VG171214 Men siden virksomheten er lokalisert til Buskerud og berører mange i dette området, kjenner jeg likevel på et ansvar for å reflektere både selvkritisk og kritisk rundt bønn for syke.
VG171214 - Virksomheten i stiftelsen er innstilt inntil videre i påvente av undersøkelsene som Kemneren, Stiftelsestilsynet og andre etater holder på med.
DN171214 Ingen av partene ønsker å kommentere prisen som nå betales, men Langøy gjør det klart at hovedeieren, Stiftelsen Det Norske Veritas, alltid har ønsket å kjøpe ut tyskerne og eie virksomheten 100 prosent.
DN171214 I den norske organisasjonen er det derfor en viss lettelse over at formålsparagrafen for eierselskapet og virksomheten igjen skal samsvare.
DB171214 Familien har vært på eiersiden siden 1999 da Jon-Aage Sørensen kjøpte en 140 mål stor tomt av Kværner som la ned virksomheten i Fredrikstad.
DB171214 Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert.
DA171214 Den tradisjonsrike sportsbutikken Steensland Sport legger ned virksomheten .
SA171213 Den tradisjonsrike sportsbutikken Steensland Sport legger ned virksomheten på grunn av ombyggingen i Straen Senteret.
NL171213 Andøya har fått omstillingsmidler i forbindelse med avviklingen av den militære virksomheten på Andøya flystasjon, og man har opprettet SAMSKAP til å fordele midlene til næringer og virksomhet som oppfyller kriteriene.
DB171213 Han bidrar positivt til redaksjonen og virksomheten , sier Åsa Edlund Jönsson, sportssjef i SVT.
DB171213 Han bidrar positivt til redaksjonen og virksomheten , sier Åsa Edlund Jönsson, sportssjef i SVT.
DA171213 Ifølge Tritec AS er virksomheten hovedsakelig innstilt og firmaet har i dag ingen ansatte.
AP171213 Med lovlig sportsgambling kan man kontrollere virksomheten og ha bedre oversikt over forsøk på juks, som for eksempel manipulering av kamper.
AP171213 Når det gjelder skoletannleger og sykehusapotek, så ble Norge og ESA allerede for noen år siden enige om at dette skal holdes adskilt fra den ordinære offentlige virksomheten de driver.
AP171213 Mathisen sier at kravet om utskilling bare oppstår i de tilfellene der den offentlige virksomheten har en « samhandelseffekt ».
AP171213 I brevet kommer ESA med krav om at denne delen av virksomheten blir skilt ut i egne selskaper som blir skattepliktige på linje med privat næringsvirksomhet.
AP171213 I begge disse tilfellene er Mathisens vurdering at « samhandelseffekten » er til stede fordi det er utenlandske eiere blant selskapene som konkurrerer med den kommunale virksomheten . | 10 tips for helgen 14. - 17. desember ¶
AP171213 Aftenposten skrev søndag om ESAs brev til norske myndigheter om den delen av virksomheten kommuner, fylkeskommuner og helseforetak driver i grenselandet mot privat næringsvirksomhet.
AP171213 Virksomheten er som regel for liten, sier konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA.
AP171213 I Arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 står det at « Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstagernes fysiske og psykiske helse og velferd ».
SA171212 - Datatilsynet vil i første omgang oppfordre forbrukerne til å henvende seg direkte til virksomheten der smartklokken ble kjøpt hvis de ønsker å heve kjøpet.
FV171212 - Datatilsynet vil i første omgang oppfordre forbrukerne til å henvende seg direkte til virksomheten der smartklokken ble kjøpt hvis de ønsker å heve kjøpet.
DA171212 Gårdbrukeren har drevet med svinehold og drevet virksomheten sin som et enkeltpersonforetak.
DA171212 LES OGSÅ : Gårdbruker slått konkurs ¶ Virksomheten til Båtskredderservice AS ble innstilt i slutten av oktober i år.
DA171212 Vi vet at kundene også er mange for de prostituerte tjener mye penger på denne virksomheten .
AP171212 Vi har levert et tilbud der vi driver virksomheten på samme måte som vi tenker å gjøre i Norge, sier Arne Fosen til Aftenposten.
AP171212 - Datatilsynet vil i første omgang oppfordre forbrukerne til å henvende seg direkte til virksomheten der smartklokken ble kjøpt hvis de ønsker å heve kjøpet.
AA171212 - Datatilsynet vil i første omgang oppfordre forbrukerne til å henvende seg direkte til virksomheten der smartklokken ble kjøpt hvis de ønsker å heve kjøpet.
BT171211 Denne felles sengeposten skal være lokalisert i Sentralblokken, der hode-/halsklinikken allerede holder til, mens resten av virksomheten til Øyeavdelingen stadig skal foregå i avdelingens eget bygg, Augebygget.
SA171210 TØI fant at i alle de undersøkte casene ( Stavanger, Arendal, Hamar og Oslo ) « ble beslutning om lokalisering tatt av virksomheten selv, og godkjent av de respektive departement eller direktorat ».
DB171210 Virksomheten gikk ut på å utstede fiktive fakturaer.
AP171210 Som et « foreløpig forslag » går ESA inn for at deler av virksomheten i svømmehallen eller i det kommunale kjøkkenet blir skilt ut i separate selskaper, men uten at disse to virksomheten blir nevnt særskilt.
AP171210 Som et « foreløpig forslag » går ESA inn for at deler av virksomheten i svømmehallen eller i det kommunale kjøkkenet blir skilt ut i separate selskaper, men uten at disse to virksomheten blir nevnt særskilt.
AP171210 Med skatteplikten følger behovet for egne regnskaper med utskilte kostnader og inntekter for den delen av den kommunale virksomheten som er i et konkurranseforhold til private leverandører.
AP171210 EFTA Surcveillance Authority ( ESA ) har vurdert virksomheten kommuner, fylker og helseforetak driver i grenselandet mot vanlig næringsvirksomhet.
AP171210 Det er umulig å vite om virksomheten blir drevet på markedsmessige vilkår uten eget regnskap, sier han.
VG171209 Vi har mottatt et tips om denne virksomheten tidligere, i 2017, men det var ikke noe ved tipsets innhold da som tilsa at det måtte gjøres umiddelbart tilsyn, opplyser Singsaas.
VG171209 I de mest alvorlige tilfellene kan tilsynet stenge ned virksomheten umiddelbart, eller politianmelde dem om de mener det foreligger straffbare forhold.
VG171209 - På bakgrunn av de tilleggsopplysninger VG har fremlagt nå, mener vi imidlertid at det er grunn til å undersøke virksomheten nærmere, sier avdelingsdirektøren.
VG171209 * Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig både når det gjelder fysisk og psykisk helse og velferd.
VG171208 - Tenkte du noen gang at virksomheten kunne være i strid med skattelovgivningen ?
BT171208 Behovet for å samle virksomheten under en felles ledelse og strategi er åpenbart.
VG171207 De siste ukene har både Kemneren i Bergen og Stiftelsestilsynet gransket virksomheten til Stiftelsen Ordet. 6. oktober åpnet Stiftelsestilsynet en tilsynssak mot Stiftelsen Ordet.
SA171207 Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på.
SA171207 I forrige uke skrev avisen at norske kommuner har betalt nær en milliard kroner til et helsevikarbyrå, som har hatt en stor del av virksomheten i lavskattland og transaksjoner gjennom skatteparadis.
SA171207 - Ved å slå sammen disse to Tysklands-baserte aktivitetene ønsker morselskapene å skape grunnlag for ytterligere økonomisk vekst, optimalisere porteføljen til den fusjonerte virksomheten og skape synergier.
DA171207 Virksomheten er igangværende.
AP171207 Aftenposten avslørte forrige uke at norske kommuner har betalt nær 1 milliard til et av landets største helsevikarbyråer, som har hatt en stor del av virksomheten i lavskattland og transaksjoner gjennom skatteparadis.
VG171206 VG har siden august kartlagt virksomheten , som de siste ukene har fått Kemneren og Stiftelsestilsynet på nakken.
VG171206 Etter å ha blitt informert om at VG planla å skrive en større artikkel om virksomheten i Stiftelsen Ordet, svarte Johansen følgende før hun lukket døren : ¶
NL171206 For nordnorsk næringsliv, byggesektoren og leverandørindustrien vil man få en dramatisk forlengelse av virksomheten .
AP171206 Han har støttet noe av virksomheten deres, det er lov, sier Elden.
VG171205 Landslaget har gjennom hele hennes tid hatt et helt team med idrettspsykologer tilknyttet virksomheten .
DN171205 Rundt 2/3 av virksomheten til selskapet er lokalisert i Norge.
DB171205 Virksomheten bør ha nulltoleranse mot seksuell trakassering.
AP171205 Strukturen er komplisert ut over det som kan begrunnes med at deler av virksomheten foregår i Litauen.
AP171205 Dette innebærer blant annet å fremme samarbeid, føre en balansert og forsvarlig kommunikasjon og unngå nedsettende omtale om virksomheten og dens ledere.
SA171204 Retten finner det bevist at flere av disse solgte seksuelle tjenester fra rommene og at innehaveren av pensjonatet visste om virksomheten .
DN171204 - Å få til vekst og øke farten i virksomheten er kostbart.
DB171204 Av abonnementet på 49 kroner i måneden tar Chooose ifølge avisen selv én dollar som investeres for å skalere virksomheten .
DB171204 Av abonnementet på 49 kroner i måneden tar Chooose ifølge avisen selv én dollar som investeres for å skalere virksomheten .
SA171202 ) De som ikke vil være med og løse oppgaver for fellesskapet, virker til å være sure for et eller annet (... ) de fungerer som en streikekomité for virksomheten .
AA171202 Hva den nye virksomheten blir er Benum derimot mer ordknapp om.
AP171201 Ståløy er i gang med store investeringer på Mangerøy, like nord for Vetås, for å kunne ekspandere virksomheten mot større oppdrag.
VG171130 - Bygget huser representasjonsarealer som er i utstrakt bruk for blant annet å fremme norsk næringsliv og kultur, noe som er en sentral del av virksomheten til generalkonsulatet i San Fransisco, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet i en e-post til VG.
SA171130 Den kriminelle virksomheten er svært godt kjent hos politiet, hos skattemyndighetene og blant politikerne.
SA171130 Anslag viser at piratsjåfører mottar samlet rundt 100 millioner kroner svarte penger per år fra sine « kunder », og den kriminelle virksomheten er økende.
DN171130 - Det at partiet styrkes bør ikke være en unnskyldning for dem å flytte virksomheten .
SA171129 Lenge var virksomheten ut fra Lerwick og andre havner preget av tilfeldigheter, dårlig planlegging og minst like dårlige båter, mye fyll, angivere, sviktende disiplin og naive forestillinger om hvor lite tyskerne visste.
DA171129 Virksomheten er igangværende og skyldneren har én ansatt.
AA171129 Lindbak Gruppen har hovedkontor i Fossegrenda i Trondheim, og virksomheten er delt inn i to hovedområder : Lindbak Office Solutions selger kontormøbler, - teknologi og servicetjenester, mens Lindbak Retail Systems leverer IT-løsninger til varehandelskjeder i Norden.
AA171129 « Virksomheten har vokst ved å bygge stein på stein innenfor flere forretningsområder.
DB171128 Organisasjonen har blitt tvunget til å legge ned virksomheten fordi den nekter å tvinges til å bære merkelappen « utenlandsk agent.
DA171128 Åkra Kafedrift AS opplyste i retten å ha syv ansatte og at virksomheten nå er innstilt.
BT171128 Noen er redd for hvilken følger dette kan få for videre jobb i virksomheten , samt mulig karriereutvikling.
VG171127 Staten skal ikke legge seg opp i virksomheten til trossamfunnene politisk, mener Hjemdal.
VG171127 Har virksomheten tidligere hatt episoder med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang.
AP171127 I forrige uke hadde hun flyttet deler av virksomheten til Nordkisa.
DN171126 - Fra årsskiftet og frem til nå har vi arbeidet 14.000 timer mindre i virksomheten , men holdt den samme omsetning og profitt som året før, fordi vi nå arbeider på andre og mer effektive måter.
DB171126 - Dersom « Loyal to Familia » blir gjort ulovlig, kan det hjelpe, siden det vil bli vanskeligere for gjengmedlemmene å fortsette virksomheten sin og gjøre politiet sin jobb enklere.
DA171126 Når det gjelder barna skal han jevnlig ha tvunget dem til å arbeide på virksomheten til 45-åringen og truet med å slå dem dersom arbeidet ikke ble gjort på riktig måte.
BT171126 Det er bra for virksomheten , det er bra for samfunnet - men det er først og fremst bra for den enkelte som får mulighet til å skape en bedre fremtid for seg og sine.
VG171125 Det er alt fra enkle forsøk som er lette å oppdage, til mer målrettede forsøk som gjerne har kartlagt virksomheten og vet hvem som er ledere og økonomiansvarlige, sier hun.
NL171124 Salget av denne virksomheten som har gitt så store tap kunne foregå for en symbolsk sum, samtidig som kjøper og driver betaler en avgift på 1-2 dollar pr tonn i gruvens levetid, dvs 100-200 mill kroner til Store Norske med 1 mill tonn produsert kull.
DA171124 Firmaet opplyste også at virksomheten er innstilt og at begge de to ansatte er oppsagt før innlevering av oppbudsbegjæringen.
BT171124 Det ble også vist til at virksomheten var en « svært krevende » arbeidsplass å lede.
AA171124 Pengene som kommer inn blir brukt i virksomheten vår gjennom hele året, men vi setter av en fast andel av de innsamlede midlene fra julegrytene som går til mennesker som trenger litt ekstra støtte til jul.
VG171123 Slike kritiske situasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten , brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser.
SA171123 Retten finner det bevist at flere av disse solgte seksuelle tjenester fra rommene og at innehaveren av pensjonatet visste om virksomheten .
DN171123 Det normale bør være at virksomheten svarer for seg og eventuelt tar til motmæle i pressen.
NL171122 Vi har derfor bedt om innspill på et forslag om å ha en form for kvote for antall innleide i virksomheten .
NL171122 Det er relativt vanlig at innleide arbeidstakere oppnår ansettelse i virksomheten de leies inn til.
DN171121 Den sammenslåtte virksomheten er ventet å ha en årsomsetning på 250 millioner australske dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner, og over 1000 ansatte.
DB171121 - Enhver berømt person, som støtter et produkt, blir teknisk sett en agent for virksomheten .
AP171121 Slik all annen virksomhet er digitalisert og har flyttet seg til nettet, har selvsagt også den kriminelle virksomheten gjort det.
VG171120 Det er grunn til å vente at utvalget vil legge frem en bred drøfting av forsknings- og analysevirksomheten i SSB, som vil kunne få betydning for hvordan virksomheten skal organiseres.
DN171120 Samtidig vurderer selskapet strategiske alternativer for sin kabelleggingsvirksomhet Siem Offshore Contractors GmbH, og er i samtaler med en potensiell kjøper for denne virksomheten .
DA171120 Han ble straks innlemma i virksomheten , snart også i familien, gjennom ekteskap med brødrenes søster Pernille Marie.
DN171119 Også Uber, som er verdens mest verdifulle privateide selskap, måtte gi opp i Kina og solgte virksomheten til en konkurrent.
DN171119 Også Uber, som er verdens mest verdifulle privateide selskap, måtte gi opp i Kina og solgte virksomheten til en konkurrent.
DB171119 å det omstridte oljeprosjektet, og i motsetning til oljefelt flest mener WWF at Goliat kommer til å være et tapsprosjekt i monsterklassen : ¶ 10 milliarder kroner tror WWF at det norske fellesskapet kommer til å ende opp med og tape på Goliat-prosjektet, den dagen Goliat-feltet er tomt for olje og virksomheten over. 10 milliarder ¶
NL171118 Noe av skylda for dette kan man legge på media, denne godt statsstøttede virksomheten .
DB171118 80 prosent av klimaendringene er forårsaket av olje, gass og kull, og skal vi gjøre noe med klimaproblemene, må vi gjøre noe med denne virksomheten , sier Jensen til Nettavisen.
AP171118 Virksomheten har medført kommunalt « kast og bruk » i stedet for « ombruk » slik det rødgrønne byråd så gjerne vil promotere.
VG171117 Selv om medieoppslag i nyere tid - blant annet om Cosa nostras samarbeid med afrikanske kolleger for å utnytte migranter til prostitusjon - viser at det fortsatt er liv i mafiaen, er det en utbredt oppfatning blant italiensk politi og antimafiakommisjonens særlige påtalemakt at virksomheten går på lavbluss.
VG171117 - Det er Statistisk sentralbyrås eget ansvar å styre og tilpasse virksomheten slik at de løser samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte.
SA171117 Retten, som dømmer pengekuréren til 8 måneders ubetinget fengsel, mener at den ulovlige virksomheten vitner om profesjonalitet.
DB171117 Nå brukes inntektene fra denne virksomheten til å drive krigen mot afghanske myndigheter.
DA171117 Det ble også opplyst at virksomheten nå er innstilt og at Frati Menswear AS har hatt tre ansatte.
VG171116 * 1 Redegjørelsesplikten går ut på at virksomheter må rapportere om arbeidet, og om likestillingssituasjonen i virksomheten . * 1 De som er mot, mener at redegjørelsesplikten er byråkratiserende, og unødvendig når man har aktivitetsplikt ¶ * 1 De som er for, mener den er nødvendig for å få oversikt over likestillingssituasjonen og hva man må gjøre. * 1 Når den
NL171116 Hurtigruten har gjort et poeng av at anbudet kun vil utgjøre rundt 10 prosent av omsetningen i 2018 - av hele den globale virksomheten .
DA171116 Virksomheten har fram til oppbudet vært igangværende og ni ansatte er lovlig oppsagt.
AA171116 « Retten legger til grunn etter bevisene i saken at hensikten med virksomheten fremstår ene og alene å være profitt », heter det i dommen.
AA171116 « Retten har etter bevisføringen ikke inntrykk av at virksomheten ble drevet av amatører.
AA171116 Tvert imot, på grunn av høy IT-kompetanse gir virksomheten et meget profesjonelt inntrykk », skriver tingretten i dommen.
AA171116 Retten viser blant annet til at de tiltalte la stor vekt på å skjule spor etter virksomheten .
DB171115 « Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger.
DA171115 LES OGSÅ : Stort grossistfirma har gått konkurs ¶ Virksomheten var fram til onsdag igangværende og antall ansatte er 41.
DA171115 « Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger.
DA171115 I paragraf 3 heter det blant annet følgende : ¶ « Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet for alle grupper reisende.
BT171114 Han viser til at det i denne saken har vært en faglig basert uenighet i og utenfor SSB om hvordan virksomheten skal organisere sin forsknings- og utredningsvirksomhet.
AP171114 Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovutvalgets arbeid og tilrådinger.
AP171114 Han viser til at det i denne saken har vært en faglig basert uenighet i og utenfor SSB om hvordan virksomheten skal organisere sin forsknings- og utredningsvirksomhet.
DN171113 - Vi har hele tiden hevdet at ansvaret er knyttet til den risikofylte virksomheten i Nordsjøen, sier Eggen.
DA171113 Det ble også opplyst at virksomheten nå er stanset og at de ansatte i firmaet har blitt sagt opp.
VG171112 Finansdepartementet vil nå be styret i Statistisk sentralbyrå om å finne en som kan være midlertidig leder for virksomheten , samtidig som det arbeides med å finne en permanent erstatter for Meyer.
DB171112 Departementet vil i dag be styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre.
DB171112 Departementet vil i dag bedt styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre.
AP171112 Finansdepartementet ba søndag styret i SSB om « å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre ».
AP171111 « Statsansatte og embetsmenn (... ) som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i særskilt kontrakt, har plikt til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten eller pålegg om å stå til rådighet for spesielle oppdrag, dersom avtalefestede krav til resultater ikke innfris. » ( Aftenpostens utheving ).
AP171111 Her står det blant annet at en statsansatt « har plikt til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten ... dersom avtalefestede krav til resultater ikke innfris ».
VG171110 Et årlig bidrag til SSB vil forsvinne, slik at kvaliteten og virksomheten i SSBs statistikk reduseres.
DN171110 Og spesielt den delen av virksomheten som jeg tilhører.
DN171110 Styret skal videre føre kontroll med virksomheten , opplyser Reymert.
VG171109 Utvalget skal vurdere virksomheten til SSB og levere en rapport 15. desember.
DN171109 Daglig leder og medeier Jan-Erik Larsen sier at byrået ønsker å profesjonalisere virksomheten .
DB171109 Å utvide virksomheten helt på egen hånd ville skapt mye større risiko, sier Sekkesæter, ifølge bladet.
AP171109 Videre vil det i den daglige virksomheten være lokalisert F-35 i 3.-generasjons « sheltere » på Evenes ( QRA ) og i vedlikeholdsbygget på Ørland flystasjon.
AP171109 Denne virksomheten er derfor i strid med hva Grunnloven så tydelig uttaler.
AA171109 Nå må de betale en viss andel av overskuddet til kommunene der de driver virksomheten sin.
DN171108 - Vår selskapsstruktur verden over speiler den virksomheten vi bedriver i de ulike landene der vi er representert, og målet med den strukturen er ikke å « unngå skatt », som dere spekulerer i, skriver EF til SVT.
DB171108 Virksomheten utgjorde både en matbutikk og en restaurant, og ble etter hvert en kjede.
VG171107 Vi ba også om innspill på å ha en form for kvote for antall innleide i virksomheten .
SA171107 Varslingskanalen er avgjørende for at ledelsen på en tidlig og ryddig måte får vite om og kan håndtere kritikkverdige forhold som rammer virksomheten .
SA171107 Uten dette er risikoen høy for at misligheter kan pågå over lengre tid, tappe virksomheten for store summer og bidra til utviklingen av en ukultur.
SA171107 Selv om innsendingen til Datatilsynet nå er borte, har virksomheten fortsatt et generelt ansvar for å dokumentere varslingsordningen på lik linje med andre prosesser og systemer som håndterer personopplysninger.
SA171107 Kun 21 prosent i årets EYs Fraud Survey var klar over at virksomheten deres har en varslingsløsning.
SA171107 I EYs Fraud Survey 2017 har 52 prosent av de spurte hatt bekymringer for, eller informasjon om, kritikkverdige forhold i virksomheten .
SA171107 Dette er en vesentlig endring fra varslingsreglene vi har i dag, som kun pålegger arbeidsgiver å utarbeide rutiner for forsvarlig varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
SA171107 DEBATT : Ansattes rett, og også i flere sammenhenger plikt, etter arbeidsmiljøloven til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten ble innskjerpet fra i sommer.
FV171107 Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge.
DN171107 Første post på programmet er en lunsj med amerikanske og sørkoreanske soldater og en brifing om den militære virksomheten i landet.
DB171107 Skatteparadiser og olje i Sudan : Slik er virksomheten til Farouks styrtrike pappa Dagbladet Pluss ¶
DB171107 « Helsedirektoratet har siden januar 2016 integrert Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ytterligere i virksomheten og det pågår et arbeid for å profesjonalisere autorisasjonsområdet slik at målgruppene blir ivaretatt på en god måte.
DB171107 Helsedirektoratet har siden januar 2016 integrert Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ytterligere i virksomheten og det pågår et arbeid for å profesjonalisere autorisasjonsområdet slik at målgruppene blir ivaretatt på en god måte.
DA171107 Nesje viser til at LLR-regelverket bidrar til økt åpenhet om virksomheten til disse foretakene, og at regelverket har blitt evaluert og rapporten sendt på høring.
BT171107 ENDRER : Statistisk sentralbyrå ( SSB ) skal omorganisere virksomheten .
VG171106 Det er helt greit for oss at de kommunene som har inntekter fra virksomheten rundt monstermaster, blir beholdt.
DN171106 Bandet har også tidligere valgt å drive noe av virksomheten i Nederland for å spare skatt.
DA171106 Veveriet gikk godt, og etter hvert kunne virksomheten utvides med blant annet spinneri og klædesfabrikk for ullvarer.
BT171106 LEGEVAKTEN SKAPER DEBATT : Viktige deler av virksomheten ved Bergen legevakt skal nå overføres fra Bergen kommune til Helse Bergen.
VG171105 Samtidig er innflytelsen på virksomheten i form av spillerlogistikk eller innsyn i det økonomiske mindre enn før 10 år siden, sier han til Aftonbladet.
DN171105 I april mottok selskapet et bud på virksomheten , men er ikke blitt solgt.
DB171105 - For ledere og toppledere er bonusen ofte ikke knyttet til egen arbeidssituasjon, men til virksomheten for øvrig, sier Bolstad.
DB171105 Derfor trengs det aktive tillitsvalgte og pågående fagforeninger ute på den enkelte arbeidsplass som kjenner virksomheten , som har innsyn i driften og som tør å si fra.
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten .
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten .
DB171104 Det har blant annet i lang tid vært et ønske at forskningsavdelingen skal dreie virksomheten mer mot forskning publisert på internasjonalt nivå, med anonym fagfellevurdering.
VG171103 Kritiske mediesituasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten , brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser.
DN171103 ¶ Det er arbeidsgivers plikt å sørge for å tilpasse virksomheten til det marked den opererer i, og de ansatte må godta endringene selv om konsekvensene kan bli store, sier forfatteren.
DA171103 Det ble også opplyst at ikke er noe aktiva i selskapet og at virksomheten nå er innstilt.
AA171103 At også dette er en måte å skape mest mulig profitt til eierne, skriver Tax Justice Network-Norge om i enda en debattartikkel i DN ( 06.10.2017 ) hvor de forklarer hvordan « Rentebetaling er en normal måte å flytte overskudd fra virksomheten til skatteparadis.
AA171103 Adresseavisen har også tatt en prat med kommunikasjonsdirektøren i dette selskapet, Paula Hammerskog, som sier at « Overskuddet brukes utelukkende til å utvikle virksomheten , og til å betale renter.
DB171102 Det hvite hus har imidlertid avfeid at virksomheten var en del av Donald Trumps offisielle valgkamp.
DA171102 « Den døgnkontinuerlige virksomheten til AVIS siden februar i år har medført ubehagelige ¶ støybelastninger for beboerne i Ellipsen borettslag.
BT171102 Når viktige deler av virksomheten ved Bergen legevakt nå skal overføres fra Bergen kommune til Helse Bergen, gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser.
SA171101 Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge.
DN171101 Men siden mange av vikingene i likhet med nåtidens bedrifter er opptatt av å finne sitt « purpose » og sitt « why », ber Håkon jarl Varg om et møte med alle ansatte, slik at de kan bli enige om « en emosjonelt forankret målsetning for hele virksomheten ».
BT171101 Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge.
AP171101 Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge.
AA171101 Samtidig som overskuddet fra virksomheten tilbakeføres til idrett og kultur, er også Norsk Tipping en av de store idrettssponsorene i Norge.
DN171031 - Jeg er sikker på at det kan være god bruk for disse i virksomheten , selv om man ikke trenger å gjøre akkurat de samme arbeidsoppgavene som før.
DB171031 På bakgrunn av dette fattet Mattilsynet hastevedtek om stenging av hele virksomheten .
DB171031 Imidlertid observerte tilsynet at virksomheten i mellomtiden hadde byttet eier og navn.
DB171031 « Virksomheten har ikke kompetanse og forutsetninger for å håndtere og omsette kjøtt hygienisk » fastslåes det i den rystende tilsynsrapporten.
DB171031 Det er og skal være direktørens privilegium å styre virksomheten , både faglig og organisatorisk, på en måte som hun mener er til det beste for samfunnet.
DA171031 Virksomheten har fram til tirsdag vært igangværende med åtte ansatte som nå mister jobben.
NL171030 Politiet hadde tilbudt to voldsalarmer, men virksomheten hadde bare tatt i mot en.
AP171030 Det betyr at denne påståtte kriminelle virksomheten pågikk mens Manafort var ansatt hos Trump som kampanjesjef.
AP171030 De tidfester denne virksomheten til « fra 2006 og minst ut 2016 ».
AA171030 Tore startet i virksomheten rett etter studiene, og Morten startet med salg da han var tidlig i 20-årene.
AA171030 Begge har jobbet i virksomheten i hele sin aktive arbeidskarriere.
AA171030 Virksomheten ble etablert i 1958 av vekstskapernes far, Agnar Lindbak, som drev kontormaskinvirksomhet fra sentrum av Trondheim.
AA171030 Lesere som ikke har noen tilknytning til lokalsamfunnet, vil nok heller oppfatte boka som en grundig gjennomgang av virksomheten på Raufoss gjennom hundre år.
AA171030 Konsernet har datterselskaper i mange land - og det blir dermed vanskelig å få oversikt over virksomheten deres.
AA171030 Fabrikken het Rødfos Patronfabrik da virksomheten startet for snart hundre år siden.
AA171030 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale f
AA171030 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA171030 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
AP171029 Privat ¶ Virksomheten ligger dermed så vidt over grensene som loven setter for hva som er lovlig og hva som er ulovlig pokerspill.
VG171028 Gjør det ikke det, vil vi fortsette å bygge virksomheten .
DN171028 Omsetningen for den norske virksomheten falt også med syv prosent til 534 millioner kroner i fjor.
VG171027 Når dette nå skjer er det bare et tidsspørsmål før de flytter hele virksomheten til andre steder, sier han og fortsetter : ¶
DB171027 Administrerende direktør i et orkester har ansvar for hele virksomheten , også det kunstneriske.
DA171026 Matbaren Brakstad opplyste at virksomheten er innstilt, men at seks ansatte ikke er lovlig sagt opp.
BT171026 - Vi ser at vi kan bli mer effektive i alle ledd i banken, så dette vil påvirke virksomheten ganske balansert på tvers av landene, også i Norge, sier han til E24.
AP171026 Psykologer med egen praksis må ut av universitetets lokaler og drive virksomheten fra lokaler andre steder.
AP171026 Ansatte ved Psykologisk institutt får støtte til kontordrift til tross for at den private virksomheten drives fra kontoret på universitetet.
AP171026 - Denne virksomheten er ingen gullgruve for meg.
AA171026 - Vi ser at vi kan bli mer effektive i alle ledd i banken, så dette vil påvirke virksomheten ganske balansert på tvers av landene, også i Norge, sier han til E24.
DN171025 Hvis virksomheten i Sandefjord går bra har vi et mål om å etablere fem til seks salgs- og servicevirksomheter i Norge, sier Jensen.
DN171025 - Som følge av denne utviklingen er det iverksatt en restrukturering av deler av virksomheten som nedleggelse av Nautisk Americas, sier NHST-sjefen.
BT171025 Vegvesenet vil også - for første gang i Norge, ifølge Røysum - demontere og ta med seg løftebukkene fra et verksted for å få stoppet virksomheten .
VG171023 - Det vil nok være helt avgjørende å finne en forretningsmodell, slik at denne virksomheten også kan gå rundt økonomisk, forklarer styreleder Roy Vardheim, som i mange år også har vært direktør for TCM.
SA171023 Nå permitterer virksomheten .
DB171023 - Når det nå kommer tips om andre svakheter ved den samme virksomheten , så betyr jo det at terskelen for å kikke på dette nå, er lavere, sier kontrollutvalgsleder i Oslo kommune, Ola Kvisgaard ( H ).
DA171023 » Andre distrikts- og regionoperaer i Norge får betydelig mer midler til virksomheten enn Rogaland.
DA171023 Men Knud Graah skulle snart overta hele virksomheten , som også er kalt Nedre Vøien Spinneri.
DA171023 Virksomheten ble utvida med veveri i 1872.
DN171022 Kanskje virksomheten har en stor avdeling i Frankrike, og så viser det seg at du har bodd i Frankrike tidligere og behersker det franske språket godt.
VG171021 Bestemmelsene innebærer at : ¶ * Virksomheten skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakeren kan bli utsatt for vold eller trusler.
VG171021 * Virksomheten må gjennomføre tiltak for at risiko for vold og trussel så langt som mulig skal fjernes eller reduseres.
AP171021 Hun har nå flyttet virksomheten ut av UiOs lokaler.
AP171021 - Ligger ureglementert private virksomheten i universitetets lokaler bak konflikten rundt de interne klinikkene, som ledelsen stengt på dagen ?
AA171020 I notatet fra Arbeidstilsynet til politiet henvises det til et vitneavhør med en ansatt hos Winsnes maskin & transport : « Slik Arbeidstilsynet vurderer utsagnet tyder det på at et påmontert deksel vil koste virksomheten både tid og penger og at de derfor har prioritert lønnsomhet, effektivitet og tid fremfor sikkerheten til arbeidstakerne. », skrev NRK.
DA171019 Tilsynet opplyser til avisa at de nå vil undersøke virksomheten og at de kan pålegge arrangøren å stanse turneringene.
SA171018 Det er ikke hyggelig, verken for de det gjelder eller virksomheten , å måtte gå til et slikt skritt.
AP171018 Han tror IS-lederne det siste året har innsett at kalifatet er tapt og sier han vil bli svært overrasket om de ikke har forberedt seg på en annen organisering av virksomheten .
AA171018 Hvis forslaget ikke godtas har Norske Skog varslet at enkelte av de sikrede kreditorene kan tiltre pantet de har i fabrikkene, noe som betyr at virksomheten og driften av konsernet overføres til dem.
NL171017 Tidlig på 1900-tallet ble virksomheten intensivert og organisert av Lenin og hans medarbeidere i Det russiske sosialdemokratiske arbeiderpartiet i eksil.
NL171017 Mengder av skrifter på russisk ble beslaglagt i trykkeriet til avisa Finnmarken og virksomheten med å trykke politiske skrifter som angrep keiserstyret i Russland ble forbudt.
DB171017 For 40 år siden begynte Barth Niava denne virksomheten .
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste også at virksomheten i firmaet har vært igangværende fram til oppbudet.
AA171017 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA171017 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA171017 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
DB171016 I stedet forteller Gatejuristen at man blir nødt til å legge ned deler av virksomheten , som « Barnas Jurist » og « Gatas Økonom ».
AP171016 Det er malplassert toleranse ikke å ville forby plagg som bryter med grunnleggende deler av den målrettede virksomheten som er definerende for et universitet.
AP171016 Ansiktsdekkende plagg er uforenlig med ansikt-til-ansikt-relasjoner, som er så viktige for den akademiske virksomheten i seminarer, veiledning og uformelle diskusjoner mellom studenter og lærerne, men også, om enn i mindre grad, i forelesninger.
AP171016 Ansiktsdekkende plagg er uforenlig med ansikt-til-ansikt-relasjoner, som er så viktige for den akademiske virksomheten .
AP171015 Det gjør de ved å utvide virksomheten til stadig nye bransjer, og kjøpe opp mindre selskaper og konkurrenter.
AP171014 Men han lover å komme tilbake med kommentarer etter at advokatfirmaet som er engasjert til å gå gjennom virksomheten ved klinikken Psykologisk institutt, legger frem sine funn til uken.
AP171014 - Ingen har uttrykt mistro til den faglige virksomheten eller hevdet at den har vært uforsvarlig.
DB171013 Her raljerer jeg-personen over en skole hvor flere ledere har vært en uke på hotell med helpensjon for å diskutere seg fram til tre ord som fra nå av skal være ledestjerner for virksomheten : « Raushet.
DA171013 Totalservice Ekrene AS opplyste også at virksomheten nå er innstilt, at elleve ansatte er lovlig oppsagt og at tre personer ikke er sagt opp.
AP171013 Budsjettets hovedretning den samme som i de tre forrige : Vi skal fortsatt ha en stor grad av offentlig finansiering av kultur, men virksomheten må i større grad lønne seg, og feltet må finne flere finansieringskilder enn det offentlige.
SA171012 Virksomheten kan virke konkurransevridende med tanke på at hotellvirksomhet må betale skatt.
DN171012 Selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere kostnadene også i denne virksomheten .
DN171012 Det internasjonale pengefondet sier i sin siste risikoanalyse av det globale finansvesenet at ekstremt lave rentenivåer over flere år har gjort at mange land har lånt billig for å få opp virksomheten etter resesjonsperioden.
DA171012 Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.
BT171012 Virksomheten kan virke konkurransevridende med tanke på at hotellvirksomhet må betale skatt.
AP171012 Ifølge det statlige kraftselskapet EDF, som driver anlegget, ble aktivistene pågrepet før de nådde frem til området der den kjernefysiske virksomheten foregår.
AP171012 Hvordan har dette påvirket virksomheten ?
AP171012 Vinnerne får beholde inntektene fra virksomheten , samtidig som statens kjøp av jernbanetjenester vil ligge i bunn.
AP171012 Virksomheten kan virke konkurransevridende med tanke på at hotellvirksomhet må betale skatt.
AA171012 Det internasjonale pengefondet sier i sin siste risikoanalyse av det globale finansvesenet at ekstremt lave rentenivåer over flere år har gjort at mange land har lånt billig for å få opp virksomheten etter resesjonsperioden.
AA171012 Ifølge det statlige kraftselskapet EDF, som driver anlegget, ble aktivistene pågrepet før de nådde fram til området der den kjernefysiske virksomheten foregår.
AA171012 Videre planlegges midlene å gå til å etablere drivstofforsyning for virksomheten på Værnes.
DA171011 Etter at virksomheten hun jobbet i gikk konkurs fikk hun innvilget dagpenger i 2010.
AP171011 - Det er først nå vi i ledelsen er blitt klar over omfanget av virksomheten .
AP171011 - Det arbeides med å utvikle et samarbeid med et aktivt fagmiljø ved et sykehus, i første omgang Lovisenberg, for å sikre at den kliniske virksomheten er innenfor de systemene og rutinene som er på plass ved et sykehus, sier Sandset.
AP171011 - Det er først nå vi i ledelsen er blitt klar over omfanget av virksomheten .
AP171011 - Det arbeides med å utvikle et samarbeid med et aktivt fagmiljø ved et sykehus, i første omgang Lovisenberg, for å sikre at den kliniske virksomheten er innenfor de systemene og rutinene som er på plass ved et sykehus, sier Sandset.
AA171011 De vil bety at virksomheten og driften av konsernet overføres til nye eiere, ifølge selskapet.
DB171010 Istedenfor å samarbeide med Uber for å få til ordnede forhold, automatisk innrapportering av sjåførenes inntekt og et system for pensjons- og forsikringsordninger, har man dyttet virksomheten over i gråsonen.
DA171010 Vertshuset Grand AS opplyste også at virksomheten nå er innstilt og at hotellet har 18 ansatte som ikke er lovlig oppsagt.
AP171010 New York Times har skrevet at virksomheten har pågått i tre tiår, frem til 2015.
AA171010 - Større åpenhet rundt denne virksomheten vil, etter forslagsstillernes syn, bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag, skriver de.
AA171010 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA171010 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA171010 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
DN171009 Ifølge Washington Post er virksomheten Google har avslørt trolig ikke knyttet til samme enhet som annonsene på Facebook, og avisen skriver at dette kan tyde på at det kan være snakk om en bredere aksjon enn det som så langt er kommet frem.
DB171009 Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.
DB171009 Flere av rådets medlemmer, deriblant leder og nestleder, syntes også å være usikre på rammene for det rådet de er med i og den virksomheten de skal rådgi.
DA171009 Inov8 Energy AS har hatt forretningsadresse i Strandkaien 2 og opplyste i retten at virksomheten nå er innstilt.
AP171009 Også virksomheten i provinsen Kunduz, et kjerneområdet for opprørerne, legges ned.
AP171009 Nå stenges også virksomheten i Maimana, hovedstaden i Faryab-provinsen, som norske styrker hadde ansvar for fra 2004 til 2012.
AP171009 ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen.
AP171009 Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.
AA171009 ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.
AA171009 Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.
VG171008 Han omtalte virksomheten som mannlig prostitusjon, og de arresterte risikerer seks års fengsel.
VG171006 Karantene kan også ilegges dersom politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt- eller kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer, særlige fordeler, eller dersom overgangen kan svekke tilliten til forvaltningen generelt.
VG171006 Beslag og tomgods fra store russetreff viser at elever i videregående skole er blant storkundene som holder liv i denne virksomheten .
DN171006 Etter 13 år i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) tar Elisabeth Aarsæther steget til topps i virksomheten .
DN171005 Det er virksomheten Næss Since 1955 Liertoppen as, som ligger nøyaktig på fjorårets snitt-tall for norske bedrifter.
DN171005 Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvor lønnsom den underliggende virksomheten i Norske Skog faktisk er, og dermed til hvordan selskapet bør verdsettes i restruktureringen.
DN171004 I september overtok Googles morselskap Alphabet deler av virksomheten til den taiwanske smarttelefonprodusenten HTC for ni milliarder kroner.
DB171004 Til Dagbladet understreker han at han synes virksomheten til Nationaltheatret er verdifull og utrolig viktig, og at de derfor må ta den på alvor.
DB171004 Til Dagbladet understreker han at han synes virksomheten til Nationaltheatret er verdifull og utrolig viktig, og at de derfor må ta den på alvor.
DA171004 Vest Aksjer AS opplyste også at virksomheten nå er innstilt og at firmaet nå har én ansatt som ikke er lovlig oppsagt.
VG171003 - I vår avgjørelse skriver vi at det er NIH som forskningsansvarlig og som har det øverste ansvaret for å sikre at forskningsprosjekter som gjennomføres ved virksomheten overholder lover og regler som gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, selv om den enkelte forsker eller forskningsmedarbeider også har et ansvar for å handle i samsvar med loven.
VG171003 - Vi må ut for å se om virksomheten har gjort det de skal.
DB171003 - Så lenge virksomheten foregår innenfor norsk lov og de forutsetninger som gjelder for tildeling av midler har vi ingen synspunkter, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( FrP ) i Justisdepartementet, og legger til at tildelingen vurderes årlig.
AA171003 En del av virksomheten som foregår der i dag, bør riktignok fortsette, men store lagerbygninger legger beslag på sentrumsnære arealer som det vil være mer effektivt og miljøvennlig å bruke til boliger, kulturaktiviteter og annen næringsvirksomhet.
DN171002 Norske Skog har vært i en veldig turbulent situasjon de siste årene, og det er knyttet stor usikkerhet til hvor lønnsom den underliggende virksomheten i selskapet faktisk er.
DN171002 I september meldte Press Association at Norwegian angivelige var i kontakt med Monarch for å undersøke muligheten for å kjøpe hele eller deler av virksomheten .
AP171002 Det er viktig at plantedyrkere etterspør og benytter sykdomsfritt plantemateriale i virksomheten og følger opp internkontroll når det gjelder skadegjørere.
DB171001 Virksomheten skal også ha omfattet tre filmselskap, som seinere ble tømt for penger gjennom kjøp av filmrettigheter og et patent på paller med papp.
AA171001 Luminor vil være den tredje største finansielle virksomheten i den baltiske baksektoren, og omfatte rundt 350.000 Nordea-kunder og 930.000 DNB-kunder i de tre landene.
DB170930 Staten og fellesskapet sitter igjen med størstedelen av gevinsten så lenge virksomheten er lønnsom, men må også bære størstedelen av kostnadene når den ikke er det.
DN170929 - Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i fremtiden.
AA170929 - Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i framtiden.
AP170928 Herfra drev han bladet de første tiårene, men flyttet senere virksomheten til Los Angeles.
AP170928 Selv kalte Horner virksomheten sin « politisk satire ».
AA170928 Kinas finansdepartement har gitt nordkoreanske bedrifter, også de som er i fellesforetak med kinesiske bedrifter, 120 dager på å legge ned virksomheten .
DN170927 Total måtte punge ut 7,45 milliarder dollar, tilsvarende 58,9 milliarder kroner, for virksomheten .
DB170927 Politiet etterforsker hvorvidt kvinnene lot seg prostituere frivillig eller om det var en livssituasjon som involverte dem i virksomheten .
DA170927 Men Frankrikes oppsigelsesvern når virksomheten i en bedrift må innskrenkes er strengere og mer rigid enn i Norden, sier Dølvik.
DN170926 De sikrede kreditorene er store, profesjonelle investorer med kapital og kompetanse til å drive Norske Skog videre sammen med ansatte i virksomheten , sier Lars P.S.
DA170926 Han forklarte også at virksomheten er innstilt, erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.
DA170926 Ifølge Nor Gros AS har virksomheten fram til oppbudet vært igangværende og elleve ansatte mister jobben.
DA170926 I tillegg har virksomheten hennes gjeld til en bank med 90.000 kroner.
AP170926 Arbeidsmiljøloven § 10-2 tredje ledd gir arbeidstager rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten .
DA170925 Væveri innlemma i virksomheten og dermed også tilgangen til alt vannet i det nedre fallet.
DB170923 Virksomheten har gjort flere tiltak, som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland.
AP170923 - Virksomheten har gjort flere tiltak, som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland i pressemeldingen.
DN170922 ¶ Norwegian skal ifølge nyhetsbyrået AP ha undersøkt muligheten for å kjøpe hele eller deler av virksomheten til det britiske flyselskapet Monarch Airlines.
DA170922 Han forklarte også at virksomheten nå var innstilt og at han heller ikke har noen ansatte.
AA170922 Det har alle ventet på, sier Ehrling, som understreker at virksomheten aldri ville skjedd slik selskapet styres i dag.
AA170922 - Lars Nyberg har hatt gode muligheter til å stanse denne virksomheten , og må ha innsett at det foregikk korrupsjon, sier påtaleansvarlig Gunnar Stelter til TT.
DN170921 Det gjelder spesielt når virksomheten krysser grensene, for eksempel når et norsk finansselskap har et datterselskap i EU.
AA170921 Etter at politiet har gitt Uber millionbot for brudd på yrkestransportloven, mener Norges Taxiforbund at selskapet bør legge ned virksomheten i Norge.
DN170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
DN170920 - Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsette i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekontrakter og kjøretøyer med videre, opplyser Kvale advokatfirma som foretok konkursåpningen onsdag.
DA170920 På Facebook skiver butikken at virksomheten ble innstilt tirsdag denne uken.
DA170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
DA170920 - Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsette i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekontrakter og kjøretøyer med videre, opplyser Kvale advokatfirma som foretok konkursåpningen onsdag.
DA170920 Virksomheten i Danmark, Sverige og Finland drives derimot videre.
AA170920 Det gjelder spesielt når virksomheten krysser grensene, for eksempel når et norsk finansselskap har et datterselskap i EU.
AA170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
AA170920 - Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsette i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekontrakter og kjøretøyer med videre, opplyser Kvale advokatfirma som foretok konkursåpningen onsdag.
AA170920 Boet etter det konkursrammede renovasjonsselskapet Renonorden vil legge til rette for at virksomheten fortsetter til og med 28. september.
AA170920 - Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsettes i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekontrakter og kjøretøyer med videre, heter det i en pressemelding fra advokatfirmaet.
VG170919 Han har ledet politiets hardtslående spydspiss mot organisert kriminalitet, men nå viser det seg at han har vært en del av virksomheten han var satt til å bekjempe.
DN170919 Mandag kveld ble det kjent at den norske virksomheten i renovasjonsselskapet RenoNorden er konkurs.
DN170919 Boet etter konkursen i renovasjonsselskapet RenoNorden jakter nye eiere til virksomheten i Sverige, Danmark og Finland.
DN170919 Han opplyser at selskapet som nå er konkurs leverte bemanningstjenester til blant annet bygg- og anleggsbransjen og sto for rundt 30 prosent av den samlede virksomheten i Rett Bemanning.
DN170919 Mediekonsernet Schibsted, som eier både VG, Finn og Aftenposten, omorganiserer virksomheten .
DB170919 Alle arbeidsgivere bør forpliktes til å jobbe fram en individuell kompetanseplan for alle sine arbeidstakere som sikrer at arbeidstakeren er faglig på høyden til å kunne fortsette i virksomheten eller til å kunne skifte jobb.
AP170919 Til Aftenposten sier politimester Sjøvold at det er blitt gjort endringer i reglene rundt informantbehandling : virksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert.
AA170919 Flere elementer fra virksomheten ved Trondhjems Mekaniske Værksted står igjen og forteller om tidligere tider.
VG170918 Avslutter vi nyhetsjakten er det i grunn bare å legge ned virksomheten som nyhetsdesk - og kun bli eventstyrt », heter det i brevet.
DN170918 De aktuelle kreditorene har sagt at de er innstilt på at Ombudstvedt kan ta en aktiv rolle i virksomheten om nødvendig.
DN170918 - Vi forventer at Nord-Korea vil hjelpe forsvarssiden av virksomheten vår da Japan, Sør-Korea og andre ønsker å forsvare seg.
DB170918 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170918 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170918 Flere ikkevoldsaktivister har problemer med de palestinske sikkerhetsstyrkene og risikerer å være uten jobb dersom de fortsetter med virksomheten sin.
AA170918 Retten mener også at kodespråket knyttes til virksomheten .
DB170917 Opium og heroin utgjorde også en andel av virksomheten .
DB170917 Og ikke minst drev de den kriminelle virksomheten etter mal av moderne forretningsdrift.
DB170916 Politiet vil på det sterkeste advare mot denne virksomheten og minne om et betydelig skadepotensiale og erstatningsansvar...
DB170916 Operasjonslederen understreker at virksomheten kan medføre betydelig skadepotensiale og erstatningsansvar.
DB170916 Fredag var sju kumlokk i byen blitt rappet, og politiet omtalte virksomheten som livsfarlig.
DB170916 - Politiet vil på det sterkeste advare mot denne alvorlige virksomheten , som kan medføre betydelig skade både for personer og kjøretøy. Én ting er materielle skader, men dersom en person faller ned i en kum kan utfallet bli fatalt, sier operasjonsleder Ola Kamben hos politiet i Telemark til Dagbladet.
AA170916 - Vi vil på det sterkeste advare mot denne virksomheten og minne om et betydelig skadepotensial og erstatningsansvar, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til Varden.
AA170915 NTNU er ennå ikke ferdig med planleggingen av hvilke fag som skal ligge hvor når virksomheten på Dragvoll kommer til Gløshaugen-området.
AA170915 Virksomheten på Rotvoll kommer allerede ved årsskiftet, og lektorutdanningen ved årsskiftet i 2018-2019.
AA170915 Torsdag fikk selskapet beskjed om at søknaden var innvilget, og selskapet sier at det har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten uten avbrudd.
DA170914 Selskapet har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og forventer at virksomheten vil være uavbrutt gjennom restruktureringsprosessen, heter det i en pressemelding.
SA170913 Spørsmålet er også hva de nåværende lokalene skal brukes til, når teateret flytter virksomheten , helt eller delvis.
DN170913 KPMG International avviser at det har skjedd noe ulovlig, men har varslet en full gjennomgåelse av virksomheten i Sør-Afrika.
DN170913 De aktuelle kreditorene har sagt at de er innstilt på at Ombudstvedt kan ta en aktiv rolle i virksomheten om nødvendig.
DB170913 så har jeg ikke andre kommentarer enn at virksomheten i Latvia blir drevet 100% i tråd med latviske- og EU-regler.
DB170913 Virksomheten blir kontrollert jevnlig av offentlig myndighet, og det er aldri funnet avvik verken før eller etter bildene du viser til.
AA170912 Ifølge DN åpner kreditorene også for at Ombudstvedt kan ta en aktiv rolle i virksomheten om nødvendig.
DN170911 Alle flyselskapene har stor gjennomstrømming av inntekter og kostnader hver dag, og tåler ikke at virksomheten ligger nede lenge av gangen.
DN170911 Tidligere har teknologiselskap som Foxconn, nylig omtalt i DN som « et av verdens største selskaper du aldri har hørt om », tre milliarder dollar i økonomiske incentiver fra Wisconsin for å drive virksomheten i delstaten.
DN170911 Pilotkonflikten handler også om at SAS planlegger flagge ut deler av virksomheten med fly og mannskap i London og spanske Malaga.
DB170911 ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen.
AA170911 ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen. ( ©NTB ) ¶
AA170911 ICRC innstilte mesteparten av virksomheten sin i det nordlige Afghanistan etter angrepet i Jowzjan-provinsen. ( ©NTB ) ¶
DN170910 - Ha en ambisjon og en visjon, om hva du vil, men ikke heng deg opp i at du skal bli toppleder i den og den virksomheten .
DB170910 - Vi må vurdere om vi skal flytte virksomheten vår til Vennesla nå, sier designer Jürgen De Gendt.
VG170909 Jensen er tiltalt for å ha varslet Cappelen om forhold som kunne ha betydning for hans hasjinnførselsvirksomhet, for eksempel om han var politiets søkelys, noe påtalemyndigheten mener bidro til å redusere risikoen for at virksomheten ble avslørt.
VG170908 Den som driver forretning har selvsagt også et samfunnsansvar, men virksomheten må først og fremst være lønnsom ellers er den ikke mulig, privatkapitalistisk sett.
NL170908 I dette bildet blir de små bedriftene dråper i et stort hav der politisk styring og kontroll blir krevende, selv om virksomheten drives legalt.
NL170908 De seinere år er det også etablert private selskaper som tar ut utbytte fra virksomheten .
DN170908 Ny Ferd-sjef Morten Borge har begynt med å selge deler av virksomheten innen bolig og næringsbygg.
DA170908 LES OGSÅ : Takstfirma konkurs ¶ Virksomheten er igangværende, men det er ingen ansatte i firmaet.
AA170908 Politiet har i lang tid spanet på virksomheten .
DB170907 ( Finansavisen.no ) : De samlede inntektene for hele virksomheten endte i fjor på 19,6 millioner kroner, mot 19,8 millioner i 2015.
DA170907 Ifølge Haugaland tingrett er virksomheten innstilt, men firmaet har en ansatt som per tiden ikke er sagt opp.
VG170906 Da er det galt å sende denne verdiskapningen til Kina, når Norge trenger denne virksomheten selv, sier Trygve Slagsvold Vedum.
VG170906 Det kan tvinge flere bedrifter til å stanse virksomheten , sier lederen av NHOs største forening.
DB170906 » Det er først og fremst én ting høyreekstreme baserer virksomheten på.
DB170906 Den høyreekstremistiske virksomheten i Norge danner en lang og blodig linje fra sprengningen av Oktober bokhandel i Tromsø i 1977 til Utøya-terroren i 2011.
DA170906 Han forklarte at virksomheten i firmaet er innstilt, men at han ønsker å betale gjelden.
DA170906 F5 It Solutions AS opplyste i retten av virksomheten var i gang og at firmaet har ti ansatte.
DA170906 - Vi har fått et brev med beslutning om at virksomheten skal stoppes 1. oktober.
AP170906 I 2015 solgte virksomheten tjenester for 1,8 millioner kroner og overskuddet endte på vel 100.000 kroner det året.
AA170906 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA170906 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA170906 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
VG170905 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen, sa hun til VG mandag.
DN170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten , skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
DN170905 Air Berlin skriver i en pressemelding at det pågår forhandlinger om salg av virksomheten .
AP170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten , skriver Gustafson.
AA170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten , skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
VG170904 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen.
NL170904 Han betrakter heller ikke « fiskeri » som « næringsvirksomhet », derfor ser han det naturlig at man « overlater » virksomheten til nestemann, en løsning han neppe ser for seg hvis jeg drev et bilverksted eller en handelsbedrift.
DN170904 Den norske virksomheten er ikke involvert i skandalen.
DN170904 Vårt problem er at gjelden er for stor og at for mye av kontantstrømmen går til å betale renter og ikke til å utvikle virksomheten , skriver Sperre i en epost til DN.
DN170904 ¶ Intern kommunikasjon - at vi forstår hverandre og snakker greit sammen i virksomheten - er et lederansvar.
AA170904 Eierne av den engelskspråklige avisa Cambodia's Daily i Kambodsja sier myndighetene har presset dem til å legge ned virksomheten .
AA170904 Han fortalte at når han skulle vurdere en virksomhet, var han ikke bare opptatt av lønnsomheten som virksomheten kunne produsere, men også av kulturen i virksomheten .
AA170904 Han fortalte at når han skulle vurdere en virksomhet, var han ikke bare opptatt av lønnsomheten som virksomheten kunne produsere, men også av kulturen i virksomheten.
AA170904 Fondsforvalteren fortalte at han ofte opplevde store avvik i det som ledelsen og eierne presenterte på « glanset papir », og det som ansatte, kunder eller andre fortalte om virksomheten .
DB170902 Barnevern utgjør bare en liten del av den totale virksomheten i disse omsorgskonsernene, som også driver stort innenfor blant annet hjemmetjenester, flyktningmottak, bo- og omsorgstjenester, sykehjem og rehabilitering.  ¶
VG170901 Selv om det selvsagt er forskjell på alvorlighetsgraden på ulike områder, er det summen av hvordan små og store forhold håndteres som avgjør hvor eksponert virksomheten er for mulig skade.
VG170901 - Det er veldig viktig for meg at vi dokumenterer - gjennom regnskap, handling og vedtak - at vi har tatt signalene og justert viktige sider ved virksomheten .
DA170831 Statsråd Solveig Horne ( fra venstre ) fikk en orientering av virksomheten til barnehuset i Moss av seniorrådgiver Monica Lillevik og leder Cathrine Bergheim ved Barnehuset.
VG170830 - Det sier noe om at når vi har oppfølgingsmøter med ledelsen kan vi ikke stole på at de vet hva som foregår i virksomheten .
VG170830 - Det jeg reagerer sterkest på er at lege og faginstanser gjentatte ganger har vært i dialog med virksomheten og meldt fra om at de ikke yter riktig pleie, og likevel skjedde det ingenting.
DB170830 På redaksjonell plass avslørte The Voice bakmennene i New Yorks prostitusjonmiljø, mens eierselskapet tjente penger på virksomheten .
AP170830 Ifølge talsmannen Bashir Ibrahim inngikk militsen for en måned siden en avtale med den italienske regjeringen og Serrajs regjering om å innstille virksomheten og stanse dem som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.
NL170829 Målet med denne virksomheten har åpenbart vært å få Evenes Flystasjon frem fra glemselen igjen, en flystasjon som ble lagt ned for nesten 25 år siden !
DN170829 Beslutningen om å legge ned de svenske butikkene ble tatt etter at styrets årsberetning viste at det ville ta lengre tid og større investeringer enn først antatt å få den svenske virksomheten opp på akseptabelt lønnsomhetsnivå.
AP170829 Beslutningen om å legge ned de svenske butikkene ble tatt etter at styrets årsberetning viste at det ville ta lengre tid og større investeringer enn først antatt å få den svenske virksomheten opp på akseptabelt lønnsomhetsnivå.
AA170829 - Det er derfor behov for et nytt klinikkbygg, siden store deler av virksomheten foregår i bygninger som er gamle, lite funksjonelle og i dårlig stand, skriver regjeringen. ( ©NTB ) ¶
DN170828 Tilsynets leder Wayne Byres sier selv om banken er solid, har enkelte sider ved virksomheten ført til bekymring og skadet dens rykte og posisjon.
DN170827 Planen er å finansiere virksomheten , samtidig som man hjelper bedrifter å finne smarte, bærekraftige løsninger.
AP170826 Han bekrefter at en indianerstamme « har uttrykt engstelse for virksomheten vår og for øyeblikket oppholder seg på våre private arbeidsplasser uten lov ».
AP170826 - De siste årene har selskapet vårt invitert indianerne til å besøke virksomheten vår og se hvordan vi driver, skriver han og føyer til at invitasjonene ble avslått.
DN170824 At dette kan bli en hyggelig del av virksomheten vår har vi tro på, sier han.
DN170824 At dette kan bli en hyggelig del av virksomheten vår har vi tro på, sier B2Holding-sjef Olav Dalen Zahl.
DN170824 Et kraftig inntektsfall i den maritime virksomheten bidrar til at resultatet til Kongsberg Gruppen blir barbert med over 290 millioner kroner ¶
DN170824 Denne delen av virksomheten har blitt rammet av nedturen i olje- og gassmarkedet.
DA170824 56-åringen opplyste også at hennes samlede gjeld er på 315.000 kroner og at virksomheten hennes er igangværende.
AA170823 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA170823 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA170823 Virksomheten vokste jevnt og trutt og Anton satte sine sønner til å frakte krabbe hjem fra lokale fiskere.
AA170823 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
DN170822 Brødrene Adolfsen har tjent mye penger på virksomheten sin, men i andre kvartal i år ble det røde tall.
DB170822 Når noen blir avslørt og virksomheten avsluttet, går ofte de samme bakmennene videre til en annen bransje med liknende forretningsmodell.
AP170822 Blant de tolv som er pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i den organiserte virksomheten , er tre leger, fire sykepleiere, tre sykehusansatte og to mellommenn, heter det i kunngjøringen.
AA170822 Retten mente mannen hadde tjent 1,6 millioner kroner på virksomheten med utleie til prostituerte, hovedsakelig fra Sør-Amerika.
DN170821 Planen for Total er å samle Nordsjø- virksomheten for Norge, Danmark og Nederland på et hovedkontor i København.
DB170821 direktør Kjetil Eriksen startet virksomheten i Oslo, og siden kom Stavanger og Trondheim.
DA170821 Ifølge tiltalen fra politiadvokat Angjerd Kvernenes er overtredelsen vesentlig fordi det legges vekt på periodens lengde og mangelens omfang, samt at unnlatelsen har vanskeliggjort offentlige myndigheters kontroll med virksomheten .
AA170821 Det har tatt lang tid for selskapet å finne en kjøper, men nå legger Total 7,45 milliarder dollar på bordet for å sikre seg virksomheten .
VG170820 Ifølge rapporten er det i første rekke de strategiske ubåtene som står for den strategiske avskrekkingen - og vil derfor være høyest prioritert i den militære virksomheten i Nordvest-Russland.
VG170820 - Noen fra Libyas styrker og politiske myndigheter har bestemt seg for å stramme skruen litt, enten ved å gjøre jobben de er satt til å utføre eller ved å fortelle sine venner og slektninger i kriminelle nettverk at de bør stoppe virksomheten , i det minste en liten stund, bemerker Muntasser.
VG170820 I Kulturdepartementets budsjett for 2017 er det opplyst at det er estimert behov for 58 årsverk, av dem 48 nye, ved Norsk helsearkiv når virksomheten er i full drift.
VG170820 Aktivitetsplikten gjelder virksomheten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
DN170820 President Donald Trumps lave popularitet kan føre til problemer med å få politikerne til å finansiere den offentlige virksomheten i USA fremover, mener økonom Alec Phillips i Goldman Sachs.
AP170818 I loven står det i dag at arbeidet skal søkes utformet « slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstagere i virksomheten ».
AA170818 Han er bekymret for at grepene vil påvirke mye av virksomheten i sentrum.
AA170818 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA170818 REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark.
AA170818 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
DN170817 Virksomheten i Danmark opprettholder den gode lønnsomheten, og i Sverige blir lønnsomheten gradvis bedre.
DA170817 TRAPPER OPP : Aksjonskomiteen « Bedre byutvikling i Moss » ( ABBM ) trapper opp virksomheten sin for å få en utredning av en alternativ togtrasé gjennom byen.
VG170816 Aktivitetsplikten gjelder virksomheten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
DN170816 Sikker og rimelig fornybar strømforsyning trekkes fram som en av Ballangens største fordeler for virksomheten .
DB170816 - Dersom det blir aktuelt å fremme et forslag om at kongehuset eller Det kongelige hoff skal omfattes av offentlighetsloven, vil det måtte utredes nærmere hvilke deler av virksomheten forslaget skal omfatte, og hva som tilhører kongehusets privatliv, sier lovrådgiver Ole Knut Løstegaard i Justisdepartementet til Dagbladet.
AA170816 Sikker og rimelig fornybar strømforsyning trekkes fram som en av Ballangens største fordeler for virksomheten .
NL170815 Et stabilt Norge trenger derfor en kontrollert utfasing av olja, fordi Norges avhengighet av virksomheten er skummel både i et økonomisk, fremtidsrettet og solidarisk perspektiv.
DB170815 Generelt vil jeg si at vi jobber med å profesjonalisere virksomheten videre, fremholder Andreassen, som legger til følgende overfor Kapital.
AA170815 I en pressemelding sier selskapet at det pågår forhandlinger om salg av virksomheten .
AA170815 I en pressemelding sier selskapet at det pågår forhandlinger om salg av virksomheten .
VG170813 Politiet gjør en heroisk innsats for å prøve å bekjempe denne kriminelle virksomheten som nå har eskalert til et livsfarlig nivå.
VG170813 De som ikke betaler såkalt beskyttelsespenger kan risikere å få butikkene og virksomheten de driver, herpet og ødelagt.
DN170813 Han forklarer at dette er viktig fordi lederne må forstå hva virksomheten trenger, og de må ha nok kunnskap til å vite hva de skal bestille.
DN170813 Det er også vanskelig å finne, og det mest kritiske i virksomheten , sier Andersen.
DN170813 Halvparten mente virksomheten deres er blitt mer byråkratisk enn for få år siden.
AP170811 - Dette dreier seg om å ha kapital til å utvide virksomheten hvis vi ser prosjekter med den lønnsomheten vi trenger.
AA170811 Vi forbereder oss på hva vi skal se etter, og gjøre oss kjent med hva som foregår av arbeid i virksomheten , sier Løvås.
AA170811 Det er viktig å ha et godt tilsyn, og vi avtaler med virksomheten for å finne et passende tidspunkt, opplyser Løvås.
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven, er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven. ( ©NTB ) ¶
DB170810 Skatten skaper også likviditetsutfordringer når eiere må ta ut utbytte for å betale skatt selv om virksomheten går med underskudd.
DB170809 At Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres.
VG170808 Her er Margidos begravelsesbyrå og virksomheten ved trafikkulykker, uventede dødsfall og begravelsesprosedyrer behørig skildret.
VG170808 - Reitangruppen benytter fly til å reise effektivt mellom de syv land virksomheten er etablert i, fremholder hun.
DB170808 Med den nye loven falt disse vilkårene bort for midlertidige ansettelser på opptil tolv måneder, så lenge virksomheten holdt seg innenfor to avgrensninger.
DB170807 Douglas har forklart retten i New York at han begynte å selge dop i 2006 og at virksomheten har pågått jevnlig siden da.
DB170805 Men fatter også vedtak som går på rutiner etter at virksomheten har åpnet igjen.
VG170804 De mister da retten til å få mva-fradrag i virksomheten , så det har også en økonomisk konsekvens, sier hun.
DN170804 Etter brexit har flere selskaper og bedrifter sett på mulighetene til å flytte virksomheten eller deler av virksomheten ut av Storbritannia, mens andre har sett etter andre steder å plassere pengene sine.
DN170804 Etter brexit har flere selskaper og bedrifter sett på mulighetene til å flytte virksomheten eller deler av virksomheten ut av Storbritannia, mens andre har sett etter andre steder å plassere pengene sine.
DB170804 I den eneste landsdelen med flertall for full fart i oljeutvinningen mener hele 39 prosent at klima er grunn god nok til å begrense virksomheten .
AP170804 For å tilby vilkårsparkering må virksomheten være registrert hos Statens vegvesen.
AP170804 Virksomheten skal også være meldt inn til Statens vegvesen.
AP170804 27 prosent av de kontrollsanksjonene som er blitt klaget inn til nemnda blitt ettergitt av virksomheten eller opphevet av nemnda.
VG170803 GIR SEG : Sølvi Bugge fra Svanehjelpen er lei seg og legger ned virksomheten med å hjelpe svaner etter « Havnesjefen ».
DA170803 Det ble også opplyst at selskapet aktiva har liten eller ingen verdi og at virksomheten nå er innstilt.
AP170803 Forlegger Turhan Gunay og forlagshuset Evrensel er tildelt prisen for det mot de utviser ved å holde virksomheten gående under truende omstendigheter.
DN170802 - Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten .
DN170802 I uttalelsen peker han også på at loven kan skade amerikanske virksomheten for selskaper.
DN170802 - Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten .
DA170802 LES OGSÅ : Byggefirma har gått konkurs ¶ Virksomheten var fram til mandag igangværende.
DA170802 Det tyskdrevne AIDA-rederiet er blant de som har gjort seg positivt bemerket med tiltak for å minke miljøavtrykket av virksomheten sin, både til havs og i havn.
DA170802 Cruiseskipet « Aidaluna » har gjort seg bemerket med tiltak for å minke miljøavtrykket av virksomheten sin.
DA170801 I retten ble det opplyst at virksomheten nå er innstilt og at tre ansatte nå står uten arbeid.
AA170731 Mandag sa miljøminister Jan Szyszko til pressen at virksomheten kommer til å fortsette mens regjeringen forbereder et svar som skal sendes til domstolen innen kommende fredag.
VG170730 « Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstager er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten .
VG170730 I lovendringsforslaget står det at « Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten ».
VG170730 - Hauglie, hva er vesentlige ulemper for virksomheten ?
DN170730 - Jeg ønsker å medvirke til at vi får på plass en restrukturering slik at virksomheten kan få penger til å gjennomføre nødvendige investeringer for å endre virksomhetens karakter.
VG170726 Johansson har øverste ansvar for Transportstyrelsen, men ifølge Lööf har IT-skandalen vist at hun ikke hatt kontroll over virksomheten , som anklages for å ha brutt lover og regler om datasikkerhet for at outsourcingen skulle gå raskere.
DN170726 I kvartalsrapporten opplyses det at den operasjonelle virksomheten har vært sterk.
DA170726 - Det at bygget ikke brant ned betyr at virksomheten vår kan gå videre.
AA170726 Infrastrukturminister Anna Johansson har øverste ansvar for Transportstyrelsen, men ifølge Lööf har IT-skandalen vist at hun ikke har hatt kontroll over virksomheten , som anklages for å ha brutt lover og regler om datasikkerhet for at outsourcingen skulle gå raskere.
DN170725 Filmklippene er i seg selv ikke ugjendrivelige bevis for den påståtte virksomheten , og russiske myndigheter har kategorisk avvist enhver antydning om opprustning av Taliban.
AA170725 Hell Bil ble i 1999 solgt til Bauda, og i dag eies virksomheten av Billia.
DN170724 Prosjektet skal ha fått navnet « Bowline », og planen skal være at virksomheten skal gå live i Frankfurt i september 2018, og at 300 milliarder euro, som tilsvarer 2800 milliarder kroner, skal flyttes fra balansen i den britiske enheten til Frankfurt innen mars 2019.
DN170724 Han har gjort det klart at mye av virksomheten skal flyttes fra Storbritannia etter brexit.
DN170724 Zara ¶ Virksomheten startet i 1963, men den første Zara-butikken ble ikke åpnet før i 1975 i La Coruña nordvest i Spania.
DA170724 Etter nye skatteregler i Norge fra 2012, drives mye av den internasjonale virksomheten til Statoil fra Nederland.
DA170724 Den internasjonale virksomheten i land som blant annet Brasil, Canada, Venezuela, De forente arabiske emirater, India og Tyrkia styres fra et kontor med 15 ansatte i Rotterdam, som styrer 39 ulike holdingselskaper for Statoil, skriver Dagens Næringsliv.
NL170721 Sykehusene som lojalt skal følge styringssignalene fra de regionale helseforetakene, ser ut til å tvinges til å legge opp virksomheten som om deres fremste formål var å tjene penger.
DN170721 - Målet vårt er å opprettholde den materielle virksomheten i regionen i tiårene som kommer, sier selskapet, ifølge Wall Street Journal.
DA170721 Solberg Service AS opplyste in retten å ha hatt syv ansatte og at virksomheten nå er innstilt.
DA170721 Virksomheten er nå innstilt.
NL170720 Det samme gjelder forresten fiskeri og sjømat, Norges nest viktigste næring, der mye av virksomheten skjer i nord.
DA170720 Knaben Ski & Aktivitetssenter AS opplyste også i retten at virksomheten er sesongbasert og at antall ansatte er uvisst.
DN170719 Overskuddet for den norske, danske og finske virksomheten samlet ble på fire millioner svenske kroner i første halvår.
NL170718 De kan ha begått kriminaliteten for å berike seg selv eller for å berike virksomheten .
AA170718 Etter 19 år med restauranten Credo og etter hvert Jossa i Ørjaveita, skal nå hele virksomheten over i nye lokaler på Lilleby.
DN170717 Det er hovedsakelig ingen inntektsvekst i virksomheten , og vi ser fortsatt ingen nye verdidrivere for inntektsvekst fremover, sier Trondsen.
DB170717 Dette er i tråd med vår ambisjon om å forenkle virksomheten .
DA170717 Festivalsjefen hevder at også andre norske festivaler nyter godt av denne virksomheten til Moldejazz.
AP170717 Robustheten i den norske virksomheten , den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke.
AA170717 Robustheten i den norske virksomheten , den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke.
AA170717 Robustheten i den norske virksomheten , den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke.
VG170716 Skal man ha håp om å etablere et slikt marked, må tilskuddet rettes mot virksomheten , sier Helgesen til NTB.
AA170715 Trondheimsselskapet har i mange år vært ledende i verden på bombetalingssystemer, men har de siste årene utvidet virksomheten i retning av trafikkovervåkning og avansert trafikkstyring.
DN170714 Selskapet skriver at de utfordrende markedsforholdene i shipping fortsetter i 2017, og styret påpeker at det nå er i ferd med å samle denne virksomheten i Shearwater Geoservices, og refinansiering av seismikksatsingen.
DN170714 « Flere av våre nøkkelmarkeder er utfordrende, men selskapet har en sterk balanse som sikrer en evne til å investere på tvers av virksomheten og utvikle driften fremover », konstaterer styret i årsberetningen.
DN170714 Staten har avtale med Widerøe om kjøp av flyvninger på kortbanenettet i Norge, og det utgjør rundt 40 prosent av virksomheten til Widerøe.
DB170714 Senere solgte de den gamle virksomheten , og forvalter nå verdiene gjennom blant annet Midelfart Holding.
DB170714 SKAL MAN TRO sjefene for Caliber 3, er denne virksomheten startet for å lære folk om terrorismens djevelskap og for å vise hvor høy moral det er i det israelske forsvaret.
DA170714 Det må være ferdsel der for at byen skal kunne pulsere og leve, og for at virksomheten skal gå sin gang.
AA170714 Rema 1000-butikkene er drevet etter en franchise-organisasjonsform, som i korthet betyr at franchisegiveren ( Rema 1000 ) har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren ( kjøpmennene ) står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.
AA170714 Rema 1000 AS omfatter virksomheten til Rema 1000 i Norge og Danmark.
AA170714 Virksomheten eies 100 prosent av Reitangruppen.
AA170713 Billy Kyte fra Global Witness sier mange gruve-, olje-, jordbruks- og hogstselskaper utvider virksomheten sin og oftere kommer i konflikt med urfolk.
VG170712 Som følge av den hektiske virksomheten går han glipp av en del skolegang, men han tar det igjen med privat undervisning.
DB170712 Som et velfungerende parlament er Stortinget helt avhengig av gode og effektive digitale løsninger som understøtter representantene i deres daglige arbeid og den parlamentariske virksomheten .
AA170712 - Er debatten om bruk av bistandsmidlene blitt borte fordi mange involverte har en personlig interesse av virksomheten , spør Vraalsen og Grimstad.
DN170711 Vi har gått gjennom hele virksomheten fra topp til bunn.
AP170711 Er debatten om bruk av bistandsmidlene blitt borte fordi mange involverte har en personlig interesse av virksomheten ?
DN170707 Virksomheten kom i full drift fra 1. januar 2017.
DB170707 Filmselskapets problem er at biler ikke er omfattet av hovedregelen om momsfradrag for varer og tjenester som brukes i virksomheten .
AA170707 Filmselskapets problem er at biler ikke er omfattet av hovedregelen om momsfradrag for varer og tjenester som brukes i virksomheten .
NL170706 Den ene virksomheten som har tjenestekonsesjon har til og med « privat omsorg » i navnet sitt.
DN170706 - Med tanke på virksomheten Norwegian bygger som et internasjonalt selskap, er det naturlig.
DN170706 Mangel på piloter rammet virksomheten i den mest hektiske tiden på året, når nordmenn og skandinavere gjør seg klar til ferie.
DB170706 Inntekter fra utsmuglede gjenstander bidrar til å finansiere våpen og understøtte virksomheten til ekstremistgrupper, ifølge regjeringen.
DB170705 - Basisfinansiering er støtte til virksomheten som helhet, og danner grunnlag for kontinuitet og langsiktighet, ulikt prosjektstøtte, forklarer Edvardsen videre.
DA170705 A-krim Rogaland har undersøkt resultatene og det viser seg at 26 prosent av de kontrollerte virksomhetene hadde mer enn ett forhold som knytter virksomheten til kriminalitet, sier talsperson for A-krim Rogaland, Gro Ellingsen, i en pressemelding.
VG170704 Av Helsetilsynets vedtak fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har « hatt diatermiapparatet ( et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm. ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
NL170704 Hvordan stemmer forøvrig virksomheten til SAMI og enigheten mel-lom KMD og Sametinget, med løftene fra sentralt regjeringshold om å gjøre Norge åpnere ?
DN170704 Virksomheten som overdras hadde en omsetning på 37 millioner kroner i 2016.
AP170704 Men det er også unge som ser folk i området tjene penger på virksomheten og som trenger inntekt selv, kanskje til å finansiere sitt eget narkotikaforbruk, forteller Lund.
AA170704 Disse retningslinjene danner utgangspunkt når de faglig ansvarlige for virksomheten vurderer søknader om utleie av kirken.
VG170703 Det er den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden, og tvangsarbeid alene antas å omsette for over 150 milliarder amerikanske dollar årlig.
DN170703 Det er ikke sikkert at Olav Thon har en skriftlig strategi for alt han driver med, men han har likevel en krystallklar strategi bak virksomheten , sier Reve.
DN170703 Alt for å kunne understøtte representantene og den parlamentariske virksomheten tilfredsstillende og korrekt, sier forfatteren.
AA170703 Virksomheten skal også ha blitt mer profesjonell.
AA170703 Domstolene er utviklingsorienterte : Domstolene - også Sør-Trøndelag tingrett - har tatt viktige grep for å effektivisere virksomheten de siste årene.
VG170701 Høyesterett mener det er skjerpende at mannen drev med virksomheten over tid og mener det må utmåles en ubetinget fengselsstraff.
DB170701 Høyesterett mener det er skjerpende at mannen drev med virksomheten over tid og mener det må utmåles en ubetinget fengselsstraff.
AA170701 Høyesterett mener det er skjerpende at mannen drev med virksomheten over tid og mener det må utmåles en ubetinget fengselsstraff.
DB170630 - Mannen ble så voldsomt irritert over denne TV-reklamen at han ringte til den aktuelle virksomheten , og ba dem slutte å sende den, sier hun.
DB170630 - Han sa så at dersom de ikke fjernet reklamen, ville han bombe virksomheten deres, og jevne den med jorden, forteller Fanø-Fredeløkke.
DB170630 « Det var gjennomgående dårlig renhold og orden i virksomheten .
SA170627 - Slik jeg har fått dette forelagt, er dette personer som har tjent vesentlige deler av formuen sin på enten å levere til eller å være delaktige i internasjonale spillselskaper via virksomheten sin, sier Dale, som mener en eventuell Start-investering vil true norsk idretts enerettsmodell.
DN170627 Mangel på piloter har rammet virksomheten i den mest hektiske tiden på året, når nordmenn og skandinavere gjør seg klar til ferie.
DB170627 Investoren skiftet i fjor ut hele ledelsen i det brasilianske problemprosjektet, og tiltaket har bidratt til å få virksomheten på riktig kurs, mener han.
DB170627 - Virksomheten i Canada har gjort det veldig bra på grunn av økningen i nybygg i husholdningene, sier Ulltveit-Moe til Finansavisen.
DA170627 Fram til mandag var virksomheten i firmaet, som har hatt tre ansatte, igangværende.
AP170627 - Slik jeg har fått dette forelagt, er dette personer som har tjent vesentlige deler av formuen sin på enten å levere til eller å være delaktige i internasjonale spillselskaper via virksomheten sin, sier Dale, som mener en eventuell Start-investering vil true norsk idretts enerettsmodell.
VG170625 Da blir man kvitt ordningen med at enkelte leier inn arbeidskraft til oppdragene, og baserer virksomheten på den måten.
DB170624 Det private selskapet SpaceX har i år erklært at det neste år vil sende to turister rundt månen og tilbake, men virksomheten har ikke tatt helt av.
DA170623 Trafikklæreren har drevet virksomheten sin i form av et enkeltpersonforetak.
DA170623 I retten ble det også opplyst at virksomheten til firmaet er innstilt.
DN170622 Iflkge Bloomberg News' kilder skal den amerikanske investeringsbanken være nær en beslutning om å flytte hoveddelen av den europeiske virksomheten til Frankfurt.
DA170622 LES OGSÅ : Spisested har gått konkurs ¶ Virksomheten i firmaet har fram til torsdag vært igangværende.
AA170622 Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold utvider virksomheten .
SA170621 Regnestykket viser : Den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2017, anslås til 4500 mrd. 2017-kroner.
NL170621 Dette kan igjen legge til rette for en allokering av større ressurser til den faglige virksomheten .
NL170621 Jobben vår er å være vaktbikkjer internt i virksomheten men nå er det dessverre blitt en like stor jobb å passe på det politiske spillet som foregår rundt forsvarets fremtid.
DN170621 Ved å koble en app til virksomheten , har vi enormt mange muligheter til å dekke passasjerenes behov - også når de ikke sitter på et fly.
DA170621 - Mens øvrige arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan prøve en usaklig oppsigelse for retten med vanlige prosessuelle rettigheter, vil det for en statsansatt skje ved at det klages til departementet virksomheten er underlagt.
AP170621 Barnevoldsutvalget vil ha gjennomført en evaluering av ordningen med barnehus med sikte på en lovfesting av virksomheten .
AP170621 Men virksomheten fortsetter.
AP170621 Men virksomheten fortsetter.
VG170620 Alle vil lete med lupe etter negative konsekvenser for sitt lokalsamfunn eller sin del av virksomheten , og kjempe mot endring.
VG170620 Inntektene fra den illegale virksomheten var enorme.
NL170620 Men det som i utgangspunktet skulle virke restriktivt ble i stedet en legitimering av virksomheten og styrket psykoanalysens anseelse.
DN170620 Oslo kommune og Fortum skal ta Hafslund av børs og dele virksomheten seg i mellom.
BT170620 De har ikke utvidet virksomheten sin fra 2011 til 2017, driftsresultatet er omtrent det samme.
DN170619 - Vi investerer i å utvikle virksomheten vår fremfor å investere i eget forbruk, store biler og dyre hus, sier konsernsjef Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese.
DN170619 - Vi investerer i å utvikle virksomheten fremfor å investere i eget forbruk, sier Hans Geelmuyden.
AA170619 Førstestatsadvokaten mener at virksomheten og den nevnte lederen ikke hadde sørget for at sorterings/knuseverket var « utstyrt med nødvendig verneinnretning mot bevegelige deler », heter det i forelegget.
AA170619 Siden da har flere kommuner kjempet om å lokke til seg den store matindustribedriften, inkludert Midtre Gauldal som har jobbet hardt for å beholde virksomheten innen kommunegrensene.
AP170618 - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
VG170617 Deloitte mener at dette i praksis er uttak av overskudd som skulle gått tilbake til virksomheten .
SA170617 Han trakk seg fra den daglige virksomheten i all sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar.
DN170617 Han trakk seg fra den daglige virksomheten i all sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar.
AP170617 I fjor omsatte virksomheten for rundt 5 milliarder kroner.
AP170617 Da ønsker Vinmonopolet å overta alkohol-delen av denne virksomheten .
AA170617 Han trakk seg fra den daglige virksomheten i all sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar.
AA170617 Han trakk seg fra den daglige virksomheten i all sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar.
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter.
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten , er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DA170616 Statsminister Theresa May møtte i går en rekke nordirske partier i håp om å løse den politiske krisen i Nord-Irland som har ført til at virksomheten ved den nordirske regionalforsamlingen er på vent.
AA170616 Hvis flere arbeider i full stilling, vil det bli lettere å organisere virksomheten på en effektiv måte.
NL170615 At eiendommen i Robukta simpelthen byttes mot en kommunal eiendom enten på Storelva eller Skjelnan, der det kan utvikles boliger, som hovedsakelig er virksomheten Totalrenovering arbeider med.
DN170615 En undersøkelse gjennomført av storbanken selv viser at omtrent halvparten av de 127 oppgavene knyttet til børsnoteringer - blant de mest lukrative delene av virksomheten - kan gjøres av datamaskiner.
BT170615 Det består av 175 musikerstillinger og betjener et svært omfattende symfonisk konsertprogram, en helårlig operavirksomhet og den kirkemusikalske virksomheten i Bachs Thomaskirche.
AA170615 Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen. − IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen.
NL170614 La oss ikke glemme at UiT nettopp har vært gjennom en krevende fusjonsprosess og i tillegg er midt i en omorganisering av den administrative virksomheten gjennom « ADM2020»-prosjektet.
DN170614 Direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt vet verken hvorfor Riksrevisjonen har valgt å gå inn i NFI nå, eller hvilken del av virksomheten som skal undersøkes.
DB170614 Direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt vet verken hvorfor Riksrevisjonen har valgt å gå inn i NFI nå, eller hvilken del av virksomheten som skal undersøkes.
DB170614 Dette er målrettet, det er ikke en generell gjennomgang av virksomheten .
VG170613 Avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Magnus Skaar, understreker at barna i området vil få vite hva støyet er, før senteret begynner med virksomheten sin.
BT170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
AP170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
AP170613 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
VG170612 Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote ; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten .
NL170612 ( En kuriøs side av denne virksomheten , er jo det faktum at flere partier som har produsert slike « nyhetssaker » og gjerne vil ha spredning på dem, er de samme som har sørget for forbud mot politisk reklame i TV ).
DN170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten .
DA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten .
AA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten .
AA170612 Så artig er det, at mens andre scener legger ned virksomheten på sommeren, går Skuret motsatt vei.
VG170611 De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten , på tross av at det har blitt etterspurt.
DN170611 Styreleder Henrik Schröder representerer investeringsselskapet Seacrest, som i utgangspunktet finansierte virksomheten .
DB170611 De har nylig lagt ned virksomheten i Danmark, og har også store utfordringer i Norge.
DN170610 Andelen som oppgir at virksomheten deres det siste året har gjennomført permitteringer, kutt i prosjektmidler og ansettelsesstopp er fortsatt høyt, men merkbart lavere.
AA170610 Enda flere sier at prosjektet er en ny forskningsretning for deres eget fagområde og en ny FOU-retning for virksomheten .
AA170610 Dette gjenspeiler også virksomheten vår.
AP170609 - For Sinopec vil hele virksomheten alltid dreie seg om å skaffe mer olje hjem til Kina.
VG170608 Undersøkelser kan foregå ved personlig oppmøte og intervjuer ansikt-til-ansikt, via manuelle eller automatiske telefonoppringninger der man svarer med tastetrykk, eller internettbaserte løsninger som har gjort byråer som YouGov tunge i denne virksomheten .
VG170608 De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten , på tross av at det har blitt etterspurt.
VG170608 Hun fremholder at hun som nestleder i virksomheten også har hatt personalansvar.
SA170608 » DEBATT : Arbeidstakere og ledere skal ha trygghet til å kunne gi beskjed og ha tillit til at de ansvarlige er interessert og følger opp, samt erfare at det etablerte systemet for HMS i virksomheten fungerer.
SA170608 « Den som er ansvarlig for virksomheten , skal sørge for å legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med HMS », skriver Kari Galaasen og Bernt Eltervaag.
SA170608 Roller, ansvar, oppgaver og rammene for det praktiske HMS-arbeidet må være tydelige og klare for alle som bidrar i virksomheten .
SA170608 Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør løses internt i virksomheten , men Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning og kan vurdere om tilsyn er hensiktsmessig i de ulike sakene som meldes.
SA170608 Der loven krever et arbeidsmiljøutvalg skal også dette arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten .
SA170608 Den som er ansvarlig for virksomheten , skal sørge for å legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med HMS.
SA170608 Arbeidstilsynet kan kontaktes dersom virksomheten ikke kan eller vil rette på forholdene.
SA170608 Arbeidstakere og ledere skal ha trygghet til å kunne gi beskjed og ha tillit til at de ansvarlige er interessert og følger opp, samt erfare at det etablerte systemet for HMS i virksomheten fungerer.
SA170608 Arbeidsmiljøutvalget skal ha oversikt og følge nøye med i utviklingen over arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten og sørge for at tiltak iverksettes og følges opp.
DB170608 Mens flere av de danske restaurantene stenger dørene og antall ansatte går ned, mener eier og grunnlegger Palle Skov ifølge BT at virksomheten vil være lønnsom i 2018.
BT170608 Nylig solgte familien, som eier rørbedriften Oras, hele virksomheten til svenske Bravida.
BT170608 Virksomheten er akkurat den samme som i 2011.
AP170608 - Virksomheten retter seg mot personer i en svært sårbar situasjon.
DA170607 LES OGSÅ : Bilfirma har gått konkurs ¶ 39-åringen har drevet et bilpleiefirma i Hillevåg som et enkeltpersonforetak der virksomheten nå er innstilt.
VG170606 Stiftelsen svarte at virksomheten deres krevde « omfattende reisevirksomhet » i Norge.
AA170606 Mange er kritisk til bærekraften i virksomheten , og det har oppstått konflikter med fiskere som er blitt fratatt fiskeplasser når oppdrettsanlegg blir etablert.
AA170606 Det blir det nå en slutt på, etter at det i forrige uke ble klart at det er flertall i Stortinget for at oppdretterne må betale en kompensasjon til kommunene der de driver virksomheten sin.
BT170604 Den allmennyttige virksomheten Sparebanken Vest er nå blitt deres konkurrent, men siden banken vil GI bort det de prøver å selge, føler konkurrentene seg spilt ut på sidelinjen.
AP170604 I dag, for første gang på flere tiår, kan han drive virksomheten uten å betale bestikkelser til ekstremistene.
BT170603 Det viser om de bærekraftsinitiativene selskapene rapporterer om gjelder hele virksomheten , eller om det bare er snakk om noen få varer.
NL170602 I lys av Nordlys' kommentar er det likevel viktig å fremheve at UiT er et flercampusuniversitet hvor alle campus er en viktig del av virksomheten .
DN170602 Og resultatforbedringen omfatter både den tradisjonelle virksomheten langs norskekysten, explorer-cruisene til Arktis og Antarktis - samt våre operasjoner på Svalbard, legger han til.
DN170602 Og resultatforbedringen omfatter både den tradisjonelle virksomheten langs norskekysten, explorer-cruisene til Arktis og Antarktis - samt våre operasjoner på Svalbard, legger han til.
DB170602 I fjor ga denne virksomheten og forvaltningstjenester som utføres for andre deler av Fredriksen-gruppen et beskjedent overskudd på 55.000 kroner, mot 1,2 millioner kroner i 2015, skriver Finansavisen.
DA170602 Hvorfor kutter dere ut virksomheten for Lucky Luke ?
AA170602 - Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig.
DA170601 Virksomheten er igangværende.
DA170531 Hansen henger seg opp i at jeg skriver at kommersielle selskaper er avhengige av å kunne ta ut profitt fra virksomheten .
AP170531 Det er reist kritikk mot blant annet manglende skattekontroll av sjåførene, og virksomheten utfordrer også regelverket i Yrkestransportloven.
AP170531 Det er reist kritikk mot blant annet manglende skattekontroll av sjåførene, og virksomheten utfordrer også regelverket i Yrkestransportloven.
AA170531 Friskolene pløyer med glede en eventuell overskuddskrone tilbake i virksomheten .
AA170531 ¶ Friserer vedtekter og løfter fram opera : - Vedtektene er frisert for å samsvare med virksomheten vår slik den er i dag, sier direktør i TSO, Roar Leinan.
AA170531 Vil løfte fram opera som en viktig del av virksomheten .
AA170531 Nå vil symfoniorkesteret endre navn for å løfte opera som en del av virksomheten .
AA170531 - Vi beholder dagens logo, TSO er innarbeidet og et tydelig varemerke i seg selv, så vår intensjon er å synliggjøre at opera er en vesentlig del av virksomheten vår.
DN170530 Som selskap har vi interesse av å få en bedre kjennskap til virksomheten .
DB170530 Denne virksomheten krever et økonomisk handlingsrom de ikke har i dag.
DA170530 Fram til tirsdag var virksomheten igangværende i selskapet.
AP170530 Flytter virksomheten noen kilometer over grensen til Sverige, får den plutselig både fritak for moms og toll når den selger til norske kunder.
VG170529 Arbeidet på de aktuelle kvinneklinikkene er organisert ut ifra at alle jordmødre skal kunne delta i hele virksomheten », står det videre.
VG170529 - Jordmødrene må kunne delta i hele virksomheten
DB170529 Men det er også nødvendig å være selvkritisk til den offentlige eide og drevne virksomheten .
DN170526 Veksten har avtatt i år, men det er ifølge Trend Micro ingenting som tyder på at hackerne vil tjene noe mindre på virksomheten i år.
DN170526 - Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten , sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen, ifølge en pressemelding fra Økokrim.
DN170526 - Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten , kommenterer politiadvokat Åsne Hana Torgersen.
AA170526 - Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten , kommenterer politiadvokat Åsne Hana Torgersen.
AA170526 Etter flere års prosess ser det endelig ut til at Teaterhuset Avant Garden ( TAG ) i løpet av halvannet år vil flytte virksomheten sin til Rosendal.
DN170524 - Siden vi i 2016 tok beslutningen om å selge vår upstream olje- og gassforretning har vi jobbet målrettet for å oppnå den beste transaksjonen ved å selge virksomheten i sin helhet, få en fair og fornuftig pris for den og sikre at det var optimale betingelser for at olje- og gassforretningen kunne utvikles på lang sikt.
DA170524 Rederibeskatningsordningen innebærer at driftsinntekter fra rederivirksomhet er fritatt fra beskatning så lenge overskuddet beholdes i virksomheten .
AA170524 - Siden vi i 2016 fattet en beslutning om å selge ut vår upstream olje- og gassvirksomhet har vi arbeidet målrettet for å få i stand den beste avtalen ved å selge virksomheten i sin helhet, heter det i børsmeldingen. 70 prosent av de rundt 100.000 fatene med olje Dong produserer daglig, kommer fra norske oljefelt.
AA170524 Rederibeskatningsordningen innebærer at driftsinntekter fra rederivirksomhet er fritatt fra beskatning så lenge overskuddet beholdes i virksomheten .
NL170523 Der kan en lese at " Sametinget har en bred oppgaveportefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, regjering, departement og direktorat ".
DN170523 Det er gått fem-seks år siden den franske bankgiganten BNP Paribas besluttet å legge ned store deler av virksomheten i Norge.
DB170523 Jeg vet ikke hvorfor vi ikke kan føre bevis for det Jensen har jobbet med, ikke har fått lov å fortelle hva virksomheten hans har bestått i.
DB170523 I tillegg påpeker utvalget at det er svært viktig at NRK gikk virksomheten til Hanvold nærmere etter i sømmene.
DB170523 De mener at det som foregår i miljøet rundt Visjon Norge er av vesentlig samfunnsmessig betydning, og nettopp derfor er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold ved virksomheten .
DB170522 Påstanden her er snarere et signal til politiet om at den virksomheten - informantbehandling osv. - bør dere slutte med.
DB170522 MS-13 er beryktet for å beskytte virksomheten sin med brutale drap.
BT170522 FÅR HJELP TIL DIGITALISERINGEN : Eier av Ole Bull Scene, Sølvi Rolland, får hjelp til å digitalisere virksomheten sin under digitaliseringsskoen til Bergen Næringsråd.
BT170522 Når eierne valgte å omdanne virksomheten til et aksjeselskap er det selskapet, som selvstendig rettssubjekt, som inngår avtaler på egne vegne.
BT170522 Et eventuelt overskudd av virksomheten skal utelukkende brukes til å realisere selskapets ideelle formål.
BT170522 Det er pekt på at daglig leder i Innovest i 1998, mens virksomheten ennå var en enhet i stiftelsen Unifob, fikk fullmakt fra eierne til å inngå prosjektavtaler med legemiddelindustrien.
AP170521 juli-kommisjonen : Den operative virksomheten må forsterkes.
AP170521 juli-kommisjonen : Den operative virksomheten må forsterkes.
VG170519 Vi har ikke senket kravet om å vurdere om det er ideell virksomhet, men vi ser at det kan være vanskelig å vurdere om virksomheten er ideell eller ikke.
DN170519 Etter knappe fire år i Norge ga den tyske gigantkjeden i 2008 opp og solgte den norske virksomheten til Rema 1000.
DB170519 Det er ikke et krav om at bistanden faktisk var til hjelp for virksomheten .
DB170519 - Det har vært tjenestelig kontakt, Jensen har mottatt godtgjørelse og varslet om forhold som kan være nyttig for virksomheten , sier Spesialenheten-aktor Kristine Schilling på rettssakens dag 66.
DA170519 LES OGSÅ : Hotell slått konkurs ¶ Virksomheten ble da solgt til selskapet Kongruent AS med overtakelse fra den 1. februar.
VG170518 Blikket må hele tiden må være vendt mot den operative virksomheten , påpeker Elvenes.
VG170518 Det skal svært mye til for at en uvitenhet om endringer i rammeverket for virksomheten da skal kunne anses som en unnskyldelig rettsvillfarelse eller aktsom rettsuvitenhet, står det i dommen.
VG170518 - Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer.
VG170518 Alfheim mener Cappelen har drevet en svært profesjonell hasjvirksomhet, og at virksomheten er forsterket gjennom å ha en politimann på innsiden.
DB170518 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170518 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
AP170518 - På den annen side er det selvsagt et skjerpende moment at han bruker en politimann, og på den måten gjør det vanskeligere å stanse virksomheten , sa statsadvokaten.
VG170516 Den norske virksomheten , stiftelsen Fyrlykta, har mottatt nær en halv milliard offentlige kroner for å ta seg av norske fosterbarn.
NL170516 Utviklingslaget skriver i sitt høringsbrev til Tromsø kommune at de overhodet ikke ønsker denne virksomheten på stedet.
DB170516 Flytter vi oljevirksomhet for nært kan vi risikere at virksomheten foregår midt i grensesonen på et seinere tidspunkt.
AA170516 NRS eier til sammen 35 oppdrettskonsesjoner, og virksomheten ligger i Troms og Vest-Finnmark og i området rundt Haugesund.
NL170515 Realitetene avdekkes i Regjer-ingens melding om Sametingets virksomhet i 2014 : " Sametinget har en bred oppgave-portefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, Regjering, departement og direktorat ".
DB170515 Dommen viser det som var poenget med mitt innlegg, at vi allerede har tilstrekkelig lovgrunnlag og evne til å stoppe og straffe denne virksomheten .
AP170515 Men det kan være gode grunner til å ha en slik port også, det kommer an på hvilke tjenester virksomheten leverer, sier Strøm Arnøy.
AP170515 Men det kan være gode grunner til å ha en slik port også, det kommer an på hvilke tjenester virksomheten leverer, sier Strøm Arnøy.
VG170514 VG har tidligere skrevet at stiftelsen har hatt en bonusordning som baserte seg på hvor godt virksomheten gikk økonomisk.
DB170514 Det typiske angrepsmønsteret er at virksomheten mottar en epost med infisert skadevare.
DN170513 Slik beskytter du virksomheten din mot løsepengeviruset « WannaCry ».
DN170513 Det typiske angrepsmønsteret er at virksomheten mottar en epost med infisert skadevare.
DA170513 I retten kom det fram at Bsh 2 AS har overdratt virksomheten til et annet selskap og at de fortsatt venter på det resterende oppgjøret for dette.
AA170513 Dersom skadevaren lykkes i å komme på innsiden av et nettverk i en virksomhet, vil den først spre seg på innsiden av virksomheten , men den vil også søke gjennom deler av internett for å prøve å spre seg ytterligere.
VG170512 I sør derimot, krangler LO om å legge ned virksomheten .
NL170512 Omdanningen starter for alvor når båtfolket pakker sammen og flytter virksomheten til den nye verftstomta på Skattøra.
NL170512 Hele virksomheten til skipsverftet skal være avviklet og flyttet innen årets utgang.
DN170512 Angela Merkels regjering ønsker nemlig å stoppe den lønnsomme virksomheten , blant annet på grunn av den overhengende atomvåpentrusselen fra Nord-Korea, skriver det tyske utenriksdepartementet i en pressemelding, ifølge den tyske avisen Süddeutsche Zeitung.
AP170512 Her er det nok en prøve som har vist at det har vært verdier over den grensen som virksomheten har satt selv, sier han.
AP170512 - Tilliten til virksomheten er god, og det har vært få episoder.
DB170511 Ifølge Ronen Palan, professor i internasjonal politisk økonomi ved City University i London, etablerer selskaper seg i skatteparadiser for å sikre seg anonymitet både når det gjelder etableringen og den etterfølgende virksomheten derfra.
DB170511 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DA170511 Virksomheten til firmaet er igangværende, men skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.
DN170510 Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge styrer den mest lønnsomme virksomheten i det nordiske installasjons- og servicekonsernet innen elektro, rør og ventilasjon.
DN170510 Driver virksomheten gjennom Ferd, eid av ham selv og døtrene Katharina ( 21 ) og Alexandra ( 20 ) - de to eier 42 prosent hver.
DB170510 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
BT170510 Ethvert overskudd skal føres tilbake til virksomheten .
BT170510 Et vilkår for å sette ut virksomheten til ideelle aktører, har imidlertid vært at disse ikke skal ha som mål å tjene penger.
DN170509 Det skyldes ifølge Jensen at han har trappet kraftig ned og i dag driver virksomheten mer på hobbybasis.
DN170509 Henriette og Haakon Tronrud selger entreprenør virksomheten Tronrud Gruppen til BetonmastHæhre.
DN170509 Det kan bli nykomlingen Tesla, med stor teknisk kunnskap, som skal bygge ut kapasiteten kraftig, eller en av de tradisjonelle bilgigantene, som VW, som skal omstille virksomheten sin mot elbilmarkedet.
DA170509 Stridens kjerne er hvorvidt virksomheten , altså BRP-en ( brann, rednings- og plasstjenesten ), har behold den samme identiteten etter den sivile flyplassnedleggelsen.
DA170509 - Her er det vesentlig mindre aktivitet enn ved den tidligere virksomheten , sa han.
AA170509 Da ble det påpekt at bakgrunnen var endringene i energiloven, som blant annet krever at nettvirksomheten skilles ut fra resten av virksomheten i energiselskapet, og har egen ledelse.
VG170508 Politikernes hensikt har vært klar : De som får kontrakt som ideelle tilbydere, med de fordelene det innebærer, skal pløye sitt overskudd tilbake til virksomheten .
VG170508 - Når det i tillegg er et så offensivt miljø som VG som er interessert, så blir det veldig spennende og riktig for virksomheten , sier han.
DN170508 - Den svenske virksomheten omsatte i fjor for to millioner euro, og nå vil Bank Norwegian-porteføljen alene de neste tolv månedene ha en ventet omsetning på åtte millioner euro.
DN170508 - Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet.
DB170508 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DA170508 Virksomheten er nå innstilt og alle ansatte i firmaet har blitt oppsagt.
BT170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
BT170508 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon, la hun til.
AA170508 - Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet.
AA170508 - Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet.
AA170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
DN170507 Etter at det hackede materialet ble lagt ut har virksomheten tatt seg opp, og mye av aktiviteten stammer fra USA.
DB170506 Slik tjener de millioner av kroner på Instagram ¶ Virksomheten , for å ikke snakke om berømmelsen, tok ytterligere av da han traff kjæresten Lauren, som også livnærer seg på Instagram-bilder, i fjor.
DA170506 Åndsverkloven legger rammene for virksomheten og levekårene til svært mange kunstnere og jeg vil berømme Kulturdepartementet for å ha gjort en god jobb.
DB170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon, legger hun til.
DA170505 En omdiskutert del av virksomheten i landets nettaviser, der innholdet er kjøpt og betalt, men produsert av VG Partnerstudio.
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon ¶
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon ¶
AA170505 Samtidig bidrar virksomheten til å berike kyniske bakmenn.
DN170504 For første gang på ti kvartaler tjener den internasjonale virksomheten i Statoil penger.
DN170504 Konserndirektør Berit Svendsen i Telenor kutter hoder og øker engangskostnadene i den norske virksomheten .
DN170504 Bioteknologigründer Sjur Svaboe tjente nesten en halv milliard kroner på salget av deler av virksomheten i fjor.
DB170504 - Vi fortsetter å utvikle virksomheten for å tilpasse oss endringene som skjer i markedet og for å rigge oss for fremtiden.
DB170504 - Til tross for at kongehuset koster norske skattebetalere flere hundre millioner årlig, har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i virksomheten .
AP170504 Men i årets første tre måneder gikk også denne virksomheten i pluss.
AA170504 Sjefen i Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen, sier til avisen at konsernledelsen i Siemens er imponert over virksomheten i Trondheim.
VG170503 Arbeidere ved en fabrikk i Macrons hjemby streiker mot selskapets planer om å flytte virksomheten til Polen.
DB170503 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170503 Cappelen var lite konkret, sa han sluttet med virksomheten i år 2000, men hadde gode kontakter i Nederland, sier han.
DA170503 - Det er et paradoks at svenskene som la ned virksomheten i Norge nå bygger opp akkurat samme kapasitet i Sverige.
AP170503 « Stortinget bevilget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hoff i 2015, men samfunnet har ingen rett til å kreve innsyn i denne virksomheten », skriver Offentlighetsutvalget på sine nettsider.
SA170502 Idéen har gitt virksomheten 4 millioner kroner i finansiering gjennom et historisk samarbeid.
SA170502 skrevet har det blitt avholdt ett møte mellom meg om mine ledere, med følgende sitater som resultat : « Vi hører hva du sier, men vi er ikke enig », « du som gammel avdelingssykepleier burde jo vite det ikke er så lett å få tak i folk », « du kan skrive så mange avvik du vil, men de behandles i virksomheten og stopper her ».
DB170501 Hvis oljeprisene er forventet å falle i det lange løp mens etterspørselen gradvis faller, så bør kostbare « frontier»-prosjekter som i Arktis legges bort for godt, og selskapene bygge ned denne delen av virksomheten .
SA170430 Idéen har gitt virksomheten 4 millioner kroner i EU-midler gjennom Innovasjon Norge.
DB170430 Som følge av restrukturering til netthandel måtte han for første gang bokføre underskudd i virksomheten i 2015 på 3 millioner, og i fjor tapte han nye 2 millioner.
SA170428 Kundene på sin side fikk et dokument, en finansiell garanti, som kan benyttes for å dokumentere at virksomheten økonomisk sett kompenserer for utslipp virksomhetens strømforbruk medfører.
DB170428 I sakspapirene i forkant av dagens møte, heter det at det er opp til sjefen i selskapet å « sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten » : ¶
AP170428 Den omfattende virksomheten skjedde ved at mannen fiktivfakturerte de som trengte å få penger hvitvasket, tok så ut pengene i forskjellige minibanker og leverte dem tilbake til « kundene ».
DN170427 Nedturen fortsetter for den norske virksomheten i den amerikanske National Oilwell-konsernet.
DN170427 I den norske virksomheten , som i hovedsak har levert store borepakker til rigger og boreskip, fortsetter derimot nedturen.
DB170427 I skarpe ordelag fastslo Helsetilsynet at bydelen ikke har sikret forsvarlig omsorg for Lars og Jonas på Villa Eik, to unge menn med alvorlig autisme, til tross for at bydelen over lengre tid har « fått anledning til å bringe den uforsvarlige virksomheten til opphør ».
BT170427 Saken dreier seg om et forprosjekt som skal avklare hvor de ulike delene av den kirurgiske virksomheten i Helse Førde skal foregå i fremtiden.
DB170426 - Ved å rendyrke virksomheten øker vi utbyttegrunnlaget, forklarte Raymond Johansen på en pressekonferanse nå i morges.
DB170426 - Ved å rendyrke virksomheten øker vi utbyttegrunnlaget, forklarte Raymond Johansen på en pressekonferanse.
DA170426 I « Lettiparken », en samling på 17 korte fortellinger, driver hun denne virksomheten til grensen av hva en leser kan tåle.
AP170426 Han har imidlertid ifølge sakspapirene fra påtalemyndigheten holdt orden på virksomheten med stor grad av planlegging og pinlig nøyaktighet.
AP170426 Denne virksomheten vil bli en del av kommunens heleide kraftselskap E-CO.
AP170426 Kommunen ville heller bruke virksomheten innen kraftsalg som en brikke i forhandlinger med Fortum.
AP170426 Hafslund sendte da ut en melding om de startet arbeidet med å børsnotere virksomheten innen kraftomsetning og sluttsalg av strøm til boliger og bedrifter.
AP170426 Tiltalens påstand er at Jensen mot betaling har varslet Cappelen « om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten , og derigjennom kunne kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt (... ) ».
AP170426 Som bruker står jeg nokså maktesløs når virksomheten vår er stengt ned av nettgiganten og ingen kan gi meg et skikkelig svar på hva som skjer, skriver lederen for litteraturhuset i Fredrikstad.
DN170425 Banken viser heretter ikke kvartalsvise resultater fra den norske virksomheten , men et samlet resultat før skatt for Norge, Danmark og Finland endte på minus 102 millioner svenske kroner i årets første kvartal.
DB170425 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DA170425 Ifølge Kolnes-Zwerg Blomster AS har de hatt 12 ansatte før virksomheten ble innstilt.
BT170425 Sjåfører og andre legger til rette for virksomheten .
SA170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
FV170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
DN170424 Frem til nå har han vært ansvarlig for risikohåndtering i den norske virksomheten .
DN170424 Bakker overtar etter Charlotte Aleblad, som flytter tilbake til Sverige og en annen stilling i Swedbank etter tre år som sjef for virksomheten i Norge.
DN170424 ¶ Tilsynet kritiserer både produktene som selges og hvordan selskapet benytter høye gebyrer på tjenester som krever lite av virksomheten , sier forfatteren.
DB170424 - Turistene ser ikke baksiden av virksomheten .
DB170424 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
BT170424 april vedtok helse- og omsorgsministeren endringer i den akuttkirurgiske virksomheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UN ) Narvik og ved Odda sykehus.
BT170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
BT170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
AP170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
AA170424 Det er ingen aktiva i selskapet og virksomheten ble innstilt i midten av oktober, sier Dypvik.
AA170424 Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, for vi ønsker å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten fordi de bryter norsk lov, sier Westbye.
VG170423 - Nå er det en prosess som pågår, der vi har stilt krav og virksomheten skal gjøre det som er nødvendig for å ivareta sikkerheten og helsen til arbeidstagerne.
AP170422 Samtidig har det blitt en del av virksomheten vår, dette å lete etter konsertsteder som kan gi en ekstra tilleggsopplevelse for publikum, sier Staveland.
DB170421 Og den virksomheten er trappet opp, og russerne bruker i større grad Svalbard som emne, sier Totland.
DA170421 Det er butikken Panduro Hobby som har bestemt seg for å legge ned virksomheten .
VG170420 » OSLO TINGRETT ( VG ) I en samtale på begynnelsen av 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin : « Eirik Jensen beskytter meg. » 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin : « Eirik Jensen beskytter meg.
VG170420 » 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin : « Eirik Jensen beskytter meg.
DN170420 Også Pareto Securities-analytiker Henning Lund fremhever ifølge TDN Finans det sterke bidraget fra virksomheten i Storbritannia i kvartalet.
DN170420 I den norske virksomheten var slaktevolumet 49.000 tonn.
DB170420 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170420 I tiltalen heter det at Eirik Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170420 I tiltalen heter det at Eirik Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
VG170419 Det er mulig politiet trenger noen tilleggsfullmakter for å slå ned på denne virksomheten .
VG170419 Virksomheten NRK har dokumentert minner mest av alt om mafiaoperasjoner med et utkomme som overstiger basale behov for mat og drikke.
DB170419 - Hovedårsaken til at arbeidstager ikke får den for- og etterutdanning de trenger er dårlig økonomi i virksomheten .
DB170419 Administrerende direktør i Apeland, Ole Christian Apeland, sier til avisa at det er en tydelig sammenheng mellom et selskaps omdømme og forbrukernes vilje til å støtte virksomheten .
DA170419 Styret i Kolumbus har vedtatt at virksomheten skal være fossilfri fra 2024.
BT170419 Kirkens Bymisjon gjør en heroisk innsats for dem som er offer for menneskesmugling, men dessverre følger ikke lov- og ordensmakten opp med tiltak som svir nok til at bakmennene vurderer å slutte med virksomheten .
AP170419 Konfrontert med hvorfor de ikke avdekker mer og stanser den organiserte virksomheten , sier Linda Ervik blant annet : ¶
AP170419 Flere unge menn skal ifølge NRK ha tjent store penger på denne virksomheten .
AP170419 De skryter også av virksomheten .
AP170419 Lagmannsretten har også inndratt 2,4 millioner kroner som retten anser er utbytte av den kriminelle virksomheten .
AA170419 Konfrontert med hvorfor de ikke avdekker mer og stanser den organiserte virksomheten , sier Linda Ervik blant annet : ¶
AA170419 Flere unge menn skal ifølge NRK ha tjent store penger på denne virksomheten .
AA170419 De skryter også av virksomheten .
DB170418 I tillegg ønsker stiftelsen at nasjoner der den kriminelle virksomheten skjer slår hardere ned på smugling og ulovlig jakt og avskoging.
DB170418 I dag angrer han på veien han valgte i livet, og sier han godt kunne vært foruten den kriminelle virksomheten .
BT170418 Konfrontert med hvorfor de ikke avdekker mer og stanser den organiserte virksomheten , sier Linda Ervik blant annet : ¶
BT170418 Flere unge menn skal ifølge NRK ha tjent store penger på denne virksomheten .
BT170418 De skryter også av virksomheten .
VG170417 beløpets størrelse, samt brudd på den tillit som fulgte virksomheten .
VG170416 Luther var langt fra den eneste geistlige som reagerte på denne virksomheten , men det ble han som tok det endelige oppgjøret.
DA170416 Mannen har drevet et enkeltpersonforetak på Jæren, som har vært registrert med ni ansatte, der virksomheten har vært bud- og transporttjenester.
DB170415 For operaen er problemet enda større enn for andre institusjoner : Siden dansere går av med pensjon når de er 41 år gamle og operasolister når de er 52, blir pensjonsforpliktelsene etter hvert så høye at det vil knekke ryggen på hele virksomheten .
DB170415 Det er alltid interessant å høre hva ledere sier når virksomheten sliter med økonomien.
DA170415 « Virksomheten har opplyst om at aktivasiden er beheftet med stor usikkerhet, og det er uklart hvilke verdier som faktisk vil kunne la seg realisere », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
VG170412 * Virksomheten skal bruke styringssystemet til å sikre at forskriftenes krav ivaretas.
SA170412 Jeg vet hva han har betydd for virksomheten vår.
FV170412 Jeg vet hva han har betydd for virksomheten vår.
AP170412 Jeg vet hva han har betydd for virksomheten vår.
DN170411 Som en del av avtalen vil det amerikanske auksjonsnettstedet Ebay, som er et av verdens eldste frittstående internettselskaper fra 1990-tallet, slå sammen den indiske virksomheten med Flipkart.
DN170411 Virksomheten verdsettes til 500 millioner dollar.
DN170410 mars etter at det nederlandske morselskapet Sequa Petroleum ikke ville drive virksomheten lenger.
DA170410 Virksomheten i firmaet har vært igangværende fram til oppbudet.
DA170410 Det ble også opplyst at virksomheten nå er innstilt.
DA170410 Det ble også opplyst i retten at virksomheten nå er innstilt og at det ikke er ansatte i selskapet.
DA170410 I retten ble det også opplyst at virksomheten fram til oppbudet vært igangværende og at firmaet har hatt åtte ansatte.
AP170410 Vinneren i kategorien « Nasjonal reportasje », Washington Posts reporter David Fahrenthold, jobbet store deler av fjoråret med å kartlegge virksomheten i Donald Trumps veldedige stiftelse.
DB170409 Virksomheten inkluderer både bolig- og hytteutbygging, men boligdelen utgjør størsteparten.
DB170406 ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten , og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt », heter det i tiltalen.
DB170406 Også en betydelig del av forskningspotensialet svekkes hvis man ikke lenger kan se autentiske spor etter virksomheten .
DA170406 Firmaet opplyste også at deres aktiva består i fordringer, anleggsmidler og bankinnskudd med en samlet anslått verdi på 4.255.584 kroner, og at virksomheten fram til i torsdag 5. april har vært igangværende.
VG170405 De bruker skatteparadis i denne virksomheten .
DN170405 Toshibas konsernsjef Satoshi Tsunakawa er i ferd med å selge den mest profitable delen av virksomheten for å unngå å havne i skifteretten.
DA170405 Tirsdag kjøpte investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS alle aksjene i virksomheten , med mål om å gjenåpne flyplassen i 2019.
AA170405 Det må i slike tilfeller foretas en aktsomhetsvurdering med spesielt hensyn til " at de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten er tilsidesatt. ( ref ". arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 ) I rettspraksis er det lagt til grunn en mild aktsomhetsnorm for slik offentlig tjenesteyting som man her står ovenfor.
DN170404 Selskapet har alltid som mål å snu virksomheten rundt, slik at den igjen blir lønnsom og verdifull, skriver de i en pressemelding.
DB170404 De organiserer virksomheten og selger oppdragene, så utføres jobben av østeuropeere.
DA170404 Jutonfjell Partners sier de har et mål om å snu virksomheten rundt, slik at den igjen blir lønnsom og verdifull.
SA170403 - med andre ord kunnskap som gir virksomheten viktige fordeler i konkurransen med andre virksomheter.
SA170403 Samtidig flyttet daværende leder Helge Lund og lederteamet store deler av virksomheten til utlandet.
DN170403 Næringsmiddel- og konsumvareprodusenten Reckitt Benckiser skal gjennomføre en strategisk gjennomgang av selskapets matvirksomhet, French's Food, og vil utforske alle muligheter for virksomheten , melder TDN Finans.
DN170403 Matvaregigant kan selge virksomheten som står bak « French's Classic Yellow Mustard ».
DN170403 Ifølge The Sunday Times kan virksomheten være verdt to milliarder pund.
DN170403 - Oras i en del år levert svake resultater som følge av høye kostnadsnivåer og tap på enkelte prosjekter, men den underliggende virksomheten er sterk.
SA170402 Etter det vi stadig hører fra Avinor, finansierer denne virksomheten driften av småflyplassnettet vårt.
AA170402 Angår kirken og menigheten, virksomheten vår, talen vår, arbeidet vårt de liv som menneskene i byen og bygda vår faktisk lever ?
DB170401 Den tidligere Kitron-sjefen overtok styringen av Sensonor i 2015, og kunne ganske raskt se at virksomheten leverte positive resultater på driften.
BT170401 - Det er svært viktig med mer hjelp for å hindre at koleraepidemien kommer ut av kontroll, og også for å hindre en sultkatastrofe, sier Steven Lauwerier, som leder virksomheten til FNs barnefond ( UNICEF ) i Somalia.
VG170331 Især fra næringslivet og den internasjonale finanssektoren som sammen med britiske banker og forsikringsforetak utgjør den største virksomheten i London.
FV170331 - Du hjelper dem med å finansiere virksomheten .
DB170331 - Legg til den personen eller virksomheten du ønsker å gi tilgang til.
DA170331 75 år gammel viser Dylan ingen tegn til å trappe ned virksomheten .
AA170331 - Det er svært viktig med mer hjelp for å hindre at koleraepidemien kommer ut av kontroll, og også for å hindre en sultkatastrofe, sier Steven Lauwerier, som leder virksomheten til FNs barnefond ( UNICEF ) i Somalia.
SA170330 Først ga Fylkesmannen i Rogaland midlertidig dispensasjon i 5 år til at Finnøy Betong kan utvide virksomheten , men nå har statens forlengede arm varslet at vedtaket kan bli omgjort på grunn av en mangelfull støyrapport.
SA170330 - Du hjelper dem med å finansiere virksomheten .
DB170330 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170330 - Jeg ville gjerne at han ikke skulle drive med den virksomheten , men jeg følte det ble gjort for å definere seg ut av informantinstruksen.
DA170330 - Vi kjenner godt til virksomheten og har sett det lokale engasjementet rundt flyplassen.
BT170330 - Du hjelper dem med å finansiere virksomheten .
AP170330 For å kunne se hvor lønnsom en virksomhet er, må en se på resultat i forhold til hva som er investert i den konkrete virksomheten .
AP170330 Hun ser det som umulig at noen ved Oslo-politiet skulle kunne vite detaljert hva som skjer på grensen, hvis noen ikke er til stede og observerer virksomheten på stedet.
AP170330 - Du hjelper dem med å finansiere virksomheten .
AA170330 Parallelt med dette har gjeldsnemnda arbeidet for å rydde opp i alle uavklarte forhold, slik at virksomheten kunne videreføres med sunn økonomi etter gjeldsforhandlingene.
AA170330 For det andre at det er de lokale partene som skal ta stilling til hvilke stillingsbetegnelser eller arbeidstitler det er hensiktsmessig å benytte i virksomheten .
AA170330 - Du hjelper dem med å finansiere virksomheten .
DN170329 Han mener denne virksomheten er klart negativt for tilliten til børsen, og at børsen tar for lett på fenomenet.
DB170329 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170329 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til å varsle om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
AP170329 Programsjef Christine Clough i GFI sammenligner den kriminelle virksomheten med det lovlige næringslivet.
AP170329 Programsjef Christine Clough i GFI sammenligner den kriminelle virksomheten med det lovlige næringslivet.
SA170328 Selskapets talsmann insisterer på at virksomheten ikke har truet ordinær drosjenæring.
DN170328 « Han bygget denne virksomheten fra bunnen av og vi har stor respekt og beundring for hans egenskaper », heter det.
DN170328 Alle de om lag 1.000 ansatte i den norske virksomheten har fått tilbud om frivillige sluttpakker, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DN170328 Virksomheten justeres ¶
DB170328 I tillegg innføres det en lovbestemt plikt til at arbeidsgivere og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomheten .
DB170328 Han har også ambisjoner om å utvide virksomheten til 16 andre amerikanske deltstater, samt Japan.
DB170328 Allerede det første året hadde han mer enn én million dollar i omsetning, og virksomheten bare vokste.
DB170328 NY KULLFART : Dette dagbruddet i Spring Creek i Decker i Montana nordvest i USA er blant de store kulldistriktene som nå ser fram til ny fart i virksomheten .
DA170328 Alle de om lag 1000 ansatte i den norske virksomheten har fått tilbud om frivillige sluttpakker, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DA170328 Vi passerer en vintage-butikk, « den eneste hvite virksomheten i området ».
BT170328 I tillegg har han vært rådgiver for den internasjonale virksomheten til Helse Bergen.
AP170328 Tirsdag ble det kjent av Uber legger ned virksomheten i Danmark.
AP170328 Selskapets talsmann insisterer på at virksomheten ikke har truet ordinær drosjenæring.
AP170328 Han fastslår at Uber ikke hører hjemme i Danmark og mener det er " glimrende " at virksomheten avvikles.
AA170328 Ifølge svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) kan virksomheten være ulovlig.
AA170328 Selskapets talsmann insisterer på at virksomheten ikke har truet ordinær drosjenæring.
AA170328 Han fastslår at Uber ikke hører hjemme i Danmark og mener det er " glimrende " at virksomheten avvikles.
AA170328 Ifølge svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) kan virksomheten være ulovlig. ( ©NTB ) ¶ | 20 døde i angrep i Jemen ¶
AA170328 Alle de om lag 1.000 ansatte i den norske virksomheten har fått tilbud om frivillige sluttpakker, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
VG170327 Dette gjør det vanskelig å følge olje- og pengestrømmene, og dermed kunne fange opp hvor oljen kommer fra, og å få stoppet den ulovlige virksomheten .
SA170327 - Oljen her ligger så nær land at vi får virksomheten helt opp i fjæresteinene der alt av båter ligger og fisker, sier Ragnar Røymo.
DB170327 Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten , og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, ¶
DB170327 Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.
BT170327 - Men denne aksjonen viser at vi har våre metoder, til tross for at de involverte gjør sitt ytterste for å skjule virksomheten , sier Bjørge.
AP170327 - Oljen her ligger så nær land at vi får virksomheten helt opp i fjæresteinene der alt av båter ligger og fisker, sier Ragnar Røymo.
AA170327 Etterforskningen av saken tar sikte på å kartlegge mengdene av stoffet som er omsatt, og omfanget av virksomheten .
AA170327 I sørfylket er den samme virksomheten lagt i det fylkeskommunale selskapet AtB.
AP170326 Svenske jernbanemyndigheter sier til Aftenposten at de nye selskapene, som MTR, er raske med å bygge opp overbevisende systemer for kvalitetssikring, i alle deler av virksomheten .
AP170326 Svenske jernbanemyndigheter sier til Aftenposten at de nye selskapene, som MTR, er raske med å bygge opp overbevisende systemer for kvalitetssikring, i alle deler av virksomheten .
DB170325 Forbehold er blant annet knyttet til « uforutsette hendelser » i virksomheten , og arbeidsgiver har fortsatt stor grad av styringsrett over når i oppsigelsesperioden ferien skal avvikles.
DB170325 Hun omtaler virksomheten som « digitalt borgervern » og at Facebook-siden er en gapestokk som kan få og har fått dramatiske konsekvenser for familier rundt personer som er blitt konfrontert av gruppa.
DB170325 - I verste fall kan dette gå veldig galt, virksomheten kan være direkte farlig og Barnas Trygghet selv risikerer å gjøre noe straffbart, sier Metlid, som sier at « digitalt borgervern » er et internasjonalt fenomen.
DB170325 Virksomheten deres legger også bånd på mye ressurser, sier Metlid.
DB170325 Virksomheten deres kan være ødeleggende for etterforskningen til politiet.
DB170324 - Verifisering gir enda et lag med tillit i fellesskapet vårt, som er fundamentet av virksomheten vår.
DB170324 Den nattlige virksomheten i Kunstnernes hus har ifølge klagene fra Granerød tatt seg kraftig opp siden Lofthus samvirkelag tok over driften.
AA170324 Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.
VG170323 Omfanget av den ulovlige virksomheten er uklart, men i sin kartlegging har Soma intervjuet en rekke kvinner som står åpent frem med sine historier.
DN170323 PGNiG vil finansiere transaksjonen og fremtidige investeringer i Storklakken kontantstrømmen fra den norske virksomheten .
AP170323 I sine forklaringer i Oslo tingrett kobler to av de dømte virksomheten i Trysil opp mot spansk og russisk mafia.
VG170322 Det gir ikke mening så lenge det er på siden av virksomheten .
SA170322 - Betaler du bakmennene for å få tilbake filene dine, hjelper du dem med å finansiere denne virksomheten .
FV170322 - Betaler du bakmennene for å få tilbake filene dine, hjelper du dem med å finansiere denne virksomheten .
DB170322 Som regel å beskytte selve virksomheten .
DB170322 - Er det å sende sms til en kilde på siden av virksomheten ? spør dommer Heger.
DA170322 Virksomheten er innstilt og det er en god stund siden butikken har vært i drift.
DA170322 Men alt i alt er virksomheten en meget lønnsom bedrift med god økonomi og gode resultater.
BT170322 Ifølge NRK heter det i dommen at det fremstår « svært lite naturlig å la reglene komme til anvendelse i et tilfelle som i vår sak hvor virksomheten nedlegges og hvor det er klart på oppsigelsestidspunktet at det ikke vil bli drevet slik virksomhet på et tidsrom på 19 og kanskje opptil 24 måneder ».
BT170322 Selskapet ga opp sin virksomheten i 2014.
BT170322 - Betaler du bakmennene for å få tilbake filene dine, hjelper du dem med å finansiere denne virksomheten .
AP170322 Huset og virksomheten drives av et aksjeselskap som er hundre prosent eid av Oslo kommune.
AP170322 - Betaler du bakmennene for å få tilbake filene dine, hjelper du dem med å finansiere denne virksomheten .
AA170322 - Betaler du bakmennene for å få tilbake filene dine, hjelper du dem med å finansiere denne virksomheten .
DA170321 Fram til tirsdag har virksomheten vært igangværende og syv ansatte står nå uten jobb i firmaet.
DA170321 Fram til tirsdag var virksomheten igangværende og som en følge av konkursen blir ni ansatte uten arbeid.
AA170321 Fire måneder før brannen gjennomførte brannvesenet et rutinemessig tilsyn ved virksomheten , heller ikke her ble det gitt pålegg.
DN170319 Det skyldes ifølge Jensen at han har trappet kraftig ned og i dag driver virksomheten mer på hobbybasis.
AA170319 Han understreker at det er eierformen, ikke virksomheten i huset som er avgjørende, men vil ikke forskuttere utfallet av slike søknader.
AP170318 - Posten har gått fra 30.000 ansatte rundt 1990 til rundt 9.000 nå i postdelen av virksomheten .
AP170318 - Posten er en del av infrastrukturen i samfunnet, og staten har valgt å eie virksomheten .
AP170318 - Hittil har vi kunnet tilby mange som er blitt berørt av omstilling arbeid i andre deler av virksomheten .
DN170317 Tesla uttalte onsdag at kapitalinnsprøytningen ble gjort for å styrke selskapet finansielt og for « ytterligere å redusere risikoen ved den raske skaleringen av virksomheten som følge av Model 3-lanseringen ».
DN170317 - Normalt bruker man å belønne toppsjefer for at virksomheten utvikles i positiv retning, men det har mildt sagt ikke skjedd i PostNord, sier økonomiprofessor Anders Drejer ved Aalborg Universitet.
DB170317 Jeg leser at det er denne virksomheten som har levert aviser for det nokså skandaliserte selskapet Kvikkas, og som i perioder har vært ute av stand til å få avisene fram til abonnentene.
DB170317 Jeg er forresten usikker på om det heter postverket lenger også, i hvert fall kalles deler av denne virksomheten nå for Bring.
AP170317 Ifølge Statens helsetilsyn ligger oppfølgingsansvaret hos Fylkesmannen, som etter en risikovurdering må vurdere om det er behov for en systemrevisjon av virksomheten .
VG170316 I rapporten til statsadvokaten heter det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, både med hensyn til ressurser og ambisjoner.
VG170316 - Slik beslutnings- og prioriteringsregimet i dag er ved org.krim-seksjonen i Vest politidistrikt, er det ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretning av virksomheten , heter det i rapporten.
DB170316 Spør om virksomheten tar imot åpne søknader, hvem du i så fall skal stile søknaden til.
DB170316 Skriv søknad : En åpen søknad bør ikke være noe lengre enn en vanlig søknad, men du må være ekstra tydelig på motivasjonen for henvendelsen og for å ønske deg inn i virksomheten .
DB170316 Si at du er interessert i informasjon om virksomheten og feltet, og spør om du kan få stille noen spørsmål.
DB170316 Hva er det du kan bidra med som virksomheten trenger ?
DB170316 Fokuser på det relevante : Cv-en som følger søknaden, bør tilpasses den jobben du ser for deg at du kan gjøre for virksomheten .
DB170316 Finn også ut om virksomheten har en egen løsning for å ta imot åpne søknader via nettsiden, eller om de oppgir en spesiell e-postadresse til slike formål.
DB170316 Finn informasjon på nett om virksomheten og bransjen.
DB170316 Berland påpeker at hun og YS er særs opptatte av å få bukt med den kriminelle virksomheten , og få luket ut de useriøse aktørene.
BT170316 « Det er ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretninger av virksomheten slik beslutnings - og prioriteringsregimet i dag er ved seksjon for organisert kriminalitet », heter det blant annet i rapporten.
BT170316 « Det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner », heter det.
BT170316 - Statsadvokaten påpeker at det er en stor utfordring å balansere virksomheten .
BT170316 « Det er ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretninger av virksomheten slik beslutnings - og prioriteringsregimet i dag er ved seksjon for organisert kriminalitet », heter det blant annet i rapporten.
BT170316 « Det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner », heter det.
BT170316 - Statsadvokaten påpeker at det er en stor utfordring å balansere virksomheten .
AA170316 Den russiske sikkerhetseksperten og forfatteren Andrej Soldatov, som har skrevet boka " Red Web ", sier at fremgangsmåten med å sette bort oppgaver til stråmenn og private aktører gjør det mulig for russiske myndigheter å benektet enhver befatning med den kriminelle virksomheten .
AA170316 Angrepet kom overraskende på shippingmiljøet siden mange pirater i Somalia har lagt den kriminelle virksomheten sin på hylla og i stedet valgt fiskeryrket etter det internasjonale fremstøtet for å få bukt med sjørøveriet. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Da Adresseavisen intervjuet den siktede 44-åringen i fjor sommer hadde han følgende forklaring på den kriminelle virksomheten sin : ¶
AA170316 I en rapport fra statsadvokaten påpekes det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner.
AA170316 - Det er ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretninger av virksomheten slik beslutnings - og prioriteringsregimet i dag er ved seksjon for organisert kriminalitet, skriver Hordaland statsadvokatembeter i en pressemelding torsdag.
VG170315 I 2013 samlet Madcon og Peters all virksomheten i Icon Group AS.
DB170315 Domstolens forutsetning for at det er lov å sparke personer på grunn av påkledning, er at virksomheten har et behov for å framstå som « nøytral » overfor sitt publikum.
VG170314 Legg ned virksomheten , kast den til helvete.
DN170314 Virksomheten hører innunder finansdepartementet.
DB170314 Det påvirker naturligvis TV 2 og vi må omstille virksomheten .
BT170314 Det påvirker naturligvis TV 2 og vi må omstille virksomheten .
AA170314 Virksomheten hører innunder finansdepartementet.
AA170314 Det påvirker naturligvis TV 2 og vi må omstille virksomheten .
DN170313 ¶ FNs turistorganisasjon, UNWTO, vil ha slutt på at virksomheten til selskaper som Airbnb og Uber kalles delingsøkonomi.
DA170313 Virksomheten er nå overdratt til Aleris Ungplan & BOI AS.
AA170313 Det finnes i dag en god del gjenlevende jordmødre, syke- og barnepleiere som kan fortelle om virksomheten de har vært vitne til og en del av.
AP170312 Vel så viktig som å ha det heftig og kult på jobben, er det at virksomheten lønner seg, mener nok Guans noen år modnere sjef, Xu Yang Xun.
DB170311 De siste åra har Hoffet åpnet nøye utvalgte dører inn i virksomheten .
DA170311 Color Line har tidligere truet med å flytte virksomheten til Danmark dersom selskapet ikke får registrere seg i NIS.
VG170310 Ifølge en undersøkelse fra 2008 hadde nesten 60 prosent av bedriftene finansiert eiernes formuesskatt ved å betale ut ekstra utbytte, mens andre eiere hadde tatt ut ekstra lønn, tatt opp private lån eller solgt deler av virksomheten - kanskje til utlendinger som slipper formuesskatt.
DB170310 Det, og at Statkraft dermed prioriterer aktiviteter som er nærmere den virksomheten de driver, var utslagsgivende for at det lange samarbeidet med skiskytterne nå er over.
AP170310 Klinikksjefen påpeker at det har vært vanskelig for de ansatte at virksomheten holder til flere steder og at byggene er uhensiktsmessige.
SA170309 Universitetsdirektøren leder den samlede administrative virksomheten .
DB170309 Han understreker at det viktigste nå er å få pågrepet gjerningsmenn, stoppe skuddvekslinger og få slutt på den kriminelle virksomheten , så godt det lar seg gjøre.
AA170309 Politiet mener mennene tjente til sammen fire millioner kroner på virksomheten .
VG170308 Av vedtaket fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har « hatt diatermiapparatet ( et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm. ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
DN170308 Det stiller nye krav til oss som bank - og vi styrker satsingen på utvikling av enkle digitale løsninger og nyttige verktøy som gjør at kundene våre øker sjansene for å lykkes i virksomheten sin, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer, i pressemeldingen.
SA170307 Maaseide-familien har foreløpig ikke tjent penger på helsesatsingen, men har tilført virksomheten friske penger.
DB170307 Et utvalg, ledet av Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har foretatt en gjennomgang av virksomheten i forskningsavdelingen for å vurdere om SSB bør drive med forskning.
DA170307 Ifølge 50-åringen prøver han nå å få noen faste kunder/firma og basere virksomheten på dem framover.
BT170307 Men jeg mener Nav også burde hatt et tilleggskriterium for støtte : Er virksomheten samfunnsnyttig ?
AP170307 Rema 1000 er den viktigste delen av virksomheten og står for 46 prosent av gruppens omsetning.
AA170307 Selv var han nemlig en av Luftforsvarets siste soldater på Værnes i 2002, da de la ned virksomheten her og Værnes garnison ble overført til Heimevernet.
DB170306 Forstå begge parter og virksomheten .
DA170306 Stiftelsen Flyrettigheter opplyste også at det ikke var noe aktiva, at virksomheten er innstilt og at det ikke er noen ansatte.
DA170304 Begrepet mccarthyisme brukes om virksomheten til den amerikanske senatoren Joseph McCarthy under den kalde krigen.
DA170304 Virksomheten beskrives ofte som en heksejakt.
AA170304 Når den svarte delen av virksomheten kombineres med den hvite, blir det vanskeligere å avdekke og bevise kriminalitet.
DA170303 Ifølge Jama Marina AS har virksomheten vært igangværende fram til oppbudet og butikken har hatt tre ansatte.
AA170303 Offisielt er forsamlingen Kinas øverste politisk organ, men i praksis består virksomheten hovedsakelig i å strø sand på beslutninger tatt av Kommunistpartiet.
AA170303 « Tiltalte har selv omtalt virksomheten som forskningsarbeid », skriver retten, og det går videre frem av rettsdokumentet at anlegget var ordnet for at cannabisplantene skulle få rike toppskudd, egnet til å fremdyrke cannabis av god røykekvalitet.
VG170302 Den flere måneder lange forfølgelsen ender tilsynelatende med seier for Peter Hammarstedt og hans mannskap, men likevel må de erfare at ansvaret for den kriminelle virksomheten pulveriseres foran øynene på dem.
AP170302 Hensikten med virksomheten skal ha vært å tegne et positivt bilde av de den gang russiskvennlige Ukraina-myndighetene i den amerikanske opinionen.
AP170302 Hensikten med virksomheten skal ha vært å tegne et positivt bilde av de den gang russiskvennlige Ukraina-myndighetene i den amerikanske opinionen.
BT170301 Alle eksperter anbefaler å sette seg grundig inn i virksomheten til organisasjonen de søker seg til, for på den måten å skrive bedre søknader og å stille bedre forberedt på intervju - og dette er selvsagt viktig.
AA170301 Virksomheten har egne interne sykkelkonkurranser og sykling som aktivitet fremmes i alle sammenhenger, ifølge juryen.
AA170301 - Det er beklagelig, men det var ikke noe alternativ å fortsette virksomheten i Stjørdal.
SA170228 - Han har brukt selskapets midler på forhold som ikke har noe med virksomheten å gjøre.
FV170228 Vi har konsolidert og styrket virksomheten og er nå klar for å lansere flere øl en vi noen gang har gjort, sier Øverland.
DN170228 Dette skjer som et resultat av en økning i diskonteringsrenten i nedskrivningsvurderingene for i større grad reflektere landrisiko knyttet til virksomheten i Kurdistan, fremgår det i en melding fra Finanstilsynet tirsdag.
DN170228 Ryanair har blitt et av de største flyselskapene på Oslo lufthavn etter at selskapet la ned virksomheten på Moss Lufthavn Rygge.
DN170228 - Vi er veldig glade for at Tine blir leder for den norske virksomheten .
DB170228 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170228 - Vi er veldig glade for at Tine blir leder for den norske virksomheten .
DA170228 I retten hevdet han at da han fikk vite at dem som leide leiligheten hans var prostituerte, ga han dem klar beskjed om at de ikke hadde lov til å utøve virksomheten fra leiligheten.
BT170228 - Han har brukt selskapets midler på forhold som ikke har noe med virksomheten å gjøre.
AP170228 - Hvis eieren ønsker seg annen virksomhet inn lokalene, kan Byantikvaren være positiv til det, så lenge den nye virksomheten ikke går på bekostning av kulturminneverdiene, sier hun.
AP170228 Vi har konsolidert og styrket virksomheten og er nå klar for å lansere flere øl en vi noen gang har gjort, sier Øverland.
AA170228 - Vi er veldig glade for at Tine blir leder for den norske virksomheten .
AA170228 Ryanair har blitt et av de største flyselskapene på Oslo lufthavn etter at selskapet la ned virksomheten på Moss Lufthavn Rygge.
DN170227 Samtidig overtar det virksomheten til Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning.
DN170227 Vi kan drifte med lavere provisjoner og skyve dem ut av virksomheten , sier O'Leary.
DB170227 Slik er selvsagt småtteri mot virksomheten Cappelen i realiteten har bedrevet, med innførsel av tonnevis med narkotika.
DA170227 LES OGSÅ : Bilverksted har gått konkurs ¶ Virksomheten er i dag innstilt og det er ikke ansatte.
DA170227 Vigrestad Dør & Kjøkken AS hadde seks ansatte og har nå innstilt virksomheten .
DA170227 « En akademisk Borger » hevda at markedsforlystelsene var « ligesaa ruinerende for den simple Mands Moralitet som for hans Pung » og at virksomheten regelrett oppfordra folk til « at leve i Sus og Dus en hel Uge.
AA170227 Tingretten mente at en 39 år gammel kvinne hadde hatt en sentral rolle i virksomheten og dømte henne til sju års fengsel.
AA170227 Politiet mener de har drevet omfattende menneskehandel og prostitusjon i Oslo i flere år, og at basen for virksomheten var en restaurant på et lite tettsted i Hedmark.
AA170227 Både de to kvinnene og den 51 år gamle mannen ble alle dømt etter paragraf 60a for tre tilfeller av grov menneskehandel som ledd i virksomheten til en kriminell gruppe.
AP170225 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170224 Etter 55 år med nær-observasjon av amerikansk kultur og politikk har jeg lært dette : Den virksomheten kan til tider være frustrerende og stundom både nærmest uforståelig og sjokkerende, men aldri kjedelig.
DA170224 Han opplyste også at han ikke vet hvilke eiendeler virksomheten har og at han kun har jobbet i Tp Grav & Støp AS som vanlig arbeider, ¶
VG170223 Den norske telekjempen har investert 26 milliarder kroner i virksomheten , men har støtt på betydelige problemer - og i flere måneder har det blitt spekulert i en Telenor-exit.
SA170223 Torsdag kunngjorde selskapet at Indias største mobiloperatør Bharti Airtel overtar virksomheten .
SA170223 I lengre tid har det vært kjent at Telenor forsøkte å finne en vei ut av virksomheten i India.
DN170223 De vil der vurdere utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt.
DB170223 Årsaken til det, er at virksomheten stort sett har bestått av innleide biler og ansatte renovatører.
DB170223 Brekke forklarte i januar for VG hvorfor selskapet ønsket å selge virksomheten i India.
DB170223 Bør konsentrere virksomheten
DA170223 Den siste tiden har det vært spekulert i at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) ville overta virksomheten , og torsdag kom bekreftelseni en børsmelding fra Telenor ASA.
DA170223 Brekke forklarte i januar for VG hvorfor selskapet ønsket å selge virksomheten i India, som ifølge avisen var den tidligere Asia-sjefens " baby ".
DA170223 - For rederiene er det alltid interessant å flytte virksomheten til der vilkårene er best.
BT170223 Den siste tiden har det vært spekulert i at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) ville overta virksomheten , og torsdag kom bekreftelseni en børsmelding fra Telenor ASA.
BT170223 Brekke forklarte i januar for VG hvorfor selskapet ønsket å selge virksomheten i India, som ifølge avisen var den tidligere Asia-sjefens « baby ».
AP170223 Telenor kvitter seg med virksomheten i India og gir den til mobiloperatøren Airtel.
AP170223 Den siste tiden har det vært spekulert i at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) ville overta virksomheten , og torsdag kom bekreftelsen i en børsmelding fra Telenor ASA.
AP170223 Den siste tiden har det vært spekulert i at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) ville overta virksomheten , og torsdag kom bekreftelsen i en børsmelding fra Telenor ASA.
AP170223 Brekke forklarte i januar for VG hvorfor selskapet ønsket å selge virksomheten i India, som ifølge avisen var den tidligere Asia-sjefens « baby ».
AP170223 Den nye svenske eieren sørget også for utskiftinger i ledelsen i den norske virksomheten etter at varslerbrevet ble mottatt.
AA170223 Torsdag kunngjorde selskapet at Indias største mobiloperatør Bharti Airtel overtar virksomheten .
AA170223 I lengre tid har det vært kjent at Telenor forsøkte å finne en vei ut av virksomheten i India.
AA170223 Konsernsjefen legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig beslutning å kvitte seg med virksomheten i India.
AA170223 Avtalen innebærer at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) overtar virksomheten fra Telenor i landet.
AA170223 Telenor kvitter seg med virksomheten i India og gir den til mobiloperatøren Airtel.
AA170223 Den siste tiden har det vært spekulert i at Bharti Airtel Limited ( Airtel ) ville overta virksomheten , og torsdag kom bekreftelseni en børsmelding fra Telenor ASA.
AA170223 De vil der vurdere utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt. ( ©NTB ) ¶
DA170222 - At en så stor andel av arbeidsstokken ( 90 prosent ) nå er ansatt i Forsvaret er et tungtveiende moment for at virksomheten har beholdt sin identitet, slår tingretten fast.
AA170222 Sealab utfører viktig forskning innen akvakultur og marine ressurser, men at dette skal være viktigere enn hele den øvrige virksomheten til stiftelsen er noe krevende å forstå.
AA170222 Det er igjen noe krevende å forstå hvorfor bachelorutdanning i økonomi og administrasjon på Brattøra teller så mye mer for Wiig enn den mye mer omfattende virksomheten ved NTNU.
VG170221 - I løpet av morgendagen skal vi gjennomgå virksomheten .
DN170221 - I løpet av morgendagen skal vi gjennomgå virksomheten .
AP170221 - I løpet av morgendagen skal vi gjennomgå virksomheten .
AP170221 - I løpet av morgendagen skal vi gjennomgå virksomheten .
AP170221 « Vi ønsker å være til stede på møtet ved seniorrådgiver Steinar Mjøs og seniorrådgiver Silje Sægrov Amble, og sitte som tilskuere for selv å se hvordan virksomheten markedsfører seg i Norge », skriver tilsynet.
AP170221 I brevet skriver tilsynet også at « flere norske banker har vært i kontakt med oss med spørsmål om virksomheten er lovlig, noen av de har opplyst at de på eget initiativ ut fra annet regelverk/retningslinjer har eller vil komme til å si nei til å gjennomføre betalinger til Onelife Onecoin fra nordmenn ».
AP170221 I realiteten innebar flyttingen at virksomheten ble lagt ned i Oslo og at det ble etablert en helt ny organisasjon et annet sted.
AA170221 NRS ble i 2014 tildelt ni såkalte grønne konsesjoner hvor de skulle sette ut sterilisert laks, men Mattilsynet har vært negative til denne virksomheten .
AA170221 - I løpet av morgendagen skal vi gjennomgå virksomheten .
VG170220 Vi har kjørt to skikkelige runder med alle avdelingslederne, og gått kritisk gjennom virksomheten .
DB170220 « Ja, definitivt, såfremt hogsten faktisk drives på en skånsom måte, der utvalgte enkelttrær høstes og virksomheten drives på en måte som kommer lokalbefolkning og nasjonen til gode », skrev miljøvernministeren til Dagbladet.
DB170220 Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger ( 51 ) gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.
DB170220 - Det har jeg ikke påstått, og det påstår jeg ikke nå heller, svarer Cappelen om tolkningen som Elden mener medfører at Cappelen trodde at også andre var involvert i den illegale virksomheten og dermed var korrupte.
DB170220 - Men vi må organisere virksomheten vår på den måten vi synes er mest hensiktsmessig.
DA170220 Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger ( 51 ) gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.
AP170220 Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger ( 51 ), gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.
AA170220 Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger ( 51 ) gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.
DN170219 Da vil suksessen fortsette, selv om gründeren etter hvert trekker seg ut av virksomheten , forklarer han.
DB170219 Vi redder ikke regnskogen ved å subsidiere industriell hogst, spesielt ikke i et gjennomkorrupt land der både evnen og viljen til å kontrollere virksomheten er liten, sier leder Truls Gulowsen.
DB170219 - Ja, definitivt, såfremt hogsten faktisk drives på en skånsom måte, der utvalgte enkelttrær høstes og virksomheten drives på en måte som kommer lokalbefolkning og nasjonen til gode.
AA170218 Retten beskrev virksomheten slik : « Det er tale om mobile vinningskriminelle som begår systematiske og planlagte anslag mot eldre mennesker ». 40-åringen er rumeneren som MVK-gruppen tidligere i etterforskningen knyttet til den danske leiligheten, får adresseavisen opplyst.
AA170218 Den kriminelle virksomheten startet i Ringsaker kommune før den rammet eldre i blant annet Møre og Romsdal og deretter i Trøndelag.
DN170217 Finanstilsynet retter igjen flengende kritikk av virksomheten og gir meglerhuset vel halvannen måned på å legge ned.
SA170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
DN170216 « Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DN170216 Snart til Norge ¶ Virksomheten AB Custos har kjøpt omfatter i utgangspunktet kun den svenske Metro-virksomheten.
DB170216 - Siden det var et ønske fra Venstre i budsjettforhandlingene å opprettholde og styrke virksomheten i 2017, gjorde vi det, mens prosessen med å legge ned Sjøheimevernet altså vil ta lenger tid enn det, sier Halleraker.
DB170216 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170216 - Mamma er veldig stolt av virksomheten og mener at marihuana kan være et mirakelprodukt når det brukes riktig, sier Chloe til avisen.
DA170216 Formålet med virksomheten er dog mer sprikende i form av at Ageisco Group AS har oppgitt å drive med følgende : « Skal gjøre alle virksomheter som mennesker trenger, generelt servicer, telekommunikasjon, kjøpe og selge alle varer, importert og eksportert.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
DA170216 CO2-rensingen ved Mongstad, der den øvrige virksomheten fortsetter som før, vil bestå.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DA170216 * Fredskorpset ( UD ) : Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
BT170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
VG170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
SA170215 Osmundsen kommer også med denne utrolige uttalelsen : « Jeg har aldri sett noen grunn til å stille spørsmål ved virksomheten ».
DB170215 ( Dagbladet ) : Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten onsdag kveld.
DB170215 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170215 - Det står her at du holdt på med virksomheten fram til år 2000.
DA170215 Butikken har hatt fire ansatte og virksomheten er innstilt.
DA170215 T I Torkildsen AS har hatt fem ansatte før virksomheten ble innstilt.
DA170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
DA170215 CO2-rensingen ved Mongstad, der den øvrige virksomheten fortsetter som før, vil bestå.
DA170215 « Det er etter bevisførselen ikke tvil om at tiltalte har utført forbrytelsen som ledd i virksomheten til et organisert kriminelt nettverk.
AP170215 - Det vil være en konkret vurdering om virksomheten som er beskrevet anses som straffbar medvirkning etter bioteknologiloven, skriver hun i en e-post.
AP170215 Leirvaag er imidlertid gjort kjent med at det har vært et møte i Landbruksdirektoratet i dag, hvor de ansatte skal ha blitt orientert om at en flytting av deler av virksomheten skal vurderes.
AP170215 Leirvaag er imidlertid gjort kjent med at det har vært et møte i Landbruksdirektoratet i dag, hvor de ansatte skal ha blitt orientert om at en flytting av deler av virksomheten skal vurderes.
AP170215 Virksomheten er under oppbygging, men vi tar imot dem som kommer før den offisielle åpningen 30. mars.
AP170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
AP170215 CO2-rensingen ved Mongstad, der den øvrige virksomheten vil fortsette som før, ettersom de fortsatt vil ha tilgang på røykgass fra selve raffineriet, opplyser Teknologisenteret på Mongstad ( TCM ) ¶
AP170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
AP170215 CO2-rensingen ved Mongstad, der den øvrige virksomheten fortsetter som før, vil bestå.
AP170215 - Det vil være en konkret vurdering om virksomheten som er beskrevet anses som straffbar medvirkning etter bioteknologiloven, skriver hun i en e-post.
AP170215 Utenriksdepartementet skal innen 1.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AA170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
AA170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
AA170215 Fortsetter karbonfangst CO2-rensingen ved Mongstad, der den øvrige virksomheten fortsetter som før, vil bestå.
AA170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
DB170214 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170214 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DA170214 « Kunsten skal ha klare berøringspunkter til virksomheten , et sted for trygghet og omsorg med vektlegging på trivsel, kultur og gode opplevelser.
BT170214 Tryg vil fortsette å drive virksomheten under OBOS sitt navn og merkevare en del år.
BT170214 Styret i OBOS tok i fjor en strategisk beslutning på at de skulle ut av forsikring og besluttet da å selge virksomheten .
BT170214 Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen.
AA170214 De siste årene har selskapet også rettet virksomheten mot såkalt intelligente trafikksystemer ( ITS ), som blant annet dreier seg om trafikkovervåkning, styring av lyskryss, parkeringsløsninger og lignende.
VG170213 De sakkyndige har merket seg avvik fra den såkalte Kvalitetsmanual for helsepersonell, men disse avvikene er ifølge Fylkesmannen ikke så omfattende at virksomheten vurderes å ha vært faglig uforsvarlig.
DN170213 Derfor solgte Uber den delen av virksomheten til den kinesiske konkurrenten Didi Chuxing, som er blant investorene i Grab.
DN170213 Konsernets totale driftsinntekter var i fjor 14,6 milliarder, mot 14,1 milliarder kroner i 2015, viser regnskapet for den videreførte delen av virksomheten .
DN170213 Lundin Petroleum skiller ut virksomheten utenfor Norge i et eget selskap for å konsentrere seg om norsk sokkel.
DN170213 Den norske virksomheten har nå blitt så altoverskyggende i det Sveits-baserte familiekontrollerte oljeselskapet at det nå har bestemt seg for å skille ut virksomheten i Malaysia, Frankrike og Nederland i et eget selskap kalt International Petroleum Corporation ( IPC ).
DN170213 Den norske virksomheten har nå blitt så altoverskyggende i det Sveits-baserte familiekontrollerte oljeselskapet at det nå har bestemt seg for å skille ut virksomheten i Malaysia, Frankrike og Nederland i et eget selskap kalt International Petroleum Corporation ( IPC ).
DN170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket, skriver Bergens Tidende.
DA170213 Utskillelsen av den ikke-norske virksomheten er et ledd i å maksimere verdien fra Lundins norske portefølje for sine aksjonærer, opplyser selskapet.
BT170213 I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslo Kulturdepartementet å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.
AA170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket, skriver Bergens Tidende.
AA170213 De sakkyndige har merket seg avvik fra den såkalte Kvalitetsmanual for helsepersonell, men disse avvikene er ifølge Fylkesmannen ikke så omfattende at virksomheten vurderes å ha vært faglig uforsvarlig.
AA170213 I september i fjor ble det kjent at NSB skal kutte 300 av 700 administrative stillinger, men NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten .
AA170213 - Vi skal redusere kostnader knyttet til måten vi kjører togene og driver hele virksomheten på, sier Isaksen.
AA170213 Utskillelsen av den ikke-norske virksomheten er et ledd i å maksimere verdien fra Lundins norske portefølje for sine aksjonærer, opplyser selskapet.
VG170211 Interne dokumenter den svenske avisen har lest viser også at flere ansatte har varslet ledelsen om problemer med virksomheten .
FV170211 Forsvarer Bjørn Rener-Larsen sier bruktbilforhandler Geir Egil Olsen ikke kjenner seg igjen i mediebildet av virksomheten hans.
VG170210 I straffesaken mot Gjermund Cappelen i tingretten har hasjsmugleren ved flere anledninger vært taus på spørsmål om konkrete personer som påtalemyndigheten knytter til virksomheten hans.
VG170209 Etter det VG kjenner til er denne forskjellen - og ønsket fra Discovery sentralt om å ha mer kontroll på den norske virksomheten - noe av bakgrunnen for uenigheten.
BT170209 - Harald har gjort en fremragende jobb for selskapet som leder for både den norske og den svenske virksomheten .
AP170209 Husene er blitt leid ut av eiere som trolig har vært intetanende til den omfattende ulovlige virksomheten de skulle brukes til.
AP170209 Husene er blitt leid ut av eiere som trolig har vært intetanende til den omfattende ulovlige virksomheten de skulle brukes til.
AA170209 - Harald har gjort en fremragende jobb for selskapet som leder for både den norske og den svenske virksomheten .
DN170208 Dagens oljepris er rundt ti dollar for lav til at virksomheten går i pluss selv etter at Statoil har satt en strek over prisen selskapet historisk betalte for eierandelene.
DA170208 Administrerende direktør i Allservice, Ståle Johan Knutsen, vil se på muligheten for å utvide virksomheten .
VG170207 De siste årene har også gynekologiske pasienter hatt glede av roboten, og planen er å utvide virksomheten til pasienter med tarmkreft.
DN170207 Verst går det utover den internasjonale virksomheten der det tas nedskrivninger 1,8 milliarder dollar, sier Sætre.
DN170207 - Er det særlig virksomheten på land i USA som blir rammet av dette ?
DN170207 Men for divisjonen Rig Systems, der den betydelige norske virksomheten inngår, er det ikke mye å glede seg over.
DN170207 - Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger.
DB170207 Men nå trekkes den gamle virksomheten igjen fram i dagens lys.
DB170207 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170207 - Ja, om det om virksomheten min.
DA170207 Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger.
AP170207 Arbeidstilsynet kontrollerte timelistene for oktober hos 29 ansatte i virksomheten .
AP170207 - Vi kan gi overtredelsesgebyr og vi anmelde virksomheten .
AP170207 Arbeidstilsynet kontrollerte timelistene for oktober hos 29 ansatte i virksomheten .
AP170207 - Vi kan gi overtredelsesgebyr og vi anmelde virksomheten .
AP170207 Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger, sier Statoil-sjef Eldar Sætre i en pressemelding.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
DB170206 Hvis du har vært lenge borte, og du kan ha mottatt viktige e-poster som har med virksomheten å gjøre - og som arbeidsgiveren trenger for å drive virksomheten .
DB170206 Hvis du har vært lenge borte, og du kan ha mottatt viktige e-poster som har med virksomheten å gjøre - og som arbeidsgiveren trenger for å drive virksomheten.
DB170206 Begrunnelsen for bruk av en slik applikasjon skal være at virksomheten har et behov for og en plit til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet på mobiltelefonene.
DB170206 - I land der det er helt frislipp blir den ordinære virksomheten utkonkurrert og da har man ikke noe annet alternativ enn å delta i delingsaktivitet.
DB170206 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
AP170206 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
AP170206 I trusselvurderingen de la frem forrige onsdag, var det ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : Fremmed etterretningsvirksomhet.
AP170206 I trusselvurderingen de la frem forrige onsdag, var det ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : Fremmed etterretningsvirksomhet.
AP170205 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
DN170203 Virksomheten fra dette miljøet blir i etterretningsmiljøer klassifisert som « APT 29 » ( advanced persistent threat ).
DB170203 PÅ INSPEKSJON : Nord-Koreas diktator Kim Jong-un dukker fra tid til annen opp for å overse virksomheten ved landets militæranlegg, sykehus og byggeplasser.
DB170203 Jensen skal ha varslet Cappelen om ulike forhold som kunne være av betydning for innførselsvirksomheten, og dermed redusert risikoen for at virksomheten ble avslørt.
DB170203 Det var derfor en fjær i hatten for Ukraina da Trumps nye FN-ambassadør Nikki Haley i går - under henvisning til opptrappingen av krigen - sa at hun sterkt fordømte den russiske virksomheten i Øst-Ukraina.
DB170203 - Vi vil ha bedre forhold til Russland, men den alvorlige situasjonen i i Øst-Ukraina er en som krever klar og sterk fordømmelse av den russiske virksomheten , sa Haley.
BT170203 Virksomheten må fjerne rottebestanden fra lokalene, samt utført nødvendig tetting og sikring mot skadedyr.
BT170203 Virksomheten må derfor stenge sin drift med umiddelbar virkning, skriver førsteinspektør Irmelin Hansen Grini.
AP170203 Virksomheten går rett og slett ut på å utnytte toll- og avgiftssystemet ved å la privatpersoner få importere billige søtsaker til Norge.
DN170202 Nå skal vi se om den norske og svenske virksomheten kan gjøre ting sammen som igjen kan styrke den danske virksomheten , sier Svendsen ¶
DN170202 Nå skal vi se om den norske og svenske virksomheten kan gjøre ting sammen som igjen kan styrke den danske virksomheten, sier Svendsen ¶
DB170202 anm ) til virksomheten din, Gjermund, påpeker Alfheim.
DB170202 - At så mange rotter er utenfor, kan ha betydning for virksomheten .
DB170202 Cappelens samboer ble også først arrestert, og avlytting tyder på at de to diskuterte virksomheten .
DN170201 Målet er å ha den nye virksomheten i drift fra vinteren 2017/2018 på et mindre antall avganger i tillegg til SAS' nåværende flyvninger, opplyses det.
DN170201 Men etter hvert som virksomheten blir større vil de økonomiske effektene øke.
DB170201 - Virksomheten vår er nesten helt og holdent finansiert av sponsorer.
DB170201 Jensen er imidlertid skeptisk til omfanget av virksomheten som Cappelen har forklart seg om.
AP170201 Den økonomiske effekten fra virksomheten på basene kommer til å være liten i starten men øke suksessivt i takt med at virksomheten utvides, sier Gustafson.
AP170201 Den økonomiske effekten fra virksomheten på basene kommer til å være liten i starten men øke suksessivt i takt med at virksomheten utvides, sier Gustafson.
AP170201 Det er ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : ¶
AP170201 » Datanettverkoperasjoner vil være en integrert del av virksomheten , slår Politiets sikkerhetstjenesten ( PST ) fast i årets trusselvurdering.
SA170131 Deler av virksomheten har foregått i Stavanger.
DN170131 Opprinnelig var Ilebekks plan å lage et leteselskap som skulle bygge opp en portefølje av funn med tanke på videresalg av virksomheten .
DB170131 - For at vi skulle bruke den i virksomheten vår.
DB170131 Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner.
DB170131 Ifølge Cappelen holdt han på med med virksomheten i over 20 år før han ble tatt av politiet og Asker og Bærum like før jul i 2013 i en topphemmelig operasjon.
DB170131 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170131 Han skulle beskytte meg og virksomheten min.
DB170131 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
BT170131 Dette gir igjen virksomheten et konkurransefortrinn.
DB170130 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
SA170126 Universitetsdirektøren leder den administrative virksomheten ved Universitet og er sekretær for universitetsstyret.
SA170126 Onsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
FV170126 Onsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
BT170126 Institusjoner som bibliotek og museer har et faglig grunnlag for virksomheten sin, og vi mener at denne fagligheten er det beste utgangspunktet for diskusjonen om kulturarv som mange nå ønsker.
BT170126 Det hersker - ønsker vi i alle fall - en annen åpenhet og vilje til debatt omkring virksomheten vår i dag.
BT170126 Onsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
AP170126 Torsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
AP170126 Den norske andelen av de samlede tapene er derfor langt høyere enn vekten den norske virksomheten har i konsernet.
AP170126 Onsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
AA170126 Onsdag la Storset frem 2016-resultatet for hele det nordiske konsernet og for virksomheten i Norge : ¶
FV170125 En pirattaxisjåfør har for andre gang fått 10.000 kroner i bot for den ulovlige virksomheten , og har fått bilen avskiltet i tre måneder.
DN170125 Salg av virksomheten var styrets hovedspor, fremfor å hente mer egenkapital på børsen.
DB170125 Det som må dokumenteres, er, trekk pusten, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten , og spredning av egne erfaringer, basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er forpliktet til å bidra til at det pedagog
DB170124 Jeg husker ikke konkrete hendelser, men legger til grunn at virksomheten vi har hatt er legal og at det er snakk om informasjon, forklarer Jensen.
DB170122 Totalt er det sju personer knyttet til virksomheten
DB170122 Da jeg sa opp sommeren 2015, begynte jeg samtidig å bygge om hybelleiligheten vår til et eget « matverksted » som jeg kunne drive virksomheten min fra.
SA170120 Dette er mer en justering av virksomheten , sier Andersen.
FV170120 Dette er mer en justering av virksomheten , sier Andersen.
DN170120 Nå bekrefter styrelederen i Bharti Enterprises at de er i samtaler med Telenor om å kjøpe den indiske virksomheten .
DN170120 - Telenor jobber på spreng med å finne en langsiktig løsning for den indiske virksomheten , sier konsernsjef Sigve Brekke til TDN Finans 6. januar.
BT170120 Dette er mer en justering av virksomheten , sier Andersen.
AP170120 Dette er mer en justering av virksomheten , sier Andersen.
DN170119 - Det kommer til å bli bedre prosesser med å legge vekt på idéskaping og effektivitet i hele virksomheten .
DN170119 I forbindelse med varselet uttalte Ptil-direktør Anne Myhrvold at tilsynet er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet.
DB170119 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170119 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170119 Seks år senere har « Christel » tjent flere hundre tusen kroner på den lysskye virksomheten få vet at hun bedriver.
SA170118 Siden han startet virksomheten i fjor har aktiviteten i kjellerstuen steget raskt og han rekker knapt å produsere nok stoler.
DN170118 Det er ikke et varsel om at virksomheten er ilagt tvangsmulkt, sier Holter.
DN170118 Stadig flere amerikanske selskaper føler seg mindre velkommen i Kina enn tidligere eller vurderer å flytte deler virksomheten andre steder.
DN170118 I en undersøkelse fra det amerikanske handelskammeret fremgår det at det kinesiske regelverket og økte lønnskostnader er blant hovedårsakene til at amerikanske selskaper vil flytte virksomheten ut av Kina.
AP170118 Siden han startet virksomheten i fjor har aktiviteten i kjellerstuen steget raskt og han rekker knapt å produsere nok stoler.
DB170117 Hvor mye Avinor har tjent på den ulovlige virksomheten siden den gang, er det ingen som vet.
AP170117 Kinas mat og medisin-administrasjon ( CFDA ) har sendt sine inspektører til Duliu for å etterforske saken Men etter Beijing News' avsløringer av virksomheten i Duliu, stiller folk nå spørsmål ved om ikke myndighetene selv har ansvaret når kyniske falsknere i flere år har kunnet sende sine usunne saus-flasker og krydderglass ut til intetanende forbrukere.
AP170117 BEIJING ( Aftenposten ) : Kinesiske myndigheter etterforsker nå virksomheten ved 50 fabrikker som skal ha produsert falske og svært usunne versjoner av populære og mye brukte sauser og ulike sorter krydder.
FV170116 Dette at de fortsetter virksomheten sin i så stor skala, viser at det var riktig å fjerne dem fra listen, sier Ingvild Skogvold, rådgiver i Norsk Folkehjelp.
FV170116 Dette at de fortsetter virksomheten sin i så stor skala, viser at det var riktig å fjerne dem fra listen, sier Ingvild Skogvold, rådgiver i Norsk Folkehjelp.
DN170116 Her er mange folk vi kjenner fra tidligere, og mange som har vært ledende i å gå fra å snakke om bedrifters samfunnsansvar til å gjøre det til en integrert del av virksomheten .
DN170116 Her er mange folk vi kjenner fra tidligere, og mange som har vært ledende i å gå fra å snakke om bedrifters samfunnsansvar til å gjøre det til en integrert del av virksomheten .
AP170116 De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av virksomheten .
AP170116 De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av virksomheten .
DB170114 « Som en del av Sentatets komité på etterretningsgjennomgang mener vi det er kritisk at vi får full oversikt over virksomheten russisk etterretning bedriver i USA », heter det i en uttalelse.
DB170114 Er det sant at politiet visste om virksomheten til Cappelen hele tida, og at Jensen har latt Cappelen passere under radaren, spør han videre.
DN170113 Han sier flertallet av kundene er blitt værende og at selskapet jobber med partnere i utlandet om å flytte virksomheten utenlands.
BT170112 Selv om avkriminalisering er et nødvendig steg i rett retning, vil det ikke hjelpe stort på skadelige konsekvensene av den kriminelle virksomheten knyttet til produksjon og salg av narkotika.
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter, der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
DB170111 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
SA170110 Stadig flere toppsjefer sier at virksomheten deres « egentlig er et teknologiselskap ».
DB170110 I tiltalen går det fram at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170110 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170110 Veldig få av dem handlet om noe annet enn virksomheten deres.
DN170109 Foto : Hampus Lundgren ¶ Virksomheten i meglerhuset Nordic Securities får det glatte lag i en rapport fra Finanstilsynet som ble offentlig mandag.
DN170109 Foto : Hampus Lundgren ¶ Virksomheten i meglerhuset Nordic Securities får det glatte lag i en rapport fra Finanstilsynet som ble offentlig mandag.
DB170109 * Velg Ja eller Nei på om virksomheten skal drives under samme navn som foretaksnavnet.
DB170109 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
DB170109 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
AP170109 Men etterforskningen har ikke avdekket hvor de fleste inntektene fra virksomheten skal ha endt opp.
DB170108 Det har heller ikke Luftfartstilsynet og Forbrukerrådet, som begge har uttrykt klar misnøye med den virksomheten disse selskapene representerer, skriver tidligere administrativ leder for Flyklagenemnda, Rolf Forsdahl i Nye Reiselivsavisen.
DB170108 I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten .
AP170108 Lederen i den norske delen av gruppen hevder nå at de har lagt ned virksomheten .
DB170107 De seneste årene har den norske virksomheten hatt lønnsom vekst, men i 2016 slo nedturen i olje- og gassektoren for alvor inn.
DB170107 - Per dags dato har Soldiers Of Odin World Wide lagt ned virksomheten i Norge.
SA170106 rangrep » ; « Stor risiko med løs hund i bilen » ; « Innvandrerbarn har stor risiko for isolasjon » ; « Risiko for pandemi » ; « Vi må spørre oss selv hvor stor risiko vi er villige til å ta » ; « En seier for Donald Trump i høstens presidentvalg er en stor global risiko » ; « Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger.
DN170106 Farstad-rederiet er nær konkurs, men hovedtillitsvalgt Kim Lekva Velve tror noen vil redde virksomheten nå som oljemarkedet ser lysere ut.
DN170105 - I Russland har vi sjekket virksomheten i forhold til sanksjonsregimet.
AP170105 Det samme året la selskapet ned virksomheten på Rygge lufthavn utenfor Moss.
DB170104 Måleinstrumentene som legges til grunn passer derfor ikke til virksomheten .
BT170104 - Jeg har sittet i ledergruppen i BT og i ledergruppen her og kjenner virksomheten godt, og har flinke folk rundt meg.
DB170103 Det svenske selskapet KVD forsøkte seg i Norge, men la ned den norske virksomheten i 2016.
BT170102 Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
BT170102 Det må først klages til virksomheten , men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
AP170102 Hackerne ynder å sammenligne denne virksomheten med Robin Hood, fordi de angivelig bare angriper store bedrifter.
DB170101 Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
DB170101 Det må først klages til virksomheten , men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
FV161216 Taxibransjen jobber derfor tett med politiet for å redusere den ulovlige virksomheten .
AP161215 På spørsmål om disse foreleggene og dommene får noen konsekvenser for virksomheten i Norge, svarer selskapet i en epost at Uber ønsker en oppdatert regulering.
AP161215 En spansk domstol har bedt EU-domstolen vurdere virksomheten .
AP161215 Det er reist kritikk mot blant annet manglende skattekontroll av sjåførene, og virksomheten utfordrer også regelverket i Yrkestransportloven.
AP161214 Hun mener at 19-åringen visste hva han gikk til, han kjente godt til virksomheten til IS, han undersøkte på forhånd og han anskaffet militært utstyr før avreisen.
AP161211 Dermed vil myndighetene få mulighet til både økonomisk kontroll og en bedre oversikt over både omfang og aktører i virksomheten .
VG161103 - De fornærmede sier at de drev denne virksomheten frivillig.
AP161101 Det er flere problemer knyttet til denne virksomheten , mener lege Pernille Nylehn.
SA161024 I dag ligger riktignok en del av denne virksomheten nede på grunn av oljeprisfallet, men kjernen i dette er de investeringene som har vært og vil bli gjort fremover, samt myndighetenes evne til fortsatt å legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg videre.
AP161011 Et manifest skal gi retning til virksomheten .
AP161010 - Men internt i virksomheten bør det være åpent for brukerne at det er SSL-inspeksjon.
AP161006 Regjeringen foreslår også at bedriftseiere kan få utsatt betaling av formuesskatt for 2016 og i 2017 hvis virksomheten går med underskudd.
AP161006 Regjeringen foreslår også at bedriftseiere kan få utsatt betaling av formuesskatt for 2016 og i 2017 hvis virksomheten går med underskudd.
AP161006 Regjeringen foreslår også at bedriftseiere kan få utsatt betaling av formuesskatt for 2016 og i 2017 hvis virksomheten går med underskudd.
FV161004 Men at denne virksomheten skal være en del av norsk idrett ?
AP161003 Men at denne virksomheten skal være en del av norsk idrett ?
AP160923 Er du heldig er det konsert i gasstanken og det tekniske museet vil fortelle historien om den virksomheten som en gang sørget for dype drønn og smelteovnsgnister i anlegget.
DA160919 Dermed må både Straen Fiskerestaurant, Timbuktu, nattklubben Taket, baren Nåløyet og Paraplyen uteservering stenge virksomheten .
DA160919 Også Aker Solution viser at virksomheten går inn i en periode med lav aktivitet i sin begrunnelse for å permittere folk i subsea service-virksomheten.
AP160906 Ved hjelp av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) greier virksomheten å rydde opp.
AP160902 å betalte mer skatt av virksomheten til sitt datterselskap i Nederland, mens hurtigmatkjeden McDonald's Corp. fortsatt granskes av EU.
AP160902 å betalte mer skatt av virksomheten til sitt datterselskap i Nederland, mens hurtigmatkjeden McDonald's Corp. fortsatt granskes av EU.
AP160901 Det bør være mer enn nok motivasjon for andre til å omstille seg selv og virksomheten til å være digital.
SA160829 Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
AP160829 Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
AA160829 Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
SA160826 Derfor må det for all del ikke komme ut noe som kan sverte virksomheten .
FV160826 Derfor må det for all del ikke komme ut noe som kan sverte virksomheten .
BT160826 Derfor må det for all del ikke komme ut noe som kan sverte virksomheten .
AP160826 Derfor må det for all del ikke komme ut noe som kan sverte virksomheten .
AP160812 I Sverige er virksomheten mye større.
AP160812 I Norge er denne virksomheten ennå i en begynnerfase, med aktører som Kolonial.no, Marked.no, Retthjem.no.
AP160812 Fremdeles er virksomheten til netthandel liten i forhold til omsetningen i de fysiske butikkutsalgene, men Fagerlid sier han er imponert over hvor raskt nettselskapene som Kolonial.no.
AP160811 - Driftstilskuddet fra departementet finansierte ikke den kommersielle virksomheten som Øyafestivalen hadde eller har, skriver Fredriksen.
AP160809 Vurderer å redusere virksomheten
SA160727 Nå krever de regler for å begrense virksomheten . 162554384_doc6pceu69r2091m9ao3d0g.jpg FOTO : Altin Osmanaj ¶
FV160727 Nå krever de regler for å begrense virksomheten . 162554384_doc6pceu69r2091m9ao3d0g.jpg FOTO : Altin Osmanaj ¶
BT160727 Nå krever de regler for å begrense virksomheten . 162554384_doc6pceu69r2091m9ao3d0g.jpg FOTO : Altin Osmanaj ¶
AP160727 Nå krever de regler for å begrense virksomheten . 162554384_doc6pceu69r2091m9ao3d0g.jpg FOTO : Altin Osmanaj ¶
SA160712 Til tross for at vi har informert dem om at virksomheten deres rettet mot Norge er ulovlig, og bedt dem avslutte dette, så nekter de å følge norsk lov.
FV160712 Til tross for at vi har informert dem om at virksomheten deres rettet mot Norge er ulovlig, og bedt dem avslutte dette, så nekter de å følge norsk lov.
BT160712 Til tross for at vi har informert dem om at virksomheten deres rettet mot Norge er ulovlig, og bedt dem avslutte dette, så nekter de å følge norsk lov.
AP160712 Til tross for at vi har informert dem om at virksomheten deres rettet mot Norge er ulovlig, og bedt dem avslutte dette, så nekter de å følge norsk lov.
AP160619 Kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er ikke ovrrasket over at litteraturhuset har havnet i en situasjon der de ikke får finanisert virksomheten sin.
NL160618 Nei, dette handler kun om å mele sin egen kake for Sametinget, og kunne kreve avgift for virksomheten , den såkalte « urfolksavgiften » som de har fått nei til fra styrende myndigheter.
AP160617 Virksomheten samles på færre steder, og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.
AP160617 Virksomheten samles i Ramsund vest for Narvik.
DB160615 Den åpenbare løsningen på konflikten mellom troens kalde dogmer og samfunnets fellesverdier, er en sekulær stat der trossamfunnenes medlemmer selv finansierer virksomheten .
DB160604 Forfalskning av dokumenter og hvitvasking av penger er sentrale deler av virksomheten .
DB160604 Virksomheten bygger også opp en kriminell kapital som med sikkerhet vil bli investert i andre typer lovbrudd.
SA160420 - For mange ansatte er bruk av sosiale medier en integrert del av jobben og bidrar til økt verdiskaping for virksomheten , for andre er det tidtrøyte og atspredelse, sier Blyverket.
AP160420 - For mange ansatte er bruk av sosiale medier en integrert del av jobben og bidrar til økt verdiskaping for virksomheten , for andre er det tidtrøyte og atspredelse, sier Blyverket.
SA160418 Den store fremveksten av delings - og byttetjenester har gjort det nødvendig for skatteetaten å informere om hvordan inntekter fra denne virksomheten skal føres i selvangivelsen : ¶
BT160418 Den store fremveksten av delings - og byttetjenester har gjort det nødvendig for skatteetaten å informere om hvordan inntekter fra denne virksomheten skal føres i selvangivelsen : ¶
AP160418 Forskere og bedrifter trenger vilje og evne til nytenkning for å kunne nyttiggjøre teknologien til beste for virksomheten og samfunnet forøvrig.
AP160418 Den store fremveksten av delings - og byttetjenester har gjort det nødvendig for skatteetaten å informere om hvordan inntekter fra denne virksomheten skal føres i selvangivelsen : ¶
SA160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
FV160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160411 Fullstendig gjennomgang av DNB-ledelsens kjennskap til virksomheten i Luxembourg.
AP160411 Formålet med slike etableringer er hemmelighold og å unndra skatt fra alle land der virksomheten egentlig drives.
AP160411 - For meg kan det se ut som Finanstilsynet burde visst at DNB tilbød produkter i eller via Luxembourg til norske kunder, og at bankledelse og eierdepartement derfor burde vært konfrontert med virksomheten , sier Hansson.
AP160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160409 Mossack Fonsecas evne til å flytte virksomheten raskt kommer til syne gjennom en regelrett fordobling av antall selskapsetableringer fra 2010 til 2011 i ett av disse områdene, den karibiske øya Anguilla.
AP160409 Mossack Fonseca har også utvidet virksomheten for å håndtere ytterligere behov klientene måtte ha, for eksempel registrering av privafly og yachter.
AP160409 Firmaet endret simpelthen virksomheten ved å oppmuntre kunder som hadde selskaper på Niue, til å flytte over til Samoa, en annen øynasjon ikke langt unna.
BT160408 Urettferdigheten i at det går an å flytte midler til steder der man ikke betaler skatt, nemlig til skatteparadiser ( det ligger i navnet ), med den konsekvensen at man ikke betaler ( selskaps ) skatt der virksomheten drives.
AP160408 Ifølge konsernsjef Rune Bjerke har virksomheten « gått under radaren på styret, konsernledelsen og internrevisjon ».
AP160407 Noe av virksomheten drives jo gjennom delvis statseide banker med komisk uvitenhet i toppledelsen.
AP160406 Fondet betalte aldri skatt til Storbritannia, men flyttet senere virksomheten til Irland som har lavere skatt enn i nabolandet.
AP160406 - At det har vært mulig å drive denne aktiviteten i så mange år, det forundrer meg virkelig, sier Joly om virksomheten til NRK.
AP160405 - Hvis et nytt selskap blir opprettet etter valget og en offentlig politiker er oppgitt som eier, så betyr det at han aktivt er engasjert i virksomheten .
AP160405 Det sikrer innsyn i virksomheten .
AP160404 Han understreker at det er finanstilsynet i Luxemburg som fører direkte tilsyn med virksomheten i norske bankers datterselskap i Luxemburg.
AP160404 Virksomheten ble styrt fra DNBs filial i Luxembourg.
AP160404 Også representantskapet i Norges Bank avviste i fjor et forslag fra medlem Morten Lund om å avvikle denne virksomheten .
AP160404 Han vil også i år foreslå at Stortinget vedtar at virksomheten må opphøre.
AP160404 Men det er vanskelig å skjønne at dette kunne være særlig vanskeligere å skjønne i « sann tid », da denne virksomheten foregikk.
AP160403 Formålet med slike etableringer er hemmelighold og å unndra skatt fra alle land der virksomheten egentlig drives.
AP160403 - Et viktig læringspunkt er hvordan vi kunne samarbeide med et advokatselskap som har denne virksomheten som spesialområde og som senere viste seg å ha kunder vi overhodet ikke ønsker å være assosiert med.
AP160403 Selv om det er kriminelle på kundelisten, og at en del av virksomheten vi avslører fremstår som juridisk tvilsom, kan annen virksomhet være helt legitim.
AP160403 Den siste hovedbolken vil handle om å gi innsikt i den svært omfattende, internasjonale virksomheten som skjer i grenselandet mellom smart skatteplanlegging og ren skatteunndragelse.
AP160401 Olsen påpeker at oppdrett er en viktig del av norsk økonomi, og det er politisk vedtatt at en skal øke den virksomheten .
AP160322 Gatene er velfungerende i dag og den publikumsrettede virksomheten foregår hovedsakelig på gateplan.
AP160322 Gatene er velfungerende i dag og den publikumsrettede virksomheten foregår hovedsakelig på gateplan.
AP160318 Virksomheten ved anlegget ble stanset etter angrepet av hensyn til sikkerheten.
AP160316 Selv om Unicus-leder Lars Johansson-Kjellrød ser veksten så langt som svært beskjeden, har han ambisjoner om å etterhvert eksportere virksomheten utenlands. 23.000 flere ble arbeidsledige i fjor : ¶
AP160316 Selv om Unicus-leder Lars Johansson-Kjellrød ser veksten så langt som svært beskjeden, har han ambisjoner om å etterhvert eksportere virksomheten utenlands. 23.000 flere ble arbeidsledige i fjor : ¶
AP160308 Det kan være hvor som helst i virksomheten .
AP160308 Den er et speilbilde av alt som skjer i virksomheten .
AP160308 Det kan være hvor som helst i virksomheten .
AP160308 Den er et speilbilde av alt som skjer i virksomheten .
SA160227 Norges Fotballforbund er kanskje det av FIFAs medlemmer der åpenheten er størst, der økonomien er under best kontroll, der virksomheten er mest gjennomsiktig.
AP160227 Kjøp og salg av varebiler i et miljø i Norge satte Tolletaten på sporet av denne virksomheten .
AP160227 Norges Fotballforbund er kanskje det av FIFAs medlemmer der åpenheten er størst, der økonomien er under best kontroll, der virksomheten er mest gjennomsiktig.
AP160224 Da må i hvert fall noe av virksomheten vises frem.
DA160223 Retten kom til at dette ble styrket ved de øvrige dokumentene i saken, blant annet bostyrers innberetning med beskrivelse av virksomheten i selskapet og grunnlaget for mistanke om straffbare forhold.
DA160223 I perioden fra februar 2013 fram til konkursåpningen unnlot han å føre, eller sørge for at det ble ført regnskap for virksomheten .
AP160223 Men om myndighetene skulle ende på at virksomheten er lovlig, er den etter min mening opplagt ikke ønskelig.
DA160220 Virksomheten er svært kompetanseintensiv.
DA160220 Virksomheten er svært kompetanseintensiv.
FV160219 - Det har vært en del ekstraordinære utfordringer med flom og oversvømmelse som gav et abrudd i produksjonen og virksomheten ved utgangen av 2015, opplyser markedsansvarlig Tom Young i pressemeldingen.
AP160216 I høst begynte jeg på sykepleiestudiet på Høgskolen i Oslo og Akerhus ( HiOA ), med håp om å gjøre et ærlig arbeid ved siden av virksomheten som litteraturkritiker. 3rd-party-bio ¶
DN160215 Det er ennå for tidlig å si akkurat hva sammenslåingen vil bety for virksomheten og ansatte i Norge på sikt, sier administrerende direktør i A/S Norske Shell, Tor Arnesen.
AP160212 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160212 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160211 - Store Studio er knyttet til Radiohuset og er en del av den virksomheten huset har hatt og har.
FV160210 Her er mer om Brede Hangelands sterke reaksjon på at fotballforbundet har solgt rettigheter til et selskap som livnærer seg på virksomheten til spillselskap.
FV160210 Det norske spillmonopolet kan stå for fall og norske oljekroner er med på å smøre virksomheten til utenlandske spillselskaper.
BT160210 Her er mer om Brede Hangelands sterke reaksjon på at fotballforbundet har solgt rettigheter til et selskap som livnærer seg på virksomheten til spillselskap.
BT160210 Det norske spillmonopolet kan stå for fall og norske oljekroner er med på å smøre virksomheten til utenlandske spillselskaper.
AP160210 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160210 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160210 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160210 I Norge er denne virksomheten ennå i sin spede begynnelse, i Sverige er virksomheten mye større.
AP160209 Disse bruker virksomheten til å skaffe seg gode kontakter med mektige personer i det offentlige, forteller Finkel. †" De kan tåle å drive med noen millioner i tap, siden de til gjengjeld kan skaffe seg kontakter verdt milliarder, sier han.
AP160208 Fra 2004 var han villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten , og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt ; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotika
AP160204 Dette er viktige elementer i vår styring av virksomheten i en tid med lave oljepriser, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, i en pressemelding.
AP160204 Statoil blir nå mer avhengig av å finansiere virksomheten med gjeld.
DA160202 Oljefirmaet er nyetablert i Stavanger, og administrerende direktør Vidar Nedrebø er klar på at det var viktig å markere seg etter at de flyttet virksomheten fra Oslo til Stavanger.
AP160201 - Vi frigjør penger som kan overføres til høyere prioritert del av virksomheten .
AP160130 Virksomheten her har vært uavbrutt siden 1874.
AP160129 Facebook betalte 4,327 pund ( 53.700 kroner ) i selskapsskatt i 2014, ifølge regnskapet for virksomheten i Storbritannia.
AP160120 Uten en tilleggsbevilgning kan dramatiske kutt i virksomheten i Forsvaret vedvare for hele 2016, heter det på nettstedet.
AP160118 Statoil stengte Teheran-kontoret sitt sommeren 2013, men har på grunn av sanksjonene mot landet strevd med å få avsluttet virksomheten i landet helt.
AP160115 Men nå har virksomheten for alvor slått rot, og de lager til og med pesto av gulrotgraset.
AP160112 Det brukes to vernekategorier : Fredning etter kulturminneloven ( verneklasse 1 ) og vern som forankres i virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren ( verneklasse 2 ).
AP160112 - Spesialisthelsetjenesten har en økonomisk ramme som skal ivareta alle kostnader knyttet til virksomheten .
AP160112 Det brukes to vernekategorier : Fredning etter kulturminneloven ( verneklasse 1 ) og vern som forankres i virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren ( verneklasse 2 ).
AP160112 - Spesialisthelsetjenesten har en økonomisk ramme som skal ivareta alle kostnader knyttet til virksomheten .
AP160111 Ifølge tiltalen skal 49-åringen ha drevet virksomheten sin i flere år inntil han ble pågrepet av politiet i oktober 2014.
AP160111 110 unge er ofre for virksomheten hans.
AP160109 Utgangspunktet er at alle ansatte i virksomheten kan være aktuelle for oppsigelse.
AP160109 Hvordan de enkelte kriteriene vektlegges vil avhenge av situasjonen virksomheten befinner seg i.
AP160109 Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må utvelgelseskriteriene ikke stride med tariffavtalen.
AP160109 Det kan imidlertid være saklig grunn til å begrense den såkalte utvalgskretsen til en del av virksomheten , slik at det bare er de ansatte i denne avgrensede delen som er aktuelle for oppsigelse.
AP160109 Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke riktig at hun som ble headhuntet for tre år siden automatisk går foran deg som har vært i virksomheten i ti år.
AP160109> Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke riktig at hun som ble headhuntet for tre år siden automatisk går foran deg som har vært i virksomheten i ti år.
AP160109> target="avis" href= Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke riktig at hun som ble headhuntet for tre år siden automatisk går foran deg som har vært i virksomheten i ti år.
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke riktig at hun som ble headhuntet for tre år siden automatisk går foran deg som har vært i virksomheten i ti år.
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke riktig at hun som ble headhuntet for tre år siden automatisk går foran deg som har vært i virksomheten i ti år.