DA171222 Kina opplever sterk økonomisk vekst , og det gjør at flere kinesere reiser utenlands.
DA171222 - For Stavanger-regionens del er vi helt i startgropen, men vi ser allerede en god vekst på hele 20 prosent fra Kina i år, sier Saupstad.
DA171222 2016 var rekordår ¶ 2016 var et nytt rekordår for kinesiske turister til Norge med en vekst på 36 prosent fra januar til og med oktober.
DA171201 Over halvparten av bedriftene på Vestlandet melder om at de forventer vekst i etterspørselen i 2017 sammenlignet med 2016. 40 prosent svarer at de venter noe bedring, mens 10 prosent at de venter betydelig bedre etterspørsel neste år sammenlignet med i år. 40 prosent svarer også at de ser for seg uendret etterspørsel.
DA171029 - Nye tall for viser mindre vekst i befolkningsutviklingen ved Jåtten skole, så vi foreslår at den bygges senere, sier Vareide.
DA171028 Rattsø har pekt på at bruken av oljepenger har dekket over laber vekst i produktivitet i Norge - bare 0,8 prosent per ansatt mellom 2006 og 2014 - og dette rammer velstandsveksten midtskips.
DA170730 Langsiktighet og økonomisk vekst har vært essensielt.
SA170702 I undersøkelsen svarer 13 prosent at de innen økonomiområdet er mest opptatt av sin personlige økonomi, mens 19 prosent svarer økonomisk vekst for Norge og 25 prosent svarer lav arbeidsledighet.
SA170702 - Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet, økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.
DB170702 - Under den forrige administrasjonen hadde Kontoret for vitenskaps- og teknologipolitikk en enorm vekst , sier den ansatte.
DB170701 Omfattende motkonjunkturtiltak, gratis utdanning, og gode forsikringsordninger i trygd og helsesystem, bidrar til gode vilkår for bedrifter, vekst og velstand.
DA170701 Og norsk reiseliv forventer vekst i antall nordmenn som velger norgesferie til sommeren.
DA170701 - Aktive ferier generelt er veldig i vekst , flere og flere turister ønsker å oppleve naturen gjennom ulike aktiviteter.
AA170701 De fleste andre bransjer klarer fint å skape vekst , selv om de må forholde seg til regelverk som skal sikre en sunn konkurranse.
AA170701 Havnevirksomheten har vært viktig for byens vekst og utvikling, og vil fortsatt ha en sentral rolle i transporten av både folk og gods.
NL170630 Resultatet blir økonomisk vekst .
DN170630 På forhånd var det ventet en vekst på 5,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
DN170630 Vekst i bedriftenes gjeld ¶
DN170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
DN170630 « Den langsiktige trenden har vist en svak stigning siden i fjor sommer, men styrket vekst bidrar nå til en litt sterkere trend. », ifølge SSB, som videre opplyser at detaljhandelsomsetningen på internett også økte.
DN170630 Styrket vekst i detaljhandelen, ifølge Statistisk sentralbyrå.
DN170630 Dette skjer etter svak vekst de to foregående månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170630 Dette er bransjene som viste vekst : ¶
DB170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding. 89.800 helt ledige ¶
DB170630 » Her er det vekst av mose på lagergulvet.
AP170630 I Norge har det vært en kraftig vekst i boligprisene gjennom de siste 25 årene.
AP170630 Det ble funnet vekst av mose på lagergulvet hos Friday's torsdag ettermiddag.
AP170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Energiprisene har vokst mest det siste året, mens lav vekst i prisene på industrivarer har bidratt til å trekke inflasjonen ned. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
SA170629 KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
SA170629 Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
FV170629 Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
FV170629 I år forventes en kraftig vekst i salget.
DN170629 - Hoveddriveren i markedet fortsetter å være bekymringen om lav vekst i økonomien, samtidig som investorene leter etter selskapet med sterk resultatvekst, sier Michael Arone, investeringssjef i State Street Global Advisors til CNBC.com.
DN170629 Klimatiltak gir vekst
DN170629 - De ble utviklet under nesten kontinuerlig økonomisk vekst .
DN170629 - Nå har vi et komplett lederteam på plass tilpasset NTBs strategi om videre vekst .
DB170629 - Vi ønsker å hente inn spillere som kan ha en stor betydning på klubbens videre vekst , og vi føler at Defoe passer inn som en naturlig og erfaren goalgetter, sier Bournemouth-manager Eddie Howe.
DB170629 Langsom avkjøling øker faren for vekst av bakterier i maten, så avkjølingen bør skje så raskt som mulig.
DB170629 Fordi vi etter oljekrisen enten har hatt reallønnsnedgang eller svak vekst , har pensjonistene kommet enda dårligere ut enn lønnstakere.
DA170629 Gruppas raske vekst skaper bekymring blant humanitære organisasjoner, som frykter at en ny framvekst av en nedbrytende aktivisme på høyrefløyen tar form i Europa, ifølge Deutsche Welle.
DA170629 Men sjefen likte å snakke mye om vekst , og hvor man skulle være om 15 år.
DA170629 Matematisk gir vekst sikkert mening i et kapitalistisk system.
DA170629 I dag trives Kvammen med å være « kulturarbeider », og synes spørsmålet om vekst og effektivisering i jobbmarkedet er interessant.
BT170629 Vestlendingen frykter at et stadig voksende byråkrati skal ødelegge for skaperkraften Norge trenger for å skape vekst den dagen oljen tar slutt.
BT170629 Men da blir det også mer vekst i de store byene.
BT170629 KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AP170629 Vestlendingen frykter at et stadig voksende byråkrati skal ødelegge for skaperkraften Norge trenger for å skape vekst den dagen oljen tar slutt.
AP170629 KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AP170629 Tidligere har vi skrevet at det i år forventes en kraftig vekst i salget av robotgressklippere.
AA170629 Det er fordi vi har god vekst i BNP, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NTB.
VG170628 Kina på sin side hevder at deres vekst er fredfull, forteller Bowers.
VG170628 I dag leder han senter for grønn vekst på BI.
VG170628 Det er tendens til vekst på meningsmålingene.
SA170628 Det blir kort utrykningstid til en del av byen som er i sterk vekst og som har den høyeste befolkningstettheten i Stavanger.
NL170628 Men for meg er det i hvert fall slående at en stortingsrepresentant kan skrive et innlegg om en landsdel med kraftig vekst og enorme muligheter, uten å nevne skole og forskning med ett ord.
DN170628 - Vi satser på områder der vi er trygge på at vi vil ha god vekst og høy utleiegrad, legger han til.
DN170628 Stor vekst
DA170628 Litt over ett år etter at han på dramatisk vis måtte trekke seg peker sportsleder Espen Iversen på at klubbens styrefamilie er i flittig vekst .
DA170628 - Vi har fått tilbakemeldinger om at aktive ferier er i vekst og at mange velger sykkelferie, bekrefter fagpolitisk rådgiver i syklistenes landsforening, Mats Larsen, og legger til at steder som Lofoten, Rallarvegen og Helgelandskysten er populære områder i Norge.
DA170628 Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den samme utflatingen som vi så i mai.
BT170628 Jonas Gahr Støre har varslet at Arbeiderpartiet mener Norge står overfor en bekymringsfull vekst i forskjeller mellom rike og fattige.
AP170628 Inntil midten av juni i år kom det inn i overkant av 1000 klager, og i og med at den heftigste del av reiseåret ennå gjenstår, er det all grunn til å tro at det vil bli en vekst også for 2017.
AP170628 Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den samme utflatingen som vi så i mai.
AP170628 Men da blir det også mer vekst i de store byene.
VG170627 Økonomisk vekst og økende kommersialisering, økt orientering mot jevnaldrende og ungdomskulturer og sist men ikke minst : økt individualisering med tydeligere krav om selvrealisering og selvdisiplinering.
SA170627 Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene.
SA170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
FV170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
DN170627 - Markedet ser ut til å være fullt ut verdsatt nå og vi trenger å se finanspolitikk, skattekutt og regulatoriske reformer som kan bidra til økonomisk vekst og aksjekurser, sier investorsjef Ernie Cecilia i Bryn Mawr Trust i Pennsylvania til Bloomberg.com.
DN170627 Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
DN170627 Bakgrunnen er flere langvarige krangler om grenser, at Kina støtter Pakistan på flere områder og at indiske ledere i forrige måned unnlot å delta på en kinesisk konferanse for økonomisk vekst og politisk samarbeid i regionen.
DB170627 Det førte til uønsket vekst i både boligmarkedet og ulikheten.
DA170627 Sosialdemokratene, som også gjør et dårlig valg, har ikke innfridd velgernes ønske om raskere vekst i eurosonens tredje største økonomi.
AP170627 President Donald Trumps økonomiske politikk har ennå ikke overbevist pengefondet IMF, som nedjusterer sitt anslag for vekst i USAs økonomi.
AP170627 Samtidig er markedet i kraftig vekst : Store utbyggingsplaner i blant annet England Tyskland, USA og Japan gjør at markedet vil vokse med 15 - 20 prosent i årene fremover.
AP170627 - Vi mener at konkret handling er nødvendig for å gjenopprette konkurransen og åpne internett for innovasjon og vekst nok en gang, står det videre i brevet.
AP170627 Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene.
AP170627 Støre avviser at Ap med dette setter hele pensjonsreformen i spill, for eksempel ved at pensjonistene kan komme tilbake om noen år med sterk økonomisk vekst og klage over økende avstand mellom lønns- og pensjonsutviklingen.
AP170627 Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.
AP170627 Det er reguleringen av løpende alderspensjoner, en av bærebjelkene i pensjonsreformen, som har møtt veggen i møtet med dagens økonomiske virkelighet preget av lav økonomisk vekst og prisstigning.
AP170627 - Gjennom hele perioden har det vært stor etterspørsel etter sjøhytter, og vi har nå lagt bak oss fire år med vekst i prisene, fortsetter Dreyer i pressemeldingen.
AA170627 Men NHO-økonomene ser også en fare for tilbakeslag dersom vi opplever lavere boligprisvekst og lavere vekst i boligbyggingen.
AA170627 I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet.
AA170627 At sentrale deler av en by i vekst får beholde slike rester av natur, er et gode, både for byens innbyggere og for naturmangfoldet.
NL170626 Fremtidig vekst i IT-næringen ligger i programmering og utvikling, med et grunnleggende behov for IT-drift.
NL170626 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) snakker ofte om det store potensialet for vekst norsk sjømat har, ja opptil ei 5-dobling av dagens nivå.
DN170626 Telenor sikter mot en til to prosent organisk vekst i 2017, men skuffende vekst i det norske markedet har fått analytikere til å tvile på at det kan gå.
DN170626 Telenor sikter mot en til to prosent organisk vekst i 2017, men skuffende vekst i det norske markedet har fått analytikere til å tvile på at det kan gå.
DN170626 Selskapet ble stiftet i 1983 og har hatt en gjennomsnittlig organisk vekst på over 10 prosent per år de siste to årene.
DN170626 - Dette oppkjøpet vil vesentlig styrke Sopra Sterias posisjon i Sverige og øke fremtidig vekst i hele regionen for oss.
DN170626 Rask vekst for Apples betaligsløsning ¶
DB170626 Et vekstselskap er et selskap der forholdet mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ) er høyt, fordi man venter en positiv utvikling - vekst - for disse selskapene fremover.
AP170626 Mens helsemyndighetene planlegger offentlig tilbud om tarmscreening, opplever private sykehus kraftig vekst .
AA170626 India har kraftig økonomisk vekst og har lenge økt bruken av kull til strømproduksjon.
FV170625 Rogaland har en vekst på 8,9 prosent, mens økningen i Hordaland er på 4,5 prosent.
DN170625 Det har vært gunstig for et land med lang erfaring med ikke-bærekraftig vekst og høy luftforurensning, sier Helgesen.
DN170625 Rogaland har en vekst på 8,9 prosent, mens økningen i Hordaland er på 4,5 prosent.
DN170625 Den engang så populære presidenten styrte landet gjennom en periode med rask økonomisk vekst , men etter at han gikk av, raknet økonomien, noe som utløste opptøyer i gatene og ble stående som en stor plett på hans politiske ettermæle.
DN170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst .
DB170625 Mange land har både høy befolkningsvekst og rask økonomisk vekst , blant annet i Afrika, og vil få store og økende utslipp, sier Helge Brunborg.
DB170625 Han sier at vekst i befolkningen flere deler i verden er en trend man har sett lenge, men sier at nye prognoser igjen bekrefter det samme : At folketallet i Europa vil synke.
AA170625 Den engang så populære presidenten styrte landet gjennom en periode med rask økonomisk vekst , men etter at han gikk av, raknet økonomien, noe som utløste opptøyer i gatene og ble stående som en stor plett på hans politiske ettermæle.
AA170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst .
SA170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
FV170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
DB170624 Imidlertid fant man den gangen at vekst fram til man fylte 18, og sosioøkonomiske forhold var viktigere for intelligensen enn fødselsvekten i seg selv.
BT170624 Samtidig må vi alltid legge til rette for økt økonomisk vekst .
BT170624 Hvis vi går fra modernisering til reversering er det en trussel mot vekst , velferd og velstand.
BT170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
AP170624 Det er tankevekkende hvor lite av de siste årtiers vekst på idrettssektoren som er støttet og utviklet innenfor rammene av de statsstøttede idrettsorganisasjonene.
VG170623 Kommentar Al-Nuri-moskeen i Mosul er et symbol for IS' vekst og fall.
VG170623 Al-Nuri-moskeen i Mosul er et symbol for IS' vekst og fall.
SA170623 Kort sagt var resepten å legge til rette for vekst av menneskelig energi og personlig skaperkraft slik at det sentrale byrommet ble kommunens naturlige møteplass.
NL170623 En tydelig trend i lyttermålingene så langt er at de største kanalene har en nedgang, mens de nye digitale kanalene sørger for vekst .
DN170623 - Jeg er for frihandel, for det gir vekst og vitalitet til økonomien.
DB170623 Khamenei kritiserte ifølge The Guardian presidentens reformiver, og mangel på økonomisk vekst , og sa : ¶
DB170623 Årsaken var at 44-åringen fryktet at hennes tilknytning til nettstedet begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
BT170623 Ving har hatt en vekst på 16 prosent.
SA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
SA170622 Tryggere på vekst
NL170622 Troms er i vekst , og det av de nordnorske fylkene som har hatt betydelig framgang i folketall de senere år.
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DN170622 Sentralbanken peker på at en svakere krone og høyere vekst i norsk økonomi løfter prognosen, mens lavere oljepris, en mer gradvis renteoppgang internasjonalt og svakere pris- og kostnadsvekst her hjemme trekker rentebanen ned.
DN170622 - Høy vekst i boligpriser og gjeld har økt husholdningenes sårbarhet de siste årene.
DN170622 | Storkundene sitter fortsatt på gjerdet : - Vi kan ikke fortsette å bo oss til vekst og velferd ¶
DA170622 - Økonomisk vekst i medlemslandene.
BT170622 ER DER FOR KUNDENE : Det er enkelt å bidra til vekst i tider med høykonjunktur, men det er når det regner bankene behøves som mest.
AP170622 Lavere vekst i 2020.
AP170622 Fra neste år blir det tiltagende vekst .
AP170622 Endringen i reallønnen vil snu fra et kraftig fall i fjor til stadig sterkere vekst som topper seg på 1,8 prosent i 2020.
AP170622 1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
AA170622 Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.
AA170622 Det har gitt Senterpartiet en voldsom vekst , men det ville være oppsiktsvekkende om de har veldig mye mer å gå på.
VG170621 Dette tilsvarer en total vekst på 21,8 prosent det siste året.
SA170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
FV170621 Trond Are Gjone fra Lillesand Vekst , Frantz Nilsen fra Setesdal Regionråd, Christiane Skage fra Lister Nyskaping, Are Østmo fra Lindesnesregionen næringshage, Morten Haakstad fra Arendal Næringsforening, Harald Erlandsen fra Grimstad Næringsforening, universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og Jan Villy Føreland, som er styr
DN170621 Vi har blant annet god vekst fra England, og dette er våre aller beste kunder.
DN170621 Samtidig som Nordic Choice etterlyser vekst utenfor eget kjerneområde, vokser erkekonkurrenten Scandic kraftig.
DN170621 Han skriver i en epost til DN at konsernet har en klar strategi om kraftig vekst internasjonalt og i Europa.
DN170621 Samtidig som Nordic Choice etterlyser vekst utenfor eget kjerneområde, vokser erkekonkurrenten Scandic kraftig.
DN170621 Venter vekst i obligasjoner ¶
DN170621 Tønseth mener tapene blir enda større hvis man regner med begrensningene myndighetene legger på bransjens vekst , på grunn av lus.
DN170621 Sanntidsmålingen FNI viser fortsatt vekst over gjennomsnittet i Norge.
DN170621 FNI-indeksen ( Financial News Index ) for juni viser at veksten i norsk økonomi fortsatt holder seg over historisk gjennomsnittlig vekst , skriver Retriever og Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding onsdag.
DN170621 Han mener regjeringen også ensidig bryr seg om sysselssettingen, og mener å merke at retorikken har endret seg fra den blåblå regjeringens tidlige dager, da det var snakk om et grønt skift for Norge og at oljeindustrien ikke kunne være motor for fremtidig sysselsetting og vekst .
DN170621 - Det er ingen tvil om at vi må fortsette å styrke lønnsomheten for å nå ambisjonen om videre vekst , sier SAS-direktør Eivind Roald.
DN170621 Vi forventer ikke samme vekst i 2018, sier Pedersen som ser at en del arrangører sliter med å vokse særlig i størrelse.
DN170621 Vi forventer ikke samme vekst i 2018, sier Pedersen som ser at en del arrangører sliter med å vokse særlig i størrelse.
BT170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
AP170621 Små proteiner, kalt vekstfaktorer, regulerer cellenes vekst og trivsel.
AP170621 Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.
AP170621 Samtidig er markedet i kraftig vekst : ¶
AP170621 - Planter i vekst trenger næring, spesielt der vi dyrker grønnsaker - vekster som skal høstes og fjernes fra hagen.
VG170620 Bruken av skam.p3.no varierer noe gjennom sesongen, men vi ser en tydelig vekst nå på slutten av sesongen, med ukentlige besøkstall over millionen, sier han til VG og legger til : ¶ - « Skam » er definitivt den mest sette NRK-serien på nett.
DN170620 Men øyriket har gått fra å være blant de raskest voksende i G7-gruppen i 2016, til den med svakest vekst i tidlig 2017.
DN170620 Nå skal vi levere sterk vekst , noe som vil koste.
DN170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst .
DN170620 Og produksjonen i USA kommer ikke ned før skiferprodusentene slutter å vise vekst , så nå handler folk på marginen til skiferprodusentene, sier råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB.
DN170620 Der har disse inntektene falt, mens VG har betydelig vekst i digitale annonseinntekter, sier Munch.
DB170620 I praksis har dermed mange års vekst stanset opp.
DA170620 Frankrikes vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) var i 2016 på beskjedne 1.2 prosent, i motsetning til Tysklands vekst på 1.9 prosent.
DA170620 Frankrikes vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) var i 2016 på beskjedne 1.2 prosent, i motsetning til Tysklands vekst på 1.9 prosent.
AP170620 Mens Erna Solberg i dag sa at « mange gode piler peker riktig vei », blant annet for sysselsetting, økonomisk vekst og kronekurs, fremholder Arbeiderpartiet at andelen i jobb er den laveste på 20 år og at forskjellene blant folk øker.
AA170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst .
NL170619 Ved å trekke på lokale krefter innenfor næring og kunnskap, skal vi bidra til økt vekst og sysselsetning.
NL170619 Regjeringen vil fortsette å legge til rette for at havet skal stå sentralt i vår fremtidige velstand og vekst .
NL170619 En forutsetning for å oppnå ønsket vekst og verdiskapning er bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser.
DN170619 Også Sparebank 1 Markets har Norwegian Finans Holding i sin portefølje, og begrunner det blant annet med at selskapet har høy og lønnsom vekst .
DN170619 - Vi tror på vekst innen forsvar, både via oppkjøpet av Patria og samarbeidet med Raytheon, skriver analytiker Lars-Daniel Westby i en oppdatering.
DN170619 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst , korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet.
DN170619 - Det er vi glade for, for det trengs, enten det er snakk om å møte klimaendringene, sikre vekst og velstand i Europa eller å sikre fred og stabilitet i Europas nærområder.
DN170619 Pr-bransjens største byråer har laber vekst .
DB170619 Vi har lykkes med å skape vekst i kategorien, men det er blitt rimeligere med norsk yoghurt sammenlignet med importert, sier Haug til Finansavisen.
DB170619 Eksport og vekst i utlandet, på den nye silkeveien, skal være drivkraften i den kinesiske økonomien under Xi.
BT170619 Det er en kraftig vekst i bevilgninger til fylket både i første periode og i hele planperioden.
VG170618 Pia Tjelta spiller rederfrue når Stavangers vekst fra Norges fattigste by til Klondyke blir drama. fattigste by til Klondyke blir drama.
NL170618 Bodø har de siste årene gjort en beundringsverdig jobb med byplanlegging, også når det gjelder å løfte frem kultur som grunnmur for bolystm vekst og utvikling i byen.
NL170618 Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst , men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.
DN170618 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst , korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet.
AP170618 Landsdelen har nå sterkere vekst enn resten av landet.
AP170618 Så langt i 2017 har Wizz Air skutt virkelig fart med en vekst på over 20 prosent, mens Norwegians har ligget under 15.
AP170618 Norwegian har vokst forbi SAS, men nå blir Bjørn Kjos jaget av et østeuropeisk flyselskap i raskere vekst - ungarske Wizz Air.
AP170618 Jeg vil ikke spekulere i vår fremtidige vekst vis-à-vis andre aktører men bare gjøre det helt klart at vi akter å ekspandere i alle markeder, sier Vasarhelyi.
AP170618 Bjørn Kjos og Norwegian soler seg i glansen av en utrolig rask vekst .
DB170617 - Det er fortsatt en vekst i konkurser, sier Anette Willumsen, adm. direktør i Lindorff til Finansavisen.
AA170617 Derfor er det godt å se at Trondheim i tillegg til burger og pizza for tiden også har en spennende vekst i spisesteder som serverer lokale råvarer på høyt internasjonalt nivå.
NL170616 Rask økonomisk utvikling etter andre verdenskrig har ført til vekst og velstandsøkning i store deler av verden.
DN170616 Det er en vekst på 9,9 prosent fra samme periode i 2016.
DN170616 Det er en vekst på 1,9 prosent fra 2016.
DN170616 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 1,7 prosent i samme periode.
DB170616 Senterpartiets vekst har flatet ut og falt, viser partibarometeret som Respons Analyse har laget for Aftenposten og Bergens Tidende.
DA170616 Tennis er meg bekjent en sport som er i vekst , og egner seg både for helt unge barn og til godt voksne mennesker.
BT170616 år i femårsperioden, mens lån til personkunder kan vise til en årlig vekst på hele åtte prosent.
AP170616 - Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B.
AP170616 Etter et halvår med rundt 11 prosent oppslutning - det dobbelte av valgresultatet i 2013 - har Senterpartiets vekst flatet ut og falt tilbake.
AP170616 Det har vært en vår preget av sterk vekst for partiet han leder.
AA170616 Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst , sier 48-åringen fra Steinkjer.
AA170616 - Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B.
AA170616 Det er en vekst på 9,9 prosent fra samme periode i 2016.
AA170616 Det er en vekst på 1,9 prosent fra 2016.
AA170616 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 1,7 prosent i samme periode. ( ©NTB ) ¶
DN170615 Putin lover økonomisk vekst i Russland ¶
DN170615 | Putin lover økonomisk vekst i Russland ¶
DN170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sier Russlands president Vladimir Putin, som forsikrer om at pilene i russisk økonomi nå peker oppover.
DN170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sa Putin, som forsikret at pilene nå peker oppover.
DN170615 - Dette bekreftes i regionalt nettverk, der den innenlandske delen av oljerelatert næring varsler om positiv vekst de neste seks månedene.
DN170615 Myndighetenes antikorrupsjonskampanjer de siste fire årene har ført til lavere vekst på det kinesiske markedet.
DN170615 Etter lav vekst de siste årene er luksusforbruket i ferd med å skyte fart igjen i Kina.
DN170615 Burberry fikk en tosifret vekst på det kinesiske markedet i siste kvartal. 70 prosent av kundene som legger turen innom flaggskipsutsalget i London er kinesere, ifølge Jing Daily.
DN170615 Bain forventer en høyere vekst i år.
DB170615 Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser.
DB170615 - Vi har overkommet resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartaler på rad, sier Putin.
DB170615 De tre siste kvartalene har Russland hatt økonomisk vekst .
DA170615 - Det har vært en klar vekst i raske båter de siste ti årene.
AP170615 - Å få kvinner ut i arbeidslivet har gitt større økonomisk vekst i Norge, og det vil det også gi andre land.
AA170615 Disse stedene vil stå for over 80 prosent av selskapets antatte vekst fram til 2020.
VG170614 Irland ønsker at europeisk luftfart skal vokse og utvikle seg med utgangspunkt i Irland, fordi det bidrar til raskere økonomisk vekst i landet.
VG170614 Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner, og skal drepe eller hemme vekst av bakterier.
NL170614 Slik vekst er et samfunnsmessig sunnhetstegn, der tilgang på kvalifisert arbeidskraft er essensielt. it : forum Bodø sin påstand er at vi har bidratt til at UiT sine dataingeniørstudenter i Bodø er landets mest bortskjemte studenter, med positiv undertone.
DN170614 - Det vi ønsker oss er jo tre-fem prosent vekst i året.
DN170614 - Hvis man får et lite fall i oljeprisen, så er det faktisk bra for etterspørselen og for økonomisk vekst , men forrige gang oljeprisen falt, så falt aksjemarkedene sammen med den.
DN170614 Til neste år tror energibyrået verden vil se en vekst på 780.000 fat olje per dag fra amerikanske oljeprodusenter - men dette tallet kan komme til å stige.
DN170614 Å innrette politikken etter Parisavtalen kan gi verden økt økonomisk vekst .
DN170614 | Klimatiltak gir vekst
DB170614 OECD peker blant annet på at Norge ville hatt ni prosentpoeng høyere vekst siden 90-tallet dersom ulikheten var lavere, fordi ulikhet gjør utdanning mindre lønnsomt og bremser den sosiale mobiliteten og etterspørselen i økonomien.
DB170614 Scenario 1 : « Stø kurs », som innebærer fortsatt økonomisk vekst , liten vilje til internasjonal risiko og konfrontasjoner med naboene, høy vektlegging av stabilitet.
DB170614 Hans ferske bok om dagens Kina, « Det perfekte diktatur », er egnet til å helle kaldt vann i blodet både på kinesiske ledere med ambisjoner og på andre statslederes utilslørte beundring for den kinesiske økonomiens hurtige vekst .
AP170614 Vi kan ikke spare oss til vekst gjennom å kutte i offentlig sektor.
AP170614 Norge må skape vekst , i små så vel som i store bedrifter.
AP170614 Det er en visjon om vekst .
AP170614 Det er bare vekst i private bedrifters inntjening som kan skape mer velferd i Norge.
VG170613 På tross av en kraftig vekst i antallet elever på disse trinnene, har gruppestørrelsen for de yngste elevene på 1.-4.trinn har gått ned.
VG170613 I dag kommer en ny rapport fra Pensjonistpolitisk arbeidsgruppe som bekrefter at det ikke går så galt : Folk mellom 60 og 90 år har hatt en klar vekst i realinntekten de siste årene.
SA170613 Tor Dagfinn Veen ( 46 ) og Kristoffer Stensrud ( 40 ) forteller Aftenbladets lesere om det nystartede aksjefondet Skagen Vekst i desember 1993.
SA170613 Stabil vekst i folketallet.i ¶
SA170613 Han gleder seg voldsomt til å være med på reisen med et lag i vekst .
DN170613 Han forteller at Telenor har sett en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene.
DN170613 Eksplosiv vekst i bruken ¶
DN170613 Etter nok et rekordår med kraftig vekst må fisketerminalen i Tromsø flytte til en nytt og større anlegg.
DN170613 Men investorene har sine avkastningsprofiler, og tilbudet av ny energi møter en underliggende vekst i energietterspørselen.
DN170613 - Den uventede kombinasjonen av sunn vekst og fallende renter skaper et gullhårscenario for amerikanske aksjemarkeder.
DN170613 I KPMGs nye rapport « Disrupt and grow » er nesten 2.200 toppledere over hele verden intervjuet om hvilke mål, prioriteringer og bekymringer de har knyttet til vekst det nærmeste året og tre år frem i tid.
DN170613 Kronen styrkes umiddelbart mot flere av de store valutaene tirsdag formiddag etter at Norges Banks rapport fra sentralbankens regionale nettverk viste en sterkere vekst i norsk økonomi.
DN170613 Kronen styrker seg umiddelbart mot de store valutaene etter at Norges Banks regionale nettverk viste sterk vekst i norsk økonomi.
DN170613 | Norges Banks temperaturmåler viser sterkeste vekst i norsk økonomi på mer enn fire år ¶
DN170613 Varsler høyere vekst
DN170613 Laveste verdi indikerer et stort fall, mens høyeste verdi indikerer kraftig vekst .
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.
DN170613 - Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DN170613 Meglerhuset venter en oppgang i indikatoren for ventet vekst fra 1,02 til 1,09, fremgår det av morgenrapporten tirsdag.
DN170613 Indeksen går fra minus 5 til pluss 5, der minus 5 indikerer stort fall og pluss 5 indikerer kraftig vekst .
DN170613 Kina er blant de første landene til å offentliggjøre vekst i bruttonasjonalprodukt.
DN170613 I fjor leverte Indre Mongolia en økonomisk vekst på 6,2 prosent og Jilin 6,9 prosent.
DN170613 I fjor havnet Liaoning i en resesjon og i første kvartal fikk provinsen en vekst på kun 2,4 prosent.
DN170613 De neste fire årene er kommunistledelsens mål å skape en stabil vekst på rundt 6,5 prosent.
DN170613 - Kinas høye økonomiske vekst har bidratt betydelig til de globale utsiktene.
DB170613 Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DB170613 - Enkelte banker har signalisert økt vekst i bedriftsmarkedet som kan gi økt inntjening.
DB170613 ¶ VOKSER : Nordiska motståndsrörelsen er en organisasjon som opplever sterk vekst , skriver artikkelforfatteren. 1. mai demonstrerte nazigrupperingen i Falun, der den ble møtt med motdemonstrasjoner.
DB170613 Når vi snakker om svenske tilstander, la oss da rette fokuset mot nynazistiske Nordiska Motståndsrörelsen ( NMR ) i Sverige, en organisasjon som opplever sterk vekst og har en medlemsmasse som har en enorm voldskapital.
DB170613 Tilsvarende fikk de nordiske landene på begynnelsen av 1990-tallet enorme økonomiske utfordringer etter mange år med vekst i statlig pengebruk.
AP170613 - Mens en for lav rente kan bidra til å opphete den hjemlige økonomien unødig, kan en for høy rente bidra til for rask vekst av den islandske kronen.
AP170613 Ifølge det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk er Arlandas kraftige vekst så sterk at svenskene på sikt også kan true Kastrups stilling som Skandinavias største flyplass.
AP170613 Arlanda er i storform, og har en vekst på 10 prosent - det er nesten dobbelt så mye som Oslo.
AP170613 - Målet vårt er å tilby en flyplass som er så attraktiv for både passasjerer og flyselskaper at vekst er en naturlig del.
AA170613 Han forteller at Telenor har sett en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene.
AA170613 Begrensningene har hindret vekst og satt amerikanske soldater i større fare, sa Mattis. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Begrensningene har hindret vekst og satt USAs soldater i større fare, ifølge Mattis.
VG170612 Dette året har gitt dem ytterligere vekst .
NL170612 Vi skal ha en vekst på fem-seks ganger frem til 2050.
NL170612 Vekst , velstand og arbeidsplasser vil i mange tilfeller stå mot behovet for vern, klima og miljø.
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DN170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt frem og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
DN170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på fem prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
DN170612 Prioriterer vekst høyt ¶
DN170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
DN170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
DN170612 - Under de nåværende utsiktene for moderat vekst er realinntekten per innbygger ventet å være tilbake på nivået før krisen først om flere år fra nå av, og Italia risikerer å sakke enda mer akterut bak de andre i eurosonen, heter det i en analyse fra Det internasjonale pengefondet ( IMF ).
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 Estimater fra det amerikanske energibyrået EIA viser en vekst i produksjonsmengden på 790.000 fat om dagen i år og 1,1 millioner fat per dag i 2018.
DN170612 - Jeg har bakt inn en vekst på 600.000 fat per dag i år og 1,2 millioner daglige fat neste år, sier DNB-analytikeren.
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 | Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶
DN170612 - Regionalt Nettverk bekrefter trolig solid vekst i norsk økonomi, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en morgenrapport mandag.
DA170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt fram og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
DA170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på 5 prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
DA170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
DA170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
BT170612 FORSIKTIG OPTIMIST : - Det er ikke snakk om en bratt vekst, men forsiktig vekst , sier daglig leder Henrik Askvik i Askeladden Boats AS i Os.
BT170612 FORSIKTIG OPTIMIST : - Det er ikke snakk om en bratt vekst , men forsiktig vekst, sier daglig leder Henrik Askvik i Askeladden Boats AS i Os.
AP170612 Planen blir et viktig redskap for å håndtere Oslos vekst på en god måte.
AA170612 Visestatsminister Mehmet Simsek gleder seg over tallene som nå er lagt fram og sier han håper det viser at Tyrkia er tilbake i sporet med jevn og sterk økonomisk vekst .
AA170612 Tyrkia fikk i første kvartal en økonomisk vekst på 5 prosent, langt over prognosene på 3,8 prosent, hovedsakelig som følge av økt eksport.
AA170612 President Recep Tayyip Erdogans regjering har gjort økonomisk vekst til en av de største prioriteringene.
AA170612 Kuppforsøket bidro negativt og landet fikk for fjoråret som helhet en vekst på bare 2,9 prosent.
DN170611 Ifølge Stenshagen er de ute etter å investere i selskaper med god ledelse og bransjer i vekst .
DN170611 - Du blir sliten, men du blir ikke nødvendigvis bedre ¶ ¶ | 77 prosent vekst i nedlastning avlydbøker ¶
AP170611 I Canada opplevde landet en voldsom vekst i 2015, populært kalt « Trudeau- effekten ».
VG170610 Noen av resultatene ser vi, med formidabel vekst .
SA170610 I 1997 sier han i Aftenbladet : « Ut av det ødelagte, det sønderrevne, det vanskapte springer et behov for det praktfulle, for skjønnhet og vekst [...
SA170610 Han er den enøyde kunstneren som forvandler lyset til guldirrende, fargesprakende, solfylte lerreter ; fra « Ikonene » videreført til de senere « Herbarier », et abstrakt nærsyn på planters vekst .
DN170610 | Her har boligprisene steget mest i verden siste året ¶ 11 land har hatt en tosifret vekst i boligprisene, viser Knight Franks globale boligprisindeks.
DN170610 For et år siden var det kun fire land som hadde en tosifret vekst .
DN170610 Everett-Allen viser til at økonomisk vekst er grunnen til at boligprisveksten har økt rundt om i verden.
DN170610 11 land med tosifret vekst ¶ 11 av landene i indeksen kan rapportere om en tosifret vekst i boligprisene.
DN170610 11 land med tosifret vekst ¶ 11 av landene i indeksen kan rapportere om en tosifret vekst i boligprisene.
DN170610 Samtidig gjør han det klart at han mener reverseringen av Dodd-Frank vil bidra til økt vekst i økonomien.
DN170610 Republikanere har argumentert for at en mindre omfattende regulering vil gjøre det enklere for bankene å bidra til økonomisk vekst , gjennom utlån.
DA170610 Kinesiske turister er i ferd med å bli en av de største turistgruppene i Norge, og er i sterk vekst .
DA170610 I fjor var det ifølge Innovasjon Norge 392.529 kommersielle gjestedøgn fra Kina, en vekst på 37 prosent på ett år.
SA170609 Han viste til nasjonalismens vekst og spredning og intoleranse overfor fremmede.
NL170609 Hva er alternativet for å oppnå vekst og utvikling ?
DN170609 - Oljeetterspørselen er ikke problemet, sier Sveen-Nilsen, og peker på at en ventet vekst på vel 1,4 millioner fat dagen i 2017.
DN170609 - Oljeetterspørselen er ikke problemet, sier Sveen-Nilsen, og peker på at en ventet vekst på vel 1,4 millioner fat dagen i 2017.
DN170609 Investoren legger skylden på sentralbankenes løse pengepolitikk, som ifølge ham blåser opp prisene i aksjemarkedet uten at reell økonomisk vekst følger etter, der enkeltindivider og bankene må betale prisen.
DN170609 Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170609 Rob Haworth, investeringsstrateg i US Bank Wealth Management, sier til The Wall Street Journal at oljeprisene trolig vil befinne seg i en korridor fremover, hvor Opec støtter opp under prisene, og hvor vekst i amerikansk oljeproduksjon begrenser potensiell prisoppgang.
DA170609 - Naturens prosesser med vekst og fall.
VG170608 Vi er en verden i vekst .
SA170608 Grunnleggeren Gunnstein Austigard, til venstre, og sønn og konsernsjef Geir Austigard, til høyre, ser fram mot videre vekst for Øglænd System.
NL170608 En unik avtale for å sikre vekst og utvikling av det nordnorske kulturlivet.
DN170608 Kamp mellom stormaktene og manglende klima-koordinering kan gi 30 prosent vekst i oljeforbruket frem mot 2050, mener Statoils sjeføkonom.
DN170608 Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, sier datasentermarkedet er i en vanvittig vekst .
DN170608 - Det er åpenbart sterkere vekst i økonomien nå, og den er overraskende kraftig.
DN170608 - Det kan godt være, men da kan en frykte lavere økonomisk vekst i verden, og dermed lavere energiforbruk enn ellers, sier Wærness.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning.
DN170608 SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning.
DN170608 I 2020 er prognosen en vekst på 2,2 prosent.
DN170608 Fjoråret endte med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170608 Det er ifølge SSB for tidlig å konkludere med at norsk fastlandsøkonomi allerede nå er inne i en konjunkturoppgang, som defineres av en vekst som er over anslått trendvekst på to prosent.
DN170608 Da ventet byrået en vekst på 1,8 prosent i år og 2,4 prosent neste år.
DN170608 I 2016 ble det solgt 507.000 elektriske biler i Kina - en vekst på 50 prosent - og er det største markedet for elektriske biler.
BT170608 Lovverket står i veien for regjeringens egne mål om bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
AP170608 Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608 Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608 I 2020 lander norsk økonomi pent på den langsiktige trenden med normal vekst .
AP170608 For første gang på mange år var det økonomisk vekst i alle eurolandene i 1. kvartal i år.
AP170608 Dette snur til en stadig sterkere vekst i kjøpekraften i årene fremover.
AP170608 Den årlige veksten i kjøpekraften tar seg kraftig opp, målt med vekst i reallønnen : ¶
AP170608 Vekst i kjøpekraften ¶
AA170608 Produksjonsøkningen det siste året skyldes først og fremst en vekst i foredling og konservering av fisk.
AA170608 For Klæbu betyr Trondheim muskler til å ta vare på kommunens voldsomme vekst i antallet eldre og pleietrengende.
DN170607 Konsernets planer for videre utvikling av selskapets eiendomsportefølje forutsettes å sikre fortsatt vekst og god resultatutvikling i årene som kommer », skriver Mustad-styret om utsiktene for området.
DN170607 Venter redusert vekst i forbrukslån ¶
DN170607 Regjeringen oppjusterte utsiktene til økonomisk vekst i revidert budsjett.
DN170607 Jensen har troen på at samarbeid vil legge grunnlaget for vekst .
DN170607 Høy grad av sosial likhet står sentralt i diskusjonen om økonomisk vekst .
DN170607 - Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom, sier Jensen.
DN170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst .
DN170607 Vekst i forbruket til husholdningene har styrket etterspørselen i norsk økonomi og dermed bidratt til å holde den økonomiske veksten oppe.
DN170607 Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med at den halvårlige rapporten Finasielt utsyn ble lagt frem onsdag.
DN170607 Prognosen for årets vekst er uendret, mens prognosen for neste års vekst er nedjustert fra et anslag på 2,3 prosent.
DN170607 Prognosen for årets vekst er uendret, mens prognosen for neste års vekst er nedjustert fra et anslag på 2,3 prosent.
DN170607 Spesielt feltene i Texas er den største bidragsyteren til vekst i oljeproduksjonen, sa fungerende direktør Howard Gruenspecht i EIA tirsdag, ifølge Bloomberg.
DN170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
DB170607 - Optimismen råder i de fleste markedene, og det er særlig gledelig at viktige volummarkeder som Tyskland og Nederland tror på god vekst , sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm.
DB170607 Finansavisen kan fortelle at Stiansens restaurant og livsverk omsatte for 41,6 millioner kroner i 2016, noe som var en vekst på 5,2 millioner kroner fra året før.
BT170607 I mange delstater er det nå en betydelig vekst i fornybar energi.
AP170607 Lokket av østersens formidable vekst i Asia ønsket skjelldyrkere å dyrke den både i Nederland og i Frankrike.
AP170607 Lokket av østersens formidable vekst i Asia ønsket skjelldyrkere å dyrke den både i Nederland og i Frankrike.
AP170607 » Det er noe helt annet enn historien « vekst i boligprisene på over 600 prosent ».
AP170607 De viktigste driverne er økt kampanjetrykk i Portugal og vekst i den brasilianske økonomien, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Norges sjømatråd.
AP170607 - I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei, sier Paul T.
AP170607 - For torsk ser vi størst vekst for konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst .
AA170607 Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien, vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien i år og neste år.
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.
AA170607 Hovedbudskapet til OECD er uansett utpreget optimistisk for 2017 og 2018 : Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien.
AA170607 - Optimismen råder i de fleste markedene, og det er særlig gledelig at viktige volummarkeder som Tyskland og Nederland tror på god vekst , sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm. ( ©NTB ) ¶
VG170606 Tegning, Nordfjord Vekst
SA170606 Vi står midt i dilemmaet : Hvordan fortsette vekst og velstand, og samtidig være en ansvarlig verdensborger som anerkjenner de menneskeskapte klimaendringene, og som vil bidra til å nå togradermålet ?
SA170606 Vi må bruke dette ståstedet til å skape vekst i nye næringer.
SA170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
SA170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
DN170606 I våre planer ligger det også en forventning om sterk vekst i årene som kommer, både organisk og gjennom oppkjøp, sier Nesbak.
DN170606 Det blir veldig vanskelig å få til en slik økning gjennom organisk vekst , sier Nesbak.
DN170606 - Vi har en god lønnsomhet i selskapet og har ingen problemer med å finansiere organisk vekst på egen hånd.
DN170606 Norwegian Air Shuttles trafikktall for mai viste en vekst i passasjertrafikken ( RPK ) på 17 prosent sammenlignet med året før.
DN170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DN170606 ¶ Men å levere mer energi med stadig økende klimautslipp er en trussel mot finansiell stabilitet og dermed også en hemsko for vekst , sier forfatteren.
DB170606 - Vi har målt utviklingen av passeringer foretatt i bomringen i Oslo og Bærum siden 2012, og ser en tydelig vekst i andel elbilpasseringer i denne perioden.
DB170606 Etter fire år med en voldsom vekst i både statsbudsjettet og antall byråkrater, etterlyser Venstre en mulighet til å heve blikket fra kortsiktig valgkamp til langsiktig og ansvarlig styring.
DA170606 Samtidig er det første gang på to år at boligprisene i Stavanger har positiv 12 måneders vekst .
DA170606 Det er sterkest vekst i landet.
DA170606 12-månedsstatistikken er likevel svakere enn for landet for øvrig som har en vekst på 8,3 prosent.
DA170606 Ser man på det siste året har imidlertid fortsatt Oslo høyest vekst - 16,5 prosent.
DA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
BT170606 SVAK VEKST : - Vi er i en situasjon nå med svært lav rente og fortsatt historisk høye boligpriser.
BT170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606 Årets trygdeoppgjør ga en vekst på 0,38 prosent - den laveste økningen noensinne.
AP170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AP170606 Men påpeker at det likevel gir vekst i 2017.
AA170606 Ser man på det siste året har imidlertid fortsatt Oslo høyest vekst - 16,5 prosent.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DN170605 Ferdigmat har i flere år vært en av kategoriene i dagligvare med høyest vekst innen dagligvare.
DN170605 - Ferdigmat er i vekst og Fjordland fører an, hevder Dale.
DN170605 - Det har vært helt utrolig hvordan et produkt har hatt så høy vekst hvert år.
DN170605 - Alle ser at det er en vekst og ønsker å ta si del.
DB170605 Vi har hatt en vekst på 61 prosent i antall salg av boliger over 15 millioner kroner hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Meier til Finansavisen.
DB170605 Hittil i år har vi en vekst i salg av økologiske varer på 15,4%, skriver Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi i en e-post til Dagbladet.
BT170605 Vi må overgå oss selv med en vekst hvert år som er langt høyere enn noen gang.
AP170605 Det er lett å kritisere en slik kunnskapspyramide, men likevel er det nå slik at mens betydningen av skattestimulanser for å skape økonomisk vekst er åpen for debatt, er halveringstiden for plutonium det ikke.
AP170605 Fiskeoppdrett i enorm vekst og solide fiskerier utgjør nå Norges nest viktigste eksportnæring.
FV170604 Rolf Michaelsen, daglig leder i Bemanningsbyraaet Sørlandet, smiler over et halvår med « fantastisk vekst ».
FV170604 - Men utover i 2017 har vi opplevd en fantastisk vekst , sier daglig leder.
DB170604 - Olje vil være omtrent uendret, det vil være god vekst innen gass og fornybar energi, mens kull taper, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou Offshore.
AP170604 | Verdensbanken spår økonomisk vekst i år og neste år ¶
AP170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AP170604 Banken spår en vekst på 6,5 prosent i år sammenlignet med 6,7 prosent i fjor. | - Man kan være best trent i verden, men likevel ende sist ¶
AA170604 | Verdensbanken spår økonomisk vekst i år og neste år ¶
AA170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AA170604 Banken spår en vekst på 6,5 prosent i år sammenlignet med 6,7 prosent i fjor. ( ©NTB ) ¶ | 50.000 på støttekonsert i Manchester ¶
DB170603 Årsaken var at Paltrow fryktet at hennes tilknytning til Goop begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
VG170602 I annonsene viser de blant annet til at avtalen vil skape jobber og vekst , gjøre dem mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet og reduserer risiko.
NL170602 | Hvordan får vi vekst i naturbasert, bærekraftig reiseliv ?
NL170602 Regionen opplever en formidabel vekst i reiselivet.
DN170602 « Å takle klimaendringer og modernisere energisystemene våre er videre drivkraft for å skape nye arbeidsplasser, investeringsmuligheter og økonomisk vekst », sier Kina og EU i en felles uttalelse.
DN170602 Samtidig er vi et av gamingselskapene med raskest prosentuell organisk vekst i verden, sier GIG-sjefen.
DN170602 Kraftig vekst har sendt aksjen til værs på Oslo Børs, der selskapet i slutten av mai ble verdsatt opp mot fem milliarder kroner - det høyeste siden aksjen ble notert i 2005.
DB170602 Hans forgjenger Barack Obama gikk i går hardt ut mot presidentens beslutning, og hevder på sin side at å satse på Parisavtalen tvert imot vil skape stor vekst for landet, innen klimarelaterte bransjer som vind- og solenergi.
DA170602 Jobber : Såkalt grønne jobber, innenfor blant annet fornybar energi, er i dag i vekst i USA.
DA170602 - Naturens prosesser med vekst og fall.
BT170602 For ambisiøse kulturledere er Bergen ingen middelmådig mellomstasjon, men en unik mulighet til faglig vekst og utvikling.
AA170602 Vi forventet derfor en ytterligere vekst av studenter.
AA170602 Trondheimsavdelingen har utdannet dyktige folk innen en rekke fagfelt, har meget gode tilbakemeldinger fra studentene, levert innenfor budsjettrammene, og var en skole i sterk vekst .
AA170602 Det ble i forkant av beslutningen om nedleggelse registrert god søknadspågang og vi så fram til en betydelig vekst i antall bachelorstudenter.
VG170601 Det internasjonale Energibyrået var på besøk i Oslo denne uken, og gjentok igjen den gledelige nyheten om at verden har hatt økonomisk vekst kombinert med nedgang i utslippene de siste tre årene.
DN170601 Videre fastholder selskapet målet om å levere organisk vekst i hvert fall på linje med markedsveksten, og at de vil fortsette å holde strategien i samme retning.
DN170601 Selskapet vil også bygge for vekst, ved å forsikre at endringene tillater vekst ekspandering og styrke innovasjonsmulighetene, ifølge TDN Finans.
DN170601 Selskapet vil også bygge for vekst , ved å forsikre at endringene tillater vekst ekspandering og styrke innovasjonsmulighetene, ifølge TDN Finans.
DN170601 Selskapet vil allokere kapital til fremtidig vekst gjennom å bygge « One Orkla » og fortsette med lønnsomme oppkjøp og sammenslåinger.
DN170601 Av presentasjonsmaterialet fremgår det at Orkla fastholder målet fra kapitalmarkedsdagen i 2015 om årlig vekst i driftsresultatet ( ebit ) i merkevareområdet på seks til ni prosent per år i perioden 2016-2018.
DN170601 | Ferske PMI-tall : Svakere vekst i industrien ¶
DN170601 Norsk PMI vitner om fortsatt vekst i industrien, men viser en klar tilbakegang i sysselsetting og ordre i mai.
DN170601 Svakere vekst
DN170601 Målet er blant annet å få frem den skjulte økonomien i dagslyset - og dermed skape økonomisk vekst .
DN170601 I første kvartal fikk India en økonomisk vekst på 6,1 prosent.
DB170601 | Paraglider styrtet i Nordland ¶ ¶ 926.000 passasjerer løste billett på Flåmsbana i fjor, en vekst på nesten 19 prosent fra året før.
DB170601 Tresifret millionresultat ¶ 926.000 passasjerer løste billett på Flåmsbana i fjor, en vekst på nesten 19 prosent fra året før.
DB170601 I dag er Flåm en av Norges fremst reisemål for internasjonale turister, og prognosene tyder på fortsatt vekst i årene som kommer.
DB170601 Mindre risiko, bedre vekst
DA170601 Festivalsjef Daniel Engen sier årets fest blir tidenes største, og forteller om stor vekst siden oppstarten av Musikkfest i 2009.
BT170601 Samtidig har Senterpartiets vekst fra 7 prosent ved utgangen av fjoråret stanset på 12,3 prosent - uendret fra april.
BT170601 STANS : Gjennomsnittet av målingene i mai viser at Aps fall og Sps vekst har bremset opp.
BT170601 Arbeiderpartiets fallende oppslutning og Senterpartiets vekst bremset opp i mai, viser gjennomsnittet av meningsmålingene fire måneder før stortingsvalget.
AP170601 Sanliurfa har i likhet med Gaziantep også hatt en imponerende vekst , og har offisielt 1,2 millioner innbyggere.
NL170531 At mennesker, befolkningsgrupper og nasjoner regelmessig kommer friksjon og i konflikt med hverandre er et resultat av den menneskelige natur der vi drives fremover av begjær etter vekst , innflytelse, makt og dominans, - ofte på bekostning av hverandre.
DN170531 Så langt i år har lavpriskjeden falt 4,2 prosent i sammenlignbar vekst , ifølge avisen.
DN170531 Ifølge Bloomberg News var det ventet en vekst på 5,3 prosent, skriver TDN Finans.
DB170531 - Å løfte dette har vært en av de viktigste satsingene for denne regjeringen, sa Solberg, som viste til en rekke reformer regjeringen har satt i gang for å effektivisere offentlig sektor og bidra til vekst .
DB170531 Dessuten ligger ikke framtidig vekst i fossil energiproduksjon.
DB170531 For å få til det må det stimuleres til vekst .
AP170531 Under denne syklusen skifter treet fra vegetativ til generativ vekst .
SA170530 Her må vi lære av de beste eksemplene fra utlandet, der lyntoget har skapt økonomisk vekst , ringvirkninger og nye næringsmuligheter, også for mindre stasjonsbyer.
SA170530 Fra Tyskland viser en ny studie at stasjonsbyene Limburg ( 34.000 innbyggere ) og Montabaur ( 12.500 innbyggere ) har opplevd vekst og oppblomstring etter at lyntoglinja mellom Køln og Frankfurt ble åpnet i 2002.
SA170530 En økonomisk vekst som kun kan forklares med lyntoget.
SA170530 Denne planen vil gi stor vekst i biltrafikken og dermed økte klimautslipp, og ta mye mer areal enn et lyntog.
SA170530 På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst , sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, i en pressemelding.
SA170530 - Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og container selskapet i Norden, med ambisjon om ytterligere internasjonal vekst , sier konsernsjef i Malthus, Arild Ollestad i en pressemelding.
SA170530 - Med denne sammenslåingen er Malthus Uniteam godt posisjonert for ytterligere vekst , og eierne deler visjonen om å utvikle norskeide virksomheter internasjonalt, sier Bård Brath Ingerø, Managing Partner i Reiten & Co og styreleder i Malthus Europe.
SA170530 Mens 80-åringen Stavanger lufthavn stadig fornyer seg og eser ut, jobbes det nå hardt i kulissene for å sikre vekst også i passasjerer og flyruter.
DN170530 Størrelsen på den japanske økonomien har økt fra 536.000 milliarder yen i 1997 til 539.000 milliarder yen i år - en vekst på 0,55 prosent på 20 år - målt i nominelt bruttonasjonalprodukt.
DN170530 Kombinasjonen lav vekst og deflasjon sendte størrelsen på den japanske økonomien lavere i 15 år.
DN170530 Japan fikk en økonomisk vekst i bruttonasjonalproduktet på 2,2 prosent i første kvartal.
DN170530 Det er ingen høy vekst å juble over, men for et land med en fallende befolkning og nesten ingen innvandring, er politikerne fornøyde.
DN170530 For denne bransjen er så avhengig av frihandel og vekst og velstand, legger han til. - « America First » er en risiko ¶
DN170530 - Den giftige kombinasjonen består av svak økonomisk vekst , oljeprisens fall til svært lave nivåer og enorm overkapasitet i våre bransjer, legger han til.
DN170530 - Andelen av handel relativ til økonomisk vekst har falt.
DA170530 Ytterligere vekst
DA170530 Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og containerselskapet i Norden, med ambisjon om ytterliggere internasjonal vekst , sier Arild Ollestad i en pressemelding.
DA170530 På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst , sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, som vil bli en av hovedaksjonærene i det nye selskapet.
DA170530 Ledelsen mener at sammenslåingen gir Malthus Uniteam den riktige kompetansen samt finansielle styrken for ytterligere vekst i Norge, Norden, samt internasjonalt.
VG170529 En betydelig etterspørsel for privatundervisning har ført til et marked i vekst for eksterne læringstilbud.
NL170529 ¶ Figuren viser utviklingen i studenttall på bachelor og masternivå, vekst i antall vitenskapelige ansatte og ekstern konkurransebasert finansiering av forskningen ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ( IIS ).
NL170529 midler innhentet fra Forskningsrådet, EU og/eller næringsliv, hvor det også har vært en god vekst .
DN170529 Dagligvarer på nett har hatt en høy vekst , men sliter med lønnsomheten.
BT170529 Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.
BT170529 Norden har også gått foran når det gjelder sammenhengen mellom likestilling og vekst .
BT170529 Gjennom samarbeid har vi tidligere enn noen andre lyktes med å fjerne sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimapåvirkning.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling, hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst , mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529 Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170529 - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
AP170529 Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170529 - Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann, som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.
DN170528 Dagligvarer på nett har hatt en høy vekst , men sliter med lønnsomheten.
DB170528 Starten på inneværende år har også vært god, med en samlet vekst i første tertial på 5,3 prosent.
DB170528 Både Byggmakker og Coop hadde vekst i fjor, men noe lavere enn markedet.
DA170528 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AP170528 Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528 Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶ Vekst i produktiviteten er den suverent viktigste årsaken til veksten i kaken til fordeling.
AP170528 Svein Eide ¶ Vekst i smarthet betyr nesten alt ¶
AP170528 Mye vekst i næringer med lav produktivitetsvekst.
AP170528 Dermed betyr tjenestenæringenes økte andel av økonomien at samlet vekst i produktiviteten blir lavere.
AP170528 Da får vi heller ingen vekst i velstandsnivået.
SA170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
SA170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
DN170527 Tidligere var det meste av vinterturismen knyttet til områdene rundt Tromsø, men nå er det størst vekst i Finnmark og deler av Nordland.
DN170527 Vekst i nord ¶
BT170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
BT170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
AP170527 Også Felleskjøpet opplever sterk vekst i salget av robotklippere.
AP170527 I år forventes en kraftig vekst i salget.
AA170527 Oslo er fylket med desidert størst vekst , fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i år og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
NL170526 Den har i seg krav om kvalitet, profesjonalitet og drivkraft for vekst med både regional og internasjonal forankring, og den skaper forutsigbarhet for aktørene.
DN170526 Her hjemme kan det heleide datterselskapet Q-Meieriene vise til positiv vekst .
DN170526 Sterk vekst
DN170526 Løsepengevirus er en « bransje » i vekst med store gevinster for bakmennene.
DN170526 Blant annet vil de prøve å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst .
DN170526 « Amerikanske oljelagre fortsetter å falle mer enn det som er normalt for sesongen, og til tross for fortsatt vekst i innenlandsk oljeproduksjon.
DA170526 Sønnedrapet forklares alltid med Rostams behov for å forsvare nasjonen, dens territorium, trygghet og økonomiske vekst .
DA170526 Demokrati skaper vekst , bedre miljø, bedre... alt ! sier Galal engasjert.
BT170526 Vi har heller ikke hatt størst vekst .
BT170526 POD ligger på femteplass på listen over direktoratene med størst vekst mellom 2009 og 2015.
AP170526 Planen skulle fortelle akkurat hva slags kollektivtilbud som trengs i og rundt Oslo for at all vekst i persontransporten her skal skje med kollektiv, sykkel og gange.
AA170526 De vil trolig også forsøke å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst . ( ©NTB ) ¶
DN170525 En bredere økonomisk vekst globalt er positivt for tørrbulkbransjen og burde støtte markedet.
DN170525 I likhet med de fleste økonomer og analytikere har den amerikanske banken Goldman Sachs ingen tro på Trump-administrasjonens forutsetninger om et langsiktig årlig økonomisk vekst på tre prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB170525 Det dreier seg om å skape inkluderende økonomisk vekst , og at mennsker føler seg inkludert i det landet de kommer til.
DB170525 Det er som vi til enhver tid er bare ett valg unna politisk sammenbrudd og slutten på det liberale hegemoni som har gitt oss vekst og fremskritt i hele etterkrigstida.
AP170525 Han viser til at mange år med kutt i Europas forsvarsbudsjetter er snudd til vekst de siste årene.
AA170525 Oslo er fylket med desidert størst vekst , fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i 2017 og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
NL170524 Samisk identitet og stolthet har mange steder vært i vekst de siste tiårene, men også samiske samfunn er mangfoldige.
DN170524 Ifølge Axios har budsjettet lagt inn forutsetninger om to tusen milliarder dollar i ekstra inntekter for staten som følge av økt økonomisk vekst .
DN170524 Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶
DN170524 Svakere økonomisk vekst og voksende gjeld gjør at kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderer Kina.
DN170524 De har satt som mål å skape en stabil vekst på rundt 6,5 prosent årlig frem til 2021.
DA170524 - Fordi det er en vanvittig spennende næring som er skikkelig i vekst og som er en viktig verdiskaper for det norske samfunn.
DA170524 Byrådet i Oslo feiret dette som en seier, fordi det mener en slik løsning vil forhindre vekst i biltrafikken inn til Oslo sentrum.
AP170524 Det er anslått at det er over 2000 moskeer i Storbritannia, en sterk vekst de siste årene.
AP170524 Olje, gass, fornybar og kjernekraft bygger bro fra en økonomi som var svært avhengig av olje og gass, til en økonomi som skal sikre bærekraft i vår økonomiske vekst .
AP170524 Olje, gass, fornybar og kjernekraft bygger bro fra en økonomi som var svært avhengig av olje og gass, til en økonomi som skal sikre bærekraft i vår økonomiske vekst .
AA170524 For øvrig konkluderer IMF med at norsk økonomi er i klar bedring og anslår en vekst på 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år.
AA170524 Det er i tråd med anslagene i revidert nasjonalbudsjett på henholdsvis 1,6 og 2,4 prosents vekst i Fastlands-BNP.
AA170524 Telenor var nest mest omsatt og dagens vinner med en vekst på 2,8 prosent.
SA170523 Gjennom slike prosesser skapes grunnlag for videre personlig indre vekst og refleksjon.
SA170523 Foto : Peter Byrne /PA / AP / NTB scanpix ¶ | Vekst for Med Israel For Fred etter LO-vedtak ¶
SA170523 Det er en rekordrask vekst , sier daglig leder Conrad Myrland i Med Israel For Fred ( MIFF ) til Vårt Land.
NL170523 | Dette bilmerket sørget for enorm vekst : Det har tatt litt av ¶
NL170523 Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.
NL170523 Her skal innenriks- og utenrikspolitikk møtes for samfunnsutvikling og vekst .
FV170523 - Uten vekst stagnerer du, sier Grethe Tønnesen, som drev familiebedriften fra 1981 til sønnen Henrik overtok fra 2006.
DN170523 Trump legger til grunn en årlig økonomisk vekst , verdiskaping målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ), på tre prosent.
DN170523 Trump gjør dermed som han har sagt og vil redusere det offentliges rolle i samfunnet og kutter i velferdstiltak, og satser heller på at økonomisk vekst skal sørge for at de som i dag trenger hjelp får seg jobb og betaler skatt.
DN170523 CBO opererer med en langsiktig årlig vekst på 1,9 prosent.
DB170523 Han forteller at det var rundt seks polititfolk som pågrep mannen, som kaféeiren beskriver som relativt kort av vekst .
DB170523 På Sørlandet er det også mange muligheter for vekst innenfor papiret til noble Fædrelandsvennen : « Poet dro på fest OG KOM HJEM SOM KRIMFORFATTER ».
DA170523 Det er en rekordrask vekst , sier daglig leder Conrad Myrland i Med Israel For Fred ( MIFF ) til Vårt Land.
DA170523 ( ANB ) ¶ | Vekst for organisasjonen Med Israel For Fred ¶
BT170523 Regjeringen tilbyr jordbruket en vekst på 8.000 kroner - altså bare halvparten.
BT170523 Skal atomavtalen lykkes, må iranerne oppleve en gevinst i form av økonomisk vekst .
AP170523 Til tross for at vi har stoppet mer enn ti års nedgang i abonnementsmassen og nå opplever god vekst , så veier ikke dette opp for fallet.
VG170522 De var regjerende mestere og hadde store ambisjoner om spill i Europa og svimlende vekst i anlegget på Fornebu.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
NL170522 Dette utgjør en stor hemsko for næringsetablering, utvikling og vekst i byen.
DN170522 Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170522 | Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi ¶
DN170522 Så skal vi fortsette å vokse, sier Helgaker om selskapets vekst .
DN170522 Det er fantastisk å se at en vekst på over 1,5 milliarder fra ett år til et annet.
DN170522 - Vinnerne i det norske mobilmarkedet i fjor var Ice som vokste med 148.000 kunder og Hello som fikk en vekst på 38.000 kunder, sier direktør Torstein Olsen i Nkom.
DN170522 - Men det er egentlig en vekst , sier Olsen.
DN170522 - Innstrammingsprogrammet i Hellas går i riktig retning, sa Schäuble, men understreket i forkant av møtet at det er nødvendig å få på plass strukturelle reformer for å stimulere vekst i gresk økonomi.
DN170522 Dreyer mener også trenden med lavere vekst i befolkningen kommer til å gi et annet boligbehov fremover.
DN170522 Trumps finansminister, den tidligere banktoppen Steve Mnuchin, har i lang tid insistert på at Trump-administrasjonens reformer vil føre til tre prosents vekst .
DN170522 Budsjettforslaget skal legge til grunn at Trumps helsereformforslag gjennomføres og at USA vil oppnå tre prosents økonomisk vekst de neste årene, to punkter fagfolk og politikere fra begge partier har sådd tvil om.
DN170522 Nye personvernlover gir vekst
DN170522 Daglig leder Pål Reinert Bredvei ( fra høyre ) forklarer Documasters vekst med digitaliseringsbølgen.
DB170522 Partiet landet på et slags kompromiss i spørsmålet om vekst .
DB170522 MDG vil ikke jobbe for økt vekst , men vil heller ikke aktivt jobbe mot det.
DB170522 Helt sentral i denne konfliktlinjen er spørsmålet om økonomisk vekst .
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst, og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
DB170522 Det nevnte forslaget hadde som hovedmålsetning å skape grønn vekst , og baserte det på en økonomisk beregning som forutsatte ressursproduktivitetsforbedring ( økt ressursutnyttelse ) på fem prosent per år, kombinert med en vekst i BNP på 1-2 prosent i året.
DB170522 Dermed avfeide landsmøtet for eksempel et spennende forslag til partiprogrammet som innebar mål om « moderat økonomisk vekst ».
DB170522 Med en synkende oljeetterspørsel og grønne næringer i sterk vekst virker det mest som om det er Skogen Lund og NHO som ikke har solide planer for fremtiden.
DA170522 Dette vil gi betydelige forbedringer, men vil det være nok til å endre transportvanene slik at målet om null vekst i personbiltrafikken nås ?
AP170522 Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
AP170522 Temer har gjennomført reformer som har bidratt til å legge til rette for økonomisk vekst .
AP170522 For ett år siden mente prognosemakerne at Brasil allerede i år skulle ha positiv vekst , men nå ventes det at dette blir utsatt, og at landet først kommer på plussiden i 2018, som grafikken viser.
VG170521 - Senterpartiets voldsomme vekst er en stor trussel for både Venstre og KrF, fordi disse to ligger så nær sperregrensen.
DN170521 Fortrengt vekst ?
DN170521 Av en samlet vekst i nye årsverk på drøyt 7.900, kommer 1.700 fra oppgaver innenfor drift, mens 6.200 årsverk er knyttet til vedlikehold.
AA170521 Slik Miljøpartiets vekst fikk alle de andre partiene til å snakke om miljø ved forrige valg, har Sps sterke framgang fått alle til å snakke om distrikt.
DB170520 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på BI, og annenkandidat for MDG i Oslo.
DB170520 Bøndenes krav ville gitt en vekst på 9 prosent.
DA170520 Sjøfisketurismen er i sterk vekst .
DA170520 Fisketurisme i vekst
DA170520 - Vi merker en betydelig vekst i etterspørselen, sier Cecilie Rygg Nordskag, som er daglig leder i Din Tur, som er en av de største turoperatørene innen sjøfisketurisme i Norge, med over 140 samarbeidspartnere i hele landet. 80 prosent av gjestene kommer Tyskland.
DA170520 - Turistfiske er en næring i vekst , og vi har de siste årene fått mange gode anlegg og profesjonelle aktører som driver bærekraftig.
DA170520 Eksplosiv vekst
BT170520 Det er stort potensial for videre vekst , sier daglig leder Stian Overå.
BT170520 Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø.
VG170519 Hevingen av sanksjoner har ført til en økonomisk vekst på over 6 prosent siste år, men arbeidsledigheten er fortsatt på 12,5 prosent, og særlig de unge er hardt rammet.
VG170519 Det ligger også mestring og vekst i å lære noe vanskelig.
VG170519 Reformvennlige og mer moderate Hassan Rouhani fikk i stand atomavtalen i 2015, forbedret relasjonene med Vesten, men hevingen av visse sanksjoner har ikke ført til en så sterk økonomisk vekst som håpet.
VG170519 Han har brukt folks misnøye med treg økonomisk vekst og arbeidsledighet til å oppnå stor støtte.
SA170519 | Lav vekst i folketallet ¶
NL170519 Kampen har hele tiden stått om de skal videreforedles i Norge, skape industri, eksportinntekter og vekst eller om de skal selges til høystbydende.
NL170519 En slik vekst er utenkelig uten sterke, forpliktende avtaler og relasjoner til eksportlandene.
DN170519 Så lav vekst har det ikke vært i første kvartal siden før EUs utvidelse av det indre markedet i 2006, ifølge SSB.
DN170519 Vi opplever allerede god vekst i de nordiske markedene, og jobber nå aktivt med en etableringsstrategi i markeder som Tyskland, Østerrike og Sveits i tillegg til at vi har begynt å se på USA og Canada.
DB170519 Våre statsråder er best i klassen, næringslivet er i vekst , aldri har kommuneøkonomien vært bedre, strafferammene er historisk høye, barnefattigdommen er satt i fokus og aldri før har samferdsel hatt så høy prioritet.
DA170519 - Trikken har rundt 50 millioner passasjerer i året, og er også den transportformen som har hatt høyest vekst i antall reisende.
DA170519 - MDGs vekst og framgang har stagnert og gått noe tilbake etter lokalvalget i 2015.
AP170519 SVAK VEKST : Daglig leder i Flåm Utvikling AS, Sivert Bakk, forventer bare en svak vekst i passasjertallene i år.
AP170519 SVAK VEKST : Daglig leder i Flåm Utvikling AS, Sivert Bakk, forventer bare en svak vekst i passasjertallene i år.
AP170519 Også i år ser det ut til at Flåmsbana vil oppleve vekst .
AP170519 Han melder om vekst i alle turistgrupper - cruisepassasjerer, bussturister, enkeltreisende og norske og utenlandske passasjerer.
AP170519 - Vi forventer en sesong på linje med fjoråret, men med en svak vekst , sier Bakk.
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
AA170519 | Lav vekst i folketallet ¶
AA170519 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
AA170519 Kanskje var Miljøpartiets vekst like mye et uttrykk for at velgerne ønsket et alternativ - nye, friske folk som ikke lignet på de tradisjonelle politikerne ?
AA170519 De må våge å være de eneste som prioriterer livskvalitet framfor økonomisk vekst .
SA170518 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på Handelshøyskolen BI, og annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
NL170518 Vi er midt inne i en økonomisk omstilling, hvor vekst i andre eksportrettede næringer er nødvendig for å kompensere for fallende oljeinntekter.
NL170518 Enten det gjelder økonomisk vekst , arbeidsplasser, migrasjon eller klimautfordringer.
FV170518 Hjelpemiddelsentralen opplever en kraftig vekst i etterspørselen etter hjelpemidler som kan gi økt livskvalitet, hjelpe folk til å bli stående i arbeid og bli boende hjemme.
DN170518 Ikke en gang overraskende høy økonomisk vekst har klart å skape optimisme.
DN170518 Den japanske økonomien fikk en vekst på 2,2 prosent i første kvartal - høyere enn ventet.
DN170518 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
DN170518 De fleste vellykkede selskaper er gode på tradisjonell forretningsutvikling som belønner forutsigbar vekst og risikoredd ledelse.
DB170518 Analytikerne hadde på forhånd ventet seg en vekst på 0,5 prosent.
DB170518 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom elektrisitet og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre.
DB170518 - Vi er kommet på et så høyt nivå, rundt 35.000 enheter, at det er vanskelig å se for seg ytterligere vekst .
DB170518 - Først i 2018 får vi utflating eller en forsiktig vekst , så heller ikke neste år vil oljeinvesteringene være noen viktig driver.
DB170518 Ledigheten er nå på vei ned, og norsk økonomi er i vekst . 2.
AP170518 Han er fagansvarlig og forsker innenfor grønn innovasjon og grønn vekst på Handelshøyskolen BI, og annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
AP170518 Vil partiets oppskrift gi rask nok vekst i nye og tradisjonelle andre næringer ?
AA170518 * Velferd : Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.
DN170517 Vipps var tidligere et rent DNB-prosjekt, men har fått inn allierte som gir vekst og ruster dem mot utenlandske fremstøt.
DN170517 Elisabeth Haug i Vipps forteller om vekst på 17. mai - og svært kraftig vekst i mai.
DN170517 mai - og svært kraftig vekst i mai.
DN170517 - Utsiktene peker mot sterk vekst i bruttonasjonalproduktet også i år, skriver sentralbanken på Island i sin redegjørelse for rentekuttet.
DN170517 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener de aller fleste indikatorene bekrefter at det er vekst i sysselsettingen i Norge.
DN170517 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170517 Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DB170517 Laget er preget av sterk vilje til reformer, særlig for å modernisere og skape vekst i fransk økonomi, klippefast tro på samarbeidet i EU, vekt på likestilling og sterk vilje til innsats for miljø og klima.
AP170517 En slik aktiv håndheving av konkurranseloven dempet Norgesgruppens vekst , mens Coop vokste.
VG170516 Både Merkel og Macron mener Europas utfordringer med høy innvandring, svak økonomisk vekst og en vedvarende terrortrussel best løses i et enda mer forpliktende internasjonalt samarbeid.
SA170516 Og vi jobber med rammebetingelser for næringslivet på en fornuftig måte som skaper arbeidsplasser og vekst .
SA170516 Et godt flyrutetilbud er en forutsetning for ny vekst i Stavanger-regionen.
SA170516 Veksten er relativt bred med en sunn vekst både i produksjon og tjenesteyting.
SA170516 Også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst .
SA170516 Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
SA170516 Neste år er det ventet en vekst på 2,4 prosent i Fastlands-BNP, ifølge prognosene i revidert nasjonalbudsjett.
SA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
SA170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom el og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre, skriver DNB-økonom Fjære ¶
DN170516 | Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶
DN170516 Norsk økonomisk vekst , målt etter bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge, endte sterkere enn forrige kvartal.
DN170516 Vekst i USAs oljeproduksjon, økning i produksjonen i Libya, og tegn til økt fornyet vekst i produksjonen i Nigeria, kan bidra til problemer for Saudi-Arabias og Opecs strategi for å få oljemarkedet i balanse.
DN170516 Møter motstand i USA, Libya og Nigeria ¶ Vekst i USAs oljeproduksjon, økning i produksjonen i Libya, og tegn til økt fornyet vekst i produksjonen i Nigeria, kan bidra til problemer for Saudi-Arabias og Opecs strategi for å få oljemarkedet i balanse.
DN170516 Enorm vekst
DN170516 Norsk økonomisk vekst på 0,6 prosent ¶ ¶ | 153 purringer til Solberg fra Stortinget ¶
DN170516 - Dette er gode nyheter for en økonomi som fortsatt trenger vekst og omstilling, sier Kreutzer.
DB170516 Hittil i år er det likevel en vekst på 16 prosent i igangsettingen av boliger sammenlignet med i fjor.
DB170516 Analytikerne hadde på forhånd ventet seg en vekst på 0,5 prosent.
DB170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom elektrisitet og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre.
DB170516 - Veksten var relativt bredt basert, med sunn vekst i produksjon av både varer og tjenester.
BT170516 Men dette valget handler også om et grunnleggende spørsmål, som er et sentralt tema i den norske regjeringens veivalgsmelding, som nylig ble lagt fram for Stortinget : Kan internasjonal handel og forpliktende samarbeid fremme økonomisk vekst og sosial fremgang, eller er svaret på ulike utfordringer en lukking av grensene ?
AA170516 Veksten er relativt bred med en sunn vekst både i produksjon og tjenesteyting.
AA170516 Også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst .
AA170516 Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
AA170516 Neste år er det ventet en vekst på 2,4 prosent i Fastlands-BNP, ifølge prognosene i revidert nasjonalbudsjett.
AA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
AA170516 - Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom el og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre, skriver DNB-økonom Fjære ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170516 Igangsetting av nye leiligheter har en vekst på 18 prosent, mens eneboliger går tilbake med 4 prosent.
AA170516 Det er likevel en vekst på 16 prosent i igangsettingen av boliger hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.
SA170515 Sykkelsporten er i vekst , med stadig flere som vil være med.
DN170515 Dette gjøres for å fremme vekst - både i våre respektive regioner og globalt, sa den kinesiske presidenten.
DB170515 I den overordnede økonomiske politikken vil MDG fase ut olje- og gassnæringen over en 20-årsperiode og legge vekt på « livskvalitet og økologisk bærekraft » fremfor økonomisk vekst .
DB170515 Årets vekst skyldes blant annet det nye bryggeriet, som i år ventes å omsette for 20 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB170515 I år ventes en vekst på 22 prosent til 350 millioner.
DB170515 22 prosent vekst
DA170515 I den overordnede økonomiske politikken vil MDG fase ut olje- og gassnæringen over en 20-årsperiode og legge vekt på « livskvalitet og økologisk bærekraft » fremfor økonomisk vekst .
BT170515 Tallene for april viste en svakere vekst i boligprisene.
BT170515 NEDTUR : Tallene for april viste en svakere vekst i boligprisene.
BT170515 FORSIKTIG VEKST , LITT NEDGANG : Det som avisene, bankene og eiendomsmeglerne har likt å kalle « boligfesten », kan nærme seg et mer avslappet nachspiel ; folk er fremdeles godt beruset, men det er ikke mye drikke igjen.
AP170515 Sykkelsporten er i vekst , med stadig flere som vil være med.
SA170514 Et øyeblikk som skal gi dem vekst .
SA170514 Rogaland får en god vekst i statlige midler til infrastruktursatsingen.
DN170514 En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med inntektsmålet som Stortinget har satt, mener jordbrukets forhandlingsutvalg.
DN170514 En annen svakhet er ifølge regjeringen at befolkningsvekst, økonomisk vekst , teknologiutvikling og statlige tiltak fremover ikke inngår i kalkylene.
DN170514 april skrev DN om hvordan det gikk da Snapsale-gründer Geir Engdahl ( bildet ) fikk Schibsted Vekst inn som eier.
DA170514 En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med inntektsmålet som Stortinget har satt, mener jordbrukets forhandlingsutvalg.
AA170514 En annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst , teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene.
VG170513 Dette vil skje parallelt med at vi fortsetter den vellykkede strategien for vekst , som for første gang på mange år har gitt en økning i antall medlemmer, sier Olaf Thommessen. | « Skam » vant Gullruten-pris for årets TV-øyeblikk ¶
SA170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
DN170513 mai, men vi ser en kraftig vekst i salget av musserende viner i dagene før.
DA170513 Cruisetrafikken, som regnes som verdens mest forurensende form for turisme, er i sterk vekst , og ifølge næringens framtidsprognoser vil den dobles de neste 25 årene.
BT170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
AP170513 Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.
VG170512 Med vekst i fornybar energi og billig olje fra fracking er det likevel en fare for at vi tar for stor risiko.
VG170512 For å sikre fremtidig velferd trenger vi omstilling og vekst i privat sektor.
VG170512 De viser til fallende arbeidsledighet og økonomisk vekst både i oljesektor og fastlands-Norge.
VG170512 Økonomisk vekst er løsningen, ikke problemet ¶
VG170512 Han mener at oljepengebruken har vært trappet opp for raskt, smurt av svekket kronekurs og raskt vekst i oljeformuen.
NL170512 - Det har vært en høy vekst i antall overnattinger i nord i tre år på rad.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen ( 42 ) slutter etter å ha gitt fondet Storebrand Vekst en årlig avkastning på 14 prosent siden 2009.
DN170512 IT- og telekomanalytiker Fredrik Thoresen, fra SEB og tidligere DNB Markets, overtar som ny forvalter av Storebrand Vekst og Storebrand Optima Norge 1. juni.
DN170512 « Ser man på historikken for fondet Storebrand Vekst er det et distinkt skille mellom perioden før Andreas Lorentzen overtok, og i hans periode.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen har gjort stor suksess med Storebrand Vekst de siste åtte årene.
DN170512 Storebrand-forvalter Andreas Berdal Lorentzen ( 42 ) slutter etter å ha gitt fondet Storebrand Vekst en årlig avkastning på 14 prosent siden 2009.
DN170512 Storebrand Vekst var ett av de dårligste aksjefondene som investerer i aksjer på Oslo Børs før Lorentzen overtok i januar 2009.
DN170512 Siden 2011 har Finansco hatt Storebrand Vekst som en viktig komponent i sine kundeporteføljer, med « formidabel » meravkastning, påpekes det.
DN170512 Fredrik Thoresen starter som ny forvalter av Storebrand Vekst og Storebrand Optima Norge 1.juni.
DN170512 Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DN170512 Mediehuset opplever samtidig en sterk vekst i digitalt reklamesalg.
DB170512 At økte forskjeller gir mer vekst er i hvert fall en slags teori.
AP170512 Schibsted ASA hadde 4 milliarder kroner i driftsinntekter første kvartal i år, en vekst på 5 prosent.
AP170512 Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen - men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.
AP170512 Rapporten slår fast at antall abonnenter er i vekst hos Schibsted-avisene.
AA170512 Flere investeringer, kraftig vekst i eksportmarkedet og høyt forbruk bidro til kvartalsveksten i Tysklands bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AA170512 Schibsted ASA hadde 4 milliarder kroner i driftsinntekter første kvartal i år, en vekst på 5 prosent.
AA170512 En god kostnadskontroll kombinert med vekst i digitale nyhetsprodukter og et redusert fall i annonseinntekter fra papiravisene har ført til en bedre driftsmargin.
AA170512 - Det har vært en høy vekst i antall overnattinger i nord i tre år på rad.
SA170511 Feststemningen er på vei tilbake etter nye tall om fallende ledighet og betydelig vekst for Fastlands-Norge.
SA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 | EU tror på sterkere økonomisk vekst
DN170511 I eurosonen er det ventet en vekst på 1,7 prosent i 2017 og 1,8 prosent i 2018.
DN170511 EU-kommisjonen venter en økonomisk vekst på 1,9 prosent i EU som helhet i 2017.
DN170511 Det ventes vekst i samtlige medlemsland.
DN170511 I revidert budsjett anslår Finansdepartementet en vekst på 1,6 prosent i fastlandsøkonomien i 2017.
DN170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 « Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser. », heter det i børsmeldingen fra selskapet.
DN170511 De største økonomiene har innfridd med en økonomisk vekst som har vært som ventet - eller litt bedre.
DN170511 - Sparebanken er jo her for å bidra til vekst og utvikling i landsdelen.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
DA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
DA170511 Det skyldes i hovedsak lavere vekst i grunnbeløpet som følge av at lønnsveksten i 2016 og 2017 ble lavere enn anslått, fremgår det av nasjonalbudsjettet.
DA170511 Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
BT170511 - Det er ventet en sterk vekst innen marin sektor i årene fremover.
AP170511 Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 ( anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes ) : ¶ 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon ( 1,7 prosent ). 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledig
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 ( anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes ) : ¶ 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon ( 1,7 prosent ). 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved ant
AP170511 Men blant annet lavere vekst i pensjoner og nedjustert lønnsvekst i år betyr også lavere skatteinntekter.
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 Lenger ned på omsetningslisten er REC med en vekst på 10,1 prosent.
AA170511 Kommunene har hatt en sterkere vekst i sine inntekter og kommunene har styrt økonomien godt.
AA170511 - Halvparten av fallet skyldes vekst i den eldre befolkningen og økt innvandring.
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
AA170511 Vekst i BNP i Fastlands-Norge ventes i år å ligge på 1,6 prosent og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.
SA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
SA170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
SA170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
NL170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
NL170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
DN170510 Både Marine Harvest og Salmar venter en global vekst på seks prosent for resten av 2017, og venter at de vil øke egen vekst med henholdsvis 12 prosent og 18 prosent i samme periode.
DN170510 Både Marine Harvest og Salmar venter en global vekst på seks prosent for resten av 2017, og venter at de vil øke egen vekst med henholdsvis 12 prosent og 18 prosent i samme periode.
DN170510 Bjølgerud mener hotelleiere og - drivere både Oslo og Stockholm, som begge steder opplever pen vekst i både belegg og oppnådde rompriser for tiden, vil få litt å bryne seg på.
DN170510 Urban hadde 27 prosent vekst fra 2015 til 2016, ifølge Virkes bransjestatistikk.
DN170510 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170510 Kaplan mener det må gjøres dramatisk mye mer for å gi arbeidsledige arbeid, for å unngå svak vekst , melder Bloomberg.
DN170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikken er motsatt. 1. mai falt på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer Spruit.
DN170510 - Ikke veldig sprek vekst
DN170510 Kjerneinflasjon er et sentralt økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170510 Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170510 Alle lovet lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og oppgjør med korrupsjonen i landet.
DA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet.
DA170510 Vekst opp - ledighet ned ¶
DA170510 Det var en sterk vekst i både rute- og chartertrafikk, med økning på henholdsvis 13,9 og 43,4 prosent.
DA170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en pressemelding.
DA170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en presse
BT170510 Noen føler allerede at den norske identiteten er truet, og Senterpartiets vekst har ikke bare ført til at alle snakker om distriktspolitikk, men også en mer nasjonalromantisk retorikk.
BT170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
AP170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea.
AP170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
AA170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Polaris Media melder om betydelig resultatfremgang i første kvartal etter god vekst i abonnements- og trykkinntekter.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, skriver Polaris Media i en pressemelding.
AA170510 | Senterpartiet vekst kan være over ¶
AA170510 Antall abonnenter vokste 3 prosent, og utviklingen drives av at konsernet har en vekst på 95 prosent innen abonnenter som kun bruker de digitale abonnementsproduktene.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, heter det i en pressemelding fra selskapet onsdag ettermiddag.
VG170509 Pauline ønsker seg tilbake til tiden med Park Chung-hee, diktatoren fra en tid da disiplin og økonomisk vekst gikk foran demokratiske reformer og menneskerettigheter.
DN170509 Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care kunne alle vise til vekst .
DN170509 Det var kun innenfor forretningsområdet Orkla Food Ingredients at selskapet ikke rapporterte organisk vekst i kvartalet.
DN170509 Dagligvarekonsernet Orkla rapporterte om vekst i tre av fire forretningsområder, og klarte nesten å nå analytikernes forventninger i første kvartal.
DN170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DN170509 Landet er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
DN170509 Det tilsvarer en vekst på 36 prosent.
DN170509 I første kvartal fikk Kina en svakt høyere økonomisk vekst enn i fjor, men internasjonale finansinstitusjoner, blant annet Nordea og Nomura, tror at veksten vil bli lavere resten av året.
DN170509 Dette førte imidlertid til en kraftig vekst i utlån via gråmarkedet, ifølge Moody's.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Landet er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst , arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Sør-Korea er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.
AP170509 Og til tross for den altomfattende interessen for Nord-Korea i valgkampdekningen, legger sørkoreanske velgere flest mer vekt på kamp mot korrupsjon, økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, især for ungdom, viser en meningsmåling fra Real Meter, gjengitt av CNN.
AP170509 Byen Gaziantep på grensen til Syria kalles en av « de anatoliske tigrene » fordi den har hatt den så forbløffet økonomiske vekst de siste tiårene.
AP170509 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
AP170509 Orkla skriver i børsmeldingen om resultatet at fremgangen i hovedsak er relatert til vekst innenfor merkevarevirksomheten.
AP170509 Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende, sier konsernsjef Peter A.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, skriver kronikkforfatteren.
AA170509 Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, og der Norge er i ferd med å ta en viktig posisjon.
SA170508 Et klart flertall av bedriftene i Rogaland venter vekst det kommende året.
SA170508 Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst , nye arbeidsplasser, forskning og utvikling, virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.
SA170508 Økonomien er i sterk vekst i Israel, og arbeidsledigheten er lav.
DN170508 « Sterk vekst i inntjeningen til energiselskapene bidrar naturlig nok mye til å trekke opp totalen, men inntjeningsveksten er positiv i stort sett alle andre sektorer, utenom telekom.
DN170508 Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DN170508 Ifølge nyhetsbyrået TDN Finans ser Axactors konsernsjef Endre Rangnes høy vekst i salg av gjeldsporteføljer i Norden fremover.
DN170508 For oss, som starter fra et relativt beskjedent nivå, ser vi for oss en spennende vekst de neste to til tre årene i det nordiske markedet, sier Rangnes til TDN Finans.
DN170508 - Vi venter en stor vekst i salg av porteføljer i Norden fremover, på grunn av stor vekst i konsumlån og kredittkortgjeld.
DN170508 - Vi venter en stor vekst i salg av porteføljer i Norden fremover, på grunn av stor vekst i konsumlån og kredittkortgjeld.
DN170508 Banken mener den plutselige nedgangen fredag, en såkalt « sell-off », blant annet skyldes at investorer solgte unna olje etter en brå nedgang i kobber og jernmalm dagen før på grunn av bekymringer over vekst i Kina.
DN170508 - Det er en veldig god eier med betydelig finansiell styrke som gjør vår vekst og nye oppkjøp mulig, sier han.
DN170508 Europas fire største lavprisflyselskaper har hatt en økning på 9,3 millioner passasjerer i årets fire første måneder - en samlet vekst på 13,4 prosent.
DN170508 Selskapet har registrert vekst i antall relevante prosjekter som oljeselskapene forventer å sanksjonere i løpet av de neste årene », heter det i kvartalsrapporten mandag.
DN170508 · Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DB170508 Vekst
DA170508 Tønnesson frykter også at dårligere vilkår for økonomisk vekst kan gi ytterligere grobunn for nasjonalismen.
DA170508 Grunnen til at Tønnesson særlig peker på den femte faren er at han ser Øst-Asias politiske lederskaps aktive prioritering av økonomisk vekst - fremfor nasjonal rivalisering - som den viktigste forklaringen på at freden kom i stand og at den har vart så lenge.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ? spør regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO i dette debattinlegget.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ?
AP170508 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
VG170507 Uten disse selskapene hadde ikke IS hatt sin eksplosive vekst , og mulighet til å utvikle seg til verdens mest fryktede terrororganisasjon, heter det i søksmålet.
DN170507 Ansetter 60 rådgivere etter vill vekst i videomøter ¶
DN170507 | Ansetter 60 rådgivere etter vill vekst i videomøter ¶
DN170507 | Ansetter 60 rådgivere etter kraftig vekst i videomøter ¶
DN170507 Regjeringen anslår en vekst på 1,7 prosent i år, mens DNB tror økonomien vil vokse med 1,6 prosent.
DN170507 Men hvis vi skal få til en omstilling i norsk økonomi, med vekst i annen eksportrettet virksomhet, må vi være varsomme med hvor ekspansiv finanspolitikken er over tid, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets til NTB.
DN170507 Ekspertene viser både til økt økonomisk vekst , stabil eller fallende arbeidsledighet og at oljenedturen går mot slutten.
DN170507 - Da vil la fram budsjettet for 2017 la vi opp til mindre vekst i oljepengebruken enn de to foregående årene.
DA170507 Frankrikes økonomiske vekst var på beskjedne 1 prosent i 2016.
BT170507 - Det skyldes både vekst i transportsektoren og at flere utenlandske aktører operer i Norge.
AP170507 | - Miljøproblemer hindrer vekst i oppdrettsnæringen ¶
DN170506 Rune Røsten ( til venstre ) leder Schibsteds investeringsprogram mot gründere, Schibsted Vekst .
AP170506 Og der norsk kapital sørget for oppstarten, er det kinesiske investorer som nå sikrer at selskapet har midler til videre utvikling og vekst , fremgår det av nHacks hjemmesider.
AP170506 Men luseproblemet har også en annen konsekvens : Det står i veien for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
DN170505 « Både solid vekst i sysselsettingen, som viser at den lave veksten i mars var tilfeldig.
DN170505 Norwegian hadde en vekst i passasjertrafikken på 22 prosent, og en yield på 0,41 kroner.
DN170505 « Vi er enige om at handel er en av de viktigste motorene for økonomisk vekst og utvikling.
DN170505 Asia i dag : Kina-eksperter uenige - vekst eller stagnasjon ?
DN170505 Rune Røsten ( til venstre ) leder Schibsteds investeringsprogram mot gründere, Schibsted Vekst .
DB170505 Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.
DB170505 Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst , høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet - med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.
DB170505 - Perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst , høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet, skriver artikkelforfatteren.
DA170505 Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016.
DA170505 At hun alltid kom til å være undervurdert, fordi hun var så ung da hun slo gjennom, fordi hun er jente, liten av vekst , søt, har vært barnestjerne på Nickelodeon, hvit kvinne som synger r & b, fordi hun har katteører på hodet.
VG170504 Situasjonen i Midt-Norge har så langt vært ganske annerledes enn i Oslo, men også der med vekst , dog noe mer måteholden.
VG170504 - Det har jo vært en roligere vekst i Trondheim enn mange andre storbyer.
SA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
SA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
SA170504 - Banken er klar for vekst , sier administrerende direktør Trine Karin Stangeland.
DN170504 Totalt ble det i EU registrert 24.592 elbiler, noe som er en vekst på nesten 50 prosent fra første kvartal i 2016.
DN170504 Størst vekst er det derimot hybrider som ikke kan lades som har i Europa.
DN170504 Også for ladbare hybrider kommer Norge på en annenplass i antall, med 5607 i første kvartal, en vekst på 77 prosent fra året før.
DN170504 Med lavere underliggende vekst har da årsveksten kommet seg noe ned i løpet av de siste månedene.
DN170504 - Med lavere underliggende vekst - uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten, vil årsveksten fortsette å avta gjennom året ; nedgangen vil se bratt ut, skriver Gonsholt Hov.
DN170504 Fremover regner selskapet med å klare en organisk vekst på 1 til 2 prosent, med en driftsmargin ( ebitda ) på 37 prosent.
DN170504 - I Thailand og Malaysia bidro dette til tosifret vekst i antall kunder med etterbetalte abonnementer, og vi jobber med å takle den fortsatt intense konkurransen i kontantkortmarkedet, skriver Brekke.
DN170504 Nordea venter svakere kinesisk vekst i år.
DN170504 Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst , som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
DN170504 - Vi jobber vi hele tiden med å utvikle avtalene basert på innspill fra gründere og debatt i startup-miljøer, sier daglig leder Rune Røsten i Schibsted Vekst .
DB170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
DB170504 Med lavere underliggende vekst har også årsveksten kommet noe ned i løpet av de siste månedene.
DB170504 Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret, mens det i snitt var ventet en sesongjustert vekst på 0,5 prosent.
DB170504 Sist gang boligprisene hadde en såpass moderat vekst i begynnelsen av året var i 2008.
DB170504 Boligprisveksten flater ut etter en lang periode med galopperende vekst .
DA170504 Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 10,7 prosent.
DA170504 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,5 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.
DA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
DA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
BT170504 Fosteret undersøkes med ultralyd, vekst og utvikling er ikke normal.
AP170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AP170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AP170504 Snapsale-gründerne ble overbevist av Schibsteds ord om satsing på innovasjon og vekst via oppkjøp av gründervirksomheter, men Schibsteds praksis viste noe helt annet.
AA170504 Salgsdirektør Odd Moen i Siemens i Trondheim forventer sterk vekst på dette området i årene som kommer.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet, og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft.
VG170503 Macron vil stimulere til vekst gjennom innovasjon og satsing på høyteknologi.
VG170503 Hollande gikk til valg på å øke skattene for de rike og bruke offentlige midler for å stimulere til økonomisk vekst .
SA170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
SA170503 Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som er større en befolkningsveksten i samme periode.
DN170503 Komiteen peker også på at husholdningenes forbruk bare har steget moderat, men at de grunnleggende forholdene for fortsatt vekst i forbruket er solide.
DN170503 Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst , som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
DN170503 - Vi jobber vi hele tiden med å utvikle avtalene basert på innspill fra gründere og debatt i startup-miljøer, sier daglig leder Rune Røsten i Schibsted Vekst .
DN170503 Her sammen med Rune Røsten i Schibsted Vekst og Didrik Munch i Schibsted Norge.
DN170503 Skåla Opp i Stryn, kjent som Nord-Europas tøffeste motbakkeløp, hadde kraftig vekst i deltagermassen frem til 2014 da deltagerrekorden ble 1935 fullførte.
DN170503 - Bruker vi antall løp som målestokk, tyder det på at dette er i vekst .
DN170503 Skåla Opp i Stryn, kjent som Nord-Europas tøffeste motbakkeløp, hadde kraftig vekst i deltagermassen frem til 2014 da deltagerrekorden ble 1935 fullførte.
DN170503 - Bruker vi antall løp som målestokk, tyder det på at dette er i vekst .
AP170503 I noen tilfeller kan det være nødvendig å så med frø, for eksempel hvis man ønsker rask vekst eller hvis området er truet av erosjon.
AP170503 - Økonomien er i sterk vekst .
AP170503 - Økonomien er i sterk vekst .
AP170503 Solid vekst under Jensen ¶
AP170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
AP170503 Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som er større en befolkningsveksten i samme periode.
AA170503 ( ©NTB ) ¶ | 0,5 prosent vekst i eurosonen i første kvartal ¶
VG170502 De steg med over tre prosent i januar og februar, og nådde historiske 7,9 prosent i vekst i mars.
SA170502 Hellas' finansminister Evklid Tsakalotos sier at Hellas må ha gjeldslettelser for å kunne skape økonomisk vekst .
SA170502 I alle de andre løpene, helmaraton, halvmaraton, fem kilometer og barneløp, var det en vekst i deltakere.
DN170502 Begge operatørene melder om en vekst i utenlandsbruken på rundt 900 prosent de siste ti månedene.
DN170502 - Ledelsen og de ansatte har jobbet hardt for å bygge Saferoad og selskapet er nå godt posisjonert for ytterligere vekst i et marked som ser lovende ut i årene som kommer, sier Ek.
DN170502 | Videre vekst for norsk industri ¶
DN170502 - PMI-rapportene fra de store industriaktørene i Europa viser en kraftig vekst de siste månedene, eksempelvis var eurosonens industriindeks på 56,8 i mars, den høyeste siden mars 2011, sier Hoberg.
DN170502 - Fra neste år av venter vi en svak vekst i oljeinvesteringene.
DN170502 - Det er hele fire år siden vi så en tilsvarende vekst i sysselsettingen.
DN170502 Vekst i inn- og utland ¶
DN170502 - Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst .
DN170502 Dette er nok et forsøk på å kapre markedsandeler i verdens nest mest folkerike land og hvor det fortsatt er vekst i smarttelefonmarkedet.
DN170502 Analytikere nøler med å sette et tak på Apples vekst .
DB170502 En omfordeling til flere organisasjoner basert på deres vekst og aktivitet i dag er nødvendig for å beholde den brede frivilligheten rundt i landet.
BT170502 Den skal gi vekst for reiselivet i Gudvangen, og kan øke antall helårsarbeidsplasser til nærmere 20.
BT170502 Alt dette har ført til vekst og velstand.
BT170502 I alle de andre løpene, helmaraton, halvmaraton, fem kilometer og barneløp, var det en vekst i deltakere.
AP170502 Et grunnlegende spørsmål er jo om byen ønsker og tåler en slik voldsom vekst som byrådet legger opp til, sier Christiansen.
AP170502 april påstår Marte Gerhardsen at jeg « forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring », mens Gerhardsen mener at årsaken er økonomisk ulikhet.
FV170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
FV170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
FV170501 Hotelldirektør Håvard Solum er godt fornøyd med at Scandic Kristiansand Bystranda kan vise til vekst i et hotellmarked som ellers sliter.
DN170501 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170501 - Ja, i første halvår er det solgt 26 prosent flere flybilletter til Norge enn i fjor, så alt tyder på at vi får en vekst som er minst like sterk som i fjor.
DN170501 - Ja, i første halvår er det solgt 26 prosent flere flybilletter til Norge enn i fjor, så alt tyder på at vi får en vekst som er minst like sterk som i fjor.
DN170501 Etter skuffende vekst i sysselsettingen på 89.000 jobber utenom jordbruket i mars, er det ventet en oppgang på 190.000 nye jobber i april, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
DN170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
DN170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
DN170501 Andreas Berdal Lorentzen har toppet listen over beste norske aksjefond tre ganger med Storebrand Vekst .
DN170501 Andreas Berdal Lorentzen forvalter Storebrand Vekst .
DN170501 Venture-investeringer er investeringer i selskaper som er på et tidlig stadium og som har potensial for vekst .
DN170501 | Ung brukt-app i sterk vekst
DN170501 | Ung brukt-app i sterk vekst
DB170501 Jeg tviler på at islandske banker hadde greid å få til sin kolossale vekst uten innskuddsgarantien, sier Kvaal.
DB170501 Så har vi bak oss en periode der først og fremst Kinas enorme vekst ga stor etterspørsel - og dermed høye priser - på alle slags råvarer.
BT170501 Det ser man for eksempel på måten Senterpartiets vekst til stadighet forklares med « populisme » og utilslørte henvisninger til Trumps demagogi.
AP170501 Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.
AP170501 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.
DB170430 Piratkopier av « Orange Is the New Black » kan påvirke Netflix' vekst i abonnenter og aksjeprisen til selskapet.
AP170430 Løftene om økonomisk vekst som kom etter revolusjonen, er ikke blitt oppfylt, og midt på dagen er kafeene fylt av unge menn i sin beste alder som ikke har noe å gjøre.
DB170429 Piratkopier av Orange Is the New Black kan påvirke Netflix' vekst i abonnenter og aksjeprisen til selskapet.
DA170429 Sti- og terrengsykling er nye, slitasjeskapende aktiviteter i vanvittig stor vekst .
DA170429 Med tilrettelegging er det mulig med fortsatt vekst og utrolig mye sunn moro - som også kan gi et betydelig inntektspotensial.
DA170429 Aktivitets- og « adventure»-turismen er noen av reiselivssegmentene i sterkest vekst i verden, med Norge som et av de ledende landene.
DA170429 - Vi kunne sett for oss at det hadde vært en voldsom vekst i midlertidige ansettelser ettersom det er et trangere arbeidsmarked, med en høyere terskel for å ansette fast, men det har vi ikke sett, sier Hauglie.
DA170429 Det er en stor vekst i etterspørselen og noen av de store matvarekjedene har nesten begynt å konkurrere seg imellom om å tilby lokal mat.
VG170428 - Bedriftsforbundet er inne i en periode med sterk vekst etter mange år med nedgang og tilbakegang.
SA170428 - Se bare på hvor mange flere saker du kan lese i media om nyansettelser og vekst enn om permitteringer.
SA170428 - Arbeidsledigheten er fortsatt høy og dette er ingen quick fix, men vi ser at det skapes stadig nye jobber, sier han og trekker frem flere grunner til at Rogaland kan vente seg en god vekst i nye stillinger.
SA170428 Dette er én av grunnene til vi har hatt en vekst av kommunikasjonsrådgivere.
SA170428 Dette legger føringer på statlige inntekter og kan begrense muligheten til å ha et skattesystem som gir vekst i private jobber.
DN170428 Mens de svenske industriselskapene surfer på økt vekst i verdensøkonomien, går det tråere på Oslo Børs.
DN170428 Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år, skriver SSB.
DN170428 Det var ventet vekst - slik gikk det slett ikke.
DN170428 Ifølge Pichai er det mobilsøk som bidrar til at Google øker inntektene i første kvartal 2017, men han tror også Youtube kommer til å være den neste drivkraften for videre vekst i selskapet.
DN170428 - Vi ser en voldsom vekst på Google-relaterte annonser, og jeg er sikker på at dette også vil fortsette fremover, sier Thalberg.
DB170428 Å etterstrebe en uendelig økonomisk vekst er ikke bare fantasi, men også et hardt slag mot natur og miljø.
DA170428 Men det er endringer i den forstand at hvis de ikke klarer å skape en videre økonomisk vekst , vil det være vanskeligere å avvise en diskusjon om det.
DA170428 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AA170428 | Lav økonomisk vekst i USA ¶
AA170428 Montenegros regjering mener på sin side at NATO-medlemskap vil bidra til både stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst .
AA170428 Nedgangen må ses i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år.
AA170428 Detaljomsetningen steg med 0,1 prosent fra februar til mars i år etter en vekst på 1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra SSB.
AA170428 - Vi har oppjustert vår forventning til vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017 fra 3 - 5 prosent til 4 - 6 prosent, og vi forventer et stort sett balansert marked.
VG170427 Det er ikke bare på grunn av KrF - det er også et Sp i vekst .
SA170427 Saken har vært lett å samle seg om : I et fylke som har vært spesielt eksponert for det harde været som omstilling er, vil fornybarfondet bli en primus motor mot fornyelse og vekst .
SA170427 Hvis vi ønsker at fondet skal investere og bidra til vekst og utvikling i vår region, må vi trappe opp omstillingsarbeidet.
DN170427 Det er et stort potensial både i Tanzania og i Afrika for øvrig, og her har vi en mulighet til å skape vekst og utvikling i et land som nærmest starter fra nivå null, sier Hennig-Olsen.
DN170427 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170427 Men noen ny vekst i arbeidsstokken i Norge er trolig utelukket.
DN170427 Vekst kommer på land ¶
DN170427 Meglerhuset pekte på tre årsaker som stabil vekst de kommende årene, lavt investeringsbehov som betyr solide kontantstrømmer og beskjeden prising.
DN170427 Norwegian gjentar også at de venter en vekst i tilgjengelige setekilometer ( ASK ) på 30 prosent, ifølge TDN Finans.
DN170427 Norwegian fraktet 6,7 millioner passasjerer i første kvartal, en økning på 14 prosent, anført av kraftig vekst i USA, Spania og Frankrike.
DN170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DB170427 Minusresultatet kommer i en periode med fortsatt kraftig vekst , særlig i USA.
DB170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DB170427 For mye oksygen kan føre til unormal vekst av blodkar, noe som kan gjøre babyen blind.
DA170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
BT170427 Noen ferdig vokst og andre under vekst .
AP170427 - Rødt Oslos overordnede syn på Kommuneplanen er at den medfører en forsert og ubalansert vekst i Oslos boligutbygging.
AP170427 Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.
AP170427 ) Med sterke støtteordninger (... ) kan forholdene bli lagt bedre til rette for vekst .
VG170426 Han kunne også bekrefte at Trump-administrasjonen ønsker å senke selskapsskatten til 15 prosent fra dagens 35 prosent - og la til at han mener at dette tiltaket er « kritisk for å skape vekst », samt at det vil gagne små selskaper.
VG170426 I en tid hvor alle roper etter vekst , omstilling og integrering, må man i det minste forvente at politikerne slutter å gi folk penger for å jobbe mindre.
SA170426 - Stavangerregionen kjennetegnes av en formidabel vekst innen ferie og fritid, og besitter flere av Norges største og mest etterspurte attraksjoner.
DN170426 Meglerhuset ABG Sundal Collier fikk en knallstart på året og mer enn doblet resultatet etter kraftig vekst i første kvartal.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB. | « Dealen med BW stinker ¶
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB.
DN170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til.
DN170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til, skriver NTB.
DN170426 Trump har ikke klart å komme opp med noen inndekkinger i budsjettet som monner, bortsett fra luftige påstander om at lavere skatter i den foreslåtte skattereformen vil føre til økt økonomisk vekst og dermed økte inntekter for staten.
DN170426 Når snøfillene lot vente på seg i årets tre første måneder, ble det en negativ sammenlignbar vekst på ti prosent.
DN170426 | Sterk vekst for pr-veteraner ¶
DB170426 Trump-administrasjonen mener imidlertid at skattelettelsene vil skape såpass mye økonomisk vekst at det veier opp for inntektene som staten mister.
DB170426 De mener at det ikke finnes belegg for at administrasjonens forventninger om økonomisk vekst knyttet til skattelettelser vil slå til.
DB170426 Grønn vekst : Sara Bäckmo var lite begeistret for salat før hun begynte å dyrke den selv og så hvilket mangfold som finnes.
DA170426 - Stavanger-regionen kjennetegnes av en formidabel vekst innen ferie og fritid, og besitter flere av Norges største og mest etterspurte attraksjoner.
BT170426 Ingen annen generasjon i landets historie har opplevd sammenhengende vekst i velstand og løft i levekår som dagens 18-åringer.
AP170426 Tenåringens aktiviteter dukket for alvor opp på verdensscenen da det i vinter var en voldsom vekst i trusler mot jødiske mål i USA.
AP170426 Nå tror de at navnebytte skal gi ny vekst .
AA170426 Framgangen følger opp en vekst på 3,2 prosent i 2015, da bransjen noterte sin første solide oppgang etter nærmere 20 år med dalende musikkinntjening.
VG170425 Les også : Vegetarianere i voldsom vekst - Nå kommer fleksitarianerne ¶
VG170425 Jeg har ikke behov for å advare mot et Senterparti i vekst .
VG170425 - Jeg hørt fra Aps landsmøte at de er bekymret for Sps vekst .
DN170425 Også Alpincos bookingselskap, HafjellKvitfjell Booking, hadde en god sesong, med åtte vekst fra i fjor.
DN170425 - Vi har fortsatt stor vekst i det svenske markedet samtidig som vi har befestet vår posisjon i Danmark, noe som er svært gledelig med tanke på å fylle senger og alpinanlegg i lavsesong og midtuke, skriver Stensrud.
DN170425 Trump-administrasjonen insisterer på at skattekuttene vil betale seg selv, i form av økt økonomisk vekst og dermed større økonomisk aktivitet.
DN170425 Men kritikerne tror ikke på Trump og Mnuchins såkalte dynamiske modeller, der vekst kompenserer for statens inntektstap.
DN170425 Han sier skattepolitikken kan bidra litt til økonomisk vekst , men langt fra nok til kompensere for bortfallet av skatteinntektene.
DN170425 - Skatteplanen vil betale seg selv med økonomisk vekst , sa finansminister Steven Mnuchin mandag.
DN170425 Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sa kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge da.
DN170425 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DN170425 Men Mynewsdesk opplever stor vekst .
DB170425 I budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene i Stortinget ble det i inneværende års budsjett bevilget 500 ekstra studieplasser innen IKT, og ved opptaket til høyere utdanning har vi faktisk opplevd en voldsom vekst i antall søkere til IT-fag til høsten.
DA170425 Når forholdet til Kina nå har normalisert seg, åpnes dørene til et av verdens største reisemarkeder, som er i eksplosiv vekst .
DA170425 Ikke all vekst er bra ¶
DA170425 Det betyr også at Innovasjon Norge ikke lenger skal støtte « alt som kan drive vekst », men fokusere mye mer på opplevelsesutvikling.
DA170425 All vekst er ikke riktig vekst .
DA170425 All vekst er ikke riktig vekst.
DA170425 I stedet lar man Avinor fortsette å planlegge, og de er jo opptatt av videre vekst i flytrafikken.
AP170425 TV-serien Vikings er en av de mest sette TV-seriene på HBO, fenomenet med vikingleirer og vikingkultur i Norge er i sterk vekst .
AA170425 Trøndelag er i vekst og endring, det er mye spennende som skjer nå.
VG170424 - Vi har hatt en vekst med 66 milliarder kroner i alderspensjon fra 2011 til 2016.
DN170424 Den kinesiske økonomien går på skinner med en solid vekst .
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Trump og andre har imidlertid kritisert loven for å hemme de økonomiske aktivitetene som er nødvendige for å skape økonomisk vekst .
DB170424 Nå er det igjen vekst .
BT170424 Formålet er å demme opp for Senterpartiets vekst , som til dels går på bekostning av Arbeiderpartiet.
AP170424 Macron, som har fortid som ansatt i banken David de Rothschild, har gått til valg på at han vil reformere fransk økonomi som preges av notorisk høy arbeidsledighet og lav vekst .
AA170424 Størst vekst har derimot området bygg og handel, som omfatter trådløse løsninger for både hjem og næringsliv.
AA170424 I første kvartal i fjor var inntektene på 40,1 millioner dollar, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent.
AA170424 Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene, ifølge SSB.
VG170423 Disse politikerne trekker linjer mellom antall muslimer i Frankrike og en vekst i terrortrusselen.
DN170423 Dette skal være et grep for å styrke det lokale forbrukersentimentet og å støtte vekst ettersom landet er i ferd med å totalforandre økonomien og gjøre seg uavhengig av olje.
DB170423 - Selv om Nord-Korea er et lukket land, er det et land med vekst som kommer av private markeder.
BT170423 Borgerlønn vil også gjøre det enklere for gründere da fallhøyden er mindre, og sånn sett kunne skape økonomisk vekst .
AP170423 Først og fremst Spania, men også Hellas, har hatt en eventyrlig vekst , opplyser bransjefolk til Aftenposten.
AP170423 - Tyrkia som feriedestinasjon opplevde mange år med solid vekst og en svært god tilstrømning av turister både fra Norge og resten av Europa, men vi har de siste årene sett en om betydelig nedgang i etterspørselen etter feriereiser til Tyrkia, opplyser Sverre McSeveny-Åril, direktør for Reise Utland i Virke.
DB170422 I gruppa 13 til 19 år er imidlertid medlemssituasjonen stabil ; igjen med en vekst blant jentene.
DB170422 Fakta viser at idrettsklubbene gjennom statlige, regionale og kommunale tilskudd fra 2005 ; året etter at Stensbøl sluttet som toppidrettssjef, har opplevd en reell vekst i overføringene på hele 43 prosent.
DB170422 En plan for vekst basert på råvare-bevissthet og de fantastiske næringsmuligheter som er utviklet gjennom de siste 40 år.
DB170422 For å være ærlig, måtte jeg forsinke min egen vekst som mann for å bevare ektheten til karakteren, har han uttalt til bladet Vanity Fair.
DB170422 - Måtte forsinke min egen vekst
DA170422 Hvis prognosene om en videre vekst slår til, vil dette beløpet kunne øke til 200 milliarder kroner i året innen 2050, påpeker han også.
AP170422 | De har vært avgjørende for Kinas vekst .
AP170422 Humen/Guangzhou ( Aftenposten ) : Bønder som har vært villige til å reise langt hjemmefra for å finne arbeid i fabrikker i byene, har vært avgjørende viktige for Kinas eventyrlige vekst de siste tiårene.
DN170421 Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.
DN170421 Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst .
DN170421 - Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst .
DB170421 Trumps skatteplan vil i stor grad bero seg på at framtidig inntektsvekst og raskere økonomisk vekst vil rettferdiggjøre store skattelettelser, sa Trump sine rådgivere til Reuters i går.
DB170421 Og så er det lav vekst i norsk økonomi, som i nesten hele vesten, sier Marthinsen.
DB170421 Lav vekst
AP170421 I Andrew Amorims serie The Shape of a Forest Changes Faster than the Human Heart ser vi skogen som uorganisert vekst .
VG170420 Zuccarello er kjent for aldri å trekke seg i duellene, til tross for at han er liten av vekst .
VG170420 Nå fokuserer vi på å fjerne Høyre og Frp fra regjeringskontorene fremfor å snakke om Senterpartiets vekst , svarer Jon Håkon Odd.
VG170420 Men dette har vært en relativt saktegående vekst der det har vært forholdsvis langt mellom de helt nye måtene å bruke teknologien på.
DN170420 Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶ ¶
DN170420 Økonomifaget har vært i voldsom vekst i mange år, men årets søkertall viser at den negative utviklingen i fjor fortsetter : Antall førstevalgssøkere til økonomiske og administrative fag faller i år med tre prosent, til 15.241.
DN170420 | Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶
DN170420 Nye tall fra Samordna opptak viser voldsom vekst i antall søkere til it-fag til høsten. 4846 personer har informasjonsteknologi-fag som førstevalg i år, som er en økning på over 30 prosent sammenlignet med i fjor.
DN170420 Stor vekst i antall søkere til it-studier ¶ ¶
DN170420 Syversen mener Arctic har stor vekst foran seg.
DN170420 - Vi anslår nå lavere vekst i 2019 og 2020, blant annet på grunn av mindre ekspansiv finanspolitikk etter nedjusteringen av handlingsregelen fra fire til tre prosent, ifølge rapporten.
DN170420 - Utsikter til lav inflasjon fremover, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst i økonomien tilsier at rentene ikke økes, skriver Haugland.
DN170420 Samtlige av Den amerikanske sentralbankens avdelinger rapporterer om vekst , ifølge Feds « Beige Book ».
DB170420 Det medfører fordeler for mange land verden over, ikke minst med tanke på økonomisk vekst , sysselsetting og muligheter for utvikling, sier Taleb Rifai.
DB170420 Videre lovet han et oppgjør med « dyre privatiseringsreformer som bare gir økt byråkrati », og « urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber ».
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 - Frp mener at også byrådspartiene nå må se at begeret er fullt, og at Oslos innbyggere, barnehagebarn spesielt, nå må spares for de mange negative konsekvensene dette har for livssituasjonen deres som følge av en vekst i romfolks bosettinger og aktive tiggere, skriver Hagen og Skjervold i forslaget.
BT170420 Arbeiderpartiet angriper Erna Solberg for massiv vekst i byråkrati.
AP170420 De første årene etter at AK-partiet kom til makten i Tyrkia i 2002, så leverte de en forbløffende økonomisk vekst .
AA170420 | Spania tror på høyere vekst
AA170420 Ved årsskiftet lød prognosen på 2,5 prosent vekst i inneværende år, men situasjonen ser nå ennå lysere ut, mener statsminister Mariano Rajoy.
AA170420 Spanias regjering oppjusterer sine prognoser og spår 2,7 prosent økonomisk vekst i år.
AA170420 Han lanserte to initiativ som skal bidra til ny vekst for Norge, et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse.
AA170420 - Det betyr slutt - helt slutt - på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber.
AA170420 - Det betyr slutt på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber.
AA170420 - Frp mener at også byrådspartiene nå må se at begeret er fullt, og at Oslos innbyggere, barnehagebarn spesielt, nå må spares for de mange negative konsekvensene dette har for livssituasjonen deres som følge av en vekst i romfolks bosettinger og aktive tiggere, skriver Hagen og Skjervold i forslaget.
AA170420 Det siste året har det vært en vekst i salget av leiligheter og småhus på 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret.
AA170420 Kanskje Norge har skjønt det svenskene ikke har, nemlig at vekst i verdi er veien.
AA170420 Det ble to herlige og innholdsrike dager, hvor vi forsøkte å dele våre erfaringer fra to forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og ledet av SIFO : Valuing Norwegian Wool og ikke minst Krus - grønn vekst i hvitt gull basert på lokalforankrede verdikjeder.
VG170419 Det er en eksplosiv vekst .
SA170419 Fornybar energisatsning er selvsagt et viktig virkemiddel, men med dagens forbruk og vekst vil det gå flere tiår før det totale energibildet endres i vesentlig grad.
SA170419 Det er en håpløs oppgave å forsøke å bremse ned dagens globale vekst og aktivitetsnivå, og tilhørende energibehov.
DN170419 Aksjemarkeder både i Norge, USA og Europa har vært gjennom stabile perioder med til tider kraftig vekst de siste månedene.
DN170419 - Kombinasjonen NTS og Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.
DN170419 Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen tror fallet i lisenser er midlertidig og tror at landeveisritt vil få en vekst fremover.
DN170419 Det har vært en utrolig vekst på terrengritt, og det måtte falle før eller siden, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.
DB170419 - Det har vært høy aktivitet og vekst i byggenæringen over lang tid i Norge.
DB170419 Når det gjelder vestens utenrikspolitikk i Midtøsten så er det nå engang slik at selv om IS har aner helt tilbake til 1999 opplevde organisasjonen først stor vekst og tok til seg en mer ambisiøs agenda i kjølvannet av Irak-krigen.
BT170419 Skal det bli vekst i Ulvik, må det bli mer å tjene på gårdsbruk.
AP170419 I fjor var det kraftig vekst i installering av solcellepaneler på norske hus : Det ble installert solceller på norske boliger som produserte rundt 3 millioner kilowattimer ( 3 gigawattimer ) i 2016, mot 700.000 kilowattimer året før, viser tall fra Multiconsult.
AP170419 Trailer : Fluefangeren Om et diktaturs vekst og fall - i et klasserom ¶
AP170419 | « Fluefangeren » : Politisk allegori om et diktaturs vekst og fall ¶
AA170419 NYGAMMEL FAVORITT : Sri Lanka i Det indiske hav er et av reisemålene med størst vekst det siste året.
DN170418 I det norske elektronikkmarkedet har Komplett klart å bli en reell utfordrer til Elkjøp med høy årlig vekst og flere nye kategorier som apotek, bildeler og kosmetikk.
DN170418 Det skaper ikke nye jobber, fremmer ikke vekst , mener Ap-lederen. | - Begynnende frykt for boligprisfall ¶
DN170418 Resultatet er en merkbar økonomisk vekst i fremvoksende- og utviklingsøkonomier », skriver IMF.
DN170418 Obstfeld tror det vil være en bred vekst hvor lavinntektsland, fremvoksende land og industriland innfrir.
DN170418 India, Kina og fremvoksende land i blant annet Asia vil sørge for en høyere økonomisk vekst for verdensøkonomien i år og 2018.
DN170418 I år forventes det en 3,5 prosent vekst og i 2018 vil den havne på 3,6 prosent.
DN170418 I 2016 fikk verdensøkonomien en gjennomsnittlig vekst på 3,1 prosent.
DN170418 For første gang siden finanskrisen for nesten 10 år siden er det økonomisk vekst i nesten hele verden.
DN170418 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) kom med sin årlige « World Economic Outlook » tirsdag og spår høyere vekst i 2017 og 2018.
DN170418 Bred global vekst
DN170418 | Sveriges regjering tror på sterk vekst
DN170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer.
DN170418 I fjerde kvartal i 2016 hadde USA en vekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) på 1,9 prosent.
DN170418 Vekst i økonomien blir viktig ¶
DN170418 Karmøy utenfor Haugesund har for eksempel en vekst på 3,3 prosent.
DN170418 I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø en vekst på 10,1 prosent.
DN170418 I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø en vekst på 10,1 prosent.
DN170418 I Telemark har både Skien og Porsgrunn en 12 måneders vekst på henholdsvis 10,7 og 9,7 prosent.
DN170418 Han forklarer at det norske boligmarkedet går fra å ha hatt en ekstrem vekst til normalvekst.
DN170418 Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.
DN170418 Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.
DN170418 Alta i Finnmark har en 12 måneders vekst på 14,6 prosent.
DN170418 Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sier Lundesgaard.
DN170418 - Rapporten for Rogaland viser at markedet her er på bedringens vei, da flere kommuner har en vekst i første kvartal på over 2 prosent.
DN170418 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DN170418 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
DN170418 11 prosent vekst i Harstad ¶
DN170418 Nordea tror nedkjølingen i eiendomsmarkedet vil føre til en svakere vekst senere i år.
DN170418 Målet er en vekst på « rundt 6,5 prosent » for 2017, noe som er 0,2 prosentpoeng svakere enn i 2016.
DN170418 Kinas økonomi vokste med 6,9 prosent i første kvartal - svakt bedre enn forventningene om en vekst på 6,8 prosent.
DN170418 Fjorårets eiendomsboom sørget for en høyere økonomisk vekst for Kina i siste kvartal.
DN170418 - Dette ga en gjennomsnittlig vekst i formuen på 38000 yuan per innbygger ( 47200 kroner ).
DN170418 Administrerende direktør Maria Aas-Eng i Red Media forventer fremdeles vekst for programmatiske reklamekjøp, selv om veksten har avtatt i år.
BT170418 BÆREKRAFTIG : Hvis næringen er villig til å teste ny teknologi og kommunene er villig til å åpne nye arealer for testing, er det mulig å se for seg bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
AA170418 | Sveriges regjering tror på sterk vekst
AA170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer.
AA170418 USA får i år en vekst på 2,3 prosent og 2,5 prosent neste år, ifølge IMFs rapport.
DN170417 Han ser likevel at inntjeningen i Norwegian med bakgrunn i høy vekst vil være under press i både 2017 og 2018 og peker på to grunner til det : ¶
DN170417 Under nærpolitireformen beordrer nå justisministeren at videre vekst skal skje ute i politidistriktene.
DN170417 Turistsjef Ronny Brunvoll er ikke redd for ukontrollert vekst i årene fremover : ¶
DN170417 Antall gjestedøgn steg fra 131.154 i 2015 til 142.300 i fjor - en vekst på 8,5 prosent.
DN170417 - Vi ønsker å øke kapasiteten gradvis, og fordelen med å ha knappe 900 senger er at vi får en kontrollert vekst .
DN170417 Han ser likevel at inntjeningen i Norwegian med bakgrunn i høy vekst vil være under press i både 2017 og 2018 og peker på to grunner til det : ¶
DN170417 Tall fra det kinesiske statistikkbyrået viser sterk vekst på tre områder : ¶
DN170417 Kredittmarkedet og eiendomsmarkedet viste også tegn til robust vekst i første kvartal, ifølge Bloomberg.
DN170417 Kinesisk shoppinglyst bidro til sterk vekst i landets økonomi i første kvartal.
DN170417 En spørreundersøkelse blant analytikere viste at medianen av deres forventninger til vekst lå på 6,8 prosent.
DN170417 Nurx-gründerne har kastet seg inn i et marked i eksplosiv vekst .
DB170417 ¶ YRENDE FOLKELIV : Jakarta er en livlig by i heftig vekst .
DB170417 Jakarta er en by i voldsom vekst .
DB170417 | Våren lar vente på seg ¶ ¶ VEKST : Meglere tror også i år på en sommer med sterke hyttepriser.
DB170417 Også morgenlevering.no melder om stor vekst i kundemassen.
AP170417 Samtidig lovet han en vekst på linje med det Tyrkia hadde på sitt beste på begynnelsen av 2000-tallet, da veksten var på 6 prosent i snitt.
AP170417 - Frem mot 2030 vil vi kunne regne med en gjennomsnittlig vekst på mellom 4,9 og 5,7 prosent.
AP170417 - Avhengig av hva som blir resultatet og hvordan det blir fulgt opp, så kan man enten holde seg på det nåværende nivået med 2 - 3 prosent, eller man risikere en krise og negativ økonomisk vekst , sier Tocci på telefon til Aftenposten.
DN170416 De lurer på hvordan man kan legge til rette for produktivitet og vekst , og mange er interessert i å « øve » på Industri 4.0.
DB170416 Det pekes på at selv om både Ford og GM har hatt sunne resultater, så har Tesla noe de tradisjonelle bilprodusentene mangler, nemlig Wall Street-meglernes tro på en fremtidig dramatisk vekst .
VG170415 Det at norsk økonomi er på bedringens vei viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker, skriver Brein-Karlsen.
SA170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
FV170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
BT170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
AP170415 Han skal være hjernen bak Tommy Hilfigers vekst på 90-tallet og var en av hovedinvestorene da Michael Kors ble en stor merkevare.
DB170414 Palermo er regionhovestad på øya som har hatt en jevn vekst av turisme de siste årene.
DB170414 Mange spør seg om selskapets vekst er bærekraftig.
VG170413 PÅ VEI OPP : Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har opplevd stor vekst i 2017, mens Ap og Jonas Gahr Støre har sett en nedgang.
BT170413 Hvis du velger den billigste og vanligste kyllingen, skal du vite at den kyllingen kan ha hatt en abnorm vekst , at den har blitt forkrøplet og altfor tung til å bære seg selv.
DB170412 Markedet for solcellepaneler har hatt en vekst de siste åra på rundt 50 prosent i året.
DA170412 Petter Vaagan Moan vil bidra til ny vekst for ligaens mest ambisiøse lag.
SA170411 Lokale og nasjonale politikere har gått inn for at eventuell vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing.
DN170411 Han tror imidlertid ikke en høyere vekst i Europa vil løfte andre deler av verden.
DN170411 Asia kommer ikke til å bidra med noen vekst i 2017.
DN170411 Dette er tre ganger høyere vekst enn det kinesiske netthandelsmarkedet hadde i fjor.
DA170411 I rene passasjertall har det imidlertid vært en vekst , og den fortsetter.
DA170411 Denne avtalen skal bidra til å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i byene.
AP170411 | Myten om Oslos ekstreme vekst må ikke få diktere byutviklingen.
VG170410 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
VG170410 Og det er en bransje i vekst - fisk er jo den andre oljen.
VG170410 - Med vekst i økonomien og en solid kommuneøkonomi slik som i denne perioden, håper vi færre kommuner vil balansere budsjettene ved å sende regningen til innbyggerne, skriver han i tekstmeldingen.
SA170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
DN170410 WTO har spådd en vekst på mellom 1,8 og 3,1 prosent i den globale handelen i år.
DN170410 Under mandagens møte i Berlin fastslo organisasjonene og Merkel at WTO spiller en sentral rolle i å skape " ny vekst , sysselsetting og utviklingsmuligheter ".
DN170410 - Åpne markeder fortsetter å være garantien for vekst og velstand, sier Angel Guirra til DPA.
DN170410 - Av den grunn må trenger vi fokuserte reformer som fremmer vekst og sosial likhet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170410 - Åpne markeder fortsetter å være garantien for vekst og velstand, sier Angel Guirra til DPA.
DN170410 - Av den grunn må trenger vi fokuserte reformer som fremmer vekst og sosial likhet, sier han.
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi.
BT170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
AP170410 Rune Bratseth tror gigantkubbene skyter seg selv i foten ved bare å tenke på egen vekst .
AA170410 Den norske statsministeren viste også til at Kinas økonomiske vekst de siste 35 årene har bidratt voldsomt til verdens kamp mot fattigdom.
AA170410 På mange kulturområder har Trondheim et potensial og en vekst som mange andre byer ikke har.
VG170409 Verden trenger økonomisk vekst men vi må samtidig beskytte den.
DN170409 Hissig vekst , store volumer og gode marginer gjør at Hydro satser over én milliard kroner i Tyskland for å lage deler til bilindustrien.
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst .
DA170409 Europas ungdom framstilles som en buffer mot høyrepopulismens vekst .
VG170408 Hele Skandinavia har hatt en stabil vekst i mange år og særlig de siste femten årene, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg til VG.
VG170408 Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen. 100 millioner reiser i året ¶
DN170408 Så veksten i Norge skjedde på bekostning av vekst i de andre landene, sier Qvartz' norgessjef, danske Tune Marschall.
DN170408 - I fjor var vi ekstremt busy, og vi hadde en ekstrem vekst .
DA170408 Der luseproblemet er under kontroll, gis det grønt lys for vekst .
DA170408 - Hva bremser videre vekst i produksjonen ?
DA170408 - Det er potensial for vekst i næringen, men det må foregå i lukkende anlegg.
DA170408 - Det er egentlig unikt på verdensbasis at en tar slike miljøhensyn når det gjelder vekst - det er en omlegging i forvaltningen av oppdrettsindustrien, sier forskningssjef ved NINA, Tor Fredrik Næsje.
BT170408 FN har hatt en oppsiktsvekkende god vekst etter at Marine sparket ut sin far og partiets grunnlegger Jean Marie Le Pen, og modererte og moderniserte partiets retorikk.
AA170408 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler.
VG170407 De viser positiv utvikling for det norske musikkmarkedet som helhet, med en vekst på 6,9 prosent fra 2015.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170407 Magnussen viser til at det svake tallet også må ses i lys av sterk vekst i januar og februar.
DN170407 Ifølge Bloomberg var det ventet at de såkalte non-farm payroll skulle vise en vekst på 180.000 sysselsatte personer.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
AP170407 Solsiden skapes av en eksponentiell vekst i teknologiens evne, på tvers av mange teknologiområder og industrier.
VG170406 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
VG170406 Foto : Skjermdump ¶ VEKST : Kina hadde en million flere fødsler i 2016 enn i 2015 etter slutten på ettbarnspolitikken.
VG170406 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst .
DN170406 Selskapet hadde en vekst i passasjertrafikken på 16 prosent, men yielden og inntektene per tilgjengelige setekilometer var lavere enn i samme måned i fjor.
DN170406 Møllergruppen importerte samlet for sine fem land 61.161 biler i 2016, en vekst på 4,5 prosent fra året før. 46.494 biler ble solgt gjennom Møllers egne forhandlere, i tillegg til 28.277 bruktbiler.
DN170406 Med over 26 milliarder kroner i omsetning og ny omsetningsrekord, er 2016 det syvende året på rad med vekst for Norges største bilkonsern.
DN170406 SEB tror vekst i ordrebøkene og høyere kapasitetsutnyttelse i 2017 vil gi et fundament for « solide rateøkninger » i 2018 og 2019.
DN170406 Nå skal det snu, tror meglerhuset SEB, som ser vekst de neste tre årene.
DN170406 Østfold og Akershus har hatt størst vekst i bredbåndshastigheten siden 2008.
DN170406 « Økende optimisme hos amerikanske forbrukere og næringsliv - sammen med fallende arbeidsledighet - har ført til økt økonomisk vekst i USA, men det er usikkerhet rundt den fremtidige økonomiske politikken », skriver ADB i rapporten.
DN170406 India og Sør-Asia står klar til å overta stafettpinnen med en 7,4 prosent vekst i år og 7,6 prosent i 2018, hvis ADBs prognoser slår til.
DN170406 Det ventes en stabil økonomisk vekst på 5,7 prosent i år og neste år.
DN170406 De fremvoksende økonomiene i Asia vil få en økonomisk vekst som er tre ganger høyere enn USA, Europa og Japan i år.
DN170406 ADB tror Kina vil få en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år og 6,2 prosent i 2018 - ned fra 6,7 prosent i 2016.
DN170406 ADB er forsiktige optimister og tror at industrilandene vil få en årlig økonomisk vekst på 1,9 prosent frem til 2019.
DB170406 Dersom Norge kan bidra til at en liten andel av Kinas store befolkning får øynene opp for skiidrett, har vi gitt et viktig bidrag til skisportens fremtid og vekst , svarer kulturministeren.
DB170406 Vi har ikke så bratt vekst lenger, og prisnivået stagnerer.
DB170406 Fra 2013 til 2014 hadde vi sterk vekst fordi vi flyttet til nye lokaler og tok i bruk nytt utstyr.
DA170406 - Byene taper satsing på kollektiv, sykkel og gange framfor bilbasert vekst .
AP170406 Som igjen vil kunne skape vekst i regionen, sier han. | - Alt tyder på terror ¶
AP170406 Hagerup mener det ligger et enormt stort potensial for innovasjon, vekst og verdiskaping i samspillet mellom det offentlige og private.
AP170406 Men det aller viktigste er at butikkene har organisk vekst og tar markedsandeler, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.
AP170406 - Større vekst enn ventet ¶
AP170406 - De har en organisk vekst på 5,6 prosent, det er mer enn noen andre i bransjen.
AP170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst .
AA170406 Men det aller viktigste er at butikkene har organisk vekst og tar markedsandeler, sier Coop-sjef Geir Inge Stokke.
AA170406 - Større vekst enn ventet ¶
AA170406 - De har en organisk vekst på 5,6 prosent, det er mer enn noen andre i bransjen.
AA170406 Østfold og Akershus har hatt størst vekst i bredbåndshastigheten siden 2008.
VG170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup til NTB.
SA170405 Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger, som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden.
SA170405 Dette er nok en bitter pille å svelge for Ek og Spotify, som hardnakket har hevdet at deres annonsedrevne « freemium»-modell har vært det eneste saliggjørende for vekst i strømmemarkedet.
SA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
SA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
SA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
FV170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
FV170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
FV170405 Etter flere år med nedgang, er det nå en markant vekst i kriminalitet blant unge.
DN170405 12 måneders veksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
DN170405 USAs handelsunderskudd med Kina har økt til omtrent 350 milliarder dollar, og har sett en kraftig og nær kontinuerlig vekst .
DN170405 - Jeg tror fortsatt på vekst , men tror ikke den linjen blir lineær.
DN170405 - Jeg tror fortsatt på vekst , men tror ikke den linjen blir lineær.
DN170405 - Vi venter at økonomisk vekst i Storbritannia vil svekke seg ettersom inflasjonen akselererer, sier Due-Andresen.
DN170405 Dette prosjektet vil gi vekst både i offentlig og privat sektor på tvers av kommunegrensene, sier ordfører Geir Waage ( Ap ) i Rana.
DN170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DN170405 Foto : Per Ståle Bugjerde Venter fortsatt vekst
DN170405 For landet som helhet tror vi de nye reglene har mindre utslag og føler oss mer sikre på at vi får en moderat vekst .
DN170405 Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets venter en vekst på om lag en halv prosent i mars, korrigert for sesongvariasjoner, men at veksttakten avtar ytterligere gjennom året.
DN170405 Produsentene av moderne ferdighytter opplever sterk vekst .
DB170405 - Gitt vår forventning om svakere vekst i realøkonomien og også lavere inflasjon enn sentralbanken har antatt, venter vi at Norges Bank vil måtte senke sin forventning til styringsrenten fremover.
DB170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DB170405 Vi bør investere fornybart i stedet for fossilt, i den delen av energimarkedet som har tosifret vekst framfor den som gradvis skal krympe.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
DA170405 Det er vesentlig svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 11,7 prosent.
DA170405 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst på 0,3 prosent sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,7 prosent forrige måned.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
DA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
BT170405 Senterpartiets vekst viser fordelen ved et flerpartisystem.
BT170405 REAKSJON : Senterpartiets vekst viser fordelen ved et flerpartisystem, skriver politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.
BT170405 Den har vært vesentlig i flere partiers vekst og overlevelse.
BT170405 Den andre endringen er seinvinterens store snakkis : Senterpartiets vekst .
AP170405 Med det siste mener Bannon ifølge The Washington Post et system med skatter, reguleringer og handelsavtaler som presidenten og hans rådgivere tror hindrer økonomisk vekst og krenker personers uavhengighet. 70 sivile ble drept i Syria : Trumps utenriksminister unnlot å fordømme gassangrepet ¶
AP170405 Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.
AP170405 12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
AP170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AP170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 Planen innebærer enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen.
AA170405 Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.
AA170405 Dette prosjektet vil gi vekst både i offentlig og privat sektor på tvers av kommunegrensene, sier ordfører Geir Waage ( Ap ) i Rana.
AA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen.
AA170405 - For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.
AA170405 Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.
AA170405 12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent.
AA170405 Dette er nok en bitter pille å svelge for Ek og Spotify, som hardnakket har hevdet at deres annonsedrevne « freemium»-modell har vært det eneste saliggjørende for vekst i strømmemarkedet.
VG170404 Vår utfordring er å omforme den oppsvingen til bærekraftig vekst (...
VG170404 MBW antar at Universal Music Goup ( UMG ) har gått med på en lavere andel av inntektene, mot motytelser som for eksempel å kunne sette krav til Spotifys vekst i abonnementer.
VG170404 - Samarbeidet med digitaltjenestene ga oss industriens første virkelige vekst på nær to tiår.
VG170404 Spesielt barn som er aktive og i vekst må få i seg tilstrekkelig med energi og næringsstoffer.
VG170404 Statistikerne venter også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene.
VG170404 Han sier at samferdselsbudsjettet er økt med over 20 milliarder kroner under dagens regjering, tilsvarende vekst på cirka 50 prosent.
SA170404 Dette betyr en vekst på 1,4 prosent for Stavanger, om lag 6 mill. lavere enn skatteinngangen burde ha vært, i henhold til vedtatt budsjett..
SA170404 Bergen har vært litt svakere enn landsgjennomsnittet, men det har samtidig vært vekst .
SA170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
FV170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
DN170404 Fra og med 2018 venter Handelsbanken at årsveksten vil snu så vidt positiv, til 3,0 prosent i 2018, 4,6 prosent vekst i 2019 og 2,4 prosent i 2020.
DN170404 - Driverne som kom inn og tok over da oljenæringen sviktet var en ekspansiv finanspolitikk og kraftig vekst i boligmarkedet.
DN170404 Produsentene av moderne ferdighytter opplever sterk vekst .
DN170404 Etter mange år med vekst i ferietrafikken fra Norge til USA, senker Donald J.
DN170404 I 2016 ble Hurtigruten fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 48 prosent siden 2009.
DN170404 En prisvekst på 4,0 prosent nominelt betyr et marked i fortsatt vekst over gjennomsnittet, administrerende direktør Thor Eek i NBBL.
DN170404 Men konjunkturoppsvinget ligger an til på bli av det labre slaget, med en vekst på rundt to prosent.
DN170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. 2100 bedrifter har i økonomibarometet gitt sin beskrivelse av dagens markedssituasjon og gitt sin vurdering av de kommende kvartalene.
DB170404 Resultatet er at vi har en større vekst enn markedet for øvrig på frukt og grønt, og denne trenden forventer vi at vil fortsette, sier kommunikasjonssjefen.
DA170404 Vi bør ha et mål om at sosiale entreprenører skal ha en vekst i Stavanger kommune, da det finnes et potensiale som vi ikke har utnyttet fullt ut.
DA170404 I en tid med redusert vekst i skatteinntekter, er det særlig viktig å se hvordan samfunnet kan få mest mulig igjen for hver krone i skattekassen.
DA170404 Selv om Osloregionen har landets sterkeste vekst i sysselsettingen, er det nødvendig med enda flere arbeidsplasser med høy verdiskapning her, mener forsker.
DA170404 Det har trolig delvis sammenheng med sterk vekst i enkelte lavproduktive næringer som hotell, restaurant og transport.
DA170404 * Osloregionen har også sterkest vekst i nyetableringer av arbeidsplasser, med nær 40 prosent de seneste ti årene.
BT170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
AP170404 Vekst i småbankene ¶
AP170404 Samlet vekst i forbrukslån til norske husholdninger var om lag 15 prosent i 2016.
AP170404 Lavere vekst
AP170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt, venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.
AP170404 Bergen har vært litt svakere enn landsgjennomsnittet, men det har samtidig vært vekst .
AP170404 En rekke nybygg forteller om en spillbransje i vekst .
DN170403 Han påpeker likevel at dersom Trump legger frem en skattereform som kan skape vekst , er det noe av det viktigste han gjør.
DN170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier konsernsjef i Obos, Daniel K.
DN170403 Vi må hele fem år tilbake i tid for å finne tilsvarende vekst for norsk PMI, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA i meldingen mandag.
DN170403 Størst vekst i ordreindeksen ¶
DN170403 Delindeksen som angir forventet produksjon i industrien indikerer sterkere vekst med en oppgang fra 54,4 til 56,9 i mars.
DN170403 - Innkjøpssjefsindeksen viser generelt en solid vekst i industrien med god fremgang i samtlige delindekser, bortsett fra leverandørenes leveringstid.
DN170403 - Han har utmerkede forutsetninger for å lede Telecomputing i neste fase med strategisk utvikling og fortsette å skape vekst i organisasjonen og gjennom oppkjøp, sier Thomas Klitbo, partner i eierselskapet IK Investment Partners.
DN170403 - For meg blir det viktig å videreutvikle disse tjenestene og skape enda mer vekst , for den tradisjonelle nyhetsvirksomheten er under press, sier han.
DB170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj i en pressemelding.
AP170403 Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj tror fremdeles det vil være vekst i boligmarkedet, men at den blir flatere enn i 2016.
AP170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, skriver Siraj i en pressemelding.
AP170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj.
AP170403 Etter tre år med rekordraskt vekst i offentlige utgifter og oljepengebruk, og kort etter en euforisk nasjonal transportplan som signaliserte en nærmest ubegrenset tro på vår evne og vilje til å finansiere veier, tunneler, broer og jernbane i årene som kommer, presenterte Regjeringen sin perspektivmelding i forrige uke.
AA170403 Det er for tidlig på året til å konkludere, men vi forventer en flatere vekst i 2017 enn vi hadde i 2016, sier Siraj.
AA170403 - For meg blir det viktig å videreutvikle disse tjenestene og skape enda mer vekst , for den tradisjonelle nyhetsvirksomheten er under press, sier han.
AA170403 Tilbudet må nesten dobles for å få 40 prosent vekst .
AA170403 På lang sikt ventes større vekst i kollektivtrafikken, men uten videre nedgang i bilbruken.
AA170403 Bedre og billigere kollektivtilbud gir vekst i kollektivtrafikken som hentes både fra bil og fra myke trafikanter.
AA170403 30 mill kr årlig for å kunne ta unna en forventet årlig vekst på 8000 nye daglige turer om all veksten tas med kollektive transportmiddel.
SA170402 I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst .
DB170402 Ving, har i likhet med de øvrige store reiseselskapene hatt årlig vekst i cruise-segmentet siden de begynte å selge denne ferieformen i 2014.
AP170402 I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst .
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug, noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
FV170401 Nå skal vi ha en bærekraftig vekst , sier adm. dir.
FV170401 - Vi har hatt en nesten overnaturlig vekst .
DB170401 ¶ STERK FRAMGANG : - Jeg forventer fortsatt sterk vekst i 2017, men ikke så kraftig som i 2015 og 2016, sier Sensonor-sjef Jørgen Bredesen.
DB170401 I tillegg kommer forpliktelser i Langtidsplanen for forsvaret om økte bevilgninger, samt ønsker om fortsatt vekst i helsebudsjetter og kommunebudsjetter.
DB170401 Det er fordi fondet nå har blitt svært stort, og fordi det fremover ikke vil tilføres store mengder nye oljeinntekter som gir en automatisk vekst i fondet, også når aksjemarkedene er dårlige.
AP170401 Et normalisert forhold mellom Norge og Kina vil gi en voldsom og rask vekst i den norske lakseeksporten til Kina, tror Norsk Sjømatråd.
SA170331 Selv om mange reiser videre til Vestlandet, får også Agder glede av vekst i utenlandsmarkedet.
SA170331 - Naturbasert reiseliv er i sterk vekst overalt, og det er ingen grunn til å tro at turiststrømmen til Trolltunga vil avta i årene som kommer.
FV170331 Litt bedre i 2016 enn i 2015, og utsikter til fortsatt, forsiktig vekst for byggebransjen.
DN170331 - Vi opplever at det er en fantastisk vekst og en ekstrem høy aktivitet i dette markedet, sier toppsjefen i selskapet, Øivind Horpestad.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst .
DN170331 Samtidig forventer flere av konkurrentene også selv en vekst i volum.
DN170331 Mens selskapet forventer en vekst i høstingen av fisk på én prosent i Norge, guider selskapet en seks prosents økning i volum.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst .
DN170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
DN170331 Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for vekst .
DN170331 - Nå er vi oppe i 6,6 prosent vekst , jeg er ganske sikker på at dette skyldes den nye farten i boligprisene, sier han.
DN170331 Finansministeren har vært sett på som et symbol på stabilitet i et land som preges av svak vekst , fallende kredittverdighet og tegn på krise i regjeringspartiet ANC.
DB170331 Tallene støtter vår forventning om at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, men vi tror det blir lenge til renten heves med fortsatt svak vekst og inflasjon på vei nedover, legger DNB-økonomen til.
BT170331 - Naturbasert reiseliv er i sterk vekst overalt, og det er ingen grunn til å tro at turiststrømmen til Trolltunga vil avta i årene som kommer.
BT170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
AP170331 Grønn vekst og bærekraft.
AA170331 Finansministeren har vært sett på som et symbol på stabilitet i et land som preges av svak vekst , fallende kredittverdighet og tegn på krise i regjeringspartiet ANC.
AA170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
FV170330 Selv om mange reiser videre til Vestlandet, får også Agder glede av vekst i utenlandsmarkedet.
DN170330 - Landene kan knapt tåle renteøkninger som gjør lånekostnadene tøffere, og gir mindre rom for offentlig forbruk, demper investeringer og vekst , viser kildene til. | - Det er aldri noen garanti for at ingenting går galt ¶
DN170330 Vi må bli grønnere, smartere og mer nyskapende for å skape vekst , gode arbeidsplasser og sikre finansieringen av det velferdssamfunnet vi alle er veldig stolte av, sier statsministeren.
DN170330 Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretninger er blant butikkene som viser en vekst i omsetningsvolumet fra januar til februar.
DN170330 Et par måneder til med høy vekst vil endre bildet, men ikke grunnlag for å tro det ennå.
DN170330 - Vi venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent.
DN170330 - Litt sterkere vekst enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
DN170330 - Litt sterkere vekst enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst.
DB170330 Men både historien og forskningen har vist oss at vi ikke trenger velge mellom velferd og vekst .
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst , og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 Vekst i ny teknologi og fornybarmarkeder The Carbon Tracker Initiative ga nylig ut rapporten « Expect the unexpected », som viser at endringer i markedet for lavutslippsteknologier skjer så raskt at ulike scenarier blir veldig fort utdatert.
DA170330 - Det er en næring i stort vekst .
DA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
DA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
AP170330 Tragediene kan dessuten føre til en fornyet vekst i antallet fortvilte mennesker som forsøker å krysse Middelhavet for å komme til Europa.
AP170330 - Vi har god topplinjevekst og styrket organisk vekst , sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen på resultatpresentasjonen torsdag ettermiddag.
AA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
AA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
AA170330 Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst .
AA170330 DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag.
VG170329 Viste stor vekst
VG170329 Lenge var det også et tegn på at den tyrkiske økonomien var i voldsom vekst .
VG170329 STERK VEKST I PRIVATLEASING ¶
VG170329 Det tilsvarer en vekst på 48 prosent.
SA170329 Da står vi nemlig overfor følgende dillemma : Skal vi stanse den økonomiske veksten og dermed risikere økonomisk kollaps - eller skal vi opprettholde økonomisk vekst og risikere økologisk kollaps som følge av global oppvarming og artsutryddelse ?
FV170329 | Umoe Mandal rigger seg for ny vekst
FV170329 Og sjefen varsler vekst .
DN170329 Med så aggressive vekstmål, så holder det ikke bare med organisk vekst , sier Jacob Tveraabak, konsernsjef i Miklagruppen.
DN170329 StrongPoints konsernsjef Jørgen Waaler tror på en kraftig vekst i e-handel i Europa.
DN170329 Kjøpet gir dermed Plantasjen ytterligere muligheter for vekst framover ", heter det.
DN170329 " SABA har i dag ikke virksomhet i Norge og Finland, to land hvor salg av planter i dagligvarehandelen er mindre etablert, men i sterk vekst .
DB170329 Ifølge kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods Norge er markedet for frossenpizza en kategori i vekst .
DB170329 Dette utgjør en betydelig kostnad som kan gå ut over både vekst og investeringsevne.
BT170329 | Direktorater i vill vekst
BT170329 Den er umettelig på vekst og upåvirket av logikk.
AA170329 Den andre gruppen som er i vekst , lever i en skogsstripe vest i landet, nær grensen til Myanmar.
AA170329 Den andre gruppen som er i vekst , lever i en skogsstripe vest i landet, nær grensen til Myanmar.
SA170328 Ringvirkningene til resten av økonomien vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fastlands-BNP, mer enn dobbelt så høy som i fjor.
SA170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
SA170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
DN170328 Riktige rammevilkår er avgjørende for fortsatt vekst i industrien, som møter tøff konkurranse. 2.
DN170328 Sabine Leferink i Dun & Bradstreet, lederen for rapporten, skriver i en kommentar at det er et paradoks at antallet konkurser i Storbritannia øker, samtidig som landet i 2016 hadde den raskest voksende økonomien i Europa med en vekst på to prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170328 Vekst for fall ¶
DN170328 Brukbar vekst i privat og offentlig etterspørsel, samt i fastlandseksporten, vil sammen med avtagende fall i oljeinvesteringene føre til at veksten i norsk fastlandsøkonomi øker til 1,8 prosent i år, spår Nordea Markets i prognoserapporten « Nordea Economic Outlook » som legges frem tirsdag.
DN170328 - Med tiltagende vekst , noe fallende arbeidsledighet og fortsatt solid boligprisvekst virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon og kapasitetsutnytting under normalen.
DN170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DN170328 Etter en periode med kraftig vekst , vil prisene på Oslo-boliger fremover utvikle seg mer på linje med resten av landet, mener analytikerne i meglerhuset Nordea Markets.
DB170328 Samlet lønnsvekst ender dermed ifølge Nordea trolig opp på 2,75 prosent neste år, etter en vekst på 2,5 prosent i år.
DB170328 Jeffrey Sachs og Andrew Warner, som er forskere ved Harvard, mener det er en sammenheng mellom frihandel og økonomisk vekst .
DB170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DA170328 I tillegg har USA hatt en stor vekst i gassektoren, med mye billig gass på markedet som har utkonkurrert kull i mange delstater, påpeker hun.
DA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DA170328 Fornybarsektoren er i sterk vekst og oljeselskapene har tatt karbonbudsjettet på alvor.
BT170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
BT170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
AP170328 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170328 Faktorene som trekker ned prisene nå er husholdningenes reallønnsnedgang i fjor og knappe vekst i år, mener han.
AP170328 Den kan gi sterkere vekst i tilbudssiden og dermed slå ut på prisene.
AA170328 Men selv om USA opphevet de siste sanksjonene i oktober, er det liten økonomisk vekst å spore.
AA170328 Det internasjonale pengefondet har anbefalt at Madrid tar tak i de prekære arbeidsforholdene, som er en kilde til fattigdom til tross for landets sterke økonomiske vekst på 3,2 prosent i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Ringvirkningene til resten av økonomien vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fastlands-BNP, mer enn dobbelt så høy som i fjor.
AA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
AA170328 Mer miljøvennlig transport med effektive skip er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning, understreker Henriksen.
AA170328 - Havet representerer livet på jorden og er avgjørende for velstand, vekst og trivsel, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.
AA170328 Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem inn i framtida for å oppnå fortsatt vekst og god byutvikling.
AA170328 Trondheim by på sin side ønsker seg blant annet vekst og utvikling, arbeidsplasser, internasjonale mesterskap, store konsertbegivenheter og et godt bymiljø.
AA170328 Kronikken har få faktafeil, men den er tynn på vurderinger og nye løsninger for kollektivtilbudet, for å dekke framtidas reisebehov og nullvekstmålet om minst tre prosent årlig vekst fram til 2029.
VG170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
VG170327 Men i India er det full fart, og et stort potensiale for vekst .
VG170327 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) anslår at begge land vil få en økonomisk vekst på nær syv prosent i år.
VG170327 Den viktigste årsaken er høyere etterspørsel fra de store lokomotivene for økonomisk vekst , India og Kina.
SA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DN170327 Håper kvinner skal skape vekst i Japan ¶
DN170327 På global basis er det en synkronisert oppgang i sentimentsindikatorene, og det gjør at vi venter en oppgang i harde data, og en syklisk vekst i første halvår, sier SEB-strategen.
DN170327 Hun ser skattekuttene kombinert med sterk underliggende vekst i verdensøkonomien som hovedgrunnen til at markedet raskt vil korrigere seg.
DB170327 Kategorien actionkamera har hatt sterk vekst i år etter år, med nesten 100.000 solgte actionkameraer i 2015.
DB170327 - Markedet for actionkameraer falt kraftig i fjor etter flere år med vekst .
DA170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DA170327 Muségata 103 har sett, hørt og sanset så mye, krig og nød og vekst og fred og lykke ligger lagret i veggene », heter det i boligannonsen.
DA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
BT170327 I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk.
AP170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AP170327 Og det er helt uaktuelt å senke kravet for å komme inn i nord, det vil være en stor bjørnetjeneste for en landsdel i vekst med behov for godt kvalifiserte lærere.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
AA170327 I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst , symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.
DB170326 Sivilisasjonen Cahoki opplevde en enorm vekst , og var trolig den eneste i sitt slag.
DB170326 Men hva som førte til at byen etterhvert ble fullstendig forlatt etter noen århundrer med utrolig vekst , er ikke forskerne helt enige om.
AP170326 I løpet av 24-åringens levetid har Gillette vært i kontinuerlig og kraftig vekst .
AA170326 Spørsmålet er om Sps vekst fortsetter, eller om oppslutninga stabiliserer seg på dagens høye nivå.
AA170326 Senterpartiets vekst er årets store overraskelse, slik Miljøpartiet De Grønne kom som en komet i 2015. 33 prosent.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DB170325 De har hatt en veldig sterk vekst , men den synes å flate ut.
DB170325 At de angriper og utfordrer konkurrentene NRK og TV2 med en lørdagssatsing er derfor et tegn på at kanalen nå må ta opp kampen for å sikre ytterligere vekst , sier Hauger til Dagbladet.
DA170325 Lofoten har størst vekst i hele Nord-Europa, forteller seniorforsker Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning, som leder prosjektet, til forskning.no.
AA170325 Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele departementet, sa Borten Moe.
VG170324 Det er med andre ord fortsatt næringsrik jord for populistisk vekst i Europa.
VG170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst vil vår region.
DN170324 I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DN170324 Det er en liten vekst i markedet, spesielt på større båter.
DN170324 Vekst over 30 fot ¶
DN170324 I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DN170324 Det er en liten vekst i markedet, spesielt på større båter.
DN170324 Vekst over 30 fot ¶
DN170324 Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DB170324 KrF overtok vår vekst , sier Marit Arnstad.
AP170324 Sp-lederen starter landsmøtet med sterk vekst på meningsmålingene.
AP170324 Sp-lederen starter landsmøtet med sterk vekst på meningsmålingene.
AP170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst til vår region.
AA170324 Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst til vår region.
SA170323 Øyvind Fjell blir ny forvalter i aksjefondet Skagen Vekst fra 1. juli.
SA170323 Skagen AS har ansatt Øyvind Fjell ( født i 1979 ) som ny porteføljeforvalter i aksjefondet Skagen Vekst .
DN170323 Årsaken er at svak, global økonomisk vekst , trolig vil « utsette » nedgangen.
DN170323 - De mest fundamentale faktorene i markedet, som økonomisk vekst og inntekter, viste signifikant forbedring allerede fra oktober av i fjor, før valget, sier Sonders.
DN170323 Det var ventet en langt lavere vekst , 0,3 prosent.
DN170323 Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang de siste fire månedene fra et rekordhøyt nivå, ifølge SSBs byggearealstatistikk.
DB170323 Sao Paulo og Rio de Janeiro i Brasil er de byene hvor prisnivået er i raskest vekst .
BT170323 Økonomisk vekst er vanskelig å oppnå uten politisk stabilitet, noe de fleste land i Øst-Afrika har fått erfare de siste seksti årene siden frigjøringen.
BT170323 Om Kryvi hadde visst litt mer om det han snakker om, hadde han nok også visst at befolkningsvekst henger sammen med økonomisk vekst og levestandard - ikke med prevensjon og kunnskap om dette blant kvinner.
AP170323 Mange steder har opplevd vekst også, fordi vi er flere mennesker.
AP170323 Fra 2009 har også de minst sentrale kommunene hatt en positiv, men relativt liten vekst .
AA170323 Trondheim med størst vekst i piggfriandel, ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170323 Dette er en mindre vekst enn det var i årene før.
AA170323 Der hører jeg stadig om bærekraftig verdiskaping, bærekraftig velferd, bærekraftige jobber, bærekraftig vekst , bærekraftige bedrifter, bærekraftig forvaltning, bærekraftig skogbruk...
SA170322 Så hvordan i all verden kan Danielsen være skråsikker på at Lysefjorden « tåler vekst » ?
SA170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
FV170322 FOTO : PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT / Shutterstock STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
DN170322 Aksjemarkedene satte av gårde samme natt som Donald Trump vant presidentvalget i USA, og markedet har fortsatt å gå på forventninger om at han skal skape vekst i den amerikanske økonomien.
DN170322 Vi må se hvordan interbankrenten endres fremover og om Kinas økonomiske vekst klarer å matche renteøkningen, sier sjefstrateg Linus Yip hos First Shanghai Securities til South China Morning Post.
DN170322 Den kinesiske kommunistledelsen, her ved finansminister Xiao Jie, vil prioritere en stabil vekst de neste årene og forsøker å redusere risikoen for at nye bobler skal oppstå i markedene.
DN170322 Bråstopp for kinesisk vekst
DB170322 Det er også en av de kategoriene i dagligvarebutikkene som har sett størst endring og vekst i utvalg.
DB170322 Men det er altså langt fra nok med fungerende markeder og høy økonomisk vekst .
DB170322 Det er viktig med god fritid og gode fellesskap, men det er også viktig med økonomisk vekst .
DB170322 Det investordrevne globale grønne obligasjonsmarkedet er i sterk vekst og viser at verden har startet omstillingen til et lavkarbon og klimarobust samfunn.
DA170322 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sa Sanner også, ifølge NTB.
BT170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
AP170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner.
AA170322 Den Norske Turistforening ( DNT ) opplever totalt sett vekst i både hytteovernattninger og antall medlemmer.
AA170322 I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEAs ambisjoner om videre vekst i Norge, sier administrerende direktør i DEA Norge, Hans-Hermann Andreae.
VG170321 Da hadde organisasjonen vært gjennom en voldsom vekst de siste ti årene.
DN170321 | Sirkusdirektør Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst brenner seg på boblen som sprekker i Next Biometrics ¶
DN170321 Forvalter Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst er Storebrand Asset Managements sirkusdirektør med de mest elleville aksjene i sin portefølje.
DN170321 Etter en periode med sterk vekst , ble det helomvendig på Wall Street tirsdag.
DN170321 Sirkusdirektør Andreas Berdal Lorentzen i Storebrand Vekst brenner seg på boblen som sprekker i Next Biometrics ¶
DN170321 | Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak ¶
DN170321 OECD tror Kina vil klare å opprettholde en høy økonomisk vekst - under forutsetning av at det gjennomføres reformer.
DN170321 OECD foreslår en hestekur for den kinesiske økonomien for å opprettholde en stabil økonomisk vekst .
DN170321 Den kinesiske millionbyen Chongqing er kåret til fjorårets vekstvinner med en økonomisk vekst på 11,4 prosent - nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.
DN170321 De kommer med mange konkrete forslag som de mener er nødvendig for at Kina kan få en bærekraftig, langsiktig vekst - slik landet har hatt sammenhengende siden de første reformene startet på slutten av 1970-tallet.
DA170321 Vekst gir vekst
DA170321 Han peker på at vekst vil generere vekst .
DA170321 Han peker på at vekst vil generere vekst.
DA170321 Vekst gir vekst ¶
DA170321 Bare tre andre av landets 13 største byer har nedgang i bussbruken i denne perioden, flere har betydelig vekst .
BT170321 Etterspørselen etter bærekraftig ferie er i voldsom vekst der ute i verden - og her i landet.
BT170321 Derfor må byen også leve med kraftig vekst i turisttrafikken, alle de tusen som cruiser, busser, biler og vandrer til byen - fra Bryggen til Torget og til Ulrikens topp.
SA170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
FV170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
DN170320 Målet med todagersmøtet var å finne en felles plattform for å få fart på verdenshandelen etter flere år med svak vekst .
DN170320 Isteden ble det enighet om at G20-landene skal støtte en rettferdig handel for å oppnå økonomisk vekst .
DN170320 - Vi prioriter å skape en økonomisk vekst som er bra for USA - og for resten av verden.
DN170320 Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst .
DN170320 Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst .
DB170320 Spørsmålet virker banalt, men må stilles : Hvorfor gjør ikke verdens ledere mer for å fremme likestilling, når det er så godt dokumentert at det vil skape vekst og utvikling ?
DB170320 Men regjeringen kan gjøre mer for å overbevise sine kolleger fra andre stater om likestillingens betydning for vekst og velstand.
DB170320 En rekke forskningsrapporter har vist en tett sammenheng mellom kvinners rettigheter og økonomisk vekst .
DB170320 februar, der det anerkjente tidsskriftet tok til orde for å innføre « kjønnsbudsjettering » for å vise hvordan likestilling fører til økt vekst .
DB170320 ¶ STERK VEKST : Siden platekompaniet begynte med vinylplater i 2011 har salget tatt seg opp jevnt og trutt, kan butikksjef Øyvind Åsebø fortelle.
DB170320 Der gikk omsetningen av vinylplater forbi salget av CD-plater i fjor, etter en sammenhengende vekst i åtte år.
DA170320 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, frykter konsekvensene av en videre vekst .
DA170320 Dette tilsier en årlig vekst på i gjennomsnitt 16 milliarder kroner.
DA170320 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, frykter konsekvensene av en videre vekst .
BT170320 Likestilling og kvinnefrigjøring legger til rette for at kvinnene skal aspirere til yrkeslivet, og de får en naturlig drahjelp ved at tradisjonelle kvinneoppgaver i familie- og frivillighetssfæren legges ut i samfunnssfæren sammen med at vi får en sterk vekst i annen tjenesteytende næringer.
AP170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
AA170320 Avtalen er et svar på konkurrenten Reliance Jios raske vekst på markedet.
AA170320 - Verisure er i vekst og vi må derfor se på muligheter for å bygge en ny og større alarmsentral som er hjertet i vår virksomhet, sier Robert Engen, som er driftsansvarlig i bedriften i en e-post til Adresseavisen.
AA170320 Dette var et resultat av en omstrukturering av statlige selskaper for å skape økonomisk vekst .
VG170319 I skyggen av IS' vekst og begynnende fall, kan al-Qaidas tålmodige strategi nå ha plassert dem i førersetet for det syriske opprøret, ifølge observatører.
VG170319 Reiselivet er i hurtig endring og det finnes et stort potensial for ytterligere vekst
VG170319 REKORDÅR - Turismen er i sterk vekst og fredag la næringsminister Monica Mæland frem en Stortingsmelding om norsk reiseliv.
DN170319 Vi vil kjempe hardt for å redusere global ubalanse, promotere mer åpenhet og samarbeid og redusere ulikhet i jakten på økonomisk vekst », heter det i uttalelsen.
DN170319 - Vi har hatt en kraftig vekst de siste to årene, og volumøkningen er spesielt sterk innen boliglånskunder.
DN170319 - Vi har hatt en kraftig vekst de siste to årene, og volumøkningen er spesielt sterk innen boliglånskunder.
DA170319 Å investere for å hindre underernærte barn, vil lønne seg og bidra til økonomisk vekst .
DA170319 « Hvordan kunne landet som i 2013 ble ansett som en demokratisk modell, og som de siste ti årene hadde hatt en årlig vekst på sju prosent, kollapse i møte med noen jihadister ? » spør Sahel-ekspert Serge Michailof.
DA170319 Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området vil være viktig for å skape vekst og utvikling og for å demme opp for fremtidig høy migrasjon fra regionen », uttalte utenriksminister Børge Brende da satsingen ble lansert.
AP170319 Årsaken er at billig pund har gitt vekst i turismen, og det er potensielt bra for butikkene.
AP170319 Vi går inn i valgkampen med vekst på målingene for første gang på mange år og jeg tror vi heller får en større gruppe enn en mindre etter valget, sier Kaski.
VG170318 Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt : « Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst » ¶
DB170318 - Norge må regne med en økt vekst i turistbesøket i tida som kommer.
DB170318 Etter valget av Donald Trump har det vært en voldsom vekst i frivilligheten, først og fremst i USA, men også i Storbritannia, som ikke har annen forklaring enn at politisk usikkerhet mobiliserer sivilsamfunnet til dyst.
DA170318 Regionen har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst , og byen har i vinter hatt landets beste hotellbelegg.
DA170318 Det er akkurat dette, helårsturisme og økt vekst av lønnsomme turister, Norge vil - og må - ha mer av.
DA170318 Den nye ledelsen har uttalt et klart og stødig fokus på bærekraft og lønnsomme turister, framfor kun vekst .
AP170318 Vekst innen netthandel gjør det interessant å satse på pakker og gods.
SA170317 Ferie- og fritidsmarkedet er i vekst , som vi blant annet ser av en etterspørselsvekst på 6% i juli.
SA170317 Vi har gått fra ekstrem vekst til sterk økonomisk tilbakegang på få år.
SA170317 Narvestad, administrerende direktør i Rosenberg Worley Parsons, leder et selskap i vekst om dagen, etter tøffe tak.
FV170317 KrF-leder Knut Arild Hareide tror vedtaket kan gi vekst for norsk skognæring : ¶
DN170317 Global økonomisk vekst , gode tider for selskapene og investorer med beina på bakken vil drive markedet videre oppover, mener sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management.
DN170317 Kina har lagt listen på rundt 6,5 prosent økonomisk vekst for 2017.
DB170317 Også i Norge har selskapet hatt en rask vekst
DB170317 - Dette er første gang på mange år at SV går til valg som et parti i vekst , sier Lysbakken nå.
DB170317 Arbeiderpartiet er for å ruste opp selskaper for framtidig vekst internasjonalt, slik som med Telenor og Statoil.
DB170317 ¶ Et politisk svik : At regjeringen prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser, er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid, skriver innleggsforfatteren.
DB170317 At de prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid.
DA170317 Ferie- og fritidsmarkedet er i vekst , som vi blant annet ser av en etterspørselsvekst på seks prosent i juli, uttaler Stordalen i pressemeldingen.
DA170317 Næringen er uansett fornøyd, og lavere skatt for hotellene gir rom for vekst , mener Virke.
DA170317 - Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapingen.
DA170317 Både Høyre, Frp og Ap uttaler til NTB at en videre vekst i de nasjonale klimautslippene er til å leve med.
AP170317 I stedet har det gitt vekst og jobber både i Europa og Sør-Korea.
AA170317 Utviklingen viser at økonomisk vekst er mulig også uten økende CO2-utslipp. ( ©NTB ) ¶
AA170317 I USA var utslippene de laveste siden 1992, til tross for stor økonomisk vekst siden den gang.
VG170316 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst .
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
FV170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
DN170316 « Vi anslår litt høyere vekst i bnp for Fastlands-Norge frem mot sommeren enn i de foregående kvartalene.
DN170316 « Et strammere arbeidsmarked og høyere økonomisk vekst og bedret lønnsomhet i foretakene vil trolig gjøre at lønnsveksten gradvis vil øke de kommende årene », står det.
DN170316 Venter økt vekst i fastlandsøkonomien ¶
DN170316 Et strammere arbeidsmarked, høyere økonomisk vekst og bedret lønnsomhet i foretakene vil trolig gi bedre lønnsvekst de neste årene, mener Norges Bank.
DN170316 Det er ventet at økt vekst i fastlandsøkonomien vil gi høyere sysselsettingsvekst fremover.
DN170316 Bruttonasjonalprodukt ( bnp ) er ventet å ha en vekst på 1 prosent i 2017, 1,1 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019 og på 2,4 prosent i 2020.
DN170316 Vulkanøya i vest har hatt en vekst i boligprisene på 14,7 prosent i gjennomsnitt i fjor.
DN170316 Byrået hadde i 2016 en byråinntekt på 28,1 millioner kroner, en vekst på 4,1 millioner kroner sammenlignet med året før.
DA170316 I en by i sterk vekst , er nye skoler sentrale i utviklingen av nye lokalmiljøer, mener Utdanningetaten, og fastslår at « skoleplanleggingen blir stadig grønnere og skolen en stadig viktigere arena for kultur og idrett ».
DA170316 Det er lysning og utsikter til ny vekst i norsk økonomi, men statsminister Erna Solberg ( H ) understreker at omstillingen av næringslivet på ingen måte er over.
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
BT170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AP170316 Festivalsjef Svein Bjørge satser på ny vekst på gamle tomter.
AP170316 Hun sier hotellet i vinter har vært tvunget til å permittere ansatte, men at markedet nå er i vekst igjen.
AP170316 - De siste par årene har vi hatt en kraftig vekst i antall overnattinger her i landet.
AP170316 Endringen i kjøpekraften for en gjennomsnittlig årslønn snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en pen vekst på knapt 2 prosent i 2019 og 2020 ¶
AP170316 Uventet lav vekst i lønn og priser bidrar til at lånekundene kan glede seg med uendret rente i to år til.
AP170316 Endringen i kjøpekraften for en gjennomsnittlig årslønn snur fra en nedgang på 1,8 prosent i fjor til en pen vekst på knapt 2 prosent i 2019 og 2020.
AA170316 Ifølge Mnuchin ønsker Trump-administrasjonen å holde oppsikt med verdens store valutaer, samtidig som den vil føre en politikk som " fremmer en økonomisk vekst som er god for USA og resten av verden ".
AA170316 - Vi vil ikke kunne løse alle problemene i Baden-Baden, men vi har en klar og gjensidig holdning, at vi ønsker å løse alle problemene sammen, sier Schäuble, som understreker at det trengs globale løsninger for å sikre bærekraftig vekst og velstand.
AA170316 Med fjorårets vekst vil det ta et halvt århundre for at det skal være like mange kvinner som menn i nasjonalforsamlinger, viser ny statistikk som ble lagt fram i forbindelse med FNs kvinnekommisjon ( CSW ) i New York onsdag.
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet, optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AA170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AA170316 Den kraftige nedgangen i sammenliknbar vekst på hele 3,6 prosent i februar, forklarte Rema-topp Ole Robert Reitan så sent som i forrige uke, med at kundereaksjoner i Tromsø og Bergen.
AA170316 Det er lysning og utsikter til ny vekst i norsk økonomi, men statsminister Erna Solberg ( H ) understreker at omstillingen av næringslivet på ingen måte er over.
AA170316 Norsk Hydro var mest omsatt og en av dagens vinnere med en vekst på 2,6 prosent.
AA170316 Til tross for et helt ubetydelig antall, var pionerene likevel forutseende nok til å legge opp et system som kunne tåle en vekst de antok ville komme.
AA170316 Og vekst ble det.
VG170315 « NIF IT » har hatt en voldsom vekst de siste årene : ¶
VG170315 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
SA170315 Om all vekst i personreiser skal tas av privatbil ville vi forpestet luftkvaliteten, utnyttet byareal ineffektivt, og verst : De fleste av oss ville brukt mange flere timer i uka på å sitte i kø.
SA170315 Det er ventet enorm vekst i personreiser på Nord-Jæren fram til 2030.
DN170315 Kinas statsminister Li Keqiang sa på en pressekonferanse onsdag at myndighetens målsetning om en vekst på 6,5 prosent eller høyere i 2017 ikke blir enkelt å innfri.
DB170315 Et område med store utsikter for vekst .
DB170315 På eksisterende restauranter tror vi på en vekst på to prosent.
DB170315 - Dette er første gang på mange år at SV går til valg som et parti i vekst , slo Lysbakken fast.
DA170315 De har derimot blitt tilpasset at bostøtten beregnes fra månedlig inntekt og at mottakere flest har hatt en liten vekst i inntekten i denne perioden.
AP170315 De har hatt en vekst på 20 prosent pr. måned.
AA170315 Med krav til hurtig vekst og maksimalt økonomisk utbytte, går det i ut over dyrehelsen.
VG170314 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
VG170314 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst .
SA170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
DN170314 Statsministeren sier at tiden er over for sterk vekst i bruken av oljepenger.
DN170314 - Nå skal vi jobbe med budsjettet for 2018 og vår fremste utfordring er å legge til rette for ny vekst og sysselsetting i privat, konkurranseutsatt sektor.
DN170314 Men Erna Solberg håper at økonomisk vekst i Norge likevel kan gi litt rom i budsjettet for 2018.
DN170314 - Det er vekst i økonomien og de gir nye inntekter.
DN170314 Siste 12 måneder viser salget en vekst på 15 prosent sammenlignet med foregående 12 måneder.
DB170314 I Nord-Norge har ledigheten også gått ned, og det er Nord-Norge som nå har størst vekst , sier Sanner.
DB170314 Det skyldes en kombinasjon av en god kommuneøkonomi som regjeringen og V og KrF har blitt enig om, vekst i skatteinntektene, og god økonomistyring i kommunene.
DB170314 God økonomi, en årlig vekst på 2,3 prosent, og andelen arbeidsledige nede på 5,3 prosent, ser ut til å hjelpe Rutte og hans liberal-konservative Folkepartiet for Frihet og Demokrati ( VVD ), som ligger an til 23-27 seter, ifølge Peilingweijzer, som gir et gjennomsnitt av flere målinger.
DA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
BT170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
AP170314 Økt vekst i privat sektor og fallende ledighet er de overordnede målene for statsbudsjettet for 2018, ifølge statsministeren.
AP170314 Sentralbanksjefen så vel som Statistisk sentralbyrå har forutsatt at årene med kraftig vekst i oljepengebruken er over.
AP170314 Det gjør at vi må legge til rette for vekst i andre næringer.
AP170314 Økning førte til vekst
AP170314 - Det er en sterk vekst i igangsettingen av både småhus ( 39 prosent økning ) og leiligheter ( 36 prosent ), skriver foreningen i en pressemelding.
AA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
AA170314 Vi har vekst i havvind, geotermisk energi som jordvarme og solceller både på næringsbygg og eneboliger.
AA170314 Økt vekst i privat sektor og fallende ledighet er de overordnede målene for statsbudsjettet for 2018, ifølge statsministeren.
AA170314 Sentralbanksjefen så vel som Statistisk sentralbyrå har forutsatt at årene med kraftig vekst i oljepengebruken er over.
AA170314 Det gjør at vi må legge til rette for vekst i andre næringer.
VG170313 * Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre er nest størst på meningsmålingene, og har opplevd en klar vekst siden forrige valg.
DN170313 - Egenandeler er på et høyt nivå, men volumet vil være et godt bidrag til å levere den vekst i UK som tidligere er kommunisert.
DN170313 - Det hjelper jo selvsagt at Radisson Blu Atlantic er ute av drift for totalrenovering, men tallene for februar viser faktisk at det også er en vekst i antall solgte rom, sier han.
DN170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170313 - Det hjelper jo selvsagt at Radisson Blu Atlantic er ute av drift for totalrenovering, men tallene for februar viser faktisk at det også er en vekst i antall solgte rom, sier han.
DN170313 Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DN170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170313 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170313 Lover blå himmel og stabil vekst
DN170313 JLL skriver i en ny rapport at det kan bli vanskelig å få en tilsvarende vekst i år på grunn av kapitalkontrollen.
DB170313 vi ser en vekst i etterspørselen.
DB170313 Al-Sisi lovte sikkerhet, økonomisk vekst og kamp mot fattigdom da han tiltrådte.
DA170313 Vekst og velstand ¶
AP170313 I Nasjonalbudsjettet 2017 er det en tallrekke for forventet vekst i Oljefondet i mange år fremover, gitt en rekke forutsetninger. 4 prosent i den utgåtte versjonen av handlingsregelen er satt opp i en annen rekke, regnet i faste priser.
AA170313 Landets økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
VG170312 Regelen sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en større økonomisk vekst enn somatikken i helseforetakenes økonomi.
VG170312 Men også under den rødgrønne regjeringen var det en enorm vekst i private helseforsikringer.
VG170312 Høie mener regjeringen med sine fire statsbudsjetter har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn den rødgrønne regjeringen gjorde på sine åtte år.
VG170312 Hun fjernet den gylne regel, som sier at psykisk helse og rusbehandling skal ha større økonomisk vekst enn somatikken.
DN170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DB170312 - Vi har vekst i begge markeder, men storhusholdning står for 60 prosent av vår omsetning, forteller Langli til avisen.
AP170312 Shenzhen er selve motoren i Guangdongs vekst , og konstant på utkikk etter nye muligheter for utvikling, konstaterer konsul Lars Børresen.
AP170312 For 25 år siden foretok han en legendarisk « inspeksjonsreise » til Guangdong med et revolusjonært budskap om endring : Det var ikke lenger så nøye å følge alle kommuniststatens rigide bestemmelser som sto i veien for vekst og velstand.
AP170312 Det fremmes sterke og begrunnede mistanker om at de offisielle tallene for vekst kan være høyere enn den reelle situasjonen skulle tilsi, og ikke minst er ekspertene bekymret for at den kraftige økningen i Kinas gjeld skal føre til « nedsmelting ».
AP170312 Byen har en årviss vekst på mer enn ni prosent og innkasserte i 2016 en investeringsøkning på 23 prosent til 405 milliarder Yuan RMB ( 493 mrd. kroner ), men hviler ikke på sine laurbær, konstaterer konsul Lars Børresen, nestleder ved det norske generalkonsulatet, som følger utviklingen i dette innovasjonssenteret nøy
AP170312 Blant dem som har slått alarm om landets gjeldsdrevne vekst som en trussel mot verdensøkonomien, er tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet, Kenneth Rogoff.
AP170312 - Denne byen er selve motoren i Guangdongs vekst , og konstant på utkikk etter nye muligheter for utvikling.
AA170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
VG170311 Nå skal brysomme reguleringer og miljøhensyn ryddes av veien for å skape økonomisk vekst .
DB170311 I fjor økte selskapet omsetningen med 6 prosent til 971 millioner kroner, mye takket være oppkjøpet av Hard Rocx, men også vekst i hjemmemarkedet og utendørssegmentet.
DA170311 Mens fokuset hittil har vært på vekst og atter vekst , er man nemlig nå kommet til et punkt der man også ser på nye løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen.
DA170311 Mens fokuset hittil har vært på vekst og atter vekst, er man nemlig nå kommet til et punkt der man også ser på nye løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen.
BT170311 Norges Bank meldte denne uken om økende produksjon og høyere vekst i sysselsettingen.
DN170310 Total vekst i Tromsø er 3,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
DN170310 Også Tromsø hadde en stor vekst i utenlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt.
DN170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke åte og ni, med henholdsvis 14 prosent og 12 prosent vekst , sier direktør for trafikkutvikling Jasper Spruit i Avinor.
DN170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke åte og ni, med henholdsvis 14 prosent og 12 prosent vekst, sier direktør for trafikkutvikling Jasper Spruit i Avinor.
DN170310 Det gir en vekst i prisene de siste 12 månedene på 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar, ifølge SSB.
DB170310 Tvert imot forventer bransjens analytikere en voldsom vekst i inntjeningen i 2017.
DA170310 FOTO : NTB SCANPIX NY BY : Almere er Nederlands nyeste by, og en by i kraftig vekst .
DA170310 Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker.
DA170310 Han anbefaler følgende medisin for å unngå en videre vekst i utslippene : ¶
AP170310 Reitan hadde en vekst på 0,2 prosentpoeng, mens Kiwi kunne vise til en vekst på 1 prosentpoeng.
AP170310 Reitan hadde en vekst på 0,2 prosentpoeng, mens Kiwi kunne vise til en vekst på 1 prosentpoeng.
AP170310 I fjor var det større vekst i utenlandsk turisttrafikk til Norge enn på 10 år.
AP170310 Derfor fikk Norge en plutselig vekst
AP170310 Samferdselssektoren kommer ut med den høyeste veksten de siste ti årene, mens sykehusene har lavest vekst i investeringer relatert til utgifter.
AA170310 Også Tromsø hadde en stor vekst i utenlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt.
AA170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 og 12 prosents vekst , sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.
AA170310 Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 og 12 prosents vekst, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.
AA170310 Trondheim by opplever en stadig vekst av personbiltrafikk inn til byen.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst , høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst , samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 | Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
DN170309 Kina pleier å ligge i verdenstoppen når det gjelder prosentvis økning i økonomisk vekst , men i fjor ble den etter kinesiske forhold relativt liten, på 6,7 prosent.
DN170309 Islands økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
DN170309 Foreløpige tall viser en økonomisk vekst på 7,2 prosent i fjor.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst , høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst , samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 Tidligere ventet ECB en BNP-vekst på 1,7 prosent i 2017, en vekst på 1,6 prosent i 2018 og en vekst på 1,6 prosent i 2019.
DN170309 Tidligere ventet ECB en BNP-vekst på 1,7 prosent i 2017, en vekst på 1,6 prosent i 2018 og en vekst på 1,6 prosent i 2019.
DN170309 Fjoråret endte med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170309 Det ligger likevel ikke an til noen kraftig vekst i de kommende fire årene », skriver SSB i rapporten.
DN170309 Husholdningenes disponible realinntekter vil vise lav vekst også i 2017, og vi venter at dette - sammen med et økt boligtilbud - vil gi en klar demping av veksten i boligprisene utover i inneværende år når vi justerer for normale sesongvariasjoner.
DN170309 Domino's ser store muligheter for vekst etter å ha sikret seg Dolly Dimple's.
DN170309 - Det norske markedet har mange muligheter for vekst . sier David Wild, administrerende direktør for Domino's Pizza Group.
DB170309 Boligprisveksten har avtatt litt i starten på 2017, men tall for januar og februar viste likevel en sesongjustert vekst på 0,6 prosent.
DB170309 Regjeringen hadde også en vekst i oljepengebruken som var høyere enn noe tidspunkt unntatt under finanskrisen.
DA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
DA170309 - Så lenge vi har vekst i økonomien vil det være penger å fordele, og så må vi bruke penger godt på andre områder.
AP170309 En vekst på 6,5 prosent i år snur til fallende boligpriser i 2019 og 2020.
AA170309 | Islands økonomiske vekst større enn i Kina ¶
AA170309 Kina pleier å ligge i verdenstoppen når det gjelder prosentvis økning i økonomisk vekst , men i fjor ble den etter kinesiske forhold relativt liten, på 6,7 prosent.
AA170309 Islands økonomiske vekst var i fjor på 7,2 prosent, noe som er større enn det Kina kan vise til.
AA170309 Foreløpige tall viser en økonomisk vekst på 7,2 prosent i fjor.
AA170309 Sentralbanken kommer derfor til å opprettholde tiltakspakkene på dagens nivå, for å stimulere til større økonomisk vekst i de 19 landene i eurosonen.
AA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
SA170308 | Småhusenes vekst og fall ¶
DN170308 Særlig stor vekst er det i byggeindustrien, med 66.000 nye stillinger i februar, den største økningen på elleve år.
DN170308 | Bråstopp for kinesisk vekst
DN170308 Eksempelvis forventes det en økonomisk vekst på 11 prosent i Tibet og under seks prosent i Shanxi og Heilongjiang, ifølge Nordea Markets.
DN170308 Spesielt er veksten i boligmarkedet sterk, og vi venter at høyere boliginvesteringer vil bidra mer til vekst enn lavere oljeinvesteringene vil trekke ned i år, skriver Nordea-økonomene.
DN170308 Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170308 - Ingen annen bransje i Norge har opplevd kraftigere vekst de siste årene, opplyser administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening, som står bak tallene.
DB170308 Forskning viser at selskaper med kvinnelige direktører presterer bedre målt etter blant annet avkastning på egenkapitalen og gjennomsnittlig vekst .
DB170308 Når kvinner deltar fullt i arbeidsstyrken skaper det muligheter og genererer vekst .
AP170308 | Kulturhusene i Oslo i voldsom vekst
AA170308 Særlig stor vekst er det i byggeindustrien, med 66.000 nye stillinger i februar, den største økningen på elleve år.
VG170307 Knudsen forteller at det sikkert er flere som har fin vekst og at det vil være store lokale forskjeller, men etter det han erfarer er det flere Rema-butikker som må jobbe hardere for pengene nå enn tidligere.
VG170307 Hva gjelder februar opplever vi nedgang i noen områder, men vekst i andre.
VG170307 Fire av butikkene sier at de ikke vil uttale seg eller viser til regionkontoret, og en sier at de har fin vekst .
SA170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
SA170307 Gjeldsoppbygging og for sterk vekst i prisene på eiendeler fører historisk sett ofte til krakk, der verdiene på verdipapirer og eiendom raser.
SA170307 Eller vil politikken gi ny giv til vekst ?
DN170307 Analysebyrået Nielsens oversikt viser at vekstmaskinen Rema hadde en negativ vekst ( sammenlignbar vekst/like for like ) på 3,6 prosent i februar.
DN170307 President Donald Trump har sagt at han vil forhandle frem bedre avtaler med handelspartnerne, for å minske handelsgapet og skape økt vekst i USA.
DN170307 Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307 Nok en gang er det hotellene i Tromsø som har sterkest vekst .
DN170307 - Årsaken er kort oppsummert fall i etterspørselen kombinert med vekst i tilbudet, sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.
DN170307 Verdensøkonomien snubler fremover med en svakt høyere vekst de neste par årene, ifølge en ny rapport fra OECD.
DN170307 Laveste vekst siden finanskrisen ¶
DN170307 Kina følger like bak med en ventet vekst på 6,5 prosent i år og 6,3 prosent neste år.
DN170307 Dow Jones-indeksen har steget med 23,2 prosent det siste året og festen fortsetter - til tross for svak vekst og lav produktivitetsvekst i USA og andre industriland.
DN170307 | Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307 Bred vekst
DN170307 | Norges Banks temperaturmåler : Sterkeste vekst siden våren 2014 ¶
DN170307 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307 Bred vekst
DN170307 Selv om Reitangruppen leverer et pent resultat har det lugget på sammenlignbar vekst i den norske dagligvarevirksomheten.
DN170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
DN170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt.
DN170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
DB170307 Lahm er liten av vekst , men taktisk smart og veldig allsidig.
DB170307 Industrikontaktene ser for seg moderat vekst , mens kontaktene i varehandelen venter små endringer i investeringsnivået fremover.
DB170307 De tjenesteytende næringene rapporterer samlet sett om moderat vekst de siste tre månedene og veksten har tiltatt fra forrige runde i begge de tjenesteytende næringene.
DB170307 Bedriftene i nettverket venter at veksten fra næringslivet vil tilta videre, mens tjenesteyterne ser for seg om lag uendret vekst fra husholdningene det neste halvåret, heter det i rapporten.
DB170307 ( Hegnar.no ) : Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, som består av 327 kontaktbedrifter, melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Størst vekst hadde vi imidlertid opplagsmessig.
DB170307 Selv om det ikke nødvendigvis er motsetninger mellom disse kriteriene, er vi sikre på at kvalitet - og ikke minst en gjennomtenkt publisistisk strategi - vil være avgjørende for framtidig vekst og for at mediene skal stå støtt gjennom og overleve transformasjonen.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Vi har også vekst i videotrafikken, og er godt rigget for ytterligere vekst i trafikk og i det kommersielle markedet.
DB170307 Selv om det ikke nødvendigvis er motsetninger mellom disse kriteriene, er vi sikre på at kvalitet - og ikke minst en gjennomtenkt publisistisk strategi - vil være avgjørende for framtidig vekst og for at mediene skal komme tørrskodd over etter transformasjonen er fullført.
DB170307 For en rekke aviser er det første gang på mange år at man opplever at opplagspila peker oppover, mye takket være digital vekst .
DB170307 Det vil si en vekst på 1,4 prosent.
DB170307 - Vi har fortsatt vekst på mobil og hovedstikkordet i år er stabilitet.
BT170307 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
BT170307 Extra-stor vekst for Coop ¶
BT170307 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
BT170307 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
BT170307 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
BT170307 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
BT170307 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
AP170307 Rema var også grillkongene, de hadde hatt en fantastisk vekst med grillmat.
AP170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
AP170307 Jeg synes det er en veldig god prestasjon å ha vekst når de andre aktørene har kjøpt seg markedsandeler, sier Reitan med henvisning til at Coop kjøpte Ica og at Norgesgruppen og Bunnpris fikk overta endel av butikkene Coop av konkurransehensyn ikke kunne eie selv.
AP170307 Organisk vekst og fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, det vil si at nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i sammenligningen.
AP170307 Den Norske Turistforening ( DNT ) opplever vekst i både hytteovernattninger og antall medlemmer.
AP170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
AA170307 - I Norge har vi rigget oss for videre vekst i årene som kommer.
AA170307 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
AA170307 Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt.
AA170307 Flere aviser melder om vekst i abonnementsinntektene og brukerbetaling.
AA170307 Det tilsvarer en vekst på 10,7 prosent.
AA170307 Det har vært sterk vekst i tallene for lesning av adressa.no på mobil de siste årene, også i fjor. 11 000 flere leste adressa.no på mobil i 2016 ( 114 000 lesere ) sammenlignet med året før ( 103 000 lesere ).
AA170307 - Siden andre kvartal i fjor har vi hatt en god vekst i antall abonnenter.
AA170307 - Samlet sett ser vi en vekst i de digitale kanalene.
AA170307 - Det er gledelig med fortsatt god vekst i mobilbruk.
AA170307 Vekst i antall abonnenter ¶
VG170306 Et slikt scenario vil reversere 20 års vekst i helsevesenet i Arizona, en viktig bærebjelke i delstaten siden den står for 15 prosent av alle jobbene, sier McPheters til VG.
SA170306 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
SA170306 Extra-stor vekst for Coop ¶
SA170306 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
SA170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
SA170306 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
SA170306 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
DN170306 Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy antyder overfor Aftenposten at de har svært god vekst i områder der man har lokalt øl som Rema nylig har fjernet fra sine hyller.
DN170306 EU og Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har lenge vært på kollisjonskurs når det gjelder hvorvidt Hellas må få slettet gjeld for å skape økonomisk vekst slik at gjelden kan nedbetales.
DN170306 | Lover blå himmel og stabil vekst
DN170306 I fjor fikk Kina en økonomisk vekst på 6,7 prosent mot et vekstmål på « mellom 6,5 og 7 prosent ».
DN170306 Vekst og reformer ¶
DB170306 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
DB170306 Etter at Rema lanserte bestevennstrategien, som blant annet førte til at bryggeriet Mack mister hylleplass i mange av kjedens butikker, har Coops Extra-butikk som ligger vegg i vegg med en Rema-butikk ved siden av bryggeriet, hatt en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
DB170306 Nå preges den svenske børsen av vekst , små renteøkninger og høyere råvarepriser.
DA170306 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst .
DA170306 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
AP170306 I midten ser vi også en grønn linje for seksuallovbrudd som er jevnt stigende mellom 2001 og 2010, altså eksponentiell vekst , for deretter å flate ut.
AP170306 En metode som best er egnet til å fremstille eksponentiell vekst , er ikke særlig brukbar i en slik sammenheng.
AP170306 Det er en måte å plotte på som egner seg godt der det er teoretisk grunn til å forvente en eksponentiell utvikling, altså jevn prosentvis vekst eller fall hvert år.
AP170306 Rema var også da taperen, men de hadde fremdeles litt vekst .
AP170306 Extra-stor vekst for Coop ¶
AP170306 Extra-butikken har en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
AP170306 - Vi ser at våre butikker særlig i Hordaland og Nord-Norge har en ekstremt god vekst , sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy til Aftenposten.
AP170306 - Vi opplever nedgang i noen områder, men vekst i andre.
AP170306 - Den butikken åpnet forrige uke igjen og har hatt vekst etter åpning, sier Andresen.
AP170306 - Butikken som ligger i Nordkjosbotn, vegg i vegg med en Rema-butikk og Mack-bryggeriet, har over 40 prosent vekst andre måneden på rad.
AP170306 Derfor har Klassekampen, som har vært en opplagsvinner i mange år, opplevd en voldsom økonomisk vekst .
AA170306 40 millioner månedlige aktive brukere av plattformen er en vekst på 60 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 67 prosent av brukerne er i USA.
AA170306 Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket.
AA170306 Etter at Rema lanserte bestevennstrategien, som blant annet førte til at bryggeriet Mack mister hylleplass i mange av kjedens butikker, har Coops Extra-butikk som ligger vegg i vegg med en Rema-butikk ved siden av bryggeriet, hatt en vekst på 40 prosent for andre måned på rad.
AA170306 - Forbruket av legemidler har hatt en stabilt lav vekst over flere år.
AA170306 Med trygghet for offentlig støtte, et relevant program og god respons fra publikum, har den i alle fall et godt grunnlag for vekst og videreutvikling.
SA170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
DN170305 | Varsler svakere vekst i Kina ¶
DN170305 Statsminister Li Keqiang i Kina nedjusterer målet om økonomisk vekst i det folkerike landet.
DN170305 I en rapport han la frem for Folkekongressen, Kinas øverste statsorgan, kom det frem at Kina venter 6,5 prosent økonomisk vekst i 2017 - marginalt ned fra fjorårets mål som lå på mellom 6,5 og 7 prosent, ifølge Bloomberg.
DN170305 | Kina satser på " rundt 6,5 prosent " vekst
DN170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
DN170305 Det er på mobil all vekst skjer for Netflix og andre tilbydere av videoinnhold.
BT170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
BT170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
AP170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst .
AA170305 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst .
AA170305 Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år - eller høyere, om det er mulig.
AA170305 | Kina satser på " rundt 6,5 prosent " vekst
AA170305 Kinas statsminister Li Keqiang sier landet sikter mot en økonomisk vekst på " rundt 6,5 prosent " i 2017.
AA170305 Avinor varsler nå en utvidelse for rundt fire milliarder kroner for å kunne møte en ventet vekst i langdistanseflyginger fra Gardermoen.
DB170304 EKSPLOSIV VEKST : På denne tidslinjen ser du hvordan ransomware nærmest har eksplodert de siste par årene.
BT170304 De to vestlandsbyene vil fortsette å være blant landets viktigste drivkrefter for økonomisk vekst .
DN170303 - Mer moderat pristrend ¶ - 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent.
DN170303 - Helt ekstrem vekst
DN170303 Vitner om svak vekst
DN170303 Utviklingen i arbeidsmarkedet vitner om fortsatt svak vekst i norsk økonomi, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen.
DN170303 Også Fjære mener dette henger sammen med fortsatt svak vekst i økonomien.
DN170303 Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.
DN170303 Men vi håper på vekst innenfor programmatisk annonsesalg i løpet av året, sier Stokstad.
DB170303 Også etterspørselen blant nordmenn er i vekst , sier Pia Buen.
DB170303 Markedet for å bruke uten å måtte eie er i rask vekst .
DB170303 | Ferske tall : Kraftig vekst for de dyre bilmerkene ¶
DB170303 | Ferske tall : Kraftig vekst for de dyre bilmerkene ¶
DA170303 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,8 prosent, opplyser Eiendom Norge i en pressemelding.
BT170303 Vi har vært sterke pådrivere for dette avgjørende prosjektet for Vestlandets konkurransekraft og videre vekst .
BT170303 Forventningene til NTP var store her i Hordaland, et fylke med mange store prosjekt som skal bidra til vekst og utvikling for hele regionen og landet.
AA170303 - Vi forventer at møtet vil bekrefte en politisk endring i retning av håndtering av risiko, og bort fra underbygging av kortsiktig vekst , heter det i en rapport fra selskapet Capital Economics.
AA170303 Det er i østlandsområdet prisene særlig stiger, og Oslo skiller seg ut med en vekst på 24 prosent de siste 12 månedene.
AA170303 - 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent.
AA170303 Som forventet har året startet med en solid vekst i boligprisene, spesielt i Oslo med en oppgang på 1,6 prosent.
AA170303 Oslo skiller seg ut med en 12 måneders vekst på 24,0 prosent.
AA170303 Mange områder har fremdeles en 12 måneders vekst på over 10 prosent, men østlandsområdet markedet er spesielt sterkt, viser februartallene.
AA170303 Vi forventer derfor betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad.
VG170302 PST : Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag ¶
SA170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
FV170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
DN170302 « Driverne bak nedgangen bør forbli en kombinasjon av negative effekter, valutakursmotvind og generelt press fra høy vekst og konkurranse.
DN170302 Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets trekker frem at god vekst i tjenesteforbruket har bidratt til å holde det samlede forbruket brukbart oppe i fjor på tross av nedgang i kjøpekraften.
DN170302 Norges Bank venter en vekst i samlet privat forbruk på to prosent i år, noe Handelsbanken mener er litt høyt gitt utviklingen så langt.
DN170302 DNB Markets venter en vekst i privat forbruk på 1,9 prosent i år, altså nær Norges Banks anslag.
DN170302 Det overordnede målet er å skape en stabil vekst på rundt seks prosent årlig frem til 2021.
DB170302 Haram og Leka er øykommuner som nettopp gjennom et lokalt forankret folkestyre har greidd å snu befolkningsnedgang til vekst - gjennom et innflyttingsoverskudd som kompenserer for underskudd i naturlig tilvekst.
DB170302 Årsaken var at Paltrow fryktet at hennes tilknytning til nettstedet begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
BT170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
AP170302 Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016.
AA170302 Åtte av landets 19 fylker, deriblant folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland, opplevde mindre vekst i folketallet enn året før.
AA170302 Fylket hadde dermed større vekst enn året før, noe som først og fremst skyldes økt innflytting fra både inn- og utland. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Ved 12-tiden torsdag lå indeksen på 700,93 poeng, en vekst på 0,6 prosent.
AA170302 - Vi venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, mens Norges Bank venter 2 prosent, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
VG170301 Fakta : Ifølge Politifact har USAs vekst i brutto nasjonalprodukt etter finanskrisen gått saktere enn etter tidligere økonomiske bølgedaler.
VG170301 Trumps hovedmål er å skape økonomisk vekst og flere jobber i USA.
VG170301 Han snakket om kraften som ligger i det amerikanske folket, om optimisme, vekst , nye jobber og en verden med færre kriger og konflikter.
SA170301 Daglig leder Thomas Bærheim i Miles Stavanger er klar for videre vekst .
DN170301 Nå har mye av ordrestabelen blitt levert, sier Herland for å forklare Volvos store vekst .
DN170301 BMW økte med 33 prosent, Volvo økte med 49 prosent, Mercedes er femte største merke med en vekst på 34 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.
DN170301 Tre store kinesiske byer hadde en prisvekst på 26-27 prosent fra desember 2015 til desember 2016, og aller størst vekst hadde Shanghai.
DN170301 Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst .
DN170301 Delindeksen som angir sysselsettingen i industrien falt ned til 49,8 i februar fra en vekst på 51,4 i januar.
DN170301 - Denne gangen er både ordre- og produksjonsnivået sterke bidragsytere til vekst , sier Hoberg.
DN170301 Kina ønsker å minne Trump på om at landets medlemskap i Verdens handelsorganisasjon har skapt økonomisk vekst for verden.
DN170301 Jensen mener venturefond ofte følger en « j-kurve », der svak start følges av vekst hvis noen av selskapene i porteføljen lykkes skikkelig.
DN170301 Pr-topp Hans Geelmuyden vil ha raskere vekst .
DN170301 Manglende vekst i Geelmuyden Kiese Gruppen i fjor har ført til endringer i selskapets ledelse.
DN170301 Foto : Gunnar Blöndal Skandinavisk vekst
DN170301 Det tilsvarer en vekst på 16 prosent.
DA170301 Lærerne kommer i tillegg til lærere som ansettes som følge av at lærere slutter eller vekst i elevtallet ¶
DA170301 Selv om værforholdene har stor betydning, har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært en jevn vekst i saltforbruket til tross for ambisjoner om det motsatte.
DA170301 Dette tilsvarer en vekst på 442 prosent.
AP170301 På forhånd sa flere konseravtive kommentatorer at Trump burde benytte anledningen til å komme tilbake til sitt kjernebudskap om økonomisk vekst og arbeidsplasser.
AP170301 Det knytter seg spesielt stor utålmodighet til skattereform og infrastruktur - to områder der det er forventninger om at presidentens politikk skal skape økonomisk vekst .
AP170301 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter sin eksplosive vekst .
AP170301 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter sin eksplosive vekst .
AA170301 Vinnerne er Golden Ocean Group med en vekst på 6 prosent og DNO som øker 2,1 prosent.
SA170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
SA170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
SA170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
SA170228 Lavpris er det segmentet som vokser mest, med 1,7 prosentpoeng vekst , noe som trolig svir ekstra mye for den tidligere lavpriskongen Rema 1000, som ikke holder følge med de andre lavpriskjedene, Kiwi og Extra.
SA170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
SA170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
DN170228 Brødrene, som da eide 70 prosent, la den gangen skylden på en kostbar vekst utover 90-tallet.
DN170228 Etter valget har investorer satt pengene på at Trumps skattepolitikk vil akselerere økonomisk vekst og løfte selskapenes lønnsomhet.
DN170228 Tenker vekst
DN170228 Utviklingen innen dagligvare har også vært preget av lavere vekst enn konsumprisindeksen.
DN170228 Fjoråret var preget av langt lavere vekst enn konkurrentene for Rema i fjor, ifølge Nielsens ferske dagligvarerapport.
DN170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
DN170228 « En økonomisk vekst på rundt 7 1/2 prosent gjør India til den raskest voksende G20-økonomien.
DN170228 « En omfattende skattereform kan fremme en inkluderende vekst », skriver OECD.
DN170228 Medlemmer av det indiske Kongresspartiet mener at fjerningen av store sedler fra omløp i den indiske økonomien har ført til selvmordsbølge og ikke vil føre tiol en inkluderende vekst .
DN170228 Investeringene må løftes for å oppnå en sterkere langsiktig vekst .
DN170228 Indias statsminister Narendra Modi har skapt økonomisk vekst og tvunget frem reformer i økonomien.
DN170228 Han har plassert økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i førersetet, men under indiske premisser.
DN170228 Asia trenger ny og oppgradert infrastruktur som vil sette en standard for kvalitet, tilrettelegger for økonomisk vekst og er et tilsvar på de presserende globale utfordringene som kommer fra klimaendringer, sier bistandsbankens toppsjef Takehiko Nakao hos ADB i forbindelse med fremleggelsen av rapporten « Meeting Asia's Infrastructure Need » på tirsdag.
DB170228 Mens en grenseskatt vil være positivt for dollaren, i likhet med potensiell gjengjeldelse fra handelspartnere, kan en full handelskrig snu om på utsiktene for dollaren, hvis markedene begynner å prise inn risikoen for svakere vekst i amerikansk økonomi, skriver Østnor.
DB170228 - Ja, jeg tror det vil bli sett på som positivt for amerikansk vekst ved at utenlandsk produksjon hentes hjem og utenlandsk overskudd repatrieres ( tas hjem ), så dette vil være positivt for dollaren, sier han.
DA170228 EU har vært veien tilbake til det gode internasjonale selskap og kraftig økonomisk vekst .
DA170228 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Vekst ligger bak oss ¶
DA170228 Det er flere årsaker til at oljefondets eventyrlige vekst nå etter alt å dømme er over : ¶
DA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
BT170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
BT170228 Mens Rema 1000 bare kan vise til 0,2 prosentpoengs vekst i dagligvaremarkedet i fjor, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
BT170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
BT170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
BT170228 Extra vekst for Coop ¶
BT170228 - Når Rema 1000 forsøker seg med store stunt, har vi ekstra stor vekst .
BT170228 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
BT170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
AP170228 Etter valget gikk aksjekursene i været, da investorer flyttet penger over til mer risikable investeringer, i påvente av økt økonomisk vekst og høyere inflasjon.
AP170228 Tall fra World Economic Forum viser også at landet er blant de beste i verden på inkluderende vekst , altså til å la inntektene komme brede lag av befolkningen til gode.
AP170228 Mens Rema 1000 har en vekst i sin markedsandel på 0,2 prosentpoeng, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
AP170228 Mens Rema 1000 har en vekst i sin markedsandel på 0,2 prosentpoeng, hadde Coop Extra en vekst på 3,6 prosentpoeng.
AP170228 Men vi har også hatt uker med vekst i disse områdene, sier Fossum.
AP170228 Lavpris er det segmentet som vokser mest, med 1,7 prosentpoeng vekst , noe som trolig svir ekstra mye for den tidligere lavpriskongen Rema 1000, som ikke holder følge med de andre lavpriskjedene, Kiwi og Extra.
AP170228 Kiwi har også raskere vekst enn taperen Rema.
AP170228 - Det at alle våre kjeder styrker sin posisjon er en anerkjennelse for at vi setter kunden som vår øverste sjef, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen, som hadde en vekst på 1,1 prosent for kjeden totalt.
AP170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
AP170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
AP170228 Kvinnefotballen er i stor vekst internasjonalt, noe sommerens EM sannsynligvis kommer til å bli et bevis for.
AA170228 | Lavere økonomisk vekst i India ¶
AA170228 India har også opplevd flere år med vekst , men lønnsnivået har stått stille siden 2007.
AA170228 Året før hadde vi vekst på 1,2 prosentpoeng.
AA170228 Vi har jo tidligere sagt at det har vært et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst .
AA170228 Særlig er det Kiwi-kjeden som bidrar til Norgesgruppens vekst .
AA170228 Da sa hun : ¶ « 2016 var et veldig bra år for våre kjøpmenn og Rema 1000, selv om vi hadde ønsket oss en høyere vekst .
AA170228 Som ordfører vil Johan Arnt Elverum bli husket som den som ledet Stjørdal inn i en ny tid som by, samtidig som vekst ble bragt til alle kommunens deler.
AA170228 Mange har skulet til Johan Arnt når de ville se hvordan det skulle gjøres å drifte en kommune og skape vekst innenfor nøkterne økonomiske rammer.
AA170228 Både knyttet til at han vant fire valg på rad i Stjørdal, som i seg selv er en pretasjon, men også fordi han moderniserte og tok Stjørdal til det sentrum for regional vekst som det er i dag.
AA170228 Det er flere årsaker til at oljefondets eventyrlige vekst nå etter alt å dømme er over : ¶
AA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
AA170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
DN170227 - Vi er bekymret for at markedet kan få et hardt møte med virkeligheten hvis Trump-administrasjonen ikke møter de høye forventningene som har vært reflektert i sterk vekst i markedet, inkludert i risikable eiendeler, sier Piotr Matys, valutastrateg i Rabobank i London, ifølge Bloomberg News.
DN170227 Også i Norge har Huawei opplevd stor vekst . - 2016 var veldig spennende.
DN170227 Markedssjef Lise Prydz Aarstrand er ikke fornøyd med 42 prosent vekst i 2016.
DN170227 ¶ Toppsjef Ole Robert Reitan i Rema 1000 kan glede seg over sterk vekst i Danmark.
DN170227 President Donald Trump har bidratt til stor optimisme i aksjemarkedene, Mange, særlig småbedriftseiere i USA, har stor tro på hva han kan gjøre for å skape økonomisk vekst .
DN170227 - På den økonomiske agendaen står vekst øverst, og det som i størst grad vil skape vekst er en skatteplan, sa Mnuchin.
DN170227 - På den økonomiske agendaen står vekst øverst, og det som i størst grad vil skape vekst er en skatteplan, sa Mnuchin.
DN170227 Venter videre svak vekst i Finn ¶
AP170227 På utenrikssiden har spesielt SAS' nye direkterute mellom Oslo og Miami sørget for kraftig vekst .
AP170227 En så kraftig og rask vekst er sjelden kost når flyselskaper går inn på nye flyplasser.
AP170227 Dette mener Avinor er årsaken til selskapets raske vekst på Gardermoen.
AP170227 Det utgjør om lag 10 prosent av vår vekst over OSL, sier Johansen.
AP170227 I år med svak vekst i lønnen kan dette faste fradraget gi en enda svakere vekst i pensjonen, slik at det blir nedgang i kjøpekraften for pensjonen.
AP170227 I år med svak vekst i lønnen kan dette faste fradraget gi en enda svakere vekst i pensjonen, slik at det blir nedgang i kjøpekraften for pensjonen.
AA170227 ¶ Øker på : Hilde Lyng og Børge Nilsen i NSB region Nord er fornøyde med vekst i trafikken på Trønderbanen.
AA170227 - Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, sierSchlaupitz. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Tall fra ulike aktører i den norske dagligvarebransjen, tyder imidlertid på at Rema har hatt betydelig lavere vekst enn søsterselskapet i sør.
AA170227 Rema 1000 har ambisjoner og en sterk vilje til vekst .
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DB170226 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig, uttalte nylig administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer - og refererte til at finansnæringen nå på eget initiativ vil innføre strengere regler for markedsføring av forbrukslån og kreditt.
DA170226 Vi tror ny vekst skapes når vi står sammen og løfter i fellesskap.
AP170226 Inne i lokalet sitter det en gjeng i den vintermørke byen og finner feil med samfunnet de er en del av, og det er selvsagt sentralmakten i Oslo som utpekes som det store hinderet for vekst og utvikling i distriktene.
AP170226 | Kunstig kjøtt i vill vekst
AP170226 Men siden mattrender har en tendens til å starte på urbane steder, forventer han langsiktig og betydelig vekst .
VG170225 - Vi bruker styringsretten bare unntaksvis, men vi mener at disse kommunene i Ytre Namdal vil gi et kraftfull region, som vil gi vekst .
SA170225 Økonomisk vekst , stadig økt levestandard i vårt eget land, har lenge vært politikernes hellige ku.
SA170225 Å jage etter stadig mer vekst , er ikke det som gir livene våre kvalitet, så hvorfor skal vi på død og liv godta det som overordnet politisk mål ?
AA170225 Trondheim har ifølge resultatbørsen hatt en solid vekst i inntektene på sju prosent.
AA170225 Solid vekst i inntektene ¶
AA170225 Det skyldes ikke minst en vekst i inntekts- og formuesskatten på 11 prosent, skriver Kommunal Rapport.
DA170224 Stavangers vekst ligger i fjerde kvartal på et nivå tilsvarende - 1,5 prosent per år.
DA170224 Sola har også i fjerde kvartal negativ vekst , forklarer Skjæveland.
DA170224 - Nei, det har vært en voldsomt vekst i tilskuddsmidlene til direktoratet.
AP170224 Lovet vekst og velstand ¶
AP170224 Han lovet vekst og velstand og nye arbeidsplasser, og sa at nye arbeidsplasser nærmest flommer tilbake til landet, etter at næringslivstopper har vært i møte med ham og fått tydelig beskjed om at det er arbeidsplasser i USA som gjelder.
AP170224 Men i likhet med sine kamerater i Kina har Vietnams kommunistledere ikke hatt noen skrupler med å la økonomisk vekst føre til store forskjeller i samfunnet, til tross for sin erklærte likhetsideologi.
AP170224 Dette har vist seg å være et godt utgangspunkt for jevn og varig vekst i det sørøstasiatiske landet, som i 2017 avanserer fra lav-inntekts- til middel-inntektsland på Verdensbankens lister.
SA170223 I en pressemelding skriver Felleskjøpet Rogaland Agder at bedriften har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på 70 prosent de 10 siste årene.
SA170223 Høyrepopulismens vekst er på mange måter et utrykk for politisk krise.
DN170223 Hotellkjeden Scandic opplever sterk vekst både i Sverige og Danmark.
DN170223 Partene i arbeidslivet ser likevel ikke ut til å tenke at økt økonomisk vekst skal slå ut i særlig lønnsøkning.
DB170223 Blid og smilende er hun er utmerket ambassadør for en gren i vekst .
DA170223 Kanskje vil økonomien kunne stabiliseres, men vi ser absolutt ingen tegn til vekst , sier forsker Adly ved Carnegie senteret.
DA170223 Ifølge visefinansminister Mohamed Meit, vil Egypt trenge en økonomisk vekst på over 7 prosent årlig bare for å absorbere befolkningsveksten på 2,5 prosent.
DA170223 - Slik økonomien er strukturert, vil en eventuell økonomisk vekst uansett bare tjene det øverste sjiktet.
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
AP170223 Med det siste mener Bannon ifølge The Washington Post « et system med skatter, reguleringer og handelsavtaler som presidenten og hans rådgivere tror hindrer økonomisk vekst og krenker personers uavhengighet ».
AP170223 I løpet av Kaci Kullmann Fives tid som rådsleder i SOS-barnebyer opplevde organisasjonen en sterk vekst med en markant økende tilslutning i Norges befolkning.
AP170223 I 1899 opplevde Christiania et kraftig fall i boligprisene, etter mange år med stor vekst .
AP170223 - Med utgangspunkt i det fylkesmannen hadde skissert ; en samling av Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord, var vi godt i gang med flere prosjekt for å få vekst for en samlet region.
AP170223 Vekst
AA170223 Landet er viktig fordi det har slike enorme ressurser, så mye folk, vekst i økonomien og får større interesse for forskning, sier NTNU-rektoren.
AA170223 Kinesisk forskning i sterk vekst
AA170223 - Vi kan endre arbeidsmiljøloven, styrke fagbevegelsen, motvirke sosial dumping og vekst i innleie, sier han. ( ©NTB ) ¶ | 80 prosent flere bekymringsmeldinger i olja i 2016 ¶
VG170222 Le Petit Cambodge er en av stedene som har opplevd en vekst i omsetningen etter angrepene. les også : - Derfor blir Paris angrepet av terrorister ¶
VG170222 Norges Bank må ta hensyn til det rekordlave rentenivået i europeiske land som sliter med å skape økonomisk vekst .
SA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
SA170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
SA170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
FV170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
FV170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DN170222 Også Møllergruppens deleide finansieringsselskap opplevde en kraftig vekst i 2016, og er nå Norges største leasingselskap.
DN170222 Møllergruppen importerte samlet for sine fem land 61.161 biler i 2016, en vekst på 4,5 prosent fra året før. 46.494 biler ble solgt gjennom Møllers egne forhandlere, i tillegg til 28.277 bruktbiler.
DN170222 Det var vekst i samtlige virksomhetsområder.
DN170222 - Det var det syvende år på rad med god vekst , etter 2009 som var litt ned etter finanskrisen.
DN170222 - Det er en formidabel vekst i forvaltningskapitalen.
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DB170222 - Men uten mer vekst i sysselsettingen tror vi det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, føyer Strøm Fjære til.
DB170222 - Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en regionreform som vil gi desentralisering av makt, bedre tjenestetilbud og sterkere vekst i regionene, sier André Skjelstad i Venstre som sammen med KrF har vært pådriver for regionsreformen.
DB170222 Vekst
DA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AP170222 Olje og gass har ført til betydelig økonomisk vekst og har redusert fattigdomsraten kraftig i Aserbajdsjan.
AP170222 | Stor vekst for sugardating-nettsted etter NRK-program ¶
AP170222 Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene.
AP170222 Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997.
AA170222 Ezzati viser til sterk økonomisk vekst i kombinasjon med god spedbarnsnæring og god tilgang til helsetjenester og moderne teknologi som viktige årsaker til den høye sørkoreanske levealderen.
AA170222 IMF har tidligere ment at deler av den enorme greske gjeldsbyrden må slettes for at Hellas skal være i stand til å betale den ned og sikre økonomisk vekst .
AA170222 Samtlige medlemsland i EU er nå i økonomisk vekst , og både sysselsettingen og lønningene er på vei oppover.
AA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
AA170222 Det er ikke første gang bandet spiller under Uka, men det er illustrerende for bandets vekst å se at de har beveget seg fra å spille på lille Knaus i 2011, til festivalens største scene i 2017.
VG170221 Men jeg var liten av vekst på den tiden og hadde trøbbel med å hevde meg på midtbanen.
VG170221 Slik ble han rik på lastebiler og avfall : Søppelsjefens vekst og fall ( VG+ ) ¶
SA170221 Tyngdepunktet på Vestlandet har også forflyttet seg betydelig i retning Rogaland siden 1970-tallet - med kraftig vekst både på Haugalandet og i Stavanger-regionen.
DN170221 Utsikter til bedre vekst og forventninger om ytterligere oppgang i styringsrenten i USA har bidratt til å løfte dollaren siden i sommer.
DN170221 Fortsatt høy økonomisk vekst har skapt noen av verdens største formuer i Kina.
DN170221 Slår til med høyere vekst enn Kina ¶ 8500 milliarder forsvunnet fra Kina ¶
DN170221 Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.
DN170221 I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen.
DN170221 Hellebust mener et nytt internasjonalt kongressenter som kan komme til Oslo Spektrum vil gi ny vekst i området rundt Oslo S.
DA170221 Noe som også er viktig i en by med stor vekst , og underdekning av anlegg.
BT170221 Regjeringens havstrategi skal sikre en langsiktig plan for vekst i norsk havnæring.
BT170221 Å lykkes med dette, forutsetter vilje til å investere i forsknings- og kunnskapsutvikling, slik at vi blir i stand til å løse både nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til bærekraftig vekst og forsvarlig ressursforvaltning.
AP170221 - Både Sanners forslag og utflyttingen jeg tok initiativ til svarer til mindre enn et års vekst av statlige arbeidsplasser i Oslo.
AA170221 Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
AA170221 Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.
AA170221 I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen.
AA170221 Statoil er mest omsatt og dagens vinner blant de mest omsatte med en vekst på 2,7 prosent.
VG170220 Det utgjør en vekst på omtrent 200 prosent.
VG170220 51,6 milliarder euro på plussiden utgjør heller ikke mer enn en vekst på 1,1 prosentpoeng.
VG170220 de kreftene i Europa - kristeligdemokratene og sosialdemokratene - å samarbeide om et prosjekt for fred, frihet og fremgang, Siden har dette politiske prosjektet i Europa gått en evig kanossagang mellom nasjonalstatlige interesser og interne og eksterne kriser, men hele tiden mot et felles mål om vekst og velstand for folk flest.
SA170220 Til samhandling, næringsutvikling, positiv vekst og knytte de gode bostedene til de gode jobbene på en mye tettere måte enn i dag.
SA170220 For dette blir det arbeidsplasser, vekst og velstand av.
DN170220 I januar alene hadde Fjord Tours en vekst i nettsalget på 40 prosent.
DN170220 Det er veldig gledelig at vi får opp vintertrafikken og at mange overnattingsbedrifter som har vært rammet av oljenedturen nå får vekst igjen.
DN170220 Det er en vekst på 123.000 forsikrede i Høyre/Frp-regjeringens tid.
DN170220 Kina er nøkkelen for Apples vekst .
DB170220 Faiz og familien kom til Norge over Storskog i november 2015, og ble værende fram til de reiste ut av Norge i august 2016, ifølge informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Abri Vekst , som var ansvarlige for driften av nå nedlagte Forus Transittmottak.
DA170220 Varehandelsrapporten fra SR-Bank viser at omsetningen innen varehandel i Sandnes Sentrum er på 2.197 milliarder en vekst på 15,9 prosent fra 2009 til 2015.
DA170220 God vekst for matfestivalen ¶
DA170220 100-Ugå har hatt en utrolig vekst de siste årene, legger hun til.
DA170220 Eksplosiv vekst : Antall inkassosaker som kommer til namsmennene i Norge har økt eksplosivt de siste årene.
DA170220 Den store veksten av saker hos namsfogden, skyldes hovedsakelig vekst i ubetalte regninger, forbrukslån og kredittkortgjeld.
DA170220 Banken har hatt en enorm vekst de siste årene basert på kreditt og forbrukslån.
BT170220 Nå spås det lav økonomisk vekst , lav oljepris og mindre aktivitet på norsk sokkel.
BT170220 Høy avkastning forutsetter generelt høy vekst i verdensøkonomien.
BT170220 Det har verken vært forsvarlig eller nødvendig å bruke så mye, så lenge fondets vekst har vært kolossal.
BT170220 Norsk økonomi trenger lavere vekst i offentlige utgifter.
BT170220 I ENDRING : Markedet er i endring og etterspørselen etter lokalmat og lokalt foredlede produkter er i vekst , skriver innsenderne.
BT170220 Det er ingen tvil om at teateret trenger mer plass, men det kan ikke gjennomføres ved en vekst som vil spise opp et grønt, fredet areal.
AP170220 De ble enige om vekst i gjennomsnittlig årslønn på rundt 2,5 prosent.
AA170220 Industrilønningene hadde lavere vekst i fjor enn i 2015.
VG170219 Undertrykkelse av ytringsfrihet og kreativitet har klare skadelige effekter på innovasjon og økonomisk vekst .
VG170219 Det beste tiltaket for økonomisk vekst , bedre folkehelse, mot fattigdom, for fred og mot krig, er å bekjempe tyranniet. - - - Dette er en forkortet og redigert versjon av en kronikk som også er publisert i Washington Post ¶ | « Frekk » Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass ¶
DN170219 Selv tror Lundgaard at hun vil ha flere ansatte i fremtiden, men at vekst ikke nødvendigvis er avhengig av flere folk.
DN170219 Det er også veldig positivt at vi har vekst fra utlandet.
DN170219 - Vekst skaper kompleksitet, og kompleksitet dreper vekst .
DN170219 - Dette er vekstparadokset, forklarer han : ¶ - Vekst skaper kompleksitet, og kompleksitet dreper vekst.
DN170219 - Bare ett av ni selskaper klarer å holde seg over minimumsnivået for lønnsom vekst over ti år.
AP170219 Dette er en vekst på nesten 10.000 personer, viser en oversikt som den norsk-svenske avisen på øya, « Dag og natt », har utarbeidet.
AA170219 I mesteparten av tiden har Ecuador opplevd en kraftig økonomisk vekst , men i fjor krympet landets økonomi med 1,7 prosent, først og fremst som følge av lave oljepriser.
AA170219 Ifølge Bymiljøavtalen skal all vekst i persontrafikken i Trondheim kommune skje med kollektivtransport, sykling og gange.
DB170218 Bakteppet er Donald Trumps overtakelse som president i USA, brexit, et ytre høyre i vekst , Russlands brudd på folkeretten overfor Ukraina og krigføring og uro i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.
DB170218 ( Finansavisen ) : John Fredriksen hentet fredag 100 millioner dollar til vekst i sitt børsnoterte gassrederi Flex LNG.
DB170218 Senterpartiets vekst på meningsmålingene og uro i mange fylkespartier, har bråvekket de to regjeringspartiene og halehengerne Venstre og KrF.
DB170218 Det virker som om økonomisk vekst er blitt det overordnede målet, mens vårt lands innbyggere er underordnede.
AP170218 Forskere peker på at en årsak kan være at det var kraftig økonomisk vekst de siste årene av generalens styre.
AA170218 Bakteppet er Donald Trumps overtakelse som president i USA, brexit, et ytre høyre i vekst , Russlands brudd på folkeretten overfor Ukraina og krigføring og uro i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika.
DN170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
DN170217 Stagflasjon innebærer en økonomi med høy arbeidsledighet og laber vekst i kombinasjon med høy prisstigning, og kalles ofte økonomenes verste mareritt.
DN170217 Den nye Instagram-funksjonen har rammet lynmeldingsselskapet hardt, og norske sosiale medier eksperter frykter også dette vil ramme Snapchats videre vekst .
DB170217 Solid vekst
DB170217 - Det har vært helt enorm vekst for oss.
AP170217 Litt vekst igjen ¶
AP170217 Like fullt står Hellas ifølge IMF overfor « fundamentale utfordringer » knyttet til sårbare offentlige finanser, betydelig skatteunndragelse, ineffektiv skatteinnkreving, høy gjeld i bankene og hos privatpersoner og grunnleggende strukturelle hindringer for økonomisk vekst .
AP170217 IMF ser for seg en moderat vekst i økonomien i 2016.
AA170217 - Det kommer an på hvordan kostholdet er ellers, men en ungdom er jo i vekst og utvikling, og har derfor ekstra behov for næringsrike matvarer.
AA170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
AA170217 Netthandelen har stadig stor vekst , og økter med vel 14 prosent de ti første månedene i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170217 I september og oktober ble det handlet for 160 milliarder kroner hos engroshandelsbedriftene, en vekst på 2,3 prosent fra 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Dette er en vekst på 1,9 prosent fra 5. termin året før.
AA170217 Det tilsvarer en vekst på 4,9 prosent fra samme periode året før.
AA170217 Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 2,6 prosent i samme periode.
AA170217 Det er en markant vekst i bedrifter som tror at 2017 blir bedre enn året før.
VG170216 Innenfor et slikt samfunn kan vi være uenige om fordeling av ressurser og hvordan vi best skaper vekst og velstand for alle.
VG170216 - I tillegg må vi ikke glemme at regjeringen har sentralisert 600 arbeidsplasser i Skatteetaten, og at Oslo hadde en vekst på 2000 statlige arbeidsplasser de to første årene etter at regjeringen tiltrådte.
SA170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
SA170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
SA170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
DN170216 Trump og « brexit » bekymrer sentralbanken, fordi dette kan føre til mindre vekst og ramme Norge, forklarer Nordea-analytikeren.
DN170216 - Han er litt bekymret for at omstillingen har skapt arbeidsplasser i offentlig sektor og bygg og anlegg, men ville nok helst se at det var vekst i tradisjonell eksportindustri som ekspanderte, sier Bruce.
DN170216 - Det neste halvannet året vil vi få en kraftig vekst .
DN170216 Hun understreker at dette ikke bare skyldes Trump, men også Russlands handlinger i Ukraina, konfliktene i Midtøsten og Nord-Afrika og ytre høyres vekst i Europa.
DN170216 Perioden med vekst er over, sier Torvik.
DN170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DN170216 Abe har sagt at TPP er et nøkkelelement i Japans langsiktige økonomiske reformstrategi for å skape en høyere vekst .
DN170216 - Fred og stabilitet i den asiatiske Stillehavsregionen, som er verdens senter for økonomisk vekst , er en kilde til styrke for USA.
DN170216 - Den har ikke noe mål for kronen, men den påvirker inflasjon og vekst , så derfor må den ta hensyn til den.
DN170216 kvartal et godt resultat, preget av store verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og finansielle instrumenter samt en betydelig vekst i leieinntektene », skriver selskapet i en melding i forbindelse med resultatet.
DN170216 - Vi er svært fornøyde med å kunne rapportere våre beste resultater noensinne i et år med sterk internasjonal vekst , etableringen i nye markeder og tøff konkurranse, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en melding fra selskapet.
DN170216 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶
DN170216 Mange av bydelene i Oslo har hatt en vekst på over 20 prosent det siste året.
DN170216 Årsaken til resultatoppgangen er vekst i abonnementsinntektene samt i trykkeriinntektene, noe mindre nedgang i annonseinntektene og kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner, ifølge Polaris Media.
DB170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
DB170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før.
DB170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
DB170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
DB170216 I 2016 var det offentlige forbruket hovedkilde til vekst , fordi vi satte i gang prosjekter for å holde folk i jobb, sier Solberg.
DB170216 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO peker på at vi på grunn av oljefondet har hatt en vekst i offentlig pengebruk som ikke kan sammenliknes med noe annet land.
DB170216 Men oljepengebruken, målt i kroner, har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DB170216 Sirdal har opplevd en vekst i medianprisen på 24,5 prosent.
DB170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 Det hjelper oss ikke stort at de andre økonomiene ved fronten, opplever liknende lav vekst som oss, trolig av mye av de samme grunnene.
DB170216 At Kinas vekst har skapt trøbbel for en del industriarbeidere i vesten, virker rimelig klart nå.
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 Det er altså nok dyrkbar jord både til beitedyra våre og stor vekst i norsk grøntproduksjon.
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DB170216 | Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering ¶
DA170216 Han viser til at Tyskland, som har tatt imot flest i Europa, opplever økonomisk vekst .
DA170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
DA170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
DA170216 Hun varsler at skattekutt for å skape vekst og satsing på kunnskap, forskning og infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover.
DA170216 - Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
BT170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
BT170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
AP170216 I sin siste årsrapport meldte SAS om 29 millioner passasjerer, og en vekst på 3 prosent.
AP170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse lever selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en pressemelding.
AP170216 Tilrettelegging for vekst er nødvendig, i en situasjon hvor Oslo vokser med omkring 10 000 innbyggere i året.
AA170216 Høyreekstremt miljø i vekst
AA170216 Norwegians internasjonale vekst bidro til et resultat etter skatt på 1,14 milliarder kroner i fjor.
AA170216 Norwegian kan skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent for hele 2016, en vekst på 1,5 prosentpoeng fra året før. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Det er selskapets vekst internasjonalt som i størst grad har bidratt til det sterke resultatet.
AA170216 - Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst , etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AA170216 Skatter kan brukes til å sørge for at gevinster av vekst fordeles, men lavere selskapsskatt bidrar i feil retning, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170216 Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst .
AA170216 I en børsmelding oppgir selskapet at det fortsatt er god vekst i abonnements- og trykkeriinntektene.
SA170215 Skatteveksten samlet til kommunene ble på 9,7 % mot en anslått vekst på 8,7 %.
SA170215 Dette er en vekst på kr 128 mill. ( + 2,6 % ) sammenlignet med 2015.
DN170215 På forhånd så analytikerne for seg en vekst på 0,1 prosent på månedsbasis og oppgang på 0,4 prosent uten bilsalget, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.
DN170215 På forhånd så analytikerne for seg en vekst på 0,1 prosent på månedsbasis og oppgang på 0,4 prosent uten bilsalget, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.
DN170215 | Håper kvinner skal skape vekst i Japan ¶
DN170215 Statsminister Shinzo Abe og regjeringen forsøker å få flere ut i jobb etter at de har fått barn for å skape bærekraftig økonomisk vekst .
DN170215 Statsminister Shinzo Abe har gjort likestilling og høyere delaktighet for kvinner i arbeidslivet en av de tre prioriteringene i « Abenomics»-strategien som skal sørge for en langsiktig bærekraftig vekst for Japan.
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶ ¶
DN170215 Selskapets årsresultat endte på 501 millioner kroner, en vekst på 17 prosent sammenlignet med 2015.
DN170215 For hele året i 2016 hadde XXL inntekter på 7,8 milliarder kroner, en vekst på 20 prosent.
DN170215 Rigger for vekst , men snur raskt ¶
DN170215 Ifølge bransjeforeningen NFIB har Trumps løfter om endringer i politikken allerede lagt grunnlaget for vekst fremover.
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶ ¶
DN170215 VEDVARENDE LAV VEKST INDUSTRILAND ?
DN170215 Utsikter til fortsatt moderat global vekst , innebærer at rentene kan bli liggende lavt også fremover.
DN170215 Siden oljeprisen begynte å falle høsten 2014, har det vært god vekst i sysselsettingen innen hotell og restaurant, men ellers har 2 av 3 nye jobber kommet innen offentlig forvaltning og bygg og anlegg.
DN170215 Offentlige utgifter forutsettes deretter å vokse i takt med forventet vekst i økonomien, det vil si at utgiftene skjermes selv i en situasjon der inntektene svikter.
DN170215 I stedet ble store innovasjoner og økonomisk vekst normalen.
DN170215 Høy arbeidsledighet og lav yrkesdeltaking blant kvinner kan gi rom for videre vekst i sysselsettingen selv om befolkningen ikke vokser.
DN170215 Demografiske endringer og avtakende produktivitetsvekst kan peke mot vedvarende lav vekst i industrilandene.
DN170215 Da fallet i oljeprisen satte inn, hadde vi bak oss flere år med sterk vekst både i investeringene på norsk sokkel og i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet, se figur I.
DN170215 Tine har flere år bak seg med vekst og forbedret lønnsomhet.
DN170215 Tror på økt vekst
DN170215 - Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen ¶ ¶
DN170215 - I 2015 hadde vi størst vekst i bransjen med over 12 prosent.
DN170215 Vekst i markedet ¶
DN170215 Det siste tiåret har han vært i føringen i langløpenes vekst .
DN170215 Det siste tiåret har han vært i føringen i langløpenes vekst .
DB170215 Byrået har helt systematisk bommet grovt på anslagene i vekst i fornybar energi de siste ti årene, og er kritisert kraftig for det.
DA170215 Sør-Afrika kan melde om en vekst i vindenergikapasiteten med 28 prosent i løpet av 2016. | 219 mill. i driftsresultat - gjelden øker ¶
DA170215 I en rekke land verden rundt ble det tatt i bruk mange nye vindkraftverk, noe som førte til en kraftig vekst i produksjonen av denne formen for miljø- og klimavennlig energi.
DA170215 Der kan de notere seg for en vekst på om lag 30 prosent.
DA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet har medført vekst i sosiale tjenester.
DA170215 Dette er en vekst på 128 millioner kroner ( 2,6 prosent ) sammenlignet med 2015.
DA170215 Med en vekst på 6,7 prosent plasserer Spinn Sykkelshop seg øverst på listen, foran B-Young ( 4,7% ), Annabelle ( 2,3% ) og Minsteføre ( 1,3% ).
DA170215 Turismens ukontrollerte vekst er i ferd med å bli næringens egen fiende.
DA170215 - Men vi må forstå at vern og forvaltning er like viktig som vekst .
DA170215 Gjenkjennelig fra tidligere er også Mona Høvrings sirkling omkring det kvinnelige : Om jenters vekst , om frykt og angst og livsstrategier.
DA170215 Kraftig vekst
DA170215 - Markedet for offshore vind er i rask vekst , med 15-20 prosent i året, mens investeringene på norsk sokkel har gått ned med 15 prosent de to siste årene.
AP170215 En statlig arbeidsplass betyr mange steder mye mer enn i Oslo som i mange år har hatt en sterk og vellykket vekst i både innbyggere og statlige arbeidsplasser, sier Elvestuen.
AP170215 En statlig arbeidsplass betyr mange steder mye mer enn i Oslo som i mange år har hatt en sterk og vellykket vekst i både innbyggere og statlige arbeidsplasser, sier Elvestuen.
AP170215 « Fjordland opplevde sterk vekst innen kategoriene skålretter, spiseklare mellommåltider og grøt », skriver Tine i sin pressemelding.
AA170215 Onsdag la Tine fram sitt årsresultat, som viser en vekst på 1,6 prosent i fjor og et resultat på 1,6 milliarder kroner.
AA170215 Ifølge forskriften setter Norges Banks hovedstyre renten med sikte på å sikre en vekst i konsumprisene som over tid holder seg nær 2,5 prosent.
AA170215 Blant annet har Norges Bank åpnet for at inflasjonen i perioder kan avvike fra målet for å kunne ta hensyn til andre forhold, som arbeidsledighet og vekst .
SA170214 Her er Netflix desidert størst med 44 prosent, mens HBO er i rask vekst .
SA170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker, mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
SA170214 Etter et par år med kraftig vekst , ser det ut til at nordmenn har fått fylt opp kjøkkenskapene med juicepresser, blendere og smoothiemaskiner.
SA170214 Et område som viser vekst , er småelektronikk til hjemmet.
SA170214 De tyske premiummerkene selger alle bedre enn noen gang, med størst vekst for Mercedes-Benz.
FV170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker, mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
FV170214 Etter et par år med kraftig vekst , ser det ut til at nordmenn har fått fylt opp kjøkkenskapene med juicepresser, blendere og smoothiemaskiner.
FV170214 Et område som viser vekst , er småelektronikk til hjemmet.
DN170214 Ønsker langsiktig vekst
DN170214 Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig, sier Finans Norge-direktør Idar Kreutzer i meldingen.
DN170214 Gjennomsnittlig timelønn økte med 0,1 prosent i januar, mens det var ventet en vekst på 0,3 prosent.
DN170214 Den amerikanske sentralbanken må også forholde seg til en president med en helt egen stil, en president som har lovet å innføre tiltak som skal stimulere til økonomisk vekst .
DN170214 Det er en vekst på fem prosent.
DN170214 Til tross for kraftig vekst i passasjertrafikken merker en rekke flyselskaper, blant dem Norwegian og SAS, at de tjener mindre penger per passasjer de flyr.
DN170214 Veksten er på 1,3 prosent, med en organisk vekst på 4,4 prosent.
DN170214 - Vi gjennomfører denne emisjonen fordi vi opplever en veldig sterk vekst i hele Norden.
DN170214 - Vi investerer i fremtidig vekst , så det er ikke et mål i seg selv, har Heggernes tidligere sagt til Dagens Næringsliv.
DN170214 Også franske JCDecaux, som er Clear Channels største konkurrent i det norske markedet for utendørsreklame, opplevde vekst i fjor.
DN170214 Det er Discoverys amerikanske tv-kanaler, deriblant Discovery Channel, TLC og Animal Planet som er selskapets gullkalver, og som sørget for vekst med to prosent på topplinjen.
DB170214 Nordlysnæringen har de siste åra opplevd eventyrlig vekst , men rammes nå av « alternative fakta ».
DB170214 Målet er å bidra til vekst , verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.
DB170214 Kulturell og kreativ næring kan få stor betydning for innovasjon, sysselsetting og vekst i Norge.
DB170214 Globalt sett er kulturell og kreativ næring i vekst .
DB170214 Quinoa er en annen tilpasningsdyktig og næringsrik vekst som har potensial i Norge, og dyrkes allerede blant annet i Ringsaker kommune.
DB170214 Salget av vaffeljern opplever god vekst her til lands.
BT170214 De startet opp fra grunn av, og har brukt pengene på vekst , og det koster noe.
BT170214 - Det gir oss et betydelig potensial for vekst , sier direktør for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.
BT170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker, mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
BT170214 Etter et par år med kraftig vekst , ser det ut til at nordmenn har fått fylt opp kjøkkenskapene med juicepresser, blendere og smoothiemaskiner.
BT170214 Et område som viser vekst , er småelektronikk til hjemmet.
AP170214 | Stoltenberg feirer solid vekst i forsvarsbudsjettene.
AP170214 Trump argumenterer for at økonomisk vekst , koblet med tilbakeføring av det store kontantfjellet, skal veie opp for statens tapte inntekter i skatt og dermed forhindre at gjelden øker.
AP170214 Tallene for 2016 viser imidlertid en kraftig vekst i varslingen.
AP170214 Nå er antall varsler om bruk av falske basestasjoner i kraftig vekst .
AP170214 Kraftig vekst i overvåkingsvarsler ¶
AP170214 - Varslingen kom ikke fullt på plass før i 2016, så jeg vil ikke lese dette som noen vekst i bruken fra 2015, sier Lunde.
AP170214 Tilrettelegging for vekst er nødvendig, i en situasjon hvor Oslo vokser med omkring 10 000 innbyggere i året ( noe også de siste befolkningsfremskrivninger fastholder ).
AP170214 Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker, mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.
AP170214 Etter et par år med kraftig vekst , ser det ut til at nordmenn har fått fylt opp kjøkkenskapene med juicepresser, blendere og smoothiemaskiner.
AP170214 Et område som viser vekst , er småelektronikk til hjemmet.
AA170214 - Bistanden brukes på prosjekter som kan bidra til stabilitet og økonomisk vekst , sier utenriksminister Børge Brende. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Selskapet fikk et underskudd før skatt på 55 millioner kroner i 2016, men skriver i resultatrapporten at de tror på kraftig vekst i år.
AA170214 I oktober hentet selskapet også inn rundt 130 millioner kroner i ny kapital gjennom en aksjeutvidelse, og i en børsmelding tirsdag sier Q-Frees toppsjef Håkon Volldal at selskapet er posisjonert for tosifret vekst og gode marginer i dette året.
AA170214 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig.
AA170214 Her er Netflix desidert størst med 44 prosent, mens HBO er i rask vekst .
AA170214 I tillegg advarer DNB Markets mot at den aktive finanspolitikken kan hemme omstilling ved at ledige ressurser fanges opp i offentlig sektor og dermed hindrer privat vekst .
AA170214 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig.
AA170214 36 av 42 lag meldte om vekst i året som gikk.
AA170214 Småhusmarkedet har en vekst på 14 prosent. mens eneboligmarkedet har en vekst på 1 prosent.
AA170214 De siste tolv månedene er det startet bygging av 31.932 boliger, noe som er en vekst på 5 prosent.
AA170214 mens eneboligmarkedet har en vekst på 1 prosent.
VG170213 og vi ser en enorm vekst i fornybar energi - vindkraft og solenergi - over hele Kina.
DN170213 | Sterk vekst for Bank Norwegian ¶
DN170213 Pål Svenkerud er konstituert leder i Bank Norwegian og kan legge frem et stort overskudd fra vekst i Norge og utlandet.
DN170213 Mandag ettermiddag melder banken dessuten at det skal hente 500 millioner kroner i ny egenkapital for å styrke kapitalsituasjonen og finansiere ny vekst i utlån.
DN170213 Det siste året har bankens utlånsvekst ligget på over 50 prosent grunnet kraftig vekst i utlandet.
DN170213 - Vi valgte å prioritere vekst i stedet, sa Jensen til TDN Finans i oktober i fjor.
DN170213 Ellers la Kid frem resultater for fjerde kvartal mandag som viste vekst fra samme kvartal foregående år.
DN170213 Ubers vekst har i stor grad vært basert på allerede eksisterende hardware og software som smarttelefoner og biler, men nå skal selskapet satse på egen kartteknologi for å sikre langsiktig vekst , ifølge Financial Times.
DN170213 Ubers vekst har i stor grad vært basert på allerede eksisterende hardware og software som smarttelefoner og biler, men nå skal selskapet satse på egen kartteknologi for å sikre langsiktig vekst, ifølge Financial Times.
DB170213 De to lovet å samarbeide om grensekontroll, kampen mot IS og om økonomisk vekst i de to landene.
AP170213 Å overvinne lusen er helt avgjørende for en fremtidig vekst av lakseoppdrett.
AP170213 I oppdateringen viste man til OPEC-avtalen fra november i fjor, og at kutt i saudisk oljeproduksjon også vil påvirke vekst i økonomien generelt.
AA170213 USAs president Donald Trump lovet å samarbeide med Canada om å skape økonomisk vekst og jobber da statsminister Justin Trudeau besøkte Det hvite hus.
AA170213 - Vi skal snakke om arbeidsplasser og økonomisk vekst , muligheter for middelklassen og det faktum at millioner av gode arbeidsplasser på begge sider av grensen avhenger av smidig flyt av varer og tjenester over grensen, har Trudeau sagt i forkant av møtet.
AA170213 Departementet håper at Kreativt Norge vil bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, men også sørge for kulturell vekst og talentutvikling over hele landet.
DN170212 Tilsvarende årlig vekst i andrekvartal er ventet å bli 2,3 prosent.
DN170212 I år er det ventet en vekst på 2,3 prosent, mens den neste år anslås å bli på 2,5 prosent.
DN170212 I snitt venter de en årlig vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på 2,2 prosent i førstekvartal i år.
DN170212 I januar oppjusterte IMF sitt anslag over ventet vekst i USA både for inneværende år og neste år.
DN170212 Hun spår at det under Trump trolig kommer både en skattereform og mer investering i infrastruktur, og at begge deler vil kunne bidra til økt vekst .
DN170212 For årene 2017 til 2019 venter prognosemakerne en tiltagende vekst på henholdsvis 2,3 prosent, 2,4 prosent og 2,6 prosent.
DN170212 - Sterkere vekst er ledsaget av en lysere fremtid for arbeidsmarkedet, skriver sentralbanken.
DN170212 Begrepet kan oversettes som « Den store moderasjonen », og brukes for å beskrive perioden fra midten av 80-tallet og frem til i dag, med et unntak av finanskriseårene, som en periode med stabil inflasjon og stabil økonomisk vekst over hele verden.
DN170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
DA170212 Resultatene er 18 prosent vekst i sykkeltrafikken på ett år.
BT170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
BT170212 TROR PÅ EKPLOSIV VEKST : De tre bak ladeselskapet LAD24 tror på en eksplosiv vekst i etablering av ladepunkter for el-biler i årene fremover.
BT170212 TROR PÅ EKPLOSIV VEKST : De tre bak ladeselskapet LAD24 tror på en eksplosiv vekst i etablering av ladepunkter for el-biler i årene fremover.
BT170212 KINAS VEKST : Veksten i den kinesiske økonomien er hovedårsaken til at mennesker som lever i ekstrem fattigdom er redusert med en milliard.
BT170212 Dermed har vi fått 45 prosent vekst i antallet kollektivpåstigninger.
AP170212 Kontrasten er stor til Ho Chi Minh City ( HCMH ) noen mil unna, der innbyggerne ønsker vekst og modernitet velkommen i den hektiske byen som før kommunistenes endelige seier var Sør-Vietnams hovedstad, og som folk flest fortsatt kaller Saigon.
AP170212 Kommunistiske Vietnams vekst og velstand er et resultat av globaliseringen og den gradvise åpningen av økonomien fra og med 1980-årene.
AP170212 Japans statsminister var blant dem som var raskt ute med å slå fast at det uten USA ikke har noen hensikt å fullføre president Barack Obamas store prosjekt, som hadde som mål å legge til rette for samordnet økonomisk politikk og reguleringer, kutt av tollsatser og fremme av felles vekst - samt ikke minst : Demme opp for Kina ved å sikre USAs makt og innf
AP170212 Forutsetninger for fortsatt vekst
AP170212 Kontrasten er stor til Ho Chi Minh City ( HCMH ) noen mil unna, der innbyggerne ønsker vekst og modernitet velkommen i den hektiske byen som før kommunistenes endelige seier var Sør-Vietnams hovedstad, og som folk flest fortsatt kaller Saigon.
AP170212 Kommunistiske Vietnams vekst og velstand er et resultat av globaliseringen og den gradvise åpningen av økonomien fra og med 1980-årene.
AP170212 Japans statsminister var blant dem som var raskt ute med å slå fast at det uten USA ikke har noen hensikt å fullføre president Barack Obamas store prosjekt, som hadde som mål å legge til rette for samordnet økonomisk politikk og reguleringer, kutt av tollsatser og fremme av felles vekst - samt ikke minst : Demme opp for Kina ved å sikre USAs makt og innf
AP170212 Forutsetninger for fortsatt vekst
AA170212 I år er det ventet en vekst på 2,3 prosent, mens den neste år anslås å bli på 2,5 prosent.
AA170212 I januar oppjusterte IMF sitt anslag over ventet vekst i USA både for inneværende år og neste år.
AA170212 Hun spår at det under Trump trolig kommer både en skattereform og mer investering i infrastruktur, og begge deler vil kunne bidra til økt vekst .
VG170211 En historisk fredsavtale i Colombia ble endelig undertegnet i desember, det har vært økonomisk vekst i en rekke land over flere år, som gjenspeiles i en stadig større middelklasse.
DN170211 Mange av bydelene i Oslo har hatt en vekst på over 20 prosent det siste året.
DB170211 At Trump i 2017 kan slippe unna med å si at jobber er tapt på grunn av innvandring og frihandel, ikke automatisering og vekst , er et mysterium for en liberal elite.
AP170211 Hvilke forhold er utslagsgivende for bestandssammensetning, alder, vekst , rike og fattige årsklasser.
AP170211 Hvert fiskeskjell han skraper av fisken blir nøye analysert fordi det sier noe om alder og vekst blant annet.
AA170211 Hellas har lenge bedt om at deler av gjelden slettes for at landet skal klare å håndtere den store gjelden samtidig som det kan skapes økonomisk vekst .
VG170210 Samtidig vil de sende en skatteregning på 15 milliarder til et næringsliv i omstilling, noe som i verste fall vil hindre nødvendige endringer og potensiell vekst , i beste fall bare forsinke den.
VG170210 Arbeiderpartiet hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt, med rekordhøye oljepriser og en oljesmurt økonomi i vekst .
DN170210 Med den nye RS 3 Sportback tilgjengelig har jeg stor tro på ytterligere vekst i dette segmentet, sier direktør for Audi i Norge, Harald Edvardsen-Eibak i en pressemelding.
DN170210 - Salget av S- og RS-modeller har hatt en eksplosiv vekst i det norske markedet det siste året.
DN170210 Økonomisk vekst , stabilisert dollar og høyere oljepris gjør at amerikanske selskaper ligger an til å få en inntjeningsvekst på seks prosent, ifølge sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea.
DN170210 Sektoren som har hatt klart best vekst i fjerde kvartal er ifølge Rein finanssektoren med en inntjeningsvekst på ti prosent.
DN170210 - Er vi heldige, ser vi ti prosent vekst , noe som i så fall bare er én prosent bak konsensusestimatene på cirka 11 prosent som analytikerne har for 2017, sier Rein.
DN170210 Kjerneinflasjonen nådde en topp på en årlig vekst på 3,7 prosent i juli ifjor.
DN170210 Inflasjon er et sentralt økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170210 Ferske tall : Fortsatt svak vekst i norsk økonomi ¶ ¶
DB170210 Dette blir en vekst på mer enn 600 %, mens utslippene altså har vokst med 30 %.
BT170210 SV-lederen merker seg at det nå er flertall for det gamle rød-grønne alternativet ( Ap, Sp, SV ) igjen, etter Sps vekst på målingene.
AA170210 Han sier at de hadde solid vekst i fjerde kvartal der inntektene steg med 13 prosent, og at de startet året med en god ordrebok.
AA170210 Mens Europa-trafikken økte med 9 prosent, hadde den interkontinentale trafikken en vekst på 15,3 prosent.
AA170210 I Europa var det sterkest vekst til Storbritannia med 19,4 prosent, Sverige med 13,8 prosent og Spania med 7 prosent.
AA170210 Med partidugnad og en selvutviklet kaffekopp-strategi skal Senterpartiet sikres videre vekst .
AA170210 I år håper vi på fortsatt vekst - og at de reisende i større grad velger å gå, sykle eller ta kollektivtrafikk.
AA170210 Den er svakt oppadgående, men et godt stykke unna målsettingen på 5 prosent årlig vekst .
VG170209 Han legger til at det særlig er overraskende fordi Discovery opplever vekst og har flere store arrangementer, som OL og eliteserien i fotball, på programmet i tiden som kommer.
VG170209 Vi trenger en bred politisk debatt om industriens rammevilkår og utviklingsmuligheter, med formål å sikre både økonomisk vekst og høyere sysselsetting.
VG170209 TRENGER JOBBER : Administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen, sier Norge trenger en politikk for vekst , ikke måtehold.
VG170209 Norsk Industri varsler i sin konjunkturrapport beskjeden økonomisk vekst , og en nedgang i sysselsettingen.
SA170209 Bruttonasjonalproduktet ( BNP ) for Fastlands-Norge fortsatte sin svake vekst fra tredje til fjerde kvartal i 2016.
SA170209 Bilsalget bidro til økt vekst i konsumet.
SA170209 Selskapet selv fremhever at merkevareområdet hadde en organisk vekst på 0,1 prosent i perioden.
SA170209 Merkevareområdet hadde en vekst på 5 prosent i samme periode og et driftsresultat på 1.249 millioner kroner.
SA170209 kvartal i 2015 klarte Orklas merkevarevirksomhet å oppnå organisk vekst , sier selskapets konsernsjef Peter A.
SA170209 Reformer og vekst bidrar til at færre setter liv og helse på spill for å komme seg ulovlig inn i Europa.
DN170209 Pareto Securities legger merke til at Orkla ikke endrer ambisjonen om vekst i driftsresultatet i BCG, men at selskapet understreker at de ligger noe bak ambisjonen om å vokse på linje med markedet.
DN170209 Ruzicka stilte på dagens resultatpresentasjon i en gul Grandiosa-t-skjorte for å feire vekst i pizzasalget.
DN170209 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank venter sterkere vekst i norsk økonomi i år.
DN170209 Så vidt sterkere vekst
DN170209 Sportsutstyrsbransjen er ventet å få noe lavere vekst i år enn i fjor, ifølge anslagene.
DN170209 Dermed blir volumet lite endret - og det er nettopp volumet som bidrar til vekst i økonomien.
DN170209 - Bildet er at det er så vidt sterkere vekst i omsetningen i forhold til i fjor, men at det er mye mer volum og mindre prisvekst enn i fjor, sier Haartveit.
DN170209 Mens Orkla hadde en sammenlignbar vekst på 1,8 prosent i fjor, vokste totalmarkedet med rundt to prosent, ifølge konserndirektør Håkon Mageli.
DN170209 Industrikonsernet hadde en organisk vekst som var litt svakere markedet.
DN170209 Nå ser imidlertid Aamdal at også andre sektorer bidrar til vekst .
DN170209 Les hvilke flere sektorer som bidro til vekst ifjor.
DN170209 Flere områder bidrar til vekst
DN170209 Aamdal ser også vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og generell tjenesteyting i fastlands- Norge.
DN170209 | Ferske tall : Fortsatt svak vekst i norsk økonomi ¶
DN170209 Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i fjerde kvartal, etter en tilsvarende vekst i tredje kvartal.
DN170209 På forhånd var det ventet en vekst på 0,3 prosent i fjerde kvartal, ifølge estimater som TDN Finans har hentet inn blant syv økonomer.
DN170209 Ifølge Grangård og Hov i Handelsbanken Capital Markets er dette en tam vekst og for svakt til å føre til lavere ledighet.
DN170209 Vår sterke kapitalisering, brukervennlige tjenester og åpne og ærlige prising støtter videre vekst , sier daglig leder Magnar Øyhovden i Skandiabanken.
DN170209 Dette tilsvarer en årlig vekst på 11,6 prosent.
DN170209 - Til tross for et sterkt fjerde kvartal 2015 klarte Orklas merkevarevirksomhet å ¶ oppnå organisk vekst , sier administrerende direktør Peter A.
DN170209 Van Der Linde hos HSBC anbefaler investorer om å se mot fremvoksende markeder i Asia, blant annet Kina, India og Indonesia hvor fornybar energi og finanssektoren kan få en ny vekst .
DN170209 Spørsmålet investorer stiller seg er om Trump har en plan som lar seg gjennomføre og som vil skape økonomisk vekst og høy aktivitet i den amerikanske økonomien.
DN170209 Han tror investorer vil våkne opp fra Trump-rusen i andre kvartal og oppleve fortsatt svekkelse i dollaren, svakere vekst i verdipapirmarkedet og lavere avkastning på amerikanske statspapirer.
DN170209 - At han eller hun ikke forvalter ressursene godt nok kan bunne i at man blir mer opptatt av å bevare det som har vært enn å tenke på bedriftens vekst og lønnsomhet.
DB170209 - Discovery har vært i positiv vekst i flere år, og med satsingen på blant annet eliteserien i fotball og OL har de mange nye ting å se fram til, sier Wiberg til Dagbladet ¶
DA170209 Så viser det seg altså at Trumps erklærte politiske motstandere, « the mainstream media », opplever vekst , både i antall lesere, seere og reklameinntekter.
DA170209 Også mer lokale medier, som The Seattle Times og Miami Herald kan notere vekst , ifølge en gjennomgang fra nyhetsbyrået AP.
BT170209 Salget i kjøpesentrene på Vestlandet går ned, mens Østlandet har fortsatt vekst .
AP170209 Men det er ingen garanti for fortsatt vekst for gass i Storbritannia fremover.
AP170209 Selskapet selv fremhever at merkevareområdet hadde en organisk vekst på 0,1 prosent i perioden.
AP170209 Merkevareområdet hadde en vekst på 5 prosent i samme periode og et driftsresultat på 1.249 millioner kroner.
AA170209 SV-lederen merker seg at det nå er flertall for det gamle rød-grønne alternativet ( Ap, Sp, SV ) igjen, etter Sps vekst på målingene.
AA170209 Et Sp i vekst og et SV over sperregrensen gjør at det rød-grønne regjeringsalternativet kan vekkes til live.
AA170209 Senterpartiets vekst er godt nytt for Jonas Gahr Støres ( Ap ) regjeringsdrømmer, men det er småpartiene SV og Venstre som gjør norsk politikk virkelig spennende.
VG170208 - Det er vanskelig å måle på kort sikt hvor mye vi har hatt i vekst på det.
VG170208 - Det er vanskelig å måle på kort sikt hvor mye vi har hatt i vekst på det.
VG170208 Vi må bli bedre på å forklare hvorfor vi gjør disse reformene, og trekke frem for eksempel at vi har en større vekst i offentlig ansatte utenfor Oslo enn i Oslo, sier Solberg.
SA170208 Driftsresultatet økte imidlertid fra 121 millioner kroner i 2015 til 139 millioner kroner i 2016, en vekst på 14,9 prosent.
SA170208 Da er det viktig å få vekst i opplagsinntektene, sier han.
SA170208 | God vekst i Schibsted Media ¶
SA170208 Særlig hadde mediehuset god vekst .
FV170208 Nye våpentall viser vekst
FV170208 Nye våpentall viser vekst
DN170208 - Storebrand leverer et godt resultat preget av vekst i pensjon og bank, sterk kostnadskontroll og gode finansresultater.
DN170208 - Hvis delingsøkonomien vokser seg større, vil vi få en vekst i antall selvstendig næringsdrivende og en lavere vekst i antall tradisjonelle arbeidstakere.
DN170208 - Hvis delingsøkonomien vokser seg større, vil vi få en vekst i antall selvstendig næringsdrivende og en lavere vekst i antall tradisjonelle arbeidstakere.
DN170208 For abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er situasjonen at opplagsinntektene faktisk øker, som følge av vekst i antall digitale abonnenter.
DB170208 ¶ VELGER ERNA : Knut Arild Hareide deler Jonas Gahr Støres bekymring for høyrepopulismens vekst i USA og i flere land i Europa, men avviser at Frp kan settes i bås med de høyrepopulistiske partiene i Europa.
DB170208 Donald Trump og sterk vekst av høyrepopulisme i Europa bør få sentrum til å velge sosialdemokratiet framfor en regjering med tyngdepunkt til høyre for Høyre.
DB170208 Dels skyldes dette nedgangstider som følge av oljeprisfall og lav vekst i landene rundt oss, men disse hendelsene er for nylige til å forklare hvorfor strategien ikke gir ønskede resultater.
DA170208 Denne meldingen kan få stor betydning for å sikre fortsatt vekst i reislivsnæringen og skape mange nye viktige arbeidsplasser i Norge.
DA170208 - Utslaget av politikken vår er at København og byer over 20.000 innbyggere har fått en vekst , mens alle andre steder har opplevd stillstand eller tilbakegang, forteller Dybvad.
AP170208 De mener USAs nyvinninger og vekst er nøye knyttet til innvandring.
AP170208 - Vi trenger en politikk for vekst , ikke måtehold, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke i en pressemelding.
AP170208 Nye våpentall viser vekst
AP170208 Nye våpentall viser vekst
AA170208 - Vi trenger en politikk for vekst , ikke måtehold, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke i en pressemelding.
AA170208 Kvartalsresultatet preges av vekst i både pensjon og bank, i tillegg beskrives kostnadskontrollen som sterk og finansresultatene som gode.
AA170208 Det justerte resultatet for kvartalet ble på 682 millioner kroner, en vekst på 9 prosent.
AA170208 | God vekst i Schibsted Media ¶
AA170208 Særlig hadde mediehuset god vekst .
AA170208 Dette tilsvarer en vekst på over 34 prosent i 2016.
AA170208 Det justerte resultatet for kvartalet ble på 682 millioner kroner, en vekst på 9 prosent.
AA170208 ) og Baard Danielsen i Radio Trondheim tror på vekst for lokalradiokanalen etter omleggingen fra FM til DAB.
VG170207 - Vi har prioritert høyere vekst i sykehusene enn tidligere regjeringer.
SA170207 Norwegian har de siste årene hatt en voldsom vekst , og selskapet har kjøpt mange nye fly og har åpnet nye ruter over hele Europa.
SA170207 For første gang siden 2012 opplever bemanningsbransjen vekst .
DN170207 Den spanske storbyen opplever en stor vekst i antall tilreisende turister, noe som blant annet har ført til kraftig vekst i utleieprisene for innbyggerne.
DN170207 Den spanske storbyen opplever en stor vekst i antall tilreisende turister, noe som blant annet har ført til kraftig vekst i utleieprisene for innbyggerne.
DN170207 Salget hos Rema falt nemlig med drøyt tre prosent i januar mot samme måned året før, ifølge statistikken over sammenlignbar vekst som utarbeides av analysebyrået Nielsen.
DN170207 Remas velregisserte Æ-stunt skulle skape ny vekst etter en uventet utflatning for den Reitan-eide lavpriskjeden. 900.000 brukere av den nye appen og mye gratisreklame etter lanseringen 4. januar var likevel ikke nok for Rema til å snu den negative veksttrenden som ble synlig mot slutten av fjoråret.
DN170207 Coop Extra oppnådde en sammenlignbar vekst på nærmere 2,5 prosent, mens Kiwi fortsetter å hale innpå Rema med en tilsvarende vekst på i overkant av 1,5 prosent i januar, ifølge Nielsen-statistikken.
DN170207 Coop Extra oppnådde en sammenlignbar vekst på nærmere 2,5 prosent, mens Kiwi fortsetter å hale innpå Rema med en tilsvarende vekst på i overkant av 1,5 prosent i januar, ifølge Nielsen-statistikken.
DN170207 1,9 millioner passasjerer fløy med SAS i januar, en vekst på 9,8 prosent fra samme måned året før.
DN170207 IMF spår at Hellas 'økonomi på lang sikt vil ha en årlig vekst på i underkant av 1 prosent.
DN170207 Det vil forsterke utviklingen i USA med en sterkere vekst », mener Capital Economics som tror USA vil få en økonomisk vekst på 2,7 prosent i 2017.
DN170207 Det vil forsterke utviklingen i USA med en sterkere vekst », mener Capital Economics som tror USA vil få en økonomisk vekst på 2,7 prosent i 2017.
DN170207 Det til tross for solid vekst i amerikansk oljeproduksjon.
DB170207 Norwegian har de siste årene hatt en voldsom vekst , og selskapet har kjøpt mange nye fly og har åpnet nye ruter over hele Europa.
DB170207 Tallene er hentet fra statistikken over sammenlignbar vekst , som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen.
DB170207 Sammenlignbar vekst er et mål på kjedenes vekstfart, der oppkjøp og nyåpninger holdes utenfor.
DB170207 Remas vekst flatet ut i løpet av 2016, og dagligvarekjeden hadde på slutten av året flere måneder med negativ verdivekst, skriver Dagens Næringsliv.
DB170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
DB170207 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
DB170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst , skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
DB170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst , men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
DB170207 Han påpeker at POD har hatt en eksplosiv vekst de siste tre-fire årene, til tross for at Frp lovte å sørge for mindre byråkrati før de kom til makta.
DB170207 Enorm vekst
DB170207 Den spanske storbyen opplever en stor vekst i antall tilreisende turister, noe som blant annet har ført til kraftig vekst i utleieprisene for innbyggerne.
DB170207 Den spanske storbyen opplever en stor vekst i antall tilreisende turister, noe som blant annet har ført til kraftig vekst i utleieprisene for innbyggerne.
DB170207 Derfor er det fremdeles en eksponentiell vekst av MRSA og andre resistente bakterier i Norge.
DB170207 Derfor er det fremdeles en eksponentiell vekst av MRSA og andre resistente bakterier i Norge, skriver innleggsforfatteren.
DA170207 Statsminister Mark Rutte kan blant annet vise til økonomisk vekst etter økonomikrisen.
DA170207 Tallene er hentet fra statistikken over sammenlignbar vekst , som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen.
DA170207 Sammenlignbar vekst er et mål på kjedenes vekstfart, der oppkjøp og nyåpninger holdes utenfor.
DA170207 Remas vekst flatet ut i løpet av 2016, og dagligvarekjeden hadde på slutten av året flere måneder med negativ verdivekst, skriver Dagens Næringsliv.
DA170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
DA170207 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
DA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst , skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
DA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst , men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
BT170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
BT170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
BT170207 Dette skjer i en kommune i sterk vekst som er på full fart inn i eldrebølgen, med stadig flere eldre som har behov for hjelp.
AA170207 IMF spår at Hellas 'økonomi på lang sikt vil ha en årlig vekst på i underkant av 1 prosent.
AA170207 Tallene er hentet fra statistikken over sammenlignbar vekst , som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen.
AA170207 Sammenlignbar vekst er et mål på kjedenes vekstfart, der oppkjøp og nyåpninger holdes utenfor.
AA170207 Remas vekst flatet ut i løpet av 2016, og dagligvarekjeden hadde på slutten av året flere måneder med negativ verdivekst, skriver Dagens Næringsliv.
AA170207 Disse viser at Kiwi hadde en økning på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent.
AA170207 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
AA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst , skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
AA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst , men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
AA170207 Norwegian har de siste årene hatt en voldsom vekst , og selskapet har kjøpt mange nye fly og har åpnet nye ruter over hele Europa.
AA170207 Tallene er hentet fra statistikken over sammenlignbar vekst , som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen.
AA170207 Sammenlignbar vekst er et mål på kjedenes vekstfart, der oppkjøp og nyåpninger holdes utenfor.
AA170207 Remas vekst flatet ut i løpet av 2016, og dagligvarekjeden hadde på slutten av året flere måneder med negativ verdivekst, skriver Dagens Næringsliv.
AA170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
AA170207 Coop Extra og Kiwi har hatt en vekst på henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.
AA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst , skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
AA170207 - Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst , men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en epost til Dagens Næringsliv.
AA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en " veldig vekst ute i politiet også ".
AA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en " veldig vekst ute i politiet også ".
VG170206 « Innreiseforbudet representerer en signifikant fravikelse fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt USAs immigrasjons system i mer enn 50 år - og ordren skader amerikanske bedrifter, innovasjon og vekst ».
SA170206 Dermed blir vekst i brukerinntektene ekstremt viktig for å kunne opprettholde journalistikk av høy kvalitet.
DN170206 Og forventninger om at etterspørselen etter råvarer vil øke ytterligere på grunn av sterk vekst globalt, sier sjeføkonomen.
DN170206 - Verdensøkonomien har gjort et skift i retning av sterkere vekst , sier Wilhelmsen, som mener utviklingen snudde til det bedre allerede i fjor sommer.
DN170206 - Man må se det ut fra et globalt bilde der norske kroner typisk er et interessant investeringsobjekt i det klimaet vi har nå med sterkere global vekst og økning i råvareprisene.
DN170206 Det vi ser generelt, er litt vekst internasjonalt og i norsk økonomi.
DN170206 Det var en kraftig oppgang i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, i tillegg til vekst i bygging av skip og oljeplattformer.
DN170206 Også Swedbank-analytiker Teodor Sveen Nilsen mener det kan bli vanskeligere for Røkke og hans folk å kjøpe seg til vekst i tiden som kommer.
DN170206 Økt aktivitet innen bygg og industri sørger for vekst for bemanningsbransjen for første gang siden 2012.
DN170206 Tallene viser at det var vekst for bransjen i de fleste fylkene, men det er langt fra topp til bunn, fra Finnmark med vekst på over 60 prosent til Møre og Romsdal med nedgang på 26 prosent.
DN170206 Tallene viser at det var vekst for bransjen i de fleste fylkene, men det er langt fra topp til bunn, fra Finnmark med vekst på over 60 prosent til Møre og Romsdal med nedgang på 26 prosent.
DN170206 Spår sterk vekst
DN170206 Og industrigründer Ståle Kyllingstad spår kraftig vekst for bemanningsbransjen i årene som kommer.
DN170206 Industrigründer Ståle Kyllingstad spår kraftig vekst for bemanningsbransjen.
DN170206 I fjerde kvartal var det vekst i begge disse fylkene.
DN170206 Hovedårsaken er solid vekst innen de store bransjeområdene bygg& anlegg og industri.
DN170206 Det er første gang siden høsten 2012 at bemanningsbransjen i Norge igjen kan vise til en vekst i antall fakturerte timer.
DN170206 I kjølvannet av Norges avtale med Beijing må Hurtigruten rigge om to skip med kinesiske skilt, menyer og mannskap for å møte en enorm vekst fra rike kinesiske turister.
DN170206 | Venter vekst på finanskrisenivå ¶
DN170206 Veksten i fastlands-bnp tikket inn på moderate 0,2 prosent, mens det var ventet en vekst på 0,3 prosent.
DN170206 Oljesektoren stikker fortsatt kjepper i hjulene for norsk vekst .
DN170206 Konsensus er en vekst i fjerde kvartal på 0,4 prosent, Norges Bank venter 0,3 prosent.
DN170206 - Vi venter en vekst i fastlands-bnp på 0,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor.
DN170206 - Oljesektoren legger fortsatt en demper på norsk økonomi, men det motvirkes trolig av sterk vekst i de store produksjonssektorene, som boligbygging og andre tjenester, skriver Joachim Bernhardsen i Nordea i sin morgenrapport.
DN170206 Italia, som sliter med bankkrise og politisk uro, sliter med en vekst på bare 0,6-0,7 prosent.
DN170206 Nedgangen i industriproduksjonen ble imidlertid dempet av en kraftig oppgang i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, tillegg til vekst i bygging av skip og oljeplattformer.
DN170206 Statoil går inn i et nytt år med stigende gjeld, noe som begrenser mulighetene for vekst .
DN170206 - Dette skjerper disiplinen i selskapet på en annen måte, og det reduserer muligheter for vekst og ekspansjon.
DN170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst , ifølge en gjennomgang fra AP.
DB170206 Ifølge Washington Post argumenterer de også for at immigrasjon og økonomisk vekst er tett knyttet sammen, og at ordren vil skade USAs muligheter til å tiltrekke seg talentfulle arbeidstakere.
DB170206 Mellommåltider og yoghurt som kan spises på farten er en kategori i vekst .
DB170206 Storebrand Asset Management meldte forrige mandag at de hadde kvittet seg med nesten 3 millioner aksjer, likevel har andelseierne i Storebrand Vekst , med en inngangskurs på 55 øre, hatt en fantastisk oppgang så langt.
DB170206 Storebrand Asset Management meldte forrige mandag at de hadde kvittet seg med nesten 3 millioner aksjer, likevel har andelseierne i Storebrand Vekst , med en inngangskurs på 55 øre, hatt en fantastisk oppgang så langt.
DB170206 Vi er en ung motenasjon i vekst .
DA170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst , ifølge en gjennomgang fra AP.
DA170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst , ifølge en gjennomgang fra AP.
BT170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst , ifølge en gjennomgang fra AP.
AP170206 Denne avtalen gir potensial for vekst , mener Karl-Johan Bakken.
AP170206 Også Aker gjorde det godt mandag, med en vekst på 4 prosent.
AP170206 Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP var blant vinnerne på hovedindeksen mandag med en vekst på 4,7 prosent.
AA170206 - Vi er innstilt på at pundet kommer til å være ustabilt en tid framover, og vi kan muligens stå overfor svakere økonomisk vekst både i Storbritannia og i Europa når vi nærmer oss brexit, heter det i en uttalelse fra det irske selskapet.
AA170206 Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP er dagens soleklare vinner med en vekst på 5,8 prosent.
AA170206 Også Aker gjorde det godt mandag, med en vekst på 4 prosent.
AA170206 Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP var blant vinnerne på hovedindeksen mandag med en vekst på 4,7 prosent.
VG170205 - Globalisering, arbeidsledighet og økende økonomiske forskjeller er åpenbart medvirkende til populismens vekst .
DN170205 | Byråfersking med sterk vekst
DN170205 Byråleder Herman Mueller Stormyr Byråleder mener grunnen til We Are Lives vekst og utfordrerposisjon er at selskapet har lagt ekstra vekt på det han kaller « den siste meteren ».
DB170205 Det kan høres ut som noe høy vekst , men det er 4 prosent lavere enn andre halvår 2015.
DB170205 Det handler mye om at foreldre må forstå at utdanning av jenter er en bedre tilnærming til økonomisk vekst for hele familien, enn de pengene de tjener på å selge jentebarna, svarer generalsekretæren.
SA170203 Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år ¶
SA170203 Boligmarkedet i Stavanger opplevde en moderat vekst i januar måned på 2,1 prosent.
SA170203 - Stavangermarkedet er ett steg nærmere « friskmelding » med en vekst på 2,1 prosent i januar 2017.
SA170203 Vekst i Sandnes ¶
SA170203 Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år ¶
SA170203 Boligmarkedet i Stavanger opplevde en moderat vekst i januar måned på 2,1 prosent.
SA170203 - Stavangermarkedet er ett steg nærmere « friskmelding » med en vekst på 2,1 prosent i januar 2017.
SA170203 Vekst i Sandnes ¶
SA170203 Og at de vil virke sterkere år for år, og at vi vil se en eventyrlig vekst i elbilsalget.
SA170203 De venter i år ny vekst og spår et registreringsantall på mellom 37.500 og 40.000 nye elbiler - og dermed ny rekord.
SA170203 Og at de vil virke sterkere år for år, og at vi vil se en eventyrlig vekst i elbilsalget.
SA170203 De venter i år ny vekst og spår et registreringsantall på mellom 37.500 og 40.000 nye elbiler - og dermed ny rekord.
DN170203 Etter ti år med kraftig vekst faller nå antallet norske studenter i USA.
DN170203 Gjennomsnittlig timelønn økte med 0,1 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en vekst på 0,3 prosent.
DN170203 Det var ventet en vekst på 180.000 nye jobber, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
DN170203 Andreas Berdal Lorentzen har toppet listen over beste norske aksjefond tre ganger med Storebrand Vekst .
DN170203 Andreas Berdal Lorentzen forvalter Storebrand Vekst .
DN170203 Storebrand-fondet Storebrand Vekst solgte spillaksjer i Funcom for ti millioner kroner mandag.
DN170203 Storebrand Vekst har etter salget 9.759.838 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 3,87 prosent.
DN170203 Han sier gevinstene for kundene i Storebrand Vekst så langt ligger i størrelsesorden 40 millioner kroner.
DB170203 Årsveksten falt dermed fra 12,8 prosent i desember og Dreyer sa at selv om den sesongjusterte veksten var positiv var dette samtidig en antydning om en litt lavere vekst fremover enn i det året vi har lagt bak oss.
DB170203 Det betyr også at det kan gå mot en vekst i boligprisene i år på 10 prosent, antydet adm. dir.
DB170203 måneden på rad med sterk, sesongjustert vekst i boligprisene og 12-måneders veksten var dermed på 12,4 prosent.
DB170203 Vekst i store byer som Bergen og Drammen er en del av forklaringen.
DB170203 De mangler nettopp slike demokratiske virkemidler som fordeler, og får dermed ikke skapt vekst som kommer befolkningen til gode.
AP170203 Brunostkategorien er en ganske stor påleggskategori, men det har vært lite vekst i kategorien den siste tiden.
AA170203 Det amerikanske jobbmarkedet vokste til 227.000 ledige stillinger i januar, en vekst som er høyere enn analytikernes forventninger.
AA170203 Veksten i industrien og tjenestesektoren holdt seg omtrent på samme nivå i januar, og det ligger nå an til en vekst på 0,4 prosent i årets første kvartal.
AA170203 IHS Markit tror på en " robust " vekst i 2017, ikke minst på grunn av bedringen på arbeidsmarkedet.
AA170203 I fjerde kvartal i fjor var den økonomiske veksten i eurosonen på 0,5 prosent, noe som regnes som en sunn vekst .
AA170203 Det var stabil vekst i eurosonen i januar, samtidig som antall nye jobber steg til det høyeste nivået på ni år.
AA170203 Det er likevel Lillehammer og Asker som hadde størst vekst i januar av de større byene, med en prisoppgang på henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent.
AA170203 - Sterk vekst
DN170202 - Sjømatindustrien er inne i en helt fantastisk vekst , sa Jensen, før fortsatte med å be salen gjette på hvor mange mennesker som spiser norsk fisk til middag hver dag.
DN170202 Trykkeriet Print House tror på økt vekst i fremtiden og har investert i en 45 m² stor printer.
DN170202 Så sent som i august i fjor ventet sentralbanken en vekst på langt mer moderate 0,8 prosent i år.
DN170202 Sentralbanken venter nå en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på 2,0 prosent, ifølge inflasjonsrapporten som ble lagt frem torsdag.
DN170202 I 2019 venter sentralbanken en vekst på 1,7 prosent.
DN170202 Forrige anslag, fra november i fjor, viste et anslag på 1,4 prosent vekst i bnp.
DN170202 Tapad har hatt en fenomenal vekst siden oppstarten i 2010, med rundt 160 av USAs største selskaper på kundelisten.
DN170202 Raskt vekst - til nå ¶
DN170202 - Det blir verdifullt å få mer informasjon om grunnene for nedskrivingen og hvordan Telenor ser utviklingen for Tapad, samt om det ser på Tapad som en resultatenhet eller om oppkjøpet er mer av strategisk art for å drive lønnsomhet og vekst i Telenors øvrige virksomhet, sier han.
DN170202 Telenor endrer sin utbyttepolitikk til « målsetning om årlig vekst i ordinært utbytte per aksje » fra « 50-80 prosent av normalisert resultat etter skatt med mål om årlig vekst i ordinært utbytte per aksje ».
DN170202 Telenor endrer sin utbyttepolitikk til « målsetning om årlig vekst i ordinært utbytte per aksje » fra « 50-80 prosent av normalisert resultat etter skatt med mål om årlig vekst i ordinært utbytte per aksje ».
DN170202 Telenor skylder på lavere forventninger til vekst i det amerikanske annonsemarkedet.
DN170202 Som følge av lavere forventninger til vekst i det amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor bokført en regnskapsmessig nedskrivning på én milliard kroner i programvareselskapet Tapad, opplyser selskapet i sin kvartalsrapport for fjerde kvartal 2016.
DN170202 Som følge av lavere forventninger til vekst i det amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor bokført en regnskapsmessig nedskrivning på en milliard kroner i programvareselskapet Tapad, ifølge en børsmelding fra selskapet.
DB170202 Uten gjeld, som nå er problemet, måtte selskapet hatt lavere vekst eller utbytter i denne perioden.
DB170202 - Seadrill leverte vekst og utbytte fra 2005 til 2014.
AP170202 Størst vekst hadde filialen på Furuset.
VG170201 - Jeg gleder meg over alle som opplever vekst i digitale abonnenter.
FV170201 Her er vi foran resten av Europa, men de kommer etter, der er det nå færre som velger stasjonsvogn, mens SUV-er er i vekst .
DN170201 Elbilene utgjør i januar 17,6 prosent av nye biler, en vekst på 16,9 prosent fra januar ifjor.
DN170201 - Når finansielle ubalanser til slutt løses opp, kan det føre til at det oppstår en nedadgående spiral der ustabilitet i finansmarkedene og svak økonomisk vekst forsterker hverandre gjensidig, fortalte hun videre.
DN170201 - Den store gjeldsbyrden er blitt bygd opp over tiår, drevet av rask vekst i boligprisene.
DN170201 Vekst , valuta og renter ¶
DN170201 Ifølge SSB har menn i privat sektor og offentlige foretak klart svakest lønnsutvikling, med 1,1 prosent vekst , mens kvinner i samme sektor økte lønnen med 2,1 prosent.
DN170201 I tillegg til finans gjør også bygge- og anleggsnæringen det skarpt, med en vekst på tre prosent til 41.000 kroner.
DN170201 Finansnæringen har samlet økt månedslønnen med 3,3 prosent, altså omtrent dobbelt så stor vekst som snittet.
DN170201 Jaitley spår en økonomisk vekst på mellom 6.75 og 7.5 prosent i India i regnskapsåret 2017 - 2018.
DN170201 Høy sysselsetting i Mexico, økonomisk vekst i Mexico og likestilling i Mexico er det som kommer til å stoppe folk fra å komme over grensen, sier Perez til Bloomberg.
DN170201 Disse selskapene har hatt størst vekst så langt i 2017... | - Det mest idiotiske påfunnet jeg noensinne har sett eller hørt om i hele mitt liv ¶
DN170201 Det meste av svekkelsen kom tirsdag kveld etter at bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute ( API ) rapporterte en vekst i oljelagrene i USA på 5,83 millioner fat i løpet av uken frem til 27. januar, skriver Bloomberg News.
DN170201 Med en økonomisk vekst for hele året på 6,7 prosent er dette den laveste på over et kvart århundre.
DN170201 De sammenligner kredittveksten i Kina med Japan, Thailand og Spania hvor det var en tilsvarende høy vekst gjennom mange år.
DB170201 Han har vært Katushas mestvinnende rytter de tre siste sesongen, og sammen har han og laget hatt en harmonisk vekst .
DB170201 Det har også vært en historisk lang bølge med økonomisk vekst , men ikke uten en kolossal regning : På 40 år har vi brent kull, olje og gass tilsvarende hele 70 prosent av budsjettet for karbonutslipp som skal gjelde i over 150 år.
AP170201 Kina har hatt en enorm vekst i denne type arbeidsplasser.
AP170201 Sponsormarked i vekst
AP170201 Vekst forventes også i 2017.
AP170201 Her er vi foran resten av Europa, men de kommer etter, der er det nå færre som velger stasjonsvogn, mens SUV-er er i vekst .
DN170131 Sunde viser til at prognoser for globalt bnp peker i retning av en vekst på 3,5 prosent i år, mot tre prosent i fjor.
DN170131 Norsk industri spår moderat vekst for norske industribedrifter i år.
DN170131 - Vi ser konturene av økt vekst ute og hjemme, men veksten er ikke veldig stor, sier Sunde ¶
DN170131 - I sum er vårt hovedscenario beskjeden vekst , sier Sunde om utsiktene for industribedriftenes omsetningsutvikling i år.
DN170131 - Vi tror på fortsatt vekst og vil fortsatt være en viktig del av Sony-virksomheten.
DB170131 Årsaken var at Paltrow fryktet at hennes tilknytning til nettstedet begrenset merkevaren, framfor å bidra til vekst .
BT170131 KRAFTIG VEKST : Frendesjef Vegar Styve er mest fornøyd med å ha klart å kombinere kraftig vekst med god lønnsomhet i et forsikringsmarked hvor prisene i 2016 økte minimalt.
BT170131 KRAFTIG VEKST : Frendesjef Vegar Styve er mest fornøyd med å ha klart å kombinere kraftig vekst med god lønnsomhet i et forsikringsmarked hvor prisene i 2016 økte minimalt.
DN170130 Spesielt Rema har slitt med sin sammenlignbare vekst , og dette var en medvirkende årsak til at kjeden lanserte Æ.
DN170130 Dagligvarehandelen har vært inne i en periode med lav vekst .
DN170130 Videre påpekes det at politikken vanskeliggjør bankens evne til å betjene sine kunder, og dermed bidra til økonomisk vekst .
DN170130 - Vi tror at Telenor vil fortsette å underprestere i forhold til markedet, som følge av svak fri kontantstrømbidrag fra spektrumauksjoner og lavere vekst i Myanmar og Norge, skriver Trondsen i en fersk analyse, ifølge TDN Finans.
DN170130 « De eneste bransjene som hadde vekst i omsetningsvolumet fra november til desember, var netthandel, salg av byggevarer, leketøysbutikker og apotekene », skriver SSB i en melding mandag.
DN170130 Nedgangen kommer etter en vekst på 0,2 prosent i november og 0,9 prosent i oktober.
DN170130 - Vi har sett en vekst i omsetning i flere bransjer, men mange har fått nedgang i volum, tilføyer Haartveit.
DN170130 - For egen lommebok er det fornuftig, men for landets økonomi bør vi ha en øking, sier Bruce, som påpeker at fjorårets vekst reddes av en vekst på 3,5 prosent i tjenesteforbruket.
DN170130 - For egen lommebok er det fornuftig, men for landets økonomi bør vi ha en øking, sier Bruce, som påpeker at fjorårets vekst reddes av en vekst på 3,5 prosent i tjenesteforbruket.
DN170130 Vekst i netthandel ¶
DN170130 Oljekonsulentfirmaet Baker Hughes meldte fredag kveld en vekst på 15 i tallet på aktive borerigger i USA, slik at totaltallet kom opp i 566.
DN170130 - Med økende churn, svak vekst i inntekter per kunde og vanvittig inflasjon i rettighetskostnadene har denne bransjen aldri vært mer krevende, sier analytiker Neil Campling i Northern Trust Capital Markets til Financial Times.
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
BT170130 Fortsatt legger man til grunn en vekst i de mest fossilintensive formene for transport, og da særlig cruise og fly.
SA170129 Linda Hofstad Helleland tror på stor vekst i rekrutteringen.
DN170129 Et forsøk på å skape ny vekst etter årtusenskiftet har fått katastrofale konsekvenser.
BT170129 Linda Hofstad Helleland tror på stor vekst i rekrutteringen.
AP170129 Linda Hofstad Helleland tror på stor vekst i rekrutteringen.
SA170127 Det er ikke det beste utgangspunktet for vekst og utvikling, og det er et stort tap for næringslivet som skriker etter mer yrkesfaglig kompetanse.
DN170127 Meglerhuset skriver at det generelt ser en solid vekst , men at kostnadene har økt.
DN170127 De skriver at eiere av LNG-skip og FSRUer vil tjene på solid vekst i gassvolumet.
DN170127 Tall for vekst i bruttonasjonalprodukt ( BNP ) i USA kom inn svakere enn ventet.
DN170127 ¶ Amerikanske statsrenter kom litt ned fredag ettermiddag etter at vekst i bruttonasjonalprodukt ( bnp ) i USA for fjerde kvartal viste en noe svakere utvikling enn ventet.
DN170127 Bnp-tallet viste en vekst på 1,9 prosent i fjerde kvartal målt i årlig takt.
DN170127 Trumps holdning og beskjed om at ikke-amerikaneres data er fritt vilt vil trolig gi ny europeisk vekst .
DN170127 | Kraftig vekst for Google ¶
DN170127 Googles morselskap Alphabet kan glede seg over vekst i fjorårets siste kvartal, mye takket være økte inntekter fra YouTube og mobilsøk.
DN170127 - Vår vekst i fjerde kvartal var eksepsjonell, slår finanssjef Ruth Porat i Alphabet fast.
DB170127 Etter det Finansavisen erfarer har selskapet opplevd en eventyrlig vekst for skytjenestene hvor giganter som Amazon, Google og Microsoft er signert som kunder.
DB170127 Det er ingen hemmelighet at Facebooks brukerbase har en vesentlig høyere snittalder enn hva tilfellet er for Snapchat, og på nyttårsaften opplevde Telenor 1000 prosent vekst i Snapchat-trafikken, sammenlignet med 60 prosent ekstra på Facebook.
DB170127 Resultatet var en radikal vekst for det innvandringsfiendtlige partiet AfD, som økte sin oppslutning på meningsmålingene fra litt under fem prosent, til nesten 15, der partiet ligger nå.
SA170126 Men vi har hatt en vekst både i boligpriser og husholdningenes gjeld som er høyere enn inntektsveksten over flere år.
FV170126 Men vi har hatt en vekst både i boligpriser og husholdningenes gjeld som er høyere enn inntektsveksten over flere år.
DN170126 Skagen Vekst fikk en avkastning på 50 prosent på Bonheur-aksjen i fjerde kvartal i fjor.
DN170126 En ytterligere og betydelig oppside venter dersom Skagen Vekst får oppfylt nyttårsønsket om en dramatisk endring i Bonheur.
DN170126 På forhånd var det ventet en vekst på 588 000 boliger, ifølge Bloomberg.com.
DN170126 | Slår til med høyere vekst enn Kina ¶
DN170126 Men landets økonomiske vekst er en av verdens høyeste.
DN170126 Den japanske staten stiller med finansiering til større infrastrukturprosjekter på Filippinene og selskaper fra hele verden flokker til landet for å delta i en høy økonomisk vekst .
DN170126 Den filippinske økonomien fikk en vekst på 6,6 prosent i fjerde kvartal og 6,8 prosent for hele fjoråret.
DN170126 Tallene viser at landet hadde en vekst på 0,6 prosent i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med kvartalet før.
DN170126 Nordea-analytikeren ventet på forhånd at britisk BNP ville ha en vekst på 0,5 prosent i fjorårets fjerdekvartal.
DN170126 Men analytikere er skeptiske til videre vekst .
DN170126 Magnussen i DNB Markets er også avventende til videre vekst for den britiske økonomien.
DN170126 Vi begynner å se vekst i tallet på aktive borerigger i USA, og det er en reell bekymring, sier Barnabas Gan, økonom i Overseas-Chinese Banking i Singapore, til nettstedet.
DN170126 Lxs også : ¶ | - Vi begynner å se vekst i tallet på aktive borerigger i USA, og det er en reell bekymring ¶
DN170126 Jakter ny vekst
DN170126 Ifølge Factset, som har innhentet prognoser fra rundt 40 Apple-analytikere, forventes det at omsetningen vil ende på 77,5 milliarder dollar - en svak vekst på to prosent.
DN170126 Dette vil være nødvendig for å få ned prisene på Iphone i landet, hvor det fortsatt er vekst i smarttelefonsalget.
DB170126 Storbyer i Europa viser generelt liten vekst sammenlignet med fjoråret, med unntak av noen få byer.
DB170126 Både Hedmark og Oppland har fått klar vekst sammenliknet med de rødgrønne, sier han.
DB170126 Et borgerlig flertall har sikret betydelig vekst i kollektiv- og jernbanesatsing.
BT170126 | SSB : Hordaland hadde sterkest vekst i registrert arbeidsledighet ¶
BT170126 Rogaland hadde nest sterkest vekst i registrerte ledige med 11 prosent.
BT170126 Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med åtte prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1187 personer.
BT170126 Hordaland hadde sterkest vekst i registrert ledighet med 13 prosent.
BT170126 Men vi har hatt en vekst både i boligpriser og husholdningenes gjeld som er høyere enn inntektsveksten over flere år.
AP170126 Trump lovet økonomisk vekst og hittil har dette slått til.
AP170126 | Kraftig vekst for Google ¶
AP170126 New York ( NTB-AFP ) : Googles morselskap Alphabet kan glede seg over vekst i fjorårets siste kvartal, mye takket være økte inntekter fra YouTube og mobilsøk.
AP170126 Googles morselskap Alphabet hadde kraftig vekst i fjorårets siste kvartal.
AP170126 - Vår vekst i fjerde kvartal var eksepsjonell, slår finanssjef Ruth Porat i Alphabet fast.
AP170126 Det resulterte i en enorm vekst i antallet flyktninger som tok seg til Europa og særlig Tyskland.
AP170126 Men vi har hatt en vekst både i boligpriser og husholdningenes gjeld som er høyere enn inntektsveksten over flere år.
AP170126 - Vi fokuserer på å ha lønnsom vekst i våre utlån.
AP170126 Rogaland hadde nest sterkest vekst i registrerte ledige med 11 prosent.
AP170126 Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med 8 prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1.187 personer.
AP170126 Hordaland hadde sterkest vekst i registrert ledighet med 13 prosent.
AP170126 Men vi har hatt en vekst både i boligpriser og husholdningenes gjeld som er høyere enn inntektsveksten over flere år.
SA170125 Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.
DN170125 S&P 500 har også levert solid vekst i 2017, og levert tre rekorder med en oppgang på 2,5 prosent.
DN170125 Disse fire selskapene har, ifølge Wall Street Journal, vært de største bidragsyterne til Dow Jones-indeksens vekst siden valgdagen.
DN170125 Fremover kan imidlertid svakere forbruk og investeringer bidra til lavere vekst og høyere ledighet, mener økonomer.
DN170125 Arbeidsledigheten var lav, det var god vekst og rentene var lave og støttet opp under dette, sier sjeføkonomen.
DN170125 Avtalen går til 2023 og har som mål at det ikke blir vekst i biltrafikken.
DN170125 Vi venter en vekst i igangsettingen fremover som følge av økt salg, sier Jæger.
DN170125 - Vi har ikke registrert like sterkt vekst på igangsetting som på salg.
DN170125 - Prisveksten i Oslo blir høy i høy i 2017, men over tid er dette et godt signal om at du kan få en redusert vekst i bruktboligprisene, sier Birkeland.
DN170125 Sjefen for landets nasjonale oljeselskap, Mustafa Sanalla, sier at produksjonen er på 715.000 fat per dag, og at det ligger an for en vekst i oljeproduksjonen til 1,25 millioner fat per dag i år.
DN170125 Oljeprisen svekkes onsdag morgen i kjølvannet av rapportering om vekst i amerikanske lagertall.
DN170125 Den amerikanske referanseoljen svekkes marginalt og handles for rundt 53 dollar per fat, etter at bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute ( API ) tirsdag kveld rapporterte om vekst i oljelagrene i USA på 2,93 millioner fat i løpet av uken frem til 20. januar.
DN170125 Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.
DN170125 Det er nye satsingsområder som nettskytjenester, digitalt medieinnhold og underholdning som står for en vekst på inntil 270 prosent.
DN170125 Trump har sagt at hans planer for skattekutt og økt forbruk ikke vil øke budsjettunderskuddet, og at de i stedet vil gi en vekst til nivåer som ikke har vært sett siden før finanskrisen, og skape økt sysselsetting.
DN170125 Påtroppende finansminister Steven Mnuchin har snakket ned bekymring for et mulig budsjettpress, og har sagt at raskere vekst vil bidra til gjeldsreduksjon, fordi USA vil være bedre posisjonert for å nedbetale den, skriver UBS, ifølge Bloomberg News.
DN170125 Har vi rett indikerer det tysk BNP-vekst på 2 prosent - høyere vekst enn våre anslag for 2017 som helhet på 1,4 prosent », heter det i morgenrapporten.
DB170125 » Nei, men selv om mineralnæringen er en næring med betydelig potensial for vekst , så omsatte mineralnæringens ca. 5500 ansatte for kun 12,5 milliarder kroner i 2015.
AP170125 Investorene har økende tro på at « president Donald Trump vil styre oss inn i en ny tid med vekst i USA, » skrev The Wall Street Journal.
AP170125 - Når du ser forbi twitterkrangler og spørsmål om antall tilskuere på innsettelsen, så handler dette om politikk som fremmer vekst .
AP170125 Investorene håper den nye presidenten vil innfri løfter om økt økonomisk vekst .
AP170125 Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.
FV170124 - Faren for en mer innadvendt politikk og økt proteksjonisme utgjør en betydelig risiko for økonomisk vekst både globalt og her hjemme.
DN170124 Vil legge til rette for vekst
DN170124 Siden oktober 2014 har det vært en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger.
DN170124 Tromsø er fjorårets desiderte hotellvinner med en vekst i antall solgte rom på nær 12 prosent.
DN170124 - Faren for en mer innadvendt politikk og økt proteksjonisme utgjør en betydelig risiko for økonomisk vekst både globalt og her hjemme.
DN170124 Til tross for svakere økonomisk vekst og de største jobbkuttene siden 2009, var medianlengden for ledige i Singapore i fjor åtte uker, skriver Bloomberg.
DN170124 Redusert vekst , nye begrensninger på innvandringen og mangel på etterspurt kompetanse er utfordringer som vil prege jobbmarkedet i Singapore den nærmeste tiden, ifølge Bloomberg.
DN170124 Analytikerestimater innhentet av Bloomberg, viser at det ventes vekst i amerikanske oljelagre for tredje uke på rad, med 2,25 millioner fat, når USAs energiinformasjonskontor ( EIA ) onsdag rapporterer sin ukestatistikk.
DN170124 Vekst i oljelagre ¶
AP170124 Næringslivslederne på møtet opplyste etterpå at de fikk 30 dager på seg til å komme opp med konkrete ideer om hvordan USA kan øke produksjon og vekst , skriver Wall Street Journal.
AP170124 Høy vekst i Kina gir høy etterspørsel etter kull som gir høye kullpriser.
AP170124 Det er mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen.
DN170123 Meglerhuset JPMorgan Chase & Co venter imidlertid ingen vekst i volumene til landet i år.
DN170123 Trolig er det slik at en reduksjon i antall individer kan gi vekst fordi problemet med lakselus blir mindre.
DN170123 Regjeringen har sagt at den ønsker vekst og har tildelt fem prosent vekst for dem som har kontroll med lus.
DN170123 Regjeringen har sagt at den ønsker vekst og har tildelt fem prosent vekst for dem som har kontroll med lus.
DN170123 Både regjeringen og mange oppdrettere vil ha vekst .
DN170123 Både Marine Harvest og Sjømat Norge ønsker vekst i lakseproduksjonen.
DN170123 - Marine Harvest meldte seg ut fordi organisasjonen ønsket vekst for enhver pris og ikke kunne diskutere de fundamentale endringene som må til i næringen, sier han til DN, og fortsetter : ¶
DN170123 - Dette var ikke fordi norske myndigheter satte en stopper for vekst .
DN170123 Nietos kontor melder søndag kveld, ifølge Reuters, at presidenten i en telefonsamtale med Trudeau har avtalt å samarbeide for å fremme økonomisk vekst i Nord-Amerika.
DB170123 Skognæringen opplever igjen vekst , og bøndene opplever seks prosent årlig inntektsvekst.
AP170123 Nietos kontor melder søndag kveld, ifølge Reuters, at presidenten i en telefonsamtale med Trudeau har avtalt å samarbeide for å fremme økonomisk vekst i Nord-Amerika.
SA170122 Resultatet av regjeringens politikk er høyere budsjettert vekst i pasientbehandlingen enn det den rød-grønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år.
DN170122 Vi har ikke dårligere vekst vi, enn Unilever.
DN170122 Konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian har fått skryt for lave kostnader og rask vekst .
DB170122 Langsom avkjøling øker faren for vekst av bakterier i maten, så avkjølingen bør skje så raskt som mulig.
AP170122 - Selskapene må være mer kreative og se på nye markeder der mulighetene for vekst er større.
AP170122 Et annet problem er den store betydningen av det innenlandske markedet - og det er som kjent ikke i like stabil vekst som før.
AP170122 De suser frem som et damplokomotiv i IT-verdenen, og har med sin enestående vekst på 40 prosent avsatt Ericsson fra nettronen.
AP170122 Huawei har med sin enestående vekst på 40 prosent avsatt Ericsson fra nettronen.
AP170122 Et annet problem er den store betydningen av det innenlandske markedet - og det er som kjent ikke i like stabil vekst som før.
SA170121 Selv om redusert vekst var en bevisst politikk i Rennesøy, må vi nok også dele ansvaret for dette med dårlige tider og mindre tilflytting til hele regionen.
DN170121 Lavere vekst
DB170121 Men i et marked i vekst , behøver ikke at salget øker bety at man øker sin markedsandel, noe som er en indikasjon på hvor godt grep man har om bilkjøpernes gunst.
DB170121 I tillegg er denne typen øl ( og alkoholfritt ) i vekst over hele Europa, og det skyldes nok større helsefokus, fremholder Petter Nome overfor Dagbladet.
AP170121 Tallene for de tre flyplassene for 2016 viser at Gardermoen er den store taperen, selv med en vekst på 4,5 prosent i antall reisende.
AP170121 I fjor mistet Gardermoen passasjerer overfor begge av sine konkurrenter : Kastrup hadde en vekst som var 2 millioner større enn Oslo, mens Stockholm kutter avstanden til Gardermoen bakfra.
AP170121 Danskene passerte 29 millioner i fjor og hadde en vekst som er dobbelt så stor som Gardermoen.
AP170121 Tallene for de tre flyplassene for 2016 viser at Gardermoen er den store taperen, selv med en vekst på 4,5 prosent i antall reisende.
AP170121 I fjor mistet Gardermoen passasjerer overfor begge av sine konkurrenter : Kastrup hadde en vekst som var 2 millioner større enn Oslo, mens Stockholm kutter avstanden til Gardermoen bakfra.
AP170121 Danskene passerte 29 millioner i fjor og hadde en vekst som er dobbelt så stor som Gardermoen.
SA170120 For å få liv i økonomien igjen lover president Trump 25 millioner nye jobber og en økonomisk vekst på 4 prosent i løpet av det neste tiåret.
SA170120 Prisen kan synes lav, mener han, men påpeker at huset ligger i en indre del av Nordmøre med liten vekst i arbeidsmarkedet, mye pendling og en del « forgubbing ».
DN170120 Videre skriver Trump-teamet at planen starter med skattereform som vil være positiv for vekst , « for å hjelpe amerikanske arbeidere og selskaper med å beholde pengene de har jobbet hardt for å tjene ».
DN170120 I tillegg vil Trump ha økonomien tilbake til en årlig vekst på fire prosent.
DN170120 Det hvite hus fulgte opp talen med en rekke meldinger om hva Trump ønsker å få til som president, blant annet å skape 25 millioner jobber i løpet av en tiårsperiode og sørge for at USA går gjennom en periode med over ti prosents årlig økonomisk vekst .
DN170120 Den blå streken markerer vekst på fire prosent årlig, mens den røde kurvene viser hvordan den reelle veksten har vært.
DN170120 - De fleste er positive til økonomisk vekst , selskapers inntjening og tror på sterkere dollar, sier han.
DN170120 Selv om Trump fredag tar over et USA i sterk vekst med full innenrikspolitisk kontroll og gode utsikter på utenrikspolitikken - tror flere ledende finanspersonligheter og eksperter at det er krise i vente.
DN170120 Finansmarkedene i Asia faller i fredag, til tross for at Kinas økonomiske vekst i fjerde kvartal var bedre enn forventningene på forhånd, melder Reuters.
DN170120 | Laveste vekst på 26 år i Kina ¶
DN170120 Ikke siden 1990 har Kina hatt en lavere vekst enn i 2016.
DN170120 I 2016 har myndighetene åpnet pengekranen for å skape økonomisk vekst i innenlandsøkonomien.
DN170120 For ti år siden hadde Kina en økonomisk vekst på 14,2 prosent.
DN170120 Årsaken til kuttplanene er blant annet lavere vekst i lisensinntektene de siste årene.
BT170120 For å få liv i økonomien igjen lover president Trump 25 millioner nye jobber og en økonomisk vekst på 4 prosent i løpet av det neste tiåret.
BT170120 - Men i Tryg satser vi nå tungt på markedssiden med gode produkter som vil gi bedre løsninger for kundene, samtidig som det gir vekst for oss, sier Opedal.
BT170120 Prisen kan synes lav, mener han, men påpeker at huset ligger i en indre del av Nordmøre med liten vekst i arbeidsmarkedet, mye pendling og en del « forgubbing ».
AP170120 Prisen kan synes lav, mener han, men påpeker at huset ligger i en indre del av Nordmøre med liten vekst i arbeidsmarkedet, mye pendling og en del « forgubbing ».
SA170119 Høy sysselsetting gir vekst i økonomien og færre blir avhengig av stønader fra det offentlige.
SA170119 Oljefondet på over 7000 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.
SA170119 United hadde en kommersiell vekst på 900 millioner kroner fra sesongen før.
FV170119 United hadde en kommersiell vekst på 900 millioner kroner fra sesongen før.
DN170119 Hovedårsaken til veksten er ifølge DNB at banken har flyttet over egne pensjonsmidler i fond, vekst i institusjonsmarkedet og lave renter på sparing.
DN170119 - Vi har hatt en god vekst i institusjonsmarkedet og generelt at rentenivået på sparekonto er lavt slik at folk er mer opptatte av alternative spareformer, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Even Westerveld til DN, og kaller kapitalveksten for « solid ».
DN170119 Hadde Hillary vunnet hadde vi sett syvgangeren i vekst på solenergi.
DN170119 Børsum venter at dette vil ha en effekt på boligprisene i form av svakere vekst .
DN170119 Norges Bank venter at boligprisveksten gradvis vil svekkes gjennom året til en vekst på årsbasis på 4,7 prosent mot slutten av året.
DN170119 - Vårt hovedscenario er fortsatt at Norges Bank er bestemt på å lene seg mot vinden, som vil si at den holder renten høyere enn det som indikeres av utsiktene på mellomlang sikt for vekst og inflasjon.
DN170119 Parallelt etablerer vi oss i Nederland, men inntekter og vekst kommer nok fra Norden i første omgang, sier Dolva.
DN170119 Parallelt etablerer vi oss i Nederland, men inntekter og vekst kommer nok fra Norden i første omgang, sier Dolva.
DB170119 Alle byene har opplevd en enorm vekst i boligprisene.
DB170119 Og Kina hadde fortsatt en vekst på 6, 7 prosent i fjor.
DB170119 Det er en vekst som er milevis foran veksten i USA og EU.
BT170119 United hadde en kommersiell vekst på 900 millioner kroner fra sesongen før.
AP170119 Det har vært en voldsom vekst i sykkelulykker med alvorlige skader i Oslo siden 2001.
AP170119 Det har vært en voldsom vekst i sykkelulykker med alvorlige skader i Oslo siden 2001.
AP170119 Men landbruksministeren ba nylig stortingsgruppene fra AP, V, SV og MDG om ikke å « undergrave » pelsnæringens vekst .
AP170119 United hadde en kommersiell vekst på 900 millioner kroner fra sesongen før.
DN170118 Avtagende vekst i etterspørselen skjer i kjølvannet av digitalisering og elektrifisering av hele økonomien.
DN170118 - Norsk økonomi fremstår fortsatt som svak i år, med lav vekst i fastlandsøkonomien dempet av fortsatt fall i oljeinvesteringene og laber fart i det private forbruket, skriver seniorøkonom Knut A.
DN170118 - Med fortsatt svak vekst i norsk økonomi er det heller ikke utsikter til at sysselsettingen vil ta seg vesentlig opp fremover.
DN170118 Sørkoreanske økonomer mener Lee Jae-yong bør slippe fengsel og heller bør få møte Donald Trump og skape økonomisk vekst for landet.
DN170118 Vekst i grønn energi kan ikke erstatte mange gode tiår for norsk olje og gass, mener olje- og energiminister Terje Søviknes.
DN170118 Netflix kom onsdag kveld med sine resultater for fjerde kvartal i 2016, og strømmegiganten, som var ventet å levere sterk vekst , skuffet ikke forventningene.
BT170118 Hva med Litteraturhusets videre vekst ?
AP170118 Samtidig har de hatt en stor vekst i antall abonnenter, sier Tom Hauglund, investeringsøkonom i Nordnet.
VG170117 Ekstremt rask vekst
DN170117 Den nye forskriften åpner for vekst på seks prosent i områder der miljøpåvirkningen av lakselus for sjøørret og villaks ikke er uakseptabelt høy.
DN170117 Storbritannia-eksperter beskriver Theresa Mays brexit-plan som risikabel, og mener hun prioriterer nasjonal suverenitet fremfor økonomisk vekst .
DN170117 - Tildelingene i TFO 2016 støtter opp om våre langsiktige mål om videre vekst på norsk sokkel, og understreker at myndighetene har tillit til vår ambisjoner og kompetanse, sier administrerende direktør Hans-Hermann Andreae i DEA Norge i en kommentar.
AP170117 Lavere vekst påvirker Norge ¶
AP170117 Det er derfor ikke snakk om nedgang i handelen, men heller lavere vekst , sier NHOs sjeføkonom.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
AP170117 Lavere vekst påvirker Norge ¶
AP170117 Det er derfor ikke snakk om nedgang i handelen, men heller lavere vekst , sier NHOs sjeføkonom.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
VG170116 De borgerlige vil senke skattene på toppen, og sier at det vil skape vekst .
SA170116 Sistnevnte er den klubben på listen som har økt gjelden sin nest mest, med en vekst på 124 prosent.
SA170116 Dinamo Moskva topper den listen, med en vekst på 130 prosent.
FV170116 I 2017 kommer det en rekke nyheter som kan bidra til ytterligere vekst .
FV170116 Sistnevnte er den klubben på listen som har økt gjelden sin nest mest, med en vekst på 124 prosent.
FV170116 Dinamo Moskva topper den listen, med en vekst på 130 prosent.
DN170116 Sterk økonomisk vekst og republikansk kontroll i innenrikspolitikken gir USAs påtroppende president et godt utgangspunkt.
DN170116 Årets vekst i eurosonen, Storbritannia og Japan er også oppjustert sammenlignet med World Economic Outlook fra oktober.
DN170116 Sterkere vekst i Kina ¶
DN170116 Sjeføkonom Maurice Obstfeld peker på at det på det nåværende tidspunkt ikke er klart hvor stor økning i pengebruken amerikanske myndigheter planlegger fremover og at det derfor er usikkerhet rundt effektene dette vil ha på samlet etterspørsel, potensiell vekst , budsjettunderskudd og dollaren.
DN170116 Ifølge estimatene som ble lagt frem mandag endte fjoråret med en vekst på 3,1 prosent, det svakeste siden finanskriseåret 2009.
DN170116 Fondet venter en vekst i Kina på 6,4 prosent i år og 6,3 prosent neste år.
DN170116 Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe har tidligere bekreftet overfor DN at selskapet ser på bestilling av nye jetfly for å ruste til ny vekst .
DB170116 Spania har om sider regjering, om enn i mindretall, og en økonomi i vekst , men striden om uavhengighet for landsdelen Catalonia er uløst.
BT170116 I 2017 kommer det en rekke nyheter som kan bidra til ytterligere vekst .
AP170116 51 prosent har veldig sterk tro på vekst i bedriftens inntekter på mellomlang sikt, en oppgang siden i fjor og det høyeste nivået målt siden 2011.
AP170116 Samtidig er det fest på børsene og vekst i de største vestlige økonomiene.
AP170116 51 prosent har veldig sterk tro på vekst i bedriftens inntekter på mellomlang sikt, en oppgang siden i fjor og det høyeste nivået målt siden 2011.
AP170116 I 2017 kommer det en rekke nyheter som kan bidra til ytterligere vekst .
AP170116 Sistnevnte er den klubben på listen som har økt gjelden sin nest mest, med en vekst på 124 prosent.
AP170116 Dinamo Moskva topper den listen, med en vekst på 130 prosent.
SA170115 - Norsk reiselivsnæring satser nå sterkt på vekst i det internasjonale turistmarkedet, og innkommende reisende fra land utenfor Schengen utgjør en betydelig del av dette markedspotensialet.
DN170115 Schwab mener svak økonomisk vekst er ett av de viktigste problemene verdenslederne må ta tak i fremover.
DB170115 Online at han var liten av vekst da han vokste opp og at han aldri ble mobbet fordi han var for rask for mobberne.
AP170115 Eksplosiv vekst : Så mye steg boligprisene i 2016 ¶
AP170115 Men bakteppet er altså mulig permanent høy og politisk svært farlig ledighet, sier MDG-politikeren som mener det er enda mer naivt å basere videre samfunnsplanleggingen og utviklingen på forutsetninger om stadig doblet forbruk, doblet transport, uavbrutt vekst i kjøpekraft m.m.
AP170115 Hadde vi fått bygget den ferdig kunne vi sørget for god vekst i boliger og arbeidsplasser på Høvik, som kunne væt dekket opp med den planlagte sykkelveien og den forbedrede lokaltoglinjen.
DN170114 Innovasjon Norge har nylig identifisert helse og velferd som ett av seks store mulighetsområder for vekst i næringslivet fremover.
DN170114 Lavpriskjedene sliter med lav vekst og driver et etableringskappløp for å få opp stadig mer marginale butikker.
DB170114 Nelvik kan glede seg over solid vekst .
DB170114 Det Norske Brenneris akevitt Arvesølvet kunne vise til en vekst på hele 43 prosent i fjor, skriver Finansavisen.
BT170114 STRIDENS KJERNE : Hvis en fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge fører til en ytterligere nedgang i villaksbestanden og truer mangfoldet av villaksstammer, mener jussprofessor Ole Kristian Fauchald at staten bryter Grunnlovens miljøparagraf.
BT170114 Sterk vekst i Oslo ¶
BT170114 Det var spesielt god vekst i Oslo ( 4,5 prosent ), Tromsø ( 4,8 prosent ) og Bodø ( 3,9 prosent ), mens Stavanger hadde en nedgang på 6,8 prosent.
AP170114 - Norsk reiselivsnæring satser nå sterkt på vekst i det internasjonale turistmarkedet, og innkommende reisende fra land utenfor Schengen utgjør en betydelig del av dette markedspotensialet.
DN170113 En høyere vekst i Kina og internasjonalt er sannsynligvis begrenset.
DB170113 At markedet fikk større tro på vekst og inflasjon, mener han likevel var fornuftig.
DB170113 Økt vekst innen opplevelsesturisme vil imidlertid kreve samhandling mellom aktører og fagpersonell.
DB170113 Videre vekst krever imidlertid mer kunnskap om disse verdifulle råvarene - og kunnskapen må ses i et bærekraftig perspektiv.
DB170113 Over hele Norge er potensialet for videre vekst stort, men det vil kreve samhandling og mer kunnskap om kultur og natur - selve råvarene for en bærekraftig opplevelsesturisme.
DB170113 I 2017 forventes det ytterligere vekst i antall overnattinger.
SA170112 » Er vekst en oppgave for UiS ?
SA170112 Som om slik vekst var en oppgave for UiS.
SA170112 Som om vekst var utelukkende positivt.
SA170112 Deretter skal vi « styrke samhandlingen med myndighetene og kultur, samfunns- og arbeidslivet [... ] for egen og regional vekst » ( ingen henvisning med lenke ; dokumentet ligger ennå ikke ute på nettet ; red.anm ).
SA170112 Han bidro sterkt til sportens vekst da idretten var ny, men han hadde også flere perioder som spiller på ulike innendørslag.
FV170112 I pressemeldingen sier hun at en bymiljøavtale vil gi betydelig vekst i busstrafikken.
FV170112 Han bidro sterkt til sportens vekst da idretten var ny, men han hadde også flere perioder som spiller på ulike innendørslag.
DN170112 Sentralbanken er ikke i tvil om at lavere rente vil stimulere til ytterligere vekst i boligprisene.
DN170112 - For første gang på mange år ble det ifjor bygget flere boliger enn det var vekst i antall husholdninger.
DN170112 Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal.
BT170112 Han bidro sterkt til sportens vekst da idretten var ny, men han hadde også flere perioder som spiller på ulike innendørslag.
AP170112 Han bidro sterkt til sportens vekst da idretten var ny, men han hadde også flere perioder som spiller på ulike innendørslag.
FV170111 VEKST : Generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, melder om økt interesse for bobiler og et stabilt campingvognsalg.
DN170111 I ti år har de kuttet kostnader, så når den nå får reell vekst kan dette bli en eksplosiv cocktail.
DN170111 For første gang på ti år har man vekst i både USA, Europa, India og Kina.
DN170111 Venter høyere vekst med Trump ¶
DN170111 Lave renter brukes som virkemiddel for å stimulere økonomien til økt vekst .
DN170111 Økonomene i Verdensbanken har nedjustert sine anslag for global vekst i 2017 og 2018 med 0,1 prosentpoeng, og venter nå en vekst på henholdsvis 2,7 og 2,9 prosent.
DN170111 Økonomene i Verdensbanken har nedjustert sine anslag for global vekst i 2017 og 2018 med 0,1 prosentpoeng, og venter nå en vekst på henholdsvis 2,7 og 2,9 prosent.
DN170111 Verdensbanken nedjusterer anslagene for veksten i verdensøkonomien i 2017 og 2018 med, og venter at den såvidt vil overstige årets vekst på 2,3 prosent, som er den svakeste i perioden etter finanskrisen.
DN170111 Sterk vekst i bedriftenes sikring av fremtidig rentenivå. mer ¶
DB170111 ¶ Harvard-professor Kenneth Rogoff spår økt vekst under Donald Trump.
DB170111 Sterk vekst
DB170111 Det er forventet videre vekst .
AP170111 Virkes omfattende reiseundersøkelse viser at halvparten av hotellene og to tredjedeler av de øvrige overnattingsstedene opplevde vekst i omsetning i 2016.
AP170111 Oslo Lufthavn nådde for første gang over 25 millioner passasjerer, en økning på 4,5 prosent, og hadde størst vekst av alle Avinors lufthavner.
AP170111 De største landene er Tyskland, Sverige og Danmark, mens Kina og USA har stor vekst til Norge.
AP170111 Alle reiselivsaktørene forventer vekst også i 2017.
AP170111 - Vi har hatt en formidabel vekst til og fra Tromsø og Bodø gjennom året, dette henger helt klart sammen med økende interesse for nordlys- og polarturisme.
AP170111 - Men det har også vært sterk vekst på etablerte ruter, som København, Alicante og Stockholm, legger han til.
AP170111 Jeg tror det vil være vekst i verdensøkonomien og positiv avkastning på den type investeringer som ligger i fondet, sier han.
AP170111 | PST : Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag ¶
AP170111 VEKST : Generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, melder om økt interesse for bobiler og et stabilt campingvognsalg.
DN170110 De fem store bryggeriene har en vekst på til sammen over tre prosent, sier Nome som går gjennom foreløpige desember tall.
DN170110 - Småskalabyggeriene har en vekst isolert på til sammen 20 prosent.
DN170110 Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor tror på vekst i flytrafikken, og selskapet investerer både på Gardermoen og i Bergen.
DN170110 Og nå legger regjeringen opp til en ordning der man vil ha en mer gradvis vekst i næringen med automatisert prosedyre basert kun på mengden lakselus.
DN170110 Og han mener også at det nye såkalte trafikklys-systemet for vekst i oppdrettsnæringen både er kritikkverdig og kan være i strid med grunnloven.
DN170110 Inflasjon er et sentralt økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DN170110 - Norge som ferienasjon har hatt en kraftig vekst de siste tre årene, og dette ser ikke ut til å stoppe med det første.
DN170110 Globalt venter Barclays vekst i pengebruk fra oljeselskaper i nær alle regioner utenom Europa.
DN170110 Inflasjon er et sentralt økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
DB170110 Skogen Lund beklaget seg over at samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag var i vekst , at realfag og ingeniørfag var i tilbakegang, og at dette sluset studentene inn i det offentlige i stedet for å stimulere til å bli det Skogen Lund og NHO mener de burde bli : Produktive teknologer til nytte for næringslivet.
DB170110 I dagene som fulgte, kunne ledere i norsk akademia enkelt skyte ned de fleste påstandene : Det er større vekst innenfor realfag enn humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved universitetene, mange humanister får jobb i privat sektor, og realister er blant de som strever med å få jobb etter studiene.
DB170110 I motsetning til hva Trumps løgner i valgkampen skulle ha det til, har Obama skapt imponerende antall jobber og vekst , ledigheten har sunket fra over ti prosent til fire og underskuddet på statsbudsjettet er kuttet.
BT170110 STRIDENS KJERNE : Hvis en fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge fører til en ytterligere nedgang i villaksbestanden og truer mangfoldet av villaksstammer, mener jussprofessor Ole Kristian Fauchald at staten bryter Grunnlovens miljøparagraf.
AP170110 Verdensbankens eksperter mener Donald Trumps planer om å satse store penger på infrastruktur kan føre til økt vekst i USA, noe som i sin tur smitter over på verden.
AP170110 Verdensbanken forventer en forsiktig bedring i regionen med en vekst på 2,4 prosent.
AP170110 Verdensbanken er redd for at politisk usikkerhet skal forlenge flere år med skuffende vekst .
AP170110 Veksten øker litt til 7,7 prosent - særlig drevet av sterk vekst i India.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 Redusert vekst i Kina veies opp av opptur i resten av regionen.
AP170110 På den annen side kan økende handelsbarrièrer skade både USAs og verdens vekst .
AP170110 Kontinentets mest folkerike land, Nigeria, ventes å komme tilbake fra resesjon og ha en vekst på 1 prosent.
AP170110 I Russland regnes tilpasningen til lavere oljepriser som gjennomført og russerne kan vente seg en vekst på 1,5 prosent.
AP170110 Dette er drevet av en bedring i råvareeksporterende land og ny vekst i Tyrkia.
AP170110 Verdensbankens eksperter mener Donald Trumps planer om å satse store penger på infrastruktur kan føre til økt vekst i USA, noe som i sin tur smitter over på verden.
AP170110 Verdensbanken forventer en forsiktig bedring i regionen med en vekst på 2,4 prosent.
AP170110 Verdensbanken er redd for at politisk usikkerhet skal forlenge flere år med skuffende vekst .
AP170110 Veksten øker litt til 7,7 prosent - særlig drevet av sterk vekst i India.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 Redusert vekst i Kina veies opp av opptur i resten av regionen.
AP170110 På den annen side kan økende handelsbarrièrer skade både USAs og verdens vekst .
AP170110 Kontinentets mest folkerike land, Nigeria, ventes å komme tilbake fra resesjon og ha en vekst på 1 prosent.
AP170110 I Russland regnes tilpasningen til lavere oljepriser som gjennomført og russerne kan vente seg en vekst på 1,5 prosent.
AP170110 Dette er drevet av en bedring i råvareeksporterende land og ny vekst i Tyrkia.
AP170110 I Kina har selskapet opplevd en eventyrlig vekst .
AP170110 Prognosen for 2017 er vekst på 5,5 prosent.
SA170109 Spesielt er selskapets vekst stor i London, der Kjos nå intensiverer ruteprogrammet markant etter å ha fløyet med fulle langdistansefly siden 2014.
SA170109 Kjos opererer fem ulike ruter fra London til USAs største byer, og kunne i fjor vise til en vekst i langrutetrafikken mot Nord-Amerika på 78 prosent.
SA170109 I år legger Kjos opp til ytterligere vekst fra England.
SA170109 Etter selskapets raske vekst på oversjøiske ruter fra flere store byer i Europa til USA, har konkurrentene bråvåknet.
SA170109 Spesielt er selskapets vekst stor i London, der Kjos nå intensiverer ruteprogrammet markant etter å ha fløyet med fulle langdistansefly siden 2014.
SA170109 Kjos opererer fem ulike ruter fra London til USAs største byer, og kunne i fjor vise til en vekst i langrutetrafikken mot Nord-Amerika på 78 prosent.
SA170109 I år legger Kjos opp til ytterligere vekst fra England.
SA170109 Etter selskapets raske vekst på oversjøiske ruter fra flere store byer i Europa til USA, har konkurrentene bråvåknet.
DN170109 Tror på høyere vekst i desember ¶
DN170109 I tillegg tror han det er lite sannsynlig at prisene på elektrisitet, som i november økte med over 30 prosent sammenlignet med året før, vil ha en like sterk vekst i år.
DN170109 Men i år blir det etter alt å dømme ny vekst og 198.000 passasjerer.
DN170109 - Jeg synes dette er veldig hyggelige tall, og de foreløpige tallene vi har fått fra havnene for 2018 tyder på ytterligere vekst også neste år, sier daglig leder i Cruise Norway, Sandra Diana Bratland.
DB170109 Analysene anslår at de foreslåtte tiltakene for å fremme sirkulær økonomi i disse sektorene vil kunne skape 7000 - 13000 jobber, bidra til mellom 0,8 - 1.4 prosent vekst i bruttonasjonalprodukt, 3 - 7 prosent reduksjon i CO₂-utslipp.
DA170109 I årene som fulgte opplevde fylkeskommunene vekst hvor både sykehus, rusinstitusjoner og barnevern var i oppgaveporteføljen.
AP170109 - Vi har hatt nesten 30 prosent vekst i volum det siste året.
DB170108 Strømmetjenester som YouTube, Spotify og Apple Music er i vekst , og de teller stadig tyngre.
AP170108 Spesielt er selskapets vekst stor i London, der Kjos nå intensiverer ruteprogrammet markant etter å ha fløyet med fulle langdistansefly siden 2014.
AP170108 Kjos opererer fem ulike ruter fra London til USAs største byer, og kunne i fjor vise til en vekst i langrutetrafikken mot Nord-Amerika på 78 prosent.
AP170108 I år legger Kjos opp til ytterligere vekst fra England.
AP170108 Etter selskapets raske vekst på oversjøiske ruter fra flere store byer i Europa til USA, har konkurrentene bråvåknet.
DB170107 De seneste årene har den norske virksomheten hatt lønnsom vekst , men i 2016 slo nedturen i olje- og gassektoren for alvor inn.
DB170107 For å forhindre enda større vekst , må spesialister ta ut små mengder av væske fra kroppen hennes, for så å injisere det med en miks av medisiner og saltvann.
DN170106 Novembertallene ble revidert fra opprinnelig rapportert vekst på 178.000 til en oppgang på 204.000.
DN170106 Lavere vekst i samlet gjeld ¶
DN170106 Norge har gått på økonomisk bloddoping, høydehus og Epo, men er like dårlig i økonomisk vekst som på Fifa-rankingen i fotball, sier tidlige McKinsey-topp Svein Harald Øygard.
DB170106 De siste årene har det vært en tydelig sterkere vekst blant jenter enn gutter, men fortsatt er det stort frafall.
DB170106 Men ut ifra selskapets hurtige vekst de siste årene, virker det ikke som at kineserne vil se seg mette på et par WorldTour-ritt.
DB170106 Men etter at Qatars finansminister nylig annonserte prognoser om tre prosent økonomisk vekst , og lovet investeringer på omtrent 112 milliarder kroner i ulike prosjekter det kommende året, virker ASOs motiver for å legge ned rittet mer politiske enn økonomiske.
DB170106 Ikke et ueffent utgangpunkt for lønnsom drift, vekst og etableringen av nye ritt.
DB170106 Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian forteller til Finansavisen at de konsentrerer seg om vekst i utlandet, men at det da også drypper på Norge.
BT170106 Men dette var så å si ensidig innvandringsdrevet vekst .
BT170106 Men dette var så å si ensidig innvandringsdrevet vekst .
SA170105 Men da må vi begynne å behandle kraftnæringen som en egen industri med selvstendige behov for vekst og utvikling.
SA170105 Dette er bærebjelken for videre klimavennlig vekst i prosessindustrien.
SA170105 Det krever skattevilkår, kapitaltilgang og markedsadgang som gir vekst og investeringer.
SA170105 DEBATT : Skal vi skape grønn vekst av fornybar energi i Norge, må vi begynne å behandle kraftselskapene som det øvrige næringslivet.
DN170105 Vi ser at særlig markedet for verkstedtjenester er i sterk vekst .
DN170105 Vi er uansett heldige fordi vi har fotavtrykk i store markeder i Asia og Midtøsten, og der er det fortsatt vekst .
DN170105 De segmentene jeg er i er i god vekst .
DN170105 - Vi vokser i noen regioner, og så er det andre regioner det er mer flat vekst .
DN170105 Sterk vekst ventes å snu til nedgang når Brexit-usikkerheten for alvor slår inn i løpet av 2017.
DN170105 Dempet vekst , « fortsatt svak fortjeneste for bedriftene » og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringen.
DN170105 | Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DB170105 - Et voksende antall storbyer opplever en betydelig vekst i antall ran, drap og overfall, sier Cohen, ifølge ABC News.
DB170105 Så hva sier nå biodrivstoffprodusentene selv om potensialet for arbeidsplasser og grønn vekst ?
DB170105 - Et voksende antall storbyer opplever en betydelig vekst i antall ran, drap og overfall, sa jusekspert John Cohen før nyttår om situasjonen i USA, ifølge ABC News.
AP170105 Selskapet ser for seg en vekst på seks prosent i Storbritannia i år, mot 15 prosent i fjor.
AP170105 Dette er en næring i vekst og vi trenger den betalingsvillige gjesten som ser verdien i naturen og den renheten vi har her oppe.
AP170105 All vekst i transport rundt storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, sier politikerne.
AP170105 De løpende inntektene har fulgt pent etter med en vekst fra knapt 26 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2014 til drøyt 33 milliarder kroner i de tre første kvartalene i fjor.
SA170104 Tror på sterk vekst i boligmarkedet i 2017 ¶
SA170104 Sterkest var prisutviklingen i Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.
SA170104 Tror på sterk vekst i boligmarkedet i 2017 ¶
SA170104 Sterkest var prisutviklingen i Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.
SA170104 ET HISTORISK ÅR : - 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene, sier Christian V.
SA170104 Det finnes bydeler i Oslo med vekst over 25 prosent.
SA170104 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene.
DN170104 Venter halvert vekst
DN170104 Hun tror på fortsatt sterk vekst i starten av 2017, men spår i likhet med Halvorsen at det vil bremse opp etter sommeren.
DN170104 - Det var i 2013 vi fikk et ganske tøft boligmarked, sier Dreyer og viser til at ved inngangen til 2013 hadde boligmarkedet lagt bak seg flere år med sterk vekst , og det hadde aldri vært så få boliger for salg.
DN170104 | Voldsom vekst , men pengene renner ut ¶
DN170104 - Jeg tror det blir sterk vekst i januar, men at det vil flate ut i månedene etter.
DN170104 Størst vekst i Nordland ¶
DN170104 Eksperter anbefaler investorer om å se på land som er mindre avhengig av eksport og hvor innenlandsk forbruk og investeringer kan sørge for vekst .
DN170104 Venter halvert vekst
DN170104 Hun tror på fortsatt sterk vekst i starten av 2017, men spår i likhet med Halvorsen at det vil bremse opp etter sommeren.
DN170104 - Det var i 2013 vi fikk et ganske tøft boligmarked, sier Dreyer og viser til at ved inngangen til 2013 hadde boligmarkedet lagt bak seg flere år med sterk vekst , og det hadde aldri vært så få boliger for salg.
DB170104 - Et voksende antall storbyer opplever en betydelig vekst i antall ran, drap og overfall, sa Cohen, ifølge ABC News.
DB170104 - Statoil er i en spesiell situasjon på grunn av Johan Sverdrup, og har fleksibilitet til ytterligere kutt i investeringene de nærmeste årene og likevel levere vekst frem til 2020, sier Omdal til Finansavisen.
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst , påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DB170104 I vår relativt lille, åpne økonomi har selvsagt den sterke oljeprisnedgangen hatt stor betydning for samlet vekst .
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DB170104 Fortsetter trenden, vil norsk vekst bli ranket i nedre halvdel.
DB170104 Basert på fersk statistikk om kildene til vekst , blant annet eksport, tror Øygard veksten kan bli lavere enn anslått i budsjettet.
DB170104 - Vi investerer i vekst
DB170104 Isteden ligger de i toppsjiktet på de fleste lister over elendighet : korrupsjon, manglende økonomisk vekst , arbeidsløshet, kriminalitet, spedbarnsdødelighet.
DB170104 - Globalisering betyr i teorien bedre utnyttelse av ressursene, vekst og aktivitet, men fordelene blir ulikt fordelt.
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst , påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DB170104 I vår relativt lille, åpne økonomi har selvsagt den sterke oljeprisnedgangen hatt stor betydning for samlet vekst .
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DB170104 Fortsetter trenden, vil norsk vekst bli ranket i nedre halvdel.
DB170104 Basert på fersk statistikk om kildene til vekst , blant annet eksport, tror Øygard veksten kan bli lavere enn anslått i budsjettet.
DB170104 - Vi investerer i vekst
DB170104 Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.
DB170104 Nordea Markets påpekte at 0,5-1,0 prosent vekst i desember ville være i tråd med Norges Banks prognoser. 2.645 boliger ¶
DB170104 DNB Markets anslo denne gangen 0,9 prosent sesongjustert vekst i desember, og 12,2 prosent oppgang på årsbasis.
BT170104 Kraftig vekst
BT170104 VANVITTIG VEKST : Begrensninger på ferske låneopptak løser ikke det underliggende problemet.
BT170104 VANVITTIG VEKST : Begrensninger på ferske låneopptak løser ikke det underliggende problemet.
BT170104 ET HISTORISK ÅR : - 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene, sier Christian V.
BT170104 Det finnes bydeler i Oslo med vekst over 25 prosent.
BT170104 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene.
AP170104 ET HISTORISK ÅR : - 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene, sier Christian V.
AP170104 Det finnes bydeler i Oslo med vekst over 25 prosent.
AP170104 2006 hadde høyere vekst , men 2016 kommer til å ligge som et av de historiske årene.
DN170103 At det kommer en nedgang etter en slik vekst , er ikke unaturlig, sier Opoku.
DN170103 Samtidig eksporterer han fisk til den andre siden av kloden, og i år har han hatt voldsom vekst .
DN170103 Daglig leder og medeier Fredrik Nordøy ( 22 ) i Nordøy har opplevd heftig vekst det halvannet året selskapet har eksistert.
DN170103 Torget, som ukentlig besøkes av rundt 2,2 millioner unike brukere, har størst vekst med 18 prosent økning fra fjoråret.
DN170103 Men også Jobb, Eiendom og Motor opplever tilsvarende vekst, med henholdsvis 17, 15 og 13 prosent vekst .
DN170103 Men også Jobb, Eiendom og Motor opplever tilsvarende vekst , med henholdsvis 17, 15 og 13 prosent vekst.
DN170103 I løpet av 2016 har selskapet hatt en annonsevekst på 25 prosent sammenlignet med 2015, og de fleste markeder viser positiv vekst i 2016.
DB170103 At det kommer en nedgang etter en slik vekst , er ikke unaturlig, sier Opoku.
DB170103 Arabiske land er « fattige, usiviliserte », mens vi i Vesten er « de rike » til tross for at muslimske land før USAs invasjoner var både rike og i sterk vekst med utjevning av klasseforskjeller.
BT170103 ØKER : BMW opplevde en kraftig vekst i 2016. i3-modellen selger mest, fulgt av 2-serie hvor 70 prosent velger den ladbare hybriden.
BT170103 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ VEKST : Mitsubishi vokser, takket være Outlander.
AP170103 At det kommer en nedgang etter en slik vekst , er ikke unaturlig, sier Opoku.
AP170103 ØKER : BMW opplevde en kraftig vekst i 2016. i3-modellen selger mest, fulgt av 2-serie hvor 70 prosent velger den ladbare hybriden.
AP170103 VEKST : Mitsubishi vokser, takket være Outlander.
SA170102 PRISSTIGNING : Obos forventer vekst på åtte prosent for hele landet i 2017 og 16 prosent for Oslo.
DN170102 - Det kan virke som at det er en vekst på gang i Europa, så nå kan det bli en periode med optimisme etter mange år i stampe.
DN170102 - Det kan virke som at det er en vekst på gang i Europa, så nå kan det bli en periode med optimisme etter mange år i stampe, sier investor Haakon Sæter, som har kjøpt seg opp i Jinhui.
DN170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst , sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en kommentar.
DN170102 - Prisene går ned i årets siste måned, men utviklingen i 2016 sett under ett har vært sterk, med en vekst på nesten ti prosent.
DN170102 Resultatet var sterk vekst og formuesøkning.
DN170102 Legos økonomiske vekst er hovedårsaken til formuesveksten.
DN170102 Resultatet var sterk vekst og formuesøkning.
DN170102 Legos økonomiske vekst er hovedårsaken til formuesveksten.
DN170102 Det ventes kraftig vekst i Oslo-markedet i 2017.
DN170102 Obama brukte det sosiale mediet til å oppsummere noe av det han har oppnådd i sine åtte år som president, fra helsereform og likekjønnet ekteskap til kamp mot klimaendringer og vekst i fornybar energi.
DN170102 Vi har fulgt en ny innholdsstrategi i to år, som leverer vekst ved at vi legger stein for stein, sier administrerende direktør i MTG TV, Morten Micalsen, i en pressemelding.
DN170102 TV3-eier MTG befinner seg i den andre enden av skalaen, og kan se tilbake på vekst i 10 av 12 måneder i 2016. - 2016 har vært et fantastisk år for oss og det er ikke flaks.
DN170102 Mens Discovery og NRK tapte tv-andeler i 2016, opplevde TV 2 vekst for første gang på flere år.
DN170102 I aldersgruppen 12 år og oppover går alle kanalene tilbake, mens Eurosport Norge opplever en marginal vekst på 0,3 prosent.
DB170102 Hopp passerte allerede for et par år siden alpint som den største globale TV-idretten, og er i fortsatt vekst med stadig nye nasjoner i teten.
DB170102 Optimismen på Oslo Børs kan forklares med en vekst i innkjøpssjefindeksen ( PMI ) som steg fra 47,8 i november til 51,4 i desember, noe som svekker frykten for en ny smell i norsk industri, ¶
DB170102 ( Dagbladet ) : I ti år fram til 2013 opplevde Venstre en vekst i medlemstallet.
DB170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst , sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en melding.
DB170102 - Prisene går ned i årets siste måned, men utviklingen i 2016 sett under ett har vært sterk, med en vekst på nesten ti prosent.
BT170102 Skal man planlegge for bymiljø og vekst , kreves det visjon og vilje i politikken slik at samfunnet ikke drepes av transportens kostnader i form av sprengstoff, trafikkork og forurensning.
BT170102 En by i vekst når et drepende kritisk punkt når det blir for mye trafikkork og luftforurensning.
BT170102 PRISSTIGNING : Obos forventer vekst på åtte prosent for hele landet i 2017 og 16 prosent for Oslo.
AP170102 PRISSTIGNING : Obos forventer vekst på åtte prosent for hele landet i 2017 og 16 prosent for Oslo.
SA170101 Fremdeles har vi god vekst og vi skal ha skoleplasser og barnehageplasser til alle.
SA170101 Samtidig som enkelte næringer har krevende markeder og overkapasitet har andre sterk vekst og lyse utsikter.
SA170101 Fiskeri, utstyrsleverandører, trevareindustri, fornybar energi, smart teknologi, anleggsbransje og handel er alle næringer som opplevde vekst i 2016.
SA170101 Vi er godt rustet : utviklingen i denne regionen, av vår vekst og velstand, har gått gjennom omstilling.
SA170101 Det betyr en vekst på 12,7 prosent og nesten 4000 nye bedrifter.
SA170101 Selv om vår ekstreme økonomiske vekst og velstandsutvikling har stoppet opp, så lever vi fremdeles på den gylne grein internasjonalt.
DN170101 | Voldsom vekst i grønn teknologi ¶
DN170101 Utprøving av ny, miljørettet teknologi hadde størst etterspørsel i 2016 med en vekst på 35 prosent sammenlignet med 2015.
DB170101 Med en fortsatt økonomisk vekst på mellom seks og sju prosent årlig er det rimelig å anta at Kina har vel så stor påvirkningskraft som USA.
AP161231 Kombinasjonen av gode lønnstillegg og svært lav prisvekst ga historisk sterk vekst i kjøpekraften.
AP161231 For landet som helhet betyr det en vekst på drøyt 7 prosent.
AP161231 Det ligger an til omtrent samme vekst i boligprisene i år som i fjor.
SA161230 TROR PÅ VEKST : Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
SA161230 Renten opp som følge av vekst ?
SA161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst .
FV161230 TROR PÅ VEKST : Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
FV161230 Renten opp som følge av vekst ?
FV161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst .
BT161230 TROR PÅ VEKST : Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
BT161230 Renten opp som følge av vekst ?
BT161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst .
AP161230 TROR PÅ VEKST : Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
AP161230 Renten opp som følge av vekst ?
AP161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst .
AP161230 TROR PÅ VEKST : Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
AP161230 Renten opp som følge av vekst ?
AP161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst .
DN161223 | Kinas president åpen for vekst under målet ¶
DN161223 Gruppen skal være enig om at økonomien vil holde seg stabil med svakere vekst , så lenge sysselsettingen holder seg oppe.
DN161222 Sammenlignet med samme kvartal i fjor fikk New Zealand en vekst på 3,3 prosent.
DN161222 Det var ventet en vekst på 0,7 prosent.
DN161222 Den newzealandske økonomien overrasket i tredje kvartal med en høyere enn forventet økonomisk vekst .
SA161220 Og til Rolf Evensen vil jeg si at vi slettes ikke lider av mindreverdighetskompleks, men tvert imot så er vi optimister og strutter av energi for å få vekst igjen i denne regionen, og Sandnes indre havn er en av mange perler i regionen.
SA161214 Med mål om fortsatt vekst er dette helt avgjørende, mener Eliassen.
FV161214 Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år : Ingen gladnyhet til folk på boligjakt ¶
BT161214 Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år : Ingen gladnyhet til folk på boligjakt ¶
BT161214 Med mål om fortsatt vekst er dette helt avgjørende, mener Eliassen.
SA161209 | Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år ¶
SA161209 VEKST : Tosifret vekst i 2017, tror Dreyer i Eiendom Norge.
SA161209 Også DNB Eiendom tror på en tosifret vekst for Oslo neste år.
SA161209 LAVERE I 2017 : Ingen av ekspertene tror på samme vekst i boligmarkedet i 2017 som i 2016.
SA161209 Eiendom Norge spår lav vekst mens DNB Eiendom spår nullvekst.
SA161209 DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis, på fem prosent.
SA161209 VEKST : Tosifret vekst i 2017, tror Dreyer i Eiendom Norge.
FV161209 | Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år ¶
FV161209 VEKST : Tosifret vekst i 2017, tror Dreyer i Eiendom Norge.
FV161209 Også DNB Eiendom tror på en tosifret vekst for Oslo neste år.
FV161209 LAVERE I 2017 : Ingen av ekspertene tror på samme vekst i boligmarkedet i 2017 som i 2016.
FV161209 Eiendom Norge spår lav vekst mens DNB Eiendom spår nullvekst.
FV161209 DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis, på fem prosent.
FV161209 VEKST : Tosifret vekst i 2017, tror Dreyer i Eiendom Norge.
FV161209 Årsaken er at selskapet også inkluderer Jeep, som har hatt en god vekst i sitt salg, som i all hovedsak er større SUV-er, mens Fiats småbiler ikke har hatt samme utvikling.
AP161208 I kategoriene sjokolade, ferskt brød, melk, brus, snacks og ferske pølser har svenskene hatt en høyere prosentvis vekst enn nordmenn.
BT161207 Årsaken er at selskapet også inkluderer Jeep, som har hatt en god vekst i sitt salg, som i all hovedsak er større SUV-er, mens Fiats småbiler ikke har hatt samme utvikling.
AP161207 Størst vekst i sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen og i tjenesteytende næringer.
AP161205 Havre er en annen vekst som har et uutnyttet potensiale, og som er godt tilpasset det norske klimaet.
AP161202 Mindre økonomisk vekst
AP161202 Ekspertene regner med at Indias økonomiske vekst kommer til å bremse opp kraftig i siste kvartal i år på grunn av den akutte kontantmangelen.
SA161104 Veksten i Oslo vil være klart høyest, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse, men også fylkene rundt vil ha sterk vekst .
SA161104 STERK VEKST : - Oslo er i en særstilling.
SA161104 Og i disse tilfellene kan kuppforsøket slå fryktelig uheldig ut for kjøper : ¶ 20 prosent vekst i prisene frem til 2019 ¶
SA161031 Dermed har han lagt nok en alen til sin vekst som tennisspiller.
AP161031 Dermed har han lagt nok en alen til sin vekst som tennisspiller.
SA161021 - Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen.
BT161021 - Salget har nå hatt en vekst helt siden juni 2014 når vi ser på 12 måneders endringen.
FV161019 Det er åpenbart ikke bærekraftig i lengden med den typen vekst det har vært i Oslo det siste året, sier Vamraak.
AP161018 Kraftig vekst i hatkriminalitet ¶
SA161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress, og for å sikre en normal vekst og utvikling.
FV161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress, og for å sikre en normal vekst og utvikling.
BT161013 Steroider som blir produsert i kroppen, brukes blant annet til å takle stress, og for å sikre en normal vekst og utvikling.
AP161006 Man spekulerer på fortsatt vekst som er høyere enn bankrenten.
SA161005 Dreyer forventer videre vekst i Oslo ettersom boligmarkedet i hovedstaden fortsatt er presset og mange fremdeles er på boligjakt.
SA161005 Det er mindre boliger ute for salg og sterkere vekst enn de fleste byene, men byen ligger likevel langt bak Oslo.
SA161005 I Norge har sportsbilsalget generelt tatt av i 2016,med en vekst på75prosentsammenlignetmed 2015etter syv måneder av året.
SA161005 I Europa skal veksten ha vært særlig stor, med 31.000 biler så langt i år, noe som ifølge Ford er en vekst på hele 98 prosent.
FV161005 Dreyer forventer videre vekst i Oslo ettersom boligmarkedet i hovedstaden fortsatt er presset og mange fremdeles er på boligjakt.
FV161005 Det er mindre boliger ute for salg og sterkere vekst enn de fleste byene, men byen ligger likevel langt bak Oslo.
FV161005 I Norge har sportsbilsalget generelt tatt av i 2016,med en vekst på75prosentsammenlignetmed 2015etter syv måneder av året.
FV161005 I Europa skal veksten ha vært særlig stor, med 31.000 biler så langt i år, noe som ifølge Ford er en vekst på hele 98 prosent.
BT161005 I Norge har sportsbilsalget generelt tatt av i 2016,med en vekst på75prosentsammenlignetmed 2015etter syv måneder av året.
BT161005 I Europa skal veksten ha vært særlig stor, med 31.000 biler så langt i år, noe som ifølge Ford er en vekst på hele 98 prosent.
DN161003 - Jeg er stolt over det Frontica har oppnådd de siste årene, og har stor tro på selskapets posisjonering for fremtidig vekst , sier Frontica-toppsjef Niels Didrich Buch i en kommentar.
VG160929 Han leder gruppens vekst gjennom en rekke initiativ som støtter gruppens raske forvandling over hele verden, heter det på nettsidene.
AP160928 Mange fattige land kan vise til en betydelig økonomisk vekst , samtidig som avstanden mellom fattige og rike øker.
AP160923 - Ja, i vest og nord kan jernbanen ta en betydelig vekst .
DA160913 | Bedrifter på Vestlandet vil betale mindre skatt ¶ 6 av 10 bedriftslederne på Vestlandet opplever at skattenivået er et hinder for økte investeringer og fremtidig vekst .
DA160913 Hinder for vekst
AP160909 - Arbeidsledigheten forblir katastrofal, til tross for høy økonomisk vekst de siste årene.
FV160908 REUTERS/Beck Diefenbach ¶ 140 milliarder apper har blitt lastet ned fra App Store, en vekst på 106 prosent de siste månedene sammenlignet med samme måneder i 2015.
AP160908 Målet var en lavere gjeldsvekst og lavere vekst i boligprisene.
AP160908 Målet var en lavere gjeldsvekst og lavere vekst i boligprisene.
AP160905 Programmet handler derfor om å sikre økonomisk vekst og frihandel, noe som understrekes i sluttkommunikeet fra møtet.
AP160831 De siste årene har det vært en massiv vekst i det Lotteritilsynet kaller ulovlig markedsføring av utenlandske pengespillselskap i Norge.
AP160817 IT-gründer Hegerstrøm fortsetter jakten på de riktige hodene, men er enig i at det er mer enn bare mangel på kompetanse som hindrer vekst i Norge.
AP160817 Haugli peker særlig på to problemer : At for lite forskning kommersialiseres til varer og tjenester, og at gründerbedriftene mangler kunder som kan skape vekst .
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet, ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
AP160817 - Mange bedrifter er gode på teknologi, men mangler markedsforståelse og forretningsmodeller for internasjonal vekst , sier Traaseth.
AP160815 Dette var den femte måneden på rad som viser en sterk sesongkorrigert vekst .
SA160810 Enorm vekst av nettbrett og mobil blant barn ¶
SA160810 B9 gir middels kraftig vekst og er mer tørkesterk enn M9.
SA160810 - I et marked med tilnærmet eksplosiv vekst og så få boliger slik vi nå ser i Oslo, vil verditaksten sjelden stemme med resultatet av budrunden, sier administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, Are Andenæs Huser.
BT160810 Enorm vekst av nettbrett og mobil blant barn ¶
BT160810 B9 gir middels kraftig vekst og er mer tørkesterk enn M9.
AP160810 B9 gir middels kraftig vekst og er mer tørkesterk enn M9.
AP160810 - I et marked med tilnærmet eksplosiv vekst og så få boliger slik vi nå ser i Oslo, vil verditaksten sjelden stemme med resultatet av budrunden, sier administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, Are Andenæs Huser.
AP160809 Samtidig ser vi en svært rask vekst i boligprisene.
AP160809 I det siste har veksten fra måned til måned tiltatt og tilsvarer nå en vekst på nesten syv prosent.
AP160809 Historien har lært oss at rask vekst i gjeld over lang tid er svært risikofylt.
SA160808 Felles for dem alle er at de er fylt med jord og en eller annen form for grønn vekst .
BT160808 Felles for dem alle er at de er fylt med jord og en eller annen form for grønn vekst .
AP160808 Norwegians vekst størst utenfor Skandinavia ¶
AP160808 Forskjellen mellom de to selskapene er imidlertid at SAS' vekst kommer utelukkende fra satsingen i det skandinaviske markedet, mens Norwegians vekst skjer ute i Europa og i USA.
AP160808 Forskjellen mellom de to selskapene er imidlertid at SAS' vekst kommer utelukkende fra satsingen i det skandinaviske markedet, mens Norwegians vekst skjer ute i Europa og i USA.
AP160808 Felles for dem alle er at de er fylt med jord og en eller annen form for grønn vekst .
SA160714 Forbereder for vekst
SA160714 Folk liker å bo i Stavanger, vi er i vekst og en god, bærekraftig byutvikling handler om å ha visjoner som skaper boliger, uterom, opplevelser og trivsel.
SA160714 Det utgjør en prosentvis vekst på over 15 prosent.
SA160707 Befolkningsvekst, klimautfordringen, økonomisk vekst og videre utvikling i basisindustrien, i tillegg til europeisk fornybarsatsing, tilsier at det vil være attraktivt å investere i norsk fornybarutvikling.
BT160705 Skatteforliket har som formål å skape vekst , omstilling og nye arbeidsplasser.
AP160628 IMF har samlet nøkkeltall og laget prognoser for økonomisk vekst , arbeidsledighet, levestandard, gjeldsbyrder og statsfinanser.
SA160614 Etter flere år med vekst falt utbetalingene av foreldrepenger til menn i 2015.
AP160614 Etter flere år med vekst falt utbetalingene av foreldrepenger til menn i 2015.
AP160530 Vi vil fortatt ha mange tiår med oljeinntekter fra sokkelen, men vi vil få en mye mer avdempet vekst i fondet, sier Olsen.
AP160527 Vi ser det er en vekst i salget og spesielt blant de forretningsreisende, men vi er spent på passasjerutviklingen fremover, sier Johansen.
AP160527 - Størstedelen av vår vekst til vinteren kommer utenfor Skandinavia, opplyser kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.
SA160525 . Det som er sikkert, er at enten det er snakk om sommer - eller helårsbruk så er salget av slike overbygg, tilbygg, påbygg og annekser i sterk vekst .
SA160525 C-segmentet vil bli svært viktig for Volvos vekst , sa konsernsjef Håkan Samuelsson.
SA160525 Det som skulle være rekreasjon, fysisk utvikling og mental vekst , er blitt en byrde på toppen av det andre.
FV160525 C-segmentet vil bli svært viktig for Volvos vekst , sa konsernsjef Håkan Samuelsson.
BT160525 . Det som er sikkert, er at enten det er snakk om sommer - eller helårsbruk så er salget av slike overbygg, tilbygg, påbygg og annekser i sterk vekst .
AP160525 . Det som er sikkert, er at enten det er snakk om sommer - eller helårsbruk så er salget av slike overbygg, tilbygg, påbygg og annekser i sterk vekst .
AP160525 Det som skulle være rekreasjon, fysisk utvikling og mental vekst , er blitt en byrde på toppen av det andre.
SA160523 Så hvordan kunne en storkommune bedre bidratt til å skape ny vekst ?
SA160523 For å sette det på spissen : Det er betydelig viktigere for folk i Sandnes og Sola at ikke boligprisene faller hardt og brutalt på grunn av at Stavanger-regionen ikke lykkes i å skape ny vekst , enn om det innføres eiendomsskatt eller ei.
SA160523 Ifølge studien er det snakk om en « tydelig, eksponentiell vekst i volden ».
SA160523 Ekspontiell vekst i volden ¶
AP160523 Ifølge studien er det snakk om en « tydelig, eksponentiell vekst i volden ».
AP160523 Ekspontiell vekst i volden ¶
SA160520 Og de legger til grunn en svært rask vekst .
SA160520 Elbilprodusenten tror på voldsom vekst .
SA160519 I løpet av årets fire første måneder er det registrert 6725 slike personbiler i Norge, en vekst på 349 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
SA160519 Hun mener det er en klar årsak til at biltypen opplever vekst .
SA160519 For hybridene som ikke er ladbare, er det også vekst - 4980 registrerte personbiler av denne typen er det 35 prosent mer enn i samme periode i fjor.
FV160519 I løpet av årets fire første måneder er det registrert 6725 slike personbiler i Norge, en vekst på 349 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
FV160519 Hun mener det er en klar årsak til at biltypen opplever vekst .
FV160519 For hybridene som ikke er ladbare, er det også vekst - 4980 registrerte personbiler av denne typen er det 35 prosent mer enn i samme periode i fjor.
BT160519 I løpet av årets fire første måneder er det registrert 6725 slike personbiler i Norge, en vekst på 349 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
BT160519 Hun mener det er en klar årsak til at biltypen opplever vekst .
BT160519 For hybridene som ikke er ladbare, er det også vekst - 4980 registrerte personbiler av denne typen er det 35 prosent mer enn i samme periode i fjor.
SA160515 Dette opplever også DNT, som forteller om kraftig vekst på sine sosiale medier.
SA160515 Det er en vekst på 4,8 prosent fra året før.
BT160515 Dette opplever også DNT, som forteller om kraftig vekst på sine sosiale medier.
BT160515 Det er en vekst på 4,8 prosent fra året før.
AP160515 Dette opplever også DNT, som forteller om kraftig vekst på sine sosiale medier.
AP160515 Det er en vekst på 4,8 prosent fra året før.
AP160514 Det var en eventyrlig vekst .
AP160514 Brasil for tredje år på rad får negativ vekst .
AP160513 For å velge ut et representativt utvalg yrkesgrupper, har man sett nærmere på både hvilke sektorer som er størst, hvilke som opplever størst vekst og yrker hvor det er et ønske om å rekruttere flere kvinner.
SA160510 Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes, anbefaler han.
SA160510 FUKTSKADER : - Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes.
FV160510 Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes, anbefaler han.
FV160510 FUKTSKADER : - Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes.
AP160510 Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes, anbefaler han.
AP160510 FUKTSKADER : - Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes.
BT160505 I VEKST : Elbiler er fortsatt sjeldne i Europa, men salget øker.
FV160504 I VEKST : Elbiler er fortsatt sjeldne i Europa, men salget øker.
BT160504 I Norge har vi hatt en stor vekst i antall plasseringer i fosterhjem, mens antallet i institusjon har ligget fast.
SA160427 I VEKST : Noen av frøene er sådd, noen skal rett ut i jorden.
BT160427 I VEKST : Noen av frøene er sådd, noen skal rett ut i jorden.
AP160427 I VEKST : Noen av frøene er sådd, noen skal rett ut i jorden.
AP160425 Selv om mor bare slipper få prosent av sollyset gjennom sin store trekrone, og med det begrenser fotosyntesen og vekst hos barna, lar hun dem ikke gå for lut og kaldt vann.
AP160425 Langsom vekst gjør at de tåler mer vind, mer snøfall og motstår soppangrep bedre i voksen alder.
AP160425 Forskning viser at langsom vekst i ungdommen er en forutsetning for at et tre skal bli virkelig gammelt.
AP160421 - Jeg kan ikke si noe om omsetningstall, men jeg kan si at vi opplever vår største vekst noensinne i søkebransjen, sier Jan Grønbech, Googles sjef i Norge, til Dagens Næringsliv.
AP160420 Tilfør gjødsel når gresset er kommet i vekst .
AP160420 Beskjæring gjøres for å tynne ut, slik at man stimulerer til god vekst og sunne planter.
DN160419 Hever man blikket og ser på utdanningsområder nasjonalt, opplever helsefag vekst på alle fronter.
AP160418 En vekst uten arbeidsplasser ¶
AP160418 Det har vært en vekst uten arbeidsplasser.
AP160418 - Selv om man har hatt stor vekst , så har den vært skjevt fordelt.
AP160407 EAT har særlig hatt en voldsom vekst det siste året og har nå nesten 70 partnere.
AP160403 ), måtte akseptere at hans første lønnsoppgjør endte uten vekst i kjøpekraften.
SA160329 Han har sett nærmere på flere av de største norske Instagram-kontoene, og trenden er fallenede vekst og engasjement.
BT160329 Han har sett nærmere på flere av de største norske Instagram-kontoene, og trenden er fallenede vekst og engasjement.
AP160329 Han har sett nærmere på flere av de største norske Instagram-kontoene, og trenden er fallenede vekst og engasjement.
DA160323 Turisme er en industri i voldsom vekst , javisst, men iveren etter å fylle tomme hotellsenger i Stavanger-regionen må ikke undergrave attraksjonene turistene kommer for å oppleve.
SA160310 Toyota kan melde om en voldsom vekst i solgte hybridbiler.
BT160308 Parallelt med den vestlandske vekst og velstand, og takket være politikk og olje, har servicebransjen blitt mer og mer erstattet av et sinnrikt system av internett - og telefonmenyer som ofte ender opp i fortvilelse for publikum.
AP160307 - Vi ser at det er en vekst både i departementer og i direktoratene, selv om man gjennom tid har overført en del oppgaver til direktoratene.
SA160303 De siste årene har det vært en sterk vekst i antall ordinære fosterhjem med behov for forsterkning.
SA160303 Spørsmål om flytte- og lagringstjenester opplevde en vekst på hele 120 prosent i 2015.
FV160303 Spørsmål om flytte- og lagringstjenester opplevde en vekst på hele 120 prosent i 2015.
BT160303 Spørsmål om flytte- og lagringstjenester opplevde en vekst på hele 120 prosent i 2015.
AP160303 I Bergen har de opplevd en stor vekst av internasjonale gjester til byen.
AP160303 HØYT PÅ LISTEN : Stavanger opplevde en eventyrlig vekst av norske turister i fjor.
AP160303 Hele 20 prosent vekst i fjor, ifølge Bergen Reiselivslag.
AP160303 Spørsmål om flytte- og lagringstjenester opplevde en vekst på hele 120 prosent i 2015.
AP160301 | Aftenposten mener : Iranerne ønsker vekst og et åpnere samfunn ¶
AP160229 I tillegg er tidlig kjønnsmodning i oppdrett et velferdsproblem som gir dårligere vekst , filetkvalitet, immunforsvar, saltbalanse og fôrutnyttelse.
SA160225 - Med dagens enorme vekst innenfor 360- og VR-videoer ønsker Facebook å befeste VR-posisjonen også.
AP160225 - Med dagens enorme vekst innenfor 360- og VR-videoer ønsker Facebook å befeste VR-posisjonen også.
BT160222 NISJE : Jaguar er et nisjemerke i Norge, men med XE-modellen har de hatt en pen vekst den siste tiden.
AP160222 NISJE : Jaguar er et nisjemerke i Norge, men med XE-modellen har de hatt en pen vekst den siste tiden.
AP160216 Ny vekst i ruinene av Funcom ¶
FV160215 Helt nye Megane ville for få år siden vært en viktig bidragsyter til ytterligere vekst , men tidene har forandret seg og salgspotensialet for denne modellen er svært begrenset.
BT160215 Helt nye Megane ville for få år siden vært en viktig bidragsyter til ytterligere vekst , men tidene har forandret seg og salgspotensialet for denne modellen er svært begrenset.
AP160215 Helt nye Megane ville for få år siden vært en viktig bidragsyter til ytterligere vekst , men tidene har forandret seg og salgspotensialet for denne modellen er svært begrenset.
FV160210 Dette er selskap som har vært i stor vekst de siste 10 årene i takt med at nettspill har bredt om seg.
DA160210 Avinors samarbeid med nye flyselskap og videreutvikling av nye ruter er et arbeid i stadig framgang og vil skape vekst ved våre flyplasser, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i pressemeldingen.
DA160210 Av de ti største lufthavnene var det bare Tromsø ( +5,7 prosent ), Bodø ( +1,9 prosent ) og Oslo ( +1,0 prosent ) som hadde vekst totalt.
DA160210 Avinors samarbeid med nye flyselskap og videreutvikling av nye ruter er et arbeid i stadig framgang og vil skape vekst ved våre flyplasser, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i pressemeldingen.
DA160210 Av de ti største lufthavnene var det bare Tromsø ( +5,7 prosent ), Bodø ( +1,9 prosent ) og Oslo ( +1,0 prosent ) som hadde vekst totalt.
BT160210 Dette er selskap som har vært i stor vekst de siste 10 årene i takt med at nettspill har bredt om seg.
SA160209 Kraftig vekst i salg av kjøkkenutstyr og hvitevarer.
FV160209 Kraftig vekst i salg av kjøkkenutstyr og hvitevarer.
BT160209 Kraftig vekst i salg av kjøkkenutstyr og hvitevarer.
AP160209 Kraftig vekst i salg av kjøkkenutstyr og hvitevarer.
AP160209 Kraftig vekst i salg av kjøkkenutstyr og hvitevarer.
SA160205 Totalt ble det registert 25.779 elbiler i Norge i 2015, en vekst på over 40 prosent fra året før.
SA160205 INGEN VEKST : Christina Bu tror elbilsalget i år vil lande på omtrent samme volum som i 2015.
DA160202 Flere grunner til vekst
BT160201 Vi har hatt en utrolig vekst de siste to og et halvt årene, sier daglig leder Vinko Lien Sindelar, som er en av de tre gründerne bak Austmann Bryggeri til Adressa.
AP160126 Det hadde en enorm vekst i Sverige, og kom til Norge.
AP160120 Vi fikk riktignok ikke så høy vekst i fjor som våre konkurrenter, men det skal vi rette opp, sier Fossum Beyer.
AP160120 Så langt viser desembertall en organisk vekst på 3,3 prosent for hele markedet.
AP160120 Organisk vekst er tall for sammenlignbare butikker.
AP160120 Dette fordeler seg med en vekst på 7,2 prosent for Kiwi, 6,4 prosent for Extra, mens Rema er taperen med kun 2,5 prosent vekst .
AP160120 Dette fordeler seg med en vekst på 7,2 prosent for Kiwi, 6,4 prosent for Extra, mens Rema er taperen med kun 2,5 prosent vekst.
AP160120 Dessuten satser vi på en kraftig vekst med 100 nye butikker i løpet av få år.
DA160117 Etter en nedgang i elbilsalget i år, sammenlignet med 2015, er det mange som forventer en vekst neste år fordi mange av elbilene nettopp har fått, eller snart får, oppgraderte batteripakker og dermed bedre rekkevidde.
DA160117 Etter en nedgang i elbilsalget i år, sammenlignet med 2015, er det mange som forventer en vekst neste år fordi mange av elbilene nettopp har fått, eller snart får, oppgraderte batteripakker og dermed bedre rekkevidde.
AP160116 Talen sammenfalt med at Venezuelas sentralbank la frem tall over økonomisk vekst og inflasjon, og presidenten hadde ikke godt nytt å melde.
AP160114 - Undersøkelsen varsler en vekst i industriinvesteringene på 18 prosent i år.
AP160111 Kosthold til barn med nedsatt appetitt og dårlig vekst
AP160109 Ingen land i Europa har hatt en kraftigere økonomisk vekst enn Polen de siste ti årene.
AP160107 Jeg har likevel større fokus på nytt dobbeltspor til Kongsberg, og vekst på knutepunktene Mjøndalen, Hokksund og Vestfossen pluss Kongsberg.
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst, men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst , men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
DA160103 - En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling.
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst, men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst , men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
DA160103 - En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling.
DA160103> - En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling.
DA160103> target="avis" href= - En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling.
DA160103> target="avis" href= target="avis" href= - En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling.