DB170612 Vi som fronter visebevegelsen opplever at stadig flere deltar på våre konserter, arrangementer, åpne mikrofoner, ulike seminarer og treff.
DB170612 Skal vi fortsette å lykkes i arbeidet med å løfte visebevegelsen som bidragsyter inn i lokalmiljøet og som samfunnsbygger, er vi helt avhengig av å ha et solid bein å stå på også i nord.