DN171214 I Norge kastes stadig nye utviklingskonsesjoner ut i hytt og vær.
AA171204 MNH Produksjon fikk utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett i vår, for å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd.
DN170905 Inge Berg, eier og administrerende direktør i Nordlaks-konsernet, får mer enn doblet antall utviklingskonsesjoner for realisering av havmerd-prosjektet sitt.
DN170905 Champagnen er sprettet både her i Stokmarknes og hos våre samarbeidspartnere, sier Inge Berg kort tid etter at fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har vært innom bedriften med nyheten om at Nordlaks likevel får nok utviklingskonsesjoner til å realisere drømmen om oppdrett til havs.
AA170905 Prosjektet fikk likevel en ny sjanse i 2015 da daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker ( H ) lanserte nye utviklingskonsesjoner for oppdrettsnæringen.
NL170823 To måneder før siste frist har 61 selskaper har søkt om 529 utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett.
DB170802 - Utviklingskonsesjoner vil floppe.
DB170729 Den nye ordningen med tildeling av såkalte utviklingskonsesjoner for teknologiutvikling er en viktig insentivordning, men bare dersom utviklingskonsesjonene utelukkende gis til teknologikonsepter som gjør det mulig å nå målene om null lus, null rømming og null ressurser på avveie.
DN170508 Roxel planlegger å hente inn 500 millioner kroner i ny kapital og søke Fiskeridirektoratet om mellom ti til 20 utviklingskonsesjoner for oppdrett til havs.
DN170419 Midt-Norsk Havbruk har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, sier Roald Dolmen Nils Martin Williksen som representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk.
AA170419 Midt-Norsk Havbruk er ifølge Trønder-Avisa den største lokaleide havbruksaktøren i Nord-Trøndelag med ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner og to forsknings- og utviklingskonsesjoner ( FOU ).
AA170419 - Midt-Norsk Havbruk har store vekstplaner gjennom både utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsing på Island.
DN170123 Vi gjør vårt og håper at utviklingskonsesjoner og ny teknologi vil gjøre denne debatten unødvendig om noen år.
DB170123 Det bedriftene trenger er at vi sier ja til utviklingskonsesjoner i oppdrettsnæringen, ja til mineralnæringen og ja til oljeboring i Lofoten og Vesterålen.
AP161009 Vi ligger dermed først i løypa for å starte produksjon på utviklingskonsesjoner , sier administrerende direktør Leif Inge Nordhammer i SalMar til NTB.