SA170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget , etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt.
BT170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget , etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt.
AP170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget , etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt.