SA170614 I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.
SA170614 Hvert år tester Sivilforsvaret varslingsanleggene i januar og juni.
SA170614 Blidensol ville selge sykehjemmet i hemmelighet ¶ Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
SA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
AP170614 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
AA170614 Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni.
AA170614 Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene .
AA170614 Kan bli brukt i fred og krig ¶ Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
AA170614 Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at Nødnett skal brukes også for å utløse varslingsanleggene .
AA170614 I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bereskap ( DSB ) i en pressemelding.
AA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
AA170613 Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
AP170111 FOTO : DSB ¶ Varslingsanleggene testes to ganger i året, og de siste årene er det signalet « viktig melding - lytt til radio » som er blitt sendt rundt.
AP170111 De rundt 1.250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen.
DB170110 ¶ TO GANGER I ÅRET : Sivilforsvaret tester varslingsanleggene to ganger i året.
DB170110 De rundt 1250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen.
DB170110 Varslingsanleggene testes to ganger i året, og de siste årene er det signalet « viktig melding - lytt til radio » som er blitt sendt rundt.