DA171216 Humanetikere og ateister kan også se verdien i en julefeiring som både har kristne og førkristne røtter.
DN171030 Eierne i boligalarmselskapet Sector Alarm har kranglet om verdien av aksjene i selskapet til mange milliarder kroner.
DB171030 Eller er det bare fordi han ikke forstår verdien av det, at det ikke gir mening for ham ?
DA171030 - Vi har tro på at partiene på Stortinget ser verdien av at UD satser på kultur, slik at kuttforslaget reverseres i behandlingen av statsbudsjettet og at reisestøtten sikres, slik at den er minst på nivå med det den var i 2013, som del av budsjettet.
VG171029 Verdien i meg hadde forsvunnet, sier Trude til VG.
BT171029 - Basert på de tre kriteriene kliniske egenskaper, verdien for samfunnet og bedriftsøkonomi for produsenten, har vi kommet med et godt tilbud.
AP171029 - Basert på de tre kriteriene kliniske egenskaper, verdien for samfunnet og bedriftsøkonomi for produsenten, har vi kommet med et godt tilbud.
VG171028 Ifølge Breakit anslås verdien på dette selskapet i dag til å ligge et sted 300 og 400 millioner svenske kroner, men bloggeren vil ekspandere.
AA171028 « Retten legger til grunn at skadeverket ikke er å anse som grovt ene og alene på grunn av den økonomiske størrelsen av skaden, men på grunn av verdien sett i sammenheng med at skade ble utøvet på en farefull måte ved bruk av pistol fra en bil i fart forbi støyskjermen, og at det gjelder en skade på en offentlig innretning som er et ledd i infrastruktur og som kan stå
VG171027 - Den symbolske verdien med det som ble gjort har vært veldig sterk, og mye sterkere enn vi ante.
SA171027 Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle verdien og ligningsverdien på bolig.
SA171027 Verdien på boligen du bor i ( primærboligen ), skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.
DN171027 Verdien av Oljefondet var ved kvartalets slutt var 7952 milliarder kroner.
BT171027 Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle verdien og ligningsverdien på bolig.
BT171027 Verdien på boligen du bor i ( primærboligen ), skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.
AP171027 Ligningsformue : Verdien av formuen verdsatt etter særskilte regler, med fullt fradrag for all gjeld.
AP171027 Men samtidig tror jeg kanskje flere i Unge Venstre ser verdien av politisk gjennomslag og at vi må søke makt for å få Norge i den retningen vi ønsker.
AP171027 Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle verdien og ligningsverdien på bolig.
AP171027 Verdien på boligen du bor i ( primærboligen ), skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.
DN171026 Sammen med kostnadsforbedringer førte det til at Statoil skrev opp verdien av Eagle Ford med rundt 4,8 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016.
DN171026 Nå skriver selskapet ned verdien av Eagle Ford-feltet med syv milliarder kroner på grunn av produksjonstrøbbel.
DN171026 Store nedskrivninger er blitt en vane for Statkraft-sjefen, som i fjor alene skrev ned verdien av verk i Tyskland, Albania, Sverige og Norge med 4,7 milliarder kroner.
DN171026 Den ferske sjefen tar umiddelbart et oppgjør med både verdien og kapasiteten på flåten.
DN171026 Regjeringen har foreslått utfasing av maskinskatten over en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene.
DN171026 | Du eier ikke tingene, tingene eier deg ¶ ¶ « Verdien i smarte produkter ligger ikke i produktene selv, men i de opplysningene produktene samler inn om brukernes vaner og interesser », skriver Catharina Nes.
BT171026 Verdien av norsk eksport til Kina økte tross alt med nesten en femtedel i fjor.
SA171025 Dersom journalisten i Aftenbladet vil se verdien av dette skogsområdet, inviteres Aftenbladet herved til en tur i skogen.
DN171025 Pareto har hatt et verdianslag på 31 milliarder kroner på Sapa, mens Nordea Markets har estimert verdien av Sapa til mellom 28 og 38 milliarder kroner, og skrev i en analyse etter salget at kjøpsprisen ser meget attraktiv ut for Hydro.
DA171025 Men med flyktningkrisen ble verdien av åpne grenser, som ga dem tilgang til arbeidsmarkedet i Vest, i stedet sett på som en trussel for landene i øst.
AA171025 Men på 90-tallet snudde det og folk fikk øynene mer opp for verdien av å selge lokalprodusert mat lokalt.
VG171024 Men faktum nå er at den kommersielle verdien er slik, og derfor prioriteres kvinnefotballen med sentrale bevilgninger og øremerkede midler, uavhengig av hvor inntektene kommer fra, påpeker Arstad i NFF.
SA171024 | - Tipper Skålevik har mer enn doblet verdien sin ¶
DB171024 Til Dagbladet svarer Biogen at det er « bedriftsøkonomiske hensyn til videre forskning og utvikling » som avgjør prisen, i tillegg til de kliniske egenskapene og verdien for samfunnet.
AP171024 Israeleren var kjent for ufine forretningsmetoder og ble styrtrik etter at han fikk kjøpe monopolrettighetene på eksport av diamanter fra Kongo for under en tidel av den antatte verdien av Kabilas far i 2000.
AA171024 Israeleren var kjent for ufine forretningsmetoder og ble styrtrik etter at han fikk kjøpe monopolrettighetene på eksport av diamanter fra Kongo for under en tidel av den antatte verdien av Kabilas far i 2000.
SA171023 Ser ikke verdien av en offentlig gapestokk ¶
SA171023 Det har sine konsekvenser, mener hun, og hun ser ikke verdien av en offentlig gapestokk.
FV171023 Deling ikke alltid bra for klima ¶ | - Tipper Skålevik har mer enn doblet verdien sin ¶
DN171023 Britiske lovgivere har sagt at investorene burde forberede seg på at verdien av deres token faller til null, ifølge Financial Times.
BT171023 Ser ikke verdien av en offentlig gapestokk ¶
BT171023 Det har sine konsekvenser, mener hun, og hun ser ikke verdien av en offentlig gapestokk.
AP171023 - Det er veldig viktig at redaksjonene og andre fortsetter å se verdien av tegninger.
AP171023 Ser ikke verdien av en offentlig gapestokk ¶
AP171023 Det har sine konsekvenser, mener hun, og hun ser ikke verdien av en offentlig gapestokk.
AP171023 - Jeg tipper han har mer enn doblet verdien sin.
AP171023 | - Tipper Skålevik har mer enn doblet verdien sin ¶
DA171022 Verdien på dette tiltaket ligger et sted mellom 20 og 40 millioner kroner hvert år.
DB171021 - Jeg deltar i denne konkurransen for å øke prisen og den økonomiske verdien på hundene mine, og det ville være meningsløst for meg som oppdretter om jeg ikke deltok i denne typen konkurranser, sier oppdretter Agus Badud.
DN171020 Verdien av Kjell Inge Røkkes aksjer i Aker Solutions økte med rundt 160 millioner kroner fredag formiddag.
DB171020 - Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
DB171019 Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
AP171019 Men så gjorde en kamerat ham oppmerksom på verdien .
VG171018 Lukaku topper ny undersøkelse : Verdien har skutt i været ¶
DA171018 I løpet av et kvarter hadde verdien steget med nærmere 50 prosent.
AP171018 I løpet av et kvarter hadde verdien steget med nærmere 50 prosent ¶
AA171018 I løpet av et kvarter hadde verdien steget med nærmere 50 prosent.
DN171017 Men analysen advarer om at verdien på Norwegian-aksjen kan ende i null.
DN171017 Verdien på selskapet forventes å ligge på mellom 2000 milliarder dollar.
DA171017 Verdien som er igjen i konkursboet er en gründerlab.
AP171016 Jonas har offentlig bekreftet at Ajay Gupta der og da tilbød ham jobben som finansminister - samt 600 millioner rand ( 351 millioner kroner ) i kontanter, dersom Jonas kunne sørge for at verdien av Gupta-familiens oppdrag for staten økte fra seks til åtte milliarder rand.
AP171016 | Se foredraget til Googles fremtidsforsker : Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien
AP171016 | Googles fremtidsforsker : Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien
VG171015 - Jeg vil tippe at verdien av hestene som deltar her ligger på rundt 300 mill. kroner, sier Geir Gulliksen ( 56 ), som er den beste norske sprangrytteren.
VG171015 Fredly anslår verdien på sin Chiron i dag til rundt 4 millioner euro.
VG171014 Gulliksen sier NRK absolutt ser verdien i å kreditere kunstnere for jobben de gjør.
VG171014 - Alle andre aktører jeg har samarbeidet med, til og med små, nystartede produksjonsselskaper med slunken økonomi, ser verdien i ryddige kontrakter med kunstnernes og designernes opphavsrett i behold.
DN171014 Verdien av aksjene har steget med over 450 prosent siden starten av 2017, ifølge CNN Money.
DB171014 DET ER MORA eller dattera-syndromet som bestemmer verdien av poengdelingen på Anfield.
DB171014 Det gjør oss sårbare for et fall i aksje- og obligasjonskurser, slik at verdien av oljefondet reduseres.
DB171014 - Det er betydelig risiko for at et fall i verdien av oljefondet vil falle sammen med en økonomisk nedgang hos våre handelspartnere, som også vil svekke norsk økonomi, sier Holden.
DA171014 Regjeringen har foreslått å fase ut maskinskatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene deres.
DA171014 Regjeringen har foreslått å fase ut maskinskatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene deres.
AP171014 Verdien av litterær hjelp ¶
DN171013 Verdien på bitcoin blir i høy grad bestemt av asiatiske investorer, der interessen for digitale valutaer har vært mer utbredt.
DB171013 Skulle den styrke seg med 10 prosent, faller verdien på fondet slik vi beregner det - målt i norske kroner.
DB171013 En skal selvsagt ikke overdrive betydningen av inntektene fra oljefondet, verdien av arbeidskraften - hva du og jeg bidrar med i inntekter til staten, er langt større.
DA171013 Intility jobber mot bedriftsmarkedet og ikke privatpersoner, så for dem vil verdien ligge i å ha navnet på bygningen, billetter, offisiell omtale, etc.
SA171012 | Ordningen skulle øke verdien på boligen din, men ingen bryr seg ¶
DN171012 - Man er veldig utsatt for verdien i Oljefondet, enten det er kronekurs eller markedsutvikling, når man er så tett på tretallet.
DB171012 Det gir en høy avkastning, men vil også si at verdien fort kan falle 20-30 prosent ved et børskrakk.
DB171012 Slik skal verdien av oljeformuen opprettholdes for senere generasjoner.
DA171012 Lavere skatt betyr også at verdien av rentefradrag på boliglån blir mindre.
DA171012 Lavere skatt betyr også at verdien av rentefradrag på boliglån blir mindre.
AP171012 | Ordningen skulle øke verdien på boligen din, men ingen bryr seg ¶
AA171012 Bildene har vitenskapelig og historisk interesse, men Skinners fotospesialist Michelle Lamunière trekker også fram den kunstneriske verdien .
AA171012 Auksjonshuset setter verdien på enkeltbildene til mellom 300 og 9000 dollar. ( ©NTB ) ¶
AA171012 - Det er ikke den materielle verdien som er mest alvorlig her, men at disse skadene forringer kulturminnet.
AA171012 - Det er ikke den materielle verdien som er mest alvorlig her, men at disse skadene forringer kulturminnet.
AA171012 Lavere skatt betyr også at verdien av rentefradrag på boliglån blir mindre.
AA171012 Trolig er det fortsatt en del mødre som mener at de fortjener det meste av fellespotten, mens fedre ikke ser verdien av å ta opp temaet til debatt.
VG171011 Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter.
DB171011 Andre narkotikakonger så også verdien i å investere i lovlige bedrifter.
DB171011 Snåre avviser ikke verdien av brukerundersøkelser, men minner om at opp til 80 prosent av beboerne på et sykehjem kan være demente.
VG171010 Selv om et hundeliv ikke kan anses å ha den samme verdien som et menneskeliv, gir dette et bilde av hvordan rettssikkerheten til hunder og hundeeiere er per dags dato.
VG171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
NL171010 I Norge fordeles denne verdien på fiskere langs hele kysten.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
AA171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
VG171009 - Jeg håper de som har brutt ut, og de som kommer til å bryte ut, ser verdien av en paraplyorganisasjon, og jeg håper de klarer å etablere noe veldig, veldig raskt.
NL171009 Ikke bare livskvaliteten, men også verdien av en hytte som har fått begrenset tilgjengelighet.
DN171009 Verdien på børsnoterte kinesiske selskaper er på over 7500 milliarder dollar.
DB171009 Det er likevel verdt å merke seg at verdien av vinylsalget nå praktisk talt har tatt igjen CD.
DB171008 av verdien .
VG171007 | Lukaku topper ny undersøkelse : Verdien har skutt i været ¶
VG171007 Det handler om at verdien av norsk olje og gass trues av fornybar energi og teknologisk nyvinning, og at vi kan risikere å satse for mye på felt som ikke vil produsere før 10 - 15 år inn i fremtiden.
DB171007 Internasjonal homoaktivist Annika Rodrigues har skrevet i Aftenposten ( 02.02.10 ) at det norske storsamfunnet har noe av skylden for den resterende homofobien blant innvandrere : « Den stadige understrekningen av hvor 'norsk' det er å tolerere homoseksuelle, gjør denne verdien mindre tilgjengelig for dem som til stadighet blir minnet på at de ikke er 'norske' nok.
DB171007 At vi har gjort oss avhengig av verdien av verdens største statlige fond, og kan finansiere så mye som hver sjette krone på statsbudsjettet fra det fondet, gir oss det luksusproblemet at vi må være bekymret for fondets verdi.
DN171006 ¶ Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum forsvarer verdien av brede forlik, mens Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har varslet at Ap vil holde igjen på den slags.
DB171006 Unge er ofte bevisste når det gjelder verdien av personopplysninger, men en samtale skader ikke.
DA171006 Vi har merket at flere ser verdien i det.
DN171005 Derfor har også verdien på bitcoin fått fly til himmels. Én bitcoin koster nå 4249 dollar.
DN171005 Verdien på digitale valutaer, spesielt bitcoin, har skutt i været det siste året.
DB171005 Du trenger ikke gå ned i vekt eller endre deg, verdien din har du allerede, forteller hun til Dagbladet.
AA171005 - Grunnløse, anonyme anklager mot våre ansatte undergraver og reduserer verdien av vårt langvarige partnerskap, slås det fast. 291 personer er pågrepet i Tyrkia siden mandag, anklaget for å ha tilknytning til den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen.
AA171005 I går var verdien nede på rundt 140 millioner. llskog, som er et samvirke bestående av skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms, er blant dem som har tapt store penger på sine aksjer i Norske Skog.
AA171005 Foreningen har allerede bokført tap på 293 millioner kroner, og styreleder Eilif Due har uttalt til Adresseavisen at de nå trolig må nedskrive sist rest av verdien .
AA171005 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, har Norske Skog skrevet i en børsmelding. 75 prosent må si ja ¶
AA171005 Med en eksport på 1,8 milliarder tonn hittil i år har volumet økt med 3 prosent, og verdien har økt med 6 prosent, eller snaue 3,7 milliarder kroner.
AA171005 I tillegg kan vi bruke vannmagasinene smartere, og dermed også øke verdien av vind-, bølge- og solenergi i Europa.
AP171004 Verdien av offentlige tjenester som f.eks. gratis eller subsidierte barnehager, helsetjenester, fritidsaktiviteter mv. inngår ikke.
VG171003 Hun mistenkte at noe var galt - og avslørte rett og slett en enkel regnefeil : Da laboratorieteknikerne skulle finne gjennomsnittet av tre analyseverdier, ble verdien til en fjerde med i regnestykket.
DN171003 Verdien på Seabird-aksjen har stupt siden 2013.
DB171003 Når man er klar over at statens samlede forpliktelser til pensjon ifølge Finansdepartementet overstiger verdien av statens pensjonsfond utland og folketrygdfondet til sammen med over 1000 milliarder kroner, skulle man tro denne ubalansen var av en slik art at den ble debattert i stort alvor av f.eks.
AP171003 Den er fortsatt basert på at et stort fall i verdien av Oljefondet kan kompenseres ved at det fylles opp igjen av store fremtidige oljeinntekter.
AA171003 Skolen synes å se verdien av sang i skolehverdagen.
AA171003 Både i barneskolen og på ungdomsskolen var jeg så heldig å ha lærere som så verdien av å synge med klassen.
DN171002 Han peker også på at stålprisene har doblet seg fra bunnen i starten av 2016, og at dette vil støtte opp under verdien på skipene fremover.
DN171001 For fire år siden skrev DN om hvordan Leiv Are Kristiansen ( nå Are Abrahamsen ) og faren Jan Ingolf Kristiansen hadde blåst opp verdien av det danske selskapet Johnsen Oil til ti milliarder kroner uten å ha solgt ett eneste oljefilter.
VG170930 - Det er ikke verdien som betyr så mye.
DB170930 I tillegg til å ha rett til å feste eiendommen til evig tid sitter sameiene på et trumfkort i form av rett til å kjøpe ut tomten til 40 prosent av verdien .
DN170929 Han brukte til dels saftige karakteristikker av velgerne som « ikke forstår verdien av norsk olje- og gass ».
DN170929 Hoteller som velger en slik strategi, er derfor gratispassasjerer på verdien som skapes i en felles søkeplattform, sier forfatteren.
NL170928 Dersom det kan stilles spørsmål ved denne verdien , vil dagens selskap ha en økonomisk utfordring.
NL170928 At de vil kjempe er naturlig, i balansen er verdien av merkenavnet « Hurtigruten » oppført til 1 700 mill.
DN170928 Som en følge av det jobbet mange av sjåførene overtid og leverte bilene tilbake i dårlig tilstand, som senket verdien på bilene.
DB170928 I tillegg var det vesentlig usikkerhet knyttet til verdien av eiendeler i datterselskapet FSI Solsenter AB.
DB170928 Styringsviljen er stor, og selv om Frp har slitt med å innfri lovnader til velgere om blant annet fjerning av bompenger, ser de verdien av å ha sine egne politikere ved roret.
AP170928 Men Norge som land blir ikke reelt sett rikere ved at verdien på boligene stiger kraftig.
AP170928 Det er sett bort fra verdien av primærboligen og verdien av samlerobjekter.
AP170928 Det er sett bort fra verdien av primærboligen og verdien av samlerobjekter.
AA170928 Generelt godt vedlikehold av bilen, styrker også verdien av kjøretøyet.
VG170927 Det synes jeg det står respekt av og det tror jeg er noe folk ser verdien av, sier Mette Nord til VG.
DN170927 « I mange industriland er det sådd tvil om verdien av økonomisk vekst på grunn av økte ulikheter, utfordringer som skyldes teknologiske endringer og de komplekse konsekvensene fra globalisering».
DB170927 Det er nettopp da verdien av den norske retorikken om menneskerettigheter kan måles.
AA170927 - Det synes jeg det står respekt av, og det tror jeg er noe folk ser verdien av.
VG170926 Dersom det ulovlig felte dyret allerede er partert og eventuelt fordelt, kan kommunen kreve inn verdien av dyret gjennom brev til valdansvarlig representant.
DN170926 Dette er mer enn den årlige verdiskapingen for Indonesia, Thailand og Singapore til sammen - og nesten dobbelt så mye som verdien av Oljefondet.
DN170926 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, skriver selskapet i meldingen.
DN170926 - Verdien av Norske Skog-konsernet ligger i driftsenhetene, som omfatter syv lønnsomme papirfabrikker, og disse virksomhetene vil fortsette som normalt uansett utfallet av rekapitaliseringsforslaget.
AA170926 Verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, ifølge børsmeldingen.
VG170924 Verdien og prisene på en del retrospill og konsoller har økt med 200 og 300 prosent, sier Sondre Lundal som driver nettbutikken Retrogaming.no ¶
DB170923 Jeg håper de ser verdien av mesterskapet og hvor god reklame dette er for Norge.
DB170923 « Dugnad lærer barna verdien av å jobbe og jobbe for noe.
DA170923 For selv om Matias Faldbakken først og fremst er nerdenes, nikkernes og forståsegpåernes kunstner, er han etter hvert blitt gammel og erfaren nok til å se verdien i å tilfredsstille ulike behov.
VG170922 Det provoserer en høylytt minoritet at den følte mislykketheten debatteres i utlandet, men flere og flere svensker har begynt å innse verdien av åpen debatt.
DN170922 Sist gang det skjedde, steg verdien på en bitcoin fra 2.735 dollar til 4.950 dollar på én måned.
DN170922 Da bitcoin ble splittet for første gang i starten av august i år steg verdien på en bitcoin fra 2.735 dollar til 4.950 dollar på én måned.
DN170922 Sist gang det skjedde, steg verdien på en bitcoin fra 2.735 dollar til 4.950 dollar på én måned.
DN170922 Da bitcoin ble splittet for første gang i starten av august i år steg verdien på en bitcoin fra 2.735 dollar til 4.950 dollar på én måned.
AA170922 Politiet har fått anslått at verdien samlet sett er på rundt 52.000 kroner.
VG170921 Ei heller stiller noen spørsmål ved den kulturelle verdien renessansen har hatt for Italia og verden for øvrig.
VG170921 Det er også symptomatisk for regjeringens kulturpolitikk at verdien av kulturen måles i hvor mye penger den tjener inn.
DB170921 Men det er enda mer nødvendig at vi samtidig skjønner verdien av det ubetalelige.
DB170921 - Mange elever rangerer også verdien av seg selv etter resultater de får på ulike prøver.
AA170921 Det norske språket er kanskje den eneste verdien vi er alene om i dette landet.
DB170920 Nå stemples kritikerne som Oslo-sentrerte, som ikke skjønner verdien av et bredere radiotilbud i distriktene, mens vi her i Oslo gasser oss med et vell av kanaler.
DB170919 På grunn av den aksjeeksponeringen, så falt verdien av porteføljen med over 20 prosent under finanskrisa.
DB170919 Det som har trukket opp verdien av fondet den siste tida er en god utvikling i aksjemarkedet.
DB170919 Tilbakekjøpet er kun en ombytting av verdien som allerede er gitt.
AA170919 | Oljefondet passerte 1.000 milliarder dollar ¶ Verdien av oljefondet passerte natt til tirsdag offisielt 1.000 milliarder dollar for første gang.
AA170919 | Knapp opptur på Oslo Børs ¶ Verdien av aksjene på Oslo Børs fortsatte å stige tirsdag.
DN170918 Det krever godkjennelse av et flertall av eiere og minst 75 prosent av verdien av alle kreditorer som har stemmerett, heter det i forslaget.
DB170918 - Dersom du syns prisen er for høy, så kan jeg svare med verdien på andre spillere.
DB170918 Normen er tydeligvis at pengevekst trumfer å bevare verdien i livnærende økosystemer.
DN170917 - Jeg skulle kunne betalt for dette selv, men den store verdien i dette er at man har samlet mye interessant på en kort periode, jeg får tilgang på kokker, råvarer og steder jeg selv måtte ha lagt mye arbeid i å få.
DN170917 Verdien av arrangementet skal følges nøye opp.
DB170917 Ifølge DEAs anslag lå verdien av hvitvaskingen på mellom 8 og 15 milliarder kroner i året.
AP170917 Fradraget er økt fordi B har gått inn igjen i aksjefond til en høyere kjøpskostnad ved at verdien av andelene har økt.
VG170916 På lik linje med #MayMac - dog i langt mindre skala - er dette en kamp folk kommer til å få med seg uansett om de ser verdien i den eller ei.
VG170916 De skal konkurrere om mellomvekt-tittelen, uten at noen helt ser verdien av akkurat det.
DB170916 Men verdien i kroner er ikke etaten så opptatt av.
VG170915 Jeg tror på verdien av fellesskap i livet og i døden.
VG170915 Jeg kjenner ingen akademiker som ikke ser verdien av internasjonal orientering.
SA170915 Går vi ned en divisjon er verdien for spillere som ikke er på førstelaget mye mindre.
DN170915 Den høye verdien kommer en måned etter at det ble kjent at Teva skal stenge 15 anlegg frem til 2018 og kutte 7000 ansatte for å spare penger.
DA170915 * Om ansatte ikke forstår verdien av å ønske velkommen, se folk inn i øynene og vise interesse, må dette tas tak i.
AP170915 Går vi ned en divisjon er verdien for spillere som ikke er på førstelaget mye mindre.
SA170914 Som tidligere spiller på toppnivå i både Skottland, England og USA ser han verdien i å holde seg selv i form.
DN170914 Siden steg verdien opp til 5000 dollar.
DB170914 Gi barna faste lommepenger fra da de er modne nok til å forstå verdien av penger. 2.
DA170914 Gjennom sine spissformuleringer lærte han oss verdien av å være privilegerte.
AP170914 Som tidligere spiller på toppnivå i både Skottland, England og USA ser han verdien i å holde seg selv i form.
VG170913 Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har Fugelli på en beundringsverdig måte satt fokus på livsglede og løftet frem verdien av de nære ting i livet », het det i begrunnelsen.
DN170913 Kilde : Proff.no ¶ | Verdien av netthandelen passerer 100 milliarder kroner ¶
DN170913 For å få et begrep om størrelsen på beløpet så utgjør det 536 norske oljefond eller rundt 29 ganger verdien av alle varer og tjenester produsert i USA i 2016.
DA170913 Gjennom sine spissformuleringer lærte han oss verdien av å være privilegerte.
AP170913 I et samfunn der mange stiller høye forventinger til seg selv, har Per lært oss om verdien av å være god nok.
AP170913 Midt i egen sykdomsprosess valgte han å satse på livsglede og løftet frem verdien av de nære ting i livet.
AA170913 ( ©NTB ) ¶ | Verdien av netthandelen passerer 100 milliarder kroner ¶
AP170912 For første gang vil verdien av e-handel i år passere 100 milliarder kroner.
VG170911 - Håpet er at folk vil forstå oss og se verdien i dette, og at det ikke går skikkelig dårlig, sier hun og ler høyt.
NL170911 Det er kun verdien ( subjektiv vurdering av en takstkomite ) som avgjør hva de må betale !
VG170910 Verdien av hesten er selvfølgelig stor etter verdensrekorden.
DB170910 Miljøvernere skjønner verdien av olje Debatt ¶
NL170909 Å redusere verdien at en stemme slik som Nordlys gjør her er rett og slett litt uverdig.
DB170909 Når den norske kronen svekker seg, øker verdien av fondet målt i norske kroner.
DB170909 I den siste fireårsperioden har verdien av fondet økt med nesten ufattelige 3000 milliarder kroner.
DB170909 Den enkle regelen med en fast prosentsats har gitt den sittende regjeringen mye større handlingsrom de siste fire årene som følge av kombinasjonen av kraftig økning i verdien på verdens børser og svakere norsk krone.
NL170908 Det den samlede verdien av disse fisketillatelsene som i 2016 er bokført på til sammen 108 millioner kroner for de to fartøyselskapene.
DB170908 Mer krevende finanspolitikk - Hvordan gjenopprettes faste rammer for finanspolitikken om verdien av Oljefondet skulle falle 30 prosent ?
DB170908 For eksempel er verdien av norsk mangfoldig natur er sjelden tatt med i samfunnsregnskapet.
DB170908 Mer krevende finanspolitikk - Hvordan gjenopprettes faste rammer for finanspolitikken om verdien av Oljefondet skulle falle 30 prosent ?
DA170908 Den verdien tror jeg ikke noen gang forsvinner, men den må oppmuntres.
AA170908 Han tror imidlertid at den totale verdien av lovbruddene blir vesentlig høyere.
AA170908 Yara International var dagens mest omsatte og verdien på aksjen steg 1,20 prosent.
AA170908 Verdien på ett fat amerikansk lettolje har falt med 0,95 prosent og omsettes fredag ettermiddag for 48,14 dollar. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Han tror imidlertid at den totale verdien av lovbruddene blir vesentlig høyere.
VG170907 Gjennom hele min kampanje, men særlig den uka, opplevde jeg den grunnleggende anstendigheten til norske medier og den iboende verdien av ytringsfrihet.
DA170907 - Men stortingsflertallet gikk altfor langt da de tillot en festeavgift på 2 prosent av råtomtverdien, altså verdien av selve tomta uten den aktuelle boligen, mener Bastiansen.
AP170907 Da var det « verdien » og kontantstøtte KrF brakte med seg inn i den nasjonale samtalen.
VG170906 Siden 2007 har verdien av Egerton-fondet økt med 150 prosent.
NL170906 Den tar ikke hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen.
DN170906 I fjor økte verdien på Kvervas aksjer i Salmar med over seks milliarder kroner.
DN170906 Nobelprisvinner og Yale-professor Robert Shiller mener verdien på bitcoin er drevet av spekulasjon og at den digitale valutaen er det beste eksempelet på en spekulativ boble akkurat nå.
DN170906 Han mener årsaken til at bitcoin kan være en boble, er at verdien er drevet opp blant annet som følge av at folk synes det er spennende med den mystiske historien rundt valutaen.
DN170906 Det siste året har interessen for den digitale valutaen bitcoin eksplodert og verdien har skutt i været.
DN170906 Den anerkjente økonomen Robert Shiller mener verdien på bitcoin er drevet av spekulasjon og at det er et av de beste eksemplene på en boble akkurat nå.
DN170906 Ifølge artikkel 82 i konvensjonen er rike nasjoner pålagt å betale opptil 7 prosent årlig av verdien av enhver produksjon av olje, gass eller andre mineraler fra kontinentalsokkel mer enn 370 kilometer fra kysten.
DB170906 Den strategiske verdien av Tyrkia kan knapt overvurderes av EU, og dette vet EU like godt som Erdogan.
AA170906 Han tror at den totale verdien av lovbruddene blir vesentlig høyere.
SA170905 Island hadde sin finanskrise som tvang hele nasjonen til å brette opp ermene og lærte dem verdien av hardt arbeid.
NL170905 Ta gjerne med i regnestykket den potensielle verdien av alt det som trålerne lar gå på sjøen.
DN170905 Han reagerer på oppslaget i DN tirsdag hvor statsråd Terje Søviknes angriper særlig urbane østlendinger og offentlig ansatte for å gå imot ny oljeleting uten å skjønne verdien av norsk olje og gass for inntekter og sysselsetting.
DN170905 Senere ble varselet oppjustert til kategori fem, som er den høyeste verdien .
DN170905 | Kina har utløst full panikk i bitcoin-markedet ¶ Verdien på digitale valutaer er i fritt fall.
DN170905 I helgen lå verdien på en bitcoin på nesten 5000 dollar ved enkelte digitale valutabørser.
DN170905 Verdien på digitale valutaer er i fritt fall på tirsdag morgen.
AP170905 Island hadde sin finanskrise som tvang hele nasjonen til å brette opp ermene og lærte dem verdien av hardt arbeid.
VG170904 Verdien av dagene som kommer nå er stor, og vi kommer til å være topp mobilisert.
DN170904 Statoil skriver at dette gjør prosjektet mer robust, i tillegg til at verdien blir økt for både eierne og samfunnet.
DB170904 God, næringsrik mat til de eldre er noe mange er opptatt av, og der man ser verdien ved å bidra aktivt selv også.
DB170904 At vi har beholdt kjøkkenet lokalt ser vi verdien av nå, sier Gloppestad til Dagbladet.
AA170904 | Søviknes : - Folk i Oslo skjønner ikke verdien av olje ¶
AA170904 - Det er høyt utdannede folk, men jeg tror ikke de skjønner verdien av olje- og gass.
DB170903 - Verdien av de to versjonene av bitcoin er avhengig av levedyktigheten og den totale oppslutningen rundt hver versjon.
DB170903 Vi ønsker oss er en kulturminister som ser at kunsten er en forutsetning for et demokratisk samfunn og en kritisk offentlighet, og som lar denne verdien være førende for ambisjoner og prioriteringer.
DB170903 Vi ønsker oss er en kulturminister som ser at kunsten er en forutsetning for et demokratisk samfunn og en kritisk offentlighet, og som lar denne verdien være førende for ambisjoner og prioriteringer, skriver artikkelforfatter.
DA170903 Verdien er for liten.
AA170903 Dersom en legger til grunn 300 kroner per kilo for kjøttet, er verdien på det som skal kastes 15 millioner kroner.
VG170902 VG antar at verdien er minst 80 mill. kroner.
DN170901 Dermed er selskapets gjeld langt større enn verdien av eiendelene.
DB170901 Når han blir fast i laget på Stade Louis ll, er det forventet at verdien på ham vil stige i takt med prestasjonene. 3.
AA170901 Fredriksen-selskapet Seadrill doblet nesten verdien , og da handledagen var over hadde aksjen steget med 80 prosent på rykter om kinesisk overtakelse av det konkurstruede selskapet.
DN170831 I 2015 skrev selskapet ned verdien på sine supply- og ankerhåndteringsbåter med 1,35 milliarder i 2015, mens verdiene ble ytterligere barbert med 1,2 milliarder i 2016.
DN170831 - Du har et øye på markedsverdiene som du får fra meglerne, men du har også egne kontantstrømsmodeller som gir deg en pekepinn på hva bokført verdi skal være, sier Jomaas om prosessen med å skrive ned verdien på flåten.
DN170831 « For oss er dette finansiell investering, og vi anerkjenner verdien av de underliggende eiendelene (...
DN170831 I tillegg til å se investeringen som opportunistisk med tanke på verdien av eiendelene og den solide driften, styrker den også Borr Drillings strategi om å spille en aktiv rolle i konsolideringen i riggmarkedet.
AP170831 Gini-koeffisienten har verdien 0 når alle har lik inntekt, og 1 når all inntekt havner hos én person.
AP170831 Blant annet tas ikke verdien av offentlige tjenester med i beregningene.
AP170831 Og den introduserer en vane som slett ikke er helt unyttig gjennom livet, hverken for individet eller samfunnet, nemlig at vi alle lærer verdien av sparing.
AA170831 Ikke siden målingene startet i 2010, har verdien av leveransene vært lavere.
AA170831 Jerven har satt i gang mange tanker : Om verdien av at deler av Bymarka får beholde et villmarkspreg.
SA170830 De gode sportslige resultatene som har vært gjennom hele året, øker både interessen og verdien , sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.
DN170830 Verdien av Molværs aksjepost i DNO har dermed økt med over 19 millioner kroner i løpet av uken.
DB170830 Verdien av denne forretningen er stipulert til et sted mellom en milliard og halvannen milliard euro.
BT170830 De gode sportslige resultatene som har vært gjennom hele året, øker både interessen og verdien , sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.
AP170830 De gode sportslige resultatene som har vært gjennom hele året, øker både interessen og verdien , sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.
AA170830 - Dette er særlig en mulighet for folk til å komme seg vekk fra de dyreste fondene som gir dårlig avkastning og der forvalterne tar 1,5 til 2 prosent av verdien .
DN170829 | Har trolig doblet verdien på dette bygget på seks år ¶ ¶
DN170829 « Selv om dette var brønnen i Norge det i forkant var knyttet høyest forventninger til, og selv om resultatet har en effekt på både oljeselskapenes og markedets syn på prospektiviteten i Barentshavet, samt verdien av Lundin og Statoils letearealer i Barentshavet, mener vi at dagens kursreaksjoner er overdrevne », oppsummerer Pareto-analytikerne.
DB170829 Det er veldig viktig at man ikke snakker ned verdien av trygg mat i Norge.
DB170829 Under gårsdagens pressekonferanse i det nyoppussede Nasjonalbiblioteket anslo direktør Aslak Sira Myhre at verdien på samlingen var « mellom 60 og 70 millioner kroner ».
AA170829 Det har utvilsomt stor opplevelsesverdi, og en skal heller ikke underslå verdien i en helsemessig sammenheng.
AA170829 Kan man se verdien i å se ting fra uventede og nye innfallsvinkler ?
VG170828 Legger man til bidrag som kom i fjor, og utelater lokale bidrag, LOs faste bevilgning og verdien av LOs egne aktiviteter, er stillingen 20 millioner for Ap mot 17,5 millioner til Høyre.
VG170828 Siden 2001 har verdien av Statoil mer enn tredoblet seg.
VG170828 Og at verdien av selskapene hadde utviklet seg helt likt dersom staten var en større eier.
NL170828 Vil partiet ditt gå inn for at fiskeri- og havbruksnæringen som andre næringer, skal betale en godtgjørelse ( ressursskatt ) til fellesskapet som står i stil med verdien av de rettighetene næringen tildeles og bidraget til samfunnet forøvrig ?
NL170828 Verdien av å ha en meningsfull fritid er uvurderlig.
DN170828 Flere småinvestorer kastet seg på og i stedet for at aksjekursen justerte seg ned mot 12,5 øre aksjen, steg den til over én krone, og investorene tidoblet nesten verdien av investeringene.
DB170828 - På Frogner er det vel dessuten relativt rimelige leiepriser sett i forhold til verdien på leilighetene ?
DB170828 Men der tar de feil, begge to, som vi skal se senere i denne episoden, som bruker mye plass på å belyse verdien av familie.
DB170828 Den bruker mye plass på å belyse verdien av familie.
AP170828 Stillingen Ap-Høyre alt i er dermed 20 millioner for Arbeiderpartiet mot 17,5 millioner til Høyre - når man utelater lokale bidrag, LOs faste bevilgning og verdien av LOs egne aktiviteter.
AP170828 På toppen av det hele kommer verdien av LOs egne aktiviteter for et ukjent beløp i valgkampen.
AP170828 LO-leder Hans Christian Gabrielsen gir offisielt 17 millioner kroner til Ap-leder Jonas Gahr Støre, men ingen vet sikkert hva verdien av alle LOs bidrag utgjør.
AP170828 Onsdagens konsert i Aulaen, med de internasjonale trekkplastrene Elisabeth Leonskaja og Borodinkvartetten, var pur klassisk kvalitet - og en slående påminnelse om verdien i helanaloge musikkopplevelser.
AA170828 Legger man til bidrag som kom i fjor, og utelater lokale bidrag, LOs faste bevilgning og verdien av LOs egne aktiviteter, er stillingen 20 millioner for Ap mot 17,5 millioner til Høyre.
NL170827 Når minoriteter får beskjed om at deres morsmål ikke hører fremtiden til, og at deres barn vil være tjent med å forlate sitt eget og lære majoritetens språk, er det klart at verdien av ens eget tale- og skriftspråk synes liten.
NL170827 Den ene sida ser verdien i at det bor folk i skogstraktene mot svenskegrensa, på Utsira, i dalstrøka innafor, på Leka, i indre Troms og på Andøya, steder der de håper å kunne bibeholde stedegen kultur, videreutvikle sine lokalsamfunn og utnytte ressursene på en bærekraftig måte.
DN170827 Han satset alt på bitcoin og doblet verdien .
VG170826 Nå som vi endelig nærmer oss oppgjørets time, begynner jeg faktisk å se den sportslige verdien som aldri før.
VG170826 Det er ikke der den sportslige verdien ligger.
VG170826 Det er ikke der verdien ligger.
VG170826 Den sportslige verdien ligger utelukkende hos Conor McGregor, mannen som fortsatt nekter å la seg innhegne.
DB170826 Haarberg kommer i disse dager ut med en bok der han omvurderer verdien av å betrakte den gamle diktningen som en nasjonal gullbeholdning.
DB170826 han stiller spørsmålstegn ved verdien av å hevde at våre angivelig stolte, litterære tradisjoner har noe med nasjonalfølelse å gjøre.
AA170826 Ordføreren trakk også fram verdien av å ikke være kjøpt opp av nasjonale eller internasjonale konsern, men beholde en regional forankring også på eiersiden.
NL170825 Selv om kvotene ikke øker tilsvarende øker verdien av fisken.
DN170825 Det gjør at selskapet øker verdien på selskapets netto eiendeler fra 12,3 kroner aksjen til 15,7 kroner aksjen, og verdsetter avtalen til 490 millioner dollar, tilsvarende 3,8 milliarder kroner.
DN170825 Analytikerne roser DNO-avtalen og løfter både kursmål og verdien på selskapets eiendeler.
DN170824 Oppdaterte beregninger viser at det ikke er noen verdier igjen, og at resten av verdien av lisensen ble skrevet ned », skriver DNO.
DN170824 Det er den balanseførte verdien av selskapets leteinvesteringer i lisensen som blir skrevet ned.
DN170824 Oppstarten er imidlertid ikke før i juni neste år, og verdien er på 53 millioner dollar.
AP170824 - Jeg ser verdien av at studentene har kunne ta utgangspunkt i den store visjonen for å lage et helhetlig konsept.
VG170823 Dette er høyeste verdien på skalaen, skriver BBC.
VG170823 I sommerintervjuene som har gått i Dagens Næringsliv i år skryter alle norske toppledere av foreldrene som lærte dem verdien av hardt arbeid og nøysomhet.
VG170822 Han viser til at det endelige resultatet kan leses på Norges Banks hjemmesider, hvor verdien av vårt statlige oljefond nå er kommet opp i 7 677 milliarder kroner, blant annet fordi staten krever like høy skatt på overskuddet fra selskapene, når de har funnet olje.
NL170822 Det er når man ser hva de høyest utdannede velgerne i Oslo stemmer på, at noen for alvor bør stille spørsmål ved verdien av den såkalte norske utdanningsrevolusjonen.
DB170822 Den fratok blant annet mennesker sparepengene, og store deler av verdien av lønn og pensjon.
DA170822 Med sitt enkle formspråk og en høyt oppdrevet, håndverksmessig perfeksjon blir de enkle virkemidlene han jobber med en metafor for verdien av spisskompetanse og fordypning.
DA170822 For se om ikke en serie som Dag Skedsmos skulpturelle objekter kan si noe om verdien av akkumulert kunnskap og faglig dyktighet ?
DA170822 Og den verdien som ligger i å ta oss tid til å lytte til hverandre.
DA170822 Hva er den viktigste verdien vi gir videre til barna våre ?
AP170822 | Rekordtall for oljefondet ¶ Verdien av oljefondet passerte 8.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.
AA170822 | Rekordtall for oljefondet ¶ Verdien av oljefondet passerte 8.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.
DN170821 Verdien av digitale valutaer har passert 144 milliarder dollar - en ny rekord.
DB170821 - Verdien av en ny bil faller dramatisk, med det samme du setter nøkkelen i tenningen, og er gjerne halvert over en femårsperiode, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til avisen.
AA170821 Statsråden reagerer også på at Solhjell ikke ser verdien av de tiltakene nåværende regjering har innført.
VG170820 - Lise Askvik har kanskje ikke forstått fullt ut verdien av forskning og utvikling i helsesektoren.
VG170820 * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AP170819 Denne andelen er regnet som verdien av alle eiendeler minus gjelden, regnet som andel av alle eiendeler.
AP170819 En rekke utredninger om å halvere planleggingstid og modernisere beregningen av verdien av veier og jernbane ble satt i gang, og fullført.
VG170818 Dersom Rosenborg i tillegg klarer å avansere til Europa, er det ikke usannsynlig at verdien på spillerne dobles.
VG170818 - Allerede der stiger verdien hans, kommenterer Thorbjørnsen.
VG170818 - Verdien stiger kun ved å signere for Rosenborg, som har et helt annet navn enn alle andre klubber i Eliteserien.
SA170818 Verdien av utenlandsoppholdet anser han uansett som stor.
NL170818 ¶ MULIGHET : Jeg har ingen ting imot at vi støtter store internasjonale arrangement i Nord-Norge, men jeg forventer at kommunen ser verdien av å utnytte den positive oppmerksomheten for sykling også utenom Arctic Race, skriver Amund Hagen Kristiansen.
NL170818 Jeg har ingen ting imot at vi støtter store internasjonale arrangement i Nord-Norge, men jeg forventer at kommunen ser verdien av å utnytte den positive oppmerksomheten for sykling også utenom Arctic Race.
AA170818 Verdien på Norske Skog-aksjen ble nesten doblet samme dag som Sveaas' oppkjøp ble kjent.
DN170817 - Verdien på boligene vi har under bygging er rekordhøy.
DA170817 Bedrifter som ikke forstår verdien av lærlinger ser heller ikke sammenhengen mellom god kvalitet på de ansatte og produktivitet.
AP170817 Bedre tider øker verdien av næringsformuene, sier han.
AP170817 Verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder.
VG170816 * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
VG170816 Den store verdien er kulturhistorisk, forteller direktøren.
NL170816 Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon ( såkalt arbeidende kapital ) og kreve inn formueskatt av disse verdiene.
DB170816 Han har et ungt lag, og ser verdien i at jeg bidra, både på og utenfor isen, sier Myrvold til Dagbladet.
DB170816 Tiden laget har ballen har direkte innvirkning på verdien, så jo mer et lag har ballen i laget i defensive områder, jo høyere er verdien på Maintenance.
DB170816 Tiden laget har ballen har direkte innvirkning på verdien , så jo mer et lag har ballen i laget i defensive områder, jo høyere er verdien på Maintenance.
DB170816 Området er fra midtbanelinja til motstanderens 16-meter ( se bilde under ), og fungerer slik at jo lenger laget har ballen i dette området, jo høyere er verdien på Build Up.
AA170816 Onsdag har verdien på selskapet økt med rundt 10 prosent.
AA170816 Verdien av kunnskap kan aldri undervurderes, men den kommer ikke av seg selv.
NL170815 Vi lærer fortsatt barna gamle tradisjoner og ivaretakelse av biprodukter, selv om omverdenen ikke ser den store verdien av dette.
DN170815 Verdien av langtidskontraktene med Statoil er på 520 millioner dollar per rigg.
DN170815 Stigende aksjemarkeder økte verdien på Statens pensjonsfond Norge til en ny rekordnotering på 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2017.
DN170815 - Vi ser at friskere vekst i verdensøkonomien, bedre inntjening i næringslivet og optimisme i finansmarkedene har løftet verdien av porteføljen, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva i en pressemelding.
AP170815 Kommunene må se verdien i at arkitektur og boligbygging har noe med samfunnsstrukturen å gjøre.
NL170814 Hvordan kan vi forvalte og bevare denne verdien ?
DN170814 I en slik situasjon vil verdien av konsesjonene her hjemme kunne bli rasert.
DN170814 Det vil si at verdien på alle bitcoin i omløp er på 67,9 milliarder dollar.
DN170814 Verdien på alle bitcoin i omløp er på 67,9 milliarder dollar.
DN170813 Verdien av investeringene på land i Aukra kommune er alene på rundt 15,8 milliarder kroner.
DB170813 I motsetning til nazistene som vil forby det frie ord og ytringsfrihet er nettopp ytringsfriheten den verdien hun verner aller mest om.
AP170813 Hvis en nystartet bedrift ser ut til å bli en kjempesuksess, så øker den forventede verdien av selskapet.
AP170812 Verdien av offentlige tjenester som f.eks. gratis eller subsidierte barnehager, helsetjenester, fritidsaktiviteter mv. inngår ikke.
VG170811 Myhre tror verdien av å beholde Sánchez er større enn å selge ham nå for Arsenal.
VG170811 Vi må heller ikke glemme verdien som jentefotballen faktisk tilfører organisasjonen.
VG170811 Vi har forståelse for at det er forskjell på den kommersielle verdien av kvinne- versus herrefotballen.
DN170811 Men tallet blir uansett ekstremt høyt, og det viser verdien av at mennesker får brukt kvalifikasjonene sine, sier Tyra Ekhaugen, samfunnsøkonom og daglig leder i Vista Analyse AS, til avisen.
DB170811 Sponsorene sikler etter Warholm : - Verdien hans har gått fra null til himmelen Dagbladet Pluss ¶
AA170811 kvartal i år 2010 hadde norsk industri et lavere nivå på ordrereservene, som er verdien av bedrifters pågående og planlagte ordre, målt ved slutten av et kvartal.
VG170810 Slike øyeblikk bygger opp under verdien av noe vi kan dele, uansett hvor ulike vi ellers måtte være.
SA170810 VIDEO : FEIRET MED SJAMPIS OG VIKINGHJELM : ¶ - Verdien hans vil øke med mangegangeren.
SA170810 Tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad, tror at verdien på Warholm mangedobles etter VM-gullet.
SA170810 - Verdien opp flere hundre prosent ¶
SA170810 - Verdien hans økte med mange hundre prosent etter det gulløpet, sier Blindheim.
FV170810 VIDEO : FEIRET MED SJAMPIS OG VIKINGHJELM : ¶ - Verdien hans vil øke med mangegangeren.
FV170810 Tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad, tror at verdien på Warholm mangedobles etter VM-gullet.
FV170810 - Verdien opp flere hundre prosent ¶
FV170810 - Verdien hans økte med mange hundre prosent etter det gulløpet, sier Blindheim.
BT170810 VIDEO : FEIRET MED SJAMPIS OG VIKINGHJELM : ¶ - Verdien hans vil øke med mangegangeren.
BT170810 Tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad, tror at verdien på Warholm mangedobles etter VM-gullet.
BT170810 - Verdien opp flere hundre prosent ¶
BT170810 - Verdien hans økte med mange hundre prosent etter det gulløpet, sier Blindheim.
AP170810 Når skattyterne fordeles i grupper etter verdien på « beregnet nettoformue », oppstår det to tydelige skiller når det gjelder antallet personer i gruppene.
AP170810 Verdien som gjenstår etter dette regnestykket, får 0,85 prosent i skatt.
AP170810 VIDEO : FEIRET MED SJAMPIS OG VIKINGHJELM : ¶ - Verdien hans vil øke med mangegangeren.
AP170810 Tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad, tror at verdien på Warholm mangedobles etter VM-gullet.
AP170810 - Verdien opp flere hundre prosent ¶
AP170810 - Verdien hans økte med mange hundre prosent etter det gulløpet, sier Blindheim.
VG170809 * Han mener Frps årelange kamp for store kutt i bistand står i motstrid med den kristne verdien nestekjærlighet.
DB170809 Da noen kloke voksne for bare tolv år siden gikk sammen om å få fart på barnearbeidet i lille Dimna Idrettslag, tok de utgangspunkt i den viktigste verdien i all idrett ; at alle i treningsmiljøet er like viktige.
DB170809 Han mener likestilling er den viktigste norske verdien .
DB170809 - Selv om dette ikke er særnorsk, mener jeg likestilling mellom kvinner og menn er den aller viktigste verdien i vårt samfunn, sier Bent Høie til Dagbladet.
DB170808 Man kan ilegge bøter eller andre sanksjoner mot demonstrantene i ettertid, men retten til å gjennomføre en demonstrasjon trumfer denne forseelsen rett og slett fordi verdien av at borgere får framføre sitt budskap er av fundamental betydning.
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Det er uklart hvorfor de stjal tomhylsene, men politiet har fått anslått at verdien er på rundt 20 kroner kiloen.
DN170807 Verdien på en bitcoin ligger nå på 3292,42 dollar, tilsvarende 26.174 kroner.
DB170807 Dette fellesskapet på tvers av bakgrunn, meninger, tro og all annen personlig bagasje, er den sterkeste verdien i norsk idrett.
DB170807 I mandagens utgave av Finansavisen kan vi lese at forhandleren Stanley Gibbons' indeks for verdien av Storbritannias 30 mest verdifulle frimerker har steget med 388 prosent siden 1995, tilsvarende 6,3 prosent årlig.
DB170807 For eksempel økte verdien av de sjeldne papirlappene med 8,5 prosent i kriseårene 2008 - 2010, skriver Finansavisen.
DB170807 ¶ KLASSEREISE : Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, skriver om Norges store klassereise, og verdien som lå til grunn.
DB170805 - Vi kan ikke utelukke at (... ) nye energikilder vokser raskt, og reduserer verdien på oljen dramatisk.
AP170805 Vi bør alle være stolte av den gode norske verdien det er å dusje etter gymtimen.
SA170804 Jeg håper folk ser verdien i det.
FV170804 Jeg håper folk ser verdien i det.
AP170804 Jeg håper folk ser verdien i det.
AA170804 Verdien og volumet i ørreteksporten er kraftig redusert, mens fersk og fryst torsk ha hatt økning.
VG170803 Onsdag morgen var verdien på aksjen til Norske Skog opp nesten 30 prosent etter utspillet i Dagens Næringsliv.
DB170803 - I langrenn er vi litt bortskjemte med at VM betyr veldig mye, mens i for eksempel OL er roing så mye større enn alle andre mesterskap at verdien av det blir tilsvarende mye større.
DB170803 Før det skjer framstår Støres vektlegging av verdien av idrettens uavhengighet som en overraskende partipolitisk forskjell.
DB170803 Baxter var ikke helt overbevist over Hansens estimat over verdien på Deliciou, og ba nordmannen om å sette seg i dommerstolen.
DB170803 Derfor er det ikke rart at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i denne avisa i helga ønsket seg et fattigdomsmål som tar hensyn til verdien av disse tjenestene, slik blant annet Anniken Huitfeldt har etterlyst før ham.
VG170802 Jeg kan ikke forstå parameterne for å sette verdien på en spiller lengre.
SA170802 INVESTERING : Balkong trekker omtrent alltid opp verdien på boligen.
SA170802 - Balkong trekker gjerne opp verdien på boligen, så hvis man får bygget en balkong vil du nesten alltid få pengene igjen ved et salg.
DN170802 Er verdien over 5.000 kroner, må den tolldeklareres før grensepasseringen.
DN170802 I første halvår i fjor skrev Norske Skog ned verdien av dette joint venture-selskapet med 200 millioner til 150 millioner.
DN170802 - Nedskriving av verdien på investeringen i dette selskapet vil bli tatt med i andrekvartalsresultatet, skrev selskapet.
DB170802 ¶ ØNSKER SEG NYTT MÅL : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at verdien av offentlige tjenester må regnes med når vi ser utviklingen i fattigdom og ulikhet over tid.
DB170802 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag.
DB170802 Fattigdom- og ulikhetsmål som inkluderer verdien av offentlige tjenester vil « belønne » statlig pengebruk som ikke går rett i lomma til folk, i motsetning til nå, hvor statlig paternalistisk « straffes ».
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
BT170802 INVESTERING : Balkong trekker omtrent alltid opp verdien på boligen.
BT170802 - Balkong trekker gjerne opp verdien på boligen, så hvis man får bygget en balkong vil du nesten alltid få pengene igjen ved et salg.
AP170802 INVESTERING : Balkong trekker omtrent alltid opp verdien på boligen.
AP170802 - Balkong trekker gjerne opp verdien på boligen, så hvis man får bygget en balkong vil du nesten alltid få pengene igjen ved et salg.
AA170802 Den sammenlagte verdien var nærmere 8 millioner kroner.
AA170802 Er verdien over 5.000 kroner, må den tolldeklareres før grensepasseringen. ( ©NTB ) ¶
AP170801 En av forklaringene er nok verdien av den norske kronen som har svekket seg mot kinesiske yuan de siste årene.
AA170801 En av forklaringene er nok verdien av den norske kronen som har svekket seg mot kinesiske yuan de siste årene.
DN170731 Verdien av investeringsselskapets markedsbaserte aksjer, som strekker seg fra shipping til it, steg til nesten 15 millioner kroner gjennom 2016, mens kostprisen for de samme aksjene var drøye ni millioner kroner.
DB170731 Han forteller at hvis man legger på en femtilapp så vinen koster 170 kroner, øker verdien på vinen fra produsenten til omtrent det dobbelte.
DB170731 Det betyr at hvis en vin for eksempel koster 120 kroner på Vinmonopolet, så er det en veldig liten del av denne prisen som er verdien på vinen fra produsenten, sier Misje til Dagbladet.
DB170731 Ved å fjerne fattigdom, og sørge for at alle får sine behov dekket, vil borgerlønn være en anerkjennelse av verdien til hvert enkelt menneske.
DA170731 Det er bred politisk konsensus i Canada om verdien av dette mangfoldet, sier Wilczynski.
AP170731 Men indirekte er de viktigere fordi et høyt publikumstall øker verdien hos sponsorer og delvis også TV-verdien.
AP170730 Min visjon for Norge er et samfunn der menneskeverdet er den grunnleggende verdien som får styre politikken.
AA170730 Verdien av beslaget tilsvarer flere titall millioner kroner.
AA170730 Røe Isaksen mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom.
AA170730 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken, vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
AA170730 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
VG170729 Rallykjører Henning Solberg kjøpte en Mercedes SLR i 2009, og anslår verdien av bilen til omtrent 3 millioner kroner.
DN170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
DN170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
DB170729 SV-topp Kari Elisabeth Kaski mener også det er på tide at verdien av offentlige ytelser inkluderes i ulikhetsmålene i Norge.
DB170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier han til Dagbladet.
DB170729 I 2009 gikk GINI ned fra 0,232 til 0,180 når Aaberge og kollegene Langørgen og Lindgren inkluderte verdien av offentlige ytelser.
DB170729 Han ønsker å ta med verdien av offentlige ytelser i regnestykket.
DB170729 - Ulikheten blir mindre, og fattigdommen omtrent halvvert, når vi tar med verdien av de store offentlige tjenestene som barnehage, skole og pleie- og omsorg til eldre, sier han.
DB170729 - Det overrasker meg at venstresida, som før var så opptatt av å se verdien av offentlige ytelser, nå virker til å stirre seg blinde lønnsstatistikken.
DB170729 Verdien av de offentlige tjenestene man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller helse - tas derimot ikke med i beregningen.
AP170729 Du har krav på å få erstattet verdien av bagasjen.
AA170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
AA170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
AA170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
DB170728 Rose sier hun setter pris på albumet og den historiske verdien det bærer, men synes ikke det var noe gøy å stå i stormen den gang.
AA170728 Dagens mest omsatte var Statoil, som økte verdien på aksjen med 1,86 prosent.
AA170728 Ut fra eget skjønn har de vurdert at verdien er lavere enn 2,7 milliarder kroner over 40 år.
AA170728 Den endringen som har størst betydning er at konsulentene har valgt å ikke sette tall på den merverdien et nytt forskningssenter vil gi for kundene i havnæringene og heller ikke på verdien for samfunnet av å ha verdensledende forskningsmiljøer i Norge.
NL170727 Likevel er det viktig at vi kvinner innser verdien av våre egne meninger og den påvirkningskraften en Facebook-diskusjon kan ha for demokratiet og meningsmangfoldet i samfunnet.
DN170727 - Vi er fornøyd med kvartalet og leverer et solid resultat, fastslo Hegge, som la frem tall som viste høy produksjon og rekordhøy regularitet på Statoils anlegg over hele verdien .
DN170727 De ti neste årene styrket kursen seg kraftig, og sendte verdien på lånet målt i norske kroner i været.
DN170727 Etter at Noble Group sendte ut et resultatvarsel om store tap og nye planer om å selge eiendeler, ble verdien av råvarehandleren nærmest halvert.
DN170727 For å illustrere hvor mye penger det er, tilsvarer verdien av det norske Oljefondet, 7800 milliarder kroner, nå ganske nøyaktig verdien av Facebook og Amazon til sammen.
DN170727 For å illustrere hvor mye penger det er, tilsvarer verdien av det norske Oljefondet, 7800 milliarder kroner, nå ganske nøyaktig verdien av Facebook og Amazon til sammen.
AA170727 Driftsunderskuddet ble dermed redusert til 2,5 millioner dollar ( 20 millioner kroner ), og driften ville gått i pluss hvis selskapet ikke hadde vært nødt til å skrive ned verdien av tidligere innhentede data.
AA170727 Dette tallet er nedjustert fra 4,6, som var den verdien SSB gikk ut med i forrige måned.
AA170727 Verdien på Kjos' Norwegian-aksjer er nå 1,3 milliarder kroner.
VG170726 - Lærdommen fra bank og finanssektorens og IT-skandalen i Sverige viser at man må vurdere verdien av det som skal driftes.
DN170726 Uansett hvordan restruktureringen foregår så blir verdien for dagens aksjonærer nær null, noe også selskaper sier, påpeker han.
DN170726 Selskapet understreker at en omfattende restrukturering vil innebære en betydelig nedskrivning av verdien på obligasjonslånene og tap for andre med eksponering i Seadrill, slik som skipsverft.
NL170725 Under sitt virke i jernbaneetaten fra 1873 til 1882 fikk han god anledning til bli bedre kjent med forholdene og ble styrket i trua på " verdien av å knytte Nordland til Sør-Norge ved en jernbane.
AP170725 De fleste så verdien av å markere havn og strand der byen hadde begynt som en handelsbrygge rundt år 1000.
AP170725 - Jeg tror det er viktig at vi som politikere selv får se verdien av pilegrimsledene, sånn at vi kan forklare hvorfor vi vil bruke penger på det, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
VG170724 Det snakkes så mye om kapital i Norge, at fotballjenter ikke genererer inntekter, men hvem er fortsatt opptatt av humankapitalen, om ikke idretten selv ser verdien av den ?
VG170724 Den presise verdien av smykkene er foreløpig ikke beregnet.
VG170724 Verdien på bienes polenering er så utrolig mye større en for eksempel honning som vi får fra biene, sier han.
SA170724 Jeg tror det er verdifullt at de neste generasjonene får oppleve sånt, slik at de lærer hvor ting kommer fra og ser verdien i å skape noe og ta vare på det man har, avslutter Vidar Ertzeid.
NL170724 Malmtransporten har i over hundre år utgjort den største verdien av alt som fraktes på Ofotbanen.
NL170724 For nå er verdien av oppdrettslaksen som sendes ut i verden med Ofotbanen nesten like stor som verdien av den svenske jernmalmen !
NL170724 For nå er verdien av oppdrettslaksen som sendes ut i verden med Ofotbanen nesten like stor som verdien av den svenske jernmalmen !
DN170724 Dette er siste rekken av negative nyheter for selskapet, som det siste året har sett verdien av selskapet reduseres betydelig på Oslo Børs.
DB170724 - Regnskapet viser ikke verdien av dette arbeidet, og hadde alle frivillige hatt timelønn ville ikke regnskapet vært pent i det hele tatt.
AP170724 - Sett deg inn i verdien av den lokale valutaen for å unngå pinlige situasjoner der du betaler for mye eller for lite.
AP170724 Jeg tror det er verdifullt at de neste generasjonene får oppleve sånt, slik at de lærer hvor ting kommer fra og ser verdien i å skape noe og ta vare på det man har, avslutter Vidar Ertzeid.
DB170723 For når Olav Thon og Bjørn Kjos betaler formuesskatt for verdien av deres konsern, er det langt mer enn deres personlige inntekt og formue det går på bekostning av.
AA170722 De bor om lag 3,5 millioner mennesker av tyrkisk herkomst i Tyskland, og den tyske utenriksministeren understreker i et åpent brev verdien av vennskap.
DN170721 Det er en stor og verdifull del av livet, og mine to hardtarbeidende foreldre lærte meg å se verdien i det.
DN170721 Verdien på andelene i feltene BP har tilbudt kjøperne er ikke kjent.
DN170721 Renten ble satt ned og verdien av norske kroner stupte.
DB170720 Sånn er det altså å leve i et samfunn som vet prisen på alt, men verdien av ingenting.
DB170720 Sånn er det altså å leve i et samfunn som vet prisen på alt, men verdien av ingenting.
DB170719 Ifølge The Sun skal verdien på kjolen ligge på rundt 800 000 pund, noe som tilsvarer over åtte millioner norske kroner.
VG170718 - Jeg er ikke motstander av LO og jeg har vokst opp hele livet med å se verdien av sterke fagforeninger, men jeg vil advare LO sterkt mot å undergrave frivilligheten i Norge.
DB170718 Omtrent halvparten av verdien kommer fra originale AWilhelmsen, og halvparten er avkastning.
DB170718 Det meste av verdien av det frivillige arbeidet ( 51,5 milliarder kroner ) blir gjort i innen kultur og fritid, inkludert idrett, men frivillig arbeid til en verdi av 12,3 milliarder kroner blir også gjort i politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner.
AA170718 Verdien av Ericsson-aksjen falt med 8 prosent da Stockholm-børsen åpnet tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Men det var etterpå, da jeg møtte en gjeng med jenter på 15 år at jeg virkelig skjønte verdien av prisen.
AA170718 Aker BP falt 9 prosent, Kværner med 6 prosent, mens Akastor økte verdien med 6 prosent og Ocean Yield med 10 prosent.
SA170717 Ved å bidra romslig til spillerpoolen har de mulighet til å bevare sine aksjeverdier i Viking, og faktisk være med å øke verdien på Viking FK.
SA170717 Nigerianeren som er Vikings og sannsynligvis eliteseriens heteste salgsobjekt økte verdien sin betraktelig i går.
SA170717 Hva er så verdien på denne nigerianeren ?
DB170717 Aksjen var på det meste opp over 20 prosent så langt i år, og verdien hadde da økt med 39 milliarder kroner, til 232,7 milliarder kroner.
DB170717 VG har tidligere publisert opplysninger om at siktede forsøkte å øke verdien av livsforsikringen til konen kort tid før hun ble funnet død.
DB170717 Et mulig motiv for drap skal være at 48-åringen skal ha forsøkt å øke verdien av livsforsikringen til kona kort tid før hun døde.
AP170717 Ved å bidra romslig til spillerpoolen har de mulighet til å bevare sine aksjeverdier i Viking, og faktisk være med å øke verdien på Viking FK.
AP170717 Nigerianeren som er Vikings og sannsynligvis eliteseriens heteste salgsobjekt økte verdien sin betraktelig i går.
AP170717 Hva er så verdien på denne nigerianeren ?
AA170717 - Med denne verdien havner kontrakten blant de største vi har akkurat nå.
AA170717 Når du kjemper for livet, føles det rått å få stilt kost/nytte-hensyn opp mot verdien av ditt eget liv.
AA170717 Det er dypt nedfelt i oss at verdien av et menneskeliv ikke skal måles i kroner og øre.
DB170716 Skulle vurdere verdien av en plakat, endte opp med å finne maleri verdt nesten 128 millioner norske kroner ¶
DB170715 - Vi gjorde en avtale, og jeg forsøkte først å sende fotografiet med pakkeservice, men de nektet å akseptere oppdraget på grunn av verdien jeg opplyste om at pakken var verdt, sier O'Rear, som holder informasjonen om prisen tett til brystet.
SA170714 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk side skal være med og utvikle den kommserielle verdien , sa Svendsen.
FV170714 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk side skal være med og utvikle den kommserielle verdien , sa Svendsen.
DB170714 Et betydelig større volum bidro til å trekke opp verdien , med vedlikeholdsarbeider i juni 2016 som en viktig forklaring.
AP170714 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk side skal være med og utvikle den kommserielle verdien , sa Svendsen.
AA170714 Vi trives utrolig godt her, og det er ingen tvil om at vi ser verdien i Støren.
VG170713 Trump har rykket mektige mennesker mot seg, gang på gang, og Trudeau så verdien i å være forberedt.
DN170713 - Om en ser på verdien på den totale utestående gjelden mot verdien av flyflåten, verdien av eierandelen i Bank Norwegian og utestående forhåndsbetalinger, er belåningen på 72 prosent basert på våre estimater, sier Bogfjellmo.
DN170713 - Om en ser på verdien på den totale utestående gjelden mot verdien av flyflåten, verdien av eierandelen i Bank Norwegian og utestående forhåndsbetalinger, er belåningen på 72 prosent basert på våre estimater, sier Bogfjellmo.
DN170713 - Om en ser på verdien på den totale utestående gjelden mot verdien av flyflåten, verdien av eierandelen i Bank Norwegian og utestående forhåndsbetalinger, er belåningen på 72 prosent basert på våre estimater, sier Bogfjellmo.
DB170712 Den opprinnelige verdien på mynten er 1 million canadiske dollar, drøyt 6,1 millioner kroner, men markedsprisen på 100 kilo gull er i dag over 33 millioner kroner.
DA170712 Mange arbeidsgivere ser verdien av å ha eldre på laget.
DA170712 - Flere og flere bedrifter ser verdien av å ha seniorkompetanse.
AA170712 Den opprinnelige verdien på mynten er 1 million canadiske dollar, drøyt 6,1 millioner kroner, men markedsprisen på 100 kilo gull er i dag over 33 millioner kroner.
AA170711 Hvis det viser seg ulikhetene er lave dersom verdien av velferdstjenester tas i betraktning, kan man svare at det er barnefattigdommen som er det viktigste tegnet på at forskjellene er for store.
VG170710 Den reelle verdien på spillere er umulig å fastsette.
DN170710 De har tidligere estimert verdien av Sapa til 28 - 38 milliarder kroner.
DB170710 Når noen utnytter arbeidet mitt uten å fortelle meg om det eller innhente min tillatelse, skader det ikke bare verdien av arbeidet mitt, men min evne til å overleve som kunstner, sa han, og la til : ¶
DB170709 Med Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan - og for den saks skyld også Donald Trump - som prominente gjester, unnlot Merkel i sin åpningstale fredag å nevne verdien av ting som universelle menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.
DB170709 president Donald Trump seg da han i møtets slutterklæring insisterte på å få med en formulering om verdien av fossil energi.
DB170708 Når noen utnytter arbeidet mitt uten å fortelle meg om det eller innhente min tillatelse, skader det ikke bare verdien av arbeidet mitt, men min evne til å overleve som kunstner, sier han, og legger til : ¶
AA170708 Studier : Studieavgift kan øke verdien av høyere utdanning, mener kronikkforfatteren.
AA170708 I et nytt Civita-notat diskuterer jeg verdien av høyere utdanning i Norge, samtidig som jeg undersøker effekten av studieavgifter i andre land.
AA170708 En studieavgift vil også bidra til en mer rettferdig fordeling av den økonomiske verdien av høyere utdanning.
AA170708 En moderat studieavgift er derfor både mer rettferdig, kan hindre « overutdanning » og trolig øke verdien av høyere utdanning.
NL170706 De som ser verdien av lokal sjølråderett og et desentralisert Norge, har knapt hatt fem øre å rutte med, i hvert fall ikke av statlige midler.
DB170706 Verdien på gaven varierer gjerne etter hvilken relasjon man har til brudeparet.
DA170706 Verdien av en annen person som er til stede i en kritisk situasjon og har kunnskap om livredning, kan være avgjørende for liv eller død.
AA170706 Volumet har holdt seg på samme nivå som første halvår i 2016, men verdien har økt med 13 prosent.
AA170706 Makrelleksporten er redusert i volum med 6 prosent til 97.000 tonn, mens verdien har økt med 3 prosent.
AA170706 Klippfiskeksporten har økt med 19 prosent til 42.000 tonn, og verdien har økt med 14 prosent.
AA170706 Eksporten av ørret har falt med 56 prosent til 16.600 tonn i første halvår, og verdien har sunket med 31 prosent.
AA170706 Eksporten av reker falt med 14 prosent til 4.000 tonn, og verdien falt med 19 prosent.
AA170706 Eksporten av fersk torsk har økt med 7 prosent, og verdien er økt med 10 prosent.
AA170706 Eksporten av den frosne torsken er redusert med 4 prosent, mens verdien har holdt seg på samme nivå.
AA170706 Verdien falt med 3 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170706 Verdien falt med 14 prosent.
AA170706 Skal verdien av offentlige tjenester tas med når vi beregner graden av ulikhet ?
VG170705 Jeg frykter at noen som ikke visste verdien av dette maleriet har brukt dette i kulissene uten å tenke seg om og at det siden har blitt borte, sier Tønnessen til avisen.
VG170705 - Jeg vet ikke om de ikke har sett verdien av det, men det er et godt verk.
DN170705 Det er i hovedsak laks som står for økningen, hvor verdien har steget 54 prosent fra første halvår i fjor til i år.
DN170705 Verdien av norsk sjømateksport til USA var 36 prosent høyere i første halvår i år, sammenlignet med samme tid i fjor.
DN170705 Arne Blystad, som har felles eierskap med sin kone Marianne Heien Blystad ( 59 ), oppjusterer verdien på porteføljen med hele 519 millioner kroner, ifølge det nyss innsendte fjorårsregnskapet.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap, omtanke, fred og toleranse.
DA170705 Hun sier at lommepenger er en fin måte å lære bort verdien av penger på.
DN170704 ¶ Med en voksende datamengde er det flere og flere som får øynene opp for de offentlige registrene og verdien av dataene.
DN170704 Foto : Fartein Rudjord ¶ | Verdien av tillit ¶
DA170704 - Det var ikke noe jeg var bevisst i starten, men i etterkant ser jeg verdien i at hovedpersonen er en kvinne.
SA170703 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
BT170703 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
AP170703 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
AA170703 Ordet mark, som fikk sitt navn etter trebismeren, var bare en oppdiktet mynt, som ikke fantes før kong Christian III år 1506 lot slå hele markstykker, hvor tre skulle utgjøre verdien av en riksdaler.
VG170701 Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet.
BT170701 Målet er innsikt, og verdien ligger i at man går i dybden.
BT170701 I Barnevoldsutvalgets tilfelle lå den største verdien i vår mulighet for å gå i dybden på slike saker på tvers av sektorer, for eksempel å kunne se politiets arbeid i sammenheng med det som gjøres i barnevernet og helsetjenesten.
AA170701 Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet.
AA170701 I en bloggpost skriver Googles Kent Walker at EU-kommisjonen ikke har tatt nok hensyn til verdien av tjenester som gjør det enkelt for kunder å finne produkter de har lyst på.
AA170630 Vi forsøker å øke verdien av aktivitet for utøverne gjennom å tilrettelegge etter deres ønsker, uavhengig av om utøvere vil « satse » på idretten ( ofte synonymt med « organisert » slik debatten har utviklet seg, slik jeg ser det., eller bare leke.
BT170629 Arbeiderpartiet vet verdien av å prioritere beredskap.
SA170628 Samtalene mellom den ikke-troende Yosef og Sana om Guds eksistens og verdien av religion viser hvor ærlig, nysgjerrig og respektfull - og morsom - en slik dialog kan være.
AA170628 For en seriøs aktør i en høysensitiv bransje som flytransport, er pålitelighet den viktigste verdien .
SA170627 Dersom vi som samfunn la mer vekt på verdien av interdependens kunne det også dempe det utopiske drivet mot den medisinsk perfeksjonerte kroppen - mot livet uten begrensninger.
DN170627 Heimstaden anslår verdien på eiendomsporteføljen i Norden til 57,5 milliarder svenske kroner, litt over 55 milliarder norske kroner, hvorav Heimstaden Bostad kontrollerer verdier for 43,7 milliarder svenske kroner.
DB170627 Det er den virkelige verdien i rapporten, skriver journalisten.
VG170626 Nøkkelen til en mest mulig sømløs gjenforening ligger i partenes gjensidige tro på seg selv, og at de innser den overordnede verdien av kypriotisk selvstendighet.
DN170626 Verdien av laksen i merdene ble skrevet opp med halvannen milliard kroner som følge av de høye lakseprisene.
DN170626 Den finansielle verdien av kontrakten ble ikke opplyst.
DN170626 Resten av den økonomiske verdien er indirekte, gjennom interesse fra folk som ikke reiser dit eller folk som reiser til området, ikke på grunn av revet, men fordi det har bygget opp en turistindustri.
DN170626 Foto : Ove Hoegh-Guidberg/AFP photo/NTB scanpix ¶ Verdien av verdens største korallrev er for første gang beregnet, en operasjon gjennomført av Deloitte Access Economics.
DB170626 Pris/bok uttrykker forholdet mellom aksjekursen og den bokførte verdien ( av egenkapitalen ) per aksje.
DB170626 Men vi behandler dem allikevel annerledes enn andre papirlapper, på grunn av verdien vi legger i dem.
DB170626 Det er nesten komisk å høre et parti som argumenterer for å ruinere kultursektoren, privatisere NRK og avskaffe sidemålsundervisningen den ene dagen, og vil belære andre om verdien av norsk kultur den andre dagen.
SA170625 Forstår verdien av å plassere ting der de hører hjemmei ¶
DN170625 På under to år har Papa over seksdoblet verdien på selskapet som nå er verdt i overkant av tre milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner.
DN170625 Mens han satt i førersetet, økte verdien av selskapet fra to milliarder dollar til 60 milliarder dollar.
BT170625 Så den medaljen vi fikk, har nok ikke mye verdien for andre enn oss, sier Høyland.
BT170625 Forstår verdien av å plassere ting der de hører hjemme ¶
AP170625 Forstår verdien av å plassere ting der de hører hjemme ¶
DB170624 Jeg ønsker å vite mer om hva andre lag tenker og da får jeg også vite mer om verdien min.
DA170624 MILLIARDER OG MER : Verdien på snøkrabbefisket i Barentshavet er anslått til å ha en verdi mellom 1,5 og 6 milliarder kroner årlig.
DA170624 Foto : John Trygve Tollefsen MILLIARDER OG MER : Verdien på snøkrabbefisket i Barentshavet er anslått til å ha en verdi mellom 1,5 og 6 milliarder kroner årlig.
DA170624 MILLIARDER OG MER : Verdien på snøkrabbefisket i Barentshavet er anslått til å ha en verdi mellom 1,5 og 6 milliarder kroner årlig.
DA170624 Foto : John Trygve Tollefsen MILLIARDER OG MER : Verdien på snøkrabbefisket i Barentshavet er anslått til å ha en verdi mellom 1,5 og 6 milliarder kroner årlig.
BT170624 Jeg hadde ventet at hele gruppen så verdien av å ta vare på Språkrådet.
AP170624 Verdien av ordinært dugnadsarbeid er unntatt.
AP170624 Verdien av ordinært dugnadsarbeid er unntatt.
FV170623 Forstår verdien av å plassere ting der de hører hjemme ¶
DN170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
DB170623 Siden kurstoppen for tre måneder siden har verdien på Røkkes aksjer falt med 4,5 milliarder kroner, skriver Finansavisen.
DB170623 Nå er verdien 13,5 milliarder kroner.
BT170623 For formuesskatten endrer, som nevnt sist, ikke verdien av et børsnotert foretak for en norsk investor ( og øker den for et unotert ).
BT170623 Dette har imidlertid Siv Jensen i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien , samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ).
BT170623 Dette har Siv Jensen ( Frp ) i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien , samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ), skriver Bjørn Hauge.
AP170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
AP170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
VG170622 Nylig kom det en rapport fra Danmark som viser den økonomiske verdien av kliniske studier.
NL170622 Størrelsen på leveransene av snøkrabbe og verdien av disse har doblet seg hvert år siden starten av fiskeriet i 2014.
NL170622 Dette er førstehåndsverdier som overgår det norske sildefiskeriet og som nærmer seg verdien av det norske torskefiskeriet.
DN170622 Wanda Film opplevde sitt største fall siden januar 2016 før handel i aksjen ble stoppet på Shenzhen-børsen og verdien på obligasjonene i Wanda Properties opplevde sitt største dagsfall noensinne på Hong Kong-børsen ifølge Bloomberg.
DN170622 Både aksjekursen og verdien på obligasjonene i Wanda Film Holding og Wanda Properties, selskaper notert på kinesiske børser, stupte torsdag morgen.
DB170622 De som er bekymret for om verdien på boligene deres kommer til å falle, er bare egoistiske, sier Jaime Paul.
VG170621 De mener at verdien av guttenes premier var høyere enn jentenes.
SA170621 To ganger i året legges det fram anslag på verdien av gjenværende petroleumsressurser og reserver på norsk sokkel.
NL170621 I bytte for varmekabler taper vi en åpen og frittliggende park, sol deler av dagen i parken og i gaten, en viktig historisk siktlinje fra Prostneset/domkirken mot Kongsbakken forsvinner, verdien til den vernede Norkirken reduseres ytterlige, turistene mister et mye brukt utsiktspunkt over sentrum, vi får igjen et enda høyere hus som setter presedens for neste høyhus som skal bygges i sentrum, vi tillater at Heracleum bygges he
DN170621 - Det er veldig vanskelig å sette den riktige verdien på fartøyer i dag.
DB170621 Ifølge The Sun skal verdien på kjolen ligge på rundt 800 000 pund, noe som tilsvarer over åtte millioner norske kroner.
DA170621 SV er klar for å hjelpe dem å få flertall for det synet, sier Lysbakken og understreker verdien av at det blir offentlig debatt om hvor partiene får pengene sine fra.
DN170620 Det innebærer at Hafslund-styrets rådgiver mener verdien er 44 - 74 prosent høyere enn hva Oslo kommune vil betale.
DN170620 Det innebærer at Hafslund-styrets rådgiver mener verdien er 44 - 74 prosent høyere enn hva Oslo kommune vil betale.
VG170619 Vi trenger lover, tilsyn og kontroller, men de kan aldri erstatte verdien av at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert, og følger arbeidslivets spilleregler.
VG170619 Jeg vet verdien av å holde ting som må holdes hemmelig, hemmelig.
NL170619 Vi skal holde fast ved verdien i å se sammenheng mellom ressurser i havet og verdiskaping på land.
DB170619 Jeg har vært utenriksminister i dette landet i sju år og vet alt om verdien av å holde hemmelig det som må holdes hemmelig.
DB170619 Verdien på avokadoene er på hele 300 000 dollar, altså omtrent to og en halv million kroner.
DB170619 Det er ikke bare å gi penger eller jobbe i felt som nytter, man skal heller ikke overse verdien av godt, gammeldags engasjement.
DB170618 « Overføring » kjenner verdien av å se Dagbladet Pluss ¶
AP170617 De ser ikke verdien av å organisere seg til felles front, noe som kunne skapt flere resultater ut fra selve « kjøttvekten ».
NL170616 Vi ser verdien av debatt og leser ivrig debattinnlegg på nett og papir hver dag.
DA170616 Verdien raste ¶
NL170615 Det kan av og til være en krevende øvelse å fastsette verdien på en konkret tomt.
FV170615 Verdien på denne er anslått til 35.000 kroner.
DN170615 Det siste halvåret har de dårlige nyhetene fortsatt å komme fra selskapet, og nå har aksjen tapt hele 97 prosent av verdien sin på ett år.
DB170615 Stadig flere nordmenn ser verdien av å spare i fond og aksjer.
BT170615 Barna trenger at folkevalgte forstår verdien av å ha et barnevern med en bemanning som har kunnskap, erfaring, motivasjon og mot til å stå i spenningsfeltet mellom makt og hjelp.
BT170615 Om dette er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt betydelig i perioden, eller at de vil ta ut et stort utbytte for 2017.
BT170615 Om det er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt sterkt, eller at de vil ta ut stort utbytte for 2017, skriver innsender.
AP170615 Med kjøpekraftsjustering menes en justering av beløpene som utbetales etter kostnadsnivået i det aktuelle landet, slik at den reelle verdien av ytelsen blir den samme som om pengene var brukt til konsum i Norge.
AA170615 Det siste halvåret har de dårlige nyhetene fortsatt å komme fra selskapet, og nå har aksjen tapt hele 97 prosent av verdien sin på ett år.
DN170614 - Samtidig opplever vi at kjøperne har klokkertro på at boligkjøp fremdeles er en solid og god investering og har tro på at verdien på egen bolig vil øke med årene, sier han.
DB170614 Ved salg får staten, ved Husbanken, tilbake verdien av den andelen staten eier.
SA170613 Toppidretten har oppdaget verdien av basishallene.
SA170613 Nest sist på ballen var Mbappé, og dermed økte trolig verdien på både 18-åringen og tomålsscorer Dembélé noen hakk.
SA170613 Trolig er det alderen som trekker ned verdien på spillerne.
SA170613 At Messi bare har kontrakt til neste år, drar også ned verdien på den argentinske magikeren.
SA170613 2200 overganger i fotballen utgjør grunnlaget for algoritmene som fastsetter den antatte verdien .
NL170613 Som aktive samfunnsmennesker burde begge de to nordnorske ambassadørene se verdien av debattene i stedet for å klage på temperaturen.
DB170613 De fant samlingsobjektet i garasjen, og kontaktet en auksjonarius for å vurdere verdien av plakaten.
BT170613 Toppidretten har oppdaget verdien av basishallene.
BT170613 Nest sist på ballen var Mbappé, og dermed økte trolig verdien på både 18-åringen og tomålsscorer Dembélé noen hakk.
BT170613 Trolig er det alderen som trekker ned verdien på spillerne.
BT170613 At Messi bare har kontrakt til neste år, drar også ned verdien på den argentinske magikeren.
BT170613 2200 overganger i fotballen utgjør grunnlaget for algoritmene som fastsetter den antatte verdien .
AP170613 Toppidretten har oppdaget verdien av basishallene.
AP170613 Nest sist på ballen var Mbappé, og dermed økte trolig verdien på både 18-åringen og tomålsscorer Dembélé noen hakk.
AP170613 Trolig er det alderen som trekker ned verdien på spillerne.
AP170613 At Messi bare har kontrakt til neste år, drar også ned verdien på den argentinske magikeren.
AP170613 2200 overganger i fotballen utgjør grunnlaget for algoritmene som fastsetter den antatte verdien .
AA170613 - Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 milliarder kroner, opp 70 milliarder kroner fra året før.
SA170612 I en tid der RBK sliter med samhandlingen, kan det være viktig å minne seg selv på verdien av et godt kollektiv og spillere med tigerhjerte.
NL170612 Hennes side ser rett og slett ikke verdien at det bor folk i skogstraktene mot svenskegrensa, på Utsira, i dalstrøka innafor, på Leka, i indre Troms eller på Finnmarkskysten.
AP170612 I en tid der RBK sliter med samhandlingen, kan det være viktig å minne seg selv på verdien av et godt kollektiv og spillere med tigerhjerte.
AA170612 At man samtidig bevarer verdien for fuglelivet innebærer at man dermed får med seg også dette som en opplevelse.
VG170611 Stordalen samtykker, og understreker at verdien av å bevare viktig genetisk materiale ikke kan tallfestes : ¶
VG170611 Stordalen har tidligere uttalt at det, i motsetning til for hennes sykdom, finnes en kur for globale utfordringer som stigende temperaturer, døende planter og dyrearter, og det at sykdommer og epidemier eskalerer på kloden ¶ - Verdien av å bevare biologisk mangfold er sterkt underkommunisert.
DN170611 - For familien var verdien per aksje viktigere enn vår høy eierandel i selskapet, sier Lars Peder Solstad.
DN170611 Ikke er det rabatt og olje kan jeg kjøpe hver dag i uken i oljeselskaper som prises med rabatt gjennom verdien av de oljefeltene de besitter.
AA170611 I juli setter Børge Brende seg på et fly med statuen selv om verdien anslås mellom 20.000 og 70.000 kroner.
AA170611 I juli setter Brende seg på et fly med statuen selv om verdien anslås mellom 20.000 og 70.000 kroner.
AA170611 I juli setter Brende seg på et fly med statuen selv om verdien anslås mellom 20.000 og 70.000 kroner.
DB170610 Så da kan vi vel være trygge på verdien av pengene våre ?
DB170610 Hva er det så som garanterer verdien av kroner og mynt - selve kongen på pengehaugen ?
VG170609 I pressemeldingen til NSF oppgis verdien på avtalen å være på « over 20 millioner kroner i året ».
NL170609 Uansett om vi opplever miljøkatastrofer, terror eller andre kriser, er verdien av lokalkjente heimevernsoldater uvurderlig.
DN170609 Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170609 ¶ Per Rønning, i Pers Bil forteller om verdien av dieselbil etter at det ble klart at Oslo kommune innfører dieselforbud tirsdag.
DA170609 - Det skuffet oss stort at byrådspartiene i Oslo ikke så verdien da saken var oppe i bystyret, men er glade for å nå slå fast at dette uvurderlige integreringstiltaket vil leve videre, skriver fire bystyrerepresentanter for Høyre, KrF, Venstre og Frp i en felles uttalelse.
AA170609 Med utsikter til et Parlament uten et tydelig flertall falt verdien av pundet fra 1,295 til 1,277 dollar umiddelbart etter at valgdagsmålingen kom ut, melder E24.
DB170608 - Det faktum at vår venn og allierte ( USA ) stiller spørsmål til selve verdien av et globalt lederskap, gjør at vi må stake ut vår egen kurs.
BT170608 Mottakerne må også se verdien - og ønske å lykkes.
BT170608 Etter fem år ser også sudanske myndigheter verdien av en trygg forvaltning av de marine ressursene.
BT170608 Da må de se verdien .
BT170608 Settes verdien opp, øker skatten.
AP170608 Den totale verdien er nå på drøyt 5,6 milliarder kroner.
AA170608 Den totale verdien er nå på drøyt 5,6 milliarder kroner.
VG170607 De skal være såpass fornøyde med å ha Keylor Navas som førstevalg mellom stengene, at de ikke ser verdien av å bruke 75 millioner euro ( tilsvarende cirka 714 millioner kroner ) på De Gea.
VG170607 Vi håper også at Venstre og KrF, som har vært med på forliket fra Stortinget, ser verdien av å stadfeste det som vi våren 2015 forhandlet frem som krav.
DB170607 Valutaen bolívar har tapt 99 prosent av verdien i forhold til dollar fra USA fra da Chávez nedskrev verdien med 50 prosent i januar 2010.
DB170607 Valutaen bolívar har tapt 99 prosent av verdien i forhold til dollar fra USA fra da Chávez nedskrev verdien med 50 prosent i januar 2010.
AP170607 Verdien økte likevel med 535 millioner kroner eller 11 prosent fra mai i fjor.
SA170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
DN170606 - De er en tragisk påminnelse om utfordringene vi alle står overfor, om det viktige arbeidet vi må gjøre for å overvinne dem og verdien av våre åpne og frie samfunn.
BT170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
AP170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
AA170606 - De er en tragisk påminnelse om utfordringene vi alle står overfor, om det viktige arbeidet vi må gjøre for å overvinne dem og verdien av våre åpne og frie samfunn.
AA170606 I sakspapirene skriver rådmannen at verdien av parkarealene er høye for byen og bysamfunnet, men mener det ikke er det samme som at parken ikke kan røres når NTNU skal bygge nytt.
FV170605 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
NL170602 Som om nordlendingene ikke vet verdien på det som svømmer rundt i havet og reproduserer seg selv til evig tid.
DN170602 Tollvesenet melder om betydelig økning i utenlandske nettsteder som jukser med verdien på forsendelser for å komme under den tollfrie grensen på 350 kroner.
DA170602 - Alt blir bedre på kino og den verdien kan vi ikke kaste fra oss, selv om jeg også er en stor fan av TV-dramaet.
DA170602 Tollvesenet melder om betydelig økning i utenlandske nettsteder som jukser med verdien på forsendelser for å komme under den tollfrie grensen på 350 kroner.
AA170602 Norske Skog lanserer en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien.
VG170601 Mannen bak angrepet, en 28-åring med tyskrussisk opprinnelse, skal ha hatt et ønske om å ramme verdien på Dortmund-aksjen og på den måten tjene penger.
VG170601 Det har ikke bare gjort dem kunnskapsrike, men også åpnet øynene deres for den strategiske verdien det kan generere.
SA170601 Mannen bak angrepet, en 28-åring med tyskrussisk opprinnelse, skal ha hatt et ønske om å ramme verdien på Dortmund-aksjen og på den måten tjene penger. ( ©NTB ) ¶
DN170601 Politiet skal blant annet ha sett på et tilfelle hvor man mener at verdien på en eiendom gjennom interne transaksjoner økte med ti millioner kroner på én dag.
DN170601 Eiendommer skal ifølge politiet ha vært solgt mellom ulike selskaper i Sorbonne-systemet, slik at verdien har økt.
DN170601 Tollerne anslår verdien av beslaget til 50.000 kroner, og mener mannen skulle betale moms for hele partiet ettersom de trolig var ment for videresalg.
DB170601 Mannen bak angrepet, en 28-åring med tyskrussisk opprinnelse, skal ha hatt et ønske om å ramme verdien på Dortmund-aksjen og på den måten tjene penger.
AP170601 Tusenvis av pakker stanses fordi verdien på innholdet overstiger den toll- og momsfrie grensen på 350 kroner.
AP170601 Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.
AP170601 Mange utenlandske nettsteder jukser med verdien på forsendelsene for å komme under den toll- og momsfrie grensen på 350 kroner.
AP170601 Tollerne anslår verdien av beslaget til 50.000 kroner, og mener mannen skulle betale moms for hele partiet ettersom de trolig var ment for videresalg.
AP170601 Mannen bak angrepet, en 28-åring med tyskrussisk opprinnelse, skal ha hatt et ønske om å ramme verdien på Dortmund-aksjen og på den måten tjene penger. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Tollerne anslår verdien av beslaget til 50.000 kroner, og mener mannen skulle betale moms for hele partiet ettersom de trolig var ment for videresalg.
VG170531 I rettens første dag sa Arne Vigeland ( 43 ), som er tiltalt for grovt skadeverk, at han mente uthuset var et rivningsprosjekt, at det var råttent, at det var med å forringe verdien på eiendommen hans og at det i beste fall kunne brukes som et sankthansbål.
DN170531 Politiet skal blant annet ha sett på et tilfelle hvor man mener at verdien på en eiendom gjennom interne transaksjoner økte med ti millioner kroner på én dag.
DN170531 Eiendommer skal ifølge politiet ha vært solgt mellom ulike selskaper i Sorbonne-systemet, slik at verdien har økt.
AA170531 Det meste av tapet, over en halv milliard kroner, skyldes nedskriving av verdien på flåten.
DN170530 Verdien på selskapet har stupt og selskapet kan bli stykket opp og solgt.
DB170530 Her kan eierne trekke 4 millioner fra verdien .
DB170530 Foss understreker at verdien av skikkelig arkivering og etterlevelse av regelverket for åpenhet og innsyn er avgjørende i et demokrati.
BT170530 Foss understreker at verdien av skikkelig arkivering og etterlevelse av regelverket for åpenhet og innsyn er avgjørende i et demokrati.
AP170530 Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.
AP170530 - En politiker som i dag ikke kan vise at man er åpen og har et sett med verdier og en væremåte som matcher verdien åpenhet, har ingen sjanse.
FV170529 Ugland har skrevet verdien av investeringen ned i null.
DN170529 FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) har estimert verdien av ulovlig fangst til over 190 milliarder kroner årlig, eller om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.
DA170529 De er også i perioder hjulpet av en lav euro, og i motsetning til norske kraftselskaper - som ser ganske pessimistisk på kraftprisutviklingen - så tror disse på at verdien av fornybar, grønn energi kommer til å øke, sier Tveit.
DA170529 De er også i perioder hjulpet av en lav euro, og i motsetning til norske kraftselskaper - som ser ganske pessimistisk på kraftprisutviklingen - så tror disse på at verdien av fornybar, grønn energi kommer til å øke, sier Tveit.
VG170528 Verdien på det han gjorde har bare steget siden.
VG170528 De skjønner verdien av samarbeid mellom etatene.
AA170528 Det er veldig artig at noen som ikke er lokale, ser verdien av dette, sier Marte Rye Bårdsen, som er tekstforfatter i Ablemagic.
VG170527 Det at noen snapper opp dette og får gode penger på drift i utlandet, gjør at bunaden mister noe av verdien .
VG170527 Da mister bunaden den verdien den har, sier Skjæveland.
DN170527 Og « Trump-løftet » har forplantet seg videre til topplederlønningene, skriver The New York Times, som har fått rådgivningsselskapet Equilar til å utarbeide en liste over de 200 best betalte topplederne i USA i 2016 målt etter verdien av den totale lønnspakken.
BT170527 Det avgjørende er verdien på den.
AA170526 Blant de ti mest omsatte aksjene fredag var det bare Telenor som hadde oppgang, og verdien på aksjen steg med 0,2 prosent.
AP170525 I fjor økte verdien av fondets investering i oljeselskapet med 77 prosent.
SA170524 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
DB170524 - Vi er alle trygge på at USA og president Trump vil være tydelige på at de støtter NATO, og ser verdien av NATO, for Europa, men også for USA, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i et møte med norsk presse i ettermiddag.
BT170524 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
AP170524 Verdien av naturressursene er brukt til å bygge infrastruktur, et variert næringsliv, eiendom, samtidig som vi har bygget opp et statlig fond for å sikre kommende generasjoner, sier Al Jaber.
AP170524 Verdien av naturressursene er brukt til å bygge infrastruktur, et variert næringsliv, eiendom, samtidig som vi har bygget opp et statlig fond for å sikre kommende generasjoner, sier Al Jaber.
AP170524 Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.
AA170524 Selskapet, der den danske stat eier 72 prosent, opplyser i en børsmelding at den britiske kjemigiganten Ineos er kjøper og at verdien av avtalen er på nærmere 11 milliarder norske kroner.
VG170523 Bedriftsøkonomisk er det heller ikke så rart at Tine ønsker å ta ut denne verdien maksimalt for det den er verdt ved å styrke produksjonen i EU.
SA170523 - Jacob signerte profesjonell avtale etter fjorårssesongen, men verdien i den kjenner jeg ikke til.
DN170523 Verdien av sjømateksporten beløp seg til 2,75 milliarder kroner.
DB170523 « Verdien var en overraskelse for eieren.
DB170523 Verdien er satt til 250 000 - 350 000 pund.
BT170523 Politikk forankret i KrFs kjerneverdier ; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, vil aldri være seg selv nok, men alltid holde verdien av sin neste og fellesskapet høyt.
AP170523 - Jacob signerte profesjonell avtale etter fjorårssesongen, men verdien i den kjenner jeg ikke til.
AA170523 Verdien av sjømateksporten beløp seg til 2,75 milliarder kroner.
NL170522 En slik satsing gjennom mer enn 10 år krever en stor tro på verdien av resultatene, og ikke minst en langsiktig finansiering av forskningen.
DN170522 86 prosent var allerede solgt, og verdien var 1,31 milliarder kroner høyere enn på samme tid i fjor.
DN170522 Verdien av den digitale valutaen bitcoin har gått til himmels.
DB170522 Hva brukeren ved navn « Jercos », som fikk de 10 000 bitcoinene, gjorde med sin virtuelle betaling er uvisst, men det som er sikkert er at verdien på denne har økt.
AA170522 Aksjen hevet seg 7,5 prosent i løpet av mandagen, og på ett år er verdien mer enn tredoblet.
NL170521 Hva vil skje med takhøyden for åpenhet og debatt og verdien av det å bryne meninger på hverandre ?
AP170521 | Så rike er Facebooks grunnleggere og profiler i dag ¶ Verdien på Facebook har steget med nesten 300 prosent siden aksjen ble notert på Nasdaq-børsen i 2012.
SA170520 Det samme var det kraftige fallet i verdien på rubelen i desember 2014.
FV170520 Det samme var det kraftige fallet i verdien på rubelen i desember 2014.
BT170520 Det samme var det kraftige fallet i verdien på rubelen i desember 2014.
AP170520 Det samme var det kraftige fallet i verdien på rubelen i desember 2014.
VG170519 Ifølge Edvardsen la Dina-stiftelsen ut et forskudd for eiendommene mot at det ble stilt et gjeldsbrev til familiene tilsvarende verdien på husene.
VG170519 Spesialenheten mener verdien av oppussingen minst er 292.382 kroner.
SA170519 Verdien er anslått til opp mot 300 millioner dollar. | - Er det noen hipstere her ?
DN170519 Verdien er anslått til opp mot 300 millioner dollar.
DN170519 Koreakrigen på 1950-tallet førte til 1,2 millioner dødsfall i Sør-Korea og verdien av bnp falt med 80 prosent.
AA170519 Den reelle verdien ble omkring 80 milliarder kroner.
DN170518 Auto-Forums varelager viste seg ikke å stemme og verdien av luksusbilene og utstyret ble kuttet fra 15,4 til 7,7 millioner kroner i det korrigerte regnskapet.
DB170518 Da er det dumt å senke verdien på det som vil bli en av våre store næringer i framtida : Stille, mektig og urørt natur.
AP170518 Si ;D-innlegg : Det er trist å se at dere opplever elever som ikke ser verdien i læring og er respektløse.
SA170516 Til og med Sogn og Fjordane ser verdien av å bidra til å utvikle flyruter fra Bergen.
SA170516 Mens vi ikke engang klarer å skape forståelse for en satsing i kommunene rundt flyplassen og i fylkeskommunen, ser til og med Sogn og Fjordane verdien av å bidra til å utvikle flyruter fra Bergen, selv om det er 200 kilometer fra fylkeshovedstaden Hermansverk til Flesland - en kjøretur på nærmere fire timer.
SA170516 - Vi er nødt til å få opp den totale pengestrømmen, og sikre oss at kvinnefotballen får den ressurstilgangen som trengs, sier Jørgensen, og understreker at de også trenger et næringsliv som ser verdien av å satse på kvinnene.
SA170516 - Men vi er godt fornøyd med den økonomiske verdien , sier Øverland.
NL170516 | De har ikke gjort noenting - men på to år mener takstmannen at verdien av disse tre byggene har økt med nesten 100 mill ( ! ) ¶
NL170516 Ett år senere har verdien plutselig økt med ytterligere 39 millioner kroner, ifølge ny takst.
NL170516 | De har ikke gjort noenting - men på to år mener takstmannen at verdien av disse tre byggene har økt med nesten 100 mill ( ! ) ¶
NL170516 Ett år senere har verdien plutselig økt med ytterligere 39 millioner kroner, ifølge ny takst.
DN170516 Det vi snakker om her, er en konflikt om hvordan denne verdien skal tolkes.
BT170516 - Vi er nødt til å få opp den totale pengestrømmen, og sikre oss at kvinnefotballen får den ressurstilgangen som trengs, sier Jørgensen, og understreker at de også trenger et næringsliv som ser verdien av å satse på kvinnene.
AP170516 - Vi er nødt til å få opp den totale pengestrømmen, og sikre oss at kvinnefotballen får den ressurstilgangen som trengs, sier Jørgensen, og understreker at de også trenger et næringsliv som ser verdien av å satse på kvinnene.
AP170516 - Men vi er godt fornøyd med den økonomiske verdien , sier Øverland.
AA170516 Vi kan være glade i det som er vårt, uten å redusere verdien av det som tilhører andre.
AA170516 Den store og viktige verdien med kunst for meg er den frihet som ligger i uttrykksformen.
NL170515 » På folkemøtet i Tromsø sa Per Sandberg at verdien for 20% som Havfisk as får i kvotereduksjon utgjør 670 mill kr pr år med dagens kvotestørrelse og fiskepriser.
DA170515 Sanofi selv har fyrt tilbake mot kritikerne med at de ikke « ser ut til å anerkjenne verdien » av privat-offentlige samarbeid.
DA170515 Det er kanskje den fineste norske verdien .
BT170515 Spillere som ikke ser verdien av det må selvsagt reise.
AP170514 Smaalensbanen ble anlagt på 1870-tallet gjennom deler av den nedgravde middelalderbyen uten at andre enn datidens arkeologer så verdien av mengden av de mange gamle stokkene som måtte bort.
SA170513 - Vi har fått innspill om at lagkonkurranser kanskje ikke bidrar til å øke verdien på Raw Air.
DB170513 Gutten var veldig ung og det var snakk om veldig lite penger, så det er ikke verdien det først og fremst står på her, men hendelsen i seg selv, opplyser operasjonsleder Tom Eirik Midthaug til Dagbladet.
AP170513 - Vi har fått innspill om at lagkonkurranser kanskje ikke bidrar til å øke verdien på Raw Air.
AA170513 Vi ser at Ap undervurderer verdien i at folk har behov for å ha makt i sitt eget liv, sier Solberg til NTB.
VG170512 I denne saken er det holdningene til « hemmelighold versus innsyn » som er det overordnet interessante, og ikke minst behovet for at idretten selv innser verdien av sistnevnte.
VG170512 Men Roman Abramovitsj forstår nok verdien av å beholde den gale mannen på sidelinjen.
SA170512 Selv om dette er en svimlende sum, er det på langt nær den endelige verdien av verket.
SA170512 Ifølge lovforslaget får man riktignok betalt av en « arbeidsgiver », men man mister samtidig eierskapet til det man har skapt, og dermed den verdien verket har utover den arbeidstiden man har brukt på selve jobben.
SA170512 Hva er verdien av Edvard Munchs « Skrik » egentlig - og ikke bare i kroner ?
SA170512 Det er derfor fellesskapets, og regjeringens oppgave, å beskytte denne verdien .
SA170512 Denne verdien er det mange som kunne tenke seg å tjene penger på, gjøre business ut av.
SA170512 Men det kan ikke skje på den måten det nå gjøres, ved å benytte den såkalte handlingsregelen, og overføre 3-4 prosent av verdien til statsbudsjettet, og på den måten spre dem tynt ut over hele befolkningen. 40-50.000 kroner pr. innbygger er riktignok ikke tynt, men det er vanskelig å peke på hva verdiene er gått til.
DN170512 På grunn av lavere skatt har norske bønder fått redusert verdien av fradragene sine.
DN170512 Men da kan de ikke regne hjem dette to ganger, at redusert skatt som reduserer verdien av fradrag skal gi en kompensasjon i neste runde.
DN170512 Jordbruksforhandlingene i år er komplisert, også fordi beregningsgrunnlaget ikke tar opp i seg verdien av skattelettelsene også bøndene har fått.
DN170512 I fremregningen til 2017 reduseres verdien som følge av at skatten på alminnelig inntekt er redusert fra 27 til 24 prosent.
DN170512 Da blir verdien av å ha et særskilt fradrag mindre verdt.
DN170512 SEB er enda mer positive, og mener at implisitte verdien for eiendelene Schibsted tar over i transaksjonen ( før transaksjonen ) tilsvarer rundt 24 kroner pr aksje.
BT170512 Bergen må også fortsette og insistere og investere i kulturen selv - og Norge må se verdien i disse investeringene.
AP170512 Leiligheten de må flytte til, har så dårlig beliggenhet at de mener verdien er lavere.
AA170512 Verdien av aksjene var på det meste rundt 112.000 kroner, noe som er over minstegrensen for hva en stortingspolitiker kan inneha i aksjer før de må registreres i et offentlig register.
DN170511 Revidert budsjett viser at årets oljepengebruk tilsvarer 2,9 prosent av verdien av Oljefondet ved inngangen til året, mot 3,0 prosent i det opprinnelige budsjettforslaget i høst.
DN170511 | Veksten stoppet opp i Aker ¶ Verdien på selskapets eiendeler falt i kvartalet.
DA170511 Det er etter de siste års investeringer av eier Mansour bin Zayed Al Nahyan at verdien på den blå klubben i Manchester har økt voldsomt.
VG170510 Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av oppussingen til 292.250 kroner.
VG170510 Nå skal han vitne om verdien av Jensens oppussing.
DN170510 Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170510 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170510 Den ene er fondets størrelse på over 8.000 milliarder kroner, noe som gjør at svingningene i verdien kan bli i størrelsesorden 800 milliarder kroner opp eller ned.
DN170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
DB170510 ¶ SER VERDIEN AV OFFENTLIG INNSYN : Advokat Christian B.
DB170510 Et forbud mot omskjæring må vurderes i forhold til alt det andre saken handler om : Religionsfrihet, foreldreretten og verdien av tilhørighet.
DB170510 Som ansvarlige fagdepartementer peker de i stedet på verdien av tverrfaglighet og på hele 14 barnevernsfaglige emner som må sikres og styrkes i grunnutdanningene til utdanningene som retter seg mot barnevernet.
DA170510 Den ene er fondets størrelse på over 8.000 milliarder kroner, noe som gjør at svingningene i verdien kan bli i størrelsesorden 800 milliarder kroner opp eller ned.
DA170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
BT170510 For å vise mine barn, og andres barn, at også voksne ser verdien av å bevege seg.
AA170510 Salmar reduserte verdien av såkalt stående biomasse med 543,6 millioner kroner, mens Marine Harvest reduserte verdien på fisken med 1,15 milliarder kroner.
AA170510 Salmar reduserte verdien av såkalt stående biomasse med 543,6 millioner kroner, mens Marine Harvest reduserte verdien på fisken med 1,15 milliarder kroner.
AA170510 E24 skrev onsdag at et fall i de ventede lakseprisene rammet regnskapene til Salmar og Marine Harvest, ettersom begge selskapene skrev ned verdien på laksen som svømmer i merdene.
SA170509 | Det er helt vesentlig at fylkestinget ser at verdien av en gransking vil bety mye ¶
SA170509 Det er helt vesentlig at fylkestinget kan se at verdien av en gransking vil bety mye, ikke bare for å klargjøre forhold vedrørende Dale-saken, men for framtidige prosjekt i offentlig regi.
DN170509 I kjølvannet av at Hydro leverte sine kvartalstall for knappe to uker siden, tok flere aksjeanalytikere frem kalkulatoren for å summere verdien av Sapa på nytt.
DB170509 Nå ser han verdien som ligger i breddefotballen.
DB170509 Parterapeuten Bjørk Matheasdatter vil be deg om å bruke et sekund på å kjenne på verdien av det du har.
AP170509 « Denne balkongen kan øke verdien på boligen din med flere hundre tusen » fortalte Aftenposten i en overskrift nylig.
AP170509 Denne balkongen kan øke verdien på boligen din.
AA170507 Til tross for svært ulikt syn på verdien av EU-samarbeidet, er også Storbritannias statsminister Theresa May glad for at sentrumskandidaten Macron gikk seirende ut av presidentvalget i Frankrike.
AA170507 mai var jeg på debatten « Verdien av et liv » på Litteraturhuset i Trondheim.
DB170506 Det er derfor viktig å gjøre seg inneforstått med hva en urmaker vil gjøre under service, og hvordan dette påvirker verdien .
DN170505 november i fjor og oljeprisfallet har ført til at verdien på den norske kronen har rast.
SA170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
DN170504 I april alene økte verdien med 24.000 kroner.
DB170504 Jeg skal dra deg med både til skog og fjells innimellom, sånn at du får føle på roen og verdien av å ta en pause fra alt.
BT170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
AP170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
AA170504 Eksportert volum er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 2,3 milliarder kroner eller 8 prosent.
AA170504 Verdien av norsk sjømateksport har for samme periode økt med 8 prosent til 31 milliarder kroner.
SA170503 DEBATT : Det er oppsiktsvekkende at MDG ikke ser verdien av norsk gass i det europeiske klimaregnskapet.
AP170503 Ved utgangen av denne måneden var verdien av fondet 4714 milliarder kroner.
DN170502 På ti år er verdien tidoblet. 77 prosent av analytikere som følger Apple har en kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge FactSet.
DB170502 Harstad skriver : « Jeg vil tro at han kan ha vekket interessen for og vist verdien av lyrikk for mange som i forargelse og fortvilelse hadde avskrevet den som utilnærmelig og pretensiøs.
AA170502 - Det kan se dramatisk ut når beveren setter i gang, men verdien av å ha en slik art i Bymarka er stor.
SA170501 Den bokførte verdien av riggene er 415 millioner dollar.
AP170501 - Hvordan er verdien beregnet - kan dere vise til sammenlignbare produkter til salgs i Norge ?
AP170430 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
AP170430 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
DB170429 Først mer om « Bøllen og blondinen », som forfatteren benevner Rumsfeld og Krohn Devold i et kapittel i boka, og om verdien av militære bidrag i internasjonale operasjoner.
DB170429 La oss bare stoppe opp et lite øyeblikk og anerkjenne den estetiske, dramaturgiske og symbolske verdien i dette bildet her.
DA170429 Og ikke minst på verdien av uberørt natur, som det nylig ble holdt et eget seminar om i Bergen, der naturvernere, Turistforeningen og reiselivsnæringen for første gang diskuterte dette i fellesskap.
AP170429 Det var ikke et viktig poeng at verdien ville bli dårligere, det var del av et større resonnement om mange prosjekter i nabolaget, sier Trond Svarød i Privatmegleren til Aftenposten.
VG170428 - Det går ut på at vi skal pisse i en kopp også måler dem verdien i urinen, og er den over 0,20, så er det bot.
AP170428 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
AP170428 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
VG170427 Disse eiendommene er belånt med 11,5 millioner kroner, det er et svært lite lån sammenlignet med verdien av eiendommene og evnen til å betjene det.
DB170427 levision, ber rette fastslå at de to karene, som driver selskapet The Found Footage Festival, har krenket opphavsretten i « Hello, Wisconsin»-episoden de deltok i, og de ber også retten om å kreve at Found Footage Festival « gir et fullstendig regnskap med fortjenesten, gevinsten, fordeler og verdien av forrretningsmulighetene de har fått som følge av den nevnte
AA170427 I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før.
VG170426 Tidligere har VG skrevet om ekteparet Erik og Alicia Thanem fra Lillehammer som fikk boligen sin taksert til 6,7 millioner av kommunen mens en privat eiendomsmegler takserte verdien av huset til 4,2 millioner, altså 2,5 millioner mindre enn det kommunen først takserte.
VG170426 Det er fordi det er så stort sprik fra reell verdi til verdien de har fått, sa eiendomsmegler Øyvind Horten i Privatmegleren Lillehammer til VG.
AA170426 I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før.
VG170425 I de kretser har regnearkene en tendens til å fortelle at når strømprisen stiger for folk flest og alt næringsliv, her i landet, så stiger den samfunnsøkonomiske verdien av vannkraften !
VG170425 - Vi opplever det ikke bare som en ulempe med innsyn og redusert utsyn, noe som forringer verdien av eiendommen, men viktigere opplever vi det som faretruende.
VG170425 Landbrukskontoret har tidligere beregnet verdien av skog og grunn til å være mellom 800.000 og 900.000 kroner.
SA170425 Ifølge Nettavisen er verdien av sluttpakken til Inge Andersen, avgått generalsekretær i Norges Idrettsforbund, på over 3 millioner kroner.
SA170425 Verdien på sluttpakken er på 2.950.000 kroner.
FV170425 Ifølge Nettavisen er verdien av sluttpakken til Inge Andersen, avgått generalsekretær i Norges Idrettsforbund, på over 3 millioner kroner.
FV170425 Verdien på sluttpakken er på 2.950.000 kroner.
DN170425 Ekspertene strides om verdien av det statlige Saudi Arabiske oljeselskapet Saudi Aramco.
DN170425 Denne differansen fra 2.000 milliarder tilsvarer verdien på ExxonMobil og Chevron - verdens to største børsnoterte oljeselskaper med en børsverdi på til sammen 542 milliarder dollar.
DA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
BT170425 Ifølge Nettavisen er verdien av sluttpakken til Inge Andersen, avgått generalsekretær i Norges Idrettsforbund, på over 3 millioner kroner.
BT170425 Verdien på sluttpakken er på 2.950.000 kroner.
AP170425 Ifølge Nettavisen er verdien av sluttpakken til Inge Andersen, avgått generalsekretær i Norges Idrettsforbund, på over 3 millioner kroner.
AP170425 Verdien på sluttpakken er på 2.950.000 kroner.
AA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
AA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
DB170424 Om du skulle få medhold, blir verdien justert ned til maksimalgrensen på 30 prosent, ikke til 25 slik utgangspunktet for beregningen av ligningsverdien er.
DB170424 Ligningsverdi : Verdien av boligen din i skattemessig forstand.
AP170424 | Denne balkongen kan øke verdien på boligen din med flere hundre tusen ¶
AP170424 Det finnes mange ulike uteplasser, og de kan øke verdien på boligen med flere hundre tusen kroner.
AA170424 Da Paris-børsen åpnet mandag, steg verdien av aksjene notert på CAC 40-indeksen med hele 4,1 prosent.
VG170423 Interessant nok er det i dag Frp og Venstre som er tydeligst i sin tale om verdien av å ta vare på denne delen av vår historiske kulturarv.
SA170423 Det er ett parti som er garantisten for verdien av store og små fellesskap.
DA170423 Verdien av det kan ikke måles.
BT170423 Skal man skattlegge markedsverdien av bilen, verdien den skaper eller verdien den erstatter av tilsvarende arbeidskraft ?
BT170423 Skal man skattlegge markedsverdien av bilen, verdien den skaper eller verdien den erstatter av tilsvarende arbeidskraft ?
VG170422 - Forstår dere at kundene føler seg lurt når de har opparbeidet seg poeng også endrer dere verdien på poengene ?
DB170422 Verdien av selve varemerket « Trump » er også svært sentralt.
DB170422 I Norge holder vi på med veteranbiler fordi vi er interessert, ikke på grunn av verdien .
VG170420 - Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten.
VG170420 - Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten.
VG170420 Når Discovery har lagt såpass mye penger på bordet, må det gjenspeile verdien av det de får.
VG170420 Dette endrer ikke på verdien av pakken.
VG170420 Et bakteppe er at de ser på den tidligere rettighetshaverens linje som en trussel mot hele finansieringsmodellen, ettersom verdien av tv-avtalen trolig vil synke drastisk dersom eksklusiviteten utvannes.
BT170420 Verdien på Tesla-aksjene gikk ned 1 prosent etter at nyheten ble kjent.
AP170420 Skarpt fall i oljeprisene, halvering av verdien av rubelen og Ukraina-sanksjonene førte til at oljefondet mistet 16 milliarder kroner i løpet av 2014.
AP170420 Verdien av for eksempel aksjene i den store russiske banken Sberbank økte fra 1,8 milliarder til 3,9 milliarder i ett år.
AA170420 Snart 21 år som leder/trener for Flatås Lions har vist meg verdien i alle.
AA170420 Ja til mangfold : « Snart 21 år som leder/trener for Flatås Lions har vist meg verdien i alle » skriver trener Helge Gudmundsen ( midten ).
AA170420 En komplett takrenovering er ikke bare den viktigste investeringen du gjør i huset ditt, den kan også øke verdien på boligen din.
DN170419 I likhet med Ryssdal, så er det ikke bonusen som har falt, men verdien av aksjene.
DN170419 Bonusen til Ryssdal økte fra 2015 til 2016 med rundt 400 000 kroner til 1,7 millioner kroner, men verdien av aksjene i Schibsteds aksjeprogram for toppledelsen har falt det siste året.
DB170419 Den årlige verdien av pollinering av frukt, bær, oljevekster og lignende for norsk landbruk er av birøkterlaget beregnet til minimum 150 millioner kroner.
DB170419 Verdien av den norske honningproduksjonen er på rundt 120 millioner kroner.
DB170419 Verdien av den er enorm, sier han i en uttalelse om nedgangen av bier og pollinerende insekter på birøkterlagets nettside.
DB170419 Dette er akkurat på den nedre verdien av det som er normalt for en mann ( 9-38 nmol/L ).
DB170419 Det vil altså si at en biologisk mann ikke trenger å undertrykke sitt naturlige testosteronnivå ned til det som er normalt for kvinner, bare ned til den nedre verdien av det som er normalt for menn.
DB170419 Dehumanisering betyr å redusere verdien av en person eller gruppe så lavt at vi ikke lengre betrakter dem som mennesker.
SA170418 Når vi speiler oss i andre, vurderer vi verdien av oss selv og det vi gjør, ut fra andres tilbakemeldinger.
BT170418 Kort tid etter Mays kunngjøring, steg verdien på det britiske pundet samtidig som FTSE-100-indeksen på London-børsen falt.
AA170418 Kort tid etter Mays kunngjøring, steg verdien på det britiske pundet samtidig som FTSE-100-indeksen på London-børsen falt.
AA170418 Kort tid etter Mays kunngjøring, steg verdien på det britiske pundet samtidig som FTSE-100-indeksen på London-børsen falt.
DN170417 Storbankene kunne trolig fått gode vilkår hvis de ville kjøpe seg inn i selskaper de er i ferd med å kjøpe tjenester av - for en avtale med DNB eller Nordea vil typisk være et bevis på at gründerselskapet har noe å fare med, og kan løfte verdien kraftig.
DB170416 - Når man ser på Teslas vekstpotensial, distribusjonsnett, forsyningskjede og bilenes egenskaper i seg selv, fremstår verdien som mer realistisk, mener Feinseth.
DN170415 - Har Kina spurt oss om det var greit å redusere verdien på valutaen deres ( gjøre det hardt for våre selskaper å konkurrere ), kraftig skattlegge våre produkter som kommer inn i landet deres ( USA skattlegger ikke dem ) eller å bygge et massivt militært kompleks midt i Sør-Kinahavet ?
BT170415 Saken vekker sterke følelser, fordi regjeringen nok en gang viser at den ikke forstår verdien av... eh... varige verdier.
SA170413 Vi tror sånn sett at verdien er på rundt 2 milliarder kroner, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til Dagbladet.
SA170413 Siraj i Obos sier til Dagens Næringsliv at de også vurderer verdien av tomten til å være på rundt 2 milliarder kroner.
DB170413 Mens verdien av sjømataksjene steg jevnt og trutt både i fjor og året før, har usikkerhet om fremtiden inntatt bransjen : ¶
AP170413 Verdien på United-aksjene stupte med milliarder i timene etter at PR-marerittet var et faktum ¶
DN170412 For verdien av bare momsfritaket for alle Teslas modell X som er solgt siden i fjor sommer, kunne 30.000 pendlere tatt toget gratis til Oslo i ett år.
DB170412 For dersom du får kompensasjonen i form av flyreiser så vil du kunne skaffe gratis reiser som langt overstiger verdien av det du kunne kjøpt for pengene.
SA170411 Verdien av momsfritaket for Model X tilsvarer foreløpig en halv milliard kroner.
DN170411 For verdien av bare momsfritaket for alle Teslas modell X som er solgt siden i fjor sommer, kunne 30.000 pendlere tatt toget gratis til Oslo i ett år.
DN170411 Vi ser jo at frivilligheten i dag blomstrer som aldri før, og vi må anerkjenne den verdien den representerer, sier Helleland.
AP170411 Før lunsj på tirsdag hadde verdien på United Continental Holdings falt med over en milliard dollar - en nedgang på 4 prosent.
AA170411 Vi ser jo at frivilligheten i dag blomstrer som aldri før, og vi må anerkjenne den verdien den representerer, sier Helleland.
AA170411 Verdien av momsfritaket for Teslas modell X tilsvarer foreløpig en halv milliard kroner.
VG170410 Ved utgangen av mars var verdien av fondet 7 867 milliarder kroner.
VG170410 Investeringene i rentepapirer steg med 0,8 prosent, mens verdien av fondets eiendomsinvesteringer øket med 0,5 prosent.
VG170410 Enten verdien går opp eller ned.
VG170410 Det er verdien av fondets aksjer som øker mest.
VG170410 Mener verdien settes for høyt ¶
VG170410 Huseierne mener verdien settes høyere enn eiendommene deres faktisk er verdt, og at kommunene dermed krever inn flere skattekroner enn de skulle hatt.
SA170410 - Jeg skal ikke si at det burde være slik mot det laget TIL stilte, men vi spiller periodevis en god match med høyt tempo og scorer noen fine mål, så hadde vi håpet det var flere A-lagsspillere fra TIL som så verdien i å få seg matchtrening, men det blir ikke vår sak.
DN170410 Da han sluttet i november i fjor var verdien over 14 milliarder kroner.
DN170410 Da denne banksjefen startet opp i 2007 var verdien null.
DN170410 Aksjeporteføljen har en urealisert gevinst, altså at verdien på aksjene har steget siden de ble kjøpt, på 10,2 millioner kroner.
AP170410 - Jeg skal ikke si at det burde være slik mot det laget TIL stilte, men vi spiller periodevis en god match med høyt tempo og scorer noen fine mål, så hadde vi håpet det var flere A-lagsspillere fra TIL som så verdien i å få seg matchtrening, men det blir ikke vår sak.
DB170409 Verdien av det beste Kodak Black har gjort fordamper ikke av at han har begått noe ondt.
DB170409 Verdien av denne « profetiske » gaven annulerer ikke de forferdelige tingene Kodak Black har gjort.
DB170409 For fire år siden snakket supermodellen også om hvordan foreldrenes skilsmisse lærte henne verdien av å være økonomisk selvstendig.
VG170408 Med strofer som « Det må da gå an å se verdien i å prioriter, sånn at et gammelt lite menneske kan få det lite bedr », ønsker Grande å oppfordre de som sitter og styrer til å tenke seg om en ekstra gang, og forstå alvoret i det.
SA170407 Fotball Media mener at TV 2 ødelegger verdien som medierettighetene til norsk fotball har.
FV170407 Fotball Media mener at TV 2 ødelegger verdien som medierettighetene til norsk fotball har.
DB170407 For også denne gangen utgjør humankapitalen, den neddiskonterte verdien av fremtidig arbeidsinnsats, den suverent største andelen.
BT170407 Fotball Media mener at TV 2 ødelegger verdien som medierettighetene til norsk fotball har.
AP170407 Fotball Media mener at TV 2 ødelegger verdien som medierettighetene til norsk fotball har.
AA170407 Dette har bidratt til å øke verdien av fondet med 82 milliarder kroner, ifølge Norges Bank Investment Management ( NBIM ).
VG170406 Da er faren for å havne i en situasjon der verdien går ned, mens kostnadene ennå ikke er tatt inn i regnskapet, med den konsekvens at en lite hyggelig situasjon ender i en forsterket smell.
VG170406 Mer om eiendomsskatt : Kommunen økte verdien på gårdshus med 380 prosent ¶
DN170406 DNB Markets skriver at siden de nedgraderte aksjen i slutten av januar har verdien på en fem år gammel capesize steget rundt 35 prosent.
DA170406 - Skeid har hatt en solid sportslig utvikling og våre trenerprofiler har en sterk posisjon i Osloområdet, noe næringslivet begynner å se verdien av, sier Skeids styreleder Erling Geir Iversen.
DA170406 Den overfloden mange av oss lever i, forstyrrer perspektivet for den reelle verdien tingene har.
DA170406 - Materialisme handler om å ikke tilkjenne tingene den rette verdien - eventuelt gi tingene for mye verdi.
AP170406 Han glemmer at det viktigste ikke er å kunne måle verdien , men at ungdom bør ha reell påvirkningskraft.
AP170406 mars at han er imot lovfesting av ungdomsråd fordi kommunene selv må se verdien av å lytte til ungdommen.
VG170405 Vi kjenner mange eksempler der verdien også plutselig er satt vesentlig lavere enn hva eiendommen er omsatt for nylig, sier Horten.
VG170405 Det er fordi det er så stort sprik fra reell verdi til verdien de har fått, sier Horten til VG.
VG170405 - De fleste reagerer på at verdien på eiendommen er høyere enn markedsverdien.
SA170405 Med den høye samfunnsøkonomiske verdien prosjektene hadde det svart seg å gjøre enda mer, enda raskere.
SA170405 Det vil si at stoffet betraktes som doping først når verdien overstiger en gitt grense.
DN170405 USA mener Kina holder verdien lav, for at kinesiske eksportører skal kunne tjene bedre på å eksportere sine varer og tjenester.
DN170405 Men i Trumps tilfelle ville ikke en slik ordning fungere, fordi det dreier seg om en løpende forretningsvirksomhet av meget stort omfang, der verdien av varemerket « Trump » er sentralt.
DN170405 Samtidig steg forventningene til britisk økonomi og dermed også verdien av pundet.
DN170405 Det er en økning på 3 prosent i volum, mens verdien økte med hele 21 prosent fra første kvartal i fjor.
DA170405 Tellevik Dahl er opptatt av at Ap både er og skal være et ledende barnehageparti, og se verdien av tidlig investering i barns læring : ¶
DA170405 Det er en økning på 3 prosent i volum, mens verdien økte med hele 21 prosent fra første kvartal i fjor.
AA170405 Ideen var å løfte fram verdien av mangfold, å se på forskjellighet som et gode.
DN170404 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
DB170404 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
DA170404 Kjennetegnet er ikke drivkraften etter penger og overskudd, men den sosiale effekten og sosiale verdien .
AP170404 Om noe, kan dette belyse verdien av å holde kruttet tørt, slik at man har handlingsrom i dårlige tider.
AA170404 For kommersielle aktører svekkes verdien av slikt samarbeid når de får utgifter til å reparere etter meningsløst hærverk.
SA170403 Det undergraver verdien på deres produkt.
FV170403 Det undergraver verdien på deres produkt.
DN170403 Verdien på boligene som er solgt er imidlertid betydelig høyere.
DB170403 Å beskytte dette er viktig, både i forhold til verdien av eksklusive rettigheter, men også i forhold til de arrangementene til klubbene og jobben med å trekke publikum til arenaene, sier Kristvang.
DB170403 ØKER VERDIEN : Boligstylist Nicoline Green avslører branjetriksene som kan øke salgsverdien på din bolig med en årslønn.
BT170403 Det undergraver verdien på deres produkt.
AP170403 Det undergraver verdien på deres produkt.
VG170402 Her setter de opp nyhetssendinger på Zebra kun for å vise bilder fra kampene og øke verdien på FotballXtra, sier Kristvang.
VG170402 Når regjeringen likevel avviser regelendringen, handler det om at få vet bedre enn dem hvor raskt politikere kan endre verdien på slike investeringer.
DB170402 Her setter de opp nyhetssendinger på Zebra kun for å vise bilder fra kampene og øke verdien på FotballXtra, bemerker Kristvang.
BT170402 Vi må også diskutere hvordan vi forholder oss til samfunnsutviklingen og hvordan vi balanserer verdien av tradisjonshåndverk og klassisk kunst opp mot ny teknologi og nye kunstuttrykk.
BT170402 Røe Isaksen bruker verdien av å velge det en selv er interessert i som argument.
AP170402 Si ;D-innlegg : Kommunene klarer ikke å se hele verdien av et ungdomsråd før de har fått et til å fungere.
VG170331 Hva gjør idrettspresidenten og styremedlemmene i NIF og toppledelsen av konkret observerbar atferd i hverdagen når de er på sitt beste og lever ut verdien Åpenhet ?
FV170331 Nå beholder de kanskje huset, men får veien rett ved som betyr støy og støv samtidig som verdien på huset stuper.
DN170331 Pareto viser til at slaktevolumet var ned syv prosent i første kvartal 2017, sammenlignet med første kvartal 2016, mens prisene var rundt 23 prosent høyere, noe som betyr at den samlede verdien av laksekonsumet økte med « imponerende » 13 prosent på årsbasis.
DB170331 - På de nye sedlene har vi forhøyninger i papiret som gjør at man kan kjenne på fingeren verdien av seddelen, dette og målebåndet tok vi fram sammen med Synskadades riksförbund, sier Jacobsson, og fortsetter : ¶
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser, men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AA170331 - Jeg fikk tatt opp verdien av frihandel, grønn omstilling og de nye bærekraftige FN-målene og at det er viktig å levere på dem, sier Løkke.
VG170330 Afsar håper alle ser verdien av å stå sammen.
SA170330 Ønsker vi et samfunn der vi evner å se verdien i hvert enkelt menneske og gi vedkommende den hjelpen han eller hun fortjener, eller ønsker vi oss et samfunn som legger til rette for å avslutte det mest verdifulle på jord, nemlig selve livet ?
SA170330 Se verdien i hver enkelt ¶
DB170330 Og verdien er trolig godt over 30 milliarder kroner, skriver avisen - over 15 milliarder kroner på hver.
DB170330 - Det er jo en veldig spennende historie med arbeiderkunstneren som får en ny renessanse, men jeg er ikke den rette til å vurdere den kunstneriske verdien her, sier Hansen.
BT170330 Den frydefulle lek blir bare noen notater på papiret, og verdien av de skapende og fantasifulle små barnehjerner blir trykket flat under pisa-regimet.
SA170329 Verdien på bilen er rundt 500.000 kroner.
DN170329 Verdien var da på 26,4 milliarder kroner.
DN170329 Samtidig endres klientenes preferanser seg, nå legges det ikke bare vekt på resultater men også på hvordan ytelse og honorar påvirker verdien , sier Wiseman, ifølge en pressemelding.
DN170329 Foto : Johannes Worsøe Berg ¶ Verdien på den første eiendommen har skutt fart etter at Donald Trumps valgseier.
DN170329 Davis sikret seg eiendommen i en auksjon i desember i fjor for 1,39 millioner dollar i et veddemål på at Trumps valgseier ville øke verdien .
DN170329 Verdien av piratkopierte ikt-varer anslås å være på 143 milliarder dollar, basert på nær en halv million tollkonfiskeringer i hele verden mellom 2011 og 2013.
DB170329 Vi må bli flinkere til å lære dem verdien av penger og informere dem om at det koster å drive et hushold, og at penger ikke kommer fra en utømmelig kilde fra et hull i veggen.
DB170329 Verdien av dette er ikke lett å fastsette, for det finnes ingen selger og ingen kjøper.
AP170329 Aftenposten har stilt regjeringens pressekontor flere konkrete spørsmål, blant annet om de anerkjenner verdien av CEU for det ungarske samfunnet og om CEU har rett i påstanden om at dette er rettet direkte mot dem.
AP170329 Aftenposten har stilt regjeringens pressekontor flere konkrete spørsmål, blant annet om de anerkjenner verdien av CEU for det ungarske samfunnet og om CEU har rett i påstanden om at dette er rettet direkte mot dem.
AA170329 - Stadig flere våtmarksområder, fjærer, strandsoner og elvedeltaer forsvinner, og verdien av arealet som er igjen øker proporsjonalt med nedbyggingen.
AA170329 I dag regnes kun 25 prosent av den reelle verdien av boligen man bor i som grunnlag for skatteberegning når man eventuelt må betale formuesskatt.
AA170329 Dersom hele verdien av boligen skal regnes inn i formuen, vil skatten bli betydelig skjerpet. ( ©NTB ) ¶
VG170328 I nesten alle sektorer av samfunnet ser man verdien av å ta alle gode krefter i bruk.
SA170328 Legg til at to av kampene er mot Odd og Molde, så er det lett å forstå at Bruttern ser verdien i friske bein.
DB170328 Forbrukerrådet har en liste med flere punkter angående verdien av bilprodusentenes garantier, og de respektive punktene er verdisatt.
BT170328 Legg til at to av kampene er mot Odd og Molde, så er det lett å forstå at Bruttern ser verdien i friske bein.
AP170328 Legg til at to av kampene er mot Odd og Molde, så er det lett å forstå at Bruttern ser verdien i friske bein.
VG170327 Basert på vekten er den reele verdien nærmere 38 millioner norske kroner.
DN170327 ¶ For andre år på rad har vi testet verdien av Statoils portefølje mot IEAs 2C-scenario og fant at verdien var høyere enn med egne antagelse, sier forfatteren.
DN170327 ¶ For andre år på rad har vi testet verdien av Statoils portefølje mot IEAs 2C-scenario og fant at verdien var høyere enn med egne antagelse, sier forfatteren.
DB170327 En takstmann vitnet i retten om hva som var bakgrunnen for summen på verdien av badet, som også framgår av korrupsjonstiltalen mot Jensen.
AA170327 I stortingsmeldingen heter det at systemet skal avvikles mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AP170326 Jeg foreslår ikke å pålegge kommunene å ha ungdomsråd, nettopp fordi kommunen bør se verdien av dette selv.
DB170325 Ifølge Øystein Moan kan verdien av Confirmit være fem-seks ganger omsetningen i konsernet, som i 2015 var på drøyt 600 millioner kroner.
AP170325 Tilbygg i Levanger som i stor grad svekker verdien av den gamle rektorboligen.
SA170324 Så er det bare å håpe at langrennsledelsen ser verdien i at Petter Northug fortsetter med sine sirkuskunster i media.
FV170324 Så er det bare å håpe at langrennsledelsen ser verdien i at Petter Northug fortsetter med sine sirkuskunster i media.
DN170324 Dette er skattepliktig for den enkelte arbeidstager i dag, men direktoratet vil nå at det skal være arbeidsgiverens ansvar å innhente opplysningene, beregne verdien av fordelen, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift.
DB170324 - Verdien av ham har gått gjennom taket, skriver The Sun, som trykker artikkelen med tittelen « Bilic off to King's road ».
DB170324 Men det er påfallende lav tro på verdien av den eksisterende bygningsmassen.
BT170324 Så er det bare å håpe at langrennsledelsen ser verdien i at Petter Northug fortsetter med sine sirkuskunster i media.
AP170324 Etter det Aftenposten erfarer kan 12.000 dollar tilsvare verdien av selskapets mindre projektorer i 2013.
AP170324 Så er det bare å håpe at langrennsledelsen ser verdien i at Petter Northug fortsetter med sine sirkuskunster i media.
DN170323 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
AA170323 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
VG170322 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
DN170322 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
DB170322 Terroristen valgte å slå til i hjertet av vår hovedstad, hvor folk av alle nasjonaliteter, religioner og kulturer kommer sammen for å feire verdien av frihet, demokrati og ytringsfrihet, sa May, og la til : ¶
DB170322 Vi er glade for Høyres og SVs nye linje, og håper at også AP blir enige om å se verdien i et medmenneskelig samfunn hvor behandling og helsehjelp er i fokus.
AP170322 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
AA170322 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
AA170322 Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.
FV170321 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
DB170321 Han ser verdien av Nato.
VG170320 Per Sandberg understreker verdien i lave ankomster blant annet fordi han mener det åpner for raskere og bedre integrering.
SA170320 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
BT170320 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
AP170320 aksje er 47,40 kroner, noe som gjør den totale verdien av salget til 762 milliarder kroner.
AP170320 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
AA170320 Prisen per aksje er 47,40 kroner, noe som gjør den totale verdien av salget til 762 milliarder kroner.
AA170320 Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et vellykket utslag.
AP170319 Verdien av olje dannet over millioner av år på norsk sokkel er omgjort til en bygning i Londons største handlegate.
AA170319 Verdien er flere tusen kroner.
VG170318 Gullmyntene er laget mellom 1847 og 1915, og verdien beskrives som « livsforandrende ».
VG170318 Det er ikke kjent hvor mange mynter som ble funnet i pianoet, men verdien omtales altså som « livsforandrende ».
VG170318 Frihet er den sentrale verdien i vestlige demokratier.
DB170318 DENNE sjela påvirker også den egentlige verdien av toppidretten.
DN170317 Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien .
DN170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkortning på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
DB170317 Boligutvikleren vet hva han snakker om, og trenger ikke betenkningstid for å anslå verdien på Gjelstens tomt på Voldsløkka.
DB170317 Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien .
DB170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkortning på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
DB170317 Nå har Forbrukerrådet analysert verdien av disse forskjellige garantiene, og hva de betyr for deg som forbruker.
AP170317 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AP170317 Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien .
AP170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AA170317 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AA170317 Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien .
AA170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AA170317 Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien .
AA170317 Fylkesnes sier utgangspunktet må være at lokalsamfunnene som ble tilgodesett av pliktsystemet får tilbake 100 prosent av verdien .
AA170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AA170317 Det kan være kommuner som oppfatter dette tiltaket som problematisk i starten, men jeg er overbevist om at de etter kort tid også vil se verdien av det, sier han. v\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } o\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } w\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; }.shape { behavior : url ( #default#VML ) ; } / * Font Definitio
VG170316 Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av arbeidet til 292.250 kroner.
DB170316 Paul Zimnisky legger til at det er vanskelig å anslå verdien på diamanten.
DB170316 Jeg skjønte tidlig verdien av hardt arbeid.
DB170316 I 2008 - rundt et år etter oppkjøpet - var statens eierandel redusert til en femtedel av verdien ved oppkjøpstidspunktet.
VG170315 - Jeg føler at verdien mister verdier.
DN170315 Verdien på Lufthansa-aksjen steg 1 prosent på børsen i Frankfurt etter at nyheten ble kjent onsdag formiddag.
DB170315 Men en NRK-reportasje derfra bør helst være mer troverdig enn Senterpartiets skrekkfilm om ulv Kommentar ¶ | Verdien av å pisse på Vesten ¶
DB170315 For det er også en annen verden der ute, som ser verdien av å pisse på Vesten.
DA170315 Som at våre politikere ikke ser verdien av å øke innsatsen for å gi barn og ungdom en god start i livet.
BT170315 Verdien på Lufthansa-aksjen steg 1 prosent på børsen i Frankfurt etter at nyheten ble kjent onsdag formiddag.
AA170315 Siden da har aksjen vært i fritt fall, og verdien er halvert.
AA170315 Verdien på Lufthansa-aksjen steg 1 prosent på børsen i Frankfurt etter at nyheten ble kjent onsdag formiddag.
AA170315 Etter nyttår ble verdien på Funcom-aksjen mangedoblet på Oslo Børs, og i februar skal Hofstad ha startet et gradvis nedsalg for å innkassere deler av gevinsten.
SA170314 Alt som går på toppfotballen blir overført til TIL Fotball gjennom den verdien på markeds- og medierettigheter, » understreker Engen.
DA170314 Verdien av aksjene har falt med over 2,3 milliarder kroner, selv om Oljefondet har kjøpt seg opp i selskapet.
BT170314 Verdien av eiendomsavtalen skal være 4 milliarder dollar, og eksperter på eiendomsinvesteringer mener Kushner-familien har oppnådd en uvanlig god avtale.
AP170314 Lysbakken vil øke verdien av barnetrygden hvert år fremover for å ta igjen for at den har stått stille siden 1996.
AP170314 Alt som går på toppfotballen blir overført til TIL Fotball gjennom den verdien på markeds- og medierettigheter, » understreker Engen.
AP170314 Alt som går på toppfotballen blir overført til TIL Fotball gjennom den verdien på markeds- og medierettigheter, » understreker Engen.
DN170313 Seadrill tar imidlertid en nedskrivning på 44 millioner dollar, rundt 380 millioner kroner, som er forskjellen mellom den bokførte verdien av fordringene på « West Mira » og kontantbetalingen fra Hyundai.
AP170313 Grunntanken er at den reelle verdien av fondet skal være uendret til evig tid.
AA170313 - Det er en stor glede at så mange ser verdien av festivalen.
DN170312 Fredag ettermiddag falt verdien av den digitale valutaen bitcoin med mer enn 20 prosent.
AA170312 Regulering av områder skaper store verdien , spesielt når du får omregulert fra grønt til boligformål.
VG170311 Kommentar : Verdien av kvinner i arbeid.
VG170310 Ifølge VG var den « spesielt skadelig » for små bedrifter, fordi det lønte seg å holde verdien av selskapet så lav som mulig, fordi mange ville kvie seg for å foreta investeringer som kunne gjøre bedriften større og bedre og føre til flere arbeidsplasser, fordi det var en særnorsk skatt, fordi den måtte betales uavhengig av om bedriften gikk med overskudd, fordi den kunne tappe bedriften
DN170310 Dersom lovendringen blir innført og prosjektet blir ett år forsinket, innebærer det at verdien av feltet vil bli redusert med syv prosent, det vil si 1,6 til 1,7 milliarder dollar av nåverdi, sier Sveen-Nilsen til DN.
DN170310 Tapet skyldes hovedsakelig en solid nedskriving av verdien på selskapets skip.
AA170310 - Jeg ser verdien av å sitte sammen rundt et måltid, samt sette pris på gode kvaliteter hos andre.
DB170309 Hos DNB Markets kommer analytikerne frem til at verdien på selskapet bør være mellom 1,1 og 1,5 milliarder kroner.
DA170309 Hun drømmer om å være « vanlig », komme seg vekk og ha den samme verdien som andre svensker.
DA170309 Hovedpersonen i Sameblod » drømmer om å være « vanlig » og ha den samme verdien som andre svensker. 4 ¶
VG170308 Om verdien av å bare hoppe i det, kanskje før man egentlig selv er klar - men også om tafsing, hersketeknikker og den vanskelige balansen mellom jobb- og familieliv.
SA170308 Nå er jeg bare glad for at regjeringen og samarbeidspartiene så verdien av å videreføre X-Games i Hafjell.
SA170308 De mener at den kommersielle verdien av Oslo-reklamen som ble bakt inn i TV-sendingene hadde en verdi på tre millioner kroner i Norge.
SA170308 - Det er veldig trist at det nye byrådet ikke så verdien av å videreføre arrangementet i hovedstaden, sier Venstres Hallstein Bjercke, som var byråd da det ble bestemt at Oslo skulle bevilge penger til arrangementet i fjor.
SA170308 - Verdien som ligger både for TIL og Diambars i innholdet er i et eventuelt videresalg.
DN170308 Spetalen og Opsahls NEL-salg senker verdien på konsernsjefens opsjoner ¶
DB170308 Og basert på den bokførte verdien i regnskapet var gevinsten på knapt 19 millioner kroner.
DA170308 Fra tidlig alder lærer jenter seg at verdien knyttes til å være sexy til enhver tid, da er det viktig hvordan slike ting tas opp på skolen.
AP170308 Nå er jeg bare glad for at regjeringen og samarbeidspartiene så verdien av å videreføre X-Games i Hafjell.
AP170308 De mener at den kommersielle verdien av Oslo-reklamen som ble bakt inn i TV-sendingene hadde en verdi på tre millioner kroner i Norge.
AP170308 - Det er veldig trist at det nye byrådet ikke så verdien av å videreføre arrangementet i hovedstaden, sier Venstres Hallstein Bjercke, som var byråd da det ble bestemt at Oslo skulle bevilge penger til arrangementet i fjor.
AP170308 - Verdien som ligger både for TIL og Diambars i innholdet er i et eventuelt videresalg.
SA170307 « Trump kan redusere verdien i Oljefondet»i ¶
DB170307 En viktig del av verdien er også vissheten om at andre, for eksempel kolleger, mottar den samme informasjon, så vi har temaer for samtale i lunsjpausen.
DB170307 Verdien av pressen er ikke bare informasjonen.
SA170306 Danske politikere ser verdien av å ha kjøkken på sykehjemmet, selv om trivsel og livskvalitet er vrient å plassere i et kommunebudsjett.
SA170305 Han sier imidlertid at han er overbevist om at man skal klare å utvikle den kommersielle verdien av kvinnefotballen.
SA170305 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk siden skal være med å utvikle den kommersielle verdien , sier Svendsen.
FV170305 Han sier imidlertid at han er overbevist om at man skal klare å utvikle den kommersielle verdien av kvinnefotballen.
FV170305 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk siden skal være med å utvikle den kommersielle verdien , sier Svendsen.
DN170305 Men markedsutviklingen i denne sektoren har likevel medført at den samlede verdien av eierandelene har økt, sier han til NTB.
DN170305 Verdien var høyere, men eierandelen lavere, svarer fondet.
DB170305 Utvalget går inn for helt å droppe en slik ordning for dagens yrkesaktive som er omfattet av det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, og man vil dessuten redusere verdien av den eksisterende ordningen med virkning for alle som er født etter 1943.
BT170305 Han sier imidlertid at han er overbevist om at man skal klare å utvikle den kommersielle verdien av kvinnefotballen.
BT170305 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk siden skal være med å utvikle den kommersielle verdien , sier Svendsen.
AP170305 Han sier imidlertid at han er overbevist om at man skal klare å utvikle den kommersielle verdien av kvinnefotballen.
AP170305 Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk siden skal være med å utvikle den kommersielle verdien , sier Svendsen.
VG170304 Også for Norges Skiforbunds ledelse er verdien av å ha Marit Bjørgen på laget nærmest ubeskrivelig.
VG170304 At en så tradisjonsrik organisasjon ser verdien av å sette fokus på den virkeligheten dagens unge lever i, er inspirerende og ærefullt, sier produsent Marianne Furevold-Boland i en pressemelding.
DN170303 I dag er verdien over 900 milliarder kroner.
DB170303 Jeg synes det er merkelig at NHF og NTH ikke ser verdien i å hjelpe i en slik situasjon, sier Meusburger.
DB170303 At de ikke klarer å se verdien i norsk håndball er overraskende og tragisk.
DB170303 - Ser ikke verdien
DA170303 Derfor er Dagsavisen, Fremtiden og Rogalands Avis med på kampen #ettminutt om viktigheten av å ha et mangfold av medier og verdien av journalistikk som vi kan stole på.
DA170303 Verdien av lakseeksporten økte med 692 millioner kroner, tilsvarende 16 prosent, i februar sammenlignet med februar i fjor.
DA170303 Verdien av klippfiskeksporten økte med 67 millioner kroner i samme periode.
AA170303 FN og Interpol anslo i fjor sommer at verdien av miljøkriminalitet er på mellom 91 milliarder og 258 milliarder dollar årlig.
AA170303 Verdien av lakseeksporten økte med 692 millioner kroner, tilsvarende 16 prosent, i februar sammenlignet med februar i fjor.
AA170303 Verdien av klippfiskeksporten økte med 67 millioner kroner i samme periode.
AA170302 Snap er på vei til børs, og verdien blir på rundt 200 milliarder kroner.
AA170302 Aldri tidligere har verdien på oljefondets aksjer og rentepapirer i Israel vært så høy som i fjor.
AA170302 Verdien på aksjene falt imidlertid med 2 milliarder kroner i løpet av fjoråret.
DN170301 Bor du i Monaco er det 30 prosent sjanse for at du eier minst én million dollar - og da er ikke verdien av boligen regnet med.
DN170301 Overskuddet er regnet ut gjennom en vurdering av verdien på de 35 selskapene Investinor har investeringer i.
DN170301 Anders Waage Nilsen mener i sitt innlegg at NHO undervurderer verdien av menneskekompetanse.
DB170301 Hun har hjulpet meg til å forstå verdien av å følge reglene og vise respekt.
AP170301 februar, var det gledelig å høre fra scenen at verdien av design ikke først og fremst handler om et sluttprodukt.
DN170228 Hvis man regner sammen verdien på aksjene og obligasjonene Oljefondet eier i selskapet kommer det på til sammen 51,7 milliarder kroner.
DN170228 For retten oppga selskapet å ha 298 millioner dollar i gjeld og eiendeler på 288 millioner dollar - « men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en gjeldsforhandlingssituasjon », heter det i kjennelsen.
DN170228 Seadrill har forsøkt å komme seg ut av garantien mot å betale 10 prosent av den pålydende verdien på garantien, samt å konvertere lånet til et nytt 45 millioner dollars konvertibelt lån med mulighet for konvertering til aksjer.
DN170228 Dette tilsvarer verdien av over 26 norske oljefond, hvor verdien i dag ligger på 7.575 milliarder kroner.
DN170228 Dette tilsvarer verdien av over 26 norske oljefond, hvor verdien i dag ligger på 7.575 milliarder kroner.
DA170228 « Men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en gjeldsforhandlingssituasjon », står det i kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
DB170227 Asheim mener Ap-politikerne bør se verdien av at fraværsgrensa beholdes.
AP170227 Chen peker spesielt på USA når han skal forklare fallet i verdien på obligasjoner i siste kvartal i fjor.
AA170227 - Akkurat nå jobber vi med budsjettsøknaden inn mot departementet, og vi håper de ser verdien av å ha et godt kulturtilbud der folk bor - i distriktene, og at det dermed vil vises på tilskuddet for 2017, sier hun.
VG170226 De holder med russerne og skjønner ikke verdien i å holde landet vårt ukrainsk, sier pressesjefen for bataljonen til VG.
DB170226 Imidlertid ser ikke Streep verdien i Lagerfelds unnskyldning, og mener uttalelsen kun er ren merkevarebygging fra hans side.
VG170225 Ansvarlig for å sette sammen gavepakken i år, Lash Fary, vil ikke oppgi til CNN hva årets bag vil være verdt, men røper at verdien er sekssifret.
VG170225 Ifølge ekteparet har verdien på ranchen deres halvert på grunn av beliggenheten og problemene.
AP170225 Det skjer fordi verdien på boliger øker, da må de som betalte eiendomsskatt i fjor betale mer i år, samtidig vil noen av dem som slapp i fjor ikke slipper i år.
DA170224 - Det har vært flere kapitalutvidelser i selskapet og verdien av aksjene er nede i én krone aksjen.
BT170224 Så kan vi vurdere verdien av informasjonen.
BT170224 Men forretningsmannen mente den verdien var langt lavere nå.
DN170223 Offshorerederiet Solstad Offshore gjør en ekstraordinær nedskrivning av verdien av selskapets flåte med 1,1 milliarder kroner, opplyser selskapet i resultatrapporten som ble lagt frem torsdag ettermiddag.
AP170223 Slik beregnes verdien av næringseiendom ¶
AP170223 Slik beregnes verdien av bolig og fritidsbolig ¶
AP170223 Kommunen har siden i fjor vår jobbet for fullt med å sette verdien på hovedstadens næringseiendommer, og er nå i mål.
AP170223 selvstendige boenhet som trekkes fra verdien før eiendomsskatten beregnes.
AA170223 Ved børsslutt hadde imidlertid verdien falt 0,2 prosent.
VG170222 Lavere oljepris har bidratt til å svekke verdien av den norske kronen.
DN170222 Teslas aksjekurs trenger bare å stige med ytterligere 11 prosent for å nå opp til verdien Ford har i dag.
DN170222 Bor du i Monaco er det 30 prosent sjanse for at du eier minst én million dollar - og da er ikke verdien av boligen regnet med.
DN170222 Jeg bruker mye tid på å rette opp slike misforståelser, sier han og påpeker at rekordmye fisk landet i Finnmark i 2016, og at også verdien av fisken øker.
DA170222 Verden må ikke undervurdere verdien av landstyrker og soldater på bakken i framtidens kriger.
VG170221 De estimerer verdien til blant andre Bernardo Silva ( 50-60 M€ ), Tiémoué Bakayoko ( 40-45 M€ ), Thomas Lemar ( 40-45 M€ ) og Fabinho ( 35-40 M€ ).
VG170220 Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av oppussingen til 292.250 kroner - og de mener baderommet er blant de økonomiske forholdene som Cappelen har gitt til Jensen som godtgjørelse for politiinformasjon.
DB170220 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen, er verdien av oppussingen av badet på småbruket, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
AA170220 Ifølge Skattedirektoratet har verdien på boliger i Oslo økt med 10 prosent i snitt det siste året.
FV170219 Verken innsatsleder eller operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt kan si noe om verdien på det ranerne fikk med seg.
FV170219 | Folket og sponsorene støtter henne : - Verdien på Johaug vil bare øke ¶
AP170219 I fjor snudde det : Verdien av vareeksporten fra fastlandet sank til 387 milliarder kroner.
AP170219 Det dabbet av i fjor, med ett unntak ¶ Verdien av samlet vareeksport falt i fjor : ¶
AP170219 Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede : Innen hasjen nådde brukerne, hadde verdien mangedoblet seg ¶
AA170219 Verdien på frimerkene er henholdsvis 23 og 36 kroner.
DN170217 Undersøkelsen har som utgangspunkt at Norge med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tjenester fra andre næringer for å opprettholde samme levestandard i 2040.
DB170217 Jeg mener at alle Eliteserie-klubbene skal være selgende, men det er viktig for verdien at de hentes tilbake igjen, det løfter totalproduktet.
DB170217 De har fått med seg gods tilhørende butikken, men hvor mye eller hva verdien er, vet jeg ikke per nå, sier Rune Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Dagbladet.
DA170217 - De har fått med seg gods tilhørende butikken, men hvor mye eller hva verdien er, vet jeg ikke per nå, sier Hekkelstrand.
BT170217 - De har fått med seg gods tilhørende butikken, men hvor mye eller hva verdien er, vet jeg ikke per nå, sier Hekkelstrand. | - Andersland bløffer om Sentralbadet ¶
BT170217 | Folket og sponsorene støtter henne : - Verdien på Johaug vil bare øke ¶
DN170216 For å kunne gå inn i en småkravsprosess, kan normalt ikke verdien av krangelen overstige 125.000 kroner.
DN170216 Nåværende pensjonister risikerer at pensjonsutbetalinger fra Silver stopper opp, og arbeidstagere med fripoliser i Silver risikerer at verdien av fripolisene nedskrives med 30 - 40 prosent, sier Grimsgaard Andersen.
DN170216 Regelen er at man over tid kan bruke fire prosent av verdien på oljefondet ved inngangen til året.
DN170216 Svakere resultater for Finn.no og økt konkurranse fra Facebook og LetGo gjør at Finn-eier Polaris Media nedjusterer verdien på sine aksjer.
DB170216 Fagbevegelsen har i 150 år forstått den iboende verdien med arbeid, enten det arbeidet handler om installasjoner i Nordsjøen, pasienter på et sykehus eller nye, tjenesteytende næringer.
AA170216 Selskapet skrev også ned den bokførte verdien på trykkeriutstyr med 57 millioner kroner i fjorårets siste kvartal.
AA170216 Grunnen er blant annet at Polaris Media i fjerde kvartal justerte ned verdien på aksjeposten i Finn.no med 74 millioner kroner.
VG170215 - Skal man sitte igjen med verdien på bilen etter skatt, må man i utgangspunktet ha fått det dobbelte.
VG170215 - Det betyr at skatten av verdien på Lothes bil blir 175.000 kroner på høyeste trinn.
SA170215 | Folket og sponsorene støtter henne : - Verdien på Johaug vil bare øke ¶
FV170215 Forsvarsbygg mener Kristiansand kommune har kjøpt eiendommen deres på billigsalg, gjort det om til boligtomter og mangedoblet verdien .
DN170215 Siden valget i fjor høst har Nato-sjef Jens Stoltenberg og teamet hans lagt ned en stor innsats for å vise frem verdien av alliansen for amerikanerne.
DN170215 På knappe to måneder er verdien av industrikonglomeratet Toshiba halvert.
DA170215 Kartleggingen ( med utgangspunkt i « et knippe norske selskaper » ) viser at verdien av markedstilgang i havvindmarkedet er i størrelsesorden 60 milliarder over 15 år, ifølge selskapene selv ».
AP170215 | Folket og sponsorene støtter henne : - Verdien på Johaug vil bare øke ¶
AP170215 | Folket og sponsorene støtter henne : - Verdien på Johaug vil bare øke ¶
VG170214 Verdien på PSG-elleveren estimeres å være på 440 millioner euro, noe som tilsvarer drøye 3,9 milliarder kroner.
VG170214 Foto : Gorm Kallestad, NTB scanpix ¶ Verdien kan komme opp i 10 milliarder kroner for Kongsberg-gruppen og et hundretalls underleverandører.
VG170214 Dette kan bli en ny milliard-butikk for Kongsberg : ¶ - Verdien av videresalg av kampledelsessytemet for ubåt kan ligge i samme størrelsesporden som missilene, sier Eriksen Søreide til VG.
SA170214 Verdien av salget økte i fjor med drøyt 700 millioner kroner.
SA170214 Totalt falt verdien for fotomarkedet med 38 prosent, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner i fjor.
SA170214 Ser vi på verdien så ble det omsatt mobiler for ni milliarder kroner i 2016, opp fra 7,7 milliarder i 2015.
FV170214 Totalt falt verdien for fotomarkedet med 38 prosent, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner i fjor.
FV170214 Ser vi på verdien så ble det omsatt mobiler for ni milliarder kroner i 2016, opp fra 7,7 milliarder i 2015.
DN170214 Verdien av amerikansk korneksport til nabolandet i sør var i 2015 på over tyve milliarder kroner.
DN170214 I dag er verdien 3,1 milliarder kroner.
DB170214 Striden mellom de to står om verdien av parlamentarisk politikk.
DB170214 Mens vi betalte et gjennomsnitt på 1.279 kroner for kaffetrakteren i 2015, lå verdien pr. solgte i fjor på 724.
BT170214 Totalt falt verdien for fotomarkedet med 38 prosent, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner i fjor.
BT170214 Ser vi på verdien så ble det omsatt mobiler for ni milliarder kroner i 2016, opp fra 7,7 milliarder i 2015.
AP170214 Det er nesten tre ganger så mye som den samlede verdien av alle selskapene notert på Oslo Børs.
AP170214 Totalt falt verdien for fotomarkedet med 38 prosent, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner i fjor.
AP170214 Ser vi på verdien så ble det omsatt mobiler for ni milliarder kroner i 2016, opp fra 7,7 milliarder i 2015.
AA170214 Verdien av salget økte i fjor med drøyt 700 millioner kroner.
DA170213 Utskillelsen av den ikke-norske virksomheten er et ledd i å maksimere verdien fra Lundins norske portefølje for sine aksjonærer, opplyser selskapet.
AP170213 Man undervurderte også grovt trafikkøkningen, verdien av mer transport og bedre mobilitet med tanke på arbeidsmarkedet.
AP170213 Man undervurderte grovt verdien av færre dødsulykker.
AA170213 Den samlede verdien er på 2,7 milliarder kroner, skriver Statoil i en pressemelding.
AA170213 Utskillelsen av den ikke-norske virksomheten er et ledd i å maksimere verdien fra Lundins norske portefølje for sine aksjonærer, opplyser selskapet.
VG170211 Også om vi regner inn verdien av gratis kost og losji, ligger den totale økonomiske godtgjørelsen fortsatt langt under det som i Norge regnes som anstendig betaling for utført arbeid.
DN170211 I løpet av de 66 dagene steg verdien med 1,050 millioner kroner.
DN170211 Verdien økte med 16.000 kroner dagen.
DB170211 Verdien loven bygger på, har tverrpolitisk oppslutning, anses som en menneskerettighet, og hører til kjennetegnene på et moderne, demokratisk samfunn.
VG170210 Forretningsmenn ser ofte verdien i være fleksible og pragmatiske.
FV170210 Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.
DN170210 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170210 I overkant av 1,7 millioner dollar stammer fra en endring i verdien av pensjonsordningen hans. 2,775 millioner dollar en ren bonus.
DB170210 En algoritme er en fremgangsmåte for, gitt et argument, å finne verdien til en beregnbar funksjon.
AA170210 For fjoråret som helhet falt verdien på kinesisk eksport med 7,7 prosent sammenlignet med 2015.
AA170210 Det siste året har verdien på selskapet blitt redusert med 15 prosent.
VG170209 I Norge har vi alltid verdsatt verdien av å jobbe og skape.
SA170209 Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.
BT170209 Europeiske statsledere ser verdien av samarbeidet.
BT170209 Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.
AP170209 Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.
AA170209 Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.
VG170208 Fakta om rapporten Verdien av aktive seniorer ¶
SA170208 Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse.
DN170208 - Så kan du si aksjekursen har gått til himmels, men en skal huske at SR-Bank fortsatt er verdsatt til under verdien av bokført egenkapital, og banken leverer ti prosent avkastning på egenkapitalen, sier Kirkøen.
DN170208 Verdien av selskapet økte med 5,65 prosent.
DA170208 Det er hit man som 40-år-og-noe kan gå for å føle seg ung, men den kulturelle verdien av å være her er like stor for alle aldre.
BT170208 januar noe vi kan gjøre, nemlig satse på havvind som vil skape nye arbeidsplasser, løse utslippsproblemene og øke verdien av norsk vannkraft.
AA170208 I 2015 er det anslått at verdien av tjenestene som ble ytt lå på 500 millioner kroner.
AA170208 Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse.
SA170207 NY Post har også snakket med auksjonseksperten Ken Goldin om verdien på trøyen.
BT170207 FOTO : POLITIET ¶ | - Trump kan redusere formuen vår ¶ Verdien på vår felles formue i Oljefondet kan bli mindre med Donald Trump som president i USA, sier NHH-professor Thore Johnsen til BT.
BT170207 Samtidig, og like viktig, den gangen hadde vi politikere som skjønte verdien av den nye energien, og sikret at samfunnet fikk kontroll med vannkraften.
BT170207 NY Post har også snakket med auksjonseksperten Ken Goldin om verdien på trøyen.
AP170207 Statoil skriver ned verdien av sin utenlandsstsing med 19 milliarder kroner.
AP170207 NY Post har også snakket med auksjonseksperten Ken Goldin om verdien på trøyen.
DN170206 ¶ Har du vært involvert i en rettssak der kostnadene til advokater har overgått verdien av konflikten ?
DN170206 Brutto nasjonalproduktet ( bnp ), verdien av alle varer og tjenester, vokste med 1,7 prosent i eurosonen i 2016, mot 1,6 prosent i USA.
DN170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
DB170206 I begynnelsen av november var børsverdien på 300 millioner kroner, men siden det har verdien altså økt med 1,1 milliarder kroner.
DB170206 I begynnelsen av november var børsverdien på 300 millioner kroner, men siden det har verdien altså økt med 1,1 milliarder kroner.
DB170206 Får de tilstrekkelig press er det ikke tvil om at også store sosiale medieplattformer ser verdien i å jenke seg.
DA170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
DA170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
BT170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
AA170206 Verdien klubben har øverst i sitt verdigrunnlag er åpenhet.
BT170205 FOTO : EIRIK BREKKE ¶ | - Trump kan redusere formuen vår ¶ Verdien på vår felles formue i Oljefondet kan bli mindre med Donald Trump som president i USA, sier NHH-professor Thore Johnsen til BT.
BT170204 Siden den gang har verdien på « franchisen » steget fra omkring 200 millioner dollar til mer enn to milliarder dollar, i takt med bedrede sportslige resultater.
AP170204 De flaske sedlene førte til at verdien av somaliske penger sank med 25 prosent sammenlignet med dollar.
AA170204 Både Sør-Korea og Japan har vært urolige for forholdet til USA etter at president Donald Trump i valgkampen satte spørsmålstegn ved verdien av å samarbeide med dem.
DN170203 ¶ Grunneierne kan korrigere antallet rev slik at det blir forenlig med verdien av rypejakta, men de har ikke den samme muligheten for ulv, mener forfatteren.
DB170203 Samtidig vil man måtte kartlegge hvor stort problemet egentlig er, nærmere bestemt gjøre en kost-nytte-vurdering av verdien ved et slikt register.
AA170203 I januar økte verdien av den norske lakseeksporten med 1,1 milliard kroner.
AA170203 Verdien økte med 1,1 milliard kroner eller 25 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
NL170202 Det er ganske massive seertall og det er utfordrende å beregne verdien på det.
DN170202 Skattefunn-prosjektene er oftest flerårige, samtidig som verdien av fradragene først fremkommer endelig i de årlige etterskuddsvise skatteoppgjørene.
DN170202 Den tilsvarende budsjetterte verdien av skattefunn-fradragene var 4,7 milliarder kroner.
DN170202 Det er tre faktorer som har sendt verdien på en euro ned til rundt 8,8 kroner torsdag, ifølge meglerhuset : ¶
DB170202 Siden det har aksjen falt 95 prosent og i skrivende stund er verdien på selskapet bare 7,8 milliarder kroner.
DB170202 Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har han satt fokus på livsglede og løftet frem verdien av de nære ting i livet, heter det blant annet i juryens prisbegrunnelse.
AP170202 Ifølge blant andre Yahoo News skal verdien av Snapchat nærme seg 25 milliarder dollar ( 206 milliarder kroner ), men summen er ikke bekreftet.
AA170202 - Men senere har jeg sett verdien av å ha røtter i to kulturer, og er stolt av det.
DN170201 Angrepene fra Navarro gjorde at forbundskansler Angela Merkel så seg nødt til å gå ut og avvise påstandene om at Berlin forsøker å påvirke verdien av euroen.
DB170201 Estimatet av den globale middeltemperaturen ved bakken for 2014 var høyere enn noen tidligere år, men feilmarginen gjør at den virkelige verdien kan være noe ulik dette tallet.
SA170131 Nå må vi få bedriftene til å skjønne verdien av å samarbeide med oss, sier Hein Barthold.
DN170131 Verdien av kvalitetsinnhold vil fortsette å øke.
DB170131 - Slik vi ser det, så er ikke verdien av arbeidet vårt å nødvendigvis gi en overbevisende forklaring for sirklene, selv om vi er glade om det er det vi gjør.
DB170131 Den bokførte verdien var under 1 milliard kroner. - 2016 var et travelt år.
AP170131 Nå må vi få bedriftene til å skjønne verdien av å samarbeide med oss, sier Hein Barthold.
DN170127 Siden Trump ble valgt i november har verdien steget med over 2,6 milliarder kroner.
DB170127 Det er viktig å formidle at arbeidsgivere bør se verdien i den innovasjonskraften som ligger i å rekruttere langt bredere., sier Rieber Mohn til Dagbladet.
BT170127 | Ser ikke verdien i naturmangfold ¶
BT170127 Stoltenberg II-regjeringen så verdien av dette arbeidet, og fikk Genbanken inn på statsbudsjettet.
BT170127 Ser man ikke verdien i naturmangfoldet ?
BT170127 Hvis ikke vil vi huske at Høyre og Frp ikke så verdien til de ville fiskestammene i Hardangervassdragene.
DB170126 For det andre så er det ikke uvanlige å overvurdere verdien av boligen sin.
DB170126 Dette påvirker verdien av pensjonen din i stor grad. 2.
SA170125 Airbnb har tredoblet verdien sin på to år, og er nå verdsatt til 30 milliarder dollar.
SA170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
SA170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
SA170125 Mads Kaggestad vil ikke vektlegge verdien i prøven på dette stadiet i saken.
SA170125 Hadde hun tatt det i tablettform, og de hadde målt det dagen etter hadde verdien vært tusen ganger høyere, sier Andrén-Sandberg til Aftonbladet.
SA170125 Den verdien støtter Johaugs forklaring, mener den medisinske eksperten Åke Andrén-Sandberg.
SA170125 - Verdien er høyere enn Alberto Contadors.
FV170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
FV170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
FV170125 Mads Kaggestad vil ikke vektlegge verdien i prøven på dette stadiet i saken.
FV170125 Hadde hun tatt det i tablettform, og de hadde målt det dagen etter hadde verdien vært tusen ganger høyere, sier Andrén-Sandberg til Aftonbladet.
FV170125 Den verdien støtter Johaugs forklaring, mener den medisinske eksperten Åke Andrén-Sandberg.
FV170125 - Verdien er høyere enn Alberto Contadors.
DN170125 ¶ Reklametjenestene omsettes i markedet og fanges direkte opp i bnp, men det er ikke nødvendigvis slik at den reflekterer verdien av den økende bruken av gratistjenester, sier forfatteren.
DB170125 - Denne verdien er forenlig med bruk av kremen Trofodermin, men vi kan ikke utelukke annen bruk.
DB170125 La dem få innsikt i familieøkonomien og verdien av ting, slik at de forstår at man ikke har mulighet til å kjøpe den dyreste vinterjakka, foreslår hun.
DB170125 I Norge utgjør 1000-lapper og 500-lapper 72 prosent av verdien av kontanter.
BT170125 Airbnb har tredoblet verdien sin på to år, og er nå verdsatt til 30 milliarder dollar.
BT170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
BT170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
BT170125 Mads Kaggestad vil ikke vektlegge verdien i prøven på dette stadiet i saken.
BT170125 Hadde hun tatt det i tablettform, og de hadde målt det dagen etter hadde verdien vært tusen ganger høyere, sier Andrén-Sandberg til Aftonbladet.
BT170125 Den verdien støtter Johaugs forklaring, mener den medisinske eksperten Åke Andrén-Sandberg.
BT170125 - Verdien er høyere enn Alberto Contadors.
AP170125 Dow Jones Industrial Average er en indeks som måler verdien på 30 av USAs største selskaper.
AP170125 Airbnb har tredoblet verdien sin på to år, og er nå verdsatt til 30 milliarder dollar.
AP170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
AP170125 Mads Kaggestad vil ikke vektlegge verdien i prøven på dette stadiet i saken.
AP170125 Hadde hun tatt det i tablettform, og de hadde målt det dagen etter hadde verdien vært tusen ganger høyere, sier Andrén-Sandberg til Aftonbladet.
AP170125 Den verdien støtter Johaugs forklaring, mener den medisinske eksperten Åke Andrén-Sandberg.
AP170125 - Verdien er høyere enn Alberto Contadors.
AP170124 Jeg er knallstolt over å få være ambassadør for Flyktninghjelpen, som faktisk ser verdien i å bruke meg som et verktøy for å nå ut til en stor gruppe mennesker med sitt budskap, skriver Marna Haugen Burøe.
SA170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
SA170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
FV170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
FV170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
BT170123 Fakta : De store sedlene ¶ 1000-lapper og 500-lapper utgjorde 72 prosent av verdien av kontanter i omløp i 2015.
BT170123 Jeg ba om en oppdatert rapport, der verdien ble oppjustert til 1,5 millioner.
BT170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
AP170123 Fakta : De store sedlene ¶ 1000-lapper og 500-lapper utgjorde 72 prosent av verdien av kontanter i omløp i 2015.
AP170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
AP170123 Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.
DN170122 Den samlede verdien på disse er anslått til 655 milliarder dollar, eller 5530 milliarder kroner etter dagens kurs.
DB170121 - Han prøvde å få meg til å forstå verdien av utdanning.
DN170120 SKAL DOBLE VERDIEN AV GRØNN SKOG.
DB170120 Det som gjør at ovennevnte beregning faktisk undervurderer verdien på arbeidsplassene i petroleumsnæringen er at statens samlede inntekter inneholder personskatt, mens tallet for petroleumsinntektene består kun av skatteinntekter fra oljeselskapene, SDØE-inntekter og utbytte på statens Statoil-aksjer, mens skatteinntektene fra hele leverandørindustrien og tilkn
DB170119 Også verdien av en begrunnelse, er begrenset.
DB170119 Kraftfulle digitale verktøy forsterker verdien av å være fysisk nær andre svært talentfulle og produktive folk, snarere enn å erstatte det.
DB170119 Xi Jinping framstår som verdens fremste forsvarer av fornuften, og talte varmt om verdien av frihandel og behovet for å gjennomføre klima-avtalen fra Paris, verdens fremste håp om en forsvarlig klima-politikk.
AP170119 Den bygger på skepsis til verdien av denne typen internasjonale samarbeid.
AP170119 Den bygger på skepsis til verdien av denne typen internasjonale samarbeid.
AP170119 Den bygger på skepsis til verdien av denne typen internasjonale samarbeid.
SA170118 Verdien på Aker Solutions, som har hovedkontor på Fornebu, er estimert til 1,35 milliarder dollar, eller rundt 11,4 milliarder kroner.
DB170118 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
AP170118 Innen Cappelens marokkanske hasj nådde brukerne, hadde verdien mangedoblet seg : Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede ¶
SA170117 Også den historiske verdien til mange av bygningene er stor.
SA170117 Det er ikke tvil om at dette sikrer en trygghet, profesjonalitet og et faglig miljø som virker markant inn på den kvaliteten og verdien barnehagen gir våre barn hver dag.
DN170117 Siden midten av 2016 har verdien på globale obligasjoner falt, samtidig som lave renter har begrenset avkastningen.
DN170117 Siden midten av 2016 har verdien på globale obligasjoner falt, samtidig som lave renter har begrenset avkastningen.
DN170117 Det britiske pundet har mistet om lag en femdel av verdien etter at Storbritannia stemte for å forlate EU.
DB170116 60 prosent av verdien
DN170115 Vi trenger økonomer som forstår verdien av bærekraftig utvikling - ikke bare ut fra et rent miljøvernperspektiv, men også fra et økonomisk effektiviserings-perspektiv, sier Brekke.
DN170115 Men jeg lærte fort verdien av hardt, systematisk arbeid og en god porsjon galgenhumor når ting står på som verst.
DB170115 Under ser du hvordan verdien av én Bitcoin har variert mot en amerikansk dollar siden 2009 : ¶
DB170115 STORE SVINGNINGER : Mens du gjorde en svært god deal om du kjøpte Bitcoins i starten av 2013 og solgte ett år senere, kan vi ikke si det samme fra 2014-2015, der verdien falt med rundt 80 prosent.
DB170115 Bare det siste døgnet sank verdien med rundt ti prosent da dette ble skrevet.
SA170114 Og dessuten : Hvis det virkelig er slik at Nilsen ser for seg å kvitte seg med den ambisiøse, men bunn ærlige Jonas Grønner, hvorfor velger han da å snakke ned verdien hans ?
FV170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap.
FV170114 Stadige rekordsummer på det kommersielle feltet har gjort sitt til at også verdien av klubbene har skutt i været.
FV170114 De har litt mindre tro på Manchester United enn Forbes, og setter verdien til 26,2 mrd.
FV170114 Da han overtok kontrollen i 2011 var verdien 10,2 mrd., nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
FV170114 , nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
BT170114 Og dessuten : Hvis det virkelig er slik at Nilsen ser for seg å kvitte seg med den ambisiøse, men bunn ærlige Jonas Grønner, hvorfor velger han da å snakke ned verdien hans ?
BT170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap.
BT170114 Stadige rekordsummer på det kommersielle feltet har gjort sitt til at også verdien av klubbene har skutt i været.
BT170114 De har litt mindre tro på Manchester United enn Forbes, og setter verdien til 26,2 mrd.
BT170114 Da han overtok kontrollen i 2011 var verdien 10,2 mrd., nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
BT170114 , nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
AP170114 Og dessuten : Hvis det virkelig er slik at Nilsen ser for seg å kvitte seg med den ambisiøse, men bunn ærlige Jonas Grønner, hvorfor velger han da å snakke ned verdien hans ?
AP170114 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap.
AP170114 Stadige rekordsummer på det kommersielle feltet har gjort sitt til at også verdien av klubbene har skutt i været.
AP170114 De har litt mindre tro på Manchester United enn Forbes, og setter verdien til 26,2 mrd.
AP170114 Da han overtok kontrollen i 2011 var verdien 10,2 mrd., nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
AP170114 , nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
SA170113 Verdien kan også øke med årene.
SA170113 Å sette verdien på en fotballklubb er ingen eksakt vitenskap.
SA170113 Stadige rekordsummer på det kommersielle feltet har gjort sitt til at også verdien av klubbene har skutt i været.
SA170113 De har litt mindre tro på Manchester United enn Forbes, og setter verdien til 26,2 mrd.
SA170113 Da han overtok kontrollen i 2011 var verdien 10,2 mrd., nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
SA170113 , nå mener Forbes at verdien er på 17 mrd.
DN170113 Han anslår selv verdien av dette selskapet, som han eier sammen med blant andre investorene Ivar Mjåland, Jon Bjørgum og Ole-Ragnar Olsen, til 1,6 milliarder kroner.
DN170113 Den største verdien ligger i selskapet Christiansholm Eiendom, som eier flere sentrale eiendommer i Kristiansand sentrum.
BT170113 Verdien kan også øke med årene.
AP170113 Verdien kan også øke med årene.
DN170112 Så langt har verdien stupt 18 prosent.
DN170112 | Kina-innstramninger knuser bitcoin-kursen ¶ Verdien av den digitale valutaen bitcoin har falt med over en tredjedel på én uke.
DN170112 I løpet av 2016 ble verdien av bitcoin tredoblet fra bunnoteringen i februar i fjor til toppen ved nyttår, og var fjorårets internasjonale valutavinner.
DB170112 - Det er sikkert hyggelig for Rema at de ser verdien av en særnorsk bokstav.
BT170112 Med en statsminister og næringsminister fra Bergen er det litt rart at ikke regjeringen ser verdien av å finansiere en større del av bybanebyggingen.
BT170112 Hovedargumentet for monarki i Norge er den kulturelle verdien .
AP170111 Ved skatter, avgifter, direkte deltagelse på sokkelen og utbytte fra Statoil trekker staten inn det meste av verdien av utvunnet olje og gass.
AP170111 Onsdag var verdien av fondet rundt 7600 milliarder kroner.
AP170111 Endringer i verdien på landets eierandeler blir der ikke ført som positiv eller negativ inntekt.
DN170110 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170110 I 2016 falt verdien på fondet med 30 prosent, tidenes største årlige tap for fondet, ifølge et investorbrev fra selskapet som Bloomberg News har fått tilgang på.
DN170110 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DB170110 Grunnen er at det kan føre til at klubber vil tilby mindre enn den reelle verdien av spilleren, sier Taylor.
DB170110 Det er et godt poeng, for klubber som tilbyr spillere til en rival vil nok sannsynligvis bare få halvparten av verdien , selv om spilleren er på overgangslista eller ikke.
DB170110 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
DB170110 Men verdien av stoffet er selvsagt mye større.
DB170110 Hvis man tar utgangspunkt i høykvalitetshasj, kan verdien ligge på grunn 100 kroner per gram, 100 000 kroner per kilo, som det betalser til leverandør.
DB170110 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
BT170110 Det krever sitt å se verdien i det skitne barnet med kniv i hånden som spikker på en pinne ved et tent bål.
BT170110 Det krever sitt å se verdien i det skitne barnet med kniv i hånden som spikker på en pinne ved et tent bål.
FV170109 Det kan også være det har mistet troen på at det kan utvikle seg og det har ikke skjønt verdien av å gjøre feil, sier Finstad.
DB170109 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
DB170109 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
DB170109 Au Pair Centers jusekspert påpeker at au pair-verter dessuten må betale feriepenger av verdien av gratis kost og lønnen - i tråd med RS 2012-015 med vedlegg, pluss UDIs standardkontrakt.
DB170109 I stedet for å havne på dynga når levetiden til produktet de først var en del av er slutt, blir ressursene tatt opp igjen i sirkelen uten at verdien av dem eller kvaliteten synker.
DB170108 Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen er verdien av oppussingen av badet på småbruket i Nes kommune, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010.
DB170107 Dagbladet hevder at verdien av norske olje- og gassressurser kan synke på grunn av sviktende etterspørsel.
DB170107 Nygård Hansen understreker samtidig at han tror verdien hennes kan ha økt av en slik pause, som i framtida vil bety at tapte penger kan bety stor gevinst.
DN170105 Derfor er det viktig at vi skjønner verdien av de avtalene vi har før vi begynner å lefle med dem, sier Lund.
DN170105 Derfor er det viktig at vi skjønner verdien av de avtalene vi har før vi begynner å lefle med dem, sier Lund.
DB170105 Så meningsfylt og populær elgjakta enn måtte være, er det helt urimelig hvis noe mindre elg å skyte skulle trumfe verdien av å ha en tilnærmet bærekraftig ulvebestand i Norge.
DB170105 Begrunnelsen var at ulven tar mer elg, og at det forringer verdien på jaktrettighetene deres medlemmer sitter på.
AP170105 Dette er en næring i vekst og vi trenger den betalingsvillige gjesten som ser verdien i naturen og den renheten vi har her oppe.
DN170104 Foto : Per Thrana ¶ Verdien av den norske sjømateksporten i fjor er 17 milliarder kroner mer enn rekordåret 2015.
DB170104 - Tanken om at noen ville ønske å hamstre en valuta som har tapt 60 % av verdien de to siste månedene, er absurd, sier David Smilde i tenketanken Washington Office on Latin America, ifølge The Economist.
BT170104 Skulle denne trenden holde seg ut fjoråret vil verdien av handel gjort på internett passere 18 milliarder i 2016.
BT170104 Siden 2009 er verdien av netthandelen her til lands doblet ifølge byrået.
AP170104 Verdien av den norske sjømateksporten ble på 91,6 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd.
AP170104 Bestillerkompetansen i norske bedrifter bør bli betydelig bedre, slik at de skjønner verdien av en ansatt med mastergrad.
SA170103 Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har han satt fokus på livsglede og løftet fram verdien av de nære ting i livet, heter det videre.
SA170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
SA170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
DN170103 | Spetalen og Opsahls NEL-salg senker verdien på konsernsjefens opsjoner ¶
DN170103 Trenger teknoentusiaster Hvor stor er egentlig verdien av å ha gratis tilgang til en søkemotor som Google, spør professor Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI. mer ¶
DB170103 Ifølge Imdb, Internet Movie Database, er listen rangert ut fra antall rangeringer hver tv-serie får av brukerne og ut fra verdien på disse rangeringene.
DB170103 Fordi tomteverdien er langt lavere enn verdien av både tomt og hus, sparer du lett flere titalls tusen kroner ved å kjøpe nytt. 7.
DA170103 Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har han satt fokus på livsglede og løftet fram verdien av de nære ting i livet, heter det videre.
DA170103 Ifølge tall fra Nordea Markets falt verdien av norske offshorerederier på Oslo Børs med 44 prosent i 2016.
BT170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
AP170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
AP170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
AP170103 Men de er spesielt dyre på frakt - en drakt jeg kjøpte derfra var nesten like dyr i frakt som verdien av drakten.
DN170102 Sæter mener Jinhui fremstår som den billigste av aksjene målt etter « net asset value », eller såkalt verdijustert egenkapital - et mål på den reelle verdien på selskapets eiendeler.
DN170102 I fjor høst anslo aksjestrateg Otto Friedrichsen i Formuepleje overfor Dagens Næringsliv at verdien på Lego er på rundt 230 milliarder danske kroner.
DN170102 - Verdien på det sterke varemerket til Lego er dog langt fra ubetydelig, og derfor ville den endelig tenkte børsverdi uten tvil ligge noe høyere, sa Friedrichsen til DN.
DN170102 I fjor høst anslo aksjestrateg Otto Friedrichsen i Formuepleje overfor Dagens Næringsliv at verdien på Lego er på rundt 230 milliarder danske kroner.
DN170102 - Verdien på det sterke varemerket til Lego er dog langt fra ubetydelig, og derfor ville den endelig tenkte børsverdi uten tvil ligge noe høyere, sa Friedrichsen til DN.
SA170101 Vi ser nå at internasjonale aktører kommer inn og ser verdien av det store arbeidet som er utført på Hanabryggene.
SA170101 Og det er respekten for ulikhet og verdien av felleskapet som skal forebygge krenkelser og mobbing.
SA170101 ONS 2016 var en suksess og vitnet om verdien av gode møteplasser i en krevende periode.
DN170101 I 2017 vil man begynne å utnytte den kommersielle verdien e-sportsturneringer har som markedsføringskanal, som igjen vil føre til enda større utbredelse og mer mediedekning, tror analytikerne.
AP170101 Både kong Harald og statsminister Erna Solberg ( H ) brukte sine nyttårstaler til å snakke om inkludering og verdien av den enkeltes initiativ.
FV161221 Han ønsker så inderlig at flere sponsorer kan se verdien av å gå inn i denne stiftelsen.
AP161211 Når verdien i november samtidig økte med 22 prosent, er det lett å skjønne at prisene var svært gode.
AP161211 Det er en volumnedgang på drøyt 5 prosent, mens verdien har økt med 30 prosent fra samme periode i fjor.
AP161211 Verdien av sildeeksporten steg med en tredjedel.
DN161205 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sa Nordvik til DN i forrige måned.
VG161123 Verdien fyker opp.
FV161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
BT161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
AA161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
AP161006 Skatteforliket innebærer at bare 80 prosent av verdien av f.eks. en lastebil eller traktor skattlegges.
AP161006 Dette skjer ikke på en gang : Neste år blir rabatten på 10 prosent : Man skatter altså bare av 90 prosent av verdien .
AP161006 Skatteforliket innebærer at bare 80 prosent av verdien av f.eks. en lastebil eller traktor skattlegges.
AP161006 Dette skjer ikke på en gang : Neste år blir rabatten på 10 prosent : Man skatter altså bare av 90 prosent av verdien .
AP161006 Skatteforliket innebærer at bare 80 prosent av verdien skattlegges.
AP161006 Dette skjer ikke på en gang : Neste år blir rabatten på 10 prosent : Man skatter altså bare av 90 prosent av verdien .
DN160921 Vi er konkurrenter, men det er litt som at Google satt i styret til Apple helt til de gikk i direkte konkurranse med dem, fordi verdien av informasjonsutveksling er så høy.
BT160921 De som er rike, forbund og toppklubber, må se verdien i dette - og hjelpe de små i hverdagen.
AP160916 Når en ikke ser verdien av, eller interesserer seg for gevinster av investeringene, er det ikke rart at det investeres for lite i ny teknologi.
DN160909 - På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.
DN160909 - På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.
AP160908 kvartal i år brukte de 19 største bankene muligheten til å være fleksible og avvike fra kravene for 6,7 prosent av verdien av nye lån.
SA160907 Harriss, Haakon Michael ¶ - Verdien av å skape et nytt rom som er separat fra huset så jeg ikke før i ettertid.
BT160907 - Verdien av å skape et nytt rom som er separat fra huset så jeg ikke før i ettertid.
AP160907 Harriss, Haakon Michael ¶ - Verdien av å skape et nytt rom som er separat fra huset så jeg ikke før i ettertid.
SA160818 Det kan også være det har mistet troen på at det kan utvikle seg og det har ikke skjønt verdien av å gjøre feil, sier Finstad.
BT160818 Det kan også være det har mistet troen på at det kan utvikle seg og det har ikke skjønt verdien av å gjøre feil, sier Finstad.
AP160818 Det kan også være det har mistet troen på at det kan utvikle seg og det har ikke skjønt verdien av å gjøre feil, sier Finstad.
SA160810 Vurderer verdien på boligen i fremtiden, basert på planer om bygging, deling av tomten, og så videre.
SA160810 Statistikk fra Eiendomsverdi er grunnlaget for både meglere og takstmenn når de skal vurdere verdien på en bolig.
SA160810 Når meglerne får bestemme verdien selv, kan prisingen bli enda skjevere enn i dag, mener han.
SA160810 I fraflytningsområder selges hus ofte til lavere pris enn sin tekniske verdi, mens boliger i områder med høy etterspørsel har en langt høyere pris enn den tekniske verdien .
SA160810 Hun sier taksørene fortsatt skal vurdere den tekniske verdien , altså hvor mye boligen er verdt i seg selv, men ikke ta hensyn til andre forhold som kan bidra til å trekke prisen opp eller ned.
SA160810 Her er de vanligste måtene å vurdere verdien av en bolig.
SA160810 At de er alene om å sette verdien bidrar i alle fall ikke til mindre prisvekst.
SA160810 - Fagfolkene bruker det samme verktøyet når de skal vurdere verdien av en bolig, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
SA160810 - Avviket mellom verdien takstmennene anslår og salgsprisene er mye større enn den gjennomsnittlige prisøkningen, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
AP160810 Vurderer verdien på boligen i fremtiden, basert på planer om bygging, deling av tomten, og så videre.
AP160810 Statistikk fra Eiendomsverdi er grunnlaget for både meglere og takstmenn når de skal vurdere verdien på en bolig.
AP160810 Når meglerne får bestemme verdien selv, kan prisingen bli enda skjevere enn i dag, mener han.
AP160810 I fraflytningsområder selges hus ofte til lavere pris enn sin tekniske verdi, mens boliger i områder med høy etterspørsel har en langt høyere pris enn den tekniske verdien .
AP160810 Hun sier taksørene fortsatt skal vurdere den tekniske verdien , altså hvor mye boligen er verdt i seg selv, men ikke ta hensyn til andre forhold som kan bidra til å trekke prisen opp eller ned.
AP160810 Her er de vanligste måtene å vurdere verdien av en bolig.
AP160810 At de er alene om å sette verdien bidrar i alle fall ikke til mindre prisvekst.
AP160810 - Fagfolkene bruker det samme verktøyet når de skal vurdere verdien av en bolig, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
AP160810 - Avviket mellom verdien takstmennene anslår og salgsprisene er mye større enn den gjennomsnittlige prisøkningen, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
SA160806 José Mourinho liker ikke at Arsène Wenger og Jürgen Klopp snakker om Manchester United og verdien på Paul Pogba.
AP160806 José Mourinho liker ikke at Arsène Wenger og Jürgen Klopp snakker om Manchester United og verdien på Paul Pogba.
AP160728 - Det betyr at vår desidert største artsgruppe ikke er med når verdien av norsk natur måles opp mot en utbygging.
AP160727 Det er ikke lett å skaffe nok pengesedler når verdien går i kjelleren.
AP160718 Hvis flyselskapet mener at bagasjen er mistet, eller om den ikke har kommet til rette 21 dager etter flyvningen, har du krav på erstatning tilsvarende verdien på bagasjen.
AP160713 Der skal taksten anslå faktisk verdi, og skatten slår inn når verdien passerer 4 milloner kroner.
SA160712 Samtidig har verdien av Nintendos aksjer økt med 11 milliarder dollar, siden 6. juli.
AP160709 Rekkehuset med den anslått høyeste verdien er verdsatt til 7 millioner kroner.
AP160709 Hvis du klager over selve verdien , må du dokumentere alternativ verdi gjennom en takstrapport, verdivurdering fra megler eller liknende.
AP160709 Hvis verdien er under dette, er du uansett dekket inn av beregningsmåten.
AP160709 Der teller bare en fjerdedel av verdien , og man får fratrekk for gjeld.
AP160709 Der skal taksten anslå faktisk verdi, og skatten slår inn når verdien passerer 4 milloner kroner.
SA160701 Ved de siste mesterskapene har verdien av landslagsdrakten i synet på det flerkulturelle Tyskland vært mye omtalt.
BT160701 Ved de siste mesterskapene har verdien av landslagsdrakten i synet på det flerkulturelle Tyskland vært mye omtalt.
AP160701 Ved de siste mesterskapene har verdien av landslagsdrakten i synet på det flerkulturelle Tyskland vært mye omtalt.
AP160624 Den viste at den globale verdien på aktivitetsferie har vokst med 195 prosent på to år.
AP160620 Men verdien er ikke at du lærer noe teoretisk, som kritisk tenkning.
AP160620 Verdien er at du lærer et praktisk håndverk som hjelper deg i hverdagen.
AP160619 Aslak Sira Myhre og Anne Carine Tanum : - Alle andre enn det offentlige ser ut til å se verdien av Litteraturhuset i Oslo ¶
AP160619 - Det er et kjempepotensial i næringslivet, men de må oppdras til å forstå verdien av kunst og kultur.
AP160609 - På grunn av del uroligheter i den siste tiden innad i landet, så har det bidratt til at valutaen har mistet en del av verdien .
AA160609 - På grunn av del uroligheter i den siste tiden innad i landet, så har det bidratt til at valutaen har mistet en del av verdien .
AP160608 Men det er også andre, større hensyn i spill som festivalen enten ikke ser den fulle verdien av, eller anser som underordnet.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien
AP160524 Samfunnets reaksjoner på hvordan hemmelighold i skatteparadis benyttes for å skjule ulovligheter, er den største verdien av oppmerksomheten fra Panama Papers.
AA160511 Derfor håper vi at andre aktører i markedet ser verdien av deres holdninger og hvor gode forbilder de er.
SA160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
SA160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
BT160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
BT160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
AP160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
AP160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
VG160416 Men verdien av et bredt samarbeid er større enn summen av prosjekter og programmer.
AP160414 Da finanskrisen brøt ut i 2008, var Hellas, Italia og Japan omtrent alene om å ha en statsgjeld som var større enn bruttonasjonalproduktet ( BNP ), verdien av et lands samlede produksjon av varer i løpet av ett år.
SA160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes.
BT160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes.
AP160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes.
AP160316 Norske Skog har selv testet verdien på sine eiendeler.
AP160316 - Vi har konkurransedyktige avdelinger som alle er på den nedre delen av kostnadskurven og verdien på eiendelene våre er i tråd med våre europeiske konkurrenter.
SA160311 I de klassiske bilenes aller dyreste sjikt er prisene formidable - og verdien er i all hovedsak knyttet til ett bilmerke.
AP160311 I de klassiske bilenes aller dyreste sjikt er prisene formidable - og verdien er i all hovedsak knyttet til ett bilmerke.
AP160309 - På den annen side : Hvis din tomt er den siste biten i utbyggerens puslespill, så kan det øke verdien , sier Dreyer.
AP160306 Samtidig som det tas ut penger fra oljefondet, er verdien av fondet redusert med rundt 300 milliarder kroner hittil i år, som følge av fall i det globale aksjemarkedet.
AP160305 og en eiendom som kanskje mister verdien fordi den bygges ned. * * * * _Lurer du på hva boligen din er verdt ?
AP160305 og en eiendom som kanskje mister verdien fordi den bygges ned. * * * * _Lurer du på hva boligen din er verdt ?
SA160226 Men de mener at verdien ligger vel så mye ligger i underholdningsverdien til bilen, at den gir deg « samtaleemnet over alle samtaleemner.
FV160226 Men de mener at verdien ligger vel så mye ligger i underholdningsverdien til bilen, at den gir deg « samtaleemnet over alle samtaleemner.
AP160226 Men de mener at verdien ligger vel så mye ligger i underholdningsverdien til bilen, at den gir deg « samtaleemnet over alle samtaleemner.
AP160209 Dette førte til at Twitteraksjen denne uken ble notert med den laveste verdien siden selskapet ble børsnotert i 2013.
DN160204 Størrelsen vil variere fra kvartal til kvartal og avhenger av andel aksjer som velges, men verdien av statens samlede utbytte i form av aksjer og kontanter fra Statoil vil være stabil gitt at utbyttet videreføres på dagens nivå.
AP160204 Slik ble Okkupert anmeldt i Aftenposten : Ambisiøs serie med snubletråder ¶ Verdien av å bli inkludert ¶
AP160131 Det tilsvarer verdien av nesten ti norske oljefond ( fondets verdi har passert 7000 milliarder kroner ).
AP160129 Å prøve å dra ned verdien av leiligheten var en strategi vi ikke lærte før senere.
AP160129 En gjeng unge mennesker som alle vil gjøre et kupp og som derfor kollektivt prøver å dra ned verdien av leiligheten.
DA160122 Fordi vi skal gjøre alt vi kan for å gi folk verdigheten og verdien det gir å være innenfor og få lov å kjenne mestring og å få bidra.
DA160122 Fordi vi skal gjøre alt vi kan for å gi folk verdigheten og verdien det gir å være innenfor og få lov å kjenne mestring og å få bidra.
DA160119 Ikke bare øker disse godene verdien på våre turistseverdigheter, men de er også selve livsgrunnlaget for Norge som reiselivsnasjon.
AP160117 Valutafall ¶ Verdien på den sørafrikanske valutaen rand har falt kraftig, og ifølge analytikere kan landets kredittverdighet komme til å bli nedjustert, slik at sørafrikanske statsobligasjoner blir stemplet som « søppel ».
AP160107 Hans utgangspunkt er at Kina famler i blinde for å skape en ny vekstmodell samtidig somde stadige nedskrivningene av verdien av landets valuta bidrar til å velte problemene over på resten av verden.
AP160107 For åttende dag på dag svekket myndighetene verdien av valutaen.
AP160107 Den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros, som ble verdenskjent da han med sine spekulasjoner i de internasjonale valutamarkedene i 1992 var med å senke verdien av det britiske pundet, advarer mot en ny global finanskrise på størrelse med krisen i 2008.
FV160105 Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105 Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105> Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105> target="avis" href= Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶