VG171216 Videre i uttalelsen påpekes det at Judd fikk jobbe på to andre filmer Weinstein produserte, og ar Mira Sorvino var med i vurderingen til flere filmer.
DB171216 Denne dommen tyder på at vurderingen har tippet i motsatt retning etter at loven kom, sier hun.
DB171216 Høyesterett var bundet av denne vurderingen .
VG171215 I oktober startet Oscarakademiet i USA vurderingen av årets kandidater til Beste utenlandske film.
SA171215 I vurderingen av de forskjellige modellene bruker de for eksempel ensidig begrepet « risiko » i vurderingen av om forslagene kan føre til mer deltidsarbeid.
SA171215 I vurderingen av de forskjellige modellene bruker de for eksempel ensidig begrepet « risiko » i vurderingen av om forslagene kan føre til mer deltidsarbeid.
AA171215 For omstillingskommunene Lierne og Rissa/Leksvik er vurderingen at hjelp utenfra er en forutsetning for at lokalsamfunnet og de gjenværende bedriftene skal kunne utvikle seg videre og skape vekst og arbeidsplasser lokalt.
BT171214 - En justering av boligmarkedet skyver risikoen for en brå nedgang fram i tid, lyder vurderingen .
BT171214 Vurderingen blir positivt mottatt av bransjeforeningen.
AP171214 Holth og Larsen skriver : « Vurderingen av hva som er det beste for barnet, er komplisert, men utgangspunktet i en samværssak er at det nettopp er til barnets beste å kjenne sitt opphav.
VG171213 Den vurderingen har dessverre stått seg godt, skriver han.
DB171213 I meget spesielle tilfelle kan, etter avtale, resultater i nasjonale mesterskap tas med i vurderingen under forutsetning av at resultatet er målbart og holder topp international standard.
DB171213 Et nasjonalt krav gjort av Olympiatoppen vil også gå inn i vurderingen før uttaket, som gjøres av landslagsledelsen og Olympiatoppen sammen.
AP171213 I vurderingen lå blant annet hvilket forsett den tiltalte hadde utvist, sier Grimstad.
VG171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
SA171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
DB171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
DA171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
BT171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
AA171211 Begrepene « plasthval », « lynlader » og « imamsleiker » var også med i vurderingen , men nådde ikke opp mot falske nyheter.
DN171210 Sekkelsten og Lars Erik Krogsrud i vurderingen .
DB171210 Fram til og med sprintseieren i går var vurderingen om han skulle reise hjem fra Sveits for å ta en tidlig juleferie, eller om han skulle holde det gående til og med neste helgs renn i italienske Toblach.
AP171210 » Denne kompliserte vurderingen må være en individuell vurdering bygget på flere faktorer, blant annet foreldrenes erkjennelse og forståelse av situasjonen.
VG171209 - Så lenge muligheten ligger der, mener jeg de bør gjøre det og i hvert fall ta den vurderingen .
AP171209 Vurderingen av hva som er det beste for barnet er komplisert, men utgangpunktet i en samværssak er at det nettopp er til barnets beste å kjenne sitt opphav.
AP171208 Fylkesmannen kunne ikke ved vurderingen av saken utelukke muligheten for at flertallet i bystyret ville ha endt opp med en annen avgjørelse hvis kommunens vurdering av planforslaget hadde vært basert på en korrekt fremstilling av riktige sol- og skyggeforhold.
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171208 Den vurderingen skal skje i samarbeid med partigruppene.
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171208 Den vurderingen skal skje i samarbeid med partigruppene.
AA171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AA171208 Den vurderingen skal skje i samarbeid med partigruppene.
SA171207 De følger været tett og gjør vurderingen utover kvelden.
AP171207 NHO-sjefen Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er ikke helt enige i vurderingen av AFP.
AP171207 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171207 Det kan imidlertid stilles spørsmål om ikke praksisen for vurderingen av kravene til gjenopptagelse er altfor streng når det gjelder saker som er avgjort på bakgrunn av muntlige forklaringer.
VG171206 De setter inn ekstra personell og vil plassere ut ytterligere forsterkninger dersom den løpende vurderingen av situasjonen tilsier det.
VG171206 Vurderingen er at Støre får en sjanse til, i kommunevalget i 2019.
NL171206 Denne vurderingen skal legges frem for Stortinget i 2021/2022 i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan 2018-2028.
DN171206 Vurderingen skal ifølge avisen være at han får en ny mulighet under kommunevalget i 2019.
DN171206 De setter inn ekstra personell og vil plassere ut ytterligere forsterkninger dersom den løpende vurderingen av situasjonen tilsier det.
DB171206 Det viktigste er at vurderingen henger sammen med undervisningen slik den er gitt.
DB171206 Vurderingen skal ifølge avisen være at han får en ny mulighet under kommunevalget i 2019.
DA171206 De setter inn ekstra personell og vil plassere ut ytterligere forsterkninger dersom den løpende vurderingen av situasjonen tilsier det.
AP171206 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AA171206 De setter inn ekstra personell og vil plassere ut ytterligere forsterkninger dersom den løpende vurderingen av situasjonen tilsier det.
SA171205 - Hvorfor gjorde dere denne vurderingen ?
VG171204 Viagra er ett av flere produkter som er med i denne vurderingen , sier Morten Lofthus Tangnes, direktør for Pfizer Essential Health i Norge.
SA171204 Viagra er ett av flere produkter som er med i denne vurderingen , sier Morten Lofthus Tangnes, direktør for Pfizer Essential Health i Norge.
SA171204 Vurderingen tar utgangspunkt i forberedelser inn mot kampdag, stadionlogistikk og baneforhold, teknisk gjennomføring, sikkerhet og forhold for media.
FV171204 Vurderingen tar utgangspunkt i forberedelser inn mot kampdag, stadionlogistikk og baneforhold, teknisk gjennomføring, sikkerhet og forhold for media.
DN171204 I tillegg foreslås det at det utredes om andre forhold bør tas hensyn til i vurderingen .
DN171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen , ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DB171204 Viagra er ett av flere produkter som er med i denne vurderingen , sier Morten Lofthus Tangnes, direktør for Pfizer Essential Health i Norge.
DB171204 Smaksbildet er akkurat så rikt og mektig som man vil ha det på denne tiden av året, lød vurderingen .
DA171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen , ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
AP171204 Stortinget ber nemlig presidentskapet utrede om det er andre forhold det « bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. » - For nye valg vil de reglene gjelde, hvis de blir vedtatt, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas
AP171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen , ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
AP171204 Vurderingen tar utgangspunkt i forberedelser inn mot kampdag, stadionlogistikk og baneforhold, teknisk gjennomføring, sikkerhet og forhold for media.
DA171202 Denne vurderingen viste seg å være feil, og det beklager jeg, sier Søviknes.
DA171202 Denne vurderingen viste seg å være feil, og det beklager jeg, sier Søviknes.
VG171201 En arv skal fordeles, og kun de som er på Blodfjell hele førjulstiden er med i vurderingen .
DA171130 « Mener statsråden at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføre ? » og « Vil statsråden ta grep for å redusere omfanget av pålegg som hindrer lærere i å tilpasse undervisningen og følge opp elevene.
AP171130 - Det hører også med i vurderingen at i hastetilfeller kan selve bevæpningsprosessen virke så forsinkende at liv kan gå tapt, mener Oslo statsadvokatembete.
AP171130 Ja, det koster dem dyrt å kaste Kevin Spacey på dør, men vurderingen deres er at det nå koster mer å la være.
AA171130 De fikk i tingretten i april i 2016 medhold i at det var feil av staten å inndra familiens oppholdstillatelse i 2015 Retten mente blant annet at vurderingen av barnas beste var mangelfull.
VG171129 Det hjalp ikke at Andrea Loberto takket for seg etter denne vurderingen fra spillerne bare få runder før slutt, og siden har klubben vært på trenerjakt.
SA171128 Så det må jeg også ta med i vurderingen .
DA171128 - For å kvalitetssikre lærerens faglige skjønn må vurderingen stå i en faglig og kollegial sammenheng gjennom en løpende, lederinitiert kollokviegruppe - altså et diskusjonsforum.
AP171128 Vurderingen skal spille inn !
AP171128 Så det må jeg også ta med i vurderingen .
VG171127 Det er selvfølgelig noe man må ta i vurderingen om hva som lønner seg, sier han.
DB171127 Fuglerud sier han skjønner at dørvakter og andre i utelivet stundom kan bomme i vurderingen , stilt overfor en synshemmet.
VG171126 Den vurderingen legger vi også til grunn for vår leting i Barentshavet : Vi vil ikke lete i deler av de nordlige områdene, fordi risiko og kostnader ved eventuell utvinning, blir for stor.
AP171125 Men i spørsmålet om festivaler har myndighetene slått fast at det ikke er anledning til å holde campingområder utenfor vurderingen .
VG171124 Det hører med i vurderingen , men det var helt rått, sier Kroksæter.
AA171124 november, blir med i vurderingen , forteller Kyseth.
SA171123 - Det er han som må ta den vurderingen .
DN171123 Vurderingen blir vanskelig blant annet fordi det er en rekke prosjekter hvor det fremdeles ikke er levert plan for utbygging og drift.
AP171123 - Det er han som må ta den vurderingen .
AA171123 - Det er han som må ta den vurderingen .
VG171122 Det var i april, i kjølvannet av alvorlige hendelser i Norge og Sverige, at vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kunne bli forsøkt gjennomført ble oppjustert fra « mulig » til « sannsynlig ».
VG171122 Den nye vurderingen ligger på tredje nivå.
VG171122 - Jeg overlater det til presidentskapet å gjøre den vurderingen .
DA171122 - Flere forhold er problematiske ved vurderingen av påliteligheten i informasjonen som kom frem i avhørene.
AP171122 Han sier DNB vil ha 2005 - 2009 inn i vurderingen fordi de da får med det han kaller « 100-årsbølgen » som finanskrisen var.
DB171121 Et annet spørsmål er vurderingen av om SSB-direktøren har et tillitsforhold til ministeren, samt at det fortsatt også er uklarheter om tidsrekkefølgen på mandatet til statistikklovutvalget, sier Fylkesnes.
DA171121 - Helsesituasjonen til den siktede kvinnen er et viktig element i vurderingen av varetektsfengsling.
BT171121 - Helsesituasjonen til den siktede kvinnen er et viktig element i vurderingen av varetektsfengsling.
BT171121 Mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis opphold på humanitært grunnlag.
AA171121 - Helsesituasjonen til den siktede kvinnen er et viktig element i vurderingen av varetektsfengsling.
VG171120 VG har vært i kontakt med samtlige medlemmer av utvalget for å undersøke om også resten av utvalget stiller seg bak vurderingen til lederen.
DN171120 Selv om kursen har steget betydelig etter at han den gang slaktet vurderingen , har Lutz fortsatt svært liten tro på at Tesla har noen stor fremtid.
DA171120 Det er Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand som viser til Dagsavisens sak, og spør ministeren : " Mener statsråden at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføre.
VG171119 På VGs spørsmål tidligere søndag, svarte landslagstrener Tor-Arne Hetland følgende på hvor mye skjønn spiller inn i vurderingen av Northug og verdenscup neste helg.
VG171119 Alle kvinner som står fram fortjener å bli hørt, helt og fullt, og vårt forhold til den anklagede burde ikke være en del av vurderingen som gjøres når saken hennes blir etterforsket », står det videre. http://t.co/yhC2mvRn1V ¶ - 💎 Lena Dunham 💎 ( @lenadunham )19.11.17, 01:57 ¶
DB171119 Da Solberg sto i Stortinget på onsdag, hevdet hun derfor at vurderingen i 2009 og 2015 var den samme.
DB171119 Her foretok EU-domstolen vurderingen direkte etter EU-traktat TEUF Artikkel 49.
VG171118 Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, sier avisen både støtter og støttet en politianmeldelse av saken, men at den juridiske vurderingen gikk dit hen at den antagelig ville bli henlagt.
VG171118 Vurderingen i sommer var at de tilsynelatende ikke hadde fått tillatelse til å demonstrere i Kristiansand, men det var uklart om det ville bli noen reaksjon i etterkant.
DB171118 Avdekking av sårbarhet kan bidra til å bekrefte opplyst tidligere forfølgelse, bidra til å underbygge opplyst fare for framtidig forfølgelse, og det kan være vesentlig i vurderingen av om det bør gis opphold av sterke menneskelige hensyn.
AP171118 Det er denne vurderingen som nå fortsetter i påvente av ytterlige avhør.
AP171118 Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, sier til VG at den juridiske vurderingen var at saken ville blitt henlagt.
SA171117 Det er viktig at den nye treneren blir med på den vurderingen , derfor er det mye her som må løses i rett rekkefølge.
DN171117 - Sammen med annen informasjon som OD hadde i sitt system ble vurderingen brukt som underlag for planlegging av videre oppfølging, svarer Sølvberg i en epost.
DB171117 Denne vurderingen slo fast at Goliat nå kan bli et tapsprosjekt for Norge.
DB171117 Da Solberg sto i Stortinget på onsdag, hevdet hun derfor at vurderingen i 2009 og 2015 var den samme.
DA171117 SV og Venstre støtter utspillet, mens KrF og Senterpartiet avventer vurderingen presidentskapet har gjort seg.
AP171117 Selve tolkningsansvaret for loven ligger hos Helsedirektoratet, og de har gjort vurderingen .
AP171117 Det er viktig at den nye treneren blir med på den vurderingen , derfor er det mye her som må løses i rett rekkefølge.
AA171117 Selve tolkningsansvaret for loven ligger hos Helsedirektoratet, og de har gjort vurderingen .
AA171117 Det er viktig at den nye treneren blir med på den vurderingen , derfor er det mye her som må løses i rett rekkefølge.
VG171116 - Og den eneste mulighet for å faktisk snappe et OL-gull fra Marit Bjørgen ? - Vurderingen rundt Tour de Ski handler om hva som er best for meg.
VG171116 - Vurderingen for min del handler om at det kan være enda tryggere å droppe eller ikke gå hele.
VG171116 Det betyr at landslagsledelsen har fem plasser igjen - og den vurderingen gjør de på nettopp Beitostølen.
BT171116 Nå viser det seg at hensynet til barnets beste ofte ikke nevnes som en del av vurderingen av om det skal gis midlertidig opphold, selv om UDI etter barnekonvensjonen og dermed også norsk lov er forpliktet til å vektlegge barnets beste som et grunnleggende hensyn ved behandling av asylsaken.
BT171116 Dette skal ha betydning ved vurderingen av om enslige mindreårige asylsøkere skal få opphold i Norge.
AP171116 Men hvert barns interesser skal tillegges stor vekt, danne utgangspunktet og stå i forgrunnen i vurderingen , har Høyesterett sagt.
VG171115 Solberg sier hun støtter Siv Jensen i vurderingen av at Meyer ikke lenger kunne fortsette som direktør for SSB.
NL171115 Det er åpenbart at vurderingen i ledelsen er at det er etisk og moralsk riktig å tvinge Listhaug til retrett.
NL171115 Det innføres egne sårbarhetskriterier i vurderingen av opphold for enslige mindreårige asylsøkere som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB171115 Når forslag til nye organisasjonsplaner og stillingsstruktur blir klart over sommeren må forventes noe støy » ¶ Vurderingen alt i alt, er tross dette god.
DA171115 Retten mente også at det under hovedforhandlingen ikke kom fram noe som endret denne vurderingen .
VG171114 Hovedkomponenten i den vurderingen er at vi ønsker å beskytte etterforskningen, og at vi ikke finner det riktig å kommentere dette nærmere nå.
VG171114 - Betyr dette at rammeavtalene har vært ulovlige ? - Vurderingen fra dem som laget disse rammeavtalene har vært at de har vært innenfor lovverket.
SA171114 - Hovedkomponenten i den vurderingen er at vi ønsker å beskytte etterforskningen, og at vi ikke finner det riktig å kommentere dette nærmere nå, sier Berge.
DB171114 I tillegg ber de om at sårbarhetskriterier som mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen om hvorvidt en enslig mindreårige asylsøkere skal få permanent opphold eller ikke.
DA171114 Alt fra utstillingsarbeid, til priser, men også faglig nettverk teller i vurderingen av satiretegneren, som har vært ansatt i Dagsavisen siden 1995.
DN171113 Bak den vurderingen ligger en sammenligning med tidligere bobler.
DB171113 Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.
DB171113 Siden folk er forskjellige vil det etter den individuelle vurderingen bli slik at noen får bli mens noen må dra, men da er det bestemt ut fra den enkeltes situasjon og vurdert mye mer rettferdig enn i dag ¶
DB171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.
AA171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
VG171112 Den vurderingen jeg hadde gjort av ham, lever videre.
VG171111 Etter det VG erfarer skal Gundersen vurdere om oppdraget er av en art som SSB har fullmakt til å betale for, men han har enda ikke gjort den vurderingen .
NL171111 I samme proposisjon tegner regjeringen et dystert bilde av norsk forsvarsevne : « Samlet sett er vurderingen at det er alvorlige begrensinger ved landmaktens evne til å løse sitt oppdrag i dag ».
VG171110 Se klipp av Conor McDavids utrolige pasning og vurderingen av ham og laget hans her : ¶
VG171110 Et relevant spørsmål å stille er hvorvidt tidligere separatistisk terror har relevans for vurderingen av fremtidig bevæpning av norsk politi.
SA171110 SSBs rolle er helt sentral i vurderingen og forståelsen av samfunnet, av roller, utfordringer og mulige løsninger.
SA171110 Og ved vurderingen av slike oppgaver, er det byråets vesentlige samfunnsoppdrag som skal være rettesnoren.
AP171110 Her het det at man i og for seg gikk god for vurderingen legen på sesjon hadde gjort.
DA171109 Ingen gikk inn på vurderingen til FNs høykommissær for flyktninger eller hva andre land gjør.
VG171108 Så må vi drøfte nærmere om denne utbredte og økende testingen og vurderingen er en fornuftig vei videre, svarer Arnstad som peker spesielt på den økende vurderingen i grunnskolen - enten det skjer gjennom smilefjes eller på andre måter.
VG171108 Så må vi drøfte nærmere om denne utbredte og økende testingen og vurderingen er en fornuftig vei videre, svarer Arnstad som peker spesielt på den økende vurderingen i grunnskolen - enten det skjer gjennom smilefjes eller på andre måter.
VG171108 Tingretten var enig i denne vurderingen , sier hun.
NL171108 Den vurderingen trenger ikke Forsvarssjefen å gjøre.
DB171108 Det stilles spørsmål ved om Departementet i for stor grad har vektlagt denne ansettelsen og om dette i det hele tatt er et relevant hensyn i vurderingen », står det i brevet.
BT171108 ROM FOR SKJØNN : Vi trenger en fraværsgrense hvor foreldrene og elevene blir trodd på, og hvor lærerne kan vise skjønn i vurderingen av fraværet i større grad enn i dag, skriver innsender.
BT171108 En fraværsgrense hvor foreldrene og elevene blir trodd på, og hvor lærerne kan vise skjønn i vurderingen av fraværet i større grad enn i dag.
DA171107 I denne vurderingen ble det påpekt flere mangler i Multiconsults grunnundersøkelser.
VG171106 Før årets sesong uttalte den frittalende unggutten at han også var god nok for den norske A-troppen, uten at landslagsledelsen så langt har delt den vurderingen .
DB171106 I mars skal et regjeringsnedsatt utvalg levere vurderingen av dagens lovverk, samt komme forslag til endringer.
DB171105 - Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på skadene på tvillingsønnene som ifølge sykehuset vanskelig lar seg forene foreldrenes forklaring.
AP171105 Forsvarsdepartementet kom med vurderingen i et brev til kongressen.
VG171103 Nå trekker Trump-toppen seg fra vurderingen til en toppstilling i det amerikanske landbruksdepartementet.
SA171103 Det har vært inne i vurderingen vår.
DB171103 Og når det er vurderingen , så må vi også være store nok til å erkjenne det, sier Sandnes fredag ettermiddag.
DB171103 Vurderingen UD gir av tydeligere lovregulerte forbudsbestemmelser om norsk våpeneksport er også svært mangelfull.
BT171103 Det har vært inne i vurderingen vår.
AP171103 Det har vært inne i vurderingen vår.
DN171102 Bakgrunnen for vurderingen er at kjøretøyer har vært i aktivitet nær et anlegg for rakettforskning i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.
DN171102 Vurderingen ble presentert i et møte bak lukkede dører i Sør-Koreas nasjonalforsamling torsdag, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.
DN171102 Når det gjelder saksbehandlingsanken registreres det at ankeutvalget blant annet har påpekt at lagmannsretten har benyttet uheldige uttrykksmåter i sin rettsbelæring opp mot lovens krav til en balansert redegjørelse for bevisene som grunnlag for vurderingen lagretten skal foreta, skriver han i en epost.
DB171101 Islamsk Råd Norge ( IRN ) mistet sin støtte fordi de angivelig skulle ha veket fra formålet med integrering ( basert på en grundig ansettelsesprosess som endte med at den nye kontormedarbeideren ble en ung kvinne som bruker nikab, etter vurderingen at hun var klart den best kvalifiserte ).
AP171101 Internasjonal publisering er blitt viktigere, fordi det er i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter at vurderingen foregår.
DA171031 Han vil ikke ta stilling til Høyres utspill om at de tre aktuelle OL-regionene bør samarbeide og sier det er idretten selv som må ta den vurderingen .
VG171030 « Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på det er snakk om en alvorlig sak, grov voldtekt og grovt ran begått mot to mindreårige (... ). » - Han erkjenner ikke straffskyld, og vi har anket fengslingskjennelsen, sier lillebrorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til VG.
VG171030 - Vurderingen av hvorvidt stiftelsen er ideell er gjort under tvil, men de slår fast brudd stiftelsesloven uavhengig av dette ?
AP171030 - Hvilke tema forskerne har jobbet med, har ikke vært en del av den vurderingen , sier hun og legger til : - Jeg har ikke hatt noe med hvem som er valgt ut, sier Meyer.
VG171029 Les om fastlegen i Alta : Umulig å kombinere jobben med et vanlig liv ¶ - - I Bodø er vurderingen er at vi trenger flere fastleger til å ta unna økende arbeidsoppgaver, ikke primærhelseteam.
DA171029 Undertonen er at Raufoss er et brunere samfunn enn andre, og den vurderingen er jeg ikke enig i.
DA171029 Undertonen er at Raufoss er et brunere samfunn enn andre, og den vurderingen er jeg ikke enig i.
VG171028 - Jeg tenker det er riktig at den overordnede vurderingen foretas av lovgiver, men politiet bør mene noe om hvordan dette lovverket skal være, sier hun.
DB171028 - Vi legger samme kriterier til grunn for vurderingen av invitasjoner fra bedrifter som er samarbeidspartnere, som ved alle andre invitasjoner, skriver Hagen.
DB171028 - Hoffet ivaretar en høy etisk standard i vurderingen av de kongeliges program for å sikre at det ikke er uheldige bindinger.
DB171028 - Vi legger samme kriterier til grunn for vurderingen av invitasjoner fra bedrifter som er samarbeidspartnere, som ved alle andre invitasjoner, skriver Hagen.
DB171028 - Vi legger samme kriterier til grunn for vurderingen av invitasjoner fra bedrifter som er samarbeidspartnere, som ved alle andre invitasjoner, skrev kommunikasjonssjef Marianne Hagen til Dagbladet.
DB171028 - Hoffet ivaretar en høy etisk standard i vurderingen av de kongeliges program for å sikre at det ikke er uheldige bindinger.
AP171028 Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av episodene om Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik.
VG171027 - Den vurderingen , om det er økonomiske interesser og hvorvidt det vil påvirke, kan jeg rett og slett ikke svare på.
VG171027 Først i voldssituasjonen, deretter i vurderingen av å anmelde og så den lange ventetiden før tiltale ble tatt ut.
SA171026 - Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
DN171026 Til tross for alkoholinntaket, mente de at rederiet ikke hadde tatt kapteinens ellers plettfrie vandel med i vurderingen .
DN171026 « Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
DB171026 Men partiet skriver at de nye sårbarhetskriteriene må inngå i vurderingen av asylbarn som mangler nettverk, omsorgspersoner eller ressurser i hjemlandet.
DB171026 - Barnets beste er allerede en del av den vurderingen som foretas.
DB171026 Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
BT171026 - Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
AP171026 Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
AA171026 Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
AA171026 - Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi.
SA171025 Her kan du lese mer om vurderingen av Teslas « super-SUV».i ¶
BT171025 Her kan du lese mer om vurderingen av Teslas « super-SUV ».
AP171025 - Vi hadde ressurser i tråd med den sakkyndige vurderingen , og vi hadde relativt god kompetanse på ADHD-problematikk både gjennom erfaring og kursing.
AP171025 Her kan du lese mer om vurderingen av Teslas « super-SUV ».
SA171024 Alle kan gjøre feil og denne vurderingen han gjorde, var marginalt.
BT171024 Den subjektive vurderingen kan være feil og den kan kanskje være for streng i forhold til hva den enkelte føler.
AP171024 Alle kan gjøre feil og denne vurderingen han gjorde, var marginalt.
VG171023 Hun har takket nei til kamp tidligere, men er absolutt med i vurderingen .
VG171023 - Hver sak behandles individuelt, og vurderingen av barnets beste skal alltid gjøres ut fra den enkeltes situasjon.
NL171022 Nobelkomiteen likte ikke dette og ønsket et unntak fra lovens regel slik at den endelige vurderingen av om fredsprisene var innenfor formålet, fortsatt skulle skje i Norge.
DN171020 På bakgrunn av denne vurderingen har styret besluttet å øke grunnlønnen til 8,767 millioner kroner med virkning fra 1. september 2017 ", skriver selskapet.
SA171018 Kullene 2000 - 2003 er med i vurderingen .
VG171017 I en periode avgjorde han flere kamper med mange mål på slutten, det er bra for laget, er vurderingen til « Perry ».
DN171017 Også Narvik, hvis eksistens er grunnlagt på den isfrie havnen og transport av jernmalm fra svenske gruver, har vært med i en vurderingen som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane sammen med Skibotn, Murmansk og Kirkenes.
DB171017 Så sier politisk ledelse at dette er vurderingen som fengslene må gjøre, men konsekvensen av å sette inn flere ansatte er å gå i minus.
AP171017 - Vi tar dette med oss videre i vurderingen av aktuelle saker.
SA171016 - Da politiet kom til stedet, var det de som gjorde vurderingen av trusselens karakter og hvilke tiltak som måtte settes i gang.
DB171016 Den slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater aktivt skal delta i vurderingen ved å vurdere eget arbeid, vurdere egen faglige utvikling og vurdere egen kompetanse.
AP171016 - Da politiet kom til stedet, var det de som gjorde vurderingen av trusselens karakter og hvilke tiltak som måtte settes i gang.
DA171015 Vurderingen ble gjort på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.
BT171015 Vurderingen ble gjort på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.
AP171015 Vurderingen gjøres på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.
AA171015 Vurderingen gjøres på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.
AA171015 Vurderingen gjøres på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om regn og mildvær.
AP171014 - Vi er usikre på den vurderingen Syse har gjort, sier viserektor Per Morten Sandset til Khrono.
VG171013 Men da er det så få kamper igjen av sesongen at vurderingen blir om det er noe poeng i å spille, eller om det er bedre å vente.
DA171013 Det betyr at dette kommer inn i vurderingen av sportslige resultater, og lista jekkes opp deretter.
DA171012 I KrF er vurderingen at partiet ikke er tjent med en budsjettkonflikt denne høsten som kan gjøre tilværelsen for mindretallsregjeringen til Erna Solberg ( H ) enda vanskeligere, all den tid KrF pekte på Solberg som statsministerkandidat i valgkampen.
DA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
AA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
VG171011 - Jeg deler også vurderingen av utfordringene.
DB171011 Det er mulig klinikken g jenåpnes, men det må den juridiske vurderingen avgjøre, sier Lundell.
DB171011 - Hendelsen var alvorlig nok til å rykke ut på, men vurderingen ble at vi ikke hadde kapasitet - vi hadde ikke patruljer tilgjengelig, sier Sveen til Dagbladet.
AP171011 Kontrollen med de private tilbyderne mener hun vil bli ivaretatt hvis vurderingen av det faglige innholdet er tydelig fra starten av.
VG171010 Når utrygghetsfølelse skal vektlegges i vurderingen , er det naturlig at domstolene vektlegger hunders rase og størrelse, da større hunder kan skremme folk i større grad enn de mindre.
VG171010 Ifølge hundeloven skal det ved vurderingen om avlivning særlig legges vekt på utrygghetsfølelsen hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden.
VG171010 Når du har undervist i matematikk i mange år, så er det urimelig at det ikke kan være en del av vurderingen .
VG171010 Denne vurderingen gjelder fortsatt, ifølge NTB.
DB171010 Der framstår den russiske skihelten dessverre ikke spesielt troverdig i den juridiske vurderingen : ¶
VG171009 - Vurderingen av om australsk politi har fremprovosert straffbare handlinger, vil være helt avgjørende for om slike bevis kan brukes i norsk strafferett.
SA171008 Den vurderingen er Berges lagkamerater på Norge enige i.
DN171008 Ovesen vil ikke si noe om hvordan kommunen ligger an i løypen i vurderingen av dette.
AP171008 Den vurderingen er Berges lagkamerater på Norge enige i.
VG171007 Metoden som brukes for å fastsette spillernes verdi er « vitenskapelig », skriver CIES, som blant annet bruker følgende parametre i vurderingen : Inflasjon, dyre overganger til andre klubber, kontraktsforlengelser og prestasjoner på toppnivå.
VG171007 Den medisinsk faglige vurderingen , hva behandlingen kan bety for pasientene, burde spille en lang større rolle.
DN171006 - Det er inngitt anke fordi vi er av den oppfatning at retten har tatt feil både når det gjelder rettsanvendelsen og vurderingen av bevisførselen.
DA171006 Når departementet med to streker under svaret konstaterer at dette er folkerettslig uproblematisk, så må vi kunne stole på at den vurderingen er korrekt.
DA171006 Når departementet med to streker under svaret konstaterer at dette er folkerettslig uproblematisk, så må vi kunne stole på at den vurderingen er korrekt.
AA171006 Den vurderingen har blitt opprettholdt gjennom fredagen også.
VG171005 - Risikoen for at forsvarsmateriell fra Norge kunne bli brukt til interne undertrykkingsformål eller til brudd på humanitærretten var en vesentlig del av vurderingen .
AA171005 Det vi kanskje ikke gjorde riktig var vurderingen om å ikke sende ekstremvarsel, sier Løvdal til NRK.
VG171004 Da blir det nødvendigvis færre indreløpere som skal med, og da er vurderingen at det er andre spillere som er bedre enn Andrine, sier Sjögren.
VG171004 I vurderingen deres av Faktisk slår faktasjekknettverket fast at Faktisk er et « flott og ekstremt ambisiøst initiativ ».
DA171004 Jeg forholder meg til Kommunaldepartementet i vurderingen av det spørsmålet, svarer Tore O.
VG171003 Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, forklarer vurderingen rundt VGs begrepsbruk i Las Vegas-hendelsen.
VG171003 I dagens sikkerhetspolitiske situasjonen kreves en kompetent politiker som evner å formulere og promotere norske posisjoner på en god måte internasjonalt, er vurderingen .
VG171003 Denne vurderingen gjelder fortsatt, ifølge NTB.
NL171003 Ved vurderingen av om en slik oppmodning skal tas til følge, skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen.... søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlista ».
DN171003 - Etter denne klare juridiske vurderingen burde Europakommisjonen slutte å politisere bruken av EU-lov, og la nasjonale autoriteter gjøre jobben sin basert på det eksisterende rammeverket, skriver Sass.
VG171002 Både som institusjon har vi ansvar, og den kliniske vurderingen er legespesialisten ansvarlig for, sier Sæther.
VG171002 Vurderingen gjelder fortsatt.
DN171002 I dagens vurdering av prisnivået i Spania har man ikke tatt med uroen i Catalonia i vurderingen , ifølge von Gerich.
DB171002 Vurderingen gjelder fortsatt.
DA171002 - Vi kommer til å fremme et forslag om at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier som skal tas med i vurderingen før UDI gjør vedtak.
AA171001 Og den vurderingen har vi fortsatt, sier hun.
DB170930 Den vurderingen er Lihaug selv enig i.
AP170929 Den vurderingen er ikke justisministeren enig i.
AP170929 Seire i forkant ¶ Vurderingen nå er at det som skal hales i land av store politiske seire, må komme før en eventuell regjeringsinntreden eller annen samarbeidskonstruksjon.
AA170929 Faggruppeleder Tonje Moberg i Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å kommentere vurderingen av skiltet P9IIS, som altså passerte filteret for støtende ord og uttrykk.
AA170929 Faggruppeleder Tonje Moberg i Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å kommentere vurderingen av skiltet P911S, som altså passerte filteret for støtende ord og uttrykk.
DB170927 Likevel har jeg gjort denne vurderingen .
AA170927 Kilder i Frp sier til Adresseavisen at « den reelle vurderingen av dette er ganske lunken ».
SA170926 Han ville ikke kommentere vurderingen av utelatingen av Ødegaard.
FV170926 Han ville ikke kommentere vurderingen av utelatingen av Ødegaard.
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering burde flere enn havnedirektøren selv vært involvert i vurderingen av habilitet, for eksempel kunne dette vært tatt opp i det tverrfaglige anskaffelsesteamet for å sikre åpenhet og grundighet i vurderingene som ble gjort ».
DB170926 Hodejegerne AS var rangert best også før vurderingen av kriteriet personlig egnethet ».
DA170926 Konserten bekreftet denne vurderingen .
AP170926 « Det må ansees som en svakhet ved den aktuelle etterforskningen, og et kritikkverdig forhold, at man har utlevert politidokumenter uten at denne vurderingen er gjort på en slik måte et den lar seg etterprøve », heter det i rapporten, som også Aftenposten har hatt tilgang til de siste dagene.
AP170926 Han ville ikke kommentere vurderingen av utelatingen av Ødegaard.
DN170925 Moody's jekket ned vurderingen .
DB170925 Synnøve Hørsdal i Maipo Film mener det er helt greit at publikum kan tas med i vurderingen .
VG170924 Og den vurderingen blir stående til årsskiftet.
DB170924 Det er fortsatt den eneste vurderingen av sitt slag som er utført på oppdrag fra norske myndigheter.
VG170922 Den strengeste vurderingen av filmer i USA er NC-17, som betyr at ingen under 17 år får lov til å se filmen.
DB170921 - Både Morten og Martin gjør det bra i Heerenveen og er begge med i vurderingen vår i kommende A-landslagstropper.
DN170920 - Bakgrunnen for hvorfor våre aksjeforvaltere kan ha ulikt syn på de samme selskapene er blant annet vurderingen av risiko, avkastningsmuligheter og hva som passer inn i den porteføljen en sitter med.
DB170920 - Det er franske myndigheter som gjør denne vurderingen når en person reiser inn i Schengen-området via Frankrike.
DA170920 Vurderingen om hvorvidt man skal varsle skolen ligger da hos Oslo, sier Jeanette Borge ved Drammen politistasjon, som nå er påtaleansvarlig i saken mot 19-åringen, til Dagsavisen Fremtiden.
VG170919 Han er usikker på hvilken betydning Wenzels alder vil ha på vurderingen .
VG170918 Det er noe som ikke stemmer i denne vurderingen .
DB170918 Likevel understreker han at stilling og plikt til å gripe inn spiller inn i vurderingen av medvirkning, leser Heger, og viser til at Jensen er ikke hvillken som helst borger eller polititjenestemann.
AA170918 Ved en nærmere utredning av trafikksituasjonen bør også en mer skånsom og mindre « drabantbypreget » utnyttelse tas med i vurderingen , noe som også vil gjøre det enklere å ivareta hensynet til miljø og transport.
VG170917 Vurderingen var at han hadde mer å stå imot med mot de tre tøffe stopperne.
VG170915 Spansk presse er ikke nådig i vurderingen av Rosenborgs prestasjon i 4-0-tapet borte mot Real Sociedad.
VG170915 « Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger », skriver han til Listhaug.
VG170915 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
DB170915 Forsvarer Sulland sier etter fengslingsmøtet fredag at den prejudisielle observasjonen støtter opp under vurderingen om at hans klient skal overføres til en psykiatrisk institusjon.
DB170915 - Hvordan denne vurderingen eventuelt vil slå ut i Jensen-/Cappelen-saken, kan jeg ikke si noe om i dag, tilføyer hun.
DB170915 « Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger », skriver han.
AP170915 Det blir en del av den vurderingen jeg må gjøre fremover, om det kommer noen resultater av de samtalene som vi har satt opp i slutten av neste uke, sa statsministeren.
AP170915 « Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger », skriver han.
AA170915 « Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger », skriver han til Listhaug.
AA170915 « Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger », skriver han til Listhaug.
VG170914 Den vurderingen vil vi foreta oss nå, sier han. 9/11 som innsidejobb ¶
VG170913 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
VG170912 Og det er valgsystemet som er Venstres tankekors i vurderingen de nå må gjøre seg.
VG170912 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
VG170912 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
VG170912 Statsadvokat Jan Tallaksen sa i lagmannsretten at han vil be om forvaringsdom og at Riksadvokaten er enig i denne vurderingen før han ba om at anken forkastes.
VG170912 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
VG170911 Vurderingen av Frp de siste årene er at de har klart seg overraskende godt : Mange har ventet på at partiet skulle bli truffet av samme smellen som SV gikk på da de inntok regjeringskontorene og etterhvert opplevde stor slitasje.
DB170911 Der veksler eks-treneren mellom å være frekt over og kledelig bak streken i vurderingen av Ronny Deila og de andre som nå drifter klubben han selv mistet grepet på.
AP170910 Selv reklamerer Christopher Nielsens kunstprosjekt/pub med at de er det perfekte stedet for valgvake : « Du kommer uansett til å bli misfornøyd » på valgkvelden, er vurderingen .
DB170909 Det er mange i Solbergs eget parti som er uenig med henne i den vurderingen hun nå gjør, hevder Hansson.
DB170908 Konklusjonen fra den nevnte vurderingen fra 2009 er også at « det mest slående funnet i denne gjennomgangen, er den svake kvaliteten studiene har ».
DA170907 Fylkesmannens behandling av saken kan ta opp mot fem måneder, men det er ventet at denne blir behandles som en hastesak, og at resultatet av vurderingen kan foreligge allerede i løpet av noen uker.
VG170906 Formelt virker det som om alt er i orden, men den politiske vurderingen skjønner jeg lite av.
VG170905 oktober starter Oscarakademiet i USA vurderingen av årets kandidater til Beste utenlandske film.
SA170905 På et eller annet tidspunkt må man gjøre en vurdering, og den vurderingen er jo inntil 1. juli neste år.
SA170905 Men hvis fallet blir for stort frem til det, må man gjøre vurderingen i en tidligere fase, sier Dreyer.
SA170905 - Trolig var det med i vurderingen at du savner ditt « gamle » hjemland og familien der ?
DN170905 Men dersom prisfallet fortsetter og falltakten tiltar i styrke, kan vurderingen av renteutsiktene bli annerledes, understreker hun.
BT170905 På et eller annet tidspunkt må man gjøre en vurdering, og den vurderingen er jo inntil 1. juli neste år.
BT170905 Men hvis fallet blir for stort frem til det, må man gjøre vurderingen i en tidligere fase, sier Dreyer.
AP170905 På et eller annet tidspunkt må man gjøre en vurdering, og den vurderingen er jo inntil 1. juli neste år.
AP170905 Men hvis fallet blir for stort frem til det, må man gjøre vurderingen i en tidligere fase, sier Dreyer.
AP170905 - Trolig var det med i vurderingen at du savner ditt « gamle » hjemland og familien der ?
AA170905 På et eller annet tidspunkt må man gjøre en vurdering, og den vurderingen er jo inntil 1. juli neste år.
AA170905 Men hvis fallet blir for stort frem til det, må man gjøre vurderingen i en tidligere fase, sier Dreyer.
VG170831 Til tross for at dagens regjering trekker frem endringer i lokale forhold som viktigst for den nye vurderingen , gjør de et poeng ut av at det var de rødgrønne som åpnet for eksport til Emiratene tilbake i 2010.
AP170831 SSB-forskerne trekker frem svakheter ved måleindikatoren som hører med i vurderingen .
VG170830 Norlandias fagpersonell er uenige i vurderingen til ambulansepersonellet om at Åge ikke fikk god nok gjenopplivning, og mener Åges liv ikke sto å redde.
VG170830 Norlandias fagpersonell er uenige i vurderingen og mener Åges liv ikke var å redde.
NL170829 Under vurderingen av Andøya og Evenes som enebase, virker det som Forsvarssjef, Forsvarsdepartement og Forsvarsminister, og øvrige politikere helt har oversett utgangspunktet for de to flyplassene.
DB170829 Her er vurderingen fra i kveld : ¶
DB170829 Derfor er det foreldrenes ansvar å foreta den vurderingen på barnets vegne, påpeker professoren.
FV170828 Kullene 2000 - 2003 er med i vurderingen .
BT170828 Kullene 2000 - 2003 er med i vurderingen .
SA170827 Kullene 2000 - 2003 er med i vurderingen .
AP170827 Kullene 2000 - 2003 er med i vurderingen .
FV170826 I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
VG170825 Den nye vurderingen var basert på konkrete forhold ved den aktuelle eksporten, slik det er i alle saker, sier pressetalsperson i UD Ane Lunde til VG.
VG170825 - Risikoen for at forsvarsmateriell fra Norge kunne bli brukt til interne undertrykkingsformål eller til brudd på humanitærretten var en vesentlig del av vurderingen .
SA170825 I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
AP170825 time om gjeldstaket vil få konsekvenser for vurderingen av amerikanske statsobligasjoner, og dersom ikke taket blir hevet vil det forhindre USA i å betjene gjelden, skriver Fitch.
AP170825 time om gjeldstaket vil få konsekvenser for vurderingen av amerikanske statsobligasjoner, og dersom ikke taket blir hevet vil det forhindre USA i å betjene gjelden, skriver Fitch.
AP170825 I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
DB170824 Han presiserer at han selv mener at 13 måneder er en rimelig straff for Johaug og at han synes 18 måneder er for hardt i en sak hvor 29-åringen blir trodd på og at utgangspunktet for vurderingen er at hun ikke dopet seg bevisst.
DB170824 Vårt landsmøte har sagt at vi må legge mer vekt på sårbarhetsvurderingene og vurderingen av barns beste, og det kommer vi selvsagt til å gjøre.
DB170824 Arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves.
AP170824 Det som har aktualisert vurderingen er at landets neste største flyselskap, Air Berlin, nylig gikk konkurs.
AP170824 - Den rettslige vurderingen som ligger bak den endringen, knytter seg særlig til den eksplosive enhetens karakter og skadepotensial.
VG170823 Det betaler Therese Johaug prisen for nå, skriver han og tar til orde for å skille mellom fornuft og følelser i vurderingen av dommen.
VG170823 Bergenseren, som skal gå tittelkamp i Cage Warriors i oktober mot Chris Fishgold, gjør seg denne vurderingen : ¶
VG170823 I vurderingen av skyldgrad, er rettens konklusjon at hun befinner seg i normalområdet for saker som faller innenfor « ubetydelig utvist skyld»-paraplyen.
DA170823 Med i vurderingen er nok også det større regionale bildet i Asia, blant annet at Russland har engasjert seg i regionen, sier Strand til Dagsavisen.
DA170823 Men jeg tror at det er den vurderingen som er foretatt, sier Meltvedt, og legger til at han synes det virket både naturlig og logisk at det ble lagt ned påstand om full frifinnelse.
DA170823 Det betaler Therese Johaug prisen for nå, skriver han og tar til orde for å skille mellom fornuft og følelser i vurderingen av dommen.
DA170823 Den ferske vurderingen viser at det er lav kreftrisiko ved å bli eksponert for naturlig forekommende radioaktive stoffer i norsk mat.
VG170822 Han opplyser at Filminstituttet lenge har praktisert « moderat kvotering » ved vurderingen av produksjonstilskudd.
VG170822 Kriteriene for vurderingen er om politikken er rettssikker, human og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og FNs anbefalinger.
VG170822 Hva ligger i vurderingen av hva som er humant ?
VG170822 Vurderingen tar inn over seg partiprogrammene, hvordan partiene har uttalt seg i asylsaker, hvor høyt asyl prioriteres, og politikken de har ført i praksis.
FV170822 - Den vurderingen er jeg helt uenig i, sier Kjenner når han får Raustes argumenter gjenfortalt.
DN170822 - Vurderingen av egen økonomi har blitt marginalt mindre positiv, og det er svært sjelden at denne indeksen går ned fra andre til tredje kvartal.
DB170822 Mens de internasjonale skisjefene opprinnelig hadde samme holdning som det norske skilandslagets leger i vurderingen av medisineringen av Sundbys astma, byttet FIS-advokaten side midt under høringen i CAS.
AP170822 Mandag denne uken besluttet Bestillerforum RHF at det skal gjennomføres « en rask og forenklet prosess » i vurderingen av å utvide screeningen av nyfødte til å omfatte alvorlig, medfødt immunsvikt ( SCID ).
VG170821 Her kan du se hver av duellene med vurderingen av hver del.
SA170821 - Den vurderingen er jeg helt uenig i, sier Kjenner når han får Raustes argumenter gjenfortalt.
BT170821 - Den vurderingen er jeg helt uenig i, sier Kjenner når han får Raustes argumenter gjenfortalt.
AP170821 - Den vurderingen er jeg helt uenig i, sier Kjenner når han får Raustes argumenter gjenfortalt.
DA170819 Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona.
DA170819 Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona.
AP170819 Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona.
AA170819 Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona. ( ©NTB ) ¶
AA170819 Fredag sa PSTs seniorrådgiver Siv Alsén til NTB at situasjonen følges tett, men at vurderingen av trusselbildet i Norge ikke var endret etter terrorangrepet i Barcelona.
VG170818 Den samme vurderingen som i saken om korsbruk, nevnt over.
AA170818 Den samme vurderingen som i saken om korsbruk, nevnt over.
VG170817 Ifølge avisen skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
VG170816 Ifølge avisa skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
DN170816 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har publisert den årlige vurderingen av den kinesiske økonomien natt til onsdag.
DB170816 Ifølge avisa skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
DB170816 Vi gjør nøye vurderingen før vi tar inn nye produkter.
DB170816 Vurderingen har vært nærmest samstemt, og var grunnen til at Ap og Støre kunne juble etter partilederdebatten.
DB170816 Dagbladet har spurt Slottet om hvordan kong Harald og hoffet nå stiller seg til vurderingen .
AP170816 Der det oftere går galt, er i vurderingen av hvilket stadium kreften er i.
AP170816 Ifølge Budstikka skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
AA170816 Ifølge Budstikka skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
DB170815 Kriteriene bak vurderingen : ¶
AA170815 - Politiet erkjenner at fornærmede burde vært gitt status som fornærmet allerede i 2013, og finner all grunn til å beklage denne vurderingen overfor fornærmede.
AA170815 Offensiv og selvsikker med tydelige angrep på regjeringen, lyder vurderingen fra avisens kommentatorer.
DB170814 Vi lot Ikea lese gjennom vurderingen av de ulike rettene og kommentere før publisering.
DA170814 Barna først ¶ Vurderingen har blitt gjennomført fire ganger tidligere, men har da vært en vurdering av den sittende regjeringen.
DA170814 Vurderingen heter « Partibarnometeret » og er en vurdering av den politikken Redd Barna mener er best for barn.
AP170814 Les vurderingen av hver enkelt debattant litt lenger ned.
AP170814 Offensiv og selvsikker med tydelige angrep på regjeringen, lyder vurderingen fra avisens kommentatorer.
VG170812 Ifølge Ekstra Bladet vurderer Madsen å anke vurderingen om vartektsfengsling ¶
DB170812 - Vi har sett at det er vurderingen av dette med å « forstyrre motspiller/keeper » som ofte skaper mest utfordringer og diskusjon.
DB170812 Prisen var ikke med i vurderingen .
DN170810 Det har ikke vært ekstraordinære hendelser eller andre endringer av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet, heter det i årsberetningen.
VG170809 Schanke ( 77 ) understreker at det ikke er noe fasitsvar, men kommer likevel med sin klare vurdering av hva ulike Warholm-medaljer vil bety - og han holder seg da utelukkende til menn og holder Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og Trine Hattestad utenfor i denne vurderingen : ¶
DN170809 - Det er flere forhold som påvirker vurderingen om hvorvidt vi skal sette renten opp eller ned.
AA170809 Han legger til at de i denne vurderingen også tok høyde for at dette kan være samme ulv som har vært i Halden for litt over en uke siden, uten at det endret konklusjonen. ( ©NTB ) ¶
SA170807 - Vi tar opp saker i styret, så tar vi vurderingen ut fra det, når vi har noe å spille inn.
AP170807 - Vi tar opp saker i styret, så tar vi vurderingen ut fra det, når vi har noe å spille inn.
VG170806 På bakgrunn av denne vurderingen bestemmer et organ ved navn Beslutningsforum om medisinen skal tas i bruk i Norge ( se faktaboks ).
VG170804 - Hadde det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina noen betydning for den vurderingen ?
DN170802 Det innebærer nye begrensninger som blant annet gjør at engelskkunnskaper, yrkesbakgrunn og andre kvalifikasjoner skal vektlegges i vurderingen av hvem som skal få oppholdstillatelse i USA.
AP170802 Og han presiserer at vurderingen av omsorgsbehovet krever en faglig skjønnsutøvelse.
AP170802 - Det er den helt tilsvarende vurderingen man måtte gjøre tidligere også, men da var ikke rettighetsspørsmålet like tydelig i lovteksten, sier Syse.
AP170802 Ramstad minner om at legen står ansvarlig for vurderingen som er gjort, uavhengig av hvordan pasienten er undersøkt.
AA170802 Lovforslaget innebærer nye begrensninger som blant annet gjør at engelskkunnskaper, yrkesbakgrunn og andre kvalifikasjoner skal vektlegges i vurderingen av hvem som skal få oppholdstillatelse i USA.
DN170801 En ekspertgruppe nedsatt av Pakistans høyesterett la skriftfonten inn i vurderingen .
DB170731 Noen mener vi tar feil hvis vi slakter en forestilling som hadde en stor og jublende publikumsmengde i salen - men salen kan være full av mange årsaker, der dyktig markedsføringsarbeid er én, og den eneste måten kritikeren kan være rettferdig på, er å prøve å se bort fra dette i vurderingen .
DB170731 ¶ RIKTIG VURDERING : Politiet i Kristiansand gjorde da akkurat den vurderingen som politiloven legger opp til at de skal gjøre : En vurdering av hvordan innbyggernes sikkerhet best ivaretas, skriver Marthinussen.
DB170731 Politiet i Kristiansand gjorde da akkurat den vurderingen som politiloven legger opp til at de skal gjøre : En vurdering av hvordan innbyggernes sikkerhet best ivaretas.
DN170730 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes mener at det alltid er rom for forbedringer i behandlingstiden og er enig med Quist at det er vanskelig for kreftpasienter når vurderingen av legemidler har tatt for lang tid.
DB170728 - Lorentzen er en del av vurderingen , sa han til Dagbladet da.
DA170728 « I vurderingen er det spesielt hensyntatt den gode omfattende redegjørelsen som Vålerenga har gitt hvor Utvalget bemerker at situasjonen i ettertid er håndtert godt av klubben ».
DA170728 - I vurderingen er det spesielt hensyntatt den gode omfattende redegjørelsen som Vålerenga har gitt hvor Utvalget bemerker at situasjonen i ettertid er håndtert godt av klubben, leser man i dommen om steinkastingsepisoden.
AA170728 I vurderingen heter det at et angrep mot Norge er sannsynlig i løpet av de neste 12 månedene.
NL170727 I vurderingen bør man se på støtteordninger, øvrige økonomiske rammevilkår, effekteten av opprinnelsesgarantier for fornybar kraft og effekten av utenlandskabler.
DA170727 - Vi vil henvise til Assessio for den faglige vurderingen av innholdet i testene, svarer Daniel Sellevoll, kommunikasjonsrådgiver i Norgesgruppen.
DA170727 - Vi vil henvise til Assessio for den faglige vurderingen av innholdet i testene, svarer Daniel Sellevoll, kommunikasjonsrådgiver i Norgesgruppen.
DB170726 Hun unnlater å nevne at ingen Nato-lands regjeringer deler denne vurderingen , uansett partifarge.
VG170724 Om kvinnelandslaget skal spille på Ullevaal er med i vurderingen , forteller Bjerketvedt.
VG170722 Det er bedre å komme med ett tips for mye enn ett tips for lite, slik at politiet kan ta vurderingen , sier hun.
AA170722 Den opprinnelige vurderingen av senterets lønnsomhet la til grunn at olje- og gassnæringen vil vokse kraftig fram til 2060.
DB170720 Denne vurderingen deler vi med våre allierte.
AP170719 Blant annet må varighet, omfang, arbeidstid og muligheter til å kombinere med annet lønnet arbeid eller utdanning tas med i vurderingen av om det er et normalt arbeidsgiver-arbeidstagerforhold.
VG170718 * 1 80 prosent av voldtektsanmeldelsene henlegges ¶ * 1 Kjønnsstereotype forestillinger om kjønn og seksualitet preger fremdeles vurderingen i voldtektssaker, både i og utenfor rettsalen. * 1 Amnesty International har ropt varsko om at behandlingen av voldtektssaker er en kjønnsbasert diskriminering som staten har et ansvar for å forebygge og bekjempe. * 1 Norge har fortsatt ikke implementert Europar
SA170718 Å bruke noen sekunder på denne vurderingen kan redde én ukes ferie, mener Huseby.
FV170718 Å bruke noen sekunder på denne vurderingen kan redde én ukes ferie, mener Huseby.
AP170718 Å bruke noen sekunder på denne vurderingen kan redde én ukes ferie, mener Huseby.
VG170717 « Det var også en tilnærmet helt hjelpeløs mann de gikk til angrep på », skriver retten under vurderingen av straffeutmålingen.
DB170715 I min masteroppgave har jeg undersøkt hvordan norske utlendingsmyndigheter gjennomfører denne vurderingen i en studie av 187 asylvedtak.
DB170715 Vurderingen av troverdigheten til en asylsøkers seksuelle orientering har lenge vært en av de største utfordringene for homofile som søker om asyl.
DB170714 For eksempel vil høyere inntak av rødt kjøtt være et spesielt godt råd for en kvinne i fruktbar alder med noen kilo fett for mye på kroppen, mens en slank og aktiv mann gjerne kan kutte ned på inntaket av rødt kjøtt, i hvert fall hvis vi legger klimaeffekter inn i vurderingen .
DB170714 De positive effektene av storfekjøtt nevnt over ble underlig nok ikke blitt tillagt særlig vekt i vurderingen .
DB170714 Dersom omsorgsovertakelse er nødvendig, er det jo også best for barnet at vurderingen av omsorgsevne har skjedd i trygge omgivelser.
AA170714 Under fengslingsmøtet fremla forsvarer Leif Strøm en legeerklæring fra fengselsehelsetjenesten, hvor det fremgikk at kvinnen er vurdert til ikke å være soningsdyktig, hvorpå politiadvokat Sand opplyste at det var hensynet til kvinnens ufødte barn som begrunner denne vurderingen .
DB170713 Og hvordan kan offentligheten være sikre på at den riktige vurderingen blir tatt ? spør han.
AA170713 Politiadvokat Sand opplyser til Adresseavisen at det er hensynet til kvinnens ufødte barn som begrunner denne vurderingen .
AA170713 Vurderingen foretas av en jury bestående av to personer fra Litteraturhuset, to fra NTNU og en fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.
DB170711 Den samme vurderingen har vært gjort siden utgangen av 2014 ».
AA170711 Andre eksperter er uenige i denne vurderingen .
DB170709 Omstendighetene for den vurderingen , og om hendelsesforløpet, ønsker vi ikke å gå ut med nå.
AP170709 Sikkerhetseksperter støtter vurderingen
AA170708 Lothe forklarer videre at vennskap innebærer å støtte hverandre, og at dette kan komme i konflikt for vurderingen av en pris, som jo skal være nøytral.
DA170707 Jeg vil avvente denne vurderingen før jeg tar stilling til hvordan utredningen skal tas videre », skriver Berg videre.
DA170707 I vurderingen har jeg også bedt Bymiljøetaten om å ta hensyn til mitt ønske om å bevare de friske trærne i alleen.
DA170706 Forfatter og filmkritiker Erlend Loe leder årets Amanda-jury i vurderingen av 33 filmer for Amandaprisen 2017.
DA170706 Den formen for støtte som et godt vennskap innebærer, kan komme i konflikt med den nøytrale vurderingen for en pris, for eksempel.
AP170706 Tiden som har gått og det at tjenestemennene selv samtykker til offentliggjøring, er momenter i vurderingen , sier statssekretær Bård Folke Fredriksen.
AA170706 Han forteller at vurderingen til patruljen på stedet var at det så ut som måkeungene hadde knekt nakke.
AA170706 Tiden som har gått og det at tjenestemennene selv samtykker til offentliggjøring, er momenter i vurderingen , sier statssekretær Bård Folke Fredriksen. ( ©NTB ) ¶
VG170705 Sjekk vurderingen av påstandene som faktasjekkerne ikke mener holder vann, og alle de øvrige faktasjekkene på Faktisk.no.
VG170705 Selv fikk han vurderingen « delvis feil » på en påstand han kom med på NRK-programmet Dagsnytt 18 i mars i år.
VG170704 i denne saken vurdert at begrensing av legens autorisasjon på en slik måte at han ikke kan utføre slike inngrep lenger, var en sterk nok reaksjon for å ivareta pasientsikkerheten, og Helsetilsynet har derfor valgt å ikke begjære påtale i denne saken, men latt det være opp til politiet å gjøre den vurderingen .
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
DB170704 Fordi den kunstfaglige vurderingen som gjøres av kunstnerne selv er viktig.
AA170704 De er ikke bundet av den vurderingen et foretak har gjort, men får de nye opplysninger vil det kunne være noe de vil ha med i bildet før de vurderer om de vil ta ut tiltale eller ikke, sier professoren.
AA170704 Han sier advokatfirmaet Selmer, ved partnerne Helge Kvamme og Thomas Brandi, har hatt tilgang til alt skriftlig materiale som har relevans for vurderingen , og at de har intervjuet « et titalls » involverte personer.
AA170704 Som ytterligere et element i den samlede vurderingen ble det vektlagt at kirken allerede er opptatt på den datoen det ble søkt om, i og med at Nidarosdomens guttekor arrangerer konsert sammen med et gjestende guttekor fra Tyskland.
FV170703 De har kommet frem til at faren for gjentakelse er lav, men i retten erkjente sakkyndig Lene Christin Holum at vurderingen inneholder flere usikkerhetsmomenter.
BT170701 Vurderingen var at læringen fra disse sakene ville kunne beskytte svært mange barn mot vold og overgrep i fremtiden.
SA170630 « Det foreliggende nulltakseringstilbudet fra Telenor innebærer en økonomisk diskriminering av utvalgte applikasjoner », står det i vurderingen .
DB170630 Azevedo er ikke helt enig i den vurderingen : ¶
AA170630 « Det foreliggende nulltakseringstilbudet fra Telenor innebærer en økonomisk diskriminering av utvalgte applikasjoner », står det i vurderingen .
VG170629 Det får betydning for vurderingen av hennes troverdighet, mener Klundseter.
VG170629 « Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 knivstikk mot sentrale organer.
FV170629 De har kommet frem til at faren for gjentakelse er lav, men i retten erkjente sakkyndig Lene Christin Holum at vurderingen inneholder flere usikkerhetsmomenter.
DN170629 Esa, EØS-landenes tilsynsmyndighet, startet vurderingen av det norske løyvesystemet etter å ha mottatt en klage.
DB170629 Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 kraftige knivstikk mot vitale organer », skriver tingretten.
DB170629 Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 kraftige knivstikk mot vitale organer », heter det i dommen.
DA170629 - Jeg mener dette er viktige merknader som har direkte betydning for NOU-en, og vurderingen av saksgjennomgangen, og jeg mener det er viktig at leseren har opplysninger om det, sier Dinardi, som totalt hadde tre dissenser og 2 merknader til utredningen.
AP170629 Rapporten, med tittelen « Russlands militære makt », er den første uklassifiserte vurderingen DIA har kommet med på to tiår.
AP170629 De har kommet frem til at faren for gjentagelse er lav, men i retten erkjente sakkyndig Lene Christin Holum at vurderingen inneholder flere usikkerhetsmomenter.
AP170629 Det at de har forskjellige kroppsformer, blir jo bare helt absurd å ta med i « vurderingen ».
AA170629 - Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene - 60 kraftige knivstikk bevisst mot vitale organer.
VG170628 - Vurderingen fra NIF var at man ønsket å få mest mulig og best mulig innhold i publikasjonen som leses av hele den olympiske familien, både sponsorer, medlemmer, komiteer og medieselskaper.
AA170628 Juryen har rangert de to vinnerne, men denne vurderingen er foreløpig ikke offentlig.
VG170627 - Den faglige vurderingen er at den beste operative bruken av Bell-helikoptrene er å samle dem på Rygge og gi spesialstyrkene den mobiliteten de trenger på Rygge, så vi kan styrke beredskapen og bistå politiet bedre, sier Søreide til VG.
SA170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
FV170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
DN170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
DB170627 - Vil avvikles ¶ Vurderingen fra kongressens budsjettkontor, et partiuavhengig analyseorgan, var noe skeptikerne blant republikanerne ventet i spenning på.
DB170627 I den nye vurderingen fra PST legges det stor vekt på at ekstreme islamister også ser på Norge som en del av sitt fiendebilde.
DB170627 I vurderingen fra PST heter det : ¶
DB170627 Denne vurderingen videreføres.
DB170627 Noen må gjøre vurderingene, og vi tror og mener at de fleste i kunst- og kulturfeltet er enige med oss i at det er bedre at det er representanter for kunstnerne selv som gjør denne vurderingen , og ikke bare byråkrater som vurderer etter objektive kriterier.
DB170627 Kvalitet varierer i ulike sammenhenger, og det vil også være en andel subjektiv oppfatning, basert på erfaring og kunnskap, som bidrar inn i vurderingen .
AP170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
AP170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
AA170627 I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra « mulig » til « sannsynlig ».
VG170626 Med tanke på den grundige vurderingen saken har vært igjennom i vinter, er det vår forventning at en klagesak blir behandlet raskt, sier Lahnstein.
VG170626 Bufdir-direktør Mari Trommald sa lørdag til VG at vurderingen i møtereferatet var en hypotese - og at de uttrykte seg for bastant.
AA170626 Vurderingen fra kongressens budsjettkontor, et partiuavhengig analyseorgan, var noe skeptikerne blant republikanerne ventet i spenning på.
AA170626 - Det er deres vurdering, så må vi ta vurderingen ut fra bevisene i saken, sier Strandjord til Adresseavisen.
VG170625 Han stusser også over at moderne datasystemer for HMS-rapportering, samt pålegg om mer omfattende systemer for håndtering av mobbesaker, kriseberedskap, brannvern og diverse undersøkelser krever mer tid, uten at noen synes å ta med i vurderingen at dette går ut over noe annet.
SA170625 Og jeg har tillit til den vurderingen de gjør, sier Røste.
DB170625 Og jeg har tillit til den vurderingen de gjør, sier Røste.
AP170625 Og jeg har tillit til den vurderingen de gjør, sier Røste.
VG170624 Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen , sier Wessel-Aas.
DN170624 Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen , sier Wessel-Aas.
AA170624 Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen , sier Wessel-Aas.
AA170624 Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen , sier Wessel-Aas.
VG170623 Her er vurderingen av de 16 spissene : ¶
VG170623 - Jeg tar likevel det forbehold at dersom det dukker opp ny informasjon i saken, vil denne vurderingen kunne stille seg annerledes, sier Maurud.
DB170623 - Vi kjenner ikke vurderingen gjort av produksjonsselskapet da de forfattet utlysningsteksten.
DB170621 Han ønsker ikke å kommentere vurderingen i denne konkrete saken.
VG170620 Regjeringen overprøver ikke denne vurderingen , for det er faktisk forsvarsdepartementet som eier disse opplysningene.
DA170620 ering kostnadsøkningen ved å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur, samt en vurdering av andre økonomiske og ikke-økonomiske forhold som er relevant i vurderingen av om disse tiltakene bør gjennomføres.
BT170620 Vi har tett dialog med politiet omkring trusselbildet generelt og tar det med i vurderingen når vi planlegger, sier Holmes.
AP170620 Vi må bare være realistiske i vurderingen av mulighetene til å forebygge, og av metodene vi forventer å forebygge gjennom.
AP170620 Vi må bare være realistiske i vurderingen av mulighetene til å forebygge, og av metodene vi forventer å forebygge gjennom.
AP170619 Vurderingen er at risikoen for amerikanere som besøker Nord-Korea, er blitt for høy, skriver selskapet.
AA170619 Vi har tett dialog med politiet omkring trusselbildet generelt og tar det med i vurderingen når vi planlegger, sier Holmes.
VG170617 Sentralt i vurderingen var Morten Hauge og Kjell Hauge lønn på henholdsvis 2 og 2,1 millioner kroner.
AP170617 Det er også andre faktorer som spiller inn i vurderingen , og som tingretten har vektlagt som avgjørende da de vurderte spørsmålet, sier førstestatsadvokaten.
DN170616 Advokat Hanne Skaarberg Holen, som har representert Transocean-selskapene i en årrekke, skriver at klientene er enige i vurderingen at det ikke er grunnlag for omkamp over lagmannsrettens dom.
DB170616 I dag er Norge et av få land i verden som fortsatt bruker det medisinske prinsippet i vurderingen i domstolen.
DB170616 - At retten nå skal ta stilling gjør at man får samkjørt den medisinske vurderingen med de juridiske hensynene på en bedre måte.
DA170616 - Det har jo også vært en del av vurderingen , sier hun.
SA170615 Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene.
DA170615 Bane Nor har kun utarbeidet en grovskisse som viser en stasjon i leiremassene under Skoggata ! Vurderingen , utført i 2013, viste tydelig at Skoggata var en uaktuell plassering, men ble fremstilt som om dette var grunnen til å utelukke utredningskravene som ble stilt for en stasjon i fjell under Basartaket/Myra !
BT170615 Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene.
BT170615 Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene.
AP170615 Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene.
DN170614 Han synes vurderingen har en eim av politisk juss.
AP170614 Det innebærer at Avinor, ifølge denne vurderingen , ikke behøver å legge ut kontrakten om taxfree-salget med alkohol for åpen konkurranse i EU/EØS-området.
AP170614 Den finansielle vurderingen av å gå inn på en kontrakt med Avinor konkluderer med at det ikke bare vil være lukrativ økonomisk for selskapet.
AP170614 Det innebærer at Avinor, ifølge denne vurderingen , ikke behøver å legge ut kontrakten om taxfree-salget med alkohol for åpen konkurranse i EU/EØS-området.
AP170614 Den finansielle vurderingen av å gå inn på en kontrakt med Avinor konkluderer med at det ikke bare vil være lukrativ økonomisk for selskapet.
DB170613 - Vil helst ikke forskuttere det, sånn at vi får tatt den helhetlige vurderingen .
VG170612 - Det er helt riktig at jeg gjør den vurderingen .
AP170612 Vurderingen av holdeplassene vil bli gjort litt etter litt, når gater og kollektivstrekninger skal oppgraderes.
VG170611 Videre vises det en revisjon de har fått utført i Estland, som skal underbygge denne vurderingen .
FV170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken.
AP170611 « Forventet skattekostnad har [... ] vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur ».
AP170611 « Forventet skattekostnad har [... ] vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur ».
AP170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken.
AA170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken. ( ©NTB ) ¶
SA170610 Det må være den dårligste vurderingen en landslagspiller noen gang har gjort ¶
DB170610 Også tidligere tap av pass ( utover de siste 10 år ) kan tas i betraktning ved vurderingen .
DB170610 * Også tidligere tap av pass ( utover de siste 10 år ) kan tas i betraktning ved vurderingen .
BT170610 Det må være den dårligste vurderingen en landslagspiller noen gang har gjort ¶
AP170610 Vurderingen av holdeplassene vil bli gjort litt etter litt, når gater og kollektivstrekninger skal oppgraderes.
AP170610 Det må være den dårligste vurderingen en landslagspiller noen gang har gjort ¶
BT170609 Man har ikke muligheten til å overprøve vurderingen , ifølge opplæringsloven §5 - 10.
BT170609 En mulighet for å etterprøve sensuren, ville sikret den svakeste part i vurderingen - eleven.
VG170608 - Han har jo gjort det bra, men slik det ser ut nå, har vi gjort denne vurderingen .
VG170608 - Ser du for deg at det nye styret vil måtte overta ansvaret for å gjøre den endelige vurderingen av Thommessens fremtid i forbundet, etter at de er valgt på kongressen ?
SA170608 Nå er vurderingen fra Doms- og sanksjonsutvalget klar - og de valgte å skjerpe straffen.
NL170608 » Hva slags kriterier ligger til grunn for denne vurderingen , og hvordan kan Norge bevise at Saudi-Arabia ikke bruker utstyr fra norge til undertrykking hjemme og krigføring i Jemen ?
DB170608 Og i den vurderingen skal gjerningsmannen ved selvforskyldt rus bedømmes som om han var edru.
AP170608 En rekke faktorer talte med i vurderingen , blant annet arkitektonisk uttrykk, hensiktsmessig planløsning og funksjonalitet, miljøriktige og bærekraftige løsninger med hensyn til materialvalg og energibruk, enkel demonterbarhet og økonomi.
AP170608 I vårt tilsvar argumenterte vi med at det ikke var nødvendig og vi konstaterer at ankeutvalget er enig i den vurderingen , sier Sejersted.
AP170608 Ankeutvalget i Høyesterett mener denne konklusjonen « vil måtte dominere vurderingen under EMK artikkel 3 ».
AP170608 Nå er vurderingen fra Doms- og sanksjonsutvalget klar - og de valgte å skjerpe straffen.
VG170607 Amerikanske kilder bekrefter overfor VG at de deler denne vurderingen , og at forholdet er bunnsolid.
VG170607 Ved vurderingen av « likes » er det to forhold som må vurderes : Hva betyr statusoppdateringen - og hva betyr « like'n » ?
AA170607 Mange andre forhold var også med i vurderingen , sa regjeringsadvokat Erik Bratterud i retten mandag, og viste til flere omfattende utredninger.
SA170605 De fortalte at han var med i vurderingen for å bli tatt ut.
FV170605 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
DB170605 - Sander bør tenke seg godt om før han bytter klubb, men den vurderingen må han gjøre selv om han er klar for å ta et nytt seg.
AP170605 De fortalte at han var med i vurderingen for å bli tatt ut.
SA170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
DN170604 PST-sjef Benedicte Bjørnland opprettholder vurderingen fra 9. mai om at det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge.
DN170604 I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.
DN170604 mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
DN170604 Vurderingen om at det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et angrep her i landet, gjelder fortsatt.
DB170604 I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.
DB170604 Du kan vinne utrolige 55 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Vurderingen om at det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et angrep her i landet, gjelder fortsatt.
DB170604 mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
BT170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.
AP170604 april, tre dager etter terrorangrepet i Stockholm, ble vurderingen av muligheten for et angrep i Norge hevet til « sannsynlig » for de neste åtte ukene.
AP170604 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holder på vurderingen om at det er « sannsynlig » med et angrep i Norge.
AP170604 april i år skrev PST på sine nettsider : « Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AA170604 I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.
AA170604 mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
AA170604 Vurderingen om at det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et angrep her i landet, gjelder fortsatt.
AA170604 I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.
AA170604 - Situasjonen gir ingen anledning til å endre på vurderingen av terrortrusselen mot Danmark, som fortsatt er alvorlig, skriver det danske sikkerhetspolitiet PET i en uttalelse til Ritzau.
AA170604 mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
AA170604 Vurderingen om at det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et angrep her i landet, gjelder fortsatt.
DA170603 Her har man anvendt helt omvendt logikk i vurderingen av risiko, mener Strand.
DB170602 I tillegg skulle de gjøre den samme vurderingen av en annen rapport fra 2008, om lagring av elektroniske bevis.
DB170602 Den mer « inngående vurderingen » av oppbevaring av bevis som Høyesterett ba om i kjølvannet av Torgersen-saken, ble satt i gang sju år seinere, i 2008.
AP170602 Vurderingen forelå 19. mai, og det ble da besluttet å avvikle prosjektet.
AA170602 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen. ( ©NTB ) ¶
DA170601 - Det norske militære bidraget er trygt folkerettslig forankret, skriver forsvarsministeren, og viser til at den folkerettslige vurderingen er uendret siden Norge besluttet å bidra til operasjonen mot IS, « Inherent Resolve ».
DB170531 Effekter av klimaendringene vil være en del av vurderingen når innsatsen skal utformes.
AA170531 Vurderingen må få konsekvenser for fengslingspraksisen, sier advokat og jussprofessor Mads Andenæs som saksøkte staten på vegne av familien.
VG170530 De vil hevde at en utestengelse på over 15 måneder vil være såpass alvorlig for Johaug at det likevel må hensyntas ved vurderingen .
NL170529 Det er spesielt at denne vurderingen kommer først etter at vedtaket er fattet ?
DA170529 Hovedgrunnen for denne vurderingen er at midtstilt blir en enklere løsning som reduserer behov for kompliserte systemskifter langs bussveien.
VG170528 Leite står med hendene på ryggen og smiler lurt i samtale med VG - tydelig nøye i vurderingen med hvilke ord han bruker for å omtale dommerens innsats.
AA170528 Denne vurderingen har pågått i omtrent et tiår, etter det vi har kjennskap til.
SA170526 Lørdag tas vurderingen på om han er med i troppen mot Lillestrøm-kampen søndag.
AP170526 Lørdag tas vurderingen på om han er med i troppen mot Lillestrøm-kampen søndag.
AA170526 Han regner med at vurderingen vil foreligge i løpet av kort tid.
DN170524 IMF-representant Thomas Dorsey overleverte onsdag pengefondets foreløpige uttalelse i forbindelse med den årlige vurderingen av norsk økonomi, her med finansminister Siv Jensen.
DB170524 Han er også nådeløs i vurderingen av egen innsats.
DB170524 Det bes om at barnevernet redegjør for både hjemmelsgrunnlaget og den barnevernfaglige vurderingen som ligger til grunn for at slik informasjon skulle gis ham, samt hvem som var med på beslutningen.
DA170524 - Det er ikke snakk om fransk eller norsk lov, men et europeisk regelverk som sier at selv om en person ikke har rett på asyl, er landet forpliktet til å undersøke hvorvidt det er spesielle humanitære hensyn å ta med i vurderingen .
DA170524 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen.
DA170524 - I vurderingen inngår sikkerhet og taktiske hensyn.
DA170524 - I vurderingen inngår sikkerhet og taktiske hensyn.
AP170524 Finansminister Siv Jensen mottok onsdag den årlige vurderingen av norsk økonomi fra Det Internasjonale Valutafondet ( IMF ).
AA170524 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen.
BT170523 Han sier Bergen Live har tett dialog med politiet, som gjør den endelige vurderingen av hvor mange politifolk som må hyres inn i tillegg til arrangørens egne vakter.
AP170523 april, oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vurderingen for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
DB170522 Men hun utdyper den folkerettslige vurderingen av det norske militære nærværet i kanmpen mot IS ( som regjeringen kaller ISIL ) : ¶
BT170522 Ved vurderingen av hvem som er parter i avtalen tar lagmannsretten utgangspunkt i hva avtalen selv sier om hvem som er parter.
BT170522 Som et tilleggsmoment ved vurderingen av partsforholdet har institusjonene gjort gjeldende at Gulsvik har opptrådt illojalt overfor sin arbeidsgiver ved ikke å fortelle om sine inntekter i prosjektet - at han drev " butikk i butikken " - til kolleger og overordnede.
BT170522 For vurderingen av det spørsmål lagmannsretten skal ta stilling til har denne bevisførselen liten betydning.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn får ikke spørsmålet om hvem av partene som inngår i definisjonen " Accrual Site " betydning for vurderingen av om institusjonenes innsatsfaktorer er av en slik karakter at institusjonene får partsstatus i avtalen.
AP170522 Hos Facebook gjøres vurderingen i løpet av noen sekunder, sier Hansen.
DB170520 « Komiteen ser fram til å vitnemålet fra den tidligere FBI-direktøren om hans rolle i utviklingen av etterretningsmiljøets vurderingen av Russlands påvirkning på 2016-valget, og jeg håper at han vil klargjøre de siste tids hendelser, som har blitt bredt omtalt i mediene, for det amerikanske folk », skriver komitéleder, senator Richard Burr i en pressemelding, ifølge CNN.
VG170519 - Så enkel mener vi vurderingen av skyldspørsmålet er : Det kan ikke være noe annen forklaring enn at Jensen er Cappelens medsammensvorne, sa aktor Kristine Schilling mot slutten av sin prosedyre i tingretten fredag.
NL170519 I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet å påvirke.
DB170519 « Komiteen ser fram til å vitnemålet fra den tidligere FBI-direktøren om hans rolle i utviklingen av etterretningsmiljøets vurderingen av Russlands påvirkning på 2016-valget, og jeg håper at han vil klargjøre de siste tids hendelser, som har blitt bredt omtalt i mediene, for det amerikanske folk », skriver komitéleder, senator Richard Burr i en pressemelding, ifølge CNN.
DB170519 To av meddommerne er debutanter i retten, så administrator Kim Hegers ledelse vil nok veie tungt i vurderingen .
DB170519 To av meddommerne er debutanter i retten, så administrator Kim Hegers ledelse vil nok veie tungt i vurderingen .
DB170518 § 37 : « Ved vurderingen av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningsloven § 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. » ¶
DB170518 Vurderingen skal dere først gjøre når dere ser bevisene under ett.
VG170517 Det blir også opplyst at hensynet til French' mor, Kari Hilde French, er vært med i vurderingen .
AA170516 I etterkant av møtet med rådmannen i Trondheim opplyste politimesteren at vurderingen om politiet skal bevæpnes eller ikke på nasjonaldagen, ennå ikke var tatt.
BT170511 I vurderingen ligger mange hensyn.
VG170510 I et brev fra Donald Trump til Comey viser presidenten til at han har blitt anbefalt av justisministeren Jeff Sessions og visejustistminister Rod Rosenstein om å avskjedige Comey og at han er enig i vurderingen .
VG170510 I dette brevet står det at årsaken for vurderingen er hvordan Comey håndterte etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.
SA170510 Keepertrener Inge Takøy vil si lite om vurderingen som skal tas.
SA170510 - Jeg velger å ikke ta den vurderingen rundt keeperne før vi har brukt de treningene som er igjen før kampen lørdag.
DB170510 Vurderingen av Yates' vitnemål varierer selvfølgelig avhengig av politiske sympatier, men ingen av utspørrerne bestred at departementet hadde grunnlag for sin mistanke, eller at Trump ble informert om forholdet uten å gjøre noe med det.
AP170510 Si ;D-innlegg : Den viktigste vurderingen i skolen kan ikke være like antikk som fargerike gummisko fulle av hull du kan stappe palmepynt i.
AP170510 Keepertrener Inge Takøy vil si lite om vurderingen som skal tas.
AP170510 - Jeg velger å ikke ta den vurderingen rundt keeperne før vi har brukt de treningene som er igjen før kampen lørdag.
VG170509 Direktoratet innrømmer imidlertid at vurderingen som ble gjort, ikke nødvendigvis var riktig.
VG170509 13 måneder etter den første bekymringsmelding fikk de et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell - og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen .
AP170508 Riksadvokat Tor-Aksel Busch bekrefter at tiltalen ble mindre enn Spesialenheten hadde lagt opp til, men vil ikke kommentere hva den ulike vurderingen bunner i.
AP170508 Hva denne ulike vurderingen bunner i, vil ikke bli nærmere kommentert herfra, sier Busch.
AA170508 - Det kan jeg ikke si noe om - for den vurderingen er ikke tatt ennå.
AA170506 Rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner.
DB170505 Denne vurderingen ble gjort i april og er gyldig til midten av juni måned, sier Martin Bernsen.
DB170505 - Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge er oppjusteres til sannsynlig.
AP170505 Ifølge rådmannen er teamlederen innforstått og enig i at saken blir politianmeldt for å få gjort denne vurderingen .
AP170505 Det er tre hensyn det er grunn til å tro man tar lett på, ifølge Bernt : ¶ kravene til faglig kompetanse i offentlighetslovens regelsystem hos den som foretar disse vurderingene, ¶ mangel på vilje til å gjøre den nødvendige jobben ved den vurderingen på en skikkelig måte, ¶ og det han kaller « bukken og havresekken-systemet ».
AP170505 Selv om utvalget dokumenter ikke er stort nok til å generalisere, beskrives resultatet av Riksrevisjonen som relevant i vurderingen av statsforvaltningens praksis ved behandling av innsynskrav og bruk av forhåndsunntak.
AP170505 Olav Lysne understreker til Aftenposten at Simula Research Laboratory, der Lysne er professor, ikke har vært med i vurderingen om e-posten skal unntas fra innsyn.
AP170505 I vurderingen av sakene har juristene hatt tilgang til hele journalposten, både hoveddokument og eventuelle vedlegg.
VG170504 - Nå fikk jeg høre at de skal vurdere om vurderingen fra 2015 var riktig.
AP170504 Avhør : Samtlige statsadvokatregioner gir en høy score i vurderingen av av måten politiavhør gjennomføres på.
AP170504 Avhør : Samtlige statsadvokatregioner gir en høy score i vurderingen av av måten politiavhør gjennomføres på.
AP170503 Etter rentemøtet i mars skrev sentralbanksjef Øystein Olsen at med vurderingen som gjaldt da « vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden.
AA170503 - Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at saken kan påregnes å komme opp i løpet av høsten og at det ikke er fare for oversoning, står det i kjennelsen.
VG170502 På vegne av Svein-Erik Edvartsen deler advokat John Christian Elden vurderingen at Mollekleiv er en uavhengig part.
VG170502 - Den vurderingen var helt riktig, svarer Udø, som har lang erfaring med bevere.
DN170502 - Er dere skuffet over vurderingen fra departementet, Olsen ?
DB170502 Denne vurderingen er enkel for de aller fleste å gjøre.
AA170430 Vurderingen skal skje til høsten basert på oppdaterte kostnadsberegninger.
VG170428 Kvinner som dreper, har ofte tunge psykososiale problemer, men det ser ikke ut til å være tilfellet i denne saken, ifølge den første rettspsykiatriske vurderingen .
FV170428 I vurderingen av graden av uaktsomhet, viser retten til at 18-åringen tok seg til rette da han brukte trucken.
DN170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte.
DB170428 Med den medisinske vurderingen som foreligger nå, så var det ikke forsvarlig å føre saken for retten, sier Sandland.
DB170428 - Den nye vurderingen gjelder både evnen til å være til stede under egen forklaring, så vel som under resten av forhandlingene, sier Dymbe.
DA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
BT170428 Kvinner som dreper, har ofte tunge psykososiale problemer, men det ser ikke ut til å være tilfellet i denne saken, ifølge den første rettspsykiatriske vurderingen .
AP170428 - Ved vurderingen av hvem som har foreldreansvar må som hovedregel hjemlandets lovgivning legges til grunn, også dersom landets lovgivning ikke er i overensstemmelse med norske rettsprinsipper.
AP170428 - Ved vurderingen av hvem som har foreldreansvar må som hovedregel hjemlandets lovgivning legges til grunn, også dersom landets lovgivning ikke er i overensstemmelse med norske rettsprinsipper.
AA170428 Kvinner som dreper, har ofte tunge psykososiale problemer, men det ser ikke ut til å være tilfellet i denne saken, ifølge den første rettspsykiatriske vurderingen .
AA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
DB170427 Ifølge bydelsdirektøren syntes Helsetilsynet å ha lagt informasjon fra de pårørende til grunn for vurderingen .
VG170426 Det er ingen endringer i vurderingen om at NIFs økonomi er solid og god, understreker økonomisjefen.
VG170426 « I denne helhetlige vurdering av bevismaterialet anses det mest sannsynlig at den dømmende rett også så hen til bevisvekten av den del av bevisførselen som gjaldt bruk av falske eller fabrikkerte bevis, og følgelig lot dette telle med i vurderingen av hvem av partene bevistvilen skulle gå utover i hovedtvistespørsmålet », skriver Gulating lagmannsrett.
VG170426 Vi er avhengige av å ha alle opplysningene på plass før vi kan gjøre den vurderingen , sier Stubbe til VG.
DB170426 Det sentrale i den presseetiske vurderingen blir derfor, slik utvalget ser det, måten påstandene ble omtalt på.
VG170425 valgomgang, men vi må ta erfaringene fra valgresultatet i USA og brexit med oss i vurderingen .
VG170425 - Jeg oppfatter at denne problemstillingen er vel kjent for NAV og de spesialister som foretar vurderingen av årsakssammenheng.
DB170425 - Dersom den medisinske vurderingen er at hun ikke er i stand til å være til stede i retten under egen forklaring, kan ikke forhandlingene fortsette nå, sier forsvarer Aasmund Sandland til Dagbladet.
DB170424 - Det handlet om den vurderingen som ble tatt den gangen.
DB170424 - Retten har inkludert de gamle forholdene han har begått, men som han er frikjent for, i vurderingen av om handlingene han har begått er samfunnsskadelige eller plagsomme.
AP170423 Vurderingen av hva som vil skje, er gjort etter bakgrunnssamtaler med ledende politikere i de to partiene. 1.
DN170422 - Det har pågått en vurdering en liten periode, og den vurderingen pågår fortsatt.
DB170422 - Vi var med på innstrammingene i fjor sommer, men vi og KrF var imot endringene som gjelder mer midlertidig opphold og fjerning av vurderingen av hvordan asylbarna kan klarer å overleve hvis de blir sendt til internflukt.
DB170422 Men i praksis lar ikke dette seg avgjøre så lett, for tidspunktet for vurderingen er når medspiller slår ballen framover mot spilleren som mottar eller forsøker å motta ballen.
VG170421 Sverige er for eksempel bundet til å fortsatt gjøre den vurderingen gjennom EU-direktiver, mens Danmark har unntak fra direktivet.
DA170420 Det sentrale i den presseetiske vurderingen blir derfor, slik utvalget ser det, måten påstandene ble omtalt på.
AP170420 Det sentrale i den presseetiske vurderingen blir derfor, slik utvalget ser det, måten påstandene ble omtalt på.
DB170419 Vurderingen var den samme lenger opp i Bayern-hierarkiet.
DA170419 Vurderingen var den samme lenger opp i Bayern-hierarkiet.
DA170419 ) Alt i alt er vurderingen av areal opp mot antall rom et område hvor det er stort rom for individuell vurdering av søkerens behov.
SA170418 Speilingen i andres tilbakemeldinger på sosiale medier kan oppleves så intens at selvoppfatning ( og virkelighetsoppfatning ) og vurderingen av egenverdi blendes.
AP170418 På samme tid i 2009 fikk president Barack Obamas vurderingen pluss 3 hos Rasmussen.
VG170413 - Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen med dette oppjusteres til sannsynlig, for en kommende to måneders periode, sa Bjørnland.
DB170413 I trusselvurderingen står det blant annet at utviklingen den siste tida har skapt « en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for at at angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene ».
DB170413 Denne vurderingen gjelder for to måneder.
DB170413 - Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft i et møte med FNs sikkerhetsråd onsdag.
BT170412 - Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Rycroft.
AP170412 - Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Rycroft. ( ©NTB ) ¶
AA170412 - Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Rycroft. ( ©NTB ) ¶
VG170411 - Det som ble avgjørende i den vurderingen var at helsen hennes ifølge våre rapporter var dårlig og vi var såpass bekymret at det var best å få henne hjem så fort som mulig, sier Grønås.
AP170411 Politidirektoratet ( POD ) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre for å diskutere situasjonen etter at PST endret vurderingen av forsøk på terrorangrep i Norge fra « mulig » til « sannsynlig » søndag.
SA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DB170410 Når én person har fått 2,0 poeng mens de 22 andre leverandørene fikk 0,2 - da lurer jeg på om vurderingen som ble gjort var reell, sier han til Dagbladet.
DB170410 - Nei, vet du hva, hvis hun har gjort den vurderingen om personlig egnethet alene, da er det ikke mye vi kunne gjøre med det, sier vedkommende, som ikke ønsker å stå frem med navn.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
AP170410 Det var avgjørende for vurderingen var om søkeren forklarte seg troverdig.
AA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
VG170409 - Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen med dette oppjusteres til sannsynlig, for en kommende to måneders periode, sier Bjørnstad.
DB170409 At dette kan tolkes som « hvitvasking » i litteraturen, er noe vi burde ha tenkt på og tatt med i vurderingen , sier hun.
AP170409 « Forventet skattekostnad har derfor vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur ».
AP170409 « Forventet skattekostnad har derfor vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur ».
AA170409 - Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen med dette oppjusteres til sannsynlig, for en kommende to måneders periode, sier Bjørnstad.
AA170409 Bjørnland sier utviklingen den siste tiden ha skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til " sannsynlig ".
DA170408 Også i Norge er vurderingen at den største trusselen og sannsynligheten for terrorhandlinger kommer fra islamsk ekstremisme, sier statsministeren.
DB170407 FÅR HØRE DET : Pål André Helland er nådeløs i vurderingen av Mushaga Bakengas humor.
DB170407 Den vurderingen må gjøres fra sak til sak, mener domstolen, som ikke tar direkte stilling til om Oslo kommune bør få lov til å registrere Sinnataggen.
AP170407 Den vurderingen må gjøres fra sak til sak, mener domstolen, som ikke tar direkte stilling til om Oslo kommune bør få lov til å registrere Sinnataggen.
AA170407 - Vurderingen er at det er muligheter for at terrorhandlinger kan skje også i vårt land, rett og slett på grunn av inspirasjon fra andre hendelser.
DB170405 Denne vurderingen skal som utgangspunkt legges til grunn. » - Det å frata en person statsborgerskapet er et svært alvorlig inngripen fra en stat.
AA170405 Ombudsmannen mener det at Kjær tok direkte kontakt med partikollega og statssekretær Lars Andreas Lunde i departementet på Høyres landsmøte, forsterker behovet for å dokumentere de vurderingen som ble gjort.
DB170404 Regissøren ble løslatt etter 42 dager, med den vurderingen at ytterligere fengselsstraff ikke var nødvendig.
VG170403 - Ja, jeg er enig i vurderingen at den er brutal.
SA170403 Det er også grunn til å minne om at denne vurderingen kun er av lagenes førstedrakter.
SA170403 Vurderingen som er gjort, er kun av lagenes førstedrakter. 16.
BT170403 Det er også grunn til å minne om at denne vurderingen kun er av lagenes førstedrakter.
BT170403 Vurderingen som er gjort, er kun av lagenes førstedrakter. 16.
AP170403 Det er også grunn til å minne om at denne vurderingen kun er av lagenes førstedrakter.
AP170403 Vurderingen som er gjort, er kun av lagenes førstedrakter. 16.
AA170403 Det har UDI nå gjort, og vurderingen er at sikkerhetssituasjonen i Somalias hovedstad vurderes å være vesentlig bedre og at denne tilstanden har en viss varighet.
VG170402 - Ja, jeg er enig i vurderingen at den er brutal.
DN170402 Da prisene på sistnevnte har falt, kan de nå med fordel tas med i vurderingen når man står overfor kjøp av en ny 2-i-1-maskin.
DN170402 Fredag kveld sendte kredittvurderingsbyrået Fitch ut en melding der Norges trippel A-vurdering blir bekreftet, samtidig som utsiktene for vurderingen blir omtalt som « stabile ».
SA170401 Det kan være greit å legge inn i vurderingen at Molde er en vanskelig motstander, også på en dårlig dag.
DB170401 I realiteten straffes man med tap av statsborgerskap for noe som ikke har skjedd, samtidig som man mister det prosessuelle domstolvernet fordi vurderingen er framtidsrettet, sier Høgberg.
DB170401 Denne vurderingen skal som utgangspunkt legges til grunn », heter det i Justisdepartementets forslag.
AP170401 Når vi legger forslaget til ny kommuneplan ut på høring, vil vi også offentliggjøre vurderingen av de stasjonsnære områdene slik at det er åpenhet om den.
AP170401 Det kan være greit å legge inn i vurderingen at Molde er en vanskelig motstander, også på en dårlig dag.
AA170331 Dommeren baserer vurderingen sin på Setsaas' erklæring, siktedes politiforklaring og på bakgrunn av hvordan 24-åringen fremsto i retten, heter det i kjennelsen.
AA170331 - Det er vanskelig å si at vurderingen er feil.
VG170330 Den vurderingen har ikke Norge delt.
SA170330 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta med energiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost som ikke er altfor kaloririk.
FV170330 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta med energiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost som ikke er altfor kaloririk.
DA170330 Det kan godt hende at vurderingen til en takstmann som hadde brukt betraktelig lengre tid også hadde betraktet det som et parkeringsanlegg for hester, svarte han.
BT170330 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta med energiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost som ikke er altfor kaloririk.
AP170330 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta med energiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost som ikke er altfor kaloririk.
VG170328 Denne vurderingen deler jeg, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen.
FV170328 « Flertallet har i denne vurderingen for det første vektlagt at tiltalte påtok seg å frakte passasjerer i en selvombygd tilhenger som ikke var utstyrt for slik bruk utover en madrass og forhøyede karmer », heter det i dommen.
VG170327 Men om åpenhet er en del av vurderingen , regner jeg med at dette bidrar til en større åpenhet, sier Koteng videre.
SA170327 De har gjort vurderingen .
AP170327 I vurderingen av utvisning bør det også legges vekt på om man legger kortene på bordet og samarbeider om å oppklare riktig identitet og bakgrunn.
AP170327 Det understrekes at man skal legge større vekt på barnas uskyld og tiden som har gått når vurderingen av forholdsmessighet.
AP170327 I vurderingen av utvisning bør det også legges vekt på om man legger kortene på bordet og samarbeider om å oppklare riktig identitet og bakgrunn.
AP170327 Det understrekes at man skal legge større vekt på barnas uskyld og tiden som har gått når vurderingen av forholdsmessighet.
AP170327 De har gjort vurderingen .
AA170327 Et sentralt punkt i vurderingen av om det er begått et lovbrudd, er hvor åpen mellomleddet har vært om sine aktiviteter, relasjoner og intensjoner.
AA170327 Et sentralt punkt i vurderingen av om det er begått et lovbrudd, er hvor åpen mellomleddet har vært om sine aktiviteter, relasjoner og intensjoner.
VG170326 « Det er imidlertid en saklig forskjell mellom ansiktsdekkende plagg og andre religiøse plagg og symboler, som ikke dekker til ansiktet, og dermed ikke påvirker kommunikasjonen på samme måte, » heter det i vurderingen , der det også sannsynliggjøres at et forbud ikke vil være i strid med internasjonale regler og menneskerettigheter.
AA170325 " Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er straffet en rekke ganger tidligere, gjentatte ganger for brudd på våpenloven og for ruslovbrudd.
AA170324 Hvor er den helhetlige vurderingen ?
VG170323 Han understreker at det ikke vil ha noe å si for vurderingen av ja/nei til Storhamar neste sesong.
DB170322 Onsdag formiddag har lensmannen i Hardanger opphevet evakueringen basert på vurderingen av skredfaren.
DB170322 Vi gjorde den første uavhengige vurderingen av grønne obligasjoner for ti år siden, og gjennomførte flest slike vurderinger i verden i 2016.
AP170322 Ifølge Tvedt er Veivesenet snart ferdig med denne vurderingen .
AA170322 | Solberg : Tvillingabort et vanskelig etisk spørsmål ¶ Vurderingen av at abortloven gir adgang til tvillingabort har vært et vanskelig etisk spørsmål, medgikk statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget.
AA170322 Solberg mener også at det er kvinnen selv som skal gjøre vurderingen selv. ( ©NTB ) ¶
AA170322 Onsdag formiddag har lensmannen i Hardanger opphevet evakueringen basert på vurderingen av skredfaren.
SA170321 Vi skulle gjerne også hatt med innholdet av jod i denne vurderingen , men innholdet av jod står bare på et lite utvalg av ostene.
FV170321 Vi skulle gjerne også hatt med innholdet av jod i denne vurderingen , men innholdet av jod står bare på et lite utvalg av ostene.
DA170321 Tilbakemeldingen var at de opprettholdt vurderingen .
BT170321 Vi skulle gjerne også hatt med innholdet av jod i denne vurderingen , men innholdet av jod står bare på et lite utvalg av ostene.
AP170321 Deretter følger vurderingen av om Park Geun-hye skal tiltales og stilles for retten. facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶ jl@ap.no ¶
AP170321 Vi skulle gjerne også hatt med innholdet av jod i denne vurderingen , men innholdet av jod står bare på et lite utvalg av ostene.
AA170321 Tilbakemeldingen var at de opprettholdt vurderingen .
AA170321 Når byrådet nå foreslår fritak for bygninger av historisk verdi som er vernet var selvfølgelig ikke enkeltbygninger en del av vurderingen .
DB170318 Den vurderingen er bygget på forståelsen av at alle skal få den samme rettssikkerheten.
AA170317 Jeg er også overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt med meg for å få et bedre grunnlag for vurderingen .
AA170317 Kommuneadvokaten skriver i sin rapport : « Den vurderingen som er gjort bygger på det faktum som er fremkommet i omtale av saken i Adresseavisen gjennom ukene 10 og 11.
AA170317 Kommuneadvokaten ble bedt om å vurdere : Er det grunn til å frykte at korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven kan være overtrådt ? Vurderingen skulle se særlig på bestemmelsen om påvirkningshandel.
AA170317 de som møtte i det aktuelle bygningsrådsmøtet, er slik vi ser det ikke avgjørende for vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold.
DB170316 Selv sier Cicero at vurderingen er dynamisk.
AA170316 Leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske ( H ), vil avvente den juridiske vurderingen for å avgjøre om han skal kalle inn til et ekstraordinært møte i komitéen.
AA170316 Avventer vurderingen
AA170316 Vurderingen er trolig klar fredag eller mandag.
VG170314 Ifølge en ny presisering, som er klipt inn fra Bern-konvensjonen, kan det i vurderingen av uttak av ulv også legges vekt på « vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ».
SA170314 Holbergkomiteen står for den faglige vurderingen av nominasjonene til Holbergprisen og utarbeider en innstilling til Holbergstyret som danner grunnlaget for valget av prisvinner.
BT170314 Holbergkomiteen står for den faglige vurderingen av nominasjonene til Holbergprisen og utarbeider en innstilling til Holbergstyret som danner grunnlaget for valget av prisvinner.
AP170314 Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skulle ha siste ord i vurderingen av om den fremtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til å forlate unionen.
AA170314 Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skulle ha siste ord i vurderingen av om den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til å forlate unionen.
VG170313 Denne dommen er i tråd med den praksis som vi har allerede har, så hvis man er uenig så må man spørre seg om det er reglene eller den konkrete vurderingen man er uenig i, sier Rønnevig.
DN170313 Nå er det mye mer vurderingen av informasjonen, og vi har mer det vi kaller « information overload ».
DN170312 Den endelige vurderingen av om regelverket tas inn i EØS-avtalen foretas etter at rettsakten er vedtatt i EU.
VG170311 Det kan være krevende å fastsette sannsynlig alder på en søker uten ID-papirer, og den medisinske aldersundersøkelsen er den mest objektive vurderingen vi har, sier Bærvahr.
AA170311 - Jeg tenker at om Kurt hadde veldig lyst til å være med, så tar han kontakt, og så ville jeg brakt det videre og latt andre i staben ta vurderingen .
SA170310 Her er vurderingen
DB170310 Unntaket var den gamle vurderingen , som gjaldt andre forhold og derfor ikke var relevant for mitt ønske om en habilitetsvurdering etter samarbeidet Hagen og Sanner hadde det siste året.
DB170310 Departementet understreker i sin uttalelse at vurderingen baserte seg på opplysninger fra Sanners departement.
AP170310 Her er vurderingen
DA170309 Ved denne vurderingen la retten blant annen vekt på at voldtekten skjedde på en brutal måte overfor en mindreårig jente.
VG170308 Ideelt sett skal selvsagt ikke politikk spille inn i vurderingen av et juridisk håndverk.
SA170308 » På tross av flere forsøk har vi som nærmeste naboer ikke fått den faglige vurderingen som skal ha blitt gjennomført.
SA170308 På tross av flere forsøk har vi som nærmeste naboer ikke fått den faglige vurderingen som skal ha blitt gjennomført.
SA170308 På bakgrunn av de mangfoldige utfordringene, har vi fra dag én etterlyst den faglige vurderingen av plasseringen av småhusene.
DB170308 DENNE internasjonale vurderingen kan like gjerne ende med en kortere straff eller at CAS gir sitt godkjenningsstempel på kvaliteten til den i utgangspunktet uavhengige norsk idrettsjussen.
DB170308 I sitt avslag har UNE valgt å ikke vektlegge denne vurderingen særlig.
AA170308 De resterende 1140 artene reproduserer ikke i norsk natur, og er derfor ikke med i vurderingen .
DB170307 « Vurderingen som ligger til grunn for avslaget viser såvidt store avvik mellom norsk utdannelse og den søkeren har fra hjemlandet at programmet ikke vil være tilstrekkelig.
DB170307 Denne vurderingen begrunnes med at offentliggjøring ville kunne virke negativt på de russisk-norske forbindelsene, og at det følgelig 'i noen grad [ ville kunne ] medføre skadefølger for [... ] forholdet til fremmede makter' ».
DB170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
AA170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
VG170304 Med et helt felt mellom seg og en temposettende Marit Bjørgen i front, var vurderingen at det ville koste for mye tid og krefter for å kunne kjempe om en topp-plassering.
VG170303 « I vurderingen av om uttak skal skje, kan det i tillegg til ¶ naturmangfoldhensyn legges vekt på vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », skriver regjeringen.
FV170303 Jeg skal stå i dette, så får andre gjøre vurderingen , sier Røste og henviser til neste sommers ski-ting.
DN170303 Under fremleggelsen av Norges Bank Watch' rapport tirsdag denne uken sa visesentralbanksjef Egil Matsen at i vurderingen av situasjonen i arbeidsmarkedet legger Norges Bank større vekt på AKU-tallene når avviket til tallene for registrert ledighet blir større.
VG170302 Den vurderingen ble endret i 2016.
VG170302 * Som et resultat av den nye vurderingen , økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
SA170302 I svenske medier blir veteranen Kalla kritisert for den taktiske vurderingen .
SA170302 Jeg skal stå i dette, så får andre gjøre vurderingen , sier Røste og henviser til neste sommers ski-ting.
FV170302 I svenske medier blir veteranen Kalla kritisert for den taktiske vurderingen .
DB170302 Til tross for den skråsikre vurderingen til lagmannsretten, er det ikke gitt at Høyesterett vil legge seg på samme linje.
DB170302 Det gjelder også i vurderingen av hvor farlig Breivik er og hvor grundig Kriminalomsorgen har vurdert de strenge sikkerhetstiltakene, samt kompenserende tiltak.
DA170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
BT170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
BT170302 I svenske medier blir veteranen Kalla kritisert for den taktiske vurderingen .
BT170302 Jeg skal stå i dette, så får andre gjøre vurderingen , sier Røste og henviser til neste sommers ski-ting.
AP170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
AP170302 I svenske medier blir veteranen Kalla kritisert for den taktiske vurderingen .
AP170302 Jeg skal stå i dette, så får andre gjøre vurderingen , sier Røste og henviser til neste sommers ski-ting.
AA170302 - Vi sa at det var stor snøskredfare, men vurderingen fra folk på stedet var at den ikke ville ramme bebyggelse.
AA170302 februar sa sysselmannen at den faglige vurderingen som ble foretatt av NVE tilsa at det kunne gå skred, men ikke at det skulle gå helt ned til bebyggelsen. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader.
VG170301 Den vurderingen ble endret i 2016.
VG170301 * Som et resultat av den nye vurderingen , økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
DB170301 - Vurderingen her var at el-lastesykkel var det ikke så mange som hadde hørt om, så vi tenkte at det sikkert kom til å ta litt tid, men det gikk unna på to-tre timer, sier Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune.
DB170301 ¶ Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170301 I vårt forslag understreker vi og viser vi til lovens bestemmelse om barns rett til medvirkning, og at barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen.
DB170301 Også i vurderingen av hvor farlig Breivik er, framkommer betydelig forskjeller mellom rettsinstansene, som igjen kan spores tilbake til hvor mye en stoler på de faglige vurderingene som er tatt av kriminalomsorgen.
DA170301 Den vurderingen har startet.
DA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen , skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen , skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Begrensning i sosial kontakt er en sentral del av vurderingen .
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen , skriver lagmannsretten i dommen.
AA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen , skriver lagmannsretten i dommen.
VG170228 Den vurderingen ble endret i 2016.
VG170228 * Som et resultat av den nye vurderingen , økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
VG170228 Som et resultat av den nye vurderingen , økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
VG170228 Den vurderingen ble endret i 2016.
VG170228 - Vi tok også med i vurderingen av identifisering at han ikke hadde små barn, som alltid er en del av grunnlaget for en slik beslutning, og han hadde heller ikke søsken eller ektefelle.
VG170228 Den vurderingen ble endret i 2016.
VG170228 * Som et resultat av den nye vurderingen , økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
DN170228 Under fremleggelsen av Norges Bank Watch' rapport tirsdag sa visesentralbanksjef Egil Matsen at i vurderingen av situasjonen i arbeidsmarkedet legger Norges Bank større vekt på AKU-tallene når avviket til tallene for registrert ledighet blir større.
DB170228 Suppleanten trer inn dersom utvalget har behov for en ekstra person i vurderingen av en tittel.
DB170228 Faglig fordi man mente at ordningen ville kunne framstå som mer konsistent ved å gi ett utvalg helhetlig ansvar for den samlede vurderingen av alle påmeldte titler innenfor en sjanger i løpet av ett år.
SA170227 Den nåværende vurderingen holder ikke vann.
DN170227 - Det er klart at politikken som gjelder innreiser kommer til å bli en viktig del av vurderingen , og jeg er helt sikker på at det som skjer på det området nå, ikke kommer til å hjelpe USA til å få mesterskapet, sier han.
VG170226 - Hun har gått gode løp her, og når du har tatt to VM-gull, så er du med i vurderingen , fortsetter landslagstreneren og sier at de avventer tirsdagens 10 km før de tar ut laget til stafetten torsdag.
DB170225 DEN vurderingen var bakgrunnen for at Martin samlet sine nærmeste rådgivere til en prat seint i mai.
DA170225 I dialog med våre tillitsvalgte og medarbeidere, har vi besluttet at vi vil legge vekt på sosiale forhold i den samlede vurderingen når det er sterke grunner til det.
AP170225 I den vurderingen skal det også tas stilling til om vedkommende selv kan lastes for om statsborgerskapet ble gitt på feil grunnlag.
SA170224 Løpende vurderinger ¶ Vurderingen av barnets omsorgssituasjon foregår som en kontinuerlig prosess i barneverntjenesten, og kan ikke kirurgisk « klippes ut » av saksbehandlingen i barneverntjenesten og « limes inn » i Bufetat på et angitt tidspunkt.
AP170224 Vi gjør denne vurderingen løpende, sier hun.
AP170224 Vi gjør denne vurderingen løpende, sier hun.
AP170224 Vi gjør denne vurderingen løpende, sier hun til NTB.
VG170223 - Det er den dårligste vurderingen jeg har gjort om lærer.
SA170223 Grunnlaget for vurderingen er en rapport fra passkontrollen på Fornebu i 1996 og oppføringer i jordanske registre.
DB170223 - For det andre har det lenge vært slik at det er ferdigheter i kommunikasjon som vektlegges mest i vurderingen i fremmedspråk.
VG170222 Per i dag er vurderingen at det ikke finnes alternative biler som tilfredsstiller nødvendige sikkerhetskrav, skriver Jansen.
AP170222 Grunnlaget for vurderingen er en rapport fra passkontrollen på Fornebu i 1996 og oppføringer i jordanske registre.
AP170222 Et regjeringsoppnevnt utvalg på tre personer som har vurdert Forskningsrådet, mener at man skal legge vesentlig mer vekt på vitenskapelig publisering og mindre vekt på om prosjektet er nyttig for samfunnet i vurderingen av hvilke prosjekter som skal få penger.
AA170222 - Det er ingenting i den russiske, strategiske « lesningen » som har forandret seg i vurderingen av Norge.
VG170221 Denne vurderingen ble opprettholdt tirsdag morgen.
VG170221 Vurderingen da var at det forelå skredfare i hele området, faregrad 3, men vi anså at det var lite sannsynlighet for at det ville gå skred mot bebyggelse.
AA170221 - Den skredfaglige vurderingen som ble foretatt av NVE, tilsa at det kunne gå skred, men ikke at det skulle gå helt ned til bebyggelsen, sier sysselmann Kjerstin Askholt til Svalbardposten.
DN170220 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sa Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen, ifølge NTB.
DN170220 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sa Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen.
DB170220 Men vurderingen er fortsatt at ikke alle afghanere som kommer til Norge må gis beskyttelse.
DB170220 Vurderingen var at de ikke var utsatt for noen særskilt risiko, verken som enkeltpersoner eller som tilhørende en utsatt gruppe, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE.
DB170220 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
DB170220 Strenge krav ¶ - Vurderingen om han har faglært kompetanse, må ikke forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 Han understreker at vurderingen om Jabaly har faglært kompetanse, ikke må forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 Strenge krav ¶ - Vurderingen om han har faglært kompetanse, må ikke forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
DB170220 Han understreker at vurderingen om Jabaly har faglært kompetanse, ikke må forveksles med en vurdering om han lager gode filmer eller ikke.
AA170220 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sa Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen.
VG170219 Berg sa at inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men at det endret seg for tre uker siden.
VG170219 - Da det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det var grunnlag for å heve kontrakten, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune søndag.
DN170219 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sier Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
BT170219 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sier Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen. ( ©NTB ) ¶
BT170219 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sier Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen.
AP170219 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sa Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen.
AA170219 - Det finnes ingenting som har endret seg i vurderingen av trusselbildet siden fredag kveld, nei, sier Karl Melin hos Säpos pressetjeneste til avisen. ( ©NTB ) ¶
DN170217 Finanstilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at overtredelsene representerer en alvorlig svekkelse av den tillit markedsaktører generelt, og forbrukere spesielt, skal kunne ha til verdipapirforetak ».
DB170217 Årsaken til feiloperasjonene skal ha vært vurderingen av en genvariant i genet breast cancer gen ( BRCA ) 2.
VG170216 Nå kommer vurderingen fra den internasjonale ekspertgruppen, ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise.
SA170216 - Vi er glade for at de har gjort den samme vurderingen som oss ved ikke å anke.
DB170216 Ingen klager over den sportslige vurderingen som gjorde at Hattestad ble olympisk mester, men behandlingen av Krogh ble kritisert.
DA170216 - Vi er glade for at de har gjort den samme vurderingen som oss ved å ikke anke.
AP170216 - Vi er glade for at de har gjort den samme vurderingen som oss ved ikke å anke.
AA170216 Bakgrunnen for vurderingen er en rekke terroraksjoner i Tyrkia den siste tiden.
VG170215 - Hva har dere tatt med i vurderingen ?
DN170215 I vurderingen av landets økonomi det kommende året har overvekten av pessimistiske svar gått ned fra 49,5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år.
DN170215 Den vurderingen ville vært meget vanskelig og det ville blitt « feil » uansett hvilken beslutning man kom frem til.
DB170215 Vurderingen fra Renovasjonsetaten om at det ikke var nødvendig å orientere byrådsavdelingen om dette er noe som etter mitt syn noe som definitivt bør være en del av den eksterne evalueringen avfallshåndteringen som er igangsatt, sier Berg til Dagbladet.
DB170215 Den norske vurderingen var at et skandinavisk forsvarsforbund alene ikke var sterkt nok til å skape den nødvendige balanse i forhold til trusselen fra Sovjetunionen.
DB170215 Blant det aller viktigste i denne vurderingen er klagerens egen forklaring.
DA170215 I vurderingen av landets økonomi det kommende året har overvekten av pessimistiske svar gått ned fra 49,5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år.
AA170215 - I vurderingen ligger at dette har skjedd et annet sted.
AA170215 - Vurderingen fra Renovasjonsetaten om at det ikke var nødvendig å orientere byrådsavdelingen om dette er noe som etter mitt syn definitivt bør være en del av den eksterne evalueringen av avfallshåndteringen som er igangsatt, sier Berg til Dagbladet.
DN170214 Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener nøkkeltallet i denne vurderingen er lønnsutviklingen.
AP170214 Vil du fordype deg i vurderingen av fjorårets norskeksamen ?
AP170214 Hvis det viser seg at eksamensoppgaver er for krevende, har direktoratet mulighet til å ta hensyn til dette i vurderingen i etterkant.
BT170213 Er du enig i den vurderingen ?
BT170213 - Hvorfor valgte dere å gå mot den faglige vurderingen til Kulturrådet ?
SA170211 Det er denne vurderingen som får finske Olli Rauste til å stusse.
FV170211 Det er denne vurderingen som får finske Olli Rauste til å stusse.
DA170211 - Vi er fornøyde med at flere foreldre deltar i vurderingen av barnehagetilbudet, og at svarprosenten øker i Stavanger, sier Stenseth.
DA170211 Over 50 land ¶ Vurderingen av utviklingen i over 50 land, inkludert store utslippsland som Kina og USA, men også Norge og de øvrige nordiske landene, er gjort av ITF.
BT170211 Dermed var de heller ikke med i vurderingen da NVE anbefalte kraftutbygging i første runde.
BT170211 Dermed var de heller ikke med i vurderingen da NVE anbefalte kraftutbygging i første runde.
BT170211 Det er denne vurderingen som får finske Olli Rauste til å stusse.
AP170211 Det er denne vurderingen som får finske Olli Rauste til å stusse.
VG170210 Den norske skistjernen kan på en tung dag også finne en viss trøst i vurderingen fra dommerne Ivar Sølberg, Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø : ¶
SA170210 Dopingpanelet vil ta de samtalene med i vurderingen om hvorvidt dommen skal ankes eller ikke.
SA170210 - Jeg har ikke lyst å gjøre den vurderingen før vi er ferdig med treningsleiren.
FV170210 Dopingpanelet vil ta de samtalene med i vurderingen om hvorvidt dommen skal ankes eller ikke.
FV170210 Dopingpanelet vil ta de samtalene med i vurderingen om hvorvidt dommen skal ankes eller ikke.
DA170210 Der vil vurderingen handle om dommen er for mild.
BT170210 Dopingpanelet vil ta de samtalene med i vurderingen om hvorvidt dommen skal ankes eller ikke.
BT170210 - Jeg har ikke lyst å gjøre den vurderingen før vi er ferdig med treningsleiren.
AP170210 Dette illustrerer at offentlighet kan ha en regulerende funksjon når det gjelder politikernes lønnsnivå, ikke minst i vurderingen av hva som oppfattes som rimelig.
AP170210 Dette illustrerer at offentlighet kan ha en regulerende funksjon når det gjelder politikernes lønnsnivå, ikke minst i vurderingen av hva som oppfattes som rimelig.
AP170210 Dopingpanelet vil ta de samtalene med i vurderingen om hvorvidt dommen skal ankes eller ikke.
AP170210 - Jeg har ikke lyst å gjøre den vurderingen før vi er ferdig med treningsleiren.
VG170209 Vi endret tilnærming fordi den tidligere vurderingen ikke var helt i tråd med rettsutviklingen på området, fortsetter han.
VG170209 - Jeg er uenig i den vurderingen , sier helseminister Bent Høie ( H ).
SA170209 Han sier videre at det er helserisikoen som er bakgrunnen for vurderingen .
DB170209 Det som Waal & co mistenkelig nok utelater fra vurderingen sin, er nemlig de større økonomiske vurderingene som er gjort.
DB170209 Det gir seg også utslag i vurderingen av om heroin reduserer dødeligheten, et spørsmål som er av stor betydning i Norge med våre skyhøye rusrelaterte dødsfall.
DB170209 Den vurderingen er desto mer overraskende når vi tar en titt på forskningsgjennomgangen de selv foretar.
DA170209 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil umiddelbart starte vurderingen av AUFs forsklag, og håper en konklusjon skal være klar før sommeren.
BT170209 Han sier videre at det er helserisikoen som er bakgrunnen for vurderingen .
AP170209 Han sier videre at det er helserisikoen som er bakgrunnen for vurderingen .
VG170208 I vurderingen er det også relevant hvor komplisert avgjørelsen er, hvilket rom det foreligger for skjønn i tilknytning til avgjørelsen, hvor inngripende den er osv.
VG170208 - På bakgrunn av den vurderingen anser politidirektøren og POD seg habile i behandlingen av varslersaken.
AA170207 Hvordan vil rådmannen sikre at de berørte blir involvert i vurderingen av disse forslagene før en reguleringsplan for Nidarø blir vedtatt ? spurte Skjøtskift.
DA170206 Rådmannen sa seg enig i vurderingen om at oppnådd resultat av anbudskonkurransen er fordelaktig, og innstilte på det samme.
DB170205 Okei, vi skal ikke la navnet skjemme vurderingen ( men hvem bestemte at dette var et bra navn... ? « uskikkelig kile », liksom ? ) og ser derfor bort fra eventuelle « wicked»-trekk : ¶
DB170204 Vurderingen var at Anders Fannemel, Tom Hilde, Johann-André Forfang og Joachim Hauer ikke har hatt gode nok resultater i vinter.
DB170204 Vurderingen får NRK-ekspert Johan Remen Evensen til å reagere : ¶
BT170204 Det kan vel ikke være endrede premisser i vurderingen av behovet for åpne byrom i Møllendalområdet, kontra Engen i Bergen sentrum.
AP170204 Hva har det å si for vurderingen ?
SA170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen , opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
FV170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen , opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
BT170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen , opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
AP170203 Legemiddelverket stiller seg bak vurderingen , opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
AA170203 « Juryutvalget » ( NOU 2011:13 ) delte seg, ikke uventet, i vurderingen av juryens eksistensberettigelse.
DB170202 Nå gjør vi endringer som bidrar til at de ikke vil slippe unna, ved at vi kan sette vurderingen på vent inntil et år etter løslatelse, forklarer statsråden.
DB170201 Om et selskap har virksomhet som kan sies å ikke være i samsvar med FNs retningslinjer, er det selvsagt noe som kan tas med i vurderingen .
DB170201 I vurderingen heter det at PST frykter at russiske spioner skal skaffe seg informasjon om kritisk infrastruktur innenfor kraftsektoren og elektroniske kommunikasjonstjenester, for slik å kunne legge til rette for manipulasjon og sabotasje dersom det skulle oppstå en enda mer tilspisset sikkerhetspolitisk situas
DB170201 Den åpne vurderingen PST legger fram hvert år tegner et bilde av hva sikkerhetstjenesten mener er de største truslene mot Norge.
DB170201 - Denne årlige vurderingen setter oss bedre i stand til å se situasjonen vi er i.
DN170131 ¶ For såkalte « self-cleaning»-tiltak må det etter gjeldende regelverk være oppdragsgiveren som må gjøre vurderingen av om leverandøren har påvist « tilstrekkelig integritet og evne til å utføre kontrakten », sier forfatterne.
DB170131 Pris og bestillingsopplevelse er også med i vurderingen .
AP170131 Han er heller ikke enig i at grunnlaget for den juridiske vurderingen han alt har fått utført, ved hjelp av lovavdelingen i Justisdepartementet, har vært for snever.
DN170128 Det etiske regelverket i Bergen kommune legger strenge begrensninger på hva slags gaver kommunalt ansatte kan motta, og dette skal være sentralt i vurderingen .
BT170128 Vurderingen var at hvalen var syk, og dermed måtte avlives.
BT170128 Vurderingen var at hvalen var syk, og dermed måtte avlives.
AP170128 Vurderingen var at hvalen var syk, og dermed måtte avlives.
DB170127 Når vurderingen av de ulike veiene blir gjort, legger juryen spesielt vekt på helheten i prosjektene.
DB170127 Og vi opplever at vurderingen som UDI legger til grunn ved endelig vedtak av alder, og dermed menneskers behov for beskyttelse, ikke er god nok.
FV170126 I vurderingen av straffeutmålingen har retten i tillegg lagt vekt på 46-åringens uforbeholdne tilståelse og at det underslåtte beløpet er betalt tilbake.
DB170126 Hjort å trekke paralleller til tidligere dopingdommer som kan være relevante for vurderingen av Johaug-saken.
DB170126 Du skal veldig lite utenfor det som anses som " ikke skyld " før du er å bebreide, og det er den vanskelige vurderingen dommerne nå må ta, sier han.
BT170126 Selv om en kanon er et forsøk på å overskride det personlige ved lesningen og gjøre den litterære vurderingen til noe vi kan enes om i fellesskap, gjør vi lurt i å ikke gjøre det fellesskapet som skal samles om en kanon for stort.
AP170126 - Ulempene må klart overstige vanlige, forutseelige avbrudd og forsinkelser i renovasjonstjenesten, skriver han i den juridiske vurderingen han har foretatt for Forbrukerrådet.
SA170124 . Min mor var ikke helt enig i vurderingen jeg hadde gjort da jeg la ut det bildet.
FV170124 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
AP170124 . Min mor var ikke helt enig i vurderingen jeg hadde gjort da jeg la ut det bildet.
DB170123 Under voteringen mandag gjorde Rubio det klart at han fortsatt har klare reservasjoner angående Tillerson, men at Tillersons NATO-støtte og kritikk av Russlands opptreden på Krim var positive faktorer i vurderingen .
DB170122 Bildet av totalsituasjonen er komplekst, og vurderingen vår har vært at den mest hensiktsmessige sanksjonen i henhold til kontrakten i størst grad har vært krav om retting.
DN170120 - Vi er jo uenige i den vurderingen departementet og Konkurransetilsynet har gjort om konkurransen i pizza- og restaurantmarkedet.
DB170120 Noe av styrkingen vil gjelde tilbakekall av statsborgerskap, men det meste vil gå til å styrke vurderingen av tilbakekall i nyere saker, altså saker der det i løpet av de siste årene er gitt asyl og hvor det er mistanke om ID-juks.
DB170118 - Det er fordi man mister den vurderingen man i dag har i UDI og UNE, med grundig vurdering og stor kompetanse, og går rett på domstolen, sier hun til NTB.
DB170118 Vurderingen er gjort på bakgrunn av bollene som ble spist.
DB170117 Den vurderingen hadde vi tatt, blant annet da vi fastsatte bestandsmål.
AP170117 Ikke alle deler vurderingen om at Brexit vil svi for britene :.
AP170117 Ikke alle deler vurderingen om at Brexit vil svi for britene :.
DN170116 Det vil være en del av vurderingen vår både i en anke, og om vi vurderer å bringe det inn før EØS-retten, sier Steinsland.
AP170115 Hun mener det ikke har noen betydning for vurderingen av saken om personen er ressurssterk og i jobb.
AP170115 Hun mener det ikke har noen betydning for vurderingen av saken om personen er ressurssterk og i jobb.
SA170114 Selve vurderingen er likevel ikke poenget her.
SA170114 Det medisinske teamet får ta vurderingen , men jeg tror at jeg er hundre prosent igjen, sier høyrebacken som hamret inn 28 mål under EM i Polen i fjor.
DB170114 Dette vilkåret henger tett sammen med vurderingen av skadepotensialet, som er den store knuten i ulvefloka.
BT170114 Selve vurderingen er likevel ikke poenget her.
BT170114 Det medisinske teamet får ta vurderingen , men jeg tror at jeg er hundre prosent igjen, sier høyrebacken som hamret inn 28 mål under EM i Polen i fjor.
AP170114 Selve vurderingen er likevel ikke poenget her.
AP170114 Det medisinske teamet får ta vurderingen , men jeg tror at jeg er hundre prosent igjen, sier høyrebacken som hamret inn 28 mål under EM i Polen i fjor.
DB170113 Det skrivetekniske og fotoferdigheter er også aspekter vi tar med i vurderingen .
DB170112 De 62 utøverne som deltok i OL har i forbindelse med vurderingen blitt spurt av Olympiatoppen om de føler de har god nok økonomi til å trene tilstrekkelig - altså trene nok til å henge med blant de beste i verden og kjempe om OL-medaljer.
BT170112 Er denne vurderingen gjort ?
DB170111 Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig, men flertallet mener mannen må ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen.
DB170110 Nå skal ikke etniske forskjeller tas med i vurderingen i det hele tatt, forklarer Kvaal.
AP170110 Vurderingen pr. nå er at det ikke er grunnlag for å heve kontrakten.
AP170110 Hun mener det allerede er mye åpenhet om slike spørsmål, og viser til at regjeringen offentliggjorde hele den folkerettslige vurderingen da Norge ble med i kampen mot IS.
DN170109 Finanstilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at overtredelsene representerer en alvorlig svekkelse av den tillit markedsaktører generelt, og forbrukere spesielt, skal kunne ha til verdipapirforetak ».
DB170109 Vurderingen styrkes av en fersk dom i EU-retten.
AP170106 De to tingene vi har satt i gang i dag, både vurderingen av adferd og radiomerkingen, vil gi oss en ny og bedre mulighet til å følge ulvens adferd og bevegelser, sier Helgesen.
AP170106 - Hvor raskt vil denne vurderingen være klar ?
DB170105 De blir nødt til det, fordi vurderingen er at ulven faktisk ikke er noen fare for mennesker eller beitedyr i ulvesonen.
AP170105 Kirkeverge Robert Wright sier han er glad for vurderingen .
SA170104 Skulle Chelsea gå seirende ut onsdag og øke forspranget til åtte poeng, vil nok mange være uenige i den vurderingen . ( ©NTB ) ¶
AP170104 Til NTB sier han at Regjeringen ikke bør legge stor vekt på vurderingen til lovavdelingen i den betente striden.
AP170104 Motstandere av en større ulvebestand mener at vurderingen ikke forholder seg til barnas trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale eierinteresser, og at vedtaket vil føre til at ulvebestanden blir større enn målet Stortinget har satt.
AP170104 Motstandere av en større ulvebestand mener at vurderingen ikke forholder seg til barnas trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale eierinteresser, og at vedtaket vil føre til at ulvebestanden blir større enn målet Stortinget har satt.
AP170104 Skulle Chelsea gå seirende ut onsdag og øke forspranget til åtte poeng, vil nok mange være uenige i den vurderingen . ( ©NTB ) ¶
SA170103 - Jeg var faktisk ikke klar over at nesten samtlige av de beste har gjort den samme vurderingen .
DB170103 Men det skal sies at det har ikke hatt betydning for vurderingen , for vi baserer dette på det rettslige lovgrunnlaget for felling, sier han.
AP170103 - Jeg var faktisk ikke klar over at nesten samtlige av de beste har gjort den samme vurderingen .
BT170101 Tingretten har både hatt « et uriktig perspektiv » i vurderingen av soningsforholdene og « gjort en sterkt mangelfull bevisvurdering », skriver han i sitt sluttinnlegg.
BT170101 Tingretten har både hatt « et uriktig perspektiv » i vurderingen av soningsforholdene og « gjort en sterkt mangelfull bevisvurdering », skriver han i sitt sluttinnlegg.
AP161125 Styrelederen i Bavaria, Knut Øgreid, understreker at det er styret som har gjort denne vurderingen .
VG161121 Norske kulturredaksjoner hoppet over denne vurderingen og omfavnet i stedet forestillingen om Nekrasov som ytringsfrihetsmartyr.
AP161108 Vurderingen gjøres i samråd med kvinnen.
AP161105 Finansministeren lar vurderingen være opp til Etikkrådet.
SA161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
BT161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
AP161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller.
BT161011 Til prisen synes vi definitivt Sony-pluggene bør med i vurderingen - særlig om du ikke liker plugger som går inn i øret.
AP161007 Vi sier ja til avtalen, men ingen av oss er store nok til å påvirke i en grad som merkes uten at vi står sammen, var vurderingen .
SA161004 - Men hvilke hensyn spilte inn i vurderingen ?
AP161004 Vurderingen av om Jensen har mestret ledigheten godt eller dårlig vil avhenge av målemetoden.
AP160914 Den menneskelige vurderingen av bilder er rik, nyansert, subjektiv, kulturelt betinget og endres over tid.
BT160909 Så har saken ventet på den påtalemessige vurderingen , sier Daae.
AP160908 Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.
AP160908 Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.
AP160908 Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.
AP160908 Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.
AP160906 Samtidig er det god vekst i den øvrige økonomien, er vurderingen i Nordea.
AP160830 Merton sier et land med et stort fond ikke kan unndra seg denne vurderingen .
SA160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
FV160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
BT160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
AP160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
FV160817 I vurderingen legger departementet særlig vekt på vindkraftverkets negative innvirkning på fuglelivet, landskapet og friluftslivet.
AP160816 Vurderingen er at det er mulig å kapre ekstra mandater i alle fylker bortsett fra Nordland og Telemark.
AP160802 Men informasjonssjefen i SAS legger til at insektstikk også kan gi allergiske reaksjoner og komplikasjoner - og i et slikt tilfelle ville vurderingen gå på passasjerens allmenntilstand.
AP160802 Helsepersonell i et globalt, medisinsk kompetanseselskap er parat til å svare på spørsmål og hjelpe til i vurderingen av helsetilstanden til passasjerene, både før, under og etter flyreisene.
AP160729 - Hva var vurderingen bak å legge et så stort vedlikeholdsarbeid til en uke hvor man vet det blir flere reisende enn tidligere i sommer ?
AP160705 Det finnes ingen samlet gjennomgang hos kommunen av hva som ligger under vurderingen .
AP160705 Det betyr at i over halvparten av sakene var den opprinnelige vurderingen for streng, eller den hadde ikke tatt hensyn til alle sider ved saken.
DA160629 « Retten har ved denne vurderingen særlig lagt vekt på opplysningene i anmeldelsen, hvor det framgår at politiet så at det ble kastet en pose ut av bilen de tre satt i.
AP160625 Hans walisiske kollega så ut til å være enig i vurderingen av de 90 minuttene.
AP160622 Gustad mener at et mer rettferdig system ville være å gi wild card til det laget som er nærmest å kvalifisere seg, og ved at det er klare retningslinjer og regler for det slik at det er mulig å etterprøve vurderingen .
AP160613 Der var nasjonalarena ikke et av elementene i vurderingen .
BT160531 I en avgjørelse fra Oslo tingrett fra november 2015 ble det slått fast at det er så vanlig at asylsøkere på flukt gir falske identitetsopplysninger under reisen, at dette ikke kan få noen utslagsgivende betydning ved vurderingen .
AP160530 - Det er også en del av vurderingen og er noe vi må se nærmere på.
BT160525 Den vurderingen er ikke gjort.
SA160523 Den rasjonelle vurderingen er at næringslivet har alt å tape og ingenting å vinne på å gå hardt ut offentlig på ja-siden, spesielt slik det nå ligger an med en stor sannsynlighet for et overveldende nei-flertall.
AP160520 Der kommer det i klare ordelag frem hva de mener om vurderingen til tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic.
AP160519 Det tok dessverre et halvt år før vi fikk den nye vurderingen , som er grunnlaget for at vi gjorde om på vårt opprinnelige vedtak, sier Castberg.
SA160518 Det blir spennende å se hva slags typer Thorir Heirgeirsson tar med, og hvor mange keivhendte spillere han velger, sier Langfeldt, som tror den siste vurderingen kan bli avgjørende for om Marta Tomac kommer med til Rio.
AP160518 Det blir spennende å se hva slags typer Thorir Heirgeirsson tar med, og hvor mange keivhendte spillere han velger, sier Langfeldt, som tror den siste vurderingen kan bli avgjørende for om Marta Tomac kommer med til Rio.
DA160506 - Bakgrunnen er at dette er et stort prosjekt, og at det for vurderingen særlig knyttet til flyteskredproblematikk, ikke foreligger noen ensartet metodikk.
AP160504 En vanskelig økonomisk situasjon for mange bedrifter gjør denne vurderingen nødvendig.
AP160502 Dette er en del av den helhetlige vurderingen som er gjort før beslutningen ble tatt, sier statsministeren.
AP160420 Det går på vurderingen av faktiske omstendighetene og vurderinger av jusen.
AP160418 Han gjør den vurderingen at han ikke kan fortsette som statsråd, og jeg deler den vurderingen , sier statsminister Stefan Löfven.
AP160418 Han gjør den vurderingen at han ikke kan fortsette som statsråd, og jeg deler den vurderingen, sier statsminister Stefan Löfven.
AP160416 Hvis det blir aktuelt, så vil vi ta med i vurderingen om MDG som organisasjon er moden for å gå inn i en i regjering.
SA160411 Slike ting må med i vurderingen , men her er det nå en politisk beslutning som skal tas, sier Westbye.
FV160411 Slike ting må med i vurderingen , men her er det nå en politisk beslutning som skal tas, sier Westbye.
BT160411 Slike ting må med i vurderingen , men her er det nå en politisk beslutning som skal tas, sier Westbye.
AP160411 Slike ting må med i vurderingen , men her er det nå en politisk beslutning som skal tas, sier Westbye.
AP160410 - Støtter du vurderingen i Lindesnes om at nei'et i folkeavstemningen kan overprøves ?
SA160408 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta medenergiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost somikke er altfor kalorirrik.
BT160408 Grunnen til at vi denne gangen har valgt å ta medenergiinnholdet i vurderingen , er at mange ønsker en frokost somikke er altfor kalorirrik.
AP160407 - Jeg kjenner ikke til de interne vurderingene, men forutsetter at vurderingen de har gjort holder vann, sier han.
AP160404 Vurderingen er basert på analyser både av lekkasjedokumentene og andre offentlige registre om disse personenes eierforhold og roller.
AP160329 Mindre areal avsatt til økologisk produksjon ¶ Vurderingen baserer seg på en reduksjon i andelen areal som omtales som « karens », det vil si areal i karantene før det kan brukes til økologisk produksjon. †" Hadde dette arealet økt, kunne vi håpet på en økning også for økologisk areal, selv om det alltid er noen som faller fra.
AP160323 Selve vurderingen av om en utbygging er forsvarlig, må ikke kunne påvirkes av hvilken pris utbygger er villig til å betale for et positivt vedtak.
AP160323 Han mener at når kommunene - og overvillige utbyggere - kobler vurderingen av hva som er miljømessig forsvarlig utbygging og tilbud om slike ytelser, setter kommunene seg i en situasjon der de forsømmer sin plikt etter loven til en saklig og uhildet vurdering.
AP160309 I vurderingen av Anders Behring Breiviks soningsforhold åpnes det for at menneskerettighetene kan tøyes, mener jusseksperter.
AP160303 Noen av sykehusene tar i dag ikke imot akuttkirurgiske pasienter, men har kirurg i beredskap som kan bistå i vurderingen av akutte pasienter.
AP160224 Og selv om hensynet til personvernet skal tas sterkt hensyn i vurderingen av dette tiltaket, er vår erfaring at personvernet ofte veies lettere enn andre interesser.
AP160223 « Den foreløpige vurderingen av forslaget fra norsk side er at de foreslåtte endringene vil kunne gi utfordringer, blant annet når det gjelder nasjonal suverenitet ».
AP160222 Den vurderingen skal vi gjøre med bakgrunn i denne utredningen og når vi ser den eventuelle ferdige TTIP-avtalen, sier næringsminister Monica Mæland til Aftenposten.
DA160219 Rapporten vil inngå i Samferdselsdepartementets beslutningsgrunnlag i vurderingen av om det nye regelverket skal innlemmes i norsk rett gjennom EØS-avtalen.
DA160219 Imidlertid vurderer Safetec det slik at flysikkerheten allerede i dag er under press og dette presset vil sannsynligvis vedvare også om HOFO ikke innføres », skriver Safetec i vurderingen .
DA160219 Rapporten vil inngå i Samferdselsdepartementets beslutningsgrunnlag i vurderingen av om det nye regelverket skal innlemmes i norsk rett gjennom EØS-avtalen.
DA160219 Imidlertid vurderer Safetec det slik at flysikkerheten allerede i dag er under press og dette presset vil sannsynligvis vedvare også om HOFO ikke innføres », skriver Safetec i vurderingen .
AP160218 Denne konteksten - meningssjangeren - minner dermed leseren på at det overordnet sett handler om en subjektiv ytring, ikke nødvendigvis fakta, noe som dessuten er relevant for vurderingen av VVp-punkt 3.2 ( om kildekritikk og - kontroll ), som også er påklaget.
AP160217 - Jeg håper informasjonen vil være nyttig i vurderingen om Russland er å anse som et trygt første ankomstland eller trygt tredjeland, skriver UNHCRs regionale representant Pia Prytz Phiri i brevet til Listhaug.
AP160216 - Bevilgningen fra Staten vil åpenbart bli en del av vurderingen når byrådet skal diskutere veien videre.
AP160216 Kristine var også med i vurderingen , men vi mener det er viktigere at hun får kamptrening med U23-landslaget.
AP160211 I den vurderingen gjelder det å finne de riktige spillerne, så vi vurderer det hele tiden, men ingenting er avklart ennå, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø stående på tribunen en snau halvtime utenfor Stockholm.
AP160211 Han ble fortjent banens beste og den dårlige straffen bør ikke ta noe fra en prestasjon av høy klasse, skriver Swann videre i vurderingen av 18-åringen.
AP160210 For at ditt innspill som bruker skal kunne tas med i vurderingen , må hensikten med plasseringen presiseres og lokasjonen være konkret.
AP160210 - Mange bedrifter har en type system hvor det å rette kritikk kan ramme vurderingen av deg som arbeidstager.
AP160201 Hele juryen var med på vurderingen og det var en samstemt jury, sier Aalberg til Aftenposten.
AP160131 I dag, med Paris-terroren på større avstand, er vurderingen nok en gang at regelverket ikke gir hjemmel for bevæpning.
AP160127 Nå ser det ut til at vurderingen av politibruk i kirken i Kirkenes ikke blir nødvendig.
AP160126 Det er flyktningkonvensjonen som er grunnlaget for vurderingen av om du har behov for beskyttelse i Norge, ikke om du er fattig eller rik, sier statsministeren.
AP160126 - Når er den vurderingen klar ? †" Den ligger i Vegdirektoratet.
AP160125 Videre har den yngste søkeren, Anfinn Baardsen, uttalt at han har ingen motforestillinger mot at vurderingen offentliggjøres.
AP160125 I følge Anundsen har Justisdepartementet fulgt tilsvarende praksis som ved « vurderingen av andre ledende stillinger i det offentlige, herunder andre dommerutnevnelser ».
AP160123 Det er menigheten som må gjøre den endelige vurderingen , sier Venstres talsmann Ola Elvestuen.
AP160122 I vurderingen av Harstad skriver ERCs konsulenter at Harstad har " etablert seg som den fremste teoretiske miljøøkonomen i Europa, om ikke i verden, med sine publikasjoner om oppkjøp av kull og om internasjonale klimaforhandlinger... han er på dette temaet den klare globale lederen når det gjelder tenkning ru
DB160120 De fleste svarene var uklare, ikke minst vurderingen av Russland som et trygt tredjeland.
DA160120 Vurderingen gjøres basert på trafikktall fra i fjor sommer.
AP160119 Men vi har jo ennå ikke hørt låtene i sin helhet, så vurderingen får vente, sier han.
AP160118 Nye militære vurderinger har bare styrket vurderingen av hvor mange F-35 fly Norge behøver, sa Bruun-Hanssen.
AP160115 Vurderingen om Økokrim skal omorganiseres og hvordan det eventuelt skal gjøres må tas i etterkant av den ventede utredningen om særorganenes rolle i politiet og påtaleanalysen, mener stortingsrepresentanten.
AP160115 Vurderingen til FNs høykommissær for flyktninger står i strid med regjeringens syn, mener Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.
AP160112 - Det er en uavhengig klagenemnd som har foretatt denne vurderingen , og det må stå for deres regning.
AP160109 Vurderingen må gjøres i forhold til den enkelte stillingen og vurderingen er sammensatt og konkret.
AP160109 Vurderingen må gjøres i forhold til den enkelte stillingen og vurderingen er sammensatt og konkret.
AP160108 - I den vurderingen regjeringen vil gjøre av dette spørsmålet, vil regjeringen vurdere både de internasjonale rettslige og de avtalte forpliktelsene knyttet til kvoteflyktninger.
AP160103 Det forutsettes at områder i Oslo, slik som Gjersrud-Stensrud, underlegges den samme vurderingen som områder i andre kommuner.
AP160103> Det forutsettes at områder i Oslo, slik som Gjersrud-Stensrud, underlegges den samme vurderingen som områder i andre kommuner.
AP160103> target="avis" href= Det forutsettes at områder i Oslo, slik som Gjersrud-Stensrud, underlegges den samme vurderingen som områder i andre kommuner.