NL171013 Paradokset blir derfor at de dårligste veistrekningene hele tiden blir nedprioritert.
SA170911 Det samme gjelder også veistrekningene som utgjør VM-løypen i nabokommunene, som er involvert i sykkel-VM.
BT170911 Det samme gjelder også veistrekningene som utgjør VM-løypen i nabokommunene, som er involvert i sykkel-VM.
AP170911 Det samme gjelder også veistrekningene som utgjør VM-løypen i nabokommunene, som er involvert i sykkel-VM.
DA170720 - UP jobber som vanlig med de prioriterte adferdskontrollene - fart, rus og bilbeltekontroller, og på de prioriterte veistrekningene .
AA170707 - Det har ikke latt seg gjøre å bringe full klarhet i de nøyaktige tidspunktene for når de kortvarige stengningene av veistrekningene har blitt gjennomført, og hvilke kjøretøy som har kjørt på de aktuelle strekningene på de aktuelle tidspunkt.
AA170707 - Det har ikke latt seg gjøre å bringe full klarhet i de nøyaktige tidspunktene for når de kortvarige stengningene av veistrekningene har blitt gjennomført, og hvilke kjøretøy som har kjørt på de aktuelle strekningene på de aktuelle tidspunkt.
DB170624 - I løpet av fireårsperioden siden vi kom inn i regjeringskontorene har jeg reist alle de store veistrekningene , togstrekningene, båtstrekningene og besøkt tjue av flyplassene våre, sier samferdselsministeren.
VG170610 Men samtidig tar han høyde for at noen av veistrekningene i planen kanskje ikke blir nødvendig, hvis fremtidsvyene for moderne transport slår til : ¶
AA170327 Løpende vurderinger vil tas gjennom formiddagen for å avgjøre når veistrekningene kan åpnes igjen.
AA170327 Det ble innført kolonnekjøring på de fleste åpne veistrekningene , og det varsles om snø- og isdekke og stedvis glatte partier på veiene.
AA170312 Det gjøres løpende vurderinger av når veistrekningene kan åpnes igjen, men flere strekninger som er ryddet etter ras vil fortsatt holde stengt på grunn av faren for nye ras, opplyser VTS til iFinnmark.