DB171210 Hvis vi ikke gjør det, må vi balansere hvor mye ressurser vi bruker på vedlikehold og hvor mye vi bruker på utgraving, sier Khaled al-Anani til The Independent.
SA171209 Men det bemerkes at « vi mener også at staten må ta et tydelig ansvar for å bidra til sikring og vedlikehold av kirkebygg med store kulturminneverdier.
SA171209 I høringsnotatet til ny lov om tros- og livssynssamfunn blir det ikke konkludert om hvem som skal betale for vedlikehold og restaurering av middelalderkirkene i Norge.
SA171209 Vedlikehold av kirkebygg er ett av flere temaer i dette forslaget.
SA171208 Den har vært uten oljeproduksjon siden begynnelsen av september, først som følge av et ordinært vedlikehold .
NL171208 ¶ NH90-maskinene er i dag knapt i lufta på grunn av manglende kapasitet til vedlikehold .
DN171208 Rolls-Royce har ikke kapasitet til å produsere nok reservedeler, som gjør at det tar lang tid før flyselskapene får vedlikehold på flyene.
DB171208 Dette fører til kø for vedlikehold , noe som rammer alle flyselskap som har flytypen, blant annet Norwegian, Virgin og British Airways.
DA171208 Retten skriver i dommen at « systemet med « telefonkatalogregistrering » og tilhørende fremsettelse av økonomisk krav var både ulovlig og kritikkverdig », men finner at den tidligere daglige lederen « i praksis ikke har sittet i en slik posisjon når det gjelder beslutninger om oppstart og vedlikehold av « telefonregistermetoden » til at han med rimelighet skal kunne holdes strafferet
DA171208 Over tid kommer elektriske motorer bedre ut, og krever mye mindre vedlikehold .
BT171208 Vogner og skinnegang vil etter hvert slites, og kostnadene til vedlikehold vil øke.
SA171207 Qatar skal også kjøpe 490 pansrede kjøretøy av typen VBCI fra det franske selskapet Nexter, og det statlige jernbaneselskapet i Frankrike har sikret seg kontrakt på drift og vedlikehold av den planlagte T-banen i Doha.
SA171207 De to riggarbeiderne drev med vedlikehold på Maersk-riggen Interceptors fremste bein, da en av dem falt i sjøen torsdag.
AA171207 Qatar skal også kjøpe 490 pansrede kjøretøy av typen VBCI fra det franske selskapet Nexter, og det statlige jernbaneselskapet i Frankrike har sikret seg kontrakt på drift og vedlikehold av den planlagte T-banen i Doha.
NL171206 | Bevilgninger og vedlikehold av Skansen ¶
AP171206 Lokalene var fullstendig nedslitte, uten spor av noe vedlikehold og delvis tatt i bruk til formål de ikke var bygget for.
AP171206 Forliket gir Nordic Trademann, ved mislighold av ambassaden, rett til å kreve oppfyllelse av dommen fra Oslo tingrett, samt fremme krav om erstatning for mangelfullt indre vedlikehold .
AP171204 For et par uker siden demonstrerte Norsk Jernbaneforbund mot konkurranseutsetting av drift og vedlikehold .
AA171204 For tiden holder Fosen Yard på med ombygging av hurtigruta Stavangerfjord og Kong Harald skal på planlagt vedlikehold .
BT171203 Uten vedlikehold er veien blitt erodert ned til et steinete elvefar.
BT171203 Glem ikke vedlikehold .
DN171202 Mange nordmenn har lagt merke til at Vipps var ute av drift for planlagt vedlikehold natt til tirsdag og onsdag formiddag.
SA171201 Det er også mindre vedlikehold på dette treet, og det er laget for å tåle sterk vind, sier han.
DB171201 - Sikkerhet er er vår øverste prioritet i alt vi gjør, og det omfatter i aller høyeste grad vedlikehold av attraksjonene og vannet, sier han til Pittsburgh Post-Gazette.
AP171201 IKKE LØSNET : For de fleste som driver med drift og vedlikehold på CCB-basen på Ågotnes har det fortsatt ikke tatt av ennå, mener sjef for baseselskapet.
AP171201 - Men for oss som lever av drift og vedlikehold er situasjonen fortsatt krevende, sier han.
VG171130 Utenriksdepartementet mener at boligen til Norges generalkonsul i San Francisco har behov for vedlikehold .
VG171130 Det er mange år siden forrige gang det ble gjort større vedlikehold , dette gjelder både selve boligdelen og representasjonslokalene.
VG171130 - Ettersom staten er både eier og leietaker på eiendommen er det viktig å bevare realverdien gjennom regelmessig vedlikehold og modernisering.
VG171130 oktober aksepterte Utenriksdepartementet et tilbud fra Statsbygg om vedlikehold av residensen til Norges generalkonsul i San Francisco - 22 Normandie Terrace.
VG171130 - Jeg har lagt inn 300 pumper selv og funnet at effekten er god, men det er også store komplikasjoner og vedlikehold , for ikke å nevne kostnadene, skriver Vloeberghs.
AP171129 En av hovedgrunnene til rettstvisten mellom ambassaden og utleieren var at utleieren unnlot å utføre en del sentralt vedlikehold som var beskrevet i leieavtalen, og som var hans ansvar.
SA171128 Enigheten om landmakten innebærer en delt helikopterløsning på Bardufoss og Rygge, nødvendig vedlikehold av stridsvogner og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet, åpning for å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, 40.000 HV-soldater og en kvalitetsreform i HV.
BT171128 Hos Statens vegvesen forteller prosjektleder for drift og vedlikehold , Gunnar Kråkenes, at når kostebilene er ute på veiene for å feie, skal de også spyle med vann så lenge det ikke er fare for frost.
AP171128 Samtidig « sikres det som betegnes som nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet », sier Hårek Elvenes etter at forliket er et faktum.
SA171127 t det er ¶ nødvendig med totalrenovering av alle overflater og tekniske installasjoner ¶ dører og dørstokker viste tydelige spor av manglende vedlikehold ¶ gulv, vegger og tak så ikke ut til å ha vært vedlikeholdt eller vasket ¶ takene var misfarget, skadet av fuktighet og dårlig rengjort ¶ dårlig vedlikehold av vinduer og dører hadde ført til flassing o
SA171127 Utleieren har engasjert et takstfirma som mener det vil koste 5,1 millioner å ruste opp bygningen til akseptabel standard etter skader og manglende vedlikehold .
SA171127 Leieavtalen fra 1991 gikk i utgangspunktet ut på at ambassaden skulle ta seg av vanlig, indre vedlikehold mens utleieren skulle sørge for utvendig vedlikehold .
SA171127 Leieavtalen fra 1991 gikk i utgangspunktet ut på at ambassaden skulle ta seg av vanlig, indre vedlikehold mens utleieren skulle sørge for utvendig vedlikehold.
SA171127 Hvis ambassaden ikke oppfylte rettsforliket, kunne utleier kreve skyldig leie og kreve erstatning på manglende indre vedlikehold .
SA171127 En årelang krangel om husleie og vedlikehold førte i 2016 til at huseieren gikk til rettssak mot Pakistans ambassade.
SA171127 Det har siden vært store problemer og bygningen er påført store skader på grunn av manglende vedlikehold og endringer som er gjort.
SA171127 De konkluderer med at det er ¶ nødvendig med totalrenovering av alle overflater og tekniske installasjoner ¶ dører og dørstokker viste tydelige spor av manglende vedlikehold ¶ gulv, vegger og tak så ikke ut til å ha vært vedlikeholdt eller vasket ¶ takene var misfarget, skadet av fuktighet og dårlig rengjort ¶ dårlig vedlikehold av vinduer og dører hadde
SA171127 I fjor klarte ikke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ( Sp ) å bruke opp rekordbevilgningene hun fikk til utbedring og vedlikehold av vei og jernbane. 1 milliard kroner er ennå ikke brukt.
DB171127 Det vil også påløpe ytterligere utgifter knyttet til politikostander, markedsføring, Tour de France-relaterte arrangementer, sikkerhet, vedlikehold av vei, skilting og mye annet, skriver politiken.dk og henviser til et dokument fra København kommune.
DB171127 Vi har så lett for å glemme at også kjærligheten trenger vedlikehold .
DB171127 Min egen plan om å utføre huslig vedlikehold som krever at man skrur av hovedsikringen for ikke å bli drept, gjorde meg også skeptisk, derav passelig blid og fornøyd.
VG171126 Hun forklarer at de nå vil prøve å få til et nytt møte, fordi de ønsker ytterligere gjerding og vedlikehold av eksisterende gjerder.
VG171126 Vi snakker om så store møller at de faktisk kan sammenliknes med en plattform : Vi tar med oss vår materialteknologi, logistikk, kjettingfester, drift og vedlikehold : Ting vi kan, som i sum gir oss store fordeler innen havvind-industrien.
VG171126 Sametinget arbeider for ytterligere gjerding og vedlikehold av eksisterende gjerder.
AP171126 « Grunnet vedlikehold blir det ingen på - eller avstigning.
AP171126 « Grunnet vedlikehold blir det ingen på - eller avstigning.
SA171124 Dette skal ha skjedd under vedlikehold .
SA171124 - Men dette skal ha skjedd under vedlikehold , sier Hagen.
DB171124 Hun understreker at tegningen ble til før regjeringen tidligere i år bevilget 1,9 milliarder kroner til vedlikehold og oppussing.
BT171124 SKADET UNDER VEDLIKEHOLD : Helikopteret, som er av typen AW101, skal ha fått skader.
BT171124 Dette skal ha skjedd under vedlikehold .
BT171124 - Men dette skal ha skjedd under vedlikehold , sier Hagen.
AP171124 « Regjeringens forslag til justering gir mulighet til å ytterligere øke innsatsen for å redusere etterslepene på vedlikehold , reservedeler og beredskapsbeholdninger, i hovedsak i Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon, » heter det i en pressemelding.
AP171124 Regjeringen med penger til vedlikehold
AP171124 Dette skal ha skjedd under vedlikehold .
AP171124 - Men dette skal ha skjedd under vedlikehold , sier Hagen.
DN171123 | Har du opplevd å få uforutsette reparasjoner på huset som følge av manglende vedlikehold av boligen ?
DB171123 Blant annet er det satt av 450 millioner kroner til vedlikehold på jernbane.
DA171123 - Vi har hatt elendig vedlikehold på mange av våre veier, og har også hatt alvorlige ulykker, kommenterer Per A.
AP171123 Etter 40 år knapt uten vedlikehold var forfallet kommet så langt på kirken som ble innviet 30. desember 1892, at noe måtte gjøres.
VG171122 Disse rådgiverne ( modelloperatørene ) skulle samarbeide med forskere om vedlikehold , utvikling og leveranser.
DN171122 Venstre har ifølge TV 2 fått gjennomslag for en påplussing til vedlikehold på jernbanen på 400 - 500 millioner kroner, samt å øke antall ikt studieplasser med 500.
DN171122 Venstre har ifølge TV 2 fått gjennomslag for en påplussing til vedlikehold på jernbanen på 400 - 500 millioner kroner, samt å øke antall ikt studieplasser med 500.
DB171122 Først for å lønne omfattende arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
DB171122 Ifølge TV2 skal også Venstre ha fått gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold på jernbanen med mellom 400 og 500 millioner kroner neste år.
AP171122 Venstre fikk gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av jernbanen med mellom 400 og 500 millioner kroner.
AA171121 Denne er siden blitt fornyet, samtidig som museet har hatt ansvar for drift og vedlikehold av tomten.
AP171120 Dagens Sea King-maskiner trenger mye vedlikehold .
AP171120 Mandag er den første pendlerdagen hvor togtunnelen mellom Drammen og Asker er stengt for vedlikehold i to uker.
VG171118 Vi fikk ikke penger til videre vedlikehold i år, sier avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen i Rogaland.
VG171118 På en skala fra 1 til 16 har de fått prioritet 12 i kategorien « vedlikehold », ikke i den mer alvorlige kategorien « trafikksikkerhet ».
VG171118 - Det ble på denne broen utført vedlikehold i 2016, og det ble også søkt om mer midler for å fortsette vedlikeholdet i 2017.
VG171118 - Her dreier det seg om såpass mange broer og så dårlig kontroll at dette vil få konsekvenser for våre prioriteringer på vedlikehold eller nyinvesteringer.
DB171118 Disse rådgiverne, « modelloperatørene », skulle samarbeide med forskere om vedlikehold , utvikling og leveranser.
AA171118 Røret brukes til å tappe ned dammen i en beredskapssituasjon eller behov for vedlikehold .
AA171118 Baklidammen skal også tappes ned for vedlikehold .
SA171117 En vennegruppe vil overta ansvar for drift og vedlikehold av Ålgård gamle kirke fra 1917, mens Svein Kåre Edland er villig til å bla opp en halv million kroner for å bevare kirken.
SA171116 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
SA171116 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
BT171116 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
AP171116 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
AA171116 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa daværende assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
VG171115 - Vi diskuterte vedlikehold
VG171115 - Jeg husker at vi diskuterte vedlikehold i min tid, men jeg kan ikke huske at vi diskuterte brovedlikehold spesielt.
DB171115 Kravet til hoffet kommer etter at Dagbladet i fjor avslørte hvordan de kongelige i en årrekke lot hoffet bruke flere millioner kroner til drift og vedlikehold av sine sju private eiendommer med hus og hytter.
AP171115 Avisen avdekket i fjor at kong Harald og kronprins Haakon har latt hoffet dekke millioner av kroner i lønn til drift, vedlikehold og vaktmesterarbeider på sine syv private eiendommer - til tross for at statsbudsjettet var tydelig på at apanasjen skulle dekke den type arbeid.
SA171114 Staten bidrar hvert år med flere titalls millioner kroner til sikring og vedlikehold av stavkirker.
SA171114 Kirkerettens utgangspunkt om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar har så mange unntak at det ville være helt feil om ikke også Stavanger domkirke får et unntak.
SA171114 Det er vel behovet for vedlikehold og konsekvensene av at det unnlates som bør være avgjørende for om man skal gjøre unntak fra hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar, og ikke materialet som ble brukt for byggingen av kirken ? | « Matematikk-karakteren må ikke bli viktigere enn personlig karakter » ¶
SA171114 Det er vel behovet for vedlikehold og konsekvensene av at det unnlates som bør være avgjørende for om man skal gjøre unntak fra hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar, og ikke materialet som ble brukt for byggingen av kirken ?
SA171114 Det er vel behovet for vedlikehold og konsekvensene av at det unnlates som bør være avgjørende for om man skal gjøre unntak fra hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar, og ikke materialet som ble brukt for byggingen av kirken ? | « Matematikk-karakteren må ikke bli viktigere enn personlig karakt
SA171114 Det er vel behovet for vedlikehold og konsekvensene av at det unnlates som bør være avgjørende for om man skal gjøre unntak fra hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar, og ikke materialet som ble brukt for byggingen av kirken ?
SA171114 Det er svært gode grunner til å gjøre unntak fra prinsippet om menighetens ansvar for vedlikehold her.
SA171114 DEBATT : Kirkerettens utgangspunkt om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar har så mange unntak at det ville være helt feil om ikke også Stavanger domkirke får et unntak.
BT171114 I 2016-budsjettet ble det kuttet 340 millioner kroner til drift og vedlikehold av vei, og 100 millioner kroner på tunnelsikring.
AP171114 Vanligvis gjøres slikt vedlikehold i perioder med lavere trafikk.
AA171114 I tillegg til høy kompetanse så kan vi også ta nødvendig service og vedlikehold på sikringsutstyr som går på elektronikk slik som automatiske pullerter, bommer og porter i alle former og typer.
NL171112 I dag driver KIMEK vedlikehold og service primært for den russiske fiskeflåten, og er et av de største mekaniske kompetansemiljøene i Nord-Norge.
AA171112 | Store forskjeller på vedlikehold av broer i Trøndelag ¶
AA171112 Sluppen bru i Trondheim er en av bruene i Sør-Trøndelag med etterslep på vedlikehold .
AA171112 I tillegg er det hentet inn informasjon om hvor mye som brukes på investeringer i nye broer, og hvor mye som brukes på vedlikehold av de eksisterende.
AA171112 I Sør-Trøndelag ble kun ni prosent brukt på vedlikehold .
AA171112 I Nord-Trøndelag ble 52 prosent av pengene brukt på vedlikehold .
AA171112 Det brukes betydelig mer på vedlikehold i Nord-Trøndelag.
AA171112 - Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt.
AA171112 - Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bevisst prioritert fortløpende vedlikehold av broer, bekrefter fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Tomas Iver Hallem ( Sp ) til VG.
VG171111 Vi vet at dårlig drift og vedlikehold kan redusere trafikksikkerheten, og i verste fall føre til dødsulykker.
VG171111 Vegvesenets inspeksjoner skal avdekke om broene på riks- og fylkesveier har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold .
VG171111 TRØNDELAG ( VG ) Mens Sør-Trøndelag bruker nesten hele veibudsjettet sitt på nybygg, bruker naboene i nord omtrent halvparten på vedlikehold .
VG171111 Sør-Trøndelag brukte 45 millioner kroner på nybygg og knapt 4 millioner på vedlikehold , ifølge regnskapstallene.
VG171111 Nord-Trøndelag brukte 23 millioner kroner på nybygg og 25 millioner på vedlikehold .
VG171111 - Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt.
VG171111 - Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bevisst prioritert fortløpende vedlikehold av broer, bekrefter fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Tomas Iver Hallem ( Sp ).
VG171111 - Det er et veldig bra fagmiljø i Statens vegvesens kontor i Nord-Trøndelag, og de har bidratt til forståelsen av hvor viktig det er å vedlikehold broer, sier Hallem.
AA171111 » Eller som Stortinget slo fast da Nye Veier ble dannet i 2015 : Selskapet skal drive « effektiv og helhetlig planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier.
VG171110 Får kritikk : Vedlikehold av F-35 legges til Italia ¶
VG171110 Får kritikk : Vedlikehold av F-35 legges til Italia ¶
VG171109 Men alt snakket om vedlikehold har en tendens til å drukne i prestisjeprosjekt som fergefri kystforbindelse og knalldyre skipstunneler.
VG171109 - Jeg vil tro at Stortinget også i dag er opptatt av den typen modeller som krever forskningsinnsats, vedlikehold , utvikling og forskningskapasitet, sier Halvorsen.
VG171109 Vegvesenets inspeksjoner skal avdekke om broene på riks- og fylkesveier har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold .
VG171109 Vedlikehold av bro ligger under hans ansvarsområde.
VG171108 Men det er alltid behov for omfattende vedlikehold av en plattformer ute i bølger og storm.
VG171108 For oss er det viktige at vi har sikre arbeidsforhold for de ansatte, slik at de trygt kan gjennomføre vedlikehold på plattformen, sier forbundsleder Frode Alfheim i IndustriEnergi ( LO ).
NL171108 Aktiviteten i 2018 vil være på et normalt nivå, etter en periode med omfattende vedlikehold og oppgradering av fartøyene.
NL171108 Videre minsker den behov for vedlikehold på riksveiene kraftig, noe som i det lange løp dekker utslippene ved byggingen.
AA171108 Vegvesenets inspeksjoner skal finne ut av om bruer har alvorlige skader eller trenger vedlikehold , og lovverket tilsier at skal de utføres hvert år.
AA171108 - Etterslepet på vedlikehold er én ting.
DN171107 Et siste fly skal stå fast i England med vedlikehold etter at det fikk tekniske problemer i Florida.
AA171107 Det er lagt opp til et omfattende F-35-samarbeid mellom allierte om opplæring av flygere, vedlikehold , teknologi og våpensystemer.
NL171106 Flytimeproduksjon er vedlikehold og service på helikopter bestemt av flytimer, kalender og hendelser og gjøres i en vedlikeholdshangar med hjelpeverksteder.
DN171106 Parat peker på at det i dag finnes 400 høykompetente og spesialiserte arbeidstagere på Kjeller med stor kunnskap om vedlikehold av kampfly og helikoptre.
DN171106 Også Luftforsvarets tidligere sjef Tomas Colin Archer ba i sommer gjennom Romerikes Blad regjeringen revurdere avgjørelsen om å flytte vedlikehold av de nye kampflyene F-35 til Italia.
DN171106 Men hvorfor vi ikke samtidig ser at vedlikehold på norsk jord er viktig for Forsvaret, er uforståelig.
DN171106 I forbindelse med kampflyanskaffelsen etableres det en felles vedlikeholdskapasitet i partnerskapets regi for vedlikehold på depotnivå og oppgraderinger av F-35.
DN171106 Einan fremholder at Stortinget senest i 2016 understreket behovet for å kunne gjennomføre vedlikehold , reparasjoner og oppgradering av forsvarsmateriell i Norge.
DN171106 Arbeidstagerorganisasjonenes bekymring er at dette miljøet forvitrer hvis det ikke får tyngre vedlikehold på F-35.
DN171106 - I kontrakten om kjøp av F-35 har imidlertid Forsvaret valgt å ikke prioritere vedlikehold , men å gjøre dette arbeidet i Italia, sier han.
DB171106 Selskapet tar av seg ansettelse og vedlikehold .
AA171106 Parat peker på at det i dag finnes 400 høykompetente og spesialiserte arbeidstakere på Kjeller med stor kunnskap om vedlikehold av kampfly og helikoptre.
AA171106 Også Luftforsvarets tidligere sjef Tomas Colin Archer ba i sommer gjennom Romerikes Blad regjeringen revurdere avgjørelsen om å flytte vedlikehold av de nye kampflyene F-35 til Italia.
AA171106 Men hvorfor vi ikke samtidig ser at vedlikehold på norsk jord er viktig for Forsvaret, er uforståelig.
AA171106 I forbindelse med kampflyanskaffelsen etableres det en felles vedlikeholdskapasitet i partnerskapets regi for vedlikehold på depotnivå og oppgraderinger av F-35.
AA171106 Einan fremholder at Stortinget senest i 2016 understreket behovet for å kunne gjennomføre vedlikehold , reparasjoner og oppgradering av forsvarsmateriell i Norge.
AA171106 Arbeidstakerorganisasjonenes bekymring er at dette miljøet forvitrer hvis det ikke får tyngre vedlikehold på F-35.
AA171106 - I kontrakten om kjøp av F-35 har imidlertid Forsvaret valgt å ikke prioritere vedlikehold , men å gjøre dette arbeidet i Italia, sier han.
AA171106 Politikerne må nå sørge for at det blir skaffet penger til nødvendig vedlikehold .
AA171106 En god del vedlikehold er foretatt, og kommunen arbeider for å skape større aktivitet i bryggene.
AA171106 Eierne trenger leieinntekter for å få overskudd til krevende vedlikehold .
AA171104 Med dårlig vedlikehold risikerer du å måtte betale for å skifte dem ut oftere enn nødvendig.
AA171104 Kaldstart : Selv om bibatteriene er vedlikeholdsfrie, trenger de vedlikehold i form av lading.
SA171102 « Dagens driftsbudsjett gir ikke rom for nødvendige fornyingsprosjekter og midler til vedlikehold og rehabilitering », skriver Siri Aavitsland.
SA171102 Men dagens driftsbudsjett gir ikke rom for nødvendige fornyingsprosjekter og midler til vedlikehold og rehabilitering.
AA171102 Dårlig vedlikehold
VG171101 - Mye av dette gjelder oppgradering og vedlikehold av eldre anlegg som blant annet ble bygget etter storflommen i 1995 og tidligere.
DA171101 Dessuten har området godt av en opprustning, sier Olsen, som også peker på at det står trehus med dårlig vedlikehold ved det tidligere politikammeret. - strøket er ikke noe pent slik det er nå, sier Olsen.
AP171101 Tungt vedlikehold og oppgradering skal skje i Italia.
AP171101 Torbjørn Kjosvold, Forsvaret ¶ Vedlikehold
AP171101 Norge blir et « regionalt motordepot », og daglig vedlikehold og mindre reparasjoner/oppgraderinger skal skje her.
SA171031 Resultatet blir nullvekst i vedlikehold av fylkesveiene, klart signal om at hurtigbåtrutene til Jørpeland også skal droppes etter Ryfaståpning, samt et dypt innhogg i fylkeskommunens pengereserver, det såkalte disposisjonsfondet.
SA171031 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
DA171031 - Vi er positive til konkurranseutsetting på vedlikehold , renhold og bydrift - ting som ikke er kommunens kjerneoppgaver.
AP171031 Mange har ment at Norge mister livsviktig kompetanse og at beredskap svekkes når oppgraderinger og tungt vedlikehold skal skje i Italia.
AP171031 Det inkluderer utgifter til drivstoff, forbruksartikler, løpende vedlikehold og reservedeler, men ikke personellkostnader, materiellslitasje, eiekostnader, våpen eller andre former for indirekte kostnader.
AP171031 Daglige vedlikehold og mindre reparasjoner/oppgraderinger skal skje i Norge.
BT171030 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
AP171030 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
DN171029 I 2017 har Bane Nor brukt 150 millioner kroner på vedlikehold og forebyggingstiltak for å sikre jernbanelinjen mot blant annet flom og skred, ifølge NRK.
DN171029 Bane Nor tror etterslepet på vedlikehold av jernbanen i Norge vil øke med ytterligere én milliard kroner.
DN171029 Bane Nor må gjøre vedlikehold av jernbanelinjen for 17 milliarder kroner, og frykter at etterslepet øker med ytterligere én milliard.
SA171028 Det gir langt mindre kostnader til vedlikehold .
DB171028 I fjor avdekket Dagbladet i en rekke artikler hvordan kong Harald og kronprins Haakon over flere år lot hoffet dekke millioner av kroner til lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine sju private eiendommer.
DA171028 Det gir langt mindre kostnader til vedlikehold .
AP171028 Eiere av eldre murgårder - oppført før betongen kom - kan henvende seg dit for å få kvalifisert veiledning og gode råd om oppussing og vedlikehold .
AP171028 Det gir langt mindre kostnader til vedlikehold .
AP171027 Vi er ikke enige i deres vurderinger av husleie, vedlikehold og størrelse på bygget, sier eiendomsdirektør Frode Meinich i Statsbygg til bygg.no.
AP171027 Planen var at tre fartøy hele tiden skulle være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold .
AP171027 Eller sesong for vedlikehold og oppussing, som det kalles her i høyereliggende strøk.
DN171026 Kontrakten omfatter arbeid med ROV knyttet til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner på Aker BP-opererte felt ( Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv ).
DA171026 Årsakene til oppgangen er høyere priser for både olje og gass - særlig gass -, økt produksjon, mindre vedlikehold og bedre etterspørsel i markedet.
DA171026 Årsakene er høyere priser for både olje og gass - særlig gass, økt produksjon og mindre vedlikehold og bedre etterspørsel i markedet.
AP171026 Årsakene til oppgangen er høyere priser for både olje og gass - særlig gass -, økt produksjon, mindre vedlikehold og bedre etterspørsel i markedet.
AP171026 Kaffemaskinene på jobben krever regelmessig renhold og vedlikehold .
SA171025 Det mest praktiske er laminat eller andre materialer som knapt trenger vedlikehold .
NL171025 Dette som følge av for eksempel vedlikehold og/eller værforhold.
BT171025 Det mest praktiske er laminat eller andre materialer som knapt trenger vedlikehold .
AP171025 Det mest praktiske er laminat eller andre materialer som knapt trenger vedlikehold .
AA171025 Det mest praktiske er laminat eller andre materialer som knapt trenger vedlikehold .
NL171024 Steinsund sier at en har mistet muligheten for transport av for eksempel ovn og bygningsmaterialer når en skal gjøre vedlikehold av hytta.
DA171024 LES OGSÅ : Bilfirma slått konkurs ¶ 55-åringen har drevet et firma innenfor oljebransjen som et enkeltpersonforetak der hun har drevet med vedlikehold av oljerelatert utstyr og overhaling/testing av ventiler.
BT171023 Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti lover at gjennomføringen av sykkelprosjektene skal følges opp bedre, og tar til orde for et godt utbygget sykkelnett, høy kvalitet på vedlikehold og strakstiltak for å bedre fremkommeligheten.
AP171023 Vi vil prioritere utbedringer av flaskehalser og ulykkespunkter, oppgraderinger og vedlikehold som sikrer en god trafikksikkerhet.
VG171021 I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
BT171021 Ifølge Blindheim stenger de vanligvis mellom fem og ti tunneler i Bergen hver natt på grunn av vedlikehold , oppgradering og sikkerhetsutrustning.
BT171021 Han er byggeleder for drift og vedlikehold av tunneler Bergen.
VG171018 Når de er på Bardufoss, er det i så fall for vedlikehold eller trening.
DN171018 Flere universiteter har sperret tilgangen til internett i perioder de siste dagene på grunn av « nødvendig vedlikehold ».
DN171018 Bruker lite eller ingen kjemikalier, krever mindre vedlikehold og energi enn andre systemer for å rense vann. 4.
AP171018 I begynnelsen av juni slo Bane Nord-sjef Gorm Frimannslund alarm gjennom Aftenposten at etterslep på vedlikehold av jernbane igjen kan komme til å øke.
AP171018 - Bekymringen er at det blir satset for lite på vedlikehold , med en betydelig økning i vedlikeholdsetterslepet.
SA171017 Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering.
SA171017 Derfor mener VVP at kommunepolitikerne må sette vedlikehold av vann- og avløp høyere på dagsorden.
DB171017 Kommunepolitikerne, regjeringen og Stortinget må få vedlikehold av vann- og avløpsnettet høyere på dagsorden.
DB171016 De virkelige store besparelsene ligger ifølge Finansavisen dog ikke i overvåkning av vedlikehold som kan avverge driftsstans.
AP171016 ter ME som i alt vesentlig psykososialt betinget, med mulighet for vellykket psykoterapi, mener flere og flere forskere på feltet at det dreier seg om en multifaktoriell sykdomstilstand, hvor en rekke somatiske ( kroppslige ) faktorer spiller sammen med psykososiale faktorer både ved utløsning og vedlikehold av sykdomstegn.
DB171015 Kanskje må vi utsette planlagt vedlikehold , sier Lars Nibstad ved Storefjell hotell på Golsfjellet til Dagbladet.
AA171014 Det viste seg at det var løsnet belegg i rørene vi gjorde vedlikehold i, som da igjen førte til at vannet ble farget, forklarer vaktleder ved Trondheim bydrift, Odd Atle Tveit.
NL171013 Og det er naturligvis helt urimelig at disse ikke skal bidra til å betale for bygging og vedlikehold av norske veier.
AP171013 I 2017 fikk Sjøforsvaret 445 millioner mer til vedlikehold , reservedeler og beredskapsbeholdninger.
AP171013 Det skal gi økt bemanning på marinefartøyene og mer vedlikehold .
AP171013 I 2017 fikk Sjøforsvaret 445 millioner mer til vedlikehold , reservedeler og beredskapsbeholdninger.
AP171013 Det skal gi økt bemanning på marinefartøyene og mer vedlikehold .
AA171013 | Økte bevilgninger gir milliarddryss til utbygging, vedlikehold og « smarte » veier ¶
AA171013 Statens vegvesen vil de neste årene bruke rundt 200 milliarder kroner på utbygging, vedlikehold og intelligente transportsystemer.
VG171012 I en pressemelding opplyser Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ( NDR ), som har ansvar for restaurering og vedlikehold av Nirados domkirke, at Trondheim bydrift i en henvendelse påtok seg ansvaret for skadene.
VG171012 Han mener en av årsakene til at tørketrommel kommer så dårlig ut på brannstatistikkene, er at mye støv, høy varme - og at mange slurver med vedlikehold .
SA171012 - Da vi skulle bygge igjen, visste vi at vi ville ha minst mulig vedlikehold .
DB171012 Pengene skal bidra til å styrke vedlikehold av flåten. 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen.
DB171012 Pengene skal bidra til å styrke vedlikehold av flåten. 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen.
DA171012 Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget.
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Rogaland med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.
DA171012 Dette er et fag som omfatter en lang og allsidig praksis med drift og vedlikehold av bygg.
AA171012 Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For Trøndelag innebærer dette : ¶ Vedlikehold og fornying av jernbanenettet ¶
AA171012 Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Trøndelag med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.
AA171012 Sporet blir derfor stengt inntil videre for vedlikehold .
AA171012 Apanasjen skal dekke personlige utgifter for medlemmene av kongehuset, som utgifter i forbindelse med offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.
NL171010 Vinduer er spikret igjen og fra blokkbebyggelsen vitner talløse hull i fasadene om flere tiårs manglende vedlikehold .
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
DB171008 Ifølge NRK skal fondet økes til 200 milliarder kroner, og skal gå til vedlikehold og bygging av ny infrastruktur.
AA171007 Det kommer blant annet frem at USA planlegger å bygge fire bygg for vedlikehold og lagring av drivstoff på Værnes.
AA171007 Men i dokumentet kommer det ifølge avisen fram at amerikanerne planlegger å bygge fire ulike bygg for vedlikehold og lagring av drivstoff på Værnes.
NL171006 I første omgang må potten til vedlikehold økes så det monner.
NL171006 Etterslepet til vedlikehold er beregnet til svimlende 180 millioner kroner.
DN171006 Feltet har de siste ukene vært stengt for vedlikehold og det er i denne perioden at det har vært ført tilsyn.
DB171006 Feltet har den siste tiden vært stengt for vedlikehold .
DA171006 Framover blir det kun vanlig vedlikehold .
AP171006 Under kampanjearbeidet og ved tilsynet ble det avdekket behov for ytterligere vedlikehold og utbedringer knyttet til det elektriske anlegget ut over det som opprinnelig var planlagt.
AP171006 Goliat har vært stengt for vedlikehold .
AA171006 Feltet har den siste tiden vært stengt for vedlikehold .
AA171006 Feltet har de siste ukene vært stengt for vedlikehold og det er i denne perioden at det har vært ført tilsyn.
DB171005 Konsernsjefen forteller at NSB skal bruke mye tid og penger på vedlikehold og investeringer, og at det forbedringsarbeidet kan forstyrre trafikken.
DA171005 Dette og vedlikehold av slitt infrastruktur er hva vi holder på med, forklarer Emilie Mejlænder, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, til Dagsavisen.
AP171005 I forrige uke slo NSB-sjefen fast at han var frustrert på vegne av kundene og oppfordret ansvarlige myndigheter til å prioritere daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.
AP171005 - Det er vel en vurdering i Bane Nor at det ikke er tilstrekkelig med midler til vedlikehold i den første delen av denne NTP-perioden, tilføyer han.
AP171005 Vedlikehold
AA171005 NSBs konsernsjef Geir Isaksen lovet tidligere torsdag kundene bedre punktlighet framover etter et møte med ledelsen i Bane Nor, som har ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanenettet.
AA171005 Torsdag møtte Isaksen ledelsen i Bane Nor, som har ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanenettet.
AA171005 I forrige uke slo NSB-sjefen fast at han var frustrert på vegne av kundene og oppfordret ansvarlige myndigheter til å prioritere daglig vedlikehold framfor bygging av nye strekninger.
AA171005 - Det er vel en vurdering i Bane Nor at det ikke er tilstrekkelig med midler til vedlikehold i den første delen av denne NTP-perioden, tilføyer han.
SA171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold , og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
SA171003 - Da vi skulle bygge igjen, visste vi at vi ville ha minst mulig vedlikehold .
SA171003 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
BT171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold , og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
BT171003 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
AP171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold , og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
AP171003 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
AA171003 Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.
AP171002 - Da vi skulle bygge igjen, visste vi at vi ville ha minst mulig vedlikehold .
AP171001 - På grunn av vedlikehold vil enkelte tjenester som Vipps, nettbank privat og bedrift, mobilbank, SMSbank, kontofon og Spareapp være utilgjengelig fra kl. 2.15 til 7 natt til søndag, melder DNB lørdag.
AA171001 Flere av DNBs tjenester var natt til søndag og søndag morgen nede på grunn av vedlikehold .
AA171001 - På grunn av vedlikehold vil enkelte tjenester som Vipps, nettbank privat og bedrift, mobilbank, SMSbank, kontofon og Spareapp være utilgjengelig fra kl. 2.15 til 7 natt til søndag, meldte DNB lørdag.
VG170930 - Vi har ikke eksakte tall på hvor mye det koster ekstra, men vi sier at det kan dreie seg om flere millioner kroner årlig på grunn av vedlikehold med pumper og ekstra spyling av ledninger, sier Tone Spieler, kommunikasjonsrådgiver i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.
AP170930 Troen på kompromissenes betydning for utvikling og vedlikehold av det norske tillitssamfunnet.
VG170929 USIKKERT NØDNETT : Regjeringen har ikke satt av penger til å videreutvikle Nødnett, ut over minimums drift og vedlikehold .
VG170929 Regjeringen og Stortinget har ikke satt av penger til mer enn minimums drift og vedlikehold av nødtatenes lukkede samband, skriver konsulentselskapet Ernst & Young i en fersk rapport.
DN170929 Nå ber NSB politikerne prioritere daglig vedlikehold fremfor nye strekninger.
DN170929 NSB-sjefen oppfordrer Bane Nor til å prioritere « hverdagsleveranser » og daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.
DN170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold .
DN170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.
DN170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
AP170929 NSB-sjefen mener at Bane Nor bør fokusere mer på daglig vedlikehold og mindre på utbygging, som InterCity.
AP170929 - Isaksen ber dere sette daglig vedlikehold foran ny utbygging, som InterCity ?
AA170929 Nå ber NSB politikerne prioritere daglig vedlikehold framfor nye strekninger.
AA170929 NSB-sjefen oppfordrer Bane Nor til å prioritere « hverdagsleveranser » og daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.
AA170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold .
AA170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.
AA170929 Han nevner den vedtatte videreføringen av Intercity-utbyggingen som et eksempel på en utbygging som tapper ressurser fra daglig vedlikehold .
AA170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
AA170928 Et utslag av dette er at andre trossamfunn får mer penger per medlem, jo færre medlemmer Den norske kirke får, fordi utgifter til bygging, drift og vedlikehold er det samme fra år til år, mens antall medlemmer går ned.
AA170928 Kontrakten har en verdi på rundt 75 millioner kroner og omhandler vedlikehold av hjulsatsen - boggiene - på Flirt-tog.
AA170928 I en fersk avgjørelse skriver KOFA at « Norges Statsbaner AS har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt om vedlikehold av boggier med Stadler Bussnang AG », ifølge FriFagbevegelse.
AA170928 Generelt godt vedlikehold av bilen, styrker også verdien av kjøretøyet.
AA170927 Vedlikehold hele veien ¶
AA170927 Vedlikehold : Nordlandsbanen setter opp buss for tog i helga, og skal vedlikeholde skinnene flere steder.
AA170926 Så lenge sykepleierne fortsatt skal tilberede og injisere legemidler på sykehuset, er ulike former for vedlikehold av kompetansen en forutsetning for god pasientsikkerhet.
AA170926 Sykepleierne får dermed mindre trening og mindre vedlikehold av legemiddelkompetansen.
AA170926 Sikkerhet koster, men svikt i sikkerhetstiltak som opplæring og vedlikehold av legemiddelkompetanse kan bli vesentlig dyrere for sykehuset i form av ekstra liggedøgn og pasientskadeerstatning.
DA170925 LPå nye trikkespores også : ¶ Vedlikehold
DA170925 - For trikkesporenes del er det en kombinasjon av nødvendig vedlikehold av slitt infrastruktur og sporforskyvning for at trikken ikke skal ha møtekonflikt, sier hun.
DB170924 Men det er også mye som forfaller på grunn av manglende vedlikehold i det ellers så vellykkede tyske samfunnet.
DB170923 De mangler vedlikehold .
DA170923 Rica/Scandic har riktignok foreslått å opprette et fond på 300.000 kroner årlig til dekning av vedlikehold og sikring.
NL170921 Det vil bety at den akutte mangelen på penger til vedlikehold av fylkesveier vil bli tydelig for alle.
DB170921 Vedlikehold av våre kulturskatter må prioriteres.
DB170919 Etterslepet på vedlikehold av bygninger, veier og annen infrastruktur er nesten uoverkommelig.
DA170919 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Vedlikehold
DB170918 - Selv om kommunen overtar vei, vann- og avløpsnettet for vedlikehold , er det ikke vi som har ansvaret for feil og mangler i den opprinnelige prosjekteringen.
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
DB170916 Vedlikehold av den utplasserte samlingen er en del av Kulturetatens løpende oppgaver.
DN170915 Blant annet kan de se når deler på skip bør byttes eller vedlikehold må gjøres.
DN170913 Ifølge Aibel er det markedssituasjonen innen vedlikehold og modifikasjoner i olje- og gassektoren, samt tap av en rammeavtale med Shell, som får dramatiske konsekvenser.
DA170913 Pedalen i Fredrikstad står for vedlikehold av syklene, og det eneste låneren trenger å gjøre etter endt bruk er å sørge for at sykkelen er ren.
DA170913 Klimasats har bevilget penger til løpende vedlikehold i foreløpig to år.
AA170913 Ifølge Aibel er det markedssituasjonen innen vedlikehold og modifikasjoner i olje- og gassektoren, samt tap av en rammeavtale med Shell, som får dramatiske konsekvenser.
AP170911 Vi henger etter på vedlikehold .
VG170909 Her sjekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jernbane vedlikehold på strekningen mellom Bryn stasjon og Oslo S ved en tidligere anledning.
NL170908 De nye NH90-helikoptrene til Kystvakten skal operere derfra, og det ligger etter oppbygningen av basen godt til rette for drift og vedlikehold av NH90 på Bardufoss.
DA170908 Utleierne hos RightSize kjenner seg ikke igjen i Andersens beskrivelser av forholdene i leiegården i Prinsensgate, og sier påstander om dårlig vedlikehold er feil.
AP170907 - Den kommer til å bli brukt i bergensområdet til opplæring av mannskaper og vedlikehold av redningsskøyter.
DB170906 I dag skrev DN at Støre-fondet også har hatt investeringen våpenselskapet Northrop Grumman som er kjent for bombeflyet B2 og for produksjon og vedlikehold av atommissilet Minuteman III.
NL170904 Fregatter som er blitt operative gjennom økt vedlikehold og tilgang til reservedeler ¶
DN170904 Anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.
AA170904 ¶ Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet.
AA170904 Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet.
DA170901 * Bolig, strøm og andre boutgifter ( som vedlikehold ) ¶
AP170901 NSB sitter igjen som et driftsselskap for de fleste av landets jernbanestrekninger, men uten ansvar for vedlikehold , eiendom og ruteplanlegging.
AP170901 Lokførere er på fornuftig måte blitt involvert i vedlikehold .
AP170901 I tillegg kommer kostnadene til vedlikehold og drift.
DA170831 Barnehagedrift handler ikke om å produsere en vare, det handler om å investere i framtida gjennom å gi barna et trygt, utviklende og godt barnehagetilbud, der pengene som er ment til personaltetthet, vikarer, kompetanseheving, leker, vedlikehold , framtidige investeringer, mat, renhold, og andre driftsposter, faktisk blir værende i barnehagen.
DB170830 . De friske midlene skal brukes til å dekke etterslep og styrke mulighetene for et bærekraftig vedlikeholdsnivå og til å dekke opp etterslep i vedlikehold , opplyser regjeringen.
DB170830 Et naturlig spørsmål å stille, er derfor om reparasjon av skader går på bekostning av viktige investeringer og vedlikehold ?
DA170830 Manglende vedlikehold
AA170830 Det 200 meter lange og 12000 kvadratmeter store bygget rommer totalt ti flater som kan brukes til ulike former for vedlikehold .
AA170830 I tillegg skal pengene brukes til vedlikehold og til å hente inn etterslep i vedlikehold . ( ©NTB ) ¶
AA170830 I tillegg skal pengene brukes til vedlikehold og til å hente inn etterslep i vedlikehold. ( ©NTB ) ¶
DA170829 Da kreves det opprustning, vedlikehold og nybygg, heter det fra partihold.
DB170828 Hensyntatt transaksjonskostnader, vedlikehold og fellesutgifter, kommer Haugland ifølge Finansavisen frem til en besparelse på nesten 400.000 kroner i løpet av fem år om man velger å leie.
DA170828 Vi har økt bevilgningene til vedlikehold , så det er ikke mulig å forstå hvorfor dette skal være et problem nå.
AA170828 Vi har økt bevilgningene til vedlikehold , så det er ikke mulig å forstå hvorfor dette skal være et problem nå.
AP170827 Avflassingen kunne vært unngått ved riktig materialbruk, og sølet på gesimsen kunne vært unngått ved riktig materialbruk og vedlikehold på toppen, slik at vannet får rent av.
AP170827 - Denne typen tjenester utløser ofte høy aktivitet blant huseiere og mer jevnlig vedlikehold i stedet for skippertak.
DB170826 Ifølge avisa The Independent får mange brukere beskjed om at Facebook-siden trenger « nødvendig vedlikehold » når de forsøker å logge seg på.
AP170826 Ifølge avisa The Independent får mange brukere beskjed om at Facebook-siden trenger « nødvendig vedlikehold » når de forsøker å logge seg på.
AA170826 Ifølge avisa The Independent får mange brukere beskjed om at Facebook-siden trenger « nødvendig vedlikehold » når de forsøker å logge seg på.
AA170826 Vinduene er støyisolerte, kommer med markedets beste garantier og gjør at Ine og familien ikke trenger å tenke på verken støy eller vedlikehold på mange år.
AA170826 I dag slipper de ikke bare å bekymre seg for støy, men også vedlikehold .
AA170825 Slum smitter lett, og senker generelt egeninteressen for pleie og vedlikehold i de omkringliggende gårdene.
SA170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold .
SA170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
BT170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold .
BT170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
AP170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold .
AP170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
DA170823 Bane NOR står for drift, vedlikehold og forvaltning av all jernbaneeiendom.
VG170822 En rekke nasjoner har hver sin astronaut om bord, hukommelsen deres er slettet og de bytter på å ligge i kryosøvn og utføre vedlikehold på skipet.
VG170822 Samtidig forteller de mer enn 5000 kulturhistoriske bygningene her til lands historien om oss, og holder i live byggeskikk og håndverkstradisjoner gjennom bruk og nødvendig vedlikehold .
SA170821 Den var preget av dårlig vedlikehold , men familien gjøv løs med pågangsmot og iver.
DB170821 Dekk 1.000 ¶ Vedlikehold 1.500 ¶
BT170821 - Det er ofte i forbindelse med utflytting at konflikter oppstår, særlig knyttet til utvask og vedlikehold , forteller Marcussen.
BT170821 Den var preget av dårlig vedlikehold , men familien gjøv løs med pågangsmot og iver.
AP170821 - Det er ofte i forbindelse med utflytting at konflikter oppstår, særlig knyttet til utvask og vedlikehold , forteller Marcussen.
AP170821 Den var preget av dårlig vedlikehold , men familien gjøv løs med pågangsmot og iver.
AA170821 Det nye avløpssystemet vil imidlertid gi besparelser innenfor drift og vedlikehold som tilsvarer 680 000 kroner per år, ifølge kommunen.
AA170821 Det skal være full momskompensasjon ved bygging og vedlikehold av organisasjonseide kulturhus. 2.
AA170821 Den var preget av dårlig vedlikehold , men familien gjøv løs med pågangsmot og iver.
DB170819 Han mener regjeringen har satset mer på vei i distriktene enn sine rødgrønne forgjengere, blant annet ved å ha doblet bevilgningene til vedlikehold av riksvegnettet.
AP170819 F, fulgt opp og forsterket jernbaneambisjonene, ikke minst for vedlikehold .
DA170818 Innkjøp, oppdragelse, jobb, vedlikehold .
VG170817 Han jobber i foreningen Gamle Lillestrøm, som har ansvar for drift og vedlikehold i kvartalet.
DA170817 - For å spare penger ansetter de kommersielle barnehagene yngre, ikke-utdannede folk og sparer på utstyr, vedlikehold og vakttjenester.
DB170816 Maintenance ( Vedlikehold ), Build Up ( Oppbyggende spill ), Sustained Threat ( Vedvarende trussel ), Fast Tempo ( Raskt temposkifte ), Direct Play ( Direkte spill ), Counter Attack ( Kontringer ), Crossing ( Innlegg ), High Press ( Høyt press ), Offensiveness ( Offensivitet ) og Possession ( Ballbesittelse ).
DB170816 Bevilgninger til hoffet ble i flere år brukt til å dekke lønn til flere ansatte for drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer, i strid med ordlyden i statsbudsjettet.
AP170816 Siden 2009 har Oslo S og lokaltoglinjer vært stengt hver sommer for fornyelse og vedlikehold .
DN170815 Selskapet har et langsiktig mål om å gå inn i markedet for vedlikehold av skip og fartøy i Bergens-regionen.
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud.
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud.
NL170814 Ytterligere veiutbygging vil bli en saga blott, det får holde med vedlikehold av de veiene vi har.
AA170814 Det inkluderer drift og vedlikehold .
SA170812 Mange skal også ha fått beskjed om at « vedlikehold pågår».' ¶
BT170812 Mange skal også ha fått beskjed om at « vedlikehold pågår».' ¶
AP170812 Mange skal også ha fått beskjed om at « vedlikehold pågår».' ¶
AA170812 Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AP170811 Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
DA170810 De siste årene har vi nemlig forhandlet inn milliarder til vedlikehold av jernbanen, i budsjettavtalene med regjeringspartiene og KrF.
DA170810 Bare til vedlikehold har vi forhandlet inn 1,9 milliarder ekstra.
AP170810 I alle andre situasjoner, fra vedlikehold og frakt til oppskyting av raketter, må to personer gjøre to separate handlinger for at noe skal skje.
DA170809 - Det største problemet er vel at granitt ikke trenger vedlikehold på 100 år.
VG170807 Helst ville han vært foruten bompengefinansiering, som han mener er en kostbar måte å drive finansiering på, på grunn av vedlikehold og drift av bomstasjonene.
AA170807 På følgende strekninger skal det utføres større vedlikehold som utskifting av bærelag, kantstein, ny asfalt og utbedring av overvannsproblemer : Huseby, Vestre Rosten, Nedre Flatåsen, Risvollvegen, S.P Andersens veg og Moholtlia.
AP170805 Mens de andre er i dyp søvn, må hovedpersonen, som kun går under navnet Norge, gå rundt helt alene for å jobbe med vedlikehold .
SA170804 - Bilvask er en viktig del av bilens vedlikehold .
DB170804 I seks uker i sommer har Bane Nor gjort omfattende vedlikehold på flere togstrekninger i Oslo-regionen.
DB170804 Han sier at togreisende må regne med vedlikehold på toglinjene også neste sommer.
DA170804 Pengene skal brukes til vedlikehold og stell av landskapene.
BT170804 - Bilvask er en viktig del av bilens vedlikehold .
AP170804 - Bilvask er en viktig del av bilens vedlikehold .
NL170802 Mitt hovedbudskap til dagens eiere er at de som ikke har et ønske om og / eller økonomi til å gjennomføre nødvendig vedlikehold på sine eiendommer bør la være å klamre seg til dem.
NL170802 Det har gjennom sommeren pågått omfattende rive- og gravearbeider i byen, men påfallende lite vedlikehold av eksisterende bygg.
NL170802 Det er også tiden for utvendig vedlikehold av bygninger, dog ikke for mange av gårdeierne i Tromsø sentrum.
NL170802 Denne er bygget sammen med en hvit bygning av eldre dato, som eier av en eller annen uforståelig grunn velger ikke å vedlikehold i det hele tatt.
AA170802 Vannverket i byen Niagara Falls forklarte at den hadde tømt et basseng for slam ved sitt renseanlegg for avløpsvann i forbindelse med rutinemessig vedlikehold .
NL170801 Statens vegvesen prøver å tilpasse oss behovene innenfor rammene vi har for drift og vedlikehold .
DA170801 - Da vil jeg heller bruke pengene på vedlikehold , sier han, og minner om at togbilletter alt subsidieres med 3 milliarder i året.
AA170801 Aktuell med i sommer : Jobber med vedlikehold av grøntområder i Trondheim.
AA170801 Aktuell med i sommer : Jobber med vedlikehold av grøntområder i Trondheim.
NL170731 Lyngedals framtidsvisjoner for jernbane i nord er dobbeltspor på Ofotbanen, flere krysningsspor på Nordlandsbanen og ellers godt vedlikehold !
AP170731 Derfor bestreber vi oss på å legge nødvendig vedlikehold og fornyelse til tider på døgnet når det ikke går tog.
DA170728 Bane Nor har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
DA170727 Det nye forslaget innebærer blant annet en mulighet til å sanksjonere bedrifter som bidrar til utvikling, vedlikehold eller modernisering av Russlands energieksport gjennom rørledninger.
NL170725 NHO mener at tilrettelegging og vedlikehold av natur og turistattraksjoner er en offentlig oppgave.
DN170725 Vi ønsker standardiserte båter, slik at reparasjon og vedlikehold blir enklere, samtidig som det forlenger båtenes levetid, sier Eker.
DN170725 Dette gjør at vedlikehold og reparasjon blir komplisert.
AA170725 Programmet handler om å kombinere produksjonsøkning, effektivisering og automatisering med mer kostnadseffektivt vedlikehold , og det er tidligere varslet investeringer på til sammen rundt 440 millioner ved verket.
SA170724 Men han er opptatt av bevaring, og har erfart at det lønner seg å gjøre vedlikehold i forkant i stedet for å vente til det er tvingende nødvendig.
AP170724 Men han er opptatt av bevaring, og har erfart at det lønner seg å gjøre vedlikehold i forkant i stedet for å vente til det er tvingende nødvendig.
VG170722 Han understreker at kommunen får hele husleien og har ansvaret for ting som vedlikehold , selv om Sortland Boligstiftelse tar seg av de praktiske oppgavene når det kommer til leiekontrakt, husleieinnkreving, befaring og liknende.
SA170722 Da vi kom hit fantes det en del såkalte Community pitches, men gressbanene led under av lite vedlikehold , og i byene er det trangt om plassen i skolegårdene, sier Krystad, som forteller at halvparten av barna i Football for All in Vietnam-prosjektet er jenter.
AP170722 Da vi kom hit fantes det en del såkalte Community pitches, men gressbanene led under av lite vedlikehold , og i byene er det trangt om plassen i skolegårdene, sier Krystad, som forteller at halvparten av barna i Football for All in Vietnam-prosjektet er jenter.
VG170720 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
DB170720 Bilen går kanskje noen mil til, men uten vedlikehold ender det raskt med full stans.
AP170718 « Det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold på jernbanen har gitt bedre punktlighet og bedre oppetid », skrev de i rapporten.
AA170718 Det er på grunn av at den ville ha trengt mye vedlikehold , forteller Johnsen.
DA170717 Firmaet har holdt til i Svanavågveien 14 i Egersund og har drevet innenfor bransjen vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.
VG170716 | Tidligere sjef for Luftforsvaret : Korttenkt å legge vedlikehold av F-35-kampfly til Italia ¶
VG170716 Storbritannia og Nederland har kjøpt kampfly av samme type, og valgte å etablere nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold .
VG170716 Om flyene er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner i for eksempel Norge eller Italia, vil derfor ikke ha negativ effekt på beredskapen, men er håndtert gjennom den løsningen Stortinget har gitt sin tilslutning til, skriver Forsvarsdepartementet.
VG170716 Men til tross for at flyene på sikt skal ankomme Norge, skal tyngre vedlikehold skje i Cameri i Nord-Italia.
VG170716 Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt ( Ap ), viser til at AIM Norway er en av tre europeiske bedrifter som er kvalifisert til å utføre tungt vedlikehold på F-35-motorene, men at selskapet likevel ikke fikk noen kontrakter.
VG170716 Departementet skriver at norsk industri har vunnet betydelige kontrakter knyttet til produksjon av flyene, og at det arbeides aktivt for å vinne frem med kontrakter også for vedlikehold av F-35.
VG170716 Da de første kontraktene for vedlikehold av flyene ble utdelt i fjor, gikk ingen av dem til AIM Norway.
VG170716 Både operativ trening av piloter og lett og tyngre vedlikehold av kampflyet og motoren, tilpasses ambisjonsnivået om at Luftforsvaret til enhver tid skal kunne ivareta nasjonal krisehåndtering og beredskap, skriver departementet.
VG170716 - Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner, og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid.
VG170716 - Da vi hadde F16-fly, sto det til enhver tid et betydelig antall kampfly på bakken som ventet på oppdateringer eller vanlig, tyngre vedlikehold .
VG170716 - Vedlikehold av de norske F-35-flyene handler både om nasjonal beredskap og viktige norske arbeidsplasser, sier Huitfeldt.
DB170715 Torsdag bekreftet AIM Norway, som driver vedlikehold av Forsvarets fly, at de har permittert 20 av sine rundt 400 ansatte og utelukker ikke flere permitteringer.
DB170715 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
AA170715 Torsdag bekreftet AIM Norway, som driver vedlikehold av Forsvarets fly, at de har permittert 20 av sine rundt 400 ansatte og utelukker ikke flere permitteringer. ( ©NTB ) ¶
AA170715 Tidligere øverstkommanderende i Luftforsvaret ber regjeringen revurdere avgjørelsen om å flytte vedlikehold av de nye kampflyene F-35 til Italia.
AA170715 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
DN170714 Den positive engangseffekten fra aksjesalget var på to milliarder kroner, mens den negative effekten knyttet til vedlikehold var på 576 millioner kroner.
DN170714 - Engangseffekten i forbindelse med salg av Bank Norwegian-aksjer var positiv for egenkapitalen, mens MRO-avsetningen ( avsetning for vedlikehold av fly, red.anm. ) i forbindelse med salg av 11 fly fra eksisterende flåte tok ned egenkapitalen.
VG170713 « Slagsvold Vedum og Senterpartiet stemte for den felles vedlikeholdsløsning for F-35 som innebærer at alle landene som kjøper F-35, er med på å konkurrere om oppdrag knyttet til større vedlikehold .
VG170713 Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) mener regjeringen glemmer hvorfor vi har et forsvar når de ikke legger opp til tyngre vedlikehold av F-35-flyene hjemme i Norge.
VG170713 Til svar fikk han at regjeringen ikke har vurdert det som nødvendig eller økonomisk ønskelig å etablere egen depotkapasitet utenfor løsningen i det flernasjonale F-35-partnerskapet, altså vedlikehold i Italia.
VG170713 Tervetuloa Tromssa, Simo ! | Vedlikehold av F-35-kampflyene legges til Italia : - Svært uklokt ¶
VG170713 Om landene i F-35-partnerskapet ønsker å drive tyngre vedlikehold av sine kampfly nasjonalt, er det en merkostnad landet selv må ta.
VG170713 I motsetning til land som Storbritannia og Nederland, har Norge altså valgt å basere sitt tyngre vedlikehold fullt og helt på løsningen i F-35-partnerskapet.
VG170713 Han er naturlig nok skuffet over ikke å skulle drive tyngre vedlikehold av F-35-kampflyene.
VG170713 For mens andre europeiske kjøpere av F-35 etablerer nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold av kampflyene, må de norske flyene til Cameri i Nord-Italia for de samme operasjonene.
VG170713 Dette innebærer at det etableres felles depot i partnerskapets regi for tyngre vedlikehold og oppgraderinger av F-35.
VG170713 Dersom AIM ikke vinner oppdrag om tyngre vedlikehold på F-35, setter det hele fremtiden til AIM og de 400 arbeidsplassene i Norge på spill, sier Navarsete.
VG170713 Da de første kontraktene for vedlikehold av flyene ble utdelt i fjor, gikk ingen til AIM Norway.
VG170713 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
DN170713 I 2014 solgte Ratos konsernet til det svenske oppkjøpsfondet Triton som også eier de norske selskapene Infratek ( Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur ) samt oljeteknologiselskapet Cubility.
DA170713 Må ha årlig vedlikehold
DA170713 - Oppblåsbare redningsvester må ha årlig vedlikehold .
DA170713 - Forutsatt godt vedlikehold , anbefaler vi at de oppblåsbare redningsvestene skiftes ut etter ti år, sier Nilssen.
DA170713 Må ha årlig vedlikehold
DA170713 - Oppblåsbare redningsvester må ha årlig vedlikehold .
DA170713 - Forutsatt godt vedlikehold , anbefaler vi at de oppblåsbare redningsvestene skiftes ut etter ti år, sier Nilssen.
DA170712 Det inkluderer drift og vedlikehold .
AP170712 Velfrisert og godt vedlikehold .
AA170712 Det inkluderer drift og vedlikehold .
NL170711 Hjemmene våre er overfylt av utstyr for å betjene kjøkken, hage, vedlikehold og friluftsliv.
NL170710 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
VG170708 Planen er to utendørs skytebaner, i tillegg til at all drift av helikopter, inkludert vedlikehold , skjer på beredskapssenteret.
DB170707 « Fradragsretten for moms gjelder ikke anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy til tross for at bilene kun ble brukt som rekvisitter », skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i en epost. 2016 ble det beste kinoåret for norske filmer på 40 år ¶
AA170707 « Fradragsretten for moms gjelder ikke anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy til tross for at bilene kun ble brukt som rekvisitter », skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i en epost. ( ©NTB ) ¶
NL170706 Som lokalpolitiker forventer jeg en 100 % garanti for at 339-skvadronen med minimum ni Bell 412, ledelse og tungt vedlikehold består som i dag på Bardufoss.
DA170706 « Partiet har lite politikk når det gjelder forebygging, vedlikehold og klimatilpasning », heter det i begrunnelsen.
AA170706 Og her har Kirkevergens egne regler for minnelunder og vedlikehold feilet.
VG170704 Direktoratet for samfunnsberedskap har etter sin befaring konkludert med at klinikkens vedlikehold av elektromedisinsk utstyr og kompetansen til å bruke utstyret, manglet.
NL170704 Det viser blant annet det faktum at " Songa Enabler ", hvorfra det nå gjøres funn i Barentshavet, ble tauet inn til Olavsvern i Tromsø i vinter for vedlikehold , og ikke sendt sørover.
SA170703 Totalt er det 500 berørte kunder, sier Frank Boholm, avdelingsleder for drift og vedlikehold i Lyse.
SA170703 LANG LEVETID : Solcelleanlegg har normalt 25 - 30 års varighet, og krever lite vedlikehold .
SA170703 Jeg hadde lenge tenkt at et murhus ville passe godt med tanke på vedlikehold , og hadde også tenkt at det var fornuftig med passivhus.
SA170703 De krever lite vedlikehold og effekten skal tape seg lite.
BT170703 LANG LEVETID : Solcelleanlegg har normalt 25 - 30 års varighet, og krever lite vedlikehold .
BT170703 Jeg hadde lenge tenkt at et murhus ville passe godt med tanke på vedlikehold , og hadde også tenkt at det var fornuftig med passivhus.
BT170703 De krever lite vedlikehold og effekten skal tape seg lite.
AP170703 LANG LEVETID : Solcelleanlegg har normalt 25 - 30 års varighet, og krever lite vedlikehold .
AP170703 Jeg hadde lenge tenkt at et murhus ville passe godt med tanke på vedlikehold , og hadde også tenkt at det var fornuftig med passivhus.
AP170703 De krever lite vedlikehold og effekten skal tape seg lite.
AP170701 Stengningen kom knappe to måneder etter at tunnelen åpnet for trafikk etter en lengre periode med vedlikehold og oppussing og skjedde attpåtil midt i ferieutfarten til Oslo-folket fredag.
AA170701 Stengningen kom knappe to måneder etter at tunnelen åpnet for trafikk etter en lengre periode med vedlikehold og oppussing og skjedde attpåtil midt i ferieutfarten til Oslo-folket fredag.
DB170630 Blant oppgavene var både å skrive et sikkert program som vilkårlig skulle velge ut vinnertallene i lotteriet, og drive vedlikehold på den samme koden.
DB170630 De må blant annet utbedre internkontroller og lage en plan for vedlikehold , sier Marit Kolle, avdelingsleder for Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum, til Dagbladet.
AP170630 Alle trafikanter på vei sørover på E6 ble omdirigert måtte, noe som bød på utfordringer da andre tunneler var stengt på grunn av planlagt vedlikehold .
SA170629 Nye Sandnes vil overta ansvaret for drift og vedlikehold av ferjekaiene på Oanes og Lauvvik for å sikre den eneste direkte forbindelsen mellom Sandnes og Forsand.
DB170629 Å sette av og bevilge tilstrekkelig med penger til løpende vedlikehold - enten det er til bygg eller annen infrastruktur - vinner ikke særlig med velgere.
DB170629 Til jernbaneformål er den årlige gjennomsnittlige bevilgningen på 26,9 milliarder kroner, mens det er satt av 9,6 milliarder kroner til kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold ( 35 prosent av totalen ).
DB170629 Men når man først skal bruke nesten en billion på samferdsel - noe som bruker opp halvparten av det fremtidige handlingsrommet på kommende statsbudsjett - burde man heller prioritert vedlikehold av eksisterende infrastruktur enn bygging av ny.
DB170629 Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen trenger norske forsvarseiendommer vedlikehold for 4,5 milliarder, av en bygningsmasse til en verdi 39 milliarder kroner fordelt på 12.407 bygg.
DB170629 Ettersom tidligere styrer ikke hadde satt av tilstrekkelig med midler for vedlikehold og oppussing, men heller prioritert lav husleie, ble oppussingen og oppgradering av borettslaget finansiert av lån og ikke oppsparte midler.
DB170629 Det årlige investeringsnivået til vedlikehold er, ifølge Energi Norge, på 1 milliard kroner årlig ( side 8 ).
DB170629 Den økte bevilgningen til vedlikehold på jernbanen reduserer også veldikeholdsetterslepet med en tredjedel.
DB170629 Av en årlig gjennomsnittlig bevilgning til vegformål på 44 milliarder kroner ( tabell 5.3 side 87 ), er kun 13,5 milliarder kroner årlig ( 30 prosent av totalen ) satt av til drift og vedlikehold av riksvegnettet, inkludert trafikant- og kjøretøytilsyn.
DB170629 At norske politikere underinvesterer i vedlikehold er ikke noe særegent.
SA170628 Dronningens apanasje, som skal dekke utgifter til lønn til ansatte, offisielle reiser og vedlikehold av eiendommene økes med 8 prosent, ifølge BBC.
NL170627 I dette inngår NH-90, Bell 412 ( dedikerte til Hæren ), tungt vedlikehold , administrasjon, infrastruktur og logistikk.
AP170627 52 millioner i 2016 med 1,5 millioner i positivt resultat uten noe offentlig støtte til drift og vedlikehold .
AP170627 52 millioner i 2016 med 1,5 millioner i positivt resultat uten noe offentlig støtte til drift og vedlikehold .
AP170627 Veldig mye av arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektering, installasjon og vedlikehold av vindkraft til havs ligner arbeidet norske olje og gass-selskaper driver med på sokkelen.
AP170627 Og en hel skog av selskaper med spisskompetanse på drift, bygging og vedlikehold av installasjoner langt til havs, som sliter med å fylle ordrebøkene.
AP170627 Det norske oljeserviceselskapet IKM driver med vedlikehold av vindmølleparker på land i Norge, men vurderer ifølge administrerende direktør Ståle Kyllingstad ikke å hive seg inn i markedet for havvind nå.
AP170627 Veldig mye av arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektering, installasjon og vedlikehold av vindkraft til havs ligner arbeidet norske olje og gass-selskaper driver med på sokkelen.
AP170627 Og en hel skog av selskaper med spisskompetanse på drift, bygging og vedlikehold av installasjoner langt til havs, som sliter med å fylle ordrebøkene.
AP170627 Det norske oljeserviceselskapet IKM driver med vedlikehold av vindmølleparker på land i Norge, men vurderer ifølge administrerende direktør Ståle Kyllingstad ikke å hive seg inn i markedet for havvind nå.
AA170627 Øvelsens mål er å gjøre mest mulig landmateriell beredskapsklart på kortest mulig tid og samtidig trene på å lede og utføre vedlikehold .
AA170627 | Forsvaret øver på vedlikehold i nord ¶ 14.000 liter motorolje, 23 tonn batterier og 5.000 liter frostvæske går med når Forsvaret skal gjøre Hæren og Heimevernets materiell beredskapsklart.
AA170627 Totalt utgjør etterslepet på vedlikehold for landmateriell i Hæren, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) omkring 50.000 arbeidstimer.
AA170627 I løpet av året vil landmateriell, som pansrede personellkjøretøy, feltvogner, lastevogner, beltekjøretøy og våpen, bli vedlikehold og gjort beredskapsklart.
AA170627 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) reiser tirsdag til Bjerkvik tekniske verksted utenfor Narvik i Nordland for å kaste glans over Forsvarets pågående « Øvelse vedlikehold ».
SA170626 Drift og vedlikehold av et nedskrevet vannkraftanlegg er i størrelsesorden 5 øre/kWh.
NL170626 Vi tar nå igjen et etterslep på vedlikehold og reservedeler som har bygget seg opp i Forsvaret over mange år.
NL170626 Tirsdag besøker jeg Forsvarets « Øvelse Vedlikehold » som foregår på Bjerkvik Tekniske Verksted.
NL170626 På " Øvelse Vedlikehold " disse ukene, er det Hærens og Heimevernets materiell som gjøres beredskapslagre.
AP170626 Østfoldbanen er nå stengt i seks uker for vedlikehold og fornyelse på jernbanen.
AP170626 Vedlikehold må imidlertid til, forklarer pressetalskvinne Monica Olsen.
SA170624 Sysselsettingseffektene vil i hovedsak komme innen boring, oppgradering og vedlikehold , kjemisk og maritim sektor.
DB170624 - Nå skal handlingsprogrammene utarbeides og midler fordeles til blant annet vedlikehold og rassikring.
DA170624 Lørdag morgen starter sommerens arbeid med fornyelse og vedlikehold av Oslo-jernbanen.
DA170624 - Med gjennomføringen av dette prosjektet er etterslepet i vedlikehold og fornyelse det indre Oslo-området tatt igjen, sier Wang.
NL170623 Hvem som skal stå for drift og vedlikehold er ikke avklart..
FV170623 Sjøforsvaret har fem av disse spanskbygde skipene, som i sju år fremover skal få sitt skipstekniske vedlikehold utført av OneCo Technologies i Bergen.
SA170621 En del av disse midlene har gått til økt vedlikehold i kommunene, og det har vært en god motkonjunkturpolitikk som har holdt hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen, som igjen har bidratt til lavere ledighet enn vi ellers nok ville sett.
AP170621 VEGF stimulerer karvekst både i fosterlivet og hos voksne ( for reparasjon vedlikehold ).
AP170621 VEGF stimulerer karvekst både i fosterlivet og hos voksne ( for reparasjon vedlikehold ).
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres.
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres.
DA170620 Statsråden viser til innkjøp av nye feltvogner, økt trening av innsatsstyrkene, nye våpen og vedlikehold av beredskapsmateriale.
DN170619 Han er sjefingeniør i Statoils avdeling for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon i Statoil.
DB170619 Når politikerne ikke setter av mer penger til vedlikehold , så blir veistandarden etter hvert vanvittig dårlig, sier han.
BT170619 I tillegg kommer store midler til vedlikehold , utbedringer og fornying av eksisterende infrastruktur.
AP170619 Når politikerne ikke setter av mer penger til vedlikehold , så blir veistandarden etter hvert vanvittig dårlig, sier Tangvik.
AA170619 Når politikerne ikke setter av mer penger til vedlikehold , så blir veistandarden etter hvert vanvittig dårlig, sier Tangvik.
AP170617 De, og uavhengige eksperter, konstaterte at Norge hadde et forsvar med høyst utilfredsstillende beredskap, et forsvar der mye vedlikehold ikke ble gjort, der man manglet ammunisjon og der man øvet altfor lite.
SA170614 Mye vedlikehold
DA170614 Vår erfaring er at det er endel slurv med oppfølging av vedlikehold av brannalarmanlegg.
BT170614 Mye vedlikehold
AP170614 « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AP170614 « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AP170614 Det er Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt.
AP170614 Mye vedlikehold
VG170613 Målet med ordningen er å gi forbrukerne lett tilgjengelig informasjon om hygiene, rengjøring og vedlikehold før du går ut for å spise på restaurant eller kafé.
DN170613 En tilstandsrapport presenterer boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold , men bare fire av ti tar seg bryet med å lese den.
DN170613 Før børsåpning tirsdag melder Nel at de to selskapene har inngått en rammeavtale om levering av design, bygging og vedlikehold av nøkkelferdige hydrogen-produksjonsanlegg i Frankrike.
AP170613 En tilstandsrapport presenterer boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold , men bare fire av ti tar seg bryet med å lese den.
SA170612 Sørlandsbanen Vest jobber konstant med utfordringer knyttet til vedlikehold av Norges tettest trafikkerte enkeltspor.
SA170612 Lenger vest på strekningen vil driftsorganisasjonen være opptatt med sville- og skinnebytte, fornyelse av signaler, skifte av sporfeltreleer, fornyelse av sporvekselvarme og generisk vedlikehold .
SA170612 Arbeidet Sørlandsbanen Vest får gjort i sommer er arbeid som ellers måtte vært gjort på nattestid eller mellom togene, men oppholdet i togtrafikken i sommer gjør at vi får utført mer vedlikehold for pengene.
DB170610 - For å synkronisere operasjoner og vedlikehold for å sikre trygge flygninger, har vi kansellert lokal F-35-flyging.
DN170609 Giveren, som ønsker å være anonym, har ikke stillet noen krav til hvordan pengene skal brukes - og kan dermed gå til alt fra legater, vedlikehold av bygninger og forskning.
SA170608 brukes som arbeidsredskap i skogen, på gården, til brøyting, anlegg og vedlikehold .
SA170608 | Ptil følger nøye med på kostnadskutt og vedlikehold
FV170608 - Asfalteringen i Sirdal disse to årene vil binde opp i underkant av halvparten av de årlige bevilgningene som årlig blir avsatt til reasfaltering av fylkesveinettet i Vest-Agder, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Karsten Utsogn.
DB170608 Skjer det, utløses det automatisk finansiering til vedlikehold og opprusting.
DB170608 O Globo skriver at det var lite sikkerhet rundt OL-anlegget, i tillegg til at det var gjort minimalt eller null vedlikehold .
DB170608 Offentlighetsloven vil derimot sikre at allmenheten får innsyn i hvordan hoffet forvalter over 200 millioner kroner til oppgaver som statsbesøk, vedlikehold av vår felles kulturarv og kontakt med store aktører innen næringsliv i inn- og utland.
DB170608 Da vi bestemte oss for å nøste opp i dette, avdekket vi ut at hoffet har brukt midler som er bevilget til til drift av hoffet og de offentlige eiendommene, til å lønne forvaltning, vedlikehold og drift av kongeparet og kronprinsparets eiendommer.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
DB170607 - Det var en ansatt i Horten kommune som har tilsyn med drift og vedlikehold som så dette, og gjorde oss oppmerksom på det, sier Nysæter til Dagbladet.
DN170606 Bane Nor har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet.
AP170606 Vil velge vedlikehold foran nybygging av jernbane ¶
AP170606 Store summer som er øremerket vedlikehold ( fornyelse ) går til å bygge ut det nye signalsystemet ERTMS.
AP170606 Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane.
AP170606 Penger til drift og vedlikehold ligger ifølge Frimannslund under minimumsanbefalingene fra Bane Nor og Veivesenet.
AP170606 Men blir vi tvunget til å velge, bruker vi pengene på vedlikehold .
AP170606 Det kundene merker hver eneste dag, er vedlikehold som uteblir, sier Gorm Frimannslund til Aftenposten.
AP170606 - Vi er første regjering i nyere tid som har tatt igjen etterslep av vedlikehold , har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalt flere ganger.
AP170606 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold .
AP170606 Vil velge vedlikehold foran nybygging av jernbane ¶
AP170606 Store summer som er øremerket vedlikehold ( fornyelse ) går til å bygge ut det nye signalsystemet ERTMS.
AP170606 Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane.
AP170606 Penger til drift og vedlikehold ligger ifølge Frimannslund under minimumsanbefalingene fra Bane Nor og Veivesenet.
AP170606 Men blir vi tvunget til å velge, bruker vi pengene på vedlikehold .
AP170606 Det kundene merker hver eneste dag, er vedlikehold som uteblir, sier Gorm Frimannslund til Aftenposten.
AP170606 - Vi er første regjering i nyere tid som har tatt igjen etterslep av vedlikehold , har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalt flere ganger.
AP170606 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold .
AA170606 Bilen vekker oppmerksomhet og han forteller at han bruker mye tid på vedlikehold .
AA170606 Bane Nor har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet.
AA170605 Vedlikehold av denne veien er det entreprenøren Mesta som har ansvaret for.
SA170604 Dette inkluderer strøm, renhold, vedlikehold og skifte av kunstgress 30 - 40 år frem i tid.
SA170604 Dette inkluderer strøm, renhold, vedlikehold og skifte av kunstgress 30 - 40 år frem i tid.
VG170603 Trebåten Vida II har de hatt i 18 år, og ekteparet forteller at vedlikehold er et evig prosjekt.
VG170603 DROPPER BÅTTUR : Odd Charles Pedersen skal på fjellet, men er i båten for å drive vedlikehold på motoren.
SA170601 Innebærer at inngrep eller endringer utover vanlig vedlikehold , også innendørs, må godkjennes av myndighetene.
DN170601 Orklas driftsinvesteringer, ekskludert salg av virksomheter og fusjoner og oppkjøp ( M&A ), ventes for 2017-2018 å fordele seg en tredjedel til utvidelser og restruktureringer, og to tredjedeler til netto erstatninger og vedlikehold .
DA170601 IEA anbefaler at det tas grep, og ber regjeringen : « Sikre at finanspolitiske forhold ( for eksempel ressursleieavgiften ) ikke fraråder investeringer i vedlikehold og oppussing av vannkraft ».
AP170601 Det mangler også organisasjoner for vedlikehold og drift av anleggene i både fredstid og under beredskap.
AP170601 Innebærer at inngrep eller endringer utover vanlig vedlikehold , også innendørs, må godkjennes av myndighetene.
DB170531 « Overskudd » er selvsagt helt nødvendig for å kunne styrke barnehageeiernes evne til vedlikehold , fornyelse og ikke minst finansiell kapasitet til å bygge nye barnehager.
AA170531 I tillegg kommer alt som har med vedlikehold å gjøre, så får vi ha noen enklere løsninger på oppbevaring av de første flyene.
DN170530 Kontrakten er en totalentreprise som både inkluderer prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold .
DA170530 Økt satsing på vedlikehold har gitt gradvis bedre punktlighet.
SA170529 Det er Rovernes beredskapsgruppe som til daglig har vedlikehold på kameraet.
DA170529 Ingenting av dette nevnes i Mubaraks kronikk, tvert imot hevder hun det ikke investeres én krone i rehabilitering og vedlikehold i våre sykehjem !
DA170529 Er det en bløff å sette av 10 millioner til asfaltering, 16 millioner til utbedring av kaier i friområder, 10 millioner til rehabilitering av barnehager og nærmere 50 millioner til vedlikehold av vår store eiendomsmasse ?
DA170529 Deretter meldte Stavanger Eiendom inn de nødvendige behov for vedlikehold og dette ble vedtatt i HØP-en 2013 - 2016.
DB170528 Disse bøkene var nesten parodiske i sin uforbeholdne beundring og sitt aktivistiske vedlikehold av myten om folkekongen.
VG170526 - Vi har et gedigent etterslep på vedlikehold i norske fengsler, og en forlengelse vil gjøre det mulig å utføre utbedringer og opprustninger uten at det bygger seg opp en soningskø, sier hun.
DN170526 Statsbygg har ansvaret for bygg og vedlikehold på frøhvelvet.
DN170526 Nordvik påpeker også at kjøper må påregne mye arbeid, vedlikehold og ombygging.
DN170526 - Vi selger fordi det er en stor eiendom med en stor bygningsmasse som har stort behov for vedlikehold og oppussing, sa eieren til DN sommeren 2014.
NL170524 Også forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg utviser et stort budsjettavvik.
SA170523 Bedre vedlikehold og drift av dagens anlegg.i ¶
VG170522 Vi ser nå at disse verdiene behøver regelmessig vedlikehold .
SA170522 I tillegg er MF « Gloppen » reserveferje i rute 2, mens MF « Stord » er på verksted for vedlikehold .
DB170522 Dersom du ønsker et enklere vedlikehold av huset så bør du velge nyheten Butinox Futura Selvrensende.
DN170521 Rapporten viser til at utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017.
DN170521 Og behovet for vedlikehold er jo permanent, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170521 Av en samlet vekst i nye årsverk på drøyt 7.900, kommer 1.700 fra oppgaver innenfor drift, mens 6.200 årsverk er knyttet til vedlikehold .
AP170521 Hva sier du til å ha en helsearbeider i form av en nanorobot i kroppen din som utfører nødvendig vedlikehold , online ?
BT170520 - I fjor hadde vi ekstra store utgifter til vedlikehold og reparasjoner.
SA170519 Et annet eksempel direktoratet trekker frem er Njord, som hadde stans i produksjonen i et halvt år på grunn av vedlikehold og oppgradering.
AA170519 Ikke fordi de er falleferdige etter manglende vedlikehold i flere tiår.
SA170518 Men kostnader til drift og vedlikehold antas å være veldig små, rundt 20 prosent av det flyselskapene har.
AP170518 Men kostnader til drift og vedlikehold antas å være veldig små, rundt 20 prosent av det flyselskapene har.
AA170518 ) : Opparbeiding av nye stier/turveier i friluftsområdene, og forsterket vedlikehold av eksisterende stier.
DA170516 - De institusjonene som har lav bevissthet rundt vedlikehold av IT-systemene og begrensede budsjetter satt av til det, er mer sårbare enn andre, for eksempel helsevesenet med medisinskteknisk utstyr og kraftforsyningen, sier hun.
NL170515 Deretter justerer de på vaierne i heisfestet, og gjør vedlikehold inni selve heismaskinen, sier den daglige lederen.
NL170515 De holder på å sjekke vaiere og gjøre vedlikehold , sier hun.
NL170515 - Leverandørene av gondolene holder en lett vedlikehold på dem.
SA170514 Vi bruker store midler til å oppgradere jernbanetilbudet, både vedlikehold av infrastruktur og flere avganger.
BT170514 - Slike hus krever tett oppfølging av huseier med tanke på vedlikehold , rømningsveier og slike ting.
NL170512 Både ankerhåndtering, vedlikehold , transport, slep, og avlusning av oppdrettsfisk.
DB170512 I flere artikler i fjor avdekket Dagbladet hvordan kong Harald og kronprins Haakon over flere år har latt hoffet dekke millioner av kroner til lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine sju private eiendommer.
AP170512 - Årets asfaltarbeider gjelder mest vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering.
SA170511 Vask og vedlikehold
SA170511 - Den har nylig vært på verft for vedlikehold .
DA170511 Avdelingen er ansvarlig for drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og utearealer.
BT170511 Til tross for millionstøtten de nå har fått, er det en rekke andre bygningsmasser som trenger vedlikehold .
BT170511 - Man kunne alltids bruke mer penger på det, men universitetene eier sine egne bygg og det er ikke aktuelt at staten skal gå inn å bevilge penger til alle universitetsbyggene som trenger vedlikehold , han.
BT170511 Vask og vedlikehold
BT170511 - Den har nylig vært på verft for vedlikehold .
AP170511 Vask og vedlikehold
AP170511 - Den har nylig vært på verft for vedlikehold .
SA170510 Rapporten har blant annet sett på granskinger fra Petroleumstilsynet og andelen av hendelser hvor manglende vedlikehold eller manglende kompetanse/kapasitet er en årsak, ut fra en antakelse om at dette er de faktorene som blir mest påvirket av kostnadskutt.
DB170510 I dag må fly ligge i ventemønster ved snøbrøyting, asfaltering eller teknisk vedlikehold .
DA170510 Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger ti millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold .
DN170509 Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger 10 millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold .
DB170509 Havarikommisjonen skriver videre at foreløpige undersøkelser av ulykken i Kristiansand tyder på at vedlikehold , oppfølging og bremsekontroll av mobilkraner som er registrert før 2012 fortsatt er mangelfulle.
AA170509 Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger 10 millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold .
AA170509 « Foreløpige undersøkelser av ulykken i Kristiansand tyder på at vedlikehold , oppfølging og bremsekontroll av mobilkraner som er registrert før 2012 fortsatt er mangelfulle.
DN170508 I 2014 solgte Ratos konsernet til det svenske oppkjøpsfondet Triton som også eier de norske selskapene Infratek ( Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur ) samt oljeteknologiselskapet Cubility.
DA170508 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har et etterslep på 37 milliarder kroner, viser kartleggingen.
AP170508 Skyskraperne tas ikke i bruk på samme måte privat, men nærstående av landets lederskap kan tjene godt på bygging og vedlikehold .
AA170507 Hvis du tenker deg at du skal betale 200 000 kroner for maskinen og få fraktet den, montert den og drive vedlikehold på maskinen, er det nok ikke god økonomi i det, sier Svenning.
AP170504 Ifølge bilpartiet Frp skal « bilrelaterte avgifter (... ) i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet », men partiet vil som før « fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier ».
AP170504 Ifølge bilpartiet Frp skal « bilrelaterte avgifter (... ) i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet », men partiet vil som før « fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier ».
AA170504 - Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering.
VG170503 Mangelfullt vedlikehold
VG170503 - Kontrollene viser at det har vært mangelfullt vedlikehold av noen tilfluktsrom, Men rapportene viser også at rom som brukes aktivt i det daglige, er i god stand.
FV170503 JEVNLIG VEDLIKEHOLD : Da holder taket lenger.
DB170503 Hvordan det nye oljeskiftet, eldrebølgen og « drift og vedlikehold av signalbygg og kulturhus » kommer til å « henge rundt halsen vår som en albatross » i årene som kommer.
SA170502 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
FV170502 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
AP170502 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
AA170502 Språklæring er en livslang prosess, der man aldri blir helt utlært og som krever vedlikehold ved at man bruker språket jevnlig.
AA170502 Les også : Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis ?
AP170501 Samme vei trekker trenden med lavere bemanning, mer automatisering, samt nye former for drift og vedlikehold i dagens shipping.
AP170501 Hovedproblemet er vedlikehold .
AA170501 Les også : Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis ?
AA170501 Les også : Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis ?
DN170430 Selskapet har nå permittert et tyvetall medarbeidere fordi vedlikehold av vedlikehold av forsvarets luftfartøyer i større grad havner annetsteds.
DN170430 Selskapet har nå permittert et tyvetall medarbeidere fordi vedlikehold av vedlikehold av forsvarets luftfartøyer i større grad havner annetsteds.
DN170430 Det er også nylig blitt kjent at finskkontrollerte Patria fikk kontrakten på vedlikehold av Forsvarets nye NH 90-helikoptre.
AA170430 Det er et etterslep på vedlikehold på fylkesveiene, som vil koste et sted mellom 55 og 80 milliarder kroner å utbedre.
AP170429 I 1970 sto den ferdig, men etter mange år med mye trafikk er det et stort behov for oppgradering og vedlikehold .
SA170428 Bedet skal jo helst se velholdt ut gjennom hele sesongen, uten altfor mye vedlikehold .
BT170428 Bedet skal jo helst se velholdt ut gjennom hele sesongen, uten altfor mye vedlikehold .
AP170428 Renovasjonsetaten ba dem om å gi beskjed i god tid dersom de måtte stenge anlegget på Klemetsrud for vedlikehold .
AP170428 Bedet skal jo helst se velholdt ut gjennom hele sesongen, uten altfor mye vedlikehold .
AA170428 Han påpeker at ingenting i rapporten peker på vedlikehold eller drift. 13 personer omkom da Super Puma-maskinen styrtet på en holme utenfor Turøy.
AA170428 Les også : Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis ?
AA170428 Målet er å gjennomføre vedlikehold , inspeksjon og reparasjon på undervannsinstallasjoner ved hjelp av førerløse undervannsfartøy.
SA170427 ge rapporter fra RNNP, framstår det at landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten ( raffineriene på Mongstad og Slagentangen, samt seks andre gass- og oljeterminaler og fabrikker ) er mer preget av lekkasjer som skyldes teknisk degradering, med andre ord slikt som burde vært kompensert med økt vedlikehold .
SA170427 Tilsvarende forskjeller ser vi når det gjelder synet på vedlikehold .
SA170427 Statoils granskingsrapport påviser at bruddet i akslingen skjedde fordi det var utilstrekkelig forbyggende vedlikehold .
SA170427 Statoils egne granskingsrapporter dokumenterer flere hendelser som skyldes manglende vedlikehold .
SA170427 Statoil hevder i Aftenbladet i januar at etterslep på vedlikehold er sterkt redusert, et par dager etter påstås det fra SAFE at etterslep på Statoils innretninger har økt de siste 18 måneder, og at økt etterslep er en viktig årsak til de mange tilløp til storulykker.
SA170427 Spesielt alvorlig er gasslekkasjen på Mongstad 25.oktober 2016, der det rapporteres et betydelig etterslep på korrosjonsrelatert forebyggende vedlikehold .
SA170427 Sammenhengen med forebyggende vedlikehold ble ikke oppdaget etter hendelsen i 2003, fordi granskingen av hendelsen var mangelfull !
SA170427 Manglende vedlikehold
SA170427 Etter vårt syn vil bedre vedlikehold være et viktig bidrag til å snu trenden.
SA170427 En annen hendelse som påviselig har tilknytning til manglende vedlikehold , er brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A, 16.oktober 2016.
SA170427 En annen hendelse som påviselig har tilknytning til manglende vedlikehold , er brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A, 16. oktober 2016.
SA170427 Det er videre flere alvorlige hydrokarbonlekkasjer ( og nestenlekkasjer ) de seinere år, som har vært forårsaket av redusert eller manglende vedlikehold på landanleggene.
SA170427 Reiseutgifter : Reiseutgifter i forbindelse med visning, vedlikehold eller tilsyn av bolig kan også trekkes fra. 3.
SA170427 Oppussing : Du kan få fradrag for oppussing av utleieboligen, når det er ment som vedlikehold .
DB170427 - Nå vil ikke jeg si at det har vært så veldig mye trøbbel for Vipps, men vi beklager at tjenesten har vært nede enkelte ganger den siste tiden som følge av vedlikehold og tekniske problemer.
AP170427 Reiseutgifter : Reiseutgifter i forbindelse med visning, vedlikehold eller tilsyn av bolig kan også trekkes fra. 3.
AP170427 Oppussing : Du kan få fradrag for oppussing av utleieboligen, når det er ment som vedlikehold .
AA170427 | Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis ?
AA170427 Hva slags signal får eiere av verneverdige bygninger dersom det gis aksept for å rive to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i en årrekke ?
AA170427 Desto lengre periode uten vedlikehold , desto større skadebilde og kostnad.
VG170425 Det er kronprinsen privat som uansett skal dekke lønn og andre utgifter til drift og vedlikehold .
VG170425 Avisen avdekket at kong Harald og kronprins Haakon i flere år lot hoffet dekke millioner av kroner i lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine private eiendommer.
VG170425 Det er også avsatt penger til vedlikehold .
DA170425 Detektorene hadde vært inne til vedlikehold .
AP170425 Det er kronprinsen privat som uansett skal dekke lønn og andre utgifter til drift og vedlikehold .
AP170425 Avisen avdekket at kong Harald og kronprins Haakon i flere år lot hoffet dekke millioner av kroner i lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine private eiendommer.
AA170425 Det er kronprinsen privat som uansett skal dekke lønn og andre utgifter til drift og vedlikehold .
AA170425 Avisen avdekket at kong Harald og kronprins Haakon i flere år lot hoffet dekke millioner av kroner i lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine private eiendommer.
AA170425 Det er kronprinsen privat som uansett skal dekke lønn og andre utgifter til drift og vedlikehold .
AA170425 Avisen avdekket at kong Harald og kronprins Haakon i flere år lot hoffet dekke millioner av kroner i lønn for vedlikehold , drift og vaktmestere på sine private eiendommer.
SA170424 Sandnes har fått 34 millioner kroner til å bruke på vedlikehold og rehabilitering.
DB170424 Da jernbanen i 2010 advarte om at den var i ferd med å kollapse på grunn av dårlig vedlikehold , var svaret fra den rødgrønne regjeringen å kutte bevilgningene tre år på rad.
VG170423 Kanskje kan krisebevilgningen til Nationaltheatret tjene som en lærepenge ; for å vise hvor dyrt det er å spare på løpende vedlikehold , men også for å synliggjøre det patetiske i politisk forfengelighet.
DN170423 Årsaken er at det ble gjennomført planlagt vedlikehold natt til søndag.
DN170423 DNB opplyser at nettbanken igjen fungerer som normalt etter at planlagt vedlikehold førte til enkelte problemer.
DN170423 Årsaken er planlagt vedlikehold , opplyser banken.
DN170423 Årsaken er at det ble gjennomført planlagt vedlikehold , noe vi gjerne gjør natt til søndag.
DA170423 Siden har vi reinvestert i kaffemaskiner, utstyr og vedlikehold .
DA170423 Når man sitter med et torp i Sverige, en bil som trenger vedlikehold og et hus som skranter.
AP170423 Årsaken er at det ble gjennomført planlagt vedlikehold , noe vi gjerne gjør natt til søndag.
AP170423 Planlagt vedlikehold førte søndag formiddag til at enkelte funksjoner ikke virkert.
AA170423 Årsaken er planlagt vedlikehold , opplyser banken.
AA170423 Årsaken er at det ble gjennomført planlagt vedlikehold , noe vi gjerne gjør natt til søndag.
AA170423 Årsaken er at det ble gjennomført planlagt vedlikehold natt til søndag.
AA170423 DNB opplyser at nettbanken igjen fungerer som normalt etter at planlagt vedlikehold førte til enkelte problemer.
BT170421 Det vil si at landene kommer til å kjøpe identiske ubåter, og samarbeide om blant annet utdanning, trening og vedlikehold .
BT170421 Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold , kom på vel 30 milliarder kroner.
AP170421 - Under ulike regjeringer er det dessverre ikke blitt tatt initiativ til nødvendig vedlikehold .
AP170421 Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold , kom på vel 30 milliarder kroner.
AA170421 Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold , kom på vel 30 milliarder kroner.
SA170419 Dersom detaljer og vedlikehold ikke opprettholdes på et høyt nivå, forfaller fort plassens arkitektur.
DN170419 Økt omfang på vedlikehold og økt bemanning har resultert i at vi nå seiler med fire fregatter og fem korvetter, sier han.
DN170419 Forsvarssjefen sier dette arbeidet startet allerede i fjor, som følge av regjeringens økte bevilgninger, øremerket vedlikehold og reservedeler.
AP170419 Vi trenger ikke tenke på vedlikehold eller noe, det tar selskapet seg av, sier Sæther.
AP170419 Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold , øke beholdningen av reservedeler og bedre beredskapslogistikken.
AP170419 Av de fem fregattene vil én til enhver tid være inne til vedlikehold .
VG170418 Han viser til det store etterslepet av vedlikehold som burde vært utført.
VG170418 Det ble kuttet med en milliard kroner etter at politikerne bevilget rikelig til fornyelse og vedlikehold av jernbanen, sier Hansen.
VG170418 - Etterslepet på vedlikehold er nå 17 milliarder kroner. 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DB170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen, svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold . - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DA170418 Nettselskapene får dessuten bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt og økonomisk.
DA170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen, svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold . - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
BT170418 Da den var på slipp ble det gjennomført vanlig vedlikehold .
BT170418 Tunnelen mellom Jølster og Sogndal var delvis stengt på grunn av vedlikehold da brannen startet omtrent én kilometer inn i tunnelen fra Jølster-siden.
BT170418 Tunnelen var delvis stengt på grunn av vedlikehold da brannen startet omtrent én kilometer inn i tunnelen fra Jølster-siden.
AP170418 Tunnelen var delvis stengt på grunn av vedlikehold da brannen startet omtrent én kilometer inn i tunnelen fra Jølster-siden.
AA170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen, svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold . - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
AP170417 Vedlikehold blir mye billigere.
VG170415 Det er fornuftig å fremskynde offentlige investeringer og vedlikehold , i en lavkonjunkturperiode, som vi har vært inne i nå.
AP170414 Utgiftene går blant annet til renhold, vedlikehold , overvåking og elektrisitet.
AP170414 Utgiftene går blant annet til renhold, vedlikehold , overvåking og elektrisitet.
BT170412 Fratrukket drift, vedlikehold og investeringer går 674 millioner kroner gikk til redusert nettleie for norske strømkunder.
AP170412 Vedlikehold blir mye billigere.
AP170412 Vedlikehold blir mye billigere.
AA170412 Vi har ikke regnet inn andre kostnader i forbindelse med bilhold, som for eksempel avskrivning, vedlikehold , forbruk av vindusspylevæske, eller bilforsikring.
VG170411 En person ble alvorlig skadd og en annen ble fanget under vrakrester fra eksplosjonen, som skjedde i forbindelse med rutinemessig vedlikehold av pansrede kjøretøy ved politiets hovedkvarter, er blitt bekreftet.
AA170411 En person ble alvorlig skadd og en annen ble fanget under vrakrester fra eksplosjonen, som skjedde i forbindelse med rutinemessig vedlikehold av pansrede kjøretøy ved politiets hovedkvarter.
DA170410 Dette er planlagt vedlikehold , sier Jan Rustad.
VG170407 Seks kampfly som var inne til vedlikehold på flybasen ble ødelagt, sammen med flere bygninger, opplyste Konasjenkov tidligere fredag.
DN170407 Regjeringens plan er å bruke rundt 100 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veinettet de kommende 12 årene.
AP170407 Seks kampfly som var inne til vedlikehold på flybasen ble ødelagt, sammen med flere bygninger, opplyste Konasjenkov tidligere fredag.
VG170406 - Vogntoget bar preg av dårlig vedlikehold , hadde alt for dårlige bremser og flere av de andre dekkene var helt på minimum, sier Fagleder Geir Thomas Finstad til VG.
SA170406 Sandnes har fått 34 millioner kroner til å bruke på vedlikehold og rehabilitering.
DA170406 - Det har blitt lagt fram et forslag om at staten skal være ansvarlig for vedlikehold av alle middelalderkirker, sier hun.
VG170405 Takstnemda, som består av tre politikere oppnevnt av kommunestyret, har så taksert eiendommene ut fra såkalte sjablongverdier med fastsatte kvadratmeterpriser, ut fra skjønnsmessige vurderinger, som utsikt og vedlikehold av eiendommen, og sonefaktor for de ulike områdene i kommunen.
VG170405 Det trenger massevis av vedlikehold , og yngre folk vil ikke bo her - det er langt til skole og fritidsaktiviteter for barn.
AP170405 Det skal også brukes penger på vedlikehold og fornying av vei.
AP170405 Vedlikehold
AA170405 Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.
AA170405 På det som skulle være omkjøringsveg for veiarbeidene glemte Statens vegvesen å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og ettersyn, og det oppsto huller i veien.
AA170405 Har ikke vegvesenet et erstatningsansvar selv om dere har leid inn en entreprenør for å utføre vedlikehold ?
AA170405 I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå.
VG170404 Et vedvarende fravær av vedlikehold har påført bygningen fra 1899 så store slitasjeskader at normal oppussing ikke lenger er et alternativ.
DN170404 Hotellkonsernet Rezidor skulle betale eierne av Hotel Norge i Bergen 75 millioner kroner for årevis med manglende vedlikehold , men har bare betalt 40 millioner.
DB170404 Men jeg tar det som en selvfølge at de som driver vedlikehold der har instrukser på det, sier Tutturen.
DB170404 Han opplyser at de i fremtiden vil, i samarbeid med Statens Vegvesen, gjennomgå rutinene for kontroll og vedlikehold av disse bruene for å se om det er behov for endringer.
AA170404 Clear Channel står for vedlikehold og vasking, men må også trå til og reparere og rydde når pøbler har vært på ferde.
DN170403 Raffinerier har avsluttet vinterens vedlikehold , og trapper opp forbruket av råolje for å produsere drivstoff.
AP170403 Helsepersonell skal først og fremst ha fokus på pasientbehandling, og ikke at de, satt på spissen, må involveres tungt i arbeid knyttet til utvikling og vedlikehold av kliniske ordlister.
AP170403 En stor utfordring ved å ta i bruk slike ordlister er at de krever mye involvering av eksperter eller spesialisert domenekunnskap for oppbygging og vedlikehold .
AA170403 Ingeniørvesenet kan opplyse at det er et entreprenørfirma som har å gjøre med bygg og vedlikehold av omtalte område.
AA170403 Enda ligger snø og is, så vanskelig er det kanskje å gjøre noe for vedlikehold .
AA170401 Den omfatter levering, drift og vedlikehold av leskur, gatetoaletter og bysykler i Trondheim kommune.
DB170331 For stående supportere er fotballkampen slik både vedlikehold av det de oppfatter som en tradisjonsrik praksis, så vel som en mulighet til å søke mot euforiske opplevelser.
DA170331 - I tillegg er det viktig å ta vare på det vi har i dag, gjennom å sette av tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold , sier Kjensli.
DA170331 Vedlikehold og oppgradering av signalanlegg og styringssystemer er andre sentrale elementer.
DN170330 | Forsvaret tapte arbeidsrettssak om vedlikehold av F-35 ¶
DN170330 Luftforsvaret ønsket at kun militært personell skal kunne jobbe med vedlikehold av de nye kampflyene.
AA170330 | Forsvaret tapte arbeidsrettssak om vedlikehold av F-35 ¶
AA170330 Luftforsvaret ønsket at kun militært personell skal kunne jobbe med vedlikehold av de nye kampflyene.
VG170329 Nationaltheateret er et teater som bokstavelig talt bærer preg av tidens tann og manglende vedlikehold .
VG170329 Også han forsøkte å skaffe penger til vedlikehold .
DB170329 I utlysningen til stillingen i Islamsk Råd Norge, som fortsatt kan leses på nettet, ble det søkt etter en administrasjonskonsulent/kontormedarbeider med ansvar blant annet for å utvikle systemer for intern og ekstern kommunikasjon og vedlikehold av hjemmeside og sosiale medier, skriver NTB.
DB170329 Den danske historieprofessoren Jes Fabricius Møller påpekte nylig i den danske debatten at vedlikehold av digitalisert materiale innebærer betydelige driftskostnader.
AP170329 Stort kutt i vedlikehold
AP170329 Samtidig skal Statoil ansette nye personer til drift og vedlikehold på nye oljeplattformer.
AP170329 Ifølge Per Steinar Stamnes i Industri Energi skal Statoil gjennomføre følgende kutt innen 2019 på oljeplattformer som nå er i drift : ¶ 70 personer innen forpleining ¶ 493 personer som jobber med drift og vedlikehold .
DA170328 Da RA besøkte Bådegata sammen med Ihle i går, var husene preget av knuste vinduer, dårlig vedlikehold og generelt forfall.
DA170328 - Hvorfor blir ikke huseier heller pålagt et vedlikehold av disse flotte eiendommene, spurte Ihle da bystyret behandlet saken mandag kveld.
DA170328 Manglende vedlikehold på våpen, fly og skip førte til at store deler av Forsvaret ikke var kampklart.
AA170328 | Ordførere blir ikke gjenvalgt på bra vedlikehold ¶ Vedlikehold er et ord til å sovne av, men mangelen på det bør få oss til å våkne.
AA170328 | Ordførere blir ikke gjenvalgt på bra vedlikehold
AA170328 Veivedlikehold blir fra tid til annen tema for politikerne, men beløpene som bevilges til vedlikehold viser at det ikke blir prioritert.
AA170328 Politikere i kommunestyrer, fylkesting og i Stortinget er generelt lite opptatt av vedlikehold .
AA170328 I Trondheim er det de siste årene bevilget mer penger til asfaltering, men fortsatt er det kommunale veinettet preget av mange år med dårlig vedlikehold .
AA170328 Haster : I Jakobsliveien har asfalten sprukket opp flere steder, og nødvendig vedlikehold begynner å haste.
AA170328 Enkelte trafikanter vil i løpet av året få skader på biler og sykler som skyldes dårlig vedlikehold .
AA170328 Det går frem av budsjettet som ble vedtatt i fjor høst at forfallet går raskere enn vedlikehold , reparasjoner og nybygging.
AA170328 Det er to grunner til at det ikke er snorklipping og festivitas når en vei eller skole blir holdt ved like : For det første fordi det brukes veldig lite penger på vedlikehold .
AA170328 Det er ikke nødvendig å være ekspert for å se at årsaken til dårlige veier ofte er mangel på vedlikehold .
AA170327 Det er slik i hele kommunenorge at etterslepet og behovet for vedlikehold er stort.
AA170327 Vedlikehold av veier er et annet problem.
AP170326 Milliardsummer som er brukt til vedlikehold har beviselig hjulpet på punktligheten.
AP170326 Altså om hvem som klarer å holde lavest utgifter på drift, personell og vedlikehold , samtidig som de gir et attraktivt servicetilbud og lever opp til Samferdselsdepartementets krav.
DB170325 Anbefalingene fra de eksterne utrederne og teatret selv anslår behovet for vedlikehold av bygningsmassen, lovpålagt universell utforming og opprustning for å videreutvikle teater som kunstform og møteplass til å koste mellom 3.9 og 4.5 milliarder kroner.
SA170324 Arbeidsoppgavene består da i hovedsak av vakt og vedlikehold .
DA170324 Villaen i Eiganesveien 171 bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid, men byantikvaren mener huset likevel er i god stand.
DA170324 - Nåværende eier har fått pålegg om vedlikehold .
DA170324 Han tror det er mange som ikke tar seg bryet med vedlikehold , og heller kaster tingene.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
SA170323 MF « Stord », som vanligvis går i Tau-sambandet og er reserveferje for sambandet Mekjarvik-Kvitsøy, går mellom Lauvvik og Oanes ettersom MF « Finnøy » er tatt ut av trafikk på grunn av planlagt vedlikehold .
BT170323 Det er Statens vegvesen som eier busskurene og har ansvar for vedlikehold .
DB170322 Kulturdepartementet har i flere år hatt tilgang på grundige analyser og informasjon om behovet for vedlikehold av Nationaltheatret.
DA170322 - Det burde ikke være lov å sette opp kunstgressbaner uten at det ligger inne penger til vedlikehold i budsjettene, sier Moi Nilsen.
DA170322 Skal man øke den operative evnen må sjefene for de ulike forsvarsgrenene få større kontroll over sine ressurser, både bygg og anlegg, vedlikehold av våpen og utstyr og utdannelse av personellet.
DA170322 Han hevder også at det er et problem at Forsvaret outsourcer for mange oppgaver, spesielt på vedlikehold - oppgaver han mener Forsvaret kunne gjort mye billigere selv.
DA170322 Personlig har jeg stor tro på mulighetene teknologi gir offentlig sektor gjennom samarbeid i helsevesenet, tilpasset opplæring og effektivt vedlikehold i transportsektoren.
DB170321 Ifølge direktøren hadde ikke Veireno reservebiler som kunne settes inn når en annen bil trengte vedlikehold .
DB170321 Disse bilene blir det nå byttet motor i forløpende ( 35stk ) og problemet med materiell bør bli borte med korrekt vedlikehold .
DB170321 Kulturdepartementet har i flere år sittet på alarmerende informasjon som viser akutt behov for vedlikehold .
BT170321 Dette bør vies oppmerksomhet hos vedlikeholdspersonell ved vedlikehold og inspeksjon av stempelmotorer. » står det i rapporten fra Havarikommisjonen.
FV170320 Om nødvendig vil han låne ut tre millioner kommunale kroner til vedlikehold av kanonen på Møvig.
DN170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen, herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
DB170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen, herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
AA170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen, herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
VG170319 Elbilene er generelt svært lønnsomme i innkjøp, bruk og vedlikehold .
DA170318 Imidlertid satses det 7,5 millioner på Nasjonale Turstier, som skal brukes på tilrettelegging og vedlikehold av populære turområder.
DA170318 Det er imidlertid ikke mange av de mest pressede turistkommunene rundt i landet, som har etterlyst et slikt tiltak, som sliter med å finansiere fellesgoder som søppelhåndtering, toaletter, samt vedlikehold og tilrettelegging av natur og attraksjoner.
SA170317 Ferja som går i Høgsfjord-sambandet til vanlig, MF « Finnøy » tas ut av trafikk på grunn av planlagt vedlikehold , melder Norled.
DB170317 Tenk på service og vedlikehold
DB170317 Elsykler krever generelt mer vedlikehold enn vanlige sykler.
BT170317 Lite bruk og dårlig vedlikehold gjorde at hytten etter hvert forfalt, forteller Rasmussen.
BT170317 De vil bedre kunne ivareta vedlikehold og drift enn det BT i fremtiden vil være i stand til.
DB170316 Ulempen er at de gjerne krever mer vedlikehold .
DB170316 En varmepumpe trenger nemlig jevnlig vedlikehold .
DA170316 Tilsynet fastslo i en rapport at en nesteneksplosjon på Mongstad i 2016 skyldtes mangelfullt vedlikehold som følge av kostnadskutt.
BT170316 Sjø og vind har også skadet kunsten, noe som har ført til behov for stadig vedlikehold .
BT170316 Vi har kuttet mye i vedlikehold og modifikasjoner på sokkelen, alt skyldes ikke effektivisering.
BT170316 Ptil : Mongstad-lekkasje skyldtes manglende vedlikehold
BT170316 Nå har vi økonomisk styrt vedlikehold , og hendelsene på Mongstad viser at det ikke er bærekraftig.
BT170316 Mange av innretningene er langt over den planlagte levetiden, og de krever økt vedlikehold , ikke mindre.
AP170315 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service ?
DA170314 Firmaet har også drevet med malerarbeid, samt renhold, vedlikehold og flytting.
DA170314 Den viste at nesten halvparten av barnehagene mangler en plan for systematisk vedlikehold .
BT170314 Dette går med til lettere vedlikehold .
DA170313 Det vil si at de skal utrangeres når de trenger nytt vedlikehold . » | Slik vil Erna redde velferdsstaten ¶
BT170313 I fjor sommer avdekket Dagbladet hvordan millioner av kroner fra driftsmidler til Det kongelige hoff har blitt brukt til å lønne drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
AP170313 - Jeg vil kvalifisere meg for vedlikehold av robotene.
AP170313 - En fordel med å ta inn ufaglært arbeidskraft i produksjonen, er at vi kan lære opp de dyktigste til nettopp slikt spesialisert vedlikehold .
AP170312 og ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner.
VG170311 Ifølge operasjonsleder Ous skulle gravemaskinføreren utføre vedlikehold på stedet, men beskjeden om at sporet var stengt var trolig ikke kommunisert godt nok.
DB170311 I fjor sommer avdekket Dagbladet hvordan millioner av kroner fra driftsmidler til hoffet har gått til å lønne drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
DA170311 Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.
AA170311 Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.
AA170311 Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.
AA170311 Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.
AA170311 Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.
SA170310 Kontrakten har en verdi på 327 millioner kroner og ble inngått med Teekay som har ansvar for å levere FSO-løsningen for Statoil og har ansvar for drift, vedlikehold og fjerning når den tid kommer.
DB170310 I fjor sommer avdekket Dagbladet hvordan millioner av kroner fra driftsmidler til Det kongelige hoff har blitt brukt til å lønne drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
DB170310 Han har selv vært en uttalt kritiker av hvordan Stortingets bevilgninger til hoffet og de statlige eiendommene over flere år har til lønn for drift, vedlikehold og vaktmestertjenester på kongefamiliens private eiendommer.
DB170310 I fjor sommer avdekket Dagbladet hvordan millioner av kroner fra driftsmidler til Det kongelige hoff har blitt brukt til å lønne drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
DA170310 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Vedlikehold
AP170310 - Selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er denne effekten « spist opp » av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi, utstyr og vedlikehold av sykehusbygg, heter det i rapporten som Menon Economics har laget på oppdrag av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.
VG170308 Les også : Turøy-granskningen : Ingen tegn til manglende vedlikehold
DN170307 Smart stacking er Dolphin Drilling sitt oppsett for preservering, regelmessig vedlikehold og testing av sentrale systemer om bord på noen av selskapets rigger.
DB170307 I skjul for offentligheten er pengene i stedet brukt på drift og vedlikehold av kongefamiliens sju private bolig- og ferieeiendommer.
DB170307 I skjul for offentligheten er pengene i stedet brukt på drift og vedlikehold av kongefamiliens sju private bolig- og ferieeiendommer.
DA170307 dårlig vedlikehold av vei og som følge av Ryfast-arbeidet.
AP170307 Etterslepet på vedlikehold var stort da etaten overtok, sier Steen.
AA170307 Avvikene dreier seg blant annet om undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelse, vedlikehold av avstengingsventiler og blokkering av sikkerhetssystemer.
SA170306 Fartøyvernet i Norge hviler på innsatsen til flere tusen frivillige, som årlig legger ned over 150 000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av våre vernede og fredede fartøy.
SA170306 En kommune kan ha behov for nok en fotballbane, et fint blomsterbed foran rådhuset, litt vedlikehold på kirken.
DB170304 Produsenten står også ansvarlig for å redegjøre for nøyaktig hvilke aktiviteter klokkens vannresistens er gyldig under, samt hvilke garantivilkår og krav til vedlikehold som foreligger.
DB170304 Nødvendig vedlikehold
SA170301 For i hvert fall å slippe vedlikehold utvendig, er kledningen på huset i Kebony og vinduslistene i aluminium.
FV170301 For i hvert fall å slippe vedlikehold utvendig, er kledningen på huset i Kebony og vinduslistene i aluminium.
DA170301 Dersom LOs medlemmer vil ha grobunn for arbeidsplasser, fortsatte prioritering av investering og vedlikehold av vei og jernbane, er det kun ett valg til høsten : Fortsatt regjeringsdeltakelse for Frp.
BT170301 Men vedlikehold og utvikling av medisinsk kunnskap i helsevesenet er ikke et forhandlingskort og kan ikke fjernes uten at pasientene går lidende ut av det.
BT170301 For i hvert fall å slippe vedlikehold utvendig, er kledningen på huset i Kebony og vinduslistene i aluminium.
AP170301 For i hvert fall å slippe vedlikehold utvendig, er kledningen på huset i Kebony og vinduslistene i aluminium.
AA170301 For i hvert fall å slippe vedlikehold utvendig, er kledningen på huset i Kebony og vinduslistene i aluminium.
VG170228 Rasutfordringer, svingete veier og jernbane, dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold .
AA170228 Rasutfordringer, svingete veier og jernbane, dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold .
SA170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
SA170227 Han er byggeleder for elektro med ansvar for drift og vedlikehold .
SA170227 - Det var helt nødvendig med vedlikehold av det elektriske anlegget, og da kunne vi like gjerne få nye lys samtidig, sier Puntervold.
BT170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
AP170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
SA170226 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service?i ¶
FV170226 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service ?
BT170226 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service ?
AP170226 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service ?
VG170225 Skipet skulle uansett på verksted for vedlikehold , og det blir dermed ikke snakk om krav om erstatning fra verftet for tapte driftsinntekter.
VG170225 - Jeg opplever at verftet har vært opptatt av å finne løsninger, og vi har en intensjonsavtale om vedlikehold .
DN170224 Kontrakten for den 18 kilometer lange veistrekningen, som skal stå ferdig i desember 2019, er på 1,8 milliarder kroner pluss moms og inkluderer en opsjon på 75 millioner kroner for vedlikehold av veien i 20 år.
DB170224 Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service ?
DA170224 Bilmesteren Sola AS holder til i Skvadronveien og er et bilverksted med autorisasjon av Statens vegvesen for service, reparasjon og vedlikehold på alle bilmerker.
AP170224 Mens problemene med vedlikehold , reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.
AP170224 Men mens problemene med vedlikehold , reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.
AP170224 Mens problemene med vedlikehold , reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.
AP170224 Men mens problemene med vedlikehold , reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.
AP170224 Men mens problemene med vedlikehold , reservedeler og mannskap til fregattene er i ferd med å bli løst, går arbeidet med å få utstyrt fartøyene med nye helikoptre tregt.
AP170224 Planen var at tre fartøy hele tiden skulle være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold .
AP170224 I tillegg til mangler ved fartøyenes tekniske tilstand og store etterslep i vedlikehold , er også opplæring av personell og bemanning for dårlig, ifølge Riksrevisjonen.
SA170223 Deretter har vi vurdert hver utbetaling og kategorisert disse under hver sin « type » som for eksempel advokat, konsulent, reparasjoner og vedlikehold , sier Risa, og følger opp : ¶
BT170223 Vanlige produksjonsbedrifter må vanligvis betale for slitasje og vedlikehold selv.
AP170223 Disse trikkene har krevd mye mer vedlikehold enn den lettere typen trikk 108 tilhører.
AP170223 De er tunge, bråker mye og krever mye vedlikehold .
AP170223 Vi greier oss fint, men det er klart at det blir mindre til vedlikehold av huset, forteller Gunnar Sæther.
AP170223 Innføre prosjektfinansiering av lengre korridorer for en mer effektiv utbygging i kommuner og tilgang til rentefrie statlige lån som øremerkes opprustning, vedlikehold og nybygging.
DB170222 I tillegg var det leid inn to konsulenter utenfra til vedlikehold som kostet 25 714 euro i måneden.
DB170222 For en grundig rengjøring og vedlikehold av madrassen, har Sylling følgende tips : ¶
AP170222 Parkinson oppstår gjerne når de har mitokondrier som ikke fikser jobben med vedlikehold på energifabrikken.
AP170222 http://www.uib.no/neuroage ¶ Vedlikehold på kraftverket - og full kræsj ¶
AP170221 Det er Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt.
VG170217 Norge har vært forsømt hva gjelder vedlikehold gjennom mange, mange år.
VG170216 Baklemmen på hengeren løsnet eller åpnet seg i svingen og så kom en god del av lasten ut i veibanen, sier Dler Jaf, senioringeniør hos Statens vegvesen og byggeleder for drift og vedlikehold i Vestfold.
SA170215 Da er det puss og vedlikehold av våpen og annet utstyr som har vært i bruk.
SA170215 Videre er det et betydelig mindre forbruk på generelt vedlikehold på kommunens formålsbygg.
DB170215 Tiltakene, som omhandler investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen, beskrives som omfattende.
DA170215 Båtdoktoren AS er en bedrift som i hovedsak har utført service, reparasjoner og vedlikehold av båter.
AP170215 Kommuner anklages for bevisst nedprioritering av vedlikehold .
AP170215 Ifølge rapporten er ikke de største bykommunene blant de verste når det gjelder å neglisjere vedlikehold .
AP170215 Han minner om at vedlikehold av bygg er en kommunal oppgave og reagerer på rapportens funn om nedprioritering av vedlikehold .
AP170215 Han minner om at vedlikehold av bygg er en kommunal oppgave og reagerer på rapportens funn om nedprioritering av vedlikehold.
AP170215 Derfor gjøres det minimalt med vedlikehold , forklarer Camilla Marie Andersen på Lambertseter.
AP170215 Der bekrefter kommunikasjonssjef Marte Svenneby at det kun er vedlikehold som er nødvendig for å opprettholde driften som utføres i bygningsmassen på Lambertseter.
AA170215 - Nettselskapene bruker informasjonen til å gi kunden riktig faktura, og til drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet.
AA170215 | Milliarder i etterslep på vedlikehold av sykehjem ¶
AA170215 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging.
AA170215 - Nettselskapene bruker informasjonen til å gi kunden riktig faktura, og til drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet.
DA170214 Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell oppgradering av alléen, sier Camilla Wilhelmsen.
SA170213 Søndag kveld ble MF « Mastrafjord » tatt ut av trafikk på grunn av planlagt vedlikehold .
AA170213 NSB vil skille ut sine 300 tog i et eget selskap, og billettsalg, vedlikehold og eiendom blir også skilt ut.
VG170212 Voldsomme innbrudd og hærverk, samt ingen bruk og dårlig vedlikehold har ført til at hele OL-byen trenger reparasjoner.
AA170210 Folk blir stadig mer tilfreds med renhet og vedlikehold i Midtbyen, og tilfredsheten har nå kommet på et stabilt høyt nivå.
SA170209 Det ville også ledet til mindre vedlikehold og kan gjøres raskt og til en rimelig penge.
DN170209 Selskapet har blant annet ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
DB170209 O Globo skriver at det er lite sikkerhet rundt OL-anlegget, i tillegg til at det er gjort minimalt eller null vedlikehold .
DA170208 En avvikling av Norgerhaven fengsel ved utløpstidspunktet vil medføre betydelige konsekvenser for soningskøen, overholdelse av 48-timersregelen for politiarrest og arbeid med vedlikehold for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet ved flere norske fengsler, hevder Amundsen.
VG170207 Uten overskudd er det ikke penger til å investere i vedlikehold , innkjøp og fornying.
SA170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold .
SA170207 Inntektene ble benyttet til drift av selskapet, oppgradering og vedlikehold av utleid areal og oppgradering av arealer som hadde potensial for utleie, samt forvaltning av hele den store eiendommen i tråd med de føringer som selskapet fikk fra eier.
BT170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold .
AP170207 - På Mongstad konkluderte dere selv med at ulykken delvis skyldte manglende vedlikehold ?
AP170207 januar konkluderte Statoil selv en granskning av en alvorlig gasslekkasje på Mongstad i oktober i fjor skyldes manglende vedlikehold .
AP170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold .
AP170207 Framover vil det blitt satset mer på vedlikehold , lover departementet ¶
SA170206 Lekkasjen på Mongstad 10 dager senere skyldes mangel på vedlikehold og risikoforståelse.
AP170206 Teatersjef Hanne Tømta har kalt behovet for vedlikehold og rehabilitering « kritisk, » mens kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i høst satte av 2,5 millioner i statsbudsjettet for 2017 til en avklaringsfase for teatret, for å vurdere hva slags rehabiliteringstiltak som skal gjennomføres.
VG170203 Ifølge NTB har det tidligere vært anslått at prisen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold blir over 30 milliarder kroner.
SA170203 Prislappen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold blir trolig på over 30 milliarder kroner.  ¶
SA170203 NATO-landene Nederland og Polen planlegger også å kjøpe nye ubåter og har vært i dialog med Norge om et samarbeid om anskaffelse, vedlikehold og opplæring.
DN170203 Samarbeidet vil omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene, og inkluderer i tillegg industrielt samarbeid med norske selskaper.
DN170203 Prislappen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold blir trolig på over 30 milliarder kroner.
DN170203 NATO-landene Nederland og Polen planlegger også å kjøpe nye ubåter og har vært i dialog med Norge om et samarbeid om anskaffelse, vedlikehold og opplæring.
BT170203 Norge skal kjøpe fire tyske ubåter og samarbeide med Tyskland om drift og vedlikehold .
BT170203 Det har tidligere vært anslått at prisen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold blir over 30 milliarder kroner.  ¶
BT170203 Det gir stordriftsfordeler og sikrer tilgang til reservedeler, noe som skal sikre at de kan være operative hele tiden og ikke tas ut av drift for vedlikehold like mye som dagens ubåter. ( ©NTB ) ¶
AP170203 Det er kommunen som eier Oslo Konserthus AS, men de støtter ikke drift og vedlikehold av huset.
AP170203 Bane NOR gjennomfører planlagt vedlikehold på Flytogets linje fra lørdag kveld til og med søndag morgen.
AP170203 Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene.
DB170202 Hensikten med tilpasningene i signalanlegget er å få en mer fleksibel trafikkavvikling dersom deler av stasjonen må tas ut av drift på grunn av vedlikehold eller anleggsvirksomhet.
DB170202 Ifølge Miljødirektoratet er de største kildene til mikroplastforurensning slitasje av bildekk, gummigranulat i kunstgressbaner og maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter.
DB170202 Kostnadene til drift og vedlikehold av nettet blir mindre.
AA170202 Hensikten med tilpasningene i signalanlegget er å få en mer fleksibel trafikkavvikling dersom deler av stasjonen må tas ut av drift på grunn av vedlikehold eller anleggsvirksomhet.
SA170130 Det vil si at bestilling av utstyr må inneholde kvalitetskrav for drift og vedlikehold .
SA170130 Det vil si at bestilling av utstyr må inneholde kvalitetskrav for drift og vedlikehold .
DB170130 Hovedproblemet for norsk jernbane er ikke eierskap men manglende vedlikehold , svak fornyelse og for liten kapasitet til å ta unna den økende trafikken.
DB170130 All reparasjon og vedlikehold tas ut av NSB og samles i eget selskap, mens Baneservice allerede er flyttet til Næringsdepartementet.
DA170130 Park- og veiavdelingen viser til at manglende vedlikehold vil redusere kvaliteten, og at det kan medføre behov for « brannslukning », ofte mer kostbart enn jevnt og planlagt vedlikehold .
DA170130 Park- og veiavdelingen viser til at manglende vedlikehold vil redusere kvaliteten, og at det kan medføre behov for « brannslukning », ofte mer kostbart enn jevnt og planlagt vedlikehold.
DA170130 Det er brukt 8 millioner kroner på vedlikehold i de kommunale barnehagene siden 2013-tallene ble lagt på bordet, slik at spriket reelt sett er nærmere 80 millioner kroner.
DA170130 - Vi har brukt 2 millioner årlig i 2013, 2014, 2015 og 2016 på vedlikehold av uteområder i barnehager.
DA170130 * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170127 | Mister millioner til vedlikehold
BT170126 Kommuner landet rundt bidrar til bygging og vedlikehold av idrettshaller og fotballbaner som er forbeholdt forbundets medlemmer.
BT170125 Årsaken til at en såkalt rørstuss brakk og førte til en hydrogenlekkasje, var dårlig vedlikehold .
DN170124 Manglende vedlikehold , testing og inspeksjon av utstyr er hovedårsaken til alvorlige hendelser på sokkelen.
SA170123 Grunnet planlagt vedlikehold , melder Fjord1.
DB170123 kroner, og bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier er økt med 90 prosent sammenlignet med hva Ap fikk til.
SA170120 - Det gjelder under planlegging og vedlikehold .
DN170120 | Granskning slakter Statoils vedlikehold
DN170120 Manglende vedlikehold var mye av problemet, slår Statoils egen granskningsrapport fast.
DN170120 Hovedtillitsvalg Jan-Eirik Feste ved Safe Mongstad mener flere av dagens toppledere i Statoil har et direkte ansvar for manglende vedlikehold av Mongstad-raffineriet.
DN170120 Han mener det ikke er noen overraskelse at hydrogenlekkasjen var knyttet til manglende vedlikehold .
DN170120 For første gang innrømmer Statoil at manglende vedlikehold har sammenheng med en alvorlig hendelse.
DN170120 Det er ikke bare manglende, men utsatt vedlikehold .
DN170120 - De har brukt begrepet « økonomisk styrt vedlikehold », men det er ikke sånn det skal være, vedlikehold skal styres av HMS-hensyn, sier Feste.
DN170120 - De har brukt begrepet « økonomisk styrt vedlikehold », men det er ikke sånn det skal være, vedlikehold skal styres av HMS-hensyn, sier Feste.
BT170120 Han erkjenner at de på Mongstad før 2015 hadde krevende år økonomisk, og at de har måttet prioritere hvilket vedlikehold som skulle gjøres først.
BT170120 Han erkjenner at de på Mongstad før 2015 hadde krevende år økonomisk, og at de har måttet prioritere hvilket vedlikehold som skulle gjøres først.
AP170120 I tillegg iverksetter vi tiltak for bedre samhandling og involvering i forbindelse med vedlikehold og funn som gjøres.
AP170120 Feilprioritert vedlikehold
AP170119 Samtidig må vi sørge for godt vedlikehold av disse sykkelveiene, vi må fjerne småstein om sommeren, snø om vinteren, og sørge for god skilting og oppmerking, sier Berg.
AP170119 Samtidig må vi sørge for godt vedlikehold av disse sykkelveiene, vi må fjerne småstein om sommeren, snø om vinteren, og sørge for god skilting og oppmerking, sier Berg.
SA170117 Stortinget har forutsatt at husleien som Forsvaret betaler, skal dekke utgiftene til drift og vedlikehold av bygningene.
SA170117 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Tilstanden til mange av Forsvarets eiendommer er kritisk dårlig, advarer Riksrevisjonen - som mener det trengs vedlikehold for nærmere 4,5 milliarder kroner.
SA170117 I mange år har manglende vedlikehold vært en utfordring.
SA170117 I 2015 hadde det registrerte behovet for vedlikehold økt til 4,5 milliarder kroner.
SA170117 En av grunnene er at Stortinget har bevilget ekstramidler til vedlikehold av disse, ifølge Foss.
SA170117 Behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
SA170117 - Departementet må gi Forsvarsbygg klarere beskjed om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold , mener riksrevisoren.
SA170117 - Den tydeligste svikten er behovet for vedlikehold på stridsanleggene.
SA170117 - Behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
SA170117 | - Kritisk behov for vedlikehold av forsvarsbygg ¶
SA170117 januar når ferjer skal ut i planlagt vedlikehold .
DN170117 Tilstanden til Forsvarets eiendommer har blitt betraktelig dårligere, advarer Riksrevisjonen - som mener det trengs vedlikehold for nærmere 4,5 milliarder kroner.
DN170117 Stortinget har forutsatt at husleien som Forsvaret betaler, skal dekke utgiftene til drift og vedlikehold av bygningene.
DN170117 Lxs også : ¶ | - Kritisk behov for vedlikehold av forsvarsbygg ¶
DN170117 I rapporten konstaterer Riksrevisjonen at Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikehold , og at det mangler styringssignaler fra departementet om at dette skal prioriteres.
DN170117 - Departementet må gi Forsvarsbygg klarere beskjed om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold , mener riksrevisoren.
DN170117 - Behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
BT170117 Vedlikehold eller veiarbeid kan gjøre at noen bokser er lite i bruk enkelte år.
BT170117 - Vedlikehold og driftsstans kan forklare nedgangen mange andre steder.
BT170117 | Riksrevisjonen : Behovet for vedlikehold av Forsvarets bygninger er kritisk ¶
BT170117 PREGET : Forsvarets bygninger i Myntgata 2 i Oslo er blant mange som er preget av manglende vedlikehold .
BT170117 Norske forsvarseiendommer trenger vedlikehold for 4,5 milliarder kroner.
AP170117 Det var et ledd i kommunens intensiverte feiing og vedlikehold av fortau, sykkelveier og veier, sier byrådet.
AP170117 | Riksrevisjonen : Behovet for vedlikehold av Forsvarets bygninger er kritisk ¶
AP170117 Vedlikeholdsetterslepet øker og behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per Kristian Foss i en pressemelding.
AP170117 Totalt anslås det at det er nødvendig med vedlikehold for 4,5 milliarder kroner.
AP170117 Riksrevisjonen mener også Forsvarsbygg har « svak styring og kontroll » på gjennomføring av vedlikehold .
AP170117 Riksrevisjonen mener at denne ordningen ikke har fungert slik Stortinget har forutsatt, fordi den ikke har klart å dekke kostnadene for vedlikehold , heller ikke når det også har blitt gitt ekstrabevilgninger.
AP170117 Norske forsvarseiendommer trenger vedlikehold for 4,5 milliarder kroner.
AP170117 Ifølge Riksrevisjonen har etterslepet på vedlikehold av eiendomsmasse med behov for strakstiltak økt med 38 prosent på to år - fra 1,4 milliarder kroner i 2013 til 1,9 milliarder i 2015.
AP170117 Hun skriver også at departementet og Forsvarsbygg vil følge opp funnene av manglende styring og kontroll av vedlikehold , og Forsvarsbygg skriver i en pressemelding at de allerede er i gang med dette.
AP170117 Forsvarets bygninger i Myntgata 2 i Oslo sentrum er blant mange som er preget av manglende vedlikehold .
AP170117 - Målet er at like ting skal gjøres likt i hele landet, og at vi skal få mer vedlikehold ut av hver krone.
SA170116 Den kommer med moderne motor- og materialteknologi, noe som skal muliggjøre lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn hos forgjengeren.
AP170116 Den kommer med moderne motor- og materialteknologi, noe som skal muliggjøre lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn hos forgjengeren.
AP170116 Den kommer med moderne motor- og materialteknologi, noe som skal muliggjøre lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn hos forgjengeren.
BT170113 DRAMATISK : Brannen oppstod mens fergen var inne til vedlikehold .
BT170113 Store bane- og veiprosjekter og satsing på vedlikehold og oppussing i kommune-Norge gir nye arbeidsplasser.
SA170112 I tillegg er ferjedriften redusert grunnet vedlikehold . | #Vi vill inte ha norska förhållandene i Sverige ?
SA170111 Alle tiltak utover enkelt vedlikehold må godkjennes av vernemyndighetene.i ¶
DB170111 Det er kommunene eller private som har ansvaret for vedlikehold , og det bygges i utgangspunktet få nye.
BT170111 Opplæring av nyansatte og vedlikehold av kompetansen til personalet i legevaktordningen foregår ikke på en planlagt og systematisk måte.
AP170111 Alle tiltak utover enkelt vedlikehold må godkjennes av vernemyndighetene.
BT170110 FOTO : Fred Ivar Utsi Klemetsen ¶ - Vedlikehold og sikkerhet av Bybanen oppfyller ikke de kravene Jernbanetilsynet setter til slik drift.
DB170109 Løsningene kan være alt fra materialvalg og lukkede verdikjeder ved at avfall blir innsatsfaktorer i nye produkter til returløsninger og vedlikehold .
BT170108 Treet over bakken utsettes stadig for påvirkning som krever vedlikehold gjennom skiftende årstider og livsstadier.
DB170106 De anslår at installasjonen vil koste 200 millioner yen, noe som tilsvarer 14 millioner kroner, og forventer å bruke 1,1 millioner kroner i året på vedlikehold .
BT170106 Siden november har Ulriksbanen holdt stengt på grunn av vedlikehold .
BT170106 november for vedlikehold .
SA170105 manglende vedlikehold .
DN170105 Den store norske bilparken er gammel og trenger vedlikehold .
BT170105 Fra Bergen styres blant annet vedlikehold og modifikasjon på alle Gullfaks-plattformene for Statoil.
SA170104 Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.
SA170104 - YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt.
FV170104 Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.
FV170104 - YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt.
BT170104 Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.
BT170104 - YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt.
BT170104 - YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt.
AP170104 Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.
AP170104 - YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt.
AA170104 Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.
DB170103 Men statuen, som regnes som et av verdens sju underverk, trenger vedlikehold , og biskopen har gått i bresjen for en innsamlingsaksjonen « Kristusstatuens venner » for å restaurere kunstverket..
DB170103 I tillegg til generelt vedlikehold , trenger Kristus-statuen en ny lynavleder.
DB170103 - Og selv om Kristus-statuen er en av Brasils mest besøkte attraksjoner, får vi ikke en eneste cent av billettinntektene til vedlikehold , sier Raposo.
DB170103 Alle våre priser inkluderer kostnader for drift, vedlikehold og modernisering av nettene, sier kommunikasjonssjef Silje N.
DB170103 Ønsker man å ha ansvaret for maling og vedlikehold , hagearbeid og brøyting, eller vil man ha en mer bekymringsløs tilværelse der man kan prioritere barn og barnebarn, reiser og det som gjerne regnes som det gode liv ?
SA170102 Dette skyldes planlagt vedlikehold , ifølge rederiet.
SA170102 Dette skyldes planlagt vedlikehold , ifølge rederiet.
AP170102 45 kilometer med veier, og disse trenger nå omfattende vedlikehold og store utskiftinger av masser.
SA170101 Regjeringens tiltakspakke på 77 millioner kroner har gjort det mulig å komme tidligere i gang med vedlikehold og rehabilitering av flere skoler og Stavanger svømmehall.
DN170101 Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet ; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.
AP161225 Maskinen ble bygget i 1983, var sist reparert i 2014 og var inne til vedlikehold i september i år.
AP161225 I september i år var maskinen inne for rutinemessig vedlikehold .
SA161222 - Det heller mer og mer mot at kirken kommer til å bli kalket lysere utvendig for å beskytte mot fukt, sier Thorstvedt, som er fullstendig klar over at dette også vil øke behovet for vedlikehold .
FV161222 Hun mener det er viktig brukeren sørger for at produktene brukes på den måten de er tiltenkt, og sørger for riktig vedlikehold .
AA161222 Hun mener det er viktig brukeren sørger for at produktene brukes på den måten de er tiltenkt, og sørger for riktig vedlikehold .
AP161213 Han nevner blant annet til dels enkel standard og at det ikke lov til å bygge mer der ute, dog fritt frem for normalt vedlikehold og oppgraderinger.
AP161213 Han nevner blant annet til dels enkel standard og at det ikke lov til å bygge mer der ute, dog fritt frem for normalt vedlikehold og oppgraderinger.
VG161206 | Turøy-granskningen : Ingen tegn til manglende vedlikehold
VG161206 Politiets foreløpige konklusjon er at det ikke er noen tegn til manglende vedlikehold av maskinen.
VG161206 Politiet har ikke funnet spor av manglende vedlikehold av Super Puma-helikopteret i sin etterforskning av helikopterstyrten ved Turøy i Hordaland.
AP161203 I tillegg får jernbanen 400 millioner ekstra til drift og vedlikehold .
AP161127 - Samtidig mister vi kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen og fordi det er vanskeligere å samarbeide om felles reservedeler, felles vedlikehold og felles utvikling, sier Stoltenberg.
AP161127 - Samtidig mister vi kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen og fordi det er vanskeligere å samarbeide om felles reservedeler, felles vedlikehold og felles utvikling, sier Stoltenberg.
SA161118 Vi ønsket oss et sted som var skreddersydd for to personer, og som ikke krevde stadig vedlikehold , sier Trine.
FV161118 Vi ønsket oss et sted som var skreddersydd for to personer, og som ikke krevde stadig vedlikehold , sier Trine.
SA161116 Huseiere og leieboere krangler om mangler i utleieboligen, vedlikehold , skader og mangler ved utflytting fra boligen ¶
AP161116 Huseiere og leieboere krangler om mangler i utleieboligen, vedlikehold , skader og mangler ved utflytting fra boligen ¶
AP161112 Vedlikehold og husleie av gamle bygg koster hundretalls millioner ¶
SA161108 NABOKONFLIKTER : Hekk, uklare grenser på eiendom og vedlikehold på privat vei er gjengangere i nabokonfliktenes verden.
FV161108 NABOKONFLIKTER : Hekk, uklare grenser på eiendom og vedlikehold på privat vei er gjengangere i nabokonfliktenes verden.
BT161108 NABOKONFLIKTER : Hekk, uklare grenser på eiendom og vedlikehold på privat vei er gjengangere i nabokonfliktenes verden.
AP161108 NABOKONFLIKTER : Hekk, uklare grenser på eiendom og vedlikehold på privat vei er gjengangere i nabokonfliktenes verden.
SA161014 Ellers skal ikke hagen trenge annet vedlikehold enn høsting.
FV161014 Ellers skal ikke hagen trenge annet vedlikehold enn høsting.
BT161014 Ellers skal ikke hagen trenge annet vedlikehold enn høsting.
AP161014 Ellers skal ikke hagen trenge annet vedlikehold enn høsting.
AP161013 Skjerpe oppfølgingen av entreprenører som har ansvar for vedlikehold av vinterveier.
AP161006 * 216 millioner kroner til vedlikehold , reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.
AP161006 JEVNLIG VEDLIKEHOLD : Da holder taket lenger.
SA161005 LAGET FOR VEDLIKEHOLD : Beslag er fjernet på et gammelt vindu, og rammen kan nå deles opp.
AP161005 LAGET FOR VEDLIKEHOLD : Beslag er fjernet på et gammelt vindu, og rammen kan nå deles opp.
AP160928 Kirkelig fellesråd er skuffet over at det nye byrådet så tydelig har valgt å nedprioritere kirken, til tross for at ¶ kommunen er lovpålagt å bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg.
AP160928 Flere kirker i Oslo sier de kan måtte stenge på grunn av manglende vedlikehold , etter at byrådet kutter bevilgningene til rehabilitering.
AP160928 Det forrige byrådet bevilget i hele sin byrådsperiode 230 millioner kroner øremerket til vedlikehold , i tillegg til en samlepott på 30 millioner kroner årlig.
AP160928 Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen sier til Aftenposten at Oslo kommune står foran en stor utfordring når det gjelder vedlikehold av kirkebyggene.
AP160928 - Fra det forrige byrådet ble det blant annet bevilget 60 millioner kroner øremerket til vedlikehold av Pauluskirken, som nå nærmer seg sluttføring.
SA160916 Det er for mye mas å drive med oppussing, planen var å skaffe oss et hus om ikke trengte jevnlig vedlikehold og oppussing.
BT160916 Det er for mye mas å drive med oppussing, planen var å skaffe oss et hus om ikke trengte jevnlig vedlikehold og oppussing.
AP160916 Det er for mye mas å drive med oppussing, planen var å skaffe oss et hus om ikke trengte jevnlig vedlikehold og oppussing.
FV160914 - Svært mange hus som er bygget mellom - 60- og - 90-tallet begynner å få behov for vedlikehold , og helst oppgradering, sier hun.
BT160914 - Svært mange hus som er bygget mellom - 60- og - 90-tallet begynner å få behov for vedlikehold , og helst oppgradering, sier hun.
AA160914 - Svært mange hus som er bygget mellom - 60- og - 90-tallet begynner å få behov for vedlikehold , og helst oppgradering, sier hun.
SA160902 Det går mye tid til restaurering av bygninger og vedlikehold av skog og mark.
SA160830 Det gir mulighet for enkel fjernstyring, reduserer bruken av kjemikalier, og sparer manuelle operasjoner og vedlikehold , sa Stensen.
AP160823 Regjeringen vil styrke Hærens operative evne og tilgjengelighet gjennom å ta inn det langvarige etterslepet på vedlikehold og mangler i beredskapsbeholdninger, og øke antall øvingsdøgn.
AP160823 De enorme summene til innkjøp, bruk og vedlikehold av F-35, fregatter og ubåter preger Forsvaret nå og vil gjøre det i titalls år fremover.
SA160810 Vurderer behov for reparasjoner og vedlikehold grundig, og måler ulike deler av boligens tilstand på en skala fra null ( ingen avvik ) til 3 ( alvorlig avvik ).
SA160810 Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold .
FV160810 Start vil også ha en ny og fremtidsrettet leieavtale, som regulerer både husleie og vedlikehold av arenaen ¶
FV160810 I tillegg ønsker Start seg en ny og fremtidsrettet leieavtale, som regulerer både husleie og vedlikehold av arenaen.
AP160810 Vurderer behov for reparasjoner og vedlikehold grundig, og måler ulike deler av boligens tilstand på en skala fra null ( ingen avvik ) til 3 ( alvorlig avvik ).
AP160810 Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold .
SA160805 - I tillegg til å sørge for et visst vedlikehold og rengjøring har man plikt til å bytte batterier i brannvarslere og skifte sikringer, sier Skogly.
BT160805 - I tillegg til å sørge for et visst vedlikehold og rengjøring har man plikt til å bytte batterier i brannvarslere og skifte sikringer, sier Skogly.
AP160805 - I tillegg til å sørge for et visst vedlikehold og rengjøring har man plikt til å bytte batterier i brannvarslere og skifte sikringer, sier Skogly.
AP160804 - I tillegg til å sørge for et visst vedlikehold og rengjøring har man plikt til å bytte batterier i brannvarslere og skifte sikringer, sier Skogly.
AP160729 Vi vil alltid trenge vedlikehold her, men ved å gjøre dette denne sommeren, behøver vi ikke å utføre arbeid i så store bolker senere.
AP160727 Entreprenørene skal også gis ansvar for drift og vedlikehold i 20 år etter at veien står ferdig, som et prinsipp.
AP160727 - Vi ser for oss at det om noen år vil være mer automatikk i drift og vedlikehold av vei, gjennom digitalisering hele veien, og mot kjøretøyene, sier Hovland.
AP160727 - Det kan bli dyrt å bygge billig dersom utgiftene til drift og vedlikehold blir store.
SA160721 Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327i ¶
BT160721 Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327 ¶
AP160721 Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327 ¶
AA160721 Eirin Ellingsen forteller at de blant annet tar seg av vedlikehold av parker.
AP160623 Med to vanlige statspensjoner blir derfor økonomien stram, spesielt når den historierike eiendommen trenger vedlikehold .
AP160617 Luftforsvarets stasjon på Sørreisa videreføres, og kapasiteter for drift og vedlikehold blir en integrert del av kontroll- og varslingssystemet.
AP160617 Ikke bare vil de enorme summene til innkjøp, bruk og vedlikehold av F-35 prege Forsvaret nå og i titalls år fremover.
AP160617 Det heter at det skal satses på Hæren, men satsingen består i praksis av å ta inn etterslep på vedlikehold og " rette opp mangler i beredskapsordningen ".
SA160616 LYST : Inne er det peis og lyse vegger, men det er et stort etterslep på vedlikehold .
SA160616 Boligen bærer preg av et stort etterslep på vedlikehold , skriver megler, men boligen er en god og billig mulighet til å komme inn på boligmarkedet.
BT160616 LYST : Inne er det peis og lyse vegger, men det er et stort etterslep på vedlikehold .
BT160616 Boligen bærer preg av et stort etterslep på vedlikehold , skriver megler, men boligen er en god og billig mulighet til å komme inn på boligmarkedet. 3. Énebolig på Grytastranda for én million Haram, Møre og Romsdal ¶
AP160616 LYST : Inne er det peis og lyse vegger, men det er et stort etterslep på vedlikehold .
AP160616 Boligen bærer preg av et stort etterslep på vedlikehold , skriver megler, men boligen er en god og billig mulighet til å komme inn på boligmarkedet.
AP160615 Noe annet er å finne penger til vedlikehold .
AP160608 Han nevner blant annet til dels enkel standard og at det ikke lov til å bygge mer der ute, dog fritt frem for normalt vedlikehold og oppgraderinger.
AP160606 Prisen er 30.000 dollar ( 250.000 kroner ), ifølge nettstedet Politico.com, en sum som blant annet skal brukes på vedlikehold av terrazzoflisen.
FV160601 Sjekk hva denne familien fant : ¶ 34-åringen legger ikke skjul på at mindre vedlikehold også var et stort pluss da han valgte å flytte til byen fra Bråvann i Vågsbygd.
FV160601 For når man i perioder er mye borte på jobb, og jeg i tillegg reiser litt de ukene jeg har fri, kommer den dårlige samvittigheten for alt som skulle vært gjort av vedlikehold av egen uteplass, sier han.
AP160530 Sjekk hva denne familien fant : ¶ 34-åringen legger ikke skjul på at mindre vedlikehold også var et stort pluss da han valgte å flytte til byen fra Bråvann i Vågsbygd.
AP160530 For når man i perioder er mye borte på jobb, og jeg i tillegg reiser litt de ukene jeg har fri, kommer den dårlige samvittigheten for alt som skulle vært gjort av vedlikehold av egen uteplass, sier han.
AP160522 Klubben hatt ansvaret for at hver eneste ledige time fylles opp, for rengjøring og lettere vedlikehold .
SA160503 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
BT160503 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
AP160503 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
FV160502 Spesielt gjelder det kanter mot den høvlede siden, og disse områdene krever ekstra godt vedlikehold .
AP160425 - Mange av himlingene har overlevd i over 100 år uten nevneverdig vedlikehold , og fremstår som like fine - om enn litt skitne !
AP160425 - Krever de mye vedlikehold ?
AP160423 Vi har startet en massiv styrking av etterretningstjenesten og tatt tak i vedlikehold .
AP160421 Strategien har seks innsatsområder : Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold , samspill i trafikken, stimulere til aktiv gåkultur, kunnskap om fotgjengeres preferanser og om dagens tilbud, Ansvar og samarbeid for gående og gangnettet som er delt mellom statlige, regionale og lokale myndigheter og private aktører.
SA160415 Teakmøbler krever ikke mye vedlikehold , så sant du ikke oljer dem, ifølge Høye.
AP160415 Teakmøbler krever ikke mye vedlikehold , så sant du ikke oljer dem, ifølge Høye.
AP160406 Huset er fra 1980 og bærer preg av etterslep av vedlikehold , så kostnadsbildet blir noe helt annet, forteller Olsen.
AP160406 Eneboligen fra 80-tallet bærer preg av etterslep på vedlikehold , forteller eiendomsmegler Thomas Olsen i DNB.
AP160331 Mange av flipperspillmaskinene er fra 70-, 80-, og 90-tallet og krever mye vedlikehold .
AP160331 Selv om den enkelte kommune fortsatt er ansvarlig for å finansiere vedlikehold og istandsetting, må staten være den siste garantist for vår kirkekulturarv.
AP160331 Det er kommunene som er ansvarlig for å bevilge penger til vedlikehold av kirkene.
AP160322 Nesten doblet satsingen på vedlikehold og fornying, og nesten firedoblet bevilgningen til planlegging av nye byggeprosjekter på vei og bane.
AP160316 Her har han sin arbeidsplass som testkonsulent i et av IT-teamene som er ansvarlig for vedlikehold og utvikling av Nordeas norske privat-nettbank og mobilbank.
AP160316 Her har han sin arbeidsplass som testkonsulent i et av IT-teamene som er ansvarlig for vedlikehold og utvikling av Nordeas norske privat-nettbank og mobilbank.
AP160315 Økte bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet har ført til at punktlighetsmålene stort sett har blitt oppnådd i årene 2012 - 2015, og Jernbaneverket nådde oppetidsmålet for første gang i 2015, sier han.
AP160315 « På grunn av usikkerhet i beregningene av vedlikeholdsetterslep og manglende produksjonsdata, både for internt og eksternt utført vedlikehold, er det uklart om realøkningen i vedlikeholdskostnadene har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold , » skriver Riksrevisjonen.
AP160315 « På grunn av usikkerhet i beregningene av vedlikeholdsetterslep og manglende produksjonsdata, både for internt og eksternt utført vedlikehold , er det uklart om realøkningen i vedlikeholdskostnadene har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold, » skriver Riksrevisjonen.
AP160315 Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014.
AP160315 Statsråden framhever likevel at Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er grunn til å vurdere nærmere hvordan planlagte arbeider ( vedlikehold og investeringer ) blir behandlet, herunder om, og eventuelt når, det bør stilles krav til hvor lang tid i forkant arbeidene blir meldt inn.
AP160315 Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at resultatene ikke er bedret totalt i perioden, gitt økningen i bevilgningene til vedlikehold .
AP160315 Likevel utgjør forbruket til vedlikehold av signalanlegg kun 20 prosent av det totale vedlikeholdsforbruket i 2014.
AP160315 JBVs forbruk til vedlikehold har hatt en realvekst på nærmere 110 prosent.
AP160315 JBV mangler en langsiktig plan for vedlikehold .
AP160315 JBV har i perioden 2006-2014 fått store summer til vedlikehold .
AP160315 I flere år har jernbanen skrytt av at mer penger til vedlikehold har gitt bedre punktlighet.
AP160315 I en knallhard rapport som legges frem tirsdag ettermiddag kritiserer Riksrevisjonen Jernbaneverkets arbeid med vedlikehold på jernbanen, punkt for punkt.
AP160315 Det er først nå og fremover vi vil se effekten av bevilgningene til vedlikehold .
AP160315 Det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold på jernbanen har gitt bedre punktlighet og bedre « oppetid ».
AP160315 - Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014, sier Riksrevisjonen.
AP160315 - Rikrevisjonen sier det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold har gitt bedre regularitet ?
AP160308 Etterforskerne har utpekt åtte konkrete områder hvor de håper å finne svar, blant annet avviket fra den innprogrammerte flyruten, mannskapets ferdigheter, flydyktighet, vedlikehold av flyet, samt lasten som var om bord.
AP160308 Etterforskerne har utpekt åtte konkrete områder hvor de håper å finne svar, blant annet avviket fra den innprogrammerte flyruten, mannskapets ferdigheter, flydyktighet, vedlikehold av flyet, samt lasten som var om bord.
AP160308 Venter på politikerne : I ett år har kollektivselskapene ventet på svar om hvem som skal bygge Fornebubanen Selv om det bevilges mer midler, er store summer bundet opp i drift og vedlikehold av vei og prosjekter som starter i år.
AA160303 Totalt skal kostnaden ved ombygging og vedlikehold av skipene beløpe seg til 800 millioner kroner.
AA160303 Totalt skal kostnaden ved ombygging og vedlikehold av skipene beløpe seg til 800 millioner kroner.
DA160229 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil prioritere vedlikehold , effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.
AP160229 Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den, sier statsråden.
AP160229 Solvik-Olsen : Nå starter prosessen ¶ samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil prioritere vedlikehold , effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.
AP160229 Regjeringen fortjener skryt for økt satsing på vedlikehold .
AP160229 Men det fremgår også at store prosjekter som alt i prinsippet er vedtatt, som jernbaneutbyggingen på Østlandet ( InterCity ) og Ringeriksbanen, sammen med økt satsing på vedlikehold og driftssikkerhet, vil legge beslag på det aller meste av samferdselsbudsjettet frem til 2023 - med mindre det økes kraftig.
SA160222 Et feriested med kort kjørevei, og som krevde minimalt med vedlikehold .
FV160222 Et feriested med kort kjørevei, og som krevde minimalt med vedlikehold .
BT160222 Et feriested med kort kjørevei, og som krevde minimalt med vedlikehold .
AP160222 Vi skal bygge åtte nye sykkelruter innen 2018, og bruker mer penger på vedlikehold .
AP160222 Et feriested med kort kjørevei, og som krevde minimalt med vedlikehold .
AA160222 Et feriested med kort kjørevei, og som krevde minimalt med vedlikehold .
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
DA160214 Det er en utfordring med vedlikehold .
DA160214 Det er en utfordring med vedlikehold .
AP160202 Sentralt i det fagmilitære rådet står kjøp av 52 F-35 kampfly til minst 261,3 milliarder 2016-kroner, inkludert drift, vedlikehold og våpensystemer frem til 2054.
AP160127 Det siste estimatet for de såkalte levetidskostnadene som inkluderer vedlikehold , våpen, oppgraderinger og drift frem til 2054, lyder på 261,3 milliarder 2016-kroner.
AP160127 Dersom dere driver " vedlikehold " klokken 2100 om kvelden har dere ikke forstått hvilken bransje dere tilhører.
AP160127 » « Feilmeldingen jeg får er at HBO er nede på grunn av vedlikehold .
AP160125 2,5 milliarder kroner er satt av til vedlikehold , bygg- og anleggsvirksomhet, en snau milliard går til næring og innovasjon og drøyt 500 millioner kroner er satt av til tiltaksplasser for ledige.
AP160122 Først ble folk i Heimevernet fortalt at de skulle levere inn pistolene til l « vedlikehold ».
AP160121 Det innebærer at Hæren « leier » våpen, annet utstyr og vedlikehold , av Forsvarets logistikkorganisasjon.
AP160119 Togene skal også inn til vedlikehold etter et visst antall km.
AP160118 For oss er det særlig interessant å se på mulighetene for å drive vedlikehold offshore, det er der vi har mest kompetanse, sier han.
AP160118 Hvis det er tilfelle vil det være lite protein igjen til kroppens oppbygging og vedlikehold av muskler, sier hun.
AP160117 Kostnadene for flyene, inkludert vedlikehold og bruk til år 2054, er beregnet til svimlende 254,4 milliarder 2015-kroner. 67,9 milliarder av dette er de såkalte anskaffelseskostnadene.
AP160113 Noe vedlikehold kan utsettes, men en gang må det gjennomføres.
AP160113 De siste årene har leveringene til vedlikehold og drift av feltene stått for en stadig større andel av leveransen fra fastlandet.
AP160112 Sykehuset måtte i fjor få et nødlån på 1,26 milliarder kroner for å gjennomføre kritisk vedlikehold etter at tilsyn viste at situasjonen var uholdbar, med flere hundre avvik og pålegg fra ulike myndigheter.
AP160112 Renovering og vedlikehold av verneverdige bygninger er ofte svært kostbart, på grunn av detaljerte krav til hvilke inngrep som kan gjøres i bygningsmassen.
AP160112 Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold .
AP160112 Budsjett - og styredokumentene til Oslo universitetssykehus viser tydelig at det mangler penger til selv helt kritisk vedlikehold .
AP160112 - Vi vil alltid prioritere pasientbehandling, og pengene som er igjen etter dette, kan vi bruke på vedlikehold , sier Geir Teigstad.
AP160112 Sykehuset måtte i fjor få et nødlån på 1,26 milliarder kroner for å gjennomføre kritisk vedlikehold etter at tilsyn viste at situasjonen var uholdbar, med flere hundre avvik og pålegg fra ulike myndigheter.
AP160112 Renovering og vedlikehold av verneverdige bygninger er ofte svært kostbart, på grunn av detaljerte krav til hvilke inngrep som kan gjøres i bygningsmassen.
AP160112 Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold .
AP160112 Budsjett - og styredokumentene til Oslo universitetssykehus viser tydelig at det mangler penger til selv helt kritisk vedlikehold .
AP160112 - Vi vil alltid prioritere pasientbehandling, og pengene som er igjen etter dette, kan vi bruke på vedlikehold , sier Geir Teigstad.
SA160111 Stamcellene er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen vår.
AP160111 Stamcellene er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen vår.
AP160107 Vedlikehold av sykkelstier ¶
DA160104 Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104 Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104> Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104> target="avis" href= Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104> target="avis" href= target="avis" href= Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.