AA171214 Trondheim har vært knyttet til europeisk vitenskap i 250 år, siden biskop Gunnerus' tid.
AA171214 Det mangler ikke på interesse for forskning og vitenskap i Trøndelag.
AA171214 Det er synd, for en universitetsby som Trondheim bør ha et utstillingsvindu for vitenskap og forskning.
NL171213 Det politiske spillet overskygger fag og vitenskap .
NL171212 Telle forsøker tilsynelatende å legitimere sin rolle i den mest politisk betente saken i Nord-Norge på flere år med at det hun ( og direktør Vorland ) bedriver ikke handler om politikk, men utelukkende fag og vitenskap .
NL171212 For ettersom absolutt alle kompetente råd fra landsdelens fremste fagmiljø har blitt brutalt underkjent, virker det åpenbart feil at saken handler om fag og vitenskap .
NL171211 Hva viser erfaring, fakta og vitenskap ?
DB171211 Som religionshistoriker Torkel Brekke påpekte i et Civita-notat tidligere i år : « Utgangspunktet for en diskusjon om akademisk boikott må være at vitenskap og forskning er en aktivitet som går på tvers av landegrenser og må bygge på prinsipper om ikke-diskriminering ».
SA171209 Når SSB skriver at en oppdatert versjon av den makroøkonomiske modellen DEMEC gjør det mulig å beregne at innvandringen vil senke årlig gjennomsnittsvekst i Norges disponible realinntekt per innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2061 til 2100, høres det ut som vitenskap .
AP171205 Eckhoff forsikrer om at Ateistene vil videreføre kampen for vitenskap og kritisk tenkning, samtidig som de tydelig vil avvise eksistensen av guder og annen overnaturlighet med samme styrke som de alltid har gjort.
AP171202 Det å være kristen knyttes fort til påstander om « snikislamisering », nedvurdering av moderne vitenskap eller homohets.
DB171129 - Dette viser at moderne vitenskap kan gi oss løsningen på slike gåter og uløste mysterier.
BT171126 Og spesielt ikke når religiøse trossamfunn på sitt verste virker fordummende, fornekter vitenskap , diskriminer homofile og ikke-troende.
SA171124 Dette viser at vitenskap handler en del om subjektiv optikk.
DB171122 Det er basert på tekniske undersøkelser, og umiskjennelige tegn på Leonardos blanding av vitenskap og kunst, spesielt optikken, som ingen av hans følgere forsto, sier Kemp til The Guardian.
NL171121 Selv var jeg som prorektor svært aktiv for få på plass flygerutdanning, at luftfart også må følges opp av forskning og vitenskap på lik linje med andre profesjoner.
DN171121 Pisas kunnskapstest er knyttet til matematikk, lesing og vitenskap .
DN171121 plass over totalt 51 land som er med i Pisa skunnskapstest knyttet til matematikk, lesing og vitenskap .
VG171119 Den liberale orden beskrives som et sted der fødselstall synker, vitenskap undertrykker folket, innvandrere voldtar og formynderstaten tar barna dine fra deg.
DB171118 Det har gått 25 år siden den verdenskjente forskeren og nobelprisvinneren Henry Kendall forfattet et brev til menneskeheten, på vegne av 1700 forskere - blant dem de fleste dalevende nobelprisvinnere innen vitenskap .
AP171118 Han har også samme interesser som Bugatti : arkitektur, vitenskap og zoologi.
AA171116 Stipendene kan anses som ei grunnlønn som skal gjøre det mulig å drive fri og uavhengig virksomhet innenfor kultur og vitenskap .
SA171115 Vitenskap skiller seg fra religion ( og politikk ) ved at en benytter de vitenskapelige prinsipper om hypoteser, testing av disse og falsifisering.
DN171115 Siden ordningen ble innført i 1876, er 228 kunstnere og akademikere blitt tildelt dette stipendet som skal støtte opp om uavhengig, fri virksomhet innen kultur, samfunn og vitenskap .
DB171115 Peter Feaver, som er professor i politisk vitenskap ved Duke-universitetet, sa under høringen at en ordre om atomoppskyting vil måtte vurderes nøye før den blir gitt.
SA171113 Nettopp derfor har vitenskap og andre kunnskapsinnhentingsfag satt opp noen prinsipper for sann kunnskap.
BT171113 Publisering av forskningsresultater i internasjonalt velrenommerte tidsskrifter er ansett som den beste kvalitetssikringen vi har innen vitenskap og helt avgjørende for at samfunnet kan feste lit til resultater, konklusjoner og anbefalinger som føler av forskningen.
SA171109 Det stemmer at vitenskap aldri er hundre prosent avgjort, og tvilen må alltid finnes der − det ligger i forskningsprosessens natur.
SA171109 Aftenbladets artikkelserie tar oss rett inn i det vanskelige skjæringsfeltet mellom vitenskap og politikk, der kunnskap bør lede til handling.
SA171109 Vitenskap kan heller ikke erstatte den politiske prosessen − vi trenger begge like mye.
VG171108 Den rangerer landene innenfor fem kategorier, blant annet kultur, vitenskap og teknologi og fred og sikkerhet.
SA171108 Den tidligere Blackburn- og Newcastle-stjernen mener at det fortsatt mangler vitenskap når det gjelder en mulig sammenheng mellom fotball og hjerneskader.
FV171108 Den tidligere Blackburn- og Newcastle-stjernen mener at det fortsatt mangler vitenskap når det gjelder en mulig sammenheng mellom fotball og hjerneskader.
DB171108 Også FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon ( UNESCO ) følte for å prøve å fylle maksgrensen på 280 tegn.
AA171108 Den tidligere Blackburn- og Newcastle-stjernen mener at det fortsatt mangler vitenskap når det gjelder en mulig sammenheng mellom fotball og hjerneskader.
DB171104 Noen som selger kroppsdeler fra et lik donert til vitenskap .
AP171104 Landet som har frembrakt det ypperste i vitenskap , litteratur, musikk, teater, men som også trolig tok livet av 66 millioner mennesker i Lenin-Stalin-perioden.
SA171101 Økonomene dyrker sin matematiske metode og tror at de dermed driver med nøytral, objektiv vitenskap .
AA171101 Reformasjonen bante vei for en sekulær psykologi og vitenskap .
NL171031 Det er grunn til å spørre seg hvor langt urfolkene kan komme med å bruke vitenskap som argument.
AP171029 - Som ateist tror jeg det er en uunngåelig friksjon mellom vitenskap og religion.
SA171027 | Stor test av joggesko : Det enkle er blitt vitenskap
SA171024 - Jeg er veldig glad for at det er folk der ute som fortsatt er interessert i vitenskap og historie og tidløse leveranser i en verden som utvikler seg så raskt, sier selgeren, som også vil være anonym, til nyhetsbyrået AFP etter salget.
DN171024 - Jeg er veldig glad for at det er folk der ute som fortsatt er interessert i vitenskap og historie og tidløse leveranser i en verden som utvikler seg så raskt, sier selgeren, som også vil være anonym, til nyhetsbyrået AFP etter salget.
AP171024 - Jeg er veldig glad for at det er folk der ute som fortsatt er interessert i vitenskap og historie og tidløse leveranser i en verden som utvikler seg så raskt, sier selgeren, som også vil være anonym, til nyhetsbyrået AFP etter salget.
AP171024 Hva slags sansning dette « noe annet » er, kan imidlertid ikke dagens vitenskap si noe om, mener han.
AP171023 Teknologi, klimautslipp, hørselshemmede, kvinner og vitenskap og Høyres innvandringspolitikk.
BT171022 Møtet mellom vitenskap og forvaltning krever avklaringer, fortolkninger og tilrettelegging.
AP171022 I to innlegg angriper Wyller mitt forhold til ME spesielt og vitenskap generelt.
AP171021 Historien om hvordan Vavilov falt i unåde hos Stalin til fordel for kollegaen Lysenko og hans feilaktige arveteorier, viser for øvrig hvor katastrofalt det kan gå når ideologi trumfer vitenskap innen genforskningen, noe 1900-tallets dessverre er fullt av eksempler på.
DB171018 Natur og vitenskap
DB171017 Natur og vitenskap - minst månedlig ¶
AP171017 Her er fem grunner til PACE-studien er dårlig vitenskap : ¶
AP171016 Lett gjenkjennbare ansikter bidrar til at kunstverket får en bred appell, og gjør at man kanskje tenker på hvor viktig det er med vitenskap og innovasjon for å ha fremgang.
AA171013 Det dramatiske ledervalget skjer dagen etter at USA kunngjorde at landet trekker seg fra UNESCO, som er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon.
VG171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
VG171012 * FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon.
DB171012 Vi trenger et USA som står opp for pressen, ytringsfriheten, vitenskap , utdanning og mot ekstremisme, mange av de spørsmålene som er aktuelle i dag, sier Mats Djurberg til TT.
DB171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
AP171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
AA171012 Vi trenger et USA som står opp for pressen, ytringsfriheten, vitenskap , utdanning og mot ekstremisme, mange av de spørsmålene som er aktuelle i dag, sier Djurberg til nyhetsbyrået TT.
AA171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
AP171010 « Rystende », mener UNESCO, FNs organisasjon for undervisning, vitenskap , kultur og kommunikasjon, om resultatene fra sin egen undersøkelse : Mer enn 617 millioner barn og unge i skolealder får aldri grunnleggende kunnskaper i matematikk og lesning.
AP171010 For vitenskap handler ikke om å vinne en diskusjon, men om å finne en sannhet.
AP171010 Vitenskap vs. ideologi ¶
DB171009 Sveriges Riksbanks Pris i Økonomisk Vitenskap til minne om Alfred Nobel gikk i fjor til Bengt Holmström og Oliver Hart for sine bidrag til kontraktteori.
AP171009 Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.
AP171009 Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.
AP171009 Dette er vitenskap .
AA171009 Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne. ( ©NTB ) ¶
AP171007 Rovelli trekker linjene 2500 år tilbake i tid, til de store tenkerne i Miletos og utviklingen av de første tilløp til moderne vitenskap , via Demokrit og hans tidlige atommodell, til blant andre Faraday og Newton.
AP171007 Forfatteren nøyer seg imidlertid ikke med bare å fortelle om viktige vitenskapelige tenkere, men trekker også veksler på store diktere : « I vår kultur holdes vitenskap og poesi strengt adskilt, og dette er helt idiotisk ; i vårt sneversyn er vi ikke lenger i stand til å se at de begge to sammen viser hvor kompleks og vakker verden egentlig er, » bemerker han, etter en lang
AP171005 Er det nok til å gi skeptikere troen tilbake på vitenskap ?
AP171005 Du trenger ikke lete lenge på internett for å finne « vitenskap » som støtter akkurat det du tror.
AP171005 - Jeg tror og håper at vitenskap og rasjonalitet vil seire.
DB171004 Og romanlesing er ingen objektiv vitenskap .
DN171001 - Nobelprisen står for vitenskap , humanisme og internasjonalt samarbeid.
AP171001 - Nobelprisen står for vitenskap , humanisme og internasjonalt samarbeid.
AP170927 På Oslo Skaperfestival møtes teknologi, kunst og vitenskap .
NL170926 Vi har klokkertro på at skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap vil utløse ny formidlingsenergi.
NL170926 Hvordan kan kultur og vitenskap kobles for å nå ut til flere med de virkelig store spørsmål av vår tid ?
NL170926 Her kan kunstneren komme forskeren til unnsetning - den ene har formidling som er spesialfelt, den andre kan sin vitenskap .
NL170926 Derfor tror vi at samarbeid mellom kunstnere og vitenskap vil utløse nye muligheter for å bringe kunnskap og engasjement til folk.
DB170925 At mennesker som jobber dedikert med så avansert vitenskap kanskje mangler den erfaring og vilje som skal til for å lede nasjoner er som så, men heller vitenskapsmenn som jager svarte hull før lunsj og leter etter andre dimensjoner til middag, enn slåssing mellom to sosialt svarte hull med dårlig selvbilde, pappakomplekser, rare frisyrer og supe
DB170924 Han følger norsk og internasjonal klimapolitikk, og forsker på sammenhengen mellom vitenskap og politikk.
AP170924 Motstandere av evolusjonsbiologien - og mye annen vitenskap, som for eksempel den knyttet opp mot dagens klimaendringer - er i virkeligheten en trussel mot all vitenskap og hele vårt samfunn som er tuftet på den kunnskap og kompetanse vitenskapen har gitt oss.
AP170924 Motstandere av evolusjonsbiologien - og mye annen vitenskap , som for eksempel den knyttet opp mot dagens klimaendringer - er i virkeligheten en trussel mot all vitenskap og hele vårt samfunn som er tuftet på den kunnskap og kompetanse vitenskapen har gitt oss.
AP170924 I tillegg holdt Alan Alda - skuespilleren som nå har spesialisert seg på kommunikasjon - en forelesning om hvordan vi på en mest mulig effektiv måte formidler vitenskap til utenforstående.
AP170924 Vitenskap ønskes erstattet av skapelsesberetningene fra religiøse skrifter, som om de var naturvitenskapelige teorier, selv om dette iblant nedtones av taktiske hensyn.
DB170923 Lærdommen fra det tjuende århundre er at tyranniets ankomst først handlet om angrep på fakta og vitenskap , til fordel for et dunklere sannhetsbegrep.
VG170921 Tom Egeland har spesialisert seg på thrillere hvor historiske hemmeligheter møter moderne vitenskap , og nå går han løs på det største mysteriet av alle : Døden.
VG170921 Tom Egeland har spesialisert seg på thrillere hvor historiske hemmeligheter møter moderne vitenskap , hvor diktning og virkelighet går over i hverandre på en forholdsvis sømløs måte.
DB170920 Som vanlig er alle referanser til kunstverk, arkitektur, steder, vitenskap og religiøse organisasjoner i Dan Browns roman hentet fra virkeligheten, og allerede i prologen og første kapittel - som du kan lese nederst i denne saken - møter vi på flere fascinerende og forlokkende bygninger og kunstverk, som danner universet Robert Langdon må navigere se
AA170920 Men den som intet våger intet vinner, og mote er ingen eksakt vitenskap , sier Staalnacke.
AP170918 Politisk påvirkning er i økende grad en vitenskap der nitide studier av emosjonelle reaksjonsmønstre blant publikum inngår, helt ned til ansiktsuttrykk og øyebevegelser.
AP170918 Bodansky la et skinn av vitenskap over påstanden ved å vise til nobelprisvinneren Daniel Kahneman og til et eksperimentelt beslutningsspill, Ultimatumspillet.
DN170913 Han viser til at moratorium-vedtaket fra 1982 om stans i all hvalfangst, ikke er basert på vitenskap slik hvalfangstkonvensjonen krever.
DB170910 Til Dagbladet forteller Aamodt Kilde viktigheten av den teknologiske nyvinningen som gjorde at antakelser ble til kunnskapsbasert vitenskap - og som har gitt norsk alpinsport et fortrinn sammenliknet med konkurrentene.
DB170910 Det gir oss vitenskap og bevis om hva som går raskest.
AP170910 Men noen helt eksakt vitenskap tyder ikke dette med vær og stemmegivning på å være.
DN170906 Innvandrere utgjør omkring en firedel av arbeidskraften i USA innenfor teknologi og vitenskap .
AA170906 Innvandrere utgjør omkring en firedel av arbeidskraften i USA innenfor teknologi og vitenskap .
AA170830 Prisvinneren har bidratt til utvikling av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap , utdanning, politikk og forvaltning, og som også vil være sentrale i næringslivet.
VG170825 Den opplyste muslimske middelalderen med vekt på filosofi og vitenskap påvirket europeerne.
AA170821 Kulturliv, trossamfunn, vitenskap , organisasjoner, mediene og lokalsamfunn må utfordres til å delta i dette verkstedet.
DB170817 Kort oppsummert så er vi godtroende og har stor tillit til vitenskap .
DA170816 Den har vært viktig for mitt syn på vitenskap og samfunnet.
VG170814 Slik de også ofte bidrar til fornektelse av vitenskap , ikke minst når det gjelder nettopp evolusjonen.
DB170808 Oppsummering og tolking av forskningsresultater fra ulike typer studier på en systematisk måte, er likevel en egen vitenskap .
DB170807 Som mye annen vitenskap , er imidlertid nøkkelen i isbrekunnskap og geologi tålmodighet.
AP170807 - Disse dokumentene viser Trumps pågående sensurering av vitenskap gjennom politikken hans, sier Townsend til avisen.
AP170804 Selv fingeravtrykk er ikke så sikker vitenskap som tidligere antatt.
VG170803 Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap , frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun.
DA170803 Holdren var direktør i avdelingen for vitenskap og teknologi i Det hvite hus kontor under Barack Obama.
AA170803 Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap , frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AP170801 De fleste kristne vet det er en tro, ikke vitenskap .
AP170801 » | Tro og vitenskap er ikke i tottene på hverandre Therese Utgård ¶
VG170727 * World Heritage List ( WHL ), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO ( FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur ).
DB170723 Vitenskap dreier seg kun om det som finnes i vårt univers, og kan ikke si noe om det som eventuelt skulle befinne seg utenfor vårt univers.
DB170722 Det er et mirakel som ikke kan forklares av vitenskap eller av noen, sa Poklonskaja.
NL170721 Religionen avviser vitenskap og rasjonalitet.
DB170721 Å bake surdeigsbrød er blitt sagt å være like mye kunst som vitenskap .
DB170721 Videre forklarer 25-åringen at « Sommeråpent»-jobben var første gang han har ledet et program som verken var basert på humor eller vitenskap .
AP170721 Så litt magasinanbefalinger : Aftenposten Historie og Aftenposten Vitenskap .
AA170717 Men interessen for raketter står fortsatt sterkt, i tillegg til rommet og vitenskap generelt.
AP170715 Informatikk som vitenskap har hentet sitt fundament fra matematikken, og de to disiplinene lever i dag i en nydelig symbiose.
DB170714 » Kostholdsråd er ikke vitenskap, men en i beste fall kvalifisert subjektiv anvendelse av vitenskap .
DB170714 » Kostholdsråd er ikke vitenskap , men en i beste fall kvalifisert subjektiv anvendelse av vitenskap.
DB170714 Utarbeidelse av kostholdsråd er ingen vitenskap, det er en praktisk øvelse som i beste fall er basert på vitenskap .
DB170714 Utarbeidelse av kostholdsråd er ingen vitenskap , det er en praktisk øvelse som i beste fall er basert på vitenskap.
DB170711 Han håper at videoen kan få folk til å forholde seg til fakta og vitenskap .
DB170704 - Vi ønsker litteratur om kunnskap og vitenskap på alle språk - og innen alle sjangrer.
DA170704 På Sorbonne tok han mastergrad i både vitenskapsfilosofi og i kognitiv vitenskap , som fordyper seg i hvordan vi kan lære av biologien og utvikle kunstig intelligens.
DB170702 Det var hennes siste dag i jobben som assisterende direktør for biomedisinsk og rettsmedisinsk vitenskap ved avdelingen.
DB170702 CBS karakteriserer Trumps forhold til vitenskap for diametralt annerledes enn Obamas forhold til vitenskap .
DB170702 CBS karakteriserer Trumps forhold til vitenskap for diametralt annerledes enn Obamas forhold til vitenskap.
AP170630 Sjekk ut Illustrert Vitenskap , oppfordrer Vebjørn Woll ( 18 ).
AP170630 Sjekk ut Illustrert Vitenskap , oppfordrer Vebjørn Woll ( 18 ).
DA170629 - Det har skjedd en ny og interessant utvikling, særlig i landene i Øst-Europa, sier Hans Henrik Hjermitslev, forsker på religion og vitenskap ved University College Syd-Danmark.
FV170627 Også Isabell Borgen Berntsen ( 9 ) fra samme skole har også interesse fra vitenskap og prøver seg her på lodding.
DB170624 I så fall er svaret neppe mindre vitenskap .
DB170624 For å oppsummere : Vi så for oss ei framtid som var mer preget av vitenskap og mindre preget av ulikhet, krig og frykt enn den framtida vi faktisk fikk.
AA170624 Starmus er en arena for vitenskap og musikk.
AA170624 Mange av dem som deltok, tok opp noen av verdens mest sentrale problemer akkurat nå, både innenfor vitenskap og politikk.
AA170624 Hvis festivalen blir arrangert i Trondheim flere ganger, bør den også trekke inn andre trønderske miljøer som kombinerer kunst og vitenskap .
DB170623 Natur og vitenskap - minst månedlig ¶ 8.
AA170622 Vårt eneste mål er å formidle vitenskap til et bredt publikum og rekruttere verdens ledende forskere uavhengig av kjønn, skriver festivalledelsen videre i pressemeldingen.
AA170622 Skulpturen er et møte mellom natur og vitenskap .
AA170622 Reisch er opptatt av forholdet mellom vitenskap og natur, og ønsker å formidle historier rundt dette, sier Holden og sikter til det digitale uttrykket som møter det naturlige i den store treskulpturen.
AA170622 Og det er gjerne i møte mellom natur og vitenskap vi mennesker blir usikre.
AA170622 Møtet mellom natur, vitenskap og kultur ¶
DB170621 Forsiktig politisk vitenskap viser at utfallet av amerikansk politikk blir i overveldende stor grad diktert av de aller rikeste.
AA170619 Kanskje skal vi rocke på månen en gang i fremtiden, sa Israelian, som mener musikk og vitenskap er en fullkommen kombinasjon.
AA170619 Han gjorde et poeng ut av at Starmus denne gangen har gått nye veier med et åpent program, og eget opplegg for barn og unge for å nå bredere ut med budskapet om vitenskap .
AA170618 Starmus ønsker å være en festival både for vitenskap og musikk.
DB170616 Ikke en eksakt vitenskap
DB170616 Det viser at dette ikke er en eksakt vitenskap og det er viktig at retten får ta stilling til tilregnelighetsspørsmålet, sier han til Dagbladet.
DN170615 - Døtrene mine arbeider med vitenskap og utdannelse, de driver ikke med politikk, sa Putin, som også innrømmet at han har barnebarn.
AA170615 Målet er å gjøre vitenskap og kunst tilgjengelig for offentligheten. ( ©NTB ) ¶
AA170615 5000 kroner for seks dager med vitenskap på Starmus er nøyaktig dobbelt så dyrt som åtte dager med musikk på Roskilde-festivalen.
AP170612 - Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap - det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag.
AA170612 - Tre månevandrere i Trondheim er kjempestort for alle som er opptatt av kunnskap og vitenskap , har Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler blant annet fra « Siffer » på NRK, tidligere uttalt.
DB170611 Gove selv hevdet han kutte klimaendringer fra geografpensumet fordi det var for omfattende, og at emnet ville bli overført til faget vitenskap .
DB170610 Den som bruker vitenskap mot andre menneskers utrygghet, trøster dem ikke, men hever seg liksom over dem.
AP170610 Men helselandskapet er fullt av tåke, og det som kan virke basert på vitenskap er ofte luftige tankeslott.
AA170610 Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler, forteller begeistret til Adresseavisen at dette er en kjempestor begivenhet for alle som er opptatt kunnskap og vitenskap .
AA170610 For den som er opptatt av vitenskap og kunnskap er det interessant å vite at steinprøver fra Meldal skal bidra til å gi svar på dette spørsmålet.
BT170609 Å anmelde et kunstnerisk uttrykk - det være seg litteratur, billedkunst eller musikk, er nemlig ingen eksakt vitenskap .
BT170608 Hennes kunstneriske praksis ligger tett opp mot forskning og vitenskap .
BT170607 - Hva mener du om den økende skepsisen mot vitenskap og statistikk, som er blitt så tydelig i amerikansk politikk, for eksempel ?
BT170607 Parisavtalen bygger på vitenskap .
AP170607 Han gjør vitenskap tilgjengelig for folk flest og er kjent for en rekke vitenskapsprogrammer på BBC, blant annet Wonders of the Solar System.
AA170607 - Tre månevandrere i Trondheim er kjempestort for alle som er opptatt av kunnskap og vitenskap , sier en begeistret Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler blant annet fra « Siffer » på NRK.
AA170607 - Måneferdene førte med seg en veldig sterk tro på kunnskap og vitenskap .
AA170607 Som om ikke det var nok skulle den ha vært så tung og treig at den bare levde av allerede døde dyr, ifølge Illustrert Vitenskap .
DA170606 ) og Kinas minister for vitenskap og teknologi, Wen Gang, undertegnet klimaavtalen i Beijing tirsdag.
AP170606 ) og Kinas minister for vitenskap og teknologi, Wen Gang, undertegnet klimaavtalen i Beijing tirsdag.
AP170605 Fysikerne selv elsker denne pyramiden, og atomfysikkens « far », Ernest Rutherford ( 1871 - 1937 ), mente i all beskjedenhet at all vitenskap enten er fysikk, eller frimerkesamling.
AP170605 Fysikerne selv elsker denne pyramiden, og atomfysikkens « far », Ernest Rutherford ( 1871 - 1937 ), mente i all beskjedenhet at all vitenskap enten er fysikk, eller frimerkesamling.
BT170603 Sjokket verden over er likevel helt reelt, fordi det viser to ting : USAs president bekrefter sin forakt for vitenskap , kunnskap og internasjonalt samarbeid.
BT170603 Rett eller galt i vitenskap kan ikke være en demokratisk beslutning, der flertallet har rett mens mindretallet tar feil.
AA170603 Å reise til, og leve på, en planet som ligger mange lysår unna, vil kreve svært avansert vitenskap .
VG170601 WWF-lederen : - Klimaendringer er ikke et trosspørsmål, det er et vitenskapsspørsmål, og han forholder seg åpenbart ikke til vitenskap .
VG170601 Hun sier at klimaendringene ikke er et trosspørsmål, og at Trump i sin tale torsdag kveld ikke forholdt seg til fakta og vitenskap .
VG170601 Å ha en president som stoler på falske nyheter og ikke vitenskap , det er dårlig på alle politikkområder.
DB170531 USA isolerer seg fra alt som heter vitenskap og fra resten av verden.
SA170530 Den har 39 millioner innbyggere, en økonomi på 2400 milliarder dollar, som er den sjette største i verden, og er ledende blant annet innen datateknologi i Silicon Valley, i produksjon av ren sol- og vindenergi og i avansert vitenskap ved universitetene i Stanford og Berkeley med flere.
SA170530 Den har 39 millioner innbyggere, en økonomi på 2400 milliarder dollar, som er den sjette største i verden, og er ledende blant annet innen datateknologi i Silicon Valley, i produksjon av ren sol- og vindenergi og i avansert vitenskap ved universitetene i Stanford og Berkeley med flere.
DB170528 - Men det er mest fordi jeg er interessert i vitenskap , og de fleste bøkene jeg leser handler om det.
BT170525 De var barn av selveste Zevs og Mnemosyne, og vokste opp til å bli gudinner for kunst, poesi, musikk og teater, og etter hvert også vitenskap .
AA170522 Tettpakkede dager med vitenskap , musikk og fysikk i Trondheim sentrum.
SA170520 Du hadde OL i Sotsji, anneksjonen av Krim, nå har du Fotball-VM, sier Sukharev, som mener landet mangler fremskritt innen andre felt som økonomi, vitenskap og medisin.
FV170520 Du hadde OL i Sotsji, anneksjonen av Krim, nå har du Fotball-VM, sier Sukharev, som mener landet mangler fremskritt innen andre felt som økonomi, vitenskap og medisin.
DB170520 Når normalvitenskap er tett i pappen eller kjøpt og betalt, kan man jo heller bruke alternativ « vitenskap » fra alternativ medisin til alternativ fysikk, økonomi og historie.
BT170520 Du hadde OL i Sotsji, anneksjonen av Krim, nå har du Fotball-VM, sier Sukharev, som mener landet mangler fremskritt innen andre felt som økonomi, vitenskap og medisin.
AP170520 Du hadde OL i Sotsji, anneksjonen av Krim, nå har du Fotball-VM, sier Sukharev, som mener landet mangler fremskritt innen andre felt som økonomi, vitenskap og medisin.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170518 Witoszek følger ikke sine idealer om vitenskap i sin egen forskning.
AP170515 Det man kalte « vitenskap » hadde da også først og fremst handlet om stadig lengre navnelister med omstendelige beskrivelser av alle slags planter, dyr og bergarter.
VG170514 Nyateistens habitat er fornuftsmaterialismens : At vitenskap og rasjonalitet er religion og tradisjon langt overlegen, i den forstand at opplysningsprosjektet nærmest av naturlige årsaker vil seire til slutt.
AP170511 Alternative behandlingsmetoder, som strider mot vitenskap og oppdatert forskning, skal ikke fremstilles som det rette.
DB170510 En av deres hovedfiender er kunnskap : Nøytrale fakta og vitenskap .
DA170510 Dette er jo ingen eksakt vitenskap .
AP170509 Hva skjer når Trump, Hagen og de andre gjør vitenskap til et spørsmål om tro ?
AP170509 Hva skjer når Trump, Hagen og de andre gjør vitenskap til et spørsmål om tro ?
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
DB170508 Det var mitt første møte med TV-mediumet, og med formidling av vitenskap til et bredt publikum.
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
BT170502 Når det gjelder EFTA-domstolen, må det imidlertid understrekes at utøvelsen av dommergjerningen ikke er noen eksakt vitenskap .
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap , næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
VG170501 De er skeptiske til medisinsk vitenskap og mener mange sykdommer kan kureres gjennom bønn.
AA170501 Utstillingen er et symbol på hva man kan oppnå når barns fantasi, skaperglede og interesse for vitenskap får spille sammen.
AA170501 Gjennom å skape et rom der og vitenskap gjøres tilgjengelig gjennom interaksjon og fantasi.
AA170501 Eller sagt med andre ord, hvordan vi bruker tiden på vitenskap og innovasjon etter skoletid, enten dette er hjemme eller som en fritidsaktivitet.
DB170427 Definisjonsmakten flyttes fra vitenskap til den enkelte persons opplevelse av sin kjønnsidentitet.
VG170423 Meningsmålinger er ingen eksakt vitenskap .
BT170423 Mileva Marić delte Einsteins lidenskap for matte og vitenskap .
AP170422 President Donald Trump og hans republikanske administrasjon har varslet kutt i bevilgninger til forskning, noe som skaper bekymring blant tilhengere av vitenskap og forskning.
AP170422 Over hele verden gikk folk lørdag i demonstrasjonstoget March for Sience til støtte for forskning og vitenskap og mot framveksten av såkalte alternative fakta.
AP170422 Marsjen startet i Australia og New Zealand der plakater med « Alt er bare oppspinn uten vitenskap » og « Vi trenger tenkere, ikke fornektere », var blant slagordene.
AP170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning, ble markert verden rundt lørdag.
AA170422 Marsjen startet i Australia og New Zealand der plakater med « Alt er bare oppspinn uten vitenskap » og « Vi trenger tenkere, ikke fornektere », var blant slagordene.
AA170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning, ble markert verden rundt lørdag.
AA170422 « Alt er bare oppspinn uten vitenskap » og « vi trenger tenkere, ikke fornektere », var blant slagordene i Australia og på New Zealand.
AA170422 Frykt for at forskning og vitenskap er under politisk angrep i Australia, har vokst under den nåværende konservative regjeringen.
AA170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning, markeres lørdag verden rundt.
AA170422 - Nå til dags er det så mange falske nyheter og alternative fakta rundt omkring at det er viktig å huske på at vitenskap er det som har gjort våre samfunn til det de er i dag, sier Parissa Zand, en av demonstrantene i Sydney.
AP170421 Deltagerne protesterte mot det de mener er Donald Trumps trusler mot vitenskap og forskning.
DB170419 Med andre ord så flytter man definisjonsmakten og kunnskapen om kjønn fra fagkompetanse og vitenskap til den enkelte persons egne opplevelse av kjønnsidentitet.
DB170419 Den nye loven om juridisk kjønn flytter definisjonsmakten om kjønn fra vitenskap til den enkelte persons egen opplevelse av kjønnsidentitet.
AP170419 Lørdag vil tusenvis av amerikanske og internasjonale forskere marsjere i gatene over hele verden, også i Oslo, for å minne oss alle om at vitenskap er basert på fakta, ikke på visjoner og folklore fra Trump Tower.
AP170419 Forskere og støttespillere demonstererer mot Trump-administrasjonens omgang med vitenskap , i Boston 19. februar i år.
AP170419 Det er også en protest mot en mann hvis ideer om vitenskap på en overraskende måte gjenspeiler verdensbildet til islamske fanatikere.
AP170414 | Det siste i måltider ¶ Vitenskap og høyteknologi har inntatt kjøkkenet mitt.
DA170412 Det er en spesiell metode som har skapt forfatterskapet mitt og drivkraften i det : Ubegrenset nysgjerrighet - fra det teoretiske til det praktiske, for religion, politikk, vitenskap og natur, sier Gert Nygårdshaug.
AP170410 Sokratisk metode har overlevd kanskje mest rendyrket i vitenskap , der hypotesen, altså ens påstand, skal underkastes nådeløse spørsmål.
AP170410 Sokratisk metode har overlevd kanskje mest rendyrket i vitenskap , der hypotesen, altså ens påstand, skal underkastes nådeløse spørsmål.
AP170410 Trusselvurderinger er ingen eksakt vitenskap , pleier PST-sjef Benedicte Bjørnland å si.
VG170409 Men det er ikke bare vitenskap det er plass til i Røisliens tettpakkede hode.
VG170409 - Mange er jo lidenskapelig opptatt av vitenskap , mens du også er lidenskapelig opptatt av å formidle den.
DB170406 Samtidig lager det en debatt der skillet mellom vitenskap og ideologi blir uklart og cherry-picking av forskerresultat og ideologisk fortolking av forskning blir vanlig.
VG170405 - Det er i beste fall en finger i været, og ikke eksakt vitenskap .
DB170331 40-åringen forteller at han dekker alt fra politikk til vitenskap , og innrømmer at han ikke er redd for å spørre når det er noe han lurer på.
DB170331 Programmet er derfor underholdning forkledd som vitenskap , uten noen forbehold om at dette ikke har rot i virkeligheten.
DB170331 Det er problematisk at samfunnsaktøren Nav gir tyngde til yrker som ikke har dokumentert vitenskap bak seg, for med finansieringen kommer også et statlig godkjent-stempel.
DA170322 - Etter å ha hørt Rickys syn på religion og vitenskap i hans tidligere show, gleder vi oss til å høre hva han tenker om menneskeheten i sitt splitter nye show, sier Martin Nielsen fra arrangøren Live Nation.
VG170321 I november sa Trumps rådgiver, Bob Walker til The Guardian at romfartsorganet ikke lenger burde motta midler til klimaforskning, fordi han først og fremst anså deres oppgave å utforske det dype verdensrommet ikke jordbasert vitenskap .
DB170320 Dette med tanke på vitenskap og klimaendringer.
AP170318 Og det skjedde i Tyskland, et land som var en høyborg for kultur og vitenskap .
VG170315 Vi mener vi har belegg for det vi nå går ut med, at det har hold i vitenskap , sier Simensen.
VG170314 Det er like sikkert som vitenskap , sier Løfshus og legger til : ¶
DB170314 Kvinner ler ikke når delstaten innfører reguleringer og hindringer som gir dem mindre mulighet til trygg pleie, som gir dem falsk vitenskap og unødvendige inngrep.
DB170311 Nasjonalmuseet, Opprørsmuseet og Copernicussenteret for vitenskap er kulturelle flaggskip.
AP170311 « Etter å ha hørt Rickys syn på religion og vitenskap i hans tidligere show gleder vi oss til å høre hva han tenker om menneskeheten i sitt splitter nye show Humanity », skriver arrangøren LiveNation i en pressemelding i dag. | 10 tips for helgen 19. - 21. mai ¶
AP170311 « Etter å ha hørt Rickys syn på religion og vitenskap i hans tidligere show gleder vi oss til å høre hva han tenker om menneskeheten i sitt splitter nye show Humanity », skriver arrangøren LiveNation i en pressemelding i dag.
DB170308 Heller ikke idrettsjuss er noen presis vitenskap .
DA170308 mars lanserer de spørreboka « Hva vet du om damer » med 500 spørsmål i et bredt utvalg av kategorier fra politikk, vitenskap og til sport.
BT170308 Den første daten har en hel vitenskap rundt seg.
VG170304 De siste femti årenes medisinske historie er beretningen om en fabelaktig triumf skapt i fellesskap av vitenskap , teknologi og det moderne velferdssamfunnet.
DA170303 Fakta, vitenskap og etablerte medier utfordres av personer som jakter eller vil beholde makt.
DB170302 Det å ta av vekt er en vitenskap .
DA170224 - Vi ser nå at Trump-administrasjonen forsøker å kneble vitenskap , uttalte biolog Dag O.
DB170222 Formålet med lisensfellingen kan være hensyn til vitenskap , kultur, økonomi, rekreasjon og naturmangfold.
AA170222 Formålet med lisensfellingen kan være hensyn til vitenskap , kultur, økonomi, rekreasjon og naturmangfold.
DA170221 En annen sak er jo dessverre også at profesjonell toppidrett lenge har vært en « trikseaktivitet » der utspekulerte metoder for å oppnå kunstig jukse-prestasjonsfremmende virkning er blitt vitenskap .
VG170220 For slapp legemiddelhåndtering, et lemfeldig forhold til obligatoriske antidopingprogrammer og et behandlingsformer som ikke er basert på vitenskap , er simpelthen ikke filleting.
DB170220 Sjangerområdene natur, livssyn, hverdagsdokumentar, vitenskap og sakte-tv er områder som distriktskontorene har totalansvar for. 70 prosent av P1 lages også utenfor Oslo, og det er en av verdens største radiokanaler, sier hun.
BT170220 Genene, teknikkene, språket, og kunnskapen er i stadig endring og videreutvikling av bønder i samarbeid med rådgiving, ingeniører, industri, og vitenskap .
VG170219 Borgere i frie og åpne samfunn som Norge, Tyskland, Sør-Korea og Chile opplever fremskritt innenfor næringsliv, vitenskap og teknologi som hviterussere, burmesere og cubanerne bare kan drømme om.
DB170217 Ifølge The Guardian var Churchill opptatt av vitenskap allerede fra ung alder og leste Darwin mens han var i det engelske militæret som 22-åring.
DB170217 I en tid hvor politikere skyr vitenskap synes jeg det er rørende å minnes en leder som var så dypt engasjert i dette, skriver han.
DB170217 Essayet avslører mer enn Churchills interesse for vitenskap og ble nylig funnet ved en tilfeldighet i en boks på US National Churchill Museum i Missouri.
DB170217 Englands tidligere statsminister var lidenskapelig opptatt av vitenskap og skrev en mengde vitenskapelige artikler for magasiner og aviser.
DB170215 INTERNASJONAL JUSS er såvisst ingen presis vitenskap ; ei heller dens ganske unge halvsøster idrettsjussen.
DB170214 Han mener vitenskap og turisme ikke kan sammenlignes.
DB170214 Vitenskap vs turisme ¶
AA170209 Diskriminering er årets tema, og deltakerne blir delt inn i grupper som skal diskutere for eksempel utdanning, historie, vitenskap eller media.
DB170208 Boka framstår som en blanding av tro og vitenskap , og man sitter igjen med et inntrykk av at forfatterne forsøker å finne opp hjulet på nytt for å bli kjent med seg selv.
DB170208 ) og Elisabeth Nordeng, framstår i følge artikkelforfatTeren som en blanding av tro og vitenskap .
AP170208 Det kan være grunn til å minne om historikeren Jacob Burckhardts ord : « Historien er ingen vitenskap om nøytrale fakta, men beretningen om kjensgjerninger som én tidsalder finner bemerkelsesverdig ved en annen ».
BT170206 Å løfte utdanning, kunnskap og vitenskap er en konstruktiv måte å korrigere Trumps reaksjonære ideologi og politiske beslutninger på, og dermed sørge for at han bare får fire år i Det hvite hus.
BT170206 Den handler om å underminere vitenskap og statistikk, og om å skape tydelige fiendebilder.
AP170206 Popularisering av vitenskap er tema for en artikkel i tidsskriftet Public Understanding of Science.
AP170206 Popularisering av vitenskap er tema for en artikkel i tidsskriftet Public Understanding of Science.
AA170205 | Slik ble Mohammad Norges yngste professor ¶ - Vitenskap er noe man ikke kan få nok av, sier Mohammad Derawi.
AA170205 Jeg mener tverrfaglighet er veldig viktig, sier Derawi og legger til : ¶ - Vitenskap er noe man aldri får nok av.
DB170130 OVERDIAGNOSTIKK : Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap - fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag ?, spør Gisle Roksund.
DB170130 Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap - fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag ?
DB170126 Bush, men, sier han : « uansett hva jeg har ansett som deres begrensninger i karakter og intellekt, var ingen av dem så menneskelig utarmet som Trump er : ignorant i forhold til regjeringsmakt, historie, vitenskap , filosofi, ute av stand til å uttrykke eller gjenkjenne finesser eller nyanser, blottet for all anstendighet...
AP170126 « Alternative fakta » er noe etablert vitenskap har slitt med lenge, skriver Ingeborg Senneset.
AP170126 Etablert vitenskap har slitt med det lenge, skriver Ingeborg Senneset.
DB170125 Han referer til den økende mengden vitenskap som antyder at den arktiske sjøisens forsvinning er knyttet til forstyrrelser i normale vintervær-mønster i store deler av den nordlige halvkule.
SA170121 Mitt mål er å utvikle et objektivt og analytisk perspektiv på Trump ved å dra nytte av noen av de viktigste ideer og forskningsresultater i psykologisk vitenskap i dag.
SA170121 I de senere år har psykologer imidlertid i økende grad brukt verktøy og begreper fra psykologisk vitenskap til å belyse framstående menneskers liv, som jeg gjorde i en bok om George W.
SA170121 Forskning i kognitiv vitenskap viser at mennesker er avhengige av personlige skjemaer for å bearbeide ny sosial informasjon raskt og effektivt.
SA170121 Mitt mål er å utvikle et objektivt og analytisk perspektiv på Trump ved å dra nytte av noen av de viktigste ideer og forskningsresultater i psykologisk vitenskap i dag.
SA170121 I de senere år har psykologer imidlertid i økende grad brukt verktøy og begreper fra psykologisk vitenskap til å belyse framstående menneskers liv, som jeg gjorde i en bok om George W.
SA170121 Forskning i kognitiv vitenskap viser at mennesker er avhengige av personlige skjemaer for å bearbeide ny sosial informasjon raskt og effektivt.
DB170118 Vi har kommet langt i forskningen og har biologer som har gjort avl til vitenskap .
DN170117 - Denne meldingen er ekstra viktig nå, mente Røe Isaksen og la til at han ser en utbredt og usunn skepsis også mot vitenskap .
DB170117 desember åpent på Facebook at de fra FrP som ønsket debatt rundt klimatiltakene i virkeligheten bedrev en kamp mot vitenskap og fornuft.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap , forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap , forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap , forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap , forskning og teknologi. 11.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap , forskning og teknologi. 11.
DB170116 Da må man skille mellom tro og vitenskap !
FV170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap .
BT170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap .
AP170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap .
SA170113 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap .
AP170112 Dette er en lite eksakt vitenskap , og mange ting kan spille inn.
AP170112 Dette er en lite eksakt vitenskap , og mange ting kan spille inn.
AP170112 Dette er en lite eksakt vitenskap , og mange ting kan spille inn.
AP170112 Vår forståelse av klimaendringene er basert på vitenskap .
AP170112 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap , skrev Hagen.
AP170111 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap , skriver Carl I.
SA170106 Risikofaget griper inn i den grunnleggende forståelsen av vitenskap , og hvordan en bør praktisk gå frem for å kunne få kunnskap om risiko og håndtere risiko, i alle typer sammenhenger, i samfunnet, industrien og i det daglige liv.
DB170104 Men er det ikke nettopp markedet som i dag utfordrer både vitenskap og demokrati ?
DB170104 I sin kronikk « Markedet, vitenskapen og demokratiet er sivilisasjonens bærebjelker » presenterer Aksel Braanen Sterri marked, vitenskap og demokrati som uovertrufne nøytrale størrelser.
DB170104 I seg selv framstår den som et helhetlig forsvarsskrift for et friest mulig marked på de fleste av livets områder, inkludert innen vitenskap og demokratisk maktkamp.
AP161231 Med Donald Trump i Det hvite hus skal klimaendringer igjen bli et spørsmål om man tror på vitenskap og er enig eller uenig i vitenskapens funn.
AP161231 Med Donald Trump i Det hvite hus skal klimaendringer igjen bli et spørsmål om man tror på vitenskap og er enig eller uenig i vitenskapens funn.
AP161207 COAT skal være økosystembasert, langsiktig og spørsmålsdrevet i kjeden fra vitenskap til forvaltning : ¶
AP161114 Viten er Aftenpostens digitale satsing på forskning og vitenskap , der forskere fra hele landet bidrar med artikler, debatt og essays.
AP161019 Doping er vitenskap
AP161019 Bruk av dop i idretten er vitenskap .
AP161003 Jeg derimot, mener at man bør lære mer om matematikk og vitenskap .
AP161003 Det er jo tross alt vitenskap som leder til innovasjon, og innovasjon bringer verden frem.
AP161003 Burde lære om vitenskap
AP160817 Forrige sesongs bevegende stykker om Alzheimer, synes å lede naturlig over i Inkognito - den britiske dramatikeren Nick Paynes gjennombrudd - et dypdykk i vitenskap og forskning, i mysteriet menneskehjernen, og spesielt Einsteins hjerne og sjel.
AP160418 Teknologi og vitenskap forandrer hvordan vi bruker våre folk, sier han.
AP160417 Også bulgareren Irina Bokova, som leder FN-organisasjonen for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon ( UNESCO ), regnes som en favoritt.
AP160417 Ny vitenskap
AP160417 - Responsen har vært overveldende, folk er helt ville etter å drive med vitenskap , skriver han på epost etter at Aftenposten tar kontakt.
AP160412 Bulgarske Irina Bokova ( 63 ) leder i dag FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon ( UNESCO ) og har også vært utenriksminister en kort periode.
AP160412 ) leder i dag FNs organisasjon for utdanning, vitenskap , kultur og kommunikasjon ( UNESCO ).
AP160403 | Stor test av joggesko : Det enkle er blitt vitenskap
AP160401 Men vi forlot nå engang overtro til fordel for vitenskap i sin tid.
AP160401 Men så er det ikke sånn at det kan settes to og tre streker under all forskning og all vitenskap , og at politikere følger det opp.
AP160401 Overtro og dogmer blir erstattet med vitenskap og forskning... » ¶
AP160401 Likevel har det jeg virkelig setter pris på ved Norge - demokrati, rettssikkerhet, ytringsfrihet - ingenting med vitenskap å gjøre.
AP160401 Det jeg virkelig setter pris på ved Norge har ingenting med vitenskap å gjøre, mener Espen Ottosen.
AP160401 Det er også urimelig og historieløst å knytte forskning og vitenskap til etiske fremskritt.
AP160401 Demokrati, rettssikkerhet og ytringsfrihet har ingenting med vitenskap å gjøre.
AP160326 Overtro og dogmer blir erstattet med vitenskap og forskning i et slikt tankesystem.
AP160322 3rd-party-bio ¶ Vitenskap
AP160216 Trivialiteter gjøres så kompliserte som mulig, i den tro at det da blir det vitenskap .
AP160212 Også all vill spekulasjon skulle bygge på vitenskap , sa han i et intervju om arbeidet med filmen.
AP160127 Noe av produksjonsøkningen er riktignok ikke et resultat av vitenskap og innovasjon, men simpelthen et resultat av kapital og hardt arbeid som har lagt mer land under plogen.
AP160127 Landbruksindustrien har på sett og vis bare gjort det beste ut av situasjonen, og brukt sprengkraften som ligger i moderne vitenskap til å dekke et stadig høyere behov.
AP160127 Det er altså ikke nydyrking som er den viktigste årsaken til økningen i matproduksjon, men derimot vitenskap og driftige og omstillingsvillige bønder.
AP160106 Hvis det viser seg umulig, vil tiden vise om fysikken glir i retning det pseudovitenskapelige, eller forblir god vitenskap .
AP160106 . Evolusjonsbiologien har derfor forlengst benyttet eleganse og forklaringsgrad som kriteriene for objektiv vitenskap .
AP160106 januar spørsmålet « Visker vi ut skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap.
AP160105 Og her kan du finne mange artikler om alt fra klimapolitikk og vitenskap til de gode løsningene som står i kø.
DA160104 Og det å lage øl kan man gjerne kalle både kunst og vitenskap , forteller Jaatun.
DA160104 Og det å lage øl kan man gjerne kalle både kunst og vitenskap , forteller Jaatun.
AP160104 | Visker vi ut skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap ?
AP160104 I så fall ser det ut til at det skarpe skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap blir stadig vanskeligere å markere.
AP160104 Evolusjonsbiologien har derfor forlengst benyttet eleganse og forklaringsgrad som kriteriene for objektiv vitenskap .
AP160104 om « multiverser » ( parallelle universer ), strengt tatt ikke vil kunne kategoriseres som korrekt vitenskap .
AP160104 | Visker vi ut skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap ?
AP160104 I så fall ser det ut til at det skarpe skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap blir stadig vanskeligere å markere.
AP160104 Evolusjonsbiologien har derfor forlengst benyttet eleganse og forklaringsgrad som kriteriene for objektiv vitenskap .
AP160104 om « multiverser » ( parallelle universer ), strengt tatt ikke vil kunne kategoriseres som korrekt vitenskap .
AP160104> om « multiverser » ( parallelle universer ), strengt tatt ikke vil kunne kategoriseres som korrekt vitenskap .
AP160104> target="avis" href= om « multiverser » ( parallelle universer ), strengt tatt ikke vil kunne kategoriseres som korrekt vitenskap .
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= om « multiverser » ( parallelle universer ), strengt tatt ikke vil kunne kategoriseres som korrekt vitenskap .