DA171210 - Det å sette vekstfremmende skattelettelser opp mot velferd blir for snevert, sier hun.
VG171021 Å opprettholde sosial velferd og økonomisk vekst ¶
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/oJ6rj/Ville-dyr-i-sma-bur-er-galt Det er en skam at flertallet på Stortinget ikke har ryggrad til å prioritere dyrs velferd foran pelsdyrnæringens profitt.
SA171019 Norge er tross all velferd og teknologiske framstøt på mange måter veldig naive når det kommer til kompliserte saker som rasehistorie, minoriteter og kulturell appropriasjon, og det er jo egentlig forståelig nok.
DA171019 Et eksempel på et av de større grepene som må gjøres for å sørge for en bærekraftig velferd , er å kutte i sykelønna, ifølge Tønnessen.
DA171017 - I framtiden må vi bruke ressursene våre smartere og få mer velferd ut av mindre naturressurser.
NL171016 Det er ingen tvil om at flytting til byer krever at politikken innrettes slik at samer får sine rettmessige krav til velferd dekket, at vi får rom til å leve som samer, og å utvikle næringsliv i byer som ellers i det samiske samfunnet.
DB171012 Velferd : ¶
DA171012 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Ap mener det er liten vilje til å satse på velferd og arbeid.
AA171012 - Høyre og FrP-regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd .
AA171012 Hindy kom hjem fra jobb i Midtøsten med ikke bare et brennende engasjement for kollegers velferd .
DB171011 - Det er en generasjonssak, som handler om at vi som er unge i dag skal ha god velferd også i voksen alder, slik våre foreldre har hatt.
DB171011 Brukerundersøkelser er bare en vei å gå, sier Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.
DB171011 - Å si at kommunene ikke bryr seg bare fordi de ikke bruker et spesielt verktøy er helt feil, sier Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Det er ingenting som er et tryggere fundament å bygge landets vekst og velferd på, enn arbeid.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd , økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd , økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd , økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
AA171010 Fra SV alene kommer ti representantforslag, blant annet om profittfri velferd , økt barnetrygd og oppfølging av FN-traktaten om atomvåpenforbud.
DN171009 En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste han.
DA171009 Vi kan komme i en situasjon hvor både kommunen og fylket må gjøre dype kutt i skole og velferd på grunn av denne private ferjedriften.
AA171009 Velgernes fortsatte tillit avhenger også av Stortingets evne til å enes om bredt forankrede, langsiktige og bærekraftige løsninger som ivaretar folkets velferd , sa Thommessen i sin tale da det 162. storting åpnet mandag.
AA171009 En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste kongen.
DN171006 Dette betyr mye for norske arbeidsplasser, inntekter og velferd nå og i fremtiden, skriver han i en epost til DN.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Sammen med Torbjørn Røe Isaksen ga han ut boken Velferd etter velferdsstaten i 2004.
AA171005 - Med dette styrker vi sikkerheten til våre innbyggere og sørger for alle de hardtarbeidende menneskene som hver dag bidrar til vår felles velferd får den respekten de fortjener, sa guvernør Jerry Brown i en uttalelse torsdag.
VG171004 VG mener : « Velferd og profitt » ¶
VG171004 - Den norske modellen skaper velferd for mange.
NL171004 Selvsagt spilte den gradvis bedrede velferd en viktig rolle som bakteppe for Barnas Århundre.
DB171003 Han er nå pensjonist, og har skrevet boka " Velferd på avveie ".
DA171002 - Saugbrugs og « Atomen » er de to største og viktigste enhetene som har vært i Halden, og har egentlig lagd Halden hvis du ser på velferd og utvikling, mener Kristiansen. | 50 ganger rundt ekvator ¶
NL170928 Det var havets ressurser som bygde landet, som skapte muligheter og velferd for alle.
VG170927 Svenskene har gjennomført reformer på velferd , og det hevder Solberg-regjeringen også at den gjør.
DN170927 Byrådet brukte ellers mye tid på å snakke om sine satsinger på klima, miljø og velferd da budsjettet ble lagt frem.
DN170927 Andresen ( til høyre ) gjør seg klar for å ta imot filantroper fra hele Europa til Oslo, og skal investere mer i velferd .
DN170927 - I Norge skryter vi altfor mye av barna våre ¶ ¶ ¶ | - Det må være lov å tjene penger på velferd
DB170927 Byrådet brukte ellers mye tid på å snakke om sine satsinger på klima, miljø og velferd da budsjettet ble lagt fram.
DB170927 Norsk velferd er ikke viktigere enn klodens klima Leder ¶
DA170927 Det kan ikke være sånn at de kommunale skal være dårligere rustet til å gi god velferd enn de private.
AA170927 Byrådet brukte ellers mye tid på å snakke om sine satsinger på klima, miljø og velferd da budsjettet ble lagt fram.
NL170925 Unge samer stiller seg selv spørsmål om det er noe poeng å ta over familiens arv når beite- og kalvingsområdene blir ødelagt og velferd til både dyr og mennesker blir trampet over.
DB170924 Oljeprisfallet har gitt en dramatisk reduksjon i statens oljeinntekter og dermed illustrert at oljenæringen ikke trenger å være en like sikker vei til velferd i framtida som i tiårene vi har bak oss.
DB170924 I stedet trekker den opp de store spørsmålene om Norges klimaansvar og rolle i verden, om framtida til norsk økonomi og velferd , og om hvordan vi vil at samfunnet vårt skal se ut flere tiår fram i tid.
DB170923 De er åpenbart tilhengere av at velferden skal gå med overskudd og at dette overskuddet tilfaller de som er flinkest til å produsere velferd, altså mest velferd per krone.
DB170923 De er åpenbart tilhengere av at velferden skal gå med overskudd og at dette overskuddet tilfaller de som er flinkest til å produsere velferd , altså mest velferd per krone.
DB170923 Sannsynligvis vil forskjellen mellom de partiene som prioriterer skattekutt, og de som prioriterer velferd bli tydeligere i Norge.
DA170921 Deres skjødesløse oljepengebruk viser at det er mangel på evne til å prioritere som truer framtidens velferd .
DA170921 - Politikken til De Grønne vil føre til tap av inntekter til velferd , sier Terje Søviknes.
DB170920 Lysbakken nevner klima, fordelingsspørsmål, bistand og debatten rundt kommersiell velferd som områder hvor KrF står nærmere ham enn de gjør Høyre og Frp.
DA170920 Et trygt og anstendig arbeidsliv er grunnlaget for velferd og gode liv.
DB170919 En sterk stat og reell velferd er sentralt for Ap.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Samtidig hevdes det at Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen slapp unna kritiske spørsmål om hvor store skattelettelser de gikk inn for, og ikke minst hvilke konsekvenser det ville få i form av kutt eller dyrere velferd .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Mitt inntrykk er at folk vil ha velferd finansiert av fellesskapet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere - Våre tillitsvalgte har vært ganske åpne på at hvis merinntektene går til økt velferd er det vilje til å betale mer skatt.
AA170919 Det er i grenseland velferd utgjør den største forskjellen på inkludering eller utelukkelse.
NL170918 ¶ Personlig stemte jeg ved årets valg for å betale litt mer skatt for å sikre velferd for alle.
NL170918 Personlig stemte jeg ved årets valg for å betale litt mer skatt for å sikre velferd for alle.
DB170917 Finansieringen av framtidens velferd fikk ikke mye oppmerksomhet.
DA170917 - Det setter fremtidige arbeidsplasser og velferd i fare.
NL170915 Høyre og FrP har både prioritert velferd og redusert skatter og avgifter med 21 milliarder, samtidig har helsekøene gått ned, rusmisbrukere kommer raskere i behandling og lavinntektsfamilier har fått billigere barnehage.
NL170915 Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd .
VG170914 De vet at det er vanskelig å skape oppslutning og engasjement rundt langsiktige tiltak som krever omlegging og reduksjon av velferd .
NL170914 Hvem skal betale skatt for å finansiere det vi kaller velferd .
DB170913 Det ble vanskeligere å forklare hvorfor vi måtte spleise mer når økonomien gikk opp, og på grunn av enorm oljepengebruk fra regjeringen var det vanskeligere å synliggjøre motsetning mellom skattekutt og velferd , sier Giske.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
SA170912 - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
DB170912 Et viktig element er kravet om lik velferd i alle deler av landet.
DB170912 Velferd er dyrere i utkanten enn i de mest urbaniserte områdene.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
AA170912 Framtidens velferd
NL170911 La oss snakke om arbeidsplasser og om å bidra til felleskapet heller enn å nyte velferd .
NL170911 La oss snakke om arbeidsplasser og om å bidra til felleskapet heller enn å nyte velferd .
DB170911 Profittfri velferd
DB170911 Helse og eldre : Rødt går til valg på profittfri velferd : ¶
DA170911 Ap mål er å bygge fellesskapet, finansiere felles velferd , og skape nye jobber - det har alltid vært en rød tråd i vår politikk.
DB170910 Velferd .
DA170910 Det bittelille radikale venstrepartiet er på vei inn i Stortinget nettopp fordi de vil gi velferd til Folket uten profitt til Kaksene, Blodsugerne og Krøsusene.
DA170910 Det bittelille radikale venstrepartiet er på vei inn i Stortinget nettopp fordi de vil gi velferd til Folket uten profitt til Kaksene, Blodsugerne og Krøsusene.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrXy2/Over-en-femtedel-stemte-ikke-ved-forrige-stortingsvalg--Jeg-lar-det-vare-Enkelt-og-greit Werner er veldig opptatt av dyrs velferd og rettigheter.
VG170909 Økonomisk vekst er likevel ikke nok for å sikre fremtidens velferd .
VG170909 Vi står foran en økonomisk oppgang, som vil gi rom for nye satsinger og bedre velferd .
VG170909 Enten vi får mer velferd ut av hver krone, eller vi får bedre resultater til en lavere pris, så er det uansett avgjørende at Norge blir enda bedre til å utnytte ressursene våre.
VG170909 Det gir flere jobber og mer til velferd .
VG170909 | Velferd og profitt ¶
VG170909 Den største forskjellen ligger i saker som velferd fremfor skattekutt, rettferdig fordeling og trygghet i arbeidslivet.
DB170909 Sveen er generelt en engasjert skogens mann, og er lidenskapelig opptatt jakt og natur - men også dyr og dyras velferd .
DB170909 Camilla Cox Barfot brenner for dyras velferd og sverger til et kjøttfritt liv. 31-åringen er fast bestemt på å opprettholde et vegetarisk kosthold også inne på « Farmen ».
DA170909 Og så trenger vi et parti på Stortinget som vil gjøre Norge til en fredsnasjon og sette en stopper for velferdsprofitørene og sikre at velferdskronene går til velferd .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwOK6/Miljoministeren-tror-ikke-MDG-lederen-vet-hva-et-gront-skifte-krever Hansson mener Helgesens og Høyres visjon om å arbeide mer for norsk velferd handler om å øke forbruket.
AA170909 Jeg og Høyre mener at privat eierskap er en forutsetning for et fritt samfunn og for vår felles velferd .
AA170909 Denne summen av velferd , frivillighet og sosiale nettverk er viktig for de fleste familier.
VG170908 Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd .
VG170908 Men høyresidens utgangspunkt er at vi har velferd i Norge fordi vi er så rike.
VG170908 I dagens Norge handler det om hvordan vi skal fordele velstand og velferd mellom de rikeste som eier, og lønnsmottakere.
VG170908 For det førsteer det en grunnleggende uenighet i synet på velferd mellom venstre- og høyresiden.
VG170908 Arbeiderpartiet og partiene på venstresiden vil si at det ikke er slik at vi har velferd fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferd .
VG170908 Arbeiderpartiet og partiene på venstresiden vil si at det ikke er slik at vi har velferd fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferd.
DN170908 - For å møte framtidens behov for velferd og tjenester, trenger vi flest mulig i arbeid.
DB170908 Både Rødt og SV går til valg på en profittfri offentlig velferd .
DB170908 - Dette er et veldig godt ekspempel på hvorfor vi bør ha en profittfri velferd i Norge.
DB170908 ( Dagbladet ) : - Velferd generelt og barnevern spesielt er blitt big business.
DB170908 Lysbakken går fra å snakke om profitt i velferd til fiskeripolitikk i distriktene hvor han anklager fiskeriminister Per Sandberg for brudd på markedsloven med sin fiskeripolitikk.
DA170908 Men, avslaget sto det også : « Å være uten egnet bolig vil si at søker er uten bolig uten helsemessig forsvarlig standard, uforholdsmessig standard, har bolig som ikke er nødvendig tilpasset for funksjonshemmede, eller at det i tilknytning til boligen finnes forhold som virker truende på søkers velferd .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering Profittfri velferd .
AA170908 - Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd , enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser, sier Holmøy, som anslår den ekstra skattekostnaden til 10.000 kroner per år per person.
NL170907 Fallet i oljeprisen betyr lavere inntekter for nasjonen Norge, som igjen betyr at staten får mindre penger til fordeling og velferd i årene framover.
DB170907 I denne avisa ble det på kommentarplass hevdet at « Høyre slipper ikke unna at skattelette betyr mindre penger til velferd ».
DB170907 Spiser sakene til MDG og Rødt i to setninger, ved å si at han vil være garantist for kutt i klimautslipp og kutt på profitt i velferd .
DB170907 Gikk rett på Rødts kjernesak : Profitt i velferd .
DA170907 Og at å være uten egnet bolig vil si at søker er uten bolig uten helsemessig forsvarlig standard, uforholdsmessig standard, har bolig som ikke er nødvendig tilpasset for funksjonshemmede eller at det i tilknytning til boligen finnes forhold som virker truende på søkers velferd .
VG170906 Hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid er noe av det viktigste for vår velstand og velferd .
DB170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre til Dagbladet.
DA170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre.
DA170906 Høyres arbeidspolitiker Stefan Heggelund mener Høyre gjennom fire år har vist at partiet klarer å kombinere skattelettelser med økt velferd .
VG170905 Nå er man nødt til å velge mellom skattekutt og velferd .
DA170905 Spørsmålet forutsetter også at det offentlige bruker alle skattekronene direkte på velferd , noe som heller ikke alltid er tilfelle, sier Tybring-Gjedde.
DA170905 - Det vi gjør ved å gi skattelette er å gi folket mulighet til å passe bedre på sin egen velferd .
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo De fører også begge til en svak økning av beregnet velferd .
AA170905 Da topp-politikerne i Trøndelag skulle diskutere verdier og velferd tok debatten fyr.
AA170905 Det svekker folks skattevilje når de ser at pengene tiltenkt velferd går i lommeboka til privatpersoner ¶ 7.
VG170904 Vi er mye mer avhengig av offentlig velferd enn bare for noen tiår tilbake, da norske kvinner marsjerte inn i arbeidslivet.
DB170903 Høyre slipper ikke unna at skattelette betyr mindre penger til velferd Kommentar ¶
NL170902 Dersom antallet unge ledige fortsetter å stige risikerer vi et tap som på sikt kan undergrave hele landets fremtidige velferd .
DB170902 - Med så stor lønnsomhet, er vi redd for kommersielt barnevern trekker til seg investorer som først og fremst er ute etter avkastning på kapital, sier Herning, som også er talsperson for kampanjen Velferd uten profitt.
DA170902 Arbeid, velferd , løfte barnetrygden, sier han. - " Flytt på landet ", foreslår folk på Facebook til Mona Aden Barres på Stovner.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Tajik mener et Ap som er tydeligere på arbeid og velferd vil stanse velgerflukt.
VG170901 For Rødt handler ikke standpunktet vårt mot profittmotivert velferd om at vi har noe imot de som jobber i kommersielle barnehager og sykehjem eller de som bruker tilbudet.
NL170901 En nytt sterkt fylke gir bedre forutsetninger for vekst og velferd .
DB170901 Hele 88 prosent av dem som har tatt stilling mener at vi skal stanse eller kraftig begrense privat profitt fra fellesfinansiert velferd , sier Bjørnar Moxnes.
DB170901 Arbeiderpartiet argumenterer helt korrekt med at det økonomiske handlingsrommet framover vil være trangere, og at skattekutt følgelig kan betyr mindre velferd .
DA170901 Vi har en Østfold-benk på tinget som har stemt for kutt i velferd til dem som har minst, de har kuttet i arbeidsløses feriepenger, i barnetillegget for uføre barnefamilier og i gratis fysioterapitilbud til kronisk syke.
DA170831 - Ja, vi vil øke skattene med 15 milliarder fordi vi vet at god velferd koster, men alle som tjener i underkant av 600.000 vil få lik eller lavere skatt.
AA170831 Vi vil ta kampen mot sosial dumping, innleid arbeidskraft, nulltimerskontrakter og usosiale skattekutt, og vi vil prioritere omfordeling og velferd .
VG170830 Skal vi ha råd til velferd i framtida må flere i jobb, slik at de kan betale skatt og være med på spleiselaget.
VG170830 Heller ikke fordi jeg har mistet troen på fellesskapsløsninger, fordeling og velferd .
VG170830 Men hvordan skattepengene våre brukes til velferd skal ikke være forretningshemmeligheter, mener hun.
VG170830 Jerven ble minst 18 år, og ble avlivet av hensyn til dyrets velferd .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Og store penger til helse, utdanning og velferd fremfor skattekutt, sier han.
NL170829 » La oss kalle en spade for en spade og se at velferdsprofitører profiterer på velferd .
NL170829 | Aksjeselskapenes rolle i skattefinansiert velferd
NL170829 Stem på velferd , for felleskap fungerer !
NL170829 Det er fordi vi mener at velferd og profitt ikke hører sammen, og de som tar ut penger fra felleskassa gjør noe vi mener er veldig frekt.
NL170829 Velferd er blitt kjempeattraktivt for investorer !
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene - Vi vil stanse utviklingen mot en klassedelt helsetjeneste og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OM6ME/De-borgerlige-ma-bli-bedre-til-a-argumentere-for-skattekutt--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Borgerlige politikere kan rette ryggen og argumentere for at skatteletter kan gi både velferd og frihet.
NL170828 Åpnes det for markedsstyrt salg av velferd , er fortjeneste på salget en naturlig konsekvens.
NL170828 Og med neste kommunevalg to år unna, ser jeg frem til innspill fra Tromsø Høyre om hva som etter deres mening, vil sikre innbyggeres behov for velferd .
NL170828 Eller blir det planer for styrking av velferd og langsiktig planlegging av Tromsøs behov for gode velferdstjenester ?
DN170828 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
DB170828 Skal vi ha råd til god og vekstfremmende velferd i framtida også, må vi sikre at inntektene kan dekke økende utgifter.
DB170828 Isaksen forklarer at hvis vi har vekst i økonomien, trenger vi ikke skatte så mye for å få nok penger til velferd .
DB170828 Høyre slipper ikke unna at skattelette betyr mindre til velferd Kommentar ¶
DB170828 For selv om vekst i økonomien er bra, vil befolkningsvekst også øke behovet for velferd .
DB170828 Den viktigste grunnen til at hans regjering har kunnet kutte skattene uten å kutte i vår felles velferd , er at de har brukt mye mer oljepenger enn noen før dem.
DB170828 Økland mener at Høyre forsøker å imøtegå Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres påstand om at det nå er nødvendig å øke skattene for å kunne bevilge penger til velferd , og legger til at Støre og Arbeiderpartiets virkelighetsbeskrivelse stemmer.
DB170828 ¶ FEIL : Skattelette betyr ikke mindre penger til velferd , skriver Torbjørn Røe Isaksen.
DB170828 Skatteøkninger for å opprettholde ineffektive og gammeldagse arbeidsmetoder og organisering betyr mindre velferd til høyere pris.
DB170828 Når èn krone kun kan brukes en gang, så betyr dette 360 millioner kroner mindre til velferd .
DB170828 Mer skatt betyr ikke nødvendigvis mer velferd .
DB170828 Jeg har laget en liten video på Facebook hvor jeg forsøker å si noe om skatt og velferd ved hjelp av pizzaer.
DB170828 Høyre slipper ikke unna at skattelette betyr mindre penger til velferd Kommentar ¶
DB170828 En krone mer i skatt, er ikke nødvendigvis en krone mer i velferd .
DB170828 Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd .
DB170828 Dernest gjennom manglende velferd , fordi pengene ikke ble brukt best mulig.
DB170828 Derfor utfordrer Dagbladets Andreas Økland Høyre med en falsk motsetning når han skriver at skattelette betyr mindre penger til velferd .
DB170828 Arbeiderpartiet og Økland mener at skattelette alltid vil bety mindre penger til offentlig velferd .
AA170828 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
AA170828 Partiets landsmøte vedtok i vår også å stille krav om kraftige kutt i de norske klimautslippene i neste periode, en profittfri velferd , flere lærere og norsk støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. ( ©NTB ) ¶
VG170827 Sikkerhet og velferd viktigst ¶
VG170827 For tyskere flest er pensjon og velferd det aller viktigste når de tar sitt valg den 24. september.
DB170827 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
AA170827 Jeg er en svoren tilhenger av olje- og gasseventyret, som har bidratt til arbeidsplasser og velferd i snart 50 år.
DB170826 Arbeiderpartiet er tydelige på at vi prioriterer velferd , og vi bruker pengene på fellesskapet fremfor til skattekutt til de med mest fra før.
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd , sier hun.
VG170825 - Det er vår desidert største og viktigste industri, en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet ; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse, utdanning og forsvar.
NL170825 Det er ingen enten eller mellom skattelettelser og velferd .
DB170825 Han har advart sine borgerlige samarbeidspartier med at tiden for store skattelettelser er over, og at det i stedet må satses på norsk velferd .
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/723L4/Velferd_-profitt-og-barnehager---vi-vil-heller-ta-debatten-om-kvalitet--Steffen-Handal | Velferd , profitt og barnehager - vi vil heller ta debatten om kvalitet Steffen Handal ¶
AA170825 Velgerne tenker på økonomi, arbeid, velferd og trygghet.
AA170825 Ap vil sikre trygg styring i de årene vi går inn i og sørge for at vi tar vare på velferd for alle, og arbeid til alle En Ap-ledet regjering skal ha et sterkt Ap, og jeg har god tro på at vi skal komme opp på et høyere nivå enn målingene nå.
NL170824 Ap har vært klare på at vi sier nei til nye skattekutt, og vil øke pengebruken på velferd med 15 milliarder gjennom et mer rettferdig skattesystem.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/LKMLR/Aftenposten-kommer-med-lettvintheter-om-SV-og-velferd--Kirsti-Bergsjo | Aftenposten kommer med lettvintheter om SV og velferd Kirsti Bergsjø ¶
AA170824 Den nasjonale strategien Bolig for velferd , som ble lansert i 2014, stadfester at alle skal bo godt og trygt - og at med riktig hjelp kan alle bo.
DB170823 ) Særlig problematisk for meg er hvordan din reaksjon på Charlottesville er i tråd med et større atferdsmønster som legger til rette for sexisme og rasisme, og ser bort fra velferd for alle amerikanere, det globale samfunn og planeten », skriver professoren, som står bak en rekke rapporter fra FNs klimapanel.
DB170823 Skattelette alltid vil bety mindre penger til offentlig velferd , og framover vil det også komme på bekostning av eksisterende ordninger.
DB170823 Lønnsveksten gjør at det blir dyrere å ha ansatt lærere, hjelpepleiere og andre som leverer velferd .
DB170823 Det er liten tvil om at Høyre-toppenes utspill i bunn er motivert av et ønske om å imøtegå Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres påstand om at det nå er nødvendig å øke skattene for å kunne bevilge penger til velferd .
DB170823 Det er dette tallet blant annet Arbeiderpartiet legger til grunn for sin argumentasjon når de mener det er nødvendig å øke skattene for å få mer velferd .
DB170823 Derfor blir det helt feil å hevde at det ikke er noe motsetning mellom skattelette og velferd , slik Astrup gjør.
VG170822 Det viser tall fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ).
DB170822 Også vår velferd og framtid avhenger av at de lykkes.
DA170822 DEBATT : « Velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets » ¶
DA170822 - For barns rettigheter og velferd .
DB170821 Resultatet av all målingen kan paradoksalt nok bli mindre effektivitet og dårligere velferd .
DB170821 Økt velferd for oss er ikke viktigere enn at sju milliarder andre mennesker kan fortsette å leve i en verden uten global oppvarming.
DB170821 Norsk velferd er ikke viktigere enn klodens klima.
DB170821 Det er nemlig mye som tyder på at oljelobbyen vil kommer til å ta feil : Det kan like godt hende framtidig velferd vil være avhengig av at vi raskt og målrettet gjør oss uavhengig av oljeinntektene.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0Wna/Giske-Nekter-for-a-ha-signert-Stans-Velferdsprofitorene « Vi ønsker velferd uten profitt - der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd , ikke privat profitt.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0Wna/Giske-Nekter-for-a-ha-signert-Stans-Velferdsprofitorene « Vi ønsker velferd uten profitt - der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0Wna/Giske-Nekter-for-a-ha-signert-Stans-Velferdsprofitorene Det er aksjonsgruppen « Stans Velferdsprofitørene » som har bedt alle stortingskandidatene svare Ja eller Nei til profittfri velferd .
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pwp6w/Aftenposten-mener-Lettvint-om-velferd-og-profitt | Aftenposten mener : Lettvint om velferd og profitt ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pwp6w/Aftenposten-mener-Lettvint-om-velferd-og-profitt Lysbakken slo fast at ansatte i kommersiell velferd tjener dårligere enn i kommunal og ideell, noe Grande bestred.
VG170819 Med regjeringens massive pengebruk kjenner ikke folk flest seg igjen når Støre sier at valget står mellom velferd eller skattelette.
VG170819 Velferd eller skattelette ¶
DB170819 Formuesskatten alene er selvsagt ikke nok, men vår felles velferd avhenger av at alle bidrar.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned I opposisjon snakket Erna Solberg om å satse på « velferd som virker ».
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Høyre satser på « velferd som virker », uttalte opposisjonspolitiker Erna Solberg, som før forrige stortingsvalg anklaget Ap for å være på feil vei i velferdspolitikken.
VG170818 - Vi har brukt de store pengene på bedre velferd og samferdsel, samtidig har vi redusert skatten for arbeidsfolk og arbeidsplasser.
DB170818 - Frp er stolte av å være garantisten for videre satsing og utvikling av fossile ressurser, noen som vil sikre arbeidsplasser og velferd for Norge i overskuelig framtid.
DA170818 - Velferd er et spørsmål også om å skape nytt, omstilling og fordeling.
DA170818 Vi vil ha slutt på kommersielle private aktører som tar ut profitt på å drive velferd , men ideelle private aktører vil vi fortsatt skal være der.
DA170818 - Velferd er et spørsmål også om å skape nytt, omstilling og fordeling.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqgwB/Kolberg-inviterer-barnehageeiere-pa-fredspipe - Det viktige i denne saken er at velferdstjenester er blitt big business for noen, og at store penger fra statskassen kan gå ut av landet og ikke til velferd for barn og eldre.
VG170817 Skattebetalere i alle fylker bruker nettkampanjen « Velferd uten profitt » til å utfordre politikerne.
VG170817 På utfordring fra nettkampanjen « Velferd uten profitt », har 14 av Sps toppkandidater ute i fylkene signert på at « skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd , ikke privat profitt ».
VG170817 På utfordring fra nettkampanjen « Velferd uten profitt », har 14 av Sps toppkandidater ute i fylkene signert på at « skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt ».
VG170817 I all hovedsak er dette penger du og jeg skattet for at de skulle gå til felles velferd .
VG170817 Hvis det er et mål å hale KrF ut av alliansen med Høyre, vil et tydelig nei til privat profitt på felles velferd være en vinnersak for Arbeiderpartiet.
VG170817 Debatt Både i sentrum og til venstre har kampen for velferd uten profitt fått vind i seilene.
VG170817 Både i sentrum og til venstre i partilandskapet har kampen for velferd uten profitt fått vind i seilene.
VG170817 Både i sentrum og til venstre har kampen for velferd uten profitt fått vind i seilene.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/01M6E/Faktasjekk-Grande-mener-Lysbakken-tar-feil-om-lonnsforskjeller-Hvem-har-rett - Men det vi har kunnskap om, er at ansatte i kommersiell velferd jevnt over tjener dårligere enn i kommunal og ideell, sa Lysbakken.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bVRdA/Boligkvalitet-bor-ogsa-vare-et-tema-i-valgkampen--Camilla-Moneta Politikerne må skape en politikk som kan gjøre at norsk boligsektor kan bli et viktig verktøy i arbeidet med å nå det tverrpolitiske målet om et lavutslippssamfunn der velferd og likhet fortsatt står sterkt.
VG170816 Da er utdanning og velferd mye mer sentralt.
NL170816 Det er ryddig å si at de som har mest må betale mer skatt for å finansiere velferd , og Ernas skattelette til de rike er en god sak for Støre.
DA170816 Audun Lysbakken har brukt tid på å finne form og stil, i debatter om skatt, velferd og verdier kan han være tøffere enn Ap - og framstår som valgkampens store formspiller så langt.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Skatt opp mot velferd er mer meningsfullt nå enn i tidligere valgkamper, fordi oljepengereserven stadig mer ikke lenge er der.
VG170815 15 milliarder i økte skatter for mer velferd er en hovedfane i Ap-valgkampen.
DB170815 De kommer ikke opp med nye saker, standpunkter og løfter, og forklarer egentlig bare at de har tenkt å hente inn noe mer i skatt og det skal de bruke på velferd .
DA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Det betyr rett og slett velferd , sier hun.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig - Perspektivmeldingen viser et land og en økonomi som kan forsette å utvikle velferd .
AA170815 Men 70 prosent av de kommunale pengene er bundet opp i lønnskostnader på de store områdene skole, barnehage, helse og velferd .
AA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
VG170814 Slik var det også når det gjelder kristendommen i Europa ; den ble bekjempet og svekket gjennom Opplysningstiden, og resultatet er vestens overlegne teknologiske utvikling og velferd og de samfunn vi har i dag.
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
VG170814 I all tid siden opplysningsfilosofenes tanker bølget innover vanlige menneskers sinn har deres idealer fosset frem og i realiteten aldri sett seg tilbake eller brydd seg med de irrasjonelle, dogmatiske og bakstreberske religiøse ideene som hele tiden har kavet i kjølvannet av en fremgang og vekst i velferd ingen kan bestride årsaken til.
VG170814 Et samfunns suksess, målt i vekst og velferd , kan aldri bli annet enn summen av dets befolknings evne og mulighet til å utnytte de enorme ressursene som bor i hvert enkelt menneske.
VG170814 Ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ), ligger norske besteforeldre på Europatoppen i barnepass.
VG170814 Drar kvinnepoenget i debatten om formuesskatt og privat velferd for langt.
VG170814 Angriper Ap i spørsmålet om privat velferd , vil ha svar fra Jonas.
DB170814 Men vi har alltid funnet fram til gode kompromisser, og når vi har klart å finne rom for både skattelettelser og velferdsøkninger samtidig, har vi lagt grunnlag for med velferd og flere jobber framover, sier Solberg til Dagbladet etter debatten.
DB170814 De vil bruke pengene på flere lærere og annen velferd .
DA170814 Gjentok at Aps skattekutt ikke gir mer velferd .
DA170814 I økonomibolken blir det tatt opp temaer som skatt, arbeid og velferd , opplyser NRK.
DA170814 Gjentok at Aps skattekutt ikke gir mer velferd .
AA170814 | Valgkampen åpnet med skatt og velferd
AA170814 Valgkampen åpnet med en skarp debatt om skatt, velferd og arbeidsplasser mandag kveld.
DN170813 ¶ Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling.
AA170813 Skattelette mot velferd .
DA170812 Vi har folk på plass som ivaretar de ansatte, sier kommunalsjef Lillian Ydstebø ved helse og velferd i Gjesdal kommune til Gjesdalbuen.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eV3Oy/Aftenposten-mener-Arbeiderpartiets-vanskelige-velferdsprofitorer Derfor er det ikke så rart at nesten alle deres stortingskandidater har signert oppropet « Velferd uten profitt ». | 12 kjappe om 12 brennbare temaer : Linn-Elise Øhn Mehlen ¶
VG170810 For Rødt handler dette om å stanse at penger vi skatter til velferd går til privat profitt.
DB170810 De innfødte vil ha det som de er vant med, og uten redusert velferd og trygghet.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele « For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele « For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Og : Hvor mye penger ekstra ville kommet på bordet til « sykehus og velferd i kommunene » hvis « de som har mest fra før » ikke hadde fått skattekuttene fra regjeringen Solberg ?
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Hvis Støre kunne brukt skatteinntektene fra « dem som har mest fra før » på « felles sykehus og velferd i kommunene », ville de kommet på toppen av store milliardbeløp som allerede blir brukt på disse områdene.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele - For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele - For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Penger som skulle gått til barn og velferd , går til private overskudd.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Fra den andre siden av det politiske spekteret har 59 kandidater støttet kampanjen « Nei til profittfri velferd », blant dem Frps Carl I.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Et titalls fagforbund og interesseorganisasjoner står bak kampanjen « Velferd uten profitt ».
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Vi ønsker velferd uten profitt der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd , ikke privat profitt.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Vi ønsker velferd uten profitt der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Når penger til barn og velferd går til private overskudd, er det politikernes oppgave å gjøre noe med det, sier SVs nestleder Snorre Valen.
DB170809 De innfødte vil ha det som de er vant med, og uten redusert velferd og trygghet.
DA170809 De Klerk mener det er viktig å annerkjenne at Norges velferd er bygd på oljeeventyret.
DA170809 De Klerk mener det er viktig å anerkjenne at Norges velferd er bygd på oljeeventyret.
AP170809https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVmL4/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Bjorn-Kristian-Svendsrud Norsk velferd er fremdeles avhengig av at vi borer opp mest mulig.
AA170808 - Dyrene skal ha god velferd , og det hadde de ikke i dette fjøset.
AA170808 «... du manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr », skriver tilsynet i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Skattebetalernes penger skal sikre velferd , sikkerhet, samferdsel og helse til sine innbyggere, ikke produsere avispapir.
DN170807 Formuesskatten utgjør cirka én prosent av statsbudsjettets inntektsside, og det er klart at skatt på formue er blitt en politisk symbolsak langt utover dens betydning for vår felles velferd , skriver artikkelforfatteren.
DB170807 Vi er et stort flertall i befolkningen som synes at velferdskroner skal gå til velferd og ikke til å skape flere velferdsprofitører, altså de som eier og henter ut profitt på skattefinansierte velferdstjenester - uavhengig av deres kjønn.
DB170807 Forslaget om profittfri velferd , der man ikke tillater kommersielle driftsformer og store private profitter, vil heller slå positivt ut for damene.
DA170807 Ifølge siktelsen var fôringen av dyrene slik at den ikke dekket god næring, eller fremmet god helse og velferd .
DA170807 Gårdbrukeren må også svare for at han har unnlatt å sikre at dyr holdes i et miljø som gir dem god velferd .
VG170806 Staten skal sørge for sikkerhet, helse, velferd , infrastruktur og den slags.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oqoej/Bonde-lot-grisene-torste-i-hjel En grisebonde i Rogaland har fått en skarp advarsel og kritikk for ikke å ta hensyn til dyrenes velferd .
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/VV7yr/Hoyre-tror-ikke-pa-Stores-garanti-om-at-skattene-ikke-gar-opp-for-gjennomsnittsnordmannen De store pengene skal brukes på samferdsel, sykehus, forsvar og velferd i kommunene, sier han, men vil ikke konkretisere hva som skal gjøres med inntektsskatten.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5go9/Kontantstotten-var-viktig--Dag-Morten-Dalen En kontantstøtte til dem som ikke trakk vinnerloddene i barnehagekøen, er raus statlig velferd , men ikke latterlig, skriver innleggsforfatteren.
NL170801 Også samfunnsforsker og SV-veteran Ottar Brox er opptatt av hvordan innvandring påvirker velferd .
DN170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd .
DA170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd .
DB170731 - Satt på spissen er det snakk om velferd eller skattekutt.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte - Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen.
AA170731 - Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen.
DB170729 Det mener Aaberge gir et ufullstendig bilde av fordelingen av økonomisk velferd , siden befolkningen også nyter godt at offentlige tjenester.
VG170728 Velferd koster og når så store inntektsstrømmer faller bort fra statskassen, må de enten øke oljepengebruken ytterligere, eller de må kutte i velferdstilbudet, sier Gabrielsen.
VG170726 Det er betryggende for alle oss som er opptatt av Norges økonomiske bærekraft og velferd for kommende generasjoner.
VG170726 Han trekker fram den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, pensjonsrettigheter, sikring av velferd i offentlig regi og allmengjøring av tariffavtaler som kampsaker både Arbeiderpartiet, Rødt og LO er enige om.
DN170726 Ellers jobb og velferd , i den rekkefølgen.
DB170726 Den nasjoale strategien « Bolig for velferd » stadfester at alle må bo, og at med riktig hjelp kan alle bo.
DN170725 La oss kalle en spade for en spade, de er velferdsprofitører fordi de driver velferd for profitt, sier han.
DB170725 Økte kostnader, bedre velferd
NL170724 De fleste som nå trenger hjelp til helse og omsorg, er en generasjon som ble voksen under krigen, og som har sørget for vår og nye generasjoners velferd .
DB170724 Det er arbeid som gir staten inntekter som kan brukes til å forbedre vår felles velferd .
VG170723 President Erdogan sier at unntakstilstanden vil fortsette til Tyrkia oppnår « fred og velferd ».
DB170721 SV har vært tiltrukket av helt andre samfunnsmodeller og har den dag i dag problemer med å forstå hvor viktig markedsøkonomi er for vår velstand og velferd .
AA170721 Kreditorene i eurosonen har godtatt et prinsipp om at det gjeldstyngede landet skal få bruke mer penger på velferd hvis budsjettmålene nås eller overstiges.
DA170720 Det er riktig at olje har finansiert vår velferd , men Norsk olje og gass er for opphengt i fortiden.
DA170720 Det er riktig at olje har finansiert vår velferd , men Norsk olje og gass er for opphengt i fortiden.
DB170719 Det er ikke høyresiden som mobiliserer i land etter land for utjevning av forskjeller og oppbygging av velferd .
DB170719 Og mange som faller utenom den velferd de fleste tar for gitt.
DB170719 For et flertall av britene ønsker seg vel ikke en dårligere økonomi, velferd eller vekst som resultat av brexit ?
NL170718 Det gir mer velferd og økt valgfrihet for de eldre.
DB170718 Intensjoner om å drive gode barnehager til side ; profitt på velferd handler om nettopp det - profitt, ikke altruisme.
DB170718 Målene om høy velferd og små forskjeller er politisk felleseie.
DB170718 Ingen snakket om « skarpt skille mellom skattekutt til de som har mest fra før og velferd », som Støre nylig sa at årets valg vil handle om.
DA170718 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning, omsorg og velferd for ungene våre.
DB170716 Det kan ha svært uheldige følger for norsk natur, vannkvalitet og for endenes helse og velferd .
DB170716 Advokaten mener at moren, på tross av sterk bekymring for konsekvenser tvangsfullbyrdelsen vil medføre for datterens velferd , evnet å samarbeide med namsmannen for å sikre at overleveringen ble så skånsom og trygg som overhodet mulig for barnet.
DN170714 Foto : Audun Braastad/NTB Scanpix ¶ | Velferd stabiliserer diktaturer ¶
DB170714 Universitets- og høyskoleloven § 4-3 slår fast at styret har ansvaret for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd .
DA170713 De har satt seg helt fast i dette med fortjeneste på velferd .
DA170713 - Det er ingen logikk i å forby utbytte på alt innen velferd .
DA170713 - Det er ingen logikk i å forby utbytte på alt innen velferd , sier Høyre.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Var politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe 2001 - 2004, byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester 2006 - 2010 og for helse og omsorg 2010 - 2012.
NL170708 I så fall er dette uttykk for at man ignorerer laksens velferd , noe som ifølge norsk lov er kriminalisert.
DB170707 Dersom du ønsker å oppleve ville dyr i ferien og samtidig vil at dyrenes velferd er intakt, finnes det flere alternativer også NOAH går gode for.
DB170707 Den klassiske konflikten i norsk politikk er i ferd med å reise seg : Vil vi ha nye skattekutt, eller vil vi styrke og trygge vår felles velferd ?
DA170707 Det finnes mange tilfeller der estetikken settes foran helse og velferd når det avles på hunder i Norge i dag.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi derfor både at skattepengene våre går til velferd , og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi både at skattepengene våre går til velferd og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferd sikrer vi at hver krone som bevilges til barnehager går til barnehager, og ikke til å øke private formuer.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse, har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse, har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
AA170707 | Halvparten sier nei til profitt på velferd ¶ 50 prosent sier de synes det er galt at eiere som leverer velferdstjenester kan ta ut profitt, viser en undersøkelse bestilt av SV.
NL170706 At NHO ikke liker mitt verdisyn til forsvar for offentlig velferd og motstand mot privatisering av den, lever jeg godt med.
DB170706 I dag er folketrygden vårt viktigste redskap for velferd og utjevning.
DB170705 En besparelse på over 19 milliarder kroner som kommunene har kunnet bruke på å finansiere kommunale barnehager og annen velferd .
AA170705 I mange år har NTNU og Trondheim kommune samarbeidet godt om forskning og utvikling, spesielt innen helse og velferd .
DB170704 Sverige er ett av verdens beste land å bo i når det gjelder likhet og velferd , skriver Holt.
DA170704 Om muligheten for å få skikkelig sosial velferd i Amerika.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Rom for mer velferd
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt For det første viser vi i meldingen at økte skatter ikke nødvendigvis er et godt virkemiddel for å finansiere fremtidig velferd .
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Rom for mer velferd
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html For det første viser vi i meldingen at økte skatter ikke nødvendigvis er et godt virkemiddel for å finansiere fremtidig velferd .
DN170702 ¶ Det aller viktigste er å spille på lag med mottagerlandets myndigheter så lenge vi ser det slik at disse søker å fremme utvikling og velferd for brede lag av befolkningen.
SA170701 Panelet besto av NHO-sjefen Kristin Skogen Lund, professor Einar Lie, redaktør PJ Anders Linder og Bjørn Dæhlie, og temaet var næringslivets omdømme, rolle og betydning for verdiskaping og velferd .
VG170630 En NOVA-rapport ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) fra 2013 viste at det var store kunnskapshull om barn som vokser opp med foreldre som ikke er heterofile.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Barneombudet--Hvis-vi-ikke-tar-alle-saker-alvorlig_-kan-vi-risikere-a-sende-et-barn-inn-i-en-dodelig-situasjon-624337b.html Rundt ett av ti barn har opplevd grov vold hjemme, viser norsk forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ).
VG170628 Hva slags, etter hvor lenge og hvor mye velferd EU-borgerne i Storbritannia skal få, kommer derfor til å bli et forhandlingspunkt, sier Mustad.
VG170628 - Britene har vært misfornøyd med at EU-borgere som kommer til Storbritannia får velferd fra dag én.
DA170628 Det er viktig å huske hvor ung og ny vår trygghet og velferd er.
DA170628 Deretter kommer velferd og fellesskap ( 14 prosent ) og innvandring og integrering ( 12 prosent ).
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Omsorg-er-omtanke_-ikke-butikk-334487b.html VERDIG : På samme måte som forbudet mot fortjeneste for privatskolene i Norge, kan vi ha en verdig eldreomsorg der hver krone går til å sikre god velferd , skriver innsender.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Omsorg-er-omtanke_-ikke-butikk-334487b.html Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.
DB170627 Om hva slags type Norge vi vil ha, om vi skal satse på fellesskapet og viktig velferd for alle, eller skattekutt til de med mest.
DA170627 SV lover at vi skal ha profittfri velferd i Norge.
DA170627 Når private skal tjene penger på velferd , går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte.
DA170627 Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
DA170627 Derfor er profittfri velferd et av SVs hovedkrav til en ny regjering.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Forebygg-skade_-ikke-rus-336157b.html Vi må skrote dagens forebyggingsbegrep og sette menneskelig velferd fremfor edruelighet som mål i ruspolitikken.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Forebygg-skade_-ikke-rus-336157b.html Vi må sette menneskelig velferd fremfor edruelighet som mål i ruspolitikken.
SA170626 Vi ber altså alle de som produserer velferd i kommunen vår, om å redusere sin virksomhet og gå på sparebluss, noe de også lydig og lojalt har gjort, mens forbruket til politikernes virksomhet har gått i stikk motsatt retning.
SA170626 Skal vår velferd være bærekraftig også inn i fremtiden, må vi ta et oppgjør med grådighetskulturen som lett infiserer oss alle.
FV170626 - Folk vil ha fellesskap og velferd - ikke økte forskjeller og mer til de rike.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Bloff-om-nordmenn-og-naringsliv--Sigrun-Gjerlow-Aasland-623997b.html I undersøkelsen blir folk bedt om å vurdere påstanden « Et lønnsomt næringsliv er en forutsetning for velferd ».
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Vi jobber med andre direktorater for at ulike statlige satsinger på velferd sammen kan bidra til en stabil bolig- og livssituasjon for barnefamilier.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid « Bolig for velferd » ( 2014-2020 ).
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid, utdanning, helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd .
AA170625 ¶ Kunnskap : Vår velferd er bygd på kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte, skriver innsenderen.
AA170625 Kommentator Morten Langfeldt Dahlback avslører en urovekkende mangel på innsikt når han hevder at norsk fiskeoppdrett og olje- og gassvirksomhet er « å gamble med vår alles velferd eller med verdens klima » ( Adressa, 19/6 ).
AA170625 Det som virkelig er å gamble med vår felles velferd er om vi glemmer hvordan verdier skapes.
DB170624 Mennesket lever av arbeid, velferd og et meningsfullt liv.
DA170624 De vil få samme rettigheter som briter til helse, utdanning, velferd og pensjoner. 2 ) Dem som har bodd der i færre enn fem år vil få lov til å bli værende til botiden er fem år.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nei_-Nilsen_-all-oljen-skal-ikke-opp-335020b.html Ingen ønsker en lettvint omgang med sysselsettingen og norsk velferd .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Hvis vi går fra modernisering til reversering er det en trussel mot vekst, velferd og velstand.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Det vil være sløsing med ressurser som kan frigjøres til økte investeringer i vekstfremmende tiltak, bedre velferd og å unngå skatteskjerpelser i fremtiden.
DN170623 | Hvor kommer all vår velferd fra ?
DA170623 - Det er ingen nødvendig motsetning mellom velferd og omfattende innvandring.
AA170623 Hensikten er å verne om fondets viktige rolle som en kilde til velferd på tvers av generasjoner.
SA170622 | Støre : Ulikhet og valg mellom skattekutt og velferd vil prege valgkampen ¶
SA170622 Valgkampen kommer til å bli preget av to skillelinjer : Økende ulikhet og valget mellom skattekutt og velferd , varsler Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd
DN170622 | Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd
DB170622 Ifølge Støre vil valgkampen handle om et skarpt skille mellom skattekutt til de som har mest fra før, og velferd .
SA170621 " Perspektivmeldingen " trekker opp fire ulike alternativer for høy velferd og bærekraftige statsfinanser.
AA170619 At forskningen stiller viktig industri i et dårlig lys, er ingen unnskyldning for å gamble med vår alles velferd eller med verdens klima.
SA170618 DEBATT : Arbeid er grunnlaget for velferd , trygghet, selvstendighet og verdighet for den enkelte.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Der er 4 milliarder kroner store penger for å finansiere velferd .
AP170618 - Der er 4 milliarder kroner store penger for å finansiere velferd .
DB170617 - Akkurat nå fokuserer vi på to ting : Skipets sikkerhet og sjøfolkenes velferd , sier admiral Scott Swift i den amerikanske stillehavsflåten.
DB170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd .
AP170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en e-post til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd .
AA170617 - Akkurat nå fokuserer vi på to ting : Skipets sikkerhet og sjøfolkenes velferd , sier admiral Scott Swift i den amerikanske stillehavsflåten.
AA170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd .
DB170616 Alle liker da velferd og teknologi ?
VG170615 Fremtidens velferd avhenger av at flest mulig er med og baker kaken vi alle spiser av.
SA170615 Vi skal fortsatt jobbe hardt hver eneste dag for flere jobber, flere etableringer i privat sektor og høyere verdiskapning, både for å sikre jobb til den enkelte og velferd som samfunnet.
DB170614 I dag er to av tre velgere villige til å betale mer skatt for bedre velferd .
AP170614https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Unge-mennesker-tror-velferd-er-noe-man-far_-ikke-noe-man-ma-skape--Mathilde-Fasting-623076b.html | Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape Mathilde Fasting ¶
AP170614 | Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape Mathilde Fasting ¶
AP170614 Økt velferd kan bare finansieres gjennom økte skatteinntekter.
AP170614 Det er bare vekst i private bedrifters inntjening som kan skape mer velferd i Norge.
BT170612 | Olje og gass sikrer vår velferd
BT170612 Knuser olje- og gasseggene, betyr det både at man setter norsk økonomi og velferd i fare, klimagassutslipp kan bli høyere, og man putter eggene i færre kurver.
BT170612 Det viktigste er at det er olje og gass som sikrer vår velferd , og gir oss inntekter til å satse på forskning og utvikling av nye løsninger.
SA170611 Rogaland trenger den største utbyggingen av velferd og industri siden vi fant oljen.
DN170609 Russerne får beskjed om at skal de få velferd , må de betale mer selv.
DN170609 Problemet for « Team Putin » er at reformene bryter med svært mange russeres forventninger til hvordan velferd skal ytes.
DB170609 Etter syv år med innstramninger under de konservative, var det mange som likte hans løfter om å bruke mer penger på velferd og offentlige investeringer.
DA170609 - Sletter vi 22,5 millioner av gjelda deres i år, betyr det at bydelen kan bruke mer penger på velferd .
VG170607 Nå søler de bort milliarder som kunne vært brukt på nye arbeidsplasser, mer velferd , eller å bekjempe fattigdom, sier Valen.
NL170607 Det at tilfredsstillende velferd for mange av disse dyrene nærmest er umulig å oppnå i private hjem, er bare et av flere aspekter ved legaliseringen NOAH er bekymret over.
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DN170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd .
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd .
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd .
AA170607 Dette valget handler mer om økonomi og velferd enn terror, analyserer Love.
AA170607 Det jeg har hørt og lest om Corbyn og hans tanker om studenter, helse og velferd er bedre enn Mays tanker, sier han.
DB170606 Ulempen for Corbyn er likevel at terrorfare og beredskap nå ser ut til å overskygge alle andre temaer, som han heller ville snakke om, slik som velferd , skatt og ulikhet, hvor han åpenbart har truffet en nerve og var i siget.
DB170606 Han er nå pensjonist, og har skrevet boka " Velferd på avveie ".
VG170605 Han vil nok prøve å fokusere på helse, velferd , utdanning, statlige sektor og mer penger til politi, sier Mustad, som er på plass i Storbritannia for å følge innspurten.
AA170605 Hva er det som driver oss til å fostre våre barn og ta hånd om våre eldre og syke ? spurte Göran Rosenberg i en kronikk om velferd og målstyring i Sveriges Radio nylig.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud, og der enkelte tjener seg rike på velferd .
SA170602 | « Det blir ingen velferd på en ødelagt klode » ¶
NL170602 Det foregår mye spennende utvikling og innovasjon i kommunesektoren for tida, og mye av dette skjer nettopp innen helse, omsorg og velferd .
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/politikk/En-ny-og-mer-liberal-alkohollov-i-Finland-kan-sette-det-norske-Vinmonopolet-i-fare-622268b.html Noe som ifølge forskningsnettstedet Nordisk Velferd er oppsiktsvekkende.
AP170602 Noe som ifølge forskningsnettstedet Nordisk Velferd er oppsiktsvekkende.
NL170531 Hvordan sikre velferd for alle og en sterk nordisk modell ?
NL170531 Den nordiske modellen er hyllet verden rundt og bygger på særlig to grunnpilarer : Høy likhetsgrad og skattefinansiert velferd .
NL170531 De politiske strateger har allerede lagt rammene for høstens valgkamp, og når Norsk Monitor måler at nære samtids utfordringer som velferd , samferdsel, skole og eldreomsorg scorer høyere på velgenes oppmerksomhet enn langsiktige og fjerne fremtids utfordringer som våre barnebarns fremtid, distriktenes livsgrunnlag og nasjonens sikkerhet og selvstendighet, så får velgerne akkurat de politiske prioriteringene de ber om.
DB170531 Den nordiske modellen er hyllet verden rundt og bygger på særlig to grunnpilarer : Høy likhetsgrad og skattefinansiert velferd .
DA170531 Mens Olsen nøyer seg med å stemple samtlige poeng i mitt opprinnelige innlegg som løgn og fanteri, har Hansen i det minste tatt seg tid til å formulere et svar som gjør rede for hva Espira mener om profitt i velferd , og hva han konkret mener er feil i mitt innlegg.
DA170531 Faktum er at gigantselskapene som i dag håver inn enorme summer på å drifte barnehager, asylmottak, barnevern og renovasjon ikke gjør det fordi de er så lidenskapelig opptatt av barnas beste, søppeltømming eller asylsøkeres velferd .
VG170530 Konkret handling må til for å stoppe tappingen av norsk næringsliv og velferd .
NL170529 Kanskje vi klarer å få frigjort noen av de milliardene som i dag lures unna, til å skape enda bedre velferd og enda mer lykke.
NL170529 Det er penger vi betaler til vår egen og våre naboers velferd .
NL170529 De som stilltiende aksepterer svart arbeid, eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd .
DB170529 Profitt ut av velferd
DB170529 Kirsti Bergstø, SVs representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener at Høyre viser hvor naive de er i møte med markedskreftene når de påstår at konkurranse innen velferd automatisk gir bedre kvalitet.
BT170529 Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.
BT170529 I nesten to årtier har vi i Norden redusert avhengigheten av fossilt drivstoff - og dermed utslippene av drivhusgasser - uten at det er gått ut over sysselsetting og velferd .
VG170526 - Vi har hatt flere hendelser av selvmord enn vanlig på Lillehammer, derfor har vi nå et åpent tilbud for dem som trenger noen å snakke med eller ønsker en eller annen form for veiledning, forteller Ragnhild Bakken, kommunalsjef for velferd i Lillehammer kommune.
NL170526 Om Tromsøs folkevalgte kunne legge ideologi til side og ha fokus på brukernes behov og velferd , ja da vil man innse at det er behov både for kommunale og private varme hender.
DB170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd , står det i utkastet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd , står det i utkastet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd , står det i utkastet.
AA170526 Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdom mener at gapet mellom den store økningen av eldre i samfunnet og dalende oljeinntekter i landet, må føre til at Norge strammer inn dersom det skal være penger igjen til velferd for kommende generasjoner.
SA170525 Kanskje vi klarer å få frigjort noen av de milliardene som i dag lures unna, til å skape enda bedre velferd og enda mer lykke.
SA170525 Det er penger vi betaler til vår egen og våre naboers velferd .
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid, eller som selv kjøper eller selger svart, er med på et tyveri av 40 milliarder kroner i året fra vår felles velferd .
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid, eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd .
VG170524 Læreren - og nå er det like gjerne en hun - skal være en godt skolert, kunnskapsrik person som er opptatt av de utfordringene verden står overfor, enten det gjelder miljøvern, fattigdomsproblemer, barns trivsel og inkludering, demokrati, menneskerettigheter, sosial rettferdighet og velferd .
DN170524 Foruten de tvilsomme forutsetningene og store kuttene i velferd , kommer store deler av kritikken mot Trumps budsjett som følge av at budsjettet virker å telle skatteinntekter på to tusen milliarder dollar dobbelt.
NL170523 Et sammenslått Troms og Finnmark får sitte i førersetet for hvordan fremtidens velferd skal sikres.
DN170523 Arbeidstakerorganisasjonen vil også vite om partiene vil si nei til offentlig-privat samarbeid ved utbygging av vei, bane og sykehus samt avvise konkurranseutsetting og privatisering innen offentlig velferd .
DN170522 I forhandlingene om det endelige statsbudsjettet, som sparkes i gang de neste ukene, skriver det samme nettstedet at Trump-administrasjonen i tillegg vil legge frem et budsjett der offentlig velferd , såkalte « entitlements », vil kuttes kraftig og føre til innsparinger på 1,7 tusen milliarder dollar de neste ti årene.
DA170522 Avdelingsdirektør for helse og velferd i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Åse Laila Snåre, forstår problemet : ¶
BT170522 Nå er jeg rett og slett lei av en lettvint omgang med vår viktigste industri og ett av de viktigste grunnlagene for vår velferd .
VG170520 Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellesskapets penger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
VG170520 Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellesskapets penger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
VG170520 Det er all grunn til å frykte at våre skattepenger, som skulle gått uavkortet til vår felles velferd , havner i lommen på store selskaper som henter ut stor profitt.
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
NL170518 Til tross for våre store oljeinntekter ville norsk verdiskaping, og dermed norsk velferd , vært milevis unna dagens nivå uten EØS.
NL170518 Hvordan norske arbeidsplasser, verdiskaping og velferd faktisk er avhengig av EØS-avtalen og europeisk samarbeid.
AA170518 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
DB170516 * Temaer som skal debatteres er : ¶ * Velferd : Bærekraftig velferdsstat, kortere arbeidstid, borgerlønn, styrke dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, kutt i utgifter som BSU og sykelønn.
DA170516 Vi skal ha en profittfri velferd .
DA170516 Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
BT170516 VERDIG : På samme måte som forbudet mot fortjeneste for privatskolene i Norge, kan vi ha en verdig eldreomsorg der hver krone går til å sikre god velferd , skriver innsender.
BT170516 På samme måte som forbudet mot fortjeneste for privatskolene i Norge, kan vi ha en verdig eldreomsorg der hver krone går til å sikre god velferd .
BT170516 Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.
DB170514 Men å forlenge oljealderen garanterer ikke for fremtidig velferd .
DB170514 Klokka tikker for norsk olje, men heldigvis er det fullt mulig å skape både arbeidsplasser og velferd i et samfunn uten oljeutvinning.
VG170512 Debatt : Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd
VG170512 For å sikre fremtidig velferd trenger vi omstilling og vekst i privat sektor.
VG170512 Medvinden som har gitt som for satsing på velferd har løyet, og den vil fortsette å være svak, sier Dørum til VG.
VG170512 - Det er til stor fordel for dyrenes velferd ettersom vi nå kan oppsøke veterinærer.
DB170512 Det finnes bare ett resultat av en slik politikk : massive kutt i folks velferd .
VG170511 Les mer : Keshvari : - Høy innvandring sammen med høy velferd er ikke mulig ¶
VG170511 Ved privat hold av reptiler er det stor fare for dårlig velferd , mener hun.
DN170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for framtidig sysselsetting, verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
AP170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for fremtidig sysselsetting, verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
VG170509 - Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellespenger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
VG170509 - Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellespenger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
DA170509 Fagforbundet vil kjempe for kortere arbeidstid, nedtrapping i oljeinvesteringene og mot profitt på velferd .
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd , svarer Vamraak.
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd , svarer Vamraak.
DA170508 Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før.
DA170508 - Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før, skriver Arbeiderparti-politiker Sahfana M.
VG170507 Siv Jensen hadde i sin tale regnet på hvor mye vei og velferd vi mister ved å la oljen ligge.
AP170506 I en omtale av den nye « akseleratoren » skriver IN på sine hjemmesider at nHack « vil være åpent for alle sektorer » men at det blir lagt mest vekt på « smarte byer, bioøkonomi, ny energi og finansiell teknologi ( fintech ), havrommet og helse og velferd .
AP170506 Definisjonen varierer, men det dreier seg om et verdenssyn der global velferd settes over interessene til enkeltnasjoner.
DA170505 - Det kan være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme - både for miljøet og vår velferd , sa Jensen.
BT170505 - Det kan være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme - både for miljøet og vår velferd , sa Jensen.
BT170505 Regjeringen har nå satt i gang reformer for morgendagens velferd .
BT170505 Internasjonale avtaler som Helsinkideklarasjonen er svært fokusert på forskningsdeltakerens velferd .
BT170505 Helseforskningsloven prioriterer i klartekst : « Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser ».
AA170505 De sier nei til mer arbeid og arbeidsfolk, de sier nei til Nord-Norge, og de sier nei til velferd i hele landet.
AA170505 - Det kan være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme - både for miljøet og vår velferd , sa Jensen.
AA170505 Ifølge Frp-lederen skal nye år med Frp også sørge for at det skal bli mer penger til Forsvaret, enda mer penger til vei og samferdsel, enda mer bruk av oljepenger, mer privat velferd , strengere straffer og kutt i barnetrygden for utenlandske arbeidere i Norge som har barn bosatt i utlandet - det er budskap som går rett i kjernen av Frps politikk.
SA170503 Fortsatt satsing på norsk gass er ikke bare avgjørende for norsk sysselsetting og velferd .
DB170503 - Denne kulturpolitiske retorikken sveiper som en sykdom over hele Europa : Kultur og kunst er en luksus som settes opp mot velferd .
AA170503 Hos oss representert ved en rådmann for Helse- og Velferd som om sykehjem sier « at det periodevis er en sykepleier tre kilometer unna er en kalkulert risiko i dagens situasjon, selv om vi ønsker at det skal være en sykepleier på hver enkelt enhet ».
DB170502 SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DA170502 Særlig når vi vet at private barnehager koster mindre for kommunen, gir gode barnehager med god kvalitet og gir mer velferd for skattepengene, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
DA170501 Nei til skattekutt for de rike - ja til velferd for alle ¶
DA170430 - Nei, når de i helga ikke engang klarte å vedta at skattepenger skal gå til velferd og ikke til å berike noen ytterst få velferdsprofitører, er det ikke noe forskjell på dem og Frp.
AP170430 mai går hun under Rødts parole « Nei til privatisering - velferd er ikke butikk ».
VG170427 De er overbevist om at Støre og Hareide vil finne felles grunn i store spørsmål om velferd , utjevning og fellesskapsløsninger, og i å avvise større skattelettelser.
DB170427 ¶ SVARER HØYRE : SV-leder Audun Lysbakken går i rette med det han mener er skremselspropaganda fra Høyres Kristin Vinje om SVs forslag om å hindre profitt på velferd .
DB170427 Stortingsrepresentant Kristin Vinje ( H ) fortsetter å spre skremselspropaganda om SVs forslag om å hindre profitt på velferd i Dagbladet ( 19. april ).
DA170427 Det har gitt økt frihet og mulighet til å realisere viktig velferd for byens innbyggere.
BT170427 Hans politikk er således à la carte ; sikkerhet fra de konservative ; økonomi fra liberalerne, miljø fra de grønne og velferd fra sosialistene : alt fargekodet i programmet for de tungnemme velgerne.
AP170427 april ¶ Velferd , læreryrkets status og produktplassering.
AP170427 april ¶ Velferd , læreryrkets status og produktplassering.
DN170426 Over 320 ordførere, fylkesordførere og bydelsutvalgsledere skrevet under et bekymringsopprop om kommunenes velferd som KrFs ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, Robin Kåss ( Ap ), ordfører i Porsgrunn, og Ivar Vigdenes ( Sp ), ordfører i Stjørdal, tok initiativ til.
AA170426 Over 320 ordførere, fylkesordførere og bydelsutvalgsledere skrevet under et bekymringsopprop om kommunenes velferd som KrFs ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, Robin Kåss ( Ap ), ordfører i Porsgrunn, og Ivar Vigdenes ( Sp ), ordfører i Stjørdal, tok initiativ til.
VG170425 Delegater fra hele landet sto fram på rad og rekke og fortalte om hvor viktig vår evigvarende vannkraft har vært og fortsatt er, for verdiskaping og velferd landet rundt.
DB170425 Over 320 ordførere, fylkesordførere og bydelsutvalgsledere skrevet under et bekymringsopprop om kommunenes velferd som KrFs ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, Robin Kåss ( Ap ), ordfører i Porsgrunn, og Ivar Vigdenes ( Sp ), ordfører i Stjørdal, tok initiativ til.
VG170424 Hvis vi i tillegg lykkes med å få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor, får vi mer velferd .
DA170424 « Her hviler likegyldigheten til de eldres velferd og verdighet », sto det for øvrig på en gravstein Eldrekonvensjonen satte opp med Stortinget som bakteppe.
DA170423 - Nei, jeg deler deres hovedlinje, som er solidaritet ute og velferd her hjemme.
DB170421 - Inntrykket fra landsmøtet så langt tyder på at Ap både vil kutte i velferd og øke skattene for å fylle opp oljefondet.
AA170421 Uansett hva de blir spurt om så er svaret « velferd framfor skattelette til dem som har mest fra før ».
DB170420 Han håper på et vedtak som sikrer bedre velferd for de enslige mindreårige asylsøkerne.
DB170420 - Skatt er en viktig kilde til velferd og utjevning.
DB170420 Åpenbaringens intensjonalitet ( maqasid al-wahy ) er menneskehetens velferd ( al-falah al-insaaniyat ) og det felles beste ( al-maslahah ) gjennom å beskytte menneskets iboende verdighet ( karamna ) samt dets ukrenkelige rettigheter ( al-Huquq al-Adamiyyah ) ( Koranen 21:10 ).
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
DA170420 Hordaland har derfor foreslått at Ap bør gå inn for å begrense muligheten for å ta ut profitt på velferd , og sette krav om at ansatte skal ha gode lønns- og pensjonsvilkår også hos private.
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
AA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
AA170420 Høy levealder er faktisk et av de viktigste målene for velferd .
AA170420 Helse, velferd og arbeid er områder der de har høy troverdighet.
VG170419 | Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd
VG170419 Vi trenger et Arbeiderparti og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskaping og velferd , kombinert med en realistisk tilnærming til hvordan vi best skal løse klima- og miljøutfordringene.
VG170419 Resultatet blir en mer ressurs- og miljøvennlig oljeindustri, samtidig som vi trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd kombinert med en kunnskapsbase for gradvis utvikling av morgendagens næringer. | - Du må ikke legge bunaden i plastikkpose ¶
VG170419 Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser.
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser, og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd , skriver kronikkforfatterne.
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser, og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd, skriver kronikkforfatterne.
FV170419 Torsdag bestemmer Erna Solberg og Kristin Skogen Lund om han blir en av fire « fortellere » som skal få fram deres budskap om sammenhengen mellom velferd og næringsliv.
AA170418 Norges velferd er i stor grad bygget på realfag, og omstilling til et fremtidig Norge vil kreve høy realfagskompetanse, og bruk av denne kompetansen på tvers av fag.
SA170414 Å få slutt på høner i bur, er et enormt steg i riktig retning for høners velferd i Norge.
SA170414 | Å få slutt på høner i bur, er et enormt steg i riktig retning for høners velferd
DB170413 Deres hodeløse samfunnseksperiment « flerkultur » eliminerer all sikkerhetstenking, pulveriserer alt ansvar, knuser all velferd , oppløser alt av kulturelt samhold, og er i ferd med å rive samtlige land i Europa i filler.
DB170411 Det vil også gi Arbeiderpartiet mulighet til å drive valgkamp på politisk hjemmebane : Velferd , rettferdig fordeling og trygg styring.
BT170411 Politikere landet rundt liker skatten, fordi den gir kommunene stabile inntekter, som brukes til å betale ned gjeld eller bedre velferd for innbyggerne.
AA170410 De ber om at dyrenes velferd settes over underholdning og profitt.
VG170406 VELFERD : Kristin Dalen er Kina-forsker ved Fafo som forsker på velferd , fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft i Kina.
VG170406 Foto : Nicolas Asfouri, AFP ¶ VELFERD : Kristin Dalen er Kina-forsker ved Fafo som forsker på velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft i Kina.
VG170406 Jeg tenker det er god velferd at innbyggerne får disponere mer av sine egne midler.
DB170406 En fullfinansiert barnehagesektor er fellesskapets investering i utdanning, omsorg og velferd - ikke en bankboks for milliardærer.
AP170406 Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi, og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.
BT170405 Fakta : Lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene ¶ Velferd
DN170404 « Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare » ¶
BT170404 Norsk økonomi, utdanning og velferd er svært avhenig av oljeinntektene.
AP170404 pensjonist i fremtiden vil påvirke skattepolitikk og velferd .
AP170403 Det er et redselsfullt tall, enten man snakker om velferd , økonomi, bærekraft eller omdømme, og ville aldri blitt akseptert for noen andre produksjonsdyr.
AP170403 I fremtiden vil vi måtte trenge et svært høyt skattenivå hvis vi skal greie å opprettholde standarden på offentlig velferd .
DB170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd , arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
DA170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd , arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
AA170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd , arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
VG170401 - Det setter fremtidige arbeidsplasser og velferd i fare, sier Søviknes til NRK.
DN170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til DN.
DN170401 konsesjonsrunde ¶ | « Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare » ¶
DB170401 Det kunne vært unngått om flere på venstresida hadde hatt flere konstruktive forslag til hvordan vi kan prioritere morgendagens velferd til beste for de som trenger det mest.
BT170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare.
AP170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare.
AP170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare, sier han.
AA170401 - Det setter fremtidige arbeidsplasser og velferd i fare, han om Venstres vedtak om å stanse 24. konsesjonsrunde.
DN170331 Finansminister Siv Jensen varsler at statens utgifter til velferd kommer til å stige kraftig, men lover at det ikke skal finansieres med skatteøkninger.
DN170331 Hvis vi i tillegg lykkes med å få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor, får vi mer velferd , sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fredag.
DN170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd framover, sier Holmøy til avisen.
DB170331 Kanskje har ledere i norske bedrifter vært for lite til stede i debatten, og for lite flinke til å snakke om vår rolle - om hvordan vi skal bidra til å sikre arbeidsplasser, miljø og velferd .
BT170331 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning, omsorg og velferd for barna våre- ikke en bankboks for milliardærer.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/Hullet-pa-statsbudsjettet-blir-10-mrd-storre-hvert-ar-Her-er-fire-ting-vi-nordmenn-ma-gjore-for-a-tette-dette-hullet-618377b.html I fremtidsalternativet « styrket velferd » fremskriver og viderefører meldingen fortidens utviklingstrekk til 2060.
AP170331 I fremtidsalternativet « styrket velferd » fremskriver og viderefører meldingen fortidens utviklingstrekk til 2060.
AP170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd fremover, sier Holmøy til avisen.
AA170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd framover, sier Holmøy til avisen.
DB170330 Likevel har vi en samlet venstreside som går til valg på å strupe disse tilbudene, uten annen begrunnelse enn at det er moralsk galt å gå med overskudd når man driver med velferd .
DB170330 Det faktum at det er mulig å tjene penger på å drive velferd er så uutholdelig, at det er viktigere enn både kvaliteten på tjenesten, hvor mye velferd man får igjen for pengene eller for fornøyde brukerne er.
DB170330 Det faktum at det er mulig å tjene penger på å drive velferd er så uutholdelig, at det er viktigere enn både kvaliteten på tjenesten, hvor mye velferd man får igjen for pengene eller for fornøyde brukerne er.
DB170330 Perspektivmeldingen er interessant fordi diskusjonen rundt den fort går til kjernen av ulike samfunnssyn : Noen har brukt perspektivmeldingen til å snakke varmt om skattekutt for å øke den økonomiske veksten på sikt, og kutt i velferd for å finansiere skattekuttene.
DB170330 Og selv om investeringer i velferd kan gi store inntekter i den andre enden, må vi selvsagt likevel vurdere både eksisterende og nye ordninger kritisk.
DB170330 Men både historien og forskningen har vist oss at vi ikke trenger velge mellom velferd og vekst.
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst, og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 I 2013 kunne vi lese at dersom vi fordelt på kjønn, alder og innvandringsbakgrunn jobber akkurat like mye i 2060 som i 2011, og dersom vi leverer akkurat samme velferd på samme måte i 2060 som i 2011, da vil vi i 2060 mangle et beløp på statsbudsjettet som tilsvarer seks prosent av BNP.
DB170330 Framfor skattekutt uten dokumentert effekt bør vi øke investeringene våre i velferd som kan bidra til å øke sysselsettingen og inntektene på sikt.
DB170330 Den viste at vi må få flere i jobb og løse velferdsoppgavene smartere dersom vi skal ha råd til god velferd også i framtida.
DB170330 Den som i 1970 for eksempel forsøkte å spå om arbeidsliv, økonomi, velstandsnivå og velferd , ville bommet på det meste.
DB170330 Velferd som ikke gir insentiver til arbeid, må kuttes.
AP170330https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/SV-og-Rodt-tror-de-sparer-ved-a-forby-profitt-pa-velferd--Kristin-Clemet--617662b.html | SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd Kristin Clemet ¶
AP170330https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/SV-og-Rodt-tror-de-sparer-ved-a-forby-profitt-pa-velferd--Kristin-Clemet--617662b.html Uten markedsøkonomi blir det ingen velstand, og uten velstand blir det ingen velferd , skriver Kristin Clemet.
AP170330https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/SV-og-Rodt-tror-de-sparer-ved-a-forby-profitt-pa-velferd--Kristin-Clemet--617662b.html Sosialistisk venstreparti ( SV ) vil ha « profittfri velferd ».
AP170330 | SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd Kristin Clemet ¶
AP170330 Uten markedsøkonomi blir det ingen velstand, og uten velstand blir det ingen velferd , skriver Kristin Clemet.
AP170330 Sosialistisk venstreparti ( SV ) vil ha « profittfri velferd ».
AA170330 De vil også arbeide for profittfri velferd og en human og solidarisk flyktningpolitikk.
AA170330 Spesielt anses utdanning som helt avgjørende i så måte, som investering for nasjonenes velferd og levestandard.
VG170329 Folkeretten er særlig viktig for små land : Vårt demokrati og vår velferd avhenger av at folkeretten respekteres.
SA170329 Resultat : mindre penger til velferd og større ulikhet.i ¶
DB170329 Noen insisterer på at det er såkalte velferdsprofitører som er problemet, altså at noen tjener penger på å tilby velferd .
DA170329 Jeg har kommet til et punkt hvor jeg må tenke på min egen velferd og helse.
VG170328 Ap prioriterer ideologi foran velferd , skriver kronikkforfatteren.
VG170327 SV gikk rett nok lenger og vedtok et ultimativt forbud mot profitt på velferd .
VG170327 Det tradisjonelt næringsvennlige partiet behandlet også et forslag om et rent forbud mot profitt - altså overskudd - på velferd .
DB170327 Framtida blir kanskje ikke en forlengelse av nåtida med økt rikdom, mer velferd , gode jobber og trygghet.
SA170326 Splittet om privat velferd
AP170326 For samfunnet har høy kompetanse og kunnskap vært avgjørende for å sikre velferd og levestandard, og vil bli enda viktigere når de fossile rikdommene tar slutt.
DN170325 - Dette er penger som må gå til velferd , og tjenestene bør leveres i offentlig regi.
AA170325 Leder Beate Marie Dahl Eide mener penger som det offentlige bruker på velferd må gå til nettopp det, ikke til profitt for store selskaper.
AA170325 Jeg mener Sp burde være helt klare på at vi burde ta avstand fra profitt på velferd .
AA170325 Han var raskt oppe på talerstolen fredag for å advare partiet mot å « hoppe etter SV », som forrige helg stilte krav om profittfri velferd .
AA170325 Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring.
AA170325 Denne helga arrangeres det landsmøte i Senterpartiet i Trondheim, et landsmøte der ledelsen har gått inn for et kraft-ig angrep på akademia og norsk velferd , stikk i strid med hva grasrota i partiet ønsker.
VG170324 Når sosialdemokrater glemmer at deres viktigste oppgave er å jobbe for arbeid til alle, trygg velferd og rettferdig fordeling, er det jo heller ingen grunn til å stemme på dem.
BT170324 I 2013 utga Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( Nova ) rapporten Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet.
SA170323 Selv har jeg valgt å flytte til Steinkjer for å studere husdyrfag, velferd og produksjon.
BT170323 Landene har utviklet et varig politisk fellesskap, og derved lagt til rette for økt velstand og velferd for sine innbyggere.
AA170323 Der hører jeg stadig om bærekraftig verdiskaping, bærekraftig velferd , bærekraftige jobber, bærekraftig vekst, bærekraftige bedrifter, bærekraftig forvaltning, bærekraftig skogbruk...
SA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd .
DB170322 Det som kanskje overraskende har mindre betydning for befolkningens velferd , er demokratiet.
AA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd .
DB170321 SV-ministeren tillot altså det partiet hennes nå vil forby : Profitt på velferd .
DB170321 Nettopp kravet om profittforbud på velferd falt umiddelbart i dårlig jord hos Arbeiderpartiet.
DA170321 Profittfri velferd ¶ 2.
DA170321 Derfor lover vi at vi skal ha profittfri velferd i Norge.
VG170320 Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170320 SVs krav omfatter nå en kraftig opptrapping og utvidelse av barnetrygden, nasjonal normering av lærertallene, offentlig velferd strippet for profitt, et internasjonalt atomvåpenforbud, sterke kutt i utslippet av klimagasser og vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
VG170319 Profittfri velferd . 5.
DB170319 Profittfri velferd .
DB170319 Profittfri velferd .
DB170319 Profittfri velferd .
DA170319 - SV går til valg på profittfri velferd , økning av barnetrygden, flere lærere og nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170319 - Det er ikke vår oppfatning at profitt på velferd er et gode, derfor stiller vi strenge krav til regulering av drift og utbytte, sier Ap-nestlederen.
VG170318 Det er dypt urimelig at skattepenger går til privat profitt, i stedet for velferd , sier hun.
VG170318 - Det synes jeg er en helt søkt påstand, fordi dette handler om synet på velferd og hva likestilling skal være, sier Bergstø til VG.
SA170318 - SV går til valg på profittfri velferd , økning av barnetrygden, flere lærere og nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
AA170318 Nestleder Snorre Valen mener den bør begrenses til de fire hovedkravene som landsstyret har gått inn for, om Lofoten-olje, barnetrygd, lærernorm og profittfri velferd .
AA170318 Nestleder Snorre Valen mener den bør begrenses til de fire hovedkravene som landsstyret har gått inn for, om Lofoten-olje, barnetrygd, lærernorm og profittfri velferd .
VG170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DN170317 Stikkord er nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, økt barnetrygd, lærernorm i skolen og profittfri velferd .
DB170317 ¶ VIL HAR PROFITTFRI VELFERD : Audun Lysbakken fikk blomster etter sin tale til landsmøtet fredag.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Det omfatter en klimasatsing med ubeskåret vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, et skikkelig løft for barnetrygden, en nasjonal norm som sikrer flere lærere og velferd uten profitt, bl.a. i barnehagesektoren.
AP170317 Havet er nøkkelen til verdiskapning og velferd i Norge.
AA170317 Et samfunn med lavere skatt gir mindre offentlig velferd , flere private skoler, dyrere barnehager, større ulikhet.
AA170317 Stikkord er nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, økt barnetrygd, lærernorm i skolen og profittfri velferd .
AA170317 Stikkord er nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, økt barnetrygd, lærernorm i skolen og profittfri velferd .
VG170316 - SV vil programfeste « profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak ».
DA170316 Det er ikke sånn at vi kan velge både skattekutt og velferd .
AP170316 Lysbakken sier partiets fire ferske krav om nei til oljeboring, stans av privat profitt på velferd , økt barnetrygd og flere lærere i skolen dreier seg om felter der partiet nyter stor tillit.
AP170316 innføre « et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg.
VG170315 Grunnleggende velferd kan ikke drives etter mål om å skape størst mulig overskudd for eierne, sier Lysbakken.
VG170315 - Vi er ikke mot private barnehager eller private aktører i velferden, men vi er imot at grunnleggende velferd skal drives kommersielt.
VG170315 * Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
SA170315 Valget i Nederland er en kraftig påminnelse om at sosialdemokrater ikke må glemme kjerneverdiene arbeid og velferd , mener leder for tankesmia Agenda Marte Gerhardsen.
SA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd .
DN170315 Lysbakken presiserer at partiet vil satse på velferd , omsorg og skole.
DB170315 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DA170315 Valget i Nederland er en kraftig påminnelse om at sosialdemokrater ikke må glemme kjerneverdiene arbeid og velferd , mener leder for tankesmia Agenda Marte Gerhardsen ¶
DA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd .
BT170315 - Hver eneste velferdskrone skal gå til velferd .
AA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd .
AA170315 - Hver eneste velferdskrone skal gå til velferd .
DN170314 I siste instans må våre danske, norske og finske kunder betale for svensk velferd , sier Casper von Koskull til DI.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Dette-er-SVs-fire-ufravikelige-krav-for-a-stotte-en-Store-regjering-617117b.html Forby profitt på velferd
AP170314 Forby profitt på velferd
AA170314 Tre personer med hovedansvar for barns velferd i Guatemala er pågrepet, mistenkt for drap, dårlig behandling av mindreårige og for å ha forsømt sine plikter.
VG170313 - Konsekvensene må bli kutt i velferd , og det bør de si fra om.
DA170313 Norges utgifter øker, og inntektene synker, men svaret er ikke kutt i velferd .
DB170312 PRESSET VELFERD : Regjeringen har svekket arbeidsmiljøloven og fagbevegelsen, deregulert arbeidsmarkedet og åpnet opp for mer midlertidige ansettelser.
VG170311 Jeg har vært så heldig å få et signert eksemplar av boka, og i dedikasjonen til meg har han skrevet : « Jeg håper boka kan bidra til å utvide forståelsen av utfordringene vi som samfunn skal håndtere innen helse og velferd .
AA170311 Støre mener Solberg ikke har holdt sine løfter når det gjelder ansvarlighet i den økonomiske politikken, at arbeidslinjen skulle styrkes eller at velferd var like viktig som skattekutt.
AA170311 Landsmøtet stemte over forslaget fra Hordaland Høyre da det behandlet velferd og arbeidspolitikk lørdag.
AA170311 Senere på dagen skal arbeidsminister Anniken Hauglie varme opp til debatt om velferd og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om sikkerhet og forsvar.
VG170310 I et samfunn som ønsker økt velstand og velferd , er det nødvendig at mennesker som har eller tør å låne penger, investerer dem, og at de gjerne gjør det i bedrifter som er aksjeselskaper, og at de betaler skatt når bedriften går med overskudd.
SA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår fremover.i ¶
DA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår framover.
DN170309 Torsdag innleder Høyre sitt landsmøte, hvor skatt og velferd blir sentrale tema.
DA170308 Det at jenter og kvinner behandles med respekt og får de samme rettighetene til utdanning og arbeid, vil ikke bare bidra positivt for hvert enkelt individ, men også ha en viktig og positiv samfunnseffekt for utvikling, stabilitet og velferd .
VG170306 BAR KORSET : Listhaug, da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, i 2006.
VG170306 BAR KORSET : Listhaug da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i 2006.
DB170306 Å legge den ned i løpet av 20 år, slik MDG og Hansson ønsker, er ikke bare gambling, men en bevisst rasering av lønnsomme arbeidsplasser og tapte inntekter som kunne vært brukt på skole, sykehus og velferd .
DA170306 Derfor er det viktig for meg at vi har ordninger som gir god velferd for familiene og fleksibilitet, men vi må heller ikke glemme arbeidslinjen.
BT170306 Barns velferd her og nå og på sikt er et viktig utgangspunkt for utvalget.
BT170306 Svenskene har god grunn til å opprettholde en normgivende barnelov som sikrer barns helse og velferd ved å likestille foreldrene etter skilsmisse.
BT170306 I vår skal Stortinget behandle en sak hvor barns helse og velferd står på spill.
AA170306 Barns velferd her og nå og på sikt er et viktig utgangspunkt for utvalget.
AA170306 Når de er i produksjon kan vi se frem til flere tiår med enorme skatteinntekter som betaler vår felles velferd .
AA170306 Med andre ord ville en slik avvikling kun føre til at andre Europeiske land fikk anledning til å slippe ut mer, og det på bekostning av norske arbeidsplasser og vår velferd .
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd , omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd , omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170304 Alt det som siden skjedde i Nord-Europa, med utviklingen av demokrati og velferd , må sees i denne sammenheng.
BT170304 Disse partiene er enige om at det er samferdsel som bygger landet og som sikrer konkurransekraft og velferd for fremtiden.
AA170302 E-post ¶ | Velferd ved behov - ikke fordi det er bekvemt ¶
VG170301 Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak.
DB170301 - Å ha et andre barn er rettigheten til hver familie i Kina, men kostnader undergraver avgjørelsen, sa Peian under en konferanse om sosial velferd lørdag.
AA170301 Denne gruppen utgjør en betydelig del av budsjett for helse og velferd til innbyggere under 67 år.
AP170227 I EU har lederne stått for en politikk som ikke har ivaretatt elementære hensyn til velferd og sikkerhet, slik mange av de mest utsatte velgergruppene ser det.
VG170226 Jeg betaler verken skatt eller gebyr til felles velferd for at pengene skal sluses ut til Veireno-eier Johnny Engersluksusleilighet til 45 millioner.
DB170224 Det vil bli stilt spørsmål angående denne saken til kommunaldirektør for helse- og velferd i neste ukes formannskapsmøte.
DB170224 Videre konkluderer svenskene med at kompetansebygging er nøkkelen til framtidig velferd i et digitalt samfunn.
DB170223 Skaffet seg jobb og inntekt, tok utdanning, bygget seg ny tilværelse, fikk del i vår vestlige velferd .
DB170223 De fattige østeuropeiske landene skulle få muligheten til å bygge velferd , skape arbeidsplasser, handle gjennom eksport og import, krysse landegrenser, jobbe i andre land.
DB170223 Bygge økonomi, bygge samfunn, bygge velferd - bygge på pilarene fred, demokrati, frihet, likeverd, solidaritet.
BT170223 SAMME VELFERD : Alle skal ha rett til samme velferd , men de som tjener mest skal også betale mest i skatt, skriver Audun Lysbakken.
BT170223 SAMME VELFERD : Alle skal ha rett til samme velferd, men de som tjener mest skal også betale mest i skatt, skriver Audun Lysbakken.
BT170223 Poenget er at alle skal ha rett til samme velferd , men at de som tjener mest også betaler mest i skatt.
AA170217 Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170216 Det er ikke bare tragisk, men det er også langt utenfor rammene av lov om dyrevelferd, som krever « god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov » og at « Dyrs levemiljø skal fremme god helse » ( paragraf 23 ).
AA170216 - Dette var en mulighet til å meisle ut en konstruktiv vei framover for forholdet mellom USA og Israel, og for Israels framtid, landets sikkerhet og velferd som demokrati og jødisk stat.
VG170215 Vi vil ikke at andre skal legge føringer for våre liv og vår velferd .
DB170215 Mattilsynet, som skal være et organ for matsikkerheten vår, er også ansvarlig for dyrenes velferd .
DA170214 Avgjørende for velferd
AP170213 Videre har vi fokus på rognkjeksens velferd , og vi arbeider med å utarbeide gode prosedyrer for behandling med antibiotika og bedøvelse.
VG170210 Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom skattelette og velferd .
VG170210 Det er altså ikke nødvendigvis en sammenheng mellom økte skatter og økt velferd heller.
VG170210 Alle skatteøkninger og et høyt kostnadsnivå unnskyldes nettopp med velferd og fellesskap, som alle er for.
DB170210 I den nye publikasjonen fra Manifest - « Profittfri velferd », er det forsøkt å skrive hvordan man kan håndtere slike kontraktsbrudd, og ta tjenestene tilbake i offentlig regi.
DB170210 FOR VELFERDSSTATEN : Helene Bank, spesialrådgiver og forfatter av pamfletten « Profittfri velferd ».
VG170206 Det jeg etterlyser er en demokratisk modell med handlekraftige politikere som står sammen om de virkelig viktige valgene for vår velferd og framtid.
AA170206 Det jeg etterlyser er en demokratisk modell med handlekraftige politikere som står sammen om de virkelig viktige valgene for vår velferd og framtid.
AP170205 Men det som har vært utfordringen de siste årene er at den politikken i mange land ikke har bidratt til spredning av velferd , sier hun.
AP170204 Da vokser den dårligere og blir mer mottagelig for sykdommer, så den kjønnscellesløse laksen får også bedre velferd , sier Wargelius.
SA170203 - En stor befolkning er fanget i det vestlige Mosul, og vi er selvfølgelig ekstremt urolige for deres velferd , sier Saltmarsh.
SA170203 Og det handler om vår velferd .
SA170203 Handler om vår velferd
DN170203 Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug ( til høyre ) har akkurat fått Brochmann-utvalgets utredning om konsekvensene av innvandring på norsk velferd av professor Grete Brochmann.
DB170203 - En stor befolkning er fanget i det vestlige Mosul, og vi er selvfølgelig ekstremt urolige for deres velferd , sier Saltmarsh.
AA170203 - En stor befolkning er fanget i det vestlige Mosul, og vi er selvfølgelig ekstremt urolige for deres velferd , sier Saltmarsh.
AP170202 | Aftenposten mener : Arbeid er forutsetningen for velferd
DN170201 Brochmann-utvalgets utredning om konsekvensene av innvandring på norsk velferd legges frem av professor Grete Brochmann.
DN170201 - Det finnes ikke noen enkle grep som gjør Norge i stand til å ta imot et stort antall flyktninger over tid uten konsekvenser for fordeling og velferd , sa utvalgsleder Grete Brochmann under en presentasjon onsdag formiddag.
DN170201 Flere og flere krever at næringen må redusere antatte negative effekter på vill laks og ørret og styrke laksens helse og velferd , skriver artikkelforfatterne.
DB170201 Likestilling er en forutsetning for å kunne opprettholde en sjenerøs velferd og bør slik sett ikke være valgfritt.
AP170201 Konsekvensene : Kutt i velferd eller mer skatt ¶
AP170201 Høyre innvandring gir også flere innbyggere, som selv med norsk økonomisk adferd bruker mer velferd enn det skattepengene klarer å finansiere.
AP170201 Her beregnes bidragene fra gjennomsnittsinnvandrere til skatteinntekter og skattefinansiert velferd løpet av et realistisk livsløp.
AP170201 Konsekvensene : Kutt i velferd eller mer skatt ¶
AP170201 Her kan man beregne hva en innvandrer senere bidrar til skatteinntektene og bruker av skattefinansiert offentlig velferd .
NL170131 | Skatt for velferd
NL170131 Vi velger velferd først.
SA170130 - Med mindre det er kommet inn vesentlig negativ informasjon om en mulig trussel mot offentlig sikkerhet og velferd , vil dermed en lovlig oppholdstillatelse være en positiv faktor i vurderingene som gjøres fra sak til sak.
DN170130 Næring for velferd
DB170130 Den store misforståelsen er at dette vil redusere vår velferd .
DN170129 Hvis prisene holder seg lave lenge reduseres utbytte til eierne og dette fører til mindre velferd eller høyere skatter.
DN170128 Ett av kravene, som skal endelig vedtas på SVs landsmøte til våren, handler om « profittfri velferd ».
DN170128 - Mange i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti deler vår kritikk av profitt på velferd , og vi har fagbevegelsen på lag med oss, sier han.
SA170127 Jeg skal spare leserne for å utfyllende kommentarer rundt alle de usaklige utsagnene om mindre velferd , færre arbeidsplasser og andre ting Bergh kommer med i forbindelse med kompromissforslaget.
DN170127 Observerte klimaendringer har allerede fått omfattende konsekvenser for økosystemer, økonomier og menneskers helse og velferd i Europa, ifølge rapporten " Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 ».
DN170127 Hyppigere hetebølger og endringer i utbredelsen av klimasensitive infeksjonssykdommer forventes å øke risikoen for menneskers helse og velferd .
SA170126 Og inntektene går til velferd for oss alle : Til skoler, barnehager, sykehus og sykehjem.
SA170126 Mindre velferd
SA170126 Ja, tar vi alle andre næringer i Norge og legger sammen deres direkte bidrag til staten, så utgjør det knapt halvparten av oljesektorens bidrag til vår felles velferd .
SA170126 Det vil bli færre arbeidsplasser, og mindre velferd .
DB170126 Men mange vil nok tenke at det ikke har vært mindre helsestell, velferd og skole selv om Høyre har gitt oss skattelettelser.
DB170126 Skal vi opprettholde dagens velferd i framtida er vi avhengige av å få flere av de på arbeidsavklaringspenger i jobb.
DB170126 Ap ønsker økte skatter for å kunne bruke mere penger på " de store oppgavene ", som velferd , samferdsel og sikkerhet.
DN170125https://www.dn.no/nyheter/2017/01/25/1916/Politikk/-dette-ma-vaere-det-eneste-omradet-arbeiderpartiet-og-jonas-gahr-store-ikke-vingler Det blir ikke flere arbeidsplasser eller mer velferd av det.
DN170125https://www.dn.no/nyheter/2017/01/25/1814/Politikk/-ap-velger-ganske-enkelt-a-gjennomfore-hoyre-politikk Det undergraver finansieringen av nødvendig velferd og infrastruktur på sikt, sier han.
DN170125 Det blir ikke flere arbeidsplasser eller mer velferd av det.
DN170125 Det undergraver finansieringen av nødvendig velferd og infrastruktur på sikt, sier han.
DB170120 - I anledning din innsettelse som president av USA, ønsker jeg å gi deg mine varmeste gratulasjoner og beste ønsker til deg personlig og din familie, og mine håp for velferd og velstand hos det amerikanske folket, skriver kongen i meldingen.
SA170119 Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene og samtidig ivareta norske arbeidsplasser og velferd .
DB170118 Men hvis man hevder at flyktningene representerer en fare for vår felles velferd og våre barns framtid, er det populisme.
DB170117 Det er et politisk ansvar at denne veksten gjenspeiles i form av flere norske arbeidsplasser og bedre velferd for alle.
DB170117 Derfor er denne utviklingen ikke bare en trussel mot nettverksselskapene, men også for vår velferd , ettersom luftfart sysselsetter et betydelig antall mennesker i Norge.
DN170116 Støre mener at man må bruke mulighetene som ligger i nordisk samarbeid bedre, både innen velferd , klimapolitikk for industrien og møtet med den teknologiske utvikling.
SA170115 Det siste Rogaland og landet trenger er et Arbeiderparti som stenger døren for mer arbeid, mer aktivitet og mer velferd .
SA170115 De sier nei til tusenvis av potensielle arbeidsplasser både her i regionen og resten av landet, bremser for næringsutvikling og takker nei til 300 milliarder mer til velferd .
AP170115 Han mener politikkens oppgave nå er å sikre velferd og livskvalitet med et mer moderat forbruk enn vi har hatt de siste 20 årene.
AP170115 I 2003 fikk næringen en frist på ti år til å forbedre dyrenes velferd .
SA170114 Internasjonale kommersielle selskaper er dessverre i ferd med å gjøre store inntog i vår velferd .
DN170114 Store utfordringer knyttet til helse og velferd er et faktum i de fleste deler av verden, noe som gjør markedsmulighetene gode, forklarer Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, som leder Innovasjon Norges satsing på helse og velferd .
DN170114 Store utfordringer knyttet til helse og velferd er et faktum i de fleste deler av verden, noe som gjør markedsmulighetene gode, forklarer Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, som leder Innovasjon Norges satsing på helse og velferd.
DN170114 Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, som leder Innovasjon Norges satsing på helse og velferd .
DN170114 Innovasjon Norge har nylig identifisert helse og velferd som ett av seks store mulighetsområder for vekst i næringslivet fremover.
DB170112 Deres velferd er viktig for meg, og hvis jeg slutter å si hva jeg mener, så er jeg ikke ærlig og tro mot meg selv.
DB170111 Norges velferd avhenger av at flest mulig er sysselsatt, og at vi fortløpende klarer å produsere den kompetansen virksomhetene trenger.
DB170111 Mange virksomheter har allerede investert i opplæring av sine ansatte, men Norges velferd er avhengig av at opplæring i arbeidslivet utnyttes enda bedre.
DB170110 Jensen mener Støre utviser svakt lederskap og setter arbeidsplasser og velferd i fare.
AP170109 - Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser, sier Schjøtt-Pedersen.
AP170109 - Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser.
AP170109 - Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser, sier Schjøtt-Pedersen.
AP170109 - Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser.
DN170108 - Vi har en befolkning med god velferd og kjøpekraft sammenlignet med de andre landene.
SA170106 « Markedstenkningen og målemanien er dessverre i ferd med å ødelegge store deler av vår velferd », skriver Odd Helge Henriksen.
SA170106 Markedstenkningen og målemanien er dessverre i ferd med å ødelegge store deler av vår velferd .
DB170106 Norske selskaper som Statoil og den norske staten som har betydelig eierandeler i oljen vil da sitte igjen med såkalte « stranded assets, feilinvesterte penger som kunne vært brukt på å sikre vår framtidige velferd på annet vis.
DB170105 Det kunne gitt betydelige gevinster for menneskers helse og velferd og store besparelser i offentlige helseutgifter.
DB170104 Hvis offentlig sektor skal være det lokomotivet det er på velferd , må vi ta i bruk teknologi i større grad enn i dag, sier Støre.
AP170104 - Å verne om norske arbeidsplasser er å sikre vår felles velferd fremover, sier han.
AP170104 - Å verne om norske arbeidsplasser er å sikre vår felles velferd fremover, sier han.
FV170103 - Fremskrittspartiet vil ha velferd og inntekter til skoler, sykehus, veier og politi, vi vil skape arbeidsplasser - derfor ønsker vi også velkommen oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, slo hun fast.
AP170101 Men det er også mye velferd i det å ha en jobb.
AP170101 - Men det er også mye velferd i det å ha en jobb.
AP161218 Statsminister Erna Solberg sa for få dager siden at norsk næringsliv må skape flere jobber for å hindre økende ledighet og sikre nordmenns velferd i årene fremover.
AP161218 Statsminister Erna Solberg sa for få dager siden at norsk næringsliv må skape flere jobber for å hindre økende ledighet og sikre nordmenns velferd i årene fremover.
DA161003 2 ) Helse og velferd . 3 ) Utdanning og skole 4 ) Smart styring og samhandling. 5 ) Smart Art.
DA160905 Velferd og folkehelse : Befolkningen forventes å øke, bli eldre og mer flerkulturelt sammensatt de kommende årene.
AP160831 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd .
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd , smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
SA160727 UTSATT GRUPPE : Linnea Reitan Jensen er leder for Velferdstinget, som jobber for studenters velferd .
BT160727https://www.bt.no/bolig/--Slik-kreativ-markedsforing-er-strengt-ulovlig-47b.html UTSATT GRUPPE : Linnea Reitan Jensen er leder for Velferdstinget, som jobber for studenters velferd .
AP160727https://www.aftenposten.no/bolig/--Slik-kreativ-markedsforing-er-strengt-ulovlig-47b.html UTSATT GRUPPE : Linnea Reitan Jensen er leder for Velferdstinget, som jobber for studenters velferd .
FV160509https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fremdeles-store-helseforskjeller-blant-barn-i-Norge-8639b.html Helse og velferd påvirkes sterkt av foreldrenes inntekts - og utdanningsnivå.
FV160413 Forskerne Kari Stefansen og Ingrid Smette ved NOVA/HiOA ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Høgskolen i Oslo og Akershus ) har sammen med Åse Strandbu ved Norges idrettshøgskole sett nærmere på foreldres økende engasjement i den organiserte ungdomsidretten.
AP160408 « Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html ideelle har mye positiv å tilby byens velferd , åpnet hun innlegget sitt fra talerstolen.
SA160321 Kontakten mellom generasjonene er tett, viser ny forskning fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
AP160229 I tillegg blir den triploide hannfisken kjønnsmoden, noe som er negativt for fiskens velferd .
FV160224 Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
SA160223 Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
AP160223https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/--Jeg-klarer-oftere-a-nyte-sma-oyeblikk-med-barna-Det-er-fordi-jeg-har-mer-tid-9022b.html Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
AP160121https://www.aftenposten.no/reise/Dette-er-verdens-ti-mest-etiske-reisemal-9174b.html Landenes fremtidsrettete arbeid rundt menneskerettigheter, sosial velferd , dyrevelferd og miljøvern er lagt til grunn i utvelgelsen.
AP160103 Fire år etter at professor Grete Brochmann og hennes utvalg i 2011 leverte en stor NOU, " Velferd og migrasjon.
AP160103 Fire år etter at professor Grete Brochmann og hennes utvalg i 2011 leverte en stor NOU, " Velferd og migrasjon.