DA171101 Administrasjonen vil også kreve en mulighetsstudie for å avklare om det lar seg gjøre før en eventuell Bekhuskaien-lokaliseringen vedtas .
DB171015 nnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide, og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet, og ikke noe som vedtas politisk.
VG171012 Lovendringen må gjennom tre avstemninger, to åpne og en hemmelig, samt endelig godkjennelse i Senatet innen den kan vedtas .
DB171010 FUB mener også at det bør vedtas en nasjonal bestemmelse på kostpenger, slik at alle barnehager kan etablere en god standard i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
DB171010 FUB mener det må vedtas en nasjonal minstestandard som innebærer at kostholdskompetansen styrkes, barnehagen tilbyr minst ett ernæringsriktig måltid pr. dag, Helsedirektoratets retningslinjer følges og at arbeidet med mat skjer i nær forståelse med hjemmene.
VG171007 Traktater kan vedtas .
DB171003 Lovforslaget må fremdeles vedtas i både Representantenes hus og i Senatet, men det er foreløpig uvisst når avstemningene vil finne sted.
DB171003 Lovforslaget må fremdeles vedtas i både Representantenes hus og i Senatet, men det er foreløpig uvisst når avstemningene vil finne sted.
DB170930 Dermed kan en slik regjering oppleve at flere forslag som er mer moderate enn hva Frp og Høyre alene ville fremmet, blir ytterligere frisert, før de eventuelt kan vedtas .
AA170928 Om kravet på minst 500 medlemmer vedtas , vil færre samfunn komme inn under tilskuddsordningen, og staten regner med å spare 98 millioner kroner årlig.
NL170927 Politikken skal vedtas på Stortinget, men før den tid skal den formes i møtet med folk og samfunn.
DA170927 Byrådet foreslår tilskuddet, og så skal det vedtas i bystyret.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Fakta : Vedtas før jul ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Budsjettet skal vedtas på bystyremøtet 13. desember.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Budsjettet skal vedtas av bystyret i desember.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Vedtas i desember ¶
AA170926 Før planen kan vedtas må vi vite hva tunnelen vil koste og hvordan den kan bygges gitt forutsetningene fra Vegdirektoratet, sier Lars Aksnes som er leder for kontaktutvalget i Miljøpakken.
AA170926 - For å realisere Byåstunnel-prosjektet må det vedtas en plan.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/jRGWe/Kreftsyke-John-McCain-trosser-Trump-og-redder-trolig-Obamacare-for-andre-gang Etter det må minst 60 senatorer stemme for om en reform skal vedtas .
AA170922 - Medlemskap i EØS vil bety at Storbritannia automatisk og fullt ut vil måtte innføre nye regler som vedtas i EU.
AA170922 Denne skal vedtas av stortingsgruppa.
DN170920 Renovasjonsutgiftene vedtas årlig, så prisene for innbyggerne er låst fram til 2018 hvor de nye budsjettene til renovasjonsselskapene blir behandlet i kommunestyrene.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/AeaaA/Renovasjonsselskap-frykter-hoyere-soppelavgifter-etter-Renonorden-konkurs Renovasjonsutgiftene vedtas årlig, så prisene for innbyggerne er låst frem til 2018 hvor de nye budsjettene til renovasjonsselskapene blir behandlet i kommunestyrene.
AA170918 Rådmannen har fremmet to alternative forslag ; 1 ) at planen vedtas slik den foreligger, eller 2 ) at « områderegulering for Overvik utsettes til byutredning med nullvekstmålet er ferdigstilt og nytt transportsystem for Trondheim øst er fastsatt », som er rådmannens anbefalte forslag.
NL170913 Forslag om endringer skal fremmes i en stortingsperiode, og kan først vedtas i neste.
AA170913 Den offisielle språkpolitikken i Norge vedtas av Stortinget.
DB170911 De neste fire åra skal tiltakene som skal « ta oss til Paris » utmeisles og vedtas .
AA170909 For at lover skal vedtas i USA må lovforslagene i begge kamre være likelydende.
AA170907 For at lover skal vedtas i USA, må lovforslagene i begge kamre være likelydende.
DA170905 Også er det ganske krevende å ha en settestatsråd når budsjettet skal legges fram og vedtas i Stortinget i løpet av høsten.
VG170904 Det høye norske tillitsnivået vedtas ikke på regjeringskonferanse.
NL170904 Er noe kriminelt bare fordi det vedtas av et representativt flertall ?
DB170904 Hvis Listhaug ønsker å fengsle alle som har fått avslag på sine asylsøknader til de er sendt ut av landet, må det vedtas en lov som gjør dette mulig.
DN170902 Støre seg for seg at endringene i arbeidsmiljøloven kan vedtas våren 2018.
DB170902 Han satser på at endringene i arbeidsmiljøloven kan vedtas våren 2018.
DA170902 Støre seg for seg at endringene i arbeidsmiljøloven kan vedtas våren 2018.
NL170830 På kort sikt må FrPs innstramningsforslag vedtas .
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wWKJ5/Dagens-kortinnlegg--torsdag-31-august Det er bra Slettholm er utålmodig, men byliv kan ikke vedtas i bystyret.
NL170828 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8.
DB170827 Dette vil selvfølgelig også gjelde dersom Regjeringens nye lovforslag vedtas , og selv om det bygges et nytt « barnevennlig » fengsel et steinkast unna Trandum.
DA170818 Regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober, det vedtas i desember.
AA170818 Regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober, det vedtas i desember.
NL170817 Spørsmål om tiltak vi mener må vedtas i neste stortingsperiode for å gjøre Norge hundre prosent fornybart innen 2040.
NL170811 På samme måte som partiet i tidligere årsmøter har gjort gode fiskeripolitiske vedtak, er det ingen av partiets ledere verken på kommuneplan eller fylkesplan som kjemper frem vedtakene på nasjonalt plan hvor fiskeripolitikken vedtas .
VG170808 Vedtaket blokkerer den opposisjons-kontrollerte nasjonalforsamlingen og andre myndighetsorganer fra å motarbeide lovene som vedtas av den regjeringsvennlige grunnlovsforsamlingen, skriver nyhetsbyrået AP.
NL170807 Eiendomsskatten, som er den eneste skatten som kan vedtas lokalt i en kommune, innbringer Tromsø kommune over 210 millioner kroner årlig.
DA170803 - Kulturen vedtas ikke, den skapes.
AA170803 Lovforslaget har allerede passert det franske senatet, men det er uenighet mellom de to kamrene om et lovvedlegg om bevilgninger som må vedtas separat siden det berører forholdet til grunnloven.
VG170801 juni 2008 : Kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas . 16. mai 2009 : Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contenst med « Fairytale ».
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/MVbzJ/Broen-i-Drammen-kan-bli-revet-for-a-slippe-toget-frem Det har vært litt frem og tilbake, men planprogrammet skal etter planen vedtas i september.
AA170729 Det kan sies mye om alle disse forhold, men det skal mye til for å se noen langsiktighet i det som vedtas som enkeltsaker.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2058/Utenriks/-et-farlig-spill-om-helsereformen Forvirringen som har oppstått kan føre til at det vedtas forslag som ingen egentlig vet hva inneholder.
SA170718 - Det vedtas av styret i desember og så endelig av Fotballtinget neste år.
DB170708 Men teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas .
DB170708 Men teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas .
AA170703 Den eneste forskjellen det er mellom de vedtak som gjøres på en riksdag og heri mitt lysthus er, at når det vedtas på riksdagen at hæren skal marsjere, så bryter den også virkelig opp.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html Vi kunne kanskje ha hatt en enda tydeligere dialog med IMDI om dette, men jeg mener det er et poeng at hele bystyret stiller seg bak den nye politikken vi nå foreslår, og som skal vedtas i september.
DA170630 Sentralt i dette er prosjektet Oslopakke 3, som administreres av Vegvesenet, men vedtas politisk.
VG170627 Om dette vedtas til høsten, betyr det slik prognosene ser ut nå mer pensjon i 2018 og 2019, men mindre i 2020.
DB170627 - Når senatorer forteller meg at de vil stemme ja, betyr det at vi har en veldig god sjanse til at det vedtas , sier republikaneren.
DA170621 Onsdag er det bystyremøte, hvor blant annet planene om « Bilfritt Byliv » skal vedtas .
DA170620 Siden både Frp, KrF og V, samt Ap, alle ønsker å styrke skolehelsetjenesten, vil forslaget med stor sannsynlighet vedtas i bystyremøtet tirsdag kveld.
DN170619 Macron lovet under valgkampen at han vil gjøre det lettere for bedrifter å si opp folk, i tillegg til at en større del av avtaleverket skal kunne vedtas lokalt i den enkelte bedrift, ikke sentralt.
DB170619 ( Dagbladet ) : Økte godtgjørelser for stortingsrepresentanter og statsråder var første punkt på en lang dagsorden på Stortinget torsdag, da godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen skulle vedtas .
AA170619 Om forelegget ikke vedtas , sendes dokumentet til tingretten.
AA170619 Daglig leder Lisbet Øyås ved Winsnes maskin & transport opplyser at verken bedriften eller den ansatte lederen har tatt stilling til om forelegget skal vedtas eller ikke.
DB170616 Dette må vedtas på et nasjonalt nivå, sier Tellevik Dahl.
DA170616 Men selv om Venstre, KrF, Høyre og Frp er enige, trenger de støtte for å få dette inn i revidert Oslobudsjett, som vedtas neste onsdag.
NL170614 Det spørsmålet - altså om kommunen skal og bør hjelpe folk i nød med husleia - må diskuteres på et prinsipielt nivå i hvert enkelt parti og legges fram som sak før neste økonomiplan skal vedtas mot slutten av året.
DA170614 Og nå er det bare en uke til budsjettet skal vedtas og bystyret kan ta sin ( nokså ) velfortjente sommerferie.
NL170612 Jeg registrerer at det overhode ikke argumenteres med fakta på noen punkt hvorfor reguleringsplanen bør vedtas , unntatt behovet for flere boliger i sentrum.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html For drøyt ti år tilbake var vei og bane noe man snakket høyt om, men nedprioriterte hver gang et nytt statsbudsjett skulle vedtas .
AP170612 For drøyt ti år tilbake var vei og bane noe man snakket høyt om, men nedprioriterte hver gang et nytt statsbudsjett skulle vedtas .
AP170612 For drøyt ti år tilbake var vei og bane noe man snakket høyt om, men nedprioriterte hver gang et nytt statsbudsjett skulle vedtas .
AA170612 Det skjedde blant annet da grenselinjen mellom Montenegro og Kosovo skulle vedtas , en avtale som partiet mener betyr at Kosovo gir fra seg territorium, men som er nødvendig for at landets innbyggere skal kunne reise til EU-land uten visum.
VG170609 Flere dager før budsjettet skulle vedtas , visste nemlig administrasjonen og presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk på minst 107 millioner kroner i byggeprosjektet.
DA170609 Og den avklaringa, den kommer vi til å få før revidert Oslo-budsjett skal vedtas 21. juni. | - Slett gjelda !
SA170608 Saksgang : Tvangsbruk skal vedtas av faglig ansvarlig overlege eller psykologspesialist.
DN170608 Berit Svendsen, direktør for Telenor Norge, ser for seg at kostnadene til utbygging av fiberbredbånd kan kuttes med en fjerdedel om de nye gravereglene vedtas .
AA170608 Loven må også vedtas i Senatet før Trump kan sette sin signatur på den.
AA170608 Dermed ligger det an til at reformen vedtas med bare en stemmes overvekt.
AA170608 Dermed ligger det an til at reformen vedtas med bare en stemmes overvekt.
NL170607 Administrasjonen velger likevel å foreslå at planforslaget vedtas .
NL170607 " Hvorfor velger administrasjonen foreslå at dette vedtas med alle de negative konsekvenser de selv skriver at utbyggingen vil medføre ?
BT170607 Vi krever ikke at kommunen er enig med oss, men vi krever at reelle konsekvenser for barna og deres familier blir synliggjorte før endelig trasé vedtas .
AP170607 I dag vedtas trolig den største region- og kommunereformen på 50 år - med én stemmes overvekt.
VG170606 NTP skal vedtas i Stortinget mandag 19. juni.
NL170606 I kjølvannet av regionreformen som snart vedtas på Stortinget : Hvordan vil det gå med fordelingen av makt og administrative oppgaver ?
AP170606 - Vår klare intensjon er at NTP som vil vedtas også vil holde vedlikeholdet i sjakk, og bidra til å redusere det noe.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/politikk/En-ny-og-mer-liberal-alkohollov-i-Finland-kan-sette-det-norske-Vinmonopolet-i-fare-622268b.html Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske forslaget vedtas som det er nå.
AP170602 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske forslaget vedtas som det er nå.
AA170602 Leder Stig Klomsten i kollektivtrafikkomiteen sier at innstillingen skal endelig vedtas i fylkestinget, og at rådmannen nå skal i dialog med atb for å bringe på det rene hva ordningen vil koste.
AA170602 Til Aftenposten sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske lovforslaget vedtas .
SA170601 Omfattende endringer på Stortinget vedtas før sommeren.
DA170601vedtas den.
DA170601 Hvorfor : Klimaloven vedtas i morgen.
NL170526 mai skal det vedtas i kommunestyret om avtalen vi har om Fritt brukervalg i hjemmetjenesten skal opphøre.
BT170525 SPDs valgprogram skal endelig vedtas om en måneds tid, men inntil videre kunne sosialdemokratene tirsdag feire det nye valgprogrammet.
VG170523 Til denne planen har Oslo kommune og Ap/SV/MDG-byrådet levert innsigelse, slik at reguleringsplanen må vedtas endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge prosjektleder for E18 Vestregionen i Statens vegvesen, Grete Tvedt.
NL170523 Det andre vilkåret åpner opp for at det kan vedtas en regel om at nær tilknytning til kulturen - for eksempel til reindriften - kan bli et kriterium i stedet for eller i tillegg til språk.
DN170523 Det betyr at Trumps budsjettforslag slik det ser ut i dag aldri blir vedtatt, og at endringene sannsynligvis kommer til å bli betydelige før et endelig budsjett vedtas .
DA170523 Han mener deretter Stortinget skal få oppgjøret tilbake igjen for behandling, og at det vedtas av det nye Stortinget til høsten og trer i kraft i 2018 på vanlig måte.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Men selv om prosjektet vedtas på Stortinget, skal det flere runder til med behandling før det er endelig klart hvordan veien vil bli.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html - Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.
AP170523 Men selv om prosjektet vedtas på Stortinget, skal det flere runder til med behandling før det er endelig klart hvordan veien vil bli.
AP170523 - Hovedregelen bør være at statens tilbud vedtas av Stortinget, men det er nok litt valgkamp i denne saken også, sier Foss til Aftenposten.
SA170522 Nå frykter UP-sjef Runar Karlsen færre kontroller på veiene hvis forslaget vedtas .
BT170522 Nå frykter UP-sjef Runar Karlsen færre kontroller på veiene hvis forslaget vedtas .
AP170522 Byrådets forslag til revidert kommunebudsjett for hovedstaden skal vedtas av bystyret før sommerferien.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Du-vet-du-er-pa-MDG-landsmote-nar-621495b.html - Eivind Trædal ( @eivindtraedal ) May 19, 2017 ¶ 7.... det vedtas partiprogram med eget avsnitt om bevaring av ålegressenger. 8.... det serveres « marinated, pulled vegan » i buffeten. 9.... damen på bakerste rad i salen blåser såpebobler. 10.... det er frittgående dyr ( et par hunder ) i foajeen.
AP170521 - Eivind Trædal ( @eivindtraedal ) May 19, 2017 ¶ 7.... det vedtas partiprogram med eget avsnitt om bevaring av ålegressenger. 8.... det serveres « marinated, pulled vegan » i buffeten. 9.... damen på bakerste rad i salen blåser såpebobler. 10.... det er frittgående dyr ( et par hunder ) i foajeen.
AP170517 Det er Representantenes hus som tar beslutningen om å stille en president for riksrett, og forslaget må godkjennes av et rent flertall for å vedtas .
BT170515 Ordningen må inneholde både muligheter til avgjøre saker i bydelene og muligheter til å påvirke saker som skal vedtas sentralt, enten av byrådet eller bystyret.
DA170514 - Det er helt uforståelig at Odda ikke skal få vite hva dette egentlig betyr før dette vedtas .
DA170513 Så skal det etter planen vedtas i bystyret og i Akershus til høsten.
VG170512 En grunnlovsendring må vedtas to ganger før den blir gyldig, og det må ha vært et stortingsvalg imellom de to behandlingene.
FV170512 Vedtas denne av Stortinget før sommeren, vil ny vei helt til Mandal sentrum stå klart senest 2022.
DN170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas , skriver hun videre.
DB170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas , skriver hun videre.
DA170512 - Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas , skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland på Facebook fredag ettermiddag.
AA170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas , skriver hun videre.
SA170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
FV170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
DN170511 En talsmann for partiet nektet onsdag kveld å kommentere dokumentet, som skulle diskuteres og eventuelt vedtas torsdag.
DB170511 Revidert nasjonalbudsjett må vedtas i Stortinget akkurat som det ordinære statsbudsjettet.
DB170511 Pengene må vedtas av Stortinget når revidert nasjonalbudsjett behandles i juni for at tiltakene skal komme på plass.
BT170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
AP170511https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Hele-idretts-Norge-snakker-om-regningene---na-skal-de-stemmes-over-235397b.html Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
AP170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
DN170510 Målet er at det skal kunne vedtas neste vår.
DA170510 Målet er at det skal kunne vedtas neste vår.
VG170509 « Tillit kan ikke vedtas , den må fortjenes », skriver Elden.
VG170508 Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q.
DN170508 Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q.
DB170505 I innstillingen til programmet som skal vedtas denne helga står det at partiet er for EØS-avtalen, men at deler av den bør reforhandles.
SA170504 Trumps forslag til ny helsereform går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
DB170504 Lovforslaget som nå er stemt over - og vedtatt - i Representantens hus, må også vedtas i Senatet.
DB170504 Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen lover knallhard kamp for EØS-avtalen helt til kongressens siste dag, da handlingsprogrammet vedtas .
DA170504 Trumps forslag går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
BT170504 Trumps forslag til ny helsereform går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
AP170504 Flertallet i landsstyret ønsker ikke at denne uttalelsen skal vedtas .
AA170504 Etter flertall i Representantenes hus går forslaget nå videre til Senatet for avstemning, der det også må vedtas for å bli gjeldende.
AA170504 Etter flertall i Representantenes hus går forslaget nå videre til Senatet for avstemning, der det også må vedtas for å bli gjeldende.
AA170504 Loven må også vedtas i Senatet, men reformens støttespillere medgir at det der kan bli vanskeligere å få den gjennom, fordi man vil være avhengig av støtte Demokratene.
DB170502 Han understreker imidlertid at det da er snakk om framtidige kommunesammenslåinger - og ikke reformen som skal vedtas nå til sommeren.
DN170501 I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet.
DA170501 I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet.
VG170429 Dette skal etter planen vedtas innen 22. mai.
AP170429https://www.aftenposten.no/osloby/Fem-ting-du-bor-vite-om-kommuneplanen-i-Oslo-620179b.html Den skal ut på høring før den vedtas .
AP170429 Den skal ut på høring før den vedtas .
DB170428 En eventuell innstilling til endringer skal først vedtas av Forbundsstyret som igjen legger dette frem for tinget i 2018.
DA170428 * Ordet styrke står oppført 221 ganger, og ordet øke er oppført over 150 ganger i KrFs forslag til partiprogram, som vedtas i Trondheim denne helgen.
AA170428 Kritiske røster mener imidlertid at Norge burde ha kjempet for å bli spesifikt nevnt i retningslinjene som skal vedtas av EU-toppene på lørdag.
VG170427 Konsensus og kompromiss er vel og bra, iallfall når politiske beslutninger av høy kompleksitet skal vedtas .
DN170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas , lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DB170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas , lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
DA170427 Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas , lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt.
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/Opposisjonen-kritiserer-Oslo-byradets-nye-planer--Vi-er-skuffet-over-at-de-angriper-smahusomrader-620038b.html Den skal ut på høring før den vedtas .
AP170427 Den skal ut på høring før den vedtas .
VG170426 I går presenterte partiledelsen endringsforslag til partiets program, som skal vedtas på landsmøtet i Trondheim i helgen.
DN170426 EUs forhandlingsposisjon er i ferd med å hardne før toppmøtet der retningslinjene for de kommende forhandlingene med Storbritannia skal vedtas .
DN170424 Kongressen må vedta å forlenge statens lånefasiliteter, og dette må vedtas innen lørdag.
DB170423 Ifølge EØS-avtalen skal EU-direktiver som skal gjelde som norsk lov, vedtas av Stortinget.
AP170422 Denne frivillighetslinjen har vært rådende helt frem til Høyre/Frp-regjeringens kommunereform vedtas av Stortinget 8. juni i år.
AP170422 juni vedtas kommunereformen på Stortinget.
VG170421 Jeg ser for meg at vi får en rapport i samme form som de fagmilitære rådene som forsvarssjefen legger fram før langtidsplanene vedtas , sier Aspaker til VG.
DN170420 I forslaget til partiprogrammet som skal vedtas på helgens landsmøte står det at « veksten i offentlig sektor skal skje i produksjonen av tjenester, ikke i statsbyråkratiet » og at « byråkratiserende reformer skal stanses eller avvikles », skriver Bergens Tidende.
BT170420 Politikken for de neste fire årene skal vedtas .
DB170419 - Da vi la fram proposisjonen sa vi at vi måtte fortsette dialogen med Venstre dersom lovendringen skulle vedtas .
DA170418 - Når klimaloven skal vedtas av Stortinget nå i vår, må politikerne sørge for at den inneholder en tydelig forpliktelse til å utarbeide en handlingsplan for hvordan utslippene skal reduseres i Norge framover, mener hun.
AA170418 I utkastet til nytt partiprogram som skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag, skriver programkomiteen at Arbeiderpartiet vil « åpne for assistert befruktning for enslige ».
AA170418 Når Miljøpakkens trinn 3 skal vedtas er det på tide å sørge for et bompengesystem som er mer rettferdig enn i dag, både for de som bor i Trondheim og for de som pendler fra nabokommunene. | 45 påskeoppdrag for Røde Kors i Trøndelag ¶
DB170411 Ingen reformer kan vedtas uten flertall.
DB170411 Det er mange som har skylda når en reform skal vedtas .
DB170410 I stedet vedtas bompengeprosjekt på bompengeprosjekt, uten at man ser helheten.
VG170408 Signalanlegget skal vedtas av bystyret nå i år.
DA170408 Vi skal i større grad enn regjeringen har evnet, ivareta skapernes rettigheter, sier Grande, som jobber for at loven skal vedtas i Stortinget før sommerferien.
DB170407 Trump tar jo også feil når han skriver at det må vedtas av Kongressen, for en president har myndighet til angrep uten denne støtten.
VG170405 Dette er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling og må vedtas i Stortinget før de kan gjennomføres.
VG170405 Prosjektene er å regne som forslag, og må vedtas i Stortinget før de blir realiteter.
VG170405 Det må altså bevilges penger i hvert av de tolv statsbudsjettene, som igjen må vedtas i Stortinget.
SA170405 En slik endring må trolig vedtas av et idrettsting.
DB170405 Det er imidlertid et større prinsipielt problem at statsborgerloven - dersom forslaget vedtas - legger til grunn et forhold som den egentlig forbyr, ettersom dobbelt statsborgerskap prinsipielt ikke tillates i Norge.
DB170405 Dersom forslaget om tap av statsborgerskap vedtas og Regjeringen ikke samtidig formelt aksepterer dobbelt statsborgerskap, slik de øvrige nordiske og de fleste andre europeiske land, kommer Norge dessuten i en internasjonal særstilling ; alle land med lignende bestemmelser aksepterer dobbelt statsborgerskap. 2.
DB170405 Det er imidlertid et større prinsipielt problem at statsborgerloven - dersom forslaget vedtas - legger til grunn et forhold som den egentlig forbyr, ettersom dobbelt statsborgerskap prinsipielt ikke tillates i Norge.
DB170405 Dersom forslaget om tap av statsborgerskap vedtas og regjeringen ikke samtidig formelt aksepterer dobbelt statsborgerskap, slik de øvrige nordiske og de fleste andre europeiske land, kommer Norge dessuten i en internasjonal særstilling ; alle land med liknende bestemmelser aksepterer dobbelt statsborgerskap.
DA170405 Arbeiderpartiet i Rogaland og Nord-Trøndelag, er to av lokallagene som har levert inn endringsforslag til Aps partiprogram, som skal vedtas på landsmøtet.
AP170405 En slik endring må trolig vedtas av et idrettsting.
DA170404 - Hvis det vedtas lover i autonome regioner der spenningen er så høy, er det hundre prosent sikkert at ordren kommer fra Beijing, sier Kina-forskeren.
DB170401 Departementets vurdering er at tap av statsborgerskap kan vedtas administrativt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DA170401 - De skal vedtas på landsmøtet, men det er klart at fire saker alltid vil være der for Venstre : bredden i miljøpolitikken, styrking av utdanning og forskning, forsvare gründere og nyskapere og bekjempe fattigdom, samt stå ved internasjonale avtaler, sier han.
DN170331 Han sier også at en avtale om dette bør kunne vedtas under NATO-toppmøtet i mai, der også president Donald Trump vil være til stede.
DB170331 Han sier også at en avtale om dette bør kunne vedtas under NATO-toppmøtet i mai, der også president Donald Trump vil være til stede.
DA170331 Samtidig har erfaringer vist at tallgrunnlaget som vedtas av Stortinget i forsvarets langtidsplaner på ingen måte gir noen garanti for at det følges opp med tilstrekkelige bevilgninger i planperioden.
AA170331 Hun påpekte at det er få partier som snakker om denne problemstillingen siden den ikke bare kan vedtas .
DB170330 Norske politikere må ha samme ambisjon for den norske klimaloven, som også skal vedtas senere i vår.
DA170330 - Dersom regjeringens forslag vedtas i sin nåværende form, mister familiene denne retten, påpeker Lysbakken.
AA170330 | Fredag vedtas anmeldelse i Kystad-saken ¶
AP170329 Regionreformen skal vedtas formelt av Stortinget før sommeren.
AP170329 Deretter er det opp til det neste Stortinget å bestemme om forslaget skal vedtas .
VG170328 Torsdag vil den britiske regjeringen følge opp med en hvitbok om lovene som må vedtas for å vikle Storbritannia ut av EU rent juridisk.
DN170328 Det bør vedtas .
DA170328 Her skal et nytt partiprogram skal vedtas .
DA170328 - Riksrevisjonen fører tilsyn med at regjeringen gjennomfører den politikken som vedtas av Stortinget.
DN170326 Jeg tror ikke Storbritannia vil være i stand til å godta en situasjon som den Norge er i, der man må godta EUs regler uten å ha stemmerett når disse vedtas , og der man må godta fri flyt av mennesker over grensene, sier Booth til NTB.
AA170326 Forut for landsmøtet pågikk det en debatt i partiet rundt spørsmålet om det skulle vedtas et forbud mot heldekkende plagg.
DB170325 Men Polens nasjonalistiske regjering fikk fjernet alle ord om dette fra den slutterklæringa som skal vedtas i Roma, av frykt for å komme i bakleksa.
AA170325 Mens partiets motstandere har forsøkt å tegne et bilde av Senterpartiet som et parti som er mot forandring og reformer, mener Ola Borten Moe at det nye arbeidsprogrammet - som skal vedtas på landsmøtet i Trondheim denne helga - tvert om er et program som skal forandre Norge.
DN170324 - Hva blir konsekvensen dersom forslaget vedtas ?
AP170324 Nettstedet Politico beskriver hvordan deklarasjonen som skal vedtas i Roma, er blitt vannet ut i forhandlingene mellom landene.
AP170324 I tillegg vil Opec-kuttene i større grad føre til lavere importtall, sier Kjus, som peker på at det tar tid fra kutt vedtas til det blir mindre olje i markedet.
AA170324 Til sammen 306 delegater er samlet på Lerkendal i Trondheim fra fredag til søndag, hvor det skal vedtas nytt partiprogram.
DA170323 Fylkeslag kan spille inn sine endringsforslag til sentralstyret i partiet, som til slutt innstiller til landsmøtet hvilke forslag som bør avvises eller vedtas .
AP170323 Scott Applewhite / AP / NTB scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas .
AP170323 Scott Applewhite / AP / NTB scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas .
AP170322 Scott Applewhite / AP / NTB Scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas .
DA170321 Et endelig utkast til avtale om samarbeid skal vedtas av SVs landsstyre.
AA170321 Stoltenberg har gjentatte ganger manet NATO-landene til å ruste opp og etterleve vedtaket fra Wales-toppmøtet, men forsvarsbudsjettene som vedtas , tyder ikke på at dette vil skje med det første.
AA170321 Dette mandatet må vedtas av medlemslandene. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
SA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
DN170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme. 1.000 milliarder kroner ¶
BT170320 Dette mandatet må vedtas av medlemslandene.
AP170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
AA170320 Dette mandatet må vedtas av medlemslandene.
AA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
VG170317 Der skal partiets program for neste stortingsperiode vedtas .
AA170316 Bystyret skal behandle søknaden til Olsø, og han søker perm « fra det bystyremøtet hvor disse nye reglene vedtas ».
SA170314 Forslaget vedtas . 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
SA170314 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
AP170314 Forslaget vedtas . 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
AP170314 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
AP170314 Forslaget vedtas . 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
AP170314 19.32 : Valgkomiteens innstilling vedtas enstemming.
DN170312 Ambisjonen er at forslaget skal vedtas i løpet av våren, sier Haug.
AA170311 Stortingsrepresentant Elin Agdestein fra Nord-Trøndelag og delegasjonsleder Anders Kiær er tilfreds med kompromisset rundt forsvarsbevilgningene som trolig vedtas på landsmøtet søndag.
VG170310 april, skal avgjøre om forslag til endringer i grunnloven skal vedtas .
DN170310 Hvis forslaget om å redusere lengden på skiftene i offshorebransjen vedtas av Stortinget, vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene, skriver Upstream fredag.
DN170310 Hvis den aktuelle endringen, som vil redusere lengden på arbeidsskiftene offshore, vedtas av Stortinget vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene.
DB170310 - PENGENE BRUKT OPP : - Det store spørsmålet er hvordan de skal finansiere dette når budsjettet skal vedtas .
DB170310 - Det store spørsmålet er hvordan de skal finansiere dette når budsjettet skal vedtas .
AA170310 - Det store spørsmålet er hvordan de skal finansiere dette når budsjettet skal vedtas .
VG170309 Det er en mengde tiltak som må vedtas , og det gjør regjeringen.
SA170309 April 2016 : Reguleringsplanen for nasjonalt minnested på Sørbråten vedtas av Regjeringen.
AP170309 Redaksjonskomiteen skal gi en anbefaling til landsmøtet om hvilke innsendte forslag som skal vedtas og forkastes.
AA170309 Manifestet skal formelt vedtas under en partikonferanse i Köln i april.
DA170307 « Hvis det er et ønske om en slik evaluering, må det vedtas av Stortinget », skrev statssekretær Marit Berger Røsland i en e-post til Dagsavisen.
VG170301 Han sier deres klare krav når det gjelder Nordland 6 formelt skal vedtas av landsmøtet senere i vår, men han regner ikke med å få problemer med sitt budskap formidlet med en Nordlands trompet i dag.
DA170301 Dette er også foreslått i utkastet til Aps nye partiprogram, som vedtas på landsmøtet til våren.
AA170301 Den endelige stortingsvalgslista til Sør-Trøndelag Høyre vedtas på partiets nominasjonsmøte i Trondheim lørdag 4. mars.
AA170301 I førende dokumenter som vedtas av byens politikere blir byråkratiets konsekvens motsatt.
DB170228 Vedtas en lovendring slik at alle saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap behandles i nemndsmøte i UNE.
DB170228 Vedtas en klargjøring i statsborgerloven om at domstolene fullt ut skal prøve om vilkårene for å tilbakekalle statsborgerskap er til stede, og om tilbakekall er uforholdsmessig.
DA170222 Bård Hoksrud, som er med i Frps programkomité, vil ha nasjonalt eldreombud inn i partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i mai.
AP170222 - Men vil Ap da forsøke å påvirke reformen ved å gå inn i forhandlinger med Høyre, Frp, Venstre og KrF og forbedre resultatet før det vedtas i Stortinget ?
AA170222 Tiltakene må vedtas av nasjonalforsamlingen før de kan tre i kraft.
FV170221 Om forslaget vedtas , må nyfødte barn som er født før uke 28 flyttes fra Kristiansand til Oslo.
VG170220 Jeg tipper at vi vil si ja til det, men det må vedtas i kommunestyret, sier Odd.
VG170220 - Hvis det vedtas at vi tvangssammenslås må vi behandle de mulighetene som er.
VG170217 Derfor er det veldig bra om kommunene allerede gjør det i de lokale reglene som skal vedtas før sommeren, svarer helseministeren.
DA170217 De vil ha dette inn som et eget punkt i partiprogrammet, som skal vedtas på landsmøtet i mai.
DA170217 Hvis det er et ønske om en slik evaluering, må det vedtas av Stortinget, skriver statssekretær Marit Berger Røsland i en e-post til Dagsavisen.
AA170217 Nå sier Brende at dersom det er ønske om å evaluere Libya, må det vedtas av Stortinget, skriver Dagsavisen.
DB170216 Vi må anvende samarbeidskraften vår enda mer i Norge, for å få politikerne til å vedta det som vedtas må for å skaffe de 100.000 klimajobbene.
DB170214 Spørsmålet er hvor mange og hvor lenge folk orker å kjempe, fordi, med mindre de styrter regimet, så må de endringene som de krever, vedtas i Deputertkongressen.
DB170213 ( Dagbladet ) : Frps programkomité gjør nå siste finpuss på programmet som skal vedtas på partiets landsmøte i april.
SA170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
DB170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
AP170211 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
DB170209 Parolene for toget i Oslo vedtas på et parolemøte torsdag ettermiddag.
AP170209 Det sendes ut på høring i april og skal vedtas i bystyret i løpet av høsten.
DB170208 Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.
BT170208 Vedtas det der sendes det tilbake til Underhuset.
SA170207 Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
FV170207 Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
BT170207 Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
BT170207 Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
AP170207 Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
AA170207 Reguleringsplanen skal vedtas i bystyret vinteren 2017, og det bør ikke være noe i veien for at byggestarten kan skje kort tid etter det.
BT170201 Det er fjerde gang på knapt to uker at det vedtas boligbygging i okkuperte områder.
AP170201 Det er fjerde gang på knapt to uker at det vedtas boligbygging i palestinske områder som er okkupert av Israel.
BT170131 Mye av innenrikspolitikken må vedtas av Kongressen.
AP170131 Endringer i USAs grunnlov må vedtas med to tredjedels flertall i Kongressen og deretter godkjennes i minst 38 av de 50 delstatene.
AP170131 Endringer i USAs grunnlov må vedtas med to tredjedels flertall i Kongressen og deretter godkjennes i minst 38 av de 50 delstatene.
DB170129 At slike endringer tilsynelatende vedtas på bakgrunn av et enkelt medieoppslag, er lite tillitvekkende.
DN170128 Ett av kravene, som skal endelig vedtas på SVs landsmøte til våren, handler om « profittfri velferd ».
AP170127 Programmer og uttalelser skal vedtas .
DN170126 beredskap : « Støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn bør i større grad være dimensjonerende for enkelte av Forsvarets strukturer og kapasiteter, for eksempel heimevernet, spesialstyrkene, helikopterkapasiteten og cyberforsvaret », heter det i forslaget til program, som skal vedtas på partiets landsmøte i slutten av april.
DN170126 Frp jobber med nytt handlingsprogram for de neste fire årene, som skal vedtas på partiets landsmøte til våren.
AP170126 beredskap : « Støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn bør i større grad være dimensjonerende for enkelte av Forsvarets strukturer og kapasiteter, for eksempel heimevernet, spesialstyrkene, helikopterkapasiteten og cyberforsvaret », heter det i forslaget til program, som skal vedtas på partiets landsmøte i slutten av april.
DN170125https://www.dn.no/nyheter/2017/01/25/1916/Politikk/-dette-ma-vaere-det-eneste-omradet-arbeiderpartiet-og-jonas-gahr-store-ikke-vingler DN omtalte onsdag Ap-ledelsens forslag til ny skattepolitikk som skal vedtas på partiets landsmøte senere i år.
DN170125 DN omtalte onsdag Ap-ledelsens forslag til ny skattepolitikk som skal vedtas på partiets landsmøte senere i år.
DB170125 Svendsrud presiserer at dette så langt kun er et forslag fra programkomiteen og ikke kan regnes som offisiell Frp-politikk før det eventuelt vedtas på landsmøtet.
AP170124 | Læreryrkets status kan ikke vedtas Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
BT170122 Forslaget ble vedtatt med tre firedels flertall, og i år skal selve liturgien vedtas .
BT170120 Til våren skal partienes stortingsvalgprogrammer vedtas .
DN170119 Det nye programmet skal vedtas på landsmøtet i april.
BT170119 Det nye programmet skal vedtas på landsmøtet i april.
AP170116 Republikanerne benyttet seg av spesielle budsjettregler som innebærer at resolusjonen kan vedtas med simpelt flertall og ikke en supermajoritet på 60.
AP170116 Republikanerne benyttet seg av spesielle budsjettregler som innebærer at resolusjonen kan vedtas med simpelt flertall og ikke en supermajoritet på 60.
AP170115 Kostnadene er selvsagt en av faktorene som blir diskutert frem mot landsmøtet hvor endelig program skal vedtas , opplyser Hansson.
DB170110 Planen ble i dag avgitt av Oslo-byrådet, og skal senere vedtas endelig av bystyret.
AP170109 - Det er ikke unaturlig om uenigheten som kom frem i nominasjonskomiteen også kommer til syne på nominasjonsmøtet hvor listen skal endelig vedtas , sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.
AP170109 februar hvor listen skal endelig vedtas ?
DN170106 Personer i den påtroppende presidentens overgangsteam og Republikanere i Kongressen ser på muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen, sa tjenestemenn torsdag.
DN170106 Personer i Trumps overgangsteam og republikanere i Kongressen ser på muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen, sier tjenestemenn torsdag.
AP161205https://www.aftenposten.no/verden/Populistene-er-de-store-vinnerne-i-Italias-folkeavstemning-Na-er-de-sterkere-enn-noensinne-610452b.html Noe av det første en ny regjering må gjøre, er å utarbeide en ny valgordning som må vedtas før neste parlamentsvalg som senest må holdes i 2018.
AP161110 Dette må vedtas av Kongressen og den nye loven signeres av ham.
AP161101https://www.aftenposten.no/osloby/SV-foreslar-midlertidig-flerbrukshall-pa-Toyen-607910b.html En snau måned etter at det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt første Oslo-budsjett, kommer gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll ( SV ) i bystyret nå med et nytt forslag før budsjettet skal vedtas : ¶
AP161028 Fakta : Slik vedtas fremtidens forsvar - trinn for trinn ¶
BT160830 Siden strømming av fotballkamper åpenbart fører til økonomisk tap for Viasat, TV 2 og Cmore, vil bruken av disse sidene bli ulovlig om den nye loven vedtas .
BT160823 Hovedregelen er at det ikke skal vedtas forbud mot mat i barnehager og skoler, men i noen tilfeller kan det være reelt.
AP160810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-om-integreringsforslag--Dette-er-a-sla-inn-apne-dorer-601850b.html - Det er ikke selvsagt at alle punktene i rapporten vedtas på alle partienes landsmøter, men en del vil det nok bli bred enighet om, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ), som har ledet utvalget.
AP160727https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringens-nye-veiselskap-lover-raskere-og-billigere-veier--men-med-lavere-standard-600680b.html Endelig plan skal vedtas i Stortinget våren 2017.
AP160428 Forslag kan fremsettes i inneværende periode, men tidligst vedtas i neste : 2017 - 2021. 6.
AP160416https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Dyreglade-Venstre-vil-frata-Hoyre-velgerne-bade-gaselever-og-pels-53457b.html Det er overskriften på en av syv uttalelser som skal vedtas på Venstres landsmøte søndag.
AP160330https://www.aftenposten.no/osloby/Slik-skal-Oslo-fa-plass-til-1-million-innbyggere-55219b.html Og vi har satt i gang et arbeid for å se på hva som skal til for at det skal gå kortere tid fra reguleringsplanen vedtas til boligen er ute i markedet, sier hun.
AP160330 Og vi har satt i gang et arbeid for å se på hva som skal til for at det skal gå kortere tid fra reguleringsplanen vedtas til boligen er ute i markedet, sier hun.
AP160305https://www.aftenposten.no/osloby/Villastrok-kan-bli-til-blokker---men-det-fikk-ikke-politikerne-med-seg-14807b.html - Ja, men den skal rullere, og den skal vedtas på nytt om fire år.
SA160222 I tillegg til at ny president skal velges i Zürich, skal også reformen som skal forbedre FIFA, vedtas på kongressen.
SA160222 I tillegg til at ny president skal velges i Zürich, skal også reformen som skal forbedre FIFA, vedtas på kongressen.
AP160222 I tillegg til at ny president skal velges i Zürich, skal også reformen som skal forbedre FIFA, vedtas på kongressen.
AP160222 I tillegg til at ny president skal velges i Zürich, skal også reformen som skal forbedre FIFA, vedtas på kongressen.
AP160218 Russlands utenriksminister Gennadij Gatilov sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax at en flyforbudssone ikke kan opprettes uten at syriske myndigheter tillater det og heller ikke dersom det ikke vedtas i FNs sikkerhetsråd.
DA160203 Valgkomiteens innstilling legges fram i dag og den skal vedtas på Høyres landsmøte i april.
AP160129 Dersom Kirkemøtet 2016 går inn for at Den norske kirke skal utarbeide en tilleggsliturgi for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede, kan en slik liturgi vedtas allerede i januar 2017, heter det i pressemeldingen.
BT160113 Arbeidet forverret tallene i statistikken, nettopp fordi saksbehandlingen på gamle planer først telles når planene vedtas .