DA171222 Vi har gått glipp av store muligheter og store inntekter i disse årene, så dette er veldig viktig for Norge, og for Stavanger-regionen spesielt, sier Minge.
DA171222 - Veldig viktig
DA171222 For ham er tradisjoner og fellesskap viktig i julen.
DA171222 - Julen er en viktig høytid for fellesskap innad i familien, og det er en tid hvor vi viser at vi setter pris på hverandre og er sammen.
DA171222 Det er så viktig for en sjøl og for det bortskjemte norske folk å være glad i godt nok.
DA171215 Tre av fire bedriftsledere, et stort flertall, synes det er viktig at både kvinner og menn tar ut foreldrepermisjon, sier Hagen.
DA171215 Ifølge det nye arbeidsgiverbarometeret til Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ) er 9 prosent av bedriftene « helt uenige » i at det er viktig at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon, mens 16 prosent er « delvis uenige ».
DA171215 Dette er viktig fordi vi får barn seint i Norge, da de fleste er i arbeid.
DA171215 Barometeret viser også at 72 prosent av bedriftene er helt eller delvis enige i at det er viktig at både mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være hjemme med små barn. 2 prosent svarer « vet ikke ».
DA171215 - For det andre er det viktig å beholde fedrekvoten.
DA171215 | Én av fire bedrifter : Uviktig at begge foreldrene tar permisjon ¶ 25 prosent av norske bedriftsledere synes ikke det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon, viser nye tall fra NHO.
DA171214 I stedet for å sitte på gjerdet, vente og snakke om hvor viktig smartby-teknologi er for framtiden, mener Meling det er på tide å ta styringen og selv legge premissene.
DA171209 I sin rolle som biskop, sier Braut at det blir viktig for ham å hjelpe.
DA171209 Han tror biskopen er viktig for mange, fordi det er han som legger grunnlaget for kirkens syn i Rogaland.
DA171209 - Å lytte og møte folket sitt er en viktig kvalitet i en biskop.
DA171209 - Jeg vil gratulere ham med en viktig rolle.
DA171209 - En viktig rolle ¶
DA171209 - Det er viktig at biskopen er en lederskikkelse, og at han viser at han respekterer og tar alle inn i kirken, sier Rayner og legger til at det også er viktig å respektere flere syn.
DA171209 - Det er viktig at biskopen er en lederskikkelse, og at han viser at han respekterer og tar alle inn i kirken, sier Rayner og legger til at det også er viktig å respektere flere syn.
DA171207 For ham vil det bli viktig å skape tilhørighet.
DA171207 - På tross av dette, er det viktig å legge til at jeg stemte for den nye ordningen.
DA171204 PPT er viktig fordi de utelukker andre aktuelle grunner til plagene, som for eksempel dysleksi eller problemer i familien, sier Skandsen.
DA171101 - Dette er en vanskelig sak, men det er viktig å få en rask beslutning.
DA171030 Fordi stressnivået stiger kraftig under en brannsituasjon, er det viktig å ha klare avtaler på forhånd.
DA171030 Det er også viktig å fordele oppgaver ved en eventuell brann.
DA171030 Brannsjefen mener det er viktig å sørge for at barna vet at de har trygge voksne i huset dersom en brann skulle oppstå.
DA171026 - For meg er det viktig å skjerme barn og unge.
VG171017 - Polen er et betydelig land i Europa og viktig for Norge på mange områder.
VG171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
VG171017 For å bekjempe fremveksten av slike bevegelser er det avgjørende viktig å bygge inkluderende samfunn.
VG171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
VG171017 Vikingene satte et viktig preg på denne delen av England for over tusen år siden, og Herdwick-sauene, som i dag er selve symbolet på det tradisjonelle jordbruket i Lake District, ble mest sannsynlig introdusert av vikinger fra Vestlandet.
SA171017https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Tusenvis-av-nordmenn-risikerer-helsen-i-jakten-pa-drommekroppen--Jeg-er-kanskje-ikke-den-typiske-boleren-232694b.html Men da er det viktig at ingen får vite om hemmeligheten hans.
SA171017 Hver samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklingen, så dette er viktig for oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.
SA171017 - Viktig for oss ¶
SA171017 | Danske landslagsspillere har ikke dukket opp før viktig kamp : - Vi kommer til å få juling av Sverige ¶
SA171017 Start spiller en veldig viktig kamp mot Ranheim tirsdag.
NL171017 Om forskrift for utvidet konsesjonsplikt i Lyngen for « lys i husan » og Lyngen-politikernes beslutningsvegring i en stor og viktig sak for ei positiv og bærekraftig utvikling for kommunen.
NL171017 Med ett ble samholdet viktig .
NL171017 Jeg er ingen ivrig kirkegjenger, men én ting har jeg lært : Tro er viktig .
NL171017 For meg er det i de store øyeblikkene kirken er viktig .
NL171017 Det velger jeg å legge til side nå, for tro fyller et rom i samfunnet som er viktig for altfor mange til at vi skal kutte det vekk.
NL171017 Aldri før har jeg blitt så godt tatt imot av fremmede og aldri har det vært så viktig .
NL171017 Således utgjør NTNU-analysen en viktig del av svaret på de spørsmål som Jernbane-direktoratet nå skal utrede !
DN171017 Selskapet kan vise til en solid vekst og utvikling, med børsnoteringen i 2010 som en viktig milepæl, frem til dagens posisjon som en av de største selskapene på Oslo Børs.
DN171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
DN171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.
DN171017 - Polen er et betydelig land i Europa og viktig for Norge på mange områder.
DN171017 Men stormøtet er likevel en viktig arena hvor det vil komme mange signaler om den politiske retningen de neste årene.
DN171017 En viktig indikasjon på Xis innflytelse vil bli resultatet av utskiftingene i landets reelt sett mektigste politiske organ : Den stående komiteen i kommunistpartiets politbyrå.
DN171017 Var et viktig argument ¶
DN171017 Han sier eiendomsskatten var et viktig argument for lokalsamfunnet.
DB171017 Scoringen mot Getafe i helga var ekstremt viktig .
DB171017 Ekstremt viktig
DB171017 Hver samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklingen, så dette er viktig for oss, sier han.
DB171017 Duellkraften og den mentale styrken var viktig suksessfaktorer på Island.
DB171017 Det er viktig å se et større perspektiv og helheten.
DB171017 - Fysikk er en viktig faktor i toppfotball i dag.
DB171017 Han har vært en viktig person, sier Christiansen til Dagbladet.
DB171017 - Som øverstkommanderende i hærstyrkene er man en svært viktig person.
DB171017 Helgesen understreker at han fortsatt mener at avtalen er svært viktig .
DB171017 - Matvett har vært en pioner i arbeidet for å redusere matsvinnet i Norge, og svært viktig i den nye og omfattende bransjeavtalen mot matsvinn, sier han.
DB171017 Tilsvarende ligger det å begrense innvandringen til Norge nederst på lista, 13 prosent mente at dette i stor grad var viktig . », står det i rapporten.
DB171017 Blant annet viser rapporten at 95 prosent av ungdommene som er spurt, oppgir muligheten for fast jobb som viktig ved valg av yrke.
DB171017 - Det er generelt lite kunnskap om fagorganisering og fagorganisasjonenes betydning som viktig samfunnsbærer, og da lurer jeg på om vi bør se hva som er pensum i skolen, for en så viktig faktor bør også legges vekt på i samfunnsfaget, sier hun.
DB171017 - Det er generelt lite kunnskap om fagorganisering og fagorganisasjonenes betydning som viktig samfunnsbærer, og da lurer jeg på om vi bør se hva som er pensum i skolen, for en så viktig faktor bør også legges vekt på i samfunnsfaget, sier hun.
DB171017 I en uttalelse The Guardian refererer til skriver WFP at det i dynamisk situasjon som denne er viktig å samarbeide tett med alle parter, også regjeringen.
DB171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
DB171017 - Polen er et betydelig land i Europa og viktig for Norge på mange områder.
DB171017 - Det er viktig å ikke vifte med moralsk pekefinger, sier Arnt Steffensen.
DB171017 Virke det er viktig at folk vet hva slags programtilbud TV 2 tilbyr, slik at man kan ha en debatt om det før avtalen inngås.
DB171017 Hun legger til at hun mener de har lagt opp til en mest mulig åpen og offentlig prosess fordi de mener allmennhetens behov for innsyn i denne prosessen er viktig .
DB171017 Sikkerhet er viktig .
DB171017 Noen vil kanskje si at konfliktrådet er en dråpe i havet i slike saker, men med vår erfaring fra voldssaker, dialog og meklingsprosesser kan den « dråpen » være et viktig bidrag - for de personene som er involvert, men også for integrering.
DB171017 I sistnevnte tilfelle var det viktig at konfliktrådet også har meklere fra ulike miljøer som vet hva ære og skam betyr.
DB171017 « Vi ser hvor sårbare vi er, så det er viktig at man forbereder seg for mer uvær og sterkere krefter », sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK for to uker siden.
DB171017 Med Høyre og Frp i regjering er beskjeden det motsatte : Arbeidslinja er ikke viktig .
DB171017 Bakgrunnen min, som del av en flyktningfamilie som måtte starte på nytt i et land vi ikke kjente, gjør meg ekstra bevisst på hvor viktig det er å ta vare på den norske modellen.
DA171017 Tobis er også viktig for kommersielt fiske.
DA171017 Mørebankene er også et viktig gyte- og tidlig oppvekstområde for nordøstarktisk torsk og hyse.
DA171017 Makrell er en økologisk og kommersielt viktig fiskebestand i Nordsjøen.
DA171017 Indre Varangerfjord er et viktig overvintringsområde for stellerand, den mest sjeldne dykkand i verden. 5 ) Iskanten : Utgjør et spesielt produktivt økosystem i Barentshavet.
DA171017 Det å gjøre disse områdene petroleumsfrie vil sikre inntektene fra fisket, som er en utrolig viktig eksportnæring for Norge.
DA171017 Derfor også viktig beiteområde for flere hvalarter som blåhval, finnhval, vågehval og nordlig nebbhval. 15 ) Kystsonen : Mange arter bruker det kystnære området som leveområde og område for næringssøk, og særlig finnes mange viktige områder for lokale fiskebestander og sjøfugl.
DA171017 De frykter for fiskeslaget tobis, som har et viktig gyteområde der.
DA171017 Viktig yngleplass for selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl.
DA171017 Viktig som næringsområde for sjøfugl. 11 ) Iverryggen : Viktige forekomster av korallrev.
DA171017 Viktig sjøfuglområde.
DA171017 Viktig larveområde for lodde noen år.
DA171017 Viktig for sjøpattedyr ¶ som havert, spekkhogger, vågehval og nise. 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DA171017 Viktig for sjøfugl i og utenfor hekketiden. 9 ) Froan med Sularevet : Norsk vårgytende sild gyter her.
DA171017 22 ) Transekt Skagerrak : Området har et mangfold av natur- og landskapstyper, verdifull geologi, og er viktig på grunn av fugleliv og kulturhistorie. 23 ) Ytre Oslofjord : Levested for en rekke sjeldne og truede plante- og dyrearter.
DA171017 20 ) Listastrendene : Svært viktig område for fugl.
DA171017 16 ) Området Bremanger til Ytre Sula : Viktig område for sjøfugl, og et viktig yngleområde for selarten steinkobbe. 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 16 ) Området Bremanger til Ytre Sula : Viktig område for sjøfugl, og et viktig yngleområde for selarten steinkobbe. 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DA171017 12 ) Vestfjorden : Svært viktig område for Norges to viktigste fiskebestander, nordøstarktisk torsk og norsk vårgytende sild.
DA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
DA171017 - Jeg tenker at det er viktig å gjøre Ap sentralt klar over formuleringen i vårt eget program.
DA171017 - Jeg er glad for at Siv er enig med meg i at det er viktig å være tydelig på hva det handler om.
DA171017 Tobis er også viktig for kommersielt fiske.
DA171017 Mørebankene er også et viktig gyte- og tidlig oppvekstområde for nordøstarktisk torsk og hyse.
DA171017 Makrell er en økologisk og kommersielt viktig fiskebestand i Nordsjøen.
DA171017 Indre Varangerfjord er et viktig overvintringsområde for stellerand, den mest sjeldne dykkand i verden. 5 ) Iskanten : Utgjør et spesielt produktivt økosystem i Barentshavet.
DA171017 Det å gjøre disse områdene petroleumsfrie vil sikre inntektene fra fisket, som er en utrolig viktig eksportnæring for Norge.
DA171017 Derfor også viktig beiteområde for flere hvalarter som blåhval, finnhval, vågehval og nordlig nebbhval. 15 ) Kystsonen : Mange arter bruker det kystnære området som leveområde og område for næringssøk, og særlig finnes mange viktige områder for lokale fiskebestander og sjøfugl.
DA171017 De frykter for fiskeslaget tobis, som har et viktig gyteområde der.
DA171017 Viktig yngleplass for selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl.
DA171017 Viktig som næringsområde for sjøfugl. 11 ) Iverryggen : Viktige forekomster av korallrev.
DA171017 Viktig sjøfuglområde.
DA171017 Viktig larveområde for lodde noen år.
DA171017 Viktig for sjøpattedyr ¶ som havert, spekkhogger, vågehval og nise. 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DA171017 Viktig for sjøfugl i og utenfor hekketiden. 9 ) Froan med Sularevet : Norsk vårgytende sild gyter her.
DA171017 22 ) Transekt Skagerrak : Området har et mangfold av natur- og landskapstyper, verdifull geologi, og er viktig på grunn av fugleliv og kulturhistorie. 23 ) Ytre Oslofjord : Levested for en rekke sjeldne og truede plante- og dyrearter.
DA171017 20 ) Listastrendene : Svært viktig område for fugl.
DA171017 16 ) Området Bremanger til Ytre Sula : Viktig område for sjøfugl, og et viktig yngleområde for selarten steinkobbe. 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 16 ) Området Bremanger til Ytre Sula : Viktig område for sjøfugl, og et viktig yngleområde for selarten steinkobbe. 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DA171017 12 ) Vestfjorden : Svært viktig område for Norges to viktigste fiskebestander, nordøstarktisk torsk og norsk vårgytende sild.
DA171017 » Frp-nestleder Per Sandberg, som i vår var konstituert innvandrings- og integreringsminister i Sylvi Listhaugs fravær, slo overfor Dag og Tid fast at HRS « er en viktig del av integreringsdebatten ».
DA171017 Det er derfor veldig viktig at flere kjenner til symptomer for blodpropp og kommer raskere til behandling.
DA171017 Å slutte å legge avgifter på reparasjoner er et lite, men viktig skritt i riktig retning, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm.
DA171017 Det har hun i og for seg rett i, men en ny pensjonsordning er også altfor viktig til at medlemmene våre skal bli fratatt retten til å si ja eller nei i en uravstemning.
DA171017 - Hun sier det er en altfor viktig sak til å løses en meklingsnatt hos riksmekleren.
DA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
DA171017 Vel så viktig ved den danske ordningen - som at halvparten av undervisningen baseres på elevenes egne interesser, mener Nordahl er at de kan velge bort fag de er ubekvemme med, som for eksempel gym.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/A6aOA/-Fyll-bossene-med-hap-for-barn Det handler selvsagt noe om tematikken og den hyllest den er for hvor viktig lærere er for å gi barn et håp for fremtiden.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/A6aOA/-Fyll-bossene-med-hap-for-barn - Hvorfor er dette viktig ?
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VKbEW/Evig-paminnelse-om-hva-jeg-gar-glipp-av En viktig påminnelse til slutt : Sosiale medier speiler ikke nødvendigvis sannheten.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPJgd/Nord-Korea-kan-bli-festbrems-under-Kinas-partikongress Men stormøtet er likevel en viktig arena hvor det vil komme mange signaler om den politiske retningen de neste årene.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPJgd/Nord-Korea-kan-bli-festbrems-under-Kinas-partikongress En viktig indikasjon på Xis innflytelse vil bli resultatet av utskiftingene i landets reelt sett mektigste politiske organ : Den stående komiteen i kommunistpartiets politbyrå.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og familieplanlegging er viktig for å sikre jenter utdannelse og bidrar til at de selv kan bestemme når og hvor mange barn de skal ha, poengterer FN-organet.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land Familieplanlegging er viktig
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/7XErK/Gjennombrudd-i-forhandlingene-med-Polen-om-EOS-midlene - Polen er et betydelig land i Europa og viktig for Norge på mange områder.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Stortingsrepresentanten sier det er viktig å jobbe systematisk for å sikre fastlegeordningen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/l7poy/Ringerike-sykehus-roses-av-prestisjetidsskrift-etter-22-juli Tidsskriftet beskriver sykehusets innsats som en « enestående prestasjon » som gir viktig lærdom.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/l7poy/Ringerike-sykehus-roses-av-prestisjetidsskrift-etter-22-juli Ringerike-eksempelet er viktig fordi det viser at en godt planlagt traumetjeneste kan takle en slik situasjon.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/83re1/Frakoblede-fastleger-gjor-det-vanskelig-a-vare-pasient Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbcks-Norge-har-avtalt-to-nye-treningskamper-243904b.html Hver samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklingen, så dette er viktig for oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbcks-Norge-har-avtalt-to-nye-treningskamper-243904b.html - Viktig for oss ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-landslagsspillere-har-ikke-dukket-opp-for-viktig-kamp---Vi-kommer-til-a-fa-juling-av-Sverige-243901b.html | Danske landslagsspillere har ikke dukket opp før viktig kamp : - Vi kommer til å få juling av Sverige ¶
AA171017 Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og familieplanlegging er viktig for å sikre jenter utdannelse og bidrar til at de selv kan bestemme når og hvor mange barn de skal ha, poengterer FN-organet.
AA171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
AA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør. 24 fastlegekontorer har ikke Forbrukerrådet klart å komme i kontakt med overhodet.
AA171017 Tidsskriftet beskriver sykehusets innsats som en « enestående prestasjon » som gir viktig lærdom. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Ringerike-eksempelet er viktig fordi det viser at en godt planlagt traumetjeneste kan takle en slik situasjon.
AA171017 Som eksempler på viktig informasjon nevner hun tilgjengelighet for bevegelseshemmede og hvorvidt de tilbyr gynekologiske undersøkelser, noe 19 kontorer ikke gjør.
AA171017 Det er jo internt nøyaktig hvordan brusen lages, men vi kan antyde at ingefær og ananas er viktig for den søte julegodteri-smaken, sier han hemmelighetsfullt.
VG171016 Det er viktig å ta det med ro og la kroppen hente seg inn igjen, forteller Johaug, som snart drar til Bergen for å besøke kjæresten Nils Jakob Hoff ( 32 ) etter å ha tilbrakt de siste dagene sammen med venninner i Oslo.
VG171016 Dette har vært viktig terapi for meg, sier han.
VG171016 Og det er utrolig viktig for Dagbladets kulturavdeling.
VG171016 En viktig selvbiografisk bok om å leve med en alkoholisert mor.
VG171016 Lærere har mange samtaler med elever der fravær av publikum er viktig for å oppnå tillit, og for at elevene skal kunne « kaste masken », tre ut av elevrollen og kanskje til og med gråte om det føles nødvendig.
VG171016 Det var viktig å ta knekken på den « privatpraktiserende læreren », altså den læreren som motsetter seg å samarbeide med andre lærere og med ledelse, forklarte utdanningsbyråkraten.
VG171016 Først og fremst er det viktig å få definert kulturell appropriasjon.
VG171016 VIKTIG POLITIARBEID : Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( Frp ) mener det er viktig at omstendighetene rundt dødsfallene på Romsås avklares.
VG171016 Politiet har en viktig jobb i å finne ut hva som har skjedd, sier Keshvari til VG.
VG171016 Foto : Espen Rasmussen, VG ¶ VIKTIG POLITIARBEID : Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( Frp ) mener det er viktig at omstendighetene rundt dødsfallene på Romsås avklares.
VG171016 Det er nå viktig at omstendighetene rundt denne saken avklares, sier Keshvari til VG.
VG171016 - Nærmiljøene er selvfølgelig veldig viktig , men vi vet ikke hva som er bakgrunnen her.
VG171016 - Det er viktig at vi passer på og tar vare på hverandre i nærmiljøene, og det er viktig å bry seg.
VG171016 - Det er viktig at vi passer på og tar vare på hverandre i nærmiljøene, og det er viktig å bry seg.
VG171016 - Viktig at omstendighetene avklares ¶
VG171016 - Men hvorfor er dette så viktig for saken ?
SA171016 » Igjen, som om rasisme og diskriminering ikke eksisterer, som om tilhørighet ikke er viktig , som om rasismen tar fokuset bort fra æreskultur, og som om vi må velge én av disse kampene, - for Gud forby hva som hadde skjedd hvis vi hadde valgt å bekjempe både rasisme og æreskultur.
SA171016 Kanskje er det folks behov for å sette andre mennesker i bås som gjør at vi også vil sette antirasister i en bås, men kampen er altfor viktig til at vi kan gjøre det.
SA171016 Kampen mot æreskultur er også altfor viktig til å brukes i egne politiske agendaer, ikke minst til å blandes inn i debatten om rasisme.
SA171016 GJESTEKOMMENTAR : Kampen mot rasisme er altfor viktig til å bli plassert i en politisk venstre- eller høyrebås.
SA171016 | Ja, en levedyktig sentrumsplan er viktig , men en levedyktig by er det viktigste ¶
SA171016 I dette regnestykket synes vi det er viktig at vi tenker på menneskene som skal bruke byen, ikke bare om prosjektene er realiserbare eller ikke.
SA171016 Da er det også viktig at man imøtekommer faglige perspektiver på hva som er gode rammer for et godt byliv, og ikke minst de 180 innspillene som kom inn i forrige høring av planen.
SA171016 Å få hjelp fra fagfolk bør ikke føre til fravær - særlig når det er en så viktig del av det å lære og å få en hverdag hvor en opplever mestring og trivsel.
SA171016 Det er en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet til Stavanger kommune og våre samarbeidspartnere.
SA171016 STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet.
SA171016 - Vi vil gjerne beholde Pål, for det er viktig for oss å ha en målscorer.
SA171016 - Vi vil gjerne beholde Pål, for det er viktig for oss å ha en målscorer.
SA171016 Likevel var det veldig viktig for hvordan ting gikk til slutt.
SA171016 Ingen av spillerne møtte til trening før viktig landskamp.
NL171016 Fylkeskommunen er viktig for Ibestad og dets innbyggere, og bruker også ressurser her, enten det er veginvesteringer, eller båt og fergedrift.
NL171016 Det utgjør et marginalt antall arbeidsplasser, men det er som nevnt svært så viktig av andre grunner hvor de ligger.
NL171016 Det er viktig for Ibestad, som det er for hele Troms, og da betyr det noe at den politiske og administrative ledelsen holder til et sted som gjør det mulig å møte de på en dag.
NL171016 Da blir fylkeskommunen en viktig samfunnsaktør for hele Troms og langt ifra bare Tromsø.
NL171016 NATO spiller her en særlig viktig rolle fordi norske styrker aldri kan oppnå å stoppe betydelig russisk aggresjon alene.
NL171016 Likevel er regionen strategisk viktig for både NATO og Russland, og det er ikke utelukket at norsk territorium kan bli involvert i en krig mellom disse i fremtiden.
NL171016 Like viktig er det at den skal gjøre det mulig å hevde norske interesser selv når disse er under press.
NL171016 Et viktig poeng i så måte er at dette står seg uavhengig av hvor tett eller distansert Norge plasserer seg i forholdet til NATO og USA.
NL171016 Gatejuristen har tre ansatte, samt et stort nett av frivillige jurister, og gjør en viktig jobb på vegne av de som sitter nederst ved bordet i Tromsø-samfunnet.
NL171016 Vi skal lage viktig journalistikk både regionalt og nasjonalt.
NL171016 Nyhets- og aktualitetsjournalistikken i alle dens varianter, Urix, Brennpunkt, « Innafor », debatt, Supernytt og nyheter fra hele landet, er helt klart en viktig del av NRKs mangfoldige oppdrag.
FV171016https://www.fvn.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg Det var viktig for oss at hun ble med som eier i selskapet.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg - Man må være et klikk unna et kjøp, det er viktig , sier Borchgrevink.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg 70 prosent av salget skjer på nett, og det er viktig at tøyet føles godt å ta på når kunden pakker det ut hjemme.
DN171016 Det er viktig at vi ikke får disse enorme toppene på sommeren, sa Holte til DN.
DN171016 Frykter 40.000 handelsjobber raderes bort ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶ - 100 prosent permisjon er en luksus du ikke bør unne deg ¶
DN171016 Det er viktig å merke seg at de arbeidstakerne som har fått mest påfyll med kompetanse, også er de som er mest endringsvillige, sier Berland.
DN171016 Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker hun.
DN171016 - Når man snakker om kunstig intelligens er det viktig å gjøre noen avgrensninger.
DN171016 Det var viktig for oss at hun ble med som eier i selskapet.
DN171016 - Man må være et klikk unna et kjøp, det er viktig , sier Borchgrevink.
DN171016 70 prosent av salget skjer på nett, og det er viktig at tøyet føles godt å ta på når kunden pakker det ut hjemme.
DN171016 - Det er viktig for oss å ha en stabil arbeidskraft, sier daglig leder Terje Horsevik i Sunnfjord Betong as.
DN171016 For den som ønsker å minimere sjansen for at jobben forsvinner, er rådet å satse på et yrke der nettverksbygging og menneskelig kontakt er viktig eller der kulturell forståelse er nødvendig.
DB171016https://www.dagbladet.no/kjendis/sorry-truls-vi-tabbet-oss-ut/68791882 - Ligger i framtida ¶ 45-åringen, som startet sin karriere som utegående reporter på « Senkveld », forteller i samme intervju at han bor i en leilighet på Grünerløkka i Oslo, der plettfrihet og orden er viktig for ham.
DB171016 - Vi vil ikke gå inn i forhandlingene med ultimatum, men dette blir en veldig viktig sak for KrF, fortsetter han.
DB171016 - Til nå har Iran spilt en viktig rolle i kampen mot IS.
DB171016 Og, en annen viktig jobb for Kims internettkrigere, er å forsvare hans image.
DB171016 Svigerfaren fikk viktig rolle ¶
DB171016 Nå skal han også ha gitt henne en viktig rolle i partiet.
DB171016 Forutsigbarhet er viktig for kundene.
DB171016 - Pris er viktig , men beliggenheten er det viktigste kriteriet for valg av butikk.
DB171016 - Hvor viktig er det at kjeden er billigst av lavpriskjedene ?
DB171016 De er ikke bare et viktig supplement til offentlige ordninger, men et lavterskeltilbud som styrker rettssikkerheten og tilliten til rettssystemet blant de mest rettsløse av oss.
DB171016 Selvsagt fortjener han fokus, og det er viktig .
DB171016 Når det gjelder Petter Uteligger skal jeg være den første til å gi honnør for å løfte fram og menneskeliggjøre et viktig og vanskelig tema som rusavhengighet og bostedsløshet i folk flests tv-stuer, og da spesielt i sesong 1.
DB171016 Musikk er selvfølgelig en viktig del også hos « Stjernekamp»-konkurrent « Skal vi danse ».
DB171016 For dem har deres tradisjonelle drakter viktig betydning, å bære dem er å uttrykke stolthet over en lenge undertrykket kultur.
DB171016 - Jeg har sansen for Ulrikke, hun er en viktig stemme og et positivt forbilde for mange, understreker Lothe til Dagbladet.
DA171016 Sveriges høye innvandring er en viktig forklaring, ikke minst med tanke på fravær av innflytelsesrike innvandringskritiske partier og en smalere innvandringsdebatt, sier Ravndal.
DA171016 Det er viktig å merke seg at de arbeidstakerne som har fått mest påfyll med kompetanse, også er de som er mest endringsvillige, sier Berland.
DA171016 Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker hun.
DA171016 - Det er viktig å være oppmerksom på at sukkeravhengighet finnes, det ser man i dyreforsøk, sier hun, og viser til eksperimenter med rotter.
DA171016 - Det er viktig for Vålerenga. 2. divisjon er en god arena.
DA171016 « Kommunerevisjonens rapport belyser et svært viktig område for oss, og jeg er derfor glad for å kunne opplyse om at det i dag er et helhetlig system for forebygging, kartlegging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten.
DA171016 Hilde Torgersen er tildelt en viktig rolle på landsmøtet ; hun skal sitte i redaksjonskomiteen for prinsipp- og handlingsprogram.
DA171016 Også i Davids historie, er kjærlighet en viktig del av fortellingen.
DA171016 Det er viktig at det tas på alvor.
DA171016 - Det er viktig å være oppmerksom på at sukkeravhengighet finnes, det ser man i dyreforsøk, sier hun, og viser til eksperimenter med rotter.
DA171016 Sveriges høye innvandring er en viktig forklaring, ikke minst med tanke på fravær av innflytelsesrike innvandringskritiske partier og en smalere innvandringsdebatt, sier Ravndal.
DA171016 Fabrikken med produksjonslokaler både nede ved elva og i Rødgata var en viktig og anerkjent bedrift ikke bare i Drammen, men også nasjonalt og internasjonalt.
DA171016 Mange avvik : Rektor Inger Johanne Guldvik ved Lier videregående skole understreker at hun mener det er viktig at både store og små episoder med vold og trusler mot lærere og ansatte rapporteres.
DA171016 Dette er et viktig poeng for meg, sier Guldvik.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Dette var lenge en viktig sak for Unge Høyre, og på vårens landsmøte fikk de gjennomslag i partiprogrammet.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Svarene på de to første er interessante, fordi det sier mye om hvordan velgerne oppfatter profilen i et statsbudsjett, og hva som er viktig for et velstående samfunn som vårt å prioritere.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Politikkens skyggespill gjør i verste fall det store smått, og det ubetydelige viktig - og er alltid litt forvirrende.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Før i tiden var « vesentlighet » et viktig kriterium i all journalistikk.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Eller forsøk på å skjule et brutalt kutt i en viktig budsjettpost.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom En viktig grunn er at økonomisk vekst ikke forventes å gi like gode bidrag til redusert fattigdom som før.
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/r0nLe/Polfarer-Otto-Sverdrup-havnet-i-skyggen-av-Nansen-og-Amundsen Hadde den andre Fram-ferden vært ledet av Nansen, ville ettertiden trolig ansett den som en polarhistorisk bragd, et viktig bidrag i å utvide menneskehetens horisont.
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/LvoeV/Ubrukelige-kvalitetsmal-i-forskningen--Oyvind-Osterud Minst like viktig er de sosiale mekanismene.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel Han peker på at PACE tidligere spilte en viktig rolle i mange saker.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk 2 Hvorfor er Kirkuk så viktig for kurderne ?
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk - For Bagdad er det i tillegg svært viktig å markere at sentralmakten ikke finner seg i at landet splittes opp.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/dxkpq/Kjente-tenkere-og-vitenskapsfolk-ble-til-mosekunst Lett gjenkjennbare ansikter bidrar til at kunstverket får en bred appell, og gjør at man kanskje tenker på hvor viktig det er med vitenskap og innovasjon for å ha fremgang.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Jeg er overbevist om at næringsklyngene er en viktig drivkraft for innovasjon og samarbeid mellom ulike bedrifter og næringer, sier næringsministeren.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/RP5Q5/Googles-fremtidsforsker-Innen-10-ar-vil-fossile-energikilder-miste-verdien I tillegg til å satse på fornybart mener Kurzweil det er viktig at myndighetene bevilger midler til forskning og innovasjon.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/j8rJ0/Klassens-diskusjon-om-overgrep-viser-bare-hvor-viktig-seksualundervisningen-er | Klassens diskusjon om overgrep viser bare hvor viktig seksualundervisningen er ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/j8rJ0/Klassens-diskusjon-om-overgrep-viser-bare-hvor-viktig-seksualundervisningen-er Hvorfor er det da så viktig at ungdommer får lære om seksualitet ?
AP171016https://www.aftenposten.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Benet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html - Vi vil gjerne beholde Pål, for det er viktig for oss å ha en målscorer.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Beinet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html - Vi vil gjerne beholde Pål, for det er viktig for oss å ha en målscorer.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Eliteseriekjenning-om-tiden-med-Harry-Kane--Jeg-trodde-ikke-det-var-mulig-243663b.html Likevel var det veldig viktig for hvordan ting gikk til slutt.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-fotballjenter-streiker-igjen-243874b.html Ingen av spillerne møtte til trening før viktig landskamp.
AA171016 Dødstidspunktet viktig
AA171016 - To personer var til stede da det brant, og da var det viktig å få sikret mannen med tanke på bevisforspillelsesfare.
AA171016 - Ivaretakelse av dem som er berørt av denne hendelsen, er ekstra viktig , sier politistasjonssjefen i Drammen, Øyvind Aas. ( ©NTB ) ¶
AA171016 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forebygger hos dem som utsettes for mobbing.
AA171016 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
AA171016 Det er viktig å være oppmerksom på, og ha kunnskap om elever som både er, og har vært utsatt for mobbing.
AA171016 Det er viktig at dette kommer i fokus fordi det er en hårfin balansegang mellom det å kunne fungere med sine problemer, til å ha problemer med å fungere.
VG171015 Sikkerheten til hestene er viktig .
VG171015 Landslagstrener Christian Berge spådde allerede i mai at Sagosen umiddelbart kom til å bli en viktig PSG-profil.
VG171015 Det er viktig at han har det i bakhodet.
VG171015 Øien hadde en utrolig viktig redning på 29-27.
VG171015 ( Brighton-Everton 1-1 ) Wayne Rooney ( 31 ) ble hetset av hjemmefansen gjennom hele kampen, men kunne til slutt juble for en etterlengtet scoring, og et viktig poeng.
VG171015 Å være smarte er viktig i fotball, det var vi ikke første femten, og det gjør at Vålerenga høvler over oss, fortsetter Aalesund-treneren, som fikk laget sitt under 0-2 idet syv minutter var spilt.
VG171015 Det å våge å være seg selv i slike situasjoner er viktig .
VG171015 Det var viktig , sier Skullerud - som er klar på at det kan bli for stor konkurranse, og for mange spillere, i en spillerstall.
VG171015 - Sånn sett var denne scoringen viktig .
VG171015 MOLDE ( VG ) ( Molde-Brann 1-0 ) Akkurat da Brann så ut til å sikre et viktig poeng i Molde, røk det hele på overtid av overtiden.
VG171015 I dag var Andreas ( Linde journ.anm ) avgjørende bakover, og Ruben Gabrielsen kommer inn for andre gang med en viktig overtidsscoring denne sesongen.
VG171015 Det var rett bok til rett tid, og jeg pleier å si at suksessen skyldes tre ting : Romanen er intelligent, elegant og viktig , sier Kammerer.
VG171015 Bokprosjektet hennes har fått merkelappene cli-fi og klima-kvartetten, men for Maja er det viktig å få frem at det mest av alt handler om menneskelige relasjoner.
VG171015 Det høyrepopulistiske Frihetspartiet luktet allerede i fjor på en viktig maktposisjon i Østerrike, da deres kandidat Norbert Hofer ble slått på målstreken av miljøkandidat Alexander Van der Bellen, i konkurransen om den høyt symbolske jobben som østerrikernes president.
VG171015 Det er viktig at legene som behandler pasientene er oppdatert om slike tilbud, og tar ansvar for å benytte dem, men da må de også vite om dem.
VG171015 At de er så store er helt oppsiktsvekkende nettopp fordi denne regelen er så utrolig viktig .
SA171015 Vi gikk mye på rollerblades på sommeren, det tror jeg har vært en viktig årsak til at jeg ble god på ski, sier Kristoffersen.
SA171015 Pappa som viktig støttespiller ¶
SA171015 Det er en viktig likhet mellom de to.
SA171015 Gabrielsen stanget ballen i mål og sikret en svært viktig Molde-seier.
SA171015 VIKTIG KAMP : TUIL tar imot Strømmen på hjemmebane i dag. iTromsø ¶
SA171015 Det har vært viktig å vise for oss selv at vi ikke er så dårlige som alle skal ha det til.
SA171015 Søndag klokken 20 møtes Molde og Brann i Romsdal, i det som er en svært viktig kamp i medaljestriden.
SA171015 - Det er viktig at Bodø/Glimt tar det alvorlig og får avklart situasjonen.
SA171015 Hun er med når Norge skal spille viktig VM-kvalifiseringskamp mot EM-vinnerne fra Nederland til uken.
NL171015 Det er spesielt viktig i en landsdel som vår, med et lite pasientgrunnlag.
FV171015https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Deila-om-stortalentets-show--Syns-synd-pa-Bjorn-Helge-Riise-243810b.html Det har vært viktig å vise for oss selv at vi ikke er så dårlige som alle skal ha det til.
DN171015 - Vi er ydmyk for at boliglånsrenten er en viktig inngang for å få dialog med kundene, sier Lars Alstrup, leder for personmarked i Danske Bank.
DN171015 Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leieprisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.
DN171015 | Reuters : Tilgangen til viktig oljefelt blokkeres ¶
DN171015 Han la til at atomavtalen er viktig for norske selskaper og at den blir sett på som en mulighet for å danne et sterkere samarbeid med landet.
DN171015 Navnet på bukta har blitt et viktig tema for iranere som ser på landet som det første persiske riket, grunnlagt 500 år før Kristus, og hundre år senere erobret av araberne.
DN171015 Turisme er en viktig næring.
DN171015 ¶ Nyetablerte bedrifter er viktig for økonomien vår.
DN171015 Jeg trener crossfit for å bevare muskelstyrken, som er veldig viktig når man har passert 40 år, og skryter glatt av at jeg har løftet 100 kilo i markløft.
DB171015 Likevel er det ikke tvil om at nettopp symbolsaken med bilkjøring er en viktig delseier for de saudiske kvinnene, mener Tin, selv om det gjenstår å se hvordan det vil bli håndtert i praksis når kvinnene neste sommer etter planen skal få ta førerkort av egen fri vilje - uavhengig av en manns samtykke.
DB171015 - Men det er viktig å være klar over at dette kun er økonomisk motivert og ikke noe ektefølt ønske om å myke opp og gjøre styresettet mer liberalt.
DB171015 Det er viktig at nordmenn finner mye glede i det, og at andre nasjoner også gjør det, tyder på at det enten er noe ekstraordinært med prestasjonen eller med personen.
DB171015 USA er et veldig stort og viktig land for skiindustrien, og dette ville vært en stor greie som ville gitt mye publisitet som er bra for sporten, sier Jansrud til Dagbladet.
DB171015 Vi skal til Europa neste år, så det her kan bli veldig viktig , sa Ruben Gabrielsen til Eurosport om forskjellen mellom ett og tre poeng.
DB171015 - Det er viktig .
DB171015 - I likhet med innskuddspensjon er det viktig å ha et bevisst forhold til aksjeandelen på porteføljen din.
DA171015 For meg er det viktig hele tiden å dytte arbeidsgiveren til å si at dette er noe vi ønsker - vi vil ha alle typer mennesker i politiet.
DA171015 Det er så viktig med åpenhet, at folk tør være seg sjøl, og at de får brukt alle sidene og egenskapene de har.
DA171015 Det betyr mye for meg og er en anerkjennelse for at det arbeidet jeg gjør, er viktig , sier Stensli til NTB.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/mX2b0/Overgripere-er-ofte-snille Det andre spørsmålet er fryktelig ubehagelig, men minst like viktig : « Hva gjør jeg om jeg er urolig for en kollega ?
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/5Pnem/Folg-med-oss_-minister Dersom studenter og undervisere skal være aktive deltakere i det samme faglige fellesskapet, er det viktig at vi er til stede og tilgjengelige for hverandre i alle læringssituasjoner.
BT171015https://www.bt.no/btmagasinet/i/7E03o/Fremtiden-skjer-na Det var viktig for oss å ha en dedikert ressurs som skal sitte her hos oss.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Vi gikk mye på rollerblades på sommeren, det tror jeg har vært en viktig årsak til at jeg ble god på ski, sier Kristoffersen.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Pappa som viktig støttespiller ¶
BT171015https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Det er en viktig likhet mellom de to.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Optimistisk-Mons-Ivar-Mjelde-etter-viktig-bortepoeng-243802b.html | Optimistisk Mons Ivar Mjelde etter viktig bortepoeng ¶
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Deila-om-stortalentets-show--Syns-synd-pa-Bjorn-Helge-Riise-243810b.html Det har vært viktig å vise for oss selv at vi ikke er så dårlige som alle skal ha det til.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Chat-med-BTs-reporter-under-Molde-Brann-243684b.html Søndag klokken 20 møtes Molde og Brann i Romsdal, i det som er en svært viktig kamp i medaljestriden.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html - Det er viktig at Bodø/Glimt tar det alvorlig og får avklart situasjonen.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/qzPqE/Iran-onsker-tettere-okonomisk-samarbeid-med-Norge Han la til at atomavtalen er viktig for norske selskaper og at den blir sett på som en mulighet for å danne et sterkere samarbeid med landet.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/pJPqG/Iranere-ut-mot-Trump-etter-talen Navnet på bukta er blitt et viktig tema for iranere som ser på landet som det første persiske riket, grunnlagt 500 år før Kristus, og hundre år senere erobret av araberne.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/3lp4L/Bard-Stensli-far-pris-for-homokamp-i-politiet For meg er det viktig hele tiden å dytte arbeidsgiveren til å si at dette er noe vi ønsker - vi vil ha alle typer mennesker i politiet.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/3lp4L/Bard-Stensli-far-pris-for-homokamp-i-politiet Det er så viktig med åpenhet, at folk tør være seg selv, og at de får brukt alle sidene og egenskapene de har.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/3lp4L/Bard-Stensli-far-pris-for-homokamp-i-politiet Det betyr mye for meg og er en anerkjennelse for at det arbeidet jeg gjør, er viktig , sier Stensli til NTB.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3WmWX/Vi-star-overfor-en-omfattende-omstilling-av-norsk-og-internasjonalt-naringsliv--Tor-W-Andreassen Fremover må du jobbe lengre dager, pensjonere deg senere og skatte mer Derfor er årets statsbudsjett så viktig for deg og din fremtid.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JVPg7/Statoil-har-lave-utslipp-sammenlignet-med-andre-oljeprodusenter--Bjorn-Otto-Sverdrup Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter, fordi vi lenge har vært opptatt av utslipp og tror det er viktig for vår konkurranseevne.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JVPg7/Statoil-har-lave-utslipp-sammenlignet-med-andre-oljeprodusenter--Bjorn-Otto-Sverdrup Lave utslipp er viktig for vår konkurranseevne.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Vi gikk mye på rollerblades på sommeren, det tror jeg har vært en viktig årsak til at jeg ble god på ski, sier Kristoffersen.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Pappa som viktig støttespiller ¶
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Henrik-Kristoffersen--Du-kan-ikke-bestemme-deg-for-a-bli-god-nar-du-er-16-ar-Da-er-det-for-sent-243759b.html Det er en viktig likhet mellom de to.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Molde-har-grep-om-solvet---senket-Brann-fire-minutter-pa-overtid-243833b.html Gabrielsen stanget ballen i mål og sikret en svært viktig Molde-seier.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kan-TUIL-ta-et-langt-steg-mot-a-sikre-plassen-Folg-kampen-direkte-her-243790b.html TUIL tar i mot Strømmen til en viktig kamp i 1.-divisjon.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kan-TUIL-ta-et-langt-steg-mot-a-sikre-plassen-Folg-kampen-direkte-her-243790b.html VIKTIG KAMP : TUIL tar imot Strømmen på hjemmebane i dag.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Deila-om-stortalentets-show--Syns-synd-pa-Bjorn-Helge-Riise-243810b.html Det har vært viktig å vise for oss selv at vi ikke er så dårlige som alle skal ha det til.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Chat-med-BTs-reporter-under-Molde-Brann-243684b.html Søndag klokken 20 møtes Molde og Brann i Romsdal, i det som er en svært viktig kamp i medaljestriden.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html - Det er viktig at Bodø/Glimt tar det alvorlig og får avklart situasjonen.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ankelskade_-kjevebrudd_-EM-nedtur-og-maltorke--denne-uken-snudde-alt-for-Emilie-25-243799b.html Hun er med når Norge skal spille viktig VM-kvalifiseringskamp mot EM-vinnerne fra Nederland til uken.
AA171015 Navnet på bukta har blitt et viktig tema for iranere som ser på landet som det første persiske riket, grunnlagt 500 år før Kristus, og hundre år senere erobret av araberne.
AA171015 Han la til at atomavtalen er viktig for norske selskaper og at den blir sett på som en mulighet for å danne et sterkere samarbeid med landet.
AA171015 Enkelte har uttrykt bekymring for russiske myndigheter skal bli provosert av alliert øving og trening, men den allierte tilstedeværelsen i Norge er en viktig og forutsigbar del av de lange linjer og derfor også forutsigbar for Russland.
AA171015 Dette trenings- og øvingssamarbeidet er viktig for utviklingen av vår egen nasjonale forsvarsevne, samtidig som det gir våre allierte kunnskap om Norge, norsk klima og våre sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA171015 Alliert øving og trening er en viktig og forutsigbar del av de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, og er ikke i strid med baseerklæringen.
AA171015 ¶ Per Åsling mener strekningen er viktig både for Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.
AA171015 Når Stortinget i Norge hadde vedtatt en transportplan med elektrifisering av Meråkerbanen måtte vi sørge for at det ikke fantes hinder på svensk side, sier Åsling til Trønder-Avisa, som mener strekningen er viktig både for Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.
AA171015 Arnstad : - Helt bevisst nedprioritering av Trøndelag ¶ - Viktig strekning ¶
VG171014 - Veldig viktig .
VG171014 - Hvor viktig er det å vinne dette mesterskapet ?
VG171014 Trener Kenneth Gabrielsen formante i timeout at målforskjell kan bli viktig i kampen om avansement og Vipers ga seg ikke før det sto 29-19.
VG171014 - Det var viktig for meg at vi fikk et frispark til, siden jeg irriterte meg over at jeg ikke fikk gjort mer ut av det første, sier Eirik Ulland Andersen.
VG171014 - Hvorfor er det viktig for NRK at dukkemakeren sier fra seg alle rettigheter ?
VG171014 Dette er viktig fordi hans ellevte album som kun seg selv bærer i seg det beste fra hele denne lange og imponerende karrieren.
VG171014 Og hun vet hvor viktig det er å kunne stå på egne ben og forsørge seg selv.
VG171014 De fleste av våre folkevalgte har en grunnleggende forståelse av hva som er viktig .
VG171014 Søken etter mening blir viktig .
VG171014 « Ville vesten » er ikke et uvanlig tema, det har statssekretæren helt rett i, men det er viktig å tenke litt over at dette er en stereotypi som representerer folkemord av en rekke urfolk.
VG171014 Han forteller hvor viktig den såkalte kjøttvekten er i dagligvarebransjen.
VG171014 Det er viktig å ha en tydelig og klar profil, sier han.
VG171014 Derfor var det viktig for politiet å skrive disse meldingene.
DN171014 I tillegg får Kongressen en viktig rolle.
DB171014 Nigerianeren prøvde å bøye ballen i lengste alene med Heurelho Gomes, men keeperen fikk en viktig hånd på ballen.
DB171014 Trener Kenneth Gabrielsen formante i timeout at målforskjell kan bli viktig i kampen om avansement og Vipers ga seg ikke før det sto 29-19.
DB171014 Jeg tror det er viktig å ha en god diskusjon så man ikke går for fort fram eller blir så sidrumpet at man ikke dreper sporten.
DB171014 - Viktig å ikke gro fast ¶
DB171014 For klubben og manager Jürgen Klopp er derfor morgendagens kamp mot rivalene ekstra viktig .
DB171014 Dette var en viktig kamp for oss for resten av sesongen, nå har vi litt sjanse til å melde oss på der oppe, så det var deilig å ta denne her, altså, sier Ulland Andersen til Eurosport etter kampen.
DB171014 « En viktig grunn til at CDU/CSU tapte valget, var flyktningpolitikken, og det er vanskelig å tenke seg at dette utspillet vil styrke deres posisjon.
DB171014 En viktig grunn til at CDU/CSU tapte valget, var flyktningpolitikken, og det er vanskelig å tenke seg at dette utspillet vil styrke deres posisjon.
DB171014 ¶ BOM : Under en tale i Washington DC snakket Trump om reisene sine til de orkanrammede karibiske øyene, men her glemte han én viktig ting.
DB171014 Selv om oljesektoren fortsatt er viktig , både som inntektskilde og for norsk økonomi, er betydningen likevel blitt mindre etter oljeprisfallet, sier økonom Steinar Holden til Dagbladet.
DB171014 Han sier at det nå er kritisk viktig at befolkningen igjen får en hverdag så fort som mulig.
DB171014 Og derfor er det så viktig
DB171014 Videre forteller hun at hun daglig erfarer hvor viktig menneskelig kontakt er for nyfødte.
DB171014 - Kroppskontakt er spesielt viktig for barn som er født for tidlig, også for tvillinger.
DB171014 Det er viktig å bygge fagmiljøer, men det må også bygge på eksisterende fagmiljø.
DB171014 - Frp ønsker jo å utvinne olje i Lofoten, er det ikke da viktig å ha et oljevernsenter på plass ?
DB171014 Ved å samle alt den gjør under arbeidsparolen, skaper regjeringen også et inntrykk av de andre mekanismene for omfordeling ( utover arbeid ) ikke er viktig .
DB171014 Men Hansen mener det er viktig at næringssatsingen ikke går på bekostning av frie midler.
DB171014 - Konsensus er viktig i hele verden.
DB171014 Å være i foreldrepermisjon er et privilegium, og det er også en jobb - en svært viktig jobb.
DB171014 | Kan vi begynne å forholde oss normalt til Odd Nerdrum ? VIKTIG JOBB : Å være i foreldrepermisjon er et privilegium.
DB171014 Når et heterofilt par får barn blir det tatt for gitt at kvinnen skal være lengst hjemme, at hun skal ha lyst til det, og at hennes karriere er litt mindre viktig enn mannens.
DB171014 Hvis man synes amming er så viktig , da.
DB171014 Etter det er det ikke så viktig om det er mor, far eller besteforeldre som passer barnet på dagtid, så lenge det er kompetente personer som barnet er trygg på.
DB171014 En svært viktig jobb som far bør ta en større del av, sånn at det ikke går utover likestilling og jobb.., nei jeg smeller til her, det var så gøy å skrive med CAPS LOCK : KARRIEREN til mor.
DB171014 Det er også en svært viktig jobb som far bør ta en større del av, sånn at det ikke går utover likestilling og jobb, skriver kronikkforfatteren.
DB171014 Seieren var ikke viktig bare for de streikende, men for hele Norge.
DA171014 Å ha korrekt og oppdatert turiststatistikk er blant annet viktig for å kunne dimensjonere både transport-, toalett- og et forsvarlig helsetilbud, og ha kontroll på turistomfanget på et reisemål.
DA171014 Men er det egentlig så viktig å vite hvor mange som kommer ?
DA171014 Buret bak ham er viktig for Henrik Kjelsrud Johansen.
DA171014 Viktig for meg, sier han.
DA171014 Men på et viktig punkt mener hun det svikter.
BT171014https://www.bt.no/100Sport/fotball/Viktig-seier-for-Nest-Sotra-Na-er-de-n-seier-unna-direkte-opprykk-243735b.html | Viktig seier for Nest-Sotra : Nå er de én seier unna direkte opprykk ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/mX7d4/--Mange-norske-ledere-har-en-overfladisk-forstaelse-for-teknologi Åtte av ti ( 80 prosent ) svarer dessuten at teknologi spiller en viktig eller avgjørende rolle i deres bedrift.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l713A/--Oljefondet_-Facebook-og-falske-nyheter----Carine-Smith-Ihenacho Spørsmålet om falske nyheter er viktig , også for Oljefondet.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l713A/--Oljefondet_-Facebook-og-falske-nyheter----Carine-Smith-Ihenacho Det er viktig å få frem at Facebook har publisert informasjon om hvordan de jobber med denne problemstillingen og at de anerkjenner at de har et ansvar for å adressere dette.
AA171014 I tillegg får Kongressen en viktig rolle.
AA171014 FNs generalsekretær António Guterres sier han flere ganger har uttalt at atomavtalen har vært et veldig viktig gjennombrudd for å hindre spredningen av atomprogram, i tillegg til å være et symbol for fremgang i global fred og sikkerhet.
AA171014 I tillegg får Kongressen en viktig rolle.
AA171014 FNs generalsekretær António Guterres sier han flere ganger har uttalt at atomavtalen har vært et veldig viktig gjennombrudd for å hindre spredningen av atomprogram, i tillegg til å være et symbol for fremgang i global fred og sikkerhet.
AA171014 Viktig avtale ¶
AA171014 Hun trekker fram at denne bemanningsøkningen er en viktig forutsetning for Nærpolitireformen.
AA171014 Som sosialarbeider synes jeg det er viktig at vi på alle nivå møter disse utfordringer på en klok måte.
AA171014 Mitt inntrykk er at det foregår mye viktig og godt utviklingsarbeid på ulike fagområder og hos forskjellig instanser omkring disse forhold.
AA171014 Det er også viktig at vi kjenner til meldeplikten og avvergelsesplikten.
AA171014 Det er likevel viktig for meg å si som en av mine informanter påpekte ; « at det var alt mulig på en gang ».
AA171014 Det er viktig og bra.
AA171014 Det er viktig at ungdom får kunnskap om at det de gjør mot andre kan være forbudt og at de unge tør å si fra når de har opplevd ubehageligheter på nettet.
VG171013 En morsom og viktig kamp for oss, forteller Deila.
VG171013 Det var viktig å få tilbake selvtilliten, sier Robert Lundstrøm.
VG171013 Det er viktig å by på seg selv.
VG171013 Søndag møter de tre gamleklubben i en viktig kamp for å berge plassen i Eliteserien.
VG171013 Morten Gamst Pedersens venstrefot er viktig i Tromsøs kamp for å overleve : ¶
VG171013 Men så dro jeg til Russland og skrev bok om Tsjetsjenia i stedet, det er jeg glad for, for det er jo nå det er viktig - og riktig for meg, sier Seierstad.
VG171013 Det er mange som kan mye om USA og som skriver om USA, og det er utrolig viktig å finne ut hva som skjer der nå, sier Åsne - som fikk ideen da hun så på Donald Trumps innsettelsestale i januar.
VG171013 juli-bok : En vond, viktig bok ¶
VG171013 McMaster, utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og flere andre republikanere på avtalen som et viktig verktøy for å unngå at Iran utvikler atomvåpen.
VG171013 Da er det viktig å ha kontroll på territoriet sitt, men det er ikke engang gitt at den irakiske hæren er sterk nok til å ta Kirkuk tilbake fra kurderne, fortsetter statsviteren.
VG171013 Både Hæren og Heimevernet trenger en solid opprustning, og like viktig , den trenger en grunnleggende modernisering.
VG171013 Vi vurderte å si nei til det siden bare 2/3-deler av jobben var gjort, men det var så viktig å få flertall for viktige investeringer i sjøforsvar og luftforsvar så vi valgte å gjøre det.
VG171013 Derfor var det så viktig for oss å utsette avgjørelsen for helikoptrene på Bardufoss, sier Anniken Huitfeldt.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Les-Doddos-Brann-dikt-Det-vi-forst-og-fremst-trenger-na-er-en-seier-243702b.html Det er derfor det er så uendelig viktig nå med en Brann-seier ¶
SA171013 Madla IL/Aftenbladet ¶ | Viktig seier for Nest-Sotra : Nå er de én seier unna direkte opprykk ¶
SA171013 - Jeg syns det er en morsom gest fra TV 2 og et bilde på hvor viktig kampen og hvor høyt vi setter den og Premier League.
SA171013 Han var i veldig god form, og er viktig for laget.
SA171013 Mål, mål, og atter mål er selvsagt viktig for å unngå nedrykk.
SA171013 Føler seg konstant viktig og mektig.
SA171013 Er litt mindre viktig for klubben enn maskoten som gjøgler for barna på hjemmekampene, foran glisne tribuner.
SA171013 Det er derfor det er så uendelig viktig nå med en Brann-seier ¶
FV171013https://www.fvn.no/karriere/Derfor-er-det-spesielt-viktig-a-trene-i-eksamensperioden-10669b.html Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
DN171013 Den amerikanske Kongressen får nå en viktig rolle i å avgjøre avtalens videre skjebne.
DN171013 Det er veldig viktig .
DN171013 - Det er en viktig milepæl, sier Søbak.
DN171013 ¶ Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreker at det blir svært viktig at omstillingen i norsk økonomi også fortsetter i årene fremover.
DN171013 - Dette er en viktig milepæl og et tegn på at markedet har tillit til utsiktene for bitcoin og den underliggende teknologien.
DB171013 Han er jo ikke en ungkalv lenger, men han viser i dag og i forrige kamp hvor viktig han er for laget.
DB171013 - Det er spilletid som er viktig for valget ditt framover ?
DB171013 For meg er det viktig at vi bevarer identiteten om at langrenn fortsatt er en manndomsprøve og ikke bare show og moro.
DB171013 Han må også unnvære en viktig brikke i sitt offensive spill.
DB171013 - Hvert tilfelle er jo forståelig, og i en OL-sesong er det viktig med individuelle tilpasninger, sier herrelandslagets trener, Tor Arne Hetland til Dagbladet.
DB171013 - Det er det individuelle puslespillet for hver enkelt som spiller inn her, og det er det som er viktig , sier Hetland.
DB171013 - Jeg tror det er viktig å tenke på framtiden og fortsatt sørge for at OL er et attraktiv konsept med variasjon i hvor det arrangeres, sier IOC-kandidat Astrid Uhrenholdt Jacobsen til Dagbladet.
DB171013 Der understrekes det at kvinnene har status som vitner i saken, og at de kan ha viktig informasjon for etterforskningen.
DB171013 Det er nok et viktig motiv.
DB171013 Gjennom rådets forberedende arbeid, analyse og diskusjon av NRKs dekning av klagestormen mot hijabbruk i « Faten tar valget », oppnådde vi nettopp det som ligger i vårt mandat : På vegne av publikum bidro vi til at viktig informasjon kom ut til publikum, informasjon som uten et frittstående organ som Kringkastingsrådet ville blitt vinklet på NRKs premisser.
DB171013 Vil fortsette statsstøtten til Human Rights Service ¶ - Viktig for oss ¶ - « Put your money where your mouth is », sier hun.
DB171013 - Å gi støtte til å få norsk kultur ut til utlandet er en viktig del av å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter.
DB171013 - Fra idretten vet vi jo hvor viktig støtteapparatet er for å lykkes.
DB171013 Frivillige organisasjoner kan spille en viktig rolle for samfunnsendring der nasjonale og internasjonale myndigheter kommer til kort.
DB171013 Derfor er det viktig at Skiforbundet vedtar et forbud fra kommende sesong.
DB171013 Utredningen vier mye plass til å begrunne manglende prioritering av helikoptre til Hæren, et viktig ankepunkt for opposisjonen.
DB171013 Da hun fikk høre om Rosanna Arquette sine opplevelser, fortalte hun at terapi har vært viktig for henne etter alt hun har vært gjennom.
DA171013 Den amerikanske Kongressen får nå en viktig rolle i å avgjøre avtalens videre skjebne.
DA171013 Politiet presiserer at de to er vitner, og vi mener de kan bidra med viktig informasjon i saken.
DA171013 Nyåpningen er viktig for henne, for hun har forsøkt best mulig å drive butikk i et anleggsområde over flere år.
DA171013 - Skattelette er ikke viktig for vår privatøkonomi.
DA171013 « Alle » er enige om at tiltaket er bra og viktig , men når budsjettene skal lages havner KIAs tiltak gjerne utenfor.
DA171013 - Rockefotografer har vært en viktig inspirasjonskilde for designere og stylister.
DA171013 Det er viktig for MFK å bli en del av bybildet igjen, å være på mossingers lepper og bety noe for byens innbyggere.
DA171013 Det er mange som kan mye om USA og som skriver om USA, og det er utrolig viktig å finne ut hva som skjer der når, sier Seierstad.
DA171013 - Vi finner ingen satsing på arbeidslivskriminalitet, og det har vært et viktig tema mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
DA171013 For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå i dagene som kommer, sier kommunalsjef Synnøve Tovsrud til Drammens Tidende.
DA171013 - Skattelette er ikke viktig for vår privatøkonomi.
DA171013 For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå utover dagen og i dagene som kommer, sier kommunalsjefen i den berørte kommunen til Drammens Tidende.
DA171013 Selv et så mørkt kapittel i norsk historie kan illustrere noe viktig , mener han : Når urettferdigheten blir stor nok i et samfunn, vil det bestandig komme en reaksjon.
DA171013 - Jeg var til stede da Einar Gerhardsen hadde bursdag på et Ap-landsmøte en gang, der han sa noe viktig : Det er de tusener som bygger landet.
DA171013 Selv et så mørkt kapittel i norsk historie kan illustrere noe viktig , mener han : Når urettferdigheten blir stor nok i et samfunn, vil det bestandig komme en reaksjon.
DA171013 - Jeg var til stede da Einar Gerhardsen hadde bursdag på et Ap-landsmøte en gang, der han sa noe viktig : Det er de tusener som bygger landet.
BT171013https://www.bt.no/karriere/Disse-tre-treningsformene-pavirker-hjernen-mest-10669b.html Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
BT171013https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-2s-grep-for-storkampen-vekker-oppsikt--Na-begynner-det-a-ta-litt-av-243728b.html - Jeg syns det er en morsom gest fra TV 2 og et bilde på hvor viktig kampen og hvor høyt vi setter den og Premier League.
BT171013https://www.bt.no/100Sport/fotball/Les-Doddos-Brann-dikt-Det-vi-forst-og-fremst-trenger-na-er-en-seier-243702b.html Det er derfor det er så uendelig viktig nå med en Brann-seier ¶
BT171013https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-talentene-star-i-fare-for-nedrykk-til-femte-niva-243557b.html - Det er ekstremt viktig å holde seg, sier Lars Arne Nilsen.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/od3n0/Brende-Norge-bekymret-over-Trumps-holding-til-Iran-avtalen Viktig avtale ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/mXOQv/Norske-barn-blir-de-forste-i-Europa-som-screenes-for-immunsvikt - Dette har vært viktig for meg.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/RPzya/Asne-Seierstad-skriver-bok-om-Trumps-USA Det er mange som kan mye om USA og som skriver om USA, og det er utrolig viktig å finne ut hva som skjer der når, sier Seierstad.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Men godt utstyr er også viktig .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Kuttet i antall HV-soldater til 38.000 var en viktig grunn til at Venstre og KrF sa takk for seg.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Gobw6/Selv-om-noen-onsker-a-dele-ALT_-inkludert-sexliv_-trenger-ikke-TV-2-a-kringkaste-det--Lise-Strandenas I tillegg er det et veldig viktig poeng at « bloggerne » henvender seg til unge folk.
AP171013https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/0PKjA/Metemarken-lager-feit-og-fin-jord-i-Geitmyra-skolehage Metemarken er viktig for nedbryting av blad og planterester.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2s-grep-for-storkampen-vekker-oppsikt--Na-begynner-det-a-ta-litt-av-243728b.html - Jeg syns det er en morsom gest fra TV 2 og et bilde på hvor viktig kampen og hvor høyt vi setter den og Premier League.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skadesmell-for-Alexander-Tettey--Veldig-darlige-nyheter-243719b.html Han var i veldig god form, og er viktig for laget.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedrykksspokelsets-mange-ansikter-243700b.html Mål, mål, og atter mål er selvsagt viktig for å unngå nedrykk.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedrykksspokelsets-mange-ansikter-243700b.html Føler seg konstant viktig og mektig.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedrykksspokelsets-mange-ansikter-243700b.html Er litt mindre viktig for klubben enn maskoten som gjøgler for barna på hjemmekampene, foran glisne tribuner.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Les-Doddos-Brann-dikt-Det-vi-forst-og-fremst-trenger-na-er-en-seier-243702b.html Det er derfor det er så uendelig viktig nå med en Brann-seier ¶
AA171013 Den amerikanske Kongressen får nå en viktig rolle i å avgjøre avtalens videre skjebne.
AA171013 Den amerikanske Kongressen får nå en viktig rolle i å avgjøre om nye sanksjoner skal innføres mot landet.
AA171013 Sveriges klimaminister Isabella Lövin mener det er viktig at EU ikke svikter nå i den siste fasen.
AA171013 Det er ekstra viktig nå som USA går ut av Parisavtalen, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA171013 - Dette sender et viktig budskap til verdenssamfunnet.
AA171013 Det er viktig for oss at maten vi serverer har en historie, sier Tiller i pressemeldingen.
AA171013 For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå utover dagen og i dagene som kommer, sier kommunalsjefen i den berørte kommunen til Drammens Tidende.
AA171013 For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå i dagene som kommer, sier kommunalsjef Synnøve Tovsrud til Drammens Tidende.
AA171013 - Dette er et viktig dokument om hvordan Nasjonal transportplan følges opp på riksveiene de neste årene, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA171013 Det er viktig at NM er en positiv læringsarena.
AA171013 - Resultatet ikke viktig
AA171013 Omstillingsevne viktig
VG171012 Det er viktig at vi ikke havner for langt bak lagene foran.
VG171012 Og med Sadio Mané skadet de kommende ukene, er det ventet at Coutinho kommer til å få en særdeles viktig rolle på laget.
VG171012 Man tenker gjerne mest på det sportslige når man velger ny klubb, men det er viktig å tenke på hvordan man trives også, sier han.
VG171012 Val Kilmer, som tidligere har spilt selveste Batman, innehar rollen som etterforsker Gert Rafto fra Bergen i « Snømannen », en ganske viktig rollefigur i filmen, selv om rollen ikke er den aller største.
VG171012 Men viktig .
VG171012 Femstjernerbevegelsen legger imidlertid vekt på bærekraftig utvikling, direktedemokrati og folkelig påvirkning gjennom avstemninger på internett, noe de mener er viktig for å komme politisk korrupsjon til livs.
VG171012 Og det er et viktig poeng.
VG171012 - Forslaget er viktig og sosialt og vil gi flere en større mulighet til inntektssikring ved arbeidsløshet.
VG171012 De kan selvsagt ikke fortelle detaljert og daglig, men av hensyn til den allmenne rettsforståelse er det viktig for samfunnet at de er klare på at de tar tak i det når det kommer informasjon om 30 aktive på et overgrepsforum, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet, til VG.
VG171012 - Når store saker som dette dukker opp, er det viktig at politiet er tydelige på at man tar tak i dette.
VG171012 Informasjon til forbrukerne er og blir viktig .
VG171012 Vi har et etisk reglement i Ski som det er viktig at vi forholder oss til, sier Jane Short Aurlien.
SA171012https://www.aftenbladet.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Ordentlig grunnarbeid viktig
SA171012https://www.aftenbladet.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Jeg var ikke så nøye med grunnarbeidet før, men nå skjønner jeg hvor viktig det faktisk er.
SA171012https://www.aftenbladet.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Jeg synes det er viktig å være bevisst, med tanke på både miljø og økonomi.
SA171012https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-med-overbevisende-seier--Dette-var-fantastisk-viktig-for-oss-243680b.html | Vålerenga med overbevisende seier : - Dette var fantastisk viktig for oss ¶
SA171012https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-med-overbevisende-seier--Dette-var-fantastisk-viktig-for-oss-243680b.html - Dette var fantastisk viktig for oss.
SA171012 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
SA171012 Ordentlig grunnarbeid viktig
SA171012 Jeg var ikke så nøye med grunnarbeidet før, men nå skjønner jeg hvor viktig det faktisk er.
SA171012 Jeg synes det er viktig å være bevisst, med tanke på både miljø og økonomi.
SA171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
SA171012 | Vålerenga med overbevisende seier : - Dette var fantastisk viktig for oss ¶
SA171012 - Dette var fantastisk viktig for oss.
SA171012 - Det er ekstremt viktig å holde seg, sier Lars Arne Nilsen.
NL171012 Det er merkelig, all den stund denne tunnelen vil føre til vesentlig mindre tungtrafikk over Tverrforbindelsen, samtidig som den vil være et viktig bidrag til et annet helt nødvendig trafikkprosjekt : utbygging av flyplassen i byen.
NL171012 Regjeringen skryter også av sin satsing på havet, den blå åkeren og marine ressurser som skal være en viktig finansieringskilde for velferdsstaten framover.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2051/Utenriks/hevneren-mister-stotte-pa-filippinene - En ting som er viktig med henne er at hun ikke er en fanatiker, sa hennes far.
DN171012 ¶ For Ida og Wil Lee-Wright er det viktig å få dele på ansvaret for Severin ( til venstre ) og Barnaby.
DN171012 - En ting som er viktig med henne er at hun ikke er en fanatiker, sa hennes far.
DN171012 Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leie prisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet, sier administrerende direktør Christian V.
DN171012 Den japanske regjeringen, ledet av statsminister Shinzo Abe, mener at den økonomiske politikken som er ført de siste fem årene er en viktig årsak til at de børsnoterte selskapene gjør det bra.
DN171012 Opsjoner, muligheten til å få aksjer i selskapet man jobber, har vært et viktig virkemiddel for gründerbedrifter som jakter talenter.
DB171012 Reiseliv er en særlig viktig sysselsetter for unge og mennesker med utenlandsk bakgrunn. 33 prosent av de ansatte i overnatting og servering er under 24 år. 41 prosent av de ansatte i overnatting og servering har utenlandsk bakgrunn.
DB171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
DB171012 ¶ MER Å JUBLE FOR : Vålerenga jubler, her på Hamar, for en viktig seier.
DB171012 Og like viktig som resultatet var enkeltspilleres glitrende bidrag til kollektivets suksess.
DB171012 Det er viktig å ha en homogen gruppe med ulike spillertyper og styrker.
DB171012 - Fysikk er en viktig faktor i toppfotball i dag.
DB171012 Den tidligere OL-gullvinneren på 1500 meter i 1980 og 1984 sa at selv om det er viktig å beholde idrettens egenart, kan den likevel flyttes fra den tradisjonelle arenaen.
DB171012 Men det er uansett viktig og riktig at de demper oljepengebruken i budsjettet for det kommende året, gitt tilstanden i norsk økonomi, sier han.
DB171012 Dette er det viktig å være klar over.
DB171012 Da olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) og Høyres kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte de flomrammede områdene i Agder for bare en drøy uke siden, ga sistnevnte uttrykk for at det er « viktig at man forbereder seg for mer uvær og sterkere krefter ».
DB171012 Kjell Ingolf Ropstad poengterer at denne satsingen er ekstremt viktig for sårbare barn, for dem som sliter mest.
DB171012 Informasjon om straffesaker i andre land regnes som et viktig verktøy i etterforskningen av terrormistenkte.
DB171012 Det er ikke minst viktig for at kronekursen ikke skal begynne å bli en negativ faktor for norske eksportbedrifter, mener Solberg.
DB171012 Lørdag kunne politiet imidlertid melde om et viktig gjennombrudd i saken, etter å ha funnet Kim Walls hode og ben.
DB171012 - Det er viktig å tenke på at noen kunder liker sterk automatisering av to grunner : økt effektivitet, høyere kvalitet og for å slippe å ha sosial interaksjon med mennesker.
DB171012 Regissør Uta Briesewitz forteller at det var viktig å tilnærme seg scenen på en følsom måte, og være tro mot den.
DB171012 Sang er en viktig del av vår kultur og tradisjon, og er med på å skape tilhørighet.
DB171012 Dagbladet mener i likhet med Høyre at private barnehager har en viktig plass i sektoren.
DA171012 Da er det viktig at dem som sitter på makten, som ofte er menn, setter klare grenser, sier Schultz.
DA171012 - Men det har alltid vært en viktig feministisk stategi at flere kvinner kommer fram og deler historier, slik vi så i #jeg har opplevd-kampen i Norge, og slik vi nå ser det i Weinstein-saken, sier Schultz.
DA171012 Bypakke Nord-Jæren er en viktig del av byvekstavtalen.
DA171012 For Kwarasey var det viktig å komme hjem.
DA171012 Da er det viktig at de er pelsfrie slik at folk kan være sikre på at de ikke kjøper pels i vanvare, sier Siri Martinsen.
DA171012 Hun forklarer hvor viktig det er for et alvorlig sykt barn å ha en omsorgsperson som følger det kontinuerlig 24/7, på en måte som ansatte i helsevesenet ikke kan.
DA171012 Under gårsdagens toppmøte pekte flere på at man nå befinner seg ved et viktig veiskille i bekjempelsen av vold, trusler, narkotikahandel og uro blant utsatt ungdom i hovedstadsskolen : ¶
DA171012 - Vurderer du som politimester i Oslo at man står ved et viktig veiskille ?
DA171012 For Solberg er det svært viktig å sørge for gode betingelser for vekstskaping i næringslivet.
DA171012 Det er utrolig viktig at også internasjonale forhold kan påvirke situasjonen i Norge framover, sier Solberg og viser blant annet til brexit.
DA171012 - Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform.
DA171012 Hvorfor er dette så viktig ?
DA171012 - Det er viktig fordi norsk språk er et bitte lite språkområde, i konkurranse med engelsk og de andre verdensspråkene.
DA171012 Et budsjett som Venstre kan skryte av, vil være en viktig byggestein på veien til en eventuell regjeringsdeltakelse.
DA171012 Det er også viktig at unge i disse yrkene blir spesielt ivaretatt, slik at en nyansatt som har slike opplevelser, ikke slutter fordi man ikke føler seg ivaretatt, sier Aagestad.
DA171012 - Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke.
DA171012 Det er viktig for et demokrati.
DA171012 - I en tid der du har mye « fake news » i sosiale medier, er det viktig å ha uavhengige, samfunnskritiske medier i Norge, både på papir og digitalt.
DA171012 - Lokalavisene fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet.
DA171012 Han er en veldig viktig patolog med stor arbeidskapasitet, og det gir store problemer når han fjernes, sier Hansen.
DA171012 Avdelingssjefen har vært en veldig viktig brikke i avdelingen.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/Qd4wR/EU-vil-samle-informasjon-om-dommer-mot-nordmenn Informasjon om straffesaker i andre land regnes som et viktig verktøy i etterforskningen av terrormistenkte.
AP171012https://www.aftenposten.no/osloby/i/Qd5Kx/Mat--og-merkevarehuset-vant-Oslo-bys-arkitekturpris En viktig diskusjon om miljøgevinst og kvalitet gjennom transformasjon kontra rivning settes på agendaen med dette vinnerprosjektet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Er en viktig del av kommunenes inntekter.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift - I Europa sees hybrider som en viktig del av løsningen for å få ned CO₂ utslippene, sier Egil Steinsland som er kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Skole er også viktig for far Marius Løken, som jobber som lærer på en ungdomsskole.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Og fotball er viktig , sier Mads etter å ha tenkt seg litt om.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Det å få bilparken mer miljøvennlig, er viktig .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet - Som pedagog tenker jeg at skolen er en viktig integreringsarena for elever fra ulike kulturer eller med ulike problemer.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet - Skole er viktig , i alle fall for oss som går på skole, sier Martin.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet - Det er viktig med en god yrkesutdanning.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6m7nO/Ytre-press-vil-neppe-bidra-til-a-avskaffe-atomvapen--Borge-Brende ICAN spiller en viktig rolle gjennom å mobilisere sivilsamfunn over hele verden for å nå målet om en verden uten kjernevåpen.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/BABWg/Silje-Nergaard-nar-ikke-inn-der-det-virkelig-teller Et musikalsk steg i ny retning som er altfor kort for et viktig hamskifte.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Ordentlig grunnarbeid viktig
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Jeg var ikke så nøye med grunnarbeidet før, men nå skjønner jeg hvor viktig det faktisk er.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Overtok-barndomshjemmet--Stuen-var-gul_-kjokkenet-blatt_-oppe-var-det-rosa_-trappen-var-vinrod_-og-i-gangen-var-det-furupanel-10613b.html Jeg synes det er viktig å være bevisst, med tanke på både miljø og økonomi.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-med-overbevisende-seier--Dette-var-fantastisk-viktig-for-oss-243680b.html | Vålerenga med overbevisende seier : - Dette var fantastisk viktig for oss ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-med-overbevisende-seier--Dette-var-fantastisk-viktig-for-oss-243680b.html - Dette var fantastisk viktig for oss.
AA171012 - Det er viktig å få bekreftet et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI, og det er gledelig å se at smertefulle kutt fra 2016-budsjettet nå reverseres, sier generalsekretær Anne Marie Helland.
AA171012 Miljøpakke Trondheim er en viktig del av bymiljøavtalen.
AA171012 - Oljen vil være viktig i årene som kommer, men vi kan ikke baseres oss på at den skal være like stor drivkraft.
AA171012 Miljøpakke Trondheim er en viktig del av bymiljøavtalen.
AA171012 Delstrekningen Kvithammar - Åsen er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer.
AA171012 Regjeringens nasjonalbudsjett for 2018 peker på en annen viktig økonomisk utvikling for AS Norge.
AA171012 For Solberg er det svært viktig å sørge for gode betingelser for vekstskaping i næringslivet.
AA171012 Det er utrolig viktig at også internasjonale forhold kan påvirke situasjonen i Norge framover, sier Solberg og viser blant annet til brexit.
AA171012 Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten.
AA171012 | Oljebransjen : Budsjettet viser hvor viktig oljeinntektene er ¶
AA171012 Norsk olje og gass mener at neste års statsbudsjett viser hvor viktig det er å holde inntektene fra olje- og gassvirksomheten oppe.
AA171012 - Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten.
AA171012 - Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform.
AA171012 Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen ( Frp ) til NTB.
AA171012 - Det er viktig å få bekreftet et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI, og det er gledelig å se at smertefulle kutt fra 2016-budsjettet nå reverseres, sier generalsekretær Anne Marie Helland.
AA171012 - Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke.
AA171012 - Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke.
AA171012 | Jensen : - Hektisk, men viktig dag ¶
AA171012 I året som kommer blir det viktig å sikre næringslivets konkurranseevne - noe hun sier er forutsetningen for større investeringer og flere arbeidsplasser.
AA171012 - Dagen er hektisk, men dette er en viktig dag.
AA171012 - Det er viktig at pengene brukes riktig, at det kommer alle nordmenn til gode og at man unngår brutale kutt for de svakeste som vi har sett de siste årene, sier Giske til kanalen. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Den påpeker videre at det nå er viktig å sikre at flyktningene blir godt integrert i arbeidslivet og det sosiale liv.
AA171012 Det nyetablerte kontoret til Norsk kulturråd i Trondheim, Kreativt Norge, har fått en viktig signalfunksjon i budsjettet gjennom en økt satsing på 12 millioner kroner.
AA171012 Valgfrihet er viktig , og vi støtter tanken om at foreldrene selv tar kloke valg på vegne av familien.
AA171012 Men det krever bevissthet og handlingskraft hos begge foreldre hvis pappa skal ta tid fra fellespotten, en erkjennelse av at pappas tilknytning til babyen er viktig .
AA171012 Båndet mellom fedre og barn er viktig , og lengre pappaperm bidrar til å styrke relasjonen på et tidlig tidspunkt.
VG171011 Det er viktig at regionens president Carles Puigdemont svarer rett på spørsmålet om Catalonias uavhengighet innen en frist på fem dager, understreker han.
VG171011 Sosiale problemer og utenforskap ser ut til å være viktig for trønderens historie.
VG171011 Internett er en viktig årsak til den dramatiske økningen av jihadister.
VG171011 Den bidrar til likestilling, til yrkesdeltagelse og til at balansen mellom arbeid og familieliv kan fungere i en viktig livsfase.
VG171011 - Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte.
VG171011 KrF er villig til å sikre flertall for Høyre-Frp regjeringens budsjett, men ett viktig vilkår er at KrF får støtte for lærernorm i grunnskolen på plass i 2018.
VG171011 Det er viktig for meg at min klient får en rettferdig rettergang, sier Thrana.
SA171011 Forskerne mener mange av barna går glipp av viktig muligheter for å observere, lære og sette erfaringene sine i et system.
SA171011 - Uteleken i barnehagen og i naturen er en viktig og bra læringsarena, og skal brukes til nettopp læring.
SA171011 - Siden ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter, er det viktig at de motiveres til å bevege seg.
SA171011 Vi ville helst unngå lag som Italia, Sveits og Kroatia, så det var viktig .
NL171011 Innenfor rammene av opptrukne mål nasjonalt og regionalt bør likebehandling og rettferdighet mellom prosjekt og regioner være en viktig del av politikken.
NL171011 Samarbeidet er stort, mangfoldig, og viktig for kunnskapsoppbygging.
NL171011 Det er svært viktig med et tett og godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling.
DN171011 Presidenten har rett til å sparke FBI-sjefen, men grunnen til at han gjør det er viktig , ifølge analytikerne hos Brookings Institution.
DN171011 Grunnen er viktig
DN171011 Det er en betydelig flyt, og disse pengene skal inn i økonomien, og det er nå vi får vite hvor mye det blir, så det er egentlig ganske viktig , men tradisjonelt har ikke markedet brydd seg så mye, sier Eek-Nielsen.
DN171011 - Egentlig er statsbudsjettet viktig for kronen, men vanligvis bryr ikke markedet seg særlig om det.
DN171011 - Egentlig er statsbudsjettet viktig for kronen, men vanligvis bryr ikke markedet seg særlig om det, sier valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.
DN171011 Torsdag legges statsbudsjettet frem, og vi vil gjerne snakke med deg om hva som er viktig for din families hverdag og lommebok.
DB171011 Svindal avviser at tanken på en ny OL-start var viktig for at han gikk løs på en ny opptreningsperiode etter den siste kneskaden.
DB171011 Fotball er viktig i de fleste land.
DB171011 Jeg var veldig fattig, men på banen var jeg viktig og levde i en perfekt verden.
DB171011 I 1991 var det en mellommann som tok kontakt med Diego Maradona med en kort beskjed om at en veldig viktig person i Colombia ønsket å betale ham « en enorm sum » for å spille en vennskapskamp med keeper Rene Higuita.
DB171011 Men om fotballen er veldig viktig i kampen for fred i landet, er Bendik Sørvig usikker på.
DB171011 Man skulle tro det viser hvor viktig et VM-sluttspill ville vært for krigsherjede Syria.
DB171011 Det er viktig at vi ikke forhaster oss med utviklingen hans.
DB171011 PS : FIFA-rankingen er viktig for seeding i kvalifiseringen til verdensmesterskap, mens det er UEFA-rankingen som betyr noe inn mot europamesterskap, blant annet ved neste korsvei når Norge skal inn i UEFA Nations League og forsøke å nå EM i 2020.
DB171011 - Ja, jeg tror ikke de snakker veldig mye om FIFA-rankingen rundt omkring i Europa, selv om den er viktig for seedingen, sier Semb.
DB171011 Det hadde vært et viktig signal.
DB171011 Lørdag kunne politiet imidlertid melde om et viktig gjennombrudd i saken, etter å ha funnet Kim Walls hode og ben.
DB171011 Derfor er det viktig å finne Kim Walls armer ¶
DB171011 Spanias statsminister Mariano Rajoy understreket at det er viktig å få klarhet i hva katalanerne egentlig har bestemt.
DB171011 - Det er viktig å understreke at adgangstestene våre ikke er den eneste måten å bli medlem på.
DB171011 Høyresida snyter Ap for viktig posisjon : - Makta rår, sier Støre ¶
DB171011 - Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte.
DB171011 En annen viktig faktor Lee trakk fram i sin tale, er at Nord-Korea hele tiden har vært omringet av større og mektigere nasjoner.
DB171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
DB171011 Dette var et viktig steg for å kunne lande mennesker på Månen året etter med Apollo 11.
DB171011 At de er understreket av et utvalg vil være et viktig første skritt, ikke minst for legitimiteten også blant dem som ikke er de mest ihuga forkjemperne for endring.
DB171011 ¶ VIKTIG VERKTØY : - Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette, konkluderer EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i denne kronikken.
DB171011 | Å fjerne sang i overordnede skoleplaner er en dårlig idé ¶ ¶ VIKTIG VERKTØY : - Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette, konkluderer EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i denne kronikken.
DB171011 Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette.
DB171011 - Det er en viktig historie, men jeg tenker at vi ikke skal kommentere noe mer enn det.
DB171011 Innvandringsskepsis og muslimfiendtlighet er en viktig mobiliseringsfaktor.
DB171011 Men det har vært en påminnelse hver eneste dag siden, på hvor viktig det er å ha kontroll på økonomien, understreker hun.
DA171011 Menneskeskapte utslipp av klimagasser er høyst sannsynlig en viktig grunn til at klimaet vest i USA er blitt varmere og tørrere.
DA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
DA171011 − Det er viktig å ha lovverket på plass.
DA171011 Vi trenger noen som kan fylle den funksjonen IRN har hatt, og det er viktig at vi fortsatt har dialog mellom trossamfunn, medier og storsamfunnet, sier Sultan.
DA171011 Han nevner generalsekretær Mehtab Afsar som en viktig årsak til utmeldelsen.
DA171011 Så er prisen viktig også serverer vi det slik som vi synes er enklest.
DA171011 - Vi vil ha bort alt fjaset, det som ikke er viktig .
DA171011 - Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte.
DA171011 Blant annet er det viktig å huske på at de lever en god stund, noen opp til 15 - 20 år, avhengig av arten.
DA171011 Men altså, minst like viktig i en by som Oslo, hvor folk gjerne bor høyt og jobber lavt : ¶
DA171011 Det er viktig å jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt for å finne løsninger, understreker hun.
DA171011 For Venstre er det også viktig at dette budsjettet vil ytterligere styrke skolen.
DA171011 Vi trenger noen som kan fylle den funksjonen IRN har hatt, og det er viktig at vi fortsatt har dialog mellom trossamfunn, medier og storsamfunnet, sier Sultan.
DA171011 Han nevner generalsekretær Mehtab Afsar som en viktig årsak til utmeldelsen.
DA171011 - Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte.
DA171011 For at etter- og videreutdanningen skal bli mest mulig vellykket er det viktig at det blir tilrettelagt for at den kan skje i kombinasjon med den aktuelle arbeidstakerens jobb, familiesituasjon og behov for fritid, understreker Simmenes.
DA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
DA171011 Drammen kommune har besluttet å selv analysere barn og unges interesser siden dette er et viktig tema som favner et større område, og byplankontoret har utarbeidet rapporten som analyserer hva slags aktivitet det er i området i dag, blant annet basert på intervjuer med skoleungdom.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Forskerne mener mange av barna går glipp av viktig muligheter for å observere, lære og sette erfaringene sine i et system.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Uteleken i barnehagen og i naturen er en viktig og bra læringsarena, og skal brukes til nettopp læring.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Siden ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter, er det viktig at de motiveres til å bevege seg.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hvordan-snakker-jeg-med-barnet-mitt-om-seksualitet-9857b.html VIKTIG TEMA : - Vi kan gjerne synes det er pinlig å snakke med barna om seksualitet, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OGdMb/Frp-med-full-stotte-til-Human-Rights-Service Det er viktig at noen tør ta de vanskelige debattene, sier Kjos.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OGdMb/Frp-med-full-stotte-til-Human-Rights-Service - HRS har gjort en utrolig viktig jobb.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Det er viktig at noen tør ta de vanskelige debattene, sier Kjos.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten - HRS har gjort en utrolig viktig jobb.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/ojmXB/Kveit-du-hva--na-ma-slike-kjemper-slippes-ut-igjen_-enten-de-lever-eller-er-dode Kveita kan bli over 300 kilo og 3,5 meter lang - og har langs kysten vært en viktig matfisk.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Også Oslos politimester mener det er svært viktig at politiet settes i stand til å slå ned på ungdommene i en tidlig fase.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Det er veldig viktig , sier Amundsen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Det er svært viktig at barna i institusjoner og enetiltak får et godt tilbud når det gjelder psykisk helse, sier hun.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/1134G/-Likestilling-er-for-viktig-til-a-prioriteres-bort | Likestilling er for viktig til å prioriteres bort ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/kultur/i/11VXq/Helleland-gir-8-millioner-til-nytt-Ibsen-teater-i-Oslo Vi må jobbe mer med kultur-turisme og dette er en viktig del av dette, sier Helleland.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Forskerne mener mange av barna går glipp av viktig muligheter for å observere, lære og sette erfaringene sine i et system.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Uteleken i barnehagen og i naturen er en viktig og bra læringsarena, og skal brukes til nettopp læring.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Siden ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter, er det viktig at de motiveres til å bevege seg.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hareide-om-dansk-seeding--Det-var-nervepirrende-243621b.html Vi ville helst unngå lag som Italia, Sveits og Kroatia, så det var viktig .
AA171011 Menneskeskapte utslipp av klimagasser er høyst sannsynlig en viktig grunn til at klimaet vest i USA er blitt varmere og tørrere.
AA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
AA171011 − Det er viktig å ha lovverket på plass.
AA171011 Rajoy understreket at det er viktig å få klarhet i hva katalanerne egentlig har bestemt, før han videre kan bestemme hvilke videre skritt som skal tas.
AA171011 Da er det så viktig at vi skaper trygghet og forutsigbarhet.
AA171011 For Arbeiderpartiet vil det alltid være viktig å jobbe for små forskjeller og rettferdig fordeling, sier han.
AA171011 Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 1,0 prosent for de siste tolv månedene.
AA171011 Han kaller saken et eksempel på viktig veivalg for samfunnet i en tid med mindre ressurser framover.
AA171011 - Det er viktig å diskutere om de statlige midlene brukes på riktig måte.
AA171011 Dette har vært en viktig sak for Politiets Fellesforbund og vi vil selvsagt fortsette med å følge opp dette, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
AA171011 La meg vri litt på perspektivet ved å ta utgangspunkt i en annen viktig funksjon i høyere utdanning, nemlig forskerutdanningen.
AA171011 For det tredje vil engelske tekster være viktig for den enkelte forskerens karriere.
AA171011 For det første er det grunnleggende viktig at norske forskere deltar i den internasjonale, faglige diskursen.
AA171011 Et viktig pedagogisk poeng er at en monografi vil kreve dypere og mer solid gjennomgang av relevant teori og en bedre begrunnelse for valg av metode og gjennomføring av analyse.
VG171010 Det er viktig å bevare klassisk, for det skiller oss fra alt annet.
VG171010 - Jeg synes også vi har vært flinke til å få en samhandling på kantene som har vært viktig .
VG171010 - Jeg har kjempesans for Per-Mathias, men det blir kanskje for komplekst i en to-dagers oppkjøring til en viktig kamp.
VG171010 Det er viktig at foreldrene som er trenere søker utdannelse og prøver å lære.
VG171010 Ved å være her inne uten, kjenner jeg at sosiale medier er veldig lite viktig, og det er sinnssykt viktig å leve i nuet, forteller hun etter Farmen-innspillingen er over.
VG171010 Ved å være her inne uten, kjenner jeg at sosiale medier er veldig lite viktig , og det er sinnssykt viktig å leve i nuet, forteller hun etter Farmen-innspillingen er over.
VG171010 Skal vi forstå og lære av politiaksjonen er trusselforståelsen et viktig premiss.
VG171010 Norges sikkerhet er dermed også et viktig mål for NATO og USA.
VG171010 En utrolig viktig reform for de som berøres, men som ikke tar fra noen av oss andre en eneste rettighet.
VG171010 Kravet om at lærere må skaffe seg minst 30 eller 60 studiepoeng for å undervise i norsk og matte på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet, ble en viktig sak for regjeringen Solberg i siste stortingsperiode.
VG171010 - For å lykkes i dette arbeidet er det viktig med lederfokus og organisering av robuste fagmiljø, heter det i avtalen mellom Høyre, Frp og Venstre, som ligger til grunn for politireformen.
VG171010 - Det er en konsekvens av den nye politiske situasjonen, som gjør det mulig å få gjennomslag for ting våre velgere synes er viktig .
VG171010 Han har rett og slett holdt tilbake viktig informasjon for retten angående spørsmålet om han i det hele tatt kunne gjøre tjeneste som forsvarer i denne saken.
VG171010 Det er viktig å vurdere dette på nytt.
VG171010 - Det er viktig å vurdere pleiepengeordningen på nytt.
VG171010 Samtidig er det viktig å ta hensyn til at vi skal beholde en god drosjenæring over hele landet.
VG171010 Han mener også det er viktig og riktig å gjøre et skille mellom by og land.
VG171010 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt.
VG171010 Driveplikten er viktig også i norske byer - mange har behov for taxi på tider av døgnet det ikke er attraktivt å kjøre, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Sp i finanskomiteen.
VG171010 - Det er helt andre behov i distriktene, hvor det er viktig å opprettholde ordninger som sikrer drosjetransport også i mindre samfunn.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Ulvang, som har tre OL-gull fra sin aktive karrière, har en viktig rolle i moderniseringen av langrennssporten.
SA171010 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
SA171010 Det er også viktig at den unge opplever mestring. 3.
SA171010 Det er viktig at foreldre søker hjelp når de selv ikke klarer å løse et problem.
SA171010 Derfor er det ekstra viktig hvordan vi fremstiller og snakker om voksenlivet.
SA171010 Da er det viktig at du som voksen viser at du tåler motstand og at du likevel vil være der når tenåringen en gang ombestemmer seg, sier Börjesson.
SA171010 - Det er viktig å gi masse kjærlighet.
SA171010 Men for oss alpinister er hele verdenscupen innmari viktig .
SA171010 - Hvorfor er det så viktig at VM-kampen arrangeres i storbyer ?
SA171010 Ulvang, som har tre OL-gull fra sin aktive karrière, har en viktig rolle i moderniseringen av langrennssporten.
SA171010 divisjon, mens AaFK stiller toppet mannskap i det de beskriver som en viktig kamp før Vålerenga-kampen på søndag.
NL171010 Vi mener det er både riktig og viktig å si ifra når vår faglige integritet settes på spill.
NL171010 Når Statsbygg må dekonstruere denne helheten til målbare, tekniske og økonomiske parametere for tilsynelatende å møte lover og regler omkring offentlige anskaffelser er det ekstremt viktig at den arkitektfaglige kvaliteten og helhetsforståelsen ivaretas.
NL171010 For ikke mange år siden ville en konkurranse om et nytt universitetsbygg vært en stor og viktig oppgave som de ulike deltakerne gjennomførte med seriøsitet og solid faglig forankring.
NL171010 Andre verdenskrig vil nok i lang tid være en viktig bakgrunn for å forstå dagens Finland, slik det for øvrig også er for Norge.
NL171010 Det er viktig med tidlig innsats.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Forskerne mener mange av barna går glipp av viktig muligheter for å observere, lære og sette erfaringene sine i et system.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Uteleken i barnehagen og i naturen er en viktig og bra læringsarena, og skal brukes til nettopp læring.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Siden ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter, er det viktig at de motiveres til å bevege seg.
DB171010 Skorge forteller at det er utrolig viktig at bønder stiller opp, vil følge loven og er positivt motivert til å finne og ivareta fornminner.
DB171010 Funnene vil gi oss viktig ny kunnskap om forhistorien og om den tidlige bondekulturen i dette området, sier Trøim til Dagbladet.
DB171010 - Det er viktig at tiltakshavere ikke belastes urimelig for arkeologiske utgravinger.
DB171010 Noe som, ifølge eksperten, kan være svært viktig for etterforskningen.
DB171010 Viktig å finne armene ¶
DB171010 Skal det i det hele tatt være en kvote så er det særdeles viktig at det kommer med en bestemmelse om at man har rett på pleiepenger uansett ved sykehusinnleggelse, uavhengig av kvoter, sier hun.
DB171010 For Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde tanken om at « det alltid skal lønne seg å jobbe », mens SV og Sp ønsker å gi full støtte så lenge foreldrene behøver det og barnet lider av en varig sykdom.
DB171010 - Det som er viktig for KrF er å få en endring på reduksjonen av lønn til 66 prosent stønadsnivå etter ett år og at det per i dag ikke er mulighet for utvidelse av stønadsperioden, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til Dagbladet.
DB171010 Christl Kvam, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, sier det var viktig å sette noen rammer i takt med utvidelsen av pleiepengeordningen.
DB171010 Gjenkjøp er viktig
DA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
DA171010 Det er viktig både for henne og for samfunnet at denne saken blir oppklart.
DA171010 - En viktig og stor avtale for klubben, sier en åpenbart tilfreds Deila i solskinnet på stadionet med helt nytt navn.
DA171010 - Det er en hvit logo med innslag av blått, også sånt er viktig for oss, sier Rostvåg.
DA171010 Utdanning av barn i krigsherjede land er utrolig viktig , og vi er glade for at våre unge skuespillere og deres støttespillere er villige til å bidra aktivt, sier leder i Teaterkråkene, Christina Olavesen.
DA171010 - Men hun sier jo at det er viktig med en solid, offentlig finansiering også av kunsten.
DA171010 - Foreningen Les gjør et enormt viktig formidlingsarbeid mot barn og unge.
DA171010 Det er viktig å si fra.
DA171010 Så et viktig spørsmål framover blir hvordan offentlig sektor greier å nyttiggjøre seg teknologien som kommer, sier Brasch, og legger til : ¶
DA171010 Det er en viktig forklaring til at produktivitetsveksten har falt.
DA171010 Jeg tror det er viktig å jobbe så godt man kan ut ifra de ressursene man har.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Det er også viktig at den unge opplever mestring. 3.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Det er viktig at foreldre søker hjelp når de selv ikke klarer å løse et problem.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Derfor er det ekstra viktig hvordan vi fremstiller og snakker om voksenlivet.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Da er det viktig at du som voksen viser at du tåler motstand og at du likevel vil være der når tenåringen en gang ombestemmer seg, sier Börjesson.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html - Det er viktig å gi masse kjærlighet.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Avis-avslorer--Storby-far-arrangere-Magnus-Carlsens-VM-kamp-243563b.html - Hvorfor er det så viktig at VM-kampen arrangeres i storbyer ?
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/VKayV/Uavhengighet-pa-vent-Skuffelse-og-lettelse-blant-spanjolene Å hindre krig i Europa var en viktig del av dette.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania - En viktig andel av denne gruppen føler seg for eksempel katalanske, og vil ikke bli sett i protester der folk vifter med spanske flagg, sier han til Aftenposten.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania - En viktig andel av denne gruppen føler seg for eksempel katalanske, og vil ikke bli sett i protester der folk vifter med spanske flagg, sier han til Aftenposten.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Så om det er 10 eller 14 uker er mindre viktig , sier statsminister Erna Solberg.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget - Det er en konsekvens av den nye politiske situasjonen, som gjør det mulig å få gjennomslag for ting våre velgere synes er viktig .
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Da er det viktig med sunn og næringsrik mat.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RJjzA/Dagens-kortinnlegg_-onsdag-11-oktober Ifølge Bresil er rullebladet viktig for å hindre uskikkede personer i å få jobber med lisenskrav og avverge omsorgssvikt.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Det er også viktig at den unge opplever mestring. 3.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Det er viktig at foreldre søker hjelp når de selv ikke klarer å løse et problem.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Derfor er det ekstra viktig hvordan vi fremstiller og snakker om voksenlivet.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Da er det viktig at du som voksen viser at du tåler motstand og at du likevel vil være der når tenåringen en gang ombestemmer seg, sier Börjesson.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html - Det er viktig å gi masse kjærlighet.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-OL-hap-vil-bli-den-forste-pa-82-ar--Dette-visste-jeg-ingenting-om-243583b.html Men for oss alpinister er hele verdenscupen innmari viktig .
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Avis-avslorer--Storby-far-arrangere-Magnus-Carlsens-VM-kamp-243563b.html - Hvorfor er det så viktig at VM-kampen arrangeres i storbyer ?
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Ulvang, som har tre OL-gull fra sin aktive karrière, har en viktig rolle i moderniseringen av langrennssporten.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppet-AaFK-mot-Folkets-lag-243560b.html divisjon, mens AaFK stiller toppet mannskap i det de beskriver som en viktig kamp før Vålerenga-kampen på søndag.
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
AA171010 - For oss er det veldig viktig at denne opptrappingen fortsetter, sa Ropstad nylig til NTB. ( ©NTB ) ¶ | - Æ e ISIS æ nu og det e æ nu stolt av ¶
AA171010 - Det er viktig å spille på lag med dem som jobber i sektoren.
AA171010 Det er viktig å vurdere dette på nytt, sier Tajik til VG.
AA171010 Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 1,0 prosent for de siste tolv månedene.
AA171010 I forslaget heter det : « Gjennom å bidra med sin kunnskap og sine innfallsvinkler til aktuelle politiske saker, kan lobbyister være en viktig demokratisk kilde til supplerende informasjon ut over det som opplyses i saksdokumenter.
AA171010 Et godt samspill mellom beslutningstakerne og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati ».
AA171010 De mener det er viktig at personer har mulighet til å veksle mellom stillinger som politiker og stillinger i privat sektor, men at det kan oppstå uklare grenser og et behov for mer åpenhet.
AA171010 Grande mener imidlertid det er viktig med oppmykninger, som hun mener gjør det lettere for folk som ikke har jobb, å komme inn i arbeidslivet.
AA171010 En tradisjon han mener er viktig å holde i hevd.
VG171009 Viktig meningsmangfold ¶
VG171009 Nei, men teksten min oppfylte trolig et viktig kriterium for å få en god karakter i samfunnsfag på den norske ungdomsskolen anno 1989 : Det var en hyllest av den cubanske revolusjonen, Fidel Castro og, ikke minst, Ernesto Che Guevara, argentineren.
VG171009 Det var nok en viktig grunn til at hans gode venn og samarbeidspartner, Fidel Castro, lot ham gå.
VG171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier Helleland.
VG171009 - I den tiden vi lever i er det å skape dialog, bygge bro og å være forsonende veldig viktig for en organisasjon som IRN.
VG171009 Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt.
VG171009 - Hele landet viktig
VG171009 Men vi har fortsatt ikke gode nok tall, og det er nettopp derfor forskning er så viktig , sier Simonsen.
VG171009 - Det er både viktig og interessant om man vil kunne si noe mer om fremtidsforventninger for personer som har MS.
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html Jeg pleier å svare at det må være opp til hver enkelt å avgjøre, men personlig synes jeg det er viktig at vi idrettsutøvere bidrar i samfunnsdebatten.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html Midtbanespilleren er allerede en viktig brikke for landslaget og har imponert tidvis også i sin belgiske klubb Genk.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Odegaard-for-skjebnekampen--Skuffet-over-situasjonen-243539b.html - Det blir viktig at vi er kompakte og solide i forsvar.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html For oss har langsiktighet vært viktig , forklarer Espeseth.
SA171009 Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.
SA171009 Midtbanespilleren er allerede en viktig brikke for landslaget og har imponert tidvis også i sin belgiske klubb Genk.
SA171009 - Det blir viktig at vi er kompakte og solide i forsvar.
SA171009 Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
SA171009 For oss har langsiktighet vært viktig , forklarer Espeseth.
SA171009 Gordon Strachan mener genetikk er en viktig årsak til Skottlands VM-vansker.
NL171009 Forbundet for Ledelse og Teknikk mener en felles vegadministrasjon har vært viktig og riktig beslutning.
NL171009 Det er også vanskelig å overdrive hvor viktig kunnskapen fra ishavsnæringa har vært for norsk polarforsking.
NL171009 Nettopp dette er viktig å ha i bakhodet når vi nå går inn i forhandlingene om et ekteskap med Finnmark.
NL171009 Men det er egentlig ikke så viktig hvor regionhovedstaden formelt plasseres, sa et lyst hode til meg forleden.
NL171009 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forbygger hos de som utsettes for mobbing.
NL171009 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
NL171009 Det er viktig av å være oppmerksom på, og ha kunnskap om elever som både er, og har vært utsatt for mobbing.
NL171009 Det er viktig at dette kommer i fokus fordi det er en hårfin balansegang mellom det det å kunne fungere med sine problemer, til å ha problemer med å fungere.
FV171009https://www.fvn.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.
FV171009https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Odegaard-for-skjebnekampen--Skuffet-over-situasjonen-243539b.html - Det blir viktig at vi er kompakte og solide i forsvar.
DN171009 Et viktig bidrag vil være å gjøre det lettere for de med fagbrev og svennebrev å søke seg videre til høyere utdanning, mener organisasjonen.
DB171009 Fotballen var en viktig del av barndommen til Pirlo.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier hun.
DB171009 SV-lederen sier det også er viktig at Arbeiderpartiet manner seg opp og ikke fører en kompromisslinje inn mot regjeringen.
DB171009 Høyresida snyter Ap for viktig posisjon : - Makta rår, sier Støre ¶
DB171009 - Men det som er viktig for KrF er å få norsk politikk inn mot sentrum, enten forslagene kommer fra høyresida eller venstresida.
DB171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren i en pressemelding.
DB171009 Han mener det er viktig at Norge har en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner, og håper de muslimske organisasjonene som har meldt seg ut av IRN og andre muslimske organisasjoner nå vil danne en ny samlende paraplyorganisasjon.
DB171009 Det er viktig at de kommer raskt på banen.
DB171009 - Målet er å ivareta vårt hovedanliggende som en viktig aktør i samfunnet.
DB171009 Under pressekonferansen i helgen fortalte politiet at det ennå ikke var mulig å fastslå en dødsårsak, noe som er deler av grunnen til at det er viktig å finne armene.
DB171009 - For det første er det viktig å finne armene av hensyn til de pårørende, slik at de får en hel person å begrave.
DB171009 Dette er brudd på alle regler fra A til Å og understreker hvor viktig det er at Mattilsynet jobber for fullt videre innen feltet, sier fagdirektør Keren Bar-Yaacov.
DB171009 Dessuten er det viktig å få fram at det er en stor helserisiko å kjøpe smuglet eller stjålet kjøtt.
DB171009 Et viktig skjær i sjøen foran en unison feiring på den 19. partikongressen finnes likevel : Nord-Korea.
DB171009 Det ville gi en total effekt på cirka 250 - 550 millioner norske kroner, og i alle fall være et viktig bidrag til å begrense statskanalens overdrevne virketrang i en periode.
DB171009 Hvis Weinstein forsvinner ut av Hollywood, mister dramasjangeren en tung og viktig forkjemper.
DB171009 Det er derfor arbeidet New York Times har gjort, med å skaffe en rekke både åpne og lukkede kilder, er så viktig .
DA171009 Det var viktig at vi fikk en seier igjen, sa veterankeeperen.
DA171009 Et viktig bidrag vil være å gjøre det lettere for de med fagbrev og svennebrev å søke seg videre til høyere utdanning, mener organisasjonen.
DA171009 Gössling viser også til OECD som i 25 år har publisert dokumenter som påpeker at det er viktig å fjerne subsidier, framfor alt dem som er rettet mot fossilt drivstoff.
DA171009 - Samtidig kan det være viktig å fortsette subsidieringen, men da av noe helt annet, nemlig forskning på alternative drivstoff, som vi må skaffe oss på en eller annen måte, tilføyer Gössling.
DA171009 En annen viktig forutsetning var at rabatten ved bruk av kort/brikke skulle ligge på mellom 30 og 50 prosent.
DA171009 En viktig forutsetningene for at begge garantiene i sin tid ble stilt, var at ferjeforbindelsen mellom Sandnes og Forsand ble lagt ned.
DA171009 Hareide mener satsing på sårbare barn er viktig for bærekraften i samfunnet, og trekker spesielt fram flere lærere og støtte til voldsutsatte barn som viktige saker.
DA171009 - Men jeg er litt lei meg for at utdanning ikke hadde en sterkere rolle, sier hun til NTB, og viser at utdanning er viktig for å takle framtidens utfordringer for Norge.
DA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
DA171009 I sin kommentar til nyheten framhever han i stedet at drosjenæringen er viktig for å sikre et godt transporttilbud, og viser til at drosjene også utfører viktige oppgaver som skolekjøring, pasientkjøring og TT-transport.
DA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han.
DA171009 Gössling viser også til OECD som i 25 år har publisert dokumenter som påpeker at det er viktig å fjerne subsidier, framfor alt dem som er rettet mot fossilt drivstoff.
DA171009 - Samtidig kan det være viktig å fortsette subsidieringen, men da av noe helt annet, nemlig forskning på alternative drivstoff, som vi må skaffe oss på en eller annen måte, tilføyer Gössling.
DA171009 Komiteen har ansvar for barnefattigdom, som er en viktig utfordring også for Drammen, og barnevern, noe jeg ser fram til å jobbe med og få bruke erfaring fra mitt hjemfylke.
BT171009https://www.bt.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html Midtbanespilleren er allerede en viktig brikke for landslaget og har imponert tidvis også i sin belgiske klubb Genk.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Odegaard-for-skjebnekampen--Skuffet-over-situasjonen-243539b.html - Det blir viktig at vi er kompakte og solide i forsvar.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html For oss har langsiktighet vært viktig , forklarer Espeseth.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Forklaringen-pa-VM-exiten-latterliggjores--Innser-han-ikke-galskapen-med-dette-sitatet-243510b.html Gordon Strachan mener genetikk er en viktig årsak til Skottlands VM-vansker.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Det er viktig at betenkningen gjøres kjent for det britiske folket og deres representanter i Parlamentert snarest mulig, sier Simor ifølge The Guardian.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Jomfrutalen hennes skal dreie seg om forsvarspolitikk, en viktig sak for dem som har stemt på henne i Nord-Norge.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Trond Helleland frykter en presset Ap-leder, for et skadeskutt parti, kan komme til å bryte en viktig tradisjonen i norsk politikk : ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Kompromissene er rett og slett en viktig fellesverdi i det norske samfunnet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Hvis man mener at en politireform er viktig og at den følger opp anbefalingene fra Gjørv-kommisjonene ( 22. juli-kommisjonen ), så må man også stå opp for den - og ikke distansere seg.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet, sier han til Dagsavisen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren i pressemeldingen mandag.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qG9Q1/Statoil-Skal-malene-fra-Paris-avtalen-nas_-ma-ogsa-mye-olje-og-gass-forbli-i-bakken--Eldar-Satre I Statoil er vi godt i gang med å etablere fornybar energi som en viktig og lønnsom del av vår virksomhet, skriver konsernsjef Eldar Sætre.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er viktig at man sjekker dette slik at ikke mønsteret ikke blir feil.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html Jeg pleier å svare at det må være opp til hver enkelt å avgjøre, men personlig synes jeg det er viktig at vi idrettsutøvere bidrar i samfunnsdebatten.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html Midtbanespilleren er allerede en viktig brikke for landslaget og har imponert tidvis også i sin belgiske klubb Genk.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Odegaard-for-skjebnekampen--Skuffet-over-situasjonen-243539b.html - Det blir viktig at vi er kompakte og solide i forsvar.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html For oss har langsiktighet vært viktig , forklarer Espeseth.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forklaringen-pa-VM-exiten-latterliggjores--Innser-han-ikke-galskapen-med-dette-sitatet-243510b.html Gordon Strachan mener genetikk er en viktig årsak til Skottlands VM-vansker.
AA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
AA171009 Her kan du også lese alle delene i Adressa-serien Nyskaping i Trøndelag ¶ Viktig med teknologi ¶
AA171009 I meldingen skriver selskapet også at det er veldig viktig å understreke at driften ved selskapets syv papirfabrikker vil fortsette, uavhengig av utfallet av rekapitaliseringsprosessen i selskapet.
AA171009 Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.
AA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han til Dagsavisen.
AA171009 Bærekraft i velferden har KrF vært opptatt av lenge, sier partileder Knut Arild Hareide, og trekker fram satsing på sårbare barn som viktig .
AA171009 - Men jeg er litt lei meg for at utdanning ikke hadde en sterkere rolle, sier hun til NTB, og viser at utdanning er viktig for å takle framtidens utfordringer for Norge.
AA171009 Hvorfor er det viktig at barnehagelærerne utgjør minst halvparten av bemanningen i barnehagen ?
AA171009 Dette er både riktig, nødvendig og viktig .
AA171009 Et viktig mål i pakken, er null vekst i biltrafikk, selv om byen vokser.
VG171008 - Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers.
VG171008 Det er viktig å få en så samspilt ellever som mulig, men jeg kommer til å matche en del spillere, sa han.
VG171008 Men det er viktig å konsentrere seg om det du holder på med, og jeg vil ikke tenke på noen trenerjobb før det eventuelt dukker opp og jeg må ta stilling til det.
VG171008 Men hvis delingen settes inn i en kontekst hvor dette er viktig for å avdekke identiteten til overgripere, mener jeg at ¶
VG171008 Hun presiserer at det er prisverdig og veldig viktig å bruke ressurser på å bekjempe pedofile nettverk, men at politiets metoder i skjulte operasjoner ikke kan stå i strid med internasjonale menneskerettigheter.
VG171008 Det er viktig at politiet vet hva de gjør, og hvorfor.
VG171008 « Én ting er veldig viktig .
SA171008https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Zuccarello-satte-rekord-Men-etterpa-fyrte-han-los--Det-er-harreisende-243457b.html - Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers.
SA171008https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Elleville-jubelscener-i-Costa-Rica-Disse-13-lagene-er-klare-for-VM-243460b.html Honduras, som selv kjemper innbitt om å ta seg til VM, måtte til slutt se en viktig borteseier glippe helt på tampen.
SA171008 - Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers.
SA171008 Det er viktig å få en så samspilt ellever som mulig, men jeg kommer til å matche en del spillere, sa han.
SA171008 Honduras, som selv kjemper innbitt om å ta seg til VM, måtte til slutt se en viktig borteseier glippe helt på tampen.
SA171008 Stian Sleveland scoret et viktig reduseringsmål for hjemmelaget like etter at Odd hadde gått opp i 2-0, men til tross for iherdig innsats måtte laget hans nøye seg med poengdeling mot Odd 2 hjemme i Idrettsparken.
NL171008 Argumentet fra de som mener at det er ekstra viktig å beskytte flyplassene, er at terroristene stadig jakter på spektakulære terroranslag - noe et fly alltid vil være.
DB171008 - Det er viktig å påpeke at våre hotellpartnere har full kontroll over de priser som de velger å legge ut på Booking.com, også når de velger å tilby rabatter eller spesialtilbud, skriver Aida Uhac, pressekontakt på Booking.com, i en epost til SVTs forbrukerprogram Plus.
DB171008 - Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers.
DB171008 ¶ VIKTIG KAMP : Nord-Irland-kampen er svært viktig for Lars Lagerbäck og Norge, selv om landslaget ikke kan gå til VM.
DB171008 | Storhamar klatret til andreplass etter storseier mot Vålerenga ¶ ¶ VIKTIG KAMP : Nord-Irland-kampen er svært viktig for Lars Lagerbäck og Norge, selv om landslaget ikke kan gå til VM.
DB171008 Henriksens mentale utvikling : - Viktig å ikke tenke på fotball hele tiden ¶
DB171008 DERFOR ER DENNE kampen mot Nord-Irland så enormt viktig .
DB171008 Derfor kan tre poeng mot Norge være særdeles viktig .
DB171008 Et viktig mål for arbeiderforeningene var å utdanne arbeidernes barn.
DB171008 Etter at tilhengere av løsrivelse har fylt gatene under og etter folkeavstemningen om uavhengighet forrige søndag, er det viktig for den pro-spanske sida å vise styrke.
DB171008 Frølich mener det er viktig at det norske samfunnet ikke aksepterer eller bortforklarer denne formen for sosial kontroll.
DB171008 Det er viktig at man har fokus på æreskultur og sosial kontroll i skolen.
DA171008 Dermed kan et viktig hinder for videre regjeringsforhandlinger, være passert.
DA171008 For oss er det veldig viktig at denne opptrappingen fortsetter, sier Ropstad.
DA171008 At budsjettet skal inneholde økte ressurser til skolene, er også viktig for Venstre.
DA171008 - For oss er det viktig å gjøre barnehagen tilgjengelig for enda flere barn i lavinntektsfamilier og forebygge fattigdom.
BT171008https://www.bt.no/100Sport/fotball/Elleville-jubelscener-i-Costa-Rica-Disse-13-lagene-er-klare-for-VM-243460b.html Honduras, som selv kjemper innbitt om å ta seg til VM, måtte til slutt se en viktig borteseier glippe helt på tampen.
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/kkzpA/Slik-trener-du-opp-hunden-til-a-vare-alene-hjemme Det er viktig å tenke temperatur og gi hunden et svalt og luftig sted når man går.
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/kkzpA/Slik-trener-du-opp-hunden-til-a-vare-alene-hjemme Balansen mellom å være alene og å være med etterpå, er viktig for å få en glad og trygg hund.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Det er en viktig politisk sak for oss, sier Aps nestleder Hadia Tajik.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/qGKzg/Evry-far-kritikk-etter-nettbanktrobbel - Vi får ta lærdom av dette, men det er viktig for oss å understreke at vi ga løpende informasjon, men så er det kanskje nødvendig med enda mer informasjon, sier Evrys kommunikasjonsdirektør Geir Remman.
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Mz4oE/-Nakenbilder-ma-behandles-pa-lik-linje-med-samleie Enighet er derfor viktig .
AP171008https://www.aftenposten.no/kultur/i/1mQJQ/Det-nordnorske-svaret-pa-True-Detective-og-Top-of-the-Lake At norsk natur har en viktig rolle i en TV-serie er ikke noe nytt.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Zuccarello-satte-rekord-Men-etterpa-fyrte-han-los--Det-er-harreisende-243457b.html - Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbcks-revansj--Jeg-synes-det-var-en-veldig-god-kamp-243504b.html Det er viktig å få en så samspilt ellever som mulig, men jeg kommer til å matche en del spillere, sa han.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Elleville-jubelscener-i-Costa-Rica-Disse-13-lagene-er-klare-for-VM-243460b.html Honduras, som selv kjemper innbitt om å ta seg til VM, måtte til slutt se en viktig borteseier glippe helt på tampen.
AA171008 Dermed kan et viktig hinder for videre regjeringsforhandlinger, være passert.
AA171008 - For oss er dette et viktig folkehelsetiltak.
AA171008 For oss er det veldig viktig at denne opptrappingen fortsetter, sier Ropstad.
AA171008 At budsjettet skal inneholde økte ressurser til skolene, er også viktig for Venstre.
AA171008 - For oss er det viktig å gjøre barnehagen tilgjengelig for enda flere barn i lavinntektsfamilier og forebygge fattigdom.
VG171007 Her er det også verdimessig viktig at toppfotball ikke bare bør styres etter rene markedsprinsipper, da det aldri vil være samme kommersielle markedsinteresser i kvinnelige som i mannlige fotballspillere.
VG171007 I år har jeg fått en viktig rolle i powerplay og det offensive, og den tar jeg, så får vi se, sier Niklas Roest.
VG171007 Det er en stor og viktig kamp for dem, og da handler det mye om psyke.
VG171007 Olafsen snakket om livet etter snowboardkarrieren og skadene, og hvor viktig det har vært å lære at gleden også ligger i mye annet i livet enn snowboard.
VG171007 Alle de fundamentale, sterke tingene hos oss mennesker, sier Jo Nesbø og forteller at « Snømannen » også er viktig fordi det er først her i den sjuende boken at Harry Hole plasserer seg foran kamera.
VG171007 Klærne kan være viktig
VG171007 - Jeg tror det er viktig å gi den informasjonen, men jeg har den ikke.
VG171007 Atomvåpen er ikke mindre viktig i russisk militær strategi.
VG171007 Viktig avtale ¶
VG171007 Barnevernet har en viktig jobb, der noe av det mest alvorlige de gjør er å gå inn i familier og kanskje flytte barna ut av hjemmet sitt.
VG171007 - Samtidig er det viktig at kommunene passer på at barna blir hørt, og at de ikke er redde for at det er bukken som passer havresekken.
VG171007 T-cellene er en viktig del av immunforsvaret.
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Det er viktig for meg at man blir kjent med mennesket John Arne og ikke den de tror man kjenner gjennom 20 år i mediene.
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
SA171007 Og kjønn er en del av mangfoldet, en meget viktig del, faktisk !
SA171007 Karen Espelund har vært en viktig foregangskvinne ved å tvinge på Fifa og Uefa bedre kvinnerepresentasjon.
SA171007 Da blir dødballer en viktig del.
SA171007 Det er viktig for meg at man blir kjent med mennesket John Arne og ikke den de tror man kjenner gjennom 20 år i mediene.
SA171007 Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Skal-Norge-igjen-bli-en-nasjon-a-regne-med_-ma-de-bli-bedre-i-disse-situasjonene-243438b.html Da blir dødballer en viktig del.
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Det er viktig for meg at man blir kjent med mennesket John Arne og ikke den de tror man kjenner gjennom 20 år i mediene.
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
DB171007 De tar ansvar og løfter hele laget, og det er essensielt viktig når man møter motgang og trenger den ekstra pushen for å yte maksimalt.
DB171007 I kveld spilte Sverige mot Luxembourg i en kamp som var svært viktig for et eventuelt VM-spill.
DB171007 Det er viktig å koble av og ikke tenke på konsekvenser i fotballen.
DB171007 - Når man har det litt trått med skader eller dårlige resultater, er det viktig å ikke tenke på fotball hele tiden.
DB171007 Kampen er også viktig med tanke på seeding i playoffen.
DB171007 Det er viktig for meg at man blir kjent med mennesket John Arne og ikke den de tror man kjenner gjennom 20 år i mediene.
DB171007 Strandheim sier det er viktig at foreldre interesserer seg for og følger med på hva barna deres gjør.
DB171007 Høyresida snyter Ap for viktig posisjon : - Makta rår, sier Støre ¶
DB171007 Derfor mener jeg at informasjon og dialog med ulike innvandrermiljø er utrolig viktig .
DB171007 Nulltoleranse for korrupsjon er et viktig prinsipp i forvaltningen av EØS-midlene, sier Stirø.
DB171007 Vel så viktig som hvor mye oljepenger man bruker er hva man gjør med de over 1300 milliardene på statsbudsjettet.
DB171007 Men det er også viktig for oljefondets størrelse.
DB171007 Det er viktig for norske eksportnæringer, som blir mer konkurransedyktige, og for norske forbrukere, som får litt dyrere varer og utenlandsferier.
DA171007 Vi vet hvor viktig kampen er og nå har vi ingenting å skylde på.
DA171007 Vi må alle ha et sted og bo og et sted å jobbe, slik at det å sette opp fire vegger og et tak blir regnet som viktig og profitabelt.
DA171007 Derfor er det lokale næringslivets og de lokale næringslivseiernes innsats så viktig .
DA171007 Da er vi den møte- og markedsplassen vi tror er viktig for Stavanger og regionen, forteller Tjeltveit til RA etter to hektiske dager proppfulle med foredrag, utstillinger og tilsynelatende fornøyde deltakere.
DA171007 | Forsberg : - Det var viktig å få bevist at vi fortsatt kan ¶
DA171007 Det tror Forsberg var ekstremt viktig for fortsettelsen.
DA171007 - Det blir spennende, utfordrende og viktig for Østfold, som står overfor det grønne skiftet, sier han.
DA171007 For Gusty, som flyttet til Oslo som 33-åring, var det viktig å ikke bli værende i Fredrikstad hele karrieren.
DA171007 Produsent Maria Ekerhovd mener den stroe responsen illustrerer at filmen er en representativ og viktig stemme for de med tokulturell bakgrunn.
DA171007 Hun tror det er en film man kan kjenne seg igjen i uavhengig av bakgrunn, og en film det er viktig å snakke om.
DA171007 Selve stedet var en viktig del av opplevelsen.
BT171007https://www.bt.no/100Sport/fotball/Skal-Norge-igjen-bli-en-nasjon-a-regne-med_-ma-de-bli-bedre-i-disse-situasjonene-243438b.html Da blir dødballer en viktig del.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM06/Ingunn-fikk-en-telefon-fra-politiet-Et-seksuelt-bilde-av-barnet-hennes-14-sirkulerte-i-ungdomsmiljoet- I begynnelsen var det viktig å understreke overfor datteren at hun ikke hadde gjort noe galt.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM06/Ingunn-fikk-en-telefon-fra-politiet-Et-seksuelt-bilde-av-barnet-hennes-14-sirkulerte-i-ungdomsmiljoet- Det er viktig .
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G4949/ME-er-en-darlig-diagnose--Erik-B-Rasmussen Debatten er viktig , men debattantene snakker dårlig sammen og virker fremfor alt opptatt av å sable ned sine meningsmotstandere.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skal-Norge-igjen-bli-en-nasjon-a-regne-med_-ma-de-bli-bedre-i-disse-situasjonene-243438b.html Da blir dødballer en viktig del.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Det er viktig for meg at man blir kjent med mennesket John Arne og ikke den de tror man kjenner gjennom 20 år i mediene.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Egersund-ned-pa-jorda-etter-sjokket-mot-Bryne--Vi-var-ikke-mentalt-klare-243447b.html Stian Sleveland scoret et viktig reduseringsmål for hjemmelaget like etter at Odd hadde gått opp i 2-0, men til tross for iherdig innsats måtte laget hans nøye seg med poengdeling mot Odd 2 hjemme i Idrettsparken.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
AA171007 Sant å si er det vel nesten umulig å dra i gang en interessant debatt om poteter, selv om poteten gjennom historien har vært særdeles viktig .
AA171007 Sakte, men sikkert slo den likevel rot og ble en avgjørende viktig del av det norske kostholdet.
AA171007 Prestene hadde nok ikke vært så ivrige om de hadde skjønt at poteten etter hvert skulle bli en svært viktig råvare til produksjon av brennevin.
AA171007 Det er viktig at vi ikke glemmer ham og de andre ofrene for terroren i Trøndelag i oktober 1942.
VG171006 - Det er viktig å gå ut og ha det gøy.
VG171006 Dialogen er viktig for oss.
VG171006 Så er det viktig å få sagt at avtalen som er inngått ikke hindrer land i å ha atomvåpen nå.
VG171006 Han tror ikke prisvinneren blir populær i noen av verdens atommakter, men mener det er viktig for å på sikt kunne få et forbud mot atomvåpen.
VG171006 Arbeidet for å avskaffe atomvåpen er et minst like viktig fredsarbeid som for noen tiår siden.
VG171006 - ICAN vil være en verdig prisvinner, men ikke minst en viktig prisvinner.
VG171006 Men hans anke er en ny påminnelse om hvor viktig åpenheten er for tilliten til rettssystemet.
VG171006 Det burde han vel i tilfelle ha gjort, om det var så viktig ?
VG171006 Den alvorlige saken tydeliggjør hvor viktig det er at den fjerde statsmakt ikke sendes på gangen.
VG171006 Det viser hvor viktig det er å styrke ikkespredningsavtalen.
VG171006 Det er viktig med en bevisstgjøring av hvilke katastrofale konsekvenser som enhver bruk av atomvåpen vil få.
VG171006 Vinmonopolet er et utrolig viktig element i norsk alkoholpolitikk, som vi må underbygge og ikke undergrave slik taxfreeordningen gjør.
VG171006 Arbeidet for å avskaffe atomvåpen er et minst like viktig fredsarbeid som for noen tiår siden.
VG171006 - ICAN vil være en verdig prisvinner, men ikke minst en viktig prisvinner.
VG171006 Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg.
SA171006https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Derfor-var-FIFA-presidenten-blant-de-1922-tilskuerne-pa-Norges-landskamp-243384b.html Det er viktig å anerkjenne alle, sa Infantino til Itasportpress.
SA171006 Dette er viktig for å kunne hjelpe både de som mobber og de som blir mobbet, forklarer Eriksen.
SA171006 - Det er viktig å gå ut og ha det gøy.
SA171006 Tom Lawrence ble matchvinner da Wales tok en viktig 1-0-seier borte mot Georgia i VM-kvalifiseringen.
SA171006 Men jeg fant ut at det var viktig å ta seg pauser, sånn at ikke alt handlet om fotball.
SA171006 Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde det bra, oppsummerte tremålsscorer og Norges store spiller Mohamed Elyounoussi overfor Aftenposten.
SA171006 STERKE KORT : Fredrik Haugen sitter med et glimrende utgangspunkt i forhandlingene med Brann - hans signatur er meget viktig for klubben, skriver Anders Pamer i denne kommentaren.
SA171006 Det er viktig å anerkjenne alle, sa Infantino til Itasportpress.
NL171006 Derfor har ekstra satsinger på stipend for de som både tar lærerutdanning og fullfører på normert tid vært viktig , men også ekstra stipend for de som velger å ta jobb i vår nordlige landsdel.
NL171006 Et sterkt Finnmark er viktig for Norge, og nå har regjeringen mulighet til å vise at det er noe håndfast i de fagre talene om nordområdene.
NL171006 Ragnar Olsen ble en viktig aktør i det nordnorske kultur-opprøret, med EEC-kamp, utvidet fiskerigrense og kampen mot oljeboring og sentralisering som vesentlige drivkrefter.
NL171006 Språkrådet er de første til å se hvor viktig språk er som verktøy til kommunikasjon på tvers av landegrenser, både innenfor forskning og på andre samfunnsområder.
NL171006 Språk er minst like viktig for effektiv og god kommunikasjon som veier og jernbane !
NL171006 Det fører til at barn helt ned i treårsalderen møter vesentlige mengder engelsk i en viktig fase for språkutviklingen.
NL171006 Rimelig og sikker vannkraftbasert strøm er fremdeles en viktig faktor i denne nordnorske storbedrifta, men det å få fram avansert foredling gjennom bedriftsintern felles kompetanseutvikling er klart avgjørende for suksessen.
NL171006 Det er slike problemstillinger fylkeskommunale og sentrale myndigheter burde ha utredet i samband med en viktig reform som den om sammenslåing av fylker.
NL171006 markedsføring, som nå er spesielt viktig for den nordnorske utviklinga.
NL171006 Vi er redd det skaper unødig støy i starten på en viktig prosess.
NL171006 Samtidig er det viktig å skape forankring.
NL171006 Å ha en god livspartner er kolossalt viktig .
NL171006 Det er viktig å insistere på at å være langsom ikke betyr å være dum.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Dette er viktig for å kunne hjelpe både de som mobber og de som blir mobbet, forklarer Eriksen.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Markus-Henriksen-om-trobbelaret--Det-gikk-en-f--i-meg-Jeg-matte-bli-mer-kjent-med-meg-selv-243411b.html Men jeg fant ut at det var viktig å ta seg pauser, sånn at ikke alt handlet om fotball.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Henriksen-mener-han-ble-misforstatt--Aldri-det-jeg-har-klaget-pa-243379b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde det bra, oppsummerte tremålsscorer og Norges store spiller Mohamed Elyounoussi overfor Aftenposten.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Derfor-var-FIFA-presidenten-blant-de-1922-tilskuerne-pa-Norges-landskamp-243384b.html Det er viktig å anerkjenne alle, sa Infantino til Itasportpress.
DN171006https://www.dn.no/nyheter/2017/10/06/2059/Politikk/fikk-ingen-onsker-oppfylt-uro-i-stortingsgruppen DN har tidligere fått bekreftet at Martin Kolbergs manglende engelskkunnskaper er en viktig årsak til at han ikke har vært aktuell som Aps kandidat til å bli stortingspresident, et verv som krever mye kontakt med utenlandske politikere.
DN171006 DN har tidligere fått bekreftet at Martin Kolbergs manglende engelskkunnskaper er en viktig årsak til at han ikke har vært aktuell som Aps kandidat til å bli stortingspresident, et verv som krever mye kontakt med utenlandske politikere.
DN171006 Nordea-analytiker : - Svært viktig for den globale økonomien ¶
DN171006 - Å bruke aktivitet i sosiale medier er viktig i mange saker, men som oftest ligger denne tilgjengelig uten at vi må begjære innsyn, sier Hugubakken.
DN171006 - Jeg vil tro PSTs andel i dette er ganske lav, men det finnes flere eksempler på enkeltsaker hvor bruk av slike bevis har vært viktig i retten.
DN171006 Nordea-analytiker : - Svært viktig for den globale økonomien ¶
DN171006 Disse tallene blir sett på som en viktig indikator for utviklingen i arbeidsmarkedstallene som ble sluppet fredag.
DN171006 Nordea-analytiker : - Svært viktig for den globale økonomien ¶
DN171006 | Nordea-analytiker : - Svært viktig for den globale økonomien ¶
DN171006 Vi tror det vil være svært viktig for global økonomi på grunn av de politiske nominasjonene, sier senioranalytiker Tuuli Koivu i Nordea Markets.
DN171006 Prisen sender et viktig signal mot noe som lenge er blitt ansett som et legitimt våpen, sier Egeland til DN.
DN171006 - I et år med stor usikkerhet, hvor atomspøkelset for alvor er kommet tilbake på den internasjonale agendaen og hvor verdensledere ikke tar ansvar for fred og sikkerhet, er Nobels fredspris viktig , sa Zamudio tidligere i uken, ifølge NTB. 318 personer og organisasjoner var foreslått som vinnere av årets pris, som alltid deles ut på datoen for Alfred Nobels død, nemlig 10. desember.
DN171006 Russiske hackere anklages for å ha stjålet viktig informasjon fra etterretningsorganisasjonen NSA i USA, skriver Wall Street Journal.
DB171006 - Det er viktig å gå ut og ha det gøy.
DB171006 På 60-tallet ble imidlertid tungtvann fremdeles et viktig produkt.
DB171006 Norge har spilt en viktig rolle i tidligere nedrustningsprosesser, og bør spille en rolle i denne også, sier Audun Lysbakken til Dagbladet.
DB171006 - En fantastisk viktig og riktig fredspris.
DB171006 - Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg, skriver komiteen.
DB171006 Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg.
DB171006 Nobelhistoriker Asle Sveen, syns dette er en viktig pris.
DB171006 Norge har spilt en viktig rolle i tidligere nedrustningsprosesser, og bør spille en rolle i denne også, sier Audun Lysbakken til Dagbladet.
DB171006 Arbeidskomiteen er regnet som et strategisk meget viktig område for Ap de neste fire åra, og det må regnes som et skudd for Ap-baugen at partiet nå fratas muligheten til å lede komiteen.
DB171006 Høyresida snyter Ap for viktig posisjon : - Makta rår, sier Støre ¶
DB171006 Uansett hva du velger å gjøre, er det viktig med åpenhet.
DB171006 Da Dagbladet kontakter Hans Marius Tessem, leder for råd- og veiledningstjenesten Slettmeg.no, trekker han fram tillit som et viktig stikkord.
DB171006 Viktig med åpenhet ¶
DB171006 Men det er viktig å løfte denne debatten igjen, sier han.
DB171006 Sang er også viktig for framtidas skole, skriver Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, i en e-post til Dagbladet.
DB171006 Risikoen ved å bli for lite konkret er at lærere og rektorer ikke klarer å se i læreplanen at dette er viktig , sier Bergroth-Plur.
DB171006 Men den gamle læreplanen hadde et språk som tydeligere definerte skolens verdier, og som på en indirekte måte sa hvorfor det å spille, synge og skape er viktig for et menneske.
DB171006 Kunnskapsdepartementet opplyser til Dagbladet at debatten som raser bygger på en misforståelse, og sier at sang fortsatt er viktig .
DB171006 Hvis det skjer noe i et land er sangen et utrolig viktig bindemiddel.
DB171006 Hun reagerer på at Kunnskapsdepartementet har fjernet sang fra skolens overordnede læreplan, og spør om sang plutselig ikke er viktig lenger.
DB171006 Det er viktig i alle faser i livet, og for å skape fellesskap og glede.
DB171006 - Så viktig er den for barns danning.
DB171006 - Viktig for mennesket ¶
DB171006 En viktig del av Brendes strategi de fire siste årene har derfor vært å kutte støtten til disse organisasjonene.
DA171006 Senterpartiet : - Velfortjent og viktig fredspris ¶
DA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
DA171006 Dette er et viktig humanitært arbeid og en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Mollekleiv i en pressemelding.
DA171006 - Det er en velfortjent pris om en problemstilling som er svært aktuell og viktig .
DA171006 - Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen.
DA171006 - Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, avslutter han.
DA171006 - Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors ( ICRC ) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.
DA171006 Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg.
DA171006 - Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg, skriver komiteen.
DA171006 Det er ikke-spredning som er viktig , sier han.
DA171006 Det å signere et forbud er ikke den eneste veien å gå for at Norge skal komme tilbake som en viktig aktør for nedrustning internasjonalt, sier han.
DA171006 - Gjennom det humanitære initiativet kunne Norge hatt en viktig brubyggerrolle, både som lojalt NATO-medlem og som en pådriver for nedrustning, sier Barth Eide.
DA171006 Norges NHL-stjerne Mats Zuccarello har en viktig rolle i et New York Rangers-lag som har gjort store endringer i stallen.
DA171006 Han sier det er viktig at utvalget vurderer den økonomiske risikoen for Norge når verden skal omstille seg fra fossile energibærere.
DA171006 Nordic Edge er blitt en viktig møteplass, og vi skal strekke oss langt for å styrke vår posisjon som den viktigste møteplassen i Norden ytterligere, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) til RA.
DA171006 - Helse og klima er viktig
DA171006 Han mener kontrakten sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover.
DA171006 - Svært viktig
DA171006 - Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for Kaefer Energy, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol i en egen pressemelding.
DA171006 Han mener imidlertid at det er viktig å være åpen for det motsatte.
DA171006 For Senterpartiet er økt verdiskaping i Norge svært viktig .
DA171006 - Næringskomiteen har ansvaret for tunge næringer som er viktig for Norge, som for eksempel industri, landbruk, fisk og reiseliv.
DA171006 - Nå gleder jeg meg til å begynne med jobben i en veldig viktig komité, spesielt for Rogaland.
DA171006 Det er viktig at også Jon Rønningen forteller historien sin.
DA171006 - Det vil i så fall være uvanlig, og det er viktig at ulike idrettslag ikke blir forskjellsbehandlet.
DA171006 - Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig Nobelprisen er for et forlag og for en forfatter.
DA171006 100 prosent kompensasjon per elev er viktig for oss, sier Johansen.
DA171006 Man går på en måte hele tida opp til eksamen, så det er viktig å være godt forberedt.
DA171006 - Jeg skrev det fordi ordføreren på sin blogg sa det er viktig å lytte til folk ved å legge saken ut på høring, og at alternativet var lite demokratisk.
DA171006 Det er et viktig ansvarsområde for FrP.
DA171006 Det er viktig å unngå det som skjedde for to år siden hvis en ny krise skulle oppstå.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Dette er viktig for å kunne hjelpe både de som mobber og de som blir mobbet, forklarer Eriksen.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Markus-Henriksen-om-trobbelaret--Det-gikk-en-f--i-meg-Jeg-matte-bli-mer-kjent-med-meg-selv-243411b.html Men jeg fant ut at det var viktig å ta seg pauser, sånn at ikke alt handlet om fotball.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Henriksen-mener-han-ble-misforstatt--Aldri-det-jeg-har-klaget-pa-243379b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde det bra, oppsummerte tremålsscorer og Norges store spiller Mohamed Elyounoussi overfor Aftenposten.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-ma-Brann-bare-fikse-243310b.html STERKE KORT : Fredrik Haugen sitter med et glimrende utgangspunkt i forhandlingene med Brann - hans signatur er meget viktig for klubben, skriver Anders Pamer i denne kommentaren.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Derfor-var-FIFA-presidenten-blant-de-1922-tilskuerne-pa-Norges-landskamp-243384b.html Det er viktig å anerkjenne alle, sa Infantino til Itasportpress.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/zvROq/Kristin-Lund-skriver-FN-historie-igjen Kristin Lund er nok en gang første kvinne i en viktig stilling, nå som ny toppsjef for FNs observatørkorps i Midtøsten.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/zvROq/Kristin-Lund-skriver-FN-historie-igjen Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier i en pressemelding at han synes det er svært hyggelig at generalmajor Kristin Lund nok en gang velges av FN til å inneha en viktig lederposisjon.
AP171006https://www.aftenposten.no/reise/Her-kan-du-sta-pa-ski-allerede-na-10655b.html november, og derfor er det viktig for oss å komme tidlig i gang.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/WwPLa/Spilleglade-Oslo--Han-startet-det-hele Det er viktig å være til stede der innovatørene er, det er de som setter trendene.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d6xGJ/Her-er-hele-stortingskabalen Det er viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/i/6xbnz/Tre-yogastillinger-som-GARANTERT-sorger-for-tilstedevarelse-pa-Face Det er viktig å være tilstede i øyeblikket.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yQjkx/Sang-er-ute-av-skolen-Det-er-sa-absurd--Nora-B-Kulset Nå er sang blitt så lite viktig at ordet er fjernet fra skolens overordnede læreplan.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Dette er viktig for å kunne hjelpe både de som mobber og de som blir mobbet, forklarer Eriksen.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Zuccarello-skuffet-etter-serieapningen---Det-er-surt-243381b.html - Det er viktig å gå ut og ha det gøy.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Wales-jubel-kan-koste-Norges-naboer-dyrt-243416b.html Tom Lawrence ble matchvinner da Wales tok en viktig 1-0-seier borte mot Georgia i VM-kvalifiseringen.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Markus-Henriksen-om-trobbelaret--Det-gikk-en-f--i-meg-Jeg-matte-bli-mer-kjent-med-meg-selv-243411b.html Men jeg fant ut at det var viktig å ta seg pauser, sånn at ikke alt handlet om fotball.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Henriksen-mener-han-ble-misforstatt--Aldri-det-jeg-har-klaget-pa-243379b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde det bra, oppsummerte tremålsscorer og Norges store spiller Mohamed Elyounoussi overfor Aftenposten.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Derfor-var-FIFA-presidenten-blant-de-1922-tilskuerne-pa-Norges-landskamp-243384b.html Det er viktig å anerkjenne alle, sa Infantino til Itasportpress.
AA171006 Det er ikke-spredning som er viktig , sier han.
AA171006 Da er det viktig at vi klarer å følge opp tidlig, ved å bygge motorveien videre forbi Kvål, sier Vatnan.
AA171006 Det er viktig å se alle utøverne, både de beste og de dårligste.
AA171006 - Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors ( ICRC ) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.
AA171006 - Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors ( ICRC ) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.
AA171006 Han sier det er viktig at utvalget vurderer den økonomiske risikoen for Norge når verden skal omstille seg fra fossile energibærere.
AA171006 Innsatsen de frivillige i Røde Kors legger ned, er viktig for å styrke lokalsamfunnene, sier den nyvalgte presidenten i en pressemelding.
AA171006 - Dette er en viktig pris som går til et av de viktigste spørsmål i vår tid, sier Urdal til NTB.
AA171006 - Det er viktig at vi har en tilnærming til disse spørsmålene som understøtter en internasjonal prosess der det framforhandles et internasjonalt rammeverk for atomvåpen, sier Urdal.
AA171006 - Et viktig ledd i argumentasjonen for et forbud mot atomvåpen er de uakseptable menneskelige lidelser som en atomkrig vil føre med seg, skriver komiteen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 - Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen.
AA171006 - Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, avslutter han. ( ©NTB ) ¶
AA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
AA171006 Denne kombinasjonen ble trukket fram som viktig da NTB spurte Reiss-Andersen om Nobelkomiteen hadde vurdert å dele prisen med andre aktører som også engasjerer seg i anti-atomvåpenarbeidet.
AA171006 - Det er viktig at Arbeiderpartiet husker at den kjernefysiske strategien som NATO bygger på, ble utformet under den rødgrønne regjeringen, fortsetter hun.
AA171006 Det er ikke-spredning som er viktig , sier han.
AA171006 - Det er et stort ansvar å lede en så viktig komité som helsekomiteen, og jeg er ydmyk for oppgaven.
AA171006 - Det er utrolig mange som bruker banktjenester hver dag, og tilgjengelighet er viktig .
AA171006 Og det er viktig å huske at mange har det bra, trives, og fungerer fint.
AA171006 Men jeg tenker at vi på noen viktige områder lever i parallellsamfunn med ungene våre, fordi en så stor og viktig del av ungdomslivet nå leves på Snapchat, Instagram og andre sosiale plattformer.
AA171006 Å gi fredsprisen til ICAN kan godt være et riktig valg, men viktig er det ikke.
AA171006 Audun Lysbakken ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ) var raskt ute med å kalle prisen « viktig og riktig ».
AA171006 Det finnes gode unntak, som når glødende fans spontant hiver seg med på konsert, eller under viktig fotballkamp.
VG171005 Odd-målvakten var også viktig ti minutter før slutt.
VG171005 Og Henriksen kan bli en viktig mann for landslaget og Lars Lagerbäck i tiden som kommer.
VG171005 - Det er en stor ære å få spille på en så viktig konsert med et stort internasjonalt publikum, sier Raabe selv. ( saken fortsetter ) ¶
VG171005 Musikken spiller ikke en like viktig rolle som i forgjengeren, noe som er naturlig da « 2049 » ikke er like dvelende.
VG171005 - Og sist gang jeg sjekket var det første grunnlovstillegget ( som omfatter blant annet ytringsfrihet ) minst like viktig som det andre ( retten til å bære våpen ), sa han i monologen ifølge Deadline.com.
VG171005 Les anmeldelsen her : Sterk, viktig og vellykket ¶
VG171005 I en e-post til VG skriver Sylvi Listhaug at det er viktig for henne å ta opp både det positive og negative med integreringen.
VG171005 - Jeg er helt enig i at en fra iranske myndigheter ikke er verdig en veldig viktig pris som fredsprisen, sier menneskerettighetsadvokat Mostafaei.
VG171005 - De to byråene er designbyråer som utarbeider trykksaker, design på nettsider, kampanjer i forbindelse med rekruttering av ansatte og liknende, og slikt materiell er en viktig del av etatens informasjon ut til ansatte, elever og foresatte.
VG171005 - I et år med stor usikkerhet, hvor atomspøkelset for alvor er kommet tilbake på den internasjonale agendaen og hvor verdensledere ikke tar ansvar for fred og sikkerhet, er Nobels fredspris viktig , sier leder Alfredo Zamudio ved Nansens Fredssenter.
VG171005 - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen.
VG171005 Men det er viktig at det kommer frem at hun også hadde en veldig mørk side, sier han.
VG171005 Vi er på et sentralt og viktig sted i middelalderbyen hvor mange mennesker med flotte gjenstander må ha vært samlet.
VG171005 - Det er et viktig funn, for det fyller ut sansebildet vi har av middelalderen.
VG171005 Det er også viktig å si at skabb ikke farlig, og bare utrolig plagsomt, forteller Thune.
VG171005 Dekkene testes i 16 ulike kategorier på snø, is og asfalt, og det er viktig å velge dekk med utgangspunkt i forholdene som er på veien du ferdes på om vinteren.
SA171005 Når det støvsuges og rengjøres er det viktig ikke å glemme horisontale flater og hyller, som er landingsplasser for svevestøv.
SA171005 - Det er viktig å være klar over at klær og tekstiler som vi bruker er med på å produsere svevestøv.
SA171005 - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
SA171005 Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde bra, sier tremålsscorer Elyounoussi.
SA171005 Om en drøy uke møter TIL serieleder Rosenborg hjemme til en uhyre viktig kamp for å overleve i divisjonen.
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-seier-pa-25-ar-Knuste-svakt-San-Marino-243373b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde bra, sier tremålsscorer Elyounoussi.
DN171005 Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos i pressemeldingen.
DN171005 - Dette er et viktig skritt videre for Ubers reise mot å bli et børsnotert selskap i verdensklassen, sier Kalanick i en kommentar.
DN171005 62 år gamle Danley, som er australsk statsborger og født på Filippinene, har vært en viktig brikke i etterforskernes jobb med å finne Paddocks motiv for masseskytingen.
DN171005 - En riktig og viktig dom for kildevernet.
DN171005 - Dette er en utrolig viktig dag for kildevernet og ytringsfriheten, sier digitalsjef Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv.
DN171005 Hun sier Børfjords kompetanse vil være viktig når Adressa skal satse på mer kvalitetsjournalistikk og digital nyhetsutvikling.
DB171005 Han er en av de mange frivillige, og mener det er viktig at utlendinger får høre færøysk.
DB171005 Han har vært en veldig viktig brikke i manager Antonio Contes mannskap og en sterk bidragsyter til at de blå vant Premier League forrige sesong.
DB171005 Vi visste at San Marino ville ligge bak og gjøre det vanskelig, da var det viktig med en tidlig scoring, sa Mohamed Elyounoussi til Max etter kampen.
DB171005 Det er det også viktig å få med seg.
DB171005 Det var viktig å få en tidlig scoring.
DB171005 Men her var det mange år med tøffe sanksjoner mot Iran, og virusangrep som hadde ødelagt viktig infrastruktur, som sørget for at de ble presset til forhandlingsbordet, sier Farahmand og legger til : ¶
DB171005 Han understreker at han mener atomavtalen med Iran er viktig for tryggheten til det Iranske folk, og har i all hovedsak bare gode ting å si om avtalen.
DB171005 - Jeg er enig i at avtalen var viktig og bra, men jeg tror man langt på vei undervurderer signaleffekten en fredspris vil ha overfor Iran.
DB171005 - Jeg syntes det var viktig at det blir husket, sa Hartfield i et intervju med radiostasjonen KTUD.
DB171005 - Vi har ikke forstått hva som fikk ham til å gjøre det ennå, men det er viktig for oss å finne det ut.
DB171005 - På dette tidspunktet hørte de ikke flere skudd, og de mente det var viktig å evakuere hotellet i tilfelle han barrikaderte seg på rommet, sier Lombardo. 22.55 : Åtte politibetjenter kommer opp i andre enden av hotellgangen, nær Paddocks hotellrom. 23.20 : Politiet sprenger opp døra til hotellrommet.
DB171005 - Det er også viktig å si at politibetjentene som kom først opp i 33. etasje, så et kamera på en tralle i gangen.
DB171005 Indirekte kan man også være et viktig vitne, selv om man ikke har sett noe, sier visepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, ifølge avisa BT.
DB171005 Urdal trekker fram Nord-Korea som en viktig faktor for hvem han synes er viktige kandidater.
DB171005 Mønsteret ble overraskende nok avbrutt for to år siden, men nå er atomavtalen viktig igjen, men vi får se.
DB171005 - Med alt som skjer i Nord-Korea, er atomavtalen veldig viktig nå.
DB171005 - Vi har ikke forstått hva som fikk ham til å gjøre det ennå, men det er viktig for oss å finne det ut.
DB171005 For nordmenn er jobben viktig , men det er ikke hele livet.
DB171005 Det er en stor bekymring, og det er viktig at egyptiske myndigheter umiddelbart stanser bruken av slike undersøkelser.
DB171005 Og vi er såpass uærbødig at vi synes det er naturlig at vi får pågang hvert år med tanke på hvor viktig hans forfatterskap er, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Fosses forlag Samlaget, til NTB.
DB171005 Hun mener Ishiguro har et « stort og viktig forfatterskap ».
DB171005 Han er en utrolig interessant og viktig forfatter.
DB171005 - Han er også en forfatter som ikke skriver så ofte, men når han først kommer med noe, er det viktig , sier Fløtaker.
DB171005 - For oss er dette veldig viktig .
DB171005 Filmene har gitt meg en viktig plattform, sier hun.
DB171005 Det er også viktig å merke seg at ryddige mennesker ikke trenger å være pirkete og firkantete - det er forskjell mellom å like at det er rent, ryddig, og at ting er lette å finne - og det å ikke takle uorden.
DB171005 Det er faktisk viktig , også for planmessige mennesker, at det de holder på med på jobb, stort sett er givende.
DB171005 Artikkelen regnes for å ha vært en viktig årsak til at personlighetstesting ble tatt på alvor i arbeidslivet.
DB171005 Siden det visuelle påvirker lesere emosjonelt er det viktig at det er samsvar mellom en skreven tekst og bildet som ledsager saken.
DB171005 Det er viktig å styrke en troverdig journalistikk i den pågående kampen mot IS.
DB171005 - Det tror jeg var ganske viktig .
DB171005 Det er viktig å tenke framover, og det er utrolig mye positivt som skjer rundt meg om dagen.
DA171005 Men like viktig er det å få inn sikkerhet i forsvarsspillet og om det har skjedd noe der ga ikke denne kampen noe svar på.
DA171005 Det er viktig at FIFA-presidenten også støtter de svakeste.
DA171005 Men vi håper selvfølgelig å stå igjen med seks poeng, det er viktig med tanke på FIFA-rankingen også.
DA171005 Det er viktig å koble av fra fotballen innimellom.
DA171005 Avhør av venner, kollegaer og andre som har relasjoner til siktede og avdøde er viktig for at politiet skal danne seg et best mulig bilde av saken.
DA171005 Det forteller oss noe viktig .
DA171005 Derfor er det viktig å hente frem en sentral, kvinnelig stemme.
DA171005 Det er imidlertid viktig å huske at « Blade Runner » heller ikke traff de store publikumsmassene etter premieren i 1982.
DA171005 Den lille fisken har vært en viktig inntektskilde både for ham og flere hundre andre fiskere.
DA171005 - Statoil gjør mye bra og er et solid og seriøst selskap, men i dette tilfellet er det snakk om en viktig bestand av tobis, som er en sårbar art, som har blitt bygd opp over lang tid, som er unntatt fra fiske og som er livsgrunnlaget for andre arter.
DA171005 - Det å bygge høstbare fiskeriressurser er viktig økonomisk og innebærer et stort potensial for videreutvikling av fiskeriene våre, fra Nordsjøen til Barentshavet, påpeker han.
DA171005 Vi ønsker at vi med alle våre kompetente medarbeidere kan spille en viktig rolle med å få flest mulig inn i, eller tilbake til arbeidslivet - det betyr også at vi i JobLearn stadig må omstille oss for nye oppgaver.
DA171005 - Det vi driver med er også så utrolig viktig for enkeltpersoner.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-seier-pa-25-ar-Knuste-svakt-San-Marino-243373b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde bra, sier tremålsscorer Elyounoussi.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkm9m/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-over-200-dager-Mandag-kan-de-sla-egen-rekord - Det er svært viktig for Mark Rutte å ha en stabil regjering.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Her er fire årsaker til at besøket er så viktig : ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Fra saudiarabisk ståsted er det viktig for kongens autoritet at han klarer å gå selv, ikke minst for å unngå rykter om maktskifte.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader - Det er viktig for komiteen at fasaden bidrar til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Thomas Bartholdsen ( H ), fungerende leder i komiteen for premiering av hager og grøntanlegg i Oslo kommune.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader - Det er viktig at anleggene skal bidra til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Bartholdsen.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader - Det er viktig for komiteen at fasaden bidrar til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Thomas Bartholdsen ( H ), fungerende leder i komiteen for premiering av hager og grøntanlegg i Oslo kommune.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader - Det er viktig at anleggene skal bidra til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Bartholdsen.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen - Det blir også viktig å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av budsjettet.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Ministeren påpeker at det da er tre ting det er viktig å se på : ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/zvqxq/NSB-sjefen-lover-bedre-punktlighet Men på lang sikt er det viktig at vi ikke tillater vedlikeholdsetterslepet å øke igjen.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/lBkpy/Kjare-Nanna-Er-det-normalt-ikke-a-fa-den-opp Takk for et presist og viktig spørsmål.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/n-av-disse-sofaene-trekker-til-seg-mye-mer-stov--10433b.html Når det støvsuges og rengjøres er det viktig ikke å glemme horisontale flater og hyller, som er landingsplasser for svevestøv.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/n-av-disse-sofaene-trekker-til-seg-mye-mer-stov--10433b.html - Det er viktig å være klar over at klær og tekstiler som vi bruker er med på å produsere svevestøv.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-seier-pa-25-ar-Knuste-svakt-San-Marino-243373b.html Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde bra, sier tremålsscorer Elyounoussi.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-RBK-er-det-TIL-som-vil-stille-med-flest-trondere-243360b.html Om en drøy uke møter TIL serieleder Rosenborg hjemme til en uhyre viktig kamp for å overleve i divisjonen.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lokalfotballen-Live-i-kveld-Vi-folger-12-kamper-direkte-243349b.html Torsdag kveld skal de spille viktig nedrykkskamp mot Jarl.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamle-storheter-til-skjebnekamp--her-er-alt-om-lokalfotballen-for-innspurten-243309b.html Torsdag kveld skal gjengen spille viktig nedrykkskamp mot Jarl.
AA171005 Norsk Redaktørforening mener avgjørelsen fra Strasbourg er prinsipielt viktig .
AA171005 62 år gamle Danley, som er australsk statsborger og født på Filippinene, har vært en viktig brikke i etterforskernes jobb med å finne Paddocks motiv for masseskytingen.
AA171005 Vi må se hvordan vi skal få gjennomslag for flest mulig av sakene vi synes er viktig .
AA171005 Nå blir det viktig å jobbe sammen med politikk.
AA171005 Det vil danne et viktig grunnlag for at vi kan drive et synlig og godt arbeid i opposisjon, skriver Sandaune.
AA171005 - Etter å ha vært rundt i fylket, ser vi hvor viktig dette er.
AA171005 Men på lang sikt er det viktig at vi ikke tillater vedlikeholdsetterslepet å øke igjen.
VG171004 Nå er det viktig for meg å posisjonere meg for å overleve andre uken på gården.
VG171004 Men hvem er kvinnen som har blitt en viktig brikke i politiets etterforskning av den blodige massakren ?
VG171004 Private tilbydere innen rusomsorg, psykiatri, barnevern og ulike helse-/omsorgstjenester gjør en viktig jobb og er i mange henseende et nødvendig supplement til det offentlige tjenestetilbudet.
VG171004 - Jeg er selvfølgelig klar over at det ligger kritikk, spesielt knyttet til byggesaken, men jeg mener at jeg har viktige erfaringer med meg, med håndtering av byggesaken gjennom flere år, som også er viktig for å håndtere en slik sak fremover, sier Thommessen til VG.
VG171004 - Det er utrolig viktig for meg å bli kjent med Helena.
VG171004 - Dagens begrensning skulle ikke være nødvendig når vi vet hvor viktig dette er både for barn og pappa, for ikke å glemme ansvarsdelingen hjemme, og likestillingen i arbeidslivet.
VG171004 - Viktig med alenetid ¶
VG171004 - Det første som er viktig å si er at vi nok en gang må beklage at denne alvorlige hendelse skjedde og at den fikk en slik dramatisk konsekvens, sier Hansen til VG.
VG171004 Egeberg sier det er viktig for dem å bli en del av dette nettverket.
VG171004 Det er viktig i en tid der vi ser at fakta og sannhet er under press, sier han.
VG171004 - Jeg har fulgt Faktisk en stund og anser det for å være en veldig viktig plattform, sier han til VG.
VG171004 - I tillegg er de imponert over det unike samarbeidet, der fire konkurrerende mediehus som har gått sammen for noe de mener er viktig for samfunnsoppdraget, sier Egeberg.
VG171004 - Dette er en viktig anerkjennelse fordi de stiller strenge krav til uavhengighet, åpenhet og nøyaktighet, sier han til VG.
VG171004 Samtidig mener hun at det nå er viktig å gjennomgå rutinene.
VG171004 Nå er det viktig for oss at rutinene for ansettelser blir diskutert på et generelt grunnlag, men også at denne spesielle saken blir gjenstand for oppmerksomhet, sier Aurlien.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html Håland, som er sønnen til tidligere Leeds-, Manchester City- og landslagsspiller Alf Inge, og har allerede presentert seg med to scoringer i Eliteserien og en viktig 2 - 1-scoring mot nabolaget Kristiansund i NM-kvartfinalen.
SA171004 Derfor er det så viktig å vite om symptomene : ¶
SA171004 Håland, som er sønnen til tidligere Leeds-, Manchester City- og landslagsspiller Alf Inge, og har allerede presentert seg med to scoringer i Eliteserien og en viktig 2 - 1-scoring mot nabolaget Kristiansund i NM-kvartfinalen.
SA171004 Torsdag kveld skal de spille viktig nedrykkskamp mot Jarl.
SA171004 Torsdag kveld skal gjengen spille viktig nedrykkskamp mot Jarl.
NL171004 Ja, det er viktig med tilflytting av unge til Nord-Norge.
NL171004 Hadde han ikke sett at den hestkuken av en dommer, en lappjævel fra Nesseby, hadde oversett en straffe, han burde holdt seg ved reinflokken og aldri fått dømme en viktig toppkamp !
NL171004 Men vel så viktig er det å lytte til hvordan de frivillige selv ønsker å bidra.
NL171004 En avklaring av hva som forventes av de frivillige er viktig .
NL171004 Selvsagt spilte den gradvis bedrede velferd en viktig rolle som bakteppe for Barnas Århundre.
NL171004 Foreldreopplysning om riktig montering av barnesetene og sikker pakking av bilen inngår som en viktig del av dette initiativet.
NL171004 Ikke for å stimulere nysgjerrigheten til leserne, men fordi det representerer en viktig sikkerhetsventil mot inhabilitet og « dårlige ansettelser ».
NL171004 Ikke for å stimulere nysgjerrigheten til leserne, men fordi det representerer en viktig sikkerhetsventil mot inhabilitet og « dårlige ansettelser », mener Nordlys.
NL171004 For den som til slutt får jobben er det også viktig at det ikke hefter tvil rundt ansettelsen.
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Derfor er det så viktig å vite om symptomene : ¶
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html Håland, som er sønnen til tidligere Leeds-, Manchester City- og landslagsspiller Alf Inge, og har allerede presentert seg med to scoringer i Eliteserien og en viktig 2 - 1-scoring mot nabolaget Kristiansund i NM-kvartfinalen.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp - Men hvis Statoil skal bruke opptil 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar om noen år, er det viktig at vi får vite mer om lønnsomheten i prosjektene, sier Sveen Nilsen.
DN171004 Jobb nummer én er å skaffe nye jobber, og det er særlig jobber i privat sektor som er viktig , sier hun.
DN171004 - Men hvis Statoil skal bruke opptil 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar om noen år, er det viktig at vi får vite mer om lønnsomheten i prosjektene, sier Sveen Nilsen.
DB171004 Tilbakemeldinger fra innbyggerne på vårt arbeid er viktig for oss.
DB171004 Andre økonominyheter : ¶ - Viktig å tilpasse økonomien til det å være pensjonist ¶
DB171004 Det er viktig å påpeke at selv om det var litt forsinkelse, så skjøt den mistenkte ikke lenger inn i menneskemengden, sier McMahill.
DB171004 - Det er viktig å påpeke at på det tidspunktet hadde skytingen stoppet.
DB171004 Det er viktig å påpeke at selv om det var litt forsinkelse, så skjøt den mistenkte ikke lenger inn i menneskemengden, sier McMahill.
DB171004 - Det er viktig å påpeke at på det tidspunktet hadde skytingen stoppet.
DB171004 Det var åpenbart ikke spesielt viktig for Stephen Paddock, som fyrte vilkårlig løs mot den menneskefylte festivalplassen.
DB171004 - Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DB171004 For foodies er det viktig å ta bildet av maten og huke av stedet på listen for så å reise videre.
DB171004 Det er viktig for å få maksimalt ut av matopplevelsen, sier Preston.
DB171004 Til Dagbladet understreker han at han synes virksomheten til Nationaltheatret er verdifull og utrolig viktig , og at de derfor må ta den på alvor.
DB171004 Han skriver at de ikke har vist noen interesse for produksjonens tematikk, og derfor ikke har kommunisert hvorfor den var en viktig del av teatrets arbeid.
DB171004 Til Dagbladet understreker han at han synes virksomheten til Nationaltheatret er verdifull og utrolig viktig , og at de derfor må ta den på alvor.
DB171004 Han skriver at de ikke har vist noen interesse for produksjonens tematikk, og derfor ikke har kommunisert hvorfor den var en viktig del av teatrets arbeid.
DB171004 - Sjansen for å oppdage et portrett av en så viktig person i britisk historie, malt av en av de største malerne som noen gang har levd, har vært utrolig spennende, sier Grosvenor til BBC.
DB171004 Stadig flere trener på treningssentre, og det å gå på tur er viktig , særlig for voksne.
DB171004 Det er viktig å huske at et idrettsanlegg både inkluderer og ekskluderer.
DA171004 Danley er et viktig ledd for etterforskerne i arbeidet med å finne Paddocks motiv for massakren søndag.
DA171004 Å være provestlig har vært en viktig komponent i det kurdiske samfunnet, men mange føler seg forrådt av Vesten, og dette vil kunne undergrave vårt historiske forhold, sier Sagnic.
DA171004 Dette er det enormt viktig for politimyndigheten å finne ut av, sier Gule.
DA171004 - Tobis er en viktig nøkkelart i Nordsjøen.
DA171004 - God sameksistens med fiskerinæringen er viktig for oss.
DA171004 Likevel åpner samme direktorat nå for brønnboring med bruk av kjemikalier i et viktig gyteområde på Vikingbanken i Nordsjøen. favorittføde : Lundefuglen, her med tobis i nebbet, er blant sjøfuglene som i stor grad er avhengig av dette fiskeslaget.
DA171004 Den lille fisken er en viktig matkilde for mange typer større fisk, sjøpattedyr og sjøfugler.
DA171004 - For hele næringskjeden er tobis, som har slitt på grunn av tidligere overfiske, viktig .
DA171004 - Fiskerinæringen er blitt holdt ute av hensyn til tobisen, fordi dette er et viktig gyteområde for den.
DA171004 - Fiskeflåten har måttet holde seg borte fra dette feltet i åtte-ni år fordi det er et viktig gyteområde for tobisbestanden, men så snart oljeindustrien trenger å få tilgang, får den det.
DA171004 Videre er samferdselsprosjekt som eksempelvis tunnelen Espedal - Frafjord viktig for å kunne spre turiststrømmene og ha flere innfallsporter til et område som i dag besitter to viktige verdensikoner og som har stort potensial for næringsutvikling innen reiseliv.
DA171004 I hotellbransjen har man lenge snakket om hvor viktig det er å omstille seg når næringslivet har vært nede i en bølgedal.
DA171004 Det bør ikke være en sensasjon, men det er klart det er viktig å synliggjøre det bedre i nasjonal markedsføring.
DA171004 - Økonomibarometeret illustrerer en veldig viktig effekt av økt turisme.
DA171004 - Derfor er det nå viktig å ikke gjøre feil som snur den positive trenden, som for eksempel å innføre nye turistskatter eller styrke kronekursen, mener Krohn Devold.
DA171004 Og vi er såpass uærbødig at vi synes det er naturlig at vi får pågang hvert år med tanke på hvor viktig hans forfatterskap er, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Fosses forlag Samlaget, til NTB.
DA171004 Det er likevel en viktig årsak til at blant andre Språkrådet anbefaler å tenke seg om før man bruker ordet neger.
DA171004 Og vi er såpass uærbødig at vi synes det er naturlig at vi får pågang hvert år med tanke på hvor viktig hans forfatterskap er, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Fosses forlag Samlaget, til NTB.
DA171004 Restauranten er med i bøkene og er utrolig viktig for Harry Hole.
DA171004 - Tobis er en viktig nøkkelart i Nordsjøen.
DA171004 - God sameksistens med fiskerinæringen er viktig for oss.
DA171004 Likevel åpner samme direktorat nå for brønnboring med bruk av kjemikalier i et viktig gyteområde på Vikingbanken i Nordsjøen. favorittføde : Lundefuglen, her med tobis i nebbet, er blant sjøfuglene som i stor grad er avhengig av dette fiskeslaget.
DA171004 Den lille fisken er en viktig matkilde for mange typer større fisk, sjøpattedyr og sjøfugler.
DA171004 - For hele næringskjeden er tobis, som har slitt på grunn av tidligere overfiske, viktig .
DA171004 - Fiskerinæringen er blitt holdt ute av hensyn til tobisen, fordi dette er et viktig gyteområde for den.
DA171004 - Fiskeflåten har måttet holde seg borte fra dette feltet i åtte-ni år fordi det er et viktig gyteområde for tobisbestanden, men så snart oljeindustrien trenger å få tilgang, får den det.
DA171004 Det er likevel en viktig årsak til at blant andre Språkrådet anbefaler å tenke seg om før man bruker ordet neger.
DA171004 Han tar ikke inn over seg at kommunen hoppet bukk over viktig ledd i prosessen før reguleringsplanen, sier Terje Selvig.
DA171004 Boka om kunstnerkolonien i Holmsbu så Sven Oluf på som en viktig del i denne visjonen.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Derfor er det så viktig å vite om symptomene : ¶
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html Håland, som er sønnen til tidligere Leeds-, Manchester City- og landslagsspiller Alf Inge, og har allerede presentert seg med to scoringer i Eliteserien og en viktig 2 - 1-scoring mot nabolaget Kristiansund i NM-kvartfinalen.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/wwG7d/AP-Las-Vegas-skytteren-brukte-millionbelop-pa-pengespill-for-massakren Hun er et viktig ledd for etterforskerne i arbeidet med å finne Paddocks motiv for massakren.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/p7eoR/Iran-avtalen-og-atomvapen-pa-topp-hos-nobelspekulanter - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen, sier han.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/1mAaW/Massedrapsmannens-kjareste--Det-falt-meg-ikke-inn-at-han-planla-vold-mot-noen Hun er et viktig ledd for etterforskerne i arbeidet med å finne Paddocks motiv for massakren.
AP171004https://www.aftenposten.no/reise/Finnene-satser-pa-Vestlandet-og-Nord-Norge-med-nye-direkteruter-10644b.html Nordlysturismen har vært viktig for Nord-Norge siden begynnelsen av 2000-tallet, men startet å ta av rundt 2007.
AP171004https://www.aftenposten.no/reise/Finnene-satser-pa-Vestlandet-og-Nord-Norge-med-nye-direkteruter-10644b.html Nordlyset er viktig
AP171004https://www.aftenposten.no/reise/Finnene-satser-pa-Vestlandet-og-Nord-Norge-med-nye-direkteruter-10644b.html NORDLYS : Vinterturisme og nordlyset er spesielt viktig for asiatiske turister.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Stedsanalysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for hvordan Oslo kommune i sin helhet svarer på behovene for folk her på Grønland.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Bolig og skole viktig
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet Jobb nummer én er å skaffe nye jobber, og det er særlig jobber i privat sektor som er viktig .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar Dette er viktig for å sikre forutberegnelighet, sier justisministeren.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen I valgkampen vi akkurat har lagt bak oss, var bruken av kommersielle leverandører av velferdstjenester et viktig tema.
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/o4bj0/Jon-Fosse-er-igjen-blant-nobel-favorittene Og vi er såpass uærbødig at vi synes det er naturlig at vi får pågang hvert år med tanke på hvor viktig hans forfatterskap er, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Fosses forlag Samlaget, til NTB.
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/PK8b5/-Tre-EU-saker-som-kan-plage-Apple_-Amazon_-Google-og-Facebook oktober kan bli husket som en viktig dag i EU, ikke bare for dem som er spesielt interessert i skatt.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Omfattende-helsesjekk-for-alle-boksere-Brakhus-ma-testes-for-HIV-og-graviditet-for-hun-kan-ga-i-ringen-243277b.html Derfor er det så viktig å vite om symptomene : ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html Håland, som er sønnen til tidligere Leeds-, Manchester City- og landslagsspiller Alf Inge, og har allerede presentert seg med to scoringer i Eliteserien og en viktig 2 - 1-scoring mot nabolaget Kristiansund i NM-kvartfinalen.
AA171004 Danley er et viktig ledd for etterforskerne i arbeidet med å finne Paddocks motiv for massakren søndag.
AA171004 Dialog er spesielt viktig når uenigheten er stor, fastholdt han.
AA171004 Det å våkne på morgenen og vite at jeg må ut med hundene mine er viktig .
AA171004 Jobb nummer én er å skaffe nye jobber, og det er særlig jobber i privat sektor som er viktig , sier hun. ( ©NTB ) ¶ | 32-åring bet hund - dømt til fengsel ¶
AA171004 Posten som stortingspresident er mer symbolsk enn politisk viktig , og ifølge Dagbladet ønsker ikke KrF å « sløse politisk kapital » på saken.
AA171004 - Vi ser hvor sårbare vi er, så det er viktig at man forbereder seg for mer uvær og sterkere krefter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.
AA171004 Lodden anses som en nøkkelbestand i Barentshavet og er viktig mat for blant annet torsk, sel og hval.
AA171004 Det er veldig viktig !
AA171004 De bør i det minste være synlige på banen i en så viktig sak.
AA171004 Der får vi servert det som Domstoladministrasjonen mener er viktig .
AA171004 Jeg har ingen direkte funksjon, men hvis det skulle skje noe unormalt, er det viktig at jeg er opplagt og til stede.
VG171003 Det er ekstremt viktig .
VG171003 Svensken sier at den høyreiste midtbanespilleren « kan bli veldig viktig for norsk fotball fremover », og vurderer sesongstarten hans på følgende vis : ¶
VG171003 - Det har blitt veldig viktig for måten jeg spiller på.
VG171003 Vi har mange viktig ting å tenke på før det.
VG171003 - Han er viktig for oss i alle spillets faser.
VG171003 Innholdet er ikke viktig , man takker likevel.
VG171003 - Det er viktig at de som er rammet av skadene forholder seg til forsikringsselskapet sitt.
VG171003 - En nasjonal oversikt vil gi oss mulighet til å sammenligne helseforetakene på tvers, noe som er viktig i alt forbedringsarbeid.
VG171003 * En viktig grunn til at dette av en rekke av kildene ses på som uakseptabelt, er at utenforstående kan sette spørsmålstegn ved om Hagen eller andre milliardærer kan ha økonomisk interesse av å ha med en mektig person som Aps leder og statsministerkandidat i et kontroversielt boligprosjekt.
VG171003 - Adgangen til politisk streik er en viktig demokratisk rettighet.
VG171003 Konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester, mener det økonomiske aspektet ved saken ikke er viktig , men opplyser overfor VG at slakteriet er uenige i Landbruksdirektoratets avgjørelse.
VG171003 Det er viktig for oss å se at rutinene de innfører stemmer i praksis, forteller seksjonssjef i Mattilsynet, Ingeborg Sveinsdottir til VG.
VG171003 - På generelt grunnlag er det viktig for barnevernet og Oslo kommune å unngå situasjoner der man kan stille spørsmål ved integriteten og uavhengigheten til ansatte.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
SA171003 For oss er den prosessen viktig .
SA171003 Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
SA171003 - Egentrening og løkkefotball er viktig for å bevare gleden med det man holder på med.
SA171003 Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling. 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
SA171003 Det sier seg selv at det er viktig å få mange timer fotball i beina.
NL171003 Det er viktig at de statlige amatørteatermidlene økes og fordeles på en måte som gjør at flere aktører på grasrotnivå får den inspirasjon og støtte de trenger for å holde hjulene i gang med sitt frivillig engasjement.
NL171003 UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord kommer til å krysse regiongrensene, og vil spille en viktig rolle.
FV171003https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling. 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
FV171003https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Det sier seg selv at det er viktig å få mange timer fotball i beina.
DN171003 - Norge regnes som en viktig post, om enn ikke så viktig som for eksempel Washington og Berlin.
DN171003 - Norge regnes som en viktig post, om enn ikke så viktig som for eksempel Washington og Berlin.
DN171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier partisekretær Kjersti Stenseng om den totale kabalen.
DN171003 « Viktig med god balanse » ¶
DN171003 Dette er det enormt viktig for politimyndigheten å finne ut av, sier Gule.
DB171003 Det er viktig at de beste løperne i landet er samlet.
DB171003 Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DB171003 Han er enormt viktig i brexit-prosessen, supplerer Margareth Stretford.
DB171003 Så til slutt et viktig spørsmål.
DA171003 - Det er viktig for meg å påpeke at det ikke er videoer som er produsert av Peter Madsen, men som etter vår vurdering indikerer at man kan ha interesse for fetisj, tortur og drap, sier Buch-Jepsen.
DA171003 - Det er viktig at jeg kjenner det sånn i forhold til spillerne og alt rundt laget, sa Hareide videre om lysten til å fortsette i den profilerte jobben fram til 2020.
DA171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DA171003 - Historisk sett har Steen & Strøm sin juleutstilling vært en stor og viktig del av førjulstiden i Oslo.
DA171003 Politiadvokat Malin Albertine Kristensen hos politiet i Nordland sier det er viktig at folk tipser om den typen saker.
BT171003https://www.bt.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html For oss er den prosessen viktig .
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja Det er viktig nå.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over - Det er viktig at Regjeringen får ned økningen i pengebruken slik at de ikke fortsetter med den økningen de har hatt.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/0PyX6/Anniken-Huitfeldt-fortsetter-som-Arbeiderpartiets-utenrikssjef Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/0PyX6/Anniken-Huitfeldt-fortsetter-som-Arbeiderpartiets-utenrikssjef Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Stenseng.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bR2lg/Minneord-Tom-Petty-var-folkets-artist--Robert-Hoftun-Gjestad Tom Pettys historier om det lille menneskets kamp for eget liv og evig kjærlighet gjorde ham stor og viktig , skriver musikkansvarlig Robert Hoftun Gjestad.
AP171003https://www.aftenposten.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html For oss er den prosessen viktig .
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-norske-fotballprofiler-bekymret-for-lokkefotballen--De-mest-aktive-blir-de-beste-243236b.html - Egentrening og løkkefotball er viktig for å bevare gleden med det man holder på med.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling. 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Det sier seg selv at det er viktig å få mange timer fotball i beina.
AA171003 - Det er viktig for meg å påpeke at det ikke er videoer som er produsert av Peter Madsen, men som etter vår vurdering indikerer at man kan ha interesse for fetisj, tortur og drap, sier Buch-Jepsen.
AA171003 Et viktig krav fra EUs side er at EU-domstolen må være garantist for rettighetene til EU-borgere i Storbritannia, påpeker EUs sjefforhandler Michel Barnier.
AA171003 Han er en viktig del av vår musikkhistorie, og det kommer ingen som ham igjen, skriver Clapton i en twittermelding.
AA171003 Politiadvokat Malin Albertine Kristensen hos politiet i Nordland sier det er viktig at folk tipser om den typen saker.
AA171003 Støre sa at Eide går inn som fraksjonsleder på et område som er svært viktig for Arbeiderpartiet.
AA171003 Han får anledning til å utvikle seg som politiker på et område som er delvis nytt for ham, og det er viktig når vi skal sette sammen en gruppe, sa partilederen.
AA171003 Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv.
AA171003 Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Stenseng.
AA171003 - Det er viktig at vi fortsatt har søkelyset på de små detaljene i hverdagen.
AA171003 Det er et viktig grunnlag for å diskutere forventningene til neste periode.
AA171003 - Det er viktig at man har et realistisk forhold til det, særlig etter at man har hatt en valgkamp hvor alle har hatt mange løfter.
AA171003 » Vi er enig i rådmannens vurdering når han sier at det er viktig å ta vare på eksisterende arealer til næringsformål - blant annet for å redusere presset på viktig landbruksareal.
AA171003 » Vi er enig i rådmannens vurdering når han sier at det er viktig å ta vare på eksisterende arealer til næringsformål - blant annet for å redusere presset på viktig landbruksareal.
AA171003 Like viktig blir det å sørge for at et samlet Trøndelag sikrer politisk innflytelse for dem som representerer andre politiske parti enn de to store - Ap og Sp.
AA171003 Vi som driver med lærerutdanning har en viktig jobb å gjøre.
AA171003 Men regjeringa sender ut et farlig signal : Sang i skolen er ikke så viktig lenger, i hvert fall ikke på overordna plan.
AA171003 Er ikke sang viktig i skolen lenger ?
AA171003 Det å synge kan ses på som en viktig del av barnets helhetlige utvikling.
AA171003 Nå har vi sikret oss veldig god dokumentasjon på en veldig viktig hendelse i våre liv, utdyper Tom.
VG171002 Offisielt tar ikke klubben stilling til om regionen bør forbli i Spania eller trekke seg ut, men den er blitt en viktig symbolmarkør for kampen for retten til å stemme over egen fremtid.
VG171002 Catalonia er en viktig region i Spania.
VG171002 Dette er viktig for å sikre at vi hjelper de som faktisk trenger det - og ikke belønner at folk som er økonomiske migranter og som forsøker å misbruke det generøse asylsystemet vårt.
VG171002 Det som sjeldent nevnes er imidlertid hvor viktig signalene var knyttet til innstramningene som ble gjort.
VG171002 At rektor Terje Wold onsdag gikk ut og fortalte at han på grunn av vold, trusler og uro ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø på Stovner videregående, var et viktig og riktig varsko, mener Olsen.
VG171002 - Det er viktig å få frem at dette gjelder flere skoler enn Stovner, sier Olsen som har tett kontakt med lærere på skolene.
VG171002 Da har det vært viktig å ha dialog med bransjen om hvordan de mener dette beste kan gjennomføres.
VG171002 - Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en avgift.
VG171002 Derfor er lanseringen av generasjon to svært viktig .
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Kampen for å bevare spillmonopolene til Norsk Tipping og Rikstoto er viktig for både norsk breddeidrett og for samfunnet, mener Brede Hangeland og Jon Mørland.
SA171002 Likevel er det viktig å ta de utfordringene som er, på alvor.
SA171002 En viktig grunn til at aktivitet på den lokale løkka nær deg har forsvunnet, er at vi trolig altfor ofte organiserer barn til passivitet.
SA171002 Det er ikke bare fint, det er også veldig viktig .
NL171002 Jeg synes det må være viktig at disse organene er med på planleggingen.
NL171002 Henger derimot ordførerkjedet rundt en hals med et politisk hode som ikke vil ta til seg kunnskap om en samfunnsutvikling hvor naturen og menneskene blir like viktig som økonomi - da blir samfunnssikkerheten i Finnmark sårbar.
DN171002 Det er viktig å garantere at Spania styres som en rettsstat, sier Catala.
DN171002 Initiativet er viktig .
DN171002 Det er ytterst viktig å begrense den marine forurensningen.
DN171002 Det er veldig viktig å være tydelig i fordømmelsen av terror.
DN171002 Nord, som også sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet, sier til Klassekampen at det er viktig å utnytte den politiske situasjonen de er i.
DN171002 Sosiale medier er også i Norge blitt en viktig reklamekanal.
DN171002 Da er det viktig at spesielt hovedkanalen står sterkt.
DB171002 Men Solberg var krystallklar hele veien : Han skulle kjøre VM-runden i Tyskland - så viktig er en medalje for ham.
DB171002 Idretten står så sterkt, vi har en så viktig samfunnsoppgave, at hele nasjonen trenger at vi moderniserer oss.
DB171002 Neste runde venter Vålerenga - en kamp der det også er viktig å ta med seg poeng.
DB171002 Her er det altså viktig å ta poeng mot de andre i bunnstriden.
DB171002 For oss har det vært viktig å få på plass en tariffavtale at våre medlemmer i Kreftforeningen får den samme tariffavtalen som de andre medlemmene våre, sier By.
DB171002 - Vi er fornøyde med å ha vunnet fram i en viktig sak, sier By til Dagbladet.
DB171002 Siraj synes det er viktig å minne om at ting er langt fra dramatisk for de fleste boligkjøpere.
DB171002 De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse.
DB171002 Viktig for helsen ¶
DB171002 SIGNAL : Navnet Humle & Malt signaliserer klart at øl spiller en viktig rolle på menyen.
DB171002 Det er viktig at politikere ikke skjuler samfunnsproblemer bak politisk korrekthet.
DB171002 Det er viktig at kvinner og menn står side og side og kjemper mot ukulturer som undertrykkelse og sosial kontroll.
DB171002 Det er viktig at flere kommer på banen.
DA171002 Eli Gunhild By i NSF sier at det var viktig for forbundet at sykepleierne i Kreftforeningen skulle få beholde sine lønns- og arbeidsvilkår etter overgangen til NHO.
DA171002 Det viser hvor viktig denne kampen har vært.
DA171002 Om min far, så må jeg si at han er i dag en viktig støttespiller, selv om det har vært en lang reise å overbevise ham om at dette ikke er et religiøst påbud.
DA171002 For Jaha som muslim var det særlig viktig å klarlegge om det faktisk er slik at kjønnslemlestelse er et påbud i Islam, eller om det kun er en tradisjon.
DA171002 Det er veldig viktig å være tydelig i fordømmelsen av terror.
DA171002 Da har det vært viktig å ha dialog med bransjen om hvordan de mener dette beste kan gjennomføres.
DA171002 - Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en avgift.
DA171002 Guri Melby ( V ) uttalte til Dagsavisen før valget at denne saken er like viktig som « asylbarnsaken » var for Venstre etter valget i 2013.
DA171002 Flere partier vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold til mindreårige, og Venstre og KrF har sagt at denne saken er like viktig for dem som « asylbarnsaken ».
DA171002 Ved siden av jobb, er fotball en viktig del av 60-åringens liv.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/G4mlJ/Trio-far-nobelprisen-i-medisin-for-forskning-pa-var-indre-klokke De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/G4mlJ/Trio-far-nobelprisen-i-medisin-for-forskning-pa-var-indre-klokke Viktig for helsen ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Gitt dagens situasjon og morgendagens stadig økende import av planter, vil det være svært viktig med et regelverk som sikrer god plantehelse.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Et annet viktig tiltak er hva du gjør hjemme i din egen hage.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Det er derfor viktig at Mattilsynet har den nødvendige beredskap til å håndtere mulige, fremtidige planteskadegjørere.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Det er viktig at plantedyrkere etterspør og benytter sykdomsfritt plantemateriale i virksomheten og følger opp internkontroll når det gjelder skadegjørere.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Det er viktig at alle følger regelverket som sier at det er forbud mot å ta med plantemateriale fra utlandet til Norge.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Det er viktig at myndighetene og aktørene kommer sammen for å drøfte ulike problemstillinger, sier Mæland.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet Tunnelen knytter Vågsbygd og E39 til sentrum av byen og er et viktig knutepunkt for byen.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8eK3G/Merkels-gavepakke-til-AfD--Ola-Berg-Edseth Samtidig er det viktig å innse at AfDs toppkandidater Alexander Gauland og Alice Weidel faktisk tar opp en del relevante utfordringer med dagens tyske samfunn.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html Likevel er det viktig å ta de utfordringene som er, på alvor.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-tomme-banene-handler-om-mye-mer-enn-bare-fotball-243249b.html En viktig grunn til at aktivitet på den lokale løkka nær deg har forsvunnet, er at vi trolig altfor ofte organiserer barn til passivitet.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-tomme-banene-handler-om-mye-mer-enn-bare-fotball-243249b.html Det er ikke bare fint, det er også veldig viktig .
AA171002 De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse.
AA171002 I tillegg er det viktig for elevene at alle som møter opp får vise sitt engasjement.
AA171002 Det viser hvor viktig denne kampen har vært.
AA171002 - Det var viktig for oss at sykepleierne i Kreftforeningen skulle få beholde sine lønns- og arbeidsvilkår etter overgangen til NHO.
AA171002 Da har det vært viktig å ha dialog med bransjen om hvordan de mener dette beste kan gjennomføres.
AA171002 Det viser hvor viktig denne kampen har vært.
AA171002 - Det var viktig for oss at sykepleierne i Kreftforeningen skulle få beholde sine lønns- og arbeidsvilkår etter overgangen til NHO.
AA171002 Det er veldig viktig å være tydelig i fordømmelsen av terror.
AA171002 - Vi tror ikke at det er overhengende fare for nye ras der ras har gått i helgen eller i dag, men det viktig for den generelle beredskapen at folk er årvåkne og følger med på egen eiendom og der de vet områder er utsatt, sier Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet til Kristiansand kommunes nettsider.
AA171002 Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning er selvfølgelig viktig .
AA171002 Mitt liv-prosjektet presiserer at barn og unges egne erfaringer er en viktig kunnskap.
AA171002 Gjennom presentasjon av prosjektet nasjonalt og internasjonalt får vi en klar oppfatning av å stå i front i en viktig utvikling.
AA171002 Barnevern er et komplisert arbeidsfelt hvor det er viktig at utdanningene og praksisfeltet lytter og lærere når barna selv uttaler seg.
AA171002 Det sier noe om at skolen ikke har fanget opp et viktig tema.
VG171001 Men som andre toppidrettsutøvere er hun også kravstor, noe som er viktig .
VG171001 Løpet var veldig viktig for å se hvordan jeg lå an i feltet, og for å se om vi har lyktes med varmeakklimatisering og formtopp, sier Skarstein til VG fra Sarasota.
VG171001 Fokuset på de små arbeidsoppgavene er viktig .
VG171001 NFF om kampfiksingsforsøket i Sverige : - Viktig påminnelse ¶
VG171001 Les også : Kristiansund tok viktig seier i nedrykksstriden ¶
VG171001 Det ligger i kortene at Telemarks-modellen er viktig for meg.
VG171001 Oppgjøret fra Oslo øst blir svært viktig for Ronny Deila & co. - som nå ligger bare to poeng foran Aalesund på kvalikplass og Tromsø på direkte nedrykk.
VG171001 - En viktig seier.
VG171001 VIKTIG SEIER : Starts sportssjef Tor-Kristian Karlsen gratulerer Jens Kristian Skogmo med tre poeng mot Strømmen.
VG171001 FORSVARER FORSVARET : Cyberforsvaret, stasjonert på Jørstadmoen, er en viktig ressurs for norsk datasikkerhet.
VG171001 Den er like viktig som fysiske bygg og installasjoner.
SA171001https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Moan-hyller-drastiske-endringer-pa-landslaget---Alle-var-frustrerte-243139b.html Det er viktig at dette ikke blir en hvilepute, men det gir helt klart et bilde av at jeg er på rett vei.
SA171001https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Kristiansund-fiaskoen-bor-vare-en-advarsel-for-to-personer-i-Brann-243141b.html Det som er viktig nå, er at Brann har ydmykheten i seg til å lære av dette tapet, som for eksempel at de nest beste må holdes varme.
SA171001https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Molde-slo-tilbake-etter-marerittstart-243191b.html Sogndal tok et viktig poeng i kampen om videre eksistens på øverste nivå, mens Molde vant terreng i medaljekampen etter at Brann gikk på en smell mot Kristiansund fredag.
SA171001 Det er viktig at dette ikke blir en hvilepute, men det gir helt klart et bilde av at jeg er på rett vei.
SA171001 I neste runde venter nok en viktig kamp mot tabelltoer Start.
SA171001 - Det var utrolig viktig med tre poeng her.
SA171001 Sogndal tok et viktig poeng i kampen om videre eksistens på øverste nivå, mens Molde vant terreng i medaljekampen etter at Brann gikk på en smell mot Kristiansund fredag.
SA171001 - Dette var tøft og en utrolig viktig seier for oss.
SA171001 Det er vi som må gjøre jobben først og fremst, så derfor var det så viktig vi dro i land en fortjent seier i dag.
SA171001 Men det er et viktig spørsmål om det er for mye organisert.
SA171001 FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet, og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
SA171001 Det var viktig å ta en medalje her før OL i Tokyo, det har vært et mål, la hun til.
FV171001https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Barcelona-kamp-ble-spilt-for-tomme-tribuner--Min-verste-opplevelse-som-fotballspiller-243156b.html FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet, og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
DN171001 Det er en viktig årsak til at vi kan investere som vi gjør foran vinteren, sier Bengston.
DN171001 Det er en viktig årsak til at vi kan investere som vi gjør foran vinteren, sier Bengston.
DN171001 Viktig i vår tid ¶
DN171001 Han understreker at mer åpning for innovasjon er viktig både for å gi gründere starthjelp, og for å bedre helsevesenet.
DN171001 Han understreker at mer åpning for innovasjon er viktig både for å gi gründere starthjelp, og for å bedre helsevesenet.
DB171001 - Dette var tøft og en utrolig viktig seier for oss.
DB171001 Det er viktig at dette ikke blir en hvilepute, men det gir helt klart et bilde av at jeg er på rett vei.
DB171001 - Det er veldig viktig at NFL-spillerne STÅR i morgen, og for alltid, under nasjonalsangen.
DB171001 Det er viktig at det er samsvar mellom filosofien klubben har og filosofien til den som er produktutvikler.
DB171001 Det var viktig å ta en medalje her før OL i Tokyo, det har vært et mål, la hun til.
DB171001 Det er viktig med reiseforsikring, uansett om du skal til Norge eller i utlandet.
DB171001 INNSER NEDERLAGET : « Farmen»-deltakeren Line Suomalainen ( 55 ) var overbevist om at hun hadde vunnet årets første tvekamp, men glemte én viktig detalj.
DA171001 Det var viktig å ta en medalje her før OL i Tokyo, det har vært et mål, la hun til.
DA171001 Oddbjørn Skartun ble den store helten i lyseblått, da han sørget for en viktig borteseier mot Ranheim.
BT171001https://www.bt.no/100Sport/meninger/Kristiansund-fiaskoen-bor-vare-en-advarsel-for-to-personer-i-Brann-243141b.html Det som er viktig nå, er at Brann har ydmykheten i seg til å lære av dette tapet, som for eksempel at de nest beste må holdes varme.
BT171001https://www.bt.no/100Sport/fotball/Stephensen-sikret-Asane-tre-ekstremt-viktige-poeng-243154b.html Åsane tok en uhyre viktig seier mot bunnrival Elverum.
BT171001https://www.bt.no/100Sport/fotball/Barcelonas-hjemmekamp-avlyst-etter-brak-243156b.html FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet, og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/n8Pp5/Forsker-tror-Nord-Korea-vil-tviholde-pa-atomvapnene - For Kina er det viktig å holde USA på en armlengdes avstand militært.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv En viktig faktor er også pengene.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Derfor ville søndagens resultat uansett ikke vært gyldig, men likevel har det vært viktig for den katalanske regjeringen å gjennomføre folkeavstemningen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Det er også viktig at norske parlamentarikere sier i fra, mener Lysbakken.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Falske nyheter - ikke minst på Facebook - er blitt en viktig del av etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere - Facebook er blitt en viktig plattform for å spre nyheter, og eierne, inkludert den norske stat, burde ta det ansvaret på alvor.
AP171001https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RxA/-Vi-bare-startet_-vi-bare-hoppet-pa-Vi-bare-kjorte-i-gang-og-bestemte-oss-for-a-se-an-hvordan-det-gikk Fra begynnelsen av var sosiale samlinger like viktig som å dra på trening.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked - Det har vært viktig å kjøle ned markedet.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked - Den har vært viktig for å få stukket hull på en til dels forventningsdrevet boble som var selvforsterkende gjennom 2016, spesielt i Oslo, sier han.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi Viktig i vår tid ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/lBk1o/Under-streken " Det er viktig at næringa ikke skiter i eget reir ", sa Sandberg.
AP171001https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/2EwWx/Vi-trenger-a-bli-eksponert-Vi-trenger-Javla-homo--Ada-Weisser-Eldevik At NRK-serien Jævla homo skulle synes å bli så viktig og betydningsfull, hadde jeg aldri trodd.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Moan-hyller-drastiske-endringer-pa-landslaget---Alle-var-frustrerte-243139b.html Det er viktig at dette ikke blir en hvilepute, men det gir helt klart et bilde av at jeg er på rett vei.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-tapte-etter-overtidsscoring--Svart-ufortjent-243206b.html I neste runde venter nok en viktig kamp mot tabelltoer Start.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Odegaard-scoret-med-rumpa--Redd-den-skulle-skli-av-243209b.html - Det var utrolig viktig med tre poeng her.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Molde-slo-tilbake-etter-marerittstart-243191b.html Sogndal tok et viktig poeng i kampen om videre eksistens på øverste nivå, mens Molde vant terreng i medaljekampen etter at Brann gikk på en smell mot Kristiansund fredag.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fagermo-etter-knapp-seier---Jeg-er-vant-til-a-fa-hjerteinnfarkt_-men-taler-ikke-sa-mye-mer-na-243187b.html - Dette var tøft og en utrolig viktig seier for oss.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Espejord-spilte-sin-forste-TIL-kamp-pa-nesten-11-maneder--Tungt_-men-utrolig-deilig-243204b.html Det er vi som må gjøre jobben først og fremst, så derfor var det så viktig vi dro i land en fortjent seier i dag.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barcelona-kamp-ble-spilt-for-tomme-tribuner--Min-verste-opplevelse-som-fotballspiller-243156b.html FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet, og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Birgit-Skarstein-fosset-inn-til-overlegent-VM-gull---En-drom-som-gar-i-oppfyllelse-243157b.html Det var viktig å ta en medalje her før OL i Tokyo, det har vært et mål, la hun til.
AA171001 - For Kina er det viktig å holde USA på en armlengdes avstand militært.
AA171001 - Den varte i 90 sekunder, noe som viser hvor viktig det er at politiet har våpen i nærheten, sier han og legger til : ¶
VG170930 | Kronikk : Det er viktig å forske på luftveisplager i idretten ¶
VG170930 Høyt rangerte internasjonale publikasjoner fra disse prosjektene er blitt et viktig kvalitetsstempel på NIH sin forsking på sammenhengen mellom idrett og luftveisplager.
VG170930 Det er viktig at risikofaktorer som blant annet kulde og hard trening blir grundig kartlagt og at nye behandlingsmessige tiltak blir prøvd ut for å minimalisere de helsemessige konsekvensene for utøverne våre.
VG170930 - Kampen er veldig viktig , og det er bare seier som gjelder, sa han til VG før kampen.
VG170930 - Kampen er veldig viktig , og det er bare seier som gjelder.
VG170930 - Det var en viktig seier og spesielt måten vi spilte på.
VG170930 - Jeg har alltid stolt på Marouane siden dag én, og prøver å gi ham selvtillit og å vise ham hvor viktig han er for laget, sier Manchester United-manageren til Sky Sports etter kampen.
VG170930 Så det er viktig at han får restituere godt gjennom kampene.
VG170930 Verdenscupen er like viktig som OL for en alpinist.
VG170930 - Faren din vil alltid være faren din, og det er viktig å ha noen der som et holdepunkt.
VG170930 - Det er viktig å ikke gjøre dette større enn det er.
VG170930 - Det er viktig å ikke gjøre dette større enn det er.
VG170930 Det er viktig å snakke, snakke og snakke.
VG170930 Nettopp derfor er det så viktig at vi vet hva som foregår rundt om i Oslo, og at vi hverken overdriver eller bagatelliserer det som skjer.
SA170930 Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.
DB170930 Dersom du har skiftet navn - eller kommer til å gjøre det - så er det viktig å passe på.
DB170930 Jeg er klar over at det var viktig , men det føltes helt naturlig, sier Defoe.
DB170930 Mourinho sier det mentale blir viktig når laget hans skal ut i sin sjette kamp på 18 dager.
DB170930 Chelsea kastet folk framover i det som ble en kaotisk avslutning, men Guardiola kunne til slutt konstatere at laget hans ordnet en viktig trepoenger.
DB170930 En viktig del av søksmålet dreier seg om et Trump-hotell som ligger i nærheten av Det hvite hus i Washington.
DB170930 Det er også viktig , fortsetter hun.
DB170930 FUNKSJON VIKTIG : Det har blitt viktigere at planter har en nyttig funksjon samtidig som de er tilpasset de lokale forholdene, ifølge forsker Siri Fjellheim.
DB170930 - Palmer er dekorative og ikoniske, men Los Angeles står overfor flere og flere varmebølger, så det er viktig at vi planter trær som gir tilstrekkelig skygge for å avkjøle byen og beskytte innbyggerne, sier direktøren for byens planteprogram, Elizabeth Skrzat, til avisa.
DB170930 - Det som er viktig for meg, er hva min overordnede mener om dette.
DB170930 Det har vært viktig for meg å ta barnets opplevelser på alvor, men også komme ungdomsleseren og den voksne i møte med humor.
DB170930 På samme måte er det viktig for Høyre å framstå som mer moderat enn regjeringspartneren i asylspørsmål, men uten å være så liberal at partiets politikk framstår som et linjeskifte.
DB170930 Å justere disse særordningen vil være et viktig skritt mot en oljepolitikk som er tilpasset virkeligheten etter oljeprisfallet.
DB170930 Jeg har aldri drevet med dans, og skal jeg bli gymlærer er dans en viktig del av det.
DA170930 Les også : Vern like viktig som turistvekst ¶
DA170930 En egenskap som var viktig å få fram i den nye filmatiseringa av Askeladden, var hans forhold til naturen.
DA170930 Den omsorgen fører til at han får hjelp tilbake, og det er et element som var veldig viktig for oss hele veien.
DA170930 Viktig kulturarv ¶
DA170930 Det er altså en populær misforståelse at det var Brian Eno som produserte disse albumene, selv om han var en viktig medhjelper under innspillingene.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/zv3V5/Spent-foran-folkeavstemning-Katalonerne-mot-resten-av-Spania - Vi vet ikke, derfor et det viktig å vise at vi ønsker et samlet land.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/nzveJ/Da-han-ville-gjore-sentrum-bilfritt_-fikk-han-en-kule-i-posten-Europas-borgere-krangler-om-fremtidens-byer Tilbake i Gent mener ordfører Beke nettopp det å raskt endre områdene som blir tømt for biler, har vært viktig .
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Statens vegvesen mener sammenhengende sykkelveier og sykkelfelt viktig for å bedre sikkerheten for syklister.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange myke trafikanter.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JaewR/Barnepsykolog--Du-ma-nesten-tilbake-til-70-tallet-for-a-finne-barn-som-bare-lop-ut-og-fant-pa-noe-selv Han beskriver kreativiteten som en viktig motor i barnets utvikling på mange områder.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JaewR/Barnepsykolog--Du-ma-nesten-tilbake-til-70-tallet-for-a-finne-barn-som-bare-lop-ut-og-fant-pa-noe-selv Det går i ett hele tiden, så vi føler det er viktig at de har perioder der det ikke skjer noe, sier Wenche.
AP170930https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/d6QzO/Skolen-min-vant-Benjaminprisen-Her-er-noe-av-det-vi-gjor- For oss er det viktig å inkludere alle.
AP170930https://www.aftenposten.no/bil/Na-kan-du-pante-baten-din-10548b.html Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.
AA170930 Bjørnstad sier det er viktig å få ungdom og andre i utsatte bransjer til å reorientere seg, og søke utdannelse og kompetanseheving.
AA170930 Det er også viktig , sier hun.
AA170930 Etter vårt syn er det viktig at alle kjenner muligheten til å opprette en fremtidsfullmakt.
VG170929 - Alder er en viktig del av det, familie er viktig , og OL er nummer tre.
VG170929 - Alder er en viktig del av det, familie er viktig, og OL er nummer tre.
VG170929 * Å vinne verdenscupen sammenlagt er ikke så viktig .
VG170929 Start har vært en viktig del av meg i et langt liv som spiller og trener.
VG170929 Karlsen mener det var viktig for Start å ta denne avgjørelsen nå.
VG170929 TURISME : Turisme er viktig for den cubanske økonomien.
VG170929 - Det er viktig å forstå hva de snakker om og hva dette handler om.
VG170929 Etter nederlaget med helsereformen er det viktig for Trump å få noe han kan signere, og som sagt selge inn som en stor seier.
VG170929 VG MENER : Et jævla viktig program ¶
VG170929 Vi er stolt av dem som jobber i norsk politi, men det er viktig at lovverket ble fulgt.
VG170929 - Viktig at lovverket blir fulgt ¶
VG170929 Når mennesker er siktet for så alvorlige handlinger, er det viktig å vurdere om vedkommende er tilregnelig, sier Hille.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Å tenke fremtid her for å gjøre den skikkelig konkurransedyktig er viktig .
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Mange av aktørene som var engasjert den gangen hadde store visjoner, og det viser at dette er en viktig debatt.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html I den sammenheng er et viktig spørsmål å stille hva som skal til for å sette Tromsø og TIL på kartet i enda sterkere grad i fremtiden, og hvor man ønsker å legge lista, sier Høgmo til iTromsø.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Dette er et så viktig spørsmål for byen at det fortjener en skikkelig gjennomgang.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Det må sees på hva slags parameter skal til for å lykkes, og der er stadion et viktig spørsmål, slår Høgmo fast.
SA170929 Det var en viktig scoring for canadieren.
SA170929 - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
SA170929 - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
SA170929 Martin Skogstad scoret sitt første mål for sesongen i en uhyre sjelden og viktig hjemmeseier for Fløya.
SA170929 Så er det så viktig at de tar den samtalen.
SA170929 Jeg tror det er viktig at å skape trygge treningsmiljø hvor utøvere tør å si ifra når de lurer på noe, sier hun.
SA170929 Det tror jeg er viktig for å skape trygghet, tilføyer Alstad.
SA170929 Det er viktig for å kunne trene og prestere.
SA170929 - Ja, og her er garderobekulturen viktig .
SA170929 - Det er viktig å kjenne på gleden med idretten.
NL170929 Vi skal ikke forby alt vi ikke liker, men det er viktig å huske på at vi faktisk har mange forbud i likestillingspolitikken allerede.
NL170929 Det viste til dels at saken var vanskelig for flere, men mest av alt vitnet det om hvor viktig innvandringsdebatten er for folk, og dermed også hvor viktig det er at vi ikke legger lokk på den.
NL170929 Det viste til dels at saken var vanskelig for flere, men mest av alt vitnet det om hvor viktig innvandringsdebatten er for folk, og dermed også hvor viktig det er at vi ikke legger lokk på den.
NL170929 | TIL er en viktig del av Tromsøs identitet ¶ ¶
NL170929 TIL er en viktig del av Tromsøs identitet, som gjør Tromsø til den unike byen vi er, sammen med genuine Tromsø-symboler som Ishavskatedralen, Mack-øl, Fjellheisen og Mydland-pølsa.
NL170929 Nå handler det for oss supportere å gjøre engasjementet til handling - og gå på Alfheim på søndag og heie « Gutan » fram til en ny viktig seier mot Lillestrøm.
NL170929 For 45 prosent av tromsøværingene er det viktig eller svært viktig at TIL berger plassen i eliteserien.
NL170929 For 45 prosent av tromsøværingene er det viktig eller svært viktig at TIL berger plassen i eliteserien.
NL170929 Enda flere - litt over halvparten av de spurte - mener TIL spiller en viktig eller helt avgjørende rolle med tanke på å skape stolthet og fellesskap i Tromsø.
FV170929https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Steinar-Pedersen-ferdig-som-Start-trener-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass - Det er viktig å være klar over at det er slike maskinerier norsk barneunderholdning konkurrerer med, sier Thovsen.
DN170929 Arbeidsgruppen er enige om at to- og trepartssamarbeidet er viktig .
DN170929 Det er viktig for oss, men enda viktigere er det at kundene våre får en god reise med NSB.
DN170929 - Det er viktig å være klar over at det er slike maskinerier norsk barneunderholdning konkurrerer med, sier Thovsen.
DB170929 Det er viktig , sier 29-åringen, som også ser fram til at Hjelmeset skal inn å bidra på sportslig side foran neste sesong.
DB170929 Jeg tror ikke det er noe problem for folk å konsentrere seg om noe annet enn fotball på en så viktig kveld, sier han til The Guardian.
DB170929 - Som idrettspappa er det viktig å få en rask avklaring når barna pådrar seg skade.
DB170929 Dette er et for viktig tema til å være avvisende, skriver Zuckerberg i en Facebook-status.
DB170929 « Dere bør vurdere om havnedirektøren er skikket til å lede en viktig kommunal posisjon, eller om trakassering og fryktbasert ledelse er aksepterte ledelsesmetoder i Oslo kommune ».
DB170929 - At kvinner snart skal få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia er så viktig at jeg mener den 26. september er vår nye frigjøringsdag.
DB170929 - Dette er kjempespennende, moderne landbruksprosjekter, som er viktig for byen og dens befolkning, sier Berg.
DB170929 Jeg tror noe av årsaken er å finne i en viktig kulturell forskjell mellom Norge og Israel.
DB170929 Den gang ville det innebære kostnader for en mor å jobbe med små barn og i beste fall var kirken et viktig møtepunkt.
DB170929 Hvis utroskapen likevel kommer for en dag, understreker Træen hvor viktig det er å jobbe seg gjennom det som har skjedd i fellesskap.
DB170929 - For den som har vært utro er det viktig å vise anger.
DB170929 Gjennom å vise fram levende eksempler på klimaendringenes konsekvenser og popularisere statistikk og viten hentet fra klimaforskernes tykke rapporter, er klimadokumentarer som denne blitt en viktig bindeledd mellom klimaforskningen og folk flest.
DB170929 Orkestrene skjønner at Facebook er viktig .
DB170929 Konsertprogrammet er skrevet for eliten : « Debussy er en viktig representant for impresjonismen.
DB170929 Denne kunnskapen er viktig for å forebygge brystkrefttilfeller.
DB170929 Et viktig redskap vil være å forstå overgripernes tankegang.
DA170929 Mannen bak boden mumler fram en sum, jeg hører ikke hva han sier, det er ikke viktig .
DA170929 Det er også viktig at byrådet nå vil legge fram en sak om kulturskolen i bystyret neste år.
DA170929 Det som er viktig , er at vi faktisk behandler alle saker på en god måte, sa hun.
DA170929 - Bøker generelt er viktig for meg, men når jeg har det veldig travelt går det mest i lettere saker - som krim.
DA170929 Det er viktig at det ikke er et seigt industribrød som serveres i denne sammenhengen !
AP170929https://www.aftenposten.no/reise/Hvorfor-skal-du-gidde-a-bruke-3040-timer-pa-en-strekning-som-ellers-kan-gjennomfores-pa-under-to--10231b.html Spesielt viktig hvis du befinner deg langt fremme i toget.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel - For oss er det viktig å vise hvilke feiltrinn som er blitt gjort.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet - Vi forsterket også beskjeden til førerne om hvor viktig det er å stoppe på riktig plass, sier Kristiansen.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG84O/Politiet-ber-om-rettspsykiatrisk-vurdering-av-drapssiktet-kvinne Når mennesker er siktet for så alvorlige handlinger, er det viktig å vurdere om vedkommende er tilregnelig, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til VG.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Hun mener likestillingen har sakket av på farten de siste årene, og at et slikt tiltak er viktig for å ta Norge til verdenstoppen igjen.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Fedre er viktig for barnet, og man forventer noe helt annet av fedre i dag enn før.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Steinar-Pedersen-sparket-fra-jobben-i-Start-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Start-spillerne-har-fatt-munnkurv-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Å tenke fremtid her for å gjøre den skikkelig konkurransedyktig er viktig .
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Mange av aktørene som var engasjert den gangen hadde store visjoner, og det viser at dette er en viktig debatt.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html I den sammenheng er et viktig spørsmål å stille hva som skal til for å sette Tromsø og TIL på kartet i enda sterkere grad i fremtiden, og hvor man ønsker å legge lista, sier Høgmo til iTromsø.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Dette er et så viktig spørsmål for byen at det fortjener en skikkelig gjennomgang.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Det må sees på hva slags parameter skal til for å lykkes, og der er stadion et viktig spørsmål, slår Høgmo fast.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html Så er det så viktig at de tar den samtalen.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html Jeg tror det er viktig at å skape trygge treningsmiljø hvor utøvere tør å si ifra når de lurer på noe, sier hun.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html Det tror jeg er viktig for å skape trygghet, tilføyer Alstad.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html Det er viktig for å kunne trene og prestere.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html - Ja, og her er garderobekulturen viktig .
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lopestjernen-far-sms-fra-jenter-som-lurer-pa-hva-hun-spiser-Na-ber-hun-foreldre-og-trenere-folge-noye-med-243057b.html - Det er viktig å kjenne på gleden med idretten.
AA170929 Han mener avtalen er viktig for Norge.
AA170929 Selv i dag har de bistått ved å skaffe viktig utstyr til våre soldater i Marawi for å bekjempe terroristene.
AA170929 Når mennesker er siktet for så alvorlige handlinger, er det viktig å vurdere om vedkommende er tilregnelig, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til VG.
AA170929 Ledelsen vet godt at dette er et utrolig viktig punkt for oss.
AA170929 Ikke minst er god dokumentasjon viktig å overføre til neste arbeidsskift.
AA170929 Det vi MÅ sikre oss er at viktig informasjon når frem, og at vi vet hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst når vi går på et nytt skift.
AA170929 Den ene fridagen som legges inn i turnusperioden, er for oss svært viktig .
AA170929 Verdalingen Tomas Iver Hallem blir varaordfører, men et viktig verv drypper nok på skauningen Gunn Iversen Stokke også.
VG170928 Alt dette er det selvsagt lettere å komme med i ettertid enn når man står midt i situasjonen, men gitt hvor viktig det er å eliminere farer som kan få stor innvirkning, er det ikke urimelig å hevde at det burde vært mulig å svinge utenom dette hullet i veien.
VG170928 Det er nå det er mest viktig , faktisk.
VG170928 - Det er utrolig viktig av vi vant i dag, så vi ikke kom alt for langt etter de andre lagene, sier Filip Gunnarsson til TV 2 etter kampen.
VG170928 Etter det stygge resultatet i Spania, var det også viktig for selvtilliten at RBK viste fram noe i Europa nå.
VG170928 I tillegg har han scoret et viktig mål mot Ajax, som er med og fører Rosenborg inn i Europa League.
VG170928 Så langt har Enar vært tilgjengelig nesten hele sesongen og Christian har komme mer og mer, og det er sånt som er viktig .
VG170928 Men Deila sier han har tro på at Stengel kan bli en viktig spiller for hovedstadslaget dersom han velger å fornye kontrakten.
VG170928 Det nytter ikke å ha en gjeng med unggutter hvis du ikke har noen som har trygghet og kan vise vei, og der er både Enar og Christian viktig , sier Deila.
VG170928 - Jeg har sagt at jeg må spille og at det er spilletid som er viktig for meg.
VG170928 Ikke dermed sagt at han har noe viktig å komme med.
VG170928 Offentlig meningsutveksling er opplysende for folkeopinionen og svært nyttig for vårt samfunn, den er for viktig til å bli overlatt til trolling.
VG170928 Nettbrett, PC-er og ikke minst smart-telefoner er for mange nærmest blitt en viktig kroppsdel.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Til tross for at det er viktig å finne ut hva barnet faktisk opplever, advarer Oudmayer mot lange forhør.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Selv om barnet virker avvisende og uinteressert i å snakke, er det likevel viktig å ta det opp på en varsom og trygg måte, sier Oudmayer : ¶
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Det er viktig å tenke utenfor boksen når man skal se på TILs fremtid.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Denne banen er en utrolig viktig del av klubbens historie.
SA170928 Til tross for at det er viktig å finne ut hva barnet faktisk opplever, advarer Oudmayer mot lange forhør.
SA170928 Selv om barnet virker avvisende og uinteressert i å snakke, er det likevel viktig å ta det opp på en varsom og trygg måte, sier Oudmayer : ¶
SA170928 Det er viktig å tenke utenfor boksen når man skal se på TILs fremtid.
SA170928 Denne banen er en utrolig viktig del av klubbens historie.
SA170928 Selvtillit som blir svært viktig inn mot de fire siste kampene.
NL170928 Barentssamarbeidet er også viktig for den regionale utviklingen i Nord-Norge.
NL170928 Kollektivfelt betyr effektivitet, og er derfor en svært viktig suksessfaktor for å få ned CO2-utslipp og svevestøv.
NL170928 I Nord- Norge er skogbruk en viktig næring for mange bygdesamfunn.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Størrelsen på hytta mindre viktig
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Størrelsen på hytta er ikke like viktig , beliggenheten er viktigere, sier Svendsen-Rosendal.
DN170928 Han beskriver forholdene i grenseområdet som ekstremt vanskelige, noe som gjør hjelpearbeidet viktig og utfordrende.
DN170928 Størrelsen på hytta mindre viktig
DN170928 Størrelsen på hytta er ikke like viktig , beliggenheten er viktigere, sier Svendsen-Rosendal.
DN170928 Beslutningen markerer ifølge Bloomberg et viktig skritt i regjeringens arbeid med å fase ut biler som bruker fossilt drivstoff.
DB170928 - Det er viktig å forstå hva de snakker om og hva dette handler om.
DB170928 - Syn er et viktig premiss for utvikling og prestasjon innen alle idretter.
DB170928 Å gi prisen til De hvite hjelmene vil også vise hvor viktig det er å påpeke på hva som er mulig å få til lokalt, sier Urdal og fortsetter : ¶
DB170928 Det er derfor viktig å trekke fram de internasjonale tiltakene og avtalene som nettopp bidrar til å stoppe spredning og utvikling av nye atomvåpen, sier Urdal.
DB170928 - Det er en prosess som er viktig å støtte, og en Nobels fredspris vil kunne bidra her, mener fredsdirektøren.
DB170928 Vårt samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner er veldig viktig .
DB170928 Nå er det derimot viktig for meg å vise andre at man kan leve godt med denne sykdommen, uttalte hun i et intervju med VG.
DB170928 Hun mener det er viktig å huske at Hefner også hadde mer ved seg enn bare det å stå i frontlinjen for et magasin med nakne kvinner.
DA170928 - Det er viktig å få mange nye boliger, arbeidsplasser og handelssteder på Holmen.
DA170928 Men størrelse er viktig for å få lønnsomhet i denne satsingen, sier Dreyer til avisen.
DA170928 Klima og miljø er fortsatt viktig for byrådet, og de legger opp til 14 millioner flere kollektivreisende i året, samt 1.500 flere ladestasjoner for e-biler.
DA170928 - Det er selvfølgelig viktig at hun er med på det, og derfor tar vi det etter høstferien, sier han.
DA170928 - Nord-Norge må være veldig viktig for partiet.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Til tross for at det er viktig å finne ut hva barnet faktisk opplever, advarer Oudmayer mot lange forhør.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Selv om barnet virker avvisende og uinteressert i å snakke, er det likevel viktig å ta det opp på en varsom og trygg måte, sier Oudmayer : ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste Ifølge Det hvite hus dreier det seg om et svært viktig skritt for å etablere et immigrasjonssystem som beskytter amerikaneres sikkerhet i en tid preget av terrorisme og internasjonal kriminalitet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste Viktig partner ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Astrup viktig da det skar seg i fjor ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker september ble Flåtten utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor, og vil derfor likevel få en viktig koordineringsrolle.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4xGV/Na-skal-det-ga-raskere-a-kjore-buss-pa-E18-ut-av-Oslo For disse er det viktig å kunne bruke kollektivfeltet.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Det viser bare at det er viktig for deg.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ageya/Aftenpostens-kommentator-bommer-nar-han-kaller-Oslo-budsjettet-en-pengefest--Raymond-Johansen-og-Robert-Steen Det er en viktig grunn til at Oslo kommune har trippel A-rating hos det internasjonale ratingbyrået Standard & Poor's.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Til tross for at det er viktig å finne ut hva barnet faktisk opplever, advarer Oudmayer mot lange forhør.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Selv om barnet virker avvisende og uinteressert i å snakke, er det likevel viktig å ta det opp på en varsom og trygg måte, sier Oudmayer : ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Det er viktig å tenke utenfor boksen når man skal se på TILs fremtid.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Denne banen er en utrolig viktig del av klubbens historie.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Bendtner-magi-sendte-RBK-til-himmels--Verdensklasse-243020b.html Selvtillit som blir svært viktig inn mot de fire siste kampene.
AA170928 Han beskriver forholdene i grenseområdet som ekstremt vanskelige, noe som gjør hjelpearbeidet viktig og utfordrende.
AA170928 Dette er et viktig krav fra EUs side.
AA170928 - Det er veldig viktig .
AA170928 De synes den nye promenaden er et godt utgangspunkt å jobbe videre med, samtidig som de understreker at det er viktig å sikre et godt fortau som kan brøytes også på denne siden av gata.
AA170928 Og det er viktig at en ikke ser på mobiltelefon eller andre lyskilder på over 20 minutter, så en lar øynene få skikkelig nattsyn. | - 92 prosent stemte ja til kurdisk selvstendighet ¶ 92,7 prosent av kurderne i Nord-Irak stemte for selvstendighet for den autonome regionen Kurdistan i helgens folkeavstemning, vis
AA170928 Det er store aviser med store ressurser som deltar, så det er viktig og bra at vi er med der, sier en glad Nilsson dagen etter prisutdelingen.
AA170928 - Nils Åge har med seg en kompetanse og en erfaring som blir viktig i Trondheim, ikke minst når vi nå forsøker å slå sammen flere prostier under én ledelse, sier hun i pressemeldingen.
AA170928 Viktig erfaring ¶
AA170928 En viktig grunn til dette er at britene ikke har lov til å forhandle med tredjeland som Norge om handelsavtaler så lenge Storbritannia er med i EU.
AA170928 Det som blir viktig for Norge nå, bekrefter Bakke-Jensen, blir å sikre at også Norge får muligheten til å koble seg på overgangsordningene som Storbritannia og EU blir enige om.
AA170928 Viktig anerkjennelse ¶
AA170928 Vi er veldig stolte over hva vi har fått til, og vi ser for oss at teknologien vi har skapt kan brukes til så mye bra og viktig .
AA170928 Avtalen er en viktig forutsetning for handel og investeringer mellom Norge og Kina.
AA170928 Felles erkjennelse av at lensmannskontoret ikke kunne bekjempe og forebygge kriminalitet alene, ble etter hvert viktig for alt det positive som skjedde.
AA170928 Erkjennelsen av at vi jobbet til dels hver for oss - « nærmest i forskjellige verdener » - og på forskjellige forvaltningsområder som i liten grad evnet å utnytte hverandres kompetanse og styrke, var viktig .
AA170928 Det var en omforent og forpliktende modell med sterk lokal forankring, og slike modeller kan også i dag være viktig når « det nye nærpolitiet » og lokalsamfunnet skal forme sin samfunnskontrakt.
AA170928 Dernest var det viktig at vi løftet oss bort fra debatten om hvem - stat eller kommune - som skulle betale for felles tiltak.
AA170928 Men det er fortsatt viktig for oss å lage ei god papiravis, vi vet at mange ønsker en redigert utgave av nyhetsdøgnet.
AA170928 - Det er fortsatt viktig for Adressa å holde fast på og utvikle posisjonen som Midt-Norges viktigste nyhetsmedium.
AA170928 Ordentlig vask, med polering, er viktig for å beskytte karosseriet og lakken mot rustdannelse, riper og andre småskader.
AA170928 Dette er spesielt viktig om man kjører mye på saltede veier.
VG170927 - Det er viktig for idretten med mesterskap i Norge, fordi det gir oss stor oppmerksomhet.
VG170927 Det er ekstremt viktig for oss å sørge for at det vi gjør er innenfor alle lover og regler.
VG170927 - Det var en veldig viktig seier, det var en stor test, sa Morata etter 2-1-seieren.
VG170927 - Det er viktig at WADA sine partnere blir lyttet til.
VG170927 - « One Voice » er et meget godt og viktig initiativ, og vil sørge for at myndighetssiden i WADA står mye sterkere om to år når IOC må gi slipp på presidenten ( vervet byttes på annenhver gang ), mener Howman.
VG170927 VGs digitalredaktør Ola Stenberg forteller at det er viktig å være med i en konkurranse som er anerkjent i bransjen, og at prisene er et signal på at VG lykkes med digitalsatsingen.
VG170927 Om KrF og V med tiden skal kunne lokkes over til venstresiden for å felle Solberg-regjeringen, må det en svært stor og symbolsk viktig sak til.
VG170927 Det er en konkurranseform vi har valgt fordi for en byggherre er det også viktig å gå nøye gjennom gjennomføringsevnen og kompetanse før vi velger teamene, sier Nikolaisen.
VG170927 - Hva er viktig for Fagforbundet i prosessen videre ?
VG170927 Det er viktig for oss at varelevering fungerer i byen.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html Viktig del av katalansk identitet ¶
SA170927 - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak.
SA170927 FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet.
SA170927 Viktig del av katalansk identitet ¶
SA170927 Simo Valakari vil selvsagt ikke si hvem som starter mot Lillestrøm søndag, men er klar på at Andersen er viktig for TIL.
SA170927 King får uansett en viktig rolle når Norge avslutter en mislykket VM-kvalifisering med bortekamp mot San Marino 5. oktober og hjemmekamp mot Nord-Irland tre dager senere.
SA170927 Og dette kurset er jo viktig for hans trenerframtid også, sier 62-årige Joore.
SA170927 Men ingen tvil om at vi vil bli aktive i det overgangsvinduet som kommer i vinter, det blir viktig for oss.
SA170927 VIKTIG MANN : Simo Valakari er glad for å ha nøkkelspiller Morten Gamst Pedersen klar til søndagens dyst mot Lillestrøm.
SA170927 Seieren mot Brann var ikke bare viktig i kampen for å unngå nedrykk.
SA170927 Den var viktig for å vise « Prosjekt Deila » kanskje er på vei mot noe.
SA170927 De må føle seg viktig , sier Ronny Deila om sin trenerfilosofi.
SA170927 Hjemmemøtet mot nordmøringene er viktig for Brann i medaljekampen.
SA170927 Vi spilte mot et veldig godt lag og det var viktig for oss å vise at vi kan hamle opp med den type motstander, sa Mbappé til Viasat etter kamp.
SA170927 Vi ønsker å satse på de unge spillerne i Bergen, og derfor er det viktig å jobbe godt med talentutvikling, sier Gjesdal.
NL170927 Kommunalkomiteen er en viktig komité hvor Troms bør være representert.
NL170927 Han viste i forrige periode til gagns hvilken betydning én enkeltpolitiker kan spille i en viktig sak for Nord-Norge - som jo fiskeripolitikk åpenbart er.
NL170927 Dette blir ikke mindre viktig når kommune- og regionreformen skal gjennomføres den kommende perioden.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html Viktig del av katalansk identitet ¶
DN170927 Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene.
DN170927 ¶ Det er viktig for alle å spise sunt.
DN170927 Men for dem som trener hardt er det også viktig å sørge for å få i seg nok kalorier.
DN170927 Skattemyndighetene spiller en viktig rolle i gjennomføringen av initiativer fra OECD/G20.
DN170927 Det er utrolig viktig at skattedirektører i forskjellige land samarbeider for å dele informasjon og løse utfordringer sammen.
DN170927 Det blir viktig å ivareta både behovet for konsensus og behovet for endring i en så sammensatt gruppe land, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DN170927 - FTA er et viktig internasjonalt nettverk der vi skattedirektører deler erfaring og kunnskap om alt som utvikler seg på skatteområdet.
DN170927 - Det er et utfordrende men viktig oppdrag.
DN170927 En viktig egenskap ved handlingsregelen er at den gjør koblingen mellom de løpende oljeinntekter og finanspolitikken minst mulig.
DN170927 De mener at det er viktig for land å følge nøye med på enkeltfaktorene som utgjør et lands konkurranseevne - samtidig som det holdes et øye med bredere samfunnsmål og andre mål.
DN170927 Cerf sier det egentlig bare finnes én veldig viktig avgjørelse som påvirker hvor lykkelige vi er - og det er hvem vi velger å omgås, skriver Business Insider.
DB170927 - Jeg tror det er viktig å prioritere hvilke renn jeg skal gå, plukke litt mer ut og være litt mer kynisk.
DB170927 Først og fremst var det viktig for meg å si at hvis han vil prate med meg, så er han velkommen når som helst.
DB170927 - Det er viktig at de tjenestemennene som med livet som innsats gikk i land på Utøya 22. juli, får belyst sin oppfatning av hva som ble kommunisert og lagt til grunn under aksjonen.
DB170927 Det kan skjule seg noen skatter blant de til nå uutgitte Kennedy-dokumentene fordi det man mente ikke var viktig for 20 år siden, kan bli vurdert annerledes i dag, mener Tunheim.
DB170927 En viktig forutsetning for å kunne kutte nok i CO2-utslippene til at temperaturen på jorda ikke overstiger klimamålene, er kunnskap om hvor mye planeten tåler.
DB170927 Kanskje er Regjeringskvartalet for viktig for Statsbygg Debatt ¶
DB170927 Bruken av det gamle hovedbiblioteket blir dermed også viktig .
DB170927 TV3 mener « Luksusfellen»-deltagelsen har vært viktig for å få Højklint til å legge om livet, til tross for at han allerede hadde begynt å betale ned gjelden.
DB170927 - Jeg tror det er viktig å ta en pause for å reflektere, forteller hun til People mandag.
DA170927 Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til.
DA170927 - Rogaland er Norges fremste verdiskaper for samfunnet og vi tror det er riktig og viktig å sette våre fagfolk så tett på kundene som mulig.
DA170927 - Det er viktig å understreke at medarbeiderne våre gjør en kjempejobb, uavhengig av hvem som er arbeidsgiveren deres.
DA170927 Dette er positivt, og det er viktig at samarbeidet er forankret hos aktørene selv, sier kulturminister Helleland.
DA170927 Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene.
DA170927 Kunnskapsministeren sier det er viktig å ha en skole som inkluderer alle elevene.
DA170927 - Vi vet at det å fullføre og bestå videregående skole er veldig viktig for å etter hvert få jobb og videre utdanning, sier Asheim.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html Viktig del av katalansk identitet ¶
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-har-havnet-i-stopperknipe-for-neste-seriekamp-242943b.html Hjemmemøtet mot nordmøringene er viktig for Brann i medaljekampen.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQxq/Politiet-mener-han-leder-en-kriminell-storfamilie-Likevel-bruker-de-ham-som-problemloser-i-den-svenske-forstaden Hvordan det skjedde var mindre viktig .
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/OwqmA/NATO-Amerikansk-luftangrep-i-Kabul-traff-sivile Han sier også at « det å angripe en sivil flyplass er en kriminell handling, en terrorhandling, og at det viser hvor viktig det er å bekjempe slike organisasjoner i Afghanistan ».
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/51PnW/Pentagon-20000-vil-do-hver-dag-i-Sor-Korea-hvis-det-blir-krig - Jeg tolker utspillene hans som en indikasjon på hvor viktig denne saken er for ham og at det er på toppen av prioriteringslisten vår.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 En beskjeden, men like fullt viktig nyhet for mange, er dette : Frognerbadet får en helt ny utendørs vannsklie.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRKJv/Nekrologen-om-rusmisbruker-Petter-Ludvig-Steina-48-rorer-titusenvis Det er viktig , sier Steina.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRKJv/Nekrologen-om-rusmisbruker-Petter-Ludvig-Steina-48-rorer-titusenvis - Det har vært viktig for oss å ha disse støttespillerne utenfor familien som kan lytte og gi råd.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Både finansbyråd Robert Steen ( Ap ) og byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener at eiendomsskatten er en viktig del av dette.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter - Det som er viktig for Venstre, er å få gjennomslag for sakene vi har kjempet for i valgkampen, sier Trine Skei Grande, som vil møte Høyre og Frp igjen neste uke.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/Kilder-Venstre-fortsetter-samtalene-med-Solberg-selv-om-KrF-bryter-i-dag Det er viktig for oss å få lagt frem dette, uanvhengig av regjeringsspørsmålet, sier Hareide.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Samtalen før døden er viktig
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus Det ligger ofte vanskelige medisinske vurderinger bak, og det er viktig med en helhetlig vurdering av hva som er pasientens beste og hva pasienten ville ønsket.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - Det er enormt viktig at det settes fokus på kvaliteten på tjenestene, ikke bare antall sykehjemsplasser, sier lege og forsker Maria Romøren ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - Det er enormt viktig at det settes fokus på kvaliteten på tjenestene, ikke bare antall sykehjemsplasser, sier Romøren.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html Viktig del av katalansk identitet ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Magnus-om-den-toffe-tiden--Jeg-tror-mange-ville-gitt-opp-242957b.html Simo Valakari vil selvsagt ikke si hvem som starter mot Lillestrøm søndag, men er klar på at Andersen er viktig for TIL.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lars-Lagerbck-oppfordrer-Joshua-King-til-a-ta-ansvar-242913b.html King får uansett en viktig rolle når Norge avslutter en mislykket VM-kvalifisering med bortekamp mot San Marino 5. oktober og hjemmekamp mot Nord-Irland tre dager senere.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Klepps-sote-revansj--knuste-gulldrommen-til-Avaldsnes-242885b.html Det blir viktig å følge opp med en god kamp i Bodø også, hvis ikke var seieren over Avaldsnes litt forgjeves, sier Harder.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gammel-kjenning-har-merket-en-endring-i-Ronny-Deila--Han-er-litt-mer-utalmodig-242799b.html Seieren mot Brann var ikke bare viktig i kampen for å unngå nedrykk.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gammel-kjenning-har-merket-en-endring-i-Ronny-Deila--Han-er-litt-mer-utalmodig-242799b.html Den var viktig for å vise « Prosjekt Deila » kanskje er på vei mot noe.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gammel-kjenning-har-merket-en-endring-i-Ronny-Deila--Han-er-litt-mer-utalmodig-242799b.html De må føle seg viktig , sier Ronny Deila om sin trenerfilosofi.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-gammel-RBK-trener-har-betydd-mye-for-Vardar-sjefen---Fortsatt-bruker-jeg-noe-av-det-han-larte-meg-242967b.html - Var han viktig for din egen trenerkarrière ?
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brann-har-havnet-i-stopperknipe-for-neste-seriekamp-242943b.html Hjemmemøtet mot nordmøringene er viktig for Brann i medaljekampen.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bayern-Mnchen-gikk-pa-en-stjernesmell-i-Paris-242976b.html Vi spilte mot et veldig godt lag og det var viktig for oss å vise at vi kan hamle opp med den type motstander, sa Mbappé til Viasat etter kamp.
AA170927 Det kan skjule seg noen skatter blant de til nå uutgitte Kennedy-dokumentene fordi det man mente ikke var viktig for 20 år siden, kan bli vurdert annerledes i dag, mener Tunheim. ( ©NTB ) ¶ | - Donald Trumps svigersønn oppført som kvinne i valgregistre ¶
AA170927 Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til.
AA170927 Lederen for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), Ahmet Uzumcu, hyllet beslutningen fra Moskva og kaller det en viktig milepæl. ( ©NTB ) ¶
AA170927 Han sier også at « det å angripe en sivil flyplass er en kriminell handling, en terrorhandling, og at det viser hvor viktig det er å bekjempe slike organisasjoner i Afghanistan ».
AA170927 Det er viktig at vi skal klare å løse oppdraget vi har med å lede patruljer og ta imot henvendelser fra publikum og iverksette de riktige tiltakene.
AA170927 - Hva har vært viktig i prosessen med en ny operasjonssentral ?
AA170927 - Det har vært viktig å klare å få med alt det gode som har fungert fra de to sentralene - å få med det beste fra begge to.
AA170927 - Det er viktig at vi bygger en god sikkerhetskultur, sier visepolitimester Marit Fostervold i intervju med Adresseavisen - les mer her.
AA170927 En viktig egenskap ved handlingsregelen er at den gjør koblingen mellom de løpende oljeinntekter og finanspolitikken minst mulig.
AA170927 Det er viktig at vi skaper broen i det uansett. ( ©NTB ) ¶
AA170927 - Å få lov til å være med og tegne et så viktig anlegg, føles meningsfullt.
AA170927 For en byggherre er det også viktig å gå nøye gjennom gjennomføringsevnen og kompetanse før vi velger, sier Nikolaisen.
AA170927 Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene.
AA170927 Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene.
AA170927 Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene.
AA170927 Flere i Venstre har de siste dagene lagt vekt på at det er viktig å holde sammen med KrF.
AA170927 Det er viktig at vi skaper broen i det uansett.
AA170927 - Det er viktig at de tjenestemennene som med livet som innsats gikk i land på Utøya 22. juli, får belyst sin oppfatning av hva som ble kommunisert og lagt til grunn under aksjonen, og jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet
AA170927 Kunnskapsministeren sier det er viktig å ha en skole som inkluderer alle elevene.
AA170927 - Vi vet at det å fullføre og bestå videregående skole er veldig viktig for å etter hvert få jobb og videre utdanning, sier Asheim. ( ©NTB ) ¶
AA170927 Nord sier de selvfølgelig er skuffet over valgresultatet, men påpeker det hun mener er viktig for Fagforbundet videre : ¶
AA170927 Språklig mannsdominans i titler er ideologisk basert ; den maskuline kategorien vurderes å være mer betydningsfull og verdifull enn den feminine kategorien som ses som mindre viktig .
AA170927 Når man tusler rundt for å se på alle severdighetene i Roma, er det viktig med noen pauser innimellom.
AA170927 Men etter å ha travet rundt i den historiske byen er det også viktig å styrke seg med litt god mat og drikke.
VG170926 Det er snakk om små ting, men det er viktig å begynne tidlig, påpeker 27-åringen.
VG170926 » Det er lett å glemme hvilke spillere som kan by på det offensive som gjør at det defensive faktisk ikke blir like viktig .
VG170926 Jeg så ikke at det var viktig nok at han ble tatt ut, fordi han ikke hadde imponert nevneverdig i den nederlandske ligaen, som ikke holder veldig høyt nivå.
VG170926 Jeg regner med at det er meningen at Martin Ødegaard, da nesten 20 år, skal være en viktig spiller for Norge i EM-kvaliken som starter neste høst.
VG170926 Det sier seg selv at dette er viktig .
VG170926 Dette er sterkt, ekte, opprørende og viktig .
VG170926 Norge er en viktig bidragsyter til det internasjonale nødhjelpsarbeidet, men vi har råd til å gjøre mer.
VG170926 - Dette er prinsipielt viktig .
VG170926 Å slå ut strømmen i store byer, kan bli et viktig virkemiddel hvis det en gang blir militær konflikt mellom Norge og Russland.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Ned-i-vekt-Losningen-er-i-hjernen-din_-ifolge-hjerneekspert-240364b.html NY METODE : Susan Peirce Thompson mener hjernen spiller en viktig rolle når man skal ned i vekt.
SA170926 Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
SA170926 Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
SA170926 For det er veldig rart hvis han ikke skal være en viktig del av dette landslaget når EM-kvaliken starter om et års tid, sier Tjærnås.
SA170926 Seieren var svært viktig for Arsenal - som klatret opp til en syvendeplass på Premier League-tabellen.
SA170926 Det var viktig å få med seg tre poeng.
SA170926 Han kombinerte flott med Sadio Mané etter 31 minutter og sørget for en veldig viktig utligning.
SA170926 EM-kvalifiseringen er også en viktig forberedelse fram mot Euro 2020.
FV170926https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html SNAKK SAMMEN : - Det er viktig å vise interesse for livet på nett og snakke med barn og unge om smarte valg, og det å sette grenser for seg selv og overfor andre, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.
FV170926https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke, sier Tønnesen. 2.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Kane-og-Ronaldo-lagde-malshow-i-hver-sin-Champions-League-kamp-242909b.html Det var viktig å få med seg tre poeng.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Coutinho-reddet-poeng-for-Liverpool-242911b.html Han kombinerte flott med Sadio Mané etter 31 minutter og sørget for en veldig viktig utligning.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html EM-kvalifiseringen er også en viktig forberedelse fram mot Euro 2020.
DN170926 Inntil videre står energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170926 Inntil videre står energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170926 Under slike forhold er det viktig at vi i Sør-Korea og USA håndterer situasjonen med fasthet for å forhindre en ytterligere opptrapping av spenningen, sa han.
DB170926 Spørsmålet og svaret var ikke viktig for oss, det var bare en engelsk greie.
DB170926 For å være ærlig så har det ikke vært så viktig å høre noe fram til nå.
DB170926 - Faktisk er det ikke viktig .
DB170926 - Han er positiv og glad, og det er viktig å ta dette med inn på landslaget.
DB170926 Og det er viktig at den settes i en sammenheng.
DB170926 Det kan være viktig å hjelpe barn til ikke å skamme seg over nakenhet og normal seksualitet, men det gjør foreldre best ved å vise at de selv har et et naturlig forhold til nakenhet, sier Mørch.
DB170926 - Men er det ikke viktig å fortelle barn at de ikke skal skamme seg hvis de har sett porno, slik boka forsøker å gjøre ?
DB170926 Det er viktig at kunstnere får møtt hverandre, sier han.
DB170926 - Vi har forskjellige ønsker, men dette er en bra og viktig kveld.
DB170926 - Kritikken plager meg ikke, vi er helt sikre på at dette er viktig for å markere innsatsen til samtlige i norsk kulturliv.
DB170926 - Jeg er her fordi jeg synes det er fint å ha en dialog om hvor viktig kultur er, og det å møte opp er for min del viktig .
DB170926 - Jeg er her fordi jeg synes det er fint å ha en dialog om hvor viktig kultur er, og det å møte opp er for min del viktig.
DB170926 Det er viktig og bra, sier Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen til Dagbladet.
DB170926 AfD får en ny og viktig politisk talerstol og kommer nok til å lage adskillig støy.
DB170926 Dette sitatet har blitt en viktig ledesnor for det politiske arbeidet i det moderne Høyre.
DB170926 Samtidig som det viktig for meg å ha stolthet i yrket mitt og levere gode resultater for våre kunder.
DB170926 Høili har flere ganger gått langt i å antyde at penger ikke er så viktig for henne, og at hun synes det er irriterende at folk til stadighet omtaler formuen hennes.
DB170926 Men jeg føler jeg får vist hvem jeg er gjennom dette programmet, og det er det som er viktig for meg.
DA170926 Vi har liten tid, og da er kontinuitet viktig .
DA170926 Erfaringer viser at investeringer i et godt fysisk nærmiljø er viktig for å sikre møteplasser, trygghet og kvaliteter som løfter et område på sikt uavhengig av inn- og utflytting.
DA170926 - Hvorfor er det viktig med mange flere elsykler ?
DA170926 SAMFUNNSPROBLEM : Freddy Øvstegård ( SV ) påpeker at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og at det derfor er viktig med statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene for å sikre god nok kapasitet.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket - Byggeplassen har beboere tett inntil seg, og for oss er det svært viktig å ivareta sikkerheten og kunne gjennomføre byggearbeidene på en trygg og god måte.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjjRm/Sanner-vil-ha-mer-fleksitid--LO-sier-nei Men for andre som ikke er så heldige kan utvidet fleksitid være viktig , tror hun.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjj9R/Kort-sagt_-onsdag-27-september Debatten om tiltro til forskere var høyaktuell for 40 år siden da virkningene av sur nedbør på skog var et viktig tema i mange land.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-samlet-inn-mer-enn-n-million-til-VM-i-Bergen-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Da synes jeg det er fint å donere litt penger til et lite forbund, for det er viktig at underskuddet ikke blir gigantisk, mener Nesse.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vraket-igjen-fra-landslaget--Ser-ut-som-det-gar-stolthet-i-ikke-a-ta-ut-Odegaard-242886b.html For det er veldig rart hvis han ikke skal være en viktig del av dette landslaget når EM-kvaliken starter om et års tid, sier Tjærnås.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Knallhard-anklage-mot-Arsenal-stjernen--Det-er-juks-242849b.html Seieren var svært viktig for Arsenal - som klatret opp til en syvendeplass på Premier League-tabellen.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kane-og-Ronaldo-lagde-malshow-i-hver-sin-Champions-League-kamp-242909b.html Det var viktig å få med seg tre poeng.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-leverer-malgivende-pasninger-pa-lopende-band--Overhodet-ikke-fornoyd-242893b.html VIKTIG MANN : Simo Valakari er glad for å ha nøkkelspiller Morten Gamst Pedersen klar til søndagens dyst mot Lillestrøm.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Coutinho-reddet-poeng-for-Liverpool-242911b.html Han kombinerte flott med Sadio Mané etter 31 minutter og sørget for en veldig viktig utligning.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html EM-kvalifiseringen er også en viktig forberedelse fram mot Euro 2020.
AA170926 - Puerto Rico er veldig viktig for meg.
AA170926 Den franske staten eier 20 prosent av Alstom, og i Frankrike har det vært bekymring for at landet mister kontroll over viktig industri.
AA170926 Under slike forhold er det viktig at vi i Sør-Korea og USA håndterer situasjonen med fasthet for å forhindre en ytterligere opptrapping av spenningen, sa han.
AA170926 - Vi har hele tiden ønsket at Norsk Kylling skal komme hit, og dette er et viktig skritt i riktig retning.
AA170926 - Viktig skritt ¶
AA170926 Hun mener det er viktig at også organisasjonene får gi FNs barnekomité informasjon om hvordan barns rettigheter blir ivaretatt i Norge.
AA170926 - Alle tingene er viktig , både hvilken egeninnsats man gjør og hvilket tilbud man får, sier Listhaug.
AA170926 For oss, er han en viktig del av klassemiljøet, og det er vanskelig å forestille seg en hverdag uten han.
AA170926 For oss er han en viktig del av klassemiljøet ¶
AA170926 For å styrke åpenheten omkring feil og uheldige hendelser er det viktig å ivareta de som gjør feil.
AA170926 Ikke minst med tanke på EUs fremtid er det viktig at hun fortsetter.
AA170926 Det er viktig å bevare den kontinuiteten, sa Brandtzæg da det var klart at han var en av søkerne til teatersjefjobben.
AA170926 Det er viktig for byen at vi klarer å opprettholde dette, og det er jeg kjempesulten på og klar for, sa Bones.
AA170926 Fos oss er det viktig å møte barn og foreldre ansikt til ansikt.
AA170926 Da Silje og familien flyttet til Tiller tidligere i år, var det viktig å finne en barnehage i nærområdet.
VG170925 Lauvås, som altså er talsmann for Aps innvandringspolitikk, sier at det er viktig at det fås inn noen kriterier som vurderer såbarheten til disse barna, når det avgjøres om de må ut.
VG170925 - Det er viktig for oss å følge vedtakene, og det var en del innlegg på landsmøtet som kritiserte politikken vår her, så det vil være nok av folk som vil følge med, sier Næss til VG.
SA170925 SNAKK SAMMEN : - Det er viktig å vise interesse for livet på nett og snakke med barn og unge om smarte valg, og det å sette grenser for seg selv og overfor andre, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.
SA170925 Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke, sier Tønnesen. 2.
SA170925 I tillegg er det viktig at det fokuseres utvikling i treningshverdagen.
NL170925 Men, det er kanskje når de tause sier i fra man vet at det er viktig .
NL170925 Jeg vurderer flere ganger ting som viktig , men jeg forholder meg altfor ofte til en taus protest.
DN170925 Byen Kirkut, hvor det er flere oljerike områder, vil være et viktig punkt i forhandlinger mellom Kurdistan og Irak.
DN170925 Fra bauksitt raffinerer en alumina som er en viktig ingrediens i aluminium.
DN170925 - Det som er viktig er at banken tar med spesialkompetansen fra sitt eget lokale marked.
DN170925 - Svært viktig
DB170925 - Jeg synes det er viktig å vise kjærlighet.
DB170925 Er dømmingen så viktig som Edvartsen gir inntrykk av er full konfrontasjon det siste han ønsker.
DB170925 - Det er suveren reklame for Bergen, Norge og sykkelsporten og viktig PR som sikkert mange vil dra nytte av.
DB170925 Vi erfarer at god emballering er viktig for at maten skal vare tilstrekkelig lenge.
DB170925 - Jeg tror denne avtalen er viktig for å lykkes med å redusere matsvinn, fordi det bidrar til at alle tar et felles ansvar.
DB170925 Jeg tenker at hedonismen sier noe sant og viktig om rett og galt, men jeg synes ikke den fungerer godt nok som en objektiv etisk teori.
DB170925 Det mener jeg at det er viktig å tro.
DB170925 Skipsreder Taraldsen ønsker å selge krabber til en viktig forretningsforbindelse, og da ønsker han å ha krabber til middag, og all denne informasjonen vil sikkert få en dramaturgisk givende payoff ved en seinere anledning, så vi noterer den bak øret.
DA170925 En av demonstrantene sa til nyhetsbyrået AFP at « det er viktig å vise at det ikke er akseptabelt i Tyskland at et slikt parti får plass i nasjonalforsamlingen ».
DA170925 « Kvalitet er en for viktig størrelse til at vi bør godta at den skal kunne forveksles med popularitet », sto det blant annet i debattinnlegget.
DA170925 Nei da, det er ikke så viktig .
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/zaad4/Nyhetsanalyse-Sondag-sto-han-alene-mens-laget-protesterte-Na-er-han-NFLs-mest-populare-spiller-Det-er-gode-nyheter-for-Trump Spesielt viktig er den kanskje for dem som bor i Trumps Amerika - det « røde » USA.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/zaad4/Nyhetsanalyse-I-gar-sto-han-alene-mens-laget-protesterte-I-dag-er-han-NFLs-mest-populare-spiller-Det-er-gode-nyheter-for-Trump Spesielt viktig er den kanskje for dem som bor i Trumps Amerika - det « røde » USA.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Rødts ferske gruppeleder, Eivor Evenrud, understreker at justeringen av eiendomsskatten har vært viktig å få på plass også for Rødt, ikke bare for byrådet.
AP170925https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html SNAKK SAMMEN : - Det er viktig å vise interesse for livet på nett og snakke med barn og unge om smarte valg, og det å sette grenser for seg selv og overfor andre, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.
AP170925https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke, sier Tønnesen. 2.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html I tillegg er det viktig at det fokuseres utvikling i treningshverdagen.
AA170925 Valgresultatet i Tyskland er en viktig årsak til at aksjekursene på børsen i Aten falt med 4,06 prosent mandag.
AA170925 De artistene vi inviterer er store navn, og for oss er det viktig at de blir her gjennom festivalen, sier Vegar Snøfugl.
VG170924 Hvem av dem det blir er ikke så viktig for meg, sa han.
VG170924 Heltne Nilsen tror en tydelig rolle er viktig for at han har lykkes i Bergen.
VG170924 Det var en morsom tid, og jeg håper selvfølgelig at de klarer seg, for det er viktig for norsk fotball, sier han til VG..
VG170924 « Dette er et veldig alvorlig tema, og kvinners rettigheter er utrolig viktig for oss begge.
VG170924 Paret skriver at deres intensjon aldri var at deres lettbente prat skulle ende opp med å representere en så viktig sak : ¶
VG170924 Nå håper de oppstyret har belyst et viktig tema.
VG170924 Patzelt påpeker at som opposisjonsparti kan AfD selvfølgelig ikke regjere, men at de vil få en viktig posisjon for å sette dagsorden i tysk politikk.
VG170924 Får viktig posisjon ¶
VG170924 AfD har lykkes fordi de tar tak i et tema som er viktig og som opprører en betydelig del av befolkningen, forklarer Patzelt.
VG170924 National Health Service mener også at det er viktig å modifisere funnene i rapporten : ¶
VG170924 Man blir fortalt fra tidlig alder at det er prestasjonen og ikke innsatsen som er viktig .
VG170924 Anna Feuchtwang, lederen for det britiske Barne, ungdoms- og familiedirektoratet sier denne studien er et viktig funn.
VG170924 " Selv om statistikken er bekymringsfull, er det viktig å merke seg at dette er svar på spørreskjemaer, og ikke legestilte diagnoser.
VG170924 For Egil er det også viktig at det var akkurat disse spillene han vokste opp med.
VG170924 Derfor er det viktig for oss at dette ikke blir en engangsgreie, men at vi kan bruker filmen over lang tid.
SA170924 28 min : Jenssen taper viktig duell.
SA170924 24 min : Viktig klarering av Håvard Lysvoll.
DN170924 Samtidig ser vi en mobilisering og interesse i det politiske miljøet, i næringslivet og i idretten for øvrig som jeg tror vil gi god fart inn i en ny og viktig fase.
DB170924 Det som er viktig er at vi går grundig gjennom alle scenario på forhånd med rytterne.
DB170924 Det blir veldig viktig å holde seg foran i feltet, for å unngå å måtte akselerere ut av hver sving.
DB170924 Derfor blir det viktig å være foran og spare krefter, sier Kristoff - med tro på at det kan samle seg til en spurt etter siste gang opp Laksebakken ( 1.5 kilometer à 6.5 prosent ).
DB170924 Han var en viktig bidragsyter frem mot finalen.
DB170924 Opprykkslaget tok en svært viktig 1-0-seier over Stabæk søndag.
DB170924 - Det er en veldig viktig hengekamp.
DB170924 - Det er viktig det.
DB170924 Viktig med medalje ¶
DB170924 - Det var et veldig viktig mål.
DB170924 Når det gjelder Tsjad pekes det på at de er en viktig antiterrorpartner for USA, men at de ikke tilfredsstiller USAs krav til å dele terrorrelatert informasjon og at det finnes flere aktive terrorgrupperinger i landet.
DB170924 Svært viktige spørsmål hvor Tyskland spiller en viktig rolle i verden har kommet i bakleksa.
DB170924 Det er viktig .
DB170924 Dahle mener det er viktig å forklare barn om porno i forkant, før de slumper over det på egenhånd.
DA170924 At AfD - et fire år gammelt parti som befinner seg på ytre høyre fløy, gjør det såpass sterkt, mener Hansen Bundt ikke bare kommer av at spørsmål om flyktningpolitikk og integrasjon har vært viktig for tyske velgere.
DA170924 - Slike partier vil alltid trekke til seg ekstreme velgere, og det har helt klart vært viktig .
DA170924 At AfD - et fire år gammelt parti som befinner seg på ytre høyre fløy, gjør det såpass sterkt, mener Hansen Bundt ikke bare kommer av at spørsmål om flyktningpolitikk og integrasjon har vært viktig for tyske velgere.
DA170924 - Slike partier vil alltid trekke til seg ekstreme velgere, og det har helt klart vært viktig .
DA170924 Integreringspolitikken er viktig i alle europeiske land for å sikre mot at vi får store grupper av personer som står på utsiden av arbeidslivet, og som skaper større splittelse i samfunnet, sier hun.
DA170924 I tillegg framhever hun integrering som et viktig spørsmål.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
DA170924 Integreringspolitikken er viktig i alle europeiske land for å sikre mot at vi får store grupper av personer som står på utsiden av arbeidslivet, og som skaper større splittelse i samfunnet, sier hun.
DA170924 I tillegg framhever hun integrering som et viktig spørsmål.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
BT170924https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Alt-du-trenger-a-vite-om-nar-veiene-i-Bergen-apner-igjen-242731b.html Det er det viktig for oss å si, sier Torill Berle Schalck, kommunikasjonssjef for VM 2017.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Et viktig hensyn er at partiene ønsker å ha en viss kontroll over hvem de vil ha valgt inn med tanke på for eksempel kjønn.
AA170924 José Ramos-Horta mottok prisen i eksil, en viktig , første anerkjennelse av uavhengighetsbevegelsen i Øst-Timor.
VG170923 Og viktig for bunnlaget fra Stavanger ¶
VG170923 Bokens tittel henviser til at det er viktig å leve i nuet.
VG170923 Derfor er Giske en viktig mann for Støre.
VG170923 VGs anmelder : Jævla viktig
VG170923 - Selvfølgelig var det viktig hva vi sa før valget og det har også påvirket handlingsrommet vårt, sier Kårbø.
VG170923 - Det er viktig for barn og ungdom å være godt likt.
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Floya-vant-bunnthriller-i-Alta---Sinnssykt-viktig-242301b.html | Fløya vant bunnthriller i Alta : - Sinnssykt viktig
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Floya-vant-bunnthriller-i-Alta---Sinnssykt-viktig-242301b.html VIKTIG : Dan Roger Roland og Fløya-trener David Lundblad jubler etter cupbragden mot TUIL i vår.
SA170923 Men 24-åringen fra Ålgård i Rogaland har funnet en viktig støttespiller i troen.
SA170923 Vi er inne i en viktig fase av sesongen, sier Lundblad.
SA170923 Mathisen var ikke i lagoppstillingen da Fløya i dag tok en uhyre viktig 3 - 1-seier borte mot Sortland i 3.-divisjon.
DB170923 Samarbeid som foreldre, åpenhet og fortrolighet er viktig for at alle skal føle seg trygge.
DB170923 Gode rutiner med vest og sikkerhetsline er viktig .
DB170923 Men det er viktig å vise respekt for naturen, og er du ikke veldig fjellvant anbefaler jeg å være forsiktig med toppturer på de høyeste toppene på høsten.
DB170923 Det er viktig å vite hva man gjør, og kose seg med fjellet, sier Mette Øinæs Habberstad.
DB170923 Det er viktig for norsk sykling.
DB170923 ) har noe bedre enn 2.-plass fra NationsCupen, så dette var viktig , og lo enda litt til.
DB170923 For skal norsk fotball utvikle seg og bli bedre og konkurransedyktig internasjonalt er det ikke bare viktig at de såkalt store klubbene fra de store byene er med der oppe.
DB170923 Ørn snakker seg varm om forventningene foran VM på hjemmebane, og mener det er mer viktig enn noen gang at Kristoff holder 'hodet kaldt'.
DB170923 - Da blir det viktig å ikke friste Odd Christian Eiking for mye ?
DB170923 Da er det ikke så viktig hverken for dem eller norsk sykkelsport at de ikke er sjelevenner.
DB170923 28-åringen som debuterte i Eliteserien i vår har vært en viktig brikke i Arne Erlandsens Lillestrøm denne sesongen.
DB170923 - Det er veldig viktig med medalje.
DB170923 I utforkjøringen ned forbi Haukeland og ned mot Bryggen kom det nye angrep, hvor nederlenderne igjen spilte en viktig rolle.
DB170923 - Samtidig er det er viktig for meg å understreke at jeg uansett dom fortsatt støtter Jensen som medmenneske, sier han.
DB170923 Ikke minst fordi vi bor på XX ( fjernet av Dagbladet ) er dette viktig ! ».
DB170923 Han er også en viktig aktør i næringslivet.
DB170923 I tillegg er det viktig å bygge bro til Kina, siden det også er mange spennende kinesiske selskaper som er interessert i Norge og Norden, sier Danske Banks landsjef i Norge.
DB170923 - Hvor viktig er det at folk leser deg ?
DB170923 - Det er ikke så viktig for meg, men det er hyggelig.
DB170923 Fatter man mistanke om overgrep er det derfor utrolig viktig at vi ikke legger press på barnet, men gir ham eller henne tid og rom til å fortelle.
DB170923 Barnevoldsutvalgets rapport er et stort og viktig steg i riktig retning.
DA170923 Hennes internasjonale rolle blir ansett som en viktig grunn til at hun fortsatt nyter mange tyskeres tillit.
DA170923 FOTO : NTB SCANPIX PÅ VERDENSSCENEN : Angela Merkel er verdens mektigste kvinne, og har spilt en viktig rolle i mange internasjonale sammenhenger.
DA170923 VIF-spillerne likte selvsagt ikke å tape det ene poenget i tilleggstiden, men var i hvert fall enige at det var viktig å punktere nullen.
DA170923 - Bare benker i seg selv skaper ikke byliv, men de er en viktig del.
DA170923 - Der har utformingen av musikken vært et viktig prosjekt for meg midt oppi i alt annet.
DA170923 Det er viktig .
DA170923 - Har du forståelse for at NBTS mener at det er viktig å ta seg god tid ?
DA170923 - Det tok veldig lang tid, men jeg skjønner at det er viktig å blir utredet grundig.
DA170923 Jeg mener det er viktig å ikke generalisere ut fra denne enkeltsaken.
DA170923 Hvilke spørsmål er det viktig å få svar på ?
DA170923 Det er viktig at man snur alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd - det er viktig for samfunnet, men også internt i etaten.
DA170923 Det er viktig at man snur alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd - det er viktig for samfunnet, men også internt i etaten.
DA170923 Det er viktig at man har dyktige politimenn og - kvinner som jobber opp mot slike miljøer.
BT170923https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Fra-bibelskole-til-proffsirkus--Troen-gir-meg-trygghet-242650b.html Men 24-åringen fra Ålgård i Rogaland har funnet en viktig støttespiller i troen.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/zneWb/Slik-styrker-Putin-seg-ved-a-pusse-opp-Moskva-Dette-betonghotellet-er-blitt-superpark Et rent, vakkert offentlig byrom regnes som svært viktig for å bevare ro og stabilitet.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Johansen kaller det et viktig signal.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre - Vi og mange andre ser at KrF i denne stortingsperioden vil komme i en viktig posisjon - i mange spørsmål i en vippeposisjon.
AP170923https://www.aftenposten.no/kultur/i/lqal7/Lynne-Olson-Verdenskrigen-som-fremdeles-styrer-bade-politikk-og-folelser Sendinger fra London var viktig for alle de okkuperte landene, både for å styrke moralen og for å kommunisere med motstandsbevegelsen.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Fra-bibelskole-til-proffsirkus--Troen-gir-meg-trygghet-242650b.html Men 24-åringen fra Ålgård i Rogaland har funnet en viktig støttespiller i troen.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ferdig-i-Floya--Hadde-ikke-motivasjon-242682b.html Vi er inne i en viktig fase av sesongen, sier Lundblad.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ferdig-i-Floya--Hadde-ikke-motivasjon-242682b.html Mathisen var ikke i lagoppstillingen da Fløya i dag tok en uhyre viktig 3 - 1-seier borte mot Sortland i 3.-divisjon.
AA170923 I begrunnelsen står det også at Steinar Tamnes er en viktig inspirator og bidragsyter i lokalsamfunnet og en verdig kandidat som Årets Ildsjel, Røros.
AA170923 Han var også viktig for å få realisert skitraseen fra Hønstad og opp til Vulusjøen, samt utvidelsen av Vulusjøhytta på 1980 tallet.
AA170923 Han har vært en viktig drivkraft i idretten i Brekken IL både sommer og vinter i 30 år.
AA170923 Han har vært en viktig drivkraft i alle klubbens avdelinger.
AA170923 Han har vært viktig for gjennomføringen av to norgesmesterskap i orientering, i 2002 og 2009.
AA170923 til 3.divisjon første del av 90-tallet, og er en viktig spiller også i dag.
AA170923 Med landsstyrets beslutning er det nå viktig å få mest mulig politisk gjennomslag, påpeker han.
AA170923 Det er mange som har vært frustrert, og da er det viktig at vi er tydelige og forutsigbare, fortsetter han, men vil ikke spesifisere hva slags form denne avklaringen burde ha.
AA170923 Myr er et viktig karbonlager og har fått et minst like sterkt vern som dyrket mark.
VG170922 - Fotballen er selvsagt ikke så viktig nå, men målet er å komme seg tilbake så fort som mulig for å satse på 2018-sesongen.
VG170922 Sjefdramaturg på Det Norske Teatret og leder i kulturpolitisk nettverk i SV, Carl Morten Amundsen, er ikke overbevist om at arrangementet er et viktig bidrag til kultur-Norge.
VG170922 Kulturministeren har en veldig stor oppgave ved å peke på det som er viktig .
VG170922 Senator Chuck Grassley gikk i en samtale med journalister fra hjemstaten Iowa tidligere i uken så langt som å si at å oppfylle løftet om å fjerne Barack Obamas helselov var minst like viktig som det faktiske innholdet i et nytt forslag.
VG170922 En viktig årsak til dette var den radikale venstresidens fornemmelse av at kommunismen hadde spilt fallitt og at de liberale demokratiene vant frem.
VG170922 For å unngå useriøs svartmaling, er det viktig å bidra til et konstruktivt og faktabasert bilde av situasjonen.
VG170922 For Sveriges del er det viktig å erkjenne problemene som første steg mot å løse dem, mens andre land som Norge kan dra nytte av disse erfaringene for å unngå å gjenta Sveriges dyrekjøpte tabbe.
VG170922 Det var viktig for henne å sende dem et tydelig bevis, sier Leilas samboer, Babak Tori. 36-åringen ble dømt til å bli pisket i hjemlandet Iran etter å ha drukket alkohol for ti år siden.
VG170922 Flere barnehager påpeker at det er viktig å kunne se personers ansiktsuttrykk for å kunne kommunisere med dem.
VG170922 - I vårt samfunnn/kultur er åpenhet og tydelig kommunikasjon viktig .
VG170922 - Vi mener at vi har gjort et viktig funn som tar oss et steg videre i den lange kampen mot Parkinsons sykdom, sier nevrolog og forsker Charalampos Tzoulis ved UIB til VG.
SA170922https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html ULIK REAKSJON : - Det er viktig å være klar over at vi reagerer ulikt på å bli foreldre, sier Matheasdatter.
SA170922https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter sier det derfor er viktig å gi hverandre komplimenter og klare å se hvor fantastisk kroppen er som har klart å bære frem et barn.
SA170922https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter mener småbarnsperioden mer enn noen gang krever at man prioriterer det som er viktig for familien og parforholdet.
SA170922https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Viktig å forberede seg ¶
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Samholdet-i-laget-er-en-utfordring-Derfor-har-Kristoff-og-Boasson-Hagen-fatt-spesialoppgaver-242602b.html Minst like viktig er det taktiske spillet.
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Samholdet-i-laget-er-en-utfordring-Derfor-har-Kristoff-og-Boasson-Hagen-fatt-spesialoppgaver-242602b.html Det er viktig at de bruker tid sammen med sine hjelpere slik at de ikke bare kommer her, sitter på rommet. hører på musikk og spiller TV-spill, sier Gabriel Rasch.
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/TV-striden-kan-bli-lost-neste-uke--ellers-blir-det-oppvask-i-retten-242617b.html - Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner.
SA170922 ULIK REAKSJON : - Det er viktig å være klar over at vi reagerer ulikt på å bli foreldre, sier Matheasdatter.
SA170922 Matheasdatter sier det derfor er viktig å gi hverandre komplimenter og klare å se hvor fantastisk kroppen er som har klart å bære frem et barn.
SA170922 Matheasdatter mener småbarnsperioden mer enn noen gang krever at man prioriterer det som er viktig for familien og parforholdet.
SA170922 Viktig å forberede seg ¶
SA170922 Minst like viktig er det taktiske spillet.
SA170922 Det er viktig at de bruker tid sammen med sine hjelpere slik at de ikke bare kommer her, sitter på rommet. hører på musikk og spiller TV-spill, sier Gabriel Rasch.
SA170922 Spesielt Syver Wærsted og Ole Forfang gjorde en viktig jobb for Kristoffer Halvorsen.
SA170922 Dag Otto Lauritzen ( 61 ) er en viktig brikke i TV 2s team under VM i Bergen.
SA170922 Trolig blir det viktig for Halvorsen å henge med over Salmon Hill.
SA170922 - Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner.
NL170922 Rypene er viktig mat for mange predatorer i fjellet, og innehar en kritisk viktig økologisk funksjon for blant annet kongeørn og jaktfalk.
NL170922 Rypene er viktig mat for mange predatorer i fjellet, og innehar en kritisk viktig økologisk funksjon for blant annet kongeørn og jaktfalk.
NL170922 Vi bor i et land hvor luftfart er en meget viktig del av infrastrukturen, spesielt i Nord-Norge.
FV170922https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-skuffelsen---Aldri-vart-sa-skuffet-i-mitt-liv-242601b.html Spesielt Syver Wærsted og Ole Forfang gjorde en viktig jobb for Kristoffer Halvorsen.
FV170922https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Midt-i-TV-sendingen-fortalte-Dag-Otto-Lauritzen-om-den-rorende-beskjeden--Jeg-tok-til-tarene-242628b.html Dag Otto Lauritzen ( 61 ) er en viktig brikke i TV 2s team under VM i Bergen.
FV170922https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/I-dag-kan-Norge-ta-sitt-forste-gull-i-VM-Disse-rytterne-kan-sta-i-veien-242505b.html Trolig blir det viktig for Halvorsen å henge med over Salmon Hill.
DN170922 Her er sammenhengen viktig , og Kim var aktivt ute etter å fornærme Trump.
DB170922 - Jeg får backe opp jentene fra sidelinja, det var desto kjipere å ikke få spille en så viktig kamp som jeg hadde gledet meg til.
DB170922 - Jeg vet hvor viktig dette er for alle involvert i denne klubben.
DB170922 - Det er suveren reklame for Bergen, Norge og sykkelsporten og viktig PR, som sikkert mange vil dra nytte av.
DB170922 Posisjonering, bruk av lagkamerater og passe på seg selv, blir veldig viktig , sier han.
DB170922 Når du kommer i en gruppe med seks-syv mann, er det veldig viktig å vite hvem du skal følge og hvem som er sterkest.
DB170922 Det er viktig at man ikke tar noen dumme monsterføringer, men at man bruker hodet underveis.
DB170922 - Taktikk er en viktig del av sykkelsporten.
DB170922 - Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB. ( ©NTB ) ¶
DB170922 Han forstår hvorfor måleprosjektet er viktig for Nepal.
DB170922 Fjellklatrer Tore Sunde-Rasmussen var den første i Norge som besteg Mount Everest to ganger, og han har forståelse for hvorfor det er viktig for Nepal å gjennomføre en slik måling : ¶
DB170922 - Jeg forstår at det er viktig for den nasjonale følelsen, sier Sunde-Rasmussen, før han avslører hvor høyt han mener fjellet er : - Konsekvent har jeg alltid sagt 8848 meter, rett og slett fordi jeg synes det er et finere tall, sier han og ler.
DB170922 - Rettsvesenet er helt avhengig av at folk forklarer seg sant til politiet og retten, og når noen med vilje prøver å sabotere en rettsprosess er det riktig og viktig med en følbar reaksjon, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen til Dagbladet.
DB170922 Det blir også oppmerksomhet rundt viktige politiske saker for oss, svarte Hareide, som trekker fram kampen mot fattigdom, skole og familiepolitikk som viktig for partiet.
DB170922 Det som faktisk er viktig , er at vi gjennomfører noe her.
DB170922 Det som er viktig for oss, er å høre fra folk som jobber der ute med målgruppen, barn i alderen 0-6 år.
DB170922 - Det er en viktig del av forklaringen, sier Lycke.
DB170922 - Men det er mer enn noen gang viktig at vi får plassert de rette personene på riktig verv.
DB170922 To byer evakuert ¶ ¶ VIKTIG GRANSKNING : Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, mener en ekstern granskning er helt nødvendig etter Jensen-saken.
DB170922 Nå må hver eneste stein snus, og det er viktig at de som gjør det, er en ekstern gruppe, som har tillit hos politiet, media og folket, sier Bolstad.
DB170922 Bolstad mener en uavhengig granskning er viktig for å stoppe alle spekulasjoner dommen kan ha ført til.
DB170922 - Det er nå svært viktig at man viser at man forstår at folk setter spørsmålstegn ved hvordan det Jensen er dømt for, kan ha skjedd, fortsetter han.
DB170922 Det som er viktig for konflikten er at de ulike regionene ble undertrykket kraftig under diktaturet, og dermed reagerer hardt på at regjeringen overkjører dem nå, sier han.
DB170922 Men for at alle barn skal få sjanse til å lære hvordan de skal bli kritiske forbrukere er det viktig at også skolen tar ansvar.
DB170922 Det er viktig , for konsekvensene av å trå feil som forbruker er så store.
DB170922 - Jeg opplever at det er en viktig del av NRKs og Radioteatrets oppdrag å stille spørsmål ved og belyse viktige hendelser i vår samtid, sier radioteatersjef Gunhild Nymoen i en pressemelding.
DA170922 Konferansen i Stavanger blir nettverkets andre årsmøte og vil være viktig for utviklingen av GPM.
DA170922 Som en del av denne utdannelsen er det viktig at spillerne tar seg en tur, eller i hvert fall blir forklart at det er mulig å ta seg en tur på de andre Vålerenga-lagene sine kamper.
DA170922 Da mener hun det er « viktig og riktig av partiledelsen å gå inn der ».
DA170922 « Viktig og riktig » ¶
DA170922 - Det er helt naturlig at det er oppmerksomhet om hvem som skal bekle viktige roller i Aps stortingsgruppe, fordi dette blir viktig for det politiske Norge de neste fire årene, sier Amundsen.
BT170922https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html ULIK REAKSJON : - Det er viktig å være klar over at vi reagerer ulikt på å bli foreldre, sier Matheasdatter.
BT170922https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter sier det derfor er viktig å gi hverandre komplimenter og klare å se hvor fantastisk kroppen er som har klart å bære frem et barn.
BT170922https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter mener småbarnsperioden mer enn noen gang krever at man prioriterer det som er viktig for familien og parforholdet.
BT170922https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Viktig å forberede seg ¶
BT170922https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-VM-nedturen---Aldri-vart-sa-skuffet-242601b.html Spesielt Syver Wærsted og Ole Forfang gjorde en viktig jobb for Kristoffer Halvorsen.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Midt-i-TV-sendingen-fortalte-Dag-Otto-Lauritzen-om-den-rorende-beskjeden--Jeg-tok-til-tarene-242628b.html Dag Otto Lauritzen ( 61 ) er en viktig brikke i TV 2s team under VM i Bergen.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-striden-kan-bli-lost-neste-uke--ellers-blir-det-oppvask-i-retten-242617b.html - Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/waWR4/FN-granskere-skal-kartlegge-IS-krigsforbrytelser--men-hva-med-dem-som-kjempet-mot-IS - Rettferdighet er viktig for alle ofre som så at deres kjære ble torturert og drept, eller hus brent ned eller bombet, uansett hvem som er ansvarlig.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/waWR4/FN-granskere-skal-kartlegge-IS-krigsforbrytelser--men-hva-med-dem-som-kjempet-mot-IS - Ingen er uenig i at det er viktig å håndtere de utbredte overgrepene som IS har begått i Irak, men å ignorere overgrep begått av irakske og internasjonale styrker er ikke bare et feilgrep, det er også kortsiktig tenkt, sier Balkees Jarrah, ledende internasjonal juridisk rådgiver for Human Rights Watch.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/8n2OW/Theresa-May-i-viktig-tale-Godtar-fri-flyt-av-folk-i-to-ar-etter-brexit | Theresa May i viktig tale : Godtar fri flyt av folk i to år etter brexit ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/7W253/Folg-Theresa-Mays-store-Europa-tale-direkte-fra-klokken-1500--Britene-tilbyr-minst-20-milliarder-euro-i-skilsmisseoppgjor-med-EU Talen er et viktig signal foran det fjerde forhandlingsmøtet mellom britene og EU om brexit.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/7W253/Folg-Theresa-Mays-store-Europa-tale-direkte-fra-klokken-1500--Britene-tilbyr-minst-20-milliarder-euro-i-skilsmisseoppgjor-med-EU Det gjelder ikke minst backbenchere i eget parti, som skal skape flertall for viktig lovgivning.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAJMv/Hareide-taler-til-KrFs-landsstyre - Vi står i en viktig vippeposisjon.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det er viktig at det lages en god oversikt over hva som er del av den vedtatte InterCity-utbyggingen og hva som er en del av byutviklingen i regi av Hamar kommune.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWex/Nyhetsbyra-Norwegian-vil-kjope-opp-britisk-lavprisselskap - Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkMBd/MDMA-brukere-tar-avstand-fra-ecstasy--selv-om-de-to-rusmidlene-er-tvillinger Det er viktig at de som bruker rusmidler, oppfatter informasjonen som relevant.
AP170922https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjap8/Jeg-skal-bli-pappa_-men-far-ikke-lov-til-a-ta-pappaperm--Ole-Andr-Kjennerud - Jeg tar ut alt jeg kan av pappapermisjon Lengre pappapermisjon har lenge vært et viktig likestillingspolitisk tiltak for Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
AP170922https://www.aftenposten.no/kultur/i/p3aWG/-Jeg-vet-ikke-om-det-blir-fem-plater-til-med-Satyricon_-eller-om-dette-er-den-siste Da blir det spesielt viktig å bruke tiden sin riktig, sier Sigurd Wongraven.
AP170922https://www.aftenposten.no/kultur/i/p3aWG/-Jeg-vet-ikke-om-det-blir-fem-plater-til-med-Satyricon_-eller-om-dette-er-den-siste - For oss er det gøy å kjenne at vi oppfattes som et viktig band, og det er ikke noe man kan ta som en selvfølge etter 26 år som band.
AP170922https://www.aftenposten.no/kultur/i/p3aWG/-Jeg-vet-ikke-om-det-blir-fem-plater-til-med-Satyricon_-eller-om-dette-er-den-siste - Det er blitt spesielt viktig å bruke tiden sin riktig, sier Sigurd « Satyr » Wongraven om livet etter at han fikk påvist en cyste på hjernen.
AP170922https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html ULIK REAKSJON : - Det er viktig å være klar over at vi reagerer ulikt på å bli foreldre, sier Matheasdatter.
AP170922https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter sier det derfor er viktig å gi hverandre komplimenter og klare å se hvor fantastisk kroppen er som har klart å bære frem et barn.
AP170922https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Matheasdatter mener småbarnsperioden mer enn noen gang krever at man prioriterer det som er viktig for familien og parforholdet.
AP170922https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html Viktig å forberede seg ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Samholdet-i-laget-er-en-utfordring-Derfor-har-Kristoff-og-Boasson-Hagen-fatt-spesialoppgaver-242602b.html Minst like viktig er det taktiske spillet.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Samholdet-i-laget-er-en-utfordring-Derfor-har-Kristoff-og-Boasson-Hagen-fatt-spesialoppgaver-242602b.html Det er viktig at de bruker tid sammen med sine hjelpere slik at de ikke bare kommer her, sitter på rommet. hører på musikk og spiller TV-spill, sier Gabriel Rasch.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-VM-nedturen---Aldri-vart-sa-skuffet-242601b.html Spesielt Syver Wærsted og Ole Forfang gjorde en viktig jobb for Kristoffer Halvorsen.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Midt-i-TV-sendingen-fortalte-Dag-Otto-Lauritzen-om-den-rorende-beskjeden--Jeg-tok-til-tarene-242628b.html Dag Otto Lauritzen ( 61 ) er en viktig brikke i TV 2s team under VM i Bergen.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-dag-kan-Norge-ta-sitt-forste-gull-i-VM-Disse-rytterne-kan-sta-i-veien-242505b.html Trolig blir det viktig for Halvorsen å henge med over Salmon Hill.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-striden-kan-bli-lost-neste-uke--ellers-blir-det-oppvask-i-retten-242617b.html - Fotball har alltid vært viktig for TV 2, og vi ønsker et tett og godt samarbeidsforhold til fotballens organisasjoner.
AA170922 Her er sammenhengen viktig , og Kim var aktivt ute etter å fornærme Trump.
AA170922 ¶ Fornøyd_ Mari Holm Lønseth ( H ) slår fast at det er viktig å få samlet behandling, utdanning og forskning i et senter for psykisk helse, samlokalisert med sykehustilbudet.
AA170922 - Senter for psykisk helse er utrolig viktig for helheten på universitetssykehuset, sier Slørdahl.
AA170922 - Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170922 Aktoratet mener de tre har tilknytning til den nynazistiske organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen og at saken derfor er prinsipielt viktig .
AA170922 - Det er utrolig viktig at rettsinstansene markerer imot det som vi kaller innenriksekstremisme, det vil si lovbrudd med politiske formål, sier statsadvokat Mats Ljungqvist. ( ©NTB ) ¶
AA170922 - Det er helt naturlig at det er oppmerksomhet om hvem som skal bekle viktige roller i Aps stortingsgruppe, fordi dette blir viktig for det politiske Norge de neste fire årene, sier Amundsen.
AA170922 Orkanger havn er også definert som et viktig element i nytt logistikknutepunkt sør for Trondheim.
AA170922 Det kan være et viktig bidrag for å lykkes med det store gjenforeningsprosjektet !
AA170922 Det blir påpekt at myrer som ligger innenfor utbyggingsarealet, er en viktig biotop for fugleliv, men etter vår mening må det være mulig å løse den utfordringen i samarbeid med miljømyndigheter og miljøorganisa-sjoner.
VG170921 - Så lenge dette er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager.
VG170921 - Hvor viktig er Solskjær for din utvikling ?
VG170921 - Han er aldeles viktig på alle måter.
VG170921 Nå er han blitt en hardtarbeidende toveiskant som løper ustanselig, bruker kapasiteten sin hele tiden og er meget viktig i cupfinalistens offensive spill.
VG170921 Men jeg tenker at det ikke er så viktig , at jeg ikke skylder noen å ha en merkelapp, og så lenge jeg er komfortabel og har det bra med meg selv, så er det samme hva andre kaller meg, sa skuespilleren da.
VG170921 Den gangen var de nøye på at det var viktig å få nok kjærestetid sammen før de eventuelt forsøkte å få barn.
VG170921 Fra idretten vet vi jo hvor viktig støtteapparatet er for å lykkes.
VG170921 For henne personlig ble en av sommerens store kulturopplevelser en viktig påminnelse om dette, da hun var til stede på konserten de norske stjerneprodusentene i Stargate holdt i Borggården i Trondheim.
VG170921 Dette er viktig - og det er viktig at norske myndigheter støtter opp under det arbeidet som som blant annet gjøres gjennom Kreativt Norge for at de skal lykkes kommersielt, sier hun.
VG170921 Dette er viktig - og det er viktig at norske myndigheter støtter opp under det arbeidet som som blant annet gjøres gjennom Kreativt Norge for at de skal lykkes kommersielt, sier hun.
VG170921 - Jeg gjør det jeg synes er viktig .
VG170921 - Det er viktig å si det som det er.
VG170921 Det er viktig for stjernen å avdramatisere situasjonen.
VG170921 Dommen er ikke rettskraftig før en eventuell anke er behandlet i lagmannsretten, det er viktig å huske før man trekker helt bastante konklusjoner i saken.
VG170921 Like viktig var imidlertid at en rapport om forholdene i Rakhine, utarbeidet under ledelse av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, ble offentliggjort på det fasjonable Sule Shangrila Hotel i Yangon kvelden før.
VG170921 Politidirektør Odd Reidar Humlegård trekker frem sakens alvorlige karakter og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.
VG170921 For Venstre viktig at KrF ikke hopper av forhandlingene, selv om partiet tydelig har sagt at de bare vil samarbeide fra sak til sak om de ikke får plass i en sentrum-høyre regjering uten Frp.
SA170921https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Vi har latt innholdet av omega-3 telle dobbelt, ettersom det er et viktig næringsstoff som mange får for lite av.
SA170921https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html - Det å ta opp problemer med røyk fra naboen oppleves ofte vanskelig og ubehagelig, men det er viktig å prate sammen.
SA170921https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Folg-TIL-Odd-og-chat-med-Helge-Skog-242525b.html Torsdag følger han TILs utstatte kamp mot Odd, som kan bli svært viktig i kampen om å overleve i Eliteserien.
SA170921 Vi har latt innholdet av omega-3 telle dobbelt, ettersom det er et viktig næringsstoff som mange får for lite av.
SA170921 - Det å ta opp problemer med røyk fra naboen oppleves ofte vanskelig og ubehagelig, men det er viktig å prate sammen.
SA170921 Han peker på antidopingarbeidet som en viktig faktor.
SA170921 Franske landskap og Johan Kaggestads underfundige betraktninger rundt kulturminner og en enkel, men effektiv innføring i sykkelsportens grunnleggende taktikk, er for mange blitt en viktig del av fellesferien.
SA170921 De skjønte at et sterkt forbund var viktig for syklingen totalt sett, tror jeg, sier Aarethun.
SA170921 - Det kan være et veldig viktig poeng, og kampen om å overleve fortsetter.
SA170921 - Du vet, hvis turneringen er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager, og jeg vil at spillerne skal tenke på samme måte.
SA170921 Torsdag følger han TILs utstatte kamp mot Odd, som kan bli svært viktig i kampen om å overleve i Eliteserien.
SA170921 Men det mentale er også viktig : Vi må ikke bli frustrert om vi ikke scorer etter fem minutter.
SA170921 DERBYVINNER : - Det er viktig å styrke treningsanleggene i Melhus, Nossum og Orkdal, sier Vegard Lundstrøm Løkken ( nr to f.v. ).
NL170921 For et grensevassdrag som Tana, blir Århus-konvensjonen spesielt viktig som en del av EUs vannrammedirektiv.
NL170921 Og en glede over at Tromsø ser hvor viktig det er at vi bygger sammen og lager et sterkere Nord-Norge, uten å rive hverandre i filler.
NL170921 Jensen sier det er åpenbart for « reflekterte mennesker » å si nei til Niqab og Burka i skolen, men at det for Tromsø Ap er « et så stort og viktig prinsipielt spørsmål, at det ikke kunne behandles i dagens formannskapsmøte.
FV170921https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Vi har latt innholdet av omega-3 telle dobbelt, ettersom det er et viktig næringsstoff som mange får for lite av.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Han peker på antidopingarbeidet som en viktig faktor.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Franske landskap og Johan Kaggestads underfundige betraktninger rundt kulturminner og en enkel, men effektiv innføring i sykkelsportens grunnleggende taktikk, er for mange blitt en viktig del av fellesferien.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html De skjønte at et sterkt forbund var viktig for syklingen totalt sett, tror jeg, sier Aarethun.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Ingen-har-vunnet-turneringen-flere-ganger-enn-Mourinho-Na-stiller-han-seg-tvilende-til-om-den-bor-fortsette-242504b.html - Du vet, hvis turneringen er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager, og jeg vil at spillerne skal tenke på samme måte.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/1954/Makrookonomi/-sentralbankene-sier-at-festen-er-over Han fortalte om makroøkonomi og hva han tenker er viktig fremover i norsk og internasjonal økonomi.
DN170921 - Det skaper mye støy å kaste Marthinsen, så det må være viktig å få inn Giske ?
DN170921 Han fortalte om makroøkonomi og hva han tenker er viktig fremover i norsk og internasjonal økonomi.
DN170921 Det skriver i sin avgjørelse at telefonen fra naboen i dette tilfellet kan ha fremstått som overraskende, men viser til at det ikke er hevdet at den var viktig .
DN170921 Samtidig har tremåneders Nibor-rente, som er viktig for råvarekostnaden til bankene, falt cirka 30 prosent i år til 0,81 prosent.
DN170921 Jeg tror også det er viktig å vise overfor EU at Boris Johnson er litt isolert, at hans artikkel står på egne bein, og at dette ikke er synspunktet til regjeringen, sier Mustad til NTB.
DN170921 Jeg tror det er viktig at hun legger noen kort på bordet slik at EU-forhandlerne får litt innsikt i hva Storbritannia tenker rundt dette spørsmålet.
DN170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
DB170921 - Det er viktig at lokale lensmannskontor kan treffe innbyggerne i kommunene uten at det er noe ulovlig som har skjedd.
DB170921 Det samspillet er viktig .
DB170921 - Du vet, hvis turneringen er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager, og jeg vil at spillerne skal tenke på samme måte.
DB170921 Det er så viktig å ikke fjerne gleden ved å spille fotball.
DB170921 Vær en viktig faktor ¶
DB170921 En god taktikk blir dessuten viktig foran søndagens 267 kilometer lange fellesstart og det som ifølge Rasch selv ligger an til et bli et meget åpent og uforutsigbart VM.
DB170921 Men både rankingen og kommende seedinger gjør at det er viktig å vinne neste landskamp.
DB170921 Helheten er viktig .
DB170921 Det er viktig nå å lage en løsning hvor KrF blir med videre i samtalene, sier Lunde.
DB170921 Det blir nok ikke de store konklusjonene i dag, men det er viktig at vi kommer i gang, sa Grande torsdag.
DB170921 - Det ble klargjort at det er viktig for Venstre at KrF er med videre.
DB170921 - Det skal noe til, men uavhengig av det som skjer er det viktig for oss fire partier å ha samtaler.
DB170921 Spørsmålene kan neppe besvares fullt ut, nettopp derfor er det viktig at vi har en levende debatt ¶
DB170921 Penger er selvsagt viktig for å styrke kulturlivet, men den politiske kulturdebatten kan ikke alltid bare handle om flere skattekroner.
DB170921 Det grunnleggende spørsmålet om hvorfor kunst og kultur er viktig for oss som enkeltmennesker og som identitetsbygger i samfunnet fikk dessverre lite oppmerksomhet i valgkampen.
DB170921 At identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss skaper diskusjon er fantastisk.
DB170921 Men i den så kritikerroste nye boka « Jihadi Culture », redigert av Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt, går det fram at drømmer er en viktig del av islamistiske hellige krigeres og terroristers liv.
DB170921 Drømmer og drømmetolkning er en viktig del av islamsk historie, noe som går tilbake til tradisjonene på profeten Muhammeds tid.
DB170921 Den guddommelige var imidlertid svært viktig , ikke minst når det gjaldt å tolke betydningen av den.
DB170921 Selvsagt er det viktig å jobbe for at pubertale trekk ikke er et hinder for unge jenters skolegang, men at det overskygger et institusjonalisert folkemord er sørgelig.
DB170921 Hun skrøt av at partiet er likestilt, som om alle posisjoner i partiet er like viktig .
DB170921 - Det er veldig viktig å snakke om, og jeg betrakter meg selv som en veldig hardtarbeidende person.
DB170921 - Viktig å snakke om ¶
DA170921 USA-forskeren mener FN-talen var viktig i utenrikspolitisk sammenheng.
DA170921 Men de prinsipielle linjene i USAs politikk er viktig for Norge, sier Melby.
DA170921 Melby mener det blir viktig å følge debatten om økt samarbeid og pengebruk på felles forsvar og sikkerhet i EU.
DA170921 I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk.
DA170921 Vi tror det fortsatt vil være viktig å også lage store felles eventer som samler mange mennesker.
DA170921 Når det er sagt, mener Flesjø at det er viktig å presentere det samme innholdet for hele Norge.
DA170921 Det blir nok ikke de store konklusjonene i dag, men det er viktig at vi kommer i gang, sa Grande torsdag.
DA170921 Det er et viktig virkemiddel for kommunene å kunne velge løsninger som passer best for dem.
DA170921 I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk.
BT170921https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Vi har latt innholdet av omega-3 telle dobbelt, ettersom det er et viktig næringsstoff som mange får for lite av.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/mAoLq/USA-og-Russland-star-ansikt-til-ansikt-i-Syria--det-kan-bli-sammenstot For Russland har det vært like viktig å stoppe amerikansk regime-endringspolitikk gjennom å sørge for at Assad blir sittende som å bekjempe IS, sier hun.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/8nyr1/Kim-Jong-un-kaller-Trump-sinnsforvirret Her er sammenhengen viktig , og Kim var aktivt ute etter å fornærme Trump.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening Men det er særlig viktig at norske selskaper i utlandet følger ILO-konvensjoner som slår fast retten til å danne fagforeninger og rett til forhandlinger.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening Det er viktig at norske bedrifter følger disse minimumskravene, sier Andersen.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening Derfor er det viktig å få en avklaring om arbeidstageres rett til organisasjonsdannelse i privat tjenestesektor, skriver kommunikasjonsdirektøren.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening - Vi mener at det er viktig uansett at folk kan organisere seg.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening - Er det spesielt viktig at de ansatte i land som Bangladesh får organisere seg ?
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Det kan nok overdrives hvor viktig geografisk representasjon på Stortinget er i seg selv, men med nye stortingsgrupper er det spennende å se om hovedprofilen tar en ny retning, og hvor skillelinjene innad i gruppene vil gå.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n0eE/Kjare-Nanna-Jeg-hadde-nylig-sex-med-en-dominant-type-Hvorfor-var-det-sa-naturlig-for-ham-Hilsen-jente-20 Tusen takk for et godt og viktig spørsmål !
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n0eE/Kjare-Nanna-Jeg-hadde-nylig-sex-med-en-dominant-type-Hvorfor-var-det-sa-naturlig-for-ham-Hilsen-jente-20 Et one night stand skjer gjerne med en ny bekjent, og det er derfor kanskje ekstra viktig at man snakker sammen om hva man har lyst til og hva man ikke har lyst til.
AP170921https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Vi har latt innholdet av omega-3 telle dobbelt, ettersom det er et viktig næringsstoff som mange får for lite av.
AP170921https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html - Det å ta opp problemer med røyk fra naboen oppleves ofte vanskelig og ubehagelig, men det er viktig å prate sammen.
AP170921https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/d301z/Uteskolen-Steinsopp-pizza--verdens-lengste-oppskrift Først av alt : Skal du lage denne pizzaen fra bunnen av, er det viktig med tålmodighet.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Han peker på antidopingarbeidet som en viktig faktor.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Franske landskap og Johan Kaggestads underfundige betraktninger rundt kulturminner og en enkel, men effektiv innføring i sykkelsportens grunnleggende taktikk, er for mange blitt en viktig del av fellesferien.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html De skjønte at et sterkt forbund var viktig for syklingen totalt sett, tror jeg, sier Aarethun.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-treneren--Jeg-er-stolt-av-spillerne-242563b.html - Det kan være et veldig viktig poeng, og kampen om å overleve fortsetter.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ingen-har-vunnet-turneringen-flere-ganger-enn-Mourinho-Na-stiller-han-seg-tvilende-til-om-den-bor-fortsette-242504b.html - Du vet, hvis turneringen er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager, og jeg vil at spillerne skal tenke på samme måte.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Folg-TIL-Odd-og-chat-med-Helge-Skog-242525b.html Torsdag følger han TILs utstatte kamp mot Odd, som kan bli svært viktig i kampen om å overleve i Eliteserien.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-barrieren-ma-TIL-bryte-i-kveld-242523b.html Men det mentale er også viktig : Vi må ikke bli frustrert om vi ikke scorer etter fem minutter.
AA170921 Jeg tror også det er viktig å vise overfor EU at Boris Johnson er litt isolert, at hans artikkel står på egne bein, og at dette ikke er synspunktet til regjeringen, sier Mustad til NTB.
AA170921 Jeg tror det er viktig at hun legger noen kort på bordet slik at EU-forhandlerne får litt innsikt i hva Storbritannia tenker rundt dette spørsmålet.
AA170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
AA170921 At de har evne til å skape arbeidsplasser, og at de er en viktig brikke i utviklingen av regionen og byen ¶
AA170921 At de har evne til å skape arbeidsplasser, og at de er en viktig brikke i utviklingen av regionen og byen ¶
AA170921 Hun mener det er prinsipielt viktig at Udir, som lager oppgavene, er bevisste på hvilket språk de bruker.
AA170921 I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk.
AA170921 Arbeidsmiljø viktig
AA170921 I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk. ( ©NTB ) ¶
AA170921 - Trond er en svært dyktig politiker, som nå får en ny viktig rolle.
AA170921 Et møte med fortiden er som en reise i et fremmed land : Den tvinger oss til refleksjon omkring « annerledeshet og likhet » som er begreper det er viktig å ha et aktivt forhold til i vår egen globaliserte tids møter med mennesker med andre ideer, verdier, materielle forutsetninger og tradisjoner, historier og skjebner.
VG170920 I pausen fortalte landslagssjef Martin Sjögren til NRK at nå var det viktig å holde « nollan », men det meste sprakk etter pause.
VG170920 Men det er viktig å se nyansene, og hva vi prøver å bygge opp her.
VG170920 Bloggeren syns det var viktig å finne tilbake til vennskapet etter bruddet.
VG170920 - Å være forutsigbar i sånne avtaler er viktig i forhold til Nord-Korea også.
VG170920 - Viktig å være forutsigbar ¶
VG170920 - Det er et viktig skritt fremover i arbeidet med å hindre at atomvåpen noensinne brukes igjen.
VG170920 Statoil-sjefen : Lofoten-utbygging er bra for klimaet ¶ Viktig for Venstre og KrF ¶
VG170920 - De vet jo hvor viktig denne saken er for Venstre, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen som en kommentar til signalene fra Høyre.
VG170920 Politidirektør Odd Reidar Humlegård trekker frem sakens alvorlige karakter og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.
VG170920 Han hadde alltid et smil om munnen, han var sjenert, og han var en viktig del av gruppen, sier Aase.
VG170920 Partisekretær Kjersti Stenseng sier kjønnsbalansen blir svært viktig for valgkomiteen, som hun leder.
VG170920 - I en tid der den internasjonale arenaen er mer urolig enn på mange år og mange føler uro for fremtiden, er det viktig at Arbeiderpartiet tar en sentral posisjon i norsk utenrikspolitikk.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Politiet-matte-sende-forsterkninger-til-VM-loypene-242456b.html Det er viktig med folkefest, men viktigst er en rettferdig konkurranse.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Deila-etter-nytt-mareritt-mot-Sarpsborg---Na-ma-vi-beholde-roen-242486b.html Det er viktig å beholde roen og fortsette å jobbe med de tingene vi har vært gode på videre.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Bendtners-agent-Dette-har-Rosenborg-betydd-for-Nicklas-242368b.html Dette har vært en ekstremt viktig tid for ham.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Kolstad-videre-i-NM-etter-imponerende-snuoperasjon-242487b.html Linjespilleren scorte tre mål på kort tid og var viktig for at det til slutt ble en komfortabel seier for Kolstad.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Kolstad-videre-i-NM-etter-imponerende-snuoperasjon-242487b.html Kaptein med stor K : Lasse Balstad var en viktig del av snuoperasjonen mot lilleputten Sandnes.
SA170920 | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
SA170920 - Colin og jeg er glad i å ha mange venner på besøk samtidig, så det var viktig for oss å skape et hjem som gir rom for å være sosial.
SA170920 Det er viktig med folkefest, men viktigst er en rettferdig konkurranse.
SA170920 Det er jo en kamp mot dem i Norge og, men det blir veldig viktig .
SA170920 I Östersund var det drama på overtid da Malmö tok et viktig poeng.
SA170920 Simen Wangberg ( 26 ) topper viktig statistikk - og håper å fortsette i samme spor resten av sesongen.
SA170920 Det er viktig å beholde roen og fortsette å jobbe med de tingene vi har vært gode på videre.
SA170920 - Dette var en viktig seier for selvtilliten, sier Celine Sivertsen.
SA170920 Linjespilleren scorte tre mål på kort tid og var viktig for at det til slutt ble en komfortabel seier for Kolstad.
SA170920 Kaptein med stor K : Lasse Balstad var en viktig del av snuoperasjonen mot lilleputten Sandnes.
DN170920 - Jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke viktige oppgaver vi skal løse for Norge som akkurat hvem som sitter i regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DN170920 - Jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke viktige oppgaver vi skal løse for Norge som akkurat hvem som sitter i regjering, konstaterer Grande.
DN170920 - I starten var dette marginale grupper, men det er viktig å forstå at dette vokser langt mer enn bare basert på aldersbegrensningen.
DN170920 Tilgang til EIS-databasen ble også et viktig spørsmål da Danmark tidligere i år valgte å gå ut av Europol.
DN170920 EU har på sin side framhevet personvernhensyn som en viktig grunn til å holde igjen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170920 Han sa også at tallet 13 alltid var viktig for min karriere.
DB170920 Uansett er det ikke så viktig .
DB170920 Men det er ikke så viktig .
DB170920 Det er viktig å få ryddet dette av veien.
DB170920 I møte med alle disse arbeidstagerne mener Oftebro at kommunikasjon er viktig .
DB170920 Dessuten er det viktig å sørge for dokumentasjon, både for faktiske forhold, og for det som er tatt opp.
DB170920 - Her er det som leder viktig å gå inn i situasjonen.
DB170920 - De kranglete arbeidstagerne er det spesielt viktig at man våger å konfrontere.
DB170920 Å legge til rette for at det skal være enkelt å velge sunt er en viktig del av dette, samtidig som barn og unge og eldre er høyt prioriterte målgrupper.
DB170920 Og det er nettopp dem som kommer på skolen uten matpakke, det er så viktig å fange opp, understreker Knutsen overfor Dagbladet.
DB170920 Og det er viktig å gjøre de enkle valgene sunne.
DB170920 Industrien har også veldig viktig rolle.
DB170920 En viktig satsing er forholdet til barn og unge, og skolenes evne til å tilby god helsefaglig undervisning kombinert med mat til elevene.
DB170920 - For å lykkes med å endre kostholdet i befolkningen i en litt sunnere retning, er det viktig at maten vi spiser ofte blir litt sunnere.
DB170920 - Den nye handlingsplanen Regjeringen lanserte trekker opp mange viktige innsatsområder, og det er viktig at disse blir fulgt opp.
DB170920 Digital radio Norge, anført av NRK, har som vanlig også argumentert for at DAB er viktig for å bevare norsk språk og kultur.
DB170920 Viktig melding, ikke lytt på radio Kommentar ¶
DB170920 Det var både riktig og viktig å tiltale Eirik Jensen Kommentar ¶
DB170920 Det er viktig og gledelig at justisminister Per-Willy Amundsen tok ham på ordet og i går ettermiddag meldte at han nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av saken.
DB170920 - Det er viktig for oss å utføre arbeidet på en respektfull og riktig måte, og jeg håper på forståelse for at vi forteller minst mulig foreløpig, sier han.
DB170920 I den grad Ap har egen skolepolitikk er den åpenbart ikke viktig for dem.
DB170920 Det er viktig at man satser på business som er på neste vekststeg også.
DB170920 At de har vært en viktig del av norsk motebransje i en årrekke, er norske moteeksperter ikke i tvil om.
DB170920 - Dette er noe som regjeringen og Stortinget må se på i forhold til at vi også bør ha en konkurransedyktig og sterk motebransje - det er en viktig del av det å være en kulturnasjon.
DA170920 Det er viktig å ta populistenes tankegods på alvor, mener forfatteren.
DA170920 Debatten følger ofte populistenes pipe, og kretser rundt om hvorvidt man « tør eller ikke tør » å diskutere problemene i betente, politiske spørsmål, som innvandring, og om hvor viktig det er å ta velgerne på alvor, sier Ekern.
DA170920 Kampanjer er et viktig ledd i kommunens strategi.
DA170920 Parkerer du bilen din på offentlig gate er det viktig å undersøke hvilke regler som gjelder, og om det er blitt endringer siden sist du parkerte.
DA170920 - Det er et derby-kamp som selvfølgelig er viktig .
DA170920 Kommentar : Viktig melding : Flytt på radio !
DA170920 Hun gjorde et viktig arbeid for å bedre elendige forhold i nord. | - Risikoelever skal kartlegges ¶
DA170920 Det vil gi fakta om hva som har skjedd, og være et viktig bidrag til en politisk debatt om helheten på feltet, sier Pollestad til Dagsavisen.
BT170920https://www.bt.no/bolig/Yolandi-skaper-sorafrikansk-stemning-i-bergensvar--Vi-er-glade-i-a-ha-mange-venner-pa-besok_-sa-det-var-viktig-for-oss-a-skape-et-sosialt-hjem-10356b.html | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
BT170920https://www.bt.no/bolig/Yolandi-skaper-sorafrikansk-stemning-i-bergensvar--Vi-er-glade-i-a-ha-mange-venner-pa-besok_-sa-det-var-viktig-for-oss-a-skape-et-sosialt-hjem-10356b.html - Colin og jeg er glad i å ha mange venner på besøk samtidig, så det var viktig for oss å skape et hjem som gir rom for å være sosial.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Politiet-matte-sende-forsterkninger-til-VM-loypene-242456b.html Det er viktig med folkefest, men viktigst er en rettferdig konkurranse.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Svendsen-matchvinner-med-Lagerbck-pa-tribunen-242498b.html I Östersund var det drama på overtid da Malmö tok et viktig poeng.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Tertnes-slo-tilbake-242475b.html - Dette var en viktig seier for selvtilliten, sier Celine Sivertsen.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Det er viktig at norsk finansnæring har de samme rettighetene som konkurrentene i EU, sier Jensen.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar Havet har en viktig link til klimautfordringene, fordi havet tar opp CO₂, men når det blir varmere slipper det gassen ut igjen.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/Gp8o9/10-tips-for-helgen-21-24-sep Torsdag kveld vises Cannes-filmen 120 slag i minuttet, fredag kan du få med deg Tom of Finland, historien om mannen bak de ikoniske homoerotiske verkene som ble så viktig for en hel generasjon homofile menn.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Så flere land begynner å innse hvor viktig det er å digitalisere tjenester, sier Kaljulaid.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Kaljulaid understreker at inkludering av innbyggerne er en viktig faktor i digitaliseringen.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv - Det er viktig å få folk til å forstå at det er sikkert og trygt nok å gjøre det samme digitalt som vi har gjort manuelt tidligere.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Så flere land begynner å innse hvor viktig det er å digitalisere tjenester, sier Kaljulaid.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Når jeg får høre at folk er skeptiske til å stemme ved valg digitalt eller få e-resepter fra legen, tenker jeg at det er veldig viktig å skille mellom trygge og utrygge digitale plattformer.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Kaljulaid understreker at inkludering av innbyggerne er en viktig faktor i digitaliseringen.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv - Det er viktig å få folk til å forstå at det er sikkert og trygt nok å gjøre det samme digitalt som vi har gjort manuelt tidligere.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Tautrekkingen mellom Giske og Marthinsen er allerede i gang, og nå er det duket for flere kamper om viktig posisjoner.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Og jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke oppgaver vi må løse for Norge, som akkurat hvem som sitter i regjering.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Morgendagens landsstyremøte blir imidlertid minst like viktig .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Der sies det av erfaring av at når et lite parti går inn i regjering, er det veldig viktig at partiet har et samlet parti bak seg.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt - Jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke oppgaver vi må løse for Norge, som akkurat hvem som sitter i regjering.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt - Det vi skal diskutere, er hvilke saker det er viktig for Venstre å få gjennom, sier hun.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/E680A/Norges-storste-vindkraftverk-er-klart-til-produksjon Derfor er en slik nyetablering viktig for oss, sier ordfører Trond Arne Pedersen ( KrF ) til Stavanger Aftenblad.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n4PE/Derfor-burde-vi-fjerne-kontantstotten--Sarah-Zahid Kontantstøtten er viktig å ta med i betraktningen når vi skal diskutere hva slags samfunn vi ønsker oss, skriver Sarah Zahid ( 21 ).
AP170920https://www.aftenposten.no/bolig/Yolandi-skaper-sorafrikansk-stemning-i-bergensvar--Det-var-viktig-for-oss-a-skape-et-sosialt-hjem-10356b.html | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
AP170920https://www.aftenposten.no/bolig/Yolandi-skaper-sorafrikansk-stemning-i-bergensvar--Det-var-viktig-for-oss-a-skape-et-sosialt-hjem-10356b.html - Colin og jeg er glad i å ha mange venner på besøk samtidig, så det var viktig for oss å skape et hjem som gir rom for å være sosial.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Politiet-matte-sende-forsterkninger-til-VM-loypene-242456b.html Det er viktig med folkefest, men viktigst er en rettferdig konkurranse.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Veteranens-etterlengtede-revansje--Jeg-svever-pa-en-rosa-sky-242468b.html Det er jo en kamp mot dem i Norge og, men det blir veldig viktig .
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Svendsen-matchvinner-med-Lagerbck-pa-tribunen-242498b.html I Östersund var det drama på overtid da Malmö tok et viktig poeng.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Deila-etter-nytt-mareritt-mot-Sarpsborg---Na-ma-vi-beholde-roen-242486b.html Det er viktig å beholde roen og fortsette å jobbe med de tingene vi har vært gode på videre.
AA170920 - En velfungerende finansnæring er viktig også for norsk næringsliv, sier hun.
AA170920 Og da jeg først så slummen i Lisboa, skjønte jeg hvor viktig utdanning er, sa han.
AA170920 Egypt er en viktig alliert for USA i kampen mot terror, men har flere ganger vært på kollisjonskurs med USA som følge av brudd på menneskerettighetene.
AA170920 Hun og Kathir er enige om at godt voksne politikere bør være klokkeklare på at det er både bra og viktig at norsk ungdom engasjerer seg i samfunnet.
AA170920 Lahnstein understreker at han er positiv til forslaget som foreligger, men mener det er viktig at norske eiere får større eierskap i framtiden.
AA170920 Morgendagens landsstyremøte blir imidlertid minst like viktig .
AA170920 - Det vi skal diskutere, er hvilke saker det er viktig for Venstre å få gjennom, sier hun.
AA170920 Det vi gjør nå, er viktig i en mediehistorisk sammenheng.
AA170920 - Motstanderne har sagt at det ikke er riktig å måle all digitallytting, bare dab, men nettradiolytting er også en viktig distribusjonsplattform for oss.
AA170920 Tautrekkingen mellom Giske og Marthinsen er allerede i gang, og nå er det duket for flere kamper om viktig posisjoner.
AA170920 Før industriproblemene omtales, trengs et oversiktsbilde over ulike papirprodukter, da dette er viktig for å forstå problemene i Norge.
AA170920 Last ned Adressa-appen og få nyhetsvarsler når noe viktig skjer.
VG170919 Forskeren mener et samarbeid mellom nord og sør om et OL ville vært enormt viktig for fredsprosessen i regionen.
VG170919 Neste helgs hjemmekamp mot Sogndal blir en særdeles viktig kamp.
VG170919 Virkelighet og virkelighetslitteratur er en viktig del av samtalen : ¶
VG170919 - Dét har vært viktig både for meg og andre i familien og for våre venner og bekjente, som med boken har fått en slags ro.
VG170919 - Det er viktig at Nord-Korea stanser byggingen av raketter og atomvåpen.
VG170919 - Viktig med sterkt FN ¶
VG170919 - Jeg mener det er viktig at vi utforsker alle diplomatiske veier for situasjonen i Nord-Korea.
VG170919 Jeg føler at Iran følger den avtalen som er lagt til grunn, og da er det viktig at verdenssamfunnet honorerer dem, mener Erna Solberg.
VG170919 Erna Solberg understreket at det var viktig å høre etter hva Trump sa i tillegg til truslene mot Nord-Korea.
VG170919 Tålmodigheten med FN er tynnslitt mange steder, også blant de mange som er opptatt av at FN har en viktig rolle i det internasjonale samfunnet.
VG170919 Hijaben representerer et verdisett og en viktig identitetsmarkør.
VG170919 | Et jævla viktig program ¶
VG170919 Frihet og respekt for alle typer seksuelle legninger, bortsett fra dem som er straffbare, er et viktig mål på den demokratiske tilstanden i et samfunn.
VG170919 Bak den uvanlig tabloide og markedsføringsvennlige programtittelen som er valgt, skjuler det seg noe som kan bli en viktig serie.
VG170919 Til VG trekker Humlegård frem sakens alvorlige karakter, og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.
VG170919 Han understreker at en gransking er viktig også internt i politiet.
VG170919 Det er viktig at vi ikke skal granske oss selv.
VG170919 - Det er viktig å gå i regjering sammen med Frp for å dempe dem - fremfor å stå utenfor, sa Terje Gilje i Bergen KrF til VG torsdag.
VG170919 Å kartlegge breer og måle endringer er viktig fordi det er en indikator på hvordan klimaet endrer seg - og også for å finne ut hvor mye havnivået vil stige, sier Winsvold, som til daglig arbeider som breanalytiker i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), til nettstedet.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Graham-Hansen-stralte-etter-festomgang--Jeg-er-veldig-glad-og-stolt-242406b.html Et viktig delmål for det norske laget var å holde nullen mot slovakene, men ti minutter ut i den andre omgangen røk den planen.
SA170919 Hun tror tirsdagens ritt blir viktig for lørdagens resultat.
SA170919 - Jeg tror det var viktig å oppleve all den oppmerksomheten som man får, så blir det litt roligere på lørdag.
SA170919 Vi vet at det nære er viktig , at det som skjer mellom naboklubber bringer fram engasjement, rivalisering og prestisje.
SA170919 Et viktig delmål for det norske laget var å holde nullen mot slovakene, men ti minutter ut i den andre omgangen røk den planen.
SA170919 Dette har vært en ekstremt viktig tid for ham.
NL170919 Man kimser ikke av det som er viktig for folk, det straffer seg.
NL170919 Ansiktsuttrykk og mimikk er viktig , spesielt for små barn som ikke har fullt utviklet språk.
NL170919 Vi bør legge stor vekt på det pasienter og brukere selv sier er viktig for dem.
NL170919 Denne saken er viktig for mange.
NL170919 På reiser til andre byer har vi også lagt merke til at lekeplasser i bykjernene er en viktig del av bomiljøet.
NL170919 Globale mål er viktig, men lokale mål, med lokal tilrettelegging er minst like viktig i hverdagslivet vårt.
NL170919 Globale mål er viktig , men lokale mål, med lokal tilrettelegging er minst like viktig i hverdagslivet vårt.
DN170919 - Elektrifisering av offentlig transport er noe vi tror på, derfor er dette prosjektet svært viktig for oss, vi tror dette prosjektet vil bli et utstillingsvindu - ikke bare i Norge, men i hele Europa, sier Jan Helge Sandvåg, som er teknisk direktør i Tide Buss.
DN170919 Han mener initiativene er spesielt viktig i en tid der det merkes en økende misnøye mot offentlige institusjoner.
DN170919 - Ytringsfriheten står sterkt, og det er viktig med en levende debatt.
DN170919 Hun mener det er viktig at både styret og organisasjonen i det nye selskapet med ansvar for skinner og signaler får tilstrekkelig tid til å komme med gode vurderinger.
DN170919 Det er derfor viktig at politikerne bidrar med rammebetingelser som gjør det mest mulig attraktivt å lokalisere varehandelsvirksomhet til Norge, sier Andersen fra scenen, og understreker at Virkes viktigste oppgave derfor er å sikre at norske politikere forstår det.
DN170919 Han tror det blir spesielt viktig for Ap å satse på de store byene i kommende valg - og å gi klare beskjeder om politikken : ¶
DN170919 - Jeg mener det er viktig å ikke forskuttere en evaluering nå, men å la dette være en grundig prosess, sier hun.
DN170919 - For Top-Toy er Toys R Us-merkenavnet viktig , spesielt utenfor Danmark og Sverige, hvor merkenavnet står veldig sterkt.
DN170919 Solberg sa også at for Norge er det viktig å få klimainitiativene til å fortsette, og få hav og forurensning høyere opp på FNs dagsorden under den såkalte høynivåuken.
DN170919 Et annet viktig tema for Norge denne uken er kvinner og utdanning, noe Solberg talte om under arrangementet Global Citizen Live mandag kveld lokal tid.
DN170919 Det er utrolig viktig at man lærer mer om reproduktiv helse.
DB170919 Derfor er det viktig at de har et godt forbrukervern dersom noe skulle gå galt på reisen, sier forbrukerministeren.
DB170919 Plasseringsmessig sier han seg fornøyd med en plassering mellom 20 og 30, og for Vangstad er det også viktig å få vist seg fram.
DB170919 Med Fløyen som avslutning blir det for menn elite også ekstra viktig å ikke gå tom for krefter for tidlig.
DB170919 Viktig gjennomkjøring på tempoen ¶
DB170919 For å forebygge, oppdage og hjelpe barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, er det viktig at barnehagene har et kontinuerlig fokus på temaet », skriver revisjonen.
DB170919 Hun sier det er viktig for Norge å få hav og forurensning høyere opp på FNs dagsorden under den såkalte høynivåuken.
DB170919 Vi har en del land rundt i verden som ikke alltid synes at multilaterale organisasjoner eller folkeretten er like viktig .
DB170919 Det er viktig for meg som generalsekretær i Nato å bidra til arbeidet som FN og mange andre jobber med - nemlig å få stanset Nord-Koreas kjernevåpenprogram, understreker han.
DB170919 Og da er det viktig at vi som verdenssamfunn honorerer det, sier Solberg.
DB170919 Det er viktig for meg som generalsekretær i NATO å bidra til arbeidet som FN og mange andre jobber med - nemlig å få stanset Nord-Koreas kjernevåpenprogram, sier Stoltenberg til NTB.
DB170919 Å kartlegge breer og måle endringer er viktig fordi det er en indikator på hvordan klimaet endrer seg - og også for å finne ut hvor mye havnivået vil stige, sier Winsvold, som til daglig arbeider som breanalytiker i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), til nettstedet.
DB170919 Dét har vært viktig både for meg og andre i familien og for våre venner og bekjente, som med boken har fått en slags ro.
DB170919 Det politiske ytre høyre har mest å tjene på å løfte frem nikabforbud som en viktig sak.
DA170919 Å tale i FNs hovedforsamling er et viktig øyeblikk for enhver amerikansk president, og da særlig for Trump, som har liten erfaring med utenrikspolitikk og flere ganger har skremt det internasjonale samfunnet med sin uforutsigbarhet.
DA170919 Det er viktig for meg som generalsekretær i NATO å bidra til arbeidet som FN og mange andre jobber med - nemlig å få stanset Nord-Koreas kjernevåpenprogram, understreker han.
DA170919 - Det er viktig å jobbe for en politisk og diplomatisk løsning.
DA170919 Avsløringen er viktig fordi den viser i hvor stor grad samfunnet, inkludert den private sektoren, er blitt mobilisert for å støtte bosettingsprosjektet.
DA170919 Viktige verdensledere er fraværende i New York : Kinas president Xi Jinping, som kan være en viktig pressfaktor for Trump mot Nord-Korea, er ikke til stede.
DA170919 Presidenten vil ha flere agendaer inn i FN-møtet, tror eksperter, men Nord-Korea vil bli viktig .
DA170919 omgang, men det er utrolig viktig at vi fortsetter slik.
DA170919 - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
DA170919 - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus, og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
DA170919 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Det-norske-hapet-langt-bak-de-beste-pa-hjemmebane-242396b.html Hun tror tirsdagens ritt blir viktig for lørdagens resultat.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Det-norske-hapet-langt-bak-de-beste-pa-hjemmebane-242396b.html - Jeg tror det var viktig å oppleve all den oppmerksomheten som man får, så blir det litt roligere på lørdag.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norsk-festomgang_-men-det-som-skjedde-etterpa-gir-grunn-til-bekymring-242406b.html Et viktig delmål for det norske laget var å holde nullen mot slovakene, men ti minutter ut i den andre omgangen røk den planen.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/zaBJ4/Suu-Kyi-talte-i-morges-Fordommer-volden-i-Rakhine_-men-retter-ingen-pekefinger-mot-landets-egne-soldater - Det er viktig å passe på balansen - utfordringen er at det kan være andre politiske spill som pågår for å stoppe demokratiutviklingen i landet.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6JK/Brende-advarte-fredsprisvinneren-for-hun-holdt-tale--Dette-er-Aung-San-Suu-Kyis-siste-sjanse - Samtidig er det viktig å passe på balansen - utfordringen er at det kan være andre politiske spill som pågår for å stoppe demokratiutviklingen i landet.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6JK/Brende-advarte-fredsprisvinneren-for-hun-holdt-tale--Dette-er-Aung-San-Suu-Kyis-siste-sjanse - Det er viktig at FN nå følger dette svært nøye.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann - Derfor er fengslingen av Mammadov en viktig testsak for hele konvensjonssystemet for menneskerettigheter i Europa.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Trump-i-FN---Rocket-man-er-pa-selvmordstokt - For meg er det viktig å jobbe med USA og president Trump i de internasjonale foraene der vi møter dem.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Erna-Solberg-haper-pa-inkluderende-og-samlende-Trump Utenriksminister Børge Brende mener det vil være viktig hvilke internasjonale konflikter og problemer Trump trekker frem og hvordan presidenten omtaler disse.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Erna-Solberg-haper-pa-inkluderende-og-samlende-Trump - Det er også viktig å få høre et forsvar for at det er et behov for multilaterale organisasjoner og felles internasjonale løsninger.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/L2zmQ/Solberg-om-Trumps-retorikk--Sterkt_-det-som-ble-sagt - For mange av de store, internasjonale og globale løsningene vi trenger er det ekstremt viktig at vi ikke bare ser på oss selv som enkeltland, hvis vi skal få til noe.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/Kox47/Nekter-a-gjenoppbygge-Syria-med-Assad-i-forersetet - Det er viktig å støtte opp om befolkningen i disse områdene og vise at det lønner seg å vende tilbake og at der er håp, sier Brende.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/Kox47/Nekter-a-gjenoppbygge-Syria-med-Assad-i-forersetet - Det er viktig at ikke Astana-prosessen overtar for hele FN-sporet i Genève.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/XK09o/Anujan-17--Ungdom-ma-se-at-de-som-havner-i-min-situasjon_-ikke-gir-opp Hun og Kathir er enige om at godt voksne politikere bør være klokkeklare på at det er både bra og viktig at norsk ungdom engasjerer seg i samfunnet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Dette punktet er fremhevet som viktig av en rekke partimedlemmer som hevder at Ap og Høyre fremsto som for like.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette Det var viktig påfyll, sier en deltager.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette - Veldig viktig .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette - Det var sterkt, og det var viktig .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Det er utrolig viktig å gjøre den best mulig.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Det er viktig for meg og ikke minst for landet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Det er derfor ekstremt viktig å lykkes med integreringen og slik skape skattebetalere og få personer til å bli selvforsørget, istedenfor å leve av offentlige overføringer.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken Politidirektøren : Granskning viktig for å ta lærdom av saken ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken Humlegård sier gjennomgangen vil være viktig for tilliten til politiet og for å ta lærdom av saken.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken Dette er en veldig alvorlig sak, men det er viktig å påpeke at gjennom omfattende etterforskning har dette blitt begrenset til en gjerningsperson.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken - Jeg og politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har vært i dialog siden i går ettermiddag og vi har hørt hvordan denne omfattende dommen adresserer noen spørsmål som vi mener det er viktig blir sett nærmere på, sier Humlegård til Aftenposten.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen - Hvis denne dommen blir stående, er det både viktig og riktig at det blir foretatt en granskning.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9ek/Politikere-vil-ha-Oslo-politiet-gransket-etter-Jensen-dommen - Det å bygge opp tillit igjen er viktig for politiet, og da bør alt komme frem.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus, og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/O4KpE/Det-er-ingen-grunn-til-at-vi-ikke-skal-lete-etter-mer-olje--Charite-Bjornas Si ;D-innlegg : Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og like viktig er det å ta vare på den.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/O4KpE/Det-er-ingen-grunn-til-at-vi-ikke-skal-lete-etter-mer-olje--Charite-Bjornas Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og like viktig er det å ta vare på den.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1KAQB/Kort-sagt_-onsdag-20-september Tema er viktig for tillit.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Vita-Heine-feilet-pa-hjemmebane-da-Nederland-imponerte-med-sine-to-medaljer---Jeg-hadde-ikke-den-gode-folelsen-242396b.html Hun tror tirsdagens ritt blir viktig for lørdagens resultat.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Vita-Heine-feilet-pa-hjemmebane-da-Nederland-imponerte-med-sine-to-medaljer---Jeg-hadde-ikke-den-gode-folelsen-242396b.html - Jeg tror det var viktig å oppleve all den oppmerksomheten som man får, så blir det litt roligere på lørdag.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-satsing-Aftenbladet-gir-deg-lokalfotballen-direkte-242376b.html Vi vet at det nære er viktig , at det som skjer mellom naboklubber bringer fram engasjement, rivalisering og prestisje.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Graham-Hansen-stralte-etter-festomgang--Jeg-er-veldig-glad-og-stolt-242406b.html Et viktig delmål for det norske laget var å holde nullen mot slovakene, men ti minutter ut i den andre omgangen røk den planen.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Bendtners-agent-Dette-har-Rosenborg-betydd-for-Nicklas-242368b.html Dette har vært en ekstremt viktig tid for ham.
AA170919 Å tale i FNs hovedforsamling er et viktig øyeblikk for enhver amerikansk president, og da særlig for Trump, som har liten erfaring med utenrikspolitikk og flere ganger har skremt det internasjonale samfunnet med sin uforutsigbarhet.
AA170919 Det er viktig for meg som generalsekretær i NATO å bidra til arbeidet som FN og mange andre jobber med - nemlig å få stanset Nord-Koreas kjernevåpenprogram, understreker han.
AA170919 - Det er viktig å jobbe for en politisk og diplomatisk løsning.
AA170919 Solberg sa også at for Norge er det viktig å få klimainitiativene til å fortsette, og få hav og forurensning høyere opp på FNs dagsorden under den såkalte høynivåuken.
AA170919 Et annet viktig tema for Norge denne uken er kvinner og utdanning, noe Solberg talte om under arrangementet Global Citizen Live mandag kveld lokal tid.
AA170919 Det er utrolig viktig at man lærer mer om reproduktiv helse.
AA170919 - Det er viktig for oss å se med egne øyne stedene der det meldes om overgrep, sier lederen for en FN-støttet granskningskommisjon, Marzuki Darusman.
AA170919 Det skjedde få dager før statsminister Theresa May skal holde en viktig tale om retningen for brexit.
AA170919 Men for de andre partiene er det viktig å begynne å jobbe med disse sakene, fremme forslag og etablere et tydelig alternativ til regjeringen, sier Støre til NTB.
AA170919 - Så lenge Hadia og Trond har vært nestledere, har det vært viktig at ingen av dem har hatt denne posten.
AA170919 - Det er viktig å bidra med rask hjelp til dem som nå er blitt fordrevet av krigshandlinger, og også slik at de kan vende tilbake til sine hjem.
AA170919 Humlegård sier dette arbeidet vil være viktig både for å ta lærdom av saken og for tilliten til politiet.
AA170919 Å kartlegge breer og måle endringer er viktig fordi det er en indikator på hvordan klimaet endrer seg - og også for å finne ut hvor mye havnivået vil stige, sier Winsvold, som til daglig arbeider som breanalytiker i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), til nettstedet.
AA170919 Verftet som ble grunnlagt i 1872, er en viktig del av Trondheims historie.
AA170919 For mange som reiser med barn, uansett alder, er det viktig at reisemålet oppleves som trygt.
VG170918 Det er viktig for oss å få Nicklas over 15.
VG170918 Det er viktig for han, og det er en god følelse for oss.
VG170918 - Som sagt før så er det ikke viktig at jeg scorer mange mål.
VG170918 - Det var viktig å slå tilbake etter Real Sociedad-tapet.
VG170918 Neste søndags hjemmekamp mot Sogndal blir særdeles viktig .
VG170918 Men jeg tenker at det ikke er så viktig , et jeg ikke skylder noen å ha en merkelapp, og så lenge jeg er komfortabel og har det bra med meg selv, så er det samme hva andre kaller meg, sier skuespilleren.
VG170918 - Men man har jo ikke kommet dit, så derfor er det veldig viktig med disse seriene.
VG170918 - Det er et interessant og viktig tema vi må diskutere.
VG170918 Hun brukte det meste av takketalen under TV-prisutdelingen på fortelle hvor viktig familien er for henne, og at hun er klar over hvor mye countryartist-ektemannen og parets to døtre har måttet ofre for at hun skal følge sine karrieredrømmer.
VG170918 Artisten selv forteller i en melding via Instagram at det er viktig for henne å være ærlig for fansen når det gjelder hennes fysiske og psykiske helse.
VG170918 Vi håper jo at det blir lite, fordi dette er en dag med en viktig øvelse.
VG170918 Viktig kommunikasjon som bare stopper opp.
VG170918 Han mener likevel at lærdommen fra Eirik Jensen-saken viser hvor viktig det er å slå til straks man får mistanke om at noe ikke foregår etter boken.
VG170918 ) og Trond har vært nestledere, har det vært viktig at ingen av dem har hatt denne posten.
SA170918https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-forklarer-kapteinen-super-Bendtners-scoringsform-242286b.html - Jeg tror det kommer flere mål, og det er viktig for oss.
SA170918 - Det er særlig viktig at monteringen av antennen gjøres ordentlig.
SA170918 - For Brann og Molde er det veldig viktig .
SA170918 - Jeg tror det kommer flere mål, og det er viktig for oss.
SA170918 SCORET HAT-TRICK : Kristin Hamnvik ( til venstre ) scoret hat-trick da Fløyas damelag tok en meget viktig seier i kampen for å overleve i 1.-divisjon.
NL170918 Viktig er det også at myndighetene i landene støtter og tilrettelegger for oppryddingsarbeidet.
NL170918 Det er viktig å huske at Tromsø de neste årene vil trenge flere boliger i sentrum av byen.
NL170918 Det er viktig at utbyggere ikke får fritt leide.
NL170918 Vi anser at vi har innkassert en viktig seier også for noen dager siden, da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre slapp katta ut av sekken : Nå blir'e boring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja også !
FV170918https://www.fvn.no/bil/Fa-DAB-i-bilen-Sa-mye-koster-alternativene-10574b.html - Det er særlig viktig at monteringen av antennen gjøres ordentlig.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/2055/Reiseliv/laksemillionaerens-vate-hotelldrom - For oss er konferansemarkedet veldig viktig .
DN170918 Det er suv-drevet og elektrisitet som er viktig .
DN170918 - For oss er konferansemarkedet veldig viktig .
DN170918 Så - hvis ikke du skal si noe nytt eller det ikke er uhyre viktig å understreke et poeng, så la være.
DN170918 Men for å utnytte gruppens samlede kompetanse, er det viktig med gode relasjoner.
DN170918 Det er utrolig viktig å ta dette alvorlig.
DB170918 En kamp som vil være svært viktig å vinne for begge lag.
DB170918 En kamp som vil være svært viktig å vinne for begge lag.
DB170918 - Selvtillit og trygghet er viktig også for Martin, som nå i tillegg har utviklet seg og tatt store steg defensivt.
DB170918 - Selvtillit og trygghet er viktig også for Martin, som nå i tillegg har utviklet seg og tatt store steg defensivt.
DB170918 Derfor er dette så viktig , understreker statsråden.
DB170918 - Jeg har stor forståelse for utfordringene han har, men for vår del er det viktig at vi er ryddig på hva som er kommunens ansvar og hva som er utbyggernes ansvar.
DB170918 Det gjør de små samarbeidspartienes jobb svært tung og uhyre viktig .
DB170918 Det var både riktig og viktig å tiltale Eirik Jensen Kommentar ¶
DB170918 Den slår også fast at politimannen hadde en plikt til å gripe inn, uansett om Cappelen var en viktig kilde for Jensen eller ikke.
DB170918 Vi vet at et viktig kompetansekrav er grunnleggende forståelse av barnet, foreldre, nettverk og kultur, og at de som arbeider med utsatte barn og familier må ha nødvendig relasjonskompetanse og personlig egnethet.
DA170918 » Det er viktig at vi fortsetter å bygge broer.
DA170918 Det var derfor viktig å vise kontrasten, særlig fordi i mange filmer og TV-serier skildres sex på en urealistisk måte de færreste av oss kan kjenne oss igjen i.
DA170918 - Det var viktig for meg at det var en scene hvor Candys lidenskap også kommer til syne.
DA170918 Som en viktig bidragsyter i norsk kulturliv gjennom sine mange verv og roller, nådde hennes innsats høydepunktet med kulturministerpost fra 1990-96, hvor en av hennes triumfer var å få Blaafarveværket inn på statsbudsjettet, en stiftelse hun mange år etter er styreleder for.
DA170918 Selv om produktene i dag kommer fra fabrikker, er spesialsøm og ekspertise viktig for gode seilere, sier Høeg.
DA170918 Kombinasjonen av joller og store båter fungerte kjempefint på en for oss viktig markering av et stort jubileum, sier seilmaker Peter Høeg ( 56 ) til Dagsavisen Fremtiden.
DA170918 Far kom inn på Seilekroa som har vært et viktig senter i den idrettslige delen av klubbens arbeid, som med det nye bryggeanlegget er enda bedre tilrettelagt for bruk enn før, sier Peter Høeg om hvorfor festen ble lagt til Rødtangen.
DA170918 - Det å ha hatt en lokal seilforening i nærheten av bedriften har vært viktig , og det har gitt oss mange gode og lojale kunder vi setter stor pris på.
DA170918 Hun understreker at det er svært viktig at den voldsutsatte jenta får god psykologisk oppfølging nå i etterkant.
DA170918 Det er alltid viktig at for eksempel skole involveres når det er snakk om så alvorlige trusler, sier Bjørnebekk til Dagsavisen Fremtiden.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/L2bPQ/Trump-og-Guterres-vil-tvinge-FN-til-a-stramme-inn-livremmen - For Norge er det viktig at FN-organisasjonene blir bedre til å samarbeide slik at FN-systemet leverer bedre resultater.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/1K44e/For-12-ar-siden-ble-Trump-rasende-fordi-han-ikke-fikk-pusse-opp-FN-I-dag-haper-han-pa-en-ny-mulighet Spørsmålet om USAs rolle i klimasaken - og verdenssamfunnets forsøk på å finne løsninger på fremtidige klimautfordringer - blir viktig på FN-toppmøtet.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/1K44e/For-12-ar-siden-ble-Trump-rasende-fordi-han-ikke-fikk-pusse-opp-FN-I-dag-haper-han-pa-en-ny-mulighet Både USA og den nye FN-generalsekretæren, Antonio Guterres, har sagt at det er en viktig prioritet å gjøre den notorisk ineffektive organisasjonen mer strømlinjeformet.
AP170918https://www.aftenposten.no/osloby/i/Kw8b6/Skatehallen-i-Oslo-Stor-suksess-pa-sma-hjul Noen vil si det er smale anlegg, men jeg mener det er viktig for en storby å ha bredde i tilbudene - og de blir mye brukt.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig Hvordan aksen i EU mellom Tyskland og Frankrike utvikles vil bli viktig .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig Dette vil bli en viktig oppgave for denne ambassadøren.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/npeLm/Eirik-Jensen-saken-Mange-mente-noe-var-galt-Et-varsel-forsvant-Ingen-grep-inn Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens hasjvirksomhet.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/056LG/Oslos-politimester-apner-for-ekstern-granskning-etter-Jensen-dom Nåværende politimester Sjøvold mener at et viktig spørsmål for en eventuell granskning blir å finne ut i hvor stor grad det var kjent for lederne at Jensen opererte utenfor regelverket.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/056LG/Oslos-politimester-apner-for-ekstern-granskning-etter-Jensen-dom - Det er viktig både for tilliten til rettsstaten og for den som utsettes for mistanke, at saker om mulig korrupsjon og andre alvorlige lovbrudd følges opp på en grundig måte.
AP170918https://www.aftenposten.no/bil/Fa-DAB-i-bilen-Sa-mye-koster-alternativene-10574b.html - Det er særlig viktig at monteringen av antennen gjøres ordentlig.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stor-forskjell-pa-premiepengene-Sa-mange-millioner-star-pa-spill-for-topplagene-242296b.html - For Brann og Molde er det veldig viktig .
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-forklarer-kapteinen-super-Bendtners-scoringsform-242286b.html - Jeg tror det kommer flere mål, og det er viktig for oss.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kristin-17-hadde-ikke-scoret-for-Floya-for-I-den-livsviktige-bunnkampen-banket-hun-inn-hat-trick-242294b.html SCORET HAT-TRICK : Kristin Hamnvik ( til venstre ) scoret hat-trick da Fløyas damelag tok en meget viktig seier i kampen for å overleve i 1.-divisjon.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Floya-vant-bunnthriller-i-Alta---Sinnssykt-viktig-242301b.html | Fløya vant bunnthriller i Alta : - Sinnssykt viktig
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Floya-vant-bunnthriller-i-Alta---Sinnssykt-viktig-242301b.html VIKTIG : Dan Roger Roland og Fløya-trener David Lundblad jubler etter cupbragden mot TUIL i vår.
AA170918 - Det var en drektig hunnfisk, så det var svært viktig for oss å få satt den uskadd ut igjen.
AA170918 Rådmannen ønsker å gjennomføre prosjektet, som en viktig påminnelse om dramatiske hendelser for 300 år siden, med de følger det fikk for det sivile samfunn på begge sider av grensen.
AA170918 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
AA170918 Derfor er dette så viktig , understreker statsråden.
AA170918 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
AA170918 Å anerkjenne Zannah Mustaphas modige arbeid understreker hvor viktig utdannelse er for Nigerias fremtid, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland. 57 av de 276 som Boko Haram bortførte i 2014, greide å rømme.
AA170918 Han sier det er viktig både for tilliten til rettsstaten, og for den som utsettes for mistanke, at saker om mulig korrupsjon og andre alvorlige lovbrudd følges opp på en grundig måte.
AA170918 Men i sitt vedtak fremhever Sanner sterkt hvilke forutsetninger han legger til grunn for dette : « For å nå målsettingene om byfortetting og høy boligbygging er det viktig at kommunen styrer utbyggingsrekkefølgen for nye boligområder ».
AA170918 - De digitale kanalene er viktig .
VG170917 Når medaljekampen nå drar seg til utover høsten kan det å ha en bred stall bli viktig .
VG170917 Men når du i tillegg har vært ute og spilt i Europa, så er det viktig å holde et høyt nivå i ligaen.
VG170917 For oss er det enormt viktig å vinne, rakk Bendtner å si videre før Kjernen ropte ham til seg for at han skulle få ta del i jubelscenene på Lerkendal.
VG170917 Bendtner : - Enormt viktig
VG170917 - På grunn av den politikken Russland har valgt å føre de siste årene, nettopp fordi Norge deler en viktig grense mot Russland, har Norge valgt å være en aktiv del av NATO.
VG170917 - Det som blir veldig viktig når situasjonen er så spent, er å finne ut av hva som er fakta og holde seg til det, understreker seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI til VG ¶
VG170917 - Nå venter vi jo på en FN-rapport om dette temaet som er ventet neste år, og den vil trolig være viktig for å få flere til å satse på karbonfangst.
VG170917 Det er viktig at det blir iverksatt tiltak og at de ansvarlige stilles for retten slik at de kan betale for skadene, sier Dimitris Karavellas, leder for WWF i Hellas til The Guardian : ¶
VG170917 For slike foreldre er sosiale bånd så viktig at de ofrer sine barn.
VG170917 Det er viktig å påpeke at dette ikke er et kvinneproblem men et samfunnsproblem.
VG170917 Foto : Annemor Larsen, VG ¶ VIKTIG KJOLE : Samleren har både dukkemodellen og originalen av denne kjolen som Alexis ( Joan Collins ) brukte.
VG170917 Offentlig-privat samarbeid om disse målene er svært viktig , mener Barth Eide.
SA170917 Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
SA170917 Det er også en viktig posisjon, sier han.
SA170917 - Vi holdt nullen også, det var viktig .
SA170917 Dette var en ekstremt viktig kamp å ta tre poeng i, sa matchvinner Gytkjær.
SA170917 Kristiansund klarte ikke skape store farligheter foran 4569 tilskuere på Åråsen, men fikk kjempet til seg et viktig poeng i bunnkampen.
SA170917 Karlsen har tidligere bommet på en viktig straffe, men denne gangen var det ingen tvil.
SA170917 Den var viktig for håpet hos de blåkledde med en halvtime igjen på kampuret.
SA170917 Vi jobber og står på, for det var viktig å vinne og beholde luken, sa Bendtner til Eurosport etter kampslutt.
SA170917 For oss er det enormt viktig å vinne kamper, avsluttet Bendtner til Eurosport.
SA170917 Det startet med et stygt krigemål i Kristiansund, fortsatte med tre mål mot Sandefjord og Kristiansund, før en kremscoring mot Molde og et viktig hodestøt mot Ajax sikret Bendtner landslagsuttak og en plass i RBK-hjertene.
SA170917 Da er det ekstra viktig å holde et høyt nivå i ligaen og slå tilbake etter å ha blitt spilt ut i midtuken, sier Bendtner om den revansjen.
SA170917 Det er viktig å holde nivået oppe i ligaen, sa Bendtner til Eurosport.
SA170917 Valon Berisha hadde assist på det første målet da Salzburg tok en viktig borteseier søndag.
SA170917 Nå har vi en viktig kamp mot Odd på torsdag, så fokuset rettes rett inn mot den, sier Lehne Olsen.
SA170917 Det er viktig for en spiss å score mål.
NL170917 « Det er viktig å huske at Helgeland er den klart viktigste verdiskapningsregionen i Nord-Norge.
NL170917 Vi støtter ny flyplass - ny by i Bodø som et viktig framtidsprosjekt for landsdelen.
NL170917 Det er en viktig del av vår samfunnsrolle å drøfte velferdsstatens realøkonomiske utvikling og anvendelsen av statens inntekter.
DN170917 Lederne anbefaler Høyre og Frp til på det sterkeste å regjere alene fra sak til sak fordi fortsatt petroleumsvirksomheten er avgjørende viktig for Norges fremtid de neste tiårene.
DN170917 Både Høyre og Fremskrittspartiet vet godt hvor viktig Lofoten, Vesterålen og Senja uten oljeaktivitet er for Venstre.
DN170917 Da er det viktig å ta med seg at man ikke har den samme beskyttelsen som hvis man bestiller pakkereiser.
DN170917 Det bør være viktig , sa hun til NTB før helgen.
DN170917 For ikke å ødelegge optimismen og investeringsviljen i eksportsektoren, vil det være viktig for Norges Bank å unngå at kronen styrker seg.
DN170917 En annen viktig grunn til at ekspertene ser for seg uendret rentenivå og nokså lik rentebane, er at det ikke har skjedd store endringer i det økonomiske bildet siden forrige rentemøte i juni.
DN170917 - Viktig med sterkt FN ¶
DN170917 Til nå har Facebook vært selskapets største salgskanal, men med Elkjøp-avtalen har gründerselskapet sikret seg viktig distribusjon ut i fysiske butikker - og en støttespiller til spådommen om solcellers fremtid.
DN170917 Forlaget har også sikret seg en viktig plass i distribusjonsselskapet Bladcentralen, som eies av Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Vigmostad & Bjørke.
DB170917 Men det er viktig .
DB170917 Kristiansund klarte ikke skape store farligheter foran 4569 tilskuere på Åråsen, men fikk kjempet til seg et viktig poeng i bunnkampen.
DB170917 Vi vil vinne hver kamp, så det var viktig for oss å få denne.
DB170917 Det er viktig at vi holder et høyt nivå i ligaen.
DB170917 Stein Ørn kaller triumfen « ekstremt viktig » og mener den eksponerte « hva slags rytter » stesønnen var.
DB170917 Det var en rimelig viktig kamp for begge lag i Stavanger søndag kveld.
DB170917 Rule mener likevel at det er viktig å jobbe fram denne typen teknologi.
DB170917 Hun legger til at om man overlater avgjørelser som kan få store konsekvenser for folk til maskiner, er det imidlertid viktig at avgjørelsene kan etterprøves.
DB170917 Det er derfor viktig å kontrollere at ikke beslutningene de treffer er fordomsfulle og diskriminerende, sier Nes.
DB170917 Det bør være viktig , sa hun til NTB før helgen.
DB170917 Det var både riktig og viktig å tiltale Eirik Jensen Kommentar ¶
DB170917 Et av problemene var at den katalanske politistyrken Mossos d'Escuadra på grunn av Catalonias kontroversielle uavhengighetsplaner ikke hadde fått viktig informasjon som hadde gått fra Belgia og til den sentrale politimyndigheten i Madrid.
DB170917 Et så viktig område må Ap ta et fastere og synligere grep om i tråd med sosialdemokratiske tradisjoner om inkludering og deltakelse.
DB170917 En viktig måling er Ipsos saksbarometer, som også Dagbladet bruker.
DA170917 Radiomediet er viktig , som det er flyktig.
DA170917 ( NTB/Dagsavisen ) ¶ | Viktig melding : Flytt på radio !
DA170917 « Skam » var viktig
DA170917 Det er viktig når NRK klarer å være en pådriver, synes NRK-journalisten.
DA170917 - Skam har vært viktig .
DA170917 - Istedenfor å være redd for den skeive siden av meg, har jeg erkjent at den er en viktig del av den jeg er.
DA170917 « Både H og Frp vet godt hvor viktig LoVeSe ( Lofoten, Vesterålen og Senja, journ. anmrk. ) og de andre områdene er for Venstre, og neste uke vil vi ha de første samtalene.
DA170917 Det bør være viktig , sa hun til NTB før helgen.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo - Hvorfor er estetikk så viktig for oss mennesker i hverdagen ?
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel En viktig årsak til stemningsskiftet i KrFs stortingsgruppe er at lederen i forrige periode for kommunalfraksjonen i KrF, Geir Toskedal ( KrF ), ikke ble gjenvalgt.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Det er viktig for dem å få beskjed raskt.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Jeg håper jeg kan overbevise dem, men også resten av Stortinget, om at dette er utrolig viktig for oss.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/npx8a/Fire-timers-opplesning-for-dommen-i-Eirik-Jensen-saken-faller Et viktig bevis som kunne ha bidratt til å avkrefte mistanken mot Jensen, eller styrke mistanken mot ham, er sporløst borte.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/npx8a/Fire-timers-opplesning-for-dommen-i-Eirik-Jensen-saken-faller Cappelen mener derimot at Jensen var en viktig samarbeidspartner i politiet, som fikk 500 kroner pr. kilo hasj som med hans hjelp ble smuglet inn i landet.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod - Han gjorde en viktig innsats for å sikre kunstnernes rettigheter i Norge og var en del av kunstneraksjonen i 1974, forklarer hun.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod - Han er uten tvil en av Norges fremste grafikere og har blant annet vært veldig viktig for utbredelsen av silketrykkteknikken i Norge.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJwg/De-vet-mye-om-hvordan-man-blir-frisk-av-ME-Na-onsker-de-a-dele-sine-erfaringer - Når du har vært gjennom noe så viktig i livet som å bli frisk av ME, er det ille ikke å bli trodd, sier hun.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJwg/De-vet-mye-om-hvordan-man-blir-frisk-av-ME-Na-onsker-de-a-dele-sine-erfaringer - Dette nye nettverket er viktig fordi det gir andre syke håp.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/9Pw3w/Frykter-rekordar-for-gonor-i-2017--Du-ma-finne-ut-hvem-du-har-hatt-sex-med Det er veldig viktig for å stanse smitten.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/9Pw3w/Frykter-rekordar-for-gonor-i-2017--Du-ma-finne-ut-hvem-du-har-hatt-sex-med - Hvis du får påvist gonoré, er det viktig å gjøre en grundig smitteoppsporing.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Det er også en viktig posisjon, sier han.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomalsscorer-Wangberg--Bekreftelse-pa-at-vi-er-pa-rett-vei-242263b.html - Vi holdt nullen også, det var viktig .
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sogndal-tapte-pa-hjemmebane---na-er-nedrykksfaren-stor-242248b.html Dette var en ekstremt viktig kamp å ta tre poeng i, sa matchvinner Gytkjær.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjanseslosing-odela-for-Lillestrom-242246b.html Kristiansund klarte ikke skape store farligheter foran 4569 tilskuere på Åråsen, men fikk kjempet til seg et viktig poeng i bunnkampen.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-kampen-med-kanonmal-og-straffe-Sa-kom-utligningen-pa-tampen-242237b.html Karlsen har tidligere bommet på en viktig straffe, men denne gangen var det ingen tvil.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-kampen-med-kanonmal-og-straffe-Sa-kom-utligningen-pa-tampen-242237b.html Den var viktig for håpet hos de blåkledde med en halvtime igjen på kampuret.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kronprinsen-av-Lerkendal-har-funnet-malformen-242275b.html Vi jobber og står på, for det var viktig å vinne og beholde luken, sa Bendtner til Eurosport etter kampslutt.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kronprinsen-av-Lerkendal-har-funnet-malformen-242275b.html For oss er det enormt viktig å vinne kamper, avsluttet Bendtner til Eurosport.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kronprinsen-av-Lerkendal-har-funnet-malformen-242275b.html Det startet med et stygt krigemål i Kristiansund, fortsatte med tre mål mot Sandefjord og Kristiansund, før en kremscoring mot Molde og et viktig hodestøt mot Ajax sikret Bendtner landslagsuttak og en plass i RBK-hjertene.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kronprinsen-av-Lerkendal-har-funnet-malformen-242275b.html Da er det ekstra viktig å holde et høyt nivå i ligaen og slå tilbake etter å ha blitt spilt ut i midtuken, sier Bendtner om den revansjen.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brennhete-Bendtner-forverret-Valerenga-krisen-242255b.html Det er viktig å holde nivået oppe i ligaen, sa Bendtner til Eurosport.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Berisha-assist-da-Salzburg-vant-242271b.html Valon Berisha hadde assist på det første målet da Salzburg tok en viktig borteseier søndag.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bakenga-hyller-lagkameraten--Han-er-som-Messi-242265b.html Nå har vi en viktig kamp mot Odd på torsdag, så fokuset rettes rett inn mot den, sier Lehne Olsen.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bakenga-hyller-lagkameraten--Han-er-som-Messi-242265b.html Det er viktig for en spiss å score mål.
AA170917 - Han gjorde en viktig innsats for å sikre kunstnernes rettigheter i Norge og var en del av kunstneraksjonen i 1974, forklarer hun.
AA170917 - Han er uten tvil en av Norges fremste grafikere og har blant annet vært veldig viktig for utbredelsen av silketrykkteknikken i Norge.
AA170917 Det er veldig viktig for å stanse smitten.
AA170917 - Hvis du får påvist gonoré er det viktig å gjøre en grundig smitteoppsporing.
AA170917 Det er veldig viktig for å stanse smitten.
AA170917 - Hvis du får påvist gonoré er det viktig å gjøre en grundig smitteoppsporing.
VG170916 VIKTIG UTFORDRING : Håkon Foss ( t.h. ) avbildet på fredagens innveiingen sammen med motstander Jamie Richardson ( t.v. ).
VG170916 Samtidig var det viktig å koble det opp mot noe som er mye større enn meg selv.
VG170916 - Vi er en liten organisasjon, så denne turneen har vært viktig for at folk blir kjent med oss.
VG170916 - Det var en viktig test for oss.
VG170916 Og det var veldig skjønt å vinne en fotballkamp igjen, sier Sjögren og innrømmer at seieren var viktig etter det presset han har vært utsatt for.
VG170916 For meg er assist like viktig som mål.
VG170916 - Veldig viktig .
VG170916 Og det er viktig å få frem at vi laget tok avgjørelsen, og at jeg satte straffen utenfor på grunn av dem, sier han.
VG170916 Jennifer Lawrence til VG : - Viktig at vi snakker om likelønn ¶
VG170916 Det har vært veldig viktig for oss ! understreker han.
VG170916 - Noe som har vært en viktig oppgave for Redd Barna har vært å registrere alle barna som har kommet bort fra foreldrene sine og som har kommet alene, som trenger beskyttelse, forteller Pedersen.
VG170916 Dersom LO skal spille en like viktig rolle i fremtiden, må den delen av fagbevegelsen som representerer det private næringslivet, sittet i forsetet.
VG170916 Åpen debatt og ytringsfrihet et viktig vern ¶
VG170916 Åpen debatt og ytringsfrihet er et viktig vern mot ekstremisme.
VG170916 Hva bør en lærer gjøre hvis en elev nekter å omgås kvinner på like fot med menn eller sier at de hvite i klassen er mer verdt enn de svarte ? VIKTIG ROLLE : - Vi trenger modige lærere.
VG170916 Symbolsk viktig
VG170916 Derfor er det viktig at både Venstre og KrF slenger seg med, avslutter Frp-eren.
VG170916 Dette regner jeg med blir en viktig sak også for Grande i forhandlingene med regjeringspartiene.
VG170916 Det er viktig for saken at alle tall kommer på bordet.
VG170916 Et felles prosjekt som har vært viktig for oss begge er å få gjennomført en maleriutstilling før domsavsigelsen.
VG170916 Grosberghaugen mener større åpenhet om at barn kan begå overgrep er viktig for å forhindre at dette skjer.
VG170916 - Når det først har skjedd er det viktig at politiet får kjennskap til det for å kunne ta hånd om det.
SA170916https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html - Du kan ikke ha et mantra som i IOC hvor det er nulltoleranse for doping, men som bare betyr nulltoleranse dersom det ikke er Russland, fordi Russland er et så viktig land, har Pound tidligere uttalt.
SA170916 - Du kan ikke ha et mantra som i IOC hvor det er nulltoleranse for doping, men som bare betyr nulltoleranse dersom det ikke er Russland, fordi Russland er et så viktig land, har Pound tidligere uttalt.
SA170916 | Strømsgodset brøt marerittrekken - senket Stabæk på bortebane ¶ Viktig trepoenger for drammenserne.
SA170916 | Nyland holdt nullen i storseier ¶ Viktig seier for nordmannens Ingolstadt.
SA170916 Nyland holdt nullen og bidro til en viktig seier over et hjemmelag som stilte uten Mats Møller Dæhli i troppen.
NL170916 For meg var det grunnleggende viktig voksenopplæring.
DN170916 Symbolsk viktig
DB170916 Talentet er også veldigå stort, men den allsidigheten han har hatt over tid tror jeg har vært viktig .
DB170916 Noen spisser tidlig og lykkes med det, men for min del tror jeg den allsidig tankegangen var viktig .
DB170916 Men det er viktig å ha troa.
DB170916 Dette gjør dette til en meget viktig kamp for oss, sa Conte fredag.
DB170916 Der befestet norsk sykkelsport sin nye posisjon som en viktig nasjon.
DB170916 Jeg er ikke mot religion, jeg ser at det har en viktig rolle i folks liv.
DB170916 Han har vært veldig viktig , og har mange gode tanker jeg prøver å bringe videre.
DB170916 Symbolsk viktig
DB170916 Politiet omtaler pågripelsen som viktig , skriver den britiske avisa Sky News.
DB170916 I dag er mer enn 80 prosent av skogen borte, og ulovlig kakaoproduksjon er en viktig årsak til dette.
DB170916 - Vi erkjenner at avskoging er en viktig faktor innen verdikjeden for kakaobønner, og arbeider med problemstillingen.
DB170916 Det som er viktig for oss er at vi har god kompetanse her.
DB170916 Likevel var det ikke bare nødvendig, men viktig at denne saken ble bredt belyst i retten.
DB170916 - Jeg likte innlegget, det var godt skrevet og en viktig kronikk.
DB170916 Videre avslører skuespilleren at hun bestandig har baren full av drikkevarer og at det er en viktig nøkkel for en suksessrik kveld.
DB170916 Stjerna innrømmet at verter ofte har gjestene i fokus, men at det er viktig for henne at verten selv har det mest gøy i løpet av kvelden, ifølge Too Fab.
DB170916 - Det som er veldig viktig for meg i det jeg gjør, er at jeg brenner for å få andre mennesker til å tørre å følge drømmene sine, være mer seg selv og gi faen i janteloven.
DA170916 Politiet sier at det er en viktig pågripelse.
DA170916 Den seieren var utrolig viktig for selvtilliten i gruppen, mener keeperen.
DA170916 | Filmdom viktig for framtida ¶
DA170916 Dommen kan bli viktig for framtidens regissører og kulturarbeidere, mener forbundsleder.
DA170916 I en undersøkelse som Norstat gjorde for NRK i begynnelsen av september satte bare 16 prosent av velgerne arbeid og økonomi opp som en viktig politisk sak.
DA170916 Harsvik mener temaet er spesielt viktig å ta på alvor fordi det fins flere krefter i Norge som bruker innvandringsspørsmålet « for å skape oppslutning om seg selv ».
DA170916 - Politiske enkeltsaker er selvsagt viktig .
BT170916https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html - Du kan ikke ha et mantra som i IOC hvor det er nulltoleranse for doping, men som bare betyr nulltoleranse dersom det ikke er Russland, fordi Russland er et så viktig land, har Pound tidligere uttalt.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen Derfor har Lieberman og hans parti fortsatt å være et viktig parti i Israelsk politikk.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen De trekkes frem som en viktig del av forklaringen på hvorfor israelerne nå synes å være svært lite villig til å gi noe til palestinerne.
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/8nM91/Oslo-for-Middelalderbyen-vender-tilbake Slik ble Oslo en god og viktig havneby i bunnen av den lange fjorden.
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/8nM91/Oslo-for-Middelalderbyen-vender-tilbake Fra nå og frem til den er klar for sjøsetting, skal båten gjøres ferdig i et stort et båtbyggertelt nede ved Vannspeilet som et viktig ledd i Kulturetatens planer om et « Middelalderbelte », dvs. en tydeligere Oslo middelalderby i Gamlebyen.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko4x6/Enorm-interesse-for-a-kjope-den-gamle-bygningen-til-USAs-ambassade Symbolsk viktig
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn Grosberghaugen mener større åpenhet om at barn kan begå overgrep er viktig for å forhindre at dette skjer.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn - Når det først har skjedd er det viktig at politiet får kjennskap til det for å kunne ta hånd om det.
AP170916https://www.aftenposten.no/meninger/i/O42wk/-Essay-Tankesmien-Agenda-setter-ikke-agenda--Anki-Gerhardsen Det er vanskelig å fremstå som viktig når man ikke har noe nytt å si.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html - Du kan ikke ha et mantra som i IOC hvor det er nulltoleranse for doping, men som bare betyr nulltoleranse dersom det ikke er Russland, fordi Russland er et så viktig land, har Pound tidligere uttalt.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stromsgodset-brot-marerittrekken--senket-Stabak-pa-bortebane-242174b.html | Strømsgodset brøt marerittrekken - senket Stabæk på bortebane ¶ Viktig trepoenger for drammenserne.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nyland-holdt-nullen-i-storseier-242152b.html | Nyland holdt nullen i storseier ¶ Viktig seier for nordmannens Ingolstadt.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nyland-holdt-nullen-i-storseier-242152b.html Nyland holdt nullen og bidro til en viktig seier over et hjemmelag som stilte uten Mats Møller Dæhli i troppen.
AA170916 Det er viktig at noen av de største hindrene for vekst i den palestinske økonomien fjernes.
AA170916 Politiet sier at det er en viktig pågripelse.
AA170916 Politiet sier at det er en viktig pågripelse.
AA170916 Akashat er en strategisk viktig by, og ved å ha fått kontroll her, har irakiske styrker også styrket irakisk kontroll langs deler av grensen mot Syria, sier en militærtalsmann.
VG170915 Men her er det viktig å understreke at Norges Fotballforbund har bevisbyrden for at så har skjedd.
VG170915 Det er det som blir viktig her nå, sier « Caro » til VG.
VG170915 is det er riktig at Edvartsen har skrevet fire eposter som er støtteerklæringer til ham som dommer, og ikke fra dem som de utgir seg for å være fra, vil han - nært sagt uaktet innholdet - ha et stort arbeidsrettslig problem som er uforenlig med den tillit man kan forvente å ha til en person med så viktig stilling som Edvartsen nå har, sier Jan Tormod Dege, advokat og ekspert på arbeidsrett,
VG170915 Jeg vil ikke at løpingen bare skal være et slit, og noe man bare gjør alene, så det er viktig å lage avtaler.
VG170915 - For animalske proteiner, som er et så viktig problem, har vi godkjent implementeringen av en kanin-plan.
VG170915 Det er viktig at syvåringen er forberedt, mener Mark.
VG170915 Ydstebø mener den kjernefysiske avskrekkingen er viktig .
VG170915 Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra landene rundt Syria, mener Avramopoulos.
VG170915 Å kunne ha kontakt med kolleger i andre deler av verden er viktig for at vi skal kunne utvikle vår kunnskap.
VG170915 Når vi i framtida skal gi historiebøkene innhold, må det derfor være med et stoff som oppleves som viktig og relevant for brukerne av forskningen.
VG170915 LOKALT FOKUS : - Når vi i framtida skal gi historiebøkene innhold, må det derfor være med et stoff som oppleves som viktig og relevant for brukerne av forskningen.
VG170915 Internasjonalisering er viktig i forskningen, men vi må ikke miste av syne at vi også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold.
VG170915 Et viktig unntak finnes, nemlig den store og internasjonalt anerkjente Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ( HUNT ), som i sin tid ble initiert og drevet fram av dyktige og entusiastiske medisinere i Nord-Trøndelag.
VG170915 Ei for sterk internasjonal orientering kan gjøre at vi mister dette aspektet og at innbyggernes erfaringer ikke blir gjort viktig for forståelsen av samfunnet.
VG170915 Diskusjonen internt i sektoren har vært viktig og interessant, men av og til litt karikert.
VG170915 Denne kunnskapen kan være viktig for samfunnsutviklinga, og fraværet av den kan påvirke viljen til å finansiere forskning negativt.
VG170915 Debatt Internasjonalisering er viktig i forskningen, men vi må ikke miste av syne at vi også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold.
VG170915 Pressekritikk er viktig , for samfunnet og pressen selv.
VG170915 Hvis han mener det er forenlig med sitt verv å bare slenge ut løse, udokumenterte påstander om sentrale spørsmål som pressefrihet og demokrati, påstander som kan svekke pressens tillit og troverdighet, så bør han vurdere om han er skikket til å ha et så viktig verv.
VG170915 Det er flott at en norsk politiker blir bedt om å påta seg denne jobben, som er en utrolig viktig jobb, sa Erna Solberg.
VG170915 For den norsk-pakistanske sykepleieren Ansar Qadeer ( 30 ), som nettopp har fått jobb på nevrologisk avdeling på Rikshospitalet, var jobbsikkerhet en viktig motivasjon.
VG170915 - Det er viktig at flinkis-innvandrerne begynner å vise seg frem, påpeker han.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Syv-ar_-to-kampanjer-og-et-viktig-mote-pa-Bryggen-Slik-har-veien-vart-til-VM-i-Bergen-241853b.html | Syv år, to kampanjer og et viktig møte på Bryggen.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/-Heia-Bergen_-heia-Cuba-242089b.html - Det var viktig for oss å komme i mål i sentrum såpass tidlig fredag, fordi det er mange som ønsker å teste løypene før VM-starter.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Skal-vare-noe-du-kan-skryte-av-pa-jobben-241999b.html Tida du bruker på å gjennomføre motbakkeløpet Trondheims Bratteste er ikke viktig .
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Han mener det blir svært viktig å finne alternativer til fedmekirurgi i fremtiden.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Brakhus-far-ny-kritikk-av-sin-motstander--Det-er-hysterisk-morsomt-242052b.html Hun får deretter spørsmål om kampen er like viktig for henne som for den seks år eldre motstanderen.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Vi har et bredere syn på mange ting, og det er en stemme som er viktig i IOC.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Et annet viktig tema er idrettens uavhengighet, sier Aasen, som legger til : ¶
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Men hvorfor er det så viktig at Norge får tak i en så eksklusiv plass når det er så mange større nasjoner som aldri har hatt et IOC-medlem ?
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - En viktig problemstilling i internasjonal idrett nå, som også mange nordmenn bryr seg om, er hvorvidt Russland bør få delta i neste vinter-OL.
SA170915 | Syv år, to kampanjer og et viktig møte på Bryggen.
SA170915 - Det var viktig for oss å komme i mål i sentrum såpass tidlig fredag, fordi det er mange som ønsker å teste løypene før VM-starter.
SA170915 Tida du bruker på å gjennomføre motbakkeløpet Trondheims Bratteste er ikke viktig .
SA170915 Hun får deretter spørsmål om kampen er like viktig for henne som for den seks år eldre motstanderen.
SA170915 Vi har et bredere syn på mange ting, og det er en stemme som er viktig i IOC.
SA170915 Et annet viktig tema er idrettens uavhengighet, sier Aasen, som legger til : ¶
SA170915 - Men hvorfor er det så viktig at Norge får tak i en så eksklusiv plass når det er så mange større nasjoner som aldri har hatt et IOC-medlem ?
SA170915 - En viktig problemstilling i internasjonal idrett nå, som også mange nordmenn bryr seg om, er hvorvidt Russland bør få delta i neste vinter-OL.
SA170915 - For oss er det svært viktig at vi har felles forståelse for hvordan vi skal utvikle klubben videre og hvordan vi skal skape resultater sammen.
SA170915 - For A-laget er det viktig at B-laget beholder plassen i 3.-divisjon.
SA170915 Det langsiktige er viktig, men det vi gjør hver dag er like viktig , sa Valakari.
SA170915 Det langsiktige er viktig , men det vi gjør hver dag er like viktig, sa Valakari.
SA170915 Det er viktig at alle i denne klubben og fansen drar i samme retning framover.
NL170915 Og det viktigste av alt : Er demens begynnelsen på slutten ? Viktig å få tidlig diagnose ¶
NL170915 Kanskje har noen påpekt at hukommelsen din ikke er som den en gang var, og kanskje er ikke en liten hukommelsessvikt så farlig - men det er viktig at du likevel kontakter lege - ikke bare for å få en diagnose, men for å utelukke andre sykdommer som også kan påvirke hjernen og gi demensliknende symptomer.
NL170915 For å få til god demensomsorg, er tillit viktig .
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Skal-vare-noe-du-kan-skryte-av-pa-jobben-241999b.html Tida du bruker på å gjennomføre motbakkeløpet Trondheims Bratteste er ikke viktig .
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Han mener det blir svært viktig å finne alternativer til fedmekirurgi i fremtiden.
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - En viktig problemstilling i internasjonal idrett nå, som også mange nordmenn bryr seg om, er hvorvidt Russland bør få delta i neste vinter-OL.
DN170915https://www.dn.no/grunder/2017/09/15/2047/Teknologi/frykter-livsviktig-grundersamarbeid-ryker Det vil være en viktig referansekunde og vil trolig hjelpe deg å lage bedre produkter samt at det gir inntekter, sier Rolf Assev i inkubatorselskapet Startuplab.
DN170915https://www.dn.no/grunder/2017/09/15/2047/Teknologi/frykter-livsviktig-grundersamarbeid-ryker - For en gründer er det å kunne få en første kunde utrolig viktig , for å bekrefte at du er på rett vei.
DN170915 Det vil være en viktig referansekunde og vil trolig hjelpe deg å lage bedre produkter samt at det gir inntekter, sier Rolf Assev i inkubatorselskapet Startuplab.
DN170915 - For en gründer er det å kunne få en første kunde utrolig viktig , for å bekrefte at du er på rett vei.
DB170915 I år er terrenget rullende, noe som gjør det viktig å utnytte lagets styrker ideelt.
DB170915 - Selvtillit er viktig i fotball.
DB170915 Men på generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig med åpenhet, sier Helleland til Dagbladet.
DB170915 - Det har tatt oss lenger tid enn vi skulle ønsket, så seieren her i dag var særdeles viktig , sa Bournemouth-manager Eddie Howe etter kamp.
DB170915 Det var viktig for han å få høre og det har nok gitt han anledning til å slappe av, sier Holm.
DB170915 september etterfølges av juniorenes fellesstart lørdag, der Leknessund også blir en viktig mann for Norge.
DB170915 Jeg har som prest sett at dette er en viktig oppgave.
DB170915 - Trossamfunnene er en viktig del av muslimsk ungdoms hverdag, selv om de ikke nødvendigvis er kjempeoverbeviste selv.
DB170915 - Dette var ungdom som dreiv rundt, det var viktig at vi kunne lose dem inn i en jobb.
DB170915 - Det vi gjorde var å systematisere det, og gjøre det til et viktig del av skoleløpet.
DB170915 Politiadvokaten sier siktedes tilregnelighet er viktig i denne saken.
DB170915 Det blir et savn, sa statsministeren, som samtidig påpekte at hun synes det er bra å få en nordmann inn i en viktig internasjonal posisjon.
DB170915 Mange ganger skjer det i sentrum på nattetid i helgene - i tillegg til områder der statistikken tilsier at det er viktig å være synlig, sier han.
DB170915 Spørsmålet er om det er så viktig at det påvirker stemmegivningen.
DB170915 - Vi har erfart at E6 er svært viktig for gudbrandsdøler.
DB170915 Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra Syria, mener Avramopoulos.
DB170915 - Det er ingen tvil om at tollvesenet er en viktig samfunnsbeskytter.
DB170915 Seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet mener det er viktig å løfte fram økologisk mat som et nyttig suplement til konvensjonelt dyrket mat.
DB170915 - Leifert og hans medarbeidere har produsert viktig kunnskap om forskjeller i sammensetning av næringsstoffer og uønskede stoffer i økologisk og konvensjonelt produsert mat, men etterlyser også flere studier som undersøker den eventuelle betydningen av dette for human helse.
DB170915 POLITIANSATT PEDAGOG : - Det er utrolig viktig med tidlig innsats, hvis ikke kan det utvikle seg en atferd som er uheldig og som setter seg.
DB170915 Like viktig har det vært å få ham til å forstå hvorfor overgrepene skjedde, og hva han har utsatt jentene for.
DB170915 En viktig del av terapien har vært å få 18-åringen til å bearbeide sine egne traumer.
DB170915 Det er utrolig viktig med tidlig innsats.
DB170915 Jeg var i distriktet Vest-Nilen og besøkte en samarbeidspartner, som gjør viktig arbeid med utdanning og jobbskaping.
DA170915 Nå er ansatte i offentlig sektor en minst like viktig velgergruppe for sosialdemokratene, mener forskeren.
DA170915 By og land vil være viktig framover, tror Mangset.
DA170915 Hun understreker at #sjekkdeg er en informasjonskampanje og at det er viktig at kvinner over 25 selv oppsøker fastlegen for sjekk hvert tredje år.
DA170915 Partiet kommer heller ikke unna innvandrings- og integreringspolitikk, som vil være være særdeles viktig dette århundret, mener SV-eren.
DA170915 Likestilling og arbeid for innvandrerkvinner må være en viktig sak for Ap, mener Bøhler.
DA170915 Vi vet at det er en kabal som skal gå opp, og det er viktig at Østfold også har folk som stikker fram nesa si, som har erfaring og kan opptre med kompetanse og kunnskap, sier Schou.
DA170915 Og der spiller WEF en viktig rolle, sa statsminister Erna Solberg.
DA170915 Viktig rolle ¶
DA170915 - Det er viktig med et fleksibelt opptak gjennom hele året og tilstrekkelig kapasitet for at barna skal få starte så tidlig som mulig, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170915 Det er veldig viktig at du har evne til å si ifra når det er viktige saker som du er uenig i.
DA170915 - Vi vet alle hvor viktig det er for skolehverdagen at man får en lærer man passer sammen med og er trygg på.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Syv-ar_-to-kampanjer-og-et-viktig-mote-pa-Bryggen-Slik-har-veien-vart-til-VM-i-Bergen-241853b.html | Syv år, to kampanjer og et viktig møte på Bryggen.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Heia-Bergen_-heia-Cuba-242089b.html - Det var viktig for oss å komme i mål i sentrum såpass tidlig fredag, fordi det er mange som ønsker å teste løypene før VM-starter.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sprek/Skal-vare-noe-du-kan-skryte-av-pa-jobben-241999b.html Tida du bruker på å gjennomføre motbakkeløpet Trondheims Bratteste er ikke viktig .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-far-ny-kritikk-av-sin-motstander--Det-er-hysterisk-morsomt-242052b.html Hun får deretter spørsmål om kampen er like viktig for henne som for den seks år eldre motstanderen.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Vi har et bredere syn på mange ting, og det er en stemme som er viktig i IOC.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Et annet viktig tema er idrettens uavhengighet, sier Aasen, som legger til : ¶
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Men hvorfor er det så viktig at Norge får tak i en så eksklusiv plass når det er så mange større nasjoner som aldri har hatt et IOC-medlem ?
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zaymb/Venstre-gikk-mest-ned-i-profilenes-hjemkommuner Eid er en viktig kommune for Venstre i fylket.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bEv3d/Borge-Brende-gar-av-som-utenriksminister Samtidig sier hun det er viktig å ha en nordmann i en slik jobb som Brende når får.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF I de samtalene som skal holdes nå vil en slik ministerpost kunne være viktig enten for å lokke V og/eller KrF inn i Regjeringen eller for å få til et samarbeid med dem.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8n8Vd/EU-ber-Norge-ta-imot-flere-kvoteflyktninger Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra Syria, mener Avramopoulos.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Syv-ar_-to-kampanjer-og-et-viktig-mote-pa-Bryggen-Slik-har-veien-vart-til-VM-i-Bergen-241853b.html | Syv år, to kampanjer og et viktig møte på Bryggen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Heia-Bergen_-heia-Cuba-242089b.html - Det var viktig for oss å komme i mål i sentrum såpass tidlig fredag, fordi det er mange som ønsker å teste løypene før VM-starter.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Skal-vare-noe-du-kan-skryte-av-pa-jobben-241999b.html Tida du bruker på å gjennomføre motbakkeløpet Trondheims Bratteste er ikke viktig .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-far-ny-kritikk-av-sin-motstander--Det-er-hysterisk-morsomt-242052b.html Hun får deretter spørsmål om kampen er like viktig for henne som for den seks år eldre motstanderen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Vi har et bredere syn på mange ting, og det er en stemme som er viktig i IOC.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Et annet viktig tema er idrettens uavhengighet, sier Aasen, som legger til : ¶
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html - Men hvorfor er det så viktig at Norge får tak i en så eksklusiv plass når det er så mange større nasjoner som aldri har hatt et IOC-medlem ?
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - En viktig problemstilling i internasjonal idrett nå, som også mange nordmenn bryr seg om, er hvorvidt Russland bør få delta i neste vinter-OL.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-forlenger-avtalen-med-Valakari-242077b.html - For oss er det svært viktig at vi har felles forståelse for hvordan vi skal utvikle klubben videre og hvordan vi skal skape resultater sammen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slapp-inn-fire-i-TIL-debuten--far-neppe-sjansen-pa-sondag-242124b.html - For A-laget er det viktig at B-laget beholder plassen i 3.-divisjon.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-ble-sagt-da-Valakari-forlenget-Tromso-avtalen---Malet-er-gruppespill-i-mesterligaen-242082b.html Det langsiktige er viktig, men det vi gjør hver dag er like viktig , sa Valakari.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-ble-sagt-da-Valakari-forlenget-Tromso-avtalen---Malet-er-gruppespill-i-mesterligaen-242082b.html Det langsiktige er viktig , men det vi gjør hver dag er like viktig, sa Valakari.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-ble-sagt-da-Valakari-forlenget-Tromso-avtalen---Malet-er-gruppespill-i-mesterligaen-242082b.html Det er viktig at alle i denne klubben og fansen drar i samme retning framover.
AA170915 - Informasjonen jeg sitter på er begrenset, og det er veldig viktig ikke å spekulere for øyeblikket, sier Johnson til Sky News.
AA170915 Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra landene rundt Syria, mener Avramopoulos.
AA170915 Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra landene rundt Syria, mener Avramopoulos.
AA170915 Og der spiller WEF en viktig rolle, sier hun ¶
AA170915 Helt siden 2011 har dette prosjektet vært en viktig del av livet mitt og det at vi fortsatt mottar priser for utformingen to år etter at bygget åpnet, viser hvor fantastisk Kimen kulturhus er.
AA170915 Sosiale og økonomiske forhold og hvordan forholdet er mellom voksne og barn, er også svært viktig .
AA170915 - Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170915 Ifølge SSB er en viktig faktor at importen av skip og oljeplattformer varierer fra måned til måned.
AA170915 Og der spiller WEF en viktig rolle, sa statsminister Erna Solberg.
AA170915 Et viktig springbrett inn på Stortinget er en jobb eller verv i partiet, enten som ordfører, fylkesordfører eller politisk rådgiver.
AA170915 ved ikke å få trene på det beste underlaget fordi damelaget trenger det før en viktig Champions League kamp.
AA170915 For sentrumspartiene var det viktig .
AA170915 Studiene i kunst, arkitektur og musikk er en svært viktig del av aktiviteten på NTNU.
AA170915 I fagene kunst, musikk og arkitektur er nyskaping en viktig egenskap for studentene å øve opp.
VG170914 Ole Einar Bjørndalen er klar på at Morten Aa Djupvik har vært et viktig bindeledd mellom løpere, trenere og forbund.
VG170914 Morten har gjort jobben sin og vel så det, og han har vært en viktig støttespiller.
VG170914 Nordmannen brøt ut i ellevill jubel da laget hans sikret en meget viktig 4-3-seier over FC Midtjylland søndag.
VG170914 Åpenbart viktig med tanke på nært forestående gruppespillet i Europa League med RBK.
VG170914 - De ser at det er viktig for klubben å ha lokale spillere i laget, men også fordi at de kan tjene gode penger på å dyrke frem sine egne, sier Kvarme.
VG170914 Samtidig understreker han at han det er viktig å ha is og magen, og tror at programmet vil heve seg igjen neste tirsdag.
VG170914 - Jeg startet Highasakite i 2010, og det er jo lurt og viktig å eie sin egen merkevare så det ikke kan bli misbrukt av utenforstående, sier Håvik.
VG170914 Det går et tungt miljøvernengasjement som et viktig parallellspor gjennom hele romanen, og den gradvise ødeleggelsen av naturen og økosystemene han ser rundt seg finner selvsagt klangbunn i Terjes eget, personlige sammenbrudd.
VG170914 Selv om Merkel var relativt klar i sin tale torsdag, endrer det ikke det faktum at hun takket ja til å åpne bilmessen, selv i en tid da dieselskandalen kan true hennes oppslutning i et viktig valg.
VG170914 - Jeg tror personlig at det er svært viktig å være med og ha den daglige styringen. (...
VG170914 Viktig med hånd på rattet ¶
VG170914 - Vil du vil ta konsekvensene og gå av, hvis måten valgkampen har blitt organisert på, trekkes frem som en viktig årsak til valgnederlaget ?
VG170914 * - Valgforskere og eksperter er også viktig , og vil vi hente deres vurderinger. * - Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker, sier Stenseng. * - Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.
VG170914 Når de utsettes for urimelige angrep, hets og hat er det veldig viktig at de har den støtten rundt seg, sa Thorbjørnsrud under møtet.
VG170914 - I dag tier denne ruvende stemmen, sa Støre og fortalte hvordan Aarebrot foreleste om hvor viktig deltagelse og den offentlige samtalen er for et demokrati.
VG170914 Det er viktig å gå i regjering sammen med Frp for å dempe dem - fremfor å stå utenfor, sier Gilje til VG.
VG170914 Det er viktig for oss å si, sa Hansen til VG forrige uke.
SA170914https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XyyOr/Digitaliseringen-gir-nye-muligheter-til-a-inkludere-barn-med-spesielle-behov Statped har en viktig rolle i å veilede skolene i hvordan teknologi kan bidra til økt læringsutbytte og inkludering hos elever med særskilte opplæringsbehov.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html I tillegg til å være våt, er det viktig å klare å slappe av i musklene i underlivet.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html For at sex og samleie skal være noe som oppleves godt, er det viktig at det er tilstrekkelig vått, både i skjeden og på gjenstanden eller penis som skal føres inn.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Hvordan-snakker-jeg-med-barnet-mitt-om-seksualitet-9857b.html VIKTIG TEMA : - Vi kan gjerne synes det er pinlig å snakke med barna om seksualitet, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
SA170914 I tillegg til å være våt, er det viktig å klare å slappe av i musklene i underlivet.
SA170914 For at sex og samleie skal være noe som oppleves godt, er det viktig at det er tilstrekkelig vått, både i skjeden og på gjenstanden eller penis som skal føres inn.
SA170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
SA170914 - Det var veldig viktig å vinne, og vi er veldig glade nå.
SA170914 I disse korte turneringene er det veldig viktig å vinne hjemmekampene, spesielt den første, sier brasilianeren til Marca.
SA170914 Det er en svært viktig kamp for Sacristáns mannskap, som håper å kunne ta seg inn i topp fire i serien denne sesongen.
SA170914 - Veldig viktig
SA170914 Det tror jeg blir veldig viktig .
SA170914 - Det blir veldig viktig , fordi de er så gode én mot én.
SA170914 Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
NL170914 Like viktig er det at hver krone brukes riktig, ikke bare i investeringer, men også for å bevare sterke kompetansemiljø og øke Forsvarets operative evne.
NL170914 Dette er nødvendig, riktig og viktig .
NL170914 Næringen er viktig , men veksten kan ikke fortsette før miljøproblemene er løst. 9.
NL170914 Du som er fra en by ( Bergen ) som er bygd på tørrfisk fra Nord-Norge, vet hvor viktig torsken er for oss nordlendinger.
NL170914 Derfor er det betimelig å spørre : er det viktig for brukerne om hjemmetjenestene utføres av ansatte i kommunen eller i en privat bedrift ?
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html I tillegg til å være våt, er det viktig å klare å slappe av i musklene i underlivet.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html For at sex og samleie skal være noe som oppleves godt, er det viktig at det er tilstrekkelig vått, både i skjeden og på gjenstanden eller penis som skal føres inn.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Hvordan-snakker-jeg-med-barnet-mitt-om-seksualitet-9857b.html VIKTIG TEMA : - Vi kan gjerne synes det er pinlig å snakke med barna om seksualitet, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det.
DN170914 - Et viktig poeng er at vi har en stor forventning om god tilgang til biler slik at leveringene skal bli gode, sier Rognlien Skovli.
DN170914 Når det gjelder enklere radioer, er det viktig at disse enten leveres til gjenvinning, hos elektronikkbutikker eller gjenvinningsstasjon.
DN170914 Det som er viktig å huske på, er at elektronikkbutikkene har alltid solgt mye radioer.
DN170914 - Det er viktig å huske på at det er langt fra alle radioer som må byttes ut.
DN170914 En viktig grunn er at det i hovedsak er i Oslo prisene faller, etter kraftig vekst de siste årene.
DN170914 - Bortfallet av denne kjøpergruppen er trolig en viktig årsak til nedkjølingen i markedet.
DN170914 Viktig partikongress ¶
DB170914 Det er viktig å vise selvironi og le av seg selv, sier Manificat.
DB170914 Å vinne her var så viktig for selvtilliten, både for spillerne og fansen.
DB170914 Strukturen og disiplinen er viktig , sier Konradsen.
DB170914 Det var selvfølgelig et utrolig viktig element i min oppvekst.
DB170914 - De har ingen verdi rent teknisk sett, men innholdet er veldig viktig for meg.
DB170914 Frank tok politikken et skritt lenger og han forklarte oss hvor viktig den offentlige samtalen er for demokratiet, sa Jonas Gahr Støre i sin tale.
DB170914 - For Nord-Trøndelag Ap er det viktig at også grasrota i partiet involveres i evalueringsarbeidet.
DB170914 - Lofoten, Vesterålen og Senja blir utrolig viktig for oss.
DB170914 - De andre partiene vet hvor viktig det er for Venstre.
DB170914 KOMPLISERT SAMSPILL : Studien viser hvor hvor viktig det er å se « klimakrisen » og « artskrisen » i sammenheng, mener professor Anne Sverdrup-Thygeson.
DB170914 - Studien viser hvor hvor viktig det er å se « klimakrisen » og « artskrisen » i sammenheng, sier Anne Sverdrup-Thygeson, professor i konservasjonsbiologi ved NMBU, fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.
DB170914 - Sistnevnte er spesielt dramatisk med tanke på hvor viktig del av kostholdet vårt som består av korn, sier Bakken Riise.
DB170914 Han mener det er viktig å hegne om nøytralitetsprinsippet for nyhets- og aktualitetsprogrammer, og mener dette også bør gjelde for programledere i valgprogrammer.
DB170914 Det tviler jeg sterkt på, særlig i en programserie hvor nøytraliteten er spesielt viktig , sier han.
DB170914 En viktig del av svaret ligger i den kanskje vondeste episoden i valgkampen, nemlig da innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug besøkte Mortensrud skole.
DB170914 - Vi lagde den ikke for å bli populære, men for å fortelle noe viktig .
DB170914 I samme slengen utvikler de en bedre impulskontroll, og det er det viktig å ha i en verden full av økonomiske fallgruver.
DB170914 Et viktig moment i opplæringen av barnas pengeforståelse er å unngå å gi barnet mer penger dersom hun eller han bruker opp lommepengene.
DB170914 - Å få et innblikk i dette forandret meg, og det er fortsatt et viktig tema.
DB170914 Jeg tror det er veldig viktig at jeg gråter i dusjen og ikke foran barna.
DB170914 Angelina Jolie bryter tausheten : - Viktig at jeg gråter i dusjen og ikke foran barna ¶
DA170914 Så avsluttet professoren : « Dette føler jeg at det er utrolig viktig å få satt to streker under : Diagnosen på Norge er hipp hurra.
DA170914 - Jeg tror det er utrolig viktig å snakke så folk får mindre frykt.
DA170914 - Det er viktig for oss ikke å lukke alt inne, sier Terje Pettersen i Moss kommune.
DA170914 Å nå denne gruppa kvinner er veldig viktig , og har vi både menn og kvinner får vi ikke tak i dem vi vil nå - for klarer vi det, kan vi lose dem videre.
DA170914 Derfor er det veldig viktig at vi får med oss seks poeng for å ha et godt utgangspunkt videre.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html I tillegg til å være våt, er det viktig å klare å slappe av i musklene i underlivet.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html For at sex og samleie skal være noe som oppleves godt, er det viktig at det er tilstrekkelig vått, både i skjeden og på gjenstanden eller penis som skal føres inn.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/bpv7k/Etter-13-ar-i-rommet-skal-Saturn-sonden-tilintetgjores-Men-fortsatt-er-det-sporsmal-forskerne-ikke-har-svar-pa Og nå, syv år senere, er informasjonen fra Cassini fortsatt viktig i arbeidet mitt, sier Nordheim, som jobber som romforsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory ( JPL ) i Los Angeles.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/AeGo5/Trump-spiste-middag-med-demokratene-Sa-kom-de-med-en-overraskende-nyhet - Schumer vil melke Trump for alt han kan få - hver taktiske fordel, hver lille utgiftspost - så lenge han ikke gir bort noe viktig eller gir Trump en politisk opptur, skriver Lowry.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/K0AzE/Oslopolitiet-mener-forfall-bidrar-til-mer-kriminalitet--deres-viktigste-publikumsmottak-har-sett-slik-ut-i-55-dager Derfor er det viktig å gripe inn mot små overtredelser og ordensforstyrrelser.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/K0AzE/Oslopolitiet-mener-forfall-bidrar-til-mer-kriminalitet--deres-viktigste-publikumsmottak-har-sett-slik-ut-i-55-dager Denne gården er en viktig del av sentrumsbildet.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Mjøen tror digitaliseringen av samfunnet er en viktig forklaring på hvorfor så mange søker seg mot yoga.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet For oss er det viktig at vi har et tilbud til alle, sier Gjøstøl.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet For oss er det viktig at vi har et tilbud til alle, sier Fürst.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet For mange er det å bli bevisst på egen pust viktig .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ae9ej/Hun-skal-sende-e-post-til-55000-Ap-medlemmer-for-a-finne-ut-hvorfor-Jonas-Gahr-Store-tapte-valget Derfor er det viktig at de har eierskap til denne prosessen, forklarer hun fra kontoret hvor Haakon Lie-portrettet har byttet plass med et Norges-kart.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/Rkpe2/Frank-Aarebrot-bisatt-i-dag--Det-er-vanskelig-a-sette-ord-pa-hvor-voldsomt-og-hvor-fint-det-er-at-pappa-har-vart-en-del-av-manges-liv Hans stemme har vært utrolig viktig , sa politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen, etter at Aarebrot døde.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/22Wpl/Alder-avgjor-om-lungesyke-kan-fa-nye-organer Det er imidlertid viktig å understreke at kjøp og salg av organer er forbudt i hele verden.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Jeg sverger imidlertid til en litt annen holdning : Det du føler, er det du føler, og det er viktig å forstå, tåle og uttrykke disse følelsene for å ha det bedre med dem.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Du stiller et viktig spørsmål, som jeg vet at mange - både psykologer og lekfolk - vil svare svært forskjellig på.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Da kan man tørre å føle på hva som skulle ha vært, hva man trengte og hva som er viktig fremover.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dy03O/-Elhub-realiserer-var-elektriske-fremtid--Tor-Bjarne-Heiberg Elhub er et viktig verktøy for å realisere de mulighetene som ligger i digitaliseringen av norsk kraftforbruk.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html I tillegg til å være våt, er det viktig å klare å slappe av i musklene i underlivet.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html For at sex og samleie skal være noe som oppleves godt, er det viktig at det er tilstrekkelig vått, både i skjeden og på gjenstanden eller penis som skal føres inn.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ronaldo-herjet-i-sin-forste-Real-Madrid-kamp-etter-suspensjonen-241998b.html - Det var veldig viktig å vinne, og vi er veldig glade nå.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Real-Sociedad-sjefen--Rosenborg-kommer-til-a-skape-problemer-242010b.html I disse korte turneringene er det veldig viktig å vinne hjemmekampene, spesielt den første, sier brasilianeren til Marca.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Real-Sociedad-sjefen--Rosenborg-kommer-til-a-skape-problemer-242010b.html Det er en svært viktig kamp for Sacristáns mannskap, som håper å kunne ta seg inn i topp fire i serien denne sesongen.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Real-Sociedad-sjefen--Rosenborg-kommer-til-a-skape-problemer-242010b.html - Veldig viktig
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-Rosenborgs-startellever-i-Spania-242049b.html Det tror jeg blir veldig viktig .
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-Rosenborgs-startellever-i-Spania-242049b.html - Det blir veldig viktig , fordi de er så gode én mot én.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
AA170914 Her understreket May at avtalen er viktig for å sikre at Iran ikke går til anskaffelse av kjernefysiske våpen. ( ©NTB ) ¶
AA170914 Miguel Alves, en av beboerne som kom seg unna brannen, sier til BBC at beboerne ønsker seg en form for rettferdighet, og at det er veldig viktig at det kommer en granskningsrapport.
AA170914 Det bør være viktig .
AA170914 - Jeg tror det er utrolig viktig å snakke så folk får mindre frykt.
AA170914 Festivalen skriver på sine nettsider at de ønsker å synliggjøre og løfte fram god film laget av kvinner i nøkkelposisjoner bak kamera, samt være et viktig møtested for filmskapere.
VG170913 Den kjærligheten hun har fått har vært veldig viktig , så det er vi takknemlige for.
VG170913 | Klopp forsvarer Manés skrekk-spark : - Viktig at han er sånn ¶
VG170913 - Det er viktig at han er sånn, og at han prøver å ta ballen i alle kampene han spiller.
VG170913 - Jeg er fornøyd med kampen, det var viktig for oss å komme godt i gang, sa Ronaldo i et intervju vist på Viasat etter kampen.
VG170913 Det var derfor viktig at han ble fulgt opp av sine nærmeste overordnede og dommernes øverste tillitsvalgte i dommerforeningen, som i brevs form hadde uttrykt sterk mistillit til Edvardsen og like sterk støtte til Hauge noen dager i forveien.
VG170913 Nå er det Molde-kampen på søndag som er viktig , svarer han.
VG170913 Det er viktig at særforbundene deler informasjon seg imellom.
VG170913 Vi forsøkte å fortelle han at dette opplegget, med nevnte møte som første steg på veien tilbake, i særdeleshet er viktig og nyttig for ham.
VG170913 Har er helt avvisende til at det er viktig , selv om han ser poenget med å stille opp og er villig til å opptre på en måte som skaper tillit.
VG170913 Det var deilig å se den gå inn, og målet kom på et viktig tidspunkt i kampen siden Dortmund nettopp hadde utlignet.
VG170913 Regissøren sier at Fugelli har blitt en veldig viktig person for ham og hans familie.
VG170913 Han var jo samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren som foreskrev en ganske enkel, men viktig resept for god helse som i veldig stor grad handler om at mennesker er menneskets beste og viktigste medisin.
VG170913 - Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient.
VG170913 Vendela fylte 50 : - Viktig å tørre å tro mer på meg selv ¶
VG170913 - Det er også viktig å sjekke at det aller første domenenavnet på annonsen starter med produktnavnet, og ikke med et helt annet navn.
VG170913 september ville Walker fylt 44 år, og hans nå 18 år gamle datter Meadow benyttet anledningen til å hedre faren for hans tro på det gode i mennesker og hvor viktig det er å være snille og kjærlige mot hverandre, skriver People, som først omtalte denne saken.
VG170913 Men for meg var og er dette en sak det er viktig å engasjere seg i, svarer Sylvi Listhaug.
VG170913 - Nei, det går et viktig skille : Når du er statsråd og din regjering har igangsatt en konsekvensutredning, da må du forholde deg til det.
VG170913 Etter at han fikk kreft i 2009, og senere fikk vite at den ikke kunne kureres, var han en viktig stemme for mennesker i livets siste fase.
VG170913 Derfor er det viktig å se innsiden der det står navn og nummer.
VG170913 Det er lang kø for å få slik behandling og det er veldig viktig for meg å komme på de avtalene jeg får, sier Dybdahl.
VG170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
VG170913 Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
VG170913 Viktig for Venstre og KrF ¶
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Dessuten er det viktig å undersøke hva vi tåler mentalt under slike forhold.
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Derfor er det vi holder på med viktig , for å unngå dette.
SA170913 Han mener det blir svært viktig å finne alternativer til fedmekirurgi i fremtiden.
SA170913 Men det er viktig at de har troen på at de kan få det til.
SA170913 Viktig å ha trua ¶
SA170913 Dessuten er det viktig å undersøke hva vi tåler mentalt under slike forhold.
SA170913 Derfor er det vi holder på med viktig , for å unngå dette.
NL170913 Kort sagt alt som er viktig . 30. oktober barker de sammen i Kirkenes.
NL170913 Derfor blir Kommunal og Moderniseringsdepartementets bidrag så viktig .
NL170913 I år så vi tydelig hvor viktig strategi, politisk budskap med empati og strategiske grep hamret ut på de nasjonale partikontorene ble.
DN170913 Det er selvfølgelig viktig for oss.
DN170913 Allskog har vært en viktig tømmerleverandør siden Norsk Skogs bedrift i Skogn ble satt i drift i 1966.
DN170913 - Vi er fremdeles en viktig leverandør for selskapet.
DN170913 For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen.
DN170913 Det kan være mange, men det kan være politikken - at det er vanskelig å få øye på hva som var prosjektet for Arbeiderpartiet, og hvorfor det var viktig å skifte regjering, sier hun.
DN170913 - Dette er en veldig viktig konferanse for Norge, og særlig for oljenæringen.
DN170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramninger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DN170913 Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DN170913 Viktig for Venstre og KrF ¶
DB170913 Opsahl sier at Norge, som på tross av folketallet er Nordens største cruise-marked er et både spennende og også viktig marked for gigantrederiet RCL.
DB170913 - Isco spiller på et veldig høyt nivå og Bale er en viktig spiller for oss.
DB170913 Generalsekretær Midthaug forklarer at det er et viktig prinsipp foran VM på hjemmebane.
DB170913 Tidligere i år mistet han en viktig kamp med påstått skade, men ble observert på Disneyland i den kinesiske storbyen.
DB170913 Det blir veldig viktig med andreforsvar.
DB170913 - Å slå Rosenborg vil være et viktig steg.
DB170913 Venstre-nestleder Ola Elvestuen gir også uttrykk for at saken er meget viktig , men vil ikke svare på om Venstre stiller ultimatum om LoVeSe eller ikke.
DB170913 Ultimatum er et svært dårlig utgangspunkt for forhandlinger, men Erna vet svært godt hvor viktig denne saken er for Venstre, sier vedkommende til Dagbladet.
DB170913 - For oss er det viktig å få gjennomslag for sakene vi gikk til valg på.
DB170913 - De andre partiene vet hvor viktig det er for Venstre.
DB170913 - Nordsjøen kommer til å være en viktig driver for aktivitetsnivået i sektoren de neste årene, mye drevet av Statoil med store utbygginger som Johan Castberg og Snorre 2040.
DB170913 Advokat John Christian Elden som forsvarte 36-åringen konstaterer at Høyesterett har foretatt en viktig justering ut fra moderne forskning.
DB170913 Å være ung er annerledes enn alle andre livsfaser, og det er viktig å ha unge som kan representere det perspektivet der de store avgjørelsene tas, sier Rode Hegstad, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ).
DB170913 Jeg synes det er viktig at man har unge representanter på Tinget som vet hvordan det er å være ung, og som for eksempel har en nærhet til det å gå på skole og være student, sier Stokkebø, og sier at han er opptatt av at studenter skal få en bedre studenthverdag.
DB170913 Hegstad sier at det er viktig at de som sitter på Stortinget representerer hele befolkningen, også de under 30 år.
DB170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DB170913 Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DB170913 Viktig for Venstre og KrF ¶
DB170913 - Det er viktig for oss å kontrollere opplysningene siktede har kommet med i avhør, og det er fortsatt fare for bevisforspillelse knyttet til detaljer rundt drapet.
DB170913 Valget viser hvor viktig denne faktoren er.
DB170913 Å ha stor distanse til Høyre er mindre viktig hvis avskallingen da skjer til allierte. 5.
DB170913 Hun legger til at det er viktig for henne å understreke at hun ikke vil sette pakistanere i bås.
DB170913 Fenomenet er komplekst, ikke svart/hvitt, og det er viktig at vi ikke fortier det.
DB170913 Til slutt kan en komme ut av kontakt med det som er viktig .
DB170913 Vi har så stor innflytelse og en så viktig stemme, og jeg tror ikke de forstår det, sa han i en av videoene.
DB170913 Hans stemme og budskap vil ikke bli mindre betydningsfullt og viktig i disse tider, sier Erik Poppe til Dagbladet.
DB170913 Hans stemme og budskap vil ikke bli mindre betydningsfullt og viktig i disse tider, sier Poppe til Dagbladet.
DA170913 - Det viser dessverre en mangelfull forståelse fra Ap både av hvor viktig saken er, men også av hvorfor de har gjort et elendig valg, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg til NTB.
DA170913 - At alle mennesker har en verdighet var en viktig lærdom fra det han formidlet.
DA170913 Sikker identifisering er også viktig i forbindelse med valg, slik som det nylig gjennomførte stortingsvalget.
DA170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DA170913 Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DA170913 LES OGSÅ : Regjeringens fire store utfordringer ¶ Viktig for Venstre og KrF ¶
DA170913 Arbeidsplassen gratulerer henne med utnevningen og mener hennes arbeidserfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte nær gata, vil bli viktig de kommende årene.
DA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
DA170913 Arbeidsplassen gratulerer henne med utnevningen og mener hennes arbeidserfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte nær gata, vil bli viktig de kommende årene.
DA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
DA170913 Det jeg tror er viktig er at vi ikke kommer tilbake til den runden vi hadde for to år siden, slik at det ikke blir overbudspolitikk, for det er verken partiene eller byen tjent med.
DA170913 Selv om den sittende regjeringen er mot boklov, virker det som de har forstått at det er viktig med en viss regulering slik som fastpris i bokbransjen.
DA170913 Etablering av hyttefelt fra bønders side var derfor en svært viktig tilleggsnæring, og da spesielt i næringssvake områder for landbruket, forklarer han.
DA170913 Så avsluttet professoren : « Dette føler jeg at det er utrolig viktig å få satt to streker under : Diagnosen på Norge er hipp hurra.
DA170913 - Forsvaret er viktig i hele Nord-Norge.
DA170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DA170913 Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
DA170913 Viktig for Venstre og KrF ¶
DA170913 Sikker identifisering er også viktig i forbindelse med valg, slik som det nylig gjennomførte stortingsvalget.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Han mener det blir svært viktig å finne alternativer til fedmekirurgi i fremtiden.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Dessuten er det viktig å undersøke hva vi tåler mentalt under slike forhold.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Derfor er det vi holder på med viktig , for å unngå dette.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt - Hvor våpnene er utplassert, er ikke lenger viktig , sa statsminister Lee Nak-yon i nasjonalforsamlingen.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/22ldB/Demokratisk-jordskjelv-i-Moskva-I-Putins-bydel-gjorde-Putin-kritikerne-rent-bord De folkevalgte lokalforsamlingene kan brukes som en viktig arena også for store, nasjonale saker, sa Gudkov til russiske medier før valget.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug De er imidlertid litt delte i synet på hvor viktig det er å beholde Listhaug i Regjeringen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/w1mEP/Klar-melding-fra-Frp-grasrota--Ikke-ror-Listhaug - Det er viktig at dyktige politikere får fortsette.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Så får velgeranalyser vise hvor viktig det var.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Det er viktig at hele organisasjonen blir tatt med og hørt på, men samtidig er det viktig at dette ikke drar ut.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Det er viktig at hele organisasjonen blir tatt med og hørt på, men samtidig er det viktig at dette ikke drar ut.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- - Jonas Gahr Støres forvaltning av egen formue ble et viktig tema i slutten av valgkampen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdJo6/Her-er-partitoppenes-beste-og-verste-valgkampoyeblikk Rett før en viktig TV-debatt med Erna ringte datteren min på seks år til meg.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Også for KrF er denne saken er viktig , når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten Viktig for Venstre og KrF ¶
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Dette var et budskap mange kjente seg igjen i og en viktig medisin å foreskrive samfunnet, sier helseminister Høie.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden - Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden - Han foreskrev en enkel, viktig resept : Mennesket er menneskets beste medisin.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo Arbeidsplassen gratulerer henne med utnevningen og mener hennes arbeidserfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte nær gaten, vil bli viktig de kommende årene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
AP170913https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/PM8y6/Jeg-stemte-for-alle-menneskene-uten-stemme--Birgitte-Maaike-Feddersen Det var litt skummelt, gikk overraskende fort, men viktig var det.
AP170913https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/Aoyz5/Merkel-vil-rydde-opp-i-Europa--Frank-Rossavik I den kan Schulz til gjengjeld få en viktig rolle.
AP170913https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bAJOB/Ap-er-ikke-et-styringsparti-uten-stotte-pa-bygdene--Svenn-Arne-Lie De færreste i dagens Ap er klar over hvor avgjørende viktig jordbrukspolitikken var for partiets oppslutning og gjennombrudd med Nygaardsvold i 1935.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Han mener det blir svært viktig å finne alternativer til fedmekirurgi i fremtiden.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-legende-med-klar-tale--Det-er-klart-Rosenborg-har-en-sjanse-241960b.html Men det er viktig at de har troen på at de kan få det til.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-legende-med-klar-tale--Det-er-klart-Rosenborg-har-en-sjanse-241960b.html Viktig å ha trua ¶
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Dessuten er det viktig å undersøke hva vi tåler mentalt under slike forhold.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Derfor er det vi holder på med viktig , for å unngå dette.
AA170913 Stiftelsen, som ble opprettet i år 2000, er en viktig bistandsaktør som har gitt store pengesummer til bekjempelse av sykdom og fattigdom i utviklingsland. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Det er viktig å også bry seg om dem man i utgangspunktet kanskje ikke liker så godt.
AA170913 - Det viser dessverre en mangelfull forståelse fra Ap både av hvor viktig saken er, men også av hvorfor de har gjort et elendig valg, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170913 - Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient.
AA170913 Vel så viktig som døden var det for Per å bevare verdigheten i livet - når det gikk mot slutten, sier Ryel.
AA170913 Han etterlater seg en utrolig viktig arv, sier Høie til NRK.
AA170913 - Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient.
AA170913 Det er viktig å komme i gang med en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten, understreker Norsk olje og gass, som ønsker Aps signaler velkommen.
AA170913 - Det er viktig at vi klarer å komme i gang med konsekvensutredning av virksomhet i dette området.
AA170913 Arbeidsplassen gratulerer henne med utnevningen og mener hennes arbeidserfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner, ofte nær gata, vil bli viktig de kommende årene.
AA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
AA170913 - Det er svært viktig at passasjerene sjekker hjemmesiden vår og status på sin flight før de drar ut til flyplassen.
AA170913 For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen.
AA170913 - Det er viktig for oss å kontrollere opplysningene siktede har kommet med i avhør, og det er fortsatt fare for bevisforspillelse knyttet til detaljer rundt drapet.
AA170913 Det første er nok særlig viktig , men i våre dager kreves det også skriftlige ferdigheter i de aller fleste yrker. 2.
AA170913 Spillerkjøp : Samuel Adegbenro, som rosenborg hentet fra Viking, var viktig i Ajax-kampene.
AA170913 Uansett uenighet om oljeutvinning og tempoet på veien ut av oljeøkonomien vil Trøndelag kunne spille en viktig rolle i utviklingen av ny og grønn teknologi i årene som kommer.
AA170913 Det var viktig .
AA170913 Det er derfor viktig å finne frem til en ambisjon og en retning for hvilke saker som de 15 kan jobbe sammen om.
AA170913 Cuba har svært mye billig arbeidskraft som kunne vært viktig for amerikansk økonomi om forholdene hadde vært annerledes.
VG170912 Riise konstaterer at det er viktig for alle at landslaget presterer og at spillerne får muligheten til å prestere på et høyt nivå.
VG170912 Og så er det viktig å huske på, midt i kritikken mot klubbledelsen som overdøver alt, at dette fortsatt er Lionel Messis lag.
VG170912 PSG hadde stålkontroll gjennom samtlige 90 minutter og cruiset inn til en viktig borteseier i Skottland - attpåtil det største hjemmetapet til Celtic gjennom historien i europeiske cuper.
VG170912 - Det er en utrolig viktig kamp for begge lag, og det synes utpå matta, avsluttet Glimt-treneren.
VG170912 is det er riktig at Edvartsen har skrevet fire eposter som er støtteerklæringer til ham som dommer, og ikke fra dem som de utgir seg for å være fra, vil han - nært sagt uaktet innholdet - ha et stort arbeidsrettslig problem som er uforenlig med den tillit man kan forvente å ha til en person med så viktig stilling som Edvartsen nå har, sier Dege, advokat og
VG170912 Arbeidsrettsadvokat Bronken sier til VG at det er viktig å skille mellom en ordinær oppsigelse som « krever saklig grunn » - og en avskjed som « krever noe mer ».
VG170912 Det har vært viktig for oss nå i jobben for å nå et VM, sier « Caro » og ser fremover.
VG170912 Det er aldri gøy å lese kritikk, men det har vært viktig for oss at det ble gjort på den måten det ble gjort.
VG170912 Den tidligere FBI-toppen Felt var en viktig kilde i avsløringen av Watergate-skandalen, som førte til at USAs president Richard Nixon måtte gå av i 1972.
VG170912 Det er viktig at vi henter inn alle inntrykk og trekker lærdommer.
VG170912 - I Finnmark er fiskeri- og distriktspolitikk viktig , og her har vi kanskje ikke vært klare nok.
VG170912 - Hvorfor vi ikke nådde fram og fikk fram de politiske skillelinjene tydelig nok, kommer til å bli en viktig del av vår evalueringsprosess, sier hun til VG uten å ville peke på enkeltårsaker.
VG170912 Politiet ønsket tidlig å finne ut av mannens bruk av anabole steroider, og 23-åringens forsvarer, Morten Furuholmen, sa i dag at dette ville bli et viktig tema for forsvaret.
VG170912 Alt hun har gjort for andre mennesker, hvor viktig hun har vært for mange, gjør meg veldig rørt, sier hun.
VG170912 - Jeg angrer ekstremt, sier 23-åringen, som sier at det likevel ikke er han som er viktig i saken.
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.i ¶
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html FØLGER KRAVET : Bentestuen mener det er viktig at unge sparer mye egen hånd hvis de vil ha råd til egen bolig.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Det er viktig med rammer for hvor mye lån man kan få.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Et velfungerende boligmarked og en sunn gjeldsvekst er viktig både for dem som er i, og dem som vil inn i boligmarkedet, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er viktig at vi som gruppe sier til treneren at vi vil at han skal kreve mer, og at vi sier til hverandre at vi må tørre å kreve mer av hverandre så vi kan løfte oss de ekstra prosentene.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html - Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i hovedsak enig i tilbakemeldingene.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig å ha med spillere som kan bekle ulike posisjoner, sier treneren.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig for laget at vi har en stabil stamme som har vært med en stund og kjenner gamet.
SA170912 Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
SA170912 Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.i ¶
SA170912 Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
SA170912 Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.i ¶
SA170912 FØLGER KRAVET : Bentestuen mener det er viktig at unge sparer mye egen hånd hvis de vil ha råd til egen bolig.
SA170912 Det er viktig med rammer for hvor mye lån man kan få.
SA170912 - Et velfungerende boligmarked og en sunn gjeldsvekst er viktig både for dem som er i, og dem som vil inn i boligmarkedet, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170912 Det er viktig at vi som gruppe sier til treneren at vi vil at han skal kreve mer, og at vi sier til hverandre at vi må tørre å kreve mer av hverandre så vi kan løfte oss de ekstra prosentene.
SA170912 - Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i hovedsak enig i tilbakemeldingene.
SA170912 - Det er viktig å ha med spillere som kan bekle ulike posisjoner, sier treneren.
SA170912 - Det er viktig for laget at vi har en stabil stamme som har vært med en stund og kjenner gamet.
SA170912 Den kjente svenske skuespilleren Stellan Skarsgård har en viktig rolle i filmen.
NL170912 Todelingen i norsk politikk er fortsatt tilstede, og sentrumspartiene vil derfor spille en viktig rolle.
NL170912 Er kommunesammenslåing en viktig sak ?
NL170912 Det er ikke tiden for analyser om 'hva som skjedde' ved valget, men det er mer viktig å se på hvilke muligheter og handlingsrom som resultatet gir de forskjellige aktører.
NL170912 Det er viktig å kjempe mot, og derfor lander jeg fortsatt på venstresida når det er valg.
NL170912 Det er mange av oss som mener at migrasjon og mennesker på flukt fra krig, skogbranner og ubeboelige områder er nesten like viktig .
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Jeg synes det er viktig å si at vi ikke skal sitte og høste maksimalt, sier han.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Det er viktig at Erna Solberg legger seg der hun får flertall, sier fylkeslederen i Akershus, Ingunn Ulfsten, som ikke vil spekulere i hvor lenge Solberg-regjeringen kan bli sittende.
DN170912 Jeg synes det er viktig å si at vi ikke skal sitte og høste maksimalt, sier han.
DN170912 Det er viktig at Erna Solberg legger seg der hun får flertall, sier fylkeslederen i Akershus, Ingunn Ulfsten, som ikke vil spekulere i hvor lenge Solberg-regjeringen kan bli sittende.
DN170912 Minst like viktig er det at Apple TV 4K også støtter HDR, den nyeste standarden for kontrast og fargebehandling.
DN170912 Støre sa også at landsstyremøtet neste uke vil bli en viktig del av tilbakemeldingen fra partiorganisasjonen.
DN170912 Det er et veldig viktig felt for å sikre kontroll med grensene og en integreringspolitikk som stiller mer krav og gir muligheter til dem som kommer til Norge, sier hun til NTB.
DN170912 - PMI er viktig å følge med på, og de peker oppover, sier analysesjefen.
DN170912 Sorteringssamfunnet der vi setter etiske grenser og ikke bare lar teknologien råde, og den sosiale profilen er viktig for oss, som ulikhet, sier Syversen.
DN170912 Vi vet at vi har en stor og viktig klima-agenda som skal gjennomføres i årene.
DB170912 Siden festivalen start i 1810, har ølfestivalen, eller Wiesn som tyskerne kaller den, blitt et viktig innslag i bayersk kultur.
DB170912 - Hvor viktig er det med tidlig klarsignal for å optimalisere forberedelsene tidlig og unngå å måtte legge inn en toppform eksempelvis under NM ?
DB170912 - Vi vet at han ( Dybala ) er en viktig spiller for laget sitt, i Europa og i verden.
DB170912 Grande mener det fortsatt er viktig for sentrumspartienes samlede innflytelse at Venstre og KrF holder sammen, selv om de i neste periode vil være på vippen hver for seg.
DB170912 I begynnelsen av august ble det kjent at Mueller hadde oppnevnt en storjury som en del av den mye omtalte etterforskningen, noe som regnes som et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale.
DB170912 Men at de har forsøkt å forklare hvorfor en reform er viktig , og viser blant annet til politireformen.
DB170912 - Viktig å ha en kritisk holdning ¶
DB170912 Det er en viktig grunn til at det borgerlige flertallet fortsetter.
DB170912 Helt siden jeg ble syk har jeg sagt hvor viktig det er å leve livet og ikke utsette ting.
DB170912 Dette har vært en viktig og fin tid sammen med familien, sier hun til avisa.
DB170912 - Han har vært viktig for meg hele veien.
DB170912 Det er det politikk handler om, og da er det viktig med samarbeid, sier han.
DB170912 - Det som er viktig er å få en viss trygghet for hvilke saker vi prioriterer, slik at vi kan matche det i budsjetter og politikk.
DB170912 Den støtten de gir meg, er selvfølgelig viktig og gir motivasjon til å lede i en vanskelig tid.
DB170912 - Vi traff ikke nerven når det som har vært et viktig tema for Ap, arbeid for alle.
DB170912 Retningen er veldig viktig , sier han til Finansavisen, og viser til en intern undersøkelse blant redere, skipsmeglere og befraktere.
DB170912 Som psykologspesialist burde Baldersheim vite hvor viktig kroppsspråk og ansiktsmimikk er for menneskelig samhandling.
DB170912 I romanen filmen er basert på er en svart kvinne, Mattie, en viktig bifigur.
DB170912 For SV er valgresultatet likevel meget viktig .
DB170912 Et viktig element er kravet om lik velferd i alle deler av landet.
DB170912 En viktig grunn er at folket i liten grad trodde på Arbeiderpartiets svartmaling av landets økonomiske situasjon.
DA170912 - Med dette valgresultatet har vi fått en viktig avklaring.
DA170912 Det er viktig å ha bakkekontakt og følge med på hva som skjer her hjemme, avslutter han.
DA170912 Forstadiene til livmorhalskreft avdekkes ved celleprøve - det er derfor viktig å sjekke seg regelmessig.
DA170912 Det blir viktig å sørge for økt forståelse av avtalens viktighet, hvor utopisk både en reforhandling og en oppsigelse er og hva vi risikerer ved å begynne og rokke ved den, sier Ulltveit-Moe.
DA170912 » DEBATT : Det har i sommer, på nett og i presse, pågått en viktig debatt om mirakelskolen Acta i Stavanger.
DA170912 Det har i sommer, på nett og i presse, pågått en viktig debatt om mirakelskolen Acta i Stavanger.
DA170912 Da Acta-skolens praksis nå ble eksponert ville jeg gjøre et nytt forsøk på vekke de tradisjonelle teologiske kretser til protest, og skrev innlegg på et viktig nettsted for prester og forkynnere, nemlig Forum for kirke, teologi og liturgi.
DA170912 - Med så mange kvinner som føder hvert år er dette et tema som er viktig for et stort publikum.
DA170912 - Det er en ekstremt viktig faktor og et ekstremt viktig poeng for oss som vi har strevd fælt med å få ut.
DA170912 - Det er en ekstremt viktig faktor og et ekstremt viktig poeng for oss som vi har strevd fælt med å få ut.
DA170912 Det blir viktig å sørge for økt forståelse av avtalens viktighet, hvor utopisk både en reforhandling og en oppsigelse er og hva vi risikerer ved å begynne og rokke ved den, sier Ulltveit-Moe.
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er viktig at vi som gruppe sier til treneren at vi vil at han skal kreve mer, og at vi sier til hverandre at vi må tørre å kreve mer av hverandre så vi kan løfte oss de ekstra prosentene.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html - Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i hovedsak enig i tilbakemeldingene.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig å ha med spillere som kan bekle ulike posisjoner, sier treneren.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig for laget at vi har en stabil stamme som har vært med en stund og kjenner gamet.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/GdWmQ/Putin-og-Merkel-snakker-sammen-igjen-om-Ukraina-FN-styrker-kan-bli-losningen-for-a-stoppe-Europas-farligste-konflikt Grunnen til at Merkels telefonprat med Putin denne uken er viktig , er følgende : ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/820LA/Trump-har-mott-storm-og-potensiell-atomkrig-Det-har-gitt-presidenten-gode-skussmal På pressekonferansen mandag kveld sa Haley at Trumps forhold til den kinesiske presidenten Xi Jinping var en viktig faktor for å få i havn avtalen i sikkerhetsrådet.
AP170912https://www.aftenposten.no/osloby/i/32nGe/Moxnes---Jeg-kommer-ikke-til-a-ende-som-veggpryd Nå er det viktig at Oslo-benken står sammen, særlig innenfor samferdsel og at vi gjennomfører områdeløft for de delene av byen der det er større utfordringer, svarer Moxnes.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnLeB/Venstre-topp-mener-partiet-bor-ga-inn-i-Regjeringen - Det er viktig å dreie miljøpolitikken, men også distriktspolitikken, i vår retning, sier Bjørlo.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Det er veldig viktig og betyr mye for mange.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Det er viktig å huske at vi har en perspektivmelding, vi har en industrimelding, og vi har veldig mye politikk som er avklart.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering - Jeg liker hennes lederstil, den er riktig og viktig .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes Jeg har mye ugjort, og det blir viktig fremover å holde trykket oppe på integrering og sørge for at kommunene gjør det de skal på det feltet der, understreker hun.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes - Jeg tror det var en viktig faktor i det hele.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum « Forsvarets forum representerer et uhyre viktig bidrag til å vedlikeholde både kunnskap og interesse på et avgjørende samfunnsfelt, » skrev Stanghelle.
AP170912https://www.aftenposten.no/kultur/i/42Pr9/Norge-trenger-en-ny-og-fremtidsrettet-kulturpolitikk-Det-ma-feltet-selv-bidra-til--Sarah-Sorheim Kulturpolitikken er for viktig til å overlates til kulturpolitikerne.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html Hvorfor er det viktig for barn å ha venner ?
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html Det er også viktig at du går foran med gode eksempler på hvordan man kan være hyggelig mot andre.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html FØLGER KRAVET : Bentestuen mener det er viktig at unge sparer mye egen hånd hvis de vil ha råd til egen bolig.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Det er viktig med rammer for hvor mye lån man kan få.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Et velfungerende boligmarked og en sunn gjeldsvekst er viktig både for dem som er i, og dem som vil inn i boligmarkedet, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er viktig at vi som gruppe sier til treneren at vi vil at han skal kreve mer, og at vi sier til hverandre at vi må tørre å kreve mer av hverandre så vi kan løfte oss de ekstra prosentene.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html - Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i hovedsak enig i tilbakemeldingene.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig å ha med spillere som kan bekle ulike posisjoner, sier treneren.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Trio-tilbake-pa-landslaget-for-forste-gang-siden-EM-suksessen-241883b.html - Det er viktig for laget at vi har en stabil stamme som har vært med en stund og kjenner gamet.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stellan-Skarsgard-beklaget-Na-angriper-enke-den-nye-Bjrn-Borg-filmen-241828b.html Den kjente svenske skuespilleren Stellan Skarsgård har en viktig rolle i filmen.
AA170912 FNs antikorrupsjonskommisjon ble etablert for ti år siden og spilte en viktig rolle da landets tidligere president Otto Perez Molina og tidligere visepresident Roxana Baldeta ble stilt for retten og dømt til fengsel for korrupsjon. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Opptakstallene til teknologiutdanningene viser at det fremdeles er viktig med rekrutteringstiltak rettet mot jenter.
AA170912 Og denne tanken om en religiøs allemannsrett hadde god støtte hos Martin Luther, det var nok viktig .
AA170912 Hun ser på historien om misjonskvinnene som viktig i et kjønnsforskningsperspektiv, fordi det gjorde det mulig for kvinner å dra ut i verden på egen hånd.
AA170912 Selv om det internasjonale energibyrået regner med at olje og gass vil være viktig framover, går utviklingen innen fornybar energi fort.
AA170912 Det er viktig at Kringkastingsrådets rolle er begrenset og ikke skaper tvil om NRKs uavhengighet, lovfestet i loven om redaksjonell frihet i mediene fra 2009.
VG170911 Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i all hovedsak enig tilbakemeldingene, sier Sjögren i en pressemelding fra NFF.
VG170911 - Jobben til Nils Johan Semb har én viktig oppgave ; det er å ansette landslagstrenere å følge opp dem, og det har han gjort på en utmerket måte.
VG170911 Så gjelder det å holde de gutta som har vært en viktig del av Vålerenga i mange år skadefrie.
VG170911 - Ja, det er viktig å alltid sette seg nye mål, så man har noe å jobbe mot.
VG170911 - Det er viktig å ha en kvinnes perspektiv.
VG170911 - Hun er ikke veldig smart... hun har ikke peiling på hva som er viktig og hva som ikke er det, mener Bannon.
VG170911 Hver eneste stemme er viktig og hver eneste stemme teller.
VG170911 Paret kommer fra Iran og mener det er viktig å få lov til å delta på den måten vi kan i Norge.
VG170911 Derfor er det så viktig at alle er med og bestemmer.
VG170911 Moxnes lå an til å bli viktig for Ap i kampen for et rød-grønt flertall på stortinget.
VG170911 Hun mener partilederens busstur rundt til lokal- og fylkeslag i hver grend, hvert dalføre og hvert nes tidlig i valgkampen, har vært viktig .
VG170911 - Han har vært en veldig viktig person for partiet spesielt i de to-tre siste årene.
VG170911 Så hvorfor er sperregrensen så viktig ?
VG170911 Om det er én eller fem stemmer vi mister, så er det viktig for oss.
VG170911 - For min klient er det viktig å understreke at han tilstod de grove tyveriene for politiet, sier advokat Fisnik Baki, som forsvarer en av mennene.
VG170911 - Det er var viktig for de etterlatte å avklare forholdet til Løvenskiold / Maxbo.
SA170911https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Men det er viktig å forstå at det oppgitte forbruket kun er mulig under svært begrensede omstendigheter.
SA170911https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Premier-League-manager-fikk-sparken-En-uonsket-rekord-er-et-faktum-241837b.html Han var en viktig spiller i storklubber som Ajax og Barcelona, i tillegg til det nederlandske landslaget.
SA170911 MÅ GÅ FREM SOM GODT EKSEMPEL : - Foreldre har en viktig rolle i å lære barna sine om personvern og respektere andres privatliv.
SA170911 Men det er viktig å forstå at det oppgitte forbruket kun er mulig under svært begrensede omstendigheter.
SA170911 Det er viktig å huske hvor sentrale disse over mange år har vært for TILs eksistens.
SA170911 - Det er et viktig mål så sent i kampen.
SA170911 Men selvfølgelg er Alfheim en veldig viktig arena for oss.
SA170911 Han var en viktig spiller i storklubber som Ajax og Barcelona, i tillegg til det nederlandske landslaget.
SA170911 Antidopingenheten samarbeider tett med Wada, og nå er det viktig at all mulig dokumentasjon blir lagt fram slik at man kommer fram til en fortjent og riktig straff.
NL170911 Hvor kvinner som ikke er vant å jobbe i opprinnelseslandet må begynne å jobbe : jobb er viktig i likestillingsprosess.
NL170911 Det som er viktig og essensielt forsvinner i iveren av å sanke stemmesedler.
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere ¶
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere ¶
NL170911 Hvor kvinner som ikke er vant å jobbe i opprinnelseslandet må begynne å jobbe : jobb er viktig i likestillingsprosess.
NL170911 Det som er viktig og essensielt forsvinner i iveren av å sanke stemmesedler.
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere ¶
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere ¶
NL170911 Nå er overordnet del fastsatt, men veien videre er vel så viktig : Hvordan skal overordnet del tas i bruk og være med på å realisere det verdiløftet som Stortinget har sagt at skolen trenger ?
NL170911 Det er viktig at verdigrunnlaget er kjent og blir tatt i bruk på alle nivå i skolesamfunnet : I profesjonsfellesskapet når lærerne planlegger undervisningen, i samarbeid med hjemmet, i rektorkollegiet når skolene kompetanseutvikling planlegges, og i kommunestyrene når skolenes måloppnåelse og praksis vurderes
NL170911 Det er viktig at ny overordnet del til læreplanverket danner et godt grunnlag for fagplanene Regjering og Sametinget fastsetter.
FV170911https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html FOTO : Privat MÅ GÅ FREM SOM GODT EKSEMPEL : - Foreldre har en viktig rolle i å lære barna sine om personvern og respektere andres privatliv.
DN170911 Hvem som sitter i regjering, er mindre viktig .
DN170911 Kina er også blitt en svært viktig produsent av elmotorer og batterier til biler.
DN170911 I dag er hovedkvarteret i Seattle en viktig del av byens næringsliv med sine 33 bygg spredt over syv millioner kvadratmeter.
DN170911 I arbeidet med den nye strategien blir det viktig å se hvilke grep vi kan gjøre for å klatre på listen, sier Thøgersen i en pressemelding.
DN170911 Dette er en svært viktig hendelse i vår nasjonale historie, sa Kim.
DB170911 - Rulleski er likevel et viktig verktøy for oss skiløpere, og det er uaktuelt å droppe det helt.
DB170911 Da er det viktig å få med seg at dagens VIF-sjef Ronny Deila underveis mest har snakket opp Geir Bakke og suksessen Sarpsborg 08.
DB170911 - Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i all hovedsak enig tilbakemeldingene.
DB170911 - Det er viktig at det ligger en erkjennelse i gruppen om at alle må ta større ansvar for egne prestasjoner.
DB170911 - Det trengs jo en evaluering på hvordan vi har kommunisert vårt budskap, for det er tydelig at vi ikke har forklart historien og visjonen for framtida på en måte som folk kjenner seg igjen i, og det er viktig for et folkeparti som Ap at vi blir oppfatta som det vi skal være, nemlig på lag med folket.
DB170911 I integreringspolitikken er et viktig tiltak for partiet å gi barn fra andre land bedre tilpassede løp i norsk skole.
DB170911 Valgforsker Tor Bjørklund sier til Dagbladet at Senterpartiet veldig tidlig fikk signal om at sentralisering er en viktig vinnersak.
DB170911 Nettopp derfor er det viktig at eldres interesser er representert på Stortinget ved at eldre selv er i politikken, i stedet for at de blir usynliggjort, sier Bjurstrøm.
DB170911 Det er en klar oppfordring om at vi trenger et korps av statssekretærer og rådgivere som i mye større grad representerer befolkningen, hvor særlig alder er viktig , sier Bjurstrøm.
DB170911 - Det er viktig å ha folk over 60 år på Stortinget.
DB170911 Viktig med folk over 60 ¶
DB170911 Det viktigste er at vi får gjennomslag for å jobbe skikkelig på Stortinget, og da er sperregrensa viktig .
DB170911 - Vi er ikke bare viktig for oss selv, men også for andre.
DB170911 For oss er det viktig å tenke på hva vi skal gjøre etter oljen og hvordan vi skal skape trygge arbeidsplasser.
DB170911 Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, har steget med 0,9 prosent de siste tolv månedene.
DB170911 Rødt feiret valgseieren på utestedet « Ingensteds » ved Akerselva i Oslo, som i de gamle lokalene til en landets første dampdrevne tekstilfabrikker fra 1850-tallet spilte en viktig rolle i den norske industrielle revolusjon, og dermed også for norske arbeidsfolk.
DB170911 - Hva tror du var viktig for innbyggerne i Bondal når de avla sine stemmer i dag ?
DB170911 Det er viktig for partiet, men det er viktig for landet.
DB170911 Det er viktig for partiet, men det er viktig for landet.
DB170911 - Det har vært veldig viktig , for jeg har sett de mest utrolige ting sagt og skrevet om meg.
DB170911 For 16 år siden hadde 9/11-kaprer Mohammed Atta et viktig møte her.
DB170911 På tross av at hun ikke har stemt, synes hun at eldreomsorgen i landet er et viktig tema.
DB170911 Likevel legger ikke Felberg skjul på at det er viktig å tenke på dem som skal styre landet videre - nemlig ungdommene.
DB170911 Jeg tror det er viktig å tenke seg godt om før man stemmer nå, forklarer han.
DB170911 Jeg tror det er viktig at vi « get it on », så jeg sier som Marvin Gaye : « Let´s get it on », sier han og ler.
DB170911 Jeg synes også det er viktig at man ikke lar seg lure av Sylvi Listhaugs retorikk.
DB170911 Det er viktig å støtte enhver gründer med ambisjoner om å forandre verden, og å bedre kommunikasjon mellom folkegrupper, skriver han i en uttalelse.
DB170911 - Det er viktig med de eldre, men ungdommene skal ta vare på oss etter hvert og bygge landet videre.
DB170911 Til dere som fortsatt er i nærheten av orkanen Irma, vil jeg understreke hvor viktig det er å sette sikkerheten først og forberede dere så mye som mulig », skriver han videre på nettstedet.
DA170911 Fagforeningene er altså en viktig forutsetning for å holde ulikhetene nede.
DA170911 - En viktig årsak til økende ulikhet er mindre grad av kollektiv lønnsdannelse, og mer individuelle lønnsforhandlinger.
DA170911 Det har vært viktig for meg å være mye til stede i Møre og Romsdal i denne valgkampen, og selvsagt gjøre en jobb på innvandrings- og integreringsfeltet, sier Lishaug.
DA170911 - Jeg tror ikke vi kommer over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet, men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjurba fra Ukraina.
DA170911 - Det er svært viktig at internasjonale valgobservatører er her og følger valget.
DA170911 - Så er jeg enig i at det er viktig med en sterk partiorganisasjon med mange lytteposter.
DA170911 Ut av dette tolker leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, at partiene enten ikke har skjønt hvor viktig klima har blitt for så mange, eller at de bevisst har valgt å snakke om andre ting.
DA170911 Det er viktig , men har også skygget for andre diskusjoner.
DA170911 Den neste stortingsperioden blir derfor en veldig viktig periode for klimaet, sier Riise.
DA170911 Fagforeningene er altså en viktig forutsetning for å holde ulikhetene nede.
DA170911 - En viktig årsak til økende ulikhet er mindre grad av kollektiv lønnsdannelse, og mer individuelle lønnsforhandlinger.
DA170911 - Vi skal satse på klimatiltak over hele landet, men storbyene har en viktig rolle fordi de kan gå foran, slik som Oslo gjør.
DA170911 - Utslippsfri kollektivtransport, samarbeid om klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser og karbonfrie anleggsplasser vil være viktig for å kutte klimautslippene.
DA170911 Selv om paret er nesten sikre på at de ikke stemmer på samme parti, er de skjønt enige om at årets valg har blitt et viktig valg.
DA170911 | - Et viktig valg ¶
BT170911https://www.bt.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Men det er viktig å forstå at det oppgitte forbruket kun er mulig under svært begrensede omstendigheter.
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/zm349/Hesteskokrabbens-lysebla-blod-redder-liv Hesteskokrabben er viktig for å bevare et økologisk mangfold, og danner næringsgrunnlaget for mange migrerende sjøfugler som spiser eggene i gyteperioden.
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/zm349/Hesteskokrabbens-lysebla-blod-redder-liv Det er viktig å returnere dyrene til havet så fort som mulig etter tappingen, og de fleste krabbene merkes slik at de ikke tas inn igjen før det har gått ett år.
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/SAS-streiken-Hvilke-rettigheter-har-du-ved-flystreik-10556b.html Her er det viktig for våre kunder å vite at vi arbeider med å få til en løsning og komme til enighet før torsdag, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/SAS-streiken-Hvilke-rettigheter-har-du-ved-flystreik-10556b.html - Det er viktig å merke seg at et streikevarsel ikke utløser rettigheter.
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/Han-er-den-yngste-som-har-besokt-alle-verdens-land-Inspirasjon-En-nordmann-10404b.html Og ja, det halve året er faktisk viktig i verdensrekordsammenheng.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen - Hvem som vinner valget, er ikke viktig for den økonomiske utviklingen fremover.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen - For det første er det viktig å få flere folk ut i arbeid.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld - Sylvi Listhaug har vært veldig viktig .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72GQ3/-Fire-nye-ar-Erna-Solberg-ble-mott-med-jubel-pa-Hoyres-valgvake - Den er riktig og viktig .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Det handler om å være tydelig på det vi vet vil være viktig for oss i forhandlinger.
AP170911https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html MÅ GÅ FREM SOM GODT EKSEMPEL : - Foreldre har en viktig rolle i å lære barna sine om personvern og respektere andres privatliv.
AP170911https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Men det er viktig å forstå at det oppgitte forbruket kun er mulig under svært begrensede omstendigheter.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Solskjar-hyller-spillernes-moral---Vi-er-sulteforet-241872b.html - Det er et viktig mål så sent i kampen.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-skal-Gutan-berge-plassen-241816b.html Men selvfølgelg er Alfheim en veldig viktig arena for oss.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Premier-League-manager-fikk-sparken-En-uonsket-rekord-er-et-faktum-241837b.html Han var en viktig spiller i storklubber som Ajax og Barcelona, i tillegg til det nederlandske landslaget.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Tre-tenaringer-tatt-for-doping--For-den-som-er-glad-i-handball_-er-dette-bare-trist-241840b.html Antidopingenheten samarbeider tett med Wada, og nå er det viktig at all mulig dokumentasjon blir lagt fram slik at man kommer fram til en fortjent og riktig straff.
AA170911 Kina er også blitt en svært viktig produsent av elmotorer og batterier til biler.
AA170911 Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 0,9 prosent for de siste tolv månedene.
AA170911 Det er derfor viktig også å verdsette nonverbale uttrykk som en form for historie der individet forteller noe om seg selv.
VG170910 Turneringen er nemlig viktig for dem som drømmer om å spille VM-match i 2018.
VG170910 - Det skulle vise seg at det var et viktig og avgjørende steg for at det skulle bli noe av, sier Jan Bøhler.
VG170910 Vi har ikke kommet så langt enda, men de ønsker å bygge videre på mye av det vi har nå og det virker som jeg er en del av den planen, sier Aleksander Melgalvis til VG etter å ha scoret nok et viktig mål - på spørsmål om Lillestrøm har ønsket å forlenge med ham.
VG170910 Det er en viktig egenskap.
VG170910 28-åringen hadde vært i Strømmen i to sesonger før det, men har tidvis vært meget viktig for de kanarigule i år.
VG170910 - Det var viktig å ikke tape, med tanke på de siste fem-seks kampene og hvordan de har vært.
VG170910 Det var viktig for meg å score i dag, sier Diatta til VG.
VG170910 - Jeg tenkte at jeg hadde en ung kropp, men det er viktig å ta vare på den likevel, legger han til.
VG170910 Men det er viktig for Norge som nasjon at vi har flest mulig fagutdannede, poengterer Jorunn.
VG170910 - Det er ikke bare viktig for hver enkelt ungdom å ta fagbrev.
VG170910 Hun mener det er viktig å vise hva MDG synes er viktig å få til også utenom de tre kjente hovedkravene : Miljø og klima først, Frp ut av regjering og det mest kjente ultimative kravet : Ingen leting etter ny olje.
VG170910 Hun mener det er viktig å vise hva MDG synes er viktig å få til også utenom de tre kjente hovedkravene : Miljø og klima først, Frp ut av regjering og det mest kjente ultimative kravet : Ingen leting etter ny olje.
VG170910 - Oljepolitikken, som skattefordeler og utdeling av letekonsesjoner, vil være viktig å forhandle på for oss uansett.
VG170910 Men NRK har en så viktig funksjon i folkeopplysningen, spesielt i et stortingsvalg, at her må de virkelig gå i seg selv.
VG170910 Det er viktig for oss at folk føler at de blir tatt godt imot, og at de kan komme tilbake til oss.
VG170910 Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide.
VG170910 For dette var det viktig for meg å få på plass, svarer Renate.
VG170910 Det er viktig for oss å si, sier Hansen.
VG170910 Mor Tone understreker at det bør være like viktig at datteren kommer seg på skolen som at alle andre elever gjør det.
VG170910 Foreldrene : Vår datters utdannelse er like viktig
VG170910 For at hun skal være i stand til å få en slik jobb er det særdeles viktig at hun har en målrettet utdannelse som gjør henne kvalifisert for arbeid, skriver han og fortsetter : ¶
VG170910 Det virker kanskje ikke som verdens største sak, men for dem det gjelder er det viktig , sier mor.
VG170910 - Det kan synes som om oppfatningen er at siden hun har en utfordring med sin Downs syndrom-diagnose, er det ikke så viktig om hun kommer presis eller ikke, men skolegang er særdeles viktig for min datters fremtid.
VG170910 - Det kan synes som om oppfatningen er at siden hun har en utfordring med sin Downs syndrom-diagnose, er det ikke så viktig om hun kommer presis eller ikke, men skolegang er særdeles viktig for min datters fremtid.
SA170910https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Sponsorpengene fra Qatar har vært en viktig del av inntektene helt frem til Barcelona skiftet hovedsponsor foran denne sesongen.
SA170910 | Tar TUIL en viktig hjemmeseier ?
SA170910 TUIL jakter en viktig trepoenger hjemme på TUIL Arena klokken 15, når Ullensaker/Kisa står på motsatt banehalvdel.
SA170910 Det er viktig at klubbens verdier blir håndhevet.
SA170910 | Frisparkperle fra Huseklepp sikret Åsane poeng : - Ekstremt viktig
SA170910 Søndag følger han TILs bortekamp i Kristiansund, som kan bli svært viktig i kampen om å overleve i Eliteserien.
SA170910 | Fløya-damene med ny viktig seier ¶
SA170910 Lørdag spilte Torneus hele kampen igjen da Fløya tok en meget sterkt og viktig borteseier mot Åsane.
SA170910 Dagens oppgjør er svært viktig for de ornasje.
SA170910 Sponsorpengene fra Qatar har vært en viktig del av inntektene helt frem til Barcelona skiftet hovedsponsor foran denne sesongen.
SA170910 En sterk triumf som var viktig for å opprettholde luken til lagene bak.
SA170910 - Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er en viktig kamp for tabellen.
SA170910 Først da han fikk sjansen fra ellevemeteren berget han ett viktig AaFK-poeng mot Stabæk.
NL170910 Evenes er også et viktig markasamisk område.
FV170910https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Frisparkperle-fra-Huseklepp-sikret-Asane-poeng-241752b.html | Frisparkperle fra Huseklepp sikret Åsane poeng : - Ekstremt viktig
DN170910https://www.dn.no/nyheter/2017/09/10/2046/Motor/forventer-mange-elbilnyheter Det andre er at politikerne må forstå at det er viktig med for eksempel stor differensiering av bompenger, i tillegg til at nullmoms og fritak for engangsavgift må bevares.
DN170910 ¶ MDG-leder Rasmus Hansson mener det er viktig å sette en stopper for leting etter ny olje, og at det kan påvirke hvordan vi handler i fremtiden.
DN170910 Det andre er at politikerne må forstå at det er viktig med for eksempel stor differensiering av bompenger, i tillegg til at nullmoms og fritak for engangsavgift må bevares.
DN170910 « Enorme områder blir ubeboelige » ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶
DN170910 « Enorme områder blir ubeboelige » ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶ ¶ | - Permisjonen er bare en parentes i en lang karriere ¶
DB170910 Det er fantastisk å få med seg tre poeng, det var viktig , sier treneren.
DB170910 Trivsel er viktig , og Mathias er en herlig fyr vi veldig gjerne vil beholde i laget.
DB170910 En viktig del av suksessoppskriften - i tillegg til den unike norske treningskulturen og den enorme innsatsen som legges ned - er altså en GPS-teknologi som for alvor ble tatt i bruk for rundt 4-5 år siden.
DB170910 Det er et veldig viktig verktøy for oss nå, men det er bare en del av helheten.
DB170910 De jobber knallhardt, og det er viktig for oss å være ydmyke, lojale og ikke framheve oss selv, sier Reid.
DB170910 - Det er et viktig verktøy for oss.
DB170910 - Det er viktig at vi ikke røper for mye av vår suksessoppskrift.
DB170910 - Han har nese for mål, og det er viktig .
DB170910 Det var veldig viktig og en skikkelig lagseier sa Stokke til Eurosport etter kampen.
DB170910 Dermed kunne Kristiansund kontrollere inn en svært viktig hjemmeseier, selv om Tromsø fikk et trøstemål gjennom Mikael Norø Ingebrigtsen to minutter på overtid.
DB170910 Spillere som Claude Makélélé, som var veldig viktig , fikk mindre enn ni millioner i året, en sjettedel av sine mer profilerte lagkamerater.
DB170910 Sommeren var en del av det, og det var nesten like viktig som det som skjedde på banen.
DB170910 Men du sier til deg selv : « Jeg er en viktig spiller i dette laget og det har gått tre år... » ¶
DB170910 Jeg hadde en viktig skade og diagnosen stemte ikke.
DB170910 For Zidane var det en viktig faktor.
DB170910 Andre hadde ikke samme image, noe som ble mer viktig enn det de faktisk gjorde på banen.
DB170910 - Min mening er, og det er en personlig mening, at det er veldig viktig at klubbene søker offentlighetens lys osv., men det må være en balanse.
DB170910 - Det var viktig å vite at alle de fantastiske spillerne var der, innrømmer Ronaldo.
DB170910 Jeg mener det er viktig at de som vil stemme Høyre, stemmer Høyre.
DB170910 Det er viktig at vi blir et sterkt lim på borgerlig side, sier statsministeren.
DB170910 - Det er viktig å få folk til å gå ut å stemme.
DB170910 - Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide.
DB170910 For viktig for Listaug-prat ¶
DB170910 - Vi må ikke gjøre dette til en Sylvi Listhaug-diskusjon, saken er alt for viktig til det.
DB170910 Han er riktignok forfulgt av saker om hedgefond og brygger, som kan ha svekket omdømmet, men vel så viktig er det at Solberg har fått et rykte som en veldig stødig leder som har orden i sysakene.
DB170910 Derfor er det på tide at slike, og andre, alternative tilnærminger til selvmordsatferd også får en viktig og tydelig plass.
DB170910 Nå er jeg er midt i MIDDAGSLAGING og alt er kaos her, jeg trodde det var noe viktig ! ! ! !
DB170910 Like viktig er det at diskusjonen fortsetter etterpå.
DB170910 « Det er viktig for framtiden å diskutere de reelle spørsmålene.
DB170910 Samma det, detaljene er uviktige, hovedpoenget er at jeg er under press, at jeg bør være skikkelig innmari redd, og at dette er veldig, veldig viktig .
DB170910 Nevnte jeg at denne filmen er viktig ?
DB170910 Han understrekker at dette er VIKTIG ved å snu seg i sakte film mot kamera. via GIPHY ¶
DB170910 Filmen har trist pianomusikk og er i svart-hvitt, så det betyr at den er viktig .
DB170910 CHRISTIAN HAR NOEN VIKTIGE VIKTIGHETER Å SI PÅ EN VIKTIG MÅTE ¶
DA170910 Dette var viktig for oss, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.
DA170910 - Dette var viktig !
DA170910 - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement.
DA170910 - Viktig for demokratiet ¶
DA170910 LES OGSÅ : Sæternes om tomålsscorer Eriksen : - Utrolig viktig for oss ¶
DA170910 Kenneth Sola har nemlig kjempet Sandnes Ulf til Eliteserien tidligere, og har vært en svært viktig brikke for Sandnes Ulf gjennom denne sesongen.
DA170910 Det er viktig å ha ham med, for Kenneth vet hva som skal til for å kjempe om opprykk nå i innspurten, sier treneren.
DA170910 - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement.
DA170910 - Viktig for demokratiet ¶
BT170910https://www.bt.no/100Sport/fotball/Frisparkperle-fra-Huseklepp-sikret-Asane-poeng-241752b.html | Frisparkperle fra Huseklepp sikret Åsane poeng : - Ekstremt viktig
BT170910https://www.bt.no/100Sport/fotball/Derfor-blir-dette-Branns-host-241734b.html Middels : Det er viktig å vinne også på dager der ikke alt stemmer.
BT170910https://www.bt.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Sponsorpengene fra Qatar har vært en viktig del av inntektene helt frem til Barcelona skiftet hovedsponsor foran denne sesongen.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmwaO/Sliter-du-med-a-velge-parti-Her-er-ekspertenes-rad-til-tvilerne Skjær ned til noe som er viktig , sier psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. 3.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwEgE/-Jeg-har-stemt-taktisk-denne-gangen « Det er viktig å huske at alle som skal stemme på valgdagen, må gjøre dette i den kommunen de var bostedsregistrert den 30. juni 2017, » skriver Valgdirektoratet på sine hjemmesider.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/rQynR/Solbergs-mann-fikk-sms-fra-Store - Vi mener personlige møter med velgerne er utrolig viktig .
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement, sier Solberg.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk - Viktig for demokratiet ¶
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/82L4d/Hareide--Jeg-kunne-gjort-en-bedre-jobb - Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide, som mener han ikke har klart å gjøre KrF til et parti for flere enn kristenfolket.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/02zM6/Ap-sendte-tekstmelding-til-en-halv-million-velgere - Det er viktig å få folk til å gå ut å stemme.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/nzPRL/Aftenposten-mener-Viktig-a-hegne-om-og-styrke-NATO | Aftenposten mener : Viktig å hegne om og styrke NATO ¶
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tar-TUIL-en-viktig-hjemmeseier-241751b.html | Tar TUIL en viktig hjemmeseier ?
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tar-TUIL-en-viktig-hjemmeseier-241751b.html TUIL jakter en viktig trepoenger hjemme på TUIL Arena klokken 15, når Ullensaker/Kisa står på motsatt banehalvdel.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gyasi-ikke-med-mot-Stabak-241739b.html Det er viktig at klubbens verdier blir håndhevet.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Folg-Kristiansund-TIL-og-chat-med-Helge-Skog-241743b.html Søndag følger han TILs bortekamp i Kristiansund, som kan bli svært viktig i kampen om å overleve i Eliteserien.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Debut-for-Hatlehol-mot-Stabak-241763b.html Dagens oppgjør er svært viktig for de ornasje.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Sponsorpengene fra Qatar har vært en viktig del av inntektene helt frem til Barcelona skiftet hovedsponsor foran denne sesongen.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bendtner-tok-ansvar---sterk-borteseier-for-RBK-241811b.html En sterk triumf som var viktig for å opprettholde luken til lagene bak.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Asen-gir-eget-lag-strykkarakter--Vi-burde-nesten-fatt-straffetrening-241797b.html - Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er en viktig kamp for tabellen.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Mos-berget-Aalesund-poeng-etter-sjansesloseri-241785b.html Først da han fikk sjansen fra ellevemeteren berget han ett viktig AaFK-poeng mot Stabæk.
AA170910 Den oljerike Deir al-Zor-provinsen grenser mot Irak og regnes som strategisk viktig for både den USA-støttede gruppa Syrian Democratic Forces ( SDF ) og russiskstøttede regjeringsstyrker.
AA170910 - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement.
AA170910 - Viktig for demokratiet ¶
AA170910 - Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement.
AA170910 - Vi mener personlige møter med velgerne er utrolig viktig .
AA170910 - Vi mener personlige møter med velgerne er utrolig viktig .
VG170909 Linn Jørum Sulland, Katrine Lunde og Kristine Lunde-Borgersen har alle vært med på å vinne Champions League tidligere, og tror at deres rutine blir viktig for klubben.
VG170909 Blir viktig med rutine ¶
VG170909 - En plass i Champions League er enormt viktig for klubben, spillerne og trenerteamet.
VG170909 - Det er ganske viktig nå hvis det blir Champions League og to kamper i uka, vi vet hvor mye det tar på og hva vi må gjøre, så jeg tror vi må dele det vi har lært opp gjennom med de unge på laget, så vi skal bruke det godt.
VG170909 Men for oss er det ikke så viktig om det skjer i morgen eller om et år, det er bare viktig at han blir klar.
VG170909 Men for oss er det ikke så viktig om det skjer i morgen eller om et år, det er bare viktig at han blir klar.
VG170909 - Dette var en viktig seier.
VG170909 Underlag mener jeg er mindre viktig .
VG170909 Derfor er det viktig at administrasjonen gjør grundige undersøkelser om det.
VG170909 Det er litt sånn i 4-3-3, det er samtidige bevegelser, relasjoner, og mister du en viktig spiller som Daniel har vært, mister du en relasjon.
VG170909 - Man skal la seg « forføre » litt og utrykket er viktig i den dansen, forklarer hun.
VG170909 - Jeg er vanvittig lykkelig for at jeg får danse til en så personlig sang, og som har et så viktig budskap, legger han til.
VG170909 Det har gått opp for meg hvor viktig dette er for meg, og hvor lenge jeg har vært borte fra bransjen, sier den tidligere Dollie de Luxe-stjernen.
VG170909 Det er derfor viktig at det offentlige setter inn nok ressurser til å utforme gode regelverk og kontrakter som sikrer standarden.
VG170909 Barnevern er en svært viktig oppgave for det offentlige.
VG170909 Men på tampen av valgkampen er det viktig å huske at det norske demokratiet er noe resten av verden kan misunne oss.
VG170909 De føler kanskje at valget ikke er så viktig , at det ikke er særlig mye som står på spill.
VG170909viktig er InterCity ¶
SA170909 - Jeg er overbevist om at han vil levere for Liverpool og bli en viktig bidragsyter denne sesongen, sier Myhre om Coutinho.
SA170909 Han Kwang-song kan uansett bli en svært viktig brikke for Jørn Andersen, som har vært Nord-Koreas landslagstrener siden 2016.
SA170909 Middels : Det er viktig å vinne også på dager der ikke alt stemmer.
NL170909 Nordlys har dog rett i én ting : Klimapolitikken er viktig, og kommer til å fortsette å være viktig uansett om det blir rødgrønt eller blått flertall på mandag.
NL170909 Nordlys har dog rett i én ting : Klimapolitikken er viktig , og kommer til å fortsette å være viktig uansett om det blir rødgrønt eller blått flertall på mandag.
DN170909 Lxs også : ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶
DN170909 Lxs også : ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶
DN170909 Gründer ( 27 ) driver tolvmannsbedrift - og skal ansette 30 ¶ Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶
DN170909 Gründer ( 27 ) driver tolvmannsbedrift - og skal ansette 30 ¶ | Én faktor er spesielt viktig når norske arbeidstagere er på jobbjakt - og der er vi i verdenstoppen ¶
DN170909 Fleksibilitet i jobbsammenheng er svært viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere, og ikke minst i Norge.
DB170909 Men det er viktig å passe på at det ikke blir som for det norske fotballandslaget, som først fikk mye skryt etter kampen mot Aserbajdsjan og så kom godt ned på jorda igjen mot Tyskland.
DB170909 Det er viktig at det er ekte og ikke at jeg gjør meg til for å forsøke å være noen jeg ikke er.
DB170909 - Leif er ekstremt viktig .
DB170909 - Arve Hatløy har også vært veldig viktig .
DB170909 Han er sportslig så viktig for Arsenal at manager Arsène Wenger vil ta risikoen med å la ham være i klubben ut kontraktstiden ( kontrakten går ut til sommeren ) uten å få penger for ham.
DB170909 Bystrøm ville normalt sett vært en viktig brikke rundt Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, og landslagssjefen roser avgjørelsen til Katusha-rytteren om å gi fra seg plassen når han nå ikke kan prestere på sitt beste.
DB170909 Her er det som skjer i familiene viktig .
DB170909 - Likestilling framheves som en viktig verdi av alle partiene på borgerlig side, sier Melby og viser blant annet til Bent Høie som i debatten om norske verdier har sagt at likestilling er samfunnets viktigste verdi.
DB170909 - Hvis det er så viktig vil jeg gjerne utfordre ham og resten av borgerlig side til å komme opp med noen grep som gjør at vi styrker likestillingen.
DB170909 » Også på landsbygda kan festing og tilfeldig sex være knyttet sammen, ofte spiller bilen en viktig rolle.
DB170909 Nettopp det at historiene knyttes til dristighet, at moralske grenser kommer under press og kanskje brytes, var viktig hos dem som deltok i undersøkelsen.
DB170909 - Det er ikke bare i amerikanske filmer at baksetet av biler er en viktig arena for one night stands.
DB170909 Dette er sakene flest velgere har oppgitt som viktig for sitt partivalg : ¶ 1.
DB170909 Det har vært en viktig sak i den offentlige debatten.
DB170909 Det er godt nytt at såpass mange velgere sier det er viktig , sier Johannes Bergh.
DB170909 - Tillit der det er viktig
DB170909 Han har norske forfedre og mener det er viktig å vise at vikingene fremdeles er sterke.
DB170909 Til mitt forsvar må det sies at det ordskiftet man blir bedt om å ta stilling til, ikke akkurat gir deg følelsen av å gå glipp av noe grunnleggende viktig .
DB170909 Jeg tror det sosiale spillet blir minst like viktig som erfaring, og jeg er flink til å tilpasse meg alle miljøer, sier Snøløs.
DB170909 - Jeg skal så gode frø, og vil blant annet formidle hvor viktig det er med fysisk og mental aktivitet, forklarer Haukås, som er forberedt på at han kan skape reaksjoner.
DB170909 - Fellesskap og trivsel er viktig , og jeg kommer til å til være opptatt av å spre glede.
DB170909 Toppolitikeren synes det er viktig å prioritere familie.
DA170909 - Hver dag ser vi hvor viktig det er at Irak forblir samlet.
DA170909 - Hver dag ser vi hvor viktig det er at Irak forblir samlet.
DA170909 Torget på sørsiden av stadion blir en viktig møteplass.
DA170909 Og det var en viktig premiss i hele startfasen at Klanen bidro med en million kroner.
DA170909 Jada, en viktig gjennomføring før arenaen fylles opp for første gang søndag kveld.
DA170909 - Det er viktig at vi er kommet så langt at vi snart kan starte ombyggingen av terminalen, og forvandle terminalen til et moderne byrom, få det åpnere og at selve koblingspunktet til annen kollektivtransport blir bedre, sier Anette Solli til Dagsavisen.
DA170909 VENEZIA ( Dagsavisen ) : Årets utgave av verdens eldste filmfestival, som avsluttes i kveld med utdelingen av Gulløven, er et viktig smeltepunkt der større filmer møter de mindre perlene.
DA170909 - Det er svært viktig at internasjonale valgobservatører er her og følger valget.
DA170909 Foruten deltakelse i arbeidslivet, mener Salvanes jobbskaping er en viktig indikator på hvor friskt arbeidsmarkedet er.
DA170909 Jeg mener det er en riktig innstramning, fordi det er viktig å forhindre at barn, som egentlig ikke har et beskyttelsesbehov, reiser, sier Solberg til Dagsavisen.
DA170909 Guri Melby i Venstre sammenlignet med « asylbarnsaken » for å vise hvor viktig denne saken er for støttepartiene.
DA170909 Viktig sak for SV ¶
DA170909 - Arbeiderpartiet mener det er viktig å unngå fire nye år med ytterpartiet Frp i regjering, fordi vi opplever hvordan politikken de fører og språket de bruker øker forskjellene og motsetningene i samfunnet vårt.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen En viktig komponent er at KrF får størst oppslutning fra protestantiske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen En viktig forklaring på dette er forekomsten av et bondeparti, SP.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller En viktig komponent er at KrF får størst oppslutning fra protestantiske kirkesamfunn utenfor Den norske kirke.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller En viktig forklaring på dette er forekomsten av et bondeparti, SP.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/d3Qj1/Irma-treffer-Florida-sondag-Guvernoren-far-kritikk-for-a-ha-ignorert-klima-advarslene - Det er viktig at vi ikke gjemmer oss for virkeligheten.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein - Matchingen er også viktig , at de som kommer, er klare for arbeidslivet.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Viktig kamp mot sosial dumping ¶
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper - Det er viktig å ha is i magen og vente til utredninger er ferdig.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42QjV/Ap-har-valginnspurt-i-moskeene--vil-oke-andelen-innvandrerstemmer - Det er viktig at dere bruker stemmeretten.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/OM15q/Valgekspert-Frank-Aarebrot-er-dod Hans stemme har vært utrolig viktig .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten Da han skjønte hvilken viktig kommune han befant seg i, var han på nippet til å bli litt lenger.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten - Det skulle jo bare mangle at ikke Gjerdrum, som er så viktig , nå kommer inn på Stortinget, sier hun, og får full støtte fra sine politiske konkurrenter.
AP170909https://www.aftenposten.no/kultur/i/aA0oA/David-Lagercrantz-har-last-Lisbeth-Salander-inne-i-en-Orange-is-the-new-black-episode Historien ruller videre, og som alle kan lese på forsiden av boken er hacking et viktig verktøy for å komme til bunns i genforskningens mørke hemmeligheter, og for å avsløre statlige rettsovergrep mot barn.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-ekspert-trekker-frem-stor-forskjell--Han-far-nesten-alt-han-peker-pa--241676b.html - Jeg er overbevist om at han vil levere for Liverpool og bli en viktig bidragsyter denne sesongen, sier Myhre om Coutinho.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nordkoreansk-talent-skal-vare-onsket-i-gigantklubb--Overgikk-enhver-rosenrod-forventning-241693b.html Han Kwang-song kan uansett bli en svært viktig brikke for Jørn Andersen, som har vært Nord-Koreas landslagstrener siden 2016.
AA170909 - Men det er viktig å få med at det som selges i butikken skal være trygt og kontrollert, sier Hestdal.
AA170909 Og jeg er stolt av satsingen på NTNU og forskning, som er viktig for vår region.
AA170909 Men også for Trøndelag er det viktig at landet styres trygt slik at det kan skapes arbeid til flere, det er det som betaler for velferden vår. 3.
AA170909 Vi sørger alltid for at barn og unge får sine rettigheter innen oppvekst og skole, men i en velferdsstat som Norge er det en viktig også å ta seg av pensjonister og uføre, mener Kvam.
AA170909 Det er viktig at Stortinget har helheten i hodet når alle vedtak skal gjøres i sak om sykehus. 3.
AA170909 Like viktig er et godt helsetilbud.
AA170909 Faste stillinger, hele stillinger for dem som ønsker det, og mulighet til etter- og videreutdanning er viktig for å sikre rekruttering og beholde gode folk i eldreomsorgen.
AA170909 En viktig grunn til at mange faller ut er at det er for mye teori og for lite praksis.
AA170909 Arbeiderpartiet har gjort et viktig retningsvalg : Vi sier tydelig at en god skole, trygg eldreomsorg og helse er viktigst.
AA170909 Å ta en yrkesfaglig utdanning må fremsnakkes mer av oss voksne, et mesterbrev er like viktig som en mastergrad.
AA170909 Denne summen av velferd, frivillighet og sosiale nettverk er viktig for de fleste familier.
VG170908 - Alle personer er ulike, men det er viktig for meg å nyte livet og ha det morsomt på veien.
VG170908 Viktig info : Rosenborgs poengkonge mister resten av sesongen ¶
VG170908 - Hun forteller meg ting som hvor viktig det er å være presis.
VG170908 - Norge står foran et viktig veivalg.
VG170908 Den viktigste målingen kommer 11 september, men det er snakk om bittesmå marginer og det er derfor viktig at alle bruker stemmeretten sin, sier Tajik.
VG170908 - Jeg mener det var en viktig avklaring for velgerne.
VG170908 Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene.
VG170908 En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie ( H ), som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i denne saken.
VG170908 - Nå var det viktig å få på plass denne saken slik at vi kan sikre god fremdrift for E18-prosjektet, sier Bent Høie til VG.
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig , er nødvendig, sier Sletteland.
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det så viktig å sette av tid til andre ting ?, sier Rogndal.
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det viktig med fotball ?
SA170908 Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig , er nødvendig, sier Sletteland.
SA170908 Hvorfor er det så viktig å sette av tid til andre ting ?, sier Rogndal.
SA170908 Hvorfor er det viktig med fotball ?
SA170908 - Det er viktig ikke å grave seg ned etter et tap eller kaste hendene for høyt over hodet ved en seier, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen foran lørdagens serieåpning hjemme mot Frisk Asker.
SA170908 | « Vanvittig viktig ».
SA170908 | Denne lista gleder Solskjær : - Det er viktig før de siste kampene ¶
SA170908 Det å ha et flaggskip i byen, er utrolig viktig , legger byrådsleder og tidligere Vålerenga-leder, Raymond Johansen ( Ap ), til.
SA170908 Det blir viktig med begge anleggene, forklarer byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ).
NL170908 Plan- og utbyggingsarbeidet kan legges opp slik at det i 2030-35 vil foreligge en moderne jernbane mellom Narvik og Tromsø, med en viktig side-arm til Evenes/Harstad og strategisk plasserte gods-terminaler og knutepunkter for både gods- og passasjertrafikk langs hovedlinjen.
NL170908 Selv om undersøkelser viser at den er viktig for svært mange, har den druknet fullstendig i sirkuset rundt Sylvi Listhaug.
NL170908 Gjenoppbygging av fiskebestander er de fleste enige om er viktig , mens sammenslåing av kvoter har vært løsningen for å få ned overkapasiteten.
NL170908 Det er viktig for forsvarsevnen at vi motstår den fristelsen.
NL170908 Det brukerne selv mener er viktig for dem, ble ikke vektlagt.
NL170908 For mange av disse stemmene er miljøpolitikken særskilt viktig , og da er det synd at nesten en tredjedel av de unge stemmene kanskje ikke vil ha direkte politisk utslag.
NL170908 Vi står følgelig overfor et svært viktig politisk valg.
NL170908 Vår partileder Jonas Gahr Støre har indikert at vi i Arktis vil få en viktig rolle i denne satsningen.
NL170908 Tromsø har en viktig rolle internasjonalt, spesielt med tanke på vår rolles om Arktisk hovedstad.
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig , er nødvendig, sier Sletteland.
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det så viktig å sette av tid til andre ting ?, sier Rogndal.
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det viktig med fotball ?
DN170908 Tiltak for unge som ikke har foreldre i ryggen til ekstra sikkerhetsstillelse er også viktig .
DN170908 - Det har vært viktig for oss å få inn nye investorer som tenker industrielt og langsiktig, og som vil være med på å videreutvikle Kleven til å bli verdens mest moderne verftsgruppe, bygd på teknologisatsingen i selskapet, sier styreleder i Kleven, Kjersti Kleven.
DN170908 - Å ta den største stjernen var viktig for å statuere et eksempel ¶
DN170908 Derfor er det viktig at vi har en makspris som er lav, som gjør at flest mulig kan delta, og at vi har gode ordninger for søskenmoderasjon, sier Tajik.
DN170908 I en tid der liberale verdier utfordres - enten det gjelder frihandel, grunnleggende menneskerettigheter, flyktninger, personvern eller demokrati - er Venstre en pålitelig og viktig stemme.
DB170908 Warren Barguil, nåværende lagkamerat i Team Sunweb, har vært svært viktig i prosessen, ettersom franskmannen hadde et ønske om å ha med Lunke til laget.
DB170908 Dermed blir nordmannen en viktig del av apparatet rundt Barguil kommende sesong, noe som også gjør deltakelse i Tour de France veldig sannsynlig.
DB170908 Det er viktig å huske.
DB170908 To år seinere er dette øyeblikket fortsatt viktig for Zekhnini.
DB170908 - FN har allerede vedtatt sanksjoner, og det er ekstremt viktig at alle disse sanksjonene gjennomføres fullt ut.
DB170908 - Det er viktig å synliggjøre utfordringene, sa Jensen.
DB170908 - Det er viktig for meg å si at dette aldri har gått ut over brukerne våre, sier Kristiansen.
DB170908 - Jeg tror NHF har et veldig viktig poeng, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen ( Ap ) i arbeids- og sosialkomiteen.
DB170908 - Denne saken viser jo nettopp hvor viktig dette arbeidet er, og det har vi jobbet ganske mye for å få aksept for, sier Berg videre.
DB170908 - Samtidig er det viktig å si at det ikke var denne tabellen som var utslagsgivende, verken for åpninga eller utlysningsrunden, sier Borten Moe som framhever at det uansett er stor usikkerhet knyttet til anslagene som gjøres.
DB170908 Slik det er nå er det viktig å sende ut alarm, tilfelle det kommer.
DB170908 - Viktig å sende ut alarm ¶
DB170908 - Det er viktig at familier snakker om organdonasjon.
DB170908 Det har vært stor lokal motstand mot deponiet i Telemark, et fylke der et viktig direktemandater kan ryke.
DB170908 Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene.
DB170908 - Vi holder bevist igjen mye informasjon om mannen, fordi det er viktig at de som kjenner seg igjen i beskrivelsen gitt, tar kontakt.
DB170908 - Det er spesielt viktig med smør og salatblad på rekesmørbrød når man bruker reker i lake, ellers vil laken trekke ned og brødet blir soggy, sier Drageide.
DB170908 Siden foreldrenes utdanningsnivå er det som påvirker barnas utdanningsnivå mer enn noe annet, gjør det det uhyre viktig at elevene som ikke har denne fordelen, blir sett og fulgt opp.
DB170908 I tillegg til at retten til personlig frihet generelt er ansett som viktig i Norge, har de fleste politiske partiene et uttalt mål om å redusere antallet tvangsvedtak. 1. september trådte en lovendring i kraft som har som målsetning å gjøre nettopp dette.
DB170908 For det første, det at noen studier viser at tidlig behandling er viktig og andre studier viser at mulighet for å tvinge pasienter til behandling fører til tidligere behandling, betyr ikke nødvendigvis at pasienter som får behandling under tvang blir bedre enn om de ikke hadde gjort det.
DB170908 « Tidlig innsats » kan være viktig for ferdighetene i språk og matematikk, men da må denne skje gjennom metoder som tar hensyn til barnas kognitive, kroppslige og følelsesmessige utvikling.
DB170908 I mange familier blir evalueringene og barnets testresultater et viktig tema, og dette kan skape varig uro og stress også hjemme, der barnet ideelt skulle finne ro og hente krefter.
DB170908 « Vårherres klinkekule » er en viktig sang, også for visesangerens etterlatte, forteller sønnen.
DB170908 Den sangen er viktig for oss, forteller Ola Bye.
DB170908 En viktig forklaring til at det går sent med implementering av forskningsbaserte metoder, er den etablerte generalistmodellen.
DB170908 - I utgangspunktet får de « poste » underveis, men det er viktig at innleggene ikke avslører hvor lenge de blir værende i selve programmet.
DB170908 Videre avslører skuespilleren at hun bestandig har baren full av drikkevarer og at det er en viktig nøkkel for en suksessrik kveld.
DB170908 I et nytt intervju med Cosmopolitan innrømmer stjerna at selv om de fleste verter har gjestene i fokus, er det viktig for henne at verten selv har det mest gøy i løpet av kvelden, ifølge Too Fab.
DA170908 - Normaliseringen av forholdet til Kina har vært svært viktig og gjør det mulig å ha en politisk dialog for første gang på seks år, sier Røsland.
DA170908 - Alliert trening og øving i våre områder er viktig og ordningen med den amerikanske rotasjonsbaserte øvingen og treningen på Værnes er i vår interesse, skriver Røsland.
DA170908 - Nå ser vi også at vi får opp unge spillere fra egen stall og det er viktig for å utvikle Vålerenga som klubb, sier Gustad, som har vært i klubben i forskjellige roller, både som spiller og trener, siden 2003.
DA170908 På direkte spørsmål om denne saken blir like viktig som « asylbarnsaken » var for fire år siden, svarer Hareide : ¶
DA170908 KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 Der musikk er mer en introspekt forskning, hvor du går i deg selv, er det ikke lenger deg selv som er viktig når du fotograferer.
DA170908 - Jeg ser mer det slik at det er viktig med en indre ro, i all turbulens som skjer.
DA170908 Derfor er det viktig at vi har en makspris som er lav, som gjør at flest mulig kan delta, og at vi har gode ordninger for søskenmoderasjon, sier Tajik.
DA170908 - Det er også viktig å la folk le litt innimellom.
DA170908 Han er en viktig mann å følge med på når det gjelder arbeidstakernes rettigheter i et moderne arbeidsliv.
DA170908 Det er viktig økonomisk, og en anerkjennelse av prosjektet mitt, sier Heidi Taksdal Skjeseth.
DA170908 - Jeg er glad for at Dagsavisen satser på Europa-journalistikk, og glad for at Fritt Ord tilrettelegger for at journalister kan gå i dybden på viktig politisk utvikling i Europa som også berører Norge, sier Vestheim.
DA170908 På direkte spørsmål om denne saken blir like viktig som « asylbarnsaken » var for fire år siden, svarer Hareide : ¶
DA170908 KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 Tar viktig rolle som pådriver for utvikling av klimaløsninger.
DA170908 Statsråden har finansiert mye forskning som styrker regionalt næringsliv, men han har ikke bidratt til at forskning skal få en viktig rolle i omstillingen og digitaliseringen av offentlig sektor.
DA170908 Regjeringen har snakket varmt om forskning og innovasjon gjennom hele regjeringstiden, som en viktig del av løsningen på omstillingsutfordringene.
DA170908 Det er viktig å skape oppmerksomhet om dette i samfunnet siden omstilling og bærekraftig utvikling vil måtte bygge på forskning og innovasjon.
DA170908 - Det å ha et desentralisert ansvar gir hver enkelt minister et viktig eierskap på sine felt, men vi ser at de prioriterer forskning veldig ulikt.
DA170908 Det å komme i direkte kontakt med velgere på denne måten er veldig viktig .
DA170908 Det illustrerer hvor viktig sperregrensa blir ved valget.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig , er nødvendig, sier Sletteland.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det så viktig å sette av tid til andre ting ?, sier Rogndal.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det viktig med fotball ?
BT170908https://www.bt.no/100Sport/fotball/Vanvittig-viktig-Var-cupfinale-Dette-sier-trenerne-om-vestlandsduellen-241604b.html | « Vanvittig viktig ».
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden Espen Barth Eide var en viktig del av Norges arbeid for å sikre en fredelig overgang fra militærdiktatur til et mer demokratisk styresett.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden Blant annet har IS og Pakistans Lakshar-i-Taiba løftet frem rohingyaenes situasjon som en viktig kampsak.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/02qqG/Stoltenberg-er-bekymret-for-Nord-Korea--Vi-har-ingen-gode-alternativer Stoltenberg sier han støtter dette arbeidet, men at det også er også er viktig å sørge for at de sanksjonene som er blitt vedtatt, faktisk gjennomføres.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/02qqG/Stoltenberg-er-bekymret-for-Nord-Korea--Vi-har-ingen-gode-alternativer Men dels har jeg ikke tid og dels tenker jeg at det er viktig ikke å forstyrre det jeg nå konsentrerer meg om ved å følge med og mene for mye om norsk politikk.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrxLa/Det-er-bare-n-ting-som-kan-fa-Ingrid-Sondena-til-a-forlate-Oslo Jeg forsøker å holde et godt fysisk nivå, og selv om jeg akkurat nå spiller midtstopper, er god løpskapasitet viktig uansett hvilken posisjon man har på laget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Det er en viktig sak i mitt fylke der andelen unge uføre har økt mest de siste tre årene.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til Så viktig mener Hansson at Bastholm er for partiets fremtid, at han stilte « kabinettsspørsmål » på MDG-landsmøtet i 2016.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til Hansson ville sikre fremtiden for MDG ved at Bastholm, som ifølge Hansson er « ekstremt viktig for partiet », fikk en plass på Stortinget - hvis det skulle gå « shit » i valget.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til Det er viktig for partiet at hun kommer opp og frem, sier Hansson.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til - Une ekstremt viktig for partiet ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre - Det var viktig for meg å få fjernet karakterer fra femteklasse fra vårt program.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/o0xO0/Rodgronn-seier-i-Barnas-valg Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) sier barnevalget er viktig , fordi det er morgendagens velgere som deltar.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/ejvJQ/Over-n-million-har-forhandsstemt--lange-koer-til-siste-slutt-i-Oslo - Det er viktig å stemme, du så jo hva som skjedde i USA, sier Ida.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG Jeg synes det er mye hopp og sprett i politikken deres, men støtter dem med 50.000 fordi det er så viktig med miljøet.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG For meg er det viktig å støtte partier som prioriterer miljøsaken, sier Ulltveit-Moe, som blant annet eier Peppes Pizza og Burger King-kjeden i Norge.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG Det vil bidra til at vi når ute til enda flere med et viktig budskap, og kan farge Stortinget grønt, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og førstekandidat for MDG i Oslo.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG - Rasmus sa at nå var kassen tom, og da syntes jeg det var viktig å støtte dem i siste svingen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG - For meg er det viktig å støtte partier som prioriterer miljøsaken, sier investor Jens Ulltveit-Moe, som « i siste sving » i valgkampen ga penger til Miljøpartiet De Grønne.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/32K90/Ulltveit-Moe-med-pengestotte-til-MDG - Det er viktig at de kommer over sperregrensen.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Kjære gutt ( 17 ), ¶ så flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv !
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Hvordan og når vi ønsker å dele viktig informasjon om oss selv til våre nærmeste. er helt individuelt.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/d3PWA/Aftenposten-mener-Tre-partier-forstar-best-hvilke-endringer-Norge-ma-gjennom På venstresiden er et sterkt Arbeiderparti garantisten for at i hvert fall én viktig reform gjennomføres.
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Tydelighet på hvilke behov en har og hva en opplever som viktig , er nødvendig, sier Sletteland.
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det så viktig å sette av tid til andre ting ?, sier Rogndal.
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html Hvorfor er det viktig med fotball ?
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Det å ha et flaggskip i byen, er utrolig viktig , legger byrådsleder og tidligere Vålerenga-leder, Raymond Johansen ( Ap ), til.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Det blir viktig med begge anleggene, forklarer byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ).
AA170908 Det var et viktig skritt mot å få slutt på en konflikt som startet så langt tilbake som i 1964 da den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) grep til våpen med krav om jordreformer og sosial rettferdighet.
AA170908 Tyrkia er et storartet land og et strategisk viktig land for oss alle, sa han.
AA170908 - Det er viktig å stemme, du så jo hva som skjedde i USA, sier Ida.
AA170908 Det vil være viktig for tryggheten til folk i Namdalen, og for dem som sogner til sykehuset i Orkdal, ikke minst for fødekvinnene. 2.
AA170908 En viktig årsak er at innbyggertallet vil være dobbelt så stort med ventet innvandring ved utgangen av dette århundret, som det ville ha vært uten innvandring, melder NRK.
AA170908 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) sier barnevalget er viktig , fordi det er morgendagens velgere som deltar.
AA170908 Feminisme er viktig og nødvendig, og vi har langt igjen før skillet og urettferdigheten mellom kjønn er visket ut.
AA170908 Vi har skjønt noe viktig om oss selv og kan gå videre.
AA170908 Teaterhuset i Verdal sentrum vil utgjøre et viktig kulturelt kraftsentrum i den nordlige delen av det nye trøndelagsfylket.
AA170908 La oss slippe fordummende generaliseringer av kunstens nedslagsfelt i Trøndelag, den er alt for viktig til det.
AA170908 Kraftsentrum : « Teaterhuset i Verdal sentrum vil utgjøre et viktig kulturelt kraftsentrum i den nordlige delen av det nye trøndelagsfylket », skriver dagens kronikkforfatter.
AA170908 I en verden hvor det meste går fort, hvor vi streber og stresser og peser etter å få med oss alt som er viktig og gjøre alt som er rett, trenger vi rom til å kjenne etter hvem vi er, for ikke å miste oss selv.
AA170908 Derfor er et profesjonelt teatertilbud der folk bor er et viktig og nødvendig innslag i hverdagen.
AA170908 Høyres tredjekandidat, Guro Angell Gimse, Sps nummer to, Geir Arild Espnes og MDGs Gjertrud Berg, kan ikke avskrives ennå siden hver eneste stemme i dette valget vil være viktig for Stortingets sammensetning.
AA170908 15 stortingsplasser skal fordeles, og hver stemme vil være viktig for å avgjøre hvem som skal inn, skriver Adresseavisens kommentator, Harry Tiller.
AA170908 Det er viktig at vi har den kjernefysiske følelsen !
VG170907 Men det er ekstremt viktig ikke å glemme historikken.
VG170907 - Det er viktig å puste gjennom nesen med tanke på hva man gjør.
VG170907 En viktig tilførelse til stykket er det såkalte shiffle-bandet, egentlig er det vel mer snakk om rockabilly, som med ujevne mellomrom bryter opp stykket med musikk fra den gang da.
VG170907 SKREMMENDE : Samhold blant de unge er også et viktig element i « It ».
VG170907 Ikke nødvendigvis fordi jeg er enig i alt de foreslår, men fordi det bare er ett saksområde som er viktig for meg, i dette valget og i alle valg i årene som kommer, helt til jeg ser at Norges innsats og vilje til å rette opp i problemene vi har skapt og fortsatt skaper er sterk, troverdig og får målbare resultater.
VG170907 Heller ikke et annet viktig tema, striden mellom sentrum og periferi, har hjulpet KrF, til tross for at dette er et parti tuftet på motkultur, avholds-, målsak og det lavkirkelige.
VG170907 Etter forrige stortingsvalg sa 40 prosent av velgerne at kristne verdier har en viktig plass i samfunnet. 31 prosent sa at de regnet seg som « personlig kristne ».
VG170907 - Vi har ikke låst oss til noe alternativ, men det som er viktig for oss er at det slås fast at industriens deponibehov skal sikres.
VG170907 - Det er mulig, men vi mener det er viktig å lytte til innbyggerne og vi mener det blir feil å legge til et så befolkningstett område som Brevik, når innbyggerne ikke vil.
VG170907 - Det er et viktig prinsipp vi ikke vil avvike, og vi mener det er nødvendig å konsekvensutrede begge de to aktuelle alternativene, sier leder Frode Alfheim i IndustriEnergi, som er LOs 4. største forbund.
VG170907 Det er nesten like viktig at vi kommer i gang investeringene i budsjettet som hva vi skriver inn i regjeringsplattformen, sier Arnstad.
VG170907 Det er det som er viktig .
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-ikonet-Hengern--Sjelen-i-klubben-er-borte-Og-den-er-ikke-lett-a-fa-tilbake-241547b.html Det er viktig .
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Det er veldig viktig , sa Smirnov sist mandag på pressekonferansen.
SA170907 Det er viktig .
SA170907 Mangler én viktig ting ¶
SA170907 Det er veldig viktig , sa Smirnov sist mandag på pressekonferansen.
NL170907 Norge har fått en langtidsplan ( LTP ) som er uklar og mangler en viktig del : landmakten som Hær og HV.
NL170907 Da blir Venstre viktig : vi vil stille krav om at LTP-vedtakene om flytting fra Bardufoss og Andøya omgjøres.
NL170907 Om høyresiden får flertallet, vil et sterkt Høyre være en viktig motkraft til polariserende elementer.
NL170907 Torgeir Knag Fylkesnes har et solid eierskap til en sak som tradisjonelt er viktig for venstresiden i nord, nemlig fiskeri- og kystpolitikk.
NL170907 Kvoteordningen er avgjørende for å balansere markedet og viktig for å skape forutsigbarhet for produsentens økonomi.
NL170907 Generalen presiserte at det var viktig for NATOs kampkraft å fylle beredskapslagrene med ammunisjon slik at tilgangen var « on base » umiddelbart.
NL170907 For å forhindre krig er viktig at Russland forstår at anvendelse av militære virkemidler i nordområdene vil medføre betydelige kostnader.
NL170907 Andøya flystasjon er viktig i flere aspekter ; maritime patruljefly og kampflyforsterkninger.
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2120/Finans/-banker-som-star-for-denne-typen-atferd-fortjener-smekk-pa-lanken For oss er det viktig å fremstå som et fornuftig alternativ til lånehaiene, som det dessverre finnes altfor mange av, sier Hovland.
DN170907 For oss er det viktig å fremstå som et fornuftig alternativ til lånehaiene, som det dessverre finnes altfor mange av, sier Hovland.
DN170907 - Vi ble enige om en tre måneders frist på gjeldstaket, noe de anser som hellig, veldig viktig .
DN170907 - Det er veldig viktig for oljemarkedet hvordan disse store værfenomenene utvikler seg, sier sjefanalytiker.
DB170907 - I det sesongen starter er det viktig å vite at han som løper rundt der skal være der neste måned også.
DB170907 Skal norsk toppfotball kunne samles om en felles kurs er det viktig at det kommer inn en person uten bindinger helt på toppen.
DB170907 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 16.02.2013 Dataspill som « Football Manager » har vært en viktig del av Ole Gunnar Solskjærs fotballkarriere. norsk tipping ¶
DB170907 Rutine er også viktig .
DB170907 - Jeg har alltid vært fascinert av hvor viktig denne naturlige hviletid-prosessen er, men også at den generelle befolkningen, og ikke minst sporten, tok det for gitt, sier Littlehales til The Guardian.
DB170907 Han mente det var viktig å vurdere om hun var skikket til å bli president.
DB170907 Jeg ønsker, der det er mulig, at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine, Det er også viktig at barna blir tatt med i avgjørelsene, sier Horne.
DB170907 En slik kontroll er viktig og bidrar til å synliggjøre barnevernets styrker og svakheter, slik at vi kan utvikle og forberede systemene.
DB170907 Men at det er viktig å bruke både penger og ressurser på å skape gode velferdskommuner for innbyggerne for framtiden - det stemmer helt avgjort, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) til avisen.
DB170907 Høyre-nestleder Jan Tore Sanner hevder velgerne nå står overfor et viktig veivalg.
DB170907 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
DB170907 Miljøministeren påpeker at det også blir viktig å kartlegge den helsemessige risikoen.
DB170907 Han mener den ferske studien avdekker hvor viktig det er å ha kontroll.
DB170907 Ettertraktet : To dager i uka høster 11 år gamle Cledineia Garrido acai-frukt, som er en viktig del av kostholdet til henne og de andre i landsbyen Cabari i Amazonas.
DB170907 Dette er viktig .
DB170907 I flyktningedebatten er det et voldsomt viktig tema.
DB170907 Dette vil bli et viktig incentiv for dem som kommer til Norge om å lære seg norsk og følge undervisningen de har en rett og plikt til å delta på.
DB170907 Det er en viktig og kjær norsk verdi.
DB170907 Det er viktig at de skaffer seg arbeid og blir selvforsørget.
DB170907 Synes du både rettferdig fordeling og miljø er viktig ?
DB170907 For da blir det mer viktig å diskutere retorikk enn politikkens innhold.
DB170907 Og hvorfor er det så viktig at Norge investerer 15 milliarder i nye store våpenbærende overvåkingsfly ( MPA ) ?
DB170907 " " En annen viktig oppgave er at stasjonen til enhver tid skal være klar til å ta imot utenlandske Nato-skvadroner i en eventuell krigssituasjon. " " Den utenlandske aktiviteten på stasjonen er betydelig og årlig øves samarbeidet med utenlandske enheter.
DA170907 Her kunne det være en viktig avklaring for velgerne om hva slags Europa-politikk man kan få.
DA170907 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Viktig for hver fjerde ¶
DA170907 For velgerne er det viktig å vite om Støre vil følge Vedum på EØS.
DA170907 En av fire velgere mener utenrikspolitikk er viktig for deres valg, ifølge en undersøkelse utført for NUPI av Sentio.
DA170907 - Rekkefølgen på dette er jævlig viktig .
DA170907 - Det er viktig at vi er kommet så langt at vi snart kan starte ombyggingen av terminalen, og forvandle terminalen til et moderne byrom, få det åpnere og at selve koblingspunktet til annen kollektivtransport blir bedre, sier Anette Solli til Dagsavisen.
DA170907 Viktig prosjekt ¶
DA170907 Benedicte Lund i MDG sier at det er viktig å først få på plass Fylkesmannens vurdering av det eventuelle kontraktsbruddet først.
DA170907 Det som er viktig er å ha orden på matpakka.
DA170907 - Men det å kunne prøve seg på produksjoner som ikke nødvendigvis har kommersielt potensial, men har mestring, læring og prestasjon som mål i seg selv, er også viktig , sier Solberg.
DA170907 - Det er viktig at trusselen tas alvorlig, men i de fleste tilfeller er det ikke mer enn trusler eller dårlige spøker, uttalte Bjørnebekk.
BT170907https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Det er veldig viktig , sa Smirnov sist mandag på pressekonferansen.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk I en tid med økt spenning og økende militær aktivitet er det viktig med forutsigbarhet.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk - Zapad gir viktig innsikt i den russiske tankegangen.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk - Det er viktig å holde et øye med Zapad, men det er samtidig viktig ikke å gi etter for hysteri og panikk.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk - Det er viktig å holde et øye med Zapad, men det er samtidig viktig ikke å gi etter for hysteri og panikk.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXp3/Israel-har-offisielt-holdt-seg-utenfor-Syria-krigen_-men-har-bombet-mal-der-nesten-100-ganger Hizbollah har en svært viktig rolle i Syriakrigen ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXp3/Israel-har-offisielt-holdt-seg-utenfor-Syria-krigen_-men-har-bombet-mal-der-nesten-100-ganger Den sterkt Israel-fiendtlige sjiamuslimske gruppen Hizbollah spiller en svært viktig rolle libanesisk politikk.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/Xy3bm/Enda-en-fredsprisvinner-ut-mot-Aung-San-Suu-Kyi Norge har hatt en viktig rolle i Myanmars overgang fra diktatur til et mer demokratisk styresett.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/AOk6r/Derfor-er-det-viktig-at-Facebook-innrommer-Russland-betaling-i-den-amerikanske-valgkampen | Derfor er det viktig at Facebook innrømmer Russland-betaling i den amerikanske valgkampen ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/AOk6r/Derfor-er-det-viktig-at-Facebook-innrommer-Russland-betaling-i-den-amerikanske-valgkampen Spørsmålet - og det som gjør Facebook-innrømmelsen så viktig - er dermed om russerne hadde noen på innsiden i USA som hjalp dem med å målrette annonsene.
AP170907https://www.aftenposten.no/kultur/i/22J3a/James-Murphy-er-seg-selv-lik Om dette var en godt planlagt markedsføringsstrategi er ikke så viktig , når musikken er såpass god.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-ikonet-Hengern--Sjelen-i-klubben-er-borte-Og-den-er-ikke-lett-a-fa-tilbake-241547b.html Det er viktig .
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Norsk-stortalent-vant-prestisjetung-pris--og-roses-av-OL-vinner-241536b.html Mangler én viktig ting ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html Det er veldig viktig , sa Smirnov sist mandag på pressekonferansen.
AA170907 Han påpeker at det er viktig å handle nå.
AA170907 Det er her viktig at SFP er åpent om hva slags teknologi de bruker og hvordan de jobber.
AA170907 Nord begrunner tillatelsen med at demonstrasjonsfriheten er så viktig for den frie meningsdannelsen at mulige ordensforstyrrelser ikke er god nok grunn til å nekte nynazistene muligheten til å demonstrere.
AA170907 Symposiet, som fikk bred medieomtale, er blitt en viktig talerstol og dialogforum mellom kvinner fra provinsene, det sivile samfunn og myndighetene.
AA170907 Symposiet var en viktig pilot for et mer landsomfattende program for tilsvarende symposier også i andre region-hovedsteder. 1.6 Fred og forsoning ¶
AA170907 Symposiet ga også en viktig energiinnsprøytning til spørsmålet om kvinners deltagelse i fredsprosessen.
AA170907 Sikkerhetsstyrkenes strategi har vært å forsvare tett befolkede områder og viktig infrastruktur, ikke minst ringveien.
AA170907 Manglende rettsikkerhet, grunnet utbredt korrupsjon, er en viktig , manglende sikkerhet en annen.
AA170907 Gjennomføring av Women`s Economic Empowerment National Priority Program » vil være spesielt viktig for å styrke kvinners bidrag til den økonomiske utviklingen og deres stilling i samfunnet.
AA170907 En viktig målsetting var å mobilisere kvinner i 5 av de nordlige provinsene til aktiv deltagelse både i utforming og gjennomføring av nasjonal politikk.
AA170907 Eksportverdien av opiumsproduksjonen utgjorde 16% av BNP og er en viktig inntektskilde for bønder, spesielt i avsidesliggende og opprørskontrollerte områder.
AA170907 Det er viktig at den demokratiske utvikling som har vært i Afghanistan ikke undergraves men forsetter å utvikles.
AA170907 Det blir fortsatt viktig for det internasjonale samfunn å holde Afghanistan til sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonene landet har tiltrådt.
AA170907 Afghansk sivilt samfunn er særdeles aktive og en viktig pådriver for endring og informasjonsformidling.
AA170907 Afghanistans førstedame, Rula Ghani, er, i motsetning til sin forgjenger, ikke bare synlig i det offentlige rom, men aktivt engasjert for kvinners rettigheter og en viktig inspirator for afghanske kvinner.
AA170907 - På utviklingsområdet er gjennomføringene av forpliktelsene som ble avtalt på givermøtet i Brussel i oktober 2016 viktig .
AA170907 - Utvikling av appen er et viktig steg i en modernisering og tilgjengeliggjøring av de digitale delene av nettordbøkene, sier IT-direktør ved Universitetet i Bergen, Tore Burheim.
AA170907 - Det er avgjørende viktig for oss at informasjon om godt og korrekt norsk er enkelt tilgjengelig for alle brukere av norsk i Norge og ellers i verden.
AA170907 Høyre og Arbeiderpartiet sier nei til reforhandling, mens SV-leder Audun Lysbakken mener som tidligere at avtalen er en viktig årsak til sosial dumping, og at det finnes mange alternativer.
AA170907 - Jeg tror det er viktig at det ikke blir usikkerhet om at en stemme til KrF vil bli brukt til å innsette en rødgrønn regjering.
AA170907 I møte med en farligere verden er det viktig at vi hegner om vår frihet samtidig som vi ivaretar tryggheten vår.
AA170907 Men ; det er også viktig å ikke lage skremselsbilder av at det er for usikkert å ta prøvene, at legene er for dårlige til å ta dem, eller at det er veldig mange som gruer seg.
AA170907 Det er så klart veldig viktig å se på dette, og gjøre det vi kan for å optimalisere prøvetaking og tolkning, slik at så få som mulig, ja at helst ingen må oppleve å få feiltolket prøven sin.
AA170907 Saksvik mener det er viktig også for små bedrifter å bruke profesjonelle innen rekruttering.
AA170907 - Personkjemi er viktig .
VG170906 Hun merker godt at Johaug er borte fra laget, for hun var en viktig bidragsyter.
VG170906 Selv mener unggutten at han kan spille en viktig rolle på A-landslaget.
VG170906 - Vi lot en viktig mulighet glippe, men slike ting skjer i fotball.
VG170906 Vilhjálmsson har vært en meget viktig spiller for Rosenborg, men heldigvis har Bendtner vist en fin stigning, sier Rekdal.
VG170906 Sosiale medier har blitt en viktig markedsføringskanal for musikere og en mulighet for artistene å kommunisere med fansen.
VG170906 For selvmord er fortsatt ikke viktig nok hos myndighetene til at noe blir gjort.
VG170906 Er det ikke viktig nok ?
VG170906 Det burde være viktig nok.
VG170906 Istedenfor politisk taktikk om hvem som har skylden for svingninger i sysselsettingen, og hva den er forårsaket av - politikk, konjunkturer eller demografi - er det viktig å drøfte hvilke rammevilkår og incentiver som må til for å få til en oppgang i sysselsettingsandelen, slik at finansieringen av velferdsordningene kan sikres på lang sikt.
VG170906 En annen viktig faktor er innvandringen av flyktninger.
VG170906 En viktig årsak til at debatten er såpass stor er at det er komplisert å forstå utviklingen i sysselsettingen i Norge.
VG170906 Ikke minst var det viktig for Støre at fastsettingen av pris ble gjort ryddig og her trengte han å innhente råd.
VG170906 Det er så viktig at elevene har kvalifiserte lærere at det er en god investering.
VG170906 - Dette er folk som allerede er motivert til å jobbe med barn og unge, og det er viktig at vi beholder dem i skolen ved å gi dem videreutdanning og kvalifisere dem til læreryrket.
VG170906 Danielsen i Sit mener linjeforeningene har en viktig funksjon ved NTNU.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det var viktig for henne å sette meg ut.
SA170906 Det er viktig å være utholdende og konsekvent, mener Bouhlou : ¶
SA170906 At det noen ganger kan være utfordrende å få de minste til å spise grønnsaker, gjør det ikke mindre viktig å prøve.
SA170906 - Det er viktig at barn veldig tidlig får smake på alt.
SA170906 Man møter masse forskjellige folk, trenere og spillere, og det er viktig å plukke opp det man kan.
SA170906 Hvorfor er laget så viktig i sykling ?
NL170906 Ogdet er viktig å si at vi ikke har gjort noe med støttegulvet.
NL170906 For de 88 % av norske bønder som ikke er fulltidsbønder er muligheten til å utvikle andre deler av gårdens ressursgrunnlag viktig .
NL170906 Avslutningsvis vil vi understreke at de små og mellomstore gårdene er svært viktig for å opprettholde både samlet volum matproduksjon i Norge og ivareta vårt kulturlandskap.
NL170906 Jeg skal nevne noen av sakene som har vært særlig viktig : ¶
NL170906 Dette må gjøres i takt med museets prioriteringer, og det vil være viktig å få igangsatt et selvstendig prosjekt i 2017.
NL170906 Sitat : « Mye av vannressursene er bygget ut, og derfor er vindkraften viktig , » og påpeker et behov for produksjon mer fossilfri energi med formål å redusere utslipp.
NL170906 En viktig forutsetning for å få svar, er at man oppgir navn.
NL170906 Det bekymrer meg, for er det én ting som er viktig for om de unge lykkes på fremtidens arbeidsmarked, så er det at flest mulig fullfører og består videregående skole.
NL170906 Det er fortsatt mange som ikke synes gode spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk Helsepark er viktig .
NL170906 En moderne hær trenger luftmobilitet - dette er ikke minst viktig for 2. bataljon som er en lett, mobil og moderne bataljon som må kunne komme raskt ut i lendet med sine avanserte Javelin-missiler samt etablere observasjonsposter og kommunikasjon.
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Hvorfor er laget så viktig i sykling ?
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Utdrag fra undersøkelsen : ¶ * 49 prosent av befolkningen svarer at de mener politikk som legger til rette for fysisk aktivitet er viktig i stor eller svært stor grad.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Halvparten av befolkningen mener at tilrettelegging for fysisk aktivitet er en viktig politisk sak, ifølge en Norstat-undersøkelse utført på vegne av Aktivitetsalliansen, som består av de mest sentrale aktørene innen trening og fritid.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Andel av partienes velgere mener politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet er viktig i stor/svært stor grad : ¶
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging - Fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse er åpenbart underkommunisert i valgkampen målt mot hvor viktig det er for velgerne.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging 49 prosent mener at politikk som legger til rette for fysisk aktivitet er meget viktig .
DN170906 Vi ser flyttingen som et viktig strategisk grep for å posisjonere Nordea på samme nivå som våre europeiske konkurrenter.
DN170906 Dette er igjen viktig for finansieringen av velferdssamfunnet.
DN170906 - Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping i alle markeder vi har virksomhet, sier Kjos.
DN170906 - Det er viktig for folk i Florida å følge med på denne svært farlige orkanen.
DN170906 Susanne Sundfør overgår seg selv på viktig , nytt album.
DN170906 Skummelt, usannsynlig vakkert, og viktig .
DN170906 Mister « viktig seerattraksjon » ¶
DB170906 - Det er først nå jeg merker hvor viktig det er med hjelm.
DB170906 Det er viktig med noen sosiale treffpunkter, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.
DB170906 Flyene samler inn data som er viktig for meteorologene for å kunne melde nøyaktige prognoser og spådommer, skriver de på sin nettside.
DB170906 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
DB170906 Men det er avgjørende at vi klarer å fortelle velgerne at pengene skal brukes på noe som er viktig for dem, sier Støre.
DB170906 Øl i parken er derimot ikke så viktig for folks partivalg.
DB170906 Øl i park minst viktig
DB170906 Også vern kontra oljeutvinning er noe mange sier er viktig , både for de som mener en bør verne naturområder mot oljeboring og de som vil bore. 26 prosent sier seg enig i at oljenæringen bør fases ut innen 15 år, og ingen nye letearealer lyses ut. 60 prosent er uenige.
DB170906 Mer overraskede er det kanskje at svært få markerer spørsmålet om eggdonasjon bør tillates og om Norge bør boikotte Israel som viktig for seg.
DB170906 Det viser hvilke saker som engasjerer og hvilke saker som er viktige for folk, men det er viktig å ha i bakhodet at dette ikke er en vanlig meningsmåling med et representativt utvalg, sier Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning som har vært med å utvikle testen sammen med Dagbladet.
DB170906 Det spørsmålet aller flest har markert som viktig for seg, er spørsmålet om det bør være et maksimumstak for antall elever per lærer. 86,8 har oppgitt at de er helt enig eller ganske enig i at det bør være et makskrav, men også av de som er mot et slikt krav er det mange som sagt at spørsmålet er viktig.
DB170906 Det er i først og fremst de som er enig i utsagnet som markerer det som viktig , sier Bergh.
DB170906 - Skole er et spørsmål som mange ofte oppgir som viktig for hvilket parti de stemmer, det kan se ut som det er slik i dette valget også, sier Bergh.
DB170906 - Om det bør være lovlig å drikke øl i parken er det spørsmålet som færrest oppgir som viktig , sier Bergh.
DB170906 - Innvandringspolitikk er noe som er viktig og blir diskutert mye i Norge, men som gjerne ikke kommer på topp når folk skal si hva som er utslagsgivende for deres valg.
DB170906 - Her er det de som ikke ønsker at Norge skal melde seg ut av Nato, som oppgir det som viktig , sier Bergh.
DB170906 - Det kommer opp som omtrent like viktig som asyl.
DB170906 86,8 har oppgitt at de er helt enig eller ganske enig i at det bør være et makskrav, men også av de som er mot et slikt krav er det mange som sagt at spørsmålet er viktig .
DB170906 Kanalen nektet først å trekke episoden med begrunnelsen at « Mister Skinny Legs » ikke så ekte ut og at episoden hadde en viktig melding om å respektere alle skapninger.
DB170906 Den brautende, kyniske tonen flere av våre norske statsråder er representanter for, totalt uten folkeskikk, ( og som de andre statsrådene stumt velger å « tie i hjel » ) er en viktig leverandør av bensin til de høyreekstreme hatbålene som brenner over hele Europa.
DB170906 Man må orke å skrive og skrive, til det treffer noe som føles viktig for deg sjøl, sier Harstad.
DB170906 Den er også blitt et viktig sosialt tiltak, da den gir elever som ikke er de faglig sterkeste muligheten til å vise at når det gjelder innsats og pålitelighet, så kan de konkurrere med de beste.
DB170906 i sosiale sammenhenger, hvor bakgrunn og nettverk kan være viktig .
DB170906 Meget viktig , sa prins Henrik til Billed Bladet, ifølge Ekstra Bladet.
DB170906 Bestefarrollen er viktig .
DB170906 « I dagens travle samfunn er det viktig å få ro og avkobling.
DB170906 Spa er nemlig viktig uansett alder, mener hotellsjefen.
DB170906 - I dagens travle samfunn er det viktig å få ro og avkobling.
DA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
DA170906 For det var ikke bare kampen på Laugurdalsvöllur i Reykjavik tirsdag som var viktig .
DA170906 I disse valgkamptider er det viktig at de politiske partiene lover å opprettholde stabile rammevilkår for industrien, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
DA170906 Da er det avgjørende viktig både å la vår olje- og gassindustri i et naturlig tempo reduseres i omfang samtidig som vi verner de viktige arbeidsrettighetene og trepartssamarbeidet.
DA170906 Midtbanegeneralen kan bli svært viktig i de siste åtte kampene.
DA170906 Et viktig brev.
DA170906 Hva er viktig å vite når man skal stemme ?
DA170906 Når MDG fosser fram og over sperregrensa, er det fordi miljøsaken oppleves som så viktig blant mange at de ønsker å gi sin stemme til noen som mener dette er det aller viktigste å kjempe for.
DA170906 Skatt er viktig, og det er viktig at man overfører skatteinntekter fra staten og over til kommunene, mente Rødt-representant Ingunn Strand Johansen.
DA170906 Skatt er viktig , og det er viktig at man overfører skatteinntekter fra staten og over til kommunene, mente Rødt-representant Ingunn Strand Johansen.
BT170906https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Det er viktig å være utholdende og konsekvent, mener Bouhlou : ¶
BT170906https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html At det noen ganger kan være utfordrende å få de minste til å spise grønnsaker, gjør det ikke mindre viktig å prøve.
BT170906https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html - Det er viktig at barn veldig tidlig får smake på alt.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Hvorfor er laget så viktig i sykling ?
BT170906https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det var viktig for henne å sette meg ut.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Forskning viser også at isdekket i Barentshavet spiller en viktig rolle i klimasystemet, og at variasjoner og endringer i isutbredelsen påvirker vær og klima både lokalt og lenger sør.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Et viktig havområde ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne De nye resultatene våre bekrefter at utslippskutt er viktig for å begrense klimaendringene, og viser at isdekkets skjebne i hovedsak er bestemt av fremtidige klimagassutslipp.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel - Det er viktig at det internasjonale samfunnet, og spesielt de store donatorene, legger press på de palestinske myndighetene, sier Ashira Ramadan, regional researcher for Amnesty International.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/rQG28/-En-sekk-med-polser-star-klar_-sa-en-av-Russlands-mektigste-menn-og-lokket-ministeren-i-en-felle-I-sekken-la-19-millioner-kroner Skandalen kan også tolkes som om Russland gjør et lite men viktig fremskritt i bekjempelsen av den altomfattende korrupsjonen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/LKq3V/Prins-Henrik-lider-av-demens-Dronning-Margrethe-ber-om-at-han-far-ro Det er viktig å holde tingene fra hverandre.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/J0RXJ/Nordmann-i-Florida--Folk-er-nervose-og-forbereder-seg-pa-det-verste - Det er viktig for folk i Florida å følge med på denne svært farlige orkanen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/GdnXl/Kilder-Myanmar-har-lagt-landminer-pa-grensen-til-Bangladesh Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/pw4wG/Rapveteraner-med-hyllest-til-Valerenga Fri inngang på første kamp, gratis barnefestival, konserter, fotballgudstjeneste - og en liten, men viktig navneendring.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull For meg er det også et viktig etisk spørsmål, sier ordføreren.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser - Sanntidsinformasjon fra arbeidernes egne adgangskort er blitt et viktig verktøy for å renske opp i ulovlige tilstander i bygge- og anleggsbransjen, forklarer prosjektleder og seniorkonsulent Kathrine Steen Andersen om det såkalte HMSREG-systemet som er utviklet sammen med programvare- og konsulentselskapet Omega AS.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser - Kontroller som dette er viktig for å få entreprenørene til å overholde de strenge reglene vi har laget, sier Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Boliger viktig
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen - Det er viktig med åpenhet om hva som er situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/wW0QG/14-prosent-flere-reiste-med-Norwegian-i-august Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/o08Wm/Onkel-tiltalt-for-overgrep-mot-niese-fra-hun-var-3-ar-gammel En sak som denne bør gi alle voksenpersoner en påminnelse om hvor viktig det er å være årvåkne, sier bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/52wdE/Seks-arrestert-i-storaksjon-mot-bilpleiesteder-i-Bergen - Det er viktig for oss å understreke at vi har gått etter personer på arbeidsgiversiden, sier Christoffersen. 50 personer fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatt vest deltok i aksjonen.
AP170906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Det er viktig å være utholdende og konsekvent, mener Bouhlou : ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html At det noen ganger kan være utfordrende å få de minste til å spise grønnsaker, gjør det ikke mindre viktig å prøve.
AP170906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html - Det er viktig at barn veldig tidlig får smake på alt.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Storhamar-stjernen-om-gullpresset--Blir-nok-lett-a-peke-pa-meg-om-det-ikke-gar-bra-241433b.html Man møter masse forskjellige folk, trenere og spillere, og det er viktig å plukke opp det man kan.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Hvorfor er laget så viktig i sykling ?
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det var viktig for henne å sette meg ut.
AA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AA170906 - Det er viktig for folk i Florida å følge med på denne svært farlige orkanen.
AA170906 Det er viktig å holde tingene fra hverandre.
AA170906 Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten.
AA170906 Hun sier linjeforeningene er et artig og positivt tilskudd til studenthverdagen og at det er viktig at det skal være trygt å delta på aktiviterer der.
AA170906 - Jeg tror ikke vi vil komme over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet, men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjuruba, valgobservatør fra Ukraina.
AA170906 Frp-leder Siv Jensen sier at helse har vært et viktig satsingsområde for regjeringen, og at de vil fortsette å satse på området i framtiden.
AA170906 Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft vil være viktig for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft, sier helseminister Bent Høie ( H ).
AA170906 Hun sier linjeforeningene er et artig og positivt tilskudd til studenthverdagen og at det er viktig at det skal være trygt å delta på aktiviteter der.
AA170906 Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Og før min søster og mange av mine venner går til felts mot meg ; det er ikke noe galt med det, naturopplevelser er viktig .
AA170906 Dette kan minne oss om hvor viktig det er å få formidlet kulturarven slik at den ikke støver ned i magasiner.
AA170906 Siden har engasjementet for barnehagen og skolen fortsatt, og hvor viktig at også de med dårlig råd kan velge barnehage og SFO.
AA170906 Jeg lærte også at det ikke er viktig hvem som driver barne hagen, det viktigste er at tilbudet er godt.
AA170906 Jeg er for en sterk offentlig skole, men mener et mangfold også i skolen er viktig .
AA170906 Det var først da jeg skulle ha barna mine i barnehage at jeg forsto at politiske engasjement var viktig .
AA170906 Barnehageplass : Det var først da jeg skulle ha barna mine i barnehage at jeg forsto at politisk engasjement var viktig .
AA170906 Europarådet har helt siden 1950-tallet spilt en viktig rolle i vernet av menneskerettigheter i vår del av verden.
AA170906 Lokale produkter er viktig for Rema 1000, som i Midt-Norge nå satser på flere ulike lokale varere i disker og hyller.
AA170906 For Rema 1000 er kunden øverste sjef, som igjen gjør at holdepunktene rundt lokal mat - som historien bak, sporbarhet, nærhet og kvalitet - er svært viktig , forteller regionsdirektør Vidar Andersen.
VG170905 Jeg ser på det som en viktig rolle.
VG170905 Kommentar En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side.
VG170905 En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side.
VG170905 I tillegg til å være god på banen, er han en gutt som er godt likt i garderoben, alltid smilende og viktig for samholdet i laget, sier den tidligere Spania-stopperen Fernando Hierro til avisen.
VG170905 . Han ( Lagerbäck ) har en viktig rolle for å få Fotball-Norge til å forstå hva som skal til for at vi skal bli bedre, sa den tidligere landslagsspilleren på TV Norge med Lagerbäck ved sin side, og la til at det var skremmende å se hvor stor forskjellen mellom Tyskland og Norge var.
VG170905 Så overtok Lars Lagerbäck, og han har ikke en « viktig » landskamp før det har gått halvannet år, høsten 2018, da EM-kvalifiseringen starter.
VG170905 Med to scoringer sikret Everton-spilleren en særdeles viktig 2-0-seier over Ukraina tirsdag kveld.
VG170905 Hun forteller hvorfor det er viktig å engasjere seg : ¶
VG170905 - Derfor er det viktig at presidenten nå, når han har gitt oss seks måneder til å løse dette, jobber sammen med oss om å få det til, sier Graham. « 250 av mine Apple-kolleger er #Drømmere.
VG170905 | Syriske styrker har brutt IS-beleiring av viktig by ¶
VG170905 Russlands president Vladimir Putin kaller gjennombruddet et strategisk tilbakeslag for ekstremistgruppen og en viktig strategisk seier for Assad, og har sendt den syriske presidenten sine gratulasjoner, melder Associated Press.
VG170905 Dermed er IS i ferd med å miste kontrollen i enda en viktig by.
VG170905 Den sørlige delen av byen, som er regjeringskontrollert og hvor det ligger en viktig militærflyplass, er fortsatt omringet av IS-styrker.
VG170905 Hun forteller hvorfor det er viktig å engasjere seg : ¶
VG170905 Jeg er helt enig med VG at det er viktig å sikre en god fastlegeordning for fremtiden.
VG170905 Fastlegene har en svært viktig rolle i den norske helsetjenesten.
VG170905 Spørsmålet er viktig nok, og internt i politiet er det stor motstand mot reformen hvor politidirektøren stort sett har fått det som han vil.
VG170905 - Det viser at rettferdig fordeling og miljø er viktig blant de unge.
VG170905 DIALOG VIKTIG : Venstres Trine Skei Grande mener det er viktig å følge opp barna med et tilbud om barnehageplass, og at det er sjelden foreldre motsetter seg et slikt tilbud.
VG170905 DIALOG VIKTIG : Venstres Trine Skei Grande mener det er viktig å følge opp barna med et tilbud om barnehageplass, og at det er sjelden foreldre motsetter seg et slikt tilbud.
VG170905 - Er det noe som er viktig , så er det innbyggernes trygghet for at det er tilgang til leger.
VG170905 - Det er viktig .
VG170905 Viktig med fastlege ¶
VG170905 Det har vært viktig for familien, sier han.
VG170905 Spillum forteller at det er viktig at man blir fulgt opp av helsevesenet om man har fått i seg et så sterkt eddikkonsentrat.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Forskriften er midlertidig, og det er viktig at myndighetene vurderer den hvis det viser seg at konsekvensene er for store.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html MÅ VURDERE : Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at regjeringen vurderer å gjøre endringer i boliglånsforskriften hvis fallet i boligmarkedet fortsetter.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Hvis effekten av boliglånsforskriften viser seg å være for stor før vi kommer til juli, er det viktig ikke å se seg blind på at den forskriften skal endres i juli.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Så er det viktig at vi ikke får for store svingninger.
SA170905https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-er-ekspertenes-rad-til-et-Fotball-Norge-i-krise--Vi-ma-gjore-to-ting-241473b.html - Det blir viktig å se det som skjedde i Stuttgart i en større sammenheng enn denne ene kampen mot ett av verdens beste lag.
SA170905 Forskriften er midlertidig, og det er viktig at myndighetene vurderer den hvis det viser seg at konsekvensene er for store.
SA170905 MÅ VURDERE : Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at regjeringen vurderer å gjøre endringer i boliglånsforskriften hvis fallet i boligmarkedet fortsetter.
SA170905 Hvis effekten av boliglånsforskriften viser seg å være for stor før vi kommer til juli, er det viktig ikke å se seg blind på at den forskriften skal endres i juli.
SA170905 - Så er det viktig at vi ikke får for store svingninger.
SA170905 Heldigvis har jeg et trenerteam rundt meg som er veldig lojale, og som det fortsatt for meg er veldig viktig å jobbe sammen med.
SA170905 Hvor viktig er gode sko ?
SA170905 - En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side.
SA170905 Sene scoringer av Hal Robson-Kanu og Aaron Ramsey ga Wales en uhyre viktig 2-0-seier over Moldova.
SA170905 - Det blir viktig å se det som skjedde i Stuttgart i en større sammenheng enn denne ene kampen mot ett av verdens beste lag.
SA170905 Seieren i dag var utrolig viktig .
SA170905 Vi treffer andre i partnernettverket som er viktig for oss og får gutter med et sterkt konkurranseinstinkt som jobber hos oss.
NL170905 En enda bredere offentlig samtale på samisk, vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet for å redde språket, som er under sterkt press.
NL170905 Når vi nå står foran en ny era - den fjerde industrielle revolusjonen - blir det ikke mindre viktig å utvikle og benytte kunnskapen vår.
NL170905 De ansatte på Andøya har gjennom mange år gjort en viktig jobb for Norge, og den bør de få fortsette med.
FV170905https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Lagkamerat-raser-mot-TV-2-etter-Northug-kritikk--Det-er-det-absolutte-lavmal-241435b.html I vinter mistet Petter Northug en viktig sparringspartner og treningskamerat da broren Tomas Northug la skiene på hyllen.
DN170905 Slike leverandørmøter i flere norske byer er blitt en viktig del av sjarmoffensiven.
DN170905 Slike leverandørmøter i flere norske byer er blitt en viktig del av sjarmoffensiven.
DN170905 Samtidig er viktig å påpeke at ikke er noen krise i markedet, tvert imot er det stor aktivitet med mange omsetninger over hele landet og ser vi konturene av et sunnere prisutvikling fremover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O.
DN170905 Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen.
DN170905 Når Norge oppnådde denne posisjonen, er usikkert, men vi har påpekt at beregninger fra fire norske byer kan tyde på at utviklingen på 1800-tallet var viktig , skriver artikkelforfatterne.
DN170905 Adwords er Googles mektige reklamenettverk, en viktig reklamekanal for mange aktører.
DN170905 Produsent Thomas Robsahm tror det at filmen blir vist på festivaler og kinoer, blir viktig for å komme helt til mål i nominasjonsprosessen.
DN170905 Den amerikanske distributøren The Orchard er allerede på plass, noe som er viktig for å få filmen ut på markedet.
DB170905 - Kenya tar med dette et viktig grep for å fjerne en utfordring mot sin enestående natur.
DB170905 Jeg kunne sikkert brukt penger som et forhandlingskort, men dersom vi ønsker å lykkes over lang sikt og skapte store, magiske øyeblikk, er det viktig at vi bruker pengene vi har på en lur og effektiv måte.
DB170905 Det var viktig for familien og meg at vi er klar over framtiden i god tid før det faktisk skjer endringer.
DB170905 Det er andre ting som er blitt viktig for meg, siden jeg har stiftet familie og må tenke litt annerledes.
DB170905 - Det var viktig å få en avklaring i god tid til OL, både for hopperne, skiforbundet og meg.
DB170905 85 min : Israel kommer på en farlig kontring, men en norsk spiller får slengt ut en viktig fot når den avgjørende pasningen blir spilt. 80 min : Bjørdal inn for Zekhnini.
DB170905 Det er fortsatt svært viktig .
DB170905 Han var en viktig del av Tottenhams sølvlag i fjor, og det er knyttet store forventninger til ham også på landslaget.
DB170905 Sportslig suksess blir også viktig .
DB170905 Og det forundrer meg fra en fotballtrener som siden han kom til Norge har snakket om viktigheten av å vinne, og hvor viktig det er med gode opplevelser når et skjørt lags selvtillit skal gjenreises.
DB170905 Flere av konkurrentene våre har hatt lang leveringstid, og når vi samtidig vet at nær 80 prosent av i3-kjøpere er nye til merket, er det viktig med stabil levering og prising, sier Tegneby til Finansavisen.
DB170905 Etter at hun pensjonerte seg har Ri brukt store deler av tiden sin på å trene opp nye nyhetsopplesere, og hun har gjort noen sporadiske opptredener når Nord-Korea har viktig militærkunngjøringer.
DB170905 - Folk ønsker å lage maten fra grunnen, men i en hektisk hverdag er det også samtidig viktig at maten kan lages på under en halvtime, sier Jarle Nygaard, kokk og produktutvikler i Orkla.
DB170905 Andelen i arbeid er viktig for både folks inntekt og selvfølelse og for statens mulighet til å finansiere velferdsordninger og andre satsinger.
DB170905 Hver gang noen forklarer at vi bør ta ansvar for miljøet, får vi nemlig høre den samme frasen : Joda, miljøet er viktig , men vi må ha to tanker i hodet på en gang.
DB170905 Det er ikke viktig at MDG sine representater noen ganger er nødt til å fly eller ta taxi, det er ikke viktig at Rødt sin førstekandidat har vært nødt til bruke en kommersiell barnehage og det er ikke under noen forutsetning viktig at AP sin leder har brukt en leverandør som har hatt underleverandører som ikke har betalt skatt.
DB170905 Det er ikke viktig at MDG sine representater noen ganger er nødt til å fly eller ta taxi, det er ikke viktig at Rødt sin førstekandidat har vært nødt til bruke en kommersiell barnehage og det er ikke under noen forutsetning viktig at AP sin leder har brukt en leverandør som har hatt underleverandører som ikke har betalt skatt.
DB170905 Det er ikke viktig at MDG sine representater noen ganger er nødt til å fly eller ta taxi, det er ikke viktig at Rødt sin førstekandidat har vært nødt til bruke en kommersiell barnehage og det er ikke under noen forutsetning viktig at AP sin leder har brukt en leverandør som har hatt underleverandører som ikke har be
DB170905 Motstanderne prøvde å så tvil om det, men ikke om at det var en viktig egenskap.
DB170905 Det er viktig å sjekke boligen og salgsoppgaven grundig før du byr på boligen.
DA170905 Hammami mener det er viktig å sikre at lovforslaget kommer på plass.
DA170905 Det er viktig , sier Zorghati.
DA170905 Hammami mener det er viktig å sikre at lovforslaget kommer på plass.
DA170905 Det er viktig , sier Zorghati.
DA170905 - Det er ikke så viktig .
DA170905 Menneske-rettighetene er et viktig middel i å sikre siviliserte samfunn.
DA170905 Vi tror Global Parliament of Mayors vil ha være viktig og ha stor innflytelse i framtiden.
DA170905 Konferansen i Stavanger blir nettverkets andre årsmøte og vil være viktig for utviklingen av GPM.
DA170905 - Viktig for utviklingen ¶
DA170905 For noen er det å miste en femtilapp knapt noe å trekke på skuldrene av, mens for andre er det snakk om å miste en viktig del av ukens matbudsjett.
DA170905 For noen er det å miste en femtilapp knapt noe å trekke på skuldrene av, mens for andre er det snakk om å miste en viktig del av ukens matbudsjett, skriver Marthe K.
DA170905 Det er viktig at vi ikke bygger oss til slum, sier Wilberg.
DA170905 En viktig del av Ultimas samfunnsoppdrag er å utvikle musikken og slippe til nye krefter, fastslår Hagen.
DA170905 Jeg mener det er viktig at vi sier fra hva dette kan føre til.
DA170905 - Det var viktig , ja, faktisk helt maktpåliggende å få sagt dette, sier William Nygaard til Dagsavisen.
DA170905 Etter som det er transport som er den største brukeren av olje, er det viktig med kraftfull innsats for å få ned utslippene der, sier Helgesen om dette.
DA170905 Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen.
DA170905 Det er viktig at barn lærer å lese, skrive og regne, men skolen må bli flinkere til å ruste barna for den tida de lever i.
DA170905 Skolevalget regnes som en viktig indikator for valgresultatet.
DA170905 For et parti som SV er det veldig viktig å ha ungdommen på sin side for å gjøre det bra i valget, sier Bergh.
DA170905 Nå er det viktig å sørge for at forskriften ikke får uønsket stor effekt, sier Dreyer.
DA170905 Så det er klart at hans måte å håndtere alle tingene på blir veldig viktig .
DA170905 Det vil være viktig å få bekreftet, avkreftet eller korrigert opplysninger og rykter, sier Hjeltnes.
DA170905 - Det gjør veldig inntrykk å møte folk som er dypt fortvila over at politikerne ønsker å bygge ut den bynære skogen som er så viktig for så mange.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Forskriften er midlertidig, og det er viktig at myndighetene vurderer den hvis det viser seg at konsekvensene er for store.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html MÅ VURDERE : Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at regjeringen vurderer å gjøre endringer i boliglånsforskriften hvis fallet i boligmarkedet fortsetter.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Hvis effekten av boliglånsforskriften viser seg å være for stor før vi kommer til juli, er det viktig ikke å se seg blind på at den forskriften skal endres i juli.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Så er det viktig at vi ikke får for store svingninger.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Ingrid-Kristiansens-beste-lopetips-til-nybegynneren-og-eksperten-241449b.html Hvor viktig er gode sko ?
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-er-ekspertenes-rad-til-et-Fotball-Norge-i-krise--Vi-ma-gjore-to-ting-241473b.html - Det blir viktig å se det som skjedde i Stuttgart i en større sammenheng enn denne ene kampen mot ett av verdens beste lag.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Kjøpere av sekundærboliger er en viktig kjøpergruppe i Oslo, og adferden til denne gruppen hjelper til med å forklare boligprisendringer, forklarer artikkelforfatteren.
AP170905https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-besoke-familiepark-i-hostferien-Her-er-prisene-og-aktivitetene-10465b.html Geografisk spredning er viktig - så det er nevnt parker fra store deler av landet.
AP170905https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EGmkl/Sterk-sommer-for-SAS Sommeren blir stadig mer viktig for SAS, og i år var den fenomenal.
AP170905https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EGmkl/Sterk-sommer-for-SAS Derfor er det både viktig og gledelig at SAS kan se tilbake på en riktig bra sommer, sier konsernsjef Richard Gustafson i SAS i sin kommentar til kvartalsresultatet som ble offentliggjort i morgentimene tirsdag.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/zmQbq/Reuters-Du-kan-fa-skatteregning-nar-oljeselskaper-borer-i-nord Men som også forstår at oljenæringen ikke kan legges ned over natten, fordi den er så viktig for norsk økonomi og gir arbeidsplasser til 200 000 mennesker.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/d3jpq/Forbrukerombudet-varsler-tilsyn-mot-alternativbransjen - Det er viktig at forbrukere som vurderer alternativ behandling ikke blir villedet av reklamen.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene Derfor har det vært viktig for oss å ikke utvide de nasjonale kravene til rapportering, sier han til avisen.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/AOX6x/Frp-ma-ta-de-farlige-skatteflyktningene--Marikka-Udnas-Elsbak Si ;D-innlegg : Det er viktig for norsk verdiskaping at vi oppdaterer skattesystemet, men det er enda viktigere for utviklingsland.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/o0ega/MDGs-program-er-en-oppskrift-pa-storre-ulikhet--Andreas-C-Halse Mandag la partiet frem sin plan for å erstatte oljearbeidsplassene, og resultatet viser hvor viktig det vil være for venstresiden å holde partiet langt unna både nærings- og arbeidslivspolitikken.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/02bKB/-Vi-bor-onske-robotene-velkommen--Bruce-og-Bernhardsen Historien illustrerer et viktig poeng : ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/kultur/i/RWj2A/-Vi-skal-sorge-for-rause-stipendordninger-til-kunstnere Kultur er viktig for oss.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html MÅ VURDERE : Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at regjeringen vurderer å gjøre endringer i boliglånsforskriften hvis fallet i boligmarkedet fortsetter.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Hvis effekten av boliglånsforskriften viser seg å være for stor før vi kommer til juli, er det viktig ikke å se seg blind på at den forskriften skal endres i juli.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Så er det viktig at vi ikke får for store svingninger.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Forskriften er midlertidig, og det er viktig at myndighetene vurderer den hvis det viser seg at konsekvensene er for store.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Stckl-matte-tenke-seg-noye-om-for-han-bestemte-seg-for-a-bli-med-til-OL-i-Beijing--Begynte-a-lure-pa-om-jeg-var-overflodig-241342b.html Heldigvis har jeg et trenerteam rundt meg som er veldig lojale, og som det fortsatt for meg er veldig viktig å jobbe sammen med.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Ingrid-Kristiansens-beste-lopetips-til-nybegynneren-og-eksperten-241449b.html Hvor viktig er gode sko ?
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kontroversiell-dommeravgjorelse-sendte-Island-narmere-VM-plass-241511b.html Sene scoringer av Hal Robson-Kanu og Aaron Ramsey ga Wales en uhyre viktig 2-0-seier over Moldova.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-ekspertenes-rad-til-et-Fotball-Norge-i-krise--Vi-ma-gjore-to-ting-241473b.html - Det blir viktig å se det som skjedde i Stuttgart i en større sammenheng enn denne ene kampen mot ett av verdens beste lag.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brassespark-og-ellevill-sjumalsthriller-da-TILs-A-spillere-var-i-hovedrollen--se-hoydepunktene-her-241459b.html Seieren i dag var utrolig viktig .
AA170905 I denne delen av byen ligger en viktig militærflyplass.
AA170905 - Det er viktig å avdekke forskjellene mellom partiene, og i demokratiets ånd mener jeg det er viktig at NRK og Adresseavisen bidrar til en høyest mulig valgdeltagelse.
AA170905 - Det er viktig å avdekke forskjellene mellom partiene, og i demokratiets ånd mener jeg det er viktig at NRK og Adresseavisen bidrar til en høyest mulig valgdeltagelse.
AA170905 Og det viktigste av alt : Dugnad og frivillighet er en viktig norsk verdi.
AA170905 Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid.
AA170905 Produsent Thomas Robsahm tror det at filmen blir vist på festivaler og kinoer, blir viktig for å komme helt til mål i nominasjonsprosessen.
AA170905 Den amerikanske distributøren The Orchard er allerede på plass, noe som er viktig for å få filmen ut på markedet.
AA170905 Nå er det viktig å sørge for at forskriften ikke får uønsket stor effekt, sier Dreyer.
AA170905 Nå jobber vi med finansieringen, og håper