DB171209 Troen på mennesker erstattes av mistro, og flere behandles som uverdige inntil det motsatte er bevist.
DA171206 Deres uverdige opptreden i denne saken har vist at partiet bryter avtaler.
NL171130 Vi må også bli flinkere til å systematisk kartlegge hvor utfordringene er størst og hvordan vi kan redusere risikoen for at noen blir utsatt for uønsket og uverdige oppmerksomhet.
VG171129 Kort tid etter dette varslet Deschamps' advokat Carlo Alberto Brusa at de kom til å saksøke Cantona for « uakseptable og uverdige ytringer som bringer skam over Frankrike ».
SA171123 Reportasjeserien « Når alt rakner » i Aftenbladet har den siste tiden satt søkelyset på hvordan mange lever under uverdige forhold, blant annet fordi hjelpeapparatet ikke har sett dem, ikke klart å nå inn til dem eller har blitt avvist.
SA171119 Aftenbladet har i høst tatt for seg fortellinger om nød, både i dagens Stavanger og tidligere : I reportasjeserien « Når alt rakner » rettes søkelyset mot skjebnen til mennesker som bor i uverdige forhold grunnet rus og psykiatriske problemer.
DB171108 Ikke en gang enka etter en drept soldat får være i fred for Trumps uverdige angrep.
SA171025 Mange av migranter havner dessuten i dårlige kår og uverdige liv.
NL171015 Stans det uverdige politiske spillet om de nordnorske hjertene.
NL171008 Det er nå på tide at ministrene i Norge og Sverige - sammen med sine ekspertforhandlere med erfaring fra den store, internasjonale verden, virkelig legger viljen til for å komme fram til en løsning både reindriften, samene forøvrig og samfunnet rundt dem kan leve med - og dermed gjør slutt på de uverdige forholdene som nå råder.
AP170914 Samtidig som dette kommer frem, leser jeg om kvinnesakskvinnen Betzy Kjelsberg ( 1866 - 1950 ) som med mange andre kjempet for stemmerett, lik lønn for likt arbeid, fjerning av barnearbeid, uverdige arbeidsforhold, bedrede allmenne helsevilkår og skole for alle.
DB170911 - Vi skal stanse velferdsprofittørene, iverksette et krafttak mot sosial dumping, og vi skal gjøre slutt på den uverdige behandlingen av landets uføre, sier Moxnes til Dagbladet.
NL170910 Utredning har avdekt at de konsekvensene militær flyplassdrift vil påføre det markasamiske samfunnet er uverdige , spesielt i et historisk perspektiv.
DB170910 Hjelpeorganisasjoner som Leger uten grenser melder om konsentransjonsleire i Libya, der flyktninger og migranter er stuet sammen i uverdige forhold.
VG170908 Disse uverdige uttalelsene er ikke på høyde med en så respektabel institusjon som det spanske ligaforbundet, skriver de ifølge L'Équipe.
DB170908 Ved å satse på mer, fortere og billigere, vil vi fort ende opp med å skape uverdige forhold for dyra, og liten grad av vekstskifte som vil føre til utmagra matjord og økt utkontraktering av matproduksjon.
SA170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
FV170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
AP170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
AP170817 Norges Kvinne- og familieforbund mener forholdene i fødsels- og barselomsorgen i Norge er uverdige og får følge av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne.
AA170817 Norges Kvinne- og familieforbund mener forholdene i fødsels- og barselomsorgen i Norge er uverdige og får følge av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne.
VG170815 I sentre hvor folk lever mer eller mindre innesperret under svært uverdige forhold, forhold som ikke tilfredsstiller selv de mest basale standarder for behandling av mennesker i slike situasjoner.
DB170729 Vi kan bidra til å avslutte det uverdige europeiske svarteper-spillet som nå pågår ved å gå foran med et godt eksempel.
DB170729 Millioner av flyktninger lever i uverdige forhold i flyktningleire rundt omkring i Midtøsten og i Europa.
AA170728 - Man risikerer menneskerettsbrudd og uverdige forhold for de involverte, sier Judith Sunderland, assisterende direktør for HRWs Europa- og Sentral-Asia-avdeling.
DB170702 Jeg mener at Norge hjelper Kina med landets fortsatte uverdige og menneskerettsstridende behandling av Liu Xiaobo.
DB170702 - Vi har besøkt flyktningsentrene der store antall oppholder seg under uverdige forhold.
AA170624 Kohls sønn har kalt begravelsesplanene for uverdige for en mann som betraktes som den tyske gjenforeningens far, og han har tatt til orde for at det i stedet skal holdes en statsbegravelse på Brandenburger Tor midt i Berlin.
SA170620 Er det virkelig ingen på ledernivå i Stavanger kommune som har ansvar for å gå inn i disse ulykkelige tilstandene, ta ansvar for at ansatte som opplever hverdagen på kroppen blir hørt og for å få ryddet opp i uverdige tilstander, ikke bare legge på et nytt lag - denne gang et såkalt " uavhengig varslerorgan " ?
DA170615 Foreninga ble for alvor kjent i fjor etter at den danske dokumentarfilmskaperen Tom Heinemann dokumenterte de uverdige forholdene for arbeidere på flere sørafrikanske vingårder i dokumentaren « Bitre druer », som ble vist av NRK Brennpunkt, i tillegg til i Sverige og Danmark.
DA170615 Foreninga ble for alvor kjent i fjor etter at den danske dokumentarfilmskaperen Tom Heinemann dokumenterte de uverdige forholdene for arbeidere på flere sørafrikanske vingårder i dokumentaren « Bitre druer », som ble vist av NRK Brennpunkt, i tillegg til i Sverige og Danmark.
SA170608 DEBATT : Regjeringen kan ikke sitte rolig å se på den uverdige situasjonen som eldre, enslige ureturnerbare kvinner lever i på norske asylmottak.
SA170607 KRONIKK : 62 eldre, enslige asylsøkende kvinner som ikke kan returneres til noe land, lever under uanstendige og uverdige forhold i Norge.
SA170607 Den viser leveforhold som er uanstendige og uverdige , både for de det gjelder og for Norge som nasjon.
NL170602 Alle var dypt rystet og mente dette var uverdige forhold som det måtte gjøres noe med straks.
SA170531 FOTO : Geir Sveen ¶ | - Dette kunne vært unngått ¶ - « Anne » og Christina har fått ødelagt livskvaliteten sin etter at de varslet om uverdige forhold ved et bofellesskap.
DA170531 Både Aftenbladets serie om de uverdige forholdene ved et kommunalt bofellesskap og RAs artikler om nattbemanningen på et kommunalt sykehjem, er saker der varslerne som har følt seg dårlig behandlet ikke blir tatt på alvor og møtes med sanksjoner.
SA170529 « Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør ? » spør en av de 62 enslige, ikke returnerbare asylkvinnene som Stortinget - med åpne øyne - lar leve livet ut i uverdige og elendige forhold i Norge.
DA170529 Vi leser om uverdige forhold for beboere og fare for liv og helse for ansatte ved et av byens bofellesskap for mennesker med alvorlige rus- og psykiatridiagnoser.
DB170527 Det er i hvert fall ytterst vanskelig å sympatisere med en figur som Brady, selv i de unektelig uverdige forholdene han tilbrakte sine siste år.
SA170526 De uverdige forholdene disse menneskene lever under, er derfor myndighetenes ansvar.
SA170522 AFTENBLADET MENER : Uverdige boforhold og farlige arbeidsforhold er bare to av mange rystende faktorer som er avdekket i Aftenbladets reportasjer fra et bofellesskap i Stavanger de siste dagene.
DB170506 Allikevel vet vi at mange lever uverdige liv både med hjemmebasert omsorg og på institusjonspregede sykehjem på grunn av dårlig bemanning og kompetanse.
SA170504 Seniorsaken i Rogaland gir full støtte til Linda Krüger som har varslet fylkeslegen om den uforsvarlige og uverdige nattevaktbemanningen ved Vålandstunet sykehjem.
SA170502 Jeg er glad for at min varsling om forhold som er uverdige og uforsvarlige har nådd ut til hele Norge.
VG170501 Han lovet at Arbeiderpartiet i regjering vil forsterke arbeidsmiljøloven, bekjempe sosial dumping og den han kalte uverdige arbeidskontrakter.
BT170424 Fattige ble kategorisert i verdige og uverdige .
DB170421 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
VG170420 - Vi kan ikke gå herfra uten å løse dette, sier Kolberg til VG, og påpeker at redaksjonskomiteen på finne en form som kan stoppe « den uverdige behandlingen » asylbarna.
VG170420 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
SA170420 - Arbeiderpartiet vil forby uverdige løsarbeiderkontrakter ved lov og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sier Støre.
DB170420 - Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere.
BT170420 Før 1500-tallet ble tigging sett på som et naturlig uttrykk for fattigdom og nød i Europa, på 1500- tallet oppsto det imidlertid et skille mellom dem som var verdige trengende og dem som var « uverdige » trengende.
BT170420 Dagens debatt om et tiggeforbud bruker samme retorikk og « skillet » mellom de « verdige » og « uverdige » er i alle høyeste grad fremdeles gjeldende.
AA170420 - Arbeiderpartiet vil forby uverdige løsarbeiderkontrakter ved lov og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sier Støre.
DB170408 I rappen, som er laget i samarbeid med musiker Frank Scott, snakkesynger hun på klingende nordtrøndersk om politikerne som « bader seg i olje og penger » mens eldre mennesker lever under uverdige forhold.
BT170406 Å skuffe våre elever unna i uverdige lokaler på Danmarksplass er ikke uttrykk for langsiktig satsing mot frafall.
BT170406 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | Uverdige lokaler ¶
SA170405 Argumentasjonen nådde et nivå der den ble usaklig inntil det uverdige .
AP170405 Argumentasjonen nådde et nivå der den ble usaklig inntil det uverdige .
AA170405 Argumentasjonen nådde et nivå der den ble usaklig inntil det uverdige .
DB170331 Enkelte har uverdige reaksjoner mot Leyla som enkeltperson, og jeg kan tenke meg hvordan hun har det nå, sier Nikkerud.
VG170320 Ingen mennesker på flukt skal måtte leve under forhold så uverdige og føle seg så nedverdiget at de vil ta sine egne liv.
BT170319 - Forholdene er uverdige , selv ikke rotter trives, mener han.
VG170315 De har beskrevet forholdene som uverdige og forferdelige, men at de hele tiden ble lovet bedre bolig og mer arbeid.
BT170311 I riktig gamle dager ble Røldal sett på som et " asylum " for uverdige fattige.
DB170307 SØKSMÅL : Massedrapsdømte Anders Behring Breivik saksøkte staten for det han mener er uverdige soningsforhold og brudd på menneskerettighetene.
DA170302 Det var på det første spørsmålet at staten tapte i tingretten, men nå har staten vunnet fram med at soningsforholdene ikke er umenneskelige eller uverdige , kommenterer Sejersted.
DA170228 Riis benyttet seg av blitzens muligheter til å ta overraskende bilder av de uverdige forholdene innvandrerne levde under i New York.
VG170226 Så når ble nordmenn et folk som tåler så inderlig vel uverdige livsvilkår som ikke rammer oss selv ?
DA170224 I snart ti år har han reist rundt i Oslo og avdekket livsfarlige og uverdige arbeidsforhold til arbeiderne som bygger og pusser opp hjemmene til folk i byen.
VG170222 Med satirisk snert skildrer Hawley det uverdige sirkus som oppstår når nyhetsmediene jager i flokk og - basert på misforståelser, fordommer og journalistikkfagets indre logikk - værer blod.
DA170219 - Uverdige , sier advokat Riccardo Polidoro i Forsvarerforeningen om forholdene i Poggioreale.
VG170218 Macrons rival, Republikanernes kandidat François Fillon, kaller Macrons intervju for en « forakt for vår historie » og « uverdige uttalelser » fra en presidentkandidat.
DA170216 - Det er hjerteskjærende å se at flyktninger lever uverdige liv i leirer i for eksempel Hellas og Tyrkia når vi samtidig vet at vi her i Oslo har mulighet til å gi mange flere mennesker en ny start, sier Eidsvoll.
BT170216 Byggesakssjef Petter Wiberg innrømmet at oppdagelsen av menneskene i huset, som levde under fullstendig uverdige forhold, var med på å tvinge frem den raske behandlingen.
DB170215 De som når frem i live overgis til håpløse og uverdige forhold fordi mottakskapasiteten randsonelandene er overbelastet.
DN170209 Warren ble nektet å lese opp brevet med henvisning til en lite brukt vedtekt i Senatets debattregler, som forbyr senatorene å tillegge en kollega upassende eller uverdige motiver eller handlinger.
BT170209 Warren ble nektet å lese opp brevet med henvisning til en lite brukt vedtekt i Senatets debattregler, som forbyr senatorene å tillegge en kollega upassende eller uverdige motiver eller handlinger.
AP170209 Warren ble nektet å lese opp brevet med henvisning til en lite brukt vedtekt i Senatets debattregler, som forbyr senatorene å tillegge en kollega upassende eller uverdige motiver eller handlinger.
AA170209 Warren ble nektet å lese opp brevet med henvisning til en lite brukt vedtekt i Senatets debattregler, som forbyr senatorene å tillegge en kollega upassende eller uverdige motiver eller handlinger.
AA170207 Til alle tider har noen blitt stemplet og mistenkeliggjort som late og uverdige trengende.
DB170204 - Det er pinlig for byrådet, men først og fremst ille at de som tømmer søpla vår jobber under så uverdige forhold og løper helsa av seg hver dag.
DB170119 Halvparten av alle flyktningene i Libanon i det UNHCR kaller uverdige botilstander som telt, uferdige bygg og lagre.
DB170109 Fengselsledelsen har selv gått ut og omtalt soningsforholdene til disse mennene som uverdige .
AP160629 De viser blant annet til at tusenvis av flyktninger fra for eksempel Syria befinner seg på de greske øyene under forhold de anser som uverdige .
AP160620 Hvorfor hører vi nesten aldri at uverdige forhold kan skyldes dårlige ledere ?
BT160316 Målet må være å få slutt på overdosedødsfall, og å fjerne de uverdige åpne russcenene, ikke minst i Strax-husets umiddelbare nærhet.
AP160312 I det viktorianske England ble det avdekket skandaler og uverdige forhold.
AP160128 Vokterrådets rolle er å vurdere de foreslåtte kandidatene og sile ut de uverdige .
AP160127 - Hvis behandlingen på Stortinget hadde fulgt vanlige regler, så hadde vi sluppet denne uverdige situasjonen, understreket Hansson i sin appell.
AP160114 Onsdag uttalte Ap-topp Helga Pedersen at sykkelreturene i vinterkulden var uverdige .
AP160111 Millioner av barn og andre mennesker som er rammet av krigen og krisen i Syria lever under svært uverdige forhold.