DB171210 - Konsekvensene av at Dagbladet stilte spørsmål om Roger Wilhelmsen er at 17 arbeidere ble permittert med øyeblikkelig virkning , og at firmaet ikke er i stand til å opprettholde sine forpliktelser.
SA171208 Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning .
SA171208 Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning .
AP171208 Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning .
AP171208 Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning .
AA171208 Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning .
DB171207 Markus Kauczinski overtar treneransvaret med umiddelbar virkning .
AP171206 Klagen på planvedtaket ligger til behandling hos Fylkesmannen og vi har gitt oppsettende virkning på planen.
DN171205 Resultatet kom allerede tirsdag, og innebærer at Nordea ikke kan pålegges å gjenåpne Sundes konto med umiddelbar virkning , gjennom en såkalt midlertidig forføyning.
DN171205 Resultatet kom allerede tirsdag, og innebærer at Nordea ikke kan pålegges å gjenåpne Sundes konto med umiddelbar virkning , gjennom en såkalt midlertidig forføyning.
AP171205 Alle Levines oppdrag ved operahuset er kansellert med umiddelbar virkning i påvente av resultatene av undersøkelsen.
AA171205 Det er samtidig uklart om dette vil gi den ønskede effekten, eller om tiltaket bare vil ha positiv virkning for de elevene som allerede er fysisk aktive.
DN171204 Høyesteretts avgjørelse innebærer at forbudet kan tre midlertidig i kraft med umiddelbar virkning inntil søksmål mot ordningen er behandlet i rettssystemet, ifølge Washington Post.
DB171204 - Og det blir i alle fall ikke med endelig virkning fra D-dagen 29. mars 2019, sier Bratberg til Dagbladet før den hardt pressede statsminister Theresa May tallfester Storbritannias tilbud foran skilsmisseforhandlingene, som etter planen starter 14. desember.
DB171204 Polyfosfater har også virkning på holdbarhet gjennom sin positive virkning både på kjemisk og mikrobiologiske forringelse.
DB171204 Polyfosfater har også virkning på holdbarhet gjennom sin positive virkning både på kjemisk og mikrobiologiske forringelse.
DB171204 Ifølge Nofima har en rekke studier vist at polyfosfat i praksis ikke har noen virkning på mineralopptak fra tarmen.
AP171203 Nulltoleransens virkning
AP171203 I årene etter observerte han nulltoleransens virkning .
VG171202 Videre skriver Rush : « På grunn av disse omstendighetene har jeg besluttet å tre til side i min rolle som ambassadør for AACTA med umiddelbar virkning inntil disse forholdene er blitt utredet og løst.
SA171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
FV171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
DN171130 East Guardians advokat, Morten Garman fra Gram, Harbro og Garman, skriver i sluttinnlegget at dette medførte en urimelig fordel for Polarcus, som ifølge Garman fikk massiv gjeldsettergivelse, uten noen motytelse, og med endelig virkning uavhengig av fremtidig økonomiske evne.
DB171130 Det som derimot er sikkert, er at det siste halvårets prisfall blant annet kan tilskrives innstrammingen av boliglånsforskriften Finansdepartementet gjennomførte med virkning fra og med 1. januar i år.
DA171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
BT171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
AP171130 Så til saken : Jeg har liten tro på at leksikalske manøvrer av denne og lignende art har noen varig virkning .
AP171130 Liten tro på varig virkning
AP171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
AA171130 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
DB171129 Da Sveriges utenriksminister Margot Wallström kunngjorde anerkjennelsen av Palestina - en full anerkjennelse med umiddelbar virkning - sa hun : « Det fins et territorium, det fins en befolkning og det fins en regjering ».
AP171129 - Hvilke andre tiltak kan være aktuelle når forskriftens tiltak har nådd grensen for sin virkning ?
FV171128 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
DN171128 « Harvey Weinstein har trukket sitt medlemskap i DGA med umiddelbar virkning », får CBS News opplyst i en epost fra en talsperson i regissørforeningen, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.
DA171128 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
SA171127 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
BT171127 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
AP171127 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
AA171127 Stien flyttes : « Som kjent har Ladestien i strandkanten i Leangenbukta hatt så stor negativ virkning på fuglelivet at stien skal flyttes til en ny trasé i tilstrekkelig avstand fra strandsonen » skriver kronikkforfatterne.
AA171127 Som kjent har Ladestien i strandkanten i Leangenbukta hatt så stor negativ virkning på fuglelivet at stien skal flyttes til en ny trasé i tilstrekkelig avstand fra strandsonen.
AA171127 I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
DB171126 Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018.
AP171126 Avtalen har nå virkning i 50 land.
DA171124 * Lærernormen innføres delvis i 2018, og med full virkning i 2019.
BT171124 I loven er seksuell trakassering definert som « uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
SA171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
SA171123 Men slik Hagens ønske om å tre inn i Nobelkomiteen skapte hodebry for Stortingets regelkyndige, har sakens nye vending samme virkning .
SA171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
DN171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppen i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen.
DB171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
DB171123 Som følge av dette ga Hagen onsdag partiets stortingsgruppe beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
DA171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
BT171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppen i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
AP171123 Onsdag ga Hagen partiets stortingsgruppe beskjed om at han ønsker å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
AP171123 Men slik Hagens ønske om å tre inn i Nobelkomiteen skapte hodebry for Stortingets regelkyndige, har sakens nye vending samme virkning .
AP171123 Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.
VG171122 « Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning », heter det i brevet.
VG171122 Dagens Næringsliv skriver at de har fått bekreftet at Hagen onsdag morgen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi ga beskjed om at han trekker seg som vararepresentant med umiddelbar virkning .
DN171122 Hagen onsdag morgen sendte brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi med beskjed om at han trekker seg fra vervet som vararepresentant med umiddelbar virkning .
DN171122 Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning .
DB171122 - Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning , skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.
DA171122 - Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning , skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.
DA171122 - Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning , skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.
BT171122 - Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning , skriver Hagen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag, melder Dagens Næringsliv.
AP171122 « Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning », skriver Frp-veteranen.
AP171122 Hagen sendte onsdag morgen et brev til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi om at han ønsker å trekke seg fra Stortinget med umiddelbar virkning , skriver DN.
AA171122 Limi sier til NRK at det nå er opp til presidentskapet på Stortinget om Hagen har anledning til å trekke seg fra vervet som vararepresentant med umiddelbar virkning , slik han ønsker.
AA171122 - Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for Frps stortingsgruppe eller Stortinget, ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning , skriver Hagen.
VG171121 Ifølge pressemeldingen ble Rose avskjediget med umiddelbar virkning tirsdag.
VG171121 Dette får umiddelbar virkning , opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 ( Oslo, Akershus og Østfold ).
SA171121 Viking har valgt å terminere kontrakten med den unge midtbanespilleren George Green med umiddelbar virkning .
NL171121 UiT har hatt god virkning av å iverksette et arbeid med å øke gjennomstrømmingen av kandidater og sørge for at det er flere som tar PhD-graden på normert tid.
DN171121 Foto : Andy Kropa/Invision/AP/NTB Scanpix ¶ 75 år gamle Rose, en prisvinnende fjernsynsvert og journalist, ble mandag suspendert fra både CBS og PBS med umiddelbar virkning som følge av anklager fra åtte kvinner om trakassering fra slutten av 1990-tallet og fram til 2011.
DB171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, går i henhold til paragraf 96 i Zimbawes grunnlov, av med umiddelbar virkning .
DB171121 Hevder Weinstein visste at skandalen var på vei - skal ha hatt hemmelig « hitliste » ¶ 75 år gamle Rose, en prisvinnende fjernsynsvert og journalist, ble mandag suspendert med umiddelbar virkning som følge av anklager fra åtte kvinner om trakassering fra slutten av 1990-tallet og fram til 2011.
DA171121 Dette får umiddelbar virkning , opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 ( Oslo, Akershus og Østfold ).
BT171121 En fikk stå i jobben i tre måneder før han måtte slutte, mens den siste selv valgte å si opp med umiddelbar virkning .
AP171121 Mugabe trekker seg formelt som president, med øyeblikkelig virkning .
AP171121 Dette får umiddelbar virkning , opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
AP171121 Viking har valgt å terminere kontrakten med den unge midtbanespilleren George Green med umiddelbar virkning .
AA171121 Dette får umiddelbar virkning , opplyser Christian Hillmann, rådgiver for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 ( Oslo, Akershus og Østfold ).
NL171120 Det er dermed ingen tvil om at mange nordnorske elever har tjent på den nye ordningen, som ble innført med virkning fra og med skoleåret 2016/2017, og omfatter alle elever i videregående skole.
NL171120 Nå i 2017 kom det endelige vedtaket om å opprette helseparken men da i en så nedskalert form at de samiske fagpersonene trakk seg fra prosjektet i protest med øyeblikkelig virkning .
DB171120 En fikk stå i jobben i tre måneder før han måtte slutte, mens den siste selv valgte å si opp med umiddelbar virkning .
AA171120 Hunden kan også ha en gunstig virkning på eierens bakterieflora. 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
VG171118 Hunden kan også ha en gunstig virkning på eierens bakterieflora. 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
DB171118 - Dersom store stjerner omtaler de urettferdighetene som idretten gir, vil det utvilsomt gi en enorm virkning .
DB171118 Hunden kan også ha en gunstig virkning på eierens bakterieflora. 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
BT171118 Hunden kan også ha en gunstig virkning på eierens bakterieflora. 3,4 millioner tidligere hjertefriske svensker i alderen 40 til 80 år har deltatt i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Uppsala universitet, Karolinska institutet, Stanford University og Sveriges landbruksuniversitet.
DB171117 Legen til Therese Johaug, Fredrik Bendiksen, fratrådte som landslagslege med umiddelbar virkning etter tabben med leppesalven som inneholdt det forbudte stoffet clostebol.
DA171117 Men det må få en virkning fra neste periode, sier Limi til NTB.
AA171116 - Dette hadde for øvrig også skjedd tidligere, senest da Odvar Nordli ble valgt som medlem av komiteen høsten 1984, med virkning fra 1. januar 1985, opplyser Njølstad til Nettavisen.
SA171115 « Det er påpekt en rekke feil og mangler i den grunnleggende vitenskapen rundt CO2s virkning på klimaet.
SA171115 Det er påpekt en rekke feil og mangler i den grunnleggende vitenskapen rundt CO₂s virkning på klimaet.
DB171114 Dette vil nå bli avviklet med umiddelbar virkning , skriver han i en e-post til Adresseavisen.
DB171114 * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
DA171114 * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
DA171114 * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
AP171114 * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
AP171114 * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
AP171114 Basert på sårbarhetskriteriene skal det tas en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.
VG171113 Det er fascinerende med fotball hva som er årsak og virkning .
DB171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
AP171113 Allmennpreventive hensyn - dommens virkning utad i samfunnet - gjør seg sterkt gjeldende, og tilsier en streng reaksjon », skriver Oslo tingrett i dommen.
AP171113 Det var et ekstra innstrammingsforslag som Høyre og FrP kastet inn i pakken som Stortinget behandlet juni 2016, med virkning fra 1. oktober 2016.
AA171113 Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171111 Den tidligere New England Patriots-spilleren var én av NFLs største profiler, men Hernandez fikk sparken med umiddelbar virkning da han ble arrestert.
AP171111 Avskjedigelse skjer med øyeblikkelig virkning , og krever i praksis svært grove, dokumenterte forsømmelser fra Meyer.
AP171111 Større virkning i Norge enn i Sovjet ¶
DN171110 Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.
DB171110 I går slo MBS på krigstromma nok en gang da han ba sine landsmenn i Libanon om å forlate landet med umiddelbar virkning .
DA171110 Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.
VG171109 Engelskmannen fikk sparken med umiddelbar virkning med to kamper igjen av sesongen.
VG171109 Det får klubben til å fjerne trener Ian Burchnall ( 34 ) med umiddelbar virkning .
DB171109 Hvis, på den annen side, en elev må bruke et kvarter for å redegjøre for tilnærmingen de har valgt for å lese « Karens jul » i stedet for å drøfte hva « Karens jul » faktisk handler om og hvordan den skaper sin virkning , eller hvis sentrale verk ikke inkluderes fordi det er antall minutter eller ord som leses som teller, snarere enn hva slags bok det er snakk om, er det av like åpenbare grunner pro
DA171109 I september fikk så de seks russiske langrennsløperne medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
VG171108 - Diseth og Førde har gjennom utredninger påvist at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger og i sin virkning har fellestrekk med mobbing, skriver Arnstad i sitt spørsmål som ble fremført av Sp-kollega Marit Knutsdatter Strand i spørretimen.
DB171108 Ordningen er foreslått innfaset over fem år fra 2019, og får etter den tid full årlig virkning for de berørte kommunene.
DB171108 Han påpeker at endringen vil få virkning fra 2019 og nedtrapping vil skje gradvis frem til 2023, og mener kommunene altså har god tid til å omstille seg.
DB171107 Den virksomme medisinen mot NPM, som heter tillit ( fiducia ) er tatt i bruk ved Ringerike sykehus på Hønefoss, og behandlingen har hatt umiddelbar virkning som økt trivsel, faglig utfoldelse, trygghet, medbestemmelse, mindre sykefravær, bedre effektivitet og fornøyde pasienter.
SA171105 Fredag ble forsvarsspilleren suspendert med umiddelbar virkning som en følge av hendelsen.
AP171105 Fredag ble forsvarsspilleren suspendert med umiddelbar virkning som en følge av hendelsen.
AA171105 Fredag ble forsvarsspilleren suspendert med umiddelbar virkning som en følge av hendelsen.
VG171104 Like etter bekreftet også produksjonsselskapet MRC at de har suspendert skuespilleren med umiddelbar virkning .
VG171104 Han har levert utredninger og beregninger av innvandringens virkning i årene fremover, både til offentlige utvalg, og til regjeringens arbeid med den fremtidige økonomiske politikken.
DB171104 ¶ SLUTT : Netflix vil ikke jobbe mer med overgrepsanklagede Kevin Spacey, og bryter alle bånd med umiddelbar virkning .
VG171103 Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning .
SA171103 Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning .
DB171103 Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning .
AP171103 Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning .
AA171103 Den tidligere Manchester United- og Juventus-spilleren suspenderes av Marseille med umiddelbar virkning .
VG171102 Bakgrunnen for det grundige tilsynet er at det er ulovlig å benytte påstander om at en alternativ behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser.
VG171101 I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.
VG171031 Etter det VG forstår er bakgrunnen for det varslede søksmålet de uttalelser som falt etter at den tidligere toppdommeren ble avskjediget med umiddelbar virkning fra jobben som seksjonsleder i fotballforbundet tidligere i år.
AA171031 Paracetamol finnes blant annet i legemidlene Paracet og Pinex, og har en smertestillende og febernedsettende virkning .
DA171030 Klagene på Miljødirektoratets tillatelse skal behandles av Klima- og miljødepartementet, men i påvente av utfallet av dette, har Pelagisk forening også bedt om at deres klage gis oppsettende virkning .
AA171030 Det er likevel ikke tvil om at reformasjonens langsiktige virkning på mange felt bidro til utviklingen av våre moderne demokratier.
AP171029 Endres disse betingelsene, gjennom for eksempel utbedring av gatebelysningen, begrensning av tilgang til eller fluktveier fra området, eller gjennom mer synlig politi på stedet, kan dette ha en forebyggende virkning .
VG171028 Tidligere denne uken uttalte skolebyråden i Oslo at hun ville bortvise elever som utøver vold med øyeblikkelig virkning .
DB171028 - Vi har med umiddelbar virkning stanset all bruk av utstyret, inntil politiet og granskingskommisjonen har gjort sitt arbeid og funnet ut av hva som har skjedd, sier generalmajor Odin Johannessen, til NRK.
VG171027 Klubben skriver at Loberto selv har valgt å tre til side med umiddelbar virkning .
DN171027 De riggansatte blir ifølge næringslivsnettstedet Sysla sagt opp med virkning fra 1.desember.
DA171027 Det er Miljødirektoratet som har gitt vedtaket om tillatelse oppsettende virkning etter at både Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona har klaget, skriver Stavanger Aftenblad.
DA171027 Ifølge Sysla blir de ansatte sagt opp med virkning fra 1. desember.
AP171027 I Sveriges Television ( SVT ) sa en toppleder opp jobben med umiddelbar virkning sist uke etter anklager om trakassering i forbindele med #metoo-kampanjen.
AA171027 Nå blir han suspendert med øyeblikkelig virkning , melder VG.
SA171026 Skolebyråden i Oslo ønsker at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning , skriver VG ¶
DN171026 Nord- og Sør-Trøndelag blir som kjent sammenslått til Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2018.
AP171026 » BFD : Ikke virkning på lang sikt ¶
AP171026 Legger en det til grunn, vil omleggingen ikke ha virkning på budsjettet på lang sikt, svarte departementet den gang.
VG171025 | Vil bortvise volds-elever med øyeblikkelig virkning
VG171025 Skolebyråden i Oslo vil ha adgang til at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning .
VG171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
DB171025 Stjernefotograf bannlyst fra verdenskjente magasiner med umiddelbar virkning
DB171025 Innen 24 timer etter at artikkelen ble publisert tikket det inn en e-post hos ansatte i Condé Nast som ga beskjed om at samarbeid med Richardson skulle opphøre med umiddelbar virkning .
DA171025 Skolebyråden i Oslo ønsker at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning , skriver VG.
DA171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
AP171025 Skolebyråden i Oslo ønsker at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning , skriver VG ¶
AP171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
NL171024 Den nye statsråden fra Finnmark må ha et geografisk overordnet fokus på landets forsvar, men dessverre er nord mest utsatt, og derfor må militær tilstedeværelse være dimensjonert for avskrekkende virkning .
DB171024 » Woolhouse gjorde det også tydelig at beslutningen skal ha umiddelbar virkning .
VG171023 Den « forbyr enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen i det indre marked.
VG171023 Og det betyr at det bør fremmes et forslag med raskest mulig virkning .
VG171023 - Det er viktig at stortingsbehandlingen får øyeblikkelig virkning , for hvis ikke har skaden skjedd.
DN171023 Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, bytter ut styrelederen i Boligbygg med umiddelbar virkning .
DN171023 Bech med umiddelbar virkning .
DB171022 I fjor sommer gikk han av med umiddelbar virkning , etter flere år med anklager.
DB171022 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
DB171022 Enden på visa var at sportssjefen fikk fyken med umiddelbar virkning .
DN171021 Fredag politianmeldte de vedkommende som har valgt å si opp stillingen sin med umiddelbar virkning .
DA171021 Fredag politianmeldte de vedkommende som har valgt å si opp stillingen sin med umiddelbar virkning .
AP171021 Type 2 er den vanligste i befolkningen generelt og skyldes ofte både insulinmangel og at insulinet som er der, har dårlig virkning .
DN171020 På bakgrunn av denne vurderingen har styret besluttet å øke grunnlønnen til 8,767 millioner kroner med virkning fra 1. september 2017 ", skriver selskapet.
DB171020 SVT-sjefen har valgt å forlate sin stilling med umiddelbar virkning , og kommer ikke til å få utbetalt noe sluttvederlag, opplyser HR-og kommunikasjonsdirektør Sabina Rasiwala.
AP171020 - Pasienter som har hatt god virkning av en type legemiddel gjennom mange år, kan bli fratatt dette dersom de skifter lege, sier Grimstad.
AP171020 Fredag ettermiddag melder SVT at sjefen har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning .
SA171019 På det ekstraordinære årsmøtet onsdag kveld, gikk styret for Talgje bedehus av med umiddelbar virkning .
SA171019 Leder i styret for Talgje bedehus, Bjarne Ydstebø, sier fra talerstolen at han og resten av styret trekker seg med umiddelbar virkning .
DA171019 Konkurskarantenekjennelsen har virkning fra til 10. oktober 2019 og overtredelse av denne er straffbart i henhold til konkursloven.
SA171018 Fylkesmannen skriver riktignok i sitt svarbrev at : Da saken i ettertid er behandlet på nytt, vil den ugyldige avvisingsavgjørelsen ikke ha virkning for det endelige vedtaket i saken.
DN171018 Faren er at vi får en for lang virkning av denne forskriften før det skjer endringer, sier Jæger.
DB171018 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
DB171018 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap The Weinstein Company har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten for noen uker siden.
SA171017 De svelges hele, ubemerket, de har tilsynelatende ingen virkning , men etter en stund virker giften likevel og blir en bekreftelse. » | Høyres seks løfter for kunnskapsskolen ¶
NL171017 En av årsakene er at endringene i egenandel for kommunene skulle foregå gradvis og har ennå ikke fått den ønskede virkning .
AA171017 Intensivere forskningen på a ) materialer som kan erstatte plast og b ) plastens virkning på havet og oss mennesker og c ) nye metoder for rensing av avløpsvann. 6.
DN171016 Kan få umiddelbar virkning på oljeprisen ¶
DB171016 Vi kjøper slankeprodukter for millioner - men har de noen virkning ?
DB171016 Den amerikanske utdanningsforskeren Yong Zhao peker på at utdanningsforskningen har kopiert medisinens søk etter evidens for ønsket virkning .
DB171015 Opprullingen av de mange alvorlige anklagene førte til at Weinsteins eget selskap « The Weinstein Company », som han grunnla sammen med broren Bob, terminerte kontrakten hans med umiddelbar virkning .
DB171014 Flyselskapet han jobbet for, Talon, sa ham opp med umiddelbar virkning .
DB171014 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
DB171013 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
DB171012 Utenriksdepartementet i Washington varslet torsdag at USA trekker seg fra organisasjonen med virkning fra 31. desember.
DB171012 Ordningen med kvoteflyktninger har en mer langsiktig virkning enn bare å redde liv på kort sikt.
DA171012 Hoveddelen av endringen vil først få effekt fra 2019, men bokført virkning neste år vil bli på 700 millioner kroner.
AP171012 0,7 milliarder kroner får virkning i 2018, mens resten av lettelsene først vil få virkning i 2019.
AP171012 0,7 milliarder kroner får virkning i 2018, mens resten av lettelsene først vil få virkning i 2019.
DB171011 Tirsdag ble klinikken stengt med umiddelbar virkning .
DB171011 De reagerer sterkt på avgjørelsen om å stenge den med umiddelbar virkning .
DB171011 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
AP171011 Men tirsdag innførte Fiskeridirektoratet utkastpåbud for alle fangede kveiter over to meter eller rundt 100 kilo - med umiddelbar virkning .
VG171010 Sammen med sin kollega som finanspolitisk rådgiver, Harald Jacobsen, sa begge opp jobbene sine, med øyeblikkelig virkning 22. september - samme dag som Marthinsen ble vraket.
DB171010 På toppen av det hele har ikke prosjektet noen virkning på « problemet » man vil løse.
DB171010 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
VG171009 Harvey Weinstein ( 65 ) har fått sparken fra sitt eget filmselskap med umiddelbar virkning .
DB171009 - Dersom Mehtab trekker seg frivillig eller sparkes med umiddelbar virkning , og hele IRN restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialogfremme og tillitsbyggende, er det kanskje et ørlite håp for at rådet kan fortsette å eksistere og for at de igjen kan få statsstøtte, mener stortingspolitikeren.
DB171009 Det er ITV som har gitt Ramsey klarsignal til en dokumentar på to timelange episoder der han går inn i alt fra kokainens opprinnelse til dens ødeleggende virkning .
DB171009 Film-mogulens kontrakt med sitt eget selskap « The Weinstein Company » har blitt terminert med umiddelbar virkning , etter at New York Times´ avsløringer kom til overflaten.
AP171009 * Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018.
AP171009 Mehtab Afsar bør trekke seg nå med umiddelbar virkning , og Islamsk Råd Norge ( IRN ) må fullstendig omstruktureres etter prinsipper som er normale i norsk organisasjonsliv, uttaler Raja til Aftenposten.
AP171009 I løsrivelsessaker kan det likevel hevdes at anerkjennelse får en konstituerende virkning i praksis.
DB171008 Det hele har ført til at Weinsteins eget selskap, « The Weinstein Company », har terminert kontrakten hans med umiddelbar virkning .
DB171008 - I lys av den nye informasjonen som har kommet fram de siste dagene, har direktørene i « The Weinstein Company » bestemt seg for å terminere ansettelsesforholdet til Harvey Weinstein med umiddelbar virkning , skriver de og legger til at de har informert Weinstein om det.
AP171008 Ifølge uttalelsen fra ambassaden søndag hete det at alle visumtjenester som ikke er relatert til innvandring suspenderes med umiddelbar virkning .
AA171008 Ifølge uttalelsen fra ambassaden søndag hete det at alle visumtjenester som ikke er relatert til innvandring suspenderes med umiddelbar virkning .
AP171007 Harvey Weinstein, en av Hollywoods mektigste menn, har med umiddelbar virkning tatt permisjon fra stillingen sin på ubestemt tid etter at en rekke anklager om seksuell trakassering er blitt rullet opp, ifølge nyhetsbyrået AP.
NL171006 En slik virkning , og et slikt syn på gjensidig forsterkning, vil selvsagt føre til at også persontrafikken på Tromsbanen/Nord-Norgebanen må vurderes på en helt annen måte.
DA171006 I begrunnelsen fra Svenska Akademien heter det at Ishiguros romaner « med sterk følelsesmessig virkning har blottlagt avgrunnen under vår tilsynelatende tilhørighet i verden ».
AP171006 Q-Meieriene innså det samme og da de forsto at forbrukerne virkelig ikke likte deres nyhet, trakk de Skyrmelk med kaffesmak med øyeblikkelig virkning .
AA171006 Tanken er at et internasjonalt forbud mot atomvåpen kan ha en liknende virkning .
DN171004 Marthinsen ble vraket som leder for Aps finansfraksjon for to uker siden, noe som blant annet førte til at to av partiets finanspolitiske rådgivere sluttet med umiddelbar virkning .
DN171004 Marthinsen ble vraket som leder for Aps finansfraksjon for to uker siden, noe som blant annet førte til at to av partiets finanspolitiske rådgivere sluttet med umiddelbar virkning .
AA171003 En talsmann for universitetsledelsen skriver på Twitter at universitetet av sikkerhetsårsaker stenges med øyeblikkelig virkning .
VG170930 - NFF har avsluttet arbeidsforholdet til Edvartsen med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
DN170930 Fredag kveld annonserte han at tidligere Xerox-topp Ursula Burns og tidligere Merrill Lynch-topp John Thain med umiddelbar virkning vil tre inn i Uber-styret.
SA170929 Ifølge dommen, oppheves ikke suspensjonen med umiddelbar virkning .
DN170929 Men hvordan forholdet mellom årsak og virkning er direkte, er en ganske komplisert analyse, sier han.
DB170929 ¶ FERDIG : Donald Trumps helseminister Tom Price går av med umiddelbar virkning .
DB170929 USAs helseminister Tom Price går av med umiddelbar virkning .
DA170929 Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning .
AP170929 Øyeblikkelig virkning
AP170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning , skriver de videre.
AP170929 Ifølge dommen, oppheves ikke suspensjonen med umiddelbar virkning .
AP170929 Ifølge dommen, oppheves ikke suspensjonen med umiddelbar virkning .
AA170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning , skriver de videre.
VG170928 Bayern München skriver at klubben « etter en intern analyse » har bestemt å skille lag med Ancelotti med umiddelbar virkning .
DB170928 Stortinget har vedtatt juryordningen opphevet, med virkning fra nyttår 2018.
AA170928 Stortinget har vedtatt juryordningen opphevet med virkning fra nyttår 2018.
DN170927 - Samlet sett har høyere oljepris liten virkning på budsjettet, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.
DB170927 På grunnlag av dette ila politiet kvinnen besøksforbud mot ekssamboeren med virkning fra månedsskiftet februar/mars 2011.
DB170927 På grunnlag av dette ila politiet kvinnen besøksforbud mot ekssamboeren med virkning fra månedsskiftet februar/mars 2011.
DA170927 Tidsfaktoren er helt avgjørende dersom nødprevensjon i det hele tatt skal ha noen som helst virkning .
AA170927 - Samlet sett har høyere oljepris liten virkning på budsjettet, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.
DN170926 Aps finanspolitiske rådgivere slutter med øyeblikkelig virkning
DB170925 - Klart det er frustrerende, jeg vil ikke ha en negativ virkning av høydesamlinger.
DB170925 Dagen før opplyste avfallsselskapet i en børsmelding at det slår seg selv konkurs med umiddelbar virkning .
AP170925 For det andre finnes det i dag ikke effektive behandlinger med langvarig virkning mot lidelsen.
SA170923 Morten Mathisen ( 23 ) er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
AP170923 For første gang opplevde vi at politiske avgjørelser hadde umiddelbar virkning på livet vårt, sier Leinau.
AP170923 Morten Mathisen ( 23 ) er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
NL170922 Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig.
NL170922 graviditet-fødsel-barn, la det på kvinnene - med en tilsvarende ansvarsfrihet for mannfolkene - en langt mindre påaktet virkning .
NL170922 Viktigst av alt er å sikre at det har en dokumentert virkning og ikke er skadelig for pasientene.
DN170922 | Aps finanspolitiske rådgivere slutter med øyeblikkelig virkning
DN170922 I hver sin tekstmelding til NTB bekrefter både Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg fredag ettermiddag at de slutter som rådgivere for Aps stortingsgruppe med øyeblikkelig virkning .
DA170922 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet Renonorden hentet avfall i Bærum tirsdag, dagen etter at avfallsselskapet slo seg konkurs med umiddelbar virkning . 134 kommuner er rammet ¶
DA170922 - Jeg kan bekrefte at jeg har avsluttet mitt arbeidsforhold med Aps stortingsgruppe med øyeblikkelig virkning , skriver han i en sms til NTB fredag ettermiddag.
AP170922 | Ap-rådgivere slutter med øyeblikkelig virkning
AP170922 I hver sin tekstmelding til NTB bekrefter både Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg fredag ettermiddag at de slutter som rådgivere for Aps stortingsgruppe med øyeblikkelig virkning .
AP170922 Begge de to finanspolitiske rådgiverne til Marianne Marthinsen bekrefter at de har sagt opp jobbene sine i Arbeiderpartiets stortingsgruppe med umiddelbar virkning .
AA170922 | Aps finanspolitiske rådgivere slutter med øyeblikkelig virkning
AA170922 I hver sin tekstmelding til NTB bekrefter både Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg fredag ettermiddag at de slutter som rådgivere for Aps stortingsgruppe med øyeblikkelig virkning .
SA170921 Noen med kjent helseskadelig virkning og mange vi ikke kjenner virkningen av.
SA170921 Noen har en kjent helseskadelig virkning , andre kjenner vi ikke virkningen av.
DN170921 « Den lave renten gjør dessuten sentralbanken mer usikker på virkning av pengepolitikken.
AP170921 Noen med kjent helseskadelig virkning og mange vi ikke kjenner virkningen av.
AP170921 Noen har en kjent helseskadelig virkning , andre kjenner vi ikke virkningen av.
AA170921 Men den siktede moren slipper foreløpig ikke ut ettersom påtalemyndigheten anket kjennelsen på stedet, med oppsettende virkning .
DA170920 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet Renonorden hentet avfall i Bærum tirsdag, dagen etter at avfallsselskapet slo seg konkurs med umiddelbar virkning . 134 kommuner er rammet ¶
DA170920 Etter beredskapsmøte hele natt til tirsdag overtar Norsk Gjenvinning RNs oppgaver med umiddelbar virkning .
DB170919 Selskapet opplyste mandag at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
DA170919 Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
DA170919 Selskapet opplyste mandag at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
DA170919 Dagen før opplyste avfallsselskapet i en børsmelding at det slår seg selv konkurs med umiddelbar virkning .
AP170919 Selskapet opplyste mandag at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
AP170919 Uansett ; Blomkvist som har anmeldt den læreboken to av oss har skrevet ( Rus og avhengighet, Universitetsforlaget 2016 ), bør vite at vi både refererer den forskeren Blomkvist og Sterri anbefaler oss ( Csete 2016 ), og viser at den store vekten på bruk av straff overfor enkeltbrukere har tvilsom virkning og forbruker uønsket store s
AA170919 Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
AP170918 Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
AA170918 Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
AA170918 Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
VG170916 Men vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
SA170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
BT170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AP170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170915 AVSKJEDIGET : Svein-Erik Edvartsen ble mandag avskjediget fra jobben som seksjonsleder i Norges Fotballforbund med øyeblikkelig virkning .
VG170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, skriver Svein Graff i NFF - og poengterer at dette også gjelder for punkt 2 i denne saken.
SA170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
DN170915 Russland og Kina har sagt at sanksjoner ikke vil ha noen virkning .
DN170915 Russland og Kina har sagt at sanksjoner ikke vil ha noen virkning .
AP170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AA170915 De fleste alternativbehandlere mener vel, men det er ingen grunn til å tro at behandlingen de tilbyr har noen virkning .
SA170914 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AP170914 Endringen er gjort med umiddelbar virkning .
AP170914 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170913 Konfrontert med at Edvartsen er avskjediget med øyeblikkelig virkning , skrev Edvartsen-advokat John Christian Elden følgende i en tekstmelding til VG : ¶
VG170913 Jobben som seksjonsleder i NFF beholdt han helt til tirsdag denne uken, da han ble avskjediget med umiddelbar virkning .
FV170913 ÅRSAK OG VIRKNING : Boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår er en vesentlig grunn til omslaget i boligprisene, mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
VG170912 Konfrontert med at Edvartsen er avskjediget med øyeblikkelig virkning , skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden følgende i en tekstmelding til VG : ¶
SA170912 - Hvis det ikke skjer endringer der nå, avbryter vi samarbeidet med umiddelbar virkning , sier Johansen.
DB170912 Men jeg tror slagordene nå mister sin virkning , sier Anas.
BT170912 - Hvis det ikke skjer endringer der nå, avbryter vi samarbeidet med umiddelbar virkning , sier Johansen.
AP170912 - Hvis det ikke skjer endringer der nå, avbryter vi samarbeidet med umiddelbar virkning , sier Johansen.
DN170910 Pengene kunne antagelig hatt mye større virkning på klimaet hvis de ble anvendt på forskning og utvikling av alternative energiformer, for eksempel gjennom et øremerket innovasjonsfond, sier forfatteren.
DB170910 I fjor sommer gikk han av med umiddelbar virkning , etter flere år med anklager.
DB170910 Enden på visa var at sportssjefen fikk fyken med umiddelbar virkning .
DB170908 Dessverre viser våre utredninger at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger på kropp og sjel og som i sin virkning på kropp og følelser har fellestrekk med mobbing.
SA170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning .
DA170907 - Vi ønsker å oppheve kontrakten med Norlandia med umiddelbar virkning .
BT170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning .
AP170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning .
AA170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning .
VG170906 Når du drikker så konsentrert eddiksyre vil det kunne ha en etsende virkning på slimhinnene i svelget, spiserøret og magesekken - og det kan i verste fall oppstå etsesår, opplyser Spillum til VG.
AA170906 De politiske partiene har i mange år hatt gode intensjoner om å hjelpe barn og unge som sliter, men tiltakene har hatt liten virkning .
VG170905 Når du drikker så konsentrert eddiksyre vil det kunne ha en etsende virkning på slimhinnene i svelget, spiserøret og magesekken - og det kan i verste fall oppstå etsesår, opplyser Spillum til VG.
SA170905 ÅRSAK OG VIRKNING : Boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår er en vesentlig grunn til omslaget i boligprisene, mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
BT170905 ÅRSAK OG VIRKNING : Boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår er en vesentlig grunn til omslaget i boligprisene, mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
AP170905 ÅRSAK OG VIRKNING : Boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår er en vesentlig grunn til omslaget i boligprisene, mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
AA170905 ÅRSAK OG VIRKNING : Boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår er en vesentlig grunn til omslaget i boligprisene, mener sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.
AP170904 Gruppen som var mest velvillig innstilt til « de andre » ble enda mer velvillige når de fikk hormonet, men det hadde ingen virkning på den gruppen som var mest skeptisk til fremmede.
AP170904 Forfatterne mener det kanskje er slik at en gruppe må ha det godt og trygt sammen, noe som gir høye oxitocinnivåer, for at antixenofobe gruppenormer skal ha virkning på de mest fremmedkritiske.
NL170829 Målingene kan få en selvforsterkende virkning .
AA170829 Frp i Trondheim vil avvikle prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien med umiddelbar virkning .
DB170828 Det er ITV som har gitt Ramsey klarsignal til en dokumentar på to timelange episoder der han går inn i alt fra kokainens opprinnelse til dens ødeleggende virkning .
DB170826 Men du får ikke vite at antidepressiva i henhold til en meta-analyse fra 2017 ikke har signifikant bedre virkning på depresjoner enn placebo.
DN170825 Avtalen har virkning fra 1. august.
DB170825 Vi har lover om årsak og virkning .
VG170824 BSU-ordningen har en så positiv virkning på boligmarkedet for unge mennesker, så hvis vi får lov til å bestemme skal vi hjelpe enda flere, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud.
SA170824 | Danske suksesstrener gir seg med umiddelbar virkning
DN170824 Avtalen har virkning fra 1. august.
AP170824 | Danske suksesstrener gir seg med umiddelbar virkning
VG170823 VG gjør ham også oppmerksom på at friidrettsforbundet president, Ketil Tømmernes, foran VM i Osaka for 10 år siden - da som sportssjef - uttalte at han ville gå av med umiddelbar virkning hvis en av Norges utøvere avla positiv dopingprøve.
DB170823 På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt til oss fra di innebygde panelovnene i gjesteområdet, har vi besluttet å stenge restauranten med umiddelbar virkning .
DB170823 ( Dagbladet ) : McDonald's-restauranten på Mjøsstranda på Gjøvik er stengt med umiddelbar virkning etter et funn som kan få noen hver til å sette burgeren i vrangstrupen.
DB170823 Katie Rich skrev at Barron Trump kom til å bli « USAs første hjemmeskole-drapsmann » ( « first homeschool shooter » ), noe som førte til at tekstforfatteren ble suspendert fra sin stilling med umiddelbar virkning .
AA170823 Rørheim opplyser at han har fratrådt alle verv i partiet med øyeblikkelig virkning .
VG170822 Hun gikk ikke med på frivillig suspensjon med umiddelbar virkning .
SA170822 Den ville ikke rammet utøvere som ikke hadde til hensikt å jukse, og - det burde være det viktigste - ikke har hatt noen prestasjonsfremmende virkning av det forbudte stoffet.
SA170822 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
FV170822 Den ville ikke rammet utøvere som ikke hadde til hensikt å jukse, og - det burde være det viktigste - ikke har hatt noen prestasjonsfremmende virkning av det forbudte stoffet.
DB170822 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot
DB170822 Bendiksen trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning . 19. oktober ¶
DB170822 Antidoping Norge informerer om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016. 25.-26. januar ¶
DA170822 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
DA170822 Av denne grunn merket panelet seg at i tilfeller med ikke betydelig ( « non-significant » ) skyld foreskriver Verdens antidopingkode av 2015 utelukkelse fra 12 til 24 måneder, og kom til at passende straff i denne saken er utelukkelse i 18 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016. » ( NTB ) ¶
BT170822 Den ville ikke rammet utøvere som ikke hadde til hensikt å jukse, og - det burde være det viktigste - ikke har hatt noen prestasjonsfremmende virkning av det forbudte stoffet.
AP170822 Ordningen som kalles trippel talaq innebærer at hvis mannen sier ordet tre ganger i løpet av ekteskapet - for eksempel muntlig, i tekstmelding eller på sosiale medier, er de skilt med øyeblikkelig virkning .
AP170822 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AA170822 Én hypotese er at offentlighetsloven kan ha gitt en uønsket og uheldig virkning på det politiske arbeidet i kommunene.
DN170821 Heuch ( 51 ) er utnevnt til konserndirektør og HR-sjef i Telenor med virkning fra 1. desember.
DB170821 Dens årsak og virkning strekker seg utover en så lang tidsperiode, og er så kompleks, at den blir vanskelig å gripe.
AP170818 - Ajax og Klorin har fortsatt en beroligende virkning på meg, sier Anne Bitsch.
VG170817 BMC-laget sier i en pressemelding at de har nulltoleranse mot dopingbrudd, og at Sánchez er midlertidig utestengt fra laget med umiddelbar virkning . 22 lag stiller til start i Spania.
SA170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning .
BT170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning .
AP170817 - Så det har ikke vært så stor virkning av kuttene i formuesskatten ?
AP170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning .
DN170816 Disse får virkning fra 1.1.2018, men den økte pensjonsforpliktelsen er i sin helhet ført i resultatregnskapet for andre kvartal.
DA170816 divisjon med Vidar, slutter seg dermed til laget som jakter opprykk til Obos-ligaen med umiddelbar virkning .
DN170815 I tillegg til å bidra med rundt 4,1 milliarder dollar i ordreboken, ventes transaksjonen også å ha en umiddelbar positiv virkning på Transoceans inntjening, sier administrerende direktør Jeremy Thigpen i Transocean.
VG170810 Politiet har anket avgjørelsen og fått innvilget oppsettende virkning , noe som betyr at 18-åringen blir sittende i varetekt inntil Borgarting lagmannsrett har behandlet anken.
VG170810 Det har samme virkning som når man bare ser perfekte bikinibilder på sosiale medier, det er med på å føkke opp synet på hva som er vanlig og hvordan virkeligheten er.
DB170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning , noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet og var i koma.
DB170810 De fleste statsvitere og andre kjennere av kenyansk politikk sier økonomiske spørsmål bare har begrenset virkning på velgerne.
AP170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning , noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet og var i koma.
AA170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning , noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten.
DA170808 Ved Haukeland sykehus studerer man kreftmedisinen Rituximabs virkning på ME.
NL170807 Den takseringen som ligger til grunn for dagens satser ble gjennomført i årene 2004 og 2005, og fikk virkning fra skatteåret 2006.
DB170805 Stengte TGI Friday's med øyeblikkelig virkning
DN170803 To tredeler av underhuset måtte ha stemt for en tiltale for at Temer skulle ha blitt suspendert med umiddelbar virkning i 180 dager før en rettssak i høyesterett.
DB170803 Politiet skal også drive med forebyggende arbeid, og det har stor preventiv virkning .
AP170803 To tredjedeler av underhuset måtte ha svart ja til en tiltale for at Temer skulle ha blitt suspendert med umiddelbar virkning i 180 dager før en rettssak i høyesterett.
AA170803 To tredeler av underhuset måtte ha stemt for en tiltale for at Temer skulle ha blitt suspendert med umiddelbar virkning i 180 dager før en rettssak i høyesterett.
AA170803 Hvordan dette har påvirket fuglebestandene finnes det ikke forskning på, men logisk sett må det vel være sikkert at større ferdsel i hekkeområdene vil ha negativ virkning .
AA170803 Det vil vel være sikkert at større ferdsel i hekkeområdene vil ha negativ virkning , skriver kronikkforfatteren.
DB170801 Geving drar også frem at Forbrukerombudet, med virkning fra nyttår, ikke lenger må gå til Markedsrådet for å få prøvd forelegg mot meglere eller meglerforetak.
VG170730 Forslaget mitt er noe utradisjonelt, men jeg er overbevist om at dette hadde hatt stor virkning med verdiskapning i klubbene.
DB170730 Andre klare eksempler på at slike folkehelsekampanjer har en positiv virkning er førstehjelpskampanjene som har pågått i en årrekke.
VG170729 Mange får litt virkning, men minst halvparten får ingen virkning i det hele tatt.
VG170729 Mange får litt virkning , men minst halvparten får ingen virkning i det hele tatt.
SA170724 Kiss har skrevet under en toårsavtale med sin nye klubb og forlater Haugesund med umiddelbar virkning .
DN170724 Styremedlem Ingvild Huseby trekker seg fra styret i det børsnoterte renovasjonsselskapet Renonorden med umiddelbar virkning , ifølge en børsmelding mandag.
DN170724 Ingvild Huseby trekker seg fra styret i det børsnoterte renovasjonsselskapet Renonorden med umiddelbar virkning .
AP170724 Kiss har skrevet under en toårsavtale med sin nye klubb og forlater Haugesund med umiddelbar virkning .
VG170722 Strukturert styrketrening gjennom hele sesongen var noe av det som ble gjeninnført med umiddelbar virkning .
DB170720 Men selv om dette implisitt er et politisk vedtatt mål, har det ikke hatt noen tydelig virkning på utforming norsk utviklingspolitikk.
DN170719 ¶ At Norges Bank nå i juni anslo en nøkkelrente på 1,28 prosent ved utgangen av juni 2020 skal altså ha langt større virkning enn at den forutsies å holde seg på 0,5 prosent ut inneværende år, skriver forfatteren.
AP170718 Det skulle raskt bli mer dramatisk : Regjeringspartiet PiS ( det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet ) la like etterpå et enda mer radikalt forslag på bordet : De 83 dommerne som sitter i Høyesterett, skal alle pensjoneres med umiddelbar virkning , uavhengig av alder.
DB170717 Forskerne sjekket også om vaksinen kunne ha en virkning mot kjønnssykdommene klamydia og gonoré.
DB170717 Det gir jo liten virkning , og står forsåvidt i stil med det meningsløse valget som var utgangspunkt for det hele - nemlig det paniske feltbyttet, lenge før det egentlig hadde trengt å skje.
VG170716 Advokaten opplyser at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning , og torsdag kom kjennelsen fra Sunnmøre tingrett der namsmannens avgjørelse er opphevet.
DB170716 Hun forteller at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning ( virkningen av en avgjørelse utsettes til anken er behandlet ).
DB170713 Dommen gjelder med umiddelbar virkning .
DB170713 Et mulig eksempel på en slik virkning kan være at kjøpesentre utenfor byen får et konkurransefortrinn på bekostning av handelsstanden i byen, med mer bilbasert shopping som resultat.
AA170713 Den siktede kvinnen blir derfor sittende i varetekt på såkalt oppsettende virkning inntil lagmannsretten har behandlet fengslingsspørsmålet - trolig fredag.
SA170710 Nå forlater han klubben med umiddelbar virkning .
DA170710 Landets første riksantikvar Harry Fett ( 1913 ), ønsket seg Hovedøya, som han mente kunne bli en « folkepark av stor virkning som ikke mange byer kan fremvise maken til (... ) et møtested for sport og friluftsliv og for « sommerglæder ».
AP170710 Nå forlater han klubben med umiddelbar virkning .
DN170709 Plan- og bygningsetaten skriver i brevet etaten vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter dersom det ulovlige forholdet vedvarer, og at det kan gis et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
DB170708 Bloom viser til hvordan menneskehjernen er innstilt på å finne mønstre og hensikter, og lete etter det som vever sammen årsak og virkning .
VG170706 Dersom anken hadde fått medhold ville Sagan kommet inn i Tour de France-sirkuset med umiddelbar virkning , men siden den ikke fikk det, går det mot sommerferie for Sagan.
VG170706 Franskmannen er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
DA170706 - Det er viktig å øke kunnskapen om alkohol og virkning blant ungdom, slik at de gjør klokere rusvalg.
DA170706 - Det er viktig å øke kunnskapen om alkohol og virkning blant ungdom, slik at de gjør klokere rusvalg.
VG170705 - Jeg håper faktakontrollen kommer til å gjøre det bedre, og at det vil ha en oppdragende virkning , legger FrP-politikeren til.
AA170705 Det tar tid før den enkelte bruker opplever virkning av et tiltak.
DB170704 Den økte med over 40 prosent i fjor, og det finnes ikke lenger noen tiltak mot narkotikaøkonomien som har virkning .
DB170704 Enden på visa var at sportssjefen fikk fyken med umiddelbar virkning .
AA170703 Påtalemyndigheten anket tingrettens kjennelse fordi de mente et medieforbud vil være uten virkning med mindre siktede ilegges fullstendig isolasjon.
DB170702 Stengte TGI Friday's med øyeblikkelig virkning .
DB170702 Stengte TGI Friday's med øyeblikkelig virkning .
DB170701 Stengte TGI Friday's med øyeblikkelig virkning .
VG170630 En regulering som ga umiddelbar positiv virkning for de nesten 70 000 nordmennene som den gang slet med spilleproblemer. 81% spiller ¶
SA170630 Vindmølleparken vil ikke ha negativ virkning for Giljastølen, tror Asle Gilje.
NL170630 Det er etablert et Statsallmenningsutvalg for å foreslå endringer i fjelloven med virkning for Sør- og Midt-Norge.
DB170630 ¶ BLE STENGT UMIDDELBART : Populære TGI Friday's midt i Oslos paradegate Karl Johan ble i går stengt for matservering med øyeblikkelig virkning .
DB170630 Stengte TGI Friday's med øyeblikkelig virkning .
DB170630 ( Dagbladet ) : Det ble ingen god fredag for restaurant TGI Friday's på Karl Johan i Oslo etter at Mattilsynet i går stengte matserveringen med øyeblikkelig virkning .
AP170630 » Skitne kjøkkenforhold, som undersiden av denne arbeidsbenken, var blant årsakene til at restauranten i Karl Johans gate ble stengt med umiddelbar virkning .
AP170626 Faktisk kan planter som har vokst opp med passelige doser av UV også bli bedre beskyttet mot sykdom, siden flavonoidene for eksempel også beskytter mot sopp- og insektangrep, og fordi noen sopp kan drepes av UV-lys mens samme mengde UV-lys gir positiv virkning på plantene.
AP170626 Faktisk kan planter som har vokst opp med passelige doser av UV også bli bedre beskyttet mot sykdom, siden flavonoidene for eksempel også beskytter mot sopp- og insektangrep, og fordi noen sopp kan drepes av UV-lys mens samme mengde UV-lys gir positiv virkning på plantene.
DB170623 Galgenhumorens forløsende virkning : ¶
BT170623 Trellevik hevder at jeg overser at formuesskatten har en negativ virkning for norske eiere.
AP170623 Produsentene har fått tillatelse til å bryte norske fartsgrenser under innspillingene, men nå er denne tillatelsen tilbakekalt med umiddelbar virkning , melder TV 2.
AA170623 Produsentene har fått tillatelse til å bryte norske fartsgrenser under innspillingene, men nå er denne tillatelsen tilbakekalt med umiddelbar virkning , melder TV 2.
SA170622 Hvorfor ta ansvar for å øke utnyttelsesgraden av felles ressurser når det er mulighet for uønsket virkning på egne betingelser ?
DN170622 Sentralbanken gjentar også at det lave rentenivået taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, siden det er usikkerhet rundt rentens virkning når renten er så lav.
SA170621 Utestengelsen trer i kraft med umiddelbar virkning .
DB170621 Bendiksen tok på seg all skyld i saken og trakk seg fra jobben som landslagslege med umiddelbar virkning da Johaugs positive dopingprøve ble kjent.
DA170621 Utestengelsen trer i kraft med umiddelbar virkning .
DA170621 Med umiddelbar virkning ble reglene opphevet, og heretter er vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AP170621 Utestengelsen trer i kraft med umiddelbar virkning .
VG170620 Etter stemmegivningen natt til tirsdag valgte Godskesen å melde seg ut av Frp med umiddelbar virkning og er nå uavhengig representant.
VG170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en uttalelse natt til tirsdag.
FV170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver Ingebjørg Godskesen.
DN170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag, gjengitt i VG.
DB170620 Husk også at det er forbudt å kjøpe, eie eller ha med deg elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning .
DB170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag.
DA170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag, gjengitt i VG.
BT170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag, gjengitt i VG.
AP170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag, gjengitt i VG.
AP170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver Ingebjørg Godskesen.
AA170620 - Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning , skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag, gjengitt i VG.
NL170619 juni, da det ble bestemt at fylkesmannsembetene skulle slås sammen med Vadsø som sete, med « minst like mange arbeidsplasser » som i dag, med virkning fra 1.1. 2019.
DN170619 Virksomhetsoverdragelsen av Swedbanks aksjemegling- og analysevirksomhet til Kepler Cheuvreux' nye Oslo-kontor skjer med virkning fra 1. september i år.
DB170619 Det russiske forsvarsdepartementet stanser samarbeidsavtalen om å hindre hendelser med øyeblikkelig virkning , ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.
AP170619 Det russiske forsvarsdepartementet stanser samarbeidsavtalen om å hindre hendelser med øyeblikkelig virkning , ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.
VG170618 Kristiansund BK og Kamer Qaka ( 22 ) har i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato.
SA170618 | Ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning
SA170618 Søndag kom meldingen om at Qaka nå er ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning .
SA170618 Kristiansund og Kamer Qaka er enige om å terminere midtbanespillerens kontrakt med umiddelbar virkning .
SA170618 - KBK og Kamer Qaka er i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato, skriver klubben i pressemeldingen og legger til : ¶
DB170618 Søndag kom meldingen om at Qaka nå er ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning .
DB170618 - KBK og Kamer Qaka er i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato, skriver klubben i pressemeldingen og legger til : ¶
BT170618 | Ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning
BT170618 Søndag kom meldingen om at Qaka nå er ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning .
BT170618 Kristiansund og Kamer Qaka er enige om å terminere midtbanespillerens kontrakt med umiddelbar virkning .
BT170618 - KBK og Kamer Qaka er i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato, skriver klubben i pressemeldingen og legger til : ¶
AP170618 | Ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning
AP170618 Søndag kom meldingen om at Qaka nå er ferdig i Kristiansund med umiddelbar virkning .
AP170618 Kristiansund og Kamer Qaka er enige om å terminere midtbanespillerens kontrakt med umiddelbar virkning .
AP170618 - KBK og Kamer Qaka er i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato, skriver klubben i pressemeldingen og legger til : ¶
FV170617 I alt 189 norske lokalradiostasjoner har fått forlenget FM-konsesjon med virkning fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2021.
DN170617 I alt 189 norske lokalradiostasjoner har fått forlenget FM-konsesjon med virkning fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2021.
DA170617 I alt 189 norske lokalradiostasjoner har fått forlenget FM-konsesjon med virkning fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2021.
AP170616 Stortinget skal ha informasjon som gjør det i stand til å foreta en forsvarlig vurdering av innhold og virkning av de vedtakene som fattes.
NL170615 Partene ble enige om en ny festeavgift på 601 750 kroner, med virkning fra 2012.
NL170615 Når en festeavgift forhøyes, gjøres det med virkning for en lang periode på f.eks. 10 eller 20 år.
NL170615 avtalt med virkning fra 2008.
SA170614 - Reklamefilmer i offentlig rom får en kraftigere virkning , og spesielt på barn.
AP170614 Kenny kunngjorde tidligere denne måneden at han trakk seg som leder for Fine Gael med umiddelbar virkning .
AP170614 - Reklamefilmer i offentlig rom får en kraftigere virkning , og spesielt på barn.
DB170613 EKSPERT : Professor Birger Svihus etterlyser dokumentert virkning .
DB170613 - Jeg tviler sterkt på at banan, tomater eller asparges har noen som helst dokumentert virkning på potensen, kommenterer professor i ernæring ved NMBU, Birger Svihus.
DB170613 - Det du spiser har en enorm virkning på din generelle helse, også din seksuelle.
DA170613 - I vedtaket fra Buskerudbyens ATM-utvalg sto det at det skulle beregnes kostnader, virkning og effekt både for forslaget vårt og Drammen Frps alternative Veipakke Drammen og omegn.
DB170612 Det vi gjør, den samtalen og den veiledningen, det fellesskapet og den støtten som gis, eller ikke gis, i hjemmet har virkning på veien videre.
AA170612 Betydelige deler av vegetasjonen ble i hvert fall fjernet og stien lagt langs vannkanten slik at ferdselen har fått negativ virkning på fuglelivet.
DN170611 - Det som gir oss best mulig virkning raskest, er å styrke forebyggingen gjennom å bedre samarbeidet.
BT170611 Det paradoksale er at med økende vaksinering, har sykdomstilfellene blitt færre og fokus har skiftet til potensielle bivirkninger og den beskyttende virkning tas for gitt.
SA170609 Nuttall valgte fredag å trekke seg med umiddelbar virkning .
NL170609 ¶ Regionreformen er vedtatt på Stortinget, og Troms og Finnmark er vedtatt slått sammen med virkning fra 1.januar 2020.
DN170609 Nuttall valgte fredag å trekke seg med umiddelbar virkning .
DA170609 Nuttall valgte fredag å trekke seg med umiddelbar virkning .
AA170609 Nuttall valgte fredag å trekke seg med umiddelbar virkning .
AA170609 juni etter at Mørseth gikk av med umiddelbar virkning .
DB170608 Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018.
AA170608 Are Traasdahl slutter som toppsjef for Tapad med øyeblikkelig virkning .
AP170607 * Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018.
AA170607 Hvis man bringer folk til makten som ikke forstår årsak og virkning av en beslutning, da er fremtiden et korthus, sa Tyson, ifølge en pressemelding fra NTNU.
DB170606 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
FV170605 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
SA170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
SA170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
FV170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
BT170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
BT170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AP170604 Liten virkning på andre valg ¶
AP170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopin
AP170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AP170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AP170604 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
SA170603 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
FV170603 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
DB170603 Han forteller at filmreformen fra 2001 og det forrige kulturløftet, som ble gjennomført fra 2005 til 2013, hadde god virkning på filmbransjen.
DB170603 Han forteller at filmreformen fra 2001 og det forrige kulturløftet, som ble gjennomført fra 2005 til 2013, hadde god virkning på filmbransjen.
BT170603 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AP170603 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
AP170603 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
SA170602 Sjefredaktør Tor Olav Mørseth slutter i Adresseavisen med umiddelbar virkning .
DN170602 Varadkar ble fredag valgt som ny partileder etter sittende statsminister Enda Kenny, som tidligere denne måneden kunngjorde at han trakk seg som leder for regjeringspartiet Fine Gael med umiddelbar virkning .
DB170602 Under gårsdagens tale utenfor Det hvite hus gjorde presidenten et stort poeng ut av hvor liten virkning avtalen vil ha på den globale temperaturstigningen, og synliggjorde det med peke- og tommelfingeren.
DA170602 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
DA170602 Varadkar ble fredag valgt som ny partileder etter sittende statsminister Enda Kenny, som tidligere denne måneden kunngjorde at han trakk seg som leder for regjeringspartiet Fine Gael med umiddelbar virkning .
AP170602 Varadkar ble fredag valgt som ny partileder etter sittende statsminister Enda Kenny, som tidligere denne måneden kunngjorde at han trakk seg som leder for regjeringspartiet Fine Gael med umiddelbar virkning .
AP170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjon
AP170602 Sjefredaktør Tor Olav Mørseth slutter i Adresseavisen med umiddelbar virkning .
AA170602 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170602 Varadkar ble fredag valgt som ny partileder etter sittende statsminister Enda Kenny, som tidligere denne måneden kunngjorde at han trakk seg som leder for regjeringspartiet Fine Gael med umiddelbar virkning .
AA170602 Guterres' uttalelse kom dagen etter at USAs president Donald Trump med umiddelbar virkning stanser implementeringen av det han kalte « en dårlig avtale ». ( ©NTB ) ¶
AA170602 Sjefredaktør Tor Olav Mørseth slutter i Adresseavisen med umiddelbar virkning .
AA170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjon
SA170601 Ifølge Trump vil dette skje med umiddelbar virkning .
NL170601 Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble fastsatt med virkning fra februar 2015.
DB170601 Den engelske studien det vises til her sier noe om sammenhenger, men den kan ikke benyttes til å si noe om årsak og virkning .
DA170601 Ifølge Trump vil dette skje med umiddelbar virkning .
BT170601 Trump kunngjorde torsdag som ventet at han med umiddelbar virkning trekker USA fra Parisavtalen, som eks-president Barack Obama var med på å forhandle fram.
AA170601 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170601 Trump kunngjorde som ventet at han med umiddelbar virkning trekker USA fra Parisavtalen.
AA170601 Ifølge Trump vil dette skje med umiddelbar virkning .
AA170601 Ifølge Trump bryter USA med umiddelbar virkning forpliktelsen om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med mellom 26 og 28 prosent fra 2005-nivå innen 2025, slik tidligere president Barack Obama ga løfte om.
AA170601 Trump kunngjorde torsdag som ventet at han med umiddelbar virkning trekker USA fra Parisavtalen, som Obama var med på å forhandle fram.
DB170531 - Regjeringen endret reglene med umiddelbar virkning , men for at kommunene skulle kunne lage sine egne forskrifter, så måtte det være noen verktøy på plass, som veiledere og skjemaer.
DB170531 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.
SA170530 I tillegg gjennomføres det en virksomhetsoverdragelse mellom Seabrokers Kran & Transport AS og Nordic Crane Vest AS med virkning fra 1. juni.
DB170530 I et møte nå i ettermiddag ble det klart at begge to mister jobben med umiddelbar virkning .
DA170530 Løseth trer ut av styret med virkning fra og med 1. juli 2017.
AA170530 En senere gransking resulterte i at sjefen for fredsstyrken, kenyaneren Johnson Mogoa Kimani Ondieki, fikk sparken med øyeblikkelig virkning .
SA170528 Videre er farene ved sterk cannabis kraftig overdrevet ; i motsetning til alkohol, gir ikke cannabis økt virkning etter et visst inntak, og det kan heller ikke gi overdose eller akutt organskade.
DB170525 ( Dagbladet ) : Da Johaug-saken ble kjent i oktober, trakk landslagslege Fredrik Bendiksen seg fra jobben med umiddelbar virkning .
AA170525 Det er en del forfattere som i større grad burde dyrket antydningens kunst, budskap og virkning kan bli desto sterkere på denne måten.
VG170524 Fredrik Bendiksen gikk av som landslagslege med umiddelbar virkning etter å ha holdt en følelsesladet pressekonferanse på Ullevaal stadion i oktober i fjor.
DN170523 Selskapets finansdirektør har også gått av med umiddelbar virkning « av personlige årsaker ».
VG170522 Jeg tror de færreste ville ønske et lavere straffenivå for eksempel for seksuelle overgrep mot barn, selv om noen kunne dokumentert at et lavere straffenivå ville gitt den samme preventive virkning .
BT170522 Gulsvik ble alderspensjonert fra disse stillingene ved fylte 70 år, med virkning fra 1. desember 2011.
VG170521 Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og ba om oppsettende virkning slik at 37-åringen ikke ble løslatt.
DB170521 Så kom det 18.mai en opphevelse av loven om ferdsel med vannscooter med øyeblikkelig virkning .
BT170521 Regjeringen vedtok sist torsdag å oppheve den såkalte vannskuterforskriften med umiddelbar virkning .
BT170521 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.
AA170520 I 1987 kom de definitive bevisene for KFKs nedbrytende virkning på ozon, og man fikk Montreal-protokollen.
AA170520 Hadde industrien valgt ett annet stoff, nemlig brom, som gjør omtrent samme nytten, ville man lyktes i å ødelegge ozonlaget - med dødelig virkning .
BT170519 I budsjettforliket vedtatt i desember 2016 ble ordningen med økt lærertetthet styrket med 460 millioner kroner med virkning allerede fra 1. januar 2017.
VG170518 Da avklarte vi standpunkter i saker som gjør at jeg kan klippe til, både i språk og vendinger, Det at vi går mot valgkamp, har også en befriende virkning på meg, sa Støre til VG i forbindelse med LO-kongressen i forrige uke.
VG170518 Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
VG170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , ifølge Fædrelandsvennen.
VG170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
SA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
SA170518 Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
SA170518 Illustrasjonsfoto : Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles nå med friluftsbåter.
FV170518 Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
FV170518 Stortingsrepresentant Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , ifølge Fædrelandsvennen.
FV170518 Illustrasjonsfoto : Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles nå med friluftsbåter.
FV170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DN170518 Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles med friluftsbåter.
DN170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , ifølge Fædrelandsvennen.
DN170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DN170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
DB170518 Neste fullstendige revisjon av WADA-reglene skal få virkning først i 2021.
DB170518 Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, understreker overfor Dagbladet at det er en utilsiktet virkning av uføreomleggingen at langt færre personer ble berettiget til bostøtte.
DB170518 Dette er utilsiktet virkning av uførereformen og det ble innført et skjermingstillegg for uføre som hadde mottatt bostøtte i desember 2014, sier Heidi Greni.
DA170518 Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles nå med fritidsbåter.
DA170518 Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning , og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
DA170518 Stortingsrepresentant Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning , ifølge Fædrelandsvennen.
DA170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning , uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekrefter at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning .
AP170517 Det gir en fin virkning i stuen, som har kvalitetsgulv av tre.
DB170516 - Hvis presidenten virkelig har delt sensitiv informasjon med russerne - hvilken virkning vil det ha ?
DB170516 Årets trygdeoppgjør innebærer at grunnbeløpet i folketrygden økes med 1.058 kroner til 93.634 kroner, med virkning fra 1. mai.
DB170515 Det hersket en dyp tro på kunstens oppdragende virkning .
AP170515 Da Trump skulle informere FBI-sjefen om at han fikk sparken med umiddelbar virkning , ringte ikke presidenten selv for å informere Comey.
AP170515 Da Trump skulle informere FBI-sjefen om at han fikk sparken med umiddelbar virkning , ringte ikke presidenten selv for å informere Comey.
AP170515 - Et flott og positivt vedtak som vil få virkning på sikt og som viser skolens rolle som lokalt kulturhus, sier Thor Olav Fjellhøi, daglig leder i NMF Øst.
SA170513 Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent.
FV170513 Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent.
DB170513 Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent.
DB170513 Om man skal kalle oppstemthet og glede for en bivirkning eller en virkning skal jeg la være opp til andre.
BT170513 Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent.
AP170513 Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent.
VG170512 Da avklarte vi standpunkter i saker som gjør at jeg kan klippe til, både i språk og vendinger, Det at vi går mot valgkamp, har også en befriende virkning på meg, sier han.
DN170512 Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, medgir at skatteletten også har en uønsket virkning .
AP170512 FBI-sjefen, som ble sparket med umiddelbar virkning på tirsdag, mener nå at svaret hans til Trump var en direkte årsak til at han mistet jobben, skriver avisen, som henviser til to anonyme kilder som har snakket med Comey om denne saken.
AA170512 « Forskere mener den vil ha negativ virkning på unge som sliter.
AA170512 Forskere mener den vil ha negativ virkning på unge som sliter.
AP170511 Comey « er oppsagt og fjernet fra stillingen med umiddelbar virkning », het det videre.
VG170510 Det kom som en overraskelse at Det hvite hus sent tirsdag kveld norsk tid bekreftet at sjefen for den føderale etterforskningstjenesten FBI James Comey er oppsagt fra sin stilling med umiddelbar virkning .
DB170510 - Jeg tror det eventuelt ville hatt større virkning framover enn akkurat i denne saken, sier advokat Hjort til Dagbladet.
AP170510 Reaksjonene er svært kraftige etter at James Comey ble sparket som FBI-direktør med umiddelbar virkning i går.
DA170509 Edvartsens toppdommerkontrakt avsluttes med umiddelbar virkning « for å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter », skrev Norges Fotballforbund i en pressemelding i går ettermiddag.
DA170509 Alle de ansatte i BRP-en på Rygge ble sagt opp med virkning fra og med 1. november, da den sivile driften ble lagt ned.
AP170509 LOS ANGELES/OSLO ( Aftenposten ) : Flere ledende politikere fra begge partier reagerer kraftig på at James Comey er sparket som FBI-sjef med umiddelbar virkning .
DB170508 I fjor ga han fra seg tungvektstitlene i WBO og WBA med umiddelbar virkning og ville fokusere på rehabilitering etter et mentalt tøft år.
AA170508 - 40-soner og fartsdumper har dessverre liten eller ingen virkning .
BT170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning , opplyser styreleder Henrik A.
AA170507 Det vil da skje med virkning fra 2022.
AA170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning .
AA170507 Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning , opplyser styreleder Henrik A.
VG170506 Lillestrøm opplyser at spilleren er utestengt med umiddelbar virkning .
VG170505 Der fikk jeg beskjed om at jeg var ute av teamet hans med umiddelbar virkning .
SA170505 - Energikravene ble skjerpet til passivhusnivå i 2015 med virkning fra 1. januar 2016.
DN170505 Neumann, bruker i en pressemelding nettopp eierskiftet som begrunnelse for at tiden er moden for å gi seg som operativ leder med umiddelbar virkning .
AP170505 Helseforetaket sier de tar til etterretning at Thomas Bagley har trukket seg med øyeblikkelig virkning , og har nå startet jakten på hans etterfølger.
AP170505 Helseforetaket sier de tar til etterretning at Thomas Bagley har trukket seg med øyeblikkelig virkning , og har nå startet jakten på hans etterfølger.
AP170505 - Energikravene ble skjerpet til passivhusnivå i 2015 med virkning fra 1. januar 2016.
AA170505 Helseforetaket sier de tar til etterretning at Thomas Bagley har trukket seg med øyeblikkelig virkning , og har nå startet jakten på hans etterfølger.
DN170504 Vedtaket gjelder med virkning fra og med rentemøtet 21. juni 2017.
DB170504 De to rytterne er nå suspendert med umiddelbar virkning , men har rett til å få B-prøven sin analysert.
DN170503 Toppsjefen ski- og sportsutstyr-produsenten Swix, Ulf Bjerknes, sier opp med øyeblikkelig virkning etter ni år i sjefsstolen, ifølge en melding onsdag.
BT170503 Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018.
BT170503 En naturlig tanke vil være at det kan umulig være galt å påvise risiko for sykdom så tidlig som mulig og tilby behandling med forebyggende virkning .
BT170502 INGEN VIRKNING : Det hjelper ikke å ta store mengder vitamin D, når det klør i halsen.
DB170501 Men saksøkte ignorerte fakturaen, betalte den ikke ( uten å informere saksøker ) og avsluttet deretter brått samarbeidet med Doherty med virkning fra 7. februar 2014, het det i rettspapirene.
AP170501 Hvis de lukter i betydningen stinker, vil det derimot ha frastøtende virkning .
FV170430 Pila under dette forbudsskiltet betyr at det også får virkning tilbake til krysset.
BT170430 Søndag opplyser Stord kommune at varaordfører Jakob Bjelland tar over som ordfører med umiddelbar virkning .
VG170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning , sier WADA-direktør Olivier Niggli.
SA170429 0,8 prosent av lønnsmassen settes av til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
SA170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning , sier WADA-direktør Olivier Niggli.
DN170429 0,8 prosent av lønnsmassen settes av til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
DB170429 - En slik avtale kan ikke Riksantikvaren inngå med bindende virkning .
AP170429 0,8 prosent av lønnsmassen settes av til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
AP170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning , sier WADA-direktør Olivier Niggli.
AA170429 0,8 prosent av lønnsmassen settes av til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
AA170428 - Dyr har god virkning på de innsatte, det er det også forsket på i kriminalomsorgen.
VG170427 Nord-Korea for å presse den kommunistiske staten til å stoppe atomvåpenprogrammet, er spørsmålet er hva slags sanksjoner USA vil innføre, og hva slags virkning de vil kunne ha.
SA170427 Stavanger kommune gjør rett i å heve driftsavtalen med Blidensol med øyeblikkelig virkning .
SA170427 Det er disse vi tar utgangspunkt i når vi på laboratoriet ved Universitetet i Stavanger og ellers rundt om i verden arbeider med synteser av det som forhåpentligvis i fremtiden kan bli aktive molekyler som har dødelig virkning på infeksjoner med multiresistente bakterier.
AA170427 40-soner og fartsdumper har dessverre liten eller ingen virkning , ifølge en innsender.
AA170427 Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli 2017.
AA170427 2 prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017.
VG170425 Angell viser blant annet til dokumenter som forteller at tiltak ble gjort fra kommunens side, og at disse skal ha hatt positiv virkning .
BT170425 Marcel Williams var svært overvektig og fryktet at midazolamen enten ville settes feil eller ikke ha tilstrekkelig virkning .
AP170425 Marcel Williams var svært overvektig og fryktet at midazolamen enten ville settes feil eller ikke ha tilstrekkelig virkning .
AA170425 Marcel Williams var svært overvektig og fryktet at midazolamen enten ville settes feil eller ikke ha tilstrekkelig virkning .
DN170424 ¶ Renovasjonsselskapet RenoNorden har ansatt Erik Hansen ( 60 ) som ny finansdirektør med virkning fra 25. april.
DN170424 Helseministeren legger til at hans uttalelser i sykehus-talen for to år siden ikke handlet om en ønsket virkning , men om vurderinger av hva som skulle til for full kirurgisk akuttberedskap.
VG170422 Når man setter småbøter har det ingen preventiv virkning , utdyper Wikestad til VG.
DB170422 I brevet gjør han det klart at han er personlig ansvarlig, og at han derfor går av med umiddelbar virkning fra delstatssenatet i Florida.
DB170420 Måten studien ble utført på, vanskeliggjør å trekke bastante slutninger om årsak og virkning .
VG170419 Videodømmingens virkning ble, for første gang i internasjonal toppfotball, testet da Frankrike og Spania møttes til en privatlandskamp i slutten av mars.
VG170419 Nå er to sikkerhetsvakter suspendert med øyeblikkelig virkning .
VG170419 Høyre foreslo nylig å kutte AAP til alle fra inntil fire til inntil tre år, med virkning fra nyttår.
DB170419 New England Patriots sparket Hernandez med umiddelbar virkning da han ble arrestert i 2013, og stjerna mistet en kontrakt verdt rundt 240 millioner kroner.
DB170415 Sana har ingen planer om å la denne fellesfestingen skje, inntil Elias tilbyr seg å avvikle familiens interne slavedrift med umiddelbar virkning .
AP170415 Men selv om det aldri ble behov for å fyre av et eneste skudd med kanonene, hadde de en god virkning ; vissheten om at byen nå kunne forsvares også mot angrep fra sjøen berolig selvsagt Christianias befolkning.
DB170414 LEVERTE PÅ VALGLØFTE : Canadas statsminister Justin Trudeau leverte i går på valgløftet om å fremme lovforslaget Cannabis Act, som med virkning fra 1. juli 2018 legaliserer cannabis i Canada.
DB170414 I går fremmet han det formelle lovforslaget - den såkalte Cannabis Act - som med virkning fra 1. juli 2018 legaliserer cannabis i Canada.
DB170413 - Vi har kansellert kontrakten med Ardian Syaf med umiddelbar virkning .
AP170412 « Hva skjer med et samfunn når språket mister sin virkning ?
DB170411 Han slutter med umiddelbar virkning som guvernør i delstaten med nesten fem millioner innbyggere, men understreker samtidig at han ikke selv føler han har gjort noe ulovlig.
DB170411 - At flere kvinner jobber heltid er utelukkende på grunn av endringer Ap gjorde i regjering, over 10 kraftfulle tiltak med blant annet lovendringer med rett til økt stillingsbrøk innført i 2013 med virkning fra 2014, som først kunne synes på statistikken i 2015.
BT170410 Han opplever at det å ha en jobb, har positiv virkning på den psykiske helsen ved at han er en del av et arbeidsmiljø og føler seg nyttig.
DA170408 juli er få, men de har en mye sterkere virkning på scenen enn i romanen.
DB170407 Også i Norge får angrepet virkning ; politiet er innvilget midlertidig bevæpning, og vaktholdet ved sentrale statsinstitusjoner er trappet opp.
DB170406 Forbudet skulle fjerne Transe-Putin-bildene, men har muligens hatt motsatt virkning ; både på Vkontakte og Twitter er en rekke bilder delt de siste dagene.
DN170405 Det har gjort at regjeringen har strammet inn boliglånsforskriften med virkning fra og med 1. januar i år.
DB170405 Med virkning fra og med 1. januar i år strammet regjeringen inn boliglånsforskriften, og dette vil ifølge DNB Markets trolig også virke avdempende på boligprisveksten fremover.
AA170405 Selv om angrepet blir sterkt fordømt av vestlige land, tviler han på at dette vil ha noen virkning så lenge Assad-regimet nyter russisk og iransk støtte.
SA170404 Tretti år med pekefingre mot plastposer har ikke hatt noen virkning , skriver kommentator Harald Birkevold.
DN170404 Jeffrey Lacker ( 61 ), som er sjef for den regionale avdelingen av den amerikanske sentralbanken ( Fed ) i Richmond, trekker seg med umiddelbar virkning .
AP170403 I fjor sommer publiserte Oona Lönnstedt og Peter Eklöv en artikkel i tidsskriftet Science som undersøkte hvilken virkning mikroplast har på om egg fra abbor klekkes.
FV170331 Her har vi noe helt konkret som vi kan se om har en faktisk virkning , for vi kan jo ikke garantere at det har den effekten vi håper.
AP170331 Her har vi noe helt konkret som vi kan se om har en faktisk virkning , for vi kan jo ikke garantere at det har den effekten vi håper.
AP170331 Her har vi noe helt konkret som vi kan se om har en faktisk virkning , for vi kan jo ikke garantere at det har den effekten vi håper.
DB170330 I fjor ble det nemlig kjent at John-Arne ga opp fotballkarrièren med umiddelbar virkning .
BT170330 Men filmskaperen vil åpenbart snakke om « alle » barn i sin protest mot de krefter som truer lekens frigjørende virkning .
SA170329 Han sluttet i stillingen som daglig leder med umiddelbar virkning to dager før avtalen ble signert.
DB170329 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen m
DB170329 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen m
DA170329 november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøring
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser.
BT170327 PENSJONER : Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser, ifølge debattanten.
SA170326 Dermed har pipa så desidert fått en annen lyd enn før jul - da 33-åringen angivelig kun var en telefonsamtale fra å legge opp med umiddelbar virkning .
BT170326 Dermed har pipa så desidert fått en annen lyd enn før jul - da 33-åringen angivelig kun var en telefonsamtale fra å legge opp med umiddelbar virkning .
AP170326 Han har forsket på lysets virkning , døgnrytmer, sol og hudkreft.
AP170326 Dermed har pipa så desidert fått en annen lyd enn før jul - da 33-åringen angivelig kun var en telefonsamtale fra å legge opp med umiddelbar virkning .
DB170325 - Det var en beslutning som ble tatt i desember, om en annerledes livsstil, sier Henning Hansen om hvorfor han slutter med virkning fra neste uke.
DB170322 Brede tiltak rettet inn mot barnehagen og skolen, viser svært positiv virkning .
DB170322 « En like opplagt virkning av innvandringen som økt kriminalitet, kan være økt produktivitet i arbeidslivet.
VG170321 Hun gikk ikke med på frivillig suspensjon med umiddelbar virkning .
VG170321 En større kyllingfarm, som drives av det multinasjonale konsernet BRF, og to slakterier som tilhører det brasilianske selskapet Peccin, er stengt med øyeblikkelig virkning .
DB170321 . Og kanskje ser det ut til at det hadde en virkning , da nyheten om « Trini » sine dameproblemer kom like etter.
DB170321 Ved istandsetting er det viktig at bygningens fine arkitektoniske virkning i byrommet ved Studenterlunden og Universitetet opprettholdes i nåværende form dersom teatret skal utvide driftsareal.
DA170321 Vi så en umiddelbar virkning i raten av kvinner inn i styrer, men det var likevel ingen betydelig endring i raten av kvinner i toppledelsene eller andel kvinnelige styreledere.
AA170321 En større kyllingfarm, som drives av det multinasjonale konsernet BRF, og to slakterier som tilhører det brasilianske selskapet Peccin, er stengt med øyeblikkelig virkning . ( ©NTB ) ¶
VG170320 Den norske diskrimineringsloven slår fast at diskriminering er handlinger eller unnlatelser som har som formål eller virkning at noen blir behandlet dårligere enn andre og at « Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.
DN170320 En større kyllingfarm, som drives av det multinasjonale konsernet BRF, og to slakterier som hører til det brasilianske selskapet Peccin, er stengt med øyeblikkelig virkning .
VG170318 Men all den tid kommunen nekter å la søksmålet få virkning for alle, bør man melde seg på gruppesøksmålet for ikke å tape sine rettigheter, sier hun.¨ ¶
VG170318 Kommunen mener altså at dommen bare skal få virkning for de som deltar i gruppesøksmålet og som på forhånd har klagd over eiendomsskatten.
DB170318 Jeg foreslår likevel at man kan betale to millioner per faktor for å fjerne plikten, som ikke har noen virkning i dag.
DN170317 Han slutter med virkning fra 1. januar 2019.
DB170317 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen m
DB170317 Hvis en laget en prøvingsarena for bare de unge eller de uerfarne, ville en ikke oppnådd samme virkning .
DB170317 De av oss som har deltatt i større organisasjoner vet at slike tiltak kan ha svært positiv virkning .
AA170317 I samme årsrapport går det imidlertid fram at Knight avslutter sitt arbeidsforhold med selskapet, med virkning fra 1. januar 2019.
AA170317 Basert på en gjensidig forståelse vil John Knight, en av Statoils høyest lønnede, avslutte sitt arbeidsforhold i selskapet med virkning fra 1. januar 2019.
DN170316 Går oljeprisen til 60 dollar får det én virkning , går den til 70 dollar, får det en annen.
DB170316 ( Dagbladet ) : Den erfarne takstmannen Kristian Johansen har sagt opp sin stilling som teknisk leder i Help forsikring med umiddelbar virkning .
DB170316 Ramm tror ikke bildene og tekstene hadde hatt samme virkning uten virkelige mennesker.
AA170316 I forrige kvartal besluttet Finansdepartementet å heve kravet til motsyklisk kapitalbuffer fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra 31. desember 2017.
DA170315 Både vi og andre kontorer ble nedringt da denne endringen fikk virkning i februar.
FV170314 De siste 1,1 prosentene er det såkalte overhenget, lønnsoppgjør gitt i fjor med full virkning i år.
DB170314 Tilleggene gis med virkning fra 1. april.
DB170314 De siste 1,1 prosentene er det såkalte overhenget ; lønnsoppgjør gitt i fjor med full virkning i år.
DA170314 Vi må vite at tiltak som settes inn vil ha virkning .
DA170314 For FrP er det viktigere å løse problem, enn å sette seg tilbake og være fornøyd med å ha gjort noe som senere viser seg å ikke ha virkning .
DA170314 Ellers kan vi risikere å bruke skattebetalernes penger på tiltak som ikke har virkning og si oss fornøyde med det.
AP170314 * Tilleggene gis med virkning fra 1. april.
AP170314 * Tilleggene gis med virkning fra 1. april.
SA170313 På en pressekonferanse etter det ukentlige regjeringsmøtet opplyste han også at tyrkisk luftrom blir stengt for nederlandske diplomater med umiddelbar virkning .
DA170313 Det viser at Utenriksdepartementets satsing på å bringe utenlandske kuratorer til Norge har sin virkning .
BT170313 På en pressekonferanse etter det ukentlige regjeringsmøtet opplyste han også at tyrkisk luftrom blir stengt for nederlandske diplomater med umiddelbar virkning .
BT170313 INGEN VIRKNING : Det hjelper ikke å ta store mengder vitamin D, når det klør i halsen.
AA170313 På en pressekonferanse etter det ukentlige regjeringsmøtet opplyste han også at tyrkisk luftrom blir stengt for nederlandske diplomater med umiddelbar virkning .
VG170310 Grunnlovsdomstolen i Sør-Korea har enstemming avsatt president Park Geun-hue med øyeblikkelig virkning .
VG170310 FEIRER : Folk i Sør-Korea feirer i gatene etter å ha fått beskjeden om at Park Geun-hye avsettes som president med øyeblikkelig virkning .
VG170310 Dermed avsettes Park med øyeblikkelig virkning , og det må avholdes nyvalg innen to måneder.
DB170310 Bør man da åpne opp for å gi lavere straffer hvis dømmende instans - som i Johaugs tilfelle - konkluderer med at dopingstoffet ikke ble tatt med hensikt og ikke hadde prestasjonsfremmende virkning ?
DB170310 Det betyr at Park avsettes som Sør-Koreas president med øyeblikkelig virkning .
DB170310 Riksadvokaten grep inn rett før rettssaken skulle finne sted i Stavanger tingrett, og det ble gitt et sterkt politisk signal da han omgjorde gjeldende kommunes vedtak med øyeblikkelig virkning .
DB170309 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen m
BT170309 Når politikerne vedtar tiltak de vet har en usikker, kanskje negativ virkning , bør velgerne være skuffet.
DB170308 I fjor ble det nemlig kjent at John-Arne ga opp fotballkarrièren med umiddelbar virkning .
SA170307 - Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng - og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage : Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning .
DA170307 Vi er likevel tydelige på at tiltak med virkning er det eneste som er hensiktsmessig å innføre.
DA170307 Når datokjøring har virkning mot nitrøse gasser og Stavangers utfordring er svevestøv, blir spørsmålet : Tjener innbyggerne på datokjøring eller får vi nok et sett med meningsløse regler ?
DA170307 Frp vil foreslå en rekke miljøtiltak med virkning i KMU.
DA170307 Det framstår som om det betviles at datokjøring først og fremst vil ha virkning mot nitrøse gasser.
DN170306 - Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng - og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage : Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning .
DB170306 - Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng - og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage : Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning .
DA170306 - Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng - og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage : Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning .
BT170306 Familierabatten ble endret med virkning fra 1. februar.
AA170306 - Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng - og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage : Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning .
VG170305 Idrettsstyret har implementert samtlige forslag fra utvalget med virkning fra 1. januar 2017.
DB170305 Utvalget går inn for helt å droppe en slik ordning for dagens yrkesaktive som er omfattet av det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, og man vil dessuten redusere verdien av den eksisterende ordningen med virkning for alle som er født etter 1943.
AP170305 For å sette det på spissen ; forbudet har samme virkning som et vedtak om godt vær.
VG170303 Kravet er blitt fjernet med øyeblikkelig virkning , heter det i en uttalelse fra miljødirektoratet EPAs nye sjef Scott Pruit.
DB170303 Kravet er blitt fjernet med øyeblikkelig virkning , heter det i en uttalelse fra miljødirektoratet EPAs nye sjef Scott Pruit.
DB170303 mai i fjor, med virkning fra 1. januar 2018.
AP170303 I løpet av formiddagen innkaller hun til fire ulike møter og forteller konsernledelsen og de ansatte at hun slutter med umiddelbar virkning .
AA170303 Kravet er blitt fjernet med øyeblikkelig virkning , heter det i en uttalelse fra miljødirektoratet EPAs nye sjef Scott Pruit.
DB170301 Ifølge Jo Espen Bjerk, eier av EVO Konsept som importerer el-sykler, har blesten rundt dette hatt en slik virkning det siste året.
VG170228 Strømme trakk seg med umiddelbar virkning 9. februar.
VG170228 Men om det er en årsak til eller en virkning fra sykdommen, er ennå uvisst.
DB170227 Jeg er litt mer usikker på om denne ordningen har virkning på frafall.
DB170227 Men det er vanskelig å finne en fasit på forholdet rundt årsak og virkning ( høy pris kan i seg selv gjøre et produkt attraktivt ), og hvilket premium man egentlig betaler for et velrenommert navn på urskiven.
AP170227 Den teknologiske utviklingen den senere tiden har imidlertid gjort at myndighetene i USA i sommer foreslo å oppheve finansieringsstansen, med virkning fra januar i år.
AA170227 Det gjelder alle modellfly og luftfartøy og har virkning fra klokka 7 tirsdag til 15.30 onsdag 15. mars.
AP170226 Den skrumpende kjøpekraften for pensjonistene følger av pensjonsreformen som ble vedtatt med virkning fra 2011.
VG170224 Ifølge CDC, har påføring av VX i øynene størst effekt, med en virkning som setter inn i løpet av sekunder til minutter.
DB170224 En kunne kanskje forstått det om ens egne handlinger ikke hadde virkning uten at tilstrekkelig mange andre handlet på samme måte.
DB170224 At svært mange mennesker må kutte utslippene sine for å få virkning , betyr nettopp at hver og en av oss må gjøre vårt.
DB170224 Klikkjournalistikk er forøvrig stor bidragsyter til at språket mister sin virkning .
DB170224 Jeg lurer på om Molière her stiller spørsmålet : Hva skjer med et samfunn når språket mister sin virkning ?
DB170223 Og det vil gi umiddelbar virkning for kroppen og i toppen !
DB170222 De som forsvarer atomvåpen, hevder gjerne at vi har hatt disse våpnene i over 70 år, og at det faktum at de ikke er blitt brukt er et bevis for deres stabiliserende virkning .
DA170222 Alexander Cascio, LOs advokat som representerer de 17 Rygge-ansatte, forklarer at selv om fredagens kjennelse ikke har noen formell virkning for saken i mai, gir den en god indikasjon på hvordan Moss tingrett vurderer spørsmålet.
VG170221 - Det vil være galt av meg å tillate at mitt dårlige ordvalg tar oppmerksomheten fra mine kollegers viktige rapportering, så i dag slutter jeg i Breitbart med umiddelbar virkning .
SA170221 Maarud trekker tilbake 3-pakk med mikropopkorn, med umiddelbar virkning .
SA170221 KALLES TILBAKE : Maarud kaller tilbake alle Micropop 3-pakk produkter med umiddelbar virkning .
SA170221 Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
FV170221 Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
DB170221 Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
DB170221 Maarud trekker tilbake 3-pakk med mikropopkorn, med umiddelbar virkning .
DB170221 Derfor har vi besluttet å kalle tilbake alle Maarud Micropop 3-pakk produkter med umiddelbar virkning .
DB170221 Avstanden mellom årsak og virkning er så lang i tid og rom at det blir abstrakt.
DA170221 En annen sak er jo dessverre også at profesjonell toppidrett lenge har vært en « trikseaktivitet » der utspekulerte metoder for å oppnå kunstig jukse-prestasjonsfremmende virkning er blitt vitenskap.
DA170221 Med umiddelbar virkning .
BT170221 Selv om ulik politikk gir ulike resultater, er det sjelden mulig å bevise årsak og virkning .
BT170221 Noen ganger er det mulig å påvise en sannsynlig årsak og virkning .
BT170221 Maarud trekker tilbake 3-pakk med mikropopkorn, med umiddelbar virkning .
BT170221 KALLES TILBAKE : Maarud kaller tilbake alle Micropop 3-pakk produkter med umiddelbar virkning .
BT170221 Derfor har vi besluttet å kalle tilbake alle Maarud Micropop 3-pakk produkter med umiddelbar virkning .
BT170221 Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
AP170221 Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning .
SA170220 Svein Ivar Førland fratrer stillingen som administrerende direktør i Sandnes Sparebank med virkning fra og med 29. august 2016.
DN170220 - Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon.
DN170220 Det har en virkning på nettokostnaden for forbrukeren.
DN170220 Helgens arbeid kulminerte søndag kveld med at Silvers svært synlige administrerende direktør Mikkel Berg, ble enig med administrasjonsstyret om at han gikk fra sin stilling med umiddelbar virkning .
DN170220 Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon i meldingen.
AA170220 - Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier seniorrådgiver Marita Skjæveland i avdeling finans og kommunikasjon.
VG170219 Oslo kommune skal nå ta over ansvaret for avfallshåndteringen i hovedstaden med umiddelbar virkning , opplyser han.
SA170219 Hun legger opp med øyeblikkelig virkning .
DN170219 Oslo kommunen tar over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning .
DN170219 Bekymringen er at selskapet vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning .
DA170219 Kommunnen vil med umiddelbar virkning ta over driften av søppelhentingen i Oslo.
DA170219 Kommunen tar over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning .
DA170219 Kommunnen vil med umiddelbar virkning ta over driften av søppelhentingen i Oslo.
DA170219 Kommunen tar over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning .
BT170219 Hun legger opp med øyeblikkelig virkning .
AP170219 Hun legger opp med øyeblikkelig virkning .
AP170219 Hun legger opp med øyeblikkelig virkning .
VG170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trussler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
VG170217 - Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DN170217 Den gang ble det gitt såkalt oppsettende virkning , og det betyr at meglerhuset kunne drive videre til en eventuell klage ble behandlet.
DN170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DB170217 MEN denne nyheten var ikke uten virkning .
DB170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trussler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DA170217 Det er valg til høsten og selv om det ikke er lokalvalg, så bør politikerne være klar over at slike usosiale innspill som politikerne driver med på lokalt nivå, vil ha stor virkning også på et stortingsvalg.
DN170216 Venezuelanske myndigheter beordret onsdag alle kabeloperatørene å fjerne kanalen CNN en Español fra menyen med øyeblikkelig virkning .
DB170216 Verken statsminister Erna Solberg eller Jensen ville avsløre om justeringen vil få direkte virkning på statsbudsjettet for neste år.
DA170216 Statoil er enige med partene i Troll-lisensen om å si opp den nåværende gassavtalen med virkning fra 31. desember 2018.
DA170216 Med virkning fra skoleåret 2016/17 vil det være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.
AA170216 I en pressemelding onsdag opplyste Silver at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
AA170216 I en pressemelding onsdag opplyste Silver at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
AA170216 Uten å trekke noen konklusjon om årsak og virkning , viser det et stort potensial for i større grad å bruke organisert aktivitet som virkemiddel for å begrense rusbruk.
VG170215 Oslo universitetssykehus avvikler behandlingsreisene til Tyrkia med umiddelbar virkning .
SA170215 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
FV170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
FV170215 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
DN170215 Partene er nå enig om at eksisterende gassavtale sies opp med virkning fra årsslutt 2018.
DN170215 Statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
DB170215 juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten - måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016. », skrev Domsutvalget.
DB170215 Partene er enige om å si opp gassavtalen med Troll-lisensen med virkning fra 31.12.2018, skriver NTB.
DA170215 Statoil er enige med partene i Troll-lisensen om å si opp den nåværende gassavtalen med virkning fra 31. desember 2018.
BT170215 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
BT170215 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
AP170215 Partene er enige om å si opp gassavtalen med Troll-lisensen med virkning fra 31.12.2018.
AP170215 Statoil er enige med partene i Troll-lisensen om å si opp den nåværende gassavtalen med virkning fra 31. desember 2018.
AP170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtagelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
AP170215 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
AA170215 Statoil er enige med partene i Troll-lisensen om å si opp den nåværende gassavtalen med virkning fra 31. desember 2018.
AA170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning .
SA170213 Det er tøft nok for mange butikker i sentrum slik det er Dette er symbolpolitikk, med minimal virkning , mente Kåre Reiten ( H ), som påpekte at luften var mest forurenset lørdag kveld og søndag morgen.
DN170213 Resultat av fusjonen mellom franske Technip og amerikanske FMC med virkning fra 2017.
SA170211 Dommen har virkning fra 18. september 2016, da skistjernen først ble suspendert.
FV170211 Dommen har virkning fra 18. september 2016, da skistjernen først ble suspendert.
DB170211 For å sikre at dette gjennomføres legger vi til grunn av både Politidirektoratet, i informasjon til samtlige av landets politimestere, og Helsedirektoratet i informasjon til samtlige av landets kommuner snarest sørger for at dette vil skje med virkning fra og med russearrangementene våren 2017 », skriver kommunen i brevet.
BT170211 Dommen har virkning fra 18. september 2016, da skistjernen først ble suspendert.
AP170211 Dommen har virkning fra 18. september 2016, da skistjernen først ble suspendert.
AA170211 De skriver videre at man derfor har besluttet å stoppe kampanjen med umiddelbar virkning i påvente av nye produksjoner. ( ©NTB ) ¶
SA170210 Johaugs suspensjon hadde virkning fra 18. oktober, som betyr at den norske skistjernen har sonet ferdig i november i år, dersom dommen blir stående.
SA170210 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
FV170210 Johaugs suspensjon hadde virkning fra 18. oktober, som betyr at den norske skistjernen har sonet ferdig i november i år, dersom dommen blir stående.
FV170210 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
DN170210 Hun utestenges i 13 måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016.
DB170210 juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten - måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016. ", skriver Domsutvalget.
DA170210 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen m
BT170210 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
BT170210 Johaugs suspensjon hadde virkning fra 18. oktober, som betyr at den norske skistjernen har sonet ferdig i november i år, dersom dommen blir stående.
AP170210 Johaugs suspensjon hadde virkning fra 18. oktober, som betyr at den norske skistjernen har sonet ferdig i november i år, dersom dommen blir stående.
AP170210 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Joh
VG170209 Strømme trekker seg med umiddelbar virkning .
DB170209 Og begge de studiene er klare på at heroin i behandling har positiv virkning for tunge brukere som ikke lykkes i vanlig metadon-behandling.
DB170209 At heroinassistert behandling konsistent viser bedre virkning for slike brukergrupper enn vanlig metadonbehandling i alle grupper i alle land, gir oss betydelig grunn til å tro at det er noe eget ved denne behandlingen som gjør at den passer bedre enn behandlingen med metadon og subutex for nettopp de pasientgruppene som vi sliter med å hjelpe i LAR i dag.
BT170209 Det kan bare benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene med tiltaket ».
VG170208 Mandag ble det kjent at Trond Olsen trekker seg med umiddelbar virkning som leder for alpinkomiteen og fra styret i Norges Skiforbund.
DB170208 Nå skal det testes om kameraet har virkning i klasserommet.
DB170208 Et prøveprosjekt skal nå teste kameraets virkning i klasserommet.
DB170208 « Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder FrP fylkesstyrets vedtak om fratagelse av medlemskap i FrP, - som oppheves med umiddelbar virkning », heter det i brevet Dagbladet har fått tilgang på.
DB170208 Det har også en svært viktig omfordelende virkning til de fattigste blant oss.
AA170208 " Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder Frp fylkesstyrets vedtak om fratakelse av medlemskap i Frp - som oppheves med umiddelbar virkning ", heter det i vedtaket som Dagbladet har fått innsyn i.
DA170207 Mandag ble det kjent at Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) har brutt ut av det borgerlige flertallet med umiddelbar virkning .
AA170206 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball solgte medierettighetene for eliteserien og OBOS-ligaen til Discovery med virkning fra 2017.
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning .
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning .
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning .
DB170204 Jeg håper at byrådet fjerner Veireno med virkning fra januar 2018, og så må kommunen ta over.
BT170203 Virksomheten må derfor stenge sin drift med umiddelbar virkning , skriver førsteinspektør Irmelin Hansen Grini.
VG170202 Dermed er Mendy og de tre som også ble frikjent i tingretten, frikjent med endelig virkning , opplyser Tor Magnus Sæter-Fagermo til VG.
DN170201 Videre bør den bygge flere små og avgrensede strukturelle modeller som kan brukes til politikkanalyse, for eksempel for å beregne virkning av finanspolitikk og analysere drivere av konjunkturer.
BT170131 - Disse er effektive og har dokumentert god virkning , sier Jøran Hjelmesæth.
AP170131 Kun ti dager etter at han ble innsatt som USAs president har Donald Trump sparket sin fungerende justisminister - med umiddelbar virkning .
AP170130 Ordren ble innført med øyeblikkelig virkning fredag.
AP170130 Ordren ble innført med øyeblikkelig virkning fredag.
AP170130 - Disse er effektive og har dokumentert god virkning , sier Jøran Hjelmesæth.
DN170126 Advokat Gunnar Martin Kjenner sier at mangel på antidopingpunkter i landslagskontrakten bør ha liten virkning på saken for Johaugs del.
DB170126 Det er på marginen riktig, men disse relativt små skatteøkningene vil trolig ha liten virkning på investeringsviljen, som avgjøres av mange flere faktorer.
DN170125 Vi skal opp på en årlig virkning på 15 milliarder, men innfasingstempoet må vurderes.
DB170125 Det er min personlige feil som gjør at hun havner i denne situasjonen, sa Bendiksen og trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning .
SA170124 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug
FV170124 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug
DN170124 Den økte produksjonen er en positiv virkning av klimaendringene påpeker hun.
DB170124 Oppgavefordelingen og det nye inntektssystemet for kommunene ble klart så seint at det i realiteten ikke har hatt den minste virkning på opinionen.
DB170124 Billige varer som følge av handel har nemlig samme positive virkning som innovasjoner som gjør at vi får mer for mindre.
BT170124 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug
AP170124 november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug
SA170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
SA170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
FV170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
FV170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
DB170123 Ifølge Se og Hør skjer fratredelsen med umiddelbar virkning .
BT170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
AP170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
AP170123 De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun « kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk », og at hun bør « være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt ».
DB170121 Jeg ikke på jakt etter en « riktig » versjon, bare etter å poengtere at diktets magi har forskjellig virkning , alt etter hvilke ord som velges.
SA170120 Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent.
SA170120 Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent.
FV170120 Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent.
DB170120 Flere restauranter i Stavanger ble stengt med umiddelbar virkning da det ble holdt kontroll fredag kveld.
BT170120 Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent.
AP170120 Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent.
DN170119 Primært jobber vi med det militære, men når en styrker et lands evne til å motstå cyberangrep, kan det også ha positiv virkning for sivile, institusjoner og infrastruktur.
BT170119 Den totale høyden ved flo sjø var på torsdag morgen nesten like mye fra værets virkning som tidevannet ( 54 cm fra været og 73 cm tidevann ).
DB170118 Utfordringen nå er at amerikanerne mangler et begrepsapparat som kan sette ord på det nye narrativet - et splittet land - innhentet av ulikhetspolitikkens dramatiske virkning .
AP170118 Opplæring og mentorordninger viser seg å ha begrenset virkning .
AP170118 Opplæring og mentorordninger viser seg å ha begrenset virkning .
AP170118 Men i forrige uke bestemte Obama at denne praksisen skal opphøre med øyeblikkelig virkning .
AP170118 Men i forrige uke bestemte Obama at denne praksisen skal opphøre med øyeblikkelig virkning .
DB170117 ( Dagbladet ) : Bymiljøetatens dieselforbud oppheves med umiddelbar virkning fra klokka 18, melder etaten i en pressemelding.
AP170117 Bymiljøetaten har besluttet å oppheve dieselforbudet med virkning fra tirsdag 18.00.
DN170116 Farstad Shipping meldte mandag at Leif-Arne Langøy trekker seg fra styret, med øyeblikkelig virkning .
DN170116 Langøy har derfor trukket seg fra styret, med virkning fra i dag ».
DN170116 Sundberg konstitueres som ny direktør med virkning fra tirsdag.
DB170116 Rødts forslag er å heve avtalen med virkning fra 2018.
AP170116 Sundberg konstitueres som ny direktør med virkning fra tirsdag 17. januar.
BT170112 Værets virkning ble nok ikke fullt så stor som vi hadde regnet med.
BT170112 MDMA og hasj har som regel i små doser begrenset skadelig virkning .
DB170111 Så er det værets virkning - lavt trykk og pålandsvind.
BT170111 Meteorologene vurderer værets virkning på vannstanden og kommer frem til varselet, sier Tørresen.
BT170111 Meteorologene vurderer værets virkning på vannstanden og kommer frem til varselet, sier Tørresen.
AP170111 Dette er avkastningen etter at det er satt av penger til å kompensere for prisvekstens virkning på fondets reelle verdi.
AP170111 Dette er avkastningen etter at det er satt av penger til å kompensere for prisvekstens virkning på fondets reelle verdi.
AP170110 Psilocybin, virkestoffet i fleinsopp, er blitt brukt i terapi med oppløftende resultater for deprimerte som har prøvd « alt annet uten virkning », samt for angst i forbindelse med sykdom og til å bli kvitt tung avhengighet.
AP170110 Der vi skiller lag er om noen av de rusmidlene som i dag er ulovlige også kan spille en positiv virkning i menneskers liv, om det er i helsevesenet, som del av behandling, eller ved rekreasjonell bruk, slik mange har glede av alkohol i dag.
DN170109 Vedtaket er gitt oppsettende virkning .
AP170108 Og det mest fantastiske er at det vil ha kurativ virkning - ikke som mange av dagens medisiner, som bare doper folk så langt ned at de glemmer smerten, hevder han.
AP170108 Og det mest fantastiske er at det vil ha kurativ virkning - ikke som mange av dagens medisiner, som bare doper folk så langt ned at de glemmer smerten, hevder han.
DB170106 Vær også oppmerksom på at mens du hos Coop Extra og Kiwi får en bonus - som settes på din medlemskonto og som du selv må sørge for å tømme, gir Rema deg rabatten med øyeblikkelig virkning - slik at du faktisk betaler mindre når du betaler for varene i kassa. 660.000 Trumf-medlemmer har 415 millioner kroner i bonus til gode ¶
DB170105 Stortinget har i statsbudsjettet for 2017 vedtatt at maksimalprisen for en heltidsbarnehageplass økes, med virkning fra 1. januar 2017.
DB170105 Med virkning fra 1. august 2017 økes kontantstøtten, fra 6.000 kroner per måned til 7.500 kroner per måned med full sats.
SA170103 FN har fortsatt å skjerpe sanksjonene mot landet og medlemmer av den styrende eliten, men tilsynelatende uten særlig virkning .
DN170103 FN har fortsatt å skjerpe sanksjonene mot landet og medlemmer av den styrende eliten, men tilsynelatende uten særlig virkning .
DB170103 Videre tester bekreftet at dette kunne være helseskadelig dersom han fortsatte å drive med idrett på toppnivå, det tvang ham til å gjøre en vanskelig og dramatisk avgjørelse om å stanse karrieren med umiddelbar virkning , skriver laget.
DB170103 Start det nye året med å vinne 110 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ ( procycling.no ) : Det franske profflaget Fortuneo Vital Concept, meldte i løpet av nyttårshelga at spurteren Gianni Meersman legger opp med umiddelbar virkning . 31-åringen deltok på en vanlig helsesjekk i regi av laget.
DB170101 FN har fortsatt å skjerpe sanksjonene mot landet og medlemmer av den styrende eliten, men tilsynelatende uten særlig virkning .
DB170101 I dag ser hun optimistisk på framtida, blant annet fordi hun har fått medisiner som har en god virkning på henne.
AA161231 - Tiltakspengeforskriften blir endret med virkning fra 1. januar 2017.
AP161219 Det kan nok ha hatt en virkning , men det er de resultatene vi må ta.
SA161214 « Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 - fjorten - måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016. », sto det i påstanden.
FV161214 « Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 - fjorten - måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016. », sto det i påstanden.
BT161214 « Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 - fjorten - måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016. », sto det i påstanden.
AP161214 « Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 - fjorten - måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016. », sto det i påstanden.
AP161203 Sjelden er det så sant som i korrupsjonssaken mot fire tidligere ledere i Yara - hvorav tre nå er frikjent med endelig virkning .
AP161202 For drøyt tre uker siden tok statsminister Narendra Modi inderne på sengen : 500- og 1000-rupi-sedler ( 60 og 120 kroner ) ble forbudt med umiddelbar virkning .
AA161129 - Dette er en naturlig virkning av vindens effekt på havoverflaten, sier meteorologen.
AP161122 - De fleste statsråder forstår hvilken virkning det de sier og gjør vil få.
VG161117 Partisekretær Tomas Tobé i Moderaterna opplyser at Haffo må forlate sin stilling i partiapparatet med umiddelbar virkning .
AP161101 Sjefen for FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan vil bli erstattet med øyeblikkelig virkning , opplyser FN.
AP161101 FN-talsmann Stephane Dujarric opplyser at FNs generalsekretær Ban Ki-moon har bedt om at sjefen for FN-styrken UNMISS « blir erstattet med øyeblikkelig virkning ».
FV161019 Bendiksen har tatt på seg skylden for regelbruddet og fortalte på torsdagens pressekonferanse at han går fra sin stilling med øyeblikkelig virkning .
FV161014 - Den umiddelbare konsekvensen er at jeg trekker meg som landslagslege med umiddelbar virkning .
SA161013 - Den umiddelbare konsekvensen er at jeg trekker meg som landslagslege med umiddelbar virkning .
BT161013 - Den umiddelbare konsekvensen er at jeg trekker meg som landslagslege med umiddelbar virkning .
AP161013 - Den umiddelbare konsekvensen er at jeg trekker meg som landslagslege med umiddelbar virkning .
AP160927 - Aksjonen hadde sin virkning , flere butikker som ble drevet ulovlig ble stengt, sier Fossum.
AP160914 OBOS forbyr med umiddelbar virkning videresalg av kontrakter på nye boliger som ennå ikke er ferdigstilte.
AP160902 Men jeg ønsker også at teater skal ha den virkning at du sier når du kommer ut av salen : Wow, dette må jeg se igjen !
AP160831 Små tiltak som musikk, pent servise, vin til maten og mulighet for fellesskap kan ha en positiv virkning på humør og appetitt.
SA160826 - Men eksperter sier at det ikke har noen virkning ?
SA160826 Kortvarig virkning
SA160826 Det vil ikke være unormalt at langrenn kan få seg en smekk, men det vanlige er at det kun har kortvarig virkning .
FV160826 - Men eksperter sier at det ikke har noen virkning ?
FV160826 Kortvarig virkning
FV160826 Det vil ikke være unormalt at langrenn kan få seg en smekk, men det vanlige er at det kun har kortvarig virkning .
BT160826 - Men eksperter sier at det ikke har noen virkning ?
BT160826 Kortvarig virkning
BT160826 Det vil ikke være unormalt at langrenn kan få seg en smekk, men det vanlige er at det kun har kortvarig virkning .
AP160826 - Men eksperter sier at det ikke har noen virkning ?
AP160826 Kortvarig virkning
AP160826 Det vil ikke være unormalt at langrenn kan få seg en smekk, men det vanlige er at det kun har kortvarig virkning .
VG160808 Antallet deltakere er for lite til å vite om hyppigere inntak gir større virkning .
DN160808 Antallet deltakere er for lite til å vite om hyppigere inntak gir større virkning .
SA160801 Aktuell : Legger opp som hopper med umiddelbar virkning . ( ©NTB ) ¶ ¶
BT160801 Aktuell : Legger opp som hopper med umiddelbar virkning . ( ©NTB ) ¶
AP160801 Aktuell : Legger opp som hopper med umiddelbar virkning . ( ©NTB ) ¶
AP160729 Hagen har også en terapeutisk virkning på den arbeidsomme 71-åringen.
AA160729 Hagen har også en terapeutisk virkning på den arbeidsomme 71-åringen.
FV160721 Han er utestengt i to måneder, med virkning fra 11. juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160720 Han er utestengt i to måneder, med virkning fra 11. juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160720 Dommen ilegger Johnsrud Sundby to måneders utestengelse, med virkning fra 11. juli.
FV160720 Dommen ilegger Johnsrud Sundby to måneders utestengelse, med virkning fra 11. juli.
BT160720 Han er utestengt i to måneder, med virkning fra 11. juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160720 Konsernsjef Casper von Koskull har iverksatt en rekke tiltak med umiddelbar virkning etter Panama Papers-granskingen.
AP160720 Konsernsjef Casper von Koskull har iverksatt en rekke tiltak med umiddelbar virkning etter Panama Papers-granskingen.
AP160720 Han er utestengt i to måneder, med virkning fra 11. juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160720 Dommen ilegger Johnsrud Sundby to måneders utestengelse, med virkning fra 11. juli.
AP160715 Ifølge den er det blitt innført portforbud og unntakstilstand i hele Tyrkia med umiddelbar virkning .
DB160622 Men både oppgavefordelingen og det nye inntektssystemet for kommunene ble klart så seint at det i realiteten ikke har hatt den minste virkning på opinionen.
AP160616 Med andre ord : Med mye gjeld i ryggsekken vil et ytterligere rentekutt kunne ha mindre virkning på økonomien ved at folk ikke øker lånene sine like mye som før.
AP160616 Det er uten virkning .
AP160615 På grunn av det høye innholdet av antioksidanter har granateple vist seg å ha antiinflamatorisk virkning .
AP160613 Han er ferdig i Aalesund med umiddelbar virkning .
AP160613 Slik starter John Arne Riise beskjeden om at han gir seg med umiddelbar virkning som fotballspiller i Aalesund.
AP160613 Aktuell : Offentliggjorde mandag at han legger opp med umiddelbar virkning . ( ©NTB ) ¶
AP160613 Mandag morgen offentliggjorde 35-åringen at han slutter i Aalesund med umiddelbar virkning .
AP160608 Men kan en britisk utmeldelse få en indirekte virkning ?
AP160608 For tillit kan du bygge på, mens mistillit og mistenkeliggjøring har motsatt virkning .
SA160524 Lykkes ikkeDet har ingen hensikt å diskutere om vindmøllene har stor eller liten virkning på økosystemet.
SA160523 - Kattner har fått sparken med umiddelbar virkning , heter det i en uttalelse fra fotballens øverste organ.
AP160523 - Kattner har fått sparken med umiddelbar virkning , heter det i en uttalelse fra fotballens øverste organ.
AP160516 Alt dette har den gode virkning at de skaper sammenheng, fellesskap og tillit, men de gjør det samtidig vanskelig å komme utenfra og bli del av fellesskapet.
SA160505 Sølvsalter og nanosølv som tilsettes noen tekstiler har ingen heldig virkning , sier Klepp.
BT160505 Sølvsalter og nanosølv som tilsettes noen tekstiler har ingen heldig virkning , sier Klepp.
AP160505 Sølvsalter og nanosølv som tilsettes noen tekstiler har ingen heldig virkning , sier Klepp.
SA160502 Mye sukker har motsatt virkning ; det gir ustabilt blodsukker, metter ikke spesielt godt, og gir oss bare " tomme kalorier ".
BT160502 Mye sukker har motsatt virkning ; det gir ustabilt blodsukker, metter ikke spesielt godt, og gir oss bare " tomme kalorier ".
AP160502 Mye sukker har motsatt virkning ; det gir ustabilt blodsukker, metter ikke spesielt godt, og gir oss bare " tomme kalorier ".
SA160425 Nemnda skriver i sin påtalebegjæring : « Ruth Kasirye dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 - fire - år med virkning fra 05.04.2016 ».
AP160425 Nemnda skriver i sin påtalebegjæring : « Ruth Kasirye dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 - fire - år med virkning fra 05.04.2016 ».
AP160419 Det ville ikke vært noe i veien for å få paragrafen avskaffet med tilnærmet øyeblikkelig virkning .
AP160414 - Jeg ønsker å understreke at når skatter unndras, når statlige eiendeler plasseres i slike skatteparadiser, da har alt dette en enorm negativ virkning på vårt oppdag om å fjerne fattigdommen, sier sjefen for Verdensbanken, Jim Yong Kim.
AP160413 Byrådet i Oslo undersøker nå om de har juridisk grunnlag til å heve kontrakten med umiddelbar virkning .
AP160311 - Etter tapet for Bournemouth lørdag har klubben vurdert situasjonen og konkludert med at Steve McClarens arbeidsforhold avsluttes med umiddelbar virkning , skriver klubben, som beklager at prosessen har tatt tid overfor McClaren og spillerne.
AP160310 - Fallet i oljeprisen har hatt en betydelige virkning på norsk økonomi.
AP160308 Siden markedene er globale, vil ikke innstramming av bærekraftskriteriene i Norge/Europa ha den tilsiktede virkning .
AP160305 - Kuttet i pappakvoten fikk virkning fra dag én.
AP160222 Pegida-leder Max Hermansen slutter med umiddelbar virkning .
AP160220 Det er den amerikanske forfatteren Norman Mailer som skildrer hvilken virkning Muhammad Ali har på publikum, for « verdens største idrettsmann er farlig nær å være verdens skjønneste mann ».
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
AP160218 I det EUs regjeringssjefer kom sammen i Brussel torsdag, gjorde østerrikske myndigheter det klart at landet med umiddelbar virkning innfører dagskvoter for asylsøkere, et tiltak som ifølge Reuters ble meget negativt mottatt av EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos.
AP160211 UDI har tidligere pekt på at en utilsiktet virkning av forslaget kan være at familier i større grad samlet vil legge ut på den farlige reisen for å søke om beskyttelse, eventuelt at familien vil reise etter for å søke om beskyttelse på eget grunnlag når de forstår hvor lang tid det vil ta før familiegjenforening kan finne sted.«Dette vil begrense d
AP160210 Allergimedisinen har en bedøvende virkning , men bruken har aldri vært godkjent til barn under toår.
AP160209 Skiltet må stå oppe i 24 timer før det har juridisk virkning .
AP160209 I høringsuttalelsen skriver migrasjonsforskerne at dette : « har to mulige forklaringer : enten at departementet gir en feilaktig fremstilling av hensikten med forslagene eller at departementet mangler oversikt eller forståelse av forslagenes virkning .
AP160131 Effekten går som regel over i løpet av 30 minutter, men store doser kan gi langvarig virkning og i blant permanente skader på hud, øyne, slimhinner og luftveier, skriver nettleksikonet Wikipedia.
AP160126 PU opplyser at den nye avtalen med Russland gjelder med umiddelbar virkning .
VG160119 - Han får ikke levere filmomtaler til oss mer, med umiddelbar virkning .
AP160119 Skal Høyesterett selv ha noe å si - i så fall med hvilken virkning ?
AP160107 Morten Gamst Pedersen ( 34 ) hadde kontrakt med seriemesterne ut 2016-sesongen, men nå er de enige om å avslutte den med umiddelbar virkning .
AP160103 Ifølge de nye lovene blir dagens sjefer for de statlige radio - og TV-selskapene sparket med umiddelbar virkning .
AP160103> Ifølge de nye lovene blir dagens sjefer for de statlige radio - og TV-selskapene sparket med umiddelbar virkning .
AP160103> target="avis" href= Ifølge de nye lovene blir dagens sjefer for de statlige radio - og TV-selskapene sparket med umiddelbar virkning .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Ifølge de nye lovene blir dagens sjefer for de statlige radio - og TV-selskapene sparket med umiddelbar virkning .