SA171114 I løpet av året skal alle fylkene ha gjennomført kompetanseheving som skal gjøre veilederne tryggere og tydeliggjøre handlingsrommet deres, ifølge Axelsen.
DN171114 I løpet av året skal alle fylkene ha gjennomført kompetanseheving som skal gjøre veilederne tryggere og tydeliggjøre handlingsrommet deres, skriver økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i Nav i en epost.
DN171114 I løpet av året skal alle fylkene ha gjennomført kompetanseheving som skal gjøre veilederne tryggere og tydeliggjøre handlingsrommet deres, skriver økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i Nav i en epost.
DB170530 De nye veilederne skal gjøre det enkelt for dem som legger ut slike innlegg å vite hvordan de skal holde seg innenfor loven.
DB170327 En av veilederne innrømmet til og med at hun presset meg fordi hun selv ble presset av Nav, forteller hun.
DB170327 - Tilbudet var dårlig både fordi det var påtvunget, og fordi veilederne hadde null kompetanse til noe som helst.
AA170226 Vi ønsker at veilederne skal ha studiepoeng innenfor det de gjør, samt ha sosialpedagogisk kompetanse.
DB170216 Veilederne hevdet at de kunne være nyttige til « opplæringsformål ».
DB170215 Når han i etterkant har søkt om overgangsstønad, har det beklageligvis vært manglende kommunikasjon mellom veilederne internt i kontoret, og veilederen som behandlet overgangsstønaden har ikke hatt god nok oversikt over det lokale arbeidsmarkedet.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP160216 Offisielt må vi bruke en annen og nyere, som veilederne innrømmer er rotete og uklar, men obligatorisk fordi den er basert på ny forskning.
AP160216 I et fag som etikk viser samtlige av veilederne til en etikkbok vi i hemmelighet anbefales å bruke.