SA171209 På planen er også 1 milliard kroner til velferdsteknologi .
SA171205 « Den viktigste grunnen til at vi innfører velferdsteknologi , er at det gir kvalitetsgevinster.
SA171205 Tilby alternativer ¶ Velferdsteknologi er ikke for alle.
SA171205 Hensikten med velferdsteknologi er å tilby alternativene og mulighetene som de siste års digitale utvikling gir oss.
SA171205 Den viktigste grunnen til at vi innfører velferdsteknologi , er at det gir kvalitetsgevinster.
SA171205 Da er det vel bra at andre kan se hvor de er og sørge for at de kommer til rette ? Velferdsteknologi er ikke for alle.
SA171205 desember skriver Arnt Olav Klippenberg om velferdsteknologi generelt og medisineringsstøtte spesielt.
SA171202 Velferdshender er dyrt, velferdsteknologi er billig.
SA171202 Diskusjonen hadde gått høylytt rundt kafebordet om velferdsteknologi .
SA171202 Velferdsteknologi skal redde kommuneøkonomien.
SA171202 Velferdsteknologi .
DN171130 Reformene Giske trakk fram i forbindelse med Aps alternative budsjett, var : Fullføring av pensjonsreformen, halvert frafall i videregående skolen, halvert antall nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi , e-helse og digitalisering.
SA171128 | Vil de eldre ha velferdsteknologi ?
SA171128 Joda, noe velferdsteknologi kan nok bli nyttig, « men det må ikke ende med bare roboter », sier Anne Lise Øksnevad ( 69 ) og Kirsten Brekke ( 66 ).
SA171128 De ser både fordeler og ulemper med ny velferdsteknologi .
DB171121 Likevel er det selvsagt fremdeles potensiale her - velferdsteknologi vil holde de fleste av oss hjemme, og borte fra aldersheimen i flere år enn for generasjonene før oss.
AA171117 Velferdsteknologi , e-helse og digitalisering ¶
NL171115 Helsehjelp på nye måter, for eksempel ved bruk av ulike typer helse- og velferdsteknologi .
SA171103 Jeg er for både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi .
BT171031 Midelfart Hoff har glemt at hun selv satt i et byråd som både videreførte og ytterligere innskrenket de detaljstyrende normtider og som var sent ute med å innføre velferdsteknologi og kunnskapsbasering i helse- og omsorgstjenestene.
SA171030 Effektivisering i organisering av tjenestene i kombinasjon med økt bruk av velferdsteknologi foreslås.
SA171027 Det blir også satt av tre millioner til kjøp av ny velferdsteknologi på investeringsbudsjettet.
SA171027 Velferdsteknologi : Tre millioner kroner til nye hjelpemidler ( årlig framover )- det meste skal gå til leasing av medisindispensere, en liten robot som forteller deg at nå må du ta medisinen din.
NL171004 Samtidig nevnes frivillig innsats stadig oftere som en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene, i samme åndedrag som rehabilitering, forebygging og velferdsteknologi .
SA170922 Vi har « velferdsteknologi » og fjordvarme.
SA170922 Det elektriske anlegget er tilrettelagt for velferdsteknologi .
AP170922 Vi har « velferdsteknologi » og fjordvarme.
AP170922 Det elektriske anlegget er tilrettelagt for velferdsteknologi .
AP170914 Norske helsedata kan bli viktig ved utprøving av velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler til bruk i helsetjenesten og hjemme.
DB170911 Partiet vil også jobbe for en større satsing på utviklingen av ny velferdsteknologi .
DB170906 Digitalisering og utvikling av velferdsteknologi
DB170906 Aktivitet for eldre, velferdsteknologi , flere sykehjemsplasser ¶ 4 milliarder til jobbskaping : ¶
AP170905 Han er enig i måten politikerne tenker på når de sier de eldre skal hjelpes lengst mulig i sitt eget hjem eller i omsorgsbolig, og at man kan spare endel sykehjemsplasser med bruk av velferdsteknologi og gode hjemmetjenester.
DB170902 Støre lover 1 milliard kroner over fire år til velferdsteknologi .
DB170828 Kampen mot utenforskap, investeringer i « velferdsteknologi » og omsorg for bedrifter som skal gjennom en grønn omstilling er alle temaer som mange kan nikke anerkjennende til, men det er ikke problemstillinger som får velgerne til å tenke at det vil endre hverdagen deres til det bedre.
SA170824 Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.
SA170824 Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.
AP170824 Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.
AP170824 Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.
DA170821 MDG : Velferdsteknologi og hjemmetjenester gjør det stadig lettere for uføre å klare seg selv.
DA170821 MDG : Velferdsteknologi og hjemmetjenester gjør det stadig lettere for uføre å klare seg selv.
NL170808 Det krever politisk vidsyn og nytenking, både når det gjelder bygging av boliger og omsorgsplasser, gode og tilpassede pleie- og omsorgstjenester, bruk av velferdsteknologi , innhold i tjenestene og ikke minst - mange nok kompetente fagpersoner.
AP170803 Micaelsen mener tilbudet til eldre fortsatt er for dårlig og at det er for få sykehjemsplasser, men at det må løses ved økt tilgang til kompetente ansatte, bruk av moderne velferdsteknologi og nok penger til tiltak i kommunene.
NL170802 Ap vil bruke en milliard, blant annet på velferdsteknologi som gjør at de eldre kan bo lenger i eget hjem.
AP170802 - Alle skal kunne velge å bo hjemme lengst mulig, sier hun og nevner Regjeringens satsing på velferdsteknologi og annet.
DB170731 Vi vil vurdere å stille særskilte krav om at nye boliger tilrettelegges for eldre, for eksempel ved at første etasje settes av til en bestemt type boliger og at ny bygningsmasse skal kunne tilpasses bruk av velferdsteknologi .
DB170731 Milliard til velferdsteknologi
DB170731 Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi .
DB170731 De lover 1 milliard kroner over fire år til velferdsteknologi .
AP170731 I det fremlagte notatet over eldresatsingen omtales teknologimilliarden som « en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi .
AA170731 På planen er også 1 milliard kroner til velferdsteknologi .
AA170731 Den skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger blant annet ved utvikling og bruk av velferdsteknologi .
SA170628 Stavanger har også tatt i bruk/og er i ferd med å ta i bruk andre typer velferdsteknologi , som elektroniske medisindispensere, mobile trygghetsalarmer med GPS-funksjon, nattilsyn via kamera.
SA170628 Serveren kan nemlig motta signaler fra 38 ulike sensorer ; som dører som blir åpnet, fra senger noen sover og kjøleskapsdører, sier Bjarte Bøe som leder avdeling for velferdsteknologi i Stavanger.
SA170628 På Helsehuset ( i den gamle, røde sykehusbygningen i Kannik ), har kommunen et såkalt kunnskapsrom for velferdsteknologi hvor alle som vil kan komme innom på torsdager og se på ulike velferdsteknologiske løsninger.
SA170628 Oppgaven til avdeling for velferdsteknologi er å « gjøre løsninger klar for bruk, både organisatorisk, juridisk, teknisk og kulturelt ».
SA170628 - Dette er et svært prosjekt, det største steget vi har tatt i velferdsteknologi i Stavanger kommune.
SA170628 | Vil de eldre ha velferdsteknologi ?
SA170628 Joda, noe velferdsteknologi kan nok bli nyttig, « men det må ikke ende med bare roboter », sier Anne Lise Øksnevad ( 69 ) og Kirsten Brekke ( 66 ).
SA170628 De ser både fordeler og ulemper med ny velferdsteknologi .
BT170628 Men vi trenger motiverte og trygge ansatte, vi må satse på velferdsteknologi , og vi må fjerne unødvendige tidstyver som går på bekostning av tid med brukerne våre.
BT170628 Det prøves ut trygghetsteknologi som fanger opp hendelser i hjemmet, og velferdsteknologi som f.eks e-lås-satsingen.
SA170626 Sola som de siste årene har satset på velferdsteknologi , inviterte andre kommuner med på samarbeid.
SA170626 Et nasjonalt program for velferdsteknologi har prøvd ut ulike virkemidler i en del kommuner, og dette har blitt fulgt av forskere.
SA170626 | 11 rogalandskommuner sammen om velferdsteknologi
SA170626 FOTO : Statens Vegvesen ¶ | 11 rogalandskommuner sammen om velferdsteknologi
DA170622 - Jeg brenner for innovasjon, tjenesteutvikling, miljø og velferdsteknologi , så dette er en jobb jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, sier Crawford i meldingen.
DB170616 Velferdsstaten : I år valgte jeg å fokusere på velferdsteknologi .
DA170508 På moderne sykehjem utstyrt med ny velferdsteknologi vil hverdagen bli enklere for de ansatte, og ikke minst for brukerne.
DB170426 Derfor er bruk av velferdsteknologi nå standard for kommunene.
DB170420 Vi kan bruke velferdsteknologi til å sørge for at eldre kan ha et verdig liv i eget hjem lenger.
AA170420 Vi må ikke være redde for å ta i bruk velferdsteknologi og prøve nye arbeidsformer.
SA170411 I Atea har vi for eksempel hentet fagkompetanse på ulike felt som teknologirådgivere : Sykepleiere som jobber med velferdsteknologi , og lærere som jobber med utdanningsteknologi.
AP170411 Samboere, velferdsteknologi , boligpolitikk og E18.
DN170330 Selv om Norge og Kina er svært ulike land, kan satsing innen velferdsteknologi og e-helseløsninger være aktuelle områder.
AP170326 Velferdsteknologi og robotisering ¶
AP170325 - Det er smarte byer med selvkjørende biler og ny velferdsteknologi det kommer til å dreie seg om fremover.
AA170325 - Det er smarte byer med selvkjørende biler og ny velferdsteknologi det kommer til å dreie seg om fremover.
DA170324 Et eksempel er Velferdsteknologi i sentrum-prosjektet som ble gjennomført i bydeler i Oslo.
AP170215 installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
FV170214 Den nye helselaben ( illustrasjon ), som er planlagt bygget på universitetsområdet til UiA i Grimstad, skal bli en motor for forskning og utvikling innen helse- og velferdsteknologi .
AP170129 Kommunene må rustes for å kunne ta i bruk ny velferdsteknologi og levere gode velferdstjenester i fremtiden, sier Hustveit.
DN170114 Slike hjelpemidler omtales gjerne som velferdsteknologi ( se faktaboks ).
DN170114 Velferdsteknologi er særlig rettet mot eldre, personer med kronisk sykdom og handikappede.
DN170114 Velferdsteknologi : ¶
DB170111 Hjelpemidler og velferdsteknologi , kombinert med hverdagsrehabilitering og gode hjemmetjenester, kan styrke ressursene hos den enkelte og understøtte eldre menneskers mulighet til å bestemme over egen hverdag.
AA170106 I løpet av fjoråret satte hun velferdsteknologi på agendaen under den makttunge World Economic Forum-konferansen i Davos i januar.
DN170104 Nå ser han enorme muligheter innen velferdsteknologi , og ønsker robotene velkommen i egen alderdom.
DN170104 - Velferdsteknologi er langsiktig, men det må komme, og det er utrolig mye som er ugjort, sier gründer Alf-Egil Bogen.
DN170104 På toppen av listen når DN spør hvor han ville investert, står velferdsteknologi og kunstig intelligens.
DN170104 Nå ser han enorme muligheter innen velferdsteknologi , og ønsker robotene velkommen i egen alderdom.
DN170104 - Velferdsteknologi er langsiktig, men det må komme, og det er utrolig mye som er ugjort, sier gründer Alf-Egil Bogen.
AA161220 Teksten handlet om velferdsteknologi og blogginnlegget « The Fourth Industrial Revolution Will Give Us Superpowers » ble lagt ut på forumets hjemmesider og The Huffington Post.
AA161220 Skarstein skrev om sitt møte med robotselen Exobionics som hjalp henne med å gå, og hvordan velferdsteknologi kan påvirke livet til millioner av mennesker.
DA160818 Utgangspunktet var velferdsteknologi .
DA160818 Stavanger-politikere har nevnt velferdsteknologi i samme åndedrag som smartby ved flere anledninger.
AP160525 - Hvis vi skulle rettighetsfeste noe, burde det være retten til å bo hjemme og leve et trygt og selvstendig liv så lenge man kan, sier han og poengterer at ny velferdsteknologi kan bidra til at man kan bo hjemme lenger.
SA160514 Derfor prøves nå velferdsteknologi ut i Stavanger, som skal gjøre det mulig å bo lenger hjemme før man må på sykehjem.
AP160221 Eldre skulle få bedre omsorg, det skulle satses på velferdsteknologi og de hjemmebaserte tjenestene skulle styrkes for at flest mulig skulle få bo hjemme lengst mulig.
AP160221 Byens eldre skal bo lengst mulig hjemme, de skal få installert velferdsteknologi og de skal bli rehabilitert, men ingen av partiene synes å forstå at dette koster penger og at man kommer til et punkt hvor det å bo hjemme ikke lenger er et gode.
AP160107 Velferdsteknologi ¶ Velferdsteknologi er et voksende felt, der Norge kan gå i front.
AP160107 Velferdsteknologi
AP160103 På Lovisenberg fikk byråden også se bruken av ny velferdsteknologi i praksis.
AP160103 Ny velferdsteknologi
AP160102 Innen velferdsteknologi har vi for eksempel hatt noen lovende piloter her og der, men ikke klart å sette dette i sammenheng.