SA170612 Er det en læringskultur på våre universitetssykehus der åpenhet, verdimangfold , respekt og engasjement råder ?
SA170612 Er det en læringskultur på våre universitetssykehus der åpenhet, verdimangfold , respekt og engasjement råder ?
DB170324 Høy innvandring, økende ulikheter, et økende verdimangfold og populismen er blant kandidatene som sies å true tilliten.
DB170105 Det handler selvfølgelig om innvandring og uønsket verdimangfold , men også om økonomi.