DB171214 Dette bekrefter trekk vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter .
DB171213 Og selv når Høyre har kuttet bydelene med 300 millioner, øvrige virksomheter med over 200 millioner, kutta de ansattes pensjoner med 200 millioner uten at det er gjennomført forhandlinger, latt være å kjøpe tomter til skolene vi trenger og lagt opp til en uklok og urealistisk konkurranseutsetting av søpla, så kom altså ikke Høyre i mål.
DA171213 I dag tilsier den at alle offentlige virksomheter og myndigheter, samt alle private virksomheter som er lovpålagt å utarbeide årsberetning, skal melde fra om hvordan det står til med likestillingen i sin virksomhet, og hva de gjør for å bedre den.
DA171213 I dag tilsier den at alle offentlige virksomheter og myndigheter, samt alle private virksomheter som er lovpålagt å utarbeide årsberetning, skal melde fra om hvordan det står til med likestillingen i sin virksomhet, og hva de gjør for å bedre den.
DA171213 Det gjelder 95 prosent av alle såkalt skattepliktige enheter, og betyr at nær 285.000 av nesten 300.000 norske foretak og virksomheter ikke trenger å levere årsberetning for 2018, og dermed også unngår redegjørelsesplikt.
DA171213 Det er tonen fra toppen som avgjør hvor godt virksomheter lykkes i dette arbeidet.
DA171213 De siste ukenes mediedebatt har vist at virksomheter trenger å ha et sterkt fokus på sin interne kontroll på likestilling og holdninger.
DA171213 Barne- og likestillingsdepartementet ( BLD ) bekrefter overfor Dagsavisen at svært mange virksomheter og foretak nå mister redegjørelsesplikten.
AA171213 Konsernet har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontorer og virksomheter flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Tyrkia, Polen og Chile.
DN171212 To reisebyråer skal håndtere reiser for 1,3 milliarder kroner i 200 statlige virksomheter .
DN171212 Men det er Difi som skal styre hvilke statlige virksomheter som havner hvor.
DN171212 Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har for første gang samlet reiseaktiviteten i 200 statlige virksomheter og bedt om anbud fra reisebyråene for et samlet reisevolum på 1,3 milliarder kroner i året.
DN171212 Carl Wilhelm Barth, salgsdirektør for Egencia, er strålende fornøyd med å komme på førsteplass i konkurransen om å ta hånd om et reisevolum på 1,3 milliarder kroner i året for 200 statlige virksomheter .
AP171211 Med dette oppropet går organisasjoner, institusjoner, virksomheter og andre aktører i musikk- og kulturlivet i Norge sammen om en felleserklæring mot uønsket adferd, for konkrete tiltak mot seksuell trakassering samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer.
AP171211 Med dette oppropet går organisasjoner, institusjoner, virksomheter og andre aktører i musikk- og kulturlivet i Norge sammen om en felleserklæring mot uønsket adferd, for konkrete tiltak mot seksuell trakassering samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer.
AP171211 - Mange kunstnere har sin hovedinntekt fra andre virksomheter .
AA171211 « Trusler og trender » er et viktig verktøy for virksomheter og privatpersoner slik at de kan øke sin bevissthet og samtidig redusere sårbarheter », skriver administrerende direktør Peggy S.
SA171210 Og videre at « statlige virksomheter ikke nødvendigvis lokaliseres i henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og at dette bidrar til mer biltrafikk og CO₂-utslipp på grunn av transport ».
DB171210 Oslo bygningsarbeiderforening opplyser at de gjennom flere år har tatt imot en rekke arbeidere fra flere av Gjert Olsens virksomheter som ikke har fått utbetalt lønn.
BT171210 Tap av regionale talenter og virksomheter er to konsekvenser.
BT171210 I valget mellom ulike steder å etablere nye virksomheter eller lokalisere internasjonale selskapers forsknings og utviklingsavdelingene, vil det ha betydning for valget hvilke bedrifter som er der allerede, hvor god tilgang er det på attraktiv arbeidskraft, og ikke minst kommunens tjenestetilbud.
BT171210 Grovt sett kan disse deles inn i fem grupperinger : entreprenører, risikokapital, private virksomheter , myndigheter ( lokale og nasjonale ) og forskning.
BT171210 For en kommune med en moderne næringspolitikk er det kritisk å beholde etablerte samt tiltrekker seg nye virksomheter og innbyggere - noe som er sentralt for finansieringen av et tidsriktig tjenestetilbud.
AP171210 I mange tilfeller konkurrerer de med private virksomheter .
VG171209 Arbeidstilsynet har en rekke sanksjonsmuligheter for virksomheter , om de mener de bryter med lovgivningen i arbeidsmiljøloven.
DN171208 - Man skulle tro at partier som Høyre og Fremskrittspartiet var mest opptatt av å sørge for like konkurransevilkår mellom private bussoperatører og statlige virksomheter som NSB.
AP171208 Også norske virksomheter er i ferd med å se mulighetene.
NL171207 Begge har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge, gjennom virksomheter spredt over hele landsdelen.
DB171206 Kvotekjøp gjør at investeringene flyttes fra å omstille norske virksomheter til å betale for omstilling av andre lands industri.
VG171205 Venstres grunnfjell ligger i vår tradisjonelle styrke blant akademikere, lærere, kulturarbeidere, de som driver små virksomheter og de i frie yrker.
VG171205 Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer.
DN171205 Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer.
DB171205 Denne sjargongen er løst basert på trendy organisasjons- og ledelseslitteratur, som rammer inn omorganiseringsprosesser i virksomheter hvor eksterne konsulenter ofte er mye involvert.
BT171205 Regjeringens innsats for å effektivisere statlige virksomheter har gått tungt ut over fengslene.
BT171205 KUTT : Regjeringens innsats for å effektivisere statlige virksomheter har gått tungt ut over fengslene.
AP171205 Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer.
DN171204 Dersom partene ikke blir enige ved fristens utløp ved midnatt mandag kveld, har Handel og Kontor varslet at om lag 500 medlemmer i 24 virksomheter går ut i streik fra tirsdag morgen.
DN171204 Noe overraskende er det også at 46 prosent av arbeidstakere i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, en 9 prosentpoeng høyere andel enn i private, norske virksomheter .
DB171204 I 2015 startet regjeringen en reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter .
DB171204 Klimakvotene fjernes deretter fra markedet, slik at de ikke havner i hendene på virksomheter i tungindustrien som vil pynte på klimaregnskapet.
DB171204 Klimakvotene fjernes deretter fra markedet, slik at de ikke havner i hendene på virksomheter i tungindustrien som vil pynte på klimaregnskapet.
BT171204 I 2015 startet regjeringen en reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter .
AP171204 Noe overraskende er det også at 46 prosent av arbeidstagere i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, en 9 prosentpoeng høyere andel enn i private, norske virksomheter .
AA171204 Kulturminnefondet på Røros og Helsearkivet i Tynset er gode eksempler på at statlige virksomheter kan slå rot i mindre kommuner.
AA171204 Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor.
DB171203 Vi trenger en plan for å bringe økonomiske virksomheter tilbake, og jo raskere jo bedre, ellers vil de ikke komme tilbake i det hele tatt, slik som i Quebec ( den franskspråklige provinsen i Canada, journ anm. ), sier hun og legger til : ¶
DA171203 Han forteller at Skattedirektoratet i flere år har bedt om en lovendring som gjør at det blir lettere for etaten å gi ut informasjon om enkelte virksomheter til forbrukerne.
DA171203 Han forteller at Skattedirektoratet i flere år har bedt om en lovendring som gjør at det blir lettere for etaten å gi ut informasjon om enkelte virksomheter til forbrukerne.
AP171203 Virksomheter med barn må ha interne beredskapsplaner og metoder for arbeid i overgrepssaker.
DN171202 - NRK burde ikke stå i en særstilling i forhold til andre statlige virksomheter .
AP171202 Norske virksomheter utsettes daglig for tusenvis av fiendtlige e-poster.
AP171202 Frykten for IKT-kriminalitet har over tid økt blant norske virksomheter .
DB171201 - Satsingene Kronprinsparets fond yter støtte til bidrar til feil samfunnsutvikling, ved at private virksomheter blir sentrale i å løse skolenes kjerneutfordringer, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) til Dagbladet.
VG171130 På den ene siden er det avhoppere som forteller om hvordan virksomheter blir ekspropriert og presset.
VG171130 Akkurat som for de russiske oligarkene har også deres vei til rikdom gått gjennom privatisering av statlige virksomheter og eiendommer.
DN171129 Virke representerer over 20.000 virksomheter , som til sammen utgjør over 225.000 arbeidsplasser.
DN171129 For det tredje, må vi ha rammebetingelser for næringslivet som ikke er kompliserende og fjerner lønnsomheten, eller øker risikoen det er å starte nye virksomheter . 5.
DA171129 Hallstein Bjercke og Venstre har også innstilt på 1,8 millioner i tilleggsstøtte til Fellesverkstedet, en ny satsing med lokaler til kunstnere og kreative virksomheter i Oslo.
SA171128 Det er mange store internasjonale virksomheter som ikke vil la seg assosiere med FIFA.
DB171128 « Reformen » går ut på at alle statlige virksomheter får redusert sine tildelinger med 0,5 prosent hvert år.
DB171128 Noen virksomheter har kommet lenger enn andre i digitaliserings- og effektiviseringsprosesser, og noen er mer arbeidsintensive enn andre.
DB171128 En vilkårlig sats straffer virksomheter som allerede har plukket lavthengende frukter eller som er særlig arbeidsintensive.
DB171128 Hva er de konkrete, fysiske truslene mot ulike virksomheter ?
DA171128 Bryggeriets grunnleggere, brødrene Ellef og Amund Ringnes og finansmannen Axel Heiberg, var opptatt av arbeidernes ve og vel - og Ringnes var en av de første norske virksomheter til å tilby sine medarbeidere en sykelønnsordning.
BT171128 Så hva bør arbeidsgivere i de ulike virksomheter lære av denne kampanjen ?
AP171128 Det er mange store internasjonale virksomheter som ikke vil la seg assosiere med FIFA.
AA171128 Det er mange store internasjonale virksomheter som ikke vil la seg assosiere med FIFA.
DN171126 ¶ Samfunnsoppdraget begrunner at virksomheter gjør som de gjør - eller ikke gjør det.
DA171126 - I fjor hadde etatene felles kontroller i 3.200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 94 kriminelle aktører ble stoppet.
BT171126 I artikkelen i Khrono følger Asheim opp uttalelsen sin om at næringslivet må satse på forskning, med følgende oppfordring : « Spesielt er vi ute etter forslag til hvordan det offentlige kan avlaste noe av risikoen private virksomheter tar når de satser på forskning.
AP171126 november sier helseministeren : « Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter » om et legemiddelselskap.
VG171125 - Det er en tilbakevendende utfordring for flere virksomheter , og varierer veldig i omfang.
SA171124 Barnehagestyrere og rektorer i Stavanger leder virksomheter som stadig skal ta opp i seg ny forskning og levere kvalitet.
VG171123 Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø, enten som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.
VG171123 « Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv. » ¶
SA171123 Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø - som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.
SA171123 Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø - som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.
DA171123 Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø - som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.
AP171123 Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø - som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.
AP171123 Deretter bør den norske regjeringen begynne å redusere aksjeandelene i Statoil, i andre virksomheter innenfor petroleumsnæringen og i oljefeltene, men uten å gi fra seg kontrollen.
DA171122 I stedet for å pålegge statlige virksomheter et flatt kutt hvert år, burde Sanner i stedet fjerne kontantstøtten, mener Steen.
DA171122 For Nav sin del tilsvarer det 690 millioner kroner og 1.100 årsverk fra 2015 til 2021 dersom kuttene videreføres, og dersom Venstres forslag om å spare inn én prosent i budsjettene til statlige og offentlige virksomheter gjennom Sanners reform tas til følge.
NL171121 Det pekes riktignok at mange ( de fleste ? ) statlige virksomheter er organisert og administrert etter andre grenseinndelinger inn de fylkeskommunale grensene, og at der bør man kunne effektivisere i de nye regionene.
DN171121 En undersøkelse Fafo har gjort for LO Stat viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vært gjennom en omstilling de siste to årene.
DB171121 I motsetning til virksomheter i privat sektor er vi en del av en kommune med et omfattende og sterkt kontrollapparat som vi kan stole på gjør jobben sin », skriver Schjerva i eposten.
DA171121 Vi ønsker derfor en høring hvor ansvarlige byråder og underliggende virksomheter gis anledning til å avklare vår tvil i saken.
DA171121 Undersøkelsen blir lagt fram på kartellkonferansen på Gol i dag og viser at 7 av 10 ansatte i staten og offentlig eide virksomheter har vært gjennom omstilling de siste to årene - i form av nedbemanning, omorganisering eller konkurranseutsetting.
DA171121 Fafo-undersøkelsen viser også at kun 1 av 3 ansatte i statlige virksomheter mener omstillingsprosessen de har vært gjennom, var nødvendig.
AA171121 Sanner vil også bli konfrontert med en ny undersøkelse Fafo har gjort for LO Stat, som viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vært gjennom en omstilling de siste to årene, men at kun en av tre opplever at omstillingsprosessene har vært nødvendige, skriver Dagsavisen.
AA171121 Han nevner Kriminalomsorgen, Nav og Domstolsadministrasjonen som tre eksempler på virksomheter hvor han mener kuttene har gått alvorlig ut over tjenestene de skal yte.
NL171120 Overalt stiller virksomheter med sine egne Parisavtaler med filosofien om at hvis alle tannhjul i maskinen gjør sin del av jobben, ja da når man globale mål.
SA171117 Derfor har Rødt på Stortinget foreslått å innføre et forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter innen byggebransjen som ikke er produksjonsbedrifter, i fylkene rundt Oslofjorden.
SA171117 Bakgrunnen for forbudet var en negativ utvikling i næringen med stor forekomst av useriøse virksomheter og svart arbeid, og vanskelige konkurransevilkår for seriøse aktører.
DA171117 Innloggingssystemet Bank ID Norge brukes av alle landets banker, flere offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter i andre bransjer.
DA171117 Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, som er den landsdekkende næringsorganisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, sier norsk ost aldri har vært bedre.
BT171117 Innloggingssystemet BankID Norge brukes av alle landets banker, flere offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter i andre bransjer ¶
BT171117 Bærekraftsmålene brukes av flere og flere virksomheter som et rammeverk for strategi og forretningsutvikling.
AP171117 Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, som er den landsdekkende næringsorganisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, sier norsk ost aldri har vært bedre enn nå.
VG171116 Med den nye likestillingsloven må ikke lenger norske virksomheter rapportere om hvordan det står til med likestillingen hos dem.
VG171116 Fra januar av vil derfor ikke virksomheter i Norge måtte redegjøre for likestilling, frem til en ny redegjørelseplikt er vedtatt.
VG171116 Denne plikten går ut på at virksomheter må rapportere om hvordan det står til med likestillingsituasjonen, og hvilke tiltak de gjør.
VG171116 Aktivitets- og redegjørelsesplikten ¶ * 1 Aktivitetsplikten går ut på at virksomheter må jobbe aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. * 1 Redegjørelsesplikten går ut på at virksomheter må rapportere om arbeidet, og om likestillingssituasjonen i virksomheten. * 1 De som er mot, mener at redegjørelsesplikten er byråkratiserende, o
VG171116 * 1 Redegjørelsesplikten går ut på at virksomheter må rapportere om arbeidet, og om likestillingssituasjonen i virksomheten. * 1 De som er mot, mener at redegjørelsesplikten er byråkratiserende, og unødvendig når man har aktivitetsplikt ¶ * 1 De som er for, mener den er nødvendig for å få oversikt over likestillingssituasjonen og hva man må gj
DA171116 RO2 er virksomheter som flyr droner på inntil 25 kilo og som kan gå i inntil 80 knop ( 148 km/t ).
BT171116 - Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AP171116 - Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
NL171115 Det er en effektiv måte å få dem til å låne ut pengene sine til virksomheter som løser flere problemer enn de skaper.
DB171115 Hos tre virksomheter ble det ikke funnet feil ved merkingen av produktene.
DB171115 Det ble valgt produkter fra virksomheter der distribusjonen skjer nasjonalt, og via de fleste store dagligvarekjedene.
DB171115 Det samme gjelder i såkalte « halvstatlige virksomheter ».
SA171114 48 frivillige organisasjoner, politiske partier, offentlige virksomheter og fagforbund står bak AV-OG-TIL, som i utgangspunktet jobber for å « redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre.
NL171114 Man ser i andre offentlige virksomheter , som Statens Vegvesen, Mattilsynet og Innovasjon Norge, at de store stedene tiltrekker seg arbeidsplasser på bekostning av de små.
DN171114 I mange tilfeller snakker vi om rene kriminelle nettverk, med virksomheter som flytter seg hurtig fra land til land, sier Solberg.
DA171114 I mange tilfeller snakker vi om rene kriminelle nettverk, med virksomheter som flytter seg hurtig fra land til land, sier Solberg.
DA171114 Riksrevisjonen påpeker at dette er virksomheter av stor økonomisk vesentlighet, og at kampflykjøpene er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning.
BT171114 Den ene er i den såkalte effektiviseringsreformen ( tidligere « avbyråkratiseringsreformen » ), som gir et flatt kutt til nesten alt av statlige virksomheter .
BT171114 I mange virksomheter vil det være mulig å gjøre tilpasninger som gjør at ansatte med små barn kan forholde seg til de tradisjonelle åpningstidene i barnehagen, dersom det fins vilje og forståelse i samfunnet og hos den enkelte arbeidsgiver.
VG171113 Statlige virksomheter , ansiktsløst byråkrati og uangripelig forvalting gjør gjerne det når ingen feil noen gang får noen som helst følge.
DB171113 Store firmaer og virksomheter som kjeksprodusenten Mondelez International har fått alle data slettet ; transportfirmaet FedEx tapte 2,4 milliarder kroner i et angrep på et europeisk underselskap ; og sykehus i USA, Storbritannia og Indonesia måtte avvise pasienter.
AP171112 Statsråden skriver at « når det gjelder avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, har domstolene, i likhet med øvrige virksomheter i offentlig sektor, potensial for å bli mer effektive, noe det også jobbes godt med.
DA171111 Tallet inkluderer ikke toppsjefer i helt eller delvis statlig eide konserner, selskaper og virksomheter .
SA171109 De er slett ikke oppbevaringsplasser, men pedagogiske virksomheter underlagt et lovverk.
SA171109 Når det er sagt, så er alle land og markeder ulike, og alle virksomheter tilpasser forretnings- og prismodeller til det enkelte land.
AP171109 Tettere samarbeid og flere uanmeldte tilsyn gir resultater ; på landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 94 kriminelle aktører er stoppet.
AP171109 Når det gjelder avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, har domstolene, i likhet med øvrige virksomheter i offentlig sektor, potensial for å bli mer effektive, noe det også jobbes godt med.
AP171109 Når det er sagt, så er alle land og markeder ulike, og alle virksomheter tilpasser forretnings- og prismodeller til det enkelte land.
AA171109 Når det er sagt, så er alle land og markeder ulike, og alle virksomheter tilpasser forretnings- og prismodeller til det enkelte land.
SA171107 « Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler », skriver Kjetil Helvig.
SA171107 | Strengere krav til varslingsordning i norske virksomheter
SA171107 Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler.
SA171107 Internasjonale virksomheter med varslingsordning åpen for ansatte i andre land enn Norge har også et krav om å etterleve personvernregelverket i de øvrige landene.
SA171107 Det mangler ikke på eksempler på virksomheter som får en knekk i omdømmet ved at en intern varsler ikke er trygg på den interne sakshåndteringen og eksempelvis heller går ut i mediene.
SA171107 I tillegg kommer investeringer i obligasjoner utstedt av olje og gass og relaterte virksomheter .
DB171107 Sanksjonsmidlene tvinger virksomheter til å tenke seg om to ganger.
DA171107 - Skal vi ha et godt vernearbeid og en god sikkerhetskultur er vi avhengig av virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og partsforhold med arbeidsmiljøutvalg der det er naturlig å ta opp slike spørsmål.
BT171107 Vi har sett lignende - om ikke like - prosesser i andre offentlige etater og private virksomheter .
AA171107 - Skal vi ha et godt vernearbeid og en god sikkerhetskultur, er vi avhengig av virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og partsforhold med arbeidsmiljøutvalg der det er naturlig å ta opp slike spørsmål.
SA171106 For mange virksomheter er det nå resultatet bikker fra minus til pluss, påpeker han.
NL171106 Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning som omfatter nærmere 50 bedrifter og offentlige virksomheter .
NL171106 Det handler om en forståelse av gjensidige avhengigheter mellom ulike virksomheter .
DB171106 Data fra Rødboka benyttes i stort antall av norske virksomheter blant bilforhandlere, bank/finans, leasing og offentlig forvaltning.
AA171106 For mange virksomheter er det nå resultatet bikker fra minus til pluss, påpeker han.
AA171106 Kommunen kan selv bidra med å flytte kommunale virksomheter dit.
DN171105 Slike selskaper sikter typisk på å videreselge eller børsnotere sine virksomheter innen fem til syv år med stor fortjeneste etter å ha restrukturert dem.
DB171105 - Vi ser en viss tendens til at bransjer med store etablerte virksomheter i større grad bruker bonus, sier Bolstad.
BT171104 Dette inkluderer ikke toppsjefer i helt eller delvis statlig eide konsern, selskaper og virksomheter .
AA171104 Dette inkluderer ikke toppsjefer i helt eller delvis statlig eide konsern, selskaper og virksomheter .
NL171103 Tanken skal være at kommunen skal få bedre lokaliteter, at « beslektede » virksomheter skal samlokaliseres og at tjenestene skal bli mer effektive.
NL171103 Samtidig vil Laureng med sin beliggenhet kunne være en særdeles attraktiv fremtidig plassering for virksomheter som er avhengig av bil med sin beliggenhet nær tunellinnslaget på Strandvegen.
NL171103 Ifølge « iTromsø » skal formannskapet i Tromsø i neste uke ta stilling til en fremforhandlet niårig leieavtale med eierne av det tidligere Telenorbygget i Sjøgata med henblikk på å få samlet en rekke virksomheter innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
NL171103 Vi vil i tillegg ha flere statlige arbeidsplasser ut fra hovedstaden, og vi vil ha større geografisk samsvar mellom fylkeskommunene og statens egne regionale inndelinger og gjerne overta noen av statens regionale virksomheter for bedre samordning med øvrig fylkeskommunal virksomhet.
NL171103 Vi trenger lærende og kontinuerlig forbedringsprosesser i alle virksomheter med godt lederskap uavhengig av eierskap.
DN171103 Hvis skatteplanen blir satt i verk, vil den få betydning for nesten alle amerikanske virksomheter og familier.
DN171102 Canica er tungt investert i en rekke andre konsumrettede virksomheter , deriblant Jernia, Jotun, Komplett Bank og børsnoterte Orkla og Arcus.
BT171102 Politikerne bør gi dem som satser, tar huset i bruk og viser vei, en prioritet, og slik stimulere til skaping og produksjon, fremfor å øremerke det ( uten debatt ) til virksomheter som er fraværende mens de venter på et fiks ferdig ombygd hus.
BT171102 Det er på tide å skape sammenheng og mening i byens kulturarenapolitikk, og livsvilkår for virksomheter med gjennomføringskraft.
BT171102 Både Carte Blanche og BIT-garasjen har behov for hus, men at flere hundre millioner skal brukes med eksklusivitet til to virksomheter som verken kan fylle husets potensial eller drifte det, vil være særdeles uklokt.
NL171031 Der kan nye virksomheter oppstå !
DN171031 En rekke næringslivsaktører går sammen og forplikter seg til å kjøpe og etterspørre elektriske biler til sine virksomheter .
VG171030 Virksomheter som ikke kan drive etter loven, får vente til de eventuelt kan ».
AA171030 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale f
AP171029 Departementet viser nemlig til NOU 2016 : 3 fra Produktivitetsutvalget : Ved et vendepunkt : Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, og der står det ( side 224 ) : « Såkalte forutseende analyseteknikker kan gi offentlige virksomheter et grunnlag for å planlegge nødvendige tiltak for å komme fremtidig risiko og utfordringer i møte.
SA171027 Ingen virksomheter kan dokumentere alle sine utslipp til sjø og luft, ganske enkelt fordi man ikke kjenner til alle forurensningskildene i et komplisert anlegg.
SA171027 - Mens bofellesskapene før sorterte under de seks distriktene for hjemmebaserte tjenester, er de fra 01.01.2017 organisert i to store virksomheter for for bofellesskap for utviklingshemmede og en virksomhet for bofellesskap psykisk helse.
DN171026 - Alle virksomheter skal betale sin rimelige andel av skatten, sier Vestager.
DB171026 Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men Nordea introduserte i september en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10 000 spørsmål fra kundene.
BT171026 Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge gjør det klart at ingen land blir skjermet.
AP171026 Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men Nordea introduserte i september en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål fra kundene.
AA171026 Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge gjør det klart at ingen land blir skjermet.
VG171025 Men her finnes millioner av årlige investeringer å granske, noen av dem helt sikkert i våpen og uetiske virksomheter .
DN171025 Før onsdagens resultatslipp hadde noen av Telenors virksomheter i Asia lagt frem tall.
DN171025 Miljøfyrtårn er en stiftelse hvor NHO, LO, Virke, KS, Bedriftsforbundet, Innovasjon Norge og en rekke større kommuner står bak, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats.
VG171024 Hun mener også forebygging må høyere på agendaen i mange virksomheter , og at arbeidsgivere må bli flinkere til å verne sine ansatte mot trakassering.
DN171023 Canica er tungt investert i en rekke andre konsumrettede virksomheter , deriblant Jernia, Jotun, Komplett Bank og børsnoterte Orkla og Arcus.
AP171023 Undersøkelsen omfatter mer enn 800 statlige virksomheter med mer enn 50.000 tilsatte som er flyttet eller opprettet i perioden 2005 til 2015.
AP171023 Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter, også om lokalisering, og vi vil være en drivkraft for mer miljøvennlig lokalisering av statlige virksomheter .
AP171023 Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter , også om lokalisering, og vi vil være en drivkraft for mer miljøvennlig lokalisering av statlige virksomheter.
AP171023 Staten må ha som ambisjon å følge statlige retningslinjer for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging når egne virksomheter skal lokaliseres eller flyttes.
AP171022 I tillegg kan private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter søke.
VG171020 Løsepengeviruset, som gikk under navnet « WannaCry », brakte ikke mye penger i kassen til regimet i Pyongyang, men infiserte og lammet 200.000 datamaskiner i private og offentlige virksomheter i 150 land.
VG171020 - Nord-Korea har alltid vært en kriminell stat som seiler under suverenitetsflagget, nå har de flyttet sine lyssky virksomheter ut i cyberspace, erklærer sikkerhetsekspert James A.
AP171018 Presidentordren som skal skåne amerikanske virksomheter fra flere føderale byrder, er i kjernen av republikansk politikk.
NL171017 Denne aktiviteten er konkurransevridende for etablerte virksomheter og hindrer etablering av større reiselivsanlegg i Lyngen ¶
DA171017 « De fleste av Norsk Teater- og Orkesterforenings virksomheter har i budsjettframlegget fått en lønns- og priskompensasjon på mellom 2,1 og 2,2 prosent.
AA171017 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
SA171016 En næringsklynge er en samling av de internasjonalt konkurransedyktige næringene i et land, og har som mål å bidra til å øke konkurranseevnen til virksomheter som er del av en klyngen.
SA171016 11 virksomheter utgjør kjernebedriftene i klyngen : • Nordic Edge • Lyse • Westcontrol • Delfi • Roxel • Systor Vest • Atea • Petrolink • Microsoft • Bolder • Offshore Systems ¶
DN171016 En næringsklynge er en samling av de internasjonalt konkurransedyktige næringene i et land, og har som mål å bidra til å øke konkurranseevnen til virksomheter som er del av en klyngen.
AP171015 Google startet som søkemotor, men har vokst til å bli et av verdens største selskaper med en rekke forskjellige virksomheter .
AP171015 Målet er en rekke nye virksomheter som overlever etableringsfasen og kan vokse og ansette flere.
AP171015 Forskningen må bidra, slik at vi bedre forstår hvordan teknologidrevet innovasjon i et samspill av store og mindre virksomheter kan skje på en effektiv måte.
AP171014 - Tilsyn av virksomheter ender innimellom med en sjekkliste som klinikken får beskjed om å utbedre.
AA171014 På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.
VG171013 I dag bruker mange virksomheter tresifrede og femsifrede nummer til sin kundeservice.
DB171013 Det er at slike virksomheter utrolig nok utgjør en vekstbransje, fordi veletablerte selskaper faktisk bruker penger på det.
DA171013 I dag bruker mange virksomheter tresifrede og femsifrede nummer til sin kundeservice.
AA171013 I dag bruker mange virksomheter tresifrede og femsifrede nummer til sin kundeservice.
DB171012 - Med små marginer i mange virksomheter , særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i hele landet, sier hun.
DB171012 Han sier at statlige virksomheter heller ikke har lov til å opprette såkalt valutakonto, det vil si en konto i utenlandsk valuta.
DB171012 Det stilles også krav til effektivisering av NRK, som vi gjør til andre statlige virksomheter .
DB171012 Samlingen har blitt til over tid og inneholder både verdifulle verk innkjøpt og kunstfaglig begrunnet, men også verk som enkelte virksomheter selv har ervervet.
DB171012 Ofte er kunstverkene faktisk der de skal være når vi befarer kommunale virksomheter .
DB171012 Kulturetaten har det overordnede ansvaret for forvaltning av Oslo kommunes kunstsamling, og oversikt over hvilke virksomheter kunstverkene er utplassert i.
DB171012 Formålet med kunstsamlingen er at god kunst skal være tilgjengelig for alle : Kunstverk lånes ut til skoler, sykehjem og andre kommunale virksomheter og finnes derfor over hele byen.
DB171012 Dagbladet tok tak i dette i mars i år, trolig etter å ha lest årsberetninger fra Oslo kommunes virksomheter der det blant annet rapporteres på kunstverk med status « ikke funnet ».
AP171012 Forsvaret, som sivile virksomheter , har selv ansvaret for å ivareta egen sikkerhet.
AA171012 - Det er flere kunstnere, bedrifter og institusjoner som har lyktes med å utvikle sine virksomheter , nådd nye målgrupper, engasjert et større publikum og etablert nye inntektskilder.
DB171011 Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter , herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.
DB171011 Samtidig blir virksomheter lagt ned fordi staten skal spare penger.
DA171010 Vårt selskap har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med å definere sitt konkurransefortrinn, og de som får til det, blir oftere mer lønnsomme enn gjennomsnittet av konkurrentene.
DA171010 Vår erfaring er at veldig mange virksomheter går glipp av lønnsomhet, nettopp fordi de ikke tydelig har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter .
DA171010 Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter.
DA171010 Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 I tillegg ser vi at virksomheter i Oslo, i større grad enn virksomheter i landet forøvrig, har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 I tillegg ser vi at virksomheter i Oslo, i større grad enn virksomheter i landet forøvrig, har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 - Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, som hjelper selskapene med nettopp dette.
DA171010 - Mange virksomheter i Buskerudregionen vil kunne ha klare fordeler i å definere sine konkurransefortrinn - vi ser at Buskerud ligger litt under landsgjennomsnittet.
AA171010 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
DN171008 - Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud.
DB171008 Høyre har også gitt et valgløfte om å sikre flere lærlingplasser : I løpet av neste periode skal samtlige statlige virksomheter ha minst to lærlingplasser per tusen ansatte.
DB171006 Matproduksjon, fermentering er også virksomheter som vil passe inn i disse rammene.
VG171005 Vi styrer store virksomheter , og så ønsker regjeringen at vi skal være klovner, sier Kongsvinger-ordfører Sjur Strand ( Ap ) til Kommunal Rapport.
DN171005 Selv eier hun og søsteren tre virksomheter , to i Fredrikstad og en på Liertoppen i Buskerud.
DA171005 - Grunnen til at det arbeides så mange steder i byen nå, er fordi flere virksomheter har behov for å utføre arbeid både over og under bakken.
DA171005 Våre eiere er Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 skoler og virksomheter i Norge og Sverige.
AA171005 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, har Norske Skog skrevet i en børsmelding. 75 prosent må si ja ¶
NL171004 I stedet bør ledere, både i offentlige og private virksomheter , bygge opp under en kultur hvor det er aksept for å søke nye utfordringer.
DN171003 ¶ Det skal være trygt for meg å gi fra meg opplysninger til virksomheter som vil tilby meg noe.
AP171002 Bedre kontroll ¶ Virksomheter som importerer planter til Norge er pålagt såkalt mottakskontroll.
DN170929 Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.
DB170929 I forbindelse med detoneringen vil politiet sannsynligvis evakuere alle beboere og virksomheter på Vallø og nærliggende områder i en radius av 700 meter fra funnstedet mellom klokken 10 og 15.
DA170929 - Vi styrker bevilgningene for satsing på kultur for barn og unge både til frie aktører i kulturfeltet og kommunens egne virksomheter .
AA170929 I morgentimene fredag opplyste politiet at alle beboere og virksomheter på Vallø og nærliggende områder, i en radius av 700 meter fra funnstedet, ville bli evakuert.
AA170929 I forbindelse med detoneringen vil politiet evakuere alle beboere og virksomheter på Vallø og nærliggende områder i en radius av 700 meter fra funnstedet.
DN170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter .
AP170928 Minst fire norske virksomheter ble berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
AP170928 PST-sjef Benedicte Bjørnland forteller at det finnes flere eksempler på at ansatte i norske virksomheter opplever press fra russisk etterretning.
AP170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter .
AA170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter .
DN170926 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, skriver selskapet i meldingen.
DA170926 Sju av ti virksomheter opplever ikke at hverdagen er enklere etter fire år med Høyre-Frp-regjeringens forenklingsarbeid, viser en undersøkelse i regi av Virke.
AP170926 Syv av ti virksomheter opplever ikke at hverdagen er enklere etter fire år med Høyre-Frp-regjeringens forenklingsarbeid, viser en undersøkelse i regi av Virke.
AA170926 Tyske Siemens AG og franske Alstom slår sammen sine virksomheter innen togbygging for å møte en stadig sterkere konkurranse fra Kina.
AA170926 Sju av ti virksomheter opplever ikke at hverdagen er enklere etter fire år med Høyre-Frp-regjeringens forenklingsarbeid, viser en undersøkelse i regi av Virke.
DN170925 Ifølge presidenten vil lavere skatt for amerikanske virksomheter , føre til høyere lønninger for amerikanske arbeidstagere og flere produkter laget i USA.
AA170925 Norge skal delta i en NATO-ledet operasjon for å bekjempe kriminelle virksomheter i Middelhavet.
AA170925 Også Trondheim kommune er i gang med et prosjekt for å redusere matsvinn i kommunale virksomheter og å utarbeide klimavennlige menyer.
VG170924 Men det tok av da Statsbygg, som er et helstatlig selskap som har som oppgave å sørge for at statlige virksomheter har lokaler, bestemte seg for å etterligne den ikoniske introen til TV-serien Game of Thrones.
DB170923 I tillegg stenger mange virksomheter på øya i lavsesongen, det er vesentlig færre besøkende og ikke minst færre båtavganger til og fra.
DB170923 I tillegg stenger mange virksomheter på øya i lavsesongen, det er vesentlig færre besøkende og ikke minst færre båtavganger til og fra.
VG170922 Enten det er enkeltindivid, virksomheter , eller finansinstitusjoner.
AA170922 Fire virksomheter har fått forelegg på fra 14.000 kroner og opp til 50.000 kroner.
AA170922 Fire virksomheter har fått forelegg på fra 14.000 kroner og opp til 50.000 kroner.
VG170921 Enten det er enkeltindivid, virksomheter , eller finansinstitusjoner.
DA170921 Like i nærheten ligger også Våler Næringspark, med ledige arealer for nye virksomheter som ønsker seg beliggenhet nær konteinerhavna.
AP170920 - Risikoen er at enkelte land vil hevde at vi ikke er med i det indre markedet på dette området, fordi reglene ikke er innlemmet i EØS, sier Bramness Arvidsson, som også peker på at det kan gå utover norske forbrukeres beskyttelse når de er kunder i virksomheter med base i andre land og filial i Norge.
AA170920 Det tyske konsernet ThyssenKrupp og den indiske konkurrenten Tata fusjonerer sine virksomheter innen stålindustrien i Europa og kutter trolig 4.000 stillinger.
DN170919 Blant annet er alle virksomheter med fem eller flere ansatte pålagt å utarbeide varslingsrutiner, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.
DN170919 Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter .
DN170919 DN publiserte i vår en dokumentar om hvordan Schibsteds og rubrikkrivalen Naspers fordelte virksomheter i mer enn 20 forskjellige land mellom seg.
AP170919 Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter .
DN170918 ¶ Epost-svindel har kostet virksomheter over 40 milliarder kroner i første halvår av 2017, og Norge er det fjerde mest utsatte landet, ifølge FBI, skriver innleggsforfatteren.
DB170916 « Undersøkelsen har avdekket forbedringsmuligheter på alle nivå og i de aller fleste virksomheter .
AP170915 Kultur og ledelse kommer til uttrykk i måten de løser sine oppgaver både i daglig tjeneste, i akutte og ekstreme situasjoner og i møte med publikum, fornærmede, pårørende, lovbrytere, domstolene, forsvarere, mediene, politikere og i samarbeidende virksomheter som brann, helse, forsvar, kommuner og frivillige organisasjoner.
DN170913 - Statistikk fra SSB viser at av 330 yrker i Norge ligger pilotene på sjetteplass lønnsmessig med en gjennomsnittlønn på 84.000 i måneden, bare slått av aksje- og skipsmeglere og toppledere fra næringslivet og de største offentlige virksomheter , avslutter Lothe.
AA170913 Det kan føre til at det blir stadig vanskeligere for danske virksomheter å finne den rette arbeidskraften.
AA170911 Minst 4,4 millioner boliger og virksomheter står uten strøm etter at uværet traff land som en kategori 4 orkan ved Florida Keys søndag.
NL170908 argumentert for retten til velferdsprofitt som et forsvar for små virksomheter , og sågar satt det inn i et kvinnesaksperspektiv.
DN170908 | Kongsberggruppen kutter 130 stillinger ¶ Virksomheter i Kongsberggruppen blir slått sammen.
AA170908 Blant kreditorenes krav er en storstilt privatisering som har tvunget Hellas til å selge statseide virksomheter og bygninger som flyplasser, havneanlegg og jernbaner.
AA170908 345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.
AA170908 345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.
DN170907 I Ericssons virksomheter i Sverige arbeider det i overkant av 17 000 personer.
DA170906 - Investere i ordninger som støtter næringslivet og offentlige virksomheter som tar i bruk ny teknologi.
AP170906 I vår ble den såkalte Oslomodellen innført for alle virksomheter som ønsker å vinne offentlige anbud med hovedstaden.
AA170906 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
VG170905 Han påpeker at det dessuten vil virke mot sin hensikt å sende ut folk som ønsker å starte nye virksomheter , eller tjenestegjøre i militæret, eller på andre måter bidra til landets beste.
VG170904 - Det har også snudd ; nå er litt over halvparten av veksten i private virksomheter , sier Solberg.
DN170904 I første omgang er det inngått avtale med tre firmaer som skal levere kontorrekvisita og renholdsprodukter til statlige virksomheter .
AA170904 Slik vi i dag definerer samfunnsansvar, er ikke inkluderingsperspektivet med, og alle virksomheter oppfyller sitt samfunnsansvar kun ved å følge loven.
AA170904 Resten av samfunnet må verdsette dette, slik at lønnsomheten i virksomheter som tar sosialt ansvar blir høyere enn i virksomheter som ikke gjør det.
AA170904 Resten av samfunnet må verdsette dette, slik at lønnsomheten i virksomheter som tar sosialt ansvar blir høyere enn i virksomheter som ikke gjør det.
AA170904 I tråd med Friedmans argumenter, kan heller ikke virksomheter ansette personer som ikke er fullt produktive.
AA170904 For det første fordi virksomheter ikke kan ha et ansvar ; det er personene som eier og leder virksomhetene som er ansvarlige.
DB170903 Dette er allerede underadministrerte virksomheter , hvor knapp bemanning hindrer en full utnyttelse av det kunstneriske potensialet og gjør det krevende å ivareta bredden i samfunnsansvaret.
DN170901 5,5 milliarder vil gå til det føderale sikkerhetsbyrået Federal Emergency Management Agency og resten til Small Business Administration, et føderalt byrå som hjelper entreprenører og små virksomheter .
DA170901 Kommunen kjøper tjenesten av Norlandia, og da må vi ha samme mulighet til å følge opp der som vi har med kommunale virksomheter , legger Tollerud til.
DA170901 Jeg er stolt over at arbeidsledigheten i dag faktisk ikke er høyere enn da vi gikk inn i regjeringen, dette til tross for at rundt 50.000 arbeidsplasser har blitt borte innen oljerelaterte virksomheter .
DN170831 Ifølge presidenten vil lavere skatt for amerikanske virksomheter , føre til høyere lønninger for amerikanske arbeidstagere og flere produkter laget i USA.
AA170831 Ifølge presidenten vil lavere skatt for amerikanske virksomheter , føre til høyere lønninger for amerikanske arbeidstakere og flere produkter laget i USA.
AP170830 Økt arbeidsinnvandring gir hardere kamp om ufaglærte jobber, samtidig som mange virksomheter verken har tariffavtale eller at arbeidstakerne er fagorganiserte.
AP170830 Vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører også kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter .
AP170830 Offentlige virksomheter forhindrer selv ikke sosial dumping godt nok ved egne anskaffelser.
AA170830 Samferdsel, veibygging og plassering av statlige virksomheter og arbeidsplasser, er noen av områdene der partipolitiske motsetninger ikke bør stå i veien for tverrpolitisk, regionalt samarbeid.
SA170829 Det lave skattenivået for disse virksomhetene utgjør et konkurranseproblem for europeiske virksomheter , ifølge den franske presidenten.
SA170829 - Problemet innenfor denne kategorien av virksomheter er at det er vanskelig å foreta beskatningen.
DA170829 - I utgangspunktet vil vi bruke de eksisterende parkeringsplassene, og så vil vi, på samme måte som i København, etablere « hotspots » i samarbeid med virksomheter .
VG170828 Hvorfor viktig å knuse lønnsomme virksomheter ?
VG170828 Hvorfor er det så viktig for regjeringen at lønnsomme statlige virksomheter skal knuses, slik at private selskap kan ta gevinsten ?
AA170828 Statlige virksomheter skal tjene hele landet.
DA170823 Priskrakket som sendte oljeprisen ned og 50.000 ansatte ut av en bransje som talte 186.000 i direkte petroleumsrelaterte virksomheter ( i tillegg jobbet 143.000 i indirekte virksomheter som varer, tjenester og finans ), begynte i august 2014, og fortsatte ut 2016.
DA170823 Priskrakket som sendte oljeprisen ned og 50.000 ansatte ut av en bransje som talte 186.000 i direkte petroleumsrelaterte virksomheter ( i tillegg jobbet 143.000 i indirekte virksomheter som varer, tjenester og finans ), begynte i august 2014, og fortsatte ut 2016.
DA170823 Nedturen har endret oppgavene til mange virksomheter , men nettet petrorelaterte bedrifter forskningsinstituttet IRIS kartla i 2015 er likevel intakt, og viser at det knapt finnes en kommune som ikke er oljepåvirket.
AA170823 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
DN170820 Våre papirfabrikker er høyst konkurransedyktige virksomheter med en god fremtid uavhengig av den endelige løsningen på selskapets kapitalstruktur, sier han i en pressemelding fredag kveld.
DN170820 Våre papirfabrikker er høyst konkurransedyktige virksomheter med en god fremtid uavhengig av den endelige løsningen på selskapets kapitalstruktur, sier han i en pressemelding fredag kveld.
AP170820 Virksomheter i helt like bransjer, som tilbyr relativt like tjenester, kan ha ganske ulike vilkår og rammer rundt de ansatte.
AP170819 På forsommeren besøkte hun Momentium, som med base i en nedlagt kjøkkenfabrikk har bygd opp en rekke virksomheter .
AP170819 I tillegg til å arrangere festivaler og konserter, har Momentium også vært med å etablere en rekke andre virksomheter med base på Giske utenfor Ålesund.
AA170818 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
DB170817 Det er imidlertid forskjell på private bedrifter og offentlige virksomheter som leverer helsetjenester til befolkningen.
DA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter , bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
AA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter , bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
DN170816 Underskuddet skyldes i stor grad en økning i pensjonsforpliktelsene på 415 millioner kroner på grunn av endrede rettigheter i statlig fristilte virksomheter , deriblant Avinor.
DB170816 Hun påpeker at alle virksomheter skal ha rutiner for å melde og registrere eventuelle personskader.
NL170815 Olja ødelegger ikke bare kloden, men også sjansene våre til internasjonale fremskritt i andre virksomheter, innen virksomheter som grønn energi, ny forskning, sirkulasjonsøkonomi og bio-økonomi.
NL170815 Olja ødelegger ikke bare kloden, men også sjansene våre til internasjonale fremskritt i andre virksomheter , innen virksomheter som grønn energi, ny forskning, sirkulasjonsøkonomi og bio-økonomi.
DA170815 I tillegg har jeg tidligere jobbet både i private virksomheter og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, men aldri før i staten.
AP170815 | Stanghelle : - Sentralisering handler også om å la virksomheter som ikke har livets rett, dø ut ¶
VG170814 I stedet er pengene fortsatt i selskapene og investert i ulike virksomheter og tusenvis av arbeidsplasser i Norge.
VG170813 Statlige virksomheter bidrar til å skape kompetansemiljøer, og vi er opptatt av å ha statlig virksomhet i hele landet.
VG170813 Dette må særlig legges vekt på når nye virksomheter skal etableres, sier Tajik.
DN170813 Fokuset vårt akkurat nå er å hjelpe kinesiske virksomheter og utviklere med å utvide til nye markeder utenfor Kina, ved å bruke annonseplattformen vår, sa Facebook i en uttalelse lørdag.
DN170813 Unødvendig internbyråkrati koster amerikanske virksomheter 3000 milliarder dollar i året - 17 prosent av årlig bnp, ifølge en beregning de to forskerne Gary Hamel og Michel Zanini gjorde i 2016.
DN170813 Likevel er det ingen tvil om at unødvendig internbyråkrati også koster norske virksomheter store summer hvert år, sier Bjarte Bogsnes, formann i Beyond Budgeting Round Table ( BBRT ) i Europa.
DN170813 Ja visst er det større myndighetskrav til større bedrifter, men det finnes flere gode eksempler på virksomheter som har gått fra små til store uten å bli spesielt mer byråkratiske.
DN170813 At internbyråkrati er et stort problem, kommer klart frem i en undersøkelse BBRT nå har gjort blant over 80 internasjonale virksomheter : ¶
DN170813 - Samlet sett er « tidstyver » en stor utfordring og kostnad i det norske arbeidslivet, og spesielt i store og mellomstore virksomheter som ofte er preget av tradisjonelle arbeidsmønstre og hierarki, sier han.
DN170813 - BBRT er en global nettverksorganisasjon for virksomheter som arbeider med å hjelpe hverandre og andre til å bli mer smidige og dynamiske, og dermed også mindre byråkratiske, i ledelse og styring.
VG170812 Det dypt tragiske i dette, er hvordan de kriminelle har etablert ulovlige firmaer til å vinne lovlige anbudskonkurranser som i neste omgang har utkonkurrert lovlydige norske virksomheter .
AA170812 Men dette er virksomheter som har en opplagt preferanse for å være der de er, f. eks kystnært for Sjøfartsdirektoratet.
VG170811 Han mener det er viktig at bedrifter har penger til å skape nye virksomheter i den omstillingsfasen norsk økonomi nå befinner seg i.
VG170811 - I stedet er beløpet blitt værende i bedriftene og blitt investert i norske virksomheter , som skaper mange arbeidsplasser og bidrar med verdiskapning og således trygger velferdsstaten og blant annet mange sykehjemsplasser, skriver Hagen.
AP170811 Investeringene er fordelt på 34 ulike virksomheter .
DB170810 Formuesskatten svekker derfor norsk eierskap og reduserer tilgangen til kapital for virksomheter som er avhengig av norsk egenkapital for å kunne investere i ny virksomhet og arbeidsplasser.
AA170810 I den ferske statusrapporten « IT i praksis 2017 " oppgir for første gang over halvparten av offentlige virksomheter at de i all hovedsak leverer digitale tjenester som er rettet mot den enkelte.
AA170810 I IT-studien har over 500 virksomheter i offentlig og privat sektor svart på spørsmål om status, planer for og erfaringer med digitalisering.
AA170810 Dette gjelder nå 47 prosent av kommunene og 61 prosent av statlige virksomheter , ifølge undersøkelsen som Rambøll, IKT-Norge, Visma og Oslo kommune presenterte torsdag.
VG170809 - Statens jernbanetilsyn har grunn til å tro at mange virksomheter ikke har etterkommet sin plikt om innrapportering av ulykker når de har vært med mindre alvorlig personskade eller mindre alvorlige tekniske uhell.
DN170809 - Offshore relaterte virksomheter står likevel fortsatt overfor et utfordrende marked.
DB170808 Og virksomheter kan maksimalt ha 15 prosent av arbeidstakerne i slike midlertidige stillinger.
AA170808 Vi ber ikke om millionbonus og goder utover det sykepleiere ansatt i andre virksomheter har, hverken om du sammenligner med offentlig- eller privat sektor.
DB170806 Horne påpeker at private, akkurat som offentlige virksomheter , må bidra dersom Norge skal lykkes med å redusere matsvinnet.
DB170805 Mymy Sushi, Prinsens gate 2 ¶ Virksomheter hvor det ble gitt varsel om vedtak om pålegg ¶
DB170805 Mattilsynet sjekket 29 virksomheter .
DB170805 Hanshaugen, Ullevålsveien 39 ¶ Virksomheter som ble stengt ¶
DB170805 Disse sushi-stedene ble sjekket ¶ Virksomheter med velfungerende rutiner eller bagatellmessige mangler : ¶
DB170805 Det blir imidlertid ingen videre eller ekstra kontroller av disse stedene framover, men Mattilsynet vil følge opp virksomheter på grunnlag av bekymringsmeldinger fra publikum, ifølge Øymo.
DB170805 - Det er nedslående at vi må stenge fire virksomheter og at halvparten av virksomhetene har for dårlig renhold.
AP170804 I fjor var det 56 virksomheter som var tilknyttede den frivillige klagenemnda til parkeringsbransjen.
AP170804 Derfor gjenspeiler ikke økning i saksmengden veksten i antall virksomheter .
DN170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter .
AP170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter .
AA170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter .
DA170801 Åtte av ti virksomheter har fire eller færre ansatte.
DA170728 - Selv om det selvsagt var dramatisk - ikke minst for de mange som mistet jobben og de virksomheter som ble hardest rammet, skyter han inn.
VG170726 Sofie Nystrøm, direktør for Center for Cyber and Information Security ( CCIS ) ved NTNU er bekymret for at virksomheter ukritisk setter bort all IT-drift.
VG170726 ADVARER : Sofie Nystrøm, direktør for Center for Cyber and Information Security ( CCIS ) ved NTNU er bekymret for at virksomheter setter ut all IT-drift ukritisk gjennom outsourcing.
VG170726 - I noen virksomheter kommer det som en ordre fra toppnivå at man skal outsource alt av IT-drift.
DN170726 Det er omkring 10 virksomheter som skal ha meldt seg til den endelige budrunden, ifølge flybransjenettstedet Check-in.dk.
AP170724 Filosofene burde heller diskutere hvorfor det er så uhyre vanskelig for utdannede mennesker, mennesker med makt eller midler, å bruke sine ressurser til å organisere land og virksomheter på en måte som ivaretar dette håpløse folket - slik at det ikke faller for fristende retoriske begavelser og kyniske ledere.
AA170724 Virksomheter som forvalter fellesskapets penger, må dessuten granskes med ekstra kritisk blikk.
AP170723 Undersøkelser fra blant annet Association of Certified Fraud Examiners ( ACFE ) og egen erfaring som gransker, viser at rundt halvparten av alle saker som avdekkes i virksomheter skjer ved varsling.
AA170721 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at det kan være mulig å gi forrang til ideelle virksomheter .
DN170720 Blant Canicas største investeringer finner man i hovedsak konsumentrettede virksomheter som Orkla, Komplett, Jotun og Jernia.
DN170720 Blant Canicas største investeringer finner man i hovedsak konsumentrettede virksomheter som Orkla, Komplett, Jotun og Jernia.
NL170718 Men merk dette : " Med hvitsnippkriminalitet mener vi økonomisk kriminalitet som er begått av personer i kraft av sin posisjon og tillit i stillinger tilknyttet virksomheter .
AA170718 Sanksjonene, som ble innført tirsdag, er rettet mot 18 iranske personer og virksomheter .
AA170718 I tillegg varslet det iranske utenriksdepartementet egne sanksjoner rettet mot amerikanske personer og virksomheter som har « motarbeidet det iranske folk og andre muslimske folk ».
DN170717 En av Telenors mest lønnsomme virksomheter er Grameenphone i Bangladesh.
DN170717 - Vi reduserer kostnadene med 0,6 milliarder kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer, sier Brekke i en børsmelding.
DB170717 De lovlige virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som lever av å stjele andres ideer.
DA170717 Slik departementet forstår det kan det for det første være noe tilfeldig hvilke virksomheter utenfor de opplistede næringsgruppene som blir avkrevd avgift eller ikke.
DA170717 Derfor er det foreslått at ordningen kun skal omfatte virksomheter som er registrert innenfor de aktuelle næringsgruppene, og de som leier ut arbeidstakere innenfor næringene.
AP170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
AA170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
AA170717 - Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer.
DB170715 - Veilederen tar for seg trusler mot virksomheter .
DB170715 - I tillegg til den informasjonen som allerede retter seg mot virksomheter og bransjer, vurderer nå departementet og relevante etater hva slags informasjon som er hensiktsmessig å formidle til befolkningen, sier Strømmen til Dagbladet.
AA170715 har blant annet bakgrunn fra Utenrikstjenesten og ulike lederstillinger i internasjonalt rettede virksomheter i privat sektor.
AA170714 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
DN170713 Snart to år etter at Monsen Røkke overtok som Akastor-sjef har han solgt unna flere store virksomheter innen oljeservice, til en samlet gevinst på nær to milliarder kroner.
DA170713 Mener du det er riktig eller galt at eiere av virksomheter som driver slike velferdstjenester kan ta ut profitt, eller er du ikke opptatt av det. » 50 prosent av respondentene sier de mener det er galt, 25 prosent mener det er riktig.
DA170713 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 75 prosent svarte på følgende spørsmål : « I dag har eiere av virksomheter som driver velferdstjenester som barnehage og barnevern mulighet til å ta ut profitt selv om inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling.
DA170713 De som driver slike virksomheter bidrar til fellesskapet, utvikler tilbudet og investerer videre slik at tjenestene blir bedre.
VG170711 Derfor har det verdi å diskutere ledelse av ekstreme hendelser for flere virksomheter enn politi, forsvar, brann og helse.
DN170709 Ifølge arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter « føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale.
AP170709 Angripere klarte å slå ut over 30 transformatorstasjoner i et sofistikert angrep, og over 80.000 husstander, bedrifter og ulike virksomheter ble rammet.
DN170707 Bjørn Skjervold har store ambisjoner for den nye jobben, og ett av målene er å gjøre flere norske virksomheter oppmerksom på mulighetene i Romania.
DN170707 - Tyske, østerrikske og sveitsiske virksomheter har investert voldsomt her de siste årene og kjøpt opp rumenske bedrifter « en masse ».
DA170705 Mer enn ett forhold ¶ 214 virksomheter ble kontrollert.
DA170705 - Selv om de aller fleste følger regelverket viser aksjonen oss at det er mange virksomheter som ikke ønsker å innrette seg etter lovverket.
DA170705 * 34 virksomheter mistenkes for manglende registrering i mva-registeret og vil bli utredet nærmere. * 89 personer undersøkes nærmere for manglende innrapportert lønn og mistanke om svart arbeid. * 24 personer ( 5,6 % ) utredes nærmere for mulig trygdesvindel. * 11 personer ( 2,5 % ) var ikke registrert i Norge el
AA170705 Målet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter , økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor som gir relevant og anvendbar kunnskap for offentlige aktører og deres brukere.
DN170704 Snart to år etter at Monsen Røkke overtok som Akastor-sjef har han solgt unna flere store virksomheter innen oljeservice, til en samlet gevinst på nær to milliarder kroner.
AP170704 - Vi ser at grov vold og trusler brukes for å beskytte inntektsgivende virksomheter , som narkotikadistribusjon.
NL170703 Bli den beste vertskapsbyen for større virksomheter i Arktis.
DN170703 - Funnene i denne undersøkelsen viser at mange norske virksomheter har en stor oppside i å definere sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, grunnlegger av Strategic Consulting Group.
DN170703 Virksomheter som har et konkurransefortrinn kan vie ressurser til å bygge på de fortrinnene, være bedre posisjonert og ha større profitt enn gjennomsnittet av konkurrentene, sier Harket.
DN170703 Tiltakene vil ifølge en kilde med kjennskap til planene omfatte ansatte i enheten for bedriftskunder samt en eller flere virksomheter som er rettet mot små- og mellomstore selskaper.
DB170701 At pengene kommer fra folk hvis virksomheter ikke bare er bannlyst av norsk idrett, men som også er forbudt etter norsk lov norsk - fienden som gjennom internasjonal gamblingvirksomhet truer den norske frivilligheten - vil ikke få Starts medlemmer til å tenke seg om mer enn en gang.
BT170701 Vi må derfor bygge virksomheter som tåler den enorme usikkerheten vi ser nå.
VG170630 Seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsis mener ingen virksomheter bør benytte seg av Windows XP.
DN170630 Hun mener Statoil har tatt tak i en stor risiko som også er gjeldende for andre sektorer og virksomheter .
DN170630 - At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter , sier Randeberg.
VG170629 - Bemanningsbedriften slipper fortsatt lønnsplikt mellom oppdrag i motsetning til andre virksomheter , forklarer han.
VG170628 - Vi er helt avhengige av et godt samarbeid både med andre land og mellom norske bedrifter og virksomheter for å lykkes med å forhindre alvorlige cyberangrep.
DN170628 Bare i løpet av det siste året har det vært en rekke forsøk på CEO-svindel mot norske virksomheter , og flere av sakene er blitt etterforsket.
DN170628 EAE Holding står oppført med en virksomhet som inkluderer rådgivning og deltagelse i andre virksomheter , kjøp, salg og utleie av fast eiendom, kjøp og salg av aksjer og øvrige finansielle instrumenter.
DB170628 Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter .
DB170627 Foreløpig ser NSM at skadevaren har begrenset spredning i Norge, men har fått opplyst at to virksomheter er berørt.
DB170627 Foreløpig ser NSM at skadevaren har begrenset spredning i Norge, men har fått opplyst at to virksomheter er berørt.
DA170627 Ipsos har utført en måling, på oppdrag fra SV, som viser at 51 prosent mener det er galt at « eiere av virksomheter som driver velferdstjenester kan ta ut utbytte », mens 26 prosent mener det er rett.
AA170627 Sunn fornuft og god byutvikling tilsier at plasskrevende virksomheter med få medarbeidere i forhold til arealbruk bør lokaliseres utenfor sentrum.
AA170627 Nyhavna er i dag fylt opp av ulike virksomheter og bedrifter, tusenvis av arbeidsplasser er knyttet til dem.
DN170626 Aksjer med lav beta er gjerne modne virksomheter med stabil inntjening.
DN170626 Kentor har frem til nå blitt eid av Telecomputing, og har virksomheter i Stockholm, Göteborg og St.
DN170626 Norske virksomheter investerer mindre i skytjenester enn svenskene og finnene, viser en undersøkelse av VMware og Tieto.
DN170626 I 2015 brukte snaut 50 prosent av norske virksomheter skytjenester.
DN170626virksomheter flytter kritisk infrastruktur til skyen selv om det er mest kostnadseffektivt.
DN170626 - Utviklingen går i riktig retning i alle de tre landene, særlig blant norske virksomheter og offentlig sektor.
DB170626 Jeg føler meg veldig klar til å ta min trenergjerning inn i andre virksomheter .
DA170624 - Jeg eier jo fortsatt virksomheter nede i Vestfold, hvor jeg kan jobbe litt og bidra.
NL170623 Mange aktører er avhengig av en levende kyst og baserer sine virksomheter på intakte og levende naturressurser.
DA170623 Om lag 100 virksomheter henter mat hos ham for å distribuere den videre til hjemløse, rusmisbrukere, fattige barnefamilier, enslige minstepensjonister, psykisk syke og andre som trenger hjelp for å klare seg.
AA170623 - Men ikke tvil om at det er krevende å ha så ulikeartede virksomheter under samme styre.
DA170622 - Vi må trappe opp takten og få på plass en konkret rekrutteringsplan for hvordan vi skal lokke flere sykepleiere til å jobbe i kommunale virksomheter , sier Bramo.
DN170621 Anders Rikter ( 49 ) slutter etter syv år som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i mediekonsernet Schibsted, med virksomheter som VG, Finn, Aftenposten og Bergens Tidende.
DA170621 - Gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen forutsettes det at statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter .
AA170621 Det er også problematisk at norske forskningsmiljøer i liten grad samarbeider med offentlige virksomheter for å fremme nyskapning.
DA170620 Rådet foreslår derfor å opprette et tverrfaglig innovasjonsteam for statlige og kommunale virksomheter .
BT170620 Næringseiendom, som typisk er kontorer, lokaler for virksomheter , fabrikklokaler eller lagerlokaler er nå verdsatt til 80 prosent.
BT170620 Det er i mine øyne bedre at kapitalen er investert i virksomheter som gir sysselsetting, enn at den står på en bankkonto for å ha likviditet til skatteregningene.
AP170620 I løpet av året skal tusener av små virksomheter fjernes.
AP170620 Dette fører ikke bare til mye omtale av offentlige ledere og virksomheter , men det fører til svært mye stoff.
VG170618 Kommunikasjonssjefen i NAF er tydelig på hva som er grunnen til at så mange velger å støtte kriminelle virksomheter akkurat når det gjelder biler : ¶
VG170618 I tillegg fins det 550 virksomheter som er godkjent for lettere reparasjoner, som for eksempel å skifte hjul og eksosanlegg.
AP170618 I løpet av året skal tusener av små virksomheter fjernes.
AP170618 - Alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter .
AP170617 Hun er mest stolt av medlemsveksten : - Da jeg kom hit hadde vi 9000 virksomheter i medlemsmassen.
AA170616 Fra neste måned pålegges virksomheter med fem ansatte eller flere å utarbeide egne varslingsrutiner.
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
VG170615 Når Ap kritiserer oss for ikke å ta arbeidslivskriminalitet på alvor, må jeg minne om at det på landsbasis i fjor ble gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt.
DN170615 Det er undersøkt hvordan digitaliseringen tar form i virksomheter , for privatpersoner og i offentlig sektor.
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
AP170615 De kan ikke styre land, og egentlig ikke store virksomheter heller, de kan være med og jobbe og bidra med sin erfaring, men de kan ikke alene sitte og legge premissene, sier Eilertsen.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
SA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
AA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
VG170613 Ifølge Mattilsynet er grunnleggende forståelse for god hygiene helt avgjørende for denne typen virksomheter .
VG170613 Hun mener det er viktig at Mattilsynet fører tilsyn også i denne kategorien virksomheter , slik at dårlige forhold som er avdekket i denne kampanjen ikke får vedvare.
VG170613 Det ble gjennomført uanmeldte inspeksjoner i til sammen 40 virksomheter .
VG170613 * I to virksomheter ble det avdekket tydelige spor etter rottemøkk.
VG170613 * I 28 virksomheter ble det gitt varsel om vedtak om pålegg om utbedringer.
AP170613 Spør du studentene hvor de helst vil jobbe, er det en ting de er enige om : Virksomheter som legger vekt på forskning og innovasjon er de mest attraktive.
DN170612 Selskapet, som består av Aker-systemets krambod av utsatte virksomheter , ble nok en gang børsvinner mandag etter å ha meldt om sitt fjerde store virksomhetssalg siden Røkke jr. overtok i august 2015.
DN170611 Utfordringen er på tvers av land, sektorer og virksomheter .
DN170611 I mange tilfeller er det relativt enkle og banale grep som skal til for å øke sikkerheten i virksomheter .
DN170611 Derfor har regjeringen prioritert midler for å etablere en pilot for et alternativt kjernenett som kan gi redundans og som samfunnskritiske virksomheter og andre brukere kan benytte, sier Amundsen.
AP170610 Hun er mest stolt av medlemsveksten : - Da jeg kom hit hadde vi 9000 virksomheter i medlemsmassen.
NL170609 Det gamle navnet Arctandria har sin fordelaktige assosiasjon til Arktis, som vi nå hyperbruker på virksomheter av alle slag.
DN170609 Rundt 20 virksomheter innen finans i Bergen går sammen med gründere, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen om « Finance Innovation ».
DN170609 Mørseth gikk fra jobben som sjefredaktør i Adresseavisen for å jobbe som leder for Digital Norway - Toppindustrisenteret as, et nytt samarbeidsorgan som eies av 15 av Norges største virksomheter , blant annet Telenor, DNB, DNV GL, Statoil, Yara, Aker og Schibsted.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter , mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Målet er å etablere et fungerende marked for alternative kjernenett som samfunnskritiske virksomheter og andre kan bruke.
DB170609 Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter , blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform.
SA170608 Alle virksomheter skal i henhold til arbeidsmiljøloven jobbe systematisk med HMS.
AA170607 Samtidig er det usikkerhet om hvordan eksportrettede virksomheter vil påvirkes av Storbritannias forestående utmeldelse av EU, samtidig som risikoen er høyere enn normalt på grunn av generell økonomisk og politisk usikkerhet internasjonalt. ( ©NTB ) ¶
VG170606 Regnskapet viser at Elukaar har solgt varer og tjenester til egne virksomheter for 19,4 prosent mer enn innkjøpsprisen.
AA170605 » Statlige og offentlig finansierte virksomheter som hittil er blitt drevet ut fra en forpliktelse mot våre barn, syke og gamle, kunne plutselig drives bedre, trodde man, som et risikokapitalprosjekt drevet av krav om lønnsomhet, forteller han.
AA170605 Rosenberg skriver om den tid da « virksomheter som var bygd på tillit til profesjonalitet og yrkesetikk - den slags virksomheter der en snakket om yrket som kall - sakte, men sikkert ble forvandlet til virksomheter bygd på kontrakt och kontroll.
AA170605 Rosenberg skriver om den tid da « virksomheter som var bygd på tillit til profesjonalitet og yrkesetikk - den slags virksomheter der en snakket om yrket som kall - sakte, men sikkert ble forvandlet til virksomheter bygd på kontrakt och kontroll.
AA170605 Rosenberg skriver om den tid da « virksomheter som var bygd på tillit til profesjonalitet og yrkesetikk - den slags virksomheter der en snakket om yrket som kall - sakte, men sikkert ble forvandlet til virksomheter bygd på kontrakt och kontroll.
DA170602 Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter , organisasjoner og næringsliv.
AA170602 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen. ( ©NTB ) ¶
DN170601 Orklas driftsinvesteringer, ekskludert salg av virksomheter og fusjoner og oppkjøp ( M&A ), ventes for 2017-2018 å fordele seg en tredjedel til utvidelser og restruktureringer, og to tredjedeler til netto erstatninger og vedlikehold.
DB170601 Mange vil nok også mene at ansvaret for natur- og verneverdiene da lett skyves til side til fordel for virksomheter som skaffer kommunene inntekter.
AP170601 I et åpent brev fra direktørene i virksomheter som Apple, Morgan Stanley, Microsoft, Unilever, Google, Facebook blir Trump fortalt i tydelige ordelag at Paris-avtalen er bra for forretningsaktiviteten.
AP170601 I et åpent brev fra direktørene i virksomheter som Apple, Morgan Stanley, Microsoft, Unilever, Google, Facebook blir Trump fortalt i tydelige ordelag at Paris-avtalen er bra for forretningsaktiviteten.
AA170601 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
SA170530 Sammen er vi sterkt motivert av å være med på og utvikle norskeide, internasjonale virksomheter .
SA170530 - Med denne sammenslåingen er Malthus Uniteam godt posisjonert for ytterligere vekst, og eierne deler visjonen om å utvikle norskeide virksomheter internasjonalt, sier Bård Brath Ingerø, Managing Partner i Reiten & Co og styreleder i Malthus Europe.
DN170530 | Snur virkeligheten på hodet ¶ ¶ Virksomheter har ulike behov og forutsetninger, og den enkelte arbeidsplass må kunne bruke lønn som virkemiddel for å løse sine utfordringer - gjennom å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse, sier forfatterne.
DN170530 Tore Lunde, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, mener EUs konkurransemyndigheter bør undersøke hvordan Schibsted og Naspers fordelte virksomheter i mer enn 20 land mellom seg.
DN170530 EUs konkurransemyndigheter bør undersøke hvordan Schibsted og Naspers fordelte virksomheter i mer enn 20 land mellom seg, mener fire økonomi- og jusprofessorer.
DA170530 Sammen er vi sterkt motivert av å være med på og utvikle norskeide, internasjonale virksomheter .
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter hverken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 Det er i dag ingen krav til at underliggende virksomheter inngår i offentlig elektronisk postjournal.
AP170530 - Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter hverken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 - Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang.
AP170530 Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter.
AP170530 - Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang.
AP170530 For første gang har nasjonalforsamlingens eget kontrollorgan systematisk gjennomgått hvordan departementer og statlige virksomheter praktiserer lovpålagt innsyn og ryddig arkivering.
DN170529 ¶ For virksomheter som ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom å refundere deler av de ansattes utgifter til treningssentertrening, medfører skattelovens bestemmelser full skatteplikt, sier forfatteren.
DB170529 At vi får registrert virksomheter i turistfiskenæringen og hvilken mengde fisk gjestene tar ut, vil stimulere til ordnede former og gjøre det lettere å gjennomføre kontroller, men det vil ikke løse alle utfordringene med smugling av fisk, sier Sandberg.
BT170529 Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter , og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.
DN170528 Jeg tenker også at det er viktig å forske mer på og prøve ut tiltak i arbeidsorganisasjoner, i samarbeid med virksomheter som ønsker høyere kvinneandeler på toppnivå.
VG170527 Arbeiderpartiet har den siste tiden hamret løs på Erna Solberg-regjeringen for salg av stadig flere statlige virksomheter .
VG170527 - Da Jonas Gahr Støre var stabssjef hos statsminister Jens Stoltenberg, satte Ap rekord i nedsalg og privatisering av statlige virksomheter .
DB170527 Generelt for dager som Tusenfryd normalt sett ikke ville holdt åpent, gir vi muligheten for grupper, virksomheter og organisasjoner til å leie hele eller deler av parken for lukket arrangement med tilpasset driftstid.
DA170526 I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen.
DA170526 I en pressemelding opplyser Skatteetaten at antall virksomheter som ikke leverte opplysninger til skatteetaten innen fristen i år, er nesten halvert sammenlignet med i fjor som følge av innføringen av tvangsmulkt, selv om noen tydeligvis ikke har fått det med seg.
AA170526 I en pressemelding opplyser Skatteetaten at antall virksomheter som ikke leverte opplysninger til skatteetaten innen fristen i år, er nesten halvert sammenlignet med i fjor som følge av innføringen av tvangsmulkt, selv om noen tydeligvis ikke har fått det med seg.
AA170526 I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3.500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen.
VG170524 - Denne alvorlige saken vil selvsagt bidra til enda mer årvåkenhet, fordi resultatet av klareringer er at stor betydning både for enkeltpersoner og virksomheter der sikkerhetsklareringer er nødvendig, skriver Aarsæther i en e-post til VG.
DN170524 Transaksjonen forventes å gi en regnskapsmessig gevinst ved salg av virksomheter på rundt 2,5 milliarder danske kroner.
DA170524 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen.
AA170524 Men « effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter » skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen.
NL170523 Realfag- og ingeniørkompetanse er en akilleshæl for mange virksomheter innen privat og offentlig sektor.
NL170523 Trålkvotene bør derfor frigjøres til virksomheter som skaper lønnsomhet og arbeidsplasser langs kysten i nord.
NL170522 Store virksomheter skal inn i området, og en del andre selskaper leter etter nye næringsområder for å drive sin virksomhet.
DB170522 Selv om Genèvekonvensjonene pålegger de krigførende partene en rekke forpliktelser i å sikre befolkningen mot cyberangrep, innebærer ikke dette at ikke enkeltindivider eller virksomheter også har et ansvar for å sikre respekt for disse reglene ved cyberangrep.
DA170522 Norsk økonomi klarte seg relativt greit gjennom krisen, selv om spesielt eksportrettede virksomheter fikk slite, mye på grunn av Stoltenberg-regjeringen ekspansive finanspolitikk og økonomiske krisetiltak. ( ©NTB ) ¶
AP170522 Det er fullt mulig for virksomheter med nulltoleranse for korrupsjon å lykkes i Brasil.
AP170522 Spesielt eksportrettede virksomheter fikk imidlertid utfordringer.
AA170522 Norsk økonomi klarte seg relativt greit gjennom krisen, selv om spesielt eksportrettede virksomheter fikk slite, mye på grunn av Stoltenberg-regjeringen ekspansive finanspolitikk og økonomiske krisetiltak.
AA170522 Hos hele 51 virksomheter endte kontrollen med varsel eller vedtak.
DA170520 Med god drahjelp fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida, har byrådet de siste 18 månedene jobbet fram en standardkontrakt med 11 krav som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.
DA170520 * Resultatet er en standardkontrakt som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.
BT170520 Dette er virksomheter som til sammen vil bidra til å opprettholde Norge og Bergen som en verdensledende aktør innen sjømat, fiskeri og forskning.
AP170520 ) vil gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter flere muligheter og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet », står det i det nye Ap-programmet.
FV170519 I tillegg til 61-åringen er disse nominert til stillingen når Kvarme slutter : Kåre Rune Hauge, sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter , Sturla J.
DN170519 Nå er det viktig at virksomheter som er rammet melder inn avvik til Datatilsynet og at de sørger for å rydde opp og lukke avviket umiddelbart, sier Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.
DA170519 Marit Halvorsen Hougsnæs ( 57 år og direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter ( KA ). ) ¶
BT170519 Partene har vært i en lang prosess for å forhandle frem helt nye tariffavtaler for alle deler av Akasias virksomheter .
AA170519 De fem nominerte er Anne-May Grasaas ( 61 år gammel og domprost i Oslo bispedømme ), Kåre Rune Hauge ( 58 år gammel og sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet i Østre Aker prosti i Oslo ), Marit Halvorsen Hougsnæs ( 57 år og direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter ( KA ), Sturla Johan Stålsett ( 53 år og professor ved Det teologiske menighetsfakultetet )
AA170519 Nå er det viktig at virksomheter som er rammet melder inn avvik til Datatilsynet og at de sørger for å rydde opp og lukke avviket umiddelbart, sier Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.
AA170519 De andre kandidatene er domprost Anne-May Grasaas ( 61 ), Marit Halvorsen Hougsnæs ( 57 ), som er direktør for Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter , og Kari Veiteberg, bymisjonsprest på Tøyen.
AA170519 På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.
DN170518 Torsdag kom også nyheten om at General Motors vil slutte å selge biler i India, og vil selge sine virksomheter i Sør-Afrika for å konsentrere seg om mer lønnsomme markeder.
DN170518 Blant annet reagerer PIRC på at det ikke er bonustak, og at grunnlønnen, 550.000 pund i Cases tilfelle, er i det øvre sjiktet blant sammenlignbare virksomheter , ifølge avisen.
DB170518 - Alt fra butikker, offentlige virksomheter , museer, sykehus, kinoer, teatre og biblioteker er interessert i dette, sier administrerende direktør Espen Thømming i norske LinkAnalytix, som står bak systemet, til Dinside.
DA170518 DEBATT : Årsmøtet i EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland krever at en ny regjering skal gå inn for å forby virksomheter med formål å drive utleie av personell.
VG170516 Stiftelsens norske ansatte skal ha vært fullstendig ukjent med hvordan barnevernsmillioner er blitt lånt ut til stifterens andre virksomheter og gått til skyhøye medlemskontingenter.
AP170516 Ifølge Stavanger Aftenblad hevder syv ulike virksomheter at sjefen for det tidligere eiendomsselskapet ville gi dem oppdrag i utbyggingen av det fylkeskommunale eiendommen mot gode priser på byggingen av sin egen bolig.
DN170515 - En risiko alle virksomheter må ta på alvor ¶
DN170515 - En risiko alle virksomheter må ta på alvor ¶
DB170515 Også i Norge har løsepengeviruset « Wannacry » rammet flere virksomheter , deriblant hotellkjeden Choice.
BT170515 Til tross for at ingen flere virksomheter har meldt fra om at de er rammet, mener NSM det er for tidlig å slå fast at ingen flere er, eller vil bli, ofre for angrepet.
BT170515 I helgen ble det opplyst at minst fire norske virksomheter så langt var berørt av angrepet.
BT170515 Fordi angrepet skjedde i helgen, fryktet man at mange virksomheter ville få en uventet overraskelse når de kom på jobb mandag og startet datamaskinene sine.
BT170515 FOTO : Nasjonal sikkerhetsmyndighet / NTB scanpix ¶ Virksomheter og enkeltpersoner i nærmere 100 land er blitt rammet av det massive WannaCry-angrepet.
BT170515 Til sammen er over 160 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer omfattet i årets undersøkelse.
AP170515 Tilsammen er over 160 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer omfattet i årets undersøkelse.
AP170515 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet har undersøkt et titalls virksomheter for sikkerhetshull etter internasjonalt virusangrep ¶
AP170515 Så langt ser det ikke ut til at flere norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170515 Så langt ser det ikke ut som det er mange hull i datasystemene til norske virksomheter som gjør det lett for løsepengevirus å trenge inn.
AP170515 Så langt har Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) skannet 40 - 50 sårbare virksomheter etter at datasystemer i hele verden ble rammet løsepengeviruset WannaCry.
AP170515 I helgen ble det opplyst at minst fire norske virksomheter så langt var berørt av angrepet.
AP170515 I NSM jobber flere avdelinger fortsatt med å motta informasjon om mulig angrep, analysere hva som skjer og skanne virksomheter .
AP170515 Hvor mange virksomheter som kontaktes totalt, har ikke Arnøy oversikt over.
AP170515 Enheten i NSM som står for « inntrengningstesting » har etter dataangrepet lett etter sårbarheter i utsatte virksomheter , som direktorater og departementer.
AP170515 De har ikke mottatt meldinger i dag om at flere norske virksomheter er rammet.
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter , det er det skrevet mye om.
AP170515 Virksomheter og enkeltpersoner i nærmere 100 land er blitt rammet av det massive WannaCry-angrepet.
AP170515 40 - 50 virksomheter er skannet så langt, men antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet fortsetter å undersøke utsatte virksomheter for sikkerhetshull etter internasjonalt virusangrep ¶
AP170515 Så langt ser det ikke ut til at flere norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170515 Så langt ser det ikke ut som det er mange hull i datasystemene til norske virksomheter som gjør det lett for løsepengevirus å trenge inn.
AP170515 Så langt har Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) skannet 60 sårbare virksomheter etter at datasystemer i hele verden ble rammet av løsepengeviruset WannaCry.
AP170515 Norsk senter for informasjonssikring ( NorSIS ) arbeider med å øke bevissthet om informasjonssikkerhet - særlig rettet mot den enkelte innbygger, kommunesektoren og små eller mellomstore private virksomheter .
AP170515 I helgen ble det opplyst at minst fire norske virksomheter så langt var berørt av angrepet.
AP170515 I NSM jobber flere avdelinger fortsatt med å motta informasjon om mulig angrep, analysere hva som skjer og skanne virksomheter .
AP170515 Hvor mange virksomheter som kontaktes totalt, har hun ikke oversikt over.
AP170515 Enheten i NSM som står for « inntrengningstesting » fortsatte tirsdag med å lete etter sårbarheter i utsatte virksomheter .
AP170515 De har ikke mottatt meldinger i dag om at flere norske virksomheter er rammet.
AP170515 - Selv om det stemmer at mange kommuner og mindre virksomheter i Norge har gamle datasystemer, betyr ikke det nødvendigvis at sikkerheten er dårlig.
AP170515 - NSMs ønske er å nå alle offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur, og oppfordrer virksomheter til å ta kontakt for å få gjennomført skanning av sine systemer, sier Arnøy.
AP170515 - NSMs ønske er å nå alle offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur, og oppfordrer virksomheter til å ta kontakt for å få gjennomført skanning av sine systemer, sier Arnøy.
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter , det er det skrevet mye om.
AP170515 Virksomheter og enkeltpersoner i nærmere 100 land er blitt rammet av det massive WannaCry-angrepet.
AP170515 Til tross for at ingen flere virksomheter har meldt fra om at de er rammet, mener NSM det er for tidlig å slå fast at ingen flere er, eller vil bli, ofre for angrepet.
AP170515 Kan ikke garantere hacking av stortingsvalget avsløres i tide { { { silentplay : true } } } ¶ Virksomheter og enkeltpersoner i nærmere 100 land er blitt rammet av det massive WannaCry-angrepet.
AP170515 I helgen ble det opplyst at minst fire norske virksomheter så langt var berørt av angrepet.
AP170515 Fordi angrepet skjedde i helgen, fryktet man at mange virksomheter ville få en uventet overraskelse når de kom på jobb mandag og startet datamaskinene sine.
AA170515 Han tror mange virksomheter har sørget for å installere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene på datanettverkene sine i helgen.
AA170515 Til sammen er over 160 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer omfattet i årets undersøkelse.
AA170515 Men NSM har ikke fått flere meldinger om virksomheter som er rammet i løpet av dagen.
AA170515 Mange virksomheter har sørget for å installere nødvendige sikkerhetsoppdateringer i løpet av helgen, mener talsmann for Europool Han Op Oorth.
AA170515 Løsepengevirus er en risiko som alle virksomheter må ta på alvor, understreker Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
AA170515 Dataviruset WannaCry rammet selskaper, offentlige virksomheter og privatpersoner over hele verden i løpet av helgen.
VG170514 Dette rammer ofte enkeltpersoner og små virksomheter .
VG170514 - Jeg har aldri hørt om at ideelle virksomheter har brukt vervepremier for å finne nye fosterhjem.
SA170514 Deretter ble det klart at angrepet også hadde rammet andre leverandører av viktig infrastruktur i mange andre land, som transportselskaper og telefonoperatører, samt en rekke private virksomheter og organisasjoner.
SA170514 Ifølge Bergsjø er det som oftest enkeltpersoner og små virksomheter som rammes av slike virus.
DN170514 Selv om mange virksomheter bruker mer ressurser på å sikre seg mot datakriminalitet enn de gjorde for noen år siden, kjemper de ofte i motbakke, påpeker han.
DN170514 Deretter ble det klart at angrepet også hadde rammet andre leverandører av viktig infrastruktur i mange andre land, som transportselskaper og telefonoperatører, samt en rekke private virksomheter og organisasjoner.
DN170514 - En risiko alle virksomheter må ta på alvor ¶ 57.000 virusangrep i 99 land ¶
DN170514 Flere norske virksomheter har betalt løsepenger til hackere etter å ha blitt utsatt for virusangrep.
DN170514 Ifølge Bergsjø er det som oftest enkeltpersoner og små virksomheter som rammes av slike virus.
DN170514 - Vi må hjelpe virksomheter med å posisjonere seg for en tid der alt går fortere på grunn av den digitale transformasjonen.
DN170514 - Vi må hjelpe virksomheter med å posisjonere seg for en tid der alt går fortere på grunn av den digitale transformasjonen.
DB170514 Løsepengevirus er derfor en risiko alle virksomheter må ta på alvor.
DB170514 I dataangrepet er ikke norske servere rammet, men norske virksomheter som har servere i utlandet.
DB170514 Dette er neppe heller det siste angrepet som vil ramme norske og utenlandske virksomheter .
DB170514 ( Dagbladet ) : Flere norske virksomheter ble fredag utsatt for viruset « Wannacry ».
DB170514 Flere virksomheter i Norge ble også rammet av dataangrepet fredag ettermiddag.
DA170514 Deretter ble det klart at angrepet også hadde rammet andre leverandører av viktig infrastruktur i mange andre land, som transportselskaper og telefonoperatører, samt en rekke private virksomheter og organisasjoner.
BT170514 Deretter ble det klart at angrepet også hadde rammet andre leverandører av viktig infrastruktur i mange andre land, som transportselskaper og telefonoperatører, samt en rekke private virksomheter og organisasjoner.
AP170514 Minst fire norske virksomheter er berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
AP170514 Minst fire norske virksomheter er berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
AP170514 Sofie Nystrøm i CCIS mener at det er mange norske virksomheter som ikke forstår trusselbildet knyttet til cyberkriminalitet.
AP170514 Det massive dataangrepet WannaCry, som startet fredag, har rammet 200.000 enkeltpersoner og virksomheter i over 150 land, deriblant Norge.
AA170514 Deretter ble det klart at angrepet også hadde rammet andre leverandører av viktig infrastruktur i mange andre land, som transportselskaper og telefonoperatører, samt en rekke private virksomheter og organisasjoner.
AA170514 Ifølge Bergsjø er det som oftest enkeltpersoner og små virksomheter som rammes av slike virus.
VG170513 Flere norske virksomheter har betalt løsepenger til hackere etter å ha blitt utsatt for virusangrep.
VG170513 Kommunen Timrå sendte ut en pressemelding fredag om angrep på de fleste av kommunens virksomheter .
VG170513 Europol sier at både offentlige og private virksomheter er angrepet.
SA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
SA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
SA170513 | Norske virksomheter rammet av internasjonalt dataangrep ¶
SA170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor.
SA170513 Hun vil ikke kommentere hvilke virksomheter det er snakk om.
SA170513 - Nå ser vi at tre norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK sent fredag kveld.
SA170513 - Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.
SA170513 | Minst fire norske virksomheter rammet av dataangrep ¶
SA170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
SA170513 Status er at det fortsatt er fire norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
SA170513 Minst fire norske virksomheter er berørt av det største dataangrepet verden har sett til nå.
SA170513 Det kan jo være at enkelte virksomheter sjekker dette fra sentralt hold, sier Arnøy.
SA170513 WannaCry-angrepet har så langt rammet virksomheter og enkeltpersoner i rundt 100 land.
SA170513 NSM håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon, og er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet.
SA170513 Minst fire norske virksomheter er berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
SA170513 Mange virksomheter som uvitende er blitt rammet av dataangrep kan få seg en overraskelse på mandag, ifølge direktøren ved Center for Cyber and Information Security.
SA170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er minst fire norske virksomheter så langt berørt av angrepet, som er det største verden har sett til nå.
SA170513 Det har rammet institusjoner og virksomheter i en rekke land, men også enkeltpersoner, sier Sofie Nystrøm i CCIS.
SA170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor, som til nå har rammet nær 100 land.
NL170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
NL170513 Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
FV170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
FV170513 Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
FV170513 Minst 16 virksomheter ble rammet.
FV170513 Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
FV170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor, som til nå har rammet nær 100 land.
DN170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
DN170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
DN170513 Så langt er det klart at hele 57.000 virksomheter i 99 land er rammet av virusprogrammet, og det er dermed det største angrepet av sitt slag.
DN170513 Løsepengevirus er derfor en risiko alle virksomheter må ta på alvor, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) på sine nettsider lørdag formiddag.
DN170513 | - En risiko alle virksomheter må ta på alvor ¶
DN170513 De fleste virksomheter har vært stengt, og folk har vært hjemme og spist varme hveteboller, sier Leif Jensen, direktør i den nordiske avdelingen av IT-sikkerhetsselskapet Kaspersky.
DN170513 Tre norske virksomheter rammet ¶
DN170513 I Norge ble minst tre virksomheter rammet, blant dem hotellkjeden Choice, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NRK.
DN170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor.
DN170513 Hun vil ikke kommentere hvilke virksomheter det er snakk om.
DN170513 - Nå ser vi at tre norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK sent fredag kveld.
DN170513 - Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.
DN170513 Også norske virksomheter rammet ¶
DN170513 Men siden sent fredag kveld har de ikke hørt om andre norske virksomheter som er rammet.
DN170513 Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM opplyser til DN lørdag morgen at de fikk melding om det tredje norske tilfellet ved 23.30-tiden fredag kveld, men de kan ikke gå ut med hvilke to andre virksomheter enn Choice som er rammet.
DN170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er tre virksomheter rammet i Norge, og hotellkjeden Choice bekrefter at de er en av dem.
DN170513 En rekke spanske virksomheter er utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
DB170513 Så langt er ingen statlige virksomheter rammet.
DB170513 I går meldte NSN at det var tre norske virksomheter som ble angrepet.
DB170513 Det kan være flere enkeltpersoner eller virksomheter som har fått e-post, men som ikke har sagt fra.
DB170513 Blant de utsatte, er flere virksomheter norske.
DB170513 - Microsoft sender ut oppdateringer hele tiden, og dette er noe som alle privatpersoner og virksomheter må gjøre, sier Bergsjø.
DB170513 ( Dagbladet ) : Fredag ettermiddag ble minst 99 land og 57 000 virksomheter rammet av et dataangrep.
DB170513 Nå er altså flere virksomheter enn først antatt rammet.
DB170513 I går ble det kjent at minst tre norske virksomheter ble rammet.
DA170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
DA170513 Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
DA170513 Stadig flere virksomheter melder at de er rammet av det storstilte dataangrepet.
BT170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor, som til nå har rammet nær 100 land.
AP170513 WannaCry-angrepet har så langt rammet virksomheter og enkeltpersoner i rundt 100 land.
AP170513 NSM håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon, og er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet.
AP170513 Minst fire norske virksomheter er berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
AP170513 Mange virksomheter som uvitende er blitt rammet av dataangrep kan få seg en overraskelse på mandag, ifølge direktøren ved Center for Cyber and Information Security.
AP170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er minst fire norske virksomheter så langt berørt av angrepet, som er det største verden har sett til nå.
AP170513 Det har rammet institusjoner og virksomheter i en rekke land, men også enkeltpersoner, sier Sofie Nystrøm i CCIS.
AP170513 WannaCry-angrepet har så langt rammet virksomheter og enkeltpersoner i rundt 100 land.
AP170513 NSM håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon, og er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet.
AP170513 Minst fire norske virksomheter er berørt av angrepet, en av dem er hotellkjeden Choice.
AP170513 Mange virksomheter som uvitende er blitt rammet av dataangrep kan få seg en overraskelse på mandag, ifølge direktøren ved Center for Cyber and Information Security.
AP170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er minst fire norske virksomheter så langt berørt av angrepet, som er det største verden har sett til nå.
AP170513 Det har rammet institusjoner og virksomheter i en rekke land, men også enkeltpersoner, sier Sofie Nystrøm i CCIS.
AP170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor, som til nå har rammet nær 100 land.
AA170513 De fleste virksomheter har vært stengt, og folk har vært hjemme og spist varme hveteboller, sier Leif Jensen, direktør i den nordiske avdelingen av IT-sikkerhetsselskapet Kaspersky.
AA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
AA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
AA170513 I Norge ble minst tre virksomheter rammet, blant dem hotellkjeden Choice, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NRK.
AA170513 Rammer virksomheter
AA170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er tre virksomheter rammet i Norge, og hotellkjeden Choice bekrefter at de er en av dem. | - Spredning av dataangrep minsker raskt ¶
AA170513 En rekke spanske virksomheter er utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
AA170513 Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er tre virksomheter rammet i Norge, og hotellkjeden Choice bekrefter at de er en av dem. ( ©NTB ) ¶ | - Hackere brukte amerikanske etterretningsverktøy til globalt dataangrep ¶
AA170513 En rekke spanske virksomheter er utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
AA170513 | Norske virksomheter rammet av internasjonalt dataangrep ¶
AA170513 Tre norske virksomheter er så langt rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor.
AA170513 Hun vil ikke kommentere hvilke virksomheter det er snakk om.
AA170513 - Nå ser vi at tre norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK sent fredag kveld.
AA170513 - Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.
AA170513 Flere norske virksomheter har betalt løsepenger til hackere etter å ha blitt utsatt for virusangrep.
AA170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
AA170513 Så langt har vi registrert tre virksomheter .
AA170513 Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
AA170513 Det kan jo være at enkelte virksomheter sjekker dette fra sentralt hold, sier Arnøy.
AA170513 Flere norske virksomheter har betalt løsepenger til hackere etter å ha blitt utsatt for virusangrep.
AA170513 | Minst fire norske virksomheter rammet av dataangrep ¶
AA170513 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
AA170513 Status er at det fortsatt er fire norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
AA170513 Minst fire norske virksomheter er berørt av det største dataangrepet verden har sett til nå.
AA170513 Det kan jo være at enkelte virksomheter sjekker dette fra sentralt hold, sier Arnøy.
NL170512 Minst 16 virksomheter ble rammet.
NL170512 Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
DN170512 Mange virksomheter har ikke har rukket å gjøre dette ennå.
DN170512 Fredag er virksomheter i 74 land over hele verden blitt rammet av et massivt dataangrep.
DN170512 Foreløpig er det ikke kjent at virksomheter i Norge er blitt angrepet av det som er et såkalt utpressingsvirus.
DN170512 For store virksomheter er det uvanlig å oppdatere flere ganger i uken.
DN170512 Vi samler informasjon fra våre internasjonale samarbeidspartnere, og så langt ser det ikke ut til at norske virksomheter er berørt.
DB170512 Natt til lørdag er det klart at minst tre norske virksomheter så langt er rammet av det verdensomspennende dataviruset Wanna Decryptor.
DB170512 Minst 16 virksomheter over hele landet skal være omfattet av det angivelige angrepet.
DB170512 Hun vil ikke kommentere hvilke virksomheter det er snakk om.
DB170512 - Nå ser vi at tre norske virksomheter er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK sent fredag kveld.
DB170512 - Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.
DB170512 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) i Norge opplyser overfor Dagbladet at de ikke kjenner til norske virksomheter som er berørt, men at de følger situasjonen og samler informasjon.
DB170512 » 16 virksomheter over hele landet skal være omfattet av det angivelige angrepet.
BT170512 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
BT170512 Status er at det fortsatt er fire norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
BT170512 Minst fire norske virksomheter er berørt av det største dataangrepet verden har sett til nå.
BT170512 Det kan jo være at enkelte virksomheter sjekker dette fra sentralt hold, sier Arnøy.
AP170512 Vi har spredt informasjon videre om hvordan det kan gjøres til virksomheter og til offentlig sektor, sier Mona Strøm Arnøy i NSM.
AP170512 Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov.
AP170512 Så langt har vi registrert tre virksomheter .
AP170512 Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt.
AP170512 Det kan jo være at enkelte virksomheter sjekker dette fra sentralt hold, sier Mona Strøm Arnøy til NTB.
AP170512 - Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.
AA170512 Minst 16 virksomheter ble rammet.
AA170512 Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
AA170512 Det ble tidlig klart at også en rekke spanske virksomheter var utsatt for det som ser ut til å være en variant av utpressingsprogrammet Wanna Decryptor, også kjent som WannaCry.
AA170512 I det betente spørsmålet om bemanningsbyråene måtte kongressen imidlertid gå til votering om en dissens som tok til orde for et forbud mot slike virksomheter .
DA170511 Foruten å ta tallene til orientering, foreslår rådmannen også at det pekes ut to virksomheter eller avdelinger som kan fremlegge eksempler på gode prosesser og forebyggende tiltak.
AP170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
AA170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
AA170511 Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, må også ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene dyrene tilhører.
NL170510 Dermed skapes et varig grunnlag for kystflåtens utvikling og eksistens, og for at det blir knoppskyting og etableringer av moderne foredlingsbedrifter, mindre nisjeprodusenter og tjenesteytende virksomheter til nytte for Lo-Ve-Se-regionen og i Nord-Norge for øvrig.
DN170510 Ifølge analyseselskapet Mergermarket, som fanger opp alle transaksjoner innen sammenslåinger, kjøp og salg av virksomheter i Norden, var det aktiviteten i det norske meglerhuset som var aller størst i årets første kvartal.
DA170510 Virksomheter som tidligere har vært ensidig knyttet til offshore, har kommet seg i land og tatt store kontrakter som ikke har med olje og gass å gjøre.
BT170510 Meglingen om ny tariffavtale for ansatte i barnehager, kirker og andre virksomheter konsernet Akasia i Bergen i forrige uke førte ikke frem.
AA170509 Mobilkraner er underlagt årlige tredjepartskontroller av sertifiserte sakkyndige virksomheter , som Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for.
DN170508 Freire sier direktoratet ønsker å vurdere nye kandidater, inkludert personer som på nåværende tidspunkt jobber for virksomheter som er regulert av myndighetene.
BT170508 Siden 2001 er det knapt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor, mens 430.000 virksomheter er lagt etter finanskrisen i 2008, ifølge journalist og historiker Jonathan Fenby.
BT170508 Fredag ble det kjent at 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av Akasia i Bergen, tas ut i streik.
BT170508 Vi har sentrale næringer ( shipping, olje & gass, havbruk ) og internasjonalt synlige virksomheter ( for eksempel Statoil, Marine Harvest, Grieg ).
BT170508 Mange er bekymret for at Bergen mister ledende virksomheter .
BT170508 KUNNSKAP : Solide kunnskapsmiljøer tiltrekker seg ikke bare arbeidskraft, men virksomheter som ønsker å trekke på fagkunnskapen, mener innsenderne.
BT170508 Gjennom gode kurser og utdanningsprogrammer vil noen forskere og studenter ønske å starte nye virksomheter basert på sin forskning.
BT170508 Det sentrale er at Bergen tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlag for etablering av helt nye.
BT170508 Bergen Teknologioverføring ( BTO ), som eies av de store forsknings- og utdanningsinstitusjonene ( UiB, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen, NHH og Høgskulen på Vestlandet ), har hjulpet flere virksomheter til å se dagens lys - sist ut var børsintroduksjon av BergenBio.
BT170507 På få år har verdensmarkedet blitt dominert av digitale virksomheter , og verdens befolkning er koblet på nett hele døgnet.
DB170505 ¶ Premier League og Eliteserien på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ 163 ansatte i sju barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen, tas ut i streik.
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
AP170505 Offentlige virksomheter skal dokumentene i sakene i en journal.
AP170505 Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet.
DN170504 Tjenester og teknologi blir så vevd inn i hverandre at ledere i alle typer virksomheter må ta den digitale lederrollen.
AP170504 Aftenposten har vært i kontakt med flere fagmiljøer innen arbeidsrett som hjelper en rekke selskaper og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige spørsmål.
SA170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
DN170503 Men, det er takket være solgte virksomheter .
DN170503 Bunnlinjen reddes av betydelige bidrag fra solgte virksomheter , noe som ga Akastor et resultat etter skatt på 189 millioner kroner ( - 366 ).
DA170503 Vil gi skattefordeler til virksomheter som ansetter unge mennesker fra belastede områder med mange innvandrere.
BT170503 Hvis partene ikke blir enige før midnatt natt til fredag, blir det streik i syv private barnehager og andre virksomheter i Akasia i Bergen.
AP170503 Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter , sier Geir Toskedal ( KrF ).
AP170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
AP170503 Det krever veldig mye av virksomheter å følge opp at norske lover og regler følges av dem som overtar arbeidet.
AP170503 Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter , sier Geir Toskedal ( KrF ).
AA170503 Hvis partene ikke blir enige før midnatt natt til fredag, blir det streik i sju private barnehager og andre virksomheter i Akasia i Bergen.
DB170501 Hver dag jakter han på virksomheter , eller deres utro tjenere, som lurer biler gjennom EU-kontrollene.
SA170430 Hver femte krone som går til innovasjonslån her i landet, tilflyter virksomheter i Rogaland.
SA170430 Regionen har god tilgang på høyere formell kompetanse for nye statlige virksomheter .
AP170430 Norges Banks egen oversikt viser at de 3,9 milliardene Norge har investert i Saudi-Arabia er fordelt på 34 ulike virksomheter .
SA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DN170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AP170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DB170426 Nyorganiseringen innebærer oppdeling i flere ulike virksomheter , og Fortum Norge blir fortsatt aktiv eier i tradisjonelle Hafslund-virksomheter.
DB170426 Transaksjonen er relativt komplisert, og innebærer en splittelse av Hafslunds fire ulike virksomheter ( marked, produksjon, nett og fjernvarme ) i enkeltdeler, der Oslo kommune og Fortum ender opp med ulike eierandeler i hver virksomhet.
DB170426 Fordelingen av Hafslunds ulike virksomheter , med tilhørende fusjoner, er fornuftige.
AA170426 Det vil også representanter for en rekke danske virksomheter og næringslivsorganisasjoner.
AA170426 » Grønne virksomheter
AA170426 Norske Skog har et mål om at en firedel av konsernets driftsresultat skal komme fra investeringer i nye grønne virksomheter innen 2020, men har behov av finansiering for å oppnå dette.
DN170425 Trøim var i mange år høyre hånd for skipsreder og milliardær John Fredriksen og styrte gruppens virksomheter innen blant annet shipping, rigg, oljeservice og oppdrett.
DB170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter , med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
AP170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter , med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
AA170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter , med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
DA170424 Anstalten var en kombinert anstalt med flere til tider skiftende virksomheter : fattigsykehus, prostitusjonskontroll, sinnssykeasyl og ikke minst tvangsarbeidsanstalt.
DB170423 - Dette krever at forbrukerne har kontroll og oversikt over egen økonomi, og kan bli krevende blant annet når man gir samtykke til flere virksomheter over tid, og for personvernet, sier Jensen.
BT170423 Norske virksomheter er tjent med medarbeidere med bred og variert kompetanse, det øker bedriftenes og organisasjonenes omstillingsevne, utviklingspotensial og rekkevidde.
SA170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
FV170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
BT170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
AP170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
DN170421 Har vi prøvde å gjøre det rette for å skape lønnsomme arbeidsplasser i trålrederiet, og fremtidsrettede virksomheter og arbeidsplasser i foredlingsanleggene ?
DN170420 Analyseselskapet Mergermarket fanger opp alle transaksjoner som sammenslåinger, kjøp og salg av virksomheter i Norden.
AP170420 Det er en liste over Norges 50 mest synlige virksomheter basert en nominering gjennomført av kommunikasjonsbyrået Apeland og Reputation Institute.
AA170420 - I en viss tid nå har Napoli vært et mål for politiske kampanjer og mediekampanjer, virksomheter , politikere, ordførere og fotballtilhengere, sier de Magistris i et intervju med en lokal TV-stasjon.
AA170420 Undersøkelsen som måler omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter , legges frem senere i dag.
AA170420 ¶ Godteland ligger ved utgangen fra City Lade til Haakon VIIs gate, og har egen inngang fra gata, slik at virksomheter i lokalet kan ha søndagsåpent.
DB170419 Vår erfaring er at det ikke er så vanlig med konkrete avtaler, men at det er langt mer vanlig at virksomheter har en eller annen form for kompetanseutviklingspolicy.
DB170419 Tiltak som stans av virksomheter , bøter, og å ta pengene gjennom utlegg eller arrest skal også tas hyppigere i bruk.
DB170419 Hauglie sier at selv om de aller fleste arbeidstakere trives når de er på jobb, og at det store flertallet av virksomheter driver seriøst, så ser de at den useriøse delen blir mer og mer alvorlig.
DB170419 - I 2016 ble det gjort vedtak om stans i 352 virksomheter .
DA170419 Og det gjelder også våre mange virksomheter sin evne, eller vilje, til å ta inn i lære de som blir våre nye fagfolk.
SA170417 Selv om rundt halvparten av norske virksomheter har etablert tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, har effekten vært svak.
DN170417 - Mange tror vi i bank treffer mange gründere, men vi driver med virksomheter som har kontantstrømmer, og er det noe gründere ikke har, så er det kontantstrøm sier John Sætre, som er leder for Nordeas bankdivisjon i Norge.
DN170416 Det blir en krevende omstilling for en rekke virksomheter , men det handler om å tilegne seg ny kompetanse og den rette fagkunnskapen, sier Gjøvikli.
DB170415 I fjor mente ledelsen ved Den Norske Opera at de måtte kutte i faste ansettelser på grunn av økonomi : I likhet med alle store virksomheter og bedrifter har pensjonsreformen ført til en gigantisk pensjonsregning for arbeidsgivere, også i statlige virksomheter .
DB170415 I fjor mente ledelsen ved Den Norske Opera at de måtte kutte i faste ansettelser på grunn av økonomi : I likhet med alle store virksomheter og bedrifter har pensjonsreformen ført til en gigantisk pensjonsregning for arbeidsgivere, også i statlige virksomheter.
DB170414 Likevel, i mangel av et alternativt lovverk, vil de aller fleste offentlige virksomheter gjøre alt for å forsikre omverdenen om at de følger lover og regler til punkt og prikke.
VG170411 Mangel på transparens i gulenisters virksomheter , ikke minst Gulens egen økonomiske situasjon, gjør det vanskelig å svare ja eller nei på dette.
DN170411 Ifølge en rapport fra SINTEF og NTNU har rundt 4.000 virksomheter aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak.
DN170411 For at arbeidstakerne i bransjen skal få de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på, foreslår regjeringen at virksomheter i renholdsbransjen skal sende inn dokumentasjon på at de er godkjent hvert tredje år.
DN170411 Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente renholdsvirksomheter, eller som har status " ikke godkjent ".
DN170411 Norske virksomheter vil bli utsatt for cyberangrep, men nesten ingen er bekymret for det.
AP170411 Offentlige virksomheter skal også registrere saksdokumentene i en journal.
AA170411 Ifølge en rapport fra SINTEF og NTNU har rundt 4.000 virksomheter aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak.
AA170411 For at arbeidstakerne i bransjen skal få de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på, foreslår regjeringen at virksomheter i renholdsbransjen skal sende inn dokumentasjon på at de er godkjent hvert tredje år.
AA170411 Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente renholdsvirksomheter, eller som har status " ikke godkjent ".
DN170410 Norske virksomheter vil bli utsatt for cyberangrep, men nesten ingen er bekymret for det.
AP170410 Dette enkle prinsippet gjelder allerede for virksomheter som forurenser land og vann, og slik må det også være for dem som graver og sprenger og bygger i norsk natur.
AP170410 Dette enkle prinsippet gjelder allerede for virksomheter som forurenser land og vann, og slik må det også være for dem som graver og sprenger og bygger i norsk natur.
AP170409 Han sier organiseringen gjennom Luxembourg er en praktisk organisering, det skjer i full åpenhet og at EU legger til rette for at virksomheter i mange EU-land kan samorganiseres på denne måten.
AP170409 Han sier organiseringen gjennom Luxembourg er en praktisk organisering, det skjer i full åpenhet og at EU legger til rette for at virksomheter i mange EU-land kan samorganiseres på denne måten.
VG170408 Ingen virksomheter er feilfrie på dette området.
DN170408 Qvartz er strategisk rådgiver for blant andre DNB, Sats Elixia, SAS og flere offentlig eide virksomheter i energi- og transportsektoren.
DN170407 I alt har 13 norske virksomheter inngått avtaler for omkring 20 milliarder kroner under besøket, ifølge Innovasjon Norge.
DN170407 - For små virksomheter betyr det at de vil få tilgang til 300 millioner innbyggere i den kinesiske middelklassen, sier han.
DN170407 - For små virksomheter betyr det at de vil få tilgang til 300 millioner innbyggere i den kinesiske middelklassen, sier han til DN.
DA170407 Et pilotprosjekt gjennomført av Syklistenes Landsforening i åtte virksomheter i Oslo, Asker, Bærum og Drammen, viser at potensialet for flere klima-, miljø-, og helsevennlige sykkelreiser er stort.
VG170406 Ifølge Straumsheim kan flere norske virksomheter enn det man kjenner til i dag, kan være rammet.
VG170406 Det er noen få norske virksomheter som er berørt, sier hun til VG.
VG170406 - Det er derfor PwC velger å gå ut med rapporten, i håp om at andre virksomheter som kan være rammet, kan benytte informasjonen til å sikre sine egne nettverk, sier han.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 Gater og byrom rustes opp, nye virksomheter flytter til og skaper ny aktivitet og flere er på vei inn.
DB170405 Han toppet Forbes' liste over mesttjenende Youtube-profiler, og fikk inn drøye 100 millioner norske kroner på kanalen og andre virksomheter i 2015.
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
DN170404 « Sykehus er arbeidsintensive virksomheter med begrensede stordriftsfordeler.
DA170404 Det kompenseres ved at omtrent like mange nye virksomheter opprettes.
DA170404 De 50.000 LO-medlemmene i Spekter-området er delt inn i følgende foretak : Orkestre og teater, Norges Bank, Avinor, Lovisenberg, Nettbuss, NRK, NSB, Posten, øvrige virksomheter og helseforetak.
AP170404 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AA170404 De 50.000 LO-medlemmene i Spekter-området er delt inn i følgende foretak : Orkestre og teater, Norges Bank, Avinor, Lovisenberg, Nettbuss, NRK, NSB, Posten, øvrige virksomheter og helseforetak.
SA170403 - med andre ord kunnskap som gir virksomheten viktige fordeler i konkurransen med andre virksomheter .
FV170403 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter , sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. 150 ansatte i Kristiansand ¶
DN170403 Vi liker å tro at vi har mye penger, men sammenlignet med andre land, har vi lite tilgjengelig kapital til å investere i nye virksomheter . 3.
DN170403 - Mads Yngve Storvik er en ung leder som alt har oppnådd gode resultater i flere virksomheter , og jeg er sikker på at han kan videreutvikle og styrke NTBs posisjon framover, sier Lohne.
AA170403 - Mads Yngve Storvik er en ung leder som alt har oppnådd gode resultater i flere virksomheter , og jeg er sikker på at han kan videreutvikle og styrke NTBs posisjon framover, sier Lohne.
AA170403 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter , sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Flere virksomheter fortetter nå egne tomter, bygger ned gratisparkering og legger til rette for andre reisemåter på eget initiativ.
SA170402 Selv om det er få virksomheter som i dag tillater bruk av alkohol i arbeidstiden, er gråsonene mellom jobb og fritid store, og drikkenormene i disse sonene settes av bedriften eller miljøet som er etablert på arbeidsplassen når det gjelder reiser, kurs og teambuilding, fredagspils, vinlotto, lønningspils, julebord, blåtu
DN170401 Når EUs nye personvernforordning trer i kraft, kan grupper av enkeltpersoner saksøke virksomheter som har håndtert deres personopplysninger i strid med loven.
DB170401 Begge deler vil sannsynligvis bety kutt i noen offentlig ytelser og virksomheter .
AA170401 Det generelle bildet er at store industribedrifter fjernstyres, mens små og mellomstore virksomheter oftere har lokalt eierskap.
VG170331 - Vi har ingen produksjon av olje og gass i Kina i dag og ser på mulighetene, men Kina er en viktig mottaker av vår olje og det er et viktig land for oss, sier pressetalsmann Erik Haaland for Statoils internasjonale virksomheter .
SA170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
FV170331 - Vi sendte ut 6000 slike e-poster til norske virksomheter i fjor.
DN170331 På finansrådgivningsselskapets hjemmesider står det at selskapet hjelper folk med økonomiske problemer, i tillegg til å gjøre virksomheter mer effektive.
DN170331 Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter
BT170331 - Vi har allerede fått positive signaler fra fylkeskommunen om midler til å jobbe videre med prosjektet, og til finansieringen av selve bygget håper vi på drahjelp fra flere aktører, for eksempel fra statlige virksomheter og bedrifter som bidrar til samfunnsnyttige formål.
AA170331 De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier Hauglie.
SA170330 - Vi sendte ut 6000 slike e-poster til norske virksomheter i fjor.
DB170330 Selskapet er et resultat av at de to norske industrigigantene slo sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler den 1. september 2013.
DB170330 Finansiell klimarisiko handler både om at klimaendringer kan gi fysiske skader som rammer virksomheter, og om faren for at virksomheter ikke klarer å omstille seg raskt nok.
DB170330 Finansiell klimarisiko handler både om at klimaendringer kan gi fysiske skader som rammer virksomheter , og om faren for at virksomheter ikke klarer å omstille seg raskt nok.
DB170330 Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.
BT170330 - Vi sendte ut 6000 slike e-poster til norske virksomheter i fjor.
AP170330 - Vi sendte ut 6000 slike e-poster til norske virksomheter i fjor.
AA170330 - Vi sendte ut 6000 slike e-poster til norske virksomheter i fjor.
DA170329 I flere år har næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, som består av 60 forskjellige virksomheter langs kysten fra Stavanger til Bergen, drevet fram prosjektet Urban Water Shuttle, UWS.
AA170329 Hele økonomien tjener på at virksomheter kan skaffe kapital i konkurransedyktige finansmarkeder, heter det uttalelsen.
AA170329 Det vises forståelse for at Ørland kommunes argument om behov for mer næringsareal for å tiltrekke seg nye virksomheter og innbyggere.
VG170328 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) har i 2016 avslørt nye sikkerhetshull i virksomheter som er kritiske for samfunnet i en krisesituasjon.
VG170328 Men fortsatt var det for mange mangler, og NSM ga 17 virksomheter utsettelse med planer for sikring.
VG170328 ØKNING : Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, opplyser at antall cyberangrep fortsatt øker og at norske virksomheter må beskytte seg.
VG170328 - Den andre er at nettopp disse aktørene har begynt å angripe mindre norske virksomheter med sårbare IKT-systemer, for å utnytte de kompromitterte nettverkene videre som infrastruktur i angrep mot andre, tilsynelatende mer attraktive mål, sier Nilsen.
SA170328 | Nye sikkerhetshull avdekket i en rekke kritiske virksomheter
SA170328 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) avdekket i 2016 nye sikkerhetshull i virksomheter som er kritiske for samfunnet i en krisesituasjon, skriver VG.
DN170328 Det viktige for norske virksomheter er rammevilkår som ikke pålegger oss kostnader våre konkurrenter ikke har.
DA170328 Regionen vår er avhengig av at det skapes enda flere arbeidsplasser, og da må vi se på bredden av virksomheter .
DB170327 Vær oppmerksom på at ulike virksomheter kan ha andre bestemmelser i tariffavtale angående utbetaling av feriepenger.
 ¶
DB170327 - En del virksomheter med tariffavtale har slike regler om at alle feriepengene utbetales i mai eller juni måned, uavhengig av om ferie avvikles helt eller delvis om sommeren.
AA170327 Når vi nå inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter omfattes, så vil varslerens situasjon bedres betydelig.
DB170325 - Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer Fredly stort i norske virksomheter , som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sa John-Ragnar Aarseth til Dagbladet.
SA170323 Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen.
DN170323 I desember uttalte selskapet at det mener det er fornuftig å satse på virksomheter som gir avkastning og utbytte. | « Det synes som om det gjort et forsøk på å dekke over alvoret i situasjonen » ¶
DN170323 Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015, viser Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten.
DN170323 Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
DN170323 Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt, ifølge rapporten.
DN170323 - En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter.
DN170323 - At det i 2016 ble opprettet et digitaliseringsråd, kan bedre kvalitetssikringen av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for ikt-prosjekter, men dette forutsetter at statlige virksomheter gjør bruk av ordningen, sier Foss.
DB170323 Og det bidrar til å utkonkurrere seriøse bedrifter og virksomheter .
DB170323 Innen renhold finnes allerede en offentlig godkjenningsordning som kan bidra til bedre kontroll med hvilke virksomheter som har lov til å levere tjenester.
AA170323 Våre to sterkeste kort i arbeidet med aktivitetsplikten er tett oppfølging av den enkelte ungdom, og tett kontakt med bedrifter og virksomheter i Trondheim.
SA170322 Innkjøring til kjøpesenteret og andre virksomheter i Madlakrossen må skje fra vest i en periode framover.
DB170322 I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid.
DB170322 - I teorien kan ansatte på alle arbeidsplasser måtte belage seg på overtid, men utfordringen er nok størst i virksomheter som har store variasjoner i omfang eller typer arbeidsoppgaver, sier Blyverket.
DB170322 Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer han stort i norske virksomheter , som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sier Aarseth.
DA170322 Bedriften samarbeider nært med NAV, kommune og med andre virksomheter i regionen.
AA170322 Park, som i 2012 ble valgt til Sør-Koreas første kvinnelige president, anklages for korrupsjon og maktmisbruk i forbindelse med sitt nære samarbeid med venninnen Choi Soon-sil, som selv sitter varetektsfengslet anklaget for utpressing av en rekke store virksomheter , blant annet Samsung.
VG170321 - EU vil garantere at alle virksomheter involvert i skandalen vil bli suspendert, sier EU-talsmann Enrico Brivio til journalister i Brussel.
BT170321 Koordinatoren skal spille på lag med de frivillige organisasjonene i byen, men også alle mulige andre arrangører og private og offentlige virksomheter .
AA170321 - EU vil garantere at alle virksomheter involvert i skandalen vil bli suspendert, sier EU-talsmann Enrico Brivio til journalister i Brussel.
AA170321 - Har ikke arbeidstilsynet en plikt til å gi råd til virksomheter , spurte Frode Wisth som forsvarer Belinda Skibnes og bilopphuggeriet.
AA170319 Listen er lang over virksomheter som er del av samspillet mellom offentlig og privat sektor.
DB170317 Skap flere virksomheter !
DB170317 Han sa også at europeere er fordomsfulle mot tyrkere som eier sine egne virksomheter , samtidig « som de ikke har noe imot tyrkere som jobber i fabrikk ».
DB170317 Servicen, både i det i det tradisjonelle postverket og i tilsvarende virksomheter , er ikke i nærheten av hva den var da vi var et fattigere samfunn.
DA170317 Skap flere virksomheter !
DA170317 Han sa også at europeere er fordomsfulle mot tyrkere som eier sine egne virksomheter , samtidig " som de ikke har noe imot tyrkere som jobber i fabrikk ".
DA170317 720 virksomheter og selskaper kontrollert. 700 personer kontrollert. 18 aktører er satt ut av spill. 32 nettverk identifisert. 29 personer er utvist fra landet.
AP170317 - Varslingsplikten er relativt ny, og vi vet at det tar tid før nye ordninger er fullt implementert i alle virksomheter , påpeker fungerende direktør Heidi Merete Rudi ¶
AP170317 Rettighetsutvalget har også sett på tilgangen på varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser, som både tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter .
AA170317 Skap flere virksomheter !
AA170317 Han sa også at europeere er fordomsfulle mot tyrkere som eier sine egne virksomheter , samtidig " som de ikke har noe imot tyrkere som jobber i fabrikk ".
VG170316 Hamnvik sier han skjønner at kommunens virksomheter skal finansieres.
DB170316 Innhent informasjon : Start med å finne frem til noen virksomheter hvor du kunne tenke deg å jobbe.
DB170316 « Bystyret ber Kontrollutvalget sørge for en forvaltningskontroll med systemet for godkjennelse av reiseregninger for kommunen virksomheter , etater og selskaper, herunder byrådet og bystyret, for å sikre at lover og regler følges ».
DB170316 I et forslag som partiet nå har sendt inn til bystyret, krever de en full gjennomgang av kommunens rutiner for godkjenning av reiseregninger i alle virksomheter og etater.
DB170316 - Dette kan jo være toppen av isfjellet, og at det er slendrian som bare det rundt omkring i kommunens etater og virksomheter , sier Hagen til Dagbladet.
DB170316 Hun oppfatter at seriøse virksomheter må betale dyrt når de kriminelle får operere slik de gjør i dag.
AA170316 Det rammet blant annet epostkontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, russiske journalister og ansatte i en rekke virksomheter , blant annet finanssektoren.
DN170315 Det rammet blant annet epostkontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, russiske journalister og ansatte i en rekke virksomheter .
DN170315 Trøim var i mange år høyre hånd for skipsreder og milliardær John Fredriksen og styrte gruppens virksomheter innen blant annet shipping, rigg, oljeservice og oppdrett.
DB170315 Det rammet blant annet epostkontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, russiske journalister og ansatte i en rekke virksomheter .
DB170315 Dette vil gjøre slutt på en løpende debatt om hvilke religiøse og ikke-religiøse virksomheter som bør eller ikke bør ha vigselsrett, mener partilaget.
DA170315 Dette vil gjøre slutt på en løpende debatt om hvilke religiøse og ikke-religiøse virksomheter som bør eller ikke bør ha vigselsrett, mener partilaget.
BT170315 Det rammet blant annet epostkontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, russiske journalister og ansatte i en rekke virksomheter , blant annet finanssektoren.
AA170315 Dette vil gjøre slutt på en løpende debatt om hvilke religiøse og ikke-religiøse virksomheter som bør eller ikke bør ha vigselsrett, mener partilaget.
DB170314 Han har samtidig spredd investeringene sine over en rekke forskjellige virksomheter .
AA170314 Det kan i ytterste konsekvens føre til at flere som er ansatt i næringsliv og andre virksomheter , ikke kan bli folkevalgt i Trondheim.
VG170313 Over en fjerdedel av norske virksomheter har opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året, viser Mørketallsundersøkelsen fra september 2016, gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd.
DN170313 Han har også lovet å fremlegge en plan for å " donere all gevinst fra utenlandske myndigheters bruk av hans hoteller og lignende virksomheter " til Finansdepartementet.
DA170313 Djuliman forteller hvordan russerne søker innflytelse gjennom akademiske konferanser og ortodokse trossamfunn, i tillegg til økonomiske investeringer i fabrikker og virksomheter i landene på Balkan.
AA170313 Ifølge rapporten anslås det at økonomisk kriminalitet begått av personer i kraft av deres posisjon og tillit i ulike virksomheter , koster samfunnet 12 milliarder kroner årlig.
VG170310 Vi håper at flere virksomheter ser nytten i gi de som ofte faller utenfor arbeidslivet nye muligheter.
VG170310 Prosessen med å få innvilget arbeidstillatelse kan være svært krevende, det tar for lang tid å få bosatt flyktninger - og mange virksomheter synes det å gi flyktninger arbeid er et sjansespill.
DB170307 Alle offentlige virksomheter burde gjøre noe liknende med jevne mellomrom.
DB170307 Gjennom Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider NHO, KS og Difi med å hjelpe statlige virksomheter , kommuner og kommunale selskaper som vil bruke offentlige anskaffelser for å skape innovasjon og næringsutvikling.
BT170307 Jeg er heller ikke i tvil om at en del alternative virksomheter er lønnsomme.
DA170306 Hvis vi ikke klarer å rekruttere flere kvinner, hvordan skal vi da oppnå en 50-50 fordeling i politikken og i andre styrer/utvalg i offentlige og i private virksomheter ?
AP170306 Over 18.000 av dem er ansatt ved Opels virksomheter i Tyskland.
VG170304 Politikere, organisasjoner, virksomheter og privatpersoner vil ikke lenger finne seg i det de oppfatter som en skjev fremstilling av virkeligheten.
AP170304 Bandidos regnes som en såkalt « 1 prosent»-klubb, som spiller på uttrykket om at 99 prosent av MC-klubber driver med lovlige virksomheter .
AA170304 I 2016 kontrollerte a-krimsenteret 197 virksomheter og selskaper.
AP170303 Her er det tre virksomheter som burde snakket bedre sammen i forkant.
DN170302 Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.
DN170302 Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.
DB170302 Nå har Statens helsetilsyn, som fikk oversendt saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nærmere gransking, altså fattet et vedtak i saken etter å ha vurdert om fire virksomheter og to fastleger ga 13-åringen forsvarlig helsehjelp. 13-åring fikk på et tidspunkt behandling for spiseforstyrrelser.
AP170302 « Vi har vurdert at samarbeid og kommunikasjon, både med pasienten/familien, med fastlegene og involverte virksomheter , samlet sett ble forsvarlig ivaretatt.
DN170301 Meglerhuset mener at den nye presidenten var mer forsonlig enn på lenge, og var blant annet mykere på hans hittil markante holdning til illegale immigranter, mens han på skattesiden igjen lovet en omfattende skattereform med lettelser til både virksomheter og middelklassen, men igjen kom han ikke med spesifikke detaljer.
DN170301 - Færre virksomheter melder om økning i antall årsverk i februar enn vi erfarte i januar.
DN170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
DN170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
DB170228 For hele 2016 var imidlertid resultat etter skatt på 15.066 millioner kroner, etter gevinst på salg av virksomheter på 16.432 millioner kroner.
DB170228 Når listen over virksomheter med næringskoden « vaskes » mot listen over de som har vært i kontakt med Godkjenningsordningen, blir man sittende igjen med cirka 4000 virksomheter , som aldri har søkt om godkjenning. 90 prosent av disse selskapene er enkelpersonforetak.
DB170228 Når listen over virksomheter med næringskoden « vaskes » mot listen over de som har vært i kontakt med Godkjenningsordningen, blir man sittende igjen med cirka 4000 virksomheter, som aldri har søkt om godkjenning. 90 prosent av disse selskapene er enkelpersonforetak.
DB170228 Det gjøres feil i alle virksomheter - både private og offentlige.
AP170228 Den er med på å vri investeringer fra eiendom til virksomheter som skaper arbeidsplasser.
AA170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
AA170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
AA170228 I slike virksomheter kan fortjenesten være beskjeden, og valget kan stå mellom nedlegging og lange arbeidsdager.
AA170227 Restauranter og virksomheter som ikke har drikkevann, har fått ordre om å holde stengt, og starten på det nye skolesemesteret er utsatt med en uke.
AP170225 Det er virksomheter med mange biler som vil bruke ekstra penger til å kjøpe denne teknologien, som ikke vil være billig, sier han.
AP170225 I den videre planen vil vi også vurdere om statlige virksomheter kan drives i mindre regionsentre.
DB170224 Når topplederne i Norges største virksomheter varsler rasering av arbeidsplasser og frykt for egen overlevelse, er det på tide at politikerne våkner fra oljedvalen.
AA170224 Hans avslutningsord har brent seg fast i hukommelsen : « Vi kjenner ikke Universitetets behov på sikt og vi må også sikre areal for avledede virksomheter , hvis art og omfang vi i dag ikke kan forestille oss.
DN170223 Vi forbedrer kundeopplevelser og arbeidsprosesser, sammen med flinke folk i virksomheter som representerer heftig verdiskaping.
DB170223 Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.
DA170223 - Målsettingen er å bidra til å finansiere virksomheter som over tid vil skape verdier, og nye, lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.
DA170223 I fjor gjennomførte A-krim kontroll ved 720 virksomheter .
DA170223 I 2016 ble det gjennomført 40 større kontroller og aksjoner, 29 personer ble utvist og hele 720 virksomheter ble kontrollert.
SA170222 Vi snakker om en spesialistkompetanse, som på andre fagområder finnes i statlige, spesialiserte virksomheter .
DA170222 Vedtaket sier at nye virksomheter skal legges utenfor Oslo, men at « det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ».
DA170222 Vedtaket sier at nye virksomheter skal legges utenfor Oslo, men at « det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ».
DA170222 Behrens og kollega Julio Toro ( 56 ) blir trolig berørt : De er seniorrådgivere i Landbruksdirektoratet, som er en av en hel rekke statlige virksomheter som nå trolig skal flyttes ut av Oslo.
DA170222 - Vi har ingenting imot at nye virksomheter etableres utenfor Oslo.
BT170221 Men vi er også fascinerende opptatt av regler og strukturer, enten det er kommunegrenser, forsvarsstrukturer, åpningstidsregler eller offentlige virksomheter .
AP170221 Evalueringen viste at det er svært utfordrende å flytte statlige virksomheter .
AP170221 Det er en forskjell fra sist, hvor det var det store og tunge virksomheter med basale samfunnsoppgaver.
AP170221 Denne gangen har man valgt ut flere små virksomheter , sier hun.
AP170221 Den gang flyttet store og tunge virksomheter , og det hadde sin pris.
AP170219 Cybersikkerhet i alle virksomheter kommer ikke av seg selv, og det holder ikke med dyktige fagfolk alene.
AA170218 De er dessuten uenige om hva som ligger i begrepet " omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ", som dagens Ap-program sier nei til.
DN170217 Aps partiprogram slår fast at det ikke skal foretas " omfattende utflytting " av eksisterende statlige virksomheter .
DN170217 Kommersiell direktør Lars Johanson i Synlighet, som hjelper virksomheter med effektiv digital markedsføring, mener reklame på Stories-delen av Instagram, Snapchat og etter hvert Facebook vil være økende i årene som kommer.
AA170217 Familiedrevne Samsung Group er et konglomerat som omfatter en rekke ulike virksomheter .
AA170217 Virksomheter som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for 204 milliarder kroner de første ti månedene i fjor.
AA170217 Samtidig slås det fast at " det ikke skal foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ".
VG170216 Samtlige statlige virksomheter skal før sommeren samordne innkjøp av : ¶
DN170216 Akastor ble skilt ut fra Aker Solutions høsten 2014, og omfatter en drøss ulike virksomheter : Den største biten er boreteknologiselskapet MHWirth, som har vært gjennom flere runder med nedbemanninger etter at oljeprisen kollapset og « ingen » bestiller nye rigger og tilhørende utstyr.
DN170216 Vi kommer også til å se på synergier med andre virksomheter Mats Qviberg er involvert i, som bilforhandlerkjeden Bilia.
DB170216 KAN BLI FLYTTET : Fredskorpset er en av mange statlige virksomheter som kan bli flyttet ut av Oslo.
DB170216 En evaluering av utflytting av statlige virksomheter gjennomført av Asplan Viak i 2009 viser at 75-90 prosent av medarbeiderne faller fra når slike prosesser settes i gang.
DA170216 Formålet med virksomheten er dog mer sprikende i form av at Ageisco Group AS har oppgitt å drive med følgende : « Skal gjøre alle virksomheter som mennesker trenger, generelt servicer, telekommunikasjon, kjøpe og selge alle varer, importert og eksportert.
DA170216 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer regjeringens plan for etablering av statlige virksomheter i hele landet.
AP170216 Veksten i disse næringene har veid opp for nedganger i oljerelaterte virksomheter , der hver femte jobb er blitt borte.
DN170215 Veksten i disse næringene har veid opp for nedgangen i oljerelaterte virksomheter , der hver femte jobb er blitt borte.
DN170215 Innsatsen for å redusere den globale oppvarmingen vil gi grunnlag for nye produksjonsmåter, nye virksomheter og nye arbeidsplasser.
DB170215 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp plikter seg til å ta imot kontanter ved betaling, sier Vie.
DB170215 Han tipser så politiet om å se på personer med andre etniske bakgrunner, de som driver med mat, bil og andre virksomheter som i utgangspunktet ser lovlige ut.
SA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
AA170214 Det ligger mange bilverksteder og andre virksomheter i Bayaa-området, der det bor både sunni- og sjiamuslimer.
AA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
DB170213 Bestemmelsen han sikter til, slår fast at virksomheter « skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte ».
AP170213 En rekke virksomheter skal skilles ut fra NSB, som heretter skal konsentrere seg om kjernevirksomheten : transport av folk og gods på bane og vei.
AA170213 En rekke virksomheter skal skilles ut fra NSB, som heretter skal konsentrere seg om kjernevirksomheten : transport av folk og gods på bane og vei.
AA170213 Derfor betales nå en stor del av norsk velferdsproduksjon ikke lenger av oljeinntekter, men av verdiskapingen i de tusenvis av bedrifter og virksomheter verden over som Norge har plassert penger i.
AA170213 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
AA170213 NTNU blir en viktig kunnskapspartner for kontoret, som skal styrke enkeltkunstneres muligheter for økte inntekter og legge til rette for mindre virksomheter og støtteapparatet rundt kunstnere.
VG170212 Han understreker at Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er en del av de hemmelige tjenestene, allerede står bak et digitalt grenseforsvar som er rettet mot beskyttelse av private og statlige virksomheter av « nasjonal viktighet ».
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DN170212 I Oslo kemnerkontor, som er landets største skatteoppkrever, understrekes det at brev til virksomheter sendes digitalt til den kontaktinformasjonen virksomhetene har i Altinn.
DB170212 Samarbeidet har blitt intensivert, og fra 2015 til i fjor, er antallet virksomheter som ble kontrollert mer enn doblet - fra rundt 1500 i 2015 til rundt 3200 i 2016.
AP170212 For virksomheter som den vi driver, er ikke TPP nødvendigvis en like big deal, sier formann Tu, som tar imot på sitt nøkterne kontor på fabrikken.
AP170212 For virksomheter som den vi driver, er ikke TPP nødvendigvis en like big deal, sier formann Tu, som tar imot på sitt nøkterne kontor på fabrikken.
DN170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
DA170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
BT170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
AA170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
DA170209 Offentlige ansatte i USA er bundet av regler som forbyr dem å fremme « produkter, tjenester eller virksomheter ».
AA170209 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
AA170209 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
DN170208 - Men mange av dem er små virksomheter og de kommer ikke i løpet av et visst tidsrom fremover til å kunne demme opp for den reduksjonen av jobber som vi ser.
DN170208 Det vi ser er at vi kommer til å se fremvekst av mange nye virksomheter .
DN170208 Det er mange som ønsker å etablere virksomheter .
BT170208 Resultatet er at mange gamle virksomheter nedskalerer.
BT170208 Gamle virksomheter dør og nye oppstår.
AA170208 Hun spør videre om hvordan ivareta kommunens holdning til det å være vertskommune, samt konsekvensene for aktivitet og sysselsetting i de lokalsamfunnene som nå mister store virksomheter ?
AP170207 - Det er ikke så uvanlig at virksomheter ikke svarer, vi tolker det som at de tar vår rapport og dens beskrivelse av forholdene til etterretning.
AP170207 - Det er ikke så uvanlig at virksomheter ikke svarer, vi tolker det som at de tar vår rapport og dens beskrivelse av forholdene til etterretning.
DB170206 - Jeg velger i utgangspunktet å se på alle de positive mulighetene som er i dette, men det er ingen tvil om at det for en del tradisjonelle virksomheter oppleves utfordrende når nye aktører kommer på banen, og da må vi finne egnede måter å løse det på, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170206 Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettes både mot statshemmeligheter, men også mot høyteknologiske virksomheter , spesielt innen romfart, forsvars- og olje- og energisektoren.
AP170206 Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettes både mot statshemmeligheter, men også mot høyteknologiske virksomheter , spesielt innen romfart, forsvars- og olje- og energisektoren.
AA170206 Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
DB170205 - Det har lenge vært aktuelt at virksomheter skal, eller bør, bruke sin posisjon til å vise samfunnsansvar.
AP170204 mai 2018 vil alle offentlige og private virksomheter som har, samler inn eller bruker personopplysninger om EU- eller EØS-borgere være omfattet av en ny lovgivning - personvernforordningen GDPR ( General Data Protection Regulation ).
VG170203 PST tror russiske myndigheter står bak det målrettede hackerangrepet mot ni norske epostkontoer - mot personer som ifølge PST kan sitte på « sensitiv informasjon om samfunnskritiske virksomheter ».
SA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AA170203 - Ved at jobber skapes i det raskeste tempoet siden finanskrisen, ser det virkelig ut som om virksomheter vurderer ekspansjon, og de virker ikke nevneverdig bekymret for hvordan forretningene vil bli påvirket av den politiske usikkerheten, sier Chris Williamson, sjeføkonom i IHS Markit.
AA170203 - Målene kan være alt fra nasjonale institusjoner og infrastruktur til virksomheter og enkeltindivider.
AA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
DB170202 Rottene i videoene ble observert rundt avfall i bakgården som deles av flere virksomheter .
AP170202 Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller.
AP170202 Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller.
DN170201 Foto : Torbjørn Brovold ¶ 29 prosent av alle virksomheter har opplevd sikkerhetsbrudd som førte til omsetningssvikt i 2016.
DN170201 « Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser. », heter det i PSTs rapport.
DN170201 PST fastslår at etterretningspersonell fra andre land opererer i Norge på en rekke måter ; under diplomatisk dekke ved ambassader og konsulater, gjennom stillinger i kommersielle virksomheter eller gjennom forretnings- og forskningsdelegasjoner på besøk i Norge.
DB170201 Artister som Kanye West og Tommy Hilfiger, som har uttrykt støtte til Trump, kommer heller ikke på lista, som først og fremst retter seg mot virksomheter Trump-familien drar direkte økonomisk nytte av, næringslivstopper som har finansiert presidentens valgkamp, eller annonsører på « The New Celebrity Apprentice ».
DB170201 Andre virksomheter må søke Datatilsynet om tillatelse til å montere overvåkningskamera.
BT170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event.
AP170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 De mener enkelte land også benytter stillinger i kommersielle virksomheter , eller bruker forretnings- og forskningsdelegasjoner på besøk i Norge som dekke.
AP170201 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
DB170131 Det henger sikkert sammen med alle de tidligere Nokia-ingeniørene som har startet nye virksomheter .
DB170130 - Vi forutsetter at Oslo kommunes virksomheter følger opp de politiske målsetningene byrådet har om åpenhet.
AP170130 I 1996 lå Sverige på jumboplass hos OECD i nyetablering av virksomheter og entreprenørskap.
DN170127 Det kan alltid være virksomheter som blir splittet opp eller skilt ut, men jeg venter at hoveddelen av IPO-aktiviteten kommer fra Fastlands-Norge, sier Bengston.
DB170127 Det var på en konferanse om styring i staten at DNB-sjef Rune Bjerke luftet sitt syn på bankens framtid, foran 800 ansatte i departementer og statlige virksomheter , melder Dagens Næringsliv.
DB170126 Skal algoritmene gi gode resultater vil både offentlige og private virksomheter sitte på enorme mengder informasjon om deg.
DB170125 En annen myte er at Oslos verdiskapning blir kunstig høy fordi statens virksomheter er lokalisert i hovedstaden.
AP170125 Det er viktig at både offentlige og private virksomheter etablerer robuste antikorrupsjonsprogram, sier Slettemark.
DN170123 Her har både store institusjonelle investorer og en stor del privatpersoner appetitt på investeringer - også i de mindre og mellomstore virksomheter med et mulig større potensial enn store og velkjente selskaper, sier Thomas Embretsen, som leder EYs avdeling for nynoteringer i Norge.
DN170123 - Flere virksomheter fra øvrige nordiske land er tiltrukket av et aktivt og dynamisk kapitalmarked i Sverige.
DB170123 Tvert i mot sier vilkårene ofte at en rekke andre virksomheter kan få se alt eller noe av det som lagres.
DB170123 Trumfs vilkår ramser opp en drøss av selskaper som har tilgang til all data de lagrer : « Trumf, deltakende virksomheter i Trumf-samarbeidet, øvrige selskaper i NorgesGruppen-konsernet og deres underleverandører ».
BT170123 Dersom statlige virksomheter strekker seg enda lenger i grønn retning, blir det lettere å få med seg hele byggenæringen.
DB170122 Vi satset fordi det var kulturpolitisk vilje for virksomheter som vår, og falt mellom alle stoler.
AP170122 - Det siste året har vi hatt rundt 40 oppdrag fra norske virksomheter som ønsker å gjøre forretninger i Iran, sier direktør for granskningsavdelingen i KPMG, Erik Arvnes.
DN170119 Dette stimulerer til mer innovasjon og nytt entreprenørskap, og vi har sett en eksplosjon der yngre mennesker starter nye virksomheter , forklarer Larsen.
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettighet
SA170118 Og vi har lokale virksomheter som kan føre sin historie tilbake til vekstperioden på slutten av 1800-tallet.
DN170118 Ifølge Skatteetaten mottok 100.000 mva-registrerte virksomheter varselet med denne tittelen.
DN170118 - Dette er et informasjonsbrev for å informere om ordningen med tvangsmulkt og forberede virksomheter på kommende frister og minne om viktigheten av å levere opplysninger til rett tid.
DN170118 - Det er bare å beklage at vi sendte ut en så misvisende melding om generell informasjon i Altinn til mva-registrerte virksomheter om ny ordning med tvangsmulkt.
SA170117 Å kutte ned antall styrere, samt lederstillinger og samle drift av seks barnehager i to virksomheter , er et tydelig grep i motsatt retning av å sikre kvalitet i barnehagene, sikre gode relasjoner mellom barna, foreldre, ansatte og barnhagen, samt skape en hensiktsmessig balanse mellom strategi / administrasjon og faglighet/pedagogisk praksis.
SA170117 I tillegg vil de samle driften av disse seks barnehagene : Gautesete, Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget, Mariamarka og Bamsefaret i to virksomheter .
SA170116 Verst er det i statlige virksomheter og i selskaper med utenlandske eiere.
DN170116 De foreløpige resultatene i selskapets norske virksomheter tilsier dermed en skatt på rundt ti millioner dollar i 2016, skriver selskapet i børsmeldingen.
DN170112 - Morten er den ideelle personen til å utvikle MTGs norske virksomheter i en medieverden som er i rask endring.
FV170111 VENNESLA : 25 virksomheter stiller i skrivende stund med 33 stands og 700 ledige jobber og vikariater på Jobbmessa som arrangeres på Hunsøya onsdag ettermiddag.
DB170111 Mange virksomheter har allerede investert i opplæring av sine ansatte, men Norges velferd er avhengig av at opplæring i arbeidslivet utnyttes enda bedre.
DB170111 I Norge lever nå virksomheter i gjennomsnitt i 15 år.
AP170111 Akkurat hva som driver frem denne typen ledelse vet ikke jeg sikkert, men redaksjonen i Nature mener det har sammenheng med at man på toppen har installert en ledelseskultur som passer bedre til å administrere enklere merkantile virksomheter , noe som rimeligvis går dårlig i organisasjoner hvor kompleksiteten og kompetansen øker jo lenger ned i hierarkiet m
AP170111 Akkurat hva som driver frem denne typen ledelse vet ikke jeg sikkert, men redaksjonen i Nature mener det har sammenheng med at man på toppen har installert en ledelseskultur som passer bedre til å administrere enklere merkantile virksomheter , noe som rimeligvis går dårlig i organisasjoner hvor kompleksiteten og kompetansen øker jo lenger ned i hierarkiet m
SA170110 Og hvis 2016 var året der ingen virksomheter lenger kunne ignorere digitaliseringen, er 2017 året der mange teknologier går fra « hype » til realitet.
SA170110 Alle virksomheter og hele samfunnet endres av dataanalyse og teknologiutvikling.
DN170108 Vi må konstatere at det ikke er teknologer som dominerer ledelsen eller styrerommene i store norske virksomheter , sier Tone Bjørseth-Andersen til DN.
DN170108 En annen sak er om norske virksomheter i tilstrekkelig grad er forberedt på at ny teknologi kan endre selve forretningsmodellen.
BT170108 Hun er prosjektleder i Klimapartnere Hordaland, et nettverk av private selskaper og offentlige virksomheter som vil kutte utslipp og utvikle grønne forretningsideer.
BT170108 Helene Frihammer spleiser og stimulerer virksomheter som vil skape en grønn region.
SA170106 Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
FV170106 Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
BT170106 Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
AP170106 Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
AA170106 Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
DN170105 Vi i Orkla skal ekspandere og kjøpe nye virksomheter , så jeg regner med at vi kommer til å øke bemanningen.
BT170105 En ny forskningsrapport viser at den raskeste veien inn i arbeidslivet for mentalt syke ikke går via arbeidstrening, skjermede virksomheter eller utredninger om arbeidsevne.
AP170105 Nyhetsbyrået Reuters skriver at Hebeis regionalmyndigheter i den akutte situasjonen har beordret full stans i alle forurensende virksomheter .
DN170104 Hun sier at de allerede jobber med et tyvetall selskaper, flere av dem store multinasjonale virksomheter .
AP170104 Hun sier at de allerede jobber med et tjuetall selskaper, flere av dem store multinasjonale virksomheter .
DN170101 Foreløpige tall viser at det ble gitt 461 millioner kroner til norske virksomheter , en økning på hele 35 prosent sammenlignet med 2015.
AP161230 « Etterretningstjenesten har fastslått at russiske aktører rettet vedvarende aktiviteter mot norske myndigheter og virksomheter i 2015.
AP161227 desember er en dag hvor det generelt brukes lite strøm, fordi alle virksomheter er stengt.
DN161205 Det er blitt flere med svært mye penger, være seg gjennom arv eller salg av virksomheter , påpeker han.
BT161108 I løpet av de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 2.500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut at 35 prosent av arbeidstakerne manglet kortene, ifølge Dagbladet.
AP161108 « Skatteparadiser hjelper store virksomheter med å lure unna milliarder av dollar i skatt hvert år.
AP161108 « Skatteparadiser hjelper store virksomheter med å lure unna milliarder av dollar i skatt hvert år.
DN161107 Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter , sier Telia Norge-sjef, Abraham Foss, i en melding.
AP161106 De ansatte skriver også i kontrakten under på at de kan permitteres uten lønn ved behov, og i den tiden får de ikke jobbe for andre virksomheter uten Ryanairs godkjennelse.
AP161106 - Hadde alle virksomheter behandlet sine ansatte som Ryanair, hadde ingen hatt råd å reise med Ryanair, mener Einan.
AP161101 Orkla hadde klar fremgang i driftsresultatet som følge av kjøpte virksomheter , økt salg og interne forbedringsprosjekter.
AP161031 De var enige om at « kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », men det står også i avtalen at det må realiseres i « tråd med gjeldende lov- og regelverk ».
AP161031 De var enige om at « kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », men det står også i avtalen at det må realiseres i « tråd med gjeldende lov- og regelverk ».
AP161028 Bidraget vil være betydelig med tanke på at nesten alle virksomheter i Norge er avhengig av transport.
SA161026 Prisopplysningsforskriften krever at alle virksomheter , også bilverksteder, skal informere forbrukerne om prisene på tjenester så langt det er mulig.
AP161018 Riksrevisor Per-Kristian Foss legger tirsdag fram sine rapporter for 240 offentlige virksomheter .
AP161018 Riksrevisjonen har i flere år tatt opp at data- og informasjonssystemene i en rekke statlige virksomheter ikke har god nok sikkerhet.
AP161018 Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter .
AP161018 - Dette gjelder også flere store og dataintensive statlige virksomheter , og det er etter vårt syn nå alvorlig for arbeids- og velferdsetaten og Brønnøysundregistrene, sier Foss.
AP161010 Innenfor flere dører med ulike sikkerhetsmekanismer sitter fem unge menn og overvåker mulige dataangrep mot norske virksomheter .
AP161010 Han anbefaler derfor at norske virksomheter har systemer som gjør at eventuelt misbruk kan bli sporet.
AP161010 Aftenposten har kontaktet en rekke av de største norske private selskapene og noen få store offentlige virksomheter om de bruker SSL-inspeksjon eller TLS-inspeksjon som det også blir kalt.
AP160914 - Vi vet at arbeidsplasser kommer til å gå tapt, og vi vet at nye digitale tjenester utfordrer og vil spise opp grunnlaget for mange tradisjonelle norske virksomheter .
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
AP160901 « Big Data », eller utnyttelsen av store datamengder, omtales som en av de mest markante endringene som vil påvirke virksomheter så vel som samfunnet som helhet.
VG160825 Det skal være fire virksomheter og to fastleger som er gjenstand for tilsyn.
SA160706 Gerhard Anthun i Virke, som er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20.000 virksomheter , tror ikke at falske brukeromtaler er et problem i bransjen.
BT160706 Gerhard Anthun i Virke, som er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20.000 virksomheter , tror ikke at falske brukeromtaler er et problem i bransjen.
AP160627 Oslo Handelsstands Forening tror det blir vanskelig å få til varelevering til virksomheter i og rundt regjeringskvartalet.
AP160608 - Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
AP160602 - Jeg tror vi er i en ganske normal situasjon for statlige virksomheter som er blitt konkurranseutsatt og som skal endre atferd.
VG160525 | Forbrukerrådet ber flere offentlige virksomheter bytte dyre telefonnummer ¶
VG160525 Offentlige virksomheter med femsifrede telefonnummer ¶
VG160525 Forbrukerrådet reagerer på at flere offentlige norske virksomheter benytter dyre femsifrede telefonnummer til sine servicetelefoner.
VG160525 Forbrukerrådet mener det er en unødvendig ekstrakostand for forbrukere når de ringer til offentlige virksomheter som benytter seg av slike numre.
VG160525 EKSTRAAVGIFT FOR FORBRUKEREN : Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet oppfordrer offentlige virksomheter til å droppe femsifrede telefonnumre.
AP160524 « Partiene er enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », sier den.
AP160411 - Hun skal få en redegjørelse og få hjelp av PWC - PricewaterhouseCoopers, som selv har tilrettelagt for virksomheter i skatteparadis.
BT160408 Det ulovlige dreier seg om å skjule midler fra kriminell virksomhet eller å unndra skatt, mens det lovlige handler om skatteplanlegging og enklere operasjonalisering av virksomheter .
AP160401 Men når man først ser seg nødt til å kutte i eldreomsorgen for å finansiere andre satsninger er det forståelig at man, i tillegg til kutt i egne, kommunale virksomheter , forsøker å forhandle ned prisen på de privatdrevne sykehjemmene, og at man da velger de med best bemanning.
AP160331 Li kan forstå at ikke alle tenker som dem, særlig at familier med barn kan ønske seg vekk fra stor trafikk og forurensning, og hun synes det derfor er bra at hovedstadens myndigheter styrer virksomheter og service ut av bykjernen.
AP160331 Gjennom nasjonale tilstandsundersøkelser i regi av Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ), vet vi at mange kulturhistorisk viktige kirker i dag har store behov for istandsetting.
AP160324 Planene var at den i tillegg til å betjene eksisterende virksomheter , skulle gi livsgrunnlag for nye fabrikker på ubebygde tomter langs banen.
AP160324 Industrien i Kristiania sto i fare for å bli utkonkurrert av virksomheter andre steder som lå nærmere jernbane og nærmere havnene.
AP160316 Siden oppstarten har de startet virksomheter i 12 land.
AP160316 Siden oppstarten har de startet virksomheter i 12 land.
AP160316 - Vi har som mål at antall uønskede svangerskap særlig i aldersgruppen 20-30 år skal reduseres enda mer, og vil fortsette samarbeidet med andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.
SA160227 « Det kan virke som du er dyktigere på å bygge ned virksomheter enn å skape noe selv.
AP160227 Da risikerer vi å spenne bein for sunne virksomheter som tjener penger og sysselsetter folk.
AP160227 « Det kan virke som du er dyktigere på å bygge ned virksomheter enn å skape noe selv.
AP160224 Slike operasjoner ble også rettet mot norske myndigheter og virksomheter i 2015, heter det i rapporten.
AP160220 Reglene for avskjed og oppsigelse er like for alle norske virksomheter .
VG160203 EU-studien viser at europeiske virksomheter som selger sportsutstyr på lovlig vis taper ca. 46 milliarder årlig grunnet piratkopiering.
AP160202 Men som alle virksomheter i et byrom, må uteserveringene ta hensyn - også til ikke-betalende bruk.
AP160119 †" Sentralen skal være et samlingssted og verksted for ulike virksomheter , sier hussjef Martin Eia-Revheim.
AP160116 - Mange har mistet jobben i olje- og gassnæringen, mange er usikre på hva som skjer, og nedgang i olje og gass vil også få ringvirkninger i andre virksomheter .
AP160115 Minst 30 transformatorstasjoner ble slått ut, og over 80.000 husstander, bedrifter og ulike virksomheter ble rammet.
AP160115 Minst 30 transformatorstasjoner ble slått ut, og over 80.000 husstander, bedrifter og ulike virksomheter ble rammet.
AP160112 Men Norge kan vanskelig ende opp med særnorsk spesiallovgivning for multinasjonale virksomheter og må tilpasse seg EU-lovgivning.
AP160109 Jeg tror det vil være mulig, men det krever åpne dører både i offentlige og private virksomheter .
AP160107 Oljeprisfallet har helt klart slått betydelig inn på en del av våre virksomheter .
AP160106 - Språkrådet oppfordrer jo til et godt navnevett ved valg på virksomheter , og det å velge et navn som ikke har en norsk uttale, virker ikke som det beste navnevalget, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRK.
AP160103 Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> target="avis" href= Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.