DA171204 - Vi har lav avvisningsstatistikk, men det varierer mellom ulike poliklinikker.
DA171112 Typer avtreder og mulighetene for å la papiret ble med gjennom kloakkrørene varierer fra land til land og himmelstrøk til himmelstrøk, og dette skiltet på ett av toalettene på Forus er instruktivt i så måte.
DA170923 Favorittene varierer med årstidene, men nå gleder jeg meg til fårikål-sesongen.
VG170922 * Sykdomsutviklingen og symptomene i starten varierer fra person til person.
SA170922 Leilighetene er mellom 65 og 288 kvadratmeter store, og prisene varierer fra 2,5 til 14,5 millioner kroner.
DB170922 Siden mengden av snø og is varierer på toppen av fjellet, er man fortsatt ikke helt sikker på høyden, selv om man i dag opererer med 8848 høydemeter, som amerikansk GPS-teknologi fastslo i 1999.
DA170922 Stavanger har tross alt en verdensklassesyklist i Alexander Kristoff, vi har et stort sykkelmiljø, kan håndtere arrangementer i gigaklassen og har en natur i området som varierer fra flatland til høyfjell.
AP170922 Leilighetene er mellom 65 og 288 kvadratmeter store, og prisene varierer fra 2,5 til 14,5 millioner kroner.
VG170920 - Skadene varierer fra hus til hus, En uskadd boligblokk står ved siden av en sammenrast bygning.
DB170919 Prisene her varierer fra 25-50 prosent avslag og her går det mest i produkter som kjøttdeig, ost, melk og yoghurt.
AP170919 - Ser vi på situasjonen for personer to år etter introduksjonsprogrammet er fullført, så varierer det fra sysselsetting/utdanningsandel på 64 prosent i Akershus til 48 i Telemark.
SA170918 - Jeg sykler fremdeles tre-fire ganger i uken, treningsturene varierer fra tre mil til ti mil, sier Barbro Ahlstrand.
DB170918 Satsen varierer mellom 2 og maksimalt tillatte 7 promille, skriver Finansavisen.
DB170918 Valget viser også at oppslutningen til miljøpartiene varierer stort mellom by og land.
BT170918 - Jeg sykler fremdeles tre-fire ganger i uken, treningsturene varierer fra tre mil til ti mil, sier Barbro Ahlstrand.
AP170918 - Jeg sykler fremdeles tre-fire ganger i uken, treningsturene varierer fra tre mil til ti mil, sier Barbro Ahlstrand.
SA170915 Slakteperioden på lam varierer fra august i sør, til november i nord.
DN170915 Private formuer verdt en tiendedel av verdens bnp er plassert i skatteparadiser, men andelen varierer mellom 15 prosent i Fastlandseuropa og opp til 60 prosent for noen land i Gulfen og Latin-Amerika, ifølge en ny forskningsrapport fra september med tittelen « Hvem eier rikdommen i skatteparadiser. » - Hovedfunnene er at det er store summer gjemt i skatteparadiser og at det stadig blir nye skat
DN170915 SSB påpeker samtidig at importen av skip og oljeplattformer varierer mye fra måned til måned.
AP170915 Slakteperioden på lam varierer fra august i sør, til november i nord.
AA170915 Ifølge SSB er en viktig faktor at importen av skip og oljeplattformer varierer fra måned til måned.
DB170913 - Antallet overskuddsstemmer varierer stort fra fylke til fylke, og denne variasjonen bidrar også til å forklare hvorfor et flertall av stemmer ikke nødvendigvis gir seg utslag i et flertall av mandater, sier Willumsen.
DB170913 Klima, livsgrunnlag, næringsliv, ressursfordeling og kultur varierer , til dels dramatisk.
DA170913 - Festeavgiften varierer fra rundt noen hundrelapper per år og opp til cirka 12.000 kroner per mål tomt for bolig- og fritidsfestere.
DB170912 - Metoden jeg bruker handler om hvordan resultatene varierer fra fylke til fylke.
DB170911 Senterpartiets resultater varierer veldig fra fylke til fylke.
VG170910 Andelene varierer fra 25 til 5 prosent.
SA170909 Jeg visste at jeg har et veldig høyt toppnivå inne og at det varierer litt ennå.
DB170909 Det er et nasjonalt problem, men problemet varierer samtidig svært mye mellom norske kommuner, viser en SSB-studie utført av Tom Kornstad.
AP170909 Jeg visste at jeg har et veldig høyt toppnivå inne og at det varierer litt ennå.
DB170907 Psykiske symptomer varierer - på skalaer, fra bra til dårlig.
AA170907 Rundt om i landet varierer ofte inntakskravene ut ifra kommunens risikobilde.
AP170905 I tillegg varierer husleien som leietagere betaler med tilbud og etterspørsel etter leieboliger.
SA170904 Vi vet for eksempel at svangerskapsomsorgen varierer veldig fra kommune til kommune, og dekningen bør bli bedre mange steder.
SA170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
SA170904 Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet.
SA170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
SA170904 Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
FV170904 Vi vet for eksempel at svangerskapsomsorgen varierer veldig fra kommune til kommune, og dekningen bør bli bedre mange steder.
FV170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
FV170904 Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet.
FV170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
FV170904 Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
DB170904 Det varierer fra sak til sak.
DA170904 Som det alltid gjør når det ene laget løper mer, varierer mer og gjør motstanderen konstant svimle.
AP170904 Vi vet for eksempel at svangerskapsomsorgen varierer veldig fra kommune til kommune, og dekningen bør bli bedre mange steder.
AP170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
AP170904 Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet.
AP170904 Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også.
AP170904 Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
VG170903 Seniorforskeren sier anslagene for hvor mye kraft det var i bomben varierer , fra NORSARS målte 5,8 på Richters skala til US Geological Survey, på 6,3.
VG170903 Anslagene varierer
DN170903 Men i mange land med stor partiflora har man gjerne et sett av partier man regner som sine, og som man varierer mellom, sier Jenssen.
DN170901 Denne andelen varierer med typen avtale, og Tengberg vil ikke si hvor stor den er.
DB170901 Tallene varierer fra 27 til over 200.
DN170831 Estimatet som hans team har utarbeidet, varierer fra 41 milliarder dollar til 80 milliarder dollar, eller mellom 319 milliarder kroner og 623 milliarder kroner.
DA170831 Mer presist, mange enkeltstående eiere synes det blir for vanskelig å stå alene med en uforutsigbar tilskuddsordning, som varierer helt vilt fra kommune til kommune fordi kommunene har selvråderett.
AP170831 døgn, ( ÅDT ) på de to strekningene varierer fra 5.600 til 7.000 kjøretøyer.
AA170831 Estimatet som hans team har utarbeidet, varierer fra 41 milliarder dollar til 80 milliarder dollar, eller mellom 319 milliarder kroner og 623 milliarder kroner.
VG170830 Forslagene var varierer , fra å stille den ut eller auksjonere den bort, til å la den forbli skjult eller ødelegge den.
DN170830 Nyhetstjenestene skriver at anslagene varierer mellom 43 milliarder dollar og opp til 100 milliarder dollar, og flere medier melder om at analytikere har oppjustert kostnadsanslagene flere ganger de seneste dagene.
DA170830 Den såkalte treningsavgiften er avgjørende, og den varierer fra klubb til klubb i forhold til hva slags budsjetter klubbene klarer å sy sammen.
AP170830 Forslagene varierer fra å stille den ut eller auksjonere den bort, til å la den forbli skjult eller ødelegge den.
DN170829 Varierer
AP170829 - Målingene varierer .
DB170828 - Statsministermålingene varierer , noen leder Erna Solberg på og noen leder jeg på.
DA170828 I dag varierer tilbudet sterkt både mellom og innad i kommunene.
AP170828 Hvem som er lønnsvinnerne av offentlige og private helsearbeidere, varierer med ansiennitet.
SA170827 - Som regel vil boligens øverste etasje, de såkalte kalde loftene, ha et klima som varierer veldig fra årstid til årstid, og gå fra varmt og tørt om sommeren til kaldt og fuktig om vinteren, sier han.
BT170827 - Som regel vil boligens øverste etasje, de såkalte kalde loftene, ha et klima som varierer veldig fra årstid til årstid, og gå fra varmt og tørt om sommeren til kaldt og fuktig om vinteren, sier han.
AP170827 - Som regel vil boligens øverste etasje, de såkalte kalde loftene, ha et klima som varierer veldig fra årstid til årstid, og gå fra varmt og tørt om sommeren til kaldt og fuktig om vinteren, sier han.
DN170825 Tallene varierer en god del fra måned til måned.
DB170825 Låtskriverne varierer fra Charles Mingus til Ron Carter, og avsluttes med « Fresh Air », der Lightsey har skrevet melodien og Paradisi teksten.
SA170824 - Det varierer hvor mange de trenger, men det er helt klart utrolig inspirerende og utviklende.
DB170824 I dag varierer lærertettheten med over 300 prosent mellom sammenlignbare kommuner og enda mer mellom skoler.
DB170824 Det er interessant å spørre seg hvordan holdningen til Rosenborg varierer hos tilhengere av andre klubber, men det finnes ikke noe riktig svar på hva som er riktig å gjøre.
AP170824 - Det varierer hvor mange de trenger, men det er helt klart utrolig inspirerende og utviklende.
DN170823 Fraktratene i tankmarkedet varierer fra dag til dag og fra region til region.
DB170823 Over tid varierer prisen på ekte vanilje i forhold til etterspørsel, værets innvirkning på utviklingen av vaniljeorkideen og ikke minst spekulasjon.
AP170823 Derfor er det et paradoks at boligprisene varierer mye over tid.
DA170822 Naturlig nok varierer også utfordringene og behovene fra skole til skole, forklarer ordføreren.
DA170822 I en kommune som Lier varierer skolestørrelsen fra 39 til 860 elever.
AP170822 Anslag over antall drepte varierer fra 16.000 til over 20.000. 2,6 millioner er drevet på flukt siden 2009.
AP170822 Både pris og kvalitet på tilbudet til barna varierer fra kommune til kommune og mellom skoler.
SA170821 Selv om han er fornøyd med at rekken uten tap blir stadig lengre, understreker han også at spillet både varierer veldig mye både fra kamp til kamp og i løpet av kampene.
FV170821 Selv om han er fornøyd med at rekken uten tap blir stadig lengre, understreker han også at spillet både varierer veldig mye både fra kamp til kamp og i løpet av kampene.
BT170821 Men prisene varierer .
AP170821 Det å for eksempel vise til at « feilmarginen varierer mellom 0,7 og 3,7 prosent » ( egentlig prosentpoeng ) gir liten veiledning for den alminnelige velger.
AP170821 Fordi den geografiske sammensetningen på bunken av asylsøknader varierer mye fra land til land, er det vanskelig å si noe fornuftig om praksisen mellom landene basert på den samlede avslagsprosenten i et gitt år.
AP170821 Prisen for å bore letebrønner varierer meget, blant annet på grunn av de store sikkerhets- og miljøutfordringer.
DB170820 Prisen for leiebil varierer mye avhengig av type og tidspunkt.
AP170820 Lærertettheten varierer dessuten mellom skolene, også i samme by.
AP170820 Lærertettheten varierer dessuten mellom skolene, også i samme by.
SA170819 Men prisene varierer .
DA170818 Kompetansen om diskriminering i skolen varierer , tror Simonsen.
AP170818 Tonen varierer i mediedekningen verden rundt etter det siste døgnets terrorangrep i Spania.
AP170818 De fleste vil oppleve at selvtilliten varierer , og at enkelte situasjoner gjør oss mer nervøse enn andre - for eksempel det å møte en av motsatt kjønn.
DA170817 På hvilket tidspunkt politiet aktivt slutter å lete etter en person varierer fra sak til sak, men det letes passivt hele tiden fram til personen er funnet.
AP170817 Lønnsforskjellene varierer imidlertid en del mellom yrkesgruppene innad i de ulike sektorene.
VG170816 Enkeltbutikkene i hele landet rapporterer inn prisene og vi setter sammen en handlekurv, som varierer fra uke til uke, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.
DB170816 Reglene for å bære - og frakte - våpen varierer noe fra stat til stat i USA, men uansett er det ulovlig å medbringe ladde våpen i håndbagasjen.
DB170816 - Vi ser at antall lærere varierer mye rundt omkring i landet, men også i den enkelte kommune.
VG170815 Kvaliteten på sykehjem varierer , men sykehjemmene fremstår i mange tilfeller som lukkede systemer som bidrar til dehumanisering av de gamle.
VG170815 Flere underarter går under betegnelsen teppepyton, og de varierer i lengde fra 140 centimeter til fire meter.
NL170815 Naturen gir og tar, avkastningen varierer .
DB170815 Han understreker at navnetradisjonen « varierer fra familie til familie og fra sted til sted i landet ».
AA170815 Hvor mange plasser det er på hvert kurs og hvor mange instruktører det er per deltaker varierer og avhenger av jaktform.
DB170814 Ifølge Cornell varierer tiden man får til å tegne fra en halv time til en time.
DA170814 Svarene på hvordan utviklingen kan kontres, varierer .
DA170814 Svarene på hvordan utviklingen kan kontres, varierer .
AP170814 Usikkerheten i de ulike anslagene varierer .
DB170812 Overvektgebyrene varierer fra selskap til selskap, og kan føles urimelig høye uten at de er ulovlige av den grunn.
AP170812 Effektene varierer med alder.
VG170811 Tallene på antall omkomne varierer , og ambulansesjefen frykter tallene på døde og skadede kan komme til å stige.
SA170811 Størrelsen på en karpedam varierer fra cirka 500 liter ( 0,5 kubikk ) og oppover. i ¶
DB170811 Den er alltid en bestselger, og varierer fra sesong til sesong.
BT170811 Størrelsen på en karpedam varierer fra cirka 500 liter ( 0,5 kubikk ) og oppover.
AP170811 Størrelsen på en karpedam varierer fra cirka 500 liter ( 0,5 kubikk ) og oppover.
AA170811 Feilmarginen i målingen varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng. ( ©NTB ) ¶
DN170810 Feilmarginen varierer fra en til tre prosentpoeng, og er størst for de største partiene.
DA170810 Feilmarginen varierer fra 1 - 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene ( endring fra juni i parentes ) : ¶
DA170810 Og med et sett som varierer mellom å gi dansekløe og gåsehud, faller det også lett i smak hos de oppmøtte, som svarer med kronisk tung jubel til hvert nummer.
DA170810 Feilmarginen varierer fra 1 - 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene ( endring fra juni i parentes ) : ¶
DA170808 Bildene avslører meteoritter som varierer i form og utseende, mange av dem slående vakre.
DA170808 Det varierer gjennom året hvordan treningen er lagt opp.
AP170808 Synet på Russland varierer fra land til land i vest.
DB170807 - Været varierer mye over hele landet.
AP170806 Avslagsprosenten på slike søknader varierer mye : Fra 2 til 22 prosentpoeng.
VG170804 Sammensetningen av asylsøkere varierer over tid, avhengig av situasjonen i landene der de bor og asylpraksisen i Europa.
VG170804 Gilberg opplyser til VG at skadeomfanget varierer fra bolig til bolig.
AP170804 Feilmeldingene varierer fra « Uffda, noe gikk galt.
SA170803 - De er en viktig markør for trend internasjonalt, men statusen varierer forskjellige steder.
DN170803 Flere studier viser at poengene i kognitive tester varierer mye, men at kvinner fra Nord-Europa « banker » menn i minnetester, mens det var motsatte resultater i søreuropeiske land.
AP170803 Hvis karaktergrunnlaget varierer så mye mellom lærere og skoler, må det bety at mange elever får bedre karakterene enn de egentlig fortjener, mens andre får dårligere, mener debattanten.
AP170803 - De er en viktig markør for trend internasjonalt, men statusen varierer forskjellige steder.
VG170802 Hva det er varierer ofte fra person til person.
DN170802 Anslagene varierer voldsomt.
DB170802 Du kan bruke samme fremgangsmåte til å lage utrolig mange forskjellige retter - bare du varierer råvarene litt.
AP170802 Anslag for hvor mange som vil komme tilbake til Europa, varierer fra 1300 til 3000.
AP170802 Anslagene varierer voldsomt.
AA170802 Anslagene varierer voldsomt.
AA170802 Svarene varierer ut fra hvem som snakker.
VG170801 - Hvor vanlig det er varierer fra hvor man bader.
AA170801 - Det varierer veldig fra år til år.
AA170801 Synet på sykdom og lidelser varierer også innen forskjellige kulturer.
SA170731 I Heming varierer prisene kraftig mellom idretter, alder og satsingsnivå.
DB170731 - Det er verdt å passe på de mest berømte og kostbare vinene, i denne kategorien varierer prisingen veldig fra restaurant til restaurant.
DB170731 For hvis det er et demokratisk underskudd i barnehagen, så er det at driftstilskuddene barnehagene får per barn varierer med inntil 100000 kroner.
AP170731 I Heming varierer prisene kraftig mellom idretter, alder og satsingsnivå.
DB170729 Politiet må dimensjoneres ut fra utfordringene knyttet til kriminalitet og hendelser, noe som varierer utover landet vårt.
AP170729 Tilsammen 82 prosent er blitt tilbudt studieplass ved førstevalget sitt, men tallene her varierer mellom utdanningsprogrammene.
DN170728 Estimatene varierer fra 2,0 prosent til 2,9 prosent.
DB170728 Og tallene som blir presentert varierer mye.
AA170728 Han forteller videre at det varierer veldig hvor lang tid det tar, ettersom noen svermer sitter på litt mer kinkige steder enn andre.
DB170727 For sjansen for å ha inntektsbringende varierer selvsagt med alder, og faller dramatisk rundt pensjonsalderen.
DA170726 Prisene varierer fra sted til sted, forteller Jenssen.
DB170725 Potetene må være skikkelig, og ellers ønsker mange at man varierer menyen ut fra tid på året og sesong.
DB170725 Mats Borch Bugge i P3, går ikke nærmere inn på VG-lista kritikken enn at hvilke artister som får spille på VG-lista fra år til år varierer .
DA170725 Til sammen 82 prosent har blitt tilbudt studieplass ved førstevalget sitt, men tallene her varierer mellom utdanningsprogrammene.
AA170725 Til sammen 82 prosent har blitt tilbudt studieplass ved førstevalget sitt, men tallene her varierer mellom utdanningsprogrammene.
AA170725 Til sammen 82 prosent har blitt tilbudt studieplass ved førstevalget sitt, men tallene her varierer mellom utdanningsprogrammene.
VG170724 Sykdomsforløpet og de tidligste tegnene på Alzheimers varierer fra person til person.
DB170724 Panelet mener : Det er fint med noe for alle, men synd at kvaliteten varierer såpass.
DB170723 Oppskriftene varierer fra kjernesunne vegetarretter til supersyndige sjokoladedesserter.
AP170722 Det varierer .
DB170721 Antallet som går opp til Preikestolen varierer stort fra dag til dag.
AP170720 Metodene på hundekursene for ferske hundeiere varierer .
VG170719 - Slikt varierer jo fra kamp til kamp, men denne gangen var det vel Kristiansund sin taktikk å ligge bakpå.
AP170719 Partiet pleier å ha to traineer i året, men det varierer om de jobber på Stortinget eller i hovedorganisasjonen.
AP170719 Men hva de får for jobben, bortsett fra erfaring, varierer .
DB170718 Hun har en prisantydning som varierer fra 9000 til 20 000 kroner for en uke.
DN170717 Lovene varierer fra land til land, og det som er tillatt i ett land, kan gi høye bøter i et annet land.
DB170717 Reglementet og lovverket varierer nemlig fra land til land.
DB170717 Hvor tyngden til enhver tid ligger varierer fra en familie til en annen.
DB170717 Endringen i andelen av elever uten vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag varierer stort mellom fylkene etter at fraværsregelen kom.
AA170717 - Det er vanskelig å si noe om fordi det varierer fra bjørn til bjørn.
DB170715 Men det varierer jo.
AA170715 Oppdatert forskning viser at terroristenes profil varierer .
VG170714 De varierer veldig - noen har egne trenerkurs, noen sørger for å redusere kostnader rundt det å virke som trener, noen sørger for særlig tilrettelegging, andre henvender seg til tidligere utøvere, forteller Håvard Øvregård.
DB170714 Ett problem er at spesielt energibehovet varierer svært mye fra person til person.
DB170714 Vår ringerunde til butikker i sju norske byer avslører at prisene denne julihelgen varierer fra kr 99 til kr 249 per kilo.
DB170714 Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, opplyser at ferske reker selges i 117 av kjedens rundt 655 butikker, og at prisen varierer , men som regel ligger på rundt 150 kroner kiloen.
DB170714 Han legger til at kiloprisen i Meny-butikkene på denne tiden normalt ligger i prisleiet mellom 150 til 200 kroner, men at dette varierer etter tilgang på reker, utvikling i markedet og lokale forhold.
DB170714 ETT MED REKER : Tilgangen på ferske reker er god de fleste stedene i landet, men prisene varierer sterkt.
DB170714 Resultatene varierer ikke etter størrelse, men etter innsatsen som gjøres fra lokalpolitikere og administrasjon i de ulike kommunene.
DA170714 Definisjonen « lokal » overlapper og forveksles med « egenutviklet » og varierer kraftig ettersom hvor i landet du snakker om.
VG170713 - Den norske sommeren innfrir, selv om den varierer .
VG170711 - Til helgen varierer prognosene en god del.
DB170711 Selvsagt varierer det fra år til år, men jeg hadde iallfall håpet på flere slike muligheter.
DN170710 ¶ Partienes beskrevne ambisjoner på området for digitalisering av offentlig sektor varierer stort.
DB170708 Blodverdier som varierer kan komme av helt naturlige årsaker.
VG170707 Sysselsettingstallene i Oslos bydeler varierer med opptil drøye 30 prosent, viser en ny undersøkelse foretatt for Oslo kommune og presentert i Aftenposten i går.
DB170707 Den australske koalastiftelsen anslår at det bare eksisterer nærmere 100 000 koalaer i villmarken, men estimatene varierer .
AP170707 Hvor lang tid det er vanlig at det tar for noen å komme/får orgasme, er vanskelig for meg å svare på, da dette varierer fra person til person, situasjon til situasjon, dagsform til dagsform.
DB170706 Verdien på gaven varierer gjerne etter hvilken relasjon man har til brudeparet.
DA170706 Det er kommunestyrene som bestemmer nivået på disse gebyrene, som i dag varierer betydelig fra kommune til kommune.
AP170706 Prisen på den dyreste og den billigste utepilsen i Oslo varierer med nesten 100 kroner.
VG170705 Hvem som passer unntaksbestemmelsen, varierer .
DN170705 - Noen total oversikt er vanskelig å gi, det varierer fra dag til dag, sier Brandvoll.
AP170705 - Noen total oversikt er vanskelig å gi, det varierer fra dag til dag, sier Brandvoll.
VG170704 Militærtjenesten varierer fra syv til ti år.
DN170704 For andre produkter varierer satsen fra fem prosent på dagligvarer til 28 prosent for alkohol, tobakk og underholdning.
DB170704 Det gjelder ikke minst i den offentlige skolen, særlig i de store byene hvor sosialt og kulturelt tyngdepunkt varierer fra bydel til bydel.
DB170704 Søknadene som kommer inn varierer både i begrunnelser og i ferieønsker.
BT170704 Deres økonomi varierer betydelig med alder, kjønn og tidligere arbeidstilknytning.
AP170704 Anslagene varierer fra 1,3 milliarder til 2 milliarder kroner.
SA170703 Børre Eskedahl ¶ Varierer hvor økonomisk det er ¶
SA170703 - Men hvor økonomisk det er, varierer .
AP170703 Verdiskaping per ansatt i de ulike bransjene varierer kraftig.
AP170703 Verdiskaping per ansatt i de ulike bransjene varierer kraftig.
AP170703 Børre Eskedahl ¶ Varierer hvor økonomisk det er ¶
AP170703 - Men hvor økonomisk det er, varierer .
DB170702 Tallet på flyktninger varierer imidlertid voldsomt, da det er et stort antall internt fordrevne som ikke er offisielt registrert, da de oppholder seg hos familie eller venner.
DB170702 Fettprosenten i gresk yoghurt varierer fra 1-10 %.
DA170701 - Her hos Diplom-Is har vi mange dyktige iskremutviklere og hvert år lager vi nye spennende iskremer, så favoritten varierer .
VG170629 Utbetalingene fra totallønnen varierer imidlertid fra det ene året til det andre.
DB170629 - Portalenes andel varierer , men ligger som regel mellom 15 og 18 prosent.
DB170629 - Det varierer , men en betydelig andel av våre kunder finner oss gjennom portalene.
DA170629 Hvor en oppbevarer verneutstyr varierer fra enhet til enhet.
BT170629 Det varierer veldig, sier Andersen.
AP170629 « Sannsynligheten for nedbør varierer , men ettersom lavtrykksplasseringen er i sør, ser Sør-Norge ut til å være mest utsatt.
NL170628 I evaluering kan studentene se hvordan leveransen av vann varierer ut fra hvor mye vann pumpa leverer, lengde på slangeutlegg, dimensjon på slange, høydeforskjell mm.
AP170628 Tall fra Folkehelseinstituttet viser at tilfeller av ekinokokkose hos mennesker i Norge varierer mellom 0 til 5 hvert år, sier Hamnes.
AP170628 Sannsynligheten for nedbør varierer , men ettersom lavtrykksplasseringen er i sør ser Sør-Norge ut til å være mest utsatt.
DB170627 Kvalitet varierer i ulike sammenhenger, og det vil også være en andel subjektiv oppfatning, basert på erfaring og kunnskap, som bidrar inn i vurderingen.
AA170627 - Vi vet ikke om denne endringen skyldes at årets elever presterer bedre enn fjorårets, eller om det er fordi eksamensoppgavene varierer noe fra år til år, sier Huse.
BT170625 Norske politikere har i for liten grad diskutert hva vi vil med all den tiden ungene våre faktisk befinner seg på skolen, og tilbudet varierer veldig.
BT170625 Men det er likevel sånn at kvaliteten ikke alltid er god nok, og at prisene varierer så mye at mange barn som kanskje hadde hatt aller størst nytte av å delta, ikke får lov.
DA170624 Generelt så varierer tradisjonene varierer veldig fra familie til familie og land til land.
DA170624 Generelt så varierer tradisjonene varierer veldig fra familie til familie og land til land.
VG170623 Men det varierer hvor mye vi kan være til stede, sier Parnemann til VG.
DA170623 På påstanden om at Landinfos nøytralitet varierer i retten, svarer Nysted : ¶
VG170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
SA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
DB170622 ¶ TIPS OM TIPS : Hva som anses som riktig tips for diverse servicetjenester varierer fra land til land.
DB170622 Men som sagt varierer tipskulturen mye i ulike deler av verden.
AP170622 De fleste leser nå nyheter på nett, men betalingsviljen varierer .
AA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
AA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
AP170621 Kostnaden varierer fra en tier eller to til femti kroner eller mer.
AP170621 - Hvorfor varierer kostnaden på bruk ?
AP170621 Anslagene varierer med 480.000 tonn.
AP170621 - Synes du det blir feil å si at dere skal kutte 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, når anslagene varierer med flere hundre tusen tonn ?
VG170620 Medieanalytiker i NRK, Håkon Lund Sørensen, påpekte til VG tidligere i juni at nettbesøkene varierer etter handlingen i « Skam » - at bruken av hjemmesiden følger dramaturgien i serien.
VG170620 Bruken av skam.p3.no varierer noe gjennom sesongen, men vi ser en tydelig vekst nå på slutten av sesongen, med ukentlige besøkstall over millionen, sier han til VG og legger til : ¶ - « Skam » er definitivt den mest sette NRK-serien på nett.
VG170620 At den varierer fra år til år, har vi visst i hundre år, men at den har en systematisk svingning i temperatur - det er nytt.
AA170620 Prisen på ferdigplena varierer fra 30 til 60 kroner per kvadratmeter.
VG170619 Men det varierer fra kamp til kamp.
SA170619 - Vi har et veldig bra toppnivå, men det varierer altfor mye.
DB170619 Hvor mange kalorier man trenger varierer fra person til person, men søker du opp en kalorikalkulator på nett kan du få en pekepinn på hvor mye du skal ha i deg hver dag, basert på aktivitetsnivå.
DB170619 Det varierer fra olje- og gass-rike Kasakhstan, som har et under forholdene mildt diktatur, til Usbekistan, som er helt avhengig av sin bomullsindustri, som fortsetter å holde folk i fattigdom.
DB170619 De sentral-asiatiske landenes politiske struktur varierer fra det relativt åpne og demokratiske Kirgisistan til et av verdens aller verste og mest undertrykkende diktaturer i Turkmenistan.
AP170619 Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus.
AP170619 - Vi har et veldig bra toppnivå, men det varierer altfor mye.
DB170618 - Vekta varierer hele tiden, men sist gang jeg veide meg var jeg 164 kilo, sa håndballesset i et intervju med 15.min.com.
VG170617 Prisene varierer , men regn med pluss minus 1000 kroner for kastrering og pluss minus 1500 for sterilisering.
SA170617 - Jeg har 10 - 12 økter i uka nå, der jeg varierer med styrketrening, rulleski og løping.
DB170617 De ulike stoppene varierer ut i fra hvilke varer og mat som er i sesong.
BT170617 Anslagene varierer fra 70.000 til 104.000, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse.
SA170616 Den store variasjonen i kvoter og inntekter er et problem både fiskere og havforskere har stått overfor i årevis : Størrelsen på sildebestanden varierer sterkt fra en periode til en annen.
DB170616 Tallet på antallet skadde varierer fra 59 til 64.
BT170616 Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng.
VG170615 Starten varierer derfor på ulike deler av kloden.
SA170613 Øvelsene varierer
FV170613 Avhengig av hvilken type bil, så varierer det fra 40 til 90 kilo.
DB170613 Den 25 år gamle arbeideren Wildan sier at det forventes at man skal produsere mellom 58 og 92 plagg i halvtimen, mens det faktiske antallet produserte plagg varierer fra 27 til 40.
AP170613 Øvelsene varierer
SA170612 Avhengig av hvilken type bil, så varierer det fra 40 til 90 kilo. i ¶
BT170612 Avhengig av hvilken type bil, så varierer det fra 40 til 90 kilo.
AP170612 Avhengig av hvilken type bil, så varierer det fra 40 til 90 kilo.
AA170612 Plasseringa for regnskura varierer fra nord for Verdal og helt opp til Namsos.
AA170612 Plasseringa for regnskura varierer fra nord for Verdal og helt opp til Namsos.
SA170611 Det varierer for alle spillere hvor mye man lykkes med og hvor mye selvtillit man har.
FV170611 Det varierer for alle spillere hvor mye man lykkes med og hvor mye selvtillit man har.
DB170611 » Om « Unforgettable » er en bagatell, slik alle gode sommerlåter er, kan en likevel beundre hvilken effektiv forteller Swae Lee er i disse verselinjene, som han også varierer rytmisk på en suveren måte, med lange pauser, plutselige løp og brå overganger mellom der og her.
BT170611 Det varierer for alle spillere hvor mye man lykkes med og hvor mye selvtillit man har.
AP170611 Det varierer for alle spillere hvor mye man lykkes med og hvor mye selvtillit man har.
DA170610 Aktivitetene varierer i løpet av uka.
NL170609 Disse varierer i pris.
AP170609 Metaforbruken varierer , men holdes sammen av et sterkt, visuelt språk og en gjennomført fargebruk. » - Overraskende visuelt språk ¶
AA170609 Opplysningene om antall drepte varierer .
VG170608 « Arbeidsbelastningen varierer , men synes høy for enkelte medarbeidere ».
SA170608 Likevel, det varierer ennå litt i kastene, men på en god dag kan hun kaste bra, sier Tjørhom som legger til at det er positivt for henne å klare VM-kravet allerede nå : ¶
BT170608 Likevel, det varierer ennå litt i kastene, men på en god dag kan hun kaste bra, sier Tjørhom som legger til at det er positivt for henne å klare VM-kravet allerede nå : ¶
AP170608 Likevel, det varierer ennå litt i kastene, men på en god dag kan hun kaste bra, sier Tjørhom som legger til at det er positivt for henne å klare VM-kravet allerede nå : ¶
SA170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
DB170607 Sjampinjonger varierer mye i størrelse.
BT170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
BT170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
AP170607 Meningsmålingene før dagens valg varierer kraftig, men de viser alle at UKIP ligger an til å gjøre det elendig, slik de også gjorde det i lokalvalgene for en måned siden.
AP170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
AP170606 Pensjonistenes økonomi varierer betydelig med alder, kjønn og tidligere arbeidstilknytning.
AA170605 Hvordan mennesker forholder seg til døden og de døde er noe som varierer mellom kulturer - og det har forandret seg mye i vårt samfunn.
DA170603 De varierer mye fra flyselskap til flyselskap, og på ulike strekninger.
SA170602 Sted varierer .
DB170602 * Du kan bestille time inntil 30-50 dager frem i tid ( varierer fra distrikt til distrikt ) disse stedene.
DB170602 Hvor lang tid det eventuelt tar varierer veldig fra person til person.
AP170602 Sted varierer .
VG170601 PS : Åpningstidene på pinseaften varierer mellom vinmonopolene, men er som hovedregel 10-15.
VG170601 Hvilken smak cronuten har varierer fra måned til måned.
DB170601 Ølekspert Gustav Foseid synes ikke det er veldig overraskende at prisene i de forskjellige byene varierer slik de gjør, og synes i grunn det er helt greit at en øl kan koste opp mot hundrelappen.
DB170601 Prisene på øl varierer veldig, og selv om Oslo har verdens dyreste pils ifølge Deutsche Bank, kan man finne enkelte steder der det er svært billig.
DB170601 Og hva er egentlig grunnen til at ølprisene varierer så mye som de gjør ?
BT170601 På kredittkortoversikten til Finansportalen.no finner vi hele 311 forskjellige kredittkort med effektiv rente som varierer fra Skandiabankens 17 prosent til Resurs Banks 61 prosent ( ! ).
SA170531 På kredittkortoversikten til Finansportalen.no finner vi hele 311 forskjellige kredittkort med effektiv rente som varierer fra Skandiabankens 17 prosent til Resurs Banks 61 prosent ( ! ).
FV170531 På kredittkortoversikten til Finansportalen.no finner vi hele 311 forskjellige kredittkort med effektiv rente som varierer fra Skandiabankens 17 prosent til Resurs Banks 61 prosent ( ! ).
DB170531 Prisene utpresserne har satt varierer basert på hvor sensitivt det lekkede materialet er.
DB170531 Prisen varierer på grunn av opplysningenes art.
DB170531 - Belegget varierer , men ligger over 80 prosent.
DB170531 Er det virkelig greit at prisen på samme type tjenester varierer så vidt mye som i dag ?
DB170531 * Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon varierer fra det mer beskjedne og til ca 16 000 kroner.
DB170531 * For et produksjons- og lagerbygg med et areal på 7000 kvm varierer gebyret fra 75 000 kroner til 500 000 kroner.
DB170531 * For en boligblokk i 3 etasjer inneholdende 15 leiligheter varierer gebyret fra 70 000 kroner til 290 000 kroner.
DB170531 * Avslås byggesøknaden varierer kommunenes krav om gebyr.
DA170531 Forslagene varierer fra luking av bed til at naboen må slutte å tisse i kjelleren.
AA170531 En rekke meningsmålinger de siste dagene viser at gapet mellom Labour og de konservative krymper, men de konservatives ledelse varierer med mellom 5 og 14 prosentpoeng. ( ©NTB ) ¶
DB170530 Ifølge meldingen fra Bergen kommune varierer symptomene fra ukomplisert diaré med feber og magesmerter til massiv blodig diaré.
DB170530 Undersøkelsen viser også forskjeller i kulturbruk ulike steder i landet, noe som heller ikke er så rart, med tanke på at tilbudene også varierer ut fra hvor man bor.
DB170530 Hun legger til at siden det varierer stort hvor mye en blogger, artist eller YouTuber tjener på reklameinnlegg, vil boten tilpasses.
AP170530 Kompetanse og holdninger blant de ansatte og tilgangen på digitalt utstyr varierer stort.
VG170529 Det anslagsvise inntektsnivået varierer noe fra en britisk avis til en annen, men finansanalytikerne i Deloitte anslo for et år siden ifølge Daily Mail at vinneren av playoffinalen vil tjene minimum 170 millioner pund, hvilket er noe under 2 milliarder kroner etter dagens kurs.
DB170528 Ifølge Rysstad har alle de store aktørene gode produkter som gjør at man er dekket, men at det selvsagt varierer i vilkår og summer.
VG170527 Rapporten viste at norsk politi er for dårlig på sporsikring i voldtektssaker, at kvaliteten på avhør varierer , og at bruk av skjulte etterforskningsmetoder blir aldri vurdert.
NL170527 Byttedyrene varierer fra smågnagere til rein, alt etter hva som er tilgjengelig.
VG170526 Prisene varierer etter beliggenhet, størrelse og sesong.
SA170525 mai og Kristi Himmelfartsdag er som helgekvelder, varierer ifølge Stavik voldsomt fra år til år.
AP170524 - Alle vestlige land har en etterretningsbasert tilnærming for å avdekke terrorisme før det skjer, men rammene varierer fra land til land, sier Cato Hemmingby, forsker og ekspert på ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse og samfunnssikkerhet ved Politihøgskolen.
AA170523 Hvor mye vi skal snakke med barn varierer .
SA170522 Kvaliteten på byggene oppført varierer stort, ifølge Byggmesterforbundet.
NL170522 Elektrontettheten til et molekyl varierer sakt i store områder, mens i enkelte områder er det skarpe endringer, og disse områdene er viktige for kjemien.
DB170522 Deretter varierer praksisen.
AP170522 Kvaliteten på byggene oppført varierer stort, ifølge Byggmesterforbundet.
VG170521 - Det varierer imidlertid mellom krefttypene.
NL170521 Prisen på strøm til elbiler varierer voldsomt.
NL170521 Hvor mye du lader i løpet av ett minutt, varierer også med en rekke faktorer.
AP170521 Prisene varierer mellom dyreklinikkene.
AP170521 Prisene varierer mellom dyreklinikkene ¶
VG170520 Vår fysiske og psykiske utrustning danner grunnlag for hva vi tåler av belastninger, og det varierer svært mye fra person til person, forklarer Grøndahl.
DB170520 Når det gjelder håndbagasje, varierer det fra flyselskap til flyselskap både hvor stor håndbagasjen kan være, til hvor mye den kan veie.
DB170520 Lengden på den rentefrie perioden varierer , men 45 dager er ikke uvanlig.
AP170520 Anslag for inflasjonen, som det er vanskelig å få oversikt over, varierer fra 350 til over 2000 prosent.
NL170519 « Seksuell samtykkekompetanse er relativ til alder, utvikling og modenhet og varierer med bevissthetstilstand og kognitiv funksjonsevne-« ( Forelesningsnotater Psykolog, Dagfinn Sørensen ) ¶
DN170519 Feilmarginen varierer med 1 - 3 prosentpoeng og er størst for de store partiene.
DA170519 Feilmarginen varierer fra 1 - 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene ( endring fra april i parentes ) : ¶
AP170519 Feilmarginen varierer med 1 - 3 prosentpoeng og er størst for de store partiene.
AA170519 Feilmarginen varierer med 1 - 3 prosentpoeng og er størst for de store partiene. ( ©NTB ) ¶
NL170518 Det varierer jo bare her på plenen !
AP170518 I Kongressen varierer reaksjonene på utnevnelsen fra glede til likegyldighet.
AP170518 Faktum varierer .
AP170518 Begrunnelsene varierer .
AP170518 Prisene varierer fra 64 000 til 160 000 kroner, og totalt har gallerist Fredrik Nergaard solgt Bloms kunst for ca.1 million kroner før lørdagens åpning av utstillingen i Galleri Haaken.
VG170517 Inn mot begynnelsen av neste uke ser det imidlertid ut som værsituasjonen vil bedre seg, selv om prognosene varierer noe.
DB170517 I starten av neste uke ser det ut til å bli ganske fint vær i Sør-Norge, selv om prognosene varierer noe, skriver NTB.
DB170517 Men også her er er varierer komfortnivået.
DB170517 Dette er viktig, for de små høyttalersylindrene som sitter inne i øreproppene varierer i størrelse.
BT170517 Inn mot begynnelsen av neste uke ser det imidlertid ut som værsituasjonen vil bedre seg, selv om prognosene varierer noe.
SA170516 Komplett Mobil har lansert nye abonnement hvor prisøkningen varierer alt etter hvor mye data som er inkludert.
FV170516 Komplett Mobil har lansert nye abonnement hvor prisøkningen varierer alt etter hvor mye data som er inkludert.
DB170516 Baksiden på HTC U 11 er i glass, med et såkalt « liquid surface design », som gjør at fargen varierer noe basert på hvordan lyset treffer den.
BT170516 Komplett Mobil har lansert nye abonnement hvor prisøkningen varierer alt etter hvor mye data som er inkludert.
AP170516 Komplett Mobil har lansert nye abonnement hvor prisøkningen varierer alt etter hvor mye data som er inkludert.
NL170515 Enkeltbeløpene varierer fra 215.000 til 50.000 kroner.
BT170515 2017 varierer fra 13.751 i Arna til 42.236 i Fana, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
VG170514 Redaktør i styret, Jenny Skoland, mener konsekvensene av fraværsgrensen varierer fra person til person i russetiden.
DB170514 Waterhouse tror det også varierer hvor mye kunnskap nordmenn har, og hvor godt folk kjenner til hvordan de kan beskytte seg mot datasikkerhet.
SA170513 | TUIL-børsen : « Han varierer fra det forferdelige til det helt briljante » ¶
VG170512 Det varierer fra dag til dag så det ikke skal bli så likt når man skal stå opp så tidlig, spøkte Andersen.
DN170510 Karakterfordelingen varierer mellom institusjonene og fagområdene.
DN170510 Beskrivelsen av kriteriene for bonusutbetalinger varierer ut fra bransje og det enkelte selskapets strategi, ifølge Bersagel.
DN170510 Han understreker at seertallene henger sammen med når på døgnet det blir sendt, hvilken kanal det går på, hvilke andre tilbud som går tidlig og at de varierer .
DB170510 Vurderingen av Yates' vitnemål varierer selvfølgelig avhengig av politiske sympatier, men ingen av utspørrerne bestred at departementet hadde grunnlag for sin mistanke, eller at Trump ble informert om forholdet uten å gjøre noe med det.
VG170509 Måten Løken legger frem påstandene på, varierer .
VG170508 - Angrepene varierer ut fra erfaringen til planleggerne og hvilken opptrening terroristene har fått, og hvilke ressurser de har, sier marinejegeren.
DB170508 Det spesielle med dette løpet er at målstreken kommer bakfra, og distansen varierer fra person til person.
AP170508 - Alle ønsker å få mest mulig ut av reisen sin, og budsjett varierer , men backpackere flest jobber hardt og sparer lenge for å ha nok penger til den store reisen.
DB170507 Øren sier videre at graden av allergi varierer veldig fra person til person, og at enkelte også kan bli tette i pusten, og få større plager enn noen med en liten grad av allergi.
DA170507 Det varierer .
DB170506 Det spesielle med dette løpet er at målstreken kommer bakfra, og distansen varierer fra person til person.
AP170506 Definisjonen varierer , men det dreier seg om et verdenssyn der global velferd settes over interessene til enkeltnasjoner.
VG170505 I rapporten kommer det frem at norsk politi er for dårlig på sporsikring, at kvaliteten på avhør varierer og bruken av skjulte etterforskningsmetoder aldri blir vurdert i voldtektssaker.
VG170505 At det varierer fra sak til sak, sier Tajik.
SA170505 Leilighetene varierer fra 55 til 96 kvadratmeter og er priset fra to til fire millioner kroner før egeninnsats.
SA170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller.
BT170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller.
AP170505 Leilighetene varierer fra 55 til 96 kvadratmeter og er priset fra to til fire millioner kroner før egeninnsats.
AP170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller.
VG170504 Norsk politi er for dårlig på sporsikring, kvaliteten på avhør varierer og bruk av skjulte etterforskningsmetoder blir aldri vurdert i voldtektssaker. aldri vurdert i voldtektssaker.
VG170504 Kvaliteten på etterforskningen varierer for mye, den er rett og slett ujevn.
VG170504 - Dette har vært torsdagstrening, og det varierer veldig hvor mange som er med av gangen.
AA170504 Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.
BT170503 Den språklige kvaliteten på partiledertalene varierer kraftig.
AP170502 Svarene fra historikere varierer stort sett fra nei til sannsynligvis ikke.
AP170502 Hverdagen i barnehagene varierer .
AP170502 Forskning viser at arbeidet med dette varierer .
AP170502 Kvadratmeterprisen varierer mellom snaut 50.000 kroner på Søndre Nordstrand til omkring 85.000 kroner på St.
AP170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AP170502 - Det er et problem at tilbudet om behandling til slagrammede varierer så sterkt etter hvor du bor i landet.
AA170502 Kvadratmeterprisen varierer mellom snaut 50.000 kroner på Søndre Nordstrand til omkring 85.000 kroner på St.
AA170502 Og den varierer .
VG170501 Estimatene varierer ifølge BBC mellom 70 000 og en halv million.
VG170501 Krf-leder Hareide er kritisk til at lærertettheten i dag varierer med over 300 prosent mellom sammenliknbare kommuner.
AP170501 Det amerikanske nyhetsbyrået poengterer at tallet de har kommet frem til bare er toppen av isfjellet, ettersom mange ofre ikke melder fra, at man i noen stater ikke tar vare på innrapporteringer og at det varierer hvordan forskjellige skoler og stater registrerer og systematiserer informasjon om seksuelle overgrep.
SA170430 Men da april måned skulle krones med tabelltopp, fikk de 4.000 fremmøtte en påminnelse om at unge og urutinerte lag ofte varierer veldig i prestasjonene.
FV170430 Forårsaker rystelser som forplanter seg utover gjennom bølger som varierer i styrke fra umerkelige til svært kraftige rystelser, der de sterkeste rystelsene kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur.
FV170430 Men da april måned skulle krones med tabelltopp, fikk de 4.000 fremmøtte en påminnelse om at unge og urutinerte lag ofte varierer veldig i prestasjonene.
AP170430 Men da april måned skulle krones med tabelltopp, fikk de 4.000 fremmøtte en påminnelse om at unge og urutinerte lag ofte varierer veldig i prestasjonene.
AP170429 KrF har ikke oppgitt kostnadene, men ifølge Wikipedia varierer anslagene fra mellom 129- 210 milliarder kroner.
DN170428 Baksetene kan skyves i lengderetningen slik at bagasjeromsvolumet varierer mellom 479 og 588 liter.
DB170426 Tallene på drepte i Guernica er usikre, de varierer mellom 200 og 1600.
AP170426 De fleste matvarer varierer i kvalitet på en slik måte at det må tas hensyn til.
AA170426 Men reglene varierer sterkt fra land til land i Europa.
AA170426 I dag varierer reglene sterkt fra land til land.
DB170425 Symptomene innebærer at muskulaturen stivner raskere enn vanlig, dagsformen varierer mer, restitusjonstiden blir lengre og overskuddet forsvinner.
DB170425 Åpningstidene bestemmes lokalt, en kjapp sjekk viser at det varierer fra Gamle Oslo, som er åpent hver dag fra 9-15, mens for eksempel Nav Løten bare har oppe tre dager i uka fra 12-15.
DB170425 Men det varierer mellom ulike regioner. » « Hvor mye blir det i Bergen. » « Anslagene varierer fra 50 cm til 70 cm fram mot 2010.
DB170425 » « Anslagene varierer fra 50 cm til 70 cm fram mot 2010.
VG170424 Solberg er heller ikke imponert over vedtaket Ap-landsmøtet fattet, som kan gi billigere bensin på bygda : Ap vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
DB170424 Satsene og beregningsmetodene varierer fra kommune til kommune, så her er det vanskelig å si noe generelt.
DB170424 Satsen varierer mellom 0,2 og 0,7 prosent.
DB170424 Den kommunale eiendomsskatten varierer mellom 0,2 til 0,7 prosent.
AA170424 Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene, ifølge SSB.
VG170423 Hvordan det står til på de tre brannstasjonene varierer : På Eidsvoll, som til høsten blir en døgnbemannet stasjon, er det et klart skille mellom skitten og ren sone, mens den lille, ubemannede brannstasjonen i Hurdal har både biler, pauserom og vaskemaskin i et og samme rom.
DB170422 MEDLEMS - og aktivitetstall varierer etter lokale sportstradisjoner og tilgjengeligheten av brukervennlige treningsanlegg.
DB170422 Antallet retter varierer litt, da vi besøkte Vippa dagtid fredag, kunne vi velge mellom en nudelsuppe og sprøstekte vårruller.
AA170422 I forslaget som ble vedtatt, heter det at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
AA170422 I forslaget som ble vedtatt, heter det at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170421 Flere Ap-lokallag har kommet med forslag om å differensiere drivstoffavgiftene, og sentralstyret i Ap har innstilt på at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
SA170421 Sannheten er at næringsinnholdet i de fleste bacon-produkter varierer over tid, slik at det faktisk er ganske utfordrende å vite hvilken type som et sunnest.
SA170421 Saltinnholdet varierer med fettinnholdet ¶
SA170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
SA170421 Bacon er nemlig et produkt der både innholdet av fett og energi naturlig varierer mye.
FV170421 Sannheten er at næringsinnholdet i de fleste bacon-produkter varierer over tid, slik at det faktisk er ganske utfordrende å vite hvilken type som et sunnest.
FV170421 Saltinnholdet varierer med fettinnholdet ¶
FV170421 FOTO : Erik Helgeneset STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
FV170421 Bacon er nemlig et produkt der både innholdet av fett og energi naturlig varierer mye.
DA170421 Europarks priser ved Stavanger lufthavn varierer , avhengig av hvor langt man ønsker å parkere fra terminalen.
BT170421 Sannheten er at næringsinnholdet i de fleste bacon-produkter varierer over tid, slik at det faktisk er ganske utfordrende å vite hvilken type som et sunnest.
BT170421 Saltinnholdet varierer med fettinnholdet ¶
BT170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
BT170421 Bacon er nemlig et produkt der både innholdet av fett og energi naturlig varierer mye.
AP170421 Størrelse og form på penis varierer like mye som størrelse og fasong på nesen, føttene, ørene osv.
AP170421 Sannheten er at næringsinnholdet i de fleste bacon-produkter varierer over tid, slik at det faktisk er ganske utfordrende å vite hvilken type som et sunnest.
AP170421 Saltinnholdet varierer med fettinnholdet ¶
AP170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
AP170421 Bacon er nemlig et produkt der både innholdet av fett og energi naturlig varierer mye.
AA170420 Andelen varetektsfengslede varierer mye fra land til land, men samlet sett utgjør denne gruppen rundt 25 prosent av alle innsatte i Europarådets 47 medlemsland.
VG170419 Her kan du lett gå deg vill i butikkene butikker som varierer fra budsjettvennlige Zara til ultraluksuriøse Gucci, og å rekke hele stedet på én dag kan du bare glemme.
DN170419 Feilmarginen varierer fra 1 - 3 prosentpoeng og er størst for de største partiene ( endring fra mars i parentes ) : ¶
DB170419 Blasfemi er et ekstremt sensitivt tema i Pakistan, der straffen varierer fra små bøter til livstid i fengsel.
DB170419 Dødstallene varierer , men den polske historikeren Franciszek Piper anslår at over 1,1 millioner ble drept.
DA170419 Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng og er størst for de største partiene.
AP170419 Slik genetisk-deterministisk kjønnsbestemmelse er vanlig, selv om « kjønnsgenet » varierer mellom arter, men det finnes også mange andre løsninger.
VG170418 - Skatt er vanligvis ikke noe god sak for Ap, men det varierer .
AP170418 Regntiden varierer , men i Amazonas varer den fra omkring november til april, mens det er fuktig også de resterende månedene.
AP170418 Prisen for guidede turer i jungelen varierer enormt, fra svært rimelige backpacker-varianter til mange tusen kroner daglig innen luksussegmentet.
AP170418 Tomtestørrelsene varierer .
DB170417 Ifølge NAV varierer vilkårene ut fra om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
DB170417 Leverandørene/produsentene varierer etter hvor i landet du bor.
DB170417 jul og påske, og varierer avhengig av hvor du bor.
DB170417 Merkenes anbefalinger varierer , men rundt fem år later til å være en grei tommelfingerregel.
DB170417 Både Bjerke og Gulbrandsen forklarer at serviceprisene varierer stort fra merke til merke, avhengig av kvaliteten på det aktuelle uret, hvor komplisert det er ( antall funksjoner ), omfanget av servicen, og en stor variasjon i prisen på de originale delene.
DA170417 Vi varierer litt for mye.
BT170416 Symptomene varierer fra person til person.
AP170416 Definisjonen av smarte byer, ofte kjent som " smart cities ", varierer fra land til land.
DB170415 Hotellprisene varierer lite når du sjekker ulike nettsider i Norge.
BT170415 Vaksinasjonsdekningen for småbarn varierer kommunene imellom.
DB170414 Graden av dynamikk i fortolkningene varierer fra konvensjon til konvensjon.
DB170413 Signalene som sendes ut varierer veldig, og man venter nok litt på å bli enige og på at Trump skal bestemme seg for en langsiktig strategi.
DN170411 17 av de involverte partene skal ha kommet til forlik med SEC, og får bøter - som varierer mellom 2.200 dollar og 3 millioner dollar.
DB170411 For uten eksperter, varierer det veldig hva slags drivstoff som er mest miljøvennlig.
DB170411 Lykkebegrepet er brukt innen filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer .
DA170410 - Det varierer fra sak til sak.
AP170409 Hvordan styre- medlemmene velges, varierer .
DB170408 Dette varierer fra 1-2 prosent.
VG170407 Tallene varierer noe, men tendensen er klar : antallet drepte går heldigvis ned.
DB170407 De øvrige dagene i påsken varierer åpningstidene noe fra utsalg til utsalg.
DB170407 antalle skadde personer varierer mellom 12 og 15.
AA170407 Tallene varierer noe fra påske til påske, men tendensen er klar mener Vegvesenet : Det blir stadig sikrere i trafikken på norske veier.
DB170405 Prisene varierer voldsomt, fra et par hundrelapper for den billigste, til 85.000 kroner for den dyreste.
DB170404 Behovene varierer fra fag til fag.
BT170404 Han forteller at temperaturen også varierer på de ulike prognosene.
BT170404 - Vi har prognoser som varierer frem og tilbake.
AP170404 Det er 300 i alt, som varierer i størrelse fra små « parker » til enorme anlegg.
SA170403 Gruppestørrelsen varierer , vanligvis 7 - 9 høner i hvert bur.
DB170403 Aktivitetsnivået i mottakene, som ifølge rapporten varierer kraftig, må være høyt, og det må sørges for at det er godt i hele landet.
DA170403 - Skader på bygninger varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer.
AP170403 Prisene varierer voldsomt etter hvor i byen boligen ligger.
DB170402 De er flott dekorerte og finnes i tre forskjellige kategorier, men både størrelse og utforming varierer lite.
DB170402 Skadeomfanget på de involverte varierer , fra lettere til hardt skadd, sier Per Nystedt, pressetalsmann ved redningstjenesten, til Aftonbladet.
SA170401 - Laget som min sønn spiller på - så det varierer .
FV170401 - Laget som min sønn spiller på - så det varierer .
DB170401 Ifølge Rovdata varierer det med tid på året og hvor den bor i landet, om hvilken mat den spiser.
BT170401 - Laget som min sønn spiller på - så det varierer .
BT170401 - Laget som min sønn spiller på - så det varierer .
AP170401 - Laget som min sønn spiller på - så det varierer .
VG170331 Størrelsen på lånebeløpene varierer , men er innenfor normalen av utbetalte boliglån hos oss, sier Larsen.
DN170331 Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.
DA170331 Disse varierer i prestasjonsnivå, og VIF er derfor et lag som kan ende opp nær sagt hvor som helst på tabellen.
AP170331 Dette har sammenheng med at dagens tilbud i de ulike sentrene varierer og ikke alltid treffer det barna og familiene har behov for, eller det kommunene trenger hjelp til.
VG170330 Det vi ser at det bølger litt mellom ulike distrikter og provinser i Afghanistan, at det er litt verre i et område, også blir det litt bedre i en annen periode, også varierer det hele tiden.
DB170330 Hvor mye muren kommer til å koste er fremdeles usikkert, med anslag som varierer fra 12 milliaroder dollar til 21 milliarder dollar.
DB170330 Movado Connect skal by på hundre ulike urskiver som varierer rundt samme tema som på bildet, og prislappen skal ligge på 480 dollar, eller da drøye 4.000 kroner med dagens kurs.
DB170330 De aller fleste arbeidstakere er bundet av taushetsplikt, og omfanget varierer - avhengig av interessene som skal beskyttes.
AA170330 Om vi varsler dyreholder eller ikke i forkant av inspeksjonen varierer , forklarer Schei-Berg.
AA170330 I hovedstaden varierer imidlertid andelen fra 5,4 prosent i Vestre Aker til hele 34,1 prosent i Gamle Oslo.
VG170329 For momspraksisen mellom de ulike selskapene varierer .
VG170328 Stemningen i boligmarkedet varierer fra forsiktig optimisme i vest til en sjelden stabilisering i hovedstaden.
SA170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming, størrelse og funksjoner.
SA170328 Den totale batterilevetiden varierer også en hel masse.
SA170328 Batterilevetiden varierer imidlertid ekstremt.
SA170328 BATTERILEVETIDEN VARIERER : Alle kandidatene med unntak av Bragi The Headphone har ekstrabatteri i etuiet.
FV170328 o BATTERILEVETIDEN VARIERER : Alle kandidatene med unntak av Bragi The Headphone har ekstrabatteri i etuiet.
FV170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming, størrelse og funksjoner.
FV170328 Den totale batterilevetiden varierer også en hel masse.
FV170328 Batterilevetiden varierer imidlertid ekstremt.
DB170328 Hvor mye deltakerne får, varierer ut i fra hvor mange som når målstreken.
DA170328 Hvor omfattende slike prosesser er, varierer fra sak til sak, forklarer Sommerset.
BT170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming, størrelse og funksjoner.
BT170328 Den totale batterilevetiden varierer også en hel masse.
BT170328 Batterilevetiden varierer imidlertid ekstremt.
BT170328 BATTERILEVETIDEN VARIERER : Alle kandidatene med unntak av Bragi The Headphone har ekstrabatteri i etuiet.
AP170328 Rapportene om sivile tap varierer , og noe av det vi ser på er om enkelte av tallene summerer ulike hendelser og trefninger i det svært intense og voldsomme slaget som pågår om Mosul, sier talsmann oberst J.T.
AP170328 Løsningene varierer derfor stort i utforming, størrelse og funksjoner.
AP170328 Den totale batterilevetiden varierer også en hel masse.
AP170328 Batterilevetiden varierer imidlertid ekstremt.
AP170328 BATTERILEVETIDEN VARIERER : Alle kandidatene med unntak av Bragi The Headphone har ekstrabatteri i etuiet.
AA170328 Rapportene om sivile tap varierer , og noe av det vi ser på er om enkelte av tallene summerer ulike hendelser og trefninger i det svært intense og voldsomme slaget som pågår om Mosul, sier talsmann oberst J.T.
SA170327 Kommunenes satsning innen helse- og omsorg varierer fortsatt betydelig, viser en fersk rapport Illustrasjonsfoto : Frank May / NTB scanpix ¶
SA170327 Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner.
SA170327 Anslagene som er gitt i utredningene til nå, varierer fra noen få hundre til flere tusen.
AP170327 Anslagene som er gitt i utredningene til nå, varierer fra noen få hundre til flere tusen.
AA170327 - I år har det vært teleløsning flere ganger i vinter, og det er krevende å holde grusveiene i orden når været varierer mellom vått og frost.
AA170327 TRANSPORT : Bosettingen i Trøndelag varierer så mye at det trengs ulike virkemidler for kollektivtransport i tettbygde og spredtbygde områder.
DN170326 Anslagene varierer sterkt, men på EU-siden har det vært vanlig å snakke om rundt 60 milliarder euro.
SA170325 Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjeldnere sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.
DA170325 Forskningsinstituttet i Nederland har også sett på hvordan Aibnb påvirker hotellindustrien, noe som varierer fra by til by.
BT170325 Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjeldnere sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.
AP170325 Kildene Aftenposten har snakket med, er svært delt i spørsmålet om hvor aktuell Navarsete er i ny regjering : Vurderingene varierer fra « helt uaktuelt » til « ikke er usannsynlig ».
AP170325 - Det varierer mellom snø og regn, sier vakthavende meteorolog i Tromsø til Fremover.
AA170325 - Det varierer mellom snø og regn, sier vakthavende meteorolog i Tromsø til Fremover.
DA170324 Dette er ikke en tilfeldig sammensatt jury som varierer fra år til år.
DB170323 Effekten varierer med egenskapene til lyskilden og hvilken frekvens pulseringen har.
AP170323 Startpunkt for Y-aksene varierer fra graf til graf.
DN170322 Typen intervaller varierer fra fire minutter til 30 sekunder, sier Solberg.
DB170322 Men forekomsten varierer sterkt med hvordan psykisk vold er definert i undersøkelsene.
DA170322 Anslagene varierer med mange titalls milliarder.
VG170321 I flere mottak varierer fraværet på mellom 15 og 70 prosent.
SA170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad.
FV170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad.
BT170321 STOR VARIASJON : Bruken av billeddiagnostikk er sterkt økende, men varierer samtidig sterkt.
BT170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad.
AP170321 Rettene varierer med sesong.
AP170321 Noen av stedene har stengt minst en dag uken og det varierer hvilken.
AP170321 Men varigheten på ledigheten varierer veldig.
AP170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad.
AA170320 Oppleggene rundt omkring varierer i alder og kvalitet.
VG170319 Disse varierer i pris etter leverandør og antall celler i modulen, men kan koste anslagsvis 10.000 kroner.
AA170319 Det varierer hvem av mennene som har vært med på de ulike sakene, men alle åtte er tiltalt for deltakelse i minst ett ran eller ransforsøk i oktober og november 2014.
DB170318 Årsakene til epilepsi varierer fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen.
BT170318 De varierer mellom sol og regn, sier Livik.
SA170317 - Det varierer fra møte til møte Men vi skal ikke tro at likestilling kommer av seg selv.
DA170317 Da varierer det litt og det er alltid litt vanskelig å forutse.
AP170317 Anslagene varierer fra noen hundre til over 3000 drepte.
AA170317 Forskjellen på standarden på hyttene varierer .
SA170316 Melbye understreker at matlysten hos barn, i likhet med voksne, varierer fra dag til dag og på ulike tidspunkter på dagen.
DB170316 Talent og lærevansker varierer like mye som generelle evner.
DB170316 Men mekanismen varierer en god del.
DB170316 Dette varierer fra produsent til produsent, og fra modell til modell.
DA170316 Feilmarginen varierer fra 1 - 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene ( endring fra februar i parentes ) : ¶
BT170316 - Det varierer fra møte til møte Men vi skal ikke tro at likestilling kommer av seg selv.
BT170316 - Det varierer fra møte til møte Men vi skal ikke tro at likestilling kommer av seg selv.
BT170316 Melbye understreker at matlysten hos barn, i likhet med voksne, varierer fra dag til dag og på ulike tidspunkter på dagen.
AP170316 Andelen muslimer i landene varierer fra 90,7 prosent til 99,8 prosent.
AP170316 Melbye understreker at matlysten hos barn, i likhet med voksne, varierer fra dag til dag og på ulike tidspunkter på dagen.
AP170316 Men det er helt OK om temperaturen varierer et godt stykke oppover og nedover fra dette.
VG170315 - Jeg skal ikke forskuttere hva vi kommer med innen tre måneder, men vi ser at en god publikasjon sier at det aldersspennet varierer fra mellom 4 til 6 år, sier Simensen.
FV170315 Melbye understreker at matlysten hos barn, i likhet med voksne, varierer fra dag til dag og på ulike tidspunkter på dagen.
DB170315 Stig Berge Matthiesen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, mener at det varierer fra person til person hva som oppleves som stressende og mindre stressende i jobbsammenheng.
DB170315 VARIERER : Hva som oppleves som stress på jobb og ikke, vil være ulikt fra person til person, mener Stig Berge Matthiesen, professor ved BI.
DB170315 Ifølge politiet varierer skadegraden til de seks.
AA170315 Ifølge politiet varierer skadegraden til de seks.
VG170313 Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak ( Frp ) sier det kan være mange og legitime grunner til at byggesaksgebyrene varierer .
VG170313 Summen varierer men vi snakker om alt fra mange tusen kroner og oppover, forteller Roar Thon, fagdirektør i sikkerhetskultur ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
BT170313 Og hvorfor er det slik at det orale hygienenivået varierer så mye fra etasje til etasje i samme sykehjem ?
SA170312 - Det varierer så fort at det er umulig å forutse, sier han.
BT170312 - Det varierer så fort at det er umulig å forutse, sier han.
AP170312 - Det varierer så fort at det er umulig å forutse, sier han.
VG170311 Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land.
SA170311 Forholdene varierer - som vanlig - mye i Holmenkollen, og en som fikk merke de negative sidene av det var Tande.
SA170311 - Det var grønt lys da han satte utfor, men det varierer så fort.
FV170311 Forholdene varierer - som vanlig - mye i Holmenkollen, og en som fikk merke de negative sidene av det var Tande.
DB170311 Prisene varierer avhengig av når man bestiller, men regn med å bruke rundt 6500 kroner tur/retur.
BT170311 Forholdene varierer - som vanlig - mye i Holmenkollen, og en som fikk merke de negative sidene av det var Tande.
AP170311 Forholdene varierer - som vanlig - mye i Holmenkollen, og en som fikk merke de negative sidene av det var Tande.
AP170311 - Det var grønt lys da han satte utfor, men det varierer så fort.
AA170311 Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land.
DB170310 - Vilkår og priser varierer voldsomt.
DB170308 Kostnaden varierer fra 2.700 kroner til 121.700 kroner i årlig avgift, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger ved seksjon for telefoni og nummerforvaltning i Nkom.
DB170308 - Ut fra erfaringen jeg selv har innenfor skolehelsetjenesten, varierer en slik undervisning riktignok fra skole til skole, men jeg kjenner meg igjen i Ulrikkes beskrivelser.
DA170308 Den består av et knippe mellomretter som varierer .
AA170308 Følgelig varierer praksisen mellom de ulike landsdelene.
SA170307 - Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker.
FV170307 - Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker.
FV170307 - Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker.
DN170307 Disse varierer fra to til tolv gigabyte per måned.
BT170307 - Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker.
AP170307 - Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker.
SA170306 Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud, sier at mattilbudet varierer fra stort og variert utvalg på alle de store flyplassene men mer begrenset tilbud på de små.
DB170305 Men på stafetten var det så mye kapasitet, så dette varierer jo.
AP170305 Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud, sier at mattilbudet varierer fra stort og variert utvalg på alle de store flyplassene men mer begrenset tilbud på de små.
DB170304 Hva de ulike stedene har av utstyr, varierer .
DB170304 Summene varierer typisk fra 80.000 til 350.000 kroner.
AP170304 Prisene varierer kraftig med beliggenheten - både innad i en kommune og kommunene imellom.
AA170304 Det finnes ingen offisielle tall, men anslag fra akademikere varierer mellom rundt 2,5 millioner og « minst 4 millioner ».
SA170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
FV170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
DB170303 Tallet på hvor mange som er igjen i Vest-Mosul varierer fra 600 000 til 750 000.
DB170303 Hvem som styrer musikken i bussen varierer fra dag til dag, men i og med at flertallet på bussen vil ha sangen fjernet er det ikke sannsynlig at den vil bli spilt i russebussen, sier han.
BT170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
AP170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
DN170302 Pristillegget for Sport Turismo fra en vanlig Panamera varierer etter hvilken motor man velger fra 18.000 kroner for hybriden til over 50.000 i tillegg for en 4S Sport Turismo.
BT170302 Nordlyset viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke.
AP170302 Førstegangstjenesten varierer fra seks til 12 måneder.
AP170302 Førstegangstjenesten varierer fra seks til 12 måneder.
DN170301 Startkontingenten varierer fra 480 kroner for trimklassen til 950 kroner for den lange distansen.
DB170301 - Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned.
DB170301 Det som varierer , er hvor lenge du kan fryse abonnementet, og hva det koster : ¶
DA170301 - Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned.
BT170301 Antall ulykker varierer sterkt fra år til år.
AP170301 - Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned.
AA170301 - Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned.
DB170228 Potetene viser ofte tegn på skader, og de varierer veldig i størrelse.
DB170228 - De varierer veldig i størrelse, og er tydeligvis laget av små poteter.
DB170228 Det er en utfordring at kompetansen i barnevernet varierer mellom de ulike barneverntjenestene.
DB170228 Prisene varierer fra 15 til 179 kroner.
SA170227 Mildværet har også gjort vann og elver usikre, og skredfaren varierer fra dag til dag.
DN170227 For vannkraftproduksjonen er variasjonene mye større, hvor tilsiget kan varierer opp mot 30 prosent.
BT170227 - Når vi ser at antall centimeter varierer selv over korte avstander, viser det at det gamle systemet hadde store svakheter.
BT170226 Mildværet har også gjort vann og elver usikre, og skredfaren varierer fra dag til dag.
VG170225 Det varierer om de bruker medisiner daglig.
DB170225 Prisene varierer fra skole til skole og fag til fag.
AP170223 Næringseiendom takseres ved at det beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i ( sone ).
AP170223 For disse beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med type eiendom og område eiendommen ligger i ( sone ).
AP170223 Klima og transport generelt : ¶ • Utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. • Utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder
AA170223 Alle superbussstasjonene har de samme fasilitetene, men lengden på leskur og plattform varierer med antall passasjerer og busser.
VG170222 Han sier det varierer hvordan han reiser i dag.
AP170222 Mitokondriene varierer i størrelse og form.
AP170222 Celleinnholdet til hvert vev varierer med type vev.
AP170222 Sakte, men sikkert er tilbudet endret seg og nå varierer billettypene fra alt inkludert til å reise kun med håndbagasje.
AP170222 - Hvor mye snø som har kommet varierer , men på Bjørnholt i Nordmarka kom det 20 centimeter, sier statsmeteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt.
SA170221 Prisene varierer mye på batterier.
SA170221 Prisene varierer etter hva slags biltype det er.
FV170221 Prisene varierer mye på batterier.
FV170221 Prisene varierer etter hva slags biltype det er.
DA170221 Uavhengig av bydel varierer de største og de minste klassene med omtrent ti elever.
DA170221 Elevsammensetningen varierer fra skole til skole.
BT170221 Prisene varierer mye på batterier.
BT170221 Prisene varierer etter hva slags biltype det er.
AP170221 Prisene varierer mye på batterier.
AP170221 Prisene varierer etter hva slags biltype det er.
AA170221 Anslagene varierer sterkt, men antakelsen er at Brussel kan komme til å kreve rundt 60 milliarder euro fra Storbritannia for å dekke budsjettforpliktelser som britene selv har vært med på å vedta.
BT170220 Skredfaren varierer fra dag til dag, og akkurat nå er det skredfare de fleste steder i Sør-Norge.
BT170220 Skredfaren varierer fra dag til dag, og akkurat nå er det skredfare de fleste steder i Sør-Norge.
AP170220 - Men hva som er de beste setene varierer i de ulike flyselskapene og avhenger av, så det er umulig å gi en enkel og tydelig svar.
AP170220 Årlig lønnsvekst varierer
AA170220 Anslagene over antall irakere som ble drept i volden og kaoset etter USAs invasjon, varierer mellom 150.000 og over 600.000.
VG170219 Målingene varierer
DB170219 Hva du betaler i året varierer , ifølge Renovasjonsetatens prisliste.
DB170217 - Rent generelt så varierer prisene betydelig.
AP170217 Zuckerberg sier at striden rundt billedsensuren for et halvt år siden fikk ham til å innse hvor ineffektive Facebooks retningslinjer var på en global skala, siden kulturelle normer varierer stort mellom land og regioner.
AA170217 De mest sentrale låtene går igjen fra kveld til kveld, men repertoaret varierer noe.
VG170216 Det betyr at prisen for en kopp kaffe varierer fra 80 øre til 1,30 kroner.
VG170216 - I dag varierer prisen virksomhetene betaler for 250 gram kaffe fra 19 til 31 kroner.
VG170216 Tilgangen de har på fastlegen sin varierer , og ikke alle klarer å følge opp helsen sin selv, sier Hammer.
DB170216 Det varierer og er ganske individuelt, sier Koukalova til Dagbladet.
DB170216 Mannen har forklart at innholdet i materialet varierer fra grove voldelige overgrep til seksualiserte fremstillinger og poseringer.
AA170216 Mannen har forklart at innholdet i materialet varierer fra grove voldelige overgrep til seksualiserte fremstillinger og poseringer.
DN170215 » Også avkastningen i finansmarkedene varierer sterkere over tid enn andre inntekter.
DN170215 « Inntektene fra petroleumssektoren varierer sterkere over tid enn andre inntekter.[... ] en fondsordning[... ] gjør det lettere å frikoble den årlige bruken av petroleumsinntektene fra de løpende inntektene.
DB170215 Hvor irritert partneren blir av serieutroskap varierer i forskjellige deler av verden.
AP170215 Ifølge prislisten på firmaets nettside varierer prisen for en baby båret frem av surrogatmor fra 400.000 kroner om man bruker egne egg og surrogatien utføres i Ukraina til omlag 900.000 kroner med eggdonasjon i USA.
AP170215 Timeprisen på tilbudet varierer mellom 950 - 1050 kroner, avhengig av om du vil besøke psykolog, filosof eller familieterapeut ¶
AP170215 Ifølge prislisten på firmaets nettside varierer prisen for en baby båret frem av surrogatmor fra 400.000 kroner om man bruker egne egg og surrogatien utføres i Ukraina til omlag 900.000 kroner med eggdonasjon i USA.
VG170214 Men de varierer absolutt i vanskelighetsgrad.
SA170214 - Byttefrekvensen varierer fra 18 til 36 måneder, og i snitt er den 33 måneder.
FV170214 - Byttefrekvensen varierer fra 18 til 36 måneder, og i snitt er den 33 måneder.
DA170214 Potetene han selger på Torget varierer også i størrelse og fasong, uten at hverken han eller kundene bryr seg om det.
DA170214 - Det er rundt 200 forskjellige standarder på norske produkter, som blant annet går på størrelser, fasthet, farge og skader, og standardene varierer ut ifra avlingen man har fra år til år, sier kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen.
BT170214 - Byttefrekvensen varierer fra 18 til 36 måneder, og i snitt er den 33 måneder.
AP170214 - Byttefrekvensen varierer fra 18 til 36 måneder, og i snitt er den 33 måneder.
DB170213 Men prisene per kilo varierer kraftig, blant annet fra den minste til den største.
DB170213 * Mars er den ytterste av de fire indre planetene, og avstanden fra jorda varierer fra 56 til 103 millioner kilometer.
DB170213 Steketiden varierer etter tykkelsen på fileten.
DB170213 Sausen varierer derimot kraftig.
DA170213 Høydeforskjellen varierer mellom lavlandsterreng på 200 meter og forrevne karsttopper på flere tusen meter.
AP170213 Informasjonen vi får varierer , forteller Asheim til Aftenposten.
SA170212 Hvor mange som bruker billetten varierer mye.
DB170212 Samtidig varierer det hvor raskt temperaturen synker, avhengig av konsistens, fettinnhold o.l.
BT170212 Hvor mange som bruker billetten varierer mye.
AP170212 Hvor mange som bruker billetten varierer mye.
DB170211 En kremasjonsavgift varierer mellom kommunene, noen steder er det gratis, andre steder koster det flere tusen.
DB170211 Marginen varierer mellom 0,5 og 2,9 prosentpoeng, og er størst for de største partiene.
DB170211 Det nevnes også i rapporten at sammensetningen av tyrkiske innvandrergrupper varierer , og at det i Sverige relativt sett er flere kurdere og assyrere enn majoritetstyrkere, mens tyrkere i Tyskland er gjestearbeidere rekruttert fra den fattige landsbygda.
DB170211 Jeg har ennå ikke funnet en superenkel måte å huske forholdet mellom mel og vann ( og det varierer litt mellom meltyper også ).
AP170211 Marginen varierer mellom 0,5 og 2,9 prosentpoeng, og er størst for de største partiene.
AA170211 Marginen varierer mellom 0,5 og 2,9 prosentpoeng, og er størst for de største partiene. ( ©NTB ) ¶
SA170210 Gebyret varierer med størrelsen på aksjeporteføljen.
DB170210 På de Android-telefonene hvor det er mulig å endre navn, finner du samme mulighet omtrent samme sted - altså under Innstillinger, og deretter varierer det litt fra produsent til produsent.
DB170210 Mennesker varierer på måter man må ha faktisk kunnskap for å forstå.
DB170210 Hvis det står « smak til med krydder » eller ingrediensene varierer litt med årstid, er det fortsatt en algoritme : Det er ikke vanskelig å gjøre som det står hvis du har grunnleggende kunnskap og ferdigheter.
SA170209 Det varierer for mye.
DB170209 Hvor mye vin du får i glasset, varierer veldig ¶
BT170209 Tallene varierer sterkt, og avhengighetspotensiale er mindre enn for noen andre stoffer, som alkohol.
AP170209 Prisene varierer voldsomt ¶
AP170209 Men som Mathiesen har oppdaget, så varierer prisene voldsomt.
AP170209 Det varierer for mye.
SA170208 Kvartfinaleplassering og poengstørrelsen varierer avhengig av hvor mange deltagere det er i klassen.
SA170208 Kvartfinaleplassering og poengstørrelsen varierer avhengig av hvor mange deltagere det var i klassen.
DB170208 - Så dette varierer veldig.
DA170208 Han varierer raskt mellom et dusin figurer, som framoverlent og sur lastebileier, 80-talls tilbakelent bilfører, forulempet fransk fotballspiller, redd unggutt, anerkjennelseskåt italiensk kelner og enkelt sammenskrudd rørarbeider, undrende bøyd over sluk i påvente av forløsningen.
AP170208 I dette området er det nemlig to virvler som hver for seg varierer i styrke, én med relativt kaldt og ferskt vann fra Arktis og én med relativt varmt og salt vann fra Mexicogolfen.
AP170208 I dette området er det nemlig to virvler som hver for seg varierer i styrke, én med relativt kaldt og ferskt vann fra Arktis og én med relativt varmt og salt vann fra Mexicogolfen.
AP170208 Valgsjansen for det ikke-optimale produktet varierer kraftig avhengig av produktkategori og type feil.
AP170208 Reglene varierer - avhenger av distanse ¶
AP170208 - Den faktiske summen varierer fra destinasjon til destinasjon og når på døgnet forsinkelsen oppstår.
AP170208 Kvartfinaleplassering og poengstørrelsen varierer avhengig av hvor mange deltagere det er i klassen.
VG170207 Hvordan sykehus finansierer investeringene sine, varierer ifølge professoren fra land til land.
VG170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
SA170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
DN170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
DN170207 Kjønnsbalansen varierer ikke med selskapenes omsetning.
DB170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
BT170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
AP170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
AA170207 Situasjonen varierer , men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen.
DB170206 I kommentarfeltet under bildet varierer forslagene mellom alle de seks pottene.
AP170206 Det varierer dessuten fra område til område.
AP170206 Det varierer dessuten fra område til område.
AA170205 Det er fint at de varierer litt, at Ragnhild Fangel Jamtveit i en av de nyere låtene legger inn stemmen inn i et mer fortrolig leie, og det er i hvert fall fint at de skjønner at det nødvendig å legge inn luft i arrangementene.
AP170204 Blant annet betyr det at alle som mistet visumet sitt til USA da Trump innførte innreiseforbudet - estimatene varierer mellom 60.000 og 100.000 - nå får dem tilbake.
AP170204 Blant annet betyr det at alle som mistet visumet sitt til USA da Trump innførte innreiseforbudet - estimatene varierer mellom 60.000 og 100.000 - nå får dem tilbake.
VG170203 Personenes alder varierer fra 18 år til pensjonsalder, og sykdommene varierer fra angst til schizofreni, skriver USA Today.
VG170203 Personenes alder varierer fra 18 år til pensjonsalder, og sykdommene varierer fra angst til schizofreni, skriver USA Today.
DB170202 Levin forteller at hva som oppfattes som antisemittisme har endret seg, og at hva som defineres som antisemittiske handlinger varierer .
AP170202 - Det varierer jo litt, men nå i det siste har vi vært innom her gjerne én gang i uken med de aller minste.
SA170201 I Norge varierer tregrensen fra landsdel til landsdel.
DB170201 At det finnes flere ulike årsaker til at klimaet varierer er intet bevis for at CO2 ikke skulle påvirke klimaet - tvert imot. 12.
BT170201 De institusjonelle strukturene varierer , og denne variasjonen har betydning.
BT170201 De institusjonelle strukturene varierer , og denne variasjonen har betydning.
BT170201 I Norge varierer tregrensen fra landsdel til landsdel.
AP170201 Mens lønnsgapet varierer mellom grupper, varierer det lite over tid.
AP170201 Mens lønnsgapet varierer mellom grupper, varierer det lite over tid.
AP170201 I realiteten varierer lønnsgapet mellom grupper, gjennom livets faser og over lønnsfordelingen.
AP170201 I Norge varierer tregrensen fra landsdel til landsdel.
DN170131 Flatø utelukker ikke at andelen dyktige lærere på skolene varierer med utdannelsesnivået til elevenes foreldre.
AP170131 Hvordan styremedlemmene velges, varierer .
DB170130 Statistikken varierer noe år for år, men viser likevel en stor vesensforskjell.
AP170130 De fleste her til lands debuterer med alkohol i tenårene, men hvor tidlig de unge begynner å drikke, og hvor mye de drikker, varierer mye.
DN170129 Hvor mange boliger som overleveres varierer derfor kraftig fra kvartal til kvartal og fra år til år, forklarer kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig.
DB170129 I dag var det en gruppe på ti, tolv løpere, men sånt varierer med form, følelse og ski der og da.
BT170129 Oppgavene varierer , men man får garantert ikke muligheten til å bevise alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg i det aktuelle faget.
DB170127 Utfallet varierer med foreldrenes humør.
BT170127 Siden priser og vekslingskurser varierer sterkt er nominell BNP et problematisk mål, og spesielt om man studerer sammenhenger mellom økonomisk og militær styrke.
DB170126 Presidenten har gitt ulike tall for høyden på muren - de varierer mellom 9 og 17 meter.
DB170126 - Det kommer ikke som noen overraskelse på oss i Forbrukerrådet at prisene på samme varer varierer , både i samme butikk og mellom butikkjedene, bekrefter fagdirektør Gunstein Instefjord overfor Dagbladet.
AP170126 Anslagene om sluttsum varierer fra 133 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner, skriver Financial Times.
DB170125 Presidenten har gitt ulike tall for høyden på muren - de varierer mellom 9 og 17 meter.
DB170125 Presidenten har gitt ulike tall for høyden på muren - de varierer mellom 9 og 17 meter.
BT170125 Anslagene over antall irakere som ble drept i volden og kaoset etter USAs invasjon, varierer mellom 150.000 og over 600.000.
BT170125 Antall døde varierer mellom syv og 18.
BT170125 Anslagene over antall irakere som ble drept i volden og kaoset etter USAs invasjon, varierer mellom 150.000 og over 600.000.
AP170125 Andre anslag varierer fra 133 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner, skriver Financial Times.
AP170125 Andre anslag varierer fra 133 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner, skriver Financial Times.
AP170125 Antall døde varierer mellom syv og 18.
DB170124 Her varierer forklaringene noe, men ifølge Evans og kona Michelle er det neste som skjer at kjøkkensjefen kommer stormende ut for å konfrontere paret med deres høyst middelmådige anmeldelse.
AP170124 VG forholder seg til dette og skriver på sin bakerste side : « Solflekkaktiviteten varierer med en periode på 11 år og ventes å nå et maksimum i 2013.
DB170123 andelen Wisdom-brukere med høyere utdannelse varierer fra 75% til 90%, og andelen bosatt i byer fra 72% til 95%, så er det i hvert fall relevant å stille spørsmål om hvor godt vi kan generalisere fra disse brukerne til Facebook-befolkningen som helhet.
AP170123 Dødstall for den mest ekstreme tiårsperioden på midten av 1600-tallet varierer fra 130 000 til over 600 000.
VG170122 Anslagene varierer fra flere hundre tusen årlig til over en million mennesker.
DB170122 ( Dagbladet ) : - Humøret mitt varierer etter hvordan det går på ski, går det bra, så går det bra med meg.
DB170122 Jeg tror rett og slett at mange har fått sine hverdagsfavoritter, og som de varierer med andre retter.
AP170122 Betydningen av alder ved innvandring varierer i liten grad etter foreldres utdannelsesnivå.
DB170121 Anslagene varierer fra 500 millioner til 10 milliarder oljefat.
DB170120 Straffenivået for handel med piratkopierte varer varierer .
DB170120 Prisen for et hotellrom varierer nærmest dag for dag.
DB170120 Hovedrett : Varierer selvsagt med hvilken restaurant og hva du spiser, men du kan spise gode italienske hovedretter som pasta for 9-10 euro ( 80-90 kroner ).
SA170119 - Det varierer selvfølgelig, og jeg har ikke akkurat vært feilfri hele mesterskapet.
FV170119 - Det varierer selvfølgelig, og jeg har ikke akkurat vært feilfri hele mesterskapet.
DB170119 Jensen forklarer at måten han setter inn penger etter et salg av en bil eller motorsykkel varierer .
DB170119 Hvor mye data radio krever varierer fra app til app og innstillingene i appen.
DB170119 Motivasjonene folk har for å legge ut på flukt er ofte sammensatte og varierer over tid og i løpet av reisen.
BT170119 Langs Norskekysten varierer den fra 1 til 5 mm/år og reduserer havstigningen betydelig der landhevingen er størst.
AP170119 - Det varierer selvfølgelig, og jeg har ikke akkurat vært feilfri hele mesterskapet.
SA170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
FV170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
DN170118 Gebyrene varierer veldig.
DB170118 Prisen varierer - og det gjør også hva avtalen innebærer, hvor mange steder du kan fylle og hvor bra selve koppen er.
DB170118 Utvalget varierer mellom de de ulike hotellene, sjekk derfor hva de forskjellige destinasjonene har å by på.
BT170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
BT170118 Dere har i undersøkelser og på våre salgsstatistikker fortalt oss at fargen på hyllene varierer i dagligvarekjedene, men innholdet i hyllen er for likt. 70 - 85 prosent av vareutvalget i norske butikker er identisk.
AP170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
AP170118 Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst.
DB170117 Hvordan et smil oppfattes varierer imidlertid mellom kulturer.
DB170115 Som du ser varierer de stort i størrelse.
SA170114 Ellers varierer antall avslutninger i Norges gruppespillkamper fra 47 til 53.
FV170114 Ellers varierer antall avslutninger i Norges gruppespillkamper fra 47 til 53.
BT170114 Ellers varierer antall avslutninger i Norges gruppespillkamper fra 47 til 53.
AP170114 Ellers varierer antall avslutninger i Norges gruppespillkamper fra 47 til 53.
SA170113 De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter.
FV170113 De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter.
DN170113 Oljeekspertene er rimelig samstemte om oljeprisene i 2017, men ytterpunktene varierer kraftig. mer ¶
BT170113 De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter.
BT170113 De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter.
AP170113 De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter.
SA170112 - Nei, nei, det varierer .
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
AP170112 - Nei, nei, det varierer .
DN170110 Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.
DB170110 Datostempling er et estimat som baserer ofte seg på en snittemperatur på fire grader, men vi vet at temperaturene varierer .
DB170110 Hvordan du gjør dette, varierer noe fra modell til modell.
AP170110 Dette fordi disse kostnadene varierer med hvor og når man kjører, sier hun.
DB170109 Tjenestene varierer fra berøring til seksuelt samleie.
AP170109 Lengden på høringene varierer fra person til person.
DB170106 Råvarene varierer med sesong, og skal være så kortreiste som mulig.
DB170106 Prisene på det ukelange vegancruiset til Vegan Travel fra England varierer fra rundt 7000 norske kroner til 22000 kroner pr. person.
AP170106 Anslagene for hva dette vil koste varierer fra noen få milliarder til 14 milliarder dollar ( 115 milliarder kroner ), ifølge Politico.
AP170106 Energibehovet varierer ut ifra både kjønn, alder og hvor aktiv man er.
SA170105 - Det varierer veldig fra utøver til utøver.
DB170105 De totale dødstallene etter borgerkrigen i Syria varierer , men FN anslo i fjor at så mange som 400 000 hadde mistet livet.
DB170105 ¶ BILLIGST : Mange vet at prisene for drivstoff varierer i løpet av en uke, men få vet at det lønner seg å fylle torsdag morgen.
BT170105 - Det varierer veldig fra utøver til utøver.
AP170105 - Det varierer veldig fra utøver til utøver.
SA170104 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
DB170104 Når sesongen starter, og hvor mange som blir syke varierer fra år til år.
BT170104 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
AP170104 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
DB170102 Det fins ulike typer biodrivstoff, og miljøkonsekvensene varierer veldig.
BT170102 Men det varierer hvem de er.
AP170102 Ismengden i nord varierer , men trenden går mot betydelig mindre is i Polhavet, og den er tynnere.
AP170102 De fleste sakene innebærer nettverksforbindelser og instruksjon, men styrken på forbindelsene og måten terroristene blir styrt på, varierer , sier Nesser.
AP170102 - Går det an å snakke om luftkvaliteten i en hel by, den varierer jo fra gate til gate ?
AP170102 » Svarene varierer i liten grad med kjønn, men noe med landsdel.
SA170101 Men det varierer hvem de er.
FV170101 Men det varierer hvem de er.
DB170101 Reglene for avlevering og henting varierer fra kommune til kommune.
AP170101 Men det varierer hvem de er.
SA161230 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
FV161230 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
BT161230 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
AP161230 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
AP161230 Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.
FV161229 Noe som kan tyde på at batteriproblemet mildt sagt varierer .
FV161229 VARIERER : Ifølge testene til Consumer Reports' batteritidene på nye MacBook Pro fra 3,75 til hele 19 timer.
AP161229 Noe som kan tyde på at batteriproblemet mildt sagt varierer .
AP161229 VARIERER : Ifølge testene til Consumer Reports' batteritidene på nye MacBook Pro fra 3,75 til hele 19 timer.
AP161219 Vekt på håndbagasje varierer enormt mellom flere flyselskap, med 15 til 18 kilo på økonomiklasse.
AP161219 VARIERER : Hvor mye du kan ha med deg inn i kabinen varierer veldig hos flyselskapene.
AP161219 HÅNDBAGASJE : Bagasjereglene varierer mye hos de ulike flyselskapene - og ekstra mye mellom rutefly og charterfly.
AP161219 FOTO : Patrick Thomas / Shutterstock, NTB scanpix ¶ VARIERER : Hvor mye du kan ha med deg inn i kabinen varierer veldig hos flyselskapene.
AP161219 - Hvorfor varierer det så mye ?
AP161219 Seks av ti skoler planlegger med like mange timer, mens tre av ti skoler sier at dette varierer eller at de planlegger skoleåret med flere timer.
AP161212 Prisene varierer fra selskap til selskap.
BT161211 Med utgangspunkt i et idrettskarrierelivsløp har Idrettens Karrieresenter utarbeidet to programmer som tar hensyn til at idrettskarrierens varighet varierer og at uforutsette hendelser kan inntreffe underveis i karrieren.
AP161211 Med utgangspunkt i et idrettskarrierelivsløp har Idrettens Karrieresenter utarbeidet to programmer som tar hensyn til at idrettskarrierens varighet varierer og at uforutsette hendelser kan inntreffe underveis i karrieren.
BT161210 Feilmarginen på målingen varierer mellom 0,6 og 3,1 prosentpoeng, og er størst for de store partiene.
FV161128 Maaseide mener at fastlegen også er en viktig brikke for å ta tak i de ansattes helse, men det varierer hvor mye de ansatte går til legen sin.
BT161128 Maaseide mener at fastlegen også er en viktig brikke for å ta tak i de ansattes helse, men det varierer hvor mye de ansatte går til legen sin.
AP161120 Reglene for mottak av ytelser fra Nav når man er bosatt i utlandet, varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor man oppholder seg.
SA161117 Det varierer hvor stort støtteapparatet rundt landslagsjefen er.
AP161111 - Prisene varierer daglig for å reflektere endringer i etterspørsel, setekapasitet, tilgjengeligheten mellom to byer, samt endring i trafikkmønster.
AP161111 - En slik prisstrategi er temmelig komplisert, da det er stor miks av tilgjengelig priser mellom ulike flyselskaper, antall selskaper som betjener ulike distanser til ulike tider, samt at etterspørselen varierer over tid.
SA161104 Kvadratmeterprisen varierer fra 83.384 kroner på Frogner i Oslo til 15.864 kroner i Telemark utenom Skien og Porsgrunn.
AP161104 Det varierer voldsomt når den første snøen kommer i Oslo.
AP161104 Kvadratmeterprisen varierer fra 83.384 kroner på Frogner i Oslo til 15.864 kroner i Telemark utenom Skien og Porsgrunn.
SA161027 - Det varierer litt.
FV161027 - Det varierer litt.
BT161027 - Det varierer litt.
AP161027 - Det varierer litt.
AP161025 Oppslutningen om de to varierer med 12 - 15 prosent på de siste målingene.
BT161018 Prisutvikling er vanskelig å sammenligne fordi det er langt færre hyttesalg enn boligsalg og fordi standarden varierer mer enn på boligmarkedet.
AP161018 Prisutvikling er vanskelig å sammenligne fordi det er langt færre hyttesalg enn boligsalg og fordi standarden varierer mer enn på boligmarkedet.
DA161013 - Antallet varierer fra skole til skole, og tar opp bygningsfasader og inngangspartier. 5.
AP161011 Vekten varierer mye hos de ulike flyselskapene.
AP161011 Men vekten varierer .
SA160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
BT160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
AP160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
AP160923 For dem som pendler til jobb andre steder i Akershus varierer bilandelen fra 59 til 85 prosent, avhengig av distrikt.
AP160916 Det varierer stort hvordan kroppen vår blir etter en fødsel.
SA160915 Litt styrke må han også ha, antall og intensitet varierer i løpet av uken.
SA160915 Han varierer løpingen fra helt rolige turer opp mot 25 - 35 km.
FV160915 Litt styrke må han også ha, antall og intensitet varierer i løpet av uken.
FV160915 Han varierer løpingen fra helt rolige turer opp mot 25 - 35 km.
AP160915 Litt styrke må han også ha, antall og intensitet varierer i løpet av uken.
AP160915 Han varierer løpingen fra helt rolige turer opp mot 25 - 35 km.
SA160826 - Ja, betennelsestypen varierer fra allergisk via blandingstyper til nærmest KOLS-lignende betennelse.
FV160826 - Ja, betennelsestypen varierer fra allergisk via blandingstyper til nærmest KOLS-lignende betennelse.
BT160826 - Ja, betennelsestypen varierer fra allergisk via blandingstyper til nærmest KOLS-lignende betennelse.
AP160826 - Ja, betennelsestypen varierer fra allergisk via blandingstyper til nærmest KOLS-lignende betennelse.
AP160823 Prisene varierer etter strekning, men da Holmbergh Jacobsson selv forsøkte å booke bagasje, ble prisen for strekningen Bergen-Oslo oppgitt til å være på 75 svenske kroner.
AP160819 Det går ferge, speedbåt eller privat båt utover, prisene varierer .
FV160818 Kjøpepress varierer for ulike aldersgrupper og oppleves i størst grad av foreldrene til ungdomsskoleelever.
SA160812 I dag er tilbudet altfor lite tilgjengelig og varierer veldig ut ifra bosted.
FV160812 I dag er tilbudet altfor lite tilgjengelig og varierer veldig ut ifra bosted.
BT160812 I dag er tilbudet altfor lite tilgjengelig og varierer veldig ut ifra bosted.
AP160812 I dag er tilbudet altfor lite tilgjengelig og varierer veldig ut ifra bosted.
AP160811 I dag er tilbudet altfor lite tilgjengelig og varierer veldig ut ifra bosted.
AP160729 For det varierer alt etter hvor du er, og skal sørge for at du både kjenner stein og tre under føttene.
AP160727 Ikke bare varierer de fra land til land, og fra region til region.
AP160718 Avhengig av hvilken type forsikring og hvilken forsikringsselskap du benytter varierer dekningen fra 4000 kroner til 5000 kroner pr. person eller 20.000 kroner og opptil 500.000 pr. familie.
AP160713 Håndbagasjereglene varierer også med hvilken flyklasse du reiser med.
AP160707 Men hva du får lov til å kjøpe, varierer kraftig fra delstat til delstat.
AP160707 VARIERER : Pris og hastigheter på bredbånd varier avhengig om du får bredbåndet over telefonledningen, fiber eller kabel, vier tall fra Nkom.
AP160630 Summen varierer fra 80 til 88 kroner avhengig av om det er innlands - eller utenlandsflyvninger.
AP160629 IDEALVÆRET : - Myggtettheten varierer litt fra dag til dag, og ikke minst med været.
AP160622 Modningen varierer med sort og voksested.
AP160622 De varierer litt med hensyn til når de modnes, hvor høye de blir, smak, størrelsen på bærene og hvor egnet de er til frysing, men jevnt over er det ikke veldig stor forskjell for hagedyrkere, sier hun.
AP160621 For å fjerne egenandelen, må du tegne en egen egenandelsforsikring - prisene varierer kraftig.
AP160621 For å fjerne egenandelen, må du tegne en egen egenandelsforsikring - prisene varierer kraftig.
FV160617 VARIERER : Prisene per Gigabyte vareirer stort mellom de nordiske landene.
AP160614 Håndbagasjereglene varierer også med hvilken flyklasse du reiser med.
AP160610 Prisene varierer mye, avhengig av ukedag og sesong og hvor tidlig eller sent man bestiller.
AP160604 - Kraftprisene varierer kraftig rundt om i verden.
SA160518 Kompostjord av mat- og hageavfall ( avfallsselskaper ) : Torvandel varierer , men mange er torvfrie.
SA160518 Avfallsstasjonene i Norge varierer med hensyn til hvor mye torv de blander i hagejorden de selger.
BT160518 Kompostjord av mat- og hageavfall ( avfallsselskaper ) : Torvandel varierer , men mange er torvfrie.
BT160518 Avfallsstasjonene i Norge varierer med hensyn til hvor mye torv de blander i hagejorden de selger.
AP160518 Kompostjord av mat- og hageavfall ( avfallsselskaper ) : Torvandel varierer , men mange er torvfrie.
AP160518 Avfallsstasjonene i Norge varierer med hensyn til hvor mye torv de blander i hagejorden de selger.
SA160516 - Det varierer litt hva jeg gjør 17. mai, men i år skal jeg ha en styrkeøkt og spenst.
AP160516 - Det varierer litt hva jeg gjør 17. mai, men i år skal jeg ha en styrkeøkt og spenst.
AP160513 Tulipan : de fleste smaker som søt salat eller en anelse agurk, men det varierer .
AP160513 Noen har god lukt og smak, men intensiteten varierer .
AP160513 Det varierer .
BT160505 - Det er sånn at den oppfattelsen av svettelukt er jo, varierer fra person til person, noen har problemer med det og andre har det ikke, også vil det være avhengig av hvor mye du svetter, hvor lang tid det går fra du bruker tøyet til du vasker det, sier Hagen.
AP160505 - Det er sånn at den oppfattelsen av svettelukt er jo, varierer fra person til person, noen har problemer med det og andre har det ikke, også vil det være avhengig av hvor mye du svetter, hvor lang tid det går fra du bruker tøyet til du vasker det, sier Hagen.
AP160427 VARIERER : Prisene per Gigabyte vareirer stort mellom de nordiske landene.
SA160420 Undersøkelsen viser ikke overraskende at interessen varierer med alder : I gruppen 18-29 år sier mer enn annenhver respondent at de bruker 15 minutter eller mer på sosiale medier.
AP160420 Undersøkelsen viser ikke overraskende at interessen varierer med alder : I gruppen 18-29 år sier mer enn annenhver respondent at de bruker 15 minutter eller mer på sosiale medier.
AP160420 Hva som skal beskjæres når, varierer gjerne fra plante til plante, men her er de generelle reglene : ¶
AP160419 - Ja, men det varierer .
SA160412 STRIPETE : De unge brunsneglene er gjerne stripete, og fargen varierer .
AP160412 STRIPETE : De unge brunsneglene er gjerne stripete, og fargen varierer .
AP160411 Personkretsen som etterspør postboksselskaper varierer .
AP160326 Det er 33 ambassader hvor vigsel tilbys - men reglene varierer mellom landene, ifølge UD.
AP160325 Opprinnelseslandet til jordbærene varierer mellom Norge og Polen.
AP160315 På kredittkortoversikten til Finansportalen.no finner vi hele 311 forskjellige kredittkort med effektiv rente som varierer fra Skandiabankens 17 prosent til Resurs Banks 61 prosent ( ! ).
BT160310 Når vi vet at første bolig for skatteformål verdivurderes til 25 prosent av reell verdi, at det ikke er formuesskatt på verdier under 1,4 millioner, og at formuesskatten er på 0,85 prosent, skatter Kari årlig 1275 kroner enten det er med eller uten arbeidende kapital, mens Olas skatt varierer enormt.
SA160308 Kjennskapsnivået øker i takt med økt alder, og varierer fra 23 prosent kjennskap blant den yngste aldersgruppen ( 18 - 24 år ) til 39 prosent kjennskap blant de eldste ( 60 år+ ).
BT160308 Kjennskapsnivået øker i takt med økt alder, og varierer fra 23 prosent kjennskap blant den yngste aldersgruppen ( 18 - 24 år ) til 39 prosent kjennskap blant de eldste ( 60 år+ ).
AP160308 Kjennskapsnivået øker i takt med økt alder, og varierer fra 23 prosent kjennskap blant den yngste aldersgruppen ( 18 - 24 år ) til 39 prosent kjennskap blant de eldste ( 60 år+ ).
FV160307 Kjennskapsnivået øker i takt med økt alder, og varierer fra 23 prosent kjennskap blant den yngste aldersgruppen ( 18 - 24 år ) til 39 prosent kjennskap blant de eldste ( 60 år+ ).
SA160306 Både lengden og overflaten på de ulike rullene som fås kjøpt varierer , men prinsippet er det samme, ifølge Yvette Hoel, fysioterapeut ved Olympiatoppen i Trondheim.
AP160306 - Her tror jeg holdninger og behov varierer veldig.
AP160306 - Her tror jeg holdninger og behov varierer veldig.
AP160306 Både lengden og overflaten på de ulike rullene som fås kjøpt varierer , men prinsippet er det samme, ifølge Yvette Hoel, fysioterapeut ved Olympiatoppen i Trondheim.
AP160304 Sesongen varierer , men faller typisk i overgangen mellom slutten av mars, april, tidlig mai.
AP160229 VARMT : I vintersesongen varierer temperaturene mellom 20 og 32 grader.
AP160217 Den ene var jordbanens form som endrer seg sakte fra en flatklemt ellipse til en sirkel, noe som varierer mellom 100 000 til 400 000 år.
FV160216 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier.
AP160216 Dette kan ha mange grunner, og det varierer fra person til person.
SA160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier.
BT160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier.
AP160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier.
SA160211 - Det varierer hvor mye risikospillerne taper.
FV160211 - Det varierer hvor mye risikospillerne taper.
BT160211 - Det varierer hvor mye risikospillerne taper.
AP160211 - Det varierer hvor mye risikospillerne taper.
AP160209 Det er 33 ambassader hvor vigsel tilbys - men reglene varierer mellom landene, ifølge UD.
AP160208 Men det varierer fra selskap til selskap, så dobbeltsjekk.
SA160202 Da varierer det gjerne hvor fort tiltak blir iverksatt, og det er nesten personavhengig fra saksbehandler til saksbehandler hvor mye disse tiltakene blir fulgt opp.
AP160127 Reaksjonene varierer fra dag til dag, etter hva det siste medieoppslaget er.
SA160111 Tidspunktet for å kutte navlesnoren etter fødsel varierer internasjonalt.
SA160111 Lengde og tykkelse på snoren varierer altså mye, på lik linje med størrelsen og fasongen til morkaken, sier Schjelderup-Eriksen.
AP160111 Tidspunktet for å kutte navlesnoren etter fødsel varierer internasjonalt.
AP160111 Lengde og tykkelse på snoren varierer altså mye, på lik linje med størrelsen og fasongen til morkaken, sier Schjelderup-Eriksen.
AP160110 Pålegget på disse seks brødskivene varierer fra 277 kalorier til 99 kalorier.
AP160105 Arbeidet varierer fra gård til gård.
AP160105> Arbeidet varierer fra gård til gård.
AP160105> target="avis" href= Arbeidet varierer fra gård til gård.