AP171211 Ungdomspartiene krever at morpartiene tar varslere mer på alvor.
DB171208 Hva som deretter skjedde, ville forblitt en hemmelighet om ikke noen modige russiske varslere hadde begynt å fortelle om hvordan hjemlandet skaffet seg vinnere og en svært lite naiv journalist hadde trøkk til å følge opp den virkelige historien.
VG171206 Blant tidligere kollektive vinnere er alle som kjempet mot Ebola ( 2014 ), gjennomsnittsamerikaneren ( 1969 ), fredsskapere, varslere og astronautene på Apollo 8, som gikk i bane rundt månen.
SA171206 Det som skjer med varslere , selv tillitsvalgte, er ikke vakkert.
SA171206 Denne saken har det til felles med for eksempel avsløringen av Lance Armstrong, at det ikke er dopingjegerne som fakker synderne, men varslere , angivere og mediefolk som har drevet frem sannheten med gravende journalistikk.
AP171206 Denne saken har det til felles med for eksempel avsløringen av Lance Armstrong, at det ikke er dopingjegerne som fakker synderne, men varslere , angivere og mediefolk som har drevet frem sannheten med gravende journalistikk.
AA171206 Denne saken har det til felles med for eksempel avsløringen av Lance Armstrong, at det ikke er dopingjegerne som fakker synderne, men varslere , angivere og mediefolk som har drevet frem sannheten med gravende journalistikk.
BT171129 Også berømte varslere og gravende journalister må få kritiske spørsmål.
BT171129 Assange og Pilger har også fått kritikk for å blande rollen som varslere med en god dose demagogi.
SA171125 Optisk varslere derimot, er spesielt gode til å oppdage de giftige ulmebrannene.
SA171125 Og det er selvsagt mulig å montere både ioniske og optiske varslere for å oppnå ekstra høy sikkerhet.
SA171125 Men hvis du skal velge én teknologi, er ekspertene vi har snakket med tydelige på at det beste er å gå for optiske varslere , sier Jogrim Aabakken, testansvarlig i Forbrukerrådet.
SA171125 Ioniske varslere er best til å registrere flammebranner, men mindre gode til å oppdage ulmebranner.
SA171125 Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse blant flere fagpersoner, og ut i fra dette anbefaler de optiske varslere , dersom man kun velger en type.
SA171125 Det skilles mellom optiske og ioniske varslere , som har litt ulike egenskaper.
SA171125 - Det finnes varslere som inneholder både optisk og ionisk teknologi.
AP171125 Optisk varslere derimot, er spesielt gode til å oppdage de giftige ulmebrannene.
AP171125 Og det er selvsagt mulig å montere både ioniske og optiske varslere for å oppnå ekstra høy sikkerhet.
AP171125 Men hvis du skal velge én teknologi, er ekspertene vi har snakket med tydelige på at det beste er å gå for optiske varslere , sier Jogrim Aabakken, testansvarlig i Forbrukerrådet.
AP171125 Ioniske varslere er best til å registrere flammebranner, men mindre gode til å oppdage ulmebranner.
AP171125 Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse blant flere fagpersoner, og ut i fra dette anbefaler de optiske varslere , dersom man kun velger en type.
AP171125 Det skilles mellom optiske og ioniske varslere , som har litt ulike egenskaper.
AP171125 - Det finnes varslere som inneholder både optisk og ionisk teknologi.
DA171122 Her har britiske Robert Icke og Duncan Macmillans sceneversjon av George Orwells klassiker har funnet godt jordsmonn i en verden preget av informasjonssamfunnets fallgruver, av varslere i eksil, av framveksten av ytre høyre og av en Donald Trump som med « fake news » har lansert et begrep som uten problemer kunne vært sugd fra Orwells rekke av framskutte metaforer.
VG171120 Vi vet hvordan negativ sosial kontroll utøves, vi vet mye om hvilke utslag av trakassering, ekstrem kontroll og tvang alt for mange mennesker blir utsatt for, og vi vet at det blir flere og flere varslere .
VG171120 Men det er blitt flere mange flere varslere .
VG171119 Magnitskij-sanksjoner handler om internasjonal solidaritet og tar kampen for varslere et steg videre.
VG171119 Hvordan beskytte forfulgte varslere ?
AP171110 Securedrop brukes i mange redaksjoner verden over, og gir varslere en mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold uten at arbeidsgiver, kriminelle eller statlige aktører lett kan avsløre dem.
AP171110 Den ideelle organisasjonen kjemper for å beskytte varslere, og har kjente varslere som Daniel Ellsberg ( militærstrategen i Pentagon som lekket Pentagon-papirene under Vietnamkrigen ) og Edward Snowden i styret.
AP171110 Den ideelle organisasjonen kjemper for å beskytte varslere , og har kjente varslere som Daniel Ellsberg ( militærstrategen i Pentagon som lekket Pentagon-papirene under Vietnamkrigen ) og Edward Snowden i styret.
SA171107 Blant annet må de ha et system for å ivareta varslere som forteller om doping.
FV171107 Blant annet må de ha et system for å ivareta varslere som forteller om doping.
BT171107 | Helsetilbud for varslere har avvist fire nye pasienter ¶
BT171107 MOBBING : Jobbfast, et helsetilbud spesielt rettet mot varslere og voksne som opplever mobbing på arbeidsplassen, risikerer å bli lagt ned nå som Helse Bergen skal spare over 200 millioner kroner.
BT171107 Blant annet må de ha et system for å ivareta varslere som forteller om doping.
AA171107 Blant annet må de ha et system for å ivareta varslere som forteller om doping.
DB171106 I Magasinet i helga kunne du lese om tre norske varslere .
DB171106 Alle synes det er fint med varslere , helt til de blir utsatt for en selv Leder ¶
DB171103 Indisiene er veldig klare, hvor McLaren-rapporten støttes av vitner og varslere , som måtte rømme landet.
DA171024 - I forbindelse med boka har jeg intervjuet en Fafo-forsker som har forsket på varslere .
DN171018 Europarådets korrupsjonstopp : - Vi trenger flere varslere
BT171018 Det spesialiserte helsetilbudet for varslere er truet av nedleggelse.
VG171017 Han sier det betyr at Thommessen kan ha skaffet seg innsyn i private samtalepartnere og også kontakt som Wright har hatt med varslere .
BT171016 | Jobbfast er Norges eneste helsetilbud for varslere .
BT171016 Varslingslovutvalget er klar med sin NOU i mars 2018, og det pågår et større prosjekt under arbeidsministeren som skal styrke tilsynsmyndighetenes evne til å bedre ivareta varslere .
DN170919 | Europarådets korrupsjonstopp : - Vi trenger flere varslere ¶ 60 prosent i Difis innbyggerundersøkelse tror korrupsjon finner sted i Norge.
AA170919 Likevel er det medlemmer hos oss, varslere , som opplever å måtte stå til rette overfor en arbeidsgiver som åpenbart ikke forstår at nettopp arbeidsgiver er en del av problemet.
NL170906 Med stikkord som mangelfull pasientsikkerhet, manglende meldekultur, manglende evne til å lære av egne feil, svekket bedriftsdemokrati og ytringsfrihet, dårlig arbeidsmiljø og sanksjoner mot varslere .
AA170824 Dette viser at slike varslere er meget viktige og fungerer slik de er tiltenkt.
AA170824 - Viser at varslere er viktige ¶
NL170817 Er de som står bak lekkasjene modige varslere eller er de simpelthen bare eklatante lovbrytere, som i verste fall setter rikets sikkerhet i fare ?
DB170815 Du kan lese mer om Dagbladets tipstjeneste for varslere her : http://securedrop.dagbladet.no / ¶
DN170720 To amerikanske varslere skal dele 61 millioner dollar som belønning etter avsløringen om at JPMorgan styrte klientenes penger mot investeringer som gagnet banken.
DN170720 Så langt i 2017 har SEC delt ut rundt 16 millioner dollar i belønning til varslere .
DN170720 På sine egne sider skriver SEC at de har betalt over 154 millioner dollar til varslere siden 2011.
DN170720 Programmet ble laget av den amerikanske Kongressen for å gi incentiver til varslere som har troverdig informasjon om lovbrudd.
DN170720 Bloomberg skriver at SEC onsdag sendte et brev til seks varslere om den innledende avgjørelsen.
NL170713 De våget ikke å varsle internt fordi erfaringen tilsier at ledelsen slår hardt ned på varslere .
NL170713 Varslere utsettes for represalier og skandaler blir forsøkt dysset ned.
DB170709 Mange som varsler om kritikkverdige forhold tar stor risiko, og mange av de nye overvåking metodene som dataavlesning gjør det vanskeligere for varslere å forbli anonyme.
DB170703 - Vi står i gjeld til brannmenn, varslere og lokale ledere som har bidratt til å kjempe mot flammene, skriver guvernør Doug Ducey om innsatsen som er blitt lagt ned.
VG170624 Politidirektoratet har også fått kritikk for håndteringen av interne varslere under Humlegård ledelse.
BT170624 Selv om alle kilder har lik rett på å bli beskyttet av pressen, er det ikke alle som lekker som er varslere .
DN170622 Utvalget skal se om systemene og begrepene er hensiktsmessige for å beskytte varslere .
DN170622 Gjentatte eksempler på trakassering, gjengjeldelse og motarbeiding av varslere har ført til at Politiets Fellesforbund fraråder sine medlemmer å varsle, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170622 Fire varslere skal ha vært involvert i denne saken, ifølge Bolstad.
SA170620 Så lar man sin vrede gå ut over " varslere " og ansatte som våger å heve sin røst på brukere og pasienters vegne, ofte med den konsekvens at disse ansatte blir syke og presses ut av et yrke der kanskje alle, i alle fall de som våger å varsle, brenner for å kunne gi sine pasienter eller beboere det beste de kan.
AA170616 Regjeringen styrker vernet av varslere i norsk arbeidsliv med flere endringer i arbeidsmiljøloven.
AA170616 Kilde : Helsedirektoratet ¶ | Varslere får bedre vern i norsk arbeidsliv ¶
VG170615 Nylig la jeg frem forslag om å styrke vernet av varslere , slik at ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt.
DB170613 Fra et menneskerettslig perspektiv er det sentralt å styrke vernet for varslere .
VG170610 Varslere skal blant annet bli tatt vare på.
SA170609 Politikere i Stavanger støtter rådmannens forslag som skal sikre varslere rettferdig behandling.
DB170606 Seriøse varslere blant helsepersonell som påpeker at det økonomiske/administrative regimet går ut over pasientbehandlingen, blir trakassert, mister karrieremuligheter og har opplevd å få sparken.
SA170531 Tidligere hovedvernombud Runar Kjørsvik, bak til høyre, i Shell er kritisk til vernet varslere i oljebransjen har.
SA170531 ( ©NTB ) ¶ | - Oljevarslere er fritt vilt ¶ Varslere får ingen beskyttelse fra Petroleumstilsynet hvis arbeidsgiver går til gjengjeldelse.
SA170530 Etter kritikk fra flere varslere , tar Stavanger kommunes rådmann initiativ til å etablere et uavhengig varslingssekretariat i Rogaland.
DA170529 | Fortsatt for dårlig for varslere
DA170529 Venstre arbeider for å gjøre det enklere og tryggere for varslere å stå fram med sine bekymringer, og vi ser fram til varslingsutvalgets konklusjoner.
DA170529 Færre varslere blir møtt med anerkjennelse for varslingen fra sin leder og noen varslere opplever å bli refset av sin leder eller de mister jobben sin som følge av varslingen.
DA170529 Færre varslere blir møtt med anerkjennelse for varslingen fra sin leder og noen varslere opplever å bli refset av sin leder eller de mister jobben sin som følge av varslingen.
AP170529 Det sterke vernet for varslere har sin hovedbegrunnelse i ytringsfriheten.
SA170526 I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
SA170526 DEBATT : I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
DB170522 - Varslere legger ned betydelig innsats for å gi oss materiale, og tar ofte betydelig risiko.
VG170517 - Varslere har aldri vært viktigere.
VG170516 Forbundslederen mener det nå er på tide at det opprettes et varslerombud i Norge, der varslere - eller de som vurderer å varsle - kan søke råd og veiledning.
VG170514 På under ett år har anonyme varslere kommet med 150 tips til Antidoping Norge.
SA170504 Vi i Helsepartiet har opprettet støttegruppe på Facebook for Linda og andre varslere .
SA170504 | Åpenhetspris til varslere i helsesektoren ¶
SA170504 Nå blir hun og tre andre varslere hedret med åpenhetspris.
FV170504 Han mener manglende tillit til dagens varslingssystem, er årsaken til at nye varslere kommer direkte til ham.
SA170502 Vi er sårbare og til bry for arbeidsgiverne, som dessverre ikke ser på oss som varslere men som personalsaker, meg selv inkludert.
SA170502 To av landets fremste eksperter på varsling mener Stavanger kommunes advarsel mot " Ina " trolig bryter forbudet mot gjengjeldelse mot varslere .
DB170428 I innkallelsen til kontrollutvalg-møtet i dag, heter det at det er arbeidsgivers plikt til å påse at varslere blir tatt hånd om.
DB170428 Det er hard konkurranse i asylbransjen etter at flyktningeankomstene stoppet opp og tilsvarende dårlig klima for varslere .
AA170422 Når denne type informasjon må avsløres av journalister og varslere , viser det hvor lite effektiv den parlamentariske kontrollen over etterretningstjenestene er, mener han.
DB170413 ¶ GJETERBIKKJER : - Stein er en sau som ikke forstår at gjeterbikkjene Kent, Christian, Hege og Hans ( og alle de andre varslere ) er hans beste håp mot ulvene, skriver Kent Andersen ( t.v.
DB170413 Stein er en sau som ikke forstår at gjeterbikkjene Kent, Christian, Hege og Hans ( og alle de andre varslere ) er hans beste håp mot ulvene.
DB170413 Kommentaren til Stein er basert samme retorikk som brukes av samvittighetsløse bedriftsledere mot varslere : « Akkurat nå som alt gikk så fint, ødelegger du alt med å sladre ».
DN170411 Jeg er bekymret for de mer menneskenære problemstillingene, slik som at varslere stadig utsettes for gjengjeldelse, at det fortsatt finnes ledere som trakasserer uten å forstå det selv, at det fortsatt finnes kvinner som følger seg mindreverdige, barn som blir misbrukt.
DB170411 De vil tørke inn hvis varslere og andre kilder opplever at de kan bli utlevert til offentligheten.
DA170411 Jeg behandles som andre varslere , sier Krüger.
DA170411 Han peker på at det er en uttalt linje i kommunen at varslere skal lyttes til og tas vare på.
DB170410 ¶ SECUREDROP : Den krypterte tipsportalen SecureDrop krever egen PC, laptop og nettlinje, for at varslere skal være trygge på at identiteten deres ikke kan spores.
DB170410 SecureDrop er utviklet av Freedom of the Press Foundation, som støtter opp om gravejournalistikk og digital sikkerhet for journalister og varslere verden rundt.
DB170410 Du kan lese mer om Dagbladets nye tipstjeneste for varslere her : http://securedrop.dagbladet.no / ¶
DB170410 Derfor er det viktig at varslere nå kan være sikre på at de kan tipse oss om kritikkverdige forhold uten å legge igjen avslørende spor, sier Hansen.
DB170410 Dagbladet lanserer nå en tipsplattform for varslere , som sikrer anonym overlevering av sensitive dokumenter til våre journalister.
AP170403 Varslere og datalekkasjer er en upålitelig kilde til god og regelmessig informasjon - lovverk og reguleringer må til, mener Tax Justice Network - Norge, NUPI og Chr.
DN170331 Vil premiere varslere ¶ ¶
AA170331 | Regjeringen vil ha bedre vern for varslere
AA170331 Regjeringen ønsker å endre lovgivningen for å gi varslere bedre vern.
AA170331 Regjeringen har også satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom dagens regelverk og komme med forslag til hvordan varslere kan få bedre beskyttelse.
DN170330 Vil premiere varslere
DN170330 | Vil premiere varslere
DN170330 Han peker på at man trenger en ekte åpenhetskultur for at varslere skal tørre å stå frem.
DN170330 Fougner tar til orde for at Norge trenger en egen varslerlov som gjør det lettere for varslere å stå frem.
DN170330 Det kan være at det ansvarsområdet kan utvides til å gjelde ivaretakelse av varslere , begrunner han.
DN170330 Advokat Jan Fougner mener varslere må anerkjennes og premieres av samfunnet.
DB170330 Jeg stiller meg ikke avvisende til at Dagbladet har avdekket forhold det var nødvendig å rydde opp i, men jeg stiller spørsmål ved måten Dagbladet har ispedd anonyme varslere med tilknytning til Hoffet.
SA170329 Det vises til at de ansatte i sikkerhetskontrollen er viktige varslere , men at de mangler evne til å svare på skarpe situasjoner.
DN170329 Birkenfeld mener også Norge bør betale varslere som tør stå frem.
DN170329 - En andel av beløpene som avdekkes kan gå til varslerne, en andel til myndighetene og en andel til et fond som kan finansiere andre varslere , sier han i podkasten.
AP170328 - Tøffere klima for varslere
AP170328 - Det er også min erfaring at det er blitt et tøffere klima for varslere de siste årene, sier Eriksen. | 33-åring tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 ¶
AP170328 - Det er også min erfaring at det er blitt et tøffere klima for varslere de siste årene, sier Eriksen.
AA170328 - Det er også min erfaring at det har blitt et tøffere klima for varslere de siste årene, sier Eriksen. ( ©NTB ) ¶ | - Større gårder har færre syke dyr ¶
VG170327 Det skal ha endt med at varslere kontaktet et bindeledd som igjen tok saken videre til idrettsstyret.
DB170327 Undersøkelsene viser at en av fire varslere blir straffet for å ha varslet, mens halvparten av dem som mente å ha observert kritikkverdige forhold, ikke varslet i noen form.
DB170327 Norge trenger varslere Debatt ¶
DB170327 Forslagene fra utvalget, og regjeringens vilje til mer grunnleggende lovendringer, vil avgjøre om vi i framtida har et reelt vern av varslere i Norge. | - Ordet « samleie » maskerer hvilke seksuelle aktiviteter vi faktisk snakker om ¶
AP170327 Beskyttet ikke varslere
AA170327 | Regjeringen styrker vernet av varslere
BT170324 FOTO : Privat ¶ | Varslere må tas på alvor ¶
DA170323 - Noen av mine andre informanter har fortalt at arbeiderne ikke melder fra om dårlige og farlige arbeidsforhold fordi de ikke vil være varslere og opptre usolidarisk overfor kolleger.
DB170322 - Interne varslere
VG170320 Nå er skøytehelten fra Lillehammer-OL i gang med et nytt prosjekt : Varslere i dopingsaker trenger hjelp.
VG170320 I fjor sommer ble han kontaktet av folk i sitt eget nettverk som ba ham opprette en organisasjon som skal hjelpe varslere i dopingsaker.
DB170317 Vi er tydelige overfor potensielle varslere om at det er en belastning å varsle og at vi, som tillitsvalgte, kan ta den belastningen for dem ved å ta opp saken på deres vegne.
SA170315 - De store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Johann Olav Koss.
SA170315 - De fleste av de store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Koss til avisen New York Times.
FV170315 - De store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Johann Olav Koss.
FV170315 - De fleste av de store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Koss til avisen New York Times.
AP170315 | LuxLeaks : Varslere i Luxembourg får lavere straff ¶
AP170315 Frykter at varslere ikke lenger tør stå frem ¶
AP170315 En ankedomstol i Luxembourg har redusert straffen for to varslere som lekket store mengder informasjon om multinasjonale selskapers skatteunngåelse.
AP170315 Dette kan bety slutten på at varslere tør å stå frem.
AP170315 - Denne skuffende dommer er nok et argument for å gå videre i arbeidet med å styrke beskyttelsen av varslere i Europa, uttaler han.
AP170315 | LuxLeaks : Varslere i Luxembourg får lavere straff ¶
AP170315 Frykter at varslere ikke lenger tør stå frem ¶
AP170315 En ankedomstol i Luxembourg har redusert straffen for to varslere som lekket store mengder informasjon om multinasjonale selskapers skatteunngåelse.
AP170315 Dette kan bety slutten på at varslere tør å stå frem.
AP170315 - Denne skuffende dommer er nok et argument for å gå videre i arbeidet med å styrke beskyttelsen av varslere i Europa, uttaler han.
AP170315 - De store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Johann Olav Koss.
AP170315 - De fleste av de store dopingsakene blir avslørt på grunn av varslere , sier Koss til avisen New York Times.
VG170314 Jeg beundrer genuine varslere som risikerer karrieren eller fengsel for å avsløre selskapers eller myndigheters forbrytelser.
DB170312 Alle synes det er fint med varslere , helt til de blir utsatt for en selv Leder ¶
DB170311 Eller om Hoffet svarer at varslere ikke finnes der fordi det ikke er noe å varsle om, tror du på det ?
DB170311 Det er dette som er kjernen i Dagbladets sak : Varslere som finnes, men verken kan eller tør gå i dybden.
FV170310 | Personalsak mot varslere ¶ Varslere på Sørlandet sykehus har fått personalsak mot seg etter å ha varslet om kritikkverdige, faglige forhold.
FV170310 | Personalsak mot varslere
AP170305 | Skal varslere vernes nytter ikke flere lovregler om pent vær Nicolai Skjold og Jan Fougner ¶
AP170305 Det er også alminnelig enighet om at varslere i dag ikke har et tilstrekkelig vern i arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse.
BT170227 Og indikerer dette eksemplet at våre justismyndigheter, sentralt og lokalt, kan ha en problematisk ledelseskultur i forhold til å håndtere varsling, og varslere , på en hensiktsmessig måte ?
BT170227 Min erfaring er at mange ledere ikke forstår hvor viktig det er å håndtere varsling og varslere på en måte som får fakta frem i dagen.
BT170227 FOTO : Fotograf Knudsen ¶ | Varslere må tas på alvor ¶
DN170224 Den ble født ut av protestbevegelsen Indignados og hjulpet frem av folk som kjemper for informasjonsfrihet og varslere .
AP170224 Samtidig skrev hun brev til flere departementer med en oppskrift på hvordan korrupsjon burde bekjempes og ba om et sterkt vern for varslere .
AP170223 Et brev fra anonyme varslere ble i desember sendt til selskapets nye eiere, det svenske selskapet Ambea.
AP170223 Et brev fra varslere i omsorgsfirmaet Vitale gjør at Bærum kommune vil granske avtaler som er inngått med selskapet, skriver Kapital.
AP170217 | Securedrop - Aftenpostens krypterte tjeneste for varslere
AP170217 Tjenester som Securedrop og kommunikasjonsappene Signal og Confide brukes hyppig av varslere i Det hvite hus og i etteretningen som vil melde fra om forhold de vil befolkningen skal få vite om.
AP170217 Den ideelle organisasjonen kjemper for å beskytte varslere, og har kjente varslere som Daniel Ellsberg ( militærstrategen i Pentagon som lekket Pentagon-papirene under Vietnamkrigen ) og Edward Snowden i styret.
AP170217 Den ideelle organisasjonen kjemper for å beskytte varslere , og har kjente varslere som Daniel Ellsberg ( militærstrategen i Pentagon som lekket Pentagon-papirene under Vietnamkrigen ) og Edward Snowden i styret.
AP170217 Varslere kan dele informasjon med oss uten å legge igjen avslørende dataspor.
AP170217 | Securedrop - Aftenpostens krypterte tjeneste for varslere
AP170217 Tjenester som Securedrop og kommunikasjonsappene Signal og Confide brukes hyppig av varslere i Det hvite hus og i etteretningen som vil melde fra om forhold de vil befolkningen skal få vite om.
AP170217 Varslere kan dele informasjon med oss uten å legge igjen avslørende dataspor.
DN170216 Trump har vært mest opptatt av å angripe varslere og påpeke at lekkasjer er ulovlig.
DB170216 Noen peker på at Obama også har en dårlig historie når det gjelder lekkasjer og forfølgelse av varslere , men Trump tar det et skritt lenger når han varsler at han vil rydde opp i e-tjenesten for å stoppe ufordelaktige lekkasjer om seg selv.
DB170216 Mer realistisk er det snakk om et angrep på varslere , som i dette tilfellet ikke bare risikerer jobben, men fengsel.
DB170216 Enkelte optimister tror at Kongressens gransking av lekkasjene kan være positivt for varslere .
DB170216 Det har en formidabel chilling-effekt når presidenten sier han ikke bare vil gå etter varslere , men hele systemet.
AP170214 Securedrop - Aftenpostens nye tjeneste for varslere
VG170212 Men det er en utfordring blant annet knyttet til kilder som snakker med pressen, varslere , og for eksempel mennesker som lurer på om de har en psykisk lidelse de ikke ønsker å spre.
DB170210 ¶ BRA FOR DEMOKRATIET : Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne.
DB170210 Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig.
DB170210 Så lenge varslere blir utsatt for represalier eller frykter for gjengjeldelse som følge av å si ifra, er vi ikke i mål.
DB170210 Noe av denne frykten bunner trolig i at forskningsresultater om varsling i media har hatt fokus på de sakene hvor varslere har opplevd negative reaksjoner.
DB170210 I 2014 publiserte Fafo og advokatfirmaet Arntzen de Besche en rapport som konkluderte med at det varsles oftere i Norge enn hva det rapportertes om fra andre land, samt at norske varslere gjennomgående så ut til å få bedre gjennomslag for varslingen.
DB170210 Ett av punktene utvalget utreder er hvordan varslere best kan bli ivaretatt.
DB170210 Dette viser at varsling blir tatt alvorlig av våre myndigheter, samt at forholdene for varslere stadig blir forbedret.
DB170210 Derfor er det viktig at varslere har tilstrekkelig rettslig vern gjennom lovverket, men også gjennom holdninger på arbeidsplassen.
DB170204 Vi trenger varslere .
VG170203 - Vi er redd folk vil legge bånd på seg når de kommuniserer og at det kan være negativt for kilder, varslere og for eksempel advokat-klient forhold, legger han til.
AP170131 Samtidig skrev hun brev til flere departementer med en oppskrift på hvordan korrupsjon burde bekjempes og ba om et sterkt vern for varslere .
AP170118 McCain hevder også at det er en fornærmelse mot « motet til ekte varslere som bruker de riktige kanalene for å holde vår stat ansvarlig for sine handlinger.
AP170118 Han har sluppet narkoforbrytere og varslere ut av fengsel...
AP170118 Han har sluppet narkoforbrytere og varslere ut av fengsel...
SA170116 Det til tross for at lovverket er endret for å trygge varslere .
SA170113 Men at de faktisk tar det inn over seg og faktisk gjør det til egen politikk at varslere ofte misbruker varslingsordningen, og hevder at den blir misbrukt til egen agenda, og derfor unnlater å reagere, er svært alvorlig.
SA170113 Dette sier hun etter å ha sagt at Bellona-leder Frederic Hauges påstander om at Ptil ikke gjør jobben sin, og ikke følger opp varslere godt nok, er 100 prosent sludder og at han snakker tull.
SA170113 | Varslere : Ptil gjør knefall for oljeselskapene ¶
DB170111 Hvis varslere ikke blir behandlet ordentlig er det også med på å ødelegge arbeidsmiljøet.
DB170111 Advokat John Christian Elden som representerer samboeren til Nielsen - som hun har varslet om - reagerer på politiets behandling av varslere .
DB170107 Hvis varslere ikke blir behandlet ordentlig er det også med på å ødelegge arbeidsmiljøet.
DB170107 - Vår konklusjon er klar, politiet som er satt til å vokte lov og orden i Norge, er en versting når det gjelder behandling av varslere , sier Sissel Trygstad.
DB170107 - Burde ikke nettopp politiet ha en større takhøyde for varslere ?
DB170105 I en pressemelding skrev de at USA Mannings rettssak handlet mest om å « sende varslere en melding om at USA kommer etter deg ».
VG161121 I stedet lot Fritt Ord og KORO et arrangement som var ment å handle om angrep på varslere , fungere som plattform for et angrep på en varsler, Sergej Magnitskij, som ble drept fordi han sto opp mot korrupsjon og maktmisbruk.
VG161121 Grude talte i et panel som besto av meriterte varslere og menneskerettighetsadvokater, og ble introdusert som en filmskaper forfulgt av mektige krefter.
VG161121 Angrep på varslere og det « post-faktuelle » samfunn var to av temaene.
AP161120 Visste du at mye av krypteringen som brukes av kriminelle ble utviklet for å hjelpe varslere ?
AP161114 SV vil bruke et av disse såkalte « toppdomenene » til å etablere ekstra sikre nettsider som kan brukes av for eksempel varslere .
AP161015 Og i løpet av siste tiår opplever flere varslere negative reaksjoner og sanksjoner når de melder fra.
AP161015 Det er bekymringsfullt at forbundet ikke har tillit til egne tillitsvalgte eller politilederes evne til å støtte varslere .
SA160818 Folk har behov for å bli tatt på alvor, enten det gjelder fotsoldatene i Forsvaret, varslere , voldsutsatteeller foreldre og barn i barnevernstjenesten, for å nevne noen blant mange bransjer og grupper i samfunnet.
AA160725 - Beslutningen om å nekte Julia Stepanova å delta i lekene er uforståelig og vil utvilsomt hindre varslere i å stå frem i fremtiden, sa han i en pressemelding.
AP160513 Det er sjelden varslere ikke har rett.
AP160425 - Varslere bør hylles, ikke dømmes.
AP160407 Vi kan kalle dem varslere eller journalistiske pionérer.
AP160406 Som andre varslere fortjener Haslestad ros for at han varslet.
DB160405 SIKKERHET : Kan varslere eksisteree om de ikke kan holde avsløringene sine hemmelige ?
AP160204 januar skrev omtalte Aftenposten interne forhold i bispedømmet, der en rekke kilder oppga at ledelsen - i kjølvannet av medlemsregistreringssaken - har jaktet på varslere i egne rekker og slått knallhardt ned på intern kritikk.
AP160126 Blant Oslo katolske bispedømmes ansatte er det to siktede, flere som er eller regner seg som varslere , en som har levert inn anmeldelse til politiet, mange som støtter ledelsen, noen som mener vi bare burde ta vår hatt og gå, andre som vil snakke mye om at de ble urettferdig behandlet for fire år siden, og en stor majorite
AP160117 Det skal være en gruppe varslere , som er tilknyttet tennisorganisasjonene, som har overdratt dokumentasjonen til BBC og BuzzFeedNews.
AP160113 Flere mener det er varslere som har fått unngjelde.
AP160113 Administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, avviser blankt at kirkeledelsen har forfulgt interne varslere og kritikere.
AP160113 desember, og som etter det Aftenposten får opplyst ble stemplet som illojale varslere internt, sykmeldes kort tid etter.
AP160113 Administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, avviser blankt at kirkeledelsen har forfulgt interne varslere og kritikere.
AP160113> Administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, avviser blankt at kirkeledelsen har forfulgt interne varslere og kritikere.