DA171213 Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er.
AP171212 Og om strekningen forbi Nesset i Follo, som ifølge boken kanskje var veiens mest problematiske strekning, før Nordbytunnelen åpnet i 1993.
DB171027 Forskning har imidlertid for lengst vist at mengden trafikanter på motorveien i rushtiden alltid vil øke til den når veiens maksimale kapasitet.
AA171008 Ved kontroll vil disse kunne bli bøtelagt både dersom de parkerer på veien, men også dersom de parkerer på veiens « oppbygging og konstruksjon ».
DB170802 Deretter krysset bilen veiens midtdeler og veltet.
DN170621 Ifølge undersøkelsen til NHTSA tråkket sjåføren ikke på bremsen før ulykken og bare to minutter før ulykken satte han cruisekontrollen på 74 miles i timen ( 119 km ) - som var over veiens fartsgrense på 65 miles i timen.
VG170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DN170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DB170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DA170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
AA170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
AA170612 nt de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
VG170413 Reklame eller annen innretning som er plassert på veiens eiendomsområde, og på eller nært trafikkskilt uten tillatelse, kan fjernes av Statens vegvesen uten varsel, sier han.
BT170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
AA170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
AA170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
DN170224 - Vi har alltid haltet, alltid vært byen ved veiens ende ¶
AP160825 Det ser imidlertid lovende ut for veiens fremtid.
AA160825 Det ser imidlertid lovende ut for veiens fremtid.
BT160420 Ved lang Haukelitunnel vil veiens høyeste punkt bli kun 860m, mens Rv7 går opp i over 1200m.
BT160208 Det blir også flittig brukt som argument av denne veiens tilhengere.
AP160202 Kun svært høy trafikantbetaling ( bompenger/veiprising ) i hele veiens levetid vil hindre økt trafikk, på veien og inn til Oslo.
SA160105 Alt man trenger for å føle veiens frihet ( ikke motorveier eller veier med fire felter ), er et syv timers kurs, forsikring og man er i gang.
FV160105 Alt man trenger for å føle veiens frihet ( ikke motorveier eller veier med fire felter ), er et syv timers kurs, forsikring og man er i gang.
BT160105 Alt man trenger for å føle veiens frihet ( ikke motorveier eller veier med fire felter ), er et syv timers kurs, forsikring og man er i gang.
AP160105 Alt man trenger for å føle veiens frihet ( ikke motorveier eller veier med fire felter ), er et syv timers kurs, forsikring og man er i gang.
AP160105 Alt man trenger for å føle veiens frihet ( ikke motorveier eller veier med fire felter ), er et syv timers kurs, forsikring og man er i gang.