DB170902 mai i år valgte Stortinget å fjerne vannscooterforskriften , og den lekne farkosten ble sidestilt med andre småbåter.
VG170713 Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, synes i likhet med ordføreren i Søgne at regjeringen har satt mange kommuner i en klemme ved å fjerne vannscooterforskriften .
VG170713 Vannscooterforskriften opphevet ¶
AP170622 Senest midt i forrige måned fjernet Regjeringen vannscooterforskriften fra 2013.
DA170621 « Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften .
DA170621 mai fjernet regjeringen vannscooterforskriften fra 2013.
DA170615 Fra denne sommeren har regjeringen også fjernet vannscooterforskriften .
DA170614 Overraskelsen var stor blant mange kommunepolitikere da regjeringen plutselig fjernet vannscooterforskriften 18. mai i år.
DA170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.
DA170614 Bare én måned etter at regjeringen fjernet vannscooterforskriften , vurderer flere kommuner å innføre strenge regler for vannscooter-kjøring.
VG170608 Instruksen er sendt til landets ordførere som vurderer forbud mot vannscootere i strandsonen, etter at vannscooterforskriften ble fjernet i mai.
VG170608 Hensikten med å fjerne vannscooterforskriften var å likestille vannscootere med resten av fritidsbåtflåten.
VG170608 Han påpeker at resultatet av høringen som gikk gjennom, er at vannscooterforskriften ble opphevet.
VG170608 Adovkaten ble hyret inn av BRP Norway, som er Norges største vannscooterimportør da høringsrunden om å fjerne vannscooterforskriften var i gang.
DB170601 Det kom høringssvar fra totalt 73 kommuner i forbindelse med høring av forslaget om opphevingen av vannscooterforskriften , hvor fristen gikk ut 23. mars.
VG170531 Politiet venter flere ulykker med personskader etter at vannscooterforskriften ble opphevet.
VG170531 Han viser til vannscooterforskriften som nylig ble opphevet av regjeringen, spesielt etter påtrykk fra Fremskrittspartiet.
VG170531 Bård Hoksrud ( Frp ) har vært en ivrig forkjemper for opphevelse av vannscooterforskriften .
VG170531 - Vi har advart mot oppheving av vannscooterforskriften hele tiden, og har hatt med oss et stort flertall av dem som har uttalt seg, kommuner og fylkesmenn.
DB170531 Hun sier at en av grunnene til at regjeringen ønsket å oppheve vannscooterforskriften , var for å gjøre regelverket enklere for vannscooterførerne.
DB170531 Det kom høringssvar fra totalt 73 kommuner i forbindelse med høring av forslaget om opphevingen av vannscooterforskriften , hvor fristen gikk ut 23. mars.
NL170524 På lik linje med liberaliseringen av snøscooterkjøring i utmark, er opphevelsen av vannscooterforskriften et hardt slag for det opprinnelige i naturlivet, hos mennesket, og i samspillet oss i mellom.
NL170524 Opphevelsen av vannscooterforskriften betyr at vannscootere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, og gjør at Norge nå har et av de mest liberale regelverkene i Europa i henhold til vannscooter.
NL170524 I forrige uke ble det klart at Fremskrittspartiet og Høyre i regjering opphever vannscooterforskriften .
VG170518 | Norsk friluftsliv : Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter ¶ Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
VG170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen.
VG170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften .
SA170518 | Norsk friluftsliv : Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter ¶ Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
SA170518 Illustrasjonsfoto : Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles nå med friluftsbåter.
FV170518 | Norsk friluftsliv : Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter ¶ Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
FV170518 Stortingsrepresentant Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen.
FV170518 Illustrasjonsfoto : Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles nå med friluftsbåter.
FV170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften .
DN170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen.
DN170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften .
DN170518 | - Uforståelig at vannscootere sidestilles med friluftsbåter ¶ Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med friluftsbåter.
DB170518 Regjeringen har fra i dag opphevet vannscooterforskriften .
DA170518 Stortingsrepresentant Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen.
DA170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften .
DA170518 | - Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter ¶ Vannscooterforskriften ble onsdag opphevet med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles med fritidsbåter.
DA170518 Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles nå med fritidsbåter.
AA170518 Svein Harberg ( H ) fra Aust-Agder bekrefter at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning.
AA170518 Konkret foreslås det å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken.
FV170403 Kristiansand nå skal si hva de mener om vannscooterforskriften fra 2013.
AA170321 Klima- og miljødepartementet har foreslått å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscooter med småbåter.