DB170102 Problemet er vannmotstanden .
DB170102 Dette nær eliminerer vannmotstanden og muliggjør den svimlende farten.
DB170102 ( Dagbladet ) : Å avfyre prosjektiler under vann byr på store problemer med å overkomme den store vannmotstanden .