DA171222 Kina opplever sterk økonomisk vekst , og det gjør at flere kinesere reiser utenlands.
DA171222 - For Stavanger-regionens del er vi helt i startgropen, men vi ser allerede en god vekst på hele 20 prosent fra Kina i år, sier Saupstad.
DA171222 2016 var rekordår ¶ 2016 var et nytt rekordår for kinesiske turister til Norge med en vekst på 36 prosent fra januar til og med oktober.
DA171201 Over halvparten av bedriftene på Vestlandet melder om at de forventer vekst i etterspørselen i 2017 sammenlignet med 2016. 40 prosent svarer at de venter noe bedring, mens 10 prosent at de venter betydelig bedre etterspørsel neste år sammenlignet med i år. 40 prosent svarer også at de ser for seg uendret etterspørsel.
DA171112 Og vi snakker om millioner av beboertimer, sier Lars Petter Einarsson, informasjonsansvarlig hos Abri Vekst AS, som har drevet mottaket.
DA171112 Mottaket er drevet av Abri Vekst AS, som ledes av eiendomsinvestoren Alfred Ydstebø/Base Property.
DA171029 - Nye tall for viser mindre vekst i befolkningsutviklingen ved Jåtten skole, så vi foreslår at den bygges senere, sier Vareide.
DA171028 Rattsø har pekt på at bruken av oljepenger har dekket over laber vekst i produktivitet i Norge - bare 0,8 prosent per ansatt mellom 2006 og 2014 - og dette rammer velstandsveksten midtskips.
DN171016 - Bergen Group har gjennom det siste året lykkes i å ta en del strategiske og viktige grep som har gitt oss et godt fundament for ny vekst , sier Eikeland.
DN171016 Det tilsvarer en vekst på 1743,9 prosent.
DN171016 - Det er en vekst i tv-markedet i hele år, og også i høst for oss.
DN171016 - Vår opplevelse er at det er vekst i september, sier han.
DN171016 - Det er en vekst i tv-markedet i hele år, og også i høst for oss.
DA171016 - Vårt fokus framover vil være på grønn vekst basert på eksisterende plattformer.
DA171016 - Vårt fokus framover vil være på grønn vekst basert på eksisterende plattformer.
DA171016 Professor i pediatri ( barns vekst og utvikling ) Robert Lustig fra USA hevder at fruktose er gift, og at salget bør reguleres av myndighetene.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Dagens antall 80-åringer vil dobles innen 2040, og det er forventet en betydelig vekst av multi-syke eldre.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Størstedelen av suksessen skyldes nemlig langvarig, høy vekst som har skapt mange jobber, samt utvikling i landbruket - hovedsakelig i enkelte befolkningsrike land i Asia.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom I land som har hatt høy vekst , finnes gjerne en siste rest av ekstrem fattigdom.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom For at de skal komme i mål innen 2030, kreves svært kraftig vekst over lang tid - hinsides hva vi har historisk erfaring for.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom For at de skal komme i mål innen 2030, kreves svært kraftig vekst over lang tid - hinsides hva vi har historisk erfaring for, skriver innsenderne.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom FATTIGDOM : Afrika sør for Sahara har ikke hatt særlig vekst og har fortsatt stor andel ekstremt fattige.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom En viktig grunn er at økonomisk vekst ikke forventes å gi like gode bidrag til redusert fattigdom som før.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Andre land, størsteparten i Afrika sør for Sahara, har ikke hatt særlig vekst og har fortsatt stor andel ekstremt fattige.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Bidrar til vekst
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger - Selskaper som er med i klynger viser større vekst i omsetning og verdiskaping enn de som ikke er det.
DB171015 Norsk reiselivsindustri har flere år med god vekst bak seg.
AA171015 Kagame har lenge hatt en høy stjerne internasjonalt og har lyktes med å skape ro og økonomisk vekst .
NL171014 ¶ VERN ELLER VEKST : Det vil være en overdrivelse å senjaværingene står klare med flaggene for å ta imot Riksantikvar Jørn Holme.
NL171014 Saken har blitt en aldri så liten studie i hvordan lokale samfunnsaktørers ønske om vekst , støter mot nasjonale vernemyndigheters velmente ønske om å konservere det fineste Norge kan by på.
DN171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
DN171014 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) vil ha mer fisk i norske oppdrettsmerder, men næringen kan ikke love noen vekst .
DN171014 - Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser.
DB171014 - Når man får kontrollen over et område må man gå over til å styre, innføre regler, sørge for vannforsyning og økonomisk vekst .
DB171014 Videre vekst
DB171014 ( Finansavisen ) : Ulltøyprodusenten fra Oslo fortsetter å gjøre god butikk med vekst i både omsetning og resultat.
AA171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
AA171014 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) vil ha mer fisk i norske oppdrettsmerder, men næringen kan ikke love noen vekst .
AA171014 - Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser.
VG171013 Det hjelper ikke med økonomisk vekst i seg selv, hvis ikke denne bidrar til å få flere nordmenn i arbeid.
DN171013 I Nord-Norge skiller Alta seg ut med en 12 måneders vekst på 9,4 prosent.
DN171013 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) oppjusterte nylig sin prognose for økonomisk vekst i Kina fra 6,7 til 6,8 prosent i inneværende år, og fra 6,2 til 6,5 prosent i 2018.
DN171013 Nyheten kommer samme dag som selskapet annonserte at det forventer en kraftig økning i overskuddet i tredje kvartal - en vekst nær tre ganger så stor som året før.
DB171013 - Deler av reiselivet har en voldsom vekst , men det er en veldig sammensatt og distriktsorientert bransje, sier hun.
DB171013 Også i Bergen og Rogaland har vi hatt vekst .
DA171013 Vi får tre prosent vekst av de frie inntektene, mens snittet blant kommunene er 2,6.
DA171013 Oslo kommune får vekst i de « frie inntektene » på tre prosent.
DA171013 BUDSJETT : Oslo kommune får tre prosents vekst i de frie inntektene.
AP171013https://www.aftenposten.no/viten/i/OLbzE/Googles-fremtidsforsker-Ray-Kurzweil-tror-datamaskiner-er-smartere-enn-mennesker-i-2029 Dette mener han vil bli startskuddet for det han kaller « teknologisk singularitet », en hypotese om at kunstig superintelligens vil utløse ukontrollert teknologisk vekst - med fundamentale konsekvenser for menneskenes sivilisasjon.
AA171013 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) oppjusterte nylig sin prognose for økonomisk vekst i Kina fra 6,7 til 6,8 prosent i inneværende år, og fra 6,2 til 6,5 prosent i 2018. ( ©NTB ) ¶
AA171013 Det kan gi vekst i trøndersk næringsliv og økt sysselsetting i distriktene.
AA171013 Det er en mer moderat vekst enn før.
AA171013 De som forventet et mindre oljesmurt budsjett, blir avspist med en vekst i oljepengebruken på 6 milliarder, sammenliknet med i fjor.
AA171013 Det er kanskje litt av forklaringen på at vi har hatt vekst hele veien.
VG171012 Sjeføkonom Roger Bjørnstad sa denne uken at lettelser i formueskatt og bedriftsskatt ikke har ført til den forventede vekst i bedriftenes investeringer.
VG171012 Enorm vekst
VG171012 Regjeringen forslår en slik « aksjerabatt » for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2206/Utenriks/imf-refser-trumps-skatteplan Han mener de reduserte skatteinntektene vil dekkes inn av økt økonomisk aktivitet som vil gi høyere økonomisk vekst , på tre prosent årlig, og dermed sikre provenyen, altså at skatteinngangen blir på dagens nivå.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2206/Utenriks/imf-refser-trumps-skatteplan Det finnes ingen empiri for at skattekutt alene fører til økonomisk vekst .
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2206/Utenriks/imf-refser-trumps-skatteplan - Hvis skattekutt virkelig fører til vekst , hva kan de da argumentere med for å sette opp skattene i fremtiden, sier Mulvaney til FT.
DN171012 Han mener de reduserte skatteinntektene vil dekkes inn av økt økonomisk aktivitet som vil gi høyere økonomisk vekst , på tre prosent årlig, og dermed sikre provenyen, altså at skatteinngangen blir på dagens nivå.
DN171012 Det finnes ingen empiri for at skattekutt alene fører til økonomisk vekst .
DN171012 - Hvis skattekutt virkelig fører til vekst , hva kan de da argumentere med for å sette opp skattene i fremtiden, sier Mulvaney til FT.
DN171012 Det siste året har banken hatt en vekst på to milliarder kroner i netto utlån.
DN171012 Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.
DN171012 Et budsjett for økonomisk vekst , flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn, melder regjeringen.
DN171012 - Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser.
DN171012 Sterk vekst i investeringene og fortsatt ekspansiv økonomisk politikk i de tradisjonelle industrilandene bidrar til oppgangen internasjonalt, skriver regjeringen i dokumentet.
DN171012 Sentralbanken venter en vekst på 2,0 prosent, mens SSB tror på en vekst på 2,1 prosent.
DN171012 Sentralbanken venter en vekst på 2,0 prosent, mens SSB tror på en vekst på 2,1 prosent.
DN171012 I budsjettet peker regjeringen også på at oppgangen her hjemme får drahjelp fra høyere vekst ute.
DN171012 Høyere forbruk og vekst i oljeinvesteringene ¶
DN171012 Fremover vil høyere forbruk i husholdningene og ny vekst i oljeinvesteringene bidra til å forsterke oppsvinget.
DN171012 Anslaget for neste års vekst er betydelig mer optimistisk enn prognosene fra både Norges Bank og SSB.
DN171012 Vekst over det som er antatt normalvekst i økonomien vil bidra til at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake de neste årene.
DN171012 Det internasjonale energibyrået ( IEA ) venter vekst i oljeetterspørselen i 2018.
DN171012 - Anslaget om en vekst i fastlandsøkonomien neste år på 2,5 prosent er høyere enn vårt anslag og også høyere enn anslagene fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
DN171012 Banken regner med fortsatt kraftig vekst fremover, og tar opp sin såkalte guiding på utlånsveksten til netto 2,1-2,3 milliarder kroner i år, fra tidligere 2,0-2,2 milliarder kroner.
DN171012 Banken kan vise til en vekst det siste året på 68 prosent i netto utlån, eller nær to milliarder kroner, og la samtidig frem et driftsresultat før skatt på 267 millioner kroner for årets tre første kvartaler.
DN171012 Kina fortsetter å finansiere vekst med stadig større låneopptak, særlig ved bruk av såkalt skyggekreditt, det vil si lån tatt opp utenfor det regulerte banksystemet.
DN171012 IMF tror på økt vekst i verden, men gjeldsøkningen bekymrer.
DN171012 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) er for første gang på mange år optimistisk når det gjelder økonomisk vekst , men ser et nytt problem : Økende gjeldsmengde i verdens største økonomier.
DB171012 Vi representerer 160 000 årsverk og har vært i vekst .
DB171012 Og vi håpet de i stedet for å svekke konkurransekraften vår i stedet ville styrke den, ved å legge til rette for videre vekst og presentere ambisiøse mål.
DB171012 Norsk reiselivsnæring har hatt en sterk vekst de siste fire årene, og særlig har tilstrømmingen av utenlandske turister vist en gledelig økning.
DB171012 Jeg skjønner bare ikke ar regjeringen tør å ta denne risikoen med en bransje i vekst .
DB171012 I stedet snakket regjeringen varmt om vår bransje, og det vi har klart å få til, nemlig å skape vekst og et bedre fotfeste.
DB171012 - Vi trodde på regjeringspartienes forsikringer om at de ønsket videre vekst da de snakket varmt om viktigheten av reiselivsbedriftene i Norge.
DB171012 - Norsk reiseliv har vist at vi har et stort potensiale for videre vekst , og det var slett ikke dette vi trengte nå.
DB171012 Han legger til at man nå kan glede seg over at det kommer vekst i norsk økonomi og at den registrerte ledigheten er på vei nedover.
DB171012 - Det skulle bare mange at man la opp til en vekst , som kom alle til gode, sier han.
DB171012 Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd.
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 - Der er jeg nok ikke like optimistisk, sier Chen til Dagbladet, og viser til at det i nøkkeltallene fra statsbudsjettet er forventet en vekst på 2,5 prosent i BNP.
DB171012 Muligheter for vekst og arbeidsplasser henger nøye sammen med gode samferdselsløsninger. 2018 er første budsjettår i NTP 2018-2029.
DB171012 Det er et budsjett for vekst og bærekraft.
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 Han mener fokuset på vekst i norsk økonomi, skjuler fundamentale utfordringer, som mennesker som ikke har kvalifikasjoner til å jobbe.
DB171012 Venter økonomisk vekst
DB171012 Regjeringen mener at arbeidsmarkedet er i bedring, med høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DB171012 I budsjettforslaget gis det rom for en vekst i aktiviteten på to prosent.
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 Det viser at det kommer vekst og at ledigheten er på vei ned.
DB171012 Regjeringen Solberg har aldri lagt fram et statsbudsjett med så lav vekst i oljepengebruken.
DB171012 I tillegg kommer den oppå dagens bruk av oljepenger, som er et resultat av for sterk vekst i oljepengebruken over hele forrige stortingsperiode, og deler av dem før det.
DB171012 Det er i dette budsjettet skatteinntektene øker mer enn ventet, på grunn av tiltakende økonomisk vekst .
DB171012 Det er i dette budsjettet Oljefondet er rekordstort, på grunn av svak kronekurs og sterk vekst i verdens aksjemarkeder.
DA171012 Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst .
DA171012 Regjeringen forslår en slik « aksjerabatt » for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
DA171012 - Regjeringen foreslår skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser.
DA171012 - Hovedkrisen er over, veksten er tilbake, men det er en skjør vekst .
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DA171012 Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.
DA171012 Regjeringen forslår en slik " aksjerabatt " for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/Go7W4/Farre-tror-Trump-er-intelligent-55-prosent-mener-han-er-uskikket-som-president Denne uken tvitret Trump selv om sterkt vekst i aksjemarkedet og lav arbeidsledighet.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Oljeinvesteringen faller også i år, men snur til stadig sterkere vekst de neste to årene.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Vekst i reallønn er definert som lønnstillegg minus prisvekst.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Oljeinvesteringene faller også i år, men snur til stadig sterkere vekst de neste to årene.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Men rommet for videre vekst mot 2021 blir mye mindre enn i årene bak oss.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Her snevrer det seg inn i takt med dempet vekst i Oljefondet og voksende, upåvirkelige utgiftsposter i folketrygden.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Vekst i reallønn er definert som lønnstillegg minus prisvekst.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet ».
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Og hvis politikeren skryter av 6 prosent vekst i bevilgningen er den reelle veksten bare halvparten hvis bevilgningen skal dekke en lønnsvekst på 3 prosent.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kAVkB/Lakselus-hindrer-barekraftig-vekst--Sissel-Rogne | Lakselus hindrer bærekraftig vekst Sissel Rogne ¶
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst , noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Kina fortsetter å finansiere vekst med stadig større låneopptak, særlig ved bruk av såkalt skyggekreditt, det vil si lån tatt opp utenfor det regulerte banksystemet. ( ©NTB ) ¶
AA171012 IMF er for første gang på mange år optimistisk når det gjelder økonomisk vekst , men ser et nytt problem : Økende gjeldsmengde i verdens største økonomier.
AA171012 - Regjeringens forslag til statsbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen med fallende ledighet, økt vekst og stigende optimisme.
AA171012 Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst .
AA171012 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB mener regjeringens anslag for økonomisk vekst er vel optimistisk.
AA171012 Etter flere år nesten uten vekst , slår regnemestrene i Siv Jensens eget departement til og anslår at brutto nasjonalprodukt, det vi si samfunnets verdiskaping, i 2018 vil vokse med hele 2,5 prosent.
AA171012 Etter flere år med lav vekst , tror finansminister Siv Jensen ( Frp ) at norsk økonomi går fra god til enda bedre.
AA171012 Det kan føre til enda større vekst enn det regjeringens har anslått.
AA171012 - Hovedkrisen er over, veksten er tilbake, men det er en skjør vekst .
AA171012 Marine Harvest toppet omsetningslisten, og selskapet var også vinneren blant de mest omsatte med en vekst i aksjekursen på 1,7 prosent.
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst , noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 | Jensen venter raskere vekst - trykker hardt på oljebremsen ¶
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AA171012 | Jensen trykker på bremsen - nesten ikke vekst i oljepengebruken ¶
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
AA171012 Veksten i oljepengebruken blir lavere - fordi når det går bedre, så gir vi mindre gass for å sikre vekst i næringslivet. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Regjeringen forslår en slik " aksjerabatt " for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
AA171012 Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.
AA171012 - Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
NL171011 Dessuten er regionen i vekst og turismen i Tromsø og omegn i eksplosiv utvikling.
DN171011 Men de ser likevel fortsatt lyst på både aksjer og obligasjoner, på grunn av gjeldsdrevet vekst i Kina og sentralbankenes fortsatte tilførsel av likviditet og undertrykkelse av store markedsbevegelser.
DB171011 - Du må sammenlikne Colombias vekst i fotballen med innflytelsen til narkopenger, sier Juan Jose Bellini, presidenten i Det colombianske fotballforbundet.
DB171011 « Vi ser betydelig vekst i Kinas nettbaserte marked for korttidsleie og regner med at penetrasjonsnivået vil stige til det samme som i USA og Europa, » kommenterte Glade Brooks toppsjef, Paul Hudson, i en pressemelding.
DB171011 Det er altså ikke riktig at NRK har en mer dominerende plass i norsk medieøkonomi eller har hatt en enestående vekst utover priser og lønninger for øvrig.
DB171011 ¶ VIKTIG VERKTØY : - Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette, konkluderer EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i denne kronikken.
DB171011 Vår ambisjon er å spre demokrati, framgang og økonomisk vekst i Europa, og EØS-midlene er et viktig bidrag til dette.
DB171011 Vi ser også et ytre høyre i vekst i Europa.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag De er rungende enige om at økonomien er inn i en opptur med bedre vekst i fastlandets økonomi, fallende ledighet og økende vekst i kjøpekraften.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag De er rungende enige om at økonomien er inn i en opptur med bedre vekst i fastlandets økonomi, fallende ledighet og økende vekst i kjøpekraften.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Det er ingenting som er et tryggere fundament å bygge landets vekst og velferd på, enn arbeid.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Derfor legger budsjettet til rette for økonomisk vekst og å få flere i jobb.
AA171011 Økt vekst i verdenshandelen og verdensøkonomien bidrar til dette, men også innad i Europas største økonomi går det bedre enn forutsatt, lyder begrunnelsen til finansdepartementet i Berlin. ( ©NTB ) ¶
AA171011 | Tyskland tror på høyere vekst
AA171011 Dette er et budsjett for vekst , veibygging og en enklere hverdag for Statoil.
VG171010 Det dreier seg om en vekst på 11,6 prosent.
DN171010 Til sammenligning var fjorårets vekst på 3,2 prosent den laveste siden finanskriseåret 2009.
DN171010 Bildet er svært annerledes enn tidlig i fjor, da verdensøkonomien var stilt overfor vaklende vekst og turbulens i finansmarkedene, sier IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld.
DB171010 Kronen er også et argument for høyere vekst , fortsetter Bruce.
DB171010 ( Hegnar.no ) : SSB la i dag frem tall som viste svakere vekst enn ventet i norske konsumpriser.
DB171010 Solid vekst
DA171010 Bakgrunnen for det er en kraftig vekst i nordmenns reiseaktivitet.
DA171010 - Med en vekst i flytrafikken på 41 prosent mot 2030, vil likevel 30 prosent innblanding av biodrivstoff bidra til 15 prosent reduksjon i absolutte utslipp, svarer Lothe.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania De viser at det har vært en kraftig vekst i andelen som ønsker seg uavhengighet det siste tiåret.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania De viser at det har vært en kraftig vekst i andelen som ønsker seg uavhengighet det siste tiåret.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag De er rungende enige om at økonomien er inn i en opptur med bedre vekst i fastlandets økonomi, fallende ledighet og økende vekst i kjøpekraften.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag De er rungende enige om at økonomien er inn i en opptur med bedre vekst i fastlandets økonomi, fallende ledighet og økende vekst i kjøpekraften.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0MVd2/Tre-maneder-igjen-av-2017_-og-Rema-har-fortsatt-darligst-utvikling Siden han tok over som toppsjef etter sin far i 2001, har det vært vekst . 2017 ligger an til å bli et av de tøffeste årene i Remas nesten 40 år lange historie.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0MVd2/Tre-maneder-igjen-av-2017_-og-Rema-har-fortsatt-darligst-utvikling Når det gjelder for eksempel Obs, så har den kjeden også vekst om vi ser på sammenlignbare butikker, altså organisk vekst , sier administrerende direktør i Coop Midt-Norge og styremedlem i Coop Norge, Torbjørn Skei.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0MVd2/Tre-maneder-igjen-av-2017_-og-Rema-har-fortsatt-darligst-utvikling Når det gjelder for eksempel Obs, så har den kjeden også vekst om vi ser på sammenlignbare butikker, altså organisk vekst, sier administrerende direktør i Coop Midt-Norge og styremedlem i Coop Norge, Torbjørn Skei.
AA171010 Kagame var i mange år en yndling blant vestlige giverland, og fikk æren for stabilitet og økonomisk vekst .
AA171010 | IMF spår kraftigere vekst i verdensøkonomien ¶
AA171010 Neste år er det ventet en vekst på 2,3 prosent, men på sikt forventer IMF at veksten vil flate ut.
AA171010 IMF forventer nå en vekst i verdensøkonomien på 3,6 prosent i år og 3,7 prosent neste år.
AA171010 Blant annet er det ventet en vekst på 6,8 prosent i Kina i år, en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden april.
AA171010 Siden han tok over som toppsjef etter sin far i 2001, har det vært vekst . 2017 ligger an til å bli et av de tøffeste årene i Remas nesten 40 år lange historie.
AA171010 Når det gjelder for eksempel Obs, så har den kjeden også vekst om vi ser på sammenliknbare butikker, altså organisk vekst , sier administrerende direktør i Coop Midt-Norge og styremedlem i Coop Norge, Torbjørn Skei.
AA171010 Når det gjelder for eksempel Obs, så har den kjeden også vekst om vi ser på sammenliknbare butikker, altså organisk vekst, sier administrerende direktør i Coop Midt-Norge og styremedlem i Coop Norge, Torbjørn Skei.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
SA171009 Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2049/Makrookonomi/lenge-til-renten-skal-opp Svakere vekst ute vil tynge utviklingen også i Norge fra 2019.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2049/Makrookonomi/lenge-til-renten-skal-opp Dermed vil prisveksten fortsette å holde seg lav, trolig rundt ett prosentpoeng under Norges Banks mål om en årlig vekst i konsumprisene på 2,5 prosent.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2049/Makrookonomi/lenge-til-renten-skal-opp - Særlig i USA ser vi noen risikofaktorer som taler for svakere vekst etter neste år, sier meglerhusets sjeføkonom Kari Due-Andresen.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede I et intervju med DN like før innsettelsen lovte han en økonomisk vekst på minst syv - åtte prosent i året ; han utelukket ikke ti prosent etter i 2018.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Dette er lavere enn gjennomsnittet for Asia, hvor Kina, India, Vietnam og Filippinene vil få en økonomisk vekst på over seks prosent i 2017 og i 2018, hvis det ikke skjer noe uventet.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Det er her utenlandske investorer tror mulighetene ligger - også for økonomisk vekst for den indonesiske økonomien.
DN171009 Svakere vekst ute vil tynge utviklingen også i Norge fra 2019.
DN171009 Dermed vil prisveksten fortsette å holde seg lav, trolig rundt ett prosentpoeng under Norges Banks mål om en årlig vekst i konsumprisene på 2,5 prosent.
DN171009 - Særlig i USA ser vi noen risikofaktorer som taler for svakere vekst etter neste år, sier meglerhusets sjeføkonom Kari Due-Andresen.
DN171009 I et intervju med DN like før innsettelsen lovte han en økonomisk vekst på minst syv - åtte prosent i året ; han utelukket ikke ti prosent etter i 2018.
DN171009 Dette er lavere enn gjennomsnittet for Asia, hvor Kina, India, Vietnam og Filippinene vil få en økonomisk vekst på over seks prosent i 2017 og i 2018, hvis det ikke skjer noe uventet.
DN171009 Det er her utenlandske investorer tror mulighetene ligger - også for økonomisk vekst for den indonesiske økonomien.
DN171009 Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før, sa Jensen til Dagbladet mandag.
DA171009 Dermed ligger det an til ny vekst i avfallsmengdene i år, etter at de i fjor var nede på 258.504 kilo.
DA171009 Torsdag blir regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram, og både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har varslet at tiden for omfattende vekst i bruken av oljepenger er over.
DA171009 Dermed ligger det an til ny vekst i avfallsmengdene i år, etter at de i fjor var nede på 258.504 kilo.
DA171009 Velferden er avhengig av vekst i fastlandsøkonomen, heter det videre.
DA171009 Derfor må vekst prioriteres, sier statsministeren.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Forventer stor vekst
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Det er forventet en vekst på rundt to til tre prosent for de tradisjonelle selskapene i Europa.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt - Over de neste ti årene, forventer man at selskaper med en digital inntjeningsmodell har en årlig vekst på 35 prosent, sier Ringstad.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
AA171009 Dette er et budsjett for mer trygghet og for økt vekst slik at vi kan sikre velferden vår.
AA171009 Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før, sier Jensen til Dagbladet.
AA171009 Et viktig mål i pakken, er null vekst i biltrafikk, selv om byen vokser.
NL171006 Satsingen på fremragende miljøer og midler som deles ut gjennom konkurranse vil kunne gi et godt utgangspunkt for videre vekst ved alle fakulteter i landet.
DN171006 Estimatene var spredt mellom en vekst på 153.000 nye jobber til et fall på 45.000 jobber.
DN171006 Arbeidsledighetsraten var 4,2 prosent i september, mens lønnsveksten på månedsbasis var 0,5 prosent i september, mot en ventet vekst på 0,3 prosent.
DN171006 Mens utenlandske besøkende har hatt en vekst på 1 prosent.
DN171006 Det er nordmenn som står for den største veksten i antall overnattinger på norske hoteller, med en vekst på 5 prosent.
DN171006 Dermed var det en vekst på 4 prosent i antall overnattinger når man sammenligner august i år med august i fjor.
DN171006 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen med en vekst på 14,8 prosent.
DA171006 - En formidabel vekst .
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/95d55/Fa-tror-denne-pizzaen-vil-overleve-i-frysedisken_-men-gar-mann-av-huse-for-a-kjope-den Nå viser det seg at denne brunosten har stått for 25 prosent av Synnøve Findens vekst innen brunost og har solgt for 2,5 millioner kroner.
AA171006 Fabrikkaktiviteten har tatt seg opp på et raskere nivå på 13 år, og bilindustrien, som tidligere i år hadde en dårlig start, kunne i september vise til en vekst i bilsalget på 6,1 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
AA171006 Politiet beskriver mannen som liten av vekst , mørk og med østeuropeisk utseende.
AA171006 Det er begrunnet som en kompensasjon for at skipene seiler innom 34 havner og gir en form for vekst der.
SA171005 - Prisnivået vi har nå er 1,5 prosent høyere enn i fjor, og i fjor mente mange at prisnivået var ubehagelig høyt og at det var en farlig vekst .
SA171005 Discovery gir bort « kremkampene » fra Eliteserien gratis, men opplever liten vekst etter at de overtok rettighetene fra TV 2.
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery gir bort « kremkampene » fra Eliteserien gratis, men opplever liten vekst etter at de overtok rettighetene fra TV 2.
DN171005 De siste årene har derimot myndighetene valgt å stenge børser og markeder for å la befolkningen ta et pusterom tre ganger i året - og skape vekst .
DN171005 En indeks over 50 indikerer vekst .
DB171005 Og en samfunnsøkonom som Stoltenberg tenker slik : Ingen effektivitet, ingen vekst .
DB171005 Ingen vekst , ingen velstand.
DB171005 Avtalen har vært avgjørende for norsk vekst og velstand siden 1994.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery gir bort « kremkampene » fra Eliteserien gratis, men opplever liten vekst etter at de overtok rettighetene fra TV 2.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader Her er det en variert sammensetning av flerårige planter og sommerblomster i god vekst .
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader Her er det en variert sammensetning av flerårige planter og sommerblomster i god vekst .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling - Men det er vekst i Oslo-trafikken også totalt sett, så det er vanskelig å si om andelen av reiser med sykkel øker.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html - Prisnivået vi har nå er 1,5 prosent høyere enn i fjor, og i fjor mente mange at prisnivået var ubehagelig høyt og at det var en farlig vekst .
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Discovery gir bort « kremkampene » fra Eliteserien gratis, men opplever liten vekst etter at de overtok rettighetene fra TV 2.
DN171004 Nå er det kunstig intelligens som skal stå for vekst .
DN171004 - På kort sikt er en økning av husholdningenes gjeld i forhold til bnp typisk forbundet med høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet, men effektene snur etter tre til fem år, skriver IMF-økonomene i rapporten.
DN171004 - Også i land der husholdningenes gjeld er høy kan avveiingen mellom vekst og stabilitet reduseres vesentlig gjennom en kombinasjon av sunne institusjoner, regler og politikk, heter det i rapporten.
DN171004 Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, tror vi begrenser hvor mye boligprisene vil falle og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst , skriver Aamdal.
DN171004 - Brasil er et kjerneområde for Statoil, der vår ambisjon er å levere sikker og bærekraftig vekst i et spennende energimarked.
DN171004 | Jensen varsler langt mindre vekst i oljepengebruken ¶
DB171004 - Aksjemarkedene er dyre, men selskapenes inntjening er på vei opp og det ventes vekst i verdensøkonomien.
DA171004 Sterkest vekst i september hadde Moss med 1,3 prosent økning.
DA171004 juli neste år, men på en slik måte at det ikke igjen skaper en altfor stor vekst .
AA171004 - Vi har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp de senere årene styrket vår posisjon betydelig i Trøndelag.
AA171004 | Jensen varsler lavere vekst i oljepengebruken ¶
AA171004 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) varsler langt mindre vekst i bruken av oljepengene.
AA171004 Sterkest vekst i september hadde Moss med 1,3 prosent økning.
AA171004 juli neste år, men på en slik måte at det ikke igjen skaper en altfor stor vekst .
VG171003 Ditt Tiltak har opplevd en sterk vekst de siste årene.
NL171003 ¶ Over tid er Alta den eneste kommunen i Finnmark som har hatt vekst av betydning.
NL171003 Over tid er Alta den eneste kommunen i Finnmark som har hatt vekst av betydning.
NL171003 I Finnmark vil Alta få betydelig vekst .
DN171003 | Tregere vekst i norsk industri ¶
DN171003 Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet, samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, avslutter Eek.
DN171003 Den nasjonale boligprisindeksen har vist negativ sesongjustert vekst de siste fire månedene, og dette er særlig som følge av den negative prisutviklingen i Oslo.
DN171003 Kraftig vekst blant eldre med betalingsproblemer ¶
DN171003 En klar nedgang i andelen bedrifter som melder om høyere vekst , viser PMI-indeksen for norsk industri.
DB171003 Boligprisene har inntil det siste året opplevd voldsom vekst , samtidig som egenkapitalkravene for å få banklån er blitt strengere.
DB171003 Den har et stort potensial for ny vekst , » sier han.
DA171003 Det er en vekst på 2 prosent fra forrige skoleår.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Nå må vi tråkke litt mindre hardt på gasspedalen, sier finansminister Siv Jensen som varsler mindre vekst i oljepengebruken.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Hun varsler nå en ny økonomisk hverdag med langt mindre vekst i bruken av oljepenger.
AA171003 Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet, samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, skriver Eek. ( ©NTB ) ¶
AA171003 En ny analyse fra Lindorff viser at det i de siste fem årene har vært en vekst på 60 prosent i antall eldre med betalingsproblemer.
AA171003 Med 3,7 millioner flere reisende er det en vekst på 9,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram tirsdag.
AA171003 Han poengterer at et tiltak som flytting av arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet gir maktspredning og mulighet for vekst i hele Norge.
AA171003 Befolkningsprognosen og forventet vekst innen arbeidsplassintensiv virksomhet, kontorer, tilsier at utbyggingspotensialet er tilstrekkelig i et 2050perspektiv.
DN171002 Meglerhuset tar også inn mobilløsningsleverandøren Link Mobility i porteføljen blant annet på grunn av god organisk vekst tross svak aksjekurs, flere oppkjøp i Europa og kontrakter med blant annet DHL, Maersk Tankers og PostNord.
DN171002 Den nasjonale boligprisindeksen har vist negativ sesongjustert vekst de siste fire månedene, og dette er særlig som følge av den negative prisutviklingen i Oslo.
DN171002 Tall fra mediebarometeret viser at sosiale medier så langt i år er den enkeltkategorien i sterkest vekst i Norge - på 36 prosent sammenlignet med i fjor - og tallene stammer hovedsakelig fra annonsekjøp på Facebook.
DB171002 Medietilsynet mener ikke at vekst i aktører er negativt, presiserer Ove Watne, rådgiver for film og brukertrygghet i Medietilsynet, overfor Dagbladet.
DB171002 - En opphevelse av konsesjonen, i kombinasjon med dagens forenklede teknologi for framvisning av film, kan medføre at vi får en vekst av aktører som etablerer kinoer.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
DN171001 Norsk helseteknologi er i vekst , og mange selskaper vinner kontrakter i utlandet, men svært få finner den viktige førstekunden i Norge.
DN171001 - Helsenæringen er blant de bena Norge skal stå på i fremtiden, sier han, og viser til at man på tross av problemene i hjemmemarkedet har høy vekst og stor økning i eksporten i denne næringen.
DN171001 Norsk helseteknologi er i vekst , og mange selskaper vinner kontrakter i utlandet, men svært få finner den viktige førstekunden i Norge.
DN171001 - Helsenæringen er blant de bena Norge skal stå på i fremtiden, sier han, og viser til at man på tross av problemene i hjemmemarkedet har høy vekst og stor økning i eksporten i denne næringen.
DB171001 - Nei, men det kan bety at vi ser en litt roligere vekst i dette markedet.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked Men hvis dette går for langt, gir det uro, usikkerhet og brå skift som er uheldig ut fra målet om stabil vekst i sysselsettingen og økonomien, sier Laugen.
DA170930 Men ofte ser vi at vekst i ulike miljøer følger hverandre.
NL170929 Hvis Tromsøs vekst skal stoppes av skadelige bilvedtak, så blir vi forbigått av andre byer i Nord-Norge og Nordkalotten.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap Regjeringens mål er å føre en petroleumsvennlig politikk som bransjen selv ønsker velkommen og som vil gi vekst og arbeidsplasser, sier han.
DN170929 Stabil økonomisk vekst
DN170929 Ny statistikk viser at Japans økonomi har en stabil vekst .
DN170929 Trump mener skattekuttene på 5800 milliarder dollar i den kommende tiårsperioden vil dekkes inn av økt økonomisk aktivitet som vil gi høyere økonomisk vekst og dermed sikre at skatteinngangen blir på dagens nivå.
DN170929 Det finnes ingen empiri for at skattekutt alene fører til økonomisk vekst .
DB170929 « Privat forbruk vil være driveren til vekst i norsk økonomi.
DB170929 Lavere vekst i oljefondet sammen med ny finanspolitisk regel vil legge begrensninger på stimulanser fra finanspolitikken, og veksten fra investeringer i bolig vil avta », heter det.
DB170929 Ekspansiv finanspolitikk og investeringer i eiendom har bidratt til vekst gjennom oljenedturen, mener Bernhardsen.
DA170929 Bare fra 2015 til 2016 fikk vi en vekst på 12 prosent på jordmorstillinger i kommunene, sier Kari Kjønaas Kjos i Frp til ANB.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/VELLd/Tre-dager-etter-at-denne-ministeren-besokte-Libya_-stanset-migrasjonen-til-Europa-nesten-opp-Siden-har-den-vart-lav Han lover å hjelpe dem som er mest berørt av innvandring, menneskesmugling og smugling med « alternativer for vekst og utvikling ».
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Den fjerde, Skøyen-Mysen-Rakkestad, har hatt vekst på 0,2 prosent.
AA170929 Det skjer etter en vekst på 0,4 prosent fra juni til juli.
AA170929 DNBs analytikere hadde ventet en vekst i detaljhandelen på 0,2 prosent.
NL170928 En stabil og sikker veg mellom Norge og Russland er en forutsetning for gode forbindelser mellom de to landene, og for videre vekst og utvikling i hele Nordområdet.
NL170928 Vi må nå lage en offensiv handlingsplan hvor utvikling og vekst i Nord-Norge står sentralt.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/0800/Makrookonomi/husholdningenes-gjeld-fortsetter-a-oke Overraskende lav vekst hos foretakene ¶
DN170928 Eksperter på industrien pensler inn vekst i sektoren på 5 - 10 prosent på årsbasis i 2018, hvilket gir stålproduksjonen i Kina ben å gå på.
DN170928 Og det er for tidlig å si hva nye konsesjoner vil representere i prosentvis vekst , sier han.
DN170928 Kysten er delt opp i 13 produksjonsområder der særlig lakselus og påvirkning på villfisken avgjør om det åpnes for vekst ( grønt lys ), uendret produksjon ( gult ) eller reduksjon ( rødt lys ).
DN170928 Derfor vil han ha snarlig vekst .
DN170928 Nokså beskjeden vekst
DN170928 NHO forventer lavere vekst i norsk økonomi fremover.
DN170928 Fremover vil vi se mer vekst i bedriftsinvesteringene og i privat forbruk, og lavere vekst i offentlig etterspørsel og i byggebransjen, sier han.
DN170928 Fremover vil vi se mer vekst i bedriftsinvesteringene og i privat forbruk, og lavere vekst i offentlig etterspørsel og i byggebransjen, sier han.
DN170928 Det er tre grunner til at faktorer som har bidratt til vekst den siste tiden, ikke vil gi like store positive vekstimpulser fremover, ifølge NHO. 1.
DN170928 Overraskende lav vekst hos foretakene ¶
DN170928 Årets boligprisnedgang i Oslo og landet for øvrig er ikke medregnet i årets rapport, men Bergström utelukker ikke at det kan gi svakere vekst i dollarmillionærer her til lands fremover.
DN170928 - Norge har hatt en stor vekst i antall dollarmillionærer over flere år, sier Johan Bergström, leder for finansielle tjenester hos Capgemini Consulting.
DB170928 Dette er et produkt hvor det garantert vil være vekst i tida som kommer.
DB170928 Kraftig vekst av dollarmillionærer i Norge ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt - Alle byer i vekst i Europa må jo ta opp gjeld.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Dette er Dørums utgangspunkt : Kombinasjonene av eldrebølge, lav vekst i produktiviteten, relativt lave oljepriser, fallende utvinning på sokkelen og lav avkastning i verdens finansmarkeder vil i løpet av et tiår presse opp gapet i statsbudsjettet.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Når det gjelder vekst i antall dollarmillionærer fra 2015 til 2016 ligger også Norge på tredjeplass med 13,5 prosent vekst .
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Når det gjelder vekst i antall dollarmillionærer fra 2015 til 2016 ligger også Norge på tredjeplass med 13,5 prosent vekst.
AA170928 ¶ Stadig i vekst : Administrerende direktør Gunnar Nordseth og finansdirektør Nina Svendsen Kvannli i Signicat jobber fra hovedkontoret, som fortsatt er i Trondheim selv om de stadig får flere kontorer i Europa.
AA170928 - Vi har vekst i lesertall både digitalt og på print, og nå bruker over 1,1 millioner Se og Hør ukentlig.
AA170928 Vi må tilbake til høsten 2014 for å finne tilsvarende antall abonnenter, og opplever også en tydelig vekst i lesing av betalt innhold på nett, sier Nedreberg.
AA170928 De kan i stedet glede seg over en vekst i antall abonnenter.
AA170928 Adresseavisen opplever en vekst i antall abonnenter, men leses av færre enn i fjor.
VG170927 Mer til måking og strøing ¶ * 31 prosent vekst til måking og strøing av fortauer.
VG170927 * Sykehjemmene får fem prosent vekst i bemanningen i 2018.
DN170927 Pengene behøves blant annet på grunn av økt ordrevolum og posisjonering for å nå markeder med høy aktivitet og vekst .
DN170927 Sammenslåinger og oppkjøp i oljesektoren er på vei mot første årlige vekst siden oljeprisen kollapset i 2014.
DN170927 Møller Mærsk forrige måned et godt eksempel på at de store navnene i sektoren er i ferd med å fokusere på vekst igjen.
DN170927 « I mange industriland er det sådd tvil om verdien av økonomisk vekst på grunn av økte ulikheter, utfordringer som skyldes teknologiske endringer og de komplekse konsekvensene fra globalisering».
DN170927 WEF skriver i forordet at verdensøkonomien viser tegn til et oppsving, men at både politiske ledere næringslivstopper er bekymret for utsiktene for fremtidig økonomisk vekst .
DN170927 Skepsis til økonomisk vekst
DN170927 Forfatterne av rapporten skriver at økonomisk vekst , målt i bruttonasjonalprodukt, ikke er svaret på alt.
DN170927 For å sikre en fremtidig økonomisk vekst vil det bli påkrevet løsninger som er mer kreative enn tidligere.
DA170927 Senterpartiets vekst kan i stor grad forklares med sterk motstand mot mye av regjeringens politikk.
AA170927 Budsjettet for 2018 inneholder 10 milliarder i skattekutt som regjeringen håper vil skape vekst og nye arbeidsplasser.
NL170926 Det har vært særlig høy vekst i folketallet i storbyregionene.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Kraftig vekst i « Video Valley » : - Vi har helt enkelt en raskere vei til markedet ¶
DN170926 Kina ligger an til å få en vekst på 6,7 prosent i år og 6,2 prosent i 2018.
DN170926 Et oppsving i verdenshandelen og høy aktivitet i den kinesiske økonomien gjør at Den asiatiske utviklingsbanken tror på høyere vekst for de fremvoksende økonomiene i Asia.
DN170926 Kraftig vekst i « Video Valley » : - Vi har helt enkelt en raskere vei til markedet ¶
DA170926 Det er jo allerede sterk vekst i salget ?
DA170926 Det er behov for sterke incentivordninger for å få vekst, og da helst en eksponentiell vekst , svarer Andersson.
DA170926 Det er behov for sterke incentivordninger for å få vekst , og da helst en eksponentiell vekst, svarer Andersson.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjj9R/Kort-sagt_-onsdag-27-september Vår hypotese i 1970-årene var at skogens vekst ville reduseres som følge av syretilførselen.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjj9R/Kort-sagt_-onsdag-27-september Men på lang sikt var det mulighet for avtagende vekst på grunn av ubalanse i skogens næringstilgang.
VG170925 Den viktigste årsaken til partiets vekst er at en million flyktninger og migranter ankom Tyskland for to år siden.
DN170925 Det kan være krevende å få vekst i disse områdene.
DN170925 I andre kvartal fikk New Zealand en økonomisk vekst på 2,5 prosent sammenlignet med i fjor.
DB170925 Oslo lufthavn har en vekst på 7 prosent i august, sammenlignet med fjoråret.
DN170924 Foto : Thomas Samson/AFP/NTB Scanpix Vekst under arvingen ¶
DN170924 - Det har vært en eksplosiv vekst .
DN170923 Zuckerberg skriver videre at Facebooks vekst det siste halvannet året har ført til at aksjekursen er på et nivå der han kan finansiere veldedigheten og samtidig beholde den stemmerettslige kontrollen over Facebook i 20 år eller mer.
DB170923 Norwegian har allerede mer enn 1.000 piloter og mannskaper på Gatwick-flyplassen i London, og veksten i Storbritannia vil føre til tusenvis av nye jobber og økonomisk vekst , fastslår selskapet.
DB170923 - Felles for alle de seks selskapene er at de ser etter et internasjonalt marked og vekst .
DA170923 Norwegian har allerede mer enn 1.000 piloter og mannskaper på Gatwick-flyplassen i London, og veksten i Storbritannia vil føre til tusenvis av nye jobber og økonomisk vekst , fastslår selskapet.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier Han tilhører ikke selv demonstrantene, men er et eksempel på den bitre Merkel-kritikken som blant annet viser seg gjennom partiet Alternative für Deutschlands vekst .
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko0My/Norwegian-fikk-etterlengtet-tillatelse-i-USA Norwegian har allerede mer enn 1.000 piloter og mannskaper på Gatwick-flyplassen i London, og veksten i Storbritannia vil føre til tusenvis av nye jobber og økonomisk vekst , fastslår selskapet.
AA170923 English har trukket fram sin erfaring, pekt på landets økonomiske vekst og lovet skattelettelser.
AA170923 English har trukket fram sin erfaring, pekt på landets økonomiske vekst og lovet skattelettelser. ( ©NTB ) ¶
AA170923 Norwegian har allerede mer enn 1.000 piloter og mannskaper på Gatwick-flyplassen i London, og veksten i Storbritannia vil føre til tusenvis av nye jobber og økonomisk vekst , fastslår selskapet.
AA170923 Norwegian har allerede mer enn 1.000 piloter og mannskaper på Gatwick-flyplassen i London, og veksten i Storbritannia vil føre til tusenvis av nye jobber og økonomisk vekst , fastslår selskapet.
VG170922 Sverige genererer fortsatt positive avisoverskrifter for sterk, offentlig økonomi og for landets vekst i eksportindustrien, men også mange negative overskrifter om gjengvold, bilbranner, steinkasting mot politiet, angrep mot redningspersonell og æresvold mot kvinner.
DN170922 Kraftig vekst
DN170922 Kraftig vekst i ansatte ¶
DB170922 ¶ Det danske retailkonseptet TGR anslår videre vekst i år.
DB170922 I denne perioden hadde Flying Tiger en årlig, gjennomsnittlig vekst på 46,6 prosent.
DB170922 Partiet har ikke hatt et like godt utgangspunkt for videre vekst på årevis.
DA170922 Den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid », hvor han blant annet har intervjuet Nasjonal Fronts Marine Le Pen.
AA170922 Med å realisere Trøndelagstunnelen vil trafikken spres over et større område og gi vekst i de tre regionsentrene.
AA170922 Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.
AA170922 Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim forpliktet seg til å ikke ha ytterligere vekst i biltrafikken.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt Kommunistledelsen har lovet at økonomisk vekst ikke skal skje på bekostning av miljøet igjen.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt Kina har hatt sammenhengende økonomisk vekst siden 1977.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt I de nesten 40 årene som har gått siden Kina begynte å eksperimentere med markedsreformer og åpne opp til omverdenen, har kommunistledelsen prioritert økonomisk vekst .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt - Problemet er at lokale krefter kjemper for lokal økonomisk vekst , arbeidsplasser og skatteinntekter.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/1954/Makrookonomi/-sentralbankene-sier-at-festen-er-over Hensikten er å sprøyte frisk kapital inn i økonomien for å få økt aktivitet, vekst og sysselsetting.
DN170921 Kommunistledelsen har lovet at økonomisk vekst ikke skal skje på bekostning av miljøet igjen.
DN170921 Kina har hatt sammenhengende økonomisk vekst siden 1977.
DN170921 I de nesten 40 årene som har gått siden Kina begynte å eksperimentere med markedsreformer og åpne opp til omverdenen, har kommunistledelsen prioritert økonomisk vekst .
DN170921 - Problemet er at lokale krefter kjemper for lokal økonomisk vekst , arbeidsplasser og skatteinntekter.
DN170921 Hensikten er å sprøyte frisk kapital inn i økonomien for å få økt aktivitet, vekst og sysselsetting.
DN170921 - En vekst på 3,6 prosent vil representere en markant forbedring fra den svake økningen på 1,3 prosent i 2016, heter det i prognosen.
DN170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
DN170921 Norges Bank mener at høy vekst i boligprisene og gjeld har økt husholdningenes sårbarhet de siste årene.
DN170921 Seadrill har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
DB170921 I tillegg til å diskutere ebola-utbruddet, hyllet også Trump Afrikas potensial for økonomisk vekst .
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Men så blir det en årlig vekst på 3 - 4 prosent de to påfølgende årene til 2020.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Høyere vekst : Den årlige veksten i Fastlands-Norge dobler seg fra 1 prosent i fjor til 2 prosent eller litt mer.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Det er ikke noe kraftig fall, men vi får ikke samme impulsen inn i økonomien gjennom sterk vekst i boliginvesteringene som det vi har hatt de siste par årene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Desto flere år med skyhøy vekst , jo større sjanse for « brå omslag ».
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/p3qGR/Boligbyggingen-overtar-som-festbrems-i-norsk-okonomi Da svinger økonomien til det motsatte ytterpunktet med lav vekst og raskt stigende ledighet.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Som Aftenposten skrev dagen etter valget, kan mye av Venstres vekst i og rundt Oslo skyldes taktiske Høyre-sympatisører som stemte Venstre for å få partiet over sperregrensen og dermed sikre fortsatt borgerlig flertall.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-har-ikke-bare-vart-god-butikk-for-sentrumshandelen-242398b.html Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen.
AA170921 - En vekst på 3,6 prosent vil representere en markant forbedring fra den svake økningen på 1,3 prosent i 2016, heter det i prognosen.
AA170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
AA170921 | Dramatisk vekst for matvare-appene ¶
SA170920 Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer Konkurranse kan være bra, mener Rødts leder Bjørnar Moxnes etter at han dunker andre partier med over 30 prosent vekst i medlemsmassen gjennom valgkamp og valg.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer Gjennom valgkampen sopte partiet Rødt inn rundt 1000 av sine nå 4000 medlemmer, en vekst på over 30 prosent.
DN170920 Konkurranse kan være bra, mener Rødts leder Bjørnar Moxnes etter at han dunker andre partier med over 30 prosent vekst i medlemsmassen gjennom valgkamp og valg.
DN170920 Gjennom valgkampen sopte partiet Rødt inn rundt 1000 av sine nå 4000 medlemmer, en vekst på over 30 prosent.
DN170920 Selv om forvalter Øyvind Fjell i Skagen Vekst ser på Norwegian som en risiko nå, utelukker han ikke at fondet vil kjøpe Norwegian-aksjer igjen.
DN170920 Mens Skagen Vekst har solgt seg helt ut av flyselskapet Norwegian, er Skagen Kon-Tiki flyselskapets syvende største eier.
DN170920 I sommer tok Øyvind Fjell, sammen med Alexander Stensrud, over forvaltningen av aksjefondet Skagen Vekst .
DN170920 Hun vil ikke utdype hva som er årsaken til at Skagen Kon-Tiki vurderer Norwegian annerledes enn Skagen Vekst .
DN170920 - Som kjent har Skagen Vekst byttet hovedforvalter i løpet av sommeren.
DN170920 Det har vært en større vekst for nye blokkleiligheter og småhus, som har gått opp med 9,4 prosent fra samme kvartal i 2016, selv om økningen kun har vært på 0,4 prosent i siste kvartal.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-har-ikke-bare-vart-god-butikk-for-sentrumshandelen-242398b.html Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen.
AA170920 | OECD spår vekst i verdensøkonomien - men den er fortsatt usikker ¶
AA170920 OECD spår fortsatt vekst i verdensøkonomien i år og neste år, men advarer mot å konkludere med at den har hentet seg inn igjen etter finanskrisen.
AA170920 OECD mener dyptgående reformer er nødvendig for å sikre sterk framtidig økonomisk vekst i framvoksende økonomier, mens pengepolitikk fortsatt bør brukes til å støtte vekst i en rekke land.
AA170920 OECD mener dyptgående reformer er nødvendig for å sikre sterk framtidig økonomisk vekst i framvoksende økonomier, mens pengepolitikk fortsatt bør brukes til å støtte vekst i en rekke land.
AA170920 Mindre investeringer fra private bedrifter og treg vekst i handel og lønnsnivå medfører usikkerhet rundt hvorvidt den nåværende veksten vil fortsette, slår OECD fast.
AA170920 - Solid og bærekraftig vekst på mellomlang sikt er fortsatt ikke sikret, advarer organisasjonen.
DN170919 For inneværende år, tror vi detaljomsetningen øker med 3,5 prosent, mens vi for 2018 legger til grunn en vekst på 4 prosent.
DN170919 - Etter flere år med svak vekst i norsk økonomi, ser vi nå lyset i enden av tunnelen og går lysere tider i møte, skriver Virke om sine forventninger fremover.
DB170919 Det er avkastningen i fondet som har bidratt til vekst i fondet.
DB170919 Offentlige tjenester må være organisert så godt som mulig, samtidig som vi må ha et skattesystem og omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Trump-i-FN---Rocket-man-er-pa-selvmordstokt Veien til fred går gjennom suverenitet, sikkerhet og vekst , sa Trump.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet For inneværende år, tror vi detaljomsetningen øker med 3,5 prosent, mens vi for 2018 legger til grunn en vekst på 4 prosent.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet - Etter flere år med svak vekst i norsk økonomi, ser vi nå lyset i enden av tunnelen og går lysere tider i møte, skriver Virke om sine forventninger fremover.
AA170919 | Kraftig vekst i luksusbilsalget ¶
NL170918 Tromsø er en by som har potensial for fortsatt sterk vekst , allerede om 15 år kan befolkningen ha økt til 90.000 innbyggere.
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2056/Handel/ofrer-resultater-for-a-kapre-nytt-land Selskapet ble priset til 1,5 milliarder kroner i en emisjon i 2015, etter flere år med kraftig vekst .
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2056/Handel/ofrer-resultater-for-a-kapre-nytt-land Men det er mindre enn året før, og ikke eksponentiell vekst , slik man kan se i en del nettverksbaserte selskaper.
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2056/Handel/ofrer-resultater-for-a-kapre-nytt-land Gelatos vekst til konsumenter avtok i 2016, men nå øker farten i bedriftsmarkedet.
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2055/Teknologi/kraftig-vekst-i-video-valley-vi-har-helt-enkelt-en-raskere-vei-til-markedet | Kraftig vekst i « Video Valley » : - Vi har helt enkelt en raskere vei til markedet ¶
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2055/Teknologi/kraftig-vekst-i-video-valley-vi-har-helt-enkelt-en-raskere-vei-til-markedet Han mener kombinasjonen av smarte penger på investorsiden, erfarne bedriftsbyggere og rekruttering av gode teknologer er faktorene som har skapt enorm vekst for norske videoselskaper.
DN170918https://www.dn.no/grunder/2017/09/18/2055/Teknologi/kraftig-vekst-i-video-valley-vi-har-helt-enkelt-en-raskere-vei-til-markedet - Tandbergs vekst skapte en kultur bygd på frihet og kreativitet i et bedriftsmiljø, som i sin tid tiltrakk seg mange gründertyper.
DN170918 Fokuset har gått fra krise og kutt, til nye prosjekter og vekst , sier Øyen.
DN170918 Samtlige av Arctics aksjer steg i løpet av forrige uke, med Norwegian Finans Holding - eierselskapet i Bank Norwegian - som vinneren med en vekst på 7,3 prosent.
DN170918 I Europa er Seat et av merkene med størst vekst .
DN170918 Mens landet som helhet opplever et fall i antallet kurs- og konferanseovernattinger, opplevde Oslo, her representert ved hotellet Radisson Blu Plaza, en vekst på 9,2 prosent i perioden januar til juli.
DN170918 Kryptovalutaen har hatt en eventyrlig vekst det siste året, men har i september også vist hvor raskt den kan falle.
DN170918 Studenter kan spare Statnett for 500 millioner ¶ Vekst her foran nye kraftkabler ¶
DN170918 Selskapet ble priset til 1,5 milliarder kroner i en emisjon i 2015, etter flere år med kraftig vekst .
DN170918 Men det er mindre enn året før, og ikke eksponentiell vekst , slik man kan se i en del nettverksbaserte selskaper.
DN170918 Gelatos vekst til konsumenter avtok i 2016, men nå øker farten i bedriftsmarkedet.
DN170918 | Kraftig vekst i « Video Valley » : - Vi har helt enkelt en raskere vei til markedet ¶
DN170918 Han mener kombinasjonen av smarte penger på investorsiden, erfarne bedriftsbyggere og rekruttering av gode teknologer er faktorene som har skapt enorm vekst for norske videoselskaper.
DB170918 Grunnen til at vi ikke evner dette så langt, er at vi har sett oss blind på nasjonalstatens rammer og blitt for bundet til BNP som mål på vekst .
DA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
DA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
DA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
DA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
AA170918 Analytikere mener at det er gunstig med en vekst på nærmere 2 prosent for å skape økonomisk vekst . ( ©NTB ) ¶
AA170918 Analytikere mener at det er gunstig med en vekst på nærmere 2 prosent for å skape økonomisk vekst. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
AA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
AA170918 Kommunen har inngått en bymiljøavtale med staten, hvor kommunen får milliarder i tilskudd mot at de oppfyller en målsetting om null vekst i biltrafikk.
AA170918 - Stokkøya festival skal preges av store vyer, men forsiktig vekst , sier Ryjord, som nevner Vinjerock og Trænafestivalen som forbilder.
AA170918 Det bygges dessuten enormt med kontorer og boliger i området, så vi tror markedet lokalt er i vekst , samtidig som at det et gode parkeringsmuligheter her, sier Stine.
NL170917 Vi gjør det fordi stor lufthavn er det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av bransjer og kommunegrenser i vår region.
DN170917 - Med moderate vekstutsikter internasjonalt og utsikter til noe sterkere krone, ligger det også an til beskjeden vekst i utenlandsk etterspørsel etter norske varer og tjenester.
DN170917 - Det er vekst og volum som gjelder nå, sier han.
DN170917 - Vi er veldig stolte av at vi klarer å skape omsetning og vekst i den delen av bokmarkedet der alle andre sliter mest.
DB170917 Skjønn vekst : Solgte kosmetikk for 1,27 milliarder kroner ¶
DB170917 Serieskaperne bak « Narcos » har beskrevet handlingen som 50-60 prosent riktig sammenlignet med det virkelige kartellets vekst og fall.
DB170917 I tillegg til å forsyne USA med tonnevis av hvitt pulver, var Cali-kartellet ansvarlig for en solid vekst i Europas kokainmarked.
DA170917 En av kanalene med mest vekst er digitale NRK P1+.
NL170916 Med enorme natur- og råstoffressurser, lav arbeidsledighet og høyere økonomisk vekst enn landet for øvrig, har vi de aller beste forutsetninger for å lykkes.
DN170916https://www.dn.no/nyheter/2017/09/16/1456/Tea-Party/usas-statsgjeld-oker-kraftig Men nå snakker de om at skattekuttene skal finansieres ved en antatt økt økonomisk vekst .
DN170916 Men nå snakker de om at skattekuttene skal finansieres ved en antatt økt økonomisk vekst .
DB170916 Klubben er i vekst og vi skal skape vår egen storstue på Valle.
AA170916 Det er viktig at noen av de største hindrene for vekst i den palestinske økonomien fjernes.
VG170915 Også i framtida vil vi trenge historikere som har kjennskap til framveksten av det norske velferdssamfunnet, som kjenner det norske husmannsvesenet, har kompetanse om landets industrihistorie, om utviklinga av trepartssamarbeidet, om sosialdemokratiets vekst og fall og om distriktenes sterke posisjon i Norge - for å nevne eksempler fra mitt eget fagfelt.
NL170915 En må vel kunne si at det ble krevende for partiet å skille seg ut nå i valgkampen når det viste seg at vi i de seneste måneder fikk litt redusert ledighet, et næringsliv noe vekst og oppgang i økonomien, skriver Asmund Kristoffersen.
NL170915 En må vel kunne si at det ble krevende for partiet å skille seg ut nå i valgkampen når det viste seg at vi i de seneste måneder fikk litt redusert ledighet, et næringsliv noe vekst , oppgang i økonomien.
NL170915 Så er det greit å minne om at da Arbeiderpartiet hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, så økte faktisk sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft.
NL170915 I tillegg må vi sørge for at offentlige tjenester er organisert så smart og effektivt som mulig, at vi har et skattesystem og en omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
DB170915 Økonomien i EU er i sitt femte år med vekst , sterkest i euro-området, og veksten har nå nådd alle medlemslandene.
DA170915 * Kutte utslipp og skape vekst i industrien med ny teknologi og fangst og lagring av CO2.
AA170915 Disse bedriftene har høyere vekst i produktivitet og sysselsetting, og er mer eksport- og kunnskapsrettet enn sammenlignbare bedrifter ( DAMVAD rapport ).
VG170914 Bilindustrien i Tyskland har vært helt sentral for landets økonomiske vekst etter krigen, og sørger nå for over 800.000 arbeidsplasser i landet.
VG170914 De fire neste årene vil klima trolig havne langt ned på dagsorden til fordel for lavere skatter, samferdsel, innvandringspolitikk og en økonomi besatt av vekst .
NL170914 Med høy økonomisk vekst .
DN170914 Å gi full gass på umiddelbar kostnadsføring « står i veien for skattekutt som vil være en mer pålitelig måte å stimulere vekst på », sier Philip Ellender som er kommunikasjonsdirektør i Koch Industries.
DN170914 Trump har satt et mål om tre prosent økonomisk vekst i året.
DN170914 De mener at umiddelbar kostnadsføring - altså at selskaper kan føre kostnader ved investeringer umiddelbart fremfor å avskrive dem over flere år - vil gi selskapene incentiver til å investere, noe som vil gi mer vekst enn et enkelt skattekutt.
DN170914 - Står i veien for vekst
DN170914 En viktig grunn er at det i hovedsak er i Oslo prisene faller, etter kraftig vekst de siste årene.
DN170914 Vi ligger på omtrent 300.000 fat årlig i vekst i Europa, og det har også vært sterkt vekst i etterspørsel i USA, sier han.
DN170914 Vi ligger på omtrent 300.000 fat årlig i vekst i Europa, og det har også vært sterkt vekst i etterspørsel i USA, sier han.
DN170914 Den globale etterspørselen etter olje viser sterk vekst med 2,4 prosent, ifølge byrået.
DN170914 Svakere vekst
DN170914 Nye statistikker fra august måned viser at det er svakere vekst i nøkkelsektorer.
DN170914 Kina fikk en stabil vekst i første halvår - like i underkant av syv prosent.
DN170914 Det var ventet en vekst på 10,5 prosent - 0,1 prosentpoeng høyere enn i juli.
DN170914 Det har vært svakere vekst enn ventet i kinesiske nøkkelsektorer i sommer.
DN170914 - I sum ventes data fra Kina fremover å vise noe svakere veksttakt, men fremdeles indikere en solid økonomisk vekst , som støtter en videre oppgang i kinesiske aksjer, skrev seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad ved inngangen til uken.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet I Oslo har det vært en jevn vekst av yogastudioer, og det er nå drøyt 40 steder som tilbyr yoga.
VG170913 Så kom stormen av ulike meningsmålinger, som presset bort all substansiell politisk diskusjon til fordel for en fortelling om APs og sentrums fall - og MDGs og Rødts antatte vekst .
VG170913 Så kom regionopprøret, Senterpartiets vekst , og en medievalgkamp om ulike regjeringskonstellasjoner og taktikkeri som tæret på AP.
VG170913 - Selskapet har hatt en voldsom vekst .
DN170913https://www.dn.no/nyheter/2017/09/13/2051/Luftfart/strom-av-streikeofre - De reisende blir i stor grad booket om til andre flyselskaper, og det får jo Norwegian en klar vekst på.
DN170913 - De reisende blir i stor grad booket om til andre flyselskaper, og det får jo Norwegian en klar vekst på.
DN170913 For Easyjet vil det kunne bidra til ekstra volum, samt holde konkurrentenes vekst på kortdistanseruter i sjakk.
DN170913 Utenrikstrafikken har så langt i år hatt en vekst på 54,3 prosent, med totalt 1.063.645 reisende.
DN170913 Totalt reiste 163.644 passasjerer utenlands, en vekst på 59,7 prosent fra samme måned i fjor.
DN170913 Dette er en vekst på 44,5 prosent fra samme periode året før.
DN170913 Clemet trakk i tillegg frem at Ap tegnet et negativt bilde av Norge samtidig som en rekke tall for økonomisk vekst pekte oppover, i tillegg til flørting med regjeringens samarbeidspartnere KrF og Venstre.
DN170913 * Den globale etterspørselen etter olje viser sterk vekst , med 2,4 prosent.
DN170913 Uansett hva man antar om fremtidig økonomisk vekst , eller hvor mye vi ser bort fra fremtidige kostnader, er det utenkelig at det blir råd til 535.000 milliarder dollar.
DN170913 Selskapet har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
AA170913 | Dansk økonomi i kraftig vekst
AA170913 Sentralbanken forventer en vekst på 2,3 prosent i år, mens den i mars spådde en vekst på 1,6 prosent.
AA170913 Sentralbanken forventer en vekst på 2,3 prosent i år, mens den i mars spådde en vekst på 1,6 prosent.
VG170912 Nå er det også en kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge.
DN170912 Blant annet at det er høyere vekst i offentlig sysselsetting i regjeringene til Arbeiderpartiet, og offentlige skatter og avgifter som andel av fastlands-bnp har steget.
DN170912 - I disse årene har gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-bnp vært 2,7 prosent og veksten har vært like høy under A-regjeringer som under B-regjeringer, skriver Øwre-Johansen.
DN170912 Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶ ¶
DB170912 Men med redusert ledighet og prognoser om vekst slo ikke budskapet om arbeid inn den store skillelinjen.
DA170912 - Hva er årsaken til SVs vekst ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Hun bygger på en rasjonell holdning som inspirerer til privat innsats for økonomisk vekst .
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Både SV og Senterpartiet ha hatt en vekst som speiler en uro blant en god del velgere.
AA170912 Slik vil han få bukt med den høye arbeidsledigheten og skape økonomisk vekst .
AA170912 Macron mener at det er nødvendig å gi arbeidsgivere friere hender når det gjelder ansettelser og avtaler med de ansatte for å få bukt med den høye arbeidsledigheten og skape økonomisk vekst .
AA170912 Noen av eksemplene på eksplosiv vekst er Tinn i Telemark, der Sp har gått fram 28,8 prosentpoeng, Kautokeino i Finnmark, der de har økt sin andel med hele 28,3 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg i 2013, og Berg i Troms, der de er opp 27,3 prosentpoeng.
VG170911 - Den store fortellingen om årets valgkamp er småpartienes vekst .
DN170911 Landet har de siste tiårene hatt en voldsom økonomisk vekst , og lokal forurensning fra fabrikker og kraftverk er blitt et stort problem.
DN170911 Tilsvarende tall for juli var henholdsvis 0,3 prosent på månedsbasis og 1,5 i vekst på årsbasis.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen SSB spår at boligprisene vil falle rundt 6 prosent de neste to årene, før det snur til en liten vekst .
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Forbruksveksten tiltar fra 1,5 prosent i fjor til 2,9 og 2,8 prosents vekst i 2019 og 2020.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Det gode resultatet for norske familier blir dermed stadig sterkere vekst i kjøpekraften.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Da var Norge midt i noen glade år med høy oljepris og tosifret årlig vekst i oljeinvesteringene.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQypm/Oljelandet-som-lar-oljen-ligge_-Stordalen-og-en-fylkestingspolitiker-sitert-i-Washington-Post Forskerne, den ene av dem Jonas Bergan Dræge fra Sogn og Fjordane, nevner Senterpartiets vekst og distriktsopprør som første punkt.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72GQ3/-Fire-nye-ar-Erna-Solberg-ble-mott-med-jubel-pa-Hoyres-valgvake Hun bygger på en rasjonell holdning som inspirerer til privat innsats for økonomisk vekst , sier han.
AA170911 Landet har de siste tiårene hatt en voldsom økonomisk vekst , og lokal forurensning fra fabrikker og kraftverk er blitt et stort problem.
DB170910 Vi kan ikke stå fram i media å fortelle Norge at Finnmark behandles stemoderlig av politikerne når sannheten er at denne regjeringen gjør mye for å sikre vekst .
DB170910 Bønå understreker at han mener Finnmark er en region i vekst .
VG170909 Økonomisk vekst er likevel ikke nok for å sikre fremtidens velferd.
SA170909 B9 gir middels kraftig vekst og er mer tørkesterk enn M9.
NL170909 Det sies at det er arealer for nærmere 100 års byutvikling og vekst .
DB170909 Også i aldersgruppa 13 til 19 år har jentene vekst .
DA170909 Aktuell : Kan komme inn på Stortinget, etter voldsom vekst i Rødts oppslutning den siste tiden.
AP170909https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-velger-du-det-beste-frukttreet-10551b.html B9 gir middels kraftig vekst og er mer tørkesterk enn M9.
AA170909 Enger-utvalget, som i 2013 evaluerte Kulturløftet under Stoltenberg-regjeringen, konkluderte med at taperen i en periode med vekst i kultursatsing, var lokalt kulturliv.
VG170908 Hennes argument er at dette skal skape arbeidsplasser og vekst for folk flest.
VG170908 Ernas regjering harsom utgangspunkt at det er de rike i samfunnet som skaper vekst og arbeidsplasser.
VG170908 Det er folk i arbeid som skaper vekst og velstand.
VG170908 Det blir ikke mere vekst og verdiskaping.
VG170908 Dersom vi lar de som eier mye ha sine verdier i fred, vil det bli mer vekst og velstand for alle.
SA170908 Kraftig beskjæring vil provosere frem ny vekst som i neste omgang vil ha problemer med modne av før vinteren kommer.
NL170908 Hjemmetjenestene er i vekst , og utfordringen er tvert imot å rekruttere nok helse- og sosialpersonell.
DN170908https://www.dn.no/nyheter/2017/09/08/2046/Eiendom/investorer-satser-pa-boligutleie Dessuten er det mange som ikke får ikke solgt og heller leier ut, så derfor tror jeg utleiemarkedet vil ha vekst fremover.
DN170908 Investorene liker dårlige tegnene på at den amerikanske økonomien vil ha svak vekst fremover.
DN170908 Investorene liker dårlige tegnene på at den amerikanske økonomien vil ha svak vekst fremover.
DN170908 Nå styrker vi Kleven, regionen, og norsk verftsindustri for framtiden og rigger for videre vekst , sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.
DN170908 - Vi går sammen for å videreutvikle den unike kompetansen, sikre nye lokale arbeidsplasser og skape vekst i konsernet som bygger fremtidens skip, sier Skjeldam ¶
DB170908 Han sa også at han vil beskytte unionens vekst og investeringer, og snakket om hvordan de skal møte makter som Kina og USA i framtida.
DB170908 Og her leker meningsmålingsbyråene forsiktig med ulike teorier : MDG kan ha stoppet sin vekst , fordi Arbeiderpartiet har tettet lekkasjen den veien.
DB170908 Et annet byrå ser et MDG i vekst , slik de pleier å være før hvert valg.
DA170908 Fjerningen av rimelighetsvilkåret og UDIs sikkerhetsvurdering av forholdene i Afghanistan, der kun to av landets 34 provinser blir regnet som « generelt utrygge », har ført til en voldsom vekst i antallet som får midlertidig opphold.
DA170908 Dahlstrøm startet sin vekst som hockeyspiller i Vålerenga.
DA170908 Fjerningen av rimelighetsvilkåret og UDIs sikkerhetsvurdering av forholdene i Afghanistan, der kun to av landets 34 provinser blir regnet som « generelt utrygge », har ført til en voldsom vekst i antallet som får midlertidig opphold.
DA170908 - Vi har blant annet sett på hvor mye de enkelte statsrådene bruker på forskning av sitt totalbudsjett, hvor stor vekst det har vært til forskning gjennom perioden, hvor mye de investerer gjennom Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena, og hvordan de bruker forskning i sin politikkutforming.
DA170908 - De siste tre årene har Norge hatt betydelig høyere vekst i bevilgningene til FoU enn de andre nordiske landene.
BT170908https://www.bt.no/bolig/Forbered-hagen-pa-host-Men-ikke-beskjar-eller-gjodsle-pa-denne-tiden-10416b.html Kraftig beskjæring vil provosere frem ny vekst som i neste omgang vil ha problemer med modne av før vinteren kommer. 3.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ldwxe/Krabbeoppdretter-Bjorn---Vi-trenger-flere-soringer-her-oppe HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst .
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ldwxe/Han-tjener-millioner-pa-kongekrabbe_-men---Vi-trenger-flere-soringer-her-oppe HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst .
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Hittil har denne veksten først og fremst vært sett på som et velkomment bidrag for økt sysselsetting og vekst for områder som lever av turismen.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Frankovic sier ifølge avisen The Telegraph at « byen trenger hvile », etter det han kaller en ukontrollert vekst de senere årene.
AP170908https://www.aftenposten.no/bolig/Forbered-hagen-pa-host-Men-ikke-beskjar-eller-gjodsle-pa-denne-tiden-10416b.html Kraftig beskjæring vil provosere frem ny vekst som i neste omgang vil ha problemer med modne av før vinteren kommer.
AP170908https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/ldwxe/Han-tjener-millioner-pa-kongekrabbe---Vi-trenger-flere-soringer-her-oppe HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst .
AA170908 - Dette vil sikre nye arbeidsplasser og videre vekst både ved Kleven-verftene og for norsk verftsindustri, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.
AA170908 Verdal er et eksempel på et samfunn med sterk industriell vekst som ikke hadde lagt nok vekt på at de som jobbet i industrien også trengte påfyll utenom arbeidstid, at de hadde familier som skulle tilpasse seg et nytt sted hvor industrien sto i sentrum.
VG170907 I lokalpolitikken er samferdsel og arbeidsplasser de viktigste sakene i en kommune i vekst .
VG170907 Les også : Sterkeste vekst på nær fire år ¶
VG170907 Flere kommer i jobb, arbeidsledigheten faller, vi får igjen vekst i kjøpekraften og renten lav.
VG170907 Det blir også vekst i reallønningene siden konsumprisindeksen holder seg ganske lav.
NL170907 Jeg kjenner igjen politikken til Jonas fra Tromsø og Berlin når han nå snakker om å utvikle det arktiske havrommet og bruke de menneskelige ressursene i nord for å finne den gode balanse mellom vekst og vern.
DN170907 De forsiktige signalene om økt europeisk vekst fra ECBs president Mario Draghi i dag, samt informasjon om at ECB vil forsette de månedlige verdipapiroppkjøpene, styrket euroen og sendte dollaren ned, samtidig som de amerikanske statsrentene styrket seg noe.
DN170907 De forsiktige signalene om økt europeisk vekst fra ECBs president Mario Draghi i dag, samt informasjon om at ECB vil forsette de månedlige verdipapiroppkjøpene, styrket euroen og sendte dollaren ned, samtidig som de amerikanske statsrentene styrket seg noe.
DN170907 Bransjeorganisasjonen Virke ser med bekymring på det de betegner som en svimlende vekst i grensehandelen.
DN170907 Venter høyere vekst
DN170907 Europakommisjonen venter nå en høyere økonomisk vekst i år enn tidligere antatt og har løftet anslagene fra 1,7 prosent i mai til nær to prosent nå.
DN170907 SSB venter sterkere vekst i norsk økonomi i årene som kommer, ifølge byråets prognoserapport « Økonomiske analyser » som ble lagt frem torsdag.
DN170907 Han peker på at ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget.
DN170907 Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶
DN170907 - Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at våre beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt.
DN170907 - Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at våre beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt.
DN170907 - Husholdningenes disponible realinntekter ventes å ville vise en klar vekst gjennom andre halvår 2017.
DN170907 Produksjonen av kjemiske råvarer steg også i løpet av perioden, med en vekst på 3,3 prosent.
DN170907 Oppgangen kan ifølge SSB knyttes til vekst i bygg- og anleggsbransjen.
DB170907 SSB skriver samtidig at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.
DB170907 - Nasjonalregnskapstallene viser et tydelig omslag til høyere vekst i de to første kvartalene i 2017 enn vi har hatt siden første halvår 2014 da en moderat konjunkturtopp ble passert, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017.
DB170907 Hun avviste at skattekuttene bare har gått til de rikeste, og sa at Høyre fortsatt vil bruke skattelettelser for å stimulere til mer vekst .
DB170907 Internasjonale sammenlikninger viser at høyere ulikhet medfører lavere tillit mellom folk, større sosiale problemer og lavere økonomisk vekst .
DB170907 Etter en vekst på 24 prosent på et år, kom korreksjonen.
DA170907 Brexit, Donald Trump og en verden som framstår uten leder, med et Kina i sterk vekst .
DA170907 - Kinas vekst endrer maktbalansen i verden.
DA170907 Både for Kolumbus og togoperatøren vil avtalen gi gode insitamenter til å oppnå vekst i trafikken.
DA170907 Samtidig er det grunn til å tro at norsk økonomi kommer til å være i vekst i årene som kommer, og at vi gjennom det vil få et økt handlingsrom, sier Jensen.
DA170907 Finansminister Siv Jensen fester lit til at økonomisk vekst og effektivisering vil redde budsjettbalansen.
DA170907 Samtidig er det grunn til å tro at norsk økonomi kommer til å være i vekst i årene som kommer, og at vi gjennom det vil få et økt handlingsrom, sier Jensen.
DA170907 Finansminister Siv Jensen fester lit til at økonomisk vekst og effektivisering vil redde budsjettbalansen.
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/621GW/Sugardating-reklamen-fjernes-fra-Oslos-gater Vekst i sugardating etter NRK- program ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 En ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til omslaget, slår SSB fast.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 - Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget, mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten, heter det i analysen.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XyJmE/Kort-sagt_-fredag-8-september I dag er Norge dårligst i Norden på grønn vekst .
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XyJmE/Kort-sagt_-fredag-8-september Det Norge og verden trenger, er en reell grønn vekst for å sikre en bærekraftig planet for våre barn og barnebarn.
AA170907 Markedet hadde så smått regnet med at industrien, selve motoren i tysk økonomi, igjen skulle vise vekst etter fallet i juni.
AA170907 Utsiktene for økonomisk vekst i eurosonen økes fra 1,9 prosent til 2,2 prosent for inneværende år.
AA170907 Utsiktene for neste år og året etter holdes uendret fra prognosene i juni, med en vekst på henholdsvis 1,8 prosent og 1,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Også tiltakene som skal bidra til økonomisk vekst i eurosonen, holdes uendret.
AA170907 Økt innsats for å styrke privat sektor for å fremme økonomisk vekst gjennom bl.a bedring av rammebetingelsene for private investeringer.
AA170907 - Svakere økonomisk vekst enn befolkningsvekst over tid gir stadig fallende BNP per innbygger.
AA170907 Oppsvinget i Norge vil gi seg utslag i høyere vekst , en arbeidsledighet som gradvis faller til 3,9 prosent i 2020, noe økt lønnsvekst og mer fart i forbruket.
AA170907 Oppsvinget i Norge vil gi seg utslag i høyere vekst , en arbeidsledighet som gradvis faller til 3,9 prosent i 2020, noe økt lønnsvekst og mer fart i forbruket.
AA170907 Bransjeorganisasjonen Virke ser med bekymring på det de betegner som en svimlende vekst i grensehandelen.
VG170906 Erna parerer med prognoser om økonomisk vekst og at det skal kompensere for skattelette.
VG170906 Svakere økonomisk vekst etter finanskrisen er med på å forklare mye av nedgangen i sysselsettingsandelen.
SA170906 Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling.
NL170906 I tillegg kommer en netto vekst i 540 årsverk i mottaksindustrien.
DN170906 Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶
DN170906 Venstre er i vekst , men langt fra på trygg grunn.
DN170906 Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶ 14 prosent økning i trafikk for Norwegian ¶ ¶
DN170906 Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶ ¶
DN170906 | Nordea venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år ¶
DN170906 Til sammenligning var fjorårets vekst på én prosent den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170906 Ifølge meglerhusets nye prognoser, som ble lagt frem onsdag, vil aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi ta seg opp fra en anslått vekst på 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år.
DN170906 - Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping i alle markeder vi har virksomhet, sier Kjos.
DN170906 Musikk er ingen konkurranse, men det er få i norsk pophistorie som er på nivå med Susanne Sundfør, som har gjennomgått en enorm vekst som låtskriver, tekstforfatter, vokalist og musiker de siste ti årene.
DB170906 Vi har i regjering overoppfylt to nasjonal transportplaner og lagt frem offensive planer med sterkt vekst i bevilgningene.
DA170906 Det er bare at det de har fått inn så mange høringsuttalelser, og dessuten så har befolkningsprognosene for Oslos vekst kanskje forandret seg litt, så det er heeeelt nødvendig å bruke lengre tid, og har ingenting med forhandlinger å gjøre ) ¶
BT170906https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull Vekst i sugardating etter NRK- program ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Samtidig regner Nordea med « fortsatt solid vekst i resten av næringslivet ».
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Hvis dette slår til, har norsk økonomi bedret seg kraftig etter en svak vekst på bare 1 prosent i fjor.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Alt dette summerer seg opp til en vekst i fastlandsøkonomien på 2,6 prosent i 2018, mot 1,9 prosent i år.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/wW0QG/14-prosent-flere-reiste-med-Norwegian-i-august Særlig vekst på langflyvninger og flyvninger i Spania bidrar til at Norwegian hadde en økning i passasjertallet på 14 prosent i august.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/wW0QG/14-prosent-flere-reiste-med-Norwegian-i-august Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/52oAO/-Nokkelen-til-fattigdomsbekjempelse--Borge-Brende-og-Kjell-Roland Lykkes vi ikke med å skape vekst og sysselsetting i utviklingsland, skapes grobunn for økt fattigdom og ustabilitet.
AP170906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling.
AA170906 | Nordea venter kraftig økonomisk vekst i årene som kommer ¶
AA170906 | Nordea friskmelder økonomien - venter kraftig vekst framover ¶
AA170906 Særlig vekst på langflyginger og flyginger i Spania bidrar til at Norwegian hadde en økning i passasjertallet på 14 prosent i august.
AA170906 Global vekst er viktig for å styrke konkurranseevnen i et utfordrende marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Bjørn Kjos. ( ©NTB ) ¶
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det har ikke vært noen sterk vekst , men Bergens-markedet er sunt og normalt, mener hun.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst .
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html De siste ti årene har august normalt vært en av månedene med størst vekst i boligprisene.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
SA170905 Det har ikke vært noen sterk vekst , men Bergens-markedet er sunt og normalt, mener hun.
SA170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst .
SA170905 De siste ti årene har august normalt vært en av månedene med størst vekst i boligprisene.
SA170905 Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
SA170905 Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
DN170905https://www.dn.no/nyheter/2017/09/05/1551/Bors/wall-street-endte-i-rodt Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170905 Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170905 - Fremvoksende land har vært den viktigste driveren for global økonomisk vekst .
DN170905 Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170905 - Det treffer jo midt i målsetningen om utviklingen av ny teknologi som løser arealutfordringer ved å trekke offshore samt målet om vekst i havbruksnæringen.
DN170905 | Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DA170905 Landsgjennomsnittet for de siste 12 måneders viser vekst på 3,1 prosent.
DA170905 - Normalt ser vi gjerne en ganske kraftig vekst fra juli til august, men i år tror vi den blir veldig svak - bortimot nullvekst, sier Terje Buraas, direktør i DNB Eiendom.
DA170905 - Det blir en nær sagt umulig oppgave å gjette på gjennomsnittlig utvikling i boligmarkedet, skriver de i sin analyse, men antyder at det kan gå mot fortsatt fall i Oslo, vekst i det øvrige østlandsområdet, stabilt i Bergen og svak oppgang i Stavanger.
DA170905 » - Samtidig gir det store muligheter for grønn vekst at Norge tar tetposisjonen i å utvikle elektriske løsninger i transport, både på vei og vann, fortsetter Helgesen.
DA170905 Nå har vi i en tiårsperiode greid å holde prisene på samme nivå, og vi har i hele perioden hatt en sterk vekst i billettsalget.
DA170905 - Det tilsvarer en vekst på cirka 15 prosent, opplyser kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg.
DA170905 På landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det har ikke vært noen sterk vekst , men Bergens-markedet er sunt og normalt, mener hun.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst .
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html De siste ti årene har august normalt vært en av månedene med størst vekst i boligprisene.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Førstnevnte, « yngre eldre » er allerede i vekst .
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/o0ega/MDGs-program-er-en-oppskrift-pa-storre-ulikhet--Andreas-C-Halse MDG har en feilslått arbeidslivspolitikk og kjemper mot økonomisk vekst .
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Vi hadde tosifret vekst på Østlandet og over 20 prosents vekst i Oslo på et år.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Det har ikke vært noen sterk vekst , men Bergens-markedet er sunt og normalt, mener hun.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst .
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html De siste ti årene har august normalt vært en av månedene med størst vekst i boligprisene.
AA170905 - Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep.
AA170905 - Det betyr at vi for 2017 samlet nå venter negativ vekst ved årets utløp, sa han. ( ©NTB ) ¶
AA170905 På landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.
VG170904 Jeg ser ingen krise, jeg ser vekst og glede, sier statsministeren i en buss på vei fra Stjørdal til Trondheim.
VG170904 Bø frykter Sps utspill skaper ny usikkerhet på Andøya, men også i Ofoten-regionen og deler av Sør-Troms hvor Evenes-etableringen vil skape vekst .
NL170904 ¶ Fiskebåtreder Rolf-Bjørnar Tøllefsen om SVs Torgeir Knag Fylkesnes ( bildet ) : " Når han ser en fiskebåtreder, stor eller liten, ser han ikke at de etablerer og driver næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser som er helt nødvendige for vekst og velstand langs kysten.
NL170904 Når han ser en fiskebåtreder, stor eller liten, ser han ikke at de etablerer og driver næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser som er helt nødvendige for vekst og velstand langs kysten.
NL170904 Alle med hjerte for kysten, trygge arbeidsplasser og en tro på videre vekst bør bare riste på hodet og ignorere Fylkesnes.
DB170904 Nå spås det vekst i flere sektorer.
DB170904 Rengjøringsbransjen har vært i stor vekst .
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk August er normalt en av månedene i året med størst vekst i boligprisene.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk - Forventningen for august er nesten alltid vekst , men denne gangen er jeg ikke sikker på at det blir slik, sier Ola Grytten, professor i økonomi ved NHH.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk - Alle fundamentale forhold, tilsier en fortsatt vekst i boligprisene på litt sikt.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk August er normalt en av månedene i året med størst vekst i boligprisene.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk - Forventningen for august er nesten alltid vekst , men denne gangen er jeg ikke sikker på at det blir slik, sier Ola Grytten, professor i økonomi ved NHH.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk - Alle fundamentale forhold, tilsier en fortsatt vekst i boligprisene på litt sikt.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/VEo16/Under-streken Muligens er hun inspirert av Rolv Wesenlunds Vårt parti og frontfiguren Leif Sonell fra 1960-tallet med slagordet " Norge i vekst i hell, fremgang med Leif Sonell ".
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/VEo16/Under-streken " Jeg ser vekst og glede ", sier statsminister Erna Solberg på VGs førsteside.
AA170904 Ønsker mer vekst i oppdrettsbransjen ¶
AA170904 Den resulterte i at HI ble innkalt til møte til Per Sandberg og foranlediget Sandbergs uttalelser om at forskerne skulle være næringsvennlige og dele regjeringens ambisjon om vekst i oppdrettsnæringen.
AA170904 Bakteppet for e-post-saken er oppdrettsbransjens ønske om ytterligere vekst og regjeringens plan for dette, populært kalt trafikklyssystemet.
SA170903 - Siden det ikke ser ut som inntektsøkningen kommer til avta i vekst , tror jeg at også nivået på utgiftene kommer til å øke.
NL170903 Bygger man ut Evenes for MPA vil det koste mye penger ( og hindre sivil vekst ), det samme vil omstilling på Andøya gjøre.
DN170903 Jeg ser ingen krise, jeg ser vekst og glede, sier statsministeren.
DB170903 Økonomien skulle få mer vekst og flere bein å stå på enn olja.
DB170903 For knapt to uker siden spådde sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, stabil vekst , over normalen, de neste åra.
AP170903https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy41n/-Trenger-vi-et-nytt-miljoparti-som-ser-hele-verden--Jostein-Flo Selv om fornybare kilder antas å få sterk vekst , kommer dette for sent i kampen mot kull som er hovedutfordringen de nærmeste tiårene.
AP170903https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-rekord-i-Europa-Toppklubbene-kjopte-spillere-for-nesten-like-mye-som-Norge-bevilger-til-Forsvaret-241364b.html - Siden det ikke ser ut som inntektsøkningen kommer til avta i vekst , tror jeg at også nivået på utgiftene kommer til å øke.
AA170903 Jeg ser ingen krise, jeg ser vekst og glede, sier statsministeren.
AA170903 Men i løpet av sommeren skjedde en grønn vekst som er vanskelig å forklare.
SA170902 - Kjell Madland og Altibox Norway Chess har fått til mye med sine turneringer og hatt stor betydning for oppmerksomhet og vekst .
DB170902 Først av distriktspolitikkens plutselige kraft og Senterpartiets vekst .
DB170902 Nylig leste jeg journalisten Birger Løfaldlis bok om det norske herrelandslaget i fotballs vekst og fall.
DA170902 - Vi er nå blant landene i Europa med sterkest vekst i økonomien, og er blant EU-landene med høyest sysselsetting.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Virkeligheten viser at vi både har redusert skattene og samtidig hatt en sterk vekst i kommunenes inntekter som har gjort at kommunene kan bygge ut velferden.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Dropper-planene-om-sjakk-VM-i-Stavanger--Blir-for-toft-241332b.html - Kjell Madland og Altibox Norway Chess har fått til mye med sine turneringer og hatt stor betydning for oppmerksomhet og vekst .
AA170902 NHO-direktør Kristin Skogen Lund frykter at digitale megaaktører som Facebook og Google vil spise en stadig større del av fremtiden vekst , uten å betale skatt.
VG170901 Senterpartiet har stagnert på meningsmålingene etter en eksplosiv vekst det siste året.
NL170901 En nytt sterkt fylke gir bedre forutsetninger for vekst og velferd.
DN170901 På forhånd ble det ventet en vekst på 180.600 jobber i august, ifølge en snittoversikt fra Bloomberg.
DN170901 - Rapporten er svak, selv om det fortsatt er en vekst i sysselsettingen som er større en veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder.
DN170901 Nordea forventer en vekst i gjennomsnittlig timelønn på 2,6 prosent for august, opp fra 2,5 prosent i juli, samt en uendret ledighetsrate på 4,3 prosent.
DN170901 - Mange har bare fokusert på vekst i ekspansjonsfasen, vi er fortsatt veldig « leane », sier han.
DB170901 Kulturpessimistiske nettsteder opplevde kraftig vekst mens redigerte medier hadde sommerferie.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-kastet-ut-Tine-melk_-na-ma-Tine-nedbemanne Ved nyttår overtok Norgesgruppen overtok grossistansvaret for Bunnpris, som eies av Lykke-familien, men selv når de justerer for den effekten, har Norgesgruppen en vekst innenfor dagligvare på 3,5 prosent.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-fortsetter-fremgangen_-men-Tine-sliter Ved nyttår overtok Norgesgruppen overtok grossistansvaret for Bunnpris, som eies av Lykke-familien, men selv når de justerer for den effekten, har Norgesgruppen en vekst innenfor dagligvare på 3,5 prosent.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Regjeringspartiene snakker gjerne om fallende ledighet og sterkere vekst inn i valgkampen.
AA170901 | Vekst i gresk økonomi ¶
AA170901 Han legger til at boligprisutviklingen i resten av landet er positiv med utsikter til lave renter i lang tid fremover, god vekst i innenlandsk økonomi og lav arbeidsledighet som hoveddrivere.
AA170901 Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst , klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker.
VG170831 - Det spesielle er at mange av de store selskapene ikke søkte da vi tilbød fem prosent vekst til alle.
VG170831 oktober er foreløpig syv områder så friskmeldte at det vil bli tilbudt seks prosent vekst .
SA170831https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
SA170831 Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
DN170831 Mens selskapet ifølge analysebyrået Nielsen hadde en vekst på 3,5 prosent, mens veksten i markedet totalt sett var på historisk lavnivå på 1,2 prosent.
DN170831 Frankrike er eurosonens nest største økonomi, men taper konkurransekraft gjennom arbeidsledighet og rigide regler som ifølge Macron hindrer nyskaping og vekst .
DN170831 Fortsatt vekst i bygg- og anleggssektoren ¶
DN170831 | Fortsatt vekst i bygg- og anleggssektoren ¶
DB170831 Krogsveen tror på nullvekst i Oslo og en svak vekst ellers i landet.
DB170831 - Vi har sett sterk vekst og aggressiv markedsføring av forbrukslån de siste årene, slår Siv Jensen fast.
DA170831 Macron mener reformen av arbeidslivet er nøkkelen til økonomisk vekst og å få fart på jobbmarkedet.
DA170831 Vi risikerer derfor fire nye år med vekst i flytrafikken innenlands, og dermed større utslipp.
DA170831 En rullebane som ikke engang er nødvendig gitt antatt vekst i flytrafikk, men som bygges for å skape mer !
DA170831 * En slik vekst kan føre til etablering av flere viltslakterier, noe som vil lette både leveringen og distribusjonen av viltkjøttet.
BT170831https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/AO7Bx/Kraftig-vekst-i-musikkbransjen-etter-flere-krisear | Kraftig vekst i musikkbransjen etter flere kriseår ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/AO7Bx/Kraftig-vekst-i-musikkbransjen-etter-flere-krisear Overgangen til strømming av musikk har også gitt kraftig vekst i live- og management-markedet.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/AO7Bx/Kraftig-vekst-i-musikkbransjen-etter-flere-krisear DJ, artist og produsent Alan Walker har vært med på å skape vekst i den norske musikkbransjen de siste årene.
AP170831https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
AA170831 Men vi må fortsatt evne å videreutvikle oss for å skape enda mer vekst , framholder han. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Men vi må fortsatt evne å videreutvikle oss for å skape enda mer vekst .
AA170831 Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst , klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker.
AA170831 Fosningene er fulle av ambisjoner og ønsker om vekst .
AA170831 Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst , klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker.
VG170830 Ekstrem vekst
SA170830https://www.aftenbladet.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.
SA170830 Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.
FV170830https://www.fvn.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.
DN170830 Bnp steg sekvensielt 3,0 prosent i andre kvartal 2017 målt i årlig takt, mens det var ventet en vekst på 2,7 prosent, ifølge Bloomberg-innhentede estimater.
DN170830 Markedet for hodetelefoner og ørepropper er stadig i vekst , fyrt opp av mobilprodusentenes økende vilje til å bygge inn bedre lyd i telefonene sine.
DN170830 Derfor kan fjerde kvartal starte opp med et svakere momentum, men økonomisk aktivitet og økt bygging som følge av orkanen kan bidra til vekst i bnp sent i år og tidlig i 2018.
DN170830 Arbeidsledigheten er i tillegg til bnp en stor indikator for økonomisk vekst .
DN170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken, ettersom den innebærer et stadig større klimaproblem.
DN170830 Årlig vekst er forventet til 3,1 prosent i Skandinavia, som langt fra oppveier tapte reklameinntekter på papir.
DN170830 Det tilsvarer over 150.000 heldigitale kunder nå, mot 110.000 ved årsskiftet, en vekst på 36 prosent, sier Finslo.
DN170830 - Vi har hatt en meget god vekst programmatisk de siste månedene etter at vi gikk over til samarbeid med Google på det området, sier Finslo.
DB170830 « Fluefangeren » er et politisk drama som fanger vekst og fall av et diktatur i et klasserom.
DA170830 I et 30-årsperspektiv vil vi fortsatt se vekst i flytrafikken mellom norske byer, svarer Myhrvold.
DA170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken etter som den innebærer et stadig større klimaproblem.
DA170830 - Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, uttalte Ola Borten Moe, nestleder i Sp.
DA170830 - Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken etter som den innebærer et stadig større klimaproblem.
DA170830 * Oslo er det fylket i landet med svakest vekst i andelen elever som fullførte og besto videregående opplæring i femårsperioden 2011-2016, med bare 0,3 prosentpoengs økning.
BT170830https://www.bt.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere De viser vekst og ikke tilbakegang for positive holdninger.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Tirsdag besøkte han Østfold og diskuterte industriell vekst på Borregaard, tiltak mot frafall i videregående skole på Glemmen Videregående skole, valgappell på Idun Rygge og pratet med oppsagte medlemmer utenfor nedlagte Moss lufthavn Rygge.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Lik vekst
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Den største endringen i utgiftene til sosial beskyttelse skjedde fra 2008 til 2013, men da som følge av sterk vekst i utgiftene til alderspensjon, ifølge SSB.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk - Vi har ikke noe belegg for å si at fargen på regjeringen gir høyere eller lavere vekst i økonomien.
AP170830https://www.aftenposten.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling.
AA170830 Lik vekst
AA170830 Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer. | - Jeg tror ikke du ser det.
AA170830 Den største endringen i utgiftene til sosial beskyttelse skjedde fra 2008 til 2013, men da som følge av sterk vekst i utgiftene til alderspensjon, ifølge SSB.
AA170830 - Vi har ikke noe belegg for å si at fargen på regjeringen gir høyere eller lavere vekst i økonomien.
AA170830 Kjøp av biler og drivstoff gikk opp med 0,5 prosent fra juni til juli, mens det var en liten oppgang i omsetning av andre varer, drevet av sterk vekst i kjøp av klær og sko. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Han mener at selv med en moderat økning vil Norges Bank måtte oppjustere sine tall og anslår en vekst på 2,5 prosent totalt i 2017.
AA170830 Krogsveen tror på nullvekst i Oslo og en svak vekst ellers i landet.
VG170829 Utgiftene til høyere utdanning er opp én milliard ( begge korrigert for inflasjon og vekst som i BNP ).
VG170829 - Det er viktig å få ungdom til å føle seg inkludert, vi opplever at de har en enorm vekst gjennom våre tilbud, sier Jaber.
NL170829 Med tilsvarende vekst de neste fem årene, vil passasjertallet kanskje passere 1 million Denne veksten vil tvinge Avinor, som flyplasseier, til å utvide både terminalbygg og oppstillingsplasser på Evenes.
NL170829 Vern mot vekst er en annen skillelinje som griper dypt inn i partiet.
DN170829 Hvis de ikke lykkes i å kjøpe flere til attraktive prisnivåer kan dette begrense selskapets fremtidige vekst .
DN170829 Sterkere vekst og lavere ledighet gir rom for renteøkning mot slutten av neste år, mener sjefstrateg Erica Blomgren.
DN170829 Samtidig trekker SEB-strategen frem at sterk vekst i privat forbruk vil motvirke nedgang i boliginvesteringene fra neste år.
DN170829 SEB-strategen venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi løftes til to prosent i år, etter en vekst på magre én prosent i fjor, den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170829 Blomgren venter at fallet i oljeinvesteringene stopper i år og snur til vekst de kommende to årene.
DN170829 Akselererende vekst og mindre ledige ressurser i økonomien gjør at Norges Bank snart kan begynne å tenke på en gradvis normalisering av pengepolitikken, ifølge Blomgren.
DB170829 Senterpartiet mener fisken tilhører fellesskapet og må forvaltes på en måte som gir vekst langs hele kysten og gjør det mulig for ungdom å komme inn i næringen.
DA170829 Stavanger har konsentrert seg om å tilrettelegge for en formidabel vekst i Sentrum, en vekst som er totalt avhengig av nettopp et topp trimmet kollektivtilbud - men hvorledes et slikt tilbud skal implementeres er altså ikke avklart - forstå det den som kan.
DA170829 Stavanger har konsentrert seg om å tilrettelegge for en formidabel vekst i Sentrum, en vekst som er totalt avhengig av nettopp et topp trimmet kollektivtilbud - men hvorledes et slikt tilbud skal implementeres er altså ikke avklart - forstå det den som kan.
DA170829 « Fluefangeren » beskrives som et politisk drama som fanger vekst og fall av et diktatur i et klasserom.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel Det er en raskere vekst enn noen av de andre store økonomiene i Europa har hatt i samme periode.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel De solide tallene er en fortsettelse av det som har vært en lang periode med vekst i tysk økonomi.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42L2G/Usmakelig-utnyttelse-av-Stockholms-gjestfrihet--Karin-Wanngard_-byradsleder-i-Stockholm I dag er Stockholm en av byene i Europa som vokser raskest og med en sterk økonomisk vekst .
AA170829 « Fluefangeren » beskrives som et politisk drama som fanger vekst og fall av et diktatur i et klasserom.
AA170829 Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst , klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker.
AA170829 Når miljøene knyttes enda sterkere sammen utnytter vi det store potensialet som ligger i et trøndersk næringsliv i vekst .
VG170828 Mulige konsekvenser av for lavt inntak av energi i denne utviklingsfasen er mange ; stans i vekst og utvikling, økt risiko for osteoporose, depresjon, angst og spiseforstyrrelser.
VG170828 At dette presset oppleves som størst i den fasen av livet hvor ingen egentlig har kontroll over vekst og utvikling - og især for jentene, er det å skulle etterstrebe den definert idealkroppen farlig !
SA170828https://www.aftenbladet.no/bil/Denne-bilen-venter-mange-pa-10463b.html Segmentet er i all hovedsak nyhetsdrevet, og i solid vekst , så det er all mulig grunn til å tro at Volvo-forhandlere over det ganske land må brette opp ermene i tiden som kommer.
SA170828 Segmentet er i all hovedsak nyhetsdrevet, og i solid vekst , så det er all mulig grunn til å tro at Volvo-forhandlere over det ganske land må brette opp ermene i tiden som kommer.
NL170828 Det er derfor et av de sentrale standpunktene til De Grønne har vært å få til et paradigmeskifte i Norge, der vi heller verdsetter mer fritid foran økt økonomisk vekst og kjøpekraft, fordi uendelig vekst i en endelig verden vil skape større forskjeller samtidig som vi ikke blir lykkeligere av flere materielle ting.
NL170828 Det er derfor et av de sentrale standpunktene til De Grønne har vært å få til et paradigmeskifte i Norge, der vi heller verdsetter mer fritid foran økt økonomisk vekst og kjøpekraft, fordi uendelig vekst i en endelig verden vil skape større forskjeller samtidig som vi ikke blir lykkeligere av flere materielle ting.
NL170828 ¶ Harstad er en robust kommune i Troms med vekst i folketallet og gode muligheter for utdanning og arbeid, for flere andre kommuner ser det mer dystert ut.
DN170828 - Alt ligger til rette for vekst til Norge.
DN170828 Begge disse tallene vil da støtte opp under bildet av en økonomi med solid vekst , og dermed de rolige aksjemarkedene vi for tiden har, skriver han.
DB170828 Og at mindre skatt gir mer vekst .
DB170828 Isaksen forklarer at hvis vi har vekst i økonomien, trenger vi ikke skatte så mye for å få nok penger til velferd.
DB170828 Høyre går til valg på at lavere skatter - særlig til dem med de høyeste formuene - gir mer vekst .
DB170828 Hvis vi ser utenfor Norge, er det ikke slik at landene med de laveste skattene har høyere økonomisk vekst enn land med litt høyere skattenivå.
DB170828 For selv om vekst i økonomien er bra, vil befolkningsvekst også øke behovet for velferd.
DB170828 For det andre er det slik at vekst i økonomien som skyldes høyere produktivitet, også presser lønningene oppover.
DB170828 Det er også flere ting politikerne kan gjøre for å sørge for vekst i økonomien.
DB170828 Det er fordi en avgjørende kilde til norsk vekst og produktivitet, er at vi har investert i en god skole, gratis helsetjenester for alle og gratis høyere utdanning.
DB170828 Barnehager og eldreomsorg gjør at flere kan delta i arbeidslivet og sørge for videre vekst .
DB170828 Da Arbeiderpartiet satt ved makten hadde de både arveavgift og høyere formuesskatt, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar.
DA170828 Gruppen hun representerer er i sterk vekst i Norge. 900.000 nordmenn lever i dag alene.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Produksjon og omsetning av lokalmat er i sterk vekst i Norge med en årlig økning på mellom 7 og 16 prosent siden 2010.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Lokalmat i vekst
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol Det står i kontrast til vekst på Vestlandet og i deler av Nord-Norge.
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol De viste nok en rekordmåned, med en vekst på 2 prosent.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Partiet burde åpne for å finne nye løsninger i nye spennende partnerskap som kan bidra til å skape vekst .
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Partiet burde åpne for å finne nye løsninger i nye spennende partnerskap som kan bidra til å skape vekst .
AP170828https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-venter-mange-pa-10463b.html Segmentet er i all hovedsak nyhetsdrevet, og i solid vekst , så det er all mulig grunn til å tro at Volvo-forhandlere over det ganske land må brette opp ermene i tiden som kommer.
AA170828 Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst , klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker.
AA170828 Konfliten mellom vekst og vern kan bli en avgjørende konflikt i politikken.
AA170828 I ingenmannsland ¶ | Vekst eller vern splitter velgerne og partiene ¶
AA170828 I fremtiden vil færre kjøpe påstanden om at økonomisk vekst basert på økt utvinning av olje og gass er en forutsetning for å opprettholde et godt velferdssamfunn.
AA170828 Fortsatt økonomisk vekst satt opp mot ulike miljø- og klimahensyn har lenge vært et underliggende hovedtema i norsk politikk.
AA170828 Et ferskt notat med data fra Norsk medborgerpanel viser at befolkningen er delt på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres, selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
AA170828 Det er verdt å merke seg at blant Ap-velgerne er det 52 prosent som foretrekker vern, mens bare 33 prosent heller vil ha vekst ( resten er nøytrale ).
AA170828 Blant Høyre-velgere og særlig blant Frp-velgere er det et klart flertall som foretrekker vekst .
VG170827 Det er politidistriktene som får vekst i antall politistillinger, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.
SA170827 - Det er spesielt ting laget av organiske materialer som tekstil og tre, som er spesielt utsatt for fuktsvingningene, sier seniorforskeren og legger til at fukt også gir risiko for vekst av muggsopp.
SA170827 | Dyreparken Håndballfestival med enorm vekst : - 5400 smilende barn er motivasjonen vår ¶
FV170827https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Dyreparken-Handballfestival-med-enorm-vekst--5400-smilende-barn-er-motivasjonen-var-240992b.html | Dyreparken Håndballfestival med enorm vekst : - 5400 smilende barn er motivasjonen vår ¶
DN170827 Tobarnsfar med bitcoinfeber ¶ | - Lignende akselererende vekst som vi har nå er ikke vanlig ¶
DN170827 Lignende akselererende vekst som vi har nå er ikke så vanlig.
DN170827 Han understreker at det forventes vekst i bruttonasjonalproduktet i samtlige av disse 45 landene i år for første gang siden 2007.
DN170827 For første gang siden 2007 forventes det positiv vekst i samtlige av OECD`s 45 tilknyttede land.
DN170827 Det er den største andelen akselererende vekst siden 2010, sier Lie.
DN170827 - USA kan få den lengste perioden med økonomiske vekst siden annen verdenskrig.
DN170827 - USA kan få den lengste perioden med økonomiske vekst siden annen verdenskrig, sier Christian Lie, seniorstrateg i Danske Bank.
DN170827 - Av OECD`s 35 medlemsland og 10 samarbeidsland, er det positiv akselererende vekst i 33 av dem fra 2016 til 2017.
BT170827https://www.bt.no/bolig/Ni-ting-du-ikke-burde-oppbevare-pa-loftet-ditt-10503b.html - Det er spesielt ting laget av organiske materialer som tekstil og tre, som er spesielt utsatt for fuktsvingningene, sier seniorforskeren og legger til at fukt også gir risiko for vekst av muggsopp.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Større vekst utenfor byen ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Nesodden, Oppegård, Ski og Bærum har bare en vekst omtrent på nivå med hovedstaden - eller like over.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Man må tilbake til tidlig 2000-tall for å finne like lav vekst i folketallet, som i disse to kvartalene.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Laveste vekst på 13 år ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/bolig/Ni-ting-du-ikke-burde-oppbevare-pa-loftet-ditt-10503b.html - Det er spesielt ting laget av organiske materialer som tekstil og tre, som er spesielt utsatt for fuktsvingningene, sier seniorforskeren og legger til at fukt også gir risiko for vekst av muggsopp.
AA170827 Skal vi få andre næringer til å spire og vokse må vi legge til rette for vekst , verdiskapning, trygge arbeidsplasser og ny teknologi for å nevne noe.
VG170826 Vi ser ikke en tilsvarende vekst lenger ut til høyre.
VG170826 Samtidig begrenses ytterligere vekst av lang leveringstid på Opel Ampera-e samt forventninger om mer rekkevidde i biler som lanseres det nærmeste året, så som Jaguar I-Pace, Audi e-tron, Tesla Model 3 og Nissan Leaf.
SA170826 Dette er en kommune i vekst , innbyggertallet passerer snart 11.000 mennesker, med Harestad som et utbyggingsområde.
DA170826 Fallgruvene er mange, og konsekvensene av utøylet vekst uten langsiktig fokus og konsekvensutredning kan fort bli vanskelige å reversere.
DA170826 Den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid » utkommer medio september på Spartacus forlag.
DA170826 - Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, sier nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170826 Det er likevel at vi også må legge til rette for at vi har en god vekst og utvikling i områder utenfor disse sentrene.
VG170825 - Alle tegn til lysning i norsk økonomi er kjærkomment nytt etter noen veldig svake år med høy ledighet, lav vekst og svak produktivitetsutvikling.
NL170825 Norge trenger ikke politikere som skriver flåsete leserinnlegg om eventyr, men politikere som sikrer god konkurransekraft, høy sysselsetting, bærekraftig vekst og skattelettelser til folk flest.
DN170825https://www.dn.no/nyheter/2017/08/25/2055/Eiendom/frykter-boligprisene-faller-20-prosent Svakeste vekst siden 2006 ¶
DN170825https://www.dn.no/nyheter/2017/08/25/2055/Eiendom/frykter-boligprisene-faller-20-prosent - Så svak vekst har det ikke vært i andre kvartal siden før 2006 da arbeidsinnvandringen skjøt fart etter at EU utvidet seg østover, skriver SSB i sin analyse.
DN170825 Det som gjenstår å se, er om Oresjkin kan overbevise sin notorisk forsiktige leder til å gjennomføre de reformene som trengs for å få i gang økonomisk vekst igjen.
DN170825 Vi viser at vi er en maskin i vekst , sier B2Holding-sjefen.
DN170825 - Det er klart det er potensial for videre vekst .
DN170825 - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sa sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets da tallene ble kjent.
DN170825 Samtlige 35 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) er nemlig på vei mot økonomisk vekst i år.
DN170825 Lave renter skaper en sjelden vekst i samtlige 35 OECD-land.
DN170825 Det er ikke ofte det har vært vekst i alle landene i OECD samtidig.
DN170825 Vekst på én prosent for landets økonomi er det beste grekerne har hatt på ti år.
DN170825 Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, ifølge nye tall fra statistikken Byggeareal.
DN170825 I andre kvartal har 18 av mediehusene vekst i antall abonnenter sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Per Axel Koch.
DN170825 - Det er viktig, og svært gledelig, at mediehusene fortsatt lykkes med å øke antall abonnenter gjennom 90 % vekst i abonnenter som kun kjøper digitale produkter.
DN170825 Konsernet opplever imidlertid en vekst i brukerinntekter, men denne veier altså ikke opp for fallet i annonseinntekter.
DN170825 Koch sier at Polaris for første gang på et par år også hadde vekst i de digitale annonseinntektene.
DN170825 Hadde vi ikke hatt det, hadde vi ikke hatt vekst i resultater.
DB170825 Til Dagens Næringsliv i går kunne sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, spå stabil vekst , over normalen, de neste åra.
DA170825 Og vi har fått gjennomslag på landsmøtet for vekst på Rygge før vekst på Gardermoen.
DA170825 Og vi har fått gjennomslag på landsmøtet for vekst på Rygge før vekst på Gardermoen.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner - I tillegg til å ha flere vakter på togene, så ville det vært en måte å bekjempe disse angrepene som vi har sett en bekymringsfull vekst av de siste årene, sier han til London-avisen.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ0Vp/Macrons-popularitet-har-rast-gjennom-sommeren_-men-den-vanskelige-jobben-starter-forst-na Et lyspunkt for Macron er økonomien som ser ut til å få opp farten etter mange år med laber vekst .
AA170825 Bedringen forklares med vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og betydelige kostnadsreduksjoner.
AA170825 Bedringen forklares med vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og betydelige kostnadsreduksjoner.
AA170825 Bedringen forklares med vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og betydelige kostnadsreduksjoner.
AA170825 - Løsningen har allerede gitt et positivt bidrag til digitale annonseinntekter, som viser en vekst på fire prosent.
VG170824 Uten vekst og utvikling i Afrika må vi forvente en økende strøm av migranter og flyktninger til Europa i årene som kommer.
VG170824 Leder Uten vekst og utvikling i Afrika må vi forvente en økende strøm av migranter og flyktninger til Europa i årene som kommer.
VG170824 De siste tiårene har asiatiske land klart å skape sterk økonomisk vekst og sysselsatt en økende arbeidsstyrke.
SA170824 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ VEKST : Elektronikk-salget økte voldsomt første halvår 2017, melder Elektronikkbransjen, her representert ved kommunikasjonssjef Marte Ottemo.
NL170824 I tillegg står de i fare for å kneble en sivil lufthavn under vekst .
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Q2 endte med en vekst på 7,5 prosent, opplyser han.
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Kjeden fikk en vekst på 1,6 prosent i første halvår sammenlignet med fjorårsperioden.
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Det var en liten vekst i andre kvartal, men den var ikke overbevisende, sier Trond Evald Hansen, direktør i Norsk Sportsbransjeforening til DN.
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Det er vanskelig å finne et entydig bilde, men det det viser er en liten vekst overalt.
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Vekst for Sport 1 ¶
DN170824 Som mange andre start-up-selskaper går Uber også i minus til tross for sin sterke vekst .
DN170824 Globale turer økte med 150 prosent fra andre kvartal i 2016, mens selskapet hadde en vekst på 90 prosent i utviklede marked, og en vekst på hele 250 prosent i fremvoksende marked, såkalte « emerging markets ».
DN170824 Globale turer økte med 150 prosent fra andre kvartal i 2016, mens selskapet hadde en vekst på 90 prosent i utviklede marked, og en vekst på hele 250 prosent i fremvoksende marked, såkalte « emerging markets ».
DN170824 Økonomisk vekst for Fastland-Norges bruttonasjonalprodukt ( bnp ) ble 0,7 prosent i andre kvartal og høyere enn ventet.
DN170824 Tallene for 2016 ble ikke forandret i like stor grad, og viser en vekst på 1,0 prosent.
DN170824 Ifølge nasjonalregnskapet økte sysselsettingen med 0,4 prosent eller rundt 10.600 personer i andre kvartal etter mer enn to år med svak vekst .
DN170824 I forkant forventet estimater innhentet fra Bloomberg News en vekst på 0,6 prosent for kvartalet.
DN170824 I et kundenotat tirsdag, skrev Nordea Markets at en slik vekst er et tegn på at den oljerelaterte nedturen i Norge er over.
DN170824 Det gir en vekst på 1,4 prosent, skriver SSB.
DN170824 De viser at det nå er sterk vekst i sysselsettingen.
DN170824 - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Nordea-analytikeren.
DN170824 Ifølge rapporten sto delingsøkonomien for transaksjoner på over 3450 milliarder yuan ( 518 milliarder dollar ) i 2016 - en vekst på 103 prosent sammenlignet med 2015.
DN170824 Det er imidlertid ventet en flat vekst i mobilannonseringsinntektene, som ifølge Arctic antyder en nedgang på 21 prosent år over år.
DN170824 Q2 endte med en vekst på 7,5 prosent, opplyser han.
DN170824 Kjeden fikk en vekst på 1,6 prosent i første halvår sammenlignet med fjorårsperioden.
DN170824 Det var en liten vekst i andre kvartal, men den var ikke overbevisende, sier Trond Evald Hansen, direktør i Norsk Sportsbransjeforening til DN.
DN170824 Det er vanskelig å finne et entydig bilde, men det det viser er en liten vekst overalt.
DN170824 Vekst for Sport 1 ¶
DB170824 Kraftig vekst i norsk økonomi ¶
DB170824 ¶ OGSÅ VEKST I SYSSELSETTING : 10 600 flere jobber dette kvartalet, sammenliknet med forrige.
DB170824 Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.
DB170824 Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst .
DB170824 Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før.
DB170824 Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.
DB170824 Etter to år med nedgang er det tredje kvartal på rad med vekst i industrien.
DB170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
DB170824 - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Bruce.
DB170824 For det første, er det lite som tyder på at økonomisk vekst i fattige land forebygger økonomisk migrasjon.
DA170824 En 9 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse, liten av vekst og uten språk ble meldt savnet torsdag kveld.
DA170824 | Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal ¶
DA170824 Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.
DA170824 Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst .
DA170824 Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før.
DA170824 Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.
DA170824 Etter to år med nedgang er det tredje kvartal på rad med vekst i industrien.
DA170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
DA170824 - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Bruce.
DA170824 Halse vil flytte stasjonen ( det offisielle begrepet er faktisk holdeplass, den har jo ikke stasjonsbygg ) til Ensjø, en bydel i kraftig vekst .
BT170824https://www.bt.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ VEKST : Elektronikk-salget økte voldsomt første halvår 2017, melder Elektronikkbransjen, her representert ved kommunikasjonssjef Marte Ottemo.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel I tillegg går en planlagt superbusstrasé gjennom sentrum og fungerer som et viktig premiss for utbygging og vekst i området.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Norges Banks regionale nettverk av 392 bedrifter : « Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Høyeste vekst siden prisfallet ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber For å finne to kvartaler etter hverandre med sterkere vekst må en tilbake til de to siste kvartalene i 2013.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Audun Braastad, NTB scanpix ¶ Vekst i antall jobber ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal | Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Tall fra SSB viser en vekst i fastlandsøkonomien i 2. kvartal.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst .
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Etter to år med nedgang er det tredje kvartal på rad med vekst i industrien.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Bruce.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken - Politikerne har vedtatt at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
AP170824https://www.aftenposten.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ VEKST : Elektronikk-salget økte voldsomt første halvår 2017, melder Elektronikkbransjen, her representert ved kommunikasjonssjef Marte Ottemo.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake Fakta : AMISH - et samfunn i vekst
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake Fakta : AMISH - et samfunn i vekst
AA170824 Landet kan ikke styres med en Støre og MDG med en avgjørende hånd på rattet for vekst og sysselsetting, mener Sandberg.
AA170824 | Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal ¶
AA170824 Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.
AA170824 Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst .
AA170824 Nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde torsdag, viser at det dermed er samme vekst som kvartalet før.
AA170824 Ifølge E24 må man tilbake til 2013 for å finne lignende veksttakt i norsk økonomi, da man hadde to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.
AA170824 Etter to år med nedgang er det tredje kvartal på rad med vekst i industrien.
AA170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
AA170824 - Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Bruce.
NL170823 FN mener at vi i 2050 vil det være 9,7 milliarder mennesker, en vekst på 2,2 milliarder på 30 år.
NL170823 Ambisjonene er store for den vekst vi kan få til med å dyrke og høste den blå åkeren, havet.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Tror også på vekst på rundt to prosent ¶
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets venter stabil vekst i norsk økonomi i årene som kommer.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Dette er en høyere vekst enn meglerhuset mener vi kan regne som normalvekst i økonomien.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi - Det blir sterkere vekst i kjøpekraften i årene som kommer.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/nytt-kraftig-fall-for-birken Birken-arrangøren har lurt på hva som er årsaken til fallet, etter at de opplevde en voldsom vekst og suksess med sitt konsept gjennom flere år.
DN170823 Tror også på vekst på rundt to prosent ¶
DN170823 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets venter stabil vekst i norsk økonomi i årene som kommer.
DN170823 Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien.
DN170823 Dette er en høyere vekst enn meglerhuset mener vi kan regne som normalvekst i økonomien.
DN170823 - Det blir sterkere vekst i kjøpekraften i årene som kommer.
DN170823 Og selv om en økning i offentlige utgifter normalt vil gi økt vekst , er det en kortsiktig effekt, sier seniorøkonomen.
DN170823 - Vi har ikke noe belegg for å si at fargen på regjeringen gir høyere eller lavere vekst i økonomien.
DN170823 Høyere vekst , lavere ledighet og midlertidig høyere inflasjon vil bidra til kronestyrkelsen.
DN170823 Med SVs vekst og Aps fall i valgkampen til nå, kan SV bli vanskelig å komme utenom.
DN170823 Birken-arrangøren har lurt på hva som er årsaken til fallet, etter at de opplevde en voldsom vekst og suksess med sitt konsept gjennom flere år.
DB170823 Vår vekst baseres på at folk låner cirka 200 milliarder kroner mer, år om annet.
DB170823 - Vi opplever kraftig vekst i undervisning som gjøres av lærere som ikke har lærerutdanning, argumenterer han.
DB170823 I tillegg taler sterkere vekst i norsk økonomi for mer sparsommelig bruk av oljepenger.
DB170823 Det betyr ikke at det har vært feil å gi skattelette, eller at det ikke vil gi høyere vekst på sikt.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/q513m/Laban-strekker-seg-til-India Han trekker frem at det indiske godterimarkedet er i vekst og at det er noe Orkla vil utnytte.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/q513m/Laban-strekker-seg-til-India - Rask modernisering, en voksende e-handel og økende organisering av dagligvarekanalene gjør at vi forventer en vekst i godterimarkedet de nærmeste årene.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KwnRE/Venstre-varsler-kamp-pa-borgerlig-side-for-a-endre-oljeskatten Elvestuen mener den tiden er forbi at en kan forvente vekst i oljepris og dermed inntekter, slik petroleumsskatten er skreddersydd for.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Skulle man gjette over eller under, er sannsynligheten for lavere vekst størst, mener han.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Skulle Flåtten og Høyre få innfridd ønsket om større vekst enn de tidligere har antatt, sier Giske dette om konsekvensene : ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Pensjonistene må også få del i vekst og fremgang i samfunnet.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Men kanskje litt lavere vekst enn med dagens modell.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell I stedet for å ta utgangspunkt i et « gjette-tall », helt i strid med de økonomiske prognosene, har vi fått gjort en beregning på noe mer håndfast : Samme vekst som i de fire siste årene, sier Giske.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell - Flåttens angrep mot oss bygger på at hvis veksten er veldig høy, vil pensjonistene også få en kraftig vekst , men mindre enn de ville fått med dagens modell, Høyre-modellen.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell - Det som er alvorlig, er at hvis det ikke blir så høy vekst , vil pensjonistene kunne oppleve en reell nedgang i kjøpekraften.
AA170823 Og selv om en økning i offentlige utgifter normalt vil gi økt vekst , er det en kortsiktig effekt, sier seniorøkonomen.
AA170823 Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer.
AA170823 - Vi har ikke noe belegg for å si at fargen på regjeringen gir høyere eller lavere vekst i økonomien.
NL170822 Også i næringen er det mange som har erkjent at vekst vil være umulig uten at man får kontroll på problemene med lus og rømming.
NL170822 Ikke minst i Troms og Finnmark er det et potensial for videre vekst .
NL170822 Sp står for aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170822https://www.dn.no/nyheter/2017/08/22/2057/Utenriks/samsung-gjenoppliver-skandalemobil - Til tross for økende konkurranse fra kinesiske merkevarer som Huawei, Oppo og Vivo forventer vi at Samsung vil få en vekst i 2017, sier analysesjef Anshul Gupta hos Gartner i en kommentar.
DN170822 - Til tross for økende konkurranse fra kinesiske merkevarer som Huawei, Oppo og Vivo forventer vi at Samsung vil få en vekst i 2017, sier analysesjef Anshul Gupta hos Gartner i en kommentar.
DN170822 Vi må opp i stort volum for å få resultater, sa Adolfsen, og la til at selskapet har størst vekst utenfor Norge, i Sverige og Finland.
DN170822 Det er spesielt kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge fra andre til tredje kvartal i år.
DN170822 Økt vekst
DN170822 - Men for samlet økonomisk vekst og utvikling har dette spørsmålet liten betydning.
DN170822 De siste månedene har det vært en bred vekst i handelen for nesten alle land i Asia.
DB170822 Ifølge Finansavisen solgte de i fjor eiendommer i Oslo for 125,1 millioner kroner, en kraftig vekst fra året før da omsetningen landet på 42,1 millioner kroner.
DA170822 Han trekker fram vekst i sjømateksporten, gode tall for reiselivet og reviderte estimater for olje- og gassressursene i Barentshavet som mulige årsaker til endringene i disse regionene.
DA170822 Reduksjon i underliggende driftsresultat skyldes hovedsakelig doble it-kostnader i forbindelse med overgang til ny TV plattform, samt kostnader knyttet til digitalisering og vekst .
DA170822 Han trekker fram vekst i sjømateksporten, gode tall for reiselivet og reviderte estimater for olje- og gassressursene i Barentshavet som mulige årsaker til endringene i disse regionene.
DA170822 - Det virker som en vekst som er ute av justisministerens kontroll, sier Hadia Tajik, Arbeiderparti-nestleder og leder av Stortingets justiskomité.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/mJrdl/Lonnsutgiftene-i-Politidirektoratet-har-okt-med-88-millioner-pa-fire-ar - Det virker som en vekst som er ute av justisministerens kontroll, sier Hadia Tajik, Arbeiderparti-nestleder og leder av Stortingets justiskomité.
AA170822 - Det virker som en vekst som er ute av justisministerens kontroll, sier Hadia Tajik, Arbeiderparti-nestleder og leder av Stortingets justiskomité.
AA170822 Særlig de trønderske kystkommunene er en framvisning i vekst og positiv utvikling.
VG170821 - Jeg registrerer at vi er en av klubbene med størst vekst .
VG170821 - Det virker som en vekst som er ute av justisministerens kontroll, sier Ap-Tajik.
VG170821 Norge er et av landene der Pokémon er størst sett i forhold til folketall, og Norge har også et spillermiljø i vekst .
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst , energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre, skriver kronikkforfatteren.
NL170821 Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst , energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre.
NL170821 Det er Kina som forstyrret bildet gjennom sin voldsomme vekst av energikonsumet, som i hovedsak har vært drevet av kull.
NL170821 Den faktoren som synes minst uavhengig av de andre er folketallet, for erfaring viser at befolkningsveksten ikke lar seg stanse uten en betydelig økonomisk vekst i fattige regioner.
DN170821 Veksten kom på 0,6 prosent mot ventet 0,4 prosent, etter to måneder med svakere vekst enn ventet.
DN170821 Dette er den største bidragsyteren til amerikansk økonomisk vekst , ifølge Slørstad.
DN170821 - Med Mærsk Oils tekniske kompetanse og Totals erfaring og sterke finansposisjon, har vi en eksepsjonell mulighet til å styrke den kombinerte konkurranseposisjonen i flere nøkkelregioner og levere vekst , verdiskaping og jobbmuligheter, sier Totals styreleder og konsernsjef Patrick Pouyanné i meldingen.
DB170821 Begrunnelsen for samarbeidsmodellen er at medvirkning, medbestemmelse, fagorganisasjoner og partssamarbeid styrker produktiviteten, effektiviteten, økonomisk vekst og nasjonal konkurransekraft.
DA170821 Omsetning fra tre millioner første driftsår til 6,6 i fjor, og med 40 prosent vekst hittil i år, tyder på det.
VG170820 august åpnet Helleland Kreativt Norge i Trondheim, en ny avdeling i Kulturrådet, hvor 10 ansatte skal bidra til « vekst , verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner ».
VG170820 ) mener en rød-grønn regjering må bli hardere mot fisketrålere med plikter for å sikre vekst i små lokalsamfunn langs kysten.
DB170819 ¶ REKLAME : Konsernsjef Ståle Schjærven ( i midten ) tror på bra vekst i 2017.
DB170819 Jeg tror vi får en bra vekst også i år, og vi har som mål å heve resultatet i konsernet, sier Schjærven.
DB170819 - Vi har i løpet av de siste årene etablert flere nye selskaper og hatt en sterk vekst i antall ansatte og omsetning.
DB170819 - Vi hadde vekst i samtlige selskaper.
DA170819 | En ny generasjon rasister i vekst
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sa adm. direktør Arne Austreid da han la frem resultatet.
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/PVko6/Festivaler-er-risikabelt-Men-regnskapene-avliver-mytene Det forventes ytterligere vekst i år ( se nøkkeltallene nederst i artikkelen ).
DA170818 Leder i Drammen AP, Dag Ebbestad, var med på en 2,2 prosents vekst før lokalvalget for to år siden, da partiet endte på 31,5 prosent.
AA170818 Kombinert med svak økonomi, mangel på økonomisk og administrativ kompetanse, liten erfaring med markedsføring og mangel på et profesjonelt salgsapparat, er det en dårlig modell om det er vekst man ønsker.
AA170818 En næring i vekst : Kulturell og kreativ næring er i vekst i både Norge og Europa.
AA170818 En næring i vekst : Kulturell og kreativ næring er i vekst i både Norge og Europa.
AA170818 EU viser betydelig interesse for næringen fordi den har god vekst , er « grønn », innovasjonsorientert og sysselsetter mange unge arbeidstakere og gründere.
VG170817 Små forskjeller gjør at vi er et samfunn med høy tillit, muligheter for alle og større økonomisk vekst .
VG170817 En hovedgrunn er at god samferdsel anses som en viktig del av næringspolitikken og for å skape vekst og utvikling i næringslivet.
DN170817 Duterte har satt som mål at landet skal få en årlig økonomisk vekst på åtte prosent - høyest i Asia.
DN170817 Etter en lang periode med enorm vekst har boligmarkedet i hovedstaden gått kraftig tilbake.
DN170817 WeChat hadde 982,8 millioner brukere i andre kvartal - en vekst på 19,5 prosent. 86 prosent bruker tjenesten daglig.
DN170817 De kinesiske internettselskapene Alibaba og Tencent har rekordresultater og høy vekst .
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/kkWjX/Vi-er-lenket-til-et-lik_-sa-briter-om-Europa-for-brexit-Na-er-alt-snudd-pa-hodet Selv kriserammede Italia har hatt en raskere vekst i den økonomiske aktiviteten.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/kkWjX/Vi-er-lenket-til-et-lik_-sa-briter-om-Europa-for-brexit-Na-er-alt-snudd-pa-hodet I denne perioden har britisk økonomi også hatt raskere vekst enn den norske, som er blitt rammet av oljeprisfallet, men også norsk økonomi har vist tydelige tegn til bedring det siste halvåret, påpeker Haugland.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/kkWjX/Vi-er-lenket-til-et-lik_-sa-briter-om-Europa-for-brexit-Na-er-alt-snudd-pa-hodet juni 2016 stemte flertallet av briter for å rive seg løs fra et EU som hadde vært preget av økonomisk krise og svak vekst lenge.
NL170816 Verdiene som nordnorske bedrifter skaper bør gå til vekst og lokale arbeidsplasser, og ikke brukes på en skjev og kortsiktig formueskatt til det offentlige.
NL170816 Nord-Norge mangler egenkapital og vi er helt avhengig av gode banker som bidrar til å finansiere fremtidig vekst .
DN170816 Utenrikstrafikken økte mest, med en vekst på 7 prosent fra i fjor.
DN170816 Oslo lufthavn hadde størst økning i passasjertrafikken i første halvår med 7,3 prosent fra samme periode i fjor, mens øvrige lufthavner samlet sett hadde en vekst på 1,2 prosent.
DN170816 Oppgangen skyldes blant annet vekst i industrien og tjenestesektoren.
DN170816 I forrige måned anslo den italienske sentralbanken en vekst på 1,4 prosent i år.
DN170816 Støtter seg på økonomisk vekst
DN170816 - Jeg mener ikke at aksjene er hårreisende billige, men vi er ikke i nærheten av et overopphetet marked, sier Tepper, som mener at global økonomisk vekst støtter opp om synet hans.
DN170816 IMF kritisk til lånefinansiert kinesisk vekst
DN170816 Forbrukslån- og kredittkortbanken Komplett Bank fikk et resultat på 75,7 millioner kroner i andre kvartal, en vekst på 100 prosent fra samme kvartal i fjor.
DN170816 Det er en sterkere vekst enn banken har signalisert til markedet tidligere.
DN170816 IMF kritisk til lånefinansiert kinesisk vekst
DN170816 IMF kritisk til lånefinansiert kinesisk vekst
DN170816 | IMF kritisk til lånefinansiert kinesisk vekst
DN170816 IMFs økonomer har frem til nå ment at Kina ville få en vekst på 6,2 prosent i år.
DN170816 IMF mener den kinesiske økonomien vil overraske positivt med en høyere enn forventet økonomisk vekst frem til 2020.
DN170816 En høy økonomisk vekst og tilsvarende høy gjeldsvekst øker sannsynligheten for at det vil komme en korreksjon i den kinesiske importen.
DN170816 Dette har bidratt til å opprettholde en stabil høy økonomisk vekst .
DN170816 Størst vekst sto det helnorske Atomic Soul-konsernet for, som økte omsetningen med over 80 millioner fordelt på to selskaper rettet mot henholdsvis det norske og internasjonale artistmarkedet - Atomic Soul Booking as og Friction as. - 2016 var et av de beste årene vi har hatt noensinne, tror jeg, sier styre
DN170816 DN har sett på regnskapene til Norges fem største artistbookingbyråer for 2016, som vitner om en bransje i stor vekst .
DN170816 - Vekst og kostnader holder hverandre i hendene.
DB170816 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
DB170816 Vi har for eksempel de siste årene lansert mange produkter innen vegetar og vegan og ser en god vekst .
DB170816 Skulle Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV få flertall for en slik politikk vil resultatet bli redusert vekst i norsk økonomi og det vil igjen føre til økende ledighet.
DB170816 Dette er dårlig nytt for vekst og utvikling.
DB170816 Med ett hadde Oslo Filharmoniske Orkester fått en egnet arena for musikalsk vekst .
DA170816 Nettopp derfor vil Arbeiderpartiet bidra til å støtte oppstartsbedrifter og gründere, spesielt innenfor teknologi og grønn vekst .
DA170816 Derfor vil Ap bidra til å støtte oppstartsbedrifter og gründere, spesielt innenfor teknologi og grønn vekst .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
AA170816 Oppgangen skyldes blant annet vekst i industrien og tjenestesektoren.
AA170816 I forrige måned anslo den italienske sentralbanken en vekst på 1,4 prosent i år.
AA170816 - Vil vil sørge for 3.000 flere lærerårsverk i småskolen 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
AA170816 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
VG170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
VG170815 Jessen begrunner modellprofilen med et SUV-marked i kraftig vekst både i Europa og i Norge.
NL170815 Her er vekst og jobbmuligheter som aldri før.
DN170815 - Vi ser at friskere vekst i verdensøkonomien, bedre inntjening i næringslivet og optimisme i finansmarkedene har løftet verdien av porteføljen, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva i en pressemelding.
DN170815 Bare plakatmarkedet utendørs er i større vekst av de andre tradisjonelle mediene som tv, radio og dagspresse.
DB170815 Vi har programfestet at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, og i vårt program er det en rekke nye tiltak som vil gi grønn vekst i Norge.
DA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Lavere oljepris gir lavere vekst i fondet ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Det har vært en vekst i det materielle til pensjonister jevnt over, men ikke til alle, sier Davidsen.
AA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
AA170815 I sin åpningstale slo han fast at det ikke er noen motsetning mellom vekst , lønnsomhet og miljømessig bærekraftig lakseproduksjon.
AA170815 Det ene er næringen selv, som mener restriksjonene på bransjens vekst er for strenge.
AA170815 Dessuten mener han at hans nye vekstregime, som han er åpenlyst stolt av, gir næringen muligheter for vekst .
VG170814 Kommunismen hindret en slik vekst og måtte reformeres og svekkes for at den økonomiske fremgangen skulle bli mulig.
VG170814 I all tid siden opplysningsfilosofenes tanker bølget innover vanlige menneskers sinn har deres idealer fosset frem og i realiteten aldri sett seg tilbake eller brydd seg med de irrasjonelle, dogmatiske og bakstreberske religiøse ideene som hele tiden har kavet i kjølvannet av en fremgang og vekst i velferd ingen kan bestride årsaken til.
VG170814 Et samfunns suksess, målt i vekst og velferd, kan aldri bli annet enn summen av dets befolknings evne og mulighet til å utnytte de enorme ressursene som bor i hvert enkelt menneske.
VG170814 Derfor også vekst , vitenskapelige gjennombrudd og fremgang.
VG170814 også måtte konkludere med at kommunismen har æren for Kinas voldsomme økonomiske vekst .
NL170814 Dette medførte en vekst i omsorgsovertakelser og en diagnoseting av barn og ungdom, der private aktører/investorer har benyttet anledningen til å realisere en barnevernindustri.
DN170814 - Med vekst i global etterspørsel og tilnærmet null tilbudsvekst virker markedsbalansen for primæraluminium sterk, sier Lager.
DN170814 Høyre vil satse på kunnskap, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser for å skape økonomisk vekst i en fase hvor oljenæringen blir mindre viktig for Norge.
DN170814 Veikartet inneholder 24 konkrete politikkforslag for grønn vekst i Norge.
DN170814 Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) under Arendalsuka.
DN170814 Fornybar vekst
DN170814 Vi tror Japan vil få en vekst for året på 1,5 prosent, ifølge senior Japan-økonom Marcel Thieliant hos analyseselskapet.
DN170814 Svakere kinesisk vekst
DN170814 Japan har siden 1990-tallet hatt en svak økonomisk vekst .
DN170814 I siste kvartal fikk Japan en økonomisk vekst på fire prosent.
DN170814 Det var forventet en vekst på 7,2 og 7,6 prosent, Detaljhandelen økte med 10,4 prosent.
DN170814 Arbeidsledigheten i Asias nest største økonomi er på 2,8 prosent, det er vekst i privat forbruk og private investeringer.
DN170814 - Vi forventer det blir økonomisk vekst for syvende kvartal på rad.
DB170814 I motsetning til Facebook, kunne Twitter ikke vise til noen vekst det siste kvartalet, ifølge CNBC.
DA170814 Høyre-lederen får tydelig fram Høyres syn : De mener det er viktigere å legge til økt vekst i økonomien gjennom å bedre rammevilkårene til bedriftene framfor å øke skattene, og får banket inn regjeringens satsing på infrastruktur, innovasjon og forskning.
DA170814 Ifølge OECD kan store sosiale forskjeller også svekke økonomisk vekst .
DA170814 - Det må Norge absolutt heller ikke, men det er med og utvider bransjen, og skape økonomisk vekst .
DA170814 Høyre-lederen får tydelig fram Høyres syn : De mener det er viktigere å legge til økt vekst i økonomien gjennom å bedre rammevilkårene til bedriftene framfor å øke skattene, og får banket inn regjeringens satsing på infrastruktur, innovasjon og forskning.
DA170814 Ifølge OECD kan store sosiale forskjeller også svekke økonomisk vekst .
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik Til det er det å si at vi aldri før har opplevd en slik eksplosiv vekst i boligprisene over en så lang periode.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik En kvalifisert gjetning er at hverken de som fylte 30 år for 25 år siden, eller de som fyller 30 år i morgen, vil oppleve en slik vekst i sitt liv.
AA170814 Debatten til tross : Erna Solberg trekker fram « vekstfremmende skattelettelser » som ett av tre tiltak - sammen med satsing på samferdsel og kunnskap - for å skape økonomisk vekst i en fase hvor oljenæringen blir mindre viktig for Norge.
AA170814 Veikartet inneholder 24 konkrete politikkforslag for grønn vekst i Norge.
AA170814 Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) under Arendalsuka.
AA170814 Observatører advarer mot en kommende utflagging av næringen hvis ikke norske myndigheter snart åpner for ny vekst .
AA170814 Havbruk er fortsatt en økonomisk suksess som har bidratt til vekst og velstand langs kysten vår.
DN170813 Merkels åpningstale, som markerte starten på en seks uker lang valgkamp, dreide seg også om vekst i tysk økonomi.
DN170813 Hun viste til økonomisk vekst gjennom sine år som statsminister og sa målet er å redusere arbeidsledigheten til under 3 prosent innen 2025.
DB170813 Dermed er mye av vår vekst gamle boliglån som er midt i en nedbetalingsperiode og dermed har en lav belåningsgrad, sier banksjefen til Finansavisen.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/55x7m/Merkel-med-ultimatum-til-tysk-bilindustri Merkels åpningstale, som markerte starten på en seks uker lang valgkamp, dreide seg også om vekst i tysk økonomi.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/55x7m/Merkel-med-ultimatum-til-tysk-bilindustri Hun viste til økonomisk vekst gjennom sine år som statsminister og sa målet er å redusere arbeidsledigheten til under 3 prosent innen 2025.
DN170812 - Kunstig intelligens og robotrådgivere er veldig skalerbare og kan håndtere en slik vekst enkelt.
DB170812 Produksjonskapasiteten har gjennom 2016 økt betydelig, som vil danne grunnlag for ytterligere vekst fremover, sier styremedlem Rune Fløgstad i Voss of Norway.
DB170812 En god skole er viktig for den enkelte, for næringspolitikk og som grunnlag for vekst , sa Solberg, ¶
AA170812 Det er likevel positive tegn, bestanden er i vekst noen steder, særlig i det sørlige Afrika, men de majestetiske dyrene trues på annet vis.
DN170811 Konsernet har en betydelig tomtemasse under regulering og venter fortsatt vekst ifølge årsberetningen, men har den kapitalen det trenger ifølge Økseter.
DA170811 - Hvis vi skal ta litt lærdom av det tidligere kulturløftet, så var det at det skapte en formidabel ambisjonsøkning, vekst og aktivitet, men vi opplevde at det var utfordrende å sikre at midlene kom ned til den kulturelle grunnmuren i så stor grad som vi ønsket.
VG170810 Nå er vi blitt så vant til vekst at det er rett inn i antikapitalistiske facebookgrupper om vi ikke blir rikere for hvert år som går.
VG170810 Med den industrielle revolusjonen startet enorm vekst .
NL170810 Man vet at sterk vekst medfører en del utfordringer knyttet til ansamling av mennesker, søppel og kloakk, og at det kreves tilrettelegging.
NL170810 MILJØUTFORDRINGER : Man vet at sterk vekst medfører en del utfordringer knyttet til ansamling av mennesker, søppel og kloakk, og at det kreves tilrettelegging.
NL170810 I denne er myndighetene er betydelig mer opptatte av vekst enn av å håndtere turismens problematiske sider.
NL170810 Reiselivsmeldingens prognoser for videre vekst i Norge peker BRATT oppover - farlig bratt, om vi lytter til de frivillige organisasjonene.
DB170810 ( Hegnar.no ) : Etter flere år med kraftig vekst falt inntektene til klesprodusenten, Tufte Wear med drøyt fem millioner kroner til 34,2 millioner kroner i fjor.
DB170810 Ifølge TDN Finans var det ventet en vekst på 1,4 prosent.
DB170810 Det var ventet en vekst på 1,1 prosent på årsbasis.
DB170810 Og når man først snakker om skatten som urettferdig, så rammer man det inn som argumenter for at kutt bidrar til vekst og omstilling.
DB170810 Det må utformes effektivt, slik at det ikke hindrer vekst og arbeidsplasser i all for stor grad.
DA170810 Da må vi jobbe regionalt, sier Trude Andresen, og trekker fram Buskerudbyen som fremste planleggingsverktøy for infrastruktur og framtidig vekst .
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Bransjens vekst skyldes hovedsakelig at bemanningsbyråenes omsetning innen bygg- og anleggsindustrien økte med 28,7 prosent i fjor.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Vekst av henleggelser grunnet kapasitet i fjor ¶
AA170810 Flere av de små flyplassene opplevde tosifret vekst i juli, blant annet hadde Leknes og Svolvær i Lofoten vekst på henholdsvis 27,4 og 26,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Flere av de små flyplassene opplevde tosifret vekst i juli, blant annet hadde Leknes og Svolvær i Lofoten vekst på henholdsvis 27,4 og 26,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Det skyldes delvis at Senterpartiets sterke vekst har stagnert samtidig sliter Arbeiderpartiet med å komme på offensiven.
DN170809 Elbiler plukker stadig nye markedsandeler i Norge, men globalt sett kan oljeselskapene flyte på vekst i flere år.
DN170809 Analyseselskapet Wood Mackenzie mener at et paradigmeskifte er på gang og venter at global etterspørsel etter olje vil slutte å vokse i 2025, som følge av blant annet eksponentiell vekst i bruken av elbiler.
DN170809 - Dette indikerer tiltagende vekst i etterspørselen, skriver han.
DN170809 Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sier Austreid i meldingen fra banken.
DB170809 Stoffet hun testet positivt på, er kjent for å stimulere til økt vekst av muskelvev hos kvinnelige kroppsbyggere.
DB170809 Det var jo først og fremst høye oljepriser som gjorde at vi fikk en voldsom vekst i norsk økonomi.
DB170809 De siste årene har Preikestolen, Lofoten og noen norske turmål opplevd en rekordartet vekst i antallet besøkende.
DB170809 Verken regjeringen, Skatteutvalget eller landets fremste fagfolk klarer å finne bevis for at denne typen skattekutt fører til flere arbeidsplasser eller økt vekst .
DA170809 Støre gikk rett i strupen på Solberg, som han mener har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliarder kroner i skattekutt som verken skaper nye jobber eller bidrar til vekst .
AA170809 Støre gikk rett i strupen på Solberg, som han mener har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliarder kroner i skattekutt som verken skaper nye jobber eller bidrar til vekst .
AA170809 Det kraftige oljeprisfallet høsten 2014, som fikk store følger for Norge i form av økt ledighet og svakere vekst , er blitt møtt med tiltakspakker og rekordlav rente.
VG170808 Under hans styre har Kenya hatt en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i året.
VG170808 Vekst og korrupsjon ¶
NL170808 Målet er å sikre muligheten for økonomisk vekst ved å beskytte økonomien mot valutasvingninger og sanksjoner, og å være uavhengig av import.
DN170808 Rema ser likevel lyspunkt og klamrer seg til en vekst i de siste månedene.
DN170808 Ifølge estimater hentet inn av Bloomberg var det på forhånd var det ventet en årlig vekst på 5,4 prosent, opplyser TDN Finans.
DN170808 Verdens nest største økonomi fikk en vekst på 6,9 prosent i årets to første kvartalet.
DN170808 SEB tror Kina vil få en økonomisk vekst på 6,8 prosent i år og 6,5 prosent i 2018.
DN170808 India vil få en høyere vekst også Filippinene ligger an til å få en vekst på rundt 6,5 prosent i 2018.
DN170808 India vil få en høyere vekst også Filippinene ligger an til å få en vekst på rundt 6,5 prosent i 2018.
DN170808 Han konkluderer med at de asiatiske økonomiene vil ha en svakere vekst mot slutten av året.
DN170808 Dette var lavere enn forventningene om en 14,8 prosent vekst .
DN170808 Den skandinaviske banken SEB tror Asia vil få en svakere vekst mot slutten av året.
DN170808 Det er imidlertid ikke nok for selskapet, som også skal leie et annet lokale i Malta i 2018, på grunn av kraftig vekst .
DB170808 I Norge har det vært en kontinuerlig vekst av barn og unge som plasseres i fosterhjem mellom 2003 og 2012.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-votering-om-tillit-til-president-Zuma Han har vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler, samtidig som Sør-Afrikas økonomi har opplevd stadig dårligere vekst og rekordhøy ledighet.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-avstemming-mot-president-Zuma Han har vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler, samtidig som Sør-Afrikas økonomi har opplevd stadig dårligere vekst og rekordhøy ledighet.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVKaJ/To-av-tre-norske-turister-har-droppet-Tyrkia Mens Tyrkia i mange år opplevde solid vekst , så har to av tre norske besøkende forsvunnet i løpet av to år med stadige terrorangrep, politisk uro og fengslinger av regimekritikere.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/MVy9B/Presidentvalg-under-spent-atmosfare-i-Kenya Under hans styre har Kenya hatt en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i året.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/MVy9B/Presidentvalg-under-spent-atmosfare-i-Kenya Vekst og korrupsjon ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVyJo/Toff-sommer-for-Rema_-Kiwi-kan-snart-ga-forbi Extra hadde en vekst på 1,4.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVyJo/Toff-sommer-for-Rema_-Kiwi-kan-snart-ga-forbi - Dette er jo ingen overraskelse for oss, vi ser disse tallene hver uke, sier han og forklarer videre at Rema hadde overraskende god vekst i fjor.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/wqlmL/SAS-med-ny-passasjerrekord-i-juli Det var en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med juli i fjor, viser tallene som ble lagt frem tirsdag.
AA170808 Under hans styre har Kenya hatt en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i året.
AA170808 Extra hadde en vekst på 1,4.
AA170808 - Dette er jo ingen overraskelse for oss, vi ser disse tallene hver uke, sier han og forklarer videre at Rema hadde overraskende god vekst i fjor.
AA170808 Det var en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med juli i fjor, viser tallene som ble lagt fram tirsdag.
SA170807 Dette er utrolig nok en prosentvis vekst på 30 prosent fra samme periode i fjor.
FV170807https://www.fvn.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html Dette er utrolig nok en prosentvis vekst på 30 prosent fra samme periode i fjor.
DN170807 På tross av det ikke fullt så gode iskremåret, har Diplom-Is mål om vekst .
DN170807 Han mener de børsnoterte lakseoppdretternes guiding for vekst i oppdrettet er for aggressiv.
DN170807 - Bakkafrost er også høyt priset, men samtidig ligger det an til en kraftig vekst i produksjonen i de neste to til tre årene, sier han.
DB170807 Noen vil kanskje si at dette er en fantastisk gründer-suksess, men dette er i realiteten vekst basert på oppkjøp, omsetning basert på skattepenger og et tilbud som i liten grad skiller seg fra det offentlige barnehagetilbudet.
BT170807https://www.bt.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html Dette er utrolig nok en prosentvis vekst på 30 prosent fra samme periode i fjor.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/8y4Qr/Hemmelig-votering-om-tillit-til-Sor-Afrikas-president Han har vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler, samtidig som Sør-Afrikas økonomi har opplevd stadig dårligere vekst og rekordhøy ledighet.
AP170807https://www.aftenposten.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html Dette er utrolig nok en prosentvis vekst på 30 prosent fra samme periode i fjor.
AA170807 I andre kvartal i år var det en vekst i industriproduksjonen på 0,7 prosent, mens tolvmånedersutviklingen er nøytral, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170807 Gudmundson hadde på forhånd ventet vekst fordi « flere tillitsindikatorer viser positive tendenser », som han skriver i sin morgenrapport mandag.
AA170807 - Vi venter positiv vekst i industriproduksjonen som vil trolig vedvare framover, skriver han.
AA170807 - Vi venter at tallene viser en vekst på 0,4 prosent i juni etter et fall på 0,3 prosent måneden før, skriver Øwre-Johnsen i sin morgenrapport.
AA170807 I juli alene utførte Røde Kors 210 redningsoppdrag, noe som tilsvarer en vekst på 50 prosent i forhold til juli i fjor.
VG170806 - Hvorfor bedrifter som ligger i Norge som eies av nordmenn skal ilegges straffeskatt som reduserer mulighetene for vekst er helt uforståelig.
DN170806 Stende for faghandel i Virke mener etableringen av stadig flere high end-butikker i Oslo indikerer en sterk vekst i dette markedet.
DN170806 Under hans styre har Kenya hatt en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i året.
DN170806 AP : Kontoret til Venezuelas riksadvokat omringet Vekst og korrupsjon ¶
DN170806 - Marcus & Martinus fortsetter å jobbe fokusert og målrettet og har ambisjoner om ytterligere vekst . 2017 ser lovende ut, skriver Schei.
VG170805 Men oversiktsbildet er systematisk vekst i tillit til EUs institusjoner over tid.
DN170805 Samtidig kom det mer positive nyheter fra interesseorganisasjonen Digital Radio Norge, som kunne melde om at det i mai og juni har vært en tydelig vekst av lyttere til de digitale radiokanalene - altså lyttingen på andre kanaler enn NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge.
DB170805 ¶ SER FREMOVER : Vi ønsker å øke matproduksjonen i Norge, og oppdrettsnæringen har store muligheter for vekst , skriver statssekretæren.
DB170805 Vi ønsker å øke matproduksjonen i Norge, og oppdrettsnæringen har store muligheter for vekst .
DB170805 Så vil jeg understreke at i oppdrettsnæringen har det ikke vært vekst på flere år.
DB170805 Det bygger på trafikklysprinsippet, der trafikklyset sørger for at vekst kommer der det er miljømessig forsvarlig.
DB170805 Senterpartiets vekst , og høykonjukturen for distriktsdebatt kommer til å bli avgjørende ved høstens valg.
DA170805 Blant grunnene til at søppelbergene vokser, er at reiseindustrien er i sterk vekst over hele verden.
DA170805 Blant grunnene til at søppelbergene vokser, er at reiseindustrien er i sterk vekst over hele verden.
VG170804 Jeg var en tålmodig type, lenge liten i vekst , før jeg utviklet meg sent.
DN170804 Samtidig opplyser Borr Drilling at en børsnotering vil gjøre selskapet rustet for videre vekst gjennom eiendelskjøp, samt fusjoner og oppkjøp.
DB170804 « Høyre : Vil opprettholde pelsdyrproduksjon samt ha vekst i fiskeoppdrett.
DB170804 Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ha vekst i fiskeoppdrett.
DB170804 Vil ha vekst og satse på nye arter i fiskeoppdrett.
DB170804 Det er en vekst som uansett går til « militæret først ».
DA170804 I regjeringen perspektivmelding peker de på at det vil bli mindre handlingsrom i økonomien framover, med økende utgifter og lavere vekst i inntekter.
DA170804 Det som knyttet disse sammen var i stor grad opposisjon mot militær innblanding i politikken, og et ønske om økonomisk vekst og politisk stabilitet.
DA170804 Arbeidernes Ungdomsfylking ( AUF ) har vært i kraftig vekst de siste årene.
DA170804 God vekst
AP170804https://www.aftenposten.no/okonomi/i/rq6zK/Kraftig-trafikkvekst-for-Norwegian De ferske tallene viser at flyselskapet fortsetter sin eventyrlige vekst , på tross av krangling med piloter og sinte kunder.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene Høyre vil : « Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. (...
AA170804 USA opplever andre måned med solid vekst på rad, et tegn på at amerikansk økonomi er på frammarsj.
AA170804 Amerikansk økonomi opplever en sterk vekst i antallet nye arbeidsplasser, opplyser arbeidsdepartementet.
AA170804 - De siste årene har salget av lokalmat hatt en opp til tre ganger så sterk vekst som i resten av matmarkedet.
AA170804 Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatt høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.
VG170803 Kulturturisme og opplevelser er også sektorer i vekst .
VG170803 - Tromsø er et pressområde og en by i vekst .
NL170803 Sp har gjennom hele sin historie stått for en aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
NL170803 Men det er også utfordringer som må løses for å sikre fortsatt vekst , verdiskapning og utvikling.
NL170803 Dette er en stor svakhet som truer vekst , verdiskapning og utvikling.
NL170803 Det samme må gjelde for Norge : Jernbane blir en nøkkel til vekst og utvikling.
DN170803 Analytikeren peker på at boligprisene nå har utviklet seg svakere enn anslagene til Norges Bank, som er en vekst på 0,1 prosent månedlig.
DN170803 Etter en periode med voldsom vekst har boligmarkedet i hovedstaden nå bremset kraftig opp.
DN170803 Klimatiltak gir vekst
DN170803 - Vi må slutte å se på vekst som noe normalt ¶
DN170803 « I nær tid viser indikatoren at vi har vært gjennom en langvarig nedgangsperiode fra oljeprisen stupte i 2014, men at norsk økonomi nå er på god vei oppover igjen med en vekst over snittet.
DN170803 Så langt i år har SSB publisert bnp-tall for første kvartal som viste en vekst på 0,6 prosent.
DN170803 For andre kvartal viser FNI indeksen tiltagende vekst i forhold til første kvartal », skriver Camp-senteret i en pressemelding.
DN170803 Xiaomi var vinneren med en vekst på 60 prosent til 23,2 millioner enheter og har startet en internasjonal ekspansjon i år.
DN170803 Samsung er fortsatt størst med 80,4 millioner enheter - en vekst på fire prosent.
DN170803 Det forventes fortsatt vekst i inneværende halvår - takket være lanseringen av Iphone 8 og andre modeller.
DB170803 Sykehuskøene økte og det ble 15.000 flere fattige barn med Ap i regjering, til tross for at de hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, en oljepris på opp mot 120 dollar fatet og en økonomi i vekst .
DA170803 Et viktig grep for å skape økonomisk vekst , mener regjering.
DA170803 Det er svakere enn i resten av landet, der boligprisene har hatt en vekst på 4,8 prosent.
DA170803 Vekst på årsbasis ¶
DA170803 Jeg stiller blant annet spørsmål om økonomisk vekst eller lavere forbruk ?
DA170803 Et viktig grep for å skape økonomisk vekst , mener regjering.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/1L4zK/Borsene-har-satt-rekord-etter-rekord-siden-Trump-ble-valgt-Presidenten-tar-all-are-selv-Dette-sier-ekspertene Tiden etter Donald Trump ble valgt som president har brakt med seg vekst og flere rekordnoteringer i aksjemarkedet.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/1L4zK/Borsene-har-satt-rekord-etter-rekord-siden-Trump-ble-valgt-Presidenten-tar-all-are-selv-Dette-sier-ekspertene Dow Jones-indeksen stengte på over rekordhøye 22 000 på onsdag, etter lengre tid med vekst og rekordnoteringer i aksjemarkedet.
AA170803 Konkurstruede Norske Skog var en av dagens vinnere med en vekst i aksjekursen på 11,6 prosent.
AA170803 Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 52,8 dollar fatet, en vekst på nesten 1 prosent i løpet av handledagen.
AA170803 | Flere boliger til salgs gir lavere vekst i hele landet ¶
NL170802 Dette har i stor grad svekket fylkets mulighet til å legge til rette for både nye og for vekst i våre lokale bedrifter og dermed til vekst i antall nye jobber.
NL170802 Dette har i stor grad svekket fylkets mulighet til å legge til rette for både nye og for vekst i våre lokale bedrifter og dermed til vekst i antall nye jobber.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
DN170802 Tesla melder også om vekst i bestillingene av Model S og Model X.
DN170802 Tesla melder også om vekst i bestillingene av Model S og Model X.
DN170802 Drewry tror utsettelsen vil føre til færre skrapinger av skip, og dermed høyere flåtevekst, men venter at ratene vil stige ettersom de ser en høyere vekst i fraktetterspørselen enn flåten.
DN170802 Vill USA- vekst for norsk laks ¶
DN170802 Han var tilfreds med at selskapet, som driver med konsulentvirksomhet innen olje og gass, har klart å oppnå en vekst i et marked preget av lav aktivitet.
DN170802 - Vi må slutte å se på vekst som noe normalt ¶
DN170802 Australia har hatt sammenhengende økonomisk vekst i over 25 år - som det eneste av industrilandene.
DN170802 Tv-produksjon i vekst
DB170802 Han var liten i vekst , men hadde kraft og en vanvittig spenst som gjorde at han stanget inn mange mål i løpet av karrièren.
DB170802 Går man tilbake i tid klarer markedet å ta unna en årlig vekst i tilbudet på 8 prosent.
DB170802 Et håp om videre vekst i næringen har for mange vært utviklingskonsesjonene.
DB170802 Det igjen er drevet av bortfallet av laks fra Chile i fjor og tilnærmet null vekst i Norge, samtidig som verden etterspør stadig mer laks, skriver Finansavisen.
DB170802 - Det kommer noe vekst fra Chile i høst, men jeg er usikker på hvor mye effekt det får.
DB170802 - Det er noe høyere biomasse i Norge fordi vår herre har gitt oss god tilvekst i sommer kombinert med noe lavere slaktevolum første halvår, samt vekst i Chile vil øke utbudet global, men det er stor elastisitet i markedet og god etterspørsel, så vi ser lyst på det året under ett.
DB170802 Verken regjeringen, Skatteutvalget eller landets fremste fagfolk klarer å finne bevis for at denne typen skattekutt fører til flere arbeidsplasser eller økt vekst .
DA170802 LES OGSÅ : Vekst i boligprisene i Rogaland ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/OV97q/10-tips-for-helgen-4-6-august Trailer : Øyadokumentar Film om Øyafestivalens begynnelse, fall og vekst .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/2Wzrl/-Syv-av-ti-legebesok-kan-gjores-digitalt - Vi opplever en månedlig vekst på 30 prosent, sier Vegard Krogh-Reinsnes i Eyr Online Doktor.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5Vyj/Turistskatt-er-ansvarsfraskrivelse--Erling-Lae Reiselivet er i sterk vekst .
AA170802 Økt innvandring knyttes også til raskere økonomisk vekst fordi arbeidsstyrken vokser. ( ©NTB ) ¶
AA170802 Også Norgesgruppen opplever en sterk vekst .
AA170802 Alle dagligvarekjedene har opplevd en vekst i salg av økologisk mat.
AA170802 | Solid vekst i passasjerer på Torp ¶
AA170802 Torp er dermed den flyplassen i Norge som for tiden har størst vekst , og er den tredje største flyplassen i landet for utenrikstrafikk, kun slått av hovedflyplassen på Oslo Gardermoen og Bergen Flesland.
AA170802 Nest mest omsatt var Norsk Hydro, som hadde en svak vekst på 0,02 prosent.
VG170801 Hadia Tajik ( Ap ) sier norsk ungdom må rustes bedre mot alternative fakta og propaganda, for å hindre enda mer vekst i de høyreekstreme miljøene i Norge.
NL170801 Mener næringsorganisasjonen fremdeles at vi skal ha en bærekraftig vekst tuftet på en forvaltning som ikke er miljømessig bærekraftig ?
NL170801 Likevel har Sjømat Norge og Ystmark tatt til orde for " bærekraftig vekst ".
NL170801 Vi leser at kommuneøkonomien har ikke hatt sterkere vekst siden 90-tallet.
NL170801 Som er positive når det kommer framlegg om utbygginger, vekst og utvikling - og som gir oss som bor her og de som kommer etter ei framtid med flere muligheter.
DN170801 Det er en vekst på tre prosent fra foregående kvartal og hele 22 prosent fra samme kvartal i fjor.
DN170801 Apple melder også om vekst i tjenesteomsetningen, som endte på 7,27 milliarder dollar i kvartalet.
DN170801 - Med omsetningen opp syv prosent på årsbasis er vi glade for å kunne rapportere økende vekst for tredje kvartal på rad og den høyeste omsetningen innen tjenester i et kvartal noensinne, sier Cook i en pressemelding fra selskapet tirsdag.
DN170801 Vi har faktisk mer inntekter utenfor enn innenfor Norge nå, sier Rystad, som tror på minst like stor vekst i år.
DN170801 Jarand Rystad tror på videre vekst for selskapet som bærer hans navn, og hvor han eier 38 prosent, selv om oljeprisen skulle holde seg svak et par år til.
DN170801 Barbert vekst
DN170801 Vi legger bak oss nok en måned med vekst , og er nå det tv-huset som vokser mest så langt år, både i den kommersielle tv-målgruppen og blant folk flest, sier Tine Austvoll Jensen, sjef for TVNorge og Discovery Networks i Norge.
DN170801 Discovery med kommersiell vekst
DN170801 Spotify omsatte i 2016 for 24,4 milliarder kroner, en vekst på 50 prosent fra året før.
DB170801 - Fem operasjefer på ti år er en dårlig « track record » for vekst og kontinuitet.
DA170801 Store, internasjonale firma som kommer og går, og som trekker hele overskuddet ut av landet, er ikke løsningen for vekst i Norge.
DA170801 Dette vil gi økt vekst , økt optimisme og styrke norske arbeidsplasser, samtidig som det økte bunnfradraget kommer de aller fleste som eier egen bolig til gode.
DA170801 Eiendomsstatistikken viser en svak nedkjøling av boligmarkedet i Oslo, etter en vekst på 40 prosent på litt over to år.
AP170801https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2WxQy/Rema-vil-bli-best-pa-okologiske-varer-Fokhol-Gard-i-Stange-skal-hjelpe-dem-med-det Også Norgesgruppen opplever en sterk vekst .
AP170801https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2WxQy/Rema-vil-bli-best-pa-okologiske-varer-Fokhol-Gard-i-Stange-skal-hjelpe-dem-med-det Alle dagligvarekjedene har opplevd en vekst i salg av økologisk mat.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/xq2lB/Nytt-rekordar-for-kinesiske-turister-i-Norge- Personlig tror jeg ikke økningen blir like høy som i mai, men prognosen er 20 til 30 prosent vekst i sommersesongen sammenlignet med i fjor, sier Holte.
AA170801 Personlig tror jeg ikke økningen blir like høy som i mai, men prognosen er 20 til 30 prosent vekst i sommersesongen sammenlignet med i fjor, sier Holte.
NL170731 Den argumenterer for at myndigheter bør stimulere til vekst i alle regioner, i stedet for å kun fokusere på noen få vekstmotorer.
DN170731https://www.dn.no/etterBors/2017/07/31/1250/Tv/giertsen-vekst-for-salg I 2016 omsatte Feelgood for 90,3 millioner kroner, en vekst fra 78,6 millioner kroner i 2015.
DN170731 Svak vekst i både antall brukere og omsetningen ble trukket frem som årsaker til den brutale nedturen.
DN170731 ¶ Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank forteller at banken har opplevd en kraftig vekst i klager om binære opsjoner og risikoinvesteringer i utlandet.
DN170731 - Valutaen reflekterer det som skjer i et land og forventningene til nasjonens vekst , velstand, inflasjon og styringsrente, sier Snow til Bloomberg.
DN170731 Svakere vekst
DN170731 Kinesiske industriselskaper har opplevd svakere vekst i nye eksportordrer i sommer.
DN170731 Kina fikk en økonomisk vekst på 6,9 prosent i første halvår - høyere enn konsensus.
DN170731 Ingen tror på en kollaps i den kinesiske økonomien, men en svakere vekst de neste årene.
DN170731 Han er ikke den eneste som mener å se en svakere økonomisk vekst for Kina de neste kvartalene.
DN170731 Etter et halvår med en økonomisk vekst på nærmere syv prosent er Kina sannsynligvis på vei inn i en periode med svakere vekst .
DN170731 Etter et halvår med en økonomisk vekst på nærmere syv prosent er Kina sannsynligvis på vei inn i en periode med svakere vekst.
DN170731 En måling på over 50 indikerer en fortsatt vekst , men det er en klar trend i Kina om at nye eksportordrer har avtatt sammenlignet med på forsommeren.
DN170731 En måling på over 50 indikerer en vekst i aktiviteten.
DN170731 Dette mener Evans-Pritchard vil føre til lavere økonomisk vekst for Kina i andre halvår.
DN170731 I 2016 omsatte Feelgood for 90,3 millioner kroner, en vekst fra 78,6 millioner kroner i 2015.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/9944l/Folk-mangler-det-meste-I-gatene-er-det-brannbomber-og-taregass-Na-kan-det-bli-enda-verre-i-verdens-mest-oljerike-land Varemangelen er omfattende og økonomisk vekst måles i tosifrede minustall.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/9944l/Folk-mangler-det-meste-I-gatene-er-det-brannbomber-og-taregass-Na-kan-det-bli-enda-verre-i-verdens-mest-oljerike-land Nedturen er nå omtrent på linje med Det internasjonale pengefondets anslag for negativ økonomisk vekst i det borgerkrigsherjede Syria.
AP170731https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oqGMK/Selv-turister-mener-det-er-for-mange-turister-pa-Island Tidligere i år offentliggjorde Statistics Iceland tall som viste at landets BNP hadde en vekst på 7,2 prosent i fjor.
AA170731 Summen av dette skaper flere knoppskytinger og større vekst i Trøndelag.
AA170731 Fagområder smelter sammen og skaper nye muligheter for vekst på utsiden av eksisterende virksomhet.
DB170730 Landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet, manglende økonomisk vekst , arbeidsløshet og høy spedbarnsdødelighet.
DA170730 Langsiktighet og økonomisk vekst har vært essensielt.
AP170730https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eVxBO/Aftenposten-mener-En-fordel-at-verdensokonomien-blir-mindre-avhengig-av-USA-og-Storbritannia IMF nedjusterer vekstanslagene for USA og Storbritannia, mens troen på høyere vekst er blitt styrket for EU, Kina, Japan og Canada.
DB170729 Resultatet er en konsekvens av høy organisk vekst , hvor vi klarer å holde marginene oppe samtidig som kostnadene går ned i prosent av omsetningen, forteller sjefen til Finansavisen.
DB170729 Organisk vekst
DA170729 Derfor går Nordens Ark, ofte i samarbeid med andre organisasjoner og stiftelser, ofte inn i prosjekter som stimulerer til vekst og vern på dyrenes hjemsted, for eksempel gjennom oppkjøp av land som favner dyrenes territorier, vern mot illegal jakt eller avlsprogrammer.
VG170728 Verfassungsschutz' rapport viser at både antallet høyreekstreme og aktivitetsnivået er i vekst .
DN170728 | Økt vekst i USA ¶
DN170728 Kongressens budsjettkontor og de fleste økonomer er mindre optimistiske og spår lavere vekst .
DN170728 I budsjettet Trump la fram i mai, lyder prognosen på 3 prosent årlig vekst innen 2021.
DB170728 ¶ TAPER PENGER : Høy vekst koster, men Karl Alveng Munthe-Kaas, daglig leder i Kolonial.no, tror det vil lønne seg på sikt.
DB170728 - Økt vekst vil bidra til økte skalafordeler, og bedre marginer.
DA170728 Tvert imot frykter partiets skattepolitisk talsperson Svein Flåtten at skatteøkningen kan sette arbeidsplasser i fare, og hindre sårt tiltrengt økonomisk vekst .
DA170728 I nesten ti år hadde oljebransjen vært i kraftig vekst .
DA170728 - Vi opplever nå en tilbakevendende optimisme i næringslivet og en gryende vekst .
DA170728 Tvert imot frykter partiets skattepolitisk talsperson Svein Flåtten at skatteøkningen kan sette arbeidsplasser i fare, og hindre sårt tiltrengt økonomisk vekst .
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QV0B8/For-oljekrisen-bygget-de-offshoreskip-Na-bygger-norske-verft-luksus - Vi er allerede inne i dette segmentet med to skip, og vi opplever vekst innfor dette femstjernersmarkedet.
AA170728 | Økt vekst i USA ¶
AA170728 Kongressens budsjettkontor og de fleste økonomer er mindre optimistiske og spår lavere vekst . ( ©NTB ) ¶
AA170728 I budsjettet Trump la fram i mai, lyder prognosen på 3 prosent årlig vekst innen 2021.
VG170727 Selvsagt er økonomisk vekst , handel og investeringer viktig, men disse fantastiske resultatene hadde ikke vært mulig uten økt bistand, også fra Norge.
NL170727 Kommunen er i sterk vekst , og flere innbyggere betyr flere skoler, sykehjem og øvrige kommunale tjenester.
FV170727https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Kunstgressboom-for-en-halv-milliard-i-Agder-239253b.html Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
DN170727 Analytikerne hadde ventet omsetning på 37,2 milliarder dollar, en vekst på 22 prosent fra året før.
DN170727 - Stor vekst innenfor fornybar energi er nødvendig.
DN170727 - Stor vekst innenfor fornybar energi er nødvendig.
DN170727 Han understreker at Asia er et område med vanvittig vekst , men også mye spenninger.
DN170727 - Vanvittig vekst
DB170727 Siden 2007 har antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder økt med 16 prosent, en vekst som fordeler seg rimelig likt mellom nordmenn og andre.
DA170727 - Dette vil i sin tur styrke vekst og skaffe flere jobber, redusere den økonomiske usikkerheten knyttet til manglende helsedekning og bedre økonomien på mellomlang sikt, står det i rapporten.
VG170726 At tømmerfløting og treindustri hadde vokst frem, at havner hadde ført til byens vekst , at vi klumpet oss sammen rundt elva og fjorden som hadde gitt så mye av grunnlaget for byens selve eksistens..
SA170726 Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
DN170726 Samtidig faller smarttelefon-markedet i Kina etter seks kvartaler på rad med vekst .
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kunstgressboom-for-en-halv-milliard-i-Agder-239253b.html Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
AA170726 Kallum Pickering, økonom ved Berenberg Bank, mener at Storbritannia går glipp av høyere vekst fordi britene er blitt mer forsiktige som følge av frykt for brexit. ( ©NTB ) ¶
AA170726 For det har vært sterk vekst i sysselsettingen, og arbeidsledigheten i USA er nå på 4,4 prosent, opplyser sentralbanken i en uttalelse.
VG170725 Hvor dramatisk er egentlig en nedgang på 3,1 prosent på én måned i et Oslo-marked som har sett 40 prosent vekst de siste to årene ?
DN170725 For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på fire til seks prosent i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.
DN170725 Ekspertene strides om verden vil være like oljetørst fremover med fortsatt vekst i etterspørselen.
DN170725 For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.
DN170725 Noen år etter musikk- og film- opplever bokbransjen nå sterk vekst for strømmetjenester i Norden.
DB170725 Omsetningen steg til 173 millioner kroner, tilsvarende 28 prosent vekst fra 2015.
DB170725 Kjeden har hatt vekst i omsetningen hvert år siden årtusenskiftet, og har tjent penger hvert år siden oppstarten i 1994.
DB170725 I det norske kaffemarkedet for øvrig er også Starbucks i kraftig vekst , skriver avisen, og anslår antall butikker til 20.
DB170725 Det tilsvarer 17 og 11 prosent vekst på hhv. bunn- og topplinjen for kjeden som teller 37 barer.
DB170725 Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.
DA170725 LES OGSÅ : Enorm vekst i plastisk kirurgi ¶
DA170725 Veien til flere arbeidsplasser, økt vekst og nye teknologiske gjennombrudd går gjennom kompetanse og utdanning.
AA170725 Ved Oslo Børs gikk aksjen ned med nesten tre prosent tirsdag formiddag, etter en vekst på nærmere 30 prosent så langt i år.
DN170724 Sveriges regjering tror på sterk vekst
DN170724 Skagenfondenes Skagen Vekst solgte blant annet nesten 1,2 millioner aksjer samme uke som Fredly.
DN170724 Salget gjorde Skagen Vekst fra 4. største til 15. største aksjonær, og fondet eier nå omtrent 430.000 Norwegian-aksjer.
DN170724 « Nedjusteringen for 2017 gjenspeiler svak vekst i 1. kvartal i USA.
DN170724 Siden finanskrisen herjet på slutten av forrige tiår har Europa, Russland og Brasil hatt problemer med å skape en bærekraftig økonomisk vekst .
DN170724 India ligger an til en vekst på 7,2 prosent i år og 7,7 prosent i 2018.
DN170724 IMF påpeker at 3,5 prosent vekst er svakere enn før finanskrisen satte inn i 2007 - 08.
DN170724 IMF har liten tro på disse løftene og velger å nedjustere vekstprognosene for den amerikanske økonomien med 0,2 prosentpoeng i år og med 0,4 prosentpoeng for 2018 - til en vekst på 2,1 prosent.
DN170724 For første gang siden finanskrisen forventes det en økonomisk vekst for alle verdens største økonomier.
DB170724 Heldigvis er det vekst i kvinnefotballen også, der flere og flere nasjoner blir med og tar steget opp.
DB170724 En vekst på 20 millioner er dessverre lommepenger sammenliknet med økningen hos herrene.
DB170724 Du ser også at ligaen i Frankrike er blitt sterk, og Italia har en liga i vekst , sier Semb.
DB170724 - Vi ser heldigvis en positiv framgang for kvinnefotballen og det er også økonomisk vekst .
DB170724 - Positiv vekst
AA170724 | IMF spår svakere vekst for Storbritannia og opptur for eurosonen ¶
AA170724 Samlet sett regner IMF med en vekst i verdensøkonomien på 3,5 prosent i år.
AA170724 I sin halvårige rapport, World Economic Outlook, anslår pengefondet at britene vil få en beskjeden vekst på 1,7 prosent i år.
AA170724 I eurosonen forventer IMF en vekst på 1,9 prosent i år, mens det tidligere i år lå an til en vekst på 1,7 prosent.
AA170724 I eurosonen forventer IMF en vekst på 1,9 prosent i år, mens det tidligere i år lå an til en vekst på 1,7 prosent.
AA170724 For tre måneder siden lå det an til en vekst på 2 prosent.
AA170724 Britisk økonomi får lavere vekst i år enn tidligere antatt, mens eurosonen vil oppleve større vekst enn forventet, ifølge Det internasjonale pengefondet ( IMF ).
AA170724 Britisk økonomi får lavere vekst i år enn tidligere antatt, mens eurosonen vil oppleve større vekst enn forventet, ifølge Det internasjonale pengefondet ( IMF ).
AA170722 Vi håper nye næringer som dypvanns gruvedrift og vekst i skipsfart kan gjøre OSC lønnsomt.
AA170722 Mp3 har hatt en fin vekst , men vi vil ikke se hvordan markedet blir før i andre kvartal av 2018.
VG170721 Under G20-toppmøtet kunne Merkel snakke med andre toppledere om økonomisk vekst og ansvarlighet - og samarbeid i møte med felles utfordringer på miljø eller ekstremisme.
VG170721 Beslutningen om å ta imot et stort antall flyktninger i 2015 slo tilbake på henne og skapte en kraftig vekst for høyrepopulistene i nyopprettede Alternative für Deutschland ( AfD ).
NL170721 « Når vi ønsker vekst , så må vi også akseptere at det blir fotavtrykk », uttalte statsminister Erna Solberg under åpninga av Salmars nye settefiskanlegg i Tranøy.
DN170721 I 2015 hadde Nord-Korea negativ vekst som følge av tørke og lave priser på verdensmarkedet på råvarer som kull og jernmalm.
DB170721 Regjeringene har ønsket å nå andre mål, som for eksempel bedre incentiver til arbeid, god integrering eller større investeringer i næringslivet, som skaper vekst og nye arbeidsplasser og på sikt dermed også større likhet enn vi ellers ville fått.
DB170721 Det som i hovedsak prioriteres, er en omfattende velferdsstat og sterk vekst i offentlige utgifter, som blant annet går til billigere barnehageplasser for folk med lav inntekt.
VG170720 Jo mer staten bruker, jo mindre vekst får vi i samfunnet.
VG170720 I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2017 anslår regjeringen en bedre vekst i år enn i fjor.
VG170720 Høyres radioreklame skrøt av lavere arbeidsledighet og bedre økonomisk vekst .
VG170720 Fra 2,3 prosent vekst i brutto nasjonalprodukt da høyre tok over i 2013, til 0,9 prosent i fjor.
DN170720 Pareto Bank skriver at aktiviteten har vært god det siste halvåret, og banken forventer videre vekst i selskapsfinansieringen.
DN170720 - Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling.
DN170720 - Det har vært jevn vekst i de fire nordiske hjemmemarkedene våre i andre kvartal.
DN170720 En økonomisk vekst på 6,9 prosent var det samme som i første kvartal.
DN170720 De fremvoksende landene i Asia vil få en vekst som er over tre ganger høyere enn industrilandene i år.
DN170720 ADB forventer at Japan vil legge frem en relativt solid økonomisk vekst for andre kvartal - det femte sammenhengende kvartalet med vekst .
DN170720 ADB forventer at Japan vil legge frem en relativt solid økonomisk vekst for andre kvartal - det femte sammenhengende kvartalet med vekst.
DB170720 PØLSER : Coops vegetar-pølser opplever vekst på 70 prosent i forhold til i fjor.
DB170720 Jeg unner ingen å drive festival, særlig ikke i en tid der « kultur » har blitt synonymt med « kreativ næring » ; fører det ikke til økt økonomisk vekst , kan det liksom være det samme.
DB170720 Jeg unner ingen å drive festival, særlig ikke i en tid der « kultur » har blitt synonymt med « kreativ næring » ; fører det ikke til økt økonomisk vekst , kan det liksom være det samme.
DB170720 Bistanden er underlagt en klynge av ulike mål som bare er løst knyttet til hverandre, som helse, utdanning, vekst , næringsutvikling, demokratisering, menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø, styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjon - og redusert fattigdom.
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
DA170720 « Trafikktellinger i Maridalsveien viser en sterk vekst i sykkeltrafikk i etterkant av at sykkelfeltene ble oppgradert med rødt dekke og bredde på opptil 2,2 meter.
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget juli opplevde norske ungdomspartier - ikke bare AUF, men også andre - stor vekst .
AA170720 Mellingsæter viser til en annualisert vekst på 10 prosent for første halvår.
AA170720 Den økte kundeaktiviteten gir høyere handelsinntekter, og vekst i volum driver renteinntektene opp.
AA170720 Danske Bank ser en vekst i utlån fra 252 milliarder på samme tid i fjor, til 270 milliarder i årets første halvdel.
AA170720 Banken har en solid vekst i utlån for første halvår.
AA170720 - God kundetilgang gir god vekst , og i første halvdel av 2017 har vi vokst med 15 000 nye personkunder, sier Mellingsæter.
AA170720 - Det er dobbelt så stor vekst som markedet for øvrig, og det er tiende kvartal på rad at vi fortsetter den gode trenden, sier han.
AA170720 Konsernsjef Casper von Koskull peker i rapporten for finanskonsernet som helhet, på en jevn vekst i alle de fire nordiske hjemmemarkedene i andre kvartal.
AA170720 - Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling.
DN170719 Mens den forrige prognosen lød på 2,6 prosent vekst i år, tror IMF nå at spansk økonomi vil vokse med 3,1 prosent i 2017.
DB170719 Det er en like sterk vekst som den vi opplever i dag, men likevel har Oslo klart å håndtere denne veksten uten at byen har blitt dårligere, snarere tvert imot.
DB170719 For et flertall av britene ønsker seg vel ikke en dårligere økonomi, velferd eller vekst som resultat av brexit ?
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Kraftig vekst
AA170719 Mens den forrige prognosen lød på 2,6 prosent vekst i år, tror IMF nå at spansk økonomi vil vokse med 3,1 prosent i 2017.
DN170718 Dette kommer av godt arbeid i både online rubrikk, mediehus og Schibsted Vekst , sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted, i en kommentar.
AA170718 Dette er et resultat av god drift både innen rubrikkannonser, publisering og Schibsted Vekst , sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding.
DN170717 Venter svakere vekst
DN170717 På lengre sikt er det betydelige farer, ifølge analytiker Tuuli Koivu hos Nordea, som tror regulatoriske innstramninger vil føre til en svakere vekst .
DN170717 I nesten 40 år har den kinesiske kommunistledelsen hatt en « avtale » med det kinesiske folk : Partiet sørger for høyere levestandard og økonomisk vekst , mot at 1,3 milliarder mennesker lar seg styre av en liten elite som ikke er folkevalgt.
DN170717 Etter et stabilt halvår med solid økonomisk vekst vil Kinas president konsentrere seg om å konsolidere makten før partikongressen.
DN170717 Dette senker renten, som igjen skaper aktivitet, investeringer, arbeidsplasser og i siste konsekvens vekst .
DN170717 Kina slår til med solid vekst ¶ ¶
DN170717 | Kina slår til med solid vekst
DN170717 Regjeringen har lagt målet på « rundt » 6,5 prosent vekst frem til 2021.
DN170717 På ett år har Kina skapt en økonomi på størrelse med den norske og thailandske - til sammen takket være en høy vekst .
DN170717 Med en vekst på 6,9 prosent har den kinesiske økonomien vokst med nesten 800 milliarder dollar det siste året - tilsvarende størrelsen på den norske og thailandske økonomien for 2016, til sammen, ifølge IMFs bnp-statistikker.
DN170717 Kina fikk en stabil økonomisk vekst i siste kvartal.
DN170717 I forkant av at Kina la frem de økonomiske vekststatistikkene for siste kvartal var det forventet en vekst på 6,8 prosent.
DN170717 Fredrik Thoresen, som er forvalter for Storebrand Vekst og Storebrand Optima, mener Telenors tall for andre kvartal var sterke, og peker på at selskapet viste at de allerede er på god vei med å gjennomføre det tidligere annonserte kostnadsprogrammet.
DN170717 - Det er spesielt viktig at Telenor kutter kostnader på riktige områder og at dette ikke går ut over fremtidig vekst .
DN170717 Det er en nedgang på seks millioner kroner for morselskapet i konsernet, men omsetningsfallet veies opp av sterk vekst i datterselskapet Willy Nikkers.
DB170717 - På kapitalmarkedsdagen i februar la vi frem våre strategiske ambisjoner mot 2020, med fortsatt vekst , mer effektiv drift og forenkling som sentrale drivere for verdiskapning.
DA170717 - Vi følger tallene nøye, og sett ut ifra første halvår ser vi en forsiktig vekst .
AP170717https://www.aftenposten.no/okonomi/i/55ebE/Ny-toppnotering-pa-Oslo-Bors Også Telenors sterke vekst nevnes som en av grunnene til den europiske oppgangen, mens svenske Getinge som produserer medisinsk utstyr falt med 7,2 prosent.
AA170717 | Solid økonomisk vekst i Kina ¶
AA170717 Tallene for annet kvartal viser en vekst på 6,9 prosent, hakket bedre enn det de fleste analysebyråer ventet seg.
AA170717 Kinas statistiske sentralbyrå sier at den positive utviklingen avspeiler økt vekst i varesektoren og innen handel generelt.
AA170717 Kina opplever en sterkere økonomisk vekst enn ventet, viser offisielle tall.
AA170717 Neste skoleår ventes ytterligere vekst .
AA170717 Det er en vekst på 2,5 prosent.
AA170717 Neste skoleår ventes ytterligere vekst .
AA170717 Det er en vekst på 2,5 prosent.
VG170716 Prospektets vekst og fall følger alltid den samme utviklingen.
VG170716 Tanzania er et godt eksempel på at bistand til bedre forvaltning av naturressurser er en god investering for økonomisk vekst .
VG170716 Bildene følges av inspirerte tekster om vekst og utvikling.
DN170716https://www.dn.no/nyheter/2017/07/16/0917/tony-blair-haper-eu-reformer-kan-stoppe-brexit Til Sky News sier Blair at det er stadig flere tegn på hvor skadelig brexit er for landet, med svekket økonomisk vekst og kraftig svekkelse av pundet siden folkeavstemningen i juni fjor.
DN170716 Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge regner med tilsvarende vekst i år.
DN170716 Og med kraftig vekst i internasjonal turisme de kommende årene, gjelder det å være føre var for å unngå overturisme.
DN170716 All vekst er ikke nødvendigvis riktig vekst for norsk reiseliv, sier Holm.
DN170716 All vekst er ikke nødvendigvis riktig vekst for norsk reiseliv, sier Holm.
DN170716 Til Sky News sier Blair at det er stadig flere tegn på hvor skadelig brexit er for landet, med svekket økonomisk vekst og kraftig svekkelse av pundet siden folkeavstemningen i juni fjor.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqAXo/Vil-ha-makt-til-a-bruke-millioner-pa-eiendomskjop-uten-godkjennelse - Oslo er en by i sterk vekst , og vi kommer til å trenge tomter til skole, barnehager og andre kommunale tjenester fremover.
VG170715 For selv om noen regioner av landet opplever vekst , er det andre som får færre medlemmer.
VG170715 Asker og Bærum naturistforening er blant dem som har opplevd størst vekst i antall medlemmer.
VG170715 - Vi opplever en vekst , spesielt fra utlandet.
DB170715 For det andre sørger en prosentvis høyere vekst i inntektene til bønder for at den relative inntektsforskjellen mellom bønder og andre blir mindre.
DB170715 Dessuten skal det ikke mye matematikkunnskaper til for å vite at en prosentvis høyere vekst nødvendigvis betyr at inntektsgapet før eller siden forsvinner.
DB170715 Den naturlige måten å lukke « inntektsgapet » på, er å gi bøndene prosentvis høyere vekst enn oss andre.
AA170715 Til Sky News sier Blair at det er stadig flere tegn på hvor skadelig brexit er for landet, med svekket økonomisk vekst og kraftig svekkelse av pundet siden folkeavstemningen i juni fjor.
AA170715 | Stødig vekst for Q-Free - har fått inn ordrer verdt 218 millioner ¶
AA170715 Ifølge Volldal er selskapet i god posisjon for å oppnå tosifret vekst i omsetning i 2017.
AA170715 Det er tredje kvartal på rad hvor vi vokser, vi har god kostnadskontroll og bedre vekst .
NL170714 Pensjonistene må få vekst når lønnstakerne ellers har vekst .
NL170714 Pensjonistene må få vekst når lønnstakerne ellers har vekst.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2052/Finans/solgte-pa-borsen-kjopte-hotell Sterk vekst i pensjonssparing løfter Storebrand ¶
DN170714https://www.dn.no/etterBors/2017/07/14/1510/Reklame/millionene-rant-ut-men-na-mener-vgtv-at-det-har-tettet-tapssluket Og i 2017 forteller Sønstelie at det VGTV er i ferd med å bli lønnsomt - på grunn av vekst i videoannonsering på nett.
DN170714https://www.dn.no/etterBors/2017/07/14/1510/Reklame/millionene-rant-ut-men-na-mener-vgtv-at-det-har-tettet-tapssluket Ferske halvårstall fra Mediebarometeret viser at videoannonsering på internett er i sterk vekst - omsetningen er nå 29 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
DN170714 Sterk vekst i pensjonssparing løfter Storebrand ¶
DN170714 - Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet.
DN170714 Og i 2017 forteller Sønstelie at det VGTV er i ferd med å bli lønnsomt - på grunn av vekst i videoannonsering på nett.
DN170714 Ferske halvårstall fra Mediebarometeret viser at videoannonsering på internett er i sterk vekst - omsetningen er nå 29 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
DB170714 Vi kan notere oss en vesentlig vekst i salget så langt, sier Lie.
AA170714 - Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet.
AA170714 | Vekst i Orkla tross økte råvarepriser og svak krone ¶
NL170713 Det første grepet jeg i så fall anbefaler ordfører Røymo å gjennomføre, er å iverksette rullering av kystsoneplanen for Tromsøregionen slik at man har tilgjengelige arealer for å sikre næringens vekst , og dermed bidra til realisering av Røymo's ambisjoner for sjømatbyen Tromsø.
NL170713 Dernest bør Tromsø bidra til å legge til rette for vekst og nye industrielle etableringer i de regionene i Troms der produksjonen på havet faktisk skjer, enten dette gjelder slakteri- eller videreforedling av sjømat.
NL170713 Den aller viktigste premissen for vekst innenfor denne næringen, og i særdeleshet innenfor havbruk, er at produktive arealer i kystsonen gjøres tilgjengelig for de som ønsker å produsere mat fra havet.
NL170713 Stor vekst i politidirektoratet i Oslo gir ikke mer politi ute blant folket i nord.
DN170713 Vi har ambisjoner om minst en dobling i omsetningen innen tre til fem år gjennom både organisk vekst og nye oppkjøp, sier han.
DN170713 | Sterk vekst i pensjonssparing løfter Storebrand ¶
DN170713 Det er sterk vekst innenfor pensjonssparing og det er gledelig at nordmenn nå også får individuell pensjonssparing ( IPS ) med gode skattefordeler, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.
DN170713 - Driftsresultatet utvikler seg positivt som følge av vekst i sparing kombinert med god kostnadskontroll.
DN170713 Mediehusene har en marginal vekst i abonnementsinntekter, som ikke gjør opp for fallet.
DB170713 Slik kan man kan bidra til økt vekst , skape gode, trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs Norges langstrakte kyst.
AA170713 Et stabilt antall nye utleieboliger sammen med vekst i usolgte boliger kjøler ned utleiemarkedet.
AA170713 - Vi ser en kraftig vekst i usolgte boliger, og det ferdigstilles gradvis mer nye prosjekter.
VG170712 Det viktigste er en økonomisk politikk som stimulerer til vekst og høy sysselsetting.
SA170712 På grunn av rask vekst blir den svartelistede hageplanten fort et problem når den havner utenfor hagen.
SA170712 Polar Northug er ikke så stor av vekst , men han kjemper til siste slutt og har hva jeg vil kalle vinnerskalle.
FV170712https://www.fvn.no/bolig/Havner-disse-utenfor-hagen_-far-du-et-problem-10376b.html På grunn av rask vekst blir den svartelistede hageplanten fort et problem når den havner utenfor hagen.
DN170712https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/12/2047/Friluftsliv/fortsetter-veksten-etter-gullar Etter kraftigst vekst i USA, Sverige og Finland ligger det an til at de i løpet av 2017 selger 40 prosent av varene sine utenfor Norge, dersom utviklingen fortsetter.
DB170712 De siste årene jeg fra utsiden sett klubbens enorme vekst .
DB170712 Bankdriften viser en stabil og god vekst .
DB170712 - Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele « fjøla ».
DB170712 En av VG-sakene handler om Beslutningforum for nye behandlingers avgjørelse om å droppe Avastin, en behandling som skal redusere vekst av kreftceller og hindre spredning.
DB170712 Oppdrettsnæringen er en av våre mest lønnsomme bransjer, og norske politikere har store ambisjoner for videre vekst .
BT170712https://www.bt.no/bolig/Havner-disse-utenfor-hagen_-far-du-et-problem-10376b.html På grunn av rask vekst blir den svartelistede hageplanten fort et problem når den havner utenfor hagen.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/aVpv4/Den-lille-produsenten-Livid-syr-jeans-selv--i-Norge Livid Jeans har hatt en eventyrlig vekst de siste årene.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/aVpv4/Den-lille-produsenten-Livid-syr-jeans-selv--i-Norge Litt svakere vekst
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/aVpv4/Den-lille-produsenten-Livid-syr-jeans-selv--i-Norge Fra 2014 til 2015 hadde de en vekst i omsetning på 142 prosent, og de to foregående årene vokste bedriften med nesten 400 prosent.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/aVpv4/Den-lille-produsenten-Livid-syr-jeans-selv--i-Norge - Vi budsjetterte med en vekst på 17 millioner kroner for 2016, og hadde et vanvittig år frem til høsten.
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/aVpv4/Den-lille-produsenten-Livid-syr-jeans-selv--i-Norge - Vi budsjetterer med en fortsatt vekst på 1,5 millioner, sier han.
AP170712https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xqbEn/Gode-tall-for-DNB-Oker-resultatet-med-669-millioner-kroner - Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele « fjøla ».
AP170712https://www.aftenposten.no/bolig/Havner-disse-utenfor-hagen_-far-du-et-problem-10376b.html På grunn av rask vekst blir den svartelistede hageplanten fort et problem når den havner utenfor hagen.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Firbente-Northug-debuterer-i-V75-238672b.html Polar Northug er ikke så stor av vekst , men han kjemper til siste slutt og har hva jeg vil kalle vinnerskalle.
AA170712 - Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele « fjøla ».
NL170711 Da vil Nord - Norge bli den region i landet, og kanskje også utenfor landets grenser med størst muligheter for vekst og utvikling på flere områder.
NL170711 Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet, og utmarka er viktig for å få til dette.
NL170711 Forenklingene skal også styrke lokaldemokratiet, redusere byråkratiet og legge til rette for mer vekst og verdiskapning.
DN170711 Økt vekst koster.
DN170711 De siste årenes helsefokus har gjort at drikkevareprodusenten Coca-Cola har slitt med å få opp salget, men sterkere satsing på sukkerfrie drikkevarer - og store kampanjer gjennom dagligvarekjedene - bidro til fem prosent vekst i omsetning i fjor.
DN170711 - Etter flere år med flat vekst i omsetning, er det hyggelig å kunne melde at pilen peker oppover, sier administrerende direktør Stein Rømmerud i Coca-Cola European Partners Norge.
DB170711 Ifølge Bergens Tidende uttalte statsråden i etterkant av møtet at HI er og skal være et næringsvennlig institutt, som skal dele ambisjonene som regjeringen har for vekst i oppdrettsnæringa.
DB170711 Det er mange ulike interesser inne i bildet om hvordan næringen skal utvikle seg for å sikre vekst videre.
DB170711 Dersom forskerne ikke mener en slik vekst er forsvarlig, mente Sandberg at HI skulle legge til grunn at det var forsvarlig, og at de da måtte lage modeller som gjorde det forsvarlig å nå målene.
DA170711 | Kvartalstall : Vekst i boligprisene i Rogaland ¶
DA170711 De fleste fylkene har hatt en moderat vekst i boligprisene, sier kommunikasjonsrådgiver Peder Eckblad Tollersrud i Eiendom Norge i en pressemelding.
AP170711https://www.aftenposten.no/osloby/i/yqb1J/Oslo-for-Oslo-fergene-feirer-100-ar Resten av historien handler om en vekst frem til dagens fergetrafikk som 100 år etter oppstarten årlig bringer nesten 800.000 reisende den korte veien fra det travle bylivet til øyenes rolige verden.
AA170711 | Kvartalstall : Vekst i boligprisene i 16 fylker ¶
AA170711 De fleste fylkene har hatt en moderat vekst i boligprisene, sier kommunikasjonsrådgiver Peder Eckblad Tollersrud i Eiendom Norge i en pressemelding.
DN170710 Etter en halsbrekkende vekst i Kina, Europa og USA med gjeldsfinansierte oppkjøp kvitter det kinesiske selskapet seg med hoteller og prestisjeprosjekter.
DN170710 Søskenparets nettbutikk opplevde en rask vekst , som resulterte i et behov for et automatisert lager.
DB170710 Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets påpeker at kjerneinflasjonen fortsatt er godt under sentralbankens inflasjonsmål ( nær 2,5 prosent årlig vekst ).
DB170710 ( Hegnar.no ) : Tall SSB la frem tidligere i dag viste en overraskende høy vekst i norske konsumpriser i juni.
DN170709https://www.dn.no/nyheter/2017/07/09/1137/Finans/suksess-med-farlige-stoffer Han har tatt turen fra London til Oslo for å signere kontrakten som beviser selskapets vekst .
VG170708 Finansminister Siv Jensen fikk snakket en del med Ivanka lørdag morgen, fordi de to sitter sammen i et panel for å fremme vekst av kvinnelig entreprenørskap.
VG170708 Det er verdt å merke seg at Trump i fjor, før han vant valget, avfeide regjeringens månedlige estimater om vekst i arbeidsmarkedet som regelrett juks og bedrag.
VG170708 Etterkrigsårene med rene Ap-regjeringer står igjen som en suksesshistorie med sammenhengende økonomisk vekst .
VG170708 Vekst
NL170708 I SKAL HA EN VEKST PÅ 5-6 GANGER FREM TIL 2050.
DB170708 Her er det ingen panikk for å miste lyttere, snarere gleder vi oss over at våre nye digitale kanaler har sterk vekst og sånn sett oppveier det fallet som de større kanalene opplever, sier Kenneth Andresen, direktør for P4-gruppen.
DB170708 Resultatene har ikke uteblitt : Nord-Korea er i vekst , om enn beskjedent, og matproduksjonen har økt betydelig.
DB170708 Kim Jong Un has forstått at i det lange løp er økonomisk vekst den eneste måten å unngå det på.
DA170708 Vi gjorde et vedtak allerede på landsmøtet vårt i mars 2016, om at vi heller vil ha vekst på Torp og Rygge fremfor Gardermoen.
AA170708 Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier at det kan være ulemper ved å få en så stor vekst hos en spesifikk art, men han er glad for at makrellbestanden er blitt så stor som den er blitt.
AA170708 Norge har vært velsignet med en petroleumsøkonomi som har finansiert både vekst og økt kvalitet ved de norske utdanningsinstitusjonene.
AA170708 Egenandel - i form av en moderat studieavgift - er en mulig løsning som kan delfinansiere både fremtidig vekst og økt kvalitet i universitets- og høyskolesektoren.
DN170707 Den tidligere rapporten fra det private amerikanske bemanningsselskapet ADP viste en vekst på 158.000 i juni.
DN170707 De viste at det ble skapt 187.000 nye private jobber, mot en forventet vekst på 170.000.
DN170707 Timelønninger er ventet å øke med 0,3 prosent fra forrige måned, tilsvarende en årlig vekst på 2,6 prosent, ifølge Bloomberg News.
DN170707 Ser helst vekst under 200.000 ¶
DN170707 - Det er en solid vekst og i tråd med indikatorer vi har fått om arbeidsmarkedet i USA i det siste, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til DN.
DN170707 Selv om Kygo-suksessen har tatt fart og utviklet seg i raskt tempo, har Alan hatt en enda kjappere vekst og stigningskurve.
DN170707 Raskere vekst enn Kygo ¶
DB170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
DB170707 Istedenfor økt vekst og sunne offentlige finanser, har delstaten opplevd svak vekst og store underskudd, som igjen har ført til skatteøkninger, underfinansiering av skoler og utsettelse av veiprosjekter.
DB170707 Istedenfor økt vekst og sunne offentlige finanser, har delstaten opplevd svak vekst og store underskudd, som igjen har ført til skatteøkninger, underfinansiering av skoler og utsettelse av veiprosjekter.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet.
AA170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
VG170706 De nye kanalene har sterk vekst og det viser at digitaliseringen fungerer slik vi hadde håpet på, skriver Andresen i en epost til VG.
VG170706 Kjempepandaene skal være 15 år i Berlin på et program for å fremme pandastammens vekst .
DB170706 Å skape økonomisk vekst og å få statsbudsjettet sånn nesten i balanse, noe de to tidligere presidentene og deres regjeringer ikke har klart, blir de største utfordringene for Macron og Philippe.
DB170706 Macron synes å ha lånt tanken om « skapende ødeleggelse » fra økonomen Joseph Schumpeter, endring skaper vekst , og det gamle må rives mens de nye skapes.
DB170706 Derfor må noen skatter ned, selskapsskatten skal ned fra 33,3 til 25 prosent, for å skape vekst , og utgiftene må ned.
DA170706 Driften av asylmottaket skjedde gjennom Ydstebøs selskap Abri Vekst , et av selskapene i Base Gruppen.
AP170706https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mqvnp/Ogsa-norsk-Kina-politikk-drives-av-egeninteresse-Det-er-bare-sa-vondt-a-innromme-det--Trine-Eilertsen Kina har lenge hatt som mål å bli en stormakt, har skjønt at den raskeste veien dit går via økonomi og vekst og har nådd målet.
AP170706https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mqvnp/Ogsa-norsk-Kina-politikk-drives-av-egeninteresse-Det-er-bare-sa-vondt-a-innromme-det--Trine-Eilertsen For litt over ti år siden, før han havnet i fengsel, skrev den nå dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo om Kina : « Når et stort diktatur, som kontrollerer en økonomi i rask vekst , ikke møter noen form for avskrekking fra utsiden, men snarere et ønske om harmoni fra omverden, vil det ikke bare ende i katastrofe for det kinesiske f
AA170706 I en felles uttalelse sier Japan og EU at de vil vise verden at frihandel, med tydelige og gjennomsiktige avtaler, fortsatt er viktig for å fremme økonomisk vekst .
SA170705 Tromsø og Bodø hadde en vekst på 0,2 prosent, og er dermed sterkest i landet.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1110/Eiendom/-mest-sannsynlig-med-ytterligere-nedgang-i-prisene-spesielt-i-oslo - Det er ikke overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon, etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år.
DN170705 Han drev i 2016 omfattende drift av asylmottak gjennom datterselskapet Abri Vekst .
DN170705 | Vill USA- vekst for norsk laks ¶
DN170705 En rekke faktorer bidrar til vekst
DN170705 Når Terje nå slutter overlater han et selskap med god vekst , og med effektive digitale verktøy som gjør boligsalget enklere, sier styreleder Trond Bentestuen i DNB Eiendom.
DN170705 - Det er ikke overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon, etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år.
DN170705 - Uten å ha gjort noen vitenskapelige beregninger på dette, er jeg sikker på at det hadde skapt betydelig mer vekst i økonomien på mellomlang og lang sikt, på grunn av mer trygg og forutsigbar politikk, sier han.
DB170705 - 2016 var et svært godt år med god vekst i omsetningen, sier Søndrål som håper Finland-etableringen skal bli like bra.
DB170705 ANBEFALER : Utover høsten forsvinner et par sentrale betingelser for plantenes vekst også fra min kjøkkenhage : lys og varme.
DB170705 Støtte får han fra økonomen Noah Smith, som mener vekst er « essensielt for livsstilen vi fører ».
DB170705 Fordi produktivitetsvekst er så viktig for velstandsøkning mener Crook vi er moralsk forpliktet til å gjenopplive den : Uten vekst får vi høyere arbeidsledighet og stagnerende lønninger, lavere tillit til hverandre og en svakere vilje til å støtte opp om fellesskapet.
DB170705 Det moralske ansvaret for vekst og velstand har vi også for framtidige generasjoner.
DA170705 Labour fikk sin største vekst i oppslutning siden etter krigen, fra 25 prosent på målingene til over 40 prosent ved valget, mens de konservative mistet sitt rene flertall.
DA170705 Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 6,3 prosent.
AP170705https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/XV4OW/10-tips-for-helgen-7797 Det første norgesmesterskapet ble arrangert i 1986, og sporten er i stadig vekst med 28 klubber og over 2000 aktive medlemmer.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html Tromsø og Bodø hadde en vekst på 0,2 prosent, og er dermed sterkest i landet.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html Tromsø og Bodø hadde en vekst på 0,2 prosent, og er dermed sterkest i landet.
AA170705 Han sier at det ikke er overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år.
NL170704 Økte skatter og bolystmidler, slik Sp i forrige regjering gikk inn for, skaper ikke vekst .
NL170704 Tenk over om du vil la din stemme telle for fortsatt vekst , helheten og fremtiden, eller for mere skatt og reverseringspolitikk med uante konsekvenser.
NL170704 Senterpartiet sier de vil ha flere jobber i distriktene, men går til valg på å reversere Høyres løsninger som har gitt vekst .
NL170704 Vekst skapes ved å modernisere og forbedre.
NL170704 ¶ VILL VEKST : Tromsøværingene har en rørende tro på at boligprisene vokser inn i himmelen.
DN170704 Statsminister Narendra Modi har som mål å legge grunnlaget for at India kan få en årlig økonomisk vekst på over 7,5 prosent de neste 15 - 20 årene.
DN170704 Målet til regjeringen har vært å skape høyere vekst og få ned prisene på mat, som ikke er unntatt for beskatning.
DN170704 Rødt falt i 2009 og i 2013, mens det ble en pen vekst i 2005.
DN170704 Mest beskjedent i 2001, med 2 prosentpoengs vekst .
DN170704 Det største løftet kom i 2005, med en vekst på 3,5 prosentpoeng, mens 2009 og 2013 ga et pluss på 2,6 og 2,2 prosentpoeng fra juni til valgdagen.
DN170704 - Med tilsvarende vekst i år, kan MDG bryte sperregrensen, sier Marthinsen.
DB170704 Vi er fornøyde med sterk vekst i nettbutikken vår i år.
DB170704 - Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst , men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, forklarer sjefen til Finansavisen på spørsmål om den svekkede omsetningen.
DB170704 Oppdrettslaksen i Norge er ellers ganske taus om betente politiske spørsmål ettersom hann ikke vil ødelegge for økt vekst og gode norske arbeidsplasser.
AA170704 Rødt falt i 2009 og i 2013, mens det ble en pen vekst i 2005.
AA170704 Mest beskjedent i 2001, med 2 prosentpoengs vekst .
AA170704 Det største løftet kom i 2005, med en vekst på 3,5 prosentpoeng, mens 2009 og 2013 ga et pluss på 2,6 og 2,2 prosentpoeng fra juni til valgdagen.
AA170704 - Med tilsvarende vekst i år, kan MDG bryte sperregrensen, sier Marthinsen.
SA170703 Til og med i regntunge Rogaland er bruk av solceller til energiproduksjon i vekst .
DN170703https://www.dn.no/nyheter/2017/07/03/1116/Finans/boligprisforventningene-stuper Nå peker investorbarometeret mot svakere vekst i norsk økonomi.
DN170703https://www.dn.no/nyheter/2017/07/03/1116/Finans/boligprisforventningene-stuper Endringen i forventninger til vekst i boligpriser er spesielt kraftig.
DN170703https://www.dn.no/nyheter/2017/07/03/1116/Finans/boligprisforventningene-stuper Barometeret, som er ment å predikere fremtidig økonomisk vekst, peker nå i retning av svakere vekst for den norske økonomien.
DN170703https://www.dn.no/nyheter/2017/07/03/1116/Finans/boligprisforventningene-stuper Barometeret, som er ment å predikere fremtidig økonomisk vekst , peker nå i retning av svakere vekst for den norske økonomien.
DN170703 Nå peker investorbarometeret mot svakere vekst i norsk økonomi.
DN170703 Endringen i forventninger til vekst i boligpriser er spesielt kraftig.
DN170703 Barometeret, som er ment å predikere fremtidig økonomisk vekst, peker nå i retning av svakere vekst for den norske økonomien.
DN170703 Barometeret, som er ment å predikere fremtidig økonomisk vekst , peker nå i retning av svakere vekst for den norske økonomien.
DN170703 Etter et tiår med en halsbrekkende økonomisk vekst var det bråstopp ved inngangen til juli 1997.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt - Det er at du får vekst i skatteinntektene over tid som følge av at du har et mer konkurransedyktig skattesystem.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html - Det er at du får vekst i skatteinntektene over tid som følge av at du har et mer konkurransedyktig skattesystem.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Småbryggeriene er i vekst , og satte salgsrekord i fjor sommer.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt For å beholde incentiv til fortsatt vekst , beholdes lettelsen til man passerer et årsvolum på 500.000 liter.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Småbryggeriene er i vekst , og satte salgsrekord i fjor sommer.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html For å beholde incentiv til fortsatt vekst , beholdes lettelsen til man passerer et årsvolum på 500.000 liter.
AA170703 Menneskesmuglernes nettverk av ruter i Libya er i rask vekst , ifølge en ny rapport skrevet for UNHCR.
SA170702 I undersøkelsen svarer 13 prosent at de innen økonomiområdet er mest opptatt av sin personlige økonomi, mens 19 prosent svarer økonomisk vekst for Norge og 25 prosent svarer lav arbeidsledighet.
SA170702 - Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet, økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.
SA170702 I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005, skriver Aftenposten.
DB170702 - Under den forrige administrasjonen hadde Kontoret for vitenskaps- og teknologipolitikk en enorm vekst , sier den ansatte.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVqdv/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-husfotograf-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-konditor-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin-624464b.html I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005.
DB170701 Omfattende motkonjunkturtiltak, gratis utdanning, og gode forsikringsordninger i trygd og helsesystem, bidrar til gode vilkår for bedrifter, vekst og velstand.
DA170701 Og norsk reiseliv forventer vekst i antall nordmenn som velger norgesferie til sommeren.
DA170701 - Aktive ferier generelt er veldig i vekst , flere og flere turister ønsker å oppleve naturen gjennom ulike aktiviteter.
AA170701 De fleste andre bransjer klarer fint å skape vekst , selv om de må forholde seg til regelverk som skal sikre en sunn konkurranse.
AA170701 Havnevirksomheten har vært viktig for byens vekst og utvikling, og vil fortsatt ha en sentral rolle i transporten av både folk og gods.
NL170630 » Videre sier hun til Nordlys : « Spesielt når bedriften kan vise til god vekst og solide resultater.
NL170630 Resultatet blir økonomisk vekst .
DN170630 På forhånd var det ventet en vekst på 5,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
DN170630 Vekst i bedriftenes gjeld ¶
DN170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
DN170630 « Den langsiktige trenden har vist en svak stigning siden i fjor sommer, men styrket vekst bidrar nå til en litt sterkere trend. », ifølge SSB, som videre opplyser at detaljhandelsomsetningen på internett også økte.
DN170630 Styrket vekst i detaljhandelen, ifølge Statistisk sentralbyrå.
DN170630 Dette skjer etter svak vekst de to foregående månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170630 Dette er bransjene som viste vekst : ¶
DB170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding. 89.800 helt ledige ¶
DB170630 » Her er det vekst av mose på lagergulvet.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow I Norge har det vært en kraftig vekst i boligprisene gjennom de siste 25 årene.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html I Norge har det vært en kraftig vekst i boligprisene gjennom de siste 25 årene.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-stenger-TGI-Fridays-i-Karl-Johans-gate-pa-dagen-624373b.html Det ble funnet vekst av mose på lagergulvet hos Friday's torsdag ettermiddag.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Energiprisene har vokst mest det siste året, mens lav vekst i prisene på industrivarer har bidratt til å trekke inflasjonen ned. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
SA170629https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
SA170629 KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
SA170629 Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
FV170629https://www.fvn.no/digital/-Hold-kjaledyrene-unna-plenen-mens-denne-gar-10115b.html I år forventes en kraftig vekst i salget.
FV170629 Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
DN170629 - Hoveddriveren i markedet fortsetter å være bekymringen om lav vekst i økonomien, samtidig som investorene leter etter selskapet med sterk resultatvekst, sier Michael Arone, investeringssjef i State Street Global Advisors til CNBC.com.
DN170629 Klimatiltak gir vekst
DN170629 - De ble utviklet under nesten kontinuerlig økonomisk vekst .
DN170629 - Nå har vi et komplett lederteam på plass tilpasset NTBs strategi om videre vekst .
DB170629 - Vi ønsker å hente inn spillere som kan ha en stor betydning på klubbens videre vekst , og vi føler at Defoe passer inn som en naturlig og erfaren goalgetter, sier Bournemouth-manager Eddie Howe.
DB170629 Langsom avkjøling øker faren for vekst av bakterier i maten, så avkjølingen bør skje så raskt som mulig.
DB170629 Fordi vi etter oljekrisen enten har hatt reallønnsnedgang eller svak vekst , har pensjonistene kommet enda dårligere ut enn lønnstakere.
DA170629 Gruppas raske vekst skaper bekymring blant humanitære organisasjoner, som frykter at en ny framvekst av en nedbrytende aktivisme på høyrefløyen tar form i Europa, ifølge Deutsche Welle.
DA170629 Men sjefen likte å snakke mye om vekst , og hvor man skulle være om 15 år.
DA170629 Matematisk gir vekst sikkert mening i et kapitalistisk system.
DA170629 I dag trives Kvammen med å være « kulturarbeider », og synes spørsmålet om vekst og effektivisering i jobbmarkedet er interessant.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/okonomi/Oppdrettsmilliardar-Ola-Braanaas-For-meg-er-det-helt-ubegripelig-at-folk-bosetter-seg-i-Oslo-336329b.html Vestlendingen frykter at et stadig voksende byråkrati skal ødelegge for skaperkraften Norge trenger for å skape vekst den dagen oljen tar slutt.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html Men da blir det også mer vekst i de store byene.
BT170629https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AP170629https://www.aftenposten.no/kultur/Oppdrettsmilliardar-Ola-Braanaas--For-meg-er-det-helt-ubegripelig-at-folk-bosetter-seg-i-Oslo-623157b.html Vestlendingen frykter at et stadig voksende byråkrati skal ødelegge for skaperkraften Norge trenger for å skape vekst den dagen oljen tar slutt.
AP170629https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AP170629https://www.aftenposten.no/digital/Ny-undersokelse-Tre-av-fire-har-ikke-tro-pa-roboter-i-hjemmet-10321b.html Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
AA170629 Det er fordi vi har god vekst i BNP, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NTB.
VG170628 Kina på sin side hevder at deres vekst er fredfull, forteller Bowers.
VG170628 I dag leder han senter for grønn vekst på BI.
VG170628 Det er tendens til vekst på meningsmålingene.
SA170628 Det blir kort utrykningstid til en del av byen som er i sterk vekst og som har den høyeste befolkningstettheten i Stavanger.
NL170628 Men for meg er det i hvert fall slående at en stortingsrepresentant kan skrive et innlegg om en landsdel med kraftig vekst og enorme muligheter, uten å nevne skole og forskning med ett ord.
DN170628 - Vi satser på områder der vi er trygge på at vi vil ha god vekst og høy utleiegrad, legger han til.
DN170628 Stor vekst
DA170628 Litt over ett år etter at han på dramatisk vis måtte trekke seg peker sportsleder Espen Iversen på at klubbens styrefamilie er i flittig vekst .
DA170628 - Vi har fått tilbakemeldinger om at aktive ferier er i vekst og at mange velger sykkelferie, bekrefter fagpolitisk rådgiver i syklistenes landsforening, Mats Larsen, og legger til at steder som Lofoten, Rallarvegen og Helgelandskysten er populære områder i Norge.
DA170628 Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den samme utflatingen som vi så i mai.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Jonas Gahr Støre har varslet at Arbeiderpartiet mener Norge står overfor en bekymringsfull vekst i forskjeller mellom rike og fattige.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Ja6yP/Tredobling-av-flyklager_-frykter-strom-av-nye-Norwegian-saker Inntil midten av juni i år kom det inn i overkant av 1000 klager, og i og med at den heftigste del av reiseåret ennå gjenstår, er det all grunn til å tro at det vil bli en vekst også for 2017.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/Tredobling-av-flyklager_-frykter-strom-av-nye-Norwegian-saker-624183b.html Inntil midten av juni i år kom det inn i overkant av 1000 klager, og i og med at den heftigste del av reiseåret ennå gjenstår, er det all grunn til å tro at det vil bli en vekst også for 2017.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Snittmaling-Regjeringen-og-stottepartiene-har-mistet-284000-velgere-624148b.html Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den samme utflatingen som vi så i mai.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html Men da blir det også mer vekst i de store byene.
VG170627 Økonomisk vekst og økende kommersialisering, økt orientering mot jevnaldrende og ungdomskulturer og sist men ikke minst : økt individualisering med tydeligere krav om selvrealisering og selvdisiplinering.
VG170627 Mer komplisert : Med Jonas-modellen vil pensjonister tjene på endringen i alle år med reallønnsvekst under 1,5 prosent, og tape i alle år med vekst over 1,5 prosent.
VG170627 Det nye forslaget gjør det enkelt sagt mer problematisk å finansiere pensjonssystemet om vi får svak økonomisk vekst fremover.
VG170627 - Det er nok en del pensjonister som tror at denne ordningen vil føre til vekst for deres del, men det vil det ikke gjøre i det lange løp, hevder statsministeren.
SA170627 Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene.
SA170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
FV170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
DN170627https://www.dn.no/nyheter/2017/06/27/0900/Eiendom/prishopp-for-skjaergardshytter Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
DN170627 - Markedet ser ut til å være fullt ut verdsatt nå og vi trenger å se finanspolitikk, skattekutt og regulatoriske reformer som kan bidra til økonomisk vekst og aksjekurser, sier investorsjef Ernie Cecilia i Bryn Mawr Trust i Pennsylvania til Bloomberg.com.
DN170627 Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
DN170627 Bakgrunnen er flere langvarige krangler om grenser, at Kina støtter Pakistan på flere områder og at indiske ledere i forrige måned unnlot å delta på en kinesisk konferanse for økonomisk vekst og politisk samarbeid i regionen.
DB170627 Det førte til uønsket vekst i både boligmarkedet og ulikheten.
DA170627 Sosialdemokratene, som også gjør et dårlig valg, har ikke innfridd velgernes ønske om raskere vekst i eurosonens tredje største økonomi.
DA170627 Det er en stor vekst i antallet private selskaper som vil ha tilgang til den offentlige pengesekken.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/IMF-senker-prognosene-for-USAs-okonomi-624115b.html President Donald Trumps økonomiske politikk har ennå ikke overbevist pengefondet IMF, som nedjusterer sitt anslag for vekst i USAs økonomi.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVozV/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite Samtidig er markedet i kraftig vekst : Store utbyggingsplaner i blant annet England Tyskland, USA og Japan gjør at markedet vil vokse med 15 - 20 prosent i årene fremover.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVoJ9/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GVPVV/Google-far-rekordbot-pa-23-milliarder-Det-kan-fore-til-storre-endringer - Vi mener at konkret handling er nødvendig for å gjenopprette konkurransen og åpne internett for innovasjon og vekst nok en gang, står det videre i brevet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite-624076b.html Samtidig er markedet i kraftig vekst : Store utbyggingsplaner i blant annet England Tyskland, USA og Japan gjør at markedet vil vokse med 15 - 20 prosent i årene fremover.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/EU-gir-Google-rekordbot-pa-over-22-milliarder-kroner-624084b.html - Vi mener at konkret handling er nødvendig for å gjenopprette konkurransen og åpne internett for innovasjon og vekst nok en gang, står det videre i brevet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Støre avviser at Ap med dette setter hele pensjonsreformen i spill, for eksempel ved at pensjonistene kan komme tilbake om noen år med sterk økonomisk vekst og klage over økende avstand mellom lønns- og pensjonsutviklingen.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Det er reguleringen av løpende alderspensjoner, en av bærebjelkene i pensjonsreformen, som har møtt veggen i møtet med dagens økonomiske virkelighet preget av lav økonomisk vekst og prisstigning.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Støre avviser at Ap med dette setter hele pensjonsreformen i spill, for eksempel ved at pensjonistene kan komme tilbake om noen år med sterk økonomisk vekst og klage over økende avstand mellom lønns- og pensjonsutviklingen.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Det er reguleringen av løpende alderspensjoner, en av bærebjelkene i pensjonsreformen, som har møtt veggen i møtet med dagens økonomiske virkelighet preget av lav økonomisk vekst og prisstigning.
AP170627https://www.aftenposten.no/bolig/Her-stiger-prisene--Aldri-tidligere-har-det-blitt-solgt-sa-mange-sjohytter-10318b.html - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
AP170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
AA170627 Men NHO-økonomene ser også en fare for tilbakeslag dersom vi opplever lavere boligprisvekst og lavere vekst i boligbyggingen.
AA170627 I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet.
AA170627 At sentrale deler av en by i vekst får beholde slike rester av natur, er et gode, både for byens innbyggere og for naturmangfoldet.
NL170626 Fremtidig vekst i IT-næringen ligger i programmering og utvikling, med et grunnleggende behov for IT-drift.
NL170626 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) snakker ofte om det store potensialet for vekst norsk sjømat har, ja opptil ei 5-dobling av dagens nivå.
DN170626 Telenor sikter mot en til to prosent organisk vekst i 2017, men skuffende vekst i det norske markedet har fått analytikere til å tvile på at det kan gå.
DN170626 Telenor sikter mot en til to prosent organisk vekst i 2017, men skuffende vekst i det norske markedet har fått analytikere til å tvile på at det kan gå.
DN170626 Selskapet ble stiftet i 1983 og har hatt en gjennomsnittlig organisk vekst på over 10 prosent per år de siste to årene.
DN170626 - Dette oppkjøpet vil vesentlig styrke Sopra Sterias posisjon i Sverige og øke fremtidig vekst i hele regionen for oss.
DN170626 Rask vekst for Apples betaligsløsning ¶
DB170626 Et vekstselskap er et selskap der forholdet mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ) er høyt, fordi man venter en positiv utvikling - vekst - for disse selskapene fremover.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Mens helsemyndighetene planlegger offentlig tilbud om tarmscreening, opplever private sykehus kraftig vekst .
AA170626 India har kraftig økonomisk vekst og har lenge økt bruken av kull til strømproduksjon.
FV170625 Rogaland har en vekst på 8,9 prosent, mens økningen i Hordaland er på 4,5 prosent.
DN170625https://www.dn.no/nyheter/2017/06/25/2051/Klima/-kina-har-ikke-rad-til-a-mislykkes Det har vært gunstig for et land med lang erfaring med ikke-bærekraftig vekst og høy luftforurensning, sier Helgesen.
DN170625 Det har vært gunstig for et land med lang erfaring med ikke-bærekraftig vekst og høy luftforurensning, sier Helgesen.
DN170625 Rogaland har en vekst på 8,9 prosent, mens økningen i Hordaland er på 4,5 prosent.
DN170625 Den engang så populære presidenten styrte landet gjennom en periode med rask økonomisk vekst , men etter at han gikk av, raknet økonomien, noe som utløste opptøyer i gatene og ble stående som en stor plett på hans politiske ettermæle.
DN170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst .
DB170625 Mange land har både høy befolkningsvekst og rask økonomisk vekst , blant annet i Afrika, og vil få store og økende utslipp, sier Helge Brunborg.
DB170625 Han sier at vekst i befolkningen flere deler i verden er en trend man har sett lenge, men sier at nye prognoser igjen bekrefter det samme : At folketallet i Europa vil synke.
AA170625 Den engang så populære presidenten styrte landet gjennom en periode med rask økonomisk vekst , men etter at han gikk av, raknet økonomien, noe som utløste opptøyer i gatene og ble stående som en stor plett på hans politiske ettermæle.
AA170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst .
SA170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
FV170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
DB170624 Imidlertid fant man den gangen at vekst fram til man fylte 18, og sosioøkonomiske forhold var viktigere for intelligensen enn fødselsvekten i seg selv.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Samtidig må vi alltid legge til rette for økt økonomisk vekst .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Hvis vi går fra modernisering til reversering er det en trussel mot vekst , velferd og velstand.
BT170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
AP170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
VG170623 Kommentar Al-Nuri-moskeen i Mosul er et symbol for IS' vekst og fall.
VG170623 Al-Nuri-moskeen i Mosul er et symbol for IS' vekst og fall.
SA170623 Kort sagt var resepten å legge til rette for vekst av menneskelig energi og personlig skaperkraft slik at det sentrale byrommet ble kommunens naturlige møteplass.
NL170623 En tydelig trend i lyttermålingene så langt er at de største kanalene har en nedgang, mens de nye digitale kanalene sørger for vekst .
DN170623 - Jeg er for frihandel, for det gir vekst og vitalitet til økonomien.
DB170623 Khamenei kritiserte ifølge The Guardian presidentens reformiver, og mangel på økonomisk vekst , og sa : ¶
DB170623 Årsaken var at 44-åringen fryktet at hennes tilknytning til nettstedet begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Gar-mot-ny-regnrekord---reiseselskapene-jubler-336069b.html Ving har hatt en vekst på 16 prosent.
SA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
SA170622 Tryggere på vekst
NL170622 Troms er i vekst , og det av de nordnorske fylkene som har hatt betydelig framgang i folketall de senere år.
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Sentralbanken peker på at en svakere krone og høyere vekst i norsk økonomi løfter prognosen, mens lavere oljepris, en mer gradvis renteoppgang internasjonalt og svakere pris- og kostnadsvekst her hjemme trekker rentebanen ned.
DN170622 - Høy vekst i boligpriser og gjeld har økt husholdningenes sårbarhet de siste årene.
DN170622 | Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DA170622 - Økonomisk vekst i medlemslandene.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Finansiering-av-den-nye-oljen-335937b.html ER DER FOR KUNDENE : Det er enkelt å bidra til vekst i tider med høykonjunktur, men det er når det regner bankene behøves som mest.
BT170622 ER DER FOR KUNDENE : Det er enkelt å bidra til vekst i tider med høykonjunktur, men det er når det regner bankene behøves som mest.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Lavere vekst i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Fra neste år blir det tiltagende vekst .
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Endringen i reallønnen vil snu fra et kraftig fall i fjor til stadig sterkere vekst som topper seg på 1,8 prosent i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Lavere vekst i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Fra neste år blir det tiltagende vekst .
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Endringen i reallønnen vil snu fra et kraftig fall i fjor til stadig sterkere vekst som topper seg på 1,8 prosent i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
AA170622 Det har gitt Senterpartiet en voldsom vekst , men det ville være oppsiktsvekkende om de har veldig mye mer å gå på.
VG170621 Dette tilsvarer en total vekst på 21,8 prosent det siste året.
SA170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
FV170621 Trond Are Gjone fra Lillesand Vekst , Frantz Nilsen fra Setesdal Regionråd, Christiane Skage fra Lister Nyskaping, Are Østmo fra Lindesnesregionen næringshage, Morten Haakstad fra Arendal Næringsforening, Harald Erlandsen fra Grimstad Næringsforening, universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og Jan Villy Føreland, som er styr
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2046/Reiseliv/50-mill-mer-i-heisen Vi har blant annet god vekst fra England, og dette er våre aller beste kunder.
DN170621https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/21/2046/Multisport/voldsom-triatlonvekst-i-norge-eksplosjonsartet-utvikling-fra-2015 Vi forventer ikke samme vekst i 2018, sier Pedersen som ser at en del arrangører sliter med å vokse særlig i størrelse.
DN170621 Samtidig som Nordic Choice etterlyser vekst utenfor eget kjerneområde, vokser erkekonkurrenten Scandic kraftig.
DN170621 Han skriver i en epost til DN at konsernet har en klar strategi om kraftig vekst internasjonalt og i Europa.
DN170621 Samtidig som Nordic Choice etterlyser vekst utenfor eget kjerneområde, vokser erkekonkurrenten Scandic kraftig.
DN170621 Venter vekst i obligasjoner ¶
DN170621 Tønseth mener tapene blir enda større hvis man regner med begrensningene myndighetene legger på bransjens vekst , på grunn av lus.
DN170621 Sanntidsmålingen FNI viser fortsatt vekst over gjennomsnittet i Norge.
DN170621 FNI-indeksen ( Financial News Index ) for juni viser at veksten i norsk økonomi fortsatt holder seg over historisk gjennomsnittlig vekst , skriver Retriever og Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding onsdag.
DN170621 Han mener regjeringen også ensidig bryr seg om sysselssettingen, og mener å merke at retorikken har endret seg fra den blåblå regjeringens tidlige dager, da det var snakk om et grønt skift for Norge og at oljeindustrien ikke kunne være motor for fremtidig sysselsetting og vekst .
DN170621 - Det er ingen tvil om at vi må fortsette å styrke lønnsomheten for å nå ambisjonen om videre vekst , sier SAS-direktør Eivind Roald.
DN170621 Vi forventer ikke samme vekst i 2018, sier Pedersen som ser at en del arrangører sliter med å vokse særlig i størrelse.
DN170621 Vi forventer ikke samme vekst i 2018, sier Pedersen som ser at en del arrangører sliter med å vokse særlig i størrelse.
BT170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Små proteiner, kalt vekstfaktorer, regulerer cellenes vekst og trivsel.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Små proteiner, kalt vekstfaktorer, regulerer cellenes vekst og trivsel.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oqR27/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs Samtidig er markedet i kraftig vekst : ¶
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-sjomat-ut-til-nettkunder-i-hele-Kina-623630b.html Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs-623102b.html Samtidig er markedet i kraftig vekst : ¶
AP170621https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-kan-du-gjore-i-hagen-na-10245b.html - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
AP170621 Små proteiner, kalt vekstfaktorer, regulerer cellenes vekst og trivsel.
AP170621 Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.
AP170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
VG170620 Bruken av skam.p3.no varierer noe gjennom sesongen, men vi ser en tydelig vekst nå på slutten av sesongen, med ukentlige besøkstall over millionen, sier han til VG og legger til : ¶ - « Skam » er definitivt den mest sette NRK-serien på nett.
DN170620https://www.dn.no/nyheter/2017/06/20/2221/Utenriks/soros-ser-mulig-brexit-reversering Men øyriket har gått fra å være blant de raskest voksende i G7-gruppen i 2016, til den med svakest vekst i tidlig 2017.
DN170620 Men øyriket har gått fra å være blant de raskest voksende i G7-gruppen i 2016, til den med svakest vekst i tidlig 2017.
DN170620 Nå skal vi levere sterk vekst , noe som vil koste.
DN170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst .
DN170620 Og produksjonen i USA kommer ikke ned før skiferprodusentene slutter å vise vekst , så nå handler folk på marginen til skiferprodusentene, sier råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB.
DN170620 Der har disse inntektene falt, mens VG har betydelig vekst i digitale annonseinntekter, sier Munch.
DB170620 I praksis har dermed mange års vekst stanset opp.
DA170620 Frankrikes vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) var i 2016 på beskjedne 1.2 prosent, i motsetning til Tysklands vekst på 1.9 prosent.
DA170620 Frankrikes vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) var i 2016 på beskjedne 1.2 prosent, i motsetning til Tysklands vekst på 1.9 prosent.
AP170620 Mens Erna Solberg i dag sa at « mange gode piler peker riktig vei », blant annet for sysselsetting, økonomisk vekst og kronekurs, fremholder Arbeiderpartiet at andelen i jobb er den laveste på 20 år og at forskjellene blant folk øker.
AA170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst .
NL170619 Ved å trekke på lokale krefter innenfor næring og kunnskap, skal vi bidra til økt vekst og sysselsetning.
NL170619 Regjeringen vil fortsette å legge til rette for at havet skal stå sentralt i vår fremtidige velstand og vekst .
NL170619 En forutsetning for å oppnå ønsket vekst og verdiskapning er bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser.
DN170619https://www.dn.no/etterBors/2017/06/18/2048/Pr/vil-heller-vokse-enn-a-kjope-dyr-bil Pr-bransjens største byråer har laber vekst .
DN170619 Også Sparebank 1 Markets har Norwegian Finans Holding i sin portefølje, og begrunner det blant annet med at selskapet har høy og lønnsom vekst .
DN170619 - Vi tror på vekst innen forsvar, både via oppkjøpet av Patria og samarbeidet med Raytheon, skriver analytiker Lars-Daniel Westby i en oppdatering.
DN170619 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst , korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet.
DN170619 - Det er vi glade for, for det trengs, enten det er snakk om å møte klimaendringene, sikre vekst og velstand i Europa eller å sikre fred og stabilitet i Europas nærområder.
DB170619 Vi har lykkes med å skape vekst i kategorien, men det er blitt rimeligere med norsk yoghurt sammenlignet med importert, sier Haug til Finansavisen.
DB170619 Eksport og vekst i utlandet, på den nye silkeveien, skal være drivkraften i den kinesiske økonomien under Xi.
BT170619https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Luftslott-egner-seg-darlig-til-rassikring-335724b.html Det er en kraftig vekst i bevilgninger til fylket både i første periode og i hele planperioden.
BT170619 Det er en kraftig vekst i bevilgninger til fylket både i første periode og i hele planperioden.
VG170618 Pia Tjelta spiller rederfrue når Stavangers vekst fra Norges fattigste by til Klondyke blir drama. fattigste by til Klondyke blir drama.
NL170618 Bodø har de siste årene gjort en beundringsverdig jobb med byplanlegging, også når det gjelder å løfte frem kultur som grunnmur for bolystm vekst og utvikling i byen.
NL170618 Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst , men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.
DN170618 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst , korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html Landsdelen har nå sterkere vekst enn resten av landet.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html Så langt i 2017 har Wizz Air skutt virkelig fart med en vekst på over 20 prosent, mens Norwegians har ligget under 15.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html Norwegian har vokst forbi SAS, men nå blir Bjørn Kjos jaget av et østeuropeisk flyselskap i raskere vekst - ungarske Wizz Air.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html Jeg vil ikke spekulere i vår fremtidige vekst vis-à-vis andre aktører men bare gjøre det helt klart at vi akter å ekspandere i alle markeder, sier Vasarhelyi.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html Bjørn Kjos og Norwegian soler seg i glansen av en utrolig rask vekst .
AP170618 Landsdelen har nå sterkere vekst enn resten av landet.
AP170618 Så langt i 2017 har Wizz Air skutt virkelig fart med en vekst på over 20 prosent, mens Norwegians har ligget under 15.
AP170618 Norwegian har vokst forbi SAS, men nå blir Bjørn Kjos jaget av et østeuropeisk flyselskap i raskere vekst - ungarske Wizz Air.
AP170618 Jeg vil ikke spekulere i vår fremtidige vekst vis-à-vis andre aktører men bare gjøre det helt klart at vi akter å ekspandere i alle markeder, sier Vasarhelyi.
AP170618 Bjørn Kjos og Norwegian soler seg i glansen av en utrolig rask vekst .
DB170617 - Det er fortsatt en vekst i konkurser, sier Anette Willumsen, adm. direktør i Lindorff til Finansavisen.
AA170617 Derfor er det godt å se at Trondheim i tillegg til burger og pizza for tiden også har en spennende vekst i spisesteder som serverer lokale råvarer på høyt internasjonalt nivå.
NL170616 Rask økonomisk utvikling etter andre verdenskrig har ført til vekst og velstandsøkning i store deler av verden.
DN170616 Det er en vekst på 9,9 prosent fra samme periode i 2016.
DN170616 Det er en vekst på 1,9 prosent fra 2016.
DN170616 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 1,7 prosent i samme periode.
DB170616 Senterpartiets vekst har flatet ut og falt, viser partibarometeret som Respons Analyse har laget for Aftenposten og Bergens Tidende.
DA170616 Tennis er meg bekjent en sport som er i vekst , og egner seg både for helt unge barn og til godt voksne mennesker.
BT170616 år i femårsperioden, mens lån til personkunder kan vise til en årlig vekst på hele åtte prosent.
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Rekordoverskudd-for-Olav-Thon-623351b.html - Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Etter et halvår med rundt 11 prosent oppslutning - det dobbelte av valgresultatet i 2013 - har Senterpartiets vekst flatet ut og falt tilbake.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Sp-og-Frp-faller-i-fersk-maling-623263b.html Det har vært en vår preget av sterk vekst for partiet han leder.
AP170616 - Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B.
AP170616 Etter et halvår med rundt 11 prosent oppslutning - det dobbelte av valgresultatet i 2013 - har Senterpartiets vekst flatet ut og falt tilbake.
AP170616 Det har vært en vår preget av sterk vekst for partiet han leder.
AA170616 Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst , sier 48-åringen fra Steinkjer.
AA170616 - Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B.
AA170616 Det er en vekst på 9,9 prosent fra samme periode i 2016.
AA170616 Det er en vekst på 1,9 prosent fra 2016.
AA170616 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 1,7 prosent i samme periode. ( ©NTB ) ¶
DN170615 Putin lover økonomisk vekst i Russland ¶
DN170615 | Putin lover økonomisk vekst i Russland ¶
DN170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sier Russlands president Vladimir Putin, som forsikrer om at pilene i russisk økonomi nå peker oppover.
DN170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sa Putin, som forsikret at pilene nå peker oppover.
DN170615 - Dette bekreftes i regionalt nettverk, der den innenlandske delen av oljerelatert næring varsler om positiv vekst de neste seks månedene.
DN170615 Myndighetenes antikorrupsjonskampanjer de siste fire årene har ført til lavere vekst på det kinesiske markedet.
DN170615 Etter lav vekst de siste årene er luksusforbruket i ferd med å skyte fart igjen i Kina.
DN170615 Burberry fikk en tosifret vekst på det kinesiske markedet i siste kvartal. 70 prosent av kundene som legger turen innom flaggskipsutsalget i London er kinesere, ifølge Jing Daily.
DN170615 Bain forventer en høyere vekst i år.
DB170615 Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser.
DB170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sier Putin.
DB170615 De tre siste kvartalene har Russland hatt økonomisk vekst .
DA170615 - Det har vært en klar vekst i raske båter de siste ti årene.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html - Å få kvinner ut i arbeidslivet har gitt større økonomisk vekst i Norge, og det vil det også gi andre land.
AP170615 - Å få kvinner ut i arbeidslivet har gitt større økonomisk vekst i Norge, og det vil det også gi andre land.
AA170615 Disse stedene vil stå for over 80 prosent av selskapets antatte vekst fram til 2020.
VG170614 Irland ønsker at europeisk luftfart skal vokse og utvikle seg med utgangspunkt i Irland, fordi det bidrar til raskere økonomisk vekst i landet.
VG170614 Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner, og skal drepe eller hemme vekst av bakterier.
NL170614 Slik vekst er et samfunnsmessig sunnhetstegn, der tilgang på kvalifisert arbeidskraft er essensielt. it : forum Bodø sin påstand er at vi har bidratt til at UiT sine dataingeniørstudenter i Bodø er landets mest bortskjemte studenter, med positiv undertone.
DN170614https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1014/Energi/-de-som-hadde-hapet-pa-strammere-marked-neste-ar-ma-nok-roe-seg-ned Til neste år tror energibyrået verden vil se en vekst på 780.000 fat olje per dag fra amerikanske oljeprodusenter - men dette tallet kan komme til å stige.
DN170614 - Det vi ønsker oss er jo tre-fem prosent vekst i året.
DN170614 - Hvis man får et lite fall i oljeprisen, så er det faktisk bra for etterspørselen og for økonomisk vekst , men forrige gang oljeprisen falt, så falt aksjemarkedene sammen med den.
DN170614 Til neste år tror energibyrået verden vil se en vekst på 780.000 fat olje per dag fra amerikanske oljeprodusenter - men dette tallet kan komme til å stige.
DN170614 Å innrette politikken etter Parisavtalen kan gi verden økt økonomisk vekst .
DN170614 | Klimatiltak gir vekst
DB170614 OECD peker blant annet på at Norge ville hatt ni prosentpoeng høyere vekst siden 90-tallet dersom ulikheten var lavere, fordi ulikhet gjør utdanning mindre lønnsomt og bremser den sosiale mobiliteten og etterspørselen i økonomien.
DB170614 Scenario 1 : « Stø kurs », som innebærer fortsatt økonomisk vekst , liten vilje til internasjonal risiko og konfrontasjoner med naboene, høy vektlegging av stabilitet.
DB170614 Hans ferske bok om dagens Kina, « Det perfekte diktatur », er egnet til å helle kaldt vann i blodet både på kinesiske ledere med ambisjoner og på andre statslederes utilslørte beundring for den kinesiske økonomiens hurtige vekst .
AP170614 Vi kan ikke spare oss til vekst gjennom å kutte i offentlig sektor.
AP170614 Norge må skape vekst , i små så vel som i store bedrifter.
AP170614 Det er en visjon om vekst .
AP170614 Det er bare vekst i private bedrifters inntjening som kan skape mer velferd i Norge.
VG170613 På tross av en kraftig vekst i antallet elever på disse trinnene, har gruppestørrelsen for de yngste elevene på 1.-4.trinn har gått ned.
VG170613 I dag kommer en ny rapport fra Pensjonistpolitisk arbeidsgruppe som bekrefter at det ikke går så galt : Folk mellom 60 og 90 år har hatt en klar vekst i realinntekten de siste årene.
SA170613 Tor Dagfinn Veen ( 46 ) og Kristoffer Stensrud ( 40 ) forteller Aftenbladets lesere om det nystartede aksjefondet Skagen Vekst i desember 1993.
SA170613 Stabil vekst i folketallet.i ¶
SA170613 Han gleder seg voldsomt til å være med på reisen med et lag i vekst .
DN170613 Han forteller at Telenor har sett en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene.
DN170613 Eksplosiv vekst i bruken ¶
DN170613 Etter nok et rekordår med kraftig vekst må fisketerminalen i Tromsø flytte til en nytt og større anlegg.
DN170613 Men investorene har sine avkastningsprofiler, og tilbudet av ny energi møter en underliggende vekst i energietterspørselen.
DN170613 - Den uventede kombinasjonen av sunn vekst og fallende renter skaper et gullhårscenario for amerikanske aksjemarkeder.
DN170613 I KPMGs nye rapport « Disrupt and grow » er nesten 2.200 toppledere over hele verden intervjuet om hvilke mål, prioriteringer og bekymringer de har knyttet til vekst det nærmeste året og tre år frem i tid.
DN170613 Kronen styrkes umiddelbart mot flere av de store valutaene tirsdag formiddag etter at Norges Banks rapport fra sentralbankens regionale nettverk viste en sterkere vekst i norsk økonomi.
DN170613 Kronen styrker seg umiddelbart mot de store valutaene etter at Norges Banks regionale nettverk viste sterk vekst i norsk økonomi.
DN170613 | Norges Banks temperaturmåler viser sterkeste vekst i norsk økonomi på mer enn fire år ¶
DN170613 Varsler høyere vekst
DN170613 Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst .
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.
DN170613 - Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DN170613 Meglerhuset venter en oppgang i indikatoren for ventet vekst fra 1,02 til 1,09, fremgår det av morgenrapporten tirsdag.
DN170613 Indeksen går fra minus 5 til pluss 5, der minus 5 indikerer stort fall og pluss 5 indikerer kraftig vekst .
DN170613 Kina er blant de første landene til å offentliggjøre vekst i bruttonasjonalprodukt.
DN170613 I fjor leverte Indre Mongolia en økonomisk vekst på 6,2 prosent og Jilin 6,9 prosent.
DN170613 I fjor havnet Liaoning i en resesjon og i første kvartal fikk provinsen en vekst på kun 2,4 prosent.
DN170613 De neste fire årene er kommunistledelsens mål å skape en stabil vekst på rundt 6,5 prosent.
DN170613 - Kinas høye økonomiske vekst har bidratt betydelig til de globale utsiktene.
DB170613 Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DB170613 - Enkelte banker har signalisert økt vekst i bedriftsmarkedet som kan gi økt inntjening.
DB170613 ¶ VOKSER : Nordiska motståndsrörelsen er en organisasjon som opplever sterk vekst , skriver artikkelforfatteren. 1. mai demonstrerte nazigrupperingen i Falun, der den ble møtt med motdemonstrasjoner.
DB170613 Når vi snakker om svenske tilstander, la oss da rette fokuset mot nynazistiske Nordiska Motståndsrörelsen ( NMR ) i Sverige, en organisasjon som opplever sterk vekst og har en medlemsmasse som har en enorm voldskapital.
DB170613 Tilsvarende fikk de nordiske landene på begynnelsen av 1990-tallet enorme økonomiske utfordringer etter mange år med vekst i statlig pengebruk.
AP170613 - Mens en for lav rente kan bidra til å opphete den hjemlige økonomien unødig, kan en for høy rente bidra til for rask vekst av den islandske kronen.
AP170613 Ifølge det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk er Arlandas kraftige vekst så sterk at svenskene på sikt også kan true Kastrups stilling som Skandinavias største flyplass.
AP170613 Arlanda er i storform, og har en vekst på 10 prosent - det er nesten dobbelt så mye som Oslo.
AP170613 - Målet vårt er å tilby en flyplass som er så attraktiv for både passasjerer og flyselskaper at vekst er en naturlig del.
AA170613 Han forteller at Telenor har sett en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene.
AA170613 Begrensningene har hindret vekst og satt amerikanske soldater i større fare, sa Mattis. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Begrensningene har hindret vekst og satt USAs soldater i større fare, ifølge Mattis.
VG170612 Dette året har gitt dem ytterligere vekst .
NL170612 Vi skal ha en vekst på fem-seks ganger frem til 2050.
NL170612 Vekst , velstand og arbeidsplasser vil i mange tilfeller stå mot behovet for vern, klima og miljø.
DN170612https://www.dn.no/nyheter/2017/06/12/2047/Utenriks/qatar-ma-ha-nodhjelp-flydd-inn-fra-iran-og-tyrkia Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt frem og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
DN170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på fem prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
DN170612 Prioriterer vekst høyt ¶
DN170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
DN170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
DN170612 - Under de nåværende utsiktene for moderat vekst er realinntekten per innbygger ventet å være tilbake på nivået før krisen først om flere år fra nå av, og Italia risikerer å sakke enda mer akterut bak de andre i eurosonen, heter det i en analyse fra Det internasjonale pengefondet ( IMF ).
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 Estimater fra det amerikanske energibyrået EIA viser en vekst i produksjonsmengden på 790.000 fat om dagen i år og 1,1 millioner fat per dag i 2018.
DN170612 - Jeg har bakt inn en vekst på 600.000 fat per dag i år og 1,2 millioner daglige fat neste år, sier DNB-analytikeren.
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 | Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 - Regionalt Nettverk bekrefter trolig solid vekst i norsk økonomi, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en morgenrapport mandag.
DA170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt fram og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
DA170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på 5 prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
DA170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
DA170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
BT170612 FORSIKTIG OPTIMIST : - Det er ikke snakk om en bratt vekst, men forsiktig vekst , sier daglig leder Henrik Askvik i Askeladden Boats AS i Os.
BT170612 FORSIKTIG OPTIMIST : - Det er ikke snakk om en bratt vekst , men forsiktig vekst, sier daglig leder Henrik Askvik i Askeladden Boats AS i Os.
AP170612 Planen blir et viktig redskap for å håndtere Oslos vekst på en god måte.
AA170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt fram og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
AA170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på 5 prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
AA170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
AA170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
DN170611https://www.dn.no/nyheter/2017/06/11/1013/Bors/selger-seg-ned-pa-oslo-bors Ifølge Stenshagen er de ute etter å investere i selskaper med god ledelse og bransjer i vekst .
DN170611 Ifølge Stenshagen er de ute etter å investere i selskaper med god ledelse og bransjer i vekst .
DN170611 - Du blir sliten, men du blir ikke nødvendigvis bedre ¶ ¶ | 77 prosent vekst i nedlastning avlydbøker ¶
AP170611https://www.aftenposten.no/verden/To-gra-menn-far-de-unge-til-valglokalene-622935b.html I Canada opplevde landet en voldsom vekst i 2015, populært kalt « Trudeau- effekten ».
AP170611 I Canada opplevde landet en voldsom vekst i 2015, populært kalt « Trudeau- effekten ».
VG170610 Noen av resultatene ser vi, med formidabel vekst .
SA170610 I 1997 sier han i Aftenbladet : « Ut av det ødelagte, det sønderrevne, det vanskapte springer et behov for det praktfulle, for skjønnhet og vekst [...
SA170610 Han er den enøyde kunstneren som forvandler lyset til guldirrende, fargesprakende, solfylte lerreter ; fra « Ikonene » videreført til de senere « Herbarier », et abstrakt nærsyn på planters vekst .
DN170610 | Her har boligprisene steget mest i verden siste året ¶ 11 land har hatt en tosifret vekst i boligprisene, viser Knight Franks globale boligprisindeks.
DN170610 For et år siden var det kun fire land som hadde en tosifret vekst .
DN170610 Everett-Allen viser til at økonomisk vekst er grunnen til at boligprisveksten har økt rundt om i verden.
DN170610 11 land med tosifret vekst ¶ 11 av landene i indeksen kan rapportere om en tosifret vekst i boligprisene.
DN170610 11 land med tosifret vekst ¶ 11 av landene i indeksen kan rapportere om en tosifret vekst i boligprisene.
DN170610 Samtidig gjør han det klart at han mener reverseringen av Dodd-Frank vil bidra til økt vekst i økonomien.
DN170610 Republikanere har argumentert for at en mindre omfattende regulering vil gjøre det enklere for bankene å bidra til økonomisk vekst , gjennom utlån.
DA170610 Kinesiske turister er i ferd med å bli en av de største turistgruppene i Norge, og er i sterk vekst .
DA170610 I fjor var det ifølge Innovasjon Norge 392.529 kommersielle gjestedøgn fra Kina, en vekst på 37 prosent på ett år.
SA170609 Han viste til nasjonalismens vekst og spredning og intoleranse overfor fremmede.
NL170609 Hva er alternativet for å oppnå vekst og utvikling ?
DN170609 - Oljeetterspørselen er ikke problemet, sier Sveen-Nilsen, og peker på at en ventet vekst på vel 1,4 millioner fat dagen i 2017.
DN170609 - Oljeetterspørselen er ikke problemet, sier Sveen-Nilsen, og peker på at en ventet vekst på vel 1,4 millioner fat dagen i 2017.
DN170609 Investoren legger skylden på sentralbankenes løse pengepolitikk, som ifølge ham blåser opp prisene i aksjemarkedet uten at reell økonomisk vekst følger etter, der enkeltindivider og bankene må betale prisen.
DN170609 Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170609 Rob Haworth, investeringsstrateg i US Bank Wealth Management, sier til The Wall Street Journal at oljeprisene trolig vil befinne seg i en korridor fremover, hvor Opec støtter opp under prisene, og hvor vekst i amerikansk oljeproduksjon begrenser potensiell prisoppgang.
DA170609 - Naturens prosesser med vekst og fall.
VG170608 Vi er en verden i vekst .
SA170608 Grunnleggeren Gunnstein Austigard, til venstre, og sønn og konsernsjef Geir Austigard, til høyre, ser fram mot videre vekst for Øglænd System.
NL170608 En unik avtale for å sikre vekst og utvikling av det nordnorske kulturlivet.
DN170608https://www.dn.no/nyheter/2017/06/08/2058/Olje/statoils-spadom-slaktes Kamp mellom stormaktene og manglende klima-koordinering kan gi 30 prosent vekst i oljeforbruket frem mot 2050, mener Statoils sjeføkonom.
DN170608 Kamp mellom stormaktene og manglende klima-koordinering kan gi 30 prosent vekst i oljeforbruket frem mot 2050, mener Statoils sjeføkonom.
DN170608 Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, sier datasentermarkedet er i en vanvittig vekst .
DN170608 - Det er åpenbart sterkere vekst i økonomien nå, og den er overraskende kraftig.
DN170608 - Det kan godt være, men da kan en frykte lavere økonomisk vekst i verden, og dermed lavere energiforbruk enn ellers, sier Wærness.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning.
DN170608 SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning.
DN170608 I 2020 er prognosen en vekst på 2,2 prosent.
DN170608 Fjoråret endte med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170608 Det er ifølge SSB for tidlig å konkludere med at norsk fastlandsøkonomi allerede nå er inne i en konjunkturoppgang, som defineres av en vekst som er over anslått trendvekst på to prosent.
DN170608 Da ventet byrået en vekst på 1,8 prosent i år og 2,4 prosent neste år.
DN170608 I 2016 ble det solgt 507.000 elektriske biler i Kina - en vekst på 50 prosent - og er det største markedet for elektriske biler.
BT170608 Lovverket står i veien for regjeringens egne mål om bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html I 2020 lander norsk økonomi pent på den langsiktige trenden med normal vekst .
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html For første gang på mange år var det økonomisk vekst i alle eurolandene i 1. kvartal i år.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Dette snur til en stadig sterkere vekst i kjøpekraften i årene fremover.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Den årlige veksten i kjøpekraften tar seg kraftig opp, målt med vekst i reallønnen : ¶
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Vekst i kjøpekraften ¶
AP170608 Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608 Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608 I 2020 lander norsk økonomi pent på den langsiktige trenden med normal vekst .
AP170608 For første gang på mange år var det økonomisk vekst i alle eurolandene i 1. kvartal i år.
AP170608 Dette snur til en stadig sterkere vekst i kjøpekraften i årene fremover.
AP170608 Den årlige veksten i kjøpekraften tar seg kraftig opp, målt med vekst i reallønnen : ¶
AP170608 Vekst i kjøpekraften ¶
AA170608 Produksjonsøkningen det siste året skyldes først og fremst en vekst i foredling og konservering av fisk.
AA170608 For Klæbu betyr Trondheim muskler til å ta vare på kommunens voldsomme vekst i antallet eldre og pleietrengende.
DN170607 Konsernets planer for videre utvikling av selskapets eiendomsportefølje forutsettes å sikre fortsatt vekst og god resultatutvikling i årene som kommer », skriver Mustad-styret om utsiktene for området.
DN170607 Venter redusert vekst i forbrukslån ¶
DN170607 Regjeringen oppjusterte utsiktene til økonomisk vekst i revidert budsjett.
DN170607 Jensen har troen på at samarbeid vil legge grunnlaget for vekst .
DN170607 Høy grad av sosial likhet står sentralt i diskusjonen om økonomisk vekst .
DN170607 - Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom, sier Jensen.
DN170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst .
DN170607 Vekst i forbruket til husholdningene har styrket etterspørselen i norsk økonomi og dermed bidratt til å holde den økonomiske veksten oppe.
DN170607 Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med at den halvårlige rapporten Finasielt utsyn ble lagt frem onsdag.
DN170607 Prognosen for årets vekst er uendret, mens prognosen for neste års vekst er nedjustert fra et anslag på 2,3 prosent.
DN170607 Prognosen for årets vekst er uendret, mens prognosen for neste års vekst er nedjustert fra et anslag på 2,3 prosent.
DN170607 Spesielt feltene i Texas er den største bidragsyteren til vekst i oljeproduksjonen, sa fungerende direktør Howard Gruenspecht i EIA tirsdag, ifølge Bloomberg.
DN170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
DB170607 - Optimismen råder i de fleste markedene, og det er særlig gledelig at viktige volummarkeder som Tyskland og Nederland tror på god vekst , sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm.
DB170607 Finansavisen kan fortelle at Stiansens restaurant og livsverk omsatte for 41,6 millioner kroner i 2016, noe som var en vekst på 5,2 millioner kroner fra året før.
BT170607 I mange delstater er det nå en betydelig vekst i fornybar energi.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/i/78EL3/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar Lokket av østersens formidable vekst i Asia ønsket skjelldyrkere å dyrke den både i Nederland og i Frankrike.
AP170607https://www.aftenposten.no/viten/Fra-0-til-milliarder-av-stillehavsosters-pa-ti-ar-622687b.html Lokket av østersens formidable vekst i Asia ønsket skjelldyrkere å dyrke den både i Nederland og i Frankrike.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-boliger-er-ikke-sa-dyre-som-mange-tror-622701b.html » Det er noe helt annet enn historien « vekst i boligprisene på over 600 prosent ».
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Asia-spiser-enda-mer-ra-norsk-laks-622669b.html De viktigste driverne er økt kampanjetrykk i Portugal og vekst i den brasilianske økonomien, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Norges sjømatråd.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Asia-spiser-enda-mer-ra-norsk-laks-622669b.html - I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei, sier Paul T.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Asia-spiser-enda-mer-ra-norsk-laks-622669b.html - For torsk ser vi størst vekst for konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk.
AP170607 Lokket av østersens formidable vekst i Asia ønsket skjelldyrkere å dyrke den både i Nederland og i Frankrike.
AP170607 » Det er noe helt annet enn historien « vekst i boligprisene på over 600 prosent ».
AP170607 De viktigste driverne er økt kampanjetrykk i Portugal og vekst i den brasilianske økonomien, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Norges sjømatråd.
AP170607 - I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei, sier Paul T.
AP170607 - For torsk ser vi størst vekst for konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst .
AA170607 Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien, vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien i år og neste år.
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 Hovedbudskapet til OECD er uansett utpreget optimistisk for 2017 og 2018 : Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien.
AA170607 - Optimismen råder i de fleste markedene, og det er særlig gledelig at viktige volummarkeder som Tyskland og Nederland tror på god vekst , sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm. ( ©NTB ) ¶
VG170606 Tegning, Nordfjord Vekst
SA170606 Vi står midt i dilemmaet : Hvordan fortsette vekst og velstand, og samtidig være en ansvarlig verdensborger som anerkjenner de menneskeskapte klimaendringene, og som vil bidra til å nå togradermålet ?
SA170606 Vi må bruke dette ståstedet til å skape vekst i nye næringer.
SA170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
SA170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
DN170606 I våre planer ligger det også en forventning om sterk vekst i årene som kommer, både organisk og gjennom oppkjøp, sier Nesbak.
DN170606 Det blir veldig vanskelig å få til en slik økning gjennom organisk vekst , sier Nesbak.
DN170606 - Vi har en god lønnsomhet i selskapet og har ingen problemer med å finansiere organisk vekst på egen hånd.
DN170606 Norwegian Air Shuttles trafikktall for mai viste en vekst i passasjertrafikken ( RPK ) på 17 prosent sammenlignet med året før.
DN170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DN170606 ¶ Men å levere mer energi med stadig økende klimautslipp er en trussel mot finansiell stabilitet og dermed også en hemsko for vekst , sier forfatteren.
DB170606 - Vi har målt utviklingen av passeringer foretatt i bomringen i Oslo og Bærum siden 2012, og ser en tydelig vekst i andel elbilpasseringer i denne perioden.
DB170606 Etter fire år med en voldsom vekst i både statsbudsjettet og antall byråkrater, etterlyser Venstre en mulighet til å heve blikket fra kortsiktig valgkamp til langsiktig og ansvarlig styring.
DA170606 Samtidig er det første gang på to år at boligprisene i Stavanger har positiv 12 måneders vekst .
DA170606 Det er sterkest vekst i landet.
DA170606 12-månedsstatistikken er likevel svakere enn for landet for øvrig som har en vekst på 8,3 prosent.
DA170606 Ser man på det siste året har imidlertid fortsatt Oslo høyest vekst - 16,5 prosent.
DA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
BT170606 SVAK VEKST : - Vi er i en situasjon nå med svært lav rente og fortsatt historisk høye boligpriser.
BT170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-du-selge-boligen-for-du-kjoper-Ja_-mener-n-ekspert-10240b.html Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-du-selge-boligen-for-du-kjoper-Ja_-mener-ekspert-10240b.html Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606 Årets trygdeoppgjør ga en vekst på 0,38 prosent - den laveste økningen noensinne.
AP170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AA170606 Ser man på det siste året har imidlertid fortsatt Oslo høyest vekst - 16,5 prosent.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DN170605 Ferdigmat har i flere år vært en av kategoriene i dagligvare med høyest vekst innen dagligvare.
DN170605 - Ferdigmat er i vekst og Fjordland fører an, hevder Dale.
DN170605 - Det har vært helt utrolig hvordan et produkt har hatt så høy vekst hvert år.
DN170605 - Alle ser at det er en vekst og ønsker å ta si del.
DB170605 Vi har hatt en vekst på 61 prosent i antall salg av boliger over 15 millioner kroner hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Meier til Finansavisen.
DB170605 Hittil i år har vi en vekst i salg av økologiske varer på 15,4%, skriver Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi i en e-post til Dagbladet.
BT170605 Vi må overgå oss selv med en vekst hvert år som er langt høyere enn noen gang.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/gMo21/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere Det er lett å kritisere en slik kunnskapspyramide, men likevel er det nå slik at mens betydningen av skattestimulanser for å skape økonomisk vekst er åpen for debatt, er halveringstiden for plutonium det ikke.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere-622409b.html Det er lett å kritisere en slik kunnskapspyramide, men likevel er det nå slik at mens betydningen av skattestimulanser for å skape økonomisk vekst er åpen for debatt, er halveringstiden for plutonium det ikke.
AP170605 Det er lett å kritisere en slik kunnskapspyramide, men likevel er det nå slik at mens betydningen av skattestimulanser for å skape økonomisk vekst er åpen for debatt, er halveringstiden for plutonium det ikke.
AP170605 Fiskeoppdrett i enorm vekst og solide fiskerier utgjør nå Norges nest viktigste eksportnæring.
FV170604 Rolf Michaelsen, daglig leder i Bemanningsbyraaet Sørlandet, smiler over et halvår med « fantastisk vekst ».
FV170604 - Men utover i 2017 har vi opplevd en fantastisk vekst , sier daglig leder.
DB170604 - Olje vil være omtrent uendret, det vil være god vekst innen gass og fornybar energi, mens kull taper, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou Offshore.
AP170604 | Verdensbanken spår økonomisk vekst i år og neste år ¶
AP170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AP170604 Banken spår en vekst på 6,5 prosent i år sammenlignet med 6,7 prosent i fjor. | - Man kan være best trent i verden, men likevel ende sist ¶
AA170604 | Verdensbanken spår økonomisk vekst i år og neste år ¶
AA170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AA170604 Banken spår en vekst på 6,5 prosent i år sammenlignet med 6,7 prosent i fjor. ( ©NTB ) ¶ | 50.000 på støttekonsert i Manchester ¶
DB170603 Årsaken var at Paltrow fryktet at hennes tilknytning til Goop begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
VG170602 I annonsene viser de blant annet til at avtalen vil skape jobber og vekst , gjøre dem mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet og reduserer risiko.
NL170602 | Hvordan får vi vekst i naturbasert, bærekraftig reiseliv ?
NL170602 Regionen opplever en formidabel vekst i reiselivet.
DN170602 « Å takle klimaendringer og modernisere energisystemene våre er videre drivkraft for å skape nye arbeidsplasser, investeringsmuligheter og økonomisk vekst », sier Kina og EU i en felles uttalelse.
DN170602 Samtidig er vi et av gamingselskapene med raskest prosentuell organisk vekst i verden, sier GIG-sjefen.
DN170602 Kraftig vekst har sendt aksjen til værs på Oslo Børs, der selskapet i slutten av mai ble verdsatt opp mot fem milliarder kroner - det høyeste siden aksjen ble notert i 2005.
DB170602 Hans forgjenger Barack Obama gikk i går hardt ut mot presidentens beslutning, og hevder på sin side at å satse på Parisavtalen tvert imot vil skape stor vekst for landet, innen klimarelaterte bransjer som vind- og solenergi.
DA170602 Jobber : Såkalt grønne jobber, innenfor blant annet fornybar energi, er i dag i vekst i USA.
DA170602 - Naturens prosesser med vekst og fall.
BT170602 For ambisiøse kulturledere er Bergen ingen middelmådig mellomstasjon, men en unik mulighet til faglig vekst og utvikling.
AA170602 Vi forventet derfor en ytterligere vekst av studenter.
AA170602 Trondheimsavdelingen har utdannet dyktige folk innen en rekke fagfelt, har meget gode tilbakemeldinger fra studentene, levert innenfor budsjettrammene, og var en skole i sterk vekst .
AA170602 Det ble i forkant av beslutningen om nedleggelse registrert god søknadspågang og vi så fram til en betydelig vekst i antall bachelorstudenter.
VG170601 Det internasjonale Energibyrået var på besøk i Oslo denne uken, og gjentok igjen den gledelige nyheten om at verden har hatt økonomisk vekst kombinert med nedgang i utslippene de siste tre årene.
DN170601 Videre fastholder selskapet målet om å levere organisk vekst i hvert fall på linje med markedsveksten, og at de vil fortsette å holde strategien i samme retning.
DN170601 Selskapet vil også bygge for vekst, ved å forsikre at endringene tillater vekst ekspandering og styrke innovasjonsmulighetene, ifølge TDN Finans.
DN170601 Selskapet vil også bygge for vekst , ved å forsikre at endringene tillater vekst ekspandering og styrke innovasjonsmulighetene, ifølge TDN Finans.
DN170601 Selskapet vil allokere kapital til fremtidig vekst gjennom å bygge « One Orkla » og fortsette med lønnsomme oppkjøp og sammenslåinger.
DN170601 Av presentasjonsmaterialet fremgår det at Orkla fastholder målet fra kapitalmarkedsdagen i 2015 om årlig vekst i driftsresultatet ( ebit ) i merkevareområdet på seks til ni prosent per år i perioden 2016-2018.
DN170601 | Ferske PMI-tall : Svakere vekst i industrien ¶
DN170601 Norsk PMI vitner om fortsatt vekst i industrien, men viser en klar tilbakegang i sysselsetting og ordre i mai.
DN170601 Svakere vekst
DN170601 Målet er blant annet å få frem den skjulte økonomien i dagslyset - og dermed skape økonomisk vekst .
DN170601 I første kvartal fikk India en økonomisk vekst på 6,1 prosent.
DB170601 | Paraglider styrtet i Nordland ¶ ¶ 926.000 passasjerer løste billett på Flåmsbana i fjor, en vekst på nesten 19 prosent fra året før.
DB170601 Tresifret millionresultat ¶ 926.000 passasjerer løste billett på Flåmsbana i fjor, en vekst på nesten 19 prosent fra året før.
DB170601 I dag er Flåm en av Norges fremst reisemål for internasjonale turister, og prognosene tyder på fortsatt vekst i årene som kommer.
DB170601 Mindre risiko, bedre vekst
DA170601 Festivalsjef Daniel Engen sier årets fest blir tidenes største, og forteller om stor vekst siden oppstarten av Musikkfest i 2009.
BT170601 Samtidig har Senterpartiets vekst fra 7 prosent ved utgangen av fjoråret stanset på 12,3 prosent - uendret fra april.
BT170601 STANS : Gjennomsnittet av målingene i mai viser at Aps fall og Sps vekst har bremset opp.
BT170601 Arbeiderpartiets fallende oppslutning og Senterpartiets vekst bremset opp i mai, viser gjennomsnittet av meningsmålingene fire måneder før stortingsvalget.
AP170601 Sanliurfa har i likhet med Gaziantep også hatt en imponerende vekst , og har offisielt 1,2 millioner innbyggere.
NL170531 At mennesker, befolkningsgrupper og nasjoner regelmessig kommer friksjon og i konflikt med hverandre er et resultat av den menneskelige natur der vi drives fremover av begjær etter vekst , innflytelse, makt og dominans, - ofte på bekostning av hverandre.
DN170531 Så langt i år har lavpriskjeden falt 4,2 prosent i sammenlignbar vekst , ifølge avisen.
DN170531 Ifølge Bloomberg News var det ventet en vekst på 5,3 prosent, skriver TDN Finans.
DB170531 - Å løfte dette har vært en av de viktigste satsingene for denne regjeringen, sa Solberg, som viste til en rekke reformer regjeringen har satt i gang for å effektivisere offentlig sektor og bidra til vekst .
DB170531 Dessuten ligger ikke framtidig vekst i fossil energiproduksjon.
DB170531 For å få til det må det stimuleres til vekst .
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/i/gM8d0/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler Under denne syklusen skifter treet fra vegetativ til generativ vekst .
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler-622261b.html Under denne syklusen skifter treet fra vegetativ til generativ vekst .
AP170531 Under denne syklusen skifter treet fra vegetativ til generativ vekst .
SA170530 Her må vi lære av de beste eksemplene fra utlandet, der lyntoget har skapt økonomisk vekst , ringvirkninger og nye næringsmuligheter, også for mindre stasjonsbyer.
SA170530 Fra Tyskland viser en ny studie at stasjonsbyene Limburg ( 34.000 innbyggere ) og Montabaur ( 12.500 innbyggere ) har opplevd vekst og oppblomstring etter at lyntoglinja mellom Køln og Frankfurt ble åpnet i 2002.
SA170530 En økonomisk vekst som kun kan forklares med lyntoget.
SA170530 Denne planen vil gi stor vekst i biltrafikken og dermed økte klimautslipp, og ta mye mer areal enn et lyntog.
SA170530 På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst , sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, i en pressemelding.
SA170530 - Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og container selskapet i Norden, med ambisjon om ytterligere internasjonal vekst , sier konsernsjef i Malthus, Arild Ollestad i en pressemelding.
SA170530 - Med denne sammenslåingen er Malthus Uniteam godt posisjonert for ytterligere vekst , og eierne deler visjonen om å utvikle norskeide virksomheter internasjonalt, sier Bård Brath Ingerø, Managing Partner i Reiten & Co og styreleder i Malthus Europe.
SA170530 Mens 80-åringen Stavanger lufthavn stadig fornyer seg og eser ut, jobbes det nå hardt i kulissene for å sikre vekst også i passasjerer og flyruter.
DN170530 Størrelsen på den japanske økonomien har økt fra 536.000 milliarder yen i 1997 til 539.000 milliarder yen i år - en vekst på 0,55 prosent på 20 år - målt i nominelt bruttonasjonalprodukt.
DN170530 Kombinasjonen lav vekst og deflasjon sendte størrelsen på den japanske økonomien lavere i 15 år.
DN170530 Japan fikk en økonomisk vekst i bruttonasjonalproduktet på 2,2 prosent i første kvartal.
DN170530 Det er ingen høy vekst å juble over, men for et land med en fallende befolkning og nesten ingen innvandring, er politikerne fornøyde.
DN170530 For denne bransjen er så avhengig av frihandel og vekst og velstand, legger han til. - « America First » er en risiko ¶
DN170530 - Den giftige kombinasjonen består av svak økonomisk vekst , oljeprisens fall til svært lave nivåer og enorm overkapasitet i våre bransjer, legger han til.
DN170530 - Andelen av handel relativ til økonomisk vekst har falt.
DA170530 Ytterligere vekst
DA170530 Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og containerselskapet i Norden, med ambisjon om ytterliggere internasjonal vekst , sier Arild Ollestad i en pressemelding.
DA170530 På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst , sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, som vil bli en av hovedaksjonærene i det nye selskapet.
DA170530 Ledelsen mener at sammenslåingen gir Malthus Uniteam den riktige kompetansen samt finansielle styrken for ytterligere vekst i Norge, Norden, samt internasjonalt.
VG170529 En betydelig etterspørsel for privatundervisning har ført til et marked i vekst for eksterne læringstilbud.
NL170529 ¶ Figuren viser utviklingen i studenttall på bachelor og masternivå, vekst i antall vitenskapelige ansatte og ekstern konkurransebasert finansiering av forskningen ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ( IIS ).
NL170529 midler innhentet fra Forskningsrådet, EU og/eller næringsliv, hvor det også har vært en god vekst .
DN170529https://www.dn.no/nyheter/2017/05/28/1944/Handel/-ser-ut-til-a-tape-mer-penger-jo-mer-de-selger Dagligvarer på nett har hatt en høy vekst , men sliter med lønnsomheten.
BT170529 Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.
BT170529 Norden har også gått foran når det gjelder sammenhengen mellom likestilling og vekst .
BT170529 Gjennom samarbeid har vi tidligere enn noen andre lyktes med å fjerne sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimapåvirkning.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst , mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst , mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/Kinesiske-turister-strommer-til-Norge---de-spiser-helst-norsk-kinamat-622063b.html Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/Kinesiske-turister-strommer-til-Norge---de-spiser-helst-norsk-kinamat-622063b.html - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst , mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529 Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170529 - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
DN170528 Dagligvarer på nett har hatt en høy vekst , men sliter med lønnsomheten.
DB170528 Starten på inneværende år har også vært god, med en samlet vekst i første tertial på 5,3 prosent.
DB170528 Både Byggmakker og Coop hadde vekst i fjor, men noe lavere enn markedet.
DA170528 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶ Vekst i produktiviteten er den suverent viktigste årsaken til veksten i kaken til fordeling.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Svein Eide ¶ Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Mye vekst i næringer med lav produktivitetsvekst.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Dermed betyr tjenestenæringenes økte andel av økonomien at samlet vekst i produktiviteten blir lavere.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Da får vi heller ingen vekst i velstandsnivået.
AP170528 Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528 Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶ Vekst i produktiviteten er den suverent viktigste årsaken til veksten i kaken til fordeling.
AP170528 Svein Eide ¶ Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶
AP170528 Mye vekst i næringer med lav produktivitetsvekst.
AP170528 Dermed betyr tjenestenæringenes økte andel av økonomien at samlet vekst i produktiviteten blir lavere.
AP170528 Da får vi heller ingen vekst i velstandsnivået.
SA170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
SA170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
DN170527 Tidligere var det meste av vinterturismen knyttet til områdene rundt Tromsø, men nå er det størst vekst i Finnmark og deler av Nordland.
DN170527 Vekst i nord ¶
BT170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
BT170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
AP170527https://www.aftenposten.no/digital/-Hold-kjaledyrene-unna-plenen-mens-denne-gar-10115b.html Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
AP170527https://www.aftenposten.no/digital/-Hold-kjaledyrene-unna-plenen-mens-denne-gar-10115b.html I år forventes en kraftig vekst i salget.
AP170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
AP170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
AA170527 Oslo er fylket med desidert størst vekst , fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i år og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
NL170526 Den har i seg krav om kvalitet, profesjonalitet og drivkraft for vekst med både regional og internasjonal forankring, og den skaper forutsigbarhet for aktørene.
DN170526 Her hjemme kan det heleide datterselskapet Q-Meieriene vise til positiv vekst .
DN170526 Sterk vekst
DN170526 Løsepengevirus er en « bransje » i vekst med store gevinster for bakmennene.
DN170526 Blant annet vil de prøve å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst .
DN170526 « Amerikanske oljelagre fortsetter å falle mer enn det som er normalt for sesongen, og til tross for fortsatt vekst i innenlandsk oljeproduksjon.
DA170526 Sønnedrapet forklares alltid med Rostams behov for å forsvare nasjonen, dens territorium, trygghet og økonomiske vekst .
DA170526 Demokrati skaper vekst , bedre miljø, bedre... alt ! sier Galal engasjert.
BT170526 Vi har heller ikke hatt størst vekst .
BT170526 POD ligger på femteplass på listen over direktoratene med størst vekst mellom 2009 og 2015.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Planen skulle fortelle akkurat hva slags kollektivtilbud som trengs i og rundt Oslo for at all vekst i persontransporten her skal skje med kollektiv, sykkel og gange.
AP170526 Planen skulle fortelle akkurat hva slags kollektivtilbud som trengs i og rundt Oslo for at all vekst i persontransporten her skal skje med kollektiv, sykkel og gange.
AA170526 De vil trolig også forsøke å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst . ( ©NTB ) ¶
DN170525 En bredere økonomisk vekst globalt er positivt for tørrbulkbransjen og burde støtte markedet.
DN170525 I likhet med de fleste økonomer og analytikere har den amerikanske banken Goldman Sachs ingen tro på Trump-administrasjonens forutsetninger om et langsiktig årlig økonomisk vekst på tre prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB170525 Det dreier seg om å skape inkluderende økonomisk vekst , og at mennsker føler seg inkludert i det landet de kommer til.
DB170525 Det er som vi til enhver tid er bare ett valg unna politisk sammenbrudd og slutten på det liberale hegemoni som har gitt oss vekst og fremskritt i hele etterkrigstida.
AP170525https://www.aftenposten.no/verden/Alle-landene-har-signert-pa-NATOs-pengemal-I-realiteten-mener-mange-det-er-helt-urealistisk-621654b.html Han viser til at mange år med kutt i Europas forsvarsbudsjetter er snudd til vekst de siste årene.
AP170525 Han viser til at mange år med kutt i Europas forsvarsbudsjetter er snudd til vekst de siste årene.
AA170525 Oslo er fylket med desidert størst vekst , fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i 2017 og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
NL170524 Samisk identitet og stolthet har mange steder vært i vekst de siste tiårene, men også samiske samfunn er mangfoldige.
DN170524 Ifølge Axios har budsjettet lagt inn forutsetninger om to tusen milliarder dollar i ekstra inntekter for staten som følge av økt økonomisk vekst .
DN170524 Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶
DN170524 Svakere økonomisk vekst og voksende gjeld gjør at kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderer Kina.
DN170524 De har satt som mål å skape en stabil vekst på rundt 6,5 prosent årlig frem til 2021.
DA170524 - Fordi det er en vanvittig spennende næring som er skikkelig i vekst og som er en viktig verdiskaper for det norske samfunn.
DA170524 Byrådet i Oslo feiret dette som en seier, fordi det mener en slik løsning vil forhindre vekst i biltrafikken inn til Oslo sentrum.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Det er anslått at det er over 2000 moskeer i Storbritannia, en sterk vekst de siste årene.
AP170524 Det er anslått at det er over 2000 moskeer i Storbritannia, en sterk vekst de siste årene.
AP170524 Olje, gass, fornybar og kjernekraft bygger bro fra en økonomi som var svært avhengig av olje og gass, til en økonomi som skal sikre bærekraft i vår økonomiske vekst .
AP170524 Olje, gass, fornybar og kjernekraft bygger bro fra en økonomi som var svært avhengig av olje og gass, til en økonomi som skal sikre bærekraft i vår økonomiske vekst .
AA170524 For øvrig konkluderer IMF med at norsk økonomi er i klar bedring og anslår en vekst på 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år.
AA170524 Det er i tråd med anslagene i revidert nasjonalbudsjett på henholdsvis 1,6 og 2,4 prosents vekst i Fastlands-BNP.
AA170524 Telenor var nest mest omsatt og dagens vinner med en vekst på 2,8 prosent.
SA170523 Gjennom slike prosesser skapes grunnlag for videre personlig indre vekst og refleksjon.
SA170523 Foto : Peter Byrne /PA / AP / NTB scanpix ¶ | Vekst for Med Israel For Fred etter LO-vedtak ¶
SA170523 Det er en rekordrask vekst , sier daglig leder Conrad Myrland i Med Israel For Fred ( MIFF ) til Vårt Land.
NL170523 | Dette bilmerket sørget for enorm vekst : Det har tatt litt av ¶
NL170523 Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.
NL170523 Her skal innenriks- og utenrikspolitikk møtes for samfunnsutvikling og vekst .
FV170523 - Uten vekst stagnerer du, sier Grethe Tønnesen, som drev familiebedriften fra 1981 til sønnen Henrik overtok fra 2006.
DN170523 Trump legger til grunn en årlig økonomisk vekst , verdiskaping målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ), på tre prosent.
DN170523 Trump gjør dermed som han har sagt og vil redusere det offentliges rolle i samfunnet og kutter i velferdstiltak, og satser heller på at økonomisk vekst skal sørge for at de som i dag trenger hjelp får seg jobb og betaler skatt.
DN170523 CBO opererer med en langsiktig årlig vekst på 1,9 prosent.
DB170523 Han forteller at det var rundt seks polititfolk som pågrep mannen, som kaféeiren beskriver som relativt kort av vekst .
DB170523 På Sørlandet er det også mange muligheter for vekst innenfor papiret til noble Fædrelandsvennen : « Poet dro på fest OG KOM HJEM SOM KRIMFORFATTER ».
DA170523 Det er en rekordrask vekst , sier daglig leder Conrad Myrland i Med Israel For Fred ( MIFF ) til Vårt Land.
DA170523 ( ANB ) ¶ | Vekst for organisasjonen Med Israel For Fred ¶
BT170523 Regjeringen tilbyr jordbruket en vekst på 8.000 kroner - altså bare halvparten.
BT170523 Skal atomavtalen lykkes, må iranerne oppleve en gevinst i form av økonomisk vekst .
AP170523 Til tross for at vi har stoppet mer enn ti års nedgang i abonnementsmassen og nå opplever god vekst , så veier ikke dette opp for fallet.
VG170522 De var regjerende mestere og hadde store ambisjoner om spill i Europa og svimlende vekst i anlegget på Fornebu.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
NL170522 Dette utgjør en stor hemsko for næringsetablering, utvikling og vekst i byen.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Nye personvernlover gir vekst
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Daglig leder Pål Reinert Bredvei ( fra høyre ) forklarer Documasters vekst med digitaliseringsbølgen.
DN170522 Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170522 | Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170522 Så skal vi fortsette å vokse, sier Helgaker om selskapets vekst .
DN170522 Det er fantastisk å se at en vekst på over 1,5 milliarder fra ett år til et annet.
DN170522 - Vinnerne i det norske mobilmarkedet i fjor var Ice som vokste med 148.000 kunder og Hello som fikk en vekst på 38.000 kunder, sier direktør Torstein Olsen i Nkom.
DN170522 - Men det er egentlig en vekst , sier Olsen.
DN170522 - Innstrammingsprogrammet i Hellas går i riktig retning, sa Schäuble, men understreket i forkant av møtet at det er nødvendig å få på plass strukturelle reformer for å stimulere vekst i gresk økonomi.
DN170522 Dreyer mener også trenden med lavere vekst i befolkningen kommer til å gi et annet boligbehov fremover.
DN170522 Trumps finansminister, den tidligere banktoppen Steve Mnuchin, har i lang tid insistert på at Trump-administrasjonens reformer vil føre til tre prosents vekst .
DN170522 Budsjettforslaget skal legge til grunn at Trumps helsereformforslag gjennomføres og at USA vil oppnå tre prosents økonomisk vekst de neste årene, to punkter fagfolk og politikere fra begge partier har sådd tvil om.
DN170522 Nye personvernlover gir vekst
DN170522 Daglig leder Pål Reinert Bredvei ( fra høyre ) forklarer Documasters vekst med digitaliseringsbølgen.
DB170522 Partiet landet på et slags kompromiss i spørsmålet om vekst .
DB170522 MDG vil ikke jobbe for økt vekst , men vil heller ikke aktivt jobbe mot det.
DB170522 Helt sentral i denne konfliktlinjen er spørsmålet om økonomisk vekst .
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst , og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
DB170522 Dermed avfeide landsmøtet for eksempel et spennende forslag til partiprogrammet som innebar mål om « moderat økonomisk vekst ».
DB170522 Med en synkende oljeetterspørsel og grønne næringer i sterk vekst virker det mest som om det er Skogen Lund og NHO som ikke har solide planer for fremtiden.
DA170522 Dette vil gi betydelige forbedringer, men vil det være nok til å endre transportvanene slik at målet om null vekst i personbiltrafikken nås ?
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Temer har gjennomført reformer som har bidratt til å legge til rette for økonomisk vekst .
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html For ett år siden mente prognosemakerne at Brasil allerede i år skulle ha positiv vekst , men nå ventes det at dette blir utsatt, og at landet først kommer på plussiden i 2018, som grafikken viser.
AP170522 Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
AP170522 Temer har gjennomført reformer som har bidratt til å legge til rette for økonomisk vekst .
AP170522 For ett år siden mente prognosemakerne at Brasil allerede i år skulle ha positiv vekst , men nå ventes det at dette blir utsatt, og at landet først kommer på plussiden i 2018, som grafikken viser.
VG170521 - Senterpartiets voldsomme vekst er en stor trussel for både Venstre og KrF, fordi disse to ligger så nær sperregrensen.
DN170521 Fortrengt vekst ?
DN170521 Av en samlet vekst i nye årsverk på drøyt 7.900, kommer 1.700 fra oppgaver innenfor drift, mens 6.200 årsverk er knyttet til vedlikehold.
AA170521 Slik Miljøpartiets vekst fikk alle de andre partiene til å snakke om miljø ved forrige valg, har Sps sterke framgang fått alle til å snakke om distrikt.
DB170520 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på BI, og annenkandidat for MDG i Oslo.
DB170520 Bøndenes krav ville gitt en vekst på 9 prosent.
DA170520 Sjøfisketurismen er i sterk vekst .
DA170520 Fisketurisme i vekst
DA170520 - Vi merker en betydelig vekst i etterspørselen, sier Cecilie Rygg Nordskag, som er daglig leder i Din Tur, som er en av de største turoperatørene innen sjøfisketurisme i Norge, med over 140 samarbeidspartnere i hele landet. 80 prosent av gjestene kommer Tyskland.
DA170520 - Turistfiske er en næring i vekst , og vi har de siste årene fått mange gode anlegg og profesjonelle aktører som driver bærekraftig.
DA170520 Eksplosiv vekst
BT170520 Det er stort potensial for videre vekst , sier daglig leder Stian Overå.
BT170520 Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø.
VG170519 Hevingen av sanksjoner har ført til en økonomisk vekst på over 6 prosent siste år, men arbeidsledigheten er fortsatt på 12,5 prosent, og særlig de unge er hardt rammet.
VG170519 Det ligger også mestring og vekst i å lære noe vanskelig.
VG170519 Reformvennlige og mer moderate Hassan Rouhani fikk i stand atomavtalen i 2015, forbedret relasjonene med Vesten, men hevingen av visse sanksjoner har ikke ført til en så sterk økonomisk vekst som håpet.
VG170519 Han har brukt folks misnøye med treg økonomisk vekst og arbeidsledighet til å oppnå stor støtte.
SA170519 | Lav vekst i folketallet ¶
NL170519 Kampen har hele tiden stått om de skal videreforedles i Norge, skape industri, eksportinntekter og vekst eller om de skal selges til høystbydende.
NL170519 En slik vekst er utenkelig uten sterke, forpliktende avtaler og relasjoner til eksportlandene.
DN170519https://www.dn.no/dnaktiv/2017/05/19/2050/Friluftsliv/friluftstrend-ga-rekordomsetning-for-devold Vi opplever allerede god vekst i de nordiske markedene, og jobber nå aktivt med en etableringsstrategi i markeder som Tyskland, Østerrike og Sveits i tillegg til at vi har begynt å se på USA og Canada.
DN170519 Så lav vekst har det ikke vært i første kvartal siden før EUs utvidelse av det indre markedet i 2006, ifølge SSB.
DN170519 Vi opplever allerede god vekst i de nordiske markedene, og jobber nå aktivt med en etableringsstrategi i markeder som Tyskland, Østerrike og Sveits i tillegg til at vi har begynt å se på USA og Canada.
DB170519 Våre statsråder er best i klassen, næringslivet er i vekst , aldri har kommuneøkonomien vært bedre, strafferammene er historisk høye, barnefattigdommen er satt i fokus og aldri før har samferdsel hatt så høy prioritet.
DA170519 - Trikken har rundt 50 millioner passasjerer i året, og er også den transportformen som har hatt høyest vekst i antall reisende.
DA170519 - MDGs vekst og framgang har stagnert og gått noe tilbake etter lokalvalget i 2015.
AP170519 SVAK VEKST : Daglig leder i Flåm Utvikling AS, Sivert Bakk, forventer bare en svak vekst i passasjertallene i år.
AP170519 SVAK VEKST : Daglig leder i Flåm Utvikling AS, Sivert Bakk, forventer bare en svak vekst i passasjertallene i år.
AP170519 Også i år ser det ut til at Flåmsbana vil oppleve vekst .
AP170519 Han melder om vekst i alle turistgrupper - cruisepassasjerer, bussturister, enkeltreisende og norske og utenlandske passasjerer.
AP170519 - Vi forventer en sesong på linje med fjoråret, men med en svak vekst , sier Bakk.
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
AA170519 | Lav vekst i folketallet ¶
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
AA170519 Kanskje var Miljøpartiets vekst like mye et uttrykk for at velgerne ønsket et alternativ - nye, friske folk som ikke lignet på de tradisjonelle politikerne ?
AA170519 De må våge å være de eneste som prioriterer livskvalitet framfor økonomisk vekst .
SA170518 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på Handelshøyskolen BI, og annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
NL170518 Vi er midt inne i en økonomisk omstilling, hvor vekst i andre eksportrettede næringer er nødvendig for å kompensere for fallende oljeinntekter.
NL170518 Enten det gjelder økonomisk vekst , arbeidsplasser, migrasjon eller klimautfordringer.
FV170518 Hjelpemiddelsentralen opplever en kraftig vekst i etterspørselen etter hjelpemidler som kan gi økt livskvalitet, hjelpe folk til å bli stående i arbeid og bli boende hjemme.
DN170518https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/1147/Makrookonomi/jobbtallene-peker-bade-opp-og-ned Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
DN170518 Ikke en gang overraskende høy økonomisk vekst har klart å skape optimisme.
DN170518 Den japanske økonomien fikk en vekst på 2,2 prosent i første kvartal - høyere enn ventet.
DN170518 De fleste vellykkede selskaper er gode på tradisjonell forretningsutvikling som belønner forutsigbar vekst og risikoredd ledelse.
DB170518 Analytikerne hadde på forhånd ventet seg en vekst på 0,5 prosent.
DB170518 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom elektrisitet og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre.
DB170518 - Vi er kommet på et så høyt nivå, rundt 35.000 enheter, at det er vanskelig å se for seg ytterligere vekst .
DB170518 - Først i 2018 får vi utflating eller en forsiktig vekst , så heller ikke neste år vil oljeinvesteringene være noen viktig driver.
DB170518 Ledigheten er nå på vei ned, og norsk økonomi er i vekst . 2.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på Handelshøyskolen BI, og annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Vil partiets oppskrift gi rask nok vekst i nye og tradisjonelle andre næringer ?
AP170518 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på Handelshøyskolen BI, og annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
AP170518 Vil partiets oppskrift gi rask nok vekst i nye og tradisjonelle andre næringer ?
AA170518 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
DN170517https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/2048/Utenriks/voksesmerter-pa-island - Utsiktene peker mot sterk vekst i bruttonasjonalproduktet også i år, skriver sentralbanken på Island i sin redegjørelse for rentekuttet.
DN170517 Vipps var tidligere et rent DNB-prosjekt, men har fått inn allierte som gir vekst og ruster dem mot utenlandske fremstøt.
DN170517 Elisabeth Haug i Vipps forteller om vekst på 17. mai - og svært kraftig vekst i mai.
DN170517 mai - og svært kraftig vekst i mai.
DN170517 - Utsiktene peker mot sterk vekst i bruttonasjonalproduktet også i år, skriver sentralbanken på Island i sin redegjørelse for rentekuttet.
DN170517 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
DN170517 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170517 Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DB170517 Laget er preget av sterk vilje til reformer, særlig for å modernisere og skape vekst i fransk økonomi, klippefast tro på samarbeidet i EU, vekt på likestilling og sterk vilje til innsats for miljø og klima.
AP170517 En slik aktiv håndheving av konkurranseloven dempet Norgesgruppens vekst , mens Coop vokste.
VG170516 Både Merkel og Macron mener Europas utfordringer med høy innvandring, svak økonomisk vekst og en vedvarende terrortrussel best løses i et enda mer forpliktende internasjonalt samarbeid.
SA170516 Og vi jobber med rammebetingelser for næringslivet på en fornuftig måte som skaper arbeidsplasser og vekst .
SA170516 Et godt flyrutetilbud er en forutsetning for ny vekst i Stavanger-regionen.
SA170516 Veksten er relativt bred med en sunn vekst både i produksjon og tjenesteyting.
SA170516 Også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst .
SA170516 Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
SA170516 Neste år er det ventet en vekst på 2,4 prosent i Fastlands-BNP, ifølge prognosene i revidert nasjonalbudsjett.
SA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
SA170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom el og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre, skriver DNB-økonom Fjære ¶
DN170516 | Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶
DN170516 Norsk økonomisk vekst , målt etter bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge, endte sterkere enn forrige kvartal.
DN170516 Vekst i USAs oljeproduksjon, økning i produksjonen i Libya, og tegn til økt fornyet vekst i produksjonen i Nigeria, kan bidra til problemer for Saudi-Arabias og Opecs strategi for å få oljemarkedet i balanse.
DN170516 Møter motstand i USA, Libya og Nigeria ¶ Vekst i USAs oljeproduksjon, økning i produksjonen i Libya, og tegn til økt fornyet vekst i produksjonen i Nigeria, kan bidra til problemer for Saudi-Arabias og Opecs strategi for å få oljemarkedet i balanse.
DN170516 Enorm vekst
DN170516 Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶ ¶ | 153 purringer til Solberg fra Stortinget ¶
DN170516 - Dette er gode nyheter for en økonomi som fortsatt trenger vekst og omstilling, sier Kreutzer.
DB170516 Hittil i år er det likevel en vekst på 16 prosent i igangsettingen av boliger sammenlignet med i fjor.
DB170516 Analytikerne hadde på forhånd ventet seg en vekst på 0,5 prosent.
DB170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom elektrisitet og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre.
DB170516 - Veksten var relativt bredt basert, med sunn vekst i produksjon av både varer og tjenester.
BT170516 Men dette valget handler også om et grunnleggende spørsmål, som er et sentralt tema i den norske regjeringens veivalgsmelding, som nylig ble lagt fram for Stortinget : Kan internasjonal handel og forpliktende samarbeid fremme økonomisk vekst og sosial fremgang, eller er svaret på ulike utfordringer en lukking av grensene ?
AA170516 Veksten er relativt bred med en sunn vekst både i produksjon og tjenesteyting.
AA170516 Også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst .
AA170516 Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
AA170516 Neste år er det ventet en vekst på 2,4 prosent i Fastlands-BNP, ifølge prognosene i revidert nasjonalbudsjett.
AA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
AA170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom el og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre, skriver DNB-økonom Fjære ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170516 Igangsetting av nye leiligheter har en vekst på 18 prosent, mens eneboliger går tilbake med 4 prosent.
AA170516 Det er likevel en vekst på 16 prosent i igangsettingen av boliger hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.
SA170515 Sykkelsporten er i vekst , med stadig flere som vil være med.
DN170515 Dette gjøres for å fremme vekst - både i våre respektive regioner og globalt, sa den kinesiske presidenten.
DB170515 I den overordnede økonomiske politikken vil MDG fase ut olje- og gassnæringen over en 20-årsperiode og legge vekt på « livskvalitet og økologisk bærekraft » fremfor økonomisk vekst .
DB170515 Årets vekst skyldes blant annet det nye bryggeriet, som i år ventes å omsette for 20 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB170515 I år ventes en vekst på 22 prosent til 350 millioner.
DB170515 22 prosent vekst
DA170515 I den overordnede økonomiske politikken vil MDG fase ut olje- og gassnæringen over en 20-årsperiode og legge vekt på « livskvalitet og økologisk bærekraft » fremfor økonomisk vekst .
BT170515 Tallene for april viste en svakere vekst i boligprisene.
BT170515 NEDTUR : Tallene for april viste en svakere vekst i boligprisene.
BT170515 FORSIKTIG VEKST , LITT NEDGANG : Det som avisene, bankene og eiendomsmeglerne har likt å kalle « boligfesten », kan nærme seg et mer avslappet nachspiel ; folk er fremdeles godt beruset, men det er ikke mye drikke igjen.
AP170515 Sykkelsporten er i vekst , med stadig flere som vil være med.
SA170514 Et øyeblikk som skal gi dem vekst .
SA170514 Rogaland får en god vekst i statlige midler til infrastruktursatsingen.
DN170514 En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med inntektsmålet som Stortinget har satt, mener jordbrukets forhandlingsutvalg.
DN170514 En annen svakhet er ifølge regjeringen at befolkningsvekst, økonomisk vekst , teknologiutvikling og statlige tiltak fremover ikke inngår i kalkylene.
DN170514 april skrev DN om hvordan det gikk da Snapsale-gründer Geir Engdahl ( bildet ) fikk Schibsted Vekst inn som eier.
DA170514 En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med inntektsmålet som Stortinget har satt, mener jordbrukets forhandlingsutvalg.
AA170514 En annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst , teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene.
VG170513 Dette vil skje parallelt med at vi fortsetter den vellykkede strategien for vekst , som for første gang på mange år har gitt en økning i antall medlemmer, sier Olaf Thommessen. | « Skam » vant Gullruten-pris for årets TV-øyeblikk ¶
SA170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
DN170513 mai, men vi ser en kraftig vekst i salget av musserende viner i dagene før.
DA170513 Cruisetrafikken, som regnes som verdens mest forurensende form for turisme, er i sterk vekst , og ifølge næringens framtidsprognoser vil den dobles de neste 25 årene.
BT170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
AP170513https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tove-Paule-ut-mot-kvinneandelen-blant-idrettstoppene---NIF-ma-gjore-noe-235464b.html Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
AP170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
VG170512 Med vekst i fornybar energi og billig olje fra fracking er det likevel en fare for at vi tar for stor risiko.
VG170512 For å sikre fremtidig velferd trenger vi omstilling og vekst i privat sektor.
VG170512 De viser til fallende arbeidsledighet og økonomisk vekst både i oljesektor og fastlands-Norge.
VG170512 Økonomisk vekst er løsningen, ikke problemet ¶
VG170512 Han mener at oljepengebruken har vært trappet opp for raskt, smurt av svekket kronekurs og raskt vekst i oljeformuen.
NL170512 - Det har vært en høy vekst i antall overnattinger i nord i tre år på rad.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen ( 42 ) slutter etter å ha gitt fondet Storebrand Vekst en årlig avkastning på 14 prosent siden 2009.
DN170512 IT- og telekomanalytiker Fredrik Thoresen, fra SEB og tidligere DNB Markets, overtar som ny forvalter av Storebrand Vekst og Storebrand Optima Norge 1. juni.
DN170512 « Ser man på historikken for fondet Storebrand Vekst er det et distinkt skille mellom perioden før Andreas Lorentzen overtok, og i hans periode.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen har gjort stor suksess med Storebrand Vekst de siste åtte årene.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen ( 42 ) slutter etter å ha gitt fondet Storebrand Vekst en årlig avkastning på 14 prosent siden 2009.
DN170512 Storebrand Vekst var ett av de dårligste aksjefondene som investerer i aksjer på Oslo Børs før Lorentzen overtok i januar 2009.
DN170512 Siden 2011 har Finansco hatt Storebrand Vekst som en viktig komponent i sine kundeporteføljer, med « formidabel » meravkastning, påpekes det.
DN170512 Fredrik Thoresen starter som ny forvalter av Storebrand Vekst og Storebrand Optima Norge 1.juni.
DN170512 Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DN170512 Mediehuset opplever samtidig en sterk vekst i digitalt reklamesalg.
DB170512 At økte forskjeller gir mer vekst er i hvert fall en slags teori.
AP170512 Schibsted ASA hadde 4 milliarder kroner i driftsinntekter første kvartal i år, en vekst på 5 prosent.
AP170512 Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen - men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.
AP170512 Rapporten slår fast at antall abonnenter er i vekst hos Schibsted-avisene.
AA170512 Flere investeringer, kraftig vekst i eksportmarkedet og høyt forbruk bidro til kvartalsveksten i Tysklands bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AA170512 Schibsted ASA hadde 4 milliarder kroner i driftsinntekter første kvartal i år, en vekst på 5 prosent.
AA170512 En god kostnadskontroll kombinert med vekst i digitale nyhetsprodukter og et redusert fall i annonseinntekter fra papiravisene har ført til en bedre driftsmargin.
AA170512 - Det har vært en høy vekst i antall overnattinger i nord i tre år på rad.
SA170511 Feststemningen er på vei tilbake etter nye tall om fallende ledighet og betydelig vekst for Fastlands-Norge.
SA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 | EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 I eurosonen er det ventet en vekst på 1,7 prosent i 2017 og 1,8 prosent i 2018.
DN170511 EU-kommisjonen venter en økonomisk vekst på 1,9 prosent i EU som helhet i 2017.
DN170511 Det ventes vekst i samtlige medlemsland.
DN170511 I revidert budsjett anslår Finansdepartementet en vekst på 1,6 prosent i fastlandsøkonomien i 2017.
DN170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 « Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser. », heter det i børsmeldingen fra selskapet.
DN170511 De største økonomiene har innfridd med en økonomisk vekst som har vært som ventet - eller litt bedre.
DN170511 - Sparebanken er jo her for å bidra til vekst og utvikling i landsdelen.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
DA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
DA170511 Det skyldes i hovedsak lavere vekst i grunnbeløpet som følge av at lønnsveksten i 2016 og 2017 ble lavere enn anslått, fremgår det av nasjonalbudsjettet.
DA170511 Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
BT170511 - Det er ventet en sterk vekst innen marin sektor i årene fremover.
AP170511 Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 ( anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes ) : ¶ 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon ( 1,7 prosent ). 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledig
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 ( anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes ) : ¶ 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon ( 1,7 prosent ). 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved ant
AP170511 Men blant annet lavere vekst i pensjoner og nedjustert lønnsvekst i år betyr også lavere skatteinntekter.
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 Lenger ned på omsetningslisten er REC med en vekst på 10,1 prosent.
AA170511 Kommunene har hatt en sterkere vekst i sine inntekter og kommunene har styrt økonomien godt.
AA170511 - Halvparten av fallet skyldes vekst i den eldre befolkningen og økt innvandring.
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
AA170511 Vekst i BNP i Fastlands-Norge ventes i år å ligge på 1,6 prosent og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.
SA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
SA170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
SA170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
NL170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
NL170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170510 Både Marine Harvest og Salmar venter en global vekst på seks prosent for resten av 2017, og venter at de vil øke egen vekst med henholdsvis 12 prosent og 18 prosent i samme periode.
DN170510 Både Marine Harvest og Salmar venter en global vekst på seks prosent for resten av 2017, og venter at de vil øke egen vekst med henholdsvis 12 prosent og 18 prosent i samme periode.
DN170510 Bjølgerud mener hotelleiere og - drivere både Oslo og Stockholm, som begge steder opplever pen vekst i både belegg og oppnådde rompriser for tiden, vil få litt å bryne seg på.
DN170510 Urban hadde 27 prosent vekst fra 2015 til 2016, ifølge Virkes bransjestatistikk.
DN170510 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170510 Kaplan mener det må gjøres dramatisk mye mer for å gi arbeidsledige arbeid, for å unngå svak vekst , melder Bloomberg.
DN170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikken er motsatt. 1. mai falt på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer Spruit.
DN170510 - Ikke veldig sprek vekst
DN170510 Kjerneinflasjon er et sentralt økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170510 Alle lovet lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og oppgjør med korrupsjonen i landet.
DA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
DA170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
DA170510 Det var en sterk vekst i både rute- og chartertrafikk, med økning på henholdsvis 13,9 og 43,4 prosent.
DA170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en pressemelding.
DA170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en presse
BT170510 Noen føler allerede at den norske identiteten er truet, og Senterpartiets vekst har ikke bare ført til at alle snakker om distriktspolitikk, men også en mer nasjonalromantisk retorikk.
BT170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
AP170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea.
AP170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
AA170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Polaris Media melder om betydelig resultatfremgang i første kvartal etter god vekst i abonnements- og trykkinntekter.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, skriver Polaris Media i en pressemelding.
AA170510 | Senterpartiet vekst kan være over ¶
AA170510 Antall abonnenter vokste 3 prosent, og utviklingen drives av at konsernet har en vekst på 95 prosent innen abonnenter som kun bruker de digitale abonnementsproduktene.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, heter det i en pressemelding fra selskapet onsdag ettermiddag.
VG170509 Pauline ønsker seg tilbake til tiden med Park Chung-hee, diktatoren fra en tid da disiplin og økonomisk vekst gikk foran demokratiske reformer og menneskerettigheter.
DN170509 Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care kunne alle vise til vekst .
DN170509 Det var kun innenfor forretningsområdet Orkla Food Ingredients at selskapet ikke rapporterte organisk vekst i kvartalet.
DN170509 Dagligvarekonsernet Orkla rapporterte om vekst i tre av fire forretningsområder, og klarte nesten å nå analytikernes forventninger i første kvartal.
DN170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DN170509 Landet er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
DN170509 Det tilsvarer en vekst på 36 prosent.
DN170509 I første kvartal fikk Kina en svakt høyere økonomisk vekst enn i fjor, men internasjonale finansinstitusjoner, blant annet Nordea og Nomura, tror at veksten vil bli lavere resten av året.
DN170509 Dette førte imidlertid til en kraftig vekst i utlån via gråmarkedet, ifølge Moody's.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Landet er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Sør-Korea er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
AP170509https://www.aftenposten.no/okonomi/Orkla-sjefen-Haper-Rema-lykkes-620765b.html Orkla skriver i børsmeldingen om resultatet at fremgangen i hovedsak er relatert til vekst innenfor merkevarevirksomheten.
AP170509https://www.aftenposten.no/okonomi/Orkla-sjefen-Haper-Rema-lykkes-620765b.html Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende, sier konsernsjef Peter A.
AP170509 Og til tross for den altomfattende interessen for Nord-Korea i valgkampdekningen, legger sørkoreanske velgere flest mer vekt på kamp mot korrupsjon, økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, især for ungdom, viser en meningsmåling fra Real Meter, gjengitt av CNN.
AP170509 Byen Gaziantep på grensen til Syria kalles en av « de anatoliske tigrene » fordi den har hatt den så forbløffet økonomiske vekst de siste tiårene.
AP170509 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
AP170509 Orkla skriver i børsmeldingen om resultatet at fremgangen i hovedsak er relatert til vekst innenfor merkevarevirksomheten.
AP170509 Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende, sier konsernsjef Peter A.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, skriver kronikkforfatteren.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, og der Norge er i ferd med å ta en viktig posisjon.
SA170508 Et klart flertall av bedriftene i Rogaland venter vekst det kommende året.
SA170508 Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst , nye arbeidsplasser, forskning og utvikling, virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.
SA170508 Økonomien er i sterk vekst i Israel, og arbeidsledigheten er lav.
DN170508 « Sterk vekst i inntjeningen til energiselskapene bidrar naturlig nok mye til å trekke opp totalen, men inntjeningsveksten er positiv i stort sett alle andre sektorer, utenom telekom.
DN170508 Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DN170508 Ifølge nyhetsbyrået TDN Finans ser Axactors konsernsjef Endre Rangnes høy vekst i salg av gjeldsporteføljer i Norden fremover.
DN170508 For oss, som starter fra et relativt beskjedent nivå, ser vi for oss en spennende vekst de neste to til tre årene i det nordiske markedet, sier Rangnes til TDN Finans.
DN170508 - Vi venter en stor vekst i salg av porteføljer i Norden fremover, på grunn av stor vekst i konsumlån og kredittkortgjeld.
DN170508 - Vi venter en stor vekst i salg av porteføljer i Norden fremover, på grunn av stor vekst i konsumlån og kredittkortgjeld.
DN170508 Banken mener den plutselige nedgangen fredag, en såkalt « sell-off », blant annet skyldes at investorer solgte unna olje etter en brå nedgang i kobber og jernmalm dagen før på grunn av bekymringer over vekst i Kina.
DN170508 - Det er en veldig god eier med betydelig finansiell styrke som gjør vår vekst og nye oppkjøp mulig, sier han.
DN170508 Europas fire største lavprisflyselskaper har hatt en økning på 9,3 millioner passasjerer i årets fire første måneder - en samlet vekst på 13,4 prosent.
DN170508 Selskapet har registrert vekst i antall relevante prosjekter som oljeselskapene forventer å sanksjonere i løpet av de neste årene », heter det i kvartalsrapporten mandag.
DN170508 · Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DB170508 Vekst
DA170508 Tønnesson frykter også at dårligere vilkår for økonomisk vekst kan gi ytterligere grobunn for nasjonalismen.
DA170508 Grunnen til at Tønnesson særlig peker på den femte faren er at han ser Øst-Asias politiske lederskaps aktive prioritering av økonomisk vekst - fremfor nasjonal rivalisering - som den viktigste forklaringen på at freden kom i stand og at den har vart så lenge.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ? spør regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO i dette debattinlegget.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ?
AP170508 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
VG170507 Uten disse selskapene hadde ikke IS hatt sin eksplosive vekst , og mulighet til å utvikle seg til verdens mest fryktede terrororganisasjon, heter det i søksmålet.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2114/Utenriks/slik-vil-han-forandre-frankrike Ansetter 60 rådgivere etter vill vekst i videomøter ¶
DN170507 Ansetter 60 rådgivere etter vill vekst i videomøter ¶
DN170507 | Ansetter 60 rådgivere etter vill vekst i videomøter ¶
DN170507 | Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DN170507 Regjeringen anslår en vekst på 1,7 prosent i år, mens DNB tror økonomien vil vokse med 1,6 prosent.
DN170507 Men hvis vi skal få til en omstilling i norsk økonomi, med vekst i annen eksportrettet virksomhet, må vi være varsomme med hvor ekspansiv finanspolitikken er over tid, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets til NTB.
DN170507 Ekspertene viser både til økt økonomisk vekst , stabil eller fallende arbeidsledighet og at oljenedturen går mot slutten.
DN170507 - Da vil la fram budsjettet for 2017 la vi opp til mindre vekst i oljepengebruken enn de to foregående årene.
DA170507 Frankrikes økonomiske vekst var på beskjedne 1 prosent i 2016.
BT170507 - Det skyldes både vekst i transportsektoren og at flere utenlandske aktører operer i Norge.
AP170507 | - Miljøproblemer hindrer vekst i oppdrettsnæringen ¶
DN170506https://www.dn.no/etterBors/2017/05/05/2055/Teknologi/sliter-med-grundersuksessene Rune Røsten ( til venstre ) leder Schibsteds investeringsprogram mot gründere, Schibsted Vekst .
AP170506https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Pa-tide-med-industrialisering-av-oppdrettsnaringen-620603b.html Men luseproblemet har også en annen konsekvens : Det står i veien for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
AP170506 Og der norsk kapital sørget for oppstarten, er det kinesiske investorer som nå sikrer at selskapet har midler til videre utvikling og vekst , fremgår det av nHacks hjemmesider.
AP170506 Men luseproblemet har også en annen konsekvens : Det står i veien for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
DN170505 « Både solid vekst i sysselsettingen, som viser at den lave veksten i mars var tilfeldig.
DN170505 Norwegian hadde en vekst i passasjertrafikken på 22 prosent, og en yield på 0,41 kroner.
DN170505 « Vi er enige om at handel er en av de viktigste motorene for økonomisk vekst og utvikling.
DN170505 Asia i dag : Kina-eksperter uenige - vekst eller stagnasjon ?
DN170505 Rune Røsten ( til venstre ) leder Schibsteds investeringsprogram mot gründere, Schibsted Vekst .
DB170505 Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.
DB170505 Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst , høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet - med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.
DB170505 - Perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst , høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet, skriver artikkelforfatteren.
DA170505 Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016.
DA170505 At hun alltid kom til å være undervurdert, fordi hun var så ung da hun slo gjennom, fordi hun er jente, liten av vekst , søt, har vært barnestjerne på Nickelodeon, hvit kvinne som synger r & b, fordi hun har katteører på hodet.
VG170504 Situasjonen i Midt-Norge har så langt vært ganske annerledes enn i Oslo, men også der med vekst , dog noe mer måteholden.
VG170504 - Det har jo vært en roligere vekst i Trondheim enn mange andre storbyer.
SA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
SA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
SA170504 - Banken er klar for vekst , sier administrerende direktør Trine Karin Stangeland.
DN170504https://www.dn.no/grunder/2017/05/03/2049/Handel/schibsted-varsler-kursendring-i-grunderavtaler Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst , som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
DN170504https://www.dn.no/grunder/2017/05/03/2049/Handel/schibsted-varsler-kursendring-i-grunderavtaler - Vi jobber vi hele tiden med å utvikle avtalene basert på innspill fra gründere og debatt i startup-miljøer, sier daglig leder Rune Røsten i Schibsted Vekst .
DN170504 Totalt ble det i EU registrert 24.592 elbiler, noe som er en vekst på nesten 50 prosent fra første kvartal i 2016.
DN170504 Størst vekst er det derimot hybrider som ikke kan lades som har i Europa.
DN170504 Også for ladbare hybrider kommer Norge på en annenplass i antall, med 5607 i første kvartal, en vekst på 77 prosent fra året før.
DN170504 Med lavere underliggende vekst har da årsveksten kommet seg noe ned i løpet av de siste månedene.
DN170504 - Med lavere underliggende vekst - uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten, vil årsveksten fortsette å avta gjennom året ; nedgangen vil se bratt ut, skriver Gonsholt Hov.
DN170504 Fremover regner selskapet med å klare en organisk vekst på 1 til 2 prosent, med en driftsmargin ( ebitda ) på 37 prosent.
DN170504 - I Thailand og Malaysia bidro dette til tosifret vekst i antall kunder med etterbetalte abonnementer, og vi jobber med å takle den fortsatt intense konkurransen i kontantkortmarkedet, skriver Brekke.
DN170504 Nordea venter svakere kinesisk vekst i år.
DB170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
DB170504 Med lavere underliggende vekst har også årsveksten kommet noe ned i løpet av de siste månedene.
DB170504 Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret, mens det i snitt var ventet en sesongjustert vekst på 0,5 prosent.
DB170504 Sist gang boligprisene hadde en såpass moderat vekst i begynnelsen av året var i 2008.
DB170504 Boligprisveksten flater ut etter en lang periode med galopperende vekst .
DA170504 Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 10,7 prosent.
DA170504 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,5 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.
DA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
DA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
BT170504 Fosteret undersøkes med ultralyd, vekst og utvikling er ikke normal.
AP170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AP170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AP170504 Snapsale-gründerne ble overbevist av Schibsteds ord om satsing på innovasjon og vekst via oppkjøp av gründervirksomheter, men Schibsteds praksis viste noe helt annet.
AA170504 Salgsdirektør Odd Moen i Siemens i Trondheim forventer sterk vekst på dette området i årene som kommer.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
VG170503 Macron vil stimulere til vekst gjennom innovasjon og satsing på høyteknologi.
VG170503 Hollande gikk til valg på å øke skattene for de rike og bruke offentlige midler for å stimulere til økonomisk vekst .
SA170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
SA170503 Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som er større en befolkningsveksten i samme periode.
DN170503 Komiteen peker også på at husholdningenes forbruk bare har steget moderat, men at de grunnleggende forholdene for fortsatt vekst i forbruket er solide.
DN170503 Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst , som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
DN170503 - Vi jobber vi hele tiden med å utvikle avtalene basert på innspill fra gründere og debatt i startup-miljøer, sier daglig leder Rune Røsten i Schibsted Vekst .
DN170503 Her sammen med Rune Røsten i Schibsted Vekst og Didrik Munch i Schibsted Norge.
DN170503 Skåla Opp i Stryn, kjent som Nord-Europas tøffeste motbakkeløp, hadde kraftig vekst i deltagermassen frem til 2014 da deltagerrekorden ble 1935 fullførte.
DN170503 - Bruker vi antall løp som målestokk, tyder det på at dette er i vekst .
DN170503 Skåla Opp i Stryn, kjent som Nord-Europas tøffeste motbakkeløp, hadde kraftig vekst i deltagermassen frem til 2014 da deltagerrekorden ble 1935 fullførte.
DN170503 - Bruker vi antall løp som målestokk, tyder det på at dette er i vekst .
AP170503https://www.aftenposten.no/viten/-Fro-fra-seks-arter-skal-reparere-norsk-natur-620343b.html I noen tilfeller kan det være nødvendig å så med frø, for eksempel hvis man ønsker rask vekst eller hvis området er truet av erosjon.
AP170503https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-passert-8000-milliarder--det-utgjor-1_5-millioner-for-hver-av-oss-620386b.html Solid vekst under Jensen ¶
AP170503 I noen tilfeller kan det være nødvendig å så med frø, for eksempel hvis man ønsker rask vekst eller hvis området er truet av erosjon.
AP170503 - Økonomien er i sterk vekst .
AP170503 - Økonomien er i sterk vekst .
AP170503 Solid vekst under Jensen ¶
AP170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
AP170503 Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som er større en befolkningsveksten i samme periode.
AA170503 ( ©NTB ) ¶ | 0,5 prosent vekst i eurosonen i første kvartal ¶
VG170502 De steg med over tre prosent i januar og februar, og nådde historiske 7,9 prosent i vekst i mars.
SA170502 Hellas' finansminister Evklid Tsakalotos sier at Hellas må ha gjeldslettelser for å kunne skape økonomisk vekst .
SA170502 I alle de andre løpene, helmaraton, halvmaraton, fem kilometer og barneløp, var det en vekst i deltakere.
DN170502 Begge operatørene melder om en vekst i utenlandsbruken på rundt 900 prosent de siste ti månedene.
DN170502 - Ledelsen og de ansatte har jobbet hardt for å bygge Saferoad og selskapet er nå godt posisjonert for ytterligere vekst i et marked som ser lovende ut i årene som kommer, sier Ek.
DN170502 | Videre vekst for norsk industri ¶
DN170502 - PMI-rapportene fra de store industriaktørene i Europa viser en kraftig vekst de siste månedene, eksempelvis var eurosonens industriindeks på 56,8 i mars, den høyeste siden mars 2011, sier Hoberg.
DN170502 - Fra neste år av venter vi en svak vekst i oljeinvesteringene.
DN170502 - Det er hele fire år siden vi så en tilsvarende vekst i sysselsettingen.
DN170502 Vekst i inn- og utland ¶
DN170502 - Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst .
DN170502 Dette er nok et forsøk på å kapre markedsandeler i verdens nest mest folkerike land og hvor det fortsatt er vekst i smarttelefonmarkedet.
DN170502 Analytikere nøler med å sette et tak på Apples vekst .
DB170502 En omfordeling til flere organisasjoner basert på deres vekst og aktivitet i dag er nødvendig for å beholde den brede frivilligheten rundt i landet.
BT170502 Den skal gi vekst for reiselivet i Gudvangen, og kan øke antall helårsarbeidsplasser til nærmere 20.
BT170502 Alt dette har ført til vekst og velstand.
BT170502 I alle de andre løpene, helmaraton, halvmaraton, fem kilometer og barneløp, var det en vekst i deltakere.
AP170502 Et grunnlegende spørsmål er jo om byen ønsker og tåler en slik voldsom vekst som byrådet legger opp til, sier Christiansen.
AP170502 april påstår Marte Gerhardsen at jeg « forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring », mens Gerhardsen mener at årsaken er økonomisk ulikhet.
FV170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
FV170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
FV170501 Hotelldirektør Håvard Solum er godt fornøyd med at Scandic Kristiansand Bystranda kan vise til vekst i et hotellmarked som ellers sliter.
DN170501https://www.dn.no/nyheter/2017/02/03/1325/Finans/vinnerfond-blir-taperfond-blir-vinnerfond Andreas Berdal Lorentzen har toppet listen over beste norske aksjefond tre ganger med Storebrand Vekst .
DN170501https://www.dn.no/nyheter/2017/02/03/1325/Finans/vinnerfond-blir-taperfond-blir-vinnerfond Andreas Berdal Lorentzen forvalter Storebrand Vekst .
DN170501https://www.dn.no/grunder/2017/05/01/2054/Handel/kapret-100-investormillioner-sammenligner-det-med-a-ga-pa-date Venture-investeringer er investeringer i selskaper som er på et tidlig stadium og som har potensial for vekst .
DN170501https://www.dn.no/grunder/2017/05/01/1900/Medier/ung-brukt-app-i-sterk-vekst | Ung brukt-app i sterk vekst
DN170501 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170501 - Ja, i første halvår er det solgt 26 prosent flere flybilletter til Norge enn i fjor, så alt tyder på at vi får en vekst som er minst like sterk som i fjor.
DN170501 - Ja, i første halvår er det solgt 26 prosent flere flybilletter til Norge enn i fjor, så alt tyder på at vi får en vekst som er minst like sterk som i fjor.
DN170501 Etter skuffende vekst i sysselsettingen på 89.000 jobber utenom jordbruket i mars, er det ventet en oppgang på 190.000 nye jobber i april, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
DN170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
DN170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
DN170501 Venture-investeringer er investeringer i selskaper som er på et tidlig stadium og som har potensial for vekst .
DN170501 | Ung brukt-app i sterk vekst
DN170501 | Ung brukt-app i sterk vekst
DB170501 Jeg tviler på at islandske banker hadde greid å få til sin kolossale vekst uten innskuddsgarantien, sier Kvaal.
DB170501 Så har vi bak oss en periode der først og fremst Kinas enorme vekst ga stor etterspørsel - og dermed høye priser - på alle slags råvarer.
BT170501 Det ser man for eksempel på måten Senterpartiets vekst til stadighet forklares med « populisme » og utilslørte henvisninger til Trumps demagogi.
AP170501https://www.aftenposten.no/okonomi/Okonomer-Den-norske-rentefesten-vil-fortsette-lenge-620243b.html Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
AP170501https://www.aftenposten.no/okonomi/Okonomer-Den-norske-rentefesten-vil-fortsette-lenge-620243b.html Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
AP170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
AP170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
DB170430 Piratkopier av « Orange Is the New Black » kan påvirke Netflix' vekst i abonnenter og aksjeprisen til selskapet.
AP170430https://www.aftenposten.no/verden/I-Tunisia-drar-stadig-farre-IS-krigere-til-Irak-og-Syria-I-stedet-terroriserer-og-dreper-de-sin-egen-befolkning-620051b.html Løftene om økonomisk vekst som kom etter revolusjonen, er ikke blitt oppfylt, og midt på dagen er kafeene fylt av unge menn i sin beste alder som ikke har noe å gjøre.
AP170430 Løftene om økonomisk vekst som kom etter revolusjonen, er ikke blitt oppfylt, og midt på dagen er kafeene fylt av unge menn i sin beste alder som ikke har noe å gjøre.
DB170429 Piratkopier av Orange Is the New Black kan påvirke Netflix' vekst i abonnenter og aksjeprisen til selskapet.
DA170429 Sti- og terrengsykling er nye, slitasjeskapende aktiviteter i vanvittig stor vekst .
DA170429 Med tilrettelegging er det mulig med fortsatt vekst og utrolig mye sunn moro - som også kan gi et betydelig inntektspotensial.
DA170429 Aktivitets- og « adventure»-turismen er noen av reiselivssegmentene i sterkest vekst i verden, med Norge som et av de ledende landene.
DA170429 - Vi kunne sett for oss at det hadde vært en voldsom vekst i midlertidige ansettelser ettersom det er et trangere arbeidsmarked, med en høyere terskel for å ansette fast, men det har vi ikke sett, sier Hauglie.
DA170429 Det er en stor vekst i etterspørselen og noen av de store matvarekjedene har nesten begynt å konkurrere seg imellom om å tilby lokal mat.
VG170428 - Bedriftsforbundet er inne i en periode med sterk vekst etter mange år med nedgang og tilbakegang.
SA170428 - Se bare på hvor mange flere saker du kan lese i media om nyansettelser og vekst enn om permitteringer.
SA170428 - Arbeidsledigheten er fortsatt høy og dette er ingen quick fix, men vi ser at det skapes stadig nye jobber, sier han og trekker frem flere grunner til at Rogaland kan vente seg en god vekst i nye stillinger.
SA170428 Dette er én av grunnene til vi har hatt en vekst av kommunikasjonsrådgivere.
SA170428 Dette legger føringer på statlige inntekter og kan begrense muligheten til å ha et skattesystem som gir vekst i private jobber.
DN170428 Mens de svenske industriselskapene surfer på økt vekst i verdensøkonomien, går det tråere på Oslo Børs.
DN170428 Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år, skriver SSB.
DN170428 Det var ventet vekst - slik gikk det slett ikke.
DN170428 Ifølge Pichai er det mobilsøk som bidrar til at Google øker inntektene i første kvartal 2017, men han tror også Youtube kommer til å være den neste drivkraften for videre vekst i selskapet.
DN170428 - Vi ser en voldsom vekst på Google-relaterte annonser, og jeg er sikker på at dette også vil fortsette fremover, sier Thalberg.
DB170428 Å etterstrebe en uendelig økonomisk vekst er ikke bare fantasi, men også et hardt slag mot natur og miljø.
DA170428 Men det er endringer i den forstand at hvis de ikke klarer å skape en videre økonomisk vekst , vil det være vanskeligere å avvise en diskusjon om det.
DA170428 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AA170428 | Lav økonomisk vekst i USA ¶
AA170428 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AA170428 Nedgangen må ses i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år.
AA170428 Detaljomsetningen steg med 0,1 prosent fra februar til mars i år etter en vekst på 1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra SSB.
AA170428 - Vi har oppjustert vår forventning til vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017 fra 3 - 5 prosent til 4 - 6 prosent, og vi forventer et stort sett balansert marked.
VG170427 Det er ikke bare på grunn av KrF - det er også et Sp i vekst .
SA170427 Saken har vært lett å samle seg om : I et fylke som har vært spesielt eksponert for det harde været som omstilling er, vil fornybarfondet bli en primus motor mot fornyelse og vekst .
SA170427 Hvis vi ønsker at fondet skal investere og bidra til vekst og utvikling i vår region, må vi trappe opp omstillingsarbeidet.
DN170427 Det er et stort potensial både i Tanzania og i Afrika for øvrig, og her har vi en mulighet til å skape vekst og utvikling i et land som nærmest starter fra nivå null, sier Hennig-Olsen.
DN170427 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170427 Men noen ny vekst i arbeidsstokken i Norge er trolig utelukket.
DN170427 Vekst kommer på land ¶
DN170427 Meglerhuset pekte på tre årsaker som stabil vekst de kommende årene, lavt investeringsbehov som betyr solide kontantstrømmer og beskjeden prising.
DN170427 Norwegian gjentar også at de venter en vekst i tilgjengelige setekilometer ( ASK ) på 30 prosent, ifølge TDN Finans.
DN170427 Norwegian fraktet 6,7 millioner passasjerer i første kvartal, en økning på 14 prosent, anført av kraftig vekst i USA, Spania og Frankrike.
DN170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DB170427 Minusresultatet kommer i en periode med fortsatt kraftig vekst , særlig i USA.
DB170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DB170427 For mye oksygen kan føre til unormal vekst av blodkar, noe som kan gjøre babyen blind.
DA170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
BT170427 Noen ferdig vokst og andre under vekst .
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/Opposisjonen-kritiserer-Oslo-byradets-nye-planer--Vi-er-skuffet-over-at-de-angriper-smahusomrader-620038b.html - Rødt Oslos overordnede syn på Kommuneplanen er at den medfører en forsert og ubalansert vekst i Oslos boligutbygging.
AP170427 - Rødt Oslos overordnede syn på Kommuneplanen er at den medfører en forsert og ubalansert vekst i Oslos boligutbygging.
AP170427 Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.
AP170427 ) Med sterke støtteordninger (... ) kan forholdene bli lagt bedre til rette for vekst .
VG170426 Han kunne også bekrefte at Trump-administrasjonen ønsker å senke selskapsskatten til 15 prosent fra dagens 35 prosent - og la til at han mener at dette tiltaket er « kritisk for å skape vekst », samt at det vil gagne små selskaper.
VG170426 I en tid hvor alle roper etter vekst , omstilling og integrering, må man i det minste forvente at politikerne slutter å gi folk penger for å jobbe mindre.
SA170426 - Stavangerregionen kjennetegnes av en formidabel vekst innen ferie og fritid, og besitter flere av Norges største og mest etterspurte attraksjoner.
DN170426https://www.dn.no/nyheter/2017/04/26/2020/Utenriks/trump-vil-kutte-skatten-for-selskaper-og-privatpersoner De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB.
DN170426 Meglerhuset ABG Sundal Collier fikk en knallstart på året og mer enn doblet resultatet etter kraftig vekst i første kvartal.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB. | « Dealen med BW stinker ¶
DN170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB.
DN170426 Trump har ikke klart å komme opp med noen inndekkinger i budsjettet som monner, bortsett fra luftige påstander om at lavere skatter i den foreslåtte skattereformen vil føre til økt økonomisk vekst og dermed økte inntekter for staten.
DN170426 Når snøfillene lot vente på seg i årets tre første måneder, ble det en negativ sammenlignbar vekst på ti prosent.
DN170426 | Sterk vekst for pr-veteraner ¶
DB170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DB170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til.
DB170426 Grønn vekst : Sara Bäckmo var lite begeistret for salat før hun begynte å dyrke den selv og så hvilket mangfold som finnes.
DA170426 - Stavanger-regionen kjennetegnes av en formidabel vekst innen ferie og fritid, og besitter flere av Norges største og mest etterspurte attraksjoner.
BT170426 Ingen annen generasjon i landets historie har opplevd sammenhengende vekst i velstand og løft i levekår som dagens 18-åringer.
AP170426 Tenåringens aktiviteter dukket for alvor opp på verdensscenen da det i vinter var en voldsom vekst i trusler mot jødiske mål i USA.
AP170426 Nå tror de at navnebytte skal gi ny vekst .
AA170426 Framgangen følger opp en vekst på 3,2 prosent i 2015, da bransjen noterte sin første solide oppgang etter nærmere 20 år med dalende musikkinntjening.
VG170425 Les også : Vegetarianere i voldsom vekst - Nå kommer fleksitarianerne ¶
VG170425 Jeg har ikke behov for å advare mot et Senterparti i vekst .
VG170425 - Jeg hørt fra Aps landsmøte at de er bekymret for Sps vekst .
DN170425 Også Alpincos bookingselskap, HafjellKvitfjell Booking, hadde en god sesong, med åtte vekst fra i fjor.
DN170425 - Vi har fortsatt stor vekst i det svenske markedet samtidig som vi har befestet vår posisjon i Danmark, noe som er svært gledelig med tanke på å fylle senger og alpinanlegg i lavsesong og midtuke, skriver Stensrud.
DN170425 Trump-administrasjonen insisterer på at skattekuttene vil betale seg selv, i form av økt økonomisk vekst og dermed større økonomisk aktivitet.
DN170425 Men kritikerne tror ikke på Trump og Mnuchins såkalte dynamiske modeller, der vekst kompenserer for statens inntektstap.
DN170425 Han sier skattepolitikken kan bidra litt til økonomisk vekst , men langt fra nok til kompensere for bortfallet av skatteinntektene.
DN170425 - Skatteplanen vil betale seg selv med økonomisk vekst , sa finansminister Steven Mnuchin mandag.
DN170425 Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sa kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge da.
DN170425 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DN170425 Men Mynewsdesk opplever stor vekst .
DB170425 I budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene i Stortinget ble det i inneværende års budsjett bevilget 500 ekstra studieplasser innen IKT, og ved opptaket til høyere utdanning har vi faktisk opplevd en voldsom vekst i antall søkere til IT-fag til høsten.
DA170425 Når forholdet til Kina nå har normalisert seg, åpnes dørene til et av verdens største reisemarkeder, som er i eksplosiv vekst .
DA170425 Ikke all vekst er bra ¶
DA170425 Det betyr også at Innovasjon Norge ikke lenger skal støtte « alt som kan drive vekst », men fokusere mye mer på opplevelsesutvikling.
DA170425 All vekst er ikke riktig vekst .
DA170425 All vekst er ikke riktig vekst.
DA170425 I stedet lar man Avinor fortsette å planlegge, og de er jo opptatt av videre vekst i flytrafikken.
AP170425 TV-serien Vikings er en av de mest sette TV-seriene på HBO, fenomenet med vikingleirer og vikingkultur i Norge er i sterk vekst .
AA170425 Trøndelag er i vekst og endring, det er mye spennende som skjer nå.
VG170424 - Vi har hatt en vekst med 66 milliarder kroner i alderspensjon fra 2011 til 2016.
DN170424https://www.dn.no/nyheter/2017/04/24/2028/Utenriks/okt-tilsyn-og-redusert-gjeld-for-a-unnga-kina-krise Den kinesiske økonomien går på skinner med en solid vekst .
DN170424https://www.dn.no/nyheter/2017/04/24/1607/Bors/ny-all-time-high-for-nasdaq-borsen Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Den kinesiske økonomien går på skinner med en solid vekst .
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Trump og andre har imidlertid kritisert loven for å hemme de økonomiske aktivitetene som er nødvendige for å skape økonomisk vekst .
DB170424 Nå er det igjen vekst .
BT170424 Formålet er å demme opp for Senterpartiets vekst , som til dels går på bekostning av Arbeiderpartiet.
AP170424 Macron, som har fortid som ansatt i banken David de Rothschild, har gått til valg på at han vil reformere fransk økonomi som preges av notorisk høy arbeidsledighet og lav vekst .
AA170424 Størst vekst har derimot området bygg og handel, som omfatter trådløse løsninger for både hjem og næringsliv.
AA170424 I første kvartal i fjor var inntektene på 40,1 millioner dollar, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent.
AA170424 Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene, ifølge SSB.
VG170423 Disse politikerne trekker linjer mellom antall muslimer i Frankrike og en vekst i terrortrusselen.
DN170423 Dette skal være et grep for å styrke det lokale forbrukersentimentet og å støtte vekst ettersom landet er i ferd med å totalforandre økonomien og gjøre seg uavhengig av olje.
DB170423 - Selv om Nord-Korea er et lukket land, er det et land med vekst som kommer av private markeder.
BT170423 Borgerlønn vil også gjøre det enklere for gründere da fallhøyden er mindre, og sånn sett kunne skape økonomisk vekst .
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/Tre-av-fire-bookinger-forsvant-Na-er-det-turistkrise-i-Tyrkia-618298b.html Først og fremst Spania, men også Hellas, har hatt en eventyrlig vekst , opplyser bransjefolk til Aftenposten.
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/Tre-av-fire-bookinger-forsvant-Na-er-det-turistkrise-i-Tyrkia-618298b.html - Tyrkia som feriedestinasjon opplevde mange år med solid vekst og en svært god tilstrømning av turister både fra Norge og resten av Europa, men vi har de siste årene sett en om betydelig nedgang i etterspørselen etter feriereiser til Tyrkia, opplyser Sverre McSeveny-Åril, direktør for Reise Utland i Virke.
AP170423 Først og fremst Spania, men også Hellas, har hatt en eventyrlig vekst , opplyser bransjefolk til Aftenposten.
AP170423 - Tyrkia som feriedestinasjon opplevde mange år med solid vekst og en svært god tilstrømning av turister både fra Norge og resten av Europa, men vi har de siste årene sett en om betydelig nedgang i etterspørselen etter feriereiser til Tyrkia, opplyser Sverre McSeveny-Åril, direktør for Reise Utland i Virke.
DB170422 I gruppa 13 til 19 år er imidlertid medlemssituasjonen stabil ; igjen med en vekst blant jentene.
DB170422 Fakta viser at idrettsklubbene gjennom statlige, regionale og kommunale tilskudd fra 2005 ; året etter at Stensbøl sluttet som toppidrettssjef, har opplevd en reell vekst i overføringene på hele 43 prosent.
DB170422 En plan for vekst basert på råvare-bevissthet og de fantastiske næringsmuligheter som er utviklet gjennom de siste 40 år.
DB170422 For å være ærlig, måtte jeg forsinke min egen vekst som mann for å bevare ektheten til karakteren, har han uttalt til bladet Vanity Fair.
DB170422 - Måtte forsinke min egen vekst
DA170422 Hvis prognosene om en videre vekst slår til, vil dette beløpet kunne øke til 200 milliarder kroner i året innen 2050, påpeker han også.
AP170422 | De har vært avgjørende for Kinas vekst .
AP170422 Humen/Guangzhou ( Aftenposten ) : Bønder som har vært villige til å reise langt hjemmefra for å finne arbeid i fabrikker i byene, har vært avgjørende viktige for Kinas eventyrlige vekst de siste tiårene.
DN170421 Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.
DN170421 Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst .
DN170421 - Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst .
DB170421 Trumps skatteplan vil i stor grad bero seg på at framtidig inntektsvekst og raskere økonomisk vekst vil rettferdiggjøre store skattelettelser, sa Trump sine rådgivere til Reuters i går.
DB170421 Og så er det lav vekst i norsk økonomi, som i nesten hele vesten, sier Marthinsen.
DB170421 Lav vekst
AP170421 I Andrew Amorims serie The Shape of a Forest Changes Faster than the Human Heart ser vi skogen som uorganisert vekst .
VG170420 Zuccarello er kjent for aldri å trekke seg i duellene, til tross for at han er liten av vekst .
VG170420 Nå fokuserer vi på å fjerne Høyre og Frp fra regjeringskontorene fremfor å snakke om Senterpartiets vekst , svarer Jon Håkon Odd.
VG170420 Men dette har vært en relativt saktegående vekst der det har vært forholdsvis langt mellom de helt nye måtene å bruke teknologien på.
DN170420https://www.dn.no/talent/2017/04/20/2138/Utdannelse/mener-bunnen-er-nadd-for-oljestudiene Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶ ¶
DN170420https://www.dn.no/nyheter/2017/04/20/2048/Finans/arctic-topper-meglerkaring Syversen mener Arctic har stor vekst foran seg.
DN170420 Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶ ¶
DN170420 Økonomifaget har vært i voldsom vekst i mange år, men årets søkertall viser at den negative utviklingen i fjor fortsetter : Antall førstevalgssøkere til økonomiske og administrative fag faller i år med tre prosent, til 15.241.
DN170420 | Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶
DN170420 Nye tall fra Samordna opptak viser voldsom vekst i antall søkere til it-fag til høsten. 4846 personer har informasjonsteknologi-fag som førstevalg i år, som er en økning på over 30 prosent sammenlignet med i fjor.
DN170420 Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶ ¶
DN170420 - Vi anslår nå lavere vekst i 2019 og 2020, blant annet på grunn av mindre ekspansiv finanspolitikk etter nedjusteringen av handlingsregelen fra fire til tre prosent, ifølge rapporten.
DN170420 - Utsikter til lav inflasjon fremover, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst i økonomien tilsier at rentene ikke økes, skriver Haugland.
DN170420 Samtlige av Den amerikanske sentralbankens avdelinger rapporterer om vekst , ifølge Feds « Beige Book ».
DB170420 Det medfører fordeler for mange land verden over, ikke minst med tanke på økonomisk vekst , sysselsetting og muligheter for utvikling, sier Taleb Rifai.
DB170420 Videre lovet han et oppgjør med « dyre privatiseringsreformer som bare gir økt byråkrati », og « urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber ».
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 - Frp mener at også byrådspartiene nå må se at begeret er fullt, og at Oslos innbyggere, barnehagebarn spesielt, nå må spares for de mange negative konsekvensene dette har for livssituasjonen deres som følge av en vekst i romfolks bosettinger og aktive tiggere, skriver Hagen og Skjervold i forslaget.
BT170420 Arbeiderpartiet angriper Erna Solberg for massiv vekst i byråkrati.
AP170420 De første årene etter at AK-partiet kom til makten i Tyrkia i 2002, så leverte de en forbløffende økonomisk vekst .
AA170420 | Spania tror på høyere vekst
AA170420 Ved årsskiftet lød prognosen på 2,5 prosent vekst i inneværende år, men situasjonen ser nå ennå lysere ut, mener statsminister Mariano Rajoy.
AA170420 Spanias regjering oppjusterer sine prognoser og spår 2,7 prosent økonomisk vekst i år.
AA170420 Han lanserte to initiativ som skal bidra til ny vekst for Norge, et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse.
AA170420 - Det betyr slutt - helt slutt - på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber.
AA170420 - Det betyr slutt på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber.
AA170420 - Frp mener at også byrådspartiene nå må se at begeret er fullt, og at Oslos innbyggere, barnehagebarn spesielt, nå må spares for de mange negative konsekvensene dette har for livssituasjonen deres som følge av en vekst i romfolks bosettinger og aktive tiggere, skriver Hagen og Skjervold i forslaget.
AA170420 Det siste året har det vært en vekst i salget av leiligheter og småhus på 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret.
AA170420 Kanskje Norge har skjønt det svenskene ikke har, nemlig at vekst i verdi er veien.
AA170420 Det ble to herlige og innholdsrike dager, hvor vi forsøkte å dele våre erfaringer fra to forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og ledet av SIFO : Valuing Norwegian Wool og ikke minst Krus - grønn vekst i hvitt gull basert på lokalforankrede verdikjeder.
VG170419 Det er en eksplosiv vekst .
SA170419 Fornybar energisatsning er selvsagt et viktig virkemiddel, men med dagens forbruk og vekst vil det gå flere tiår før det totale energibildet endres i vesentlig grad.
SA170419 Det er en håpløs oppgave å forsøke å bremse ned dagens globale vekst og aktivitetsnivå, og tilhørende energibehov.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen tror fallet i lisenser er midlertidig og tror at landeveisritt vil få en vekst fremover.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Det har vært en utrolig vekst på terrengritt, og det måtte falle før eller siden, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.
DN170419 Aksjemarkeder både i Norge, USA og Europa har vært gjennom stabile perioder med til tider kraftig vekst de siste månedene.
DN170419 - Kombinasjonen NTS og Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.
DN170419 Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen tror fallet i lisenser er midlertidig og tror at landeveisritt vil få en vekst fremover.
DN170419 Det har vært en utrolig vekst på terrengritt, og det måtte falle før eller siden, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.
DB170419 - Det har vært høy aktivitet og vekst i byggenæringen over lang tid i Norge.
DB170419 Når det gjelder vestens utenrikspolitikk i Midtøsten så er det nå engang slik at selv om IS har aner helt tilbake til 1999 opplevde organisasjonen først stor vekst og tok til seg en mer ambisiøs agenda i kjølvannet av Irak-krigen.
BT170419 Skal det bli vekst i Ulvik, må det bli mer å tjene på gårdsbruk.
AP170419https://www.aftenposten.no/okonomi/Solenergi-fra-norske-hjem-er-firedoblet-pa-ett-ar-619133b.html I fjor var det kraftig vekst i installering av solcellepaneler på norske hus : Det ble installert solceller på norske boliger som produserte rundt 3 millioner kilowattimer ( 3 gigawattimer ) i 2016, mot 700.000 kilowattimer året før, viser tall fra Multiconsult.
AP170419 I fjor var det kraftig vekst i installering av solcellepaneler på norske hus : Det ble installert solceller på norske boliger som produserte rundt 3 millioner kilowattimer ( 3 gigawattimer ) i 2016, mot 700.000 kilowattimer året før, viser tall fra Multiconsult.
AP170419 Trailer : Fluefangeren Om et diktaturs vekst og fall - i et klasserom ¶
AP170419 | « Fluefangeren » : Politisk allegori om et diktaturs vekst og fall ¶
AA170419 NYGAMMEL FAVORITT : Sri Lanka i Det indiske hav er et av reisemålene med størst vekst det siste året.
DN170418https://www.dn.no/etterBors/2017/04/18/2042/Reklame/tror-pa-youtube-dipp Administrerende direktør Maria Aas-Eng i Red Media forventer fremdeles vekst for programmatiske reklamekjøp, selv om veksten har avtatt i år.
DN170418 I det norske elektronikkmarkedet har Komplett klart å bli en reell utfordrer til Elkjøp med høy årlig vekst og flere nye kategorier som apotek, bildeler og kosmetikk.
DN170418 Det skaper ikke nye jobber, fremmer ikke vekst , mener Ap-lederen. | - Begynnende frykt for boligprisfall ¶
DN170418 Resultatet er en merkbar økonomisk vekst i fremvoksende- og utviklingsøkonomier », skriver IMF.
DN170418 Obstfeld tror det vil være en bred vekst hvor lavinntektsland, fremvoksende land og industriland innfrir.
DN170418 India, Kina og fremvoksende land i blant annet Asia vil sørge for en høyere økonomisk vekst for verdensøkonomien i år og 2018.
DN170418 I år forventes det en 3,5 prosent vekst og i 2018 vil den havne på 3,6 prosent.
DN170418 I 2016 fikk verdensøkonomien en gjennomsnittlig vekst på 3,1 prosent.
DN170418 For første gang siden finanskrisen for nesten 10 år siden er det økonomisk vekst i nesten hele verden.
DN170418 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) kom med sin årlige « World Economic Outlook » tirsdag og spår høyere vekst i 2017 og 2018.
DN170418 Bred global vekst
DN170418 | Sveriges regjering tror på sterk vekst
DN170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer.
DN170418 I fjerde kvartal i 2016 hadde USA en vekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) på 1,9 prosent.
DN170418 Vekst i økonomien blir viktig ¶
DN170418 Karmøy utenfor Haugesund har for eksempel en vekst på 3,3 prosent.
DN170418 I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø en vekst på 10,1 prosent.
DN170418 I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø en vekst på 10,1 prosent.
DN170418 I Telemark har både Skien og Porsgrunn en 12 måneders vekst på henholdsvis 10,7 og 9,7 prosent.
DN170418 Han forklarer at det norske boligmarkedet går fra å ha hatt en ekstrem vekst til normalvekst.
DN170418 Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.
DN170418 Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.
DN170418 Alta i Finnmark har en 12 måneders vekst på 14,6 prosent.
DN170418 Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sier Lundesgaard.
DN170418 - Rapporten for Rogaland viser at markedet her er på bedringens vei, da flere kommuner har en vekst i første kvartal på over 2 prosent.
DN170418 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DN170418 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
DN170418 11 prosent vekst i Harstad ¶
DN170418 Nordea tror nedkjølingen i eiendomsmarkedet vil føre til en svakere vekst senere i år.
DN170418 Målet er en vekst på « rundt 6,5 prosent » for 2017, noe som er 0,2 prosentpoeng svakere enn i 2016.
DN170418 Kinas økonomi vokste med 6,9 prosent i første kvartal - svakt bedre enn forventningene om en vekst på 6,8 prosent.
DN170418 Fjorårets eiendomsboom sørget for en høyere økonomisk vekst for Kina i siste kvartal.
DN170418 - Dette ga en gjennomsnittlig vekst i formuen på 38000 yuan per innbygger ( 47200 kroner ).
DN170418 Administrerende direktør Maria Aas-Eng i Red Media forventer fremdeles vekst for programmatiske reklamekjøp, selv om veksten har avtatt i år.
BT170418 BÆREKRAFTIG : Hvis næringen er villig til å teste ny teknologi og kommunene er villig til å åpne nye arealer for testing, er det mulig å se for seg bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
AA170418 | Sveriges regjering tror på sterk vekst
AA170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer.
AA170418 USA får i år en vekst på 2,3 prosent og 2,5 prosent neste år, ifølge IMFs rapport.
DN170417https://www.dn.no/nyheter/2017/04/17/2046/Bors/norwegian-flyr-inn-i-analytikerstorm Han ser likevel at inntjeningen i Norwegian med bakgrunn i høy vekst vil være under press i både 2017 og 2018 og peker på to grunner til det : ¶
DN170417https://www.dn.no/nyheter/2017/04/17/1407/Bors/norwegian-flyr-inn-i-analytikerstorm Han ser likevel at inntjeningen i Norwegian med bakgrunn i høy vekst vil være under press i både 2017 og 2018 og peker på to grunner til det : ¶
DN170417 Han ser likevel at inntjeningen i Norwegian med bakgrunn i høy vekst vil være under press i både 2017 og 2018 og peker på to grunner til det : ¶
DN170417 Under nærpolitireformen beordrer nå justisministeren at videre vekst skal skje ute i politidistriktene.
DN170417 Turistsjef Ronny Brunvoll er ikke redd for ukontrollert vekst i årene fremover : ¶
DN170417 Antall gjestedøgn steg fra 131.154 i 2015 til 142.300 i fjor - en vekst på 8,5 prosent.
DN170417 - Vi ønsker å øke kapasiteten gradvis, og fordelen med å ha knappe 900 senger er at vi får en kontrollert vekst .
DN170417 Tall fra det kinesiske statistikkbyrået viser sterk vekst på tre områder : ¶
DN170417 Kredittmarkedet og eiendomsmarkedet viste også tegn til robust vekst i første kvartal, ifølge Bloomberg.
DN170417 Kinesisk shoppinglyst bidro til sterk vekst i landets økonomi i første kvartal.
DN170417 En spørreundersøkelse blant analytikere viste at medianen av deres forventninger til vekst lå på 6,8 prosent.
DN170417 Nurx-gründerne har kastet seg inn i et marked i eksplosiv vekst .
DB170417 ¶ YRENDE FOLKELIV : Jakarta er en livlig by i heftig vekst .
DB170417 Jakarta er en by i voldsom vekst .
DB170417 | Våren lar vente på seg ¶ ¶ VEKST : Meglere tror også i år på en sommer med sterke hyttepriser.
DB170417 Også morgenlevering.no melder om stor vekst i kundemassen.
AP170417 Samtidig lovet han en vekst på linje med det Tyrkia hadde på sitt beste på begynnelsen av 2000-tallet, da veksten var på 6 prosent i snitt.
AP170417 - Frem mot 2030 vil vi kunne regne med en gjennomsnittlig vekst på mellom 4,9 og 5,7 prosent.
AP170417 - Avhengig av hva som blir resultatet og hvordan det blir fulgt opp, så kan man enten holde seg på det nåværende nivået med 2 - 3 prosent, eller man risikere en krise og negativ økonomisk vekst , sier Tocci på telefon til Aftenposten.
DN170416 De lurer på hvordan man kan legge til rette for produktivitet og vekst , og mange er interessert i å « øve » på Industri 4.0.
DB170416 Det pekes på at selv om både Ford og GM har hatt sunne resultater, så har Tesla noe de tradisjonelle bilprodusentene mangler, nemlig Wall Street-meglernes tro på en fremtidig dramatisk vekst .
VG170415 Det at norsk økonomi er på bedringens vei viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker, skriver Brein-Karlsen.
SA170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
FV170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
BT170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
AP170415https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Faren-har-betalt-350-millioner-Na-er-sonnen-18-Formel-1-stjerne-232741b.html Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
AP170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
DB170414 Palermo er regionhovestad på øya som har hatt en jevn vekst av turisme de siste årene.
DB170414 Mange spør seg om selskapets vekst er bærekraftig.
VG170413 PÅ VEI OPP : Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har opplevd stor vekst i 2017, mens Ap og Jonas Gahr Støre har sett en nedgang.
BT170413 Hvis du velger den billigste og vanligste kyllingen, skal du vite at den kyllingen kan ha hatt en abnorm vekst , at den har blitt forkrøplet og altfor tung til å bære seg selv.
DB170412 Markedet for solcellepaneler har hatt en vekst de siste åra på rundt 50 prosent i året.
DA170412 Petter Vaagan Moan vil bidra til ny vekst for ligaens mest ambisiøse lag.
SA170411 Lokale og nasjonale politikere har gått inn for at eventuell vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing.
DN170411 Han tror imidlertid ikke en høyere vekst i Europa vil løfte andre deler av verden.
DN170411 Asia kommer ikke til å bidra med noen vekst i 2017.
DN170411 Dette er tre ganger høyere vekst enn det kinesiske netthandelsmarkedet hadde i fjor.
DA170411 I rene passasjertall har det imidlertid vært en vekst , og den fortsetter.
DA170411 Denne avtalen skal bidra til å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i byene.
AP170411 | Myten om Oslos ekstreme vekst må ikke få diktere byutviklingen.
VG170410 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
VG170410 Og det er en bransje i vekst - fisk er jo den andre oljen.
VG170410 - Med vekst i økonomien og en solid kommuneøkonomi slik som i denne perioden, håper vi færre kommuner vil balansere budsjettene ved å sende regningen til innbyggerne, skriver han i tekstmeldingen.
SA170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
DN170410 WTO har spådd en vekst på mellom 1,8 og 3,1 prosent i den globale handelen i år.
DN170410 Under mandagens møte i Berlin fastslo organisasjonene og Merkel at WTO spiller en sentral rolle i å skape " ny vekst , sysselsetting og utviklingsmuligheter ".
DN170410 - Åpne markeder fortsetter å være garantien for vekst og velstand, sier Angel Guirra til DPA.
DN170410 - Av den grunn må trenger vi fokuserte reformer som fremmer vekst og sosial likhet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170410 - Åpne markeder fortsetter å være garantien for vekst og velstand, sier Angel Guirra til DPA.
DN170410 - Av den grunn må trenger vi fokuserte reformer som fremmer vekst og sosial likhet, sier han.
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi.
BT170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
AP170410https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bratseth-slar-alarm-om-fotballens-fremtid---Blir-verre-og-verre-for-klubber-som-Rosenborg-233681b.html Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
AP170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
AA170410 Den norske statsministeren viste også til at Kinas økonomiske vekst de siste 35 årene har bidratt voldsomt til verdens kamp mot fattigdom.
AA170410 På mange kulturområder har Trondheim et potensial og en vekst som mange andre byer ikke har.
VG170409 Verden trenger økonomisk vekst men vi må samtidig beskytte den.
DN170409 Hissig vekst , store volumer og gode marginer gjør at Hydro satser over én milliard kroner i Tyskland for å lage deler til bilindustrien.
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst .
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst .
VG170408 Hele Skandinavia har hatt en stabil vekst i mange år og særlig de siste femten årene, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg til VG.
VG170408 Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen. 100 millioner reiser i året ¶
DN170408 Så veksten i Norge skjedde på bekostning av vekst i de andre landene, sier Qvartz' norgessjef, danske Tune Marschall.
DN170408 - I fjor var vi ekstremt busy, og vi hadde en ekstrem vekst .
DA170408 Der luseproblemet er under kontroll, gis det grønt lys for vekst .
DA170408 - Hva bremser videre vekst i produksjonen ?
DA170408 - Det er potensial for vekst i næringen, men det må foregå i lukkende anlegg.
DA170408 - Det er egentlig unikt på verdensbasis at en tar slike miljøhensyn når det gjelder vekst - det er en omlegging i forvaltningen av oppdrettsindustrien, sier forskningssjef ved NINA, Tor Fredrik Næsje.
BT170408 FN har hatt en oppsiktsvekkende god vekst etter at Marine sparket ut sin far og partiets grunnlegger Jean Marie Le Pen, og modererte og moderniserte partiets retorikk.
AA170408 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler.
VG170407 De viser positiv utvikling for det norske musikkmarkedet som helhet, med en vekst på 6,9 prosent fra 2015.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/0900/Energi/kraftdirektor-venter-historisk-lave-strompriser - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170407 Magnussen viser til at det svake tallet også må ses i lys av sterk vekst i januar og februar.
DN170407 Ifølge Bloomberg var det ventet at de såkalte non-farm payroll skulle vise en vekst på 180.000 sysselsatte personer.
AP170407 Solsiden skapes av en eksponentiell vekst i teknologiens evne, på tvers av mange teknologiområder og industrier.
VG170406 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
VG170406 Foto : Skjermdump ¶ VEKST : Kina hadde en million flere fødsler i 2016 enn i 2015 etter slutten på ettbarnspolitikken.
VG170406 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst .
DN170406 Selskapet hadde en vekst i passasjertrafikken på 16 prosent, men yielden og inntektene per tilgjengelige setekilometer var lavere enn i samme måned i fjor.
DN170406 Møllergruppen importerte samlet for sine fem land 61.161 biler i 2016, en vekst på 4,5 prosent fra året før. 46.494 biler ble solgt gjennom Møllers egne forhandlere, i tillegg til 28.277 bruktbiler.
DN170406 Med over 26 milliarder kroner i omsetning og ny omsetningsrekord, er 2016 det syvende året på rad med vekst for Norges største bilkonsern.
DN170406 SEB tror vekst i ordrebøkene og høyere kapasitetsutnyttelse i 2017 vil gi et fundament for « solide rateøkninger » i 2018 og 2019.
DN170406 Nå skal det snu, tror meglerhuset SEB, som ser vekst de neste tre årene.
DN170406 Østfold og Akershus har hatt størst vekst i bredbåndshastigheten siden 2008.
DN170406 « Økende optimisme hos amerikanske forbrukere og næringsliv - sammen med fallende arbeidsledighet - har ført til økt økonomisk vekst i USA, men det er usikkerhet rundt den fremtidige økonomiske politikken », skriver ADB i rapporten.
DN170406 India og Sør-Asia står klar til å overta stafettpinnen med en 7,4 prosent vekst i år og 7,6 prosent i 2018, hvis ADBs prognoser slår til.
DN170406 Det ventes en stabil økonomisk vekst på 5,7 prosent i år og neste år.
DN170406 De fremvoksende økonomiene i Asia vil få en økonomisk vekst som er tre ganger høyere enn USA, Europa og Japan i år.
DN170406 ADB tror Kina vil få en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år og 6,2 prosent i 2018 - ned fra 6,7 prosent i 2016.
DN170406 ADB er forsiktige optimister og tror at industrilandene vil få en årlig økonomisk vekst på 1,9 prosent frem til 2019.
DB170406 Dersom Norge kan bidra til at en liten andel av Kinas store befolkning får øynene opp for skiidrett, har vi gitt et viktig bidrag til skisportens fremtid og vekst , svarer kulturministeren.
DB170406 Vi har ikke så bratt vekst lenger, og prisnivået stagnerer.
DB170406 Fra 2013 til 2014 hadde vi sterk vekst fordi vi flyttet til nye lokaler og tok i bruk nytt utstyr.
DA170406 - Byene taper satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bilbasert vekst .
AP170406 Som igjen vil kunne skape vekst i regionen, sier han. | - Alt tyder på terror ¶
AP170406 Hagerup mener det ligger et enormt stort potensial for innovasjon, vekst og verdiskaping i samspillet mellom det offentlige og private.
AP170406 Men det aller viktigste er at butikkene har organisk vekst og tar markedsandeler, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.
AP170406 - Større vekst enn ventet ¶
AP170406 - De har en organisk vekst på 5,6 prosent, det er mer enn noen andre i bransjen.
AP170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst .
AA170406 Men det aller viktigste er at butikkene har organisk vekst og tar markedsandeler, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.
AA170406 - Større vekst enn ventet ¶
AA170406 - De har en organisk vekst på 5,6 prosent, det er mer enn noen andre i bransjen.
AA170406 Østfold og Akershus har hatt størst vekst i bredbåndshastigheten siden 2008.
VG170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup til NTB.
SA170405 Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger, som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden.
SA170405 Dette er nok en bitter pille å svelge for Ek og Spotify, som hardnakket har hevdet at deres annonsedrevne « freemium»-modell har vært det eneste saliggjørende for vekst i strømmemarkedet.
SA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
SA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
SA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
FV170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
FV170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
FV170405 Etter flere år med nedgang, er det nå en markant vekst i kriminalitet blant unge.
DN170405https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/2054/Politikk/usikkerhet-for-toppmote USAs handelsunderskudd med Kina har økt til omtrent 350 milliarder dollar, og har sett en kraftig og nær kontinuerlig vekst .
DN170405https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2043/Eiendom/full-fart-for-ferdighytter Produsentene av moderne ferdighytter opplever sterk vekst .
DN170405 12 måneders veksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
DN170405 USAs handelsunderskudd med Kina har økt til omtrent 350 milliarder dollar, og har sett en kraftig og nær kontinuerlig vekst .
DN170405 - Jeg tror fortsatt på vekst , men tror ikke den linjen blir lineær.
DN170405 - Jeg tror fortsatt på vekst , men tror ikke den linjen blir lineær.
DN170405 - Vi venter at økonomisk vekst i Storbritannia vil svekke seg ettersom inflasjonen akselererer, sier Due-Andresen.
DN170405 Dette prosjektet vil gi vekst både i offentlig og privat sektor på tvers av kommunegrensene, sier ordfører Geir Waage ( Ap ) i Rana.
DN170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DN170405 Foto : Per Ståle Bugjerde Venter fortsatt vekst
DN170405 For landet som helhet tror vi de nye reglene har mindre utslag og føler oss mer sikre på at vi får en moderat vekst .
DN170405 Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets venter en vekst på om lag en halv prosent i mars, korrigert for sesongvariasjoner, men at veksttakten avtar ytterligere gjennom året.
DB170405 - Gitt vår forventning om svakere vekst i realøkonomien og også lavere inflasjon enn sentralbanken har antatt, venter vi at Norges Bank vil måtte senke sin forventning til styringsrenten fremover.
DB170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DB170405 Vi bør investere fornybart i stedet for fossilt, i den delen av energimarkedet som har tosifret vekst framfor den som gradvis skal krympe.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DA170405 Det er vesentlig svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 11,7 prosent.
DA170405 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst på 0,3 prosent sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,7 prosent forrige måned.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
BT170405 Senterpartiets vekst viser fordelen ved et flerpartisystem.
BT170405 REAKSJON : Senterpartiets vekst viser fordelen ved et flerpartisystem, skriver politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.
BT170405 Den har vært vesentlig i flere partiers vekst og overlevelse.
BT170405 Den andre endringen er seinvinterens store snakkis : Senterpartiets vekst .
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html 12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
AP170405 Med det siste mener Bannon ifølge The Washington Post et system med skatter, reguleringer og handelsavtaler som presidenten og hans rådgivere tror hindrer økonomisk vekst og krenker personers uavhengighet. 70 sivile ble drept i Syria : Trumps utenriksminister unnlot å fordømme gassangrepet ¶
AP170405 Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.
AP170405 12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
AP170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AP170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 Planen innebærer enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen.
AA170405 Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.
AA170405 Dette prosjektet vil gi vekst både i offentlig og privat sektor på tvers av kommunegrensene, sier ordfører Geir Waage ( Ap ) i Rana.
AA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
AA170405 Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.
AA170405 12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
AA170405 Dette er nok en bitter pille å svelge for Ek og Spotify, som hardnakket har hevdet at deres annonsedrevne « freemium»-modell har vært det eneste saliggjørende for vekst i strømmemarkedet.
VG170404 Vår utfordring er å omforme den oppsvingen til bærekraftig vekst (...
VG170404 MBW antar at Universal Music Goup ( UMG ) har gått med på en lavere andel av inntektene, mot motytelser som for eksempel å kunne sette krav til Spotifys vekst i abonnementer.
VG170404 - Samarbeidet med digitaltjenestene ga oss industriens første virkelige vekst på nær to tiår.
VG170404 Spesielt barn som er aktive og i vekst må få i seg tilstrekkelig med energi og næringsstoffer.
VG170404 Statistikerne venter også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene.
VG170404 Han sier at samferdselsbudsjettet er økt med over 20 milliarder kroner under dagens regjering, tilsvarende vekst på cirka 50 prosent.
SA170404https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Atle-har-tapt-7-millioner-kroner---Det-har-kostet-meg-ekteskap-og-hjem-Jeg-har-mistet-alt-233442b.html En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
SA170404 Dette betyr en vekst på 1,4 prosent for Stavanger, om lag 6 mill. lavere enn skatteinngangen burde ha vært, i henhold til vedtatt budsjett..
SA170404 Bergen har vært litt svakere enn landsgjennomsnittet, men det har samtidig vært vekst .
SA170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
FV170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
DN170404https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2106/Makrookonomi/da-oljenaeringen-sviktet-tok-to-drivere-over-na-mister-ogsa-disse-kraften Fra og med 2018 venter Handelsbanken at årsveksten vil snu så vidt positiv, til 3,0 prosent i 2018, 4,6 prosent vekst i 2019 og 2,4 prosent i 2020.
DN170404https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2106/Makrookonomi/da-oljenaeringen-sviktet-tok-to-drivere-over-na-mister-ogsa-disse-kraften - Driverne som kom inn og tok over da oljenæringen sviktet var en ekspansiv finanspolitikk og kraftig vekst i boligmarkedet.
DN170404 Fra og med 2018 venter Handelsbanken at årsveksten vil snu så vidt positiv, til 3,0 prosent i 2018, 4,6 prosent vekst i 2019 og 2,4 prosent i 2020.
DN170404 - Driverne som kom inn og tok over da oljenæringen sviktet var en ekspansiv finanspolitikk og kraftig vekst i boligmarkedet.
DN170404 Produsentene av moderne ferdighytter opplever sterk vekst .
DN170404 Etter mange år med vekst i ferietrafikken fra Norge til USA, senker Donald J.
DN170404 I 2016 ble Hurtigruten fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 48 prosent siden 2009.
DN170404 En prisvekst på 4,0 prosent nominelt betyr et marked i fortsatt vekst over gjennomsnittet, administrerende direktør Thor Eek i NBBL.
DN170404 Men konjunkturoppsvinget ligger an til på bli av det labre slaget, med en vekst på rundt to prosent.
DN170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. 2100 bedrifter har i økonomibarometet gitt sin beskrivelse av dagens markedssituasjon og gitt sin vurdering av de kommende kvartalene.
DB170404 Resultatet er at vi har en større vekst enn markedet for øvrig på frukt og grønt, og denne trenden forventer vi at vil fortsette, sier kommunikasjonssjefen.
DA170404 Vi bør ha et mål om at sosiale entreprenører skal ha en vekst i Stavanger kommune, da det finnes et potensiale som vi ikke har utnyttet fullt ut.
DA170404 I en tid med redusert vekst i skatteinntekter, er det særlig viktig å se hvordan samfunnet kan få mest mulig igjen for hver krone i skattekassen.
DA170404 Selv om Osloregionen har landets sterkeste vekst i sysselsettingen, er det nødvendig med enda flere arbeidsplasser med høy verdiskapning her, mener forsker.
DA170404 Det har trolig delvis sammenheng med sterk vekst i enkelte lavproduktive næringer som hotell, restaurant og transport.
DA170404 * Osloregionen har også sterkest vekst i nyetableringer av arbeidsplasser, med nær 40 prosent de seneste ti årene.
BT170404https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Atle-har-tapt-7-millioner-kroner---Det-har-kostet-meg-ekteskap-og-hjem-Jeg-har-mistet-alt-233442b.html En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
BT170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
AP170404https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Atle-har-tapt-7-millioner-kroner---Det-har-kostet-meg-ekteskap-og-hjem-Jeg-har-mistet-alt-233442b.html En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
AP170404 Vekst i småbankene ¶
AP170404 Samlet vekst i forbrukslån til norske husholdninger var om lag 15 prosent i 2016.
AP170404 Lavere vekst
AP170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt, venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.
AP170404 Bergen har vært litt svakere enn landsgjennomsnittet, men det har samtidig vært vekst .
AP170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
DN170403 Han påpeker likevel at dersom Trump legger frem en skattereform som kan skape vekst , er det noe av det viktigste han gjør.
DN170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier konsernsjef i Obos, Daniel K.
DN170403 Vi må hele fem år tilbake i tid for å finne tilsvarende vekst for norsk PMI, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA i meldingen mandag.
DN170403 Størst vekst i ordreindeksen ¶
DN170403 Delindeksen som angir forventet produksjon i industrien indikerer sterkere vekst med en oppgang fra 54,4 til 56,9 i mars.
DN170403 - Innkjøpssjefsindeksen viser generelt en solid vekst i industrien med god fremgang i samtlige delindekser, bortsett fra leverandørenes leveringstid.
DN170403 - Han har utmerkede forutsetninger for å lede Telecomputing i neste fase med strategisk utvikling og fortsette å skape vekst i organisasjonen og gjennom oppkjøp, sier Thomas Klitbo, partner i eierselskapet IK Investment Partners.
DN170403 - For meg blir det viktig å videreutvikle disse tjenestene og skape enda mer vekst , for den tradisjonelle nyhetsvirksomheten er under press, sier han.
DB170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj i en pressemelding.
AP170403 Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj tror fremdeles det vil være vekst i boligmarkedet, men at den blir flatere enn i 2016.
AP170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, skriver Siraj i en pressemelding.
AP170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj.
AP170403 Etter tre år med rekordraskt vekst i offentlige utgifter og oljepengebruk, og kort etter en euforisk nasjonal transportplan som signaliserte en nærmest ubegrenset tro på vår evne og vilje til å finansiere veier, tunneler, broer og jernbane i årene som kommer, presenterte Regjeringen sin perspektivmelding i forrige uke.
AA170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj.
AA170403 - For meg blir det viktig å videreutvikle disse tjenestene og skape enda mer vekst , for den tradisjonelle nyhetsvirksomheten er under press, sier han.
AA170403 Tilbudet må nesten dobles for å få 40 prosent vekst .
AA170403 På lang sikt ventes større vekst i kollektivtrafikken, men uten videre nedgang i bilbruken.
AA170403 Bedre og billigere kollektivtilbud gir vekst i kollektivtrafikken som hentes både fra bil og fra myke trafikanter.
AA170403 30 mill kr årlig for å kunne ta unna en forventet årlig vekst på 8000 nye daglige turer om all veksten tas med kollektive transportmiddel.
SA170402https://www.aftenbladet.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Cross-Country-En-bil-som-skal-tale-litt-mer-juling-enn-den-vanlige-stasjonsvognen-9986b.html I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst .
SA170402 I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst .
DB170402 Ving, har i likhet med de øvrige store reiseselskapene hatt årlig vekst i cruise-segmentet siden de begynte å selge denne ferieformen i 2014.
AP170402 I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst .
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug, noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
FV170401 Nå skal vi ha en bærekraftig vekst , sier adm. dir.
FV170401 - Vi har hatt en nesten overnaturlig vekst .
DB170401 ¶ STERK FRAMGANG : - Jeg forventer fortsatt sterk vekst i 2017, men ikke så kraftig som i 2015 og 2016, sier Sensonor-sjef Jørgen Bredesen.
DB170401 I tillegg kommer forpliktelser i Langtidsplanen for forsvaret om økte bevilgninger, samt ønsker om fortsatt vekst i helsebudsjetter og kommunebudsjetter.
DB170401 Det er fordi fondet nå har blitt svært stort, og fordi det fremover ikke vil tilføres store mengder nye oljeinntekter som gir en automatisk vekst i fondet, også når aksjemarkedene er dårlige.
AP170401https://www.aftenposten.no/okonomi/Erna-Solbergs-Kina-besok-kan-sende-norsk-lakseeksport-til-himmels-igjen-618418b.html Et normalisert forhold mellom Norge og Kina vil gi en voldsom og rask vekst i den norske lakseeksporten til Kina, tror Norsk Sjømatråd.
AP170401 Et normalisert forhold mellom Norge og Kina vil gi en voldsom og rask vekst i den norske lakseeksporten til Kina, tror Norsk Sjømatråd.
SA170331 Selv om mange reiser videre til Vestlandet, får også Agder glede av vekst i utenlandsmarkedet.
SA170331 - Naturbasert reiseliv er i sterk vekst overalt, og det er ingen grunn til å tro at turiststrømmen til Trolltunga vil avta i årene som kommer.
FV170331 Litt bedre i 2016 enn i 2015, og utsikter til fortsatt, forsiktig vekst for byggebransjen.
DN170331 - Vi opplever at det er en fantastisk vekst og en ekstrem høy aktivitet i dette markedet, sier toppsjefen i selskapet, Øivind Horpestad.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst .
DN170331 Samtidig forventer flere av konkurrentene også selv en vekst i volum.
DN170331 Mens selskapet forventer en vekst i høstingen av fisk på én prosent i Norge, guider selskapet en seks prosents økning i volum.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst .
DN170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
DN170331 Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for vekst .
DN170331 - Nå er vi oppe i 6,6 prosent vekst , jeg er ganske sikker på at dette skyldes den nye farten i boligprisene, sier han.
DN170331 Finansministeren har vært sett på som et symbol på stabilitet i et land som preges av svak vekst , fallende kredittverdighet og tegn på krise i regjeringspartiet ANC.
DB170331 Tallene støtter vår forventning om at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, men vi tror det blir lenge til renten heves med fortsatt svak vekst og inflasjon på vei nedover, legger DNB-økonomen til.
BT170331 - Naturbasert reiseliv er i sterk vekst overalt, og det er ingen grunn til å tro at turiststrømmen til Trolltunga vil avta i årene som kommer.
BT170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/Hullet-pa-statsbudsjettet-blir-10-mrd-storre-hvert-ar-Her-er-fire-ting-vi-nordmenn-ma-gjore-for-a-tette-dette-hullet-618377b.html Grønn vekst og bærekraft.
AP170331 Grønn vekst og bærekraft.
AA170331 Finansministeren har vært sett på som et symbol på stabilitet i et land som preges av svak vekst , fallende kredittverdighet og tegn på krise i regjeringspartiet ANC.
AA170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
FV170330 Selv om mange reiser videre til Vestlandet, får også Agder glede av vekst i utenlandsmarkedet.
DN170330 - Landene kan knapt tåle renteøkninger som gjør lånekostnadene tøffere, og gir mindre rom for offentlig forbruk, demper investeringer og vekst , viser kildene til. | - Det er aldri noen garanti for at ingenting går galt ¶
DN170330 Vi må bli grønnere, smartere og mer nyskapende for å skape vekst , gode arbeidsplasser og sikre finansieringen av det velferdssamfunnet vi alle er veldig stolte av, sier statsministeren.
DN170330 Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretninger er blant butikkene som viser en vekst i omsetningsvolumet fra januar til februar.
DN170330 Et par måneder til med høy vekst vil endre bildet, men ikke grunnlag for å tro det ennå.
DN170330 - Vi venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent.
DN170330 - Litt sterkere vekst enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
DN170330 - Litt sterkere vekst enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst.
DB170330 Men både historien og forskningen har vist oss at vi ikke trenger velge mellom velferd og vekst .
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst , og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 Vekst i ny teknologi og fornybarmarkeder The Carbon Tracker Initiative ga nylig ut rapporten « Expect the unexpected », som viser at endringer i markedet for lavutslippsteknologier skjer så raskt at ulike scenarier blir veldig fort utdatert.
DA170330 - Det er en næring i stort vekst .
DA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
DA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
AP170330https://www.aftenposten.no/verden/Sultkrisene-kan-sende-strommen-av-mennesker-mot-Europa-til-vars-igjen-618214b.html Tragediene kan dessuten føre til en fornyet vekst i antallet fortvilte mennesker som forsøker å krysse Middelhavet for å komme til Europa.
AP170330 Tragediene kan dessuten føre til en fornyet vekst i antallet fortvilte mennesker som forsøker å krysse Middelhavet for å komme til Europa.
AP170330 - Vi har god topplinjevekst og styrket organisk vekst , sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen på resultatpresentasjonen torsdag ettermiddag.
AA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
AA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
AA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
AA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
VG170329 Viste stor vekst
VG170329 Lenge var det også et tegn på at den tyrkiske økonomien var i voldsom vekst .
VG170329 STERK VEKST I PRIVATLEASING ¶
VG170329 Det tilsvarer en vekst på 48 prosent.
SA170329 Da står vi nemlig overfor følgende dillemma : Skal vi stanse den økonomiske veksten og dermed risikere økonomisk kollaps - eller skal vi opprettholde økonomisk vekst og risikere økologisk kollaps som følge av global oppvarming og artsutryddelse ?
FV170329 | Umoe Mandal rigger seg for ny vekst
FV170329 Og sjefen varsler vekst .
DN170329 Med så aggressive vekstmål, så holder det ikke bare med organisk vekst , sier Jacob Tveraabak, konsernsjef i Miklagruppen.
DN170329 StrongPoints konsernsjef Jørgen Waaler tror på en kraftig vekst i e-handel i Europa.
DN170329 Kjøpet gir dermed Plantasjen ytterligere muligheter for vekst framover ", heter det.
DN170329 " SABA har i dag ikke virksomhet i Norge og Finland, to land hvor salg av planter i dagligvarehandelen er mindre etablert, men i sterk vekst .
DB170329 Ifølge kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods Norge er markedet for frossenpizza en kategori i vekst .
DB170329 Dette utgjør en betydelig kostnad som kan gå ut over både vekst og investeringsevne.
BT170329 | Direktorater i vill vekst
BT170329 Den er umettelig på vekst og upåvirket av logikk.
AA170329 Den andre gruppen som er i vekst , lever i en skogsstripe vest i landet, nær grensen til Myanmar.
AA170329 Den andre gruppen som er i vekst , lever i en skogsstripe vest i landet, nær grensen til Myanmar.
SA170328 Ringvirkningene til resten av økonomien vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fastlands-BNP, mer enn dobbelt så høy som i fjor.
SA170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
SA170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
DN170328 Riktige rammevilkår er avgjørende for fortsatt vekst i industrien, som møter tøff konkurranse. 2.
DN170328 Sabine Leferink i Dun & Bradstreet, lederen for rapporten, skriver i en kommentar at det er et paradoks at antallet konkurser i Storbritannia øker, samtidig som landet i 2016 hadde den raskest voksende økonomien i Europa med en vekst på to prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170328 Vekst for fall ¶
DN170328 Brukbar vekst i privat og offentlig etterspørsel, samt i fastlandseksporten, vil sammen med avtagende fall i oljeinvesteringene føre til at veksten i norsk fastlandsøkonomi øker til 1,8 prosent i år, spår Nordea Markets i prognoserapporten « Nordea Economic Outlook » som legges frem tirsdag.
DN170328 - Med tiltagende vekst , noe fallende arbeidsledighet og fortsatt solid boligprisvekst virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon og kapasitetsutnytting under normalen.
DN170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DN170328 Etter en periode med kraftig vekst , vil prisene på Oslo-boliger fremover utvikle seg mer på linje med resten av landet, mener analytikerne i meglerhuset Nordea Markets.
DB170328 Samlet lønnsvekst ender dermed ifølge Nordea trolig opp på 2,75 prosent neste år, etter en vekst på 2,5 prosent i år.
DB170328 Jeffrey Sachs og Andrew Warner, som er forskere ved Harvard, mener det er en sammenheng mellom frihandel og økonomisk vekst .
DB170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DA170328 I tillegg har USA hatt en stor vekst i gassektoren, med mye billig gass på markedet som har utkonkurrert kull i mange delstater, påpeker hun.
DA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DA170328 Fornybarsektoren er i sterk vekst og oljeselskapene har tatt karbonbudsjettet på alvor.
BT170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
BT170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
AP170328https://www.aftenposten.no/bolig/-Flere-far-nei-pa-boliglan-fra-bankene-etter-innstrammingen-10001b.html Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
AP170328https://www.aftenposten.no/bolig/-Flere-far-nei-pa-boliglan-fra-bankene-etter-innstrammingen-10001b.html Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
AP170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
AP170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
AA170328 Men selv om USA opphevet de siste sanksjonene i oktober, er det liten økonomisk vekst å spore.
AA170328 Det internasjonale pengefondet har anbefalt at Madrid tar tak i de prekære arbeidsforholdene, som er en kilde til fattigdom til tross for landets sterke økonomiske vekst på 3,2 prosent i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Ringvirkningene til resten av økonomien vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fastlands-BNP, mer enn dobbelt så høy som i fjor.
AA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
AA170328 Mer miljøvennlig transport med effektive skip er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning, understreker Henriksen.
AA170328 - Havet representerer livet på jorden og er avgjørende for velstand, vekst og trivsel, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.
AA170328 Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem inn i framtida for å oppnå fortsatt vekst og god byutvikling.
AA170328 Trondheim by på sin side ønsker seg blant annet vekst og utvikling, arbeidsplasser, internasjonale mesterskap, store konsertbegivenheter og et godt bymiljø.
AA170328 Kronikken har få faktafeil, men den er tynn på vurderinger og nye løsninger for kollektivtilbudet, for å dekke framtidas reisebehov og nullvekstmålet om minst tre prosent årlig vekst fram til 2029.
VG170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
VG170327 Men i India er det full fart, og et stort potensiale for vekst .
VG170327 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) anslår at begge land vil få en økonomisk vekst på nær syv prosent i år.
VG170327 Den viktigste årsaken er høyere etterspørsel fra de store lokomotivene for økonomisk vekst , India og Kina.
SA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DN170327 Håper kvinner skal skape vekst i Japan ¶
DN170327 På global basis er det en synkronisert oppgang i sentimentsindikatorene, og det gjør at vi venter en oppgang i harde data, og en syklisk vekst i første halvår, sier SEB-strategen.
DN170327 Hun ser skattekuttene kombinert med sterk underliggende vekst i verdensøkonomien som hovedgrunnen til at markedet raskt vil korrigere seg.
DB170327 Kategorien actionkamera har hatt sterk vekst i år etter år, med nesten 100.000 solgte actionkameraer i 2015.
DB170327 - Markedet for actionkameraer falt kraftig i fjor etter flere år med vekst .
DA170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DA170327 Muségata 103 har sett, hørt og sanset så mye, krig og nød og vekst og fred og lykke ligger lagret i veggene », heter det i boligannonsen.
DA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
BT170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
AP170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170327 Og det er helt uaktuelt å senke kravet for å komme inn i nord, det vil være en stor bjørnetjeneste for en landsdel i vekst med behov for godt kvalifiserte lærere.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DB170326 Sivilisasjonen Cahoki opplevde en enorm vekst , og var trolig den eneste i sitt slag.
DB170326 Men hva som førte til at byen etterhvert ble fullstendig forlatt etter noen århundrer med utrolig vekst , er ikke forskerne helt enige om.
AP170326 I løpet av 24-åringens levetid har Gillette vært i kontinuerlig og kraftig vekst .
AA170326 Spørsmålet er om Sps vekst fortsetter, eller om oppslutninga stabiliserer seg på dagens høye nivå.
AA170326 Senterpartiets vekst er årets store overraskelse, slik Miljøpartiet De Grønne kom som en komet i 2015. 33 prosent.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DB170325 De har hatt en veldig sterk vekst , men den synes å flate ut.
DB170325 At de angriper og utfordrer konkurrentene NRK og TV2 med en lørdagssatsing er derfor et tegn på at kanalen nå må ta opp kampen for å sikre ytterligere vekst , sier Hauger til Dagbladet.
DA170325 Lofoten har størst vekst i hele Nord-Europa, forteller seniorforsker Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning, som leder prosjektet, til forskning.no.
DA170325 I VEKST : Senterpartiet opplever eventyrlige målinger.
AA170325 Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele departementet, sa Borten Moe.
VG170324 Det er med andre ord fortsatt næringsrik jord for populistisk vekst i Europa.
VG170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst vil vår region.
DN170324https://www.dn.no/privat/2017/03/24/1525/Motor/batsalget-i-plan I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DN170324https://www.dn.no/privat/2017/03/24/1525/Motor/batsalget-i-plan Det er en liten vekst i markedet, spesielt på større båter.
DN170324https://www.dn.no/privat/2017/03/24/1525/Motor/batsalget-i-plan Vekst over 30 fot ¶
DN170324 I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DN170324 Det er en liten vekst i markedet, spesielt på større båter.
DN170324 Vekst over 30 fot ¶
DN170324 Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DB170324 KrF overtok vår vekst , sier Marit Arnstad.
AP170324 Sp-lederen starter landsmøtet med sterk vekst på meningsmålingene.
AP170324 Sp-lederen starter landsmøtet med sterk vekst på meningsmålingene.
AP170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst til vår region.
AA170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst til vår region.
SA170323 Øyvind Fjell blir ny forvalter i aksjefondet Skagen Vekst fra 1. juli.
SA170323 Skagen AS har ansatt Øyvind Fjell ( født i 1979 ) som ny porteføljeforvalter i aksjefondet Skagen Vekst .
DN170323 Årsaken er at svak, global økonomisk vekst , trolig vil « utsette » nedgangen.
DN170323 - De mest fundamentale faktorene i markedet, som økonomisk vekst og inntekter, viste signifikant forbedring allerede fra oktober av i fjor, før valget, sier Sonders.
DN170323 Det var ventet en langt lavere vekst , 0,3 prosent.
DN170323 Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang de siste fire månedene fra et rekordhøyt nivå, ifølge SSBs byggearealstatistikk.
DB170323 Sao Paulo og Rio de Janeiro i Brasil er de byene hvor prisnivået er i raskest vekst .
BT170323 Økonomisk vekst er vanskelig å oppnå uten politisk stabilitet, noe de fleste land i Øst-Afrika har fått erfare de siste seksti årene siden frigjøringen.
BT170323 Om Kryvi hadde visst litt mer om det han snakker om, hadde han nok også visst at befolkningsvekst henger sammen med økonomisk vekst og levestandard - ikke med prevensjon og kunnskap om dette blant kvinner.
AP170323 Mange steder har opplevd vekst også, fordi vi er flere mennesker.
AP170323 Fra 2009 har også de minst sentrale kommunene hatt en positiv, men relativt liten vekst .
AA170323 Trondheim med størst vekst i piggfriandel, ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170323 Dette er en mindre vekst enn det var i årene før.
AA170323 Der hører jeg stadig om bærekraftig verdiskaping, bærekraftig velferd, bærekraftige jobber, bærekraftig vekst , bærekraftige bedrifter, bærekraftig forvaltning, bærekraftig skogbruk...
SA170322 Så hvordan i all verden kan Danielsen være skråsikker på at Lysefjorden « tåler vekst » ?
SA170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
FV170322 FOTO : PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT / Shutterstock STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
DN170322 Aksjemarkedene satte av gårde samme natt som Donald Trump vant presidentvalget i USA, og markedet har fortsatt å gå på forventninger om at han skal skape vekst i den amerikanske økonomien.
DN170322 Vi må se hvordan interbankrenten endres fremover og om Kinas økonomiske vekst klarer å matche renteøkningen, sier sjefstrateg Linus Yip hos First Shanghai Securities til South China Morning Post.
DN170322 Den kinesiske kommunistledelsen, her ved finansminister Xiao Jie, vil prioritere en stabil vekst de neste årene og forsøker å redusere risikoen for at nye bobler skal oppstå i markedene.
DN170322 Bråstopp for kinesisk vekst
DB170322 Det er også en av de kategoriene i dagligvarebutikkene som har sett størst endring og vekst i utvalg.
DB170322 Men det er altså langt fra nok med fungerende markeder og høy økonomisk vekst .
DB170322 Det er viktig med god fritid og gode fellesskap, men det er også viktig med økonomisk vekst .
DB170322 Det investordrevne globale grønne obligasjonsmarkedet er i sterk vekst og viser at verden har startet omstillingen til et lavkarbon og klimarobust samfunn.
DA170322 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sa Sanner også, ifølge NTB.
BT170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
AP170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
AA170322 Den Norske Turistforening ( DNT ) opplever totalt sett vekst i både hytteovernattninger og antall medlemmer.
AA170322 I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEAs ambisjoner om videre vekst i Norge, sier administrerende direktør i DEA Norge, Hans-Hermann Andreae.
VG170321 Da hadde organisasjonen vært gjennom en voldsom vekst de siste ti årene.
DN170321 | Sirkusdirektør Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst brenner seg på boblen som sprekker i Next Biometrics ¶
DN170321 Forvalter Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst er Storebrand Asset Managements sirkusdirektør med de mest elleville aksjene i sin portefølje.
DN170321 Etter en periode med sterk vekst , ble det helomvendig på Wall Street tirsdag.
DN170321 Sirkusdirektør Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst brenner seg på boblen som sprekker i Next Biometrics ¶
DN170321 | Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DN170321 OECD tror Kina vil klare å opprettholde en høy økonomisk vekst - under forutsetning av at det gjennomføres reformer.
DN170321 OECD foreslår en hestekur for den kinesiske økonomien for å opprettholde en stabil økonomisk vekst .
DN170321 Den kinesiske millionbyen Chongqing er kåret til fjorårets vekstvinner med en økonomisk vekst på 11,4 prosent - nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.
DN170321 De kommer med mange konkrete forslag som de mener er nødvendig for at Kina kan få en bærekraftig, langsiktig vekst - slik landet har hatt sammenhengende siden de første reformene startet på slutten av 1970-tallet.
DA170321 Vekst gir vekst
DA170321 Han peker på at vekst vil generere vekst .
DA170321 Han peker på at vekst vil generere vekst.
DA170321 Vekst gir vekst ¶
DA170321 Bare tre andre av landets 13 største byer har nedgang i bussbruken i denne perioden, flere har betydelig vekst .
BT170321 Etterspørselen etter bærekraftig ferie er i voldsom vekst der ute i verden - og her i landet.
BT170321 Derfor må byen også leve med kraftig vekst i turisttrafikken, alle de tusen som cruiser, busser, biler og vandrer til byen - fra Bryggen til Torget og til Ulrikens topp.
SA170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
FV170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
DN170320https://www.dn.no/grunder/2017/03/20/1058/Arbeidsliv/i-ko-for-a-jobbe-gratis Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst .
DN170320 Målet med todagersmøtet var å finne en felles plattform for å få fart på verdenshandelen etter flere år med svak vekst .
DN170320 Isteden ble det enighet om at G20-landene skal støtte en rettferdig handel for å oppnå økonomisk vekst .
DN170320 - Vi prioriter å skape en økonomisk vekst som er bra for USA - og for resten av verden.
DN170320 Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst .
DB170320 Spørsmålet virker banalt, men må stilles : Hvorfor gjør ikke verdens ledere mer for å fremme likestilling, når det er så godt dokumentert at det vil skape vekst og utvikling ?
DB170320 Men regjeringen kan gjøre mer for å overbevise sine kolleger fra andre stater om likestillingens betydning for vekst og velstand.
DB170320 En rekke forskningsrapporter har vist en tett sammenheng mellom kvinners rettigheter og økonomisk vekst .
DB170320 februar, der det anerkjente tidsskriftet tok til orde for å innføre « kjønnsbudsjettering » for å vise hvordan likestilling fører til økt vekst .
DB170320 ¶ STERK VEKST : Siden platekompaniet begynte med vinylplater i 2011 har salget tatt seg opp jevnt og trutt, kan butikksjef Øyvind Åsebø fortelle.
DB170320 Der gikk omsetningen av vinylplater forbi salget av CD-plater i fjor, etter en sammenhengende vekst i åtte år.
DA170320 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, frykter konsekvensene av en videre vekst .
DA170320 Dette tilsier en årlig vekst på i gjennomsnitt 16 milliarder kroner.
DA170320 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, frykter konsekvensene av en videre vekst .
BT170320 Likestilling og kvinnefrigjøring legger til rette for at kvinnene skal aspirere til yrkeslivet, og de får en naturlig drahjelp ved at tradisjonelle kvinneoppgaver i familie- og frivillighetssfæren legges ut i samfunnssfæren sammen med at vi får en sterk vekst i annen tjenesteytende næringer.
AP170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
AA170320 Avtalen er et svar på konkurrenten Reliance Jios raske vekst på markedet.
AA170320 - Verisure er i vekst og vi må derfor se på muligheter for å bygge en ny og større alarmsentral som er hjertet i vår virksomhet, sier Robert Engen, som er driftsansvarlig i bedriften i en e-post til Adresseavisen.
AA170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
VG170319 I skyggen av IS' vekst og begynnende fall, kan al-Qaidas tålmodige strategi nå ha plassert dem i førersetet for det syriske opprøret, ifølge observatører.
VG170319 Reiselivet er i hurtig endring og det finnes et stort potensial for ytterligere vekst
VG170319 REKORDÅR - Turismen er i sterk vekst og fredag la næringsminister Monica Mæland frem en Stortingsmelding om norsk reiseliv.
DN170319 Vi vil kjempe hardt for å redusere global ubalanse, promotere mer åpenhet og samarbeid og redusere ulikhet i jakten på økonomisk vekst », heter det i uttalelsen.
DN170319 - Vi har hatt en kraftig vekst de siste to årene, og volumøkningen er spesielt sterk innen boliglånskunder.
DN170319 - Vi har hatt en kraftig vekst de siste to årene, og volumøkningen er spesielt sterk innen boliglånskunder.
DA170319 Å investere for å hindre underernærte barn, vil lønne seg og bidra til økonomisk vekst .
DA170319 « Hvordan kunne landet som i 2013 ble ansett som en demokratisk modell, og som de siste ti årene hadde hatt en årlig vekst på sju prosent, kollapse i møte med noen jihadister ? » spør Sahel-ekspert Serge Michailof.
DA170319 Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området vil være viktig for å skape vekst og utvikling og for å demme opp for fremtidig høy migrasjon fra regionen », uttalte utenriksminister Børge Brende da satsingen ble lansert.
AP170319 Årsaken er at billig pund har gitt vekst i turismen, og det er potensielt bra for butikkene.
AP170319 Vi går inn i valgkampen med vekst på målingene for første gang på mange år og jeg tror vi heller får en større gruppe enn en mindre etter valget, sier Kaski.
VG170318 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
DB170318 - Norge må regne med en økt vekst i turistbesøket i tida som kommer.
DB170318 Etter valget av Donald Trump har det vært en voldsom vekst i frivilligheten, først og fremst i USA, men også i Storbritannia, som ikke har annen forklaring enn at politisk usikkerhet mobiliserer sivilsamfunnet til dyst.
DA170318 Regionen har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst , og byen har i vinter hatt landets beste hotellbelegg.
DA170318 Det er akkurat dette, helårsturisme og økt vekst av lønnsomme turister, Norge vil - og må - ha mer av.
DA170318 Den nye ledelsen har uttalt et klart og stødig fokus på bærekraft og lønnsomme turister, framfor kun vekst .
AP170318 Vekst innen netthandel gjør det interessant å satse på pakker og gods.
SA170317 Ferie- og fritidsmarkedet er i vekst , som vi blant annet ser av en etterspørselsvekst på 6% i juli.
SA170317 Vi har gått fra ekstrem vekst til sterk økonomisk tilbakegang på få år.
SA170317 Narvestad, administrerende direktør i Rosenberg Worley Parsons, leder et selskap i vekst om dagen, etter tøffe tak.
FV170317 KrF-leder Knut Arild Hareide tror vedtaket kan gi vekst for norsk skognæring : ¶
DN170317 Global økonomisk vekst , gode tider for selskapene og investorer med beina på bakken vil drive markedet videre oppover, mener sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management.
DN170317 Kina har lagt listen på rundt 6,5 prosent økonomisk vekst for 2017.
DB170317 Også i Norge har selskapet hatt en rask vekst
DB170317 - Dette er første gang på mange år at SV går til valg som et parti i vekst , sier Lysbakken nå.
DB170317 Arbeiderpartiet er for å ruste opp selskaper for framtidig vekst internasjonalt, slik som med Telenor og Statoil.
DB170317 ¶ Et politisk svik : At regjeringen prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser, er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid, skriver innleggsforfatteren.
DB170317 At de prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid.
DA170317 Ferie- og fritidsmarkedet er i vekst , som vi blant annet ser av en etterspørselsvekst på seks prosent i juli, uttaler Stordalen i pressemeldingen.
DA170317 Næringen er uansett fornøyd, og lavere skatt for hotellene gir rom for vekst , mener Virke.
DA170317 - Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapingen.
DA170317 Både Høyre, Frp og Ap uttaler til NTB at en videre vekst i de nasjonale klimautslippene er til å leve med.
AP170317 I stedet har det gitt vekst og jobber både i Europa og Sør-Korea.
AA170317 Utviklingen viser at økonomisk vekst er mulig også uten økende CO2-utslipp. ( ©NTB ) ¶
AA170317 I USA var utslippene de laveste siden 1992, til tross for stor økonomisk vekst siden den gang.
VG170316 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst .
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
FV170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
DN170316 « Vi anslår litt høyere vekst i bnp for Fastlands-Norge frem mot sommeren enn i de foregående kvartalene.
DN170316 « Et strammere arbeidsmarked og høyere økonomisk vekst og bedret lønnsomhet i foretakene vil trolig gjøre at lønnsveksten gradvis vil øke de kommende årene », står det.
DN170316 Venter økt vekst i fastlandsøkonomien ¶
DN170316 Et strammere arbeidsmarked, høyere økonomisk vekst og bedret lønnsomhet i foretakene vil trolig gi bedre lønnsvekst de neste årene, mener Norges Bank.
DN170316 Det er ventet at økt vekst i fastlandsøkonomien vil gi høyere sysselsettingsvekst fremover.
DN170316 Bruttonasjonalprodukt ( bnp ) er ventet å ha en vekst på 1 prosent i 2017, 1,1 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019 og på 2,4 prosent i 2020.
DN170316 Vulkanøya i vest har hatt en vekst i boligprisene på 14,7 prosent i gjennomsnitt i fjor.
DN170316 Byrået hadde i 2016 en byråinntekt på 28,1 millioner kroner, en vekst på 4,1 millioner kroner sammenlignet med året før.
DA170316 I en by i sterk vekst , er nye skoler sentrale i utviklingen av nye lokalmiljøer, mener Utdanningetaten, og fastslår at « skoleplanleggingen blir stadig grønnere og skolen en stadig viktigere arena for kultur og idrett ».
DA170316 Det er lysning og utsikter til ny vekst i norsk økonomi, men statsminister Erna Solberg ( H ) understreker at omstillingen av næringslivet på ingen måte er over.
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
BT170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AP170316https://www.aftenposten.no/osloby/Norsk-skog-Norwegian-Wood-feirer-med-kun-norske-artister-617236b.html Festivalsjef Svein Bjørge satser på ny vekst på gamle tomter.
AP170316 Festivalsjef Svein Bjørge satser på ny vekst på gamle tomter.
AP170316 Hun sier hotellet i vinter har vært tvunget til å permittere ansatte, men at markedet nå er i vekst igjen.
AP170316 - De siste par årene har vi hatt en kraftig vekst i antall overnattinger her i landet.
AP170316 Endringen i kjøpekraften for en gjennomsnittlig årslønn snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en pen vekst på knapt 2 prosent i 2019 og 2020 ¶
AP170316 Uventet lav vekst i lønn og priser bidrar til at lånekundene kan glede seg med uendret rente i to år til.
AP170316 Endringen i kjøpekraften for en gjennomsnittlig årslønn snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en pen vekst på knapt 2 prosent i 2019 og 2020.
AA170316 Ifølge Mnuchin ønsker Trump-administrasjonen å holde oppsikt med verdens store valutaer, samtidig som den vil føre en politikk som " fremmer en økonomisk vekst som er god for USA og resten av verden ".
AA170316 - Vi vil ikke kunne løse alle problemene i Baden-Baden, men vi har en klar og gjensidig holdning, at vi ønsker å løse alle problemene sammen, sier Schäuble, som understreker at det trengs globale løsninger for å sikre bærekraftig vekst og velstand.
AA170316 Med fjorårets vekst vil det ta et halvt århundre for at det skal være like mange kvinner som menn i nasjonalforsamlinger, viser ny statistikk som ble lagt fram i forbindelse med FNs kvinnekommisjon ( CSW ) i New York onsdag.
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AA170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AA170316 Den kraftige nedgangen i sammenliknbar vekst på hele 3,6 prosent i februar, forklarte Rema-topp Ole Robert Reitan så sent som i forrige uke, med at kundereaksjoner i Tromsø og Bergen.
AA170316 Det er lysning og utsikter til ny vekst i norsk økonomi, men statsminister Erna Solberg ( H ) understreker at omstillingen av næringslivet på ingen måte er over.
AA170316 Norsk Hydro var mest omsatt og en av dagens vinnere med en vekst på 2,6 prosent.
AA170316 Til tross for et helt ubetydelig antall, var pionerene likevel forutseende nok til å legge opp et system som kunne tåle en vekst de antok ville komme.
AA170316 Og vekst ble det.
VG170315 « NIF IT » har hatt en voldsom vekst de siste årene : ¶
VG170315 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
SA170315 Om all vekst i personreiser skal tas av privatbil ville vi forpestet luftkvaliteten, utnyttet byareal ineffektivt, og verst : De fleste av oss ville brukt mange flere timer i uka på å sitte i kø.
SA170315 Det er ventet enorm vekst i personreiser på Nord-Jæren fram til 2030.
DN170315 Kinas statsminister Li Keqiang sa på en pressekonferanse onsdag at myndighetens målsetning om en vekst på 6,5 prosent eller høyere i 2017 ikke blir enkelt å innfri.
DB170315 Et område med store utsikter for vekst .
DB170315 På eksisterende restauranter tror vi på en vekst på to prosent.
DB170315 - Dette er første gang på mange år at SV går til valg som et parti i vekst , slo Lysbakken fast.
DA170315 De har derimot blitt tilpasset at bostøtten beregnes fra månedlig inntekt og at mottakere flest har hatt en liten vekst i inntekten i denne perioden.
AP170315 De har hatt en vekst på 20 prosent pr. måned.
AA170315 Med krav til hurtig vekst og maksimalt økonomisk utbytte, går det i ut over dyrehelsen.
VG170314 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
VG170314 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst .
SA170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
DN170314 Statsministeren sier at tiden er over for sterk vekst i bruken av oljepenger.
DN170314 - Nå skal vi jobbe med budsjettet for 2018 og vår fremste utfordring er å legge til rette for ny vekst og sysselsetting i privat, konkurranseutsatt sektor.
DN170314 Men Erna Solberg håper at økonomisk vekst i Norge likevel kan gi litt rom i budsjettet for 2018.
DN170314 - Det er vekst i økonomien og de gir nye inntekter.
DN170314 Siste 12 måneder viser salget en vekst på 15 prosent sammenlignet med foregående 12 måneder.
DB170314 I Nord-Norge har ledigheten også gått ned, og det er Nord-Norge som nå har størst vekst , sier Sanner.
DB170314 Det skyldes en kombinasjon av en god kommuneøkonomi som regjeringen og V og KrF har blitt enig om, vekst i skatteinntektene, og god økonomistyring i kommunene.
DB170314 God økonomi, en årlig vekst på 2,3 prosent, og andelen arbeidsledige nede på 5,3 prosent, ser ut til å hjelpe Rutte og hans liberal-konservative Folkepartiet for Frihet og Demokrati ( VVD ), som ligger an til 23-27 seter, ifølge Peilingweijzer, som gir et gjennomsnitt av flere målinger.
DA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
BT170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
AP170314https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligmarkedet--Kjoper-du-en-ny-bolig-i-Oslo-i-dag_-far-du-ikke-flytte-inn-for-i-2019--9939b.html - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
AP170314 Økt vekst i privat sektor og fallende ledighet er de overordnede målene for statsbudsjettet for 2018, ifølge statsministeren.
AP170314 Sentralbanksjefen så vel som Statistisk sentralbyrå har forutsatt at årene med kraftig vekst i oljepengebruken er over.
AP170314 Det gjør at vi må legge til rette for vekst i andre næringer.
AP170314 Økning førte til vekst
AP170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
AA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
AA170314 Vi har vekst i havvind, geotermisk energi som jordvarme og solceller både på næringsbygg og eneboliger.
AA170314 Økt vekst i privat sektor og fallende ledighet er de overordnede målene for statsbudsjettet for 2018, ifølge statsministeren.
AA170314 Sentralbanksjefen så vel som Statistisk sentralbyrå har forutsatt at årene med kraftig vekst i oljepengebruken er over.
AA170314 Det gjør at vi må legge til rette for vekst i andre næringer.
VG170313 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
DN170313 - Egenandeler er på et høyt nivå, men volumet vil være et godt bidrag til å levere den vekst i UK som tidligere er kommunisert.
DN170313 - Det hjelper jo selvsagt at Radisson Blu Atlantic er ute av drift for totalrenovering, men tallene for februar viser faktisk at det også er en vekst i antall solgte rom, sier han.
DN170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170313 - Det hjelper jo selvsagt at Radisson Blu Atlantic er ute av drift for totalrenovering, men tallene for februar viser faktisk at det også er en vekst i antall solgte rom, sier han.
DN170313 Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DN170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170313 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170313 Lover blå himmel og stabil vekst
DN170313 JLL skriver i en ny rapport at det kan bli vanskelig å få en tilsvarende vekst i år på grunn av kapitalkontrollen.
DB170313 vi ser en vekst i etterspørselen.
DB170313 Al-Sisi lovte sikkerhet, økonomisk vekst og kamp mot fattigdom da han tiltrådte.
DA170313 Vekst og velstand ¶
AP170313 I Nasjonalbudsjettet 2017 er det en tallrekke for forventet vekst i Oljefondet i mange år fremover, gitt en rekke forutsetninger. 4 prosent i den utgåtte versjonen av handlingsregelen er satt opp i en annen rekke, regnet i faste priser.
AA170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
VG170312 Regelen sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en større økonomisk vekst enn somatikken i helseforetakenes økonomi.
VG170312 Men også under den rødgrønne regjeringen var det en enorm vekst i private helseforsikringer.
VG170312 Høie mener regjeringen med sine fire statsbudsjetter har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn den rødgrønne regjeringen gjorde på sine åtte år.
VG170312 Hun fjernet den gylne regel, som sier at psykisk helse og rusbehandling skal ha større økonomisk vekst enn somatikken.
DN170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DB170312 - Vi har vekst i begge markeder, men storhusholdning står for 60 prosent av vår omsetning, forteller Langli til avisen.
AP170312 Shenzhen er selve motoren i Guangdongs vekst , og konstant på utkikk etter nye muligheter for utvikling, konstaterer konsul Lars Børresen.
AP170312 For 25 år siden foretok han en legendarisk « inspeksjonsreise » til Guangdong med et revolusjonært budskap om endring : Det var ikke lenger så nøye å følge alle kommuniststatens rigide bestemmelser som sto i veien for vekst og velstand.
AP170312 Det fremmes sterke og begrunnede mistanker om at de offisielle tallene for vekst kan være høyere enn den reelle situasjonen skulle tilsi, og ikke minst er ekspertene bekymret for at den kraftige økningen i Kinas gjeld skal føre til « nedsmelting ».
AP170312 Byen har en årviss vekst på mer enn ni prosent og innkasserte i 2016 en investeringsøkning på 23 prosent til 405 milliarder Yuan RMB ( 493 mrd. kroner ), men hviler ikke på sine laurbær, konstaterer konsul Lars Børresen, nestleder ved det norske generalkonsulatet, som følger utviklingen i dette innovasjonssenteret nøy
AP170312 Blant dem som har slått alarm om landets gjeldsdrevne vekst som en trussel mot verdensøkonomien, er tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet, Kenneth Rogoff.
AP170312 - Denne byen er selve motoren i Guangdongs vekst , og konstant på utkikk etter nye muligheter for utvikling.
AA170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
VG170311 Nå skal brysomme reguleringer og miljøhensyn ryddes av veien for å skape økonomisk vekst .
DB170311 I fjor økte selskapet omsetningen med 6 prosent til 971 millioner kroner, mye takket være oppkjøpet av Hard Rocx, men også vekst i hjemmemarkedet og utendørssegmentet.
DA170311 Mens fokuset hittil har vært på vekst og atter vekst , er man nemlig nå kommet til et punkt der man også ser på nye løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen.
DA170311 Mens fokuset hittil har vært på vekst og atter vekst, er man nemlig nå kommet til et punkt der man også ser på nye løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen.
BT170311 Norges Bank meldte denne uken om økende produksjon og høyere vekst i sysselsettingen.
DN170310 Total vekst i Tromsø er 3,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
DN170310 Også Tromsø hadde en stor vekst i utenlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt.
DN170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke åte og ni, med henholdsvis 14 prosent og 12 prosent vekst , sier direktør for trafikkutvikling Jasper Spruit i Avinor.
DN170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke åte og ni, med henholdsvis 14 prosent og 12 prosent vekst, sier direktør for trafikkutvikling Jasper Spruit i Avinor.
DN170310 Det gir en vekst i prisene de siste 12 månedene på 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar, ifølge SSB.
DB170310 Tvert imot forventer bransjens analytikere en voldsom vekst i inntjeningen i 2017.
DA170310 FOTO : NTB SCANPIX NY BY : Almere er Nederlands nyeste by, og en by i kraftig vekst .
DA170310 Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker.
DA170310 Han anbefaler følgende medisin for å unngå en videre vekst i utslippene : ¶
AP170310https://www.aftenposten.no/okonomi/Hvert-tredje-hotell-gar-med-underskudd-Norge-ma-jakte-pa-flere-pengesterke-turister-616522b.html I fjor var det større vekst i utenlandsk turisttrafikk til Norge enn på 10 år.
AP170310https://www.aftenposten.no/okonomi/Hvert-tredje-hotell-gar-med-underskudd-Norge-ma-jakte-pa-flere-pengesterke-turister-616522b.html Derfor fikk Norge en plutselig vekst
AP170310 Reitan hadde en vekst på 0,2 prosentpoeng, mens Kiwi kunne vise til en vekst på 1 prosentpoeng.
AP170310 Reitan hadde en vekst på 0,2 prosentpoeng, mens Kiwi kunne vise til en vekst på 1 prosentpoeng.
AP170310 I fjor var det større vekst i utenlandsk turisttrafikk til Norge enn på 10 år.
AP170310 Derfor fikk Norge en plutselig vekst
AP170310 Samferdselssektoren kommer ut med den høyeste veksten de siste ti årene, mens sykehusene har lavest vekst i investeringer relatert til utgifter.
AA170310 Også Tromsø hadde en stor vekst i utenlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt.
AA170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 og 12 prosents vekst , sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.
AA170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 og 12 prosents vekst, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.
AA170310 Trondheim by opplever en stadig vekst av personbiltrafikk inn til byen.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst , høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst , samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 | Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 Kina pleier å ligge i verdenstoppen når det gjelder prosentvis økning i økonomisk vekst , men i fjor ble den etter kinesiske forhold relativt liten, på 6,7 prosent.
DN170309 Islands økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170309 Foreløpige tall viser en økonomisk vekst på 7,2 prosent i fjor.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst , høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst , samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 Tidligere ventet ECB en BNP-vekst på 1,7 prosent i 2017, en vekst på 1,6 prosent i 2018 og en vekst på 1,6 prosent i 2019.
DN170309 Tidligere ventet ECB en BNP-vekst på 1,7 prosent i 2017, en vekst på 1,6 prosent i 2018 og en vekst på 1,6 prosent i 2019.
DN170309 Fjoråret endte med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170309 Det ligger likevel ikke an til noen kraftig vekst i de kommende fire årene », skriver SSB i rapporten.
DN170309 Husholdningenes disponible realinntekter vil vise lav vekst også i 2017, og vi venter at dette - sammen med et økt boligtilbud - vil gi en klar demping av veksten i boligprisene utover i inneværende år når vi justerer for normale sesongvariasjoner.
DN170309 Domino's ser store muligheter for vekst etter å ha sikret seg Dolly Dimple's.
DN170309 - Det norske markedet har mange muligheter for vekst . sier David Wild, administrerende direktør for Domino's Pizza Group.
DB170309 Boligprisveksten har avtatt litt i starten på 2017, men tall for januar og februar viste likevel en sesongjustert vekst på 0,6 prosent.
DB170309 Regjeringen hadde også en vekst i oljepengebruken som var høyere enn noe tidspunkt unntatt under finanskrisen.
DA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
DA170309 - Så lenge vi har vekst i økonomien vil det være penger å fordele, og så må vi bruke penger godt på andre områder.
AP170309 En vekst på 6,5 prosent i år snur til fallende boligpriser i 2019 og 2020.
AA170309 | Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
AA170309 Kina pleier å ligge i verdenstoppen når det gjelder prosentvis økning i økonomisk vekst , men i fjor ble den etter kinesiske forhold relativt liten, på 6,7 prosent.
AA170309 Islands økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
AA170309 Foreløpige tall viser en økonomisk vekst på 7,2 prosent i fjor.
AA170309 Sentralbanken kommer derfor til å opprettholde tiltakspakkene på dagens nivå, for å stimulere til større økonomisk vekst i de 19 landene i eurosonen.
AA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
SA170308 | Småhusenes vekst og fall ¶
DN170308 Særlig stor vekst er det i byggeindustrien, med 66.000 nye stillinger i februar, den største økningen på elleve år.
DN170308 | Bråstopp for kinesisk vekst
DN170308 Eksempelvis forventes det en økonomisk vekst på 11 prosent i Tibet og under seks prosent i Shanxi og Heilongjiang, ifølge Nordea Markets.
DN170308 Spesielt er veksten i boligmarkedet sterk, og vi venter at høyere boliginvesteringer vil bidra mer til vekst enn lavere oljeinvesteringene vil trekke ned i år, skriver Nordea-økonomene.
DN170308 Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170308 - Ingen annen bransje i Norge har opplevd kraftigere vekst de siste årene, opplyser administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening, som står bak tallene.
DB170308 Forskning viser at selskaper med kvinnelige direktører presterer bedre målt etter blant annet avkastning på egenkapitalen og gjennomsnittlig vekst .
DB170308 Når kvinner deltar fullt i arbeidsstyrken skaper det muligheter og genererer vekst .
AP170308 | Kulturhusene i Oslo i voldsom vekst
AA170308 Særlig stor vekst er det i byggeindustrien, med 66.000 nye stillinger i februar, den største økningen på elleve år.
VG170307 Knudsen forteller at det sikkert er flere som har fin vekst og at det vil være store lokale forskjeller, men etter det han erfarer er det flere Rema-butikker som må jobbe hardere for pengene nå enn tidligere.
VG170307 Hva gjelder februar opplever vi nedgang i noen områder, men vekst i andre.
VG170307 Fire av butikkene sier at de ikke vil uttale seg eller viser til regionkontoret, og en sier at de har fin vekst .
SA170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
SA170307 Gjeldsoppbygging og for sterk vekst i prisene på eiendeler fører historisk sett ofte til krakk, der verdiene på verdipapirer og eiendom raser.
SA170307 Eller vil politikken gi ny giv til vekst ?
DN170307https://www.dn.no/nyheter/2017/03/07/1000/Makrookonomi/norges-banks-temperaturmaler-sterkeste-vekst-siden-varen-2014 | Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307https://www.dn.no/nyheter/2017/03/07/1000/Makrookonomi/norges-banks-temperaturmaler-sterkeste-vekst-siden-varen-2014 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307https://www.dn.no/nyheter/2017/03/07/1000/Makrookonomi/norges-banks-temperaturmaler-sterkeste-vekst-siden-varen-2014 Bred vekst
DN170307 Analysebyrået Nielsens oversikt viser at vekstmaskinen Rema hadde en negativ vekst ( sammenlignbar vekst/like for like ) på 3,6 prosent i februar.
DN170307 President Donald Trump har sagt at han vil forhandle frem bedre avtaler med handelspartnerne, for å minske handelsgapet og skape økt vekst i USA.
DN170307 Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307 Nok en gang er det hotellene i Tromsø som har sterkest vekst .
DN170307 - Årsaken er kort oppsummert fall i etterspørselen kombinert med vekst i tilbudet, sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.
DN170307 Verdensøkonomien snubler fremover med en svakt høyere vekst de neste par årene, ifølge en ny rapport fra OECD.
DN170307 Laveste vekst siden finanskrisen ¶
DN170307 Kina følger like bak med en ventet vekst på 6,5 prosent i år og 6,3 prosent neste år.
DN170307 Dow Jones-indeksen har steget med 23,2 prosent det siste året og festen fortsetter - til tross for svak vekst og lav produktivitetsvekst i USA og andre industriland.
DN170307 | Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307 Bred vekst
DN170307 Selv om Reitangruppen leverer et pent resultat har det lugget på sammenlignbar vekst i den norske dagligvarevirksomheten.
DN170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
DN170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt.
DN170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
DB170307 Lahm er liten av vekst , men taktisk smart og veldig allsidig.
DB170307 Industrikontaktene ser for seg moderat vekst , mens kontaktene i varehandelen venter små endringer i investeringsnivået fremover.
DB170307 De tjenesteytende næringene rapporterer samlet sett om moderat vekst de siste tre månedene og veksten har tiltatt fra forrige runde i begge de tjenesteytende næringene.
DB170307 Bedriftene i nettverket venter at veksten fra næringslivet vil tilta videre, mens tjenesteyterne ser for seg om lag uendret vekst fra husholdningene det neste halvåret, heter det i rapporten.
DB170307 ( Hegnar.no ) : Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, som består av 327 kontaktbedrifter, melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Størst vekst hadde vi imidlertid opplagsmessig.
DB170307 Selv om det ikke nødvendigvis er motsetninger mellom disse kriteriene, er vi sikre på at kvalitet - og ikke minst en gjennomtenkt publisistisk strategi - vil være avgjørende for framtidig vekst og for at mediene skal stå støtt gjennom og overleve transformasjonen.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Selv om det ikke nødvendigvis er motsetninger mellom disse kriteriene, er vi sikre på at kvalitet - og ikke minst en gjennomtenkt publisistisk strategi - vil være avgjørende for framtidig vekst og for at mediene skal komme tørrskodd over etter transformasjonen er fullført.
DB170307 For en rekke aviser er det første gang på mange år at man opplever at opplagspila peker oppover, mye takket være digital vekst .
DB170307 Det vil si en vekst på 1,4 prosent.
DB170307 - Vi har fortsatt vekst på mobil og hovedstikkordet i år er stabilitet.
BT170307 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
BT170307 Extra-stor vekst for Coop ¶
BT170307 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
BT170307 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
BT170307 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
BT170307 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
BT170307 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
AP170307 Rema var også grillkongene, de hadde hatt en fantastisk vekst med grillmat.
AP170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
AP170307 Jeg synes det er en veldig god prestasjon å ha vekst når de andre aktørene har kjøpt seg markedsandeler, sier Reitan med henvisning til at Coop kjøpte Ica og at Norgesgruppen og Bunnpris fikk overta endel av butikkene Coop av konkurransehensyn ikke kunne eie selv.
AP170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
AP170307 Den Norske Turistforening ( DNT ) opplever vekst i både hytteovernattninger og antall medlemmer.
AP170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
AA170307 - I Norge har vi rigget oss for videre vekst i årene som kommer.
AA170307 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
AA170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt.
AA170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
AA170307 Det tilsvarer en vekst på 10,7 prosent.
AA170307 Det har vært sterk vekst i tallene for lesning av adressa.no på mobil de siste årene, også i fjor. 11 000 flere leste adressa.no på mobil i 2016 ( 114 000 lesere ) sammenlignet med året før ( 103 000 lesere ).
AA170307 - Siden andre kvartal i fjor har vi hatt en god vekst i antall abonnenter.
AA170307 - Samlet sett ser vi en vekst i de digitale kanalene.
AA170307 - Det er gledelig med fortsatt god vekst i mobilbruk.
AA170307 Vekst i antall abonnenter ¶
VG170306 Et slikt scenario vil reversere 20 års vekst i helsevesenet i Arizona, en viktig bærebjelke i delstaten siden den står for 15 prosent av alle jobbene, sier McPheters til VG.
SA170306 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
SA170306 Extra-stor vekst for Coop ¶
SA170306 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
SA170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
SA170306 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
SA170306 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
DN170306 Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy antyder overfor Aftenposten at de har svært god vekst i områder der man har lokalt øl som Rema nylig har fjernet fra sine hyller.
DN170306 EU og Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har lenge vært på kollisjonskurs når det gjelder hvorvidt Hellas må få slettet gjeld for å skape økonomisk vekst slik at gjelden kan nedbetales.
DN170306 | Lover blå himmel og stabil vekst
DN170306 I fjor fikk Kina en økonomisk vekst på 6,7 prosent mot et vekstmål på « mellom 6,5 og 7 prosent ».
DN170306 Vekst og reformer ¶
DB170306 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
DB170306 Etter at Rema lanserte bestevennstrategien, som blant annet førte til at bryggeriet Mack mister hylleplass i mange av kjedens butikker, har Coops Extra-butikk som ligger vegg i vegg med en Rema-butikk ved siden av bryggeriet, hatt en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
DB170306 Nå preges den svenske børsen av vekst , små renteøkninger og høyere råvarepriser.
DA170306 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst .
DA170306 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
AP170306https://www.aftenposten.no/viten/Simen-Gaure--Forvirrende-statistikk-om-svensk-kriminalitet-616514b.html I midten ser vi også en grønn linje for seksuallovbrudd som er jevnt stigende mellom 2001 og 2010, altså eksponentiell vekst , for deretter å flate ut.
AP170306https://www.aftenposten.no/viten/Simen-Gaure--Forvirrende-statistikk-om-svensk-kriminalitet-616514b.html En metode som best er egnet til å fremstille eksponentiell vekst , er ikke særlig brukbar i en slik sammenheng.
AP170306https://www.aftenposten.no/viten/Simen-Gaure--Forvirrende-statistikk-om-svensk-kriminalitet-616514b.html Det er en måte å plotte på som egner seg godt der det er teoretisk grunn til å forvente en eksponentiell utvikling, altså jevn prosentvis vekst eller fall hvert år.
AP170306 I midten ser vi også en grønn linje for seksuallovbrudd som er jevnt stigende mellom 2001 og 2010, altså eksponentiell vekst , for deretter å flate ut.
AP170306 En metode som best er egnet til å fremstille eksponentiell vekst , er ikke særlig brukbar i en slik sammenheng.
AP170306 Det er en måte å plotte på som egner seg godt der det er teoretisk grunn til å forvente en eksponentiell utvikling, altså jevn prosentvis vekst eller fall hvert år.
AP170306 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
AP170306 Extra-stor vekst for Coop ¶
AP170306 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
AP170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
AP170306 - Vi opplever nedgang i noen områder, men vekst i andre.
AP170306 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
AP170306 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
AP170306 Derfor har Klassekampen, som har vært en opplagsvinner i mange år, opplevd en voldsom økonomisk vekst .
AA170306 40 millioner månedlige aktive brukere av plattformen er en vekst på 60 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 67 prosent av brukerne er i USA.
AA170306 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
AA170306 Etter at Rema lanserte bestevennstrategien, som blant annet førte til at bryggeriet Mack mister hylleplass i mange av kjedens butikker, har Coops Extra-butikk som ligger vegg i vegg med en Rema-butikk ved siden av bryggeriet, hatt en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
AA170306 - Forbruket av legemidler har hatt en stabilt lav vekst over flere år.
AA170306 Med trygghet for offentlig støtte, et relevant program og god respons fra publikum, har den i alle fall et godt grunnlag for vekst og videreutvikling.
SA170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
DN170305 | Varsler svakere vekst i Kina ¶
DN170305 Statsminister Li Keqiang i Kina nedjusterer målet om økonomisk vekst i det folkerike landet.
DN170305 I en rapport han la frem for Folkekongressen, Kinas øverste statsorgan, kom det frem at Kina venter 6,5 prosent økonomisk vekst i 2017 - marginalt ned fra fjorårets mål som lå på mellom 6,5 og 7 prosent, ifølge Bloomberg.
DN170305 | Kina satser på " rundt 6,5 prosent " vekst
DN170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
DN170305 Det er på mobil all vekst skjer for Netflix og andre tilbydere av videoinnhold.
BT170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
BT170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
AP170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
AA170305 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst .
AA170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
AA170305 | Kina satser på " rundt 6,5 prosent " vekst
AA170305 Kinas statsminister Li Keqiang sier landet sikter mot en økonomisk vekst på " rundt 6,5 prosent " i 2017.
AA170305 Avinor varsler nå en utvidelse for rundt fire milliarder kroner for å kunne møte en ventet vekst i langdistanseflyginger fra Gardermoen.
DB170304 EKSPLOSIV VEKST : På denne tidslinjen ser du hvordan ransomware nærmest har eksplodert de siste par årene.
BT170304 De to vestlandsbyene vil fortsette å være blant landets viktigste drivkrefter for økonomisk vekst .
DN170303 - Mer moderat pristrend ¶ - 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent.
DN170303 - Helt ekstrem vekst
DN170303 Vitner om svak vekst
DN170303 Utviklingen i arbeidsmarkedet vitner om fortsatt svak vekst i norsk økonomi, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen.
DN170303 Også Fjære mener dette henger sammen med fortsatt svak vekst i økonomien.
DN170303 Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.
DN170303 Men vi håper på vekst innenfor programmatisk annonsesalg i løpet av året, sier Stokstad.
DB170303 Også etterspørselen blant nordmenn er i vekst , sier Pia Buen.
DB170303 Markedet for å bruke uten å måtte eie er i rask vekst .
DB170303 | Ferske tall : Kraftig vekst for de dyre bilmerkene ¶
DB170303 | Ferske tall : Kraftig vekst for de dyre bilmerkene ¶
DA170303 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,8 prosent, opplyser Eiendom Norge i en pressemelding.
BT170303 Vi har vært sterke pådrivere for dette avgjørende prosjektet for Vestlandets konkurransekraft og videre vekst .
BT170303 Forventningene til NTP var store her i Hordaland, et fylke med mange store prosjekt som skal bidra til vekst og utvikling for hele regionen og landet.
AA170303 - Vi forventer at møtet vil bekrefte en politisk endring i retning av håndtering av risiko, og bort fra underbygging av kortsiktig vekst , heter det i en rapport fra selskapet Capital Economics.
AA170303 Det er i østlandsområdet prisene særlig stiger, og Oslo skiller seg ut med en vekst på 24 prosent de siste 12 månedene.
AA170303 - 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent.
AA170303 Som forventet har året startet med en solid vekst i boligprisene, spesielt i Oslo med en oppgang på 1,6 prosent.
AA170303 Oslo skiller seg ut med en 12 måneders vekst på 24,0 prosent.
AA170303 Mange områder har fremdeles en 12 måneders vekst på over 10 prosent, men østlandsområdet markedet er spesielt sterkt, viser februartallene.
AA170303 Vi forventer derfor betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad.
VG170302 PST : Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag ¶
SA170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
FV170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
DN170302 « Driverne bak nedgangen bør forbli en kombinasjon av negative effekter, valutakursmotvind og generelt press fra høy vekst og konkurranse.
DN170302 Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets trekker frem at god vekst i tjenesteforbruket har bidratt til å holde det samlede forbruket brukbart oppe i fjor på tross av nedgang i kjøpekraften.
DN170302 Norges Bank venter en vekst i samlet privat forbruk på to prosent i år, noe Handelsbanken mener er litt høyt gitt utviklingen så langt.
DN170302 DNB Markets venter en vekst i privat forbruk på 1,9 prosent i år, altså nær Norges Banks anslag.
DN170302 Det overordnede målet er å skape en stabil vekst på rundt seks prosent årlig frem til 2021.
DB170302 Haram og Leka er øykommuner som nettopp gjennom et lokalt forankret folkestyre har greidd å snu befolkningsnedgang til vekst - gjennom et innflyttingsoverskudd som kompenserer for underskudd i naturlig tilvekst.
DB170302 Årsaken var at Paltrow fryktet at hennes tilknytning til nettstedet begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
BT170302https://www.bt.no/digital/Na-frister-Get-TV-kundene-med-HBO-Nordic-inkludert-i-grunnpakken-9887b.html Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
BT170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
AP170302https://www.aftenposten.no/digital/Na-frister-Get-TV-kundene-med-HBO-Nordic-inkludert-i-grunnpakken-9887b.html Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
AP170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
AA170302 Åtte av landets 19 fylker, deriblant folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland, opplevde mindre vekst i folketallet enn året før.
AA170302 Fylket hadde dermed større vekst enn året før, noe som først og fremst skyldes økt innflytting fra både inn- og utland. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Ved 12-tiden torsdag lå indeksen på 700,93 poeng, en vekst på 0,6 prosent.
AA170302 - Vi venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, mens Norges Bank venter 2 prosent, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
VG170301 Fakta : Ifølge Politifact har USAs vekst i brutto nasjonalprodukt etter finanskrisen gått saktere enn etter tidligere økonomiske bølgedaler.
VG170301 Trumps hovedmål er å skape økonomisk vekst og flere jobber i USA.
VG170301 Han snakket om kraften som ligger i det amerikanske folket, om optimisme, vekst , nye jobber og en verden med færre kriger og konflikter.
SA170301 Daglig leder Thomas Bærheim i Miles Stavanger er klar for videre vekst .
DN170301 Nå har mye av ordrestabelen blitt levert, sier Herland for å forklare Volvos store vekst .
DN170301 BMW økte med 33 prosent, Volvo økte med 49 prosent, Mercedes er femte største merke med en vekst på 34 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.
DN170301 Tre store kinesiske byer hadde en prisvekst på 26-27 prosent fra desember 2015 til desember 2016, og aller størst vekst hadde Shanghai.
DN170301 Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst .
DN170301 Delindeksen som angir sysselsettingen i industrien falt ned til 49,8 i februar fra en vekst på 51,4 i januar.
DN170301 - Denne gangen er både ordre- og produksjonsnivået sterke bidragsytere til vekst , sier Hoberg.
DN170301 Kina ønsker å minne Trump på om at landets medlemskap i Verdens handelsorganisasjon har skapt økonomisk vekst for verden.
DN170301 Jensen mener venturefond ofte følger en « j-kurve », der svak start følges av vekst hvis noen av selskapene i porteføljen lykkes skikkelig.
DN170301 Pr-topp Hans Geelmuyden vil ha raskere vekst .
DN170301 Manglende vekst i Geelmuyden Kiese Gruppen i fjor har ført til endringer i selskapets ledelse.
DN170301 Foto : Gunnar Blöndal Skandinavisk vekst
DN170301 Det tilsvarer en vekst på 16 prosent.
DA170301 Lærerne kommer i tillegg til lærere som ansettes som følge av at lærere slutter eller vekst i elevtallet ¶
DA170301 Selv om værforholdene har stor betydning, har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært en jevn vekst i saltforbruket til tross for ambisjoner om det motsatte.
DA170301 Dette tilsvarer en vekst på 442 prosent.
AP170301 På forhånd sa flere konseravtive kommentatorer at Trump burde benytte anledningen til å komme tilbake til sitt kjernebudskap om økonomisk vekst og arbeidsplasser.
AP170301 Det knytter seg spesielt stor utålmodighet til skattereform og infrastruktur - to områder der det er forventninger om at presidentens politikk skal skape økonomisk vekst .
AP170301 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter sin eksplosive vekst .
AP170301 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter sin eksplosive vekst .
AA170301 Vinnerne er Golden Ocean Group med en vekst på 6 prosent og DNO som øker 2,1 prosent.
SA170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
SA170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
SA170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
SA170228 Lavpris er det segmentet som vokser mest, med 1,7 prosentpoeng vekst , noe som trolig svir ekstra mye for den tidligere lavpriskongen Rema 1000, som ikke holder følge med de andre lavpriskjedene, Kiwi og Extra.
SA170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
SA170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
DN170228 Brødrene, som da eide 70 prosent, la den gangen skylden på en kostbar vekst utover 90-tallet.
DN170228 Etter valget har investorer satt pengene på at Trumps skattepolitikk vil akselerere økonomisk vekst og løfte selskapenes lønnsomhet.
DN170228 Tenker vekst
DN170228 Utviklingen innen dagligvare har også vært preget av lavere vekst enn konsumprisindeksen.
DN170228 Fjoråret var preget av langt lavere vekst enn konkurrentene for Rema i fjor, ifølge Nielsens ferske dagligvarerapport.
DN170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
DN170228 « En økonomisk vekst på rundt 7 1/2 prosent gjør India til den raskest voksende G20-økonomien.
DN170228 « En omfattende skattereform kan fremme en inkluderende vekst », skriver OECD.
DN170228 Medlemmer av det indiske Kongresspartiet mener at fjerningen av store sedler fra omløp i den indiske økonomien har ført til selvmordsbølge og ikke vil føre tiol en inkluderende vekst .
DN170228 Investeringene må løftes for å oppnå en sterkere langsiktig vekst .
DN170228 Indias statsminister Narendra Modi har skapt økonomisk vekst og tvunget frem reformer i økonomien.
DN170228 Han har plassert økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i førersetet, men under indiske premisser.
DN170228 Asia trenger ny og oppgradert infrastruktur som vil sette en standard for kvalitet, tilrettelegger for økonomisk vekst og er et tilsvar på de presserende globale utfordringene som kommer fra klimaendringer, sier bistandsbankens toppsjef Takehiko Nakao hos ADB i forbindelse med fremleggelsen av rapporten « Meeting Asia's Infrastructure Need » på tirsdag.
DB170228 Mens en grenseskatt vil være positivt for dollaren, i likhet med potensiell gjengjeldelse fra handelspartnere, kan en full handelskrig snu om på utsiktene for dollaren, hvis markedene begynner å prise inn risikoen for svakere vekst i amerikansk økonomi, skriver Østnor.
DB170228 - Ja, jeg tror det vil bli sett på som positivt for amerikansk vekst ved at utenlandsk produksjon hentes hjem og utenlandsk overskudd repatrieres ( tas hjem ), så dette vil være positivt for dollaren, sier han.
DA170228 EU har vært veien tilbake til det gode internasjonale selskap og kraftig økonomisk vekst .
DA170228 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Vekst ligger bak oss ¶
DA170228 Det er flere årsaker til at oljefondets eventyrlige vekst nå etter alt å dømme er over : ¶
DA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
BT170228https://www.bt.no/100Sport/fotball/Stjernene-om-norsk-VM-fest--Den-storste-drommen-jeg-har-som-landslagsspiller-231410b.html Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
BT170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
BT170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
BT170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
BT170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
BT170228 Extra vekst for Coop ¶
BT170228 - Når Rema 1000 forsøker seg med store stunt, har vi ekstra stor vekst .
BT170228 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
BT170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
AP170228https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stjernene-om-norsk-VM-fest--Den-storste-drommen-jeg-har-som-landslagsspiller-231410b.html Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
AP170228 Etter valget gikk aksjekursene i været, da investorer flyttet penger over til mer risikable investeringer, i påvente av økt økonomisk vekst og høyere inflasjon.
AP170228 Tall fra World Economic Forum viser også at landet er blant de beste i verden på inkluderende vekst , altså til å la inntektene komme brede lag av befolkningen til gode.
AP170228 Mens Rema 1000 har en vekst i sin markedsandel på 0,2 prosentpoeng, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
AP170228 Mens Rema 1000 har en vekst i sin markedsandel på 0,2 prosentpoeng, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
AP170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
AP170228 Lavpris er det segmentet som vokser mest, med 1,7 prosentpoeng vekst , noe som trolig svir ekstra mye for den tidligere lavpriskongen Rema 1000, som ikke holder følge med de andre lavpriskjedene, Kiwi og Extra.
AP170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
AP170228 - Det at alle våre kjeder styrker sin posisjon er en anerkjennelse for at vi setter kunden som vår øverste sjef, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen, som hadde en vekst på 1,1 prosent for kjeden totalt.
AP170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
AP170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
AP170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
AA170228 | Lavere økonomisk vekst i India ¶
AA170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
AA170228 Året før hadde vi vekst på 1,2 prosentpoeng.
AA170228 Vi har jo tidligere sagt at det har vært et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst .
AA170228 Særlig er det Kiwi-kjeden som bidrar til Norgesgruppens vekst .
AA170228 Da sa hun : ¶ « 2016 var et veldig bra år for våre kjøpmenn og Rema 1000, selv om vi hadde ønsket oss en høyere vekst .
AA170228 Som ordfører vil Johan Arnt Elverum bli husket som den som ledet Stjørdal inn i en ny tid som by, samtidig som vekst ble bragt til alle kommunens deler.
AA170228 Mange har skulet til Johan Arnt når de ville se hvordan det skulle gjøres å drifte en kommune og skape vekst innenfor nøkterne økonomiske rammer.
AA170228 Både knyttet til at han vant fire valg på rad i Stjørdal, som i seg selv er en pretasjon, men også fordi han moderniserte og tok Stjørdal til det sentrum for regional vekst som det er i dag.
AA170228 Det er flere årsaker til at oljefondets eventyrlige vekst nå etter alt å dømme er over : ¶
AA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
AA170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
DN170227 - Vi er bekymret for at markedet kan få et hardt møte med virkeligheten hvis Trump-administrasjonen ikke møter de høye forventningene som har vært reflektert i sterk vekst i markedet, inkludert i risikable eiendeler, sier Piotr Matys, valutastrateg i Rabobank i London, ifølge Bloomberg News.
DN170227 Også i Norge har Huawei opplevd stor vekst . - 2016 var veldig spennende.
DN170227 Markedssjef Lise Prydz Aarstrand er ikke fornøyd med 42 prosent vekst i 2016.
DN170227 ¶ Toppsjef Ole Robert Reitan i Rema 1000 kan glede seg over sterk vekst i Danmark.
DN170227 President Donald Trump har bidratt til stor optimisme i aksjemarkedene, Mange, særlig småbedriftseiere i USA, har stor tro på hva han kan gjøre for å skape økonomisk vekst .
DN170227 - På den økonomiske agendaen står vekst øverst, og det som i størst grad vil skape vekst er en skatteplan, sa Mnuchin.
DN170227 - På den økonomiske agendaen står vekst øverst, og det som i størst grad vil skape vekst er en skatteplan, sa Mnuchin.
DN170227 Venter videre svak vekst i Finn ¶
AP170227 På utenrikssiden har spesielt SAS' nye direkterute mellom Oslo og Miami sørget for kraftig vekst .
AP170227 En så kraftig og rask vekst er sjelden kost når flyselskaper går inn på nye flyplasser.
AP170227 Dette mener Avinor er årsaken til selskapets raske vekst på Gardermoen.
AP170227 Det utgjør om lag 10 prosent av vår vekst over OSL, sier Johansen.
AP170227 I år med svak vekst i lønnen kan dette faste fradraget gi en enda svakere vekst i pensjonen, slik at det blir nedgang i kjøpekraften for pensjonen.
AP170227 I år med svak vekst i lønnen kan dette faste fradraget gi en enda svakere vekst i pensjonen, slik at det blir nedgang i kjøpekraften for pensjonen.
AA170227 ¶ Øker på : Hilde Lyng og Børge Nilsen i NSB region Nord er fornøyde med vekst i trafikken på Trønderbanen.
AA170227 - Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, sierSchlaupitz. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Tall fra ulike aktører i den norske dagligvarebransjen, tyder imidlertid på at Rema har hatt betydelig lavere vekst enn søsterselskapet i sør.
AA170227 Rema 1000 har ambisjoner og en sterk vilje til vekst .
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DB170226 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig, uttalte nylig administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer - og refererte til at finansnæringen nå på eget initiativ vil innføre strengere regler for markedsføring av forbrukslån og kreditt.
DA170226 Vi tror ny vekst skapes når vi står sammen og løfter i fellesskap.
AP170226 Inne i lokalet sitter det en gjeng i den vintermørke byen og finner feil med samfunnet de er en del av, og det er selvsagt sentralmakten i Oslo som utpekes som det store hinderet for vekst og utvikling i distriktene.
AP170226 | Kunstig kjøtt i vill vekst
AP170226 Men siden mattrender har en tendens til å starte på urbane steder, forventer han langsiktig og betydelig vekst .
VG170225 - Vi bruker styringsretten bare unntaksvis, men vi mener at disse kommunene i Ytre Namdal vil gi et kraftfull region, som vil gi vekst .
SA170225 Økonomisk vekst , stadig økt levestandard i vårt eget land, har lenge vært politikernes hellige ku.
SA170225 Å jage etter stadig mer vekst , er ikke det som gir livene våre kvalitet, så hvorfor skal vi på død og liv godta det som overordnet politisk mål ?
AA170225 Trondheim har ifølge resultatbørsen hatt en solid vekst i inntektene på sju prosent.
AA170225 Solid vekst i inntektene ¶
AA170225 Det skyldes ikke minst en vekst i inntekts- og formuesskatten på 11 prosent, skriver Kommunal Rapport.
DA170224 Stavangers vekst ligger i fjerde kvartal på et nivå tilsvarende - 1,5 prosent per år.
DA170224 Sola har også i fjerde kvartal negativ vekst , forklarer Skjæveland.
DA170224 - Nei, det har vært en voldsomt vekst i tilskuddsmidlene til direktoratet.
AP170224 Lovet vekst og velstand ¶
AP170224 Han lovet vekst og velstand og nye arbeidsplasser, og sa at nye arbeidsplasser nærmest flommer tilbake til landet, etter at næringslivstopper har vært i møte med ham og fått tydelig beskjed om at det er arbeidsplasser i USA som gjelder.
AP170224 Men i likhet med sine kamerater i Kina har Vietnams kommunistledere ikke hatt noen skrupler med å la økonomisk vekst føre til store forskjeller i samfunnet, til tross for sin erklærte likhetsideologi.
AP170224 Dette har vist seg å være et godt utgangspunkt for jevn og varig vekst i det sørøstasiatiske landet, som i 2017 avanserer fra lav-inntekts- til middel-inntektsland på Verdensbankens lister.
SA170223 I en pressemelding skriver Felleskjøpet Rogaland Agder at bedriften har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på 70 prosent de 10 siste årene.
SA170223 Høyrepopulismens vekst er på mange måter et utrykk for politisk krise.
DN170223 Hotellkjeden Scandic opplever sterk vekst både i Sverige og Danmark.
DN170223 Partene i arbeidslivet ser likevel ikke ut til å tenke at økt økonomisk vekst skal slå ut i særlig lønnsøkning.
DB170223 Blid og smilende er hun er utmerket ambassadør for en gren i vekst .
DA170223 Kanskje vil økonomien kunne stabiliseres, men vi ser absolutt ingen tegn til vekst , sier forsker Adly ved Carnegie senteret.
DA170223 Ifølge visefinansminister Mohamed Meit, vil Egypt trenge en økonomisk vekst på over 7 prosent årlig bare for å absorbere befolkningsveksten på 2,5 prosent.
DA170223 - Slik økonomien er strukturert, vil en eventuell økonomisk vekst uansett bare tjene det øverste sjiktet.
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
AP170223 Med det siste mener Bannon ifølge The Washington Post « et system med skatter, reguleringer og handelsavtaler som presidenten og hans rådgivere tror hindrer økonomisk vekst og krenker personers uavhengighet ».
AP170223 I løpet av Kaci Kullmann Fives tid som rådsleder i SOS-barnebyer opplevde organisasjonen en sterk vekst med en markant økende tilslutning i Norges befolkning.
AP170223 I 1899 opplevde Christiania et kraftig fall i boligprisene, etter mange år med stor vekst .
AP170223 - Med utgangspunkt i det fylkesmannen hadde skissert ; en samling av Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord, var vi godt i gang med flere prosjekt for å få vekst for en samlet region.
AP170223 Vekst
AA170223 Landet er viktig fordi det har slike enorme ressurser, så mye folk, vekst i økonomien og får større interesse for forskning, sier NTNU-rektoren.
AA170223 Kinesisk forskning i sterk vekst
AA170223 - Vi kan endre arbeidsmiljøloven, styrke fagbevegelsen, motvirke sosial dumping og vekst i innleie, sier han. ( ©NTB ) ¶ | 80 prosent flere bekymringsmeldinger i olja i 2016 ¶
VG170222 Le Petit Cambodge er en av stedene som har opplevd en vekst i omsetningen etter angrepene. les også : - Derfor blir Paris angrepet av terrorister ¶
VG170222 Norges Bank må ta hensyn til det rekordlave rentenivået i europeiske land som sliter med å skape økonomisk vekst .
SA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
SA170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
SA170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
FV170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
FV170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DN170222 Også Møllergruppens deleide finansieringsselskap opplevde en kraftig vekst i 2016, og er nå Norges største leasingselskap.
DN170222 Møllergruppen importerte samlet for sine fem land 61.161 biler i 2016, en vekst på 4,5 prosent fra året før. 46.494 biler ble solgt gjennom Møllers egne forhandlere, i tillegg til 28.277 bruktbiler.
DN170222 Det var vekst i samtlige virksomhetsområder.
DN170222 - Det var det syvende år på rad med god vekst , etter 2009 som var litt ned etter finanskrisen.
DN170222 - Det er en formidabel vekst i forvaltningskapitalen.
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DB170222 - Men uten mer vekst i sysselsettingen tror vi det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, føyer Strøm Fjære til.
DB170222 - Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en regionreform som vil gi desentralisering av makt, bedre tjenestetilbud og sterkere vekst i regionene, sier André Skjelstad i Venstre som sammen med KrF har vært pådriver for regionsreformen.
DB170222 Vekst
DA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AP170222 Olje og gass har ført til betydelig økonomisk vekst og har redusert fattigdomsraten kraftig i Aserbajdsjan.
AP170222 | Stor vekst for sugardating-nettsted etter NRK-program ¶
AP170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
AP170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
AA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AA170222 IMF har tidligere ment at deler av den enorme greske gjeldsbyrden må slettes for at Hellas skal være i stand til å betale den ned og sikre økonomisk vekst .
AA170222 Samtlige medlemsland i EU er nå i økonomisk vekst , og både sysselsettingen og lønningene er på vei oppover.
AA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
AA170222 Det er ikke første gang bandet spiller under Uka, men det er illustrerende for bandets vekst å se at de har beveget seg fra å spille på lille Knaus i 2011, til festivalens største scene i 2017.
VG170221 Men jeg var liten av vekst på den tiden og hadde trøbbel med å hevde meg på midtbanen.
VG170221 Slik ble han rik på lastebiler og avfall : Søppelsjefens vekst og fall ( VG+ ) ¶
SA170221 Tyngdepunktet på Vestlandet har også forflyttet seg betydelig i retning Rogaland siden 1970-tallet - med kraftig vekst både på Haugalandet og i Stavanger-regionen.
DN170221 Utsikter til bedre vekst og forventninger om ytterligere oppgang i styringsrenten i USA har bidratt til å løfte dollaren siden i sommer.
DN170221 Fortsatt høy økonomisk vekst har skapt noen av verdens største formuer i Kina.
DN170221 Slår til med høyere vekst enn Kina ¶ 8500 milliarder forsvunnet fra Kina ¶
DN170221 Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.
DN170221 I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen.
DN170221 Hellebust mener et nytt internasjonalt kongressenter som kan komme til Oslo Spektrum vil gi ny vekst i området rundt Oslo S.
DA170221 Noe som også er viktig i en by med stor vekst , og underdekning av anlegg.
BT170221 Regjeringens havstrategi skal sikre en langsiktig plan for vekst i norsk havnæring.
BT170221 Å lykkes med dette, forutsetter vilje til å investere i forsknings- og kunnskapsutvikling, slik at vi blir i stand til å løse både nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til bærekraftig vekst og forsvarlig ressursforvaltning.
AP170221 - Både Sanners forslag og utflyttingen jeg tok initiativ til svarer til mindre enn et års vekst av statlige arbeidsplasser i Oslo.
AA170221 Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
AA170221 Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.
AA170221 I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen.
AA170221 Statoil er mest omsatt og dagens vinner blant de mest omsatte med en vekst på 2,7 prosent.
VG170220 Det utgjør en vekst på omtrent 200 prosent.
VG170220 51,6 milliarder euro på plussiden utgjør heller ikke mer enn en vekst på 1,1 prosentpoeng.
VG170220 de kreftene i Europa - kristeligdemokratene og sosialdemokratene - å samarbeide om et prosjekt for fred, frihet og fremgang, Siden har dette politiske prosjektet i Europa gått en evig kanossagang mellom nasjonalstatlige interesser og interne og eksterne kriser, men hele tiden mot et felles mål om vekst og velstand for folk flest.
SA170220 Til samhandling, næringsutvikling, positiv vekst og knytte de gode bostedene til de gode jobbene på en mye tettere måte enn i dag.
SA170220 For dette blir det arbeidsplasser, vekst og velstand av.
DN170220 I januar alene hadde Fjord Tours en vekst i nettsalget på 40 prosent.
DN170220 Det er veldig gledelig at vi får opp vintertrafikken og at mange overnattingsbedrifter som har vært rammet av oljenedturen nå får vekst igjen.
DN170220 Det er en vekst på 123.000 forsikrede i Høyre/Frp-regjeringens tid.
DN170220 Kina er nøkkelen for Apples vekst .
DB170220 Faiz og familien kom til Norge over Storskog i november 2015, og ble værende fram til de reiste ut av Norge i august 2016, ifølge informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Abri Vekst , som var ansvarlige for driften av nå nedlagte Forus Transittmottak.
DA170220 Varehandelsrapporten fra SR-Bank viser at omsetningen innen varehandel i Sandnes Sentrum er på 2.197 milliarder en vekst på 15,9 prosent fra 2009 til 2015.
DA170220 God vekst for matfestivalen ¶
DA170220 100-Ugå har hatt en utrolig vekst de siste årene, legger hun til.
DA170220 Eksplosiv vekst : Antall inkassosaker som kommer til namsmennene i Norge har økt eksplosivt de siste årene.
DA170220 Den store veksten av saker hos namsfogden, skyldes hovedsakelig vekst i ubetalte regninger, forbrukslån og kredittkortgjeld.
DA170220 Banken har hatt en enorm vekst de siste årene basert på kreditt og forbrukslån.
BT170220 Nå spås det lav økonomisk vekst , lav oljepris og mindre aktivitet på norsk sokkel.
BT170220 Høy avkastning forutsetter generelt høy vekst i verdensøkonomien.
BT170220 Det har verken vært forsvarlig eller nødvendig å bruke så mye, så lenge fondets vekst har vært kolossal.
BT170220 Norsk økonomi trenger lavere vekst i offentlige utgifter.
BT170220 I ENDRING : Markedet er i endring og etterspørselen etter lokalmat og lokalt foredlede produkter er i vekst , skriver innsenderne.
BT170220 Det er ingen tvil om at teateret trenger mer plass, men det kan ikke gjennomføres ved en vekst som vil spise opp et grønt, fredet areal.
AP170220 De ble enige om vekst i gjennomsnittlig årslønn på rundt 2,5 prosent.
AA170220 Industrilønningene hadde lavere vekst i fjor enn i 2015.
VG170219 Undertrykkelse av ytringsfrihet og kreativitet har klare skadelige effekter på innovasjon og økonomisk vekst .
VG170219 Det beste tiltaket for økonomisk vekst , bedre folkehelse, mot fattigdom, for fred og mot krig, er å bekjempe tyranniet. - - - Dette er en forkortet og redigert versjon av en kronikk som også er publisert i Washington Post ¶ | « Frekk » Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass ¶
DN170219 Selv tror Lundgaard at hun vil ha flere ansatte i fremtiden, men at vekst ikke nødvendigvis er avhengig av flere folk.
DN170219 Det er også veldig positivt at vi har vekst fra utlandet.
DN170219 - Vekst skaper kompleksitet, og kompleksitet dreper vekst .
DN170219 - Dette er vekstparadokset, forklarer han : ¶ - Vekst skaper kompleksitet, og kompleksitet dreper vekst.
DN170219 - Bare ett av ni selskaper klarer å holde seg over minimumsnivået for lønnsom vekst over ti år.
AP170219https://www.aftenposten.no/okonomi/Kanarioyene-knuser-alle-rekorder_-ogsa-blant-nordmenn-615450b.html Dette er en vekst på nesten 10.000 personer, viser en oversikt som den norsk-svenske avisen på øya, « Dag og natt », har utarbeidet.
AP170219 Dette er en vekst på nesten 10.000 personer, viser en oversikt som den norsk-svenske avisen på øya, « Dag og natt », har utarbeidet.
AA170219 I mesteparten av tiden har Ecuador opplevd en kraftig økonomisk vekst , men i fjor krympet landets økonomi med 1,7 prosent, først og fremst som følge av lave oljepriser.
AA170219 Ifølge Bymiljøavtalen skal all vekst i persontrafikken i Trondheim kommune skje med kollektivtransport, sykling og gange.
DB170218 Bakteppet er Donald Trumps overtakelse som president i USA, brexit, et ytre høyre i vekst , Russlands brudd på folkeretten overfor Ukraina og krigføring og uro i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.
DB170218 ( Finansavisen ) : John Fredriksen hentet fredag 100 millioner dollar til vekst i sitt børsnoterte gassrederi Flex LNG.
DB170218 Senterpartiets vekst på meningsmålingene og uro i mange fylkespartier, har bråvekket de to regjeringspartiene og halehengerne Venstre og KrF.
DB170218 Det virker som om økonomisk vekst er blitt det overordnede målet, mens vårt lands innbyggere er underordnede.
AP170218 Forskere peker på at en årsak kan være at det var kraftig økonomisk vekst de siste årene av generalens styre.
AA170218 Bakteppet er Donald Trumps overtakelse som president i USA, brexit, et ytre høyre i vekst , Russlands brudd på folkeretten overfor Ukraina og krigføring og uro i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.
DN170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
DN170217 Stagflasjon innebærer en økonomi med høy arbeidsledighet og laber vekst i kombinasjon med høy prisstigning, og kalles ofte økonomenes verste mareritt.
DN170217 Den nye Instagram-funksjonen har rammet lynmeldingsselskapet hardt, og norske sosiale medier eksperter frykter også dette vil ramme Snapchats videre vekst .
DB170217 Solid vekst
DB170217 - Det har vært helt enorm vekst for oss.
AP170217 Litt vekst igjen ¶
AP170217 Like fullt står Hellas ifølge IMF overfor « fundamentale utfordringer » knyttet til sårbare offentlige finanser, betydelig skatteunndragelse, ineffektiv skatteinnkreving, høy gjeld i bankene og hos privatpersoner og grunnleggende strukturelle hindringer for økonomisk vekst .
AP170217 IMF ser for seg en moderat vekst i økonomien i 2016.
AA170217 - Det kommer an på hvordan kostholdet er ellers, men en ungdom er jo i vekst og utvikling, og har derfor ekstra behov for næringsrike matvarer.
AA170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
AA170217 Netthandelen har stadig stor vekst , og økter med vel 14 prosent de ti første månedene i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170217 I september og oktober ble det handlet for 160 milliarder kroner hos engroshandelsbedriftene, en vekst på 2,3 prosent fra 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Dette er en vekst på 1,9 prosent fra 5. termin året før.
AA170217 Det tilsvarer en vekst på 4,9 prosent fra samme periode året før.
AA170217 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 2,6 prosent i samme periode.
AA170217 Det er en markant vekst i bedrifter som tror at 2017 blir bedre enn året før.
VG170216 Innenfor et slikt samfunn kan vi være uenige om fordeling av ressurser og hvordan vi best skaper vekst og velstand for alle.
VG170216 - I tillegg må vi ikke glemme at regjeringen har sentralisert 600 arbeidsplasser i Skatteetaten, og at Oslo hadde en vekst på 2000 statlige arbeidsplasser de to første årene etter at regjeringen tiltrådte.
SA170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
SA170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
SA170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
DN170216 Trump og « brexit » bekymrer sentralbanken, fordi dette kan føre til mindre vekst og ramme Norge, forklarer Nordea-analytikeren.
DN170216 - Han er litt bekymret for at omstillingen har skapt arbeidsplasser i offentlig sektor og bygg og anlegg, men ville nok helst se at det var vekst i tradisjonell eksportindustri som ekspanderte, sier Bruce.
DN170216 - Det neste halvannet året vil vi få en kraftig vekst .
DN170216 Hun understreker at dette ikke bare skyldes Trump, men også Russlands handlinger i Ukraina, konfliktene i Midtøsten og Nord-Afrika og ytre høyres vekst i Europa.
DN170216 Perioden med vekst er over, sier Torvik.
DN170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DN170216 Abe har sagt at TPP er et nøkkelelement i Japans langsiktige økonomiske reformstrategi for å skape en høyere vekst .
DN170216 - Fred og stabilitet i den asiatiske Stillehavsregionen, som er verdens senter for økonomisk vekst , er en kilde til styrke for USA.
DN170216 - Den har ikke noe mål for kronen, men den påvirker inflasjon og vekst , så derfor må den ta hensyn til den.
DN170216 kvartal et godt resultat, preget av store verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og finansielle instrumenter samt en betydelig vekst i leieinntektene », skriver selskapet i en melding i forbindelse med resultatet.
DN170216 - Vi er svært fornøyde med å kunne rapportere våre beste resultater noensinne i et år med sterk internasjonal vekst , etableringen i nye markeder og tøff konkurranse, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en melding fra selskapet.
DN170216 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶
DN170216 Mange av bydelene i Oslo har hatt en vekst på over 20 prosent det siste året.
DN170216 Årsaken til resultatoppgangen er vekst i abonnementsinntektene samt i trykkeriinntektene, noe mindre nedgang i annonseinntektene og kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner, ifølge Polaris Media.
DB170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
DB170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før.
DB170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
DB170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
DB170216 I 2016 var det offentlige forbruket hovedkilde til vekst , fordi vi satte i gang prosjekter for å holde folk i jobb, sier Solberg.
DB170216 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO peker på at vi på grunn av oljefondet har hatt en vekst i offentlig pengebruk som ikke kan sammenliknes med noe annet land.
DB170216 Men oljepengebruken, målt i kroner, har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DB170216 Sirdal har opplevd en vekst i medianprisen på 24,5 prosent.
DB170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 Det hjelper oss ikke stort at de andre økonomiene ved fronten, opplever liknende lav vekst som oss, trolig av mye av de samme grunnene.
DB170216 At Kinas vekst har skapt trøbbel for en del industriarbeidere i vesten, virker rimelig klart nå.
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 Det er altså nok dyrkbar jord både til beitedyra våre og stor vekst i norsk grøntproduksjon.
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DA170216 Han viser til at Tyskland, som har tatt imot flest i Europa, opplever økonomisk vekst .
DA170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
DA170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DA170216 Hun varsler at skattekutt for å skape vekst og satsing på kunnskap, forskning og infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover.
DA170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
BT170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
BT170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
AP170216 I sin siste årsrapport meldte SAS om 29 millioner passasjerer, og en vekst på 3 prosent.
AP170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse lever selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en pressemelding.
AP170216 Tilrettelegging for vekst er nødvendig, i en situasjon hvor Oslo vokser med omkring 10 000 innbyggere i året.
AA170216 Høyreekstremt miljø i vekst
AA170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
AA170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
AA170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AA170216 Skatter kan brukes til å sørge for at gevinster av vekst fordeles, men lavere selskapsskatt bidrar i feil retning, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
AA170216 I en børsmelding oppgir selskapet at det fortsatt er god vekst i abonnements- og trykkeriinntektene.
SA170215 Skatteveksten samlet til kommunene ble på 9,7 % mot en anslått vekst på 8,7 %.
SA170215 Dette er en vekst på kr 128 mill. ( + 2,6 % ) sammenlignet med 2015.
DN170215https://www.dn.no/nyheter/finans/2017/02/15/1826/Bors/teknoborsen-nasdaq-knuste-rekord-fra-90-tallet På forhånd så analytikerne for seg en vekst på 0,1 prosent på månedsbasis og oppgang på 0,4 prosent uten bilsalget, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.
DN170215 På forhånd så analytikerne for seg en vekst på 0,1 prosent på månedsbasis og oppgang på 0,4 prosent uten bilsalget, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.
DN170215 | Håper kvinner skal skape vekst i Japan ¶
DN170215 Statsminister Shinzo Abe og regjeringen forsøker å få flere ut i jobb etter at de har fått barn for å skape bærekraftig økonomisk vekst .
DN170215 Statsminister Shinzo Abe har gjort likestilling og høyere delaktighet for kvinner i arbeidslivet en av de tre prioriteringene i « Abenomics»-strategien som skal sørge for en langsiktig bærekraftig vekst for Japan.
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶ ¶
DN170215 Selskapets årsresultat endte på 501 millioner kroner, en vekst på 17 prosent sammenlignet med 2015.
DN170215 For hele året i 2016 hadde XXL inntekter på 7,8 milliarder kroner, en vekst på 20 prosent.
DN170215 Rigger for vekst , men snur raskt ¶
DN170215 Ifølge bransjeforeningen NFIB har Trumps løfter om endringer i politikken allerede lagt grunnlaget for vekst fremover.
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶ ¶
DN170215 VEDVARENDE LAV VEKST INDUSTRILAND ?
DN170215 Utsikter til fortsatt moderat global vekst , innebærer at rentene kan bli liggende lavt også fremover.
DN170215 Siden oljeprisen begynte å falle høsten 2014, har det vært god vekst i sysselsettingen innen hotell og restaurant, men ellers har 2 av 3 nye jobber kommet innen offentlig forvaltning og bygg og anlegg.
DN170215 Offentlige utgifter forutsettes deretter å vokse i takt med forventet vekst i økonomien, det vil si at utgiftene skjermes selv i en situasjon der inntektene svikter.
DN170215 I stedet ble store innovasjoner og økonomisk vekst normalen.
DN170215 Høy arbeidsledighet og lav yrkesdeltaking blant kvinner kan gi rom for videre vekst i sysselsettingen selv om befolkningen ikke vokser.
DN170215 Demografiske endringer og avtakende produktivitetsvekst kan peke mot vedvarende lav vekst i industrilandene.
DN170215 Da fallet i oljeprisen satte inn, hadde vi bak oss flere år med sterk vekst både i investeringene på norsk sokkel og i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet, se figur I.
DN170215 Tine har flere år bak seg med vekst og forbedret lønnsomhet.
DN170215 Tror på økt vekst
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i