DN171211 Han har mer enn doblet verdiene i Aker siden han tiltrådte i 2009.
BT171210 Funn i iskjernene viser at verdiene er cirka 40 prosent høyere enn tidligere toppmålinger.
DB171209 - Jeg må ha juleferie, men så fort det er over skal vi kjempe for de verdiene dere har løftet fram i salen her, og det som er forutsetningene for å få på plass en slik reise, sa Grande til landsstyret i Venstre.
DB171209 - Jeg må ha juleferie, men så fort det er over skal vi kjempe for de verdiene dere har løftet fram i salen her, og det som er forutsetningene for å få på plass en slik reise, sa Grande til landsstyret i Venstre.
DA171209 Én av verdiene til IKEA er enkelhet, og det gjenspeiler seg i språkbruken vår både internt og på produktene våre.
AP171208 Verdiene svinger mye, og Bitcoin ble nylig omtalt som verdens mest dramatiske boble.
AP171208 Norske verdier fantes ikke lenger ; verdiene var universelle.
SA171207 Han har alle verdiene Real Madrid står for, sa Perez.
DB171207 Det viser at verdiene man snakker pent om på hjemmebane, underordnes når vi kommer ut, mener han.
DA171207 Det viser at verdiene man snakker pent om på hjemmebane, underordnes når vi kommer ut, mener han.
AP171207 Det viser at verdiene man snakker pent om på hjemmebane, underordnes når vi kommer ut, mener han.
AP171207 Han har alle verdiene Real Madrid står for, sa Perez.
AA171207 Det viser at verdiene man snakker pent om på hjemmebane, underordnes når vi kommer ut, mener han.
AA171207 Mens oljeøkonomien er lagt opp slik at en stor andel av verdiene kommer tilbake til samfunnet og fellesskapet, er det et juridisk vakuum rundt bioprospektering.
AA171207 Verdiene i havet : I den nye forskriften foreslås det at myndighetene ikke kan stille krav om at en andel av inntektene skal tilfalle fellesskapet.
AA171207 Han har alle verdiene Real Madrid står for, sa Perez.
VG171206 - Mitt hovedmandat er å sikre verdiene i stiftelsen.
SA171206 Viktige verdier er under kraftig press i dagens Norge, og forslag som dette viser at det mer enn noen gang tidligere er viktig å stå opp for de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal være bygget på.
SA171206 KOMMENTAR : Noen i Rosenborg skjønner at det er viktig å ta vare på verdiene .
SA171206 De skyhøye saltverdiene stammer fra retesting av russiske prøver, mens alle verdiene nederst i Y-aksen er sammenlignbare prøver fra andre utøvere.
FV171206 De skyhøye saltverdiene stammer fra retesting av russiske prøver, mens alle verdiene nederst i Y-aksen er sammenlignbare prøver fra andre utøvere.
BT171206 De skyhøye saltverdiene stammer fra retesting av russiske prøver, mens alle verdiene nederst i Y-aksen er sammenlignbare prøver fra andre utøvere.
AP171206 De skyhøye saltverdiene stammer fra retesting av russiske prøver, mens alle verdiene nederst i Y-aksen er sammenlignbare prøver fra andre utøvere.
AA171206 De skyhøye saltverdiene stammer fra retesting av russiske prøver, mens alle verdiene nederst i Y-aksen er sammenlignbare prøver fra andre utøvere.
SA171205 Situasjonen som oppsto utfordrer verdiene til klubben, og så ser vi at Rosenborg reagerer på den negative responsen og ombestemmer seg.
DB171205 Grigory Rodchenkov ( 59 ) er skolelyset som solgte all sin kunnskap og ære til høystbydende, mens han brant ned de verdiene om idrett som han muligens en gang hadde trodd på.
AP171205 KOMMENTAR : Noen i Rosenborg skjønner at det er viktig å ta vare på verdiene .
AP171205 Situasjonen som oppsto utfordrer verdiene til klubben, og så ser vi at Rosenborg reagerer på den negative responsen og ombestemmer seg.
AA171205 Situasjonen som oppsto utfordrer verdiene til klubben, og så ser vi at Rosenborg reagerer på den negative responsen og ombestemmer seg.
VG171204 Det tror jeg er fordi jeg har vist frem de verdiene folk flest mener er viktig - som å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.
DN171204 Vi mener at verdiene er intakte.
DN171204 Indigo-eier Thor Kennedy Normann sier at verdiene til investorene er intakte.
DN171204 Vi mener at verdiene er intakte.
DN171204 Indigo-eier Thor Kennedy Normann sier at verdiene til investorene er intakte.
AA171204 Ville det ikke vært bedre om vi tok vare på disse verdiene istedenfor å sløse bort store mengder hver dag ?
AP171202 - Det er viktig at selskapene betaler skatt i landene der de økonomiske verdiene skapes, sier sjef i eierskapsavdelingen i Oljefondet, Carine Smith Ihenacho.
VG171201 Det jobbes daglig med verdiene i organisasjonen, og jeg har opplever at vi har en god dialog med administrasjonen i kulturdepartementet, sier Kvalevåg.
SA171201 « Vi etterstreber alltid å være en åpen og inkluderende kommune med verdiene ; er tilstede, vil gå foran og skaper framtiden », skriver Tor Brynjar Welander.
SA171201 Vi etterstreber alltid å være en åpen og inkluderende kommune med verdiene ; er tilstede, vil gå foran og skaper framtiden.
SA171130 Går elitesatsingen og stadionet konkurs, er disse verdiene i spill.
SA171130 bil- og hundeutstillinger der, så mister Viking sitt stadion, og Stavanger kommune mister de verdiene vi har investert i stadionet.
DB171130 Problemet er at Sebastian Holdings også har påstått å ha overført de samme verdiene til selskapet VBI Corporation i 2012.
DB171130 Ifølge banken beholdt Sebastian Holdings kontrollen med de aktuelle verdiene , som besto av investeringer i medisinsk teknologi.
DB171130 Jeg er veldig opptatt av å gi datteren min de riktige verdiene .
DB171129 Verdiene positiv, samarbeidsvillig og offensiv definerte helt nye spilleregler.
DA171129 Artikkel 7 kan brukes ved alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
VG171128 For hvordan skal man kunne forsvare at vern av de olympiske verdiene er viktig, om det ikke slås tilstrekkelig tydelig ned på et så gjennomarbeidet brudd på disse ?
DN171128 Heyerdahl er styreformann i familieselskapet Hamang as, hvor verdiene nå skal deles ut til aksjonærene.
DN171128 Familieselskapet Hamang avvikles og verdiene deles mellom de 21 aksjonærene.
DN171128 er styreformann i selskapet og skriver i et brev til aksjonærene at selskapet kunne blitt delt opp allerede tidlig på 1980-tallet, men at familien har ment at det har vært bedre å forvalte verdiene samlet.
DN171128 Siden er verdiene mer enn doblet til rundt 4,5 milliarder kroner.
DA171128 Kanskje tar de også fortere til seg de såkalte norske verdiene som politikere fra Frp ynder å snakke om.
DA171128 For disse verdiene denne Frp-eren forfekter, er det det som er våre norske verdier ?
AP171128 - Man kan tenke seg at en av grunnene til at de er mer tilfredse, kan ha sammenheng med at de scorer høyt på de mer myke verdiene - de har et greit sosialt nettverk, er lite plaget med ensomhet og føler stor tilhørighet til det norske samfunnet.
VG171127 - - Hvor er de norske verdiene ?
DB171127 - Vi ser at mange av de som har solgt firmaet sitt etter å ha bygget opp verdiene gjennom mange år, i stor grad går inn i renteinvesteringer.
AP171127 - Man kan tenke seg at en av grunnene til at de er mer tilfredse, kan ha sammenheng med at de scorer høyt på de mer myke verdiene - de har et greit sosialt nettverk, er lite plaget med ensomhet og føler stor tilhørighet til det norske samfunnet.
DN171126 - Behovet for menneskelig rådgivning og støtte øker i takt med kompleksiteten og verdiene man skal plassere.
AP171126 Erklæringen som sluttet seg til ideen om menneskerettighetene, sier samtidig at de islamske verdiene er overlegne menneskerettighetene slik de er utlagt i FNs variant.
AP171126 Det politiske lederskapet har insistert på at de verdiene Norge målbærer er universelle i historisk forstand, og at menneskerettighetene, slik Norge forstår dem, derfor er ideer som de store religionene deler.
AP171126 De islamske verdiene fremstilles overlegne ¶
AP171126 Begge meldingene måtte følgelig overse de milliarder av mennesker som faktisk var uenige med de norske politikerne i at de verdiene de insisterte på at var universelle faktisk var universelle, eller så måtte uenigheten oppfattes som helt midlertidig, som en rest av et problem Historien selv ville løse.
AP171126 Begge insisterte på at disse verdiene er universelle, og at man finner de samme verdiene i de store verdensreligionene.
AP171126 Begge insisterte på at disse verdiene er universelle, og at man finner de samme verdiene i de store verdensreligionene.
AP171126 Konsekvensen av aggressiv skatteplanlegging er at skattegrunnlaget uthules og inntekter flyttes fra land der verdiene skapes til land med lav eller ingen skatt og lite bidrag til verdiskapningen.
AP171125 Han var en av sjefene i det statlige elektrisitetsverket Eltav i Dagestan tidlig på 90-tallet, og brukte verdiene i selskapet til å etablere en bank i Moskva.
AP171125 Verdiene ble henholdsvis firedoblet og 12-doblet på to år, ifølge russiske medier.
NL171124 I debatten om oljeleting i Barentshavet er det forenklet sagt de økonomiske og økologiske verdiene som stort veies mot hverandre når politiske beslutninger tas om hvor stor økonomisk og økologisk risiko staten er villig til å ta.
AP171124 Over tid hadde TIL solgt verdiene sine, sier sportssjef Svein-Morten Johansen. iTromsø møter sportssjefen på Alheim for å intervjue ham om spillerlogistikk.
DN171123 Styret skriver at det nå kommer til å fortsette å sikre verdiene til selskapets interessenter igjennom restruktureringen.
DN171123 Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker har økt verdiene kraftig i tredje kvartal.
DN171123 Foto : Gunnar Lier ¶ Verdiene i det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet Aker vokste igjen i tredje kvartal etter et samlet verdifall på 5,5 milliarder kroner i de to foregående kvartalene.
DN171123 Det har gjort at Aker BP har økt verdiene med 4,1 milliarder kroner.
DN171123 ( Vilkår ) ¶ | Verdiene i Aker øker 5,3 milliarder kroner ¶
SA171122 Der står det noe om verdiene våre.
FV171122 Der står det noe om verdiene våre.
DB171122 Også IMDis siste integreringsbarometer ( 2015 ) konkluderer i tråd med Ishaq : « Flertallet av innvandrere med muslimsk bakgrunn og norskfødte barn av innvandrere mener at verdiene innenfor islam er forenlige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet.
BT171122 Der står det noe om verdiene våre.
AP171122 Der står det noe om verdiene våre.
AA171122 Der står det noe om verdiene våre.
DB171121 Vi var i kontakt med dem da verdiene dukket opp, og de sa de ikke hadde noen ulykke, sier hun.
BT171121 Etter at utslippet ble kjent i oktober hevdet Rosatom at radioaktivitet rundt all russisk atominfrastruktur ligger innenfor de tillatte verdiene .
BT171121 Det meteorologiske senteret Roshydromet opplyser at forurensningsnivået som ble registrert i Argajasj var 986 ganger høyere enn de tillatte verdiene .
DB171120 De fleste kjempet for nazistene ved Østfronten, og flertallet av dem kriget med utgangspunkt i støtte til verdiene og idealene nazistene sto for. 900 av dem som forlot Norge for å slåss for et fascistisk og umenneskelig brutalt regime, falt i forsøket.
AP171120 Det kan ikke utelukkes at de tiltalte har opparbeidet seg de aktuelle verdiene med lovlige midler ».
AP171120 Og David har sagt at han tidlig lærte om verdiene i Rema-bedriften han driver.
VG171119 Noen få individer råder i dag over brorparten av verdiene , henholdsvis Russlands om lag hundre dollarmilliardærer og hundre tusen dollarmillionærer.
AP171119 Hvor ble det for øvrig av verdiene og ideologiene i høstens valgkamp ?
BT171118 Barn blir påvirket gjennom oppdragelsen og omgivelsene, så hvis du som forelder praktiserer de verdiene som du tror er best, kan dine barn også være gode norske muslimer, kristne eller jøder.
VG171117 Han kjenner historien, verdiene , miljøet.
DB171117 Det er i moderklubben man setter verdiene for resten av karrieren, og det er jeg takknemlig for, forteller han.
VG171116 - Det er viktig for oss å formidle de samme verdiene som originalversjonen gjør, men samtidig vil vi ikke kopiere.
DB171116 Da jeg besluttet å gå til søksmål, var det for å forsvare mitt ry som idrettsmann og de verdiene jeg alltid har sverget til gjennom min karriere.
AP171116 At en deling ikke gir uttrykk for alle verdiene hos et menneske.
BT171115 Så når en del såkalte innvandringsmotstandere eller islamkritikere bruker egen nasjonal eller religiøs tradisjon til å stigmatisere andre for å mangle verdier de mener er viktige, opptrer de både i strid med noen av de moderne verdiene - som kunnskap og ærlighet - som flere hevder å forsvare, og med sentrale elementer i og tolkninger av den kristendommen de påberoper seg, nemlig ærlighet og gjensidighet
BT171115 Likevel finnes det selvsagt kulturelementer og religiøse tolkninger som står i fullstendig motstrid med de moderne verdiene , slik vi ser det i religiøs fundamentalisme og fanatisme, innenfor alle religiøse tradisjoner.
BT171115 I stor grad tolkes også religionene slik at de sentrale verdiene for mennesker flest er temmelig like - og de handler om å ta vare på medmennesker.
BT171115 Hvis de da ikke hører med blant de verdiene som har blitt ganske irrelevante i vår tid.
BT171115 FELLES : De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet, utdanning og muligheter til å realisere seg selv.
BT171115 Det er ingen ting spesifikt kristent i disse verdiene .
BT171115 De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet, utdanning og muligheter til å realisere seg selv.
BT171115 at verdiene ikke er felles og derfor ikke handler om et entydig gitt gode for alle.
DN171114 - Om man ser på summen av verdiene Leboncoin produserer for oss, er den åpenbart vår klart viktigste plattform for online rubrikkannonser, sier finansdirektør Trond Berger i Schibsted til DN etter konsernets kapitalmarkedsdag i Barcelona tirsdag kveld.
DB171114 Det er disse verdiene mange av landets største fotballklubber bygger på.
DA171114 Derimot så er de fleste langt på vei tydelig at verdiene som reflekteres i generell del av læreplanen, opplæringsloven, og grunnloven skal ligge til grunn for utdanningen i norsk skole.
AP171114 I 2016 ble disse verdiene beregnet til 3,1 milliarder etter tilskudd og gjeld.
AP171114 Disse verdiene gir inntekter som brukes til å gi pengestøtte til ulike kirkelige formål.
VG171112 - Studentersamfundet tar selvsagt sterk avstand fra nazisme, og en slik fest med et slikt tema reflekterer på ingen måte verdiene til Samfundet.
NL171112 For nei, det er i nord verdiene vil skapes i fremtiden, nå også forankret i statsministerens egne nordområdetaler.
NL171112 For bare på den måten vil vi få gjennomslag sørpå, i en landsdel der mange fremdeles tror at det er innenfor ring 3 de største verdiene skapes.
DB171112 - De ble kanskje lei av meg, men jeg hadde bestemt meg for å kjempe for alle verdiene jeg trodde på.
VG171111 Jeg er veldig sterk i min katolske tro og jeg vil kjempe for disse verdiene med de midler som kreves, sier 21 år gamle Bartek Niewiadomski til VG.
VG171110 Det er ille, fordi de kristne verdiene strider med det som Trump står for politisk.
NL171110 Verdiene mellom folk i nord blir nok det viktigste å ta vare på i tida framover.
SA171109 For det andre må man forvalte verdiene som står igjen, slik at de gagner flest mulig.
SA171109 Det viktigste vi kan gjøre er å forvalte verdiene våre på en fremtidsrettet måte.
VG171108 Kanskje blir det annerledes når verdiene settes på prøve av en ubehagelig virkelighet ?
SA171108 Vi må jobbe med verdiene og holdningene fremover, til det beste for idretten.
NL171108 Vi bør alle delta aktivt i forvaret av disse verdiene .
NL171108 Vil noen tape penger på om verdiene hadde vært lavere og hvorfor har ikke statens strålevern egne ansatte med kompetanse på området som kan ta stilling til dette i stedet for å vise til generelle internasjonale retningslinjer ?
DN171108 september, men på grunn av uenighet om detaljene rundt hvordan verdiene i Norske Skog skal fordeles mellom de ulike långiverne og aksjonærene, har prosessen stått i stampe.
BT171108 Vi må jobbe med verdiene og holdningene fremover, til det beste for idretten.
AA171108 Vi må jobbe med verdiene og holdningene fremover, til det beste for idretten.
SA171107 Beslutningen om ikke å røre oppsparte midler, innebærer at Norge lar være å realisere verdiene .
SA171107 - Beslutningen om ikke å røre oppsparte midler, innebærer at Norge lar være å realisere verdiene sine, skriver Ivar Sætre.
DB171107 Hvis de gikk med på noe slikt, ville jo det bety at de godtok at verdiene på sokkelen rundt Svalbard var noe som tilhørte Norge alene.
DB171107 De gjør det vanskeligere for myndighetene å lukke øynene for de enorme verdiene fellesskapet går glipp av.
VG171106 Vi har vunnet frem i flere dommer, hvor verdiene er blitt justert ned.
DN171106 | Opera gjør sitt tredje salg og dobler verdiene
VG171105 - Profesjonell fotball er « showbiz » med stor kommersiell verdi og tiltrekker seg mange mørke og onde krefter med helt andre intensjoner enn de verdiene som sporten skal være tuftet på.
BT171105 Megleren kan synliggjøre verdiene gjennom å peke på hva som er relevant.
VG171103 - Det var også derfor at regjeringen varslet for 2017 at pengebruken ikke samsvarer med verdiene norsk idrett baserer seg på, og derfor kuttet vi også tilskuddet til NIF sentralt og til toppledelsen.
SA171103 Men med stadig større ansamling av store formuer på få hender, vil flere av disse ønske å etablere private investeringsselskaper for å ivareta den private delen av verdiene .
SA171103 Verdiene samlet er ikke nødvendigvis å betrakte som disponible penger her og nå.
SA171103 Som nasjon har Norge ingenting igjen for dette før verdiene realiseres.
DN171103 Gullet blir ofte sett på som en trygg havn der investorene kan bevare verdiene sine i usikre tider.
DA171103 - Det var også derfor at regjeringen varslet for 2017 at pengebruken ikke samsvarer med verdiene norsk idrett baserer seg på, og derfor kuttet vi også tilskuddet til NIF sentralt og til toppledelsen.
DA171102 Det blir litt som å selge alle verdiene man har i huset for å få råd til nye sikkerhetslåser.
DA171102 Det blir litt som å selge alle verdiene man har i huset for å få råd til nye sikkerhetslåser.
AP171102 Dessverre har de sosialdemokratiske verdiene i Arbeiderpartiets asyl- og flyktningpolitikk lenge vært glemt, som Robert Bjørn i AUF også er inne på i Si ;D 1. november.
VG171101 Men til slutt ser man de ekte verdiene , hva som betyr noe i livet, og det er å finne fine folk.
DB171101 Hun forteller også at hun fikk beskjed om å avfinne seg med Hoffmans oppførsel av en overordnet som sa til henne at hun burde ofre noen av verdiene sine for produksjonens skyld.
VG171031 Saken om Catalonia er en saken som angår verdiene som europa er bygget på.
SA171031 Rådmannen bes se på hvordan grunnpilarene og verdiene i demenslandsbykonseptet kan bli implementert i de institusjonene vi allerede har for denne gruppen.
DN171031 Lagmannsretten forkaster Skattedirektoratets anke i krangelen om skattleggingen av verdiene i Olsen-familiens Ptarmigan-trust.
DN171031 Dommen slo fast at Olsen-familiene ikke trenger å betale formuesskatt for verdiene som ligger i trusten Ptermigan, som blant annet eier Timex-konsernet og flere utenlandske selskaper.
DN171031 og Petter Olsen, og deres familier, medhold i at de ikke skal betale formuesskatt for verdiene som ligger i Ptarmigan-trusten.
DB171031 - Jeg vil kalle det et grasrotopprør om de sosialdemokratiske verdiene i partiet.
DN171030 Men saken kom aldri så langt at man fikk drøftet verdiene i offentlighet.
DN171030 - I løpet av neste år vil det enten komme et bud på selskapet eller så vil jeg realisere litt av verdiene for å spre det ut over flere år, sier Nygård.
DB171029 Og selv om dette er vår store nasjonale dopingsak, er heller ikke den saken i seg selv stor nok til å stoppe det felles ansvaret for å stå opp for de rette verdiene .
DB171029 Det er her Marit har markert seg enda tydeligere utad som en utøver som står opp for verdiene sine.
DN171028 Familien har ikke realisert verdiene .
DN171028 Familien har ikke realisert verdiene .
DN171028 Familien har ikke realisert verdiene .
AP171028 For verdiene forstås og uttrykkes på forskjellige måter.
DN171027 Ved utgangen av 2016 var verdiene av obligasjonene redusert til 1,7 milliarder kroner.
BT171027 - Det ville bare være interessant om jeg vekslet verdiene inn i kontanter, og det har jeg ikke lyst til, sier han.
DN171026 Til sammen har Statoil skrevet ned verdiene av investeringene i de tre områdene på land i USA med rundt 70 milliarder kroner de siste årene.
DN171026 Et uavhengig rådgivningsselskap ble hyret inn for å gjøre vurderinger av verdiene i feltet tidligere i år.
DN171026 | Statoil barberer verdiene på nytt i USA ¶
DN171026 Statoil har lenge slitt med lønnsomheten på sine såkalte ukonvensjonelle oljeressurser på land i Nord-Amerika, og har gjort flere regnskapsnedskrivninger der det har barbert verdiene på satsingen.
DN171026 Statoil har fått hjelp av uavhengige eksperter for å beregne verdiene .
DN171026 Verdiene nå tilsvarer dermed 44 milliarder kroner.
DB171025 Senatoren kritiserte videre Trumps Twitter-vaner og var heller ikke nådig med republikanske partikolleger, som han mener tier mens verdiene som gjør USA sterkt, undergraves.
DB171025 Prisen er fair og reflekterer verdiene vi som aktive eiere har bidratt til å skape for kundene sammen med de ansatte i Skagen, sier trioen i en pressemelding.
DA171025 - Prisen er fair og reflekterer verdiene vi som aktive eiere har bidratt til å skape for kundene sammen med de ansatte i Skagen, sier de tre Skagen-grunnleggerne i en pressemelding.
AA171025 - Den eneste måten elevene kan oppnå læring med disse verdiene til grunn, er å gå langkurs.
DA171024 Senatoren kritiserte videre Trumps Twitter-vaner og var heller ikke nådig med republikanske partikolleger, som han mener tier mens verdiene som gjør USA sterkt, undergraves.
AP171024 Senatoren kritiserte videre Trumps Twitter-vaner og var heller ikke nådig med republikanske partikolleger, som han mener tier mens verdiene som gjør USA sterkt, undergraves.
AP171024 Når jeg leser artikler om hva verdiene er for folk, hører jeg ofte det samme - skiturer og brunost.
AP171024 Men er det dette som er de viktigste verdiene for folket ?
AP171024 Men alle verdiene rundt oss er snudd til skremselspropaganda og frykt.
AP171024 Alle verdiene rundt oss, er snudd til skremselspropaganda og frykt, skriver Frida Pannberg ( 17 ), leder for verveutvalget, Skedsmo AUF.
AA171024 Det står og faller med holdningene, budskapene og verdiene som spres og fremmes.
DB171022 Få dager etter at Benediktsson kvittet seg med Glitnir-aksjer til en verdi av 119 millioner islandske kroner, tok islandske myndigheter over banken, og verdiene av aksjene sank kraftig.
VG171021 - Jeg får høre at jeg fremstår som predikant og Mini-Jesus, men for meg er « Farmen » en plattform for å få frem det jeg tror på og de verdiene samfunnet egentlig er bygd opp på.
VG171020 - Presset øker på verdiene som har skapt vår velstand, at vi handler med hverandre og at vi følger reglene.
DB171020 Til tross for enorme naturrikdommer, er Zimbabwe et lutfattig land - der størsteparten av verdiene havner i lomma på Mugabe og hans nærmeste.
AP171020 Som ateist kan jeg ikke begrunne de dypeste verdiene mine.
SA171019 De nye strømmålerne som skal installeres i alle norske husstander, gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
SA171019 Vi har bare latt sukker telle halvparten av de andre verdiene ettersom det ikke er så store mengder sukker i noen av produktene.
FV171019 Vi har bare latt sukker telle halvparten av de andre verdiene ettersom det ikke er så store mengder sukker i noen av produktene.
DN171019 De nye strømmålerne som skal installeres i alle norske husstander, gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
DB171019 For å fornye landet vårt trenger vi bare å huske verdiene våre, sier Bush.
BT171019 Vi har bare latt sukker telle halvparten av de andre verdiene ettersom det ikke er så store mengder sukker i noen av produktene.
AP171019 Disse verdiene var ikke listet på familiens formueserklæring, og statsministerfamilien ble anklaget for svindel, hvitvasking og skatteunndragelse.
AP171019 Vi har bare latt sukker telle halvparten av de andre verdiene ettersom det ikke er så store mengder sukker i noen av produktene.
AA171019 Vi har bare latt sukker telle halvparten av de andre verdiene ettersom det ikke er så store mengder sukker i noen av produktene.
DN171018 De ulike kreditorgruppene i Norske Skog har de siste ukene kjempet en intens kamp om verdiene i det kriserammede papirkonsernet.
DA171018 Først må vi innhente kunnskap og se på hvilke områder som har de største verdiene .
DA171018 - Jeg syns det er kjempefint at så unge mennesker engasjerer seg, og ikke minst at de har de verdiene som hun helt tydelig har, med tanke på viktigheten av at alle får delta og får frukt.
DB171017 Trumps tap kommer som følge av et tøft eiendomsmarked i New York, der størsteparten av verdiene hans ligger.
DN171015 Men verdiene i næringseindomsmarkedet er « tøyd » ifølge ECB-sjefen.
DN171015 - Vi ser tegn til at verdiene i denne delen av markedet er tøyd, sa ECB-sjefen, og la til ECB overvåker markedet sammen med nasjonale myndigheter og sentralbanker.
AP171015 Apple sitter på et fjell av penger, men de har lagret verdiene utenfor USA.
AP171014 - De står ikke lenger for noen av de samme verdiene som meg.
DN171013 Morten Ravn ved University College London mener det de oppblåste verdiene og høye gjelden særlig utgjør en risiko for privatpersoner og bedrifter, som nå er blitt vant til rekordlave renter.
DA171013 Holder vi ikke verdiene til Thrane og pionerer som ham i hevd, blir vi fattigere.
DA171013 Holder vi ikke verdiene til Thrane og pionerer som ham i hevd, blir vi fattigere.
AP171013 Disse overtar 8,9 prosent hver av verdiene , som igjen utgjør rundt 963 millioner kroner hver, opplyser DN.
AP171013 Christine Mohn Furre og Louise Mohn Larssen overtar 17,8 prosent av verdiene i pappa Trond Mohns investeringsselskap Meteva, melder Dagens Næringsliv.
DN171011 Tvisten var « maskinskatt » - i hvilken grad verdiene av maskinene i et produksjonslokale skal regnes inn i den taksten kommunen legger til grunn for beregning av eiendomsskatt.
DN171011 - Saint-Gobain og Glava verdsetter de same verdiene og deler lidenskapen for vår bransje og for våre kunder.
DA171011 For hva skjer når produksjonen forsvinner og de solidariske verdiene forvitrer i et herværende, selvsentrert samfunn ?
AA171009 Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.
DB171008 - Thrane passer dårlig inn i norgeshistorien til høyresiden, der de selv opptrer som riddere av de demokratiske verdiene som høyresiden i virkeligheten kjempet imot.
VG171007 Jeg takker mamma og pappa for verdiene mine.
AP171007 Prosjektet strandet etter finanskrisen høsten 2008, og verdiene ble solgt med tap.
VG171006 Det er et stort problem hvor lite streamingtjenestene betaler rettighetshavere av verdiene som skapes, særlig i USA.
NL171006 Spørsmålet om hva som er de viktigste norske verdiene blir ivrig diskutert.
DN171005 Med det mener jeg fordelingen av verdiene i selskapet, sier Ombudstvedt.
DN171005 Det er en gruppe sikrede kreditorer som har sittet med de sterkeste kortene i den pågående kampen om verdiene i Norske Skog.
AP171005 Han mener det har vært mulig for eiere å finansiere nedbetaling av lån med offentlige midler og foreldrebetaling - og på den måten få « syltet verdiene ned ».
AP171004 anm ), som er blant de største verdiene i islam, og det hellige blod som blir spilt på bakken for denne, uttalte advokaten Ates Öcal torsdag utenfor en rettsbygning i Istanbul.
DB171003 Det er nemlig en enorm kløft mellom verdiene USA gir seg ut for å forsvare og den reelle graden av like muligheter i « Land of the Free ».
DB171003 EU vil ikke blande seg inn i politikken i medlemsland, så lenge man ikke bryter med verdiene og reglene i EU.
DN171002 Det er en invitasjon til å se på hvordan de verdiene vi deler kan forenes på en god måte for å utvikle samfunnet.
DB171002 Frp og Listhaug kjemper hver eneste dag for et fritt og likestilt Norge, og kommer til å stå opp for disse verdiene også i fremtiden.
AA171002 « Så det har jo i stor grad vært med på å endre rutiner og holdninger på tjenesten.... det er så komplekse ting vi jobber med.... at en metode som du skal følge slavisk, det passer ikke..... derfor blir det litt slik at disse verdiene er metoden........det betyr å legge bort makten og være i møtet Det er så artig når vi kan ha fokuset på de det faktisk gjelder.
AA171002 Tjenestene har delt og utvekslet erfaringer med studenter og ansatte ved NTNU om hvordan verdiene og barnesynet påvirker måten vi møter barn og unge.
DN171001 I en tid der kunnskap og fakta betviles, er disse verdiene viktigere enn noen gang, sier styreleder i stiftelsen Carl-Henrik Heldin.
AP171001 I en tid der kunnskap og fakta betviles, er disse verdiene viktigere enn noen gang, sier styreleder i stiftelsen Carl-Henrik Heldin.
AA170930 - Tante har lært meg verdiene jeg setter høyest i Arbeiderpartiet : At alle er like mye verdt, at alle må stille opp og gjøre en jobb på grasrota, at vi må støtte opp om hverandre og bygge et sterkt felles lag, at vi aldri må glemme hvem vi er til for, skriver Giske.
DB170929 Allerede nå har flere begynt å stille spørsmål ved hvordan verdiene skal fordeles.
AA170929 Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver gruppen.
DN170928 Det spisser seg kraftig til i kampen om verdiene og om å redde den kriserammede papirprodusenten Norske Skog.
DB170926 - Jeg føler ikke at jeg endrer image, fordi jeg alltid har prøvd å være meg selv, og vise fram og stå for de verdiene jeg har.
DB170925 For oss er kampen om grunnmuren en kamp for de arenaene der verdiene blir til i praksis.
DB170924 - Vi må lære hvert barn verdiene av empati og kommunikasjon som er kjernen i det å være snill, oppmerksom, integritet og lederskap som kun kan bli lært ved å være gode eksempler.
VG170923 Derfor oppleves « Jævla homo » kanskje som det mest konforme og smaksdømmende programmet på TV på norsk tid : De tradisjonelle heterofile verdiene hylles gjennomgående, mens de homofile klisjeene kritiseres og utfordres hele tiden.
DA170923 Jeg var innom alle verdiene på skalaen, bortsett fra seks.
DN170921 Løvik sier at man på generelt grunnlag har flere alternativer for å realisere verdiene i selskapet, slik at kreditorene kan få tilbake noe av pengene.
DN170921 Ifølge NTB har flere parter vist interesse for verdiene i selskapet.
DN170921 Et tredje alternativ er et blokksalg av verdiene i selskapet, sier bobestyreren, som understreker at han foreløpig kun har vært i kontakt med banken.
DN170921 - Nå må vi avklare hvordan skal vi realisere verdiene , sa Nordstrand Løvik.
DB170921 Vi er ikke særlig flinke til å passe på de verdiene vi har felles.
DB170921 - Nå må vi avklare hvordan skal vi realisere verdiene , sa Nordstrand Løvik.
DB170921 Disse verdiene må nå fordeles mellom familien.
DA170921 - Nå må vi avklare hvordan skal vi realisere verdiene , sa Nordstrand Løvik.
AP170921 - Nå må vi avklare hvordan vi skal få realisert verdiene , sier bostyreren.
AA170921 - Nå må vi avklare hvordan skal vi realisere verdiene , sa Nordstrand Løvik.
AA170921 - Nå må vi avklare hvordan skal vi realisere verdiene , sa Nordstrand Løvik.
DB170919 ¶ NORGES GULLGRUVE : Det er nordsjøoljen som ligger til grunn for de svimlende verdiene i Statens pensjonsfond utland.
DB170919 Men vi har vært flinke til å få opp olja, og til å sørge for at fellesskapet får en stor del av verdiene .
DB170919 I stedet ble det bestemt at vi fortsatt skulle ha en stor del av verdiene våre i aksjer.
AP170919 I en personlig, følelsesladet oppsummering fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag kveld Ap-toppene hvorfor han tror på de sosialdemokratiske verdiene selv om han er født rik.
AP170919 Han skisserte verdiene i sosialdemokratiet som han deler og tror på.
AP170919 Dette er verdiene jeg tror på.
AP170919 - Dette er de verdiene jeg står for.
DN170918 Planen blir lagt frem til tross for at fem store långivere med sikkerhet i konsernets syv fabrikker har gått inn i datterselskapet Norske Skog as og vil ta kontroll over verdiene i Norske Skog-konsernet med tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen.
DB170918 På de to siste øktene har verdiene vært bedre enn noen gang, avslører Halvorsen.
DB170918 Stiller spørsmål ved verdiene
DA170918 Debatt : De egentlige norske verdiene
AA170918 Møtet mandag går som planlagt, til tross for at fem store långivere med sikkerhet i konsernets sju fabrikker har gått inn i datterselskapet Norske Skog AS og i realiteten tatt kontroll over verdiene i konsernet.
AA170918 Møtet skal altså holdes som planlagt, til tross for at fem store långivere med sikkerhet i konsernets sju fabrikker har gått inn i datterselskapet Norske Skog AS og i realiteten tatt kontroll over verdiene i konsernet.
AA170918 De må akseptere at kommunen får innflytelse i havneselskapet som samsvarer med de verdiene som Trondheim har bidratt med.
SA170917 Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
AP170917 Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
VG170916 Vi skal alle leve av verdiene som skapes her.
DB170915 At vi som kirke går på de aller viktigste verdiene kirken bygger på, respekt for menneskeverdet og å jobbe mot det tankegodset.
DB170915 Verdiene er frihet, likhet og rettsstat.
AA170915 Det var for øvrig også disse verdiene som lå bak den gangen Trondheims-Ørn i en tiårsperiode, parallelt med RBK, dominerte norsk fotball.
AA170915 De som driver Trondheims-Ørn i dag har arvet disse verdiene .
AP170914 Etter hvert var det min vurdering at Ap beveget seg altfor langt bort fra de politiske verdiene jeg tror på og vil jobbe for, og derfor forlot jeg Ap og ble med i SV.
DN170913 Det er disse som på vegne av kreditorgruppen nå i realiteten vil overta alle verdiene i Norske Skog.
DA170913 Muhammed og Jesus sto for de samme verdiene : Nestekjærlighet, fred, dele med de fattige og ikke minst at man skal verne om skaperverket.
DA170913 « Kolleger, jeg har ingen Gud, men jeg har helgener, de evige verdiene i medisin : gjør godt, vær rettferdig, respekter naturen.
AP170913 At vi skal bygge videre på de verdiene som har skapt velferdsstaten.
AP170913 Overtar verdiene
AA170913 « Kolleger, jeg har ingen Gud, men jeg har helgener, de evige verdiene i medisin : gjør godt, vær rettferdig, respekter naturen.
DN170912 Så vi får vi høre hva de nye styret har som ønsker, men det er mulig at verdiene til aksjonærene nå går, konstaterer Hanvold.
DA170912 KrF har kjørt seg opp i et hjørne, og en regjering med Frp, med Listhaug og kompani, vil stå for langt unna de verdiene KrF står for, sier Langholm.
DA170912 Muhammed og Jesus sto for de samme verdiene : Nestekjærlighet, fred, dele med de fattige og ikke minst at man skal verne om skaperverket.
AP170912 Klubbleder Johannessen sier motstanderne forsøkte - og muligens lyktes med - å svekke Støres integritet som partileder og forvalter av verdiene partiet står for.
AA170912 I realiteten overtar de da kontrollen over alle verdiene i Norske Skog.
NL170911 Og at de verdiene som skolen skal stimulere og utvikle hos barn og unge spres til lokalsamfunnet, til det norske samfunnet og til verdenssamfunnet.
NL170911 Dette er verdiene som det norske samfunnet bygger på, verdier som vi kjenner igjen i menneskerettighetene og i mange religioner.
NL170911 Den overordnede delen skal gi føringer for fagfornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene.
NL170911 De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene.
DB170911 Vi klarte ikke å etterleve de verdiene godt nok når motgangen kom.
VG170910 Faktisk hadde Aasan håpet at Støre var den som skulle klare å koble partiet til disse verdiene igjen.
VG170910 Takk for at jeg fikk møte deg, og for at du inspirerte meg til å stå opp for de verdiene som har skapt vårt fantastiske norske samfunn, skriver en annen.
DA170909 - Arbeiderpartiet har regjert sammen med SV og Senterpartiet før, vi deler de samme verdiene og målene.
AP170909 Under byrådslederens korte appell før fredagsbønnen snakker han om de norske verdiene og at stemmeretten er en bærebjelke i demokratiet.
AP170909 - Når du selger spillere for godt over 100 millioner de siste årene, er verdiene enorme, sier utviklingsleder Tore Grønning.
AA170909 Det er og blir et sterkt næringsliv, ofte med lokale eiere, som skaper verdiene vi politikere kan fordele til sykehus, skoler og andre velferdstilbud.
VG170908 - Ap har ikke klart å være en god nok motstemme til de blåblå verdiene .
SA170908 - Når du selger spillere for godt over 100 millioner de siste årene, er verdiene enorme, sier utviklingsleder Tore Grønning.
NL170908 Verdiene som de referer til er gudstjeneste i skolene, å gå rundt det hedniske norrøne juletreet og at julesanger snart er et minne blott.
DN170908 Foto : Mikaela Berg ¶ Verdiene til konglomeratet Ferd, eid av Johan H.
DN170908 - Det er selvsagt hyggelig å se at verdiene stiger, sier nyopprykket Ferd-sjef Morten Borge ( 36 ).
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse ¶
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse ¶ ¶
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse ¶
AP170908 Akkurat nå jobbe jeg også med å rapportere OED inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen for regnefeilen de gjorde i beregningene av verdiene i Barentshavet.
VG170907 Vi må ta vare på de verdiene vi er gode på, og som har gitt oss resultat over tid, føler jeg.
VG170907 Han vet verdiene og hva vi står for.
VG170907 Tallene ovenfor gir ifølge avisen bare en pekepinn på de faktiske verdiene Kygo genererer.
DN170907 Dermed får personer som er skattepliktige til Norge en klar frist på seg for å oppgi verdiene hvis de har noe uoppgjort.
DB170907 Vår oppfatning er at de nylige kommentarene fra Munroe Bergdorf er i strid med de nevnte verdiene , og vi har derfor bestemt oss for å avslutte partnerskapet vårt med henne, het det i uttalelsen.
DA170907 Det er en politikk for familiers valgfrihet, for menneskeverd, for flere lærere i skolen og for at de kristne verdiene skal få større plass i samfunnet.
AA170907 ebatten mellom Fahad Qureshi, som er leder i en stor muslimsk organisasjon ved navn IslamNet, og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), tenkte jeg at Qureshi er et av de beste eksemplene på at det finnes sterke krefter i det norske samfunnet som jobber på heltid for å undergrave de sentrale verdiene våre.
AA170907 Men vi må tviholde på de verdiene som har gjort dette til en av verdens rikeste, likeste og frieste land.
AA170907 Der vi som ønsker frihet, trygghet og ivaretagelse av de norske verdiene og kulturen vår må stå sammen.
DB170906 Dermed får personer som er skattepliktige til Norge en klar frist på seg for å oppgi verdiene hvis de har noe uoppgjort.
DB170906 EU bør ikke glemme de tyrkerne som stemte nei til å støtte Erdogan da og som ser på EU og verdiene der som sitt håp.
AP170906 - Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av de utenlandske verdiene , sier Holte.
VG170905 Folk får ikke tak i at det er en trussel mot verdiene våre og velferden.
SA170905 Med den misforståtte drømmen om å spille mer ballbesittende - eller « fin » fotball - har alle de grunnleggende norske verdiene gått tapt.
DB170905 Den overordnede delen har blitt kalt « skolens grunnlov », det er snakk om verdiene og idealene som skal ligge til grunn for undervisningen norske skolebarn får fra de er seks år til de er russ.
DB170905 De norske verdiene , ja, der var de tilbake.
DB170905 For det er de verdiene som er verdt å kjempe for og ta vare på, for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.
AP170905 Med den misforståtte drømmen om å spille mer ballbesittende - eller « fin » fotball - har alle de grunnleggende norske verdiene gått tapt.
NL170904 Man skal bare gi fra seg verdiene , sitte igjen med gjelden og ha ingen form for fortjeneste.
NL170904 I hans verden betyr det lite at jeg har brukt et helt liv på å bygge opp et kystrederi og at jeg som eier også må kunne kan velge å realisere disse verdiene .
NL170904 Det kommer en produksjonsavgift pr kilo laks og ørret som likevel gjør at litt av verdiene blir igjen lokalt.
NL170904 Men det lokale eierskapet har falt fra 59 til 46 prosent på åtte år, og de store gigantene, med tilhørighet langt utenfor Nord-Norge, tar med seg verdiene ut av landsdelen.
DB170903 Dette klarer vi bare ved å ta vare på verdiene som har gjort Norge til det landet vi elsker.
VG170901 Det norske oljeskatteregimet har tjent oss svært godt og sørger for at verdiene i bakken kommer folket til gode.
NL170901 Vi har ressurser, men har ofte manglet politisk styrke til å sikre at vår kompetanse brukes for å forvalte og utvikle verdiene slik at de inngår i og forsterker regionens økonomi.
NL170901 Hvem skal få høste de enorme verdiene ?
DN170901 Nylig indikerte selskapet at det vil gå inn i en konkursprosess etter den amerikanske chapter 11-modellen for å beskytte verdiene .
DB170901 Her har vi som er for et tolerant og mangfoldig samfunn, svikta verdiene våre fullstendig.
DB170901 Målingene viser at verdiene Erna Solberg forbindes med er ærlighet, trygghet og ansvarlighet.
NL170831 Spørsmålet jeg stiller er om det norske folk bare skal sitte å se på at verdiene vi har er satt under angrep ?
DN170831 I 2015 skrev selskapet ned verdien på sine supply- og ankerhåndteringsbåter med 1,35 milliarder i 2015, mens verdiene ble ytterligere barbert med 1,2 milliarder i 2016.
DN170831 - Etter en regnskapsmessig vurdering av oppkjøpet har man identifisert en gevinst på 1,54 milliarder kroner, og i forhold til de bokførte verdiene i Farstad og Deepsea Supply er disse tatt ned med cirka halvannen milliard kroner, sier finansdirektør Anders Hall Jomaas i Solstad Farstad.
DA170831 Så hva ønsker dere som er politikere, for dere har fremdeles en mulighet til å ta grep og redde mangfoldet og verdiene som har kjennetegnet norsk barnehagetradisjon.
AP170831 Disse kommentarene er noe man under valgkamp legger i bakhodet, mens man smiler og prøver å jobbe for de verdiene man tror på.
AP170831 | Her er en av de viktige norske verdiene : En herlig umoderne valgkamp.
AP170831 Da er det et paradoks at få truer de norske verdiene mer enn vår egen Peer Gynt.
NL170830 Prosessen er ikke alltid den samme, men verdiene bak er de samme, om det er grafisk design eller landskapsarkitektur.
DN170830 Det beste jeg kunne gjort var å slå Vitel konkurs, men da hadde ingen fått noe i stedet for at vi realiserte verdiene .
SA170829 Det er vanskelig å finne ut av hvor verdiene blir skapt og hvor de skal beskattes.
AP170829 Det er disse verdiene vi appellerer til nå.
VG170828 Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil : En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde.
VG170828 Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil : En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde, konkluderer Faktisk.no.
VG170828 Men denne utredningen tar også for seg verdiene av utsalgene, uten at Solberg viser til det.
VG170828 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet.
VG170828 I VG-artikkelen ble antall selskaper, og ikke verdiene av transaksjonene, sammenlignet.
VG170828 Dette mer enn utligner verdiene av eierandelene i selskapene som de borgerlige har solgt mest av, og som det er mulig å sette inn i en slik oversikt.
VG170828 Da er det mulig å sammenligne verdiene for alle nedsalg, og justere for prisstigning.
DB170828 - Jeg tror ikke at noen tviler på verdiene til det amerikanske folk, eller forpliktelsene til den amerikanske regjeringen eller de byråene som fremmer og forsvarer de verdiene , sa Tillerson.
DB170828 - Jeg tror ikke at noen tviler på verdiene til det amerikanske folk, eller forpliktelsene til den amerikanske regjeringen eller de byråene som fremmer og forsvarer de verdiene, sa Tillerson.
DB170828 - Ingen tviler på verdiene
DN170827 Legger man til volumet deres, blir verdiene enda høyere.
DB170827 Rosneft er et selskap som er skapt av verdiene etter at Jukos, selskapet til Russlands en gang rikeste mann, Mikhail Khodorkovskij.
DA170827 Legger man til volumet deres, blir verdiene enda høyere.
SA170826 Som står for de samme tingene og verdiene .
DB170826 « Island står for åpenhet og nulltoleranse for korrupsjon, og vi har stått opp for disse verdiene sammen med de andre FMO-landene ».
DB170826 Hva er de sosialdemokratiske verdiene og sakene du går til valg på ?
DA170826 Ser man en film som har de riktige verdiene , tenker jeg at jeg må kysse de folka jeg er glad i og ringe til pappa og si at jeg er glad i han.
BT170826 Som står for de samme tingene og verdiene .
AP170826 Som står for de samme tingene og verdiene .
AA170826 En slik tone svekker verdiene som gjør Norge til det vi er.
AA170826 Respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.
AA170826 Men vi kan ikke bekjempe terror ved å svekke de samme verdiene som terroristene angriper.
AA170826 Som står for de samme tingene og verdiene .
NL170825 Bare fra 2014 og frem til nå har verdiene og ringvirkningene fra fiskerinæringen i samfunnet økt med 30 prosent.
DN170825 Meglerhuset tror at det kan øke verdiene på DNOs eiendeler med 2,2 kroner aksjen.
DA170825 Om ikke mange nok av de unge representerer verdiene vi unge står for, får vi ikke disse godene.
DA170825 Olaug Bollestad ( KrF ) ønsker å få folk til å forstå at K-en i partinavnet ikke bare står for selve kristendommen, men for alle verdiene kristendommen bærer med seg.
DA170825 Mange ser hit - og derfor kreves det bevissthet rundt verdiene vi skal ta vare på.
AA170825 - PSP-nivået målt i kamskjell og blåskjell viser nedgang, men fremdeles er verdiene langt over faregrensen.
AA170825 - Men verdiene har falt betydelig, så det er nok på vei ned, opplyser Hestdal.
DN170824 DNO har nemlig skrevet ned verdiene på en av sine leteblokker i Oman med 37 millioner dollar.
VG170823 Men jeg er bevisst på verdiene mine og det preger ikke mentaliteten min i hverdagen.
VG170823 Det er i de små og store lokalsamfunnene verdiene skapes og det er her jobbene er, sier Høie.
DN170823 Den britiske storbanken Barclays tror verdiene som forvaltes av kvantitative hedgefond har doblet seg det siste tiåret og nå utgjør 500 milliarder dollar.
DB170823 Det finnes i de humanistiske verdiene som skapte en Nansen.
DA170823 Men med denne valgbrosjyren er ikke de kristne verdiene ivaretatt.
AP170823 Verdiene han satt igjen med, investerte han i fornybar energi.
AP170823 Beregnet nettoformue bruker verdiene i selvangivelsen, men med en beregnet markedsverdi for boliger og næringseiendom.
AP170823 | Hvor er de norske verdiene alle snakker om ?
VG170822 Ronald Fangen, en av mellomkrigens viktige forfattere, og sentral i den nye kristen-humanistiske tradisjonen, var den som først utviklet vår tenkning rundt de kristne verdiene .
VG170822 Ronald Fangen var opptatt av hvordan de kristne verdiene kunne fungere som et felles gulv for det samfunnet vi skulle bygge.
VG170822 Og det var Lars Korvald, KrFs partileder som for 50 år siden brukte de kristne verdiene i en politisk valgkamp for første gang.
VG170822 Det er vel og bra at politikere snakker om verdier, men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr.
VG170822 Det er nettopp da det er viktig å ta vare på den kristne kulturarven og de kristne verdiene .
VG170822 Det er debatten om hva disse verdiene betyr for våre politiske veivalg som er viktig.
VG170822 Det er bra at så mange av partiene og politikerne nå snakker om de kristne verdiene .
VG170822 Debatt Det er vel og bra at politikere snakker om verdier, men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr.
NL170822 Resten, det vil si cirka 75 prosent handler ( dessverre ) om de kristne verdiene som heter intoleranse, fordømmelse, misbruk, begjær, overgrep, drap, tortur, rikdom og makt, alt i Guds navn.
NL170822 La meg allikevel være raus og si at kristendommen i sin lære og praksis gjennom historien har stått for 25 prosent av de verdiene de kristne kaller for menneskeverd, nestekjærlighet og forvalterskap.
NL170822 Bjerke slår altså fast, som en evig, og som den eneste sannhet, at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for vår sivilisasjon.
NL170822 At disse verdiene , og denne troen skulle få så stor og negativ innflytelse på vårt samfunns verdigrunnlag og utvikling, er selvsagt bare å beklage.
NL170822 Vi har aldri snakket distrikts-Norge ned, men mener derimot det er nettopp her en svært stor del av verdiene skapes i landet vårt.
DN170822 I tillegg så oppstår jo verdiene til produktet når forbrukerne benytter det.
DB170822 Men like viktig var det at finanskrisa for alvor tok fra folk troen på de vestlige verdiene mange hadde trodd på, marked og demokrati.
DA170822 I en privat forretningsverden er dette en fordel, slik at verdiene synliggjøres.
DA170822 Hvilke verdier er i dag truet ? - Verdiene vi snakker om her er på sett og vis alltid truet, i den forstand at vi mennesker har en tendens til å være egoistiske, grådige og kortsiktige.
DA170822 Disse verdiene høres kanskje ut som klisjeer, men de er mer krevende enn som så i praksis.
DN170821 - Det har vært en solid økning i verdiene både i aksjemarkedene og i obligasjonsmarkedene i løpet av perioden.
DB170821 Det har blitt stadig mer klart at utfordringene mot disse verdiene veier tyngre enn andre forretningsvurderinger, skriver American Cancer Society, som har droppet to arrangementer i Mar-a-Lago i en uttalelse.
DB170821 Dersom vi makter å holde fast ved tillit, trivsel og arbeidsglede som fundament også i framtidas arbeidsliv, vil vi fortsette å skape verdiene som sikrer velferdsgodene i verdens beste land å bo i.
AA170821 Det er min desidert viktigste sak for å bevare det samfunnet som har gitt meg alle muligheter og de viktige verdiene i samfunnet vårt. 3.
AA170821 Mange vil være enig med meg og verdsette disse verdiene uten et kristent livssyn.
AA170821 Denne sommeren har mange debattert verdiene vi vil bygge landet vårt på, og det er gledelig.
AA170821 Den vestlige verdens materielle overflod og overforbruk er verken bærekraftig eller i tråd med disse verdiene .
SA170820 Men vi har alltid vunnet ved å forsvare verdiene våre.
DN170820 En dyktig leder må være bevisst på det og legge til rette for disse verdiene .
DB170820 Vi må fortsatt stå opp for de norske verdiene, og bekjempe tvangsekteskap, kvinneundertrykking, religionstvang, moralpoliti og alle andre tendenser i samfunnet som går på tvers av de verdiene vi er glade i.
DB170820 Vi må fortsatt stå opp for de norske verdiene , og bekjempe tvangsekteskap, kvinneundertrykking, religionstvang, moralpoliti og alle andre tendenser i samfunnet som går på tvers av de verdiene vi er glade i.
DB170820 NORSKE VERDIER : Det står ikke så dårlig til med verdiene i Norge.
DB170820 Jeg har deltatt i samfunnsdebatten om verdier i en årrekke, og det har i seg selv bidratt til å endre de verdiene jeg lever etter.
DB170820 Jeg forsøker hver dag å leve etter, heie på og bidra til å bygge opp de verdiene som preger det norske samfunnet.
DB170820 For verdiene våre er alltid under utvikling, og forhåpentlig alltid til det bedre.
DB170820 Er det virkelig noen som tror på at de norske verdiene , verdier som har bygget verdens kanskje beste velferdssamfunn, verdier som ytringsfrihet, menneskeverd og respekt for forskjeller er så skjøre at de står i fare for å falle sammen og dø i møte med en ganske begrenset innvandring ?
DB170820 Det er de verdiene som har gjort meg til den jeg er, og de har gitt meg muligheter jeg knapt kunne drømme om mange andre steder.
DB170820 De vil selvsagt ikke at de dårlige verdiene de har forlatt alt for å komme vekk fra, skal få grobunn i sitt nye hjemland, og vi svikter våre norske verdier, vår dannelse og vår folkeskikk hvis vi setter mennesker i bås og tror det verste om folk.
DB170820 De verdiene vi har bygget vårt fellesskap og vår nasjon på, er hverken uforanderlige eller noe som tilhører oss alene.
BT170820 Men vi har alltid vunnet ved å forsvare verdiene våre.
AP170820 Men vi har alltid vunnet ved å forsvare verdiene våre.
VG170818 Tror verdiene kan dobles ¶
VG170818 Men vi har alltid vunnet ved å forsvare verdiene våre.
DB170818 Oljekrisen hadde laget hakkemat av verdiene i Farstad Shipping.
DB170818 Verdiene smuldret bort ¶
DA170818 - En rik tiendedel har fått skattelette og stikker av med de store verdiene , mens vanlige folk får en mindre og mindre del av kaka.
DA170818 - Vi må brette opp ermene, og få partiet og verdiene våre fram.
VG170817 - Sett i lys av verdiene som er borte, vil denne saken bli prioritert, sier han.
NL170817 Vi finner de kristne verdiene i befalingene som styrer kristenheten.
NL170817 Jeg kunne ikke støtte de kristne verdiene og absolutt ikke tro på dem.
NL170817 Jeg kunne ikke støtte de kristne verdiene og absolutt ikke tro på dem, skriver Willy-Tore Mørch om den norske verdiarv.
NL170817 Det var vanskelig for meg å akseptere disse kristne verdiene da jeg var ung og det er det fremdeles.
DB170817 Så er det verdiene , holdningen og det samfunnet vi har bygget over tid sammen.
DB170817 Likhet, lav korrupsjon, stabile institusjoner og høy tillit er de særegne norske verdiene , sa Hustad da temaet ble introdusert, til fire offensive politikere som åpenbart gledet seg til dette.
AA170817 Ifølge Dagens Næringsliv har det vært gjengs oppfatning at kundene måtte regne med å tape en snau tredel av verdiene i fripolisene sine.
NL170816 Med andre ord : Ifølge eierne sikres arbeidsplassene i bedriften best ved at verdiene blir reinvestert i bedriften fremfor å betale formuesskatt.
NL170816 Illustrasjonsbilde fra Mydland : Ole Åsheim ¶ Verdiene som nordnorske bedrifter skaper bør gå til vekst og lokale arbeidsplasser, og ikke brukes på en skjev og kortsiktig formueskatt til det offentlige.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hjørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt, skriver styreleder i Mydland Vilt og Delikatesse, Tom Fredrik Dahl, Målfrid Baik og Tore Wæraas i NHO.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hj ørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt.
NL170816 De verdiene formueskatten beregnes ut i fra er ikke frie midler som eierne disponerer, men ligger låst i bedriften og kan ikke likestilles med penger i bank eller likvide aksjer på børsen.
NL170816 Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon ( såkalt arbeidende kapital ) og kreve inn formueskatt av disse verdiene .
NL170816 Arbeidende kapital inkluderer også bedriftenes bankinnskudd, men verdiene som ligger i maskiner, varelager og utstyr står ikke på konto i banken.
DB170816 Verdiene på mellom 0,05 og 0,25 Becquerel per kilo laksefilet er langt unna grenseverdien på 600 Bq/kg, satt etter Tjernobyl-ulykken i 1986.
DA170816 De verdiene er viktige på UiO, alle skal stille likt uavhengig av bakgrunn.
AP170816 - De siste månedene har gitt meg mulighet til å reflektere over mitt engasjement for disse verdiene , sier Thulin.
AA170816 - De siste månedene har gitt meg mulighet til å reflektere over mitt engasjement for disse verdiene , sier Thulin. ( ©NTB ) ¶
VG170815 Det var selvfølgelig ikke Trumps feil, og han kunne gjort som Ronald Reagan i 1980, som fikk en støtte fra Ku Klux Klan og kvitterte med at « Det politiske rasehat og den religiøse fanatisme som praktiseres av klanen og andre, har ingen plass i dette landet og undergraver de verdiene USA alltid har stått for ».
NL170815 Vi trenger fjellstøtt forsvar av de liberale verdiene våre.
DN170815 Verdiene er på 175 millioner kroner, men kravene er på over 1 milliard.
DB170815 - Om vi ikke er trygge på hvem vi selv er, så blir vi usikre i møte med det som er fremmed, sa Borten Moe om de norske verdiene .
DB170815 Et samfunn der « de norske verdiene » overlever, er ikke verdt en dritt for meg hvis jeg kan fortsette å spise brunost fordi millioner av mer uheldige mennesker ikke fikk den hjelpen de trengte, og fortjente, i inngangen av det som kan bli vår mest turbulente tidsalder.
AP170815 De har sett på de sosiale, miljøøkonomiske og de rent økonomiske verdiene ved fortetting av byer.
AP170815 De har sett på de sosiale, miljøøkonomiske og de rent økonomiske verdiene ved fortetting av byer.
AP170815 Vi må ha en pågående debatt om hvordan vi utvikler verdiene våre, hvordan lære ungdom opp i kritisk tankegang slik at de kan ta stilling til alle påstandene som florerer på sosiale medier, sa hun, som æreskjelles på det groveste hver gang hun besøker en muslimsk forsamling ?
AP170815 Begge var enig om at de norske verdiene ikke er veldig truet, men at de er under angrep.
AP170815 - De står sterkt, men verdiene angripes.
AP170815 Vi må ha en pågående debatt om hvordan vi utvikler verdiene våre, hvordan lære ungdom opp i kritisk tankegang slik at de kan ta stilling til alle påstandene som florerer på sosiale medier, sa hun.
AP170815 Begge var enig om at de norske verdiene ikke er veldig truet, men at de er under angrep.
AP170815 - De står sterkt, men verdiene angripes.
AA170815 Verdiene er på 175 millioner kroner, men kravene er på over 1 milliard.
AA170815 Nemlig at de estetiske verdiene i skolen er under press, i ferd med å skvises bort av et begrenset syn på læring.
VG170814 For bare slik kan verdiene forsvares.
VG170814 Det er mildt sagt forstemmende hvor lite en del toppolitikere har forstått, både når det gjelder hvilket verdigrunnlag som virkelig er viktig for vårt samfunn, og ikke minst hvilke idealer disse verdiene har sin forankring i.
VG170814 Debatt Det er mildt sagt forstemmende hvor lite en del toppolitikere har forstått, både når det gjelder hvilket verdigrunnlag som virkelig er viktig for vårt samfunn, og ikke minst hvilke idealer disse verdiene har sin forankring i.
VG170814 De sekulære verdiene som er referert over er stort sett heller ikke tilstede i de sterkt religiøse land som det Borten Moe referer til som « våre nye landsmenn » kommer fra.
VG170814 Det som gjør meg så eitrende forbanna, er at det ikke er han som har skapt disse verdiene : Han har bare tjent penger på det velferdssamfunnet vi har greid å bygge opp etter krigen.
VG170814 Sterke krefter mener det motsatte vil være riktig : Å innføre en statlig eiendomsskatt, fordi for for mye av verdiene i Norge er bundet opp i eiendom.
VG170814 Nå tar Frp-generalen til orde for at Norge skal innføre politisk assimilering overfor dem som kommer til Norge - at innvandrerne skal bli tvunget til å gi avkall på verdiene fra hjemlandet.
VG170814 Hagen, som i 40 år har vært politisk aktiv i Norge, mener at selv om de grunnleggende verdiene ikke har endret seg slik han har fryktet, har innvandringen hatt en påvirkning.
VG170814 Hagen om innvandrere : - De har alltid truet de norske verdiene, men verdiene er ikke endret ¶
VG170814 Hagen om innvandrere : - De har alltid truet de norske verdiene , men verdiene er ikke endret ¶
VG170814 Hagen at de norske verdiene ikke har blitt påvirket av innvandrerne.
VG170814 De norske verdiene står seg, forteller han.
VG170814 - Hva er de viktigste verdiene for deg ?
VG170814 - De har alltid truet de norske verdiene, men verdiene er ikke endret.
VG170814 - De har alltid truet de norske verdiene , men verdiene er ikke endret.
VG170814 Verdiene står seg ¶
DB170814 Samtidig må vi passe på at vi klarer å beholde verdiene og jordnærheten.
DB170814 - IKKE BRUNOST : Trine Skei Grande om hva hun mener er de virkelige norske verdiene .
DB170814 Dette er skaden de patetiske forsøkene på å definere hva som utgjør de norske verdiene kan gjøre.
DB170814 Dette betyr ikke at det er meningsløst å snakke om norske verdier slik enkelte hevder, men at vi må bli flinkere til å identifisere disse verdiene .
DB170814 Det er mulig å ha et samfunn som ikke er knyttet rundt noen verdier eller at disse verdiene ellers blir tildekket av retorikk.
AP170814 Det som i dag er under press, er verdiene som kommer innenfra - det vi så lett tar for gitt.
AA170814 De siste ukene har det vært en dragkamp i kulissene mellom aksjonærene som risikerer å sitte igjen med maksimalt 10 prosent av verdiene sine og eierne av ulike obligasjonslån.
VG170813 Hva skal til for å kunne kalle en verdi « norsk », hvordan kan vi best verne om disse verdiene , i hvilken grad de er under press, hvem er best til å forvalte disse, etc.
VG170813 Vi kommer til å kjempe for disse verdiene , svarer Tajik.
DN170813 ¶ Minoritetsaksjonærene i Hafslund mener byrådsleder Raymond Johansen og Oslo kommune undervurderer verdiene i selskapet og vil ta saken til retten.
AP170813 Da bør vi heller jobbe med å ha dialog med foreldre om hvorfor barna bærer hijab, og snakke med dem om de grunnleggende norske verdiene .
VG170812 Som innflyttet nordmann fra en annen kultur, er det likhet og skepsis mot autoriteter som sterkest representerer kontinuiteten i de norske verdiene .
VG170812 Sett fra mitt ståsted, som innflyttet nordmann fra en annen kultur, er det likhet og skepsis mot autoriteter som sterkest representerer kontinuiteten i de norske verdiene .
VG170812 Noen svarer med å peke på det historiske faktum at verdiene er under kontinuerlig forandring, men det er historieløst å tro at forandringer alltid går i positiv retning.
VG170812 Debatt Som innflyttet nordmann fra en annen kultur, er det likhet og skepsis mot autoriteter som sterkest representerer kontinuiteten i de norske verdiene .
DN170812 Det er i realiteten å snu de kristne verdiene på hodet, sa Hareide.
DB170812 Sanksjonene innebærer at landet fryser verdiene og bankkontoene den venezuelanske presidenteden har i USA, samtidig som at amerikanere får ikke lov til å gjøre forretninger med ham.
DB170812 Mange bøker inneholder helt andre verdier enn det som er verdiene til det norske samfunnet.
AA170812 I den debatten vi nå har om norske verdier er det åpenbart at vi må stå opp for de verdiene vi står for.
AA170812 Det er i realiteten å snu de kristne verdiene på hodet, sa Hareide.
VG170811 Kommentar : Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellig hudfarge ?
DN170811 De siste ukene har det vær en dragkamp i kulissene mellom aksjonærene som risikerer å sitte igjen med 10 prosent av verdiene sine og eierne av obligasjonslån.
VG170810 - Jeg har sett hvor mye han betyr for vanlige borgere, fordi han er så god til å spissformulere de verdiene som betyr noe for dem : Å være seg selv, å være fornøyd med å være helt gjennomsnitts, gruppenes betydning.
DB170810 Det er når vi lar sånne ting passere at vi setter verdiene våre under press, sier Jensen til NRK under dagens Politisk Kvarter.
DB170810 Det er når vi lar sånne ting passere at vi setter verdiene våre under press, uttalte Jensen til NRK under dagens Politisk Kvarter.
DB170810 Vi har tross alt i hoveddelen av vår historie vært alt det de norske verdiene har forsøkt å bli kvitt.
DB170810 Valgkampen i Norge er i full gang, og så langt ser den ut til å handle om hvem som skal få definere de norske verdiene .
AP170810 Disse to eiendommene er bare noe av verdiene som kan kobles til Gerbeshi-familien i Kosovo.
VG170809 Ulltveit-Moe sier han har stor forståelse for at Hagen ønsker anerkjennelse for verdiene han har skapt, og for pengene han har bidratt til fellesskapet med.
DN170809 Bare i juni steg verdiene med 2,1 prosent, opplyser en ikke-navngitt kilde til nyhetsbyrået.
DN170809 Formuene til de aller rikeste svenskene knuser verdiene til de norske rikingene.
DB170809 Schmeichel gir blant annet Louis van Gaal mye av skylden for suksessen og verdiene som er forsvunnet.
DB170809 Prinsippene og verdiene som gjorde Manchester United unike, har imidlertid blitt utvasket i årene etter skottens abdisering.
DB170809 Verdiene høyresiden har solgt er riktignok større enn verdiene Ap-regjeringene har kvittet seg med.
DB170809 Verdiene høyresiden har solgt er riktignok større enn verdiene Ap-regjeringene har kvittet seg med.
DB170809 Nå beskylder Hareide Listhaug for å ikke forstå de norske, kristne verdiene .
DB170809 Det viser at vi ikke kan se på de kristne verdiene som noe som alltid vil være det sammen.
VG170808 | Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellig hudfarge ?
VG170808 Norge er et land fult av kontraster, hvor de fantastiske norske verdiene forhåpentligvis gjelder for alle.
VG170808 Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellige hudfarger i en musikkvideo ?
VG170808 Ettersom norske politikere debatterer kristne verdier om dagen, og i tillegg stiller opp på Jan Hanvolds kristenfundamentalistiske TV-kanal, så syns jeg et minimum burde være at de tar stilling til de umoralske verdiene som fremføres på TV-kanalen de opptrer på.
DN170808 Formuesskatten er noe jeg privat betaler, men verdiene ligger i bedriften, sier han.
DB170808 Domstolen sier at myndighetene ved å vedta denne loven har fremmet stigmatisering og homofobi som er uforenlig med verdiene i et demokratisk samfunn.
DB170808 En undersøkelse fra YouGov i sommer viste at 59 prosent av nordmenn mener det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet.
AP170808 - Dommen understreker verdiene som underbygger demokratiet vårt, sa han og insisterte på at han ikke hadde opptredt uærlig, ifølge CNN.
DN170807 Norske børsnoterte lakseoppdrettere har de siste årene mangedoblet verdiene sine på børsen, men nå er det stopp, ifølge analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.
DB170807 Når du får dratt av Kvikk Lunsj-papiret rundt de fleste av disse verdiene , er det lett å se at de mangler innhold.
DB170807 « Tverrpolitisk Ungdomsnett i Vest-Agder » demonstrerte dagen derpå for å vise at vi står sammen mot disse verdiene .
DB170806 Ifølge Aronberg la hun aldri skjul på at hun var republikaner og hennes forkjærlighet for Trump-familien og de konservative verdiene de representerer, skriver Daily Mail.
VG170805 Også når det er noen fra « en annen stamme » som snakker om de samme verdiene .
VG170805 Og at mennesker som kommer hit fra land der våre verdier ikke har en slik sentral plass, blir invitert inn i et samfunn der vi er enige om de grunnleggende verdiene - og stolte av dem.
VG170805 Men hva er de viktigste verdiene for nordmenn ?
DA170805 Er dette de nye norske verdiene , spør Loveleen Rihel Brenna.
DA170805 - Hvilke verdier skal jeg lære barna mine, tyste, mistillit og rangering av menneskeverdet er det de nye norske verdiene ?
DA170805 Verdiene i Norge har visst forandret seg fra de jeg lærte da jeg var liten, sier Brenna og undrer seg : ¶
DA170805 Er det Solveig som egentlig representerer de norske verdiene vi ønsker å verne om, men som vi ikke får til selv ?
DA170805 Er dette de nye norske verdiene , spør Loveleen Rihel Brenna.
DA170805 - Hvilke verdier skal jeg lære barna mine, tyste, mistillit og rangering av menneskeverdet er det de nye norske verdiene ?
DA170805 Verdiene i Norge har visst forandret seg fra de jeg lærte da jeg var liten, sier Brenna og undrer seg : ¶
VG170804 Det viktigste er at jeg er ekte, leverer på de verdiene jeg står for og at jeg presterer.
VG170804 Vedum mener på sin side at det er dagens regjering som utfordrer verdiene .
VG170804 - Hva er de viktigste norske verdiene for deg ?
DB170804 Jeg er imidlertid desto mer opptatt av hva som er og bør være norsk kultur i form av de grunnleggende verdiene som preger et samfunn, altså kategori 3.
DA170804 - De norske verdiene er under press fordi ikke alltid stiller opp for dem.
VG170803 Frp ønsker lav innvandring, integreringspolitikk som setter krav og vil stå opp og forsvare verdiene også de neste fire årene, skriver hun.
VG170803 - Valget nå er viktig for verdiene våre fordi det er forskjell på partiene.
VG170803 Som leder av Kristelig Folkeparti ønsker jeg selvsagt velkommen et forsterket engasjement for de kristne verdiene vi har bygd og skal bygge samfunnet vårt på.
VG170803 Nestekjærligheten og alle de kristne verdiene ble jo importert til Norge for snart tusen år siden, fra England, Europa og Midtøsten.
VG170803 Helleland og Borten Moe er opptatt av å fremheve de kristne verdiene som spesielt norske verdier.
VG170803 For oss som parti har de kristne verdiene gitt konkrete politiske marsjordrer siden de gjorde sin entré i vårt samfunn for over tusen år siden, og de gjør fremdeles det.
VG170803 Det var også disse den kristne kulturarven mange europeere vendte seg til etter andre verdenskrig, etter nazismens, fascismens og kommunismens fornektelse av disse verdiene .
VG170803 Dersom vi glemmer hva innholdet i de kristne verdiene er, kan vi like godt slutte å snakke om dem.
VG170803 De kristne verdiene utgjør et kompass vi kan styre etter for hele bredden i politikken.
VG170803 De kristne verdiene nestekjærlighet og menneskeverd forandret Norge.
VG170803 De kristne verdiene er ikke verdier som forandres av skiftende stemninger eller trender, men de er veivisere å styre etter : Menneskeverd.
DN170803 Styret i Hafslund mente den gang at verdiene i selskapet var betydelig høyere enn det kommunen ville betale og rådet aksjonærene sine til å ta saken til retten for å fastsette en pris.
DN170803 Sammenlignet med Sparebank 1 Markets' anslag på de reelle verdiene i Hafslund, vil småaksjonærene i selskapet gå glipp av 1-1,69 milliarder kroner.
VG170802 Men en slik erkjennelse må ikke føre til den konklusjon at verdiene ikke tilhører oss eller er en del av vår identitet.
VG170802 Da er det et mål å formidle disse verdiene slik at de som kommer og bosetter seg her forstår verdigrunnlag det norske samfunn er basert på.
VG170802 Derfor blir det så snodig når den heteste poteten i valgkampen er påståtte trusler mot nettopp verdiene i det norske samfunnet, og det umiddelbart ender med en kappestrid om hva det er man snakker om.
VG170802 Av disse verdiene trekker hun blant annet frem likestilling, ytringsfrihet og religionsfrihet.
VG170802 Tajik mener disse verdiene er truet av regjeringen som statsminister Erna Solberg ( H ) leder.
VG170802 - Konsekvensene av politikken Høyre/Frp-regjeringen har ført de siste fire årene for å sette disse viktige og sentrale verdiene under press.
DB170802 Hvem skal ut for at enheten og de såkalte norske verdiene skal forkynnes og bevares ?
AP170802 Men toppolitikerne strides om nøyaktig hva disse verdiene er.
AP170802 De sentrale verdiene i det norske samfunnet er ikke under angrep, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170802 Men på den måten at de grunnleggende verdiene vårt samfunn er tuftet på, som respekten for den enkeltes menneskeverd, troen på nestekjærlighet og tilgivelse, har sin basis i den kristendommen som etterhvert fikk fotfeste her i landet.
AA170802 Flere politikere har igjen hentet frem de norske verdiene og satt hjerter og tunger i brann.
AA170802 Av disse verdiene er mange andre sentrale verdier utledet, som likestilling, demokrati og respekt for annerledeshet, for å nevne noe.
SA170801 Derfor har vi startet med å bygge merkevare og se hvordan vi kan bygge de kommersielle verdiene , sier Svendsen.
DB170801 I et mye omtalt intervju i helgens VG fremfører kulturminister Linda Hofstad Helleland og Sp-leder Ola Borten Moe en felles bekymringsmelding om at « norske verdier er under press » og om hvor viktig det er å « stille opp for » disse verdiene og « våge å være norske ».
BT170801 Derfor har vi startet med å bygge merkevare og se hvordan vi kan bygge de kommersielle verdiene , sier Svendsen.
AP170801 Derfor har vi startet med å bygge merkevare og se hvordan vi kan bygge de kommersielle verdiene , sier Svendsen.
AA170801 Planen inngår i det ultrakonservative kongedømmets bestrebelser på å spre verdiene i den oljedominerte økonomien.
DB170731 ( Dagbladet/NTB ) : Sanksjonene innebærer at landet fryser verdiene og bankkontoene den venezuelanske presidenten har i USA, samtidig som amerikanere ikke får lov til å gjøre forretninger med ham.
DB170731 Ifølge Kapital er han god for 600 millioner kroner, og verdiene stammer fra salget av den tradisjonsrike industribedriften Tinfos til franske Eramet i 2008.
DB170731 Noen av verdiene vi er stoltest av i dag, har blitt utforma i min levetid.
DB170731 Disse diskusjonene er med på å forme, utfordre og videreføre nettopp de norske verdiene Helleland så gjerne vil beskytte mot en angriper hun ikke er så nøye med å oppgi noe navn på.
AP170731 - Nei, vi gjorde målingene underveis og så at verdiene var innenfor grensene.
AA170731 Bevæpnet med kaffe, vafler og jordbær slo de sammen sine enmannskorstog for de truede norske verdiene .
VG170730 Det å være pilegrim nå er å forstå de norske verdiene , demokrati, ytringsfriheten, rettferdigheten, men også nestekjærligheten.
VG170730 De norske verdiene er under press fordi ikke alltid stiler opp for dem.
VG170730 - Men vi må ha et levende ordskifte om disse verdiene .
VG170730 - Verdiene er under press i den forstand at vi ikke alltid stiller opp for dem.
DB170730 Vil norske myndigheter bruke EØS-midlene for å forsvare disse verdiene , og hvordan vil de gjøre det ?
DA170730 Også har jeg identifisert meg veldig med verdiene i politiet - å være en støttespiller for dem som trenger det.
VG170729 Og da kommer de politiske skillene tydelig frem - også når det gjelder hvordan de mener de kristne verdiene skal forstås i vår tid.
DN170727 Han sier likevel at han og Trump har de samme verdiene og tror på det samme.
NL170726 For at vi skal kunne bevare og videreutvikle den velferdsstaten vi er så stolt over og som har gjort Norge til ett av de beste land i verden å bo i, er det viktig at vi holder fast ved disse grunnleggende verdiene .
DN170726 I sin melding onsdag morgen skriver Seadrill at en restrukturering vil kreve betydelige nedskrivninger av verdiene på obligasjoner og tap for andre parter, som skipsverft.
DB170726 I klartekst innebærer det at Varner verdsetter de samlede verdiene i kleskjeden til 40 millioner kroner.
AP170726 Verdiene var ikke listet på familiens formueserklæring, og familien ble anklaget for svindel, hvitvasking og skatteunndragelse.
AP170726 Han mener KrF nå må mobilisere og fremme budskapet om at de kristne verdiene har en viktig plass i det norske samfunnet, for å sikre at KrFs velgere ikke går til Frp.
AA170726 Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
AA170726 Tvinnereim reagerer imidlertid også på at rikspolitikere krangler om hvem som er mest rettmessig troende og har de beste verdiene ».
AA170726 Varner-gruppen, som i fjor kjøpte en firedel av selskapet, verdsetter de samlede verdiene i kleskjeden til 40 millioner kroner.
DB170725 Men det var ikke på disse verdiene våre forfedre kjempa for nasjonal uavhengighet.
AP170724 Hvis verdiene viser over 1000 TKB ( termotolerante koliforme bakterier ) pr. 100 milliliter vann to dager på rad, frarådes bading.
DA170723 Når han ser nynazister som igjen marsjerer i norske gater, eller leser i kommentarfeltene til nettavisene, bekymrer han seg for at de samme verdiene som ble truet under 22. juli igjen står på spill.
DA170723 Når han ser nynazister som igjen marsjerer i norske gater, eller leser i kommentarfeltene til nettavisene, bekymrer han seg for at de samme verdiene som ble truet under 22. juli igjen står på spill.
VG170722 Det handler om vold og drap, men det handler også om hvordan vi stiller opp for hverandre, hvordan vi går i rosetog og hvordan vi viser omsorg, og det er viktig - både for å bidra til å skape holdninger som kan redusere sannsynligheten for terror i fremtiden, men også sikre at vi slår ring om verdiene som terroren ønsker å angripe, sier
NL170721 Denne relativismen tilsier at verdiene innenfor én kultur ikke kan vurderes moralsk eller etisk ut fra verdiene innenfor en annen kultur.
NL170721 Denne relativismen tilsier at verdiene innenfor én kultur ikke kan vurderes moralsk eller etisk ut fra verdiene innenfor en annen kultur.
DB170721 - Alle verdiene i selskapet tilhører familien, så vi beholder midlene der.
DA170721 Tvert imot er flere av våre toppkandidater slett ikke så glad i tanken på å bo på hybel i Oslo langt unna fjell, fjorder og familie, men de vil likevel gjøre en jobb på vegne av framtida og verdiene de står for.
DA170721 Tvert imot er flere av våre toppkandidater slett ikke så glad i tanken på å bo på hybel i Oslo langt unna fjell, fjorder og familie, men de vil likevel gjøre en jobb på vegne av framtida og verdiene de står for.
VG170720 Når man godtar særkrav fra enkelte grupper er man med på å uthule de verdiene vårt samfunn er bygget på.
VG170720 Verdiene våre er under press, og vi kan ikke ta de for gitt.
VG170720 Verdiene våre er under press, og vi kan ikke ta de for gitt, skriver Sylvi Listhaug i et svar til Knut Arild Hareide ( bildet ).
NL170720 juli både var et angrep på de få ; på arbeiderbevegelsen, ungdom og sterke kvinner, men også på de mange som deler verdiene de drepte sto for : Solidaritet, mangfold og aksept.
DN170720 Europakommisjonen har truet med å frata Polen stemmeretten fordi endringene i rettsvesenet kan utgjøre alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
DB170720 - Oppfatningen som mange mennesker sitter igjen med etter å ha sett reklamen samsvarer ikke med verdiene til firmaet vårt, på noe som helst måte.
DB170720 Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helse styringen.
AA170720 EU-kommisjonen har truet med å frata Polen stemmeretten fordi endringene i rettsvesenet kan utgjøre alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
AA170719 Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
DN170718 Etter et hektisk kvartal ble verdiene i det Røkke-dominerte Aker redusert, ifølge ferske kvartalstall.
DB170718 Verdiene ble ranet av såkalte oligarker, som over natta ble styrtrike.
VG170717 Men det er historisk feil av Listhaug å gi inntrykk av at innvandrere bare er ikke-kristne som legger press på de kristne verdiene .
VG170717 Derfor er det så viktig at vi tar vare på de kristne verdiene i vårt samfunn.
DA170717 En av verdiene som er viktig for EU, er forbudet mot dødsstraff, og en gjeninnføring av dødsstraff i Tyrkia, vil sette sluttstrek for tyrkiske ambisjoner om medlemskap.
DA170717 - Alle som ønsker å slutte seg til EU, slutter seg til en samling verdier, sier Juncker i en kronikk i avisa Bild Sonntag og legger til at Europas hånd fortsatt er utstrakt om Tyrkia respekterer de europeiske verdiene .
DA170717 Venstre står fjellstøtt på de sosialliberale verdiene og våre ambisjoner for fremtidens Rogaland.
AA170717 Grande mener valgkampen vil være en kamp mellom dem som vil reversere og de som vil være med og reformere samfunnet « for å beholde verdiene som det er bygd på ».
VG170716 Altfor få ledere hadde de rette verdiene .
VG170714 Verdiene er ikke blitt avleggs.
VG170714 Hvis vi kjører frem full shopping på søndagen, blir ikke det å ta vare på de kristne verdiene .
VG170714 At vi ikke vil bevare de kristne verdiene i vårt samfunn, er feil, sier Hareide.
VG170714 At den rausheten, som Listhaug påpeker, kan gjøre at de kristne verdiene svekkes i Norge ?
VG170714 - Jeg tror at det er vel ingen parti som er en større garantist for de kristne verdiene i vårt samfunn enn KrF.
VG170714 - Frykter du ikke for de norske verdiene på lang sikt, hvis KrF fortsetter å kjempe for en raus innvandringspolitikk ?
VG170714 - De sier at de vil bevare de norske verdiene , men det de står for betyr det motsatte over tid.
SA170714 Basert på verdiene åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten skal det som er laget for hele Trøndelag nå klubbens overordnede ambisjon, spill i Europa hvert år.
FV170714 Basert på verdiene åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten skal det som er laget for hele Trøndelag nå klubbens overordnede ambisjon, spill i Europa hvert år.
DB170714 Senere solgte de den gamle virksomheten, og forvalter nå verdiene gjennom blant annet Midelfart Holding.
AP170714 Basert på verdiene åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten skal det som er laget for hele Trøndelag nå klubbens overordnede ambisjon, spill i Europa hvert år.
DA170713 | Norges rikeste like rike under rødgrønn regjering ¶ Verdiene til de 400 rikeste i Norge steg like mye under den rødgrønne regjeringen som under dagens regjering.
DA170713 | Norges rikeste like rike under rødgrønn regjering ¶ Verdiene til de 400 rikeste i Norge steg like mye under den rødgrønne regjeringen som under dagens regjering.
DB170712 Hvilket signal sender hun til homofile muslimer, skamløse jenter som tar oppgjør med sosial kontroll og arbeidet for likestilling når hun samtidig fremhever at disse miljøene står for samhold, likhet og fellesskap til tross for at de to moskeene i mindre grad fremmer disse verdiene .
VG170710 Det er da ingenting farlig med disse verdiene ?
VG170710 De kan godt kombineres med de gode somaliske verdiene om omsorg for andre, respekt for de eldre, og tette bånd mellom nære og kjære.
DN170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret.
DN170710 Men mens salgene ikke blir synliggjort i regnskapet, måtte vi skrive ned verdiene på avisen vi beholdt med omkring 15 millioner, sier Ljøstad.
AA170710 - Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret.
DB170707 For norske dopingjegere har sett de samme verdiene og svingningene som IAAF uten å ha fulgt opp den tette kontrollen med noen egen sak.
DB170707 Disse verdiene ligger i et felles register, og er garantert i bruk siden Henrik stadig blir testet.
VG170706 Her er svingninger i verdiene en indikator for å slå alarm om noe potensielt mistenkelig, som kan danne grunnlag for å ha vedkommende nærmere under lupen.
VG170706 Trolig er det programvare som automatisk har « flagget » verdiene til Ingebrigtsen, og som gjør at dopingjegerne har fulgt opp ham og de andre på listen.
SA170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
SA170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
FV170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
FV170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
DN170706 Det er fra eierandeler i ulike forvaltningsselskaper i HitecVision-strukturen og direkte investeringer i HitecVision-fondene de store verdiene til Ertvaag kommer fra.
DB170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
DB170706 Presidenten sa at man ikke kan forvente at terroristene godtar verdiene man har i Vesten : frihet.
DA170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
AP170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
AP170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
AA170706 Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har « flagget » verdiene til den norske løperstjernen.
VG170705 Det ble heller ikke de øverste verdiene på terningen fra kritikerne da « Maniac » kom på skjermen.
NL170705 Da ville verdiene som skapes her ute, av et hundretalls personer, steget ytterligere.
DB170705 Han vil selv ikke kvantifisere verdiene men understreker at verdiene vil være påvirket av at de har vært fullt utleid i seks år og har en av de sterkeste posisjonene i Europa.
DB170705 Han vil selv ikke kvantifisere verdiene men understreker at verdiene vil være påvirket av at de har vært fullt utleid i seks år og har en av de sterkeste posisjonene i Europa.
DN170704 Inn på KKRs konto kom det 12,5 milliarder kroner, og verdiene ble firedoblet på syv år.
DB170704 Disse verdiene er absolutte, skrev Fox Sportsdirektør Eric Shanks i en e-post til de ansatte.
DB170704 Kunst som skapes med offentlige midler basert på en armlengdes avstand fra politikken er i tråd med de verdiene vi liker å trekke frem i det norske samfunnet, nemlig retten til frie ytringer og tillit til både statlige institusjoner og hverandre.
AP170703 For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier, har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning.
AP170703 For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier, har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning.
VG170702 Verdiene ( watt ) hans er også gode.
DB170702 Og disse verdiene ønsker de å bruke til å rette oppmerksomhet mot Qhubeka-stiftelsen og deres innsamling av brukte sykler til fattige barn og unge i Afrika. * * Dersom du setter deg ned med intensjon om intervjue mannen også, kan det godt være at direkte spørsmål om Qhubeka-stiftelsen gir deg de aller beste svaren
VG170701 - De skeive verdiene ligger helt i front i kampen for toleranse og åpenhet.
DB170701 Det eneste Norsk Tipping kan appellere til er verdiene fotballen gjerne snakker om.
DB170701 Nå vil jeg oppfordre alle til å bidra til en verdig avslutning på debatten og at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet 22. juli 2011 ».
BT170701 Det er svikt i shippinginntektene og nedskrivninger av verdiene på konsernets skip som ryster det store familieselskapet i Solheimsviken.
AP170701 At de ikke har gått i Pride-paraden før, tror han delvis handler om tilfeldigheter, selv om disse verdiene har vært viktige i lengre tid.
SA170630 Det er skuffende at samtlige av bystyrets medlemmer ser ut til å ha lukket øynene og neglisjerer de unike verdiene som Sølyst representerer for byen, og skammelig at det er godkjent en boligblokk tett opp til en eksisterende bolig, som lett kunne vært unngått ved små justeringer i planen.
SA170630 | « Skuffende at bystyret ser ut til å ha lukket øynene og neglisjerer de unike verdiene som Sølyst representerer » ¶
SA170630 Forbud mot sjødeponi nå ¶ Verdiene i havet er enormt viktige for Norge, vi har alt å vinne på å ta vare på de fornybare sjøressursene våre.
DN170630 Ifølge BT er konas krav om halvparten av verdiene gjort av hensyn til barna Torstein jr. ( 45 ) og Karine ( 47 ). 12 advokater var involvert i saken under innledningen i The Royal Courts of Justice i London.
AA170630 Det er uheldig at ledere som snakker varmt om samfunnsansvar, moral og fair play, blir avslørt på at de selv ikke etterlever de samme verdiene .
VG170629 - Hvordan rimer dette med verdiene rundt ungdoms-OL ?
VG170629 I stedet fant direktøren for Forleggerforeningen en arketypisk amerikaner som representerer alle de verdiene arven etter Bjørnson inneholder.
SA170629 At samholdet tas vare på, at idretten går i samme retning, og at hun tar vare på de store verdiene både økonomisk og samfunnsmessig.
DN170629 I en kapitalutvidelse ved årsskiftet hentet selskapet inn 350 millioner kroner, men verdiene har altså forvitret for hver måned.
DN170629 Han mener markedet vil se forbi regnskapseffekten, og kan ikke se andre grunner for at Norwegian skal gjøre transaksjonen enn nettopp for å synliggjøre verdiene .
DB170629 Hun er Gerhard Heibergs ønskekandidat der, og er på alle måter en representant for de beste verdiene i den demokratiske norske idrettsbevegelsen.
DB170629 Verdiene blir tatt med til de karibiske øyer og glemt der, sa han.
BT170629 At samholdet tas vare på, at idretten går i samme retning, og at hun tar vare på de store verdiene både økonomisk og samfunnsmessig.
AP170629 Den gang var det visstnok gravrøvere som var ute etter verdiene Lola Karoli ble begravet sammen med, som sto bak.
AP170629 At samholdet tas vare på, at idretten går i samme retning, og at hun tar vare på de store verdiene både økonomisk og samfunnsmessig.
AA170629 At samholdet tas vare på, at idretten går i samme retning, og at hun tar vare på de store verdiene både økonomisk og samfunnsmessig.
SA170628 Det er noe med helheten i hvordan vi etterlever verdiene våre.
FV170628 Det er noe med helheten i hvordan vi etterlever verdiene våre.
DN170628 Ekskona krever halvparten av verdiene .
DB170628 Smedvig ( 33 ) passe på og videreutvikle formuen som er bygget opp i familieselskapet og verdiene som forvaltes i regi av Smedvig Family Office i Stavanger og London, skriver Finansavisen.
DB170628 I fjor var det utbetalinger fra tredjepartsfond som sørget for at verdiene økte.
BT170628 Det er noe med helheten i hvordan vi etterlever verdiene våre.
AP170628 Det er noe med helheten i hvordan vi etterlever verdiene våre.
AA170628 Det er noe med helheten i hvordan vi etterlever verdiene våre.
DB170627 - I forhold til de verdiene vi skal stå for må nok dette justeres - og det er allerede i ferd med å bli gjort, sier kommunikasjonssjefen.
AA170627 Undersøkelsen, som er gjennomført av byrået YouGov, viser også at 59 prosent av de spurte nordmennene mener også det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet.
VG170626 En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.
VG170626 Behandlingen av Liu og mange andre modige kinesiske menneskerettighetsforkjempere bekrefter dessverre at verdiene ikke er universelle.
DN170625 « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
DN170625 « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
DN170625 « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
DN170625 « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
DN170625 NRK : Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen på grunn av ulvesaken ¶ | « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
AP170625 juli står de monumentale byggene, og kanskje også verdiene de representerer, for fall.
DB170624 I videoen kan du se verdiene de har beslaglagt etter å ha raidet 71 hus.
AP170624 Men den kan ikke være større enn at den er mulig å bære for det næringslivet som skaper de økonomiske verdiene .
DA170623 Homosaken er et eksempel, hvor verdiene kommer til syne, det kunne vært fargerikt fellesskap eller noe annet.
DN170622 Siden han kjøpte seg inn for 400.000 kroner i 2008, er verdiene mangedoblet.
DB170622 Prinsen, som for tiden dater Meghan Markle, forteller i intervjuet at han vil lære bort de samme verdiene til sine barn, om han noen gang får gleden av å bli pappa.
DA170622 Hvis de tror på verdiene du presenterer, og du snakker mer om disse verdiene enn enkeltsaker.
DA170622 Hvis de tror på verdiene du presenterer, og du snakker mer om disse verdiene enn enkeltsaker.
VG170621 Verdiene av premiene var den samme for jenter og gutter, hevder Anmarkrud.
VG170621 - Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne de som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen.
NL170621 Skal TIL først bytte ut Flovik, må klubben i allefall se etter en som får forme klubben fra topp til tå, sammen med et styre og en administrasjon som leverer etter de samme verdiene og visjonene.
FV170621 Det hjelper lite å lære barna alle de riktige verdiene om man selv ikke går frem som et godt eksempel, mener Strømøy.
DN170621 - Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne de som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen.
DB170621 ¶ UTLEIEFIASKO : Leilighetseierne på Ilsetra på Hafjell har sett verdiene stupe, og vil legge ned Buchardt-hotellet.
DB170621 Leilighetseierne har sett verdiene stupe.
DB170621 Verdiene har stupt ¶
DA170621 - Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne de som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen.
BT170621 - Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne de som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen.
AA170621 - Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne dem som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen.
SA170620 Det hjelper lite å lære barna alle de riktige verdiene om man selv ikke går frem som et godt eksempel, mener Strømøy.
NL170620 I SBR-granulat kan verdiene være 10-100 ganger høyere !
DN170620 Styret i Hafslund mener verdiene i selskapet er betydelig høyere enn Oslo kommune vil betale, og råder aksjonærene sine til å ta saken til retten.
DN170620 Sammenlignet med Sparebank 1 Markets' anslag på de reelle verdiene i Hafslund, vil småaksjonærene i selskapet gå glipp av 1-1,69 milliarder kroner.
DN170620 Styret i energiselskapet Hafslund mener verdiene i selskapet er betydelig høyere enn det Oslo kommune vil betale, og mener aksjonærene heller bør satse på å ta saken til retten.
DN170620 Styret i Hafslund mener Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo kommune klart undervurderer verdiene i Hafslund.
DN170620 Etter å ha innhentet råd fra meglerhuset Sparebank 1 Markets har styret nå kommet til at verdiene i selskapet ligger « betydelig høyere » enn hva kommunen vil betale. 74 % over ¶
DN170620 - Styret anser Sparebank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger, og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus i børsmeldingen.
BT170620 Det hjelper lite å lære barna alle de riktige verdiene om man selv ikke går frem som et godt eksempel, mener Strømøy.
AP170620 Det hjelper lite å lære barna alle de riktige verdiene om man selv ikke går frem som et godt eksempel, mener Strømøy.
DN170619 De to Økokrim-tiltalte eiendomsinvestorene far Terje Eriksen ( 61 ) og sønnen Roger Eriksen ( 37 ) skrev ned verdiene med 30 millioner kroner i sitt investeringsselskap Prora Invest i fjor.
DN170619 Men hun vil bli tvunget til en høyredreining til de tradisjonelle verdiene , og en mer rendyrket innvandringsmotstand, sier Orban.
DN170619 Han peker på at verdiene i oljevirksomheten i nord fra næringens side ofte blir illustrert med det største tallet, nemlig salgsverdien av oljen og gassen.
AA170619 Det er selskapet Kvarv AS som er morselskapet i Witzøes forretningsimperium, og som fører konsernregnskapet der verdiene til hele systemet fremkommer.
VG170618 Og mange av de verdiene vi er så stolte av, er ikke bare norske, men europeiske.
DB170618 - Vi ble oppdratt med de riktige verdiene .
BT170618 Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.
AP170618 - Verdiene i oljevirksomheten i nord blir fra næringens side ofte illustrert med det største tallet, nemlig salgsverdien av oljen og gassen.
DN170617 Schage Eiendom har stått over bonanzaen i boligmarkedet, men verdiene tikker jevnt oppover.
DB170616 Klubbstyret i CD Serranos var mer interessert i verdiene enn resultatene i barnefotballen.
DB170616 Rode snakker også om de kristne verdiene og dens plass i den norske skolen.
DA170616 Fjeld og Syversen vil sammen med en rekke andre grupperinger - som LO, Skeiv Ungdom og representanter fra kommunen - markere sin motstand med et arrangement som tar tak i de motsatte verdiene av hat og intoleranse.
BT170615 Banken leide inn hjelp for å få solgt verdiene , og det var i den forbindelse dynamitten ble lagt ut på nettstedet til Auksjonen.no.
FV170614 De ønsker en skole som legger mer vekt på de kristne verdiene .
AA170614 Samtidig er parken nedenfor Hovedbygget underlagt vern, nettopp for å ivareta de verdiene som campus helt siden 1910 har vært opparbeidet etter.
AA170614 Dersom den videre prosessen utelukkende skal bestå i « forhandlinger » mellom NTNU og kommunen, risikerer vi at Høyskoleparken aldri blir vurdert på egne premisser, og for de verdiene den kan tilføre framtidas campusbydel.
DB170613 Da hjalp det ikke at den nye lederduoen rent idrettspolititsk tydelig stod for de samme sosiale verdiene .
DB170613 Vi må vise at vi står sammen om de grunnleggende verdiene som jeg vet at det absolutte flertallet i Norge vil verne om, og at vi ikke aksepterer marsjerende nazister i våre gater eller godtar høyreekstreme virkelighetsoppfatninger som sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier.
DB170613 En kan gjerne diskutere hvorvidt disse verdiene er unike for oss nordmenn, men uavhengig av om de er det eller ikke, så er verdier noe man kan lære seg.
DB170613 For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon, slik at kristendommen aldri dør ut.
DN170611 Andre oljeselskaper i dag prises med en rabatt i forhold til de underliggende verdiene .
SA170609 Det viser verdiene til FIFA og hva organisasjonen står for, sier lederen av Qatars søkerkomité, Sjeik Mohammed bin Hamad Al-Thani.
DN170609 Når det skjer vil folk miste halvparten av verdiene deres, sa Faber forrige uke.
DN170609 Prosjektleder Nils Bjarne Foss ( til venstre ) og sjef for Marienlystprosjektet, Jon Espen Lohne, skal realisere verdiene på Marienlyst, inkludert Store Studio i bakgrunnen som vil bli fredet.
DB170609 I snitt gjennom 2016 var drøyt 60 prosent av verdiene investert på Oslo Børs, 17 prosent i obligasjoner, 15 prosent i likvider og 7 prosent i direkte investeringer.
DB170609 Bildene fra London ga meg inntrykket av at verdiene som ung muslim ikke er forenlig med de vestlige verdiene jeg hver dag prøver å tilpasse meg.
DB170609 Bildene fra London ga meg inntrykket av at verdiene som ung muslim ikke er forenlig med de vestlige verdiene jeg hver dag prøver å tilpasse meg.
AP170609 Det viser verdiene til FIFA og hva organisasjonen står for, sier lederen av Qatars søkerkomité, Sjeik Mohammed bin Hamad Al-Thani.
DN170607 | Full strid om verdiene i familiefeide ¶
DB170607 Jihadistene hater disse verdiene , og med rette.
BT170607 Det er ikke bare politikerne som skaper de norske verdiene , det er oss alle, inkludert deg selv og din insta.
AA170607 - Hvis vi begynner å bryte vår forpliktelse overfor menneskerettighetene som en reaksjon på det som har skjedd de tre siste månedene, så kaster vi vekk verdiene som er kjernen i demokratiet, alt vi sier at vi tror på, sier Starmer. ( ©NTB ) ¶
DN170606 Prosjektleder Nils Bjarne Foss ( til venstre ) og sjef for Marienlystprosjektet, Jon Espen Lohne, skal realisere verdiene på Marienlyst, inkludert Store Studio i bakgrunnen som vil bli fredet.
DA170606 For meg står ytringsfrihet og personvern som de absolutt viktigste verdiene i et samfunn.
VG170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
VG170605 Verdiene kan gjenkjennes i de fleste av oss.
SA170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
FV170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
FV170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
DB170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
DA170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
BT170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
AP170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
AP170605 Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for.
DB170602 Men ved uaktsomhet er det stadig hyppigere praksis for å gi avkorting hvis verdiene er synlige gjennom bilvinduene fra utsiden - fra « noen titalls prosenter » hvis bilen står parkert bare en time eller to til « ned mot null » hvis bilen står over natt med håndveske og nettbrett i setet, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i et av de store norske selskapene, Gjensidige.
DN170601 Vi er betydelig mer diversifisert, noe som gjør at verdiene ikke svinger like mye med endringene i markedet.
DN170601 Verdiene knyttet til eierskapet i Pandox har ifølge selskapet blitt redusert med 1,3 milliarder kroner, som ifølge selskapet skyldes kursfall og valutaendringer.
DB170601 Men regjeringen er vel mer opptatt av egne preferanser, der næringsliv og klingende mynt trumfer verdiene i en funksjonell natur.
AP170601 Det er opplagt at Frp mener at dette ikke skal gjelde asylbarn og flyktninger som kommer til Norge for å søke etter akkurat disse verdiene .
DN170530 Holte sier det kan dreie seg om personer som ikke er skattepliktige til Norge for de relevante verdiene eller som har hatt økonomisk tap med fradragsrett.
DA170530 For småkraftsektoren har tilgangen på utenlandsk kapital vært helt avgjørende for at grunneiere med vannfall på sin eiendom, har fått mulighet til å realisere verdiene i denne kraftkilden, påpekte Tveit.
DA170530 - Jeg mener kommunene og fylkeskommunene bør sitte igjen med verdiene gjennom en fornuftig og forutsigbar utbyttepolitikk.
BT170530 Holte sier det kan dreie seg om personer som ikke er skattepliktige til Norge for de relevante verdiene eller som har hatt økonomisk tap med fradragsrett. | 300.000 evakuert i Bangladesh ¶
SA170529 Men verdiene kan også være såpass høye at det defineres om en « vanlig diabetes », og dette kan skje selv om en er gravid.
SA170529 Og jeg vet så godt selv hva jeg står for, og de verdiene er det viktigste for meg.
FV170529 Men verdiene kan også være såpass høye at det defineres om en « vanlig diabetes », og dette kan skje selv om en er gravid.
DB170529 Og jeg vet så godt selv hva jeg står for, og de verdiene er det viktigste for meg.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
BT170529 Men verdiene kan også være såpass høye at det defineres om en « vanlig diabetes », og dette kan skje selv om en er gravid.
BT170529 Og jeg vet så godt selv hva jeg står for, og de verdiene er det viktigste for meg.
AP170529 Holte sier at dette kan dreie seg om personer som ikke er skattepliktige til Norge for de relevante verdiene eller som har hatt økonomisk tap med fradragsrett.
AP170529 Holte sier at dette kan dreie seg om personer som ikke er skattepliktige til Norge for de relevante verdiene eller som har hatt økonomisk tap med fradragsrett.
AP170529 Men verdiene kan også være såpass høye at det defineres om en « vanlig diabetes », og dette kan skje selv om en er gravid.
AP170529 Og jeg vet så godt selv hva jeg står for, og de verdiene er det viktigste for meg.
DN170528 Med den måten vi forvalter verdiene bør den siste oljen komme fra Norge, og gjerne fra Nord-Norge, sier Giæver.
AP170528 Med den måten vi forvalter verdiene bør den siste oljen komme fra Norge, og gjerne fra Nord-Norge, sier Giæver.
VG170527 Verdiene som 66 millioner mennesker stemte for, er verdt å kjempe for, sier hun.
AA170527 Også i et folkehelse- og samfunnsperspektiv er det uheldig at Norges fremste studieby skal være kjent for et slikt arrangement som bryter med verdiene vi ellers jobber for opp mot studentene, skriver Opoku i en sms.
DA170526 - Vi hører gjerne mest om skille mellom hvordan de med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen ser på kjønnsroller, men egentlig så er den mest interessante endringen fra verdiene de har vokst opp med, legger ISF-forskeren til.
AA170526 Og det er tendenser til at stabilitet blir viktigere enn de grunnleggende verdiene , sier Solberg.
DN170525 - Den største oppgaven i dag er å samle hele den frie verden rundt disse verdiene .
DN170525 - De grunnleggende vestlige verdiene er det som gir samarbeidet med USA sin dypeste mening, sier EUs president Donald Tusk etter møtet med USAs president.
DB170525 Strider mot verdiene
AA170525 De grunnleggende vestlige verdiene er det som gir samarbeidet med USA sin dypeste mening, sier EUs president Donald Tusk etter møtet med USAs president.
AA170525 - Den største oppgaven i dag er å konsolidere hele den frie verden rundt disse verdiene .
AA170525 - Den største oppgaven i dag er å samle hele den frie verden rundt disse verdiene .
DA170524 - Etter en pause for å vise ofrene respekt er det nok viktig at man kommer i gang igjen, for å vise at man holder på de demokratiske verdiene - det har en sterk symbolverdi.
DA170524 - Etter en pause for å vise ofrene respekt er det nok viktig at man kommer i gang igjen, for å vise at man holder på de demokratiske verdiene - det har en sterk symbolverdi.
SA170523 Han er en av lagets ledere og har vokst opp med verdiene fra vårt akademi.
DN170523 - Jeg sier alltid etter sånne angrep at det er viktig at vi fortsetter å opprettholde den livsstilen og verdiene vi har, og at vi ikke lar oss skremme, selv om det er tungt å si etter sånne angrep, sier Mustad.
DB170523 - Det er i ordentlig dårlige tider man kan skape de virkelig gode verdiene , parerer broren Gunnar Frederik.
BT170523 Svaret er at det handler om verdier, og om hvordan disse verdiene begrunnes.
AP170523 Han er en av lagets ledere og har vokst opp med verdiene fra vårt akademi.
AA170523 - Det har vært så mange angrep i Europa at nå er det viktig å signalisere at man står sammen om de demokratiske verdiene .
VG170522 Vi ser nå at disse verdiene behøver regelmessig vedlikehold.
VG170522 Når alt kommer til alt, er ikke forsvaret mot populisme sterkere enn folkets omsorg for verdiene som ligger til grunn for demokratiske samfunn.
DB170522 I forbindelse med Miljøpartiet De Grønnes landsmøte kommenterer NHO-direktør Kristin Skogen Lund skråsikkert på Twitter at De Grønne vil fase ut oljen i løpet av 15 år uten å fortelle hvordan vi vil erstatte verdiene , jobbene og velferden oljenæringen sikrer.
DA170520 Og det er innimellom nesten vondt å se på, kløktig turnert av en regissør som på konseptuelt vis diskuterer disse verdiene i en film som først og fremst består av enkeltepisoder. Östlund er mer lineær i sin fortellerstil enn for eksempel Roy Andersson, som også benytter seg av det episodiske i sine filmer, og « The Square » har en sammenhengende handling som i seg selv diskuterer hvordan vi håndterer selve fallet
AP170520 Jeg er opptatt av at politikken skal legge til rette slik at vi skal kunne leve i tråd med verdiene vi sier vi har.
SA170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
DN170519 Det globale børsfallet barberte verdiene til verdens rikeste med 35 milliarder dollar, ifølge Bloombergs dollarmilliardær-indeks.
DB170519 Ønsker dere en hel generasjon som vokser opp i samme form, der alle har de samme interessene og verdiene ?
AP170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
AA170519 Og vi har begynt å generere en større bevissthet rundt de verdiene som finnes, og skal ha familiedager og barnedager hvor publikum får omvisning og kan lære litt.
DB170518 Da vil nye bilmodeller bli registrert hos Vegdirektoratet etter både de gamle og de nye verdiene .
DB170518 Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen.
DB170517 Før Philippe ble utnevnt til statsminister fant folkene til Macron ut at han hadde svart « ha'kke peiling » til skattemyndighetene på spørsmål om verdiene på tre eiendommer.
DA170517 - Jeg skal snakke om behovet for å ta vare på verdiene i grunnloven.
SA170516 Han mener den nye sponsoren står for mange av de samme verdiene som fotballen.
NL170516 I 2015 skrev Tromsø kommunale pensjonskasse opp verdiene med hele 55 millioner kroner på tre bygg.
NL170516 I 2015 skrev Tromsø kommunale pensjonskasse opp verdiene med hele 55 millioner kroner på tre bygg.
DA170516 - Mange føler at deres posisjon som individ i samfunnet er truet, og det igjen skaper en endring i folks bevissthet hvor de humanistiske verdiene settes til side til fordel for meg og mitt.
AP170516 Han mener den nye sponsoren står for mange av de samme verdiene som fotballen.
AA170516 Administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken ved Norsk Kylling sier de fulgte opp med nye prøver, og at resultatene viser at verdiene var innenfor grenseverdiene og helt ufarlige.
AA170516 Det var nettopp disse verdiene jeg tråkket på med å ikke være presis i mitt intervju.
AA170516 Deler av kunstformidlerne og åndselite har utfordringer med disse verdiene .
AP170515 Si ;D-innlegg : Vi kan ikke ta et oppgjør med voldtektskulturen uten å ta for oss verdiene som gis i arv fra et russekull til det neste.
AP170515 Problemet ligger i at verdiene reproduseres gjennom både russesanger og en knuteliste bestående av alt fra sex med en « førstiss » til sex i et tre.
AP170515 Man kan ikke ta et oppgjør med voldtektskulturen uten å se disse verdiene som gis i arv fra et russekull til det neste ¶
AP170515 Si ;D-innlegg : Man kan ikke ta et oppgjør med voldtektskulturen uten å ta for oss verdiene som gis i arv fra et russekull til det neste.
VG170514 Macron sa også at han ønsker å lede landet gjennom store endringer og samle landet ved å finne tilbake til den dype meningen, verdigheten og verdiene som bringer franskmennene sammen.
SA170514 Macron sa også at han ønsker å lede landet gjennom store endringer og samle landet ved å finne tilbake til den dype meningen, verdigheten og verdiene som bringer franskmennene sammen.
DA170514 Macron sa også at han ønsker å lede landet gjennom store endringer og samle landet ved å finne tilbake til den dype meningen, verdigheten og verdiene som bringer franskmennene sammen.
AA170514 Macron sa også at han ønsker å lede landet gjennom store endringer og samle landet ved å finne tilbake til den dype meningen, verdigheten og verdiene som bringer franskmennene sammen.
SA170513 Neste naturlige steg må jo være å få disse verdiene inn i barnehage og skole !
DN170513 Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management peker på at de høye verdiene i indeksen typisk kommer til syne i perioder der investorene bruker opsjoner for å beskytte seg mot eventuelle nedturer.
SA170512 « Alternativet til å gi bort verdiene i Oljefondet, er å realisere dem i Norge », skriver Ivar Sætre.
SA170512 Knapt noen skriver om hva verdiene i Oljefondet består av.
SA170512 Egentlig er dette fordringer på utenlandske tjenester, og kan kun realiseres ved kjøp av varer og tjenester i utlandet ( om vi velger å gi bort verdiene , vil noen andre realisere dem ).
SA170512 Det virkelige alternativet er å benytte verdiene til å bygge opp igjen norsk infrastruktur for produksjon av varer befolkningen har bruk for.
SA170512 Det kan med tyngde hevdes at å bruke utenlandsk arbeidskraft for å realisere verdiene i Oljefondet er etisk riktig.
SA170512 Alternativet til å gi bort verdiene i Oljefondet, er å realisere dem i Norge.
SA170512 mai om vi bør gi bort verdiene i Oljefondet.
SA170512 innbygger er riktignok ikke tynt, men det er vanskelig å peke på hva verdiene er gått til.
DN170512 De er ikke enkle å forklare, særlig ikke når Stortinget har vedtatt et beregningsgrunnlag som skjuler de store verdiene av skatteletten som også bøndene har fått de siste årene.
DN170512 Petter Dragesund mener tørrlastrederiet Wilson ikke tjener nok til å forsvare de bokførte verdiene i selskapet.
DN170512 Arentz Rostrup i Telenor er svært fornøyd med verdiene selskapet har skapt i online markedsplasser.
VG170511 - Jeg har en liten bekymring etter noen dager på LO-kongressen : Alle vil slåss for å utvikle velferdssamfunnet, men en del er langt mindre opptatt av at verdiene faktisk må skapes.
DB170511 - Du har et valg om å registrere verdiene dine, for eksempel en båt, i ditt eget navn, eller i et selskap.
VG170510 Langemyhr skal ifølge Elden gå gjennom verdiene av oppussingsarbeidene på badet.
VG170510 Hva som driver oss, hva vi tror på og hva vi deler : Verdiene og lidenskapen.
NL170510 Verdiene i den norske kyst- og fjordstruktur har stor variasjon mht. marine arter, kapasitet, gyteforhold, kystklima, miljø, fangststruktur, utviklingspotensiale og mange andre faktorer.
DA170510 Som nybakt gresk seriemester og full av lyst til å videreføre verdiene som gjorde ham til fotballstjerne, ønsker Tarik TIF-ungene velkommen til sin egen fotballdag.
AP170510 - De uenighetene har vi lagt bak oss, nå står vi sammen om å skape de verdiene vi skal, sier Brekke.
DB170509 Vårt tilbud maksimerer verdiene for alle aksjonærene, både i DHT og i Frontline, og vi mener at løsningen vår er til det beste for begge parter, sier Macleod til Finansavisen.
AP170508 Nå kan det se ut som det har kommet en motreaksjon, og en bevissthet rundt at man ikke kan ta de liberale verdiene EU er bygget på for gitt.
AP170508 - I dag feirer vi friheten og de verdiene vår nasjon er tuftet på.
DB170507 - Det er mennesker ute i verden som har kraften til å forandre verdiene dine.
AA170507 Emmanuel Macron står for alle de franske verdiene sier hun.
AA170507 De tre franske verdiene
AA170507 - Han står for alle de franske verdiene på sitt beste, sier hun og viser til « Frihet, likhet og brorskap ».
VG170506 Jeg husker hvordan John Alvheim kjempet for disse verdiene .
FV170506 | Frp sliter med verdiene
AP170506 Vi mister tradisjonene våre og verdiene våre.
VG170505 - Jeg ønsker å gjøre det helt klart at personen som er oppsagt ikke deler verdiene til de dedikerte og dyktige profesjonelle ansatte ved Alta Head Start, sier selskapets sjef Joe Shorokey i en uttalelse onsdag.
VG170505 Eiendom skaper heller ikke de samme verdiene som arbeid.
AP170505 Skatteadvokat og partner i PwC, Dag Saltnes, sier at Røkke kan gjøre som Olav Thon eller Bill Gates og gi verdiene fra seg til en stiftelse som ikke tilgodeser den som har gitt, men ideelle formål.
AP170505 - Jeg la til grunn, så enkel som jeg er, at gir du fra deg 80 prosent av verdiene dine, så reduserer du formueskatten din med 80 prosent, sa Røkke.
AP170505 Men de fleste kulturelle kodene og verdiene er intakt, og Hedi sitter fast i dem.
VG170504 Vi avventer nå frem til de videre resultatene av prøvene, og ønsker å gjenta at det er vår hensikt å ivareta de verdiene som vi har stått for i alle år, sier lagleder Bruno Reverberi, ifølge Gazzetta.
SA170504 - Vi vil avvente resultatene av de framtidige testene, men vi kan bekrefte at vi har til hensikt å verne om de verdiene som har gjort det mulig for laget vårt å utvikle seg de siste årene, heter det videre i pressemeldingen.
AP170504 - Jeg planlegger ikke å blande meg inn i mange valg ettersom jeg ikke trenger å stille til valg selv, men det franske valget er svært viktig for Frankrikes framtid og for verdiene som betyr mest for oss, skriver Obama.
AP170504 - Vi har som ledelse vært fokusert på å drive verdiene .
AP170504 - Vi vil avvente resultatene av de framtidige testene, men vi kan bekrefte at vi har til hensikt å verne om de verdiene som har gjort det mulig for laget vårt å utvikle seg de siste årene, heter det videre i pressemeldingen.
AA170504 Jo lengre måleserier, dess mer uvanlig er det med endringer i de mest ekstreme verdiene , altså rekordene, sier Benestad.
AA170504 - Jeg planlegger ikke å blande meg inn i mange valg ettersom jeg ikke trenger å stille til valg selv, men det franske valget er svært viktig for Frankrikes framtid og for verdiene som betyr mest for oss, skriver Obama.
DB170503 - Om en regjering inngås med et parti som bruker en nasjonalistisk, proteksjonistisk retorikk, et parti som nærer en kronisk forakt mot kulturutøvere, et parti som stanger pannen blodig for norske verdier og norsk kultur, uten å kunne gi noen dypere forklaring på hva disse verdiene er, ja, da er ikke kulturministerens uttalelse så merkelig.
BT170503 Alle verdiene forsvinner i mylderet av debatter om lærernorm, robuste kommuner og grunnforskning i de tekniskindustrielle instituttene.
BT170503 Jeg ønsker meg en fremtid preget av de beste verdiene , slik de gjorde for mine besteforeldre og oldeforeldre.
BT170503 Jeg mener at de kristne verdiene har vist seg å være alle andre verdisystemer overlegne når det gjelder å bygge gode samfunn.
BT170503 Disse verdiene utfordres i dag av sekulærfundamentalismen, som vil fjerne kristendommen fra det norske samfunnet under dekke av « religionsnøytralitet ».
BT170503 Det er de kristne verdiene som har gjort Norge til det det er.
BT170503 Det er de kristne verdiene som har gjort Norge til det det er, og vi trenger å fortsette å bygge på dem, for å bevare det gode samfunn, for alle.
BT170502 Disse verdiene er for KrF forankret i den kristne kulturarven.
BT170502 Det betyr selvsagt ikke at den kristne fortellingen er det eneste rammeverket for å argumentere for disse verdiene , men KrF mener det er viktig i vår tid at vi verdsetter den fortellingen som har vært helt avgjørende for norsk historie og samfunn - og som fortsatt er det.
AA170501 Det er uvirkelig, å skulle hedre folk fra vår egen generasjon, som ble drept for de verdiene vi står for, det som vi feirer i dag.
DB170430 Den tilsier at han skal ha 60 prosent av verdiene i aksjer og 40 prosent i rentepapirer.
DB170430 Verdiene er bygget opp ved hjelp av en fast strategi som Løge har holdt fast ved i mange år.
DB170430 I en tid der verdispørsmål preger samfunnsdebatten, har ikke partiet evnet å løfte verdiene partiet står for inn i en dagsaktuell kontekst.
AP170430 - Vil de enorme verdiene i oljegiganten Saudi-Aramco gjøre det fristende for Statoil å innlede et fremtidig samarbeid ?
DB170429 Unge norske muslimer må få et nytt Islamsk Råd i tråd med verdiene i det norske samfunnet.
DN170428 I regnskapene har den bokførte balansen i selskapet vært et sentralt tema, og nå hevder Økokrim at verdiene i selskapet var blåst opp ved hjelp av regnskapsmanipulasjon.
DB170428 - Det er ikke noe spesielt med oss som gjør at vi stemmer KrF, men vi mener KrF står for de riktige verdiene samfunnet bør bygges på, sier hun.
VG170427 Vi er ikke imot å spare tid og ressurser, men vi føler også at de verdiene vi har lært oss om å være offentlige tjenestepersoner er truet, sier han.
DB170427 « KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger.
DB170427 Hvordan det tidligere paret, som har to barn sammen, vil dele verdiene mellom seg, er foreløpig ikke kjent.
DA170426 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet, konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
DA170426 De kristne verdiene har preget den vestlige sivilisasjonen og det er en av grunnene til at vi er attraktive samfunn, sier han.
AA170426 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet, konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
DN170425 De har som oppgave å foreta omstruktureringer og få frem verdiene i selskapet, som produserer rundt 10 millioner fat olje hver dag.
AP170425 Byene er i endring og nå er tidspunktet for at verdiene kan utvikles videre for å forme morgendagens byer og det samfunnet vi ønsker oss.
DN170424 Tidligere presidenter har plassert verdiene i såkalte « blinde stiftelser », forvaltet av uavhengige tredjepersoner.
VG170423 Hit kommer hele familier, kledd i sine beste nystrøkne, marineblå og hvite penklær, for å høre presten tale om det viktigste : De kristne verdiene .
SA170423 - Enten du ser bakover eller fram i tid, er det ett parti som bedre enn noen lager praktisk politikk basert på de verdiene jeg snakker om.
FV170423 OVERALT : Iphone-bildet som skal illustrere hvordan rumenerne i Bergen skryter av verdiene sine, dukker opp på en rekke andre nettsteder verden over som et vanlig illustrasjonsfoto.
DB170423 De « kristne verdiene » har fremdeles en sterk plass i norsk bevissthet.
BT170423 OVERALT : Iphone-bildet som skal illustrere hvordan rumenerne i Bergen skryter av verdiene sine, dukker opp på en rekke andre nettsteder verden over som et vanlig illustrasjonsfoto.
BT170423 OVERALT : Iphone-bildet som skal illustrere hvordan rumenerne i Bergen skryter av verdiene sine, dukker opp på en rekke andre nettsteder verden over som et vanlig illustrasjonsfoto.
DB170422 De ramser opp følgende produkter som overskrider verdiene som blir forbudt fra 2020 : ¶
DA170422 Jonas Gahr Støres danske partilederkollega mener en stram innvandringspolitikk er i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene .
DA170422 Det vil ifølge henne være helt i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene å stå for en stram innvandringspolitikk.
SA170421 Det er noe av grunnen til at han er så høyt respektert også av mange som ikke deler verken verdiene eller ideene hans.
SA170421 Hun har de riktige verdiene , sier Rindarøy til Rbnett.
DB170421 Disse verdiene og filosofien vil han aldri endre.
AP170421 Nå understrekes enda kraftigere enn før at aktiviteter finansiert gjennom FMO skal baseres på « de felles verdiene respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsstatlige prinsipper og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter ».
AP170421 Hun har de riktige verdiene , sier Rindarøy til Rbnett.
DB170420 Fravær av prinsipiell og konstruktiv ( selv ) kritikk, samt nytenkning som hjelper til å skjelne mellom Koranens tidsuavhengige verdier som selve formålet og meningen med åpenbaringen og de tidsavhengige historiske verdiene ( definert innenfor bestemte kontekster ), fører til at islam blir sårbar hva politisk-ideologisk manipulasjon angår.
AP170420 Det er få steder i verden at verdiene til oljefondets investeringer har steget så sterkt som i Russland det siste året : ¶
DN170419 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ | Verdiene dør så sakte at du merker det ikke, men pass deg for dødskrysset som dannes her ¶
DN170419 Norwegian legger ned langdistanseruter ¶ Verdiene dør så sakte at du merker det ikke, men pass deg for dødskrysset som dannes her ¶
SA170418 Han foreslår at vertskommunene får en direkte andel av verdiene som skapes i fjordene.
DB170418 Med stolthet stilte vi opp fordi du ba oss om det, vi som er stolte av de verdiene Norge står for.
DB170418 Du har sviktet oss verger, og også de mottaksansatte, som må leve med konsekvensene av at du har sviktet de verdiene Norge ble tuftet på.
BT170418 Han foreslår at vertskommunene får en direkte andel av verdiene som skapes i fjordene.
VG170417 - For meg representerer Nasjonal front de rette franske verdiene .
DB170416 Heller ikke Kjetil Klette Bøhler, som forsker på hvordan kubansk populærmusikk utfordrer eller opprettholder de revolusjonære verdiene i et post-sosialistisk Cuba, tror det skjer store endringer over natta.
VG170412 Og der forbrødringen bare fortsatte å vise verdiene idretten er tuftet på.
DB170412 Jeg er veldig opptatt av å gi datteren min de riktige verdiene .
BT170412 Til BTs rolle : Har BT et samfunnsoppdrag i det å formidle verdiene i kunsten ?
BT170412 Det er nettopp fordi vi « anerkjenner verdiene , opplevelsene og kunnskapene man risikerer å miste », at vi forsøker å fornye kulturkritikken.
DB170411 Kildevernet er blant de aller viktigste av disse verdiene .
DB170411 De samme verdiene ønsker han å videreføre til sine fire barn.
BT170411 Og ikke som intern velvilje for kunstnerne selv og deres gallerier, men av hensyn til de verdiene som kan åpne seg for BT sine lesere.
BT170411 Har BT et samfunnsoppdrag ved å formidlere disse verdiene ?
BT170411 Da sier han samtidig at avisen ikke anser å ha et samfunnsoppdrag her og at han ikke anerkjenner verdiene , opplevelsene og kunnskapene man risikerer å gå miste om.
VG170410 Nå kommer over halvparten av verdiene i fondet fra avkastning, mens resten kommer fra tilførsel av penger fra staten.
VG170410 De neste årene vil verdiene i fondet sannsynligvis øke ytterligere.
VG170410 De enorme verdiene Norge eier i verdens næringsliv og statsgjeld er blant våre viktigste forbindelser til utlandet.
DN170410 - Hvorfor realiserer du ikke verdiene og investerer pengene i Odin-fond ?
DA170409 De franske verdiene har også handlet om å integrere folk.
DA170409 De franske verdiene har også handlet om å integrere folk.
AP170409 Oljefondet sier at selskapene bør betale skatt der hvor verdiene og overskuddet skapes - selv når det er mulig å « flytte » overskuddet til andre land med langt lavere skatt.
VG170408 - Det er viktig for Norway Cup å bygge videre på de gode verdiene vi har hatt opp igjennom årene, vi skal levendegjøre bærekraftmålene og fortelle om dem ute i verden.
SA170408 La oss heller ha en ordentlig debatt om hvordan vi disponerer de enorme verdiene disse naturressursene gir oss til det beste for fremtidige generasjoner.
SA170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
FV170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
DB170406 Om du velger å gjøre noe med de høye verdiene eller ikke, er et personlig valg.
BT170406 Som regel finner vi løsninger hvor man klarer å ivareta både sikkerheten og de antikvariske verdiene .
BT170406 - Jo, men de antikvariske verdiene skal også telle.
BT170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
AP170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
SA170405 For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene .
AA170405 Mye kan naturligvis sies om det, og om hvordan disse verdiene i sin tid ble innført i vårt land.
AA170405 Det er disse verdiene vi fremdeles må kjempe for.
SA170404 Verdiene skrumper ¶
FV170404 Verdiene skrumper ¶
DN170404 Alexander Vik og faren Erik Martin Vik er fratatt styringen over Confirmit så lenge lagmannsretten ikke har avgjort hvem som kontrollerer verdiene .
DN170404 vil prøve å unndra verdiene i Confirmit frem til tvangssalget kan gjennomføres, og viser til Viks tidligere opptreden.
DN170404 - Det er avgjørende at folk flest får del i verdiene som skapes, sa Grefstad.
BT170404 Kampen for sterkere lokalt selvstyre, kampen for å beholde en større del av verdiene som blir skapt her og kampen om nasjonens felles ressurser.
BT170404 Verdiene skrumper ¶
BT170403 Bevæpningsutvalget vil videreføre verdiene i den norske polititradisjonen.
AP170403 Siden tyrkiske myndigheter la skylden på Gülen-bevegelsen for kuppforsøket, har 527 selskaper blitt overført til myndighetens Spare og Forsikringsfond ( TMSF ), og verdiene til et titalls forretningsfolk er blitt konfiskert, ifølge Turkey Purge.
AP170403 Har vi konsekvensutredet hvordan oljeboring, mot stedets og folkets vilje, kan skade de verdiene som har gitt kystsamfunnene bærekraft i hundrevis av år ? spør Per Fugelli.
DN170402 De øvrige selskapene og verdiene til Wilhelmsen-familien som ligger i morselskapet Wilh.
AP170402 Den nå avgåtte statsministeren Gunnlaugsson har flere ganger understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på selskapet hans, Wintris, investeringer : ¶ « ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført t
VG170401 Både AP og andre medier gjør et poeng ut av at begge trolig er god for langt mer, men at flere av verdiene de disponerer offisielt befinner seg inne i selskapene de er medeiere av.
VG170401 Professor i historie og ekspert på nasjonalisme, Øystein Sørensen, er enig i at oppsvinget for nasjonalismen er en reaksjon på globaliseringen, innvandringen og trusselen mot de tradisjonelle verdiene og fellesskapet.
VG170401 Mange føler at kulturen og verdiene våre er under press.
DB170401 Verdiene som skapes i oljesektoren henger sammen med at det er en knapp, verdifull, og ikke-fornybar ressurs som gir det økonomer kaller en grunnrente.
VG170331 Hvilke verdier skal man praktisere i norsk idrett for å gjenreise omdømmet, og hva er den konkrete observerbare atferden fra styret og nedover i administrasjonen ut til kretser og klubber og utøverne, når den enkelte lever ut disse verdiene ?
DB170331 Som bransjenettstedet iLaks skrev først, er verdiene av lakseaksjene på Oslo Børs nå ned til sammen nesten 35 milliarder kroner.
DB170330 Utvalget har vært opptatt av verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for bruken av makt og våpen : Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet.
DN170329 Eiendomsmegler Paramount Realty, som stod for salget, sammenligner huset med kunst, og at en auksjon derfor var passende for å få frem de « immaterielle verdiene ».
DB170329 - På verdiene ( watt ) mine ser jeg ok ut, så kanskje er jeg bare ikke sterk nok.
AA170329 - De hadde gjort avtale med Bergen sentrum tomteselskap om å slå sammen tomt og bygg, bli kvitt Zachariasbryggen AS med aksjonærene og dele verdiene seg imellom, sier Hauge.
VG170328 - I tre dager gikk han gatelangs i New York på jakt etter en svart person han kunne drepe for å starte en terrorkampanje mot Manhattan og de verdiene vi omfavner, sier statsadvokat Cyrus Vance.
SA170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ? - Verdiene står veldig sentralt i organisasjonen.
SA170328 Verdiene ligger i bunn, og kan føre til konflikt.
BT170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ? - Verdiene står veldig sentralt i organisasjonen.
BT170328 Verdiene ligger i bunn, og kan føre til konflikt.
AP170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ? - Verdiene står veldig sentralt i organisasjonen.
AP170328 Verdiene ligger i bunn, og kan føre til konflikt.
VG170327 Ingen partier, og minst av alt deres velgere, skal behøve å oppleve å bli satt i bås med mennesker rundt omkring på kloden som de hverken er enig med eller deler verdiene til.
DN170327 Selskapet hadde blitt børsnotert i Canada via bakveier uten at det ble foretatt due diligence av de påståtte verdiene og kontraktene i Kina.
DB170327 Andehus ¶ Verdiene overstiger i så fall mange ganger Medvedevs offisielle lønn.
DB170327 - Å pågripe fredelige demonstranter, menneskerettighetsobservatører og journalister er en hån mot kjernen i de demokratiske verdiene .
AP170327 - Å pågripe fredelige demonstranter, menneskerettighetsobservatører og journalister er en hån mot kjernen i de demokratiske verdiene , sa talsmann Mark Toner i det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170327 - Å pågripe fredelige demonstranter, menneskerettighetsobservatører og journalister er en hån mot kjernen i de demokratiske verdiene , USA fordømmer sterkt at flere hundre demonstranter er pågrepet i Russland, sier talsmann Mark Toner i det amerikanske utenriksdepartementet.
DB170325 Dermed har Vik-familien styringen med hvordan verdiene i selskapet skal forvaltes.
DA170325 Senterpartiet har de samme verdiene i dag som da vi endret navn til Senterpartiet på 50-tallet.
BT170324 - Vi vil styre samfunnet framover ved å bygge på disse verdiene , sa Senterungdommens leder. ( ©NTB ) ¶
AA170324 - Våre to kontinenter deler de samme verdiene , og framfor alt, det samme engasjementet for å fremme fred og framgang gjennom frihet, demokrati og rettssikkerhet, heter det videre.
AA170324 Snakker om de verdiene jeg mener er rett, og da får folk kalle meg det de vil.
AA170324 Samtidig risikerer vi at ulempene blir større enn gevinsten, og at vi undergraver de verdiene vi vil beskytte.
VG170323 Vi er briter og stolte av verdiene det medfører : Toleranse, forståelse og menneskerettigheter, sier han.
SA170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap.
FV170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap.
BT170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap.
AP170323 Samtidig gjorde hun det klart at ethvert forsøk på å bekjempe disse verdiene , er dømt til å mislykkes.
AP170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap.
VG170322 - Det er derfor dette er et mål for de som forkaster disse verdiene , men la meg gjøre det helt klart i dag : Ethvert forsøk på å bekjempe våre verdier gjennom vold og terror er dømt til å mislykkes.
DB170322 La meg derfor gjøre det klart i dag, slik jeg har gjort tidligere : ethvert forsøk på å bekjempe disse verdiene gjennom bruk av vold og terror, er dømt til å feiles.
DB170322 Her forsøker den britiske politikeren forgjeves å redde livet til den skadde politimannen ¶ - Verdiene vårt parlament representerer - demokrati, frihet, menneskerettigheter, rettssikkerhet - framkaller beundring og respekt hos frie mennesker overalt.
DB170322 Derfor er det et mål for de som avviser disse verdiene .
AA170322 Verdiene som parlamentsbygning symboliserer, vil ikke bli ødelagt.
FV170321 Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet, industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.
AA170321 Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet, industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.
VG170320 - Innholdet blir at dette brøt med fair play, og bryter med verdiene i idretten vår.
SA170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
SA170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
DN170320 Likevel har verdiene nesten doblet seg.
DN170320 Etter en uke med økte rater i markedet, flat utvikling for Avance Gas Holding på børsen og det meglerhuset omtaler som en attraktiv prising i forhold til verdiene på selskapets eiendeler, såkalt P/NAV-rate, gjør at meglerhuset tar inn selskapet.
BT170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
BT170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
AP170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
AP170320 Elverum bryter med de verdiene idretten ønsker å stå for, som vi ønsker å lære barn og unge, samt de verdiene som gjør det interessant å sponse idrett.
DN170319 Vi har, som mange andre familiehoteller, alle verdiene bundet opp i bedriften.
VG170318 Verdiene må skapes før de kan deles.
DB170317 - Deres ideologi er å privatisere verdiene i vannkrafta og sørge for at framtidige verdier flyttes fra fellesskapet til de private.
BT170317 - Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene.
AA170317 - Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene.
AA170317 Men for meg er det helt ubegripelig at Nord-Norge skal bli avspist med 20 prosent av verdiene , sier SV-representanten fra Troms.
VG170316 Det representerer jo ikke de helt store verdiene , men dersom man skulle være uenige har man anledning til å klage.
SA170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
DN170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas fremtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden.
DN170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
DA170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
BT170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
BT170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
AP170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
AP170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
AA170316 Verdiene åpenhet, respekt for andre og tro på Europas framtid er eneste virkelige måten å møte de nasjonalistiske impulsene og isolasjonismen som ryster verden, sier Frankrikes president François Hollande.
VG170314 Ifølge nettmagasinet Energi og Klima etterforsker statsadvokaten om Exxon har ført sine aksjonærer og investorer bak lyset ved å unnlate å redegjøre oppriktig om farene for at verdiene av selskapets olje- og gassreserver er kraftig redusert etter Paris-avtalen.
VG170314 Vi har vært bevisst på holdningene og verdiene våre, vi har vernet om menneskeverdet og det må vi fortsette meg.
VG170314 Dette er ikke de norske verdiene jeg har lært å kjenne.
DN170314 Deutsche Bank mener investoren løy under ed om verdiene han selv, familien og selskapets hans Sebastian Holdings eide da han tidligere fortalte om dette i London.
DN170314 Ackmans iherdige forsøk på å redde investering har ikke klart å forhindre at over 90 prosent av verdiene har forsvunnet siden august 2015.
DB170314 Merkel var altså ganske tydelig på at hun slett ikke var sikker på om Trump delte disse verdiene .
DB170314 Jeg tilbyr USAs neste president et nært samarbeid basert på disse verdiene , sa Merkel.
DB170314 Jeg syntes det er skummelt, det er skummelt at du kaller deg for kristen, mens dine handlinger strider imot de grunnleggende verdiene denne religionen representerer, og for meg er det så viktig å si ifra, for dette representerer virkelig ikke korsets betydning.
DB170314 Jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal tolke din religion, men du kan ikke benekte de grunnleggende verdiene .
DB170314 De verdiene som står som sterkest i kristendommen er medmenneskelighet og nestekjærlighet.
DA170314 Da brukte Merkel anledningen til å minne Trump om at Tyskland og USA står for de samme demokratiske verdiene og at dette må være grunnlaget for alt samarbeid i framtida.
AA170314 Verdiene menneskeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet som løftes fram i barnehagens formål, er ikke kunnskaper, ferdigheter eller kompetanser som kan innlæres på individnivå.
DB170313 Vi ønsker hele verden velkommen til oss og de verdiene vi er så stolte av.
AP170313 Min far tok til seg de nederlandske verdiene , jobbet hardt og betalte regningene sine.
AP170313 Min far tok til seg de nederlandske verdiene , jobbet hardt og betalte regningene sine.
DN170312 ETF'er er en måte å satse penger på kurssvingninger uten fysisk å eie de underliggende verdiene , i dette tilfellet digitalvalutaen bitcoin.
DB170311 Samtidig skriver kanalen at verdiene til Nordstroms aksjer har gått opp med 4 prosent de siste 30 dagene.
DB170311 At det er stor enighet om mange av de grunnleggende verdiene i norsk politikk, er ikke nytt.
AP170311 Merkel har bare i liten grad kommentert Trumps fremferd og politikk, men i sin hilsen etter valget i USA sendte hun et ikke særlig subtilt signal om at det er de vestlige verdiene som binder USA og Tyskland sammen : respekt for rett og menneskeverd.
AP170311 Merkel har bare i liten grad kommentert Trumps fremferd og politikk, men i sin hilsen etter valget i USA sendte hun et ikke særlig subtilt signal om at det er de vestlige verdiene som binder USA og Tyskland sammen : respekt for rett og menneskeverd.
VG170310 Disse verdiene framheves som sentrale i det norske samfunn.
DN170310 Likevel konkluderer analysen med at selskapet må skrive ned verdiene for 896 millioner kroner.
VG170309 LEGITIMERING : - Hvordan hadde vi reagert om høyresidens folkevalgte hadde stilt opp i en moské som fremmet de samme umenneskelige verdiene Oslo Symposium står for, spør Anders Torp.
VG170309 Hvordan hadde vi reagert om høyresidens folkevalgte hadde stilt opp i en moské som fremmet de samme umenneskelige verdiene Oslo Symposium står for ?
VG170309 - Lykkes vi med disse tre : Tydelig lederskap, hjelp over kneiken og å ta vare på verdiene samfunnet vårt bygger på, så vil det bli lettere å skape trygghet rundt de endringene vi står foran, sa Solberg.
BT170309 Vi håper søknaden blir avvist, og at man ser verdiene av et uregulert vassdrag med en levekraftig villaksstamme i Hordaland der truslene er mange og dystre for laksen.
VG170308 BEKYMRET : Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, er bekymret for holdningene og verdiene som formidles i russelåta « The Sopranos 2017 ».
VG170308 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss, utdyper han.
DB170308 « Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
AP170308 Si ;D-innlegg : Jeg er ikke villig til å gi opp verdiene mine kun for å være enig med alle mulige feminister.
SA170307 Gjeldsoppbygging og for sterk vekst i prisene på eiendeler fører historisk sett ofte til krakk, der verdiene på verdipapirer og eiendom raser.
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
VG170306 Det er ikke slik at russesangene gjenspeiler virkeligheten, holdningene og verdiene våre.
DB170306 Mens hennes tidligere samboer hadde betalt for de varige verdiene , som hus og hytte.
VG170304 Men det er etter min mening altså ikke mediene som skal definere disse verdiene .
VG170303 Hun kjemper imot disse verdiene og harselerte med det gjennom å si at hun fikk kaffen i halsen av at KrF og Knut Arild Hareide ville vurdere forslaget om et tredje kjønn, sier han til VG.
DB170303 Handelen med truede arter anses av FN og EU som et stort problem, fordi vi mister arter, og fordi verdiene , f.eks. i elfenbenshandelen, tiltrekker organiserte kriminelle og finansierer terrorgrupper som al-Shabaab.
DA170303 Det er en klubb hvis verdier gjenspeiler de samme verdiene vi står for ; som inkludering, samfunnsnyttige engasjementer, samt den viktige kampen mot rasisme.
AP170303 Demokratiet fungerer bra som maskinvare, men verdiene i et åpent samfunn er programvaren som trengs for å drive den.
AA170303 | Tungvekterne sank, trakk med seg børsen ¶ Verdiene på hovedindeksen på Oslo Børs falt med 1,09 prosent til 691,95 poeng fredag.
DN170302 - For Porsche, er Panamera Sport Turismo et steg fremover inn i et nytt segment, selv om den beholder alle verdiene og egenskapene som er karakteristiske for Porsche, sier Michael Mauer, som er designsjef i Porsche.
VG170301 aller fleste av oss setter slik pris på, og som Tybring-Gjedde ramset opp fra sin huskeliste i Dagsnytt 18, altså umistelige verdier som demokrati, stemmerett for alle, ytringsfrihet, pluralisme, menneskerettigheter, rettsstat, likestilling osv, så kan man bare slå fast at heller ikke disse verdiene er spesielle for Norge og nordmenn.
DN170301 Han tror verdiene i flere selskaper kan bli synliggjort i år.
DA170301 - Målet er å få på plass et nasjonalt minnested i Hole der vi kan minnes og savne de som gikk bort, og samle oss om verdiene som ble angrepet den dagen, understreker Sanner.
AP170301 - Jeg tror at USA fremover kommer til å stå opp for de prinsippene som er vesentlige, som for eksempel respekt for folkeretten, og at de kommer til å vise at det er mulig å samarbeide basert på de verdiene vi står for.
DN170228 Til tross for at selskapet opplevde en kraftig nedgang i verdiene gjennom fjoråret, mener styret at det er flere attraktive vekstmuligheter i dagens marked.
DN170228 Skriver ned verdiene med nær to milliarder kroner.
DN170228 Aksjonærene kommer som kjent aller sist i køen når verdiene skal fordeles.
DB170228 Er det én ting som burde være en førsteprioritet for en stat, så er det det å kunne verne om de verdiene , tankesettene og friheten et land innehar.
AA170228 Totalt har selskapet skrevet ned verdiene av fartøy, goodwill og andre eiendeler med 2.678,5 millioner kroner i 2016.
AA170228 Hvis Norge skal få de nye arbeidsplassene som beskrives med store ord, trenger de som skal skape verdiene mer tid enn fra 8 til 16.
DA170227 For svevestøv var det i Kannik 16 døgn ( og 524 « røde » enkelttimer ) over grenseverdien i 2015, mens det var 14 døgn ( og 444 « røde » enkelttimer ) over verdiene i 2016.
AA170227 Men nå begynte folk å våkne og bli bevisst verdiene i bydelen sin, og i 1971 dannet en gruppe aktivister « Miljøgruppa på Bakklandet » og ga ut « Bakklandsavisa ».
DA170225 - Norge er et demokrati, men jeg ser ingenting av de verdiene i asylpolitikken, legger han til. 184 beboere ¶
BT170225 Akkurat som Seattle identifiserer seg med kaffe og Starbucks, så promoterer Starbucks de liberale verdiene som finnes i hjembyen.
AP170225 Trenden uroer, nettopp fordi USA historisk har påtatt seg å være forsvareren av disse verdiene .
FV170224 Det var et blodig angrep på alle verdiene Norge står for.
DB170224 På to år er verdiene 10-doblet.
BT170224 Det var et blodig angrep på alle verdiene Norge står for.
AA170224 Nå starter vi restverdiredning som går ut på å ta hånd om de verdiene i kjelleren der.
DN170223 Det vesentligste av verdiene ligger i hotelleiendommene, men selskapet eier også Wenaas Nordic som siden etableringen i 2006 opplyser at det har kjøpt og fusjonert ti selskaper i sports- og fritidsutstyrsbransjen og omsetter for 370 millioner kroner i Norge og Sverige.
DN170223 I fjerde kvartal er verdiene derfor skrevet ned med 1099 millioner kroner.
DB170223 Det er ikke bare honnørord - bak hvert enkelt ord ligger verdiene våre fulle av historie, verdier som er dypt forankret.
DB170223 Verdiene våre som fred, samhold, solidaritet, likeverd, demokrati.
DB170223 Verdiene til Wirgenes hadde stabilisert seg.
AA170223 Når de spør : « Hvordan skal vi vanlige borgere forholde oss når vårt lederskap undergraver kulturen og verdiene våre ? » - må vi nesten tro at de mener alvor.
VG170222 De som kommer til et nytt land, må strekke seg langt for å forstå de sosiale kodene og akseptere de grunnleggende verdiene der de er kommet.
SA170221 Etter store nedskrivinger av verdiene , har denne delen av oljeselskapets aktiviteter i utlandet tynget regnskapene mye.
DN170221 En annen forklaring på det markante fallet fra 2013 til 2015 kan være at de kinesiske investorene har nedskrevet verdiene i de norske selskapene de er investert i.
SA170220 - Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
DN170220 - Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
DN170220 Styret mener tilbudet ikke reflekterer verdiene i selskapet og baserer seg på vurderinger fra SEB Corporate Finance og DNB Markets.
DB170220 Videre utdyper hun av verdiene til Senterpartiet, og viktigheten av den generelle bondenæringen.
BT170220 Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
BT170220 Verdiene de legger til grunn er fjernt fra skandinavisk sosialdemokrati.
AP170220 - Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
AP170220 Gröning var SS-vakt i konsentrasjonsleiren Auschwitz, og han hadde ansvaret for å ta pengene og verdiene fra fangene som ankom leiren.
AA170220 Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
AA170220 - Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene , og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.
AA170220 Når vedtak skal gjøres, må de huske at man kan ikke beskytte demokratiet ved samtidig å angripe de verdiene som demokratiet bygger på.
VG170219 Kandidaten som til slutt vil få min stemme er den som ivaretar de franske verdiene i disse utfordrende tidene, sier Sylvie Garnier i Nice sammen med mannen George.
VG170218 Uten en slik gjennomgående kontroll vil NSF alpint løpe risikoen ved å måtte svare for hvor verdiene har gått ».
VG170218 Det er store verdier vi råder over og vi må derfor både ved en intern gjennomgang som fra regnskap og revisjon, som ved en ekstern gjennomgang som ved for eksempel pågang fra presse og skattemyndigheter, kunne svare for hvor verdiene går når de forlater Ullevål.
AP170218 Stiftelsen FDD har identifisert IRGC-eierskap i selskaper som utgjør cirka 20 prosent av verdiene på den iranske børsen, noe som i fjor tilsvarte 130 milliarder kroner.
DB170217 Han reagerer også på at de beslaglagte verdiene til Sharif er overført Skatt Øst for å dekke skattekravene.
AP170217 Zuckerberg poengterte at han gir bort 99 prosent av verdiene av Facebook i den veldedige stiftelsen han og kona Priscilla Chan har opprettet.
AP170217 KrF har de konservative, klassisk kristne verdiene om familieliv som en kontrast til « normoppløsningen » i byen, sier Leirset.
SA170216 De grønne verdiene , synonymt med naturens premisser, gjelder bare ikke her.
DB170216 Norsk langrenn har hele tida vært trygge på at de viktigste etiske verdiene har vært naturlig på plass, og at de har hatt et helsearbeid der helse har trumfet prestasjon..
DB170216 Aldri før har et hjemlig sportsmiljø fått en lignende kritisk gjennomgang av troverdigheten i de etiske verdiene sine.
DB170216 Hun legger til at uansett hvor i verden man er, skal Ikea ha de samme inkluderende og humanistiske verdiene .
AA170216 Men ser man dette over ti år, har vi i sum skrevet opp verdiene med over to milliarder kroner.
DB170215 Å endre ordningen, vil bety færre arbeidsplasser, mindre verdiskaping og at vi ikke får realisert alle verdiene på sokkelen.
AA170215 De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
AA170215 De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
AA170215 De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
DN170214 De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
DN170214 - Det er klart at de største verdiene ligger i Kaldnes Vest.
DN170214 Selskapet opplyser i en melding tirsdag at selskapet skriver ned verdiene av sine skip med 46 millioner svenske kroner.
DB170214 De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
DA170214 - Disse verdiene er ikke usårlige, men jeg er sterkt overbevist om at de er sterke, sa han.
AA170214 De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
VG170213 Mange av verdiene som trues på livet av islamister har venstresiden kjempet frem.
DN170213 Canada kommer alltid til å stå ved verdiene som har gjort dette usedvanlige landet til et åpent sted, sa Trudeau fredag.
DA170213 De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver.
AP170213 Bane Nor er svært bekymret for verdiene på perrongen ¶
AP170213 FNs hovedoppgave er å ivareta og sikre at disse verdiene er universelle, skriver generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cath da Silva.
AA170213 Canada kommer alltid til å stå ved verdiene som har gjort dette usedvanlige landet til et åpent sted, sa Trudeau fredag.
AA170213 - Canada kommer alltid til å stå fast ved verdiene som har gjort dette usedvanlige landet til et åpent sted, sa Trudeau fredag.
AA170213 De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver.
BT170211 Vi ser derfor frem til en konseptvalgutredning der verneinteressene og verdiene de representerer inkluderes på lik linje med andre verdier.
BT170211 Det blir feil å hevde at et tiltak er bærekraftig på grunnlag av en analyse der disse viktige verdiene ignoreres.
VG170210 Men når ofrene først har kommet hit, og blitt utnyttet på norsk jord, så får vi stå for de verdiene vi har og hjelpe dem, sier Solberg.
DA170210 - Det har begrenset verdi å få dom på inndragning hvis man ikke har verktøy som gjør at den dømte faktisk fratas verdiene han har skaffet seg ved kriminalitet.
AA170210 SJEKK : Verdiene for Trondheim og hele landet her ¶
AA170210 Det er noen fellesnevnere her : Når man snakker til de enkle verdiene i oss mennesker, så skaper man en frykt for det ukjente.
AA170210 - Det har begrenset verdi å få dom på inndragning hvis man ikke har verktøy som gjør at den dømte faktisk fratas verdiene han har skaffet seg ved kriminalitet.
VG170209 - Om verdiene dine er under angrep, om du blir ydmyket, er det dyriske instinktet å gjemme deg i en busk - å gjøre deg mindre.
BT170209 For å bevare de verdiene som må bevares - frihet, demokrati, fred og internasjonalt samarbeid - må institusjonene forsvares.
AA170209 SJEKK : Verdiene for Trondheim og hele landet her ¶
AA170209 Ikke er det snø og is på veiene heller, noe som kan bidra til å holde verdiene nede.
SA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
SA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
AA170208 - Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles.
AA170208 Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt.
BT170207 Det moderne Norge ble bygd på at fremsynte næringslivsledere for godt over hundre år siden så verdiene som lå i at energien i vassdragene kunne konverteres til elektrisk kraft.
DB170206 Han går imot tiltak som retter seg inn mot å øke kompetansen og kapasitetene innvandrere har til å lykkes i det norske samfunnet, selv om disse beviselig er lønnsomme på lang sikt og trolig vil motvirke slitasjen på verdiene som ligger til grunn for våre viktigste institusjoner.
SA170203 En føljetong som utfordrer verdiene i klubben, sier Lidahl som understreker at han ikke vil dømme eller slakte Byåsen.
SA170203 - Tro mot verdiene
FV170203 En føljetong som utfordrer verdiene i klubben, sier Lidahl som understreker at han ikke vil dømme eller slakte Byåsen.
FV170203 - Tro mot verdiene
DB170203 Sogn og Fjordane, som sitter på en enorm kraftproduksjon, får beholde verdiene derfra, som øremerkes for satsinger innenfor de gamle fylkesgrensene.
DB170203 Høyre/Frp-regjeringens privatiseringsforslag handler om at de vil ha en annen fordeling av verdiene , men også at de ideologisk ønsker å redusere demokratiets muligheter til å være med å avgjøre hvordan ressursene skal brukes.
DB170203 Ifølge Stiglitz er vi avhengige av at samfunnet klarer å bygge nye institusjoner som sørger for at verdiene maskinene skaper vil tilfalle alle dersom denne fjerde industrielle revolusjonen skal lykkes.
BT170203 En føljetong som utfordrer verdiene i klubben, sier Lidahl som understreker at han ikke vil dømme eller slakte Byåsen.
BT170203 - Tro mot verdiene
AP170203 En føljetong som utfordrer verdiene i klubben, sier Lidahl som understreker at han ikke vil dømme eller slakte Byåsen.
AP170203 - Tro mot verdiene
AA170203 I 2016 var det kun to døgn med for mye svevestøv, og verdiene lå, ifølge midtbyregnskapet, langt under nasjonale mål.
DB170202 For Havel var Vesten og Europa definert av et sett av verdier, som han ga uttrykk for på denne måten : « Jeg ser klart for meg de europeiske verdiene som er blitt formet gjennom historien : Respekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter og verdighet, solidaritetsprinsippet, rettsstaten og likhet for loven, beskyttelse av mindretallet, demokratiske institusjoner, maktfordeling, politisk p
AP170202 Ved de åpne butikkene på stasjonen lå verdiene konstant over anbefalt verdi.
AP170202 Ved de åpne butikkene på stasjonen lå verdiene konstant over anbefalt verdi.
DB170201 Disse verdiene er estimert ved hjelp av ca. hundre tusen termometermålinger, og feilmarginen for et gjennomsnitt minker med antall ( e = σ/√N ), noe som gjør at hundredeler har en betydning.
BT170201 - Det representerer jo allerede de verdiene som ekteskapet står for, trofasthet og det å være en støtte for hverandre i gode og onde dager, sier Eckbo.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170131 Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
AP170131 Etter noen år kan forutsetningene ha endret seg, og verdiene blir forsøkt tilbakeført til kommunen.
AP170131 En stiftelse har ingen eiere, og oppretteren har ikke lenger rådighet over verdiene fra det øyeblikket stiftelsen er etablert.
AP170131 De siste årene har mange av dem, som Harstad, Nord-Fron, Drangedal og Høyanger, ønsket å avvikle dem og overføre verdiene til kommunen.
AP170131 Toleranse for hverandre er en av de beste verdiene vi har.
AP170131 - Det representerer jo allerede de verdiene som ekteskapet står for, trofasthet og det å være en støtte for hverandre i gode og onde dager, sier Eckbo.
DB170130 - Jeg ga et svar der jeg forsøkte å gjøre det klart at selv om jeg forstår behovet for sikkerhet, så bør det aldri gå på bekostning av verdiene og idealene landet vårt står for.
DB170130 Hvis Marit klarer å overføre disse verdiene , vil det være helt uvurderlig for norsk langrenn i mange år framover, håper Heming-jenta.
DB170130 Vi ble oppdratt med de riktige verdiene .
DB170129 Hvis Marit klarer å overføre disse verdiene , vil det være helt uvurderlig for norsk langrenn i mange år framover, håper Heming-jenta.
SA170127 Selv i tider hvor man ikke har like mye penger å rutte med, hvor arbeidsmarkedet ikke går like bra som man har opplevd i Stavanger tidligere, satses det på de små, men betydelige verdiene .
SA170127 DEBATT : Selv i tider hvor man ikke har like mye penger å rutte med, hvor arbeidsmarkedet ikke går like bra som man har opplevd i Stavanger tidligere, satses det på de små, men betydelige verdiene .
DB170127 Bare med idrettsmiljøer som i alt sitt vesen står fast på de rette verdiene i det å leke.
DB170126 Hvor god han er i posisjonskampen er jeg litt usikker på, men verdiene hans er veldig gode.
DB170126 Nå blir også de vestlige humanistiske verdiene som har forent USA og Europa utfordret.
DB170126 Det er klart at om disse verdiene kommer i spill så vil hele alliansen komme i spill.
AP170126 Verdiene her har sine røtter i en kulturell, en religiøs og en humanistisk tradisjon.
SA170125 Han mener også at verdiene hadde vært høyere enn om hun hadde tatt steroider gjennom sommeren.
SA170125 Hadde hun fått i seg stoffet to-tre dager før prøven, hadde verdiene vært betydelig høyere, sier han til SVT.
FV170125 Han mener også at verdiene hadde vært høyere enn om hun hadde tatt steroider gjennom sommeren.
FV170125 Hadde hun fått i seg stoffet to-tre dager før prøven, hadde verdiene vært betydelig høyere, sier han til SVT.
DB170125 Verdiene til den italienske syklisten Stefano Agostini var for øvrig 7 nanogram da han ble tatt i 2013.
DB170125 Verdiene til den italienske syklisten Stefano Agostini var til sammenligning bare 7 nanogram, ifølge VG.
DB170125 MYTER OG MISFORSTÅELSER : - Påstandene om at verdiene « i virkeligheten » produseres alle andre steder enn i Oslo baserer seg på myter og misforståelser, Skriver Mats Krirkebirkeland.
BT170125 Han mener også at verdiene hadde vært høyere enn om hun hadde tatt steroider gjennom sommeren.
BT170125 Hadde hun fått i seg stoffet to-tre dager før prøven, hadde verdiene vært betydelig høyere, sier han til SVT.
AP170125 Han mener også at verdiene hadde vært høyere enn om hun hadde tatt steroider gjennom sommeren.
AP170125 Hadde hun fått i seg stoffet to-tre dager før prøven, hadde verdiene vært betydelig høyere, sier han til SVT.
DB170124 . Men mest av alt fordi denne veteranen tydelig speiler de holdningene og de verdiene som preger hverdagen blant de beste i norsk skiidrett.
DN170123 Men den største skaden ser ut til å ha skjedd ettersom det er liten mulighet til å få verdiene tilbake.
AP170122 Men den største skaden ser ut til å ha skjedd ettersom det er liten mulighet til å få verdiene tilbake.
AP170122 Stein Erik Hagen ( 60 ) har aldri angret på at han holdt verdiene i familien.
AP170122 Stein Erik Hagen ( 60 ) har aldri angret på at han holdt verdiene i familien.
DB170121 For oss handler dette ikke om Trump, men om å stå opp for verdiene vi ønsker å se mer rundt oss.
DB170121 For oss handler dette ikke om Trump, men om å stå opp for verdiene vi ønsker å se mer rundt oss, sa Brit-Agnes Sværi, initiativtaker for « Womens March on Washington Norway », for så å legge til følgende : ¶
BT170121 Hun fortalte at hun fryktet den nye presidenten ville føre en krig mot verdiene som definerer USA og spre frykt og mistanke.
BT170121 - Krig mot verdiene
AP170121 Nå trenger alle i tiden fremover å kjempe for de verdiene vi tror på, sier Visnesky.
AP170121 Hun sier demonstrasjonen er et uttrykk for mangfold og solidaritet, og støtte til « de verdiene som Trump ikke står for ».
DB170119 Ifølge Finansavisen skal verdiene ha femdoblet seg til mellom 15 og 16 milliarder kroner.
DB170119 I dag, to år etter Apax' oppkjøp, har verdiene skutt i været.
DB170119 - Presidenten og statsministeren er enige om at det er viktig å sikre et nært samarbeid og et transatlantisk bånd - for å verne om verdiene som har ført til store framskritt i landene våre og verden rundt, sier Obamas talsmann Josh Earnest.
DB170119 Verdiene i havet er ufattelig store, men samlet på et ganske lite område.
BT170119 Nettopp disse verdiene fjorden tilfører meg og mange andre er viktige, og det er derfor et planlagt og delvis godkjent fjorddeponi opprører oss.
VG170118 Under dieselforbudet tirsdag var verdiene langt bedre.
VG170118 Det samme var verdiene for svevestøv.
DN170118 Stein Erik Hagen har tatt innersvingen på dem som for noen år siden mente han burde selge familiens aksjer i verdifellen Orkla og spre verdiene .
DN170118 En staketest nylig viste 68 i 02-opptak og de verdiene ligger gjerne et stykke under verdiene på løpstester.
DN170118 En staketest nylig viste 68 i 02-opptak og de verdiene ligger gjerne et stykke under verdiene på løpstester.
DB170118 Det samme er det å mene at en muslim eller hennes barn aldri vil kunne ta fullverdig del av det norske samfunnet eller sette pris på de samme verdiene som etniske nordmenn.
SA170117 Stortinget har stilt krav om at eiendommene skal forvaltes effektivt, slik at verdiene bevares.
DB170117 Disse verdiene er individuelle.
SA170116 I rapporten er gjelden satt til omtrent 2,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer 480 prosent av verdiene i klubben, og 250 prosent av de årlige inntektene.
SA170116 4,8 ganger høyere enn verdiene
FV170116 I rapporten er gjelden satt til omtrent 2,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer 480 prosent av verdiene i klubben, og 250 prosent av de årlige inntektene.
FV170116 4,8 ganger høyere enn verdiene
DN170116 Rikdommen verdens 3,6 milliarder fattigste eier tilsvarer de samlede verdiene seks amerikanere, en spanjol og en mexicaner sitter på, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
DB170116 Verdiene til verdens 3,6 milliarder fattigste tilsvarer den samlede rikdommen til seks amerikanere, én spanjol og én mexicaner, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
DB170116 Når man tar vekk dieselbilene fra veiene, så viser modellberegninger at verdiene av NO2 går ned.
BT170116 FOTO : SCANPIX ¶ Verdiene til verdens 3,6 milliarder fattigste tilsvarer den samlede rikdommen til seks amerikanere, én spanjol og én mexicaner, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
AP170116 I rapporten er gjelden satt til omtrent 2,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer 480 prosent av verdiene i klubben, og 250 prosent av de årlige inntektene.
AP170116 4,8 ganger høyere enn verdiene
DB170115 Disse nøklene er det svært viktig at du beskytter godt og ikke mister - uten nøkler får du ikke brukt Bitcoins, og om andre får tak i den private nøkkelen, kan de stjele verdiene som er knyttet til den tilhørende offentlige adressen.
BT170115 Ofte blir det et spørsmål om den enkelte saksbehandlers personlige kunnskap og interesse, fremfor at verdiene er systematisk kartlagt og verdsatt.
BT170115 Gjennom en slik planprosess får man avdekket mye viktig informasjon, samkjørt mange ulike aktører, og forankret verdiene og vernet på mange steder.
FV170114 - Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram når det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på, heter det i prisbegrunnelsen.
AP170114 - Jeg hadde en lang og bred yrkeserfaring, men jeg følte ikke at jeg jobbet med det jeg virkelig ville, det som passet med verdiene mine, forteller Bente Person Samuelsen ( 51 ).
AP170114 - Jeg hadde en lang og bred yrkeserfaring, men jeg følte ikke at jeg jobbet med det jeg virkelig ville, det som passet med verdiene mine, forteller Bente Person Samuelsen ( 51 ).
DB170113 » På nettsida til Danmarkskanonen finnes interessante tekster om de ulike verdiene , også skrevet av vanlige folk.
DB170113 Hver av verdiene kunne bli tolket, belyst og kritisert av Norges fremste forskere, kunstnere og forfattere ( skulle gjerne lest Knausgård om likestilling ).
AP170113 Samtidig merker vi en stor interesse i Storbritannia for de norske verdiene , måten vi lever på.
AP170113 - Gjennom utveksling av nordisk kunst og kultur vil vi fortelle om Norden som region og de verdiene som kjennetegner de nordiske landene og det som det nordiske samarbeidet bygger på, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.
FV170112 Meteorologisk institutt sendte onsdag ut et obsvarsel hvor de opplyste om at vannstanden i Agderfylkene er ventet å ligge mellom 80 og 110 centimeter over verdiene som er oppgitt i tidevannstabellene.
SA170111 I disse fylkene er det ventet at vannstanden kan bli opp til en meter høyere enn verdiene oppgitt i tidevannstabellene, men da tidlig om morgenen og tidlig på ettermiddagen.
SA170111 I både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil vannet komme opp i 60-75 centimeter over verdiene gitt i tidevannstabellene ved flo torsdag formiddag.
SA170111 Fase A varsel : Torsdag er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, det kan komme 60 - 75 cm over verdiene gitt i tidevannstabellen.
FV170111 Han ba folk stå opp for disse verdiene , ikke bare håpe på at de overlever, ifølge nettstedet Politico.
DN170111 Han ba folk stå opp for disse verdiene , ikke bare håpe på at de overlever, ifølge nettstedet Politico.
DB170111 Uansett må forandring skje innenfra ved å være tydelig på de etiske verdiene .
BT170111 I disse fylkene er det ventet at vannstanden kan bli opp til en meter høyere enn verdiene oppgitt i tidevannstabellene, men da tidlig om morgenen og tidlig på ettermiddagen.
BT170111 I både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil vannet komme opp i 60-75 centimeter over verdiene gitt i tidevannstabellene ved flo torsdag formiddag.
AP170111 Så langt har 90 000 mennesker sett forestillingen Abrahams barn, der Tindberg fremhever de verdiene som forener og favner troende i de tre store verdensreligionene - jødedommen, islam og kristendommen.
AP170111 Så langt har 90 000 mennesker sett forestillingen Abrahams barn, der Tindberg fremhever de verdiene som forener og favner troende i de tre store verdensreligionene - jødedommen, islam og kristendommen.
DB170110 Torsdag er det ventet vannstand på 70 til 100 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene.
DB170110 Meteorologisk institutt varsler muligheter for vannstand opp mot én meter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene for åtte fylker.
DB170110 Da er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, og det kan komme 60-75 centimeter over verdiene gitt i tidevannstabellen.
DB170110 I Rogaland er det torsdag er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, som kan komme 60-75 cm over verdiene gitt i tidevannstabellen.
DB170110 ( Dagbladet ) : - Vi har nå sendt ut et fase A-varsel for Vestlandet sør for Stad, fordi det torsdag er ventet at vannstanden kan komme 60 til 75 centimeter over verdiene som er gitt i tidevannstabellen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen Martin Granerød til Dagbladet.
DB170110 Vi kan ikke engang sammenligne partikkelkonsentrasjonen inne i testbygget opp mot generelle utendørsverdier - fordi studien overgodet ikke har målt de absolutte verdiene inne i huset.
DB170109 Carnegie mener Frontline nå prises til 165 prosent av de underliggende verdiene i rederiet.
DB170109 - Jeg syntes derfor det var viktig å legge vekt på de grunnleggende verdiene i islam.
BT170109 Oppgjøret gjelder de helt grunnleggende verdiene i unionen, sier EU.
AP170109 Arbeidet med å finne mer av verdiene fortsetter.
AP170109 Politiet har funnet bare småtterier av de verdiene Gjermund Cappelen skal ha tilegnet seg for hasjomsetning.
BT170106 Slik at vi gjennom kunsten kan revurdere verdiene i samfunnet vårt.
BT170106 Musikken skal ikke bare være vakker og pompøs, men sette en stemning for verdiene sangen bærer i seg og komponist Adam har av den grunn omtalt « O helga natt » som « den religiøse Marseillaisen ».
AP170105 Hun mener « grønt » må inn i styrerommene, hos dem som skal skape de neste verdiene og arbeidsplassene.
SA170102 » Jåttå barnehage har tatt disse verdiene på alvor.
SA170102 » Jåttå barnehage har tatt disse verdiene på alvor.
DN170102 Han mener verdiene av Jinhuis båter, fratrukket gjelden, er på cirka 16 kroner aksjen.
BT170102 De har dermed fått dekket 40 prosent av verdiene .
AP170102 - Vi må skape verdiene vi skal leve av.
DB170101 Selv langrennsløperne med de riktige etiske verdiene kan ta feil i disse vurderingene, slik også godtroende norske skihelter har tatt feil før.
AA161231 Han tror klimaendringene kan svekke verdiene av jordens ressurser og dermed tvinge ned kjøpekraften, og sier det er viktig å ikke bli for avhengig av oljen, men heller henge med på det grønne skiftet.
VG161227 Men de indre verdiene er heller ikke oversett.
AA161222 RBK har vendt tilbake til verdiene og ideene som Nils Arne stod for.
SA161220 - Det er samme status som tidligere, men verdiene hennes er stabile.
FV161220 - Det er samme status som tidligere, men verdiene hennes er stabile.
AP161220 - Det er samme status som tidligere, men verdiene hennes er stabile.
SA161217 Uten verdiene hadde vi famlet i blinde.
SA161217 Stig Inge Bjørnebye ønsker en debatt om verdiene i barne- og ungdomsidretten.
SA161217 - Vi må tørre å ta en ny verdidebatt, og vi må akseptere verdiene .
AP161217 Uten verdiene hadde vi famlet i blinde.
AP161217 Stig Inge Bjørnebye ønsker en debatt om verdiene i barne- og ungdomsidretten.
AP161217 - Vi må tørre å ta en ny verdidebatt, og vi må akseptere verdiene .
AP161215 På sett og vis var det verdiene hennes - likeverd - som førte til at hun begynte å engasjere seg på vegne av muslimske homofile.
AP161215 Engasjementet hennes kommer fra verdiene hennes : likestilling, likeverd, frihet og solidaritet.
AP161211 Verdiene av solgt olje og gass har falt kraftig hittil i år, mens fisken er på rask vei opp.
AP161202 Kritikerne mener at tiltaket har liten effekt fordi økonomiske kriminelle ifølge flere estimater kun oppbevarer 6 prosent av verdiene sine i kontanter.
AP161202 Isteden har de verdiene i gull og sølv - eller de hvitevasker pengene via postboksselskaper i skatteparadiser.
AP161123 Er det noe vi trenger mer av i en verden med press, nød og konflikter, er det arenaer der vi kan samles rundt disse verdiene .
SA161120 Fordi denne maskinen er i stand til å regne på flest varianter, pleier sjakkeksperter ofte å sette mer lit til den enn verdiene som vises på TV.
FV161120 Fordi denne maskinen er i stand til å regne på flest varianter, pleier sjakkeksperter ofte å sette mer lit til den enn verdiene som vises på TV.
AP161120 Fordi denne maskinen er i stand til å regne på flest varianter, pleier sjakkeksperter ofte å sette mer lit til den enn verdiene som vises på TV.
AA161120 Fordi denne maskinen er i stand til å regne på flest varianter, pleier sjakkeksperter ofte å sette mer lit til den enn verdiene som vises på TV.
AP161116 Idretten kan gjøre vedtak på Idrettstinget og skape tiltak, men vi må også spre kunnskap og utfordre holdninger for at verdiene i barneidretten etterleves.
SA161114 Antidoping Norge har i tillegg uttalt at verdiene av clostebol i dopingprøvene støtter opp Johaugs forklaring.
AP161114 Antidoping Norge har i tillegg uttalt at verdiene av clostebol i dopingprøvene støtter opp Johaugs forklaring.
AP161108 Da etterforskerne, etter det de selv sier er et konservativt estimat, skulle summere sammen verdiene kom kalkulatoren til slutt frem til en sum på over 1,7 millioner kroner.
SA161105 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
AP161105 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
DN161031 - Vi kan ikke si at verdiene her er mer verdt enn verdiene i andre kulturer, sier Walker.
DN161031 - Vi kan ikke si at verdiene her er mer verdt enn verdiene i andre kulturer, sier Walker.
SA161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
SA161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
FV161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
FV161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
BT161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
BT161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
AP161027 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
FV161019 Der sier de blant annet at verdiene i Johaugs prøve samsvarer med hennes historie.15. oktober : Therese Johaug bestemmer seg for å droppe den kommende landslagssamlingen i Val Senales.19. oktober : Resten av langrennslandslaget drar på høydesamling i Val Senales.19. oktober : Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidopi
FV161019 Antidoping Norge har sagt at verdiene samsvarer med Johaugs historier.
FV161019 Heller ikke Johaugs advokat ønsker å si noe om verdiene .
FV161019 De lave verdiene er med på å styrke Johaugs sak, mener advokat Herdal.
AP161018 « Interessant at du forutsetter at alle i Norge har de samme verdiene og at alle drikker alkohol.
AP161005 Dette er risikofylt for den dagen verdiene faller og renten stiger, legger han til.
AP160919 De kunne ikke brydd seg mindre med å være oppmerksomme på eller inkorporere de kulturelle verdiene til større ikke-vestlige religioner.
SA160909 De høye verdiene ble avslørt på en pressekonferanse i Oslo fredag.
AP160909 De høye verdiene ble avslørt på en pressekonferanse i Oslo fredag.
DA160905 Venstre tok allerede tidlig på nittitallet initiativ til at kommunene måtte se mer igjen av verdiene som ble skapt i den gang Forus Tomteselskap.
AP160903 Blant verdiene ( og tenkerne ) han tar for seg er verdighet ( Immanuel Kant ), løftet ( Friedrich Nietzsche ), sannhet ( Hannah Arendt ) og kjærlighet ( Iris Murdoch ).
AP160826 Akkurat nå som vi trenger felles verdier i møte med ekstremister som legger land og liv i ruiner, står vi i Norge stadig lenger fra hverandre i spørsmålet om hva disse verdiene er.
SA160822 Martin Johnsrud Sundbys forklaring om hvordan han hadde oppnådd de høye verdiene var ikke gode nok for CAS.
SA160822 - Selv om vi har hatt et godt forhold med Ryan i over ti år og har ansett ham som et viktig medlem av Speedo-teamet, kan vi ikke godta atferd som er i strid med de verdiene denne merkevaren lenge har stått for, heter det i en uttalelse fra Speedo.
AP160822 Martin Johnsrud Sundbys forklaring om hvordan han hadde oppnådd de høye verdiene var ikke gode nok for CAS.
AP160822 - Selv om vi har hatt et godt forhold med Ryan i over ti år og har ansett ham som et viktig medlem av Speedo-teamet, kan vi ikke godta atferd som er i strid med de verdiene denne merkevaren lenge har stått for, heter det i en uttalelse fra Speedo.
AP160810 Disse verdiene er ikke nødvendigvis unikt norske, de er blitt en del av « det norske » gjennom harde kamper i generasjonene før oss, og de er under stadig utvikling.
DA160721 Hun synes det er viktig å ta vare på verdiene som var viktige for alle de som var på Utøya.
DA160721 juli om hennes kamp på Utøya, men om å minnes de vi mistet, og å aldri glemme verdiene de kjempet for.
AP160720 - Dette er plagg som er grunnleggende imot de verdiene vi står for i Norge, en ukultur vi ikke kan akseptere i et fritt og moderne samfunn, sier fylkestingsrepresentant Kristian Eilertsen ( Frp ).
AP160720 - Dette er plagg som er grunnleggende imot de verdiene vi står for i Norge, en ukultur vi ikke kan akseptere i et fritt og moderne samfunn, sier fylkestingsrepresentant Kristian Eilertsen ( Frp ).
DA160719 I tillegg har vi i mye større grad enn andre oljeland klart å forvalte verdiene på en måte som har kommet samfunnet til gode, sier han til NTB.
AP160709 - Vi ser at mange blir mer observante på verdiene når det innføres eiendomsskatt.
SA160701 De var først og fremst kommet dit de var ved å ta til seg de tyske verdiene og leve i samsvar med dem.
BT160701 De var først og fremst kommet dit de var ved å ta til seg de tyske verdiene og leve i samsvar med dem.
AP160701 De var først og fremst kommet dit de var ved å ta til seg de tyske verdiene og leve i samsvar med dem.
AP160622 - Jeg håper og forventer at man står for de verdiene også internasjonalt, når det kanskje er vanskelig - og når det koster.
AP160616 « Jo var dedikert til å få oss til å holde løftene om å støtte utviklingsland og styrke menneskerettighetene, og hun brakte disse verdiene og prinsiplene med seg når hun ble medlem av underhuset, » skrev Corrbyn.
SA160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
FV160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
AP160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
NL160603 Vi må raskt ha på plass digitale systemer som sikrer at folk kan bo og drive næring i hele landet - der verdiene skapes.
SA160602 Pengene må i større grad komme tilbake dit verdiene skapes - i klubbene. 11.
AP160602 Pengene må i større grad komme tilbake dit verdiene skapes - i klubbene. 11.
AP160602 Men så viser det seg som nesten alltid, det viktigste i fotball er de mykere verdiene , de som ikke lar seg forklare i tallkombinasjoner : Spilleglede, full innsats, individuelle prestasjoner.
AA160602 Pengene må i større grad komme tilbake dit verdiene skapes - i klubbene. 11.
AP160523 Han har ikke levd opp til de verdiene klubben er kjent for og han har kke nådd minimumsmålene de årene han har vært der.
AP160516 I stedet for å bruke energi på å frykte det som kan utfordre verdiene og frihetene våre, bør vi jobbe for at disse rettighetene skal gjelde alle, over alt.
AP160516 Vi krever ikke bare at du anerkjenner verdiene samfunnet bygger på, men at du behersker en mengde kulturelle og sosiale koder og forhold for at du skal være del av det nasjonale fellesskapet.
AP160516 Og de beste norske verdiene er universelle : likestilling, ikke-diskriminering, åpenhet og frihet.
AP160516 Det kreves ikke norsk avstamming, det mest avgjørende er at man er lojal overfor de sentrale verdiene samfunnet vårt er tuftet på, og tar dem i forsvar.
SA160509 Tysdal sier at han opplever dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
SA160509 Han opplever nemlig dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
AP160509 Tysdal sier at han opplever dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
AP160509 Han opplever nemlig dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
AA160509 Tysdal sier at han opplever dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
AA160509 Han opplever nemlig dette som en enighet på forbundsnivå, men antyder at man har et stykke å gå for å få disse verdiene helt ned på trenernivå.
SA160428 At noen i Frölunda bryter reglene ved et idrettsarangement stemmer ikke overens med de verdiene vi har i klubben, sier styreformann Mats Grauers til Sveriges Radio, ifølge NRK.
AP160428 At noen i Frölunda bryter reglene ved et idrettsarangement stemmer ikke overens med de verdiene vi har i klubben, sier styreformann Mats Grauers til Sveriges Radio, ifølge NRK.
AP160415 De som kommer til Norge, må tilpasse seg verdiene i samfunnet vårt.
AP160415 Men det er ulovlig dersom disse verdiene ikke er oppgitt til myndighetene for å unngå skatt.
AP160412 Det andre er å finne de gode arkitektoniske verdiene , sier direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen.
AP160409 Han understreker at han selv er en offentlig ansatt, men synes det er beundringsverdig med folk som bygger opp egne selskaper, tjener seg rike og vil forsøke å overføre så mye som mulig av verdiene til barna.
AP160407 « Jo mer det stormer rundt oss, jo viktigere er det å holde fast ved hvem vi er og verdiene vi bygger på », uttalte Brende mot slutten av sin redegjørelse.
SA160404 Det anses vel på et vis som ganske u-landsaktig å eksportere verdiene sine raskest og billigst mulig ; som om man ikke har råd eller kløkt til å ta jobben det er å videreforedle, videreutvikle inn i forskjellige produkter rettet mot forskjellige markeder og segmenter.
AP160404 Pengene og verdiene flyttes dit skatten blir lavest.
AP160403 Et sentralt spørsmål er om Roldugin fungerte som stråmann for presidenten - og om den egentlige eieren av de store verdiene i så fall er Putin selv.
AP160403 Selv har Gunnlaugsson på sin egen blogg flere ganger - senest søndag kveld - understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på Wintris' investeringer : ¶ " ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført til at hun har tapt penger.
AP160403 Leilighetsprosjektet strandet etter finanskrisen høsten 2008, før bygningen sto ferdig, og verdiene ble solgt med tap.
AP160403 Kun statsministeren og kona kjenner verdiene
AP160403 Her er verdiene de trolig ikke ville at du skulle vite om.
AP160403 Dokumentene er lekket fra det forholdsvis ukjente advokatfirmaet Mossack Fonseca, som i flere tiår har hjulpet personer fra verdenseliten med å flytte verdiene sine inn i skatteparadiser.
AP160403 Advokatfirmaet Mossack Fonseca hjelper korrupte politikere og kriminelle i hele verden med å skjule verdiene sine.
AP160330 - Er den største faren ved terrorisme at vi bekjemper den på måter som undergraver verdiene vi egentlig vil forsvare ?
AP160325 Det er disse verdiene overivrige overvåkere i terrorbekjempelsens navn, skriver Harald Stanghelle.
AP160325 Det er disse verdiene overivrige overvåkere i terrorbekjempelsens navn satte i spill ved Rolfsen-beslaget.
AP160325 Det er disse verdiene overivrige overvåkere i terrorbekjempelsens navn, skriver Harald Stanghelle.
AP160325 Bønn for andre gir utrykk for disse verdiene .
AP160320 Her må også verdiene i Opplysningsvesenets fond tas med og fordeles gjennom et makeskifte.
AP160316 Revisoren mener ifølge Dagens Næringsliv, at selskapet bør skrive ned verdiene på selskapets eiendeler.
AP160316 Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP160316 Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP160315 Venstresidens manglende evne til å prioritere og vinne kampen for små forskjeller kan bety slutten for de aller viktigste norske verdiene .
AP160315 Arbeiderbevegelsens verdier har enormt fotfeste i Norge fordi mange av verdiene er blitt norske verdier.
AP160310 Det meste av disse verdiene befinner seg i den industrielle sonen Kaesong, ifølge BBC.
AP160308 Store verdier, som bygger seg opp i denne boblen, er i spill, og spørsmålet er hvem som skal kontrollen over disse verdiene .
AP160307 Jeg er stolt over å kalle meg feminist og jeg er stolt av de verdiene feminismen representerer, derfor mener jeg også at usaklige kommentarer om at denne dagen er kuppet av noen ikke hører hjemme når det er snakk om en så viktig dag som 8.mars.
AA160303 Mesteparten av disse verdiene tilbakeføres til lokale utfluktsleverandører.
AA160303 Mesteparten av disse verdiene tilbakeføres til lokale utfluktsleverandører.
AP160301 Børge Brende sa i redegjørelsen at « Regjeringen ønsker en streng og rettferdig politikk for å håndtere flukt og migrasjon ; forankret i effektivt internasjonalt samarbeid og de verdiene samfunnet vårt bygger på ».
SA160228 Det vi gjør hver dag skaper verdiene , sa Haug, og foreslo deretter " folkelighet " som en femte verdi i Fotballforbunet.
SA160228 - Når vi snakker om verdier, så må vi gi de verdiene til de som står i stormen også.
AP160228 Det vi gjør hver dag skaper verdiene , sa Haug, og foreslo deretter " folkelighet " som en femte verdi i Fotballforbunet.
AP160228 - Når vi snakker om verdier, så må vi gi de verdiene til de som står i stormen også.
DA160226 Da RA snakket med henne fredag, var verdiene for luftforurensing høyere enn normalt, men kun i sterkt trafikkerte områder.
DA160226 - På en dag som denne går verdiene opp.
DA160226 Da RA snakket med henne fredag, var verdiene for luftforurensing høyere enn normalt, men kun i sterkt trafikkerte områder.
DA160226 - På en dag som denne går verdiene opp.
AP160224 Han er slett ikke en standardbærer for de tradisjonelle verdiene til det republikanske partiet, men mer en høyredreid populist.
AP160219 kvartal ble imidlertid kraftig i minus med 285 millioner kroner - ikke på grunn av dårlig cash flow, men fordi konsernet som varslet har tatt en kraftig nedskriving av verdiene i mediehusene.
AP160219 Det er tenkelig at en uforholdsmessig stor andel av verdiene vil sitte igjen hos dem som har laget Ethereum, sier han.
AP160219 - Det er tenkelig at en uforholdsmessig stor andel av verdiene vil sitte igjen hos dem som har laget Ethereum, sier direktør Christoffer Hernæs i Sparebank 1.
AP160218 - Storhaug påstår at hun vil beskytte de norske verdiene mot « fascistiske og totalitær islam », men med dette viser hun hvem som egentlig besitter en fascistisk og totalitær tankegang.
DA160215 Midt i det skal de prøve å ha et ordinært familieliv, og de skal møte de norske verdiene , omsorgsverdiene og oppdragerrollene, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen til Dagsavisen.
AP160214 Og de må finansieres av verdiene som skapes i markedet.
AP160212 De kan ta med seg disse verdiene tilbake til sin generasjon.
DA160211 Jeg snakker ikke om muslimer, men ideologien islam, som kjemper mot friheten og verdiene våre.
AP160211 En forutsetning for flyttingen er at NRK får realisert verdiene som ligger på Marienlyst og selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.
AP160210 Dette er også noe som fremheves i dagens litteratur om verdiledelse og verdistyring - her er mantraet at det er ledelsens oppgave - deres rett - å definere verdiene .
AP160210 Vi viser at vi har anlegg som kan brukes igjen, og får fine muligheter til å vise verden de gode, ekte olympiske verdiene uten at ting tar av.
AP160208 Blant disse verdiene er ytringsfrihet og pressefrihet, sier Huitfeldt.
AP160208 Saltinnholdet i brød kan som helsemyndighetene har sjekket ut og gjengitt verdiene for i matvaretabellen. no varierer fra 0,3 til 1,3 gram pr. 100 gram.
AP160207 Mitt ansvar er å ivareta disse verdiene samtidig som jeg skal sørge for at mine medborgere er trygge i hverdagen, og at samfunnet er beredt til å takle større, alvorlige hendelser.
AP160207 Jeg vil forsøke å løfte summen av spørsmålene opp til et mer overordnet spørsmål : Hvordan skal vi ivareta verdiene vi holder høyest samtidig som vi beskytter oss mot dem som truer disse verdiene ?
AP160207 Jeg vil forsøke å løfte summen av spørsmålene opp til et mer overordnet spørsmål : Hvordan skal vi ivareta verdiene vi holder høyest samtidig som vi beskytter oss mot dem som truer disse verdiene ?
AP160207 Dette hører til de grunnleggende verdiene vår rettsstat og Grunnloven er bygget på.
AP160205 Også pengesummer på over 10.000 kroner kan nå beslaglegges fra asylsøkere, og meningen er at verdiene skal bidra til å finansiere kost og losji mens de oppholder seg i Danmark.
AP160202 Eidesen-utvalget skal også vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet, altså hvorvidt de som høster av fellesskapets ressurser skal ilegges en særskilt beskatning, slik som i oljesektoren, for å sikre at samfunnet får igjen litt av verdiene som ligger i å utvinne en gratis naturressurs. †" Ikke bare kystbefolkningen, men det norske folk har eierskap til fisken.
AP160202 Utgangspunktet for vårt nasjonale forsvar er en ukuelig vilje til å beskytte landet, verdiene våre og menneskene som bor der.
SA160127 Kreativitet er en av verdiene vi vektlegger, sier hun.
SA160127 Det passer ikke inn i verdiene vi står for, sier Kvivesen.
FV160127 Kreativitet er en av verdiene vi vektlegger, sier hun.
FV160127 Det passer ikke inn i verdiene vi står for, sier Kvivesen.
BT160127 Kreativitet er en av verdiene vi vektlegger, sier hun.
BT160127 Det passer ikke inn i verdiene vi står for, sier Kvivesen.
AP160127 Kreativitet er en av verdiene vi vektlegger, sier hun.
AP160127 Det passer ikke inn i verdiene vi står for, sier Kvivesen.
AP160126 Verdiene de gir fra seg, skal brukes til å finansiere mat og opphold mens søknadene behandles.
AP160126 De mente dataene viste naturlige variasjoner og at verdiene var ugyldige og kunne være manipulert.
AP160126 » Verdiene som avskys i den islam som nå har makt ¶
BT160123 Er vi selv trygge på verdiene våre og har åpenhet vil integreringen bli enklere for alle parter.
BT160123 Det er bare gjennom åpen debatt og diskusjon, i tillegg til et effektivt rettsvesen, at vi kan sende signaler om at slike handlinger er uakseptable og uforenlige med verdiene samfunnet vårt bygger på.
AP160120 Det er et EU-direktiv som har bestemt verdiene som ikke skal overskrides.
AP160120 Så jeg tror ikke det var verdiene bileieren skulle forsvare.
AP160115 Verdiene mange republikanere har skremmer Høyre-folk.
AP160114 Dette er et enormt svik både overfor idretten og de verdiene idretten står for, sier den norske friidrettspresidenten.
AP160113 Det er slik i alle sammenhenger at de som er mest verdt og skaper verdiene , kompenseres mer, sier Henningsen.
AP160113 Verdiene skal være blant de høyeste som IAAF hadde sett siden de startet testing.
AP160110 De som ikke følger disse verdiene , må straffes.
AP160103 Disse blir dermed omfattet av reiseforbud, våpenembargo og får verdiene sine fryst.
DA160102 Stripen Josef har laget har overgått alle forventninger og håpet er nå at ungdom og andre ved å lese stripen, får lyst til å lære mer om Malala, og at den bidrar til å spre oppmerksomhet rundt verdiene Malala Yousafzai og The Urban Legend står for, sier managing director Tore Fredrik Dreyer, i Fox Norge.
AP160101 Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.
AP160101> Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.
AP160101> target="avis" href= Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mellom våre verdier og verdiene til ekstremister.