AP171212 Norsk vannkraft er svært konkurransedyktig i dag.
NL171204 Da må vi finne nye energiformer, og her kan vi satse på både hav-vind og bølgekraft, i tillegg til vannkraft på land.
DA171130 Vi har vannkraft både i Drammen og Buskerud, og effektene av solenergi er mikroskopisk i forhold til vannkraften.
DA171130 - Sammenligner du med vannkraft , slår det så fryktelig dårlig ut at det er ren symbolpolitikk.
DA171130 Vannkraft har vi mer enn nok av.
AP171128 Helt fra starten ble de eldste maskinene drevet av vannkraft fra egen turbin og bekk, via en trerenne. 1948 : Her er bildet av arbeiderne ved Hillesvåg Ullvarefabrikk i 1948.
BT171124 I motsetning til olje, fisk og vannkraft - hvor Norge har naturgitte forutsetninger for å hevde seg som ledende aktør - snakker vi her om en bransje hvor tilgang til innsatsfaktor ikke er like åpenbar.
AP171120 I USA har det vært en akademisk debatt om det er mulig å gå helt over til kun sol-, vind- og vannkraft og likevel få en stabil energiforsyning.
AP171120 Forskere strider om det er mulig å gå helt over til kun sol-, vind- og vannkraft og likevel få en stabil energiforsyning.
AP171120 Dog er det en artikkel av Mark Jacobson fra 2015 som finner at full overgang til sol-, vind- og vannkraft er mulig uten store kostnader og ustabil kraftforsyning.
DN171119 Sol og vind danker ut vannkraft
DN171119 Mens regjeringen avviser at skatten for vannkraft har økt, mener bransjen at skattetrykket har steget med nærmere seks prosentpoeng siden 2014.
DN171119 Men i stedet for å legge til rette for investeringer i vannkraft , øker skatten, sier Stav.
DN171119 Kraftbransjens store hodepine er at mens regjeringen har senket bedriftsskatten til 24 prosent, har den økt grunnrenten slik at samlet skatt for vannkraft nå er på nesten 60 prosent i år.
DN171119 I tillegg har svenskene vedtatt å fase ut den ekstra eiendomsskatten for vannkraft , så om tre år øker skatteforskjellen i Linvasselv til 52 millioner.
DN171119 Han viser til at selv oljebransjen i praksis har lavere skatt enn vannkraft , fordi oljeselskapene har større fradrag.
DN171119 Den store forskjellen ligger i at svenskene ikke har ekstraskatt på vannkraft , den såkalte grunnrenten.
DN171119 - Politikerne snakker varmt om det grønne skiftet og mener norsk vannkraft skal være et batteri for Europa.
BT171112 IKKE VANNKRAFT ALENE : Fabrikken bruker også noe flis fra Granvin som energikilde.
SA171109 Dette gjør vi med ren og fleksibel vannkraft .
DA171106 For å skaffe tilgang til mer vannkraft , leide Schou Nedre Papirmølle på østsida av elva.
DN171031 Vi har grønn vannkraft som vi ikke kan bli bedre på, men vi har mange andre områder vi kan få en kunnskap om som kan eksporteres, sier Ulltveit-Moe.
AP171031 Fremtidens elektrisitet vil bli produsert med vind, sol, vannkraft , biobrensel og gass.
SA171029 Oljerikdommene og tilgangen på grønn energi fra vannkraft har gjort at vi utgjør et globalt unntak.
SA171029 Hovedspørsmålene for Norge er hvor langt fram i tid vi kan framskrive økt produksjon av vannkraft ?
SA171029 For vannkraft er situasjonen annerledes, fordi store samfunnsmessige løft fra omkring første verdenskrig og til de store utbyggingene på 1960-70 tallet nå er tilnærmet nedskrevet.
SA171029 Etter hvert som miljøkostnadene ved fossil energi internaliseres i olje-, gass- og bensinprisene, vil « economy of scale » føre til at vannkraft , i den grad den er tilgjengelig, og andre fornybare energikilder, styrke sin konkurransekraft og på sikt bli uavhengig av subsidier.
SA171029 Dermed står vi, foreløpig, i spagat mellom hensynet til den nasjonaløkonomiske gevinst ved oljeutvinning på den ene side og produksjon av evigvarende ren vannkraft på den annen side.
DN171026 | Sol og vind danker ut vannkraft
DN171026 Mindre ny vannkraft
DN171026 Det betyr at det etter hvert vil bli stadig vanskeligere for ny vannkraft å konkurrere.
DN171026 - Vi vil nok fortsette å bygge ut vannkraft , men neppe like mye som tidligere, og ikke uten at de er knyttet til langsiktige kraftkontrakter, sier Rynning-Tønnesen og kaller seg nå mer selektiv.
DN171026 - Solenergi er nå blitt så billig å bygge ut at det i økende grad utkonkurrerer ikke bare kullkraft, men også vannkraft , sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
AP171026 En eventuell regelendring vil ikke gjelde vannkraft , vindkraft eller anleggene som omfattes av særreglene for petroleum. | « Men du er vel glad for å være i live, er du ikke ?
AP171026 En eventuell regelendring vil ikke gjelde vannkraft , vindkraft eller anleggene som omfattes av særreglene for petroleum. 3rd-party-bio ¶
DA171023 Young som stilte med startkapital og hadde sikra seg rettigheter til vannkraft fra Vøien-fallene ved Beierbrua.
SA171021 Det foreslås at grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 34,3 prosent til 35,7 prosent.
DN171017 ¶ Leder Oluf Ulseth i kraftselskapsforeningen Energi Norge mener regjeringen med hard skattlegging undergraver sine egne målsettinger om store nye investeringer i norsk vannkraft .
DN171017 Men når vi ser på de investeringene som i dag går inn i vindparker, og ikke i vannkraft innenfor et norsk-svensk sertifikatsystem, er dette virkelig et konkurranseutsatt marked.
DN171017 Leder Oluf Ulseth i kraftselskapsforeningen Energi Norge mener regjeringen med hard skattlegging undergraver sine egne målsettinger om store nye investeringer i norsk vannkraft .
DN171017 Leder Oluf Ulseth i Energi Norge har knapt vært så overrasket som da regjeringen i forslaget til statsbudsjett skrudde opp den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft enda et hakk.
DN171017 Kraftselskapene i Norge har kjørt en kampanje for kutt i særskatten for vannkraft .
DN171017 Kraftbransjen mener skattetrykket rimer dårlig med regjeringens egne ambisjoner i Energimeldingen om tunge nyinvesteringer i norsk vannkraft .
DN171017 - Når regjeringen stadig øker særskatten på vannkraft , sier den implisitt at superprofitten på vannkraften har økt i denne perioden, når kraftprisene i realiteten har falt like mye som oljeprisen.
AA171017 Det vil bli innført krav om at en viss mengde strøm produseres med tradisjonelle energikilder som kull, gass og vannkraft .
SA171016 Alle land misunner oss vår vannkraft .
DB171012 - Det er bra at regjeringen fortsetter opptrappingen til Norfund, ( statlig selskap som blant annet investerer i vannkraft og fornybar energi i utviklingsland journ. anm. ).
AA171010 Når de er bygd kan Norge eksportere halvparten av vår vannkraft .
AA171005 | Norsk vannkraft kan utnyttes bedre ¶
AA171005 Norge kan selge en sikker levering av energi og effekt ved at norsk vannkraft kan opptre reservekraftverk.
AA171005 Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige forskningsmiljøer og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft for fremtiden.
AA171005 Det betyr ikke at vi skal bygge ut mer vannkraft , men at vi bør utnytte vannkraftverkene bedre enn det vi gjør i dag.
AA170920 Kombinert med billig vannkraft gir dette en billig papirmasse, egnet for produksjon av avispapir ; det rimeligste informasjonspapiret.
DN170914 Så kan de spe på med vannkraft når det ikke blåser.
DN170914 De får nå lange kontrakter med vindprosjekter på over 15 år, lenger enn de har fått på vannkraft .
DN170914 - Ikke bare lave kraftpriser, men også svært høy skatt på vannkraft , bidrar til den lave lønnsomheten, sier Ulseth.
DB170908 Kunne også nevnt at norsk vannkraft vil bidra til klimakutt ute, som forsyningstrygghet for variabel sol og vind-kraft på kontinentet.
NL170904 Nå er det klart at det egentlig ikke er vindkrafta, men mellom 30 og 40 % av norsk vannkraft som planlegges eksportert til EU.
NL170904 Det er derfor i realiteten de norske husstandene ( som i dag forbruker omtrent tredjeparten av vår vannkraft ) som etter hvert skal overta den ustabile og kostbare vindkrafta.
NL170904 Den delen av norsk vannkraft som ikke skal eksporteres, må naturligvis gå til norsk industri og andre deler av arbeidslivet som trenger en stabil tilførsel av strøm.
NL170904 De skal tvert om bidra til å gjøre strømmen dyrere og til å « rydde opp » i det rotet som vil oppstå når forsyningen av kraft til norske husstander skal endres fra ren vannkraft til mer vindkraft kombinert med fossil energi fra EU.
NL170901 Det er grunn til å minne om at dagens utbygging av småkraft i Norge tillates kjøpt opp av utenlandske energiselskaper og at Høyre og Frp bare har gått bort fra ideen om å selge ut norsk vannkraft fordi det er « politisk umulig ».
AA170831 Samtidig vil vi jobbe for å sikre folkets eierskap av jernbane, vannkraft og naturressurser.
VG170828 Han starter med å problematisere hvorvidt alle statlige selskaper i like stor grad kan sies å være en del av « arvesølvet », og mener at begrepet « arvesølv » er mest relevant når man forholder seg til eierskap til naturressurser som vannkraft , olje og fisk.
DA170828 Spikersuppa i Oslo sentrum er kokt på engelsk ekspertise og billig vannkraft .
DB170824 Beregningene er gjort basert på tradisjonell vannkraft .
DN170822 ¶ Norsk vannkraft har store behov for investeringer.
DA170822 Vannkraft
AA170819 | Lærer superingeniører om vannkraft - kan tjene store penger ¶
AA170819 Utenlandske ingeniører får hjelp av NTNU og næringslivet til å lære seg mer om vannkraft .
AA170819 Personene er veldig flinke, og har store muligheter til å forme utviklingen av vannkraft i sitt hjemland.
AA170819 Men vi er interessert i områder som har potensial på vannkraft, og som har interesse å bygge ut vannkraft , sier Bergan.
AA170819 Men vi er interessert i områder som har potensial på vannkraft , og som har interesse å bygge ut vannkraft, sier Bergan.
AA170819 Kompetanse : Utenriksminister Børge Brende møtte NTNU-studentene som skal lære om vannkraft, og ta med læringen tilbake sine hjemland for å byggge vannkraft .
AA170819 Kompetanse : Utenriksminister Børge Brende møtte NTNU-studentene som skal lære om vannkraft , og ta med læringen tilbake sine hjemland for å byggge vannkraft.
AA170819 Han fikk hilse på noen av studentene som skal sørge for at det store potensial innen vannkraft i u-land blir utnyttet.
AA170819 Disse ni, en kvinne og åtte menn, skal i løpet av de neste to årene lære seg enda mer om vannkraft .
AA170819 Det er enormt stort potensial for vannkraft i både Pakistan og andre land.
AA170819 Desto flere internasjonale vannkraftingeniører vi utdanner, desto flere kontaktpunkt har vi internasjonalt med gode preferanser til norsk vannkraft og norsk teknologi, sier han.
AA170819 - Å øke fornybarandelen er vesentlig og viktig for å innfri Parisavtalen, og vannkraft er en av mange satsinger.
AP170815 Takket være mye vannkraft har Norge langt billigere strøm enn andre rike land i Nord-Europa.
AP170815 Industri-Norges historie handler mye om vannkraft , skriver innleggsforfatterne.
AP170815 Industri-Norges historie handler mye om vannkraft , skriver Nils A.
AP170815 Energieventyr har gitt landet kompetanse innen vannkraft , petroleum og prosessindustri.
NL170814 Videre er ren vannkraft og et stabilt kraftnett sterke kort.
DN170814 I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft .
AA170814 I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft .
DA170809 I tillegg satse på blant annet opprusting av vannkraft , offshore vindkraft og miljøteknologi i kommunene.
AA170809 Det meste av strømmen i Norge kommer fra fornybar energi, som vannkraft .
NL170727 I industrimeldingen var dessverre energipolitikken fraværende, til tross for at vannkraft er et avgjørende rammeverk for kraftkrevende industri.
NL170725 Norge er et av de landene med høyest kompetanse innenfor energisektoren, ved at vi har en lang tradisjon med å produsere energi fra vannkraft , olje og gass her til lands.
DN170705 på raskere vannkraft
NL170704 g fiske og annen utmarksutnyttelse, kyst- og fjordfiske, skogbruk, hyttebygging, naturvern- og kulturminnevern, arealinngrep- og arealdis-poneringer, anlegg av skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og tettstedsutvikling, mineral - og petroleumsvirksomhet, utnyttelse av vannkraft og vindkraft og annen industriell virksomhet ".
DN170704 på raskere vannkraft
AP170629 Høy fornybarandel og rikelig tilgang på billig vannkraft gjør at norske politikere tidligere har sett liten grunn til å subsidiere havvind, som fortsatt er forholdsvis dyrt sammenlignet med andre kraftkilder.
AP170629 Høy fornybarandel og rikelig tilgang på billig vannkraft gjør at norske politikere tidligere har sett liten grunn til å subsidiere havvind, som fortsatt er forholdsvis dyrt sammenlignet med andre kraftkilder.
SA170626 Vår verdifulle vannkraft produserer nær 70 prosent av hele vårt energibehov for fastlandsnorge.
SA170626 Vindkraften kan bare levere til markedsbehovet ved å bli supplert med vannkraft .
SA170626 Hun dokumenterer flere av fordelene med vår vannkraft , samtidig som hun sterkt beklager at den skattes i hjel.
AP170623 For eksempel meldte Bergens Tidende om « et krisemøte i forhold til utfordringer i olje- og gassbransjen », Nationen intervjuet Småkraftforeningen om « utviklingen i forhold til vindkraft og vannkraft i årene fremover » og Adresseavisen skrev at « Norge hadde et godt utgangspunkt i forhold til det grønne skiftet. » | Kronikk.
AP170623 For eksempel meldte Bergens Tidende om « et krisemøte i forhold til utfordringer i olje- og gassbransjen », Nationen intervjuet Småkraftforeningen om « utviklingen i forhold til vindkraft og vannkraft i årene fremover » og Adresseavisen skrev at « Norge hadde et godt utgangspunkt i forhold til det grønne skiftet. » | Når er en organdonor død ?
NL170622 Olje- og energiminister Terje Søviknes ønsker å kartlegge mulighetene for nye utbygginger av vind- og vannkraft og gjøre Norge ledende innen fornybar grønn energi.
SA170621 | Gjestekommentar : Norsk, ren vannkraft betaler altfor mye i skatt og avgifter ¶
SA170621 Norsk vannkraft har det suverent minste « klimafotavtrykket » av alle strømkilder.
SA170621 Så langt har slik utbygging ( unntatt vannkraft ) vært et gedigent subsidiesluk.
DA170620 Det betyr at Oslo kommune står igjen med 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft , samt hele nettselskapet.
AP170620 Det betyr at Oslo kommune står igjen med 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft , samt hele nettselskapet.
AP170620 Det betyr at Oslo kommune står igjen med 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft , samt hele nettselskapet.
DA170619 Det vises i den sammenheng blant annet til at banken ved årsskiftet hadde lånt ut 46 milliarder kroner til sol, vind og vannkraft .
VG170616 Men i Norge, som kjører på ren vannkraft , blir den egentlige agendaen tydeligere enn alle andre steder.
NL170609 Her blir Norge framhevet som en energistormakt og en betydelig eksportør av olje og gass så vel som eksportør av ren vannkraft .
DB170605 Corbyn lover blant annet å renasjonalisere tog, busser, vannkraft og energiselskaper.
AP170605 I motsetning til fossil energi, som gjerne forbindes med forurensning og klimaendringer, fremstår vannkraft , vindkraft og bølgekraft som rene, miljøvennlige og bærekraftige energiformer.
AP170605 Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
AP170605 I motsetning til fossil energi, som gjerne forbindes med forurensning og klimaendringer, fremstår vannkraft , vindkraft og bølgekraft som rene, miljøvennlige og bærekraftige energiformer.
AP170605 Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
DA170601 IEA anbefaler at det tas grep, og ber regjeringen : « Sikre at finanspolitiske forhold ( for eksempel ressursleieavgiften ) ikke fraråder investeringer i vedlikehold og oppussing av vannkraft ».
DA170601 Har milliardbehov ¶ Vannkraft er ryggraden i den norske energiforsyningen, og vil være en viktig bestanddel i en framtid der mer av energien må være fornybar.
DA170601 Alt annet næringsliv har fått lavere skatter de siste årene, med unntak av fornybarnæringen vannkraft , ifølge Energi Norge.
DA170601 - Det er interessant at når det gjøres en grundig analyse av norsk energipolitikk, som IEA gjør her, så peker de på at forutsetningene for å reinvestere i norsk vannkraft er et veldig viktig punkt.
NL170531 Høyre og FrP-regjeringen vil selge ut skog, fisk, vannkraft , og viktig norsk industri.
DB170531 Høyre og FrP-regjeringen vil selge ut skog, fisk, vannkraft , og viktig norsk industri.
DA170530 Jeg vil si at i disse selskapene sitter vi med noen av Europas fremste fagmiljøer innenfor vannkraft og kraftdisponering.
DA170530 Det vil det fortsatt være behov for, men det kan være vi skal vri disse investeringene i større grad mot vannkraft , sier hun.
DA170530 - Det offentlige kan i aller høyeste grad være gode og langsiktige eiere av vannkraft og fornybar energi i Norge, det har vi vist gjennom mange tiår.
AP170527 Selv om det meste av byens strøm fortsatt vil komme fra vannkraft og forbrenningsanlegg også i nær fremtid, så tror han vi etter hvert vil se en større miks av energikilder.
SA170522 Denne bruker elektrisk energi som i Norge produseres, i det alt vesentligste, av vannkraft .
AP170518 Klarer MDGs politikk å skaffe til veie alternativ energi raskt nok når partiet også sier nei til mer vannkraft samt vindkraft på land ?
BT170508 De vernede Opo-, Vosso- og Flåmvassdragene trekkes frem av olje- og energiminister Terje Søviknes som aktuelle for utbygging av vannkraft .
DN170507 Et eksempel er å kombinere vannkraft med solkraft.
SA170503 Dette ser fornybarkraft-industrien i Europa og de ønsker norsk gass - og norsk vannkraft - velkommen i sin energimiks.
AA170429 Den nye forbundslederen påpeker viktigheten av at norsk vannkraft først og fremst kommer landindustrien til gode.
DB170428 Norsk vannkraft bør brukes til å sikre arbeidsplasser, industri og verdiskapning i Norge, fremfor å selges på børs i Europa ¶
DA170427 Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft .
AP170427 Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Geir Lippestad vil satse mer på vannkraft
DA170426 Jeg håper at Oslo kommunes kjøp både vil inspirere andre kommuner til å kjøpe vannkraft og ikke minst hindre at kommuner fristes til å selge vannkraft , sier Pollestad til NTB.
DA170426 Jeg håper at Oslo kommunes kjøp både vil inspirere andre kommuner til å kjøpe vannkraft og ikke minst hindre at kommuner fristes til å selge vannkraft, sier Pollestad til NTB.
DA170426 Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft .
DA170426 - Det er en viktig oppfølging av ønsket om å sikre offentlig eierskap til arvesølvet vannkraft .
AP170426 Driver med kjernekraft, vannkraft , varmekraft og fjernvarme med ulike energikilder.
AA170426 Jeg håper at Oslo kommunes kjøp både vil inspirere andre kommuner til å kjøpe vannkraft og ikke minst hindre at kommuner fristes til å selge vannkraft , sier Pollestad til NTB.
AA170426 Jeg håper at Oslo kommunes kjøp både vil inspirere andre kommuner til å kjøpe vannkraft og ikke minst hindre at kommuner fristes til å selge vannkraft, sier Pollestad til NTB.
AA170426 Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft .
AA170426 - Det er en viktig oppfølging av ønsket om å sikre offentlig eierskap til arvesølvet vannkraft .
AA170426 Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft .
VG170425 Torsdag og fredag formiddag lyttet Støre til en rekke innlegg om vannkraft og utenlandskabler.
VG170425 Delegater fra hele landet sto fram på rad og rekke og fortalte om hvor viktig vår evigvarende vannkraft har vært og fortsatt er, for verdiskaping og velferd landet rundt.
DB170421 Norsk vannkraft er fantastisk.
DB170421 Lenge før noen i det hele tatt kom på ideen å sende vannkraften ut av landet via kabler til kontinentet, har norsk industri videreforedlet vannkraft til produkter i verdensklasse.
DB170421 - Norsk vannkraft er fantastisk.
VG170420 Støre angrep regjeringen for å « selge Norge », og refererte til at regjeringen vil selge fiskekvoter, vannkraft , Telenor, Kongsberg-gruppen og delprivatisere Statkraft.
DN170420 Vi har dessuten mye vannkraft i Norge, og det kommer ikke til å endre seg, sier Eskeland. 3 millioner kilowattimer tilsvarer årsforbruket til rundt 150 norske husstander.
AA170420 Vi har dessuten mye vannkraft i Norge, og det kommer ikke til å endre seg, sier Eskeland. 3 millioner kilowattimer tilsvarer årsforbruket til rundt 150 store eneboliger. ( ©NTB ) ¶
DN170419 På de neste plassene fulgte vind, kull, gass, vannkraft , atomkraft og biomasse.
AP170419 Vi har dessuten mye vannkraft i Norge, og det kommer ikke til å endre seg, sier Eskeland.
AA170419 Inngrep som følge av veibygging, vannkraft , hyttebygging, jordbruk og vindkraft spiser av reindriftsområdene.
DB170412 Fosso forklarer at det store innslaget av vannkraft gjør situasjonen annereldes her.
BT170412 I denne omstillingen kan norske energiressurser, spesielt vår regulerbare vannkraft , bidra.
DN170410 Kortreist vannkraft er et av våre fremste fortrinn, skriver artikkelforfatteren.
BT170404 Det gjør vi best ved å redusere det norske oljekonsumet, ikke ved å stoppe oljeeksporten til land som ikke har gratis vannkraft , slik vi har.
DN170403 Vi er verdens sjette største produsent av vannkraft og en ledende olje- og gassnasjon internasjonalt, sier Brende.
DN170328 Fornybar vannkraft som energikilde og en unik teknologikompetanse gir norsk industri fortrinn.
DN170328 Det er et tankekors at vi i Norge betaler for CO2-kostnader i kraftprisen, selv om vi fullt ut baserer oss på vannkraft .
DB170322 Men også fornybar energi som vannkraft , vind og bioenergi har sine utfordringer.
DB170317 ( Dagbladet ) : Høyre vil « delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie », slås det fast i partiets vedtatte program for stortingsperioden 2017 - 2021.
DB170316 Nei, Ontario klarte det med de to eneste energikildene som noen sinne har dekarbonisert hele regioner og lands strømnett ; kjernekraft og vannkraft .
BT170315 | Tysk milliardselskap vil bygge mer vannkraft i Norge ¶
AA170314 - De store miljøslagene i Norge har vært knyttet til vannkraft , sier Haltbrekken.
AA170312 Men vedtaket på landsmøtet betyr at utbygging av vannkraft vil likestilles med med vindkraft og andre fornybare kilder.
AA170312 Med å åpne for at vi kan se på muligheter for å bygge ut mer vannkraft viser vi god distriktspolitikk, klima- og energipolitikk i handling, sier Aarbergsbotten.
AA170312 Denne helga fikk hun Høyres landsmøte med på å åpne opp for økt satsing på vannkraft .
AA170312 - Vedtaket på landsmøtet betyr ikke at vi åpner opp for å legge alle norske elver i rør, men setter et nytt fokus på den ressursen som norsk vannkraft er.
AA170312 - Jeg er utrolig glad for at landsmøtet har vedtatt en offensiv satsing på å bygge ut mer vannkraft her i landet.
SA170311 mars om at redusert selskapsskatt vil styrke incentivene til å investere i norsk vannkraft .
VG170308 Dette skyldes at markedets forventning er at vi har god tilgang på vannkraft fremover våren, forklarer han.
DN170308 Regjeringen har ingen forståelse for kraftselskapenes skatteklager, og hevder i stedet den gjør det mer attraktivt å investere i vannkraft .
DN170307 Uansett påpeker han at skattleggingen av vannkraft relativt til alt annet næringsliv har økt.
DN170307 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) viser nemlig til at regjeringen har senket den generelle selskapsskatten, selv om ekstraskatten på vannkraft er økt tilsvarende.
DN170307 Regjeringen har ingen forståelse for kraftselskapenes skatteklager, og hevder i stedet den gjør det mer attraktivt å investere i vannkraft .
DN170307 Nå går Finansdepartementet i forsvar etter at både bransjeforeningen Energi Norge og kraftselskapet Lyse i DN mandag hevdet at vannkraft skattlegges så hardt at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer ikke blir realisert.
DN170307 Med vannkraft er det annerledes.
DN170307 I 2016 ble det gitt en skattelette for vannkraft på om lag 85 millioner kroner, mens i 2017 opprettholdes skatten på samme nivå som 2016, sier Næsje, som mener det er et tverrpolitisk mål å beholde skatteinntektene fra stedbundne aktiviteter.
DN170307 - Redusert selskapsskatt vil dermed styrke incentivene til å investere i norsk vannkraft .
DN170307 Tilgangen til vannkraft er blant årsakene til at to tidligere Tesla-topper vil bygge fabrikk for produksjon av batterier til elektriske biler i Norden.
DN170307 Det ønsker lokal energikilder som vannkraft og vind.
DN170307 Vannkraft , vind og gruver ¶
DN170305 | Høy skatt hindrer omstilling ¶ Vannkraft skattlegges i dag med en høyere effektiv skattesats enn « oljå ».
DN170305 Vannkraft skattlegges i dag med en høyere effektiv skattesats enn petroleumssektoren.
DA170304 Det vil også være et godt bidrag for klima om det produseres mer aluminium med norsk vannkraft enn av kullkraft i Kina, sier han.
DA170303 Det er helt åpenbart at det ikke er noe poeng at arbeidsplasser og kraftkrevende industri skal flytte til land som har kullkraft istedenfor vannkraft .
SA170301 Ingen annen region har større batteri i form av fornybar vannkraft , og sammen med vind har vi nå en betydelig effekt i vår fornybare kraftproduksjon.
SA170301 Europas største energibatteri i form av vannkraft .
SA170301 Ingen annen region har større batteri i form av fornybar vannkraft , og sammen med vind har vi nå en betydelig effekt i vår fornybare kraftproduksjon.
AP170228 Kjennerud forklarer at også Kina bruker mye vannkraft .
DN170227 Avdelingsleder Anna Vera Skrivarhaug i NVE mener det er større variabler i vannkraft .
VG170226 - Det er utrolig at man tørker bygg med dieselaggregat, når det finnes ren vannkraft i stikkontakten.
AP170222 For et vannkraftverk trengs turbinen for å lage vannkraft om til strøm.
DN170212 ¶ Norsk vannkraft foredles i dag til aluminium som i økende grad reduserer vekt i biler, til silisium for solceller og til nikkellegeringer for vindmøller, sier forfatteren.
AA170209 Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft , blir CO₂-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk, noe som er mest vanlig i verden.
BT170208 januar noe vi kan gjøre, nemlig satse på havvind som vil skape nye arbeidsplasser, løse utslippsproblemene og øke verdien av norsk vannkraft .
BT170207 | Tyskerne vil bygge mer vannkraft i Norge ¶
BT170207 Det tyske investeringsfondet Aquila Capital vil bygge mer vannkraft etter kjøpet av Småkraft.
AP170124 Modellene viser fremtidig sammensetning av produksjonen, fordelt på for eksempel vind, vannkraft og kullkraft.
BT170122 Til sammenligning er den samlede energiproduksjon fra norsk vannkraft ca. 145 TWh/år.
BT170122 Men med den store andelen av sol- og vindenergi som kommer i Nord-Europa i årene fremover, vil norsk vannkraft være svært verdifull som batterifunksjon.
BT170122 I tillegg til vannkraft har vi i Norge rikelig med vindenergi til havs.
BT170122 I et kortsiktig perspektiv er det naturlig å tenke vannkraft .
BT170122 Det vil si at en kan bruke norsk vannkraft til å kompensere for variasjonen i energiproduksjon fra sol og vind.
BT170122 Bruke norsk vannkraft som batteri i et nordeuropeisk energisystem med høy andel fornybar energi.
DN170119 Vinteren er håpløs, så da koster det fortsatt mer enn norsk vannkraft .
DN170106 Kraftkabler ikke årsak til høy strømpris Det grønne skiftet i Europa åpner for et vesentlig større marked for norsk vannkraft , som balansekraft og som handelsvare.
SA170105 Norsk prosessindustris største fortrinn er at den er svært energieffektiv og benytter ren fornybar vannkraft som energikilde.
DB170105 Norge gjør sin del av jobben på miljø- og klimaområdet.Vi har strømproduksjon basert på selvfornyende og ikke-forurensende vannkraft .
AP170105 - Mens EU kan sette i gang tiltak mot oppvarming, bruker vi i Norge allerede klimavennlig vannkraft .
SA170102 I de siste fire årene har Norge i snitt produsert vannkraft til å dekke 110 prosent av vårt kraftforbruk.
SA160621 Vi har vannkraft , og klimaeffekten er langt større enn den vi ser i Norge.
AP160609 På fastlandet produseres så å si all strøm i Norge av fornybar energi, i all hovedsak vannkraft .
SA160603 Vi kommer til å måtte realisere mer vannkraft , og vi kommer til å måtte bekle landskap med vindturbiner.
SA160603 Tyskland og Europa trenger mer klimavennlig energi, og her er både vannkraft og vindkraft fra Norge viktig.
SA160603 For at vi skal lykkes med omstillingen fra et fossilbasert samfunn til et bærekraftig fornybarsamfunn, kommer vi til å trenge både vannkraft , solkraft og vindkraft.
SA160603 Faktum er at ved å bygge ut vindkraft, frigjør vi regulerbar vannkraft som vi i tur kan eksportere til for eksempel Tyskland.
SA160603 Det teknologinøytrale støttesystemet vi har, populært kalt grønne sertifikater, sørger for at det bygges både vind - og vannkraft her til lands.
SA160601 Muligheten for å kunne kombinere fleksibel vannkraft , sol, vind, biogass og miljøvennlig fjernvarme er unik og et stort fortrinn for regionen.
SA160531 Ny vannkraft , som nå er under bygging, er 2,5 TWh, dvs. det samme som all vindkraftproduksjon i dag.
SA160531 En langsiktig plan for bygging av ny vannkraft er under utarbeidelse.
SA160531 Bærekraft i vannkraft
SA160524 Vår vannkraft kan i en viss grad brukes til å forsyne våre naboland med dyr dagkraft, mot å få billig nattkraft i retur.
SA160524 Figuren som er vist ( se nedenfor ), er totalt misvisende for norsk vannkraft , - samt en idyllisering av vindkraften.
SA160512 Vi er heldige i Norge som har tilgang på regulerbar vannkraft , og den vil bli bedre utnyttet i samspillet med vindkraft !
SA160512 Sertifikatsystemet er teknologinøytralt for å sikre at det til enhver tid er den teknologien som er mest kostnadseffektiv, enten det er vannkraft eller vindkraft, som skal bygges ut.
SA160512 Seniortanken mener det er billigere å bygge ut vannkraft, men faktum er at innenfor elsertifikat-systemet er det bygget ut vesentlig mer vind - enn vannkraft .
SA160512 Seniortanken mener det er billigere å bygge ut vannkraft , men faktum er at innenfor elsertifikat-systemet er det bygget ut vesentlig mer vind - enn vannkraft.
SA160512 nye kWh enn vannkraft , eller andre fornybare kilder.
AP160323 Landssammenslutningen for Norske vindkraftkommuner ( LNKV ) har i mange år jobbet for å få innført naturressursavgift og konsesjonsavgift på vindkraft, på samme måte som med vannkraft .
AP160323 Ikke som vannkraft
AP160323 Et skatteregime à la det som eksisterer for vannkraft kunne etter Nordseths mening ha tatt bort nødvendigheten av slike forhandlinger om kompensasjon mellom kommune og utbygger - og dermed også beskyldningene om kjøp av goodwill.
AP160323 Bakgrunnen for at disse avtalene kommer på bordet, er at vindmølleutbygging ikke gir de samme gevinstene som vannkraft .
AP160216 Norske gründere tar spranget ut i verden : ¶ | Vannkraft er det nye, blå gullet for Norge Brende, Bruland, Dahlhaug og Helland ¶
AP160216 Norsk Vannkraftsenter ( NVKS ) og forskningssenteret CEDREN er hederlige eksempler på økt kompetansebygging gjennom forskning og utdanning innen vannkraft .
AP160216 Norsk vannkraft har vært fundamentet for en eventyrlig landbasert verdiskaping i over hundre år, men nå står vi foran store utfordringer.
AP160216 Norsk vannkraft er det blå gullet.
AP160216 Men hvis vi skal klare å utnytte disse markedene, må vi gjenreise og videreutvikle den norske satsingen på vannkraft som teknologi-, industri†" og kompetanseområde !
AP160216 Med oljeindustrien i omstilling tilbyr vannkraft nye vekst†" og forretningsmuligheter som det nye, blå gullet for Norge. 3rd-party-bio ¶
AP160216 I disse markedene kan norsk vannkraft spille en viktig og lønnsom rolle, slik EUs visepresident ønsker seg.
AP160216 februar at norsk vannkraft er et gigantisk batteri for Europa som kan bidra til å realisere de ambisiøse og nødvendige klimamålene.
AP160211 EU-toppen på Norges-besøk ser også store muligheter i norsk vannkraft : ¶
AP160209 Han mener Norden og spesielt Norge har vist at vannkraft kan gi fleksibilitet og fungere som et batteri.
AP160209 BRUSSEL ( Aftenposten ) : EUs mektige visepresident ser store muligheter i norsk vannkraft .
AP160209 - Dere er ikke bare velsignet med olje og gass, men også med vannkraft .
AP160113 Nepal har stort potensial for vannkraft , men lite utbygget produksjon, og har daglige strømbrudd på opp mot 15 timer.
AP160107 - Med vannkraft som utgangspunkt, har norske bedrifter utviklet teknologi, styringssystemer, markedsstrukturer og digital innsikt i verdensklasse.
AP160105 Bygg ut vannkraft og fokuser på å selge industriprodukter fremfor strøm til utlandet ¶