VG171215 Han understreket også viktigheten av at alle parter forstår at det haster å komme til en fredelig løsning.
SA171215 Morgan har flere ganger fremhevet viktigheten av idrettsutøvernes rettssikkerhet.
AP171215 Morgan har flere ganger fremhevet viktigheten av idrettsutøvernes rettssikkerhet.
VG171214 Han understreket viktigheten av at de to partene møtes - og foreslo at de kunne « snakke om været » eller diskutere « formen på bordet », dersom Nord-Korea ønsket det.
DB171214 MED TANKE PÅ viktigheten av Champions League vil den spenningen leve hele veien til mai måned neste år.
DB171214 Johansen understreker viktigheten av å ikke nøle med å ringe etter hjelp.
AP171214 Ett av de 164 landene avviste et utkast til en felles uttalelse der viktigheten av multilateral handel og utvikling ble understreket, opplyser Keith Rockwell, talsperson for WTO.
SA171212 At en kulturminister konsekvent nekter å se vekk fra kunstnerisk og kulturell kompetanse ved ikke å ville se viktigheten av kunnskap og kompetanse, men stadig fremheve det folkelige, er ikke bare trist for det profesjonelle kunstliv : Det er farlig. [... ] når det er ideer om gründere og kulturnæring som preger kulturpolitikken, er det kunsten som taper.
DB171212 Derimot framhevet han viktigheten av demokratiets mulige evne til å verne minoriteter, og at det er den eneste statsformen som tillater avsettelsen av udugelige ledere uten blodsutgytelse.
DN171211 Han understreker viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten fremover.
BT171211 De Blasio omtaler angrepet i morgenrushet som « svært foruroligende » på grunn av viktigheten av undergrunnsbanen i New Yorks dagligliv.
VG171210 - Jeg skjønner viktigheten av å vinne, men dette var Brighton, sier Crooks.
DB171210 Lokalpolitikeren understreker viktigheten av at Alwine nå pusses opp, og at landsbyens bygninger « blir beboelige igjen ».
DB171209 Det snakkes hele tiden om viktigheten av å få Tyskland med i langrennstoppen igjen.
SA171208 - Hendelse understreker viktigheten av å være topp forberedt og at sikkerheten må og skal være første prioriet, sier Anda.
SA171208 - Hendelse understreker viktigheten av å være topp forberedt og at sikkerheten må og skal være første prioriet, sier Anda.
DA171208 En større politisk forståelse for viktigheten av språkfag burde derimot ha vært lovpålagt.
AP171207 For å markere viktigheten av et nøytralt internett, gikk 500 bedrifter sammen i et åpent brev til FCC der de omtaler den foreslåtte endringen som « katastrofal ».
SA171206 Vi forvalter noe som vi må forstå viktigheten av at forvaltes riktig, sier Christiansen.
BT171206 Et annet poeng er viktigheten av å insistere på at kunsten gjør samfunnet rikere, men på sine egne premisser.
VG171205 Likevel fikk etterretningstjenesten i månedene før angrepet ny informasjon om Abedi, men ifølge rapporten ble ikke « viktigheten fullt ut verdsatt på det tidspunktet ».
VG171205 Anderson understreker i en uttalelse at formålet med rapporten ikke er å rette skyld mot noen, men han trekker frem viktigheten av å lære av feil.
BT171205 - Jeg ser frem til å forklare meg, belyse viktigheten av SSBs uavhengighet og betydningen av støtte fra statsråden når det skal omstilles i offentlig sektor, utdyper hun.
AA171205 - Jeg ser fram til å forklare meg, belyse viktigheten av SSBs uavhengighet og betydningen av støtte fra statsråden når det skal omstilles i offentlig sektor, utdyper hun.
VG171204 Bransjen har stilt seg kritiske og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring, og er nå blitt hørt av kommunalministeren.
DB171204 Bransjen har stilt seg kritiske og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring, og er nå blitt hørt av kommunalministeren.
DA171204 Bransjen har stilt seg kritiske og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring, og er nå blitt hørt av kommunalministeren.
DA171204 Bransjen har tatt til motmæle og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring.
AA171204 Temaene var å vise mot til å bry seg for å motvirke mobbing, blant annet i sosiale medier og viktigheten av å inkludere alle - enten det er et fotballag eller en klasse.
SA171203 Tjelta har også innsett viktigheten av at noen leder treningene for at de skal være mest mulig forpliktende.
NL171203 De ( få ) som er opptatt av at jernbanen videreføres peker i sin argumentasjon på viktigheten av å få tungtrafikken vekk fra veiene.
AP171203 Tjelta har også innsett viktigheten av at noen leder treningene for at de skal være mest mulig forpliktende.
DA171202 Han er klar på viktigheten av å velge å lese debutanter.
AP171202 Selv om ingen stiller spørsmål ved at skolen har en rolle også i folkehelsearbeidet, eller viktigheten av fysisk aktivitet hos barn, er dette nok et eksempel på et samfunnsproblem som skal løses ved at det « må inn i skolen ».
VG171201 VIKTIG : Dag Terje Andersen understreker viktigheten av møtet.
DB171201 Viktigheten av skjønn ¶
DB171201 I et intevju med Dagbladet, har forbundsleder i Skolelederforbundet Solveig Hvidsten Dahl understreket viktigheten av at ledere ikke opplever press for å kjøpe produkter fra enkeltselskaper.
DB171130 - Med bærekraftdimensjonen inne, får vi understreket viktigheten av å spise lavt i næringskjeden.
DB171130 Det er nettopp derfor Fremskrittspartiet har kjempet for denne kommisjonen, og det er trist at Arbeiderpartiet ikke ser viktigheten av å styrke pasientsikkerheten.
AP171130 Men forskriften er tvetydig, og bransjen ber nå om en presisering av viktigheten av å kunne tilby hårvask.
DN171129 Stordalen holdt foredrag om viktigheten av kultur på arbeidsplassen, og han fortalte hva slags arbeidskultur han forsøker å skape.
DN171129 Stordalen holdt foredrag om viktigheten av kultur på arbeidsplassen, og han fortalte hva slags arbeidskultur han forsøker å skape.
AP171129 Dessuten er kanskje viktigheten av å lese motspillernes kroppsspråk litt overvurdert, mener han.
BT171128 I tillegg må vi alle med jevne mellomrom minnes på rutinene og viktigheten av å si fra.
SA171127 Generalsekretær Bøhlerengen understreker viktigheten av at hjelpeapparatet er utholdene.
SA171127 Generalsekretær Bøhlerengen understreker viktigheten av at hjelpeapparatet er utholdene.
NL171127 I den nylig lanserte Nordområdestrategien understrekes også viktigheten av sterke og synlige kunnskapsmiljøer for å utvikle kunnskap om og for Nordområdene.
SA171126 Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.
FV171126 Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.
BT171126 Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.
AP171126 Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.
AA171126 Bakke understreker viktigheten av å nyte det at Sarpsborg er med i toppen av norsk fotball, også inn mot cupfinalen.
AP171125 Kjære Tom Tvedt, jeg ville vært forsiktig med å snakke om viktigheten av ungdom som byggeklosser når idrettspenger går til alkohol, skriver debattanten.
AP171125 Jeg vet ikke hva jeg ville gjort hvis jeg var deg, Tvedt, men jeg er helt sikker på at jeg hadde vært forsiktig med å snakke om viktigheten av norsk dugnad og ungdom som byggeklosser når dugnadspenger går til alkohol og ungdom blir nektet adgang til viktige og motiverende arrangementer på grunn av alkohol.
SA171123 Derfor bør Fylkestinget fremfor å ta for drastiske beslutninger, se viktigheten av langsiktig planlegging rundt behovet for arbeidskraft, og unngå oppsigelser.
DB171123 Jeg la også vekt på viktigheten av engasjement for å bidra til en positiv utvikling både i Rakhine og i landets pågående freds- og demokratiseringsprosess.
VG171122 Utenriksdepartementets Veivalg-melding betoner viktigheten av å engasjere nye kretser i sikkerhetspolitikken.
VG171121 Men Norges Idrettsforbund hevder at de ikke er underlagt offentlige krav til anbud - selv om de selv argumenterte for viktigheten av en anbudskonkurranse tidlig i saken.
DA171121 Det andre er at vi her har en fantastisk kinosjef som skjønner viktigheten av en rød løper og det spetakkelet det skal medføre.
DA171121 Viktigheten av dette ble understreket også senere i januar, i forbindelse med det interne utvalget til Meyer - Bye-utvalget, ifølge Finansdepartementet.
AP171121 Finansdepartementet understreket igjen samfunnsoppdraget, og tok på nytt opp viktigheten av leveranser til TBU og forskning på norske forhold, samt forholdet til lovutvalget. 8. september 2017 : Halvårsrapportmøte for 2017.
AP171121 Departementet tok blant annet opp viktigheten av at SSB sikrer samfunnsoppdraget sitt og påpekte at det er en fare for at viktige oppgaver blir dårligere ivaretatt over tid dersom de legges til statistikkavdelingen. 27. mars 2017 : Finansdepartementet understreker igjen at SSB må sikre kvaliteten på leveransene sine og ikke bør foreta større
DB171119 - Den illustrerer viktigheten av at politiet bruker omfattende ressurser på å innhente og etterprøve dokumentasjon som fremlegges på et tidlig tidspunkt under etterforskningen, sier Bastiansen.
DB171118 Viktigheten av blåfargen er kanskje litt oppskrytt i miljøet, men fargen kan faktisk ha betydning for utøverne.
DA171118 Kjøniksen understreker viktigheten av at de velger artister fra øverste hylle når sjangeren er så bredspektret.
NL171117 De store byene i nord, med Tromsø i spissen, må bli enda mer bevisst sin rolle også for sitt omland - og omlandet må anerkjenne viktigheten av sterke lokomotiver.
DA171117 Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret studerer en oppsummering av elevundersøkelsen i Stavangers ungdomsskoler understreker viktigheten av kunnskap om selvskading, angst, depresjoner og andre deler av ungdoms fysiske helse.
AA171117 Det kan neppe overvurderes, viktigheten av raset som pågår innenfor kultur- og mediebransjen etter at #metoo-kampanjen har rullet i snart en måned.
DN171116 - Budgiverne reflekterte viktigheten av maleriet og noen av dem var bevisst på at prisen ville gå høyere enn deres bud.
DB171116 ¶ STABILITET UNDER PRESS : Under Støres ledelse av Arbeiderpartiet er det grunn til bekymring for at tiden hvor Høyre og Ap har en felles forståelse av viktigheten av stabilitet og forutsigbarhet er forbi, skriver Kristian Tonning Riise.
SA171115 Sandmæl påpeker viktigheten av å sette opp klare regler for hva som skjer når noen dør.
DB171115 Viktigheten av blåfargen er kanskje litt oppskrytt i miljøet, men fargen kan faktisk ha betydning for utøverne.
BT171115 Jeg vet ikke hva slags tiltak myndighetene vil komme med, men jeg vil understreke viktigheten av forebyggende arbeid.
AA171115 Sandmæl påpeker viktigheten av å sette opp klare regler for hva som skjer når noen dør.
VG171114 - Med tanke på viktigheten av tilgangen til både energi og sikkerhet... forsøker nå USA å fortsette å samarbeide tett med andre for å hjelpe dem med å få tilgang til å bruke fossilt brensel mer rent og effektivt, sier en representant ved den amerikanske ambassaden i Berlin til pressen mandag.
DB171114 Hun lærte ham nemlig viktigheten av å leve et ordinært liv.
BT171114 Lørdagens høyrepopulistiske offensiv viser hvilke krefter som er i spill i Polen, og viktigheten av at EU og handelspartnere som Norge opprettholder et sterkt politisk og økonomisk press mot regimet.
SA171113 Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen.
SA171113 Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen.
DB171113 Gunnar Hasle, lege med spesialitet i infeksjonssykdommer ved Reiseklinikken i Oslo, understreker viktigheten av at maten er gjennomstekt.
DB171113 Den ene fagfrasen avløste den andre : viktigheten av « relasjonsbygging », « trygge Ola emosjonelt » osv. osv.
AP171113 Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen.
AA171113 Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen.
AA171113 Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen.
VG171110 - Dette er musikk i mine ører, dette tok jo også jeg opp etter Tyskland-kampen, men han må trykke til enda hardere sånn at folk i Norge kan forstå viktigheten av trening og å stille krav.
VG171110 Han mener videre at stormen den siste tiden viser at SSB er viktig, og at bevisstheten rundt viktigheten av en slik autoritet i samfunnet har blitt vekket.
VG171110 - Med tanke på hvordan Vegvesenet påpeker viktigheten av trafikksikkerheten, at vi alle må være med til å ivareta sikkerheten, er det underlig at de ikke selv går inn for å sikre disse broene, sier Mosti.
VG171109 Der innledet han med å snakke om sin egen idrettskarriere, som aldri ble noe av, deretter om viktigheten av lagspill.
VG171109 « Styret vil understreke viktigheten av at en endret organisering av forsknings-, utrednings- og analysevirksomheten gjennomføres i samarbeid med de ansatte og på en slik måte at SSB fortsatt kan rekruttere kompetanse av høy kvalitet til forskningsvirksomheten.
SA171109 For vårt vedkommende er det blant annet viktig at vi ikke skal påta oss et redaktøransvar, og vi forstår også viktigheten av innovasjon og konkurranse.
SA171109 Tidligere denne måneden fremhevet også IOC-president Thomas Bach viktigheten av at Russland fortjener en « rettferdig prosess ».
FV171109 Tidligere denne måneden fremhevet også IOC-president Thomas Bach viktigheten av at Russland fortjener en « rettferdig prosess ».
DB171109 Avsnittet om lønnsomhet er skrevet for å understreke viktigheten av at korrekte tall ble oppgitt.
DB171109 Avsnittet om lønnsomhet er skrevet for å understreke viktigheten av at korrekte tall ble oppgitt, fortsetter han.
DB171109 Han har påpekt viktigheten av å lære språk til bruk i andre fag og i dagliglivet.
DB171109 Guvernør Jerry Brown ser viktigheten av at vi handler nå.
DA171109 Skagen framhever viktigheten av å vise filmene, men legger til : « Aksjonerer vi utover å gi kunstneren en stemme i kinosalen i en sak, så forplikter vi vel oss også til å aksjonere tilsvarende i andre saker ».
BT171109 Tidligere denne måneden fremhevet også IOC-president Thomas Bach viktigheten av at Russland fortjener en « rettferdig prosess ».
AP171109 For vårt vedkommende er det blant annet viktig at vi ikke skal påta oss et redaktøransvar, og vi forstår også viktigheten av innovasjon og konkurranse.
AP171109 Tidligere denne måneden fremhevet også IOC-president Thomas Bach viktigheten av at Russland fortjener en « rettferdig prosess ».
AA171109 For vårt vedkommende er det blant annet viktig at vi ikke skal påta oss et redaktøransvar, og vi forstår også viktigheten av innovasjon og konkurranse.
AA171109 Tidligere denne måneden fremhevet også IOC-president Thomas Bach viktigheten av at Russland fortjener en « rettferdig prosess ».
VG171108 Den som allerede har påpekt viktigheten av våpenbruk under hendelsen er selve presidenten i landet, Donald Trump.
NL171108 Norges Kystfiskarlag, og forhåpentligvis en samlet fiskarstand, forventer at samtlige politiske parti, som uttrykkelig har stadfestet viktigheten av deltakerloven og fiskesalgslagsloven som grunnpilarer i norsk fiskeriforvaltning av fellesskapets ressurser, tar tak i saken og får lukket en slik særtilpasning umiddelbart.
NL171108 Fiskeriminister Per Sandberg ser nå bort i fra viktigheten av aktivitetskravet i deltakerloven, og åpner opp for at sjømatindustrien og børsnoterte selskaper kan eie båter og kvoterettigheter.
DB171108 Målet med denne guiden er å fremme viktigheten av å ta hensyn til personvern, kontekst, kultur og annet når man er ute og reiser.
VG171107 Hans reformerte Forza Italia går dermed til valg med en ny EU-agenda hvor viktigheten av europeisk samarbeid og integrasjon er blankpusset til det ugjenkjennelige.
VG171107 Riksadvokaten understreker viktigheten av at politiet - innenfor ordinære og tradisjonelle rettssikkerhetsgarantier - har muligheten til å arbeide på denne måten for blant annet å avsløre overgrep mot barn, skriver Riksadvokaten i en uttalelse etter møtet.
SA171107 Dette fremhever viktigheten av å ha en kontinuerlig bevisstgjøring av varslingskanalen.
DA171107 Den siste boken er skrevet i en slags romanform, og er en fortelling om hva som skjer når en hendelse treffer ubearbeidet sorg, om sjalusi, om offerrollen og viktigheten av å være vennlig mot seg selv, basert på mine egne opplevelser.
DB171106 Der understreker han viktigheten av polare jetstrømmens posisjon.
DB171106 Sjefredaktør Arve Solstad sa i sin tid om viktigheten av å stjele i journalistikken : « Det gjelder å stjæle med talent ».
VG171105 Litt mer tålmodighet, kunnskap og forståelse fra ledere og eiere av klubber har ført til at man ser viktigheten av kontinuitet på trenersiden.
DB171105 En som skjønte viktigheten av å knytte til seg Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen, om enn sporadisk, overfladisk og for syns skyld, så i hvert fall for å tydeliggjøre respekten for det som gjorde Rosenborg til den klubben den er - røttene.
AA171105 Da fredningsforslaget var ute på høring, var det flere som påpekte viktigheten ved å verne « skogens bygninger ».
VG171104 Likevel legger han til at viktigheten av de tre poengene nordmøringene reiste hjem med, kan være enorm.
DB171104 - Jeg er overbevist om viktigheten av dag til dag-arbeidet jeg gjør med spillerne.
VG171103 Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn, freser Alstadheim.
VG171103 Røksund avslutter brevet med å fremheve viktigheten av at lekkasjer av sikkerhetsgradert informasjon blir etterforsket « av allmennpreventive hensyn ».
DN171103 Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn.
DB171103 Høydeeksperimentet var en fiasko, men ideen om å lade opp til fotball-VM på samme måte som i utholdenhetsidrettene, viser i hvor sterk grad russerne verdsetter viktigheten av god utholdenhet i fotball.
DB171103 For å få til det peker begge forskerne på viktigheten av Parisavtalen.
DB171103 De henviser også til viktigheten av å ha et tydelig, gjenkjennbart og forutsigbart regelverk for næringen.
DB171103 Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn.
DA171103 « Årsaken til flere registrerte hendelser kan i tillegg til at det faktisk er flere episoder, være økt fokus på viktigheten av å registrere hendelser », står det i oppsummeringen.
AP171103 « Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn.
VG171102 Samtidig som han har vært med på å bruke hundretusenvis av kroner på alkohol, har han messet viktigheten av å skille idrett og alkohol.
DB171102 Her strides fremdeles historikerne, men de fleste er enige om viktigheten av å ha med den internasjonale sionistbevegelsen som alliert støttespiller i den pågående verdenskrigen.
DB171102 De publiserte en artikkel med tittelen « Viktigheten av Gigi Hadids Vogue-cover i Donald Trumps USA », der modellen ble hyllet.
SA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
SA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
BT171101 Viktigheten av å kjenne egen kultur og tradisjon.
BT171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
AP171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
AA171101 Jeg understreket også viktigheten av at vi ser på konsekvensene av McLaren-rapporten.
SA171031 President i Norges idrettsforbund Tom Tvedt fremhever viktigheten av at Norge samler seg bak én OL-søknad.
FV171031 President i Norges idrettsforbund Tom Tvedt fremhever viktigheten av at Norge samler seg bak én OL-søknad.
BT171031 President i Norges idrettsforbund Tom Tvedt fremhever viktigheten av at Norge samler seg bak én OL-søknad.
AP171031 President i Norges idrettsforbund Tom Tvedt fremhever viktigheten av at Norge samler seg bak én OL-søknad.
AA171031 President i Norges idrettsforbund Tom Tvedt fremhever viktigheten av at Norge samler seg bak én OL-søknad.
SA171030 - Jeg vil aldri undervurdere viktigheten denne klubben har hatt både for min profesjonelle karriere og livet generelt.
DA171030 - Hva tenker du om det paradoksale i at regjeringen peker på Norge som vertsland under bokmessa i Frankfurt, og viktigheten av å satse på å selge norsk kultur til utlandet, samtidig som det kuttes i kulturstøtten fra UD ?
AP171030 - Jeg vil aldri undervurdere viktigheten denne klubben har hatt både for min profesjonelle karriere og livet generelt.
SA171029 Jeg har snakket om viktigheten av å vinne flere kamper på rad, og denne var vanskelig, for dette var første gang vi var store favoritter.
DB171029 - Jeg er veldig stolt over alle som har kommet, og alle som ser viktigheten av kampanjen og vil stå sammen for å ta det videre.
AP171029 Jeg har snakket om viktigheten av å vinne flere kamper på rad, og denne var vanskelig, for dette var første gang vi var store favoritter.
VG171028 Forbundets markedssjef Espen Bjervig argumenterer med viktigheten av å « støtte opp om laget og klubbene » når han omtaler avtalen, som i kjent skiforbund-stil er inngått med et selskap toppene har tette bånd til.
VG171028 Og hun understreker viktigheten av at Norge nå også har et kvinnelag å se opp for.
SA171028 Gjennom sin karriere har Johaug flere ganger fremhevet viktigheten av antidopingarbeid.
AP171028 Gjennom sin karriere har Johaug flere ganger fremhevet viktigheten av antidopingarbeid.
AP171028 Gjennom sin karriere har Johaug flere ganger fremhevet viktigheten av antidopingarbeid.
AA171028 Gjennom sin karriere har Johaug flere ganger fremhevet viktigheten av antidopingarbeid.
DB171027 En grunn til dette kan være at frukt på skolen påvirker familiens vaner hjemme, man blir mer bevisst på viktigheten av frukt og grønt.
AP171026 Kong Harald brukte en god del av talen til å vektlegge viktigheten av at folk engasjerer seg i politikk og samfunnsliv.
AP171026 Gjennomgående svarte innvandrergruppene svært likt majoritetsbefolkningen på spørsmål om viktigheten av demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet i det nevnte barometeret.
NL171025 Viktigheten av å ha tilgjengelig helikopterkapasitet ble med fulle bevist viktigheten av, da redningsstyrkene skulle fraktes inn i snø-infernoet for å berge liv og hente ut skadd personell for behandling.
NL171025 Viktigheten av å ha tilgjengelig helikopterkapasitet ble med fulle bevist viktigheten av, da redningsstyrkene skulle fraktes inn i snø-infernoet for å berge liv og hente ut skadd personell for behandling.
DB171025 Denne virtuelle solidaritetsmarsjen markerer viktigheten av å ta i bruk en felles røst, og har avdekket et omfang av overgrep som tidligere ikke har blitt registrert.
NL171024 Fylkesting vil samtidig påpeke viktigheten av at det legges planer for en rask nok innføring og innfasing av dette materiellet.
DA171024 Både området som grønn lunge, viktigheten av den sentrale plasseringen og motviljen mot å sette Marienlyst opp mot en ny hall på Berskaug har han hamret inn ved enhver anledning.
VG171023 Han blir med tiden bare mer og mer overbevist om viktigheten av et forent Spania.
SA171023 Dette viser viktigheten av at man er veldig fokusert og konsentrert, slik at det blir en riktig beslutning når mål scores, sier Moen.
AP171023 Syklistenes Landsforening ( SL ) mener saken understreker viktigheten av at sjåfører følger bedre med rundt bilen.
AP171023 Dette viser viktigheten av at man er veldig fokusert og konsentrert, slik at det blir en riktig beslutning når mål scores, sier Moen.
AA171023 Dette viser viktigheten av at man er veldig fokusert og konsentrert, slik at det blir en riktig beslutning når mål scores, sier Moen.
SA171022 I mange tilfeller er ikke folk klar over viktigheten av en fødselsattest og konsekvensene av å ikke ha det.
AP171022 I mange tilfeller er ikke folk klar over viktigheten av en fødselsattest og konsekvensene av å ikke ha det.
VG171021 Den amerikanske venstresiden understreket - før den kulturelle vendingen i 60-årene - viktigheten av en felles amerikansk identitet, på tvers av ulike ( og dype ) kulturelle og etniske skillelinjer.
DA171021 Søreide gjentok en rekke ganger under overrekkelsen viktigheten av å fortsatt ha et godt forhold til våre allierte i Norden, Europa og USA.
BT171021 - I utgangspunktet kan entreprenørene velge å totalstenge tunnelene, men de ser selvfølgelig viktigheten av at utrykningskjøretøy får passere.
DB171020 Den sier at i tillegg til respekt for « Ett-Kina»-politikken, Kinas suverenitet og territoriale integritet, erkjenner Norges regjering viktigheten av Kinas kjerneinteresser, og « vil ikke støtte handlinger som undergraver dem, og vil gjøre sitt beste for å unngå framtidig skade på de bilaterale forhold ».
DA171020 - Blant annet viktigheten av å få stoppet videre oljeboring i Barentshavet.
AA171020 Verdalingen forklarte dette med viktigheten av å kunne forsvare seg.
DB171019 På et tidspunkt glemmer du frykt, fordi du er opptatt med jobb og viktigheten av historien du jobber med, sier hun.
DB171019 Der fulgte 700 barn nøye med da deres store idol dukket opp som hemmelig lærervikar og underviste dem om viktigheten av skolegang for barn i krig og konflikt.
VG171018 Viktigheten av gjennomsiktighet og korrekt prosedyre i reguleringsarbeid, prosjektering, beslutningsprosesser og gjennomføring er derfor helt avgjørende.
DB171018 Antall poeng baserer seg på hvor høyt motstanderen er rangert og viktigheten av oppgjøret.
DB171018 plass på FIFA-rankingen, betyr dermed at 3 ( for Norge seier ) ganges med 2,5 ( viktigheten av kampen ) som igjen ganges opp med 180 ( kvaliteten på motstanderen ).
DB171018 Konkurransen arrangeres av Naturhistorisk museum i London, som skriver i en pressemelding at « Daniëls bilde fanger den uløselige likheten mellom ville aper og mennesker, og viktigheten av skogen de er avhengige av ».
DA171018 - Jeg syns det er kjempefint at så unge mennesker engasjerer seg, og ikke minst at de har de verdiene som hun helt tydelig har, med tanke på viktigheten av at alle får delta og får frukt.
AA171018 I innledningsforedraget sitt påpekte Schjetne viktigheten av dødstidspunktet.
VG171017 Hareide prøver ikke å snakke ned viktigheten av å få Danmark til VM i Russland.
DB171017 - Selv om det store flertallet flyr dronene sine lovlig og følger forskriftene reflekterer denne episoden vår bekymring rundt sikkerheten og viktigheten av å følge forskrifter og lover.
DB171017 Rekdal støtter Lagerbäck i viktigheten av fysikk i fotball.
DB171017 Både statsråd Sanner og olje- og energiminister Terje Søviknes understreket ifølge NRK viktigheten av forebyggende tiltak for flom- og skredsikring da de besøkte rammede familier i Kristiansand og Vennesla.
VG171016 Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( Frp ) kommer også fra Groruddalen, og understreker viktigheten av å avklare omstendighetene rundt dødsfallene på Romsås.
DN171016 De to var ifølge Mays pressetalsperson « enige om viktigheten av fortsatte konstruktive fremskritt ».
DA171016 Vi har tatt konsekvensen av den kunnskapen vi har hatt lenge, nemlig viktigheten av tillit og relasjoner.
DA171016 Nestleder Grete Olsen i Fagforbundet Rygge er enig med Torgersen, men understreker viktigheten av å skille mellom ideelle organisasjoner og små foretak som for eksempel står for privat barnehagedrift, og de store velferds-profitørene.
AA171016 De to var ifølge Mays pressetalsperson « enige om viktigheten av fortsatte konstruktive framskritt ».
AA171016 Departementet har oppfordret oss om å bruke denne loven, og jeg vil med dette understreke viktigheten av at en slik lov blir gjort kjent, forstått og brukt.
DN171015 I finansministerens fremleggelse presiserer hun viktigheten av skattefordel når du leier ut deler av egen bolig, noe vi også mener er klokt.
BT171015 Men viktigst var kanskje dette : At studiekvalitet, og viktigheten av gode undervisere, endelig ble gitt den oppmerksomheten det fortjener på høyeste politiske nivå.
DN171014 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
DN171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
AA171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
AA171014 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
AA171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
AP171013 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
AP171013 Statsråden påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
DN171012 I finansministerens fremleggelse presiserer hun viktigheten av skattefordel når du leier ut deler av egen bolig, noe vi også mener er klokt.
DB171012 - Vi trodde på regjeringspartienes forsikringer om at de ønsket videre vekst da de snakket varmt om viktigheten av reiselivsbedriftene i Norge.
DB171012 - Politisjef Brown tok betydelige grep, og han se ut til å ha forstått viktigheten av å gjenoppbygge offentlighetens tillit til politiet.
VG171011 Det er bred politisk enighet om viktigheten av tidlig start.
SA171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene.
DB171011 Antall poeng baserer seg på hvor høyt motstanderen er rangert og viktigheten av oppgjøret.
DB171011 plass på FIFA-rankingen, betyr dermed at 3 ( for Norge seier ) ganges med 2,5 ( viktigheten av kampen ) som igjen ganges opp med 180 ( kvaliteten på motstanderen ).
BT171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene.
AP171011 - Statsministeren understreket viktigheten av at avtalen blir nøye overvåket og skikkelig etterlevd, sa May ifølge en kunngjøring fra Downing Street.
AP171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene.
AA171011 - Statsministeren understreket viktigheten av at avtalen blir nøye overvåket og skikkelig etterlevd, sa May ifølge en kunngjøring fra Downing Street. ( ©NTB ) ¶
FV171010 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene.
DB171010 Klouman understreker overfor Finansavisen viktigheten av å ta inn de riktige skomodellene.
VG171009 Høyre, som inngir å være for åpenhet, for samarbeid og som fremholder viktigheten av bredt forankrede demokratiske institusjoner, er det partiet som i denne viktige saken valser frem som en tonedøv elefant i en porselensbutikk.
NL171009 Departementet har oppfordret oss om å bruke denne loven, og jeg vil med dette understreke viktigheten av at en slik lov blir gjort kjent, forstått og brukt.
DB171009 Men nå er det blitt slik at selv vi som konsekvent og til alle tider har forsvart viktigheten av en sterk fellesskapseid kringkaster, synes det begynner å bli krevende å forholde seg til Marienlyst-arrogansen.
AP171009 Under møtet understreket Jagland viktigheten av et forent Spania.
AA171009 Under møtet understreket Jagland viktigheten av et forent Spania.
DB171008 Jeg sier bare at standingen og viktigheten i opinionen, der fotballen er nå, er laber og synkende.
VG171006 Nobelkomiteen understreker med dette viktigheten av å bruke internasjonale avtaleverk i kampen mot atomvåpen, sier han til VG.
DN171006 Her vil jeg blant annet snakke om viktigheten av frivillighet, noe jeg er glødende opptatt av.
AP171006 - President Vladimir Putin har mange ganger snakket om viktigheten av atombalanse.
AA171006 - President Vladimir Putin har mange ganger snakket om viktigheten av atombalanse.
VG171005 - En fredspris til atomvåpenbevegelsen i år understreker viktigheten av forbudet, og vil sende et sterkt signal til verdenssamfunnet - og da særlig landene som har valgt å stille seg utenfor forbudet, skriver Norges Fredsråd i en pressemelding.
DN171005 Macron vektla viktigheten av nasjonal forsoning og en regjering som også inkluderer kurdere.
AA171005 Macron vektla viktigheten av nasjonal forsoning og en regjering som også inkluderer kurdere.
AA171005 Verdalingen forklarte dette med viktigheten av å kunne forsvare seg.
VG171004 SAN MARINO/OSLO ( VG ) Landslagstrener Lars Lagerbäck ( 69 ) understreker viktigheten av at de norske spillerne er tålmodige og bevegelige i VM-kvalifiseringskampen mot miniputtnasjonen San Marino.
AP171004 Vi ser selvsagt viktigheten av å forsvare minoriteters rett til høyere utdanning, men adgang til å bære ansiktsdekkende plagg vil etter vår mening undergrave fullverdig deltagelse i universitetenes pedagogiske og akademiske fellesskap for de minoritetskvinnene dette gjelder.
DB171003 Han sies å være den første designeren som forsto viktigheten av å plassere kjente personer på første rad under motevisninger, og å bruke supermodeller på catwalken, ifølge The New York Times.
AA171003 Så er vi blitt enige om å jobbe litt i de ulike fraksjonene for å sortere viktigheten av tidligere vedtak.
DB171001 Sundet understreker viktigheten av å stille trønderen for retten.
AP171001 Men da jeg satt hjemme i stuen min og gråtende så første episode, skjønte jeg plutselig viktigheten av at noen tør å stå frem og gå i bresjen for alle oss andre. 3rd-party-bio ¶
AP171001 Men da jeg satt hjemme i stuen min og gråtende så første episode, skjønte jeg plutselig viktigheten av at noen tør å stå frem og gå i bresjen for alle oss andre.
AP171001 Da jeg gråtende så Jævla homo, forsto jeg viktigheten av at noen tør å gå i bresjen for alle oss andre, skriver Ada Weisser-Eldevik ( 21 ).
VG170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
AA170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
SA170929 Her er det nok et eksempel på utålmodige eiere som tror dette kan utløse noe som igjen gjør at Start har større sjanse til å rykke opp, sier Jørgensen som er tydelig på viktigheten av at Start rykker opp i år.
SA170929 Her er det nok et eksempel på utålmodige eiere som tror dette kan utløse noe som igjen gjør at Start har større sjanse til å rykke opp, sier Jørgensen som er tydelig på viktigheten av at Start rykker opp i år.
FV170929 Her er det nok et eksempel på utålmodige eiere som tror dette kan utløse noe som igjen gjør at Start har større sjanse til å rykke opp, sier Jørgensen som er tydelig på viktigheten av at Start rykker opp i år.
DA170929 Samtidig peker han på viktigheten av at også Premier League-lagene lykkes : ¶
AP170929 Her er det nok et eksempel på utålmodige eiere som tror dette kan utløse noe som igjen gjør at Start har større sjanse til å rykke opp, sier Jørgensen som er tydelig på viktigheten av at Start rykker opp i år.
AP170929 Her er det nok et eksempel på utålmodige eiere som tror dette kan utløse noe som igjen gjør at Start har større sjanse til å rykke opp, sier Jørgensen som er tydelig på viktigheten av at Start rykker opp i år.
AA170929 Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver gruppen.
AP170928 oktober vil vi understreke viktigheten av at mangfoldsperspektivet tas med i den daglige eldreomsorgen - hvis lik tilgang til en verdig alderdom skal tas på alvor.
VG170927 Helleland understreker viktigheten av et uavhengig WADA.
SA170927 Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ( KrF ) understreker viktigheten av nærhet til en øvingstunnel.
DA170927 Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim understreker viktigheten av å ha en skole som inkluderer alle elevene.
DB170926 Likevel trekker han fram viktigheten av arrangementet.
DA170926 Svensken, som gang på gang poengterer viktigheten av et sterkt kollektiv, måtte som vanlig forsvare hvorfor han valgte å utelate unggutten.
VG170925 Hun understreket viktigheten av en stabil regjering for Tyskland, og at alle partiene har et ansvar for at landet får en fungerende regjering.
DB170925 Er viktigheten av dømmingen bare noe han gir inntrykk av vil krig bli meldt.
DB170924 - Jeg tror våre politiske ledere kan lære mye om lagarbeid og viktigheten av å arbeide sammen mot et felles mål fra idretten.
DB170923 Allerede på 1980-tallet stilte barnepsykolog Per Olav Tiller spørsmålet « ser vi barna slik vi er nødt til å se dem ? » og han viste til viktigheten av å se på barn som betydningsfulle informanter.
DB170923 Han sies å være den første designeren som forsto viktigheten av å plassere kjente personer på første rad under motevisninger, og å bruke supermodeller på catwalken, ifølge The New York Times.
VG170921 I disse samtalene har vi lært viktigheten av å tørre å være sårbare.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilder på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i videre samarbeid med Frp og Høyre.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilde på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i forhandlingene med Frp og Høyre.
DB170921 Ifølge Dagbladets kilde på møtet ble spesielt saker grundig diskutert : ( 1 ) Spørsmålet om hvordan man skal tolke landsmøtevedtaket rundt Frp-samarbeid, og ( 2 ) viktigheten at å ha med KrF i forhandlingene med Frp og Høyre.
DN170920 På Handelskonferansen i fjor snakket Sveva om viktigheten til millennials.
DA170920 Ingen av de to trenerene ønsker å si noe om viktigheten av å være best i Oslo, men Manglerud Stars assistenttrener Ove Sundelius var klar i sin tale under presentasjonen av årets Eliteserie for to uker siden.
AA170920 Viktigheten av ny, langfibret granmasse i trykkpapir er redusert.
VG170919 Storbritannias statsminister Theresa May har i sine med møter med USAs utenriksminister Rex Tillerson understreket viktigheten av atomavtalen mellom Iran og stormaktene.
VG170919 Det er en trussel mot verdensfreden, svarer Stoltenberg, og snakker om viktigheten av diplomati og økonomiske sanksjoner.
FV170919 Han ønsket å sete søkelyset på viktigheten av at menn tar følelsene sine på alvor og våger å snakke om for eksempel sorg.
DN170919 Statsministeren fortsatte deretter å snakke om viktigheten av å jobbe for at kvinner og jenter verden over får bestemme over egne liv.
DB170919 Ingen betviler viktigheten av Premier League-rettighetene, men vi ser med uro på all kursing, seminarer og ressursbruk som kun kommer få til gode ».
AA170919 Statsministeren fortsatte deretter å snakke om viktigheten av å jobbe for at kvinner og jenter verden over får bestemme over egne liv.
AA170919 Sisi la vekt på viktigheten av « å gjenoppta forhandlinger mellom israelerne og palestinerne med mål om å nå fram til en omfattende løsning », heter det i en uttalelse fra Sisis kontor tirsdag.
AA170919 Da må de også være trent til det, sier major og feltimam Najeeb ur Rehman Naz, og viser til at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv.
VG170918 Ingen betviler viktigheten av Premier League-rettighetene, men vi ser med uro på all kursing, seminarer og ressursbruk som kun kommer få til gode », heter det i brevet.
SA170918 Han ønsket å sete søkelyset på viktigheten av at menn tar følelsene sine på alvor og våger å snakke om for eksempel sorg.
AP170918 Han ønsket å sete søkelyset på viktigheten av at menn tar følelsene sine på alvor og våger å snakke om for eksempel sorg.
SA170917 Han peker også på viktigheten av at kraftspissen har det bra utenfor banen.
BT170917 Han peker også på viktigheten av at kraftspissen har det bra utenfor banen.
AP170917 Han peker også på viktigheten av at kraftspissen har det bra utenfor banen.
VG170914 Alle partiene som går fram i år ser viktigheten av å begrense menneskeskapte klimaendringer.
DB170914 Det er denne kampen som gjør at Norge klatrer så mye på FIFA-rankingen, som vektlegger viktigheten av kampene opp mot motstanders rankingplassering, i tillegg til at resultatene på samme tid for fire år siden forsvinner ut av utregningsgrunnlaget.
DB170912 - Resultatene vår understreker viktigheten av å ha en kritisk holdning til bruk av e-sigaretter, særlig blant helsepersonell.
AA170912 Amerikanerne vil havne i et vondt dilemma, stilt overfor valget mellom sine allierte i Ankara, Bagdad og Arbil i Nord-Irak, og understreker viktigheten av å holde Irak samlet.
NL170911 Politimester og fylkesmann har vært talspersoner for viktigheten av at helikoptrene forblir på Bardufoss også av sivilt beredskapshensyn.
DN170911 For å understreke viktigheten av historien startet demonstrasjonen klokken 17.14.
DB170911 I en verden hvor tilliten til og forståelsen for viktigheten av demokratiet er på hell, er den stemmen viktigere enn på lenge.
AP170911 Hun understreker viktigheten av at ulike landsdeler og ulike gruppers interesser må representeres, og mener at dette er noe partiene bør ha i bakhodet når de setter opp listene sine.
AP170911 « Nytt » nasjonalteater, kritikk av Arbeidstilsynet, barnehagen Sophies Hage, kritikk av MDG og viktigheten av estetiske fag.
AA170911 For å understreke viktigheten av historien starter demonstrasjonen klokka 17.14, og demonstrantene skal danne en gigantisk X i krysset mellom Paseo de Gracia og Aragon-gaten i sentrum av Barcelona.
SA170910 Tatt utgangspunktet i betraktning, fremhevet Norges-toer Jon Ludvig Hammer viktigheten av å overraske Bu i søndagens parti.
SA170910 Samtidig merker han selv viktigheten han har fått i laget, og at forventningene har økt.
SA170910 Romsdals Budstikke skrev for bare noen uker siden om viktigheten av Eirik Hestad i dagens Molde-lag.
DB170910 Til Dagbladet forteller Aamodt Kilde viktigheten av den teknologiske nyvinningen som gjorde at antakelser ble til kunnskapsbasert vitenskap - og som har gitt norsk alpinsport et fortrinn sammenliknet med konkurrentene.
DB170910 - Vi er heldige som har trenere som forstår viktigheten av dette og som er veldig flinke til på veien fra kunnskap til praksis.
AP170910 Tatt utgangspunktet i betraktning, fremhevet Norges-toer Jon Ludvig Hammer viktigheten av å overraske Bu i søndagens parti.
AP170910 Samtidig merker han selv viktigheten han har fått i laget, og at forventningene har økt.
AP170910 Romsdals Budstikke skrev for bare noen uker siden om viktigheten av Eirik Hestad i dagens Molde-lag.
DA170909 * Tilrettelegging for funksjonshemmede : KrF understreker viktigheten av å tilrettelegge for funksjonshemmede på reisemål.
SA170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
FV170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
DN170908 I børsmeldingen trekker Mossavar-Rahmani frem viktigheten av Tawke-feltet.
DB170908 Hun fant det forstyrrende, men forstod viktigheten av det, sier Layzell.
BT170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
AP170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
AA170908 Han understreket i stedet viktigheten av å « bruke styrkene våre og prøve å få uttelling ».
DB170907 Det startet i 1990 da Littlehales spurte seg hvorfor eliteorganisasjoner og elitelag ikke så ut til å bry seg om viktigheten av god søvn.
DB170907 Flere mener årsaken til dette er uvitenhet rundt viktigheten av å opprettholde en operativ flystasjon på Andøya.
DA170907 Skolevalgene er en indikator og vindmåler i forkant av valgene, og viktigheten understrekes ved at en tredel av elevene også har stemmerett 11. september.
AA170907 Rune Lie understreker viktigheten av å treffe blink med en ansettelse.
DB170905 Og det forundrer meg fra en fotballtrener som siden han kom til Norge har snakket om viktigheten av å vinne, og hvor viktig det er med gode opplevelser når et skjørt lags selvtillit skal gjenreises.
AP170902 - Heller ikke Norge trenger eksperimenter nå, men stø kurs, skriver Kristin Clemet og fremhever viktigheten av næringslivet for finansieringen av velferdsstaten.
VG170901 - Hvordan opplever du viktigheten av denne tematikken ?
DA170901 Spesielt dette med viktigheten av fellesskapet, og at alle skal få de samme mulighetene - til for eksempel gratis skole og utdanning.
AP170901 Det er i et brev til Forbrukerrådet Barne- og likestillingsdepartementet, som har ansvar for forbrukerpolitikken, nå understreker viktigheten av at prisportalen for dagligvarer er korrekt.
DB170831 Advokaten understreker viktigheten av at saken blir behandlet i rettssystemet, selv om Kopseng ikke kan få mer straff.
DB170831 Og er det noe de tøffe erfaringene har lært henne, er det viktigheten av organisasjoner som « Planned Parenthood », som driver sentre for helsetjenester for kvinner.
SA170830 KAMPLYSTEN : Svein-Morten Johansen skjuler ikke viktigheten av at også TIL 2 berger plassen - som igjen vil bety at TIL 3 vil forbli i kretsserien med sitt sterke juniorlag.
NL170830 Viktigheten av at Norge, sammen med NATO, besitter et overlegent antall kampfly i operasjonsområdet som kan etablere og holde luftherredømme over tid er avgjørende i en militær konflikt ; Uten luftherredømme kan hverken Hæren eller Marinen utføre sine oppgaver i krig.
NL170830 Hvor langt har vi egentlig kommet med forståelsen av viktigheten av design og arkitektur ?
NL170830 For et par uker siden deltok NODA på et arrangement i regi av Norsk design og Arkitektur Norge ( DOGA ) som handlet om viktigheten av design og arkitektur som nødvendige byggeklosser i utviklingen av Norge.
VG170829 Sahra Jaber, assisterende prosjektleder i Alnaskolen for unge ledere, og Sheis Iqbal har kommet til Stovner for å snakke om viktigheten av arbeidet med integrering.
DB170829 Da er det veldig oppsiktsvekkende at det nesten ikke er noen budskap om integrering og viktigheten av det på siden hennes, sier KrF-lederen.
AP170829 KAMPLYSTEN : Svein-Morten Johansen skjuler ikke viktigheten av at også TIL 2 berger plassen - som igjen vil bety at TIL 3 vil forbli i kretsserien med sitt sterke juniorlag.
AP170828 Dette illustrerer viktigheten av et godt kunnskapsgrunnlag, både for å vurdere omfanget av et problem, og for å måle virkningene av tiltak.
AP170828 Susan Bro, moren til Heather Heyer som ble drept i Charlottesville, snakker til tusener av frammøtte og millioner foran TV-skjermene om viktigheten om å stå imot hat.
AA170827 ¶ Talent : - Leif Anders er et talent av de sjeldne, og hans dyktighet og innsats er med på å løfte fram gleden og viktigheten av faget, sier Mette Engeli, administrerende direktør i Nikita Hair, i en pressemelding.
AP170826 - I fire år har Solberg snakket om viktigheten av jobbskaping, men faktum er at det skapes nesten ikke arbeidsplasser her i landet, og unge menn er dem som betaler den største prisen for det, sier Tajik.
VG170825 Erfaringen var nettopp viktigheten av samarbeid mellom etterretning og operativt politi.
DA170825 Gjennom kampanjen Unge stemmer, av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ), har Hole Polden, elev ved Gand videregående skole og representant for LNU, stilt seg til tjeneste for å snakke med ungdommen om viktigheten av å bruke stemmeretten.
DA170825 Mitt inntrykk er at Frp og Sp har den mest klare oppfatningen av viktigheten av å bevare en rimelig grad av kontinuitet når det gjelder identitet og en form for homogenitet.
NL170824 ¶ Mens tromsøpolitikerne snakker høyt om verdivalg og viktigheten av å få lov til å bli gammel i sitt nærmiljø, plasseres distriktenes eldre på gamlehjem til og med i andre kommuner, skriver Ann-Sissel Enoksen.
NL170824 Og, mens tromsøpolitikerne snakker høyt om verdivalg og viktigheten av å få lov til å bli gammel i sitt nærmiljø, plasseres distriktenes eldre på gamlehjem til og med i andre kommuner.
DB170824 Han understreker viktigheten av å fremme nedrustning, spesielt med tanke på USAs konflikt med Nord-Korea.
DB170824 I det ene øyeblikket snakker de om viktigheten av å skape flere arbeidsplasser.
DB170824 Vi lærer dem hvordan de bygger bedrifter, viktigheten av klynger, og vi får dem ut i verden.
VG170822 Han understreker viktigheten av arbeid med holdningsendring, også når det gjelder filmens plass i skolen, andelen kvinner som utdannes til filmskapere og det å vekke interessen for film hos kvinner på et tidlig tidspunkt.
SA170822 I høringen forklarte Johaug viktigheten av OL i Pyeongchang, i og med at hun aldri har vunnet et individuelt OL-gull tidligere.
FV170822 I høringen forklarte Johaug viktigheten av OL i Pyeongchang, i og med at hun aldri har vunnet et individuelt OL-gull tidligere.
DB170822 CAS-panelet viser i dommen til at de i tidligere avgjørelser har lagt vekt på viktigheten av å søke opp produkter som dette, og at utøverne har et personlig ansvar for å gjennomføre « strenge tiltak » for å sørge for at de ikke får i seg ulovlige stoffer.
BT170822 I høringen forklarte Johaug viktigheten av OL i Pyeongchang, i og med at hun aldri har vunnet et individuelt OL-gull tidligere.
AP170822 I høringen forklarte Johaug viktigheten av OL i Pyeongchang, i og med at hun aldri har vunnet et individuelt OL-gull tidligere.
SA170821 Kvarme påpeker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole, helsesøster og foreldre.
BT170821 Kvarme påpeker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole, helsesøster og foreldre.
AP170821 Kvarme påpeker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole, helsesøster og foreldre.
SA170820 Han snakket om viktigheten av å vinne på Wembley mot fjorårets Champions League-finalist Juventus i siste treningskamp før sesongen.
FV170820 Han snakket om viktigheten av å vinne på Wembley mot fjorårets Champions League-finalist Juventus i siste treningskamp før sesongen.
BT170820 Han snakket om viktigheten av å vinne på Wembley mot fjorårets Champions League-finalist Juventus i siste treningskamp før sesongen.
BT170820 Han snakket om viktigheten av å vinne på Wembley mot fjorårets Champions League-finalist Juventus i siste treningskamp før sesongen.
AP170820 Han snakket om viktigheten av å vinne på Wembley mot fjorårets Champions League-finalist Juventus i siste treningskamp før sesongen.
DB170819 VIKTIGHETEN AV DETTE lokalderbyet, et resultat som krevde ekstrem jobbing og slit, var på mange måter det som bar Lillestrøm til seier.
DA170817 LO og NHO er også ekstremt opptatt av lærlinger, slik at det neppe finnes en bedriftsleder i Rogaland som ikke kjenner viktigheten av en oppegående lærlingordning.
DA170817 Lauvås trekker også fram viktigheten av å få på plass Intercity-linja inn til hovedstaden.
AA170816 - Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten av å fjerne hele flokken.
DB170815 Vi ser viktigheten av å styrke pårørendes kunnskap.
DB170814 Verden anerkjenner i stadig større grad viktigheten av å sikre rettighetene til jenter.
VG170813 Kari Elisabeth Kaski i SV understreker viktigheten av at folk ikke mister makt og muligheter på bakgrunn av hvor de bor.
VG170813 Hun peker på viktigheten av å bevare lokaldemokratiet så folk kan forme sitt eget samfunn.
VG170812 Han understreker imidlertid viktigheten ved at reguleringene for salg av alkohol overholdes strengt, men tror ikke det kommer til å bli noe problem.
DB170812 Rooney presiserte viktigheten av å få med seg tre poeng i sesongåpningen.
DB170812 På NRK Dagsnytt i går kunne vi høre NHO-sjef Kristin Skogen Lund fortelle om viktigheten av praksis i arbeidslivet i løpet av studiene.
DB170811 Vi har lagt vekt på viktigheten av å søke tilflukt i en solid bygning, og aller helst et bomberom, sier rektor Masahiro Shibata til Vice.
DB170811 Herr Modi tar en for laget, og en for landet, heter det i lederen som legger vekt på viktigheten av å ha USA som alliert.
DB170811 Hun forklarer viktigheten av en god blodbank.
AP170811 Eide mener Norge på ingen måte må komme i en situasjon der vi støtter et amerikansk angrep, og at konflikten mellom de to landene illustrerer viktigheten av å få på plass et langsiktig forbud mot atomvåpen.
DN170810 Han understreker viktigheten av å både sikre partienes informasjon og valgresultatets integritet.
DA170810 Mitt inntrykk er at de viser stor forståelse for viktigheten av gode og forutsigbare rammebetingelser.
DB170809 Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien.
VG170808 Amundsen legger til at det handler om å formidle viktigheten av å etablere et nasjonalt beredskapssenter.
DB170808 - De har bare to par ski hver og skjønner ikke viktigheten av å ha gode ski og smøre rett.
VG170807 Og er det én ting alle partiene er enige om, er det viktigheten av at folk faktisk stemmer 11. september.
VG170807 Løytnant Matthew Enroth, som jobber som veterinær ved et av det amerikanske flyvåpenets stasjoner i Texas, USA, understreker viktigheten av hundene overfor avisen : ¶
SA170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
FV170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
BT170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
AP170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
VG170806 Utenriksminister Wang Yi tok på sin side opp viktigheten av forhandlinger da resolusjonen hadde gått gjennom.
DB170806 I stedet skulle Molde vise viktigheten ved effektivitet.
DB170806 I stedet skulle Molde vise viktigheten ved effektivitet.
DB170805 - Ja, det har vi - og det er også derfor vi understreker viktigheten av god hygiene når man holder på med dyr der det er risiko for salmonella.
DB170805 Dette bekrefter viktigheten av at smilefjesordningen utvides til å omfatte kiosker og mindre serveringssteder, sier Instefjord til Dagbladet.
VG170802 Det var utvilsomt den største kampen i min karriere, både når det gjaldt rammen rundt kampen og viktigheten for klubben, sier Ajer når VG treffer ham i lobbyen på Clarion-hotellet i Trondheim.
VG170801 Han understreker viktigheten av å komme inn i et godt miljø og jobbe tett på sin nåværende trener, Leif Olav Alnes, som han omtaler som « kanskje den beste man kan få ».
DB170801 ¶ OPPTATT AV IDENTITET : Kulturminister Linda Hofstad Helleland er en av flere som har løftet fram viktigheten av å « være trygg på sin egen identitet ».
DB170731 Den tidligere Indiana-guvernøren understreket også viktigheten av Nato.
AA170731 Askim understreker viktigheten av at publikum kjøper bussbillett til og fra Granåsen på forhånd.
VG170729 Og hun snakket om viktigheten av skolegudstjenester og frykten for at vi skal utslette oss selv og vår kultur.
AA170729 Vi har aldri riktig forstått viktigheten av å gjennomføre samlokaliseringen av NTNU.
DB170727 Dette er eksempler som illustrerer viktigheten av å ha en vital og bred debatt om folkeretten her i Norge.
DB170727 Det er betryggende å vite at politiske krefter i en småstat gir uttrykk for enighet om viktigheten av en internasjonal og forutsigbar rettsorden.
VG170726 Med tanke på alt Støre sier om viktigheten av fagorganisering og bekjempelse av økende forskjeller, er dette et paradoks, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og fyrer løs : ¶
DA170726 Vi festet lit til det forsvarsministeren sa om viktigheten av åpenhet, men når hun ikke greier å følge det opp i praksis, øker misnøyen.
AP170725 At den nasjonale støttegruppen ved Lisbeth Røyneland støtter prosjektet, styrker viktigheten av å komme til en løsning i løpet av rimelig kort tid.
VG170724 Jeg håper at « jentefotball-revolusjonen » startet i 2017, og at norsk fotballs lokomotiv selv ser viktigheten i at de bidrar.
DA170723 Unggutten takker Bojan Zajics for fremgangen det siste året, og kan ikke få fullrost viktigheten av klubbens nye assistent.
AP170723 Både Ulstein og byrådspartner Schjelderup understreker viktigheten av en klar politisk plattform.
VG170722 Bekjempelsen av de to største kriminelle markedene på det mørke nettet gjennomført av amerikanske og europeiske myndigheter viser viktigheten og nødvendigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe kriminalitet, sier han.
VG170722 Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland la vekt på viktigheten av minneseremonien for de etterlatte.
DB170722 Hun poengterte dessuten viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for « deres konstruktive innspill ».
DA170722 I talen sin poengterte statsminister Erna Solberg viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for deres konstruktive innspill.
DA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
AA170722 I talen sin poengterte statsminister Erna Solberg viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for deres konstruktive innspill.
AA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
AA170722 I talen sin poengterte statsminister Erna Solberg viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for deres konstruktive innspill.
AA170722 Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.
DB170720 Avslutningsvis nevner han viktigheten av at man skaffer seg erfaring og selvtillit ved å spille store kamper og at det er viktig å dra med seg i årene som kommer.
SA170719 Da skadeomfanget fortsatt var ukjent, poengterte TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen viktigheten av å unngå brudd.
FV170719 Da skadeomfanget fortsatt var ukjent, poengterte TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen viktigheten av å unngå brudd.
DB170719 Der trekkes tilfellet fram som et eksempel på viktigheten av å undersøke øynene til kontaktlinsebrukere.
DB170719 Hun legger til viktigheten av å ha tid til å følge med og observere om alt utvikler seg normalt under en fødsel.
BT170719 Da skadeomfanget fortsatt var ukjent, poengterte TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen viktigheten av å unngå brudd.
AP170719 Da skadeomfanget fortsatt var ukjent, poengterte TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen viktigheten av å unngå brudd.
AA170719 Da skadeomfanget fortsatt var ukjent, poengterte TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen viktigheten av å unngå brudd.
VG170718 Senest i juni var han på landsmøtet vårt og fortalte sin historie og om viktigheten av at man snakker om disse utfordringene.
VG170718 Hun forteller at kirurgene ønsket å gå ut med saken for å skape oppmerksomhet i befolkningen rundt viktigheten av å sjekke seg hos lege.
DB170718 Vi må øke kunnskapen, trene med mer kvalitet og formidle viktigheten av restitusjon.
DB170718 - De har bare to par ski hver og skjønner ikke viktigheten av å ha gode ski og smøre rett.
DB170718 Som programkomiteens utsendte sier det innledningsvis : « Dette viser viktigheten av å møtes på tvers av grenser - nasjonale, språklige, etniske, religiøse og musikalske - for å kunne lage noe ordentlig vitalt ».
AP170718 juli-senteret i Regjeringskvartalet, kommer jeg til å løfte frem viktigheten av læring over tid, sier Røyneland til NTB.
DB170717 - At 34 000 flere kvinner har tatt celleprøver, viser viktigheten av å fortsette kampanjearbeidet ¶
DB170717 - Og at 34.000 flere kvinner har tatt celleprøver på bakgrunn av #sjekkdeg viser viktigheten av å fortsette kampanjearbeidet.
VG170716 Etter mange år med global nedgang i satsingen på utdanning peker pilene igjen oppover, ikke minst pga norsk finansiering og bevisstgjøring om viktigheten av jenter og utdanning.
DB170716 - Idag forstår de viktigheten av det vi gjør her, sier han til Haaretz.
AP170715 - Det kjenner jeg igjen i det arbeidet som vi og LOs ledelse gjorde da vi forklarte viktigheten av samarbeidet Norge har i EØS.
NL170714 For hvordan kan man i det ene øyeblikket fremheve viktigheten og behovet for å kunne motta hjelp fra NATO, for så med et pennestrøk fjerne denne muligheten i praksis ?
VG170713 - Det er helt avgjørende at NFF og klubbene forstår viktigheten av å være med der de store fotball-pengene finnes.
DB170713 Videre legger Hasle vekt på viktigheten av å skjerme hodet med en hatt og kle seg i løse, ledige bomullsklær.
VG170712 Det er den Ingebrigtsen håper at hans lag og spillere endelig har skjønt viktigheten av.
DB170711 - Jeg tenker en del på viktigheten av å være et forbilde, både på og utenfor banen.
DB170710 Tor W Andreassen peker også på viktigheten av å utvikle seg, for eksempel med andre merker eller smaker.
DN170709 Han understreker viktigheten av å skape et godt klima for samarbeid på tvers i TV 2.
DA170707 Brannsjefen håper folk følger forbudet, og understreker viktigheten av å være klar over at også en liten brann kan utvikle seg og bli særdeles stor og farlig.
DN170706 Det er ventet at president Donald Trump vil ta opp viktigheten av båndene mellom USA og Europa når han taler til folket i Polen torsdag.
VG170705 Viktigheten av næring og restitusjon kan ikke overdrives i Tour de France.
VG170704 Indoktrineringen rundt det militære forsvarets betydning, og viktigheten av å forsvare fedrelandet, starter fra fødselen av.
DA170704 Vil satse på lærlingene : Erna Solberg understreket flere ganger viktigheten av å rekruttere til blant annet byggenæringen.
DB170703 Siden den gangen har det vært pukket på viktigheten av å kunne betjene seg av de gode tradisjonene fra Wehrmacht - men selvsagt ikke av de nazistiske.
AP170703 Disse tallene refererer oljebransjen ofte selv til når den skal beskrive viktigheten av denne bransjen i Norge.
AP170703 Disse tallene refererer oljebransjen ofte selv til når den skal beskrive viktigheten av denne bransjen i Norge.
AP170703 Bistår utøvere med å fortelle om viktigheten av å være godt forberedt til karrièren etter idretten.
SA170702 Bistår utøvere med å fortelle om viktigheten av å være godt forberedt til karrièren etter idretten.
DB170702 Samtidig snakket Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen alle om viktigheten av å være sunne kroppslige forbilder for å forebygge spiseforstyrrelser.
AP170701 Uten å kritisere USA åpent, understreket han også viktigheten av at alle slutter opp om avtalen.
AA170701 Uten å kritisere USA åpent, understreket han også viktigheten av at alle slutter opp om avtalen.
DA170630 Stadig flere politikere ser viktigheten av å styrke arbeidet med å bedre flyrutetilbudet, sier Førland.
DB170629 Vi har alltid snakket åpent om viktigheten av familie og kjærligheten vi har for barna våre.
VG170628 De siste månedene har NATO ved flere anledninger uttrykt viktigheten av at alle organisasjonens medlemsland tar ansvar for sin egen cybersikkerhet.
VG170628 Denne situasjonen understreker viktigheten av å ha et relevant Forsvar, mener forsvarssjefen.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 - Vi har havnet i den kanskje jevneste gruppen av dem alle, en gruppe uten noen tydelig favoritt der alle kan slå alle, sier Sjögren, og det er her svensken begynner å snakke om viktigheten av flow : ¶
DN170628 ¶ Statsministeren avfeier viktigheten av å engasjere seg i kampen mot økt ulikhet med at Norge er kåret til et av verdens beste land å bo i, og at bare Island har mindre forskjeller enn Norge, skriver artikkelforfatteren.
BT170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628 - Vi har havnet i den kanskje jevneste gruppen av dem alle, en gruppe uten noen tydelig favoritt der alle kan slå alle, sier Sjögren, og det er her svensken begynner å snakke om viktigheten av flow : ¶
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628 - Vi har havnet i den kanskje jevneste gruppen av dem alle, en gruppe uten noen tydelig favoritt der alle kan slå alle, sier Sjögren, og det er her svensken begynner å snakke om viktigheten av flow : ¶
AA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
DB170625 Dette er nok et eksempel på viktigheten av at verden samler seg om felles forståelse av hva som er tillatt og ikke tillat når det gjelder behandlingen av fanger tatt i krig og konflikt, sier Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Røde Kors, som fortsetter : ¶
BT170624 Men hun har erfart viktigheten av å late som.
SA170623 Spiller for spiller er det vanskelig å erstatte poengproduksjonen og viktigheten til spillere som Dan Kissel, Mark van Guilder og Eric Nystrom.
AP170623 Alt ansvar kan imidlertid ikke legges på politiet, mener statsminister Solberg, og understreket viktigheten av å ha voksne til stedet hvor ungdom befinner seg.
DB170622 Hun lærte ham nemlig viktigheten av å leve et ordinært liv.
DB170622 » Forstod viktigheten ved å være åpen ¶
DB170622 Videre sa han at han nå forstod viktigheten ved å være åpen om sine egne problemer og hvordan det kunne hjelpe andre i samme situasjon.
AA170622 Torgeir Waterhouse i IKT-Norge understreker viktigheten av økt digital kompetanse og forståelse i alle utdanninger og profesjoner.
VG170621 - Da var jeg ikke klar over viktigheten av forskjellen på det jeg så på stedet og hva jeg fikk vite i ettertid om hva som hadde skjedd, svarer 20-åringen.
VG170621 - Da var jeg ikke klar over viktigheten av forskjellen på det jeg så på stedet og hva jeg fikk vite i ettertid om hva som hadde skjedd, svarer 20-åringen.
FV170621 Titt og ofte leser vi om viktigheten av kvalitetstid med barn.
AA170621 Og jeg var ikke klar over viktigheten av å skille mellom det man har sett og det man har hørt i etterkant, sa 20-åringen i retten.
AA170621 Og jeg var ikke klar over viktigheten av å skille mellom det man har sett og det man har hørt i etterkant, sa 20-åringen i retten.
AA170621 - Når ble du klar over viktigheten av det ? spurte aktor.
SA170620 Titt og ofte leser vi om viktigheten av kvalitetstid med barn.
DB170620 Jeg benekter ikke viktigheten ved å bekjempe klimaendringene og global oppvarming.
DB170620 Den skal også understreke viktigheten av å melde i fra.
DA170620 Ved skolen er de uansett glade for at ungdomspolitikerne, både fra Høyre og Arbeiderpartiet, fokuserer på viktigheten av en god skolehelsetjeneste.
BT170620 Titt og ofte leser vi om viktigheten av kvalitetstid med barn.
AP170620 Mange forstår ikke viktigheten av at enkelte personlige data faktisk burde være evig taushetsbelagte - likegyldig om du er verdensberømt eller ikke.
AP170620 Titt og ofte leser vi om viktigheten av kvalitetstid med barn.
SA170619 Også hun trekker frem viktigheten av å ta problemene opp på en ordentlig måte.
DB170619 Det var gjennom terapien han lærte seg viktigheten av å ha struktur, en daglig morgenrutine og en timeplan i livet sitt.
BT170619 Også hun trekker frem viktigheten av å ta problemene opp på en ordentlig måte.
AP170619 Også hun trekker frem viktigheten av å ta problemene opp på en ordentlig måte.
DB170618 Mannen som felte Lance Armstrong og fikk den amerikanske sykkelbløffen ut av sporten, vektlegger viktigheten av å skille mellom bevisst og ubevisst doping.
NL170616 ? Det er totalt meningsløst og svært provoserende for den jevne bruker i nord, som er vokst opp med viktigheten av nærhet til natur.
AP170616 Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
AP170616 Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
DB170615 Nannskog var selv en leder på banen og er klar på viktigheten av nettopp det.
DB170614 Nannskog, Larsson og Guidetti nedtoner viktigheten av FIFA-rankingen, men den gir likevel en indikasjon av tilstanden, all den tid rankingsystemet baserer seg på resultater oppnådd, hvor kamper i viktige turneringer vektlegges mer enn privatlandskamper.
NL170613 Man kjenner også til viktigheten av lokalt eierskap og villigheten til å legge mer igjen i egen landsdel hvis det er tilhørighet.
DB170613 Ungdommenes historier viser uansett viktigheten av å styrke systematikken i barns brukermedvirkning i alle tiltak som benyttes i barnevernet.
BT170613 Han ville vise viktigheten av å forholde seg til verden slik den er, ikke hvordan den bør være.
SA170611 Både trener og spillere har snakket om viktigheten av å luke bort de enkle personlige feilene før sommerens mesterskap, for Norge er de kommet hyppigere enn hva man kan tillate seg i internasjonal fotball.
DN170611 Storbritannia-eksperten mener det er to årsaker til viktigheten av Londons nøytralitet i Nord-Irland : ¶
AP170611 Dette understreker viktigheten av rollemodeller.
SA170610 I Opplysningsvesenets fond sine egne etiske retningslinjer trekker de frem viktigheten av å ta vare på skaperverket.
DB170608 Han fortalte på tirsdag om viktigheten av disiplin i det norske landslaget, som skal være et av hans viktigste grunnverdier.
DA170608 Både hun og Myrholt understreker viktigheten av at deres pasientgruppe får tilbud om avrusning fort - og døgnopphold i abstinensfasen.
AP170608 - Jeg føler at Oslofolk ikke helt ser viktigheten av sin rolle som ambassadører for byen.
AA170608 Her viser hun fram et helt ekte nervesystem og forklarer viktigheten av solar plexus.
VG170607 Understreket viktigheten av erfaring ¶
VG170607 - De tar de klassiske standpunktene fra hvert sitt parti, hvor konservative May snakker om viktigheten av sikkerhetstjenesten og grensekontroll, mens den venstrevridde Corbyn kobler terroren til utenrikspolitikk, og Storbritannias involvering i kriger.
FV170607 Han fremhever også viktigheten av å legge til rette for spillerne.
AP170607 « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
AA170607 « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
AA170607 Her viser hun fram et helt ekte nervesystem og forklarer viktigheten av solar plexus.
SA170606 Han fremhever også viktigheten av å legge til rette for spillerne.
DB170606 SANDVIKA ( Dagbladet ) : På dagens pressekonferanse fortalte landslagssjef Lars Lagerbäck om viktigheten av disiplin i det norske landslaget.
DB170606 DISIPLIN : Lars Lagerbäck har gitt Ole Selnæs klar beskjed om viktigheten av disiplin.
BT170606 Han fremhever også viktigheten av å legge til rette for spillerne.
AP170606 Han fremhever også viktigheten av å legge til rette for spillerne.
VG170605 Selv om han understreker viktigheten av å bygge en vinnerkultur, ser han positive ting å ta med seg fra debuttapet.
VG170605 Flere aviser skriver om viktigheten av at britene ikke lar seg skremme fra å stemme under valget på torsdag - tvert i mot : Mediene oppfordrer folk til å benytte stemmeretten sin til å stemme frem politikere som er opptatt av Englands sikkerhet.
AP170605 Hennes medarbeidere har gjort det klart at hun kommer til å understreke viktigheten av lederskap og at teknologiselskaper må gjøre mer for å hindre spredningen av ekstremistenes propaganda.
AA170605 Hun ønsker derfor å inspirere jenter til å bli mer åpne om egen seksualitet i tillegg til å fremheve viktigheten av det.
DN170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.
DB170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sa Londons borgermester.
AP170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.
VG170602 Under pressekonferansen la han videre vekt på viktigheten om et stabilt EU-Kina-forhold for å motvirke usikkerhetene i verden.
VG170602 Tankesmien Agenda har skrevet om viktigheten av utdanning og kompetanse i flere notater.
AP170602 - Jeg føler at Oslofolk ikke helt ser viktigheten av sin rolle som ambassadører for byen.
AA170601 Tallene offentliggjøres på et tidspunkt da EU understreker viktigheten av å bekjempe klimaendringene mens USA truer med å trekke seg fra Parisavtalen.
VG170531 Men at Gerhardsen ikke bare avspiser dette med en generell bisetning om gode velferdstjenester, men i tillegg nærmest driver gjøn med viktigheten av en god skole for alle, er simpelthen ikke til å tro.
DN170531 « Viktigheten av politikk som en markedsdriver kan ikke overdrives på nåværende tidspunkt », heter det videre.
DN170531 FNs generalsekretær António Guterres påpeker viktigheten av at alle land følger opp Parisavtalen.
DB170531 Viktigheten av dette arbeidet må ikke undervurderes.
DB170531 Dette understreker viktigheten av hva vi andre kan gjøre i tide, sier SV-lederen.
DB170531 Vårt ærend er verken å snakke opp en industri med klare utfordringer som må håndteres i årene som kommer, eller å fremme viktigheten av redusere våre utslipp resultert av utvinning på norsk sokkel.
DA170531 I bydelen ser de viktigheten av å få med lokalbefolkningen på hva som er behovene.
SA170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DN170529 Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.
DB170529 - Det er lurt å holde seg oppdatert på reiserådene og lese vår reiseinformasjon og vi kan ikke sterkt nok understreke viktigheten av en gyldig og dekkende reiseforsikring.
DA170529 Han er en av få jordanere som åpent forfekter viktigheten av en dialog med israelerne.
AA170529 - Det er et komplisert spørsmål, sa han, og understreket i stedet viktigheten av å gå løs på inntektskildene til terrorgrupper.
VG170527 Hun tenker også høyt om viktigheten av å komme seg videre i livet : ¶
DA170527 Svardal understreker også viktigheten av å sette seg inn i vektrammene og ha nok tillatt maksimal nyttelast.
BT170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier den tyske statsministeren, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AP170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AP170527 Samtidig understreker Johansen igjen viktigheten av at nye boliger bygges i nærheten av kollektivknutepunkt.
AP170527 Samtidig understreker Johansen igjen viktigheten av at nye boliger bygges i nærheten av kollektivknutepunkt.
AA170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AA170527 I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier den tyske statsministeren, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
AP170526 - Det å få frem viktigheten av å ha et troverdig forsvar, men også politisk dialog med Russland, har vært et av mine hovedprosjekter siden jeg kom.
AA170526 Dessuten bør vi følge britenes eksempel, og fjerne dette presset fra sosiale medier, sier Flesland, som har bedt om et møte med Høie for å understreke viktigheten av å stramme inn på dette området. ( ©NTB ) ¶
AP170525 - Vi verdsetter høyt viktigheten av forholdet vi har med våre etterretnings-, politi- og sikkerhetssamarbeidspartnere rundt om i verden.
AP170525 - Vi verdsetter høyt viktigheten av forholdet vi har med våre etterretnings-, politi- og sikkerhetssamarbeidspartnere rundt om i verden.
DB170524 Dernest legger direktøren vekt på viktigheten av å skaffe seg oversikt, slå telefonen på lydløs og følge med på myndighetenes råd.
DA170524 - Dette viser viktigheten av det vi snakker om, og viktigheten av et miljø, sier hun.
DA170524 - Dette viser viktigheten av det vi snakker om, og viktigheten av et miljø, sier hun.
DA170524 - Dette viser viktigheten av det vi snakker om, og viktigheten av et miljø, sier hun.
DA170524 - Dette viser viktigheten av det vi snakker om, og viktigheten av et miljø, sier hun.
AA170524 Berit Vordal, prosjektleder for « Tilgjengelighet Kultur-Norge », ønsker å fremheve viktigheten av tilgjengelighet, og vil at arrangører skal tenke over om sitt arrangement er tilgjengelig for alle.
DB170523 Han understreker viktigheten av å finne en erstatter for lillebror Tomas.
BT170523 Jeg ønsker en politikk som skaper forståelse for viktigheten av å sikre den økonomiske muligheten til å klare seg selv.
AP170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
AA170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
SA170520 - Det sier litt om viktigheten hans, sier Skarp-treneren om Thomas Aloyseous.
NL170519 Dette viser viktigheten av matproduksjon og videreforedling av mat i Norge, en næring som skaper 90.000 arbeidsplasser, sier bondelederen.
NL170519 Og hvorfor snakker man på alle andre områder om viktigheten av å bygge sterke « klynger » både innenfor næringsliv og forskning, eller, som de sier i Forsvaret, å « kraftsamle » komplementære ressurser ?
NL170519 I sin landsmøtetale brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre betydelig med tid på å vektlegge viktigheten av havrelatert forskning.
DB170519 Under pressekonferansen i dag snakket han om viktigheten av å formidle forskning på en god måte.
BT170518 Selv understreker han viktigheten for eleven å få treffe de samme lærerne over tid, gjerne i samme fag.
VG170517 På spørsmål om hun kan utdype viktigheten av denne saken, legger hun vekt på at French er den eneste nordmannen i utlandet med dødsdom hengende over seg.
AA170517 - Vi synes det er graverende, men vi ser også viktigheten av at vi er ute på veien, sier Giskås.
VG170516 Overfor VG beskriver han viktigheten av å få et tidlig mål, slik at de hadde noe å forsvare, for det fysiske ville få en viktig betydning for slitne Viking-bein.
NL170516 Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid.
DB170516 På News of the Worlds nettside ligger det et videoopptak, hvor Terry blant annet prater om viktigheten av at hans guidevirksomhet ikke blir kjent.
DB170516 Videre la han vekt på viktigheten av ro i dommermiljøet og norsk fotball.
SA170515 Det er ingen tvil om at Sead lærte folk viktigheten av å ta vare på ting.
NL170515 Takket være Eni Norge og deres forståelse av viktigheten av at kompetanse og kvalifisert personell må være tilgjengelig nært der hvor aktiviteten finner sted, har NOFO nå et utstrakt samarbeid med kystfiskeflåten om oljevernberedskapen.
BT170515 Det er ingen tvil om at Sead lærte folk viktigheten av å ta vare på ting.
AP170515 - Det virker som at Trump er veldig uforsiktig, og ikke forstår viktigheten av det han holder på med, spesielt når det kommer til etterretning og nasjonal sikkerhet, sier den samme kilden til The Washington Post.
AP170515 Det er ingen tvil om at Sead lærte folk viktigheten av å ta vare på ting.
DB170514 Samtidig må jeg understreke viktigheten av å sitte i ro under raftingen.
DB170513 Hun sa det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før landets skoler er der de bør være, og understreket viktigheten av at de ikke lar noen « sette oss tilbake ».
AA170513 - Det må være ille for en ufør med unger som har fått mindre å leve for, eller en alvorlig psykisk syk som har mistet behandlingsplassen sin, å høre på Høyres valgkampløfter, fortsetter han og vektlegger viktigheten av en politikk som bidrar til økt rettferdighet.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet.
AA170512 Jeg har lært meg viktigheten av å ringe og varsle, sier Hammervold.
DB170511 En stort bedre begrunnelse for viktigheten av åpenhet i idretten, er det vanskelig å finne.
BT170511 Det var på mange måter et symbol på viktigheten av klimaforskning.
DB170510 ( Dagbladet ) : Da 52 år gamle David Watson fra delstaten Victoria sør i Australia var på jobb forrige måned, fikk han oppleve viktigheten av sitt eget arbeid.
VG170509 Ikke bare fordi han henter pokaler hjem til fedrelandet som seiler, men fordi han som interessert idrettsmenneske er med på å befeste legitimiteten, viktigheten av det store arbeidet som foregår i hele landet.
VG170509 Jeg vil opplyse deg om viktigheten av at du snakker sant, sier Løken inne i avhørsrommet.
VG170509 - Det er én ting jeg alltid har blitt minnet på av min mann - viktigheten av å leke og å ha det gøy, sa hun til gjenkjennende smil ifra gjestene.
DB170509 Når viktigheten er så stor, smaker triumfen ekstra godt.
DB170509 Feiringene hans er heller ikke like lidenskapelige i disse dager, kanskje det tyder på en mann som har et litt annerledes perspektiv på viktigheten i fotballen.
AA170509 Dronningen understreket blant annet viktigheten av å leke, å ha det moro !
VG170508 Stenberg understreker viktigheten av å få inn et selskap som står støtt på egne bein.
VG170508 Andersen understreker viktigheten av å komme raskt til stedet der aksjonen pågår.
DN170508 Den uavhengige sentrumskandidaten har tidligere gitt signal for en hard brexit og har vært tydelig på viktigheten av å forsvare integriteten av EUs handelsfrihet.
DB170508 - For å være ærlig, følte jeg meg ukomfortabel, ikke på grunn av viktigheten av møtet, men fordi de visste mye mer om meg enn jeg gjorde om dem !
VG170507 Husk viktigheten av sosiale medier.
DN170507 Den høye oppslutningen til Marine Le Pen og det ekstreme høyrevridde partiet Nasjonal Front synliggjør viktigheten av at Macron jobber ekstra hardt for å bekjempe den høye arbeidsledigheten.
DN170507 - Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal transportplan og i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.
BT170507 - Man skal ikke undervurdere viktigheten av å ha dem her, sier stevneformannen.
SA170506 - Man skal ikke undervurdere viktigheten av å ha dem her, sier stevneformannen.
DB170506 - Dette grove eksempelet viser viktigheten av tre ting : Faste ansettelser, å styrke Arbeidstilsynet, samt det å ha et organisert arbeidsliv.
DB170505 Det er med på å synliggjøre viktigheten , sier hun til Dagbladet.
DB170505 Follo-gutta lover riktignok at det er store sjanser for klamydia hvis man blir med dem på tur, men er ikke mindre veloppdragne enn at de både slår et slag mot ulovlig narkotikabruk over sitt bredbeinte Proclaimers-gitarkomp, og samtidig prediker viktigheten av at « nei betyr nei ».
SA170504 Vi vil oppfordre Aran og andre til å studere gjeldende sentrumsplan, som på side 35 også understreker viktigheten tilgang på parkeringsplasser i sentrum og som poengterer følgende : « Her er parkeringsanlegg under Ruten det viktigste ».
AP170504 Han har fått støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som sa at « vi allerede ser effekten av ditt sterke fokus på viktigheten av å dele på byrdene i alliansen » i april.
AP170504 Obama skriver på Twitter at han gir sin støtte til Macron « på grunn av viktigheten av dette valget ».
AP170504 Han har fått støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som sa at « vi allerede ser effekten av ditt sterke fokus på viktigheten av å dele på byrdene i alliansen » i april.
AA170504 Obama skriver på Twitter at han gir sin støtte til Macron « på grunn av viktigheten av dette valget ».
SA170503 Han mener viktigheten av sesongoppkjøringen gjør at de røde ikke kommer til å ta lett på kampen.
DN170503 Få gründere forstår viktigheten av en god aksjonæravtale.
AP170503 Han mener viktigheten av sesongoppkjøringen gjør at de røde ikke kommer til å ta lett på kampen.
VG170502 - I en tid med høynet sikkerhetsrisiko, er det essensielt at politiet og sikkerhets- og etterretningstjenestene har de fullmaktene de trenger for å holde folk trygge, sa Amber Rudd, og understreket viktigheten av at disse fullmaktene må følges av strengt ettersyn og kontrollmekanismer.
SA170502 Det betyr at du er klar over viktigheten og at du er skjerpet for å kunne levere godt.
DA170502 Når vi vet at ett av fire barn i første klasse får vedtak om særskilt norskopplæring, viser dette viktigheten av barnehage.
BT170502 SØKER MAKT : Under landsmøtet fremsnakket KrF-leder Knut Arild Hareide Ap-leder Jonas Gahr Støre og understreket viktigheten av å få hånden på rattet.
BT170502 KrF-leder Knut Arild Hareide fremsnakker Ap-leder Jonas Gahr Støre og understreker viktigheten av å få hånden på rattet.
AP170502 Det betyr at du er klar over viktigheten og at du er skjerpet for å kunne levere godt.
AA170502 NHO har en egen Tysklandskampanje, som setter søkelyset på viktigheten av at flere nordmenn får kjennskap til tysk språk og kultur.
DB170429 Teatersjefen mener lederen av skuespillerforbundet, Knut Alfsen, undergraver viktigheten av teatret som kunstform.
DB170429 - Vi tre er hjertens enige om viktigheten av kunst generelt og scenekunst spesielt.
AP170429 EU-lederne la alle stor vekt på viktigheten av å opprettholde en felles front på lørdagens møte.
AA170429 Den nye forbundslederen påpeker viktigheten av at norsk vannkraft først og fremst kommer landindustrien til gode.
DB170428 KrFU-leder Ida Lindtveit poengterer viktigheten av å være tydeligere på at KrF er et kristendemokratisk parti.
DB170428 Fra talerstolen på KrFs landsmøte skotter det likevel ikke på patosfylte innlegg om viktigheten av familiers valgfrihet.
DA170428 - Jøder har en lang tradisjon i å anerkjenne viktigheten av protest.
DA170427 Og viser til viktigheten av å eie fremfor å selge unna.
VG170425 - Det ene er viktigheten av at sakene blir vurdert på en fullgod måte av medisinsk spesialist med relevant, og ikke minst, oppdatert medisinsk bakgrunn.
SA170424 Tre av ti barn/unge sier at de sjeldent eller aldri snakker med foreldrene sine om hvordan de skal bruke pengene sine eller viktigheten av å spare.i ¶
SA170424 Jeg tror viktigheten av å kunne etablere gode relasjoner mellom faste midtstoppere og faste midtbanespillere er noe som på lang vei kan hjelpe TIL å bli mer stabil.
FV170424 Tre av ti barn/unge sier at de sjeldent eller aldri snakker med foreldrene sine om hvordan de skal bruke pengene sine eller viktigheten av å spare.
BT170424 Tre av ti barn/unge sier at de sjeldent eller aldri snakker med foreldrene sine om hvordan de skal bruke pengene sine eller viktigheten av å spare.
AP170424 Tre av ti barn/unge sier at de sjeldent eller aldri snakker med foreldrene sine om hvordan de skal bruke pengene sine eller viktigheten av å spare.
SA170422 På spørsmål om viktigheten av sesongens andre seier, er 23-åringen forsiktig.
AP170422 På spørsmål om viktigheten av sesongens andre seier, er 23-åringen forsiktig.
DN170421 Han understreker viktigheten av å stå samlet.
AP170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.
AA170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.
AA170421 Han understreket viktigheten av å stå samlet.
DN170420 Russland ønsket å inkludere en formulering som er blitt brukt i tidligere uttalelser, hvor viktigheten av å finne en løsning gjennom dialog understrekes, ifølge sikkerhetsråddiplomater.
DA170420 - Det blir i hvert fall hundre fra oss, og trolig hundre fra Fellesforbundet, anslår Alfheim og understreker viktigheten av å si tydelig fra.
DA170420 - Det blir i hvert fall hundre fra oss, og trolig hundre fra Fellesforbundet, anslår Alfheim og understreker viktigheten av å si tydelig fra.
AP170420 Han understreker viktigheten av å stå samlet.
DN170419 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen understreker viktigheten av at Forsvaret får et økonomisk løft.
DB170419 - Dagbladets historie om Røssbakken er noe vi ikke har kjent til før Dagbladet informerer, og dersom dette viser seg å stemme bekrefter dette viktigheten av at kommunen forholder seg til egne og kjente planer for rekruttering av arbeidskraft, skriver Lervoll.
DB170419 En kronikk undertegnede skrev om viktigheten av samhold og integrering for å unngå mer terror etter angrepet i Stockholm fikk det til å gå i svart for Kent Andersen og hans lille trupp hos Human Rights Service og Document.no.
DN170418 - Utilstrekkelig lønnsomhet støtter opp under viktigheten av at SAS må ta et krafttak for å få ned kostnadene, sa SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
DB170416 Nylig forfektet han viktigheten av å utvide klubbens supporterskare østover.
DB170416 De to holder hender i noen minutter, en gest som reflekterer deres 50 år med vennskap - og viktigheten av å være der for Jones gjennom hans prøvelser », avslutter journalisten i The Guardian.
DB170415 Det er faktisk viktig å ikke underdrive viktigheten av noe sånt.
DB170414 Han har tross alt orientert fans om viktigheten av endring i Arsenal denne sommeren, og det er mulig at han har en mer progressiv visjon for klubben enn han har vært i stand til å vise så langt.
VG170413 Dagen før han døde, tvitret Murphy om viktigheten av å « gi slipp på fortiden for å hvile så dypt som mulig » : ¶
DB170413 Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på Twitter etter møtet.
DA170413 Vi er enige om viktigheten av å få landene til å betale sin del og fokusere på terrortrusselen, skriver han.
AA170413 Vi er enige om viktigheten av å få landene til å betale sin del og fokusere på terrortrusselen, skriver han.
DB170412 Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på Twitter etter møtet.
DB170412 Da Petter gjestet « Senkveld » i januar, i forbindelse med dokumentaren « Petter Uteligger : Kjell Gunnars drøm », fortalte han om hvordan han og samboeren vil lære barna om viktigheten av å se andre mennesker.
BT170412 Xi understreket viktigheten av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønsker at hele Korea-halvøyen skal være fri for atomvåpen.
AP170412 - Jeg har nøyd meg med å understreke viktigheten av at alle land gjør som de har lovet, sier han.
AA170412 Xi understreket viktigheten av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønsker at hele Korea-halvøya skal være fri for atomvåpen.
VG170411 Når du ser på viktigheten av det kjøpet for Arsenal, så tror jeg han har vært den største floppen.
DB170411 Høyre har de ti siste åra til stadighet minnet oss på viktigheten av å føre en ansvarlig og moderat økonomisk politikk.
AA170410 - Magasinet får prisen for sitt arbeid med å formidle viktigheten av trygg ferdsel til målgruppen sin, nemlig de som driver med ekstremsport, uavhengig av vær og sesong, sier presidenten i Røde Kors, Sven Mollekleiv.
BT170407 Når viktigheten av tekst gjennomsyrer billedkunstfeltet, nødvendig eller ikke, kan dette være en årsak til mye snirklet tåketale uten mening.
AA170407 - Nok en gang blir vi brutalt minnet om viktigheten av å verne om våre sentrale demokratiske verdier.
VG170406 Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter.
SA170406 - Her får jeg med veldig mye av rommet i ett bilde, sier han, og understreker viktigheten av vidvinkel-objektiv.
DB170406 Under talen hedret Harry sin avdøde mor, og trakk frem viktigheten av arbeidet hun gjorde på 90-tallet for å gjøre verden oppmerksom på faren ved landminer.
AP170406 - Her får jeg med veldig mye av rommet i ett bilde, sier han, og understreker viktigheten av vidvinkel-objektiv.
VG170405 Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter.
SA170405 Han understreker viktigheten av å sjekke skattekortet nøye hvert eneste år.
DN170405 Leuchtmann stiller også spørsmål ved viktigheten av avtaler for handelsflyten mellom landene når de allerede har en etablert relasjon.
DB170405 Justisminister Amundsen mener at fristene har vært en suksess i den forstand at de har fått løftet fram viktigheten av å prioritere overgreps- og voldssaker mot barn.
BT170405 Han understreker viktigheten av å sjekke skattekortet nøye hvert eneste år.
AP170405 Han understreker viktigheten av å sjekke skattekortet nøye hvert eneste år.
VG170404 - Man ser virkelig viktigheten av å ha en velfungerende redningstjeneste selv her ute på landsbygda.
AA170404 Med dette vil vi understreke viktigheten av det pedagogiske fundamentet for at også fremtidens lærere skal kunne tilrettelegge for god undervisning i alle fag.
DA170403 I talen sin til forsamlingen snakket Hareide om viktigheten av fellesskap, men foreløpig vil han ikke gi noen samarbeidsløfter til Venstre-leder Trine Skei Grande.
AP170402 Overfor den israelske statsminister har han understreket viktigheten av at en løser spørsmål som overføring av palestinske skattemidler, utbygging av infrastruktur som elektrisitet, vannforsyning og sanitære forhold.
VG170331 - Det er dessverre ingenting vi kan få gjort med dette, og det understreker viktigheten med å aldri gi fra seg personlig informasjon og passord, sier han.
SA170331 Steinar Pedersen snakker om fjoråret, Arne Sandstø og viktigheten av å vinne kamper.
FV170331 Steinar Pedersen snakker om fjoråret, Arne Sandstø og viktigheten av å vinne kamper.
AP170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
DB170330 Arnesen forteller at Jensen blant annet lærte informantbehandlerne om viktigheten av å være to når de møtte informanter.
DB170329 Spørsmålet for den enkelte forbruker er hvor viktig er det at maten er sunn opp mot viktigheten av at den er billig og rask å tilberede.
DB170329 Viktigheten av å oppdage høye verdier tidlig ser man spesielt på personer med arvelig høyt kolesterol som uoppdaget kan få hjertesykdom allerede i 20 års alder.
SA170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika.
SA170327 Ole Gunnar Solskjær snakker om viktigheten av atleter i laget.
FV170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika.
DB170327 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170327 Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
BT170327 Ole Gunnar Solskjær snakker om viktigheten av atleter i laget.
AP170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika.
AP170327 Ole Gunnar Solskjær snakker om viktigheten av atleter i laget.
AA170327 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170326 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170326 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
SA170324 I klassikerrittene, i motsetning til rittene som ender i en massespurt, understreker rytterne viktigheten av å ha flere valgmuligheter eller flere kort å spille på.
DN170324 Den tidligere IMF-representanten la også stor vekt på viktigheten av å styrke internasjonale institusjoner som Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, og mener verden ser nødvendigheten av fortsatt globalisering.
DB170324 TALTE : Statsminister Theresa May talte om viktigheten av demokrati, og takket andre land for støtten etter angrepet mot London onsdag.
DA170324 Under Sps landsmøte, forteller Pollestad at partileder Trygve Slagsvold Vedum tok opp HV-kuttene, og om viktigheten av lokal beredskap.
DA170324 I klassikerrittene, i motsetning til rittene som ender i en massespurt, understreker rytterne viktigheten av å ha flere valgmuligheter eller flere kort å spille på.
DA170324 Jeg ønsker en kanonmatch på søndag hvor vi satser på å få mål på en antatt bedre motstander, sier Sæternes og fortsetter : ¶ Viktigheten med å møte elitelag ¶
AP170324 I klassikerrittene, i motsetning til rittene som ender i en massespurt, understreker rytterne viktigheten av å ha flere valgmuligheter eller flere kort å spille på.
DB170323 ¶ TALTE : Statsminister Theresa May talte om viktigheten av demokrati, og takket andre land for støtten etter angrepet mot London onsdag.
BT170323 Som professor emeritus i biologi burde Kryvi vite viktigheten av at man ikke misbruker sin autoritet som ‘ekspert' ved å uttale seg om ting man ikke har greie på.
BT170323 MISBRUKER SIN AUTORITET : Som professor emeritus i biologi burde Kryvi vite viktigheten av at man ikke misbruker sin autoritet som ‘ekspert' ved å uttale seg om ting man ikke har greie på, skriver Brita Bergland.
VG170321 Mattis tok også opp viktigheten av NATOs tilstedeværelse på Balkan for å hindre at disse områdene blir arnesteder for terror, i tillegg til det forebyggende arbeidet for å hindre nye konflikter.
DN170321 Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun og påpekte viktigheten med at Frankrike ikke blir en vag region under EU.
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nas
DA170321 - I departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2017, har vi på nytt minnet om viktigheten av å legge til rette for bruk av omvendt voldsalarm.
AP170321 Der skal medlemslandene diskutere NATOs rolle i kampen mot terrorisme og viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene og dele byrdene bedre, heter det i uttalelsen.
AA170321 Der skal medlemslandene diskutere NATOs rolle i kampen mot terrorisme og viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene og dele byrdene bedre, heter det i uttalelsen.
AA170321 Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun og påpekte viktigheten med at Frankrike ikke blir en vag region under EU.
VG170320 Koss toner ned viktigheten av tallene.
VG170320 * 1 Mediestrategi : Fair Sport vil fremheve viktigheten av varsling, og at det er positivt for ren idrett.
DB170320 - Mediebransjen er under press om dagen, da er det essensielt å kunne vise til viktigheten av en fri og kunnskapsrik presse.
DB170317 Viktigheten av bortemål er altfor stor i dag, sa Wenger.
DN170316 Alle understreker viktigheten av utslippskutt innen transport, landbruk og resten av ikke-kvotepliktig sektor.
BT170316 Tillerson snakket om viktigheten av samarbeid med Japan, Sør-Korea og Kina og tok til orde for nye metoder å håndtere atomtrusselen fra Nord-Korea på.
AP170316 Alle understreker viktigheten av utslippskutt innen transport, landbruk og resten av ikke-kvotepliktig sektor.
AP170316 Artikkelforfatteren påpeker viktigheten av møte- og aktivitetssteder.
AP170316 Artikkelforfatteren påpeker viktigheten av møte- og aktivitetssteder.
AP170316 Artikkelforfatteren påpeker viktigheten av møte- og aktivitetssteder.
VG170315 Hans stemme gikk til D66, fordi det etter hans utsagn er et parti som forstår viktigheten av jobber og utdanning til folket, og « som ser at Europa ikke klarer seg uten innvandring ».
FV170315 - SHT vil meddele viktigheten av at eiere og brukere av slike kjøretøy forsikrer seg om at bremsevirkningen er tilstrekkelig, understreker kommisjonen.
DB170315 NRK-ekspert Lars Elton Myhre forklarer viktigheten : ¶
DB170315 Trøen, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, understreker viktigheten av å ta på alvor at kvinner opplever fastleger som kvier seg for å legge inn spiral og ta celleprøver.
DB170315 Spaltist og parterapeut, Bjørk Matheasdatter, skriver om viktigheten av å investere tid i forholdet.
BT170315 Margareth Olin skriver i et debattinnlegg i VG 3.3 2017 om viktigheten av lek i barndommen.
VG170314 Og selv om Scott viet mye av taletiden sin til viktigheten av et likt regelverk over hele verden - et regelverk som innebærer straff om man ikke oppfyller det - så snakket hun også om Therese Johaug med VGs journalist i en av pausene mandag.
VG170314 Jeg har fått fokus på viktigheten av å snakke om Muhammedanisme og fått fokus på hva hijab står for.
SA170314 Han påpeker viktigheten av å oppdatere Iphonen eller Android-telefonen hver gang det blir tilgjengelig for brukerne.
FV170314 Han påpeker viktigheten av å oppdatere Iphonen eller Android-telefonen hver gang det blir tilgjengelig for brukerne.
DA170314 Vi har fra dag en understreket viktigheten av å heve kompetansen innen dette viktige området.
BT170314 Han påpeker viktigheten av å oppdatere Iphonen eller Android-telefonen hver gang det blir tilgjengelig for brukerne.
AP170314 Han påpeker viktigheten av å oppdatere Iphonen eller Android-telefonen hver gang det blir tilgjengelig for brukerne.
AA170314 Han påpeker viktigheten av å oppdatere Iphonen eller Android-telefonen hver gang det blir tilgjengelig for brukerne.
VG170313 Flere stortingsmeldinger på 2010-tallet pekte på viktigheten av å involvere innvandrergrupper i utenrikspolitikken.
AP170313 Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud.
AP170313 Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud.
SA170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
SA170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
FV170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
DB170312 Blant annet informerer jeg om valget og viktigheten av å bruke stemmeretten sin.
DB170312 Blant annet har 68-åringen også jobbet aktivt for å promotere viktigheten av å ta vare på helsa, og er en kjent forkjemper for å få fysisk aktivitet på timeplanen i offentlige skoler.
BT170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
AP170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
AP170312 Kommunen gikk nylig inn med to millioner kroner, fordi Larvik ser viktigheten av denne merkevaren.
VG170311 Statsminister Erna Solberg uttalte seg tidligere denne uken om viktigheten av at X Games i Norge følger de internasjonale antidopingreglene i et intervju med TV 2.
VG170311 Vi må understreke viktigheten av tiden etter sykdommen når det utvikles flere pakkeforløp, og vi må sørge for at rehabilitering ikke er et avsluttet kapittel når menneskene selv opplever at de er i det ingenmannslandet Aagesen beskriver.
VG170311 UDI-sjefen understreker samtidig viktigheten av å gjøre alderstester.
DA170311 - Det er jo utrolig viktig å være tett på alle de som bor her og fortelle om viktigheten av å gå i barnehage, sier Tone Tellevik Dahl.
VG170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
DB170310 Vi vil vise viktigheten av å finne tilbake til røttene sine, sier Tommaso Mottola.
AA170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
SA170309 Hofstad Helleland ramser spesielt opp fire felt som forklarer viktigheten av å få laget en ny kulturmelding.
DN170309 Partilederen benyttet også anledningen til å understreke viktigheten av flere lærerplasser og lærersatsing på yrkesfag.
BT170309 Vi har begge vært åpne om å ha bli utsatt for en så jævlig handling som voldtekt, likevel ser vi viktigheten av å være åpen om det.
BT170309 Vi får daglig henvendelser fra utsatte, foreldre og andre som ser viktigheten i stiftelsen.
VG170308 Comey understreket samtidig viktigheten av å finne en balanse mellom vanlige folks rettsmessige behov for privatliv og FBIs muligheter for å skaffe seg informasjon uten å bryte loven.
DN170308 Utiltrekkelig lønnsomhet støtter opp under viktigheten av at SAS må ta et krafttak for å få ned kostnadene.
DN170308 Kristiansen understreker viktigheten av ikke å løpe raskere enn kroppen tåler.
DB170308 Etter et offisielt oppdrag som samferdselsminister i 2008 kom Navarsete og hennes sjåfør i fokus for å ha kjørt i 110 km/t i 80-sone etter å ha åpnet en ny strekning av E6 i Lærdal og snakket om viktigheten av å holde fartsgrensen.
AP170308 « Den utilstrekkelige lønnsomheten understreker viktigheten av at SAS mobiliserer for å møte kostnadsulempene vi har sammenlignet med mer nyetablerte konkurrenter », skriver han.
VG170307 TIX selv merker godt at interessen og viktigheten av gode russelåter har økt kraftig de siste årene, og håper han får tid til å fortsette å skrive slike låter, selv om han nå har fått innpass i det gode selskap i USA, senest som låtskriver på Flo Ridas ferske single « Game Time ».
AA170307 - Dette er en rapport som tar på alvor den situasjonen mediebransjen befinner seg i nå, og viktigheten av kvalitetsjournalistikk fremover, sier mediepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold.
SA170306 Bent Høie snakket om viktigheten av å samarbeide om å få nordmenn til å spise sunt.
FV170306 FOTO : Lise Åserud / NTB scanpix Bent Høie snakket om viktigheten av å samarbeide om å få nordmenn til å spise sunt.
DB170306 De har publisert en artikkel med tittelen « Viktigheten av Gigi Hadids Vogue-cover i Donald Trumps USA », der modellen hylles.
AP170306 Bent Høie snakket om viktigheten av å samarbeide om å få nordmenn til å spise sunt.
VG170305 Den blir en påminnelse om viktigheten av ærlighet når vi vil rydde opp i våre liv.
AA170305 Så jeg spekulerer ofte over om folk ikke ser viktigheten i min jobb, ettersom jeg sjelden får en takk eller en klapp på skulderen.
DB170304 ¶ ENGASJERT PAPPA : Serieskaper Petter Nyquist vil lære barna sine om viktigheten av medmenneskelighet.
DB170304 Selv barna til Petter Nyquist og samboeren Mari Jagmann lærer om viktigheten av å se andre mennesker.
VG170303 Presidentens nye, mer dempede retorikk kan tyde på at han likevel ser viktigheten av å ikke kun være likt i egne rekker.
SA170303 Derfor har også gruppen fått god informasjon og opplæring innen ernæring, reisehygiene, håndvask, viktigheten av gode søvnrutiner, for å nevne noe.
DN170303 - Blant annet viser disse reguleringene viktigheten av å redusere avhengigheten av sine eierselskaper, og tyder på at kinesiske klubber gradvis vil bevege seg mot en mer bærekraftig modell, sier Iriondo.
DA170303 Derfor er Dagsavisen, Fremtiden og Rogalands Avis med på kampen #ettminutt om viktigheten av å ha et mangfold av medier og verdien av journalistikk som vi kan stole på.
AP170303 Derfor har også gruppen fått god informasjon og opplæring innen ernæring, reisehygiene, håndvask, viktigheten av gode søvnrutiner, for å nevne noe.
DA170302 jeg sliter med å gi dem en god forklaring på hvorfor de skal velge sykepleieryrket siden sannsynligheten for at det blir et yrkesliv uten verken god lønn eller nok ansatte å gjøre jobben sammen med er svært høy, og siden jeg igjen har fått vist svart på hvitt at Stavanger kommune dessverre ikke ser viktigheten av å ta rekrutterings, lønns- og bemanningsutfordringene for sykepleierne på et mye større alvor, så er d
DA170302 Han viser til at også Tankesmien Agendas integreringsutvalg framhevet viktigheten av et sett med felles verdier og en felles kultur.
DA170302 Et av prinsippene omhandlet viktigheten av et norsk verdifellesskap, med færre grupperettigheter til ulike kulturelle grupper.
VG170301 - Når Trump vender seg til oss i kveld, vil vi bære hvitt som en påminnelse om kraften og viktigheten av kvinners stemmerett, og om at våre stemmer ikke vil bli stilnet av hans mobbing.
DB170301 Han understreket viktigheten av det nære, gode forholdet mellom Norge og USA, sier Brende og legger til : ¶
DB170301 Hun påpeker viktigheten av at arbeidet med å lage sosiale sikkerhetsnett og gode velferdsordninger i Kina fortsetter.
DB170301 - FNs kvinnekomite har gjentatte ganger påpekt viktigheten av å få slutt på kjønnsselektive aborter.
AP170301 Han understreket viktigheten av det gode forholdet mellom Norge og USA, sier den norske utenriksministeren.
AA170301 Han understreken viktigheten av det nære og gode samarbeidet mellom Norge og USA, sier utenriksministeren.
BT170228 Når Hareide skal forklare utsettelsen av Hordfast, peker han også på at viktigheten av å forbedre E16 mellom Bergen og Voss er blitt mye mer åpenbar for dem de siste årene.
DB170227 - Må presse på ¶ 26-åringen legger vekt på viktigheten av å gå renn.
BT170226 Det vises også til viktigheten av at banen går i dagen, noe som her helt i tråd med Mette Svanes uttalelser til BT i forrige uke.
VG170225 Samtidig har det siste året lært nasjonen om viktigheten av å holde tunga rett i munnen i dopingsaker.
DA170225 Han advarer mot å la politiske og personlige syn overskygge viktigheten av å sjekke fakta.
VG170224 Lars Haugen understreker også viktigheten av at han i fjor, etter anbefaling fra keepertreneren i Färjestad, hyret en personlig mental trener, Andy Swärd.
DB170224 - Vi håper at Det hvite hus vil forstå viktigheten av å inkludere all akkreditert presse når de skal underrette reportere om det som helt åpenbart er av offentlig interesse, skriver Lydia Polgreen i uttalelsen.
DB170224 Det er lett å overse viktigheten av å bli sett og forstått.
DA170224 Jeg liker at serien sier noe om viktigheten av å være tolerant og ha et åpent sinn når det kommer til andre mennesker, for vi er generelt sett veldig forutinntatte vesener, mener Kravitz.
DN170223 - Viktigheten av det franske presidentvalget er knyttet til de potensielle konsekvensene ved en overraskende seier til Le Pen, skriver Citi-økonomene.
AA170221 Samtidig påpeker han at de to ble enige om at de " ikke bør la seg forstyrre " av disse uenighetene, og peker blant annet på viktigheten av gode handelsrelasjoner.
VG170220 - Det understreker viktigheten av å sikre at vi beveger oss, at vi lykkes i å øke forsvarsbudsjettene i Europa og Canada, sa Stoltenberg.
DB170220 Gjevjon avslutter med å poengtere viktigheten med å ta hensyn til « majoritetsmenn » og « majoritetskvinner ».
DB170220 Videre utdyper hun av verdiene til Senterpartiet, og viktigheten av den generelle bondenæringen.
SA170218 Jeg opplever også at barn synes det er gøy å leke i ferdigbygde igloer, sier Orset som understreker viktigheten av å ivareta sikkerheten når man sover under snøen.
DB170218 Han la vekt på viktigheten av å bygge muren mot Mexico.
DB170218 Han gjentok sitt budskap om hvor dårlig Nafta-avtalen har vært for landet, og trakk fram viktigheten av å stoppe land i å opprettholde kunstige valutakurser.
BT170218 Jeg opplever også at barn synes det er gøy å leke i ferdigbygde igloer, sier Orset som understreker viktigheten av å ivareta sikkerheten når man sover under snøen.
AP170218 Jeg opplever også at barn synes det er gøy å leke i ferdigbygde igloer, sier Orset som understreker viktigheten av å ivareta sikkerheten når man sover under snøen.
DN170215 Resultatene kunne tas i bruk raskt, og begeistringen hos lokale bønder, fiskere og sjømenn ga et tydelig signal om viktigheten av gode værvarsler.
DA170215 Og forklarer viktigheten av spilleøktene.
AA170215 De skal også diskutere " viktigheten av konsekvent og klar kommunikasjon " mellom de to landenes forsvar for å hindre mulige kriser, heter det. ( ©NTB ) ¶
VG170214 På spørsmål om viktigheten av at NATO-landene når to prosent-målet, trekker Stoltenberg inn sine to telefonsamtaler med USAs president Donald Trump.
VG170214 - Begge gangene jeg har snakket med Trump, har han tydelig bekreftet sin fulle støtte til NATO, men samtidig har han i begge samtalene understreket viktigheten av rettferdig ansvarsfordeling.
VG170214 Mange forstår ikke viktigheten av dette, de forstår ikke hva som kan gå galt.
DN170214 - Selv om det ikke er min intensjon å ha noen mening om spesifikke skatte- eller investeringsforslag, vil jeg peke mot viktigheten av å bedre den langsiktige økonomiske veksten og øke levestandarden i USA gjennom tiltak som øker produktiviteten.
AP170214 Hans understreking av viktigheten av økt innsats mot IS likeså og i tillegg økt vekt på å løse flyktningkrisen.
DB170211 Hun understreker viktigheten av å undersøke meldinger som dette skikkelig.
VG170210 Han mener gründerne bak Gobi står frem som et godt eksempel, og understreker viktigheten av at Norge løfter frem gründere som skaper produkter og arbeidsplasser.
DB170210 Han peker også på viktigheten av skolegang ved siden av satsing på fotball for unge talenter.
DB170209 Samtidig må det bli større bevissthet rundt viktigheten av kastreringsprogram for hjemløse dyr.
SA170208 - Blant oss i miljøet er alle disiplinene, bortsett fra kombinasjonen, likestilt med tanke på viktigheten av en seier, sier Lars Elton Myhre.
DB170207 Det er også interessant at hver gang jeg ytrer meg om den norske spillmodellen og viktigheten av å ivareta den, er det utelukkende ultraliberalister og folk som vil tjene penger på en liberalisering, som svarer meg.
DB170206 - Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO.
AP170206 - I over ett år har vi fremholdt viktigheten av en konsolidering i offshore serviceskip sektoren.
AP170206 - I over ett år har vi fremholdt viktigheten av en konsolidering i offshore serviceskip sektoren.
AP170206 - I over ett år har vi fremholdt viktigheten av en konsolidering i offshore serviceskip sektoren.
AA170206 - I over ett år har vi fremholdt viktigheten av en konsolidering i offshore serviceskip sektoren.
VG170205 I tillegg til skiforhold og høydemeter, presiserer hun igjen viktigheten av de rundt seg.
VG170205 - Jeg tror det viktigste vi kan lære herfra er viktigheten av å samarbeide.
AA170203 Her fikk de høre Elsa Laula Renbergs flammende åpningstale om viktigheten av å samle det samiske folket over landegrensene.
AA170203 Elsa understreket for hundre år siden viktigheten av samers samhold over landegrensene.
DN170202 « Det vekker uro at dette skjer på bakgrunn av uttalelser fra Norges politiske ledelse om viktigheten av dialog med Russland », skriver Gurov.
AP170202 Universitetsledelsen understreket samtidig viktigheten av ytringsfrihet.
AP170202 Universitetsledelsen understreket samtidig viktigheten av ytringsfrihet.
DB170201 er er retoriske spørsmål til ettertanke : Hvis kravspesifikasjonen NFF har jobbet etter har vært så tydelig som det toppfotballsjefen gir inntrykk av - hvorfor var Ståle Solbakken det klare førstevalget, hvis filosofi i tillegg til god defensiv struktur, balanse og resultatfokus også er tydelig på viktigheten av å ha et eget spill der risiko er et av elementene ?
DB170201 Forhåpentlig vil Brochmann-utvalgets nye rapport føre til at det blir økt oppmerksomhet om viktigheten av et godt integreringsarbeid, for å sikre at alle som skal bo i Norge har mulighet til å lykkes.
AP170201 Videre har Finanstilsynet understreket viktigheten av at foretakenes styre og ledelse har stor oppmerksomhet på at foretakene unngår aktiviteter som kan bidra til å svekke deres omdømme, og at dette ansvaret ikke er begrenset til å unngå lovstridige aktiviteter », heter det i e-posten.
AP170201 Videre har Finanstilsynet understreket viktigheten av at foretakenes styre og ledelse har stor oppmerksomhet på at foretakene unngår aktiviteter som kan bidra til å svekke deres omdømme, og at dette ansvaret ikke er begrenset til å unngå lovstridige aktiviteter », heter det i e-posten.
DN170131 Foto : NIFU ¶ - Viktigheten av foreldrenes utdannelse ser vi også på videregående nivå.
AP170131 - Jeg ble litt sjokkert, og vil understreke viktigheten av at det tas tak i slike holdninger.
DB170129 Ingvild Endestad, leder i FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, påpeker viktigheten av at personer som Odiele forteller sin historie.
DB170129 Ingvild Endestad, leder i FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, påpeker viktigheten av at personer som Odiele forteller sin historie.
AP170128 Samtidig trekker de fram viktigheten av USAs bosettingsprogram.
AP170128 Samtidig trekker de fram viktigheten av USAs bosettingsprogram.
AP170127 Under møtet med den amerikanske presidenten vil den britiske statsministeren også understreke viktigheten av NATO.
BT170126 Mange har pekt på viktigheten av å formulere klart og tydelig hva som er vår kulturelle og kunstneriske arv, særlig i en tid hvor det norske fellesskapet er i stadig utvidelse.
DB170125 - Det er en rekke regimer i verden man bør være bekymret for, men de fleste ser viktigheten av å følge internasjonale spilleregler.
DN170124 Tiden har også utviklet seg slik at vi alle er enige om viktigheten av at vi er en sterk og integrert region.
DN170124 - Jeg tror president Trump skjønner viktigheten av fri og rettferdig handel.
BT170124 - Jeg er også sikker på at USA vil anerkjenne viktigheten av samarbeidet vi har i Europa, for å sikre vårt felles forsvar og felles sikkerhet, sa May.
BT170124 - Jeg er også sikker på at USA vil anerkjenne viktigheten av samarbeidet vi har i Europa, for å sikre vårt felles forsvar og felles sikkerhet, sa May.
DB170123 " Svensk Travsport ( ST ) og DNT vil i denne sammenheng særskilt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all vår virksomhet, nemlig dyrevelferd, spillsikkerhet og konkurranse på like vilkår ", heter det i en pressemelding fra Travselskapet.
AP170122 | Viktig med god veiledning Karl Erik Sjøholt ¶ Viktigheten av god veiledning var årsaken til at vi for en tid tilbake omorganiserte veiledningstjenesten slik at brukerne som nå kontakter UDI møter en saksbehandler på det saksfeltet de har spørsmål om.
SA170121 Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) har sett at dette var i ferd med å snu, kommunene så viktigheten av å være konkurransedyktig på lønn, faglige utviklingsmuligheter og godt faglig miljø, tre sentrale elementer sykepleierstudentene oppgir som de viktigste grunnene for å velge arbeidsgiver.
DB170121 Det i seg selv er en interessant historie nå som diskusjonen går rundt hvert eneste barne - og juniorrenn om viktigheten av å redusere jaget på antall ski og rådyr, høyfluorisert supersmøring.
DB170120 Hun skjønner viktigheten av språket, og mener det bør læres.
BT170120 Jeg var utrolig heldig og føler et visst ansvar for å bruke opplevelsen til å opplyse unge jenter om viktigheten av å sjekke seg.
BT170120 - Jeg var utrolig heldig og føler et visst ansvar for å bruke opplevelsen til å opplyse unge jenter om viktigheten av å sjekke seg, sier hun.
BT170120 Jeg var utrolig heldig og føler et visst ansvar for å bruke opplevelsen til å opplyse unge jenter om viktigheten av å sjekke seg.
BT170120 - Jeg var utrolig heldig og føler et visst ansvar for å bruke opplevelsen til å opplyse unge jenter om viktigheten av å sjekke seg, sier hun.
AP170120 Den britiske statsministeren Theresa May sier i et intervju med Financial Times at hun tror Trump « erkjenner viktigheten og betydningen av NATO ».
SA170119 Kenneth Gabrielsen påpeker viktigheten av at Våg rykker opp fra 2. divisjon.
FV170119 Kenneth Gabrielsen påpeker viktigheten av at Våg rykker opp fra 2. divisjon.
DB170119 - Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO.
AP170119 Kenneth Gabrielsen påpeker viktigheten av at Våg rykker opp fra 2. divisjon.
DN170118 - Dette er et informasjonsbrev for å informere om ordningen med tvangsmulkt og forberede virksomheter på kommende frister og minne om viktigheten av å levere opplysninger til rett tid.
DN170117 Kunnskapsministeren snakket mye om viktigheten av at studenter møter dyktige undervisere.
AP170117 Ifølge lekkasjene fra talen skal May understreke viktigheten av at britene får full kontroll over sine grenser.
DB170116 På den tida var ikke lokale myndigheter bevisst over viktigheten av å verne historiske ting, forteller Xu til CNN.
AP170115 » Han viser til at Erna Solberg på NHOs årskonferanse talte varmt om at forholdet mellom Norge og Kina nå er normalisert igjen, samtidig som hun la vekt på viktigheten av « å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport ».
AP170115 » Han viser til at Erna Solberg på NHOs årskonferanse talte varmt om at forholdet mellom Norge og Kina nå er normalisert igjen, samtidig som hun la vekt på viktigheten av « å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport ».
AP170115 Hun påpeker viktigheten av skille mellom folkekultur og « elitekultur ».
DB170114 Politikerne undervurderer viktigheten av folks trygghet.
DB170114 - Politikerne undervurderer viktigheten av trygghet.
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
SA170111 januar i Aftenbladet argumenterer min kollega Terje Aven for viktigheten av å introdusere våre barn til risikoforståelse og risikostyring i en tidlig alder.
SA170110 På Solamøtet 2017 framhevet flere av innlederne viktigheten av å forstå de nye teknologiene for å henge med.
DN170110 - Våre tall understreker viktigheten av opplevelser, i kombinasjon med natur og kultur, som et sterkt økende segment i norsk reiseliv, forklarer Endresen Normann.
DB170108 På sin offisielle Facebookside la kulturministeren ut en lang melding der hun skrev om viktigheten av å bevare den norske kulturen.
DB170107 I tillegg til respekt for « Ett-Kina»-politikken, Kinas suverenitet og territoriale integritet, erkjenner Norges regjering viktigheten av Kinas kjerneinteresser, og « vil ikke støtte handlinger som undergraver dem, og vil gjøre sitt beste for å unngå framtidig skade på de bilaterale forhold ».
DB170107 Det dreier seg om respekt for Kinas holdninger og bekymringer og viktigheten av å gjenoppbygge gjensidig tillit.
DB170106 Skandinavisk Cup-arrangørene i Lahti har åpenbart også sett viktigheten av få avviklet sprintrennene.
DB170102 På en felles pressekonferanse med de to presidentene, understreket Massoum viktigheten av fransk støtte til Irak, både militært og til gjenoppbygging og opplæring.
BT170102 Aldri undervurder viktigheten av en god start, sier Maaseide.
SA170101 Aldri undervurder viktigheten av en god start, sier Maaseide.
FV170101 Aldri undervurder viktigheten av en god start, sier Maaseide.
AP170101 Solberg pekte også viktigheten av personlige initiativ som den enkelte kan ta på jobben sin.
AP170101 Kvaliteten på journalistikken må kort og godt heves, noe Torry Pedersen, redaktør i VG, nylig påpekte viktigheten av i bladet Kampanje.
AP170101 Aldri undervurder viktigheten av en god start, sier Maaseide.
AP161221 - Regjeringen vil komme med gode argumenter i ankedomstolen om viktigheten av å videreføre vårt nåværende system for innhenting og lagring av trafikkdata, heter det i uttalelsen.
AP161221 - Regjeringen vil komme med gode argumenter i ankedomstolen om viktigheten av å videreføre vårt nåværende system for innhenting og lagring av trafikkdata, heter det i uttalelsen.
SA161220 desember snakket jeg om viktigheten av å være attraktive og en imøtekommende kommune når det gjaldt bedrifter som vi kunne få til vår region.
AP161212 Han snakket med dem om alt fra martyrdød og potensielle koner til kalifatets ledere og viktigheten av å være tålmodig på veien til målet om en islamsk stat.
AA161206 Filipsone understreker viktigheten av å snakke med barna og fortelle dem om flyturen, spesielt hvis de aldri har reist med fly eller hvis de skal sitte i eget sete for første gang.
FV161122 - Ved å tildele Hestmandens venner Vest-Agder fylkeskommunens kulturpris, ønsker vi ytterligere å få fram viktigheten av å legge til rette og formidle viktige deler av Norges historie.
SA161121 Det tror jeg arrangørene etter hvert skjønner, og at de forstår viktigheten av at det blir effekt av tiltakene de nå setter i verk.
AP161121 Det tror jeg arrangørene etter hvert skjønner, og at de forstår viktigheten av at det blir effekt av tiltakene de nå setter i verk.
SA161110 Norges landslagsledelse har hele tiden snakket om viktigheten av å ha spillere ute i " topp fem-ligaene " i Europa, England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike.
AP161110 Norges landslagsledelse har hele tiden snakket om viktigheten av å ha spillere ute i " topp fem-ligaene " i Europa, England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike.
AP161108 På en felles pressekonferansen tirsdag, la både Frp, Høyre og Ap vekt på viktigheten av at de har sikret et solid flertall bak viktige, langsiktige forsvarsinvesteringer.
AP161023 Fredag gjorde Facebook det klart at selskapet i tiden fremover vil tillate stoff som egentlig strider mot selskapets retningslinjer, hvis den nyhetsmessige og historiske viktigheten er stor nok.
SA161019 - Men det er viktig å huske på at barn klarer ikke, i motsetning til voksne, å sette seg så godt inn i førerens sted og se viktigheten av å bruke lykt og refleks.
AP161019 - Men det er viktig å huske på at barn klarer ikke, i motsetning til voksne, å sette seg så godt inn i førerens sted og se viktigheten av å bruke lykt og refleks.
AP161002 Det lover godt for det videre debattklimaet at også eldre generasjoner nå ser viktigheten å debattere hvilke følger skam- og æresbegreper får for unge menneskers livsutfoldelse.
AP160928 Det er større oppmerksomhet knyttet til klasseledelse og viktigheten av å markere brudd mellom friminuttet og timen enn det var tidligere, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
AP160928 Aud Saue understreker viktigheten av « å ha en kort linje hjem til foreldrene ».
DA160926 Statoil understreker viktigheten med at kuttene som gjøres i oljebransjen ikke bare må være et skippertak.
DA160926 Fra podiet understrekte Tysseland viktigheten av at endringene, kuttene og effektiviseringsgrepene som nå gjøres må være varige.
BT160915 UTENFOR : Innvandringspolitiske hensyn synes å trumfe viktigheten av at papirløse får den hjelpen de har behov for, skriver psykologene Markova og Nordaker.
BT160915 Dessverre synes innvandringspolitiske hensyn å trumfe viktigheten av at papirløse får den hjelpen de har behov for.
DN160909 Facebooks behandling av Aftenposten er et ytterligere bevis på viktigheten av dette.
SA160831 Høgmo har i starten av denne samlingen snakket om viktigheten å unngå slike tabber.
AP160831 Høgmo har i starten av denne samlingen snakket om viktigheten å unngå slike tabber.
AP160829 Viktigheten av tillitsbygging bør få større oppmerksomhet i norske redaksjoner og journalistutdanninger enn tilfellet er i dag.
DA160818 Rana, som er fra Sandnes, mener Stavanger gjerne må være en smarthub for regionen, men påpeker samtidig viktigheten med å få med de omliggende kommunene med på laget.
AP160814 Men sånn er det kanskje når viktigheten av kampen er slik, sier Thorir Hergeirsson.
AP160629 - Vi ser viktigheten av behovet for at utenrikspolitiske og utviklingspolitiske tiltak ses i sammenheng med sikte på å redusere migrasjonspotensialet, og arbeider langs de samme linjer når det gjelder sårbare stater, skriver han.
AP160628 Alle snakket om viktigheten av å få fart på utmeldelsesprosessen på vei inn til møtet.
SA160624 På starten av tiåret var solidaritetsbevegelsen bevisst på måtehold og viktigheten av ikke å fremstå som ukontrollerte rebeller, men mot slutten av tiåret begynte imidlertid forbruket å stige igjen.
AP160624 På starten av tiåret var solidaritetsbevegelsen bevisst på måtehold og viktigheten av ikke å fremstå som ukontrollerte rebeller, men mot slutten av tiåret begynte imidlertid forbruket å stige igjen.
SA160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
FV160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
BT160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
AP160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
AP160618 Fredag ettermiddag møtte han opp i Birstall sammen med opposisjonsleder Jeremy Corbyn og holdt en symbolsk appell der han blant annet understreket viktigheten av toleranse.
DA160609 Wirak nevner viktigheten med å koble jernbanen opp mot flyplassen, UiS, Ullandhaug-sykehuset og kjøpesenteret Kvadrat på Lura.
DA160609 Wirak nevner viktigheten med å koble jernbanen opp mot flyplassen, UiS, Ullandhaug-sykehuset og kjøpesenteret Kvadrat på Lura.
DA160526 Ueland er også klar på viktigheten av den nye terminalen som en inngangsport til regionen.
AP160526 Dette viser viktigheten av det å delta og lykkes internasjonalt, sier fotballpresident Svendsen.
AP160504 Både Haugen og Volden ser viktigheten av at Per-Erik « Pekka » Alcén har vært ansatt som norsk målvaktstrener siden 2008.
AP160429 - Hendelser den siste tid har vist viktigheten av å vite med sikkerhet hvem som befinner seg både i Norge og i Schengen.
SA160427 Marcussen og Lan Marie Nguyen Berg opptatt av « viktigheten av fjernvarme for utnytting av spillvarme som særlig kommer fra avfallsforbrenning », som de skrev i et brev til Kommunaldepartementet tidligere i år.
SA160425 Tottenham var fullt klare over viktigheten av kampen og gikk ut i hundre fra start.
AP160425 Tottenham var fullt klare over viktigheten av kampen og gikk ut i hundre fra start.
AP160424 Han understreker at Wahhaj i sitt foredrag snakket om fred, forsoning, kjærlighet og viktigheten av et sterkt bånd til Gud.
AP160423 - Det var snakk om delingsøkonomi, om viktigheten av å bruke skatte- og avgiftspolitikken for å gjøre de miljøvennlige alternativene lettere tilgjengelig og ikke minst at de som forurenser må betale, sier hun.
AP160415 - Den siste tidens omfattende lekkasjer fra Panama viser viktigheten av kampen mot skatteunndragelser, aggressiv skatteplanlegging og hvitvasking, skrev finansministrene i en uttalelse under møtet mellom IMF og Verdensbanken i Washington.
AP160415 Dette understreker viktigheten av å redusere karbonutslippene, sier klimaforskeren.
AP160407 De ønsker et sterkere sivilsamfunn, mer valgfrihet og anerkjenner viktigheten av et sterkt privat næringsliv.
AP160407 De ønsker et sterkere sivilsamfunn, mer valgfrihet og anerkjenner viktigheten av et sterkt privat næringsliv.
AP160404 Panama Papers understreker viktigheten av kritisk og fri journalistikk.
AP160329 Terrorangrepene i Paris og nå i Brussel understreker viktigheten av å handle samlet mot IS. - er en dyster påminnelse - og en brutal påminnelse - om hvilken grunnleggende oppgave vi har her i dag ; å løse konflikten i Syria og å fokusere all vår oppmerksomhet mot å slå tilbake og ødelegge Daesh og de som deler deres motbydelige mål, sa USAs utenriksminister Jo
AP160309 Og det at den fikk Oscar for beste film, sier mer om viktigheten i tematikken enn om selve filmen.
AP160309 Dette er samtidig en påminnelse om viktigheten av forebyggende arbeid, sier han.
AP160307 Men å møte sine medsøstre for å feire kraften i kvinnebevegelsen og viktigheten av 8. mars, kan anbefales.
AP160306 - Viktigheten av ytringsfriheten er noe som stadig understrekes av alle de politiske partiene, det er en verdi i som er opplest og vedtatt.
AP160305 Se viktigheten av å dele og å kjempe for det vi har.
AP160303 Det er argumentert for viktigheten av god kommunikasjon og behov for nærhet til leder.
AP160224 Det er ingen som undervurderer viktigheten av kampen mot at du skal ikke tro at du er noe, men her blir den bare slitsom og overtydelig.
AP160218 Det blir først tydelig under bryllupsforberedelsene til Marnie, da hennes mor fullstendig overser datterens behov for gode voksenråd om valg av ektemann, og isteden fokuserer kun på viktigheten av å se bra ut på brudebildet.
AP160216 r om resiliens og forskningen bak i Frode Thuens spalte i A-magasinet : Flyktningene blant oss har store ressurser Når vi da snakker om personer som har erfart at alle disse betingelsene er blitt totalt endret, og som del av dette også er blitt påført alvorlige skader etter tortur eller krig, blir viktigheten av gjenetablering a
DA160214 Brannsjefen skal holde et innledende foredrag om viktigheten av brannsikkerhet.
DA160214 Brannsjefen skal holde et innledende foredrag om viktigheten av brannsikkerhet.
AP160212 - Helt siden jeg overtok som generalsekretær har jeg vært opptatt av viktigheten av dialog, sier Stoltenberg, blant annet.
AP160211 Men Stoltenberg har understreket viktigheten av en politisk dialog.
AP160207 Jeg opplever at vi er enige om viktigheten av å holde personvernets fane høyt, men samtidig gi myndighetene relevante virkemidler for å sikre borgerne.
AP160206 Vik er tydelig på viktigheten av å gå metodisk til verks ved slike forsøk.
AP160203 - Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem og riksadvokaten har i en årrekke understreket viktigheten av at disse sakene prioriteres, oppklares og iretteføres av politiet og påtalemyndigheten, sier Katharina Rise, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.
SA160201 - Og ikke minst : Forstå viktigheten av å delta på hjemmebane.
AP160201 - Og ikke minst : Forstå viktigheten av å delta på hjemmebane.
AP160130 Viktigheten av NM må kommuniseres til både trenere som tar avgjørelsene sammen med løperne.
AP160124 Samtidig understreker han viktigheten av at god bekledning.
AP160120 †" Jeg har personlig vært opptatt av viktigheten av å trene med to våpen, sier han.
AP160115 De understreket også viktigheten av faktabasert kunnskap.
AP160115 F-16-flyenes tekniske tilstand samt viktigheten av å beholde flykapasitet for å overvåke Norges grenser, ikke minst i nord, er en av årsakene til avgjørelsen.
AP160115 F-16-flyenes tekniske tilstand samt viktigheten av å beholde flykapasitet for å overvåke Norges grenser, ikke minst i nord, skal være hovedårsaken.
AP160114 Dette er et godt eksempel på viktigheten av at helsevesenet varsler.
AP160114 Dette er et godt eksempel på viktigheten av at helsevesenet varsler.
AP160113 - Jeg har følt at alle som har vært involvert i denne prosessen har sett verdien og betydningen broen har, og viktigheten i å bevare den som et unikt kunstverk og et landemerke der den har stått siden den ble oppført i 2001, sier Sand.
AP160107 Bjørnebye har vært klar på viktigheten av å være forberedt og ha oversikt over spillere i alle posisjoner, både der de merker interesse fra andre klubber og ikke, slik at de kan få nye spillere på plass så raskt som mulig.
AP160104 - Hva gjør det med viktigheten av å få inn en kantspiller, Nilsen ?
AP160103 Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.
AP160103> target="avis" href= Men understreker viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplassintensive virksomheter i sørkorridoren generelt.