VG170913 - Det er den type ting vi må evaluere, også valgkamporganiseringen .
AA170913 - Det er den type ting vi må evaluere, også valgkamporganiseringen .