DB171212 Noen utlendinger har krav på fri rettshjelp, og får veiledning fra advokaten om hva utvisningen innebærer og hva som eventuelt kan gjøres.
AA171212 Noen trenger hjelp både til å finne et konkret overnattingssted og få det betalt, mens andre i stor grad kan finne fram på egen hånd etter noe veiledning og kanskje også betale hele eller deler av oppholdet selv.
AA171212 Han henvender seg for å få hjelp til en midlertidig bolig, men ut fra samtale og veiledning så kan det være at vi finner en mulighet enten i hans nettverk eller gjennom et ordinært utleiefirma.
AA171212 En slik samtale vil ofte være en kombinasjon av informasjonsinnhenting, praktisk veiledning og en tydeliggjøring av ansvar for hvem som skal gjøre hva framover.
VG171208 Det skal være et sted hvor barn og foreldre kan henvende seg for å få hjelp og veiledning sier Røe Isaksen som har opplevd KrF som den største pådriveren for ordningen.
VG171208 - Mange av dem som har stått frem med mobbehistorier, forteller at de blir nedringt fra andre som vil ha råd og veiledning .
DA171208 - Som pianist står man litt alene, og da er det fint med litt veiledning og råd, og det er jo nettopp det Art Expo er, sier Kvam som snart skal ha juleferie.
AA171208 Her gis tilbud om å være med på jakt for en svært rimelig penge, slik at førstegangsjegere kommer seg inn i jaktmiljøer og får veiledning på første jaktturen.
AA171208 Her gis tilbud om å være med på jakt for en svært rimelig penge, slik at førstegangsjegere kommer seg inn i jaktmiljøer og får veiledning på første jaktturen.
AP171207 Arbeidsministeren sier hun jobber med en veiledning til kommunene « for å gjøre det lettere for kommunene å vite hvordan de kan gå frem i slike saker ».
DA171205 Dette må ofte kombineres med veiledning og motivasjon for å få tro på egne evner igjen, skriver hun.
DA171205 Dette må ofte kombineres med veiledning og motivasjon for å få tro på egne evner igjen, skriver hun.
AP171205 Departementet samarbeider med Nordisk genressurssenter og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.
VG171204 - Rusada tok kontakt med oss og sa at de trengte « råd og veiledning ».
SA171201 Jeg tror de ofte står mye alene som unge, uten veiledning .
FV171201 Jeg tror de ofte står mye alene som unge, uten veiledning .
BT171201 Jeg tror de ofte står mye alene som unge, uten veiledning .
AP171201 Han var heller ikke interessert i å få råd og veiledning .
AP171201 Jeg tror de ofte står mye alene som unge, uten veiledning .
AA171201 Jeg tror de ofte står mye alene som unge, uten veiledning .
DB171130 I tillegg bidrar vi også med veiledning og matkunnskap basert på de offentlige kostrådene, sier hun.
BT171130 Den nybakte familien trenger støtte, veiledning og trygghet for å mestre den nye situasjonen best mulig.
AP171129 Vi arbeider nå med å utforme nasjonale rammer for at alle nytilsatte lærere skal få veiledning .
AP171129 Nyutdannede lærere skal møte et godt og profesjonelt arbeidsfellesskap med erfaringsdeling og gode ordninger for veiledning .
AP171129 Dagens kortinnlegg tar for seg mentor ordning for ungdom som lever i frykt for æreskultur og bedre veiledning for nyutdannede lærere.
AP171129 Abida Akhtar ¶ Veiledning for nye lærere ¶
AP171129 Hvor ofte kan et tolærersystem bidra til veiledning og refleksjon over undervisningsmetoder eller vurdering ?
AA171129 En faglig ansatt ved et moderne norsk universitet har behov for å utføre en stor grad av konsentrasjonsarbeid som forskningsplanlegging, forskningsproduksjon og undervisningsforberedelse, gjennomføre effektive møter med kolleger og samarbeidspartnere fra andre institusjoner, ta imot studenter for veiledning , sensurere eller vurdere studentarbeider og gjennomføre telefo
DB171128 Det positive er at vi etter #metoo har fått mange henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker veiledning og opplæring, forteller Hanne Bjurstrøm.
DN171126 I mellomtiden kan vi fokusere litt mer på oss selv, og telle skritt og få kompetent veiledning med noen av de mange smarte fitnessproduktene.
DB171126 Der det ikke foreligger reiseforsikring vil utenrikstjenesten kunne gi praktisk veiledning til den rammede eller pårørende, men organisering og finansiering av hjemtransport ligger utenfor den konsulære bistanden som norske myndigheter tilbyr nordmenn i utlandet.
AA171126 Vi har det siste året utarbeidet et nytt sett med « etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ».
AP171125 Med veiledning fra våre lærere finner de fleste ut at de har valgt rett yrkesvei.
SA171124 « Ettersom Ryfylke Dampskibsselskap har brukt store beløp på renovering, med god støtte og veiledning fra Riksantikvaren, fremstår det som helt merkelig at veteranskipet nå skal gjemmes for publikum », skriver Leif Arne Moi Nilsen.
SA171124 Ettersom Ryfylke Dampskibsselskap har brukt store beløp på renovering, med god støtte og veiledning fra Riksantikvaren, fremstår det som helt merkelig at veteranskipet nå skal gjemmes for publikum.
DA171124 Et hovedfunn er at barn med atferdsproblemer har stort utbytte av at foreldrene får veiledning .
AP171124 De 15 sentrene i landet gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn, og kartlegger foreldrenes omsorgsevne.
AP171124 Kanskje ønsker du råd eller veiledning om prevensjon, eller kanskje hadde det bare vært fint å snakke litt med en voksen som vet mye om hvordan det er å være ungdom ?
NL171123 For å kunne tilby best mulig rettshjelp og kompetent veiledning medarbeidere og frivillige.
AP171123 Foreldrene får veiledning samtidig som de blir filmet og observert i forskjellige situasjoner, for eksempel når de steller og bader barn, eller leker med dem.
SA171122 Disse får såkalt velmenende veiledning og oppfølging av konsulenter med vag og usikker kompetanse, men med systemet i ryggen.
AP171122 Regjeringen arbeider nå med å utforme nasjonale rammer for at alle nytilsatte lærer skal få veiledning .
AP171122 For nyutdannede er det ekstra viktig med et godt og profesjonelt arbeidsfellesskap, med erfaringsdeling og gode ordninger for veiledning .
SA171121 Det er viktig at det ikke blir en besettelse, men at det fungerer som en veiledning , sier Totland.
DB171121 Der oppfølgingsprogrammet fungerer godt, gir det veiledning til å slutte med rus, hjelp med skole og arbeid, bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, samtale hos psykolog og bistand til oppstart av annen behandling.
DA171120 « Allerede fra min Barndom af har jeg viist lyst og Sands for hvad der kunde henregnes til Mecanik og Maskinerie, og var saa heldig at finde Anledning til nogenlunde at tilfredsstille denne Lyst, og at erholde Veiledning deri, da min Fader var Mecaniker, » har Jens Jensen fortalt ifølge « Et bruk ved Akerselven : om Myrens verksted og dets grunnleggere ».
DA171120 Etter Jens' eget utsagn gikk dette greit : « Paa hans Anbefaling blev dette Arbeide mig, i en alder af 19 ½ Aar, overdraget, og omendskjøndt jeg der paa Stedet var adskildt fra Enhver, der kunde give mig nogen Veiledning , var jeg ¶ dog saa heldig at udføre Arbeidet, hvis Bestyrelse ene var overdraget mig, til Vedkommendes Tilfredshed.
DB171119 Under veiledning , forsvarlig kontroll, og med avsluttende anbefaling fra norske psykologer.
DB171118 Med god hjelp og veiledning mestrer hun livet som mamma.
BT171118 Derfor er det bare veiledning og utdanning som kan hindre at denne galskapen skjer.
DA171116 Det er også mulig å kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning dersom man er usikker på hva man skal gjøre, sier Jervell.
DA171116 Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
AP171116 - Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Arnstad til Aftenposten.
AA171116 Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
SA171115 Alle storvinnerne til Norsk Tipping får tilbud om økonomisk veiledning , og premien blir overført til spillerens bankkonto i løpet av noen dager.
DA171115 - I vedtaket ga styret presis veiledning til administrerende direktør for hva som skulle vektlegges ved organiseringen av forskningsavdelingen.
AA171115 Alle storvinnerne til Norsk Tipping får tilbud om økonomisk veiledning og premien blir overført til spillerens bankkonto i løpet av noen dager.
VG171114 « Når en ideell eller privat leverandør gis et helhetlig ansvar for veiledning , vil det være leverandøren og ikke kommunen som har førstehånds informasjon om barnets utvikling og behov.
VG171114 Direktoratet mener nå at det er behov for en grundig vurdering av hvordan private leverandører benyttes til veiledning av fosterhjem fremover.
VG171114 * 1 Avtalene gir leverandøren et helhetlig ansvar for veiledning av fosterhjemmet.
BT171114 Det er viktig at det ikke blir en besettelse, men at det fungerer som en veiledning , sier Totland.
AP171114 Det er ingen tidligere dommer, ingen tilhørende forskrifter, og forarbeidene fra Stortinget om miljøparagrafen er såpass lite utfyllende at de ikke gir særlig veiledning .
AP171114 Det er viktig at det ikke blir en besettelse, men at det fungerer som en veiledning , sier Totland.
SA171113 Et opphold som gjør det mulig å komme vekk fra sitt eget miljø en tid, en mulighet til å finne ro, trygghet, omsorg og struktur, til å kunne samle seg om samarbeid, samhandling, støtte og veiledning for å mestre livet.
SA171113 Det er viktig at det ikke blir en besettelse, men at det fungerer som en veiledning , sier Totland.
AA171113 Om barnet ditt trenger hjelp til å lette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan dere gå på www.slettmeg.no som gir veiledning i hvordan det gjøres.
VG171112 Jeg har vært på begge sider av bordet, og ser frem til å kunne hjelpe spillere nå sitt fulle potensial, og tilby veiledning gjennom karrieren deres, skriver den tidligere Liverpool-spilleren.
VG171112 Aarebrot har oppdratt flere generasjoner studenter som har blitt inspirert gjennom undervisning og forelesninger og kommentarer og veiledning .
DB171112 VEILEDNING : Tilsynliglatende helt like, men den ene er uten lading.
VG171106 For å mestre den vanskelige overgangen fra gutt til mann trenger gutter veiledning og aksept fra far og fra andre voksne menn.
DB171105 TRENGER VEILEDNING : Mange vil spise sunt, men får ikke de rådene de trenger.
DB171105 - Om kiloene renner på, og verken veiledning eller motivasjonssamtaler nytter, skal det brukes makt og tvang ?
DA171105 - Det fins de som mener man bare skal følge statens veiledning , men det er ikke nødvendigvis kommunene enig i.
DA171104 Derfor har Line Melvold, som jobber med fagformidling og veiledning i barnehagesektoren, satt i gang et prosjekt hvor åtte barnehager i landet skal være med på å utarbeide en standard for hvordan psykisk helsefremmende barnehager skal være.
VG171103 Oppgavene inkluderer rådgivning i krisesituasjoner, men også veiledning for å forberedere ledelsen på slike situasjoner og hindre at det oppstår.
DB171103 Retningslinjene gir veiledning til Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av våpen, og vedtas av departementet selv.
AA171103 De tilbyr medmenneskelig støtte og gir veiledning rundt hva som skjer i rettssalen.
AA171103 Dette er en aksjon der vi satser på informasjon og veiledning , forteller politibetjent Kristian Akselsen, som hadde ansvaret for aksjonen fra politiets side.
VG171101 Derfor trenger man den ekstra innsatsen vi gjør nå med opplæring og veiledning , sier hun.
SA171101 Her får Ulrikke Ribesen litt ekstra veiledning tidligere i år.
SA171101 Her får Ulrikke Ribesen litt ekstra veiledning tidligere i år.
DB171101 - Vi har allerede startet med en innfasing av denne ordningen ved at vi informerer de som besøker stasjonene, deler ut informasjon og gir veiledning til dem.
DB171101 Som Alexander Flottorp sier, så har majoriteten av de berørte også jobbet på samme måte under veiledning , med de samme oppgavene og i samme helsesystem, som dem på lisens.
AP171101 Han minnet også om den plikt politidistriktene har til å kontakte Kripos i de groveste voldssakene, slik at lokalt politi kan få råd, hjelp og veiledning for å avdekke om alvorlige skader på barn skyldes vold, sykdom eller uhell.
AA171101 Her får Ulrikke Ribesen litt ekstra veiledning tidligere i år.
DA171031 Klubben holder til på Lassebakken grendehus hvor de av og til får besøk og veiledning av kjente billedkunstnere.
VG171030 Vi støtter oppstart av uavhengige medier og gir midler og veiledning til prosjekter som oppmuntrer til politisk deltakelse og samfunnsengasjement.
AP171030 Genetisk veiledning
AP171030 Det følger ingen form for genetisk veiledning med helserapporten.
AA171030 Dette gir ikke retten veiledning lenger, sa Schjetne.
AA171030 - Konklusjonene deres gir ingen veiledning til retten i forhold til dødstidspunktet verken til gunst eller ugunst for tiltalte.
BT171029 Etterspørselen etter informasjon og veiledning er økende.
AP171028 Eiere av eldre murgårder - oppført før betongen kom - kan henvende seg dit for å få kvalifisert veiledning og gode råd om oppussing og vedlikehold.
DB171027 Eller når man brått blir opptatt av at kriminelle bruker skattelistene som veiledning for å finne sine ofre.
BT171027 | Bedre veiledning halverte nesten liggetiden ¶
BT171027 Bedre veiledning kutter liggetiden til nesten det halve, viser studie på Haukeland.
BT171026 En slagpasient kan for eksempel trenge hjelp og veiledning slik at vedkommende mestrer å kle på seg.
AP171026 - Barnevernet kan spille en rolle, men da må det være at barnevernstjenesten gir råd og veiledning i hjemmesituasjonen.
VG171025 Den er på tre år og innebærer både en pengesum - pluss bistand til tester, veiledning og kunnskap, til en verdi av 3,5 millioner kroner.
DB171025 - Majoriteten av dem som ikke har fått lisens har likevel jobbet på samme måte under veiledning , med de samme oppgavene, i samme helsesystem, som de på lisens.
DB171025 Å få hjelp og veiledning til å utvikle seg til å bli et ansvarlig menneske er en utvikling som ikke kan måles i kvantifiserbare størrelser.
AP171025 Vi trenger mer råd og veiledning , har brukt PPT og BUP og fulgt sakkyndigvurderingen, sier nåværende rektor og legger til : ¶
AP171025 I samarbeid med foreldrene ble det fattet et frivillig vedtak som gikk på råd og veiledning .
VG171024 Uten hans hjelp og veiledning ville det ikke vært noe AC/DC.
VG171024 Vi kan gi veiledning og vurdere om arbeidsgiver og utdanningsinstitusjoner har gjort nok for å forebygge og hindre seksuell trakassering, forklarer Bjurstrøm.
VG171024 Hanne Bjurstrøm etterlyser en god tjeneste for veiledning og rådgivning slik at de som opplever å bli trakassert vet hvordan de skal håndtere det.
VG171024 Dette kommer frem i et brev ombudet sender til Barne- og likestillingsdepartementet onsdag, hvor ombudet ber om følgende : ¶ * 1 En god tjeneste for veiledning og rådgivning, så man kan vite hvordan man skal håndtere trakassering. * 1 Et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen.
NL171024 ¶ Fylkesmannen er gitt klare og detaljerte føringer på hvordan regelverket skal tolkes i veiledning fra Klima- og miljødepartementet, med detaljerte eksempler og avklaringer på enkeltsaker.
NL171024 Vi gir opplæring og veiledning som skal gjøre kommunene gode på regelverket.
NL171024 Fylkesmannen er gitt klare og detaljerte føringer på hvordan regelverket skal tolkes i veiledning fra Klima- og miljødepartementet, med detaljerte eksempler og avklaringer på enkeltsaker.
AP171024 « De som ikke klarer det, vil få veiledning av trinnleder med påfølgende telefonsamtale hjem/event. møte med foresatte.
AP171024 Norske butikkunder ønsker dessuten konkrete råd og veiledning .
SA171023 « De som ikke klarer det, vil få veiledning av trinnleder med påfølgende telefonsamtale hjem/event. møte med foresatte.
AP171023 Nettstedet godt.no gir veiledning om korrekt ved-likehold av oppvaskkoster.
AP171023 I psykoterapiopplæring er det vanlig at veiledning skjer i etterkant og at veileder ikke nødvendigvis er fysisk tilgjengelig i umiddelbar nærhet.
AP171023 80 sisteårsstudenter én pasient hver under veiledning av PSIs forskere og spesialister i klinisk psykologi.
VG171022 Lærergjerningen hennes stopper ikke ved pensum og faglig veiledning .
AP171021 I ett år har konsultasjonsteamet på Barnehuset i Oslo gitt råd og veiledning til barnehagelærere, barnevernsansatte, lærere og andre som jobber med barn.
AP171021 Det hender folk som kommer hit for å få råd og veiledning gråter når de forteller om barn de har bekymring for.
DB171020 Noe av det første jeg gjorde var å kontakte JURK ( juridisk rådgivning for kvinner ) for å få gratis råd og veiledning i et ellers så rotete byråkrati og offentlige instanser.
DB171020 Hjelp, veiledning og en innføring fikk jeg fra JURK av en nydelig saksbehandler, og jeg kunne senke skuldrene og kontakte en advokat mens ballen rullet videre i systemet.
AA171020 At dere lar dem få være mennesker og bestemme hva de ønsker med litt veiledning gjennom hverdagen.
DB171019 - Det er viktig at dette framover nå handle mest om råd og veiledning om hvordan man gjennom tilleggsutdanning setter folk i stand til å delta i norsk arbeidsliv, ikke bare om å si ja eller nei, sier hun.
SA171018 I intensjonsavtalen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger står det at det skal være Servicekontor på Judaberg og Vikevåg som skal gi innbyggerne informasjon, veiledning og annen service.
DA171018 Fuglesang understreker at de fleste av foreldrene først og fremst har tatt kontakt for å få veiledning om det nye regelverket mot mobbing.
NL171017 Inntil da hadde Bufetats Fagteam et tydelig mandat for å gi veiledning til kommunene om hvilket omsorgstilbud ungdommen burde ha, og Bufetat skaffet tilveie egnet institusjonsplass eller statlig fosterhjem.
DB171017 - Men om man leser hele brevet, kommer det fram at de som har masterutdanningen Clinical and Health Psychologist bare kan jobbe med pasienter i den ungarske helsetjenesten hvis de er under veiledning av en klinisk psykolog eller psykiater og i tillegg er i et spesialiseringsløp for å bli klinisk psykolog, eller er forpliktet til å begynne et slikt løp, sier hun.
DB171017 - Brevet fra Ungarn understreker at man ikke går gjennom veiledning , men at det er en formell kontroll hvor en psykologspesialist er den faglige ansvarlige i helseforetaket.
AP171017 Deltagerne har tilgang på veiledning i minst seks måneder og oppfordres til å ta kontakt med instruktør ved behov.
SA171016 Han tilbød seg samtidig å hjelpe Northug med råd og veiledning i tiden fremover.
SA171016 Han tilbød seg samtidig å hjelpe Northug med råd og veiledning i tiden fremover.
DB171016 Opplegget gikk ut på at studentene kunne jobbe på lisens som psykolog i ett eller to år etter hjemkomsten til Norge, under veiledning av autorisert psykolog.
AP171016 Ansiktsdekkende plagg er uforenlig med ansikt-til-ansikt-relasjoner, som er så viktige for den akademiske virksomheten i seminarer, veiledning og uformelle diskusjoner mellom studenter og lærerne, men også, om enn i mindre grad, i forelesninger.
AP171016 Han tilbød seg samtidig å hjelpe Northug med råd og veiledning i tiden fremover.
AP171016 Han tilbød seg samtidig å hjelpe Northug med råd og veiledning i tiden fremover.
DN171015 Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.
DB171015 Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.
AP171015 Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.
AP171015 Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.
AA171015 Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.
AA171014 Dessverre ble tiltaket avsluttet selv om vår anbefaling var å videreføre det, nettopp fordi vi så tydelig så hvor mange unge som trengte veiledning og støtte til å regulere og forstå det de opplevde online.
DN171013 Det har jeg forgjeves forsøkt å gjøre, og jeg har ikke fått svar på mine henvendelser til PBE for å få veiledning .
DA171012 Tillitsvalgt for overlegene hos Vestre Viken mener Helfo i altfor liten grad har gitt tilbakemelding og veiledning før de valgte å politianmelde helseforetaket Vestre Viken for grovt bedrageri.
AA171012 I KrF er dessuten finanskomiteens tidligere leder Hans Olav Syversen beredt til å bistå med råd og veiledning . ( ©NTB ) ¶
VG171011 Fått veiledning , irettesettelser.
VG171011 Men det er viktig å ha noen å prate med for å søke råd og veiledning .
SA171010 Utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi.
BT171010 Utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi.
AP171010 Utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi.
AA171010 Utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi.
DB171009 IMDI melder at det er registrert to tilfeller der kommuner har bedt om veiledning i forbindelse med bruk av nikab i introduksjonsprogrammer for flyktninger.
VG171005 Medietrening var obligatorisk for de 184 Osloskolenes rektorer, ifølge kommunens tidligere veiledning i kommunikasjon.
AA171005 - I tillegg til konkrete klager, ringer veldig mange foreldre rådgivere i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen for å få veiledning .
AP171004 Når det gjelder diskriminering på grunn av religion eller etnisitet i arbeidslivet, øker antallet som har søkt veiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, fra 80 i 2010 til 128 i 2016.
AP171004 Flere søker veiledning etter diskriminering ¶
AP171004 I undervisningen er seminar og veiledning et pedagogisk speilbilde av den kollegiale diskusjonen som bidrar til å skape kunnskap.
AA170930 Fylkesmannen kan gi veiledning og informasjon om fremtidsfullmakt.
AP170928 Man kan også få sjekket seg for seksuelt overførbare infeksjoner ( SOI ) og få veiledning om prevensjon og andre ting.
AA170928 Det finnes heller ingen offentlig, kvalitetssikret nettside med god informasjon og veiledning om tematikken, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.
VG170927 - Fylkesmannen vil følge opp dette med å sende kommunen et brev med mer konkret veiledning om kommunens ansvar ved ansettelser i barnevernet, i tråd med brevet fra Bufdir av 22. september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T.
VG170927 september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T.
AA170926 Nå følger EU-kommisjonen opp - blant annet med en egen veiledning til medlemslandene om hva de kan gjøre for å slå ned på matprodusenter som fusker.
NL170925 Regjeringens strategi for seksuell helse ( 2017-2022 ) " Snakk om det ! " vektlegger lett tilgjengelig prevensjon, god veiledning og tilgang til flere sikre prevensjonsmetoder.
DN170924 - Jeg flyr, jeg flyr, roper åtte år gamle Jakob Stavheim-Torheim og blir entusiastisk allerede første gang han prøver et brett under veiledning av Olav Rekve.
VG170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning .
DN170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning .
AA170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning .
DB170921 - Jeg skulle hjelpe ham med råd og veiledning , og det ene førte til det andre, sier 35-åringen.
DA170921 Under kyndig veiledning av sykkelreparatør Thomas Moi, som til daglig driver sykkelverkstedet Oslovelo.
AP170921 Formidling hører til forskerrollen, på linje med veiledning og undervisning.
VG170920 spurte om jeg kunne være med på et møte og gi råd og veiledning om hvordan personen kunne komme seg ut av knipen, forklarer Garthe.
AA170918 Vi skal ta oss god tid til kundene, gi råd og veiledning , forteller Stine som har med seg åtte dyktige ansatte.
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
VG170912 Hvis han gjør det nå tror jeg han har fått veiledning .
NL170912 Og der det i høy grad trenges noe veiledning .
DB170910 Nødetaten skal da ha gitt de to veiledning i gjenopplivning over telefonen.
DB170908 Vi hadde et samarbeid med Universitet både når det gjaldt faglig veiledning i de valgte evidensbaserte metoder og evaluering/forskning på metodene.
DB170908 Oppbygging av kompetanse krever dessuten stødig ledelse og det må legges til rette med relevant videreutdanning, tilstrekkelig veiledning og evaluering av behandlingen.
DB170908 Dette medførte opplæring i evidensbaserte/virksomme metoder og grundig veiledning gjerne med videopptak.
DB170908 Det ble også i stor grad samarbeidet med det lokale hjelpeapparat med mulighet for hospitering og veiledning under og etter innleggelsen.
VG170907 - Det er en veiledning til NRK, og ikke en trussel.
DA170907 - Det er en veiledning til NRK, og ikke en trussel.
VG170905 Kontoret har godt rykte for veiledning av turnuskandidater og får en ny turnuslege i høst.
VG170904 - Men vi har gitt råd og veiledning , og det er viktig å jobbe med avdekking av sårbarheter.
VG170904 Denne uken sender Forbrukerrådet ut en ny veiledning til rundt 90 bransjeorganisasjoner og aktører, med nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.
AP170904 - Programmet vårt gir en klar nok veiledning .
AP170904 Vi vil også at andre instanser som kan gi råd og veiledning skal samarbeide bedre enn idag.
DB170903 - Kanskje vil skatteetaten da komme med informasjon om sitt syn på problemstillingen, som dermed kan gi veiledning i spørsmålet, sier Carine Røkenes.
SA170830 Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning .
FV170830 Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning .
DN170830 Programmet har også veiledning for dem som ønsker å endre på kostholdet sitt.
DA170830 Der går det med en far eller mor med litt veiledning .
BT170830 Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning .
AP170830 Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning .
DB170829 Det er ungdommer her som har gått seg vill og behøver veiledning og at noen satser på dem, men så blir de klassifisert med gjenger som Hells Angels og Bandidos.
VG170827 Hun er opptatt av at det offentlige må bidra med veiledning .
AP170827 De får dessverre ofte feil veiledning fra anbydere.
AP170827 - Det å ha et miljø hvor det samles og formidles kunnskap, og å kunne gi faglig veiledning til eiere av gamle hus, er utrolig viktig.
DB170825 Med råd og veiledning kunne dette kanskje vært unngått, sier Hoksrud.
DB170825 Delvis på grunn av dårlig veiledning , sier Røsvik til Dagbladet.
DB170825 - Man har en plikt til å få veiledning .
DA170824 I første omgang skal kommunen opprette en nettside og en applikasjon hvor veteraner og deres pårørende kan få informasjon og veiledning dersom de ønsker det.
SA170822 I kontrakten, som senere er blitt endret, sto det nemlig at utøverne « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
SA170822 Johaug hadde nemlig skrevet under på at hun « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
SA170822 - Johaug er pålagt av utøverkontrakten til å sjekke bruken av ethvert kosttilskudd med laglegen, og å følge råd og veiledning fra lagets lege og støtteapparat.
FV170822 Johaug hadde nemlig skrevet under på at hun « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
FV170822 - Johaug er pålagt av utøverkontrakten til å sjekke bruken av ethvert kosttilskudd med laglegen, og å følge råd og veiledning fra lagets lege og støtteapparat.
FV170822 I kontrakten, som senere er blitt endret, sto det nemlig at utøverne « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
BT170822 Johaug hadde nemlig skrevet under på at hun « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
BT170822 - Johaug er pålagt av utøverkontrakten til å sjekke bruken av ethvert kosttilskudd med laglegen, og å følge råd og veiledning fra lagets lege og støtteapparat.
BT170822 I kontrakten, som senere er blitt endret, sto det nemlig at utøverne « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
AP170822 I kontrakten, som senere er blitt endret, sto det nemlig at utøverne « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
AP170822 Johaug hadde nemlig skrevet under på at hun « plikter å rette seg etter råd og veiledning » fra landslagslegene.
AP170822 - Johaug er pålagt av utøverkontrakten til å sjekke bruken av ethvert kosttilskudd med laglegen, og å følge råd og veiledning fra lagets lege og støtteapparat.
SA170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
SA170821 - Nødvendig med veiledning
DN170821 De får veiledning fra spesialister i en rekke selskaper som støtter prosjektet, uten kostnader.
BT170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
BT170821 - Nødvendig med veiledning
AP170821 Det å for eksempel vise til at « feilmarginen varierer mellom 0,7 og 3,7 prosent » ( egentlig prosentpoeng ) gir liten veiledning for den alminnelige velger.
AP170821 - Det blir gitt veiledning underveis, og etter utfylling av skjemaet laster klageren opp etterspurt dokumentasjon.
AP170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
AP170821 - Nødvendig med veiledning
AA170821 - Det blir gitt veiledning underveis, og etter utfylling av skjemaet laster klageren opp etterspurt dokumentasjon.
AA170819 Vi skal bidra med veiledning og undervisning, og tilbake får vi kunnskap fra deres land som vi ikke har.
DA170818 Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov.
DA170818 Det gir oss tro på at vi gjennom samarbeid, deling av informasjon med andre etater, kompetansebygging og veiledning , er inne på et spor som fungerer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DB170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
AP170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
AA170817 Det gir oss tro på at vi gjennom samarbeid, deling av informasjon med andre etater, kompetansebygging og veiledning , er inne på et spor som fungerer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
AA170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
VG170816 Der får man hjelp til å anmelde, oppfølging, og veiledning til hvordan man kan finne de rette hjelpetiltakene på et sted.
DB170815 Når ansatte ikke tør å lukke kontordøren under veiledning , eller ikke vil drikke øl med studenter, så er noe verdifullt i ferd med å gå tapt.
DB170815 Møtepunktene mellom oss er mange - fra de formelle : forelesning, veiledning , seminarer, konferanser - til de uformelle : middager, puber og fester.
DB170815 Jeg ville aldri drømt om å ha veiledning med en ( kvinnelig ) student på kafé i byen, eller hjemme, for den saks skyld.
DB170815 Er det for eksempel greit å avtale veiledning med en student på en kafé i byen ?
AA170815 Dette er jaktturer hvor du som jeger, uansett alder og tidligere erfaring, kan være med å lære om jakt og nye jaktformer under veiledning av erfarne instruktører.
NL170814 Det prates og prates, om dialog, tilrettelegging, kursing og veiledning .
VG170809 Hun fikk råd og veiledning underveis.
DB170808 Men med rett veiledning er det mulig.
AA170808 Videre under kapitelet som omhandler Undervisning og veiledning : Sykepleiere har ansvar for å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død.
AA170808 Studentene utdannes også til å møte pårørendes behov for støtte, undervisning og veiledning .
AA170808 Når ble veiledning av pasienter og pårørende over telefon indirekte ?
AA170808 En erfaren spesialsykepleier med bakgrunn fra kreftomsorgen bruker sin kompetanse hver eneste dag når fortvilte kreftpasienter eller pårørende tar kontakt for råd og veiledning , eller når en sykepleier som jobber som kreftkoordinator i en kommune trenger kollegial støtte.
VG170807 Her får jeg trening og veiledning av noen som vet hvilken situasjon jeg er i og hvordan progresjonen min bør være, sier Rystad.
DB170807 - Han forsøker å gi ungdommen veiledning slik at de blir gode og rene atleter, sier Willie Gatlin, og legger til : ¶
DB170806 Vi ønsker veiledning og vil ta en beslutning etter ytterligere konsultasjon med USADA og podkastprodusentene, sier rittets talsperson Curtis Hubbard til Denver Post.
DB170805 - Om man ikke klarer å bidra er et godt råd å ringe AMK, som kan gi god veiledning over telefon, sier han.
DA170804 Brukte palett og pensler, på slutten av sommerferien, med mild veiledning fra henne.
DA170804 Brukte palett og pensler, på slutten av sommerferien, med mild veiledning fra henne.
AA170802 Dommen gir derfor foreløpig ikke noen veiledning mht. at p-anlegg med for små p-plasser vil bli stanset, krevd rettet eller på annen måte sanksjonert i Trondheim.
VG170801 Derfor ønsker jeg å ha innsatsteam som kan reise til de kommunene som strever med å nå målene, for å se om de kan få råd og veiledning .
DB170731 Når systemet for kvalitetskrav er innført vil Arbeiderpartiet etablere egne innsatsteam som skal følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene og gi kommunene bistand og veiledning slik at alle gir omsorg av høy kvalitet.
AP170731 Egne innsatsteam skal følge opp kvaliteten og gi kommunene bistand og veiledning .
AA170731 Politiet gikk til aksjon etter å ha mottatt informasjon fra et utenlandsk etterretningsorgan, noe som tyder på at de fikk veiledning utenifra.
AA170730 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AA170730 - Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp.
AA170730 - Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger.
DB170729 Det er stor forskjell på « best før » og « siste forbruksdag » hvorav førstnevnte kun er en veiledning for når varen er på sitt beste kvalitetsmessig og fint kan spises lenge etter datostemplingen er gått ut. 8.
AP170728 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AP170728 - Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp.
AP170728 - Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger.
AA170728 Den er basert på 72 tilsynsrapporter fra rundt om i hele landet, der det ble undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AA170728 - Hovedproblemet vårt var å klare å identifisere behov for opplysning, råd og veiledning hos unge brukere som søkte økonomisk hjelp.
AA170727 Spillere på alle nivå sauses sammen i et salig kaos under veiledning av trenere uten fotballkompetanse.
VG170726 Ifølge Hult er ansatte og foreldre ved skolen er informert om saken, og at det er gitt ur råd og veiledning om hvem man kan snakke med.
DB170726 Søk Enova om veiledning og tilskudd til mer miljøvennlige energikilder som solcelleanlegg. 6.
DA170726 Totalt er det 37 retningslinjer, som fungerer som veiledning for hvordan husene skal driftes.
DB170725 Se an forhandleren og kjøp kun leketøy fra seriøse forhandlere hvor betjeningen i butikken kan gi deg informasjon og veiledning .
DB170725 Det trengs også veiledning til usikre foreldre som ofte kommer i en krise når det er mistanke om at barnet deres har vært utsatt for vold eller overgrep.
DA170725 Hun har studert norsk i Vilnius, og sammen med en annen ansatt på klinikken, tilbyr hun norskspråklig veiledning til potensielle pasienter.
DA170725 Hun har studert norsk i Vilnius, og sammen med en annen ansatt på klinikken, tilbyr hun norskspråklig veiledning til potensielle pasienter.
DB170724 Der skal volds- og overgrepsofre tilbys psykososial støtte, oppfølging og veiledning gjennom hele prosessen og loses til profesjonell hjelp - både i kommunalt og statlig tjenesteapparat.
AA170724 For bedrifter vil det blant annet bety utgifter til lærlingplasser og veiledning .
AA170722 Andre trenger kanskje litt mer veiledning .
DB170720 Men UD har aldri gitt særlig praktisk veiledning i hvordan man skal prioritere mellom målene eller håndtere målkonflikter.
AP170720 Flere hundeskoler tilbyr veiledning og kartlegging av hundekjøper for å finne frem til passende hunderaser.
DB170718 Men med rett veiledning er det mulig.
DB170718 Men mange i Høyre er ekstra gode på etikette, så jeg får sikkert god veiledning etter valget, forteller han.
DN170716 - Vi forventer at arbeidsgivere tar ansvar for å rekruttere ved å fremstå som attraktive, tilby veiledning og konkurransedyktig lønn til nyutdannede lærere.
DB170715 Videoen er del av den omfattende « Run, hide, tell!»-kampanjen, en offentlig veiledning for håndtering av skuddsituasjoner eller væpnede angrep.
DB170715 PST har regelmessige møter med deler av næringslivet, men når det gjelder å vurdere en eventuell kursing eller veiledning av spesifikke bransjer i Norge er det Næringslivets sikkerhetsråd ( NSR ) som har ansvaret.
DB170715 Dyregrov understreker utfordringen med å forutse handlingsforløpet i en væpnet situasjon, og at en veiledning som kan fungere i én situasjon ikke nødvendigvis vil være det tryggeste i en annen situasjon.
AP170715 Vi forventer at arbeidsgivere tar ansvar for å rekruttere ved å fremstå som attraktive, tilby veiledning og konkurransedyktig lønn til nyutdannede lærere, mener Hedda Eia Vestad, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.
DB170714 God veiledning og tilbud om gratis, langtidsvirkende prevensjon bør uansett være tiltak som kan iverksettes uten videre utredninger og forsinkelser.
DA170714 - Jeg tror at riktig gjennomført vil det bli lettere for brukerne å finne fram, enten spørsmålene gjelder sykdom, pleie eller omsorg, eller råd, kunnskap, veiledning og regler knyttet til forhold av betydning for helsa.
DA170713 Men vi kan sikre at unge får god informasjon og veiledning av fagpersonell, og hindre at de blir presset til det.
DB170712 I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det.
DA170712 Noe av det første Donald Trump gjorde etter at han ble valgt som president, var å stanse all offentlig pengestøtte til internasjonale helseorganisasjoner som ga kvinner i fattige land veiledning i abort.
DA170711 Mer tid til veiledning av innsatte. 3.
VG170710 I det lange løp, er støtte og veiledning av foreldre til det beste for barna og ungdommene.
AA170709 Av paragraf 12 i rettshjelpsloven framgår det at staten kan dekke utgifter til juridisk hjelp og veiledning .
AA170709 Prosjektet har som mål å gi ungdom veiledning og opplæring i entreprenørskap.
AA170709 I løpet av prosessen har ungdommene deltatt på speeddate-kvelder med næringslivet, og fått veiledning i hvordan de skal gjøre seg selv og prosjektene attraktive.
DA170708 - Alle kommuner bør tilby kurs og veiledning for tenåringsforeldre der rus er et sentralt tema, anbefaler Lindtveit.
VG170706 Vi har også et eget studentombud som kan bistå med veiledning og gi informasjon om rettigheter, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal ved UiB.
BT170704 Tross livsviktig sakskompleks for barn, fikk vi altfor trang økonomi til veiledning og til videreopplæring av oss ansatte.
NL170703 Muligheter for videreutvikling, opplæring, etisk refleksjon og veiledning er vesentlig for at ha nødvendig handlingskompetanse til enhver tid.
NL170628 Å oppnå læringsutbytte er studentens jobb gjennom sterk egeninnsats og kyndig veiledning av læreren.
BT170628 Jeg møter ansatte med glød og pågangsmot, som møter teknologiske nyvinninger med interesse og åpenhet, men også de som trenger ekstra veiledning for å få teknologien til å fungere.
AA170628 I Høyesteretts dom, som vil kunne gi en veiledning for straffeutmålingen ved motarbeidelse av aktører i rettsvesenet, er den eneste forandringen at domfelte får større fradrag for utholdt varetekt.
AA170628 Selv om det sjelden er noen enkel løsning på de langvarige smertene så kan individuelt tilpassede råd, veiledning , fysisk aktivitet og behandling gi bedre funksjonsevne og større mestringstro.
AA170626 Her under veiledning av Espen Dinesen.
AA170623 Fagutvikling er knyttet til professorenes og forskernes aktiviteter, forskning og veiledning , utvikling av kurs og studieprogrammer, og det administrative støtteapparatet som sørger for strukturer rundt dette, i hovedsak lokalisert i institutter, fakulteter og forskningssentre. 2.
AA170622 Butikkene som konkurrerer mot nettbutikkene kan skaffe seg flere kunder ved å satse på kompetanse, gode råd og veiledning .
VG170621 Jeg har fått veiledning av henne, sier 16-åringen.
DA170621 Hun legger til at kommunens tjenestekontor også vil være behjelpelig med råd og veiledning om det er behov for det.
BT170621 Radiobransjen vil selvfølgelig hjelpe de som trenger veiledning , Torvmark.
BT170621 Guthus i Medietilsynet sier at digitalradioskiftet så langt gått etter planen, men legger til at det fortsatt er behov for informasjon og veiledning til publikum, spesielt knyttet til dekning og mottak i bil.
AP170621 Bred gjennomgang av lover og forskrifter for å gi de ulike tjenestene veiledning om hvordan « barnets beste » skal fremmes.
NL170620 Kvinnene skulle ta seg av barna men under veiledning av mannen.
DB170619 For eksempel ved veiledning og å lage sunnere produkter.
VG170618 Da må vi først kontakte relevante fagmiljøer, men jeg ser for meg en eller annen form for felles råd og veiledning for hvordan man håndterer slike situasjoner, sier han.
VG170618 - Mitt svar på det kommer i løpet av de neste ukene ; da kommer vi med veiledning til kommunene i dette arbeidet, sier Høie.
SA170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
BT170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
BT170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
AP170615 Vårt beste råd er å ringe 110 for å få veiledning hvis man er fanget inne i en brennende bygning, sier Michaelsen.
AP170615 Han legger til at man da bør ringe 110 og fortelle hvor oppholder deg, for å bli reddet av røykdykkere eller få veiledning om hva som er lurt å gjøre.
AP170615 Da kan man bli reddet av røykdykkere eller få veiledning om hva som er lurt å gjøre.
AP170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
VG170614 I en veiledning til skoler om elever med nedsatt hørsel, peker Statped på at det ofte er rektors arbeid med inkludering av elevene som er nøkkelen til god læring.
VG170614 Der foreslår Grande sammen med partifellene Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn at fag som kan heve kompetansen på IKT-pedagogikk, veiledning og spesialpedagogikk blir et reelt tilbud for flere lærere.
VG170614 De har hørselshemming som ett av sine fagområder, og skal kunne gi råd og veiledning lokalt, skriver statssekretær Magnus Thue ( H ) i en epost til VG.
SA170614 Løsningen må være vakthold og guiding langs stien med serviceinnstilt veiledning som metode, men med muligheten for litt mer bryske tilbakemeldinger når det trenges.
VG170613 Tirsdag har han skrevet en kommentar på politiet sine nettsider hvor han bekrefter at politidistriktet ikke fikk noen veiledning fra PST angående bevæpning.
FV170613 - Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning .
AP170613 Det finnes ingen fasit, men vi trenger veiledning som kan lede oss lenger enn der vi er i dag.
AA170613 Den gir også veiledning om straffenivået ved slik kriminalitet, opplyser Høyestrrett.
VG170612 Trenger veiledning
VG170612 - Dette er skoler som trenger hjelp og veiledning for å få redusert mobbingen, heter det i kommunens eget oppfølgingsopplegg.
SA170612 - Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning .
BT170612 - Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning .
AP170612 - Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning .
AA170612 - Får du problemer med et leiebilselskap i Norge kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning .
AP170611 Jeg håper at de som tar kontakt, får den hjelpen de trenger, men også veiledning slik at de ikke står på bar bakke etterpå.
AP170611 Et nasjonalt tverretatlig fagteam som gir hjelpeapparatet råd og veiledning i enkeltsaker, først og fremst over telefon.
AP170611 - Det er trolig mange i førstelinjetjenesten som ikke tar kontakt for veiledning , fordi de har kompetanse til å håndtere disse sakene selv.
AP170611 Jeg håper at de som tar kontakt, får den hjelpen de trenger, men også veiledning slik at de ikke står på bar bakke etterpå.
AP170611 Et nasjonalt tverretatlig fagteam som gir hjelpeapparatet råd og veiledning i enkeltsaker, først og fremst over telefon.
AP170611 - Det er trolig mange i førstelinjetjenesten som ikke tar kontakt for veiledning , fordi de har kompetanse til å håndtere disse sakene selv.
AA170609 Da kan problemet oftest løses med god veiledning til brukeren, forklarer Vasaasen.
SA170608 Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør løses internt i virksomheten, men Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning og kan vurdere om tilsyn er hensiktsmessig i de ulike sakene som meldes.
SA170607 Trener Lavrans Solli gir veiledning , og Brækhus lærer fort.
BT170607 Trener Lavrans Solli gir veiledning , og Brækhus lærer fort.
AP170607 Trener Lavrans Solli gir veiledning , og Brækhus lærer fort.
SA170606 I tillegg kan foreldre ha behov for veiledning rundt hvordan de kan hjelpe gjenlevende barn i deres sorg.
SA170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
BT170606 I tillegg kan foreldre ha behov for veiledning rundt hvordan de kan hjelpe gjenlevende barn i deres sorg.
BT170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AP170606 I tillegg kan foreldre ha behov for veiledning rundt hvordan de kan hjelpe gjenlevende barn i deres sorg.
AP170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AA170602 - Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig.
BT170601 I tillegg bidrar vi til et flertall på Stortinget for å sikre driftsmidler til au pair senteret, som er et lavterskeltilbud som støtter au pairer med informasjon, hjelp og veiledning .
VG170531 Der er det publisert en video med tittelen « Ikke spreng deg - heng deg ! », utformet som et nyhetsinnslag der potensielle terrorister får veiledning til en annen måte å ta livet sitt på enn å detonere en selvmordsbombe.
SA170531 Og, bemannet med helsefaglig personell med god kompetanse, med oppfølging og god veiledning .
VG170530 De har hørselshemming som ett av sine fagområder, og skal kunne gi råd og veiledning lokalt.
VG170530 - Med den nye mobbepolitikken vi har lagt frem i år styrker vi skolenes kompetanse til å håndtere mobbing, innfører et regelverk som sikrer de som mobbes et bedre sikkerhetsnett, og gir bedre veiledning og støtte de de som blir mobbet.
DN170530 Vi må i grunnen bruke både gulrot og pisk - veiledning , og nå denne mulkten. 3.
DB170529 Utenrikstjenesten kan gi råd og veiledning , men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt.
DA170528 På forhånd hadde Helena tilbrakt timevis på ulike nettforum, fått veiledning fra kommunen og snekret et forskriftsmessig hønsehus i det ene hjørnet av hagen.
VG170526 - Vi har hatt flere hendelser av selvmord enn vanlig på Lillehammer, derfor har vi nå et åpent tilbud for dem som trenger noen å snakke med eller ønsker en eller annen form for veiledning , forteller Ragnhild Bakken, kommunalsjef for velferd i Lillehammer kommune.
AP170526 Han mener at kreftpasienter som ikke lenger har nytte av konvensjonell og etablert behandling, bør få en bedre mulighet enn i dag til å få pålitelig veiledning og råd om eksperimentell behandling.
AP170526 Både Ap og Sp mener det må bli enklere for dødssyke kreftpasienter å få hjelp til å komme med i studier eller veiledning til eksperimentell behandling.
DB170525 Det e jo ikkje som at lisensordninga på to år tidligere har fungert som en arena der psykologi-studentan fra utlandet har kunnet vise at de e gode nok, og attpåtil får veiledning .
DB170524 Barneverntjenesten har imidlertid søkt faglig råd og veiledning ved administrasjonen i Byrådsavdelingen og den kommunikasjonen har vært ryddig.
AP170524 Norge har rundt 60 soldater som gir veiledning til irakiske regjeringsstyrker i provinsen Anbar i Irak.
AA170524 Norge har rundt 60 soldater som gir veiledning til irakiske regjeringsstyrker i provinsen Anbar i Irak.
AA170524 Norge har rundt 60 soldater som gir veiledning til irakiske regjeringsstyrker i provinsen Anbar i Irak.
DA170523 - Nå kommer vi til å drive veiledning hos transportbestillerne og ha en del tilsyn rettet mot dem, sier Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet, til Dagsavisen.
SA170522 Større saker kan løses raskere, og kommunene kan bruke mer tid til veiledning , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til oss.
SA170522 Kommunene bruker mer tid på veiledning , ifølge rapporten.
DA170522 19 sykepleiere som driver med informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og etterlatte i Kreftforeningen gikk mandag ut i streik.
AP170522 Større saker kan løses raskere, og kommunene kan bruke mer tid til veiledning , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til oss.
AP170522 Kommunene bruker mer tid på veiledning , ifølge rapporten.
AA170522 Hun roses for at hun legger vekt på å forstå hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og for å gi veiledning til den enkelte ut fra deres egne forutsetninger.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
AA170522 Det første steget i universitetsskolesamarbeidet har vært å gjennomføre videreutdanning i veiledning for lærerne ved universitetsskolene.
VG170519 - Naturlig nok er det ikke mye veiledning å hente i rettspraksis.
NL170519 Vi trenger å hjelpe foreldre i hvordan de kan være støtte for sine ungdommer og gi hjelp og veiledning til barnefamilier som sliter.
DN170519 På våre nettsider har vi publisert en veiledning som forteller hvordan dette kan unngås og hvordan innhold som allerede er indeksert, kan fjernes, svarer kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft Norge.
DB170519 Han påpeker at Datatilsynet ikke har uttalt seg om en permanent installasjon av slike kameraer, men at de ga dem grønt lys i en muntlig veiledning .
BT170519 - Naturlig nok, eller kanskje heldigvis, er det ikke mye veiledning å hente i rettspraksis, sa aktor Guro Glærum Kleppe da Spesialenhetens holdt sin prosedyre i Eirik Jensen-saken.
AA170519 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter, pårørende og etterlatte råd og veiledning .
AA170519 På våre nettsider har vi publisert en veiledning som forteller hvordan dette kan unngås og hvordan innhold som allerede er indeksert, kan fjernes, svarer kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft Norge. ( ©NTB ) ¶
DB170518 Han viser til veiledning fra Datatilsynet, som ifølge han konkluderte med at systemet var uproblematisk.
DA170518 Videre står det at « skolene får bistand med konflikthåndtering, veiledning og debrifing ved akutte voldshendelser.
AP170518 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter, pårørende og etterlatte råd og veiledning .
VG170516 Forbundslederen mener det nå er på tide at det opprettes et varslerombud i Norge, der varslere - eller de som vurderer å varsle - kan søke råd og veiledning .
VG170514 Vi er nå i gang med å legge inn en ekstra veiledning før seriens første episode, for å forsikre oss om at seerne er klar over de vanskelige temaene serien berører.
SA170514 På min veiledning .
VG170513 * Forbrukerrådet kan gi råd og veiledning , og tilbyr mekling dersom saken ikke løser seg.
AA170513 Der foreldre i småbarnsfasen oversvømmes av råd og veiledning , er det påfallende lite hjelp til å håndtere ungdomstida.
VG170512 De private har nok levert en tjeneste med oppfølging 24/7, veiledning og et større apparat enn det kommunene kan tilby selv.
AA170511 Der får du fantastisk veiledning i hva du skal foreta deg, sier vekteren.
VG170510 I tillegg skal nå alle skoler i Trondheim kommune kurses og få veiledning i hvordan man skal forholde seg til temaet, opplyser kommunalsjefen.
AA170510 Netflix skal nå legge inn ekstra veiledning i begynnelsen av første episode.
AA170510 Det kan gå til hyppigere oppfølging av langtidsledige, hjelp til å koble riktig jobb til riktig kandidat, og andre tiltak for jobbsøking, informasjon og veiledning .
VG170508 - Ikke kjør bil i sentrum og på Fornebu i dette tidsrommet, skriver Ruter, som kommer til å ha informanter ute for vil hjelpe kundene med veiledning .
DB170508 Med Knights veiledning , utga Dickson seg som kommunist, deretter som fascist.
AP170508 Ruter har informanter ute som hjelper kundene med veiledning om hvor de skal gå og hvordan de skal reise.
DB170507 Både over telefonen da ambulansesentralen ga hun og ektemannen veiledning , men også for hvordan de opptrådte på ulykkesstedet.
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning.
DB170505 Det vil alltid være behov for en kontinuerlig oppdatering og veiledning , ikke minst i overgangen mellom utdanning og yrkesliv, med krav til autorisasjon.
AP170505 Finalistene får veiledning
AP170505 Disse vil bli invitert til en workshop og vil få tett veiledning av rådgivere fra Accenture frem mot finalen.
BT170504 Han får veiledning av overlegen.
DB170503 Min filosofi er veiledning og oppdagelse.
DB170503 Da han var 23 år gammel hadde han innsett sine begrensninger som spiller og tok flere kurs som trener, noen under veiledning fra det engelske og det skotske fotballforbundet, hvor den tidligere Skottland-manageren Andy Roxburgh var en viktig figur - særlig når det gjaldt å organisere treninger og vise teknikkene du trengte for å etablere treningsøkter.
SA170502 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene.
SA170502 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene.
SA170502 De kan gi veiledning rundt studieteknikk, planlegging og mestring.
AP170502 De kan gi veiledning rundt studieteknikk, planlegging og mestring.
DB170501 Dessuten er det nok av mekanikere som trenger veiledning .
DB170429 * Innføre lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere der de gjennom det første året får veiledning og tips fra en erfaren kollega.
AP170429 Utlendingsgruppen i Jussbuss jobber med å gi gratis juridisk veiledning i en del utvalgte saksområder.
VG170427 Plikt til å gi veiledning
VG170427 - I forvaltningslovens paragraf 11 er det en bestemmelse om plikt til å gi veiledning som dekker partens behov og §11D om rett for den som har saklig grunn for det, til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken.
SA170427 Saksbehandlere skal dra på jevnlige hjemmebesøk, snakke med barna, gi foreldre råd og veiledning , lage tiltaksplaner, gjøre vedtak, forberede fylkesnemdsaker samt andre drøftinger, og mye mer.
DA170427 " Hanan Mohamed Abdelrahman setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning.
BT170427 Vedkommende dette gjelder har fått voldsalarm og veiledning i sikkerhet fra en svært erfaren politimann.
DB170419 Premien er samlet den nest største pengepremien i noe spill i Norge, og de ti vinnerne som får omtrent 27,5 millioner hver, vil nå få bistand og veiledning for å håndtere sin nye livssituasjon, melder Norsk tipping.
DB170417 Den mannlige bussjåføren skaffet seg seksuell omgang med gutten mot å gi ham kjøreopplæring i bil og buss, veiledning i sjåføryrket, penger og gaver, skriver VG.
AA170417 Den mannlige bussjåføren skaffet seg seksuell omgang med gutten mot å gi ham kjøreopplæring i bil og buss, veiledning i sjåføryrket, penger og gaver, skriver VG.
BT170416 Vi mener at denne enheten bør styrkes for å kunne tilby skolene samme type veiledning som gis i barnehagene.
BT170416 Tanken var at teamet skulle gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.
DB170414 I 30 år har nordlendingen loset hundretusener av NRK P1-lyttere gjennom timen mellom klokka 10 og 11 i påskeuka, med geografiske nøtter, kyndig veiledning - og en solid porsjon tålmodighet.
VG170413 * USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker.
DB170412 Jeg må takke alle som støttet meg i ungdomsårene, for jeg fikk hele tiden god veiledning i akademiet til Santos, og da jeg kom inn på A-laget tok trener Emerson Leao seg av meg.
DB170410 Marie Simonsen tar feil når hun sier at vi fjerner ombudets veiledning .
DB170409 - Faren din og jeg vil at du skal være lykkelig, uansett hva det inenbærer, så hvis det å være modell er noe du liker og vil fortsette med, kan jeg gi deg veiledning og hjelpe deg med å ta gode valg.
DB170407 Det er også en dårlig idé fordi man med det fjerner ombudets veiledning som ofte har løst konflikter før de når nemnda.
DA170406 Denne boka er en mer konkret veiledning til hvordan du får det til, sier Kristin Eick Viuf i Bazar forlag.
DA170406 Ombudet vil ikke være i like god stand til å gi veiledning , være pådriver og føre tilsyn med at Norge oppfyller sine forpliktelser etter konvensjonene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.
VG170405 Men vi gjør hva vi kan får å hjelpe brukerne på våre egne plattformer med veiledning og rådgivning rundt hvordan man bør agere hvis man er rammet, sier Münster.
DA170404 Du trenger kun ett års fulltidsjobb for å søke om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder fram til fagprøven.
AP170404 Dette gjør de gjennom revisjon, kontroll og veiledning .
DB170331 Se også hjelp og veiledning for dine roller og rettigheter på altinn.no ¶
AP170331 På barne- og familiesentre kan barn utredes og foreldre få veiledning , slik at plasseringer av barn utenfor hjemmet kan unngås.
AP170331 Familierom på Seljelia barne- og familiesenter på Gjøvik, der familier med barn kan bli utredet og få veiledning .
AA170331 Uten de voksnes kompetente veiledning skaper vi barn og unge som lider av mediedysleksi, en manglende evne til å lese og tolke medietekster på en kritisk måte.
SA170330 Kommunens ansvar for oppfølging av fosterhjem og fosterbarn blir presisert i barnevernsloven og kommunen overtar ansvaret for generell veiledning av fosterhjemmene.
SA170330 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud, veiledningsteam og interkommunale læringsnettverk og kompetansemiljøer, slik at tjenestene får bedre tilgang på nødvendig kunnskap og praktisk veiledning .
DB170329 En god dialog og riktig veiledning er forebyggende, og kan forhindre at feil gjøres.
DB170329 Og selv for erfarne forskere er det behov for veiledning .
DB170329 Det trengs veiledning .
DB170327 Under hele perioden med veiledning følte kvinnen seg motarbeidet av Nav, og da hun meldte i fra om dette, ble hun til slutt fratatt retten til arbeidsavklaringspenger.
DB170327 Nav har leid inn selskapet Din utvikling for å gjennomføre veiledning og kurs for personer på jobbjakt.
DB170327 Kvinnen mottok arbeidsavklaringspenger mellom 2015 og 2016 grunnet utmattelse, og fikk beskjed om at hun ville miste retten til økonomisk støtte fra Nav dersom hun ikke deltok på veiledning .
VG170323 e at advokat Shariati som privatperson står fritt til å ytre seg, men som prosessfullmektig barnevernssaker fremstår hans innlegg egnet til å stille tvil ved om han vil kunne ivareta sine prosessoppdrag på en saklig og forsvarlig måte, og være i stand til å gi sine klienter tilstrekkelig balansert veiledning .
VG170323 De skriver at de har måttet gi advokaten betydelig veiledning , både muntlig og skriftlig til det rent tekniske ved gjennomføring av saker i nemnda slik som innkalling av vitner og skriving av salæroppgaver.
DB170323 Det var ikke lett å vite hva en kunne bruke en statsvitenskapsutdannelse til og jeg søkte inspirasjon og veiledning .
SA170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.i ¶
DN170322 Hun tilbyr selv løpetimer og veiledning gjennom eget selskap, og blir skeptisk når kundene forteller at de har vært på intervalltrening på treningssentrene.
BT170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
AP170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
FV170321 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
DA170321 Nedre grense : Kommuner, som over tid ikke greier å løfte elevenes prestasjoner skal identifiseres, og få tilbud om støtte og veiledning fra et eget team som skal jobbe sammen med skolene for å få til bedre læring.
DB170320 « Du har offisielt vært borte en uke pappa, og selv om som det har vært veldig vanskelig står vi alle sterke, og jeg vet det er fordi du sender oss styrke og veiledning fra himmelen.
DA170320 Vi har også et eget læringsmiljøteam som jobber for å skape et godt skolemiljø på skoler som trenger veiledning og støtte, sier byråden.
AP170320 I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at kommuner som ikke oppfyller en minstestandard for kvalitet, skal få tilbud om egen veiledning . 100 millioner kroner skal bevilges til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig.
DB170319 Tilsynsorganene skal vurdere om veiledning og informasjon kan være mer hensiktsmessig enn kontroll og restriksjoner, sier næringsminister Monica Mæland.
AA170317 Statlig veiledning vil i første omgang være frivillig, men kan bli obligatorisk etter en prøveperiode, sier Isaksen.
AA170317 Kommuner som har skoler som over tid gjør det svakt faglig og samtidig scorer dårlig på skolemiljø og mobbing, vil få en telefon med det kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kaller " et insisterende tilbud " om nasjonal veiledning .
DN170316 - Jeg var på jakt etter oppklaring, men også veiledning , og søkte etter folk jeg kunne treffe, også innen regjeringsapparatet.
DB170316 Så går vi inn med tilsyn og gir veiledning om regelverkets muligheter.
SA170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester, som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning .
FV170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester, som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning .
DA170315 - Han er min personlige trener som kommer med råd, veiledning og som finner treningsprogrammer som passer for meg.
AP170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester, som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning .
DN170313 Nyutdannede lærere skal få bedre veiledning ¶ #jonasmåsvare ¶
BT170313 TESTING : Her gjør vernepleier Julie Lidal seg klar til å ta et EKG med veiledning av Gro Helen Dale ( t.v. ).
VG170311 De får rent utstyr, veiledning fra helsepersonell og akutt hjelp hvis de tar en overdose.
VG170310 Der vil man få råd, veiledning og tilbud om hjelp.
BT170310 Du blir en god leser om du har fått utvikle deg i møte med stadig mer komplekse tekster, under veiledning og i dialog med andre lesere.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning , opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer.
VG170309 At man har små nok klasser og mange nok lærere til at hver enkelt elev får nok tid, oppmerksomhet, øving og veiledning til de behersker det.
DA170309 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det Nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
DA170309 - Ved bekymringsmeldinger vil vi først vurdere om forholdet kan løses gjennom muntlig veiledning med representanten, de fleste saker løses på denne måten.
DA170309 - Mer en noensinne har vi hatt behov for Fylkesmannens støtte og veiledning i denne vanskelige tida med stadige regel- og praksisendringer.
AA170309 - Vi stiller som vilkår at han må utføre slike inngrep på offentlig sykehus, under tilsyn og veiledning av godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer, skriver Helsetilsynet.
VG170308 Vi stiller som vilkår at du må utføre slike inngrep på offentlig sykehus, under supervisjon og veiledning av godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer.
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner.
AA170308 For å komme dit at yrkesfagene blir mer populære, må vi ha mye bedre informasjon og veiledning på ungdomsskolene.
AA170307 Kunnskap fra fagmiljøet tilsier at mange trenger støtte og veiledning som nybakte foreldre, og vi vet i dag at en tidlig trygg tilknytning betraktes som en beskyttelsesfaktor hva angår barnets helse.
AA170307 Husmødre med barn på spebarnskontroll for å lære om riktig kosthold og veiledning i spebarn-og småbarnstell.
AA170307 Foreldre får gjennom det fastsatte programmet en systematisk veiledning på helsestasjonen om blant annet kosthold, amming, søvn, seksuell helse og samspill.
AA170307 Erfaring og brukerundersøkelser viser at de aller fleste foreldre setter pris på rådgivning og veiledning fra helsepersonell på at det de gjør for eget barn, er bra.
SA170306 Hun hadde ikke fått noe veiledning fra helsevesenet om hvilket kosthold som styrker tarmhelsen.
SA170306 Hun hadde ikke fått noe veiledning fra helsevesenet om hvilket kosthold som styrker tarmhelsen, hvilket kosthold som kunne hjulpet henne til å bli friskere og gjort noe med årsaken til alle diagnosene hun hadde fått.
SA170306 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
SA170305 Geir Sveen FOTO : Da Aftenbladets reporter kjørte gjennom Hunnedalen klokka 10.15, var det ved hjelp av veiledning fra denne brøytebilen.
AP170304 Fotointeresserte kinesiske turister på tur til Lofoten får kyndig veiledning av fotograf Trym Ivar Bergsmo.
AP170304 Fotointeresserte kinesiske turister på tur til Lofoten får kyndig veiledning av fotograf Trym Ivar Bergsmo.
VG170303 De to partiene vil at regjeringen også oppretter en egen rådgivningstjeneste, gjerne i samarbeid med kommunene, hvor man kan få veiledning om blant annet installering av ladepunkter i fellesgarasjer og at Enova gir støtte til nødvendige investeringer i boligbyggets infrastruktur.
AA170303 Materialet som er samlet inn fra aksjonen vil bli gjennomgått og brukt som veiledning i fremtidige tiltak mot miljøkriminalitet.
BT170301 Rettspraksis er fragmentarisk og gir liten generell veiledning .
AP170301 * Om kommunen sikrer råd og veiledning til fosterforeldrene.
AA170301 Drøyt 40 prosent av klagene gjelder veiledning , informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent mener at servicen er for dårlig når det gjelder saksbehandlingstid og svartid.
FV170226 I en veiledning fra 14 ledere fra Pinsebevegelsen anbefales det å ikke ha « gudstjenestefellesskap » med dem som sier ja til vigsel av homofile.
DB170226 I tre år har han kjempet alene, uten veiledning , eller noen som har stått på for ham.
BT170226 Her blir brukerne tatt imot med hjelp og veiledning fra kunnskapsrike og omsorgsfulle ansatte.
BT170226 Desto større andel av den risikofylte rusbruken som foregår inne på sprøyterommet, jo flere mennesker vil få helsehjelp og veiledning , desto flere ulykker og dødsfall kan forhindres, og flere sprøytespisser forsvinner fra offentlige områder.
BT170226 Dersom målet også er å legge til rette for endrede brukervaner, må vi invitere disse menneskene inn hvor de kan få helsefaglig veiledning .
BT170226 Ansatte ved sprøyterommet i Bergen fortalte oss om brukere som etter veiledning fra dem har endret vaner til en tryggere injeksjonspraksis.
AA170226 | NHO frykter at dårlig veiledning svekker yrkesfagene ¶ 1. mars velger 15-åringene videregående skole.
AA170226 Elevorganisasjonen stiller seg bak satsingen på veiledning .
AA170226 - Noe veiledning skjer på skolen, noe skjer i NAV-regi.
BT170225 IKKE AVHENGIG : - Individuell veiledning til forbrukere og megling mellom forbruker og næringsdrivende er nøkkelaktivitetene ved regionkontorene.
SA170224 Studiet bør utvides fra tre til fem år, pluss ett års turnus med veiledning .
SA170224 For å få til dette bør utdanningen utvides til fem år med mastergrad, turnusår med veiledning og yrkesmessig autorisasjon.
BT170224 De vil gi hjelp til å bearbeide følelser og opplevelser rundt omsorgsovertakelsen, og gi veiledning til ny foreldrerolle.
SA170222 Trener Bengt Sæternes skryter voldsomt av Kent Håvard Eriksens evne til å ta veiledning og utvikling. Én uke i La Manga med like gode forhold som her i Sandnes i fjor sommer, vil gi noen svar på hvor laget står etter kamper mot Fredrikstad og opprykksrival Bodø/Glimt.
AP170222 Trener Bengt Sæternes skryter voldsomt av Kent Håvard Eriksens evne til å ta veiledning og utvikling. Én uke i La Manga med like gode forhold som her i Sandnes i fjor sommer, vil gi noen svar på hvor laget står etter kamper mot Fredrikstad og opprykksrival Bodø/Glimt.
DB170219 Iraks brev skal også ha inneholdt « instruksjoner og veiledning » for disse, ifølge Iraqi Joint Operations Command ( JOC ).
AA170219 Med et slikt familievern kan foreldre raskere tas hånd om, og opplæres i både tankegang, atferd og veiledning .
VG170218 Ruud sier legen fikk tilbud om veiledning , men at han i liten grad benyttet seg av det.
VG170218 I svaret sitt til Fylkeslegen skriver legen at han fikk lite veiledning og at det var mangel på ressurser ved sykehuset.
DA170217 I samtale med en katolsk prest ( salige John Hurt ), som gir henne litt åndelig veiledning i et følelsesmessig kaos.
BT170217 TESTING : Her gjør vernepleier Julie Lidal seg klar til å ta et EKG med veiledning av Gro Helen Dale ( t.v. ).
VG170216 Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.
VG170216 - Det er et stort potensial for pasienter til å få god veiledning og velge å få behandling raskere.
BT170216 Trenger de veiledning , så får de jo det, men ellers går dette naturlig.
BT170216 Trenger de veiledning , så får de jo det, men ellers går dette naturlig.
AA170216 - Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.
AA170216 Trenger de veiledning , så får de jo det, men ellers går dette naturlig.
DB170215 I tillegg kommer en satsing på kompetanseheving i skolen og bedre støtte og veiledning til foreldre og barn som mobbes.
DA170215 Vi har også et eget læringsmiljøteam som jobber for å skape et godt skolemiljø på skoler som trenger veiledning og støtte, sier byråden.
AP170215 Den tredje siktede, en 33-åring, skal ha blitt kontaktet over internett av jenta, som ønsket veiledning før hun etter sigende skulle gifte seg med 20-åringen.
AP170215 Alt skjer i samtaler, som veiledning eller behandling.
AA170215 Disse omfatter utvikling av de etiske retningslinjene for stortingspolitikere, enda bedre rapportering av parlamentarikeres økonomiske interesser og bedre opplæring av påtalemyndigheten for å sikre at aktorer og statsadvokater har fått tilstrekkelig veiledning om etikk, interessekonflikter og forventet måte å behandle saker på.
SA170214 Datatilsynet advarer sterkt mot å ukritisk dele bilder av mindreårige, og har i forbindelse med « Safer Internett Day » laget en oppdatert veiledning for hvordan voksne bør håndtere bilder av barn ( se tips lenger ned i saken ).
DN170214 | Nyutdannede lærere skal få bedre veiledning
DN170214 Hver tredje slutter ¶ Veiledning er avgjørende for å sørge for at ferske lærere blir værende i yrket, mener en samlet komité.
DN170214 Avtalen slår fast at det er et mål at alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr veiledning .
AP170214 Datatilsynet advarer sterkt mot å ukritisk dele bilder av mindreårige, og har i forbindelse med « Safer Internett Day » laget en oppdatert veiledning for hvordan voksne bør håndtere bilder av barn ( se tips lenger ned i saken ).
DB170213 President Donald Trump har nylig gjeninnført og utvidet den amerikanske « Global gag rule », som struper støtten til bistandsorganisasjoner som inkluderer abort i sin veiledning av familieplanlegging.
DB170213 I tillegg kan faktisk det å fjerne veiledning om abort og familieplanlegging, også øke antallet aborter.
DB170213 Ved V27, som er en ressurspoliklinikk knyttet til Betanien BUP i Bergen, har man jobbet med veiledning , behandling og faglig oppdatering rundt skadelig seksuell atferd siden 2004.
DB170211 Organisasjoner som mottar offentlig amerikansk støtte, forplikter seg til at ingen av organisasjonens ansatte, eller lokale tjenesteleverandører, kan gi informasjon om, eller nevne abort som del av veiledning rundt familieplanlegging og tilgang til prevensjon.
DB170210 Illustrasjonsfoto : Scanpix ¶ VEILEDNING : Oktober var « Rosa Sløyfe»-måneden, og i den forbindelse lagde Kreftforeningen denne videoen.
FV170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
FV170208 Det blir en god veiledning for andre.
FV170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
DB170208 Problemet i veiledning av pasienten er at vi mangler kunnskap om den eksakte risikoen fordi tilstandene er sjeldne.
BT170208 Det ble markert med veiledning , ballonger, kaffe og lefser for besøkende i retten.
BT170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
BT170208 Det blir en god veiledning for andre.
BT170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AP170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
AP170208 Det blir en god veiledning for andre.
AP170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AA170208 Radiobransjen skal selvfølgelig hjelpe lyttere som trenger veiledning , sier Torvmark.
AA170208 Da Nina kom på Jobbhuset, fikk hun kyndig veiledning av de Nav-ansatte.
AA170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
AA170208 Det blir en god veiledning for andre.
AA170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AA170207 Dette er folk som er usikre på om de har noen plass i arbeidslivet og som trenger kvalifisering og veiledning før de kan søke seg til ordinære jobber, sier kommunikasjonssjefen.
DN170206 Norske studenter er misfornøyde med skolenes veiledning .
DN170206 For fjerde året på rad avdekker undersøkelse at norske studenter er misfornøyde med faglig veiledning og tilbakemeldinger de får ved landets studiesteder.
BT170206 Arild Dommersnes får veiledning via telefonen om hvordan han skal reparere klokken.
BT170206 45 meter oppe henger han foran klokken, og er i kontakt med firmaet som i sin tid installerte den for å få veiledning over telefon.
AA170206 Studentene svarer generelt at de er minst fornøyd med veiledning , undervisning og medvirkning. | - Dette rammer mange familier ¶
DN170205 De har satt opp selskapet « True North » som tilbyr opphold, reise og veiledning for immigrasjon til Canada, skriver Techcrunch.
DB170204 IS-mentoren instruerte de blivende terroristene fra steg til steg i terrorforberedelsene - fra den tidligste radikaliseringsprosessen og gjennom anskaffelser, guiding og veiledning i den videre prosessen.
DB170201 Aslak Skancke, fagsjef ved sekretariatet til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, forklarer at FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er en veiledning til hvordan selskaper bør opptre i for eksempel konfliktområder.
BT170201 Kanonen skal gi en veiledning til publikum om hvilke av dem som fortjener oppmerksomhet.
BT170201 Kanonen skal gi en veiledning til publikum om hvilke av dem som fortjener oppmerksomhet.
SA170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
AP170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
AP170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
SA170127 GUTTEROMMET : Elias ( 7 ) har fått bestemme mye over hvordan han vil ha det på rommet sitt, med veiledning fra moren.
DN170127 Programmene varer typisk i tre måneder, og poenget er å la gründere jobbe intenst under veiledning av erfarne mentorer, samt å sette dem i kontakt med nettverk av investorer og potensielle kunder.
BT170127 GUTTEROMMET : Elias ( 7 ) har fått bestemme mye over hvordan han vil ha det på rommet sitt, med veiledning fra moren.
AP170127 GUTTEROMMET : Elias ( 7 ) har fått bestemme mye over hvordan han vil ha det på rommet sitt, med veiledning fra moren.
DB170124 Fosterforeldre får jevnlig oppfølging og veiledning hvor oppfølging av skolesituasjonen til fosterbarnet står sentralt.
BT170123 De to fagdommerne vil kunne gi nødvendig veiledning og sikre en juridisk holdbar begrunnelse.
BT170123 God veiledning er også til hjelp.
DN170122 Veiledning av og tilsyn med offentlig forvaltning er en del av Arkivverkets arbeidsoppgaver.
AP170122 | Viktig med god veiledning Karl Erik Sjøholt ¶
AP170122 Viktigheten av god veiledning var årsaken til at vi for en tid tilbake omorganiserte veiledningstjenesten slik at brukerne som nå kontakter UDI møter en saksbehandler på det saksfeltet de har spørsmål om.
AP170122 Vi er svært opptatt av å legge til rette for dem som har rett til opphold i Norge, og vi er opptatt av å gi god veiledning både til disse og til dem som ikke fyller vilkårene for å få opphold, skriver avdelingsdirektør i UDI, Karl Erik Sjøholt.
AP170122 Vi er helt enige med Jussbuss i at god veiledning i forkant av en søknad kan bidra til riktige og godt opplyste søknader til rett tid.
SA170121 Hvilken veiledning kan en slik fortelling gi etter valget, når de mer tåkete utfordringene ved faktisk å være USAs president melder seg ?
SA170121 Hvilken veiledning kan en slik fortelling gi etter valget, når de mer tåkete utfordringene ved faktisk å være USAs president melder seg ?
DB170120 president, under veiledning fra høyesterettsjustitiarius John Roberts.
AP170120 - Til tross for kode 6 og 7 er de som trues avhengig av utrolig tett oppfølging og konstant kyndig veiledning for at de skal forbli i skjul.
DB170119 Hver tredje måned oppsøker « Christel » Pro Senteret, som tilbyr sosial- og helsefaglige tjenester til personer med prostitusjonserfaring, samt råd og veiledning innenfor en rekke områder til målgruppen uavhengig av kjønn.
DN170118 Tjenesten skal sette forbrukerne i stand til å sammenligne pensjonsleverandører og å få veiledning om pensjon.
SA170117 I tillegg mener Riksrevisjonen at styringssignalene fra Forsvarsdepartementet gir Forsvarsbygg liten veiledning .
SA170117 en ledelse som er tydelig og som gir veiledning og fastsetter rammer » ( Sommersel, Vestergaard og Larsen, 2013 ).
DN170117 Meritteringssystem sammen med høyere krav til utdanningskompetanse for professorstillinger og dosentstillinger er de viktigste tiltakene for å gi studentene bedre undervisning, oppfølging og veiledning i studiene, sier Andenæs i en pressemelding.
DB170117 Videre har vi bedt Miljødirektoratet samarbeide med Norges jeger- og fiskerforbund om å utvikle informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv.
BT170117 Som relativt nyutdannet, hadde jeg ikke fått en like god start uten de erfarnes veiledning . 3.
BT170117 Som relativt nyutdannet, hadde jeg ikke fått en like god start uten de erfarnes veiledning . 3.
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning, må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak.
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning, må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak ¶
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning , må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak.
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning , må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak ¶
AP170117 Jussbuss ønsker en tydelig satsing på UDIs veiledning .
AP170117 God veiledning bidrar til å sikre at alle søkere ivaretas.
AP170117 Veiledning er dessuten ikke bare et fornuftig virkemiddel - det er også en av grunnpilarene i forvaltningen.
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning, må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak ¶
AP170117 Når vi i Jussbuss sliter med å få noe fornuftig ut av UDIs veiledning , må det være utrolig vanskelig for søkere som trenger veiledning i sin egen sak ¶
DB170116 I utgangspunktet er det prisverdig at foreldre søker råd og veiledning .
DB170116 Dette er et prisverdig tiltak som avdekker at behovet for råd og veiledning er stort.
SA170111 Barnehagens bevisste bruk av veiledning og kompetansebygging har sammen med at vi har familiegruppe, ført til at vi er en ressursbarnehage, ikke bare i Hillevåg bydel, men for hele byen.
SA170111 Barnehagens bevisste bruk av veiledning og kompetansebygging har sammen med at vi har familiegruppe, ført til at vi er en ressursbarnehage, ikke bare i Hillevåg bydel, men for hele byen.
DB170110 Foto : Roger Sundberg ¶ VEILEDNING : Oktober var « Rosa Sløyfe»-måneden, og i den forbindelse lagde Kreftforeningen denne videoen.
DB170109 Hun foreslår at lokale myndigheter tilbyr veiledning til hvor man kan skaffe seg slike tjenester, samt betale for tjenestene.
DB170109 * USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker.
DN170105 Oppstartsselskapet Feel vil vise frem et smart armbånd som i tillegg til å måle aktivitet også skal kunne måle brukerens følelsesmessige tilstand og gjennom en app tilby veiledning mot et mer balansert følelsesliv.
AP170105 Det er den slunkne lommeboken som trenger veiledning .
AP170104 Han ramser opp : bedre veiledning og oppfølging, bedre utstyr, nok plass i forelesningssalene og mer relevans i studiene.
AP170104 Han ramser opp : bedre veiledning og oppfølging, bedre utstyr, nok plass i forelesningssalene og mer relevans i studiene.
DB170103 Kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad viser til finanstilsynets nye veiledning om hvitevaskingsregler, der blir det slått fast at kravet til kundekontroll blant annet gjelder nettopp ved utstedelse av finansieringsbevis og inngåelse av låneataler, slik som svindleren i videoen over utnytter.
SA170101 I såfall måtte altså 170 elever lære nye versjoner av fem sanger utenat, i løpet av en dag, uten veiledning fra lærer.
AP161222 Hun tror på veiledning
AP161222 - Gjennom veiledning og støtte har jeg tillit til at folk kan oppdra barna på gode måter, uten å utøve psykisk og fysisk vold, sier Solveig Ude.
BT161214 Oftest er det hjelp i hjemmet i form av avlastning eller veiledning .
BT161214 Det er et paradoks at vi kan få veiledning i store mengder i å se barnas behov, i å møte disse behovene.
AP161214 Det finnes mange telefontjenester hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.
BT161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det karrieren tar slutt.
BT161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, i tillegg til støtte og veiledning i det karrieren tar slutt, sier Edvartsen.
AP161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det karrieren tar slutt.
AP161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, i tillegg til støtte og veiledning i det karrieren tar slutt, sier Edvartsen.
AP161203 Gode rutiner, opplæring og veiledning kan hjelpe og flere bør derfor ha dette på plass.
AP161203 Gode rutiner, opplæring og veiledning kan hjelpe og flere bør derfor ha dette på plass.
AP161108 Disse kvinnene stiller sin tid til disposisjon for mødre som trenger støtte og veiledning i ammeperioden.
FV161107 Spesielt når det skjer under veiledning fra fagpersonell er det hvertfall idioti.
SA161011 Elixia-instruktøren er glad for at hun kan gi råd og veiledning .
AP161011 Elixia-instruktøren er glad for at hun kan gi råd og veiledning .
BT160904 Der vil du få videre veiledning om hva du skal gjøre.
AP160818 - Her hviler det selvsagt også et stort ansvar på skolen i forhold til den veiledning og oppfølging som tilbys.
SA160721 Hittil i år har 35.468 nordmenn henvendt seg til Forbrukerrådet for råd og veiledning i forbrukerspørsmål.
BT160721 Hittil i år har 35.468 nordmenn henvendt seg til Forbrukerrådet for råd og veiledning i forbrukerspørsmål.
AP160721 Hittil i år har 35.468 nordmenn henvendt seg til Forbrukerrådet for råd og veiledning i forbrukerspørsmål.
SA160719 - Da kunne en ha gitt veiledning til de som skriver utleieannonser.
BT160719 - Da kunne en ha gitt veiledning til de som skriver utleieannonser.
AP160719 - Da kunne en ha gitt veiledning til de som skriver utleieannonser.
SA160717 - Med kyndig veiledning kan man blir god mye raskere enn ved selvlæring.
AP160717 - Med kyndig veiledning kan man blir god mye raskere enn ved selvlæring.
AP160626 Informasjon og veiledning
DB160623 Men det kan ha uheldige konsevenser hvis dette tar for stor plass, sammenlignet med veiledning som har en mer direkte nytteverdi for dem.
AP160615 Det handler først og fremst om obligatorisk veiledning som var den viktigste delen for programkomiteen.
BT160601 Fosterdiagnostikk etter fylte 38 år utføres etter veiledning om hva diagnostikken innebærer, og hvilke valg kvinnen kan måtte komme til å ta dersom hun gjennomfører testene.
AP160513 De vi hadde gitt råd og veiledning hadde ikke noen rolle.
AP160513 - Vi har vært tydelige på at vi kunne gi russerne råd og veiledning for å styrke antidopingarbeidet.
AP160511 sørge for at Arbeids- og velferdsetaten, i samarbeid med kommunene, skal komme tidligere inn med arbeidsmarkedsfaglig veiledning av deltakere i introduksjonsprogrammet og bistå i utvikling av individuell plan 34. videreutvikle og øke bruken av gratis nettbaserte opplæringsressurser 35. samle ansvar for generell godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT 36. gjennomgå godkjenningsordningene
SA160509 - Det handler om å finne en balanse, å gi god veiledning .
AP160509 - Det handler om å finne en balanse, å gi god veiledning .
AA160509 - Det handler om å finne en balanse, å gi god veiledning .
FV160501 Trening som virkemiddel ¶ 49-åringen jobber for at veiledning om trening skal tas i bruk av legen som virkemiddel.
BT160426 La dem som er profesjonelle på dette gi veiledning om hvordan.
AP160420 Det lønner seg alltid å ha siste versjon av nettleseren, sier Sandland, og opplyser at at NorSIS har lagt ut en egen veiledning til « slik sletter du Facebook viruset « 45to75 » fra Chrome ».
AP160419 Snarere fungerer det som en veiledning for hvordan antidopingorgansiasjoner bør vurdere de spesielle omstendighetene i den enkelte sak, sier Nichols ifølge tv-kanalen RT.
AP160419 Siden det er et nytt stoff så har WADA sagt at det er grunnlag til å gi ut veiledning til hva man bør ta hensyn til.
SA160418 Skolene med høyest mobbetall skal få først og mest hjelp.i ¶ Veiledning : En ny og lett tilgjengelig portal skal veiledebarn og foreldrei systemet, og hindre at tiden løper fordi man mangler informasjon.i ¶
AP160418 Ny portal med veiledning for barn og foreldre og ny telefon- og chattetjeneste for barn og unge som strever i mobbesaker og trenger voksne å snakke med.
FV160413 De kan også gi råd og veiledning ved behov.
AP160407 Det handler om å videreutvikle evnen til stadig å inkorporere menneskelig og samfunnsmessig erfaring i gudsbilder og gudstjenesteliv, i etisk veiledning og sosial praksis samt i kirkens egen styringsstruktur.
AP160323 - Manglende tilsyn og veiledning fra Statens side har skapt et usunt klima rundt sakene om vindkraftutbygging.
AP160319 Kvinner får varierende veiledning
AP160319 Ifølge abortlovens paragraf 2 skal fastlegene gi informasjon og veiledning om den hjelpen kvinnen kan få hvis hun ikke velger å avbryte svangerskapet.
AP160319 I dag er det sterkt varierende hvilken veiledning den gravide får i Norge.
AP160319 Her kan en rekke kvinner fortelle at de ikke har fått slik informasjon og veiledning , men at legen mer eller mindre fungerer som « ekspeditør ».
AP160319 Etter at kvinnen har fått bedre informasjon og veiledning enn i dag, mener vi at det vil være en fordel om kvinnen får en refleksjonstid før hun utfører aborten.
AP160319 Eksempelvis har Tyskland og Nederland obligatorisk veiledning og/eller refleksjonstid innarbeidet i sin nyere abortlovgivning, noe Norge ikke har i sin over 40 år gamle abortlov.
AP160317 I utgangspunktet er det fint med veiledning og gode råd, men det må være opp til kvinnen å bestemme hvor lang betenkningstid de trenger, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.
AP160316 - Dette handler om at kvinnen skal få bedre veiledning og kunne reflektere over informasjonen en dag eller to.
AP160315 ¶ Hver torsdag åpner Arkitektenes Hus døren for boligeiere som har meldt seg på til en halv time gratis veiledning .
AP160308 Raja nevner islamske nettsteder som ummah.com, islamqa.info og Peace Propagation Center ( PPC ) en organisasjon som driver islamsk misjonering og veiledning .
SA160305 Stortingsmeldingen gjelder kommunale fosterhjem, og inntrykket er at mer blir løftet over til en allerede anstrengt kommuneøkonomi, hvor det altså i større grad skal satses på at forsterkninger i fosterhjemmene gjennom styrket veiledning , oppfølging og annen tilrettelegging istedenfor ekstra økonomisk kompensasjon og frikjøp.
SA160305 Norsk Fosterhjemsforening seg undrende til at stortingsmeldingen foreslår at forsterkning av fosterhjemmene skal skje med økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging, heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp.
SA160303 Målet er at fosterforeldre skal få støtte slik at de klarer oppdraget, ved at forsterkning i større grad skal skje gjennom økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp.
FV160302 Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning .
SA160226 Likevel må en regne med at det kan ta litt tid før prevensjon og veiledning blir noe en kan få hos de fleste jordmødre og helsesøstre.
FV160226 Likevel må en regne med at det kan ta litt tid før prevensjon og veiledning blir noe en kan få hos de fleste jordmødre og helsesøstre.
AP160226 Likevel må en regne med at det kan ta litt tid før prevensjon og veiledning blir noe en kan få hos de fleste jordmødre og helsesøstre.
AP160222 I saker der det er aktuelt kan vi tilby noe veiledning til barnehage/skole.
AP160222 Foreldre/foresatte tilbys veiledning .
AP160219 - Jeg har er fascinert av den norske fjellheimen vinterstid, men man må ha en del kunnskap og trening for å legge ut på langtur uten kyndig veiledning .
AA160219 - Jeg har er fascinert av den norske fjellheimen vinterstid, men man må ha en del kunnskap og trening for å legge ut på langtur uten kyndig veiledning .
AP160214 Dette er nettbasert veiledning og materiell knyttet til både oppfølging av regelverk og praktisk arbeid med elevenes læringsmiljø.•Dronning Sonjas skolepris ( 2006-2015 ) - 3,4 millioner kroner.
AP160214 •Læringsmiljøprosjektet : Støtte og veiledning til skoler med vedvarende høye mobbetall : 20,3 millioner fra 2013 til 2015.
AP160208 Der kan engasjerte og dyktige elever lære og praktisere gjennom kyndig veiledning fra stolte lærere.
SA160202 Voksne damer som gang på gang ber om bistand, om veiledning , om hjelp til å sikre at vi tar de riktige beslutningene på vegne av våre mest sårbare barn og familier.
SA160202 Som nyansatt kan du godt be om veiledning , du kan be om opplæring og du kan be om assistanse i sakene dine.
SA160202 Det statlige barnevern har bygd ned tilbudet om veiledning til fosterhjem som holder på å sprekke.
SA160119 På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.
BT160119 På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.
AP160119 På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.
AP160119> På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.
AP160119> target="avis" href= På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.
AP160119> target="avis" href= target="avis" href= På Mattilsynet.no finner du en detaljert oversikt med veiledning til stell av ulike dyr.