VG171018 Og vi venter heller ikke så ekstreme lokale verdier som vi fikk for to uker siden.
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/LzlP9/Ytre-venstre-er-hysterisk-redde-for-norskhet_-mens-ytre-hoyre-bare-ma-ta-seg-kraftig-sammen KOMMENTAR : Det må være lov til å si at det finnes norske verdier uten å bli beskyldt for å være rasist.
DN171018 - Dersom man ser på forholdet mellom aksjekurs og bokførte verdier , ligger markedet i snitt rundt ti prosent over historiske nivåer.
DN171018 Den 23 år gamle mannen har forklart til politiet at han ikke forsto hvor mye han hadde tatt eller hvor store verdier det dreide seg om før politiet kom til ham.
DB171018 Mannen har uttalt at han ble sjokkert over å høre at det var så store verdier .
DB171018 Den 23 år gamle mannen har forklart til politiet at han ikke forsto hvor mye han hadde tatt eller hvor store verdier det dreide seg om før politiet kom til ham.
DB171018 Det eneste kurderne har gjort er å avholde en folkeavstemning, der flertallet viste at de ønsker å danne en sivilisert stat med vestlige verdier .
DA171018 Til tross for at aksjonærenes verdier vannes betydelig ut med det nye forslaget til avtale, anbefaler Veie aksjonærene på Skogn å si ja.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/GzvX6/DN-Enighet-om-redningsplan-i-Norske-Skog Til tross for at aksjonærenes verdier vannes betydelig ut med det nye forslaget til avtale, anbefaler Veie aksjonærene på Skogn å si ja.
AA171018 Som gjentatt mange ganger, alle alternativer til en enighet vil innebære betydelig mindre verdier for alle parter og utløse kompliserte insolvensprosesser, sier styreleder i morselskapet Norske Skogindustrier ASA, Christen Sveaas, i børsmeldingen.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VKbEW/Evig-paminnelse-om-hva-jeg-gar-glipp-av Nettavisene har flyttet kommentarfeltene til Facebook, og TV-kanalene oppfordrer deg til å debattere og dele bilder på sosiale medier om realityprogram, norske verdier , sommerkroppen - og det helst mens du følger tv-programmet.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/3llve/Trump-faller-pa-listen-over-USAs-rikeste Listen viser også at de rikeste er blitt enda rikere og tilsammen eier verdier for 2.700 milliarder dollar.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet Da er det grunn til å stille spørsmål ved om dette er en god forvaltning av våre felles verdier , sier Støvring.
AA171017 Listen viser også at de rikeste har blitt enda rikere og til sammen eier verdier for 2.700 milliarder dollar. ( ©NTB ) ¶
DN171016 Dommen innebærer i dag at Flying Elephant eier de resterende verdier i boet og at Pandox har mottatt mer enn sin forholdsmessige del skulle tilsi, sier Steenstrup.
DN171016 Dommen innebærer i dag at Flying Elephant eier de resterende verdier i boet og at Pandox har mottatt mer enn sin forholdsmessige del skulle tilsi, sier Steenstrup.
DN171016 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DB171016 » Akkurat som i debatten om rusavhengige, foregår det slik jeg ser det en subtil og karikert kulturkamp der « riktige » og « gale » verdier blant « annerledes»-grupper skal enten hylles eller feies under teppet.
DA171016 Vi merker et press på sosialliberale verdier i en debatt som hardner til.
DA171016 Om vi skal kunne ivareta vår frihet og liberale verdier , kan vi ikke bryte ned alt vi har bygd opp.
DB171015 - Jeg oppfordrer regjeringen til å tenke selv og heller følge sine egne verdier om å legge til rette for økt jobbvekst.
VG171014 Vil fellesskap, grønne verdier , innovasjon eller storkapital stå i sentrum ?
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/xKOeV/Arbeiderpartier-i-dyp-krise-jakter-pa-nye-veier-til-makt-Na-apner-flere-for-samarbeid-med-ytre-hoyre De må representere et sett verdier og stå for dem, sier Frieberger.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/mX7d4/--Mange-norske-ledere-har-en-overfladisk-forstaelse-for-teknologi Han mener norske ledere er adskillig bedre trent for å kutte kostnader enn å skape verdier .
NL171013 Det tildekker beklageligvis at nøkkelen til suksess vil handle om noe ganske annet : Om å skape verdier , og være attraktiv for investeringer og kapital.
DN171013 Sweder van Wijnbergen ved Amsterdam-universitetet peker konkret på at tyske banker nå er lastet opp med tysk gjeld som er nesten tre ganger så høy som deres totale verdier .
DN171013 Schäuble luftet sin uro etter at Claudio Borio, sjeføkonom i Bank of International Settlements, satte likhetstegn mellom oppblåste verdier , særlig i aksjemarkedet, og en løssluppen pengepolitikk.
DN171013 - Da har man ikke brukt styret til det det var tenkt til, nemlig å få belyst saker fra flere forskjellige sider, ha gode diskusjoner og stor takhøyde for å ta de beste beslutningene for styret for å skape verdier , sa hun.
DN171013 Interessen er god, noe som også vises av forhåndstegningen, sier Fabian Søbak, som mener børsnoteringen vil bidra til at selskapet kan vokse raskere og utnytte de underliggende markedstrendene til å skape verdier for investorene.
DN171013 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen, vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DA171013 I en valgkamp som var preget av motsetninger og en forvirrende diskusjon om norske verdier , ble grenser flyttet.
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene DN skriver at 74-åringen har skilt ut to selskaper fra sitt heleide investeringsselskap Meteva, som opplyses å sitte på verdier for 10,5 milliarder kroner.
VG171012 - Det jeg kan si er at på « Farmen » lærte jeg å kjenne henne som en absolutt kjempebra jente med gode verdier .
VG171012 Du kan alternativt legge inn egne verdier for å se hva avgiften vil bli neste år : ​ ¶
VG171012 BilNorge.no har laget en kalkulator hvor du kan slå opp engangsavgiften på over 4.000 modellvarianter på det norske markedet, eller legge inn egne verdier for å kalkulere hva avgiften blir i 2018 i forhold til i dag.
DB171012 Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.
DB171012 Frp er klar til å levere konkrete tiltak, det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man bare skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.
DA171012 Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet.
VG171011 Zara Larsson er også kjent som en ung kvinne med sterke meninger og ditto sterke feministiske verdier .
DN171011 De sikrede kreditorene, den såkalte seniorgruppen, har pant i Norske Skogs syv papirfabrikker og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier .
DB171011 Enda viktigere er imidlertid at næringslivets tilgang til kapital - nødvendig for å kunne skape verdier og arbeidsplasser - avhenger av at investorene har tillit til at markedet er rettferdig.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-om-stadionkritikken--Jeg-ma-fa-ha-en-drom-Det-ville-nesten-vart-rart-om-jeg-ikke-hadde-hatt-det--------------------------------------------------------------------243581b.html I tillegg er det store verdier på Alfheim også, sier Gamst Pedersen og fortsetter : ¶
SA171010 I tillegg er det store verdier på Alfheim også, sier Gamst Pedersen og fortsetter : ¶
NL171010 Det er offentlige bygg som skal representere de verdier staten og samfunnet står for, både overfor omverdenen og ikke minst overfor de som skal befolke byggene - studentene.
NL171010 I Norge har skreien skapt verdier langs hele kysten og lagt grunnlaget for levende samfunn fra Bergen til Kirkenes.
DB171010 Her er ingen fundering i verdier , forebyggingsteori og empiri.
DA171010 Her skriver ti unge nordmenn og - kvinner med flerkulturell bakgrunn om integrering, identitet og norske verdier .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre Hun mener fremstillingen av legen som nekter pasienten behandling bryter med legenes verdier og politikk.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre - Det bryter med Legeforeningens verdier og politikk og kan føre til et brudd på den tilliten alle pasienter skal ha til en lege.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre - Bryter med våre verdier og politikk ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-om-stadionkritikken--Jeg-ma-fa-ha-en-drom-Det-ville-nesten-vart-rart-om-jeg-ikke-hadde-hatt-det--------------------------------------------------------------------243581b.html I tillegg er det store verdier på Alfheim også, sier Gamst Pedersen og fortsetter : ¶
DB171009 Med så store verdier bør fondet ha en ledelse med maksimalt fokus på nettopp fondet.
DB171009 Kina skal nå sin storhet på egne premisser, ikke på noe knefall for såkalte vestlige verdier .
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qG9Q1/Statoil-Skal-malene-fra-Paris-avtalen-nas_-ma-ogsa-mye-olje-og-gass-forbli-i-bakken--Eldar-Satre I snart 50 år har Statoil skapt store verdier og bidratt til samfunnsutviklingen.
AA171009 Det opprinnelige forslaget innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171009 Den forteller om skolens verdier og prinsipper, og ikke om fagspesifikke mål eller innhold.
DB171008 - Krisen har nådd et vendepunkt, og vi må engasjere oss for å forsvare spanske verdier som en nasjon, sier demonstranten Joaquin Penas, til The Guardian.
DB171008 Frykt for at høyre-ekstreme skal overta scenen har fått SCC til å gå ut med at « enheter eller symbolikk som ikke reflekterer demokratiske verdier » ikke vil bli akseptert under arrangementet.
DB171008 - Jeg synes det er ganske ille at vi i Norge har fått enkelte parallellsamfunn som lever på utsiden av det som er norske verdier og norsk kultur, og at det blir så ekstremt at vi snakker om drapsforsøk, sier Frp-politikeren.
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/95PEd/Pasienten-som-ingen-ville-ha--Andreas-Pahle Du får ikke god rusbehandling av pakkeforløp, når problemet har med holdninger og verdier å gjøre.
DN171007 Økokrim mener de har lurt investorer til å kjøpe aksjer basert på oppblåste verdier i det danskregistrerte selskapet Johnsen Oil.
DN171007 Økokrim mener de har lurt investorer til å kjøpe aksjer basert på oppblåste verdier i det danskregistrerte selskapet Johnsen Oil.
DB171007 Vladimir Putins grunnleggende verdier , som ble skapt i barneårene, er lett gjenkjennelige i intervjuboka « Den første person », som ble gitt ut vinteren 2000, og som fortsatt er det nærmeste biografiske materialet om Russlands mektige president.
DB171007 Samtidig har den begrepsbaserte og erfaringsfattige kritikken fullstendig tatt over den offentlige samtale om sex, makt og verdier .
DB171007 Dette ser vi for eksempel i debatten om « norske verdier » som herjet før valget i høst.
AA171007 - Vi har kommet til et vendepunkt, og vi må aktivt gå inn og forsvare Spanias verdier som én nasjon, sier en av demonstrantene, Joaquin Penas ( 52 ), til nyhetsbyrået AFP.
DN171006 Han tror også at vi allerede har begynt en gigantisk konsolidering der 20 til 40 selskaper omsetter 90 prosent av alle verdier i verden.
DB171006 Men den gamle læreplanen hadde et språk som tydeligere definerte skolens verdier , og som på en indirekte måte sa hvorfor det å spille, synge og skape er viktig for et menneske.
AA171006 Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om. ( ©NTB ) ¶
DN171005 Dette har gruppen gjort for å sikre sine verdier og sørge for at fabrikkene kan drives videre uansett utfall.
DN171005 Den såkalte seniorgruppen har pant i selskapets syv fabrikker, og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier og sørge for at fabrikkene kan drives videre uansett utfall.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Det er snakk om store verdier , sier han.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Tredje-frist-for-Norske-Skogs-redningsplan-narmer-seg Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Norske-Skog-utsetter-nok-en-gang-fristen-for-en-redningsplan Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171005 Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171005 september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
VG171004 Det skyldes ikke nødvendigvis at han, eller hun, mangler respekt for norske verdier .
VG171004 Foreløpig kan hverken Olsen eller politiet si noe om hvor store verdier det er snakk om, men tyvene har tatt klokker med en verdi fra 60.000 kroner og oppover, sier Olsen til iTromsø.
DB171004 Det er håp når publikum forstår at stillhet og undring er vesentlige verdier .
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/EOkyP/Miss-mistet-tittel-etter-Twitter-miss--og-na-blir-hun-saksokt-av-kuppofre juli eller nasjonale verdier å gjøre.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/6xGaQ/Tyvene-brukte-50-sekunder-pa-innbruddet-hos-urmaker-i-Tromso Tyvene som brøt seg inn hos en urmaker i Tromsø natt til onsdag, brukte kun 50 sekunder på å stjele store verdier fra forretningen, opplyser vektere.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/6xGaQ/Tyvene-brukte-50-sekunder-pa-innbruddet-hos-urmaker-i-Tromso Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om. | - Moderne kriger handler ikke bare om bomber og maskingevær ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/P7lRX/Frode-Thuen-Skal-hun-gi-eksmannen-en-ny-sjanse Vi fikk raskt barn, mange barn, og har uten kompliserte avtaler hatt en fin overensstemmelse med tanke på verdier , grenser og holdninger overfor ungeflokken.
AA171004 - Vi har over tid sett at Veidekke er den riksentreprenøren som har en forretningsfilosofi som ligner mest på vår, blant annet på verdier , menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og satsning på fagkompetanse, sier Hynne.
AA171004 Tyvene rasket med seg flere dyre klokker under innbruddet natt til onsdag, men det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om.
VG171003 Er et fascinerende skue å se alt vannet, men det er enorme verdier som har gått tapt, forteller Oddvar Bysheim.
DN171003 Nå er han 22 år og sitter med verdier for noen titalls millioner kroner.
DB171003 Bildet som males er at norske verdier angivelig er truet.
DB171003 Jeg er så lei svenske tilstander, norske verdier og spanske gloser, havet som stiger, Preikestolen og plastposer.
DA171003 Han opplyste også at han hadde 150.000 kroner i kredittkortgjeld, at han ikke har noen verdier og at han for tiden er uten jobboppdrag.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvdb2/Ny-skjebnedag-for-Norske-Skog Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/BoK47/Norske-Skog-utsetter-fristen-for-a-fa-pa-plass-en-redningsplan Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171003 Det handler om fordeling av verdier .
AA171003 Hvor store verdier som gikk tapt har ikke direktøren rukket å undersøke ennå.
AA171003 Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA171003 Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
DB171002 - Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier .
DB171002 Dette gjør man selv om mullaen åpent skjeller ut Norge og kritiserer de vestlige verdier som beskytter ham.
DA171002 - Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet - Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier .
AA171002 - Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier .
AA171002 Fagfolkene har latt seg utfordre og de ansatte har måtte vurdere og endre tjenestenes rutiner, praksiser, holdninger og verdier .
AA171002 skal bli kjent med og kan dele barnesyn verdier og barns rett til å delta og bli hørt.
VG171001 - Jeg har så mange andre verdier i livet enn det som kommer frem på « Farmen ».
SA171001 I fotballforbundets verdier og virkemidler for barnefotballen har de lagt inn totalt 5560 timer med egentrening, 3830 timer meg organisert trening og 610 timer med kamper i løpet av tiden fra man er 4 til 18 år.
DN171001 Av tiltalen fremgår det at Økokrim mener de to tiltalte har benyttet falske regnskaper, falske selskapspresentasjoner basert på feilaktige opplysninger om verdier , kontrakter, styremedlemmer og tekniske evalueringer, for å lokke investorer til å plassere penger i Johnsen Oil.
DA171001 - Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier .
AP171001https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vaavj/Mobbing_-sosial-ekskludering-og-press-dytter-vare-ungdommer-mot-religiositet--Walid-al-Kubaisi Opphetet debatt om hijab og norske verdier : - Det har ingenting med verdier å gjøre !
AP171001https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vaavj/Mobbing_-sosial-ekskludering-og-press-dytter-vare-ungdommer-mot-religiositet--Walid-al-Kubaisi Opphetet debatt om hijab og norske verdier : - Det har ingenting med verdier å gjøre !
DB170930 Men svaret på det spørsmålet finner vi ikke ved å gyve løs med omkamp mot de som allerede driver idretten sin ut fra gode etiske verdier .
DB170930 - Huset er totalskadd, og vi har mistet utstyr for store verdier .
DA170930 Det må det jo være i disse dager, hvor det er snakk om norske verdier og kultur.
AP170930https://www.aftenposten.no/kultur/i/4ylLe/Simen-Ekerns-kloke-stemningsrapport-fra-hoyrepopulismens-Europa Islam truer « våre » verdier .
AA170930 Han anklager også katalanske regionmyndigheter for å fremme et system som strider imot verdier og målsettinger som EU forsøker å fremme.
AA170930 - Hvis vi bygger på hennes verdier er jeg sikker på at vi skal klare å gi henne gaven hun ønsker seg, skriver Giske.
AA170930 Det er store verdier vi har mistet, både mat og utstyr og teknologi.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Man har et verdifullt område på Alfheim der det er lagt ned infrastruktur for fotball, men der det også er verdier for et eventuelt fremtidig boligområde.
DN170929 Presidenten eier en rekke verdier , inkludert golfbaner og hoteller.
DB170929 Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til TV 2.
DB170929 Skal vi få unge nordmenn til å drømme om en spennende jobb i egen bedrift, i det grønne skriftet, er det forskjeller, ikke konsensus og trygghet, som bør være våre verdier .
DB170929 Selv om villaeiendommen, kjent for sine legendariske fester, underjordiske basseng og filmkvelder, nå er solgt, har Hefner en god del andre eiendeler og verdier som må fordeles.
DA170929 Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til kanalen.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/k2LW9/Atomvarsler-Mordechai-Vanunu-far-familiegjenforening-i-Norge Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til TV 2.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Man har et verdifullt område på Alfheim der det er lagt ned infrastruktur for fotball, men der det også er verdier for et eventuelt fremtidig boligområde.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 Kamp om verdier
AA170929 september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 Restruktureringsplanen innebærer i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170929 Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til TV 2.
DN170928 Apparatene med priser fra 159 kroner og opp til 1.259 kroner viser stabile og riktige verdier , og de har god brukervennlighet.
DB170928 Men skal denne velgergruppen få mest mulig gjennomslag for miljø og liberale verdier , ikke minst innenfor asyl- og flyktningpolitikk, kreves det at regjeringens politikk legges mer mot sentrum.
DB170928 Liberale verdier og miljøbevissthet er typiske kjennetegn for Venstre-velgere.
AA170928 Apparatene med priser fra 159 kroner og opp til 1.259 kroner viser stabile og riktige verdier , og de har god brukervennlighet.
AA170928 Verken politikerne eller mediene har brydd seg om det, men det er nå fastslått at den mest sentrale av alle norske verdier er under sterkt press.
AA170928 I en tid der det ellers er så mye snakk om at norske verdier er truet, må politikerne i hvert fall gjøre noe på et område der trusselen er svært alvorlig og lett å få øye på.
VG170927 Bildene av norsk natur er på høyde med det gode fra utlandet, og historien er i utgangspunktet så fullstappet av antatt « norske verdier » at den vil få kulturministerens hjerte til å svulme.
VG170927 I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest framgangsrike regioner, og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
DB170927 Til sammen sitter Hagen-familien på verdier for 26 milliarder kroner, en økning fra 24 milliarder i 2016.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/d6pbA/Dansk-minister-har-Muhammed-karikatur-som-bakgrunn-pa-iPaden I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest fremgangsrike regioner, og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
AA170927 I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest framgangsrike regioner, og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
AA170927 Restruktureringsplanen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170927 Medier, i tillegg til informasjon og nyheter, formidler også verdier og følelser.
VG170926 Eller ville denne ellers så upolitiske plakatgutten for amerikanske verdier også sette kneet i marken og bøye hode i stille protest mot politiets behandling av svarte amerikanere ?
DB170926 Når det gjelder VM og OL er ikke Norge garantert å få noe som helst, men det er opp til oss å sikre at disse idrettsfestene gir varige samfunnsmessige verdier .
DB170926 - Frihet er en av mine viktigste verdier , og da sier det seg selv at jeg ikke har så mye tid til overs for en mann.
DB170926 Rundt 50 millioner kroner forvaltes ifølge avisa av Industrifinans Kapitalforening, og pengene er plassert i diverse verdier som aksjer.
DB170926 Han opplever å ha vært tro mot seg selv og sine verdier både i Paradise Hotel og høstens « Skal vi Danse », og bekymrer seg derfor ikke over å plutselig framstå annerledes.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQ8V/Mann-pagrepet-etter-moskbrann-i-Sverige Det dreier seg om store verdier og da er det riktig å bruke denne benevnelsen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/mAGeO/Kvinne-i-40-arene-siktet-for-drap-i-Agder Ifølge NRK etterlot faren seg verdier for 13 millioner kroner brutto.
AA170926 Det dreier seg om store verdier og da er det riktig å bruke denne benevnelsen.
AA170926 Det dreier seg om store verdier og da er det riktig å bruke denne benevnelsen.
AA170926 - Jeg får så mye energi av å jobbe med mennesker som gir av seg selv, og jeg får jobbe med verdier som ligger hjertet mitt nær.
AA170926 Planen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier , og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170926 Aksjonærene i konsernet Norske Skogindustrier ASA vil dermed bli sittende igjen med aksjer i et selskap som ikke har noen verdier .
SA170925 De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på.
DB170925 De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på.
DB170925 Utenfra sett var kanskje ikke akkurat det så rart når hun satte startskuddet med å si at norske verdier var under press.
DB170925 Helleland skriver at hun er opptatt av at vi trenger en grunnmur av verdier .
DA170925 Det var snakk om store verdier , og sekkene la dessuten beslag på verdifull bryggeplass.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/P7VKJ/Toppmotet-er-slutt_-men-Trumps-kamp-mot-FN-fortsetter--- FN fremmer liberale verdier
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/P7VKJ/Fire-grunner-til-at-Trump-kjemper-mot-FN FN fremmer liberale verdier
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/GppbV/Lommetyvliga-i-Athen-dro-inn-over-30000-daglig Politiet sier ligaen på daglig basis har stjålet verdier for så mye som 3500 euro ( ca. 32.500 kroner ) daglig.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på.
DN170924 Vennskapet utviklet seg og Bettencourt overførte etter hvert penger og verdier , inkludert kostbar kunst, for over ti milliarder kroner til Banier.
DB170924 « Jeg har med vilje ekskludert Gery Lewis, Ronald Lewis, Anthony Joseph Lewis, Christopher Joseph Lewis, Scott Anthony Lewis og Joseph Christopher Lewis og deres etterkommere fra å arve mine verdier , det er min hensikt at de ikke får noen fordeler », står det i papirene som nettstedet har publisert.
DB170923 - Vi er opptatt av sunne verdier , og et godt menneskesyn.
AA170923 Det er et sunt prinsipp at samfunnet verner den jorda som skal brødfø oss i fremtiden og beskytter sårbare naturtyper som har store skjulte verdier .
VG170922 Hvis man virkelig skal snakke om noe som er Den norske modellen, eller norske verdier , for den del, så er det nettopp dette sømløse samvirket mellom frivilligheten og profesjonelle når vi forener krefter på denne måten.
VG170922 Dette er verdier vi gjenkjenner fra også andre suksessfulle idretts- og kulturarrangementer vi har avviklet her til lands.
VG170922 Vi kan gjerne debattere norske verdier , innvandring og en mannevond svane i Os, men i dag skal debatten handle om hvordan vi debatterer som voksne mennesker.
DB170922 Dette er store kulturskatter, og selvfølgelig til dels store økonomiske verdier .
AA170922 Punktum medfører imidlertid en solid økonomisk smell for selskapet, som medregnet alle bøter, erstatningskrav, juridiske kostnader og nedskriving av verdier på rundt 7,4 milliarder i Usbekistan taper rundt 15 milliarder svenske kroner.
VG170921 - Vi ønsker å videreføre våre verdier til barnet, blant annet det at man skal tørre å våge og være åpne for nye ideer.
VG170921 Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke uttale oss om hvor store verdier som er tatt fra gullsmeden, sier operasjonslederen.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/1954/Makrookonomi/-sentralbankene-sier-at-festen-er-over Selskapet forvalter verdier til 860 milliarder dollar, og Isaac er i Norge for å fortelle klienter om Invescos syn på den globale økonomien fremover.
DN170921 Selskapet forvalter verdier til 860 milliarder dollar, og Isaac er i Norge for å fortelle klienter om Invescos syn på den globale økonomien fremover.
DN170921 Bobestyreren ser flere muligheter for å få ut verdier fra selskapet.
DB170921 Hennes og Kristiansand-familiens enorme verdier befinner seg i Rasmussengruppen, med røtter tilbake i 1936.
DB170921 Hennes verdier har ikke endret seg stort, fortsetter Kapital, som vurderer 71-åringens formue til 6,0 milliarder kroner.
DB170921 De 400 på listen kontrollerer i år verdier for 1.182 milliarder kroner, opp fra 1.062 milliarder kroner i fjor.
DB170921 Integrering ble en del av den norske valgkampen gjennom debatten om norske verdier .
DB170921 Vi trenger en grunnmur av verdier , og vi trenger en samtale om disse.
DB170921 Et offentlig ordskifte om norske verdier er ikke enkelt, og det er antakelig verken mulig eller ønskelig at alle skal være enige.
DA170921 I talen snakket Trump for en oppjustering av nasjonalstaten, med mindre vekt på kollektive løsninger - og mindre promotering av liberale verdier som demokrati og menneskerettigheter.
DA170921 Til sammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/walaP/200-ansatte-i-Moods-of-Norway-butikkene-sies-opp Han anslår at det er verdier for 10 millioner kroner i morselskapet, og 60 millioner kroner i driftsselskapet.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/BgpVG/John-Fredriksen-fortsatt-klart-rikest-i-Norge Tilsammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner.
AA170921 Til sammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner.
AA170921 Til sammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner.
AA170921 | Norske verdier
AA170921 Selv er jeg så opptatt av norske verdier at jeg nå skal bruke det lille jeg har av forbrukermakt : Jeg handler ikke lenger i butikker som ikke kan norsk.
AA170921 Her er en historie om norske verdier som virkelig er truet.
AA170921 Et møte med fortiden er som en reise i et fremmed land : Den tvinger oss til refleksjon omkring « annerledeshet og likhet » som er begreper det er viktig å ha et aktivt forhold til i vår egen globaliserte tids møter med mennesker med andre ideer, verdier , materielle forutsetninger og tradisjoner, historier og skjebner.
VG170920 - Han var en fantastisk gutt med god holdninger og verdier både på og utenfor banen.
DA170920 Men debatten om norske verdier , forstått som vafler og juletre, er en blindvei som tar oppmerksomheten fra virkelige utfordringer som klimakrise, reelle integrasjonsutfordringer eller spørsmål om økonomisk fordeling ¶
DA170920 Debatten om norske verdier , som Ekern omtaler som « snodig », minner om debatter om fransk identitet i Frankrike.
NL170919 Den oppvoksende slekt med andre ord, og de verdier vi ønsker at de skal ta med seg videre i livet.
DN170919 De to Infront-gründerne Kristian Nesbak og Morten Lindeman kan kontrollere verdier for opptil 300 millioner kroner i selskapet de startet.
DB170919 Omstillingen av norsk økonomi må fortsette og Norge må få flere bein å stå på, vi må investere for å kutte utslipp og samtidig skape bærekraftige verdier .
DB170919 På sikt er det ikke nikaben, men at vi forkaster sosialliberale verdier , som truer våre europeiske demokratier.
DB170919 At det å bruke nikab ikke er forenlig med våre verdier .
DA170919 De sju fabrikkene går bra og er i realiteten det som er av verdier i konsernet.
DB170918 Han sto også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170918 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170918 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170918 Jeg vet ikke om du kommer til å lese dette, men om du vil fremme ditt partis verdier i form av ansvarlighet, frihet og mangfoldighet, så setter du ikke Sylvi Listhaug i din nye regjering.
DB170918 Hva slags verdier skal vi egentlig ha i dette samfunnet ?
AA170918 De sju fabrikkene går bra og er i realiteten det som er av verdier i konsernet.
VG170917 Det bryter med profesjonens grunnleggende verdier .
DN170917 De strekker seg fra dem som er redde for avkristning av landet, og som tror at det er Arbeiderpartiet og SV som står for de avkristningen, til de som er i den andre enden av skalaen og som ønsker mer solidaritet og andre verdier på venstresiden, sier Haugland.
AA170917 De strekker seg fra dem som er redde for avkristning av landet, og som tror at det er Arbeiderpartiet og SV som står for de avkristningen, til de som er i den andre enden av skalaen og som ønsker mer solidaritet og andre verdier på venstresiden, sier Haugland.
VG170916 Vi avkrever ingen troskapsed av lærerne, men som institusjon målbærer skolen noen verdier .
VG170916 Skolen skal hegne om noen felles verdier .
VG170916 Norsk skole skal fremme verdier som likestilling, demokrati og respekt for andre synspunkter.
VG170916 Norsk skole bygger på demokratiske verdier og skal formidle norsk kultur og tradisjon.
VG170916 Her ligger våre verdier og prinsipper for grunnopplæringen.
VG170916 Store verdier
DB170916 - Det er såpass kjente kunstnere og så store verdier at her må det ha skjedd en glipp et sted, sier han.
DB170916 I Norge nyter offisielle institusjoner høy tillit blant befolkningen, og det er nettopp ved å bryte ned slik tillit man truer grunnleggende verdier .
DA170916 Til gjengjeld har serien, ifølge NIscreens estimater, generert verdier for mer enn 148 millioner pund i lokaløkonomien i samme tidsrom.
DA170916 Hvis man skal ha en trøst i denne valgkampen er det at det politiske ordskiftet i Norge bærer preg av at venstresidens verdier vinner fram.
VG170915 - Jeg snakker på vegne av Idrettsstyret når jeg sier at Kloster Aasen vil tilføre IOC og internasjonal idrett, det beste av norsk idretts grunnsyn og verdier .
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Jeg vil være med på å skape gode opplevelser og gode verdier som binder oss sammen, legger hun til på telefon fra Peru.
SA170915 Jeg vil være med på å skape gode opplevelser og gode verdier som binder oss sammen, legger hun til på telefon fra Peru.
DB170915 - Jeg snakker på vegne av idrettsstyret når jeg sier at Kristin Kloster Aasen vil tilføre IOC og internasjonal idrett det beste av norsk idretts grunnsyn og verdier .
DB170915 Vi kjente at dette er vår ungdom, vi ville ikke vise dem en kald skulder, vi ville bare vise hvilke verdier vi sto for.
DB170915 Midt i fellesferien stilte rundt 2000 opp for å vise at dette er ikke var verdier de sto for.
DB170915 Juncker hadde en klar advarsel til Ungarn, Polen og andre da han kalte EU en union av verdier .
DB170915 Det norske folket har sagt klart og tydelig ifra, med minus 10.000 stemmer, at vi ønsker et liberal-konservativt samfunn tuftet på verdier som frihet og individualisme, fritt for forbud og tvang.
DA170915 For Ap er det grenser for hvor langt de kan gå i å konkurrere med Frp om innvandringsorienterte velgere før det strider mot Aps verdier .
DA170915 Det må vi bare forholde oss til, også de som er liberale, sier Mangset, som mener årets valgdebatt om brunost og « norske verdier » handlet lite om politiske løsninger.
DA170915 Den type liberale verdier som Macron står for, er det mange av for eksempel Frps velgere som er imot.
DA170915 - Jeg snakker på vegne av idrettsstyret når jeg sier at Kristin Kloster Aasen vil tilføre IOC og internasjonal idrett det beste av norsk idretts grunnsyn og verdier .
DA170915 Ap-politiker Jan Bøhler, som denne uka ble gjenvalgt på Stortinget, er et eksempel på hvordan Ap og venstresida selv kan sette agenda i innvandringsspørsmålet - uten å bryte med venstresidas verdier , sier Halse.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Jeg vil være med på å skape gode opplevelser og gode verdier som binder oss sammen, legger hun til på telefon fra Peru.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Jeg vil være med på å skape gode opplevelser og gode verdier som binder oss sammen, legger hun til på telefon fra Peru.
SA170914 Det handler om at når vi investerer så tror vi at vi kan tjene på det, slik at vi kan bygge nye verdier for klubben som kan reinvesteres og bygges videre på.
FV170914https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html Det handler om at når vi investerer så tror vi at vi kan tjene på det, slik at vi kan bygge nye verdier for klubben som kan reinvesteres og bygges videre på.
DB170914 Det skulle være et felles prosjekt med felles verdier og en leder som styrer.
DB170914 Jeg opplever at vi er så imøtekommende og forståelsesfulle at vi kaster våre egne verdier på skraphaugen, sier Skreros, som understreker at hun ikke har noe imot muslimer.
DB170914 - Verdier på skraphaugen ¶
DA170914 - Norge har hatt en sterk stemme internasjonalt, og jeg vil bringe med meg norske verdier , sa Kloster Aasen til Dagsavisen da vi snakket med henne.
DA170914 - Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen.
DA170914 Begrepet betegner at et selskap går konkurs, men omhandler også retten til å søke reorganisering av selskapets verdier , skriver avisen.
DA170914 - For meg handler det aller mest om skole-, eldre- og miljøpolitikk - samt opprettholdelse av våre liberale verdier .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/L2LvV/12000-kroner-dagen-i-lommepenger-Mugabe-far-refs-for-radyr-New-York-tur-med-familien Han ville ha seg frabedt at landet ble pådyttet nye verdier og normer i strid med tradisjon og tro.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html Det handler om at når vi investerer så tror vi at vi kan tjene på det, slik at vi kan bygge nye verdier for klubben som kan reinvesteres og bygges videre på.
AA170914 Gjerningsmennene fikk med seg smykker, men det skal ikke være snakk om store verdier . ( ©NTB ) ¶
AA170914 - Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen.
DB170913 - Vi mener at flere av disse aksjene handles med en høy rabatt til underliggende verdier .
DB170913 Grunnene til problemene vi står overfor og de mulige resultatene av hva enn vi ender med å foreta oss i det henseende når det kommer til integrering, vern av norske verdier og grad av asyl-mottakelser etc. er for vage foreløpig slik jeg ser det.
DB170913 Jeg prøver å få fram at det er en del verdier og kvaliteter også ved livets siste akt.
DA170913 - Det at både ledere og kvinnelige landeveissyklister kan gå ut i pressen, kritisere og snakke nedlatende om meg og det jeg står for i min idrett, uten at noen fra sentralt hold reagerer, forteller ganske mye om NCF og deres verdier og hvilken kultur som råder i det kvinnelige sykkelmiljøet.
DA170913 LES OGSÅ : Den dødssykes verdier
DA170913 LES OGSÅ : Den dødssykes verdier
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Venstre på Stortinget har stått for en svekkelse av arbeiderrettigheter, og det harmonerer dårlig med våre verdier .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/K0Ga4/Sveaas-ferdig-i-Norske-Skog---aksjonarene-kan-miste-alt Samtidig kan aksjonærene miste alle verdier .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/K0Ga4/Sveaas-ferdig-i-Norske-Skog---aksjonarene-kan-miste-alt Det vil si at Sveaas og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/K0Ga4/Sveaas-ferdig-i-Norske-Skog---aksjonarene-kan-miste-alt Det er disse som på vegne av kreditorgruppen overtar alle verdier i Norske Skog.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Som en langt mer enn vanlig formidlingsglad professor i sosialmedisin, fremholdt Fugelli at helse ikke primært er et individuelt ansvar, men et spørsmål om politikk og verdier .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Fugelli forfektet klassiske verdier : solidaritet, fellesskap, respekt for andre.
AA170913 - Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen.
AA170913 Men det kommer nye verdier inn i livet til slut, sa Per Fugelli fra Stiklestads talerstol.
AA170913 Siden långiverne da har datterselskapet som eier alle aksjene i Norske Skog og selskapets fabrikker, sitter Sveaas og de andre aksjonærene igjen i Norske Skog ASA med et selskap uten verdier .
AA170913 Videre ble det rapportert at aksjonærene kan miste alle verdier .
AA170913 Det vil si at Sveaas og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier .
AA170913 Det er disse som på vegne av kreditorgruppen overtar alle verdier i Norske Skog.
AA170913 Aksjonærene kan miste alle verdier .
AA170913 Enkelte innvandrere møter norske verdier med fordømmelse og lukkede sinn.
AA170913 - Nestekjærlighet og solidaritet er verdier som er grunnfestet i den norske folkesjelen, som gull, sterkt som fjell.
VG170912 Selv om begrepene fonetisk ligner på hverandre er det et Ginnungagap mellom sosialliberale verdier og liberalistisk politikk.
VG170912 KrF ville helst snakke om verdier , om sorteringssamfunn og fattigdom, hjemme og ute.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Han sier det ble jobbet grundig med verdier og hva de skal bety før mesterskapet, men at de ikke klarte å etterleve dem godt nok da motgangen kom.
SA170912 Han sier det ble jobbet grundig med verdier og hva de skal bety før mesterskapet, men at de ikke klarte å etterleve dem godt nok da motgangen kom.
DB170912 Re : Baltica utførte en undersøkelse som avslørte flere liknende myter om skandinaviske land, og deres røtter, som ofte kunne knyttes til påstander med opphav i den russiske internettsfæren og var relatert til en kjent Kreml-propagandataktikk om å være den hellige forsvarer av kristne verdier mot vestens forståelse av menneskerettigheter, homofilt ekteskap, rett til selvbestemt abort og andre saker knyttet til kjønn og seksualu
DB170912 Men den svenske ambassadøren, som aldri har vært redd for å forsvare landets verdier selv når de ikke nødvendigvis er de mest populære i vertslandet, holdt debatter og skrev et åpent brev til et latvisk parlamentsmedlem som hadde anklaget Sverige for å introdusere sensur ( ved å fjerne ordet « neger » fra Pippi Langstrømpe-bøkene ) og ønske « å skape intet-kjønnede mennesker ».
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Han sier det ble jobbet grundig med verdier og hva de skal bety før mesterskapet, men at de ikke klarte å etterleve dem godt nok da motgangen kom.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger - Personlig tror jeg han står inne for arbeiderbevegelsens verdier fullt og helt, sier Johannessen, som derimot er kritisk til flørtingen med Venstre.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/622de/Velgerne-hadde-fortjent-en-bedre-valgkamp-enn-de-fikk-Det-pavirket-nok-resultatet--Agnes-Narland-Viljugrein Si ;D-innlegg : 2017 har vært en valgkamp om meningsmålinger, norske verdier og flere meningsmålinger.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Han sier det ble jobbet grundig med verdier og hva de skal bety før mesterskapet, men at de ikke klarte å etterleve dem godt nok da motgangen kom.
AA170912 Vi gjør disse grepene for å beskytte egne verdier og sikre at Norske Skog ikke forvitrer videre, sier Ombudstvedt til DN.
AA170912 Men det betyr også at de som har aksjer i Norske Skog, som Allskog som eier én prosent, vil miste sine verdier når de nulles ut, sier Due.
AA170912 - Aksjonærenes verdier nulles ut ¶
VG170911 * 1 Tydelig utarbeidelse av verdier - slik skal vi ha det i laget.
VG170911 - Det hender rett som det er at noen ønsker å bruke våre merkevarer for å selge, tjene eller få oppmerksomhet om egne produkter eller verdier .
VG170911 Politiet i november : Stjålet verdier for mer enn 24 millioner ¶
SA170911 - Doping strider mot alt av verdier i idretten.
NL170911 Skolen skal ta vare på en kjerne som ikke endres over tid - felles verdier og et fundament av kunnskap.
NL170911 Dette er verdiene som det norske samfunnet bygger på, verdier som vi kjenner igjen i menneskerettighetene og i mange religioner.
NL170911 Den samiske skolen har et spesielt ansvar for at elevene får opplæring med basis i samiske verdier , samisk språk, kultur og samfunnsliv.
NL170911 Demokrati, likeverd og likestilling er verdier som er kjempet frem gjennom historien.
DN170911 Ifølge landets egne myndigheter kontrollerer disse selskapene til sammen verdier for 1500 milliarder dollar, eller knapt 12.000 milliarder kroner.
DN170911 Ifølge landets egne myndigheter kontrollerer disse selskapene til sammen verdier for 1500 milliarder dollar, eller knapt 12.000 milliarder kroner.
DN170911 Tidlig i valgkampen gikk Listhaug og Hareide hardt ut mot hverandre i en debatt om kristne verdier i debattprogrammet Politisk kvarter på NRK.
DB170911 Og viljen til å ivareta organisasjonens verdier og arbeidsmiljø har ingen pris, bare urokkelige prinsipper.
DB170911 Vi jobbet grundig med verdier og hva de skal bety for oss i praksis før mesterskapet.
DB170911 Spillerne drar blant annet fram en tydelig spillestil og gode forberedelser før kamp - gjennom møter og video - og tydelige utarbeidelser av verdier som pluss.
DB170911 På åpenhet for andres verdier og erfaringer scorer Jensen gjennomsnittlig.
DB170911 Men ifølge psykologen vil hun ikke ha store kvaler med å møtte signalisere andre verdier enn hun egentlig står for.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pw2aG/Skuffet-Jonas-Gahr-Store-blir-sittende - Uansett står våre verdier fjellstøtt.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Tre-tenaringer-tatt-for-doping--For-den-som-er-glad-i-handball_-er-dette-bare-trist-241840b.html - Doping strider mot alt av verdier i idretten.
AA170911 Dere kan være sikre på at jeg vil beskytte og forsvare våre verdier , sa Schulz på en pressekonferanse mandag.
VG170910 - Verdier ble en del av denne valgkampen, men vi har ikke greid å utnytte det.
SA170910https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
SA170910 Det er viktig at klubbens verdier blir håndhevet.
SA170910 - Vi som klubb er opptatt av å bygge verdier .
SA170910 Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
DB170910 Jeg setter så stor pris på Skiforbundets verdier .
DB170910 Slik skal de kriminelles verdier lettere tas og aktører som operer med falsk ID enklere kan avsløres.
DB170910 * Samtlige politidistrikt skal opprette egne enheter med spisskompetanse på arbeidslivskriminalitet for å ta bakmenn, og beslaglegge de kriminelles verdier .
DB170910 Bra at Tybring-Gjedde-dynastiet solgte kontorrekvisita-imperiet sitt til USA, hvis ikke hadde Christian kanskje ikke hatt tid til sin utrettelige kamp for å hegne om norske verdier .
DB170910 . Med tydelig kommentar til den banale debattavsporingen som herjet for noen uker siden, som reduserte norske verdier til meningsløse størrelser som barne-tv, jordbær og matpålegg, lover Rødt Finnmarks førstekandidat Ane Margrethe Ugelvik at hvis hun kommer inn på tinget skal hun ikke snakke om brunost.
DA170910 Som norske verdier .
DA170910 Problemet er selvbildet, mangelen på selvtillit og den sviktende troen på at egne verdier er gode nok.
DA170910 Men på samme måte som norske verdier er Høyres største frykt frykten selv.
DA170910 Høyre er bekymret for norske vafler under press og norske verdier under press.
DA170910 Som norske verdier .
DA170910 Problemet er selvbildet, mangelen på selvtillit og den sviktende troen på at egne verdier er gode nok.
DA170910 Men på samme måte som norske verdier er Høyres største frykt frykten selv.
DA170910 Høyre er bekymret for norske vafler under press og norske verdier under press.
BT170910https://www.bt.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
AP170910https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/rQ3eR/Her-kan-du-folge-valgkvelden-pa-pub Blogger Sophie Elise, Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset og flere andre skal debattere hva « norske verdier » egentlig er.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QLX04/Dagen-i-dag-er-en-feiring_-og-om-du-foler-deg-norsk_-er-du-invitert--Jakob-Semb-Aasmundsen Gjennom årets valgkamp har debatten herjet om hva som er ekte « norske verdier ».
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gyasi-ikke-med-mot-Stabak-241739b.html Det er viktig at klubbens verdier blir håndhevet.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gyasi-ikke-med-mot-Stabak-241739b.html - Vi som klubb er opptatt av å bygge verdier .
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-klager-over-Qatar-pengene-bak-Neymar-overgangen-Selv-har-Barcelona-havet-inn-fra-samme-stat-241645b.html Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
VG170909 Hvis næringslivet får økt skatt, oljeindustrien får dårligere rammebetingelser og det skal bygges mindre vei, så risikerer vi at det skapes mindre verdier og færre arbeidsplasser.
VG170909 De er bekymret for at verdier vi tar for gitt, som likestilling og ytringsfrihet, kommer under press.
DB170909 - Likestilling framheves som en viktig verdi av alle partiene på borgerlig side, sier Melby og viser blant annet til Bent Høie som i debatten om norske verdier har sagt at likestilling er samfunnets viktigste verdi.
DB170909 For ham står restauranten for verdier som dugelighet og flid.
DA170909 Partiet har dessuten fått en gratispakke fra debatten om norske verdier , sier valgforskeren.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Sosial struktur og politiske holdninger og verdier brukes ofte for å forklare partivalg.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Politiske holdninger og verdier har over tid fått større betydning for velgeratferd.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen I et sammenlignende perspektiv er forklaringskraften til både sosial struktur og politiske verdier på partivalg stor i Norge.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen HOLDNINGER OG VERDIER
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Forskning har vist at ulik grad av fragmentering og polarisering kan forklare hvorfor sosial struktur og politisk verdier har liten forklaringskraft i noen land og stor forklaringskraft i andre.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Sosial struktur og politiske holdninger og verdier brukes ofte for å forklare partivalg.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Politiske holdninger og verdier har over tid fått større betydning for velgeratferd.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller I et sammenlignende perspektiv er forklaringskraften til både sosial struktur og politiske verdier på partivalg stor i Norge.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller HOLDNINGER OG VERDIER
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Forskning har vist at ulik grad av fragmentering og polarisering kan forklare hvorfor sosial struktur og politisk verdier har liten forklaringskraft i noen land og stor forklaringskraft i andre.
VG170908 Skalaene gir stort sett samsvarende verdier på mindre skjelv, men MMS-skalaen gir mer pålitelige resultater for de kraftigste skjelvene.
VG170908 Det gjelder verdier og hvordan samfunnet fungerer og skal organiseres.
VG170908 Dersom vi lar de som eier mye ha sine verdier i fred, vil det bli mer vekst og velstand for alle.
VG170908 Gjennom Arbeiderpartiet har Norge siden Einar Gerhardsens og Trygve Brattelis tid vært velsignet med en venstreside som vet at verdier må skapes før de kan fordeles, og at myndighetene må ha et nært og konstruktivt forhold til det private næringslivet.
VG170908 Det er fornuftig å bruke Oljefondet ikke bare til å forvalte formue, men også som et instrument til å fremme verdier vi som samfunn mener er viktige.
NL170908 « Norske verdier » er en liten del av dette, i tillegg til sånt som språk, historie, naturnærhet sport, et bra demokrati, flaks - alt sammen noe som i bemerkelsesverdig grad har motstått tidens tann - men er supplert med nykommere som praktisk materialisme, underholdnings-kjør, misforstått urbanitet, nyordn
NL170908 Og de tenker på norske humanetikere og deres organisasjon som ser ut til å oppfatte sitt oppdrag som det å bekjempe den historiske sammenheng mellom kristendom og norsk kultur - formulert som « norske verdier » av de to politikerne.
NL170908 Nylig har vi sett i media kjente politikeres bekymring for « presset mot norske verdier ».
NL170908 Er deres uttrykk « norske verdier » det samme som jeg har beskrevet ovenfor ?
NL170908 Deretter må banen raskt forlenges nordover til Alta og sørover til Fauske, og nåværende Nordlandsbane må av-dieselfiseres, slik at man rundt 2040 har en sammenhengende samfunnsgagnlig, bærekraftig og miljøvennlig stambane fra Trondheim til Alta ! | « Verdier under press » ¶
NL170908 Utspillene kombineres med at våre " kristen verdier " er i ferd med å forsvinne.
NL170908 Sånn at vi ikke tror at våre verdier trues av innvandring eller at velferdsstatens eksistens er i oppløsning som følge av at det norske storsamfunnet blir mer heterogent.
NL170908 Det er også påfallende hva Moe og Helleland mener er gode kristen verdier , og vi trenger generelt ikke lete lenge innen vi ser hvordan kristendommen settes opp mot andre trosretninger.
DN170908 Ifølge South China Morning Post skal han og familien kontrollere verdier på rundt 150 milliarder kroner.
DN170908 I en tid der liberale verdier utfordres - enten det gjelder frihandel, grunnleggende menneskerettigheter, flyktninger, personvern eller demokrati - er Venstre en pålitelig og viktig stemme.
DB170908 Bruker høyere verdier
DB170908 Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranse Debatt ¶
DB170908 Et uklart budskap om partiets garantier for en Solberg-ledet regjering med Fremskrittspartiet i de samme kontorene, tok i går oppmerksomheten bort fra det Hareide vil snakke om : Nestekjærligheten, barnefattigdom, klimaet, sorteringssamfunnet og norske verdier ( den inkluderende varianten ).
DA170908 I kjølvannet av ekstremværet plyndres hus for verdier .
DA170908 God appell med en tydelig rød tråd, om skole, gründere og liberale verdier .
DA170908 Det er svaret uansett om spørsmålet er forsvar, klima, matproduksjon eller verdier - og det treffer der det skal.
AA170908 I kjølvannet av ekstremværet plyndres hus for verdier .
VG170907 KrF skulle være på hjemmebane når norske verdier og kristen kulturarv blir valgkamptema.
VG170907 I tillegg er han opptatt av de verdier Hareide målbærer.
VG170907 Etter forrige stortingsvalg sa 40 prosent av velgerne at kristne verdier har en viktig plass i samfunnet. 31 prosent sa at de regnet seg som « personlig kristne ».
SA170907 Jeg er litt usikker, samtidig har Høyre noen verdier jeg liker, sier finnmarkingen.
DN170907 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier , sier skattedirektør Hans Christian Holte. 30. september starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard ( CRS ).
DB170907 Den gang - som nå - kunne Steen Jensen advare mot å « våkne opp til en framtid der umistelige verdier settes på spill.
DB170907 At han ikke ser den åpenbare selvmotsigelsen i å så umiddelbart følge opp med at « jeg opplever at veldig viktige nasjonale felles verdier er under press på en helt annen måte enn jeg noen gang før har opplevd », er betegnende for hvordan deler av ordskiftet etterhvert har utviklet seg.
DB170907 Det er betenkelig at Europarådets generalsekretær kan få seg til å skrive dette - om et liberalistisk folkeparti, som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier .
DB170907 Viktige nasjonale felles verdier er under press og aldri tidligere har mer stått på spill enn ved årets valg.
DB170907 Vi er en nasjon som fremdeles vil verne om våre mest grunnleggende verdier , nemlig tillit, fellesskap og frihet.
DB170907 Jeg forstår ikke hvordan jeg ikke er i tråd med deres verdier , men de ansetter Cheryl igjen og igjen og gir henne flere sjanser, uttalte hun.
DA170907 - Leterefusjonsordningen har skapt svært store verdier for det norske samfunnet, konstaterer Borten Moe.
DA170907 - Har skapt store verdier
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-spiller--Vi-ma-ha-Listhaug-i-regjering-241585b.html Jeg er litt usikker, samtidig har Høyre noen verdier jeg liker, sier finnmarkingen.
AA170907 Å endre kulturelt og religiøst baserte verdier tar tid.
AA170907 Listhaug skal besøke en klasse med undervisning i faget « Norsk kultur og norske verdier ».
AA170907 På timeplanen : Norske verdier og likestilling.
AA170907 september, om rekruttering av kvinner i brannyrket, fremstiller varaordfører Hilde Opoku brann- og redningstjenesten som en institusjon med sjokkerende dårlige holdninger og verdier .
AA170907 Skal vi gjøre det, må vi våge å konfrontere de som forsøker å ødelegge våre verdier som har gitt oss et slikt godt samfunn.
AA170907 Derfor sover jeg bare fem timer om natta og jobber resten av døgnet i valgkampen, fordi vi trenger et sterkt Frp som står opp for våre verdier , kjemper for vår frihet og sørger for at fremtiden ser lys ut for Norge.
AA170907 De presser også på våre verdier .
VG170906 Ikke har det med norske verdier å gjøre.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html De verdsetter dugnadsinnsatsen til astronomiske verdier .
SA170906 De verdsetter dugnadsinnsatsen til astronomiske verdier .
NL170906 | Vårt lille land - valg og verdier
NL170906 Hva betyr det at vi nå står foran et " verdivalg " ? Verdier på valg ¶
DN170906https://www.dn.no/nyheter/2017/09/06/2051/Utenriks/fbi-etterforsker-malaysisk-skandaleselskap Det amerikanske justisdepartementet forsøker å få beslaglagt verdier for over én milliard dollar i USA - blant annet flere luksuseiendommer i Beverly Hills, en penthouseleilighet i Time Warner-bygningen på Manhattan, et privatjetfly og kunstverk av Van Gogh og Picasso.
DN170906 Det amerikanske justisdepartementet forsøker å få beslaglagt verdier for over én milliard dollar i USA - blant annet flere luksuseiendommer i Beverly Hills, en penthouseleilighet i Time Warner-bygningen på Manhattan, et privatjetfly og kunstverk av Van Gogh og Picasso.
DN170906 De fortjener vår respekt som likeverdige, basert på en løsning som er tuftet på amerikanske verdier , skrev han.
DB170906 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier , sier skattedirektør Hans Christian Holte. 30. september starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard ( CRS ), Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene er blant de 50 første.
DB170906 ( Dagbladet ) : Når innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ankommer Steinkjer Voksenopplæring i morgen, skal hun undervise asylsøkere i « norsk kultur og norske verdier ».
DB170906 Duellen var en av de siste før skjebnevalget førstkommende mandag, og inneholdt kjente toner fra begge sider om skatt og verdier .
DB170906 Noen mennesker er opptatt av verdier , følelser, hvem som skal være med.
DB170906 Det finnes ikke noe holdbart grunnlag for å hevde at hans politiske verdier eller standpunkter ikke er ekte.
DA170906 - Istedenfor diskuterer vi norske verdier som brunost og barne-tv klokken seks.
DA170906 - Hun har hele tida antydet at de er en trussel mot norske verdier og den norske velferdsstaten.
DA170906 KrF er vårt eneste parti som i partinavnet bekjenner seg til én spesifikk religion, og som - iallfall historisk sett - ytrer motstand når tradisjonelle, kristne verdier føles satt under press.
DA170906 De har ingen helhetlig politikk, og de snakker bare om treenigheten « verdier , følelser og symboler », sagt med tilgjort babystemme, som om ordene var aggressive kjønnssykdommer.
DA170906 Jeg har forandret enormt mye på mine holdninger og verdier i løpet av de dagene på gata, sa Nyqust.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html De verdsetter dugnadsinnsatsen til astronomiske verdier .
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/02kdG/Store-reagerte-pa-valgkampvideo--sa-trakk-AUF-videoen - Jeg har vært politiker i nesten 40 år, og hver dag stått for andre holdninger og verdier enn denne videoen tillegger meg, sa Erling Moe ( V ) tirsdag.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html De verdsetter dugnadsinnsatsen til astronomiske verdier .
AA170906 De fortjener vår respekt som likeverdige, basert på en løsning som er tuftet på amerikanske verdier , skrev han.
VG170905 De fortjener vår respekt som likeverdige og en løsning med rot i amerikanske verdier . » | 15 NTNU-studenter til lege etter opptaksprøve til linjeforening ¶
VG170905 De fortjener vår respekt som likeverdige og en løsning med rot i amerikanske verdier . » 250 of my Apple coworkers are #Dreamers.
VG170905 Sp-Ola og Høyre-Linda : Norske verdier er under angrep ¶
DB170905 - Usportslig opptreden fra våre ryttere går på akkord med våre verdier og normer, heter det videre.
DB170905 - På akkord med våre verdier
DB170905 Jeg tror det handler om verdier , sier Støre om årets resultat.
DB170905 Og ja, det er en konflikt mellom liberale verdier og verdier utenfra som er illiberale.
DB170905 Og ja, det er en konflikt mellom liberale verdier og verdier utenfra som er illiberale.
DB170905 Norges historie er bygget på store og stolte verdier som går igjen gjennom hele Venstres historie.
DB170905 Men da må vi kjempe mot det, ikke med skolegudstjenester, men med opplyst debatt og gjennom å utruste de nye generasjonene med nye verdier, bedre verdier, moderne verdier .
DB170905 Men da må vi kjempe mot det, ikke med skolegudstjenester, men med opplyst debatt og gjennom å utruste de nye generasjonene med nye verdier, bedre verdier , moderne verdier.
DB170905 Men da må vi kjempe mot det, ikke med skolegudstjenester, men med opplyst debatt og gjennom å utruste de nye generasjonene med nye verdier , bedre verdier, moderne verdier.
DB170905 Men aller viktigst : Der vi forstår hvilke verdier som er verdt å forsvare.
DB170905 Ikke bare fordi de er norske - det finnes flere norske verdier man bør kaste på historiens søppelhaug fordi de er utdaterte - men fordi de er verdt å forsvare.
DB170905 Demokrati, ytringsfrihet, rettferdighet, likestilling og likeverd kan ikke tituleres som verken norske eller kristne verdier .
DB170905 De er liberale verdier - moderne verdier det er verdt å stå på barrikadene for å forsvare.
DB170905 De er liberale verdier - moderne verdier det er verdt å stå på barrikadene for å forsvare.
DB170905 For øyeblikket er det bare nisjepartier som MDG og KrF som vil snakke om verdier før de drøfter budsjett.
DB170905 En grunnleggende debatt, om hvilke bilder vi skal bruke, hva debatten egentlig bør handle om, kokte bort i et forsøk på å definere norske verdier .
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/kkQla/De-gronne-i-Tyskland-kan-gjore-sitt-darligste-valg-siden-1998 - Meningsmålingene er på et historisk lavmål, delvis med verdier som ikke har vært lavere på 15 år.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/92X1E/Vi-bor-onske-debatten-om-norske-verdier-velkommen--Thorgeir-Kolshus | Vi bør ønske debatten om norske verdier velkommen Thorgeir Kolshus ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/92X1E/Vi-bor-onske-debatten-om-norske-verdier-velkommen--Thorgeir-Kolshus Vil vi stort sett alltid snakke forbi hverandre når temaet er norske verdier ?
AA170905 De fortjener vår respekt som likeverdige basert på løsning som er tuftet på amerikanske verdier , skrev han.
AA170905 - Jeg tror verken på at menn er villmenn, eller må temmes - dette handler om holdninger og verdier .
AA170905 Om hvor raskt kan det grønne skiftet skje, og hvilke verdier som teller når vi skal velge framtidas energi, sier Wolden.
AA170905 Hvilke verdier som er viktige, og hvem som får ta del i velferden, er noen av temaene i debatten hvor innvandringsminister Sylvi Listhaugs politiske rådgiver og førstekandidat for Frp i Nord-Trøndelag, Espen Teigen, stiller.
AA170905 Da topp-politikerne i Trøndelag skulle diskutere verdier og velferd tok debatten fyr.
AA170905 En ansatt ble bundet og slått, og ranerne fikk med seg gull og et betydelig pengebeløp, verdier for flere hundre tusen kroner.
VG170904 Etterhvert som jeg er blitt kjent med ham er det jo ikke bare spøk og moroDet er så mange gode verdier ved Ruben, han er både snill og omtenksom, sier Julie.
VG170904 Startet verdidebatten i VG : Norske verdier er under angrep ¶
NL170904 Omfordeling av enorme verdier fra kyst til trål er stansa.
NL170904 Fiskeressursene vil da skape langt større verdier for nasjonen Norge og mange lønnsomme arbeidsplasser for oss som bor i Nord-Norge.
NL170904 Fiskeressursene vil da skape langt større verdier for nasjonen Norge og mange lønnsomme arbeidsplasser for oss som bor i Nord-Norge, skriver Steinar Eliassen.
DB170904 Likevel er det å håpe på et mer nyansert ordskifte etter valget når politikerne har sagt sitt om norske og kristne verdier .
DB170904 Jo, norske verdier finnes, men de er ikke kristne Spaltist ¶
DB170904 I førvalgs-diskusjonen om norske og kristne verdier er det lite som ikke den kristne kulturarven får æren for.
DB170904 Det finnes også nålevende kristne som også klokelig ser kritisk på mantraet om kristne verdier og arv.
DA170904 For oss er inkludering, respekt og åpenhet viktige, liberale verdier som ligger til grunn for all politikk.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/J0LXR/Trolig-bedrageri-tiltale-mot-Netanyahus-kone Israels statsminister Benjamin Netanyahus kone Sara blir om kort tid trolig tiltalt for å ha svindlet til seg verdier for nærmere 900.000 kroner.
AA170904 Israels statsminister Benjamin Netanyahus kone Sara blir om kort tid trolig tiltalt for å ha svindlet til seg verdier for nærmere 900.000 kroner.
AA170904 Jeg vil forhandle med partier jeg deler verdier med.
AA170904 | Listhaug skal lære asylsøkere i Steinkjer om norske verdier
AA170904 Torsdag skal Sylvi Listhaug holde skoletime for asylsøkere i Steinkjer i faget « Norsk kultur og norske verdier » ¶
AA170904 Jeg mener det er kjempeviktig at vi lærer bort våre verdier til dem som kommer.
AA170904 Faget « Norsk kultur og norske verdier » er nytt for året, og Listhag skal undervise i temaet likestilling.
AA170904 - Jeg er gammel lærer, og syns det hadde vært litt artig å prøve det opplegget som er lagd for verdier .
AA170904 Hvilke verdier er det vi bygger fellesskapet på ?
DB170903 Hvilke verdier skal vi bygge landet på ?
DB170903 Dette er umistelige verdier som aldri helt kan vinnes og som derfor stadig må kjempes for.
DB170903 - Jeg ville aldri funnet på å si at omtrent halvparten av befolkningen som stemmer, står for grunnleggende andre verdier enn meg selv, at de ikke ønsker det beste for Norge.
DB170903 - Jeg opplever at veldig viktige nasjonale felles verdier er under press på en helt annen måte enn jeg noen gang før har opplevd.
AA170903 Vi er på vei mot en fattigere skole der mange av våre viktige verdier er marginalisert eller eliminert.
AA170903 KrF trenger verdier som vinner ¶
VG170902 Der studerte Nadia, og der møtte jeg også hennes bestevenninne, en lys norsk jente med høy intelligens, sunne verdier og en kjapp replikk.
VG170902 Alliansen har partimottoet : « For våre norske tradisjoner, våre norske verdier og vår selvstendighet ».
DB170902 De var aggressive og hadde kniv og han ble truet til å gi fra seg alt av verdier : 200 euro, mobil, digitalt kamera, musikk headset og Visa-kort.
DB170902 - Når jeg spør en av spillerne - jeg behøver ikke å nevne navn - om jeg kan få lagoppstillingen før kampen, får jeg til svar : « Lojalitet er en av mine største verdier .
DB170902 Å være integrert handler blant annet om å snakke norsk, ha en jobb å gå til, delta på dugnader og slutte opp om en del verdier de fleste nordmenn synes er viktige ; som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og likeverd.
DA170902 Etter litt lefling med nazismen i ungdomstiden tok Christer Strömholm et oppgjør med egne verdier og meldte seg som frivillig i den finske vinterkrigen.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/QL8Ox/Knausgard-om-Regjeringens-oljeplaner---En-skam-for-Norge Men så langt har Listhaugs innvandringsutspill, debatten om norske verdier og Arbeiderpartiets fall fått dominere.
NL170901 Det vi skal få til er et felles mål med et nytt sterkt nord, som vil styre og utvikle verdier med utgangspunkt i folk som bor her.
DN170901 Han mener det går an å se for seg at dagens aksjonærer kanskje kunne bli sittende med 50 - 100 millioner dollar i verdier , altså like under der børskursen lå før fredagens opptur.
DB170901 Dagbladet vet at spillere brøt med de verdier som landslaget hadde bestemt på forhånd.
DB170901 I likhet med alle andre politikere skal han bedømmes på grunnlag av politiske verdier , praksis og resultater.
DB170901 Du beskytter ikke demokratiske og humanistiske verdier ved å slå ned en tilfeldig representant for hatefull og voldsforherligende ideologier.
DB170901 Et slikt søkelys bør også tåles av de som gjør seg til talspersoner for nordmenn, norske verdier og for de ca. 97 prosent ikke-muslimene i landet.
DA170901 Det samme har Støre sagt, han vil styre sine verdier til han eventuelt blir statsminister.
DA170901 Jeg er veldig opptatt av norske og vestlige verdier .
VG170831 Men det ble også målt verdier på både 20.000 og 30.000 i garderobene.
NL170831 Det jeg prøver å si noe om er at vi er i ferd med å kaste noen grunnleggende verdier ut av vinduet.
NL170831 Da snakker jeg om verdier jeg setter høyt, som verdighet, respekt og solidaritet.
DN170831 Leieinntektene fra Thon Holdings eiendommer indikerer ifølge selskapet en bruttoavkastning på bokførte verdier på omtrent 12 prosent.
DB170831 Verdier for milliarder jogger rundt med fine frisyrer, som de håper kommer med på FIFA 18-coveret, bruker fancy hilsemetoder og « daber » til de blir grønne i ansiktet.
DB170831 Vi hadde veldig ulike verdier , sa Paltrow i ettertid, ifølge Contactmusic.
DA170831 SV-leder Audun Lysbakken møtte ledelse og ansatte i en privat barnehage i Rygge, som forteller at de hele tiden går på akkord med egne verdier og slår fast at kampen for å overleve mot store barnehagekjeder går på sikkerheten løs.
DA170831 Nå er vi ærlige og sier hvordan det er : Vi gjør det beste ut fra det vi har, men sikkerhetsmessig er det ikke greit i det hele tatt, og vi går på akkord med egne verdier hele veien, forteller hun.
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/92KAE/Harald-Stanghelle-Den-store-verdijakten Så er dette blitt den første valgkampen på 20 år der verdier er satt høyt på den politiske dagsordenen.
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/92KAE/Harald-Stanghelle-Den-store-verdijakten Nå snakkes det igjen om verdier .
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/92KAE/Harald-Stanghelle-Den-store-verdijakten Eller er det snarere en illusjon at « norske verdier » er på alles lepper ?
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/92KAE/Harald-Stanghelle-Den-store-verdijakten Det er jo svært, svært lenge siden hvem som helst kunne ta ordene « kristne verdier » i sin munn uten å rødme.
AA170831 Ut fra dette utviklet det seg et sett av nye verdier i de landene som sluttet seg til Luthers tanker.
AA170831 Nøysomhet, plikt og flid ble sentrale verdier .
VG170830 - Jeg håper alle som ønsker en tryggere kurs for landet, bygget på Arbeiderpartiets verdier , erfaringer og tradisjoner nå engasjerer seg.
NL170830 Den norske velferdsmodellen er under press, norske verdier er under angrep og terroren banker på vår dør.
DB170830 - Vi har ikke helt oversikt over hvor mange smykker som er tatt, men det skal ikke være snakk om store verdier , sier etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg.
DB170830 På åpenhet for andres verdier og erfaringer scorer Jensen gjennomsnittlig.
DB170830 Men ifølge psykologen vil hun ikke ha store kvaler med å møtte signalisere andre verdier enn hun egentlig står for.
DB170830 Vi oppfordrer derfor alle partier til å ta ansvar for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for forebygging av tap av liv og materiell verdier .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Årsakene til generasjonsforskjeller og standpunktskifter er ifølge analysen i første rekke et hevet utdanningsnivå, et større innslag av innvandrere i norske lokalsamfunn og en økt oppslutning om idealistiske og moderne verdier .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Effekten av høy utdanning ser imidlertid ut til å gå via kunnskaper og verdier som toleranse og åpenhet for mangfold, snarere enn via en tryggere økonomisk situasjon.
AA170830 Ranerne som tok seg inn i en bolig på Nesøya i Akershus og truet beboerne med kniv, skal ikke ha fått med seg store verdier .
AA170830 - Vi har ikke helt oversikt over hvor mange smykker som er tatt, men det skal ikke være snakk om store verdier , sier etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg.
AA170830 Det beste er å få slåss for viktige verdier og omsette dem til resultater, og alle de hyggelige oppmuntringene og møtene med engasjerte og utfordrende velgere.
AA170830 Mange har verdier plassert i slike høyt prisede fond og føler seg låst der fordi de må betale skatt av gevinsten de har fått tidligere hvis de realiserer midlene.
AA170830 Internettmeglerselskapet Nordnet har regnet ut hvor mye skatt hvermannsen kan spare til sammen i Norge ved å flytte verdier før nyttår.
AA170830 Politikerne tror de sanker flere stemmer på ulv, distriktspolitikk, skatt og norske verdier enn på byutvikling.
VG170829 Det handlet mye om oppvekst, om verdier og prinsipper.
VG170829 - Ja, det kommer inn nye folk med litt andre verdier og et annet verdenssyn.
NL170829 For øvrig ser vi hvordan en rekke verdispørsmål, spesielt knyttet til identitetsspørsmål som etnisitet, seksuell legning og religiøsitet, også skaper sterk splittelse i Aps velgerkoalisjon mellom venstresiden og de med mer " tradisjonelle " verdier .
DB170829 - Vi ser svært alvorlig på denne saken og dette er oppførsel som ikke samsvarer med Kløftas verdier , sier Kjetil Kokkim, leder av fotballgruppa i Kløfta, til Dagbladet.
DB170829 Kommunister begår ikke terror - det strider mot våre verdier , mål og vår kjærlighet til folk å påføre uskyldige folk lidelse.
DB170829 Mens andre fordi vi ser at de kanskje deler våre verdier .
AA170829 | Ideologi og verdier trumfer enkeltsaker ¶
AA170829 Velgere på tvers av det politiske spekteret setter verdier og ideologi høyere enn enkeltsaker når de velger parti.
AA170829 Hele 89 prosent av velgerne til Miljøpartiet De Grønne sier ideologi og verdier er viktigst i valg av parti, mens bare 7 prosent har enkeltsaker i høysetet, viser Ipsos' politiske barometer, som presenteres i Vårt Land.
AA170829 - Da vil mange fremheve prinsipper og verdier som viktig.
AA170829 Hun er en tydelig og sterk politisk stemme som deler mine politiske verdier . 4.
VG170828 Dette strider både mot idrettens og samfunnets verdier med barn helt ned i den alderen, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, til VG.
VG170828 Til tross for noen tilsynelatende mangler tyder utredningen som Høyre selv bestilte på at de borgerlige regjeringene har solgt ut verdier for et langt høyere beløp enn Ap-regjeringene.
VG170828 Sølvprisen kan gå opp og ned, og påvirker hvor store verdier sølvtøyet utgjør.
VG170828 Stortingsrapporten omfattet også en sammenfatning av verdier , noe som ikke kom frem i artikkelen.
VG170828 Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil : En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde.
VG170828 Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil : En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde, konkluderer Faktisk.no.
VG170828 Rapporten er en ren oppsummering av antall selskaper og verdier av transaksjoner under de forskjellige regjeringene, og inneholder ingen vurdering av hvem som solgte mest.
VG170828 Hun viser til en oversikt som kun oppsummerer antall salg og verdier , og som ikke konkluderer med hvem som har solgt mest.
VG170828 Er det ikke mer nærliggende å vurdere hvilke regjeringer som har solgt ut størst verdier ?
VG170828 En slik sammenligning viser at de borgerlige partiene har solgt ut større verdier enn det Stoltenberg-regjeringene har gjort, i motsetning til om man gjør en utregning kun basert på antall transaksjoner.
VG170828 En direkte sammenlignbar måte å vurdere dette på er å se på hvem som har solgt ut størst verdier , altså hvor mye penger hver enkelt regjering har hentet inn ved nedsalg av statlige selskaper.
VG170828 Beregninger som departementet har utført på forespørsel fra Faktisk.no, viser at regjeringene til Solberg og Bondevik solgte ut 20 milliarder kroner mer i verdier enn Stoltenberg-regjeringene.
DB170828 ¶ UTENRIKSMINISTER : Amerikanske verdier var blant temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson ble intervjuet på tv-kanalen Fox News søndag.
DB170828 Der fikk han blant annet spørsmål om det har blitt vanskeligere å fremme amerikanske verdier i utlandet etter president Donald Trumps uttalelser om Charlottesville.
DB170828 - Presidenten snakker for seg selv, lød svaret fra utenriksministeren, og fulgte opp at han hadde kommet med sine egne kommentarer om amerikanske verdier i en tale forrige uke.
DB170828 - Og presidentens verdier , spurte Fox-journalisten Chris Wallace.
DB170828 - En slik konkurranse strider med idrettens verdier og normer, og er noe vi ikke kan assosieres med.
DB170828 Men nå ropes det at det er dobbeltmoral når NRK kan tillate en muslimsk kvinne å bære hijab i et tv-program som skal vise en ung muslims verdier i forhold til valget.
DA170828 Det må være lønnsomt og det må skapes verdier for at det grønne skiftet skal lykkes.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Debatten om norske verdier , hva ble nå det ?
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Debatten om norske verdier , hva ble nå det ?
AA170828 Dette strider både mot idrettens og samfunnets verdier med barn helt ned i den alderen, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.
AA170827 At de skaper verdier for fellesskapet, som vi politikere kan fordele til gode formål og tiltak for dem som ikke har det samme, gode utgangspunktet.
VG170826 For å fremme en av våre mange viktige sekulære norske verdier , nemlig rettssikkerheten.
DB170826 Blant annet har vi spurt Gudlaugur : Er det i tråd med islandske verdier å holde informasjon om korrupsjon og misbruk hemmelig ?
DA170826 Klagestormen mot NRK som benytter en hijabkledd 22-åring som programleder, henger tett sammen med den grumsete debatten om norske verdier , mener Human-Etisk Forbund-profil Jens Brun-Pedersen.
DA170826 Det ligger en islamfrykt i store deler av den norske befolkningen, og politikerne som har latt seg rive med i debatten som « norske verdier », har sviktet, mener han.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat Da skal Ap holde fast ved noen verdier , holde fast ved en strategi, sier Støre.
VG170825 Hva sier det om religionens tilhørere, muslimene, når det vinner frem ensidige, stereotype og monolittiske fremstillinger av islam - som at islam i alminnelighet er voldelig, statisk, inkompatibel med vestlige verdier og er barbariets religion ?
VG170825 - Vi trenger ikke et Ap i regjering som skaper stor usikkerhet for Norges viktigste industri, med signaler om endring i leterefusjonsordningen eller en regjering som skal samarbeide med Rødt, SV og De Grønne, sier hun og viser til at petroleumssektoren skaper voldsomme verdier for fellesskapet.
NL170825 Uten trålerne, ville disse kvotene tilfalt andre land og norske verdier hadde gått tapt.
NL170825 For hver krone i 2014 skapte vi 3,5 kroner i verdier for samfunnet, nå er det 4,88 kroner.
NL170825 Det er dagens fiskeripolitikk som har skapt verdier for oss langs kysten.
DN170825 Kinesiske og namibiske selskaper som handler med Nord-Korea, vil ikke lenger få tilgang til verdier de har plassert i Japan, opplyste en talsmann for den japanske regjeringen fredag.
DB170825 Varige verdier
DB170825 - Pengene skal brukes fornuftig i varige verdier .
DB170825 - Målingen viser at det er svært jevnt mellom blokkene, og at et større Venstre over sperregrensa vil sikre et borgerlig flertall og større gjennomslag for Venstres politikk og verdier , sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.
DB170825 Politikere gikk så langt som å framstille kvinnen som en trussel mot norske verdier .
DB170825 Kvinnen skal nå avkles for å forsvare våre verdier .
DB170825 Argumentene har endret seg lite, og det vanligste er at kvinner må tildekkes for å forsvare et sett med verdier .
DB170825 Da er det grunn til å ta seg en vaffel med brunost ( norske verdier ) på det som fortsatt er verdens fineste, folketallet tatt i betraktning, kaffestugu.
DA170825 - Omgjøringen av NSB til et bemanningsselskap, ribbet for tog og alle verdier , er et politisk vedtak som kan endres med et nytt vedtak.
AP170825https://www.aftenposten.no/kultur/i/d34z1/Martins-Parrs-sylskarpe-skrablikk-pa-vare-liv Parrs karrière begynte med å undersøke småbylivet i England - og hvordan nye trender utfordret tradisjonelle verdier .
AA170825 Kinesiske og namibiske selskaper som handler med Nord-Korea, vil ikke lenger få tilgang til verdier de har plassert i Japan, opplyste en talsmann for den japanske regjeringen fredag.
AA170825 Men skjellprøver fra Rissa i forrige uke viste verdier godt under grenseverdien.
AA170825 - Vi har aldri sett så høye verdier av PSP i skjell over så lang tid, det er også derfor krabben har fått det.
AA170825 De har ingen respekt for våre lover, regler og verdier .
AA170825 Min oppgave nå er å få frem for velgerne hvilke verdier som skal ligge til grunn for en regjering, og at det er et stort skille på Arbeiderpartiet og Frp og Høyre.
AA170825 Hvem skal styre Norge ? hvilke verdier skal ligge til grunn, sier han.
AA170825 - Vi skal være bedre til å møte velgerne, og snakke om verdier som treffer hjertene.
DN170824 Oppdaterte beregninger viser at det ikke er noen verdier igjen, og at resten av verdien av lisensen ble skrevet ned », skriver DNO.
DB170824 I denne situasjonen skal styret spesielt påse at det ikke overføres verdier fra minoriteten til majoriteten.
DB170824 De amerikanske reiserestriksjonene spiller ballen rett i beina på de russiske nasjonalistene, som har som agenda å utfordre Vestens verdier , og stenge Russland enda mer inne i seg selv.
DA170824 I boka kommer Whiteheads romanfigurer jevnlig med sine beskrivelser av amerikanske verdier og Amerika som idè : « Det spesielle i Amerika var at folk var ting » konstaterer Coras bestemor, etter å ha blitt bortført fra Afrika og solgt som slave flere ganger.
DA170824 Amerikanske verdier
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Da skal Ap holde fast ved noen verdier , holde fast ved en strategi, sier Støre.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Da skal Ap holde fast ved noen verdier , holde fast ved en strategi, sier Støre.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/32plA/Studenter-evakuert-etter-brann-i-lagerbygning-i-Tonsberg Det er festivalen som benytter lageret, men det er ikke kjent hva som har vært lagret der, og hvor store verdier som er gått tapt i brannen.
AA170824 Det er festivalen som benytter lageret, men det er ikke kjent hva som har vært lagret der, og hvor store verdier som er gått tapt i brannen.
VG170823 Sånn sett er det sant at vi burde finne tilbake til norske verdier .
VG170823 For sannheten er at vi arbeider stadig mindre mens vi skryter av våre norske verdier , vår protestantiske nøysomhet og skyhøye arbeidsmoral.
DA170823 KrF er et parti som skal representere kristne verdier .
DA170823 For at vi skal kunne fortsette å høste verdier fra havet, er vi nødt til å få bukt med plastforurensingen.
DA170823 Frykten for at verdier og plagg fra en annen kultur enn den kristne, eller den norske, skal få fotfeste er blitt så sterk at altfor mange leter etter beviser for at det faktisk er i ferd med å skje.
DA170823 Det er som om klagerne bare har ventet på en anledning til å anklage NRK for å undertrykke kristne verdier til fordel for det multikulturelle.
DA170823 Noen ganger må kirken være politisk, fordi vårt syn og holdninger bygger på noen verdier .
DA170823 Ifølge ham har jernbanereformen rasert arbeidsmiljøet, og redusert NSB til et bemanningsbyrå- ribbet for alt av verdier .
AP170823https://www.aftenposten.no/kultur/i/xnPnV/Hvor-er-de-norske-verdiene-alle-snakker-om-Spor-kunsten Vi må ha plass til de fattigste i forståelsen av norske verdier , mener Aksel Waldemar Johansen.
AP170823https://www.aftenposten.no/kultur/i/xnPnV/Hvor-er-de-norske-verdiene-alle-snakker-om-Spor-kunsten Modifiserer norske verdier : ANNEX ( Mona Bentzen, Marie Skeie, Kjersti G.
AP170823https://www.aftenposten.no/kultur/i/xnPnV/Hvor-er-de-norske-verdiene-alle-snakker-om-Spor-kunsten Kombinasjonen av de svakest stiltes situasjon og diskusjonen av Norges fremtid er grell, for er det noen som ikke er med i samtalen om norske verdier , er det utskuddene som havner i fengsel eller asylsøkere som er prisgitt internatenes ansatte og norsk flyktningpolitikk.
AP170823https://www.aftenposten.no/kultur/i/xnPnV/Hvor-er-de-norske-verdiene-alle-snakker-om-Spor-kunsten I debatten om norske verdier er det de samme flosklene som dukker opp igjen og igjen.
AP170823https://www.aftenposten.no/kultur/i/xnPnV/Hvor-er-de-norske-verdiene-alle-snakker-om-Spor-kunsten Det er ikke alle som får være med i diskusjonen av norske verdier .
AA170823 - Dette er helt enorme verdier .
AA170823 Vektlegginga av de grønne verdier gir Distrikts-Norge nye muligheter.
VG170822 | Derfor trenger vi kristne verdier
VG170822 Siden har KrF gjort det - fordi vi tror kristne verdier er mye mer enn et museumsprosjekt, men verdier som er relevante for fremtiden vi skal bygge sammen.
VG170822 Siden har KrF gjort det - fordi vi tror kristne verdier er mye mer enn et museumsprosjekt, men verdier som er relevante for fremtiden vi skal bygge sammen.
VG170822 Politikere som snakker om verdier må være konkrete dersom debatten skal handle om noe som er viktigere enn brunost og vafler.
VG170822 Og det selv om de fleste partiene sier at kristne verdier er viktig.
VG170822 KrF har ikke monopol på kristne verdier .
VG170822 KRISTNE VERDIER : - Jeg har ikke tenkt å gi meg før jeg får svar på spørsmålet om hvordan de andre partiene stiller seg til mine og KrFs verdiutfordringer, skriver Krf-leder Knut Arild Hareide.
VG170822 Ja, senest i valgkampen for fire år siden var kristne verdier et kjernebudskap for meg som partileder.
VG170822 I de fleste partiers partiprogrammer står kristne og humanistiske verdier opplistet som en viktig del av verdigrunnlaget.
VG170822 Her på debatt om kristne verdier ved Evangeliesenterets Landsstevne i Østerbo i Halden.
VG170822 For dette er i realiteten fellesverdier, verdier som utgjør limet i samfunnet vårt.
VG170822 En uro for at viktige verdier som vi har bygget samfunnet på er i ferd med å forvitre.
VG170822 Det er vel og bra at politikere snakker om verdier , men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr.
VG170822 Det er nettopp da det er viktig med verdier som varer, verdier som varmer.
VG170822 Det er nettopp da det er viktig med verdier som varer, verdier som varmer.
VG170822 Debatt Det er vel og bra at politikere snakker om verdier , men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr.
VG170822 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier
VG170822 Vi trenger både en grunnmur av verdier , og en debatt om disse.
VG170822 NORSKE VERDIER : Linda Hofstad Helleland og Sp-nestleder Ola Borten Moe har skapt mye furore med sine utspill om norske verdier denne sommeren.
VG170822 NORSKE VERDIER : Linda Hofstad Helleland og Sp-nestleder Ola Borten Moe har skapt mye furore med sine utspill om norske verdier denne sommeren.
VG170822 Med 500 år siden reformasjonen som bakteppe og jubileum for pilegrimsleden mente jeg det var en anledning til å diskutere og skape mer bevissthet rundt hvilke grunnleggende verdier vårt samfunn historisk er bygget på.
VG170822 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170822 Hvilke kulturelle verdier ønsker vi at våre barn skal ta med seg videre til sine barn ?
VG170822 Det er noen verdier vi i Norge aldri bør kompromisse på, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og toleranse for annerledeshet og legning.
VG170822 Debatten om norske verdier er vanskelig.
VG170822 Debatten har vist oss at verdier og kultur engasjerer.
VG170822 Debatt At debatten om norske verdier utviklet seg til å bli en debatt for eller mot innvandring, er egentlig litt trist.
VG170822 Da jeg bidro til å sette i gang en debatt om norske verdier var jeg på pilgrimsvandring.
VG170822 At debatten om norske verdier utviklet seg til å bli en debatt for eller mot innvandring, er egentlig litt trist.
VG170822 Akkurat som norske verdier , er ikke norsk kultur blitt til i et vakuum.
VG170822 De har begge et rulleblad, og kompisen skal ifølge Brøndbo lenge ha mast på ham om at de må ta seg en tur til kraftverket nede ved Ulefoss - der finnes det store verdier .
NL170822 ¶ NORSKE VERDIER : De kristne har hatt en egen evne til å gjøre ordene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalterskap til sin « oppfinnelse », at det er de, og kun de, som har eierskap til disse ordene, skriver Hallvard Birkeland.
NL170822 « For meg handler de kristne verdier om menneskeverd, nestekjærlighet og forvalterskap.
NL170822 Kristne verdier er grunnlaget for vår vestlige sivilisasjon.
NL170822 Istedet samler de seg til firmafest i en sørlandsby i en hel uke, for å snakke om verdier , med massiv mediedekning.
DB170822 Kulturministeren har i det siste vært ute i hardt vær for utspillet om norske verdier , i tillegg til at hun er blitt beskyldt for å være fraværende i den kulturpolitiske debatten.
DB170822 Respekt for meningsmotstand og ytringsfrihet er gode norske verdier .
DB170822 I en tid hvor norske, og europeiske, verdier kanskje står under press, må vi være bastante på hvilke verdier vi ønsker velkommen - og hvilke vi ikke ønsker.
DB170822 I en tid hvor norske, og europeiske, verdier kanskje står under press, må vi være bastante på hvilke verdier vi ønsker velkommen - og hvilke vi ikke ønsker.
DB170822 Ellers kan vi virkelig snakke om å svikte norske verdier .
DA170822 Hver på sin måte bringer de erfaringer og synsmåter til torgs i en tid da verdier er i ferd med å bli en unnskyldning for ikke å snakke om det som virkelig betyr noe.
DA170822 I den store politiske debatten, og i det som møter oss i hverdagen - begge steder dreier seg om faktisk å ta verdier på alvor.
DA170822 Hvordan ble du opptatt av moralfilosofi og verdier ?
DA170822 Hvilke verdier er i dag truet ?
DA170822 Hvilke verdier bør vi møte framtida med slik du ser det ?
DA170822 Henrik Syse om hvilke verdier bør vi møte framtida med.
DA170822 De prøvde å beskytte noen verdier som vi trenger å være bevisst på.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWrVx/Listhaug-om-hijab-saken--Forstar-at-folk-reagerer Det er flere sekulære muslimer som har tatt kontakt med oss og gitt beskjed om at dette ikke representerer deres verdier .
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bpgdl/Barne-TV-klokken-18-er-visst-en-norsk-verdi-Her-er-det-barne-TV-larte-meg--Julia-Kirsebom-Thommessen Rundt omkring i landet raser debatten om norske verdier .
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bpgdl/Barne-TV-klokken-18-er-visst-en-norsk-verdi-Her-er-det-barne-TV-larte-meg--Julia-Kirsebom-Thommessen Hva er egentlig norske verdier ?
AA170822 Å løfte verdier som samhold, rettferdighet og frihet må bli viktigere i framtidens samfunn.
AA170822 Politikk dreier seg om verdier , om felles mål og idealer.
AA170822 Den utflytende og uklare meningsutvekslingen om norske verdier for få uker siden var et utslag av det samme.
AA170822 Motstanderne mener kulturministeren har sviktet : - Merkelig at hun ikke vil satse mer på norsk kultur hvis hun er så opptatt av norske verdier
VG170821 Vi må bekjempe dem både med å ta et oppgjør med deres verdier , og begrense deres mulighet til å leve frie liv i våre samfunn.
VG170821 Terrorangrepet i Barcelona, som så langt har kostet 15 mennesker livet, minner oss om at våre verdier er under angrep av ekstreme krefter.
VG170821 Det er mange som har fått opphold i Europa, som er født og oppvokst i våre land som ønsker å utslette våre verdier og ødelegge de gode tillitsbaserte samfunnene vi har bygget opp.
NL170821 Samtidig forestiller man seg at hvert folkeslag hører til et bestemt område, snakker samme språk og deler « felles verdier ».
NL170821 Vel nok er det ikke just noen arkitektonisk perle, men dyktige folk skaper arbeid, verdier og trivsel innenfor handel, industri, service og kunnskapsvirksomhet.
DN170821 Motstanderen er hedgefondforvalteren Paul Singer - sjef i Elliott Management, som forvalter verdier på 34 milliarder dollar.
DB170821 - Våre verdier og forpliktelser til mangfold er avgjørende når vi jobber for å snakke om betydningen av kreft i alle samfunn.
DB170821 Der andre kulturer kanskje oppfatter trivsel og arbeidsglede som naive verdier uten forankring i krav til effektivitet og bunnlinje, viser norske ledere hver dag at dette er verdier som både gir penger i kassa og bygger et samfunn.
DB170821 Der andre kulturer kanskje oppfatter trivsel og arbeidsglede som naive verdier uten forankring i krav til effektivitet og bunnlinje, viser norske ledere hver dag at dette er verdier som både gir penger i kassa og bygger et samfunn.
DA170821 - Det er jo litt vanskelig for meg å avgjøre, men vi vet jo at typiske myke verdier ansees som feminint og derfor også kvinnelig.
AA170821 Det er uhyre viktig om vi skal ta vare på den norske velferdsmodellen og sikre våre verdier i fremtiden. 2.
AA170821 Vi må uansett aldri slutte å diskutere hvordan våre verdier skal omsettes i praktisk politikk, og det er for viktig til å overlates til politikerne alene.
AA170821 Sommerens debatt har handlet om norske verdier og kristne verdier , og om dette er det samme.
AA170821 Sommerens debatt har handlet om norske verdier og kristne verdier, og om dette er det samme.
AA170821 Klarer vi å bli enige om at noen verdier er tidsuavhengige blir de viktig forankring.
AA170821 Jeg vet hvilke verdier som er viktige for meg : menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.
AA170821 Jeg tror en levende verdidebatt er viktig for å skape trygghet og bevissthet om hvilke verdier vi vil hegne om, og som fundament for hva de skal bety i praksis. 20 år har gått siden Kjell Magne Bondeviks regjering etablerte Verdikommisjonen.
AA170821 Disse legger grunnlaget for verdier som demokrati, likeverd, forsoning, ytringsfrihet og trosfrihet.
AA170821 Dette er verdier som varer - og verdier som varmer.
AA170821 Dette er verdier som varer - og verdier som varmer.
AA170821 Det er ingen tvil om at kristendommen brakte nye og gode verdier til landet.
AA170821 Hofstad Helleland har til tider måtte tåle mye kritikk, senest for to uker siden da hun i VG uttalte at norske verdier er under press.
AA170821 - Det er merkelig at Helleland ikke vil satse mer offensivt på norsk kultur hvis hun er så opptatt av norske verdier .
DB170820 Arthur Miller er en innflytelsesrik dramatiker, som står bak kammerspillet « Prisen » - om et arveoppgjør, som inkluderer verdier , valg og den prisen du må betale.
DB170820 Våre verdier er bygget opp over tid, de er påvirket av strømninger og mennesker fra andre deler av verden, og de er under kontinuerlig utvikling.
DB170820 Og jeg frykter at de som nå vil fremstille våre gode verdier som truet, ender opp med å gå de reaksjonære kreftenes ærend, selv om jeg ikke vil mistenke noen for å gjøre det med vilje.
DB170820 NORSKE VERDIER : Det står ikke så dårlig til med verdiene i Norge.
DB170820 Men vi må aldri glemme at verdier alltid er i endring, i samfunnet og i individers sinn.
DB170820 Men den debatten om norske verdier som har preget valgkampen så langt, den kunne jeg godt vært foruten.
DB170820 Jeg tror tvert imot at vi står sterkere sammen når vi er ulike, med ulike tradisjoner, ulik smak og ulike livshistorier, men med noen felles verdier som ikke er til forhandling, men som alltid er åpne for å bli enda bedre.
DB170820 Jeg tror også vi risikerer at de på sikt vil oppleve en svakere tilknytning til det norske samfunnet, og at det dermed blir vanskelig å lykkes med integreringen av nye samfunnsborgere med gode, norske, liberale verdier .
DB170820 Jeg har selv vært en konservativ, pietistisk muslim, med verdier som stod langt unna det jeg mener i dag.
DB170820 Jeg har deltatt i samfunnsdebatten om verdier i en årrekke, og det har i seg selv bidratt til å endre de verdiene jeg lever etter.
DB170820 For vi tar skammelig feil hvis vi tror at alle som kommer hit til landet har et totalt forskjellig verdisett fra oss selv, og vi beveger oss i et skummelt landskap hvis vi tror at alle som kommer hit har et skjult mål om å undergrave våre verdier .
DB170820 For hva vil nyankommere tenke om oss nordmenn og våre verdier, om vi ser en kvinne som har flyktet fra Assads totalitære regime i Syria, en helt vanlig kvinne som ikke vil annet enn å gi barna sine en trygg oppvekst, og sier at denne kvinnen er en trussel mot vårt samfunn og våre verdier ?
DB170820 For hva vil nyankommere tenke om oss nordmenn og våre verdier , om vi ser en kvinne som har flyktet fra Assads totalitære regime i Syria, en helt vanlig kvinne som ikke vil annet enn å gi barna sine en trygg oppvekst, og sier at denne kvinnen er en trussel mot vårt samfunn og våre verdier ?
DB170820 Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranse.
DB170820 Er det virkelig noen som tror på at de norske verdiene, verdier som har bygget verdens kanskje beste velferdssamfunn, verdier som ytringsfrihet, menneskeverd og respekt for forskjeller er så skjøre at de står i fare for å falle sammen og dø i møte med en ganske begrenset innvandring ?
DB170820 Er det virkelig noen som tror på at de norske verdiene, verdier som har bygget verdens kanskje beste velferdssamfunn, verdier som ytringsfrihet, menneskeverd og respekt for forskjeller er så skjøre at de står i fare for å falle sammen og dø i møte med en ganske begrenset innvandring ?
DB170820 Det er også krefter i samfunnet som vil endre våre verdier i gal retning, som vil ha oss til å frykte fremmede, at vi skal være oss selv nok, at vi skal leve i en sneversynt boble av velstand og stengte grenser.
DB170820 Det er nettopp det som er deres styrke, vår styrke, at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier , og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.
DB170820 Det er ikke mine verdier, det er ikke norske verdier .
DB170820 Det er ikke mine verdier , det er ikke norske verdier.
DB170820 Debatten om norske verdier er også en debatt om innvandring.
DB170820 De vil selvsagt ikke at de dårlige verdiene de har forlatt alt for å komme vekk fra, skal få grobunn i sitt nye hjemland, og vi svikter våre norske verdier , vår dannelse og vår folkeskikk hvis vi setter mennesker i bås og tror det verste om folk.
DB170820 Allmenn stemmerett og opphevelsen av jødeparagrafen i grunnloven er andre verdier som tidligere generasjoner har måttet sloss for.
DB170820 Bakgrunnen for at videoen går hardt ut mot Frp, er ifølge Kleven selv at han misliker partiets moral og verdier .
DB170819 ) Dine verdier er ikke amerikanske.
DB170819 Nervegift funnet i norske krabber : - Aldri sett så høye verdier ¶ 5 « sunne » drikker som er like usunne som brus : De skjulte sukkerbombene ¶
DB170819 Eller at varene som kjøpmannen har i butikken sin, generer verdier i det de selges.
AA170819 Samtidig må vi fortsatt holde hodet kaldt og verne om våre grunnleggende verdier .
VG170818 - Det vil selvfølgelig være viktig, ikke minst for vår satsning og våre varige verdier .
SA170818https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Apenhjertig-Johaug--Bade-jeg-og-nordmenn-flest-har-nok-tenkt-takk-og-farvel-til-deg-nar-noen-tester-positivt-240593b.html - Utenfor toppidrettsboblen ser jeg at det er andre verdier som er viktigere.
SA170818 - Utenfor toppidrettsboblen ser jeg at det er andre verdier som er viktigere.
DB170818 ¶ TØFFERE TIDER : Sverre Farstad og familien sitter igjen med smuler etter å ha skattet mye av verdier som ikke lenger finnes.
DB170818 Nervegift funnet i norske krabber : - Aldri sett så høye verdier ¶ 62 prosent av Coops tacokrydder er salt og sukker ¶ - Én felle er at mange drikkevarer har avbildet frukt på etiketten, noe som skaper assosiasjoner til sunnhet.
DB170818 Rotevatn klarte med et kort resonnement å ramme inn sine kulturpolitiske prioriteringer i et prinsipielt kunstsyn : Mange blander norske verdier med norsk kultur, men kultur er ikke noe som skal bygge opp under eller støtte det vi kjenner fra før.
DB170818 Våre verdier er både norske og globale.
DB170818 Likestilling, ytringsfrihet, menneskerettigheter og andre moderne verdier vi setter pris på, har ikke vokst opp av det norske jordsmonnet.
DB170818 Derfor er det ironisk at Linda Hofstad Helleland fra Høyre, Ola Borten Moe fra Senterpartiet og naturligvis Sylvi Listhaug fra FrP, som har villet gjøre valget til en debatt om « norske verdier », er så lite opptatt av denne bærebjelken i norsk kultur.
DB170818 Den er under press nettopp av dem som ønsker å svøpe seg i flagget og snakke om « norske verdier ».
DB170818 Det er en stor og avgjørende forskjell på hvilke verdier og prioriteringer som vil prege politikken, avhengig av om Erna Solberg velger KrF eller Frp som samarbeidspartner.
DA170818 Og vi er fast bestemt på å overvinne dem som vil knuse våre verdier og vår måte å leve på, sa Rajoy i en direktesendt fjernsynstale.
DA170818 Og vi er fast bestemt på å overvinne dem som vil knuse våre verdier og vår måte å leve på, sa Rajoy i en direktesendt fjernsynstale.
DA170818 Jeg tror det bygger mangfold, og jeg tror det kan skremme disse som snakker om norske verdier og slikt.
DA170818 De tror ikke KrF-leder Knut Arild Hareide kan redde partiet ved å diskutere norske verdier med Frps Sylvi Listhaug.
DA170818 De to politikerne står i sentrum av debatten om norske verdier , som er blitt en av valgkampens store snakkiser.
DA170818 - KrF har ikke funnet en vinnersak siden 1997, da de hadde kontantstøtten, og verdidebatten har en for svak kobling mellom konkrete saker og verdier til at den vil mobilisere noe voldsomt, sier Jenssen.
AP170818https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Apenhjertig-Johaug--Bade-jeg-og-nordmenn-flest-har-nok-tenkt-takk-og-farvel-til-deg-nar-noen-tester-positivt-240593b.html - Utenfor toppidrettsboblen ser jeg at det er andre verdier som er viktigere.
AA170818 Og vi er fast bestemt på å overvinne dem som vil knuse våre verdier og vår måte å leve på, sa Rajoy i en direktesendt fjernsynstale.
VG170817 Er det vanskelig for norske rike å føre verdier videre gjennom generasjoner ?
VG170817 Det er avgjørende i en velfungerende markedsøkonomi at folk har lyst til å investere og skape verdier .
SA170817 Store verdier skal forvaltes for aksjonærene.
SA170817 Store verdier skal forvaltes for aksjonærene.
NL170817 Norske verdier er hva som er verdifullt for Norge.
NL170817 Kristne verdier er det som er verdifullt for kristendommen.
NL170817 Hva menes med verdier ?
DN170817 Hver krone omsatt i fiskeri skaper nå nesten fem ganger så store verdier ellers i samfunnet, viser rapport.
DB170817 - Det er jo krevende, hun er jo kvinne, men med unormalt høye verdier av testosteron, som man antar er prestasjonsfremmende.
DB170817 Det er på tide å snakke om viktigere norske verdier : Kampen for likeverd og toleranse og mot fascisme og nazistisk terror.
DB170817 ¶ BRYTER NED NORSKE VERDIER : Regjeringen, her ved statsminister Erna Solberg.
DB170817 Så jo, norske verdier finnes, men de er ikke kristne.
DB170817 Skal man som innvandrer klare å forstå norsk kultur og norske verdier er det å kunne kommunisere på norsk vesentlig.
DB170817 Siv Jensen fulgte opp og hevdet i duell med Knut Arild Hareide fra KrF at norske verdier er under press fra innvandrerne.
DB170817 På partilederdebatten i Arendal fikk politikerne snakke om valgkampens til nå heteste potet, nemlig norske verdier .
DB170817 Og snakker man om rene norske verdier oppstått uten påvirkning fra utlandet eller folk med utenlandsk blod i årene, så er det nok få verdier som er norske - men så kategoriske trenger vi jo ikke være.
DB170817 Og snakker man om rene norske verdier oppstått uten påvirkning fra utlandet eller folk med utenlandsk blod i årene, så er det nok få verdier som er norske - men så kategoriske trenger vi jo ikke være.
DB170817 Og det kan se ut som om typisk norske verdier er det Frp og Høyre vil til livs.
DB170817 Norske verdier blandes ofte med hva som er typisk norsk.
DB170817 Noen mener at norske verdier ikke finnes.
DB170817 Integreringsminister Sylvi Listhaug fra Frp har slått an tonen i verdidebatten og definert norske verdier som kristne verdier .
DB170817 Integreringsminister Sylvi Listhaug fra Frp har slått an tonen i verdidebatten og definert norske verdier som kristne verdier.
DB170817 Hareide satt Frp sine kristne verdier under ild da han konfronterte Jensen med Frp sine forslag om at tigging skal være forbudt, men det skal være lov å kjøpe sex.
DB170817 Da Slagsvold Vedum snakket om norske verdier i partilederdebatten, trakk han frem at vi aldri har bøyd oss for eliten eller øvrigheten.
DB170817 At kristne verdier er truet stemmer nok, og når sant skal sies har de vært det lenge.
DB170817 Ved å åpne muligheter for politikere innenfor akademia, vil ideen om hva slags verdier man vil utstråle i dag endre seg, og det til det bedre.
DB170817 Jeg er redd for at vi skal få en statsminister som vil gå på kompromiss med verdier som likestilling og ytringsfrihet, sa Listhaug.
DB170817 Frp-statsrådene Sylvi Listhaug og Per Sandberg møtte Ap-nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske i et utendørs glassbur for å diskutere norske verdier mens regnet høljet ned rundt dem.
DB170817 Vi mener selvfølgelig ikke at det er noe galt med at regenter fremmer gode verdier , selv om de er utbredt.
DB170817 Mye av det inntrykket baserer seg på kongefamiliens uttalte støtte til helt ukontroversielle, og nærmest selvfølgelige, holdninger og verdier for tenkende mennesker i det tjueførste århundre : Demokrati, mangfold, nestekjærlighet og støtte til homofilt ekteskap.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/VEb66/Spansk-politi-bekrefter-Terrorangrep-med-varebil-i-Barcelona-13-drepte-og-rundt-100-skadet - Terror vil aldri overvinne vårt samfunn og våre verdier .
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger Tajik sa også at hvis man er opptatt av at Norge skal være Norge og norske verdier , så bør man være mer opptatt av LO enn brunost og Kvikklunsj.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdstyrann-eller-en-sofavelger Arveavgift : Egentlig en direkte skatt på arv, som man betalte hvis man arvet verdier for mer enn rundt en halv million kroner.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVd13/Politikk-fra-A-til-A-Hva-er-egentlig-en-velferdsprofitor-eller-en-sofavelger Arveavgift : Egentlig en direkte skatt på arv, som man betalte hvis man arvet verdier for mer enn rundt en halv million kroner.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-har-han-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-240466b.html Store verdier skal forvaltes for aksjonærene.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-er-det-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-hans-240466b.html Store verdier skal forvaltes for aksjonærene.
AA170817 Dette er en uholdbar forvaltningspraksis som har skapt unødvendig stor usikkerhet blant kundene og frarøvet aksjonærene deres verdier .
AA170817 - Det er fordi vi henter verdier , som forvalteransvar, fra kristendommen, sa Hareide, som også fikk noen korte ja/nei-spørsmål.
AA170817 - Det er fordi vi henter verdier , som forvalteransvar, fra kristendommen, sa Hareide, som også fikk noen korte ja/nei-spørsmål.
AA170817 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
NL170816 Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig, som skaper og fordeler verdier .
NL170816 Det er på tide å snakke om hvordan vi skaper verdier , ikke kun hvordan vi fordeler de.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/14/1316/Politikk/slik-mobiliserte-de-millioner-for-bernie-sanders-na-skal-de-hjelpe-rodt - Jeg vet ikke nok om alle partiene til å si hvilket jeg støtter mest, men Rødt har mange verdier som er like som Bernie Sanders-bevegelsen, sier Wong.
DN170816 - Jeg vet ikke nok om alle partiene til å si hvilket jeg støtter mest, men Rødt har mange verdier som er like som Bernie Sanders-bevegelsen, sier Wong.
DN170816 | Norge hadde 95 prosent av laksemarkedet før vi ble utestengt - og skulle ta tilbake enorme verdier .
DB170816 - Vi ønsker deltakere med verdier i tråd med YSI, og som brenner for bærekraft og innovasjon.
DB170816 De beskriver også de fem millionene muslimer som i skrivende stund er bosatt i Tyskland som « en fare for vårt land, vårt samfunn og våre verdier ».
DB170816 Det betydde også at fôret til oppdrettsfiskene måtte ha lave verdier av de undersøkte isotoper.
DB170816 Konkurransedyktige bedrifter vil skape større verdier og trygge arbeidsplasser for framtida.
DB170816 Å stå opp for en slik omfordeling er i og for seg et legitimt standpunkt, men det skaper ikke verdier for Norge.
DB170816 Når så sterke krefter vil legge til rette for at næringsdrivende heller skal overta drift av offentlig sektor enn å skape verdier og bygge industri er det faktisk et problem for Norge.
DB170816 Når stadig flere stemmer i næringslivet heller vil overta oppgaver det offentlige allerede gjør enn å skape noe som kan omsettes på et fritt marked vitner det egentlig om dårlig selvtillit til en egen evne til å skape verdier .
DB170816 God næringspolitikk handler om å skape verdier , arbeidsplasser, industriell kompetanse, ny teknologi og bedre handelsbalanse.
DA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
DA170816 Audun Lysbakken har brukt tid på å finne form og stil, i debatter om skatt, velferd og verdier kan han være tøffere enn Ap - og framstår som valgkampens store formspiller så langt.
DA170816 Dette er for store verdier til å brukes i symbolpolitikk.
DA170816 Eller i en annen time, « ikke så rart at du mener dette om hijab og nikab og burka, du kommer jo fra et land med « muslimske verdier ».
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/k5ABa/Hoyreekstreme-i-USA-mobiliserer--til-nye-aksjoner--i-ytringsfrihetens-navn - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier president W.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/WV4Ak/Trump-legger-ned-naringslivsrad-etter-masseflukt Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier , både for ham personlig og for 3Ms visjon.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/4PnJ6/Kraftig-kritikk-ogsa-fra-USAs-nare-allierte--Jeg-ser-ingen-likeverdighet-mellom-dem-som-fremmer-fascistiske-synspunkter-og-dem-som-protesterer-mot Den som ufarliggjør vold og hat, sviker de vestlige verdier .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over Melafestivalen ønsker også å rette fokus mot norske verdier og sommerens debatt rundt dette.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering Les Joacim Lund : Hva pokker er egentlig kristne, norske verdier ?
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering - I starten av valgkampen har vi hatt mye diskusjon om innvandring truer norske verdier .
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KVO45/Medienes-valgkampdekning-Et-sirkus-av-sleiking_-burka-og-brunost--Mina-Ghabel-Lunde I godt og vel en halvtime under partilederdebatten ble trusselen mot norske verdier forklart i monologer om nestekjærlighet, islamistisk terror, Utøya, avisbrenning, Facebook, helligdager, homofiles rettigheter, norskopplæring og våpenhandel, skriver Mina Ghabel Lunde, en av Aftenpostens faste mediekritikere.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KVO45/Medienes-vagkampdekning-Et-sirkus-av-sleiking_-burka-og-brunost--Mina-Ghabel-Lunde I godt og vel en halvtime under partilederdebatten ble trusselen mot norske verdier forklart i monologer om nestekjærlighet, islamistisk terror, Utøya, avisbrenning, Facebook, helligdager, homofiles rettigheter, norskopplæring og våpenhandel, skriver Mina Ghabel Lunde, en av Aftenpostens faste mediekritikere.
AA170816 Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier , både for ham personlig og for 3Ms visjon.
AA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
AA170816 - Det er store verdier som står på spill.
AA170816 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
AA170816 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
AA170816 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
VG170815 - Vi bør hedre, ikke angripe, dem som står opp for likeverd og andre amerikanske verdier .
NL170815 Vi skaper verdier av naturen.
NL170815 Fornybare verdier .
NL170815 At det er slik, skyldes nettopp at våre sekulære verdier er et vern som beskytter utøvelse av tro og religion som en privatsak.
DN170815 - Et land som Norge må bestemme hvor mye de er villige til å la Kina bestemme på verdier og interesser som er viktige for Kina - i bytte mot handel.
DB170815 - USAs ledere må hedre våre grunnleggende verdier , og skal tydelig fordømme hatefulle ytringer, sjikaner, fordommer og hvit overlegenhet, tordnet Frazier.
DB170815 Vi kan godt diskutere norske verdier , men kanskje ikke i en valgkamp og kanskje ikke med utgangspunkt i vafler og fellesdusj.
DB170815 I sommer har flere kjente politikere uttalt seg om norske verdier, senest ved at Ola Borten Moe ( Sp ) og Linda Hofstad Helleland ( H ) hevdet norske verdier er under angrep.
DB170815 I sommer har flere kjente politikere uttalt seg om norske verdier , senest ved at Ola Borten Moe ( Sp ) og Linda Hofstad Helleland ( H ) hevdet norske verdier er under angrep.
DB170815 Hun ber politikerne holde opp pratet om norske verdier .
DB170815 Hadia Tajik ( Ap ) lot seg også intervjue om norske verdier denne sommeren : Hun møtte VG på Trollpikken.
DB170815 - Jeg er skuffet over at valgkampen blir banalisert ned til spørsmål om å definere norske verdier ut fra vafler og fellesdusj.
DB170815 - Hva er norske verdier for deg, da ?
DB170815 - Det er forskjell på norske referanser og norske verdier .
DB170815 Senere tørnet Hareide og Jensen sammen i en tøff duell om norske verdier under valgkampens første TV-sendte partilederdebatt.
DB170815 De ble raskt siktet for tyveriet av verdier for mer enn 300 000 kroner.
DA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling * Kulturtilbud, arkitektur og lignende kan bidra til økte verdier ettersom flere tar dem i bruk ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med * Kulturtilbud, arkitektur og lignende kan bidra til økte verdier ettersom flere tar dem i bruk ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oq4em/Mottes-til-duell-Hvem-av-dem-blir-Norges-neste-statsminister Den fokuserte på skatt og debatten om « norske verdier ».
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rb1w/Store-og-Solberg-mottes-til-statsministerduell--Har-du-blitt-frekk_-Jonas Deretter penslet debatten inn på spørsmål knyttet til verdier , integrering, debattklima og det digitale revolusjonen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rb1w/Store-og-Solberg-mottes-til-statsministerduell--Er-du-blitt-frekk_-Jonas Deretter penslet debatten inn på spørsmål knyttet til verdier , integrering, debattklima og den digitale revolusjonen.
AA170815 - Når du hørte Siv Jensen i går, snakket hun som om innvandrere truer norske verdier .
AA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
AA170815 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
VG170814 Skal vi klassifisere etter fysiologiske verdier , finnes det lang mer enn testosteron å ta hensyn til.
VG170814 For da skal Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) igjen vurdere om utøvere med unormalt høye verdier av blant annet det mannlige kjønnshormonet testosteron, får lov til å konkurrere i kvinneklassen i friidrett.
VG170814 » Borten Moe påstår altså her at dersom våre verdier ikke har en religiøs forankring, så er de ikke « tydelige ».
VG170814 | Politikernes bevisstløse forhold til « kristne verdier » ¶
VG170814 Vårt samfunn er basert på verdier som demokrati, rettsstat, prinsippet om maktfordeling, folkesuverenitet, ytringsfrihet, menneskerettigheter ; heri opptatt ting som likestilling mellom kjønnene, rettigheter for seksuelle minoriteter og barn osv., og ingenting av dette er « utydelig » eller « nøytralt ».
VG170814 Vi kan velge å stemme på politikere som står rakrygget når det gjelder å si nei til å legitimere den slags, og som samtidig vet, både hvilke idealer og verdier som er fundamentet i det norske samfunnet og hvor de har sitt utspring.
VG170814 Tvert imot er dette verdier som kirke og presteskap med den enorme makt de en gang hadde sto i et diametralt motsatt forhold til.
VG170814 Med det vi vet om religiøse sin tendens til å kidnappe vår moral og ta æren for nær sagt alt som er bra med vårt samfunn, er det nok kun et tidsspørsmål før de sikkert også vil hevde at « kristne verdier » har æren for at homofile og andre seksuelle minoriteter til slutt fikk sine fulle rettigheter.
VG170814 Ikke minst dette med at ikke-religiøse verdier er « utydelige » og « nøytrale ».
VG170814 I det hele tatt er den siste tidens debatt om norske verdier noe av det mest rørete og substansløse jeg har opplevd.
VG170814 Det som i dag stadig hevdes å være typiske « kristne verdier », og som merkelig nok aldri blir problematisert eller forstått som annet enn « nestekjærlighet », har historisk sett vært en marginal anakronisme i en mange hundre år lang periode der alle som ikke ville underkaste seg ortodoksien var fritt vilt.
VG170814 Det er nærmest sjokkerende at vi har toppolitikere som har så lite kunnskap om hvilke verdier som i realiteten forankrer vårt samfunn og hvem og hva som har æren for at de har vunnet frem.
VG170814 Derfor kan aldri et moderne samfunn som vil sitt folks beste og utnytte deres potensiale, være fundamentert på religiøse verdier som er basert på tekster skrevet av primitive mennesker i en forgangen tid, hvis forståelse av både moral og verden i stort knapt kan sies å ha gyldighet i dag.
VG170814 Denne retorikken kommer i mange fasetter og alle søker å gi inntrykk av at dersom et samfunns verdier ikke har en religiøs forankring, så er de « utydelige » eller « nøytrale » og uten egentlig substans.
VG170814 Da er det jo noe besynderlig at de to, når de skal konkretisere, ikke har stort annet å melde av « kristne verdier » enn vafler, brunost, felles barne-tv, førstegangstjeneste, felles kroppsøving og « at alle skal dusje ».
VG170814 At dagens moderate og milde kristendom i realiteten er et ektefødt barn av de verdier som kjennetegner moderniteten, sekularismen og opplysningssamfunnets frihetsidealer ?
VG170814 Og besteforeldre bidrar med store verdier .
VG170814 Norske verdier - hva er egentlig debatten !
VG170814 Så du : Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er under angrep ¶
VG170814 Han har lest sakene om Borten Moe og Helleland som advarer mot at landets verdier er under angrep - at nordmenn må våge å være norske og ikke glemme den kristne kulturarven.
VG170814 Bakgrunn for verdidebatten : Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170814 - Presset mot norske verdier kommer fra innvandrere.
VG170814 - Har innvandrerne endret norske verdier negativt i løpet av din karriere ?
VG170814 - Hadde du villet gitt avkall på dine verdier dersom du på grunn av krig måtte søke asyl i et annet land ?
VG170814 - Det er større grunn til å tro at innvandrernes verdier blir påvirket over tid, sier forskeren.
VG170814 - De som kommer hit må tilpasse seg våre verdier , vår handlemåte og væremåte.
NL170814 I ei tid da norske verdier diskuteres opp og i mente, er det på sin plass å påpeke at likestilling mellom kjønnene også er en av våre verdier .
NL170814 I ei tid da norske verdier diskuteres opp og i mente, er det på sin plass å påpeke at likestilling mellom kjønnene også er en av våre verdier.
DN170814 » Fremskrittspartiet-leder Siv Jensen og Knut Arild Hareide Kristelig Folkeparti havnet i verbalt basketak om norske verdier .
DN170814 Jensen er opptatt av at det innvandrere må tilpasse seg norsk kultur og norske verdier .
DN170814 I forrige uke gikk Listhaug og Hareide hardt ut mot hverandre i en debatt om kristne verdier i debattprogrammet Politisk kvarter på NRK.
DN170814 Hun mener strømmen av innvandrere flyktninger og immigranter som kommer til Norge setter norske verdier under press og argumenterer for en strengere flyktningpolitikk.
DN170814 Det er steile fronter mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen som sparker i gang diskusjoner om verdier .
DN170814 De siste ukene har en rekke politikere, deriblant innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), debattert friskt om såkalte norske verdier .
DN170814 - På min vakt har jeg tenkt til å vokte den døren, fordi jeg ikke vil at slike verdier skal få fotfeste i Norge, sier Jensen ¶
DN170814 - Forutsetningen for at vi skal klare det er å holde en front mot verdier vi ikke liker, sier Jensen.
DB170814 Politikerne diskuterte også de siste ukenes debatt om norske verdier .
DB170814 Frp-leder Siv Jensen parerte angrepet, og mente at « norske verdier er under press ».
DB170814 Der gikk KrF-leder Knut Arild Hareide til angrep på Frp-leder Siv Jensen i lys av imamsleiking-debatten, og beskyldte henne for å dytte innvandrerne foran seg i debatten om norske verdier .
DB170814 ¶ OPPGJØR OM SKATT OG FORSKJELLER : Det ble et intenst oppgjør om skatt, arbeid, forskjeller og norske verdier i partilederdebatten i Arendal.
DB170814 Nervegift funnet i norske krabber : - Aldri sett så høye verdier ¶ 5 « sunne » drikker som er like usunne som brus : De skjulte sukkerbombene ¶
DB170814 Snakker overbevisende om fellesarenaer som norske verdier som også vil bidra til integrering.
DB170814 Jeg er enig i alt Skei Grande og Hareide sier ( om verdier ), men samtidig er det de som vil sørge for at Listhaug og Frp fortsetter i regjering.
DB170814 Er også svært god i debatten om norske verdier .
DB170814 Debatten var delt i to tematiske bolker, en om økonomi, skatt og avgifter og en om norske verdier .
DB170814 Bruker taletiden på å nevne verdier alle motdebattantene er enige i, uten å få fram egne poeng.
DB170814 ¶ NORSK : Hva er norske verdier , spør artikkelforfatteren i dette innlegget.
DB170814 Ved å ha en forståelse av seg selv og sine verdier , har man en felles måte å diskutere på, og å ta beslutninger på.
DB170814 Ved å bruke frasen « norske verdier » om så banale ting som å drikke utepils og spise Kvikk Lunsj har de som hevder at de vil bevare det norske, bidratt til å rive det ned, mener han.
DB170814 Men ved å bruke frasen « norske verdier » om så banale ting som å drikke utepils og spise Kvikk Lunsj har de som hevder at de vil bevare det norske, bidratt til å rive det ned.
DB170814 I våre politiske institusjoner, og i måten vi har politiske diskusjoner på, finner vi mange verdier som ofte er tause, men som utgjør hele rammen for hvordan vi handler.
DB170814 Dette var én måte å formulere hvordan kulturarv overføres til nye generasjoner, og nå som frasen « norske verdier » blir debattert er den ikke fullstendig uten betydning.
DB170814 Dette er grunnen til at Trædal treffer med tittelen sin : Vi trenger en måte å betrakte oss selv som et felles folk, noen verdier som knytter oss sammen.
DB170814 Dette betyr ikke at det er meningsløst å snakke om norske verdier slik enkelte hevder, men at vi må bli flinkere til å identifisere disse verdiene.
DB170814 Det store problemet med debatten er at det ikke finnes noen klarhet i hva våre kristne drømmer består i, hva våre verdier er.
DB170814 Det er mulig å ha et samfunn som ikke er knyttet rundt noen verdier eller at disse verdiene ellers blir tildekket av retorikk.
DA170814 Vant klart duellen mot Siv Jensen om verdier .
DA170814 Som ventet god på verdier , der han leverte et klart forsvar for fellesskapet.
DA170814 Sliter med å finne ordene i debatten om verdier , hvor hun fremstår famlende og nølende.
DA170814 Skal også ha ros for at hun klarer å dra verdidebatten over på liberale verdier som frihet, likestilling, toleranse og rettigheter for homofile.
DA170814 Frir til de konservative velgerne under debatten om norske verdier .
DA170814 Hovedtemaer for debatten blir økonomi og verdier .
DA170814 Vant klart duellen mot Siv Jensen om verdier .
DA170814 Som ventet god på verdier , der han leverte et klart forsvar for fellesskapet.
DA170814 Sliter med å finne ordene i debatten om verdier , hvor hun fremstår famlende og nølende.
DA170814 Skal også ha ros for at hun klarer å dra verdidebatten over på liberale verdier som frihet, likestilling, toleranse og rettigheter for homofile.
DA170814 Frir til de konservative velgerne under debatten om norske verdier .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Sp-leder Vedum snakket varmt om norsk språk, norsk mat, litteratur og natur, mener at et EU-medlemsskap er det største angrepet på norske verdier , fordi han mener det er flytting av makt til folk som ikke trenger å stå til ansvar.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Etter den siste ukens harde ordveksling mellom KrF og Frp i kjølvannet av debatten om norske verdier sist uke, møttes Hareide og Jensen til duell om temaet.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser Duellen mellom Hareide og Jensen munnet ut i en debatt om norske verdier .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqQ6a/Hareide-om-bla-skattekutt--Na-er-det-ikke-tid-for-store-skattelettelser - Det vi diskuterer nå er at folk opplever at norske verdier er under press, sa Jensen, og viste til at islamistisk terror befant seg like utenfor Norges grenser.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yn31/I-dag-braker-de-sammen-til-valgkampens-forste-partilederdebatt Temperaturen mellom de to var så høy at NRK har lagt opp til ny duell mellom Hareide og Siv Jensen ( Frp ) om norske verdier .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WEGx/Hvem-vant-partilederdebatten-Les-Aftenpostens-dom-her Debatten om norske verdier ble absurd.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PMge/I-mote-med-en-annen-virkelighet-ble-det-norske-noe-annet--Anne-Sender Alle disse tingene var opplagte og viktige verdier
AA170814 Av dem som har vendt hjem de siste månedene, sier over en firedel at de har reist tilbake for å beskytte eiendommer og andre verdier , mens om lag samme antall sier at det er fordi den økonomiske situasjonen er blitt bedre. 11 prosent viser til at sikkerhetssituasjonen er bedret. 14 prosent sier dessuten at den økonomiske situasjonen er blitt verre på ste
AA170814 Det ble skatt, arbeid og en god dose verdier som satte preg på den første store partilederdebatten som gikk av stabelen i Arendal torsdag kveld.
AA170814 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
AA170814 Hva slags verdier er det mor formidler til datteren sin når de ser dette programmet sammen ?
AA170814 Valgkampens foreløpige lavmål kom da Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide møttes til NRK-debatt om verdier i forrige uke.
VG170813 IAAF mener hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron, såkalt hyperandogenisme, og vil gjeninnføre regler som kan tvinge henne til å undergå medisinsk behandling.
VG170813 IAAF mener hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron, såkalt hyperandogenisme, og vil gjeninnføre regler som kan tvinge henne til å undergå medisinsk behandling.
VG170813 Den mest hissige delen av debatten har dreid seg om abstrakte begreper som verdier og hva disse består av.
VG170813 At asylinstituttet ikke skal misbrukes, at man skal følge nøye med på dem som sprer totalitære og ofte hatefulle budskap og at synspunkter som dødsstraff for blasfemi ikke har noe som helst med « norske verdier » å gjøre.
VG170813 VG-måling : 3 av 5 mener Hareide bærer kristne verdier bedre enn Listhaug ¶
VG170813 Verdidebatten har de siste ukene blitt en sentral del av valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland og nestleder i Senterpartiet, Ola Morten Moe hevdet at norske verdier var under angrep.
VG170813 Verdidebatten : 80 prosent av Frp-velgere mener norske verdier er angrepet ¶
VG170813 VG spør folket : Hva er norske verdier ?
VG170813 Norske verdier under press ?
VG170813 Arbeiderpartiets Hadia Tajik kom deretter med en egen liste med norske verdier , og advarte mot at de økonomiske forskjellene og sentraliseringen har økt under den nåværende regjeringen.
VG170813 - Vi har alle tre tro på norske verdier , der vi er et samfunn med små forskjeller mellom folk, tillit, små avstander til makt og muligheter og mulighet til å bruke ressurser som finnes i alle deler av landet vårt.
VG170813 - Bidrar sentralisering til å svekke norske verdier ?
DN170813 Immaterielle verdier eller rettigheter kan dreie seg om patenter, varemerker, navn, opphavsrett, design eller forretningshemmeligheter.
DN170813 Hareide kritiserer politikere for å utnytte kristne verdier ¶ ¶
DB170813 Norske verdier er best under press Spaltist ¶
DA170813 Frykter tapte verdier
DA170813 De er noen av de beste vi har, og forvalter veldig store verdier på vegne av fellesskapet.
DA170813 - Du kan slite med å bygge opp nok kunnskaper på disse områdene andre steder i landet og da kan det gå tapt store verdier for fellesskapet, legger Ap-politikeren til.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/qq961/Demokratenes-ledere-narmer-seg-80-Vi-spurte-n-av-dem_-guvernor-Jerry-Brown-79_-om-det-er-et-problem- - Jeg ønsker meg et demokratisk parti som utfordrer oligarkiet som styrer samfunnet, og som tør å stå opp for sosialdemokratiske verdier .
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/jqABw/Det-tyske-valget-Alle-kjemper-om-denne-usynlige-minoritetens-stemmer Hver fjerde anser russiske verdier som unike.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/1L2lX/Jeg-trodde-Paradise-Hotel-var-over-for-i-ar--Ragnhild-Yndestad Si ;D-innlegg : Jeg vil ikke ha noen norske verdier hvis disse skal være særegne og skille seg fra humanitære verdier .
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/1L2lX/Jeg-trodde-Paradise-Hotel-var-over-for-i-ar--Ragnhild-Yndestad Si ;D-innlegg : Jeg vil ikke ha noen norske verdier hvis disse skal være særegne og skille seg fra humanitære verdier.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aV6VO/Aftenposten-mener-KrFs-feige-reformpause KrF er intet unntak og brukte forrige uke på å krangle med Sylvi Listhaug ( Frp ) om verdier og å varsle en « reformpause » i neste stortingsperiode.
VG170812 - At Karsten fortsatt løper for oss, viser hvilke verdier han har, og at han vet hvor han kommer fra.
VG170812 VG spør folket : Hva er norske verdier ?
VG170812 NORSKE VERDIER : - Vi trenger likhetsidealet og de antiautoritære refleksene nedarvet fra norsk bondekultur mer enn noen gang, skriver Sylo Taraku.
VG170812 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170812 Fra reaksjonære islamister som truer verdier som ytringsfrihet og likestilling, og fra nasjonalister med negative holdninger til pluralisme og minoriteter.
VG170812 Er for eksempel sekularismen en sentral norsk verdi under press, eller et press på norske verdier ?
VG170812 Det er også delte meninger om hvor presset mot norske verdier kommer fra.
VG170812 Debatten om norske verdier bærer preg av en lengsel etter noe som var før, en slags nostalgi i en verden som oppleves uforutsigbar og utrygg.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Men denne gangen ble små verdier av amfetamin funnet i to forskjellige dopingprøver.
DN170812 | Hareide kritiserer politikere for å utnytte kristne verdier
DN170812 Og det selv om de alle sier at kristne verdier er viktig, sa Hareide, og fortsatte : ¶
DN170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet, da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
DN170812 KRF-leder Knut Arild Hareide er ikke fornøyd med at andre bruker kristne verdier for å utestenge.
DN170812 - Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt.
DB170812 Mens KrF framhever nestekjærlighet som en plikt til å hjelpe mennesker i nød, bruker Helleland « kristne verdier » som en markør som skiller nordmenn fra andre.
DB170812 Listhaug bruker « kristne verdier » til å skape skarpere skiller, både i befolkningen og mellom samarbeidspartiene.
DB170812 Kristne verdier er ingen statisk størrelse, men betyr og symboliserer vidt forskjellige ting for dem som snakker om dem.
DB170812 I en meningsmåling utført i Vest-Agder for VG svarer 20,4 prosent at Listhaug representerer kristne verdier best, mens 61,4 prosent peker på Hareide.
DB170812 For denne forsamlingen fungerer uttrykket « kristne verdier » helt magisk, ifølge Ystebø.
DB170812 Drittkastingen ble paradoksalt nok utløst av kampen om kristne verdier og velgere, i en politisk diskusjon der religion har fått stor og økt plass.
DB170812 Det er i alle fall ikke vanskelig å finne ferske eksempler på hvordan norske politikere kappes om å knytte seg selv til såkalt kristne verdier .
DB170812 Vi ønsker ikke å sensurere innholdet, men de skal heller ikke omforme vårt land til noe vi ikke kjenner igjen, til et samfunn hvor unorske verdier er på frammarsj og alt flyter og vi ikke lenger er enig om hvordan man dusjer og spiser ost.
DB170812 Som om norsk kultur handlet om å vite mest mulig om norsk kultur, ikke om å ta vare på norske verdier , ikke om å fremme norsk dusjing og norsk ost, ikke om å våge å være norsk, våge å dusje og spise ost på den norske måten.
DB170812 Mange bøker inneholder helt andre verdier enn det som er verdiene til det norske samfunnet.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2W2zy/Dagens-kortinnlegg--13-august Dette er dagens kortinnlegg : høyhusdebatt, bydelssystemet og norske verdier .
AA170812 I den debatten vi nå har om norske verdier er det åpenbart at vi må stå opp for de verdiene vi står for.
AA170812 | Hareide kritiserer politikere for å utnytte kristne verdier
AA170812 Og det selv om de alle sier at kristne verdier er viktig, sa Hareide, og fortsatte : ¶
AA170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet, da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
AA170812 - Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt.
VG170811 Heldigvis fikk jeg god hjelp fra en rekke voksenpersoner i oppveksten til å overkomme frykten og sinnet mot samfunnet, så jeg i dag kan stå frem som en blid, norsk muslim med liberale verdier .
VG170811 Les også : Her mener tre av fem at Hareide bærer kristne verdier bedre enn Listhaug ¶
VG170811 Les også : Bondevik : Her er Frp på kollisjonskurs med kristne verdier
VG170811 - Er det ikke et poeng at formuesskatten gjør det vanskeligere for bedriftseiere å reinvestere verdier i norske bedrifter ?
VG170811 Det er hverken solidarisk eller i tråd med kristne verdier som nestekjærlighet, og å gi mer til de som har minst, sier hun.
VG170811 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier
VG170811 - Hverken solidarisk eller i tråd med kristne verdier
VG170811 Startet verdidebatten i VG : Norske verdier er under angrep ¶
SA170811 Men denne gangen ble små verdier av amfetamin funnet i to forskjellige dopingprøver.
DN170811 - Vi ser investorer overføre verdier til digitale valutaer for å spre risikoen ved et kraftig børsfall.
DB170811 Vi kan begynne med den store « debatten » om norske verdier som tok til i det juni rant ut.
DB170811 Flere politikere tok det bastante standpunktet at norske verdier er truet, men uten evne til å kunne si noe fornuftig om hva som kan være norske verdier .
DB170811 Flere politikere tok det bastante standpunktet at norske verdier er truet, men uten evne til å kunne si noe fornuftig om hva som kan være norske verdier.
DB170811 - Det er flere likhetstrekk, begge handler om å drømme og de reflekterer over nordiske verdier .
DB170811 Innlegget til Herbjørnsrud ser på hvordan dette tankegodset er fortsatt gjeldende i 2017 : Altså den Andre i form av Innvandreren eller Muslimen blir sett på som en trussel mot det norske uavhengig om det er norsk kultur, norske verdier eller det norske samfunn.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Men denne gangen ble små verdier av amfetamin funnet i to forskjellige dopingprøver.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Men denne gangen ble små verdier av amfetamin funnet i to forskjellige dopingprøver.
AA170811 Valen mener SV har lagt opp til en enkel valgkamp og partiet får uttelling for å holde seg til kjernesakene sine - rettferdig fordeling og kutt i klimagassutslipp - « fremfor å bruke tid på vafler, verdier og Listhaug ».
AA170811 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
VG170810 Ap-Hadia besøkte attraksjonen : - Høyre og Frp setter norske verdier under press ¶
VG170810 | Fersk måling : Her mener 3 av 5 at Hareide bærer kristne verdier bedre enn Listhaug ¶
VG170810 VG har i en meningsmåling utført av InFact spurt velgerne i Vest-Agder om hvem som representerer kristne verdier best i norsk politikk av Hareide og Listhaug.
VG170810 VENNESLA ( VG ) Midt i bibelbeltet i Vest-Agder sier et klart flertall at Knut Arild Hareide ( KrF ) representerer kristne verdier bedre i norsk politikk enn Sylvi Listhaug ( Frp ).
VG170810 Phen og Pagna Phen hos pinsekirken Filadelfia er et av mange ektepar som setter kristne verdier høyt når de skal stemme i september.
VG170810 Phen er barnepastorer i Filadelfia-kirken i Vennesla og setter begge kristne verdier høyt i valgkampen.
VG170810 KrF og Frp kjemper begge en hard kamp om de kristne velgerne, og onsdag barket de to sammen i en intens debatt om hva som er kristne verdier .
VG170810 I undersøkelsen svarer 20,4 prosent at Listhaug representerer kristne verdier best, mens 61,4 prosent peker på Hareide. 18,1 prosent av de spurte sier de ikke vet.
VG170810 Hun er tydelig i støtten til Israel og i debatten om norske verdier .
VG170810 Han vil ikke flagge politisk side på trykk, men sier at han tror det er to hovedårsaker til Hareides gode tall på VGs spørsmål om kristne verdier i norsk politikk.
VG170810 : Margit Eidet ( 70 ), Marit Eikland ( 56 ) og Marit Nilsen ( 57 ) mener at Sylvi Listhaug er en god representant for kristne verdier .
VG170810 - Jeg mener Sylvi Listhaug representerer kristne verdier bedre enn Knut Arild Hareide.
DB170810 I går møttes Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug til debatt om kristne verdier .
DB170810 La meg bare minne om at dersom norske verdier er ensbetydende med « slik vi hadde det før », har ikke de av oss som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i dette landet mye å stille opp med.
DB170810 I denne kategorien finner vi verdier som avhenger av historiens gang.
DB170810 Eksempler på islams foranderlighet er verdier av sosiopolitisk og økonomisk art, som er responser under spesifikke omstendigheter, og dermed prinsipielt reviderbart.
DB170810 Tilbake til hverdagen, med diskusjoner om norske verdier , økte spenninger i sosialmedia og grupperinger som hetser hverandre.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/KrF-vil-ikke-drive-valgkamp-med-Frp Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVda6/Erna-Solberg-kristiserer-Sylvi-Listhaug-etter-radiodebatt-Listhaug---Jeg-ble-litt-mer-hissig-enn-vanlig Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/EVGW5/Ekte-norske-verdier-som-gar-tapt | Ekte norske verdier som går tapt ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/EVGW5/Ekte-norske-verdier-som-gar-tapt Mens statsrådene lar seg opprøre av teoretiske verdier som i teorien er under press, renner virkelige verdier ut av statskassen, fordi de samme statsrådene ikke lykkes med digitaliseringen av hverken forvaltningen eller tjenestene vi alle bruker.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/EVGW5/Ekte-norske-verdier-som-gar-tapt Mens statsrådene lar seg opprøre av teoretiske verdier som i teorien er under press, renner virkelige verdier ut av statskassen, fordi de samme statsrådene ikke lykkes med digitaliseringen av hverken forvaltningen eller tjenestene vi alle bruker.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/EVGW5/Ekte-norske-verdier-som-gar-tapt Enorme verdier
AA170810 Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer. ( ©NTB ) ¶
AA170810 | - De stjal verdier for over 100 000 kroner ¶
AA170810 | Velgerne mener Hareide bedre representerer kristne verdier enn Listhaug ¶
AA170810 Velgerne i Vest-Agder mener KrF-leder Knut Arild Hareide representerer kristne verdier bedre enn Sylvi Listhaug ( Frp ), viser ny meningsmåling.
AA170810 KrF og Frp kjemper begge en hard kamp om de kristne velgerne, og onsdag barket de to sammen i en intens debatt om hva som er kristne verdier .
AA170810 I meningsmålingen som InFact har gjort for VG, svarer 61,4 prosent at det er KrF-leder Knut Arild Hareide som best representerer kristne verdier , mens 20,4 prosent mener at det er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170810 Det er ren løgn, sa partileder Knut Arild Hareide da han debatterte norske verdier med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.
AA170810 Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.
VG170809 Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer, melder NTB.
VG170809 Og derfor opplever vi i dette paradoksale at norske politikere overbyr hverandre på kristne verdier .
VG170809 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170809 KRANGLER : Sylvi Listhaug ( Frp ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) har kjeklet om verdier hele sommeren.
VG170809 I tillegg er det dette med « verdier ».
VG170809 Høyre-Helleland og Sp-Borten snakket nylig om kristne verdier i VG.
VG170809 For KrF og Frp har felles interesse av å få verdier høyt opp på dagsorden.
VG170809 Både Frp og KrF har tatt særemnet, og elsker å snakke om verdier , både kristne, norske og vestlige.
VG170809 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier
VG170809 Sylvi Listhaug ( Frp ) vedgår at hun ble hissig i mandagens debatt om norske verdier , der hun blant annet sa at Knut Arild Hareide « sleiker imamer opp etter ryggen ».
VG170809 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) snakker med VG om norske verdier .
VG170809 Les også : Martin Kolberg mener Listhaug opptrer i strid med kristne verdier
VG170809 Bakgrunn : Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier
VG170809 | Bondevik : Her er Frp på kollisjonskurs med kristne verdier
VG170809 Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik rykker nå ut til KrFs forsvar og sier at Frp og Sylvi Listhaug i mange saker er på kollisjonskurs med kristne verdier .
VG170809 Men i likhet med Hareide mener Bondevik at mange Frp-standpunkter er problematiske og på tvers av kristne verdier .
VG170809 Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier
VG170809 Bondevik stiller seg side om side med KrF-leder Knut Arild Hareide, som i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen gikk i et heftig ordskifte med Sylvi Listhaug ( Frp ) om kristne verdier .
VG170809 - Frp sier at de vil beskytte kristne verdier , men i praksis har de flere standpunkter som gjør det motsatte, skriver KrF-veteranen i en tekstmelding til VG.
VG170809 Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig - og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forbindelse med lanseringen.
DN170809 Sanksjonene innebærer at eventuelle verdier de åtte personene har i USA, fryses.
DN170809 Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.
DN170809 Hans Rausing ( 90 ), som arvet halve selskapet, er god for 102 milliarder svenske kroner, mens hans sønn Jörn har verdier for 57 milliarder svenske kroner.
DN170809 I praksis solgte Belfort aksjer i fiktive selskaper for hypotetiske verdier , forklarer investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet.
DN170809 - Han tok over selskaper som i prinsippet var fiktive, og solgte dem ut igjen til kunder med hypotetiske verdier .
DB170809 Hvorfor sitter Tajik på Trollpikken og snakker i VG om norske verdier , sprut og uttømming ?
DB170809 ( Dagbladet ) : I sommer har diskusjonen gått blant politikerne om hva som er norske verdier .
DB170809 Vi vet at det finnes holdninger i vårt samfunn som ikke er forenlig med norske verdier .
DB170809 Hvorfor sitter Tajik på Trollpikken og snakker i VG om norske verdier , sprut og uttømming ?
DB170809 Debatten om norske verdier har rast de siste ukene.
DB170809 - Våre kristine verdier kommer fra Midtøsten.
DB170809 ( Dagbladet ) : Under dagens Politisk Kvarter på NRK møttes KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug til debatt om norske verdier .
DB170809 Byttet ut ambisjoner og drømmer med verdier som « middelmådig, forsiktig, langsom, trygg og forutsigbar.
DB170809 Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.
DB170809 Hagen er et forbilde, en person som skaper verdier , arbeidsplasser og som aldri stikker av fra regninga.
DB170809 Valgkampen 2017 er blitt innledet med politiske utspill om « norske verdier under angrep » og politisk reklame rettet mot minoriteter.
DB170809 Det utvikles mentale parallellsamfunn som bryter med tradisjonelle norske verdier .
DA170809 Men Solberg slo knallhardt tilbake og viste gang på gang til at Ap er mer opptatt av å bruke penger enn av hvordan verdier skapes.
DA170809 Han mener Sylvi Listhaug gjør en utmerket jobb - og på alle måter er opptatt av norske verdier .
DA170809 - Det norske samfunnet bygger på gode, kristne og humanistiske verdier .
DA170809 : ) debattleder Bjarte Ystebø spurte Martin Kolberg ( Ap ), Trond Helleland ( H ), Per Olaf Lundteigen ( Sp ), Hans Olav Syversen ( KrF ) ( bak Lundteigen ), Morten Wold ( Frp ) og Erik Selle ( De kristne ) om blant annet religiøse privatskoler, homoekteskap og kristne verdier .
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/QVV0x/USA-innforer-sanksjoner-mot-venezuelanske-politikere Sanksjonene innebærer at eventuelle verdier de åtte personene har i USA, fryses.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqq8l/Rasende-Hareide-beskylder-Listhaug-for-logn-Listhaug-mener-Hareide-sleiker-imamer-etter-ryggen Les Joacim Lund : Nå snakker politikerne om « våre » norske, kristne verdier igjen.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqq8l/Rasende-Hareide-beskylder-Listhaug-for-logn-Listhaug-mener-Hareide-sleiker-imamer-etter-ryggen Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqq8l/Rasende-Hareide-beskylder-Listhaug-for-logn-Listhaug-mener-Hareide-sleiker-imamer-etter-ryggen Debatten om norske verdier har preget starten på valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk pilegrimstur innom tunet til Sps Ola Borten Moe og snakket om at norske verdier - definert som blant annet demokrati, ytringsfrihet og nestekjærlighet - er under press.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqq8l/Rasende-Hareide-beskylder-Listhaug-for-logn-Listhaug-mener-Hareide-sleiker-imamer-etter-ryggen Debatten om norske verdier har preget starten på valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk pilegrimstur innom tunet til Sps Ola Borten Moe og snakket om at norske verdier - definert som blant annet demokrati, ytringsfrihet og nestekjærlighet - er under press.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KVVeE/Krf-profiler-mer-kritiske-til-Frp-samarbeid--Det-er-sa-man-nesten-far-vondt-i-magen Temperaturen var svært høy da Knut Arild Hareide onsdag morgen møtte Sylvi Listhaug til debatt i Politisk Kvarter om norske verdier .
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Se hvilke verdier i det norske samfunnet kjente personer setter pris på.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Aftenposten har bedt en rekke politikere, kulturpersonligheter, eksperter og kjendiser om å svare på hvilke verdier i det norske samfunnet de setter mest pris, hvilke verdier de mener er truet og hva det er ved Per Fugellis tekst som berører dem.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Aftenposten har bedt en rekke politikere, kulturpersonligheter, eksperter og kjendiser om å svare på hvilke verdier i det norske samfunnet de setter mest pris, hvilke verdier de mener er truet og hva det er ved Per Fugellis tekst som berører dem.
AP170809https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PP7o/Kort-sagt_-torsdag-10-august Taxfreeordningen, trasévalget på Østfoldbanen, fraværsregelen, norske verdier og bydelssystemet.
AA170809 Men Solberg slo knallhardt tilbake og viste gang på gang til at Ap er mer opptatt av å bruke penger enn av hvordan verdier skapes.
AA170809 Det er ren løgn, sa partileder Knut Arild Hareide da han debatterte norske verdier med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.
AA170809 Totalt uforsonlig langet KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug ut mot hverandre i en debatt om norske verdier onsdag morgen.
AA170809 Det er ren løgn, sa partileder Knut Arild Hareide da han skulle debattere norske verdier med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i Politisk kvarter onsdag morgen.
AA170809 Hør våre kommentatorer snakke omkristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
AA170809 Hør våre kommentatorer snakke omkristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
VG170808 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170808 Mange har hyllet henne, andre har vært kritisk til uhøflig oppførsel i strid med norske verdier .
VG170808 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170808 Ekstremismeforsker Lars Gule og politiker Shoaib Sultan kalte det uhøflig, og Gule spurte retorisk om dette var i tråd med norske verdier .
VG170808 Vi snakker om norske verdier , men du vil finne få politikere som framhever antirasisme som en viktig verdi.
VG170808 Samtidig har det vært en debatt i Norge om norske verdier .
VG170808 Hvis politikere er så interesserte i å uttale seg om norske verdier , hvor er de når man må uttale seg mot rasisme ?
VG170808 Flere av de samme politikerne som prater om truede kristne verdier, stiller opp på denne tv-kanalen som utøver destruktive kristne verdier på direktesendt tv.
VG170808 Flere av de samme politikerne som prater om truede kristne verdier , stiller opp på denne tv-kanalen som utøver destruktive kristne verdier på direktesendt tv.
VG170808 Ettersom norske politikere debatterer kristne verdier om dagen, og i tillegg stiller opp på Jan Hanvolds kristenfundamentalistiske TV-kanal, så syns jeg et minimum burde være at de tar stilling til de umoralske verdiene som fremføres på TV-kanalen de opptrer på.
VG170808 De fleste av dem elsker lyden av politikere som bekjenner seg til troen, snakker om kristne verdier og religionsfrihet.
VG170808 Begge argumenter er irrelevante i lys av at TV Visjon Norge står bak en rekke handlinger som hverken kan sies å være gode kristne eller gode norske verdier , og som i tillegg bryter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene på enkelte punkter : ¶ * 1 Ekstrem religionsutøvelse på barn og voksne ¶ * 1 Press på TV-seere til å gi penger ¶ * 1 Hevder at de som gir pengegaver, vil bli velsign
NL170808 Isolasjon, buddhistiske verdier og kommunistisk politikk kan være med på å forklare hvordan sherpaene har brukt pengene.
NL170808 Det er heller ikke til å stikke under en stol at disse menneskene som kommenterer hetsende, rasistiske ytringer er noen av dem som roper høyest om å bevare norske verdier .
NL170808 Men i sum er det jo slett ingen grunn til at å beklage at mediene og de politiske partiene - i en valgkamp - utfordres i spørsmål som handler om kulturell integrasjon i det norske samfunnet og sentrale norske verdier som for eksempel likestilling og ytringsfrihet.
DN170808 - Da den kalde krigen sluttet, så var USA så dominerende at de forfektet sine liberale verdier overalt.
DN170808 Kun én av ti gründere lykkes godt og skaper verdier for seg selv og samfunnet rundt.
DN170808 Da trenger vi ikke « wantrapreneurs » som skylder på alle de dårlige rammebetingelsene, men vi trenger entreprenører som bretter opp ermene og jobber hardt for å skape verdier for seg selv og for det norske samfunnet.
DB170808 ¶ SUNNE VERDIER : - EØS-pengene et godt verktøy.
DB170808 Et verktøy til å hjelpe de fattige landene for å utligne sosiale forskjeller og overføre gode samarbeidsmetoder og sunne verdier til en del unge demokratier, sier Bakke-Jensen.
DB170808 Et godt verktøy til å hjelpe de fattige landene for å utligne sosiale forskjeller og overføre gode samarbeidsmetoder og god og sunne verdier til en del unge demokratier, sier EØS-minister Frank Bakke-Jensen.
DB170808 Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten i artikkel 10 og 11 er fundamentale verdier .
DB170808 Plutselig overskygger debatter om innvandring, islamisme, ytringsfrihet og norske verdier duellen mellom statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.
DB170808 Og i kjølvannet av dette har vi fått en metadebatt, eller skinndebatt, om vafler, norske verdier og kristen kulturarv.
DB170808 Langt fra alle disse er særlig religiøse, men de deler samme bekymring som Listhaug, at norske verdier er under press.
DB170808 Jeg er misunnelig på de menneskene som kan kritisere norsk kultur, levesett, verdier og politikk uten å få et helvete sendt deres vei », skrev Sumaya Jirde Ali i Klassekampen i går.
DB170808 Men som respons på et intervju om « angrepet » på norske verdier , virket det hensiktsmessig å peke på at mye av det som samlet oss før, tv-personligheten og fellesfortellingene, sprang ut av en særegen nasjonal mediepolitikk og en teknologi som gjorde det mulig å være samlende.
DB170808 Men på den andre siden er det helt nødvendig ikke å se på verdier som noe statisk, eller noe alle som bor i et land kan bli enig om.
DB170808 Det man kan kalle norske verdier i dag, er annerledes enn hva de var for tyve, femti og hundre år siden.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Nå snakker politikerne om « våre » norske, kristne verdier igjen.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Er det egentlig ikke bare slik at moderne mennesker i alle samfunn deler moderne verdier og nestekjærligheten deles av alle de store verdensreligionene ?
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Aftenpostens kommentator Joacim Lund tar et oppgjør med politkernes opprop for 'våre' kristne, norske verdier .
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Vi er nødt til å fastholde norske verdier som åpenhet, toleranse og fri debatt.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Mekanismene han snakker om, nevner han som verdier vi som nordmenn må fastholde.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Det sier jurist og samfunnsdebattant Anine Kierulf om Sylvi Listhaug sitt forslag om en « svarteliste » mot hatpredikanter « som kommer med et budskap som er uforsonlig med våre verdier og levesett ».
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Dersom det bare er på bakgrunn av en vag fornemmelse om verdier og ytringer, så er det problematisk med tanke på ytrings- og religionsfrihet, samt forbudet mot usaklig forskjellsbehandling, sier hun og viser til en grunnlovsendring som ble gjort i 2014, der følgende avsnitt ble lagt til i grunnlovens §98 : « Intet menneske må utsettes for usaklig eller ufor
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter - Vi er nødt til å fastholde norske verdier
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter - Mange norske verdier er basert på universelle verdier som de aller fleste respekterer.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter - Mange norske verdier er basert på universelle verdier som de aller fleste respekterer.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MV8X0/Rusmiddelpolitikk-bor-bli-et-sentralt-tema-i-valgkampen--Clausen-og-Rossow La oss håpe at de politiske aktørene er ærlige på hvilke hensyn og verdier de vektlegger mest når de argumenterer for sine syn.
AA170808 Vi har gjort undersøkelser på stedet og kan konstatere at det er stjålet verdier fra butikken, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.
AA170808 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
AA170808 Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier , norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp.
VG170807 Danmark har allerede innført en sanksjonsliste som nekter personer som « prøver å undergrave danske lover og verdier , og understøtter parallelle rettsoppfattelser » å komme inn i Danmark.
VG170807 - Dette er personer som undergraver norske verdier .
DB170807 Den kulturministeren som ellers er så opptatt av å hausse opp andre norske verdier , var ikke der.
DB170807 ALTFOR lenge har Linda Hofstad Helleland brukt sin politiske plattform til å snakke opp såkalte « norske verdier ».
DB170807 At Mattilsynet fant urovekkende verdier i flere forsendelser, overrasker meg overhodet ikke.
DB170807 Vi står opp for grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati og rettstat.
DB170807 Vi skal alltid være på vakt når det settes likhetstegn mellom nasjonale verdier og én utvalgt religion.
DB170807 Har vi i tillegg tvilsomme verdier ?
DB170807 Flere politikere har startet valgkampen med bekymring for norske verdier som visstnok er truet.
DB170807 Disse er hardt tilkjempede verdier , og vi vet at kampen ofte har stått mot verdikonservative, religiøse miljøer.
DB170807 Det å ikke være religiøs og avvise religiøse verdensbilder bør aldri forveksles med fravær av verdier .
DB170807 Britene har i EU ofte vært forsvarer av verdier og interesser som står Norge nær.
DB170807 - Vi er fortsatt rystet av det som traff oss, men vi gir aldri opp våre verdier .
DB170807 Av alle debatter om verdier , er det den debatten valgkampen burde handle om.
DA170807 Vi deler felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, maktspredning, rause fellesskap og nye muligheter.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover I forrige uke kranglet toppolitikere i flere partier om hva norske verdier er og i hvilken grad disse er under press.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstremimamer-og-hatpredikanter Sylvi Listhaug klar for valgkamp : - Asylsøkere uten respekt for norske verdier slipper for billig unna.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstremimamer-og-hatpredikanter Frp kommer til å jobbe for å få på plass en svarteliste med hatpredikanter som kommer med et budskap som er uforenlig med våre verdier og levesett, enten det er snakk om drap på jøder eller det er snakk om drap på grunn av ytringer eller andre ekstreme meninger som ikke hører hjemme i våre liberale samfunn, sier Listhaug til Aftenposten.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstrem-imamer-og-hatpredikanter Frp kommer til å jobbe for å få på plass en svarteliste med hatpredikanter som kommer med et budskap som er uforenlig med våre verdier og levesett, enten det er snakk om drap på jøder eller det er snakk om drap på grunn av ytringer eller andre ekstreme meninger som ikke hører hjemme i våre liberale samfunn, sier Listhaug til Aftenposten.
AA170807 Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.
AA170807 - Et forbud vil gjelde alle som har ekstreme budskap som er i strid med våre verdier , og som bidrar til å spre hat, sier Listhaug, som mandag møtte sin danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg fra regjeringspartiet Venstre.
VG170806 Det å møte noen i en sammenheng hvor man deler en interesse eller verdier , tror paret er en fordel.
VG170806 Hun mener Beslutningsforums hemmelige saksdokumenter og sladdede protokoller går imot demokratiske verdier .
SA170806 Han har aldri hatt så høye fysiske verdier .
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Kristoff-vant-EM-gull-etter-dramatisk-avslutning-239832b.html Han har aldri hatt så høye fysiske verdier .
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Hyller-Kristoff-og-Boasson-Hagens-samarbeid--En-demonstrasjon-av-veldig-godt-taktisk-spill-239832b.html Han har aldri hatt så høye fysiske verdier .
DN170806 I usikre tider trekkes også folk mot mer varige verdier som mange luksusartikler oppfattes som, understreker Stende.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Hyller-Kristoff-og-Boasson-Hagens-samarbeid--En-demonstrasjon-av-veldig-godt-taktisk-spill-239832b.html Han har aldri hatt så høye fysiske verdier .
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hyller-Kristoff-og-Boasson-Hagens-samarbeid--En-demonstrasjon-av-veldig-godt-taktisk-spill-239832b.html Han har aldri hatt så høye fysiske verdier .
AA170806 Hør Adresseavisens kommentatorer og Aps Ingvild Kjerkol diskutere den siste ukas politiske hendelser, verdier og norsk og trøndersk kultur i podkasten « OmAdressert ».
VG170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
VG170805 Hadia Tajik : Høyre og Frp setter norske verdier under press ¶
VG170805 Valgforsker : Frp setter tonen i debatten om norske verdier
VG170805 Riise peker på at flere viktige verdier i den norske velferdsstaten er felles hos partiene.
VG170805 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener Gro Harlem Brundtland hopper lettvint over grunnleggende verdier som er forankret tverrpolitisk, som ytringsfrihet, demokrati og likestilling.
VG170805 FOR LETTVINT : Frps Siv Jensen er enig i at det kommende valget er et veivalg, men er uenig i Brundtlands beskrivelse av at arbeiderpartiets politikk må til for å bevare viktige norske verdier
VG170805 - Det står ikke mellom viktige verdier og skattelette.
VG170805 - Det er ingen andre enn Arbeiderpartiet som er så arrogante at de tror norske verdier er lik kun dem selv.
VG170805 Viktige verdier i Norge kan også være viktige i andre land.
VG170805 Og at mennesker som kommer hit fra land der våre verdier ikke har en slik sentral plass, blir invitert inn i et samfunn der vi er enige om de grunnleggende verdiene - og stolte av dem.
VG170805 Men vi vet at dette er verdier som ikke er selvsagte overalt.
VG170805 Jo mer mangfoldig og sammensatt Norge blir, jo viktigere er det at vi samles om noen gode verdier som binder oss sammen.
VG170805 Dette er samfunn der våre verdier ikke er kjerneverdier.
VG170805 Da begynner vi å krangle om verdier vi egentlig er enige om.
VG170805 Det strider mot grunnleggende norske verdier , og rokker ved en samfunnskontrakt hvor vanlige folk med vanlige lønninger betaler skatt og skal sitte og se på at de med mest ikke gjør det, sier Støre til VG.
VG170805 « Norske verdier » har hatt en sentral plass i sommerens start på valgkampen.
VG170805 | VG spør folket : Hva er norske verdier ?
VG170805 Siden da har politikere uttalt at norske verdier er under angrep og andre igjen har avfeid kritikken og ment at den bygger på frykt og nostalgi om det som var.
VG170805 Siden 2003 har folk fått mer idealistiske og moderne verdier .
VG170805 Sammen med datteren Tale Hellevik har forskeren skrevet et kapittel om verdier og verdiutvikling i tredje bind av boken Det norske samfunn.
VG170805 På gaten i Drammen, Tromsø og Oslo har VG spurt folk hva som er norske verdier for dem - se videoen i toppen.
VG170805 Ola Borten Moe i 2010 : Mangler selvtillit på norske verdier
VG170805 Man har ulike verdier og utrolig forskjellige meninger om hva norske verdier er, men det er noe som går igjen, sier professor emeritus og forsker Ottar Hellevik, som i 32 år har kartlagt nordmenns verdioppfatninger.
VG170805 Man har ulike verdier og utrolig forskjellige meninger om hva norske verdier er, men det er noe som går igjen, sier professor emeritus og forsker Ottar Hellevik, som i 32 år har kartlagt nordmenns verdioppfatninger.
VG170805 I VGs ferske undersøkelse sier 8 av 10 som stemmer Fremskrittspartiet at de er enig i at norske verdier er under angrep. 55 prosent av Sp-velgerne sier det samme. 32 prosent av alle de spurte er uenig i påstanden.
VG170805 Følger man Helleviks forskning fra 1985 til 2017 ser man at nordmenns verdier forandret seg fra et tradisjonelt og idealistisk verdisyn mot et materialistisk syn til midten av 1990-tallet.
VG170805 Dette er ordene Håvard Bjerknes ( 26 ) fra Tromsø tar i bruk når han forteller hva som er norske verdier for ham.
VG170805 Den store verdidebatten om verdier startet under Evangeliesenterets sommerstevne da Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Sylvi Listhaug ( Frp ) og mente hun handlet i strid med kristne verdier .
VG170805 Den store verdidebatten om verdier startet under Evangeliesenterets sommerstevne da Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Sylvi Listhaug ( Frp ) og mente hun handlet i strid med kristne verdier.
VG170805 - Vi måler ikke hva som er viktigst, men vi får et godt bilde på hvilke verdier mange i samfunnet har felles, sier Hellevik og nevner to verdier som preger Norge i 2017 : ¶
VG170805 - Vi måler ikke hva som er viktigst, men vi får et godt bilde på hvilke verdier mange i samfunnet har felles, sier Hellevik og nevner to verdier som preger Norge i 2017 : ¶
VG170805 - Men er nordmenn enige om hva norske verdier er ?
VG170805 - Forskningen har vist at stadig flere svarer at innvandring er en berikelse og færre svarer at det er en trussel for norske verdier .
VG170805 Verdier « under angrep » ¶
VG170805 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170805 Det er i alle fall det jeg tenker på når jeg tenker på norske verdier , sa Gro Harlem Brundtland til VG lrødag.
VG170805 De siste dagene har debatten rast om norske verdier er i fare.
VG170805 - Den norske modellen bygger på en del felles verdier , som felleskap og at alle skal med.
SA170805 Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan sette dagsorden i fotballindustrien - til evig tid, skriver Mata.
FV170805https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Manchester-United-stjernen-onsker-a-forandre-fotballen-Vil-at-alle-spillere-skal-gi-bort-deler-av-lonnen-239769b.html Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan sette dagsorden i fotballindustrien - til evig tid, skriver Mata.
DN170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
DN170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
DB170805 - Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan integreres i hele fotballindustrien, for alltid.
DB170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
DB170805 Han er ikke redd for at sakene som har løftet Sp skal havne i bakgrunnen til fordel for Ap og Høyre-krangler om skatt, eldreomsorg og verdier .
DB170805 Valgkampstarten har foreløpig blitt preget av en debatt om norske verdier , og Høyre/Ap-krangler om eldreomsorg og skatt.
DA170805 Det som kjernen i norske verdier kommer til uttrykk gjennom kvaliteten i møte mellom mennesker.
DA170805 - Hvilke verdier skal jeg lære barna mine, tyste, mistillit og rangering av menneskeverdet er det de nye norske verdiene ?
DA170805 Det som kjernen i norske verdier kommer til uttrykk gjennom kvaliteten i møte mellom mennesker.
DA170805 - Hvilke verdier skal jeg lære barna mine, tyste, mistillit og rangering av menneskeverdet er det de nye norske verdiene ?
BT170805https://www.bt.no/100Sport/fotball/Manchester-United-stjernen-onsker-a-forandre-fotballen-Vil-at-alle-spillere-skal-gi-bort-deler-av-lonnen-239769b.html Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan sette dagsorden i fotballindustrien - til evig tid, skriver Mata.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/PVQ9z/Venezuelas-omstridte-forsamling-sparker-landets-riksadvokat I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/i/Ja9M7/Tegnehannes-guide-til-a-verne-om-gode-norske-verdier | Tegnehannes guide til å verne om gode norske verdier
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/i/Ja9M7/Tegnehannes-guide-til-a-verne-om-gode-norske-verdier Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( Høyre ) proklamerte nylig at norske verdier er under angrep og at nordmenn er for dårlige til å forsvare dem i møte med det som er fremmed.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/i/Ja9M7/Tegnehannes-guide-til-a-verne-om-gode-norske-verdier De nevnte da en rekke ting som representerer norske verdier , men kom ikke med noen konkrete forslag til hvordan vi verner om dem.
AP170805https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Manchester-United-stjernen-onsker-a-forandre-fotballen-Vil-at-alle-spillere-skal-gi-bort-deler-av-lonnen-239769b.html Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan sette dagsorden i fotballindustrien - til evig tid, skriver Mata.
AA170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
AA170805 I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.
VG170804 Ingen av regjeringsalternativene føles attraktive, eller representerer viktige verdier ( siden alle skal snakke om verdier nå for tiden ).
VG170804 Ingen av regjeringsalternativene føles attraktive, eller representerer viktige verdier ( siden alle skal snakke om verdier nå for tiden ).
VG170804 Vedum mener det er dagens regjering som utfordrer norske verdier .
VG170804 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har vært opptatt av fremme synspunktet om at det er innvandringen som setter norske verdier under press.
VG170804 Førstekandidat Aisha Bhatti for Senterpartiet i Oslo sa nylig til NRK at debatten om norske verdier nører opp under fremmedfrykt.
VG170804 En ny meningsmåling fra VG viser at over halvparten av Senterpartiets velgere mener norske verdier er under press.
VG170804 EIDSVOLL ( VG ) Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens sentraliseringsreformer og lojale syn på EU utfordrer norske verdier . sentraliseringsreformer og lojale syn på EU utfordrer norske verdier.
VG170804 Det lojale synet som Høyre og Frp har hatt overfor EU setter norske verdier under press, fordi det utfordrer folkestyret vårt, sier partilederen.
VG170804 Den siste uken har debatten om norske verdier rast, etter Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( H ) fellesintervju i VG, der de begge konkluderer med at norske verdier er under press.
VG170804 Den siste uken har debatten om norske verdier rast, etter Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( H ) fellesintervju i VG, der de begge konkluderer med at norske verdier er under press.
VG170804 sentraliseringsreformer og lojale syn på EU utfordrer norske verdier .
VG170804 Norske verdier er under press, og Støre har ikke ryddet opp i det han gjorde den gangen.
VG170804 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170804 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170804 Men så er det også andre deler vi må snakke om, som går på verdier som er under press i samfunnet i dag.
VG170804 - Dette er ikke forenlig med norske verdier , og jeg vil spørre hovedtaleren om han står for dette, sa innvandrings- og integreringsministeren.
VG170804 Vi har jobbet med å redde verdier og pumpe ut vann, sier vaktleder Christer Gilberg i Haugaland og Sunnhordland 110-sentral til VG.
NL170804 Akkurat nå er liberale verdier viktig.
DN170804 De rammer blant annet viseenergiminister Andrej Tsjerezov, som ikke lenger vil få tilgang til verdier han har plassert i EU-land.
DN170804 Han og to andre russere får ikke lenger tilgang til verdier de eventuelt har plassert i EU-land.
DB170804 Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier .
DB170804 Vi er nå ute og redder verdier og pumper ut vann, sier vaktleder Christer Gilberg i Haugaland og Sunnhordland 110-sentral til Dagbladet fredag morgen.
DB170804 ¶ NORSKE VERDIER : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik har engasjert seg i debatten om norsk kultur og norske verdier den siste tiden.
DB170804 ¶ NORSKE VERDIER : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik har engasjert seg i debatten om norsk kultur og norske verdier den siste tiden.
DB170804 Noen av dem jeg synes er flinkest til å uttrykke hvor store forskjeller det er i kulturoppfatninger, er gjerne innvandrere som kommer fra samfunn med verdier som står fjernt fra det vi er vant til.
DB170804 De mener ofte at det ikke er noe særlig unikt med norske verdier .
DB170804 Allerede i 1870 beskrev Karl Marx uoverensstemmelser mellom irske og engelske arbeidere basert på religiøse, sosiale og nasjonale verdier .
DB170804 Verdier og holdninger påvirker bl.a. yrkesdeltakelse, diskusjonsrommet i offentligheten, fremtidig verdiskapning og grunnleggende rettigheter for seksuelle minoriteter.
DB170804 Når vi vet at polet åpner klokka 10.00 og stenger klokka 19.00, er det formidable verdier vi legger igjen.
DA170804 I retten opplyste Førland Mottaksdrift AS å ha en gjeld på 450.000 kroner og at det ikke er noen verdier i selskapet.
DA170804 Nylig gikk kulturminister Linda Helleland ( H ) og Sps Ola Borten Moe ut i VG og sa at norske verdier er truet.
DA170804 Martin Kolberg er enig med kulturminister Helleland i at norske verdier og den kristne kulturarven i Norge er truet - men på et ganske annet grunnlag enn ministeren.
DA170804 Det er et felles verdisett mellom kristne verdier og et sosialdemokratisk menneskesyn, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.
DA170804 Arbeiderbevegelsen : Lise Christoffersen ( Ap ) fremhever arbeiderbevegelsens rolle i å forme norske verdier .
DA170804 - Jeg synes likheten og de små forskjellene som er mellom folk, er det aller mest grunnleggende i norske verdier .
DA170804 - Det viktigste for meg ved norske verdier , er at det har vært veldig jevnbyrdig mellom folk i Norge, noe som er et resultat av en bevisst politikk som Sp og Ap har stått bak.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/lqxek/Listhaug-pa-ungdomskonferanse-mot-ekstremisme--Vi-er-fullstendig-klar-over-at-det-finnes-ulver-i-fareklar Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier , sa statsråden fra talerstolen.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene De med størst formuer greide likevel å bringe verdier videre til generasjonene og omgå arveavgift.
AA170804 De rammer blant annet viseenergiminister Andrej Tsjerezov, som ikke lenger vil få tilgang til verdier han har plassert i EU-land.
AA170804 Jeg er spent på foredraget som kommer etterpå, sa Listhaug i talen, der hun ellers snakket mye om frykten islamistisk terror sprer i Europa og påpekte at islamisme ikke er forenlig med vestlige verdier .
AA170804 Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier .
AA170804 - Vi jobber med å se på lovendringer for å hindre at ekstremister får komme til Norge, de som ikke kjenner vårt samfunn og forfekter verdier som ikke er forenlig med våre verdier , sier den norske innvandrings- og integreringsministeren.
AA170804 - Vi jobber med å se på lovendringer for å hindre at ekstremister får komme til Norge, de som ikke kjenner vårt samfunn og forfekter verdier som ikke er forenlig med våre verdier, sier den norske innvandrings- og integreringsministeren.
AA170804 For aktørene har utvikling av ord-løst manus en betydelig egenverdi, det er en spennende, alvorlig lek med følelser, sosiale normer, verdier og identitet.
VG170803 Hennes to verdier kolliderer brutalt da faren tar henne på fersken med kjæresten.
VG170803 Flake mener at sjansen de konservative republikanerne tok med å nominere Trump har truet « våre institusjoner og våre verdier » og presidentens beundring for sterke menn og autoritære ledere er « nesten umulig å tro på ».
VG170803 | Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er under angrep ¶
VG170803 Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener vi trenger en lang og grundig debatt om hva norske verdier skal være før vi kan si om de er truet eller ikke.
VG170803 Totalt sett er 40 prosent av de spurte enige i at norske verdier er under angrep, mens 32 prosent er uenige i påstanden.
VG170803 Tajik avsporer debatten ved å snakke om økonomisk politikk, og dermed definere Aps program som norske verdier .
VG170803 Tabellen viser fordelingen av dem som er enige/uenige i at norske verdier er under angrep, fordelt på region.
VG170803 Søndag gikk kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) og Sp-nestleder Ola Borten Moe samstemt ut og hevdet at norske verdier er under press.
VG170803 Sylvi Listhaug skriver til VG i en epost at dette ikke først og fremst handler om valgkamp men om å bevare verdier , kultur og tradisjoner i et langsiktig perspektiv.
VG170803 Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var « Flere politikere har tatt til orde for at norske verdier og tradisjoner er under angrep.
VG170803 Siden Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Sylvi Listhaugs kristne verdier, har debatten om norske verdier og tradisjoner rast i valgkampen.
VG170803 Siden Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Sylvi Listhaugs kristne verdier , har debatten om norske verdier og tradisjoner rast i valgkampen.
VG170803 Over halvparten av Frp-velgerne svarer i tillegg at ivaretagelse av norske verdier er helt avgjørende når de skal velge parti.
VG170803 Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap, frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun.
VG170803 NORSKE VERDIER : Innvadringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener norske verdier er truet av innvandring. 54 prosent av dem som stemmer på hennes parti mener ivaretagelsen av norske verdier er avgjørende for hvilket parti de stemmer på ¶
VG170803 NORSKE VERDIER : Innvadringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener norske verdier er truet av innvandring. 54 prosent av dem som stemmer på hennes parti mener ivaretagelsen av norske verdier er avgjørende for hvilket parti de stemmer på ¶
VG170803 Hun peker på at kristne verdier ikke handler om personlig tro, men om normene for hva et menneske er.
VG170803 Hun mener presset på norske verdier blir større i takt med økende innvandring.
VG170803 Han mener de som har svart på undersøkelsen helt klart har vurdert spørsmålet ut fra hvordan Frp-politikere snakker om norske verdier .
VG170803 De yngste velgerne er minst bekymret for at norske verdier trues, og kvinner er mindre bekymret enn menn.
VG170803 Blant Frps velgere mener nesten 80 prosent at norske verdier og tradisjoner er under angrep.
VG170803 Av dem som har svart på undersøkelsen er de som bor i Oslo minst enige i at norske verdier er truet.
VG170803 Aps Hadia Tajik har svart med en egen liste over hvilke verdier hun mener er truet av regjeringens politikk.
VG170803 Anders Todal Jenssen mener Listhaug spiller opp til en forestilling om en verdensomspennende konflikt mellom muslimer og kristne i debatten om norske verdier .
VG170803 - Sosialdemokratiet har drevet frem mye av utviklingen av det Norge vi kjenner i dag, derfor er det et ikke unaturlig at det er et visst sammenfall med verdier som er felles norske, sier Tajik.
VG170803 - Jeg kunne godt svare at den amerikanske kulturindustrien truer norske verdier .
VG170803 54 prosent av dem som stemmer på hennes parti mener ivaretagelsen av norske verdier er avgjørende for hvilket parti de stemmer på ¶
VG170803 Samtidig vet vi at kristne verdier uten tilstrekkelig forankring og rotfeste mister sin kilde og sin kraft.
VG170803 Prat om kristne verdier er nesten helt uten verdi før de får konsekvenser for praktisk politikk.
VG170803 Men KrF har ikke monopol på hvilke praktiske konsekvenser som bør trekkes av kristne verdier .
VG170803 Man kan jo spørre seg om det er et uttrykk for kristne verdier som nestekjærlighet når innvandringsminister Sylvi Listhaug sier at hun vil « vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger » fra å komme til Europa ?
VG170803 Les også : Hadia Tajik - Regjeringen setter norske verdier under press ¶
VG170803 La oss derfor være konkrete om kristne verdier .
VG170803 Kristne verdier uten innhold er ikke lenger kristne verdier .
VG170803 Kristne verdier uten innhold er ikke lenger kristne verdier.
VG170803 KRISTNE VERDIER : - Sylvi Listhaug, Linda Helleland og Ola Borten Moe, må være villig til å fylle retorikken med konkret politisk innhold, skriver Knut Arild Hareide.
VG170803 Jeg tror den italienske kystvakten har forstått mer av hva kristne verdier dreier seg.
VG170803 Helleland og Borten Moe er opptatt av å fremheve de kristne verdiene som spesielt norske verdier .
VG170803 Fra sommerens debatt i Norge kan man sitte igjen med et inntrykk av at kristne verdier i norsk politikk handler om å holde innvandrere ute og K-en i KRLE-faget inne.
VG170803 Denne sommeren har det vært mye debatt om kristne verdier .
VG170803 De kristne verdiene er ikke verdier som forandres av skiftende stemninger eller trender, men de er veivisere å styre etter : Menneskeverd.
VG170803 Alle med budskap om at vi må verne om norske verdier og den kristne kulturarven.
VG170803 Norske verdier er under press, og Støre har ikke ryddet opp i det han gjorde den gangen.
VG170803 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170803 I videoen spiller hun videre på debatten om norske verdier, der blant annet Hadia Tajik beskyldte Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk.
VG170803 I videoen spiller hun videre på debatten om norske verdier , der blant annet Hadia Tajik beskyldte Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk.
VG170803 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170803 - Listhaug sier det er innvandringen som setter norske verdier under press.
VG170803 - Jeg synes ikke det er særlig forlokkende å tenke at norske verdier skal styres av Arbeiderpartiet og en ny regjering.
VG170803 Innovasjon Norge vil bidra til at lokale myndigheter og reiselivet sammen ser hvordan man kan hente ut verdier , slik det fungerer for både fastboende og besøkende.
VG170803 - De som kommer hit i utgangspunktet, og flykter fra krig og forfølgelse, skal ikke bli sett på som noen som truer norske verdier og mistenkeliggjøres.
NL170803 Det betyr også satsing på arktisk landbruk og et skogbruk som leverer biomasse og energi Det betyr kaistrøm i fiskerihavner, kollektivsatsing og jernbane som sender store verdier fra nord til markedene i sør.
DN170803 « Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer », skrev Hafslund-styret i en børsmelding i juni.
DN170803 Det viser også hvor viktig det er å forholde seg til veldig håndfaste faktorer, som kulturelle holdninger og verdier når man skal forstå kognitiv utvikling, sier hovedforfatter av studien, Eric Bonsang, som forsker både ved University Paris-Dauphine i Frankrike og Columbia University i USA, ifølge en pressemelding.
DN170803 Negative verdier indikerer dermed svakere konjunkturer enn normalt, mens verdier over null viser sterkere konjunkturer.
DN170803 Negative verdier indikerer dermed svakere konjunkturer enn normalt, mens verdier over null viser sterkere konjunkturer.
DN170803 Sylvi Listhaug ( Frp ) går til angrep mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i debatten om norske verdier ved å kritisere Støres håndteringen av karikaturstriden i 2006.
DN170803 Onsdag beskyldte Hadia Tajik ( Ap ) Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk.
DB170803 Selv ikke foreldrene fikk vite at Jacobsen skulle til Madrid for å bli intervjuet om sine visjoner og verdier i forbindelse med et mulig IOC-medlemskap.
DB170803 Samtidig melder CNN i kveld at Muellers etterforskere nå konkret etterforsker Trump og hans medarbeidere og samarbeidspartneres verdier .
DB170803 Denne regjeringen er opptatt av at det skapes verdier og arbeidsplasser over hele landet, inkludert i Lofoten og Vesterålen.
DB170803 Jeg tror kulturministeren har rett i at vi er i ferd med å miste våre norske verdier .
DB170803 En dag etter at nazister har marsjert gjennom gatene våre, uttaler kulturministeren til VG at norske verdier er under angrep og at vi må svare med å være stoltere av vafler, fellesdusjing og vår kristne kulturarv.
DB170803 Den tåler fint å mikses med humanistiske verdier fra resten av verden.
DB170803 Nesten like pinlig som kulturministerens utspill om norske verdier . | « Game of Thrones»-stjerna forsnakket seg på tv-show.
DB170803 Bedriftseiere og investorer bygger landet gjennom å skape verdier og arbeidsplasser som kommer alle til gode.
DB170803 Tilknytningen til andre enn nær familie eller venner, har for mange mye å gjøre med om de gjenkjenner noe i dem : Felles språk, felles tradisjoner, felles verdier eller felles kulturelle referanser, altså trekk som gjør at man kan snakke innforstått, og ikke trenger å forklare seg så mye.
DB170803 I et intervju i VG, som allerede har vakt mye retorisk fjærbrus på grunn av Moes og kulturminister Linda Hofstad Hellelands påstand om at « norske verdier under angrep », er han bekymret for fragmenteringen, og for at det er « lettere å leve parallelle liv » i dag enn da alle så barne-TV klokken seks.
DA170803 Politikk som skal gjøre noe for å endre disse forskjellene må bidra til at verdier og makt overføres fra den økonomiske og politiske makteliten til fellesskapet og folk med vanlige inntekter.
DA170803 Men Sps Marit Arnstad er ikke med på at norsk kultur og norske verdier er under angrep.
DA170803 At norske verdier og kultur skal være truet på noe måte, det har jeg veldig vanskelig for å forstå, sier Arnstad, vel vitende om at hennes partifelle Ola Borten Moe nylig gikk ut i VG sammen med Helleland i et forsvar nettopp for « norske verdier ».
DA170803 At norske verdier og kultur skal være truet på noe måte, det har jeg veldig vanskelig for å forstå, sier Arnstad, vel vitende om at hennes partifelle Ola Borten Moe nylig gikk ut i VG sammen med Helleland i et forsvar nettopp for « norske verdier ».
DA170803 - Nei, norsk kultur og norske verdier er ikke truet eller « under angrep », slik jeg ser det.
DA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
DA170803 - Det er kristne verdier som har vært det overordna temaet for valgkampen hittil, så det er tydeligvis ikke noe gammeldags, men tvert om noe mange er opptatt av, sier Ropstad.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar Når vi oppdager at våre verdier blir utfordret, så må vi reagere, sa Siv Jensen.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqzEo/Aftenpodden-Du-kan-godt-snakke-om-norske-verdier_-men-det-ma-holde-et-visst-intellektuelt-niva | Aftenpodden : « Du kan godt snakke om norske verdier , men det må holde et visst intellektuelt nivå » ¶
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqzEo/Aftenpodden-Du-kan-godt-snakke-om-norske-verdier_-men-det-ma-holde-et-visst-intellektuelt-niva Hva synes du om politikernes debatt om « norske verdier » ?
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqzEo/Aftenpodden-Du-kan-godt-snakke-om-norske-verdier_-men-det-ma-holde-et-visst-intellektuelt-niva - Du kan godt snakke om norske verdier , men det må holde et visst intellektuelt nivå.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqzEo/Aftenpodden-Du-kan-godt-snakke-om-norske-verdier_-men-det-ma-holde-et-visst-intellektuelt-niva - Den usmakelige sausen, når du blander en dose nasjonalromantikk, en dose norske verdier og en dose lett religion, kommer det noe på andre siden som mangler dybde, sier Sørheim.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QV4d4/Tajik-mott-med-kravliste-pa-Utoya I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AA170803 Verdier, norske verdier og kristne verdier er tema i denne episoden etter kulturutspillet fra Linda H.
AA170803 Verdier, norske verdier og kristne verdier er tema i denne episoden etter kulturutspillet fra Linda H.
AA170803 Helleland og Ola Borten Moe skyter bom når de hevder at norske verdier er under angrep.
AA170803 Det mener våre verdier angripes, og fokuserer ikke på at det blir mer mangfold.
AA170803 | - Våre norske verdier er ikke under angrep ¶
AA170803 Verdier , norske verdier og kristne verdier er tema i denne episoden etter kulturutspillet fra Linda H.
AA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AA170803 » Over halvparten av Frp-velgerne svarer i tillegg at ivaretakelse av norske verdier er helt avgjørende når de skal velge parti.
AA170803 | Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er truet ¶
AA170803 Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var « Flere politikere har tatt til orde for at norske verdier og tradisjoner er under angrep.
AA170803 Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap, frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170803 Nesten 80 prosent av Frp-velgerne mener at norske verdier og tradisjoner er under angrep.
AA170803 I alt er 40 prosent av de spurte enige i at norske verdier er under angrep, mens 32 prosent er uenige i påstanden.
AA170803 Hun peker på at kristne verdier ikke handler om personlig tro, men om normene for hva et menneske er.
AA170803 Sylvi Listhaug ( Frp ) går til angrep mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i debatten om norske verdier ved å kritisere Støres håndteringen av karikaturstriden i 2006.
AA170803 Onsdag beskyldte Hadia Tajik ( Ap ) Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk.
AA170803 Sylvi Listhaug ( Frp ) går til angrep mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i debatten om norske verdier ved å kritisere Støres håndtering av karikaturstriden i 2006.
AA170803 Onsdag beskyldte Hadia Tajik ( Ap ) Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk. ( ©NTB ) ¶
VG170802 Vi må våge å fremheve våre verdier .
VG170802 Svært mange av dem jeg møter har behov for å diskutere kulturarven vår, og identifisere det som oppfattes som felles verdier .
VG170802 Poenget med å drive samfunnsfagopplæring er å bli kjent med norske verdier , kultur og levesett.
VG170802 Og vi trenger kanskje enda mer bevisstheten om verdier og historie når vi opplever at nynazister marsjerer i Kristiansands gater og en mer urolig verden enn på flere tiår.
VG170802 Og motsatt ; jeg tror ikke det fremmer verken respekt eller forståelse, om vi er utydelig på hvilke verdier eller tradisjoner som har bidratt til å bygge Norge.
VG170802 Nestekjærlighet og menneskeverd, og nyere verdier som demokrati, ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling, blir stadig viktigere - for vi skal også trekke lærdom av historien.
VG170802 Mitt poeng er hvordan vi - det norske samfunnet - forvalter norske verdier og tradisjoner.
VG170802 Kristendommen kom riktignok til Norge med sverd, men det er likevel ikke noe galt i å erkjenne denne arven, hvilke verdier som har formet oss og hvem vi er i møtet med andre.
VG170802 Hva vi oppfatter som norske verdier vil det heldigvis alltid være diskusjoner om.
VG170802 VG følger saken videre ! | Verdier som valgflesk ¶
VG170802 VERDIKAMERATER : Ola Borten Moe ( Sp ) og Linda Hofstad Helleland ( H ) kjemper for hvert sitt regjeringsalternativ, men danner felles front i kampen for norske verdier .
VG170802 Og det gikk da heller ikke lang tid før Frp-statsråden meldte seg på, med et budskap om at man må snakke spisst om innvandring dersom et ordskifte om norske verdier skal ha mening.
VG170802 Men kampen om hva norske verdier egentlig er var ikke over med dette heller, for fra toppen av Trollpikken i Rogaland hadde Hadia Tajik sin egen tolkning.
VG170802 Hva er « norske verdier » ?
VG170802 Det begynte med at Ola Borten Moe og Linda Hofstad Helleland, som står på hver sin side i høstens maktkamp, ga et felles intervju om at de opplever at norske verdier er under press.
VG170802 Sylvi Listhaug mener Sp-nestlederen og kulturministeren bommer i sin diagnose over norske verdier .
VG170802 Og det er det som er den viktigste grunnen til at våre verdier er under press.
VG170802 Men de bommer ganske kraftig på hva som er viktige norske verdier , sier Listhaug.
VG170802 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170802 INNVANDRING, IKKE BARNE-TV : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener kulturminister Linda Hofstad Helleland og Sp-nestleder Ola Borten Moe har valgt en merkelig inngang til debatten om norske verdier .
VG170802 I et felles intervju med VG konkluderer de begge med at norske verdier er under press.
VG170802 Hvis det kommer veldig mange til Norge med andre holdninger, som ikke integrerer seg og aksepterer våre verdier , så vil det påvirke samfunnet.
VG170802 Det er dette som er den virkelige trusselen for norske verdier , ifølge Listhaug.
VG170802 Desto større innvandringen blir år for år, desto større blir presset på våre verdier , som likestilling, sier Listhaug og tilføyer : ¶
VG170802 Debatten om norske verdier og norsk kultur er blitt en viktig sak i årets valgkamp.
VG170802 - Det skjer en utvikling, men spørsmålet er om det er noen verdier som er viktig å ta med seg i et langsiktig perspektiv.
VG170802 - Det er veldig påfallende og interessant at Borten Moe og Helleland snakker om norske verdier .
VG170802 Sveinung Rotevatn ( V ) og Heikki Holmås ( SV ) mener kulturministeren og Sp-nestlederen maler et uriktig bilde av at alt var bedre før, med utspillene om norske verdier .
VG170802 Stortingsrepresentant Heikki Holmås ( SV ) mener på sin side at det er den borgerlige regjeringen som setter norske verdier under press.
VG170802 POSITIV UTVIKLING : Heikki Holmås trekker frem at det har skjedd viktige positive endringer i norske verdier , og trekker frem synet på homofile og likestilling som viktig.
VG170802 Ola Borten Moe i 2010 : Mangler selvtillit på norske verdier
VG170802 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170802 Han er en av flere som har reagert på VGs fellesintervju med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), og Sp-nestleder Ola Borten Moe, der begge konkluderer med at norske verdier er under press.
VG170802 - Det største angrepet på norske verdier mener jeg regjeringen står for, slik de går løs på solidaritet ved å føre den minst solidariske flyktningspolitikken etter andre verdenskrig, eller angrepet på økonomisk sosial likhet, ved å kutte trygdene til uføre, arbeidsløse og enslige forsørgere for å finansiere skattelette til sine rike s
VG170802 | Ap-Hadia om norske verdier : Høyre og Frp setter norske verdier under press ¶
VG170802 | Ap-Hadia om norske verdier : Høyre og Frp setter norske verdier under press ¶
VG170802 VG-kommentar : Verdier som valgflesk ¶
VG170802 TROLLPIKKEN ( VG ) Hadia Tajik ( Ap ) er ikke imponert over størrelsen på Sp-leder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hellelands ( H ) advarsel om norske verdier .
VG170802 Søndag gikk kulturminister Linda Helleland ( H ) og Senterparti-nestleder Ola Borten Moe ut i VG og advarte om at norske verdier står i fare.
VG170802 Men når kulturministeren advarer om at norske verdier er på spill, og det eneste hun viser til er vafler, jordbær og kaffe, da blir ikke jeg så imponert, sier Tajik, og går bort for å bestige toppen av tidligere nevnte steinformasjon.
VG170802 Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170802 Hun har derfor laget en liste med seks punkter, som hun mener er ekte norske verdier som er under press.
VG170802 Det er de som setter norske verdier under press, sier Tajik.
VG170802 Derfor vil det være et visst sammenfall mellom det som er tradisjonelle sosialdemokratiske verdier , og det vi i dag oppfatter som norsk fellesgods.
VG170802 De setter norske verdier under ekstremt press og er alvorlig problem for oss alle.
VG170802 - Profetens Ummah og nynazistene som marsjerte i Kristiansand setter norske verdier under press.
VG170802 - Med denne listen din, så kan man lett få inntrykk av at du mener Arbeiderpartiet har monopol på norske verdier ?
VG170802 - Kan du se noen verdier som høyresiden har løftet frem, og som vi i dag kan kalle « norske verdier » ?
VG170802 - Kan du se noen verdier som høyresiden har løftet frem, og som vi i dag kan kalle « norske verdier » ?
VG170802 - Hvem andre enn regjeringen setter norske verdier under press ?
VG170802 - Diskusjonen om hva som er norske verdier eller ikke er krevende fordi det ikke finnes noen leksikondefinisjon på hva som er det.
DN170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
DN170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
DN170802 Vår levemåte undergraver uerstattelige verdier og gjør utgangspunktet verre for alle som kommer etter oss.
DN170802 EY mente selskapet burde ha skrevet ned verdier for minst to milliarder kroner og advarte i sin revisjonsberetning om at styret kunne bli holdt ansvarlig.
DN170802 Alfanumeriske verdier
DN170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
DN170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
DB170802 ( Finansavisen ) : Finanstilsynet har gitt totalt 31 stiftelser konsesjon som sparebankstiftelser, og disse har verdier for 47,3 milliarder kroner.
DB170802 Styrer verdier for over én mrd. - får 700.000 i lønn ¶
DB170802 Mye av interessen bunner ut at man skal få verdier som man kan avhende ganske raskt og gjøre gode penger, sier han.
DB170802 MED GEVÆR : Store verdier står på spill.
DB170802 ¶ OPPTATT AV NORSKE VERDIER : Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, inviterte i helga kulturministeren og VG hjem til seg på kaffe og snakk om « norske verdier ».
DB170802 ¶ OPPTATT AV NORSKE VERDIER : Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, inviterte i helga kulturministeren og VG hjem til seg på kaffe og snakk om « norske verdier ».
DB170802 Statskirka har vi jo såvidt avviklet, men statsreligionen skal visstnok fortsatt forkynnes som kulturelt fundament, fordi den tydeligvis er « norsk », enhetlig og opphavet til alle vakre verdier .
DB170802 Kulturministeren fra Høyre og nestlederen fra Senterpartiet drikker kaffe i sommersola og føler at norsk kultur og såkalte « norske verdier » er under angrep.
DB170802 Kultur og verdier er bruksgjenstander.
DB170802 For dessverre : Igjen blir ropet om vern av « norske verdier » begrunnet med det visstnok skumle mangfoldet og de skremmende endringene i samfunnet.
DB170802 VGs og Tajiks over the top-reportasje med Trollpikken i solnedgang over norsk verdier viser i alle fall at det ikke er helt tilfeldig.
DB170802 Men hva sier det om norske verdier og det norske samfunnet at Tajik antakelig gjør klokt i pakke inn kulturkrig-utspillet sitt i en grisevits ?
DB170802 Kulturkrigen raser i Norge i sommer, der kampen står om definisjon av og eierskap til « kristne verdier » og « norske verdier ».
DB170802 Kulturkrigen raser i Norge i sommer, der kampen står om definisjon av og eierskap til « kristne verdier » og « norske verdier ».
DB170802 Innholdet er i utgangspunktet ganske streit : seks punkter med norske verdier som er under press : ¶ 1.
DB170802 Ingressen fortsetter i samme spor : « Hadia Tajik er ikke imponert over størrelsen på Linda Hellelands advarsel om norske verdier (... ). ».
DB170802 Dermed kan hun, i mange velgeres øyne, uttale seg med større troverdighet om hvilke norske verdier det er viktig å forsvare.
DB170802 Derfor har hun vært opptatt av å omfavne norske verdier , men forsvare muligheten for alle til å ta del i norsk kultur - og argumentere for at den ikke blir ødelagt på veien.
DB170802 I utlysningen kan man lese at høyskolens verdier er « modig, helhetsorientert, respekt og tett på » - sikkert funnet på av en overbetalt seniorrådgiver for kommunikasjon.
DA170802 Sanksjonene USA nå iverksetter innebærer å forby amerikanere å gjøre forretninger med Maduro, og fryse alle verdier presidenten eventuelt har plassert i USA.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Statsminister Erna Solberg lover å ta vare på verdier som er viktige for det norske samfunnet.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre Alfanumeriske verdier
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Statsminister Erna Solberg lover å ta vare på verdier som er viktige for det norske samfunnet.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/pq86G/Unnga-storre-skillelinjer_-Norden-har-modellen--Kai-Eide Statsministrene fra Norden, Stefan Löfven, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Juha Sipilä og Bjarni Benediktsson representerer ulike politiske partier, men samles om felles nordiske verdier .
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/6EJlL/Store-Helt-feil-at-norske-verdier-er-under-angrep | Støre : Helt feil at norske verdier er under angrep ¶
AA170802 Eggene inneholder for høye verdier av stoffet fipronil, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene.
AA170802 Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 MOT har fine verdier i skolen, og vi spilte for de globale utviklingsmålene.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Alfanumeriske verdier
AA170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AA170802 - Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier ( verdier som har både bokstaver og tall.
AA170802 | Altfor lettvint om norske verdier
AA170802 Våre viktigste verdier , blant annet respekt for enkeltmennesket, motstand mot sosial ulikhet og en sterk tro på demokratiet, er først og fremst moderne og internasjonale.
AA170802 Vi bør anerkjenne at vi har en kristen historie, men både troende og ikke-troende kan holde norske verdier og norsk kultur i hevd.
AA170802 Sylvi Listhaug viser seg ofte i et korssmykke og argumenterte nylig for at innvandringen må begrenses for å beskytte kristne verdier , til skarpe protester fra KrF.
AA170802 I et intervju med VG mandag går Ola Borten Moe ( Sp ) og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) langt i å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur.
AA170802 I et intervju med VG mandag går Ola Borten Moe ( Sp ) og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) langt i å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur.
AA170802 Det er for lettvint å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristendommen.
AA170802 Det betyr ikke at det er riktig å si at norske verdier er kristne verdier .
AA170802 Det betyr ikke at det er riktig å si at norske verdier er kristne verdier.
AA170802 Allikevel er det feil å påstå at norske verdier og norsk kultur er kristne, slik flere politikere har gjort i sommer.
AA170802 I likhet med mange, også troende kristne, kan jeg ikke se at innvandringen truer det mange av oss kaller norske verdier .
AA170802 Flere av dem har med seg verdier vi ikke kan akseptere, for eksempel synet på likestilling.
AA170802 Et samlet kommentariat går igjen i et verdslig, verbalt korstog mot både politikere og fenomenet norske og kristne verdier .
AA170802 En pilegrimsfrelst kulturminister, en tidligere oljestatsråd og den ustanselige Sylvi Listhaug mener at norske verdier er satt under press.
AA170802 Det kunne også vært interessant å høre hvilke verdier de gir sine fans.
AA170802 Av disse verdiene er mange andre sentrale verdier utledet, som likestilling, demokrati og respekt for annerledeshet, for å nevne noe.
AA170802 Med en slik holdning fra enkelte selskaper velger vi med god samvittighet å peke på, og synliggjøre, at de bryter med våre verdier og retningslinjer.
AA170802 Inntil det skjer så vil vi fortsette å utvikle vår aktivitet sammen med klubbene - samtidig som vi er veldig tydelige på hva vi mener om de som med viten og vilje bryter våre verdier og retningslinjer.
AA170802 Jeg er opptatt av norske verdier og tradisjoner.
VG170801 Kan bli utestengt igjen : For høye verdier av mannlig kjønnshormon ¶
VG170801 PROSTATA : Oppdager man unormale verdier i prostata, oppstår vanskelige valg om behandling.
VG170801 - Da er det personer som gir uttrykk for å mene at det er deres høyreekstreme verdier som bør dominere den norske samfunnsordningen.
NL170801 « Klimaendringene kan føre til at store bygningsmasser kan ende som strandede verdier i et 50- til 100-årsperspektiv ».
NL170801 I følge Barentswatch hadde 96% av oppdrettslokalitetene den samme uken innrapportert verdier under fastsatt lusegrense.
DN170801 Styrer verdier for over én milliard - får 700.000 i lønn ¶
DN170801 Han og familien skal ha store verdier i London i form av eiendom og bankinnskudd - i tillegg til i skatteparadiser.
DN170801 - Det er et alvorlig slag mot dynastipolitikken, som har vært den største hindringen for å utvikle demokratiske institusjoner og verdier i landet, sier den politiske kommentatoren Zahid Hussain i avisen Dawn.
DB170801 Det skaper man ikke ved at private selskaper skal overta fellesskapets verdier .
DB170801 Under overskriften « Norske verdier er under angrep » skulle Helleland - sammen med Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, en annen eksponent for den nye politiske korrektheten - endelig klargjøre hva det er viktig å stå opp for nå.
DB170801 Nå handler det om å sette norske verdier først, og omfavne det bondske og det kristne.
DB170801 Alt kan tydeligvis være viktige verdier , så lenge det føles norsk nok.
DB170801 I et mye omtalt intervju i helgens VG fremfører kulturminister Linda Hofstad Helleland og Sp-leder Ola Borten Moe en felles bekymringsmelding om at « norske verdier er under press » og om hvor viktig det er å « stille opp for » disse verdiene og « våge å være norske ».
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/k5VO9/Pakistan-far-ny-statsminister-for-a-bane-vei-for-Sharifs-bror - Det er et alvorlig slag mot dynastipolitikken, som har vært den største hindringen for å utvikle demokratiske institusjoner og verdier i landet, sier den politiske kommentatoren Zahid Hussain i avisen Dawn.
AP170801https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2WxQy/Rema-vil-bli-best-pa-okologiske-varer-Fokhol-Gard-i-Stange-skal-hjelpe-dem-med-det Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/aV9K5/Det-svenske-varomslaget Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
AA170801 Blant annet er alle verdier Maduro måtte ha i USA, frosset, mens Maduro selv blir stemplet som diktator.
AA170801 Det gir en nokså flau smak i munnen å høre Gjersvold og andre fortelle om hvor store verdier som tilføres « samfunnet » av overskuddet i kraftselskapet.
DB170731 Søndag var kulturminister Linda Hofstad Helleland på plass i VG, sammen med Ola Borten Moe fra Senterpartiet, for å forsvare « norske verdier ».
DB170731 Og de rettighetene og frihetene vil gir hverandre, har blitt kjempa fram gjennom hard politisk konflikt, der folk som snakker om « norske verdier » ofte har stått på feil side av historien.
DB170731 Norsk kultur og norske verdier er også internasjonale verdier .
DB170731 Norsk kultur og norske verdier er også internasjonale verdier.
DB170731 Fram til dette, var det andre « norske verdier » - ikke minst kristendom - som sto i veien for likestilling for homofile.
DB170731 Det offentlige ordskiftet og den politiske kampen mellom partier er en pågående diskusjon nettopp om hvilke verdier vi setter høyest.
DB170731 De er alle importerte ideer som utfordra datidas « Norske verdier ».
DB170731 Denne helgen mente hun i et intervju med VG at norske verdier var under angrep.
DB170731 Den dagen det skjer, er norske verdier virkelig under angrep.
DB170731 Saken er at dagens automatisering har ført til at en overflod av materielle verdier blir produsert med stadig mindre arbeidsinnsats, med det resultat at stadig flere mennesker lever i økonomisk usikkerhet og blir utestengt fra arbeidsmarkedet.
AP170731https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/BpK77/Jesus-lever Kulturministeren har brukt sommeren til å lade opp til valgkamp med pilegrimsvandring og enda et pussig utspill om kristne og norske verdier .
AP170731https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/BpK77/Jesus-lever Det er bare nå hun vandrer innom garden til Ola Borten Moe i Trøndelag og forteller en VG-journalist at vi må slå ring om kristne, norske verdier .
AA170731 Når Helleland og Borten Moe legger bekymringene sine i samme kurv, høres det ut omtrent som dette : Norske verdier er under press.
AA170731 Men når de stikker hodene sine sammen for å tenke høyt om norske verdier , blir resultatet både pinlig og plumpt.
AA170731 Da hadde politikerne et utspill om norske verdier .
VG170730 Kvinnefotballen med sine verdier , holdninger og økt synlighet blir mer og mer attraktivt som sponsorobjekt.
VG170730 | Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte : Norske verdier er under angrep ¶
VG170730 TRONDHEIM ( VG ) Norske verdier er under press, mener kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) og Sp-nestleder Ola Borten Moe. kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) og Sp-nestleder Ola Borten Moe.
VG170730 Ola Borten Moe i 2010 : Mangler selvtillit på norske verdier
VG170730 Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170730 Fra hvert sitt politiske ståsted har Moe ( 41 ) og Helleland ( 39 ) ikke tenkt å la Sylvi Listhaug ( Frp ) være den eneste norske politikeren som snakker om kristne verdier i denne valgkampen.
VG170730 Der inviterte Sp-nestlederen på kaffe, vafler og jordbær - gode norske verdier - da kulturministeren passerte forbi torsdag.
VG170730 De siste dagene har Helleland reist langs den norske pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å markere at det er 20 år siden gjenåpningen av leden, for å blåse liv i debatten om norske verdier .
VG170730 - På hvilken måte er norske verdier under press ?
DB170730 Hva skjer når det er demokratiske verdier som står på spill ?
DB170730 - Her har du land som beveger seg vekk fra demokratiet slik vi kjenner det, erkekonservative regjeringer vil styre EØS-midlene vekk fra organisasjoner med liberale verdier .
VG170729 Han er en streit type med gode verdier .
VG170729 Politikerne snakker heller om verdier .
VG170729 Men noe skjer når ateisten Martin Kolberg snakker om kristne verdier .
VG170729 I KrF-land handler alt dette om kristne verdier .
DB170729 Det er heller snakk om noe mer abstrakt, nemlig « samfunnets helse », som lider av tapet av « enkle verdier ».
DB170729 Det er et kjent refreng i verdikampen, det amerikanerne kaller kulturkrigen, konflikten om hvilke verdier som definerer et samfunn.
DA170729 VERDieR : Generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup vil at turneringen skal bli « verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap ».
AA170729 Det er spesielt skuffende at forslaget om å bebygge de grønne arealer - arealer som alltid har vært vist med grønnfarge så lenge planer har eksistert - kommer fra et miljø på Gløshaugen hvor en skulle forvente større respekt for de behov mennesker nettopp har for slike verdier .
VG170728 Les også : Rekordmange nordmenn innrømmer å unndra verdier fra beskatning ¶
VG170728 Her må det gjøres en betydelig jobb, og denne inkluderer klimaforskning og hydrologer ; hydrologene er jo avhengig av å få solide verdier fra klimaforskerne.
NL170728 På arbeidsplass, skole, i familien og i vennekretsen, i lag og foreninger og gjennom politisk virksomhet fikk de en livserfaring og en trygghet bygget på verdier og normer.
NL170728 Alt var selvsagt ikke like rosenrødt, men de gamle bygde på solide verdier som nå må læres på ny og vedlikeholdes.
DN170728 Han skal ha store verdier i London og i offshorebanker.
DA170728 På spørsmål om en opphevelse av sexkjøpsloven er i tråd med kristne verdier , svarer hun følgende : ¶
DA170728 Kristne verdier , som at sex skal skje innenfor ekteskapets rammer, står sentralt i livet til Aasvik.
DA170728 Knut Arild Hareide brukte sin sluttappell til å si at KrF vil være en garantist for at kristne verdier forblir en av bærebjelkene i det norske samfunnet.
DA170728 Han beskyldte henne for å omtale innvandrere på en måte som er i strid med kristne verdier , skriver VG.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Det skal legges en jernbane gjennom tette landskapsområder med historiske minnesmerker og kulturmessige verdier .
AA170728 Han skal ha store verdier i London og i offshorebanker.
DN170727 Amazons oppgang har økt Bezos sin formue med drøyt 24 milliarder dollar hittil i år, og han har dermed verdier for rundt 90 milliarder dollar.
DB170727 Gjerningsmennene hadde fått med seg verdier til over 14 millioner pund ( 177 millioner norske kroner ).
VG170726 - Vi vil bare aksepterer at folk som verdsetter våre verdier og elsker vårt land får komme hit, sa Trump.
VG170726 Som samfunn bør vi sette ned foten for denne ukulturen som er i direkte strid med norsk kultur og verdier , sier Frp-kronprinsessen.
VG170726 ØSTERBO I HALDEN ( VG ) På Evangeliesenterets sommerstevne gikk Ap-veteranen Martin Kolberg til et knallhardt angrep på Sylvi Listhaug ( Frp ) og beskyldte henne for å omtale innvandrere i strid med kristne verdier .
VG170726 | Martin Kolberg om Listhaug : Opptrer i strid med kristne verdier
VG170726 Vi skal ta vare på de som er her, men antallet har betydning for å forsvare våre verdier .
VG170726 Sylvi Listhaug svarte Kolberg fra scenen og sa at det er viktig å diskutere hva slags verdier Norge skal bygge på, og advarte mot « svenske tilstander » dersom Norge tar imot for mange flyktninger : ¶
VG170726 - Omtaler du innvandrere i strid med kristne verdier , slik Kolberg sa fra scenen ?
VG170726 - Om Martin Kolberg er opptatt av norske verdier , så bør han være med å sende et signal om at Norge ikke skal være attraktivt for økonomiske migranter, sa Listhaug.
NL170726 Det handler om verdier
NL170726 Den norske velferdssmodellen er grunnlagt på verdier som solidaritet, fellesskap, likhet og frihet, demokrati, rettferdighet og omfordeling.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2158/Finans/-forventet-verdi-av-seadrill-aksjen-er-naer-000 Derfor venter selskapet at dagens aksjonærer vil motta « minimale » verdier for deres nåværende aksjer.
DN170726 Derfor venter selskapet at dagens aksjonærer vil motta « minimale » verdier for deres nåværende aksjer.
DN170726 Totalt er det snakk om verdier for 4500 milliarder dollar, og prosessen kan ta mange år.
DN170726 Før krisen satt sentralbanken på slike verdier for 800 milliader dollar.
DN170726 Gründer og toppsjef Jeff Bezos har skapt enorme verdier for aksjonærene i Amazon, ikke minst for ham selv.
DB170726 Årsrapporten til Varner viser imidlertid at halvparten av gruppens verdier i Moods ble skrevet ned før nyttår.
DA170726 De sto virkelig på for å redde verdier for oss, sier han.
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager Familiens verdier er dessuten langt høyere enn hva inntekten deres skulle tilsi, konkluderer etterforskerne.
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager Etterforskningsteamet mener de kan bevise at statsministeren personlig har løyet om sine verdier , og at han har forsøkt å skjule sin kobling til et hittil ukjent Dubai-selskap, som ikke har noe med Panama Papers å gjøre.
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager Der konkluderte de med at Sharif og hans familie har løyet om sine verdier i utlandet og holdt verdier skjult for skattemyndighetene.
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager Der konkluderte de med at Sharif og hans familie har løyet om sine verdier i utlandet og holdt verdier skjult for skattemyndighetene.
AP170726https://www.aftenposten.no/kultur/i/zqMqr/Lars-Saabye-Christensen--Vi-er-i-ferd-med-a-miste-noen-enkle-verdier | Lars Saabye Christensen : - Vi er i ferd med å miste noen enkle verdier
AA170726 Pakken kommer som følge av en dom der miljøforkjempere fikk medhold i at eksisterende strategier for å bedre luftkvaliteten ikke var nok til å takle ulovlig høye verdier av nitrogendioksid i lufta, skriver BBC.
AA170726 Hvilket land skal de vokse opp i, hvilken velferdsmodell skal de ha, hvilke verdier skal de leve etter.
AA170726 En politikk hvor andre verdier enn bare penger, får det fokuset de fortjener.
AA170726 Hvilke verdier du velger som viktige for deg og hvem du ER og VIL være ?
VG170725 Avisen anses for å tilhøre venstresiden i Tyrkia, og for å støtte opp om sekulære verdier .
VG170725 Det vil sikkert glede mange unge kjøpere, og uroe dem som har satt store verdier i bolig.
DN170725 Leo er kulheten selv og har gode verdier .
DB170725 - Speidernes verdier er amerikanske verdier , og speiderne blir fantastiske amerikanere.
DB170725 - Speidernes verdier er amerikanske verdier, og speiderne blir fantastiske amerikanere.
DB170725 De har mistet store verdier , men bygdefolket priser seg lykkelig for at alle har helsa i behold etter flommen.
DB170725 Våre forhåpninger om et mer lokalpotent forretningsliv og aktive kompetanseutviklings tiltak av lokalhistoriske verdier tydeliggjorde forståelsen av den gullskatt Frogner kino framsto som på eiendomskartet.
DA170725 For å se om det er eksisterende verdier i nærheten av slike vassdrag, men også med tanke på ny bebyggelse.
AA170725 - Regjeringen valgte å beslaglegge verdier fordi de trodde de hadde makt til å gjøre hva de ville uten å vente på min anke ved den administrative retten slik at prosessen kan stanses, skriver Yingluck på sin Facebook-side.
AA170725 - Guttespeidernes verdier er amerikanske verdier .
AA170725 - Guttespeidernes verdier er amerikanske verdier.
AA170725 Hvor store verdier som er gått tapt, er det foreløpig umulig å anslå, ifølge Flo.
AA170725 Hvor store verdier som er gått tapt, er det foreløpig umulig å anslå, ifølge Flo.
DN170724 « Høye verdier på aksjemarkedene, kombinert med svært lav volatilitet og høy politisk usikkerhet, øker sannsynligheten for en markedsjustering.
AA170724 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
AA170724 Demonstrantene mener lovforslaget er et angrep på demokratiske verdier , og en måte for lederen for regjeringspartiet Lov og rettferdighet ( PiS ), Jaroslaw Kaczynski, å befeste sin makt på.
AA170724 - Det er ganske høye verdier , sier meteorolog Haldis Berge ved instituttet til NTB.
AP170723https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqmW7/Regelendring-kan-gi-frislipp-for-skogshugst-i-Marka Her kan viktige verdier gå tapt - bevisst eller ubevisst, mener Andersen.
AA170723 Da mannen blåste i evidenzer hadde han altfor høye verdier , ifølge operasjonsleder.
VG170722 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har allerede uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
VG170722 Flere forteller at de har mistet store verdier i skjelvet, som rammet øya i det allerede kriserammede landet ¶
VG170722 - Jeg har i alle fall et mer gjennomtenkt forhold til og en annen respekt for verdier i demokratiet enn jeg hadde før.
VG170722 I tillegg vektla han betydningen av bevissthet rundt Behring Breiviks ekstreme verdier , og fortsatte med å oppfordre til at skolene må ta 22.juli-hendelsene og bakgrunnen for handlingene inn i undervisngen.
VG170722 Den dagen våre verdier ble satt på prøve.
SA170722 Det ble snakket mye om åpenhet og rene verdier .
DB170722 I 2005 startet han SkyBridge Capital - et investeringsfirma som oppgir å administrere verdier tilsvarende over 90 milliarder kroner.
DB170722 På den annen side kan ikke religiøse dogmer eller verdier opphøyes til å stå over loven eller de politiske institusjonene.
DB170722 Kristendommen brukes som markør i en kamp der nasjonal tradisjon, kultur og ideen om et strammere samfunn settes opp mot innvandrere og liberale verdier .
DB170722 Hareide forkynner at hele den norske og europeiske sivilisasjonen bygger på kristne verdier og røtter.
DB170722 At troen primært hører hjemme i privatsfæren betyr selvsagt ikke at religion eller religiøse verdier skal forvises fra offentligheten.
DB170722 12 prosent mener statens grunnlag bør være vår kristne og humanistiske arv, og 22 vil ha både demokratiske og kristne verdier .
DB170722 juli beklageligvis ennå ikke har fått sitt minnesmerke, kan dagen minnes hele året ved høyt og tydelig å stå opp for de verdier som var under angrep.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Det ble snakket mye om åpenhet og rene verdier .
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Det ble snakket mye om åpenhet og rene verdier .
AA170722 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har allerede uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
AA170722 De trenger kunnskapen, og de må lære hvor viktig demokratiet er for å ta vare på våre verdier .
VG170721 Og det er med jernhånd og i tråd med « tradisjonelle tsjetsjenske verdier ».
VG170721 Torsdag tok politiet tre personer på fersken da de rundstjal en kvinnelig hotellgjest for store verdier .
NL170721 Den gamle raddisen har forresten selv blitt huseier-kapitalist for lengst, og har millioner i ikke realiserte verdier .
NL170721 Sunne verdier som måtehold og balanse kastes på båten.
DN170721 Ifølge Wall Street Journal skal selskapet hatt diskusjoner med private equity-selskaper om å selge alle nåværende produserende verdier på Nordsjøens britiske sokkel.
DB170721 I 2005 startet han SkyBridge Capital - et investeringsfirma som oppgir å administere verdier tilsvarende over 90 milliarder kroner.
DB170721 Stem på et parti som har verdier du kan stå for.
AP170721https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqm17/Soskenpar-tiltalt-for-a-svindle-bil--og-klokkeselgere-for-millioner Politiet mener de to tiltalte har svindlet til seg og stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner og 10.000 euro.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/LVB7x/Aftenposten-mener-Navlebeskuende-om-Macron-fra-Store-og-Brende Liberale verdier er under press, særlig i Øst-Europa, men også i vest.
AA170721 Øystein anslår at det er verdier til rundt 50 000 kroner som er borte.
AA170721 Flere hender, hoder og hjerter En god barnehage handler også om tidlig innsats, dvs å jobbe forebyggende med holdninger og verdier , styrke det allmennpedagogiske tilbudet, avdekke og håndtere utfordringer på lavest mulig nivå.
VG170720 Summen er økt innvandring og økt press på våre verdier og kultur i et langsiktig perspektiv.
VG170720 Press på våre verdier
VG170720 Norske, vestlige verdier og vår kristne kulturarv står sterkt også blant mange som ikke er personlig kristne.
VG170720 Nordmenn flest er stolte av landet sitt og ønsker å bevare verdier og kultur for kommende generasjoner.
VG170720 Mens jeg og FrP er tydelige på at vi ønsker å bevare viktige verdier og tradisjoner, har dessverre KrF og en rekke andre partier godtatt altfor mange særkrav i samfunnet vårt.
VG170720 Hareide hevder at mange av asylsøkerne og flyktningene som kommer til Norge er kristne som deler våre verdier .
VG170720 Dette hadde ikke vært noe problem om alle de som kom og fikk opphold etterlot den delen av sitt levesett og sine verdier som ikke er forenlig med å bo i det norske samfunnet.
VG170720 Den engasjerer bredt, fordi nordmenn flest ønsker å bevare Norge og våre verdier og tradisjoner slik de er.
VG170720 At høy innvandring fra ikke-vestlige land fører til press på våre verdier ser alle som vil se.
VG170720 VERDIER UNDER PRESS : - Jeg møter mange, også KrF-sympatisører, som sier de støtter FrP i innvandringspolitikken.
DN170720 EU-president Donald Tusk, som også er Polens tidligere statsminister, mener utviklingen i hjemlandet er i strid med EUs verdier og ødeleggende for Polens internasjonale omdømme.
DB170720 - Vi forventer at Tyrkia vender tilbake til europeiske verdier , at landet respekterer meningsmangfold og at pressens og kunstneres rettigheter respekteres, sier utenriksministeren.
DB170720 Men verdier kan som kjent være så mangt !
DB170720 Ethvert valg er et valg om verdier .
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVway/Sanner-svarer-Langerod-Uriktig-at-Regjeringen-forsinker-minnesmerkene Minnestedene skal symbolisere den nasjonale sorgen og tragedien som rammet landet vårt og minne oss om våre viktige verdier som ble angrepet denne dagen, skriver Jan Tore Sanner.
AA170720 EU-president Donald Tusk, som også er Polens tidligere statsminister, mener utviklingen i hjemlandet er i strid med EUs verdier og ødeleggende for Polens internasjonale omdømme.
AA170720 Brødrene skal ifølge politiet ha tappet hotellet for verdier .
VG170719 Fordi for muslimer flest innebærer troen helt andre verdier .
VG170719 Verdier som kjærlighet, medlidenhet, måtehold og ikke minst fred.
DB170719 - Det er snakk om verdier på 200 000 kroner, utenom bilen, sier Blålid.
DB170719 Men i propagandavideoen kommer hun med motstridende utsagn sammenliknet med verdier og tanker hun tidligere har ytret - og stått for.
DB170719 Dette er endringer som strider mot våre grunnleggende verdier , og det bidrar til å svekke den norske modellen.
DB170719 Kort sagt : Det er en grunnleggende sammenheng mellom klassiske, nasjonale egeninteresser og humanitære verdier .
NL170718 Og som Norge, har alle andre land også egne verdier og egen kultur.
DB170718 Senere ble det skilt ut verdier for ytterligere 300 millioner kroner til fordel for Anders Chr.
DB170718 Nå er båndene til AWilhelmsen kuttet, og familiegrenens verdier forvaltes fullt og helt i regi av Watrium.
DB170718 Slik skapes fellesskap, tillit, toleranse og tilhørighet - verdier det blir mer av, jo flere som deler de.
VG170717 Vi setter verdier foran egeninteresser for å skape et rettferdig samfunn.
VG170717 Når verdier som menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret gjennomsyrer samfunnet, blir det bedre.
VG170717 Kristne verdier
VG170717 KrF har gjennom årtier søkt å ivareta viktige kristne, norske og vestlige verdier .
VG170717 Er det disse innvandrerne Listhaug sikter til når hun sier at innvandrere legger press på kristne verdier ?
VG170717 De bidrar til å videreformidle kristne verdier til nye generasjoner.
SA170717 Rene verdier og åpenhet skulle prege den britiske sykkelsatsingen.
NL170717 Det er ikke mindre sentrale verdier enn meningsytring, det frie ord og kritisk gransking av makthaverne som er på agendaen.
NL170717 Helsetjenestene må bygge på humanistiske verdier som tillit, likeverd og gjensidig respekt.
FV170717https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Da-Sky-sjefen-fikk-oye-pa-journalisten_-kokte-det-over-Oppforselen-vekker-oppsikt-238920b.html Rene verdier og åpenhet skulle prege den britiske sykkelsatsingen.
DB170717 Dette er universelle verdier som gjelder for alle mennesker, også kinesere, mente Liu.
DA170717 I går advarte EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, Tyrkia mot ikke å opprettholde europeiske verdier , om landet ønsker å bli medlem av EU.
DA170717 - Alle som ønsker å slutte seg til EU, slutter seg til en samling verdier , sier Juncker i en kronikk i avisa Bild Sonntag og legger til at Europas hånd fortsatt er utstrakt om Tyrkia respekterer de europeiske verdiene.
DA170717 | Venstre står fjellstøtt på våre verdier og ambisjoner for Rogaland ¶
DA170717 Vi må sette klare verdier for hvordan vi vil ha det i vår felles hverdag.
BT170717https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Da-Sky-sjefen-fikk-oye-pa-journalisten_-kokte-det-over-Oppforselen-vekker-oppsikt-238920b.html Rene verdier og åpenhet skulle prege den britiske sykkelsatsingen.
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Da-Sky-sjefen-fikk-oye-pa-journalisten_-kokte-det-over-Oppforselen-vekker-oppsikt-238920b.html Rene verdier og åpenhet skulle prege den britiske sykkelsatsingen.
VG170714 I dag skal amerikanske styrker marsjere sammen franske soldater i den årlige militærparaden, som et uttrykk for gamle transatlantiske bånd og for felles verdier .
VG170714 Alle forsto hva disse verdier var i de to verdenskrigene.
VG170714 Om Israel, innvandring og kristne verdier
VG170714 Jo større innvandring vi har år etter år etter år, jo større press får vi på norske verdier , kristen kultur og tradisjon.
VG170714 Hvis vi reduserer menneskeverd med tvillingabort eller aktiv dødshjelp, er ikke det å ta vare på kristne verdier , sier KrF-lederen.
VG170714 Frykter press på norske verdier
VG170714 - Jeg mener innvandring er kjempeviktig og hvordan vi ivaretar norske verdier, kristne verdier og vestlige verdier i et langsiktig perspektiv.
VG170714 - Jeg mener innvandring er kjempeviktig og hvordan vi ivaretar norske verdier, kristne verdier og vestlige verdier i et langsiktig perspektiv.
VG170714 - Jeg mener innvandring er kjempeviktig og hvordan vi ivaretar norske verdier , kristne verdier og vestlige verdier i et langsiktig perspektiv.
VG170714 - Innvandringspolitikk er absolutt et viktig område, med presset på norske verdier og kultur på lang sikt.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2052/Utenriks/kan-ga-mot-digitalt-valutakaos Bitcoins fremtid og verdier for over 325 milliarder kroner står på spill.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2052/Finans/solgte-pa-borsen-kjopte-hotell Det er imidlertid større verdier i systemet, ettersom Flakk bokfører sine gjenværende aksjer i Hexagon Composites til bare 280 millioner kroner, mens markedsverdien ved nyttår var på mer enn 800 millioner kroner.
DN170714 Det er imidlertid større verdier i systemet, ettersom Flakk bokfører sine gjenværende aksjer i Hexagon Composites til bare 280 millioner kroner, mens markedsverdien ved nyttår var på mer enn 800 millioner kroner.
DB170714 Sterk oppgang i noen få hovedvaregrupper er forklaringen : Det var særlig høye verdier for varer som konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
DB170714 - Moral, verdier og utdanning er viktig her.
DA170714 - Macrons invitasjon av Trump er en måte å markere fransk og europeisk styrke på, og stå opp for Europas verdier , sier Pernille Rieker, Frankrike-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ).
DA170714 - Besøket er en påminnelse om felles bånd og delte verdier mellom USA og Europa som overlever både Trump og Macron, sier han.
DA170714 I juni importerte Norge for større verdier enn det som ble eksportert.
DA170714 I juni importerte Norge for større verdier enn det som ble eksportert.
AA170714 Snowden-saken ble et eksempel på politisk farse og på hvilke verdier vårt regime setter først, fortsetter han.
VG170713 Kommentar Angrepet på den franske nasjonaldagen for ett år siden var en ny taktikk fra dem som hater våre verdier - og det krever en ny taktikk fra dem som skal bekjempe dem.
VG170713 Angrepet på den franske nasjonaldagen for ett år siden var en ny taktikk fra dem som hater våre verdier - og det krever en ny taktikk fra dem som skal bekjempe dem.
DB170713 Det Fabio Aru gjorde mot Chris Froome, altså å rykke da sammenlagtlederen signaliserte at han trengte teknisk hjelp, er ikke i pakt med sykkelsportens verdier .
DA170713 Under Stoltenberg-regjeringen fra 2009, steg imidlertid de rikestes verdier med 232 milliarder.
DA170713 Når disse tallene justeres for den generelle prisveksten i de tilsvarende periodene, viser det at de rikestes verdier økte marginalt mer per år under den rødgrønne regjeringen enn under dagens regjering.
DA170713 Under Stoltenberg-regjeringen fra 2009, steg imidlertid de rikestes verdier med 232 milliarder.
DA170713 Når disse tallene justeres for den generelle prisveksten i de tilsvarende periodene, viser det at de rikestes verdier økte marginalt mer per år under den rødgrønne regjeringen enn under dagens regjering.
DA170713 Innbruddstyver har fått med seg ukjente verdier fra en gullsmedforretning på Røa i Oslo.
AP170713https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqjk5/Gullsmedinnbrudd-pa-Roa-i-Oslo Innbruddstyver har fått med seg ukjente verdier fra en gullsmedforretning på Røa i Oslo.
AA170713 Innbruddstyver har fått med seg ukjente verdier fra en gullsmedforretning på Røa i Oslo.
VG170712 Hun har for alvor blitt en del av musikkbransjen, men er likevel tydelig på at hun må gjøre de tingene hun er komfortabel med og fronte verdier hun kan stå for.
DB170712 Ifølge Miami Herald, skal Hernandez ha skrevet i rettspapirene at han nå har igjen kun 50 000 dollar i verdier av de 53 millioner dollarene han skal ha tjent opp igjennom sin femten år lange baseballkarriere.
DB170712 Til å være opptatt av en streng innvandringspolitikk for å verne om norske verdier , er det merkelig at Riise forsvarer Solbergs deltagelse i et kjønnsdelt arrangement samtidig som han er imot kjønnsdelt svømmeundervisning.
VG170711 Det er uansett sjeldent snakk om store verdier , men det er så utrolig sårt for den det skjer, sier Jønsson.
DB170711 Den mistanken kom først etter en legesjekk der det ble konstatert uregelmessige verdier i skjoldbruskkjertelen.
DB170711 Uansett om du har tenkt å kreve momsen tilbake eller ikke så lønner det seg å være oppmerksom på at det er grenser for hvor store verdier du kan ta med deg fra utlandet, uten å betale toll og avgifter.
DB170711 På den andre siden har ikke tibetanske buddhister produsert en interkontinental dødskult analog til islams Globale Salafi Jihad mot Kinas kommunisme eller deres « verdier », tross kinesernes undertrykkelse og forfølgelse av tibetanere.
VG170710 Norske verdier handler om å veilede barna til å finne egne veier, ikke kontrollere, herske over og undertrykke.
VG170710 Norske verdier handler for meg, å gå sammen med barna i sin vei, gå ved siden av og ikke gå veien for dem.
VG170710 Norske verdier er likestilling, likeverd og like rettigheter.
VG170710 Det er et privilegium å tilhøre Norge, med sine verdier , sin kultur og historie.
DA170710 De politiske partiene forfektet ikke verdier eller ideer, de representerte bare sin etniske eller religiøse gruppe.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Regjeringen kan bruke mye penger på integrering, men til dem som ikke forholder seg til norske lover og verdier , har Listhaug en klar oppfordring : ¶
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Listhaug registrerer stadig flere som ikke forholder seg til « norske verdier ».
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Hun registrerer at flere av dem som har fått opphold i Norge, ikke aksepterer « våre verdier ».
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Asylsøkere uten respekt for norske verdier slipper for billig unna, og feministeliten er feig, mener hun.
DN170709https://www.dn.no/nyheter/2017/07/09/1137/Finans/suksess-med-farlige-stoffer De deler verdier for over 130 millioner kroner, og daglig leder Øyvind Robert Thorsen, som har jobbet 15 år i selskapet, sitter alene på verdier for over 50 millioner kroner.
DN170709https://www.dn.no/nyheter/2017/07/09/1137/Finans/suksess-med-farlige-stoffer De deler verdier for over 130 millioner kroner, og daglig leder Øyvind Robert Thorsen, som har jobbet 15 år i selskapet, sitter alene på verdier for over 50 millioner kroner.
DB170708 Madoffs skjødesløse omgang med andre menneskers verdier la liv og familier i grus, og enkelte tok sitt eget liv.
DB170708 Madoffs ektefelle Ruth har brutt all kontakt med svindleren, og etter å ha blitt strippet for alle verdier , flyttet hun til Florida.
SA170707https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-topp-om-TV-2-gjestejakt--Vi-kan-ikke-oppfordre-til-boikott-238438b.html - Det er store rettigheter og verdier på spill med så mange penger involvert at det kan bli gnisninger, og det opplever seg som helt greit.
SA170707 - Det er store rettigheter og verdier på spill med så mange penger involvert at det kan bli gnisninger, og det opplever seg som helt greit.
DB170707 For å opprettholde en slik klart røffere kamp mot doping, er det helt nødvendig å ha et testregime som systematisk etterprøver de utøverne som har verdier eller variasjoner i blodpasset som kan indikere juks.
DB170707 Etter flere sesonger i verdenstoppen og et blodpass med høye verdier , er han plassert på lista over mistenkte løpere.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFF-topp-om-TV-2-gjestejakt--Vi-kan-ikke-oppfordre-til-boikott-238438b.html - Det er store rettigheter og verdier på spill med så mange penger involvert at det kan bli gnisninger, og det opplever seg som helt greit.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-topp-om-TV-2-gjestejakt--Vi-kan-ikke-oppfordre-til-boikott-238438b.html - Det er store rettigheter og verdier på spill med så mange penger involvert at det kan bli gnisninger, og det opplever seg som helt greit.
VG170706 Når det kommer unormale verdier - målt opp mot utøverens individuelle normalverdi - gir det grunnlag for å intensivere testing av den aktuelle utøveren.
VG170706 I fjor vår var det registrert 37 verdier på Henrik Ingebrigtsen, ifølge dokumentene Fancy Bears slapp i går.
DN170706 Store verdier gjennom HitecVision ¶
DN170706 Aksjonærene mistet verdier for nesten en halv milliard kroner da Frode Foss gikk på dagen som finansdirektør for Bjørn Kjos og Norwegian.
DN170706 ¶ Merkel tar feil fordi Europa ikke kan gjøre noe med Trump, uansett hva hans politikk og verdier innebærer, sier forfatteren.
DB170706 Blodprøver tatt av keeperen i sesongoppkjøringen viste unormale verdier .
DA170706 Den polske regjeringen deler flere synspunkter med Trump : De er skeptiske mot liberale verdier , nekter å ta imot flyktninger fra EU og tviler på menneskeskapte klimaendringer.
VG170705 OL-gullvinner Caster Semenya ( 26 ) kan bli kastet ut av friidretten igjen fordi hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron.
VG170705 Konkurrentene mente de tre på seierspallen måtte ha for høye verdier av testosteron.
VG170705 Ifølge The Guardian er 1332 kvinnelige utøvere i 21 grener fra friidretts-VM i 2011 og 2013 undersøkt med hensyn til testosteron og prestasjon : Utøvere med høye verdier har klare fordeler sammenlignet med utøvere som har lave verdier .
VG170705 Ifølge The Guardian er 1332 kvinnelige utøvere i 21 grener fra friidretts-VM i 2011 og 2013 undersøkt med hensyn til testosteron og prestasjon : Utøvere med høye verdier har klare fordeler sammenlignet med utøvere som har lave verdier.
VG170705 Hvis man er opptatt av å bevare Norge, våre verdier og kultur, bør man tenke seg godt om før man stemmer.
AA170705 Verdier rundt 17 000 kroner ¶
VG170704 - Fotballspillere er jo nærmest blitt varer, men man må ha visse grunnleggende verdier i bunn.
SA170704 Oppdrettsnæringa skaper store verdier og arbeidsplasser langs kysten, næringa er ikke subsidiert og markedet er globalt.
SA170704 Norge ville tape store verdier og inntekter.
DB170704 - Absolutte verdier
DA170704 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Verdier
DA170704 Forberg hevder den nye garderoben passer godt til DNBs verdier og hvordan banken ønsker å bli oppfattet som merkevare.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Hun presiserte at hun ikke var skuffet, men ville si at « Bjarne og jeg ikke har like mange felles verdier som jeg trodde ».
NL170703 Vi må se for oss store verdier i utvikling av nye produkter, inkludert nye arter fra havet.
NL170703 Kvalitet, nye sjømatprodukter og ikke minst markedsføring, er den viktige, men også krevende veien mot at fiskeri- og havbruksnæringene i landsdelen og Norge skal kunne skape enda større verdier .
DN170703 Nå undersøker bostyrer om det kan ha overført verdier til utlandet i forkant av konkursene.
DB170703 Under operasjonen lørdag beslagla politiet verdier for rundt 10 millioner dollar, blant annet fly, eiendom og luksusbiler.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt - Jeg opplever ikke at mennesker som har store verdier ikke vil betale skatt.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html - Jeg opplever ikke at mennesker som har store verdier ikke vil betale skatt.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Miljøpartiet De Grønne mener Høyres Tina Bru lyver om hvor store verdier ansatte i oljenæringen skaper.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det I regnestykket for hvor store verdier en oljejobb skaper, bruker Høyre tall fra Norsk olje og gass.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Hvor store verdier produserer en oljejobb ?
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Han mener en oljejobb ikke produserer mer enn dobbelt så høye verdier som en gjennomsnittlig jobb i privat sektor.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier , har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Det vil si at de ansatte i næringen i gjennomsnitt produserte verdier for 7,3 millioner kroner hver i 2016.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Ansatte i det private næringslivet på land skaper verdier fra bunnen av ved å bruke kapital og arbeidskraft.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Miljøpartiet De Grønne mener Høyres Tina Bru lyver om hvor store verdier ansatte i oljenæringen skaper.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html I regnestykket for hvor store verdier en oljejobb skaper, bruker Høyre tall fra Norsk olje og gass.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Hvor store verdier produserer en oljejobb ?
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Han mener en oljejobb ikke produserer mer enn dobbelt så høye verdier som en gjennomsnittlig jobb i privat sektor.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier , har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Det vil si at de ansatte i næringen i gjennomsnitt produserte verdier for 7,3 millioner kroner hver i 2016.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Ansatte i det private næringslivet på land skaper verdier fra bunnen av ved å bruke kapital og arbeidskraft.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html Synliggjør betydningen av en toppidrettsutøvers verdier for arbeidsmarkedet, med riktige kvalifikasjoner og utdanning.
VG170702 Gjør vi det, vil vi bidra til å styrke vårt eget kontinent, europeiske institusjoner og våre felles europeiske verdier .
SA170702 Synliggjør betydningen av en toppidrettsutøvers verdier for arbeidsmarkedet, med riktige kvalifikasjoner og utdanning.
DB170702 Jeg har flere ganger kritisert både venstresiden og naive liberalere for å ta altfor lett på hvor utbredt en del holdninger er i særlig den arabiske verden, som er i direkte utakt med norske verdier , samt økonomiske utfordringer med for høy innvandring over kort tid.
DB170702 For å verne om viktige opparbeidede norske verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og toleranse for ulik seksualitet er det dessuten viktig at ikke-vestlig innvandring ikke er større enn at vi unngår å skape parallellsamfunn og sterke motsetninger.
DB170702 Dette er verdier som ikke er betinget av religion, og det er helt avgjørende.
BT170702 Miljødirektoratet varsler tiltak etter at bedriften Nyrstar Høyanger AS har målt for høye verdier av kvikksølv og de helseskadelige stoffene kadmium og arsen i Høyangsfjorden.
AA170702 De første undersøkelsene viste normale verdier , bortsett fra litt høyt blodtrykk, ifølge Mjøen.
VG170701 Flere muslimer utrykker at de slett ikke anser det som noen trussel at nordmenn har respekt for og er grunnfestet i egen tro og egne verdier .
DB170701 Selskapet kan blant annet ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller de overordnede idrettsmyndigheters ( NFFs, NIFs, UEFAs og FIFAs ) lover, regler, instrukser og etiske verdier .
DB170701 Og selv man i dette tilfellet kan sette spørsmålstegn ved de nye Start-eiernes syn på det norske spillmonopolet, og gjennom det utfordre deres etiske verdier og syn på den unike norske frivilligheten, så er det ikke forbudt å investere beskattede midler i en fotballklubb selv om den norske øvrigheta ikke liker måten pengene er tjent på.
AA170701 Store verdier og inntekter står på spill.
AA170701 | Havna i Trondheim er fellesskapets verdier
VG170630 Enorme økonomiske verdier
VG170630 I russisk propaganda fremstår Putin som en forsvarer av tradisjonelle verdier , i motsetning til moralsk korrupte og dekadente vestlige land.
SA170630 I neste omgang kan det føre til at store verdier går tapt.
SA170630 Jeg ser han har printet inn lagmoral og stolthet, og det er gode, sunne verdier , sier Høgli.
SA170630 Har verdier for rundt 80 millioner i GIG.
FV170630https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fant-regnskapsfeil-i-selskapet-til-Starts-nye-eiere-238098b.html Har verdier for rundt 80 millioner i GIG.
DB170630 Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogli---TIL-ma-finne-roen-og-ro-i-land-en-grei-sesong-238088b.html Jeg ser han har printet inn lagmoral og stolthet, og det er gode, sunne verdier , sier Høgli.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fant-regnskapsfeil-i-selskapet-til-Starts-nye-eiere-238098b.html Har verdier for rundt 80 millioner i GIG.
AA170630 ¶ Idrettensnakker høyt om sine gode verdier , men innsynet i regnskapene avslører at lederne ikke alltid er like flinke til å etterleve dem.
AA170630 | Idretten må etterleve sine egne verdier
VG170629 Helt siden demokratiets og menneskerettighetenes fødsel har individets frihet til å tro på det man vil og ytre seg fritt vært sentrale verdier .
SA170629 ¶ Idrettskretslederen peker på kontrasten mellom festmiddager og idrettens verdier .
DA170629 Gattinara peker på en utvikling i Nord-Europa der det ekstreme høyre bruker liberale verdier som likestilling, ytringsfrihet og kampen for dyrs rettigheter for å mobilisere for egen agenda mot innvandring og islam.
DA170629 - Vi må tenke gjennom hvordan vi snakker om liberale verdier , som brukes av ytre høyre, og hvordan vi formulerer disse i et multikulturelt Europa, sier han.
DA170629 Han sier at gruppa støtter en konspirasjonsteori der Europa overtas av muslimer og liberale verdier erstattes av islam.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html Dette tolker russerne som en amerikansk kampanje for å sørge for ett enkelt sett globale verdier .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Vi-snur-pa-hver-eneste-krone_-og-sa-ma-vi-lese-i-avisen-at-idrettsforbundet-gar-i-dyre-middager-der-vinen-flommer-238053b.html Idrettskretslederen peker på kontrasten mellom festmiddager og idrettens verdier .
AA170629 Han har selv verdier for 337 millioner kroner i selskapet. ( ©NTB ) ¶
AA170629 De har nå verdier for rundt 2,2 milliarder kroner i selskapet.
AA170629 Det finnes selvfølgelig artister som ikke passer i et kirkerom, men vi mener det er fullt mulig å følge en liberal linje uten å bryte med kirkens verdier .
VG170628 Det handler ikke om å være puritansk, og det er ingen som har karakterisert det som skjedde på Lillehammer som et sjøslag, men dette er relevant for idrettsbevegelsens identitet og verdier .
VG170628 Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
VG170628 Til VG sier hun at hennes erfaringer har lært henne mye om verdier .
SA170628 Interessant dialog om religion og verdier kan godt føres med både humor og vennskapelighet, som den mellom Sana og den ikke-troende Yosef i 4. episode i den siste sesongen av « Skam ».
SA170628 Men hva er blitt idrettens verdier , slik de fremstår etter avsløringene av pengebruken under Sotsji-OL, OL-søknaden og Ungdoms-OL på Lillehammer ?
SA170628 Først - hva bør egentlig være idrettens verdier ?
SA170628 Verdier å ta vare på ¶
DB170628 Vi har inkludering, samhold og trygghet som verdier .
DB170628 - Vi som klubb har jo gjentatt flere ganger at dette er noe vi ikke kan akseptere, det strider imot alle våre verdier , sier Arve Fuglum, som var på kampen som assistent da hovedtrener og assistenttrener ikke var til stede.
DB170628 Nei, skulle vi egentlig ha fortsatt i musikkorpset og spilt den trompeten som var fylt med ustemt peace, love and norske verdier ( Oslo Børs ).
DA170628 « Er dette smått reaksjonære og bondske blunket et innlegg for å forsvare norske verdier og tradisjoner ? », spurte den svenske forfatteren Mustafa Can under Kulturdepartementets første innspillskonferanse i mai om den nye kulturmeldingen.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Vi vet lite om hvor mye verdier som finnes skjult i skatteparadiser, men ti år med lekkasjer og ny forskning har gitt oss noen holdepunkter.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Lekkasjer og frivillige oppgitte verdier de siste årene tilsier ifølge skattemyndighetene at en typisk norsk skattunndrager er en velstående mann i 50-årene fra Østlandet.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Hvor mye skjulte verdier som ligger i anonyme selskaper og truster i advokatkontorer og banker i andre land, er umulig å vite.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Her kontrollerer de penger, aksjer, kunst, eiendom, yachter og andre verdier .
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Det er verdier som havner utenfor statistikken og dermed ikke fanges opp av Gini-indeksen.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/meninger/Pa-grasrota-stekes-det-vafler-og-drives-dugnader-for-a-fa-det-til-a-ga-rundt-Pa-toppen-flyter-pengene-238004b.html Men hva er blitt idrettens verdier , slik de fremstår etter avsløringene av pengebruken under Sotsji-OL, OL-søknaden og Ungdoms-OL på Lillehammer ?
BT170628https://www.bt.no/100Sport/meninger/Pa-grasrota-stekes-det-vafler-og-drives-dugnader-for-a-fa-det-til-a-ga-rundt-Pa-toppen-flyter-pengene-238004b.html Først - hva bør egentlig være idrettens verdier ?
BT170628https://www.bt.no/100Sport/meninger/Pa-grasrota-stekes-det-vafler-og-drives-dugnader-for-a-fa-det-til-a-ga-rundt-Pa-toppen-flyter-pengene-238004b.html Verdier å ta vare på ¶
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html Manglende oppfølging på dette vil kunne utfordre demokratiske verdier .
VG170627 Svaret er veldig enkelt : Vi skal etterleve våre egne verdier i større grad enn vi gjorde under ungdoms-OL, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.
SA170627 Fremfor å stilne kontroversielle ytringer med toleranse, debatt og liberale verdier , stilner man dem med forbud.
SA170627 Det later til at man ikke stoler på at liberale verdier står over de hatefulle og fordomsfulle.
SA170627 Norsk idrett ønsker å stå for gode verdier i alle sammenhenger.
SA170627 Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
NL170627 Når den største byen i Nord-Norge havner i åpen strid med en av de største reiselivsaktørene i landet, bør ikke to bestevenninner sitte på hver sin side av bordet og forhandle om betydelige interesser og verdier som berører felleskapet og skattebetalerne.
FV170627 Norsk idrett ønsker å stå for gode verdier i alle sammenhenger.
FV170627 Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
DN170627 Heimstaden anslår verdien på eiendomsporteføljen i Norden til 57,5 milliarder svenske kroner, litt over 55 milliarder norske kroner, hvorav Heimstaden Bostad kontrollerer verdier for 43,7 milliarder svenske kroner.
DN170627 Fredriksen er for tiden også opptatt med restruktureringen av det hardt prøvede riggselskapet Seadrill, der det seneste restruktureringsforslaget innebærer store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DB170627 - Dette er et eksempel på at norsk idrett og idrettsforbundet må bli tydeligere på sin holdning til verdier generelt og bruk av alkohol spesielt i alle sammenhenger, og vi har endret rutinene for hvordan vi skal gjøre dette fremover, sier Røine til TV 2.
DA170627 « Krig og fred i Tostrups gate » leste jeg sist, om Lærka som er flink i sport, behersker livet og har gode verdier .
BT170627https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Norsk idrett ønsker å stå for gode verdier i alle sammenhenger.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
BT170627 Norsk idrett ønsker å stå for gode verdier i alle sammenhenger.
BT170627 Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Norsk idrett ønsker å stå for gode verdier i alle sammenhenger.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier .
VG170626 Verdier vi tar som en selvfølge, er farlig å praktisere i Kina.
VG170626 Enkelte miljøer aksepterer fortsatt ikke mangfold, de elsker å hate kjærligheten, og de ser på homokampen som noe som truer dem og deres verdier .
VG170626 Det handler om holdninger, og om hele tiden å stå opp for våre verdier .
NL170626 Det har også immaterielle og symbolske verdier .
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen, om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
DN170626 - Kentor, som er et meget sterkt og velrenommert konsulentselskap, blir en del av et internasjonalt selskap med veldig lik fokus og forretningsvirksomhet, samt like verdier , sier Mjøs i meldingen.
DN170626 Stenshagen og hans familie har verdier for mer enn to milliarder kroner på Oslo Børs, gjennom investeringsselskapet Stenshagen Invest as.
DB170626 Rognes-jenta mener det er viktig å skape gode verdier fra man er liten.
DB170626 Hun er ambassadør både for Tine og blant annet God Fisk, som har som mål å fremme sunne verdier .
DB170626 - Det er viktig å skape gode verdier fra barna er små, og lære dem å stå godt i seg selv og være fornøyd med seg selv og det de gjør.
DB170626 For mange av oss er ikke « norske verdier » bare et kodeord for å angripe innvandrere.
DB170626 Verdier FrP har stemt mot ved hver korsvei.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/BBC-Nordirske-unionister-har-signert-en-samarbeidsavtale-med-Theresa-Mays-mindretallsregjering-623990b.html DUP-leder Arlene Foster sier hun er « fornøyd » med at de har kommet fram til en avtale, mens May sier De konservative og DUP « deler flere verdier ».
VG170625 Rosenborgs verdier er åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten.
VG170625 Så beskyldte han Vesten for å svikte demokratiske verdier .
VG170625 - Jeg leste bildet på den måten at Espen Teigen var omsvøpet av det norske flagget for å illustrere hans hyllest av- og respekt for nasjonale verdier .
VG170625 - I Forsvarets verdier behandler vi flagget med respekt og verdighet.
NL170625 Det er dette som ligger i DNA-et vårt når våre 2600 ansatte hver dag går på jobb for å levere de livsviktige tjenestene og skape verdier , arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten.
NL170625 At vi seiler langs kysten, skaper store verdier , arbeidsplasser og ringvirkninger langs hele leia.
DN170625 Tar man utgangspunkt i aksjebeholdningen ved årsskiftet og dagens kurser kan man regne seg frem til at de to har verdier på Oslo Børs for rundt henholdsvis 9,5 og 28,8 millioner kroner.
DN170625 Selskapet er derfor nødt til å få med seg en rekke investorer som er villige til å satse på et selskap uten verdier eller operasjoner.
DN170625 Ingen gjeld og rikelig med verdier
DB170625 Universitetet skriver videre at professorens uttalelser om Warmbier « på ingen måte reflekterer universitetets verdier eller ståsted ».
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01p7B/Et-usynlig-jernteppe-er-igjen-i-ferd-med-a-falle-over-Europa-Det-kan-forandre-vare-alles-skjebner--Nina-Witoszek Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger, klimafriker og valkyriske kvinner.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Et-usynlig-jernteppe-er-igjen-i-ferd-med-a-falle-over-Europa-Det-kan-forandre-vare-alles-skjebner--Nina-Witoszek-623856b.html Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger, klimafriker og valkyriske kvinner.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Norsk-dokumentar-om-regjeringskvartalet-etter-22-juli-Hammersborg---spokelser-fra-sosialdemokratiets-gullalder-623877b.html NORSK DOKUMENTAR : Erling Viksjøs bygg i regjeringskvartalet har siden 1950-tallet vært symboler på datidens sosialdemokratiske verdier og fremtidsoptimisme i etterkrigs-Norge.
AA170625 Det som virkelig er å gamble med vår felles velferd er om vi glemmer hvordan verdier skapes.
DN170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
DB170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
DB170624 Problemet for banken er at Sebastian Holdings i oktober 2008 hadde overført verdier for omkring en milliard dollar til Alexander Vik selv og selskaper knyttet til ham og hans familie.
DB170624 Formålet er å få kontroll over enorme verdier som Vik-selskapet Sebastian Holdings har overført utenfor bankens rekkevidde.
DB170624 Derfor har banken senere utvidet skattejakten til å gå etter verdier som Vik selv og hans familie står som eier av.
DB170624 Vi trenger et fornyet og livskraftig fokus på verdier og kultur i landet vårt.
DB170624 Thorbjørn Jagland er den av Arbeiderpartiets ledere som har hatt et sterkt engasjement for nettopp ideologi og verdier .
DB170624 Bare tanken om at sykehusene er foretak, strider mot våre grunnleggende verdier .
DA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkia-fjerner-Darwin-fra-pensum-623906b.html Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
AA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
AA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier .
NL170623 Grunnlaget for ønsket om en smal modell står dermed i slående kontrast til de verdier som normalt holdes høyest på våre øverste læresteder ; kunnskap og opplysning.
DA170623 Han gir dem troen tilbake på Europa, liberale verdier og inkluderende samfunn, sier Raknes.
DA170623 Dette handler om grunnleggende verdier som vi er stolte av å kunne vise støtte til, sier markedsdirektøren.
DA170623 Dette er grunnleggende verdier for oss.
DA170623 , men å fokusere på og støtte opp under grunnleggende verdier er alltid viktig.
BT170623https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-loskrutt-mot-formuesskatt-336058b.html Enhver skatt reduserer disponible verdier for den som må betale den.
AA170623 Veldig høye verdier
AA170623 Nå viser ferske prøver verdier fra 1075 til 13000 mikrogram per kilo.
AA170623 Hun kan ikke huske at det er målt så høye verdier av PSP i dette området tidligere.
AA170623 Ekstremt høye verdier av PSP-toksiner gjør at Mattilsynet advarer mot å spise både kamskjell og blåskjell.
AA170623 - Det er veldig høyt, og vi har ikke opplevd slike verdier de siste årene.
AA170623 Hittil har Norges Banks hovedstyre vært i stand til både å ivareta sentralbankens oppgaver og verne om oljefondets verdier i et internasjonalt kapital- og eiendomsmarked, mener Gjedrem, som likevel legger til : ¶
AA170623 Fra den spede begynnelsen for vel 20 år siden er oljefondet blitt en internasjonal gigant som forvalter verdier for over 8.000 milliarder kroner.
VG170622 Det er norske verdier vi snakker om, vi skal ikke ha sharialov og Moselov her.
VG170622 Og selvsagt er det bekymringsfullt når de aller rikeste kontrollerer stadig større verdier i et samfunn.
NL170622 Allerede i dag gir dette havet oss store verdier .
NL170622 Verdier som er evigvarende bare vi forvalter de på en bærekraftig måte.
DN170622 Bjørnevik sikrer eierskapet i rederiet, men må selge store verdier og betale ut til kreditorene.
DA170622 Kooistra sier suksessen kom for de grønne i Nederland da de begynte å snakke mer om verdier enn politiske løsninger.
DA170622 - Hvis du kan skape en fortelling, snakke om verdier og følelser, og forklare hvorfor du står for en slik politikk, så vil folk kunne følge deg likevel.
DA170622 ( NTB ) ¶ | - Snakk verdier , ikke klima !
DA170622 Havforskningsinstituttet har anslått at fangsten kan gi verdier på mellom 1,5 og 6 milliarder kroner årlig.
AA170622 Eriksen sier hun er opptatt av at KrFs nye slagord « verdier som varer, verdier som varmer » ikke skal være noe « museumsprosjekt » for partiet - og kunne ha relevans i en ny tid.
AA170622 Eriksen sier hun er opptatt av at KrFs nye slagord « verdier som varer, verdier som varmer » ikke skal være noe « museumsprosjekt » for partiet - og kunne ha relevans i en ny tid.
VG170621 I tillegg handler det om verdier .
VG170621 Madcon-stjernen, som i 2007 vant « Skal vi danse », sa ja til å være med fordi han mener det er et program med gode verdier .
VG170621 - Slike mennesker skader samfunnet verdier , og det er en provokasjon i seg selv, sier Eyüp Sağlam, faren til kvinnen som ble slått på bussen, til nyhetsbyrået Dogan.
NL170621 Men hva med verdier ?
DA170621 - Domskomiteen understreker alvorlighetsgraden i regelbruddet, og Souloy er ikke trodd på sin forklaring om hvordan hestene kunne oppnå slike verdier av kobolt.
AA170621 Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt Pedersen.
VG170620 Det var på boligfeltet Karihola i Kristiansund at tobarnsfaren sist helg opplevde at bilen var blitt tømt for verdier for ca 50.000 kroner, blant annet kamerautstyr og to mobiltelefoner.
SA170620 Det er derfor jeg maser, og det er derfor jeg ber unge, gamle og alle i mellom om å stemme for sine verdier i hvert eneste valg.
NL170620 Totalkonsentrasjoner over 1 mg/kg er forbudt i direkte hudkontakt, i leketøy ble verdier over 0,5 mg/kg forbudt.
DN170620 - Vi er opptatt av å skape tilhørighet til liberale verdier og motvirke fremmedgjøring til vestlige samfunn, sier initiativtaker Shakeel Rehman i SSI til den kristne avisen.
DN170620 « Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer », skriver styret i en melding tirsdag morgen.
DN170620 « Minoritetsaksjonærene vil derfor ikke ha noen realistisk mulighet til å forbli aksjonærer i Hafslund, men kan velge mellom å akseptere tilbudet og avvente tvangsinnløsning og få vederlaget for aksjene fastsatt ved rettslig skjønn basert på selskapets underliggende verdier », skriver Hafslund-styret i en redegjørelse tirsdag.
DN170620 « Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer », skriver styret i en melding tirsdag morgen.
DA170620 - Samtidig som dette ser ut til å være et angrep mot et spesifikt samfunn, er dette, i likhet med de forferdelige angrepene i Manchester, Westminster og London Bridge, også et angrep mot alle våre felles verdier rundt toleranse, frihet og respekt, sier London-ordfører Sadiq Khan.
AA170620 - Vi er opptatt av å skape tilhørighet til liberale verdier og motvirke fremmedgjøring til vestlige samfunn, sier initiativtaker Shakeel Rehman i SSI til den kristne avisen.
DN170619 Det er oppjusterte verdier på aksjeporteføljen som bidrar mest, og selskapet satt ved årsskiftet på aksjer til en markedsverdi på 309 millioner kroner.
DN170619 Totalt er det påvist stjålne verdier for 4,5 milliarder dollar.
DN170619 Det amerikanske justisdepartementet forsøker å sikre verdier som forsvant fra det statseide malaysiske investeringsselskapet 1 Malaysia Development Bhd. i 2013 og 2014, skriver Wall Street Journal.
DB170619 Bli flinkere til å gi ros på bakgrunn av egenskaper og verdier og ikke kropp. 3.
DB170619 Vi skylder ikke bare å fortelle om dengang da, men å formidle VERDIER som holder mennesker i mellom.
DB170619 Men fordi våre argumenter bør høres opp mot de yngres, våre perspektiv på verdier, på historiske og etiske verdier bør møtes opp mot all ny kraft og ideer og optimisme og uvøren fremtidstro.
DB170619 Men fordi våre argumenter bør høres opp mot de yngres, våre perspektiv på verdier , på historiske og etiske verdier bør møtes opp mot all ny kraft og ideer og optimisme og uvøren fremtidstro.
DB170619 - Frihet er en av mine viktigste verdier og da sier det seg selv at jeg ikke har så mye tid til overs for en mann.
VG170618 Det trengs helt andre løsninger, i tråd med norske verdier .
VG170618 Den britiske sosiologen Michael Billig har vist hvordan kongefamilien er viktig for britenes identitetsdannelse og for verdier om familie, skilsmisse og foreldrerelasjoner.
NL170618 Dette er knyttet opp mot moralske og etiske verdier , til det « hinsidige », der Arktis begynner, ved enden av det bebodde Europa - ecumene.
DB170618 Jeg vet jo hva jeg står for og mine verdier .
BT170618https://www.bt.no/btmeninger/leder/Formuesangst-335798b.html For å klare å betale formuesskatten, blir verdier hentet ut av bedriften som heller kunne vært brukt på investeringer.
BT170618 For å klare å betale formuesskatten, blir verdier hentet ut av bedriften som heller kunne vært brukt på investeringer.
SA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier , men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
DN170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier , men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
DA170617 Kritikken mot den sittende regjeringens kulturpolitikk formuleres ikke direkte, men det hersker liten tvil om hva kritikken består i : Nemlig en overprioritering av bygninger fremfor innhold og en manglende forståelse og respekt for hvilke verdier som skal styre utformingen av våre omgivelser.
DA170617 Liv har gått tapt, og hittil i år har tre mistet livet i branner i Oslo, og verdier for mange 100 millioner kroner er godt tapt.
DA170617 De enorme dimensjonene i London, liv gikk tapt på Tveita, og store verdier gikk tapt på Toppåsen, samt de samfunnsmessige konsekvensene denne brannen fikk.
AP170617https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Arbeiderpartiet-har-satt-seg-i-en-forspist_-fastlast-situasjon--Einar-Lie-623369b.html Lilla brukere av valgomatene bør vite at de får mer pengebruk og rurale verdier for en stemme på Arbeiderpartiet, på samme måte som lilla høyrevelgere får en vel stor dose Frp på kjøpet, skriver Einar Lie.
AP170617 Men vi styrer med verdier .
AP170617 Lilla brukere av valgomatene bør vite at de får mer pengebruk og rurale verdier for en stemme på Arbeiderpartiet, på samme måte som lilla høyrevelgere får en vel stor dose Frp på kjøpet, skriver Einar Lie.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier , men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier , men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
VG170616 Vi må tørre å stå opp for våre norske verdier , selv om enkelte blir støtt.
VG170616 Debatt Vi må tørre å stå opp for våre norske verdier , selv om enkelte blir støtt.
SA170616 Espedal & Co har nå verdier for 336 millioner kroner, mot 292 millioner i 2015.
SA170616 Silda har gjennom tidene livberget mange, og gir også i dag store verdier , men tilgangen har ikke vært til å stole på.
SA170616 Han er en god gutt med gode verdier og glimt i øyet.
NL170616 Forsvarets viktigste rasjonale er å forsvare Norge, norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep, og denne føringen må nødvendigvis være styrende for alle de store disposisjonene for Forsvaret, men det kan virke som om den langsiktige strategiske og militærfaglige dimensjonen i mange forsvarssaker er blitt fullstendig overkjørt.
NL170616 Det har vel aldri tidligere noen gang i statsforvaltningen vært misbrukt og sløst med offentlige verdier og ressurser i et slikt omfang.
DB170616 Samtidig er det for Fremskrittspartiet klart at religiøse plagg som nikab og burka representerer verdier som er kvinneundertrykkende.
DB170616 Dette er verdier vi ikke kan akseptere i våre utdanningsinstitusjoner.
DB170616 » Kristne, men også humanistiske, verdier har sin plass i skolen.
DB170616 Hvis det er noen kristne verdier hun savner, må hun gjerne si ifra.
DB170616 « Menon » har dessuten undersøkt at kutt i formuesskatten har så og si ingen effekt - det skapes ikke mer arbeid eller verdier av kutt i denne skatten.
DA170616 Han er en god gutt med gode verdier og glimt i øyet.
AP170616 Han er en god gutt med gode verdier og glimt i øyet.
DN170615 - Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de « enkle fatene ».
DB170615 Det andre dreier seg om hva slags samfunn vi vil ha, og hvilke verdier som ligger til grunn for det.
DB170615 Det mener Deutsche Bank var en slu metode for å styre verdier utenfor bankens rekkevidde.
DB170615 Det går også fram at selskapet VBI Corporation, eid av Erik Martin Vik, i 2012 mottok store verdier fra sønnens selskap Sebastian Holdings.
DB170615 Putin appellerte til myke verdier , og snakket delvis bort de store demografiske utfordringene Russland har med å si at de utfordringene skyldes at det nå er kvinner født på 1990-tallet som er i sin mest fruktbare alder, og at krisa i dette ti-året er årsaken til at det nå fødes veldig få barn.
DA170615 - Målet med hatpredikantlista er å beskytte Danmark mot rabiate forkynnere som undergraver våre grunnleggende demokratiske verdier , sier utdannings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.
BT170615 Ifølge Høgseth legger tiltalen til grunn at verdier for over seks millioner kroner gikk tapt i asylbrannen, som skjedde ett døgn etter at hotellet ble godkjent som asylmottak.
BT170615 Det betyr at det var fare for tap av menneskeliv og at større verdier gikk tapt, sier Erstad.
BT170615 Firmaet har oppdrag for flere banker og advokater som skal realisere verdier i konkursbo.
AA170615 - Målet med hatpredikantlista er å beskytte Danmark mot rabiate forkynnere som undergraver våre grunnleggende demokratiske verdier , sier utdannings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.
AA170615 Min tanke har hele tiden vært at dette prosjektet skal kunne bygge noen broer mellom folk i Verdal, bidra til større åpenhet, få oss til å føle på et fellesskap og et felles fokus på medmenneskelige verdier .
VG170614 Alt annet går imot våre dypeste amerikanske verdier , sier han i uttalelsen.
VG170614 Et monument som viser at Norge i møtet med terror og destruksjon står oppreist og tar vare på våre verdier .
SA170614 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
NL170614 Beregninger viser at MSM tilfører kommunen verdier mellom 15 og 20 millioner årlig.
NL170614 Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke.
NL170614 MEKTIG GRUNNEIER : Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke.
DB170614 Da jobbet klubben fram noen verdier som skulle prege miljøet deres.
BT170614 Dette er ikke et spørsmål om moral og verdier , sier Fischer.
AP170614 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
VG170613 - Dette bekrefter at skattemyndighetene har kjennskap til alle Cristiano Ronaldos verdier og inntekter.
VG170613 Les også : Gerd Thordis ( 88 ) mistet store verdier under vergemål - saken avvist ¶
VG170613 Samtidig har Trump i manges øyne kastet vrak på klassiske amerikanske verdier .
SA170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
SA170613 - Dette bekrefter at skattemyndighetene har kjennskap til alle Cristiano Ronaldos verdier og inntekter.
DN170613 Fallet de seneste dagene har barbert bort store verdier hos de store teknologiske børskanonene i USA.
DB170613 Dette var en lojal personlig støtte med gode menneskelige verdier som Martin er svært takknemmelig for, men rent prinsipielt ga det trøbbel.
DB170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
DB170613 - Dette bekrefter at skattemyndighetene har kjennskap til alle Cristiano Ronaldos verdier og inntekter.
DB170613 Ofte ender det i en debatt om bestemte norske verdier , eller i runde begreper som « kulturarv ».
DB170613 Innvandringskritikerne vil gjerne framstille det som om vi nordmenn besitter bestemte verdier som tilstrømmende folkeslag ikke har, enten det er en bestemt likhetstankegang, ytringsfrihet, eller annet.
DB170613 En kan gjerne diskutere hvorvidt disse verdiene er unike for oss nordmenn, men uavhengig av om de er det eller ikke, så er verdier noe man kan lære seg.
DB170613 Kristne verdier .
DB170613 Hva er vel Norge uten sine kristne verdier ?
DB170613 Det skal ikke være den minste tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke våre kristne verdier og kulturarv inn i skolehverdagen, og at det også skal være lov til å ha skolegudstjenester.
DB170613 Ifølge regjeringsmedlemmene bryter de populære realityprogrammene med tyrkiske tradisjoner og verdier .
AP170613 - Jeg tror folk forrådte seg selv og deres verdier , sier Eldar Khasanov.
AP170613 De nevnte dokumentene viste at Ronaldo hadde verdier tilsvarende 1,8 milliarder kroner utenfor Spanias grenser.
AP170613 - Dette bekrefter at skattemyndighetene har kjennskap til alle Cristiano Ronaldos verdier og inntekter.
VG170612 Svorkås anslår at verdier til 300.000 - 500.000 kroner har gått tapt, og det er ikke første gang.
VG170612 Fungerende innvandringsminister Per Sandberg mener bruk av et plagg som nikab representerer verdier som er kvinneundertrykkende - i tillegg til å være et hinder for kommunikasjon.
VG170612 - Dette er et påtvunget plagg av folk med verdier som ikke hører hjemme i det norske samfunnet.
VG170612 Både Per Sandberg og Torbjørn Røe Isaksen er også opptatt av at et plagg som nikab representerer verdier som de finner problematisk.
SA170612 Det er snakk om store verdier , sier Oen.
NL170612 At vi ivaretar hele landsdelen og de eksisterende fagmiljøene slik at disse kan fortsette å skape verdier i Nordområdene, er langt viktigere enn antallet fakultet ved UiT.
DN170612 Vanguard Group, fondet han grunnla i 1975, forvalter til gjengjeld verdier for over 4000 milliarder dollar, tilsvarende 34.000 milliarder kroner.
DN170612 Men Vanguard Group, indeksfondet han grunnla i 1975, forvalter derimot verdier for over 4000 milliarder dollar, tilsvarende 34.000 milliarder kroner.
DN170612 Men partiets EU-syn og konservative kristne verdier har fått mye oppmerksomhet i kjølvannet av parlamentsvalget.
DN170612 Buffett tok over tekstilfabrikken Berkshire Hathaway på 60-tallet, gjorde det om til et holdingselskap som over årene har vokst til et konglomerat som forvalter verdier for 620 milliarder dollar, tilsvarende 5282 milliarder kroner.
DN170612 - Uansett hva din politiske holdning er, er denne fremstillingen av Julius Cæsar ikke i tråd med Delta Air Lines' verdier , skriver selskapet.
DB170612 Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier , egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sa Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
DB170612 Han mener det sender et kraftig signal om hvilke verdier i det norske samfunn man ønsker å hegne om.
DB170612 Vi voksne får ballen i fanget, kan bruke anledningen til å utdype mer om bakgrunn, historie, verdier og muligheter.
DB170612 Dette inkluderer fundamentale verdier som respekt for ytringsfrihet og demokrati og vektleggingen av skille mellom sak og person.
DB170612 - Uansett hva din politiske holdning er, er denne fremstillingen av Julius Cæsar ikke i tråd med Delta Air Lines' verdier , skriver selskapet.
DB170612 Den tar avstand fra alle verdier som vi forbinder med opplysningsideene ( ytringsfrihet, religionsfrihet, like rettigheter for alle mennesker, rettssikkerhet osv. ).
DA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier , sier han.
BT170612 Det er snakk om store verdier , sier Oen.
AP170612https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Du-skal-ikke-skamme-deg-om-du-ikke-er-skamlos--Sarah-Zahid-622689b.html Man sitter i en verre klemme dersom man respekterer og verdsetter to motstridende kulturelle verdier , skriver Sarah Zahid ( 20 ).
AP170612 - Jeg tror folk forrådte seg selv og deres verdier , sier Eldar Khasanov.
AP170612 « Uavhengig av ditt politiske ståsted er denne oppsetningen av Julius Cæsar ikke i tråd med Delta Air Lines' verdier », skriver selskapet.
AP170612 Man sitter i en verre klemme dersom man respekterer og verdsetter to motstridende kulturelle verdier , skriver Sarah Zahid ( 20 ).
AP170612 Gutter og menn kan være utsatt for sosial kontroll knyttet til kollektivistisk æreslogikk og patriarkalske verdier .
AP170612 Det er snakk om store verdier , sier Oen.
AA170612 - Men det er bare materielle verdier .
AA170612 I 2011 ødela storflommen i Ålen ødela verdier for cirka 250 millioner kroner.
AA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier , sier han.
AA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier , sier han.
VG170611 Ikke ved å appellere til det mange tror er tidens tone, populisme eller nasjonalisme, men ved offensivt å forsvare liberale verdier og alt som gjør etterkrigs-Europa til det mest vellykkede eksempel på internasjonalt samarbeid.
VG170610 At han fremdeles har behov for å forkynne sin uskyld, og at deler av miljøet mener at fengselstraff og utestengelse fra norsk idrett er for drøyt, viser helt klart mangel av forståelse av norsk lov og samfunnets verdier , sier kvinnen til VG.
VG170610 Når det smitter over til indre verdier , er jo ikke det riktig.
DB170610 DET er her fluorforbudet for de under 17 år kommer inn, og gir nasjonalsporten en anledning til å markere hvilke verdier den står for.
DA170610 De står ved sine verdier , og det prissettes av velgerne.
AP170610https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Verden-i-dag--mye-bedre-enn-den-ser-ut--Stein-Ringen-622822b.html Færre lever i ekstrem fattigdom og sult, vi er mindre utsatt for vold og krig enn tidligere, respekten har økt for kvinners interesser og verdier og barn har fått bedre rettsbeskyttelse.
AP170610 Færre lever i ekstrem fattigdom og sult, vi er mindre utsatt for vold og krig enn tidligere, respekten har økt for kvinners interesser og verdier og barn har fått bedre rettsbeskyttelse.
AA170610 - Nå tenker jeg mye på hvordan det skal bli å være pensjonist, hvilke verdier jeg da skal knytte til livet.
AA170610 - Nå tenker jeg mye på hvordan det skal bli å være pensjonist, hvilke verdier jeg da skal knytte til livet.
VG170609 - Jeg ville helst sett Jeremy Corbyn i Downing Street, fordi jeg oppfatter han som en mer stødig og pålitelig type med gode verdier .
DN170609 Jeg er forbauset over at grunnleggende verdier ikke får større plass i valgkampen, sier Siem.
DB170609 I fjor kunne forvaltningsselskapet sende 100 millioner kroner tilbake til eierne i økte verdier .
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Hvorfor-foreslar-Google-at-kvinner-skal-vare-pa-kjokkenet-622800b.html Og sier det noe om nordmenns verdier ?
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Hvorfor-foreslar-Google-at-kvinner-skal-vare-pa-kjokkenet-622800b.html Og reflekterer søket nordmenns verdier ?
AP170609 Og sier det noe om nordmenns verdier ?
AP170609 Og reflekterer søket nordmenns verdier ?
VG170608 SLÅR KRAFTIG TILBAKE : Marit Momrak Wright sier det er uforenlig med hennes verdier å jobbe under Olaf Thommessen.
NL170608 Norge valgte å gi en truet mann beskyttelse i tråd med våre verdier , men han og familien hans ble revet fra oss.
DB170608 Tømt for verdier
DB170608 Store verdier
DB170608 Dave Olsen og hans familie i Gambia - onkel, tante og fettere - forteller til Dagbladet at bare noen dager etter at den obligatoriske muslimske sørgetiden på 40 dager var over, ble huset tømt for verdier og låst med hengelås.
DB170608 Det er mange verdier som jeg setter pris på.
DB170608 Det som kom fram gikk dypere og rett inn i demokratiets verdier og verdigrunnlag.
BT170608 Hvis vi ser rundt oss i dagens verden på klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter, er vi raskt inne på spørsmål om identitet, verdier , religion, kultur og etikk - det vil si humanistiske perspektiver.
DN170607 Investorene flykter over i « safe haven»-investeringer som gull og amerikanske statsobligasjoner foran torsdagens flom av nyheter som kan ødelegge massivt med verdier i aksjemarkedet.
DB170607 Hvor store verdier nordmennene ødela kunst for, er uvisst, men summen skal være godt over 400 euro ( 4000 norske kroner ).
DB170607 Han refererer handlingen, men samtidig røper han innsikt i hvilke verdier og tanker som ligger i teksten.
DB170607 Like mye trenger vi en bred og sterk demokratisk beredskap i folket, for dette er til sjuende og sist en kamp om verdier .
BT170607 Mantraet til korpsbevegelsen i Norge er « ingen reservebenk », og NMF sine verdier er « Inkluderende - Inspirerende - Engasjert ».
BT170607 Man skal respektere at folk har ulik tro, ulike verdier og ulikt syn på livet.
AP170607 tet i det britiske velgerlandskapet er en del av en internasjonal trend der den klassiske høyre-venstre-aksen er i ferd med å bli satt på sidelinjen til fordel en ny kamp mellom et mer åpent eller lukket samfunn - der folk som hegner om nasjonalstaten står imot borgere med liberale og kosmopolitiske verdier .
AP170607 Men selv om den er lukket, så er det fortsatt et åpent nøkkelhull : « Å overføre verdier uten vederlag fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren vil innebære en omfordeling som departementet ikke har fullmakt til å foreta.
SA170606 Deretter er det et bevis på at en lojal Lyn-gutt i tråd med klubbens verdier vil gi noe tilbake.
SA170606 Men jeg vil ikke tillate angrep på min familie eller mine verdier , skrev han blant annet.
BT170606https://www.bt.no/100Sport/meninger/Johaug-saken-Tirsdag-settes-idrettens-humane-verdier-pa-prove-236696b.html | Johaug-saken : Tirsdag settes idrettens humane verdier på prøve ¶
BT170606https://www.bt.no/100Sport/meninger/Johaug-saken-Tirsdag-settes-idrettens-humane-verdier-pa-prove-236696b.html Og det er idrettens menneskelige verdier som settes på prøve.
AP170606https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Johaug-saken-Tirsdag-settes-idrettens-humane-verdier-pa-prove-236696b.html | Johaug-saken : Tirsdag settes idrettens humane verdier på prøve ¶
AP170606https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Johaug-saken-Tirsdag-settes-idrettens-humane-verdier-pa-prove-236696b.html Og det er idrettens menneskelige verdier som settes på prøve.
AP170606 - Dette er en mann som sårer våre nasjonale verdier i en tid der vi bearbeider våre følelser og vår sorg, sier han.
AP170606 Deretter er det et bevis på at en lojal Lyn-gutt i tråd med klubbens verdier vil gi noe tilbake.
AP170606 Men jeg vil ikke tillate angrep på min familie eller mine verdier , skrev han blant annet.
VG170605 - Deres perverse ideologi har ingenting å gjøre med islams sanne verdier , og dere vil aldri lykkes med å splitte vår by, sa ordføreren.
VG170605 I visshet om at våre verdier er verdt å kjempe for.
VG170605 Per Fugelli har brukt sine egne erfaringer og forteller om verdier , slik som : « Godt nok !
VG170605 Jeg lager historier om hvem jeg er og hvilke verdier som er viktig i livet nå.
DB170605 Demokratiske verdier svekkes.
VG170604 Terrorister som oppgir at de hater vestlig demokrati, og som angivelig handler som de gjør for å ramme våre institusjoner og våre verdier , må ikke under noen omstendighet få oppleve at de lykkes med sin perverterte obstruksjon.
VG170604 Statsminister May går langt i å antyde hvem som står bak, og hvorfor, når hun sier at de tre siste terrorangrepene Storbritannia har opplevd « er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam ».
VG170604 Verdier som terrorister, uansett politisk farge, uansett hvilke ismer eller religiøse påskudd de måtte påberope seg, ønsker å nedkjempe.
SA170604 - Men det er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
SA170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam.
FV170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam.
DN170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
DA170604 - Men det er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
BT170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
BT170604 - Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven, sier Afzal i intervjuet.
AA170604 - Men det er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
AA170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.
AA170604 - Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven, sier Afzal i intervjuet.
AA170604 - Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam.
VG170603 - En bobestyrer må i dag i prinsippet ringe alle bankene for å finne ut hvor konkurs-bedriften hadde verdier eller kontoforhold.
FV170603 Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
AP170603https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Nar-tyrannene-gjor-politikk-til-religion--Iyad-El-Baghdadi-622416b.html Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne.
AP170603 Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne.
SA170602 Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
SA170602 Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
FV170602 | Johaug-saken : Tirsdag settes idrettens humane verdier på prøve ¶
FV170602 Og det er idrettens menneskelige verdier som settes på prøve.
DN170602 Spetalen sitter også på verdier i oljerelaterte selskaper, blant annet offshorerederiet Standard Drilling.
DB170602 ¶ INGEN FORNØYELSE : Knust rute og bil ribbet for verdier var opplevelsen en av Gjensidiges bilforsikringskunder ble møtt med i parkeringshuset ved Liseberg etter noen timer i fornøyelsesparken i fjor sommer.
DB170602 Skal du forsikre større løse verdier , er det reiseforsikring som gjelder.
DB170602 For mai har Gjensidige allerede hatt to saker der norske biler er blitt ribbet for verdier under kortbesøk - i Focus parkeringshus ved Liseberg og på en parkeringsplass på et kjøpesenter ved Norrstrand.
BT170602 Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
AP170602https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ronaldos-reaksjon-pa-skandaleoppslagene-imponerer-ekspert--Ekstremt-sterk-mentalt-236555b.html Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
AP170602 Blant flere alvorlige anklager er det kommet nye påstander om at Ronaldo har skjult store økonomiske verdier i utenlandske skatteparadis.
DN170601 For to år siden havnet de to investorene på kant med hverandre, og det ble et bittert brudd hvor blant annet Hokstad beskyldte Hansen for å ha tappet deres felleseide selskaper for verdier .
DN170601 « Etter et ekstraordinært 2015, hvor store verdier ble realisert gjennom børsnotering av Pandox AB, steg verdijustert egenkapital fra 7,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner.
DA170601 Hun er også et globalt forbilde og har et sosialt engasjement som passer som hånd i hanske med festivalens inkluderende verdier , sier Søgård.
BT170601 | Sorbonne-duo mistenkes for å ha blåst opp verdier
BT170601 Vi visste at det var høye verdier i Hardangerfjorden, men at det er slike utfordringer i Sognefjorden også, var nytt for oss.
BT170601 Undersøkelsene bekrefter brosme med høye verdier av kvikksølv.
BT170601 Samtidig vet vi at brosmen ofte har høye verdier av kvikksølv, sier Sylvia Frantzen, forsker hos NIFES.
AP170601https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Frp-gir-langfingeren-til-verdier-som-frihet-og-likhet--Simon-Frigessi-di-Rattalma-622334b.html | Frp gir langfingeren til verdier som frihet og likhet Simon Frigessi di Rattalma ¶
AP170601 | Frp gir langfingeren til verdier som frihet og likhet Simon Frigessi di Rattalma ¶
VG170531 De skal lære å lese og skrive og regne, de skal møte det norske samfunnets verdier og lære å tenke selv.
SA170531 Selv er jeg svært glad for at jeg ikke visste hvilke råtne og utdaterte verdier autoriteter og talspersoner i menigheten sto for, da jeg var usikker nok som det var i tenårene.
DN170531 For to år siden havnet de to investorene på kant med hverandre, og det ble et bittert brudd hvor blant annet Hokstad beskyldte Hansen for å ha tappet deres felleseide selskaper for verdier .
DN170531 Schulz anklager Trump for å ødelegge vestlige verdier
DN170531 Schulz anklager Trump for å ødelegge vestlige verdier
DB170531 « Det sier seg selv at instruksjonene knyttet til antrekkene for unge avgangselever er i strid med universitetets og fakultetets verdier ».
DB170531 270 investorer, som sitter på verdier på tilsammen 17 tusen milliarder ( ! ) dollar, sendte nylig et brev til G7-landene med en bønn om at landene holder seg til Paris-avtalen.
DB170531 Også presidenten i EUs råd, polakken Donald Tusk, er opptatt av verdier etter Trumps besøk : ¶
DB170531 I tillegg er det en stor bekymring om hva som er Donald Trumps verdier .
DB170531 Angela Merkels utfordrer til valget til den tyske forbundsdagen i september, sosialdemokraten Martin Schulz, er opptatt av europeiske verdier , og sa dette om Trump etter Europa-besøket : ¶
DB170531 - Våre verdier er vårt sterkeste overlevelsesvåpen mot fiender.
DB170531 - Han er en ødelegger av alle vestlige verdier på en måte vi aldri før har opplevd, sa Schulz.
DB170531 - Den største oppgaven idag er at den frie verden konsoliderer seg om verdier , og ikke bare interesser.
DB170531 En åtte minutter lang tale med lovprising av både universitetet, av USA og av amerikanske verdier .
SA170530 Husk også at folk har forskjellige normer og verdier for hva som er greit å dele.
DN170530 | Schulz anklager Trump for å ødelegge vestlige verdier
DN170530 USAs president Donald Trump ødelegger vestlige verdier , hevder ¶
DN170530 Misund opplyser til DN at dette fondet ser etter selskaper med en selskapsverdi, såkalt Enterprise Value, på mellom 100 og 300 millioner euro, som omtrent tilsvarer verdier mellom like under en og tre milliarder kroner.
DB170530 Et samfunn med store forskjeller truer flere av partiets verdier og mål.
BT170530 Husk også at folk har forskjellige normer og verdier for hva som er greit å dele.
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html Barna trenger kompetanse og verdier som fører til positiv bruk og forståelse av digitale medier, mener de to barnehagelærerne.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Store-snakker-om-sin-fars-dod-nar-han-taler-om-innvandring_-Hareide-bruker-sonnens-fremtid-hvis-han-diskuterer-konflikt_-uro-og-terror-622086b.html - En politiker som i dag ikke kan vise at man er åpen og har et sett med verdier og en væremåte som matcher verdien åpenhet, har ingen sjanse.
AP170530https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Sosiale-medier-ekspert--Ikke-selg-barnet-ditt-for-likes-10213b.html Husk også at folk har forskjellige normer og verdier for hva som er greit å dele.
AP170530 Barna trenger kompetanse og verdier som fører til positiv bruk og forståelse av digitale medier, mener de to barnehagelærerne.
AP170530 - En politiker som i dag ikke kan vise at man er åpen og har et sett med verdier og en væremåte som matcher verdien åpenhet, har ingen sjanse.
AP170530 Husk også at folk har forskjellige normer og verdier for hva som er greit å dele.
AA170530 Hjelpearbeiderne ble banket opp, fem kvinner ble voldtatt, en amerikansk statsborger ble skutt og store verdier ble ødelagt og plyndret.
AA170530 | Schulz anklager Trump for å ødelegge vestlige verdier
AA170530 USAs president Donald Trump ødelegger vestlige verdier , hevder de tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz.
VG170529 - Det betyr at man må gjøre alt man kan for å leve for sine verdier og prøve å være et eksempel for barna dine.
VG170529 God infrastruktur og solide institusjoner bidrar også til å skape verdier fordi det gjør det attraktivt å drive næringsvirksomhet her.
SA170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
NL170529 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
FV170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
DB170529 Franske verdier , kultur og identitet vil ikke tåle presset fra de fremmede kvinnenes skyhøye fødselsrater.
DB170529 Det er nemlig verdier som forvaltes på skolebenkene.
DB170529 Med Trump som president renner innholdet ut for den vestlige solidariteten vi har tatt som en selvfølge i etterkrigstida, og det er på tide selv å ta ansvaret for vår skjebne, og forsvare den frie verdens verdier .
DB170529 - Min viktigste beskjed til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dets dypeste mening er fundamentale vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk etter sitt møte med Trump.
DA170529 - Han treffer ved å appellere til folks følelser og snakke om kjernen i våre sosialdemokratiske verdier : Solidaritet, frihet, sosial rettferdighet og fred, sier Post.
BT170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
BT170529 « Nettselskapene skaper null verdier for mitt hotell, for Hardanger som region eller bidrar med skatter og avgifter til Norge », sa hotelldirektøren til BT.
BT170529 Turistbransjen og andre må gjerne ta kampen mot utenlandske nettsteder, men de bør spare seg for å gjøre det til et spørsmål om moral og verdier .
BT170529 Dette er ikke et spørsmål om moral, verdier eller utnyttelse av fjorder og sårbare nordmenn.
BT170529 Det er verdier .
BT170529 Som kapitalforvalter ser jeg etter ledere som viser evne til å skape verdier i en verden som er i akselererende utvikling.
BT170529 For å skape langsiktige verdier må vi starte vridningen av investeringene våre fra fossilt til fornybart.
AP170529https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-gravide-ma-na-ta-denne-testen-10207b.html Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
AP170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
VG170528 Qatar oppfattes likevel sjelden som en trussel mot vestlige verdier , og har kunnet operere nokså uforstyrret i skyggen av Saudi Arabia.
VG170528 Gulfstaten oppfattes sjelden som en trussel mot vestlige verdier , men også her er salafisme statsreligion.
SA170528 Det letes etter løsninger der også, og det letes blant spillernes prestasjoner, lagorganisering og andre mulig poenggivende verdier .
BT170528 Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat, og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på.
BT170528 Det handler mer om samfunnets syn på ulike kropper og hvilke verdier og egenskaper vi tillegger tynne mennesker versus tykke mennesker.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html - Det er oppdaget verdier over det som er standard, bekreftet selskapet ifølge Interfax.
AP170528 - Det er oppdaget verdier over det som er standard, bekreftet selskapet ifølge Interfax.
VG170527 Kan statsministeren gjøre greie for hvorfor regjeringen er så opptatt av å selge fellesskapets verdier ? ville hun vite.
NL170527 Men en ting kan vi være enige med Statskog om « Omfordeling av statens verdier skal gjøres av Stortinget, ikke av et statsforetak i et marked.
DB170527 - Ja, vi er kjent med at Cathrine har mistet stavene sine og det er klart det er trist, både sportslig og fordi det er snakk om store verdier , sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund til Dagbladet.
DB170527 Ah, personlige verdier , alltid gode å skyve foran seg når man vil slippe å stå til ansvar for valgene sine.
DA170527 | Liberale verdier angripes ¶
DA170527 Universelle verdier og åpenhet er på vikende front.
DA170527 TRUER : Liberale krefter i Israel mener universelle verdier er på vikende front, og at nasjonalismen og intoleranse vokser under statsminister Benjamin Netanyahus regjering.
DA170527 Liberale verdier er under angrep på en rekke fronter under statsminister Netanyahus regjering i Israel.
DA170527 - De er nasjonalistiske og har ikke noen forpliktelse til demokratiske verdier .
DA170527 Det gir et godt bilde av hvilke verdier jeg står for nå, sa Skrede til NRK fredag.
AP170527 - Dette er fellesskapets verdier , og vi må gjøre det vi kan for å sikre dem, sier han.
SA170526 Petoro har varslet Olje- og energidepartementet om at de ikke får kontrollert om Statoil selger fellesskapets verdier til høyest mulig pris.
SA170526 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
NL170526 Trenerens valg og verdier er ofte den store forskjellen på om turneringer som Funn cup blir en positiv eller negativ opplevelse.
DB170526 Oljeselskapene vil innvende at petroleumssektoren har gitt oss store verdier og at vi derfor bør fortsette dagens politikk.
DB170526 Sikre deg eierskap i varige verdier .
DB170526 Og selv om hun bidrar på hjemmebane, med for eksempel med innkjøp av mat eller andre forbruksgoder, bygger hun ikke varige verdier .
DB170526 Kanskje har hun ofret yrkeskarrieren for å ta seg av barna, mens han har bygget opp sin karriere og dermed også sine økonomiske verdier .
DB170526 Det er veldig viktig å sikre seg eierskap i varige verdier , som for eksempel boligen dere bor i.
DB170526 Det er ikke lett å skulle starte på bar bakke, uten verdier til å kjøpe egen bolig eller leve det livet man er vant til.
DB170526 Det er vår jobb å videreføre gode verdier til barna.
DA170526 Undersøkelsen bidrar til myteknusing : « Gamle » og « nye » nordmenns verdier er likere enn mange synes å tro.
DA170526 I oppdragelsen av fire barn har han trillet barnevogn, skiftet bleier og tatt pappapraten om åpenhet og verdier .
DA170526 Det er ingen dramatisk forskjell på innvandrere og resten av befolkningens verdier når det kommer til synet på ytringsfrihet og likestilling, viser ny SSB-undersøkelse.
DA170526 De føler større tilhørighet til Norge enn sine hjemland, henholdsvis Tyrkia og Egypt, og hegner om verdier som demokrati, ytringsfrihet og likestilling.
BT170526 Jeg har ikke full oversikt over hvor store verdier det er snakk om, men det er nok et betydelig beløp, sier Larssen.
BT170526 Jeg har ikke full oversikt over hvor store verdier det er snakk om, men det er nok et betydelig beløp, sier Larssen.
BT170526 Det er stjålet gjenstander for store verdier , blant annet smykker og nettbrett, opplyser stasjonssjef Morten Ørn.
AA170526 Virkeligheten er at disse menneskene hater våre verdier , sier Wallace.
VG170525 Å dømme ut i fra stemningen utenfor moskeen, og de ulike reaksjonene på den tragiske hendelsen mandag kveld, er det britiske samfunnets mange flotte verdier sterkt utfordret.
VG170525 Vi har våre gode vestlige verdier som vi skal hegne om.
VG170525 - Radikal islamisme står for forkastelige verdier , det er avskyelig.
SA170525 | EUs hjemmelekse til Trump : Forsvar vestlige verdier
SA170525 De utfordret ham på respekten for Vestens grunnleggende verdier .
SA170525 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
NL170525 Reindriften mister areal og sliter med en forvaltning som ikke er bygd på samiske sedvaner og verdier .
DN170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
DN170525 Verdier og prinsipper må komme først, sa han.
DB170525 Vi har selv tolerert disse segregerte samfunnene som oppfører seg på en måte som strider mot våre verdier , sa Cameron den gang.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Petoro har varslet Olje- og energidepartementet om at de ikke får kontrollert om Statoil selger fellesskapets verdier til høyest mulig pris.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170525 Petoro har varslet Olje- og energidepartementet om at de ikke får kontrollert om Statoil selger fellesskapets verdier til høyest mulig pris.
AP170525 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekten for menneskets verdighet, sa Tusk da han møtte pressen etter besøket.
AA170525 Verdier og prinsipper må komme først.
AA170525 | EUs hjemmelekse til Trump : Forsvar vestlige verdier
AA170525 De utfordret ham på respekten for Vestens grunnleggende verdier .
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
AA170525 Verdier og prinsipper må komme først, sa han.
SA170524 Hvis den moderne byen speiler innbyggernes verdier og ambisjoner, som Økland sier, kan flere folkevalgte ta seg en inngående kikk i speilet.
DN170524https://www.dn.no/nyheter/2017/05/24/1148/Rigg/toppsjefen-temmelig-sikker-pa-at-seadrill-ender-i-retten april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DN170524 april understreket selskapet at arbeidet med å restrukturere selskapets gjeld ville innebære store tap for eierne av selskapets obligasjonslån og at det vil være minimale verdier igjen til selskapets aksjonærer.
DB170524 Vi aner slutten på Nato, slutten på EU, slutten på liberale verdier , slutten på USAs makt i verden.
DB170524 - For første gang siden andre verdenskrig har vi en president som ikke er interessert i Europa ; den første som ikke snakker om « våre felles verdier ».
DA170524 Skulle Macron lykkes i å overtale Trump, blir det hans første globale seier for å gjenopprette verdier i sentrum av politikken i et landskap der nasjonale og ytre høyre øker sin oppslutning, skriver Newsweek.
DA170524 Innvandrere fra tolv land er intervjuet om holdninger og verdier , boforhold, helse og økonomi.
BT170524 ALDRI BEREDT : Få ting er så vanskelig som å få mennesker til å samhandle når tidspress, usikkerhet og tap av menneskeliv og verdier står på spill, skriver kronikkforfatteren.
BT170524 Til sist er normer, verdier og kultur dyptliggende virkemiddel for toppledelsen når det kommer til å tørre å slippe andre løs som ledere i slike situasjoner.
AA170524 En av leietakerne i bygget anslo at verdier for millioner gikk tapt i brannen.
DB170523 Samtidig har Hanvold bygget opp store verdier i private eiendommer.
BT170523 Med utgangspunktet i at eldre er en ressurs, må de gis muligheten til å styre livene sine i samsvar med egne planer, verdier , mål, forventninger og vilje til å bruke sine evner for seg selv og andre.
BT170523 Svaret er at det handler om verdier , og om hvordan disse verdiene begrunnes.
AP170523 Paven og patriarken er begge enige om flere konservative verdier som forbud mot prevensjon og abort.
AA170523 Vi vil benytte anledningen til å markere at Fredrikstad-samfunnet står for helt andre verdier .
VG170522 | Et forsvar mot populisme er å stå opp for demokratiske verdier
VG170522 Populister sitter med makten i Ungarn og Polen, og EU har vært treg med å reagere mot at disse landene har bygget ned mekanismene som kontrollerer den utøvende makt, og at de åpenlyst ignorerer unionens verdier , toleranse og åpenhet.
VG170522 Populistene har vist at vestlige ledere ( og menneskerettsgrupper ) har tatt feil da de antok at befolkningen uten videre deler menneskerettighetenes verdier , at folk alltid forstår hvor viktig det er å behandle andre slik de ønsker å bli behandlet selv.
VG170522 MARINE LE PEN : - Kanskje viktigst av alt er det at et forsvar mot populisme krever at man står opp for demokratiske verdier .
VG170522 Kanskje viktigst av alt er det at et forsvar mot populisme krever at man står opp for demokratiske verdier .
VG170522 Demokratiske verdier
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Selskapet har store muligheter, men her trenger man mye kapital, og skal man få verdier ut av det, må man bruke noen år på det.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Nå har han også verdier for over syv millioner kroner i det norske, privateide gründerselskapet Documaster.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Her med seriegründer, investor og styreleder Ivar Kroghrud og Yngve Tvedt og Christian Lundvang, Documaster-gründerne som nå til sammen har verdier for over 50 millioner kroner i selskapet.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Gründerne Yngve Tvedt og Christian Lundvang har nå totale verdier for over 50 millioner kroner i selskapet de startet.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Alpinist Aksel Lund Svindal og hans far har verdier for over syv millioner kroner i selskapet og blir også med videre som aksjonærer.
DN170522 Petter Fredrik Neslein og hans familie eier i overkant av 28 prosent av Formuesforvaltning og har dermed verdier for 338 millioner kroner i selskapet.
DN170522 Det betyr at Sunde nå har verdier for rundt 180 millioner kroner i Formuesforvaltning.
DN170522 Selskapet har store muligheter, men her trenger man mye kapital, og skal man få verdier ut av det, må man bruke noen år på det.
DN170522 Nå har han også verdier for over syv millioner kroner i det norske, privateide gründerselskapet Documaster.
DN170522 Her med seriegründer, investor og styreleder Ivar Kroghrud og Yngve Tvedt og Christian Lundvang, Documaster-gründerne som nå til sammen har verdier for over 50 millioner kroner i selskapet.
DN170522 Gründerne Yngve Tvedt og Christian Lundvang har nå totale verdier for over 50 millioner kroner i selskapet de startet.
DN170522 Alpinist Aksel Lund Svindal og hans far har verdier for over syv millioner kroner i selskapet og blir også med videre som aksjonærer.
BT170522 SATSER PÅ EGNE KREFTER : - De internasjonale nettgigantene skaper null verdier for mitt hotell eller for Hardanger som region, sier Barbara Zanoni Utne ( nummer to fra venstre ).
AP170522 - Vi har ingenting å tilby deg, bortsett fra dette : Verdier som menneskerettigheter, grunnleggende demokratiske lover og en vestlig utkikkspost i Midtøsten, skriver Haber, kjent for sine bånd til tidligere statsminister Yitzhak Rabin.
AP170522 Ifølge Forbes består Alice Waltons formue av verdier i størrelsesorden drøyt 34 milliarder, omtrent 285 milliarder norske kroner.
AP170522 Ifølge Forbes representerer Alice Waltons formue verdier for i størrelsesorden drøyt 34 milliarder, ca. 285 milliarder norske kroner.
DN170521https://www.dn.no/nyheter/2017/05/21/1603/Utenriks/stor-spenning-for-trump-moter-nato I Europa hadde man gjerne sett at USA vektla liberale verdier og menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ikke at det bare ble brukt som et sikkerhetspolitisk instrument, sier Melby.
DN170521 I Europa hadde man gjerne sett at USA vektla liberale verdier og menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ikke at det bare ble brukt som et sikkerhetspolitisk instrument, sier Melby.
DN170521 I stedet ønsker USA « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten.
DA170521 I stedet ønsker USA « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten.
DA170521 - Samarbeidet mellom våre to land bygger på felles verdier og har fremmet frihet, verdighet og fred, slo han fast da han tok imot statsminister Benjamin Netanyahu i februar.
DA170521 - Det handler om verdier og hva slags samfunn vi ønsker oss.
DA170521 Kognitiv dissonans, avgrunnen mellom verdier og atferd - den norske folkesykdommen.
AP170521 USA ønsker « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten, og la til at unge muslimske jenter og gutter bør få lov å vokse opp fri for frykt.
VG170520 Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp imellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til NTB.
SA170520 Mens omgivelsene utenfor ser ut til å ha glemt hva idrettens verdier egentlig handler om, står Superlekene der i all sin prakt med boccia-spillere som Eirik, Henriette, Johnny og Irene.
SA170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
FV170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
DN170520 Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp imellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til NTB.
DB170520 - Dette vil skape store verdier .
DA170520 Men mangelen på en tilfredsstillende oppsummering av alle løse ender berøver ikke filmen for dens slående drøfting av hvordan våre humanistiske verdier er under press. Östlund bekrefter sin posisjon som en av Skandinavias ypperste filmskapere, som lager stor filmkunst ut fra nettopp en de nordiske landene som plattform.
DA170520 I « The Square » er det gjenkjenneligheten i oss selv og våre indre redsler for å ikke leve opp til egnes og andres forventninger og gjeldende humanistiske verdier som er tematikken.
BT170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
AP170520https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Byggingen-av-Putins-prestisjearena-er-blitt-et-ti-ar-langt-mareritt-Prislapp-6_4-milliarder-kroner-235858b.html Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
AP170520 Om det stemmer er det sterkt i strid med våre nordiske verdier , sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.
AA170520 Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp imellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til NTB.
AA170520 Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp imellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til NTB.
VG170519 Selv de med mange generasjoners historie i Norge er ikke særlig enige om verdier .
VG170519 Retorikken om « kristne verdier » har smal politisk appell med mindre den kommer i en sekularisert og kulturarv-orientert tradisjonspakke som er ribbet for dogmer, noe åndelig eller etiske krav til oss selv.
VG170519 Ikke minst blir den gjerne knyttet til norskhet, i form av såkalte « kristne verdier ».
VG170519 Før den tid var også kristne verdier i læreplaner, men da som etisk rettesnor for oppdragelse og utdanning av barn.
VG170519 Et sted på veien sluttet frasen « våre kristne og humanistiske verdier » å være primært en etisk rettesnor, og ble i stadig økende grad en rettesnor i kampen for å definere hva det vil si å være norsk.
VG170519 Det var først på 1980- og 1990-tallet at formelle norske dokumenter, som læreplaner og NOU-er, aktivt snakket om kristne og humanistiske verdier som samlende og fellesskapsbærende - som noe spesifikt norsk.
SA170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier , historie og litteratur.
FV170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
DB170519 Eirik Jensen nekter straffskyld for å ha mottatt verdier og for å ha medvirket til innførsler.
DB170519 Eirik Jensen nekter straffskyld for å ha mottatt verdier og for å ha medvirket til innførsler.
DB170519 Som en av få private eiendomsinvestorer utarbeider han et IFRS-regnskap ( viser virkelig verdier , ikke historiske anskaffelsesverdier justert for avskrivninger ).
DB170519 På nasjonaldagen feirer vi våre viktige felles verdier , omslutter samhold, og ønsker først og fremst å gi rom for reell toleranse.
DB170519 Jeg blir redd for hva slags verdier og holdninger dere viderefører til barna deres, hvis dere virkelig mener at ett enkelt klesplagg er nok for å sette noen utenfor.
DB170519 klasse, begynte der kanskje fordi de hadde foreldre som hadde satt seg inn i, og likte, Steinerskolens verdier , pedagogikk og metodikk.
DA170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
BT170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier , historie og litteratur.
AP170519 Raisi har satset på iraneres sans for islamske verdier og ikke minst løfter om å tredoble subsidiene som landets fattige har god nytte av.
AP170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier , historie og litteratur.
AA170519 Sanksjonene innebærer at dommerne får frosset eventuelle verdier de besitter i USA.
AA170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
VG170518 Det er ikke bare fotballen, men hele idrettsbevegelsen og våre verdier som rammes, sier IFKs styreleder Frank Andersson.
NL170518 Og vi vet allerede nok til å slå fast at oljeaktivitet i dette havet, er å spille hasard med helt uerstattelige og immaterielle verdier .
FV170518 Må fronte NIFs verdier
FV170518 Men det som også er av stor viktighet er at personen må fronte NIFs verdier .
DB170518 Det er ikke bare fotballen, men hele idrettsbevegelsen og våre verdier som rammes, sier Andersson videre.
DB170518 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170518 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170518 Vi antar at de fleste bilmodeller vil få målt 10-25 prosent høyere verdier , sammenlignet med dagens målemetode.
BT170518 Så føyde han til : « Vi har verdier som handler om helt andre ting enn bare å tjene penger ».
AP170518https://www.aftenposten.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html Politiet har beslaglagt kontanter og verdier for ca ti millioner kroner hos Cappelen.
AP170518 Talsmenn for Astan Quds Razavi har sagt at de i stedet for å betale skatt, bidrar med veldedighet for store verdier .
AA170518 - Mennesket har mange verdier og holdninger som ikke kan måles.
SA170517 Må fronte NIFs verdier
SA170517 Men det som også er av stor viktighet er at personen må fronte NIFs verdier .
BT170517 Må fronte NIFs verdier
BT170517 Men det som også er av stor viktighet er at personen må fronte NIFs verdier . | 70.000 har sjekket hva legene skriver om dem ¶
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Denne-tidligere-gullgrossisten-er-et-hett-navn-som-Idrettsforbundets-nye-generalsekretar-235667b.html Må fronte NIFs verdier
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Denne-tidligere-gullgrossisten-er-et-hett-navn-som-Idrettsforbundets-nye-generalsekretar-235667b.html Men det som også er av stor viktighet er at personen må fronte NIFs verdier . | « Det er viktig at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter » ¶
AP170517 Må fronte NIFs verdier
AP170517 Men det som også er av stor viktighet er at personen må fronte NIFs verdier .
VG170516 Ord, holdninger og verdier ».
SA170516 | Vi må bevisstgjøre våre verdier og stå opp for dem ¶ ¶
SA170516 Vi må bevisstgjøre våre verdier og stå opp for dem.
SA170516 Bevisstgjøre våre verdier
SA170516 synliggjøre « verdier », kom ikke til orde.
SA170516 Årsakene er sammensatte, og de bør lede til en helhetlig gjennomgang og debatt om skolens verdier , skriver kronikkforfatterne.
SA170516 Vi har lidenskap og fellesskap som våre verdier , og har sagt at vi skal få fotball mer ut til folket, sier Øverland, og peker på tv-avtalen med Discovery som et viktig element.
NL170516 Man kan godt se på dagen som en enorm parademarsj mot nettopp det som terrorister står for, som en manifestasjon for de verdier terroristene vil ramme.
DN170516 I ytterste konsekvens kan Polen bli fratatt stemmeretten i EU for brudd på unionens grunnleggende verdier .
DN170516 - Dette er ikke en diskusjon om verdier .
DB170516 - Med sin eierform deler Coop og fotball-Norge verdier som ansvar, lagånd og samhold.
DB170516 Bekjent av Trumps svigersønn mener han prioriterer makt og status framfor sine egne verdier Dagbladet Pluss ¶
DB170516 Det er tatt en rekke prøver de siste dagene, og resultatene viser verdier langt under grenseverdier og er ikke helsefarlige.
DB170516 Hun ble bundet og truet med pistol, mens flere maskerte gjerningsmenn stjal smykker og andre verdier til millioner av dollar.
BT170516 Med forsvarlig standardsetting for å beskytte miljø og grunnleggende verdier .
AP170516 Vi har lidenskap og fellesskap som våre verdier , og har sagt at vi skal få fotball mer ut til folket, sier Øverland, og peker på tv-avtalen med Discovery som et viktig element. | « En gang var Ørn-jentene best i verden, helt til NFFs dolkestøt » ¶
AA170516 Torsdag kveld sperret Rema 1000 salget av et større parti kyllingprodukter fra Norsk Kylling, etter at stikkprøver viste høyere verdier av E. coli enn normalt.
AA170516 Prøveresultatene fra Rema-eide Norsk Kylling på Støren viste ingen helsefarlige verdier av E. coli-bakterien, sier fabrikkledelsen.
AA170516 Det ulmer fortsatt etter lyngbrannen i Nærøy, men det skal ikke være noen fare for hus og verdier .
AA170516 - De åpne flammene er helt slukket, og det er ingen fare for hus og verdier , sier innsatsleder på stedet, Sten Svarliaunet, til Adresseavisen.
AA170516 Kjerkol mente da at Brøndbo var blitt en kapitalist, som delte færre av Aps verdier , mens Sandvik sa at det var en viktig klargjøring fra Brøndbo at han mener syke må betale for å være syke.
AA170516 I vårt eget land gir den seg utslag i mistro til mennesker med andre verdier enn vi er vant til.
AA170516 Det er forskjell på å kjenne sin bakgrunn og være stolt over verdier og tradisjoner vi har hatt felles i generasjoner, og å stenge ute alt vi kan oppleve som fremmed og til og med truende.
AA170516 Den er basert på kjærlighet til natur, historie og medmennesker, og på verdier om frihet, likhet og fellesskap, gir oss en trygg plattform å møte det som virker fremmed på.
AA170516 Faunaen og samenes kultur og kunnskap henger sammen, og representerer verdier som både FN og internasjonale økonomer og miljøforskere etterspør i jakten helhetlige nye løsninger.
AA170516 Når jeg via dette er med på å definere trøndernes og næringslivets syn, og i tillegg har tråkket på mine egne verdier , synes jeg at en presisering er på sin plass.
AA170516 Likeverd og raushet er viktig verdier i vår hverdag.
AA170516 ¶ Skiftet parti : Når Ingvild Kjerkol ( Ap ) snakker ned Brøndbo som en egoistisk kapitalist, snakker hun også ned enkeltmennesker som skaper verdier , mener varaordføreren i Verdal.
NL170515 | Hvilke verdier blir samfunnet tilført der Sametinget gis økt politisk makt ?
NL170515 Tapet av de typisk samiske kulturelle verdier etter 1950 er det vel samene selv som har stått for, for eksempel innen reindrift.
NL170515 Hvilke verdier blir samfunnet tilført ved investering i sametingsvekst ?
NL170515 Det er vel disse verdier loven har ment skal sikres og utvikles.
DB170515 - Husfliden er et ord som har sterke verdier i seg, og jeg mener at det følger et visst samfunnsansvar ved å kalle seg nettopp det.
SA170514 Et sett felles verdier .
AP170514https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Xi-har-flyttet-Kina-i-totalitar-retning--Stein-Ringen-620614b.html Stein Ringen skriver at den norske regjeringens utfordring er å bruke sin autoritet til å forsvare demokratiets verdier i møtet med en maktstat.
AP170514 Stein Ringen skriver at den norske regjeringens utfordring er å bruke sin autoritet til å forsvare demokratiets verdier i møtet med en maktstat.
DB170513 Vi bestemmer selv hva som skal være historien om vårt liv, vår tid, våre verdier .
DB170513 I den lett obskure øvelsen numerologi symboliserer 1 tallet mot, styrke, fryktløshet og ledelse, positive verdier alt sammen, som raskt blir debunket av de negative som heter arroganse, egoisme og dominans.
AP170513 Putins ekstremismelov fra 2014 skulle forhindre fremvekst av radikalisme, terror og « vestlig demokrati », samt styrke sanne, patriotiske russiske verdier og den russiskortodokse kirken.
AP170513 - At et menneskes tvil om Guds eksistens og religiøse verdier blir en kriminell handling, er noe som skader alle religioner, sier Gorin.
AP170513 Et hat mot alle vestlige verdier som også Norge er bygget på og en vilje til å drepe så mange uskyldige mennesker som mulig.
DN170512 Analytikerne i Citi, DNB Markets, SEB og Pareto Securities mener byttehandelen, der Schibsted overtar Telenors eierandeler i online rubrikk i Latin-Amerika, gir svært god strategisk mening og synliggjør verdier i selskapet.
DN170512 Dommeren anså at mannen hadde « helt klart jobbet svært hardt for å skape verdier i det russiske selskapet », men fant det ikke dokumentert at eksmannen hadde bidratt ekstraordinært gjennom sine finansielle kunnskaper.
DN170512 « Dagens transaksjon viser at vi har skapt betydelige verdier gjennom våre investeringer innen online markedsplasser.
DB170512 Det er ofte snakk om store pengebeløp og verdier , sier han.
DB170512 | Fire representanter for Norge om landet, norske verdier og 17. mai ¶
BT170512 Og jeg er redd for at våre menneskelige verdier kommer til å forvitre under en president som Trump.
AP170512 Her er det nok en prøve som har vist at det har vært verdier over den grensen som virksomheten har satt selv, sier han.
VG170511 Det er andre verdier i livet og.
SA170511 Den handler om store fremtidige verdier i form av rekreasjon og folkehelse og ikke minst naturopplevelser.
SA170511 At Clemens med vitende og vilje ser ut til å ha utelatt viktige verdier av området er veldig useriøst.
DN170511 Men med hjelp av en god forretningsmodell og bærekraftige verdier er det mulig å gjøre en forskjell og samtidig tjene penger, sier Larry Brilliant.
DN170511 Men med hjelp av en god forretningsmodell og bærekraftige verdier er det mulig å gjøre en forskjell og samtidig tjene penger, sier Larry Brilliant.
DB170511 Skjuler verdier
DB170511 Mange skjulte verdier for å unngå skatt.
DB170511 - Det er ikke tvil om at skatteparadisene blir brukt til å skjule verdier , unngå skatt eller skjule annen kriminalitet, sier Sigrid Klæboe Jacobsen.
DB170511 Mitt håp er at dere vil fortsette å leve opp til våre verdier og oppdraget med å beskytte det amerikanske folk og opprettholde Grunnloven », skriver Comey.
DB170511 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170511 Jeg har liberale verdier og har fokus på menneskeverd.
DB170511 De fleste bøker i litteraturhistorien er skrevet av folk med andre verdier enn de som preger Norge av 2015.
DB170511 innen finans eller bransjer som skaper mer håndfaste verdier .
VG170510 - Han skal legge fram kvitteringer og regninger på hva som har vært reelle verdier på oppussingen i 2006 og gå gjennom hva som har vært de reelle kostnadene til materialer.
SA170510 Slik kan vi skape trygge arbeidsplasser og verdier vi vet vil vare i en verden som når de globale klimamålene.
SA170510 Det fremstår derfor som useriøst av Norsk olje og gass å bruke rapporten i den svært viktige debatten om hvordan aktører på norsk sokkel skal tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser uten at det går utover sikkerheten for mennesker, miljø og verdier .
SA170510 Slik kan vi skape trygge arbeidsplasser og verdier vi vet vil vare i en verden som når de globale klimamålene. | Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke ¶
DB170510 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170510 Mer europeisk samarbeid, mer toleranse for annerledeshet forankret i franske - europeiske - verdier , og vilje til å gjennomføre reformer for å skape en bedre framtid for folk ble vinneroppskriften i Frankrike.
DB170510 La oss håpe at den blir at liberale verdier , fellesskap, toleranse og mangfold trumfer alenegang, populisme, frykt og splittelse.
AP170510 - Vi sitter på dokumentasjon som indikerer at ledende personer har tappet selskapet for verdier rett før overtakelsen, skriver kommunikasjonssjef for bulgarske påtalemyndigheter, Maleks Androva, i en epost til avisen.
AP170510 - Tappet selskapet for verdier før overtakelsen ¶
DB170509 Når banker arbeider for sine aksjonærer i stedet for samfunnets verdier , som penger faktisk representerer, så reduserer de vår tillit til de pengene bankene faktisk har som jobb å forvalte.
DB170509 LR kan nok være med på Macrons markedsliberalisme, men bare de siste kan dele hans liberale kulturelle verdier .
DB170509 I andre valgomgang virkeliggjorde riktignok Macron den gamle drømmen til tidligere president Giscard d'Estaing fra 1984 om å « samle to av tre franske » rundt ei fane på den politiske midtbanen om liberale verdier balansert med sosial samvittighet.
VG170508 Dere vil skape verdier og sikre verdier .
VG170508 Dere vil skape verdier og sikre verdier.
SA170508 Det som kom fram under valgkampen, fikk de fleste nordmenn med våre verdier , etikk og moral til å avskrive hans kandidatur som kommende president i USA.
DN170508 - Dette vil tillate investorer å fokusere på eurosonens økende solide ekspansjon og attraktive verdier , skriver viseformann Krishna Guha i Evercore ISI.
DB170508 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170508 Våre verdier når det gjelder frihet, menneskelig verdighet, måten mennesker behandles på - det er våre verdier .
DB170508 Våre verdier når det gjelder frihet, menneskelig verdighet, måten mennesker behandles på - det er våre verdier.
DB170508 Uvitenhet om hva verden venter av Amerika, inkludert av vi forsvarer universelle verdier og normer.
DB170508 USA har en lang tradisjon for å støtte « sine drittsekker », på tross av sine egne proklamerte verdier .
DB170508 Tillerson gikk så langt at han sa at USA verdier ofte er det motsatte av USAs interesser, og at i slike tilfeller er det ikke tvil om hva USA vil velge ; sine interesser.
DB170508 Men når Donald Trumps utenriksminister Rex Tillerson nå gjør det til en programerklæring at USAs nasjonale interesser er best tjent med at det er et uttalt skille mellom USAs verdier , og USAs politikk, er det likevel et vannskille.
DB170508 Men han hadde et reflektert forhold til verdier og menneskerettigheter.
DB170508 - Jeg tror det er veldig viktig at vi alle forstår forskjellen på politikk og verdier .
AP170508 Det andre punktet dreier seg om grov korrupsjon, der det påstås at Eirik Jensen skal ha mottatt kontanter og tjenester eller verdier som er beregnet til minst 2,1 millioner kroner.
AA170508 - Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier .
VG170507 Det innebærer en sterkere vektlegging av kristenkonservative verdier , en mer konfronterende innvandringspolitikk og - retorikk, og at partiet skal inngå færre kompromisser.
SA170507 Konfirmantene inviteres derfor til en skattejakt, til å finne verdier for livet som ikke bare ligger i den lett tilgjengelige overflaten, men som krever tid, øvelse og et annet språk.
SA170507 Det er ikke bare materielle verdier som står i hodet på konfirmanter.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2000/Utenriks/macron-blir-president-her-er-alt-du-ma-vite-om-ham Delte europeiske og internasjonale verdier , skriver hun på Twitter.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2000/Utenriks/macron-blir-president-her-er-alt-du-ma-vite-om-ham - Han profilerer det liberale prosjektet med sosialliberale verdier .
DN170507https://www.dn.no/etterBors/2017/05/06/1028/Reklame/annonsorene-foretrekker-teknogiganter - Sosiale medier og internettmarkedsføring er et fantastisk verktøy for å møte kundene våre der de er, og dermed få mulighet til å fortelle om oss, hvilke verdier vi står for, og hvordan vi kan gjøre kundens hverdag enklere, sier Foodoras norgessjef Carl Tengberg.
DN170507 Delte europeiske og internasjonale verdier , skriver hun på Twitter.
DN170507 - Han profilerer det liberale prosjektet med sosialliberale verdier .
DN170507 Delte europeiske og internasjonale verdier , skriver hun på Twitter.
DN170507 - Han profilerer det liberale prosjektet med sosialliberale verdier .
DB170507 Norske verdier er under press, likeså er kristendommen.
DB170507 - Norske verdier og norsk kultur er viktig i det samfunnet vi lever i.
DA170507 - Den klare seieren viser at et stort flertall av våre landsmenn slutter opp om republikkens verdier , og den stadfester vår tilhørighet i EU, sier Hollande, som gir fra seg presidentembetet til Macron 14. mai.
AP170507 Det kan dreie seg om hvordan velgernes meninger og verdier kommer frem i mediene og hvordan velgernes oppfatninger og meninger blir representert gjennom de folkevalgte.
AA170507 - Den klare seieren viser at et stort flertall av våre landsmenn slutter opp om republikkens verdier , og den stadfester vår tilhørighet i EU, sier Hollande, som gir fra seg presidentembetet til Macron 14. mai.
AA170507 | Anslår at verdier til 40 millioner har gått tapt ¶
AA170507 Etter brannen i den gamle sponplatefabrikken på Orkanger sier deleier Tor Blaasmo at verdier til cirka 40 millioner har blitt tatt av flammene.
AA170507 Blaasmo sier store verdier har gått med i brannen.
AA170507 - Det er vanskelig å si nøyaktig, men om jeg skulle tippe, vil jeg si at det er snakk om verdier til 40 millioner kroner som har gått tapt.
FV170506 Fremskrittspartiet gjør forsvar av tradisjonelle, norske verdier til en hovedsak.
DN170506 Han viste til troskapsløftet som avlegges i USA og slo fast at en norsk lojalitets-ed må omfatte en aksept for verdier som religionsfrihet, demokratisk styreform, likestilling og ytringsfrihet.
DN170506 Hagen håper Frp-landsmøtet går inn for hijabforbud i skolen og troskapsed til Norge og norske verdier før statsborgerskap innvilges.
DB170506 Over hele Europa ser vi nå at våre verdier er under press, og da er det viktig å stå opp mot det, sier hun.
DB170506 Det handler om verdier og om det franske demokratiet, sier industrisjefen Thibault, som er på butikken FNAC for å skaffe seg en ny datamaskin.
DB170506 Det er klart at dette går mot en del konservative Frp-ere som står for kristne verdier og har tette bånd til Israel.
DA170506 Over hele Europa ser vi nå at våre verdier er under press, og da er det viktig å stå opp mot det, påpeker hun.
BT170506 Over hele Europa ser vi nå at våre verdier er under press, og da er det viktig å stå opp mot det, påpeker hun.
AP170506 Professoren ved New York University sier at globalisme og kosmopolitiske verdier er ny type moral som er vokst frem ettersom vi er blitt rikere.
AP170506 72 prosent av franskmenn oppgir at de er for å frata jihadister med to pass sitt franske statsborgerskap, 70 prosent vil gjeninnføre verneplikt og 66 prosent mener man i for liten grad forsvarer « tradisjonelle franske verdier ».
AA170506 | Mister verdier for millioner ¶
AA170506 Over hele Europa ser vi nå at våre verdier er under press, og da er det viktig å stå opp mot det, påpeker hun. ( ©NTB ) ¶
AA170506 Han viste til troskapsløftet som avlegges i USA og slo fast at en norsk lojalitets-ed må omfatte en aksept for verdier som religionsfrihet, demokratisk styreform, likestilling og ytringsfrihet.
AA170506 Hagen håper Frp-landsmøtet går inn for hijabforbud i skolen og troskapsed til Norge og norske verdier før statsborgerskap innvilges.
AA170506 Han viste til troskapsløftet som avlegges i USA og slo fast at en norsk lojalitets-ed må omfatte en aksept for verdier som religionsfrihet, demokratisk styreform, likestilling og ytringsfrihet.
AA170506 Hagen håper Frp-landsmøtet går inn for hijabforbud i skolen og troskapsed til Norge og norske verdier før statsborgerskap innvilges.
VG170505 Særlig skal Frp-ledelsen ha irritert seg over at Listhaug har gått ut i mediene og profilert seg selv i saker om familiespørsmål og kristne verdier .
DB170505 * Alle regjeringer fører dessuten politikk som de vet vil øke ulikheten, fordi det også finnes andre verdier enn likhet som er viktige.
DB170505 Norges finansminister har veldig god råd hvis hun vil sette store verdier på spill for å tilfredsstille Frp's behov for etnisk velferdspolitikk.
DA170505 - Ikke la Nasjonal front sette våre verdier i fare, skriver Greenpeace France på Twitter.
DA170505 Tuftet på veldig konservative verdier og med en ekstrem personlighetskult sentrert rundt landets da nylig avdøde leder Saparmurat Niyazov.
DA170505 Vi skal beskytte våre verdier ».
DA170505 Oljen, fisken og viktige verdier som preger oss.
DA170505 - Vi har å gjøre med en kollisjon mellom to verdier , barnets fysiske integritet på den ene siden og en flere tusen år gammel tradisjon, som er en sentral del av den jødiske religionen, på den andre siden, sier Schutz.
DA170505 - Vi har å gjøre med en kollisjon mellom to verdier , barnets fysiske integritet på den ene siden og en flere tusen år gammel tradisjon, som er en sentral del av den jødiske religionen, på den andre siden, sier Schutz.
BT170505 Det er viktig å ha respekt for andre sine verdier .
AP170505 I 2009 skrev Aftenposten at Røkke ville gi bort 80 prosent av sine verdier i holdingselskapet TRG til en stiftelse - The Røkke family foundation.
AP170505 Hun mener at « det norske » handler om vår felles historie, språk, kulturarv, verdier og normer.
AA170505 - Det er politisk utenkelig at vi vil gå med på en avstemning på et tema som er i strid med vår grunnlov og europeiske verdier , sier statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert.
AA170505 - Ikke la Nasjonal front sette våre verdier i fare, skriver Greenpeace France på Twitter.
AA170505 - Ikke la Nasjonal front sette våre verdier i fare, skriver Greenpeace France på Twitter.
AA170505 Ikke bare snakker Macron varmt om EU, liberale verdier og internasjonale frihandelsavtaler.
AA170505 Det må kunne forventes at man legger til grunn et minimum av norske og vestlige verdier til grunn, også for religiøse samfunn i Norge, skriver Sandberg.
AA170505 - Vi må ta på alvor at det kommer folk hit som ønsker å radikalisere folk som er her, og som benytter seg av vårt frie samfunn til å preke hat mot våre verdier .
VG170504 - Vi oppfordrer til å bli med og stille opp for demokrati og frihet på nasjonaldagen, og markere at dette er verdier vi setter pris på.
SA170504 OIC ga uttrykk for at FNs menneskerettighetserklæring av 1948 er preget av vestlige verdier og i stor grad en vestlig oppfinnelse. 45 av OICs 57 medlemmer signerte derfor et muslimsk alternativ til FNs menneskerettighetserklæring, den såkalte Kairo-eklæringen.
DB170504 Men i dag, hvor øyeblikkelig behovstilfredstillelse har blitt selve drivkraften i konsumismen, passer den som hånd i hanske til et økonomisk system som gjør verdier om til varer, og som hele tiden er avhengig av økt produksjon.
DA170504 - Vi har tradisjon for å bevilge penger til politiske partier på venstresiden fordi vi ønsker en politikk som er basert på sosialdemokratiske verdier .
DA170504 Hagen foreslår at alle som skal bli norske statsborgere må erklære « at lojaliteten til Norge og våre verdier som ytringsfrihet ( herunder retten til å gjøre narr av religiøse figurer og regler ), likestilling, organisasjonsfrihet, trosfrihet, demokratisk styresett og landets sekulære lover går foran en mulig lojalitetsfølelse til et annet land eller til religiøse fo
AP170504 Han har kjempet for liberale verdier .
AP170504 Hagen foreslår at alle som skal bli norske statsborgere, må erklære « at lojaliteten til Norge og våre verdier som ytringsfrihet ( herunder retten til å gjøre narr av religiøse figurer og regler ), likestilling, organisasjonsfrihet, trosfrihet, demokratisk styresett og landets sekulære lover går foran en mulig lojalitetsfølelse til et annet land eller ti
AP170504 - Dette er for å slå fast at når man blir norsk statsborger, skal man ha sin lojalitet til norske lover, regler og våre grunnleggende verdier som likestilling, ytringsfrihet og demokrati.
AA170504 USA vil fortsatt kjempe for sine verdier , men uten at det nødvendigvis brukes som pressmiddel.
AA170504 - I noen tilfeller, hvis du baserer din innsats for nasjonal sikkerhet på at noen tar til seg dine verdier , så vil vi trolig ikke kunne oppfylle våre nasjonale sikkerhetsmål.
AA170504 Han har kjempet for liberale verdier .
AA170504 Enkeltpersoner som sitter med svært store verdier , innser at det er grenser for hvor mye de kan bruke på seg selv, og at det kan være mer meningsfylt å bruke pengene på noe samfunnsnyttig.
SA170503 - Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av dem til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner, sier Søviknes som mener det er dårlig ressursforvaltning å la oljen bli liggende.
DB170503 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170503 Vi vet at våre politikere representerer både særinteresser og utvalgte verdier .
DB170503 Er dette smått reaksjonære og bondske blunket et innlegg for å forsvare norske verdier og tradisjoner ?
DB170503 - Om en regjering inngås med et parti som bruker en nasjonalistisk, proteksjonistisk retorikk, et parti som nærer en kronisk forakt mot kulturutøvere, et parti som stanger pannen blodig for norske verdier og norsk kultur, uten å kunne gi noen dypere forklaring på hva disse verdiene er, ja, da er ikke kulturministerens uttalelse så merkelig.
DB170503 - Kulturlivet trenger borgerligheten, en borgerlighet med andre verdier en bare økonomiske.
DB170503 - Du etterlyser en borgerlighet med andre verdier enn markedets.
DB170503 - Det at jeg snakker om norske verdier , tradisjoner og kultur som folk rundt om i hele landet er opptatt av på min FB-side, forventer jeg at irriterer noen, men det kommer jeg altså til å fortsette med.
DA170503 - Vi har tradisjon for å bevilge penger til politiske partier på venstresiden fordi vi ønsker en politikk som er basert på sosialdemokratiske verdier .
BT170503 Når politikerne først snakker om målet, blir det for abstrakt, som « et solidarisk samfunn » eller « verdier som varmer, verdier som varer ».
BT170503 Når politikerne først snakker om målet, blir det for abstrakt, som « et solidarisk samfunn » eller « verdier som varmer, verdier som varer ».
BT170503 BÆREKRAFTIGE VERDIER : Arbeiderpartiet trenger å spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt, skriver Joel Ystebø.
BT170503 BÆREKRAFTIGE VERDIER : Arbeiderpartiet trenger å spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt, skriver Joel Ystebø.
BT170503 Arbeiderpartiet ( Ap ) gjorde flere vedtak mot klassiske kristne verdier og interesser under sitt landsmøte for et par helger siden.
BT170503 Ap trenger å børste støvet av det begrepet, og spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt.
AP170503 Direktør Natalia Narochnitskaya mener at Vesten forsøker å påtvinge Russland vestlig tankesett og verdier .
AA170503 - Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av dem til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner, sier Søviknes som mener det er dårlig ressursforvaltning å la oljen bli liggende.
VG170502 Le Pen : Frankrike er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord.
VG170502 Fillion : Frankrike, som jeg har sagt, er en historie, det er en geografi, men det er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord.
VG170502 Det å få demokratiske verdier til å feste seg som allmenngyldige verdier i land med unge demokratiske tradisjoner, vil være et langtrukkent arbeid.
VG170502 Det å få demokratiske verdier til å feste seg som allmenngyldige verdier i land med unge demokratiske tradisjoner, vil være et langtrukkent arbeid.
DB170502 Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier .
DA170502 KOMMENTAR : Brede Hangeland står fram på Ap-landsmøtet og fronter fellesskapets verdier .
BT170502 Hun er dessuten misfornøyd med at partilederen er « for moderne » og partiet « manøvrer mellom ufarlige, varme verdier , i utakt med folk flest ».
BT170502 Derfor kan ikke et « kristelig » folkeparti som ønsker å basere sin politikk på kristne verdier bruke politikken til å ekskludere mennesker fra fellesskapet, basert på annerledeshet eller funksjonsdyktighet.
AP170502 Vi trenger myke verdier i politiet, sier Mari Engestøl Røgeberg, fagansvarlig for politihestene.
AP170502 Myke verdier viktig i politiet ¶
AA170502 - Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for å forkynne hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, spre ideer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier , sier hun.
AA170502 Vi tror at et blad som oss, med vår spredning og våre verdier kan være en kurant reklameflate, sier Rønning.
DB170501 - BRYTER MED VÅRE VERDIER : To restauranteiere har etterlatt sosiale medier i fyr og flamme etter at de uttalte at de ikke ønsket å servere mat til homofile bryllup.
DB170501 Men hva om premisset om at det er store verdier i olje og gass ikke lenger er gyldig ?
BT170501 Vi ser flere utfordringer som må løses for at barnehagene skal gå i en bærekraftig retning : De ansatte i barnehagene må bli tydeligere formidlere av etiske verdier , både i ord og i handling.
BT170501 Barn må få erfaringer med og en identitet knyttet til etiske verdier , en forståelse av at de kan endre urett, kan forandre uheldige praksiser og skape nye.
AP170501https://www.aftenposten.no/verden/Rundt-500-deltagere-i-nazi-marsj-i-Sverige-620254b.html Nå feirer han at en mann han har tro på at skal forvalte hans verdier , har inntatt Det hvite hus.
AP170501 Nå feirer han at en mann han har tro på at skal forvalte hans verdier , har inntatt Det hvite hus.
DN170430 Familiene bak oppdrettsselskapet blir sittende med omlag 2/3 av aksjene i det nye selskapet, og hadde etter DNs beregninger samme uke verdier for rundt 1,7 milliarder kroner.
DB170430 Gem TV, som dubber utenlandske og vestlige TV-show til persisk og sender dem til Iran, har blitt kritisert av Iran for å vise programmer som går mot islamske verdier , og har blitt anklaget for å spre vestlig kultur.
DB170430 Renteporteføljen endte opp 5,5 prosent slik at total avkastning for Løges verdier ble 12 prosent.
DB170430 Slagordet for valgkampen er « Verdier som varer, verdier som varmer ».
DB170430 Slagordet for valgkampen er « Verdier som varer, verdier som varmer ».
DB170430 De kunne også lagt til « Verdier som koster ».
DA170430 Men i dag er jeg veldig glad for at jeg fikk med meg verdier som var noe annet enn konkurranse, sosialdarwinisme og penger som det viktigste her i livet.
AP170430 » 4... ordene « Verdier som varer.
AP170430 Verdier som varmer » lyser opp veggen bak talerstolen der delegat etter delegat fremmer verdibegrunnede forslag som koster. 5... en delegat forsvarer forslag om innføring av lokal dirigentstøtteordning med at « det er en støtte til frivilligheten ». 6... det alltid pågår en intern strid i partiet om hv
AA170430 KrF jakter på verdier som vinner ¶ 7.
AA170430 - Nå har vi et program som inneholder verdier som varer, verdier som varmer, sa partileder Knut Arild Hareide da han avsluttet landsmøtet på Scandic Nidelven i Trondheim søndag.
AA170430 - Nå har vi et program som inneholder verdier som varer, verdier som varmer, sa partileder Knut Arild Hareide da han avsluttet landsmøtet på Scandic Nidelven i Trondheim søndag.
AA170430 KrF jakter på verdier som vinner ¶
AA170430 KrF jakter på verdier som vinner ¶
DB170429 Det holder å se seg rundt på all den glade leken i nærmiljøet, huske hvilke gode verdier som egentlig preger de største idolene og toppidretten vår, eller sjekke stigende medlemstall blant unger over hele landet.
DB170429 Vi opererer ut fra en nordisk modell hvor faste ansettelser, organisasjonsfrihet og samarbeid med ansatte er avgjørende verdier for oss.
DB170429 * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen.
DB170429 Vi opererer ut fra en nordisk modell hvor faste ansettelser, organisasjonsfrihet og samarbeid med ansatte er avgjørende verdier for oss.
DB170429 - De brukte alle muligheter til å si at mine verdier ikke er velkomne i Norge, sier Edward Snowden til NRK.
AP170429 - De brukte alle muligheter til å si at mine verdier ikke er velkomne i Norge, sier Edward Snowden til NRK.
AA170429 KrF jakter på verdier som vinner ¶
AA170429 - De brukte alle muligheter til å si at mine verdier ikke er velkomne i Norge, sier Edward Snowden til NRK.
DN170428 vil vi ikke klare skape nye verdier i Norge, mener IKT-Norges direktør.
DB170428 - Vi trenger ikke endre vår politikk, for vår politikk har et utgangspunkt i verdier som er relevante også i 2017.
DB170428 Små skritt i gal retning kan over tid gi et betydelig avvik fra rettsstatens sentrale verdier .
DB170428 Ranerne, som var både bevæpnet og maskerte, stakk av med verdier til mange millioner etter å ha bundet realitystjerna og truet henne med pistol.
BT170428 I stedet manøvrerer KrF retningsløst rundt mellom ufarlige, varme verdier , i utakt med folk flest.
BT170428 I stedet manøvrerer KrF retningsløst rundt mellom ufarlige, varme verdier , i utakt med folk flest.
AP170428 SV-veteranen mener Norge i tillegg til å fordømme islamistiske regler og holdninger, også må praktisere norske verdier .
AP170428 Her må vi ta våre egne verdier på det største alvor fordi det faktisk står om liv.
AP170428 SV-veteranen mener Norge i tillegg til å fordømme islamistiske regler og holdninger, også må praktisere norske verdier .
AP170428 Her må vi ta våre egne verdier på det største alvor fordi det faktisk står om liv.
AA170428 KrF jakter på verdier som vinner ¶
AA170428 KrF jakter på verdier som vinner ¶
AA170428 KrF har landsmøte i Trondheim, og snakker mye om verdier , familier og mer penger til familien og velferdsgoder.
VG170427 Norsk idrett eier store verdier i form av lokalene på Ullevaal stadion, på Olympiatoppen og på Bardufosstun.
VG170427 Folk diskuterer gjerne med folk som har andre verdier og politisk syn enn dem selv, men resultatet er omtrent det samme som i et ekkokammer, der alle er enige i utgangspunktet : Posisjonene består, meningene forsterkes, og polariseringen øker.
VG170427 - Vi trenger verdier som varer ! Verdier som varmer !
VG170427 - Vi trenger verdier som varer !
SA170427 Vil vil forsvares oss mot dette og vise til våre verdier i selskapet, svarer administrerende direktør Guillaume Faury i Airbus Helicopters til TV2.
SA170427 Boligen representerer store verdier og utgifter, og kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen.
FV170427 Knut Arild Hareide og KrF-erne vil helst snakke om verdier , sorteringssamfunn og kamp mot fattigdom.
DB170427 For alle deler av Norge er kulturen og kompetansen vi har til å leve med naturen og forvalte ressursene, skape arbeid og verdier i nord, av stor betydning.
DB170427 Vi trenger verdier som varer, verdier som varmer.
DB170427 Vi trenger verdier som varer, verdier som varmer.
DB170427 - Jeg har veldig sterk forankring og respekt for kristne verdier men KrF bør nok heller fokusere på å komme seg vekk fra slik laushet enn å snakke om ting de virkelig ikke har greie på.
DB170427 » I gjen vises det til kristne verdier , ting som blant alle andre anses vanlig folkeskikk.
DB170427 Vi lever tross alt i Norge, og da er det norsk kultur, historie og verdier som bør tillegges mest vekt.
DB170427 De ønsker ikke å sidestille deres verdier av likestilling av seksuelle minoriteter, kvinner eller rasegrupper, også gitt forrang i skolevesenet, med troen på at de nevnte minoritetene er mindreverdige og bør undertrykkes.
DB170427 At et sett med verdier spinner langt tilbake i tid, diskrediterer ikke uten videre disse.
BT170427 Vil vil forsvare oss mot dette og vise til våre verdier i selskapet, svarer administrerende direktør Guillaume Faury i Airbus Helicopters til TV 2.
BT170427 Lansere partiets nye slagord : « Verdier som varer.
BT170427 Verdier som varmer ».
BT170427 Verdier som både varmer og varer.
BT170427 I valget som kommer står nasjonal mot global, verdier mot identitet, åpen står mot lukket.
BT170427 Å åpne vinduet og rope inn til kveldsmat er verdier uten prislapp.
AP170427 Boligen representerer store verdier og utgifter, og kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen.
AA170427 - Det handler om hvilken rolle Norge skal spille i møte med denne utviklingen og hvilke verdier som skal styre våre prioriteringer.
AA170427 | KrF jakter på verdier som vinner ¶
AA170427 Kanskje blir han for bundet av forventningene til hva en KrF-leder skal være ? Verdier som varer.
AA170427 Fra valgforskning vet vi at nest etter KrF, er Sp-velgerne mest opptatt av kristne verdier .
AA170427 Verdier som varmer.
VG170426 Selv om egenkapitalen fortsatt er positiv, er dette penger som er låst opp i eiendom og andre verdier .
VG170426 Le Pen « knytter direkte til den tradisjonelle franske venstresidens verdier ».
VG170426 Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO, å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, ( selvfølgelig ) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. « Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång
VG170426 Politiet om BMW-brekk : Stjålet verdier for 24 millioner ¶
VG170426 - Det er store verdier som blir tatt, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.
VG170426 - De går etter dyrt utstyr, og det er store verdier som blir tatt fra bilene.
SA170426 Hun gleder seg over at de nordiske landene nå står samlet bak en erklæring om økt innsats for demokratiske verdier og likestilling.
SA170426 - Det er i tråd med våre verdier i Rosenborg.
DB170426 Handelen omhandler verdier for omtrent 20 milliarder kroner, forklarte Lippestad i den etterfølgende spørsmålsrunden.
DB170426 Det betyr at verdier anslått til rundt 20 milliarder kroner nå kommer til å bli stokket om på.
DB170426 Mot at Oslo kommune får kjøpe strømnettet og infrastrukturen i Hafslund ASA av Fortum, får det finske selskapet kjøpe andre verdier i den nye selskapskonstruksjonen.
DB170426 Lojalitet er ikke bundet til statsborgerskap, men heller til verdier og tilhørighet.
DB170426 Ikke til å utsette effektive tiltak for å spare på strømmen, men til å skape nye verdier og et grønnere samfunn.
DA170426 Skal vi klare det, må vi møte fremtiden med de riktige tiltakene, og den riktige politikken, for å kunne bevare viktige norske felles verdier .
DA170426 Valgforsker Bernt Aardal gir KrF-sjefen rett i at kristendom og norske verdier har fått mer plass over tid.
DA170426 Under helgens landsmøte i Arbeiderpartiet klarte han og partifellene å kapre nesten like mye spalteplass som Ap selv - ved å gjøre debatten om K-en i KRLE-faget til en kamp mellom et samfunn som velger seg et livssynsnøytralt samfunn, eller et som tydelig velger kristne verdier som sitt fundament.
DA170426 Men jeg tror folk ser at KrF spiller en helt avgjørende rolle for å være garantisten for kristne verdier og at kristendommen skal ha en plass i vårt samfunn.
DA170426 Da må fokus være på hvilke verdier vi skal bygge våre samfunn.
DA170426 - Ja, at vi blir mer bevisste på verdier som vi har bygd vårt samfunn på.
BT170426 « Dere ødela for store verdier i går kveld, og vi kommer til å melde dere til politiet.
AP170426https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-om-norsk-sharialov-tolkning--Det-er-forkastelig-og-dobbeltmoralsk-618841b.html I kronikken « Ring når han prøver å drepe deg », slår Standal fast at kvinners status i Afghanistan er så begrenset at selv et krisesenter oppfattes som angrep på landets verdier og menns selvskrevne kontroll.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html Hun gleder seg over at de nordiske landene nå står samlet bak en erklæring om økt innsats for demokratiske verdier og likestilling.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html - Det er i tråd med våre verdier i Rosenborg.
AP170426 I kronikken « Ring når han prøver å drepe deg », slår Standal fast at kvinners status i Afghanistan er så begrenset at selv et krisesenter oppfattes som angrep på landets verdier og menns selvskrevne kontroll.
AP170426 Hun gleder seg over at de nordiske landene nå står samlet bak en erklæring om økt innsats for demokratiske verdier og likestilling.
AP170426 - Det er i tråd med våre verdier i Rosenborg.
VG170425 eiderpartiorienterte eller venstre-vennlige synspunkter 2 ) de fjernet Høyesteretts politiske uavhengighet og ansatte et flertall av dommere som sørget for Høyre/Frp-korrigert jus i landet, slik at rettstaten Norge i praksis ble avskaffet 3 ) de endret læreplanen for norsk skole slik at ekte norske verdier ble enerådende og en patriotisk 'kanon' styrte ungdommens hjerner og sjeler 4 ) de vurderte å stramme
VG170425 Vi kan ikke bruke norske skattebetaleres demokratifremmende midler til å bygge ned demokratiet og promotere verdier som minner oss om svovelpredikanten Ole Hallesbys dinosauriske verdenssyn.
VG170425 Skal pengene våre som i prinsipp skal brukes til demokratifremmede tiltak, det vil si til det sivile samfunnet som inntil nå takket være en forholdsvis pluralistisk fordeling av 'demokrati-styrkende midler' har holdt liberale og pro-europeiske verdier i livet i Polen.
VG170425 Jeg fikk tak i flere forskningsdokumenter, og så hvor høye verdier av kvikksølvdamp jeg ble utsatt for i arbeidet mitt.
SA170425 Vil kommunen si at det er i strid med kommunens verdier og tvinge oss til å akseptere bruk av heldekkende plagg ?
SA170425 Hvilke verdier ønsker kommunen ?
SA170425 Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem, hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge.
SA170425 Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem, hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge.
SA170425 Det hadde vært interessant dersom Stavangers ordfører kunne avklart hva hun mener med « vårt verdisyn », eller rettere sagt ; hvilke verdier hun mener hijaben representerer og som hun mener er så viktige at de vil si opp driftsavtalen med sykehjemmet dersom sykehjemmet står på sitt.
SA170425 KUNST OG VERDIER : Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If anbefaler at man vurderer å ta med seg enkelte verdigjenstander mens visningen pågår.
DN170425 Det tilsvarer at verdier for tre milliarder kroner forsvant fra aksjonærene som følge av nyheten.
DN170425 - Vår kartlegging viser at området kan ha betydelige verdier .
DN170425 - Dette er forventede verdier .
DN170425 - AS Norge bør vite hva vi besitter av verdier .
DB170425 Høyere verdier
DB170425 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
BT170425 KUNST OG VERDIER : Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If anbefaler at man vurderer å ta med seg enkelte verdigjenstander mens visningen pågår.
AP170425https://www.aftenposten.no/bolig/Innbrudd-og-tyveri--Jeg-ville-vart-litt-forsiktig-med-a-flashe-malerier-av-en-viss-verdi-i-boligannonsen-10068b.html KUNST OG VERDIER : Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If anbefaler at man vurderer å ta med seg enkelte verdigjenstander mens visningen pågår.
AP170425 Det skal de gjøre ved å bygge barrièrer og hindre inkludering, deltagelse og samarbeid - sentrale elementer i våre egne normer og verdier .
AP170425 KUNST OG VERDIER : Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If anbefaler at man vurderer å ta med seg enkelte verdigjenstander mens visningen pågår.
AA170425 Selskapets aksjer falt med 1,5 prosent fra nivået de lå på før nyheten kom, noe som ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer verdier for tre milliarder kroner.
VG170424 Da bidrar du med 1000 kroner til samfunnet : Det er da det statistisk vipper, ved at mange begynner å jobbe og skape verdier .
DB170424 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170424 Studentene jobber mot egne vitenskapelige og akademiske verdier , hevdes det i forskningsspalten til New York Times, Grey Matter.
DB170424 Han er mest kjent for boka « Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel, en undersøkelse av verdier » som ble en bestselger.
DB170424 Det ble etter hvert flere millioner solgte eksemplarer av boka « Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel, en undersøkelse av verdier », som først ble returnert med negativ respons fra 121 forlag.
AP170424 Tradisjonelle verdier står helt sentralt i programmet til Nasjonal Front.
AA170424 Det programmet Le Pen er gått til valg på bryter med viktige europeiske liberale verdier og innebærer betydelig usikkerhet om veien videre og for Frankrikes rolle i Europa, sier Brende.
AA170424 - Det programmet Le Pen er gått til valg på bryter med viktige europeiske liberale verdier , sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA170424 Selskapet har en gjeld på rundt 700 000 kroner, men ingen verdier .
AA170424 Ingen verdier i selskapet ¶
AA170424 Som sjømatnasjon vet vi mye om hvilke verdier som finnes i havet.
VG170423 Velgerne her vil ha en president som deler deres konservative verdier .
VG170423 - Vi er mange i Frankrike som er svært knyttet til våre tradisjonelle verdier , og da finnes det bare én kandidat å stemme på.
SA170423 Nå er det andre verdier som gjelder.
DB170423 Det programmet Le Pen er gått til valg på bryter med viktige europeiske liberale verdier og innebærer betydelig usikkerhet om veien videre og for Frankrikes rolle i Europa, sier Brende.
DB170423 Selv om kristne verdier gjerne heves i høystemte taler, er nordmenn ikke et særlig religiøst folkeferd.
DB170423 Altså verdier som setter mennesket, ikke Gud, i sentrum for vårt verdensbilde.
DA170423 - Hva slags verdier vil du putte i barnet ?
AP170423 Nå er det andre verdier som gjelder.
VG170422 Ordfører i Rana, Geir Waage, skriver i en epost til VG at konklusjonen fra Folkehelsa tidligere har vært at det ikke var helsefare forbundet med forhøyede verdier av tungmetaller i terrenget rundt industrien.
SA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
DA170422 For Macron-tilhengerne Lyoko ( 45 ), Vincent ( 47 ), Julien ( 34 ) og Rémy ( 37 ), som sitter på en kafé i Paris, står valget om hvilken retning Frankrike skal gå : skal landet reformeres, åpne seg opp og stå for progressive verdier med Macron, eller isolere seg hvis Le Pen får makten ?
DA170422 Man kan ikke si at alle verdier er like gode, fordi den er bundet opp til en bestemt kultur eller religion.
DA170422 - Mitt råd, gode landsmøte, er at vi skal være en kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiseres i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for, sa Støre, og fortsatte : ¶
DA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
BT170422 Norske kommentatorer redegjør for sitt håp om en seier for fornuften og « sosialdemokratiske verdier ».
AP170422 Hun begrunner uttalelsen med at Köln både står for og lever etter verdier som toleranse og åpenhet.
AP170422 Han mener turbanen skal bæres som en krone og stå for kongelige verdier .
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
VG170421 Sandvik vet ikke hvor store verdier de har lagt ut møbler for, men sier det er enda mer på vei.
VG170421 - Radikal islam utfordrer våre verdier og vår karakterstyrke, sa han og la til.
VG170421 » I spørsmålet om privatisering sa han at « Høyre er så ivrige på å selge unna verdier at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch ! », og så tilføyde han utenfor manus : « Men da får vi legge inn bud, tror jeg ».
DN170421 Zeng Wei, som er sønn av en tidligere visepresident, sikret seg store verdier i forbindelse med privatisering av energiselskaper for ti år siden.
DB170421 Det handler om å ha sterke verdier , men også ydmykhet og være nysgjerrig, sa Deila.
DB170421 Det er essensielle verdier for VIF-treneren.
DB170421 Den er basert på mine verdier , som jeg skal stå for til jeg dør.
DB170421 Deilas verdier gjennomsyrer hele hans trenerfilosofi.
DB170421 - Hvilke verdier står du for ?
DB170421 Her for å forsvare våre verdier .
DB170421 Nå skaper den i stedet verdier for åtte milliarder og 1500 arbeidsplasser ved siden av.
DA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AP170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier , å feire livet og si nei til terror.
AP170421 Forsøkene på å undergrave forskningsresultater og forskere ligner på angrepene på mediene fra råpopulistiske politikere og grupperinger : De forsøker å delegitimere disse samfunnsinstitusjonenes evne til å forstå verden, og sannhet og sannhetssøken satt under press som grunnleggende verdier .
AA170421 Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier , å feire livet og si nei til terror.
AA170421 Hele Europa er et mål fordi verdensdelen representerer fredens verdier og idealer, ifølge den franske statsministeren.
AA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
VG170420 - Det er også en debatt om hvilke verdier vi skal legge til grunn for samfunnet vi ønsker å leve i.
VG170420 - Høyre er så ivrige på å selge unna verdier at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch, sa Ap-lederen til latter fra salen og la til : ¶
DN170420 Han og familien skal kontrollere verdier på 120 milliarder yuan ( 150 milliarder kroner ), ifølge South China Morning Post.
DN170420 Daglig leder Matts Johansen i Aker Biomarine sier til DN at selskapet siden 2003 har investert over 300 millioner dollar i utvikling av innovative produksjonsmetoder og krillprodukter og at selskapet har hatt en aktiv patentstrategi for å beskytte investeringer og verdier skapt gjennom 14 år.
DB170420 Tyvene kom seg unna med verdier for flere tusen kroner, men verst av alt var det som ikke kan verdsettes i kroner og øre.
DB170420 Mens landsmøtet i tidligere år har startet med en stor bolk med kultur og innleide kjente artister, startet det denne gangen video om Aps verdier og forankring som er laget på partikontoret.
DB170420 - Høyre er så ivrige på selge unna verdier at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch, sa Støre humoristisk, før han fulgte opp med : ¶
DB170420 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170420 Fravær av prinsipiell og konstruktiv ( selv ) kritikk, samt nytenkning som hjelper til å skjelne mellom Koranens tidsuavhengige verdier som selve formålet og meningen med åpenbaringen og de tidsavhengige historiske verdiene ( definert innenfor bestemte kontekster ), fører til at islam blir sårbar hva politisk-ideologisk manipulasjon angår.
AP170420 Enorme norske offentlige verdier investert i Russland ¶
AP170420 Når man spør ungarere om hvorfor de støtter Orbán, handler svarene gjerne om selvbestemmelse og et ønske om å beskytte kristne, ungarske verdier .
AA170420 Fram til juni er det en høringsrunde for å avgjøre hvordan etterlevelse av australske verdier skal måles.
AA170420 Forslaget omfatter også en ny statsborgerskapstest, som skal " reflektere australske verdier " istedenfor dagens versjon med avkrysning for alternativer.
AA170420 Australias regjering vil kreve bedre engelskkunnskaper, lengre opphold og etterlevelse av " australske verdier " for å kunne innvilge statsborgerskap.
AA170420 - Forslaget beskylder alle immigranter for å ikke ville tilslutte seg et eller annet sammensurium av australske verdier .
AA170420 Men det er også et valg om verdier , om hvem vi ønsker å være, sa Støre og understreket at partiet er klare til å lede landet i en urolig tid.
SA170419https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer.
SA170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer.
SA170419 - Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier .
DN170419 Konsernets primære virksomhet er å flytte og håndtere store verdier .
DB170419 - De seriøse bedriftene lider, og fellesskapet taper verdier som unndras i skatter og avgifter.
DB170419 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
DB170419 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
DB170419 Kvinners verdier ligger normalt mellom 0.52-2.5 nmol/L.
DB170419 De forteller om ungdomsgrupper i moskeene de går i der det føres åpne og gode debatter om islams rolle i Norge og islams forhold til demokratiske verdier .
BT170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer.
AP170419https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer.
AP170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer.
VG170418 Barndomsvennen til den tidligere politilederen forteller videre at Jensen ga ham beskjed om at han aldri skulle spørre om noe slikt igjen og at forslaget brøt med alle hans verdier som politimann.
SA170418 STORE VERDIER : - Det skapes enorme verdier i oppdrettsnæringen, men pengene konsentreres på få hender, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll ( KrF ).
SA170418 STORE VERDIER : - Det skapes enorme verdier i oppdrettsnæringen, men pengene konsentreres på få hender, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll ( KrF ).
DN170418 « Jeg mener det er en grense for hvor mye verdier enkelte kan akkumulere.
BT170418 STORE VERDIER : - Det skapes enorme verdier i oppdrettsnæringen, men pengene konsentreres på få hender, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll ( KrF ).
BT170418 STORE VERDIER : - Det skapes enorme verdier i oppdrettsnæringen, men pengene konsentreres på få hender, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll ( KrF ).
BT170418 Utviklingen av profesjonell dømmekraft, evne til å se en sak fra flere perspektiv er avgjørende, nettopp fordi man som barnehagelærer vil møte barn og foreldre med svært ulik bakgrunn, kulturelt og sosialt, der ulike verdier , normer og forventninger gjør seg gjeldende.
VG170417 Her støtter hun seg også til filosofen Jürgen Habermas, som sent i livet endret sitt syn på religion ; fordi det i religionen er etiske verdier som ikke er representert andre steder.
VG170417 Når vi samles til landsmøtet i Ap, er vi mest opptatt av Aps politikk, at den skal reflektere våre verdier og vår retning for å styre landet, sier Kjerkol.
DN170417 Enorme verdier er i spill og en mulighet for tusenvis av nye boliger i et svært presset eiendomsmarked.
DB170417 Da var butikken tømt for store verdier og innbryterne forsvunnet.
DB170417 - Mange av handlingene til Trump-administrasjonen går på tvers av våre verdier som amerikanere, sier Obamas tidligere medarbeider og nåværende politisk direktør i OFA, Jack Shapiro, til Dagbladet og andre under en telefonkonferanse.
AP170417 - Jeg er ikke imot bruk av religiøse symboler, men turbanen symboliserer demokrati, solidaritet og likhet - verdier som mange nordmenn står for.
AP170417 Hvor store verdier som gikk tapt i brannen, er foreløpig ukjent utover det at 9000 kvadratmeter med fryselager må rives.
DN170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
DB170416 Store verdier
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AP170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
DB170415 - Det de fleste beundrer er nettopp vestlige verdier som trosfrihet, ytringsfrihet, sivile rettigheter og selvbestemmelse.
DA170415 « Virksomheten har opplyst om at aktivasiden er beheftet med stor usikkerhet, og det er uklart hvilke verdier som faktisk vil kunne la seg realisere », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
BT170415 Saken vekker sterke følelser, fordi regjeringen nok en gang viser at den ikke forstår verdien av... eh... varige verdier .
DN170414 « Som global investor er vi opptatt av at administrerende direktør avlønnes på en måte som skaper verdier for selskapet og aksjonærene », skriver Oljefondet i notatet.
DB170414 Verdier for nesten 300 milliarder kroner ble inndratt.
DB170414 Klubben pleide å stå for klare verdier både på og utenfor banen.
BT170414 Paradoksalt nok er politikken på kollisjonskurs med partienes uttalte verdier .
AP170414 - Hvor store verdier gikk tapt i brannen ?
AA170414 Han sier at selv om de hevder at de handler i frihetens og personvernets navn, har de i realiteten mål om " personlig selvopphøyelse på bekostning av vestlige verdier ".
AA170414 Store verdier
DB170413 Det forsøker Kadyrov å få ved å framstå som en forsvarer av tradisjonelle tsjetsjenske verdier , sier han.
DB170413 Allahs lydige terrorister, og deres mange sympatisører som er gitt fri adgang til Europa av dumme politikere og lettlurte velgere, begår jihad mot oss, nettopp fordi de ikke deler våre verdier , vår kultur og vår måte å styre et samfunn.
AA170413 Du som er redd for at norsk kultur er truet, at våre verdier vannes ut i møtet med andre : Gjør noe med det.
DB170412 Det sier litt om hvor enkelt det er å videreføre gode verdier , påpekte Nyquist. 38-åringen kan for øvrig stikke av med nok en Gullruten-statuett eller to.
DB170412 - Enkelt å videreføre gode verdier
DA170412 Vi skal ikke være redde for våre kristne tradisjoner og verdier , sier Rune Edvardsen til Fædrelandsvennen.
BT170412 Vi vil at produksjonen av fornybar energi i Norge skal skape verdier i energisektoren og for fellesskapet - også i generasjoner fremover.
AP170412 Nå feirer han at en mann han har tro på at skal forvalte hans verdier , har inntatt det hvite hus.
AA170412 Til Moss Avis sier han at der foreløpig er uklart hvor store verdier som gikk tapt for Asko i forbindelse med brannen. ( ©NTB ) ¶
SA170411 Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.
FV170411 Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.
DB170411 Før WADA ble opprettet i 2004, fantes det en grenseverdi der verdier på over 12 umol i urinen med koffein medførte en dopingdom.
DB170411 For å få slike verdier i urinen, måtte man innta en koffeinmengde tilsvarende omtrent 12 kopper med kaffe, eller rundt 10 mg x kg kroppsvekt med koffein.
DB170411 Da er det viktig at de etablerte mediene holder fast på verdier og prinsipper som er grunnlaget for maktkritikk, og som er helt nødvendige for å avdekke forhold som ikke tåler dagens lys.
DA170411 I en tid hvor begrepet « infotainment » har mistet sine positive verdier , tenker man på hvordan Knut Borge som en av de siste kunne spre fakta, klokskap og meninger gjennom små piskeslag av ordsammensetninger, eller ved å liste dem uhøytidelig opp i ukens « Upper Ten » - Borgulfsens monopoliserte harselas over personer i uka som gikk.
BT170411 Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.
BT170411 Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.
AP170411 Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.
VG170410 Uansett kan vi i sum si at oljefondet er en suksess, som har sikret og skapt store verdier for de generasjonene som kommer etter oss.
SA170410 Det passer ikke med våre verdier .
FV170410 At UiA-forskning skal resultere i bedrifter, verdier og arbeidsplasser, er ingen ny tanke.
DN170410 Derfor tydet mye på at det var en såkalt « sell off », der mange aktører i markedet stopper å vedde på oppgang i markedet og selger unna verdier .
DB170410 ¶ OSLO HAVN : Store verdier forvaltes av Oslo Havn KF, som er eid av Oslo kommune.
DB170410 Etter formålsparagrafen skal jeg, for alle mine elever med svært ulik bakgrunn, bidra til å åpne dører til kunnskap, innsikt, kjennskap og grunnleggende verdier .
BT170410 Det passer ikke med våre verdier .
AP170410https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bratseth-slar-alarm-om-fotballens-fremtid---Blir-verre-og-verre-for-klubber-som-Rosenborg-233681b.html Det passer ikke med våre verdier .
AP170410 Det passer ikke med våre verdier .
VG170409 Hvert anslag kommer til å utfordre våre liberale verdier .
AP170409 Terroristene ønsker å utfordre våre verdier og levesett, men det vil de ikke klare.
AP170409 Den ene er at dersom vi skal stå opp for våre verdier , så er det som dette vi skal agere.
DB170408 - Enda et angrep på våre verdier , friheter i en pulserende europeisk by.
BT170408 Straffen var bot på 150 euro, samt et kurs i franske verdier .
BT170408 Et problem med liberale verdier , er at de alltid møter opp i døren når det er snakk om forbud.
BT170408 Også på andre områder vil en Le Pen-seier bety en radikal omlegging av fransk politikk : En langt mer autoritær justispolitikk, en strengere innvandringspolitikk og en sterk orientering mot nasjonalistiske verdier .
BT170408 Han ønsker en liberalisering av økonomien, samtidig som han står for progressive og moderne verdier , og han er sterkt orientert mot EU.
BT170408 NORSK-IRAKISK : - Norske verdier er en del av min identitet, og de vil jeg gi videre til min sønn, sier Fatima Fowsi Al-Ali med sønnen Hillel ( 5 ).
AA170408 - Det ble tatt prøver av han som indikerte verdier godt over det tillatte, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
VG170407 Beskyldningen mot meg i går er fullstendig usann, og så langt fra mine verdier som mulig.
DN170407 Dette ser ut som ytterligere et angrep mot våre felles verdier og friheter, ytterligere et angrep på en vibrerende europeisk by.
DB170407 Den er rett og slett et markedsføringsstunt av et av verdens største reklamebyråer, MC Cann, betalt og bestilt av State Street, som forvalter verdier for 20900 milliarder kroner, mer enn det dobbelte av det norske oljefondet.
DA170407 Den har prioriteter eller verdier som står i opposisjon til tida den ble laget i.
AP170407 - De skal aldri lykkes i å ramme våre verdier og vårt levesett.
AA170407 - Nok en gang blir vi brutalt minnet om viktigheten av å verne om våre sentrale demokratiske verdier .
AA170407 Dette ser ut som ytterligere et angrep mot våre felles verdier og friheter, ytterligere et angrep på en vibrerende europeisk by.
DN170406 Etter en kontroversiell inngripen fra myndighetene i fripoliseselskapet Silver, hvor selskapet ble satt under offentlig administrasjon, har gruppen nedskrevet sine verdier i selskapet.
DB170406 Både norske toppjurister og SVs Karin Andersen har kritisert forslaget til ny § 26b, fordi de mener det bryter med norske rettsstatlige verdier og prinsipper.
DB170406 vi har ikke råd til å la være hvis vi skal være en kulturnasjon og ivareta verdier som demokrati, rettssikkerhet og åpenhet.
DB170406 De har hatt høye verdier uten å vite om det.
DB170406 Rundt 50 millioner kroner forvaltes ifølge avisa av Industrifinans Kapitalforening, og pengene er plassert i diverse verdier som aksjer.
BT170406 Det viser at det er mange velgere som ønsker at en skal satse på hele Norge, og som deler våre verdier , sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
AP170406 Innovasjon Norge er opptatt av at smartby-teknologi er helt nødvendig for det offentlig med tanke på å skape verdier og næringsvekst i egen region.
VG170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier .
VG170405 - Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne.
SA170405 Hvis Usain Bolt, også omtalt som « idrettens konge », er blant utøverne med positiv test på svært små verdier med clebuterol, skjønner vi IOC vegrer seg for å ta saken videre.
SA170405 Jeg er trygg på egne verdier .
SA170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier .
FV170405 Jeg er trygg på egne verdier .
FV170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier .
DN170405 President Donald Trump har endret vedtektene i stiftelsen som forvalter hans verdier .
DN170405 Finansdistriktet City of London er selve nerven og skaper store verdier for landets økonomi.
DN170405 - Det er en risiko for at selskaper som sitter på bitcoin-beholdninger i balansen kan bruke feil verdier og kan plutselig måtte ta store tap, sier revisor Chikako Suzuki hos PricewaterhouseCoopers Aarata til Nihon Keizai Shimbun.
DB170405 Den representerer en ekstrem objektivisering av kvinnen, og er nært forbundet med reaksjonære verdier .
DB170405 Flere amerikanske medier har tidligere skrevet at Trump vil bruke datteren for å fremme liberale verdier om blant annet likestilling.
BT170405 Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne.
BT170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier .
AP170405 Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne.
AP170405 Jeg er trygg på egne verdier .
AP170405 Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier .
AA170405 Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne.
AA170405 Vårt samfunn er bygget på kristne og humanistiske verdier .
AA170405 Hvilke verdier skal vårt samfunn bygge på ?
AA170405 Dette er verdier som har bred oppslutning i befolkningen, og som også er nedfelt i vår egen grunnlov.
FV170404 Til sammen var det verdier for godt over hundre tusen kroner.
DN170404 Basert på salget av midtbygget, sitter dermed Braathen på verdier for over fem milliarder kroner, der gevinsten så langt også er i milliardklassen.
DN170404 John Fredriksens kriserammede riggselskap Seadrill kjøper seg tid, og opplyser at selskapets restrukturering trolig vil føre til at aksjonærer i selskapet vil sitte igjen med « minimale verdier ».
DB170404 Videre ber han folket om å stoppe opp og tenke over deres verdier .
DB170404 Aker forvalter verdier for rundt 45 milliarder kroner, sier Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker.
DA170404 Regionen må derfor legge til rette for et næringsliv som skaper høyere verdier over tid.
AP170404 Vi har verdier i Amerika.
AP170404 Skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt.
DA170403 Dale mener det ligger et stort potensial for å skape verdier i Distrikts-Norge ved økt bruk av utmarka for å styrke landbrukets inntjening.
AP170403 Store verdier beslaglagt etter utrenskninger ¶ Ülker sto for 20 år siden svært nært Recep Tayyip Erdogan.
DN170402 Wilhelmsen og svenske Wallenius at de slår sammen sine verdier i et børsnotert selskap som får navnet Wallenius Wilhelmsen Logistics asa.
DN170402 I den nye enheten inngår de operative selskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics, Eukor Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier, samt flesteparten av skipene og tilknyttede verdier .
BT170402 Segregering skaper segregering, strukturer som underbygger stereotyper i skolen legger snubletråder for verdier vi aktivt har arbeidet mot i flere tiår.
AP170402 rikeste oligark med 155 milliarder kroner i verdier bygget verdens største landbaserte gassfelt.
VG170401 Da er det norske verdier som vi legger til grunn.
VG170401 Ivanka Trump ( 35 ) og ektemannen Jared Kushner ( 36 ) : Har verdier for mellom 2 og 6,3 milliarder kroner ¶
VG170401 Ifølge avisen har 27 av de rikeste oppgitt at de har verdier for minst 2,3 milliarder dollar til sammen ( nesten 20 milliarder kroner ).
VG170401 Fredagens tall dreier seg imidlertid om hva slags verdier de 180 selv har ført opp.
VG170401 De har ofret mye for å jobbe i myndighetene, ved å gi opp flere av sine verdier , sa Spicer før fredagens tall ble offentliggjort, ifølge Financial Times.
VG170401 Anne Enger Lahnstein i Senterpartiet forfektet nasjonale verdier og var glad i landet sitt.
DB170401 Dette forslaget er ikke i samsvar med norske verdier , sier Mads Andenæs, professor ved Institutt for privattrett ved UiO.
DB170401 ( Dagbladet ) : - Jeg oppfatter det som politisk sleipt, og det er ikke i tråd med norske rettsstatlige verdier , sier jusprofessor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Benedikte Høgberg, til Dagbladet.
DB170401 Til VG forteller politiet at de ble kontaktet av et vitne om ranet klokka 05.53, og at gjerningspersonen fikk med seg verdier .
DB170401 Per ansatte i oljesektoren produseres det verdier for over 10 mill. kroner.
DA170401 Til VG forteller politiet at de ble kontaktet av et vitne om ranet klokken 5.53, og at gjerningspersonen fikk med seg verdier .
AP170401 Sitter på verdier mellom 253 og 611 millioner dollar.
AP170401 Hun sitter på verdier verdt mellom 10 og 39 millioner dollar.
AP170401 Han sitter på verdier på mellom 13 og 56 millioner dollar.
VG170331 Men det er begrenset hva staten kan gjøre med at en oljearbeider tjener inn verdier for 8 millioner kroner, mens en industriarbeider bare kan skryte av 1 million.
VG170331 Hvilke verdier skal man praktisere i norsk idrett for å gjenreise omdømmet, og hva er den konkrete observerbare atferden fra styret og nedover i administrasjonen ut til kretser og klubber og utøverne, når den enkelte lever ut disse verdiene ?
VG170331 Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.
DN170331 Statoil har skrevet ned verdier for 20 milliarder kroner i Mexicogulfen på to år.
DN170331 Venstres liberale verdier går rett inn i en sivilisasjonskamp, mener Skei Grande ¶
DB170331 - Det er et problem at våre reklamefilmer kan dukke opp foran aktører som har verdier som ikke sammenfaller med det vi ønsker å stå for.
DB170331 Vil hun da gi svar med verdier som ligger nær IslamNet - eller være en brobygger ?
DB170331 « Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og anti-liberale verdier , » sa Trine Skei Grande i påningstalen til sine egne i ettermiddag.
AP170331 I sin tale kom Trine Skei Grande med et varmt forsvar for liberale verdier .
AP170331 Grande pekte på at deres liberal søsterparti D66 gjorde det bra i valget i Nederland nylig, at en ny liberal kandidat, Emmanuel Macron, ligger godt an i presidentvalget i Frankrike, og pekte også på Canadas statsminister Justin Trudeau som en som står for liberale verdier .
AA170331 Franske myndigheter oppgir at det er innledet en etterforskning som involverer tusenvis av kontoer i en sveitsisk bank - kontoer som angivelig er blitt brukt til å skjule verdier for franske skattemyndigheter.
AA170331 For dette er konfliktsaker som handler om verdier og veivalg.
VG170330 I Norge må alle tilpasse seg norsk kultur og verdier .
VG170330 I Norge består norske verdier og allmennmoral i at du møter mennesker med et åpent ansikt hvis du ikke har noe å skjule.
SA170330 Jeg kjenner ikke Kari Raustein, og de fleste av Fremskrittspartiets verdier er ganske fremmede for meg.
DN170330 Storbritannia forlater heller ikke EU fordi britene nå " forkaster de verdier vi deler som europeere, ei heller i et forsøk på å skade EU eller unionens gjenværende medlemsland ", forsikrer May.
DB170330 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
DB170330 Landet som forsøkte å forsvare liberale verdier , men som noen ganger feilet.
DB170330 Dette er verdier og prinsipper som har bred politisk støtte i Stortinget.
DB170330 Her er det blitt satset og tjent store verdier på noe fremtiden faktisk ikke trenger.
DB170330 Akkurat dét har ikke interesse for spørsmålet om hvordan fellesskapets verdier forvaltes.
DB170330 I den polariserte debatten som fulgte, har generalsekretær Mehtab Afsar misbrukt liberale verdier til å forsvare en illiberal praksis.
DA170330 Mitt etiske grunnsyn og mine moralske verdier er hovedårsaken til dette. » - Trist ¶
AA170330 Storbritannia forlater heller ikke EU fordi britene nå " forkaster de verdier vi deler som europeere, ei heller i et forsøk på å skade EU eller unionens gjenværende medlemsland ", forsikrer May.
VG170329 I februar ble enorme verdier overført dit : ¶
VG170329 Grande sier hun vil ha Frp ut av regjering blant annet fordi hun mener Siv Jensens parti står for helt andre verdier enn Høyre, KrF og Venstre.
VG170329 Felles verdier
VG170329 - Jeg vil gjerne ha en regjering som jobber på noen felles verdier .
VG170329 - Jeg vil gjerne ha en regjering som jobber på noen felles verdier .
SA170329 De føler at fagene er relevante, eller de gjør dem relevante selv, og de føler at skolens verdier og mål angår dem.
SA170329 De er frastjålet utstyr for store verdier .
DN170329 Forvaltere som kun bruker de samme teknikkene og verktøyene som de alltid har gjort begrenser egne muligheter til å skape verdier ( « generate alpha ) og levere det kundene forventer, sier Wiseman.
DB170329 * Samarbeidet om å fremme felles europeiske verdier bør videreføres.
DB170329 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
DB170329 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner fra Cappelen.
DB170329 Flere amerikanske medier har tidligere skrevet at Trump vil bruke datteren for å fremme liberale verdier om blant annet likestilling.
DB170329 Viktigheten av å oppdage høye verdier tidlig ser man spesielt på personer med arvelig høyt kolesterol som uoppdaget kan få hjertesykdom allerede i 20 års alder.
DB170329 Ved å sjekke deg i ung alder kan du bremse utviklingen av farlig høye verdier , som over tid kan bygge seg opp og gi tette blodårer.
DB170329 Bare med målte verdier i hånden kan du si til pasienten din at du ikke skal bekymre deg for « hverdagslige, ufarlige plager ».
DA170329 Mitt etiske grunnsyn og mine moralske verdier er hovedårsaken til dette », skriver han i en separat pressemelding.
BT170329 Eurovision er ikke musikalsk viktig, men er blitt løftet frem som en fest for toleranse og liberale verdier og mot utenforskap, hat og fordommer.
AP170329 « Utvalget legger til grunn at ingen sikkerhetstiltak vil kunne garantere mot uønskede hendelser, som terror eller andre grusomme handlinger, uten samtidig å bryte med sentrale verdier i samfunnet.
AA170329 Det bør skje gjennom NATO som har forpliktet seg til å garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og institusjoner.
SA170328 Flere politikere i Stavanger mener politikere bør avstå fra å behandle saker der store verdier står på spill for venner eller bekjente.
SA170328 Matthiesen peker på at verdier , normer og virkelighetsoppfatninger preger organisasjoner.
SA170328 Hvis det blir kollisjon med verdier , tråkker du på personene.
DB170328 - Mange vil nok mene at de tiltalte ikke handlet i samsvar med idrettens verdier da de viste fingeren til lillestrømsupporterne.
DB170328 - Og dersom vi skulle hatt et fjerde punkt så er det liberale verdier , som det er større grunn til å hegne om enn noen gang.
DB170328 Katteutvalget påpekte at : « Etiske verdier som medmenneskelighet, respekt for liv, evne til empati og omsorg er viktige verdier i dagens samfunn, som vi bør stå vakt ved.
DB170328 Katteutvalget påpekte at : « Etiske verdier som medmenneskelighet, respekt for liv, evne til empati og omsorg er viktige verdier i dagens samfunn, som vi bør stå vakt ved.
BT170328 Matthiesen peker på at verdier , normer og virkelighetsoppfatninger preger organisasjoner.
BT170328 Hvis det blir kollisjon med verdier , tråkker du på personene.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-pa-ledelse--Det-er-ikke-nok-bare-a-kvitte-seg-med-Inge-Andersen-233015b.html Matthiesen peker på at verdier , normer og virkelighetsoppfatninger preger organisasjoner.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ekspert-pa-ledelse--Det-er-ikke-nok-bare-a-kvitte-seg-med-Inge-Andersen-233015b.html Hvis det blir kollisjon med verdier , tråkker du på personene.
AP170328 - Disse handlingene er et angrep på amerikanske verdier .
AP170328 Matthiesen peker på at verdier , normer og virkelighetsoppfatninger preger organisasjoner.
AP170328 Hvis det blir kollisjon med verdier , tråkker du på personene.
VG170327 - Det er først nå jobben begynner for norsk idrett, med å ta tilbake sine verdier , sier Bjørklund og legger til : ¶
VG170327 Eller de som føler at dette går så bra så, alle blir norske i møte med norske verdier og dermed konstruktive bidragsytere til spleiselaget - og som bare er interessert i fakta som bygger opp under dette bildet.
VG170327 De snakker flittig om verdier , dansk språk og kultur, men de er ideologisk fullstendig uenig i at markedet ofte lykkes bedre enn offentlige reguleringer og lever godt med et høyt skatte- og avgiftsnivå.
SA170327 Nå inviterer han selv til bred debatt om norske verdier .
SA170327 Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.
SA170327 Det er første gang i norsk oljehistorie at en plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet.
DB170327 ( Dagbladet ) : I den største masseevakueringen i nyere australsk historie hadde om lag 25 000 mennesker forlatt sin hjem og prøvd å sikre verdier så godt som mulig før det ble natt til tirsdag på nordøstkysten.
DB170327 Flere av dem er ikke berørt i den gamle debattboka, som ble skrevet som et optimistisk programskrift, men tas opp, til dels grundig, i senere bøker og artikler, som blant annet problematiserer trygghet, frihet, verdier , rettferdighet, tilhørighet og det vanskelige begrepet integrasjon, i et forsøk på å oppdatere norgeskartet slik at det er forenlig med terrenget i det 21. århundret.
DB170327 Vi lever i ei tid da folkestyret, rettsstaten og liberale verdier er under konstant angrep fra flere hold.
DB170327 Solhjell er best når han drøfter innvandring, kultur og verdier .
DA170327 Andre verdier i bilen, som var lett synlige, lå igjen.
DA170327 Hun forklarer at en meglers jobb er å skape verdier for selger.
DA170327 - Muségata 103 er en veldig koselig eiendom som har flotte verdier som må oppleves.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier , og skal være et inkluderende og raust land.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier , og skal være et inkluderende og raust land.
BT170327 | Liberale verdier i BT ¶
BT170327 Igjen et klart brudd med liberale verdier .
BT170327 BT har selvsagt full anledning til å kritisere KrFs standpunkt i denne saken, men det blir noe påtatt når lederskribenten skyver sin egen liberalitet foran seg i et forsøk på å belære KrF om liberale verdier og toleranse.
AP170327 - Det er første gang i norsk oljehistorie at en plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet.
AA170327 - Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.
AA170327 - Det er første gang i norsk oljehistorie at en plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet.
DN170326 Ray Dalio er grunnleggeren av verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, som forvalter verdier for over 160 milliarder dollar.
DN170326 Han er grunnleggeren av verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, som forvalter verdier for over 160 milliarder dollar.
DB170326 Kjønns- og medieforsker ved UIO, Wencke Mühleisen understreker at visuelle uttrykk har stor betydning for vår oppfatning av hvordan verden ser ut, våre holdninger og verdier .
DA170326 To Europa tegner seg opp : Et der hvite, eldre, menn, religiøse og folk med lavere utdanning føler seg fremmede for et samfunn der deres verdier har blitt politisk ukorrekte.
DA170326 På lang sikt vil den eldre generasjonen erstattes av barn og barnebarn med mer progressive verdier , spår forskerne.
DA170326 Kulturelle verdier , kombinert med bestemte trekk i demografien, er forklaringen på populismens framvekst.
DA170326 Hva slags verdier ?
DA170326 De er åpne for innvandrere, flyktninger og dyrker multikulturelle verdier .
DA170326 Verdier får folk til å stemme på politikere som åpenbart ikke gagner deres økonomi, mener forskerne.
AP170326 Vi har tror på det vi står for og våre verdier .
VG170325 Det er verdier som varer.
VG170325 I 1993 fikk byggverket navnet Den europeiske union, en helt usedvanlig konstruksjon i verdenshistorien - en frivillig sammenslutning mellom selvstendige nasjonalstater, basert på demokratiske prinsipper, liberale verdier og rettsstatstenkning.
VG170325 - Når man ser hvilke verdier regjeringspartiene truer, er det ikke mulig å samarbeide med dem.
DB170325 Han tror ikke verdier kan bli styrt ut av bankens rekkevidde som følge av den nye styresammensetningen.
DB170325 - Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer Fredly stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier , arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sa John-Ragnar Aarseth til Dagbladet.
DB170325 Det er lett å være tilhenger av norsk kultur, av « dugnad og grøt », så vel som « ord, holdninger og verdier » som « Ibsen og andre gamle klassikere » har formulert, når man har pyntet juletreet og vil skrive noe kulturministeraktig på Facebook.
AA170325 Der var det forbudt bare å drømme om slike verdier , sa Tusk.
AA170325 Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber, sier Solberg.
DB170324 Heldigvis er det ikke slik at alle som erklærer ahmadiyyamuslimer som « vantro » er voldelige, men det er rimelig å tro at disse står i fare for å bli radikalisert i en langt høyere grad, da dette standpunktet svært ofte går hånd i hånd med reaksjonære verdier og bokstavtro islam.
AP170324 Aktuell med ny bok om verdier , innvandring og Norges fremtid.
VG170323 De posisjonerer seg dermed som en kommersiell part i et konkurranseutsatt marked, og dette harmonerer dårlig med NIF sine egne verdier om at de skal være « en folkebevegelse og drivkraft i samfunnet », sier Sommervold.
VG170323 - Terroristen vil ødelegge britiske verdier .
VG170323 - Disse onde og forskrudde individene som forsøker å ødelegge våre verdier vil aldri lykkes og vi fordømmer dem, sa ordfører Sadiq Khan i sin tale til de oppmøtte.
VG170323 Innvilgingen av asyl til fem tyrkiske NATO-offiserer og diplomater som hoppet av etter kuppforsøket i fjor sommer, og som etter alle solemerker ikke ville fått en rettferdig rettsak i Tyrkia, er et riktig signal om at Norge ikke går på akkord med våre verdier .
VG170323 Han mener at spørsmål om verdier , kultur og identitet, har fått større plass enn før.
VG170323 Det er dokumentert at det er helt vanlig å begynne å drømme eller sverme for et samfunn som var enklere, den gang folk var anstendige og gode verdier ble satt i høysetet og respektert, sier Røe Isaksen : ¶
VG170323 - Mange vil nok mene at de tiltalte ikke handlet i samsvar med idrettens verdier da de viste fingeren.
SA170323 Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
SA170323 Aftenbladet introduserer temaoverskriften « Det glemte oljeofferet Hemmelighold » og bruker overskrifter som « Statoil holdt hendelsen hemmelig » og « Statoil holdt hendelse skjult », og ingressen « I over to år forsøkte Statoil å hemmeligholde hendelsen på Smørbukk der store verdier gikk tapt ».
SA170323 I over to år forsøkte Statoil å hemmeligholde hendelsen på Smørbukk der store verdier gikk tapt.
DB170323 Med så sammenfallende idrettspolitiske verdier burde det vært lett å samarbeide.
DB170323 Heller ikke med økonomi eller noen sentrale idrettspolitiske verdier .
DB170323 Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
DB170323 I Barcode er det de siste ti årene skapt verdier for 11,6 milliarder kroner.
DB170323 - Totalt for disse prosjektene er det snakk om realisering av verdier i om lag samme størrelsesorden som i Barcode, målt i kroner, sier Blix til Finansavisen.
DB170323 Den britiske statsministeren Theresa May sier angrepet er « sykt og forferdelig », og at det går imot verdier som frihet, demokrati og ytringsfrihet.
DB170323 Vi vet at alt henger sammen med alt, og at holdninger og verdier skapes hjemme.
DB170323 At så mange kjøper svarte tjenester, handler også om verdier .
DA170323 Vi står opp for våre verdier og viser verden at vi er den beste byen i verden, sa Khan.
DA170323 Han kalte onsdagens hendelse " et angrep på våre felles verdier ".
BT170323 Vi står opp for våre verdier og viser verden at vi er den beste byen i verden, sa Khan.
BT170323 Han kalte onsdagens hendelse « et angrep på våre felles verdier ».
AP170323 Storbritannias statsminister, Theresa May, sa i en tale i nasjonalforsamlingen torsdag at parlamentet var et mål for terrorisme fordi det representerer verdier som demokrati, frihet og menneskerettigheter.
AP170323 Statens pensjonsfond utland forvalter verdier for 7.700 milliarder kroner.
AA170323 Vi står opp for våre verdier og viser verden at vi er den beste byen i verden, sa Khan.
AA170323 Han kalte onsdagens hendelse " et angrep på våre felles verdier ".
AA170323 Vi står opp for våre verdier og viser verden at vi er den beste byen i verden, sa Khan.
AA170323 Han kalte onsdagens hendelse " et angrep på våre felles verdier ".
AA170323 Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
AA170323 Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
AA170323 Hun sier angrepet er forkastelig og kaller det er angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
AA170323 Hun sier angrepet er forkastelig og kaller det er angrep på Storbritannias demokratiske verdier .
AA170323 Statens pensjonsfond utland forvalter verdier for 7.700 milliarder kroner.
VG170322 Terroristen valgte å slå til i hjertet av vår hovedstad, fortsatte May, som la til at Storbritannia og London står for verdier som frihet, demokrati og ytringsfrihet.
VG170322 - Det er derfor dette er et mål for de som forkaster disse verdiene, men la meg gjøre det helt klart i dag : Ethvert forsøk på å bekjempe våre verdier gjennom vold og terror er dømt til å mislykkes.
SA170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier , heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
DN170322 Klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter knytter raskt an til spørsmål om identitet, verdier , religion, kultur og etikk, sier han.
DB170322 Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer han stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier , arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sier Aarseth.
DB170322 Biler med direkte bensininnsprøytning målte ifølge ADAC høye verdier for partikkelutslipp, mens flere av de moderne dieselbilene har redusert utslippet betraktelig.
DB170322 - Vi må respektere lovene i vertslandet, men er dypt skuffet over avgjørelsen som vi mener går i mot både konkurransens ånd og dens inkluderende verdier , skriver ledelsen i en pressemelding.
BT170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier , heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
BT170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier , heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
AA170322 I en dokumentar om Sven-Ingvars på TV4 i fjor sa Magnusson at det var bandets verdier som sikret fortsatt suksess.
AA170322 I en dokumentar om Sven-Ingvars på TV4 i fjor sa Magnusson at det var bandets verdier som sikret fortsatt suksess.
VG170321 « Vi oppfordrer deg derfor til å umiddelbart å avslutte alle prosesser mot selskapet og selskapets ledelse, slik at ledelsen kan konsentrere seg om å skape verdier for aksjonærene.
VG170321 Tyrkia og Russland minner europeerne om at liberale verdier og demokrati ikke er noe selvsagt.
VG170321 Altfor mange norske ungdommer ser ut til å mangle holdninger til grunnleggende verdier som disiplin, moral og empati.
FV170321 - Maksimerer verdier
DB170321 - Det var mange dystre spådommer om selskapets fremtid i fjor vår, og når ledelsen lykkes med å trygge selskapets verdier , har dette naturligvis stor verdi.
BT170321 - Det er meningsløst om vi som produserer olje med lave CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser, og dessuten fraskrive oss muligheten til å høste ressurser som skaper store verdier til fordeling i fellesskapet, sier Søviknes.
BT170321 Verdier og fordeling ¶
AP170321https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/0akJ0/Guide-til-Eurodok-Virkeligheten-pa-film Hvilke verdier og holdninger har vi ?
AP170321https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Guide-til-Eurodok-Virkeligheten-pa-film-617084b.html Hvilke verdier og holdninger har vi ?
AP170321 Hvilke verdier og holdninger har vi ?
AA170321 Etter at det ble justert ned til 80 mikrogram per kubikkmeter, har Miljøenheten sett røde verdier oftere enn før.
VG170320 Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen.
VG170320 Men kampen for rettferdighet må alltid må ligge i bunnen for idrettens verdier .
SA170320 Skulle ikke idretten være en arena for fair play, gode verdier der ærlighet er et helt sentralt begrep ?
SA170320 Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen videre.
FV170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
FV170320 Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen videre.
DN170320 | John Fredriksens papirflytterier har skapt verdier for 1,5 milliarder kroner ¶
DN170320 John Fredriksens papirflytterier har skapt verdier for 1,5 milliarder kroner ¶
DN170320 - I en tid hvor vi må slåss med så mange om frihandel, åpne grenser og demokratiske verdier er det et godt tegn at Tyskland og Japan ikke kjemper.
DB170320 Arresten av eiendommene er en midlertidig avgjørelse og gjennomføres for å sikre verdier før saken behandles i retten..
DB170320 Den måler vel å merke ikke øyeblikk vi kanskje umiddelbart forbinder med lykke, men tvert om fundamentale verdier og følelser ; tillit, trygghet, frihet.
DB170320 I begrunnelsen trakk juryen spesielt fram kontrasten i det lange ansiktshårets « ville barbari » og Hernings « myke, urbanfeminine verdier ».
BT170320 Skulle ikke idretten være en arena for fair play, gode verdier der ærlighet er et helt sentralt begrep ?
BT170320 Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen videre.
AP170320 En ekspertgruppe ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen har i sitt høringssvar gitt uttrykk for at straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet.
AP170320 Skulle ikke idretten være en arena for fair play, gode verdier der ærlighet er et helt sentralt begrep ?
AP170320 Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen videre.
AA170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DB170319 - Regjeringen satser på forenkling og digitalisering, for at bedriftene skal kunne bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk, og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser, sier Mæland som forstår Terje Hansen frustrasjon.
VG170318 Men, de som har det travelt med å legge ned en næring som skaper jobber, verdier og inntekter, og som kommer til å gjøre det i mange år, de er ikke på lag med fremtiden.
VG170318 Det er fortsatt store verdier som skal hentes opp fra havbunnen, og store verdier skal skapes på land og til sjøs samtidig som det skjer.
VG170318 Det er fortsatt store verdier som skal hentes opp fra havbunnen, og store verdier skal skapes på land og til sjøs samtidig som det skjer.
VG170318 Etter at Trump proklamerte Amerika først, er Merkel blitt kalt den siste forsvarer av demokrati og vestlige verdier .
VG170318 Evnen og viljen til å kjempe mot kreftene som utfordrer sentrale verdier som trygghet og ekte frihet, er ikke alltid på topp.
VG170318 Ingen av dem handler om å skape verdier .
DB170318 MEN det å ha styrke til å ta vare på hverandre når det kniper, betinger mest av alt en helt fri debatt om hvilke verdier som skal beskyttes.
DB170318 - Det strider mot våre verdier , sa Torbjørn Skogstad, leder for langrennskomiteen til Dagbladet i går, og var tydelig på at også denne dopingsaken i likhet med den lovstridige astmamedisineringen til Martin Johnsrud Sundby var sportens felles ansvar.
DB170318 Ifølge enkelte er verdier verdt milliarder da på salg for en langt billigere penge, og Sandberg har tidligere fått kritikk av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
BT170318 Jeg møter stadig folk som deler våre verdier , men som føler at SV ikke er et parti for dem.
VG170317 Ifølge Dagens Næringsliv får tidligere landslagsløper i kulekjøring Hans Eide Engelsen ut verdier for 65 millioner kroner ved salget av Active Brands til FSN, Bjørn Dæhlie får 29,8 millioner, Kari Traa får 27,5 millioner kroner og Aksel Lund Svindal 7,9 millioner kroner.
VG170317 TV-kjendisen ble overfalt, påsatt håndjern og ranet for store verdier mens hun oppholdt seg alene i en luksusleilighet i oktober i fjor.
SA170317 KAMP OM VERDIER : Knut Kristvang er daglig leder i Fotball Media, som på vegne av NFF har solgt rettighetene til Discovery.
FV170317 Hvilke verdier skal vi bygge på ?
FV170317 FOTO : Vidar Ruud / NTB scanpix KAMP OM VERDIER : Knut Kristvang er daglig leder i Fotball Media, som på vegne av NFF har solgt rettighetene til Discovery.
DN170317 Noteringen av Aramco vil bidra til at Saudi-Arabia lager verdens største statlige investeringsfond, som skal forvalte saudiske verdier til over to tusen milliarder dollar.
DN170317 , som forvalter verdier på over 800 milliarder dollar, har ført samtaler bak lukkede dører om å investere i det saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco, ifølge Bloomberg.
DB170317 Denne saken er et felles ansvar for oss i forbundet, og det ville stride mot våre verdier å tenke i de baner, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.
DB170317 Skiforbundet dropper erstatningskrav mot Johaug-legen : - Strider mot våre verdier
DB170317 - Når Trump åpenlyst forlater de verdier som vestlige politikere alltid har skrytt av, da er et vår plikt å si i fra, slo SV-lederen fast.
DB170317 - Deres ideologi er å privatisere verdiene i vannkrafta og sørge for at framtidige verdier flyttes fra fellesskapet til de private.
DB170317 Jeg ville neppe stemt Trump, men det er fordi han står for andre verdier og interesser enn jeg.
DB170317 De bevæpnede ranerne fikk med seg verdier for flere millioner, og i månedene etter den rystende opplevelsen forsvant Kardashian fullstendig fra sosiale medier.
DA170317 - Det er viktig i konkurransen med utenlandskeide hoteller, der eierne ikke betaler formuesskatt på bygninger og verdier i hotellene, sier direktør for Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.
DA170317 Kjøper man svart arbeid, så undergraver man viktige verdier i det norske samfunnet, sier hun. | - Privatmarkedet er dessverre tatt av useriøse aktører ¶
BT170317 Min utdanning og mine verdier , tilsier at det er det riktige valget.
BT170317 KAMP OM VERDIER : Knut Kristvang er daglig leder i Fotball Media, som på vegne av NFF har solgt rettighetene til Discovery.
AP170317 KAMP OM VERDIER : Knut Kristvang er daglig leder i Fotball Media, som på vegne av NFF har solgt rettighetene til Discovery.
VG170316 - Verdier som åpenhet, respekt for andre, og tro på Europas fremtid er de eneste riktige svarene på de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sa Hollande i en uttalelse natt til torsdag.
VG170316 Med utgangspunkt i sin i og for seg rørende overbevisning om at min innflytelse har vært betydelig, insinuerer Rolness at mine kosmopolitiske verdier har bidratt til fremveksten av høyrepopulisme og etnonasjonalisme.
VG170316 For hva galt har jeg gjort, annet enn å bruke ytringsfriheten til å utvikle andre perspektiver på migrasjon, humanistiske verdier og flerkulturalitet enn dem han foretrekker ?
SA170316 De liberale innser at de må kjøre hardt og være mer aggressive for å forsvare sine verdier .
SA170316 Det vitner om total intellektuell kollaps når Sakariassen får seg til å skrive « at det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn ».
SA170316 Det vitner om total intellektuell kollaps når Sakariassen får seg til å skrive « at det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn ».
AP170316 Høyrepopulister fremstiller seg selv som det eneste partiet som forsvarer nasjonale verdier .
AA170316 De liberale innser at de må kjøre hardt og være mer aggressive for å forsvare sine verdier .
VG170315 - Jeg føler at verdien mister verdier .
VG170315 Hafsa Mahraoui ser med bekymring på det hun opplever som at politikere slår mynt på konflikter mellom « vestlige verdier » og Europas muslimske befolkning.
VG170315 Fordi det handlet om verdier og et viktig veivalg engasjerte det velgerne.
SA170315 Selv mener Wilders at kjernesakene hans - som innvandring, verdier , nasjonal identitet og EU - er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.
DN170315 Maddow sier hun kun fikk se de to første sidene av Trumps selvangivelse for 2005, og at hele selvangivelsen ville inkludere mye mer informasjon som vil gi innsyn i hvordan Trumps skatt ble utregnet, og hvor mye den ferske presidenten har av verdier .
DN170315 Selv mener Wilders at kjernesakene hans - som innvandring, verdier , nasjonal identitet og EU - er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.
DB170315 Det minner oss om at våre såkalte « vestlige verdier » verken er uangripelige, eller egentlig universelle, selv om vi liker å tro det.
DB170315 Argumentet har vært at filmen promoterer « negative verdier » i landet, og lignende argumenter er fremsatt i Singapore.
DA170315 Argumentet har vært at filmen promoterer « negative verdier » i landet, og lignende argumenter er fremsatt i Singapore.
AP170315 Målingen viser også at flere vil forby at kvinner kan dekke til håret sitt, og flere vil kreve at innvandrere omfavner " danske verdier ".
AP170315 « Negative verdier » ¶
AP170315 Argumentet har vært at filmen promoterer « negative verdier » i et land der homoseksuell aktivitet er ulovlig og straffbart både under religiøse og sekulære lover.
AP170315 Politiet mener han har omsatt hasj for minst én milliard kroner - men har kun funnet verdier for ti millioner ¶
AA170315 Målingen viser også at flere vil forby at kvinner kan dekke til håret sitt, og flere vil kreve at innvandrere omfavner " danske verdier ".
AA170315 Argumentet har vært at filmen promoterer « negative verdier » i landet, og lignende argumenter er fremsatt i Singapore.
AA170315 Fylkesmann Inge Ryan understreket at det er viktig å holde fast på noen grunnleggende verdier .
AA170315 Meninger, verdier og begrep har endret valør.
SA170314 Det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn.
SA170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
FV170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
DN170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier , grunnleggende rettigheter og frihet, ifølge tyrkisk UD.
DB170314 Foreløpig har Vik gjort det svært vanskelig for banken å få tilgang på hans eller hans selskapers verdier .
DB170314 Men selv om tåka etter Trumps valgseier ser ut til å ha letnet litt når det gjelder forholdet til Tyskland, må Merkel i fredagens møte med Trump markere at hun representerer EUs verdier .
DB170314 Hun har ennå grunn til å tvile på om Trump deler slike verdier .
DB170314 - Tyskland og Amerika er forent av demokratiske verdier , av frihet og respekt for loven, menneskets verdighet uavhengig av opprinnelse, farge, religion, kjønn, seksuell orientering, eller politisk syn.
DB170314 Derfor skuffer det meg veldig at Høyre, som vil framstå som et moralsk parti med tydelige verdier , går inn for en bakstreversk politikk.
DB170314 - Strider mot grunnleggende verdier
DB170314 - Politikken strider mot mine grunnleggende verdier og hjertesaker.
DA170314 - Det er et signal fra EU-domstolen, men vi gjør vurdering ut ifra vårt lovverk, våre verdier og vårt ståsted.
BT170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier , grunnleggende rettigheter og frihet, ifølge tyrkisk UD.
BT170314 - Det var derfor heldigvis ikke store verdier i huset.
BT170314 Kunnskap er det viktigste virkemiddelet vi har for å fremme gode verdier og holdninger, og bedre verdier og holdninger om kropp og sex trengs sårt.
BT170314 Kunnskap er det viktigste virkemiddelet vi har for å fremme gode verdier og holdninger, og bedre verdier og holdninger om kropp og sex trengs sårt.
BT170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
AP170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier , skriver Olsø videre.
AP170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
AA170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier , grunnleggende rettigheter og frihet, heter det i en kunngjøring fra tyrkisk UD.
AA170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier .
AA170314 Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier , skriver Olsø videre.
AA170314 Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.
VG170313 For hvordan kan det ha seg at tredje- og fjerdegenerasjons innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som « etniske nordmenn » dersom de tiltrer og verdsetter den « felles nasjonale ( les : norske ) kulturelle tradisjonen » ?
DN170313 Han opplyser at dette gjelder forvaltningen av fond med verdier for til sammen 20 milliarder kroner.
DB170313 Men vi ønsker et arbeidsliv i Norge tuftet på norske verdier som like konkurransevilkår og nulltoleranse for sosial dumping.
DB170313 Det er verdier og rettigheter som funger godt både for arbeidsgivere og arbeidstakere, og som vi er stolte av.
DB170313 At Rederiforbundet har større lojalitet til redernes lommebøker enn til grunnleggende norske verdier er ikke nytt.
AP170313 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier .
DB170312 De kongelige har i praksis overført verdier fra offentlig eiendom til privat eie.
DA170312 Så må vi ha et næringsliv som evner å skape så store verdier at det kan fordeles på en fin måte i befolkningen.
AA170312 - Dette er uakseptable kommentarer fra tyrkiske myndigheter som rettes mot europeiske verdier og Nederland og Tyskland, sier Macron.
AA170312 Dette er det området som kommunene forvalter, som skaper mest verdier på private hender.
BT170311 Samfunnet trenger alle typer mennesker, også dem som tilfører fellesskapet andre verdier enn det som kan måles i kroner og øre.
AP170311 Det er når det oppstår konflikter rundt våre mest grunnleggende verdier at motviljen mot det flerkulturelle oppstår. 52 prosent av britiske muslimer sa i en undersøkelse gjort av Channel 4 at de vil forby homofili.
AP170311 Når en utstilling blir åsted for beskyttelse og tydeliggjøring av truede verdier i samfunnet kan den være vel så relevant som diagnoseredskap som kunsthistorisk øvelse.
VG170310 Man tyr til begreper som « norskhet » og nasjonale/norske/felles verdier som medisin og som motsetning til multikulturalismen.
VG170310 Deltakelse, gjensidighet og tillit som « felles verdier » og « det norske » er naturlig nok ikke faste størrelser, men utvikles i dialog og omgang med hverandre.
DN170310 Huseiere i mange områder kan bygge opp store verdier raskt, mens andre får større problemer med å komme inn på markedet, påpeker Ellis.
DN170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
DB170310 HAMAR ( Dagbladet ) : Ikke vær så opptatt av den siste skituren, norske verdier eller hva som er ekte norskhet eller ikke, snakk med folk.
DA170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
DA170310 - For mange handler det om å beskytte nederlandske verdier , og noe av det viktigste PVV er opptatt av, er immigrasjon, sier Andrej Zaslove, assisterende professor i sammenlignende politikk ved Radboud-universitetet, i et intervju med Dagsavisen.
DA170310 Retten kom til at det var snakk om tyverier av verdier til minst 150.000 kroner i kostpris.
DA170310 Men vi ønsker også å opplyse, skape engasjement og gode verdier blant russen, for det er tross alt vi som er framtiden, sier Monsen til RA. 99 prosent ¶
AA170310 - Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.
VG170309 Til samfunn med mer homogen befolkning, tradisjonelle verdier , mindre globalisering og mer oversikt.
SA170309 Viking stadion og treningsbanen på bildet representerer store verdier for Viking sammen med Vikinghallen og Vikinghuset.
DB170309 Verdier om likestilling er ett eksempel på endring.
BT170309 Småbarnsfamilien fra Damsgård er opptatt av grønne verdier , i likhet med nordmenn flest.
BT170309 Jeg kjenner ingen som har slike verdier som er fremstilt i dagens russesanger, og skjemmes ved tanken på at det finnes et fåtall gutter som dessverre gjør det og at det er disse guttene du leser om i avisen påfølgende dag.
AA170309 Merkel tok til orde for " å arbeide for tysk-tyrkiske forbindelser, på grunnlag av våre verdier ".
VG170308 De rikeste i Norge har ofte skapt store verdier og mange arbeidsplasser.
VG170308 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss, utdyper han.
DB170308 - Dette er fellesskapets verdier .
DB170308 Trusselen mot liberale verdier og rettigheter, angrep på homofile og transseksuelle, på innvandrere og minoriteter, oppleves i sum som et angrep på hver og en i den store likestillingsfamilien.
DB170308 Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser.
DB170308 « Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
DB170308 Utstyret som ga for høye målinger inneholder en såkalt Rogowski-spiral, mens målerne som ga for lave verdier bruker Hall-effektsensor.
DA170308 Jeg skjønner at når han snakker om « verdier vi har kjempet fram », så snakker han også om disse tingene.
DA170308 - Demonstrasjonene og aksjonene var viktige for å uttrykke motstand og å stå opp for viktige verdier og prinsipper.
BT170308 Småbarnsfamilien fra Damsgård er opptatt av grønne verdier , i likhet med nordmenn flest.
BT170308 Og at det dreier seg om verdier vi svært nødig vil miste, nemlig likeverd og likestilling mellom kjønn.
BT170308 Og at det dreier seg om verdier vi svært nødig vil miste, nemlig likeverd og likestilling mellom kjønn.
AP170308 Listhaug hevder at KrF har forlatt kristne verdier .
VG170307 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
VG170307 Men på egen skjerm ble han stadig mer negativt innstilt til liberale verdier , og gikk hardt ut mot punkgruppen Pussy Riot, skjønt, 80 prosent av russerne støttet ham i det.
DN170307 Gjeldsoppbygging, sårbarhet fra høye verdier på aksjer og økte handelskostnader er usikkerhetsmomenter som utgjør en risiko for verdensøkonomien i 2017 og 2018.
DN170307 - Grensehandelen utgjør store verdier , og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier hun. - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
DN170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
DB170307 I et brev til selskapets ansatte ba han dem om å stå for Nikes verdier , som han sa feirer mangfoldet « Trump bp tryer ».
DB170307 Kongefamilien velger likevel å skjule store økonomiske verdier som andre innbyggere må rapportere offentlig om.
DB170307 En sentral del av det journalistiske arbeidet har vært å kartlegge kongefamiliens private verdier i eiendom og aksjer.
DB170307 Kongefamilien velger likevel å skjule store økonomiske verdier som andre innbyggere må rapportere offentlig om.
DB170307 En sentral del av det journalistiske arbeidet har vært å kartlegge kongefamiliens private verdier i eiendom og aksjer.
DB170307 Korset er sikkert like nynorsk som mygg, G35 og document.no, noe som det moderne geniet, skyggeminister AT, ville kunne ha nedtegnet en avhandling om : Korset som et velfundert eksempel på ekte norske verdier , ja, korset er faktisk etnisk norsk.
DB170307 - Du dyttes rett inn i en bås som oppleves som altfor smal og alt annet som også betyr så mye for deg - enten det er verdier , egenskaper eller interesser, forsvinner.
BT170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
BT170307 ektiske dager med diskusjoner om hvordan vi skal løse den pinlige situasjonen vi har skapt for oss selv, ønsker vi nå å komme med en forklaring på hvordan 25 relativt oppegående gutter kunne finne på å godkjenne publiseringen av en låt med et budskap som ikke står i stil med våre egne holdninger og verdier .
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
BT170307 ektiske dager med diskusjoner om hvordan vi skal løse den pinlige situasjonen vi har skapt for oss selv, ønsker vi nå å komme med en forklaring på hvordan 25 relativt oppegående gutter kunne finne på å godkjenne publiseringen av en låt med et budskap som ikke står i stil med våre egne holdninger og verdier .
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
AA170307 - Grensehandelen utgjør store verdier , og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier hun. - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten.
VG170306 I tillegg umuliggjør permafrostlaget av beslutningsvegring en enhetlig beslutningsprosess som kan resultere i en rask og resolutt håndtering av hendelser der liv og store materielle verdier står på spill.
DB170306 I MER enn et halvt år har hjemlige kritikere sammenhengende angrepet det norske skimiljøet for å ha dårlige etiske verdier og for å tøye det medisinske regelverket for å oppnå bedre resultater.
DB170306 Det handler ikke om flotte fengselsbygg, men god kommunikasjon, respekt og verdier innad i organisasjonen.
DB170306 - De hadde innført både tankegods og verdier vi delte med dem - som at en dynamisk sikkerhet der det er dialog og respekt mellom innsatte og ansatte er en nødvendighet for en god soningsprogresjon.
DB170306 Problemet er at den som eier boligen, og mottar leie, opparbeider seg verdier i boligen, mens den som betaler husleie ikke opparbeider slike verdier .
DB170306 Problemet er at den som eier boligen, og mottar leie, opparbeider seg verdier i boligen, mens den som betaler husleie ikke opparbeider slike verdier.
DB170306 Mens partneren din investerer i varige verdier , som for eksempel hus og hytte.
DB170306 Løsning : Sikre deg eierandeler i varige verdier , som for eksempel boligen eller hytta på fjellet.
DB170306 Det vil si at verdier som skapes under ekteskapet skal deles likt mellom partene ved et eventuelt samlivsbrudd.
DB170306 Magazine forteller Adele hvordan hun ønsker at sønnen skal vokse opp og hvilke verdier hun vil videreføre til han.
BT170306 Dette er verdier vi ikke kan risikere å miste.
AP170306 Påtalemyndigheten vil nedlegge påstand om inndragning av 825 millioner kroner - har bare beslaglagt verdier for ti millioner.
AP170306 | Norske verdier handler ikke om kristendom Ole Lassesen Ekern ¶
AP170306 Si ;D-innlegg : Norske verdier består av demokrati, ytringsfrihet, likestilling og medmenneskelighet.
AP170306 I Afghanistan er kvinners status så begrenset at selv et krisesenter oppfattes som angrep på landets verdier og menns selvskrevne kontroll.
AP170306 I Afghanistan er kvinners status så begrenset at selv et krisesenter oppfattes som angrep på landets verdier og menns selvskrevne kontroll.
AA170306 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
VG170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
VG170305 Står opp for norske verdier
VG170305 BÆRER GULLKORS : - Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug lovde å stå opp for kristne verdier , da hun talte på den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium fredag.
VG170305 - Kristne og vestlige verdier er viktige i Norge.
DB170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
DA170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter ».
DA170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter ».
BT170305 Det vi så da Kim kom inn døren, var en mann med gode verdier som så menneskene rundt seg.
BT170305 Det vi så da Kim kom inn døren, var en mann med gode verdier som så menneskene rundt seg.
VG170304 « Når NIFs ledelse motsetter seg åpenhet og innsyn i forvaltningen av felles verdier for idretten er dette svært uheldig for idrettens tillit og omdømme.
VG170304 Hanne Skartveit har for øvrig helt rett når hun skriver at det, uten en god offentlig samtale, er vanskelig å samle en nasjon bak noen sentrale, felles verdier .
VG170304 Og uten en god offentlig samtale er det vanskelig å styre et samfunn, og å samle en nasjon bak noen sentrale, felles verdier .
VG170304 Felles verdier
DB170304 Doan Thi Huong sier at hun fikk verdier tilsvarende 750 kroner for å delta.
DB170304 - Jeg vil at alle skal vite at dersom du har kompetansen vi er på jakt etter og deler våre verdier , så er det en framtid for deg i MI6, sa direktør Alex Younger fredag.
DB170304 Det finnes ingen objektiv journalistikk, den vil alltid inneholde elementer av fortolkning og verdier .
DB170304 Det sier litt om hvor enkelt det er å videreføre gode verdier , påpeker Nyquist.
AP170304https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen-616366b.html Samtidig vil verdier ofte henge sammen med politisk overbevisning og livssyn, og vi bør tenke at mennesker kan omfavne norsk kultur selv om de ikke er typiske, sekulære sosialdemokrater.
AP170304https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen-616366b.html Noen forsøker å koble « norskhet » til et sett verdier .
AP170304https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen-616366b.html I tillegg er såkalte norske verdier ikke spesifikt norske.
AP170304 Samtidig vil verdier ofte henge sammen med politisk overbevisning og livssyn, og vi bør tenke at mennesker kan omfavne norsk kultur selv om de ikke er typiske, sekulære sosialdemokrater.
AP170304 Noen forsøker å koble « norskhet » til et sett verdier .
AP170304 I tillegg er såkalte norske verdier ikke spesifikt norske.
AA170304 - Jeg vil at alle skal vite at dersom du har kompetansen vi er på jakt etter og deler våre verdier , så er det en framtid for deg i MI6, sa direktør Alex Younger fredag. ( ©NTB ) ¶
AA170304 I en Twitter-melding oppfordrer byens ordfører Anne Hidalgo ham til å avlyse, og skriver at møtet truer franske verdier .
VG170303 Men det er et ( ikke lenger så ) nytt vi i Norge, og vi bør diskutere hva dette vi-et skal inneholde, og hvilke verdier , plikter og rettigheter man har som borger av dette landet.
VG170303 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug går til frontalangrep på norske biskoper og lover å stå opp for kristne verdier .
VG170303 Hun besøker andre religiøse trossamfunn, stiller krav og er tydelig og skarp på hvilke verdier som er viktige for Norge.
VG170303 - Vil hun kjempe imot verdier som å gifte seg med likekjønnede, retten til fri abort, assistert befruktning ?
VG170303 - Hun sa at slike verdier må vi kjempe i mot.
SA170303 Uenigheten dreide seg om verdier som tilhørte barnehjemmet.
SA170303 Jeg synes hun er en kjempegod skiløper, som står for mange gode verdier .
FV170303 Jeg synes hun er en kjempegod skiløper, som står for mange gode verdier .
DB170303 Det ligger i våre grunnleggende verdier , sier viseborgermester Alicia Glen til New York Times.
DB170303 Mange forsikringsselskap tilbyr en såkalt superforsikring som har høyere forsikringssummer og utvidede dekninger for dem som er borte i lengre perioder ( mer enn 45 dager ), eller som har med seg større verdier på reisen.
DB170303 Til Bergens Tidende sier Rolland at låta « selvfølgelig ikke representerer deres holdninger og verdier », men at sangen kommer til å bli spilt gjennom russetiden.
DB170303 Russepresident ved en av skolene og medlem på russebussen, Ole Sebastian Rolland, har tidligere uttalt til Bergens Tidende at låta « selvfølgelig ikke representerer deres holdninger og verdier », men at sangen kommer til å bli spilt gjennom russetiden.
DB170303 ¶ IKKE LIBERALE VERDIER : Artikkelforfatteren reagerer på Dagbladets leder om kommunereformen.
DB170303 Jeg trodde avisa bygde på liberale og demokratiske verdier , på forskningsbasert kunnskap og en redelig argumentasjon.
DB170303 Magazine forteller Adele hvordan hun ønsker at sønnen skal vokse opp og hvilke verdier hun vil videreføre til han.
DA170303 Det er en klubb hvis verdier gjenspeiler de samme verdiene vi står for ; som inkludering, samfunnsnyttige engasjementer, samt den viktige kampen mot rasisme.
DA170303 Når enkelte hevder at det å fortelle om en amerikansk presidents beviselige løgner eller advare mot hatefulle ytringer og angrep på demokratiske verdier , er « fake news », tenker jeg på disse modige redaktørene i vår egen avisfamilie.
DA170303 Bylarm skaper verdier , også for omgivelsene.
BT170303 - Gode verdier , egentlig ¶
BT170303 - Alle står for gode holdninger og verdier , egentlig, sier han.
BT170303 - Gode verdier , egentlig ¶
BT170303 - Alle står for gode holdninger og verdier , egentlig, sier han.
BT170303 IKKE REPRESENTATIVT : Ole Sebastian Rolland, russ og medlem av russebussen « Playboy 2017 », forklarer at sangen ikke representerer medlemmenes verdier .
BT170303 - Ikke våre verdier
BT170303 - Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier .
BT170303 IKKE REPRESENTATIVT : Ole Sebastian Rolland, russ og medlem av russebussen « Playboy 2017 », forklarer at sangen ikke representerer medlemmenes verdier .
BT170303 - Ikke våre verdier
BT170303 - Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier .
BT170303 For når Ole Rolland, russepresident ved Amalie Skram videregående skole, sier i hans intervju med BT : « Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier » så lurer vi på om dere kun har skrevet denne sangen fordi russekulturen oppfordrer til det.
BT170303 Dette handler ikke bare om likestilling og hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, det handler om grunnleggende moralske og etiske verdier .
BT170303 Russepresidenten på Amalie Skram vgs er et av medlemmene på bussen, og han sier til BT at « Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier ».
BT170303 Russepresidenten på Amalie Skram vgs er et av medlemmene på bussen, og han sier til BT at « Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier ».
AP170303 - Et demokrati blir ikke bærekraftig før verdier som sameksistens, likestilling, humanisme, rasjonalisme og autoritetsskepsis - det vi ofte ( og noen ganger for å provosere ) kaller « liberale verdier » - blir tilstrekkelig forankret i samfunnet, skriver Jean-Pierre Jans.
AP170303 - Et demokrati blir ikke bærekraftig før verdier som sameksistens, likestilling, humanisme, rasjonalisme og autoritetsskepsis - det vi ofte ( og noen ganger for å provosere ) kaller « liberale verdier » - blir tilstrekkelig forankret i samfunnet, skriver Jean-Pierre Jans.
AP170303 IKKE REPRESENTATIVT : Ole Sebastian Rolland, russ og medlem av russebussen « Playboy 2017 », forklarer at sangen ikke representerer medlemmenes verdier .
AP170303 Jeg synes hun er en kjempegod skiløper, som står for mange gode verdier .
AA170303 - Ikke våre verdier
AA170303 - Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier .
DN170302 Men Macron er samtidig kjent for å være en iherdig EU-tilhenger, som vil hegne om liberale verdier og økonomisk frihandel.
DB170302 - Det er ting ved den videoen som tilsier at Norges Håndballsforbund sine verdier , som begeistring, innsatsvilje, respekt, fairplay, ikke helt er å se her og at de kan prøve å gjøre en bedre innsats, sier Stegavik.
DA170302 Her står Thor for konservative amerikanske verdier , kjemper i Vietnamkrigen, og er kritisk til samtidens hippier.
DA170302 Kleber Mendonça Filho er en av de nye spennende regissørene i Brasil, og har med « Aquarius » laget en vakker, solvarm og lummer film med indre sinne og uro, både i forhold til den kapitalistiske utbyttingen av tradisjonelle verdier , men også hva gjelder mer abstrakte temaer, som det å eldes, ensomhet, det å ikke lenger være i takt med virkeligheten.
DA170302 Han viser til at også Tankesmien Agendas integreringsutvalg framhevet viktigheten av et sett med felles verdier og en felles kultur.
AP170302 De hevder at selv om de voksnes politiske verdier gikk tilbake til det normale kort tid etter terrorangrepet, har unge i større grad tatt med seg det høye deltagelsesnivået videre.
AA170302 Men Macron er samtidig kjent for å være en iherdig EU-tilhenger, som vil hegne om liberale verdier og økonomisk frihandel.
AA170302 Handler det om levesett ? Verdier og holdninger ?
VG170301 Ikke spesielt norske verdier
VG170301 Her har vi altså å gjøre med en svært dyktig journalist, et glimrende eksempel på en person som daglig vet å verdsette tradisjonelle vestlige verdier og som gjør bruk av sin ytringsfrihet i det å fylle sin rolle som kritisk journalist og debattleder i nyhetsbildet.
VG170301 Det viktige må da være hva folk står for ; hvilke verdier de har ; om de støtter den norske samfunnsmodellen, med demokrati, likestilling, menneskerettigheter, ytringsfrihet, rettsstat osv, ikke hvor de har sin opprinnelse, i en nær eller fjern fortid.
VG170301 Dersom man med « etnisk norsk » mener å beskrive ( noen av ) de trekk ved vår kultur som de aller fleste av oss setter slik pris på, og som Tybring-Gjedde ramset opp fra sin huskeliste i Dagsnytt 18, altså umistelige verdier som demokrati, stemmerett for alle, ytringsfrihet, pluralisme, menneskerettigheter, rettsstat, likestilling osv, så kan man bare slå fast at heller ikke disse
SA170301 - Jeg mener at generalsekretær Erik Langerud og hans folk har håndtert saken om gaven til Byåsen i tråd med våre verdier .
FV170301 I løpet av natten har dykkerutstyr for store verdier blitt stjålet fra Adykk i Gyldenløves gate.
FV170301 - Patruljen på stedet melder at det dreier seg om relativt store verdier som er borte, sier operasjonsleder Vigleik Fidje i Agder politidistrikt.
DN170301 - Det største ulykken i livet er å arve mye penger, sier Thon, som ikke vil « ødelegge » sine etterkommere ved å etterlate seg for store verdier .
DN170301 Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.
DN170301 Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
DN170301 Trumps forgjengere har sett det som viktig å fremme liberale verdier og demokrati i verden.
DB170301 Politiet og betjeningen har foreløpig ikke full oversikt over samlede verdier .
DB170301 Ifølge offentlige registre eide Trump selv aksjer i ETP til en verdi av 1 million dollar i 2015, og så seint som i mai i fjor hadde han verdier der for 50000 dollar.
DB170301 Jeg skal være bevisst på hva som er mine verdier , og prøve så godt jeg kan å hele tiden leve etter dem, sier han, og påpeker at ingen av de involverte i dag har mulighet til å kommentere saken i detalj på grunn av et rettsforlik.
DA170301 Dette er et markant brudd med USAs tidligere selvforståelse : At det har vært viktig for USA å fremme liberale verdier og demokrati i verden.
AP170301 - Jeg mener at generalsekretær Erik Langerud og hans folk har håndtert saken om gaven til Byåsen i tråd med våre verdier .
AA170301 Ifølge Melby reflekterer talen nok en gang at Trump bryter med en lang amerikansk tradisjon der USA forsto seg selv som et land som tok ansvar for verden, ikke minst ved å spre liberale verdier og demokrati.
AA170301 Nasjonalistlederen har gjort det klart at dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, kan en ny folkeavstemning « være den eneste måten å sørge for at vår stemme blir hørt, våre interesser blir ivaretatt og våre verdier blir opprettholdt ».
SA170228 Få frem det barnet har av talent og verdier , og la det få plass og anerkjennelse.
DN170228 Offshorerederiet Farstad Shipping som nylig fikk på plass en restruktureringsavtale med blant annet Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding på laget, skriver ned verdier på 1,8 milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat, ebit, på minus to milliarder kroner.
DN170228 Det gir trolig lite verdier til dagens aksjonærer, men gir en god løsning for selskapet som vil få en ny kapitalstruktur og fortsatt drift, sier analysesjefen.
DN170228 Farstad Shipping skriver ned verdier på 1,8 milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat, ebit, på minus to milliarder kroner.
DN170228 I løpet av kvartalet måtte selskapet skrive ned verdier på 135 millioner dollar knyttet til skader på FPSO-fartøyet « Cidade de São Mateus ».
DN170228 Hun utdyper også kritikken mot innskuddspensjonene, som skulle sikre den enkeltes verdier ved jobbskifte og gjøre systemet mer håndterlig for arbeidsgiveren.
DB170228 Investeringer i børsnoterte selskaper stod for 81 prosent av selskapets verdier ved utgangen av 2016. 65 prosent var relatert til olje- og gassektoren, 16 prosent i maritim industri og kontanter og likvide fondsplasseringer utgjorde 11 prosent.
DB170228 Hun utdyper også kritikken mot innskuddspensjonene, som skulle sikre den enkeltes verdier ved jobbskifte og gjøre systemet mer håndterlig for arbeidsgiveren.
DB170228 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DA170228 Hun utdyper også kritikken mot innskuddspensjonene, som skulle sikre den enkeltes verdier ved jobbskifte og gjøre systemet mer håndterlig for arbeidsgiveren.
BT170228https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Soskensjalusi-kan-vare-hele-livet-9876b.html Få frem det barnet har av talent og verdier , og la det få plass og anerkjennelse.
BT170228 Få frem det barnet har av talent og verdier , og la det få plass og anerkjennelse.
AP170228 - Generelt virker det som om støtten til høyrepopulistiske partier henger tettest sammen med personlige verdier og oppfatninger av identitet og kultur.
AP170228 Få frem det barnet har av talent og verdier , og la det få plass og anerkjennelse.
AA170228 Med et driftsresultat på minus 2 milliarder kroner, skriver Farstad Shipping ned verdier på drøye 1,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier .
SA170227 - Kvinner og menn representerer ulike verdier og syn på ting og skaper andre relasjoner.
FV170227 Få frem det barnet har av talent og verdier , og la det få plass og anerkjennelse.
DN170227 Per april ifjor hadde Fredly selv tjent nærmere 700 millioner kroner på Bank Norwegian, i urealiserte og realiserte verdier .
DB170227 « Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad, mens 25 prosent svarer i stor grad.
DB170227 « Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i størst grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene. » til tross for at grafen viser det stikk motsatte.
DB170227 Første graf viser at den største gruppen ( 39% ) svarer « i verken stor eller liten grad » på spørsmålet om « I hvor stor grad føler du at dine meninger og verdier er representert på Stortinget ? », mens resten fordeler seg ganske jevnt mellom 26% som føler seg representert i liten grad og 28% som føler seg representert i stor grad.
DA170227 - President Kabila har av opposisjonen innimellom blitt beskyldt for å være ettergivende, ikke patriotisk nok og at han ikke har stått nok opp for kongolesiske verdier og interesser.
DA170227 Røde verdier
BT170227 Innvandringen fører til press på norske verdier , og det ser vi i debatten om hijab, kjønnsdelt svømmeundervisning og særkrav i arbeidslivet, for eksempel at de ikke vil servere svinekjøtt.
BT170227 Innvandringen fører til press på norske verdier , og det ser vi i debatten om hijab, kjønnsdelt svømmeundervisning og særkrav i arbeidslivet, for eksempel at de ikke vil servere svinekjøtt.
BT170227 - Kvinner og menn representerer ulike verdier og syn på ting og skaper andre relasjoner.
AP170227 Mange styrtrike har verdier gjemt i skatteparadiser, utenfor all statistikk.
AP170227 Hollywood ynder å smykke seg med sine liberale verdier utad, men drives i realiteten som en lukket herreklubb.
AP170227 - Kvinner og menn representerer ulike verdier og syn på ting og skaper andre relasjoner.
VG170226 - Alle som kjenner Marit vet hvilke fantastiske verdier hun står for og hvordan hun viser omsorg for de rundt seg.
VG170226 Den nye rektoren har lovet å hegne om frihet og liberale verdier .
SA170226 GJESTEKOMMENTAR : Europa er ikke ubønnhørlig på vei nedover en sti av høyrenasjonalisme som vender seg mot EU, økonomisk integrasjon, den atlantiske alliansen og vestlige verdier .
DB170226 Utformingen av denne er også gjenstand for politiske valg, der viktige humanitære verdier skal avveies mot det norske systemets evne til å inkludere nykommere på en forsvarlig måte.
DA170226 - Ibsen, som selv var i landflyktighet, ser på det norske kulturlandskapet og isolerer noen verdier .
BT170226 I perioder har flere av kommunens målestasjoner vist oransje eller røde verdier .
AP170226 Innvandringen fører til press på norske verdier , og det ser vi i debatten om hijab, kjønnsdelt svømmeundervisning og særkrav i arbeidslivet, for eksempel at de ikke vil servere svinekjøtt.
AA170226 Verdier for nærmere 3,5 millioner euro ( ca 31 millioner kroner ) gikk opp i flammer i ildspåsettelsen i august 2015. ( ©NTB ) ¶
VG170225 - Min somaliske bakgrunn er en stor fordel, men det er også forståelsen for norske verdier , fortalte Khaire til Aftenposten i 2011 om fortrinnet han hadde med hans daværende arbeid på Afrikas horn.
VG170225 Jeg skal gjøre det jeg kan for å formidle mine verdier , tanker, følelser, gleder, opplevelser, nederlag, skuffelser, seiere, holdninger, livssyn og sist, men aller viktigst - min kjærlighet for deres mamma.
BT170225 Mitt hovedprosjekt er å ha en bevisstgjøring rundt norske verdier .
BT170225 Starbucks filtrerer Seattles liberale verdier og serverer dem i hvite og grønne pappbeger.
AP170225 Og så er det en stor forskjell fra de borgerlig til oss ; de finansierte drift ved å selge unna kommunens verdier .
FV170224 Blodig angrep på norske verdier
DN170224 Kinnevik hadde ved utgangen av 2015 verdier for omkring 84 milliarder svenske kroner, ifølge sin egen årsrapport.
DB170224 Men foreløpig har norske politikere demonstrert en påfallende mangel på handlekraft - og det til tross for at både Telenor, DNB og Orkla har staten blant sine største eiere og derfor forvalter viktige verdier som Norge skal leve av i framtida.
DB170224 Nordmenn deler, mer eller mindre, en tykk kultur, et sett med praksiser, oppfatninger, verdier og holdninger, som går utover det å respektere lover og regler.
DB170224 Innvandringen truer i begrenset grad viktige verdier som høy tillit.
DB170224 Det er ikke slik at alle i Norge lærer de samme verdier og måter å være på, uavhengig av hva foreldrene og deres venner mener.
DB170224 Jeg prøver å få frem at det er en del verdier og kvaliteter også ved livets siste akt.
DB170224 Magazine forteller Adele hvordan hun ønsker at sønnen skal vokse opp og hvilke verdier hun vil videreføre til ham.
BT170224 STORE VERDIER : Knappentunet i Fyllingsdalen brukes nå til psykiatriboliger av Bergen kommune, men byggene eies fortsatt av Helse Bergen.
BT170224 Blodig angrep på norske verdier
AP170224 Han anslår at boet har biler og andre verdier for rundt fem millioner.
SA170223 Her hadde bedriften bygd opp verdier i over 11 år ved utbygging og utvikling av kjøpesenteret M44 på Bryne.
SA170223 « Donald Trumps kollektive innreiseforbud for alle borgere fra Syria, Irak, Libya, Jemen, Iran, Sudan og Somalia er et klart brudd med de verdier USA forventes å stå for », skriver Christian W.
SA170223 Hans kollektive innreiseforbud for alle borgere fra Syria, Irak, Libya, Jemen, Iran, Sudan og Somalia er et klart brudd med de verdier USA forventes å stå for.
SA170223 Uforutsigbarhet og usikkerhet rundt våre liberale verdier er å forvente i populismens tid.
SA170223 Det er ikke irrasjonelt å frykte for våre liberale verdier i populismens tid.
DN170223 Jeg har en sterk tro på at EQTs lidenskap for å utvikle selskaper vil fortsette å skape levedyktige verdier for både investorene, selskapene og samfunnet som helhet, sier toppsjef Thomas von Koch i EQT Partners i dagens melding.
DN170223 Northzone driver i dag et av Nordens største venturefond og har på ti år skapt 6,5 milliarder kroner i verdier .
DB170223 Det som står igjen av verdier , er litt kontorutstyr og noen få eiendeler.
DB170223 - Så langt jeg ser det er det ganske sparsomt med verdier i boet.
DB170223 De spanske stortingspolitikerne omtaler programmet som et fantastisk konsept med mange gode verdier , men stiller spørsmål til sendetida.
DB170223 Det er ikke bare honnørord - bak hvert enkelt ord ligger verdiene våre fulle av historie, verdier som er dypt forankret.
DB170223 I tillegg kan man anlegge et annet natursyn, hvor man anser at naturen ikke er der for vår skyld, at den ikke skal vurderes ut fra hva den kan generere av økonomiske verdier .
DA170223 - Målsettingen er å bidra til å finansiere virksomheter som over tid vil skape verdier , og nye, lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AA170223 Samtidig ønsker hun ikke at Frankrike skal presse vestlige eller franske verdier på andre land.
SA170222 KOMMENTAR : Det må være lov til å si at det finnes norske verdier uten å bli beskyldt for å være rasist.
SA170222 Noe av den er berettiget, men mye skyldes at barneverntjenesten er den tjenesten som har i oppgave å foreslå at en av vårt samfunns mest grunnleggende verdier skal brytes : å skille barn fra foreldrene.
DB170222 Det dreier seg om veldig små verdier og effekten er liten, så man trenger veldig presise målinger, sier Wedemeyer.
DB170222 De er unge voksne, med verdier og interesser som i stor grad vil følge dem resten av livet.
AP170222 " Alliansen som foreslås av @Bayrou kretser rundt våre verdier og ideer.
AP170222 Der gjeldskrisen skapte motsetninger mellom nord og sør, ser politiske spørsmål knyttet til flyktningkrisen og fundamentale demokratiske verdier ut til å øke splittelsen mellom øst og vest.
AA170222 " Alliansen som foreslås av @Bayrou kretser rundt våre verdier og ideer.
DN170221 Selskaper kan ha flyttet verdier til eller fra holdingselskaper i ulike land, slik at investeringene registreres som å være fra et annet land enn der selskapet har sitt hovedkontor.
DN170221 Et holdingselskap er et selskap opprettet for å kunne eie verdier på vegne av en person eller selskap, gjerne i et annet land.
DB170221 Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom i en uttalelse fra 2009 til at « ansvar for mennesker bør tillegges samme vekt som ansvar for materielle verdier ».
DB170221 I Norge forsøker Høyre å bøte på skaden med at en og annen lokalpolitiker tar til ordet for rene utryddelsekampanjer mot rovdyr som ikke skaper verdier .
DA170221 Kalkyler anslår at én prosent økt oljeutvinningsgrad representerer 300 milliarder kroner i økte verdier , eller 75 nye operahus, som eksminister Tord Lien meldte under åpningen av IOR-senteret i 2014.
VG170220 - Amerikanske skattebetalere kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor del av kostnadene for forsvaret av vestlige verdier , slo Mattis fast i talen fra det lukkede møtet, sa Mattis i talen fra det lukkede møtet. | 14 omkom i bussulykke på Filippinene ¶ 14 personer mistet mandag livet i en bussulykke på Filippinene.
VG170220 - Kina må innse at menneskerettigheter og ytringsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati, verdier vi ikke kompromisser med.
VG170220 - Kina må innse at menneskerettigheter og ytringsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati, verdier vi ikke kompromisser med.
DB170220 Feminismen og likestillingskampen er derfor tjent med at så mange som mulig involverer seg, og i kvinnetoget får vi en unik mulighet til å involvere oss sammen - og fremme verdier vi alle deler og kjemper for i samfunnet.
DA170220 Disse aktørene stempler kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle helse som vestlige verdier fremmet av en sekulær elite i FN.
BT170220 Det er kun realisert verdier for rett over 300 millioner kroner.
AP170220 Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad, mens 25 prosent svarer i stor grad.
AP170220 Litt over hver fjerde, nærmere bestemt 26 prosent, svarer i en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen at de i liten grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget.
AP170220 Høyre-velgerne føler i størst grad at deres meninger og verdier er representert på Stortinget.
AP170220 Det er tre prosent flere som svarer i de i svært stor grad eller ganske stor grad føler at deres meninger og verdier er representert i mediene enn på Stortinget.
AP170220 Det er nesten like mange som kommer fra en landkommune som storbykommune føler at deres meninger og verdier i liten grad er representert på Stortinget.
AP170220 Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i lavest grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene.
AP170220 Det er SV-velgere og Venstre-velgere som i størst grad føler at deres meninger og verdier kommer frem i mediene.
AP170220 Derfor føler de at det er større avstand mellom egne verdier og det mediene fokuserer på.
AP170220 Derfor er det ikke overraskende at deres velgere ikke føler at deres verdier og meninger er representert i mediene, sier Thorbjørnsrud.
AP170220 Denne tendensen ser man også når folk får spørsmål om hvordan de føler at deres meninger og verdier er representert i mediene.
AP170220 De som er intervjuet har måtte svare for i hvor stor grad de føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene. 1000 personer er intervjuet på telefon i perioden 6. - 8. februar.
AP170220 Av partiene som er representert på Stortinget, er det Sp-velgerne, i tillegg til Frp- og KrF-velgerne, som i minst grad føler at deres meninger og verdier er representert blant de folkevalgte på Stortinget.
AA170220 Mattilsynet ville allerede i fjor nekte Norway Royal Salmon å sette ut steril laks i merdene, men fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) hastebehandlet klagen fra selskapet og ga dem medhold i løpet av én dag ettersom de sto i fare for å tape verdier for 400 millioner kroner.
AA170220 Hver fjerde nordmann føler i ganske eller svært liten grad at deres meninger og verdier er representert på Stortinget, ifølge spørreundersøkelse. 10 prosent av de i alt 1.000 personene Respons Analyse har spurt på vegne av Aftenpostenog Adressa sier de i svært liten grad føler seg representert på Stortinget, mens 16 prosent sier de i ganske liten grad er r
AA170220 Norske politikere viser enkelte ganger en sjokkerende svak evne til å tenke prinsipielt rundt demokratiets mest sentrale verdier .
SA170219 Det er kun realisert verdier for rett over 300 millioner kroner.
DA170219 Han omtalte asylsøkere som « lykkejegere », han mente våre vestlige verdier trues når altfor mange muslimer kommer til landet, og ga uttrykk for bekymring for at etnisk norske en dag kan komme i mindretall i sitt eget land.
AP170219 Noen gjør det for å kunne sende verdier til familien i hjemlandet, andre gjør det for å få omsorg og voksenkontakt mange av dem ikke opplever å få i asylsystemet, sier Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret.
AA170219 Det er ikke kjent hva ranerne fikk med seg av verdier , men politiet opplyser til NRK at det er gjort funn som knytter de siktede til hendelsen. ( ©NTB ) ¶
AA170219 Det er ikke kjent hva ranerne fikk med seg av verdier . ( ©NTB ) ¶
VG170218 Ikke bare analysen av hva markedet er villig til å gjøre - men også hva andre gjør, verdier på forskjellige avtaler, hva andre bruker sponsorat til, hvem som er aktuelle i Norge og internasjonalt, hvilke byråer/mellommenn kan vi snakke med ».
VG170218 Det er store verdier vi råder over og vi må derfor både ved en intern gjennomgang som fra regnskap og revisjon, som ved en ekstern gjennomgang som ved for eksempel pågang fra presse og skattemyndigheter, kunne svare for hvor verdiene går når de forlater Ullevål.
VG170218 Men det må være noen verdier i bunn.
VG170218 39-åringen, som for øvrig er gift med den 20 år eldre Brigitte Trogneux, representerer et politisk sentrum som blander høyresidens finanspolitikk med venstresidens sosiale verdier .
VG170218 For Macron er det uttrykk for europeiske verdier og menneskelig verdighet, selv i terrorens tid.
SA170218 Det er kun realisert verdier for rett over 300 millioner kroner.
DB170218 Diskusjonene dreier seg ikke bare om verdier og internasjonale spilleregler, men i høyeste grad også om den realpolitiske maktbalansen mellom nasjonene.
DB170218 Den må ha noen verdier og prinsipper i bunn, og det er at det er ikke makta som rår, men retten som rår, sier Solberg.
DB170218 Gjerningspersonene fikk med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.
DA170218 - I stedet for å vente i frykt på Trumps neste tweet, må vi europeere legge fundamentet for et sterkt Europa, i stand til å handle og forpliktet til demokratiske verdier , skriver han i en kommentar før konferansen.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier .
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier .
AP170218https://www.aftenposten.no/verden/Irans-elitekrigere-driver-business-for-milliarder-614943b.html Revolusjonsgarden kontrollerer også store økonomiske verdier i Iran.
AP170218 Revolusjonsgarden kontrollerer også store økonomiske verdier i Iran.
AA170218 Diskusjonene dreier seg ikke bare om verdier og internasjonale spilleregler, men i høyeste grad også om den realpolitiske maktbalansen mellom nasjonene.
AA170218 Den må ha noen verdier og prinsipper i bunn, og det er at det er ikke makta som rår, men retten som rår, sier Solberg.
AA170218 Gjerningspersonene fikk med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.
DN170217 « Markedet i 2017 forventes å bli krevende, noe som medfører økt risiko for lavere beskjeftigelse for konsernets flåte sammenlignet med 2016, med tilhørende risiko for ytterligere fall i verdier på konsernets skip », skriver selskapet i kvartalsrapporten.
DN170217 Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt.
DB170217 - Når det nå har vært kjempestigning i verdiutviklingen på boliger i og rundt Oslo er det mange som sitter på store verdier , og da utnytter de muligheten til å bygge en hytte ved å få et topplån på eksisterende boligfinansiering.
DB170217 Målet var å « kultivere fellesskap » med økt samhold og delt bruk av offentlige og private ressurser som sentrale verdier .
DA170217 Til Dagbladet sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt at gjerningsmennene var maskert, og at de fikk med seg verdier fra gullsmeden før de forlot åstedet.
DA170217 Gjerningspersonene fikk med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.
BT170217 Til Dagbladet sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt at gjerningsmennene fikk med seg verdier fra gullsmeden før de forlot åstedet.
AP170217 - Sp og KrF fronter noen anti-urbane verdier , og særlig Sp har fått en kongesak i strukturreformene.
AA170217 Men terrorister har enda en gang vist at de ikke har respekt for islamske verdier , sier Ghani.
AA170217 - Han hadde for høye verdier for alkohol og mistenkes i tillegg for kjøring under påvirkning av hasj, sier operasjonsleder Trond Volden i politiet i Trøndelag.
AA170217 Gjerningspersonene har fått med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.
VG170216 Det finnes verdier som er viktigere.
SA170216 Det er heller ingen helsefaglige grunner til å nekte bruk av forstøver, selv om Martin Johnsrud Sundby hadde gjort da han ble tatt for altfor høye verdier av stoffet salbutamol.
FV170216 Det er heller ingen helsefaglige grunner til å nekte bruk av forstøver, selv om Martin Johnsrud Sundby hadde gjort da han ble tatt for altfor høye verdier av stoffet salbutamol.
DN170216 Akastor skrev ned verdier på 407 millioner kroner i fjerde kvartal, i hovedsak knyttet til stenging av et MHWirth-anlegg i Asia og på et nytt MHWirth-anlegg i Brasil, samt nedskrivninger på det avanserte offshorefartøyet « Akofs Seafarer ».
DB170216 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170216 Når det er sagt vil vi være tydelige på at den lokale brosjyren ikke lever opp til Ikeas verdier og hva Ikea står for, skriver Stokke Aamodt.
DB170216 Ikea Israel skal ha forklart at de har forstått at mennesker er blitt opprørt, og at de i framtiden lover å kommunisere med målgruppen på en måte som lever opp til Ikeas verdier , samtidig som de viser respekt for religiøse minoriteter.
DB170216 De har sagt at de forstår at folk ble opprørt, og at de vil kommunisere med målgruppen på en måte som både lever opp til Ikeas verdier , samtidig som de viser respekt for religiøse minoriteter.
DA170216 Mye av det vi tenker på som norsk kultur og norske verdier , har blitt til i møte med andre kulturer.
BT170216 Det er heller ingen helsefaglige grunner til å nekte bruk av forstøver, selv om Martin Johnsrud Sundby hadde gjort da han ble tatt for altfor høye verdier av stoffet salbutamol.
AP170216 I rapporten som Aftenposten publiserte kom det frem at det ble målt høye verdier på stasjonen allerede i 1996.
AP170216 Det er heller ingen helsefaglige grunner til å nekte bruk av forstøver, selv om Martin Johnsrud Sundby hadde gjort da han ble tatt for altfor høye verdier av stoffet salbutamol.
VG170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor del av kostnadene for forsvaret av vestlige verdier , slo Mattis fast i talen fra det lukkede møtet.
VG170215 Macron er en karismatisk folketaler som skaper entusiasme i brede lag ved å gi stemme til en ekte kjærlighet til det europeiske prosjektet og de liberale og sosiale verdier som vi i Europa nå plutselig er litt alene om å stå opp for.
FV170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen for det forsvaret av vestlige verdier koster, sa han.
DN170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen for det forsvaret av vestlige verdier koster, sa Mattis.
DB170215 Beslagla enorme verdier
DB170215 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DA170215 Turismen og verdensøkonomien endrer seg raskere enn vi klarer å håndtere dem, og utfordringene reiselivet fører med seg er mye mer komplekse en tidligere, påpeker Molstad, som understreker at han fortsatt har stor tro på den bærekraftige turismens evne til å skape verdier og verne sårbare ressurser.
BT170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen for det forsvaret av vestlige verdier koster, sa han.
AP170215 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier .
AP170215 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier .
AP170215 I konkurranseutkastet heter det derfor at det nye regjeringskvartalet skal fremstå med en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon, nøkternhet og norske verdier .
AP170215 Holmen IF Langrenn og Asker Skiklubb har gått sammen om å lage kampanjen « Tøffest uten fluor » for å løfte frem sunne verdier og gode holdninger kombinert med fair play.
AA170215 - Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen for det forsvaret av vestlige verdier koster, sa han.
VG170214 Er det virkelig denne typen verdier vi ønsker å videreføre til generasjonene som kommer etter oss ?
DN170214 USA har vært en garantist for liberale verdier og en kollektiv verdensorden, blant annet via FN og Nato, helt siden begynnelsen av 1940-tallet.
DN170214 - Selvbildet amerikanerne har hatt som en eksepsjonell stat med ansvar og egenskaper til å fremme liberale verdier er svekket.
DB170214 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170214 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
AP170214 Strafferettspleie er et politikkområde som gjelder grunnleggende og dermed « verdifaste » moraletiske verdier, verdier som ikke bør kjøpslås med for å danne regjering.
AP170214 Strafferettspleie er et politikkområde som gjelder grunnleggende og dermed « verdifaste » moraletiske verdier , verdier som ikke bør kjøpslås med for å danne regjering.
SA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag.
SA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag.
SA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag.
SA170213 De siste dagene har gitt høye verdier for luftforurensing i Kannik.
SA170213 I tråd med våre verdier deltar norsk idrett i en nasjonal allianse som arbeider mot spillavhengighet.
DB170213 Målet er å luke ut folk som ikke akter å respektere norske lover og verdier .
DB170213 At innvandrere som mottar offentlig støtte til livsopphold og som nekter deltagelse i norskopplæring, kurs i norske verdier og samfunnsliv og andre integrerings- og arbeidsforbedringstiltak får sterkt redusert eller mister offentlige ytelser.
DB170213 Tojes enkle poeng er at innvandrere i større grad må akseptere norsk kultur og norske verdier .
DB170213 Da er det viktig at vi ikke nøler med å reagere overfor holdninger og verdier som er det norske samfunnet fremmed, i frykt for å bli stemplet som intolerante.
DA170213 Det tilsvarer klimautslippene fra 375.000 biler og verdier for 20 milliarder kroner, hvert år.
DA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
DA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon.
DA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
DA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon.
DA170213 Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
AP170213 Vi lever i en tid hvor mye står på spill og verdier og rettigheter er under press.
AP170213 I tråd med våre verdier deltar norsk idrett i en nasjonal allianse som arbeider mot spillavhengighet.
DB170212 Det er der vi kan prøve ut standpunkter og verdier uten at formynderne er til stede.
DB170212 I februarutgaven av magasinet GQ, der Dornan for anledningen pryder forsida, tar den irske skuespilleren avstand fra Greys holdninger og verdier , men også hans seksuelle preferanser.
DB170211 Denne nedgangen må til dels knyttes til en teknologisk utvikling som åpner for nye måter å tilrøve seg verdier .
DB170211 Ikke bare er hun drømmedama, hun er et forbilde i gode verdier , friske holdninger og raushet.
BT170211 Vi ser derfor frem til en konseptvalgutredning der verneinteressene og verdiene de representerer inkluderes på lik linje med andre verdier .
BT170211 Utredningen gjør en samfunnsøkonomisk analyse, men utelater helt teaterbyggets og parkens verdier som kulturminner.
BT170211 De gir uttrykk for at noen verdier, som offentlige, historiske kulturbygg og parker, er umistelige verdier som tilhører hele samfunnet.
BT170211 De gir uttrykk for at noen verdier , som offentlige, historiske kulturbygg og parker, er umistelige verdier som tilhører hele samfunnet.
BT170211 Bygninger som DNS symboliserer kulturelle, estetiske og historiske verdier .
BT170211 Dette er sosialisering med mange samtidige verdier ; mosjon, samhold, vennskap og oppdatering om siste nytt.
AP170211 Hun mener den nye politiske satiren er mer positivt ladet, og er egnet til å bygge oppunder felles verdier .
SA170210 | Vil gjøre det lettere å ta kriminelles verdier
SA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier .
SA170210 Vi har jo misbrukt vår høye intelligens og intrikate hjernestruktur i søken etter materielle verdier og en livsstil som ødelegger vårt livsgrunnlag.
DN170210 Alle kan bli boende i Frankrike " så lenge man respekterer franske lover og verdier ", sier hun.
DB170210 - Jeg står sammen med alle menneskene som har samlet seg over hele landet for å forsvare våre verdier og vår grunnlov.
DA170210 | Vil gjøre det lettere å ta kriminelles verdier
DA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier .
AA170210 Alle kan bli boende i Frankrike " så lenge man respekterer franske lover og verdier ", sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170210 Trondheim har hatt enkelte timer med høyere verdier så sent som i 2015, men det spesielle med torsdagen var overskridelser på alle fire målestasjoner i byen.
AA170210 | Vil gjøre det lettere å ta kriminelles verdier
AA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier .
AA170210 For meg handler ikke politikk om spill og spin, men om verdier , sier han.
VG170209 Så kom man til 2000-tallet, og da var det lavere verdier i gruppen.
VG170209 Norges Skiforbund har tidligere lagt frem verdier , målt utenfor sesong, som de mener viser at Norge ikke tok del i denne stigningen på 90-tallet.
VG170209 - På 90-tallet var nok jeg også forbauset over det at gruppen norske langrennsutøvere hadde noe høyere verdier enn det jeg tenkte var vanlig, og hadde sett.
VG170209 De som ikke respekterer våre verdier og lover, bør ikke få opphold.
DB170209 Det er utøvernes eget ansvar å ta vare på gode verdier i den enkelte idrettene.
DA170209 Mens IvankaTrump blir sett på som en utstrakt hånd til USAs kvinner, er det uklart hvilke verdier den tidligere liberale presidentdatteren står for.
AA170209 Røde verdier betyr at kommunen og Statens vegvesen må bøte på problemet.
AA170209 - Vi har hatt enkelte timer med høyere verdier så sent som i 2015, men det spesielle i dag er at det har vært overskridelser på alle fire målestasjoner, sier Langedal.
VG170208 I det åpne brevet, som han adresserer til hele Nederland, betegner han et økende ubehag over at folk kommer til landet og nyter godt av landets frihet, men misbruker den samme friheten, nekter å tilpasse seg og avviser landets verdier .
VG170208 I en tid der dataangrep og cybertrusler bør være kjent for de fleste, vitner det som har skjedd i nødnettet om en nærmest total lemfeldighet med store verdier og viktig infrastruktur.
DN170208 Handel dreier seg om verdier og handel av kulturer, sa han.
DB170208 - I alvorlig grad er dette et brudd med den sekulære stat og våre verdier .
DB170208 Hanne Odieles historie er med på å belyse verdier som burde oppta oss alle.
DB170208 - Vi snakker om svært lave verdier her.
BT170208 Hensikten med enhver virksomhet er å skape, kommunisere og hente verdier .
AA170208 Kjærsgaard, som er av grunnleggerne av Dansk Folkeparti, begrunner sin avvisning med at det er viktig å holde fast ved danske verdier .
AA170208 Det er nødvendig å stå fast på våre verdier og hvordan vi er som dansker.
AA170208 Det til tross for at selskapet måtte skrive ned verdier for hele 1,4 milliarder kroner i løpet av fjoråret.
SA170207 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl til Adresseavisen i helgen.
FV170207 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl til Adresseavisen i helgen.
DB170207 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170207 Det er andre verdier Bernkonvensjonen hviler på.
DA170207 For et par uker siden figurerte statsminister Mark Rutte i en avisannonse i form av et åpent brev til velgerne, der han snakket om at innbyggere som ikke respekterer nederlandske verdier bør forlate landet.
DA170207 Dette er viktige verdier som vi må sikre at nye generasjoner får muligheten til å ta del i, sier statsministeren i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.
BT170207 Kode er en stor og viktig institusjon, som forvalter store verdier for hele Vestlandet og nasjonen, og som fortjener en toppsjef som kan koble den enda tettere på samfunnet.
BT170207 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl til Adresseavisen i helgen.
AP170207 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl til Adresseavisen i helgen.
AA170207 Siden starten av 2013 har Statoil skrevet ned verdier i eiendeler for 130 milliarder kroner i sin regnskapsbalanse.
VG170206 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sier Oddvar Aardahl.
VG170206 Bjerketvedt er i tillegg opptatt av at det skal satses på kvinnefotballen, at NFF skal være representert i FIFA og UEFA for å bidra til at demokratiske verdier blir ivaretatt og et spesielt ord : Åpenhet.
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
VG170206 Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.
SA170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
SA170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
SA170206 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl.
DN170206 Jeg er utrolig glad for en slik løsning, hvor vi samtidig er med videre i selskapet som aksjonærer for å gjenskape verdier .
DB170206 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170206 Selv om det godt kan tenkes at det er noe i vårt kulturelle jordsmonn som gjorde det enklere å skape gode institusjoner, kan institusjonene selv opprettholde viktige verdier , selv om det kommer et tilfang av mennesker fra andre kulturer.
DB170206 De mener riktig nok at det er liberale verdier som demokrati, deltakelse, rettsstat og friheten til å bestemme selv, som innvandrere må respektere.
DB170206 Det samiske samfunnet er avhengig av et levende språk da det er språket som bærer vår kulturelle arv og våre verdier .
BT170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
BT170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
AP170206 - Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl.
AA170206 I forbønnsdelen av gudstjenesten ble det på lulesamisk og svensk, bedt bønner om barmhjertighet og forsoning « for dem som har opplevd urett og diskriminering og for dem som har opplevd at verdier fra hjem og barndom ikke har blitt verdsatt og respektert i storsamfunnet. » « Vi ber for verdens urfolk.
AA170206 Hvordan skal kristne verdier bli til handling i en verden full av nød og urettferdighet ?
AA170206 På spørsmål bekrefter hun at dette handler om « å være tro mot sine egne verdier når det går trått ».
AA170206 I motsetning til RBK, har Byåsen valgt å være åpen om støtten klubben får fra oss, og åpen om at avtalen er kvalitetssikret, i tråd med lover og regler og fullstendig i henhold til klubbens verdier tøff, ærlig og lagånd ( TÆL ).
AA170206 Er det bare når det går trått at Rosenborg ønsker å være tro mot sine egne verdier ?
SA170205 - Er man i det gode selskap omsettes det for helt andre verdier enn det vi er vant til.
AP170205 - Er man i det gode selskap omsettes det for helt andre verdier enn det vi er vant til.
AA170205 Larsen tror at det er snakk om store verdier som er ødelagt.
DB170204 Språk har en enorm makt til å påvirke samfunnets politikk og verdier .
DB170204 Verdier Norge har kjempet fram er under angrep, grunnet slik rasistisk retorikk.
AP170204 I en artikkel i avisen til Det russiske militærakademiet beskrives hvordan dataangrep, desinformasjon, manipulering og propaganda benyttes for å « endre befolkningens tradisjonelle verdier og kultivere en negativ holdning til sitt eget samfunn ».
AA170204 - En seier for våre verdier , vår sikkerhet og vår grunnlov, sier demokraten Nancy Pelosi om tilsidesettelsen av Donald Trumps innreiseforbud.
VG170203 Hun benyttet altså anledningen til å belære Trump om grunnleggende vestlige verdier .
VG170203 Fremtidig samarbeid vil være basert på disse verdier , skrev Merkel.
VG170203 - Tysland og Amerika er forenet i felles verdier .
VG170203 - Ingen vet hvilke regler som fortsatt gjelder i denne nye politiske æra, der verdier for en milliard kan bli ødelagt av en enkelt twitter-melding.
SA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
SA170203 | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
SA170203 Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
SA170203 RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
SA170203 - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
FV170203 | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
FV170203 Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
FV170203 RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
FV170203 - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
DB170203 IDEOLOGI : - Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug, skriver Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen ( t.v. ) og Knut Storberget.
DB170203 Framtidsrettede folkevalgte innså hvilke verdier man satt på, og hva som kunne skje dersom utenlandsk kapital tok kontrollen over disse.
DB170203 Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug : ¶
DB170203 Han forklarte : « Det finnes felles verdier : åpenhet, respekt, medfølelse, vilje til hardt arbeid, til å være der for hverandre, til å søke likhet og rettferd. » « Friheten flytter nordover.
DB170203 Canadas forbilde for verden », var hovedoppslaget i det britiske tidsskriftet The Economist i oktober, der landets åpenhet, liberale verdier og toleranse trekkes fram som et motstykke til USA.
DB170203 I sin dissens setter han det distinkt og spesifikt norske, som det har vært nasjonalstatens « oppgave å bære frem », opp som kontrast til utvalgets « tynne » kulturbegrep, som forstås som et begrenset sett av verdier .
DB170203 Slik verdier distribueres i dag er det bare de få som eier robotene som sitter igjen med de store pengene.
BT170203 | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
BT170203 Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
BT170203 RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
BT170203 - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
AP170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170203 Demokrati er maskinvaren, men maskinvaren fungerer ikke på egen hånd - en programvare, et sett av verdier , må også finnes.
AP170203 | Omstridt gambling-gave til Byåsen : RBK har takket nei til avtaler som strider mot klubbens verdier
AP170203 Vi har vært i en prekær situasjon og takket nei til ting som strider mot våre verdier , sier hun - uten å ville si noe om hva hun tenker på.
AP170203 RBK har avvist saker som strider mot klubbens verdier , mens Ranheim-leder ikke ville takket ja til utenlandske spillpenger.
AP170203 - Handler det om å være tro mot sine verdier også når det går trått ?
AA170203 - Der er det både verdier og historie som bør berges.
AA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AA170203 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
SA170202 Rundt 1.000 ansatte ved USAs ambassader og utenriksstasjoner over hele verden har signert et opprop der det midlertidige innreiseforbudet omtales som en fornærmelse mot amerikanske verdier .
DN170202 Forventede verdier så store at ingen helt våger å gi noen konkrete anslag når det gjelder summer.
DN170202 Brevutkastet avsluttes med en appell om at Trump må bruke selskapene som signerer som en ressurs for å nå politiske mål for immigrasjon samt støtte amerikanske bedrifter og reflektere amerikanske verdier .
DN170202 Etter pengekravet mistet banken verdier for nær 130 milliarder kroner.
DB170202 - Regelen ble innført for å fremme gode holdninger, verdier og oppførsel i norsk fotball, sier Edvartsen, og legger til at det styrker ideen om fair play blant spillerne.
DB170202 For Havel var Vesten og Europa definert av et sett av verdier , som han ga uttrykk for på denne måten : « Jeg ser klart for meg de europeiske verdiene som er blitt formet gjennom historien : Respekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter og verdighet, solidaritetsprinsippet, rettsstaten og likhet for loven, beskyttelse av mindretallet, demokratiske
DB170202 Et realistisk svar på gåten om hvor Vesten er nå kan derfor tolkes som et svar på spørsmålet om hvor vi finner et ekte engasjement for liberale verdier og institusjoner.
BT170202 Rundt 1.000 ansatte ved USAs ambassader og utenriksstasjoner over hele verden har signert et opprop der det midlertidige innreiseforbudet omtales som en fornærmelse mot amerikanske verdier .
AP170202 Svært høye verdier av svevestøv på Nationaltheatret togstasjon { { { silentplay : true } } } ¶
AP170202 For høye verdier allerede i 1996 ¶
AP170202 Er det rimelig å anta at luftkvaliteten har ligget under anbefalte verdier i 20 år ?
AP170202 - Det står i rapporten at det ble foretatt målinger av for høye verdier allerede i 1996.
AP170202 Svært høye verdier av svevestøv på Nationaltheatret togstasjon { { { silentplay : true } } } ¶
AP170202 For høye verdier allerede i 1996 ¶
AP170202 Er det rimelig å anta at luftkvaliteten har ligget under anbefalte verdier i 20 år ?
AP170202 - Det står i rapporten at det ble foretatt målinger av for høye verdier allerede i 1996.
AP170202 Asle Toje etterlyser i sine dissenser flere krav til innvandrere om å tilegne seg norsk kultur og norske verdier .
AA170202 Disney-filmen « Vaiana » kritisert for å fremme feminisme og ødelegge amerikanske verdier , hevdes fra høyresiden i USA.
SA170201 Fotballmessig har Lagerbäck stått for det som kanskje kan kalles nordiske verdier .
FV170201 Fotballmessig har Lagerbäck stått for det som kanskje kan kalles nordiske verdier .
DN170201 « Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser. », heter det i PSTs rapport.
DB170201 Som Asle Toje framhever holdes et samfunn sammen av mer enn bare liberale verdier .
DB170201 Begge kurvene er vist som standardiserte verdier ( delt med standardavviket og med middelverdien trukket fra ). 2.
DB170201 Begge kurvene er vist som standardiserte verdier ( delt med standardavviket og med middelverdien trukket fra ).
DB170201 Barn er også ofte åpnere for nye skikker, kulturelle forhold og verdier enn noen som har hatt hele sin oppvekst i et land med en annen kultur enn vi har i den vestlige verdenen.
BT170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier .
BT170201 Det er en øvelse som neppe bør kopieres, siden et « mesterskap » i verdier alltid vil utarte til kamp om definisjonsmakt, som skaper avstand og skjerper motsetninger.
BT170201 Danskene laget før jul en slags kulturkanon for verdier , som det ble mye rabalder av.
BT170201 Da er kanskje verdier viktigere enn kunstverk.
BT170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
BT170201 Det er en øvelse som neppe bør kopieres, siden et « mesterskap » i verdier alltid vil utarte til kamp om definisjonsmakt, som skaper avstand og skjerper motsetninger.
BT170201 Danskene laget før jul en slags kulturkanon for verdier , som det ble mye rabalder av.
BT170201 Da er kanskje verdier viktigere enn kunstverk.
BT170201 Fotballmessig har Lagerbäck stått for det som kanskje kan kalles nordiske verdier .
AP170201https://www.aftenposten.no/okonomi/Over-200-nordmenn-under-lupen-etter-Panama-Papers-Skatteetaten-jakter-skjulte-formuer-614226b.html Vi har gjennom arbeidet med Panama Papers lært mye om rollen som banker og andre har i tilrettelegging av tjenester som plasserer kunders verdier i andre land.
AP170201https://www.aftenposten.no/okonomi/Over-200-nordmenn-under-lupen-etter-Panama-Papers-Skatteetaten-jakter-skjulte-formuer-614226b.html Det er uansett den skattepliktige selv som er ansvarlig for å rapportere opplysninger om verdier i utlandet til Skatteetaten, via skattemeldingen ( selvangivelsen ), sier han.
AP170201https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fremmede-stater-bruker-store-ressurser-pa-digital-spionasje-mot-Norge-614241b.html Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fremmede-stater-bruker-store-ressurser-pa-digital-spionasje-mot-Norge-614241b.html Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier .
AP170201 Vi har gjennom arbeidet med Panama Papers lært mye om rollen som banker og andre har i tilrettelegging av tjenester som plasserer kunders verdier i andre land.
AP170201 Det er uansett den skattepliktige selv som er ansvarlig for å rapportere opplysninger om verdier i utlandet til Skatteetaten, via skattemeldingen ( selvangivelsen ), sier han.
AP170201 Undersøkelser viser at andre generasjon innvandrere endrer kultur- og verdisyn sett i forhold til foreldre og gjeldende verdier i familiens hjemland.
AP170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.
AP170201 Årsaken er samiske kulturelle verdier , mener forsker.
AP170201 Årsaken er samiske kulturelle verdier , mener forsker.
SA170131 Blodsutgytelse er forbudt i alle religioner, og er heller ikke i tråd med internasjonal rett og menneskelige verdier , skriver lærestedet i sin reaksjon.
DN170131 Han skrøt av Merkel, en statsleder han mener deler hans grunnleggende verdier .
DB170131 Hun understreker at Norges strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som « inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier ».
DB170131 Hun understreker at Norges strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som « inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier ».
DB170131 - Innstrammingen er unødvendig kraftig, og religiøse tester er uforenelig med våre verdier , sier senator Susan Collins.
DB170131 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170131 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170131 Som regel er de fleste pakistanere muslimer, men jeg begynner å lure på om de setter kulturens verdier høyere enn religionens verdier .
DB170131 Som regel er de fleste pakistanere muslimer, men jeg begynner å lure på om de setter kulturens verdier høyere enn religionens verdier.
BT170131 Blodsutgytelse er forbudt i alle religioner, og er heller ikke i tråd med internasjonal rett og menneskelige verdier , skriver lærestedet i sin reaksjon.
AP170131 Den høytstående medarbeideren sa at administrasjonen fortsatt vil ønske velkommen nye mennesker « som virkelig tror på amerikanske verdier som vi alle holder høyt », men at den er den føderale statens rett til å ekskludere dem som « ikke ville være i stand til å være lojal mot vår tolerante levemåte ».
AP170131 Nå er det noen verdier som faktisk står på spill.
DN170130 Men Ford-sjef Mark Fields gikk mandag ut og kritiserte Trump, og han understreket at politikken « går mot Fords verdier ».
DN170130 Til sammenligning er aksjene som inngår i hovedindeksen på Oslo Børs priset til rundt 1,4 av bokførte verdier .
DB170130 Men et generelt nei til alle flyktninger bryter med de verdier som bør ligge til grunn for en human og konsekvent flyktningpolitikk.
DB170130 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170130 « Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill », heter det i uttalelsen.
DB170130 Vi skal selvsagt kutte nasjonale utslipp, men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.
DB170130 May oppfordret Trump til å være varsom med president Vladimir Putin og Russland, hun minnet om Ukraina, hun uttrykte et ønske om et EU som holder sammen, mens Trump synes å ønske sammenbrudd, og i sin tale i Philadelphia forsvarte hun verdier som frihet og toleranse.
BT170130 - Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill, heter det i uttalelsen.
BT170130 - Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill, heter det i uttalelsen.
AP170130 - Men dette rokker ved tilliten til grunnleggende verdier med USA og vår politiske legitimitet.
AP170130 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier .
AP170130 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier.
AP170130 - Men dette rokker ved tilliten til grunnleggende verdier med USA og vår politiske legitimitet.
AP170130 | Obama : Amerikanske verdier står på spill ¶
AP170130 - Borgere som utøver sin grunnlovsfestede rett til å samles, til å organisere seg og til å få sine stemmer hørt av sine folkevalgte, er nøyaktig hva vi forventer å se når amerikanske verdier er utsatt, sier Obama via sin talsmann Kevin Lewis.
SA170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier .
SA170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier.
DN170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier .
DN170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier.
DB170129 Hun understreker at Norges strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som « inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier ».
DB170129 Hun understreker at Norges strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som « inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier ».
DB170129 De mener det strider både mot grunnloven og amerikanske verdier å nekte innreise for en gruppe basert på etnisitet og religion, for øvrig et syn visepresident Mike Pence og flere andre fremtredende republikanere delte før Trump ble deres kandidat.
AP170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier .
AP170129 - Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier.
AP170129 Men dette med familieorientering og - verdier går saktere.
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser, sier Horgen Friberg.
AP170129 Det er da verdier og holdninger setter seg og varer livet ut.
AP170129 Men dette med familieorientering og - verdier går saktere.
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser, sier Horgen Friberg.
AP170129 Det er da verdier og holdninger setter seg og varer livet ut.
AP170128 Der skal de synge Marseillaisen og snakke om fransk kultur, historie og verdier .
AP170128 Der skal de synge Marseillaisen og snakke om fransk kultur, historie og verdier .
SA170127 Verdier som vi burde innsett at vi må kjempe for, ble fortsatt tatt for gitt, og vekstforholdene ble tvert imot forverret.
SA170127 Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit.
SA170127 Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit.
SA170127 Noe annet som blir unikt er at utøverne må jobbe med sine holdninger og verdier når det gjelder doping og juks.
SA170127 Deretter vil de måtte ta stilling til ulike dilemmaer og reflektere om de løsningen de velger står i stil med sine egne verdier .
SA170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
FV170127 Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit.
DN170127 Politiet har i lengre tid jaktet på verdier hos de tiltalte i Lime-saken, og har tatt beslag i Mercedesen av type ML.
BT170127 Å overgi noen av verdens mest sårbare mennesker til seg selv er et slag i ansiktet på amerikanske verdier , sier Joel Charny, som leder Flyktninghjelpens Washington-kontor.
BT170127 Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit.
BT170127 Noe annet som blir unikt er at utøverne må jobbe med sine holdninger og verdier når det gjelder doping og juks.
BT170127 Deretter vil de måtte ta stilling til ulike dilemmaer og reflektere om de løsningen de velger står i stil med sine egne verdier .
BT170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
AP170127 I tillegg til å ligge til venstre i sosialistpartiet, er han også en politiker som legger mer vekt på grønne verdier .
AP170127 I tillegg til å ligge til venstre i sosialistpartiet, er han også en politiker som legger mer vekt på grønne verdier .
AP170127 Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit.
AP170127 Noe annet som blir unikt er at utøverne må jobbe med sine holdninger og verdier når det gjelder doping og juks.
AP170127 Deretter vil de måtte ta stilling til ulike dilemmaer og reflektere om de løsningen de velger står i stil med sine egne verdier .
AP170127 - De vil bli utfordret til å definere sine tre egne verdier som de står for.
SA170126 Lederes beslutninger, basert på « å forstå risiko » skjer på bakgrunn av verdier og preferanser som henger sammen med makt, posisjoner, incentivordninger, bedriftskultur som kan være til hinder for å rapportere om farlige forhold, etc.
SA170126 Therese har vært en jente med gode holdninger og verdier - målbevisst, strukturert og ryddig.
DB170126 - Therese er ei god jente med gode holdninger og verdier .
DB170126 Jeg synes det er deprimerende at et menneske med slike verdier og menneskesyn kan ha den makten, sier Andreas Ullenius fra Round and Round.
DB170126 Lederen for organet med ansvar for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er bekymret for at USA skal forlate sine verdier og tillate tortur.
DB170126 Hvis vi ikke holder fast ved våre egne verdier, hvordan kan vi da få andre til å nærme seg våre verdier .
DB170126 Hvis vi ikke holder fast ved våre egne verdier , hvordan kan vi da få andre til å nærme seg våre verdier.
DB170126 - Dette er verdier som er hele grunnlaget for den alliansen som har vært mellom USA og Europa.
DB170126 Han er også tiltalt for å ha tatt i mot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170126 Det er basert på disse verdier jeg vil tilby nært samarbeid, både med meg personlig, og mellom våre to lands regjeringer, sa Merkel.
DB170126 - Tyskland og Amerika er forent av felles verdier som demokrati, frihet, og ikke minst respekt for loven og hvert menneskes verdighet, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, trosbekjennelse, kjønn, seksuelle orientering, eller politiske ståsted.
BT170126 Hvordan kan hun hindre at barna blir påvirket av hans syn, og lære dem sunne, friske verdier .
BT170126 Therese har vært en jente med gode holdninger og verdier - målbevisst, strukturert og ryddig.
AP170126 Vestlige verdier forsvares ikke ved å undergrave vestlige verdier .
AP170126 Vestlige verdier forsvares ikke ved å undergrave vestlige verdier.
AP170126 Therese har vært en jente med gode holdninger og verdier - målbevisst, strukturert og ryddig.
SA170125 | Svensk dopingekspert om Johaugs verdier : - Det er kjempelite ¶
FV170125 | Svensk dopingekspert om Johaugs verdier : - Det er kjempelite ¶
DB170125 Dette er en spesiell sak med lave verdier etter bruk av krem.
DB170125 ¶ BREV : ( Dagbladet ) : Nederlands statsminister Mark Rutte tar i et åpent brev til landets innbyggere til orde for at de « som nekter å tilpasse seg, og kritiserer våre verdier bør oppføre seg som vanlig, eller forsvinne ».
DB170125 ( Dagbladet ) : Nederlands statsminister Mark Rutte tar i et åpent brev til landets innbyggere til orde for at de « som nekter å tilpasse seg, og kritiserer våre verdier bør tilpasse seg, eller forsvinne ».
DB170125 - Når det er sånn over hele området, sier det seg selv at det er snakk om betydelige verdier , som kunne gitt grunnlag for ikke-subsidierte arbeidsplasser i distrikts-Norge.
DB170125 « Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier , men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo », skriver Noer Lie.
DB170125 Det er på slike verdier man bygger sterke lag.
BT170125 | Svensk dopingekspert om Johaugs verdier : - Det er kjempelite ¶
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser, sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser, sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 Hvordan kan hun hindre at barna blir påvirket av hans verdier ?
AP170125 | Svensk dopingekspert om Johaugs verdier : - Det er kjempelite ¶
DB170124 Det danske selskapet Victoria Properties A/S har samlede verdier ( egenkapital ) på omtrent null kroner - men har likevel steget eventyrlig på børsen.
BT170124 Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer.
BT170124 - De to lederne diskuterte betydningen av delte verdier , og Mattis la vekt på at han vil alltid vende seg mot Europa først når USA søker allierte, sier talsmann Jeff Davis i det amerikanske forsvarsdepartementet.
BT170124 Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer.
BT170124 - De to lederne diskuterte betydningen av delte verdier , og Mattis la vekt på at han vil alltid vende seg mot Europa først når USA søker allierte, sier talsmann Jeff Davis i det amerikanske forsvarsdepartementet.
AP170124 Derfor mener han at de som ikke « tilpasser seg og respekterer hollandske verdier », bør reise hjem.
AP170124 Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer.
AP170124 Derfor mener han at de som ikke « tilpasser seg og respekterer hollandske verdier », bør reise hjem.
AP170124 Deretter begynte brannvesenet å sikre verdier .
VG170123 Til sammen marsjerte mer enn to millioner kvinner og menn for verdier og rettigheter mange trodde var vunnet for godt.
SA170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
SA170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
FV170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
FV170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
DN170123 Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer.
DB170123 Cardin viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer, melder NTB.
DB170123 Med seg på flyttelasset skal presidenten ha store verdier , både store pengesummer og luksusvarer.
DB170123 - De blåblå forstår ikke at Norge har masse ressurser, verdier og ikke minst vett spredt over hele det langstrakte landet vårt.
DB170123 Spørsmålet er derfor ikke hva en hovedstad gir fra seg av materielle verdier , men hvor godt hovedstaden skjøtter sine hovedoppgaver og fungerer fasiliterende for resten av landet.
DB170123 Hovedårsaken til at Oslo har et « høyere BNP » enn ellers i landet er ikke fordi Osloborgerne produserer mer av det som skaper økonomiske verdier , men fordi hovedkontorene til de fleste store norske bedrifter befinner seg i Oslo.
DB170123 - KAN FRAMSTÅ ULIKE : Stian Lothe ( 23 ) mener han og pappa Leif Einar deler mange verdier , men at de kanskje kan fremstå litt ulike.
DB170123 - Jeg tror vi først og fremst kan framstå veldig ulike, men jeg tror vi deler mange verdier , og er begge direkte og ærlige.
BT170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
AP170123 Han viser til at Tillersons tidligere rolle i næringslivet kan kompromittere hans evne til å fremme amerikanske verdier og idealer.
AP170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
AP170123 Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.
DB170122 Du får noen andre enn deg selv å tenke på, og man ønsker å være en god mor og videreføre gode verdier til barnet.
BT170122 Politiet anslår at det er snakk om ødelagte verdier for 26 millioner kroner totalt.
AP170122 Hagen forteller at han tidlig tok avgjørelsen om å begynne å overføre verdier til barna.
AP170122 Det er ingen måte Gates og hans etterkommere kunne forbruke de verdier han har akkumulert, da er Melinda og Bill Gates Foundation en mer visjonær løsning for alle, sier professor Gjems-Onstad.
AP170122 - De fleste ville nok tenke at det er fantastisk å arve store verdier , men det er nok ikke alle som arver som opplever det sånn.
AP170122 Hagen forteller at han tidlig tok avgjørelsen om å begynne å overføre verdier til barna.
AP170122 Det er ingen måte Gates og hans etterkommere kunne forbruke de verdier han har akkumulert, da er Melinda og Bill Gates Foundation en mer visjonær løsning for alle, sier professor Gjems-Onstad.
AP170122 - De fleste ville nok tenke at det er fantastisk å arve store verdier , men det er nok ikke alle som arver som opplever det sånn.
SA170121 Under og etter annen verdenskrig oppfattet psykologer den autoritære personlighet som et mønster av holdninger og verdier basert på samfunnets tradisjonelle normer, underkastelse for myndigheter og myndighetspersoner og hat og aggresjon mot de som enten utfordrer etablerte normer eller opptrer utenfor dem.
SA170121 Til alle tider har unge stridende tatt for seg av krigsbytte - materielle verdier , unge kvinner.
SA170121 I en nasjonal meningsmåling våren 2016, utført av statsviteren Matthew MacWilliams, viste høye verdier i autoritærisme seg å være den sterkeste pekeren til uttrykt politisk støtte til Donald Trump.
SA170121 Under og etter annen verdenskrig oppfattet psykologer den autoritære personlighet som et mønster av holdninger og verdier basert på samfunnets tradisjonelle normer, underkastelse for myndigheter og myndighetspersoner og hat og aggresjon mot de som enten utfordrer etablerte normer eller opptrer utenfor dem.
SA170121 Til alle tider har unge stridende tatt for seg av krigsbytte - materielle verdier , unge kvinner.
SA170121 I en nasjonal meningsmåling våren 2016, utført av statsviteren Matthew MacWilliams, viste høye verdier i autoritærisme seg å være den sterkeste pekeren til uttrykt politisk støtte til Donald Trump.
DB170121 - KAN FRAMSTÅ ULIKE : Stian Lothe ( 23 ) mener han og pappa Leif Einar deler mange verdier , men at de kanskje kan fremstå litt ulike.
DB170121 - Jeg tror vi først og fremst kan framstå veldig ulike, men jeg tror vi deler mange verdier , og er begge direkte og ærlige.
BT170121 Det var heller en anledning til å si hvilke verdier man ønsker mer av i samfunnet, mente hun.
AP170121 Protestmarsjen skjer ifølge arrangementet i « solidaritet med våre amerikanske søstre for å uttrykke våre felles verdier : Likestilling, mangfold, inkludering, klima og et bærekraftig miljø ».
AP170121 Det var heller en anledning til å si hvilke verdier man ønsker mer av i samfunnet, mente hun.
AP170121 Arnfinn Moland tar i debatten om dekorasjoner i forbindelse med andre verdenskrig til orde for at den beste heder man kan gi motstandsfolk er « å arbeide aktivt for demokratiets verdier , mot ufrihet og ideologisk grums ».
DN170120 Guzman er blant annet siktet for å stå bak et narkotikakartell med tusen medlemmer og verdier for milliarder av dollar.
DB170120 I februarutgaven av magasinet GQ, der han for anledningen pryder forsida, tar iren avstand fra Greys holdninger og verdier , men også hans seksuelle preferanser.
BT170120 Guzman er blant annet siktet for å stå bak et narkotikakartell med tusen medlemmer og verdier for milliarder av dollar.
AP170120 Han gratulerer Trump med innsettelsen, men understreker at Norge skal bruke tydelig tale når det gjelder egne interesser og verdier .
SA170119 Vi fikk innblikk i mennesket bak fasaden, og ble vitne til den interne kampen mellom hvilke verdier han skulle velge å følge.
DB170119 ¶ RANET : Harry Winston-butikken i Cannes ble frastjålet verdier for over 135 millioner kroner av en enslig raner, som gikk rolig fra stedet etterpå.
DB170119 Store verdier
DB170119 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170119 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
AP170119 Telenor har ikke ønsket å svare på hvor store verdier som er borte.
DB170118 Jeg har tilbudt ham mine råd - både innenriks og utenriks - men jeg tenker at han bør gå videre med sin visjon og sine verdier , sier han og fortsetter : ¶
DB170118 Blant annet bruker konservative land og stiftelser fra Midtøsten store pengesummer på å bygge og finansiere skoler og moskeer som står for bokstavtro tolkninger og reaksjonære verdier .
DB170118 Eliten i Oslo overfører, sammen med Akershus og storbyene i Rogaland og Hordaland, altså betydelige økonomiske verdier til resten av landet hvert år.
DB170118 Hvis man mener at medlemmer av en kultur ikke er i stand til å endre sin adferd eller sine verdier ( for eksempel hvis man tror at muslimer aldri vil kunne godta likestilling mellom kjønn, eller at muslimer aldri vil kunne lære seg å godta blasfemiske utsagn ), så behandler man kulturelt betinget adferd på samme måte som medfødt adferd.
AP170118 Den aller beste heder vi viser krigsgenerasjonen, er ved daglig å arbeide aktivt for demokratiets verdier , mot ufrihet og ideologisk grums, kjennetegnet av desinformasjon med tilhørende postfaktuelle trekk.
AP170118 januar hevder Rasmus Benestad og Øyvind Nordli at organisasjonen « Klimarealistene » motarbeider Norges interesser, og bidrar til å svekke arbeidet for å « verne liv og verdier ».
DN170117 Egenkapitalen i Farstad Shipping er allerede utradert, nå forsvinner store verdier også i de usikrede obligasjonslånene etter at Siem-avtalen kollapset.
DB170117 Det gjaldt for eksempel amerikanske Kikkan Randall som var i samme gruppa med for høye verdier i 2006, og aldri har vært mistenkt for noe som helst.
DB170117 Likevel mener han at et slikt samarbeid må oppnås uten å pålegge utenlandske verdier på partnere og allierte.
SA170116 United har høy inntekt, og store verdier .
SA170116 Gjelden til United er omtrent like stor som den årlige inntekten, og mindre enn det klubben har i verdier .
FV170116 United har høy inntekt, og store verdier .
FV170116 Gjelden til United er omtrent like stor som den årlige inntekten, og mindre enn det klubben har i verdier .
DB170116 Det skaper verdier , arbeidsplasser og er en viktig del av landets beredskap.
DB170116 Flere maskerte menn brøt seg inn i luksusleiligheten hennes i Paris, bandt henne fast og forlot åstedet med verdier på flere millioner kroner.
DB170116 Flere maskerte gjerningspersoner stakk av med smykker og verdier for flerfoldige millioner kroner, og Kardashian ble truet med pistol under det brutale ranet.
AP170116 Varsel om ekstremvær blir bare sendt ut når meteorologene frykter at uværet kan være til skade for liv og verdier .
AP170116 United har høy inntekt, og store verdier .
AP170116 Gjelden til United er omtrent like stor som den årlige inntekten, og mindre enn det klubben har i verdier .
BT170115 Det er disse personlige erfaringene som gir landskapet dets kulturelle og sosiale verdier , i tillegg til de miljømessige og økonomiske.
DB170113 Ikke en liste av vedtatt viktige verker fra fortiden, men av levende verdier og tradisjoner som folk faktisk opplever som felles og viktige.
DB170113 Det var noe av poenget : Ikke lage en « danskhetskanon », men skape bevissthet om hvilke verdier man ofte tar for gitt.
DB170113 Det er rart at Høyre vil kopiere en gammel dansk kanon som ikke virker ( den fikk aldri autoritet ), i stedet for den nye « Danmarkskanonen » bestående av 10 sentrale verdier , utvalgt av både folk og fagfolk : Velferdsamfunnet, frihet, tillit, likhet for loven, likestilling, det danske språk, foreningsliv og frivillighet, frisinn, hygge ( ! ) og den kristne kulturarv.
AP170113 Samtidig fanger loven opp utbredte holdninger i dagens Russland hvor russisk kultur, verdier og religion beskrives i statlige medier som overlegne Vestens « dekadente og umoralske » kultur.
SA170112 « Problemet er uansett ikke hva som skrives på sosiale medier, problemet er at høyresiden med Frps ministre i spissen roper etter « de norske verdier » og gjør dem ensbetydende med blant annet Sylvi Listhaugs ( bildet ) retorikk », skriver Tone Therese Paulsen.
SA170112 Problemet er uansett ikke hva som skrives på sosiale medier, problemet er at høyresiden med Frps ministre i spissen roper etter « de norske verdier » og gjør dem ensbetydende med blant annet Sylvi Listhaugs retorikk.
SA170112 Det er ikke de norske verdier jeg trodde jeg kjente, som er medmenneskelighet, inkludering, raushet, menneskers likeverd og respekten for mangfoldet.
SA170112 Virksomheta ved UiS er nå basert på tre nye verdier : uavhengig, involverende og skapende !
DN170112 Statistisk sett kommer slike verdier rundt hvert 20. år, og totalt vil det føre til at Bergen kan få en vannstand på opp mot 225 centimeter over nullnivået på sjøkart, ifølge NRK.
AP170112 - Da blir det ikke så lett å oppbevare store verdier eller betale store beløp med kontanter.
AP170112 - Da blir det ikke så lett å oppbevare store verdier eller betale store beløp med kontanter.
AP170112 Statistisk sett kommer slike verdier rundt hvert 20. år, og totalt vil det føre til at Bergen kan få en vannstand på opp mot 225 centimeter over nullnivået på sjøkart, ifølge NRK.
AP170112 Spesialenheten mener Jensen har tatt i mot 2,1 millioner kroner i verdier for Cappelen, i forbindelse med angivelig hjelp med å smugle inn 13,9 tonn hasj.
SA170111 Prosjektets formål er å finne tiltak for klimatilpasning og energieffektivisering for bevaringsverdige bygg, som samtidig ivaretar bygningenes kulturhistoriske verdier .
DN170111 Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier , både i regjering og i sine valgprogrammer.
DN170111 - Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier , hevder Ap-nestlederen.
DN170111 Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier , både i regjering og i sine valgprogrammer.
DN170111 Aps nestleder Hadia Tajik mener regjeringens mål er å selge våre felles verdier .
DN170111 - Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier , hevder Ap-nestlederen.
DB170111 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170111 Ord, holdninger og verdier », skrev hun bl.a.
BT170111 Formålet med tiltakene bli å sikre verdier .
BT170111 Formålet med tiltakene bli å sikre verdier .
BT170111 Formålet med tiltakene er å sikre verdier .
BT170111 Man må innrette seg etter de verdier , lover og regler som er i Norge når man kommer hit ».
AP170111 I en lederartikkel kobler de dette til en bredere trend som også har nådd Skandinavia, hvor lojalitet til administratorer og andre ikke-faglige hensyn påføres universitetsforskere, slik det er vanlig i klesbutikker, pølseboder og annen forretningsvirksomhet fjernt fra forskningens verdier om å søke sannhet.
AP170111 I en lederartikkel kobler de dette til en bredere trend som også har nådd Skandinavia, hvor lojalitet til administratorer og andre ikke-faglige hensyn påføres universitetsforskere, slik det er vanlig i klesbutikker, pølseboder og annen forretningsvirksomhet fjernt fra forskningens verdier om å søke sannhet.
AP170111 Vannstanden torsdag formiddag er enkelte steder ventet å være 70 - 110 centimeter over vanlige verdier , ifølge Meteorologisk institutt.
AP170111 Prosjektets formål er å finne tiltak for klimatilpasning og energieffektivisering for bevaringsverdige bygg, som samtidig ivaretar bygningenes kulturhistoriske verdier .
FV170110 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier , som skal passe inn i Vålerenga.
FV170110 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier, som skal passe inn i Vålerenga.
DB170110 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170110 Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer, ville først komme med bemerkninger til hva statsadvokat Lars Erik Alfheim sa om Cappelens hasjimperium og hvilke verdier han satt på.
DB170110 Jeg tror mange ser at vi står for noen verdier og et samfunnssyn som de kjenner seg igjen i, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DB170110 Men også her brukte man 10 og 10 lys av gangen, og selv om alle de fem ulike typene ga høyere forurensningsverdier enn uteluften, så var det bare én type som hadde så høye verdier at ett lys ville overgått uteluften ( slik NRKs artikkel hevder ).
DB170110 Smykker og andre verdier til nærmere 90 millioner kroner ble stjålet fra realitystjerna, som i hovedsak er kjent fra den suksessfulle E!-serien « Keeping Up With The Kardashians ».
BT170110 | Flere må skape økonomiske verdier
BT170110 Vi må ha flere som skaper økonomiske verdier dersom vi skal finansiere velferden og løse klimautfordringen.
AP170110 Skal ha solgt hasj til en verdi av en milliard kroner, men politiet har kun funnet verdier for tilsammen ti millioner kroner.
SA170109 Han hevder den tidligere polititoppen over en tiårsperiode hjalp ham med å smugle 13,9 tonn hasj inn til Norge - i bytte mot penger, gjenstander og verdier for til sammen cirka 2,1 millioner kroner.
SA170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
SA170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier , som skal passe inn i Vålerenga.
SA170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier, som skal passe inn i Vålerenga.
DN170109 Så det er en myte at cruiseturistene ikke genererer store verdier for norsk reiseliv, sier Winther.
DN170109 Cappelen hevder Jensen over en tiårsperiode hjalp ham med å smugle 13,9 tonn hasj inn til Norge - i bytte mot penger, gjenstander og verdier for til sammen cirka 2,1 millioner kroner.
DB170109 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170109 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170109 Nærmest publikum og presse i sal 250 i tingretten sitter den tidligere politilederen Eirik Jensen tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, og for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
DB170109 Lite er å finne i gjenfinnbare verdier , sa Alfheim, som fortalte at Cappelen ikke har operert alene.
DB170109 Lite er å finne i gjenfinnbare verdier .
BT170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
BT170109 Han hevder den tidligere polititoppen over en tiårsperiode hjalp ham med å smugle 13,9 tonn hasj inn til Norge - i bytte mot penger, gjenstander og verdier for til sammen cirka 2,1 millioner kroner.
BT170109 Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.
BT170109 Han hevder den tidligere polititoppen over en tiårsperiode hjalp ham med å smugle 13,9 tonn hasj inn til Norge - i bytte mot penger, gjenstander og verdier for til sammen cirka 2,1 millioner kroner.
BT170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier , som skal passe inn i Vålerenga.
BT170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier, som skal passe inn i Vålerenga.
AP170109 - Vi tror områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inneholder store verdier i form av olje og gass.
AP170109 - Vi tror områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inneholder store verdier i form av olje og gass.
AP170109 - Det er beslaglagt verdier av ti millioner kroner.
AP170109 | Politiet mener han har omsatt hasj for minst én milliard kroner - men har kun funnet verdier for ti millioner ¶
AP170109 Lite er plassert i gjenfinnbare verdier .
AP170109 Av dette har politiet klart å beslaglegge verdier for ca. 10 millioner kroner hos Cappelen.
AP170109 Alfheim forklarte at politiet har forsøkt å spore opp verdier knyttet til Cappelens virksomhet, men at etterforskningen kun har avdekket kontanter og verdier for 10 millioner kroner.
AP170109 Alfheim forklarte at politiet har forsøkt å spore opp verdier knyttet til Cappelens virksomhet, men at etterforskningen kun har avdekket kontanter og verdier for 10 millioner kroner.
AP170109 For dette skal Jensen ha fått verdier for minst 2,1 millioner kroner av Cappelen.
AP170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier , som skal passe inn i Vålerenga.
AP170109 - Vi skal være en klubb med gode verdier og tydelige verdier, som skal passe inn i Vålerenga.
DB170108 Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner.
DB170108 Jensen, som er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, og for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner, nekter straffskyld.
DB170108 Vi ser også at hensyn til natur og dyr ikke går etter de vanlige politiske skillelinjene - det finnes mennesker over hele den politiske skalaen som ser at næringsinteresser ikke alltid kan eller bør få forrang over verdier som ikke kan måles i penger.
DB170108 Hva med ryggrad til å ta politiske avgjørelser som ikke bare er kortsiktig stemmefiske, men som beskytter viktige felles verdier som natur- og artsvern - også når det møter motstand fra næringer ?
BT170108 VERDIGRUNNLAG : Kristne og humanistiske verdier har ligget til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i, skriver Knut Arild Hareide.
BT170108 Kristne og humanistiske verdier har ligget til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i, og denne historiske plattformen for vårt samfunn må videreføres og verdsettes.
DB170107 Det er i hvert fall i samsvar med sportens verdier om i blant å senke skuldrene, puste ut og leke med alle.
DB170107 Derfor har han hos mange nordmenn manglet troverdighet når det gjelder sportens grunnleggende medmenneskelige verdier .
DB170107 Slik sitter flere av disse lederne i prestisjetunge verv, og bør levere resultater for fellesskapet som står i forhold både til en sterk norsk toppidrettstradisjon og gode verdier om ærlig konkurranse.
DB170107 Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor begrensede mengder eller verdier .
DB170107 - Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier , egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
DB170107 Noen prosjekter jobber fortsatt hardt for å utgjøre en forskjell, med de rette målene og gode verdier , sier Hulleberg.
SA170106 Stadig hører vi personer som blander sammen vurderinger av risiko og usikkerhet med opplevelser av frykt og underliggende verdier av hva som er bra og dårlig.
SA170106 | God eldreomsorg handler om politisk styring, holdninger, verdier , innlevelse og empati ¶
DB170106 I NESTEN ett år har idrettsbevegelsen sammenhengende blitt utfordret av Høyres kulturminister Linda Hofstad Helleland både på toppledernes vilje til åpenhet og skistjernenes verdier i kampen mot doping, men det er vanskelig å tro at disse høyst forskjellige sakene vil forandre selve organiseringen av norsk idrett.
BT170106 Slik kan kultur vise oss verdier uten å belære.
VG170105 | Gerd Thordis ( 88 ) mistet store verdier under vergemål - nå er saken avvist ¶ 88-åringens sønn fikk tirsdag brevet med beskjed om at anken av politiets tidligere henleggelse ikke følges opp.
VG170105 HENLAGT : Per Jarle Dyruds mor skal ha mistet store verdier etter hun fikk oppnevnt økonomisk verge.
VG170105 Etter ti måneder med verge, skal Gerd Thordis Dyrud ha mistet verdier til flere hundre tusen kroner.
VG170105 Bakgrunn : Gerd Thordis mistet store verdier etter ti måneder med verge ¶
SA170105 Cappelen skal ha gitt Jensen penger og andre verdier tilsvarende 2,1 millioner kroner i bytte mot opplysninger som gjorde det mulig å innføre narkotika uten å bli tatt.
DN170105 I oljenedturen de siste årene har Statoil tatt flere titall milliarder kroner i nedskrivninger av sine verdier i Nord-Amerik