DA171030 Laache ber om at varsling og evakuering blir prioritert framfor å forsøke å slokke en brann.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/45bgV/Jobbfast-er-Norges-eneste-helsetilbud-for-varslere-Na-kan-poliklinikken-bli-lagt-ned Siden 2012 har Jobbfast hjulpet cirka 200 voksne som har fått nedsatt helse på grunn av varsling og mobbing på arbeidsplassen.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Vi må ikke glemme hva varsling er : En mekanisme som kan utfordre makt - og avdekke maktmisbruk.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Om Helse Bergen legger ned JobbFast, vil det være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tilbudet til ofre for mobbing og varsling .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Klinikken tilbyr utgreiing og behandling for mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing og seksuell trakassering samt varsling i arbeidslivet.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Et slikt vedtak vil være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tjenestetilbudet som ofre for mobbing eller varsling tross alt har fått på bena.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Varsling er ikke et rent rettslig fagfelt.
DN171013 Finanstilsynet mener det har vært åpenbart for meglerhuset at de ikke hadde lykkes og i tilsynets varsling blir verdsettingen omtalt som « en grov overvurdering av foretakets verdi ».
AA171009 Fra Kriminalvakta ved Sentrum politistasjon i Trondheim får Adresseavisen opplyst at de natt til mandag bisto med varsling av mannens pårørende i Trondheim.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/JVWnX/Mann-dode-etter-a-ha-blitt-funnet-livlos-i-vannet-ved-Risor - Politiet jobber med å få personalia på avdøde og videre varsling av pårørende, skriver politiet.
AA171008 - Politiet jobber med å få personalia på avdøde og videre varsling av pårørende, skriver politiet. ( ©NTB ) ¶
AA171005 Vanlig med varsling
AA171005 Ifølge politibetjent Viggo Hansen er varsling av trafikkontroller et kjent fenomen i regionen.
VG171003 Vi har gode rutiner for varsling om dyrevelferd når det kommer til det store antallet husdyrbønder vi har i landet, men ikke for slakterier, sier han.
DB170929 Om kritikken fra advokat Birthe Eriksen, som blant annet har tatt doktorgrad på varsling , og sitter blant annet i et regjeringsoppnevnt varslingsutvalg, sier Lippestad : ¶
DB170929 IKKE IMPONERT : Birthe Eriksen har doktorgrad på varsling , og mener Oslo kommune har begått feil på feil.
DB170926 ¶ KRITIKK : Oslo-politiet får krass kritikk fra PwC som har gransket en varsling om et mulig justismord.
VG170921 - Vi har rutiner for varsling av ulike typer trakassering.
DB170920 Rutiner for varsling internt i politiet bør gjennomgås, og kanskje må også enkelte politiledere nå etterforskes av Spesialenheten for sin tjenesteutførelse.
DN170919 Torsdag lanserte også Kommunesektorens etikkutvalg en oppdatert guide for ytringsfrihet og varsling til kommuner og fylkeskommuner.
VG170913 Edvartsen skal angivelig ha gitt uttrykk for at han anså dette for å være « varsling », og at fotballpresidenten burde involvere seg.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/wWXB1/Norske-klimaforskere-mener-monsterorkanene-har-en-sammenheng-med-klimaendringene Gode forberedelser og god varsling
DA170906 - Men ser dere en annen type vold enn før, slik politiets videoer og varsling vitner om ?
VG170903 Zapad 2013 ble heller ikke meldt inn fra russisk side som noe annet enn en øvelse godt under grensen for formell varsling .
DA170902 Hun sier at det nå jobbes med identifikasjon og varsling i forbindelse med dødsfallet.
AA170901varsling når din aksjesparekonto er klar til å opprettes ved å legge inn postnummeret ditt her !
DN170830 NVE mener at dersom sikkerheten til mennesker ivaretas gjennom overvåking, varsling og evakuering, slik at arealene kan tas i bruk på en forsvarlig måte, kan dagens regelverk tilpasses hver kommune bedre.
AA170823 Bymuseet har gjort store investeringer også i systemer for rask og sikker varsling , samt overvåking.
VG170820 « Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo, og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare.
SA170820 « Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare.
DB170820 - Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av brua er klare.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Megatabben-som-stanset-sykkelritt---Vi-som-arrangor-har-fulgt-prosedyrene-240649b.html « Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Megatabben-som-stanset-sykkelritt---Vi-som-arrangor-har-fulgt-prosedyrene-240649b.html « Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare.
DA170818 Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.
AA170818 Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.
VG170814 Hans kollega Stig-Arild Fagerli i StormGeo mener at regnværet åpner for svært kraftige lokale byger som ikke så lett lar seg stedfeste for varsling : ¶
DN170811 Lxs også : ¶ Varsling og taushetsplikt ¶
VG170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, uttaler politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt i en pressemelding.
DB170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, sier han.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/bVpMq/Drept-kvinne-pa-Romerike-er-identifisert---flere-vitner-avhort Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/bVpMq/Drept-kvinne-pa-Romerike-er-identifisert Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet.
AA170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, uttaler politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt i en pressemelding.
VG170809 Nå utvider vi nemlig utvalget med en egen varsling for valgkampnyheter.
AA170807 - Tidlig varsling muliggjorde effektiv slukking før brannen spredte seg, skriver brannvesenet på Twitter.
VG170803 Må gjennomgå varsling
DN170726 Illustrasjonsfoto : Javad Parsa ¶ | Varsling og taushetsplikt ¶
AA170726 FFI har vurdert de tre delene av det som tilsammen utgjør Sivilforsvarets tiltak i en krigs- elller krisesituasjon : Varsling , evakuering og beskyttelse.
AA170726 Varsling gjennom de tradisjonelle sirenene når i dag bare halve befolkningen og bør utvides med SMS-varsling, foreslår FFI.
AA170725 Kripos ble varslet av svensk politi lørdag og bistod med varsling av politiet i Sør-Trøndelag som igjen varslet pårørende.
AA170725 Varsling av pårørende er startet, sier operasjonsleder Lars Letnes hos politiet.
DA170724 Snauhogst uten forutgående varsling kan dermed få dramatiske konsekvenser, advarer Andersen.
AP170723https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GV2Wm/Kort-sagt_-mandag-24-juli Undersøkelser fra blant annet Association of Certified Fraud Examiners ( ACFE ) og egen erfaring som gransker, viser at rundt halvparten av alle saker som avdekkes i virksomheter skjer ved varsling .
AP170723https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GV2Wm/Kort-sagt_-mandag-24-juli Dagens kortinnlegg handler om varsling i arbeidslivet, bistand, sviktende forsvarsevne, kriminalpolitikk og økende byråkratisering.
AP170723https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GV2Wm/Kort-sagt_-mandag-24-juli Avdekking av misligheter kan skje på flere måter, men den klart viktigste er varsling .
DB170714 ¶ LIKESTILT FORSVAR : Varsling om seksuelle lovbrudd i Forsvaret har økt etter at Stortinget i 2014 vedtok at Norge skal ha kjønnsnøytral verneplikt.
DB170714 Det skorter på selv enkle prosedyrer for varsling og på rutiner for å kartlegge og avdekke trakassering, til tross for at det er lovpålagt.
DB170714 Varsling er en beskyttet rett som ikke er mye verdt uten at adgangen er reell.
VG170713 Varsling om fare og kommunikasjon med befolkningen under kriser er andre elementer som må fungere.
NL170713 Da legen i dagene etter hendelsen etterlyste bekreftelse på at varsling var sendt, ble han i stedet gjort til gjenstand for interne prosesser der det urettmessig ble påstått at han var skyld i svikten.
DB170711 I en pressemelding fra politiet skriver operasjonsleder Rebnord at varsling av de pårørende til den savnede beboeren pågår. - Én av beboerne har status som savnet, og er ikke gjort rede for.
DB170709 Nedkjølingseffekten rammer også viktige samfunnsfunksjoner som varsling og medias evne til å utøve en kontrollfunksjon.
AA170709 Fra Utenriksdepartementet får NTB opplyst at det er etablert faste rutiner for varsling av pårørende ved dødsfall i utlandet, og at ansvaret for dette ligger hos Kripos.
DB170708 « Medieoppslag ved varsling kan skade universitetet unødig.
DB170708 Da Dagbladet spør Fjæren om rutinene Universitetet i Stavanger har hatt, trekker hun fram måten skolen tidligere advarte studenter mot varsling og medieoppslag.
VG170707 I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift og tilsyn av tilfluktsrom, samt evakuering av sivilbefolkningen.
VG170707 I dag har vi tre gjeldende beskyttelsestiltak i Norge : ¶ * 1 Varsling av befolkningen : I dag gjøres dette gjennom tyfonvarsling, som DSB jobber med å legge over til nødnettet.
DB170707 Disse er varsling , evakuering og dekning ( tilfluktsrom ).
DA170705 « Medieoppslag ved varsling kan skade universitetet unødig.
AA170705 Jeg skulle gjerne hatt en debatt om hva som er skikk og bruk når det gjelder varsling av støy ved tomteklargjøring/bygging av hus.
AA170704 En rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal sammenheng, sier lege Bernardo Guzman ved Folkehelseinstituttet. 100 av varslene ble sendt fra helseinstitusjoner.
DB170703 Politiet starter nå varsling av mannens pårørende.
VG170630 - Starten på arbeidet krevde ikke varsling .
SA170627 Vi trenger varslerne, og vi trenger et bedre system for varsling . 2017 Stavanger.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Kildejakt er den sikreste oppskriften på å begrense varsling til mediene, og en effektiv måte å hindre innsyn i eget arbeid.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Jo_-varslingsreglene-misbrukes--Lars-E-Skotvedt---623791b.html De nevner flere eksempler der varsling brukes som avledningsmanøver, til og med som pressmiddel.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Jo_-varslingsreglene-misbrukes--Lars-E-Skotvedt---623791b.html Advokatene Kokkvold og Foyn påpeker nylig at reglene om varsling misbrukes.
DB170623 Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper, slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn.
SA170622 | Vil vente om varsling
SA170620 Likevel tar vi i Seniorsaken sjansen på å stille noen spørsmål, både i forbindelse med varsling , varslernes skjebne, kommunens faglige ledelse og trangen til å etablere et nytt « lag på løken » i god Peer Gynt stil.
DA170620 Ved varsling av oppstart av planarbeidet var det altså strengere retningslinjer som gjaldt.
SA170614 - I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
DA170614 Tidlig varsling er alltid viktig slik at beboere har mulighet til å komme seg ut selv, sier Michaelsen til Dagsavisen.
DA170614 Michaelsen er også opptatt av varsling , og sier det er spesielt viktig når det er rask spredning.
DA170614 Varsling
AP170614 Under togulykken i Lillestrøm i april 2000, da et propantog kolliderte med et godstog, ble også Sivilforsvarets signalanlegg tatt i bruk til varsling da folk måtte evakueres.
AA170614 Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.
AA170614 Daae viser også til at DSB har gitt en foreløpig vurdering av et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen, som et supplement til tyfonene.
AA170614 - I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.
AA170613 Under togulykken i Lillestrøm i april 2000, da et propantog kolliderte med et godstog, ble også Sivilforsvarets signalanlegg tatt i bruk til varsling da folk måtte evakueres. ( ©NTB ) ¶
SA170608 Dette gjøres blant annet gjennom verneombud, system for melding om avvik og egne rutiner for varsling .
SA170608 Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Varsling-gjelder-bare-kritikkverdige-forhold--Haakon-Utne-Kierulf-622718b.html Ikke alle forhold som oppleves som uhensiktsmessige, ubehagelige eller uheldige gir arbeidstager vern etter reglene om varsling i arbeidsmiljøloven.
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Varsling-gjelder-bare-kritikkverdige-forhold--Haakon-Utne-Kierulf-622718b.html Haavind-advokatene skriver at det eneste kravet for varsling er at « fremgangsmåten er forsvarlig ».
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Varsling-gjelder-bare-kritikkverdige-forhold--Haakon-Utne-Kierulf-622718b.html | Varsling gjelder bare « kritikkverdige » forhold Haakon Utne Kierulf ¶
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Varsling-gjelder-bare-kritikkverdige-forhold--Haakon-Utne-Kierulf-622718b.html mai en kronikk i Aftenposten hvor de blant annet drøftet kravet til varsling .
AP170607 Ikke alle forhold som oppleves som uhensiktsmessige, ubehagelige eller uheldige gir arbeidstager vern etter reglene om varsling i arbeidsmiljøloven.
AP170607 Haavind-advokatene skriver at det eneste kravet for varsling er at « fremgangsmåten er forsvarlig ».
AP170607 | Varsling gjelder bare « kritikkverdige » forhold Haakon Utne Kierulf ¶
AP170607 mai en kronikk i Aftenposten hvor de blant annet drøftet kravet til varsling .
FV170606 Stasjonen fikk tidlig varsling , og vi hadde godt med folk ute, så det ble håndtert greit, sier brannmesteren.
AP170601 Dette inkluderer varsling , evakuering og tilfluktsrom.
AP170601 DSB er klare på at en videreføring og modernisering av tilfluktsrom og varsling , kommer til å kreve store økonomiske investeringer.
SA170531 Nestleder Roy Erling Furre i Safe mener varsling er risikosport.
DB170531 Da kan enda en varsling være det lille som skal til for at vi aksjonerer på det.
DA170531 En av de hardeste formene for kritikk er varsling der avsenderen melder fra om forhold på en arbeidsplass som kan være lovstridige.
DA170531 Varsling er ubehagelig, det samme er besøk av Arbeidstilsynet og andre myndigheter, men dette er noe Stavanger kommunes ledere og alle andre ledere må tåle uten frykt for omdømmet.
NL170529 Å kritisere varsling eller lekkasjer istedenfor å forholde seg til saken det varsles om, er en velkjent metodikk som vi også kjenner fra eget sykehus.
NL170529 Noe av kritikken handler om at sykehuset har forsøkt å hindre en åpenbart lovpålagt varsling .
DA170529 En FAFO-rapport om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv fra 2016 viser at utviklingen i Norge går i feil retning.
DA170529 Det er snart ti år siden varsling ble lovregulert og arbeidstakere fikk rett og plikt.
DA170529 Denne saken er særs alvorlig siden varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i ytterste konsekvens kan redde liv.
BT170527 I en pressemelding sent lørdag kveld opplyste politiet at det pågår varsling av de pårørende og at det ikke vil bli gitt mer informasjon om den avdøde før tidligst i morgen, søndag.
BT170527 I en pressemelding sent lørdag kveld opplyste politiet at det pågår varsling av de pårørende og at det ikke vil bli gitt mer informasjon om den avdøde før tidligst i morgen, søndag.
SA170526 Gjentatt varsling er skjult for Stortinget og offentligheten.
DA170526 FAFO meldte på frokostmøte om varsling i offentlig sektor denne uka at det var enda mer ugreit å varsle i 2016 enn i 2010.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Gjentatt varsling er skjult for Stortinget og offentligheten.
AP170525 Gjentatt varsling er skjult for Stortinget og offentligheten.
SA170523 DEBATT : Skal man le eller gråte når man leser uttalelsene fra administrasjonen i Stavanger kommune om varsling og åpenhet ?
SA170522 Christina Åby Varhaug og " Anne ", til venstre, leste at Stavanger kommune ønsket varsling av kritikkverdige forhold.
DB170522 Ifølge FOX 5 var det funnet nye opplysninger på Richs datamaskin som kunne knytte den drepte til varsling for Wikileaks.
DB170519 Det gir en rekke online-fordeler som for eksempel varsling om køer, enklere innplotting av adresser på navigasjonen, været, nyheter, bensinstasjoner med bensinpriser og etter hvert tjenester som forteller hvor det er ledige parkeringsplasser.
VG170516 - Så lenge et varslerombud ikke er på plass, og vi ikke har et kunnskapssenter som kan øke kvaliteten på den jobben som skal gjøres både blant tillitsvalgte og ledere, blir vår totalvurdering at hensynet til varsleren og de helsemessige konsekvensene varsling kan ha for vedkommende, veier tyngst.
DN170511 Brukere av nettsiden kan også be om varsling hvis en epostadresse dukker opp på en ny liste over stjålne brukernavn og passord, og blant 1,1 millioner abonnenter dukket 130.000 opp på den ene av listene.
FV170510 - Riktig sammensetning av personell, varsling av berørte parter, innsamling av alt som finnes av informasjon og kontakt med politi, myndigheter, nødetater vitner osv.
BT170510 - Riktig sammensetning av personell, varsling av berørte parter, innsamling av alt som finnes av informasjon og kontakt med politi, myndigheter, nødetater vitner osv.
DB170508 IA-avtalen er forlenget etter god dialog med partene, vi har fornyet tjenestemannsloven, og nye regler om varsling får stor støtte av fagbevegelsen, sier Høie.
DB170506 Hun fikk heller ingen annen varsling , verken på epost eller sms, sier Bahetoukilaes niese Diane Miantsoko til ABC News.
SA170505 - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
FV170505 - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
DB170505 - Da skjønner jeg at dommerne velger offentlig varsling .
DB170505 - Da skjønner jeg at dommerne velger offentlig varsling .
AP170505https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppdommer-gar-hardt-ut-mot-Edvartsen-Foler-seg-mobbet-og-trakassert-235080b.html - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
AA170505 I ettertid har Longyearbyen fått daglig varsling om snøskredfare i området.
SA170504 Og hvorfor jobber dere etter to spor for å gjøre hennes lovpålagte varsling til « en personalsak » ?
SA170504 Det gjorde godt å se deg hyllet for din varsling foran Stortinget 19. april under arrangementet « Likegyldighetens begravelse ».
SA170504 | Full enighet om varsling
SA170504 Et samlet Stavanger bystyre tar grep om mobbing, varsling , trakassering og etikk.
SA170504 | Åpenhetspris til varslere i helsesektoren ¶ - Varsling er ekstremt viktig for å sikre et bedre arbeidsmiljø, sier Tormod Hvidsten Gjedrem, som er fylkesleder i We Shall Overcom ( WSO ).
VG170503 - Regjeringen har valgt å opprettholde varsling med sirener, blant annet med oppfordring om å søke tilflukt.
SA170502 Jeg er nå innkalt til « kartleggingsmøte » med Stavanger kommune, man vil finne ut om det har blitt prøvd gjengjeldelse etter varsling .
SA170502 Jeg er glad for at min varsling om forhold som er uverdige og uforsvarlige har nådd ut til hele Norge.
SA170502 Etter min varsling så har jeg blitt nektet å bytte vakt med en kollega og jeg har blitt prøvd « fratatt arbeidsplikten min », fordi man mente jeg ikke kunne ha det sykepleiefaglige ansvaret alene.
SA170502 Eksperter på varsling mener reaksjonen er lovstridig.
SA170502 | Slår alarm om varsling
SA170502 | Ble arbeidsufør etter varsling
SA170502 To av landets fremste eksperter på varsling mener Stavanger kommunes advarsel mot " Ina " trolig bryter forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.
DB170428 » Det vises videre til arbeidsmiljølovens paragraf 2-4, 2-5 og 3-6s, som regulerer arbeidstakers rett til å varsle, vern mot gjengjeldelse og arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling .
DB170428 « Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
DB170428 Kontrollutvalget kan ikke gå inn i det personalmessige i sakene, men kontrollutvalget kan undersøke om selskapet har etablert varslingsrutiner i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at disse følges når varsler avgis, og at ansatte ikke blir gjenstand for gjengjeldelser dersom varsling er gitt.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
BT170427 Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, legger ikke skjul på at det er krevende å håndtere en varsling .
BT170426 I en pressemelding heter det at kommunen « ser svært alvorlig på det som fremstår som mangel på varsling og oppfølging fra den private barnehagen ».
AA170426 Bergen kommune ser svært alvorlig på det som fremstår som mangel på varsling og oppfølging fra den private barnehagen, heter det i en pressemelding fra kommunen.
FV170424 Etter det Fædrelandsvennen får opplyst ble det sendt ut varsling til alle politidistrikter om tyveriet av lastebilen.
DA170424 Får mye respons ¶ Varsling og eldreomsorg vekker interesse over hele landet.
DA170424 Han peker på at arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at gjengjeldelse ved varsling i henhold til loven er forbudt.
DA170424 Det skjedde i etterkant av RAs artikkel om sykepleier Linda Krügers varsling til Fylkeslegen om ufaglærte på Vålandstunet sykehjem.
DA170424 - Levekårsjef Eli Karin Fosse har bedt HR-støtte om å gjennomføre en nøytral undersøkelse ; for å avdekke om det har forekommet gjengjeldelse etter varsling , skriver rådgiver Per-Øyvind Steen i HR-støtte i en e-post til Krüger fredag.
DB170421 Utstyr som adaptiv fartsholder, med fotgjengeroppdagelse og automatisk nødbrems, oppdagelse og varsling om fører blir trøtt eller sliten, 360 graders kamera og avansert parkeringsassistent er noen av eksemplene.
DN170420 I denne saken er det ikke snakk om varsling av kritikkverdige forhold i TV 2.
DB170418 - Vi mottok ingen varsling om den første videoen.
AA170414 En automatisk varsling , før det kommer melding om røykutvikling i en leilighet på Tempe like etterpå, som viser seg å være en tørrkokt kjele.
DB170412 Til Dagens Næringsliv skriver TV 2- sjefen at mediehuset aldri ville slått ned på varsling av kritikkverdige forhold i TV 2.
DB170412 Sandnes sier at mediehuset aldri ville slått ned på varsling av kritikkverdige forhold i TV 2.
DB170412 - Denne saken er ikke varsling av kritikkverdige forhold, men en lekkasje av konkurransesensitiv informasjon som potensielt kan skade TV 2 og svekke vår mulighet til å konkurrere i et stadig tøffere marked, skriver han.
AP170412 Organisert varsling på sosiale medier gjør at de unngår politikontroller ¶
AP170412 Appen « fartskontroller » er den mest populære innen varsling av politiaktivitet.
DA170411 Virksomhetsleder Ragnhild Torkelsen på Vålandstunet sykehjem vil ikke kommentere Linda Krügers varsling , ¶ vaktbyttet eller forholdene på sykehjemmet.
DA170411 - Generelt : Det skal være lav terskel for varsling , og reagerer en ansatt, er det opp til arbeidsgiver å vise at forholdene det vises til ikke har skjedd, sier Vik til RA.
DA170411 - Det første jeg fikk høre etter min varsling via kommunens avvikssystem var : « Du er jo fortsatt i prøvetid, Linda ».
SA170410 - Kameratene han kjørte med så ulykken, og de foretok varsling .
DN170410 Styret i Barclays ble ifølge brevet først klar over saken i år, etter at en ansatt gikk til styret med bekymringer om brudd Barclays' interne regler for varsling .
DN170410 Brevene gikk både til Barclays' styre og til en direktør i banken, og ble loggført som varsling av bankens compliancegruppe.
BT170410 - Kameratene han kjørte med så ulykken, og de foretok varsling .
BT170410 - Kameratene han kjørte med så ulykken, og de foretok varsling .
AA170410 Kameratene han kjørte med så ulykken, og de foretok varsling .
AA170410 - Kameratene han kjørte med så ulykken, og de foretok varsling .
AP170406 På fagspråket kalles dette lokasjonsbasert varsling .
FV170331 | Varsler ble straffet for varsling - men saken legges død ¶
FV170331 Den hemmeligholdte rapporten om Søgne-saken antyder sterkt at en varsler er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling .
AA170331 - Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling .
DN170330 Birkenfeld jobbet tidligere for den sveitsiske banken UBS, men endte med å si opp jobben sin da banken ikke tok hans varsling på alvor.
DN170330 Advokaten peker også på at varsling er viktig for hele samfunnet.
DN170330 - Vi må anerkjenne samfunnsnytten av varsling , vi må anerkjenne varsleren, sier Fougner til DN.
DB170330 Utvalget skal blant annet vurdere spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling , som Dagbladet er opptatt av.
DB170330 Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling , som Dagbladet er opptatt av, vil være en naturlig del av utvalgets diskusjoner.
DB170330 Jeg er glad for at Dagbladet på lederplass engasjerer seg i spørsmål om varsling i arbeidslivet ( 28.03 ).
DB170330 Arbeidsgiver har et klart ansvar for å utarbeide rutiner for varsling og å sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, og må også skape en kultur på den enkelte arbeidsplass der det er legitimt å si fra om kritikkverdige forhold.
DN170329 Lydig politi gjør varsling vanskelig ¶
DN170329 Samme dag vil hun også fremme forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven, blant annet om varsling og kveldsarbeid, før Hauglie i siste statsråd før påske, onsdag 5. april, legger fram lovforslaget om de såkalte " flyktningfordelene " i folketrygden.
DB170329 Tilrådingene går ut på at Statens vegvesen bør gjennomgå og forbedre praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
DB170329 Både Statens vegvesen og Forsvaret blir rådet til å forbedre skilting og varsling i kampsoner, og Forsvaret får også beskjed om at kjøreopplæringen av beltekjøretøy bør omfatte splitfriksjon når kjøretøyene ferdes på offentlig vei.
DB170329 « Havarikommisjonen mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 - Vi ser tilrådingene som Statens havarikommisjon kommer med, og de har vurdert at vi kunne ha merket bedre og at vi må gjøre flere og bedre tiltak for å forbedre skilting og varsling slik at trafikantene blir oppmerksomme på slike øvelser, sier han.
AP170329 Temaet for samtalene i Arkhangelsk mellom Brende og Lavrov var grensespørsmål, redningsarbeid i Barentshavet, fisk, atomsikkerhet og den nye avtalen om varsling av atomulykker.
AA170329 Videre mener kommisjonen at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Videre mener kommisjonen at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
DB170328 Vi kan i enkelte tilfeller ha så lite tid på oss som 20 minutter fra varsling til landing, sier Caruso ¶
DB170327 Mens ytringsfrihet innebærer at man kan ytre seg om alt hvis det ikke er forbudt, har varslingsreglene den funksjon at varsling er forbudt dersom vilkårene for varsling ikke er oppfylt.
DB170327 Mens ytringsfrihet innebærer at man kan ytre seg om alt hvis det ikke er forbudt, har varslingsreglene den funksjon at varsling er forbudt dersom vilkårene for varsling ikke er oppfylt.
AA170327 Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
BT170324 FARLIG : I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse, skriver innsender.
DN170323 - Basert på informasjonen vurderte Statoil dette som en kvalitetshendelse med kun materielle skader og at varsling ikke var påkrevd, skriver Statoils myndighetskontakt Ellinor Nesse i et brev til Petroleumstilsynet. ( ©NTB ) ¶ ¶
VG170321 Varslingsgruppen i Vest politidistrikt ble nedsatt i august i fjor etter politimannen Robin Schaefers varsling i den såkalte Monika-saken.
DA170321 Utenlandske arbeidstakere som jobber i et « begrenset tidsrom » i Norge kan i dag lovlig unntas viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS og forhold om varsling .
VG170320 * 1 Mediestrategi : Fair Sport vil fremheve viktigheten av varsling , og at det er positivt for ren idrett.
AA170320 110-sentralen i Sør-Trøndelag opplyser til Adresseavisen at de fikk automatisk varsling om brann klokka 05.46.
DN170319 Det er kravene for å beslutte permittering, kravene til prosess og varsling og hvem som skal omfattes Tekna mener er hovedproblemet.
AP170319 Med god varsling på forhånd hadde det ikke vært noe problem, sier han.
SA170318 Etter denne beretningen er det interessant å vise til en varsling jeg sendte til fylkesrådmannen om forhold ved Dale-eiendommen, et fire siders dokument med 12 vedlegg.
DB170317 ¶ Uansvarlig : NTL Politiet ville aldri fraråde varsling og vi er uenig med Politiets Fellesforbund.
DB170317 Vilkårene for varsling vil bli forverret dersom regjeringens forslag til ny lov om statens ansatte blir vedtatt i Stortinget.
DB170317 Politiet har hatt rutiner for varsling , men utfordringen har vært manglende kjennskap til rutinene, og evne eller vilje til å følge dem.
DB170317 NTL Politiet ville aldri fraråde varsling og vi er uenig med Politiets Fellesforbund.
DB170317 Fryktkulturen er virkelig og følt, men dette må ikke være til hinder for varsling .
DB170317 Frykten for at varsling skal gå på jobbsikkerheten løs, vil skremme folk fra å varsle.
SA170310 Varsling om faglig uforsvarlige forhold førte ikke frem.
DB170310 Foto : Odd Roar Lange / The Travel Inspector ¶ VARSLING : Mobilen din varsler deg når hotellprisene synker.
SA170309 Sjekk rømningsvei, slukkeutstyr, varsling og røykvarsler regelmessig.
DB170309 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
BT170309 Sjekk rømningsvei, slukkeutstyr, varsling og røykvarsler regelmessig.
AP170309 Sjekk rømningsvei, slukkeutstyr, varsling og røykvarsler regelmessig.
VG170308 « Når det under utrykning eller forfølgelse er nødvendig å fravike trafikkbestemmelser, skal det alltid varsles med blinkende, blått lys, med mindre strengt tjenstlige hensyn tilsier at varsling unnlates. » | Her er Rosenborgs Bendtner-plan ¶
FV170308 | Ingen rutiner for varsling på rådmannen ¶
DA170306 Det kan være varsling og klager fra foresatte, Fylkesmannen eller andre etater.
AP170305https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skal-varslere-vernes-nytter-ikke-flere-lovregler-om-pent-var--Nicolai-Skjold-og-Jan-Fougner-616404b.html Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder.
AP170305https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skal-varslere-vernes-nytter-ikke-flere-lovregler-om-pent-var--Nicolai-Skjold-og-Jan-Fougner-616404b.html Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder.
AP170305https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skal-varslere-vernes-nytter-ikke-flere-lovregler-om-pent-var--Nicolai-Skjold-og-Jan-Fougner-616404b.html En uttrykkelig anerkjennelse gitt av samfunnet kan oppfordre til varsling og samtidig virke beskyttende, skriver artikkelforfatterne.
AP170305https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skal-varslere-vernes-nytter-ikke-flere-lovregler-om-pent-var--Nicolai-Skjold-og-Jan-Fougner-616404b.html Det er alminnelig enighet om at varsling er viktig i et levende demokrati, sist illustrert ved omsorgstjenestesaken i Bærum kommune.
AP170305 Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder.
AP170305 Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder.
AP170305 En uttrykkelig anerkjennelse gitt av samfunnet kan oppfordre til varsling og samtidig virke beskyttende, skriver artikkelforfatterne.
AP170305 Det er alminnelig enighet om at varsling er viktig i et levende demokrati, sist illustrert ved omsorgstjenestesaken i Bærum kommune.
DB170302 - Dette skal dekke kostnader knyttet til beregning og varsling av betalingsterminer, forteller Marit Elisabeth Giske i DNB.
AA170228 For de som ikke har mottatt varsling , men som er rammet, kan de gå inn på servicevarsling.no og sjekke oppføringen sin, råder Mauland.
AA170228 - Varsling er sendt til 78 personer i området, den ble sendt 06.40.
DB170227 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
BT170227 Og indikerer dette eksemplet at våre justismyndigheter, sentralt og lokalt, kan ha en problematisk ledelseskultur i forhold til å håndtere varsling , og varslere, på en hensiktsmessig måte ?
BT170227 Når det gjelder håndtering av varsling og risiko, rangerer jeg fire « idealtypiske » ledere slik : ¶
BT170227 Min erfaring er at mange ledere ikke forstår hvor viktig det er å håndtere varsling og varslere på en måte som får fakta frem i dagen.
BT170227 Ledere i kategori 3 og 4 ovenfor kan derfor være i en dobbelt utsatt posisjon : Utsiktene til å oppnå gode langsiktige resultater er ikke gode, samtidig som vilkårene for varsling , og oppdaging av trusler mot bedriften, er bekymringsfulle.
BT170227 I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse.
BT170227 FARLIG : I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse, skriver innsender.
BT170227 Det er nok av eksempler på organisasjoner og enkeltmennesker som har gått under fordi nødvendig varsling ikke nådde frem.
BT170227 De kan fange opp varsling , og de stiller seg tilsynelatende positive til varslerne.
BT170227 Da blir varsling sjelden nødvendig.
AP170224 - En varsling fra en person førte til at vi iverksatte en intern gransking for å avdekke et mulig brudd på intern regelverk, sa informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til Aftenbladet 15. desember da saken ble offentlig kjent.
AP170224 Varsling
AP170222 Feil varsling
AP170221 I etterkant av snøskredet har Longyearbyen fått daglig varsling om snøskredfare i området, noe stedet ikke hadde tidligere.
AP170221 I etterkant av snøskredet har Longyearbyen fått daglig varsling om snøskredfare i området, noe stedet ikke hadde tidligere.
AA170221 IfølgeNRKinnrømmer NVE at deres varsling var feil. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Avvikene omfatter blant annet for dårlige rutiner for varsling til forbrukerne ved prisendringer i strømavtalen.
DN170220 Økokrim har funnet Tines varsling om mulige straffbare forhold så alvorlig at det nå er innledet etterforskning av leverandørforholdet mellom Tine og Tetra Pak.
VG170218 - Russland følger ikke det såkalte Wien-dokumentet om varsling av øvelser.
AP170218 | NATO ønsker ny avtale med Russland om varsling av militærøvelser.
AP170218 De hyppige storøvelsene uten varsling øker faren for uforutsette hendelser, og brukes av Russland for å legge politisk press på nabolandene, mener NATO.
DA170217 Ifølge 66-åringen skrev han eposten som en varsling om at dommeren måtte dømme etter Norges lover og ikke la seg presse av politikere. 66-åringen anførte også at eposten var nøytral, og ikke i favør av noen - og at han hadde ytringsfriheten og grunnloven klart for seg da han skrev denne.
AP170215 Kriminalvakten i Oslo-politiet forteller ved 15-tiden at man arbeider på å fastslå den dødes identitet og deretter varsling av pårørende.
AP170215 Kriminalvakten i Oslo-politiet forteller ved 15-tiden at man arbeider på å fastslå den dødes identitet og deretter varsling av pårørende.
VG170213 Vi har strenge rutiner for å beskytte den informasjonen vi forvalter og for varsling av sikkerhetsrelaterte hendelser, skriver Solberg i en e-post til VG.
DN170212 Foreningen har nylig hatt et møte med Skattedirektoratet om varsling av tvangsmulktene som erstatter de forsinkelsesgebyrene som selskaper får dersom momsoppgaver og andre pliktige oppgaver er forsinket.
DN170212 Foreningen har nylig hatt et møte med Skattedirektoratet om varsling av tvangsmulktene som erstatter de forsinkelsesgebyrene som selskaper får dersom momsoppgaver og andre pliktige oppgaver er forsinket.
AA170212 Bileierne som står der, når vi ikke med varsling , avslutter Myhr, som håper at folk får med seg parkeringsforbudet, slik at gatene kan rengjøres uten at folk får bilene sine tauet.
FV170211 Vår internrevisjon holder på med en stor undersøkelse av hele denne saken, og jeg kan bekrefte at også påstander om tidligere varsling er en del av undersøkelsen.
DB170210 ¶ BRA FOR DEMOKRATIET : Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne.
DB170210 Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig.
DB170210 Spesielt når det gjelder avdekking av økonomisk kriminalitet har varsling vist seg å være svært effektivt.
DB170210 Noe av denne frykten bunner trolig i at forskningsresultater om varsling i media har hatt fokus på de sakene hvor varslere har opplevd negative reaksjoner.
DB170210 Medarbeidere må forstå at varsling er lojalt.
DB170210 I en rapport fra 2016 som tok for seg 2410 tilfeller av underslag og korrupsjon i 114 land, viste det seg at 39 prosent av sakene ble avdekket takket være varsling . 1. januar i år ble det innført en forskriftsendring som fritar for konsesjonsplikten ved etablering av varslingsmottak åpent for andre enn ansatte.
DB170210 Dette viser at varsling blir tatt alvorlig av våre myndigheter, samt at forholdene for varslere stadig blir forbedret.
DB170210 Dette er bare det siste i en rekke tiltak som myndighetene har iverksatt for å legge forholdene til rette for varsling i Norge.
DB170210 Det er arbeidsgiverens plikt å formidle og fremme holdninger som støtter opp om varsling som en lojal handling.
DB170210 Varsling er viktig.
AA170210 - Blinkende skilt og god varsling er trinn én.
AA170208 Vi har også fått på plass en utvidet grenseboeravtale og en ny protokoll for tidlig varsling av atomulykker, sier Brende. ( ©NTB ) ¶
DB170207 - Jeg er godt fornøyd med at Oslo politidistrikt nå tar Lille-Karine Nielsens varsling alvorlig.
DB170207 Cappelen hevder han fikk varsling om spaning og hasjbeslag : - Eirik visste han var en av mine ¶
SA170202 I en varsling til stortingsrepresentantene har Arbeiderpartiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen oppfordret til varsomhet med opplysninger som sendes over eposter og SMS.
DN170202 I en varsling til stortingsrepresentantene har Arbeiderpartiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen oppfordret til varsomhet med opplysninger som sendes over eposter og SMS.
BT170202 I en varsling til stortingsrepresentantene har Arbeiderpartiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen oppfordret til varsomhet med opplysninger som sendes over eposter og SMS.
AA170202 I en varsling til stortingsrepresentantene har Arbeiderpartiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen oppfordret til varsomhet med opplysninger som sendes over eposter og SMS.
DB170201 Cappelen svarer at Jensen har sagt at han fikk varsling dersom det kom en beskjed til Politi- og tollkontoret ( PTO ) eller dersom noe blir beslaglagt på grensa til Norge eller i Norge.
FV170131 ARENDAL : Takker publikum for varsling om fyllekjører på E 18 ¶ 08.21 : Politiet sjekker melding om bil som vingler i veien på E 18 ved Brekka.
DN170131 Det New York-baserte oppstartsselskapet Trigger har fått sin mest populære funksjon hittil med en varsling hver gang Donald Trump tvitrer om et børsnotert aksjeselskap.
DB170131 - Der fikk jeg varsling fra Eirik Jensen om at vedkommende var tatt.
AP170131 I brevene har Solvik-Olsen gjentatte ganger henvist til at hverken styre eller ledelse i Nye Veier har oppfattet Dalens innspill som varsling av kritikkverdige forhold.
SA170126 Gjennom lovregler og etablert praksis gir myndighetskontroll, verneorganisasjon, fagforeninger/tillitsvalgte og varsling muligheter for et institusjonalisert « kritisk blikk ».
DN170119 | Lydig politi gjør varsling vanskelig ¶
AP170116 I likhet med andre barnehager følger Frognerkilen barnehage nøye med på varsling om luftkvaliteten.
AP170116 I likhet med andre barnehager følger Frognerkilen barnehage nøye med på varsling om luftkvaliteten.
DB170112 - Formalisert varsling har det aldri vært, men det har skjedd at mine tjenester ble etterspurt.
DB170112 Før dette systemet ble introdusert, var det ingen varsling til en sjåfør som var uoppmerksom eller sovnet ved rattet, ofte med et tragisk utfall som resultat.
BT170112 Flere undersøkelser viser også at varsling med lys, har svært god effekt.
DB170111 Ifølge undersøkelsen, tror 27 prosent at dagens varsling betyr « flyalarm », 9 prosent tror det betyr « faren over », mens 15 prosent svarer at de ikke vet.
DB170111 - Politietaten synes å ha problemer med å ta alvorlig varsling om at uskyldige mennesker risikerer tiltale og dom, sier Elden og legger til : ¶
DB170111 Dagbladet er kjent med at Jensens varsling førte til intern oppvask, blant annet skal det ha vært et opprivende møte på kontoret til en av Oslos visepolitimestere.
AP170108 Dette er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred.
AP170108 Dette er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html - Vi er også blitt veldig opptatt av varsling og dokumentasjon, i stedet for å snakke med elever og foresatte om hvorfor de var borte, og å tenke mer helhet.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
AP160702https://www.aftenposten.no/norge/Familien-skulle-til-Split-lordag-morgen-Norwegian-varslet-samme-natt-med-SMS-585981b.html Varsling på SMS ¶
AP160617 Slike kapasiteter vil betydelig styrke evnen til overvåking, varsling , etterretning og beslutningsstøtte. ​ ¶
AP160317 Men PST ville selv « godkjenne » slik varsling .
DA160127 | Tidlig varsling kan ha forhindret Urd-kaos ¶
DA160127 | Tidlig varsling kan ha forhindret Urd-kaos ¶
AP160126 PST ville " godkjenne " varsling til Telenor og Netcom ¶
AP160126 I utdrag fra brevet kommer det frem at PST i fjor mente varsling unntaksvis - av hensyn til sensitiviteten - måtte kunne utsettes « eller eventuelt helt utgå ».
AP160126 EOS-utvalget skrev i sin årsmelding for 2014 at de vil følge opp PSTs varsling til Nkom.
AP160126 - PST følger retningslinjene for varsling som er utarbeidet av Nkom, sier avdelingsdirektør Velure.
DA160119 « Manglende direkte varsling til brannvesen antas derfor å ha bidratt vesentlig til det store skadeomfanget », heter det videre i rapporten.
DA160119 Ikke varsling
DA160115 Én ting er at prosessen i seg selv, må uansett bli ny full runde, med varsling , høring og klageadgang, sier Aasland.