AA171121 Eller virkningen av 1.500 vogntog som hver dag passerer Ulsberg på en veistandard fra 50- årene !
AP171023 Ja-parti åpner for ny veistandard
DA171021 Debatten gikk fra utenrikspolitikk og atomvåpen til veibygging og veistandard .
BT171019 - Mange var raskt ute med å klage på veistandard og andre ting.
AA171012 Dagens veistandard er svært dårlig, og prosjektet har høy samfunnsnytte.
DB170831 Dette gjelder faktisk selv om bedre veistandard ved å gå fra firefelt til firefelt bidrar til at trafikken øker.
DB170831 Dette er blant annet godt dokumentert i SINTEF-rapporten « Miljømessige konsekvenser av bedre veier » fra 2007, og man har solid forskningsbasert belegg for at et moderne stamveinett vil gi færre ulykker, og videre at bedre veistandard er positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp av klimagasser og helseskadelige NOx-forbindelser.
NL170828 En veistandard vi allerede hadde for mye av og ikke klarte å vedlikeholde.
AP170612 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) mente derimot at selvkjørende biler kan komme til å kreve mer utbygging, fordi de har andre krav til veistandard .
AA170405 Randi Sesseng Aas anslår Trondheim kommune de siste 5 årene har behandlet totalt 150 saker som skyldes dårlig veistandard , og at det er utbetalt erstatning i mellom 5 og 10 slike saker.
AA170404 Les spørsmål og svar fra nettmøte om veistandard i Midt-Norge her.
AA170329 Omlag 800 personer har meldt inn om dårlig veistandard på vårt interaktive kart.
AA170328 Veistandard får noe oppmerksomhet nå på ettervinteren og tidligvåren.
AA170326 Flere av dem kan bli grunnlag for artikler i Adresseavisen der vi tar opp tema om veistandard .
AA170326 Veistandard er et tema som engasjerer mange.
AA170322 Vi har Europas eldste bilpark, en veistandard på 74. plass i verden og svindyrt drivstoff.
AP170223 Et autonomt kjøretøy må sannsynligvis ha en bedre veistandard enn den vi har i dag.
SA170221 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet, og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
AA170221 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet, og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
BT170220 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet, og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
BT170202 - Hvorfor skal vi ha dårligere veistandard enn resten av landet, spør han.
BT170202 | - Hvorfor skal vi ha dårligere veistandard enn resten av landet ?
AP161013 - En slik teknologi vil ikke være til erstatning for en god veistandard , og kjøretøyene må være teknisk i orden.