VG170602 - Det vippses jo i hytt og helvete her.
BT160602 Vi voksne vet jo at pengene ikke bare vippses fra intet.
BT160602 Det vippses her og det vippses der.
BT160602 Det vippses her og det vippses der.