VG170913 Gutten som ble det første offeret for vulkan-ulykken skal ha vandret inn i det avstengte området der den farlige kvikksanden dekker bakken.