere i at mange vil bli opprørt over ulike vurderinger av tilsynelatende relativt like saker.
VG170224 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170224 | Elisabeth Gording Stang : Vi kan ikke organisere oss vekk fra krevende vurderinger i barnevernet ¶
SA170224 Løpende vurderinger
SA170224 Hvis Bufetat skulle foreta både undersøkelser og vurderinger av omsorgsovertakelser, ville et nytt ledd i saksbehandlingen forsinke hele prosessen.
SA170224 Et forskningsprosjekt om vurderinger i barnevernet igangsettes nå ved Universitetet i Bergen.
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
SA170224 Det er ikke mulig å fjerne slike vurderinger fra det daglige arbeidet med hjelpetiltak.
SA170224 februar opp viktige spørsmål knyttet til vurderinger av omsorgsovertakelse etter barnevernloven.
DB170224 Vi får se hva slags vurderinger vi legger til grunn for det.
DB170224 Her er våre vurderinger av Party Pack 3-spillene : ¶
VG170223 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170223 Jeg må gjøre vurderinger basert på dagsformen.
BT170223 juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
BT170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 Ifølge Renå bygger kommisjonens fremstilling, analyse og vurderinger tidvis på informasjon « som vi vet i etterkant, men som de involverte ikke kunne vite på det daværende tidspunkt ».
AP170223 juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
VG170222 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
SA170222 Godt barnevern handler om gode vurderinger i alle ledd og høy kvalitet på alle tiltak.
SA170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
FV170222 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
DB170222 Her gjaldt det bare å få fakta om ulik nordisk praksis inn i rapporten, og så får hver enkelt nasjon gjøre sine etiske vurderinger av medisinering av egne løpere ut fra det.
DB170222 Det hadde vært ønskelig slik at vi kunne hatt et bredere informasjonsgrunnlag for våre vurderinger og anbefalinger.
DA170222 Den frykten er fullt ut reell, mener tillitsvalgte, og det blir bekreftet i Helsedirektoratets egne vurderinger for 2017 : ¶
BT170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
BT170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
AP170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
AP170222 Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.
AA170222 Abelia, NHO-foreningen som representerer Uber, er derimot enig i ESAs vurderinger .
VG170221 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170221 - Vi tar nå løpende vurderinger på om vi skal evakuere enda flere områder.
VG170221 VG har tidligere fortalt at det er ulike syn og vurderinger i LO, som blant annet kom frem da LOs ledelse var på tur til Lisboa.
SA170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
FV170221 - Alle har et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger .
DB170221 Der sier han blant annet at det alltid vil være noen som blir misfornøyde, uansett hvilke vurderinger han gjør.
BT170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
AP170221 Vil be om vurderinger rundt kontraktsinngåelsen ¶
AP170221 Men vi vil også spørre om denne kontrakten og hvilke vurderinger kommunen gjorde da den ble inngått.
AP170221 Hun har en evne til å gjøre gode vurderinger underveis.
VG170220 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DN170220 Styret mener tilbudet ikke reflekterer verdiene i selskapet og baserer seg på vurderinger fra SEB Corporate Finance og DNB Markets.
DB170220 Leder for påtaleenheten i Telemark, Guro Siljan, sier til Varden at det er individuelle vurderinger på hvilke grenser politiet har for ukvekmsord.
VG170219 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger . | - Stina har fordel av å være tyngre.
VG170218 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
FV170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AP170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AA170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.
AA170218 « Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for », kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz. ( ©NTB ) ¶
AA170218 - Prisen er et resultat av at tre forskjellige meglerfirma kom med sine vurderinger .
VG170217 Utvalget skriver : « Andre har oppgitt at observasjoner, gjennomførte tester og testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger i felt, har blitt husket mentalt eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for senere innføring i journal.
VG170217 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170217 Moritz om hvordan han opplevde Kristoffersens norskspråklige « kyss-meg-bak»-utbrudd i målområdet og parerte kjapt med at « alle utøvere gjør sine egne vurderinger ».
DN170217 Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt.
DB170217 De som jobbet med det, hadde ikke innsyn i hverandres vurderinger .
AP170217 Han innrømmer at det er virkninger av globaliseringen han ikke hadde tenkt gjennom, og at det har oppstått utfordringer han ikke har tatt med i sine vurderinger , men han er overbevist om at grunnideen om at det er bedre for menneskeheten å komme sammen enn å gå fra hverandre.
VG170216 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
DN170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning.
DN170216 « Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DB170216 - Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, forklarer prosessfullmektig Niels R.
DB170216 Gode faglige vurderinger fra flere utvalg og fra Norges Bank ligger bak beslutningen, som er godt forankret og bærekraftig.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
BT170216 Norges Bank har også gitt sine råd og vurderinger , sier Jensen.
BT170216 Norges Bank har også gitt sine råd og vurderinger , sier Jensen.
AP170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning, sier hun.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 - Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger , og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R.
VG170215 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170215 Harald Platou ved Utenlandskontoret ved OUS opplyser til VG at beslutningen om å kansellere behandlingsreisene til Tyrkia ble fattet i forrige uke, etter en tid med vurderinger .
AP170215 Utenriksdepartementet skal innen 1.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AA170215 Samtidig har vi gjort egne vurderinger , opplyser politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til NTB.
AA170215 Dette er basert på tilsvarende vurderinger som er gjort av Helsetilsynet.
AA170215 Samtidig har vi gjort egne vurderinger , opplyser politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til NTB.
AA170215 Dette er basert på tilsvarende vurderinger som er gjort av Helsetilsynet.
VG170214 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170214 ) tenker at han er et problem, sier en person som er kjent med presidentens vurderinger , ifølge avisen.
SA170214 Jeg har alltid følt at jeg har tatt gode vurderinger og vært bevisst på at alt skal være greit for barna mine å se tilbake på.
DN170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DB170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DB170214 Mine vurderinger av et foredrag han har holdt og et hefte han har skrevet er gjengitt på NyeMeninger og i Dagbladet.
DA170214 Dessverre har det etter at en del trær er blitt felt, fremkommet uheldige vurderinger om at alle trærne må skiftes ut for å bevare de.
DA170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
DA170214 Vi har nå en prosess på gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi også ønsker eksterne vurderinger .
AP170214 Jeg har alltid følt at jeg har tatt gode vurderinger og vært bevisst på at alt skal være greit for barna mine å se tilbake på.
AA170214 Vi har nå en prosess på gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi også ønsker eksterne vurderinger .
AA170214 - Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det.
VG170213 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170213 Nå er 48-åringen allerede klar for ny jobb, der han skal dele sine analyser, vurderinger og kommentarer i Eurosports Eliteserie-sendinger.
VG170212 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170212 - Det jeg derimot mener er at det forrige byrådet har et ansvar for å komme på banen og forklare hvilke vurderinger de gjorde når de valgte å gi hele kontrakten til en liten uerfaren leverandør til skampris, med mindre vekting på miljø og oppdragsforståelse.
VG170211 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170211 - Jeg tror man står på seg på, og vil anbefale, at man bruker regelverket som er der, men dette er vurderinger som må gjøres fra distrikt til distrikt.
DA170211 - Da vil skjønnsmessige vurderinger hos den enkelte saksbehandler bli noe mindre, sier Djuve, som samtidig peker på at fleksibilitet er viktig.
DA170211 Målet er å presentere tjenesten sine overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i året som kommer.
DA170211 Etterretningstjenestens vurderinger av de digitale truslene har fått mye omtale.
DA170211 - Overordnede vurderinger av hva som kan ha vesentlig betydning for Norge i årene som kommer, må da åpenbart omfatte Russlands 7.000 atomvåpen, mener han.
AA170211 Hvis begrepet « falske nyheter » skal brukes om alle nyheter, påstander og vurderinger man ikke liker eller er enig i, kan vi like gjerne kaste det på skraphaugen.
VG170210 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
DB170210 Men som screeningverktøy og for å dobbeltsjekke legens vurderinger , kan dette være av uvurderlig betydning.
VG170209 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
SA170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
FV170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
DN170209 Han tror likevel ikke at dette vil ha særlig innvirkning på Norges Banks vurderinger , blant annet fordi den lave lønnsveksten i stor grad henger sammen med strukturendringer, det har vært en nedgang i antallet personer i høyt lønnede stillinger.
DN170209 Skandinavia er et av de mest avanserte digitale mediemarkedene, og det er med det utsiktspunktet jeg har gjort mine vurderinger og trukket konklusjonen om hva jeg mener må til for å lykkes, sier Østgård.
BT170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
BT170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AP170209 - Det er krevende vurderinger og grenseoppganger i disse spørsmålene, men der ligger vårt standpunkt nå, skriver Harberg.
AA170209 - Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB.
VG170208 Denne delen av varselet vil derfor ikke bli behandlet videre av POD før disse har kommet med sine vurderinger .
SA170208 mars og vi gjør vurderinger med tanke på spillerkjøp fortløpende.
DN170208 Finansanalytiker Bengt Kirkøen i Swedbank støtter Austreids vurderinger .
DB170208 Vi har hele veien gjort løpende vurderinger av om kontrakten er fulgt opp og vurdert alle muligheter, og det gjør vi også nå.
BT170208 Bergens Tidende mener at det er på tide å gjøre den norske staten religionsnøytral, og at kirken tas ut av Grunnloven - uten at avisen gjør rede for hvordan vi i fremtiden skal argumentere for lovene som er bygget på etiske vurderinger .
AP170208 mars og vi gjør vurderinger med tanke på spillerkjøp fortløpende.
VG170207 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170207 På spørsmål om hvilke vurderinger NRK har gjort rundt Valen og straffesaken opp mot MGP-deltagelsen, svarer Jan Fredrik Karlsen : ¶
AA170207 · For at kognitive datasystemer skal kunne bidra til å forbedre verden, er tillit til systemenes anbefalinger og vurderinger avgjørende.
AA170207 Gode kjøreregler og etiske vurderinger er en viktig del av dette.
DN170206 De britiske forskerne hevder at både solkraft og elbiler nå blir både bedre og billigere så raskt at prognosene ikke holder følge, og at mange analyser som lages av oljeselskaper og myndighetsorganer tar utgangspunkt i utdaterte vurderinger om kostnadene for ny teknologi.
AP170206 Forskernes hypotese for hvorfor man likevel stoler mer på egne vurderinger , er at tekstene er lettleste, man trenger ikke å anstrenge seg, men får inntrykk av at det er enkelt å sette seg inn i og navigere i et komplekst saksfelt.
AP170206 De får også forsterket tiltro til egne vurderinger innenfor fagfeltet, uten å høre på forskere og andre eksperter.
AP170206 Forskernes hypotese for hvorfor man likevel stoler mer på egne vurderinger , er at tekstene er lettleste, man trenger ikke å anstrenge seg, men får inntrykk av at det er enkelt å sette seg inn i og navigere i et komplekst saksfelt.
AP170206 De får også forsterket tiltro til egne vurderinger innenfor fagfeltet, uten å høre på forskere og andre eksperter.
VG170205 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170204 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG170204 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
AP170204 - Til nå har en ganske stor andel av norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter, så dette er også et element som vil inngå i oppdretternes vurderinger , sier han.
VG170203 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
BT170203 Treneren gir sine vurderinger av dem i denne saken.
AP170203 Treneren gir sine vurderinger av dem i denne saken.
AA170203 Nettstedet med brukernes vurderinger av hoteller, restauranter og reisemål er et hyppig brukt verktøy for turister verden over.
DB170202 Så lenge politidistriktene har levert på våre prioriterte områder, har POD valgt å ikke utfordre politimesternes vurderinger .
DB170201 Det er domsutvalget i Norges Idrettsforbund som skal gjøre sine vurderinger og avsi dom.
DB170201 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170201 - Vi har nevnt Russland i våre vurderinger de siste årene.
AP170201 Han hadde en presentasjon og gjennomgang av sine vurderinger .
SA170131 Det er meget viktig å lage et godt beslutningsgrunnlag og at styre foreta grundige vurderinger før beslutning av videreføring til neste fase fattes.
DB170131 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170131 I det formelle avslaget på innsynskravet til Dagbladet om saken heter det at innsyn i Kommuneadvokatens juridiske vurderinger « vil kunne skade kommunens interesser ».
DB170131 Redd Barna, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom utga i fjor rapporten « Rettane til LHBTI-barn i Noreg vurderinger og tilrådninga i lys av FN sin barnekonvensjon ».
AP170131 - Jeg håper Haram i så tilfelle tenker seg nøye om, og gjør nye vurderinger .
AP170130 - Organisasjoner og faginstanser må få muligheten til å gi innspill og faglige vurderinger dersom man endrer jakttida.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
DB170129 Jeg ser likevel ikke bort fra at slike vurderinger spøker i bakhodet på de av europeiske politikere som både vegrer seg mot å kritisere Trump og å fremstå som innvandringsliberale blant folk som ikke ser forskjellen.
AP170129 Kjær kommer med sine vurderinger i en artikkel i en ny bok.
AP170129 Kjær kommer med sine vurderinger i en artikkel i en ny bok.
DB170128 TRUSLER : Advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag skriver i en tekstmelding at « TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd ».
DB170128 - Inntil videre har jeg ingen annen kommentar enn at TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd til våre medlemmer, skriver han.
DN170127 Vi gjør løpende vurderinger , fortsatt kan det være mye vinter igjen, tilføyer Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad.
DN170127 Rasmussen og flere andre sportskjeder gjør nå løpende vurderinger av om vintervarer skal selges ut på salg.
DN170127 Kjedene gjør nå løpende vurderinger om når de skal kaste seg rundt og starte storsalg for å unngå store varelagre.
DB170127 Fra 2014 presset imidlertid Norges studentorganisasjon gjennom en nasjonal regel om såkalt blind klagesensur, som betyr at klagekommisjonen er uvitende om hvilken karakter besvarelsen har oppnådd i første runde, og dermed også om kommisjonens vurderinger og studentens begrunnelse for å klage.
DB170127 - En anmeldelse er en anmelders oppfattelse av boken, og er gjort ut fra hans vurderinger av de litterære kvalitetene til boka, sa hun.
DB170126 Vanskelige vurderinger
DB170126 Dette er grunnen til at når du erstatter legers skjønnsmessige vurderinger med roboten Watson fra IBM, så får vi ofte bedre resultater.
DB170126 Det begynner nemlig å bli klart at fagfolk, selv med lang erfaring, ofte sliter med å ta gode vurderinger .
DB170125 - Vi har hatt ulike vurderinger av bevisene.
DB170125 Det må presiseres at det var før dagens strenge kriterier ble lagt til grund for Euro NCAPs vurderinger .
AP170125 Det blir viktig for oss å se om de fortsatt forstår våre vurderinger , sier Bollestad.
DN170124 Spørsmålet til panelet var om den økende interessen for Arktis, også fra land som ikke har arktiske landområder, skyldes geopolitiske vurderinger eller økonomiske interesser - eller en romantisk drøm om verdens siste uberørte område.
DB170124 Man skal være oppmerksom på denne teknologien, og leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, til Dagbladet.
SA170123 Jeg føler meg trygg på at høringsinstansene kommer til å gi sine vurderinger ut fra en mer grundig gjennomgang av forslaget enn Aftenbladet.
SA170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
FV170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
FV170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
BT170123 Derfor er det grunn til å tro at fagdommernes vurderinger vil bli lyttet til av de øvrige medlemmene av meddomsretten.
BT170123 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
BT170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
AP170123 Vi tar vurderinger på det inn mot kamp, sier Start-treneren.
DN170120 - Skjønnsmessige vurderinger kan være lite forutsigbart for skattyter.
BT170120 Men vi må hele tiden gjøre løpende vurderinger , men basert på det vi ser i dag forsto vi ikke hvor alvorlig dette var, sier Økland.
BT170120 Men du må hele tiden gjøre vurderinger .
BT170120 Men vi må hele tiden gjøre løpende vurderinger , men basert på det vi ser i dag forsto vi ikke hvor alvorlig dette var, sier Økland.
BT170120 Men du må hele tiden gjøre vurderinger .
AP170120 Det er særdeles uklokt å gjøre forsøk på å gripe inn i utvalgets vurderinger om behov for egne meldinger, sier Grøvan.
AP170120 Han støtter Viks vurderinger .
AP170120 Det at lekdommere er i flertall i straffesaker er et viktig bidrag til riktige vurderinger av sakens bevis og tiltaltes skyld, det sikrer demokratisk kontroll og styrker den allmenne tillit til domstolene.
SA170119 - Det skjer fordi lekdommerne får muligheten til å påvirke fagdommernes tankegang og vurderinger , i motsetning til hva som er tilfellet i juryordningen, sier han. ( ©NTB ) ¶ | 11 gebyrer i Sandnes torsdag ¶ 11 personer må punge ut etter kontroller i Sandnes torsdag.
DB170119 Kirkeeide sier at man alltid vil foreta fortløpende vurderinger dersom en domfelt ikke blir benådet.
AP170119 - Men arbeidet tok tid, da det var krevende og komplekse vurderinger knyttet til juridiske, operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold.
AP170118 Anmelderne våre gjør vurderinger som ligner det vi gir til show med profesjonelle aktører, skriver Anders Ruud.
AP170118 Hele dagen er satt av til prosedyrene til Breiviks advokat Øystein Storrvik, der han skal gi skal retten sin oppsummering og vurderinger av bevisene som ble presentert i forrige uke.
AP170118 Anmelderne våre gjør vurderinger som ligner det vi gir til show med profesjonelle aktører, skriver Anders Ruud.
DB170117 Det har vært daglige vurderinger og avgjørelser om det er mulig for meg å delta i World-Cup eller ikke og etter konkurransene i Val Gardena har jeg hatt en dårlig følelse.
DB170117 Daglige vurderinger
DB170117 Men utlendingsforvaltningens vurderinger er ikke ufeilbarlige, skriver kronikkforfatteren.
DB170117 Hadde det enda vært slik at utlendingsforvaltningens vurderinger var ufeilbarlige.
DB170117 For det tredje : Ingen bør miste statsborgerskapet på grunn av indisier eller løselige, såkalt « kumulative » vurderinger uten håndfaste bevis.
AP170117 - Vi har bedt om og fått juridiske vurderinger rundt hvorvidt vi kan heve kontrakten på dette tidspunktet, og en mulig fremtidig heving av deler av kontrakten.
AP170117 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
AP170117 Slik svarer Niklas Dyrhaug på Adresseavisens vurderinger et par uker før VM-troppen skal tas ut.
DB170116 - Utgangspunktet er at det skal mye til for å heve en kontrakt, og flere sammensatte vurderinger må til før man kan fastslå at det er grunnlag for heving, sier Anderssen.
DB170116 - En anmeldelse er en anmelders oppfattelse av boken, og er gjort ut fra hans vurderinger av de litterære kvalitetene til boka, sier hun.
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
AP170116 Vi har ikke bedt om eller fått foreløpig noen juridiske vurderinger fra byrådet.
AP170116 Rødt har ikke innhentet vurderinger fra juridisk ekspertise i denne saken.
AP170116 Kommunen har tidligere sagt at det er gjort juridiske vurderinger , og at det på daværende tidspunkt, tidligere i januar, ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
AP170116 - De vurderingene må du spørre byrådet om, om de har hatt grundige juridiske vurderinger etter at rapporten kom.
DB170115 PROTESTERER : En av dagens nestorer innen norsk lyrikk, Inger Elisabeth Hansen, mener at vurderingsutvalget for innkjøp av norsk lyrikk er på feil spor i sine vurderinger .
SA170114 De visste at U21-kapteinen kom til å bli skuffet, men de valgte å stole på sine sportslige vurderinger .
DB170114 Politiprofessor Leif GW Persson er forsiktig i sine vurderinger overfor Expressen, men er likevel tydelig på at han tror Ahmed Obaid kan være skutt ved en feiltakelse.
BT170114 De visste at U21-kapteinen kom til å bli skuffet, men de valgte å stole på sine sportslige vurderinger .
AP170114 De visste at U21-kapteinen kom til å bli skuffet, men de valgte å stole på sine sportslige vurderinger .
DB170113 - Dette ble gjort etter grundige vurderinger , sa Thommessen til Dagbladet torsdag.
DB170113 Klima- og miljødepartementets vedtak om ikke å tillate felling av 32 ulver i Hedmark baserer seg på solide rettslige vurderinger og følger Stortingets avgjørelser til punkt og prikke.
DB170113 Det er forskjell på løgn, dårlig kildekritikk og kontroversielle politiske vurderinger .
SA170112 - At IHFs Council skal operere med vurderinger om hvem som er gode nok, og hvem som ikke er det - etter at en konkurranse er ferdig - virker uforståelig.
FV170112 - At IHFs Council skal operere med vurderinger om hvem som er gode nok, og hvem som ikke er det - etter at en konkurranse er ferdig - virker uforståelig.
DB170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger , sier Olemic Thommessen i en kommentar til Dagbladet, og legger til : ¶
DB170112 Jensen sier det til slutt ble en praktisk vurderinger .
DB170112 SKIEN ( Dagbladet ) : Psykiater Randi Rosenqvist, som siden 2012 har vært faglig ansvarlig for risikovurderingene av Anders Behring Breivik ( 37 ), forteller i dag Borgarting lagmansrett om sine vurderinger av terroristen.
DB170112 Rosenqvist opplyser til retten at hun derfor baserer sine vurderinger av ham blant annet på samtaler med teamet som har ansvaret for ham i Skien fengsel, rapporter om ham, samt et brev Breivik skrev i fjor.
BT170112 - At IHFs Council skal operere med vurderinger om hvem som er gode nok, og hvem som ikke er det - etter at en konkurranse er ferdig - virker uforståelig.
AP170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger , sier Thommessen til Dagbladet, og legger til : ¶
AP170112 - At IHFs Council skal operere med vurderinger om hvem som er gode nok, og hvem som ikke er det - etter at en konkurranse er ferdig - virker uforståelig.
SA170111 Det vil bli gjort nye vurderinger om videre ruteproduksjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hermod Hove i Fjord1.
DB170111 Norges vurderinger følger uten blygsel et amerikansk Nato-notat, som hevder at et evt. forbud vil kunne ødelegge for alliansens atomvåpenplanlegging.
DB170111 De gode resultatene og erfaringene fra Australia tilsier at Helsedepartementets vurderinger er feil.
BT170111 . VM-KLAR : Anders Fältnäs gir sine vurderinger før VM i håndball.
DN170110 Målet er å få frem et representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdannelse. 2561 vitenskapelig ansatte ved 25 utdannelsesinstitusjoner har deltatt i undersøkelsen.
DB170109 Ulike vurderinger for stormakter og småstater ¶
AP170109 » I denne ene setningen oppsummerer tingretten sine vurderinger og legger premissene for sin dom : Anders Behring Breivik soner under forhold som innebærer « umenneskelig behandling » etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ).
DN170108 Det har ennå ikke gjort noen vurderinger av tallene og vil ikke kommentere innholdet.
AP170108 De prøver å finne en løsning som ikke innebærer lovendring eller en ignorering av lovavdelingens vurderinger som skaper nye problemer.
AP170108 De prøver å finne en løsning som ikke innebærer lovendring eller en ignorering av lovavdelingens vurderinger som skaper nye problemer.
SA170107 De har sikkert gjort vurderinger for å kombinere optimal glid og feste.
SA170107 De har sikkert gjort vurderinger for å kombinere optimal glid og feste.
DN170107 Lerøy Midt er ikke enig i Mattilsynets vurderinger og rettsanvendelse i denne saken og vil derfor sende inn en anke på vedtaket, opplyser konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafoods, Stig Nilsen.
BT170107 Og på en rekke områder har barnevernstjenesten gjort andre vurderinger enn fagfolkene hos Fylkesmannen, sier Aanestad.
BT170107 De har sikkert gjort vurderinger for å kombinere optimal glid og feste.
AP170107 De har sikkert gjort vurderinger for å kombinere optimal glid og feste.
AP170107 De har sikkert gjort vurderinger for å kombinere optimal glid og feste.
SA170106 Stadig hører vi personer som blander sammen vurderinger av risiko og usikkerhet med opplevelser av frykt og underliggende verdier av hva som er bra og dårlig.
DN170106 Det kan ha endret på aktørenes vurderinger .
DB170106 I sine vurderinger legger Airlineratings.com ikke bare vekt på ulykker og nesten-ulykker, men ser også på faktorer som revisjoner fra luftfartsmyndigheter, statlige tilsyn, og også på selskapenes lønnsomhet og flåtealder.
DB170106 Med en kommunal finansiering på 6 milliarder kroner blir lokalpolitikernes vurderinger viktigere enn kulturministerens, og følger sjeldent partigrensene.
DB170106 Booklet'en er for øvrig spekket med info, intervjuer, vurderinger , fotos, memorabilia og alt som hører til i kultrockens vidunderlige verden.
DB170106 « Kombinerte vurderinger fra alle Netflix-medlemmer som har lignende smak som deg » ( folk som liker det samme som deg, rangerer også denne filmen høyt ) ¶
DB170106 « Din streaming-historikk og tidligere vurderinger du har gjort » ( om du har sett eller gitt film X mange stjerner, liker du trolig også film Y ) ¶
DB170106 Og vil du ha mer « objektive » vurderinger , må du ty til helt andre tjenester, som : ¶
DB170106 Ønsker du hjelp til egne vurderinger så finner du analyser på alle kampene på tippekupongen på Dagbladets oddstipssider.
DN170104 - Om bankene nå gjør egne vurderinger og stammer inn mer enn det retningslinjene tilsier, vil det slå, tror Meier.
DN170104 - Om bankene nå gjør egne vurderinger og stammer inn mer enn det retningslinjene tilsier, vil det slå, tror Meier.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger , noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger , noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
SA170101 Hvilke vurderinger ligger til grunn for vårt valg ? 1. og 6. trinn fikk fremføre to sanger hver.
SA161127 Den avgjørelsen som Skiforbundet nå har truffet er gjort på dagens vurderinger og dagens regler, sier Bjørgan.
AP161127 Den avgjørelsen som Skiforbundet nå har truffet er gjort på dagens vurderinger og dagens regler, sier Bjørgan.
AP161115 Så hva er da fordelen ved at Norge skal motta en FN-komités vurderinger av saker som i prinsippet kan være avgjort av Høyesterett ?
AP161111 Vi gjør derfor vurderinger av hvor hensiktsmessig det er å ilegge bøter.
SA161108 - Det kalles « den naborettslige tålegrensen », og er basert utelukkende på skjønnsmessige vurderinger .
FV161108 - Det kalles « den naborettslige tålegrensen », og er basert utelukkende på skjønnsmessige vurderinger .
BT161108 - Det kalles « den naborettslige tålegrensen », og er basert utelukkende på skjønnsmessige vurderinger .
AP161108 - Det kalles « den naborettslige tålegrensen », og er basert utelukkende på skjønnsmessige vurderinger .
SA161106 Se iTromsøs vurderinger fra Odd-kampen.
AP161106 Se iTromsøs vurderinger fra Odd-kampen.
AP161031 - Vi sa at våre vurderinger lå på en effekt på mellom fire og seks prosent.
AA161031 - Vi sa at våre vurderinger lå på en effekt på mellom fire og seks prosent.
AP161023 Men det reiser seg en del spørsmål om hva det betyr når Facebook skal begynne med skjønnsmessige vurderinger .
FV161003 Etter å ha hørt på faglige medisinske vurderinger mener jeg det var riktig av oss å si nei.
BT161002 Etter å ha hørt på faglige medisinske vurderinger mener jeg det var riktig av oss å si nei.
AP161002 Etter å ha hørt på faglige medisinske vurderinger mener jeg det var riktig av oss å si nei.
DA160916 Hun tok til orde for at faglige vurderinger av mental og emosjonell alder må bli en del av prosessen der en antatt mindreårig asylsøkers alder skal stadfestes.
AP160916 En redaktør kan redde Facebook fra pinlige og støtende vurderinger av hva som kan virke krenkende.
AP160906 Hun sier hun har full tillit til at Politiets utlendingsenhet gjør gode vurderinger i hver enkelt sak.
AP160906 Det viser seg etter hvert at omfattende mengder sensitiv informasjon ( politiske vurderinger , militære forhold og informasjon om sårbarheter i kritisk infrastruktur ), forretningskonfidensiell informasjon og intellektuell eiendom var stjålet.
SA160905 Vi gjør fortløpende vurderinger av behovet, sier Torvmark.
AP160905 - Vi vil gjøre grundige vurderinger av trusselbildet, avveiningen mot forebygging, avdekking og personvern.
AP160905 - Vi vil gjøre grundige vurderinger av trusselbildet, avveiningen mot forebygging, avdekking og personvern.
AP160901 For eksempel kreves det at syklisten gjør taktiske vurderinger når sykkelfeltet slutter rett før en rundkjøring, sier Hjorteset, som nå er stipendiat på Universitetet i Oslo.
AP160826 Når nye prognoser for asylankomster kommer i høst, vil UDI gjøre nye vurderinger .
SA160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
BT160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
AP160810 Det er et gode, uavhengig av hvordan det påvirker taktiske vurderinger med tanke på samarbeidskonstellasjoner. 3rd-party-bio ¶
AP160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger , kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
AP160809 Politiets nye etterforskning, som støtter seg til sakkyndiges vurderinger , sier at de nye brannene kan ha antent som følge av svært høy varme som ble ledet gjennom skrog og stålkonstruksjoner.
AP160801 Vi holder på å innføre en tillitsmodell som skal stimulere til gode faglige vurderinger , gi mindre unødig byråkrati og gjenreise engasjementet hos medarbeiderne.
AP160801 Vi holder på å innføre en tillitsmodell som skal stimulere til gode faglige vurderinger , gi mindre unødig byråkrati og gjenreise engasjementet hos medarbeiderne, skriver artikkelforfatteren.
SA160722 » Her er det ingen faste regler, men skjønnsmessige vurderinger .
AP160628 De økonomiske utsiktene er mye gunstigere for Island enn for Storbritannia, ifølge IMFs vurderinger .
AP160627 - Jeg registrerer at tingretten er enig i påtalemyndighetens vurderinger .
AP160622 Dersom man skal det, så mener hun at det bør være utelukkende sportslige vurderinger som ligger til grunn - og at retningslinjene må være tydelige og etterprøvbare.
AP160621 - Jeg har stor respekt for folkeavstemninger som institutt og hvert land må gjøre sine egne vurderinger .
AP160531 I et vinterland må vurderinger knyttet til lys, luft og vind vektlegges, og i en småskalaby som Oslo vil sammenhengen mellom gatebredde og bygningshøyde ha betydning.
AP160528 Jeg har ikke forutsetning for å vurdere om dette er tilfellet i denne konkrete saken, men håper politiet har tatt grundige og gode vurderinger av metodebruken, sier Klinge.
AP160528 Generelt må vi kunne overlate til politiet å gjøre nødvendige polititaktiske vurderinger .
DB160524 I en kronikk i bladet Politiforum tar Helge Renå et oppgjør med sentrale deler av kommisjonens analyser, vurderinger og konklusjoner.
AP160524 Les skattedirektørens egne vurderinger av Panama-lekkasjene : Vi har fått god drahjelp ¶
AP160523 RISIKOVURDERINGER : Forsker Katharina Wolff ved Institutt for samfunnspsykologi har undersøkt hvordan folk vurderer risikoen for terroranslag og hva som påvirker deres vurderinger .
SA160521 Kirkens representanter velger ut fra sine egne vurderinger om de vil gi uttrykk for en tradisjonell forståelse av ekteskapet eller om de vil bekrefte at også kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn kan være et uttrykk for Guds skapergaver og et liv etter Guds vilje.
SA160521 Det ligger seriøse teologiske vurderinger også bak dette synet.
AP160520 De påpeker imidlertid at det kan hende at forholdene tingretten var opptatt av, som bruk av glassvegg ved besøk og samvær med andre innsatte, vil bli vurdert og at man her kan se til tingrettens vurderinger og premisser.
AP160520 De mener tingretten har trukket en " feilaktig linje " fra soningsforhold som kan diskuteres, ut fra fengselsfaglige vurderinger og skjønn, til hva som rettslig sett utgjør et brudd på menneskerettighetene.
AP160520 De mener han tvert imot er underlagt et " humant og ansvarlig " soningsregime som blir gradvis tilpasset ut fra løpende vurderinger .
AP160518 - Disse tingene er likevel noe en kan styre selv med egne vurderinger og dømmekraft.
AA160511 Hos ESA opplyser pressesjef Andreas Kjeldsberg Pihl at man fortsatt har en dialog med norske myndigheter om dette, og han kan ikke si noe om innholdet i ESAs vurderinger til nå.
AA160511 - Det er heller ikke mulig å si noe om når saken vil være endelig avklart, ettersom det avhenger både av hvilke vurderinger vi gjør og hvordan norske myndigheter forholder seg til våre vurderinger , sier Pihl til Aftenposten.
AA160511 - Det er heller ikke mulig å si noe om når saken vil være endelig avklart, ettersom det avhenger både av hvilke vurderinger vi gjør og hvordan norske myndigheter forholder seg til våre vurderinger, sier Pihl til Aftenposten.
DA160506 I kommer NVE med sterke faglige råd om at det innarbeides krav til utredninger og vurderinger knyttet til flomsikkerhet, område- og lokalstabilitet og endring av Nøstebekken i detaljreguleringen.
DA160506 Geotekniske vurderinger er derfor basert på geoteknisk skjønn og erfaring.
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160503 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner. 12.
AP160427 I brevet til departementet må UDI også svare på hvilke vurderinger de har lagt til grunn når taxi er brukt fremfor rimeligere alternativer.
AP160426 Original : Vurderinger bør inneholde opprinnelig innhold og ingen omfattende sitert materiale fra andre kilder.
AP160426 Objektive : Vurderinger er mest nyttig når de gir objektive råd.
AP160426 Ikke-kommersiell : Vurderinger er utformet for å gi råd til dine medreisende, og skal ikke annonsere for en tjeneste eller virksomhet.
AP160426 Forbrukerombudet har sett på sammenligningstjenester basert på brukeromtaler og vurderinger fra forbrukere de siste årene.
AP160426 For at slike tjenester skal være til nytte for forbrukerne er det viktig at de ikke gir feil inntrykk av kundenes vurderinger , understreker de.
AP160426 Dette er for å sikre at vurderinger er, for eksempel, basert på en objektiv opplevelse.
AA160426 Dette er for å sikre at vurderinger er, for eksempel, basert på en objektiv opplevelse.
AA160426 Dette er for å sikre at vurderinger er, for eksempel, basert på en objektiv opplevelse.
AP160425 Selv om hun, etter eget utsagn, har gjort både gode og mindre gode vurderinger og valg i løpet av livet.
AP160425 - Det ble en søvnløs natt med mange tanker og vurderinger .
SA160422 oktober med å legge frem sine vurderinger og forslag til endringer.
AP160422 oktober med å legge frem sine vurderinger og forslag til endringer.
AA160422 oktober med å legge frem sine vurderinger og forslag til endringer.
AP160421 Anne-Lise Kristensen, pasient - og brukerombudet i Oslo og Akershus, sier hun ikke kan « se at eldre er gitt noen annen rett enn de hadde fra før », det fortsatt vil være skjønnsmessige vurderinger i kommunene som avgjør om en person får rett til en sykehjemsplass.
AP160420 Det går på vurderingen av faktiske omstendighetene og vurderinger av jusen.
AP160411 Vi vil sikre grundige vurderinger før tvang kan tas i bruk.
BT160408 Det handler om lover og regler, men også om tillit og moralske vurderinger når man velger å registrere selskaper i skatteparadiser.
AP160407 - Jeg har ingen forutsetninger for å vite hvilke vurderinger Økokrim har gjort.
AP160406 - Man må alltid gjøre individuelle vurderinger .
AP160406 De har gått gjennom vurderingene og utredningene fra det forrige byrådet, bedt Sporveien og Ruter komme med sine vurderinger og så bedt kommuneadvokaten gjøre en vurdering av disse. †" Vi har vært opptatt av å høre på Ruter og Sporveien, i motsetning til det forrige byrådet, sier Berg. †" Jeg opplever at Akershus` vedtak gjør at vi må omorganisere hvordan vi dri
AP160404 For øvrig er det styrets ansvar å foreta vurderinger knyttet til medarbeidere, sier Mæland.
AP160318 I utgangspunktet har programmet en varighet på to år, men tidsrammen kan både forkortes og forlenges etter individuelle vurderinger .
AP160317 Her kan du lese økonomenes vurderinger : ¶
AP160317 Les Statistisk sentralbyrås vurderinger : ¶
AP160315 I tillegg er det gjort konkrete vurderinger av blant annet håndjernbruken og kommunikasjonskontrollen.
AP160315 - Det viktigste budskapet er å legge frem de bevisene vi har, som viser at det har vært foretatt gode vurderinger hele veien.
AP160314 Dette har gitt retten et godt grunnlag å foreta sine vurderinger på, sier han.
SA160310 Forsvareren mente sprinteren skulle frifinnes fullstendig i saken og er forundret over flere forhold, både påtalemyndighetens vurderinger og dommen fra Nedre Romerike tingrett.
BT160310 Forsvareren mente sprinteren skulle frifinnes fullstendig i saken og er forundret over flere forhold, både påtalemyndighetens vurderinger og dommen fra Nedre Romerike tingrett.
AP160310 Forsvareren mente sprinteren skulle frifinnes fullstendig i saken og er forundret over flere forhold, både påtalemyndighetens vurderinger og dommen fra Nedre Romerike tingrett.
AP160309 - Nei, alle har et fritt valg, men jeg ser jo at noen kan bli stående overfor vanskelige vurderinger .
AP160309 - Nei, alle har et fritt valg, men jeg ser jo at noen kan bli stående overfor vanskelige vurderinger .
AP160307 Her må foreldres behov balanseres med barnefaglige vurderinger og hensyn til de barnehageansatte.
AP160305 Det er vurderinger vi skal med bakgrunn i NUPI-utredningen vi har bedt om, og når vi ser den eventuelt ferdige TTIP-avtalen.
AP160305 De ulike EFTA-land kan foreta ulike vurderinger .
AP160305 Som forvalter av disse midlene besluttet vi, etter grundige vurderinger , å anmelde Oslo katolske bispedømme.
AP160305 Anmeldte etter grundige vurderinger
AP160302 Stortingsbygningen er en utforskende, demokratisk idé, så innvevd i vår historie og politikk at den unndrar seg alminnelige estetiske vurderinger , sier Butenschøn.
SA160227 Og så er jeg utrolig heldig som har en mann som turte å stole på mine vurderinger , konstaterer Johanne Gillow.
DB160227 Risikoen for de gjenværende fostrene, muligheten for å angre og på hvilken måte valget vil påvirke moras liv er vanskelige vurderinger som den gravide er den nærmeste til å gjøre selv.
AP160225 - Om dette skulle bli en realitet, krever det vurderinger av hvilken grad av eventuell suverenitetsavståelse det vil kreve.
AP160224 Siden 2011 har de lagt frem ugraderte rapporter med vurderinger av geografiske og tematiske områder som anses som særlig relevante for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.
AP160224 Den etter hvert faste tradisjonen med åpne, årlige vurderinger er en del av det samme bildet.
DA160223 Moi Nilsen unnlater å ta med at administrasjonen også har en viktig oppgave i å bringe fram fakta, analyser og vurderinger som underlag for de politiske vedtakene.
AP160223 Også ordensmakten har hatt ulike vurderinger av gatepatruljeringen : ¶
AP160223 Men, lokalt politi må foreta konkrete vurderinger ut fra den stedlige situasjonen hvis organiserte grupperinger, som Odins soldater, annonserer at de ønsker å patruljere eller drive en form for borgervernsvirksomhet, svarer Atle Roll-Matthiesen i POD.
AP160221 Vi forlanger at omsorgen baseres på faglige vurderinger og utføres av et kompetent personale.
VG160219 Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger .
VG160219 Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter ¶
AP160217 - Det er tydelig at politiet og Spesialenheten har forskjellige vurderinger i denne saken, sier Jonny Sveen.
AP160216 De er uenige i Økokrims vurderinger i at dette var innsideinformasjon.
AP160216 - I lovproposisjonen vil det være naturlig å gjøre nærmere vurderinger av hva vi kan forvente av sekundærinnvandring.
AP160216 Frp-representant i Finanskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, overlater til sine partikamerater i Finansdepartementet å ta stilling til Konkurransetilsynets vurderinger .
AP160215 Basert på vurderinger av fagmyndighetene, både NVE og Miljødirektoratet, mener vi at fordelene med vindkraft på Siragrunnen ikke veier opp for betydelige ulempene for fuglelivet, fiskerinæringen og kystlandskapet, sier Helgesen til Aftenposten.
AP160215 - Det har vært veldig grundige vurderinger på et faglig nivå.
AP160213 Talen har likevel alltid vært sentralbanksjefens tale, og har vært sterkt preget av hans personlige form og vurderinger .
AP160213 Kommunikasjon ble nå et virkemiddel i pengepolitikken ; Norges Bank fikk et mer selvstendig mandat, men la vekt på at handlingene skulle være forutsigbare og bygge på kjente vurderinger .
AP160212 I analysen gjør Johansen en rekke vurderinger på vegne av Celtic, som blant annet et stjernesystem fra null til fem, og om spilleren bør hentes nå eller senere.
AP160211 « Etter vårt syn vil de foreslåtte endringene medføre at polititjenestemenn pålegges å ta vurderinger som ofte ligger langt unna vurderinger som tradisjonelt har ligget til politipersonell », skriver Oslo politidistrikt.
AP160211 « Etter vårt syn vil de foreslåtte endringene medføre at polititjenestemenn pålegges å ta vurderinger som ofte ligger langt unna vurderinger som tradisjonelt har ligget til politipersonell », skriver Oslo politidistrikt.
FV160210 Etikkrådet foretar slike vurderinger , og gir råd til Norges Bank for deres beslutning, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Paal Bjørnestad ( Frp ), i en e-post til Aftenposten.
BT160210 Etikkrådet foretar slike vurderinger , og gir råd til Norges Bank for deres beslutning, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Paal Bjørnestad ( Frp ), i en e-post til Aftenposten.
AP160209 Mildvær og regn har tæret kraftig på snøen i Nordmarka, og nå er beslutningen tatt om å flytte det tradisjonsrike rennet til Holmenkollen nasjonalanlegg, basert på nøye vurderinger av værforhold og - prognoser for de kommende dagene, skriver arrangøren i en pressemelding.
AP160207 Sikkerhet er det viktigste, og vi gjorde alle nødvendige vurderinger sammen med dem.
AP160206 Sikkerhet er det viktigste, og vi gjorde alle nødvendige vurderinger sammen med dem.
SA160205 I dommertårnet må dommerne stole på egne vurderinger .
AP160205 I dommertårnet må dommerne stole på egne vurderinger .
AP160203 Men situasjonen var at det var nye juridiske vurderinger vi måtte gjøre for å få en bærekraftig modell.
AP160203 Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.
SA160202 Du har to dager igjen av fristen til å sende inn faglige vurderinger til en sak i fylkesnemnda.
AP160202 - Dette skjedde før min tid, men det jeg vet er at det lå økonomiske og praktiske vurderinger bak, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.
AP160129 Såkalt saklige vurderinger er ikke nok til å begrunne en kåring av tidenes norske lagidrettsbragd.
AP160128 Statistisk sentralbyrå må gjøre sine prioriteringer innenfor disse rammene, i tillegg til løpende faglige vurderinger av statistikkbehov.
AP160127 Husk at også negative vurderinger kan være falske, og lagt ut av konkurrenter.
AP160127 • Fase 2, hvor Fylkesmannen, Regjeringen og Stortinget skal gi sine vurderinger , kommer uansett. * * * ¶
AP160127 Mye av det som slås ned på kan like gjerne betegnes som kritikk, ulike vurderinger eller uenighet om prioriteringer, slik bokens forfattere, Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes, har fremholdt. 3rd-party-bio ¶
AA160127 Husk at også negative vurderinger kan være falske, og lagt ut av konkurrenter. | - « Charterluksus » har vært en av de tydeligste trendene de siste årene ¶
AA160127 Husk at også negative vurderinger kan være falske, og lagt ut av konkurrenter.
AP160125 De var invitert for å komme med innspill og gi sine vurderinger av de økonomiske utsiktene.
AP160125 Det er også viktig å understreke at det som er av interesse for offentligheten, er rådets egne vurderinger av søkerne, ikke eventuell personsensitiv informasjon hentet inn fra referansepersoner eller andre.
AP160125 Fra Aftonbladet fikk Torbjörn Nordvall spørsmål om det er hans oppgave som mediesjef for det svenske landslaget å kritisere SVTs redaksjonelle vurderinger .
AP160122 Det er slik at det gjøres vurderinger rundt personer som kan være i en situasjon som er vanskelig å sende tilbake i forhold til hva som er russisk praksis for enkelte land.
AP160120 Rådgivernes vurdering inneholder en gjennomgang av den enkelte kandidat, informasjon fra søkernes referanser og vurderinger av hver enkelt søker.
AP160120 Men rapporten inneholder vurderinger av en slik karakter at det er nødvendig å nekte innsyn.
AP160120 Her kommer de generelle hensyn for å unnta slike vurderinger etter offentleglova § 25 første ledd - unntak for tilsettingssaker - inn, herunder søkernes forventninger om fortrolighet og alminnelige personvernhensyn.
AP160120 Dette er i tråd med hvordan søknader, intervju og vurderinger av søkerne til andre ledende stillinger i det offentlige, herunder andre dommerutnevnelser, behandles.
AP160119 - Jeg har tillit til at utlendingsmyndighetene gjør gode vurderinger .
AP160119 Desto høyere krav stilles til Økokrims ryddighet, uavhengighet og evne til å ta ny informasjon inn i sine vurderinger . 3rd-party-bio Det er umulig for Økokrim å gå videre etter denne saken uten synlige utslag av en skikkelig opprydning ¶
AP160119 Desto høyere krav stilles til Økokrims ryddighet, uavhengighet og evne til å ta ny informasjon inn i sine vurderinger .
AP160118 Men vi kommenterer ikke våre vurderinger rundt enkeltland, sier pressetalsmann Knut Rostad i Statoil.
AP160118 Men boligprisene kan komme til å falle ganske mye, sier OECDs visedirektør Bob Ford som sammen med landdirektør Phil Hemming var i Oslo og presenterte sine vurderinger av norsk økonomi.
AP160118 Nye militære vurderinger har bare styrket vurderingen av hvor mange F-35 fly Norge behøver, sa Bruun-Hanssen.
AP160115 Senterpartiet vil ha en redegjørelse fra regjeringen om hvilke vurderinger som ligger til grunn for instruksen om å returnere asylsøkere til Russland.
AP160115 - Vi forventer at regjeringen så snart som mulig redegjør for Stortinget om hvilke vurderinger som er gjort i denne saken.
AP160108 Retten slutter seg til de sakkyndiges vurderinger .
AP160105 Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.
AP160105 Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.
AP160105> Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.
AP160105> target="avis" href= Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Faglige vurderinger tas med utgangspunkt i saksopplysninger, og er derfor ikke noe jeg kan kommentere nå, forklarer Pål Andreassen.