NL171129 En satsing på bedre utnyttelse og videreforedling forutsetter økt kompetanse.
SA170922 Frem til begynnelsen av 1990-tallet var det liv og røre her med videreforedling , nedfrysing, lasting og lossing av makrell, sild og pigghå.
AP170922 Frem til begynnelsen av 1990-tallet var det liv og røre her med videreforedling , nedfrysing, lasting og lossing av makrell, sild og pigghå.
DN170723 Målet er at fabrikken skal bli størst i verden på videreforedling av laks.
NL170713 Dernest bør Tromsø bidra til å legge til rette for vekst og nye industrielle etableringer i de regionene i Troms der produksjonen på havet faktisk skjer, enten dette gjelder slakteri- eller videreforedling av sjømat.
NL170705 For all produksjon og videreforedling av sjømat starter et sted.
DA170616 Derfor utlyser Forskningsrådet 50 millioner kroner til forskning på videreforedling av biologisk råstoff.
NL170606 Dette ville naturligvis også øket verdiskapingen for landet som helhet av våre begrensede fiskekvoter, i og med at eksportprisene for fersk fisk til direkte konsum vil være betydelig høyere enn for frosset ubearbeidet fisk til videreforedling i Kina og andre land.
NL170519 Dette viser viktigheten av matproduksjon og videreforedling av mat i Norge, en næring som skaper 90.000 arbeidsplasser, sier bondelederen.
AA170419 Gjennom eierskap i produksjon av settefisk og rensefisk, videreforedling og salg har Midt-Norsk Havbruk kontroll på hele verdikjeden for laks.
SA170327 Han mener kystsamfunnene heller må satse mer på videreforedling av fisken.
AP170327 Han mener kystsamfunnene heller må satse mer på videreforedling av fisken.
DB170202 Bøndene har eid videreforedling , jfr Tine og Nortura, innkjøpsselskap som Felleskjøpet, avlsselskap som Geno.
DN170103 Youn kom også på besøk til Norge, og sammen med partnere har de etablert selskaper for eksport i Norge og distribusjon og videreforedling i Sør-Korea.