VG170615 Bruker opp vinterforet
VG170615 - Driver du med beitedyr, har du normalt ikke nok til å fø dyra dine gjennom vinteren, hvis man må beite på vinterforet om sommeren.
AP170615 De spiser av vinterforet .
AP170524 På det meste hadde han 80 vinterforet sau.
AP170524 Få kilometer unna svenskegrensen, i Lierne kommune i Nord-Trøndelag, har Knut Eirik Himle og kona Britt-Ellen 145 vinterforet sau.
AP170524 Britt-Ellen og Knut Erik Himle har 145 vinterforet sau på gården i Lierne.