AA171020 Hun forteller at tanken bak prisen er at den skal bidra til å stimulere litteraturinteressen og synliggjøre litterær virksomhet i Trondheim og omegn.
SA171019 Uber er ulovlig virksomhet , sier Norges Taxiforbund.
SA171019 DEBATT : At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
SA171019 At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
DN171019 Mens Telias norske virksomhet styrkes med oppkjøp, slankes Telia-konsernet med nedsalg og oppnår dårligere resultat etter bøter på 8,3 milliarder svenske kroner.
DN171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
DN171019 Det israelske selskapet Africa Israel Investments Ltd ( AFI ) og datterselskapet Danya Cebus ble kastet ut av aksjeporteføljen på grunn av virksomhet i bosetningene i 2010, men ble tatt inn igjen tre år senere etter å ha lovet bot og bedring.
AP171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
AP171019 Det israelske selskapet Africa Israel Investments Ltd ( AFI ) og datterselskapet Danya Cebus ble kastet ut av aksjeporteføljen på grunn av virksomhet i bosetningene i 2010, men ble tatt inn igjen tre år senere etter å ha lovet bot og bedring.
SA171018 Men vi har vurdert det som helt nødvendig for at vi skal kunne ha en konkurransedyktig virksomhet også inn i fremtiden, sier Tengs videre.
DN171018 I mai i år startet Monobank virksomhet i Finland som sitt første utenlandske marked.
DN171018 Det er blitt vanskeligere for utenlandske selskaper å drive virksomhet i Kina.
AP171018 Som generalsekretær og øverste leder for Europarådet må Jagland tåle at hans rolle og virksomhet diskuteres og at kritiske røster blir hørt.
AP171018 - Som generalsekretær og øverste leder for Europarådet må Jagland tåle at hans rolle og virksomhet diskuteres og at kritiske røster blir hørt, sier han.
VG171017 Wright inngikk sluttavtale med Bedriftsforbundet og er nå over i en annen virksomhet .
DB171017 Dette flertallet kan da umulig godta at en virksomhet med så mange kunstneriske, tverrkulturelle og pedagogiske kvaliteter skal kveles ?
SA171016 Microsoft Norge besluttet nylig å flytte all sin virksomhet til Bjørvika i Oslo.
DN171016 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DN171016 Ansatte : 10 ¶ Virksomhet : Servering og drift av bar ¶
DN171016 Ansatte : 16 ¶ Virksomhet : Produksjon og handel av klær ¶
DN171016 Ansatte : 18 ¶ Virksomhet : Produserer ferdigbetong ¶
DN171016 Mediehuset Nettavisens to eiere deler selskapets virksomhet mellom seg.
AP171016 Innleggsforfatterne mener at tillatelse til å bruke nikab vil undergrave forutsetningene for universitetets virksomhet .
AP171016 Norges Toppidrettsgymnas utvider sin virksomhet i Tromsø med ungdomsskole.
AA171016 aktum at regjeringens sikkerhetsstyrker det siste året antas å være ansvarlig for mesteparten av volden i Kasai-regionen, der rundt 5.000 mennesker er drept og det er funnet nærmere 90 massegraver, viser at Kongo ikke fortjener en plass i FNs fremste menneskerettighetsorgan, sier lederen for HRWs virksomhet i FN, Louis Charbonneau.
DB171015 Under valgkampen i fjor, var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for « skandaløse » videoopptak som viste Trump « involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte ».
DB171015 Har USAs virksomhet blitt kompromittert for å beskytte Trump-imperiets virksomhet ?
DB171015 Har USAs virksomhet blitt kompromittert for å beskytte Trump-imperiets virksomhet ?
AP171015 Under valgkampen i fjor, var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for « skandaløse » videoopptak som viste Trump « involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte ».
AA171015 Under valgkampen i fjor, var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for « skandaløse » videoopptak som viste Trump « involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte ».
AA171015 Under valgkampen i fjor, var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for « skandaløse » videoopptak som viste Trump « involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte ».
NL171014 Eksempler her kan være at opplevelsen av kulturminner eller landskap blir forringet fordi " det lukter fisk i området, eller at et historisk riktig lydbilde blir brutt av summing fra båter, kjøle- og fryseanlegg, industriell virksomhet , lasting og lossing fra kaier "., heter det i brevet til Riksantikvaren.
DB171014 Det er behov for å bidra til at kunst- og kulturlivet møter utfordringene i et mer globalisert og digitalisert samfunn, derfor gjør vi viktige strukturelle grep for å gi rom for mer skapende virksomhet , sier Hofstad Helleland.
VG171013 - Det er prisverdig at de fire ungdomspartiene nå erkjenner det faktum at Uber har drevet en kriminell virksomhet i Norge siden 2014.
DN171013 - Jeg hadde en liten virksomhet på videregående og irriterte meg over at det ikke fantes gode lagerløsninger for varene og utstyret mitt.
DN171013 - Jeg hadde en liten virksomhet på videregående og irriterte meg over at det ikke fantes gode lagerløsninger for varene og utstyret mitt, sier den 31 år gamle gründeren, Fabian Søbak.
DB171013 Det som fascinerer meg mest, er imidlertid ikke at noen starter en virksomhet som skal hjelpe bedrifter å finne sitt « purpose ».
DA171013 Vi står på terskelen til en større boligbygging og annen virksomhet , hva med infrastruktur ?
AA171013 - Vår virksomhet har ikke så mange kunder fysisk innom døra.
VG171012 Vår virksomhet revideres hvert år av et internasjonalt anerkjent selskap, og undersøkelsene viser at alt er i skjønneste orden ».
SA171012 Dette er ingen tradisjonell kommersiell virksomhet .
DN171012 ¶ Offshoreselskapet Fugro selger selskapets virksomhet som driver med grop-graving og kabellegging på havbunnen til Global Marine Group for 73 millioner dollar, tilsvarende 577 millioner kroner.
DN171012 Regjeringen foreslår nå å avvikle driften i kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard, størstedelen av den tradisjonsrike gruvebedriften Store Norskes virksomhet .
DB171012 - Statens virksomhet er så omfattende at man har en liknende risikospredning som forsikringsselskapene.
DA171012 - Men denne type virksomhet er utsatt, fordi den ikke er lovpålagt.
AP171012 Forbipasserende kan se ned til det matfaglige senteret som brukes til utprøving av nye produkter, og kontakten opp og ned til kantinens to halve nivåer mot fasaden gir dem mulighet til å ta del i bedriftens daglige virksomhet .
AP171012 Dette er ingen tradisjonell kommersiell virksomhet .
AA171012 Målet er å bidra til økte inntekter fra kunstnerisk virksomhet og styrke støtteapparatet rundt kunstnerne i hele landet.
VG171011 LAGET GJENGANGERLISTE : Janne Birgitta Stømner leder enhet for forebyggende virksomhet i Oslopolitiet.
VG171011 Janne Birgitta Stømner er politiinspektør i Oslo politidistrikt og leder for Ny felles enhet for forebyggende virksomhet .
VG171011 Det er stadig mer oppmerksomhet rettet mot nazidemonstrasjoner, og vi ønsker ikke å fronte et design som kan bli tatt til inntekt for slik virksomhet , sier hun.
NL171011 Slik kunnskap kan gi forvaltningsmessig input i mange problemstillinger, for eksempel muligheten for å unngå aktivitet i spesielt sårbare områder og å tillate virksomhet i andre.
DN171011 Mobilepay legger ned sin virksomhet i Norge - etter at Nordea valgte å inngå samarbeid med Vipps.
DN171011 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DN171011 « Konsernets virksomhet krever ytterligere rundt 200 millioner kroner i fritt tilgjengelige kontakter for å håndtere månedlige likviditetssvingninger », skriver selskapet ( Vilkår ) ¶
DN171011 Vi ser frem til å bidra til Glavas utvikling i Norge, sier Thierry Lambert, som leder Saint-Gobains virksomhet i de nordiske og baltiske landene.
DN171011 Har virksomhet i 67 land.
DN171011 Etablert : 1935 ¶ Virksomhet : Produksjon av isolasjonsprodukter med glassull som hovedprodukt.
DN171011 Etablert : 1665 i Frankrike ¶ Virksomhet : Produksjon og distribusjon av byggevarer, glass, vann- og avløpsanlegg.
DN171011 Nordeas valg om å vrake Mobilepay avtalen de inngikk for et år siden, og istedet inngå et samarbeid med Vipps, trakk proppen ut av Mobilepays virksomhet i Norge.
DN171011 Mobilepay legger ned sin virksomhet i Norge - etter at Nordea valgte å inngå samarbeid med Vipps.
DB171011 Det skal ikke være noen tvil om at all virksomhet ved UiO er i samsvar med gjeldende lovverk.
DB171011 Mannen er tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet .
AP171011 Selv om det har gått bra i 42 år, er det selvfølgelig uakseptabelt hvis det drives en virksomhet ved UiO som er ulovlig.
AP171011 De reagerer kraftig, og hevder at de har ledere « som ikke synes å forstå hvilken type virksomhet de er satt til å lede ».
AA171011 Kanalen kan fortsette sin virksomhet i Russland, men Roskomnadzor vil fortsatt overvåke om det amerikanske selskapets aktiviteter er i henhold til russisk lovgiving, sier Zjarov. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Som en konsekvens av at Nordea velger Vipps, velger Vipps-konkurrenten Mobilepay å legge ned sin virksomhet i Norge, opplyser Danske Bank.
DN171010 Selskapet, som er børsnotert i Stockholm, er Nordens største sukkervareselskap, med virksomhet i over femti land.
AA171010 Han soner en dom på 15 år for undergravende virksomhet .
AA171010 - År med undersøkelser viser at Rwandas militære kan ta i bruk tortur når det måtte passe dem, uten å bli stilt til ansvar, sier Ida Sawyer, som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Sentral-Afrika.
VG171009 Dette er jo ulovlig virksomhet .
VG171009 At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier han.
SA171009 - At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland.
SA171009 Når det når først skal legges et navn på stadion, er vi fornøyd med at det er en virksomhet med lokal forankring i Oslo, som har hovedkontor litt øst i Oslo og som har Klanen-medlemmer ansatt, sier Lasse Lukacs, talsmann for Klanen til Aftenposten.
NL171009 Slik som Statens vegvesen har organisert sin virksomhet er det ingen faste organisatoriske enheter som bare utfører fylkeskommunale oppgaver.
DN171009 Der har myndighetene vedtatt et nytt regelverk for transporttjenester, men inntil det er på plass neste sommer har Uber stoppet sin virksomhet .
DN171009 At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.
DN171009 - Dette er jo ulovlig virksomhet .
DB171009 Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder.
DB171009 Dette er jo ulovlig virksomhet .
DB171009 At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.
DB171009 Mange vil nok mene at det kan være fint med et forum for debatt om NRKs virksomhet .
DA171009 - At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland.
BT171009 Når det når først skal legges et navn på stadion, er vi fornøyd med at det er en virksomhet med lokal forankring i Oslo, som har hovedkontor litt øst i Oslo og som har Klanen-medlemmer ansatt, sier Lasse Lukacs, talsmann for Klanen til Aftenposten.
AP171009 * Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder.
AP171009 Vi vil aktivt bruke stresstesting av vår virksomhet for å sikre at vi er konkurransedyktige også i en lavkarbonfremtid.
AP171009 I Statoil er vi godt i gang med å etablere fornybar energi som en viktig og lønnsom del av vår virksomhet , skriver konsernsjef Eldar Sætre.
AP171009 Når det når først skal legges et navn på stadion, er vi fornøyd med at det er en virksomhet med lokal forankring i Oslo, som har hovedkontor litt øst i Oslo og som har Klanen-medlemmer ansatt, sier Lasse Lukacs, talsmann for Klanen til Aftenposten.
AA171009 Dette er jo ulovlig virksomhet .
AA171009 At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.
AA171009 At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.
AA171009 - Dette er jo ulovlig virksomhet .
AA171008 Det ble raskt klart at dette ikke var en person som skulle drive med den type virksomhet , forteller operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.
NL171006 Alle utenlandske selskaper som har virksomhet på Svalbard respekterer og etterlever norsk lov.
NL171006 ved å få flere inn i kreativ virksomhet igjen.
NL171006 ved å få flere inn i kreativ virksomhet igjen, skriver Rolf Seljelid.
VG171005 I anbudsgrunnlaget for PR-arbeidet som avisen Klassekampen har omtalt tidligere, heter det at leverandørene blant annet skal formidle og videreformidle merkevaren og omdømmet til Osloskolen og Utdanningsetaten som virksomhet .
DN171005 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DB171005 Han debuterte for 35 år siden og har siden skrevet sju romaner og en novellesamling, pluss noen teaterstykker og tekster til sanger med jazzvokalisten Stacey Kent og hennes mann, saksofonisten Jim Tomlinson, en virksomhet han hevder har hatt sterk innflytelse på hans språklige utvikling.
VG171004 Noe av årsaken er at jeg fikk med meg endel prosjekter, da min forrige arbeidsgiver Pöyry, la ned den delen av sin virksomhet i Norge.
VG171004 I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet : Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet , som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet , som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DA171004 Firmaet har hatt som formål å kjøpe og selge aksjer, fond og relatert virksomhet .
DA171004 Samtidig pågår en prosess rundt utbyggingsavtale i virksomhet Byprosjekter.
AP171004 Som universitetslærere er vi bekymret fordi våre ledere ikke synes å forstå hvilken type virksomhet de er satt til å lede.
AA171004 37-åringen anklages for å ha vært hjernen bak en omfattende svindeloperasjon der over 30 milliarder kroner fra kriminell virksomhet ble hvitvasket ved hjelp av bitcoin. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Tidligere på dagen forklarte tiltalte seg om sin virksomhet som « sjaman ».
NL171003 Hva er årsaken til at en ved å søke jobb i offentlig virksomhet kan risikere å få navnet sitt publisert i en søkeliste i avisene ?
DB171003 Flere fastleger betyr at andre fastleger må redusere sine lister og dermed redusere det økonomiske grunnlaget for sin virksomhet .
DB171003 Dette gjelder bare kurativ virksomhet , mens andre deler av allmennlegetjenesten utelukkende finansieres av kommunene.
AA171003 At Landbruksdirektoratet flytter deler av sin virksomhet til Steinkjer vil gi et mer solid arbeidsmarked og økt kunnskapsnivå knyttet til skog i Trøndelag, sier Agdestein i en melding til NTB.
AA171003 Befolkningsprognosen og forventet vekst innen arbeidsplassintensiv virksomhet , kontorer, tilsier at utbyggingspotensialet er tilstrekkelig i et 2050perspektiv.
NL171002 Vår virksomhet har ført til en langsiktig satsing på beregningskjemi ved UiT og UiO gjennom ansettelse av unge, dyktige og ambisiøse forskere.
NL171002 I Hylleraas-senteret dreies mye av vår virksomhet mot modellering av molekyler i sterke elektromagnetiske felt og stråling, motivert av enorme investeringer i nye eksperimentelle fasiliteter de siste årene.
DN171002 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DN171002 Orkla vil i tredje kvartal bokføre et akkumulert resultatbidrag under ikke videreført virksomhet på cirka fem milliarder kroner.
DB171002 SKEPTISK : Jannecke Weeden sier til Seoghør.no at det føltes veldig rart å stå i cannabisåkeren, selv om Søren Wiuffs virksomhet er helt lovlig i Danmark.
DB171001 Når hun nå går over i ny stilling i en annen virksomhet , bortfaller grunnlaget for varselet og saken henlegges derfor som varslingssak ».
DB171001 Et skallselskap er en økonomisk betegnelse for transaksjoner gjennom et selskap som ikke trenger å ha nevneverdige eiendeler eller virksomhet .
AA171001 Dronning Sonja åpnet søndag en utstilling som hedrer Tommerup Keramiske Værksteds 30-årige virksomhet .
VG170929 Han fortalte Spesialenheten at Jensen fikk betalt 500 kroner per kilo hasj av Cappelen og ga detaljerte opplysninger om Cappelens virksomhet , om barndomsvennen til Jensen, om samarbeidet mellom Cappelen og Jensen.
DB170929 Varslingsrådets vedtak om å henlegge varselet fordi havnedirektøren « går over i ny stilling i en annen virksomhet » ble fattet den 20. januar, altså dagen etter.
DB170929 Når hun nå går over i ny stilling i en annen virksomhet , bortfaller grunnlaget for varselet og saken henlegges derfor som varslingssak ».
DA170929 Mannen opplyste i retten at det ikke har vært virksomhet i selskapet siden juli, og han har ikke fakturert noe etter dette.
AP170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd - altså Regjeringen - hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. » | Hvorfor skal du gidde å bruke 30 - 40 timer på en strekning som ellers kan gjennomføres på under to
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Konghen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført ».
DB170928 « Vi har lagt ned vår virksomhet i Sverige.
DA170928 Pernestangen har rester etter steinhoggernes virksomhet og en spennende « sumpskog ».
AP170928 - Det har vært noen eksempler der en hendelse har et skinn av løsepengevirus, eller ransomware, som kanskje mer har vært et røykteppe for annen virksomhet , sa Chris Culina til Aftenposten i juli.
AP170928 Kvinner som ønsker å starte egen virksomhet må ofte sørge for at to menn går god for henne før hun får lån eller løyve. 5.
AP170928 Og hvor man har brukt press for å få dem til å innhente eller rapportere fra en virksomhet de arbeider i, sier Bjørnland.
AA170928 Og hvor man har brukt press for å få dem til å innhente eller rapportere fra en virksomhet de arbeider i, sier Bjørnland.
AA170928 I tillegg er tolv av dem tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet .
VG170926 Hun føler at hun har nådd et glasstak i sin kriminelle virksomhet , og har lyst til å bli mer anerkjent, både som kvinne og som forretningsgeni.
NL170926 Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80% og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115%.
NL170926 Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80% og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115%.
DN170926 Om fordelingen om noen år blir 72 - 28 eller 68 - 32 mellom energi og øvrig virksomhet , er underordnet, sier Tørstad.
DN170926 Om fordelingen om noen år blir 72 - 28 eller 68 - 32 mellom energi og øvrig virksomhet , er underordnet, sier Tørstad.
DB170926 - Vi vil lytte til dere og ønsker å være langtidspartnere med byene vi opererer i og vi vil drive vår virksomhet med ydmykhet, integritet og lidenskap.
DB170926 Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80 prosent og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115 prosent.
DB170926 Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80 prosent og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115 prosent.
AP170926 Dette skal, ifølge meldingen, føre til en mer effektiv og koordinert virksomhet .
AP170926 Nesten hver tredje virksomhet , 28 prosent, sier det er blitt mer byråkrati.
AA170926 Rema begrunner Lindbergs avgang med en omorganisering « for en mer effektiv og koordinert virksomhet » som det heter meldingen.
AA170926 Nesten hver tredje virksomhet , 28 prosent, sier det er blitt mer byråkrati.
DN170925 Lowell understreker at epost som var knyttet til offisiell virksomhet ble videresendt til Kushners jobbepost.
DB170925 PETERSBURG ( Dagbladet ) : Ekteparet skal ha drevet sin virksomhet i Krasnodar-regionen, mellom Krim-halvøya og Kaukasus, helt sør i Russland.
DA170925 - Jeg har ikke skrevet en bok for å renvaske Olga Bjoner for hennes virksomhet under krigen, sier Meyer.
DN170924 - Vi har iverksatt flere tiltak og fattet beslutninger i så måte, så håper jeg at vi i praktisk hverdag også oppfattes som en åpen og inkluderende virksomhet .
VG170923 De andre kanalene og TV 2s øvrige virksomhet er ikke en del av oppdraget.
AA170923 Han har vært en markant person i all frivillig virksomhet i Tydal gjennom mange år, heter det i begrunnelsen fra Tydal Idrettsråd.
DB170922 september i år er det slutt på Ubers virksomhet i London.
DB170922 - I vår virksomhet er vi flinke til å bygge stein på stein og være ryddige i måten vi tenker langsiktig på.
NL170921 Både fylkesmannen og den nye regionadministrasjonen kommer uansett til å ha stor virksomhet i nettopp Tromsø.
DN170921 Trump opplyser samtidig at han har fått bekreftet at Kinas sentralbank har beordret alle landets banker om å umiddelbart avslutte all virksomhet knyttet til Nord-Korea, melder ABC News.
DN170921 Ifølge Trump har Kina beordret alle landets banker om å umiddelbart avslutte all virksomhet knyttet til Nord-Korea.
DN170921 - Det juridiske underlaget for grensekryssende virksomhet er ikke i orden så lenge dette ikke er på plass, advarer hun. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170921 Det opprinnelige rederiet er i dag en mer sammensatt virksomhet med innslag av shipping, offshore, eiendom og finansielle investeringer.
AP170921 » Det de henviser til, er følgende formulering i eierskapsmeldingen : « Samfunnsansvar omfatter en rekke ulike saksområder knyttet til hvordan selskapers virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, herunder menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, klima og miljø, antikorrupsjon og åpenhet.
AP170921 Vi ønsker å bidra til at Telenor kan utøve sin virksomhet i tråd med intensjonene i trepartssamarbeidet og utøve sitt samfunnsansvar som er nedfelt i eierskapsmeldingen.
AP170921 Dette er ikke den eneste saken i Bangladesh som skaper uro rundt Telenors virksomhet i Bangladesh.
AA170921 Nå er det veldokumentert gjennom en rekke dommer mot Uber-sjåfører og den ferske boten mot selskapet at Uber driver en ulovlig virksomhet i Norge.
AA170921 Jeg forventer at Uber umiddelbart legger ned, men hvis så ikke skjer bør det politiske Norge gi Uber en klar beskjed om at de nå må legge ned sin virksomhet her, sier Trevland.
AA170921 » Arkeologi er ikke uten videre noe som engasjerer folk flest, det er en fjern, ja, til og med virkelighetsfjern, virksomhet i manges øyne.
DN170920 RenoNordens norske virksomhet ble tidligere denne uken slått konkurs.
DB170920 Også daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud ( Frp ) slo fast at Ubers virksomhet var i strid med loven.
DB170920 Tolv av de tiltalte, blant dem Betew, er også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet .
DB170920 - Tanken er at all kunst vi kjøper inn, skal ut i en eller annen virksomhet .
DB170920 Når et så stort selskap går konkurs, så setter det noen tanker i spinn, og man begynner å se på egen virksomhet og hvordan man kan lære av det.
DA170920 Det som trekkes fram er kvalitetsheving både på beredskapssiden og innen forebyggende virksomhet gjennom økt kompetanse hos både heltids- og deltidsansatte.
DA170920 Til tross for iherdig jobbing for å finne en langsiktig, finansiell løsning sto altså i hvert fall ikke RenoNordens norske virksomhet til å redde. | - Hvorfor så vanskelig å gi tiggerne ly ?
DA170920 Ifølge E24 omfatter konkursen i RenoNorden først og fremst selskapets norske virksomhet , med 500 ansatte og 30 kontrakter i områder med til sammen 1,2 millioner mennesker.
AP170920 Avtalen har som mål å hindre Iran i å utvikle atomvåpen, og bytter innsyn i Irans kjernefysiske virksomhet mot lettelser i sanksjonene mot landet.
AP170920 Finans Norge frykter at norske finansforetak som ønsker å opprette virksomhet i andre EU-land, kan bli rammet dersom det går for lang tid fra EUs innføring av reglene, til de tas opp i EØS-avtalen.
AP170920 Tolv av mennene er i tillegg tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen om organisert kriminell virksomhet .
AA170920 Avtalen har som mål å hindre Iran i å utvikle atomvåpen, og bytter innsyn i Irans kjernefysiske virksomhet mot lettelser i sanksjonene mot landet.
AA170920 Tolv av mennene er i tillegg tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen om organisert kriminell virksomhet .
AA170920 Tolv av mennene er i tillegg tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen om organisert kriminell virksomhet .
VG170919 Han peker på at man ikke kan overse at en politimann i Oslo har vært kjøpt og betalt av en kriminell virksomhet .
DN170919 - Enhver løsning der selskapets virksomhet kan videreføres er det beste, både for aksjonærer og obligasjonseiere.
DN170919 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DN170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
DN170919 ¶ Statoil betaler den skatten vi skal, der vi har virksomhet .
DA170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
AP170919 24avisen.com er lagt ned ¶ 24avisen.com la ned sin virksomhet mandag 18. september, dagen etter at Kathirs intervju med Aftenposten ble gjennomført.
AA170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
AA170919 Tilsynsmyndighetene, i dette tilfellet Fylkesmannen, fikk saken og har gjennom to fyldige tilsynsrapporter vurdert Trondheim kommunes virksomhet til å bryte med norsk lov på en rekke punkter.
VG170918 Pengene fikk Jensen ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
VG170918 Ifølge Spesialenheten betyr tekstmeldingene følgende : ¶ * 1 At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål ¶ * 1 At det ikke er spaning eller aksjoner mot Cappelen ¶ * 1 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet .
VG170918 Som nevnt overfor må Cappelens virksomhet anses som et sammenhengende straffbart forhold, sa Heger.
NL170918 Misjonering er en del av vår virksomhet , derfor er vi veldig fornøyde med at Statens pensjonfond utland - altså Oljefondet - har investert 101 milliarder norske kroner i selskaper som jobber beinhardt mot klimareguleringer.
DN170918 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DB170918 Selv om det ikke er ulovlig å makulere penger i Sveits, ønsker etterforskerne å finne ut om pengene kan knyttes til lyssky virksomhet .
DB170918 Det er et eller annet med politiets virksomhet - en rekke faktorer - som gjør at her er det gått galt.
DB170918 Han er skeptisk til tingrettens definisjon av passiv medvirkning, og mener den da bør ramme alle politifolk som har vitnet i tingretten og sagt de visste om Cappelens virksomhet uten å stoppe ham.
DB170918 Jensen overtok en kilde i et kriminelt miljø rundt år 2000, og vedkommende hadde detaljert informasjon om Cappelens påståtte virksomhet , oppsummerer dommeren.
DB170918 Heger slår fast at en del av Jensens forklaring om manglende kunnskap om Cappelens virksomhet ikke er troverdig.
DB170918 Betew og elleve av de andre mennene er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens § 60a om organisert kriminell virksomhet .
DB170918 Nye politifolk har blitt tatt med på sightseeing til huset hans, men verken politi eller skattemyndigheter har klart å stoppe Cappelens virksomhet .
DA170918 Tingrettsdommer Kim Heger sier retten ikke kan se det annerledes enn at årelang virksomhet hvor Jensen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon og medvirket til innføring av nesten 14 tonn hasj, faller inn under lovens strengeste straff.
DA170918 Dommen viser til at politimannen, som selv var en av de høyeste betrodde medarbeiderne i oslopolitiet, selv har engasjert seg i kriminell virksomhet , holdt seg orientert om innførsel av hasj og gitt Cappelen beroligende informasjon og råd.
AP170918 Det er i denne delen av dommen at den kommer inn på det som flere vitner har forklart : Rykter om at Jensen hjalp Cappelen med hans virksomhet .
AP170918 - Det er enestående i norsk strafferett at en politimann med de ledende stillinger som Jensen har hatt... i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis, heter det i dommen.
AP170918 Om politiet : Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger i politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet , og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis.
AP170918 Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet .
AP170918 Cappelen har i retten forklart at det fra midten av 90-tallet " utviklet seg et usunt og samfunnsskadelig " forhold mellom ham og Jensen, men dette forklarer ikke fullt ut for retten hvorledes det kunne utvikle seg slik at Jensen gikk inn i slik forbrytersk virksomhet som han nå dømmes for.
AP170918 Hvis det å kjenne til kriminell virksomhet betyr medvirkning, blir det vanskelig å drive politiarbeid slik vi kjenner det i dag, mener advokat John Chr Elden.
AP170918 Betew og elleve av de andre mennene er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens § 60a om organisert kriminell virksomhet .
AA170918 Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet , går det fram av dommen. ( ©NTB ) ¶
AA170918 - Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet , leste tingrettsdommer Kim Heger.
AA170918 Tingrettsdommer Kim Heger sier retten ikke kan se det annerledes enn at årelang virksomhet hvor Jensen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon og medvirket til innføring av nesten 14 tonn hasj, faller inn under lovens strengeste straff.
AA170918 Dommen viser til at politimannen, som selv var en av de høyeste betrodde medarbeiderne i oslopolitiet, selv har engasjert seg i kriminell virksomhet , holdt seg orientert om innførsel av hasj og gitt Cappelen beroligende informasjon og råd.
AA170918 Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet , går det fram av dommen.
AA170918 - Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet , sier tingrettsdommer Kim Heger.
AA170918 Ifølge dommerne ga dette Cappelen inntrykk av at han kunne fortsette med sin virksomhet .
VG170917 Dette ville kreve en virksomhet flere ganger større enn dagens oljeindustri for å ivareta transport og lagring av den CO₂-en som var fanget.
VG170917 I løpet av etterforskningen mener politiet at de avdekket omfattende kriminell virksomhet , utført av en liga i Oslos kriminelle underverden som ble ledet av Nokas-raneren.
VG170916 På Svalbard måtte han løpe under fire og en halv time for å rekke flyet videre, og også i påfølgende etapper i Tromsø, Bodø og Alta ble det hektisk virksomhet for å komme seg videre.
DN170916 I den nye medievirkeligheten er ikke hovedkonkurrenten andre norske medier, men disse store, internasjonale gigantene, sier Pedersen, som er direktør for Schibsteds publisistiske virksomhet , til Klassekampen.
DB170916 Han forsikret at Kulturetaten fremover skulle « [... ] vektlegge arbeidet med god og tydelig kommunikasjon om kunstforvaltning overfor den enkelte virksomhet », går det frem av et brev byråden sendte til kontrollutvalget datert 9. september 2015.
DB170916 Dagbladet spurt etatsdirektør Barstad om hun opplever at etaten har lykkes med « arbeidet med god og tydelig kommunikasjon om kunstforvaltning overfor den enkelte virksomhet ».
DA170916 Dette er noe NAV i Norge gjerne mangler forståelse for, at kunstnerisk virksomhet ikke alltid faller innenfor rammene av faste ansettelser, fast arbeidstid og et A4-arbeidsliv, sier Kleven.
AP170916 I den nye medievirkeligheten er ikke hovedkonkurrenten andre norske medier, men disse store, internasjonale gigantene, sier Pedersen, som er direktør for Schibsteds publisistiske virksomhet , til Klassekampen.
NL170915 Det er eksempler på hvorfor grunnfjellet i både Venstre og Krf ryster og sprekker når disse partiene legaliserer ytre høyre blå/blå politikk både i politisk virksomhet og i valgkamp.
DN170915 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
AP170915 Sp ville reversere jernbanereformen, Ap helst samle all jernbane i én virksomhet .
NL170914 De organiserer sin virksomhet i egen bedrift, der de selv jobber i førstelinjen.
AA170914 Det internasjonale medieselskapet som driver virksomhet i 20 land, har bestemt seg for å satse store ressurser på å reetablere Radio 1.
AA170914 Det internasjonale medieselskapet som driver virksomhet i 20 land, har bestemt seg for å satse store ressurser på å reetablere Radio 1.
AA170914 Det internasjonale medieselskapet Bauer Media Group som driver virksomhet i 20 land, har bestemt seg for å satse store ressurser på å reetablere Radio 1.
DB170913 Det gjør det veldig vanskelig å bedrive journalistisk virksomhet på en trygg måte, sier FRI-lederen som mener at det internasjonale samfunnet har et ansvar.
DB170913 På tross av disse enorme utfordringene har 122 humanitære organisasjoner - to tredeler av dem nasjonale ikke-statlige organisasjoner - vært i stand til å oppskalere sin virksomhet , og dekker nå samtlige av Jemens guvernement.
AA170913 - Det er viktig at vi klarer å komme i gang med konsekvensutredning av virksomhet i dette området.
NL170912 Kystens tankesmie går til angrep på reder Rolf Tøllefsen fra Husøy og beskylder han for ulovlig virksomhet på flere området.
DN170912 Overtagelsen utvider grunnlaget for selskapets virksomhet i Tyskland og porteføljene inkluderer en stor andel fordringer med allerede inngåtte avtaler om nedbetaling, påpeker DNB Markets i et kundenotat.
DB170912 - Hvis vår virksomhet er en indikator på norsk næringsliv, så går det unna om dagen.
AP170912 • Bladet står fritt til å skrive kritiske saker om Forsvarets virksomhet uten påvirkning fra forsvarsledelsen.
AA170912 - Den saudiledede koalisjonens gjentatte løfter om å gjennomføre flyangrepene på lovlig vis, har ikke spart Jemens barn fra ulovlige angrep, sier Sarah Leah Whitson, som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten.
AA170912 Rundt 2500 ansatte jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land.
DB170911 Politisk virksomhet er lovlig, men ikke slike demonstrasjoner.
DA170911 Maja Malm, leder av stemmestyret i valglokalet på Øren, er til daglig prosjektkoordinator i kommunens virksomhet for helse, sosial og omsorg.
AP170911 Det er blitt mer liv og røre i området, og det gjør det mindre attraktivt for virksomhet knyttet til blant annet prostitusjon, sier Wikstrøm som snart sender stafettpinnen videre til Bymiljøetaten i form av en rapport.
AP170911 Men mange av de store utfordringene i norsk økonomi er av mer langsiktig karakter : ¶ høy ledighet etter norske forhold ¶ synkende andel av folket i jobb ¶ økt andel uføre blant unge ¶ mye strammere statsbudsjett på grunn av færre ekstra oljekroner ¶ behovet for å omstille seg bort fra oljeavhengig virksomhet
AA170911 - Vi stanset planlagt virksomhet på noen avdelinger.
AA170911 I denne kronikken vil jeg å belyse noe av den betydning som skapende virksomhet kan ha for dannelsen av vår personlighet, av vår identitet.
DB170910 Samtidig som samfunnet taper enorme summer i skatter og avgifter, blir de som driver lovlig virksomhet utkonkurrert, sier Tajik.
DB170910 Minnini har også reist til Libyas grense i sør og snakket med stammehøvdinger, for å stanse flyktningene der, og få i gang annen næringsvirksomhet enn mennesketransport, som har vært en veldig lønnsom virksomhet i grensetraktene.
VG170908 Fondet representerer alle nordmenn og bør ikke ha aksjer i virksomhet som deler av befolkningen misliker sterkt, det kan være tobakk, våpen eller kull.
NL170908 Også på dette feltet blir det snakk om utvikling og produksjon som må baseres på overføring av kompetanse og kunnskap fra petroleums-rettet virksomhet til nye næringer.
NL170908 De lykkes med egen virksomhet - med ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin.
NL170908 Historiker Linn Herning gir i boka « Velferdsprofitørene » eksempler på hvordan salg av velferdstilbud har generert milliardomsetning og betydelige overskudd, og hvordan flytting av penger internt i selskapene har gitt « skjult utbytte » som grunnlag for enkelte eieres virksomhet langt utenfor velferdssektoren, bl.a. gjennom lån fra velferdsvirksomheten til øvrig virksomhet i selskapsstrukturen.
NL170908 ) Kapitalisme er et økonomisk system basert på at den økonomiske virksomhet organiseres av kapitaleiere, som benytter sin kapital til å anskaffe produksjonsmidler og råvarer med mer, og til å lønne arbeidskraft ».
NL170908 gjennom lån fra velferdsvirksomheten til øvrig virksomhet i selskapsstrukturen.
DN170908 Amerikanske FBI gransker kjøreselskapet Uber for å ha brukt dataprogrammer som har forstyrret konkurrentenes virksomhet .
DB170908 « Pressen kan til journalistisk virksomhet innhente opplysninger om enkeltskattytere fra kredittopplysningsselskapene.
AP170908 Hva skal vi leve av vi som jobber i næringen eller tilknyttet virksomhet , spør Hansen, som jobber i et oljerelatert IT-selskap.
VG170907 Det har man gjort fordi man har kunnskap på området og fordi man har tro på formålet om å bidra på en positiv måte, også i norsk virksomhet , når det kommer til god kvalitet og en god ivaretagelse av utsatte barn.
SA170907 Da Aftenposten var på besøk på Valle tidligere denne uken, var det hektisk virksomhet på anlegget.
NL170907 Det er riktig nok at oppfølgingen av bevilgningene har skjedd de siste fire år, og det er ikke mer enn forventet fordi det i Norge heldigvis er lang tradisjon for å fullføre bygging av statlig virksomhet satt i gang av foregående regjeringer.
NL170907 I lys av dette brevet er det all grunn til vise medfølelse til alle i Forsvaret som arbeider innenfor beredskapsplanverk, logistikk, og luftoperativ virksomhet .
DN170907 Telekomgiganten Ericsson er på kostnadsjakt, og nå lever tusenvis av ansatte i selskapets europeiske virksomhet farlig.
AP170907 Da Aftenposten var på besøk på Valle tidligere denne uken, var det hektisk virksomhet på anlegget.
AA170907 Siden 2001 er situasjonen for kvinner i Afghanistan bedret på flere områder som utdanning, helse, deltagelse i politiske prosesser og i økonomisk virksomhet .
AA170907 - Til tross for at kvinners situasjon fortsatt er svært vanskelig i store deler av landet, har forholdene blitt bedre på flere områder som utdanning, helse, deltagelse i politiske prosesser og i økonomisk virksomhet .
VG170906 43-åringen står tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet .
NL170906 Med en opparbeidet egenkapital på 45 millioner kroner og gjeld på vel 6 millioner kroner i Senjen Invest AS, høres det nokså rart ut når Tøllefsen beskylder Fylkesnes « å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte ».
DN170906 « Flyttingen vil ikke medføre noen endringer på selskapets virksomhet i det nordiske markedet, og det vil heller ikke bli noen endringer for kundene ", skriver selskapet i pressemeldingen onsdag ettermiddag.
DN170906 Norwegian har drevet en lønnsom virksomhet i 10 år og vil fortsette å fokusere på vår egen globale virksomhet , ikke på enkeltutspill fra konkurrenter, skrev han i en epost til DN.
DN170906 Norwegian har drevet en lønnsom virksomhet i 10 år og vil fortsette å fokusere på vår egen globale virksomhet, ikke på enkeltutspill fra konkurrenter, skrev han i en epost til DN.
DN170906 - Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping i alle markeder vi har virksomhet , sier Kjos.
NL170905 Det vil da ikke være sivil virksomhet knyttet til sivil terminal på Evenes.
DB170905 - Likviditetsfasiliteten og kontanter fra driften kommer til å sikre driften av vår operasjonelle virksomhet gjennom rekapitaliseringsprosessen.
AA170905 Da er det grunneier som må anmelde ulovlig virksomhet på sin grunn, sier seksjonsleder Torkjel Rendal ved vakt- og beredskapsseksjonen.
AA170905 - Vi har også en stabil virksomhet som fungerer veldig bra og som håndterer de mange kundene, sier han.
SA170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet .
NL170904 Det er ganske oppsiktsvekkende logikk fra en stortingsrepresentant å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte.
FV170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet .
DN170904 Vedtaket gjelder ikke El-Proffens ordinære virksomhet , men et tilbud gitt av et datterselskap i 2014 til Oslo kommune ved Undervisningsbygg.
DN170904 Norwegian har drevet en lønnsom virksomhet i 10 år og vil fortsette å fokusere på vår egen globale virksomhet , ikke på enkeltutspill fra konkurrenter, skriver han i en epost til DN.
DN170904 Norwegian har drevet en lønnsom virksomhet i 10 år og vil fortsette å fokusere på vår egen globale virksomhet, ikke på enkeltutspill fra konkurrenter, skriver han i en epost til DN.
DA170904 Fasiliteten og kontantstrømmen fra driften vil sikre vår virksomhet gjennom refinansieringsprosessen, sier Norske Skog-konsernsjef Lars Sperre i en melding.
DA170904 - Vi er fornøyd med at nøkkelinteressenter er villige til å støtte vår konkurransedyktige virksomhet .
AP170904 Fasiliteten og kontantstrømmen fra driften vil sikre vår virksomhet gjennom refinansieringsprosessen, sier Norske Skog-konsernsjef Lars Sperre i en melding.
AP170904 - Vi er fornøyd med at nøkkelinteressenter er villige til å støtte vår konkurransedyktige virksomhet .
AP170904 Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet .
AA170904 Fasiliteten og kontantstrømmen fra driften vil sikre vår virksomhet gjennom refinansieringsprosessen, sier Norske Skog-konsernsjef Lars Sperre i en melding.
AA170904 - Vi er fornøyd med at nøkkelinteressenter er villige til å støtte vår konkurransedyktige virksomhet .
AA170904 Partiene tjente 114,1 millioner kroner på egen virksomhet i fjor.
AA170904 I boken Capitalism and Freedom skrev Friedman at det eneste sosiale ansvaret en virksomhet har, er å bruke sine ressurser og delta i handlinger som øker profitten innenfor lovlighetens grenser.
AA170904 Han fortalte at når han skulle vurdere en virksomhet , var han ikke bare opptatt av lønnsomheten som virksomheten kunne produsere, men også av kulturen i virksomheten.
AA170904 EU-kommisjonens definisjon er slik : « Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis.»Å ta samfunnsansvar, eller å være sosialt ansvarlig, handler ikke om å oppfylle juridiske krav, men om å gjøre noe mer enn det som formelt forventes.
AA170904 Denne legger stor vekt på norske bedrifter med internasjonal virksomhet .
AA170904 De tar i liten grad hensyn til langsiktighet og de faktiske økonomiske konsekvensene for den enkelte virksomhet .
NL170903 Som har enormt med plass for framtidig virksomhet i form av droner og alliert samhandling, og selvsagt alle fasiliteter for våre nye MPA fly og i tillegg 30-40 sheltere for F35.
SA170902 For det er store krefter i virksomhet .
DN170902 Rammene for bankens virksomhet er godkjent av IAEAs styre, sier Røsland til DN.
DB170902 Sandøy viser til at Aleris Ungplan & BOI AS i 2016 hadde i overkant av fem prosent årsresultatsmargin på barnevernvirksomheten i selskapet, noe som er nødvendig « for å ha en robust virksomhet med trygge arbeidsplasser og kvalitative tjenester som tåler svingninger i driften ».
BT170902 For det er store krefter i virksomhet .
AP170902 For det er store krefter i virksomhet .
NL170901 En reform som gir et nytt, større og sterkere fylke i nord bør derfor ledsages av et sameting som har fått et mer solid grunnlag for sin virksomhet .
FV170901 For det er store krefter i virksomhet .
DB170901 Han er kjent for hotellet han åpnet under verdensutstillingen i Chicago i 1893, men allerede ti år tidligere var han i gang med suspekt virksomhet .
DB170901 « Politisk virksomhet er som å seile på et grenseløst og bunnløst hav ; her finnes verken havner hvor man kan søke ly eller et ankerfeste, verken et avreisested eller et fastsatt bestemmelsessted.
AP170901 Oppdelingen har vist seg som et gode, sammenlignet med alternativet med én stor virksomhet .
AP170901 FREMTIDEN : Trodde du at NSB helst ville beholdt all norsk jernbane i én virksomhet ?
AP170901 Ap snakker igjen om at all norsk jernbane bør samles i én virksomhet .
DN170830 Over tusen japanske selskaper har i dag virksomhet i Storbritannia.
DN170830 Mange av dem bruker landet som base for virksomhet som også omfatter andre europeiske land.
DN170830 Obos' investering i JM har vært av finansiell karakter, og vi har derfor etter en grundig vurdering funnet det riktig å ta en gevinst og reinvestere frigjort kapital i egen virksomhet .
DN170830 - Obos' investering i JM har vært av finansiell karakter, og vi har derfor etter en grundig vurdering funnet det riktig å ta en gevinst og reinvestere frigjort kapital i egen virksomhet , sier administrerende direktør Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
DN170830 Han får nok å gjøre når selskapet nå skal etterforskes for å ha bestukket seg til å drive virksomhet i utlandet.
DN170830 Den loven forbyr bruken av bestikkelser til utenlandske embetsmenn for å drive eller fortsette å drive virksomhet i landet.
DN170830 I helgen tok flere Sp-politikere til orde for å få i gang passasjertrafikken på flyplassen utenfor Moss igjen etter at Ryanair la ned sin virksomhet i fjor.
DA170830 En årsak til at München ikke har en særlig lang tradisjon for håndverksøl, er at det er dyrt å bo her og vanskelig å finne lokaler for denne typen virksomhet , sier Günther Baumann, en av drivkreftene bak Richelbräu, som er et av byens minste ølhus.
DA170830 En årsak til at München ikke har en særlig lang tradisjon for håndverksøl, er at det er dyrt å bo her og vanskelig å finne lokaler for denne typen virksomhet , sier Günther Baumann, en av drivkreftene bak Richelbräu, som er et av byens minste ølhus.
AA170830 Over tusen japanske selskaper har i dag virksomhet i Storbritannia.
AA170830 Mange av dem bruker landet som base for virksomhet som også omfatter andre europeiske land.
AA170830 Rist forteller til Adresseavisen at oppkjøpet ikke vil få noen konsekvenser for Nordic Group sin virksomhet i Trondheim.
AA170830 Det skjer for å avklare hvordan selskapet kan dra veksler på Insula-konsernets øvrige virksomhet , sier Rist.
AA170830 Selskapet har virksomhet både i Trondheim og på Frøya.
AA170830 Selskapet Steinsvik Group er Kvervas største virksomhet på dette området.
NL170829 Vi er drivende på kunstnerisk ph.d.-nivå nasjonalt, og har studenter som beriker landsdelen med utøvende virksomhet , opprettelse av musikkskoler, oppbygging av kunstgallerier og nasjonal og internasjonal ambassadørvirksomhet.
NL170829 Men for kommunen er det en kostnadsdrivende virksomhet å ha disse kontraktene for hjemmetjenesten.
NL170829 Dette er ingen idealistisk virksomhet fra eierne av PON eller Prima Omsorg som de to fra Høyre også sier.
DB170829 Ifølge årsberetningen er det en erkjennelse av at det vil kreve langt større investeringer og mer tid enn tidligere antatt for å få Nilles svenske virksomhet opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.
DB170829 Noen barn trives i rampelyset, og noen foreldre trekker barna med i sin virksomhet fordi barnet viser seg å ha samme talent som dem, legger Mørch til.
VG170828 I februar 2017 hevdet stortingsrepresentant Elin Agdestein ( H ) at det aldri ble solgt unna mer statlig virksomhet enn under Ap.
VG170828 Gjennomgangen viser at både de borgerlige og Stoltenberg-regjeringene har solgt ut betydelig med statlig virksomhet .
DN170828 Commonwealth Bank of Australia ( CBA ) skal granskes av landets finansmyndigheter etter anklager om hvitvasking av store beløp til kriminell virksomhet .
AP170828 Aftenpostens faktasjekk har gitt Audun Lysbakken ( SV ) rett i påstanden om at ansatte hos private velferdsaktører jevnt over tjener dårligere enn ansatte i kommunal og privat ideell virksomhet .
AA170828 Lokaliseringen av statlig virksomhet må speile det norske samfunnet på en bedre måte enn hva vi opplever i dag.
VG170827 Flere, også sentrale politikere, har tatt til orde for at en så viktig virksomhet som Norske Skog må berges med offentlige midler.
NL170827 Dertil kommer alt det sekundære som må henge med i svingene når strukturer endres, alt fra telefonkataloger, matrikkelinndeling og registrering av fiskebåter via stort og smått innen offentlig, privat og frivillig virksomhet til mandatfordeling på Stortinget.
DN170827 I 2017 er det gitt tilbakemelding til en mindre sparebank om at det legges til grunn at en eiendomsinvestering anses som bankfremmed virksomhet og avhendes, skriver Karsrud i en epost.
DN170827 Hvis noen av bankene har vært i tvil om hvilken type virksomhet som er ulovlig, har et brev fra Finanstilsynet til Sparebanken Øst fjernet all tvil.
DN170827 Forbudet skal også sikre tillit til bankene ved at disse ikke driver virksomhet i konkurranse med det næringslivet som de skal betjene gjennom sin kredittyting ( kundene ), skriver Finanstilsynet i brevet. 46 millioner på to år ¶
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet , skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
DN170827 - Hensynene bak bankers forbud mot å drive annen virksomhet er på den ene side å hindre at banker ikke utsettes for annen type risiko enn den som springer ut av bankvirksomheten.
DN170827 - Det er ikke holdepunkter for å si at vi kan ha drevet virksomhet i strid med loven alle disse årene.
AP170827 Ønsker permanent virksomhet
AP170827 Fortidsminneforeningen bygger opp til en langsiktig virksomhet som trenger permanente bevilgninger.
VG170826 Bibel-utlegning er en virksomhet omgitt av et ufattelig minefelt av farer og utfordringer.
DB170826 Jordfald og Nymoen har sett på de ti prosentene med lavest lønn, og funnet ut at tre av fire jobbet i en virksomhet uten tariffavtale i 2012.
DB170826 I studien Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor ? viser for eksempel Bård Jordfald og Ragnar Nymoen at stadig færre av de lavest lønnede jobber i en virksomhet med tariffavtale.
DB170826 Hvorfor stilte hun opp for å feire en virksomhet som gir så lite tilbake ?
AP170826 Også Cermaq er et av verdens største innen fiskeoppdrett med virksomhet i Norge, Chile og Canada.
VG170825 Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet , også på land, stanse opp relativt raskt.
VG170824 Etter som Takis' virksomhet har blitt kjent på Kreta, velger flere å komme til ham med sine uønskede dyr, i stedet for å bare forlate dem.
DA170824 Særlig de som over lang tid har valgt å nedbemanne egne ansatte og baserer sin virksomhet på bruk og kast, sier Skau.
AP170824 Vi håndterer terror i det daglige, inkludert forebyggende virksomhet og avverging gjennom pågripelser og aksjoner.
NL170823 ¶ Det skjer selvfølgelig feil ved UNN, som ved alle sykehus, og som i en hver annen virksomhet .
NL170823 Det skjer selvfølgelig feil ved UNN, som ved alle sykehus, og som i en hver annen virksomhet .
NL170823 Man blir stolt av å se bredden i marin virksomhet i nord, og hvor dyktig utstillingene er satt opp.
DN170823 Texas-baserte Energy Transfer Partners påstår naturverngruppen blandet seg inn i selskapets virksomhet , la til rett for kriminalitet og terrorisme, og brøt lover angående pengeutpressing og ærekrenkelse i forbindelse med konstruksjonen av rørledningen.
DN170823 Vi må tilpasse vår virksomhet når rittet er over, sier Thomasgaard.
DA170823 Før krisen slo inn var drøyt 33.000 bæringer ansatt i direkte og indirekte virksomhet , tett fulgt av Oslo med 31.000.
NL170822 Selvsagt, som ved all menneskelig virksomhet , oppstår feilvurderinger.
NL170822 Om alle de blå-blås reformer blir gjennomført, forsvinner ubønnhørlig en rekke offentlige arbeidsplasser til mer sentrale strøk, og det vil i neste omgang ramme annen virksomhet .
DB170822 ¶ RAND-TILHENGER : Sylvi Listaug dyrker Ayn Rand i sin politiske virksomhet , skriver kronikkforfatteren.
DB170822 Hagen og Sylvi Listaug dyrker Rand i sin politiske virksomhet .
DA170822 Dette er noen av våre tiltak, men jeg nevner også tilskuddsordning for « Leselyst », krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler, sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing - og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
NL170821 I Senjahopen er det vanskelig å se at det går annet enn godt med stor fiskeflåte, reke- og hvitfiskindustri, pluss planer for ny virksomhet og ny fiskerihavn til 140 millioner kroner.
AP170821 Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet ».
AP170821 Gerhardsen vil nå konsentrere det aller meste av sin virksomhet i Oslo : ¶
DN170820 Nå styremedlem i Lundins internasjonale virksomhet IPC.
DN170820 | Goldman Sachs : Trumps lave popularitet kan føre til full nedstengning av offentlig virksomhet i USA ¶
DN170820 Resultatet kan bli at offentlig virksomhet blir stengt ned i en kort periode, mener han.
DN170820 Mener det er 50 prosent sannsynlighet for en midlertidig nedstengning av offentlig virksomhet i USA i høst.
DB170820 Kvinnen hevder nemlig at hennes virksomhet gikk konkurs etter at Pitt skal ha nektet å betale for kostbar arkitektur, og hun kjemper nå for rettighetene på lysdesign som tilhører slottet.
AP170820 Plikt til å drive oppsøkende virksomhet , « banke på dører », for å få minoritetsbarn inn i barnehager ( Høyre ) : - Man kan jo begynne med å fjerne kontantstøtten.
AP170820 Alle barn bør bli lest for minst en time i uken : - Skal de ha oppsøkende virksomhet for å sjekke det også ?
AP170820 Plikt til å drive oppsøkende virksomhet , « banke på dører », for å få minoritetsbarn inn i barnehager ( Høyre ) : - Man kan jo begynne med å fjerne kontantstøtten.
AP170820 Alle barn bør bli lest for minst en time i uken : - Skal de ha oppsøkende virksomhet for å sjekke det også ?
VG170819 Vi i Ungdom mot Vold er ute på gata og ser hva som foregår gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet .
DN170819 Batteriselskapet Alevos amerikanske virksomhet er i økonomisk krise.
DN170819 Noen timer etter at Icahn varslet sin avgang som spesialrådgiver publiserte The New Yorker en artikkel om at Icahn som spesialrådgiver har kommet med uttalelser som kan ha gagnet hans virksomhet som investor.
AA170818 2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land.
AA170818 Vi vet at mange kunstnere ønsker å drive næring, og ikke ser på kunstnerisk integritet og markedsrettet virksomhet som uforenelige størrelser.
AA170818 Målet er å oppnå økte inntekter på kunstnerisk virksomhet , og større økonomisk bærekraft for kunstnere og kulturbedrifter.
SA170817 Porteføljen har økt med seks-syv nye selskaper, det er virksomhet i seks land.
SA170817 Porteføljen har økt med seks-syv nye selskaper, det er virksomhet i seks land.
AP170817 « Nok en frisør har startet opp virksomhet i Askim.
AP170817 Porteføljen har økt med seks-syv nye selskaper, det er virksomhet i seks land.
AP170817 Porteføljen har økt med seks-syv nye selskaper, det er virksomhet i seks land.
NL170816 * Fremdeles gi industrien adgang til å eie trålere mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.
DN170816 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapirer.
DN170816 Regjeringen vil legge til rette for at det kan etableres datasentre i Norge, og vi har blant annet senket avgiftene for å trekke til oss denne typen virksomhet .
DN170816 I mars inngikk Kid Interiør en avtale om å overta fem butikker fra konkurrenten Hansen & Dysvik som besluttet å avslutte sin virksomhet .
DN170816 I slutten av mai startet Monobank virksomhet i Finland.
DB170816 Regjeringen foreslo å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet , men å forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en hann og en hunn i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre.
DB170816 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig bedt kongens hoff om å vise åpenhet om sin virksomhet i tråd med offentlighetsloven.
DB170816 Nyrud understreker at allmennheten ikke får noen innsynsrett i kongefamiliens private aktiviteter eller privatøkonomi, dersom hoffet følger offentlighetsloven i sin offisielle virksomhet i framtida.
DA170816 De mørke skyene i oljerelatert virksomhet var en vesentlig årsak til at Arbeiderpartiet ville ha en tiltakspakke på om lag tre milliarder kroner mer enn regjeringen.
AA170816 Regjeringen vil legge til rette for at det kan etableres datasentre i Norge, og vi har blant annet senket avgiftene for å trekke til oss denne typen virksomhet .
AA170816 Fra politiets side er man opptatt av at all lovlig virksomhet må få adgang til å gjennomføres.
DB170815 - Skal man få en reell framstilling av risiko, som er viktig for å drive god forebyggende virksomhet , må vi få den reelle kreftforekomsten i oljeindustrien på bordet.
AP170815 Et annet funn er at andelen som rekrutteres fra privat verdiskapende virksomhet faller.
VG170814 En etter mitt syn forkastelig virksomhet hverken paneldeltager og Ap-politiker Martin Kolberg eller moralfilosof ( ! ) og medlem av nobelkomiteen, Henrik Syse, « vil mene noe om ».
DN170814 Trump-administrasjonen vil starte undersøkelser av Kinas lovgivning som tvinger utenlandske selskaper med virksomhet i Kina til å overføre teknologi til kinesiske samarbeidspartnere.
AP170814 Ap har lagt an en retorikk med kriminalisering av helt lovlig og samfunnsgavnlig virksomhet , sier Tetzschner.
VG170813 Statlige virksomheter bidrar til å skape kompetansemiljøer, og vi er opptatt av å ha statlig virksomhet i hele landet.
VG170813 Hvordan skal dere jobbe for å desentralisere statlige institusjoner og statlig virksomhet ?
DN170813 Men det ligger ingen automatikk i at byråkratiet må opp når bedriften vokser seg stor eller er en offentlig virksomhet : ¶
DN170813 Bogsnes legger ikke skjul på at det er langt lettere for en liten, privat virksomhet å holde internbyråkratiet på et lavt nivå.
DA170813 Men ser man på hans virksomhet som kulturpolitisk talsmann særlig de siste to årene, kunne man godt tro at han legger opp til å bli ny kulturminister etter Høyres Linda Hofstad Helleland.
AP170812 Partiet vil ha lavere skatt på inntekt og høyere avgift på miljøskadelig adferd og virksomhet .
DB170811 Hun er jurist, hun har vært i forretningsvirksomhet, hun har vært i kulturell virksomhet , hun kjenner til det politiske, så sånt sett representerer hun mye mer enn bare idrett.
DB170811 Det er en veldig ensidig framstilling av Trumps virksomhet som president, og bruker kjente nyhetskonvensjoner for å få fram budskapet.
AP170811 2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land.
AA170811 2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land.
DN170810 - Selskapets virksomhet i 2016 har ikke skilt seg ut vesentlig i forhold til tidligere år.
DB170810 Som Høyre tidligere har sagt vil de videre lovfeste en kommunal plikt til å « banke dører » og drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
DB170810 Kommunene vil bli pålagt å ha en slik oppsøkende virksomhet , det er ikke slik at de pålegges å oppsøke alle minoritetsforeldre, understreker han.
DB170810 Formuesskatten svekker derfor norsk eierskap og reduserer tilgangen til kapital for virksomheter som er avhengig av norsk egenkapital for å kunne investere i ny virksomhet og arbeidsplasser.
AP170810 Innføre en kommunal plikt til å « banke dører » - drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
AA170810 73 prosent av bøndene har inntekt fra en helt annen virksomhet enn landbruk, mens to tredeler har inntekter fra binæringer knyttet til gårdsdriften, viser en undersøkelse Agri Analyse har utført for Landbruksforsikring.
AA170810 44 prosent av dem som har tilleggsinntekt fra en annen virksomhet , skulle ønske at de kunne konsentrere seg om gårdsdriften, mens 39 prosent oppgir at de trives med flere inntektskilder. ( ©NTB ) ¶ | Én person omkom i trafikkulykke ved Grua ¶
DN170809 Banktoppene gleder seg også over at nystartede bedrifter i ikke-oljerelatert virksomhet som Boost AI ansetter folk.
DN170809 Kollega og norgessjef i Nordnet, Anders Skar, sier at Jordan Belforts virksomhet representerer alt det som gjennom årene har vært galt med meglerbransjen.
DB170809 En konfidensiell avtale med Hansa Borg gjør at han i noen år ikke kan drive konkurrerende virksomhet i Norge.
VG170808 Hero er en privat virksomhet og en av de største mottaksorganisasjonene i Norge.
DN170808 En talsmann for den amerikanske ambassaden i Bangkok sier at USA ønsker å se et styrket demokrati i Thailand, med respekt for menneskerettighetene og vanlig politisk virksomhet .
AP170808 Det sender et signal om at vi ikke ønsker slik virksomhet .
AP170808 Det kan tenkes at det kan avskrekke folk som driver med virksomhet vi ikke vil ha her i landet.
VG170804 - Min oppfatning er at vi har veldig god sikkerhet for de ansatte og besøkende og at vi tar veldig godt vare på dyrene, at det har generøse innhengninger, at vi har en bra virksomhet . men åpenbart er det noe som ikke har fungert, sier han.
DN170804 Den tyske storbanken Deutsche Bank vurderer å flytte både virksomhet og 300 milliarder euro, omtrent 2800 milliarder kroner, fra balansen i den britiske enheten til Frankfurt innen mars 2019.
DN170804 Andre storbanker som har sagt at de vurderer å flytte virksomhet og kapital til Frankfurt er Morgan Stanley, Citigroup, Standard Chartered og Nomura Holding.
DN170804 Tross den skyhøye omsetningen er det imidlertid ikke musikkstrømming noen lukrativ virksomhet selskapet driver.
DB170804 Vi driver en bra virksomhet , men har er det åpenbart noe som ikke har fungert, sier han videre.
DB170804 Det fins en litterær linje i hans virksomhet også på dette området, med navn som Cleaver og Kesey, Beckett og Borges.
DA170804 Vi regner med at AIM Norways virksomhet vil falle inn under dette begrepet, og da kan de sette i gang byggeprosessen tidligere, sier ordfører Inger-Lise Skartlien ( Ap ) i Rygge.
DA170804 Men det betyr ikke at dette er noen godkjenning av Visjon Norges virksomhet eller når det gjelder deres syn på verdispørsmål og innvandring.
AP170804 Fra å være et mellomstort gårdsbruk som sysselsatte én familie, har driften vokst til en virksomhet som i dag har 15 årsverk.
AP170804 Før en virksomhet kan tilby parkering på et område, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for området være registrert i et sentralt register.
AA170804 Det er mulig å bygge ny virksomhet og skape arbeidsplasser med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.
DN170803 Sanksjonene regulerer oppbyggingen av « skiferreserver », men ikke andre typer ukonvensjonell virksomhet .
DN170803 Han forteller at sykehusdriften vil fortsette å være en viktig del av familieselskapets virksomhet .
DB170803 Borgervern er et frivillig ordensvern eller liknende privat virksomhet som har som formål å opprettholde ro og orden på offentlig sted, og er et alternativ eller et supplement til politiet, ifølge Store Norske Leksikon.
NL170802 Lokale aktører har også utvidet sin virksomhet med nye tilbud i lokalsamfunnet.
DN170802 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapir.
DB170801 Vi ønsker å sette noen prinsipielle grenser for hva slags virksomhet som ikke egner seg for privat virksomhet .
DB170801 Vi ønsker å sette noen prinsipielle grenser for hva slags virksomhet som ikke egner seg for privat virksomhet.
DB170801 En ny FN-rapport viser imidlertid at i Nordsjøen kommer 50 prosent av søppelet fra skipsfart og maritim virksomhet .
AA170801 Aha Eiendom må selvsagt ha betaling for å leie ut senteret, og for å kompensere for at de som daglig holder til her må stenge sin virksomhet i perioden rundt arrangementet.
VG170731 De baserer sin virksomhet på å gå i flokk og skape frykt, sier Tellefsen til VG.
DN170731 Virksomhet : Produserer avis- og magasinpapir.
AP170731 Vi får en enda tydeligere identitet når vi får samlet all vår virksomhet på ett tydelig geografisk utgangspunkt.
AA170731 Fagområder smelter sammen og skaper nye muligheter for vekst på utsiden av eksisterende virksomhet .
VG170730 - Obama valgte å utvise 35 russiske diplomater som var anklaget for å drive med virksomhet som ikke er forenlig med diplomatisk status.
VG170730 - USA må forsikre seg om at de ikke lenger bistår den irakiske enheten som er ansvarlige for denne bølgen av henrettelser, og de må også skrinlegge alle planer om framtidig støtte inntil disse grusomhetene er etterforsket på skikkelig vis, sier Sarah Leah Whitson, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten.
DB170730 Norge kan altså ikke bestemme disse reglene alene, men vi ønsker åpenhet om vår virksomhet .
AA170730 - USA må forsikre seg om at de ikke lenger bistår den irakiske enheten som er ansvarlige for denne bølgen av henrettelser, og de må også skrinlegge alle planer om framtidig støtte inntil disse grusomhetene er etterforsket på skikkelig vis, sier Sarah Leah Whitson, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten.
NL170728 På arbeidsplass, skole, i familien og i vennekretsen, i lag og foreninger og gjennom politisk virksomhet fikk de en livserfaring og en trygghet bygget på verdier og normer.
DB170728 Ved å summerer selskapets totale overskudd og fordele skattegrunnlaget mellom land basert på selskapets virksomhet i de forskjellige landene kan vi på sikt gjøre skatteparadiser irrelevante.
DN170727 Statoil reddet dagen på Oslo Børs med sterke kvartalstall, og kan vise til gode oljeutsikter, men er et relativt rendyrket oljeselskap, med mindre virksomhet innen fornybar energi.
DN170727 Statoil reddet dagen på Oslo Børs med sterke kvartalstall, og kan vise til gode oljeutsikter, men er et relativt rendyrket oljeselskap, med mindre virksomhet innen fornybar energi.
DN170727 - Vi har alltid bedrevet vår virksomhet etter høyeste standard og operert i full overensstemmelse med Tanzanias lover, skriver selskapet i en pressemelding.
DB170727 Det sier noe som hvor stor oppgave vi har som samfunn og offentlig virksomhet , sier Stanger.
DB170727 Å oppholde seg i Norge med falsk identitet og kanskje også flere identiteter, kan være et grunnlag for annen kriminell virksomhet , blant annet misbruk av trygdeordninger og andre velferdsgoder.
AP170727 - Personen som er pågrepet er godt kjent for oss for involvering i alvorlig kriminell virksomhet , sier politiinspektør Audun Kristiansen, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Oslopolitiet.
DN170726 « Annen virksomhet i konsernet er i stor grad knyttet opp mot det norske forretnings- og konsumentmarkedet.
DN170726 Schmidt hadde fra 2012 til 2015 en sentral lederstilling i Volkswagens amerikanske virksomhet og er tiltalt for bedrageri og for å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. 4. august må han møte for en føderal dommer i Michigan, og han kommer da ifølge påtalemyndigheten til å innrømme straffskyld.
AP170726 * Ble dømt for korrupsjon og flykapring etter kuppet i 1999 og utestengt fra all politisk virksomhet .
AA170726 Schmidt hadde fra 2012 til 2015 en sentral lederstilling i Volkswagens amerikanske virksomhet og er tiltalt for bedrageri og for å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. 4. august må han møte for en føderal dommer i Michigan, og han kommer da ifølge påtalemyndigheten til å innrømme straffskyld.
VG170725 - Jeg er ikke jurist, men så vidt jeg kan bedømme er de tiltalt for ordinær journalistisk virksomhet .
VG170725 Personer med ekstra behov knyttes til én bestemt person i en virksomhet .
DN170725 Økonomisk virksomhet bør skattes i det landet den foregår.
AA170725 Yingluck ble avsatt av militæret i mai 2014 og fikk samtidig et femårig forbud mot å drive politisk virksomhet .
NL170724 Med 13,5 prosent sykefravær innen tjenesten til Tromsø kommune, taler det alene for at man driver en virksomhet som ikke er optimal.
DN170724 Deutsche Bank vurderer å flytte virksomhet og store summer fra deres virksomhet i Storbritannia til Frankfurt som følge av at Storbritannia forlater EU.
DN170724 Deutsche Bank vurderer å flytte virksomhet og store summer fra deres virksomhet i Storbritannia til Frankfurt som følge av at Storbritannia forlater EU.
DN170724 Maritime regler gjelder for maritim virksomhet , sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.
DN170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet .
DB170724 Det er uvisst hva de nye svenske eierne har tenkt å gjøre med bygget, men sannsynligheten er stor for at de planlegger utleie eller annen virksomhet rettet mot turisme.
DA170724 Maritime regler gjelder for maritim virksomhet , sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.
DA170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet .
NL170721 Som organisasjon står imidlertid UNN for en menneskefiendtlig virksomhet .
VG170720 To tyske statsborgere sitter nå fengslet i Tyrkia siktet for terrorrelatert virksomhet , den ene menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner, den andre en journalist for avisen Die Welt.
DN170720 « Som entreprenør brenner jeg alltid for å ekspandere vår virksomhet , men i Norge har det helt enkelt gått for fort og kostnadene er blitt for store » skrev Eklund selv.
DN170720 To tyske statsborgere sitter nå fengslet i Tyrkia siktet for terrorrelatert virksomhet , den ene menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner, den andre en journalist for avisen Die Welt.
DN170720 - Om lag tredjedelen av de totale nettotapene på utlån i andre kvartal kommer fra olje- og offshorerelatert virksomhet .
DA170720 Ifølge tiltalen unnlot han, i hensikt å unndra merverdiavgift, å registrere eller sørge for å få registrert bemanningsfirmaet i merverdiavgiftsregisteret og levere pliktige omsetningsoppgaver, til tross for at firmaet drev avgiftspliktig virksomhet hele perioden.
AA170720 Endringen skjer etter at flere menneskerettsaktivister, blant andre tyske Peter Steudtner, denne uken ble varetektsfengslet i Istanbul, siktet for terrorrelatert virksomhet .
AA170720 Kuwait har også beordret stengning av kontorer knyttet til Irans militære, kulturelle og økonomiske virksomhet i landet, med henvisning til den samme saken.
AA170720 - Mens statsminister Abadi nyter seieren i Mosul, ignorerer han en strøm av beviser på at soldatene hans begår forferdelige krigsforbrytelser i byen han lovet å frigjøre, sier Sarah Leah Whitson, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten.
AA170720 To tyske statsborgere sitter nå fengslet i Tyrkia siktet for terrorrelatert virksomhet , den ene menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner, den andre journalisten Deniz Yucel, som jobber for avisen Die Welt.
AA170720 Dette er fortsatt rettet mot oljerelatert virksomhet , hvor banken fortsetter å gi lån til selskaper.
DN170719 Swedbanks norske virksomhet har vel 46 milliarder kroner i utlån til bedriftsmarkedet, og oljerelaterte næringer har vært et viktig satsingsområde før og etter oppkjøpet av First Securities i 2009.
AA170719 For en måned siden ble også styrelederen for Amnesty i Tyrkia, Taner Kilic, pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet .
AA170719 Visit Norway er et markedsføringsselskap som eies av Innovasjon Norge og retter sin virksomhet mot turister.
DB170718 I enhver annen virksomhet ville det fått konsekvenser og ført til endringer.
DN170717 Det britiske oljeselskapet Centrica slår seg sammen med Bayerngas sin norske virksomhet , og danner dermed et nytt oljeselskap, som skal satse på norsk sokkel.
DB170717 - Man er med på å støtte opp under kriminell virksomhet på linje med narkotikahandel og hvitvasking av penger.
DB170717 For flere år siden fortalte en kilde med innblikk i disse gruppenes virksomhet meg at det allerede finns prefabrikkerte deler til et nytt tempel. 8. oktober 1990 prøvde ei gruppe som kaller seg Tempelhøydens trofaste å legge ned en grunnstein til et nytt tempel.
DN170716 - Når det kommer til å drive aktiv rekrutteringspolitikk, har store deler av offentlig virksomhet en del å lære av det private, sier han.
DB170715 Dersom PST eller politiet blir kjent med en konkret trussel mot en bestemt virksomhet eller bransje, vil de informere relevante parter, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Arild Strømmen, til Dagbladet.
DB170715 Meningsfull, inntektsbringende, samfunnsnyttig virksomhet - det som definerer en god borger - blir plutselig avvikende atferd, bare fordi kalenderen sier det.
AP170715 Når det kommer til å drive aktiv rekrutteringspolitikk, har store deler av offentlig virksomhet en del å lære av det private, sier han.
AA170715 Norwegian-konsernet bygger en global virksomhet , og da er det avgjørende å skaffe rettigheter til å fly ruter over hele verden, sier Sandaker-Nielsen.
VG170714 får du avslag dersom du er under utdanning, at du har søkt til noe annet enn kunstnerisk virksomhet ( f.eks reisutgifter ), at du tidligere ikke har gjennomført prosjekter av kvalitet, eller har levert mangelfull søknad.
DN170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet , sier Ruzicka i resultatrapporten ¶
DN170714 I tillegg vil vi fortsette å effektivisere egen virksomhet , sier Orklas konsernsjef Peter A.
AA170714 Det betyr at slik virksomhet ikke er utelukket, men den må være bærekraftig, sier Helgesen.
AA170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet , sier Ruzicka.
AA170714 I tillegg vil vi fortsette å effektivisere egen virksomhet , sier konsernsjef Peter A.
VG170713 - Den kinesiske regjeringens arroganse, ondskap og hjerteløshet er sjokkerende, sier Sophie Richardson som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Kina.
VG170713 Soloviev skal ha beskyldt Veselnitskaja for å bedrive lyssky virksomhet knyttet til tomter i Moskva, skriver New York Times.
DN170713 HitecVision er et fondsforvaltningsmiljø i Stavanger som ble startet med utgangspunkt i familiens penger, men som med tiden lyktes i å tiltrekke seg rundt 40 milliarder kroner i forvaltningskapital i flere fond for investeringer i oljerelatert virksomhet .
DN170713 Dette er Flokk ¶ Virksomhet : Design, produksjon og salg av kontorstoler ¶
DB170713 - NSL graver sin egen grav med denne typen virksomhet hvor alt er tillatt.
DB170713 For dette ble han dømt til 11 års fengsel for undergravende virksomhet .
AA170713 - Den kinesiske regjeringens arroganse, ondskap og hjerteløshet er sjokkerende, sier Sophie Richardson som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Kina.
AA170713 Den skal også synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til regionen.
NL170712 Slik virksomhet er omfattet av Offentlighetsloven, fordi vi skal ha en offentlig virksomhet som er åpen og gjennomsiktig.
NL170712 Slik virksomhet er omfattet av Offentlighetsloven, fordi vi skal ha en offentlig virksomhet som er åpen og gjennomsiktig.
DB170712 Finansavisen kan fortelle at den mediesky investoren har en samlet egenkapital på 1,13 milliarder kroner, som delvis stammer fra familiens tidligere virksomhet i Thailand, i de to investeringsselskapene Kontrari og Kontrazi.
DB170712 Det er viktig at Stortingets virksomhet kan dokumenteres på en profesjonell måte også i bilder.
AA170712 Tirsdagens forlik er knyttet til storbankens rolle i salg av verdipapirer med sikkerhet i det amerikanske boliglånsmarkedet, en virksomhet som i sin tur bidro til finanskrisen i 2007. ( ©NTB ) ¶
DB170711 Reppe og statssekretær Angelvik kjenner hverandre fra år tilbake, og har vært styremedlemmer sammen i lokal virksomhet .
DN170710 Flyene skal være stasjonert på Værnes lufthavn i Trondheim, mens Reitangruppen har virksomhet i hele Skandinavia, Finland og Baltikum.
DN170710 Sapa vil bli et nytt forretningsområde i Hydro-konsernet, som med dette får mer enn 35.000 ansatte og virksomhet i rundt 40 land.
DB170710 Avgifter er et effektivt politisk tiltak for å begrense uønsket virksomhet, men levering av varer for å kunne opprettholde butikktilbudet og på den måten ha et levende bysamfunn kan da umulig sees på som uønsket virksomhet .
DB170710 Avgifter er et effektivt politisk tiltak for å begrense uønsket virksomhet , men levering av varer for å kunne opprettholde butikktilbudet og på den måten ha et levende bysamfunn kan da umulig sees på som uønsket virksomhet.
DA170710 Så forferdelig det enn er, virker det totalt sannsynlig i Tsjetsjenia, der myndighetene nyter total straffefrihet for brudd på menneskerettighetene, sier nestlederen for Amnestys virksomhet i Europa og Sentral-Asia, Denis Krivosjeev.
DA170710 Da var store deler av øya lukket for allmennheten på grunn av militær virksomhet ( Oslo byarkiv/Bård Alsvik i Tobias 2-3/2006 ).
AA170710 Så forferdelig det enn er, virker det totalt sannsynlig i Tsjetsjenia, der myndighetene nyter total straffefrihet for brudd på menneskerettighetene, sier nestlederen for Amnestys virksomhet i Europa og Sentral-Asia, Denis Krivosjeev.
DB170708 - At én svak sender i Gran og en svak sender fra Solbergåsen skal redde vår virksomhet , henger ikke på greip.
DB170708 Hun har hele veien nektet for at hun visste noe om ektemannens kyniske virksomhet .
NL170707 Det betyr at det er og fortsatt skal være, et sterkt samspill mellom offentlig og privat virksomhet , og vi ønsker den tette kontakten med næringslivet som vi har.
DN170707 ¶ Anders Onarheim er styreleder i North E & P, et oljeselskap som hadde store visjoner på norsk sokkel, men som aldri lyktes med sin virksomhet .
DB170707 Lunde legger til at siden dette er kommersiell virksomhet er de underlagt markedsføringsloven.
DB170707 Lunde legger til at siden dette er kommersiell virksomhet er de underlagt markedsføringsloven.
AP170707 » Egil Monn-Iversen ble født i Oslo i 1928, og tok både musikk- og økonomiutdannelse, begge deler ble viktige i hans mangfoldige kunstneriske og administrative virksomhet .
AA170707 ¶ Stjal klokker : Thune Gullsmed & Urmaker på Solsiden ble også rammet av 39-åringens kriminelle virksomhet i vinter.
AA170707 Mannen har i flere år hatt et omfattende rusproblem og hans amfetaminbruk finansieres gjennom kriminell virksomhet , ifølge dommen. 39-åringen ble løslatt fra fengsel i september i fjor, og de nye kriminelle forholdene ble begått i prøvetiden for den forrige dommen.
AA170707 Trenger selvrefleksjon : Som alle andre er man innenfor utdanningssektoren bedre til å se « grønne løsninger », enn å ta inn over seg selve omfanget av en klimaskadelig virksomhet , slik også når det gjelder reising, skriver forfatterne.
AA170707 Som alle andre er man innenfor utdanningssektoren bedre til å se « grønne løsninger » - de handler gjerne om bedre teknologi eller fornybar energi - enn å ta inn over seg selve omfanget av en klimaskadelig virksomhet , slik også når det gjelder reising.
AA170707 Men det er noen sektorer og former for virksomhet som slipper unna søkelyset, enten fordi de ikke finnes i statistikken, eller er skjult i andre kategorier.
AA170707 Enhver samfunnssektor og virksomhet må vurdere hva som er strengt nødvendig av reisevirksomhet.
DN170706 RIR overtar RenoNordens virksomhet i området, inkludert både biler og ansatte.
DB170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet , sier Børge Brende.
AP170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet , sier Børge Brende.
AA170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet , sier Børge Brende. ( ©NTB ) ¶
DN170705 Slik virksomhet er primært til gagn for forvalteren, ikke for investoren.
DA170705 Gir du oppdrag til en virksomhet som gir deg valget mellom å kjøpe svart eller hvitt, bidrar du til å opprettholde et useriøst og ulovlig marked.
AP170705 Tillatelsen kan for eksempel gis til en virksomhet eller et firma, men det må utpekes en fysisk person som skal være ansvarlig for at forsøket gjennomføres trygt og i samsvar med gjeldende rett. » « Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn og om straff.
SA170704 Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.
NL170704 g fjordfiske, skogbruk, hyttebygging, naturvern- og kulturminnevern, arealinngrep- og arealdis-poneringer, anlegg av skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og tettstedsutvikling, mineral - og petroleumsvirksomhet, utnyttelse av vannkraft og vindkraft og annen industriell virksomhet ".
NL170704 Følges også dette opp, vil Sametingets virksomhet utbygges ytterligere territorielt, i saksfelt og byråkrati.
DN170704 Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.
DB170704 Liu Xiaobo soner en dom på 11 år for « undergravende virksomhet » i Kina.
AA170704 Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.
AA170704 Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.
VG170703 Han mener Stortinget ikke trenger drive all virksomhet , som for eksempel visittkort-trykking på egen kjøl.
NL170703 Næringslivet i Tromsø mener statusen som Arktisk hovedstad kan styrke Tromsøs internasjonale posisjon, og at deres virksomhet kan oppnå fordeler som følge av dette.
DN170703 - De fleste i denne sektoren driver tradisjonell ressursbasert virksomhet med få andre konkurransefortrinn, påpeker han.
DN170703 - Vi registrerer at Joensen nylig startet virksomhet i England.
DA170703 Enkelte i LO og Ap mente jo familien var blitt infiltrert av KGB, sier Borgen, som også vil fortelle om Einar Gerhardsens politiske virksomhet også etter at han gikk av som partileder og statsminister.
SA170702 Dronning Sonja vil selv lede arbeidet med utviklingen av kunststallen, som blir en del av Åpent slotts virksomhet .
DB170702 Fredsprisvinner Liu Xiaobo soner en dom på 11 år for « undergravende virksomhet » i Kina.
DB170701 Selskapet kan blant annet ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller de overordnede idrettsmyndigheters ( NFFs, NIFs, UEFAs og FIFAs ) lover, regler, instrukser og etiske verdier.
BT170701 Og på sikt vil slik ny virksomhet bidra til å redusere oljeavhengigheten ytterligere, tror Rieber.
AP170701 Da begynte vi mer organisert virksomhet , samtidig som mer uformelle nettverk fortsatte å dra bevegelsen fremover.
NL170630 For SV vil det alltid være naturlig å fokusere på miljø og forurensning i forhold til havbruksnæringens virksomhet .
NL170630 De gav sitt byråd, med Øyvind Hilmarsen ( H ) som leder, fullmakt til å konkurranseutsette, dvs privatisere, all kommunal virksomhet .
DN170630 - En farlig form for virksomhet
AP170630 - Hongkong skulle få bestemme sine egne saker i 50 år, men etter bare fem år, i 2002, begynte tommeskruen å stramme til : Da forsøkte den Beijing-innsatte lokalregjeringen å vedta vide forordninger mot « undergravende virksomhet », som imidlertid ikke ble gjennomført på grunn av omfattende protester.
VG170629 Veien videre gikk gjennom å være toppsjef i Burger King, deretter finansdirektør i Umoe, før hun overtok toppjobben som CEO ( administrerende direktør ) i sistnevnte virksomhet .
VG170628 - Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.
DN170628 På 2000-tallet har han valgt å satse tungt også på annen virksomhet .
DN170628 Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.
DN170628 Blandt de sensationelle avsløringer, som fremkom under forhørene, var ogsaa den, at de italienske myndigheter sendte Italiens to berømteste sakkyndige i indbrudstyveri til Wien, hvor frugterne av Gerlach virksomhet og andre vigtige dokumenter opbevartes.
DN170628 EAE Holding står oppført med en virksomhet som inkluderer rådgivning og deltagelse i andre virksomheter, kjøp, salg og utleie av fast eiendom, kjøp og salg av aksjer og øvrige finansielle instrumenter.
DB170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DB170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DA170628 Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.
DA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
BT170628 Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.
BT170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
AA170628 Zeid uttrykker onsdag også bekymring over meldinger om SDF-styrkenes virksomhet i områdene de kontrollerer.
AA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
AA170628 Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.
AA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DN170627 mai, betinget av at Lindorff selger unna virksomhetene i Danmark, Estland, Finland og Sverige, samt Intrum Justitias virksomhet i Norge.
DB170627 Hun sier videre at de ikke kan utelukke ytterligere spredning, men at det så langt bare er en virksomhet i Norge som er rammet.
AA170627 Som interkommunalt foretak har Trondheim Havn særlige forutsetninger for å kunne tilby arealer til utpreget havnerelatert virksomhet .
SA170626 Vi brukte over 20 millioner på politisk virksomhet i 2016 - til sammenligning brukte Drammen kommune 18,6 mill, ( som har samme antall representanter 49 ).
SA170626 Vi ber altså alle de som produserer velferd i kommunen vår, om å redusere sin virksomhet og gå på sparebluss, noe de også lydig og lojalt har gjort, mens forbruket til politikernes virksomhet har gått i stikk motsatt retning.
SA170626 Vi ber altså alle de som produserer velferd i kommunen vår, om å redusere sin virksomhet og gå på sparebluss, noe de også lydig og lojalt har gjort, mens forbruket til politikernes virksomhet har gått i stikk motsatt retning.
SA170626 Endringene tydeliggjør hvilke hensyn som kan begrunne vilkår for og krav til utøvelse av virksomhet .
NL170626 Her ligger verksteder, lagre og forsyningsanlegg for å understøtte landmilitær virksomhet .
DN170626 Dokumentene gjaldt en rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
DB170626 Seks år etter har Aberia virksomhet både i Norge og Sverige.
BT170626 Det samme gjelder personer som er tatt opp ved amerikanske universiteter, eller som har en arbeidskontrakt med en virksomhet i USA.
BT170626 Dokumentene gjaldt en rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AP170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AA170626 Det samme gjelder personer som er tatt opp ved amerikanske universiteter, eller som har en arbeidskontrakt med en virksomhet i USA.
AA170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
SA170625 I en virksomhet med spill og motspill, og der det er en evig sannhet at man ikke spiller bedre enn motstanderen tillater, vil slike påstander være bygd på følelser.
DB170625 Blant annet ble Juventus' lege Riccardo Agricola dømt for brudd på dopingreglene i 2004 etter en etterforskning rundt hans virksomhet i Juventus i 1994 til og med 1998.
DB170625 Han satt i fengsel, sonet en dom på 11 år for « undergravende virksomhet ».
AP170625 I en virksomhet med spill og motspill, og der det er en evig sannhet at man ikke spiller bedre enn motstanderen tillater, vil slike påstander være bygd på følelser.
SA170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet , men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
FV170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet , men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
DN170624 - Frankrike er kanskje et av de vanskeligste stedene å starte en ny virksomhet , spesielt når ingen av oss snakker fransk.
BT170624 Det kan en si om enhver statlig virksomhet .
BT170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet , men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
AP170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet , men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
VG170623 - Det er snakk om en daglig leder som skal bestyre en virksomhet med en omsetning på 1,5 milliarder, hvor inntektene ikke er sikret for all fremtid.
VG170623 Avisen the Globe and Mail skrev noen måneder etter at pastor Lim forsvant at han og kirken hans drev omfattende humantiær virksomhet i Nord-Korea.
VG170623 Alle tre er beskyldt for å drive regimefiendtlig virksomhet .
VG170623 De må også melde sin virksomhet til Mattilsynet.
VG170623 Vi er ikke bare et lite land i verden, vi er et lite land som er fullstendig avhengig av internasjonale konvensjoner for vår økonomiske virksomhet , sier Andenæs, og legger til : ¶
SA170623 Alle vet at slike innadvendte kjøpesentre kannibaliserer nesten alt av virksomhet utenfor sine vegger for lang tid framover.
DN170623 Ifølge en ikke navngitt representant for bystyret har TEB Technology gitt alle lokalt ansatte sparken og stoppet all virksomhet i Qinhuangdao.
DA170623 - Det er samfunnsøkonomisk irrasjonelt å dytte disse lojale og arbeidsomme medarbeidere ut i arbeidsledighet, og jeg mener at vi som statlig virksomhet og IA-bedrift har et særskilt ansvar.
AP170623 Frankrike kan ikke vise til stor oljeutvinning, men det finnes en viss virksomhet , som her ved Wintzenbach ved grensen til Tyskland.
AP170623 Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
AP170623 Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
SA170622 For både Fatah og Hamas har konflikten blitt en virksomhet og et middel for å beholde makt.
DN170622 Ifølge det amerikanske finansnyhetsbyrået skal Morgan Stanley være nær å flytte store deler av sin europeiske virksomhet til tyske Frankfurt.
NL170621 Det Nordlys og Fjellheim egentlig argumenterer for er at UiT bør fjerne fakultetene helt og innføre en organisasjonsmodell med to nivå : Nivå 1 med universitetsledelsen og en sentral administrasjon og nivå 2 med institutter og faglig virksomhet .
DN170621 Etablert : 1961, under navnet EDB ¶ Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
BT170621 - Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet , skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.
BT170621 Nordhaug sier han i samtaler med bispemøtet har fått inntrykk av at også de andre biskopene nå aksepterer vielser på steder som kan være tilknyttet kommersiell virksomhet .
AA170621 Sylvie Goulard sa tirsdag at hun vile trekke seg fordi hun risikerer å bli etterforsket for å ha misbrukt midler som skulle ha vært brukt på hennes virksomhet i EU-parlamentet.
AA170621 Tiden til dømmende virksomhet krymper.
AA170621 Språket er rikt : Vi driver dømmende virksomhet .
AA170621 Det er vist altfor lite engasjement for slik utadrettet virksomhet .
VG170620 Følger blant annet en meksikansk wrestler fanget i en maktkamp i en krimfamilie og en CIA-agent som begynner en virksomhet på si'. 14.07 på Netflix : « Friends from College » ¶
BT170620 For det femte : Når bedriftseiere velger å selge hele eller deler av sin virksomhet , og en av grunnene er skattebelastning, frigjør det i det minste kapital til å betale skatt med, selv om kapitalen fremdeles belastes med formuesskatt om netto formue er over 1,48 mill. kroner.
AP170620 Magasinet The Economist hevder at det også er et klart mål med opprenskningen å drive migranter fra provinsene ut av hutongene, der mange i denne gruppen bor og driver virksomhet uten formell godkjenning.
AA170620 Tirsdag ga hun beskjed om at hun ikke kan bli værende i regjeringen ettersom hun risikerer å bli etterforsket for å ha misbrukt midler som skulle ha vært brukt på hennes virksomhet i EU-parlamentet.
DN170619 Kepler Cheuvreux overtar Swedbanks virksomhet innen aksjemegling og analyse og driver dette videre på selvstendig basis i et eget aksjeselskap som blir samlokalisert med banken.
DN170619 Også Swedbanks svenske virksomhet innen aksjeanalyse og megling er omfattet av avtalen og vil bli integrert med Kepler Cheuvreuxs eksisterende virksomhet i Sverige.
DN170619 Også Swedbanks svenske virksomhet innen aksjeanalyse og megling er omfattet av avtalen og vil bli integrert med Kepler Cheuvreuxs eksisterende virksomhet i Sverige.
AP170619 De er anklaget for spionasje eller statsfiendtlig virksomhet .
AP170619 | Myndighetene har lagt til rette for at domenedrittsekker skal kunne drive sin råtne virksomhet Catharina Jacobsen ¶
AP170619 | Myndighetene har lagt til rette for at domenedrittsekker skal kunne drive sin råtne virksomhet Catharina Jacobsen ¶
DB170618 Ved mistanke om ulovlig virksomhet går de rettens vei, og tar så kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som utleverer IP-adresser.
AP170618 Magasinet The Economist hevder at det også er et klart mål med opprenskningen å drive migranter fra provinsene ut av hutongene, der mange i denne gruppen bor og driver virksomhet uten formell godkjenning.
VG170617 - Det faktum at en godkjent virksomhet kan drive slik uten tilstrekkelige rutiner for å sikre akseptabel dyrevelferd er skremmende.
DB170617 Disse mener at Trump ikke har vært åpen nok om sine forbindelser til utlandet, og hevder at Trumps finansielle virksomhet er i strid med den amerikanske grunnlovens anti-korrupsjonsparagrafer..
VG170616 - Det betyr at jeg da må trekke ut seks millioner av min virksomhet årlig, kun for å betale denne særnorske skatten.
VG170616 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
AP170616 Drift av kjøpesentre er en stor del av konsernets virksomhet .
AA170616 Drift av kjøpesentre er en stor del av konsernets virksomhet .
AA170616 Drosjeselskapene burde komme seg på offensiven, ha tro på egen virksomhet , tilpasse seg den nye virkeligheten og gi Uber kamp til døra.
NL170615 Vi har i den senere tid opplevd omtale av fondets virksomhet i Nord-Norge som vi ikke kjenner oss igjen i.
DN170615 Direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men også virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde.
AP170615 Samtidig med at IS er drevet på retrett, har de trappet opp sin virksomhet for å rekruttere flere kvinner.
AP170615 I februar i år iverksatte derfor byrådet en gjennomgang for å se på hvorvidt Deichmanske bibliotek skulle bli en egen etat, eller om det var mest hensiktsmessig at Deichman fortsatte som en virksomhet i Kulturetaten.
AA170615 Samtidig med at IS er drevet på retrett, har de trappet opp sin virksomhet for å rekruttere flere kvinner.
AA170615 Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde.
AA170615 Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo. − Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge.
AA170615 Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet , sier Røe Isaksen.
AA170615 Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet , sier Røe Isaksen.
VG170614 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
SA170614 Boreal er et av landets ledende selskaper innen kollektivtransport med sin virksomhet innen buss, båt og bane.
DB170614 Det har ført til at det nå er slutt på all annen økonomisk virksomhet som ikke har noe med olje å gjøre.
DA170614 Eid er sterkt kritisk til den internasjonale BDS-bevegelsen ( Boikott, desinvesteringer og sanksjoner ), som, med deres egne ord, jobber for boikott av « den israelske staten, israelske selskaper og annen virksomhet som støtter eller profitterer på den israelske okkupasjonen av Palestina ».
VG170613 I en annen virksomhet ble det gitt pålegg uten forhåndsvarsling på grunn av en håndvask i ustand i et område hvor det ble håndtert uemballerte varer.
VG170613 Da vi søkte for han på arbeidspraksis i skjermet virksomhet ( APS ) fikk han informasjon om at det var lang ventetid, opp mot 6-8 måneder.
VG170613 - Det er beklagelig at han har ventet på å få APS ( arbeidspraksis i skjermet virksomhet , journ.anm ), siden februar 2017, til tross for at ungdom er prioritert for inntak i Fredrikstad.
SA170613 Mangelfullt likestillingsarbeid på jobb påvirker at kvinner går fra privat til offentlig virksomhet og fra fulltid til deltid.
NL170613 Norge er ikke alene om å finansiere flyplassdrift gjennom kommersiell virksomhet ved flyplassene.
NL170613 Sammen er vi nå Nye Tvibit : Et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet .
DN170613 - Det overrasker meg ikke at de nordiske topplederne har større investeringsvilje enn andre toppledere for å sikre såkalt disrupsjon av egen virksomhet .
DN170613 Det var høsten 2016 at Riksrevisjonen avdekket alvorlig svikt i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid med å sikre samfunnskritisk virksomhet , institusjoner og bygg mot mulig terror, spionasje, sabotasje og krig.
DN170613 « Etter styrets vurdering vil selskapet fremdeles ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett hen til risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet », heter det, ifølge TDN Finans.
DB170613 Gjennom den siste turbulente sesongen har det tidvis vært vanskelig å skille skipresidentens virksomhet fra det som med fordel kunne vært gjort direkte i langrennskomiteen.
AP170613 | Det Knut Olav Åmås sier om skapende virksomhet , er oppsiktsvekkende Wenche Gulbransen ¶
VG170612 Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote ; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
NL170612 Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjoner i landsdelen styrt fra landsdelen er viktige for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet i nord.
DN170611 - Vi er forberedt på at 2017 kan bli et vanskelig år for en virksomhet som vår, men vi har veldig « lange briller ».
DN170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet , het det i en WTO-uttalelse.
AP170610 Forskerne fant ut at skjelvet kom på grunn av oljerelatert virksomhet , såkalt fracking.
AA170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet , het det i en WTO-uttalelse.
AA170610 Det er viktig med dette samspillet mellom forskere og folk som står i hverdagsproblemene i en virksomhet et sted i Midt-Norge.
SA170609 - Hadde det vært tilfellet, hadde antall kræsj og ulykker vært så mange at selskapet måtte innstilt all virksomhet , skriver Vadseth.
DN170609 Norske Kristian Siem opererer sin virksomhet fra London.
DN170609 - Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Egypt og Bahrain.
DA170609 - Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra de fire landene.
BT170609 Du må klare å skille mellom kritikk av ett enkelt arrangement, og en hel organisasjons virksomhet .
AP170609 Han vedgår at selskapets virksomhet og fremgang i Kina de senere årene kan ha vært noe underkommunisert : ¶
AA170609 - Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra de fire landene.
AA170609 - Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Egypt og Bahrain.
AA170609 - Denne listen er knyttet til Qatar og viser mistenkelig virksomhet som tegn på dobbeltheten i Qatars politikk, heter det i uttalelsen fra de fire landene.
VG170608 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
VG170608 - Vi vurderer vår videre virksomhet , forteller Sivertsen og bekrefter at avvikling av selskapet er et alternativ.
SA170608 Påleggene og veiledningen som Arbeidstilsynet gir for å styrke arbeidsmiljøarbeidet i den enkelte virksomhet , må forventes å gi effekt.
DN170608 - Vi vurderer vår videre virksomhet , forteller Sivertsen og bekrefter at avvikling av selskapet er et alternativ.
DA170608 - Vi vurderer vår videre virksomhet , forteller styreleder Ole Kristian Sivertsen.
BT170608 En annen norsk bedrift, Solstrand kurs- og konferansehotell på Vestlandet, har opplevd en skatteskjerpelse som er så stor at eierne nå lurer på om de skal avvikle en over 120 år gammel virksomhet og selge tomten til boligutviklere eller hotellet til utenlandske eiere.
AP170608 - Hadde det vært tilfellet, hadde antall kræsj og ulykker vært så mange at selskapet måtte innstilt all virksomhet , skriver Vadseth.
AP170608 - Vi vurderer vår videre virksomhet , forteller Sivertsen og bekrefter at avvikling av selskapet er et alternativ.
AP170608 Dersom ideelle stiftelser endrer sin virksomhet underveis i kontraktsperioden, er det krevende å oppdage, da kontraktene løper fra fire til seks år.
AA170608 Dersom ideelle stiftelser endrer sin virksomhet underveis i kontraktsperioden, er det krevende å oppdage, da kontraktene løper fra fire til seks år.
AA170608 - Vi vurderer vår videre virksomhet , forteller Sivertsen og bekrefter at avvikling av selskapet er et alternativ.
AP170607 - Bedrifter og næringsdrivende som har konkrete spørsmål knyttet til virksomhet i Qatar og regionen, anbefales å ta kontakt med det respektive landets myndigheter og de norske ambassadene i Abu Dhabi og Riyadh, sier han.
VG170606 Bedrifter og næringsdrivende som har konkrete spørsmål knyttet til virksomhet i Qatar og regionen, anbefales å ta kontakt med det respektive landets myndigheter og de norske ambassadene i Abu Dhabi og Riyadh, fortsetter Andersen.
VG170606 I regnskapene kommer det frem at alt av inntekter stammer fra handel med 63-åringens egen virksomhet .
VG170606 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
DN170606 Etablert : 1961, under navnet EDB ¶ Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DN170606 - Det kan være at vi kjøper opp en annen virksomhet .
DN170606 Etablert : 1961, under navnet EDB ¶ Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DB170606 Foretaksformen brukes der hvor staten engasjerer seg i forretningsmessig virksomhet , som for eksempel Statkraft, Statnett og Statskog m.fl.
VG170605 Uber Norway AS, et driftsselskap for Uber-konsernets administrative virksomhet i Norge.
VG170605 - Det er svært prisverdig at politiet følger opp vår anmeldelse av selskapet Uber, som vi mener i tre år har organisert kriminell virksomhet i Norge, sier styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.
VG170605 Dette er en lederstilling med operativ virksomhet og døgnkontinuerlig drift, så det passet meg utmerket.
DA170605 - Skolene finansierer sin virksomhet innenfor tildelt rammebudsjett.
AP170605 « Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet », står det i loven.
BT170604 Ormberg og Strømsnes ser ikke ut til å skille mellom private givere som gir for å få motytelser, og en allmennyttig virksomhet som gir for å gi.
BT170604 Kritikken deres er helt malplassert når den rettes mot en allmennyttig virksomhet og den er helt malplassert når den rettes mot Bergen kommune i det øyeblikket kommunen omsider klarer å få til et positivt miljøtiltak.
VG170603 Lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, besøkte Jemen i forrige måned og tegnet et like dystert bilde av situasjonen i det kaotiske landet.
DN170603 Lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, besøkte Jemen i forrige måned og tegnet et like dystert bilde av situasjonen i det kaotiske landet.
DB170603 Lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, besøkte Jemen i forrige måned og tegnet et like dystert bilde av situasjonen i det kaotiske landet.
AP170603 Lørdag ble også sjefredaktøren i den sekulære opposisjonsavisa Aydinlik, angivelig for å ha neket å dementere en artikkel der sønnen til landets energiminister anklages for å være delaktig i kriminell virksomhet .
AA170603 Lørdag ble også sjefredaktøren i den sekulære opposisjonsavisa Aydinlik, angivelig for å ha neket å dementere en artikkel der sønnen til landets energiminister anklages for å være delaktig i kriminell virksomhet .
AA170603 Lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, besøkte Jemen i forrige måned og tegnet et like dystert bilde av situasjonen i det kaotiske landet.
VG170602 Forebyggingen er « avhengig av ildsjelers virksomhet » ¶
VG170602 Dermed blir man avhengig av ildsjelers virksomhet .
NL170602 Den kommunale økonomien svekkes i takt med at de private kan bygge opp sin virksomhet på kommunale tilskudd.
DN170602 « Undertegnede selskap stiller seg herved økonomisk ansvarlig som selvskyldner for følgende forpliktelser som måtte oppstå for Skeie Energy as i forbindelse med dette selskaps virksomhet ved undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har påtatt seg el
DN170602 Lundin Petroleums norske virksomhet vil kontrahere inn én ny rigg for boreaktivitet i 2018.
BT170602 Eller at store investeringsbanker ga gaver til Finansdepartementet eller Finanstilsynet, et tilsyn som har som oppgave å føre tilsyn med de gavegivende bankenes øvrige virksomhet ?
AA170602 Konsernet genererer kontantstrøm fra driften på et akseptabelt nivå, men for mye blir brukt til rentebetalinger og for lite reinvestert i eksisterende virksomhet , ifølge konsernsjefen.
SA170601 Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
FV170601 Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
DN170601 Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
DA170601 Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
DA170601 Saken mot ham har et meget betydelig omfang og siktedes virksomhet på maskinene har pågått i lang tid.
DA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
AP170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.
AA170601 Kunngjøringen ble gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
AA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
AA170601 I prioriteringen mellom økonomisk kriminalitet og alvorlige volds- og drapssaker, narkotikasaker og trafficking, kan økonomisk kriminalitet lett bli nedprioritert til fordel for den mer synlige formen for kriminell virksomhet .
AA170601 Tanken er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre økonomien for kunstnere og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet .
DA170531 Det kan for eksempel innebære å bistå med søknader og orientere om ordningene med redusert pris og gratis kjernetid, samt drive oppsøkende virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehagen.
DA170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
AP170531 Det kan for eksempel innebære å bistå med søknader og orientere om ordningene med redusert pris og gratis kjernetid, samt drive oppsøkende virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehagen.
AP170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
NL170530 H/V/Frp-byrådet fikk fullmakt til å privatisere all kommunal virksomhet begrenset av en årlig sum på 75 millioner kr for den enkelte kontrakt.
DN170530 « En konspirasjon for å skade vår virksomhet , finansielle stilling og aksjekursen.
DN170530 Omorganiseringen vil skje utover høsten, men Telia Norge vil fortsatt ha noe virksomhet i Bergen i bedriftsmarkedet, opplyser Lunde.
DN170530 Forutsatt at de flytter med vår virksomhet fra Bergen til hovedsakelig Trondheim, men også Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge til NTB.
DB170530 Og om ikke alle sanksjoner mot Russland blir opphevet på en gang, skal Putin og hans menn iallefall ha krevd fortgang i gammel, normal virksomhet for den dominerende statlige utviklingsbanken Vnesheconombank ( VEB ).
DB170530 Særlig er han kritisk til rikssynser Frank Aarebrot, som i Dagbladet har tatt til orde for at fremtredende politikere bør avstå fra investeringer i for eksempel byggebransjen, resturantbransjen og annen virksomhet som betinger offentlig løyve.
DB170530 Vi mener også at alle som produserer et kritisk meningsinnhold, skal ha inntekter fra sin virksomhet .
DB170530 Regjeringen er opptatt av at norsk kunst og kultur skal oppnå økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet .
DA170530 « Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet .
DA170530 Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet », heter det videre.
DA170530 « Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet .
DA170530 Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet », heter det videre.
BT170530 Omorganiseringen vil skje utover høsten, men Telia Norge vil fortsatt ha noe virksomhet i Bergen i bedriftsmarkedet, opplyser Lunde.
BT170530 Forutsatt at de flytter med vår virksomhet fra Bergen til hovedsakelig Trondheim, men også Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge til NTB.
BT170530 Det er ganske smålig å mistenkeliggjøre en virksomhet som har gitt hundrevis av millioner til gode formål gjennom årenes løp.
AP170530 Det er satt inn mer ressurser mot skatteunndragelse og vi har fått såkalt land-for-land rapportering der norske selskaper må redegjøre for sine skattebetalinger til hvert enkelt land der de har virksomhet , sier han.
AP170530 - Politiet har over lengre tid arbeidet med å legge til rette for at også underliggende virksomhet skulle inngå på OEP.
AA170530 Omorganiseringen vil skje utover høsten, men Telia Norge vil fortsatt ha noe virksomhet i Bergen i bedriftsmarkedet, opplyser Lunde.
AA170530 Forutsatt at de flytter med vår virksomhet fra Bergen til hovedsakelig Trondheim, men også Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge til NTB.
DB170529 Dagbladet har fått tilgang til brevet der Hansen varsler om : « [... ] aktører innen fisketurisme i kommunen som driver sin virksomhet ulovlig.
DB170529 - Regjeringen har med denne anbudsutsettingen åpnet nok en del av velferdsstaten for velferdsprofitører - altså aktører som har kommersielle motiv for sin virksomhet .
AA170529 Etter at Aker Solutions kjøpte Reinertsens virksomhet , var det usikkert hva som ville skje med Reinertsens verft på Orkanger.
VG170527 Det er bedre å legge til rette for ryddige rammer rundt vår virksomhet , enn å forfølge og forby den.
NL170527 Men selv om Nordlys velger å si et tydelig nei, så har det egentlig ikke så mye med NRK sin virksomhet å gjøre.
DB170526 Det er absolutt på tide med sterke begrensninger på utleiefirmaenes virksomhet og med et forbud mot nulltimerskontrakter, slik Arbeiderpartiet har gått inn for, sier Gabrielsen i en sms til Dagbladet, via sin pressesekretær.
BT170526 La det være klart : Det er naturligvis ingen tvil i POD om at det er stortingsvedtak og prioriteringen som regjeringen gir i sine årlige tildelingsbrev som er førende for politietatens virksomhet .
AP170526 Det innebærer blant annet en etterretningsoperasjon der vi oppsøkte enkeltpersoner, gjennomførte bekymringssamtaler og drev med forebyggende virksomhet .
AA170526 Det innebærer blant annet en etterretningsoperasjon der vi oppsøkte enkeltpersoner, gjennomførte bekymringssamtaler og drev med forebyggende virksomhet , sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.
DN170525 Etablert : 1961 under navnet EDB ¶ Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer.
VG170524 - Det er snakk om en daglig leder som skal bestyre en virksomhet med en omsetning på 1,5 milliarder, hvor inntektene ikke er sikret for all fremtid.
VG170524 Helligdagene reguleres av lov om helligdagsfred - en lov som ble vedtatt så sent som i 1995, og setter visse begrensninger blant annet for hvilke arrangementer som kan holdes, om butikker kan holdes åpne, og om det kan gjøres støyende virksomhet .
DN170524 Men at Cucina-banden består av flere « armer » som fortsetter med ulik kriminell virksomhet rundt om i Europa.
DB170524 « Det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet , uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », irettesetter utvalget.
DN170523 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer.
DN170523 Påtalemyndigheten sier de har « en overflod » av beviser for at Park var innblandet i kriminell virksomhet .
DA170523 Den 16 sekunder lange videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
AA170523 Videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
AA170523 Påtalemyndigheten sier de har « en overflod » av beviser for at Park var innblandet i kriminell virksomhet .
AA170523 Dronning Sonja vil selv lede arbeidet med utviklingen av kunststallen, som blir en del av Åpent slotts virksomhet . ( ©NTB ) ¶
NL170522 Store virksomheter skal inn i området, og en del andre selskaper leter etter nye næringsområder for å drive sin virksomhet .
NL170522 Om det ikke går på bekostning av forsvars- eller andre samfunnsmessige hensyn, er det en ærlig sak å ønske mest mulig virksomhet til egen hjemkommune.
DN170522 Eierandelen på 20,8 prosent som nå skiftet hender har bakgrunn i en avtale Storebrand Livsforsikring as og Formuesforvaltning as inngikk i 2009 hvor Storebrand overførte virksomhet til Formuesforvaltning.
DN170522 Ifølge nyhetsnettstedet Axios vil Trump spare flere tusen milliarder og skal ha vært nære på å stoppe en midlertidig budsjettavtale, som ville ført til en nedstengning av offentlig virksomhet .
DN170522 Dersom Trump hadde lagt ned veto mot avtalen ville det ført til en nedstengning av offentlig virksomhet , en såkalt « government shutdown » ( se faktaboks ).
DB170522 Det vil i så fall bare være en liten inntektskilde i forhold til hva de tjener på annen kriminell virksomhet .
DB170522 Nettopp derfor brukes valutaen ofte i lysky virksomhet da den er vanskeligere å spore.
DB170522 Omfattende og brutal virksomhet
DB170522 Ifølge direktoratet tjener MS-13s omfattende virksomhet penger på utpressing, kidnappinger, våpen- og narkotikasmugling - samt menneskesmugling og prostitusjon.
DA170522 Men informasjon fra stiftelsesdokumentene i Brønnøysundregistrene viser at Snap Norway blant annet skal drive med « teknologirelatert virksomhet », samt salg og markedsføring via sitt norske datterselskap.
BT170522 Videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
BT170522 Videoen ble også fanget opp av SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.
BT170522 Et sentralt poeng med å stifte Innovest var at selskapet skulle være kontraktspart, og at virksomhet skulle " outsources ", jf. blant annet Samarbeidsavtalen pkt. 3.2 og Stener Kvinnslands presentasjon for styret i Helse Bergen fra 29. mars 2006.
BT170522 Det er vist til stiftelsesprotokollen for aksjeselskapet, hvor det framgår at det er en " allerede løpende virksomhet som nå blir omdannet ".
BT170522 Dersom Rettighetshaver skulle fratre sin nåværende stilling, men fortsatt utøve forskningsrelatert virksomhet ved sykehus, universitet eller som emeritus professor og lignende, skal han fortsatt kunne disponere kontoen til forskningsformål/faglig oppdatering. 5.2.
BT170522 Dersom Rettighetshaver ikke lenger skulle drive med forskningsrelatert virksomhet eller faglig oppdatering, skal han ha rett til å avslutte kontoen, og ta ut midlene på konto som skattepliktig lønn. 6.
BT170522 1.2 Staten ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen er ikke utskilt som egen virksomhet og har ikke partsevne etter tvisteloven § 1-2.
BT170522 - 26 - 16-025171ASD-BORG/03 Etter avtalen punkt 5.3 skulle Gulsvik være berettiget til å ta ut midlene på kontoen som skattepliktig lønn dersom han ikke lenger skulle drive med forskningsrelatert virksomhet .
AP170522 Men informasjon fra stiftelsesdokumentene i Brønnøysundregistrene viser at Snap Norway blant annet skal drive med « teknologirelatert virksomhet », samt salg og markedsføring via sitt norske datterselskap.
AP170522 Vi vet også at mange politifolk må ha visst om Cappelens virksomhet , sa de Vibe.
DN170521 USAs første reaksjon på gjenvalget av Hassan Rouhani i Iran kom da utenriksminister Rex Tillerson ba ham stanse Irans « destabiliserende virksomhet ».
DN170521 Men informasjon fra stiftelsesdokumentene i Brønnøysundregistrene viser at Snap Norway blant annet skal drive med « teknologirelatert virksomhet », samt salg og markedsføring via sitt norske datterselskap - ikke ulikt det Facebook Norway allerede gjør i Norge.
BT170521 VAR FLYSTASJON : Framo Flatøy dekker i dag deler av området hvor Det Norske Luftfartsrederi startet sin virksomhet for hundre år siden.
AP170521 Operation Mercy har virksomhet i mer enn 20 land, mange av dem i Asia og Afrika.
AP170521 Helsepersonelloven slår fast at ingen må « annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ».
DB170520 På vegne av partiet tar han her til orde for å flytte overskuddet fra Avinors virksomhet over til investeringer i sykkel, gang- og kollektivtrafikk samt rassikring.
DB170520 - Avinors kommersielle virksomhet går med store overskudd der det meste kommer fra taxfreesalget.
DB170520 mai-forberedelsene med familien ble ikke helt som vanlig for Oslo-advokaten, som de nærmeste ukene pakker flyttelass mot Skien, der han etablerer virksomhet i barndomsbyen sammen med tidligere forsvarer for Anders Behring Breivik, Vibeke Hein Bæra.
DA170520 Han intervjuet selv David Lynch i 2010, da Lynch var i Oslo i anledning 50-årsjubileet for Transcendental Meditasjon, en virksomhet Lynch har viet det meste av sin tid til å promotere det siste tiåret.
VG170519 Men Raisi har en mørkere forhistorie : I 1988 var han en av fire dommere i de såkalte dødskommisjonene, som bestemte skjebnen til tusenvis av fanger som var arrestert for opposisjonell virksomhet .
VG170519 Hun brukte sterke ord, som « hoderystende », og at hun ble « uvel » av Jensens virksomhet .
VG170519 Schilling påpeker at flere tjenestepersoner i politiet har fortalt i retten at de alltid har visst om Cappelen og hans virksomhet .
VG170519 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet .
VG170519 - Informantsamarbeidet utviklet seg til et samarbeid om Cappelens virksomhet .
VG170519 Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
VG170519 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet .
VG170519 Vi har ikke senket kravet om å vurdere om det er ideell virksomhet , men vi ser at det kan være vanskelig å vurdere om virksomheten er ideell eller ikke.
FV170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet , sa Kleppe.
DB170519 Hun mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet .
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet .
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet .
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet .
DA170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet , sa Kleppe.
BT170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet.
BT170519 På direkte spørsmål har Jensen forklart at om han var kjent med Cappelens kriminelle virksomhet , så ville dette ha utløst en reaksjonsplikt hos ham som politimann.
BT170519 Spesialenheten mener Eirik Jensen solgte sin unike innsikt i politiets virksomhet til storsmugleren Gjermund Cappelen.
AP170519 På direkte spørsmål har Jensen forklart at om han var kjent med Cappelens kriminelle virksomhet , så ville dette ha utløst en reaksjonsplikt hos ham som politimann.
AP170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet.
AA170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet , sa Kleppe.
VG170518 Bakgrunnen var blant annet at retten ikke mener det ble bevist at 58-åringens virksomhet har påført uopprettelig skade på fiskemåkebestanden. 45-åringen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel.
VG170518 - Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer.
NL170518 Svarene som har fått Nordlys til å skifte mening er at det muligens skal finnes mere ressurser i områder i Barentshavet som verken er utredet, undersøkt av næringen eller åpnet for noen slags virksomhet verken nå eller på lang tid enda.
NL170518 I desember 2015 slo man fast at ; Finnmark og Nord-Norge kan ikke være et uberørt naturreservat uten industriell virksomhet .
DN170518 I perioden 1975 til 2000 arbeidet han i Saga Petroleum inntil selskapet ble solgt til Norsk Hydro og Statoil, hvor han hadde flere ledende stillinger både i Norge og USA, herunder ansvar for Sagas internasjonale virksomhet og inntreden i Libya, Angola, Namibia og Indonesia.
DB170518 Professor Frank Aarebrot treffer godt når han sier at folk som Støre bør holde seg unna forretningsprosjekter og virksomhet som krever offentlig løyve eller politiske vedtak.
AP170518 Hans oppgave er samle de bevismessige trådene omkring Gjermund Cappelens mangeårige virksomhet som hasjbaron.
AP170518 Samtidig sier førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i sitt innledningsforedrag at det er naivt å tro at politiet har funnet alle pengene Cappelen sitter igjen med etter sin omfattende kriminelle virksomhet .
AA170518 Planen forutsetter at klimaavtrykket fra Trondheim kommunes egen virksomhet , næringslivet og innbyggerne reduseres.
AA170518 Kommunens oppgave, i tillegg til å kutte utslippene i egen virksomhet , er å legge til rette slik at det blir enkelt, billig og gjerne morsomt å velge klimavennlige løsninger.
SA170517 Det illegale markedet lever godt side om side med det legale, og kartellene driver sin virksomhet tilpasset det nye regimet.
BT170517 Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, prorektor Anne Lise Fimreite og viserektor for tverrfaglig virksomhet , Robert Bjerknes.
VG170516 Internasjonalt samarbeid gjør det enklere å stoppe slik virksomhet .
VG170516 Men den påståtte stiftelsens virksomhet har også en politisk side.
VG170516 Barnevernstjenestene har de siste fire år gitt Salström-Leyhs virksomhet en fortjeneste på 52 millioner kroner.
VG170516 Miljødirektoratet sier de er kritisk til virksomhet i de to områdene på bakgrunnen av nye opplysninger om samfunnsmessige utfordringer.
VG170516 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
DN170516 Her som i annen virksomhet er min personlig skaperkraft en viktig del av motivasjonen.
DN170516 og konsulent virksomhet .
DB170516 Hun trakk seg tilbake og begynte med en mer lyssky virksomhet .
DA170516 - Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og Nav for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet .
NL170515 Men, og her kommer mitt kritiske spørsmål, brukes linken til tidligere storheter til noe annet enn å kaste glans over egen virksomhet ?
NL170515 Realitetene avdekkes i Regjer-ingens melding om Sametingets virksomhet i 2014 : " Sametinget har en bred oppgave-portefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, Regjering, departement og direktorat ".
DN170515 En veldig viktig del av vår virksomhet handler om næringspolitikk, sier Repstad.
DN170515 Aker BP er et resultat av fusjonen mellom oljeselskapet Det norske og britiske BPs norske virksomhet i 2016, og oljeselskapet er en betydelig aktør på norsk sokkel med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift.
DN170515 - De som må være ekstra påpasselige er de som har virksomhet i flere land eller kobler seg til systemer i andre regioner.
BT170515 Åndsverkloven skal gi opphavspersoner til alt fra faglige notater til popmusikk det vernet de trenger for å kunne leve av skapende virksomhet .
BT170515 Næringslivet og offentlig virksomhet vil få kandidater som behersker hele fagområdet ; fra det teoretiske til det praktiske, som kan utvikle komplekse algoritmer, og som samtidig kan lage gode brukeropplevelser.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket. 40 - 50 virksomheter er skannet så langt, men antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket.
AP170515 - Vi har bare fått én henvendelse fra en mindre virksomhet som var utsatt for angrepet, og de hadde ikke gode nok rutiner for sikkerhetsoppdatering, påpeker han.
VG170514 Men i motsetning til Fyrlykta, er Aleris ikke ideell virksomhet .
VG170514 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet .
DN170514 Det er vanskelig å si sikkert hva som har vært utslagsgivende, men jeg antar at det henger sammen med grepene vi tar som virksomhet , sier konsernsjef og styreleder Preben Carlsen i Trigger.
DN170514 Det er vanskelig å si sikkert hva som har vært utslagsgivende, men jeg antar at det henger sammen med grepene vi tar som virksomhet , sier konsernsjef og styreleder Preben Carlsen i Trigger.
AP170514 - Vi kan aldri beskytte oss mot den type virksomhet Oncolomed driver med.
AP170514 - Uansett hva Bent Høie måtte mene om vår virksomhet , er det fullstendig uinteressant for oss, og hans utsagn om at vi skor oss på andre menneskers ulykke får stå for hans regning.
VG170513 - Samtidig operer de som en virksomhet der de har kundesupport som hjelper deg med alt fra hvordan du skal skaffe bitcoins til å gi deg rabatt.
DB170513 Grunnen til at vi ikke anbefaler dette, handler om at man ikke bør bidra til å finansiere kriminell virksomhet .
DA170513 Men problemene var først og fremst knyttet til Renaults virksomhet i Frankrike, der noen av fabrikkene også opplevde problemer med IT-systemet.
AA170513 Dersom skadevaren lykkes i å komme på innsiden av et nettverk i en virksomhet , vil den først spre seg på innsiden av virksomheten, men den vil også søke gjennom deler av internett for å prøve å spre seg ytterligere.
VG170512 - Millioner har gått til medlemsavgift i Estland og til lån som finansierer virksomhet i andre land.
VG170512 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
NL170512 LANG HISTORIE : Tromsø mekaniske - eller Tromsø skipsverft - har hatt virksomhet i sentrum siden 1848.
NL170512 I snart 170 år har båtbyggere og skipsreparatører drevet sin virksomhet rett ved Skansen i Tromsø.
NL170512 - Skipsverftet har en veldig lang historie her, og det er en virksomhet som betyr mye for Tromsø.
DN170512 Vårt arbeid med å forenkle Telenor-konsernets portefølje fortsetter imidlertid, og vi ønsker nå å fokusere vår virksomhet i geografiske områder som er viktige for oss.
AA170512 - I en sak som dette, må vi selv både forstå og formidle overfor retten en virksomhet som for mange er ukjent og relativt kompleks, sier førstestatsadvokaten.
FV170511 Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur.
DN170511 Engies oljesjef Maria Moræus Hanssen har styrt en virksomhet som i praksis har vært til salgs i over ett år.
DN170511 I september samme år ble det full brudd mellom de to, og senere har Trøim bygget sin egen virksomhet gjennom Magni Partners og vært basert i London.
DN170511 Hovedgrunnen til fallet var ifølge selskapet at Aker BP, resultatet av fusjonen mellom oljeselskapene Det norske og britiske BPs norske virksomhet i 2016.
DB170511 april, informerer han om det han beskriver som lyssky virksomhet fra « klaner » og « subetniske » grupper.
DA170511 Vi ønsker ikke å åpne opp for å sende undersøkelser til våre medlemmer fra eksterne som ønsker å kartlegge våre medlemmers syn på deres virksomhet » opplyser Frps generalsekretær Fredrik Färber.
DA170511 Vi ønsker ikke å åpne opp for å sende undersøkelser til våre medlemmer fra eksterne som ønsker å kartlegge våre medlemmers syn på deres virksomhet » opplyser Frps generalsekretær Fredrik Färber.
DA170511 Uansett prøver vi, både i intervjuet og leserbrevet, å kaste lys over Hanvolds virksomhet på en ryddig måte.
VG170510 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finansieringen av virksomhet i andre land.
DN170510 John Fredriksen arbeider med planer om å børsnotere deler av Archers virksomhet .
DN170510 - Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur.
DB170510 Spesialenheten mener han ga Cappelen informasjon som var nyttig for hans virksomhet .
DA170510 Arthurs oppvekst er unnagjort i en rask montasjesekvens som er Guy Ritchie på sitt beste : et effektivt oppsamlingsheat av slåssing, kriminell virksomhet og kamptrening - som på noen minutter stadfester hvordan den kongelige guttungen vokser opp til å bli en gatesmart rabagast ( spilt av en topptrent Charlie Hunnam ).
DA170510 Når politiet bruker så sterke ord som at dette « legger forholdene til rette for ulovlig virksomhet », bør vi lytte til dem, sier Bøhler.
DA170510 - Kafé- og restaurantbransjen er veldig utsatt når det gjelder useriøs virksomhet , ulovligheter, sosial dumping og ordensproblemer.
AP170510 Forskning er en kostbar virksomhet , og for å finne nye svar på den utfordringen vi står overfor i dag, trenger vi støtte fra filantroper og stiftelser som vil fremme helseforskning som ligger helt i front.
AP170510 Selskapene jeg eier har drevet ordinær kommersiell virksomhet og jeg har ikke fått noen klager på tjenestene som er utført, sier Karajov til avisen.
AA170510 Marine Harvest, som også har stor produksjon i Midt-Norge, fikk et operasjonelt driftsresultat per kilo på 2,52 euro hos sin norske virksomhet , tilsvarende 23,70 kroner med dagens valutakurs.
AA170510 Det skjer samtidig som partiet slår fast at kommunene må få større frihet til å styre sin egen virksomhet .
AA170510 New York : Anne-Karin Furunes har lang erfaring med utstilling virksomhet nasjonalt og internasjonalt, og her er hun avfotografert i forkant av en utstilling i New York i fjor.
VG170509 VGs artikkel illustrerer imidlertid en usikkerhet om Fyrlykta er en ideell virksomhet .
VG170509 Søkeren må være en lovlig etablert virksomhet som : ¶
VG170509 Stiftelsene har oppnådd store overskudd samtidig som titalls millioner har gått til medlemskontingenter og finansiering av virksomhet i andre land.
VG170509 Høsten 2016 fikk Oslo kommune, som hadde nektet Fyrlykta å delta i en konkurranse for ideelle, rettens medhold i at stiftelsen i praksis var en kommersiell virksomhet .
VG170509 - Gitt at stiftelsen driver sin virksomhet i tråd med stiftelseslovgivningen, vurderte vi derfor at kravet om ideell organisasjon var oppfylt, skriver direktoratet i en redegjørelse.
VG170509 * Samtidig har norsk barnevern betalt for medlemskontingenter til en paraplyorganisasjon i Estland, millionlønninger og finanseringen av virksomhet i andre land.
DN170509 Aldri tidligere i historien har det blitt slått hardere ned på denne typen virksomhet enn hva som vil skje fremover », skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i en kommentarartikkel.
DB170509 Også her til lands har politiet nå rettet søkelyset mot lyssky virksomhet på det mørke nettet - og spesielt etter at « Dark Room»- saken begynte å rulle.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet , og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
DA170509 Prostitusjon er en lukrativ virksomhet .
DA170509 11 av 25 personer er noe helt annet enn om man flytter en helt samlet virksomhet , sa han.
DA170509 Året etter vedtok Stortinget at Oljefondet skulle ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft og kullgruver.
AP170509 Den nye åndsverkloven skulle sørge for at rettighetshaverne fikk bedre mulighet til å leve av sin kreative virksomhet .
AP170509 April 2017, samme dag som forslaget ble sendt Stortinget, at : « Det vernet kunsten får gjennom denne loven, gjør det mulig å leve av skapende virksomhet .
VG170508 - Hadde Jensen varslet denne mannen ( barndomsvennen ) eller var det tilfeldig ? spør Pedersen, som bestemte seg for å varsle svensk toll om Jensens barndomsvenn og hans virksomhet .
DN170508 Scandinavian Business Seating ( SBS ) ¶ Virksomhet : Design, produksjon og salg av kontorstoler ¶
DN170507 - En farlig form for virksomhet
DN170507 Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet , sier Lars P.
DN170507 - En farlig form for virksomhet
DN170507 - En skilsmisse med Brussel ville være et stort tilbakeslag ¶ | - En farlig form for virksomhet
DN170507 - Det er i seg selv en farlig form for virksomhet , men det er nettopp det som er attraktivt, sier Munger, ifølge Bloomberg News.
DN170507 Men hvis vi skal få til en omstilling i norsk økonomi, med vekst i annen eksportrettet virksomhet , må vi være varsomme med hvor ekspansiv finanspolitikken er over tid, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets til NTB.
DB170507 Bertarellis enorme formue later til å komme fra salget av legemiddelvirksomheten, Serono og deres andel i Santher, en annen virksomhet .
AA170507 Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet , sier Sperre.
DN170506 Over hele Vestlandet finnes også idrettshaller og ballbinger som Mohn eller hans tidligere virksomhet står bak.
DN170506 - Har du eiendom eller virksomhet i Skottland, eller annen tilknytning, utover at du er født der ?
DB170506 Resultat : 21 prosent driver en virksomhet med minst én annen ansatt. 40 prosent av disse er fra Uganda.
DB170506 Han bygde opp et kokainimperium, skjult bak lovlig virksomhet .
AP170506 Rynning, som har 20 års Kina-erfaring, er ikke i tvil om at normaliseringen i noen grad vil gjøre det lettere for nordmenn å drive virksomhet i landet : ¶
AP170506 Og Norge trenger selskaper som lykkes ute med noe annet enn maritim og oljerelatert virksomhet , sier han.
DN170505 På 2000-tallet har han valgt å satse tungt også på annen virksomhet .
DN170505 På 2000-tallet har han valgt å satse tungt også på annen virksomhet .
DN170505 Vi undersøker hva slags virksomhet de har drevet, uttalte seksjonssjef Gry Evensen Skallerud til Kapital.
DN170505 - I saken med Indigo Finans er det spørsmål om foretaket ha drevet ulovlig virksomhet .
AP170505 Nå skal altså amerikanske myndigheter etterforske om Uber har brutt loven i områder der selskapet ikke har lov å drive virksomhet .
DB170504 Vi har virksomhet i 18 land, og om de ansatte på enkelte steder skulle ønske å slutte seg til en fagforening som ikke er tilsluttet ITF, vil vi selvsagt respektere det », skriver Fredrik Øygard i OSM Aviation, som svar på en rekke spørsmål fra Dagbladet.
AP170504 Privatisering og konkurranseutsetting av offentlig virksomhet
VG170503 To måneder senere ble han dømt til 15 års straffarbeid for fiendtlig virksomhet mot regimet, etter en rettssak som skal ha vart mindre enn en time.
VG170503 DØMT : Dem amerikanske studenten Otto Warmbier blir ført inn i rettssalen, der han senere ble dømt til 15 års straffarbeid for fiendtlig virksomhet mot det nord-koreanske regimet.
DB170503 ) stammet fra egen virksomhet ( kontingent o.l. ).
DA170503 Tidligere måtte norske treforedlingsbedrifter importere for å få nok tømmer til sin virksomhet .
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
AP170503 Definisjonen for et skjermingsverdi objekt etter sikkerhetsloven er « eiendom som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser ».
AP170503 - Kongehuset får mangfoldige millioner over statsbudsjettet, og bør omfattes av de samme åpenhetsreglene som andre deler av statens virksomhet , sier Nyrud og presiserer at det naturligvis er med unntak for private gjøremål.
DB170502 Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet .
DB170502 Når det gjelder behovet for hjemler for å gripe inn og regulere straffbar virksomhet knyttet til tiggermiljøene, er det åpenbart at straffeprosessloven og straffeloven ved siden av særlovsgivningen allerede har et fullt utviklet aksjonsapparat.
AA170502 Formålet med stiftelsen er « å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv gjennom utadrettet virksomhet i form av arrangementer så vel med etablerte, profesjonelle kunstnere, som med lovende talenter ».
SA170430 Stavanger-regionen er i tillegg den storbyregionen i Norge med lavest andel statlig virksomhet i landet, noe som gjør det naturlig å lokalisere nye statlige kompetansearbeidsplasser til vår region.
DB170430 Politi, barnevernsansatte og namsmenn er yrkesgrupper som er utsatte for nettverkets virksomhet .
DB170429 Nå er deler av ledelsen i Trumps kampanje under etterforskning for lyssky virksomhet i Russland og mulig innblanding i presidentvalget.
BT170429 Slik det fremstår i dokumentaren, stammer disse 100 millioner kronene fra organisert kriminell virksomhet , sier Steen Steensen til Kurer.
BT170429 - Men det er klart at vi kan ikke påstå eller garantere at alt dette stammer fra kriminell virksomhet , og det sier vi heller ikke, legger Isungset til.
VG170428 Fredsprisvinneren, Jimmy Carter, har etter at han gikk av som USAs president i 1980, viet hele sin virksomhet til fredsarbeid.
SA170428 Sørge for at de får en mulighet til å jobbe igjen, i en seriøs virksomhet med ordnede forhold.
DN170428 Selskapet har omfattende virksomhet i Trondheim og sysselsetter mellom 200 og 300 personer.
DN170428 Derfor lukker vi lavpriskjeden Kiwi, som vi ikke lenger tror kan snus til å bli en lønnsom virksomhet », heter det i en pressemelding fredag.
DB170428 To av de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet , være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre.
AP170428 To av de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet , være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre.
AA170428 To av de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet , være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre.
DN170427 Frode Jensen, som er administrerende direktør for NOVs norske virksomhet innen rigg-divisjonen, legger ikke skjul på at markedet er svært krevende.
DN170427 Frode Jensen, administrerende direktør for NOVs norske virksomhet , ser ingen lysning i offshoremarkedet før tidligst i 2019 Foto : Jacob Buchard Lenge til lysning ¶
AA170427 De siste dagene har Trump-administrasjonen drevet hektisk diplomatisk virksomhet for å finne en vei ut av Nord-Korea-krisen samtidig som det er gitt inntrykk av at USA ikke vil nøle med et militært angrep hvis Nord-Korea ikke holder seg på matta.
AA170427 - For alle som driver med kriminell virksomhet , er kontanter en gavepakke.
DN170426 ¶ I noen sammenhenger gir tariffavtaler et større handlingsrom for de lokale parter til å tilpasse til egen virksomhet , mens de i andre tilfeller virker begrensende, sier forfatteren.
DB170426 Transaksjonen er relativt komplisert, og innebærer en splittelse av Hafslunds fire ulike virksomheter ( marked, produksjon, nett og fjernvarme ) i enkeltdeler, der Oslo kommune og Fortum ender opp med ulike eierandeler i hver virksomhet .
AP170426 Sakspapirene viser at den unge mannen mistenkes for å stå bak en svært omfattende virksomhet med trusler fra gutterommet - til dels mot betaling.
AP170426 Historien om 18-åringens virksomhet gjennom flere år vekker oppsikt.
AP170426 Driver virksomhet i Norden, Russland, Polen, Baltikum og India.
AA170426 - For alle som driver med kriminell virksomhet , er kontanter en gavepakke.
VG170425 Det foregår nå hektisk diplomatisk virksomhet for å dempe spenningen uten at det nord-koreanske regimet eller den amerikanske administrasjonen « mister ansikt ».
DN170425 Swedbanks norske virksomhet sliter fortsatt med store tap etter oljeprisfallet.
DN170425 Swedbanks norske virksomhet har vært gjennom en tøff vinter.
DN170425 Lockheed Martin fikk et justert resultat fra videreført virksomhet på 2,61 dollar pr aksje i første kvartal 2017, noe svakere enn analytikernes forventninger på 2,79 dollar per aksje.
BT170425 Organisert virksomhet
BT170425 Det finnes ingen bevis for at disse pengene stammer fra kriminell virksomhet .
BT170425 Brennpunkt-journalistene har fulgt et nettverk over to år, og de har avdekket åpenbar kriminell virksomhet .
BT170425 Etterforskning av et miljø der en stor gruppe utenlandske aktører driver multikriminell virksomhet , trekker store veksler på politiets ressurser for å oppnå tilstrekkelig grad av bevissikkerhet.
AP170425 Etter en grundig kontroll beslagla tollerne 128.000 kroner i kontanter fra kvinnen, som de mistenker stammer fra kriminell virksomhet .
AA170425 - Dersom ikke partene i konflikten og verdenssamfunnet gjør noe, er det alvorlig fare for en hungerkatastrofe og da vil enda flere barns liv henge i en tynn tråd, sier lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, Geert Cappelaere.
AA170425 - Dersom ikke partene i konflikten og verdenssamfunnet gjør noe, er det alvorlig fare for en hungerkatastrofe og da vil enda flere barns liv henge i en tynn tråd, sier lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, Geert Cappelaere.
AA170425 Dette med mistanke om at selskapene har tjent på virksomhet som begrenser konkurransen på det svenske forbrukermarkedet, i strid med EU-reglene.
VG170424 - Vi har bedt Konkurransetilsynet forby disse laste- og lossekontorenes virksomhet , og pålegge alle norske havner å innføre fri konkurranse i tråd med Høyesteretts dom, sier Thommessen til VG mandag formiddag.
SA170424 Lotteritilsynet mener at de utenlandske spillselskapenes virksomhet bryter med den norske enerettsmodellen.
FV170424 Lotteritilsynet mener at de utenlandske spillselskapenes virksomhet bryter med den norske enerettsmodellen.
DN170424 Tone Lunde Bakker er ansatt som ny sjef for Swedbanks norske virksomhet .
DN170424 Jeg ser frem til å følge hennes arbeid med å videreutvikle Swedbanks gode virksomhet i Norge, sier Elisabeth Beskow, sjef for området LC & I ( storkunder ) i Swedbank.
DN170424 En rekke profilerte ansatte har den siste tiden forlatt Swedbanks norske virksomhet , men den nye ledergruppen kommer nå på plass.
DN170424 - Jeg ser frem til å ta over ansvaret for Swedbanks norske virksomhet og å få bidra til å styrke bankens posisjon i det norske markedet.
DB170424 Turistene kommer til å møtes av en virksomhet som bygger på dyreplageri, sier generalsekretær i World Animal Protection Sverige, Roger Pettersson, til Expressen.
DB170424 Det er tross alt milliardkonsernet Norges Fotballforbund som driver virksomhet på Ullevaal Stadion.
DB170424 Det siste kan finne gjenklang langs kysten, der næringslivet står midt i en krevende omstilling bort fra oljerelatert virksomhet .
DB170424 Dokumentet, som var ment for offentliggjøring, var et sammendrag som viste regjeringens manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DA170424 Det er maktpåliggende at Statsbygg sørger for at det blir publikumsrettet virksomhet i første etasje når nye leietagere flytter inn.
BT170424 Lotteritilsynet mener at de utenlandske spillselskapenes virksomhet bryter med den norske enerettsmodellen.
BT170424 Lotteritilsynet mener at de utenlandske spillselskapenes virksomhet bryter med den norske enerettsmodellen.
AP170424 PwC skriver videre : « Vi er forhindret fra å kommentere kundeforhold, men benekter enhver påstand om at det er noe upassende ved selskapets virksomhet .
AP170424 Nederland har gunstige skatteregler som gir en gjennomstrømming av penger som er mye større en det som følger av ordinær virksomhet , sier hun.
AP170424 Lotteritilsynet mener at de utenlandske spillselskapenes virksomhet bryter med den norske enerettsmodellen.
AA170424 Nummeropplynsinga AS drev sin virksomhet fra Fjorgata i Trondhei, Nå er selskapet formelt konkurs.
AA170424 Retten la i skjerpende retning blant annet vekt på at mannen fortsatte sin kriminelle virksomhet etter en dom i 2015.
DB170423 « Vi har gjort det enhver ansvarlig virksomhet ville gjort, nemlig opplyst de som jobber for Norwegian i USA om at landets største fagforening farer med usannheter og har en agenda som i ytterste konsekvens kan føre til at hundrevis av arbeidsplasser går tapt.
DA170423 Rent kommersiell virksomhet vil begrense tilbudet til byens befolkning.
DB170422 Trump Organization er en privat familiedrevet virksomhet verdt millioner av dollar.
DB170422 Mens Trump-organisasjonens virksomhet har hatt en nedgang, på grunn av at den internasjonale delen av Trumps forretninger er fryst under presidentperioden, har Trump-familien planlagt et framstøt på det amerikanske markedet.
DN170421 Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av regjeringens manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170421 Et forbud mot å be fremmende om penger må i så fall bero på en tro på at alvorlig kriminalitet springer ut ifra tigging - at handlingen « be om penger fra fremmede » er et dragsug mot ulovlig virksomhet .
DA170421 - Prostitusjon er som utgangspunkt lovlig virksomhet .
AP170421 Holte forteller at i Tyskland og Storbritannia har det kommet nye regler for rådgivernes virksomhet .
AA170421 mars i år offentliggjorde Dagens Næringsliv sammendraget av en sikkerhetsgradert rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AA170421 ¶ Igjen kommer kravet om å innføre tiggeforbud, etter Brennpunkt som avdekket omfattende kriminell virksomhet i det rumensnke miljøet i Bergen.
AA170421 I Brennpunkt denne uken, kom det frem at et nettverk på omkring 140 rumenere i Bergen har drevet omfattende kriminell virksomhet .
VG170420 Man må kunne ha en strid om TV-rettigheter uten å blande inn redaksjonell virksomhet og intervjuer, sier hun.
VG170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse gjengitt av NTB.
VG170420 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
VG170420 Høyesterett i Russland mener Jehovas vitner er ekstremistisk og har besluttet å forby organisasjonen og dens over 170.000 medlemmer i landet å drive sin virksomhet .
SA170420 To personer ble bortvist fra en virksomhet som driver bilpleie.
SA170420 Når sportssjef Jostein Grindhaug i Haugesund FK nektes å stille opp i helgens FotballXtra, betyr det at NT i realiteten hindrer journalistisk virksomhet i TV 2.
SA170420 Discovery promoterer fotballproduktet sitt uten å drive journalistisk virksomhet av betydning.
SA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
SA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
FV170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
FV170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
DN170420 Marine Harvests norske virksomhet bidro til driftsresultatet med 2,5 euro per kilo, mens tilsvarende tall for Skottland, Canada og Chile, var henholdsvis 3,0, 3,35 og 1,85 euro.
DB170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
DB170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
DB170420 - Det var et slakterhus helt fra starten av, sier Bruland til Dagbladet om nazistenes virksomhet etter at de invaderte Polen i 1939.
DA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
DA170420 Her kan næringslivet lagre gods nær egen virksomhet , motorveien, jernbane og havn.
BT170420 - Økning av bompengeavgifter er ikke den medisinen vi trenger nå med tusenvis av tapte arbeidsplasser i oljerelatert virksomhet .
BT170420 Hjemdal begrunner forslaget sitt med at et tiggeforbud vil gjøre det lettere å bekjempe annen kriminell virksomhet .
BT170420 Når sportssjef Jostein Grindhaug i Haugesund FK nektes å stille opp i helgens FotballXtra, betyr det at NT i realiteten hindrer journalistisk virksomhet i TV 2.
BT170420 Discovery promoterer fotballproduktet sitt uten å drive journalistisk virksomhet av betydning.
BT170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
BT170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
AP170420 - Godt organisert virksomhet
AP170420 - Dette er en godt organisert virksomhet av folk som selger piller under dekke av tigging, sier han.
AP170420 På en ti minutters spasertur fra Akersgata til Nationaltheateret stasjon langs Karl Johan var det i går ettermiddag bare 3-4 tiggere og bladselgere å se, mens det på denne strekningen vanligvis er opptil 25 personer i virksomhet .
AP170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
AP170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
VG170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
VG170419 Borgarting lagmannsrett tror på Gjermund Cappelens forklaring om hasjligaens virksomhet .
SA170419 Vi utvikler en sterk brasiliansk virksomhet med en bred portefølje, betydelig produksjon, store letemuligheter, og et svært godt utgangspunkt for langsiktig verdiskapning og framtidig kontantstrøm, sa Statoils konsernsjef Eldar Sætre.
SA170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
SA170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
FV170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
DN170419 Etter at DN publiserte en større artikkel om Probana og Institutt for Personalutviklings ( IFP ) norske virksomhet i mars, har IFP fjernet salgsinnlegg for fremtidige konferanser med foredragsholdere som ikke er forespurt.
DN170419 Etter at DN publiserte en større artikkel om Probana og Institutt for Personalutviklings ( IFP ) norske virksomhet i mars, har IFP fjernet salgsinnlegg for fremtidige konferanser med foredragsholdere som ikke er forespurt.
DN170419 Konsernets primære virksomhet er å flytte og håndtere store verdier.
DN170419 Sjefen for Schibsteds svenske virksomhet , Raoul Grünthal, er også blant de best betalte.
DB170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
DB170419 Han understreker at kurs, foredrag og annen forebyggende arbeid har vært en del av hans virksomhet i store deler av hans karriere.
DB170419 - Vi kan ikke stoppe vår humanitære virksomhet , fordi enkeltpersoner forsøker å fremstille seg selv som selgere.
DB170419 - Når vi har alvorlige mistanker om at folk driver med ulovlig virksomhet , selger vi ikke blader til dem.
DB170419 - Men vi kan ikke stoppe vår humanitære virksomhet , fordi enkeltpersoner forsøker å fremstille seg selv som selgere når de egentlig driver med noe annet, sier han.
DA170419 - Signalene som kommer om usikkerhet fra privat og offentlig virksomhet , har resultert i at ungdommens viktigste rådgiver, mor og far, nøler med å sende « ungene inn i usikre yrker... » ¶
DA170419 - Også næringslivet og offentlig virksomhet må etterleve budskapet om at « dine handlinger trumfer det du sier ».
BT170419 Dokumentaren tegnet et bilde av en virksomhet organisert av kriminelle.
BT170419 Men som programmet også antydet forsiktig : Det er svært lite et lokalsamfunn i Romania kan stille opp mot disse « nyrike » - de som gjennom kriminell virksomhet har bygget store hus i Romania.
BT170419 Et halvt år i fengsel i Norge er ubetydelig for en som hever fem årslønner på noen måneder etter kriminell virksomhet i Norge, som mest sannsynlig betaler dagpenger langt over gjennomsnittslønnen i Romania.
BT170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
AP170419 - Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
SA170418 I et blogginnlegg innrømmer selskapets visepresident for global virksomhet Justin Osofsky at det tok for lang tid før videoen og profilen til drapsmannen ble slettet.
SA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet , etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
DN170418 Etter at DN publiserte en større artikkel om IFP og Probanas norske virksomhet i mars, har IFP fjernet salgsinnlegg for fremtidige konferanser med foredragsholdere som ikke er forespurt.
DN170418 I et blogginnlegg innrømmer selskapets visepresident for global virksomhet Justin Osofsky at det tok for lang tid før videoen og profilen til drapsmannen ble slettet.
BT170418 « Ved å regulere tigging i politivedtektene kan man også bekjempe kriminell virksomhet som man antar kommer i kjølvannet av tigging », skriver Silje Hjemdal i saken hun vil fremme for bystyret.
AP170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Facebooks visepresident for global virksomhet Justin Osofsky etter drapet på Godwin.
AA170418 I et blogginnlegg innrømmer selskapets visepresident for global virksomhet Justin Osofsky at det tok for lang tid før videoen og profilen til drapsmannen ble slettet.
AA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet , etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
DB170417 Opptjeningstid : Det vil si at vedkommende må ha vært i arbeid eller virksomhet i et tidsrom på minst fire uker umiddelbart før man blir arbeidsufør.
DB170417 - Det kan utelukkes at pengene stammer fra lovlig virksomhet , heter det i dommen.
DB170416 Noen har fått større muligheter, takket være en åpning for privat virksomhet .
DB170415 Har du en jobb hvor du måles etter hvor mye penger du drar inn, må man tro det er enklere å akseptere premissene for ansettelsen enn om du er ansatt for - la oss si - å bidra til å bygge et norsk miljø rundt utøvelsen av kunstnerisk virksomhet innen et bestemt felt.
DB170415 De siste undersøkelsene av norske kunstnere viser både at det står relativt dårlig til med økonomien, og at tiden de bruker på « kunstnerisk virksomhet », til fordel for annet arbeid, har sunket betydelig de siste tjue årene.
DB170414 Den ble dannet for å forene bønder mot felles fiender, men tjente seg søkkrik på organisert kriminell virksomhet utover 1900-tallet.
DB170414 - De fortsatte ufortrødent sin virksomhet i luksushjemmene sine i Palermo.
AP170414 Asko driver en omfattende virksomhet på et stort område mellom motorveien E6 og fylkesvei 6, Osloveien.
AA170414 Årsaken er at fagorganiserte taxisjåfører har klaget inn selskapet for å undergrave deres virksomhet .
AA170414 Forrige uke bestemte en domstol i Roma at Uber måtte stanse sin virksomhet i landet innen ti dager.
DB170413 - Tvert imot, han er mot IS og deres virksomhet , det er mot alt han står for, sier advokaten.
BT170413 Gamle Stordal måtte bøte med livet for å ha trosset tyskernes bestemmelser om å melde fra om illegal virksomhet og ha stilt gård og grunn til disposisjon for Bjørn West.
AP170413 Akkurat nå sitter flere siktede i varetekt, mistenkt for å være en del av en omfattende virksomhet .
AP170413 Men tvert imot, han er mot IS og deres virksomhet , det er mot alt han står for.
AA170413 - Tvert imot, han er mot IS og deres virksomhet , det er mot alt han står for, sier advokaten.
AP170412 Norge skar heller ikke klar av én virksomhet som følger alle kriger : spionasje.
AA170412 En egyptisk menneskerettsadvokat er dømt til ti års fengsel og fem år i husarrest for å ha brukt Facebook til samfunnsnedbrytende virksomhet .
DB170411 Riksarkivar Inga Bolstad ønsker å berolige leserne etter Gudleiv Forrs innlegg om Arkivverkets digitaliseringsplaner - Forr har nemlig ikke kunnskap om Arkivverkets virksomhet .
DB170410 Utestedene må ha kontroll, vurdere gjester, sjekke toaletter og avdekke ulovlig virksomhet .
DB170410 I deres virksomhet har de hele tiden kunne vise til den bakenforliggende målsetningen om at vi skal ha et narkotikafritt samfunn.
AP170409 Slyngstad går videre fra prinsippene og inn i fondets egen virksomhet .
AP170409 Selskapene bør rapportere offentlig om samlet skatt og ulike typer skatt som er betalt i de ulike landene der de har virksomhet .
BT170408 Ifølge Sigurdsen er det ikke en menneskerett å få statlig økonomisk støtte til å drive kunstnerisk virksomhet .
SA170406 * Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner.
SA170406 * Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner.
DN170406 Møllergruppen importerer og selger Volkswagen, Skoda og Audi til Norge, og har også virksomhet i Sverige og Baltikum.
DN170406 Som i dag skal industrien som eier trålere ha en forpliktelse til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.
DN170406 Vi trenger en politikk som bidrar til et næringsliv som kontinuerlig endrer virksomhet fra det som ikke er lønnsomt over til det som er lønnsomt - og slik skaper nye arbeidsplasser, sier forfatteren.
DB170406 Her er sporene etter all regional, statlig virksomhet gjennom flere hundre år - politi og lensmenn, domstoler, tinglysningskontorer, fylkesmenn, statlige utdanningsinstitusjoner, biskoper og prester i statskirken og mange flere.
AA170406 Alle parter i konflikten, og de som har innflytelse på dem, må straks få en slutt på disse grufullhetene, sier lederen for FN-organisasjonens virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere.
VG170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig ¶ dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet , uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », heter det i årsrapporten. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
SA170405 Jensen sier den første regningen i NIF foreløpig er på 3,2 millioner kroner, og at Hellelands krav det siste året har ført til at betydelige midler er gått til innadrettet virksomhet i stedet for utadrettet.
DN170405 Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap, med virksomhet i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland og på Færøyene.
DN170405 Han nevner særlig Norge og bankenes virksomhet gjennom oljenedturen siden 2014.
DN170405 Regjeringen skriver at opphavsretten er avgjørende for at både skapende og utøvende kunstnere og de som investerer i kreativt innhold sikres økonomisk utbytte av sin virksomhet .
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet , sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DN170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet , uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det ».
DN170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten.
DB170405 Utvalget skriver at det er « uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ».
DB170405 Innlegget er ikke basert på kunnskap om Arkivverkets virksomhet .
DA170405 I Nigeria har Boko Harams virksomhet ført til enorme befolkningsforflytninger.
DA170405 Det er i dette skjulte nettverket av meningsutveksling, kontaktskapende virksomhet og ideologisk planlegging at filmen viser hvilken makt som kan ligge bak væremåten til en gruppe radikale islamister i Norge, selv om de ikke teller flere enn « 30 - 50 personer ».
AP170405 Det vernet kunsten får gjennom denne loven, gjør det mulig å leve av skapende virksomhet .
AP170405 Jensen sier den første regningen i NIF foreløpig er på 3,2 millioner kroner, og at Hellelands krav det siste året har ført til at betydelige midler er gått til innadrettet virksomhet i stedet for utadrettet.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet , sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
AA170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten.
VG170404 Av personene nevnt i forbindelse med Hussains virksomhet i tiltalen, er fem av åtte nå drept.
SA170404 De globale utfordringene er en ramme rundt vår virksomhet som vi ønsker å være med i diskusjonen om sier Bård Glad Pedersen, kommunikasjonsdirektør i Statoil.
DN170404 Han mener det siden har utviklet seg et undersegment i kontormarkedet i Oslo der enkeltaktører konsentrerer sin virksomhet , som Tvenge på Skøyen, Norwegian Property på Aker Brygge, Avantor i Nydalen og Neslein i Vika.
DB170404 - Man kan selv bli lurt, og ikke minst så er dette svart arbeid og samfunnsskadelig virksomhet .
BT170404 Ved avvikling av akuttkirurgisk virksomhet ved Odda sjukehus vil avstand og tid til livsbevarende behandling øke for befolkningen i Odda og indre Hardanger.
BT170404 Tryggheten til befolkningen vil bli svekket ved å avvikle akuttkirurgisk virksomhet .
BT170404 Hvorfor tar du ikke hensyn til den « gylne timen » i din tilrådning av Odda sjukehus sin akuttkirurgiske virksomhet ?
BT170404 Hvem utfører kirurgiske prosedyrer når akuttkirurgisk virksomhet er avviklet ?
BT170404 Det er motsigende at dere vil avvikle akuttkirurgisk virksomhet , men samtidig gå inn for at Odda sjukehus skal kunne ta i mot og stabilisere skadde pasienter, utføre enkle kirurgiske prosedyrer og ha skadepoliklinikk, uten å ha kirurg på vakt.
AP170404 « Påstandene er foruroligende og gitt hvor viktige kvinner er på alle sider av vår virksomhet , mener vi at dette ikke er et godt miljø for å reklamere for våre produkter », skriver kommunikasjonssjef Donna Boland i Mercedes-Benz i USA i en uttalelse som CNN gjengir. 21 selskaper har trukket seg ¶
SA170403 Det viser oljeprofessor Øystein Norengs gjennomgang av Statoil virksomhet gjennom 15 år.
DN170403 « French Food er en fantastisk virksomhet med bra merkevarer, mennesker og en historie om « outperformance », men det er ikke kjernevirksomhet i Reckitt Benckiser », heter det i en melding.
DN170403 Orchard Valley er en privateid virksomhet og har hovedkontor og produksjonsfasiliteter er lokalisert i Tenbury Wells i Storbritannia.
DN170403 Oppkjøpet innebærer potensial for økt eksport og synergier med vår eksisterende virksomhet , sier konserndirektør og leder Pål Eikeland i Orkla Food Ingredients i pressemeldingen.
DN170403 En meksikansk avis som fikk en av sine journalister drept i mars, har bestemt seg for å avslutte sin virksomhet .
DB170403 Det skapte irritasjon, for de som var knyttet til meglingene, sier Holand, som sendte en e-post til sjef for Seksjon for organisert kriminalitet og varslet om Jensens virksomhet : ¶
DA170403 - Hvis Israel ønsker at ICC skal ta landets argumenter seriøst, om at Israels etterforskning av lovbrudd er tilstrekkelig, vil det være et godt første trekk å la menneskerettsforkjempere å avdekke relevant informasjon, sier Sari Bashi, som leder HRWs virksomhet på Vestbredden og Gazastripen.
AA170403 - Hvis Israel ønsker at ICC skal ta landets argumenter seriøst, om at Israels etterforskning av lovbrudd er tilstrekkelig, vil det være et godt første trekk å la menneskerettsforkjempere å avdekke relevant informasjon, sier Sari Bashi, som leder HRWs virksomhet på Vestbredden og Gazastripen.
AA170403 Etter et kjempeunderskudd i 2013 på over 100 millioner kroner, har selskapets norske virksomhet de siste årene gått med beskjedne overskudd.
AA170403 Bravida kjøper opp Oras' virksomhet i Norge.
DB170402 Dagens Næringsliv offentliggjorde slutten av mars sammendraget av rapporten, som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet fra terrorhandlinger.
DB170402 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170401 Systemene brukes til stabilisering av fly og satelitter samt innen maritim virksomhet , forsvar og roboter, opplyser avisen.
DA170401 Selskapers virksomhet virker inn både på egne ansatte, innleid arbeidskraft, arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og omgivelser for øvrig, sier Sevang.
DA170401 Blant disse var 5 milliarder investert i Heineken, som den nederlandske journalisten Oliver van Beemen avslører bedriver kritikkverdige virksomhet i afrikanske land.
DA170401 - Vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet .
DA170401 Også en visesanger i store deler av sin virksomhet .
DA170401 Det samme Dagbladet meldte om « aldrende herrer på turné » da gitarkameratene startet sin virksomhet for snart 30 år siden.
AP170401 Det betyr at industriområdet skal bli et bymessig boligområde med handel og utadrettet virksomhet på gatenivå på den urbane siden av prosjektet.
AA170401 Med det er alle de tre virksomhetsområdene solgt ut av den familieeide bedriften til to norske og en svensk virksomhet .
AA170401 Det er ikke noe å innvende mot dem som har overtatt virksomhet fra Reinertsen, annet enn at de representerer et eierskap som har en armlengdes avstand.
DN170331 « Trossamfunnet ønsker bare å ha en grunnlikviditet som sikrer finansiering av vår virksomhet i Norge, og det er derfor også i år brukt betydelige midler til støtte av Jehovas vitners virksomhet i andre land, 90 millioner kroner », heter det i årsberetningen.
DN170331 « Trossamfunnet ønsker bare å ha en grunnlikviditet som sikrer finansiering av vår virksomhet i Norge, og det er derfor også i år brukt betydelige midler til støtte av Jehovas vitners virksomhet i andre land, 90 millioner kroner », heter det i årsberetningen.
DN170331 Den samme kvinnen ble for øvrig dømt til seks års fengsel i fjor for sin virksomhet .
DB170331 Den samme kvinnen ble for øvrig dømt til seks års fengsel i fjor for sin virksomhet .
DB170331 - Det er enda en av de unge mennene som driver med kriminell virksomhet , som lever med trusler, og som er den del av denne verdenen.
AP170331 Han soner en dom på 11 års fengsel for statsfiendtlig virksomhet .
AA170331 - Det er enda en av de unge mennene som driver med kriminell virksomhet , som lever med trusler, og som er den del av denne verdenen.
AA170331 Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Den samme kvinnen ble for øvrig dømt til seks års fengsel i fjor for sin virksomhet .
DB170330 Gjennomsnittsalderen stiger år for år, Forsvaret legger i disse dager ned sin virksomhet i kommunen.
DB170330 Med unntak av Statspolitiets virksomhet før og under den tyske okkupasjonen, har vi en ikke-militaristisk tradisjon i norsk politi.
AP170330 For å kunne se hvor lønnsom en virksomhet er, må en se på resultat i forhold til hva som er investert i den konkrete virksomheten.
AA170330 Selskapet advarte gjentatte ganger før fjorårets folkeavstemning at de ville flytte noe av sin virksomhet til EU-land dersom brexit ble en realitet.
DN170329 Der fikk staten medhold i at Raise International ikke hadde drevet virksomhet , i skattelovens forstand, men kun sørget for plassering og formidling av kapital.
DN170329 " SABA har i dag ikke virksomhet i Norge og Finland, to land hvor salg av planter i dagligvarehandelen er mindre etablert, men i sterk vekst.
DB170329 Konklusjonen er ifølge Finansavisen at offentlig virksomhet flytter mest fra sentrum til randsonen, mens spesielt IT-bransjen har gått motsatt vei.
DB170329 Det går åpenbart en rasjonaliseringsfarsott over arkivverdenen i øyeblikket, slik det gjør innenfor annen offentlig virksomhet .
AP170329 Landene må dele mer informasjon om illegale markeder og bedrifter og personer som er involvert i slik virksomhet i hvert enkelt land.
AP170329 Kreve at et selskap som registrerer seg og driver virksomhet i ulike land, oppgir sin sanne, egentlig eier.
AP170329 - Nettverkene i internasjonal kriminalitet er beslektet med de multinasjonale selskapene ved at de trenger tilgang til finans- og banktjenester for å hvitvaske pengene og for å kunne drive en vellykket internasjonal virksomhet , sier hun.
DN170328 På 2000-tallet har han valgt å satse tungt også på annen virksomhet .
DN170328 I september samme år ble det brudd mellom de to, og senere har Trøim bygget sin egen virksomhet gjennom Magni Partners og vært basert i London.
DN170328 Ifølge selskapet er det en ny taxilov som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.
DB170328 ifølge selskapet er det en ny taxilov som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.
DB170328 Schlumberger regnes som verdens største oljeserviceselskap med rundt 100.000 ansatte og virksomhet i 85 land.
DB170328 Dagens Næringsliv offentliggjorde i forrige uke sammendraget av rapporten, som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet fra terrorhandlinger.
AP170328 Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder.
AP170328 Ifølge selskapet er det den nye danske taxiloven som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.
AP170328 Han kaller Ubers virksomhet for " grådig og grisk ".
AP170328 Nesten 3300 ledere og mellomledere deltok i undersøkelsen, og over halvparten av dem har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet . Én av fire sier at de unnlot å varsle om disse forholdene.
AA170328 Ifølge selskapet er det den nye danske taxiloven som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.
AA170328 Han kaller Ubers virksomhet for " grådig og grisk ".
AA170328 Investeringen, som tilsvarer snaut 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs, skal bidra til å utvide American Airlines' virksomhet .
AA170328 Nesten 3.300 ledere og mellomledere deltok i undersøkelsen, og over halvparten av dem har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet . Én av fire sier at de unnlot å varsle om disse forholdene.
VG170327 Han sier at måten NIF har opptrådt det siste året har ført til økt mistenksomhet rundt forbundets virksomhet .
VG170327 Spørsmålet er om han ble litt for opptatt nettopp av å bygge organisasjon - slik at NIF fikk utvikle seg til et litt sendrektig slagskip snarere enn en moderne og omstillingsdyktig virksomhet .
FV170327 Gir Fresh Fitness' virksomhet i Eventyrgården grunnlag for å trekke fra inngående moms ?
DB170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DB170327 Samtidig er rollen som varsler og kritiker ofte utsatt for sterk motstand, særlig der liv og virksomhet er hierarkisk konstruert.
DB170327 En slik speilvending av ytringfriheten gir en tydelig nedkjølende effekt på all kritikk i en virksomhet .
DA170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
AP170327 « Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, men vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet .
AA170327 For at det lokale selvstyret skulle kunne gjenoppta sin virksomhet , måtte republikanerne i Sinn Féin senest mandag nominere en viseførsteminister til å dele makten med førsteminister Arlene Foster fra det rivaliserende Democratic Unionist Party ( DUP ).
AA170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DA170326 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DA170326 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DB170325 Metlid sier at politiet har hatt et møte med Barns Trygghet hvor de ga klar beskjed om at de ikke kunne støtte gruppas virksomhet .
DB170325 KRITISK : Grete Lien Metlid, leder for seksjonen for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, sier gruppas virksomhet kan få uante konsekvenser.
DB170325 Grete Lien Metlid, leder for seksjonen for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, sier at politiet ser på Barnas Trygghets virksomhet som « svært problematisk ».
DA170325 Siden høsten 2015 har de etablert samarbeid med 200 domsmyndigheter i ulike land og byer for å innkreve ulike typer skatter, og levert data og informasjon om Airbnbs virksomhet i 19 av dem.
DA170325 Dermed er det risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kriser », heter det i dokumentet DN gjengir.
AP170325 Økonomisk var 1800-tallets Norge et land uten noen nasjonal elite, men med et stort antall sterke, selveiende bønder og lokalt forankret økonomisk virksomhet .
DN170324 Torsdag kveld offentliggjorde DN innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som avdekker Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170324 Torsdag kveld offentliggjorde DN innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som avdekker Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170324 Dette handler om en svært viktig del av politiets virksomhet som er usynlig.
DN170324 Det er bra at borgerne blir klar over hvor ressurskrevende jobben er og hvor viktig denne delen av politiets virksomhet er.
DN170324 Espen Westeren ( 38 ) og Fredrik Halvorsen ( 43 ) har gjennom hedgefondet Titan Opportunities levert superavkastning på å investere i konkursprisede aktiva innen oljerelatert virksomhet .
DB170324 - IS truer med å skyte dem som forsøker å flykte fra byen, forteller Bruno Geddo, som leder FNs høykommissær for flyktningers ( UNHCR ) virksomhet i Irak.
AP170324 Et internasjonalt, kriminelt nettverk skal over en periode på tre år ha lykkes med å skjule milliarder av kroner fra kriminell virksomhet via anonyme selskaper i skatteparadiser og transaksjoner til kontoer i en rekke store internasjonale banker.
VG170323 Men i debatten om sterkere regulering av pornoindustriens virksomhet på nettet, argumenteres det derimot med at det vil være en begrensning av ytringsfriheten.
VG170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
VG170323 Dokumentene bekrefter at Forsvaret og politiet har manglende evner til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet , samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
DN170323 Det konkurrerende takstforbundet Nito-takst reagerer på at NTF har en rolle i en kommersiell virksomhet som kan komme til å konkurrere med egne medlemmer.
DN170323 Den viser forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170323 - IS truer med å skyte dem som forsøker å flykte fra byen, forteller Bruno Geddo, som leder FNs høykommissær for flyktningers ( UNHCR ) virksomhet i Irak.
DB170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170323 Private husholdninger som kjøper renhold fra en virksomhet bør på lik linje med andre oppdragsgivere være pliktig til å sjekke at bedriften de handler fra er offentlig godkjent.
DB170323 Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av forsvarets og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170323 * Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet.
DA170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
BT170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AP170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
AP170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AP170323 « Tiltalte har hatt en sentral posisjon i et nettverk der det etter hans instrukser ble utarbeidet fiktive fakturaer som ble benyttet i tiltaltes virksomhet for at han skulle oppnå skatte- og avgiftsmessige fordeler samt frigjøre kontante midler til å foreta svart avlønning til et betydelig antall utenlandske arbeidstagere », skriver tingrettsdommer Bente Westg
AA170323 Når 400.000 paniske og sultne mennesker er innesperret i gamlebyen, kommer det før eller siden til å koke over ett eller annet sted, noe som vil resultere i at et stort antall strømmer ut, sier Bruno Geddo, som leder UNHCRs virksomhet i Irak.
AA170323 Den ytterliggående islamistgruppa IS, som fortsatt kontrollerer Vest-Mosul, truer med å skyte dem som forsøker å flykte fra byen, forteller Bruno Geddo, som leder UNHCRs virksomhet i Irak.
AA170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AA170323 Nav-kontorene har etablert to « Jobbhus » i tilknytning til sin virksomhet .
VG170322 Dette er på siden av vår virksomhet .
DN170322 Telenors styreleder Gunn Wærsted har besøkt alle 12 land hvor selskapet har virksomhet , og mange av turene har vært sammen med konsernsjef Sigve Brekke.
DB170322 Øyvind Therkelsen leder en virksomhet som har doblet omsetningen hvert eneste år siden oppstarten i 2013 og nå teller 14 ansatte, samt rundt 20 tilknyttede frilansere.
DA170322 Dette er tilbud til mennesker som ikke lett kommer inn i vanlig arbeid, men som ved hjelp av tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet får en meningsfull hverdag.
DA170322 Allservice har i Avdeling Kvaleberg hatt en meget solid virksomhet for Varig Tilrettelagt Arbeid.
DA170322 - Vi hadde deler av ett, Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ), men de samler all sin virksomhet i Oslo, Stavanger og Trondheim, så den delen som har vært på Hamar, avsluttes innen 1.april i år.
BT170322 Ifølge NRK heter det i dommen at det fremstår « svært lite naturlig å la reglene komme til anvendelse i et tilfelle som i vår sak hvor virksomheten nedlegges og hvor det er klart på oppsigelsestidspunktet at det ikke vil bli drevet slik virksomhet på et tidsrom på 19 og kanskje opptil 24 måneder ».
BT170322 Han måtte til slutt gå av etter omfattende avsløringer av lyssky virksomhet .
AP170322 Men nå har det dukket opp opplysninger om en langt mer omfattende virksomhet .
AP170322 Dette illegale markedet er innvevd i annen kriminell virksomhet som menneskesmugling og terrorisme.
AP170322 Jørgen Roll mener det er urimelig at det kommunale konserthuset skal betale hele overskuddet av ett års virksomhet i skatt.
AP170322 Han mener det ikke kan være tvil om at huset driver en virksomhet som « gagner byen ».
AP170322 Politifolk som « flytter på papir » skal erstattes av mer operativ virksomhet , og Politidirektoratet skal legges ned.
AP170322 Partiet ønsker ikke å varig verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet, men sier nei til slik virksomhet i området de neste fire årene.
AP170322 Dette er på siden av vår virksomhet , sa Aas, som mente at Jensen systematisk brøt de fleste regler om informantbehandling : ¶
AP170322 - Drev med irregulær virksomhet
DN170321 Etablert : 2000 ¶ Virksomhet : Nordens største aktør innen avfallshåndtering og transport og betjener mer enn 230 kommuner i Norden.
DB170321 Den danske avisen Berlingske skrev mandag at milliarder av kroner, som ifølge myndighetene i flere land stammer fra kriminell virksomhet , over flere år er blitt overført fra Moldova til kontoer i Danske Bank og Nordea.
AA170321 Den danske avisen Berlingske skrev mandag at milliarder av kroner, som ifølge myndighetene i flere land stammer fra kriminell virksomhet , over flere år er blitt overført fra Moldova til kontoer i Danske Bank og Nordea.
VG170320 Riksrevisjonen slo derfor fast at det er « risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner ».
DN170320 Pengene antas å stamme fra kriminell virksomhet .
DN170320 I september samme år ble det full brudd mellom de to, og senere har Trøim bygget sin egen virksomhet gjennom Magni Partners og vært basert i London.
DB170320 5G-teknologien byr dessuten på svært lav svartid ( « ping » ), som også gjør 5G nyttig for mer tidskritisk virksomhet .
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
DA170320 Det listes opp virksomhet som idrettsanlegg, barnehager, sykehus, sykehjem og skoler, og Kirkens Bymisjon driver blant annet sykekjem.
DA170320 Nesten all vår virksomhet , cirka 75 prosent av den, har havnet i kategorien « redusere omfang/effektivisering ».
DA170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet , sier han.
DA170320 Pengene antas å stamme fra kriminell virksomhet .
AP170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet , sier han.
AA170320 - Verisure er i vekst og vi må derfor se på muligheter for å bygge en ny og større alarmsentral som er hjertet i vår virksomhet , sier Robert Engen, som er driftsansvarlig i bedriften i en e-post til Adresseavisen.
AA170320 - Det er foreløpig ikke klart hvordan lovendringen vil bli iverksatt og hvilke praktiske konsekvenser den vil kunne få for reisende og for norske organisasjoners virksomhet , sier Brende. ( ©NTB ) ¶
DN170319 Trump la nylig fram et budsjettforslag for 2018 som innebærer drastiske kutt i USAs bistand og diplomatiske virksomhet .
BT170319 Trump la nylig fram et budsjettforslag for 2018 som innebærer drastiske kutt i USAs bistand og diplomatiske virksomhet .
AA170319 Trump la nylig fram et budsjettforslag for 2018 som innebærer drastiske kutt i USAs bistand og diplomatiske virksomhet .
AA170319 Men barnehager er vel et enklere symbol å gripe til, enn å ta for seg alle de sammenvevde mekanismene av offentlig og privat virksomhet som i sum utgjør velferdssamfunnet.
AA170319 De driver privat virksomhet og henter lønn og utbytte fra kombinasjonen av pasientinntekter og statlig driftstilskudd.
DB170318 Integreringen går altså i rekordfart på de arenaene som alltid har samlet unge, innen idrett, humanitær virksomhet , politisk aktivitet og musikk.
DA170318 Meldingen påpeker at bærekraftig turisme skal ligge til grunn for all reiselivsrelatert virksomhet i Norge - og gir honnør til bransjen for å i mange tilfeller ligge i forkant av lover og regler.
DA170318 Oljefondet på godt over 7.000 milliarder ( 7 billioner ) kroner er en underliggende virksomhet av Finansdepartementet i dag, men den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank.
SA170317 Oljeselskapet Exxon Mobil vil selge hele eller deler av sin norske virksomhet , skriver Dagens Næringsliv.
SA170317 Exxon vil selge sin norske virksomhet til Hitec Vision-eide Point Resources.
DN170317 - Boet har inngått en avtale om overdragelse av Norpost as' virksomhet til Kvikkas Distribusjon as, og kun formaliteter gjenstår før avtalen trer i kraft.
DB170317 Ifølge Sandaker-Nielsen er det viktig å presisere at Norwegian bygger en global virksomhet der veksten kommer utenfor Skandinavia, og at det da er det naturlig å ha baser ved de store trafikknutepunktene som London, New York og Barcelona.
DB170317 - Man har jo tatt de samme skrittene som andre har gjort, ved å flagge ut virksomhet og forlate det skandinaviske selskapet.
DB170317 Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist.
DA170317 - Dette er en helt naturlig utvikling, og gjør det mulig å omprioritere ressurser til langt viktigere virksomhet , skriver Halleraker.
BT170317 Seks prosent av NHH-studenter velger å starte egen virksomhet .
BT170317 SKILLER SEG UT : Andres Dahl er blant de seks prosentene som oppgir i NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse at de jobber i egen virksomhet seks måneder etter uteksaminering.
BT170317 Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig.
AP170317 I § 16 står det at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
AP170317 Rettighetsutvalget har også sett på tilgangen på varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser, som både tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
VG170316 Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist.
DB170316 Etter det Dagbladet erfarer er det etter at bladet Kapital konfronterte Help med informasjon om Johansens virksomhet , at den erfarne takstmannen sa opp.
AP170316 Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist.
AA170316 NATO avsluttet sitt antipiratoppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater både har vilje og evne til å gjenoppta sin virksomhet .
AA170316 Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist.
AA170316 Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist.
DN170315 I september samme år ble det full brudd mellom de to, og senere har Trøim bygget sin egen virksomhet gjennom Magni Partners og vært basert i London.
AP170315 Vi kan ikke la statsledelsen støtte dette, sier han til Dagen, og legger til at lignende virksomhet også har tatt av i Norge.
AA170315 Vi kan ikke la statsledelsen støtte dette, sier han til Dagen, og legger til at lignende virksomhet også har tatt av i Norge.
DN170314 Business France er en statlig virksomhet som har i oppgave å fremme fransk næringsliv i utlandet.
DN170314 « Spørsmålet blir da hva en kjøper kan være villig til å betale for hele eller deler av dette, samt i tillegg hva en potensiell kjøper ser av mulige synergier med allerede egen virksomhet .
DB170314 Med vår heldigital virksomhet og posisjoner blir ABC Startsiden AS en vesentlig bidragsyter for Hegnar.
AP170314 Eirik Jensen har forklart at hans kontakt med Gjermund Cappelen skjedde fordi Cappelen var kilde og gav ham viktig informasjon om kriminell virksomhet hos andre.
AA170314 Business France er en statlig virksomhet som har i oppgave å fremme fransk næringsliv i utlandet.
AA170314 Samtlige selskaper i oljerelatert virksomhet - med unntak av Aker Solutions - måte tåle kursfall tirsdag.
AA170314 « Lek er den mest dominerende form for virksomhet », sier Ole Fredrik Lillemyr i en rapport bestilt av Fylkesmannen om lekens betydning.
VG170313 - Retten til å avholde offentlige møter og drive politisk virksomhet er viktig og man må ha høy terskel for å underlegge slike aktiviteter begrensinger, så fremt de gjennomføres i henhold til relevante lover og regler.
DN170313 Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som gjennom sin virksomhet har opptrådt i strid med forretningsorden og dermed utenfor sine fullmakter og oppgaver.
DN170313 - Han er på en måte Kinas svar på Al Capone, som driver sin virksomhet fra bak murene, sier en kilde til The Post.
DN170313 I områdene som sliter, har det vært mye oljerelatert virksomhet , forteller analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen i DNB Næringsmegling, som synes det er interessant å se hvor store forskjellene er.
DA170313 I områdene som sliter, har det vært mye oljerelatert virksomhet , forteller analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen i DNB Næringsmegling, som synes det er interessant å se hvor store forskjellene er.
AP170313 Økningen skyldes både kraftig prisfall og at robotene blir stadig mer effektive i mange typer virksomhet .
AA170313 Begrunnelsen for å nekte Lanning innreise er ifølge israelske myndigheter hans virksomhet " for å fremme boikott mot Israel ".
AA170313 - Alt vi gjør må handle om åpenhet og vi må bidra til å få regler som gir innsyn i all virksomhet , sier Rita Ottervik.
AA170313 - Vi må sørge for at vi har regelverk som setter en stopper for slik virksomhet .
AA170313 Vi kan ikke planlegge vår virksomhet , i den forstand at legevakta sin oppgave er å ta seg av akutt sykdom.
AA170313 I områdene som sliter, har det vært mye oljerelatert virksomhet , forteller analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen i DNB Næringsmegling, som synes det er interessant å se hvor store forskjellene er.
DA170312 Nylig tiltrådte Berit Svendsen stillingen som konserndirektør for Telenors virksomhet i Skandinavia.
DA170312 Men i det tallet ligger jo også at virksomhet som vi hadde, nå er outsourcet.
DA170312 Lyden av vakker fiolinmusikk bryter plutselig inn her i Telenors strømlinjeformede omgivelser, med designerstoler og flatskjermer som viser naturskjønne reklamefilmer fra Telenors virksomhet rundt om i verden.
AP170312 - Hvordan opplever en arbeidsintensiv og konkurranseutsatt virksomhet som tekstilproduksjon kravet om omstilling som følger av myndighetenes program for å endre økonomien ?
AA170312 | Høyre vil ha ny statlig virksomhet ut av Oslo ¶
AA170312 Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor hovedstaden, vedtok Høyres landsmøte søndag.
DB170311 Men ingen har skrevet om Heggelunds fascinasjon for kriminallitteraturen og hans virksomhet som ambassadør for dette mørke hjørnet av diktningen.
VG170310 De har også snakket med Italias ambassadør til Norge, ettersom det italienske oljeselskapet ENI har stor virksomhet i Barentshavet.
AP170310 - Vi må innrette vår virksomhet mot de mer betalingsdyktige markeder.
AP170310 I § 16 står det at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
AP170310 - Det er imidlertid viktig at helseforetaket følger med og undersøker tallene nærmere som ledd i sin plikt til forsvarlig virksomhet .
AA170310 Vi opplever et godt samarbeid med både politiet og Toll, som har ansvaret for å avdekke denne typen ulovlig virksomhet , sier pressesjef Eckhoff.
AA170310 - Vi mener det er uheldig at våre tjenester og våre ansatte intetanende involveres i ulovlig virksomhet , og har støttet at det iverksettes tiltak som hindrer dette.
AA170310 ( ©NTB ) ¶ | - Uheldig at våre ansatte involveres i ulovlig virksomhet
AA170310 - Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet .
VG170309 Rundt 5000 kriminelle bander er nå i virksomhet i Europa, og hver tredje av dem er involvert i narkotikaomsetning, slår Europol fast.
VG170309 I en tilsvarende rapport i 2013 anslo Europol at det var 3.600 kriminelle bander i virksomhet i Europa, men har nå oppjustert dette anslaget kraftig.
VG170309 Europol-sjef Rob Wainwright viser til at flere bander er oppdaget ved hjelp av bedre etterretning, samtidig med at det har dukket opp flere mindre grupper som utelukkende bedriver sin kriminelle virksomhet via internett.
DN170309 Bare noen måneder før Ringnes valgte å bryte kontrakten, gikk Økokrim og Skatteetaten til aksjon mot en tidligere forretningspartner av Gargari som drev samme type virksomhet .
DN170309 Domino's, som i dag har 12 butikker, skal integrere Dolly Dimple's i egen virksomhet .
DB170309 Ifølge avisa er gruppa kjent for narkotikarelatert virksomhet i Stockholmsområdet.
DA170309 Eksempler på det kan være i helsesammenheng, eller som del av overvåking med tanke på regulativ virksomhet .
AP170309 - Det å bli assosiert med den type virksomhet , er langt, langt utenfor vår toleransegrense, sa konserndirektør Tom Rathke i DNB til Aftenposten den gangen.
AA170309 Ifølge Washington Post har artilleribatteriet vært i virksomhet " i noe tid ", og det er ikke en del av president Donald Trumps krav om en ny plan for å få farten opp i krigen mot IS.
AA170309 Rundt 5.000 kriminelle bander er nå i virksomhet i Europa, og hver tredje av dem er involvert i narkotikaomsetning, slår Europol fast.
AA170309 I en tilsvarende rapport i 2013 anslo Europol at det var 3.600 kriminelle bander i virksomhet i Europa, men har nå oppjustert dette anslaget kraftig.
AA170309 Europol-sjef Rob Wainwright viser til at flere bander er oppdaget ved hjelp av bedre etterretning, samtidig med at det har dukket opp flere mindre grupper som utelukkende bedriver sin kriminelle virksomhet via internett.
VG170308 FBI-direktøren fortalte at det føderale politiet de fire siste månedene i 2016 beslagla 2800 datamaskiner, harddisker, mobiltelefoner og andre gjenstander, som kunne knyttes til kriminell virksomhet , mulig terrorisme og spionasje, men at de manglet teknologi og kunnskap til å få åpnet nesten halvparten av dem.
DN170308 ZTE har forpliktet seg til å la uavhengige eksperter overvåke selskapets internasjonale virksomhet de neste syv årene.
DN170308 Det var i starten av januar det ble kjent at Torry Pedersen ( 59 ) gikk av som sjefredaktør i VG etter fem år for å lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge.
AP170308 Vi har valgt bort å søke støtte og driver kommersielt, men med en tydelig verdibasert virksomhet .
DN170307 Taxiforbundet mener Uber organiserer opp mot 1.000 piratdrosjer uten lovpålagt tillatelse i Norge, og at selskapet medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet .
DN170307 I løpet av det året ble over 3.000 personer ble sagt opp eller permittert fra de norske rederienes oljetilknyttede virksomhet .
DB170307 I 2016 la Dagbladets ledelse fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet , slik at avisa i framtida vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
DB170307 I 2016 la Dagbladets ledelse fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet , slik at avisa i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
DB170307 Det er utmerket at SSB foretar en vurdering av egen virksomhet .
DA170307 I løpet av det året ble over 3000 personer sagt opp eller permittert fra de norske rederienes oljetilknyttede virksomhet .
DA170307 Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn, ifølge Store Norske Leksikon.
BT170307 På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.
AP170307 På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.
AA170307 Taxiforbundet mener Uber organiserer opp mot 1.000 piratdrosjer uten lovpålagt tillatelse i Norge, og at selskapet medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet .
FV170306 Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA.
AP170306 I tillegg overtar selskapet GMs finansielle virksomhet i Europa til en pris på 900 millioner euro ( 8 milliarder kroner ).
AP170306 Kilder Aftenposten har vært i kontakt med, sier at mangel på kontakt på politisk nivå hindrer en videre utviklingen av selskapets virksomhet .
AP170306 - Vi har fra norsk side hele tiden vært klare på at økonomisk virksomhet som ikke omfattes av de restriktive tiltakene, er lovlig og kan fortsette.
AA170306 PSA overtar også GMs finansielle virksomhet i Europa for 900 millioner euro ( 8 milliarder kroner ) i en felles avtale med banken BNP Paribas.
DN170305 En tredje fiendtlig flyvemaskine blev ved vore specialkanoners virksomhet tvunget til at gaa ned nord for Burnhaupt.
VG170304 Det er klubbene som må strukturere sin virksomhet slik at det blir et tilbud til alle, sier Svendsen.
DB170304 - Programmet nekter forespørsler fra brukere som bryter med vilkårene for bruk av tjenesten - enten det er personer som ønsker fysisk å skade sjåførene eller konkurrenter som ønsker å forstyrre vår virksomhet eller motstandere som konspirerer med myndighetene i hemmelige operasjoner for å lokke våre sjåfører i feller, sier Uber selv i en uttalelse til New York Times.
DB170304 Han skulle gjerne ha byttet ut denne forhandleren, som er leder for OSMs amerikanske virksomhet .
DB170304 Det eneste vi kan legge til er at vår forhandlingsleder er øverste leder for vår virksomhet i USA, og dermed innehar nødvendige fullmakter til å inngå tariffavtale på vegne av selskapet », skriver Øygard til Dagbladet.
DB170303 På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.
DB170303 I utgangspunktet liker jeg det prinsipielle i at bedrifter selv skal kunne velge hvilket betalingsmiddel de ønsker å bruke, og dermed muligheten til å takke nei til bruk av kontanter i sin virksomhet .
DB170303 I dag begynner en religiøs samling i Oslo som feirer elendig og ekskluderende moral fra bronsealderen, et dypt anti-vitenskapelig verdensbilde, ren løgn samt svindellignende virksomhet i stor stil.
DB170303 I så fall dreier det først og fremst om grov kriminell virksomhet fra Flynns, Sessions og Kushners side. | « Politisk drap » som ser ut som sjølmord ¶
VG170302 Nedsmeltingen av delegasjonen til Europaparlamentet, hvor UKIP i praksis har hatt sine ( EU-finansierte ) sekretærfunksjoner, rammer også partiets virksomhet nasjonalt.
DN170302 Nordea Markets mener at kontantstrømmene fra selskapets virksomhet var svært sterk, mens ordreinntaket var på linje med forventningene.
BT170302 Også Ekornes startet sin virksomhet som kurvmøbelprodusent i den vesle Langlogrenda.
AP170302 Han ledet da oljeselskapet Exxon Mobils virksomhet i landet.
AP170302 Han ledet da oljeselskapet Exxon Mobils virksomhet i landet.
AP170302 Telenor har senere sagt at selskapet har informert Økokrim om flere « uregelmessige forhold » selskapet har avdekket i sin virksomhet .
AP170302 Min leder hadde en samtale med Eirik Jensen, som sa at Cappelen ikke holdt på med stoff, men hadde begynt med virksomhet innen IT, forklarte Thue.
VG170301 Et flertall mente at det heller ikke bør åpnes for ikke-kommersiell eller altruistisk surrogati og også at det bør være straffbart for privatpersoner å inngå avtaler om kommersiell surrogati med en surrogatmor eller en virksomhet som formidler surrogatitjenester, i Norge og i utlandet.
DN170301 ESMA har varslet at ordningen med skyggerating bør opphøre fordi slik virksomhet kun kan drives med nødvendig konsesjon.
DN170301 Den norske avdelingen starter øyeblikkelig, og får dermed et forsprang på Nordic Trustee ( Norsk Tillitsmann ) som tidligere denne måneden varslet oppstart av en tilsvarende virksomhet , Nordic Credit Rating AS.
DB170301 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶ 50-åringen sier at han har hørt rykter om at Cappelen har hatt kontakt med en politimann helt siden slutten av 90-tallet.
AP170301 I tingretten hadde sønnen problemer med å huske akkurat når han hadde hørt alt om farens virksomhet , men han bekreftet det han tidligere har forklart i avhør med Spesialenheten.
AP170301 Det var alltid snakk om virksomhet som hadde vært.
AP170301 - Han har jo drevet en spennende virksomhet , forklarte Gjermund Cappelens 29 år gamle sønn da han onsdag vitnet i Oslo tingrett.
AP170301 29-åringen forklarte at han ikke visste om farens omfattende pågående virksomhet , og at det han hørte var bruddstykker om hendelser som hadde skjedd tidligere.
AA170301 I år deles det ut én pris til privat virksomhet og én pris til offentlig virksomhet .
AA170301 I år deles det ut én pris til privat virksomhet og én pris til offentlig virksomhet.
AA170301 Kongsberg Defence & Aerospace avslutter sin virksomhet i Tangen Næringsbygg.
AA170301 Ferdig : Kongsberg Gruppens virksomhet på Stjørdal skal nå avsluttes.
AA170301 - Dette vil føre til økt aktivitet i skognæringen og investeringer i ny industriell virksomhet .
VG170228 Tidligere denne måneden meldte FN at hungersnøden i landet blant annet gjør folk mer utsatt for terrornettverk og kriminell virksomhet .
VG170228 Etter avisens opplysninger, kan Anis Amri, terroristen som angrep julemarkedet i Berlin med en lastebil, ha hatt tilknytning til en organisasjon eller personer med virksomhet i de gjennomsøkte lokalene.
DN170228 som Norges største innen drift av asylmottak og har også en betydelig virksomhet av omsorgsbygg, barnehager og tjenester.
DN170228 Landet hevder det har overgått sitt mål om reduksjon av en oppsvulmet overkapasitet, men eksperter peker på at mye av den gamle industrivirksomheten blir erstattet av « renere og penere » virksomhet , uten at så mye skjer med overkapasiteten og trusselen om tilbudsoverskudd.
DB170228 Også kjøp av renholdstjenester er bare tillatt fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register.
DB170228 - Treparts bransjeprogram renhold har blant annet foreslått at det skal være forbudt for forbrukere å kjøpe renhold fra en virksomhet som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, og å innføre incentiv-ordninger som gjør det attraktivt å kjøpe renholdstjenester fra en godkjent virksomhet .
DB170228 - Treparts bransjeprogram renhold har blant annet foreslått at det skal være forbudt for forbrukere å kjøpe renhold fra en virksomhet som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, og å innføre incentiv-ordninger som gjør det attraktivt å kjøpe renholdstjenester fra en godkjent virksomhet.
DB170228 Men offentlige debatter om underkjenninger er ikke noe nytt, og diskusjonene var til tider like krasse da ankenemnda var i virksomhet .
AP170228 Det har vært hektisk diplomatisk virksomhet for å få dette på plass så raskt som mulig, nettopp for å få presidenten til å klargjøre hva som er hans linje.
AP170228 Poppe tror mer på å slutte opp om gode forslag til alternativ bruk på dagtid enn å slå ned på den nye eierens ønsker og ideer om alternativ virksomhet .
AP170228 - Hvis eieren ønsker seg annen virksomhet inn lokalene, kan Byantikvaren være positiv til det, så lenge den nye virksomheten ikke går på bekostning av kulturminneverdiene, sier hun.
AA170228 Gründere som starter egen virksomhet , skulle gjerne sett at døgnet hadde mer enn 24 timer.
DB170227 Å se en annen vei og la kriminelle informanter fortsette sin virksomhet , er en type korrupsjon.
DB170227 Men i fiksjonen ville han fortsatt vært helt, om Jensen lot Cappelen drive kriminell virksomhet , når han samtidig bidro til å etterforske dem over ham i næringskjeden i Europa.
DB170227 Det blir en motivasjon for å gi informasjon, og det finnes eksempler på kriminelle som har uttalt at samarbeidet med politiet har føltes som frikort til å fortsette sin virksomhet .
DA170227 Stavanger tingrett la til grunn at selskapet kun har hatt virksomhet i Norge og Stavanger og retten var stedlig kompetent til å avgjøre spørsmålet.
AP170227 Ryanair la ned sin virksomhet på Moss lufthavn Rygge i slutten av oktober, og er allerede blitt et av de største selskapene på Oslo Lufthavn.
AA170227 Det er rart det skal være et paradoks i det å være sosialdemokrat eller sosialist, og ønsket om å drive i småskala, utvikle noe nytt for samfunnet, eller bare det å eie sin egen virksomhet og tid.
AA170227 Vi har en virksomhet som kommer hele det nye storfylket til gode.
DB170226 Selskapet skal ha virksomhet i hele verden, og som sjef i firmaet skal Bildt ha forhandlet i flere gisselsituasjoner der japanske statsborgere har vært involvert.
AP170226 Men kinodriften kan selvfølgelig kombineres med annen virksomhet .
DB170225 Nettselskapenes virksomhet er regulert av staten.
BT170225 » Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by.
BT170225 Da kunne Vestlandet blitt en reell motvekt mot en stadig sterkere osloregion, og stilt tøffere krav ved overføring av oppgaver og utflytting av statlig virksomhet .
VG170224 Men et forslag om å la tilsynet selv slette data og stanse ulovlig virksomhet er interessant og verdt å lytte til, mener han.
DB170224 Cherrys virksomhet handler om internettspill, spillteknologi, internettmarkedsføring, spillutvikling og restaurantcasino.
VG170223 Telenor kvitter seg med sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør.
VG170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført i løpet av året.
VG170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
VG170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet , ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
DN170223 I rapporten kommer også tilsynet med en oppdatering om norsk økonomi og det norske finansmarkedet, og viser blant annet til at norsk økonomi i 2016 ble preget av « svak utvikling i oljerelatert virksomhet de første tre kvartalene ».
DN170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DN170223 EU's overvåkningsorgan for verdipapirmarkedet, ESMA, har tilkjennegitt at ordningen med skyggerating bør opphøre fordi slik virksomhet kun kan drives med nødvendig konsesjon.
DN170223 Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel.
DN170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DN170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DB170223 Hvis pasientene skal oppleve « pasientens helsetjenestene », er det nødvendig at kommunen interesserer seg mer for fastlegenes virksomhet , sier Guldvog.
DB170223 Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel.
DB170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
DB170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.
DB170223 Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DB170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DB170223 Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet .
DB170223 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶
DB170223 Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DA170223 Telenor kvitter seg med sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.
DA170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
DA170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DA170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet , ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
BT170223 Telenor kvitter seg med sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.
BT170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
BT170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
BT170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet , ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
AP170223 I sin rolle som rådsleder fulgte hun SOS-barnebyers virksomhet meget nært og var en varm og solid rådgiver og støttespiller for organisasjonens styre og administrasjon.
AP170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
AP170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
AP170223 Telenor kvitter seg med sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.
AP170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
AP170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
AP170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet , ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
AA170223 Telenor-aksjen startet dagen med kraftig oppgang etter at selskapet natt til torsdag meldte at det trekker seg ut av sin virksomhet i India og overlater den til landets største mobiloperatør, Airtel.
AA170223 Aksjen stiger etter at Telenor natt til torsdag meldte at selskapet trekker seg ut av sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.
AA170223 Natt til torsdag meldte Telenor at selskapet trekker seg ut av sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.
AA170223 Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.
AA170223 - Avtalen involverer ikke kontanter, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet , inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter.
DN170222 Møllergruppen importerer og selger Volkswagen, Skoda og Audi til Norge, samt har virksomhet i både Sverige og Baltikum.
DN170222 - Jeg er overbevist om at Frank Vang-Jensen med sin bakgrunn er rett person til å ta vår virksomhet fremover og sette kundene i sentrum i Nordeas kultur, sier Von Koskull i en pressemelding.
DB170222 Da er det meget viktig at medisinsk virksomhet knyttet til landslagene preges av åpenhet og at positive medisinske tiltak blir kommunisert internasjonalt slik at alle lands utøvere kan bruke de medisinske fordelene som har positiv dokumentar effekt.
DB170222 Påtalemyndigheten mener han varslet Cappelen om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet , via tekstmeldinger og møter.
DB170222 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶
DB170222 Når skipet forlot havna det har vært i opplag, uten at vi fikk inspisere det, trakk vi klassifiseringen automatisk, sier kommunikasjonsdirektør for maritim virksomhet i DNV-GL, Per Wiggo Richardsen.
AA170222 Aker BP er et resultat av en rekke fusjoner og oppkjøp, senest i sommer da daværende Det norske overtok BPs norske virksomhet .
SA170221 Tilsvarende har fire av de største selskapene på Haugalandet virksomhet i Bergen, mens bare ett av de store selskapene som sysselsetter flere enn 100 på Haugalandet, Tide, har hovedkontor i Bergen.
SA170221 Fire av de største selskapene på Haugalandet har også hovedkontor i Stavanger, mens sju andre med hovedkontor på Haugalandet har virksomhet i Stavanger-regionen.
DN170221 HSBC forklarer det svake resultatet med engangsutgifter, og at banken i fjor solgte hele sin virksomhet i Brasil.
DB170221 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶
DB170221 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶
DA170221 For Agder som i tillegg mister all militær virksomhet på Kjevik flyplass, betyr det at det ikke vil være reell militær beredskap igjen.
AP170221 - Regner dere med å få et korrekt inntrykk av Onelife og medlemmenes virksomhet ?
AP170221 Og for de små stedene som får en statlig virksomhet vil det være et solid bidra av arbeidsplasser selv om det ikke er så mange.
SA170220 Vi ser ikke det vi nå oppfordrer til som uansvarlig, men tvert imot som ansvarlig i forhold den forpliktelsen vi har som medmennesker til å søke å hjelpe medmennesker i nød - og til å få prøvet lovlydigheten, slik Arne Viste gjør gjennom sin virksomhet .
DN170220 Største eiere : NSB ( 43,3 prosent ) og Fjord1 ( 30,6 prosent ) ¶ Virksomhet : Selger rundreiser med i hovedsak offentlige transportmidler i Norge.
DN170220 Lønnsveksten i 2016 er blant annet påvirket av at en god del høytlønte i industrien og oljerelatert virksomhet har mistet jobben.
DN170220 Lønnsveksten er blant annet påvirket av at en god del høytlønte i industrien og oljerelatert virksomhet har mistet jobben.
DB170220 - Jeg har sagt de skal fortsette en virksomhet , som i beste fall er i gråsonen.
DB170220 Cappelen : Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb ¶
DB170220 Hennes aktivitet var i høyeste grad ulovlig, og hun ble arrestert flere ganger uten at de tyske myndighetene fattet mistanke om omfanget av hennes virksomhet .
DA170220 Konservative religiøse organisasjoner sin virksomhet i Afrika sør for Sahara Under Bush jr. utvidet.
DA170220 Retten viste også til at 52-åringen har hatt flere muligheter til å avslutte sin forbryterske virksomhet , blant annet ved at han har fått gjentatte advarsler fra en revisor som han ignorerte.
AP170220 For logikken overfor tilsier strengt tatt at all statlig virksomhet bør ligge i Oslo.
AA170220 - Her får vi høyt profilerte analytikere med på laget som vil komplettere vår virksomhet .
AP170219 Nye politifolk som skulle lære om kriminaliteten i Asker og Bærum, fikk en guidet kjøretur gjennom kommunenes kjente steder for kriminell virksomhet .
VG170218 « Åpenhet og innbyggernes medvirkning og deltagelse er viktige prinsipper for all kommunal virksomhet .
VG170218 Etter dette ble han tatt ut av operativ virksomhet, men fortsatte med poliklinisk virksomhet .
VG170218 Etter dette ble han tatt ut av operativ virksomhet , men fortsatte med poliklinisk virksomhet.
SA170218 Overraskelsen var størst fordi Aftenbladets journalist i sine epost-henvendelser ikke hadde presentert hverken hvem som hadde ytret meninger om selskapets virksomhet eller hva som ble ytret.
DB170218 I en pressemelding mente kulturministeren at flyttingen kunne « bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet » og at den ville « ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland ».
BT170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet .
BT170218 Han forteller om mange tilfeller der guttene, og av og til jentene, som har blitt tatt av politiet, forteller at de ble tvunget til kriminell virksomhet .
BT170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet .
BT170218 Han forteller om mange tilfeller der guttene, og av og til jentene, som har blitt tatt av politiet, forteller at de ble tvunget til kriminell virksomhet .
AP170218 Quds-styrken, IRGCs spesialstyrker, driver utstrakt virksomhet utenfor Irans grenser og hevdes å stå bak Irans påståtte støtte til global terrorvirksomhet.
AP170218 Da iranske myndigheter gikk inn for privatisering av statseid virksomhet , var Revolusjonsgarden på pletten.
AA170218 - Vi appellerer til kidnappernes medmenneskelighet og ber om at de straks og uten forbehold på trygt vis frigir våre to kollegaer og unngår å gjøre noe som kan true livet deres, sier lederen for Den internasjonale Røde Kors-komiteens ( ICRC ) virksomhet i Afghanistan, Monica Zanarelli.
AA170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet .
AA170218 Han forteller om mange tilfeller der guttene, og av og til jentene, som har blitt tatt av politiet, forteller at de ble tvunget til kriminell virksomhet .
AA170218 Det er svært gledelig at kunst- og kulturarbeidere gjennom Kreativt Norge får drahjelp til å kunne tjene penger på sin virksomhet .
SA170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
SA170217 Overraskelsen var størst fordi Aftenbladets journalist i sine eposthenvendelser ikke hadde presentert hverken hvem som hadde ytret meninger om selskapets virksomhet eller hva som ble ytret.
SA170217 Det er synd at Mæstad ikke oppfatter vår virksomhet som en seriøs aktør.
SA170217 DEBATT : Det er synd at Inge Takle Mæstad ( KrF ) ikke oppfatter vår virksomhet som en seriøs aktør.
SA170217 Overraskelsen var størst fordi Aftenbladets journalist i sine eposthenvendelser ikke hadde presentert hverken hvem som hadde ytret meninger om selskapets virksomhet eller hva som ble ytret.
SA170217 Det er synd at Mæstad ikke oppfatter vår virksomhet som en seriøs aktør.
SA170217 DEBATT : Det er synd at Inge Takle Mæstad ( KrF ) ikke oppfatter vår virksomhet som en seriøs aktør.
BT170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
AP170217 Vår virksomhet skal drives i tråd med lover og regler, sier Riste.
AA170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
AA170217 I Aps partiprogram står det at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo.
SA170216 Vi har full regnskapsfremleggelse hvert år med detaljert innsyn i vår virksomhet .
DN170216 - Advokater ønsker selvfølgelig å tjene penger på sin virksomhet som alle andre.
DN170216 - Offentlig administrasjon vil lede til avvikling av Silvers virksomhet og ha umiddelbare, irreversible virkninger for Silvers kunder.
DN170216 « Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.
DN170216 Korpset har virksomhet over hele landet, og samarbeider med internasjonale partnere.
DB170216 Planen beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DB170216 Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DB170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Ifølge Årstad har selskapet ikke hatt noen virksomhet og kom aldri i drift før de måtte melde oppbud.
DA170216 Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Ny virksomhet
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Det er også konkrete planer omå utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DA170216 * Politihøgskolen ( JD ) : Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
BT170216 - Cirka 300 skyldes at vi nedbemanner og selger virksomhet i Brasil.
BT170216 Vi har full regnskapsfremleggelse hvert år med detaljert innsyn i vår virksomhet .
AP170216 I tillegg til utflytting av eksisterende statlig virksomhet , kan det også være snakk om nyetableringer som flyttes ut.
AP170216 Utvalget domineres av akademisk orienterte økonomer som anbefaler at SSBs forskningsavdeling i stor grad skal innrette sin virksomhet med sikte på å publisere mest mulig i høyest mulig rangerte tidsskrifter.
AP170216 Vi har full regnskapsfremleggelse hvert år med detaljert innsyn i vår virksomhet .
AA170216 - Cirka 300 skyldes at vi nedbemanner og selger virksomhet i Brasil.
DN170215 Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener det er naturlig at Olsen kommer innom et helt grunnleggende tema for sentralbankens virksomhet : Mandatet for rentesettingen.
DN170215 Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap, med virksomhet i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland og på Færøyene.
DN170215 I fjerde kvartal 2016 var totale driftsinntekter, inkludert andel av felleskontrollert virksomhet , det såkalte Field Development-segmentet, på 2378 millioner kroner, sammenliknet med 3334 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor ¶
DN170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet , 6459 millioner kroner, ned fra 8397 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.
DN170215 Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap, med virksomhet i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland og på Færøyene.
DN170215 Kunnskapsministeren la inn 10 millioner kroner til kommunene i statsbudsjettet slik at de kan orientere om ordningen og drive oppsøkende virksomhet .
DB170215 Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet .
DB170215 Et utvalg som har vurdert SSBs virksomhet har skapt mer rabalder enn noen kunne forutse.
BT170215 Merverdiprogrammets formål var først og fremst å gi nye og bedre publikumstjenester, samt digital støtte til politiets arbeid i hverdagen innen en avgrenset del av politiets virksomhet ( straffesaksområdet ).
AP170215 Flytting innebærer avvikling av dagens virksomhet , og en gjenoppbygging fra bunnen av, konstaterer Nita Kapoor overfor Aftenposten.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet , 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet , 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
DN170214 - Kun halvparten av respondentene tror sensitive data deres virksomhet behandler vil være tilstrekkelig beskyttet om 18 måneder i henhold til gjeldende lovgiving.
DB170214 ¶ STRID : Eirik Jensen nekter for at han hjalp Gjermund Cappelen med hasjinnførsler, og sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet .
AP170214 Hvis en sønn i Kim-dynastiet virkelig er blitt drept, er dette det mest spektakulære nordkoreanske dødsfallet siden leder Kim Jong-un i desember 2013 sørget for å få henrettet sin onkel, Jang Sung-taek etter påstander om kontrarevolusjonær virksomhet .
AP170214 Hvis en sønn i Kim-dynastiet virkelig er blitt drept, er dette det mest spektakulære nordkoreanske dødsfallet siden leder Kim Jong-un i desember 2013 sørget for å få henrettet sin onkel, Jang Sung-taek etter påstander om kontrarevolusjonær virksomhet .
AP170214 Hos SAS, som driver sin norske virksomhet fra Sverige, er situasjonen ikke mye bedre : Av sju konserndirektører er seks menn.
AP170214 Hos SAS, som driver sin norske virksomhet fra Sverige, er situasjonen ikke mye bedre : Av sju konserndirektører er seks menn.
AP170214 Det vil være « et potensial for skade på deres virksomhet i form av at det blir offentlig kjent hvilke nøyaktige kapasiteter som etatene hver for seg besitter », skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
AA170214 - Det er hjertet i vår virksomhet som er nede.
SA170213 Hvis Byåsen hadde mottatt gaven fra spillselskapet, ville de vært med på å legitimere en virksomhet som enten er ulovlig eller undergraver finansieringen av norsk idrett, og er brudd på følgende vedtak : « Det er en klar illojal handling mot norsk idrett å fremme ulovlige pengespill i Norge, herunder å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike pengesp
DN170213 - Kun halvparten av respondentene tror at sensitiv data deres virksomhet behandler vil være tilstrekkelig beskyttet om 18 måneder i henhold til gjeldende lovgiving.
DN170213 For å komme kritikerne i møte, og styrke sjansene for å få grønt lys hos konkurransemyndighetene i Brussel, har LSEG blant annet offentliggjort planer om salg av virksomhet som dets franske oppgjørssentral LCH.
DN170213 Etablert : 2016 ¶ Virksomhet : Statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
DN170213 Lundin slapp også produksjonsguiding for 2017 og meldte at selskapet vil foreslå å skille ut selskapets ikke-norske virksomhet i et nytt selskap.
DN170213 Videre opplyser selskapet om at det vurderer å skille ut sin ikke-norske virksomhet i et nytt selskap.
DN170213 Han leder en leverandørgigant med stor virksomhet i Norge.
BT170213 - Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy, sier Erna Solberg.
BT170213 Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger, her representert ved kjente landemerker, er alle med i kampen om å få deler av Kulturdepartementets virksomhet til sin by.
AP170213 Hvis Byåsen hadde mottatt gaven fra spillselskapet, ville de vært med på å legitimere en virksomhet som enten er ulovlig eller undergraver finansieringen av norsk idrett, og er brudd på følgende vedtak : « Det er en klar illojal handling mot norsk idrett å fremme ulovlige pengespill i Norge, herunder å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike pengesp
AA170213 - Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy, sier Erna Solberg.
AA170213 Tanken er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre økonomien for kunstnere og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet .
DB170212 Steinleggerne i Bergen er bare ett eksempel på virksomhet som er stanset.
DB170212 Det er den beste vaksinen mot sosial dumping og lyssky virksomhet , sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen ( KrF ) da budsjettforliket med samarbeidspartiene var klart like før jul.
DB170212 De hemmelige tjenestenes virksomhet befinner seg midt i et veikryss av vanskelige avveininger : Individets rettigheter står mot statlig kontroll og overvåking, trygghet veies mot frihet, ny teknologi utvider demokratiske kanaler, men kan også brukes mot borgerne osv.
DA170212 - Vi har vært på jakt etter utsikter som har noe mer i seg enn kun vakker natur, der man kan se spor av menneskelig virksomhet - som et for eksempel et kulturlandskap, krigsminner eller industrihistorie.
AP170212 Energilagring : I motsetning til Tesla, som har gått fra elbiler til batteriproduksjon med sin Powerwall, startet BYD sin virksomhet med bare batterier.
AP170212 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har tatt opp en sak om et evalueringsutvalg opprettet for tre år siden, som skulle se på hvordan EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser hadde fungert.
AP170212 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har tatt opp en sak om et evalueringsutvalg opprettet for tre år siden, som skulle se på hvordan EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser hadde fungert.
VG170211 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet som er signert flere av partene i arbeidslivet, og at Finansdepartementet, selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet , tar imot innspill i debatten.
DB170211 Sakens kjerne handler altså ikke om dette, men om følgende : Aksept for lovbrudd og svart arbeid som strategi, ja til demontering av en sammenhengende kollektivtransport, ja til sosial dumping i en virksomhet der all makt ligger hos eieren av den digitale plattformen.
AA170211 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet, og selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet , tar Finansdepartementet imot innspill i debatten.
VG170210 - Jeg visste heller ikke at pengene i bilen stammet fra en slik virksomhet .
SA170210 Når skal den type atferd og virksomhet bli forstått som ødeleggende for oss selv ?
DN170210 Trøim fungerte som Fredriksens høyre hånd i mange år, men i 2014 forlot han Seadrill og Fredriksen-systemet, og bygget opp sin egen virksomhet gjennom Magni Partners.
DN170210 « Styret mener at Kibsgaards rolle som styreleder og konsernsjef er et viktig bindeledd mellom ledelsen og styret, slik at styret kan utføre sin tilsynsfunksjon og få perspektiver på selskapets virksomhet , » heter det i børsmeldingen.
VG170209 Derfor er konteksten Knarviks virksomhet skaper, viktig for tolkningen av både den enkelte tegning og tegningene hans samlet.
VG170209 Plastavfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen er et eksempel på en kilde til norsk forsøpling, mens slitasje fra bildekk den største kilden til mikroplast fra landbasert virksomhet .
SA170209 Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere framtid, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar. ( ©NTB ) ¶
DN170209 Å starte en virksomhet uten faste inntekter og måtte kjempe for hvert eneste oppdrag er utfordrende.
DN170209 I tillegg har det vært spennende å lykkes med å smelte sammen virksomhet både i Sverige og Norge.
DN170209 Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere fremtid, sier Brandtzæg i en pressemelding.
AP170209 Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere framtid, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar.
AP170209 Et regjeringsnedsatt utvalg har foreslått å fjerne praktisk talt alle reguleringer for å drive persontransport, noe som åpner for Ubers virksomhet i Norge.
AA170209 Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere framtid, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar. ( ©NTB ) ¶
VG170208 Dette er holdninger som ikke hadde fått passere i en normal virksomhet , mener Olsen.
DN170208 I september samme år ble det full brudd mellom de to, og senere har Trøim bygget sin egen virksomhet gjennom Magni Partners og vært basert i London.
DN170208 Aksjemarkedet applauderer at det irske selskapet DCC legger 2,4 milliarder kroner på bordet for bensinstasjonsoperatøren Essos norske virksomhet .
DN170208 De siste to årene har han jobbet intenst for å forsøke å få lønnsomhet i selskapets høykost-oljeproduksjon i Nord-Amerika, virksomhet Statoil kjøpte til høye priser i årene før den bratte oljenedturen.
DN170208 Ifølge rapporten trekker offshorerelatert virksomhet ned Kongsberg Maritime. - 2016 har vært et krevende år for de deler av Kongsberg Maritime som er eksponert mot offshoremarkedet.
DN170208 - Vi har opplevd en negativ utvikling innen offshore, men samtidig har våre forsvars- og romfartsvirksomheter og de ikke-offshorerelaterte delene av vår maritime virksomhet utviklet seg positivt, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.
DB170208 Hver bedrift og offentlig virksomhet forsøker å levere bedre varer og tjenester mer effektivt.
DA170208 - Han skal ikke promotere datterens virksomhet , han skal ikke angripe et selskap som gjør business med hans datter.
BT170208 Hensikten med enhver virksomhet er å skape, kommunisere og hente verdier.
AP170208 I tillegg til å vise et omfattende utvalg verk fra Murakamis særegne kunstnerskap, belyser utstillingen også hans virksomhet som samler, gallerist, filmskaper, kulturell entreprenør og aktivist.
AP170208 I tillegg til å vise et omfattende utvalg verk fra Murakamis særegne kunstnerskap, belyser utstillingen også hans virksomhet som samler, gallerist, filmskaper, kulturell entreprenør og aktivist.
AP170208 I tillegg til å vise et omfattende utvalg verk fra Murakamis særegne kunstnerskap, belyser utstillingen også hans virksomhet som samler, gallerist, filmskaper, kulturell entreprenør og aktivist.
VG170207 I fjor budsjetterte alle helseforetak som driver med direkte pasientrettet virksomhet , med overskudd.
VG170207 - Dette er ikke profitt som i en privat virksomhet .
SA170207 Plasten her består av 80 prosent fra kilder på land og 20 prosent fra virksomhet til havs, men data knyttet til strandrydding i Norge og på Svalbard viser noe annet.
SA170207 « Det vil være å vise ansvarlighet og lojalitet til resten av norsk idrett », skrev han, og mente at Byåsen risikerte å ende opp som « nyttige idioter for en virksomhet som både er uønsket og ulovlig i vårt land ».
FV170207 KrF-politiker og SLT-koordinator Raymond Bærø er frikjent for å ha blandet rollen som kommunalt ansatt med sin private virksomhet innen barnevern og sosialt arbeid.
FV170207 « Det vil være å vise ansvarlighet og lojalitet til resten av norsk idrett », skrev han, og mente at Byåsen risikerte å ende opp som « nyttige idioter for en virksomhet som både er uønsket og ulovlig i vårt land ».
DN170207 - En del av avviket mot forventningene er relatert til engangsposter knyttet til leting i utenlandsporteføljen, sier analytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til TDN Finans, og legger til at både Statoils norske virksomhet og midtstrøm-virksomheten leverte bedre enn ventet.
DB170207 Det skyldes at det som er lønnsomt for hver enkelt bedrift eller offentlig virksomhet ikke alltid er lønnsomt for samfunnet som helhet.
DA170207 - I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten.
BT170207 « Det vil være å vise ansvarlighet og lojalitet til resten av norsk idrett », skrev han, og mente at Byåsen risikerte å ende opp som « nyttige idioter for en virksomhet som både er uønsket og ulovlig i vårt land ».
AP170207 - I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten.
AP170207 « Det vil være å vise ansvarlighet og lojalitet til resten av norsk idrett », skrev han, og mente at Byåsen risikerte å ende opp som « nyttige idioter for en virksomhet som både er uønsket og ulovlig i vårt land ».
VG170206 Nå er forbudet suspendert og det foregår hektisk virksomhet i det amerikanske rettssystemet.
DN170206 Selskapet som er et resultat av fusjonen mellom Det norske og britiske BPs norske virksomhet fikk i 2016 en produksjon på 126.500 millioner fat oljeekvivalenter.
DB170206 PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til TV 2 at hun anser kvinner som aktivt slutter seg til statsbyggeprosjektet til IS og deltar i organisasjonens virksomhet , for å være deltakere i en terrororganisasjon.
DB170206 Han påstår at Eirik Jensen medvirket til hans mange innførsler ved å varsle ham om forhold som kunne være til nytte for hans virksomhet .
DB170206 Det er viktig å få fram at mote er mer enn bare klær og kommersiell virksomhet .
DB170206 I Blå Kors møter vi ofrene for spillselskapenes virksomhet .
AP170206 Russiske aktører beskrives som « svært aktive », og de driver både undergravende virksomhet og tradisjonell etterretning.
AP170206 ) sant, både om sin egen virksomhet og om Eirik Jensen ?
AP170206 ) sant, både om sin egen virksomhet og om Eirik Jensen ?
AA170206 juni ble det kjent at trondheimsselskapet Det norske fusjonerte med BPs norske virksomhet .
AA170206 PST-sjef Benedicte Bjørnland sier til TV 2 at hun anser kvinner som aktivt slutter seg til statsbyggeprosjektet til IS og deltar i organisasjonens virksomhet , for å være deltakere i en terrororganisasjon.
AA170206 Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet .
VG170205 Motivet hans er ikke kjent, selv om det lille som til nå er kommet ut om 27-åringen kan peke i retning av det som gjerne betegnes som « islamofobi », altså en innbitt motstand mot islam og muslimer, iblandet en intens virksomhet på sosiale medier.
DN170205 Statoils sjef for internasjonal virksomhet Lars Christian Bacher har i januar vært på intern promo-turne for utenlandssatsningen Her fra fjorårets kapitalmarkedsdag for Statoil i London.
DB170205 Mange mener at i det lange løp har også aksjonærer nytte av at en virksomhet viser samfunnsansvar.
AP170205 Hydro er borte, og innenfor fabrikkportene ligger ikke én stor virksomhet , men flere titalls små, mellomstore og halvstore.
VG170204 Dette er et lederansvar som må plasseres helt i toppen, som andre sentrale deler av et selskaps virksomhet .
VG170203 I 2013 ble Haspel som første kvinne utnevnt som fungerende direktør for etterretningsorganisasjonens hemmelige virksomhet , men måtte gå etter bare noen få uker.
DB170203 - Samtidig har vi stilt økt krav til effektivisering av statlig virksomhet , også i politiet.
DB170203 De kan benyttes for markedsføringsformål og andre formål, som gjør en virksomhet i stand til å vite detaljer om den enkelte husstand.
AP170203 Det kan bli utfallet når Oslo kommune nå starter en gjennomgang som skal se på hvorvidt Deichmanske bibliotek bør bli egen etat, eller om det er mest hensiktsmessig at Deichmanske fortsetter som en virksomhet i Kulturetaten.
AP170203 - Deichman har i store deler av sin 232 år lange historie vært egen virksomhet og også egen etat.
AP170203 I dag sier kommunikasjonsdirektør Robert Rønning til Aftenposten at « de aldri har hatt noe mot Maxgodis' virksomhet », og har innledet et salgssamarbeid med det svenske firmaet.
AP170203 Bedriftens virksomhet har fortsatt å øke raskt.
AP170203 Det er hevet over tvil at vårt naboland i øst driver slik virksomhet i stor utstrekning, også mot norske mål.
AA170203 I 2013 ble Haspel som første kvinne utnevnt som fungerende direktør for etterretningsorganisasjonens hemmelige virksomhet , men måtte gå etter bare noen få uker.
AA170203 Han sier forsvaret også vil ta de forholdsreglene som er mulig innenfor norsk lov for å forhindre bruk av droner til å kartlegge Forsvarets virksomhet .
DN170202 Pareto Securities mener Telenor-rapporten var blandet, men de vente rat markedet vil fokusere på Tapad-nedskrivning og mangelen på nyheter rundt Telenors indiske virksomhet .
DN170202 Olsson beskriver dette som en stor nedskriving i en virksomhet som for Telenor er relativt liten.
DN170202 - Det blir verdifullt å få mer informasjon om grunnene for nedskrivingen og hvordan Telenor ser utviklingen for Tapad, samt om det ser på Tapad som en resultatenhet eller om oppkjøpet er mer av strategisk art for å drive lønnsomhet og vekst i Telenors øvrige virksomhet , sier han.
DB170202 - Det er viktig for oss å vise at han har en omfattende virksomhet gående.
DB170202 Dette mener Cappelen er en melding om at det trygt politimessig rundt hans virksomhet .
DB170202 Han er dømt til halvannet år i fengsel etter å ha blitt trukket inn i farens virksomhet .
AP170202 All virksomhet er underlagt lovgivningen som norske myndigheter vedtar, men ingen kan behandles forskjellig på bakgrunn av nasjonalitet.
AP170202 Sanksjonene har særlig rettet seg mot virksomhet på dypt vann.
DN170201 Driftsresultatet for bankens virksomhet i Norge ble på 2,32 milliarder kroner i 2016, som er en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015. - 2016 har vært et veldig godt år for SEB i Norge, sier administrerende direktør William Paus.
DN170201 Hver tredje virksomhet opplevde sikkerhetsbrudd i 2016.
DB170201 ¶ FN-PRINSIPPER : Investeringer i selskaper med virksomhet i eller rundt ulovlige bosetninger i okkuperte territorier er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 Om et selskap har virksomhet som kan sies å ikke være i samsvar med FNs retningslinjer, er det selvsagt noe som kan tas med i vurderingen.
DB170201 Men dette er et problematisk område, og det er flere selskaper som har blitt utelukket fra Oljefondet på grunn av slik virksomhet , sier han.
DB170201 For å bli utelukket må det i hovedsak være tett forbindelse mellom selskapets virksomhet og normbrudd.
DB170201 Dette er et unikt område, ett av de få okkuperte områder i verden hvor en rekke børsnoterte selskaper har virksomhet .
DB170201 ( Dagbladet ) : Europas fem største pensjonsfond har til sammen investert 7,5 milliarder euro i selskaper med virksomhet i og rundt ulovlige bosetninger i okkuperte palestinske territorier.
DB170201 Dette som kompensasjon for varslinger som var til nytte for hans kriminelle virksomhet .
DB170201 - Det er ikke noe virksomhet i etterkant av at partiet har kommet.
BT170201 Nestleder Vegard Einan sier organisasjonen derfor nå har førstehånds erfaringer med konsern som har virksomhet i flere land.
BT170201 Ifølge forskriftene er det dem som har ansvar for å drive forebyggende virksomhet , samt iverksette oppfølgende tiltak.
BT170201 Ifølge forskriftene er det dem som har ansvar for å drive forebyggende virksomhet , samt iverksette oppfølgende tiltak.
AP170201 SAS kopierer Norwegian når selskapet nå etablerer deler av sin virksomhet i Irland, og åpner baser i London og Spania.
AP170201 Nestleder Vegard Einan sier organisasjonen derfor nå har førstehånds erfaringer med konsern som har virksomhet i flere land.
DB170131 Han sier at han hele tiden har hatt et ønske om å kunne etablere en legal virksomhet .
DB170131 ( Dagbladet ) : Etter å forklart seg om at han følte seg sviktet av Eirik Jensen ( 59 ) i avhør, hvordan han ble kriminell og hvordan Jensen kunne « sole seg i glansen » samtidig som han drev kriminell virksomhet , ville aktor Lars Erik Alfheim vite hvordan Gjermund Cappelen ( 50 ) styrte og drev sin hasjvirksomhet.
DB170131 I en e-post til Dagbladet skriver Thomas Sevang, kommunikasjonssjef ved Norges bank investment management, at det forventes at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til dette i sin virksomhet .
DB170131 Cappelen beskriver 1993 som et skjæringspunkt på at han ga Jensen ifnormasjon og at de begynte å involvere seg i en felles virksomhet .
BT170131 VIL VOKSE MER : Direktør for Tryg Forsikring sin virksomhet i Norge, Espen Opedal, er fornøyd med lønnsomheten i selskapet men ikke med veksten.
BT170131 Men det hadde vært å håpe at professorer hadde en mer undrende og forskende tilnærming til også denne delen av sin virksomhet .
BT170131 Men det hadde vært å håpe at professorer hadde en mer undrende og forskende tilnærming til også denne delen av sin virksomhet .
AP170131 Han sa at Jensen « solte seg i glansen » og visste at han drev med kriminell virksomhet .
AP170131 - Han visste at jeg drev med kriminell virksomhet .
AP170131 Med den vennlige rivaliseringen mellom Norge og Østerrike i skisporet og hoppbakken i bakgrunnen utfolder det seg et drama, der Norge skal avgjøre om olje- og gasselskapet OMV AG, Østerrikes største bedrift, skal fortsette å være en uavhengig virksomhet eller i praksis gjøres om til et datterselskap av Russlands Gazprom.
DN170130 Schulz sier Starbucks nå vil ansette 10.000 flyktninger i alle 75 land i verden der Starbucks har virksomhet .
DN170130 Reduksjonen skyldes salg av virksomhet , sier Kristiansen.
DB170130 Gjennom nærmere 40 år hos Politiet Overvåkningstjeneste ( i dag PST ) hadde han ansvar for å bekjempe KGBs virksomhet i Norge, og arresterte blant annet Gunvor Galtung Haavik og Arne Treholt.
DB170130 Et av de sentrale spørsmålene i saken er om Jensen har visst om Cappelens kriminelle virksomhet , men sett mellom fingrene på det.
DB170130 Alfheim informerte Jensen om at flere av som står tiltalt også har heleriposter på seg, altså at de har oppbevart penger fra kriminell virksomhet .
DB170130 Vi kan frykte at medisinske « fremskritt » til slutt ødelegger grunnlaget for å kunne drive fornuftig medisinsk virksomhet .
BT170130 Vi tar avstand fra at Seatank kobles til omstendigheter som ikke har noen tilknytning til selskapets virksomhet .
BT170130 All virksomhet drives i henhold til nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer.
DN170129 - Vi mener at vi ikke driver noen konkurrerende virksomhet .
AP170129 Domstolen omtalte nettverket som en meget godt organisert virksomhet som hadde pågått over år.
DB170128 Jensen var nysgjerrig på Cappelens virksomhet , forklarte den tidligere politilederen i Oslo tingrett sal 250 onsdag denne uka.
DB170128 I retten kom det også fram at Jensen fortalte PTO-kontoret ( Politi og Toll Oslo ) om Cappelens nye virksomhet .
AP170128 Blant investorene er lederne for det store mobilselskapet Xiaomi og Didi- Chuxing, Kinas svar på Uber, som også har kjøpt opp Ubers kinesiske virksomhet .
AP170128 Fra i år vil ikke lenger prester og biskoper være statlige embetsmenn, og Den norske kirke vil være en selvstendig virksomhet .
VG170127 Utdanningsnivået i befolkningen er høyt, kunnskapen om politikk og offentlig virksomhet er stor, og tidligere tiders autoritetstro er i dag byttet ut med sunn skepsis.
DN170127 Etter at oljeprisen begynte å falle i juli 2014 har det vært vanskelig for oljerelatert virksomhet å hente penger.
DN170127 Telias norske virksomhet fikk en netto omsetning på 2.361 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, mot 2.286 millioner kroner i samme periode året før.
DB170127 » For å ha noe interessant å komme med, må man gjerne være involvert i kriminell virksomhet selv.
SA170126 Nordea er Nordens største bank med virksomhet konsentrert i de nordiske landene og i Baltikum.
FV170126 Nordea er Nordens største bank med virksomhet konsentrert i de nordiske landene og i Baltikum.
DN170126 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer.
DB170126 De er ikke blant de største klubbene, men medlemmene driver åpenbart med kriminell virksomhet , og ønsker å framstå som store og tøffe, fortsetter lensmannen.
DB170126 Så lenge vi har oljepenger å ta av, så er det mer sannsynlig at manglende inntekter for staten vil hentes fra oljefondet enn upopulære kutt i offentlig virksomhet og ytelser, akkurat slik den sittende regjeringen har gjort.
BT170126 Nordea er Nordens største bank med virksomhet konsentrert i de nordiske landene og i Baltikum.
AP170126 Avskogning, jakt og industriell virksomhet får skylden ¶
AP170126 Nordea er Nordens største bank med virksomhet konsentrert i de nordiske landene og i Baltikum.
AP170126 En egen kystvaktlov styrer Kystvaktens virksomhet .
AP170126 De er ikke blant de største klubbene, men medlemmene driver åpenbart med kriminell virksomhet , og ønsker å fremstå som store og tøffe, sier lensmannen til Dagbladet.
AP170126 Nordea er Nordens største bank med virksomhet konsentrert i de nordiske landene og i Baltikum.
AP170126 Russiske skurker er ofte velutdannede ( universitetene var jo gode bak jernteppet ), men bruker sin intelligens til virksomhet helt blottet for medmenneskelighet og empati.
DN170125 Trump-administrasjonen pålegger også EPA å fryse alle nye tiltak og kontrakter, noe som vil få store konsekvenser for miljødirektoratets virksomhet over hele USA.
DB170125 - Det er mulig det er noe han innarbeidet i sin virksomhet , svarer Jensen.
DN170124 Tidligere på dagen sa Trump at hans administrasjon vil gjøre det mye enklere for oljeselskapene og andre selskaper som vil drive virksomhet i USA, skriver Bloomberg News.
DN170124 Trump-administrasjonen pålegger også EPA å fryse alle nye tiltak og kontrakter, noe som vil få store konsekvenser for miljødirektoratets virksomhet over hele USA.
DN170124 - Å drive kino er en lokal virksomhet , våre varemerker, kinoer og medarbeidere fortsetter nøyaktig som før.
DB170124 - Men aktor spurte deg om det er en fordel for en person som driver kriminell virksomhet å vite at hele politiet ligger nede og sover, skyter tingrettsdommer Kim Heger inn.
DB170124 - Hvis en som driver med kriminell virksomhet får vite at Org. krim.
DB170124 Anette Trettebergstuen mener det ikke bør være sånn at idrettspersoner og kjendiser skal kunne tjene penger på ulovlig virksomhet som går utover folks liv.
AP170124 Vi har nesten hundre saker bare i januar, påpeker Pettersen, som karakteriserer barnehusenes virksomhet som « en suksess.
DB170123 " Svensk Travsport ( ST ) og DNT vil i denne sammenheng særskilt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all vår virksomhet , nemlig dyrevelferd, spillsikkerhet og konkurranse på like vilkår ", heter det i en pressemelding fra Travselskapet.
DB170123 Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet
DB170123 Hårek Elvenes ( H ) krever svar fra justisministeren om pedojegerenes virksomhet .
DB170123 Beate Brinch Sand, leder for påtaleavsnittet ved seksjonen for volds- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, sier at det er vanskelig for politiet og gruppa å ha kontroll på hvilke straffbare forhold gruppas virksomhet fører til.
DB170123 Tre år etter at selskapet startet sin virksomhet har vi 2700 fast ansatte i 14 land.
DB170123 Maleriene fra venstre : « ble verden så liten », « og virksomhet » og « liv », alle malt samme år.
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser.
AP170122 De to understreker at selskapet også er engasjert i filantropisk virksomhet .
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser.
AP170122 De to understreker at selskapet også er engasjert i filantropisk virksomhet .
AP170122 Siden opprettelsen i 1987 har selskapet vokst fra en ubetydelig forhandler av utenlandsk telekomutstyr, til en global gigant med virksomhet i 170 land.
AP170122 Siden opprettelsen i 1987 har selskapet vokst fra en ubetydelig forhandler av utenlandsk telekomutstyr, til en global gigant med virksomhet i 170 land.
SA170121 Han lærte sine sønner til å bli tøffe konkurrenter, for hans egen erfaring hadde lært ham at hvis du ikke var årvåken og hard, ville du aldri overleve i en slik virksomhet .
SA170121 Han lærte sine sønner til å bli tøffe konkurrenter, for hans egen erfaring hadde lært ham at hvis du ikke var årvåken og hard, ville du aldri overleve i en slik virksomhet .
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet .
SA170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet , sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet .
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet .
DN170120 Da Jan Vatsvåg gikk ut av Global Maritime ved nyttår, var én betingelse krystallklar : Han får ikke starte konkurrerende virksomhet det nærmeste året.
DN170120 - Er det aktuelt å starte konkurrerende virksomhet til Global Maritime når klausulen løper ut ?
DN170120 - Som Telenor tidligere har sagt ved flere anledninger ser vi på alle muligheter for vår indiske virksomhet .
DN170120 Skatteetaten ønsker derfor å forenkle regelverket ved å lage en oppskrift på hva som regnes som virksomhet , sier Holte.
DB170120 Dokumentene har blant annet vist at Norsk narkotikapolitiforening driver sammenblanding mellom privat og offentlig virksomhet og at helsepersonell ikke bryr seg om metodene i rusbehandlingen har dokumentert effekt.
BT170120 VIL VOKSE MER : Direktør for Tryg Forsikring sin virksomhet i Norge, Espen Opedal, er fornøyd med lønnsomheten i selskapet men ikke med veksten.
BT170120 Han er direktør for danske Trygs virksomhet i Norge.
BT170120 Oljeprisene har sunket kraftig, med nedbemanning og redusert virksomhet over hele verden og lite handlingsrom for nye store investeringer.
BT170120 INNPAKKET BOR : Alt viktig utstyr pakkes inn i krympeplast når riggen ikke er i virksomhet .
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet .
AP170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet , sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet .
DN170119 ¶ Et universitet er noe annet enn en vanlig offentlig virksomhet , et universitet er helt avhengig av avstand til politisk myndighet for å fungere godt, sier forfatteren.
DB170119 - Kim Andre har selv ønsket å bidra med forebyggende virksomhet opp mot skoler og liknende.
DB170119 Men ikke all kontakten er skrevet i såkalt « blomsterspråk », og ikke alt handler om kriminell virksomhet .
DB170119 Med tanke på hva Arbeiderpartiet har trumfet gjennom før, stikk i strid med miljøfaglige råd, er det lite troverdig når Arbeiderpartiets programkomite skriver « Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet ».
DB170119 Det bør også gjøres gunstig for norske selskaper å drive virksomhet i disse landene.
AP170119 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan utvalgets medlemmer skulle fritas for taushetsplikten når de forklarte seg for utvalget som igjen skulle evaluere deres virksomhet .
DN170118 Teksten er nå endret til : - Informasjonsbrev om nytt regelverk for " ORGANISASJONSNUMMER NAVN PÅ VIRKSOMHET er tilgjengelig i Altinn ".
DN170118 Schibsted Norge Abonnementsmedia er et felles selskap som ivaretar all kommersiell virksomhet i Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.
DB170118 Mina Gerhardsen mener debatten rundt reklamen viser at Lotteritilsynet ikke har sterke nok virkemidler for å gripe inn mot det hun mener er « åpenbar ulovlig virksomhet ».
DB170118 VINTEREN 1963 : All virksomhet i gruvene er stoppet opp etter ulykken.
DB170118 Som en følge av den store gruveulykken i 1962 er all virksomhet stoppet.
AP170118 - Så langt har komiteen bare stilt spørsmål om hvorfor ikke Stortinget ble gjort kjent med at EOS-utvalget mente det ville skade dets virksomhet om det ikke kom en formell lovhjemmel fra Stortinget.
AP170118 - Så langt har komiteen bare stilt spørsmål om hvorfor ikke Stortinget ble gjort kjent med at EOS-utvalget mente det ville skade dets virksomhet om det ikke kom en formell lovhjemmel fra Stortinget.
DN170117 ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling.
DB170117 Uttrykket forteller at slike avveininger er en iboende del av politiets virksomhet .
DB170117 For Jensen selv er det forståelig, han ønsker å fremstille sin virksomhet som utvetydig på den rette siden av klart lovverk.
DB170117 Blant annet kan informanten styre politiet mot konkurrenter for egen virksomhet .
AP170117 En kokk i virksomhet på et gatekjøkken i Beijing.
FV170116 Hennes organisasjon mener norske myndigheter må gjøre det ulovlig for norske organisasjoner å drive denne formen for virksomhet .
FV170116 - Karmel-instituttet finansierer ulovlig virksomhet , som bidrar til å endre fakta på bakken i de palestinske områdene, sier hun.
FV170116 Hennes organisasjon mener norske myndigheter må gjøre det ulovlig for norske organisasjoner å drive denne formen for virksomhet .
FV170116 - Karmel-instituttet finansierer ulovlig virksomhet , som bidrar til å endre fakta på bakken i de palestinske områdene, sier hun.
FV170116 - For meg har det vært et privilegium å få lede en slik virksomhet .
DN170116 « Farstad Shipping vil ellers opprettholde driften som en videreført virksomhet .
AP170116 Forsvaret skal spare inn milliarder på egen virksomhet .
AP170116 Han peker blant annet på at domstolene etter krigen slo ned på en praksis der tidligere medlemmer av Nasjonal Samling ble nektet å drive sin gamle virksomhet , for eksempel som taxisjåfører.
AP170116 Forsvaret skal spare inn milliarder på egen virksomhet .
SA170115 Strategi og mål er noe som enhver virksomhet må ha på plass.
SA170115 Representantskapet ber hovedstyret om å legge fram fastsatte strategier og mål for perioden 2017-2019, samt relevante kostnadsberegninger og analyser av Norges Banks virksomhet .
BT170115 Carl Endresen i Uber Norge underslår sannheten om sin virksomhet i innlegget i BT 10. januar.
AP170114 - Hver eneste virksomhet som skal bestemme om de skal plassere seg i Ohio eller Mexico vil nå se at Mexico er 15 prosent billigere.
AP170114 - Hver eneste virksomhet som skal bestemme om de skal plassere seg i Ohio eller Mexico vil nå se at Mexico er 15 prosent billigere.
DB170113 Det har også ført til at renovasjonsgebyret til innbyggerne har gått ned eller holdt seg lavt, ettersom bransjen må prioritere ressurseffektivitet - også i egen virksomhet .
BT170113 Enkelte velger å starte egen virksomhet , mens andre omskolerer seg.
AP170113 Du vil ikke la våpenhandlere drive sin virksomhet med elektroniske sentralbankpenger.
AP170113 Der går han inn for å avskaffe store sedler fordi de blir brukt i all slags kriminell virksomhet .
SA170112 Vi har for lengst vent oss til at den akademiske virksomhet omtales kvantitativt.
DB170112 Når man har bedrevet denne type virksomhet over tid, utvikles det en forståelse og en evne til å lese mellom linjene i kommunikasjonen.
DB170112 - Det var en virksomhet som ga avkastning.
DB170112 Den nå pensjonerte politimannen gjentok stadig at informanter ikke tillates å drive med kriminell virksomhet , og at de i så fall skal tas for det.
DB170112 De to skal ha hatt nær kontakt i den samme perioden, uten at Jensen har ant noe om Cappelens kriminelle virksomhet .
AP170112 Etter 20 års virksomhet mente man det var fornuftig, og det såkalte Solbakken-utvalget ble oppnevnt for å gjøre jobben.
AP170112 Etter 20 års virksomhet mente man det var fornuftig, og det såkalte Solbakken-utvalget ble oppnevnt for å gjøre jobben.
SA170111 I et notat fra 2002 som er funnet på Jensens PC heter det blant annet at « informantvirksomhet er ikke noe som drives av én person med « min » informant, som ikke er « stueren », men må drives i det skjulte, en virksomhet som « jeg » driver med en informant som kun stoler på « meg ».
DB170111 - Det er ingen andre i politiet som har kommet til meg som informantbehandler og sagt at Cappelen driver kriminell virksomhet , og at « vi skal ta ham ».
DB170111 Dagbladet gjør Lars oppmerksom på rettssaken som pågår i Norge, hvor politimannen er Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet etter at hasjbaron Cappelen sa i avhør at Jensen hjalp ham i sin kriminelle virksomhet ved å gi varsler og at Jensen fikk betaling for disse tjenestene.
DB170111 Analysen av innholdet skal avgjøre om kontakten er det Jensen kaller « blomsterspråk » mellom kildefører og informant - eller om de er varslinger av politiets virksomhet og tilrettelegging av narkobaronens ulovlige virksomhet .
DB170111 Analysen av innholdet skal avgjøre om kontakten er det Jensen kaller « blomsterspråk » mellom kildefører og informant - eller om de er varslinger av politiets virksomhet og tilrettelegging av narkobaronens ulovlige virksomhet.
BT170111 Å hente info fra kriminelle er en kynisk virksomhet der infoen er det viktigste, sa Eirik Jensen i retten.
BT170111 Jensen kaller det for et spill, og omtaler det som baksiden ved denne typen virksomhet .
AP170111 Trump har ingen kjente investeringer eller virksomhet i Russland.
AP170111 Trump har ingen kjente investeringer eller virksomhet i Russland.
DB170110 Jensen har styrket Cappelen i sitt forsett i sin virksomhet , sa Kleppe, som fortalte at Jensen og Cappelen møttes i 1993.
DB170110 Regjeringen går i sin Stortingsmelding inn for å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet , men forby gruppehold av mink for å unngå at dyrene skader hverandre.
AP170110 På spørsmål fra dommer Kim Heger bekreftet Jensen at han ville ha holdt seg unna kontakt med Gjermund Cappelen hvis han visste at han var involvert i kriminell virksomhet .
AP170110 Jensen forklarte at det var gode rutiner for Norges 120 informantbehandlere i politiet, at de legger informasjon inn i det samme datasystemet, og at en informant ikke har frikort til å begå kriminell virksomhet .
SA170109 - Vi vil søke å bevise at han har drevet sin virksomhet sammen med mange, i lang tid, sa han.
SA170109 - Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sin kriminelle virksomhet .
DN170109 Etablert : 1877 av Ludwig Mack ¶ Virksomhet : Produksjon av øl- og mineralvann ¶
DB170109 * Skattemessig liknes virksomhet i ENK sammen med deg som eier.
DB170109 Jeg jobbet med ham i to perioder, og da var han min overordnede, så jeg hadde ikke oversikt over hans virksomhet .
DB170109 Han har vært domfelt flere ganger for narkotiakvirksomhet, men han har vært god til å skjule sin virksomhet , sa Alfheim.
DB170109 Alfheim redegjorde i innledningsforedraget for aktoratets syn på hva slags motiver Cappelen kan ha hatt for å snakke om sin omfattende kriminelle virksomhet , og tok da opp at Cappelens mulighet til straffereduksjon ved å angi Eirik Jensen har vært et tema i pressen.
DB170109 Men når arbeidsgiverne utfordres på om deres virksomhet utgjør en belastning på miljøet, svarer 86 prosent nei.
BT170109 - Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sitt kriminelle virksomhet .
BT170109 - Bevisførselen vil søke å bevise at han har drevet sin virksomhet sammen med mange, i lang tid, sa han.
BT170109 - Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sitt kriminelle virksomhet .
BT170109 - Bevisførselen vil søke å bevise at han har drevet sin virksomhet sammen med mange, i lang tid, sa han.
AP170109 Statsadvokat Lars Erik Alfheim fokuserte i sitt innledningsforedrag i rettssaken mot politioverbetjent Eirik Jensen og hasjimportør Gjermund Cappelen, på Cappelens omfattende smugling av hasj, hans nettverk og hvordan bærumsmannen hadde forsøkt å hvitvaske milliardinntekter gjennom legal virksomhet .
AP170109 Alfheim tegnet et bilde der Cappelen har forsøkt å etablere lovlig virksomhet for å hvitvaske enorme inntekter, blant annet flere investeringsselskaper og selskaper som skulle drive med import og eksport.
AP170109 Alfheim forklarte at politiet har forsøkt å spore opp verdier knyttet til Cappelens virksomhet , men at etterforskningen kun har avdekket kontanter og verdier for 10 millioner kroner.
AP170109 Men politiet i Asker og Bærum hadde flere ganger tidligere forsøkt å få stoppet Cappelens virksomhet .
DN170108 - 99,5 prosent av Statoils virksomhet er knyttet til olje og gass.
BT170108 Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet .
DB170107 Siemens har hatt virksomhet i Norge siden slutten av 1800-tallet, men hos Brønnøysund og Proff.no er regnskapene kun tilgjengelige tilbake til 1998.
DN170105 Selskapet vil ellers opprettholde driften som en videreført virksomhet .
DN170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
DB170105 - Hva bør Erna Solberg og de andre politikerne gjøre annerledes for å tilrettelegge for flere grønne arbeidsplasser innenfor deres virksomhet ?
BT170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
AP170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
SA170104 Torry Pedersen skal også lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge.
DN170104 Han skal lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge fremover.
DN170104 Han ser frem til nye utfordringer som leder for Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge.
DN170104 Ifølge en pressemelding fra Schibsted vil Pedersen lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge fremover.
DN170104 - At Torry Pedersen nå skal lede konsernets publisistiske virksomhet i Norge er en styrke for konsernet, samtidig som VG får en særdeles dyktig og erfaren journalist og redaktør som ny toppsjef.
DB170104 Skal lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge ¶
DB170104 Pedersen skal « lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge », skriver Medier24 som siterer en pressemelding fra konsernet.
BT170104 Torry Pedersen skal nå lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge, og blir styreleder i VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.
DN170103 Shell har imidlertid de siste årene trukket seg ut av stasjonsdrift og solgt deler av sin virksomhet til finske ST1.
DB170103 En bygningsarbeider som jobbet i det 16 etasjer høye bygget påpeker også overfor New York Post at det virker mistenkelig med tanke på at juvelhandleren, som i all hovedsak driver engrossalg, ikke har noen form for reklame for sin virksomhet på fasaden.
DB170103 Helt fra vi fikk den første dissenterloven i 1845 har man prøvd å ha ordninger som sikrer at de som ikke er medlem av Dnk, men har tilknytning til et annet trossamfunn, skal slippe å bidra til finansieringen av Dnks religiøse virksomhet via skatteinnbetalingen.
DB170103 En framtidig modell for finansiering av Dnk bør etter mitt syn skille mellom det som er regulær kirkelig virksomhet og det som er kulturminnevern.
DN170102 Virksomhet : Verdens største leketøysprodusent.
DN170102 Virksomhet : Verdens største leketøysprodusent.
DN170102 Etter fellende dommer på 11 Uber-sjåfører i 2016, og ytterligere 44 saker mot Uber-sjåfører som skal opp i retten i år, vil påtalemyndigheten i København nå forsøke å få stoppet hele selskapets virksomhet i Danmark, skriver påtalemyndigheten i en pressemelding.
DN170102 Etter lanseringen av Workplace by Facebook ( tidligere Facebook at Work ) skal « alle » anskaffe interne sosiale medier for sin virksomhet , men hva skjer dersom det implementeres uten plan og strategi ?
DB170102 64-åringen beskyldes for å ha vært innblandet i kriminell virksomhet sammen med venninnen Choi Son-sil - Chung Yoo-ras mor - som nå sitter fengslet, siktet for maktmisbruk og utpressing.
DB170102 Lyssky virksomhet
DB170102 Man gikk enkelt forbi formålsparagrafen i Naturmangfoldloven, som sier : « Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet , kultur, helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur.
SA170101 Allerede før Outlet'en sin virksomhet er statistikkfestet, viser tallene at Gjesdal er i tet når det gjelder handelsvekst.
DN170101 Det viser seg ofte at de største utfordringene ikke ligger i selve etableringen, men i det å vokse en virksomhet stor.
AP161215 Foreleggene og dommene fra i høst gir et innblikk i en virksomhet der det er helt tydelig at mange har Uber-kjøringen som sin hovedinntekt.
AP161215 - Ut i fra allmenne hensyn er det alvorlig å bedrive en virksomhet som er løyvepliktig, uten å inneha nødvendig løyve, skriver Oslo tingrett i kjennelsen mot 25-åringen.
AP161214 Han har vært i selskapet siden 1999 og i konsernledelsen siden 2008, der han var øverste sjef for Telenors virksomhet i Asia 2008 - 2015.
AP161130 Taxiforbundet mener at Ubers virksomhet er en trussel mot det norske velferdssamfunnet fordi skatteinntektene uteblir.
AP161130 - Det er ingen vesentlige forskjeller på driften av Rema i Norge og Danmark, vi følger den samme filosofi og jeg føler at vi får drive vår danske virksomhet selvstendig, så lenge vi holder oss til kjernevirksomheten som er lavpris dagligvarer baseret på REMA filosofi, sier Burkal.
VG161117 Tjenestemannen har måttet forlate sin stilling med umidelbar virksomhet , sier Moderaternas partisekretærTomas Tobé til Aftonbladet.
VG161102 Koranskoler som ikke har noe å skjule har intet å frykte om myndighetene tar deres virksomhet nærmere i øyensyn, skriver Elvenes i en epost til VG.
SA160923 Her er et knippe av saker hvor det er satt et kritisk søkelys på idrettens virksomhet .
AP160923 Her er et knippe av saker hvor det er satt et kritisk søkelys på idrettens virksomhet .
AP160915 Tirsdag skrev avisa om hvordan konsernet Aspiro, hvor Tidal utgjør nesten all virksomhet , gikk med 239,5 millioner svenske kroner i underskudd etter skatt i fjor.
DA160905 Attraktivitet : Stavanger skal være en fremragende vertskapsby for alle arrangement, en attraktiv by å bo i, drive virksomhet i og besøke.
DN160831 Den nye organisasjonen har heller ikke rom for de som driver ideell virksomhet innen delingsøkonomien.
AP160830 - Apple følger loven og betaler alle de skatter som vi skylder hvor vi har virksomhet .
AP160829 Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet , var blant annet at utleien er « egnet til å gi overskudd » og at det drives for eiers regning og risiko.
AP160822 Ifølge Skatteetaten skal hun ha tjent over åtte millioner kroner på sin virksomhet , men de tror tallet er høyere.
AP160807 Å lage droner som i størrelse og vekt kan fly trygt over folk er et kjernemål for vår virksomhet .
SA160802 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
FV160802 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
BT160802 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
AP160802 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
AP160729 Nigeria taper mer penger på ulovlig virksomhet , inkludert politisk maktmisbruk og industriell skattesvindel, enn noe annet land i Afrika, ifølge anti-korrupsjonsgrupper.
AP160727 Det svarer sjefen selv på spørsmål om det etter et halvt års virksomhet finnes synlige spor etter Regjeringes nye selskap Nye Veiers innsats.
SA160720 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
FV160720 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
AP160720 Banken iverksatte intern gransking umiddelbart, og onsdag presenterte konsernsjef Casper von Koskull konklusjonen om Nordeas virksomhet i Luxembourg : ¶
AP160720 - Det norske skiforbundets virksomhet minner nesten om det de holder på med i et av våre naboland.
DN160715 Vikeså valgte i stedet å starte egen virksomhet .
AP160617 Selv om det er operative fordeler knyttet til å samlokalisere ledelsen med annen virksomhet på Reitan, anbefales det, etter en samlet vurdering og prioritering av operative og økonomiske forhold, at ledelsen forblir på Rygge.
AP160617 Organisasjonen effektiviseres og avbyråkratiseres, og ressursene dreies over til operativ virksomhet .
AP160617 Nedleggelse på Kjeller : Regjeringen vil legge ned Forsvarets virksomhet på Kjeller ved Lillestrøm.
AP160617 Kutter i Horten : Regjeringen vil redusere Forsvarets virksomhet på Karljohansvern i Horten, mens Vealøs videreføres som trenings- og beredskapssenter for spesialstyrkene.
AP160617 Forsvarsmateriells virksomhet foreslås flyttet til Kolsås og Sessvollmoen.
AP160617 Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informas​jonsinfrastrukturen ( INI ).
AP160604 Han tror havvind også fremover vil utgjøre en relativt liten del av Statoils virksomhet .
SA160602 Vi mener også Olympiatoppen må sette klare kvalitetsmål for egen virksomhet , og innta en tydeligere rolle som kravstiller og utfordrer overfor særforbundene og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsdrift slik at vi ikke opplever den nedadgående trenden vi ser i resultatutviklingen som påpekes i Tvedt-rapporten, men ikke fulgt godt nok opp.
BT160602 De ønsker nå å etablere et kunstfaglig fakultet ved universitetet, basert på dagens virksomhet ved KHiB og Griegakademiet, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.
AP160602 Vi mener også Olympiatoppen må sette klare kvalitetsmål for egen virksomhet , og innta en tydeligere rolle som kravstiller og utfordrer overfor særforbundene og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsdrift slik at vi ikke opplever den nedadgående trenden vi ser i resultatutviklingen som påpekes i Tvedt-rapporten, men ikke fulgt godt nok opp.
SA160525 Er det ikke med slike formuleringer man bygger en virksomhet der god-bedre-best er viktigere enn glad-gladere-gladest ?
AP160525 Er det ikke med slike formuleringer man bygger en virksomhet der god-bedre-best er viktigere enn glad-gladere-gladest ?
SA160523 De er opptatt av best mulig konkurransevilkår for sin virksomhet .
AP160501 Byrådet har på sin side forsikret publikum om at de ønsker « biblioteksrelatert virksomhet » som leietagere hos Deichman.
AP160426 Ikke-kommersiell : Vurderinger er utformet for å gi råd til dine medreisende, og skal ikke annonsere for en tjeneste eller virksomhet .
BT160419 Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke / produkter.
AP160415 - Nå må politikerne handle for å sikre at kunstnerisk virksomhet ivaretas i en eksplosiv utbygging med økende priser i Oslo, sier Ruben Steinum, styreleder i UKS.
SA160411 Først nå, etter at de har tjent flere milliarder kroner på uansvarlig virksomhet , varsler NT at de vurderer å innføre tapsgrenser, sier Klein.
FV160411 Først nå, etter at de har tjent flere milliarder kroner på uansvarlig virksomhet , varsler NT at de vurderer å innføre tapsgrenser, sier Klein.
BT160411 Først nå, etter at de har tjent flere milliarder kroner på uansvarlig virksomhet , varsler NT at de vurderer å innføre tapsgrenser, sier Klein.
AP160411 Først nå, etter at de har tjent flere milliarder kroner på uansvarlig virksomhet , varsler NT at de vurderer å innføre tapsgrenser, sier Klein.
BT160408 Det ulovlige dreier seg om å skjule midler fra kriminell virksomhet eller å unndra skatt, mens det lovlige handler om skatteplanlegging og enklere operasjonalisering av virksomheter.
AP160408 Svar : « DNB driver ikke virksomhet i Luxembourg av skattehensyn ».
AP160408 » - Driver ikke virksomhet i Luxembourg av skattehensyn ¶
AP160406 Så langt er det altså ikke kommet avsløringer som tyder på at DNB har gjort noe ulovlig i sin virksomhet i Luxembourg, hvor de hjalp kunder med å opprette selskaper i skatteparadiser.
AP160403 Postkasseselskap er selskap som er registrert et sted, uten å ha virksomhet der.
AP160403 Det gjør at det er mulig å holde selskapenes virksomhet og økonomi hemmelig.
AP160331 Hovedstaden kommer på litt lengre sikt til å forby 79 prosent av all virksomhet som kan kategoriseres som industri i de seks mest sentrale bydelene.
AP160331 Planen er å ha utadrettet virksomhet i første etasje, kontorer fra andre til femte etasje, og boliger fra sjette etasje og oppover.
AP160322 TRN-sjefen sier han er klar over at han leder en virksomhet som har blitt gjenstand for mer kritisk diskusjon i det politiske miljøet, og at taxfree-ordningen kan bli fjernet eller salget av politiske årsaker overlatt til Vinmonopolet.
AP160322 Derfor mener jeg vi driver en viktig virksomhet som holder disse i gang for det norske samfunnet, sier Fjeld-Hansen.
AP160316 I februar ble en 60 år gammel canadisk pastor dømt til straffarbeid på livstid for å ha drevet undergravende virksomhet .
AP160308 De som vier sitt liv for å bygge sin egen virksomhet jobber med noe de er lidenskapelig opptatt av.
AP160308 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes, og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160307 - Helt siden Barnehuset startet sin virksomhet har forekomsten av barn med minoritetsbakgrunn vært høy, sier leder av Statens Barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.
AP160303 Ørmen Johnsen sier mange av sykehusene vil ha spesialkompetanse innenfor ulike områder, fordi flere av sykehusene vil ha både planlagt virksomhet og andre kirurgiske akuttfunksjoner : ¶
SA160226 Spørsmålet er hvilke penger man vil ha til å finansiere sin virksomhet .
FV160226 Spørsmålet er hvilke penger man vil ha til å finansiere sin virksomhet .
BT160226 Spørsmålet er hvilke penger man vil ha til å finansiere sin virksomhet .
AP160226 Slik går du frem : Skriv et forslag med en så fullstendig og dokumentert fremstilling av en handling eller en virksomhet du kan.
AP160226 Spørsmålet er hvilke penger man vil ha til å finansiere sin virksomhet .
AP160221 Det gjør han ved å være ute blant eldre, oppsøkende virksomhet med hjemmebesøk og foredrag.
AP160219 Men en rekke koblinger til kriminell og lyssky virksomhet har i det siste gjort at valutaen har mistet støtte.
AP160219 Bitcoin er en heldigital valuta som har vært mye i vinden fordi den i utstrakt grad brukes til alskens lyssky virksomhet .
FV160210 Investerer i virksomhet som konkurrerer med Norsk Tippings virksomhet .
FV160210 Investerer i virksomhet som konkurrerer med Norsk Tippings virksomhet.
FV160210 I mange tilfeller er deres virksomhet direkte rettet mot norske kunder.
FV160210 Dette er snakk om investering i selskaper som driver en virksomhet som ikke er lovlig i Norge og som samtidig torpederer enerettsmodellen for spill i Norge som flertallet på Stortinget er enig om, sier kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.
FV160210 Den tidligere landslagsspilleren Brede Hangeland gikk kraftig ut mot fotballforbundet for deres avtale med Discovery, ettersom deres virksomhet til en viss grad finansieres av spillreklame.
BT160210 Investerer i virksomhet som konkurrerer med Norsk Tippings virksomhet .
BT160210 Investerer i virksomhet som konkurrerer med Norsk Tippings virksomhet.
BT160210 I mange tilfeller er deres virksomhet direkte rettet mot norske kunder.
BT160210 Dette er snakk om investering i selskaper som driver en virksomhet som ikke er lovlig i Norge og som samtidig torpederer enerettsmodellen for spill i Norge som flertallet på Stortinget er enig om, sier kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.
BT160210 Den tidligere landslagsspilleren Brede Hangeland gikk kraftig ut mot fotballforbundet for deres avtale med Discovery, ettersom deres virksomhet til en viss grad finansieres av spillreklame.
AP160207 - Dette er noe som også er blitt nevnt for Deichman, en type offentlig virksomhet som man kan tenke seg i tilknytning til førsteetasjen i biblioteket, sier Per Egil Steen, prosjektdirektør for kulturbyggene i Bjørvika.
DA160202 Det som startet i det små med « Stavanger Criterium » har blitt en stor virksomhet .
AP160114 Harald Serck-Hanssen er DNBs konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet .
AP160114> Harald Serck-Hanssen er DNBs konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet .
AP160114> target="avis" href= Harald Serck-Hanssen er DNBs konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet .
AP160114> target="avis" href= target="avis" href= Harald Serck-Hanssen er DNBs konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet .
AP160114> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Harald Serck-Hanssen er DNBs konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet .