VG171125 Trumps vandelsattest til Moore kommer etter at hans egen justisminister Jeff Sessions, republikanernes flertallsleder i Senatet Mitch McConnell og presidentens egen datter Ivanka, alle har sagt at de tror på kvinnene.
AP171116 Uber selv har vært krystallklare på at de ønsker å bli regulert med både krav til vandelsattest og automatisk skatteinberetning, men at antallsbegrensningen i løyveordningen må fjernes.
VG171115 - Vi forsøker etter beste evne å sikre oss at ingen av våre sjåfører ikke har noen straffbare forhold og de fleste Uber-sjåførene har skaffet seg vandelsattest .
BT170620 Uber krever også gyldig vandelsattest fra politiet av sine sjåfører.
DA170512 Da krevdes det vandelsattest og bevis på at man hadde jobb.
DB170419 » Han gjorde det også klart at alle kandidater måtte « tilfredsstille krav til utdanning, norsk skriftlig og muntlig, samt fremleggelse av gyldig vandelsattest ».
DB170419 Røssbakkens egen vandelsattest nevnte han ikke med et ord.
DN170222 - Det vil nok bli slik at man bare stiller generelle krav til for eksempel vandelsattest , slik man gjør med rørleggere i dag.
AP170215 Ulikt fra tradisjonelle pirattaxier, må Uber-sjåfører levere vandelsattest , ha godkjent motorvogn, turen må dokumenteres i en app, og ingen kontanter er involvert, skriver Nicolas Wong ( 18 ).
SA170213 Uten ID kan man verken jobbe, ta førerkort eller utdanning hvor det kreves vandelsattest .
AA170213 Uten ID kan man verken jobbe, ta førerkort eller utdanning hvor det kreves vandelsattest .
BT170116 Han ble regnet som ufaglært, og det var dermed ikke aktuelt å be om politi- eller vandelsattest før ansettelsen.
BT160426 Hva kan gjøres i tillegg til å kreve vandelsattest ?