DB170913 Om høsten og vinteren er det ofte høy sjø med raske vær-skifter , som gjør havet farlig.