BT171219 Frem til vi eventuelt har et LAR-program med flere substituttpreparater, og som kanskje også inkluderer heroin, vil likevel mange norske rusavhengige fortsatt måtte sitte i fengsel som følge av vinningskriminalitet begått for å finansiere kjøp av rusmidler.
DB171211 * Norskfødte med innvandrerbakgrunn er mest overrepresentert for vinningskriminalitet og voldskriminalitet.
DB171211 * Innvandrere er mest overrepresentert for eiendomstyveri og annen vinningskriminalitet .
AP171211 Eiendomstyverier og annen vinningskriminalitet er de kategoriene som er mest overrepresentert blant innvandrere.
DB171207 En av de første som ble dømt etter denne nye bestemmelsen, var en paranoid schizofren mann fra Alta som hadde begått systematisk vinningskriminalitet over flere år ( og tildels hadde aktivt spekulert i at han ikke kunne dømmes ), men som nå ble dømt til tvungent psykisk helsevern både i tingretten og lagmannsretten.
AP171204 - På noen områder er det derimot etter mitt syn spørsmål om man har gått noe for langt, sier Busch som har jobbet for å heve straffene på flere områder, som drap, overgrep mot barn, voldtekt, blind gatevold og gjentatt vinningskriminalitet .
SA171125 - Jeg kjenner ikke detaljene, men det tyder på at det er to yngre menn med en historie med vinningskriminalitet som har rømt, sier Viste.
DA171108 Likevel var fortsatt de fleste anmeldte forbrytelsene - 32 prosent - vinningskriminalitet .
DB170924 Rømlingen fra Moldova soner en dom for vinningskriminalitet og heller ikke han anses som farlig.
AA170922 - Innenfor vinningskriminalitet er det noe av det merkeligste jeg har opplevd, sier Guldbakke til NRK.
AA170922 - Innenfor vinningskriminalitet er det noe av det merkeligste jeg har opplevd, sier Guldbakke.
VG170822 Han er tidligere dømt for en rekke forhold, blant annet vinningskriminalitet , overtredelse av narkotikalovgivningen og brudd på vegtrafikkloven.
NL170806 Det er bra, for dette er både miljø- og vinningskriminalitet .
DB170722 « Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet , herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger ¶
DB170715 I fjor ble det politianmeldt 211 saker om vinningskriminalitet i Forsvaret.
AP170709 - Mye av utfordringen med det vi driver med, er at det er vanskelig å peke på hvem som står bak, enten de driver med vinningskriminalitet , sabotasje eller spionasje.
SA170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet .
DB170612 Dette gjelder uavhengig av om bedragerier, som nå er trukket ut av statistikken for vinningskriminalitet , regnes med eller ikke.
AP170612 Dette gjelder uavhengig av om bedragerier, som nå er trukket ut av statistikken for vinningskriminalitet , regnes med eller ikke.
AP170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet .
AP170612 Vinningskriminalitet , som utgjør 30 prosent av alle anmeldelsene, er redusert med 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
AP170612 Dette gjelder uavhengig av om bedragerier, som nå er trukket ut av statistikken for vinningskriminalitet , regnes med eller ikke.
AP170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet .
AP170612 Vinningskriminalitet , som utgjør 30 prosent av alle anmeldelsene, er redusert med 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170612 Dette gjelder uavhengig av om bedragerier, som nå er trukket ut av statistikken for vinningskriminalitet , regnes med eller ikke.
AA170611 De to mennene er tidligere dømt flere ganger for vold, narkotika og vinningskriminalitet .
AP170610 De to mennene er tidligere dømt flere ganger for vold, narkotika og vinningskriminalitet .
AP170610 De to mennene er tidligere dømt flere ganger for vold, narkotika og vinningskriminalitet .
AA170608 Ifølge Trønder-Avisa har den siktede mannen tidligere sonet flere fengselsstraffer for vold, i tillegg til å ha blitt dømt for narkotikaforbrytelser og vinningskriminalitet .
AP170605 Den 33 år gamle tiltalte er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold, ran, narkotika- og vinningskriminalitet .
DA170526 En 35 år gammel mann må i retten tiltalt for flere tilfeller av vinningskriminalitet .
DB170521 Det er vinningskriminalitet som er anmeldt flest ganger.
AA170521 Det er vinningskriminalitet som er anmeldt flest ganger.
AA170503 Mistenkte for vinningskriminalitet i området.
AA170503 - De sitter i varetekt hos politiet, og de er mistenkte for vinningskriminalitet i området, opplyser Kirsten Bergstrøm som er operasjonsleder i politiet.
VG170426 Flere distrikter på Østlandet samarbeider, i og med at det mest sannsynlig er organisert vinningskriminalitet det er snakk om, sier Gunnerød.
DB170425 ( Dagbladet ) : En 31 år gammel mann fra Harstad i Troms, er i Trondenes tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for en rekke tilfeller av vinningskriminalitet .
DA170423 Forrige uke avdekket NRK Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet » at rumenske tiggermiljøer tjener gode penger på narkosalg, prostitusjon og vinningskriminalitet .
DB170421 I etterkant av NRK Brennpunkts gode dokumentar « Lykkelandet », som omhandler organisert menneskehandel, narkotikasalg og vinningskriminalitet i Bergen, har en gammel debatt om tiggeforbud blusset opp på ny.
DA170421 Vi avkreftet myten om at det i hovedsak er kriminelle bakmenn som skor seg på tiggervirksomheten i Oslo - men vi skriver også at det finnes kriminelle nettverk som driver med dop og prostitusjon, og at det er et betydelig omfang av vinningskriminalitet blant personer som også driver med tigging, sier forskningsleder hos Fafo, Anne-Britt Djuve.
DA170421 - Tiggere selger narkotika og står bak annen vinningskriminalitet samt menneskehandel.
AA170421 Gjennom narkotikasalg, prostitusjon, vinningskriminalitet , magasinsalg og tigging har nettverket håvet inn store summer.
DB170419 Der florerte det med skrytebilder av bakmennene, som håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet . | « Enorm maktbruk mot muslimske enklaver » ¶
BT170419 ORGANISERT : Bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen, viser NRKs Brennpunkt « Lykkelandet ».
AA170419 Mobil vinningskriminalitet utbredt ¶
AA170419 I Trondheim er mobil vinningskriminalitet mer utbredt, ifølge Svendsen.
AA170419 Brennpunkt-dokumentaren viser hvordan et rumensk kriminelt nettverk tjener store penger på organisert tigging, prostitusjon, vinningskriminalitet og narkotika i og rundt Bergen.
DB170406 - Det er stor økning på voldssaker og vinningskriminalitet , men stor nedgang på narkotikasaker, skrives det i rapporten.
DA170321 I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han er dømt tre ganger tidligere for både volds- og vinningskriminalitet .
AA170316 Det går videre frem av rettsavgjørelsen at mannen siden 1991 er domfelt 21 ganger for vinningskriminalitet .
AA170316 Denne dommen er et signal om at det ikke lenger er fritt frem, og at de ikke kan drive på med vinningskriminalitet uten å få en reaksjon, sier han.
AA170214 Funnet ble gjort i en bod på adressen der tyveriene fant sted, opplyser politiførstebetjent Pål Berg som er fagleder for vinningskriminalitet hos politiet i Trøndelag.
VG170213 Men det mest vanlige er tradisjonell vinningskriminalitet .
AA170213 - Vi er midt i en etterforskning, og det eneste jeg kan si er at det er vinningskriminalitet .
DB170211 Ikke alle slike måter blir registrert som lovbrudd i like stor grad som tradisjonell vinningskriminalitet , forklarer Hofseth.
DB170211 Det er hovedsaklig nedgang i vinningskriminalitet som er forklaringen på Oslo-politiets nedgang i anmeldelser, men trenden gjelder ifølge Hofseth ikke bare Oslo.
DB170211 - Vi er vi nå inne i en tid med nedgang i registrert kriminalitet i store deler av den vestlige verden, særlig når det gjelder vinningskriminalitet .
VG170210 - Det kan være personer som jobber i anleggsbransjen, i butikker, innenfor renhold, bilpleie, som blir utnyttet til vinningskriminalitet og ulike tvangstjenester.
BT170206 Den økte beredskapen skyldes et tips om et mulig ran- eller vinningskriminalitet mot en gullsmedforretning i sentrum.
BT170206 Den økte beredskapen skyldes et tips om et mulig ran- eller vinningskriminalitet mot en gullsmedforretning i sentrum.
SA170202 37-åringen er meget godt kjent av politiet fra tidligere, hovedsaklig på grunn av narkotika- og vinningskriminalitet .
AP170123 Selv om man tar i betraktning at alminnelige bedragerier ikke lenger kategoriseres som vinningslovbrudd, er det en nedgang i anmeldt vinningskriminalitet de siste fem årene.
AP170123 Flest anmeldelser gjelder vinningskriminalitet
BT170113 Hun har også erkjent en del mindre vinningskriminalitet .
VG161013 - Politiet har hatt en betydelig satsing på å redusere vinningslovbruddene, særlig gjelder det organisert vinningskriminalitet .
AP160502 Domsregisteret viser at spesielt de to mennene har en rekke dommer for vold, narkotika og vinningskriminalitet . 24-åringen, som har erkjent drapet, fikk den siste dommen rett før jul i fjor.
AP160417 - Vi har vært opptatt av vinningskriminalitet , med fokus på utenlandske bander og boliginnbrudd.
AP160112 Men her medregnes også EØS-borgere, som kriminelle som begår vinningskriminalitet - for eksempel fra Øst-Europa.