VG171003 * I vedtaket står det blant annet skrevet at : « Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid.
VG171003 september i år varslet Mattilsynet vedtak om tvangsmulkt på vedtaket fra hendelsen i april.
AA171003 « Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket . » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling. » 31 kommuner ble til ni ¶
AA171003 Leka har allerede søkt om å få omgjort vedtaket .
NL171002 » I intervjuet viser Karlstrøm til at « vi er så spesiell » som særlig begrunnelse for engasjementet og til at stortingsvedtaket er gjort « på et bakrom », i tillegg til at prosessen har gått for fort og uten tilstrekkelig informasjon, slik « mange finnmarkinger » faktisk ikke har vært « klar over vedtaket ».
AP171001 Sentralmyndighetene i Madrid sier folkeavstemningen er ulovlig, og også denne gangen stanser grunnlovsdomstolen vedtaket . * 11. september : Opp mot 1 million mennesker deltar i en demonstrasjon i Barcelona til støtte for katalansk selvstendighet. * 1. oktober 2017 : Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi
AP171001 Vedtaket blir kort tid etter opphevet av den spanske grunnlovsdomstolen. * 6. september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober.
DB170929 Vedtaket er fattet av det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune.
DA170929 Vanunus norske kone fikk vedtaket fra Utlendingsdirektoratet fredag.
AP170929 PST klaget vedtaket til Fylkesmannen, som avslo klagen i sommer.
AP170929 FOTO : Christian Sørgjerd ¶ - Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for PST.
AP170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd - altså Regjeringen - hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. » | Hvo
AP170929 Det opprinnelig politiske vedtaket om riving ble vedtatt i april 2016.
AA170929 - Denne saken har stor offentlig interesse, så vi finner det derfor naturlig at vedtaket fattes i politisk organ, sier bygningssjefen.
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Konghen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.
AA170929 - Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for PST.
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført ».
AA170929 - Vedtaket er fattet fordi en gangbru vil medføre en uakseptabel risiko for PST.
NL170928 Vedtaket i kommunestyret i 2015 var at Stakkevollveien skulle ha to kjørebaner i hver retning og at en av disse to skulle være kollektivfelt.
AP170928 Slovakia var så forbannet over EU-vedtaket at de sammen med Ungarn gikk til søksmål for å få det annullert, men i september konkluderte EU-domstolen med at med at vedtaket var berettiget.
AA170928 I vedtaket fra NVE som kom onsdag har de lagt vekt på at utbyggingen vil være et bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensede miljøeffekter.
VG170927 Helsetilsynet slår i sin ferske konklusjon fast at Norges idrettshøgskole ( NIH ) har brutt den såkalte helseforskningsloven : « Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at det er gjennomført forskning uten nødvendig tillatelse fra REK », heter det i vedtaket .
DA170927 Flere på borgerlig side ønsket å få vedtaket om riving utsatt, men dette ble ikke tatt opp til votering.
DA170927 Flere på borgerlig side ønsket å få vedtaket om riving utsatt, men dette ble ikke tatt opp til votering.
AA170927 I tillegg foreslås det at de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing i vår, skal få lov til å søke om omgjøring av vedtaket . ( ©NTB ) ¶
AA170927 - Dette vedtaket er i tråd med den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og rovvilt i Norge.
VG170926 Som følge av vedtaket blir Norges idrettshøgskole pålagt å destruere materialet, trekke tilbake artiklene som er publisert og stanse eventuell fortsatt forskning på materialet og publisering av artikler.
VG170926 », sto det i vedtaket fra Spesialenheten for politisaker.
DB170926 « Transport for London » ( TfL ) pekte i vedtaket på en rekke uheldige forhold rundt drosjeselskapet, og gikk langt i å antyde lovbrudd.
DB170926 Som følge av vedtaket blir Norges idrettshøgskole pålagt å destruere materialet, trekke tilbake artiklene som er publisert og stanse eventuell fortsatt forskning på materialet og publisering av artikler.
AA170926 Vedtaket var et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet Vedtaket åpner ikke for noen lov- eller regelendring, men krever at dagens regler praktiseres på en annerledes måte.
AA170926 Vedtaket var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring om ikke å gjøre noe med regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
AA170926 Vedtaket var et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet Vedtaket åpner ikke for noen lov- eller regelendring, men krever at dagens regler praktiseres på en annerledes måte.
AA170926 Vedtaket var et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet Vedtaket åpner ikke for noen lov- eller regelendring, men krever at dagens regler praktiseres på en annerledes måte.
AA170926 Vedtaket var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring om ikke å gjøre noe med regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
AA170926 Vedtaket var et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet Vedtaket åpner ikke for noen lov- eller regelendring, men krever at dagens regler praktiseres på en annerledes måte.
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
VG170923 Dette vedtaket vil ikke være med på å styrke oppslutningen om partiet.
AA170923 - Vi må forholde oss til det vedtaket vi har.
DB170922 PS : Uber har 21 dager på seg til å anke vedtaket .
DB170922 Vedtaket konkluderer med at Uber verken er skikket eller egnet til å drive offentlig transport.
AP170922 Det er i et brev til fylkesmannen i Hedmark, signert kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), at Regjeringen nå avviser vedtaket fra 2016.
AA170922 Både ansatte ved sykehusene, lokalpolitikere og befolkningene i de berørte områdene reagerte med sjokk da vedtaket ble kjent i 2010.
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
VG170921 Han forklarer at selskapene fikk en frist på seks måneder for å gå til søksmål, etter at vedtaket om bøtene ble fattet i mars - og at denne utløper i morgen.
VG170921 Hadde vedtaket blitt omgjort da, ville dette aldri ha skjedd, sier Martinsen til VG.
NL170921 Vedtaket fra formannskapet var også dette, at saken oversendes kommunestyret.
DN170921 Torsdag ettermiddag annonserte Aschehoug at de velger å bestride vedtaket om en bot på nærmere 9,7 millioner kroner for kartellvirksomhet.
DN170921 Etter en grundig gjennomgang, sier Gyldendal seg uenige med Konkurransetilsynet, og går til søksmål for å få prøvd vedtaket for retten, skriver forlaget i sin pressemelding.
DB170921 - Hun er meget fornøyd med vedtaket .
DB170921 Vedtaket fra Riksadvokaten er endelig og kan ikke påklages, skriver Fædrelandsvennen.
AP170921 - Hun er meget fornøyd med vedtaket .
AP170921 Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
AA170921 Det enstemmige vedtaket er basert på et britisk forslag som stammer fra et brev fra den irakiske regjeringen til FNs generalsekretær António Guterres der FN blir bedt om støtte til å rettsforfølge ekstremistgruppa.
AA170921 - Hun er meget fornøyd med vedtaket .
AA170921 Vedtaket fra Riksadvokaten er endelig og kan ikke påklages, skriver Fædrelandsvennen.
AP170920 Stortinget gjorde i fjor det overordnede vedtaket om at Norge skal knytte seg til EUs finanstilsyn, som ble opprettet i 2011, men mange av de detaljerte lovforslagene i den nye bankreguleringen er fortsatt ikke tatt inn i EØS-avtalen.
VG170919 KrF-lederen påpeker overfor VG at dette var noe han avklarte i debatten allerede på valgkvelden - og at vedtaket « regjeringssamarbeid med Frp er ikke aktuelt » fortsatt står.
VG170919 - Ja, vedtaket ligger fast, sier KrF-lederen til VG.
DA170919 De krever en ny utredning av vedtaket , og krever rehabilitering.
DA170919 - Det er rart at dette kommer opp nå, når vedtaket om rivning ble gjort i fjor.
AP170919 Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
AP170919 Flere miljøorganisasjoner klaget vedtaket inn for Klima- og miljødepartementet, som ba om råd fra Miljødirektoratet.
AA170919 Vedtaket tar ikke hensyn til en rekke innvendinger fra Donald Trump, men presidenten har ikke truet med å legge ned veto mot budsjettet, som har stor støtte både blant republikanere og demokrater.
AA170919 Det er også en slik rekkefølge som fremkommer i vedtaket til kommunaldepartement fra 2013.
AA170919 Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
NL170918 Vi er helt enige med Sollund, og håper vedtaket fra komiteen blir reversert når det skal behandles i kommunestyret.
NL170918 Ifølge vedtaket blir det senere opp til kommunestyret å fastsette en akseptabel grense for byggehøyde.
NL170918 Dette vedtaket er ingen god ide.
AA170918 De to rohingyaene som har anket vedtaket , flyktet fra Myanmar for flere år siden og bor nå i en flyktningleir i New Delhi.
AP170917 Fakta : Fakta : Vedtaket om Frivillighetslinjen i 1995 ¶
AA170916 I august saksøkte byen Chicago departementet for vedtaket .
DN170915 Foto : Balint Szlanko/AP/NTB Scanpix ¶ Vedtaket ble gjort i en avstemning i nasjonalforsamlingen fredag kveld. 73 av de 111 representantene i Iraks kurdiske nasjonalforsamling hadde møtt opp for å delta i debatten og den påfølgende avstemningen, som ble boikottet av Forandringspartiet og Den islamske gruppen, som begge vil at en folkeavstemni
AA170915 Vedtaket ble gjort i en avstemning i fredag kveld.
NL170914 Denne begrensningen elimineres når vedtaket om flytting av rullebanen stadfestes.
NL170914 Den faktoren som førte til nedleggelse av Bodø flystasjon, nemlig støy fra F 35 med omfattende støydemping av hus, er med vedtaket om flytting av rullebanen dermed ikke lenger relevant.
DA170914 Fylkeslederne stilte seg bak vedtaket om at partiet skulle gå til valg på en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.
DA170914 Fylkeslederne stilte seg bak vedtaket om at partiet skulle gå til valg på en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.
AA170914 Vi kommer ikke til å levere inn et eget høringsutkast til regjeringen, men vil ta kontakt med ledelsen ved NTNU slik at de kan ta med vedtaket vårt i sitt høringsutkast, sier leder for Studenttinget, Marte Øien.
AA170914 Med dette vedtaket går Studenttinget mot regjeringens ønske om å forby heldekkende ansiktsplagg, nikab, ved universitetene og høgskolene i Norge.
AA170914 Hun understreker at vedtaket om å ikke forby heldekkende hodeplagg er begrunnet med at det ikke vil være til hinder for gjennomføring av undervisning.
SA170913 Vedtaket ble møtt med anerkjennelse over det meste av Europa.
DN170913 - Norge fulgte derfor konvensjonens oppskrift : Vi protesterte mot vedtaket og sa oss ikke bundet av det.
DB170913 - Ja, det var det som lå til grunn for vedtaket .
DB170913 Vedtaket ble gjort med 119 mot 32 stemmer.
DB170913 Advokat Arild Humle bekrefter overfor Dagbladet at dommen, som kom i ettermiddag, slår fast at UNE legger en uriktig vurdering av faktum til grunn og at vedtaket må kjennes ugyldig.
DA170913 Det var den borgerlige Solberg-regjeringen som traff vedtaket om at teateret skal rehabiliteres og renoveres, men det er ingen hemmelighet at det er uenighet om hvor mye penger som skal brukes på det.
AP170913 De to kommunene er de to som har sagt at de ønsket en reversering av vedtaket da Aftenposten spurte i forrige uke.
AP170913 Balestrand, Spydeberg, Bjugn, Ørland, Lindesnes og Tysfjord ble også tvangssammenslått, men har ingen intensjon om å reversere vedtaket fra Regjeringen.
AP170913 Vedtaket ble møtt med anerkjennelse over det meste av Europa.
AA170913 I vedtaket ble menneskerettighetskommisjonens budsjett på 678 millioner pesos ( 10 millioner kroner ) til 1,000 pesos ( 160 kroner ).
AA170913 Vedtaket ble gjort med 119 mot 32 stemmer.
AA170913 - Jeg opplever vedtaket i bystyre som en marsjordre til rådmannen om at kommunen skal bidra, sier kommunalråden fra SV.
VG170910 Vedtaket ble fattet i 2008, opsjonsavtalen ble behandlet i september 2014, svarer stortingspolitikeren.
NL170909 Etter vedtaket om flytting av alle flyene til Ørland krevde og fikk ørlendingene innført strengere støykrav.
AA170909 Vedtaket var i identisk med hjelpepakken som ble vedtatt i Senatet torsdag.
AA170909 Vedtaket kom etter 80 mot 17 stemmer.
VG170908 Klienten hans har påklaget vedtaket og skriver i klagen at de innsatte reagerer på at de låses inne over lengre tid, i realiteten i full isolasjon, for at ansatte og deres familiemedlemmer skal kunne gå rundt i fengselet « uten å bli plaget av dem », sier advokaten.
VG170908 Hvorfor vedtaket kom først denne uken, kjenner jeg ikke til.
VG170908 Han sier han forstår kritikken fra Ditlev-Simonsen, men mener samtidig at det trolig er gjort en sikkerhetsvurdering i forkant av vedtaket .
VG170908 BEKLAGER : Fengselsdirektør Håkon Melvold i Ringerike fengsel beklager at vedtaket er fattet så sent, men mener fengselet har ivaretatt de innsatte på best mulig måte.
VG170908 Advokat Ditlev-Simonsen reagerer videre på den korte tidsfristen de innsatte har fått til å påklage vedtaket , som ble fattet 6. september.
VG170908 - Muligheten for å få vedtaket omgjort, er i realiteten ikke til stede.
VG170908 - Her har vi hatt god tid, så hvis de innsatte reagerer på at vedtaket kommer for sent, er det beklagelig.
DB170908 Hvis du ser Andøya, så var det Ap som fikk inn i vedtaket at vi skulle være trygge på tallgrunnlaget.
AA170908 Sp-lederen mener at det er galskap av regjeringen å flytte Andøya flystasjon og kan få Ap på gli i reversering av vedtaket .
DB170907 Men det nye vedtaket betyr likevel at engelske klubber kan selge spillere til andre ligaer fram til vinduet i de respektive ligaene stenger.
DN170906 Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket .
AP170906 - Det er langt på vei kommunisme som er konsekvensen av vedtaket .
AA170906 Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket .
AA170906 Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket .
DB170905 I vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning pekes det blant annet på tiden de fem ungdommene hadde de stigmatiserende anklagene hengende over seg, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170905 Det vi lover, er at alt dette skal vi se veldig grundig på, slik at vi er sikre på at vi tar den riktige beslutningen - enten det betyr at vi står på eller snur vedtaket , sier Barth Eide til Dagbladet.
DB170905 Det er såpass mye at vi, for at det skal være full tillit til prosessene, må ha en ordentlig gjennomgang av dette før vi eventuelt bekrefter vedtaket eller snur om på det og lager en ny plan, sier Barth Eide.
DA170905 Det politiske vedtaket er å bygge ut byen ved knutepunkt.
DA170905 Men i det siste vedtaket står det at departementet har foreslått å avvikle ordningen fra 2018, forteller Dagfinn Wold Haavik ( 63 ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170905 Ankesaken snudde vedtaket til seier for den avskjedigede ingeniør. ( ©NTB ) ¶
VG170904 Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener rapportens konklusjon er så klar at Stortinget må se på vedtaket på nytt.
DN170904 El-Proffen vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med båre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket », skriver Fossner.
DN170904 Vedtaket gjelder ikke El-Proffens ordinære virksomhet, men et tilbud gitt av et datterselskap i 2014 til Oslo kommune ved Undervisningsbygg.
DB170904 Nå snakkes det om å utsette dette vedtaket til toppmøtet i desember.
NL170903 Aller verst her er skjebnen til 339-skvadronen på Bardufoss og vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.
NL170903 Og som Jonas har gjort helt tydelig etter vedtaket på Aps landsmøte og etter statusrapporten til landmaktsutredningen ble lagt fram : Får Arbeiderpartiet regjeringsmakt, skal det hærhelikoptrene forbli på Bardufoss.
VG170831 Det var der Tvedt fortalte om det ferske vedtaket .
NL170831 Ved å endre vedtaket , og beholde Andøya flystasjon som MPA-base, opprettholder man muligheten for å ta imot allierte flystyrker og å holde både dem og egne fly med nødvendig drivstoff.
NL170831 På Evenes planlegges det en base med minimumsløsninger på alle områder, fordi noen har bestemt seg for at vedtaket skal gjennomføres til tross for manglende arealer og underestimerte kostnadsoverslag.
NL170831 Når det i tillegg er bevist/dokumentert at fremsatte tall og forutsetninger i beslutningsgrunnlaget på mange områder er feil, er det all grunn til å reversere vedtaket og gjøre en ny kvalitetssikret vurdering.
DB170831 Nybakt millionær : - Himmel og hav ! Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
DB170831 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
DB170831 Det hvite hus sier i en uttalelse til AP at Obama-administrasjonen ikke tok økonomien i betraktning da de innførte vedtaket .
AA170831 I anledning vedtaket fra UNE, arrangeres det en samling for familiens støttespillere i Andersens kirke.
VG170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
VG170830 Foto : Ariana Cubillos, AP ¶ Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
NL170830 Vedtaket var hardt, ideologisk og kaldt.
DA170830 Tross dette står vedtaket seg godt.
DA170830 I denne saken mener 31 av 39 bystyremedlemmer at saken er godt utredet og at vedtaket står seg godt, skriver han i en epost, og fortsetter : ¶
DA170830 - I dag står Høyre, Ap, SV, Venstre og KrF bak vedtaket som foreligger.
DA170830 - De sier vi må følge vedtaket som er gjort, men de sier ikke hva som er bra med vedtaket , mener Parker.
DA170830 - De sier vi må følge vedtaket som er gjort, men de sier ikke hva som er bra med vedtaket, mener Parker.
AP170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
AP170830 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
AP170830 Østfold har opplevd flere politiske nesestyvere i det siste : Rygge flyplass med i alt 1000 arbeidsplasser ble lagt ned etter vedtaket om flyseteavgift, dobbeltsporet til Halden er utsatt og fylket skal legges ned og tvangssammenslås med Akershus og Buskerud til Viken.
AA170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
AA170830 Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
AA170830 Det har skjedd på svært kort tid, fra vedtaket ble fattet i 2012 til spaden ble satt.
AA170830 Vedtaket ble gjort med 30 mot 27 stemmer i fylkestinget i mars, men nå sier fylkeskommunens advokater at regelen kan komme i konflikt med EØS-avtalen, skriver Klassekampen.
NL170829 Dette vedtaket er ikke i samsvar med Guds ord og vår kirkes bekjennelses skrifter.
NL170829 Dette vedtaket er en klart uttalelse fra menighetsrådet, det er ikke ønskelig at den nye liturgien blir brukt i vår menighet.
NL170829 Kanskje skulle FD/regjeringen sørget for å gjennomføre konsekvensutredning og arealplanlegging før vedtaket om å gjøre Evenes til enebase ?
NL170829 Det er interessant å registrere at tidligere og nåværende Evenes-ordfører, i forkant av vedtaket i Stortinget, var temmelig sikker på at Evenes ville bli Norges enebase i nord, en base som både F35 og P8 skulle operere fra.
NL170829 Derfor heier jeg på de partiene som står opp for Andøya, og som kan bidra til at vedtaket blir omgjort !
NL170829 At det demokratisk valgte flertallet gjorde vedtaket blir av Bøe og Hjort beskrevet som « Ap, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt », som om vedtaket var illegalt.
NL170829 At det demokratisk valgte flertallet gjorde vedtaket blir av Bøe og Hjort beskrevet som « Ap, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt », som om vedtaket var illegalt.
DA170829 Slik dette vedtaket er gjort i Moss, så binder det opp den nye storkommunen for løsninger som ikke er gjennomdrøftet i hele fellesskapet.
NL170828 SAMETINGET : NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum - det høyeste organet - de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen, skriver Mariann Wollmann Magga ( Ap ).
NL170828 NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum - det høyeste organet - de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen.
DB170828 Nato-sjef Jens Stoltenberg omfavner vedtaket og sier han blant annet er i dialog med Norge om økt norsk nærvær.
DA170828 - Besøksestimatene fra produsent og distributør som lå til grunn for vedtaket lå vesentlig høyere enn 20.000 besøkende på kino, påpeker Sveinung Golimo.
DB170826 Han mener det er juridisk korrekt at politiet setter farten i straffereaksjonen til 50 kilometer i timen når det var spesifisert om vedtaket fra Statens vegvesen.
DB170826 - En burde sjekket vedtaket før man satt i gang kontroller.
DA170825 Brannvesenets styreleder er svært glad for vedtaket om ny brannstasjon i Lervig.
VG170824 Men da han slapp ut av fengsel i april 2014, anket han vedtaket - og ett år senere fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
VG170824 Illustrasjonsfoto : Lise Åserud, NTB scanpix ¶ Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
NL170824 Til tross for dette skal vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes av uforståelige grunner tvinges i gjennom med det resultat at Nord-Norge i praksis er mer eller mindre uten forsvarsevne.
DB170824 Slik innfrir du enkelt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
DB170824 For det andre må vedtaket om å gi de nye kompetansekravene tilbakevirkende kraft, reverseres.
DB170824 Vedtaket Arbeiderpartiet landet på kan således sies å statuere et brudd med norsk forvaltningsskikk av vår viktigste naturressurs.
DA170824 - Det vedtaket vi har gjelder for regjeringssamarbeid eller for en samarbeidsavtale med en regjering, og ikke dersom vi er med i et budsjettforlik.
AP170824 Illustrasjonsfoto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
AA170824 Han setter sin lit til at Ap og Sp kommer i regjering, slik at vedtaket om tvangssammenslåing oppheves.
AA170824 - Vi har ett mål nå : Å reversere det dumme vedtaket .
AA170824 Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
DB170823 Dette vedtaket ble av flere, blant annet organisasjonen NOAH, klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og bare utenfor ulvesonen.
DB170823 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
VG170822 Andre mener det er vedtaket om økte skatter som koster dem dyrt, og som alltid er det noen som mener Støres bakgrunn som rik mann fra Oslo Vest er problemet.
SA170822 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
DB170822 - Hva tenker du om dommen som kom i forhold til vedtaket deres på 14 måneder ?
DB170822 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge
DB170822 Ifølge Hæreid er vedtaket om å kaste Jabaly ut av landet i strid med lovgivers intensjon.
DA170822 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170822 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
DN170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DB170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DB170821 UNE har tidligere opplyst overfor Dagbladet at vedtaket om utkastelse bunner i at arbeidserfaringen Jabaly besitter, ikke tilsvarer en bachelorgrad eller en fagutdanning.
DB170821 Hvis han vinner frem i retten, blir vedtaket ugyldig og han får arbeidstillatelse for å jobbe i Norge som filmskaper.
AA170821 Men dette vedtaket kan bli omgjort dersom det blir et rødgrønt stortingsflertall etter valget.
AA170821 - Det blir ekstra utfordrende for oss dersom vedtaket blir stående, fordi sammenslåingen skjer med tvang.
AP170820 Mæland mener fedrekvoten er et så viktig likestillingstiltak at hun ønsker å reversere vedtaket om kutt i kvoten som ble gjort av regjeringen for tre år siden.
AP170820 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere vedtaket , sier Mæland.
AP170820 Vedtaket trådte i kraft i 2014.
AA170820 Vedtaket ble gjort i en ekstraordinær sesjon lørdag.
AA170819 Presset på Bymarka har dessverre vært stort, sist gjennom vedtaket om utbyggingen av Gråkallen Vinterpark, som er med å spise opp marka.
DA170818 Vedtaket ble gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.
AA170818 - Vi vil lære dem en historisk lekse, sa forsamlingens president Delcy Rodriguez etter at vedtaket var fattet til rungende applaus.
AA170818 Vedtaket ble gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.
VG170817 Fylkesutvalget klagde på vedtaket .
DA170817 Han forteller at aksjonsgruppen skal samle inn 200.000 kroner for å kunne få en alternativ utredning til vedtaket om ny togtrasé som Moss bystyre har vedtatt.
NL170816 I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at " Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skvadron med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337 skvadron med NH 90 kystvakthelikoptre og 334 skvadron med NH 90 fregatthelikoptre ".
DA170816 Hun stille seg på linje med « Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss » ( ABBM ), og motarbeider vedtaket som et stort flertall i bystyret har gått inn for.
AA170816 Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.
AA170816 Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.
VG170815 « Hei Erna ! : ) Jeg ser at det blåses stort opp at vi følger opp vedtaket , om at KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering, med å ikke ha felles markeringer.
DN170814 Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, har tidligere gjort det klart at landet vil følge opp vedtaket .
DN170814 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas årlige eksportinntekter.
AA170814 Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, har tidligere gjort det klart at landet vil følge opp vedtaket .
AA170814 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas årlige eksportinntekter.
AA170814 Nå har naboene klaget vedtaket inn for Fylkesmannen.
AA170813 - Amerikanerne bør vite at dette var vår første handling, sa nasjonalforsamlingens president Ali Larijani etter at vedtaket ble fattet med overveldende flertall.
AA170813 Vedtaket ble fattet søndag, et par uker etter at Washington innførte sanksjoner mot Iran.
AA170813 Det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA melder at et flertall av de folkevalgte søndag stemte for vedtaket .
AP170812 Vedtaket ble senere omgjort, men det stoppet ikke de nær daglig protestene.
NL170811 Når saka skulle avgjøres i stortinget og støttepartiene til Høyre og Fremskrittspartiet sa nei, var det AP som gikk inn i rollen som støtteparti - og vedtaket ble klubbet.
DB170811 ( smilefjes ) Jeg ser at det blåses stort opp at vi følger opp vedtaket , om at KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering, med ikke å ha felles markeringer.
AP170811 Ap starter som en nølende partner, men var likevel med på vedtaket i Stortinget som var startskuddet for reformen.
VG170810 Det eneste vi har diskutert er en markering av Nye Veier til tross for vedtaket i KrF fordi det er resultatet av en felles satsning som alle de fire er stolte av.
DB170810 KrF-rådgiver Dag Fedøy viser til at samarbeidsvedtaket fra KrFs landsmøte i 2017 er annerledes enn vedtaket fra 2013.
DB170810 KrF-rådgiver Dag Fedøy viser til at samarbeidsvedtaket fra KrFs landsmøte i 2017 er annerledes enn vedtaket fra 2013.
DA170810 Hun mener at vedtaket er for urealistisk.
DA170810 Hun mener at vedtaket er for urealistisk.
AP170810 Kilder i KrF opplyser at vedtaket ble fattet av sentralstyret i mai, og ikke har noe med onsdagens opphetede debatt mellom Hareide og Listhaug å gjøre.
AA170810 - Jeg har oppfordret folk til å vise sin misnøye med vedtaket .
NL170809 I vedtaket fra FNs verdenskonferanse for urfolk i 2014 har medlemsstatene forpliktet seg i samarbeid med urfolk å utvikle og gjennomføre nasjonale handlingsplaner, strategier og andre tiltak for å oppnå målene i urfolkserklæringen.
NL170809 Regjeringen og Arbeiderpartiet, som sørget for å legge ned Andøya flystasjon, har siden vedtaket ble fattet brukt mye energi på å vise til kravet om luftvern for MPA.
DN170809 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
AP170809 mars 2017 det dramatiske vedtaket om å fjerne hele villreinstammen i sone 1 i Nordfjella, etter utbruddet av den smittsomme sykdommen skrantesyke.
AP170809 - Vi har sagt det ikke er aktuelt å sitte i regjering med dem, og i mitt hode utelukker vedtaket vårt også helt å fortsette med en samarbeidsavtale, sier hun.
AA170809 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
VG170808 Det som kan gjøre klubben attraktiv for eventuelle oppkjøpere, er vedtaket om å bygge ut Nadderud stadion.
VG170808 Vedtaket blokkerer den opposisjons-kontrollerte nasjonalforsamlingen og andre myndighetsorganer fra å motarbeide lovene som vedtas av den regjeringsvennlige grunnlovsforsamlingen, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170808 Vedtaket er det strengeste så langt, og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
AA170808 manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr », skriver tilsynet i vedtaket . ( ©NTB ) ¶
DN170807 Vedtaket har som målsetning å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina, og er de strengeste FN-sanksjonene mot land siden begynnelsen av 1990-tallet.
DB170807 Det skjer til tross for at Lekas to representanter i kommunestyret var imot - og at en av to meldte seg ut av partiet i protest mot vedtaket .
AA170807 Alle land som stemte ja til vedtaket i Sikkerhetsrådet, har forpliktet seg til å stanse import av kull, jern, bly og sjømatprodukter.
AA170807 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
VG170806 Landets ambassadør til FN, Nikki Haley, skrøt i etterkant av vedtaket av hvor strenge sanksjonene er.
DN170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig, sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela.
AP170806 - Det var et godt utfall, sa Tillerson om vedtaket i sikkerhetsrådet, en oppfatning også hans sørkoreanske motpart delte.
AP170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig, sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela.
AA170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig, sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela. ( ©NTB ) ¶
AA170806 - Det var et godt utfall, sa Tillerson om vedtaket i sikkerhetsrådet, en oppfatning også hans sørkoreanske motpart delte. ( ©NTB ) ¶
VG170805 I vedtaket heter det at Spesialenheten fra vitner som er avhørt ikke er orientert om andre hendelser enn de som er beskrevet i varslelet.
DB170805 Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at bygget hun jobber i var beleiret av landets sikkerhetsstyrker.
DB170805 Høyst forventet ¶ Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz ( 59 ) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag.
AP170805 Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at hennes kontor i hovedstaden Caracas var omringet av sikkerhetsstyrker som nektet henne adgang til bygningen.
AP170805 Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz ( 59 ) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag.
AA170805 Forsamlingen fattet vedtaket lørdag formiddag lokal tid.
AA170805 Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at hennes kontor i hovedstaden Caracas var omringet av sikkerhetsstyrker som nektet henne adgang til bygningen.
AA170805 Det nye vedtaket krever at landet gjeninnfører demokratisk orden før suspensjonen eventuelt oppheves.
VG170804 Trump signerte vedtaket motvillig, og gikk til angrep på representantene i Kongressen.
DA170804 Han tror vedtaket vil bidra til at temaet nok en gang vil bli sentralt i årets valgkamp.
DA170804 På bakgrunn av vedtaket i kommunen, forteller Ove Haukåssveen at selskapet sannsynligvis vil leie tomten en periode fra Forsvarsbygg, for deretter å kjøpe denne.
VG170803 President Trump signerte vedtaket motvillig, og nå går han til angrep på representantene i Kongressen.
VG170803 Hun opplyser om at Landbrukskontoret valgte å effektuere vedtaket etter hendelsen onsdag kveld.
VG170803 juli sa Miljødirektoratet nei til eventuell flytting av svanen, men mandagen etter ble effektuering av vedtaket satt på vent for å undersøke om svanen likevel kunne flyttes.
VG170803 august mandag denne uken, etter at landbrukssjefen godkjente søknaden om forlengelse av vedtaket fra advokat Kristiansen i Elden advokatfirma i Bergen.
VG170803 Vedtaket om felling ble forlenget frem til 19. august mandag denne uken, etter at landbrukssjefen godkjente søknaden om forlengelse av vedtaket fra advokat Kristiansen i Elden advokatfirma i Bergen.
DB170803 Det Norge nå utreder, er om vi skal gi norske bidrag inn til gjennomføringen av det vedtaket SV og Norge var en del av i 2010.
DB170803 - Landbrukskontoret valgte å effektivisere vedtaket etter hendelsen i går kveld, sier Laila Reiertsen, fungerende ordfører i Os kommune, til NTB.
DA170803 Os-ordfører Marie Bruarøy ( H ) har mottatt titalls hatske meldinger og drapstrusler fra dyrevernere etter at vedtaket ble kjent, skriver NRK.
DA170803 Den tverrkommunale etaten Bjørnefjorden landbrukskontor fattet vedtaket om å avlive svanen 23. juli.
DA170803 - Vi valgte å effektivisere vedtaket etter hendelsen i havnen i går kveld, sier Svalheim.
DA170803 Vedtaket om avliving skulle gjennomføres innen 19. august.
AA170803 Os-ordfører Marie Bruarøy ( H ) har mottatt titalls hatske meldinger og drapstrusler fra dyrevernere etter at vedtaket ble kjent, skriver NRK. fungerende ordfører Laila Reiertsen forteller at også hun har mottatt stygge meldinger i forbindelse med vedtaket.
AA170803 Den tverrkommunale etaten Bjørnefjorden landbrukskontor fattet vedtaket om å avlive svanen 23. juli.
AA170803 - Vi valgte å effektivisere vedtaket etter hendelsen i havnen i går kveld, sier Svalheim.
AA170803 fungerende ordfører Laila Reiertsen forteller at også hun har mottatt stygge meldinger i forbindelse med vedtaket .
AA170803 Vedtaket om avliving skulle gjennomføres innen 19. august.
AA170803 - Vi valgte å effektuere vedtaket etter hendelsen i havnen i går kveld, sier Øystein Svalheim, leder for Bjørnefjorden landbrukskontor til NTB.
VG170802 Vedtaket kom etter at en liten barnehagejente ble hakket flere ganger i hodet av svanen.
VG170802 Vedtaket har vekket et enormt engasjement i lokalmiljøet.
SA170802 Ifølge landslagssjefen i kombinert, Kristian Hammer, har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har forsøkt å få IOC til å endre dette vedtaket .
DB170802 Og vi har forståelse for at alle ikke er enige i vedtaket .
AP170802 FOTO : Foto : Michel Euler / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket onsdag kveld betyr at president Emmanuel Macron har fått gjennomslag for sin første store reform.
AP170802 * Venezuelas høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.
AP170802 Ifølge landslagssjefen i kombinert, Kristian Hammer, har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har forsøkt å få IOC til å endre dette vedtaket .
AA170802 Vedtaket onsdag kveld betyr at president Emmanuel Macron har fått gjennomslag for sin første store reform.
DB170801 Venezuelas Høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.
DB170801 Høyesterett måtte etterpå gå tilbake på vedtaket , men avsatte riksadvokaten.
VG170731 I et tv-intervju gjør Putin det klart at handlingen kommer som en respons på vedtaket .
VG170731 Vedtaket vil også legge sterke bånd på president Trump i møte med Russland.
DB170731 * Venezuelas Høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.
VG170730 Kriminalomsorgen begrunner vedtaket med overhengende fluktfare.
DB170730 Det er Financial Mechanism Office ( FMO ) som har gjort vedtaket .
AP170730 * Venezuelas Høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.
NL170728 Likeverdig tilbud betyr et tilbud som er like bra for jentene som for guttene, derfor knytter jeg en viss bekymring til formuleringen i vedtaket " Det er ikke nødvendigvis en helt identisk modell vi må arbeide for på jentesiden ".
DN170728 Lykkes vi ikke, sier vi i vedtaket og til velgerne at vi i en sånn situasjon mest sannsynlig går i opposisjon, svarer Hareide.
DB170728 mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket kort etter som følge av massive protester.
AP170727 Dette vedtaket var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken.
VG170726 Slik fikk det nye vedtaket flertall : Kreftsyk senator avgjorde helse-thriller ¶
AA170726 Presidenten omtalte vedtaket om å gi helsereformen hans en ny behandling som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag, stemte for å gi det en ny sjanse.
AA170726 Presidenten omtalte vedtaket om å gi helsereformen hans en ny behandling som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag, stemte for å gi det en ny sjanse.
AA170726 Han fastslår samtidig at vedtaket fra EUs ministerråd - som fire av landene stemte imot - ikke gikk lenger enn hva som var nødvendig for å svare på en akutt krise.
AA170726 Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket .
AA170726 Det er ventet at Ungarn vil beskytte Polen ved å nekte å bli med på vedtaket .
DA170725 Vedtaket kan innebære at president Barack Obamas sju år gamle helsereform, kjent som Obamacare, blir avviklet, vel å merke om Kongressen greier å enes om et alternativ.
AA170725 Vedtaket kan innebære at president Barack Obamas sju år gamle helsereform, kjent som Obamacare, blir avviklet, vel å merke om Kongressen greier å enes om et alternativ.
AA170725 Opposisjonen i landet fordømmer vedtaket og sier at grunnlovsendringen « skaper et større monster enn det nåværende presidentskapet ». ( ©NTB ) ¶
AA170725 mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket kort etter som følge av massive protester.
VG170724 Han er klar over at Svanehjelpen i Os kommer til å klage på vedtaket , og forteller at han stiller seg bak klagen.
DB170724 Vedtaket ville gitt politisk styring over domstolene, det ville gitt regjeringen rett til å avsette og velge ny høyesterett, og dermed bryte med maktfordelingsprinsippet, som er et nærmest hellig demokratisk dogme.
AA170724 Nigeria og Libya har vært unntatt vedtaket om å sette et tak på hvor mye olje OPEC-landene produserer.
VG170723 Vedtaket var en del av ulveforliket mellom Høyre, Frp, Ap og KrF.
AP170723 Dette området ved Langvassbrenna i Nordmarka skulle bli hugget, men ble vernet etter at Naturvernforbundet klaget på vedtaket .
AP170723 KrF har vedtatt at partiet vil ha en sentrum-høyre regjering, og nestleder Kjell Ingolf Ropstad var nylig ute og understreket dette vedtaket .
AA170719 Vedtaket kommer som et dekret fra presidenten.
AA170719 Vi regner med at vedtaket om sammenslåing med Trondheim ennå diskuteres heftig blant innbyggerne.
DA170718 Departementet godkjenner følgelig det vedtaket Sandnes kommunestyre gjorde av detaljregulering for Sentrumskvartalet i Sandnes 6. februar 2017.
AP170718 Vedtaket førte til at protestbevegelsen « Frognerparkens venner » ble opprettet i 1971.
AA170718 Dersom vedtaket blir stående, er det Klima- og miljødepartementet som er siste klageinstans, og statsråd Vidar Helgesen ( H ) som får siste ord, akkurat som i fjor.
AA170717 Vedtaket kommer som en reaksjon på bruken av kjemiske våpen i Syria, nå sist i Khan Sheikhoun den 4. april, forklarer Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.
VG170716 VG har fått tilgang til brevet som viser at de peker på flere ting ved vedtaket de mener ikke medfører riktighet.
VG170716 Kopperud og hans advokat Stian Finne Lange har nå sendt en tolv sider lang klage til kommunen på vedtaket om boten for rivningen av den 90 år gamle villaen.
VG170716 Her gjør Tone pop-comeback ¶ « Vedtaket fremstår derfor både som grovt urimelig og klart uforholdsmessig », heter det i brevet, hvor det også kommer frem at KBI ønsker å ta saken til fylkesmannen for lovlighetskontroll dersom klagen ikke tas til følge.
VG170716 Tvilde er ikke enig, og har anket vedtaket til trygderetten.
VG170716 VG skrev i februar at en norsk kvinne i 30-årene hadde tatt med seg datteren i kirkeasyl rett før barnevernet skulle fullbyrde vedtaket om å sende datteren ut av landet.
VG170716 SPJELKAVIK KYRKJE : Kvinnen i 30-årene tok med seg datteren på syv til denne kirken på Vestlandet da barnevernet skulle fullbyrde vedtaket om å sende datteren ut av landet.
DB170715 Dette vedtaket ble gjort flere uker før kommunikasjonssjefen i NSL, Frode Reppe sendte sin epost.
DB170715 Arbeidet med vedtaket ble påbegynt og en avgjørelse var tatt lenge før kommunikasjonssjef Reppe forsøkte å ta kontakt.
DA170715 Vedtaket kom på plass i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
DA170715 Vedtaket kom på plass i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
DA170713 Dermed vil trærne også få bedre vilkår, sier BU-leder Nils Lie ( H ), om vedtaket som ble gjort av et samlet BU i mai.
AA170711 Vedtaket kommer dagen før et toppmøte mellom EU og Ukraina i Kiev.
NL170710 Når vedtaket er bløffet igjennom og bomstasjonene bygges, så er det for sent å snu.
DN170709 Begrunnelsen for vedtaket er at arbeidene som er uført på Stenshagens eiendom, ikke igangsettes før søknad og tillatelse, skriver Plan- og bygningsetaten.
AA170709 Hensikten er å sikre at ordningen blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv, heter det i vedtaket som regjeringen nå skal følge opp.
DB170708 Vedtaket er først og fremst et angrep på de sekulære grunnprinsippene i landet, og inngår i en uhyre bekymringsverdig internasjonal trend der grunnpilarene for naturvitenskapen trekkes i tvil og forsøkes å holde unna den oppvoksende slekt.
DA170708 Borgen sammenligner det historiske vedtaket med tidligere våpenforbud, som forbudet mot kjemiske våpen, klasebomber og landminer.
DA170708 - Brende står på siden av historien når Norge er fraværende fra dette vedtaket .
DA170708 Vedtaket forbyr enhver overføring eller bruk av atomvåpen eller kjernefysiske, eksplosive innretninger, samt trussel om å bruke slike våpen.
AA170708 G20-lederne skal gjøre det endelige vedtaket om slutterklæringen helt mot slutten av toppmøtet lørdag ettermiddag.
VG170707 Samtidig øker antallet bosettinger og bosettere år for år tross det siste vedtaket i FNs sikkerhetsråd.
VG170707 - Det endelige nederlaget for Harald Zwart er et faktum, og vi kan glede oss over å bygge ut ytre Oslofjords mest unike turistanlegg, i hjertet av Hankø, fortsetter han og understreker at dette er det endelige vedtaket .
NL170707 I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at " Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skvadron med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337 skvadron med NH 90 kystvakthelikoptre og 334 skvadron med NH 90 fregatthelikoptre " ¶
DB170707 Vedtaket tok sikte på å ramme de prokurdiske parlamentsmedlemmene, men Enis Berberoglu er den første som er dømt.
DB170707 Blant annet viser han til vedtaket i FNs hovedforsamling som forbyr atomvåpen, som han mener knapt nok dekkes i pressen.
DA170707 Donald Trump omgjorde vedtaket kort tid etter at han overtok som president.
VG170706 Ordføreren har liten tro på at vedtaket vil falle.
NL170706 De fire nevner ikke at « fritt brukervalg » ble innført som en oppfølging av vedtaket om konkurranseutsetting og privatisering som det borgerlige kommunestyreflertallet gjorde 19. juni 2012 etter innstilling fra Hilmarsen-byrådet.
NL170706 mars 2014, da vedtaket om tjenestekonsesjonene for hjemmetjenesten ble gjort, er møtet der NHO-service og interesserte tilbydere møtte, beskrevet.
DB170705 Deltar i Almedalsuka ¶ Vedtaket i Sverige kommer under Almedalsuka - et viktig politisk arrangement i Sverige.
AA170705 Mange av dem har levd med usikkerhet om fremtiden etter vedtaket om å legge den nye kampflybasen til Ørlandet.
VG170704 Dessuten benyttet han en annen elektrode enn det som var anbefalt, heter det i vedtaket .
VG170704 Hvorfor leser Ap vedtaket på en annen måte enn regjeringen ?
DB170704 Men i forhold til NMF og deres klage på vedtaket har hun i dag lest nøyere på Naturmangfoldloven § 62.
DB170704 I går kveld ble det sendt klage til kommunen fra Norges Miljøvernforbund, hvor de krever at Os kommune omgjør vedtaket om å om å avlive knoppsvanen.
DB170704 Vedtaket er i gråsonen til disse paragrafene ¶
DA170704 Hun er i ferd med å sende inn klage på vedtaket , men før klagefristen har gått ut, har hun blitt bedt om å møte på visning for en ny leilighet.
DA170704 klage : Aina Huseby tenkte å klage på vedtaket .
BT170704 Oddekalv sier de ikke har tatt stilling til om de vil gå juridisk til verks om vedtaket ikke endres på deres oppfordring.
BT170704 Oddekalv i spissen, har et reelt håp om at brevet deres til kommunen kan endre vedtaket om avvliving av « Havnesjefen ».
BT170704 Oddekalv i Norges Miljøvernforbund oppfordrer Os kommune til å endre vedtaket om avliving av « Havnesjefen ».
BT170704 I et brev til Os kommune skriver Norges Miljøvernforbund ( NMF ) at de vil gjøre alt de kan for å stoppe fullbyrdelse av vedtaket .
BT170704 Vedtaket fra kommunen er et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.
BT170704 Noen har selvfølgelig iverksatt en underskriftskampanje i håp om at vedtaket om avlivning kan bli endret.
BT170704 « Vedtaket er fatta.
VG170703 - Vi kommer til å klage på dette vedtaket .
DB170703 Rødmyr sier organisasjonen kommer til å klage på vedtaket fordi de mener at reaksjonen er for streng.
BT170703 Hun er selv svært negativ til vedtaket .
BT170703 Vedtaket har hjemmel i naturmangfoldlova §18.
VG170630 Foto : Tobias Schwarz, AFP ¶ Vedtaket om en lovendring kom fredag morgen etter at forbundskansler Angela Merkel ga de folkevalgte i Det kristieligdemokratiske partiet ( CDU ) mulighet til å stemme etter egen overbevisning.
SA170630 Da vil Fylkesmannen ha grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig når de tre klagene som er innlevert, skal behandles.
SA170630 Norge og Frankrike var de eneste som var imot dette vedtaket , og som fremdeles tillater en slik form for miljøkriminalitet.
NL170630 Havbruk som næring er viktig for verdiskapningen i kystsamfunnene, og for noen vil det være naturlig å stille kritiske spørsmål vedrørende deres evne til å bære vedtaket om produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
NL170630 Det er innlysende at dette vedtaket vil få en klar positiv betydning for kommunal tjenesteyting i årene som kommer.
NL170630 Vedtaket betyr at Stortinget ber regjeringen å sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL170630 For vel 5 år siden, den 19.juni 2012 gjorde det borgerlige flertallet i Tromsø ( H, Frp, V og Krf ) det mest ekstreme og ideologisk funderte vedtaket som noen kommune i Norge har gjort.
NL170630 Denne løsningen vil gi en rask oppfølging av det vedtaket Stortinget har truffet om å utrede fjelloven i Nordland og Troms.
DB170630 Kjos : - Vedtaket gjelder ¶
DB170630 Hun hevdet at vedtaket ikke hadde med religion å gjøre, bare med barnas situasjon.
DB170630 - Når vi nå ser hva Siv Jensen uttaler til de jødiske lederne, tyder det på at hun opplever at vedtaket har skapt mye mer uro enn Frp så for seg.
DB170630 - Jeg vet at mange i partiet jobber hardt for å sette vedtaket om forbud ut i livet.
DB170630 - Da vi etter deres landsmøte kritiserte vedtaket om omskjæringsforbud, fikk vi så hatten passet av Frp, blant andre Kari Kjønaas Kjos.
DB170630 Det var først og fremst skitt, dårlig hygiene og uorden som fikk Mattilsynets inspektører til å fatte vedtaket om stenging av kjøkkenet.
DA170630 - Jeg er glad for vedtaket om åpenhet, men jeg kommer ikke med noen programerklæring før jeg har lært organisasjonen å kjenne, sa hun i sitt første ordentlige møte med mediene torsdag.
AA170630 Vedtaket innebærer videre at FNs fredsbevarende styrker skal koordinere samarbeidet mellom 4.000 franske soldater og styrken på 5.000 soldater fra fem afrikanske land som skal utplasseres i den enorme Sahel-regionen.
SA170629 At vi nå har fått den åpenheten som folk har etterlyst, er jo det det beste med vedtaket fra Bodø.
SA170629 Vedtaket var at man skulle ha åpenhet.
AP170629 « Bjørnar Solvei har gjennom sine uttalelser på Facebook og til presse bidratt til å skade partiets og partimedlemmers omdømme », heter det i vedtaket .
AP170629 Partiets sentralstyre har fattet vedtaket om eksklusjon, ifølge avisen.
AP170629 « Bjørnar Solvei har gjennom sine uttalelser på Facebook og til presse bidratt til å skade partiets og partimedlemmers omdømme », heter det i vedtaket .
AP170629 Partiets sentralstyre har fattet vedtaket om eksklusjon, ifølge avisen.
AP170629 At vi nå har fått den åpenheten som folk har etterlyst, er jo det det beste med vedtaket fra Bodø.
AP170629 Vedtaket var at man skulle ha åpenhet.
VG170628 - Det som fremgår av vedtaket er at det er frykten for at motdemonstrantene skal gjøre alvor av trusselen om å bruke vold, sier han.
SA170628 Utbyggingene i dette området var bestemt lenge før 2011, og de fleste prosjektene her var ferdige eller under utbygging når vedtaket om brannstasjon ble fattet.
AP170628 Ifølge vedtaket har Forbrukerombudet lagt vekt på at « overtredelsene har foregått over en meget lang tidsperiode » - omtrent to år.
AP170628 I vedtaket fra Markedsrådet står det at Forbrukerombudet i 2015 fikk tips fra en forbruker om at butikken lenge hadde annonsert med opphørssalg.
AP170628 Vedtaket i nemnda blir sendt partene.
AA170628 Vedtaket i mai vakte skarpe reaksjoner hos Israels ambassadør til Norge og blant jødiske ledere.
SA170627 Det har Stortinget bestemt i forbindelse med vedtaket byvekstavtale for Nord-Jæren : ¶
DB170627 Først var han skeptisk til om arrangørene kunne unngå effekten i vedtaket ved å slippe inn enda flere lag.
DA170627 Vedtaket om å trekke pensjonsfondet ut av kull skal både Ap og Høyre ha skryt for.
AP170627 Også Forbrukerrådet her i Norge har reagert på vedtaket .
AP170627 Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, understreker at vedtaket fra EU-kommisjonen ikke er en dom.
AP170627 - Hvis Google tar vedtaket inn for domstolene, er det ikke utenkelig at domstolen vil kunne utsette betalingsfrist, men det er vanskelig å si hvordan både dette og ordren om å opphøre praksisen innen 90 dager vil bli håndtert.
AP170627 Vedtaket er ikke en dom ¶
AP170627 Også Forbrukerrådet her i Norge har reagert på vedtaket .
AP170627 Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, understreker at vedtaket fra EU-kommisjonen ikke er en dom.
AP170627 - Hvis Google tar vedtaket inn for domstolene, er det ikke utenkelig at domstolen vil kunne utsette betalingsfrist, men det er vanskelig å si hvordan både dette og ordren om å opphøre praksisen innen 90 dager vil bli håndtert.
AP170627 Vedtaket er ikke en dom ¶
AA170627 Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.
VG170626 | Strid om nytt ulvevedtak ¶ Vedtaket om å gi tillatelse til å felle 36 ulver i vinter er allerede påklaget.
VG170626 Han leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold og mener vedtaket er i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
VG170626 Fornøyde med vedtaket
VG170626 Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.
VG170626 Arnfinn Nergård er derimot fornøyd med vedtaket .
VG170626 Arnfinn Nergård ( Sp ) forventet tidlig at vedtaket om å felle opp til 36 ulv ville bli påklaget ¶
VG170626 Vedtaket omfatter at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken, totalt 36 ulver, kan skytes.
VG170626 Vedtaket er påklaget allerede samme dag, bekrefter klima- og miljødepartementet.
NL170626 I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at " Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skvadron med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337 skvadron med NH 90 kystvakthelikoptre og 334 skvadron med NH 90 fregatthelikoptre " ¶
DN170626 - Jeg mener dette vedtaket ikke er i tråd med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, og forventer at det blir overprøvd av departementet, sier Solum.
AP170626 - Jeg mener dette vedtaket ikke er i tråd med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, og forventer at det blir overprøvd av departementet, sier Solum.
AP170626 Vedtaket omfatter også at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken kan skytes, opplyser leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård ( Sp ) til NTB.
AA170626 - Jeg mener dette vedtaket ikke er i tråd med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, og forventer at det blir overprøvd av departementet, sier Solum.
AA170626 Vedtaket omfatter også at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken kan skytes, opplyser leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård ( Sp ) til NTB.
SA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
BT170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
BT170625 Men vedtaket er nå gjort, og omkamper er alltid slitsomme.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
NL170623 Vedtaket er historisk.
NL170623 Beslutningen om valg av DAB som teknologi ble tatt av en samlet radiobransje i samarbeid med Medietilsynet, og et bredt Stortingsflertall står bak vedtaket om overgangen.
DB170623 Vedtaket ble gjort etter press fra feminister fra Mujeres en Lucha ( Kvinner i kamp ).
VG170622 Å hevde at vedtaket , som Frp/H stod alene om, viser at de er for ofre og de andre for overgripere, er grovt krenkende.
VG170622 Forbud-motstander Bård Hoksrud ( Frp ) mener vedtaket er et mageplask.
BT170622 Nå vil Fremskrittspartiet på Askøy klage, etter påstander om at ordførerens kone vil dra økonomiske fordeler av vedtaket .
BT170622 Han understreker at byrådet til og med har benyttet FNs barnekonvensjon for å sikre at vedtaket er fattet til barnas beste.
AP170622 I vedtaket som kom fra UNE torsdag, har Parwin og hennes advokat fått gjennomslag for argumentasjonen om at hun faktisk har hatt omsorg for barna.
VG170621 Om ti ? Vedtaket om å beholde monopolet kan skape en viss ro en stund, men kan fryktelig fort bli en sovepute dersom man ikke evner å ha to tanker i hodet samtidig.
VG170621 Under « HGVM»-treffet tidligere på dagen, altså før vedtaket om boten ble kjent, forklarte Damli til VG at saken har tæret på kreftene.
VG170621 Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort, og at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet.
NL170621 Blår i øynene, sier lederen i TJFF om vedtaket .
NL170621 Anna Amdahl Fyhn ( H ) sier at vedtaket er et overgrep mot skytterne.
DN170621 Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort, og at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet.
DB170621 Han mener Helgesen ikke følger opp Stortingets rovdyrforlik og alle punktene i vedtaket .
DB170621 Det er potensielt 2380 personer som blir berørt av det nye vedtaket .
DA170621 Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort, og at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet.
BT170621 VRAKES : Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort.
BT170621 Omstridte planer vrakes ¶ Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort, og at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet.
AA170621 Vedtaket innebærer at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet.
VG170620 - Min klient har mottatt vedtaket og vi har klaget på boten som vi mener er alt for høy, sier advokat Stian Finne Lange til VG og legger til : ¶
VG170620 Vedtaket ble gjort med hele 98 mot to stemmer.
VG170620 Grunnen til at vi ikke stemte for dette vedtaket , er at det er helt unødvendig ; det er som å fremme et forslag om å følge Norges lover, sier Leirstein til VG.
VG170620 - Dette vedtaket er ikke noe Arbeiderpartiet har funnet på - det er jo ingen på Stortinget som sitter og er for voldtekt og overgrep, sier han.
AP170620 Han bare trekker på skuldrene da jeg spør om han ikke vil forsøke å få omgjort vedtaket om sanering, siden han hevder å ha fulgt alle regler.
AP170620 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ Vedtaket er i tråd med avtalen mellom de to majoritetseierne, Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum.
AA170620 Leangen-utbygger Ivar Koteng er fornøyd med vedtaket : ¶
AA170620 I vedtaket gikk det videre frem at vådeskuddet skjedde i forbindelse med at politimannen og en makker skulle ta seg inn gjennom en dør der det var ukjent for dem hva som møtte dem på innsiden.
AA170620 Hun mener det er for tidlig å si hva vedtaket i praksis vil innebære.
SA170619 I vedtaket kontrollutvalget gjorde, skal dette først skje etter politiet er ferdig med eventuelle bevis i daglig leders private byggeprosjekt.
NL170619 Men med vedtaket i forrige uke bør noe av frykten være dempet.
DN170619 Selskapet ble ilagt tvangsmulkt av Forbrukerombudet i november 2016, men klaget vedtaket inn for Markedsrådet.
DN170619 I vedtaket er det nedlagt forbud mot import til EU av produkter fra Krim og Sevastopol.
DA170619 - Jeg er glad for det enstemmige vedtaket og at Ap snudde, sier hun.
DA170619 Vedtaket fra BU gir oss veldig god drahjelp i forhandlingene vi nå skal i med byrådspartiene.
DA170619 Det endelige vedtaket skal fattes av rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold mandag 26. juni, melder NRK.
DA170619 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AA170619 Bevarer én av skolene ¶ Vedtaket tas på bakgrunn av anbefaling fra rådmannen.
AA170619 Selskapet ble ilagt tvangsmulkt av Forbrukerombudet i november 2016, men klaget vedtaket inn for Markedsrådet.
BT170618 juni avviser vedtaket i Bergen bystyre og hevder at protestene mot norsk barnevern kommer fra kristenfundamentalister.
AP170618 Han bare trekker på skuldrene da jeg spør om han ikke vil forsøke å få omgjort vedtaket om sanering, siden han hevder å ha fulgt alle regler.
VG170617 Per Øvrebø, driftssjef ved Fatland slakteri, er kjent med vedtaket .
VG170617 Mattilsynet henviser i vedtaket til Forskrift om avliving av dyr, hvor det understrekes at dyrene må være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet.
VG170617 I vedtaket står det blant annet skrevet at : « Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid.
VG170617 Boltepistolen, som skulle fungere som en backup-løsning i bedøvelsesprosessen, lå heller ikke tilgjengelig under arbeidet, noe som resulterte i at dyrene led unødig, kommer det frem av vedtaket .
VG170617 Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket , men tapte.
VG170617 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
BT170617 Vedtaket er nokså kunnskaps- og historieløst, og Kringkastingsrådet reduserte dermed seg selv til en humørfri parodi.
AA170616 I vedtaket trues det med sanksjoner mot europeiske selskaper som bidrar til russisk gasseksport.
AA170616 Vedtaket må godkjennes både av Representantenes hus og president Donald Trump før det kan tre i kraft. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket Trondheim kommune gjorde i bystyret i januar er ulovlig og at det kjennes ugyldig og må oppheves : ¶
AA170616 FrP sendte vedtaket til såkalt l ovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
AA170616 De ansatte hos fylkesmennene i Tromsø og Vadsø ble orientert om vedtaket i et allmøte klokken 11 fredag.
VG170615 Det ble med tanken og vedtaket , men de som skulle lage rutinene, de gjorde det bare ikke.
SA170615 Da politikerne gjorde dette vedtaket , var det basert på en grundig mulighetsstudie som presenterte en økonomisk og god skoleløsning.
NL170615 Hvilke politiske og andre vurderinger som ble lagt til grunn for vedtaket om å legge ned den populære barnehagen har OVF ingen kjennskap til.
DN170615 Senatorene understreker at vedtaket ikke skal hindre gjennomføringen av atomavtalen med Iran. | - Det er en feil og vil aldri skje igjen ¶
DA170615 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling sa nei til ny brannstasjon i Lervig, men vedtaket ble anket.
DA170615 Vedtaket ble imidlertid anket til formannskapet.
BT170615 I motsetning til vedtaket og granskingen står det stor respekt av deres arbeid.
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter
AA170615 Regionalt næringsfond administreres av folk i og omkring kommuneledelsen, og vedtaket er fattet av administrativ beslutningsgruppe tilknyttet kommuneledelsen.
SA170614 Det står i blant annet i vedtaket : « Kommunen må se til at PPT på ny utarbeider en sakkyndig vurdering der det blir gjort en helhetlig vurdering av... rett til spesialundervisning etter paragraf 4A-2.
NL170614 Og vedtaket som ble gjort har mildt sagt begrenset verdi.
FV170614 Arendal Frp ble tirsdag kveld satt under administrasjon av fylkesstyret, men nekter å ta konsekvensen av vedtaket .
DN170614 Norge reagerer sterkt på vedtaket .
DA170614 Men synspunktene er ikke ukjente, i den forstand at de har vært en del av diskusjonen i forkant av vedtaket vi fattet i LO-kongressen i mai.
DA170614 Eid mener BDS-bevegelsen « bruker » vedtaket til inntekt for egen suksess : ¶
DA170614 Det er sikkert mange som vil bruke Los standpunkt for sin egen kjøl, men dette vedtaket har vi tatt på egen hånd, sier Bjørnstad om det.
DA170614 Bjørnstad sier de ikke har lagt noen plan for hvordan vedtaket skal jobbes med i praksis ennå.
DA170614 - Eid mener at BDS-bevegelsen tar vedtaket deres til inntekt for seg, selv om dere ikke har noe koordinert samarbeid.
DA170614 Vi fikk det endelige vedtaket om Oslos eierskap i kraftsektoren, også kjent som Hafslund-kjøpet.
BT170614 RØYKFRITT : Tor Andre Ljosland, fungerende gruppeleder i KrF på fylkestinget, er fornøyd med vedtaket om at holdeplasser skal bli røykfrie.
AP170614 Han sier at det vil bli opp til Stortinget å bestemme om det skal inngås av avtale med Vinmonopolet eller om kontrakten skal legges ut på anbud i EU/EØS-området, og advarer mot konsekvensen hvis vedtaket skal gjøres i Stortinget : ¶
AA170614 Roan-ordfører Einar Eian viser tommel opp til Tore Sandvik og de andre fylkestingspolitikerne etter vedtaket .
AA170614 - Det er selvfølgelig litt vemodig, men det overdøves av gleden i vedtaket i fattet på Stiklestad 27. april i fjor, da vi vedtok å slå sammen de to trøndelagsfylkene. sier fylkesordfører Tore O.
VG170613 - Hvis Fylkesmannen får kunnskap om at det er brukt feil diagnose, og det er gjort en feil, vil vedtaket bli endret.
SA170613 Vedtaket viser manglende forståelse for samfunnsøkonomi.
DB170613 juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket , om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DB170613 Det innebærer at det opprinnelige vedtaket , om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DA170613 Siden vedtaket allerede var gjort, kunne vi ikke sette oss på bakbeina.
DA170613 juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket , om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
DA170613 - I vedtaket fra Buskerudbyens ATM-utvalg sto det at det skulle beregnes kostnader, virkning og effekt både for forslaget vårt og Drammen Frps alternative Veipakke Drammen og omegn.
DA170613 Vi skulle gjerne være med på vedtaket , om ikke det ville stanse hele prosessen, sa Helgheim.
AP170613 juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket , om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AA170613 juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket , om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
NL170612 Vedtaket vil stå som et lærebok eksempel på inkompetanse, « crooked politics » og « bestevenn tjenester » fra H og AP i studier i sammenlignende politikk i årtier framover.
AA170612 Torsdag kom vedtaket som sørget for at en trøndelagskommune er historie.
DB170611 Gårsdagens ledermøte i sporten overlot til et fagutvalg å utarbeide det endelige vedtaket før neste sesong, men retningen er satt : ¶
AA170611 Med dette vedtaket må de betale for seg, sa han til NTB da innstillingen var klar.
VG170610 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket , men tapte.
VG170610 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
SA170610 - Nå skal vi sette Usain Bolt på plass og vise at skøyteløpere er raskere på 100 meteren, sa skøytepresident Rune Gerhardsen i debatten som ledet til vedtaket .
AP170610 - Nå skal vi sette Usain Bolt på plass og vise at skøyteløpere er raskere på 100 meteren, sa skøytepresident Rune Gerhardsen i debatten som ledet til vedtaket .
NL170609 Det vil si, dersom Venstre ikke skulle komme over sperregrensen, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet vinner valget til høsten, vil vedtaket bli satt i revers.
BT170609 - Vedtaket er ulovlig, hevder Venstre.
BT170609 Heller enn å se på innholdet i vedtaket velger avisen å spekulere i tenkte intensjoner bak forslaget.
BT170609 Da ville det kanskje vært lettere for avisen å forstå bakgrunnen for vedtaket .
BT170609 Vedtaket gir oss mulighet til å få anbefalinger basert på en grundig, kvalitativ undersøkelse av enkeltsaker.
BT170609 Vedtaket er resultatet av en felles, tverrpolitisk interpellasjon fremmet av oss som medlemmer av helse- og sosialkomiteen, og er resultatet av en grundig prosess.
BT170609 Vedtaket beskrives som « en tabbe », ubrukelig eller i verste fall skadelig.
AP170609 Når Aftenposten konfronterer Arbeiderpartiet med teksten, går det ikke lang tid før justiskomitéleder Hadia Tajiks rådgiver gir beskjed om at det gikk galt da vedtaket fra landsmøtet skulle overføres til Stortinget.
AP170609 Arbeiderpartiet : Glade for at vedtaket ikke fikk gjennomslag ¶
VG170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
DB170608 - Et spørsmål om kultur ¶ Vedtaket kommer etter at feministnettverk, Mujares en Lucha, overbeviste byrådet om at menn med spredte ben innvaderer andres intimsone og er et problem.
DB170608 - Vi har vært veldig tydelige på at de kommuner og fylker som blitt slått sammen med tvang, skal få vedtaket reversert etter valget, dersom de selv ønsker det, bekrefter Helga Pedersen ( Ap ).
DB170608 I denne saken eksisterer det ingen kvalitetssikring før vedtaket ble stemt over i Stortinget.
DA170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
DA170608 Høyre, Frp, KrF og Venstre er enige om kommunereformen, men KrF stiller seg ikke bak vedtaket om at elleve kommuner skal slå seg sammen med tvang.
BT170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
BT170608 Bunadsprotest ¶ Vedtaket betyr at antall kommuner kuttes fra 428 til 354. 11 av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.
BT170608 Vi reagerer med sjokk og vantro på det nylige vedtaket fra bystyret i Bergen om å skru opp bompengene.
BT170608 Vedtaket sikrer at bilistene må ta store deler av regningen for kollektivtilbudet.
AA170608 Etter vedtaket om Forsvarets langtidsplan i fjor er det klart at Værnes skal huse Luftforsvarets skolesenter etter nedleggelsen av Kjevik flystasjon.
AA170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
VG170607 Kravet om å kjenne vedtaket om eiendomsskatt ugyldig avvises, de samme gjelder kravet om tilbakebetaling av betalt eiendomsskatt.
NL170607 Da vedtaket ble gjort om å legge ned kampflybasen i Bodø og flytte den til Ørlandet, ble kostnadene beregnet til ca. 6 milliarder kroner.
AP170607 Når Aftenposten konfronterer Arbeiderpartiet med teksten, går det ikke lang tid før justiskomitéleder Hadia Tajiks rådgiver gir beskjed om at det gikk galt da vedtaket fra landsmøtet skulle overføres til Stortinget.
AP170607 Arbeiderpartiet : Glade for at vedtaket ikke fikk gjennomslag ¶
AA170607 - Målet vårt er å få kjent vedtaket ugyldig.
AA170607 august 2016 å anke vedtaket om tomteplassering inn for Lagmannsretten.
AA170607 Svenskene aksepterte ikke vedtaket .
AA170607 Svenskene aksepterte ikke vedtaket .
SA170606 Munch mener vedtaket er viktig.
DB170606 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170606 Munch mener vedtaket er viktig.
AA170606 Høyres Berit Tiller mener dette vedtaket skal tolkes strengt.
AA170606 Kravet om å kjenne vedtaket om eiendomsskatt ugyldig avvises, de samme gjelder kravet om tilbakebetaling av betalt eiendomsskatt.
FV170605 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
SA170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
SA170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
FV170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
BT170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
BT170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170604 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
SA170603 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
FV170603 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
BT170603 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170603 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
AP170603 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
VG170602 Selv om vedtaket raskt ble omgjort, utløste det en bølge av demonstrasjoner, som fortsatt pågår.
NL170602 UiT er forberedt på at det vil bli debatt om arbeidsgruppens forslag og om det endelige vedtaket .
DB170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv, skriver fylkesmannen i vedtaket .
AP170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket .
AP170602 De to statsrådene, Vidar Helgesen og Monica Mæland, har gått til det oppsiktsvekkende skritt å advare Stortinget på det kraftigste mot å gjøre vedtaket .
AP170602 Selv om selve vedtaket er helt klart og innebærer et pålegg om gjennomføring av et forskriftsfestet forbud « så snart som mulig », mener statsråden de ulike representantene modererte dette i debatten : ¶
AP170602 Han synes ikke det bør være usikkerhet om hva vedtaket innebærer : ¶
AP170602 - Vi ber statsråden komme tilbake til Stortinget umiddelbart, på egnet måte, dersom det avdekkes at dette vedtaket ikke kan gjennomføres.
AA170602 - Da dette er et område som ligger utenfor ulvesonen og er prioritert for beitedyr på utmark, har vi vedtatt å gi skadefellingstillatelse på én ulv, skriver fylkesmannen i vedtaket . ( ©NTB ) ¶
AA170602 Selv om vedtaket raskt ble omgjort, utløste det en bølge av demonstrasjoner, som fortsatt pågår.
AA170602 Ifølge vedtaket skal utslippsnivået i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innen 2050.
AA170602 Han satser på å få holdt et ekstraordinært kommunestyremøte for å få banket vedtaket og innført vannscooterforbud før sommeren.
AA170602 - Vi ønsker også å få til dette, men vår utfordring er å få til vedtaket før sommeren.
AA170602 Selv om selve vedtaket er helt klart og innebærer et pålegg om gjennomføring av et forskriftsfestet forbud « så snart som mulig », mener statsråden de ulike representantene modererte dette i debatten : ¶
AA170602 Han synes ikke det bør være usikkerhet om hva vedtaket innebærer : ¶
AA170602 - Vi ber statsråden komme tilbake til Stortinget umiddelbart, på egnet måte, dersom det avdekkes at dette vedtaket ikke kan gjennomføres.
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener vedtaket er i konflikt med norsk og internasjonal lovgivning.
AA170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket .
AA170602 De to statsrådene, Vidar Helgesen og Monica Mæland, har gått til det oppsiktsvekkende skritt å advare Stortinget på det kraftigste mot å gjøre vedtaket .
AA170602 Høyskolen Kristiania i Trondheim : De ansatte reagerer på vedtaket om nedleggelse, og forstår ikke begrunnelsen som ledelsen i Oslo har oppgitt.
AA170602 Etter vedtaket om nedleggelse ble vi fortalt at en ny husleiekontrakt ville komme på 19 mill. kroner, økt til 20 mill., igjen ifølge ledelsens uttalelse til Adressa.
AA170602 For Natos forhold til Russland, var det første vedtaket mye viktigere og alvorligere.
VG170601 « Etter en helhetsvurdering støtter vi forslaget om å bygge sammenhengende Lysaker-Strand-Ramstadsletta ettersom de faglige argumentene for dette er så sterke, » heter det i vedtaket som nå er fattet av stortingsgruppen i Arbeiderpartiet.
DN170601 Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.
DN170601 - Dette vil bidra til kortere lederlinjer og styrket lokal og stedlig ledelse, heter det i vedtaket .
DN170601 - De enkelte sykehusene må videreutvikles i nær dialog med lokal primærhelsetjeneste og legge til rette for gode pasientforløp mellom tjenestenivåene, heter det i vedtaket .
DB170601 Kystkommuner på Sørlandet vrir seg i vånde over vedtaket , som for øvrig er lite demokratisk ved at man ikke tar hensyn til at majoriteten av høringsuttalelsene er negative og at ca. 75 % av de spurte i spørreundersøkelser ikke ville ha noen endring i forskriftene.
DA170601 På Næringsforeningens egen nettside gir Minge, som flere ganger har vært på barrikadene for Biltema, klart uttrykk for at han er fornøyd med vedtaket .
DA170601 I vedtaket fra Aps stortingsgruppe legges det særlig vekt på Vegvesenets konklusjon.
DA170601 - Etter en helhetsvurdering støtter vi forslaget om å bygge sammenhengende Lysaker-Strand-Ramstadsletta ettersom de faglige argumentene for dette er så sterke, heter det i vedtaket , som er gjengitt av VG.
DA170601 - Nå skal vi først bli litt kjent med hverandre og sette oss inn i dokumentene som ble nevnt i vedtaket i bystyret på tirsdag.
BT170601 Det jobbes med vedtaket og når dette er ferdig, skal saken ut på høring, sier han.
AP170601 Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.
AP170601 Men jeg er skuffet over vedtaket som er gjort, sier byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) til Aftenposten.
AP170601 Men dette vedtaket er et stort bidrag, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.
AP170601 Fakta : Vedtaket om biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
AA170601 Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.
VG170531 Blant annet applauderes vedtaket om å gjøre fergen over Glomma gratis.
SA170531 Begge er oppgitt over vedtaket om å fjerne ferjelemmen.
SA170531 - Dette blir for dumt, sier varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli til vedtaket om å fjerne ferjelemmen på Oanes.
SA170531 Blant annet applauderes vedtaket om å gjøre fergen over Glomma gratis.
DN170531 Blant annet applauderes vedtaket om å gjøre fergen over Glomma gratis.
BT170531 - Vedtaket er ulovlig, hevder Venstre.
BT170531 Utsiktene i 1917 var nemlig ikke lyse for at vedtaket ville bli iverksatt umiddelbart.
AP170531 Blant annet applauderes vedtaket om å gjøre fergen over Glomma gratis.
AA170531 Men dette vedtaket er et stort bidrag, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.
VG170530 Nå er vedtaket erklært ugyldig.
NL170530 Skulle vedtaket fra desember 2016 ble stående, vil det bekrefte at Forsvarets bruk av penger " ikke henger på greip ".
DN170530 Hun understreket at Tyskland har som mål å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024, i tråd med vedtaket fra Natos toppmøte i Wales i 2014.
DA170530 Vedtaket på nedleggingen av barnehagen er fra oktober i 2016.
AA170530 Salgssjef i UKA Håvard Refvik fulgte debatten i salen, og er godt fornøyd med vedtaket .
AA170530 Det endelige vedtaket skjer neppe før september/oktober.
AA170530 Shariati klaget vedtaket inn til Statens sivilrettsforvaltning, og vant fram.
AA170530 Nå er dette vedtaket erklært ugyldig, skriver VG.
NL170529 Det er spesielt at denne vurderingen kommer først etter at vedtaket er fattet ?
DN170529 Kritikken mot avgjørelsen inkluderer at vedtaket vil innskrenke retten til helseforsikring, og at forsikring vil bli merkbart dyrere for mennesker som allerede har en sykdom eller lidelse.
AA170529 I vedtaket mandag er en liste på seks konkrete spørsmål som må besvares, blant annet omkring salg av eierandel i selskapet Sundlings/Flavo, verdivurderingen som lå bak, hvorfor Trondheim Kino ikke selv overtok dette selskapet, hvorfor Trondheim Kino og ikke Rune Olsø måtte gå ut som eier, da det oppsto k
AA170529 Har regjeringen gjort nok for å følge opp vedtaket om å samlokalisere alarmsentralene ?
VG170528 Men at PODs systematiske underminering av det politiske vedtaket om felles sentraler har hatt effekt, det er jeg sikker på.
DB170527 Men vedtaket har skapt forverring og dyp fortvilelse for de som trenger det mest.
DB170526 Vedtaket om å øke kvotene i de såkalte « tourene » i verdenscupen, betyr i praksis at Norge kan stille med ti løpere både i åpningsrennet i Kuusamo, i Tour de Ski og under avslutningen i Falun.
DB170526 Helsedirektoratet følger nå opp vedtaket sammen med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjoner, og skal levere en plan for et nasjonalt program til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2017, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet til Dagbladet.
DB170526 Som innsigelse til kravet om tvangsnedslakting av undertegnedes egen reinflokk sendte vi et skriv til Landbruksdirektoratet om at vedtaket var lovstridig i henhold til bla. eiendomsretten, ILO-konvensjonen nr. 169, folkeretten og SP artikkel 27.
DA170526 - I Fylkesmannens beslutning heter det, uten nærmere begrunnelse, at det « ikke oppstår skader eller tap dersom vedtaket iverksettes før Sivilombudsmannen har avgjort saken », og at det vil være fullt mulig å reversere vedtaket .
DA170526 - I Fylkesmannens beslutning heter det, uten nærmere begrunnelse, at det « ikke oppstår skader eller tap dersom vedtaket iverksettes før Sivilombudsmannen har avgjort saken », og at det vil være fullt mulig å reversere vedtaket.
AA170526 Begrunnelsen for vedtaket er at det er vanskelig å håndheve spesielle regler for vannskuter og at den derfor må sidestilles med småbåter, slik at alle små fartøyer behandles likt.
AA170525 Torsdagens beslutning forlenger oljebremsen fram til mars neste år, men oljeprisen falt likevel etter at vedtaket var fattet.
AA170525 Vedtaket om å forlenge oljebremsen ble fattet i Wien på et møte mellom OPEC-landenes oljeministre og ministere fra ti andre oljeproduserende land, blant dem Russland.
VG170524 Duterte, som har blitt kjent for sin rå kamp mot narkotika, har flere ganger sagt at han er forberedt på å erklære unntakstilstand i hele landet, men foreløpig gjelder vedtaket altså kun Mindanao.
VG170524 mai skrev VG på lederplass at vedtaket er « uklokt ».
VG170524 - Og så må man skille mellom hva som er vedtaket , og hva som er Stortingets merknader.
DB170524 Det formelle vedtaket skal gjøres av stats- og regjeringssjefene under NATOs ekstraordinære toppmøte i Brussel torsdag.
DB170524 men foreløpig gjelder vedtaket altså kun Mindanao.
BT170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket .
BT170524 Men når vedtaket er fattet, må POD rette seg etter det.
BT170524 Vedtaket baserer seg på entydige evalueringer av både 22. juli og drapene på Valdresekspressen.
AP170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket .
AA170524 Hans håp var at vedtaket skulle være på plass før møtet.
AA170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket .
AA170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket .
AA170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket .
AA170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket .
VG170523 Når det er fattet vedtak, så er det det vedtaket som skal følges, og det fikk de også beskjed om.
VG170523 Men når det er fattet vedtak, så er det det vedtaket som gjelder.
SA170523 Biskop Brauts avvisning av vedtaket i Nærbøs sokneråd, tror jeg vil redusere sjansen for pinlige konflikter i menigheten.
SA170523 De største LO-forbundene fikk 124 utmeldelser i uken etter vedtaket , viser en kartlegging FriFagbevegelse publiserte mandag.
DB170523 I fjor ble vedtaket om testing møtt med kritikk både av Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby ; to av sportens mest faglig reflekterte og detaljorienterte utøvere.
DB170523 Vedtaket i Stortinget i fjor i fjor blir forklart i et notat fra UD, der det henvises til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2249 om at den såkalte islamske stat, IS « utgjør en global og ekstraordinær trussel mot den internasjonale fred og sikkerhet » og at IS « har evne og intuisjon om å utføre ytterligere te
DA170523 De største LO-forbundene fikk 124 utmeldelser i uken etter vedtaket , viser en kartlegging FriFagbevegelse publiserte mandag.
AP170523 Hun vil omgjøre det kommende vedtaket om E18 Vestkorridoren.
DB170522 Det dristige vedtaket understreker bare det essensielle : I oljelandet Norge må landets mest radikale klima og miljøparti ha orden på minus og pluss.
DA170522 - Leit, sier LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen om at mange har meldt seg ut av LO etter vedtaket om å jobbe for boikott av Israel.
AP170522 Med Veivesenets utspill i forrige uke, om at dette vedtaket bør overkjøres, og med Aftenpostens runde på Stortinget mandag, som gir et klart flertall for å støtte Veivesenet, kan seier bli snudd til nederlag.
AP170521 Oljeanalytiker Jarand Rystad mener MDG gjør klimasaken « en stor bjørnetjeneste » om vedtaket settes ut i livet.
AP170521 Vedtaket innebærer altså at MDG går inn for å tredoble den helnorske ulvebestanden.
VG170520 Det er konservative krefter i Japan som holder fast ved vedtaket om at kvinnelige medlemmer av keiserfamilien ikke skal kunne beholde sine titler når de gifter seg borgelig.
VG170520 Partiet ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre at de ikke vil være i veien for folk som må kjøre bil til jobben.
VG170520 FULL JUBEL : Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg var svært fornøyd med vedtaket om å lage en bygdemiljøpakke for distriktene.
SA170520 Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg var svært fornøyd med vedtaket om å lage en bygdemiljøpakke for distriktene.
DN170520 Partiet ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre at de ikke vil være i veien for folk som må kjøre bil til jobben.
DB170520 Det var ikke overraskende et enstemmig styre som gikk inn for vedtaket .
DB170520 - I dag er det én uke siden vedtaket , og vi har fått en rekke forespørsler i løpet av den uka.
DB170520 Til tross for at høyesterett kort etter omgjorde vedtaket , har uroen fortsatt.
DB170520 Vi kan gi folk mer fritid og samtidig redde kloden, sa MDG-topp Rasmus Hansson under en debatt om vedtaket på landsmøtet lørdag.
DB170520 Vedtaket om å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København i løpet av neste stortingsperiode var et av de mest populære på årets MDG-landsmøte i Lillehammer lørdag.
BT170520 Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener MDG vil gjøre klimasaken « en stor bjørnetjeneste » om vedtaket ble satt ut i live.
BT170520 - Vi har mer hastverk ¶ Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
BT170520 Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener MDG vil gjøre klimasaken « en stor bjørnetjeneste » om vedtaket ble satt ut i live.
BT170520 BT har bedt Sande og olje- og energiminister Terje Søviknes om å kommentere vedtaket til MDG om å fase ut olje- og gassnæringen innen år 2032.
BT170520 - Delegatene på MDG-landsmøtet føler kanskje de gjør en god gjerning, men de frelser ikke verden med dette meningsløse vedtaket , sier Sande, som ledet LO-forbundet Industri Energi en årrekke.
BT170520 Vedtaket på MDG-landsmøtet var i strid med innstillingen fra sentralstyret og programkomiteen om en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en 20-årsperiode.
AP170520 Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener MDG vil gjøre klimasaken « en stor bjørnetjeneste » om vedtaket ble satt ut i live.
AP170520 - Vi har mer hastverk ¶ Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
AA170520 Talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson var blant dem som støttet vedtaket , selv om han ikke var helt enig i ordbruken.
AA170520 Partiet ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre at de ikke vil være i veien for folk som må kjøre bil til jobben.
AA170520 Partiet ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre at de ikke vil være i veien for folk som må kjøre bil til jobben.
DB170519 Ifølge vedtaket skal en erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart, og kommunikasjon, forskning og reiseliv.
DB170519 Vedtaket innebærer dermed et mål om å tredoble den helnorske ulvebestanden.
DB170519 Hans advokat Hans Marius Graasvold var redd for at vedtaket om å få ham hjem til Norge kunne spoleres hvis filmprosjektet ble omtalt i media før French var kommet hjem.
DA170519 Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier han vil beholde dagens trikketilbud og viser til at partiet står bak vedtaket om å kjøpe nye trikker.
VG170518 Bør få blomster og kake for vedtaket .
VG170518 Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket , som de mener trosser faglige råd.
SA170518 Bør få blomster og kake for vedtaket .
FV170518 Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket , som de mener trosser faglige råd.
DN170518 Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket , som de mener trosser faglige råd.
DA170518 Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket , som de mener trosser faglige råd.
BT170518 Bør få blomster og kake for vedtaket .
AP170518 Bør få blomster og kake for vedtaket .
VG170516 Bolstad sier at vedtaket om ikke å anbefale noen å varsle står ved lag, også etter Spesialenhetens avgjørelse.
DB170516 I den sammenheng er det interessant å registrere at både toprosent-forventningen og vedtaket om styrket motstandsdyktighet i sivil sektor er forankret i artikkel 3 i Atlanterhavspakten, som sier at partene enkeltvis og i fellesskap skal opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.
DA170516 Vedtaket har skapt store protester, selv om det senere ble bedt opphevet av Maduro.
DA170516 Johanna Engen skjønner imidlertid lite av vedtaket som ble fattet i SHK.
DA170516 I dag skal vedtaket , som ble vedtatt mot Rødt og Frps stemmer opp i bydelsutvalget ( BU ).
AP170516 Arbeiderpartiet avviser vedtaket , VG mener LO-kongressen er på ville og farlige veier, mens Aftenposten mener dette er dårlig symbolpolitikk.
AA170516 Men han lover å slette sine kontoer og kaller vedtaket en passelig reaksjon mot Russlands « hybrid-krigføring » gjennom internett.
VG170515 En av hendelsene som er beskrevet i varslet, fra en leilighet i Fyllingsdalen i januar 2014, er ifølge vedtaket vurdert til å være strafferettslig forldet.
VG170515 - Dette underbygges også ved at politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige ¶ narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket .
NL170515 Finnmark fylkesting har vært tydelig på dette området, og vedtaket om lokalisering av driftsorganisasjon for Johan Castberg til Hammerfest står fast.
DN170515 Både sittende regjering og Ap-leder Støre var raskt ute med å kritisere vedtaket , som også LO-ledelsen var imot.
DB170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket .
DB170515 Også regjeringen ved utenriksminister Børge Brende har beklaget vedtaket .
DB170515 LO-ledelsens nederlag var altså tydelig, og LO-leder Gabrielsen har ennå ikke sagt noe konkret om hvordan vedtaket skal følges opp.
AP170515 Nå skal vi velgere få inntrykk av at Stortinget, med vedtaket om å opprettholde akuttkirurgien ved Odda sjukehus, har tatt innersvingen på foretakene.
AA170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket .
VG170514 Siv Jensen, som var mot vedtaket , understreket at avgjørelsen ikke rettet seg direkte mot jødene ( men hun sa ingenting om muslimene ).
DA170514 Men Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener vedtaket ikke tydelig nok verner akuttkirurgien ved sykehuset, og stemmer ikke med flertallet.
FV170513 Mange i Arbeiderpartiet reagerer på vedtaket og tror at det kun har negativ effekt.
DA170513 Debatten og vedtaket på LO-kongressen illustrerer også hvor viktig det er at vi innenfor rammene av EØS-avtalen, fører en nasjonal politikk som gir et seriøst og trygt arbeidsliv for alle.
AP170513 LOs nyvalgte leder Hans Christian Gabrielsen advarte mot vedtaket , men flertallet på LO-kongressen stemte ham ned.
AA170513 Ap har programfestet vedtaket om å « gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer. » - Høyre mener i stedet at inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for målrettede velferdsordninger.
VG170512 LETTET : NIF-delegatene må betale drikkebonger selv i 2017, men lettelsen var likevel stor etter vedtaket fredag.
VG170512 - Medfører det ferske vedtaket noen problemer ?
VG170512 - Blir dette vedtaket dyrt for norsk idrett ?
VG170512 - Vi har et kretsstyrevedtak på at Buskerud Idrettskrets anmoder Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsbegrensning på åpenheten, men i det samme kretsstyrevedtaket står det at vi samtidig er opptatt av at det ikke må iverksettes tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber frivillig, sier Bogerud til VG.
VG170512 Allerede før det historiske vedtaket i Bodø har det vært bevegelse i riktig retning på noen punkter, som avgjørelsen om å ansette den nye generalsekretæren på åremål og innføring av flere nye rutiner.
VG170512 OMKAMP OM ÅPENHET : Nå skal ledermøtet i norsk idrett gi et råd til idrettsstyret om hvorvidt vedtaket om hemmelighold av pengebruk før 2015 bør oppheves.
VG170512 De neste par dagene skal norske idrettsledere samles i Bodø, der det skal diskuteres om vedtaket bør gjøres om.
VG170512 Vedtaket er nok et uttrykk for en urovekkende negativ særbehandling av Israel.
VG170512 Har anket vedtaket
VG170512 Fremskrittspartiet vedtok på sitt årsmøte sist helg at de ville øke sperregrensen ved stortingsvalg - fra dagens fire prosent og opp « ett prosentpoeng eller to », som parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik sa til Aftenposten etter vedtaket .
VG170512 gheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
VG170512 Hvordan ser du for det at vedtaket skal settes ut i live ?
VG170512 Fra talerstolen advarte han om at vedtaket kunne føre til at LO-ansatte nektes innreise til Israel, og viste til at Israels nasjonalforsamling, Knesset, har innført en lov om at personer som jobber for boikott kan nektesinnpass i landet.
VG170512 Etter vedtaket, gjentok han bekymringen : ¶ - Vedtaket kan få konsekvenser for LOs ledelse, men det er nå så.
VG170512 Etter vedtaket , gjentok han bekymringen : ¶
VG170512 Partileder Jonas Gahr Støre understreker at han er uenig i vedtaket .
VG170512 LO-leder advarte mot vedtaket
VG170512 Fra talerstolen advarte Gabrielsen om at vedtaket kunne føre til at LO-ansatte nektes innreise til Israel, og viste til at Israels nasjonalforsamling, Knesset, har innført en lov om at personer som jobber for boikott kan nektes innpass i landet.
SA170512 Vedtaket ble nøyaktig slik : ¶
SA170512 Les mer om vedtaket her : ¶
NL170512 - Vi kommer tilbake med vedtaket vi vil treffe, sa Tvedt.
DB170512 UHELDIG : Utenriksminister Børge Brende beklager vedtaket i LO om boikott av Israel.
DB170512 Nå må Hans-Christian Gabrielsen og den øvrige LO-ledelsen sette seg ned å finne ut hvordan LO skal følge opp vedtaket om internasjonal boikott av Israel.
DB170512 Nå må Gabrielsen finne ut hvordan vedtaket skal følges opp.
DB170512 Hvordan vedtaket skal følges opp, må den nye LO-ledelsen nå finne ut.
DB170512 - Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, heter det i vedtaket fra kongressen.
DB170512 ( Dagbladet ) : Bare et par timer etter at LO-kongressen gjorde det oppsiktsvekkende vedtaket , reagerte den israelske ambassaden i Norge.
DA170512 Det var ikke overraskende et enstemmig styre som gikk inn for vedtaket .
DA170512 Utenriksminister Børge Brende ( H ) mener likeens at boikott ikke er veien å gå, og han beklager vedtaket .
DA170512 På spørsmål om hvordan Gabrielsen kommer til å følge opp vedtaket , var svaret unnvikende.
DA170512 Partileder Jonas Gahr Støre understreker at han er uenig i vedtaket .
DA170512 Israels ambassade i Norge beskriver vedtaket som umoralsk, diskriminerende og dobbeltmoralsk.
DA170512 Fremskrittspartiet kaller vedtaket skammelig, mens KrF mener det bidrar til å demonisere Israel.
DA170512 - Kontraproduktivt ¶ Vedtaket ble raskt avvist av flere partier.
BT170512 Som ventet er dette vedtaket sydd over samme lest som Aps og innebærer blant annet at det ikke iverksettes konsekvensutredning nå av Nordland VII og Troms II. | - Da vi fikk beskjeden om drapet tenkte vi : Nå har mamma fortalt sannheten til noen som ikke tålte det ¶
BT170512 Vedtaket ble nøyaktig slik : ¶
AP170512 Syversen mener vedtaket om en generell boikott avdekker forskjellsbehandling.
AP170512 Parlamentarisk nestleder i Kristelig Folkeparti Hans Olav Syversen mener vedtaket ikke vil fremme fred og forsoning, men bidra til det motsatte.
AP170512 Nå håper hun at vedtaket kan bli et steg nærmere en løsning i den israelsk-palestinske konflikten.
AP170512 Israel fordømmer vedtaket
AP170512 Brende bekymret over vedtaket
AP170512 Vedtaket ble nøyaktig slik : ¶
AP170512 Vedtaket ble nøyaktig slik : ¶
AP170512 Les mer om vedtaket her : ¶
AA170512 Han mener vedtaket fra LO er et slag mot alle som jobber for fred og solidaritet for både israelere og palestinere.
AA170512 Vedtaket er uhensiktsmessig, men først og fremst umoralsk, sier Melchior.
AA170512 Som ventet er dette vedtaket sydd over samme lest som Aps og innebærer blant annet at det ikke iverksettes konsekvensutredning nå av Nordland VII og Troms II.
AA170512 På spørsmål om hvordan han nå kommer til å følge opp vedtaket , var svaret mer unnvikende.
AA170512 Vedtaket kan få praktiske følger for samarbeidet mellom LO og palestinsk fagbevegelse, ifølge Gabrielsen ¶
AA170512 Også Israel reagerer voldsomt på vedtaket .
AP170511 Hagen på et brev der de ber Fylkesmannen vurdere lovligheten av vedtaket .
AP170511 Etter at bystyret ignorerte protestene, håper motstanderne at Fylkesmannen setter vedtaket til side.
AA170511 - Dette vedtaket avslutter bispedømmerådets behandling av bispenominasjonen.
AA170511 I vedtaket stilles det konkret krav om at staten må innfri 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.
AA170511 I vedtaket peker politikerne blant annet på at det er for dårlig tid til å involvere folk i kommunen i en så stor beslutning.
AA170511 - Slik jeg oppfatter kommunestyret handler vedtaket vårt i dag hovedsakelig om at det er for stor utrygghet omkring hvordan en regionkommune skal løse nye oppgaver.
AA170511 - Jeg synes vedtaket er greit.
AA170511 Vedtaket er i tråd med innstillingen til rådmann Emil Raaen.
AA170511 Oppbyggingen på Evenes innebærer en nedleggelse på Andøya, og kostnadsberegningene for Evenes er derfor sentrale for vedtaket .
AA170511 Hun viste både til vedtaket i Kirkemøtet og prestenes valgfrihet.
VG170510 Rabbiner Menachem Margolin, som er leder av en av Europas største jødiske organisasjoner kaller vedtaket « klart antisemittisk ».
VG170510 Vedtaket ble møtt med sterke reaksjoner fra en rekke jødiske talspersoner, blant andre Ervin Kohn, forstander i det Mosaiske Trossamfunn.
DA170510 - Justisministeren har ikke tenkt å foreta seg noe som helst med hensyn til vedtaket , sa Amundsen i Stortinget onsdag.
DA170510 Vedtaket har fått sterk kritikk som et inngrep i trosfriheten og et angrep på den jødiske minoriteten i landet.
DA170510 Aksjonsgruppa mener vedtaket er ulovlig fordi det ikke ble gjort en konsekvensutredning i forkant.
BT170510 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) sier Fagforbundet sager over greinen de selv sitter på i vedtaket om å fase ut oljen innen 2050.
BT170510 Men Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) støtter vedtaket .
AA170510 Vedtaket er gjort : Åfjord sier ja til storkommune.
AA170510 ordinære kongress slår derfor fast at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet », står det i vedtaket .
VG170509 Foto :, Krister Sørbø, VG ¶ - Vedtaket var enstemmig, sier rådmann Lars Bjerke i Asker kommune til VG.
VG170509 Dersom Arne Vigeland klager på vedtaket som ble gjort i kveld, vil saken bli behandlet på nytt i kommunen.
VG170509 Bjerke sier at vedtaket betyr at de tre naboene som ønsket ekspropriasjon, har fått medhold i kravet om å gjennomføre den vedtatte reguleringsplanen for området.
VG170509 Vedtaket i formannskapet var i tråd med anbefalingen fra rådmannen, om å samtykke til å la Vigelands naboer Roald, Medin og Waage ekspropriere eiendommen på 1,8 dekar.
DN170509 Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.
DB170509 Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.
DA170509 ILLUSTRASJONSFOTO : STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX ¶ Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging.
BT170509 Både Espira og Kidsa har klaget på vedtaket .
AP170509 Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.
AP170509 Leder av Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er svært skuffet over vedtaket på Frps landsmøte.
AA170509 Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.
AA170509 - Selve vedtaket i formannskapet setter ikke bom for alt.
AA170509 Lyttet til rådmannen ¶ Vedtaket i saken er i tråd med rådmannens innstilling.
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging, melder Stavanger Aftenblad.
AA170509 Ifølge museet har vedtaket skjedd på feil grunnlag, og de har nå klaget saken inn til Fylkesmannen.
AA170509 Vedtaket har bakgrunn i en konflikt om rettighetene til arealet, der museet og kommunen har ulike syn.
SA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶ Vedtaket til Frp om å forby rituell omskjæring av guttebarn er både skuffende og beklagelig, mener den israelske ambassadøren til Norge.
SA170508 Nå må hun på vegne av partiet tåle kraftig kritikk for nettopp dette vedtaket .
DB170508 » Den eneste som tok ordet i forbindelse med vedtaket om ulv, var Ida Gårseth Hov fra Troms : ¶
DA170508 Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i.
DA170508 Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk.
DA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
DA170508 Vedtaket til Frp om å forby rituell omskjæring av guttebarn er skuffende og beklagelig, mener den israelske ambassadøren til Norge.
DA170508 Vedtaket ble fattet trass klare advarsler og oppfordringer før landsmøtet mot et slikt vedtak.
DA170508 » Den eneste som tok ordet i forbindelse med vedtaket om ulv, var Ida Gårseth Hov fra Troms : ¶
BT170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
AA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶ Vedtaket til Frp om å forby rituell omskjæring av guttebarn er både skuffende og beklagelig, mener den israelske ambassadøren til Norge.
AA170508 Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stemte for forbudsforslaget, og sier til Dagen at vedtaket « kun handler om barns rettigheter ».
AA170508 Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk.
AA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
AA170508 » Vedtaket er « åpenlyst antisemittisk » mener leder Menachem Margolin for European Jewish Association.
AA170508 Vedtaket ble fattet trass klare advarsler og oppfordringer før landsmøtet mot et slikt vedtak.
AA170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
DB170507 Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i.
DB170507 Det vil kunne resultere i en tryggere hverdag for folk flest », heter det i vedtaket fra partiet.
AP170507 Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i.
VG170506 Til tross for at høyesterett kort etter omgjorde vedtaket , har uroen fortsatt.
VG170506 Der vil nok dette vedtaket bli sett på som svært nær ren antisemittisme, uansett hvilke argumenter som blir brukt for det.
FV170506 Han mener vedtaket er i strid med Frps eget programpunkt om religionsfrihet.
FV170506 Han er lite tilfreds med vedtaket .
FV170506 - Dette er vårt partiprogram for neste fireårsperiode og vedtaket er ikke en del av dagens regjeringsplattform, sier hun.
DN170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket .
DB170506 Men dette hjelper ingen ting om folk ikke tror på rekordene, sa Hansen i forbindelse med vedtaket sist helg.
DB170506 Denne uka har disse rekordholderne uansett fått mye oppmerksomhet i mediene, men det virker som de europeiske friidrettslederne står fast på vedtaket sitt : ¶
DA170506 For Trump er vedtaket en stor seier.
DA170506 Vedtaket reverserer store deler av forgjenger Barack Obamas signaturreform : Obamacare, som skulle sikre helseforsikring til millioner av amerikanere som sto uten.
DA170506 ), leder for republikanerne i Representantens hus, var vedtaket også en stor seier.
AP170506 Hva i all verden er det Frp ønsker med dette vedtaket ?
AP170506 Hva i all verden er det Frp ønsker med dette vedtaket ?
AP170506 GARDERMOEN ( Aftenposten ) : - Det virker som de ønsker å sende et signal om at vi er uønsket her i landet, sier lederen for det mosaiske trossamfunn etter vedtaket om å forby rituell omskjæring.
AA170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket .
DA170505 - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperimenter, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.
BT170505 - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperimenter, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.
AA170505 - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.
AA170505 - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperimenter, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.
VG170504 Det ferske vedtaket lyder etter alle solemerker som musikk i ørene på profiler som Johan Kaggestad og Jan Åge Fjørtoft.
DN170504 Men ja, vi kan svelge et kompromiss tilsvarende vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte nylig.
DN170504 Vedtaket gjelder med virkning fra og med rentemøtet 21. juni 2017.
DB170504 - Jeg føler at mye av lufta gikk ut av ballongen i våre rekker etter dette vedtaket , sier Kristiansen.
DB170504 I vedtaket slår departementet også fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, kan overprøve havnenes egne vurderinger.
DB170504 Det nye vedtaket fra Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett hele veien.
DA170504 Vedtaket ble gjort med 79 mot 18 stemmer, i god tid før tidsfristen ved midnatt fredag kveld.
AA170504 Selv understreker presidenten at det ikke bør være tvil om at vedtaket erstatter Obamacare, og han er sikker på å vinne også i Senatet.
AA170504 Selv understreker presidenten at det ikke bør være tvil om at vedtaket erstatter Obamacare, og han er sikker på å vinne også i Senatet.
AA170504 Vedtaket ble gjort med 79 mot 18 stemmer, i god tid før tidsfristen ved midnatt fredag kveld.
AA170504 Vedtaket torsdag ettermiddag ble gjort med 419 mot 1 stemme.
AA170504 Vedtaket sendes nå videre til avstemning i Senatet. ( ©NTB ) ¶
AA170504 Det nye vedtaket fra Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett hele veien.
AA170504 Det nye vedtaket fra Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett hele veien.
VG170503 Mannens advokat, Vegard Austgulen, sier at de kommer til å klage på vedtaket om avskjedigelse.
SA170503 « Det nye vedtaket er for de kronisk syke barna - bare de ikke er altfor syke », skriver Henriette Primberg.
SA170503 Det nye vedtaket er for de kronisk syke barna - bare de ikke er altfor syke.
SA170503 Det gode med det nye vedtaket er at foreldre med barn med kronisk sykdom nå blir inkludert i pleiepengeordningen.
DB170503 Når man i fjor vedtok å felle så mange ulver som man gjorde, forteller Solum at han påpekte overfor nemnda i Oslo, Akershus og Østfold at vedtaket ikke var i tråd med Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, og dermed trolig ulovlig.
DB170503 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
BT170503 Grung sier til Nationen at vedtaket ikke bare bør gjelde Odda sykehus, men flere sykehus som kan komme i tilsvarende situasjon.
AA170503 I brevet begjærer de også at Olje- og energidepartementet vedtar en utsatt iverksetting av vedtaket , inntil det enten foreligger en rettskraftig dom om lovligheten av utbyggingen eller inntil klagen er behandlet.
DB170502 Mannens advokat, Vegard Austgulen, sier at de kommer til å klage på vedtaket om avskjedigelse.
AP170502 Mannens advokat, Vegard Austgulen, sier at de kommer til å klage på vedtaket om avskjedigelse.
AP170502 Vedtaket løfter partiets industripolitikk, som alt i alt ikke er så verst.
AA170502 Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort « en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen » og det heter også at « antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter
DA170501 I vedtaket fra UNE er det i stor grad lagt vekt på Benjamins forklaring da han ankom landet, og i mindre grad på konverteringen.
DA170501 Han klaget på avslaget, og opplyste i tillegg om at han nå har konvertert fra islam til kristendommen, men vedtaket om avslag forble uendret.
DA170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.
AP170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.
AA170501 Det viser at mange støtter vedtaket gjort av bystyret om boikott av israelske varer og tjenester fra okkuperte områder, sier Venke Aarethun, som i en årrekke har jobbet for palestinernes sak, og er æresborger av Palaestina.
AA170501 Under helgens landsmøte gjentok partileder Knut Arild Hareide flere ganger vedtaket om at partiet ønsker en sentrum-høyre-regjering.
AA170501 Samtidig presiserte han at vedtaket ikke utelukker andre alternativer.
AA170501 KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden. ( ©NTB ) ¶
SA170430 Nå skal han fronte vedtaket om å avvikle foretakene.
FV170430 KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ikke utelukker endringer på vedtaket om sammenslåing av landets kommuner.
AA170430 Jeg er fornøyd med at det skal være fortsatt statlig eierskap, men jeg er bekymret for at vedtaket kan virke sentraliserende, sier Karin Bjørkhaug, som er nyvalgt sentralstyrmedlem i partiet.
AA170430 I vedtaket ligger også at dagens regionale helseforetak legges ned.
AA170430 Vedtaket innebærer altså også at de regionale helseforetak legges ned.
AA170430 Det lå hele fire ulike alternative forslag, og vedtaket ble fattet med 89 mot 84 stemmer.
AA170430 Vedtaket ble fattet med 90 mot 82 stemmer.
AA170430 Vedtaket innebærer at dagens regionale helseforetak legges ned.
VG170429 I vedtaket fra møtet presiseres det at det ikke kan finne sted noen separate forhandlinger mellom Storbritannia og enkeltstående medlemsland.
SA170429 Ettersom vedtaket straks det ble påklaget ble stillet i bero, har det heller ikke fått konsekvenser for ansatte, bortsett fra at klageren i intervju med Aftenbladet sier at hun har fått stressymptomer som følge av den rolle hun har hatt i saken.
SA170429 ( Etter vedtaket i LDN ble dissensen referert i Aftenbladet 24. mars og Aftenbladet.no 23. mars, i et intervju med Thomas Middelthon sr.
DB170429 Johan Aulstad, professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø, har tidligere uttalt til Dagbladet at vedtaket til departementet ikke kan være riktig.
DB170429 Han legger til at det også kunne være et moment for departementets vurdering av klagen på vedtaket , men at det ikke er bindende for departementet.
DA170429 Hvis Staten følger opp vedtaket Stortinget gjorde tidligere i uka, er det gode utsikter for å lykkes.
BT170429 Derfor er vedtaket om å oppheve midlertidighet utrolig viktig !
AP170429 Høyesterett omgjorde vedtaket i mars, men landet har i april vært preget av demonstrasjoner.
AP170429 Vedtaket er ett av flere som har bidratt til å gjøre KrFs program langt dyrere enn det utkastet som forelå da landsmøtet startet.
AA170429 I vedtaket fra møtet presiseres det at det ikke kan finne sted noen separate forhandlinger mellom Storbritannia og enkeltstående medlemsland.
AA170429 Nedleggelsen på Kjevik sidestilles i teksten med det svært omstridte vedtaket om å legge ned flybasen på Andøya der Norges maritime overvåkningsfly i dag er basert.
AA170429 Landsmøtet mener det må vurderes på nytt, men jeg tror dette vedtaket er et av dem som står sterkest, jeg stoler på at tallgrunnlaget bak er solid, sier Lund.
AA170429 Børge Lund, partiets andrekandidat på stortingslista i Nord-Trøndelag foran valget, avdramatiserer denne delen av vedtaket som berører flyttingen fra Kjevik til Værnes.
AA170428 KrFU-leder i Sør-Trøndelag, Marius Andresen, sier vedtaket sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene.
AA170428 - Jeg er veldig fornøyd med vedtaket og formuleringene som nå ligger i programmet.
AA170428 Trønderske KrF-politikere er positive til vedtaket om skattelegging.
AA170428 Førstekandidat i Nord-Trøndelag, Åste Marie Lande Lindau, er i likhet med Lykke svært fornøyd med vedtaket .
AA170428 Foto : Frank Cadamarteri ¶ Vedtaket på landsmøtet i Trondheim fredag ble fattet med 90 mot 82 stemmer.
AA170428 - Jeg er veldig fornøyd for vedtaket .
AA170428 - Vedtaket innebærer en betydelig økning av barnetrygda, men at den samtidig beskattes.
VG170427 Tydelige signal på dette er det elleve siders lange distriktsmanifestet By og land - hand i hand, eller vedtaket om å utrede billigere drivstoff i distriktene, det siste til protester fra partiets egne oslopolitikere.
SA170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig.
FV170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig.
DB170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig.
DB170427 - Dersom et sentrum/Høyre-regjeringssamarbeid ikke er mulig etter valget må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge oppoisjon, sa Hareide med henvisning til vedtaket landsstyret fattet i november.
BT170427 Da rovviltnemnden bestemte å felle ulven i tråd med Stortingets vedtak, mente regjeringens jurister at vedtaket var ulovlig.
BT170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig.
AP170427 I en rekke artikler har Aftenposten tatt opp om vedtaket om 20 prosent innblanding av biodrivstoff innen 2020 er miljøvennlig.
AP170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig.
AA170427 Til tross for at Høyesterett omgjorde vedtaket , har landet vært sterkt preget av demonstrasjoner landet over i hele april.
AA170427 Vedtaket ble gjort i hovedutvalget for forvaltning, og skal så behandles i kommunestyret.
AA170427 I vedtaket står at det at man skal « fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig », ifølge avisa.
AA170427 KrF-leder Knut Arild Hareide fikk et klart ja fra landsmøtet til vedtaket om å søke et samarbeid med Høyre og andre sentrumspartier etter valget til høsten.
DN170426 Til tross for at Høyesterett omgjorde vedtaket , har landet vært sterkt preget av demonstrasjoner landet over i hele april.
DA170426 Og selv om Ap fortsatt går inn for å fjerne K-en i faget, merket Hareide seg at vedtaket kom til med et knapt flertall, og at både leder og nestleder i partiet gikk på talerstolen i varmt forsvar.
AP170426 Han peker blant annet på vedtaket om å fjerne K-en.
AA170426 Foto : Morten Antonsen ¶ Vedtaket om at « Kollektivfeltene i Kollektivbuen skal forbeholdes buss i rute » ble gjort i både bystyret og i fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni i fjor, under behandlingen av « Kollektivplanlegging fremtidig rutestruktur 2019-2029 ».
AA170426 Vedtaket er en del av behandlingen av to ulike superbussaker.
AA170426 Ifølge vedtaket fra bystyret får rådmannen nå frist på seg til 1. juli for å rapportere tilbake til formannskapet hvordan rapporten er fulgt opp.
VG170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
SA170425 Da vedtaket om enhetlig uniform ble kjent, sa ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet at kommunen « sier opp avtalen fordi styret har vedtatt et hijab-forbud som er i strid med vårt verdisyn ».
DB170425 Nettopp dette åpner også vedtaket vi gjorde på vårt landsmøte for.
DB170425 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
BT170425 NHO Luftfart støtter Norwegians syn på vedtaket om AOC eller flylisens : ¶
AP170425 FOTO : Kayhan Ozer / TT / NTB Scanpix ¶ Vedtaket innebærer at Tyrkia skal settes under utvidet kontroll av organene i Europarådet som holder øye med demokrati, menneskerettigheter og rettsstat.
AP170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
AP170425 Men vedtaket vårt er mer åpent enn det det var i 2013, la han til.
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.
VG170424 Støre : Frp sprer usannheter om Ap i asylsaken ¶ Vedtaket er i tråd med Ap-leder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag, om ikke å endre regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
VG170424 Solberg er heller ikke imponert over vedtaket Ap-landsmøtet fattet, som kan gi billigere bensin på bygda : Ap vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170424 I vedtaket heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
DA170424 Lærermilliard ¶ Vedtaket om lærernorm er blant de potensielt kostbare.
BT170424 Hvis Stortinget griper inn for å stanse vedtaket , er det et brudd på dagens styringssystem, påpeker helseministeren.
BT170424 Et av disse er vedtaket om å utrede å gi folk i distriktene billigere bensin enn i byene, som ble frontet av nestleder Trond Giske i forkant av landsmøtet.
AP170424 Men det er ikke bare dette vedtaket som skal være på kollisjonskurs med Norges internasjonale forpliktelser.
AA170424 Da vedtaket om at K-en i KRLE-faget skulle bort var fattet, postet Edvardsen på sin Facebook-profil et skjermbilde fra KrFs nettside med teksten « Takk for innmeldingen ! », som dokumentasjon på byttet til nytt parti, skriver Dagen.
DN170423 Også dette vedtaket skuffer KrF.
DN170423 Vedtaket er kun politisk basert og skal angivelig sikre en « levedyktig norsk bestand », skriver artikkelforfatteren.
DB170423 Frp mener Ap med dette åpner for en ny asylbølge, mens KrF sier vedtaket er skuffende, og kan ende i tomt prat.
DB170423 Hva vedtaket innebærer er helt i det blå.
DB170423 Vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte åpner for et nytt frontavsnitt i striden om innvandring og religion.
DA170423 For to av disse er vedtaket effektuert, dvs. de har flyttet.
AP170423 - Altså, de formuleringene vi har tatt inn på eldreomsorg, er formuleringer som har stått i tidligere Ap-programmer, sa Tajik til Aftenposten etter vedtaket .
AP170423 - Altså, de formuleringene vi har tatt inn på eldreomsorg, er formuleringer som har stått i tidligere Ap-programmer, sa Tajik til Aftenposten etter vedtaket .
VG170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 Ledelsen skjønte at vedtaket for to år siden var en tabbe.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 Ledelsen skjønte at vedtaket for to år siden var en tabbe.
SA170422 - Det har ikke skjedd noe nytt, derfor holder vi på det vedtaket , sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe ( KrF ) til Aftenbladet.
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
SA170422 Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.
SA170422 Lotteritilsynet er forberedt på at spillselskapene vil prøve å finne nye selskaper for betalingsformidling som en følge av vedtaket .
SA170422 Lotteritilsynet avviser overfor Klassekampen at de sitter med ansvaret dersom nordmenn taper penger på vedtaket .
SA170422 Hun ønsker ikke å gå i detalj på hvilke spillselskaper som blir rammet av vedtaket .
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
FV170422 Lotteritilsynet er forberedt på at spillselskapene vil prøve å finne nye selskaper for betalingsformidling som en følge av vedtaket .
FV170422 Lotteritilsynet avviser overfor Klassekampen at de sitter med ansvaret dersom nordmenn taper penger på vedtaket .
FV170422 Hun ønsker ikke å gå i detalj på hvilke spillselskaper som blir rammet av vedtaket .
FV170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
DN170422 « Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn », heter det i vedtaket .
DN170422 Ap står fast på det, men vedtaket på landsmøtet sier at det er behov for å endre praksis og begrense midlertidig opphold for å unngå at flere sendes ut når de fyller 18 år.
DN170422 Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.
DN170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
DB170422 » Bakgrunnen for vedtaket er eksplosjonen som har vært i midlertidige tillatelser for unge under 18 år.
DB170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
DB170422 - Så innholdet i vedtaket er først og fremst en kritikk av regjeringen, og ingen selvkritikk av egen politikk ?
DB170422 ( Dagbladet ) : - Frp påtar seg et stort ansvar nå de sprer helt usanne tolkninger av vedtaket .
DB170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
DB170422 Vedtaket betyr altså at Ap nå, tydeligere enn før, sier nei til all kommunetvang.
DB170422 Trolig blir han også fornøyd med vedtaket om forsvar og NATO blir.
DB170422 Det står eksplisitt i vedtaket at praksisendringer skal gjennomføres innenfor dagens lovgivning, så det å forsøke å gi inntrykk av at det er en oppmykning av lovverket er i beste fall feil, i verste fall bevisst villedende, sier Tajik.
DB170422 - I realiteten betyr vedtaket deres ingenting så lenge de ikke er i regjering, men signalet betyr noe.
DB170422 Slik er vedtaket : ¶
DA170422 Vedtaket innebærer å fjerne en formulering om at kommunesammenslåing som hovedregel skulle være frivillig.
DA170422 Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.
BT170422 Lotteritilsynet er forberedt på at spillselskapene vil prøve å finne nye selskaper for betalingsformidling som en følge av vedtaket .
BT170422 Lotteritilsynet avviser overfor Klassekampen at de sitter med ansvaret dersom nordmenn taper penger på vedtaket .
BT170422 Hun ønsker ikke å gå i detalj på hvilke spillselskaper som blir rammet av vedtaket .
BT170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AP170422 En sjekkerunde viser at ingen av de 11 tvangskommunene utelukker at de vil be om at vedtaket oppheves hvis Ap får danne regjering.
AP170422 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa følgende etter at landsmøtet fjernet åpningen for kommunetvang i partiprogrammet : ¶ - Vedtaket er en tydelig illustrasjon av holdningen i Arbeiderpartiets organisasjon.
AP170422 Lotteritilsynet er forberedt på at spillselskapene vil prøve å finne nye selskaper for betalingsformidling som en følge av vedtaket .
AP170422 Lotteritilsynet avviser overfor Klassekampen at de sitter med ansvaret dersom nordmenn taper penger på vedtaket .
AP170422 Hun ønsker ikke å gå i detalj på hvilke spillselskaper som blir rammet av vedtaket .
AP170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AA170422 En 28-åring som har stått fram som talsmann for Profetens Ummah, og som ble utvist fra Norge i fjor, har gått til sak mot staten for å få opphevet vedtaket .
AA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
AA170422 Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.
AA170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
AA170422 Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.
SA170421 Rederiet som eier « Harrier » har klaget på vedtaket om å holde lasteskipet i arrest.
DA170421 Men vedtaket bygget på grunnleggende feilvurderinger, mener retten i Lyon, som dermed har annullert returen og konkludert med at mannen kan få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Frankrike i stedet.
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
DA170421 Men vedtaket bygget på grunnleggende feilvurderinger, mener retten i Lyon, som dermed har annullert returen og konkludert med at mannen kan få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Frankrike i stedet.
BT170421 Vedtaket i Høyre ble gjort med 173 mot 170 stemmer, og handler helt sikkert om tillit til den enkelte, om frihet under ansvar, at det kan være rimelig og hyggelig å ta en øl eller to når en bretter ut teppet og åpner piknikkurven.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
DN170420 Vedtaket er opphevet, men mye av motstanden mot Maduro består.
DA170420 - Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket .
DA170420 - Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket .
AA170420 - Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket .
VG170419 Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre, skriver NTB.
VG170419 Vi er trygge på at vedtaket i Stortinget er riktig for å gjennomføre flertallets vilje, sier Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.
VG170419 - Deretter vil det ta tre måneder før departementet vurderer vedtaket .
SA170419 Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre.
SA170419 Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre.
DN170419 Stemmene til KrF sikrer at Stortinget ikke omgjør dette vedtaket og selv beordrer offentliggjøring.
DB170419 Men når vedtaket viser seg å ramme kvinner direkte med konsekvenser man ikke har tatt høyde for, er det grunn til å revurdere både loven og vedtaket .
DB170419 Men når vedtaket viser seg å ramme kvinner direkte med konsekvenser man ikke har tatt høyde for, er det grunn til å revurdere både loven og vedtaket.
DB170419 Dette tenkte nok ikke regjering og storting på da de lot vedtaket om juridisk kjønn gå gjennom i hastefart.
DB170419 Vedtaket om juridisk kjønn støtter da transkvinner i at de er kvinner.
DA170419 I vedtaket fra 2015 levnes det liten tvil om at fylkeskommunen skal betale regningen og at Stavanger kommune ikke skal bidra med direkte finansiering utover grunneierbidrag på maks 40.000 kroner per tomt.
DA170419 Fylkestinget har nå fattet vedtak hvor de ber Stavanger kommune påta seg både å fullføre reguleringsplanen for bru og finansieringsopplegg for dette, skriver Vareide i sin innstilling og fortsetter : ¶ - Vedtaket i fylkestinget betyr at fylkeskommunen ikke vil bidra til fastlandsforbindelse til Vassøy utover fergeavløsningsmidler i inntil 30 år.
DA170419 - Dette er hjerterått og høl i hue, og jeg kan ikke skjønne at vedtaket er i tråd med forskriften.
BT170419 Vedtaket fra Nav var at jeg ikke trengte deres hjelp til å komme meg ut i arbeid.
AP170419 Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre.
AP170419 Ett av resultatene fra vedtaket i Stortinget i fjor høst om ny langtidsplan for Forsvaret betyr nemlig at de fem MTB-fartøyene skal skrotes, så snart de nye kampflyene F-35 er på plass i Norge og er operative, inkludert sjømålsmissilet NSM.
AA170419 Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre.
AA170419 Miljødirektoratet har gitt Selbu og Tydal tillatelse til ekstraordinær felling av én bjørn, og vedtaket gjelder for onsdag og torsdag denne uken.
AA170419 Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn.
AA170419 Foto : Ving ¶ Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn, melder NRK..
BT170418 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) kan ikke vise til noen skriftlige vurderinger bak vedtaket om å utsette Ringeriksbanen.
DN170417 « I vedtaket om omgjøring er det lagt særlig vekt på forhold knyttet til saksmengde, oppdragsmengde, kriminalitetsutfordringer og bosettingsmønster i Årdal kommune, samt bosettingsmønster i Indre Sogn », skriver Politidirektoratet.
DB170416 Stadfestet vedtaket
BT170416 Dette er bekymringsfullt og ikke i tråd med det opprinnelige vedtaket fra 2006.
BT170414 Stenseide forsvarte da dette vedtaket med at fylkeskommunen nå skulle satse på Kyrre skole.
DB170411 - Du avviser at vedtaket Ap har fattet i denne saken kan knyttes opp til ditt privatliv ?
AP170411 « Hans forklaring oppfattes ikke i noen del som selvopplevd, og han har dermed heller ikke sannsynliggjort behov for beskyttelse, » heter det i vedtaket fra 2016.
AA170411 Selv om vedtaket senere er blitt opphevet, fortsetter mange å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre. ( ©NTB ) ¶
AA170411 Vedtaket om tvangsmulkt kan klages inn for Markedsrådet innen tre uker. ( ©NTB ) ¶
DN170410 - Kongressen har heller ikke tatt noe initiativ for å stramme dette vedtaket .
DA170410 - Det endelige vedtaket om Brekstadfjæra var en skikkelig kalddusj og et kraftig signal fra regjeringen om at viktige fugleområder ikke har høy prioritet.
AP170410 Hvis det dukker opp konsekvenser i ettertid, som man ikke så da vedtaket ble fattet, er det ingen skam å snu.
AA170410 Det vil si at de har avslag på sin asylsøknad, og vedtaket om utvisning kan iverksettes.
VG170408 Samtidig slås det fast at ombudets undersøkelser ikke gir grunnlag for å konstatere feil ved lovanvendelsen som lå til grunn for vedtaket .
VG170408 For en måned siden kom svaret : Sivilombudsmannen mener det muntlige bortvisningsvedtaket burde vært nedtegnet i etterkant, og at hjemmelen og de viktigste faktiske omstendighetene som lå til grunn for vedtaket , burde vært nedtegnet.
VG170408 - Slik saken er opplyst, fremstår det som kritikkverdig at bortvisningsvedtaket ikke ble fattet skriftlig, og at den som ble bortvist heller ikke mottok noen skriftlig underretning om vedtaket , heter det i Sivilombudsmannens uttalelse.
VG170408 Vedtaket ble fattet muntlig, og var begrunnet i mistanken om at han var på stedet for å selge narkotika.
DB170408 Siden vedtaket om fredningen ikke gjenspeiler den avtalen Riksantikvaren og museet var blitt enige om, konkluderte departementet med at denne delen av fredningsvedtaket var ugyldig.
DB170408 Nå sier Johan Aulstad, professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø, at vedtaket til departementet ikke kan være riktig.
DB170408 Han mener også det er betenkelig å inngå slike forhåndsavtaler, fordi utenforstående ikke får mulighet til å delta i prosessen, og for eksempel klage på vedtaket .
DB170408 En av grunnene til at Høyesterett har stilt seg avvisende til å godta avtaler hvor forvaltningen gir løfter om å treffe et bestemt vedtak i fremtiden, er at forholdene kan endre seg fra det tidspunkt avtalen ble inngått, og til tidspunktet hvor det bindende vedtaket fattes, sier Aulstad.
DB170408 Da må de enten omgjøre vedtaket , eller treffe en dispensasjon, sier Aulstad.
DB170408 - Hvis forvaltningen, i dette tilfellet Riksantikvaren, har formulert vedtaket feil, er det synd for forvaltningen.
DB170408 - Departementet sier at vedtaket er ugyldig på grunn av en intern avtale, men en intern avtale kan neppe anses som en ugyldighetsgrunn, legger han til.
DB170407 ( Dagbladet ) : - Jeg kan ikke tro at dette vedtaket er riktig.
DB170407 Vedtaket må gjenspeile den løsningen partene hadde kommet frem til.
AA170407 I vedtaket gikk det videre frem at vådeskuddet skjedde i forbindelse med at politimannen og en makker skulle ta seg inn gjennom en dør der det var ukjent for dem hva som møtte dem på innsiden.
DB170406 « Utvalget bemerker også at det er innklagde, som den profesjonelle parten, som er nærmest til å bære risikoen for feilprisingen » skriver utvalget i vedtaket
DB170406 Vi har i forslaget som har vært på høring foreslått at departementet fatter vedtak og at vedtaket kan bringes direkte inn for domstolen uten kostnader for den enkelte, sier Teigen til Dagbladet.
DB170406 Vedtaket om tap av statsborgerskap etter ny 26b skal treffes av departementet, og til grunn legges PSTs framtidsrettede risikovurdering.
DB170406 Vedtaket fra Stortinget var krystallklart, det skulle kobles opp mot planen for psykisk helse og midlene skulle øremerkes, sier Kjell Ingolf Ropstad.
DA170406 Groovy har klaget på vedtaket , og torsdag kom formannskapet til at klagen ikke tas til følge.
DB170405 Justisdepartementet skal fatte vedtaket
BT170405 PROTESTER : Da styret skulle gjøre vedtaket , sto oddingene som en tett protestvegg bak i lokalet på Hotel Maritime i Haugesund.
AA170405 | UNE vil ikke omgjøre vedtaket om å tilbakekalle Mahamuds statsborgerskap ¶
AA170405 Mahamuds advokat Arild Humlen har vært i Djibouti og framskaffet nye dokumenter han mener knuser UNEs hovedbevis og sendte en begjæring til UNE om å omgjøre vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet.
AA170405 Han reagerer sterkt på at UNE ikke omgjør vedtaket .
AA170405 Etter å ha undersøkt ny dokumentasjon, har Utlendingsnemnda ( UNE ) besluttet å ikke gjøre om vedtaket om å inndra Mahad Abib Mahamuds norske statsborgerskap.
SA170404 Markedsavgrensningen i saken gjør at man ikke fanger opp og vurderer de konsekvensene vedtaket kan få for bruk av transport langs kysten generelt.i ¶
SA170404 Pettersen går høyt ut mot Sandnes kirkelige fellesråd og vedtaket om ikke å ansette søkere som lever i homofilt samliv.
SA170404 Det er NRK som tirsdag melder om vedtaket .
DN170404 - Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeidelse, het det i vedtaket .
DB170404 Vedtaket er et etterlengtet og liberalt stykke politisk nybrottsarbeid.
DB170404 Norge sendte dem ut, mens aksjonister tok ansvaret for å dokumentere og få omgjort vedtaket for å hindre videre utsendelse til Jemen.
DA170404 Men vi slutter oss til vedtaket nå fordi vi mener det er viktig å få dette på plass så fort som mulig, sier Grande.
DA170404 Dette vedtaket vil gi startskuddet til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kan lyse ut en ny avtale der de fleste venter at TV2 vil være den viktigste søkeren.
DA170404 Men vi slutter oss til vedtaket nå fordi vi mener det er viktig å få dette på plass så fort som mulig, sier Grande.
DA170404 Dette vedtaket vil gi startskuddet til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kan lyse ut en ny avtale der de fleste venter at TV 2 vil være den viktigste søkeren.
VG170403 Vedtaket har liten praktisk betydning, det vil kun gjøre at mindretallet som blir nedstemt i Stortinget teller noen flere representanter.
DN170403 Med vedtaket om å kutte buregg slutter Norgesgruppen seg til et stigende antall næringslivsaktører som ønsker å ta ansvar for dyrevelferden, skriver selskapet i en pressemelding.
DN170403 Vedtaket kommer etter et langvarig samarbeid med Dyrevernalliansen.
DB170403 Vedtaket forteller hvordan mannen ble lurt til å selv overføre store summer til svindlerne.
DA170403 I februar i år gikk han sak mot staten for å få vedtaket kjent ugyldig.
DA170403 Før tilsvaret kom fredag hadde både Jabaly og hans advokat et håp om at UNE ville omgjøre vedtaket før det kommer så langt som til en rettssak.
DA170403 Det betyr at UNE har valgt å ikke omgjøre vedtaket sitt.
DA170403 Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener Venstre setter velferden på spill med vedtaket om å si nei til 24. konsesjonsrunde.
VG170402 Etter voteringen sa han at vedtaket var et godt steg fremover, selv om hans modell ikke vant helt fram.
VG170402 - Trine Skei Grande må sette seg ned og se på mulighetene, før hun bare avlyser hele vedtaket , sier Frederic Hauge.
DB170402 Ifølge ABC ble vedtaket justert ned til ti års beskyttelse ( etter presidentskapet ) i 1997 - men etter 11. september-terroren er det det opprinnelige vedtaket som gjelder.
DB170402 september-terroren er det det opprinnelige vedtaket som gjelder.
AA170402 Utvidelser av eksisterende bosetninger er ikke uvanlig, men det israelske vedtaket torsdag er første gang på nærmere 20 år at landet har besluttet å etablere en helt ny bosetning.
AA170402 Utvidelser av eksisterende bosetninger er ikke uvanlig, men det israelske vedtaket torsdag er første gang på nærmere 20 år at landet har besluttet å etablere en helt ny bosetning.
AA170402 I vedtaket heter det at Venstre vil gi alle barn rett til en best mulig oppvekst gjennom å innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.
DN170401 Olje- og energiminister Terje Søviknes karakteriserer vedtaket til Venstre som helt meningsløst.
DN170401 Vedtaket sier imidlertid ingenting om hvem partiet vil samarbeide med eller hvem de kan støtte i regjering.
DB170401 Hva gjelder saksbehandling av ny § 26b, ønsker departementet at de selv skal fatte vedtaket - ikke utlendingsforvaltningen eller domstolene.
DB170401 I brevet ber hun om at innreiseforbudet Ukraina har innført overfor Eurovision-artist Julia Samojlova oppheves, og kaller vedtaket for « uakseptabelt ».
BT170401 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) hilser ikke vedtaket velkomment.
BT170401 Hustveit var strålende fornøyd etter vedtaket .
BT170401 En som imidlertid er fornøyd med vedtaket , er MDGs Rasmus Hansson.
AP170401 Opposisjonen mener det nye vedtaket nettopp viser at domstolen kontrolleres av Maduro, og den har fortsatt å oppfordre folk til å demonstrere.
AP170401 Men vedtaket sier ingenting om hva de vil gjøre dersom deres plan A, en regjering med Høyre og Kristelig Folkeparti, ikke blir noe av.
AP170401 Venstre-leder Trine Skei Grande advarte mot vedtaket .
AP170401 Samtidig tonet Grande ned dramatikken av vedtaket - etterpå.
AP170401 Med dette vedtaket nærmer Venstre seg SV og MDG og undergraver sitt eget ønske om regjeringssamarbeid med Høyre, mener Rossavik.
AP170401 Heller ikke nestleder Ola Elvestuen tror vedtaket vil ødelegge for Venstre i forhandlinger om en ny regjering etter valget.
AP170401 Både Miljøpartiet De Grønne og Bellona er fornøyd med vedtaket .
AP170401 Aftenpostens kommentator Frank Rossavik er på Venstres landsmøte og kommenterer vedtaket slik : ¶
AA170401 Lørdagens melding om at det opprinnelige vedtaket er omgjort, kom etter at Maduro ba høyesterett revurdere beslutningen.
AA170401 Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på at bare nye sjødeponier skal forbys, men landsmøtet vedtok å stryke " nye " slik at vedtaket gjelder alle deponier.
AA170401 Vedtaket ble gjort partiets landsmøte i helgen.
AA170401 Vedtaket sier imidlertid ingenting om hvem partiet vil samarbeide med eller hvem de kan støtte i regjering.
AA170401 Også Bellona syns vedtaket er en viktig korreksjon av partiets kurs.
AA170401 Miljøbevegelsen roser på sin side Venstre for vedtaket .
AA170401 Unge Venstre, som har vært soleklare i spørsmålet, jublet etter vedtaket .
AA170401 Men hvem partiet vil samarbeide med, eller hvem de kan støtte i regjering, sies det ikke noe om i vedtaket .
SA170331 - Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune, heter det i vedtaket . ( ©NTB ) ¶
SA170331 Men i min verden diskuterer man slikt i et møte, så gjør man et vedtak og så står man sammen om vedtaket etterpå.
DA170331 Konsekvensen av vedtaket er at heimevernsstrukturen må reduseres.
DA170331 Vedtaket om 38.000 soldater er nå et øvre tak for Heimevernet framover.
BT170331 Også dette vedtaket ble opphevet av en domstol, i en dom fra Oslo tingrett i forrige måned.
AP170331 I forlengelsen av vedtaket ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.
AP170331 Vedtaket ble gjort etter to tellinger, og mens ledelsen var ute av salen for å gjøre intervjuer, sier TV2-kommentator Aslak Eriksrud.
AP170331 Men i min verden diskuterer man slikt i et møte, så gjør man et vedtak og så står man sammen om vedtaket etterpå.
AP170331 Da vedtaket kom før jul, så vi jo at en stor del av bilparken ville få problemer.
AP170331 - Nei, det ligger ikke i vedtaket .
AP170331 Bakgrunnen for at saken kommer opp, er vedtaket om anmeldelse som ble fattet i kontrollkomiteen forrige tirsdag.
AA170331 Vedtaket gikk gjennom med den avgjørende stemmen til visepresident Mike Pence, som i kraft av sitt embete leder Senatet.
AA170331 I vedtaket viser formannskapet til Kommuneadvokatens vurdering som er basert på opplysninger presentert i Adresseavisen.
AA170331 Formannskapet viser i vedtaket til Kommuneadvokatens vurdering som er basert på opplysninger presentert i Adresseavisen.
AA170331 Bakgrunnen for at saken kommer opp, er vedtaket om anmeldelse som ble fattet i kontrollkomiteen forrige tirsdag.
AA170331 Da vedtaket kom før jul, så vi jo at en stor del av bilparken ville få problemer.
AA170331 - Nei, det ligger ikke i vedtaket .
VG170330 - Vedtaket som ble gjort i dag viser at posisjonen heldigvis har delvis snudd og økt bunnfradraget etter mye press, og det er vi glade for.
SA170330 Først ga Fylkesmannen i Rogaland midlertidig dispensasjon i 5 år til at Finnøy Betong kan utvide virksomheten, men nå har statens forlengede arm varslet at vedtaket kan bli omgjort på grunn av en mangelfull støyrapport.
FV170330 John Hansen er skuffet over vedtaket som ble gjort i samferdselsutvalget, og mener det fortsatt er mulig å bygge en fastlandsforbindelse over til Hidra.
DB170330 Han følger likevel vedtaket fra FKU, og kunden skal få tusenlappene inn på konto.
DB170330 - Vi skulle ønske at det lot seg gjøre å innføre miljøkravene enda raskere, men Stortinget har vedtatt en overgangsperiode på fire år fra vedtaket fattes lokalt, og da forholder vi oss til det.
DB170330 klasse ), og meg bekjent, ble dette også det endelige vedtaket på Senterpartiets landsmøte.
DA170330 Det store smellet i vedtaket var selvsagt at fire så profilerte Høyre-politikere som Cille Ihle, Odd Jo Forsell, Kjell Erik Grøsfjeld og Aleksander Stokkebø brøt ut og dannet flertall sammen med Venstre, Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
DA170330 Stortingsdebatten og selve vedtaket om landbruksmeldingen kommer nå 25. april.
AP170330 Tina Bru understreker at regjeringen skal fremme en sak om hvordan vedtaket skal gjennomføres.
AP170330 Stortingspolitikerne, som står bak vedtaket om at det skal innføres en bransjestandard, sier de blir bombardert av epost og telefoner fra bekymrede bileiere.
AP170330 Politikerne på Stortinget erkjenner at det i vedtaket om en bransjestandard ikke ligger noe pålegg om at bensin med lite eller ingen etanol skal tilbys kommersielt, slik finske myndigheter sørget for.
AP170330 - Nei, det ligger ikke i vedtaket .
AP170330 - Kan dere gi en slik garanti ? - Vedtaket sier ingenting om dette, men det ligger en mulighet for bransjen å ha en lavere innblandingsgrad for hele landet, som i dag, sier Ola Elvestuen.
AP170330 Vedtaket handler om å tilby E10 - i tillegg til det som tilbys i dag, sier Tina Bru ( H ).
VG170329 I vedtaket refereres det til at en guttegjeng fra 9. klasse ventet på at 13-åringen skulle komme ut av skolens kantine, hvoretter en av 9.-klassingene forsøker å « nikke » til 13-åringen og kjører kneet hardt opp i guttens underliv.
DN170329 Dette nektet skattekontoret, og vedtaket ble opprettholdt av Skatteklagenemnda.
DB170329 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen
DB170329 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen
DA170329 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping No
DA170329 De mener vedtaket Bystyret gjorde på sist møte er ulovlig.
DA170329 Tvert imot mente ekspertutvalget at det ble rettet altfor mye oppmerksomhet rundt det byråkratiske vedtaket mens det skjedde lite praktisk for å gjøre noe med elevens situasjonen, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.
AA170329 Etter avstemningen, skal vedtaket formelt godkjennes av presidenten.
AA170329 Skolen klagete på vedtaket i juli og fikk holde åpent mens klagesaken ble behandlet i Kunnskapsdepartementet.
AA170329 - Det vedtaket som nå foreligger bygger på at reaksjonsformen som var valgt, å trekke tilbake godkjenningen, er uforholdsmessig.
VG170328 Når dette vedtaket er på plass, vil EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier be om formelt mandat til å starte forhandlingene.
VG170328 Kolberg kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden, og bemerker at de to statsmaktene vil stå mot hverandre.
DB170328 ¶ PARLAMENTARISK HISTORIE : Martin Kolberg ( Ap ) kaller vedtaket om å instruere Stortinget til å avgradere rapporten som parlamentarisk historie.
DB170328 Komiteens leder, Martin Kolberg ( Ap ) kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden.
AP170328 Etter avstemningen, skal vedtaket formelt godkjennes av presidenten.
AP170328 Komiteens leder, Martin Kolberg ( Ap ) kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden.
VG170327 Det kontroversielle vedtaket
VG170327 Formelt har Inge Andersen rett i at det er styret som fattet vedtaket om hemmelighold om bruk av midler før 2015.
VG170327 I det ene vedtaket skriver skolen om en hendelse 19. oktober der en guttegjeng fra 9. klasse venter på at 13-åringen skal komme ut av skolens kantine.
VG170327 oktober spyttet de samme elevene fuglefrø etter 13-åringen, ifølge vedtaket som skolens rektor selv har signert.
DA170327 Nerdal får støtte fra arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, som håper vedtaket vil sette presedens.
DA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
DA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
DA170327 Det fikk Frp til å reagere, og partiet krevde derfor lovlighetskontroll av vedtaket .
DA170327 " Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig (... ) ", står det i svaret, og vedtaket må oppheves.
DA170327 " Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig (... ) ", står det i svaret, og vedtaket må oppheves.
AA170327 Nerdal får støtte fra arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, som håper vedtaket vil sette presedens.
AA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
AA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
AA170327 Det fikk Frp til å reagere, og partiet krevde derfor lovlighetskontroll av vedtaket .
AA170327 " Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig (... ) ", står det i svaret, og vedtaket må oppheves.
AA170327 " Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig (... ) ", står det i svaret, og vedtaket må oppheves.
VG170326 « Stortinget ber regjeringen fjerne bestemmelsen fra juni 2014 om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune », het det i vedtaket .
VG170326 - Arbeiderpartiet krever at det nå øyeblikkelig må ryddes opp og at vedtaket som Stortinget har gjort om å bosette unge enslige asylsøkere, blir iverksatt uten mer om og men.
VG170326 Ordfører Monika Sande ( Sp ) i Beiarn er glad for vedtaket .
VG170326 Ifølge leder Ola Borten Moe i partiets programkomite er bakgrunnen for vedtaket en tidligere diskusjon om hijab eller andre religiøse klesplagg skulle være en del av norske uniformer.
VG170326 En de viktigste årsakene til vedtaket om nikab-forbud fra Sp-landsmøtet er en oppfatning om at plagg som dekker ansiktet hindrer kommunikasjon og relasjon mellom mennesker i skoler og utdanningsinstitusjoner.
DB170326 Dette vedtaket kommer til å gjøre noe med tallene fordi alle over 18 år må ta et aktivt valg, sier Ada Arnstad, leder i Senterungdommen.
AA170326 « På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager, stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager », heter det i vedtaket . 4.
AA170326 I vedtaket heter det også at det skal gjenopprettes en egen utdanning for Heimevernet. 7.
AA170326 « Rovviltpolitikken må ha en utforming som ikke fratar folk beiteretten », heter det i vedtaket som ble gjort mot sentralstyrets innstilling. ( ©NTB ) ¶
VG170325 Elevrådsleder Jens Olsrud Østli ( 10 ) sendte følgende sms til mamma og FAU-leder Elin Ølsrud i kommunestyret da vedtaket var klart : ¶
VG170325 Vedtaket innebærer en kostbar og lite fremtidsrettet struktur hvor mye penger går til bygninger istedenfor til skolefaglig utvikling.
DB170325 Det endelige vedtaket blir som vanlig et litt utvannet forlik om samhold og styrke.
AP170325 Zero var en helt sentral premissleverandør da Regjeringen forhandlet med Venstre og KrF før vedtaket ble gjort.
AP170325 I etterkant har vedtaket møtt mye kritikk, og i gårsdagens Aftenposten kom det frem at miljøorganisasjonene med Bellona, Naturvernforbundet og Greenpeace i spissen er skeptiske til mye rundt biodrivstoff.
VG170324 Så det ikke blir forvirring rundt hva vedtaket betyr, sier Lange.
VG170324 - Når enslige mindreårige får et vedtak, kommer det nå en person fra UDIs regionkontor og setter seg ned med dem - ansikt til ansikt - og forteller hva vedtaket betyr.
VG170324 Ordfører Jan Geir Solheim ( Sp ) er nå i ettertid åpen om at han har slitt med å legge det skjebnesvangre vedtaket i kommunestyret bak seg.
VG170324 I månedene etter vedtaket har hun fått merke at noen mislikte stemmegivningen hennes veldig sterkt.
VG170324 Hun ble sittende lenge alene i kommunestyresalen i pausen etter at vedtaket var fattet.
VG170324 », står det i vedtaket fra Spesialenheten for politisaker.
VG170324 », står det i vedtaket .
VG170324 », skriver Spesialenheten i vedtaket .
SA170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff.
BT170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff.
AP170324 Tror på vedtaket
AP170324 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff.
AA170324 Aspli brukte sine tre minutter på talerstolen til å fortelle hvor meningsløst vedtaket om tvangssammenslåing av Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er.
VG170323 Leder for Fylkesnemnda i Trøndelag viser til at klagen deres er til behandling i disiplinærnemnda og vedtaket om midlertidig å nekte oppnevning i saker etter barnevernsloven, kan påklages av advokat Shariati.
VG170323 Advokat Shariatis ytringer på Facebook har ikke har vært avgjørende for vedtaket , men er en del av fylkesnemndas helhetlige vurderin, sier Myklebost Marum til VG.
VG170323 - Fylkesnemnda viser til begrunnelsen i klagen og i vedtaket .
VG170323 Vedtaket er ulovlig, sier Shariati til VG.
SA170323 De største miljøorganisasjonenene hamrer løs på vedtaket om biodrivstoff.
DN170323 Motstand fra konservative fraksjoner blir trukket frem som en årsak til at vedtaket lar vente på seg.
DA170323 Kommunen har ennå ikke vurdert om de skal omgjøre vedtaket eller sende det videre til fylkesmannen etter å ha mottatt Hovlands klage.
DA170323 Hovland påpeker i sin siste klage på vedtaket at lunsjtilbudet ikke inkluderer alkoholholdig drikke.
DA170323 Av Ingvild Wathne Johnsen ¶ « Vedtaket representerer også usaklig og ulovlig forskjellsbehandling i strid med Høyesterett », skriver kontaktperson for Villa 22 AS, Leif Hovland i sin klage til Stavanger kommune.
DA170323 I mai 2010 sa den daværende regjeringen nei til planene, men i oktober i fjor snudde den nye britiske regjeringen opp ned på det vedtaket , ved å godkjenne byggingen av både en ny rullebane og også en ny terminalbygning.
BT170323 Som biskop Nordhaug vil jeg forsvare presten fordi det han gjorde var i tråd med vedtaket .
BT170323 Presten hadde i klare ord gitt uttrykk for sitt syn på ekteskap og homofili med henvisning til det han mente var det ubibelske vedtaket på Kirkemøtet som åpner for likekjønnet vigsel i kirken.
BT170323 Presten gjør det vedtaket gir han anledning til.
BT170323 Jeg er klart for vedtaket på kirkemøtet, og hører til dem som er glad for at det nå er åpnet for vigsel av likekjønnede i den norske kirke.
BT170323 Biskop Nordhaug tar i et leserinnlegg presten i forsvar og sier han var i sin fulle rett, med henvisning til det samme vedtaket på kirkemøtet.
BT170323 Vedtaket sier klart at representanter for begge syn har full rett til å lære og preke om sitt syn.
AP170323 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket .
AA170323 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket .
SA170322 I etterkant har politikere i sentrale posisjoner erkjent at vedtaket kom spontant og ble avklart på noen få dager. 20 prosent biodrivstoff i 2020 ble ikke konsekvensutredet.
SA170322 Fakta : VEDTAKET OM BIODRIVSTOFF ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartriene Venstre og KrF om om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
SA170322 Det er uenighet om vedtaket i Norge på 20 prosent innblanding i 2020 er praktisk mulig å gjennomføre.
DB170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket .
DB170322 Vi vil nå sette oss grundig inn i vedtaket og innen fristen på to måneder vurdere om vi skal ta saken videre inn i rettssystemet, sier Rikter til Dagbladet.
DB170322 Vi vil bruke tiden frem til fristen til å gå grundig gjennom vedtaket og bestemme hvordan vi skal ta saken videre.
DB170322 Konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, mener imidlertid at saken er « snudd på hodet », og uttaler at forlaget er uenig i vedtaket til Konkurransetilsynet.
DB170322 I dag ble vedtaket overlevert til forlagene.
DB170322 - Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med våre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket .
BT170322 Schibsted : - Uenige i vedtaket
BT170322 Cappelen Damm : Uenige i vedtaket
BT170322 Både Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted varsler at de skal gå grundig gjennom vedtaket før de bestemmer seg for hva de gjør videre.
AP170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket .
AP170322 I etterkant har politikere i sentrale posisjoner erkjent at vedtaket kom spontant og ble avklart på noen få dager. 20 prosent biodrivstoff i 2020 ble ikke konsekvensutredet.
AP170322 Det er uenighet om vedtaket i Norge på 20 prosent innblanding i 2020 er praktisk mulig å gjennomføre.
AP170322 Miljødirektoratets nylig fremlagte konsekvensutredning av vedtaket viser imidlertid at biodrivstoff er et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp, forutsatt at drivstoffet produseres på en bærekraftig måte.
AA170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket .
AA170322 I etterkant har politikere i sentrale posisjoner erkjent at vedtaket kom spontant, ble ble avklart på noen få dager - og heller ikke er konsekvensutredet. 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
AA170322 Det er uenighet om vedtaket i Norge på 20 prosent innblanding i 2020 er praktisk mulig å gjennomføre.
AA170322 Cappelen Damm uttaler etter en første gjennomgang av vedtaket at de er uenige i vurderingene Konkurransetilsynet har gjort.
AA170322 Cappelen Damm uttaler etter en første gjennomgang av vedtaket at de er uenige i vurderingene Konkurransetilsynet har gjort.
VG170321 Under pressekonferansen sa Trumps pressetalsmann, Sean Spicer at vedtaket var et bevis på Trumps ambisiøse lovnader til det amerikanske folk.
VG170321 Flankert av astronauter og sine tidligere republikanske rivaler ; Texas-senator Ted Cruz og Florida-senator Marco Rubio som begge har bidratt til budsjettet, signerte presidenten vedtaket .
VG170321 Støtter vedtaket
VG170321 FØLGER LOVEN : Styreleder Knut Brundtland i Youngstorget Eiendom støtter vedtaket om fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi.
VG170321 - Jeg støtter vedtaket helt uavhengig av hvem som eier og leier i slike bygninger, sier han.
DB170321 - I åra etter Kristin gjorde dette vedtaket har vi sett en tendens til at flere barnehager er samlet på færre hender, og vi har fått store kommersielle selskap som tar ut superprofitt fra barnehagene.
DB170321 Vedtaket ble stadfestet som gyldig i Oslo tingrett i april 2016.
AP170321 - Jeg støtter vedtaket helt uavhengig av hvem som eier og leier i slike bygninger, Jeg mener det er relevant å unnta spesielle bygninger, og jeg synes verneverdige bygninger er en god grunn til dette, sier Brundtland til VG.
AA170321 Von der Leyen understreket samtidig at Tyskland, i likhet med de øvrige NATO-landene, står fast på vedtaket fra toppmøtet i Wales i 1994, om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024.
AA170321 Stoltenberg har gjentatte ganger manet NATO-landene til å ruste opp og etterleve vedtaket fra Wales-toppmøtet, men forsvarsbudsjettene som vedtas, tyder ikke på at dette vil skje med det første.
AA170321 I tillegg til vedtaket om anmeldelse, ble det også bestilt to separate forvaltningsrevisjoner : Én rundt det etiske regelverk ( sendt til bystyret ) og én rundt habilitetsregler.
AA170321 I forkant av tirsdagens møte i kontrollkomiteen ytret mange et ønske om at vedtaket skulle bli enstemmig.
AA170321 Vi opplever at vedtaket om å gi fredede bygninger fritak har bred politisk støtte, sier Steen til NTB.
VG170320 - Nå skal jeg ikke rippe opp i det, men vi så det vedtaket som Ap gjorde på sitt landsmøte i 2015, sier Sandberg, og viser til da Ap vedtok å ta imot 10 000 kvoteflyktninger.
FV170320 Nettverket er dannet som en motreaksjon på vedtaket om at homofile nå kan gifte seg i Den norske kirke.
DB170320 Men for B-laget finnes ikke engang en foreldelsesfrist, en frist for myndighetene til å avdekke feil eller mangler ved vedtaket ditt om å få statsborgerskap.
AP170320 - Vedtaket i Stortinget om norske styrker til Syria begrunnes med et vedtak i FNs sikkerhetsråd.
AP170320 Det er også de som vil mene at vedtaket om at også Rv7 skal prioriteres har sammenheng med byggingen av Hardangerbroen, som bilistene hittil har vendt ryggen etter den omstridte byggingen, til 2,5 mrd. kroner.
AP170320 Tidshorisonten for det ambisiøse vedtaket om å tredoble andelen biodrivstoff i Norge er kort, knappe tre år.
AP170320 En annen motivasjon var genuin nysgjerrighet knyttet til hva vedtaket betyr og koster, for forbrukere, næringsliv og Staten.
VG170319 SV-leder Audun Lysbakken tar vedtaket til etterretning.
VG170319 - Kan du forklare hva dette vedtaket betyr i praksis, hvis dere skulle få gjennomslag ?
VG170319 - Jeg har ikke sett ordlyden på vedtaket .
VG170319 Vedtaket til SV er absolutt innenfor rekkevidde med den planen vi har skissert innenfor vårt alternative budsjett, sier Tajik til VG.
DN170319 Olsen i Private barnehagers landsforbund reagerer kraftig på vedtaket fra SV-landsmøtet.
DN170319 Ursula von der Leyen understreker at Tyskland har som mål å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024, i tråd med vedtaket fra NATOs toppmøte i Wales i 2014.
BT170319 Ursula von der Leyen understreker at Tyskland har som mål å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024, i tråd med vedtaket fra NATOs toppmøte i Wales i 2014.
BT170319 - Så lenge Stortinget ikke har fattet det endelige vedtaket , så er det selvfølgelig håp, sa Breivik.
AA170319 Ursula von der Leyen understreker at Tyskland har som mål å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2024, i tråd med vedtaket fra NATOs toppmøte i Wales i 2014.
DB170318 - Å fjerne kravet vil styrke båndene mellom våre to land, og øke strømmen av reisende, idéer og firmaer mellom våre to land, stod det i pressemeldingen fra Justin Trudeaus regjering om vedtaket som trådte i kraft i desember.
BT170318 Det Isaksen ikke tar nok på alvor, er hvilken effekt vedtaket kan ha for nynorskens status blant skoleelever, foreldre og lærere.
AA170318 Lørdag ble det ingen realitetsbehandling av saken i Sør-Trøndelag, og det tidligere vedtaket som sier ja til varig vern står fast.
AA170318 Etter det historiske vedtaket om sammenslåing av Ap Trøndelag, tok partileder Jonas Gahr Støre ordet.
AA170318 - Med det vedtaket dere har fattet i dag, er vi i gang.
VG170317 I tillegg skriver de at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur, skriver NRK.
VG170317 I tillegg skriver de at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur, skriver NRK.
FV170317 Hytteeier Daniel Bakken ( t.v ) er godt fornøyd med vedtaket .
FV170317 KrF-leder Knut Arild Hareide tror vedtaket kan gi vekst for norsk skognæring : ¶
FV170317 Fakta : Vedtaket om biodrivstoff ¶ 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartriene Venstre og KrF om om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten.
DN170317 Og vi får håpe at det endelige vedtaket blir mer i retning av hva vi ønsker, sier Singelstad.
DB170317 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen
DB170317 De fjernet også vedtaket om søndagsåpne butikker.
DB170317 VISER TIL VEDTAK : Astrup mener det er åpenbart hva Høyre vil med Statkraft : Det står i vedtaket fra landsmøtet forrige helg.
DB170317 Arbeiderpartiet tror ikke på vedtaket fra sine borgerlige konkurrenter.
DB170317 Rapporten konkluderer med at det norske vedtaket vil øke utslippene globalt med mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DB170317 Aftenposten skrev en oppfølgersak hvor tittelen hevdet at klima- og miljøminister Vidar Helgesen « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
BT170317 I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken i LO. ( ©NTB ) ¶
AA170317 I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken i LO. ( ©NTB ) ¶ | 72 kommuner har klaget på politireformen ¶
VG170316 Jostein Hamnvik i Mattaluoppal fire kilometer fra sentrum sier til avisa at han synes kommunen virker desperat etter å få inn penger etter vedtaket om eiendomsskattleggingen.
DB170316 Selv om registreringen i Norge ikke fant sted før i 2014, 23 år etter at hun fikk amerikansk statsborgerskap, har vedtaket tilbakevirkende kraft.
DB170316 I anmodning om omgjøring av vedtaket til UDI, skriver advokat Nina Aakre Blaasvær følgende : ¶
DB170316 Det opprinnelige vedtaket har blitt påklaget, men 1. februar fattet Utlendingsnemnda ( UNE ) endeling vedtak : 24-åringen måtte forlate landet.
BT170316 Jeg kan forsikre Guldbrandsen om at dette vedtaket er basert på oppdatert og solid kunnskap om utslippene fra ulike typer drivstoff.
AP170316 Slik var spillet bak det omstridte vedtaket
AP170316 Klimautslipp reduseres med 140.000 tonn CO₂ globalt gjennom vedtaket om økt bruk av biodrivstoff, viser utredningen..
VG170315 Hun sier at dersom de som representerte ham ville saksøke UNE for å få vedtaket kjent ugyldig, hadde de tilstrekkelig tid til det, siden UNE-vedtaket altså er fra midten av januar.
VG170315 De har gjort vedtaket på bakgrunn av et asylintervju med en de trodde var over 18 år, men som hadde et evnenivå som en 9-åring, sier Dahl.
VG170315 En av forutsetningene i vedtaket er at vi skal forskriftsfeste opptrappingen og følge markedsutviklingen tett.
DB170315 I Dagbladet i dag kritiserte tre fastleger i Trondheim vedtaket fra Høyres landsmøte i helga om å « styrke jordmortjenestene i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse ».
DB170315 Som jordmor og fagansvarlig for jordmortjenesten i distriktet, ser jeg vedtaket som en gavepakke.
DB170315 Som Høyrekvinne er jeg glad for vedtaket Høyres landsmøte gjorde sist helg.
AP170315 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
DN170314 - Det er viktig å huske hele dette vedtaket fra vårt landsmøte, som sier at vi skal ha en annen miljøavgift i stedet, sa statsministeren under en kort pressekonferanse ved inngangen til regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal i Akershus tirsdag.
DN170314 Foto : Toby Melville/Reuters/NTB scanpix ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
DA170314 Styret ved Blidensol har klaget vedtaket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og har fått beskjed om at en avgjørelse skal komme innen utgangen av mars.
BT170314 I et intervju med meg om biodrivstoff i BT står det i tittelen at regjeringen åpner opp for « å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
AA170314 Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
AA170314 Vedtaket ble sikret med Arbeiderpartiets 28 representanter, Frps fire, KrF sine to medlemmer i bystyret og Senterpartiets to representanter.
AA170314 Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil derfor utsette valg av fellesstyre til Trøndelag Ap er samlet og et representativt årsmøte kan behandle felles valg og saker, i tråd med vedtaket vi fattet allerede den 6.mars i år, heter det i pressemeldinga.
AA170314 - Det er viktig å huske hele dette vedtaket fra vårt landsmøte, som sier at vi skal ha en annen miljøavgift i stedet, sa statsministeren under en kort pressekonferanse ved inngangen til regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal i Akershus tirsdag.
AA170314 Adresseavisen skriver at vi « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
VG170313 Foto : Kirsty Wigglesworth, AP ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU.
VG170313 Myndighetene har fått medhold i vedtaket om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren Mahad Mahamud.
VG170313 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket .
VG170313 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
SA170313 Foto : Matt Dunham / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
SA170313 » « Ap var med på vedtaket om å legge til rette for OPS-utbygging i Kvernevik, og de var med å vedta saken endelig i bystyret », skriver Per A.
FV170313 Foto : Matt Dunham / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
DB170313 I vedtaket fra Forbrukerklageutvalget går det fram at Expert frasier seg ansvaret for feilprising i vilkårene.
DB170313 Det betyr at også vedtaket om utvisning fra Norge gyldig.
DB170313 Jeg synes fortsatt at vedtaket er høyst uklart og utydelig.
DB170313 Han mener at vedtaket betyr to ting : ¶
DB170313 Vedtaket vårt er helt klart og tydelig, sier Høyre-politikeren.
BT170313 Foto : Matt Dunham / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
AP170313 Foto : Matt Dunham / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars.
AA170313 Grunnen til at utviklingen ikke er korrigert tidligere er at man først nå ser konsekvensene av vedtaket .
VG170312 Det eneste gledelige i denne farsen er at miljøminister Vidar Helgesen ser ut til å åpne for å revurdere vedtaket , som slett ikke var et miljøtiltak, men bare et triks for å få vedtatt statsbudsjettet og redde regjeringen.
SA170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
FV170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
DN170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en « reell og betydelig » økning av bevilgningene til Forsvaret.
DB170312 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er svært fornøyd med vedtaket .
DB170312 - Seier ¶ - Vedtaket er tydelig på at Norge i løpet av en 10 årsperiode skal nå målet som ble avtalt i Wales.
DB170312 Vedtaket er tydelig på ambisjon om nivå og tidsaspektet.
DB170312 - Vedtaket et en seier for oss i nord.
AP170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
AP170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
AA170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
AA170312 Men vedtaket på landsmøtet betyr at utbygging av vannkraft vil likestilles med med vindkraft og andre fornybare kilder.
AA170312 - Dette vedtaket betyr ikke at vi skal legge alle elver i rør.
AA170312 - Dere byr opp til kamp mot norske naturvernerne med dette vedtaket ?
AA170312 - Vedtaket på landsmøtet betyr ikke at vi åpner opp for å legge alle norske elver i rør, men setter et nytt fokus på den ressursen som norsk vannkraft er.
VG170311 Espen Rooth i Idrettens helsesenter sier til VG at vedtaket om åpenhet rundt korrespondansen gjør det mulig å danne seg et uavhengig inntrykk av prosessen.
VG170311 - Var det hensynet til KrF som stoppet dette vedtaket ?
SA170311 - Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner, slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett, sier presidenten.
DB170311 Dette vedtaket på Høyres landsmøte i går kveld gjør at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup snakker om en av sine største politiske seire.
DB170311 Det tredje punktet i vedtaket er forsøk med heroinassistert behandling, som et tilbud til de tyngste, mest slitne rusmisbrukerne.
DB170311 Derfor er vedtaket i Høyre et viktig skritt i retning av en bedre rusomsorg, og en gledens dag, sier Astrup til Dagbladet.
DA170311 Vedtaket viser til et tiår etter 2014, og det blir 2024.
AP170311 - Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner, slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett, sier presidenten.
AA170311 - Vedtaket betyr at Høyre vil fortsette med sin politikk for økte forskjeller ved å gi milliarder i skattekutt til de med mest, sier han til NTB.
AA170311 Saken behandles søndag formiddag på Høyres landsmøte, og på bordet ligger et forslag som slår fast at Norges forsvarsbudsjett skal økes år for år i tråd med vedtaket på Natos toppmøte i Wales i 2014.
AA170311 Det er viktig, og et godt signal til distriktene hvor forsvarssaker er spesielt viktig, sier Elin Agdestein som mener vedtaket vil være en god drahjelp for å sikre støtte til Erna Solberg og Høyre i det kommende stortingsvalget.
AA170311 Selv om vi ikke rekker å starte ulvejakten denne sesongen, så er vedtaket viktig for hele distriktsnorge, sier Anders Kiær som leder nord-trønderdelegasjonen på landsmøtet.
AA170311 Kiær mener vedtaket på landsmøtet ikke lenger sår tvil om at det står juridiske forhold i veien for å gjennomføre ulveforliket og er tilfreds med å kunne reise hjem til Nord-Trøndelag med et klart vedtak i kofferten som åpner for ulvejakt.
AA170311 Vedtaket viser at høyrefolk både i byene og distriktet står samlet i vårt syn på at antall ulv skal reduseres.
SA170310 Vedtaket er i tråd med Venstres modell, ifølge nestleder Terje Brevik.
SA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
DB170310 - Utfordringen ligger i hvordan departementet tolker vedtaket vårt.
DB170310 Utlendingsnemnda ( UNE ) har normalt ansvar for spørsmålet om status i Norge, mens Politiets utlendingsenhet ( PU ) har ansvaret for å effektuere vedtaket .
DB170310 Konsekvensen kan bli et vedtak som innebærer en plikt til å forlate landet, men at det ikke er mulig å gjennomføre vedtaket .
DB170310 I den norske statsborgerloven står det at « tilbakekall av statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan likevel bare foretas hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket ».
DB170310 Dersom retten finner at det er overveiende sannsynlighet for at Mahamud har gitt uriktige opplysninger, og at UNE kan opprettholde vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap, kommer man til spørsmålet om utvisning.
DB170310 ¶ VANT KAMPEN OM EGGDONASJON : Etter en tøff debatt gikk Erna Solberg på talerstolen og ba landsmøte utsette vedtaket om eggdonasjon.
DB170310 Vedtaket om pils i park gikk gjennom med et knapt flertall på 173 mot 170 stemmer, skriver TV 2.
DB170310 Skadene de har gjort ved å innføre avgifta har allerede skjedd, og kan ikke reverseres, så det vedtaket kunne de vel egentlig ha spart seg for.
DB170310 - KUNNE SPART SEG : - Det vedtaket kunne de vel egentlig ha spart seg for.
DA170310 Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket .
DA170310 " Moss' Høyre-ordfører Tage Pettersen jubler over vedtaket , selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.
DA170310 Partiet vil fortsatt ha universell barnetrygd, men samtidig « vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi, ifølge vedtaket .
AP170310 Vedtaket er i tråd med Venstres modell, ifølge nestleder Terje Brevik.
AP170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
AP170310 Vedtaket angår ikke bare dagens fylkesmenn, men også nesten 2600 ansatte.
AP170310 Vedtaket fra Norsk Pasientskadeerstatning fastslår at tryggingen av pasienten var mangelfull.
AP170310 Aftenposten skriver at vi « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
AP170310 | Aftenposten mener : Klimapolitikken tåler ikke hestehandler ¶ Vedtaket om økt innblanding av biodrivstoff var lite gjennomtenkt. 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020.
AP170310 Vedtaket i Stortinget ble gjort mandag 5. desember.
AA170310 Kjempebra, sier Venstre-nestleder Terje Breivik om vedtaket på Høyres landsmøte om å erstatte flypassasjeravgiften med en avgift som har " klar miljøeffekt ".
AA170310 Sp-politikeren, som er partiets medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, varsler allerede nå at vedtaket om å sentralisere fylkesmannsembetene vil møte berettiget motstand.
AA170310 - Skadene de har gjort ved å innføre avgifta har allerede skjedd, og kan ikke reverseres, så det vedtaket kunne de vel egentlig ha spart seg for.
AA170310 Partiet vil fortsatt ha universell barnetrygd, men samtidig « vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi, ifølge vedtaket .
AA170310 Vedtaket er i tråd med Venstres modell, ifølge nestleder Terje Brevik.
AA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
AA170310 Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket .
AA170310 " Moss' Høyre-ordfører Tage Pettersen jubler over vedtaket , selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.
AA170310 Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket .
AA170310 " Moss' Høyre-ordfører Tage Pettersen jubler over vedtaket , selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.
AA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser Frp-leder Siv Jensen.
AA170310 « Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff, » skriver Aftenposten.
DN170309 Vedtaket i Lørenskog begrunnes blant annet med at det er vanskelig å kontrollere ølkjøperen.
DB170309 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen
DB170309 Det vedtaket ligger fast, sa hun.
DA170309 Vedtaket i Lørenskog begrunnes blant annet med at det er vanskelig å kontrollere ølkjøperen.
DA170309 Det vedtaket ligger fast, sa hun.
BT170309 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ¶
BT170309 Det vedtaket ligger fast, sa hun.
AA170309 Vedtaket i Knesset vekker likevel sterke reaksjoner, blant annet fra Jordan som hevder en slik lov vil være et brudd på fredsavtalen landet inngikk med Israel i 1994.
AA170309 Vedtaket i Lørenskog begrunnes blant annet med at det er vanskelig å kontrollere ølkjøperen.
AA170309 Sammen med de andre regionavisene har Adresseavisen undersøkt effekten av vedtaket som ble gjort i budsjettforliket i desember.
AA170309 I Stortingets spørretime i går sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at nå skal vedtaket kvalitetssikres og sendes på høring.
VG170308 Han har anledning til å påklage vedtaket innen tre uker.
VG170308 Dessuten benyttet han en annen elektrode enn det som var anbefalt, heter det i vedtaket .
VG170308 Av vedtaket fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har « hatt diatermiapparatet ( et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm. ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
DB170308 På den bakgrunn er ikke selve vedtaket om anke noe som helst justismord.
DB170308 « Hva angår verifiseringsrapporten fra Mostafaei, tillegges den ikke særlig vekt », skriver UNE i vedtaket .
DB170308 « Det ble vist til tidligere fremlagt rettsdokument som av Den norske ambassaden i Teheran er vurdert å være falskt », står det i vedtaket Dagbladet har fått innsyn i.
DB170308 Kvinnen har klaget på vedtaket fra norske myndigheter.
DB170308 I vedtaket fra Utlendingsnemda ( UNE ), datert 22. november 2016, kommer det fram at UNE støtter seg til Den norske ambassaden i Teheran og ikke legger særlig vekt på Mohammed Mostafaeis vurdering.
AP170308 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
SA170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ¶
FV170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ¶
BT170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ¶
AP170307 | Regjeringen åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ¶
AA170307 - Vedtaket ligger fast.
SA170306 Vedtaket får blandet mottakelse i Frp.
AP170306 Det var uventet at denne loven ble vedtatt i det franske parlamentet, og regjeringspartienes talsmann modererte vedtaket med å si at det er regjeringen som skal utforme detaljene i dette.
AP170306 februar ble vi informert om at « man innfinner seg med dette », altså vedtaket om å gi henne 13 måneders karantene.
AA170306 Som følge av de store protestene ble vedtaket opphevet, og regjeringen har varslet at den vil utarbeide et nytt forslag som skal legges fram for nasjonalforsamlingen.
AA170306 Vedtaket får blandet mottakelse i Frp.
AA170306 Vedtaket har sendt sjokkbølger gjennom deler av fagbevegelsen og er et alvorlig skudd for baugen i Arbeiderpartiets troverdighet som industriparti.
VG170305 - Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette ikke sikrer nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser - akkurat slik vedtaket fra Fotballtinget lyder, sier Tvedt og fortsetter : ¶
VG170305 Vedtaket fra UDI sier at han skal ut når han fyller 18.
DA170305 Vedtaket innebærer blant annet at NFF skal ta initiativ overfor NIF-ledelsen for " tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ".
VG170303 Ifølge VGs opplysninger, ble dette også brukt mot ham i vedtaket om tilbakeføring til lukket fengsel.
FV170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
FV170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DN170303 Vedtaket er ikke bindende.
DN170303 Vedtaket er ikke bindende.
DA170303 Blant annet krevde Lae Solberg å få vurdert om vedtaket på Frogner er lovlig.
DA170303 Vidar Helgesen mener vedtaket er mer ambisiøst enn hva han hadde forventet.
DA170303 Målet med vedtaket er at det skal bli færre utslippskvoter, og kvoteprisen skal opp.
DA170303 - Og dette vedtaket fører ikke til det ?
DA170303 Vedtaket er ikke bare populært i EU.
DA170303 - Vedtaket ble mer ambisiøst enn hva jeg hadde trodd.
AP170303 Vedtaket er ikke bindende.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AA170303 To lokale hjelpeorganisasjoner sier de vil ta saken til retten for å få vedtaket omgjort.
AA170303 Vedtaket er ikke bindende.
VG170302 I vedtaket sitt kritiserer tilsynet en fastlege for ikke å ha overholdt opplysningsplikten til barneverntjenesten og for ikke å ha fulgt opp jenta tilstrekkelig.
VG170302 Bredt tilsyn ¶ Vedtaket setter et tilsynelatende punktum for det omfattende tilsynet som ble iverksatt etter at den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015.
DA170302 Vedtaket ble gjort kjent torsdag.
AP170302 Selv om det ikke blir noen reaksjoner mot instanser eller helsepersonell, er det lærdommer å trekke av saken, heter det i vedtaket .
AA170302 Vedtaket ble gjort kjent torsdag.
AA170302 Selv om det ikke blir noen reaksjoner mot instanser eller helsepersonell, er det lærdommer å trekke av saken, heter det i vedtaket .
VG170301 Vi håper at vi med disse signerte postkortene kan få statsråden til å gjøre om på vedtaket , sier Davidsen.
SA170301 | Opprør mot posemat til de eldre ¶ Vedtaket om å kjøpe ferdigprodusert mat har ført til store protester i Sola.
SA170301 Ap garanterer nå de vil gjøre om vedtaket om de kommer til makta.
SA170301 Vi håper at vi med disse signerte postkortene kan få statsråden til å gjøre om på vedtaket , sier Davidsen. ( ©NTB ) ¶
SA170301 Madsen på telefon onsdag morgen, og er usikker på om vedtaket er en misforståelse.
SA170301 Likevel er det flere enn Bae som stusser i ordlyden i det nye vedtaket , blant andre Heidi Røneid, som er et kjent fjes fra sjakksendingene på NRK.
SA170301 I vedtaket fra Norges Sjakkforbund støtter man seg på Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.
SA170301 Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket .
SA170301 Hun erkjenner at formuleringen i vedtaket « kanskje er uheldig ».
SA170301 Han understreker at det er ting ved vedtaket han støtter, som for eksempel at det skal være kvinner i hvert utvalg.
SA170301 - Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket , skrev NRK-ekspert og tidligere sjakkpresident Torstein Bae på sin Twitter-konto.
SA170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
SA170301 - Det er hvert fall veldig naturlig å gå inn og se på vedtaket , og hvilke konsekvenser det vil få.
SA170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
DA170301 - Vedtaket om å utfase saltingen ble ikke fulgt opp av administrasjonen.
DA170301 Vi håper at vi med disse signerte postkortene kan få statsråden til å gjøre om på vedtaket , sier Davidsen.
DA170301 Bollestad understreker at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
DA170301 Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.
DA170301 Bollestad ( KrF ), som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket .
BT170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
BT170301 Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.
BT170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket .
BT170301 Det endelige vedtaket om Odda sjukehus sin videre drift vil bli gjort av Helse Vest på styremøte 4. april.
BT170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
BT170301 Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.
BT170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket .
BT170301 Madsen på telefon onsdag morgen, og er usikker på om vedtaket er en misforståelse.
BT170301 Likevel er det flere enn Bae som stusser i ordlyden i det nye vedtaket , blant andre Heidi Røneid, som er et kjent fjes fra sjakksendingene på NRK.
BT170301 I vedtaket fra Norges Sjakkforbund støtter man seg på Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.
BT170301 Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket .
BT170301 Hun erkjenner at formuleringen i vedtaket « kanskje er uheldig ».
BT170301 Han understreker at det er ting ved vedtaket han støtter, som for eksempel at det skal være kvinner i hvert utvalg.
BT170301 - Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket , skrev NRK-ekspert og tidligere sjakkpresident Torstein Bae på sin Twitter-konto.
BT170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
BT170301 - Det er hvert fall veldig naturlig å gå inn og se på vedtaket , og hvilke konsekvenser det vil få.
BT170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
AP170301 Bollestad understreker at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
AP170301 Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.
AP170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket .
AP170301 Madsen på telefon onsdag morgen, og er usikker på om vedtaket er en misforståelse.
AP170301 Likevel er det flere enn Bae som stusser i ordlyden i det nye vedtaket , blant andre Heidi Røneid, som er et kjent fjes fra sjakksendingene på NRK.
AP170301 I vedtaket fra Norges Sjakkforbund støtter man seg på Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag.
AP170301 Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket .
AP170301 Hun erkjenner at formuleringen i vedtaket « kanskje er uheldig ».
AP170301 Han understreker at det er ting ved vedtaket han støtter, som for eksempel at det skal være kvinner i hvert utvalg.
AP170301 - Hvis noen lurer på hvorfor få kvinner spiller sjakk, se dette vedtaket , skrev NRK-ekspert og tidligere sjakkpresident Torstein Bae på sin Twitter-konto.
AP170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
AP170301 - Det er hvert fall veldig naturlig å gå inn og se på vedtaket , og hvilke konsekvenser det vil få.
AP170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
AA170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
AA170301 Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.
AA170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket .
VG170228 - Jeg hadde akkurat søkt om pappapermisjon da vedtaket om permittering dumpet ned i postkassen.
DB170228 I dag gjør domstolene nemlig ikke noen vurdering av hele saken ; kun hvorvidt vedtaket fra forvaltningen er gyldig eller ikke.
AA170228 Også andre land protesterte, og bare 19 av de 28 medlemslandene stilte seg bak vedtaket .
AA170228 Han gjorde ikke noe forsøk på å skjule sitt sinne da det maltesiske formannskapet banket igjennom vedtaket om ETS, som er EUs system for handel med klimakvoter.
AA170228 Da vedtaket til slutt ble gjort, hadde de fått større gjennomslag enn de våget å håpe på forhånd.
AA170228 Vedtaket ble gjort mot protester fra flere medlemsland - enkelte av dem direkte rasende.
SA170227 Denne avgjørelsen og det opprinnelige vedtaket er dessverre betegnende for mange avgjørelser på dette feltet i Norge.
AP170227 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170227 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
VG170226 ÅLESUND ( VG ) Da barnevernet skulle fullbyrde vedtaket om å sende datteren ut av landet, tok den norske kvinnen med seg jenta og gikk i asyl i Spjelkavik kyrkje.
SA170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
SA170225 Vedtaket består av tre punkter.
BT170225 Vedtaket herfra er å regne som en dom.
BT170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
BT170225 Vedtaket består av tre punkter.
AP170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
AP170225 Jagland fremholder at vedtaket om å granske korrupsjonssaken eksternt, har skjedd i samråd med ham.
AP170225 Rotete votering ¶ Vedtaket fikk flertall med 48 mot 45 stemmer.
AP170225 Men Kjersti Toppe er strålende fornøyd med vedtaket : ¶
AP170225 Kjersti Toppe fra Senterpartiet står bak forslaget og er strålende fornøyd med at hun fikk flertall selv om vedtaket går mot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
AP170225 - Men i etterkant kom det reaksjoner på vedtaket , og da svarte jeg at presidenten ikke kan gjøre annet enn å la resultatet stå.
AP170225 Vedtaket består av tre punkter.
AA170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
VG170224 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket .
VG170224 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
DN170224 - Det ble kjeft fra alle kanter - fra dem som er uenige i vedtaket , fra Senterpartiet, fra Arbeiderpartiet, nå som « Sp light ».
DB170224 Jeg tenker at det politiske klimaet i Norge i dag har en viss betydning for vedtaket .
DB170224 Jabaly forteller at å reise tilbake til Gaza blir vanskelig hvis vedtaket fra Utlendingsnemnda blir stående.
DB170224 Ifølge Hæreid er også vedtaket i strid med lovgivers intensjoner.
DA170224 Muhamed Jabalys advokat, Runa Nordahl Hæreid, sier de går til sak for å få vedtaket til UNE kjent ugyldig.
DA170224 - I vedtaket står det at UNE ikke betviler at han er en anerkjent regissør.
DA170224 - Vedtaket lider av faktiske feil og rettsanvendelsesfeil.
AA170224 Vedtaket har vakt sterke reaksjoner i utlandet, og det kan bli en av sakene som etter hvert havner i høyesterett.
VG170223 « Foreldrene kom til Norge som voksne, og var dermed i en alder da det må kunne legges til grunn at de hadde et bevisst forhold til hva som var deres rette identitet », heter det i vedtaket .
VG170223 Når vi i realiteten heller ikke er fra Jordan, og vi ikke vil komme til å bosette oss der, forstår jeg veldig lite av dette vedtaket , sier 35-åringen.
VG170223 I vedtaket om å tilbakekalle familiens statsborgerskap, opplyser UDI at de anser historien som usannsynlig.
VG170223 I vedtaket om å tilbakekalle denne familiens statsborgerskap, har UDI altså kommet til at tilbakekallelsen ikke er et uforholdsmessig vedtak.
VG170223 I dag må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til Utlendingsnemnda ( UNE ) og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.
VG170223 Men i høringsbrevet skriver Helgesen at en eventuell lisensjakt vil være sterkt begrenset i forhold til det avslåtte vedtaket i rovviltnemnda i fjor høst : ¶
VG170223 De regionale rovviltnemdene vedtok i fjor at totalt 47 ulver kunne jaktes på, men vedtaket ble endret til 15 av statsråd Helgesen i desember i fjor.
VG170223 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
VG170223 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket .
VG170223 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
VG170223 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket .
VG170223 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
SA170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
SA170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
SA170223 Konsekvensen av vedtaket : Du har plikt til å forlate Norge og Schengenområdet innen 01.08. 2016. » - Jeg var 9 år da jeg kom til Norge, søsteren min bare fire.
SA170223 I dag må personer som har mistet statsborgerskap, på egen bekostning selv klage saken videre for å få prøvet vedtaket rettslig.
SA170223 Du må levere inn ditt norske pass til politiet dersom vedtaket blir endelig.
AP170223 Etter heftig debatt gjennom mange år om trikkens fordeler og ulemper ble vedtaket om nedleggelse formelt opphevet i 1977.
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170223 Dette vedtaket har tilsynelatende stoppet hele prosessen, og Høyre og Fremskrittspartiet triumferer at lokaldemokratiet har vunnet frem.
VG170222 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket . 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett.
VG170222 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
VG170222 - Stortinget vil deretter behandle den og gjennomføre det formelle vedtaket før sommeren.
DA170222 Vedtaket sier at nye virksomheter skal legges utenfor Oslo, men at « det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ».
DA170222 Bakgrunnen for vedtaket er kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av en særskilt melding fra EOS-utvalget, som er Stortingets kontroll organ med de hemmelige tjenestene, om e-tjenestens rettsgrunnlag for overvåkingsvirksomhet.
DA170222 Til sammen 815 ansatte ble berørt av vedtaket .
DA170222 - Det er vi som statsansatte som resten av vårt yrkesliv må betale for dette vedtaket .
AP170222 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket . ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170222 UDI kan tilbakekalle et statsborgerskap dersom vedtaket eller tidligere oppholdstillatelser er basert på uriktige opplysninger og hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. ( lov om statsborgerskap § 26 ).
AP170222 Konsekvensen av vedtaket : Du har plikt til å forlate Norge og Schengenområdet innen 01.08. 2016. » - Jeg var 9 år da jeg kom til Norge, søsteren min bare fire.
AP170222 I dag må personer som har mistet statsborgerskap, på egen bekostning selv klage saken videre for å få prøvet vedtaket rettslig.
AP170222 Du må levere inn ditt norske pass til politiet dersom vedtaket blir endelig.
AA170222 - Jonas Gahr Støre ( Ap ) har sagt at kommuner som er slått sammen med tvang, kan søke om å få vedtaket opphevet.
AA170222 Vedtaket kan komme til å påvirke valget, tror han.
AA170222 Han tror vedtaket om tvangssammenslåing av Vikna, Nærøy, Leka og Bindal vil få store konsekvenser for hvordan Ytre-Namdal vil se ut.
AA170222 Aspli sier han vil ha omkamp om vedtaket .
AA170222 - Jeg vil gå inn for å endre vedtaket om nabokommunene ikke aksepterer framforhandlet intensjonsavtale, sier han.
VG170221 Tipset har aldri vært lagt vekt på i vedtaket , så det er helt uvesentlig for saken om det fremlegges som et anonymt tips eller om det er anonymisert, sier Bratterud.
VG170221 * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket . 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett.
VG170221 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket .
DB170221 « UDI har tatt høyde for at det kan være plausible forklaringer på enkeltmomenter isolert sett, og viser til at det ikke er noen enkeltstående momenter i seg selv som er avgjørende i denne saken », skriver UDI og UNE i vedtaket hvor de tar fra Mahad statsborgerskapet.
VG170220 - Hvis et knapt flertall på Stortinget vedtar tvangssammenslåing, så mener vi det er riktig at de berørte kommunene kan be om å få omgjort vedtaket .
DB170220 - Begrunnelsen i vedtaket om avslag handlet om de opplysningene de selv hadde gitt.
DB170220 Om vedtaket får støtte i Senatet ( noe som godt kan skje ), blir det igjen tillat med ulvejakt fra fly, jakt på bjørn i hi, gassing av ulvehi med valper, bruk av fotsakser på bjørn, osv.
DA170220 I vedtaket står det : « Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats ».
AA170220 Mattilsynet sa nei på grunn av manglende dokumentasjon på god fiskevelferd, men dette vedtaket ble satt til side.
AP170219 Folkemengden buet da Trump nevnte dommeren som har stanset vedtaket om innreiseforbud fra enkelte land.
AA170219 Han forventer at fylkeslaget følger opp vedtaket og at det tas med videre til landsmøtet senere i år.
DB170218 Noen grunn utover å vise til Oslo tingretts dom er ikke oppgitt i det nyeste vedtaket , men Arild Humlen tenker sitt.
BT170218 Folkemengden buet da Trump nevnte dommeren som har stanset vedtaket om innreiseforbud fra enkelte land.
VG170217 Talebs advokat Jostein Løken forteller VG at han er strålende fornøyd med omgjøringen av vedtaket .
VG170217 I vedtaket skriver UNE at det ikke er grunnlag for tilbakekallelse av klagerens norske statsborgerskap i denne saken, og at det tidligere vedtaket dermed omgjøres.
VG170217 I dag fikk han beskjeden han har drømt om : UNE har omgjort vedtaket og han får dermed statsborgerskapet sitt tilbake.
VG170217 I vedtaket skriver UNE at det ikke er grunnlag for tilbakekallelse av klagerens norske statsborgerskap i denne saken, og at det tidligere vedtaket dermed omgjøres.
VG170217 - Jeg trodde nesten ikke det jeg leste da advokaten min sendte meg vedtaket .
SA170217 Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
FV170217 Han var mangeårig Høyre-politiker i kommunestyret i Andøya, men har meldt seg ut av partiet i protest mot vedtaket om å legge ned flystasjonen.
DN170217 Utsatte iverksettelsen av vedtaket
DN170217 Nordic Securities påklaget vedtaket , og Finanstilsynet utsatte midlertidig å iverksette tiltaket.
DN170217 Finanstilsynet melder fredag at det nå er vedtatt at det ikke skal innvilges noen utsettelse av vedtaket, vedtaket opprettholdes, og fra i dag iverksettes tilbakekallingen av lisens.
DN170217 Finanstilsynet melder fredag at det nå er vedtatt at det ikke skal innvilges noen utsettelse av vedtaket , vedtaket opprettholdes, og fra i dag iverksettes tilbakekallingen av lisens.
BT170217 Trump uttalte at forskriften ville ha medført tap av arbeidsplasser da han satte sin signatur på vedtaket . ( ©NTB ) ¶
BT170217 Foto : Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix ¶ Vedtaket ble undertegnet av Trump torsdag.
BT170217 Flere av dem hadde sendt toppsjefene sine til Det hvite hus for å være til stede da Trump undertegnet vedtaket om å oppheve den.
BT170217 Jeg ble informert om at jeg hadde rett til å klage på vedtaket , og klage ble sendt.
BT170217 Jeg ble informert om at jeg hadde rett til å klage på vedtaket , og klage ble sendt.
AP170217 - Vi følger vedtaket fra Wales, fordi vi styrker forsvaret med den hensikt å nå 2-prosentsmålet innen 2024.
AP170217 Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet fredag kveld.
AA170217 Foto : NTB Scanpix ¶ Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet fredag kveld.
AA170217 Jeg slutter meg til vedtaket i fylkestinget om at vi ønsker Møre og Romsdal som et eget fylke i regionreformen, sier Aasen til NRK.
AA170217 Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
AA170217 Jeg slutter meg til vedtaket i fylkestinget om at vi ønsker Møre og Romsdal som et eget fylke i regionreformen, sier Aasen til NRK.
DB170216 Bispedømmet saksøkte staten for å få omgjort vedtaket om at de må tilbakebetale 40 millioner kroner de hadde fått for medlemmer de hadde registrert med den såkalte « telefonkatalogmetoden ».
DA170216 Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrkenes sier til NRK at kommunen snart skal ha et møte med Statoil om hva vedtaket vil innebære.
AA170216 Eirik Olav Huseby har klaget på vedtaket , skriver Avisa Sør-Trøndelag.
SA170215 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
FV170215 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
DN170215 Nå sendes vedtaket til president Donald Trump, som ventes å signere det.
DB170215 Nav anbefaler nå Dreier å klage på vedtaket i saken, slik at saken kan vurderes på nytt.
DB170215 Men de som faktisk har gjort vedtaket i Skien har jo ikke uttalt seg.
DB170215 Han har klaget på vedtaket , men for hans del har saken tatt altfor lang tid og er fremdeles ikke avklart.
DB170215 I sin siste dom gir Oslo tingrett UNE medhold i at det er forfølgelsesfaren på tidspunktet da det siste vedtaket ble fattet som skal avgjøre saken.
DB170215 Det Høyesterett ikke har sagt noe om er hvordan retten skal forholde seg til det når det opprinnelige vedtaket er ugyldig på grunn av feil faktum, sier Humlen.
DB170215 - Alle legger til grunn at det var fare for forfølgelse i i 2009, og at vedtaket da var feil, sier advokat Arild Humlen.
DA170215 Vi i styret blir informert om det vedtaket , for styret diskuterer aldri enkelte dopingsaker, kommenterer Seeberg.
DA170215 Med fristen som er satt i vedtaket om energimeldingen, « senest i 2017 », har regjeringen « rimelig dårlig tid » på seg til å rekke å få på plass en velfungernde støtteordning, mener han.
DA170215 Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrkenes sier til NRK at kommunen snart skal ha et møte med Statoil om hva vedtaket vil innebære.
BT170215 Blant dem som jubler over vedtaket er daglig leder i Smart Varme, Tommy Gjørøy.
BT170215 Vedtaket utløser en rekke rettigheter, som at begge sider har rett til å bli hørt, saksbehandlingstid, klagerett og innsyn i egen sak.
BT170215 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
BT170215 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
AP170215 Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrkenes sier til NRK at kommunen snart skal ha et møte med Statoil om hva vedtaket vil innebære.
AP170215 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
AA170215 Nå sendes vedtaket til president Donald Trump, som ventes å signere det.
AA170215 Fagforbundet mener AtB ikke har fulgt opp dette vedtaket .
AA170215 Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrkenes sier til NRK at kommunen snart skal ha et møte med Statoil om hva vedtaket vil innebære.
SA170214 Tysklands statsminister Angela Merkel er blant mange europeiske ledere som er sterkt kritiske til det nye vedtaket fra israelske folkevalgte.
SA170214 | Piggdekk er unødvendig, men vedtaket om avgift er ikke automatisk smart av den grunn ¶
SA170213 FOTO : Pål Christensen ¶ Vedtaket betyr at den jevne piggdekkbruker vil måtte betale 1400 kroner i sesongavgift for å ha piggene ute i Stavanger.
SA170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
DB170213 I vedtaket foreslås det at både navneendringen og flyttingen av bysten legges til høsten 2018.
AP170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
AA170213 Sist uke ble det kjent at EU utsatte et lenge planlagt møte med Israel som følge av misnøye med vedtaket .
AA170213 Som følge av protestene ble vedtaket opphevet, og regjeringen har varslet at det vil utarbeide et nytt forslag som skal legges fram for nasjonalforsamlingen.
SA170212 I vedtaket gjort i formannskapet står dette : « Stavanger kommune slutter seg til målsettingen for Pig Free kampanjen for kommunens egne biler.
AA170212 De to ønsket å få med seg årsmøtet på å støtte vedtaket i fylkestinget 13. desember i fjor som sier ja til ett Agder.
VG170211 Det er forventet at dette vedtaket blir stående i den nye Kongressen, ettersom det fikk tverrpolitisk flertall, sier Bang.
SA170211 Meningsmålinger har vist at vedtaket hadde støtte fra om lag 50 prosent av velgerne, mens cirka 40 prosent var imot.
SA170211 | I mai vil friområdet i Kvernevik Ring være klart, 26 år etter vedtaket
BT170211 Meningsmålinger har vist at vedtaket hadde støtte fra om lag 50 prosent av velgerne, mens cirka 40 prosent var imot.
AA170211 Meningsmålinger har vist at vedtaket hadde støtte fra om lag 50 prosent av velgerne, mens cirka 40 prosent var imot.
AA170211 - Det er en stor glede for meg at dette vedtaket ble gjort nettopp her i Trondheim i forbindelse med markeringen av det samiske 100-årsjubileet for det første samisk landsmøtet i 1917, sier Samerådets avtroppende president Áile Jávo til NRK.
VG170210 Den andre feilen var at merkingen ikke ble sjekket før området ble sterilt tildekket og operasjon igangsatt, ifølge vedtaket fra Fylkesmannen.
SA170210 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
FV170210 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
DB170210 Etter vedtaket har det vært stor frustrasjon, men det var en krevende situasjon før det også.
DA170210 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen
BT170210 Følger opp vedtaket om oppsigelse ¶
BT170210 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
AP170210 Byantikvar Janne Wilberg er helt enig i at faglige argumenter for bevaring ikke er hørt : ¶ - Vedtaket om å rive ble tatt veldig tidlig.
AP170210 Etter at mediene satte søkelys på saken, innså samtlige partier det urimelige i vedtaket .
AP170210 Etter at mediene satte søkelys på saken, innså samtlige partier det urimelige i vedtaket .
AP170210 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytte
VG170209 Med dagens ordning må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til UNE og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.
VG170209 Hvis dette vedtaket bygger på uriktige opplysninger, er det ugyldig ifølge forvaltningsloven, og kan derfor tilbakekalles.
SA170209 I innledningen til vedtaket står det at Idrettsstyret mener « det er en illojal handling mot norsk idrett å bidra til å fremme ulovlig pengespill.
DA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
BT170209 Selv Trump er kritisk til vedtaket i Knesset.
AP170209 I innledningen til vedtaket står det at Idrettsstyret mener « det er en illojal handling mot norsk idrett å bidra til å fremme ulovlig pengespill.
AA170209 Vedtaket , som ikke ble behandlet i nasjonalforsamlingen, er senere blitt opphevet som følge av masseprotester.
AA170209 Vedtaket betyr at de aktuelle hjelpeorganisasjonene mistet støtte til en verdi av cirka 600 millioner euro.
AA170209 I vedtaket ber fellesnemnda om at stillingen tas ut av organisasjonskartet fordi de ikke ser behovet for en slik stilling, melder Fosna-Folket.
AA170209 Vedtaket torsdag ble banken gjennom uten debatt, ifølge Fosna-Folket.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 Hvordan ser utenriksministeren på vedtaket i Trondheim kommune ? skriver Syversen.
VG170208 - Norges Idrettsforbund støtter IBU i detet vedtaket .
DB170208 I kveld fikk lederen av Arendal Frp beskjeden han håpet på : Sentralstyret i Frp har tatt Solveis anke til følge og forkastet dermed vedtaket fra Aust-Agder Frp om eksklusjon av lederen for fylkets største Frp-lag.
DA170208 USAs president Donald Trump langet onsdag ut mot føderale dommere og forsvarte vedtaket som innreiseforbud for borgere fra sju muslimske land.
DA170208 - Sandra har trolig et poeng, men om Ap gjør dette vedtaket vil det være lettere for Sp å få gjennomslag for vårt program om vi kommer i regjering sammen etter valget, sier Navarsete.
AP170208 Det har siden blitt opphevet som følge av at hundretusener av rumenere har protestert mot vedtaket , men regjeringen planlegger nå å legge fram et nytt forslag i nasjonalforsamlingen.
AA170208 Da selskapet hadde nytt styremøte i november i fjor, ble vedtaket om ny plassering utsatt.
AA170208 " Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder Frp fylkesstyrets vedtak om fratakelse av medlemskap i Frp - som oppheves med umiddelbar virkning ", heter det i vedtaket som Dagbladet har fått innsyn i.
VG170207 Det har siden blitt opphevet som følge av at hundretusener av rumenere har protestert mot vedtaket , men regjeringen planlegger nå å legge fram et nytt forslag i nasjonalforsamlingen.
VG170207 Palestinske myndigheter kaller vedtaket i Knesset et forsøk på å « legalisere tyveri » og har gjort det klart at de vil bringe saken inn for internasjonale organer og rettsinstanser.
SA170207 Vedtaket som ble fattet, var positivt.
SA170207 Vedtaket ble at videre utbygging på Dale ikke skulle skje før etter 2030.
DN170207 Flytillatelsen har møtt stor motstand blant enkelte amerikanske politikere og fagforeninger, som har bedt Trump omgjøre vedtaket - som ble fattet mens Barack Obama fortsatt var president.
DA170207 Det skjedde ikke - for vedtaket trådde aldri i kraft.
DA170207 Den dreier seg om vedtaket som ble gjort, men som ikke ble fulgt opp, om at kommunens tjenestebiler som hovedregel skal være nullutslippsbiler.
DA170207 - Vi var jo med på dette vedtaket i desember 2013, så vi ønsket dette da.
DA170207 - Det er riktig at målsettingen ikke er nådd etter vedtaket som skulle virket fra 2014.
DA170207 - Det bør ikke være overraskende, men for meg er dette hårreisende, at vedtaket som ble gjort for over tre år siden ikke er fulgt opp og satt i kraft.
BT170207 De må bare akseptere vedtaket .
AP170207 Palestinske myndigheter kaller vedtaket i Knesset et forsøk på å " legalisere tyveri " og har gjort det klart at de vil bringe saken inn for internasjonale organer og rettsinstanser.
AA170207 Det har siden blitt opphevet som følge av at hundretusener av rumenere har protestert mot vedtaket , men regjeringen planlegger nå å legge fram et nytt forslag i nasjonalforsamlingen.
VG170206 Trump-administrasjonen sa først nei, men omgjorde vedtaket for Alaskry og andre afghanske tolker som jobbet for de amerikanske militære styrkene.
DB170206 Ap lover å innfri målet en gang på « 2020-tallet », i tråd med vedtaket i NATO.
DB170206 - Det vi har sett den siste tiden, viser at vedtaket på NATO-toppmøtet var riktig.
DA170206 Det betyr at bystyret i Sandnes sa ja til at rådhuset nå kan bli 16,5 millioner kroner dyrere i vedtaket fattet mandag.
AP170206 De behandlet saken første gang i 2010, men generalsekretæren sier vedtaket gjelder fremdeles.
AP170206 - Vedtaket står seg.
AA170206 Under tiden i regjering ble partiet kritisert av flere fylkeslag for ikke å følge opp vedtaket fra landsmøtet i 2009.
SA170205 Muligheten til å endre vedtaket om nytt sykehus på Ullandhaug svinner hen.
DN170205 Vedtaket ble straks anket til en ankedomstol.
DN170205 Vedtaket ble straks anket til en ankedomstol.
DB170205 Partiene bak Stortingets ulveforlik - Frp, Høyre, Ap og KrF - ble for få dager siden enige om å legge ytterligere press på regjeringen og klimaministeren, som i desember stoppet vedtaket om å drive lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma på Østlandet, skriver VG.
DB170205 Det vedtaket er ikke nok, mener Kuoljok.
AA170205 I en hastig innkalt pressekonferanse lovet statsminister Sorin Grindeanu søndag å oppheve vedtaket som avkriminaliserer enkelte typer korrupsjon.
AA170205 Da lovet Grindeanu i en hastig innkalt pressekonferanse å oppheve vedtaket , som avkriminaliserer enkelte typer korrupsjon.
AA170205 Det vedtaket er ikke nok, mener Kuoljok.
VG170204 Også USA har kritisert det nye vedtaket , som det amerikanske utenriksdepartementet mener undergraver rettsstaten.
VG170204 - Etter vedtaket i Stortinget, regnet vi med å bli kontaktet.
DB170204 Codan har ikke svart direkte på Dinsides spørsmål, men markeds- og kommunikasjonsdirektør Linda Trulsen skriver i en uttalelse at de følger vedtaket og erstatter tapet. små kryp, store problemer : ¶
DB170204 Han er veldig positiv til vedtaket .
DB170204 Dette fordi vedtaket også gjelder personer med doble statsborgerskap.
DB170204 Dette fordi vedtaket også gjelder personer med doble statsborgerskap.
BT170204 Også USA har kritisert det nye vedtaket , som det amerikanske utenriksdepartementet mener undergraver rettsstaten.
AA170204 Mahad Abid Mahamud har saksøkt staten for å få kjent vedtaket om å frata ham statsborgerskapet ugyldig.
AA170204 Etter vedtaket om likekjønnet vigsel har 1.139 personer meldt seg ut av Den norske kirke, deriblant flere ansatte i kirken.
AA170204 Bispemøtet ba i september Kirkerådet om å avklare de juridiske og arbeidsrettslige forholdene som følge av det nye vedtaket .
AA170204 Men domstolstilgangen er problematisk fordi det egentlige vedtaket er gjort i EU.
AA170204 Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen sier dette skaper problemer for legemiddelforetak som er uenig med vedtaket ESA gjør.
VG170203 Domstolen har mottatt tre separate søksmål mot vedtaket , blant annet fra ombudsmann Victor Ciorbea.
DB170203 Det har vært en problematisk vei fram til vedtaket .
DB170203 Dessuten sier vedtaket at fylkestinget foretrekker en løsning der også Rogaland er med.
DB170203 I dag er det UDI som gjør vedtak om tilbakekall av statsborgerskap, og det er Utlendingsnemnda ( UNE ) som etter klage avgjør om vedtaket er korrekt.
DB170203 Domstolen tar deretter stilling til lovligheten av vedtaket dersom den som mister sitt statsborgerskap velger å saksøke staten.
BT170203 FOTO : Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix ¶ Vedtaket innebærer at regler som skulle hindre at mentalt ustabile personer skaffer seg våpen settes til side.
BT170203 På vegne av flertallskoalisjonen Sp, Ap og KrF la hun frem et punkt i vedtaket der det heter at om den nasjonale reformen fører til at antallet fylker blir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland holde frem som eget fylke.
BT170203 I vedtaket ligger det dessuten et punkt om at fylkestinget primært vil ha en vestlandsregion med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.
BT170203 Njåstad later som om vedtaket har økonomisk betydning, og at det å leie inn en sangpedagog fremstår som dårlig bruk av skattepenger, fortsetter Storebø.
BT170203 Njåstad fikk ikke kommunestyremøte med seg på å omgjøre vedtaket .
AA170203 Domstolen har mottatt tre separate søksmål mot vedtaket , blant annet fra ombudsmann Victor Ciorbea.
AA170203 Vedtaket innebærer at regler som skulle hindre at mentalt ustabile personer skaffer seg våpen settes til side.
DB170202 Sp, som var i mot vedtaket helt fra starten av, er også kritisk til tolkningen.
DB170202 Parentesen er imidlertid ikke den eneste uklarheten i vedtaket .
DB170202 I vedtaket , som ble banket gjennom av KrFs tre representanter, fem av seks Høyre-politikere, to Frp-ere, en fra Ap, og en representant fra MDG, står det at « Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer ( kommunesammenslåing ) med Askim og Hobøl fram mot 2020.
DB170202 Her er vedtaket de krangler om ¶
DB170202 Frp og KrF er blant dem som opprinnelig stemte for vedtaket , og som nå mener seg feiltolket.
DB170202 Den samme oppfatning av vedtaket har i alle fall fem av seks representanter fra Høyre, én av fire representanter fra AP og representanten fra MDG. » ¶
DB170202 - Min holdning er at dette er løftet ut av vår kommune, og at dette nå er helt opp til departementet og Stortinget å avgjøre, men det er uenighet om vedtaket og det har jeg sendt brev til fylkesmannen med kopi til departementet om, sier Schou.
SA170201 Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge.
SA170201 Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge.
BT170201 Mens rovviltnemnden gjorde klar skytevåpnene, behandlet regjeringen en klage på vedtaket , og klagen ble tatt til følge.
BT170201 Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge.
BT170201 Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge.
AP170201 Når skal disse prestene som går ut i mediene og viser sin misnøye mot dette vedtaket , begynne å se kjærligheten ? spør Simon Petter Slettum Lauransen ( 20 ).
AP170201 Det viktigste for oss er vedtaket på høsten sammen med Ski-Norge.
DB170131 Vedtaket gjorde at det tok betraktelig lengre tid for irakere å få godkjent innreisevisum, noen måtte også starte pågående visumprosesser på nytt.
DB170131 Det er altså ikke Stortingets vedtak som har skapt konflikter i denne saken, men oppfølgingen av vedtaket .
BT170131 Fra første stund har Norge vært motvillig til hele prosessen i FN frem mot vedtaket om å etablere ordningen, og siden stilt seg avvisende til å ratifisere den.
AP170131 - Nå må vi få litt tid til å se på vedtaket og se hvordan vi tar det videre, sier Helgesen.
AP170131 Ålesund-ordføreren ble overrasket over Ap-ledelsens utspill i forrige uke om at alle kommuner som blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, skal kunne få omgjort vedtaket - hvis Ap får regjeringsmakt.
SA170130 Derfor klarte en domstol i New York å stoppe noen av de verste utslagene av det impulspregede « vedtaket » om innreiseforbud.
SA170130 Derfor klarte en domstol i New York å stoppe noen av de verste utslagene av det impulspregede « vedtaket » om innreiseforbud.
SA170130 Uenigheten er ikke ryddet til side, men alle skal kunne gå i den samme kirken, påpekte han under debatten i forkant av vedtaket .
SA170130 Også sogneprest Helge Standal i Sykkylven sier opp stillingen sin i protest mot vedtaket , skriver Sunnmørsposten. 256 prester vurderer å slutte etter homovedtaki ¶
SA170130 Mange møtedeltakere som mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, kunne dermed stemme for vedtaket .
SA170130 Leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke er på sin side klar for å feire det historiske vedtaket .
SA170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
SA170130 En av de mest profilerte motstanderne, Øivind Benestad, opplyser at han meldte seg ut av kirken i protest idet vedtaket ble fattet.
SA170130 Benestad, som har vært sentral i aksjonen Levende folkekirke, mener vedtaket er et « gedigent feilgrep ».
SA170130 At det fortsatt er uenighet i kirken om homoekteskap kommer fram i Kirkemøtets vedtaket .
SA170130 - Vedtaket kommer til å smerte, sa han.
SA170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket .
SA170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede par.
DB170130 Det er fortsatt uenighet i kirken om homoekteskap, noe som også kommer fram av vedtaket .
DB170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede par.
DB170130 Etter mange års strid gjorde Kirkemøtet det endelige vedtaket mandag med ja-flertall fra 83 av de 112 stemmeberettigede.
BT170130 Mandag kveld er det varslet nye demonstrasjoner mot vedtaket i Oslo.
BT170130 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170130 Uenigheten er ikke ryddet til side, men alle skal kunne gå i den samme kirken, påpekte han under debatten i forkant av vedtaket .
AP170130 Leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke er på sin side klar for å feire det historiske vedtaket .
AP170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
AP170130 Det er fortsatt uenighet i kirken om homoekteskap, noe som også kommer fram i vedtaket .
AP170130 - Vedtaket kommer til å smerte, sa han.
AP170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket .
AP170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede pa
AP170130 Uenigheten er ikke ryddet til side, men alle skal kunne gå i den samme kirken, påpekte han under debatten i forkant av vedtaket .
AP170130 Leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke er på sin side klar for å feire det historiske vedtaket .
AP170130 Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart.
AP170130 Det er fortsatt uenighet i kirken om homoekteskap, noe som også kommer fram i vedtaket .
AP170130 - Vedtaket kommer til å smerte, sa han.
AP170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket .
AP170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede pa
DB170129 Fra offentlig hold er formålet med vedtaket å « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor USA, ifølge NTB.
DB170129 Fra offentlig hold er formålet med vedtaket å « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor landet, ifølge NTB.
DB170129 Fra offentlig hold er formålet med vedtaket å « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor USA, ifølge NTB.
DB170129 Vedtaket gjelder personer fra henholdsvis Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, og i praksis har det allerede trådt i kraft.
DB170129 Likevel er det forvirring rundt hva vedtaket faktisk innebærer.
DB170129 Vedtaket gjelder personer fra henholdsvis Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, og i praksis har det allerede trådt i kraft.
AP170129 Storbritannias statsminister Theresa May er « ikke enig » i vedtaket .
AP170129 Presidentordren har ført til enorme protester og forvirring om hva vedtaket faktisk betyr og vil føre til.
AP170129 Flere amerikanske menneskerettsgrupper har varslet søksmål for å få vedtaket opphevet, men det er ikke bare på amerikansk jord Trumps forbud møter motstand.
AP170129 Storbritannias statsminister Theresa May er « ikke enig » i vedtaket .
AP170129 Presidentordren har ført til enorme protester og forvirring om hva vedtaket faktisk betyr og vil føre til.
AP170129 Flere amerikanske menneskerettsgrupper har varslet søksmål for å få vedtaket opphevet, men det er ikke bare på amerikansk jord Trumps forbud møter motstand.
DN170128 Pichai sendte ut et skriv til sine ansatte hvor han opplyste at mer enn hundre av dem rammes av vedtaket .
DN170128 Nå er it-giganten Google bekymret for at vedtaket skal ramme selskapets ansatte, skriver Bloomberg.
SA170127 Med 11 mot 8 stemmer vedtok formannskapet at kommunen skulle klage inn vedtaket .
SA170127 I avgjørelsen heter det at Utdanningsdirektoratet har vurdert klagers anførsler, men ikke finner å kunne omgjøre vedtaket .
DB170127 Ungdommene på mottakene må reise alene til det stedet hvor de skal få forkynt vedtaket om at de vurderes som voksne, fordi de ikke lenger har rett til en følgeperson.
DB170127 Når vedtaket er gjort, kan jeg forsikre Lorentzen at innsatsen fra forbundets folk er stor for å få den type anbud som etterlyses.
SA170126 I andre saker som involverer tvang, effektuerer barneverntjenesten vedtaket etter at det er fattet av fylkesnemnda.
SA170126 Blir vedtaket ikke godkjent, må barneverntjenesten straks tilbakeføre barnet.
SA170126 I andre saker som involverer tvang, effektuerer barneverntjenesten vedtaket etter at det er fattet av fylkesnemnda.
SA170126 Blir vedtaket ikke godkjent, må barneverntjenesten straks tilbakeføre barnet.
DB170126 Nå håper vi bare at det endelige vedtaket , den endelige beskjeden fra UNE, kommer så raskt som mulig, slik at vi kan være sikre på at det er riktig at vi får bli, sier han.
AP170126 Miljøpartiet De Grønne var sammen med Oslo Ap sentrale da vedtaket ble gjort for Oslopakke 3 i juni i fjor.
AP170126 - Spørsmålet handlet om konsekvensene av vedtaket som ble gjort for Oslopakke 3, med de komplikasjoner Veivesenet beskriver ?
AP170126 - Men er det svar på spørsmålet, som gjaldt hvilket inntrykk konsekvensene av vedtaket fra i fjor sommer gjør ?
BT170125 Blant annet fordi det står nederst i vedtaket at du har klagerett og hvor en kan henvende seg.
SA170124 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterli
FV170124 Solvei sa mandag at han kommer til å anke vedtaket til sentralstyret, dersom han blir ekskludert.
FV170124 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterli
FV170124 Deretter skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av det vedtaket .
DB170124 Av vedtaket går det fram at det kan være aktuelt å kartlegge : ¶ den direkte og indirekte dialogen mellom Bydel Bjerke og byråd/byrådsavdeling om håndteringen av fosterhjemssaken og Villa Eik-saken etter oppslagene i Dagbladet. kommunikasjonen mellom kommunaldirektøren, daværende bydelsdirektør og eventuelt
DB170124 - Det gjør jeg umiddelbart og håper de omgjør vedtaket .
DB170124 » Vedtaket : ¶
DB170124 - Som klageinstans skal Riksantikvaren påse at saken er godt nok opplyst før vedtaket fattes.
BT170124 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterli
AP170124 Vedtaket ble i romjulen utsatt etter press fra statsministeren, og ifølge The Jerusalem Post var årsaken at den israelske regjeringen ikke ønsket å forsure forholdet til Washington ytterligere.
AP170124 Etikkekspert : Trump kan sette skandalerekord som president ¶ | 20 år etter vedtaket er arbeidet med Fornebubanen fremdeles ikke gang : - Vi må lære av feilene som er gjort ¶
AP170124 november : Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterli
SA170123 Vedtaket fra Kbu sikrer gode og helhetlige løsninger.
FV170123 Vedtaket kan ende med at de tre får en advarsel, at de blir ekskludert for en periode eller permanent.
FV170123 Vedtaket kan ende med at de tre får en advarsel, at de blir ekskludert for en periode eller permanent.
DB170123 På vegne av de fire lokallagene uttrykte Bjørnar Solvei seg kritisk til at Frp-erne i fylkestinget hadde overkjørt vedtaket i rådsmøtet.
DB170123 » UNE har tidligere opplyst overfor Dagbladet at vedtaket om utkastelse bunner i at arbeidserfaringen Jabaly besitter, ikke tilsvarer en bachelorgrad eller en fagutdanning.
DB170123 UNE har skrevet i vedtaket at han framstår som en ressurs i det nordnorske filmmiljøet i tillegg til å være en anerkjent regissør innen sitt fagfelt, men at hans arbeidserfaring ikke når opp til de strenge kravene i regelverket, sa Risbakken.
DB170121 Kommunal Rapport skriver at vedtaket slik det står nå, innebærer å frata rådmannen alle økonomiske fullmakter og frata rådmannen mulighet til å gjennomføre personalmessige konsekvenser av kommunestyrets vedtak, ta opp kassakreditt, gjøre låneopptak eller ivareta kommunens gjeldsforvaltning.
DB170121 - Vi har veldig fornøyde med at vi hadde vedtatt budsjett enstemmig etter møtet, men da vedtaket skulle renskrives var ikke gruppelederne lenger enige om hva de var enige om, sier han.
AP170121 Begrunnelsen er at vedtaket i etterkrigsorganet « Hjemmestyrkenes Råd » fra 1946 var bindende for alle.
DB170119 I vedtaket hvor UDI fratar Mahad statsborgerskapet bemerker de at « moren også omtaler Mahad som Abdulkadir på slutten av intervjuet hvor hun sier at 'Abdulkadir har ikke sendt penger' » ¶
DB170119 », skriver UNE i en senere versjon av vedtaket .
AP170118 Men Mahamud har klaget inn vedtaket og saken skal opp i retten.
SA170117 Vedtaket vitner om manglende konsensus på hva kvalitet og trygghet i barnehagene er.
DB170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.
DB170117 Stortinget ber regjeringen om å utvide kommunenes klagerett slik at den ikke kun gjelder prosessen ved reformen, men også det materielle innholdet i vedtaket som er fattet av Politidirektoratet. 3.
DB170117 Hordnes er provosert over vedtaket til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å ikke tillate ulvejakt i den såkalte ulvesonen.
DB170117 Han klaget så på vedtaket , men fikk ikke medhold, og forlot Norge frivillig i 2015.
BT170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker. | - Vei over Søre Øyane er lite sannsynlig ¶
BT170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.
BT170117 Vedtaket om å gi de nye kompetansekravene tilbakevirkende kraft, må reverseres.
BT170117 Vedtaket om å gi de nye kompetansekravene tilbakevirkende kraft, må reverseres.
AP170116 Natt til torsdag amerikansk tid fattet Senatet det første viktige vedtaket i kampen for å avskaffe Barack Obamas omstridte helsereform.
AP170116 Natt til torsdag amerikansk tid fattet Senatet det første viktige vedtaket i kampen for å avskaffe Barack Obamas omstridte helsereform.
AP170116 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
AP170116 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket .
AP170116 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket.
AP170116 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket.
AP170116 - Man må både vurdere behovet for å håndheve reglene strengt, men også hva grunnen er til at det faktiske grunnlaget ble feil og konsekvensene for de som rammes av å gjøre vedtaket ugyldig, sier Graver.
AP170116 - Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig.
SA170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
FV170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
DN170115 Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, opplyser kommunen.
DB170115 Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( FrP ) reagerer på vedtaket .
DB170115 I vedtaket til Statens sivilrettsforvaltning heter det : ¶ «... anser at kravstiller har vært utsatt for inngrep av en viss betydning som tilsier at det er rimelig å tilkjenne oppreisning ».
DB170115 UDI mener vedtaket om å frata Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet er bygd på omfattende dokumentasjon.
DB170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket , og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar.
DB170115 Da saken først var fremme i mediene i mai 2016, like etter at vedtaket var fattet, begrunnet seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE vedtaket slik overfor Klassekampen : ¶
DB170115 Da saken først var fremme i mediene i mai 2016, like etter at vedtaket var fattet, begrunnet seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE vedtaket slik overfor Klassekampen : ¶
DB170115 Vedtaket ble påklaget til Utlendingsnemnda ( UNE ), som fattet endelig vedtak i april 2016.
DB170115 - Loven UDI har forholdt seg til åpner for at statsborgerskapet kan tilbakekalles dersom vedtaket bygger på uriktige opplysninger.
AP170115 Gebyret for å kjøre dieselbil på dager med svært høy forurensning er 1500 kroner, dersom du ikke er unntatt vedtaket .
AP170115 Biler som er klassifisert som er hybrid med både disel og ladbar er unntatt vedtaket dersom de har en elektrisk rekkevidde uten å bruke forbrenningsmotor på minst 40 kilometer. 8.
AP170115 Gebyret for å kjøre dieselbil på dager med svært høy forurensning er 1500 kroner, dersom du ikke er unntatt vedtaket .
AP170115 Biler som er klassifisert som er hybrid med både disel og ladbar er unntatt vedtaket dersom de har en elektrisk rekkevidde uten å bruke forbrenningsmotor på minst 40 kilometer. 8.
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
AP170115 Når UDI oppdager at vedtaket de tidligere har fattet kanskje er feil, mener jeg det er naturlig at de vurderer saken på nytt.
AP170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket , og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar, skriver NTB.
AP170115 Men Mahamud har klaget inn vedtaket og saken skal opp i retten.
AP170115 Man kan miste statsborgerskap hvis man « mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket » når man har søkt om opphold i Norge.
AP170115 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket .
AP170115 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket.
AP170115 Dersom den som får tilbakekalt sitt statsborgerskap er uenig i vedtaket hos UDI, og vedtaket har vært til klagebehandling i Utlendingsnemnda ( UNE ), må personen selv bringe saken inn for domstolen for å få opphevet vedtaket.
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
AP170115 Når UDI oppdager at vedtaket de tidligere har fattet kanskje er feil, mener jeg det er naturlig at de vurderer saken på nytt.
AP170115 Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten etter vedtaket , og rettssaken starter i Oslo tingrett 21. februar, skriver NTB.
DB170114 Denne vedtaket gir oss verktøyene vi trenger for å gjennomføre for å steg-for-steg gi amerikanere kontroll over sin helse, uttalte Ryan etter loven var vedtatt.
DB170114 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
DB170114 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170114 Politidirektør Odd Reidar Humlegård la frem vedtaket om lokal organisering fredag.
DB170113 tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, de to tidligere statssekretærene i Miljøverndepartementet Stein Lier-Hansen og Børre Pettersen og naturfilmskaperen Arne Nævra legger stor faglig autoritet på bordet når de advarer mot forslag om at Stortinget bør instruere departementet til å omgjøre vedtaket .
DB170113 De minner om at vedtaket mot felling er en rettslig avgjørelse.
BT170113 » Vedtaket var basert på forslag fra samtlige stortingspartiers parlamentariske ledere.
AP170113 Ifølge nyhetsbyrået AP ventes det at Representantenes hus vil gjøre dette vedtaket fredag.
AP170113 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170113 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
AP170113 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170113 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
DB170112 « Siden rommet var låst regnet jeg med at bagasjen vår var trygg » uttaler hun i vedtaket .
DB170112 - Jeg vil presisere at jeg var med på vedtaket , så jeg er medansvarlig for det vi gjorde, men jeg var ikke en av dem som fikk ferie.
AP170112 - Jeg vil presisere at jeg var med på vedtaket , så jeg er medansvarlig for det vi gjorde, men jeg var ikke en av dem som fikk ferie.
AP170112 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170112 Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
DN170111 Da tok advokat Andersskog på vegne av de fem grunneierne ut søksmål mot veilaget, for å se om vedtaket fra årsmøtet er gyldig.
DN170111 I tildelingsbrevet står det at det i utgangspunktet ligger inne ni millioner kroner til innsamling og drift av genbanken, men at disse midlene skal omdisponeres som følge av vedtaket om ikke å bygge genbanken.
DB170111 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
DB170111 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i høst vedtok å åpne for felling.
DA170111 Regjeringspartiene Høyre og Frp - som ikke har fått de omstridte områdene i Loften, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ) ett skritt nærmere konsekvensutredning - gikk nærmest på autopilot i utskjellingen av vedtaket i Aps sentralstyre mandag.
DA170111 Uavhnegig av hva kontrollutvalget gjør med saken, kommer akjsonsgruppa til å anke vedtaket videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170111 Fylkesmannen har stått på sitt og svarte på kritikken med at vedtaket til kommunen sto på en så god grunn at det ikke var nødvendig med noe kontroll, og at en konekvensutredmning var tenkt senere fra kommunen.
DA170111 Det var Aksjonsgruppa Redd Marienlyst som anket vedtaket til Fylkesmannen og senere til Sivilombudsmannen.
DA170111 Aksjonskomiteen Redd Marienlyst mener vedtaket er ugyldig fordi det ikke først er foretatt konekvensutredning for hvordan dette påvirker barn og unge som bruker idrettsområdet.
DA170111 - Vi håper til slutt at vedtaket blir underkjent og at saken blir behandlet på nytt, sier han.
AP170110 Foreldrene mente vedtaket var brøt med retten til religionsfrihet, som er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
AP170110 Arbeiderpartiet understreker at hensynet til fiskeriene har veid tungt i vedtaket .
AP170110 Arbeiderpartiet understreker at hensynet til fiskeriene har veid tungt i vedtaket .
AP170110 Arbeiderpartiet understreker at hensynet til fiskeriene har veid tungt i vedtaket .
AP170110 « I henhold til det samme vedtaket fra juni 2014 skal han føde til sommeren, altså etter tre års svangerskap.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp og har varslet at vi vil påklage vedtaket , sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp og har varslet at vi vil påklage vedtaket, sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 - Det er opplagt at vedtaket fra Finanstilsynet er svært alvorlig for oss.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp, og vi har varslet at vi vil påklage vedtaket , sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp, og vi har varslet at vi vil påklage vedtaket, sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 Foto : Bjørn Erik Larsen ¶ Vedtaket er gitt oppsettende virkning.
DN170109 - Det er opplagt at vedtaket fra Finanstilsynet er svært alvorlig for oss.
DN170109 - Vedtaket vil derfor ikke iverksettes før klagefristens utløp, opplyser Finanstilsynet.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp og har varslet at vi vil påklage vedtaket , sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp og har varslet at vi vil påklage vedtaket, sier Bjørneset i pressemeldingen.
DN170109 - Det er opplagt at vedtaket fra Finanstilsynet er svært alvorlig for oss.
DN170107 Lerøy Midt er ikke enig i Mattilsynets vurderinger og rettsanvendelse i denne saken og vil derfor sende inn en anke på vedtaket , opplyser konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafoods, Stig Nilsen.
DB170107 Men han stusset da han leste brevet om at vedtaket var fattet på grunnlag av svangerskap.
DB170107 I henhold til det samme vedtaket fra juni 2014 skal han føde til sommeren, altså etter tre års svangerskap.
DB170107 For det ligger mest humor rundt NAV-brevet og vedtaket , som Ragnar Mysen og kona har forsøkt å endret - uten å lykkes.
DB170107 - For meg har ikke vedtaket ført til noen praktiske konsekvenser eller feil utbetalinger i forhold til det jeg hadde søkt om.
DB170107 «... fra og med 1662014 til og med 15062017 ( forventet termin ) » er perioden vedtaket gjelder for.
FV170106 Grønås har sittet på denne nyheten i snart en måned etter at norske myndigheter fikk vedtaket fra myndighetene i Ecuador.
DB170106 Tingretten har dermed avgjort hvorvidt vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er gyldig.
DB170106 Nå har lagmannsretten kommet til at vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse for de to jentene etter utlendingslovens paragraf 38, er ugyldig.
DB170106 ( Dagbladet ) : I desember 2015 opprettholdt tingretten vedtaket om å sende de to Haugesund-jentene Hawjin og Nawjin Alinejad og familien til Iran.
AP170106 - Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger an nå, sa hun til VG.
DB170105 Tidligere nestleder Sissel Frang Rustad i Hedmark Høyre, nå utmeldt etter miljøministerens vedtaket før jul, holdt i går appell i ulvedemonstrasjonen foran Stortinget.
BT170105 Det var imidlertid før juristene i Klima- og miljødepartement kom frem til at vedtaket ville være i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven.
AP170105 Undre NHOs årskonferanse torsdag sier Gundersen til Aftenposten at Helgesen må innrømme at han har tolket loven for snevert, og omgjøre vedtaket .
AP170105 Onsdag møtte 22 ordførere fra Hedmark og 15 busslaster med andre ulvemotstandere opp i Oslo for å markere sin motstand mot vedtaket om å ikke felle flere ulver.
AP170105 Helgesen slo onsdag ettermiddag fast at det omstridte vedtaket om å stanse lisensjakten på ulv ligger fast.
DB170104 - Vedtaket parkerer Stortinget på sidelinja, og det er ikke akseptabelt.
DB170104 Det betyr at vi er nødt til å finne veier å gjennomføre mesteparten av vedtaket i Stortinget på, på en lovlig måte.
DB170104 Også 118 ordførere støtter opp under et protestopprop mot vedtaket .
AP170104 Men Vidar Helgesen holder fast på vedtaket .
AP170104 Helgesen gjorde det klart at vedtaket ligger fast da han møtte pressen i etterkant av møtet.
AP170104 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170104 - Hvis vedtaket opprettholdes, går vi inn i et valgår med åpent bygdeopprør i Høyre, sier førstekandidat i Hedmark og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170104 Helgesen opphevet rett før jul vedtaket om å felle 32 ulver som overstiger Stortingets vedtatte bestandsmål.
AP170104 Onsdag møtte 22 ordførere fra Hedmark og 15 busslaster med andre ulvemotstandere opp i Oslo for å markere sin motstand mot vedtaket om å ikke felle flere ulver.
AP170104 Tross den sterke motstanden fra ulvemotstandere, har Helgesen uttalt at han vil holde fast på vedtaket .
AP170104 Motstandere av en større ulvebestand mener at vurderingen ikke forholder seg til barnas trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale eierinteresser, og at vedtaket vil føre til at ulvebestanden blir større enn målet Stortinget har satt.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv.
AP170104 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170104 Det betyr at vi er nødt til å finne veier å gjennomføre mesteparten av vedtaket i Stortinget på, på en lovlig måte.
AP170104 Tross den sterke motstanden fra ulvemotstandere, har Helgesen uttalt at han vil holde fast på vedtaket .
AP170104 Motstandere av en større ulvebestand mener at vurderingen ikke forholder seg til barnas trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale eierinteresser, og at vedtaket vil føre til at ulvebestanden blir større enn målet Stortinget har satt.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv.
AP170104 De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
AP170104 * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
AP170103 Nå omgjør de vedtaket etter massiv kritikk - blant annet fra den kommende presidenten.
AP170103 Kritikken var massiv og kom fra begge politiske fløyer da vedtaket ble kjent.
AP170103 Vedtaket om å strupe etikkomiteen ble av mange oppfattet som et tegn på sterk selvsikkerhet i det republikanske partiet er etter det historiske valget i november.
AP170103 Vedtaket kom som en total overraskelse og ble kritisert av partiets egne ledere i både Representantenes hus og Senatet.
DB170102 Politimesteren i Sør-Trøndelag gikk så langt i sitt forslag om nedlegging av lensmannskontorer at han overgikk antall nedleggelser i vedtaket fra Stortinget.
AP161225 | Derfor gjør FN-sensasjonen lille julaften Israel rasende ¶ Vedtaket i FNs sikkerhetsråd om å stoppe bosettinger på Vestbredden har utløst sinne i Israel.
AP161225 Mange argumenterer nå med at vedtaket i FN, som palestinske interesser har ønsket seg i flere tiår, vil oppfattes som en belønning for palestinske terrorangrep mot Israels befolkning. 2.
AP161225 Israelske bosettinger på okkupert land ble stemplet som ulovlige, og 14 av 15 land stemte for vedtaket .
AP161225 Vedtaket førte til hissige utbrudd fra israelske politikere og republikanere i USA, og Israels statsminister har kalt tilbake de israelske ambassadørene til New Zealand og Senegal.
BT161214 Uansett hva vedtaket i Fylkesnemda sier.
AP161213 Men etter alle reaksjonene på saken tok l Støre en ny runde for å forsikre seg om at vedtaket ikke vil fungere som en generell utvidelse av ordningen.
AP161213 Omgjør vedtaket
AP161212 Høyre, SV og MDG stemte imot ¶ Vedtaket ble avgjort med 66 mot 33 stemmer - Høyre, SV og MDG stemte imot.
AP161211 Flere har erklært programmet for « dødt », blant dem Slovakias statsminister Robert Fico, som har nektet å føye seg etter vedtaket .
VG161115 Selv om det formelle vedtaket skal fattes i Stortinget den 29. november, er det på grunn av Transportkomiteens innstilling i dag allerede klart at A-posten ryker.
SA161025 Deretter skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av det vedtaket .
BT161025 Deretter skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av det vedtaket .
AP161025 Deretter skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av det vedtaket .
AP161024 » Byrådet krever at barnehagene betaler tilbake deler av tilskuddet de fikk for 2014, med tre ukers klagefrist på vedtaket .
AP161024 De vil klage på vedtaket , og mener at det er snakk om både misforståelser og feil lovanvendelse.
AP160928 - I dag mottok vi det nye vedtaket fra Næringsetaten.
AP160914 Karen Espelund, som ikke ble gjenvalgt til en ny periode i UEFA-styret i mai, sier det er liten tvil om at majoriteten av UEFAs medlemmer er sinte over vedtaket som ble presset frem av interesseorganisasjonen European Club Association ( ECA ).
AP160914 Den til nå ukjente juristen får imidlertid en langt tøffere utfordring når han nå vil ha omgjort det omstridte vedtaket om ny struktur for Champions League.
AP160914 - Er det i det hele tatt realistisk å utfordre klubbene og få vedtaket omgjort ?
DA160905 Jeg er stolt over vedtaket på vegne av Venstre, samarbeidspartiene og det enstemmige formannskapsvedtaket.
FV160817 Storehei vindkraftverk blir ikke noe av etter vedtaket til OED.
FV160817 Ifølge departementet kan ikke vedtaket påklages.
FV160817 FOTO : Arkivfoto Hytteeier Daniel Bakken fra Vennesla er glad for vedtaket til OED.
FV160817 BIRKENES : Det viser det nylig publiserte vedtaket fra Olje - og energidepartementet ( OED ).
DA160812 Toska opplyste ikke selv om møtet til Kriminalomsorgen da han kom tilbake til Bergen og Lyderholm omsorgsbolig, noe som brukes mot han i vedtaket om tilbakeføring til strengere soningsforhold i Bergen fengsel.
AP160629 Uansett kan ikke klubben servere alkohol frem til vedtaket er fattet.
SA160621 Vedtaket innebærer at hydrogenbiler skal ha de samme støtteordningene som elbilene har hatt og har, som unntak fra registreringsavgifter og merverdiavgift.
NL160621 Det er skapt en usikkerhet rundt posisjonens mening, men samtidig har opposisjonens flertall vært tydelig på det samlende vedtaket .
NL160621 Derfor vil jeg beskrive noen temaer fra vedtaket i fylkestinget.
AP160606 En av dem som kjenner til prosessen sier at innlegget til Abbas gir inntrykk av at vedtaket om oppsigelsen i styret var enstemmig.
SA160603 Domenico Scala, lederen av revisjonskomiteen i FIFA, oppfattet imidlertid vedtaket som en trussel mot komiteenes uavhengighet og trakk seg i protest.
SA160603 - Dette vedtaket undergraver en av grunnpilarene i et godt styresett, og det ødelegger mye av reformene, tordnet Scala, som også er en av arkitektene bak hele reformprosessen som ble vedtatt i februar.
FV160603 Domenico Scala, lederen av revisjonskomiteen i FIFA, oppfattet imidlertid vedtaket som en trussel mot komiteenes uavhengighet og trakk seg i protest.
FV160603 - Dette vedtaket undergraver en av grunnpilarene i et godt styresett, og det ødelegger mye av reformene, tordnet Scala, som også er en av arkitektene bak hele reformprosessen som ble vedtatt i februar.
BT160603 Domenico Scala, lederen av revisjonskomiteen i FIFA, oppfattet imidlertid vedtaket som en trussel mot komiteenes uavhengighet og trakk seg i protest.
BT160603 - Dette vedtaket undergraver en av grunnpilarene i et godt styresett, og det ødelegger mye av reformene, tordnet Scala, som også er en av arkitektene bak hele reformprosessen som ble vedtatt i februar.
AP160603 Domenico Scala, lederen av revisjonskomiteen i FIFA, oppfattet imidlertid vedtaket som en trussel mot komiteenes uavhengighet og trakk seg i protest.
AP160603 - Dette vedtaket undergraver en av grunnpilarene i et godt styresett, og det ødelegger mye av reformene, tordnet Scala, som også er en av arkitektene bak hele reformprosessen som ble vedtatt i februar.
AP160602 Hva sier Tyrkia ? Vedtaket vil forverre forholdet mellom Tyskland og Tyrkia " på diplomatisk, økonomisk, forretningsmessig, politisk og militært nivå ", advarte president Erdogan på en pressekonferanse i forkant.
AP160602 Der understrekes det at vedtaket er som " gift for den fredelige sameksistensen mellom tyskere og tyrkere her i landet ".
AP160602 Özoguz tror også at vedtaket heller skader enn gagner forholdet mellom Tyrkia og Armenia.
SA160528 Den tidligere lederen av FIFAs reformkomité, Mark Pieth, var svært kritisk etter vedtaket som resulterte i at Domenico Scala trakk seg.
SA160528 - Påstander om at dette vedtaket var resultatet av en sammensvergelse er latterlige, heter det i uttalelsen. * * Kommentar : i ¶ ( krever innlogging ) * * ¶
FV160528 Den tidligere lederen av FIFAs reformkomité, Mark Pieth, var svært kritisk etter vedtaket som resulterte i at Domenico Scala trakk seg.
FV160528 - Påstander om at dette vedtaket var resultatet av en sammensvergelse er latterlige, heter det i uttalelsen. * * Kommentar : ¶ ( krever innlogging ) * * ¶
AP160528 Den tidligere lederen av FIFAs reformkomité, Mark Pieth, var svært kritisk etter vedtaket som resulterte i at Domenico Scala trakk seg.
AP160528 - Påstander om at dette vedtaket var resultatet av en sammensvergelse er latterlige, heter det i uttalelsen. * * Kommentar : ¶ ( krever innlogging ) * * * ¶
AP160527 Brevene ble etter hvert ansett som en begjæring om å omgjøre vedtaket til UNE.
AP160525 I 2014 kom vedtaket om å fremme grafitti og gatekunst. | « Kirken har mye å lære av Grand Prix » ¶
AP160525 I 2014 kom vedtaket om å fremme grafitti og gatekunst.
SA160521 Det er kjent at jeg som biskop gleder meg over vedtaket .
AP160427 Sanner sa seg svært glad for vedtaket som ble gjort et kvarer før tolv på onsdag, og ministeren fikk æren av å åpne det første felles fylkestingsvedtaket etter beslutningen.
AP160427 Klokken 11.45 onsdag ble det historiske vedtaket på Stiklestad gjort : Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting slo seg sammen til ett. fylker.jpg ¶
AP160420 The Free Speach Coalition, som er en interesseorganisasjon for pornoindustrien i USA, kaller vedtaket « usunt » og « gammeldags-moralistisk ».
AP160411 Vedtaket innebærer også at prester og kirkelige ansatte skal kunne reservere seg mot å foreta eller delta i vielser av homofile.
AP160408 12 av resolusjonsforslagene på forsvarsområdet som var sendt inn på forhånd, inneholdt krav om 2 prosent av BNP til Forsvaret, i tråd med vedtaket på NATO-toppmøtet i 2014.
DA160405 Daglig leder i Sunde IL, Helen Husebø, gleder seg over vedtaket fra KMU.
AP160309 I vedtaket er dette beskrevet : ¶
AP160306 Nå er jeg lettet over vedtaket om at museet skal bygges.
AP160303 Vedtaket var en reaksjon på at landet skjøt opp en satellitt med en rakett i februar.
AP160302 Blir prioritert ¶ Vedtaket i bystyret onsdag kveld var enstemmig, og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) lovet fra talerstolen at hun vil prioritere denne saken.
DA160228 Finansstyret åpnet opp for endring av barnehagepolitikken i Stavanger, men formannskapet endret på vedtaket .
DA160228 Finansstyret åpnet opp for endring av barnehagepolitikken i Stavanger, men formannskapet endret på vedtaket .
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen.
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen.
DA160211 Høyres Kåre Reiten forsøkte å stoppe vedtaket , og viste til at piggdekkavgiften ble tatt opp under en sak om nye målestasjoner for luftkvalitet, og at det var brudd på bystyrets reglement å vedta piggdekkavgift i en slik sak.
DA160211 Høyres Kåre Reiten forsøkte å stoppe vedtaket , og viste til at piggdekkavgiften ble tatt opp under en sak om nye målestasjoner for luftkvalitet, og at det var brudd på bystyrets reglement å vedta piggdekkavgift i en slik sak.
DA160209 Alle vil få informasjon om hvordan de kan endre barnehagesøknaden når vedtaket foreligger.
DA160209 Alle vil få informasjon om hvordan de kan endre barnehagesøknaden når vedtaket foreligger.
DA160206 - Det står i vedtaket at inntil 5 millioner kroner skal innarbeides i handlings- og økonomiplanen.
DA160206 - Det står i vedtaket at inntil 5 millioner kroner skal innarbeides i handlings- og økonomiplanen.
DA160204 Bystyret har allerede vedtatt plasseringen av bomstasjonen, men vedtaket ble anket til formannskapet.
DA160202 Det er hult å sitte i oppvekst og si ja eller nei når du vet at de kan ignorere vedtaket i Oslo.
DA160202 Det er hult å sitte i oppvekst og si ja eller nei når du vet at de kan ignorere vedtaket i Oslo.
AP160129 Men det er kirkemøtet som skal gjøre det endelige vedtaket .
SA160105 Her følger vedtaket i Bispemøtet : ¶
SA160105> Her følger vedtaket i Bispemøtet : ¶
SA160105> target="avis" href= Her følger vedtaket i Bispemøtet : ¶
SA160105> target="avis" href= target="avis" href= Her følger vedtaket i Bispemøtet : ¶