DA171222 I våre samliv, i livet, i tilværelsen, vi prøver å få det til og å være i bevegelse og utvikling , ikke sant ?
DA171204 I retningslinjene står det og at « studier viser at genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse ».
DA171020 | Stavanger får pris for utvikling av sentrum ¶
VG171019 Kontaktlæreren trenger mer tid for å støtte elevene i deres sosiale og emosjonelle utvikling , skape et trygt klassemiljø og et godt samarbeid med foreldrene.
NL171019 Vi ønsker å komme fram til avgrensinger og anbefalinger som både ivaretar landskapet med de viktige kulturhistoriske sporene og tilrettelegger for utvikling av næring og bosetning.
DN171019 Aksjen steg også mer enn ti prosent til så høyt som 2,70 kroner på Børsen torsdag, etter at aksjen har hatt en svak utvikling på Oslo Børs så langt i år.
DB171019 Små endringer til tross, forslaget får forutsigbart nok kritikk for at det vil kunne bremse dagens utvikling .
DA171019 - Kontaktlæreren trenger mer tid til å støtte elevene i deres sosiale og emosjonelle utvikling , skape et trygt klassemiljø og et godt samarbeid med foreldrene, sier forbundsleder Steffen Handal til NTB.
SA171018 - Det vil alltid være en risiko at man ikke ser en sak, og på grunn av hockeyens utvikling , er det noen saker som går under dommerens radar.
SA171018 Det er ikke min jobb å rangere spillerne, han kan bli så god at han er førstekeeper eller ha en annen utvikling , men vi prøver å lage plass til Markus nå, sa Soltvedt.
SA171018 - Jeg har fulgt Emil siden han var 14 år og fulgt hans meget gode utvikling , ikke minst på landslaget, over tid.
NL171018 Det har med manglende fysisk utvikling og teknikk å gjøre.
DN171018https://www.dn.no/nyheter/2017/10/18/2059/Bors/-sett-ti-prosent-av-pengene-dine-i-banken - Fremover venter vi fortsatt positiv utvikling globalt og anbefaler fortsatt en overvekt i aksjer.
DN171018 - Fremover venter vi fortsatt positiv utvikling globalt og anbefaler fortsatt en overvekt i aksjer.
DN171018 Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, sier norgessjef Berit Svendsen i Telenor i en kommentar.
DN171018 Selskapet jobber med utvikling og salg av nye boligprosjekter.
DN171018 For Kina er dette en viktig periode med strategiske muligheter for utvikling .
DN171018 - Mulighet for enda mer faglig utvikling . 3.
DN171018 At Facebook satser er en naturlig utvikling , og det er også naturlig at innholdet blir gratis når de er en annonsebasert plattform, sier han.
DB171018 - Fordelen med det er at man kan følge en gruppes utvikling , og se når noe skjer, og om det eventuelt bør iverksettes tiltak, sier Hasson til Finansavisen.
DB171018 Det er et nødvendig onde av å være i utvikling , mener han.
DB171018 Positiv utvikling i Norge ¶
DB171018 I denne saken har Norge havnet midt i en av de mest betente konfliktene i europeisk politikk - striden mellom det liberale vest og land med autoritær utvikling i øst.
DB171018 Forhåpentligvis har det skjedd en utvikling innen den tid.
DA171018 Dette vil helt klart forebygge utenforskap og sikre en bedre faglig og sosial utvikling fram mot at elevene begynner på videregående skole.
DA171018 Negotia er imot en utvikling som innebærer sentralisering til færre lokasjoner og er ikke enig i en bemanningsreduksjon i det omfanget som er vedtatt, sier konserntillitsvalgt Roger Rønning.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/fotball/I-mal-med-andrekeeperen-Ny-avtale-for-talentet-243940b.html Det er ikke min jobb å rangere spillerne, han kan bli så god at han er førstekeeper eller ha en annen utvikling , men vi prøver å lage plass til Markus nå, sa Soltvedt.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hordalands-storste-talent-trener-med-Brann-rival-243956b.html - Jeg har fulgt Emil siden han var 14 år og fulgt hans meget gode utvikling , ikke minst på landslaget, over tid.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e2l4M/Kort-sagt_-torsdag-19-oktober Politiet skal i tillegg til å stoppe videre utvikling av gjenger og narkotikahandel, jobbe forebyggende inn i ungdomsmiljøene for å hindre rekruttering til kriminelle aktiviteter og nettverk.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Tar-grep-for-a-bedre-hockeyspillernes-sikkerhet--Et-stort-steg-i-riktig-retning-243953b.html - Det vil alltid være en risiko at man ikke ser en sak, og på grunn av hockeyens utvikling , er det noen saker som går under dommerens radar.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/I-mal-med-andrekeeperen-Ny-avtale-for-talentet-243940b.html Det er ikke min jobb å rangere spillerne, han kan bli så god at han er førstekeeper eller ha en annen utvikling , men vi prøver å lage plass til Markus nå, sa Soltvedt.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hordalands-storste-talent-trener-med-Brann-rival-243956b.html - Jeg har fulgt Emil siden han var 14 år og fulgt hans meget gode utvikling , ikke minst på landslaget, over tid.
AA171018 Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver.
AA171018 Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og næringsmessige utvikling .
VG171017 - Det er klart at dette er en gledelig utvikling , for det kommer ikke til å bli noe kalifat.
SA171017 God utvikling
SA171017 Dette er en god utvikling , men det er fremdeles for lite ambisiøst.
NL171017 at gjennomføringen av et kommunistiske system for utvikling etter den russiske revolusjonen førte til bedre levekår for store deler av befolkningen i det som ble Sovjetunionen, men kostet himmelropende dyrt i form av de mange millioner som ble sendt til leire for å utføre tvangsarbeid for økonomisk utvikling .
NL171017 Vi vet at gjennomføringen av et kommunistiske system for utvikling etter den russiske revolusjonen førte til bedre levekår for store deler av befolkningen i det som ble Sovjetunionen, men kostet himmelropende dyrt i form av de mange millioner som ble sendt til leire for å utføre tvangsarbeid for økonomisk utvikling.
NL171017 Om forskrift for utvidet konsesjonsplikt i Lyngen for « lys i husan » og Lyngen-politikernes beslutningsvegring i en stor og viktig sak for ei positiv og bærekraftig utvikling for kommunen.
NL171017 Dette viser bare politikernes vegring mot å fatte viktige beslutninger for en positiv og bærekraftig utvikling av kommunen vår.
NL171017 Også på andre prioriterte områder ødelegger FSB for felles norsk-russisk utvikling i nord.
DN171017 Selskapet kan vise til en solid vekst og utvikling , med børsnoteringen i 2010 som en viktig milepæl, frem til dagens posisjon som en av de største selskapene på Oslo Børs.
DN171017 Reversering av brexit vil gi Storbritannia en betydelig styrking av økonomien, slår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) fast i analyse.
DN171017 - Det er klart at dette er en gledelig utvikling , for det kommer ikke til å bli noe kalifat.
DN171017 - Kombinasjonen av et næringsliv i utvikling og et reiseliv i vekst gir gode muligheter til å forsterke tilbudet mellom de to landsdelene, sier Snekkerbakken.
DN171017 Vi mener selskapet er verdifullt og har stort potensial for utvikling og vekst, sier Thomas Barrack, grunnleggeren av investeringsselskapet Colony Capital.
DB171017 Fokuset er uansett på utvikling , sier U21-sjefen, som kan få etterlengtet hjelp om Kosovo blir tabelljumbo i gruppa, all den tid Norges spesielle tap mot Kosovo da strykes.
DB171017 - Det er klart at dette er en gledelig utvikling , for det kommer ikke til å bli noe kalifat.
DB171017 Man skulle tro det hadde skjedd en utvikling til det bedre, sier de tre kokkene som har vurdert alle nyhetene.
DB171017 Litt etter litt skjer en utvikling mot større forbruk.
DB171017 ¶ FØRSTE GANG : Et program under utvikling er « Familie for første gang » som tar sikte på å fange opp gravide som kan trenge særlig støtte i forberedelse til foreldreskapet og i barnets første to leveår.
DB171017 Vi jobber for å stimulere til mer forskning som følger barns utvikling , noe som vil gjøre både framtidige barnevernfaglige utredninger og kommende samfunnsøkonomiske analyser enda bedre.
DB171017 Et eksempel under utvikling nå er en pilotering av programmet « Familie for første gang » i samarbeid med kommunehelsetjenesten, svangerskapsomsorgen og helsestasjonen for å fange opp gravide som kan trenge særlig støtte i forberedelse til foreldreskapet og i barnets første to leveår.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar - Dette er en villet utvikling fra ulike regjeringer.
AA171017 - Det er klart at dette er en gledelig utvikling , for det kommer ikke til å bli noe kalifat.
AA171017 Reversering av brexit vil gi Storbritannia en betydelig styrking av økonomien, slår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) fast i analyse.
AA171017 Parker mener det har skjedd en dramatisk utvikling det siste året og viser til terrorangrepene i Manchester og London som kostet i alt 36 mennesker livet.
AA171017 - Det er klart at dette er en gledelig utvikling , for det kommer ikke til å bli noe kalifat.
VG171016 Tenåringers hjerner er under utvikling , og de tar ikke alltid rasjonelle valg.
VG171016 Samtidig har det opplyste eneveldet til Nazarbajev brakt med seg økonomisk utvikling , og landet pleier et godt forhold til både Russland, Kina, USA og EU.
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/W9deQ/Sats-pa-god-utvikling-av-regionens-bysentre_-uten-ensidig-fokus-pa-vern | Sats på god utvikling av regionens bysentre, uten ensidig fokus på vern ¶
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/W9deQ/Sats-pa-god-utvikling-av-regionens-bysentre_-uten-ensidig-fokus-pa-vern Ikke med ensidig vern, men med positiv utvikling .
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/W9deQ/Sats-pa-god-utvikling-av-regionens-bysentre_-uten-ensidig-fokus-pa-vern Da trenger vi å legge til rette for utvikling av regionsentrene våre.
SA171016 Utvikling av velstand ¶
NL171016 Sametingsrådet vil nok helt sikkert være til god støtte for utvikling av samepolitiske saker i Tromsø.
NL171016 Det betyr at Siem er ansvarlig for strategi for utvikling av fotball i alle verdensdeler.
NL171016 Betyr det ingen ting for FIFA at FNs spesialrådgiver for idrett, utvikling og fred, Wilfried Lemke, ber organisasjonen i brev av oktober 2016 å løse saken i tråd med FIFAs vedtekter og FNs resolusjoner i sikkerhetsrådet ?
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg Run & Relax styrer hele verdikjeden selv, fra design og utvikling til produksjon, til salg, markedsføring og ordreutfylling.
DN171016 Bakgrunnen er overraskende svak utvikling .
DN171016 Run & Relax styrer hele verdikjeden selv, fra design og utvikling til produksjon, til salg, markedsføring og ordreutfylling.
DN171016 Men nye reklametall for september viser et skifte : Mens totalmarkedet fortsetter sin positive utvikling , faller tv-annonseringen med 1,9 prosent.
DN171016 Nye reklametall for september viser et skifte : Mens totalmarkedet fortsetter sin positive utvikling , faller tv-annonseringen med 1,9 prosent.
DB171016 Justisdepartementet har hatt en uheldig utvikling under Frp, som bruker tvilsomme metoder for å omgå og parkere sine kritikere.
DB171016 Dagbladet mener Justisdepartementet har hatt en uheldig utvikling under Frp, her ved justisminister Per Willy Amundsen.
DB171016 Den slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater aktivt skal delta i vurderingen ved å vurdere eget arbeid, vurdere egen faglige utvikling og vurdere egen kompetanse.
DB171016 En slik utvikling er ingen tjent med, kulturell utveksling er et gode.
DA171016 lig by, en by som tar lederskap i regionalt samarbeid, en by som har et levende sentrum og er stolt av sin historie, en sosial by som tar vare på sine borgere, en kompetent by, en by som verdsetter kunnskap og legger til rette for idrett og friluftsliv, en innovativ by som skaper muligheter og utvikling , en by som verdsetter det næringslivet vi har, en by som aktivt utvikler ny næring.
DA171016 Vi mener at en mangfoldig og inkluderende by er den beste forsikringen vi har for en god og trygg by og en by som gir innbyggerne de beste mulighetene for utvikling og innovasjon.
DA171016 Framveksten av parallellsamfunn og utenforskap, som vi har sett i flere europeiske byer, er en utvikling vi må se i sammenheng med internasjonale forhold, men også økende forskjeller og mangel på muligheter hjemme.
DA171016 Professor i pediatri ( barns vekst og utvikling ) Robert Lustig fra USA hevder at fruktose er gift, og at salget bør reguleres av myndighetene.
DA171016 Professor i pediatri ( barns vekst og utvikling ) Robert Lustig fra USA hevder at fruktose er gift, og at salget bør reguleres av myndighetene.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/b3O7A/Sebastian-Kurz-31-blir-Europas-yngste-regjeringsleder Halvparten av velgerne var misfornøyde med landets utvikling .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Jeg kan forstå at det er blitt slik, fordi muren mellom det private og det offentlige er revet til grunnen, blant annet av teknologiens utvikling og den steinharde kampen om oppmerksomheten.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Størstedelen av suksessen skyldes nemlig langvarig, høy vekst som har skapt mange jobber, samt utvikling i landbruket - hovedsakelig i enkelte befolkningsrike land i Asia.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Om vi ser på siste års utvikling , skulle man tro det var en overkommelig oppgave.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom oktober kl.13:00, Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling , om hvordan Norge kan bidra til å avskaffe ekstrem fattigdom.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier næringsklyngene bidrar til investering i forskning og utvikling , og gjør at mindre bedrifters konkurranseevne styrkes.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html « NTG-U Tromsø ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling .
VG171015 TURBULENT FORHOLD : Tyrkias Erdogan og Tysklands Angela Merkel har hatt et krevende forhold med EU-forhandlinger og det siste årets utvikling i Tyrkia.
SA171015 Han fokuserer på utvikling og prestasjon.
NL171015 La meg minne om hva LMU utredningen sa for en stund tilbake : " til tross for en stadig mer aksellererende utvikling innen forsvarsteknologi, er stridsvogner fortsatt relevant som « en siste skanse » i forsvaret av Norge.
DB171015 Det skjer en utvikling , ja, men de tiltakene som settes inn er nok i hovedsak rettet mot muslimske turister, sier Schoder, som kjenner Saudi-Arabia svært godt og følger utviklingen i landet nøye.
DB171015 Om du klarer å skape et slikt miljø får du utvikling og det har vi klart nå.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Klopps-Liverpool-er-ni-poeng-bak-serielederen--Sesongen-er-ikke-over-243785b.html Han fokuserer på utvikling og prestasjon.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Klopps-Liverpool-er-ni-poeng-bak-serielederen--Sesongen-er-ikke-over-243785b.html Han fokuserer på utvikling og prestasjon.
VG171014 Vi ville sikre oss rettighetene til å utvikle Fantorangen fritt, og Fantorangens suksess er blitt skapt over tid, gjennom kreativ utvikling i NRK.
VG171014 FANTORANG UNDER UTVIKLING : Her blir Fantorangen-dukken på systua i NRK.
DB171014 Noen utvikling må det være.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/mX7d4/--Mange-norske-ledere-har-en-overfladisk-forstaelse-for-teknologi Teknologibarometeret viser også at ni av ti ( 88 prosent ) av lederne er helt eller delvis enig i at teknologisk utvikling og digitalisering har flere positive sider enn negative.
VG171013 - Vi prioriterer moderne og framtidsrettede kapasiteter som tar innover seg den militære utviklingen i nærområdene og teknologisk utvikling i militære systemer, sier Søreide.
VG171013 Søreide sier at Norge må henge med på en rivende utvikling av nye former for krigføring i cyber-domenet.
SA171013 For idretten er den uholdbar, den bremser idrettsforbundets utvikling og skaper intern uro i idrettens organer.
DN171013 - Jeg hadde et produktivt møte med Le Maire og jeg er imponert over Frankrikes utvikling mot økonomiske reformer.
DB171013 Friidretts-Norge er i bratt utvikling , noe som tydeliggjøres av at Warholm og Ingebrigtsen utgjør to av de tre kandidatene til den europeiske « Rising Star-prisen ».
DB171013 Cola tar et miljøansvar og er i front når det gjelder både utvikling av flasker og innsamlinger.
DA171013 Mathias Bringaker ønsker ikke at Viking skal rykke ned, men ser at det kanskje kan hjelpe hans utvikling hvis han får mer spilletid i OBOS-ligaen enn i Eliteserien.
DA171013 LES OGSÅ : Hotell i Ryfylke har gått konkurs ¶ | Utvikling viktigere enn mål for Bringaker ¶
DA171013 En trygg og sterk klubb vil gi større grobunn for utvikling på sport, slår styrelederen fast.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-kan-tvinge-idrettspresidenten-til-a-ga-av-243715b.html For idretten er den uholdbar, den bremser idrettsforbundets utvikling og skaper intern uro i idrettens organer.
AA171013 At de erstattes med mer tradisjonell næringsvennlig politikk, er en god utvikling .
VG171012 Femstjernerbevegelsen legger imidlertid vekt på bærekraftig utvikling , direktedemokrati og folkelig påvirkning gjennom avstemninger på internett, noe de mener er viktig for å komme politisk korrupsjon til livs.
VG171012 De fem stjernene representerer offentlig vannforsyning, bærekraftig transport, bærekraftig utvikling , internett og miljø.
VG171012 Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har lite skal få mindre og de som har mye skal få mer.
SA171012 De fikk dermed med seg en utvikling over lengre tid.
NL171012 Framtidens trafikale løsninger må være miljøvennlige, men de må også ta høyde for en utvikling der en økning i innbyggertallet på 20 prosent fordrer tilsvarende behov for mer vare - og persontransport.
NL171012 Bodøværingene har jobbet iherdig for « Ny by ny flyplass », og rett nok har dette prosjektet et helt spesielt bakteppe, men det viktigste her er forståelsen av at flyplassen er helt avgjørende for byens videre utvikling .
DN171012 Credit Suisse-analytikerne mener DNB-aksjen ikke er billig lenger etter en sterk utvikling hittil i år, og de ser nedsiderisiko i tredje kvartal og annet halvår, skriver nyhetsbyrået TDN Finans, som forteller at meglerhusets toppvalg i Norden er Danske Bank.
DN171012 Sveen-Nilsen peker på en åpenbar grunn til Lundins sterke utvikling , og det er emisjonen selskapet gjorde da det kjøpte Edvard Grieg-feltet i 2016 ved å trykke nye aksjer.
DN171012 Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling , skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DB171012 - Det føles kjempebittert å bli « straffet » for at vi har klart å skape en positiv utvikling , sier Virke-direktøren til Dagbladet.
DB171012 Regjeringen vil i 12-årsplanen bruke 1.064 milliarder 2017-kroner på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikre og effektive transportløsninger.
DB171012 - Nå har det vært en utvikling hvor Norge har gått i feil retning i noen år.
DA171012 Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
DA171012 Samtidig ser vi en ganske dramatisk utvikling som fort kan forsterke seg om vi ikke tar grep for å inkludere alle elever på en enda bedre måte, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Ordningen-skulle-oke-verdien-pa-boligen-din_-men-ingen-bryr-seg-10676b.html De fikk dermed med seg en utvikling over lengre tid.
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
AA171012 Pengene skal gi økt saksbehandlingskapasitet for å redusere saksbehandlingskøen og videreføre arbeidet med digital utvikling i etaten.
AA171012 Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
AA171012 Regjeringens nasjonalbudsjett for 2018 peker på en annen viktig økonomisk utvikling for AS Norge.
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 - Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling , vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA171012 og dermed gikk også startskuddet for den amerikanske ølrevolusjonen som igjen har inspirert til tilsvarende utvikling i de fleste andre land.
VG171011 Han er i god utvikling , utdyper Jakobsen.
NL171011 Dessuten er regionen i vekst og turismen i Tromsø og omegn i eksplosiv utvikling .
NL171011 I tillegg medvirker den til å oppfylle FNs tusenårsmål om bærekraftig utvikling .
DN171011 Vi ser frem til å bidra til Glavas utvikling i Norge, sier Thierry Lambert, som leder Saint-Gobains virksomhet i de nordiske og baltiske landene.
DB171011 Samtidig mistet vi nok en del plasser på at vi matchet oss mot så tøff motstand i treningskampene under Per-Mathias, men utvikling er viktigere enn rankingen.
DB171011 Det medfører at vi må forholde oss til politiske føringer med strengere prioriteringer og eventuelle pakkeforløp, uten noen garanti for at fokuset blir på opplæring og utvikling av terapeutferdigheter.
DB171011 Carter ble også tildelt Nobels fredspris i 2002 « for hans tiår med iherdig innsats for fredelige løsninger på internasjonale konflikter, for å fremme demokrati og menneskerettigheter og for å fremme økonomisk og sosial utvikling ».
DB171011 Organisasjoner og kommuner kan søke om midler til blant annet utvikling av skole- og folkebibliotek. 5 millioner kroner til 100 flere plasser i videreutdanning innen språkutvikling og språklæring for barnehagelærere ¶
DB171011 Han erkjente samleie med de tre jentene, men påberopte seg straffrihet på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling .
DA171011 Nobelkomiteen mente Ellen Johnson Sirleaf hadde bidratt til å sikre freden, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling i Liberia.
DA171011 - Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som likevel ikke ville si hvor mye penger regjeringen vil gå inn med.
DA171011 Marienlyst Utvikling AS, som kommunen eier sammen med Ticon AS, har hatt dialog med kommunen som planmyndighet i lang tid, men arbeidet med et helhetlig høringsdokument har blitt satt på vent mens departementet har vurdert om det har vært feil i saksgangen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service « Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode' har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling , så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten « Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode' har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling , så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/poGPG/Ja-til-innvandringskritikk--Nei-til-HRS-Kristian-Tonning-Riise-og-Peter-Christian-Frolich Etter reaksjonene har Storhaug som vanlig tatt på seg offerrollen og beskylder de « politisk korrekte » for å gjøre « alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling ».
NL171010 Det er en helt naturlig utvikling i den digitale tidsalder.
NL171010 Bygningsmassen på UiTs campus i Breivika er egentlig en åpen historiebok som ble påbegynt på slutten av 70-tallet, der man kan lese om politiske, pedagogiske og arkitektoniske retninger i stadig utvikling .
DN171010 Samsungs neste toppmodell, Galaxy S9, er under utvikling og forventes å bli lansert allerede i januar, ifølge valuewalk.com, med prosessoren Snapdragon 845 fra Qualcomm.
DB171010 For så lenge vi ba om steg og utvikling, og steg og utvikling helt åpenbart har funnet sted, er det ingen grunn til å vente lenger.
DB171010 For så lenge vi ba om steg og utvikling , og steg og utvikling helt åpenbart har funnet sted, er det ingen grunn til å vente lenger.
DB171010 Matvarepriser og flere andre enkeltkomponenter bidro til en litt svakere utvikling , mens klesprisene steg litt mer enn vi ventet.
DB171010 Vi har lenge bedt regjeringen om å stoppe norsk eksport av ammunisjon til Emiratene, som vi mener er i strid med intensjonen for både Arms Trade Treaty og det norske eksportregelverket, sier Borghild Tønnessen-Krokan, leder for Forum for utvikling og miljø ( ForUM ).
DA171010 Men en utvikling der flere regioner søker full uavhengighet og løsrivelse, er ikke like klar, sier Tatham.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Hindrer utvikling i fattige land ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0MVd2/Tre-maneder-igjen-av-2017_-og-Rema-har-fortsatt-darligst-utvikling | Tre måneder igjen av 2017, og Rema har fortsatt dårligst utvikling
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Pk52X/Hvis-kvinner-kan-lese_-vil-flere-barn-bli-fem-ar--Natalie-Marthinussen Uten opprettholdelse av kvinners rettigheter i utviklingsland vil økonomisk og demokratisk utvikling hindres, skriver Natalie Marthinussen ( 16 ).
AA171010 Russland kom president Bashar al-Assad til unnsetning i 2015 og har bidratt til å snu krigens utvikling i regjeringsstyrkenes favør.
AA171010 | Tre måneder igjen av 2017, og Rema har fortsatt dårligst utvikling
AA171010 Flere av de toneangivende europeiske børsene kunne notere negativ utvikling i løpet av dagen.
VG171009 En plan var laget for en offentlig, miljøvennlig og bærekraftig utvikling av området.
VG171009 - Jeg mener protestene mot salget stort sett baserer seg på misforståelser og ufullstendig informasjon, sier viseminister for økonomi og utvikling , Stergios Pitsiorlas til VG.
VG171009 Skogbranner i Calfornia er ikke noe ukjent fenomen, men vindenes utvikling førte denne gangen til at denne har proporsjoner av de sjeldne.
VG171009 Vår nye digitaliserte virkelighet gir oss enorme muligheter, men gjør oss samtidig sårbare i møte med en teknologisk og sikkerhetspolitisk utvikling som går veldig fort.
VG171009 Ved å angripe sykdommen så tidlig som mulig, vet vi i dag at det kan holde sykdommen bedre i sjakk og utsette utvikling over i den progressive varianten av sykdommen, sier Simonsen.
SA171009https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html - Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling , sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
SA171009 - Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.
SA171009 Den har riktignok vokst, syv centimeter i lengden og vel én i bredden, for øvrig er utseendet mest av alt en forsiktig utvikling av forgjengeren.
SA171009 Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling , sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
FV171009https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html - Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har riktignok vokst, syv centimeter i lengden og vel én i bredden, for øvrig er utseendet mest av alt en forsiktig utvikling av forgjengeren.
DN171009 Vi har en solid markedsposisjon for våre viktigste produkter og tjenester, og vurderer investeringer i videre utvikling av ekspertise, anlegg og produkter, sa han i en melding.
BT171009https://www.bt.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html - Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har riktignok vokst, syv centimeter i lengden og vel én i bredden, for øvrig er utseendet mest av alt en forsiktig utvikling av forgjengeren.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling , sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Jeg vil advare mot en slik utvikling .
AP171009https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html - Rolleendring, mangel på søvn og lite tid til seg selv, er viktige forhold som virker inn på utvikling av depresjon.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Den har riktignok vokst, syv centimeter i lengden og vel én i bredden, for øvrig er utseendet mest av alt en forsiktig utvikling av forgjengeren.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Intility er et selskap i vekst og dette er en viktig investering i vår videre utvikling , sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.
AA171009 For min del bør sang nemlig nevnes under flere av den overordnede læreplanens punkter, slik som « menneskeverdet », « identitet og kulturelt mangfold », « sosial læring og utvikling », « et inkluderende læringsmiljø » og ikke minst « folkehelse og livsmestring ».
AA171009 Det finnes overhodet ingen tilfeller der barn vil ha det bedre, oppleve større trygghet, eller stimuleres til økt utvikling , ved at det er færre ansatte som er nær barna, ser dem, observerer og tilrettelegger.
VG171008 - For din egen utvikling kan det ikke være bra å bare spille kamper og ikke få gjort den treningen som du ønsker ?
DN171008 Det har vært veldig bra utvikling i dagens marked på Island, sier Gardarsson, som sier at 2017 også har vært et bra år så langt.
DB171008 Henriksens mentale utvikling : - Viktig å ikke tenke på fotball hele tiden ¶
DB171008 Sektorleder for drift og utvikling i Nordreisa kommune, Dag Funderud, sier til Dagbladet at han ble kjent med saken for et par uker siden.
AA171008 I opposisjonspartiene, som tapte valget nok en gang, ble det lagt « kriseplaner » for utvikling av nye politiske løsninger i frykt for at de unge Ap-representantene skulle produsere mengder av nye forslag og løsninger som var egnet til å endre det politiske landskapet i byen.
DB171007 Mental utvikling
DB171007 Foto : REUTERS/Alberto Lingria ¶ UTVIKLING : Markus Henriksen forteller at han har utviklet seg mentalt.
DB171007 John Roger Lund, leder ved Enhet Øst, sier det er en skremmende utvikling av jenter ikke får ta utdanningen de vil.
DB171007 Norge står med begge beina i en av de mest betente politiske konfliktene i Europa i dag - striden mellom det liberale vest og land med autoritær utvikling i øst.
DB171007 Så langt i sesongen har flere av deltakerne vist stor utvikling , og forrige uke ble årets første toppscore utdelt da den tidligere « Skam»-skuespilleren Cengiz Al ( 20 ) fikk hele 40 poeng av dommerne.
DA171007 De nye arbeidsplassene - knyttet til smartby-satsing, digital utvikling og den nye økonomien - krever at lokale kapitalister engasjerer seg.
AA171007 - Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling .
VG171006 - Det er Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen og reaksjonen det har skapt hos USA og Donald Trump, med den store usikkerhet dette har skapt internasjonalt, som har drevet komiteen fram til denne avgjørelsen, mener Knutsen.
VG171006 2004 : Den kenyanske miljøforkjemperen Wangari Muta Maathai, Kenya, for bidrag til bærekraftig utvikling , miljø og fred. 2003 : Den iranske menneskerettsforkjemperen Shirin Ebadi. 2002 : USAs tidligere president Jimmy Carter, for iherdig innsats for fredelige løsninger på konflikter og for å fremme demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling. 2001 :
VG171006 2002 : USAs tidligere president Jimmy Carter, for iherdig innsats for fredelige løsninger på konflikter og for å fremme demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling . 2001 : FN og generalsekretær Kofi Annan, for arbeidet for en bedre organisert og mer fredelig verden. 2000 : Sør-Koreas president Kim Dae-jung, for arbeidet for demokrati og menneskerett
SA171006 PS : Den norske fordelingsnøkkelen i perioden 2017-2022 baserer seg på at pengene fordeles i tre potter : Utvikling , resultat og kommersiell.
NL171006 Stark bidrar altså på et felt som er avgjørende for utvikling i nord.
NL171006 Han er utdannet fysiker og har jobbet med utvikling av sjømålsmissiler.
NL171006 For satsing og utvikling er det avgjørende hva slags kompetanse som spesielt trengs i Nord-Norge, og spørsmålet er hvordan denne kompetansen blir vedlikeholdt og skapt.
NL171006 For det er altså også ei positiv utvikling på gang i landsdelen.
NL171006 Dersom vi er opptatte av utvikling i nord, bør vi begrave denne definisjonen snarest mulig.
NL171006 Dersom vi er opptatt av utvikling i nord, bør vi begrave denne definisjonen snarest mulig, skriver ¶
NL171006 Denne norske Alcoa-bedrifta står dermed i kontrast til amerikanske bedrifter i det globale aluminiumskonsernet, der det er stor avstand mellom ledelse og arbeidere, og der de ikke har fått til ei tilsvarende positiv utvikling .
DN171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling , sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171006 Da vedtok FN et forbud som ikke bare omfattet bruk av atomvåpen, men også utvikling , produksjon, kjøp og lagring.
DB171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling , sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.
DB171006 Da vedtok FN et forbud som ikke bare omfattet bruk av atomvåpen, men også utvikling , produksjon, kjøp og lagring.
DB171006 - Vi har tidligere, i forrige regjeringserklæring, sagt at NRK med sin robuste økonomi, ikke må ødelegge for andre mediers utvikling .
DB171006 I skolesammenheng er det klare paralleller mellom sang og musikk, og utvikling av talespråket.
DB171006 Hun legger til at forskning også viser at sang bidrar til utvikling av empati, og senkning av stresshormonet kortisol.
DB171006 Arbeiderpartiet har et grunnleggende annet syn på bruk og utvikling av folkeretten enn Høyre.
DA171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling , sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html PS : Den norske fordelingsnøkkelen i perioden 2017-2022 baserer seg på at pengene fordeles i tre potter : Utvikling , resultat og kommersiell.
AA171006 Tyrkia planlegger å oppgradere sin militære evne, blant annet ved utvikling av tyrkiskproduserte våpen.
AA171006 Arbeidsmarkedet og økonomien er i det store og det hele inne i en sunn utvikling .
AA171006 Etter om lag seks timer med forsøk på å framprovosere ras, er det foreløpig ingen utvikling å melde om, opplyser pressevakt Jon Erling Fonneløp til NTB ved 6.30-tiden.
AA171006 Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling , sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten. ( ©NTB ) ¶
AA171006 - Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling .
VG171005 Der originalen like så godt kunne ha vært en skildring av vår egen fremtid er « 2049 » er en logisk utvikling av fiksjonsuniverset.
VG171005 Også enkefru Margrethe Vik, som i løpet av boken skifter etternavn, er troverdig skildret som en kvinne i gradvis utvikling .
VG171005 Det er interessant å legge merke til hvordan det først og fremst er de kvinnelige karakterene som, i tillegg til Jesper, er i utvikling gjennom boken.
VG171005 - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen.
SA171005 Det er vanlig at boligprisene faller i september, men markedet opplevde en enda svakere utvikling enn det som er normalt.
SA171005 Samarbeidet mellom Olympiatoppen og NSF handler først og fremst om utvikling av drakter.
SA171005 Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
NL171005 Men forskjellen er at det var en handling som måtte utføres, og ikke en utvikling som måtte bremses.
DB171005 Det er en ganske dramatisk utvikling , sier han til Dagbladet.
DB171005 - Det er en slående utvikling , og vi ser at ofrene blir stadig yngre.
DB171005 - Veiteknologene våre følger med på det aller mest av forsøk og utvikling på dette området.
DB171005 Nå har det skjedd en ny utvikling i saken.
DB171005 Han debuterte for 35 år siden og har siden skrevet sju romaner og en novellesamling, pluss noen teaterstykker og tekster til sanger med jazzvokalisten Stacey Kent og hennes mann, saksofonisten Jim Tomlinson, en virksomhet han hevder har hatt sterk innflytelse på hans språklige utvikling .
DA171005 Palestinere er imidlertid delte i synet på det som kan bli en historisk utvikling .
DA171005 « Blade Runner 2049 » er deres tredje film sammen, og det er lett å se at Deakins har spilt en vital rolle i Villeneues utvikling som regissør.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Samarbeidet mellom Olympiatoppen og NSF handler først og fremst om utvikling av drakter.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Statslederne inngår også en avtale om forskning og utvikling av høyteknologi.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader Bærekraftig utvikling , lokal matproduksjon, integrering og flerkulturelt dyrkningsfellesskap danner bærebjelkene i dette prosjektet.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader Bærekraftig utvikling , lokal matproduksjon, integrering og flerkulturelt dyrkningsfellesskap danner bærebjelkene i dette prosjektet.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Det har vært en positiv utvikling i bedriften i de årene jeg har sittet på Stortinget.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/zvqxq/NSB-sjefen-lover-bedre-punktlighet De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling , sier Frimannslund.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/zvqxq/NSB-sjefen-lover-bedre-punktlighet - God utvikling
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling Nasjonalt sykkelregnskap 2016 viser en trist utvikling .
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Det er vanlig at boligprisene faller i september, men markedet opplevde en enda svakere utvikling enn det som er normalt.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Samarbeidet mellom Olympiatoppen og NSF handler først og fremst om utvikling av drakter.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Koster alt i alt 450.000 kroner til utvikling og testing.
AA171005 Skal du ha folk til å bo spredt og skal du ha utvikling i hele Trøndelag, så må du ha et levende næringsliv.
AA171005 Etter om lag seks timer med forsøk på å framprovosere ras, er det foreløpig ingen utvikling å melde om, opplyser pressevakt Jon Erling Fonneløp til NTB ved 6.30-tiden fredag morgen.
AA171005 De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling , sier Frimannslund.
AA171005 Norske myndigheter har allerede lagt til rette for utvikling av fornybare energikilder gjennom Forskningsrådet.
VG171004 Oslopolitiet mener statistikken ikke er egnet til å beskrive en utvikling over tid for hver enkelt av de 27 videregående skolene i Oslo.
VG171004 - Selv de skolene som har flest politianmeldte hendelser i løpet av et semester, står med så lave antall anmeldelser at de ikke er egnet for å vise hverken utvikling over tid, eller være gode indikatorer på et problem ved skolen, presiserer Barstad Wilmann.
VG171004 Fedrekvotens utvikling : ¶ * 1993 : Fedrekvoten innføres under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Vi regnet ikke med at Bergen skulle få en så negativ utvikling .
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html - Svakest utvikling i september hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html - Boligprisene hadde en svak utvikling i september over store deler av landet.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid.
SA171004 Vi regnet ikke med at Bergen skulle få en så negativ utvikling .
SA171004 - Svakest utvikling i september hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent.
SA171004 - Boligprisene hadde en svak utvikling i september over store deler av landet.
SA171004 - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid.
NL171004 Om det sistnevnte moment, hjelp og støtte, kan vi minne om at det i ekspertutvalgets NOU 2012 - 5 : « Bedre beskyttelse av barns utvikling », ble foreslått å pålegge foreldre visse evidensbaserte hjelpetiltak med det for øye å forbedre foreldrepraksis, slik at de kunne unngå at barnevernet hentet barnet ut av familien.
NL171004 Det nye forslaget skal fronte en proaktiv kamp for barns beste, ta ansvar for tidens nye og banebrytende kunnskap om barns utvikling og helse, og at barn skal få den beste hjelpen til rett tid.
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Vi er med og bidrar til en positiv utvikling i Brasil, sier Rummelhoff.
DN171004 HTC har satset på utvikling av vr-briller ( virtuell virkelighet ).
DN171004 Vi er med og bidrar til en positiv utvikling i Brasil, sier Rummelhoff.
DN171004 ( Vilkår ) ¶ ¶ | - Kan være første indikasjon på at vi står overfor svakere utvikling også i andre deler av landet ¶
DN171004 Tilsvarende utvikling ser man i mange andre land.
DN171004 En årsak kan være at vi samtidig har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fettkvalitet i kostholdet, nedgang i blodtrykket og færre som røyker.
DB171004 august 2017 viste en fortsatt negativ utvikling , skriver Dagens Næringsliv.
DB171004 - Biokjemien står overfor en eksplosiv utvikling og spennende framtid, sier Akademien.
DB171004 Boligprisene hadde en svak utvikling i september over det meste av landet, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.
DB171004 HRS, med forfatteren og journalisten Hege Storhaug i spissen, vil at rights.no-leserne sender inn bidrag som dokumenterer islams kulturelle utvikling og tilstedeværelse i Norge.
DB171004 ¶ NY UTVIKLING : Vi la ut dette bildet for noen dager siden og det har strømmet inn med opplysninger.
DB171004 Også i Europa og i Norge er det grunn til å tro at vi har opplevd en tilsvarende utvikling , om enn ikke like sterk.
DA171004 Dette synet deler Audun Rake, daglig leder i Lysefjorden Utvikling AS.
DA171004 Ser en på de siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger fremdeles hatt en positiv utvikling og har steget med 0,8 prosent, selv om prisene har gått ned de tre siste månedene.
DA171004 Men med en nedgang på 0,2 prosent har oljebyen hatt en flatere utvikling sammenliknet med Oslo ( - 1,0 prosent ), Bergen ( - 1,6 prosent ), og Trondheim ( - 1,1 prosent ) den siste måneden.
DA171004 LES OGSÅ : Svakere utvikling enn resten av landet ¶ 1,5 prosent høyere på landsbasis ¶
DA171004 Det er svakere enn Oslo som er opp 0,9 prosent og Trondheim som er opp 1,0 prosent, men sterkere enn Bergen der boligprisene nå har negativ utvikling siste 12 måneder med - 1,4 prosent.
DA171004 Tilsvarende utvikling ser man i mange andre land.
DA171004 En årsak kan være at vi samtidig har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fettkvalitet i kostholdet, nedgang i blodtrykket og færre som røyker.
DA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling .
DA171004 Marienlyst Utvikling AS, der kommunen og Ticon eier en halvpart hver, har sendt inn sitt forslag til reguleringsplan, og byplankontoret jobber nå med å vurdere denne og lage saksframlegg.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid.
AP171004https://www.aftenposten.no/viten/i/p7e9R/Hvordan-takler-kroppen-havets-kulde Utvikling av moderne hjelpemidler gjør jobben lettere, men kan forringe kroppens tilpasning til naturen.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/p7eoR/Iran-avtalen-og-atomvapen-pa-topp-hos-nobelspekulanter - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell, er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen, sier han.
AP171004https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XP0mB/Kjoper-opp-hele-konkursboet-i-Moods-of-Norway Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling .
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Vi regnet ikke med at Bergen skulle få en så negativ utvikling .
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html - Svakest utvikling i september hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent.
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html - Boligprisene hadde en svak utvikling i september over store deler av landet.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid.
AA171004 - Biokjemien står overfor en eksplosiv utvikling og spennende framtid, sier Akademien. ( ©NTB ) ¶
AA171004 - Det er en spennende utvikling i markedet mot større og mer komplekse prosjekter kombinert med digitalisering og miljøkrav.
AA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling .
AA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling .
AA171004 Boligprisene hadde jevnt over en svak utvikling i september, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.
VG171003 Dramatisk utvikling i 2017 : Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år ¶
SA171003 Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling . 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
NL171003 Det skulle vært interessant å få samfunnsforskere på banen med en analyse som bygger på noe mere enn framskriving av ei utvikling vi kjenner.
NL171003 Det er ei utvikling som har skjedd jevnt over lang tid, og slik kommer det til å fortsette.
FV171003https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling . 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
DN171003https://www.dn.no/etterBors/2017/10/03/2053/Medier/tv-2-misnoye-med-nrk-lonninger De har hatt samme utvikling som våre ansatte.
DN171003 De har hatt samme utvikling som våre ansatte.
DB171003 - Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de « gode » har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling , så frykter vi at det de hevder vi gjør - å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået - er nettopp det de selv bidrar til, skriver Storhaug.
DB171003 For meg som en arbeidergutt er dette en trist utvikling å være vitne til.
DB171003 Livet hans følger pornoens utvikling , fra pornoblader i kiosker med sladd og VHS-kassetter som går på rundgang i vennegjengen, til TV1000 og Canal Pluss med sensurerte pornofilmer etter midnatt, der ungdommer desperat zapper fram og tilbake mellom kanalene for å få et raskt glimt før den svarte firkanten dukker opp.
DA171003 - Alkohol og narkotika er sterkt undervurdert som hinder for utvikling .
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Joshua King sier løkkefotballen var « veldig viktig » for hans utvikling . 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.
AA171003 Våren 2017 fikk TFoU ( Trøndelag Forskning og Utvikling ) et oppdrag fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utrede muligheten for flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.
AA171003 Willumsen påpeker at ingen andre aldersgrupper har en tilsvarende utvikling .
AA171003 - Selv om tallene nå viser en svært positiv utvikling , har vi sett tidligere at det kan snu raskt.
AA171003 Ifølge studien er mindre antibiotika bra for barna, fordi tarmens mikroflora etableres i de første tre leveårene, og det bruk av antibiotika som barn er assosiert med utvikling av sykdommer som astma og cøliaki.
AA171003 I tillegg kan det å synge ha en verdi som støtte og verktøy i andre fag, som en del av utvikling av læringsmiljøet på skolen og som en del av elevenes kognitive og språklige utvikling .
AA171003 I tillegg kan det å synge ha en verdi som støtte og verktøy i andre fag, som en del av utvikling av læringsmiljøet på skolen og som en del av elevenes kognitive og språklige utvikling.
AA171003 Det å synge kan ses på som en viktig del av barnets helhetlige utvikling .
NL171002 Skulle et slikt forslag mot formodning få flertall i Stortinget, betyr det at alle planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark blir lagt på is i overskuelig framtid.
NL171002 I 2030, knappe 13 år fra nå ( og vi vet alle hvor fort tida flyr ) vil vi med dagens utvikling ha 40% pensjonister og knappe 160 000 arbeidstakere, 100 000 færre enn det vi i følge Konjunkturbarometeret trenger.
NL171002 Det skal tas store beslutninger i den nye regionen som omhandler arbeidsplasser, status, kjøttvekt og balanserende eller konsentrerende utvikling .
DB171002 - Vi har fjernet alle ambisjoner om utvikling , sier Dale.
DA171002 Han trekker blant annet fram satsingen på eget biogassanlegg og utvikling av diverse fiberprodukter som bedriften klør etter å gå videre med.
DA171002 - Saugbrugs og « Atomen » er de to største og viktigste enhetene som har vært i Halden, og har egentlig lagd Halden hvis du ser på velferd og utvikling , mener Kristiansen. | 50 ganger rundt ekvator ¶
DA171002 Siden 2015 har Venstre hatt utvikling av Marienlyst i sitt partiprogram, og Brown har sittet i bystyregruppa som etter valget gikk inn i et valgteknisk samarbeid med Høyre, Frp og Krf.
DA171002 Samarbeidsavtalen hadde et eget punkt om å arbeide videre med utvikling av Marienlyst som idrettsløft og byutviklingsprosjekt med Campus Marienlyst, ny Drammenshall, grøntområder, boliger og ny friidrettsbane.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tromso-vil-tilby-Nilsen-langtidskontrakt-243246b.html Lasse har hatt en fin utvikling gjennom utlånet til TUIL og måten han nå brukes på i TIL, melder Kjølø til iTromsø.
AA171002 Gjennom presentasjon av prosjektet nasjonalt og internasjonalt får vi en klar oppfatning av å stå i front i en viktig utvikling .
VG171001 - Jeg trives godt her og har fin sportslig utvikling .
VG171001 Jeg er veldig opptatt av utvikling .
VG171001 - Jeg snakker mye med ham, og gleder meg veldig over Martins utvikling .
VG171001 Han tror ingen av partene vil se noen utvikling før de har byttet ledere i både Catalonia og Madrid.
SA171001 Jeg er ikke helt med på at det er foreldrene som skaper en utvikling som denne, sier Mørch.
SA171001 Grøttland er ikke i tvil om at den uorganiserte aktiviteten er alfa omega for utvikling .
SA171001 Her kan du oppdatere deg på siste utvikling i den kaotiske situasjoneni ¶
FV171001https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Barcelona-kamp-ble-spilt-for-tomme-tribuner--Min-verste-opplevelse-som-fotballspiller-243156b.html Her kan du oppdatere deg på siste utvikling i den kaotiske situasjonen ¶
DN171001 Så har vi også sett en klar utvikling i retning av lengre sesong.
DB171001 - Vi har bidratt til å forebygge en negativ utvikling gjennom straffeforfølgelse.
BT171001https://www.bt.no/100Sport/fotball/Barcelonas-hjemmekamp-avlyst-etter-brak-243156b.html Her kan du oppdatere deg på siste utvikling i den kaotiske situasjonen ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv * 1979 : Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur. * 2006 : En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som « nasjon ». * 2010 : Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som « nasjon » ikke har noen j
AP171001https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WWW3/Nytt-liv-i-Nasjonalbiblioteket--Mange-foretrekker-litt-lyd-fremfor-total-stillhet - Endringene er gjort på en nennsom måte, og det ser ut som en naturlig utvikling på byggets premisser.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barcelona-kamp-ble-spilt-for-tomme-tribuner--Min-verste-opplevelse-som-fotballspiller-243156b.html Her kan du oppdatere deg på siste utvikling i den kaotiske situasjonen ¶
DB170930 Isolert sett er det en god fremførelse av en vokalist i utvikling , men igjen - man savner grums og røffe toner.
DB170930 Isolert sett er det en god fremførelse av en vokalist i utvikling , men igjen - man savner grums og røffe toner.
DA170930 I all hovedsak gjelder det personer som har hatt en negativ utvikling over tid.
DA170930 - En utvikling som vi ser slår ut i ungdomsalderen.
DA170930 Utvikling som kan stoppes ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JaewR/Barnepsykolog--Du-ma-nesten-tilbake-til-70-tallet-for-a-finne-barn-som-bare-lop-ut-og-fant-pa-noe-selv Kan hemme kreativ utvikling
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JaewR/Barnepsykolog--Du-ma-nesten-tilbake-til-70-tallet-for-a-finne-barn-som-bare-lop-ut-og-fant-pa-noe-selv Han beskriver kreativiteten som en viktig motor i barnets utvikling på mange områder.
VG170929 - Siden Qvisten hadde laget denne vignetten i sin tid, ønsket vi å invitere dem med i utvikling av Fantorangen.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-Ranheim-laget-skal-ikke-tenke-pa-resultat-i-kampene-3744b.html Utvikling , ikke resultater skal stå i fokus i Ranheim IL.
NL170929 Forbudet har vi innført fordi vi ønsker en utvikling mot et mer likestilt samfunn, og fordi vi vet at det ikke kommer av seg selv.
NL170929 Bileierne har også betalt selv for en utvikling av bilmotorene til elbiler, hybrider og vanlige biler med langt lavere utslipp enn tidligere.
DB170929 Det går ikke bare på utvikling av ryttere, men også apparatet rundt.
DB170929 Antallet helt ledige har falt i alle fylker det siste året, med unntak av en flat utvikling i Østfold.
DB170929 september uttrykk for en bekymring for osloskolens utvikling .
DB170929 Fra tidligere er det kjent at Cooper Hefner ( 26 ) er gjort til sjef for magasinets kreative utvikling i Playboy Enterprises.
DA170929 Gledelig polsk utvikling
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/VELLd/Tre-dager-etter-at-denne-ministeren-besokte-Libya_-stanset-migrasjonen-til-Europa-nesten-opp-Siden-har-den-vart-lav Han lover å hjelpe dem som er mest berørt av innvandring, menneskesmugling og smugling med « alternativer for vekst og utvikling ».
AA170929 | IAEA : Nord-Koreas utvikling av atomvåpen er en global trussel ¶
AA170929 Nord-Koreas prøvesprengninger og utvikling av atomvåpen er en global trussel, mener lederen for Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ).
AA170929 Rosneft-direktør Igor Setsjin har støttet den tidligere statsministerens kandidatur, som et tiltak for å styrke selskapets utvikling internasjonalt.
AA170929 For å unngå å provosere regjeringen skal FN-kontoret ha besluttet å satse på en langsiktig strategi som gikk ut på å skape økonomisk utvikling i delstaten Rakhine i håp om at dette ville dempe konflikten mellom rohingyaene og det buddhistiske flertallet.
VG170928 - Jenter er gjerne ikke så interessert i selve mobilen eller PC-ens teknikk og digitale utvikling .
VG170928 Vi ønsker å videreutvikle et godt samarbeid med fastlegene og finne nye løsninger for utvikling av tjenesten i tråd med innbyggernes behov og fremtidige utfordringer.
VG170928 - Vi er i ferd med å ferdigstille en helhetlig plan for utvikling av fastlegetjenesten i bydelen de neste fire årene.
SA170928 Her aksepteres fortetning og utvikling i større grad - en balkong i byen kompenserer gjerne for manglende utsikt og betyr mye for boligens verdi.
NL170928 En stabil og sikker veg mellom Norge og Russland er en forutsetning for gode forbindelser mellom de to landene, og for videre vekst og utvikling i hele Nordområdet.
NL170928 Artikkelforfatter Steinar Sæterdal er tidligere direktør for OVDS/Hurtigruten med ansvar for marked, utvikling og samfunnskontakt.
NL170928 Vi må nå lage en offensiv handlingsplan hvor utvikling og vekst i Nord-Norge står sentralt.
DN170928 Mediehusene opplever en positiv utvikling på mobilutgavene sine, med en samlet økning på 7,6 prosent, melder MBL.
DB170928 Vi snakker om Norges største idrett der det allerede er en enorm kommersiell utvikling internasjonalt, sier Jørgensen.
DB170928 - Syn er et viktig premiss for utvikling og prestasjon innen alle idretter.
DB170928 Positiv utvikling
DB170928 Det er derfor viktig å trekke fram de internasjonale tiltakene og avtalene som nettopp bidrar til å stoppe spredning og utvikling av nye atomvåpen, sier Urdal.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Dessuten har Oslo Børs vist en stigende utvikling de senere år, sier han.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter Forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) anklager Forsvaret for å sitte på gjerdet mens andre - også « feil aktører » - er offensive i utvikling av selvstyrte våpen.
AP170928https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/B8gRg/Matskolen-Lag-en-blabarterte--la-Bestemor-Duck Gården er selvfølgelig Bestemor Ducks, og blåbærpaien har nådd toppen av sin egen utvikling .
AA170928 Siden den gang har det vært betydelig utvikling på skatteområdet internasjonalt, og i det økonomiske forholdet mellom Kina og Norge.
AA170928 126 lensmannskontorer og politistasjoner er borte, hvordan skal reformen kompensere for det bortfall av nærhet som nedlagte kontorer representerer ? Utvikling av nærpoliti er noe langt mer enn en debatt om responstid, vaktordninger, politikontaktordning og raljering om lensmannskontor som tomme bygninger.
AA170928 - Tallene er omtrent som forventet i utvikling og tendens, men med et litt større fall i papirlesingen enn våre egne abonnementstall indikerer, sier Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/TV-2-sikret-seg-rettigheter-til-a-vise-storturnering-242945b.html Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling .
SA170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling .
DN170927 Nå venter Veidekke en lignende utvikling - bare sterkere.
DN170927 Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling , skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.
DN170927 Due Andresen refererer spesielt til at sysselsettingstallene i bnp har vist en bedre utvikling .
DN170927 Holden minner om at det er bra at oljeprisens utvikling ikke direkte påvirker budsjettpolitikken.
DB170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling .
DB170927 - Martin er i en positiv utvikling og har blitt en mer voksen spiller som tar større ansvar.
DB170927 Forrige uke la Dagbladet fram tallene som viser Martin Ødegaards solide utvikling denne sesongen : ¶
DB170927 - Nederland har en unik og annerledes tankegang, hvor utvikling av talenter er i fokus.
DB170927 - Martin er i en positiv utvikling og har blitt en mer voksen spiller som tar større ansvar.
DB170927 Her referer vi spesielt til at sysselsettingstallene i BNP har vist en bedre utvikling », skriver Kari Due-Andresen i Handelsbanken, i en kommentar.
DA170927 Så han har god oversikt over Ødegaards utvikling .
DA170927 Til tross for en positiv utvikling , er det fortsatt store forskjeller.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-2-sikret-seg-rettigheter-til-a-vise-storturnering-242945b.html Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling .
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/xKPql/-Tre-finalister-er-valgt-ut-til-Oslo-bys-arkitekturpris Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling , og stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-sikret-seg-rettigheter-til-a-vise-storturnering-242945b.html Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling .
AA170927 Holden minner om at det er bra at oljeprisens utvikling ikke direkte påvirker budsjettpolitikken.
AA170927 Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling .
AA170927 Til tross for en positiv utvikling , er det fortsatt store forskjeller.
AA170927 Når man nå likevel høres ut som rimelig motvillig til all teknologisk utvikling , er det bare å pøse på : ¶ 1.
AA170927 Utvikling av språket har gått tregere sammenlignet med mange andre - og med rette viktigere - forhold i likestillingskampen.
VG170926 Og både Lagerbäck og U-21-sjef Leif Gunnar Smerud påpeker til stadighet at Ødegaard stadig er i utvikling .
VG170926 - Hendelsen fremstår som et ledd i utvikling og testing av operasjonell kapabilitet for sabotasjeformål.
SA170926 Men dialogen har vært god, og Martin er i god utvikling .
SA170926 UTVIKLING : Alle toppserieklubbene har fått 500.0000 av Norges Fotballforbund for å ansette spillerutviklere.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Lagerbck-fant-ikke-plass-til-Odegaard---Han-har-kvaliteter-som-tilsier-at-han-kunne-vart-med-242874b.html Men dialogen har vært god, og Martin er i god utvikling .
DN170926 Årsaken skal være at disse landene har gjort mindre investeringer i leting og utvikling av nye felter.
DA170926 Byrådet ønsker å motvirke en fremtidig negativ utvikling i etablerte eller nye områder i byen.
DA170926 « Music For People In Trouble » er et perfekt oppbygd album, med en logisk sammenheng og dramatisk spennende utvikling .
DA170926 - Positiv utvikling
DA170926 - Her konkluderes det med at det har skjedd en positiv utvikling og at flere forhold har blitt tatt tak i ved omorganiseringen, sier Høie.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arna-Bjornar-ansetter-toppspillerutviklere---pa-forbundets-regning-242677b.html UTVIKLING : Alle toppserieklubbene har fått 500.0000 av Norges Fotballforbund for å ansette spillerutviklere.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/e9A6M/Hillary-Clinton-slar-tilbake-mot-Trump-administrasjonen-etter-epost-avsloringer I en kommentar til de siste to dagenes utvikling der det er avdekket bruk av privat epost blant Trumps egne rådgivere, slår Clinton tilbake : ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/okonomi/i/e9b8g/Remas-bestevenn-sjef-ma-slutte Men dette viste seg å bare være starten på en rekke måneder med negativ utvikling .
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Folg-uttaket-direkte-Er-Martin-Odegaard-tilbake-i-varmen-242874b.html Men dialogen har vært god, og Martin er i god utvikling .
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arna-Bjornar-ansetter-toppspillerutviklere---pa-forbundets-regning-242677b.html UTVIKLING : Alle toppserieklubbene har fått 500.0000 av Norges Fotballforbund for å ansette spillerutviklere.
AA170926 I en kommentar til de siste to dagenes utvikling der det er avdekket bruk av privat epost blant Trumps egne rådgivere, slår Clinton tilbake : ¶
AA170926 Dette er en farlig utvikling .
AA170926 Søndag ble likevel ingen gledens dag for de som ønsker seg en moderat utvikling i Europa.
VG170925 Dramatisk utvikling i 2017 : Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år ¶
SA170925 I tillegg er det viktig at det fokuseres utvikling i treningshverdagen.
SA170925 De som ligger lengst fremme i utvikling lærer for sent å hanskes med utfordringer og motgang.
SA170925 De som ikke ligger langt nok fremme i egen utvikling får ikke den samme oppmerksomheten og stimuli som de som utvikler seg raskere eller tidlig.
DN170925 Amerikanske børser åpner ned, mens europeiske børser har blandet utvikling mandag.
DB170925 Og fordi han tenker utvikling framfor konsekvenser valgte Vålerenga-treneren fortsatt å satse ungt mot Brann.
DB170925 - Stockholm hadde lenge en tilsvarende utvikling , før leiene klatret 50 prosent på et drøyt år.
DA170925 Hvis man får en utvikling mot større forskjeller, vil det være massive krefter som vil holde igjen og forsøke å moderere en slik utvikling , sier Romøren.
DA170925 Hvis man får en utvikling mot større forskjeller, vil det være massive krefter som vil holde igjen og forsøke å moderere en slik utvikling, sier Romøren.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html I tillegg er det viktig at det fokuseres utvikling i treningshverdagen.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html De som ligger lengst fremme i utvikling lærer for sent å hanskes med utfordringer og motgang.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html De som ikke ligger langt nok fremme i egen utvikling får ikke den samme oppmerksomheten og stimuli som de som utvikler seg raskere eller tidlig.
VG170923 Rivende utvikling
VG170923 Men det skjer en rivende utvikling , blant annet arbeides det med en egen tre kilometer lang sykkeltunnel fra Fyllingsdalen mot sentrum.
DB170923 Øya har opplevd en rivende utvikling den siste tiden, vel å merke innenfor de rammene som ( u )tilgjengeligheten setter.
DB170923 Øya har opplevd en rivende utvikling den siste tiden, vel å merke innenfor de rammene som ( u )tilgjengeligheten setter.
DB170923 Det er trist og uheldig at det er en utvikling i kampen som gjør at han ser det nødvendig å avslutte kampen, sier Bråteng.
DB170923 Vi snakker om titusenvis av utøvere her, sier Zahl Pedersen, og legger til at systemet er konstant under utvikling .
DB170923 Men når viktige stemmer i norsk samfunnsdebatt, blant annet på høyresiden, klistrer Arbeiderpartiets valgnederlag tett opp mot sosialdemokratiske partiers utvikling i Europa, kan man mistenke dem for å drive politisk kommunikasjon kamuflert som objektiv politisk analyse.
DB170923 Arbeiderpartiet i Norge har altså ikke hatt samme dramatiske utvikling som flere av de andre europeiske partiene.
DA170923 En historisk utvikling er underveis : for første gang kommer et ytterliggående høyreparti inn i Forbundsdagen.
DA170923 Byråd for utvikling Hanna Marcussen hadde ingen problemer med å finne seg en ledig benk.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre På denne listen står skattespørsmål, fjorårets budsjettforlik fastla politikk for utvikling av drivstoffavgifter, hovedlinjene i el-bilpolitikken, en rekke miljøavgifter.
AA170923 Rapporten viser nemlig at en førskolelærer i Norge tjener 66 prosent av gjennomsnittslønnen til arbeidstakere med høyere utdanning, mens snittet for en førskolelærer i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling , er 78 prosent.
VG170922 Men jeg har pratet en del med dem og nå finnes det ikke et bedre sted for utvikling av unge ryttere, mener han.
VG170922 Ny Tid og dens forløper Orientering er påkrevet kildemateriale for den som ønsker å studere den norske venstreradikalismens utvikling gjennom mange tiår.
SA170922 - I så fall blir Norge det eneste landet i verden som går tilbake til en rural utvikling .
DN170922 Nordsjøoljen Brent, som brukes som en referanse for oljehandel verden over, handles fredag for 56,52 dollar fatet, det høyeste siden februar og rykker dermed godt ifra den amerikanske lettoljen som ikke har vært i nærheten av en lignende utvikling .
DB170922 I årsberetningen skriver styret at selskapet er fornøyd med årets utvikling , og at de planlegger å åpne flere butikker i 2017.
DA170922 De fratas alle sine rettigheter de har som barn, herunder rett til skolegang, helsehjelp, omsorg, beskyttelse, liv og utvikling , lek, hvile, bistand til å få kontakt med familien, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett på informasjon og vern mot vold og utnytting.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/waWR4/FN-granskere-skal-kartlegge-IS-krigsforbrytelser--men-hva-med-dem-som-kjempet-mot-IS Human Rights Watch advarer om at mangelen på upartisk søken etter rettferdig kan underminere forsøk på å skape stabilitet og utvikling i Irak.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html - I så fall blir Norge det eneste landet i verden som går tilbake til en rural utvikling .
AA170922 Det foregår en rivende utvikling innen samferdselsteknologi.
VG170921 - Hvor viktig er Solskjær for din utvikling ?
VG170921 Så langt har fire forløper-serier til « Game of Thrones » vært under utvikling .
VG170921 under utvikling .
SA170921 Økonomien var svak, men i stadig utvikling etter hvert.
NL170921 Nå vil nok mange si at Sametinget og deres representanter i FeFo-styret gjorde dette for å være vanskelig, for å hindre såkalt utvikling , osv, osv.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Økonomien var svak, men i stadig utvikling etter hvert.
DB170921 Gamletreneren har lagt merke til Reitens voldsomme utvikling den siste tiden, men ifølge han var det bare et spørsmål om tid før 23-åringen slo ut i full blomst.
DB170921 ¶ RIVENDE UTVIKLING : Martin Ødegaard har tatt store steg i Nederland, men har likevel gått fra å være et fast innslag på A-landslaget til å være utelatt fra troppen i 18 måneder.
DB170921 Overfor Dagbladet tar Per Joar Hansen, assistenttrener for Lagerbäck på det norske A-landslaget, seg god tid til å reflektere rundt Ødegaard utvikling og framtidige rolle for Norge.
DB170921 - Martin er i en positiv utvikling og har blitt en mer voksen spiller som tar større ansvar.
DB170921 Vi skal se på kulturpolitiske konsekvenser av teknologisk utvikling , globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.
DB170921 - Vi hadde alle en stor beundring for Liliane Bettencourt, som alltid passet på L'Oreal, selskapet og de ansatte, og var svært knyttet til suksess og utvikling .
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/L2brP/I-12-dager-forsvant-skipet-nar-Nord-Korea-Slik-tjener-Kim-penger-under-radaren Sanksjonene mot Nord-Korea har hittil ikke stoppet landets utvikling av raketter og atombomber.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/L2brP/I-12-dager-forsvant-skipet-nar-Nord-Korea-Slik-tjener-Kim-penger-under-radaren Likevel har verdenssamfunnet ikke lykkes med å stoppe landets utvikling av raketter og kjernevåpen.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Økonomien var svak, men i stadig utvikling etter hvert.
VG170920 Han klarer fortsatt ikke å vise noen utvikling i det tekniske repertoaret sitt, og det er en åpenbar grunn til buingen, utdyper Veland.
VG170920 - Forhåpentligvis har vi hatt en utvikling som klubb og lag, selv om jeg vil berømme de som tok oss til cupfinalen den gangen.
SA170920 Der er det fremgang og utvikling .
NL170920 Fylkesrådet har et politisk ansvar for utvikling av en region - det krever kompetanse og kløkt i hele det nye fylket.
NL170920 At det går an å drive næringsvirksomhet, forskning og utvikling og at vårt tradisjonelle fokus på utdanning og infrastruktur fortsatt må ha sterkt fokus.
DN170920 Ifølge Flo viste regnskapet per august i år fortsatt en negativ utvikling .
DN170920 Private filantropiske organisasjoner - som Bill and Melinda Gates Foundation - støtter imidlertid utvikling av vaksiner og antibiotika med økonomiske midler.
DN170920 I rapporten identifiseres 51 typer antibiotika som er under utvikling eller gjennomgår kliniske tester.
DN170920 I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) advares det mot utviklingen de siste årene hvor det investeres altfor lite i utvikling av nye typer antibiotika.
DN170920 Farmasiindustrien er lite interessert i å satse store beløp på utvikling av nye typer antibiotika.
DN170920 Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon.
DN170920 - Uten nye investeringer i forskning og utvikling kan vi bli tvunget tilbake til en tid hvor mennesker fryktet vanlige infeksjoner og risikerte livet for enkle kirurgiske inngrep, advarer generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
DB170920 FOR Kristian Blummenfelts sensasjonelle utvikling har de samme rammene som har gjort at Norge i 2017 er ranget som verdens beste idrettsfolk.
DB170920 Etter en jevn og sterk sterk sesong var det i seg selv ingen stor overraskelse, men 23-åringens svært raske utvikling i en av verdensidrettens tøffeste øvelser er derimot sensasjonell : ¶
DB170920 Man kan ikke gjøre annet enn å følge orkanens utvikling og gjøre det den krever, for eksempel å søke ly.
DB170920 ¶ SÅRBART : Vi trenger bærekraftig havforvaltning, mer havforskning, gode verneprosesser for de mest sårbare områdene, og en miljøvennlig og rettferdig utvikling for fattige lokalsamfunn som er avhengige av havet, skriver Nina Jensen.
DB170920 Vi trenger bærekraftig havforvaltning, mer havforskning, gode verneprosesser for de mest sårbare områdene, og en miljøvennlig og rettferdig utvikling for fattige lokalsamfunn som er avhengige av havet.
DB170920 august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling , skriver Dagens Næringsliv.
DB170920 I år er det fremdeles negativ utvikling , ifølge Dagens Næringsliv.
DB170920 - Det har vært en negativ utvikling lenge, og det sier de jo selv også.
DA170920 Selskapet viser til et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og at regnskapet per august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling .
DA170920 Det vises til et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og at regnskapet per august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling .
DA170920 Den hungeren, den løsta til å gjøre alle glad, og skape utvikling , den trigger meg og laget.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertene-peker-pa-Liverpools-store-problem--Oppsiktsvekkende-naivt-av-Klopp-242449b.html Der er det fremgang og utvikling .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/klnBv/Kleskjeden-Moods-of-Norway-er-konkurs Resultatet før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner, og tallene for 2017 viser så langt en fortsatt negativ utvikling , opplyser selskapet i en pressemelding.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertene-peker-pa-Liverpools-store-problem--Oppsiktsvekkende-naivt-av-Klopp-242449b.html Der er det fremgang og utvikling .
AA170920 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017, uendret fra rapporten de slapp i juni.
AA170920 Det vises til et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og at regnskapet per august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling .
AA170920 Det vises til et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og at regnskapet per august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling .
VG170919 Se orkanens utvikling her ¶
VG170919 Da finnes det gode modeller i Vesten, land som med sin kunnskap innenfor økonomi, utvikling og samfunn kunne vært gode ledestjerner.
VG170919 Dramatisk utvikling i 2017 : Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år ¶
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Hele klubben var gjennomsyret av faglige diskusjoner, utvikling av trenere og et velutviklet miljø for kompetanseutveksling.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Det er det som er utvikling , sier seksjonsleder for trenerutdanningen i NFF, Dan Eggen.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
SA170919 Jeg synes uansett at dette er en uheldig utvikling .
SA170919 Jeg synes i hvert fall dette er en trist utvikling .
SA170919 Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har.
SA170919 Hele klubben var gjennomsyret av faglige diskusjoner, utvikling av trenere og et velutviklet miljø for kompetanseutveksling.
SA170919 Det er det som er utvikling , sier seksjonsleder for trenerutdanningen i NFF, Dan Eggen.
SA170919 Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
NL170919 Det er risikabelt for bransjen å ikke forberede seg på en slik utvikling nå.
NL170919 Det er i praksis en støtteordning som motiverer til videre bruk av gammeldags dieselteknologi og som reduserer incentivene til utvikling av fartøyene.
DN170919 | Flat utvikling på Oslo Børs ¶
DN170919 I rapporten viser Arctic Securities imidlertid til nylig politisk fremgang som kan åpne opp for fracking, og ser en « vesentlig oppside » i aksjekursen gitt kommersiell utvikling av Utica-eiendelene.
DN170919 - Didrik Munch og Terje Seljeseth har spilt en stor rolle i Schibsteds utvikling i mange år.
DB170919 En styrking av hovedvalutaene i verden mot dollar og positiv utvikling i aksjemarkedene har ført til en rask økning i fondets verdi målt i amerikanske dollar i 2017, heter det i pressemeldingen.
DB170919 Det som har trukket opp verdien av fondet den siste tida er en god utvikling i aksjemarkedet.
DB170919 Hun mener boka representerer en utvikling i forfatterskapet hennes.
DA170919 Nettopp det frie ordet og den frie utvekslingen av ideer har lenge vært en av bærebjelkene i Israels usedvanlige suksess på en rekke felt, som høyteknologisk utvikling .
AP170919https://www.aftenposten.no/viten/i/7WkEo/Hvorfor-tror-ikke-alle-pa-forskning Bare en av fem sier de er godt informert om utvikling innen forskning.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mAbL4/-Nikaben-har-skapt-en-nyttig-splittelse Det kan skape brytninger og utvikling i et strengt miljø.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Latskap-eller-genialt-av-Nike-242153b.html Jeg synes uansett at dette er en uheldig utvikling .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Latskap-eller-genialt-av-Nike-242153b.html Jeg synes i hvert fall dette er en trist utvikling .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Hele klubben var gjennomsyret av faglige diskusjoner, utvikling av trenere og et velutviklet miljø for kompetanseutveksling.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Det er det som er utvikling , sier seksjonsleder for trenerutdanningen i NFF, Dan Eggen.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
AA170919 Ingrid Skjøtskift ( H ) ønsket nå også å utsette sluttbehandlingen, men Høyre ville la Overvik Utvikling starte opp på flere områder enn det som ble vedtatt.
AA170919 En styrking av hovedvalutaene i verden mot dollar og positiv utvikling i aksjemarkedene har ført til en rask økning i fondets verdi målt i amerikanske dollar i 2017, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.
AA170919 Dere som sier at vi er bakstreverske, gammeldagse og hindrer utvikling .
AA170919 All tjenesteutvikling er ikke nødvendigvis utvikling rettet til det beste for alle.
VG170918 Friksjon skaper utvikling og forbedring vi er avhengige av for å oppnå våre ambisiøse mål.
SA170918https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-av-BMWs-5-serie-Touring--Etter-en-lang-tur-foles-det-som-man-har-sittet-i-sofaen-hjemme--10544b.html Det er mer en utvikling av tidligere systemer.
SA170918 Det er mer en utvikling av tidligere systemer.
SA170918 Da satt jeg sammen med sportsdirektør Gino van Oudenhove i følgebilen deres, og fikk hele løpets utvikling på kamera.
SA170918 Min utvikling som sykkelrytter stoppet ikke opp.
NL170918 Høyre har tatt eierskapet til de gamle Ap-sakene i nord : Industriell utvikling , omstilling, de dristige samfunnsbyggende prosjektene, også i regi av Staten.
NL170918 Et « levende sentrum » er ikke nok til å sikre en positiv utvikling på lang sikt hvis vi med et levende sentrum mener at det går mange mennesker gjennom Storgata.
FV170918https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-av-BMWs-5-serie-Touring--Etter-en-lang-tur-foles-det-som-man-har-sittet-i-sofaen-hjemme--10544b.html Det er mer en utvikling av tidligere systemer.
FV170918https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Min utvikling som sykkelrytter stoppet ikke opp.
DB170918 Men det jeg kom fram til er at de har det beste tilbudet for ryttere over 23 år, og for min utvikling tror jeg det blir best i Uno-X neste sesong.
DB170918 - Det er en naturlig og gledelig utvikling .
DB170918 - Det er en naturlig og gledelig utvikling .
DA170918 Og hvordan det han finner peker fram mot en alternativ retning for vår utvikling .
DA170918 Dramatisk utvikling
BT170918https://www.bt.no/bil/Provekjoring-av-BMWs-5-serie-Touring--Etter-en-lang-tur-foles-det-som-man-har-sittet-i-sofaen-hjemme--10544b.html Det er mer en utvikling av tidligere systemer.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/L2bPQ/Trump-og-Guterres-vil-tvinge-FN-til-a-stramme-inn-livremmen - Disse tallene vil gjøre det umulig for FN å fortsette sitt kjernearbeid med fred, utvikling , menneskerettigheter og humanitær hjelp, sa Guterres talsmann Stéphane Dujarric.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yaBbJ/Rokke-kjoper-seg-opp-for-490-millioner-pa-Fornebu Fornebuporten oppgir at de allerede har en god dialog om utvikling av sentrumsområdet med de andre store grunneierne.
AP170918https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-BMWs-5-serie-Touring--Etter-en-lang-tur-foles-det-som-man-har-sittet-i-sofaen-hjemme--10544b.html Det er mer en utvikling av tidligere systemer.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Dokumentarpremiere-i-kveld-Har-fulgt-verdensmesteren-i-ett-ar-242314b.html Da satt jeg sammen med sportsdirektør Gino van Oudenhove i følgebilen deres, og fikk hele løpets utvikling på kamera.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Min utvikling som sykkelrytter stoppet ikke opp.
AA170918 En slik utvikling må finne sted også i Trondheim.
AA170918 Overvik blir et negativt prosjekt miljømessig med store utslipp av klimagasser og den type utvikling som vi bør bort fra.
AA170918 Byspredning svekker Midtbyen i stedet for å forsterke byens urbane kvaliteter, og verken bomiljø eller klima er tjent med en slik utvikling .
AA170918 - Mår man bor midt i en by, så må man regne med utvikling og bygging.
NL170917 I dag er Helgeland helt i front når det gjelder utvikling av teknologi og grønn energi i Norge.
NL170917 Det er en viktig del av vår samfunnsrolle å drøfte velferdsstatens realøkonomiske utvikling og anvendelsen av statens inntekter.
DN170917 Vivaldi Techonologies samarbeider med datterselskaper i Island og USA om utvikling av nettleseren og tilknyttede tjenester.
DN170917 Det er en naturlig utvikling å benytte seg av « influencers », spesielt opp mot « foodies » og kokker.
DB170917 - Da alt var bra, hadde vi en gradvis utvikling og fikk positiv feedback.
DB170917 - Når jeg blir tatt ut som førsteårs, viser landslagsledelsen at de har tro på meg som rytter og min videre utvikling .
DB170917 En tilsvarende måling som Norstat har gjort for NRK viser samme utvikling .
DA170917 Det er bare å beklage, men Vålerengas utvikling ser rett og slett ut som et bunnlag.
AA170917 Veien tilbake til en positiv utvikling ligger i deres egne hender.
DB170916 Vi tenker aller mest på oss selv - egen lommebok og smaksbehov - og bare noen få er reelt opptatt av en bærekraftig utvikling , kommenterer han overfor Dagbladet.
VG170915 I Edvartsen-saken er det selvsagt fortsatt teoretisk mulig at partene kan sette seg ned igjen og komme frem til en eller annen løsning, men med den siste tidens utvikling virker det stadig mindre sannsynlig.
VG170915 - Dette er en farlig utvikling .
VG170915 « Man kan heller ikke se bort fra at siktede har et potensial for fortsatt utvikling og modning », heter det i dommen.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Det er mye lettere å stoppe en utvikling enn å snu den, sier Kulseng.
SA170915 Men vi har samarbeidsprosjekter i Afrika hvor utvikling av idrett og demokrati går sammen.
SA170915 Det er mange som vil ha en bit av denne kaka, men disse pengene skal brukes til sportslig utvikling .
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Det er mye lettere å stoppe en utvikling enn å snu den, sier Kulseng.
DN170915 Kirkens Nødhjelp og Redd Barna oppfordrer Solberg til igjen å dele jobben i to, med en egen statsråd for utvikling og bistand.
DN170915 Videre ser Normann en positiv utvikling i det indiske markedet fremover og venter at landet vil øke importen.
DN170915 Kjøp og salg av disse opsjonene måles i den såkalte Vix-indeksen, som er en prisindeks for den nærmeste månedens utvikling for S&P 500.
DN170915 - Når det gjelder en utvikling der sjøfolkene blir erstattet med roboter eller datamaskiner, så ligger det jo i sakens natur at vi ikke liker det, men vi må bare forholde oss til den utviklingen som skjer, sier han.
DB170915 Streppel liker det han ser av 18-åringens utvikling både på og utenfor gressmatta.
DB170915 Norge er nummer en på FNs liste for utvikling , Uganda nummer 163.
DA170915 Kirkens Nødhjelp og Redd Barna oppfordrer Solberg til igjen å dele jobben i to, med en egen statsråd for utvikling og bistand.
DA170915 - Familier må få anledning til å se an situasjonen og barnets utvikling , sier Gudmundsen, som er imot to opptak, ett i september og ett i mars.
DA170915 - Det er en positiv utvikling .
DA170915 Store planer : Drammen kommune har sammen med utbyggeren Ticon inngått et samarbeid om utvikling av Marienlyst som inkluderer bygging av boligblokker.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Men vi har samarbeidsprosjekter i Afrika hvor utvikling av idrett og demokrati går sammen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Politiske ledere, næringslivsledere, eksperter, samfunnstopper og journalister møtes for å diskutere globale utfordringer som økonomisk utvikling , konflikter og klimaendringer.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Men vi har samarbeidsprosjekter i Afrika hvor utvikling av idrett og demokrati går sammen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kjell-Inge-Rokke-gir-15-millioner-til-handballen-i-Molde-242088b.html Det er mange som vil ha en bit av denne kaka, men disse pengene skal brukes til sportslig utvikling .
AA170915 Kirkens Nødhjelp og Redd Barna oppfordrer Solberg til igjen å dele jobben i to, med en egen statsråd for utvikling og bistand.
AA170915 Videre må staten kanalisere mer kapital til såkorninvesteringer for å tiltrekke seg privat kapital og muliggjøre utvikling av flere internasjonale vekstbedrifter. 2.
AA170915 Trondheim har 75 globale selskaper med FoU/produktutvikling, mange av disse basert på utvikling av oppstartselskaper. 110 av selskapene har med seg såkornfond/VCfond/engleinvestorer.
AA170915 Norge har en stolt industrihistorie bygd på rike naturressurser, utvikling av kompetanse og internasjonal kapital for å ta ledende internasjonale posisjoner.
VG170914 Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling .
VG170914 I flere år har den norske filmen om skøytelegenden Sonja Henie vært under utvikling .
SA170914 Negativ utvikling
NL170914 Dette området vil ikke være i konflikt med de planer Bodø kommune har for utvikling av det øvrige flystasjonsområdet.
FV170914https://www.fvn.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html | Fremdeles lav boligprisutvikling : - Det overrasker oss at flere byer enn Oslo har negativ utvikling
DN170914 Wilhelmsen og Steen skal tilsynelatende ha jobbet med utvikling av felles prosjekter frem til 27. august 2015.
DN170914 Han tror imidlertid ikke det er behov for å hente mer penger dersom dagens utvikling fortsetter.
DN170914 Til CNN sier Moon at selv om han ikke støtter utplassering eller satsing på kjernevåpen, så « må Sør-Korea utvikle stridsevnen vår i møte med Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen ».
DN170914 - I år feirer vi 25-årsjubileum for Statoils tilstedeværelse i Aserbajdsjan, og vi kan ikke finne en bedre måte å feire denne milepælen på enn å forlenge vår deltakelse i ACG-feltet med 25 år til, sier konserndirektør for utvikling og produksjon Lars Christian Bacher i Statoil.
DN170914 Analytiker Joachim Bernhardsen og Nordea Markets venter svakere utvikling i markedet, men avviser at det blir et betydelig boligprisfall.
DB170914 Som verdens største kaffeselskap er det det selvfølgelig en utvikling Nestlé tar svært alvorlig, sier Axel Heiberg-Andersen, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge.
AP170914https://www.aftenposten.no/bolig/33-prosent-lavere-nyboligsalg-i-ar-enn-i-fjor-10564b.html Negativ utvikling
AA170914 Til CNN sier Moon at selv om han ikke støtter utplassering eller satsing på utvikling av kjernevåpen, så « må Sør-Korea utvikle stridsevnen vår i møte med Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen ».
AA170914 Til CNN sier Moon at selv om han ikke støtter utplassering eller satsing på utvikling av kjernevåpen, så « må Sør-Korea utvikle stridsevnen vår i møte med Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen ».
AA170914 - I år feirer vi 25-årsjubileum for Statoils tilstedeværelse i Aserbajdsjan, og vi kan ikke finne en bedre måte å feire denne milepælen på enn å forlenge vår deltakelse i ACG-feltet med 25 år til, sier konserndirektør for utvikling og produksjon Lars Christian Bacher i Statoil.
AA170914 - Vi har sett en positiv utvikling gjennom de siste målingene.
SA170913 Det er mye lettere å stoppe en utvikling enn å snu den, sier Kulseng.
NL170913 I januar 2006 viste en MMI-måling i Dagens Næringsliv at 60 prosent « mente det var riktig å satse på utvikling av olje- og gassvirksomhet i nordområdene ».
DN170913 Noen obligasjonseiere er kommet inn på bunnen og har fått en femårig opsjon på fremtidig utvikling i riggmarkedet.
DN170913 Zeros Marius Holm har et helt annet syn på fremtiden til NASAs nye utvikling , som vil få passasjertrafikk på vingene i løpet av 10-15 år.
DB170913 - Fordi han heller vil stå i en interessant jobb og bidra til fotballens utvikling samtidig som han dømmer på toppnivå, sier Elden.
DB170913 ¶ SV-NESTOREN : Stein Ørnhøi mener sosialdemokratiet i Europa ikke har funnet den nye veien for å kombinere økonomisk og økologisk utvikling .
DB170913 Disse partiene som har spilt en betydelig rolle i utviklingen av det moderne Europa har ikke funnet den nye veien for å kombinere økonomisk og økologisk utvikling .
DB170913 Den observante leser har kanskje nå stilt seg kontrollspørsmålet : vil ikke disse tallene være påvirket av medieoppslag om positiv utvikling i økonomien ?
BT170913https://www.bt.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Det er mye lettere å stoppe en utvikling enn å snu den, sier Kulseng.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Har-du-fedme-I-fremtiden-kan-botox_-mageballonger-og-stimulatorer-bli-losningen-241180b.html Det er mye lettere å stoppe en utvikling enn å snu den, sier Kulseng.
AA170913 Vi kan ikke lage en kopi av dette spesifikke verket, men ideen kan bringes videre i forbindelse med utvikling av parker og lekeområder, sier Kirksæther og tilføyer at hun synes det er flott når kunst kan bidra til å skape noe nytt.
VG170912 Vi slipper ikke inn mål og vi er i utvikling , sier målscorer og Champions League-debutant Lukaku ifølge BBC.
VG170912 Det er guffent og handler mye mer om å vinne enn det handler om utvikling .
VG170912 Partileder Jonas Gahr Støre snakket om en utvikling som Arbeiderpartiet kunne snu.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Det skaper ofte nye inntrykk og motivasjon for utvikling .
SA170912 - Det skaper ofte nye inntrykk og motivasjon for utvikling .
DN170912 Da ligger alt til rette for en positiv utvikling .
DB170912 Spent : Spente deltakere fulgte med på kveldens utvikling .
DB170912 De fleste venter riktignok flat utvikling i aktiviteten fremover, men flere venter stigende aktivitet enn fallende.
DB170912 at det kulturelle og politiske innholdet er i utvikling .
DA170912 Vi vet i dag at utvikling av celleforandringer skyldes infeksjon med humant papilloma virus ( HPV ).
BT170912https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Det skaper ofte nye inntrykk og motivasjon for utvikling .
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Det skaper ofte nye inntrykk og motivasjon for utvikling .
AA170912 - Utdannelsen til disse unge menneskene er avgjørende for en fredelig og bærekraftig utvikling i de landene som har ønsket dem velkommen, og for hjemlandene når de en gang kan vende tilbake, sier Grandi. 91 prosent av verdens barn går i dag på grunnskole, men for barn på flukt er andelen bare 61 prosent, går det fram av UNHCR-rapporten « Left Behind : Refugee Education in
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om et møte førstkommende mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
AA170912 Vi ønsker at de operative enhetene skal få en helt annen balanse og gjeldssituasjon, slik at en kan fokusere på drift og utvikling av selskapet.
AA170912 - Drift og utvikling
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om møtet mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
VG170911 Blant annet utvikling av dokumenter for toppfotballen og landslagsskolen, sier Drillo.
VG170911 - Vi har hatt positiv utvikling hele veien med ham.
SA170911https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html - En del av de vitenskapelige studiene jeg har sett på, mener smartklokkene kan være et hinder for barns utvikling .
SA170911 - En del av de vitenskapelige studiene jeg har sett på, mener smartklokkene kan være et hinder for barns utvikling .
NL170911 Bardufossområdet er således i sterk utvikling .
NL170911 Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og prinsippene for arbeidet med elevens læring, utvikling og danning, og skolens praksis.
FV170911https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html - En del av de vitenskapelige studiene jeg har sett på, mener smartklokkene kan være et hinder for barns utvikling .
DN170911 Dårlig utvikling for Ap ¶
DN170911 Det er en dramatisk utvikling for SAS.
DN170911 - De har tatt ledelsen ved å gjøre oss til en atommakt parallelt med en økonomisk utvikling .
DB170911 - Den forventede utviklingen i flyprisene slo til, og i tillegg var det forholdsvis svak utvikling i prisene på matvarer.
DB170911 Formålet med sanksjonene er å presse Nord-Korea til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DB170911 Formålet med sanksjonene er å presse Nord-Korea til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DA170911 Frp : Vil føre en offensiv politikk som « motvirker en videre negativ utvikling av produksjonen ».
BT170911https://www.bt.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html - En del av de vitenskapelige studiene jeg har sett på, mener smartklokkene kan være et hinder for barns utvikling .
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen Positiv utvikling
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen - Reprogramming the City er ikke bare en utstilling, men også en metode for bærekraftig utvikling i byen : Hvordan kan man gjøre mer med det man allerede har ?
AP170911https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html - En del av de vitenskapelige studiene jeg har sett på, mener smartklokkene kan være et hinder for barns utvikling .
VG170910 Arne Aasan mener Ap-ledelsen burde ha blåst støvet av Brundtland-kommisjonens rapport om bærekraftig utvikling .
VG170910 I følge Christensen-Røed har disse tiltakene vist positiv utvikling de siste to ukene med en nedgang i daglige avvik på 65 prosent.
SA170910 Men det var kanskje nødvendig for hans utvikling å komme seg til et nytt miljø med nye utfordringer, sier Hestad som selv har kontrakt med Molde ut 2019-sesongen.
DN170910 Pengene kunne antagelig hatt mye større virkning på klimaet hvis de ble anvendt på forskning og utvikling av alternative energiformer, for eksempel gjennom et øremerket innovasjonsfond, sier forfatteren.
DB170910 Med andre ord rundt da norsk alpinsports utvikling eksploderte fullstendig, og Norge satte Østerrike, Sveits og de øvrige alpingigantene i skyggen.
DB170910 Bratt utvikling
DB170910 Ap-toppen er bekymret over utvikling av ekstremisme på den ytre høyrfløy i Norge.
DB170910 Intet rasjonelt menneske kan ønske seg en utvikling som den vi ser ut til å få.
DB170910 Allerede for tretti år siden ble det global oppmerksomhet om klimaproblemet, da Brundtland-rapporten om bærekraftig utvikling ble lansert i 1987.
DB170910 Alt dette er i konstant utvikling og forandring, og det er også de norske utdanningene og helsevesenet.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Norske-Silje-Langhelle-39-folger-orkanen-Irmas-herjinger-fra-hotellrommet-i-Miami Silje Langhelle har fra hotellet i Miami fulgt orkanens utvikling .
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/22wWl/FN-eksperter-Nord-Korea-fortsatte-med-eksport-tross-forbud Mandag skal FNs sikkerhetsråd stemme over en ny FN-resolusjon med tiltak for å presse landet til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hestads-superform-stoppes-av-vond-ankel-241809b.html Men det var kanskje nødvendig for hans utvikling å komme seg til et nytt miljø med nye utfordringer, sier Hestad som selv har kontrakt med Molde ut 2019-sesongen.
VG170909 Men det er likevel en del positiv utvikling i vektklassen.
VG170909 Kvinnevektklassene er for lengst sikret sin videre eksistens, men likevel er akkurat 61 kilos klassen på et litt rart punkt i sin historie og utvikling .
VG170909 - Hedmark Sp mente at det er klokt å ha en jernbanestasjon i sentrum av byen, fordi det skaper mulighet for urbanisering og positiv utvikling å ha jernbane i sentrum.
DN170909 Stormaktene presser Kim Jong-Uns Nord-Korea til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DN170909 Formålet med sanksjonene er å presse Nord-Korea til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DB170909 Tidligere har jeg vært i veldig bra form om høsten med negativ utvikling om vinteren.
DB170909 Formålet med sanksjonene er å presse Nord-Korea til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DB170909 - Velferdsområdet behøver utvikling .
DB170909 Sysselsettingsfallet ser ut til å være mer enn et konjunkturfenomen, men i stedet en langsiktig utvikling der spesielt arbeidssøkere uten formell kompetanse i økende grad sliter med å komme i jobb.
DB170909 Om utvikling av språkferdigheter, fattigdom og felles arenaer som idrett, kulturtilbud og møteplasser.
DB170909 For ham er romanen like vel en utvikling av tidligere temaer, med noe bohemsk over seg.
DA170909 På lang sikt har jo kvinner kommet inn, men dette ser ut til å være « tatt ut » nå og deres utvikling de siste årene har vært mer lik menns, sier Markussen.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida National Hurricane Centre sørget for å oppdatere om Irmas utvikling time for time.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwOK6/Miljoministeren-tror-ikke-MDG-lederen-vet-hva-et-gront-skifte-krever De fleste forstår at en verden der vi skal arbeide enda mer for å kunne kjøpe enda mer er en veldig dårlig visjon både for livskvalitet og bærekraftig utvikling , sier Hansson til avisen.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper - Det å være leder er å følge med i tiden og kunne forstå hva som skjer når en sak er i utvikling .
AP170909https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/kkxnj/Farlig-palestinsk-utvikling | Farlig palestinsk utvikling
AA170909 - Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer.
VG170908 Et Arbeiderparti på sitt beste er et parti som er opptatt av reformer som gir bærekraft til velferdsstaten, opptatt av arbeidsplasser og ny industriell utvikling .
NL170908 Også på dette feltet blir det snakk om utvikling og produksjon som må baseres på overføring av kompetanse og kunnskap fra petroleums-rettet virksomhet til nye næringer.
NL170908 Den kampen må vinnes for at fiskerinæring, bosetting og regional utvikling skal skje innenfor bærekraftige rammer.
NL170908 Utvikling og produksjon av hav-anlegg vil kreve et stort antall arbeidstakere med kompetanse og erfaring tilknyttet ingeniør-kunst utøvet under krevende betingelser i åpen sjø.
DN170908 Når behovet er omstilling og utvikling av nye næringer, er ikke tiden inne for økte skatter for norsk næringsliv.
DB170908 I Serie A i Italia møter han motspillere og lagstrukturer av en helt klasse enn han var vant med i norsk fotball, hvor skader i en periode ødela mye for kantspillerens utvikling .
DB170908 Å legge ansvaret på Sylvi Listhaug, er en helt urimelig kobling, særlig nåv vi har sett en slik utvikling i andre land rundt oss, sier Solberg.
DB170908 « Tidlig innsats » kan være viktig for ferdighetene i språk og matematikk, men da må denne skje gjennom metoder som tar hensyn til barnas kognitive, kroppslige og følelsesmessige utvikling .
DB170908 Venstre er nok langt på vei enig med Lysbakken i at dette er ikke er en god utvikling , men Skei Grande må både være troverdig som en partileder som kan gjøre noe med det framover, samtidig som hun ikke skal få skylden for manglende grep denne perioden.
DA170908 Potensialet for god, sportslig utvikling har tatt et kvantesprang.
DA170908 - Jeg er glad for at Dagsavisen satser på Europa-journalistikk, og glad for at Fritt Ord tilrettelegger for at journalister kan gå i dybden på viktig politisk utvikling i Europa som også berører Norge, sier Vestheim.
DA170908 Tar viktig rolle som pådriver for utvikling av klimaløsninger.
DA170908 Det er viktig å skape oppmerksomhet om dette i samfunnet siden omstilling og bærekraftig utvikling vil måtte bygge på forskning og innovasjon.
DA170908 - Barne- og likestillingsministeren er svært opptatt av forskning for å sikre en utvikling av gode tjenester.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/d3PWA/Aftenposten-mener-Tre-partier-forstar-best-hvilke-endringer-Norge-ma-gjennom Arbeidslivet er i en rivende utvikling , der stikkord som digitalisering og automatisering angår stadig flere.
AA170908 Jeg er mest opptatt av å fremme Høyres politikk, og håper vi slipper en utvikling i retning av personlig sjikane i det politiske ordskiftet ¶ 5.
AA170908 - Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer.
VG170907 - Det har vært en skuffende utvikling på A-landslaget både på herre- og kvinnesiden, men det skjer mye bra under der som ofte ikke kommer frem i mediene, sier han.
NL170907 En åtte års kamp for å få på plass landets eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning føyer seg inn i dette bildet av det vi fikk til under strategien for utvikling av Nordområdene.
NL170907 Ap har en bredde i sin politikk som sikrer styringsdyktighet i alle departementer og tema, SP og SV styrker profilen på å ta hele landet i bruk og i å styre mot en mer fornybar utvikling .
DN170907 Orkanen Jose følger etter Irma og er ventet å vokse seg stor, mens det varsles at orkanen Katia er under utvikling i Mexicogulfen.
DN170907 Dagens regler er unødig byråkratiserende og hindrer næringsutvikling og utvikling av gode reiselivsbedrifter rundt om i landet, mener Trine Skei Grande.
DB170907 Det er nemlig ikke hva som er best for meg, min klubb eller min organisasjon som kan snu skuta og skape utvikling og resultater.
DB170907 Han har foreløpig beina godt plantet på ballen og har ett fokus : utvikling .
DB170907 På tross av å ha kommet seg gjennom den avanserte operasjonen, mener tvillingenes fysiotereapeut Mara Abrams at deres positive utvikling vil fortsette.
DB170907 Etter operasjonen ble Anias og Jadon sin utvikling satt kraftig tilbake.
DB170907 Det kommer stadig ny forskning på hvordan disse kjemikaliene kan påvirke vår helse negativt, særlig med tanke på reproduksjon og utvikling .
DA170907 Resultatet av valget 2017 bør derfor reflektere om vi som er politikernes arbeidsgivere ønsker en slik utvikling eller ikke.
DA170907 Problemet er at mange av disse sakene er forsøkt kamuflert som nødvendig utvikling og skal gjennomføres som politiske prestisjeprosjekter - koste hva det koste vil.
DA170907 Er dette en ønsket utvikling , eller er våre folkevalgte kun « nyttige » idioter for Sanner og co ?
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/QLKbV/Aftenposten-mener-Fornuftig-snuoperasjon-om-fortetting I mai snudde Espen Ophaug ( Venstre ) og Pia Farstad von Hall ( Høyre ) i spørsmålet om utvikling av omstridte villaområder.
AA170907 Planen er at ANPDF skal operasjonaliseres gjennom 11 nasjonale prioriterte programmer ( NPPer ) som skal styrke afghanske institusjoners kapasitet til å sikre rettsstaten, levere tjenester som øker velferden til det afghanske folket, og skape bedre rammebetingelser for utvikling
AA170907 IMF har gitt et lån på 45 millioner USD til et reformprogram som skal bidra til å redusere korrupsjon, reformere banksektoren og bedre rammevilkårene for utvikling av privat sektor.
AA170907 Første halvår 2017 har også hatt en bekymringsfull utvikling rundt menneskerettigheter i toppolitikken.
AA170907 Det er viktig at den demokratiske utvikling som har vært i Afghanistan ikke undergraves men forsetter å utvikles.
AA170907 Bedring av kvinners stilling, anti-korrupsjon og utvikling av privat sektor er viktige samarbeidsområder hvor Nordic+ arbeider for å styrke samarbeidet og dialogen med afghanske myndigheter, og bidra til at politikk og planer omsettes i praktiske resultater. 3.2 Migrasjon og u
AA170907 - Utvikling av appen er et viktig steg i en modernisering og tilgjengeliggjøring av de digitale delene av nettordbøkene, sier IT-direktør ved Universitetet i Bergen, Tore Burheim.
AA170907 Vi har aldri hatt så mye aktivitet innen rekruttering som vi hadde i 2016, og vi ser samme utvikling i 2017, sier han.
AA170907 Får drive utvikling
AA170907 Da har vi meget god og unik oversikt over deres utvikling , forklarer Rune Lie.
VG170906 Ifølge FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling ( SDSN ) var Norge anno mars 2017 det landet i verden der folk er lykkeligst, noe jeg regner med gjelder fortsatt.
VG170906 Sysselsettingsgraden påvirkes av flere forskjellige faktorer, som demografisk utvikling , innvandring, økonomiske konjunkturer, velferdsordningers innretning, politiske rammevilkår osv.
SA170906 Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling .
NL170906 Høyre er opptatt av ikke å hindre en utvikling og modernisering i landbruket.
NL170906 Det er nettopp denne konfliktlinjen som UNN-direktør Ingebrigtsen høyst utilsiktet har gitt et konkret innhold med prosjektet " Langsiktig Utvikling og Omstilling " ( LUO ) som ble iverksatt i 2007 like etter han overtok som direktør.
NL170906 Du har også neglisjert Stortinget ved å iverksette forordninger som fremmer en ensidig utvikling mot færre fartøy.
NL170906 Jordbruket har fått støtte til utvikling og moderisering.
NL170906 Ä'vv Skoltesamisk museum er åpnet, og vi har innledet samtaler med museet om språktiltak og videre utvikling .
NL170906 Sentrum og periferi-saken i valgkampen burde handle om hvem som har makt til å bestemme retning på utviklingen, og hvem som best håndterer ressursene som kan brukes til en sånn utvikling .
NL170906 Norge ligger over OECDs gjennomsnitt på sentralisert regional utvikling, altså om det er staten eller regionene selv som egentlig investerer utvikling i fylkene.
NL170906 Norge ligger over OECDs gjennomsnitt på sentralisert regional utvikling , altså om det er staten eller regionene selv som egentlig investerer utvikling i fylkene.
NL170906 I mange tilfeller, spesielt relatert til regional utvikling , burde fylkene i mye større grad kunne bestemme og satse på regionen de best kjenner selv.
NL170906 Det betyr at våre fylker i praksis har lavere bestemmelsesrett over egen utvikling enn mange av landene vi ofte sammenlignes med.
DB170906 Støtte til utvikling av miljøteknologi, kollektivsatsing og ladestasjoner ¶
DB170906 Digitalisering og utvikling av velferdsteknologi ¶
DB170906 De svært sosiale, som trives best sammen med andre, og som trives best med å jobbe med omsorg eller utvikling av mennesker, skårer typisk høyt her.
DA170906 Jeg tror det blir mange tette kamper, og det er bra for enkeltspillere med utvikling og spill i høyt tempo.
DA170906 LES OGSÅ : Svakere utvikling enn resten av landet ¶
DA170906 Boligprisene i Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet samlet i august.
DA170906 Boligprisene i Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet samlet i august, hvor boligprisene steg med 1,2 prosent.
DA170906 Det var kanskje ikke akkurat det som skjedde etter kommuneplanen i 2015, men det var i hvert fall sånn at den planen inneholdt en del ting om utvikling av områdene Smestad og Nedre Grefsen som mange ikke likte.
DA170906 Andre argumenter for å beholde tilbudet i Drammen er bedrede pasientforløp, faglig utvikling og økt kompetanse på en avdeling som vil være et godt supplement til Oslos regionsavdeling.
DA170906 - Det er ikke en ønsket utvikling .
DA170906 Lene Ask, anerkjent illustratør, forfatter og fotograf, har tegnet barnets utvikling i 1:1-format, fra lite frø til fosteret vokser ut av formatet på boka i uke 40 - samt familien på fire, som venter på å bli fem.
DA170906 For å gjøre babyens utvikling mer håndfast og forståelig har Camilla Otterlei lagt inn flere sammenligninger som er lette å forholde seg til for barn, for eksempel når babyen er like stor som en legomann, et marsvin eller en melkekartong.
DA170906 - For oss voksne finnes det jo diverse apper for eksempel, som følger fosterets utvikling - men det er likevel ikke så lett å forstå dette med størrelsen og sånt.
BT170906https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling .
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel - Noen av paragrafene bryter med viktige menneskerettigheter, som retten til et privatliv og til ytringsfrihet, noe som er hjørnesteiner i et demokratisk samfunn, skriver Det palestinske senteret for utvikling og pressefrihet ( MADA ) på sine hjemmesider.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/12X2K/Na-er-svarte-penger-i-utlandet-pa-vei-ut-i-lyset Rapporteringen skjer etter et standardisert opplegg utarbeidet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ).
AP170906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringsekspert--Ikke-press-barna-til-a-spise-noe-det-ikke-vil-ha-10528b.html Grønnsaker bør være en naturlig del av et menneskes kosthold, både for kroppens vekst og hjernens utvikling .
AA170906 I kjølvannet følger orkanen Jose, og i Mexicogolfen er orkanen Katia under utvikling .
AA170906 Han mener positiv utvikling hos handelspartnerne i stor grad vil veie opp for at kronen ventes å styrke seg.
AA170906 Boligprisene i Oslo kommer til falle videre - men det øvrige boligmarkedet får « en grei utvikling », tror han.
VG170905 - Vi må huske at det har vært en sterkt positiv utvikling i resten av landet de siste årene når det kommer til demokrati.
VG170905 Dagens leger vil ha faglig fellesskap og faglig utvikling .
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html | Fremdeles lav boligprisutvikling : - Det overrasker oss at flere byer enn Oslo har negativ utvikling
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Sterkest utvikling hadde Drammen - med en oppgang på 1,0 prosent.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det som overrasker oss, er at det er flere byer enn Oslo som har negativ utvikling , sier Christian V.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Ved et stort og kraftig boligprisfall blir man usikre, holder igjen i forbruk og får en svakere utvikling i etterspørsel.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Da tror jeg du må se en mye bredere og større fall, som i sin tur slår inn i utvikling i norsk økonomi.
SA170905 | Fremdeles lav boligprisutvikling : - Det overrasker oss at flere byer enn Oslo har negativ utvikling
SA170905 Sterkest utvikling hadde Drammen - med en oppgang på 1,0 prosent.
SA170905 Det som overrasker oss, er at det er flere byer enn Oslo som har negativ utvikling , sier Christian V.
SA170905 Ved et stort og kraftig boligprisfall blir man usikre, holder igjen i forbruk og får en svakere utvikling i etterspørsel.
SA170905 - Da tror jeg du må se en mye bredere og større fall, som i sin tur slår inn i utvikling i norsk økonomi.
SA170905 Vi sitter på mye erfaring, og det har vært stadig utvikling .
SA170905 Han snakker om blant andre den mangeårige assistenten Magnus Brevig, som får en litt annen rolle denne sesongen : En lederrolle med ansvar for teknikk, forskning, utvikling og utstyr.
SA170905 - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
SA170905 Der beskriver han en utvikling i den internasjonale fotballen som beveger seg vekk fra ballbesittelse.
NL170905 Det virker naturstridig all den tid vår utvikling og velstand er bygd på at menneskene gjennom alle tider har utnyttet kunnskap.
DN170905 Foto : Illustrasjon/Hankø utvikling
DN170905 Barn er blitt født og vokst opp til tenåringer siden selskapet Hankø Utvikling første gang lanserte planene om å bygge 40 hytter i strandsonen rundt Hankø Fjordhotell.
DN170905 « En ønsket utvikling » ¶
DN170905 Hun peker på at flere andre nøkkeltall den siste tiden har vist bedre utvikling enn sentralbanken har anslått, og at boligprisfallet foreløpig ikke har slått ut i mindre optimisme blant forbrukerne.
DN170905 Da måtte vi ha sett en mye mer dramatisk utvikling , sier Hov.
DN170905 - Når vi nå ser omslaget i boligmarkedet som vi har hatt de siste månedene, som vi særlig må se i lys av de direkte innstramningene som har kommet på plass, så er det i utgangspunktet en ønsket utvikling og som jeg ikke tror Norges Bank er særlig bekymret for, sier Hov.
DN170905 Det har vært en god utvikling i den underliggende lønnsomheten, sier Ringnes.
DN170905 - Kontorleiemarkedet i Oslo viser en stabilt positiv utvikling , særlig i sentrale områder med god kommunikasjon, skriver de to selskapene i halvårsrapportene.
DN170905 Sjef for utvikling av bremser hos Continental, Paul Linhoff, sier at en av bieffektene av det nye designet er mindre støy fra bremsene : ¶
DN170905 Nordea Markets venter at en svak utvikling i boligmarkedet i Oslo vil trekke ned resten av landet i august.
DN170905 De begynte på en veldig positiv måte, men jeg opplever at selskapet har hatt en kjedelig utvikling og nå tar enda et skritt til å bli noe annet, sier von Tetzchner til DN.
DB170905 Men jeg kan følge en utvikling og lese resultater.
DB170905 - Jeg vil synes det var trist å se en slik utvikling med tanke på hvor godt de lå an bare før sommeren.
DB170905 Annen forskning har også vist at også barnehagelærerens kompetanse har stor betydning for barnas utvikling .
DB170905 I dag meldte Eiendom Norge at boligprisene fortsetter sin svake utvikling .
DA170905 - Historien har vist, at Nord-Korea ikke kvitter seg med våpnene, men har vært mottakelige for å forhandle om stans i utvikling og produksjon av dem.
DA170905 Landslaget for menn hadde hatt bra stigning og positiv utvikling , og så fikk vi det tilbakeslaget.
DA170905 Det har vært positiv utvikling , men det er klart at 0 - 6 svir.
DA170905 | Svakere utvikling enn resten av landet ¶
DA170905 Svakest utvikling har Haugesund med en nedgang på 3,2 prosent.
DA170905 Boligprisene i Stavanger har hatt en svakere utvikling enn landet samlet i august, hvor boligprisene steg med 1,2 prosent.
DA170905 - Det blir en nær sagt umulig oppgave å gjette på gjennomsnittlig utvikling i boligmarkedet, skriver de i sin analyse, men antyder at det kan gå mot fortsatt fall i Oslo, vekst i det øvrige østlandsområdet, stabilt i Bergen og svak oppgang i Stavanger.
DA170905 - Vi opplevde økt interesse fra spillere som skjønte at her kunne de få utvikling .
DA170905 - Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling .
DA170905 - En stigning nominelt på 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men til august å være, er det en svak utvikling .
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html | Fremdeles lav boligprisutvikling : - Det overrasker oss at flere byer enn Oslo har negativ utvikling
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Sterkest utvikling hadde Drammen - med en oppgang på 1,0 prosent.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det som overrasker oss, er at det er flere byer enn Oslo som har negativ utvikling , sier Christian V.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Ved et stort og kraftig boligprisfall blir man usikre, holder igjen i forbruk og får en svakere utvikling i etterspørsel.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Da tror jeg du må se en mye bredere og større fall, som i sin tur slår inn i utvikling i norsk økonomi.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan « Oslo Ap [... ] mener at det i enkelttilfeller kan være aktuelt med økt bruk av ekspropriasjon dersom dette vil føre til en bedre utvikling av et område ».
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag Da er det rart at den nye Stortingsmeldingen ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner bidraget fra de praktisk estetiske fagene, hvor nettopp fokus på kreativitet, oppgaveløsing alene eller som ensemble, refleksjon og utvikling av personlig signatur står sentralt.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Ved et stort og kraftig boligprisfall blir man usikre, holder igjen i forbruk og får en svakere utvikling i etterspørsel.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html - Da tror jeg du må se en mye bredere og større fall, som i sin tur slår inn i utvikling i norsk økonomi.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html | Fremdeles lav boligprisutvikling : - Det overrasker oss at flere byer enn Oslo har negativ utvikling
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Sterkest utvikling hadde Drammen - med en oppgang på 1,0 prosent.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Det som overrasker oss, er at det er flere byer enn Oslo som har negativ utvikling , sier Christian V.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Stckl-matte-tenke-seg-noye-om-for-han-bestemte-seg-for-a-bli-med-til-OL-i-Beijing--Begynte-a-lure-pa-om-jeg-var-overflodig-241342b.html Vi sitter på mye erfaring, og det har vært stadig utvikling .
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Stckl-matte-tenke-seg-noye-om-for-han-bestemte-seg-for-a-bli-med-til-OL-i-Beijing--Begynte-a-lure-pa-om-jeg-var-overflodig-241342b.html Han snakker om blant andre den mangeårige assistenten Magnus Brevig, som får en litt annen rolle denne sesongen : En lederrolle med ansvar for teknikk, forskning, utvikling og utstyr.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-ma-du-ta-grep_-Semb-241501b.html Der beskriver han en utvikling i den internasjonale fotballen som beveger seg vekk fra ballbesittelse.
AA170905 Leinstrand har også andre planer om utvikling av sitt anlegg på Klett.
AA170905 - Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling .
AA170905 - 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men for august å være er det en svak utvikling som kommer etter flere svake måneder, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han presenterte boligprisutviklingen for august tirsdag formiddag.
AA170905 - Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling .
AA170905 - En stigning nominelt på 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men til august å være, er det en svak utvikling .
AA170905 ¶ Forslag : Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Sist mandag fremmet SV derfor forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
VG170904 Hun tror heller ikke de siste dagers utvikling , der Nord-Korea søndag angivelig testet en hydrogenbombe, har høynet farenivået.
VG170904 Produktivitetskommisjonen beskriver en utvikling hvor politikerne i et forsøk på å ta tilbake den politiske kontrollen og tekkes velgerne, begynner å detaljstyre.
VG170904 - Når Støre ikke lenger kan vise til stigende og urovekkende utvikling av ledigheten, har deres hovedargument i valgkampen vært at sysselsettingsandelen - andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber - har falt : ¶
VG170904 - Erna Solberg tilslører en alvorlig utvikling som vi har sett over flere år, og under H og FrP har vi nådd den laveste andelen folk på jobb på over 20 år.
SA170904 Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling .
SA170904 Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
SA170904 Vi ser allerede at det er en betydelig økning i fedre som mottar kontantstøtte, og det synes vi er en flott utvikling .
SA170904 For å støtte opp under barns læring og utvikling , må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
SA170904 Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
SA170904 Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ser allerede at det er en betydelig økning i fedre som mottar kontantstøtte, og det synes vi er en flott utvikling .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html For å støtte opp under barns læring og utvikling , må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
DB170904 - Hva slags utvikling synes du han har hatt ?
DB170904 Fjorårets Champions League-vinnere følger Ødegaards utvikling , og er jevnlig i kontakt med både SC Heerenveen-ledelsen og nordmannen selv.
DB170904 Du må bruke hver dag godt, tenke utvikling .
DB170904 De har en unik kompetanse og forståelse av barns utvikling : Å kombinere barneskolelærere med barnehagelærere tror jeg er en god kombinasjon, sier hun.
DB170904 Det er en utvikling som går i feil retning som vi ønsker å snu, sier nasjonal talsmann for Miljøpartiet De Grønne Rasmus Hansson til Dagbladet.
DB170904 De vil blant annet ha en egen omstillingspakke for oljearbeidere, med etterutdanning og omskoleringstilbud, de vil redusere arbeidsgiveravgiften for lavtlønte og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi.
DB170904 George Grair, som bor i Burbanks, men som så langt ikke har måttet evakuere, har fulgt brannens utvikling tett.
DB170904 I tillegg gis det i en oppstartsfase midler til utvikling av fagtilbudet, utstyr og koordinering av tilbudet.
DB170904 Å avdekke og stanse ungdommen i oppstarten av en ruskarriere er et viktig forebyggende tiltak for nettopp å hindre en utvikling og oppdage de bakenforliggende årsakene.
DA170904 Utvikling av nye jobber i oljesektoren er et risikoprosjekt for klima, økonomi og arbeidsplasser.
DA170904 Med forskning, utvikling , hovedkontor, og ikke minst langsiktighet.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus I dag har vi omfattende kunnskap om hvordan hjernens anatomi og nevrokjemi påvirker vår utvikling og evnen til å lære og prestere.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Dette tyder på at dristighet aktiverer og utfordrer hjernens kapasitet og bidrar til læring, mestring og utvikling .
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk I år tror vi imidlertid at vi vil se en nærmere utflating, men kanskje med en svak positiv utvikling , sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Wittenberg Meier.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk Hun er usikker på hvor stort prisfallet blir, men har hun tro på en positiv utvikling igjen til våren.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk I år tror vi imidlertid at vi vil se en nærmere utflating, men kanskje med en svak positiv utvikling , sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Wittenberg Meier.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk Hun er usikker på hvor stort prisfallet blir, men har hun tro på en positiv utvikling igjen til våren.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ser allerede at det er en betydelig økning i fedre som mottar kontantstøtte, og det synes vi er en flott utvikling .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html For å støtte opp under barns læring og utvikling , må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er kun for barn mellom 13 - 23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
AA170904 Fylkestinget : En balansert utvikling mellom by og land i Nye Trøndelag. 3.
VG170903 Mange har latt seg begeistre over Ødegaards utvikling i Heerenveen og på U21-landslaget den siste tiden, men Lars Lagerbäck lar gutter være gutter.
VG170903 Nord-Korea har vist en voldsom utvikling i den siste tiden.
DB170903 Utsikter til økonomisk utvikling , som den unge diktatoren viste interesse for da han tok over etter sin far i 2011, kan være en annen plattform for dialog.
DB170903 En slik utvikling vil føre til et kaldere og mer splittet samfunn.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea - Det er en skremmende utvikling og det er ikke annet å gjøre enn å fordømme Nord-Koreas jakt på missilbårne atomvåpen, sier Solberg.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe 1987-1992 : Nord-Korea begynner utvikling av sine egne varianter av missilene Scud-C ( 500 kilometer ), Rodong-1 ( 1.300 kilometer ), Taepodong-1 ( 2.500 kilometer ), Musudan-1 ( 3.000 kilometer ) og Taepodong-2 ( 6.700 kilometer ) ¶
AA170903 Eller robotisering, automatisert design og standardisering og utvikling av autonome skip.
AA170903 Nå skal alle funksjonene knyttes tettere sammen, og det er en utvikling vi skal henge tett på.
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Tidligere har man snakket om at utvikling skjer i klubbene, men nå har man også snakket om å utvikle landslaget.
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html På en pressekonferanse før Aserbajdsjan-kampen snakket flere av spillerne om utvikling .
SA170902 Tidligere har man snakket om at utvikling skjer i klubbene, men nå har man også snakket om å utvikle landslaget.
SA170902 På en pressekonferanse før Aserbajdsjan-kampen snakket flere av spillerne om utvikling .
SA170902 Han fikk justert laget mot Tsjekkia og Sverige, og nå ventet vi på mer utvikling .
NL170902 Det er vårt felles ansvar å sikre nyskapning, utvikling og trygge arbeidsplasser.
FV170902https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Tidligere har man snakket om at utvikling skjer i klubbene, men nå har man også snakket om å utvikle landslaget.
FV170902https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html På en pressekonferanse før Aserbajdsjan-kampen snakket flere av spillerne om utvikling .
DB170902 - Det er ingen tvil om at vi har hatt utvikling under Lagerbäck.
DB170902 LEGGER MAN LAGERBÄCKS mantra til Ole Selnæs sine gode treninger og utvikling , det som handler om at den beste spilleren skal spille uavhengig av andre omstendigheter, rykker St.
DB170902 Hvis miljøbyråden virkelig er interessert, bør hun bevilge støtte til produsentene av ladestasjoner, for å støtte opp under utvikling av nødvendig teknologi som taxi-næringa trenger.
DB170902 Taktisk har også fotballen gjennomgått en enorm utvikling .
DA170902 Vi vet hva som må til for at vi skal få en bedre utvikling for de fattigste familiene.
DA170902 Med Donald Trump som trekker USA ut av Parisavtalen, og en urovekkende utvikling i populistiske bevegelser i mange land, er det veldig viktig med mange sterke, grønne partier.
BT170902https://www.bt.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Tidligere har man snakket om at utvikling skjer i klubbene, men nå har man også snakket om å utvikle landslaget.
BT170902https://www.bt.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html På en pressekonferanse før Aserbajdsjan-kampen snakket flere av spillerne om utvikling .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Skattevekst er en del av bildet, men skatteveksten skyldes også en god økonomisk utvikling i samfunnet.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Tidligere har man snakket om at utvikling skjer i klubbene, men nå har man også snakket om å utvikle landslaget.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html På en pressekonferanse før Aserbajdsjan-kampen snakket flere av spillerne om utvikling .
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-holder_-Lagerbck-Forelopig-241324b.html Han fikk justert laget mot Tsjekkia og Sverige, og nå ventet vi på mer utvikling .
VG170901 Formålet til burmakomiteen er å fremme demokratisk utvikling i Burma. 18.500 på flukt ¶
NL170901 Det vil også danne et mer solid grunnlag for utvikling mot mer trepartssamarbeid mellom vårt nye fylke, staten og Sametinget.
NL170901 Kystopprøret mener det er på tide at velgerne i Norge får klare svar på hva som skal skje med fellesskapets største fornybare naturressurs og hvilken utvikling kysten av Nord Norge kan forvente.
NL170901 Det er en utvikling Arbeiderpartiet ikke ønsker.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Eiendom/takstforbundene-inngar-ekteskap Det er en villet utvikling og gir bedre konkurransekraft, mener Huser.
DN170901 Tall fra Sverige viser en lignende utvikling , med tap på 32,4 millioner svenske kroner av en omsetning på 75,4 millioner, skriver Breakit.se.
DB170901 Vel er kveldens motstander i vår triste VM-kvalik i fin utvikling også på fotballbanen.
DB170901 - Hvis man ser på løypa og mest sannsynlig utvikling , kan jeg godt si at Edvald er den som peker seg ut, sier Kristiansen.
DB170901 Norges Bank venter en temmelig flat utvikling i ledigheten, mens tendensen for tiden er en klar nedgang, skriver Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.
DA170901 - Byen er i stadig utvikling , og denne gangen rammer det blant annet hagen ved Smithestrøm.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Rapporten beskriver følgende positive utvikling : ¶
AA170901 Men i slike saker er det viktig å ikke glemme naturmiljøet, som vi er helt avhengige av for en bærekraftig utvikling og en videre trygg framtid.
AA170901 Hvorhvidt matjorda må vike for utvikling av næringsliv og annen utbygging av infrastruktur og boligbygging rundt omkring i landet, er en stadig tilbakevendende debatt.
AA170901 Ser fremover : Hvis vi skal ha distrikt i framtiden, må vi ha en trygghet og vi må se en utvikling , skriver Åste Marie Lande Lindau.
AA170901 Jeg ønsker å se en utvikling av Nord-Trøndelag og Trøndelag.
AA170901 Hvis vi skal ha distrikt i framtiden, må vi ha en trygghet og vi må se en utvikling .
AA170901 Dette er en god utvikling og god bruk av teknologi - noe vi ha stasjonert der det er langt til sykehus.
VG170831 Tendensen de siste årene derimot har vært en utvikling i retning av større fokus på gjennombrudd og det som kan kalles framoverfotball, den ekstreme possession-fotballen er på retur.
VG170831 Ifølge den amerikanske kanalen er øvelsen ment å « i sterk grad kontre Nord-Koreas gjentatte missil-tester og deres utvikling av atomvåpen.
VG170831 Det ble ingen diskusjon eller utvikling knyttet til hvordan primærhelsetjenesten skulle være.
SA170831https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
SA170831https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.
SA170831 Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
SA170831 Gevinster ved slike salg reinvesteres i videre klubbygging og utvikling - og vi skal heller ikke glemme at det da også tilføres midler til andre klubber i Oslo og omegn, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, om overgangen.
SA170831 Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.
DN170831 ¶ Strateg Paul Harper i DNB Markets venter at Norsk Hydro skal får en større andel, mens Orklas andel reduseres når Oslo Børs Mutual Fund Index ( OSEFX-indeksen ) får ny vekting etter stengetid torsdag, og at dette er en del av forklaringen på oppgangen i Norsk Hydro og svak utvikling for Orkla.
DN170831 Det har resultert i stadige emisjoner for å hente inn kapital til videre utvikling .
DB170831 Gevinster ved slike salg reinvesteres i videre klubbygging og utvikling , og vi skal heller ikke glemme at det da også tilføres midler til andre klubber i Oslo og omegn, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, i pressemeldingen fra klubben.
DB170831 Den er også et kraftig svar på det lukkede diktaturets fortsatte utvikling i eget atomvåpenprogram.
DA170831 Kochetkov mener nettverket kan se en utvikling der det fabrikkeres anklager om terrorisme eller narkotika for å pågripe de homofile.
DA170831 Utvikling av nye jobber i oljesektoren er et risikoprosjekt for klima, økonomi og arbeidsplasser.
DA170831 Tidligere i sommer var han sterkt kritisk til utviklingen av norsk fotball, at Eliteserien hindrer god utvikling av spillere.
DA170831 Gevinster ved slike salg reinvesteres i videre klubbygging og utvikling , og vi skal heller ikke glemme at det da også tilføres midler til andre klubber i Oslo og omegn, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til klubbens nettside.
DA170831 - Vi ønsker å sikre en mer stabil utvikling av folks pensjoner, sier Jacobsen.
DA170831 Trond Solem, prosjektleder for sykkel i buskerudbysekretariatet, forteller på sin side om en positiv utvikling på bysykkelfronten de siste årene.
BT170831https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/12RqX/De-skulle-beskytte-byen-Na-frykter-mange-at-Houstons-demninger-er-dodsfeller Houstons intense entreprenørånd og raske utvikling har vært både en velsignelse og en forbannelse, mener Turner.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/12RqX/De-skulle-beskytte-byen-Na-frykter-mange-at-Houstons-demninger-er-dodsfeller Christina Pletten ¶ Utvikling trumfer sikkerhet ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Jod er viktig for stoffskiftet vårt og for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/VIF-stjerne-solgt-til-Champions-League-klubb-241256b.html Gevinster ved slike salg reinvesteres i videre klubbygging og utvikling - og vi skal heller ikke glemme at det da også tilføres midler til andre klubber i Oslo og omegn, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, om overgangen.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Generalsekretaren-i-NFF---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html Det norske landslaget reiste til EM uten resultatmål, men med utvikling i fokus.
AA170831 Sør-Korea sier flyøvelsen er et ledd i innsatsen for å håndtere Nord-Koreas testing av raketter og utvikling av atomvåpen.
AA170831 Folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og dataene som er samlet inn over snart fire tiår er gull for medisinsk forskning og utvikling av nye metoder og diagnostikk, i tillegg kan det gi næringsutvikling. 2.
AA170831 Samtidig løftet hun miljø- og klima opp på internasjonalt nivå gjennom Brundtlandkommisjonen og skapte begrepet bærekraftig utvikling .
AA170831 I sammenheng med frislippet av bemanningsbyråene i 2000, så jeg en utvikling mot et løsarbeidersamfunn jeg aldri hadde trodd at et « arbeider»-parti kunne være med på.
VG170830 - Dette er en høyst unormal og veldig interessant utvikling .
SA170830https://www.aftenbladet.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling .
SA170830 Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling .
NL170830 En sammenslåing av Troms og Finnmark, vil føre til en god og balansert utvikling i den nye regionen, med store muligheter for nye oppgaver ikke minst til Finnmark.
NL170830 Nordområdene er av enorm strategisk viktighet for Russland og ressursene i Arktisk er kritisk for fremtidig økonomisk utvikling i Russland.
NL170830 Ved å bruke designkompetanse og ha gode prosesser i nyvinning og utvikling i samfunnet kan vår landsdel i større grad delta i et globalt marked.
NL170830 De skal være viktige byggeklosser i utvikling av vår landsdel.
NL170830 De skal være viktige byggeklosser i utvikling av vår landsdel, skriver Michele Renee Widerøe til stortingskandidatene.
NL170830 Utvikling handler om å komme opp med ny teknologi og nye løsninger, men også om hvordan man utvikler det for brukerne som de er ment for.
FV170830https://www.fvn.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling .
DN170830 De oppgir de får for lite tid til å følge den enkelte elev, og til egen faglig utvikling .
DN170830 Det er det viktig at vi fortsetter å ha, og da er det viktig at vi nå setter inn ekstra ressurser når vi ser den negative utvikling som politiet beskriver her i området.
DN170830 Wollan-familien gjennom selskapet Nallow og Berland-familien gjennom Berland Invest har solgt deres aksjeposter ( 25 prosent hver ) i Holms Utvikling .
DN170830 Holms Utvikling omfatter både hotelldriften av Dr.
DN170830 Rådet fordømmer i sterke ordelag prøveskytingen og gjentar sitt krav om at Pyongyang straks stanser all utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
DB170830 LANDSLAGSSPILLER : Mats Møller Dæhli mener det er en ekstrem utvikling i pengebruken.
DB170830 - Det er en ekstrem utvikling , og prisene er så voldsomme at det er vanskelig å sette seg inn i det, mener landslagsspiller, Mats Møller Dæhli.
DB170830 « Vi vil at India skal hjelpe oss mer med Afghanistan, spesielt innen økonomisk bistand og utvikling », sa Trump.
DB170830 Mobbing i barnehagen kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling .
DB170830 I tillegg gir barnekonvensjonens artikkel 6 barn en rett til liv og utvikling .
DB170830 Et trygt og godt omsorgs-, leke og læringsmiljø i barnehagen kan være avgjørende for barns utvikling .
DB170830 Dagbladet er i god utvikling og vi satser derfor tungt fremover innen våre kjerneområder.
DA170830 I fjor gikk han ut sammen med en rekke andre tidligere idrettsledere og slo alarm om idrettens utvikling .
DA170830 Disse avtalene er ikke naturlig utvikling som vi bare må ta imot og bøye oss for.
DA170830 Pettersen mener at løsningen som foreligger vil være god for byen og vil sørge for gode muligheter til utvikling .
DA170830 Ikke i form av flere prøver og tester, men ved å følge med på elevenes faglige utvikling , fravær og andre vanlige indikatorer.
DA170830 Det dreier seg ikke om etterutdanning med studiepoeng for lærerne slik regjeringen satser på, men om utvikling av kompetanse på arbeidsplassen i hverdagen.
DA170830 Og er politiet beredt til å takle en videre utvikling med utfordringer ?
DA170830 Forutsigbar utvikling
BT170830https://www.bt.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Forutsetningen for en slik utvikling er at veksten ikke er så stor og skjer så raskt at den fører til segregerte bosettingsmønstre som hindrer positiv sosial kontakt.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/q5kKe/Under-streken Videre heter det : « Stillingen inneholder spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen et område i utvikling .
AP170830https://www.aftenposten.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det har vært lærerikt og spennende å være med i oppstartsfasen, og vi ønsker Nabobil lykke til med videre vekst og utvikling .
AA170830 Rådet fordømmer i sterke ordelag prøveskytingen og gjentar sitt krav om at Pyongyang straks stanser all utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
AA170830 Professor Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.
AA170830 Prisvinneren har bidratt til utvikling av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning, og som også vil være sentrale i næringslivet.
AA170830 - Vi har greid å vise at miljø og utvikling , at mennesket og naturen, er helt sammenvevde sosialøkologiske systemer, og at utviklingen av samfunnet er helt avhengig av en levedyktig biosfære.
VG170829 Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling .
VG170829 Men som sagt det er virkelig en eskalering og en faretruende utvikling når Nord-Korea så tydelig viser hva de er istand til å få til, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.
VG170829 I enkelte områder er det en uheldig utvikling .
VG170829 I Groruddalen er det også en utvikling som ikke er så positiv.
SA170829 Mens guttene eksploderer i utvikling , blir mange jenter satt tilbake og må tilpasse treningen deretter.
SA170829 KOMMENTAR : Fotballkretsen skal ha ros for at den oppretter en stilling for utvikling av jentefotballen.
DN170829 Totalt har selskapet prosjekter under utvikling som skal gi 380 boliger til en verdi av 2,8 milliarder kroner, og av disse er 84 prosent solgt.
DN170829 ¶ NSB har hatt en veldig positiv utvikling de siste seks årene.
DB170829 Han setter rytternes utvikling høyt.
DB170829 Nå forventes en positiv utvikling i selskapet.
DB170829 Derfor har de vedtatt at taxieiere ikke skal plages av nyetableringer, konkurranse, innovasjon, utvikling og annet som kan virke negativt inn på deres inntektsgrunnlag.
DA170829 I mange av de viktige sakene som gjelder byens utvikling , har det vært et tett samarbeid mellom de to store partiene.
DA170829 LO har gitt støtte til venstresiden for å sikre innflytelse mot privatisering innen helse- og omsorg og for å støtte en utvikling som går mot de sosiale ulikhetene i Norge.
DA170829 - Med etterhåndsstøtte kunne jeg satt i gang utvikling av nye filmer umiddelbart.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Mens guttene eksploderer i utvikling , blir mange jenter satt tilbake og må tilpasse treningen deretter.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html KOMMENTAR : Fotballkretsen skal ha ros for at den oppretter en stilling for utvikling av jentefotballen.
AA170829 Som landets teknologihovedstad og flere næringsklynger i spennende utvikling , har vi gode forutsetninger for å bli landets ledende næringslivsregion.
AA170829 Som landets teknologihovedstad og flere næringsklynger i spennende utvikling , har vi gode forutset-ninger for å bli landets ledende næringslivsregion.
VG170828 Likhetene mellom Bendtner og Kjelsrud Johansen er mange, og Vålerenga-spissen innrømmer at han har fulgt danskens utvikling i norsk fotball.
VG170828 Mulige konsekvenser av for lavt inntak av energi i denne utviklingsfasen er mange ; stans i vekst og utvikling , økt risiko for osteoporose, depresjon, angst og spiseforstyrrelser.
VG170828 At dette presset oppleves som størst i den fasen av livet hvor ingen egentlig har kontroll over vekst og utvikling - og især for jentene, er det å skulle etterstrebe den definert idealkroppen farlig !
VG170828 Helse- og omsorgsdepartementet vil ifølge Høie sørge for oppfølging og utvikling av systemer for nye metoder, og legge til rette for kortere saksbehandlingstid.
SA170828 Men det viktige her er utvikling , det er derfor jeg tok laget.
SA170828 Denne stillingen er en mulighet til å ta dette på 110 prosent alvor, sier han og forteller at sju ansatte i kretsen jobber med utvikling .
SA170828 - Vi er blant Europas beste når det gjelder deltakelse av jenter i fotballen, og ett av hovedsatsingsområdene for norsk fotball og i fotballforbundets handlingsplan for perioden 2016 - 2019 er utvikling av jente- og kvinnefotball.
NL170828 Han har selvfølgelig helt rett i at Arbeiderpartiet står for forutsigbarhet, utvikling og satsing på hav.
NL170828 At man er mot halvferdige og dårlig begrunnede løsninger fra en fiskeriminister fra FrP, tyder på ingen måte at man er imot utvikling .
NL170828 Men igjen skal utvikling i nord nedprioriteres.
NL170828 Dersom MDG i stedet for å avvikle petroleumsnæringen i stedet fulgte to andre spor som forskning og utvikling av lavutslippsteknologier og andre teknologier for reduksjon av CO2 ved å kreve økte økonomiske ressurser til disse to formålene, har partiet for øvrig noen programforslag som bør vurderes.
NL170828 Bedre veier og jernbane for utvikling som er det argumentet som brukes i sør - ikke folketall og andre bortforklaringer som i nord.
FV170828https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Bekreftet-Halvorsen-har-signert-for-Team-Sky-241116b.html Men det viktige her er utvikling , det er derfor jeg tok valget.
DN170828 Han påpeker at selskaper må investere mer i opplæring og utvikling av fremtidige ledere.
DB170828 Dette vil gjøre det lettere å samle trender og registrere utvikling , og det vil gjøre det lettere å oppfatte faresignaler.
DB170828 Utvikling
DB170828 - Sykehuset Telemark har hatt mange parallelle utfordringer som ikke har hatt noe med denne saken å gjøre, men nå er det kommet på plass en ny ledelse og styre og jeg synes jeg ser klare tegn på at Sykehuset Telemark er i positiv utvikling , sier han.
DB170828 - Åh, hvor mye har ikke denne scenen hatt å si både for serien og ja, for moderne tv-seriers utvikling ?
DB170828 Tidligere ble han nemlig gjort til sjef for bladets kreative utvikling i Playboy Enterprises og planlegger å gjenskape Playboy for sin egen generasjon.
DB170828 Etter at Cooper Hefner ble sjef for bladets kreative utvikling , returnerte riktignok de nakne kvinnene til bladet.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet For å møte denne konkurransen har både hestemiljøet og myndighetene initiert flere tiltak for å øke kompetansen for hesteavl og interessen for utvikling av nye bruksområder for de norske og allsidige rasene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22vGl/Christen-Sveaas-gir-seks-millioner-kroner-til-de-borgerlige-og-er-valgkampens-mest-gavmilde-enkeltperson - Vi må være på vakt for en slik utvikling .
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Bekreftet-Halvorsen-har-signert-for-Team-Sky-241116b.html Men det viktige her er utvikling , det er derfor jeg tok valget.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html Denne stillingen er en mulighet til å ta dette på 110 prosent alvor, sier han og forteller at sju ansatte i kretsen jobber med utvikling .
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html - Vi er blant Europas beste når det gjelder deltakelse av jenter i fotballen, og ett av hovedsatsingsområdene for norsk fotball og i fotballforbundets handlingsplan for perioden 2016 - 2019 er utvikling av jente- og kvinnefotball.
AA170828 Om barn som strever med å innrette seg forventninger og rammer blir satt på gruppe med barn som har uttalevansker eller ikke tør å utfolde seg i fellesskapet, vil selve gruppa være til hinder for god utvikling .
AA170828 Fra egen forskning har vi dokumentasjon på at å sette sammen barn med svært ulike behov i samme gruppe, kan være til hinder for enkeltbarns utvikling og muligheter til å gjennomføre et godt spesialpedagogisk tilbud.
DN170827https://www.dn.no/nyheter/2017/08/27/2055/Finans/banker-tvinges-til-a-selge-eiendom I tillegg har eiendomsselskapet ansvar for prosjektering og utvikling samt utleie av lokaler » ?
DN170827https://www.dn.no/nyheter/2017/08/27/2055/Finans/banker-tvinges-til-a-selge-eiendom Bjugn Sparebank opprettet i 2015 selskapet Valsneset Eiendom som ifølge årsrapportene har som intensjon å drive med « kjøp, utvikling , drift og salg av fast eiendom, samt det som naturlig faller herunder ».
DN170827 I tillegg har eiendomsselskapet ansvar for prosjektering og utvikling samt utleie av lokaler » ?
DN170827 Bjugn Sparebank opprettet i 2015 selskapet Valsneset Eiendom som ifølge årsrapportene har som intensjon å drive med « kjøp, utvikling , drift og salg av fast eiendom, samt det som naturlig faller herunder ».
DN170827 - Hvis dette var en tradisjonell orkan ville det vært en storm på to milliarder dollar, kanskje tre milliarder dollar, men det er ikke dette denne stormen handler om, sier sjef for research og utvikling Chuck Watson til Bloomberg om kostnadene Harvey vil få.
AA170827 Helseminister Bent Høie ( H ) avviser at det er en krise, men er enig i at det er en uheldig utvikling at fastlegene har fått mer å gjøre og at yngre leger ikke søker seg til fastlegestillinger.
NL170826 Tirsdag har ordfører Kristina Hansen i Nordkapp invitert til dagseminar i Honningsvåg hvor temaet er forvaltning og utvikling av et av landets aller fremste reisemål.
DB170826 En rivende utvikling i prosent, men selskapet kvalifiserer fortsatt til medlemskap i Småbedriftsforbundets junioravdeling.
DB170826 De siste årenes utvikling har belyst hvorfor det er viktig å gjøre det lett for alle som måtte ønske det å få tilgang til kunnskap som er frembrakt gjennom vitenskapelige metoder.
DA170826 * Utvikling av nye produkter og attraksjoner må ikke forringe natur- og kulturverdier.
DA170826 På Tjuvholmen viser Galleri Semmingsen Christine Istads arkitekturabstraksjoner, en serie som viser god utvikling av en motivkrets hun har fordypet seg i gjennom år.
AA170826 - Det er en gledelig utvikling .
AA170826 Det er likevel at vi også må legge til rette for at vi har en god vekst og utvikling i områder utenfor disse sentrene.
VG170825 Negativ utvikling
VG170825 På Helsedirektoratets hjemmesider heter det at målene med helsestasjonsprogrammet i Norge er å « å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig » og « å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn ».
NL170825 Dersom Rakettnatt fortsetter sin positive utvikling , kan det fort bli sensommeren eller høstens svar på TIFF ( Tromsø internasjonale filmfestival ) eller Nordlysfestivalen, to veletablerte kultur-festivaler som begge foregår i januar.
DN170825https://www.dn.no/nyheter/2017/08/25/2055/Eiendom/frykter-boligprisene-faller-20-prosent - Da kan man få mye styggere utvikling enn det vi her snakker om.
DN170825 Han hadde kun tre år med politisk erfaring da president Vladimir Putin i fjor hentet ham inn som minister for økonomisk utvikling - og mange anså ham som en politisk lettvekter.
DN170825 I tillegg viser investeringene i oljesektoren en mer positiv utvikling enn tidligere.
DN170825 Samtlige 35 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) er nemlig på vei mot økonomisk vekst i år.
DN170825 Selskapet skriver at utbudet av atlantisk laks økte med fire prosent i andre kvartal 2017, og at det ventes tilsvarende utvikling for resten av året.
DN170825 Det har vært en fin utvikling for mediehusene og for resten av konsernet, sier konsernsjef Per Axel Koch.
DB170825 Samtidig peker Simon Boxall, en oseanograf ved universitetet i Southampton, til en utvikling han omtaler som « ironisk ».
DB170825 Peker på « ironisk » utvikling
DB170825 - Når man leser prospektet vil man se at det ligger en del begrensninger for utvikling av eiendommen, forteller mekleren til avisa.
DB170825 USAs president Donald Trump følger nøye med på orkanens utvikling , ifølge rådgivere i Det hvite hus, melder CNN.
DB170825 Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking » og « utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt for grunnleggende menneskerettigheter ».
DA170825 Men til gjengjeld må vi kunne forvente å se utvikling .
DA170825 I all elendigheten av tungsinnede supportere og en presse som sliper knivene er det viktig å huske på at Ronny Deilas store prosjekt handler om utvikling og lagbygging, og at det å bygge et stabilt storlag er ikke gjort i en håndvending.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ0Vp/Macrons-popularitet-har-rast-gjennom-sommeren_-men-den-vanskelige-jobben-starter-forst-na En rekke andre indikatorer har også vist en god utvikling , og den høye franske ledigheten, som Macron ønsker å få redusert med sine reformer, viser tegn til å falle.
AA170825 Hvis den synkende omsetningen skyldes at folk heller handler på internett enn i lokale forretninger, er det en beklagelig utvikling for hele handelsnæringen.
VG170824 Det er en nydelig utvikling det der.
VG170824 Veksten var like høy i første kvartal etter en lengre periode med svak økonomisk utvikling på grunn av oljenedturen.
VG170824 Uten vekst og utvikling i Afrika må vi forvente en økende strøm av migranter og flyktninger til Europa i årene som kommer.
VG170824 Leder Uten vekst og utvikling i Afrika må vi forvente en økende strøm av migranter og flyktninger til Europa i årene som kommer.
VG170824 Dette er ikke en uunngåelig utvikling .
VG170824 Afrika og EU startet for ti år siden et partnerskap for utvikling .
SA170824https://www.aftenbladet.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Prisene har sunket i hele landet, men ekspertene peker på at det er en sunn utvikling etter ekstremutvikling i 2016.
SA170824 Prisene har sunket i hele landet, men ekspertene peker på at det er en sunn utvikling etter ekstremutvikling i 2016.
NL170824 Det er en utvikling som skyter fart.
FV170824https://www.fvn.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Prisene har sunket i hele landet, men ekspertene peker på at det er en sunn utvikling etter ekstremutvikling i 2016.
DN170824https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/24/2023/historisk-nedgang-i-sportsbutikkene Gresvig ser den samme trenden som resten av markedet : Vintervarer og vinterklær har en negativ utvikling .
DN170824 - Vi leverte et tilfredsstillende resultat i andre kvartal, hvor forretningsområdet Professional Building Solutions viste en fortsatt sterk utvikling og mer enn motvirker omsetningsfallet i vår offshorevirksomhet, sier konsernsjef Rune Marthinussen i Glamox.
DN170824 « I løpet av andre kvartal utløste negativ utvikling i anslaget på produksjonsprofilen for lisensen en nedskrivningstest.
DN170824 Gresvig ser den samme trenden som resten av markedet : Vintervarer og vinterklær har en negativ utvikling .
DB170824 Jevnt over er friidretten målt ut fra resultatlistene i tilbakegang, men det er en ønsket og fin utvikling på vei mot en renere sport.
DB170824 KÅRE INGEBRIGTSEN HAR hatt en god hånd om Rosenborgs utvikling og framgang selv om de fleste av oss - ikke minst juryen som kårer sesongens bste trener - mener det er en selvfølge at Norges største klubb skal vinne alt.
DB170824 Det er en potensielt farlig utvikling .
DA170824 Arkitektenes brev inngår i prosjektet « Kjære ordfører », der Oslo arkitekturtriennale har invitert rundt 100 arkitekter til å skrive til ordføreren med sine meninger om og visjoner for Oslos utvikling .
DA170824 LES OGSÅ : Stavanger med sterkere utvikling enn resten ¶
DA170824 « Hvorvidt temaet kommer opp igjen, kan imidlertid være avhengig av Oslo kommunes behandling av utvikling av Ensjø eller Kværnerbyen », heter det fra departementet.
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/528Jb/Et-tankskip-har-krysset-Nordostpassasjen-uten-isbryter-for-forste-gang - Tidligere var Nordøstpassasjen kun åpen fire måneder i året, og man måtte bruke isbrytere - så dette er en vesentlig utvikling , sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Prisene har sunket i hele landet, men ekspertene peker på at det er en sunn utvikling etter ekstremutvikling i 2016.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake Jerry Rocke forteller at de siste årenes teknologiske utvikling har påvirket livet i Arthur.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake - En tilnærming over tid er vel en naturlig utvikling .
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake Jerry Rocke forteller at de siste årenes teknologiske utvikling har påvirket livet i Arthur.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake - En tilnærming over tid er vel en naturlig utvikling .
AA170824 Tanken er at bolig må på plass før annen utvikling kan skje.
NL170823 Moderne medisin har opplevd store gjennombrudd og enorm utvikling .
NL170823 Tror det er viktig å få fram at dette er en mulighet for videre utvikling av vårt nye fylke i nord.
NL170823 Det har heller ikke noe med sentralisering å gjøre, først og fremst fordi det skal være en positiv utvikling for hele samfunnet, og ikke bare for deler av det.
NL170823 Demografi, infrastruktur, kompetansekrav og teknologisk utvikling har blant annet medført at strukturer som var robuste og bra for femti år siden, ikke er det lenger.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/i-bukken-innover-eventyrlige-veier Flere erfarne ryttere regner nå Birkebeinerrittet, etter de siste årenes utvikling på sykkelfronten, som et ritt godt egnet for bukkestyre.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/i-bukken-innover-eventyrlige-veier De to kompisene føler de siste årenes utvikling har åpnet opp en helt ny verden av sykling etter at de begynte å kombinere asfalten med grusveier, fjellveier og etter hvert stier.
DN170823 Amerikanske børser falt tilbake onsdag etter god utvikling tirsdag.
DN170823 - Det er en veldig spennende utvikling .
DN170823 Samtidig trekker en svakere utvikling i boliginvesteringene i motsatt retning.
DN170823 Flere erfarne ryttere regner nå Birkebeinerrittet, etter de siste årenes utvikling på sykkelfronten, som et ritt godt egnet for bukkestyre.
DN170823 De to kompisene føler de siste årenes utvikling har åpnet opp en helt ny verden av sykling etter at de begynte å kombinere asfalten med grusveier, fjellveier og etter hvert stier.
DB170823 Sånn sett et eksempel på språklig utvikling , en berikelse av språket i et land hvor skjellsordene tradisjonelt sett har vært nærmere knyttet til det religiøse ( typ « Faen i Helvete ! » ) enn det kjønnslige.
DA170823 Til utvikling og produksjon ¶
DA170823 Til utvikling har prosjektet « Diurnalis » og søker Anders Oliversen fått 90.000 kroner, mens prosjektet « Gutten i veggen » og søker Vinterfilm AS ved Rune Sørensen er tildelt 50.000 kroner.
DA170823 I perioden fra juni til august har Filmkraft Rogaland behandlet åtte søknader om filmtilskudd, fire til utvikling og fire til produksjon.
DA170823 Fire av disse prosjektene er tildelt midler, to har fått midler til utvikling og to har fått midler til produksjon.
DA170823 Av disse har 3.860.000 kroner gått til til kort- og dokumentarfilm, mens 500.000 har gått til utvikling av manustkripter.
AP170823https://www.aftenposten.no/reise/Na-snur-reiseselskapene-og-satser-igjen-pa-reisemalet-10484b.html Men nå ser reiseselskapet Tui en positiv utvikling , og de håper trenden vil snu - at flere nordmenn igjen vil velge Tyrkia som reisemål.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Han mener Giskes basis er gjetninger om at det vil bli en negativ utvikling i økonomien.
AA170823 Samtidig trekker en svakere utvikling i boliginvesteringene i motsatt retning.
AA170823 Vi må gjennom kunnskap, forskning og utvikling omstille vårt næringsliv for å bidra til ei grønn og trygg framtid for våre barnebarn.
AA170823 Her ligger også andre selskaper inne og det jobbes fortløpende med innovasjon og utvikling av produkter, for å gi selskapet flere bein å stå på - gjennom hele året.
VG170822 - Det har vært en positiv utvikling over tid, men de siste årene har den gått litt ned og stagnert litt.
VG170822 Tilgang på nye leteareal er selve fundamentet for videre utvikling av næringen.
NL170822 At disse verdiene, og denne troen skulle få så stor og negativ innflytelse på vårt samfunns verdigrunnlag og utvikling , er selvsagt bare å beklage.
NL170822 Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi.
NL170822 Sp står for aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
DN170822 - Det vil sikre nye arbeidsplasser, men også utvikling av ny teknologi som er viktig for både Norge og Tyskland, ifølge statsråden.
DN170822 Han understreker at dette er en utvikling som har skjedd gradvis og noe man har sett siden 70- og 80-tallet.
DN170822 - Men for samlet økonomisk vekst og utvikling har dette spørsmålet liten betydning.
DB170822 Lamarcks teorier om artenes utvikling smittet over på det sosiale og politiske området gjennom neo-lamarckismen.
DB170822 Jo, misbruk av Darwins vitenskapelige funderte teori om artenes utvikling til å bli en sosialpolitisk ideologi, sosialdarwinismen.
DB170822 Høyresidens politiske filosofi lener seg altså mot en misforstått utgave av Darwins utviklingslære om det naturlige utvalg, utlagt av Jean Baptiste de Lamarck som læren om artenes utvikling gjennom ervervede egenskaper, overført fra genutvikling til samfunnsutvikling av neo-lamarckistene og laget til et moderne politisk system av Ayn Rand.
DB170822 Han sto for og ønsket utvikling i norsk fotball, og ingen har arbeidet for flere lovendringer på forbundstinget enn ham, sier fotballpresident Terje Svendsen til Dagbladet, og legger til : ¶
DA170822 Problemet er ikke mann-kone-bedriften der det tas ut moderat lønn og settes av penger til videre utvikling - problemet er at systemet inviterer til profittmaksimering.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Vi ser en positiv utvikling innenfor fisk, turisme og selv oljeindustrien begynner å hente seg inn igjen.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning - Det har gått ned siden 2008, mest i perioder med svak økonomisk utvikling , som etter finanskrisen og oljeprisfallet.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning - Det er en gledelig utvikling i norsk økonomi.
AA170822 - Det vil sikre nye arbeidsplasser, men også utvikling av ny teknologi som er viktig for både Norge og Tyskland, ifølge statsråden.
AA170822 Etter at vi har fått tilfredsstilt de grunnleggende, fysiske behovene, er det sosiale faktorer og mulighet til personlig utvikling som er styrende.
AA170822 Selv om det er lang tradisjon for å samle seg i blokker ved valg av ordfører og andre lederverv, synes det å være en ny utvikling at man har etablerte « blokker » med klart formulerte samarbeidsavtaler i hele perioden.
AA170822 Særlig de trønderske kystkommunene er en framvisning i vekst og positiv utvikling .
VG170821 DYSTER UTVIKLING : En voldelig gjeng på 20 elever og tidligere elever har terrorisert Etterstad videregående skole på Oslo øst.
VG170821 - Så har de stilt noen ultimatum som Ap ikke kan gå med på, sier Støre, og viser til kravet om at all leting og utvikling av nye norske olje- og gassfelter må stoppe.
VG170821 Svak utvikling for Ap ¶
SA170821https://www.aftenbladet.no/100Sport/sjakk/11-aring-rystet-stormester-Simen-Agdestein-50--Han-er-et-kjempetalent-240720b.html Mendonca er ifølge Agdestein litt av et sjakktalent som har hatt en fremragende utvikling den siste tiden.
SA170821 Mendonca er ifølge Agdestein litt av et sjakktalent som har hatt en fremragende utvikling den siste tiden.
NL170821 Når man ser på et gitt scenario for utslipp ( et scenario er en kurve som viser en tenkt utvikling av utslippene for de neste århundrene ), så er det betydelige usikkerheter i temperaturprojeksjonene.
FV170821https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/11-aring-rystet-stormester-Simen-Agdestein-50--Han-er-et-kjempetalent-240720b.html Mendonca er ifølge Agdestein litt av et sjakktalent som har hatt en fremragende utvikling den siste tiden.
DN170821https://www.dn.no/nyheter/2017/08/21/2055/Makrookonomi/retter-blikket-mot-toppmote Dersom de lave rentene har sendt kursene på både aksjer og obligasjoner kunstig høyt de siste årene, kan en renteoppgang føre til motsatt utvikling , minner Haugland om.
DN170821 Dersom de lave rentene har sendt kursene på både aksjer og obligasjoner kunstig høyt de siste årene, kan en renteoppgang føre til motsatt utvikling , minner Haugland om.
DN170821 Teslas toppsjef advarer mot utvikling av robotvåpen ¶ ¶
DN170821 | Teslas toppsjef advarer mot utvikling av robotvåpen ¶
DB170821 - Dette er en utvikling vi så for oss og som vi kjenner fra før.
DB170821 Kort oppsummert lyder det slik : Klampen i bånn for leting, boring og utvikling på norsk sokkel i førti, femti år framover.
DA170821 - Dette er en utvikling vi så for oss og som vi kjenner fra før.
DA170821 - Det er en litt skummel utvikling .
DA170821 ( NTB ) ¶ | - En skummel utvikling
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/eVAvM/Martin-Schulz-ser-en-fremtid-som-kansler-Men-velgerne-ser-ikke-ut-til-a-vare-enige - At vi plutselig rykket opp med ti prosentpoeng og deretter falt tilbake, det er ingen normal politisk utvikling .
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmrvv/Store-kaller-Solberg-for-likestillings-brems I en debatt mellom Støre og Solberg på VGTV mandag, forsvarer Solberg Regjeringens kutt, selv om hun sier hun ønsket en annen utvikling .
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over - Dette er en utvikling vi så for oss og som vi kjenner fra før.
AP170821https://www.aftenposten.no/kultur/i/xq1ER/Supergallerist-Atle-Gerhardsen-legger-ned-i-Berlin-og-satser-i-Oslo Spennende utvikling i Oslo ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/11-aring-rystet-stormester-Simen-Agdestein-50--Han-er-et-kjempetalent-240720b.html Mendonca er ifølge Agdestein litt av et sjakktalent som har hatt en fremragende utvikling den siste tiden.
AA170821 - Dette er en utvikling vi så for oss og som vi kjenner fra før.
AA170821 - Dette er en utvikling vi så for oss og som vi kjenner fra før.
VG170820 - Lise Askvik har kanskje ikke forstått fullt ut verdien av forskning og utvikling i helsesektoren.
DB170820 Driver i tillegg til boligutvikling i Norge også med utvikling av næringseiendom og boligutvikling i Sverige ¶
DB170820 Bidra til fornyelse, utvikling og forskjønnelse i etablerte boligområder.
DB170820 Bidra med utvikling av grøntområder og idrettsanlegg for å løfte områder rundt i byen.
DB170820 Våre verdier er bygget opp over tid, de er påvirket av strømninger og mennesker fra andre deler av verden, og de er under kontinuerlig utvikling .
DB170820 For verdiene våre er alltid under utvikling , og forhåpentlig alltid til det bedre.
DB170820 Det er en utvikling jeg håper vil fortsette.
DA170820 Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser som blant annet teknologisk utvikling , globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.
DA170820 Mye kan leses inn i Thelma, hennes utvikling og hva man kan kalle oppvåkning.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien Samtidig mener stadig flere analytikere og finanseksperter nå at oljeetterspørselen kan komme til å falle raskere enn tidligere antatt, blant annet på grunn av en revolusjonerende utvikling i markedene for elektriske biler og fornybar energi.
AA170820 Det vil skape politisk innovasjon og utvikling i langt større grad enn dagens valgordning.
AA170820 Dette er ikke en naturkraft, som Jonas Gahr Støre prøvde å si forleden, eller noe som bare har skjedd av seg selv, det er en villet utvikling fra de styrende partiene.
DB170819 Og er du en ung spiller - i utvikling - gjør du deg attraktiv for andre klubber.
DB170819 For alle som følger fotball har det vært lett å se en spiller i utvikling .
DA170819 De var preget av militær disiplin og effektivitet, og det er en utvikling folk bør være bekymret over, sier han.
DA170819 Men vi har fra 2017 lagt om til løpende behandling av søknader om utvikling av dokumentarfilm, blant annet for å komme i møte endringene i bransjen.
DA170819 Det er mulig det beror på en misforståelse at Hammer mener vi ikke kan gi tilskudd til slike prosjekter, påpeker Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/02KJ2/Trump-lei-av-radgiveren_-var-utenbys-da-president-Bannon-matte-ga-fra-Det-hvite-hus Senere publiserte han en artikkel der han tilkjennegir sin bekymring for Trumps politiske utvikling uten Bannon i Det hvite hus.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass I løpet av kort tid ser de en utvikling i språket og synes det er fint at barna får gode muligheter til å leke med andre og få nye venner.
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Dette er en del av en langsiktig utvikling som bidrar til mer solide banker.
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/12Pje/Okt-inntekt-er-eneste-vei-ut-av-fattigdom--Ola-Nafstad-og-Kjell-Roland Det er påfallende hvor lite sommerens bistandsdebatt handler om næringslivets rolle for utvikling .
AA170819 - Vi har allerede en ansatt fra Uganda, og ser med stor interesse for videre utvikling der.
VG170818 - Hadde låten gått inn på topp 30 etter tre ukers salg - som er en mer normal utvikling - hadde alle gitt tommel opp for stor suksess.
SA170818 Men vi er positive : I løpet av de fire neste årene vil det hele tiden skje utvikling når det gjelder biler, lading og infrastruktur, sier han.
DB170818 - Frp er stolte av å være garantisten for videre satsing og utvikling av fossile ressurser, noen som vil sikre arbeidsplasser og velferd for Norge i overskuelig framtid.
DB170818 - De tar ikke inn over seg at selv innenfor « togradersmålet » vil det være store muligheter til videre utvikling av norsk olje og gass.
DB170818 Verken asylsystemet i Norge eller omsorgstilbudet til disse barna er til barnets beste, heller ikke fremmer det liv og utvikling .
DB170818 I tillegg plikter enhver stat å fremme utvikling og forsvarlig omsorg etter artikkel 6.
DB170818 Heller ikke får barna en forsvarlig omsorg som fremmer utvikling som alle stater er pålagt å gi, snarere tvert imot.
DB170818 I utgangspunktet var det en fornuftig utvikling , men nå har denne tankegangen fått totalt overslag.
DA170818 Hun mener skolen har sviktet ved at den ikke har klart å etablere seg som et positivt og tillitvekkende sentrum for læring og utvikling som alle bydelens unge har et lojalitetsforhold til.
DA170818 Samtidig viser svarene at folk er langt fra likegyldige når det gjelder den kontroversielle utbyggingsplanen kommunen har inngått med Ticon gjennom Marienlyst Utvikling AS.
AP170818https://www.aftenposten.no/bil/I-dag-finnes-det-kun-12-el-taxier-i-Oslo-Om-fa-ar-skal-alle-drosjene-vare-nullutslippsbiler-10470b.html Men vi er positive : I løpet av de fire neste årene vil det hele tiden skje utvikling når det gjelder biler, lading og infrastruktur, sier han.
AA170818 Vi har også en løpende kommunikasjon om behov i forhold til sesongvariasjoner og utvikling i markedet, forklarer kjøpmannen.
VG170817 Med tanke på utvikling av spillere og potensial.
VG170817 En hovedgrunn er at god samferdsel anses som en viktig del av næringspolitikken og for å skape vekst og utvikling i næringslivet.
VG170817 At velferdsprofitørenes tilhengere i regjeringen stadig omtaler dem som oppofrende gründerkvinner, hindret ikke Senterpartiets landsmøte fra å kritisere « en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern ».
VG170817 Oljenæringens teknologi vil være veldig viktig for utvikling av lavutslippssamfunnet.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Han får støtte av psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html EKSPERT : Heidi Aase, psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet.
SA170817 Han får støtte av psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase.
SA170817 EKSPERT : Heidi Aase, psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet.
NL170817 Problemet er at hvis du bygger et hotell så blir friområde mindre og det vanskeliggjør videre utvikling av området.
NL170817 Den velsignede volden ble først avviklet da moderne barnepsykologi trådte inn på arenaen med forskningsbasert kunnskap om barns utvikling og behov.
DN170817 « Tencents eksisterende spill og hva som er under utvikling fortsetter å dra inn nye brukere og inntekter.
DB170817 Og selv om det siste alltid vil være nest best gitt Rosenborgs fartstid og gode minner i Champions League - UEFAs merkevarebygging og utvikling av Europa League har ført til at det nå ligger rundt 70 millioner kroner i den potten også.
DB170817 Han mener å se en nifs utvikling : ¶
DB170817 Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
DB170817 Skal de få den friheten og tryggheten, må vi reversere de siste par tiårenes utvikling .
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Han får støtte av psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase.
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html EKSPERT : Heidi Aase, psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/99g2W/Krass-kritikk-av-fodselsomsorgen-i-Sykehus-Norge Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Han får støtte av psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html EKSPERT : Heidi Aase, psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet.
AA170817 Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
VG170816 Intensjonen min var å spille fotball og tenke best mulig utvikling .
VG170816 en videre utvikling av dieselskandalene.
NL170816 Siden tilførselen av egenkapital er begrenset, må bedriftene i større grad lånefinansiere investeringene som skal bidra til utvikling og nye arbeidsplasser.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2046/Industri/skogeiere-frykter-konkurs « Dramatisk utvikling » ¶
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2046/Industri/skogeiere-frykter-konkurs - Det vil føre til en dramatisk utvikling .
DN170816 « Dramatisk utvikling » ¶
DN170816 - Det vil føre til en dramatisk utvikling .
DN170816 Selskapet hadde en sterk utvikling i det norske og finske vinmarkedet, der salgene økte, både for Arcus sine merker og for andre merker.
DN170816 Schibsteds A-aksjes utvikling den siste måneden.
DB170816 I fjor høst kom stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet som avgjorde om pelsdyroppdrett skulle forbys eller om departementet ville gå inn for en bærekraftig utvikling av næringen.
DB170816 Dette er dårlig nytt for vekst og utvikling .
DB170816 » Uvettig bruk av rusmidler er ikke bra, men dersom noe av alkoholkonsumet og julebordkultur erstattes med fornuftig bruk av langt tryggere rusmidler så er ikke det nødvendigvis en negativ utvikling .
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er Ved Oslo universitetssykehus læres maskiner opp til å forutsi kreftsvulsters utvikling .
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er For oss som forsker med et overordnet mål om å forbedre tilbudet til kreftpasienter, har de siste årenes teknologiske utvikling åpnet enorme muligheter.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/rq06a/Under-streken VG følger Aps utvikling på meningsmålingene : ¶
AA170816 I 10 - 15 prosent av tilfellene, særlig hos barn under ti år, eldre over 70 år og immunsupprimerte, kan infeksjonen gi utvikling av hemolytisk-uremisk syndrom ( HUS ).
AA170816 Kritikerne vil nok også hevde at Sp paralyserer Ap i noen spørsmål og bidrar til reformstans og lite utvikling , som vi har sett når det gjelder kommunestruktur.
VG170815 Grunnen til at man i enkelte kretser eksempelvis har to kretslag på jentesiden og tre på guttesiden, er at man opplever at det er færre jenter med « eierskap til egen utvikling » i 15-16 årsalderen.
VG170815 Det å gå ned på to lag blir derfor et avgjørende grep for å sikre at de aller beste jentene får nok utfordringer og utvikling gjennom kretslag.
VG170815 En ny utvikling i Norge ¶
VG170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
VG170815 LANG LEDNING : Her synes mye av førermiljøet og dashbordutformingen på Jaguar I-Pace, selv om det er tydelig at bien fortsatt er under utvikling .
VG170815 En del ligner på konseptet, bare at alt ser mer produksjonsklart ut - men bildene viser tydelig at dette fortsatt er en bil som er under utvikling .
SA170815https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Både Mørch og Gerhardsen mener trassalderen er en viktig del av barns utvikling : ¶
SA170815 Både Mørch og Gerhardsen mener trassalderen er en viktig del av barns utvikling : ¶
SA170815 Det er en organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
NL170815 Tromsø er i ferd med å bli en skikkelig teknologisk hub, et knutepunkt for innovasjon og utvikling av nye teknologiske løsninger.
NL170815 En viktig faktor for en god og bærekraftig utvikling av luftfartsnæringen vil være å styrke utdanningstilbudet.
FV170815https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Både Mørch og Gerhardsen mener trassalderen er en viktig del av barns utvikling : ¶
DN170815 « En mulig fremvekst av proteksjonisme og en svakere global handel, grunnet enten svakere enn ventet utvikling i Kina, Storbritannia eller USA, kan derfor utgjøre en risiko for den tyske økonomien », skriver meglerhuset.
DB170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbud legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
DA170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
BT170815https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Både Mørch og Gerhardsen mener trassalderen er en viktig del av barns utvikling : ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAQQn/Stadig-flere-bor-alene-Likevel-bygges-det-ikke-for-at-folk-skal-gjore-det Det samme gjelder utvikling av bomiljøer.
AP170815https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Både Mørch og Gerhardsen mener trassalderen er en viktig del av barns utvikling : ¶
AA170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
AA170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbudt legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
AA170815 Vi skal forsøke å illustrere hvordan dette kan hindre utvikling i all slags samhandling også i Rosenborg som fotballag.
AA170815 Er hyppig bruk av begrepet kontroll heldig eller uheldig for utvikling av Rosenborg som lag ?
VG170814 Det ser jo alle - at det har vært en rask utvikling .
VG170814 Det er en spiller som fortsatt er i utvikling og det er et trygt kjøp.
VG170814 Slik var det også når det gjelder kristendommen i Europa ; den ble bekjempet og svekket gjennom Opplysningstiden, og resultatet er vestens overlegne teknologiske utvikling og velferd og de samfunn vi har i dag.
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
VG170814 For påstanden om kristendommens velsignede betydning for moralsk og vitenskapelig utvikling er basert på en falsk kausalitet - at noe følger noe annet, betyr som kjent ikke at det forangående er årsaken.
VG170814 Blant land som har mottatt støtte fra det globale partnerskapet for utdanning ( GPE ), hvor Norge er en tredje største bidragsyter, har en positiv utvikling . 12 av 49 land økte andelen offentlige midler som gikk til utdanningsformål mellom 2014 og 2015 og over halvparten av landene fortsatte i budsjettåret 2015 å bruke minst 20 prosent av offentlige utgifter til utdanningsformål.
NL170814 Her i landet har vi sørget for egen utvikling av like rettigheter for kvinner og menn, og vi var først i verden med eget likestillingsombud, samtidig som likestillingsloven ble vedtatt i 1978.
NL170814 Strategien er en bred gjennomgang av de mange mulighetene som havet rommer : energi ( fossil og fornybar ), fiskeri og havbruk, transport, maritim infrastruktur, mineralutvinning, utvikling av ny teknologi og reiseliv.
NL170814 Noen eksempler er bekjempelse av illegalt fiske, plastforurensning, utvikling av smartere løsninger innen akvakultur, bioprospektering, håndtering av urbane kystområder, beredskap og ved håndtering av arealkonflikter ved flerbruk ( for eksempel akvakultur, fiskeri, offshore vind, skipstrafikk, reiseliv ).
NL170814 Det foregår nå en revolusjon innen utvikling av autonome, fjernstyrte sensorer som til lavkost kan samle inn enorme mengder informasjon fra havrommet, inkludert fra havbunnen.
DN170814https://www.dn.no/etterBors/2017/08/14/2132/pondusen-vokser-for-pondus-skaper Han er eneste ansatte i selskapet som driver med utvikling og salg av tegneserier.
DN170814 Utfordringen er å tjene penger på cruiseturistene, og balansere dette opp mot bærekraftig utvikling ., sier Kjerpeseth.
DN170814 Appen er fremdeles under utvikling , selv om den allerede er kommet på App Store og Google Play.
DN170814 Fredag kveld endte imidlertid de tre sentrale aksjeindeksene i USA i positivt terreng og i Asia har det vært positiv utvikling på de store børsene med unntak av Tokyo.
DN170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
DN170814 Han er eneste ansatte i selskapet som driver med utvikling og salg av tegneserier.
DB170814 Jeg hadde en god utvikling i løpet og var på vei oppover, men jeg ble stengt av nordmannen.
DB170814 Vi trenger løsninger som skaper utvikling for alle, og på veien må vi bygge videre på de eksisterende prosjektene - den typen som gav Maya et bedre liv.
DB170814 Også slik kan jentene bidra til å skape utvikling i videre forstand.
DB170814 Framskritt skjer i dag så altfor sakte delvis fordi vi mangler data for å spore utvikling .
DB170814 Dette vil ikke bare gi jentene det gjelder et bedre liv, men også sørge for at bærekraftsmålene oppnår reell utvikling .
DA170814 Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, ekspert på fordeling og økonomisk utvikling
DA170814 , FOTO : Privat « Gapet mellom dem som tjener mest og minst har økt.»,Kalle Moene Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, ekspert på fordeling og økonomisk utvikling , Forskjellene mellom de fattigste og de rikeste i Norge har blitt større de siste årene.
DA170814 * Teknologisk utvikling , som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
DA170814 Er det konstruktivt for deres individuelle utvikling som operakunstnere å jobbe på korttidskontrakter ?
DA170814 Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, ekspert på fordeling og økonomisk utvikling
DA170814 , FOTO : Privat « Gapet mellom dem som tjener mest og minst har økt.»,Kalle Moene Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, ekspert på fordeling og økonomisk utvikling , Forskjellene mellom de fattigste og de rikeste i Norge har blitt større de siste årene.
DA170814 * Teknologisk utvikling , som bidrar til at flere jobber forsvinner fordi arbeidsoppgavene blir automatiserte.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik Boligmarkedet spiller en viktig rolle for en slik utvikling .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje - Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse, sa Kolberg til Aftenposten.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort » å innføre skattefradrag som stimulerer bedrifter/privatpersoner til å investere kapital i utvikling av ny teknologi. å innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner. utvidet momskompensasjonsordning for frivillige lag og foreninger. kildeskatten skal fje
AA170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
VG170813 I de siste tre bøkene har journalist og forfatter Cecilie Enger vist både bredde og utvikling , en roman om Ellisif Wessel, « Himmelstormeren » ( 2007 ), en liten bok om den britiske « Kammerpiken » på Det kongelige slott ( 2011 ) - og gjennombruddet med « Mors gaver » ( 2013 ).
VG170813 Dette er dessverre en utvikling vi ser i mange land.
VG170813 - Det handler om en verdidebatt der vi har en spredt bosetning og regional utvikling så man får de samme mulighetene uansett hvor du bor i landet.
SA170813 Utrolig utvikling
SA170813 Tre av de åtte dommerne må si fra om det samme før man er ute av konkurransen, men dette er selvsagt ingen gunstig utvikling for Haukenes.
DN170813 Tilbyr kurs i nett- og mobil- utvikling , produktutvikling, informatikk ( data science ) med mer.
DN170813 ¶ Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling .
DB170813 Etter Henriks 5.plass i OL 2012, et fint VM året etter, to EM-gull til to av brødrene, Jakobs raske utvikling og denne flotte VM-medaljen, er familiens resultater så gjennomgående sterke at treningsprogrammet deres nærmer seg pensum.
DB170813 Flere benytter papirposer og mange kommer med egen emballasje, sier kasseansvarlig Rita Andreasson, som framover tror på stor utvikling innen emballasje egnet for gjenbruk.
BT170813https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Bergens-VM-hap-fortviler-a-ha-blitt-disket--Kan-bare-skylde-pa-meg-selv-240247b.html Tre av de åtte dommerne må si fra om det samme før man er ute av konkurransen, men dette er selvsagt ingen gunstig utvikling for Haukenes.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjokkapning-og-merkelig-selvmal-da-Ranheim-tapte-hjemme-240283b.html Utrolig utvikling
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bergens-VM-hap-fortviler-a-ha-blitt-disket--Kan-bare-skylde-pa-meg-selv-240247b.html Tre av de åtte dommerne må si fra om det samme før man er ute av konkurransen, men dette er selvsagt ingen gunstig utvikling for Haukenes.
VG170812 - Det ungdom har behov for er lærlingplasser og faste, trygge jobber med mulighet for læring og utvikling , og da er det helt andre tiltak som må settes inn.
DA170812 Men begge er utrolig viktige for barnas videre utvikling .
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/VVArl/Javier-mistet-jobben-da-han-ikke-stemte-for-presidentens-plan Hun er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom - Nabolaget er en viktig arena for utvikling av det som kalles « sosial og kulturell kapital », som på hverdagsspråk betyr gode nettverk, for eksempel kontakter som kan hjelpe deg til å få jobb som voksen, eller språk og ferdigheter som gjør det lettere å lykkes på skolen, sier Brattbakk.
VG170811 Utvalget skal stake ut en kurs og foreslå tiltak som gir en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling av norsk toppfotball for kvinner.
VG170811 Men vi må påse at midlene går til utvikling og ikke til drift.
VG170811 Kort fortalt går det ut på få på plass gode klubbstrukturer som igjen skal gi sportslig utvikling . * 1 Gjennom NFFs jentefotballprosjekt har nå samtlige fotballkretser etablert handlingsplaner for å rekruttere flere spillere, ledere, trenere og dommere. * 1 I NFF Kvalitetsklubb står krav til trenerkompetanse, sportsplan og trenerveiledere sentralt. * 1 Utviklingsprogrammet Landslagskolen
VG170811 Utvikling av klubbene på kvinnesiden er et arbeid som pågår hele tiden.
VG170811 Planen vil sikre utvikling på toppnivå, men også for talentene våre - de som skal bli gode om noen år.
VG170811 Mangel på utvikling gjør ikke noe, serielesning er slukelesning.
VG170811 Alle her er engasjert i internasjonal utvikling .
VG170811 OMSTRIDT : Forskningen på gener er i rivende utvikling .
SA170811 - Jeg er alltid der at jeg vil ha utvikling, og utvikling gir resultater.
SA170811 - Jeg er alltid der at jeg vil ha utvikling , og utvikling gir resultater.
NL170811 Lindkvist er fra Nordkapp, og kjenner historie bedre enn de fleste ; « i om lag 20 år ( ! ) har ingen vesentlig utvikling funnet sted på Nordkapp.
DN170811https://www.dn.no/nyheter/2017/08/11/2041/Utenriks/-minner-litt-om-cuba-krisen Sistnevnte ville være en alvorlig utvikling av konflikten, mener forskeren.
DN170811 Sistnevnte ville være en alvorlig utvikling av konflikten, mener forskeren.
DB170811 Vi får satt fokus på utvikling gjennom en ramme som gjør at du får løftet gutta opp på et høyere nivå enn de er vant til, uttalte NTF-sjef Jo Bergsvand tidligere i år.
DB170811 Da blir det en mer naturlig utvikling på jentesiden.
DB170811 Målet er å øke kunnskapen om omfang og utvikling av høyreekstremisme i Norge, om betydningen av konspirasjonsteorier innenfor høyreekstremisme og om forebyggingsstrategier og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot høyreekstremisme.
DB170811 Det er et særlig ansvar for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) å bekjempe en slik utvikling og å avverge voldsbruk.
DA170811 - Dette vil være en skummel utvikling .
DA170811 * La flere amatører finne sitt talent, gjennom utvikling av ordningene som gir steder å være og utstyr å bruke over hele landet.
DA170811 oktober løper avtalen kommunen har med utbyggeren Ticon om utvikling av Marienlyst ut, og per nå er det ingen av de fire samarbeidspartiene som har sagt noe om hvorvidt de ønsker å forlenge den.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler Forskeren sier at Trumps uttalelser kanskje kommer for å fortelle Kina at USAs tålmodighet nå er slutt, og at Kina må gjøre mer for å stoppe Nord-Korea og Kim Jong-un i deres utvikling og testing av atomvåpen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/MVQKr/Regjeringen-apner-for-a-flytte-jernbanestasjon-pa-Hamar - Vi ønsker å lytte til lokaldemokratiet i en så viktig sak for Hamars videre utvikling .
AA170811 Når regjeringen i Ghana spør om jeg vil være spesialrådgiver for bærekraftig utvikling , er det mer enn jeg noen gang kunne ha drømt om, sier Opoku til Adresseavisen.
AA170811 mest omsatte aksjen, tilhørende Lerøy Seafood Group, for å finne positiv utvikling .
AA170811 Det Tord Lien kaller en offensiv arealpolitikk, er samtidig en lite fremtidsrettet og lite bærekraftig utvikling i et land som trenger å bevare mye mer matjord for kommende generasjoner.
AA170811 Utrydde barneekteskap innen 2030 : Barneekteskap er den største bremseklossen for skolegang, frihet og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land.
VG170810 Forsker : - Skummel utvikling
VG170810 - Dette vil være en skummel utvikling .
SA170810 Jeg er veldig glad for å komme til en så tradisjonsrik klubb, som har vært god på utvikling av unge spillere i mange år, sier 22-åringen til Godsets nettsted.
NL170810 Økningen i søk og redningsaksjoner, er altså en ønsket utvikling .
DN170810 I juli økte gapet mellom prognosen og faktisk utvikling til 0,4 prosentpoeng.
DN170810 ¶ Teknologiledende selskaper som Google, Facebook og Amazon har perfeksjonert dette samspillet mellom egen tjenesteutvikling og utvikling av det teknologiske fellesfundamentet vi kjenner som internett, skriver artikkelforfatteren.
DB170810 - Det har vært relativt lite utvikling det siste døgnet, så totalt sett er det 37 som er registret og det er fire-fem flere enn i går ( tirsdag ), sa landslagsoverlege Ove Talsnes onsdag.
DB170810 Flere psykiatere har sagt at Trump egentlig står på 11-årsstadiet i utvikling , både språklig og måten han reagerer på.
DB170810 Men Finansavisen har fått et anslag fra Sørenga Utvikling på rundt 600 millioner kroner før skatt, når man inkluderer salgsinntektene som er blitt bokført i år.
DB170810 De tre største eierne i Sørenga Utvikling er Espen Pays Urbanium ( 28 prosent ), boligbyggelaget USBL ( 26 prosent og Bache Gruppen ( 16 prosent ).
DB170810 ( Finansavisen ) : For ti år siden kjøpte Sørenga Utvikling tomten av Oslo Havn for 940 millioner kroner.
DB170810 direktør i Sørenga Utvikling inntil nylig.
DB170810 - I utvikling av morgendagens potetsorter legges det vekt på at nye sorter gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere, heter det på Regjeringens nettsider.
DB170810 - Jeg påpeker bare at blant de hissige, dystopiske mennene i samfunnsdebatten så er det en overrepresentativitet av menn fra distriktene som har flyttet til Oslo og klager på en utvikling de har begrenset erfaring med, sier Herbjørnsrud.
DA170810 Nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsberegning for nasjonale meningsmålinger viser en negativ utvikling for Ap.
DA170810 At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge.
DA170810 Jeg er veldig glad for å komme til en så tradisjonsrik klubb, som har vært god på utvikling av unge spillere i mange år, sier 22-åringen til Godsets nettsted.
DA170810 Nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsberegning for nasjonale meningsmålinger viser en negativ utvikling for Ap.
DA170810 I oktober går kontrakten Drammen kommune har med utbyggeren Ticon om utbygging og utvikling av Marienlyst ut.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Ivan Brodey/Oslo S Utvikling
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Fra Oslo kommune heter det at « med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling .
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Byggherre : Oslo S Utvikling AS ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-keeper-til-Stromsgodset-240078b.html Jeg er veldig glad for å komme til en så tradisjonsrik klubb, som har vært god på utvikling av unge spillere i mange år, sier 22-åringen til Godsets nettsted.
AA170810 En stor by som Trondheim, som er i utvikling , alt blir ikke løst med å knipse i fingrene.
NL170809 Selvbestemmelse er en av hjørnesteinene i urfolkserklæringen, og da må urfolks representative institusjoner finansieres på en slik måte at de på et fritt grunnlag kan bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling .
NL170809 Utvikling og spredning av slike « stand-off » våpen representerer den største trusselen mot amerikansk og alliert luftmakt.
NL170809 For fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser, bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår.
DB170809 Det har vært relativt lite utvikling det siste døgnet, så totalt sett er det 37 som er registret og det er fire-fem flere enn i går, sa han til pressen og fortsatte : ¶
DB170809 Men først må landet ta et oppgjør med planene om å fortsette letingen og utbyggingen av nye olje- og gassfelt - en utvikling vi ser at er uforenelig med Paris-målene, skriver han i en e-post.
DB170809 Oversikten over nordmenns artikkeldelinger på sosiale medier viser en lignende utvikling : Document.no etablerte seg i sommer som en av Norges fem mest delte medier på Facebook, ofte i likhet med nettsidene til Human Rights Service under ledelse av Hege Storhaug.
DB170809 Dette er en oppvekstroman som skildrer Indias nyfødte frihet og utvikling gjennom de håpefulle midnattsbarna.
DA170809 Men én utvikling tidligere år har vært særlig betydningsfull for svekkelsen av Zuma : nære politiske allierte begynte å ytre sin motstand.
VG170808 Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle ordninger, men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering utgått av Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet ( Borten-regjeringen ).
VG170808 - Det er gledelig at vi har en positiv utvikling i et stadig tøffere dagligvaremarked.
SA170808https://www.aftenbladet.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, uttalte Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA170808https://www.aftenbladet.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Tredje måned med negativ utvikling
SA170808https://www.aftenbladet.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
SA170808https://www.aftenbladet.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
SA170808 Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, uttalte Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA170808 Tredje måned med negativ utvikling
SA170808 Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
SA170808 Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
DN170808 « Jeg ville satse på utvikling , de ville satse på butikk.
DN170808 Tidligere balanseførte kostnader til forskning og utvikling var ved årsskiftet verdsatt til 19 millioner kroner.
DN170808 Steensen besvarte ikke DNs henvendelser tirsdag, men skriver i årsberetningen : ¶ « 2016 var et år preget av etablering av ny struktur, egen distribusjon, markedsføring og utvikling av nye produkter for fremtiden ».
DN170808 Vi hadde en voldsom utvikling på salg i fjor, som vi aldri har opplevd maken til, sier Jæger.
DN170808 Vi opplever en positiv utvikling innen fornybar energi som sol og vind.
DB170808 Jeg er mer opptatt av prestasjon og utvikling hos utøveren og personen bak hjelmen, sier Stöckl.
DB170808 En samlet verden vil stanse Nord-Koreas utvikling av raketter som kan nå langt inn i USA.
DB170808 Det er en utvikling som har en pris - den gjør oss mer forskjellig og fremmede - men den var uunngåelig, og den fører også med seg mye som mange setter pris på.
DB170808 Barnevern er et felt som er i kraftig utvikling , og det er stort endringsfokus innenfor alle etater i dette fagområdet.
DA170808 LES OGSÅ : Sterkere utvikling enn resten ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/dVKp1/Mattilsynet-advarer-mot-rosastekte-hamburgere * Det er registrert tre dødsfall ( 2004, 2006, 2009 ) som følge av EHEC-infeksjon i Norge, alle hos barn etter utvikling av HUS.
AP170808https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, uttalte Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP170808https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Tredje måned med negativ utvikling
AP170808https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
AP170808https://www.aftenposten.no/bolig/Nyboligsalget-25-prosent-ned-fra-i-fjor--10435b.html Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
AA170808 - Det er en veldig positiv utvikling .
VG170807 Jeg går gjennom motstanderne land for land, og ser hvilke taktikker som er sannsynlig, sier han og forventer en utvikling som er ganske lik den man så i Herning søndag.
SA170807 Quarcoo har vært i rivende utvikling det siste året.
NL170807 Dette vil i så fall være en utvikling som går på tvers av hva det politiske flertallet i kommunestyret ønsker.
DN170807 « Jeg ville satse på utvikling , de ville satse på butikk.
DN170807 Hans engasjement for dypvannsboring strakte seg tilbake til 1981 da han investerte i et lite firma som drev med utvikling av et nytt konsept for flytende oljeproduksjon.
DN170807 Og skal man tro milliardær og hedgefondforvalter Paul Singer i Elliot Management er dette en farlig utvikling .
DB170807 Se isfjellets utvikling i vinduet øverst !
DB170807 - Det er alvorlig at så mange føler seg utrygge i enetiltak, da gode relasjoner og et trygt og godt bomiljø er grunnlaget for en positiv utvikling for det enkelte barn.
DB170807 Det tydeligste eksempelet på hvor fort en slik utvikling kan gå, er kjeden Læringsverkstedet, som nå nærmer seg 200 barnehager.
DB170807 Dessuten kan vi også snu en utvikling der de som jobber i disse sektorene, og det er her vi finner desidert flest damer, ikke taper dramatisk lønnsmessig.
DB170807 Vi har i de siste månedene sett en interessant utvikling der andre likesinnede land trapper opp sin innsats.
DA170807 Vi skal heller ikke glemme at oljeindustrien er en viktig « motor » for utvikling av annen industri.
DA170807 - Fordi vi vil sikre velferdsstatens opprettholdelse, som er en forutsetning for lykkelige liv og utvikling .
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Quarcoo har vært i rivende utvikling det siste året.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/WVPKr/Vapnet-angrep-mot-militarbase-i-Venezuela--eksperter-tror-angrepet-kan-vare-iscenesatt Professor Benedicte Bull ved senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, er leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning og følger situasjonen i Venezuela tett.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Quarcoo har vært i rivende utvikling det siste året.
VG170806 En kjapp kikk i VGs arkiver viser at « advarslene » om en rivende internasjonal utvikling i verdens største kvinneidrett har vært der siden begynnelsen på 2000-tallet.
DA170806 Et bilde på toppidrettens utvikling og hvilke utfordringer den har.
VG170805 Etter folkemordet lå Rwanda i grus, men har siden hatt en bemerkelsesverdig utvikling som Kagame har fått mye av æren for.
DB170805 Han kaller det en helt fullstendig vanvittig utvikling , og reagerer sterkt på at politiet ikke kan sikre tryggheten for innbyggerne i København. 23 skyteepisoder i Malmø så langt i år - seks menn drept ¶
DA170805 Dette er en skummel utvikling , sier Brenna og understreker at tillit er selvet limet i et samfunn.
DA170805 - Skummel utvikling
DA170805 Dette er en skummel utvikling , sier Brenna og understreker at tillit er selvet limet i et samfunn.
DA170805 - Skummel utvikling
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/wqBWn/Etter-23-ar-ved-makten_-ble-han-gjenvalgt-med-99-prosent-av-stemmene Etter folkemordet lå Rwanda i grus, men har siden hatt en bemerkelsesverdig utvikling som Kagame har fått mye av æren for.
AA170805 Etter folkemordet lå Rwanda i grus, men har siden hatt en bemerkelsesverdig utvikling som Kagame har fått mye av æren for.
VG170804 - Utvikling er det viktigste når de velger klubb, og i hvilken liga det skal være har jeg ingen formening om.
VG170804 - Etter en stund roet det seg ned, men etter hvert som det ble utvikling i saken, dukket det opp flere meldinger.
SA170804 Prisstigningen blir stort sett flat over hele linjen, men Stavanger kan ha litt sterkere utvikling .
SA170804 - For Oslo vil det være svakest utvikling og fortsatt nedgang fremover.
NL170804 Men også rent generelt er butikkdøden i sentrum en uønsket og uheldig utvikling .
DN170804 Voldsom triatlonvekst i Norge : - Eksplosjonsartet utvikling fra 2015 ¶
DB170804 Dette vil sette en ny standard for bærekraftig utvikling og sette Saudi-Arabia på kartet for luksusreiser, heter det i prospektet.
DB170804 Flere av de mest fremtredende historikerne i dag mener kultur er den kanskje viktigste faktoren bak menneskelig utvikling , bl.a.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KV42G/Er-det-sarlig-sannsynlig-at-regjeringskvartalet-i-fremtiden-vil-trues-av-nye-Behring-Breiviker--Sigurd-Skirbekk-- Generaler har opp gjennom tidene forberedt sine land på en gjentagelse av forrige krig, uten å ta hensyn til den teknologiske utvikling i mellomtiden.
AP170804https://www.aftenposten.no/bolig/Skal-du-selge-na-Da-bor-du-senke-forventningene--10423b.html Prisstigningen blir stort sett flat over hele linjen, men Stavanger kan ha litt sterkere utvikling .
AP170804https://www.aftenposten.no/bolig/Skal-du-selge-na-Da-bor-du-senke-forventningene--10423b.html - For Oslo vil det være svakest utvikling og fortsatt nedgang fremover.
AA170804 Trondheim og Klæbu får 3,5 millioner kroner til utvikling av saksbehandlerrobot og gang- og sykkelvei.
AA170804 For aktørene har utvikling av ord-løst manus en betydelig egenverdi, det er en spennende, alvorlig lek med følelser, sosiale normer, verdier og identitet.
AA170804 Bakteriene kan føre til alvorlige infeksjoner som det er vanskelig å behandle hos sjuke folk, og for å unngå utvikling av disse bakteriene, må vi rett og slett bruke mindre antibiotika og hindre at smitten sprer seg.
VG170803 Hans kollega meteorolog Tor Skaslien, som er med på å lede senter for utvikling av varslingstjenesten på Meteorologisk institutt, sier at Utvik-episoden nå vil bli gjenstand for en grundig rapport : ¶
SA170803 Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA170803 Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
SA170803 I Kristiansand har det vært veldig moderat, til dels flat utvikling , ifølge Dreyer.
SA170803 Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
SA170803 Det kan oppleves som stressende for noen, men for å mestre det må utøverne fokusere på det de kan gjøre noe med, på egen utvikling , sier idrettspsykolog Tom Henning Øvrebø i Olympiatoppen.
SA170803 - De måler seg mot hverandre veldig ofte på trening men nøkkelen er nok å ha mest fokus på seg selv og sin egen utvikling .
NL170803 Sp har gjennom hele sin historie stått for en aktiv og offensiv distriktspolitikk, en politikk som ser hele landet og løfter fram de mulighetene for vekst og utvikling som bidrar til å styrke bosetting og næringsliv.
NL170803 Men det er også utfordringer som må løses for å sikre fortsatt vekst, verdiskapning og utvikling .
NL170803 Dette er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling .
NL170803 Det samme må gjelde for Norge : Jernbane blir en nøkkel til vekst og utvikling .
NL170803 Det siste året har Salangen kommune og Astafjord Utvikling AS jobbet sammen med aktører på Universitet i Tromsø for å få på plass en Master i Luftfartsvitenskap.
DN170803 Det viser også hvor viktig det er å forholde seg til veldig håndfaste faktorer, som kulturelle holdninger og verdier når man skal forstå kognitiv utvikling , sier hovedforfatter av studien, Eric Bonsang, som forsker både ved University Paris-Dauphine i Frankrike og Columbia University i USA, ifølge en pressemelding.
DB170803 ¶ SMARTE ROBOTER : At roboter begynner å snakke sitt eget språk, er ikke ukjent innen utvikling av kunstig intelligens, opplyser Facebook-utvikleren Dhruv Batra.
DB170803 - Mens selve idéen om at kunstig intelligens utvikler sitt eget språk kan virke skremmende, er det velkjent fenomen innen utvikling av kunstig intelligens.
DB170803 Fairtrade-standardene skal sikre bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser og gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.
DB170803 I stedet for at Aurdal kjører på med personfokus og ulne påstander om Gjevjon, mener jeg at hun bør se på den alvorlige utvikling som rammer mange familier og deres barn.
DA170803 En skremmende utvikling , mener vinanmelder Ingvild Tennfjord.
DA170803 - Det er ikke mangel på gode kulturuttrykk, kulturelle opplevelser og kulturell utvikling rundt om i Norge.
DA170803 - Det er ikke en ønsket utvikling .
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html I Kristiansand har det vært veldig moderat, til dels flat utvikling , ifølge Dreyer.
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere - Vi får ingen helhetlig utvikling av byen hvis dette får fortsette.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost Totalitær utvikling
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/4Pklq/PST-bekymret-over-utvikling-blant-hoyreekstreme | PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme ¶
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/4Pklq/PST-bekymret-over-utvikling-blant-hoyreekstreme Han har også merket seg en markant utvikling på norsk jord.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/4Pklq/PST-bekymret-over-utvikling-blant-hoyreekstreme - Dette er et eksempel på en utvikling i miljøet som ikke er ønskelig.
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling .
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html I Kristiansand har det vært veldig moderat, til dels flat utvikling , ifølge Dreyer.
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Kampen-om-OL-plassene-blir-knallhard-for-langrennsjentene---De-ma-tale-at-noen-blir-valgt-bort-239666b.html Det kan oppleves som stressende for noen, men for å mestre det må utøverne fokusere på det de kan gjøre noe med, på egen utvikling , sier idrettspsykolog Tom Henning Øvrebø i Olympiatoppen.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Kampen-om-OL-plassene-blir-knallhard-for-langrennsjentene---De-ma-tale-at-noen-blir-valgt-bort-239666b.html - De måler seg mot hverandre veldig ofte på trening men nøkkelen er nok å ha mest fokus på seg selv og sin egen utvikling .
AA170803 | PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme ¶
AA170803 Han har også merket seg en markant utvikling på norsk jord.
AA170803 - Dette er et eksempel på en utvikling i miljøet som ikke er ønskelig.
AA170803 - Det er ikke en ønsket utvikling .
VG170802 Spillerne må ta eget ansvar for utvikling , men de trenger fortsatt tilbakemeldinger, sier Sæther.
VG170802 Dennis ( 19 ) hylles : Heerenveen-sjefen : - De må jo sove i Norge ¶ Utvikling og trener ¶
VG170802 Bjørnebye ser at det er en enorm utvikling i internasjonal fotball.
VG170802 - Samme utvikling kan skje her, og det er en samfunnsutvikling jeg ikke ønsker, sier Listhaug.
VG170802 - Er det ikke litt søkt å se for seg en slik utvikling i Norge ?
VG170802 - Det skjer en utvikling , men spørsmålet er om det er noen verdier som er viktig å ta med seg i et langsiktig perspektiv.
VG170802 - Bør man tviholde på hvordan ting har vært, fremfor å akseptere at det skjer en utvikling ?
VG170802 Positiv utvikling
VG170802 POSITIV UTVIKLING : Heikki Holmås trekker frem at det har skjedd viktige positive endringer i norske verdier, og trekker frem synet på homofile og likestilling som viktig.
VG170802 Det har vært en fantastisk utvikling innen fotballen, sier Solberg.
SA170802 Simon var en kjemperessurs for oss og spilte mest i fjor og hadde en fin utvikling .
SA170802 - Vi setter enkeltspilleres utvikling høyt, og det viser denne overgangner her.
NL170802 Alle gårdeierne i området burde gå sammen for å bli enige om opprustning og utvikling av området.
DN170802 Slik vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler.
DN170802 Slik vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler.
DN170802 Det er en skremmende utvikling , og det sier seg selv at dette ikke kan fortsette.
DB170802 Dersom barna som begår drap har en normal utvikling videre i livet, er det ingen grunn til å tvile på at de med tiden, med blant annet en ferdigutviklet frontallapp, vil få en voksens forståelse av sin handling og angre med den største smerte og fortvilelse.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqmd9/Nordea-sjefen--Norske-okonomistudenter-kan-for-lite-om-barekraft - Til tross for at dette er kompetanse næringslivet etterspør for å kunne ta sitt samfunnsansvar ? - Utvikling av kompetanse må være et samarbeid mellom skolene og bedrifter.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/RV0La/Okning-i-beslag-av-hestedop-blant-nordmenn - Dette er en skummel og farlig utvikling .
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vraket-Sogndal---spilleklar-for-TUIL-allerede-til-helga-239641b.html Simon var en kjemperessurs for oss og spilte mest i fjor og hadde en fin utvikling .
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vraket-Sogndal---spilleklar-for-TUIL-allerede-til-helga-239641b.html - Vi setter enkeltspilleres utvikling høyt, og det viser denne overgangner her.
AA170802 Ved å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene, vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler. ( ©NTB ) ¶
AA170802 Slik vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler.
VG170801 Det kan hende du får litt for mye anerkjennelse og positive tilbakemeldinger, at du blir opphausset og glemmer å jobbe hardt nok, mens de som ikke blir tatt ut, trener ekstra hardt, krummer nakken og får en bedre utvikling , sier NFF-Grøttland.
VG170801 Selv om Iran hevder at rakettene er del av landets romprogram, mener USA at romprogrammet kan brukes som skalkeskjul for utvikling av missiler som kan benyttes i atomangrep.
VG170801 - Skummel og farlig utvikling
VG170801 - Dette er en skummel og farlig utvikling .
VG170801 Det er en utvikling PST varslet i sin forrige trusselvurdering.
SA170801 - Nå snakker vi om utvikling , og da må vi ha et litt lengre perspektiv.
NL170801 Bussrutene kan ikke gi oss en regional utvikling der tog er suverent i særklasse.
NL170801 Som er positive når det kommer framlegg om utbygginger, vekst og utvikling - og som gir oss som bor her og de som kommer etter ei framtid med flere muligheter.
NL170801 Også ute i kommunene har man fått større råderett over lokal utvikling .
NL170801 Jeg registrerer et sterkere og bredere engasjement for å bedre den samlede infrastrukturen for turistene og samtidig en erkjennelse at vi er mange som må bidra for at Lofoten kan få en positiv utvikling - til beste for de som bor der og for at alle skal kunne glede seg over området i framtida.
NL170801 J eg ønsker lofotinger og alle besøkende en fortsatt god og trygg sommer, og ser fram til at alle relevante aktører kan sette seg sammen for å finne gode løsninger som sikrer fortsatt god utvikling av turisme og reiseliv i Lofoten.
FV170801https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/-Sorlandets-sandvolleyballfremtid-ser-veldig-lys-ut-239523b.html Helgas karrierebeste fra Sørlandets to ledestjerner, samt flere unge landslagsspillere fra Agder i rivende utvikling , gleder volleyballforbundets sportssjef Jon Grydeland.
DN170801 - For Høyre har det vært viktig helt siden fusjonen av Statoil og Hydro at det ikke skulle føre til mindre satsing på forskning- og utvikling .
DN170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
DB170801 Dengang ødela kampene på en adskillig mer humpete og sølete Ekebergslette enn dagens blanding av grønn plen og kunstgress hverken personlig utvikling eller yrkesrelaterte framtidsutsikter for landets beste unge fotballspillere.
DB170801 Rivende utvikling
DB170801 Det er lett å slå fast at det har vært en rivende utvikling på Lerkendal de siste åra.
DA170801 Motet handler om hver enkelts vilje til å satse tid og penger på innovasjon og utvikling , og den politiske kraften til å lage rammebetingelser som gir rom for dem som våger å satse.
DA170801 - For Høyre har det vært viktig helt siden fusjonen av Statoil og Hydro at det ikke skulle føre til mindre satsing på forskning- og utvikling .
DA170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
DA170801 Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet forteller at det har vært en utvikling på robotikk og automatisering de siste årene.
DA170801 I går ga han nøklene til byrådsleder Raymond Johansen og byråd for utvikling , Hanna Marcussen.
DA170801 I går fikk han og byråd for utvikling , Hanna Marcussen ( MDG ) nøklene til bygget.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Nå snakker vi om utvikling , og da må vi ha et litt lengre perspektiv.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/99429/Det-er-arbeidsgiverne-som-er-lite-tilpasningsdyktige_-ikke-de-unge--Lars-Eirik-Hovland Si ;D-innlegg : Dette er en utvikling regjeringen og næringslivstoppene burde bekymre seg over.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Nå snakker vi om utvikling , og da må vi ha et litt lengre perspektiv.
AA170801 DNB Markets tror boligmarkedet vil ha en svak utvikling utover høsten.
VG170731 Jeg føler jeg er i utvikling nå også, og gleder meg til ny sesong, sier Østberg.
VG170731 Benedicte Bull, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO.
SA170731 Jeg har følt at ting har gått bra på trening, men jeg er avhengig av å få spille kamper for å utvikle meg videre, så for min utvikling så er dette optimalt, sier Michalsen til til.no.
SA170731 - Aron har pratet varmt om klubben, som har gode fasiliteter, at de er en fin gjeng og er opptatt av utvikling , sier Michalsen.
SA170731 Helgas karrierebeste fra Sørlandets to ledestjerner, samt flere unge landslagsspillere fra Agder i rivende utvikling , gleder volleyballforbundets sportssjef Jon Grydeland.
NL170731 På grunn av dette ble det et interessant case for studenter og eksperter fra hele verden, og jeg kjente meg heldigst på kloden som fikk være en av dem som fikk reise til mytiske, helt vanlige Gagliato for å bygge scenarier for landsbyens videre utvikling , og lære av deres erfaringer.
NL170731 På basis av dette har stedet blitt trukket frem som et godt eksempel for områder som har brukt sine ressurser kreativt i en rapport om kultur og utvikling av UNESCO.
NL170731 Hvorfor i all verden var jeg da i Gagliato sammen med studenter fra hele verden og 10 eksperter i arkitektur, byplanlegging, urban design og økonomisk utvikling i en hel uke for å lære ?
DN170731 Strateg Jim Strugger i MKM Research peker ifølge CNBC i en oppdatering på at Snaps aksjekurs så langt har hatt en lignende utvikling som flere andre sosiale medier-selskaper har hatt i etterkant av sine respektive børsintroduksjoner.
DB170731 - Teknologisk utvikling kan iblant føre til distraksjoner og gjøre at folk ikke er oppmerksomme, sier han til CNN.
DB170731 Disse ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-unggutt-klar-for-islandsk-toppklubb-239545b.html Jeg har følt at ting har gått bra på trening, men jeg er avhengig av å få spille kamper for å utvikle meg videre, så for min utvikling så er dette optimalt, sier Michalsen til til.no.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-unggutt-klar-for-islandsk-toppklubb-239545b.html - Aron har pratet varmt om klubben, som har gode fasiliteter, at de er en fin gjeng og er opptatt av utvikling , sier Michalsen.
AA170731 Den skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger blant annet ved utvikling og bruk av velferdsteknologi.
AA170731 Vi konstaterer en tydelig vilje til utvikling i bedriftene.
AA170731 Men global utvikling utfordrer bedrifter også lokalt til å innovere raskere, bli mer effektive, og finne nye forretningsmodeller for å styrke egen konkurranseevne.
AA170731 Kreativitet i utvikling sarbeidet.
AA170731 Knoppskyting i form av eget selskap kan være et alternativ for å sikre tilstrekkelig fokus på utvikling .
AA170731 Flere av Trøndelags industriklynger er inne i en spennende utvikling .
AA170731 Det siste halve året har Proneo intervjuet nesten 20 bedrifter i Trøndelag om hvordan bedriftene jobber med utvikling og nyskaping.
VG170730 - Disse unge spillerne har hatt en fantastisk utvikling .
VG170730 Det synes jeg er helt naturlig etter hans utvikling i klubben.
SA170730 - Vi bruker plasseringen mest som et objektivt tall til å se at det har vært en stor utvikling i laget det siste året.
DB170730 Internasjonal kvinnefotball er i en rivende utvikling .
DA170730 En titt på statsministre siden 1980-tallet viser at også deres navn har gått ned i bruk, men alle følger en utvikling som ventet, kanskje med unntak av Jens, som har hatt et oppsving i 2016.
DA170730 Vi tenkte at 6-7 år med nitid innovasjon og utvikling forsvinner nå, og jeg håper at noen vil se på dette med nye øyne.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqGRd/Navnevalg-Erna-og-Siv-under-sperregrensen_-bratt-fall-for-Jonas En titt på statsministre siden 1980-tallet viser at også deres navn har gått ned i bruk, men alle følger en utvikling som ventet, kanskje med unntak av Jens, som har hatt et oppsving i 2016.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon - Det ser ut til å være en negativ utvikling i antall ulykker med elsykkel i forhold til de på manuelle sykler den siste tiden.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kjempe-comeback-sikret-bronse-for-TIL-i-Audi-Elite-Cup-239478b.html - Vi bruker plasseringen mest som et objektivt tall til å se at det har vært en stor utvikling i laget det siste året.
DN170729 Illustrasjon : Hankø utvikling
DN170729 Etter at striden har pendlet mellom forvaltningen og rettsapparatet i en årrekke endte den i mars opp som klagesak hos Advokatforeningens disiplinærutvalg etter at både utbyggerselskapet Hankø Utvikling og rådmannen i Fredrikstad kommune hadde klaget inn advokat Rasmus Asbjørnsen.
DN170729 Begge klagerne mente at et brev Asbjørnsen hadde skrevet til kommunen, i forbindelse med en dispensasjonssøknad fra reguleringsplanen signert Hankø Utvikling , var langt over streken for hva en advokat kan tillate seg.
DB170729 Ingen utvikling
DB170729 - Det er ikke noen utvikling , det er det samme, han blir værende, sier Wenger, som svarer « selvfølgelig » på spørsmål fra en journalist om Sanchez fortsetter i klubben.
DB170729 Johnny Hustad som bor i nærheten av brannen sier til VG at det var en enorm utvikling i brannen den første timen.
DB170729 Det er en skremmende utvikling , sier Trond Busterud og fortsetter : ¶
DB170729 Det er en alvorlig utvikling , og vi frykter for pasientenes liv, sier Yttre.
DA170729 Isaksen på sin side, mener at reformen har bidratt positivt til norsk skoles utvikling .
DA170729 - Jeg syns dette er en veldig alvorlig utvikling .
DA170729 | - En veldig alvorlig utvikling
DA170729 Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.
DA170729 Isaksen på sin side, mener at reformen har bidratt positivt til norsk skoles utvikling .
DA170729 - Jeg syns dette er en veldig alvorlig utvikling .
DA170729 | - En veldig alvorlig utvikling
AA170729 Johnny Hustad som bor i nærheten av brannen sier til VG at det var en enorm utvikling i brannen den første timen.
DN170728https://www.dn.no/nyheter/2017/07/28/2208/Luftfart/storre-passasjerer-presses-ned-i-stadig-mindre-flyseter Det ser altså ikke ut som om flyindustrien har tilpasset seg klientellets utvikling .
DN170728 Det ser altså ikke ut som om flyindustrien har tilpasset seg klientellets utvikling .
DB170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling .
DB170728 Det ser vi på som en positivt utvikling , sa direktør ved sykehuset, Jan-Roger Olsen til Dagbladet fredag formiddag.
DB170728 Lavere pris for en barnehageplass bidrar til at også barn fra familier med lav inntekt får de muligheter som barnehagen gir til vennskap og utvikling .
DA170728 Byråd for utvikling , Hanna Marcussen ( MDG ) har bedt om et møte med justisministeren for å få klarhet i hvilke konsekvenser det nye beredskapssenteret vil få for den nye bydelen bydelen og beboerne i området.
AA170728 - Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper.
AA170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling .
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
AA170728 SSBs arbeidskraftundersøkelse, som kom torsdag, viste også en positiv utvikling .
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
AA170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling .
AA170728 Det skjer en rivende teknologisk utvikling som påvirker vår kunnskap om havet.
SA170727 Det er mer fokus på utvikling på øktene enn at jeg skal sprenge treningsdagboken, forteller Sundby.
DN170727 Kronens svake utvikling henger ifølge ham sammen med oljeprisen og en bekymring for boligmarkedet.
DN170727 - Når det er såpass kraftig bedring i norsk økonomi som det har vært det siste året, og faktisk bedre enn ventet, er det paradoksalt at kronen er svakere nå enn ved årets inngang, sier Børsum, og sikter da til kronens utvikling mot euro.
DB170727 I intervjuet advarte Tesla- og SpaceX-gründeren mot en utvikling der konkurranseutsatte selskaper satser på risikabel kunstig intelligens, og ba politikerne komme på banen.
DA170727 Det nye forslaget innebærer blant annet en mulighet til å sanksjonere bedrifter som bidrar til utvikling , vedlikehold eller modernisering av Russlands energieksport gjennom rørledninger.
DA170727 God utvikling
DA170727 - Vi har hatt god utvikling de siste årene.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Det er mer fokus på utvikling på øktene enn at jeg skal sprenge treningsdagboken, forteller Sundby.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Det er mer fokus på utvikling på øktene enn at jeg skal sprenge treningsdagboken, forteller Sundby.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Det er mer fokus på utvikling på øktene enn at jeg skal sprenge treningsdagboken, forteller Sundby.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Det er mer fokus på utvikling på øktene enn at jeg skal sprenge treningsdagboken, forteller Sundby.
AA170727 ¶ Fotballtrening : Innleggsforfatteren mener at motivasjonen faller og utvikling uteblir når spillerne ikke deles inn etter nivå.
AA170727 Knapt noen får utvikling , motivasjonen faller og mestringsfølelsen uteblir.
AA170727 Fotballutvikling Trøndelag tilbyr, opplever spillerne utvikling og mestring.
SA170726 Det må vi bare akseptere, sier Bård Wiggen som er leder for fotball og utvikling i Viking til Aftenbladet.
NL170726 Det er forskjell på politikere som sier at vi hele tiden skal strekke oss etter å bli bedre, satse på dyktige ansatte med gode fagkunnskaper, legge forholdene til rette for utvikling og innovasjon - og på den andre siden de som kapitulerer og sier at de ansatte i kommunen er ikke i stand til å yte god nok omsorg så derfor må vi satse på private alternativer fordi det er så mye bedre.
FV170726https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Midtstopper-glapp-for-Viking---na-har-han-signert-for-eliteserierival-239288b.html Det må vi bare akseptere, sier Bård Wiggen som er leder for fotball og utvikling i Viking til Aftenbladet.
DN170726 Det forventes samlet sett en fortsatt positiv utvikling i konsernet », skriver styret i årsberetningen.
DN170726 Nå som prosjektsammensetningen er i utvikling , forventer vi ikke å beholde denne eksepsjonelle driftsmarginen.
DB170726 Tanken er at bolig må på plass før annen utvikling kan skje.
DB170726 Hjemmet er base for menneskers liv og utvikling .
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Midtstopper-glapp-for-Viking---na-har-han-signert-for-eliteserierival-239288b.html Det må vi bare akseptere, sier Bård Wiggen som er leder for fotball og utvikling i Viking til Aftenbladet.
VG170725 - Det har blitt snakket mye om utvikling, men seks måneder er ikke mye for å få på plass utvikling .
VG170725 - Det har blitt snakket mye om utvikling , men seks måneder er ikke mye for å få på plass utvikling.
VG170725 Det må hele tiden være utvikling og endring i et lag.
VG170725 PLASS : MENNESKELIG UTVIKLING
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Hjernens utvikling
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Fet fisk er den viktigste kilden til marine omega-3-fettsyrer, som er grunnleggende for hjernens utvikling og funksjon.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Den positive effekten sjømat har på utvikling av hjerte- og karsykdommer er godt dokumentert.
NL170725 Sammen med bedre betingelser for gründere og mer gunstige skatteregler, er det lettere å lykkes med å starte sin egen bedrift hvis man vil satse på nye og mer klimavennlige løsninger I tillegg har regjeringen gitt rekord mye penger til forskning og utvikling i selskaper for å lage mer klimavennlige løsninger på ting vi allerede gjør i dag.
DN170725 - At jeg burde tatt verden og dens utvikling mer på alvor.
DB170725 Enorm utvikling
DB170725 Celtic har hatt en enorm utvikling under manager Brendan Rodgers, som også disponerer større midler enn Deila.
DB170725 - Fire fullverdige måltider spredt ut over hele dagen gjør at beboerne er sikret en positiv utvikling .
DB170725 Mer tungtveiende er det kanskje derfor at det holder viktige skatteinntekter unna stater i utvikling , skatteinntekter vi selv har vært veldig god til å tilegne oss, og som i dag utgjør Oljefondet.
DA170725 Under Høyres ledelse har vi nådd målet om å investere én prosent av BNP til forskning og utvikling over statsbudsjettet.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wqmmn/Alle-ma-med--Seres-og-Sorlie Det var og er med på å skape historiske kompromiss som var drivende for utvikling og nødvendige for Norges nåværende ledende internasjonale posisjon på mange områder.
VG170724 Jeg har god kjennskap til et spesielt årskull, og min erfaring etter våren 2017, er at disse jentene omtrent ikke har kamper som gir utvikling .
VG170724 Vi mener dette har vært en sunn utvikling , enten målestokken er sekulær eller økumenisk.
SA170724https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Sjögren har snakket om utvikling , men Hegerberg er tydelig på at prestasjonen i EM burde vært langt bedre.
SA170724https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Seks måneder er ikke så mye med tanke på å få på plass utvikling , men det handler mer om å få på plass et lag.
SA170724https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Det er blitt snakket mye om utvikling .
SA170724https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html - Mye snakk om utvikling
SA170724 Sjögren har snakket om utvikling , men Hegerberg er tydelig på at prestasjonen i EM burde vært langt bedre.
SA170724 Seks måneder er ikke så mye med tanke på å få på plass utvikling , men det handler mer om å få på plass et lag.
SA170724 Det er blitt snakket mye om utvikling .
SA170724 - Mye snakk om utvikling
NL170724 Hvem ville trodd på en sånn utvikling for godstransporten fra Norge da de første ARE-togene kom på skinnene for bare få år tilbake ?
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Sjögren har snakket om utvikling , men Hegerberg er tydelig på at prestasjonen i EM burde vært langt bedre.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Seks måneder er ikke så mye med tanke på å få på plass utvikling , men det handler mer om å få på plass et lag.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Det er blitt snakket mye om utvikling .
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html - Mye snakk om utvikling
DN170724 Varierende markeder gir også nye muligheter for konsernets videre utvikling », skriver styret.
DN170724 Det skyldes delvis en refinansiering i Songa Offshore og andre investeringer som hadde en positiv utvikling .
DB170724 Det er en fantastisk utvikling i kvinnefotballen, og der gjør UEFA en god jobb også, sier Sjögren til Dagbladet.
DB170724 Den nye FN-traktaten forbyr utvikling , prøvesprengning, produksjon, besittelse, lagring, overføring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen.
DB170724 Brende og hans kollegaer i USA, Storbritannia og Frankrike vet godt hvor stor innflytelse utvikling av nye normer har på internasjonal politikk.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Sjögren har snakket om utvikling , men Hegerberg er tydelig på at prestasjonen i EM burde vært langt bedre.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Seks måneder er ikke så mye med tanke på å få på plass utvikling , men det handler mer om å få på plass et lag.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Det er blitt snakket mye om utvikling .
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html - Mye snakk om utvikling
SA170723 Bu Kvaløy har hatt en enorm utvikling de siste årene.
FV170723https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Aksels-8-sensasjon-overgar-selv-Magnus-Carlsen--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Bu Kvaløy har hatt en enorm utvikling de siste årene.
FV170723https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
DN170723 Og det er utrolig gøy å satse på en næring som er i en så rivende utvikling , og hvor det er så mange problemer som må løses i tiden fremover, sier hun.
DB170723 By i utvikling
DB170723 Til og med her har det skjedd en enorm utvikling , sier han til Dagbladet og peker utover gata hvor han bor.
BT170723https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Aksel-8-skrev-norsk-sjakkhistorie--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Bu Kvaløy har hatt en enorm utvikling de siste årene.
AP170723https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqnR0/Ap-leder-Store-pa-frierferd-i-statsministerens-hjemby - Jeg mener dette er en ønsket utvikling , fordi jeg synes toblokkdelingen er en feil beskrivelse av situasjonen.
AP170723https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Aksel-8-skrev-norsk-sjakkhistorie--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Bu Kvaløy har hatt en enorm utvikling de siste årene.
VG170722 På klubbsiden satser storheter som Barcelona, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, PSG, Bayern München bruker enorme beløp på sine damelag, og her er det selvsagt ikke uvesentlig at UEFA tilbyr Financial Fair Play-fordeler til de som satser på utvikling av fotball på damesiden.
SA170722https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
SA170722 - I Vietnam er det slik at mange spiller fotball på parkeringsplasser og betong, og så har det vært en rivende utvikling på mini-baner, som man kan leie.
SA170722 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
SA170722 De snakker kun om utvikling .
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html De snakker kun om utvikling .
DB170722 Og med små justeringer her og der, og kontinuerlig utvikling , så mener Bjarmann at spillerne har alle muligheter til å klare det.
DB170722 Og laserne, de er stadig under utvikling for å kunne anvendes av flere : ¶
DB170722 Neste generasjons prototype, som er under utvikling , vil være tre til fem ganger kraftigere enn dagens system og vesentlig mer kompakt.
DB170722 Det er et våpensystem som er under utvikling , og de siste årene har USA testet ut prototyper.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html De snakker kun om utvikling .
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-mottok-fotball-pris-i-Asia-239084b.html - I Vietnam er det slik at mange spiller fotball på parkeringsplasser og betong, og så har det vært en rivende utvikling på mini-baner, som man kan leie.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html De snakker kun om utvikling .
AA170722 Har vi sett en utvikling der viktige diskusjoner og beslutninger er flyttet bak lukket dør på ordførerens kontor ?
VG170721 En manglende politisk handling vil kunne føre til en meget uheldig utvikling av en allerede polarisert debatt.
SA170721 De distribuerer svært mye penger til forskjellige lands utvikling av idrett.
NL170721 tiv til multikulturalisme, der kulturene lever ved siden av hverandre, uten særlig interaksjon, og også statusmessig likestilte, fordi ingen kultur eller samfunnsform er « bedre » enn en annen, viser Jon Hellesnes at « pluralisme » bør være et bedre prinsipp for moderne samfunnsplanlegging og - utvikling .
NL170721 Dette er en trist utvikling for en av landsdelens hjørnesteinsbedrifter.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Den er veldig dramatisk, og tar for seg hvordan landets utvikling var da, og hvor vanskelig livet var, spesielt da Ingrid fikk et barn med hareskår.
DN170721 Den er veldig dramatisk, og tar for seg hvordan landets utvikling var da, og hvor vanskelig livet var, spesielt da Ingrid fikk et barn med hareskår.
DB170721 Med egen stadion er det andre forutsetninger for sportslig og kommersiell utvikling .
DB170721 Norge er blant de land i verden som best har greid å møte ikke bare de positive, men også de potensielt negative konsekvensene av de sterke driverne bak økt ulikhet, som globalisering, migrasjon og teknologisk utvikling .
DA170721 - Da jeg fulgte utviklingen i Ungarn i 2010, falt det meg ikke inn at Polen skulle komme til å få en lignende utvikling .
DA170721 Økonomisk vil det å kjøpe ungt og lovende alltid trumfe det å kjøpe en gammal helt, og hvis man tenker på norsk fotballs utvikling er det heller ikke noen tvil om hvilket alternativ som er mest positivt.
DA170721 - Det Stortinget Norge har hatt de siste fire årene, er for satt og for lite villig til å diskutere nye tanker og ta innover seg ny informasjon og utvikling internasjonalt som utfordrer det en har ment og sagt før, sier Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, som kan komme på vippen i stortingsvalget til høsten.
DA170721 - Det Stortinget Norge har hatt de siste fire årene, er for satt og for lite villig til å diskutere nye tanker og ta innover seg ny informasjon og utvikling internasjonalt som utfordrer det en har ment og sagt før, sier Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, som kan komme på vippen i stortingsvalget til høsten.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html - Hun har lenge vært en sterk pådriver for kvinnefotballens utvikling , som generalsekretær i NFF og senere på UEFA-nivå.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html - Hun har lenge vært en sterk pådriver for kvinnefotballens utvikling , som generalsekretær i NFF og senere på UEFA-nivå.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norge-vil-ikke-stemme-pa-idrettstopp-etter-beskyldninger-om-korrupsjon--239041b.html De distribuerer svært mye penger til forskjellige lands utvikling av idrett.
AA170721 Så er det store fylkesvise forskjeller, både i nåtid og ikke minst i utvikling av tapstallet.
VG170720 Dennis har hatt en fantastisk utvikling i det siste.
VG170720 Men går vi til andre europeiske land som ligger foran oss i utvikling , fordi de har tatt i mot flere, ser vi problemene enda tydeligere.
DN170720 - Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling .
DB170720 - Det taktiske i kvinnefotballen er i stor utvikling .
DB170720 Dalí har hatt stor betydning for kunstarten surrealismen, og dens utvikling i Europa og USA, skriver Store norske leksikon.
DA170720 At færre søker seg til disse studiene er derfor en helt naturlig utvikling , legger ungdomspartilederen til.
DA170720 - Vi ser at søkertallene til ingeniørfagene har hatt en helt annen utvikling .
DA170720 At færre søker seg til disse studiene er derfor en helt naturlig utvikling , legger ungdomspartilederen til.
DA170720 - Vi ser at søkertallene til ingeniørfagene har hatt en helt annen utvikling .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Det største hinderet for sosial utvikling er forskjeller i hjemmet, og skolen har en viktig jobb å gjøre i å hjelpe barn med å lykkes i livet til tross for forskjellene.
AA170720 Vi forventer en svak utvikling i markedet resten av året, sier han.
AA170720 Melder svak utvikling
AA170720 Dette sørger for en verdiskapning på 1 milliard kroner, ifølge Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling .
AA170720 - Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling .
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
DN170719 Det meste av dette ble knyttet til en svak utvikling i oljemarkedet.
DB170719 Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, setter arrangementet i sammenheng med en bekymringsverdig utvikling .
DB170719 At Kina nå også viser sin tilstedeværelse i Østersjøen, beskriver forskeren som en del av en relativt ny utvikling .
DB170719 Retten var imidlertid ikke enig, og ga grønt lys for videre utvikling av anlegget.
DB170719 Det er en farlig utvikling hvis utbyggerne får altfor stor definisjonsmakt over hva som er en god bolig og et godt boområde.
DB170719 De som bor i disse områdene i dag er bekymret for husene sine, og naboene er bekymret for hva som vil skje med nærområdene deres når utbyggerinteressene får definere byens utvikling .
DB170719 » Videre beskriver hun nostalgisk folketrygdens utvikling siden dens fødsel i 1967.
DA170719 - Bare de siste to årene har det vært en eksplosiv utvikling når det kommer til vegansk mat, sier kokk og veganer Mari Hult og mener Gladmat-festivalen holder tritt med utviklingen.
DA170719 Positiv utvikling
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar På et tidspunkt vil det ikke være mulig å blåse opp helsebudsjettet mer, og da vil det være vanskelig å stoppe en utvikling der flere forsikrer seg, svarer Magnussen.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar - Jo, og det er en utvikling som vi må være forberedt på.
AA170719 Økning i ferie og fritidsturisme både nasjonalt og internasjonalt, samt stigende arrangementstrafikk gir gode grunner til optimisme for utvikling her i Oppdal, sier Erik Sæther, som blir hotellvert sammen med Steinar og Siri Mette Furunes.
VG170718 Hadde de gjort det, kunne man sagt det ikke ble utvikling .
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
SA170718 Dette tror jeg pappa hadde satt pris på, at pengene blir brukt til utvikling av unge kvinnespillere, sier Vilde Bøe Risa.
SA170718 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
SA170718 På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
SA170718 Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
SA170718 Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
NL170718 Ordet bærekraft som ble lansert av Brundtland-kommisjonen skulle innebære " En utvikling som imøtekommer de nåværende menneskers grunnlaggende behov uten å frata kommende generasjoner deres mulighet til å få sine grunnleggende behov tilfredstilt ".
DB170718 Økende barnefattigdom er en uakseptabel utvikling .
DB170718 Alt tyder på at de to første leveårene er avgjørende for barns utvikling og at selv ikke en god barnehage kan veie opp for skeiv tidligutvikling.
DB170718 Det retter opp en urett mot pensjonistene, og skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonene.
DA170718 - Oslo har hatt en enorm utvikling de siste 5 - 10 årene og er nå en av de raskest voksende hovedstedene i Europa.
DA170718 ILLUSTRASJON : OSLO S UTVIKLING MILJØFOKUS : Vibeke Ahlsand og Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling .
DA170718 ILLUSTRASJON : OSLO S UTVIKLING MILJØFOKUS : Vibeke Ahlsand og Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling.
DA170718 I de 145 leilighetene i Eufemias Hage i Bjørvika, som nå alle er solgt, vil beboerne blant annet kunne nyte godt av følgende, ifølge utbyggeren, Oslo S Utvikling ( OSU ) : ¶
DA170718 UTVIKLING grønt : På takterrassen skal det bli vegetasjon fra øynene i Oslofjorden.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Terje-Risas-minnefond-sorget-for-drommedag-Dette-tror-jeg-pappa-hadde-satt-pris-pa-238916b.html Dette tror jeg pappa hadde satt pris på, at pengene blir brukt til utvikling av unge kvinnespillere, sier Vilde Bøe Risa.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Terje-Risas-minnefond-sorget-for-drommedag-Dette-tror-jeg-pappa-hadde-satt-pris-pa-238916b.html Dette tror jeg pappa hadde satt pris på, at pengene blir brukt til utvikling av unge kvinnespillere, sier Vilde Bøe Risa.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
AP170718 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling , foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
AP170718 På den ene siden er det å sikre bedre vilkår for sportslig utvikling for jentene i ungdomsfotballen og for de beste som er i toppfotballen.
AP170718 Kompetansesenter : Norsk Toppfotballsenter er et « kunnskaps- og kompetansesenter som i samarbeid med norske toppklubber skal sikre topp internasjonal kvalitet på klubbenes sportslige utvikling ».
AP170718 Dermed handler all kunnskapsinnhentingen og forskningen om utvikling av guttespillere.
AA170718 Alle skal være tilknyttet Irans program for utvikling av militære langdistanseraketter.
AA170718 - For å gå fra en militær seier til fred, stabilitet og utvikling , er det avgjørende at regjeringen gjør det de kan for å gi folk livet og verdigheten tilbake, sa Jan Kubis, FNs spesialutsending for Irak, til sikkerhetsrådet.
VG170717 Ja, han er et ekstraordinært talent, men det handler også om utvikling .
VG170717 Alexander Rosen har selvsagt fulgt det norske stjerneskuddets utvikling siden den høyprofilerte overgangen.
NL170717 Øystein Aldridge og Mina Hauge Nærland er to som mener at økt politisk debatt i sosiale medier ikke nødvendigvis er en heldig utvikling .
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling .
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling , skriver Torgeir Bruun Wyller.
NL170717 Venstre viste ved behandlingen av Langtidsplanen i Stortinget en slik vilje, hvor en balansert utvikling av Forsvaret med prioritet til Hæren, HV og Kystforsvaret, ble avveid mot en noe langsommere innfasing av store investeringer i materiell.
NL170717 Debatten om forsvarets utvikling er høyaktuell og bør bli en viktig del av valgkampen.
DN170717 Det kinesiske statistikkbyrået, som publiserer statistikkene, skriver i en kommentar til tallene at de forventer « en positiv utvikling for den kinesiske økonomien i andre halvår ».
DN170717 | Veldrevne banker avgjørende for utvikling
DB170717 Dette er ikke utvikling .
DB170717 Nyheten kommer bare noen dager etter at Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) slo alarm om en faretruende utvikling i utbredelsen av kjønnssykdommen, som blant annet kan føre til at både kvinner og menn blir sterile - altså ikke få barn.
DB170717 Språk, sosial kompetanse, motorisk utvikling for å nevne en brøkdel av det vi jobber med.
AP170717https://www.aftenposten.no/okonomi/i/55ebE/Ny-toppnotering-pa-Oslo-Bors Analytikeren sier ingen andre store hendelser, men en generell positiv utvikling gjør at dagens indeks nådde nye høyder.
AA170717 EUs ministerråd mener de 16 navngitte personene har deltatt i utvikling og bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i Syria.
AA170717 At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge.
AA170717 Dette er en utvikling som ser ut til å fortsette, og det er viktig at Norge kan være med på å drive denne utviklingen fremover.
AA170717 Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling , til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.
VG170716 Ponzinibbio har tilkjempet seg tolvteplassen i UFCs weltervektrangering, og har hatt en ganske lik utvikling som Nelson.
VG170716 Det er ikke enkelt å bekjempe fattigdom og bidra til utvikling .
VG170716 Bildene følges av inspirerte tekster om vekst og utvikling .
AP170716https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/At-Petter-skulle-ta-steget-sa-fort_-og-at-han-skulle-bli-en-sa-viktig-spiller-sa-tidlig_-var-noe-vi-bare-kunne-hape-pa-238824b.html Ole Gunnar Solskjær mener Petter Strand ( 22 ) har hatt en fantastisk utvikling på halvannet år i Molde.
VG170715 Utvikling i hver kamp ¶
SA170715 - Vi er et ungt lag som er i utvikling , og det spiller inn.
SA170715 Ole Gunnar Solskjær mener Petter Strand ( 22 ) har hatt en fantastisk utvikling på halvannet år i Molde.
DN170715 - Bakgrunnen for refinansieringen er å skaffe en bærekraftig balanse i selskapet som vil skape en solid plattform for utvikling av selskapet, sier Norske Skogs styreleder Henrik Christensen i en børsmelding.
DB170715 Uansett er konsekvensen av at Ap har forpliktet seg så tydelig til et klart definert inntektsmål, at regningen for enhver uforutsett utvikling i bøndenes inntekter havner rett på politikernes bord og belaster skattebetalerne.
DB170715 Nå mente han at kronemessig lik utvikling var det eneste riktige, og med på ferden fikk han med seg Sp, KrF og MDG.
DB170715 Hvor kommer så dette svært dyre prinsippet om kronemessig lik utvikling fra ?
DB170715 Hvis bøndene skal ha en kronemessig lik utvikling per årsverk som resten av befolkningen, krever det at deres inntekt løftes med i snitt 22 500 hvert år.
DB170715 Han har sikkert tenkt at forskjellen mellom et generelt inntektsmål og et mål om kronemessig lik utvikling ikke er viktig nok til å sette seg inn i.
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
DA170715 Etter den enorme suksessen jobber HBO med planer om å melke suksessen med mer fantasy, opptil fire beslektede « Got»-serier skal være i utvikling .
DA170715 Det er skjedd en enorm utvikling av museenes digitale grensesnitt, der kommunikasjonen med publikum både i utstillingene og på nettet bruker nye virkemidler.
DA170715 Det denne utstillingen hevder er at museumsbygget vil bli stadig viktigere, ikke på grunn av arkitekturens ikoniske utseende, men som en følge av en intelligent og kontinuerlig utvikling av museets strategier for å knytte seg til og gjøre seg viktig i ( lokal- ) samfunnet.
DA170715 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
VG170714 I løpet av en trenerkarriere som etterhvert har vokst seg ganske lang, har hun opplevd utvikling .
VG170714 Men han er ikke bare fascinert av tippekupongenes utforming og utvikling .
SA170714https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Hun synes ikke kvinnefotballen får den respekten den fortjener i Norge, og mener Fotballforbundet må legge mer penger på bordet hvis det virkelig ønsker videre utvikling .
SA170714 Hun synes ikke kvinnefotballen får den respekten den fortjener i Norge, og mener Fotballforbundet må legge mer penger på bordet hvis det virkelig ønsker videre utvikling .
NL170714 Utdanningsdirektoratet befester slike klare utsagn : « Kort sagt, psykisk uhelse stenger for adekvat læring, trivsel og utvikling « ( Utdanningsdirektoratet, 2011 ).
NL170714 Utdanningsdirektoratet befester slike klare utsagn : « Kort sagt, psykisk uhelse stenger for adekvat læring, trivsel og utvikling « ( Utdanningsdirektoratet, 2011 ).
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Hun synes ikke kvinnefotballen får den respekten den fortjener i Norge, og mener Fotballforbundet må legge mer penger på bordet hvis det virkelig ønsker videre utvikling .
DN170714 En god marginutvikling i Confectionery & Snacks ble motvirket av svak utvikling i Orkla Foods.
DB170714 Bora-Hansgrohe er villige til å la 22-åringen fortsette sin sportslige utvikling , uten å legge for mye press på ham.
DB170714 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
DB170714 Han legger til at kiloprisen i Meny-butikkene på denne tiden normalt ligger i prisleiet mellom 150 til 200 kroner, men at dette varierer etter tilgang på reker, utvikling i markedet og lokale forhold.
DB170714 Fremskrittspartiet erkjenner at endringer kan ta tid, men det får være måte på hvor lang tid man skal bruke på snu noe Knutsen kaller en negativ utvikling .
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Hun synes ikke kvinnefotballen får den respekten den fortjener i Norge, og mener Fotballforbundet må legge mer penger på bordet hvis det virkelig ønsker videre utvikling .
AA170714 Resonnementet er at flere elektriske kjøretøy med påfølgende utvikling av infrastruktur, vil gagne også Tesla-eiere.
VG170713 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
NL170713 Det viktigste grepet som Tromsø Kommune kan bidra til i framtida, er å legge til rette for at disse institusjonene kan utvikle seg videre, og at forskning og utvikling bidrar til å utvikle nye produkter og enda større verdiskaping basert på de marine ressursene i havet.
NL170713 Senere har jeg sett at samme bruksområde allerede er under utvikling i f eks UK og Nederland.
NL170713 I en beskrivelse av det amerikanske samfunnets utvikling beskriver Robert Putnam det slik : " Mens folk tilbringer mer og mer tid på kontoret, på jobb-pendling og TV-titting alene, blir det mindre tid til å engasjere seg i samfunnet og frivillige organisasjoner, sosialisering med nabolaget, venner og til og med familie ".
DN170713 - Dette er en alvorlig utvikling .
DN170713 Vi har en solid markedsposisjon for våre viktigste produkter og tjenester, og vurderer investeringer i videre utvikling av ekspertise, anlegg og produkter, sier han i en pressemelding.
DB170713 Men en slik trøye bør uansett ikke være avgjørende når en rytter på 20 år skal gjøre valg for å sikre egen utvikling .
DB170713 Endringer er bra, fordi det betyr at vi er i utvikling .
DB170713 Det er nok av eksempler på ryttere som har ødelagt egen utvikling ved å ta dette steget for tidlig, mener Haugland.
DB170713 Alt som tvinger fram utvikling er sunt.
DB170713 Det skjedde mer som en naturlig utvikling i rittet.
DA170713 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
DA170713 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
AA170713 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling .
AA170713 Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling , sier statsminister Erna Solberg i en kommentar.
AA170713 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
VG170712 Sykdommen kan hos 70-80 prosent av de smittede få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose ( skrumplever ) og leverkreft.
VG170712 Dette er en alvorlig utvikling .
SA170712 Høyrebacken håper at utlånet vil bidra positivt til hans egen utvikling .
NL170712 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
DN170712https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/12/2048/Idrett/kjorer-inn-kroppen-til-300-kmt Voldsom triatlonvekst i Norge : - Eksplosjonsartet utvikling fra 2015 ¶
DN170712https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/12/2047/Friluftsliv/fortsetter-veksten-etter-gullar Konsernsjef Espen Krogstad ( til høyre ) venter en flatere utvikling fremover etter Active Brands sterke år i fjor.
DB170712 Det er en utvikling som er på gang, og vi ønsker å få mer fart på den, sier Berg.
DB170712 Samtidig ba NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen.
DB170712 Lighthouse Shipholding, der Teigen eier til sammen 77,5 prosent av aksjene, hadde derimot en dårlig utvikling i 2016.
DB170712 Her ønsker byrådet å bidra til å drive frem en grønn utvikling i samspill med næringslivet.
DB170712 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
DB170712 Dette er en planlagt utvikling for å møte nye krav til kvalitet, kompetanse og ikke minst sikkerhet.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/BEKREFTET-Dahl-Reitan-blir-Glimt-spiller-ut-sesongen-238679b.html Høyrebacken håper at utlånet vil bidra positivt til hans egen utvikling .
NL170711 Da vil Nord - Norge bli den region i landet, og kanskje også utenfor landets grenser med størst muligheter for vekst og utvikling på flere områder.
NL170711 Han er også en kjent forretningsmann i byen, med mange prosjekter og interesser i flere selskaper som er under utvikling .
DN170711 ¶ En helhetlig tilnærming til utvikling er utgangspunktet for stortingsmeldingen om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk, som ble lagt frem i april.
DB170711 Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ UTVIKLING : Hege Riise gleder seg over utviklingen til kvinnefotball.
DA170711 Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.
VG170710 - Det er en utvikling som bekymrer : Det er en økning i antallet som ikke tar seg utdanning eller får seg jobb.
DN170710 - Det er klart at en fortsatt utvikling av global oppvarming vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner, og kanskje også hyppigheten av branner i områder man forventer at blir tørrere, sier seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero.
DN170710 - Vi kom frem til en riktig pris for Orkla- gitt Sapas utvikling .
DN170710 - Etableringen av Sapa JV har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling .
DB170710 - Fysisk sett er Alexander i positiv utvikling , men han er nødt til å være i riktig posisjon i spurten.
DB170710 Nesten time for time er det en ny utvikling i avsløringene om presidentsønn Donald Trump jr.
DB170710 Presidenten måtte ta en tur ut, og lederen av Verdensbanken begynte å snakke om emner som blant annet utvikling i Afrika, sier kilden til nettstedet.
DB170710 Møtet handlet om utvikling i Afrika, og rundt bordet satt blant andre Storbritannias statsminister Theresa May, Kinas president Xi Jinping og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.
DB170710 Man kan jo hvertfall stoppe negativ utvikling, for eksempel nye teknologier for utvikling av mindre fetende matvarer.
DB170710 Man kan jo hvertfall stoppe negativ utvikling , for eksempel nye teknologier for utvikling av mindre fetende matvarer.
DA170710 Dette er en skummel utvikling , og det er viktig å sette inn tiltak for å snu trenden.
DA170710 Barnehage er også en viktig arena for utvikling av språk og sosiale ferdigheter, som også barn av foreldre med lave inntekter bør få muligheten til å delta på.
DA170710 - Fysisk sett er Alexander i positiv utvikling , men han er nødt til å være i riktig posisjon i spurten.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Vi ser en veldig positiv utvikling i utelivet i dag, selv om det fortsatt er utelivsaktører som ikke driver godt nok, sier han.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Også politiets anmeldelsestall i helgene viser en positiv utvikling i samme periode.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen - Vi har hatt en veldig god utvikling over lengre tid med mange små og store tiltak som tilsammen har bedret sikkerheten.
AA170710 Etableringen av Sapa har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling .
VG170709 - Det har definitivt gått riktig vei, sier han om artistens utvikling økonomisk.
VG170709 Stavern var også et stykke unna venner og kjente, men han trøstet seg med at han fikk tid til å jobbe med sin egen utvikling .
VG170708 Men det er likevel en del positiv utvikling i vektklassen.
VG170708 Kvinnevektklassene er for lengst sikret sin videre eksistens, men likevel er akkurat 61 kilos klassen på et litt rart punkt i sin historie og utvikling .
VG170708 « Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning, forholdene godt til rette for videre drift og utvikling . », skriver styreleder Marstrander i årsberetningen.
VG170708 * Utøvende visepresident med ansvar for utvikling og ervervelser i familieselskapet The Trump Organization.
DB170708 De viktige temaene i år er klima, frihandel, terrorbekjempelse, migrasjon og utvikling .
DB170708 ( Dagbladet ) : På en pressekonferanse tirsdag denne uka fortalte politiinspektørene John Roger Lund og Grete Lien Metlid om en urovekkende utvikling i Oslo øst ; at barn i området jobber som løpegutter for kriminelle, selger narkotika og bærer våpen. 90 personer er pågrepet de siste tre månedene i forbindelse med politiets aksjoner mot miljøet, og forrige uke ble fem personer varetektsfengs
DB170708 Industrien rundt sexdokker og - roboter er i rask utvikling , og de mest avanserte modellene selger i tusenvis av eksemplarer på verdensbasis, tross skyhøy pris.
DB170708 Presidenten måtte ta en tur ut, og lederen av Verdensbanken begynte å snakke om emner som blant annet utvikling i Afrika, sier kilden til nettstedet.
DB170708 Møtet omhandlet utvikling i Afrika, og rundt bordet satt andre politiske storheter som Storbritannias statsminister Theresa May, Kinas president Xi Jinping og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan.
DA170708 De vil som regel vite mer om historie, og stedene som representerer historien og Oslos utvikling , sier hun.
AA170708 - Makrellen har hatt en utrolig utvikling de siste ti årene.
AA170708 At ungdommene møter oftere på skolen, er en positiv utvikling .
VG170707 For å endre dagens feilslåtte politikk, er det flere tiltak som ville gi en mer effektiv bistand : Mer humanitær bistand, mindre til utvikling av dysfunksjonell palestinsk selvstyremyndighet.
VG170707 Selv om vi er blitt vant til å se bilder av mennesker i nød, er det mange afrikanske land som er i rivende utvikling .
VG170707 En stor del av pengene som Plan og andre organisasjoner mottar til arbeidet i de sultrammede områdene, går også til langsiktig utvikling - som blant annet å opprettholde skolegang til barn, trygghet for sårbare jenter og opplæring til familier i ernæring.
SA170707 NIF virker mer opptatt av å kjempe for det bestående enn for utvikling .
SA170707 Koteng kommer fra en bransje der man er vant til å tenke endring, utvikling og rasjonalisering for å få gode resultater.
SA170707 Han sier at NFFs tilnærming bygger på at klubben er den viktigste arenaen for utvikling , og mener det er gledelig at flere hundre klubber er i gang med kvalitetsklubbprosjektet, hvor det stilles krav til klubbenes systematikk og trenerkompetanse til alle trenere i klubben.
SA170707 - Toppklubbene dreier mer og mer mot utvikling .
SA170707 Han sier at NFFs tilnærming bygger på at klubben er den viktigste arenaen for utvikling , og mener det er gledelig at flere hundre klubber er i gang med kvalitetsklubbprosjektet, hvor det stilles krav til klubbenes systematikk og trenerkompetanse til alle trenere i klubben.
SA170707 - Toppklubbene dreier mer og mer mot utvikling .
DN170707 Jeg tror dette er en utvikling som både arbeidsgivere og arbeidstagere bidrar til.
DB170707 Statsminister Erna Solberg, som i dag tar plass rundt bordet sammen med verdens mektigste, understreker internasjonal handel er viktig for økonomisk utvikling , og at det er viktig for små land som Norge at de store landene respekterer WTO-regelverket.
DB170707 Merkel har gitt henne et særlig ansvar for å bidra til at verdens mest pengemektige blar opp for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer og utdanning.
DB170707 De andre store temaene på møtet er terrorbekjempelse, migrasjon, helse og utvikling .
DB170707 De europeiske G20-landene, samt Norge og Nederland som er invitert med i år, var enige at frihandel er en forutsetning for utvikling .
DB170707 Like naturlig er det selvsagt å drøfte situasjoner der religiøsitet har bremset for en positiv utvikling .
DB170707 Det skaper en tryggere og mer stabil utvikling for pensjonistene, som uansett vil få økning når lønnstakerne får det.
DB170707 For det er flere i arbeid som er nøkkelen til folketrygdens overlevelse og videre utvikling .
DA170707 Norsk landbruk har vist en formidabel evne til utvikling , omstilling og produktivitetsvekst.
DA170707 Den er også tatt imot av BBC utvikling , med tanke på å gjøre en britisk versjon, sier Rolfsen til Dagsavisen.
DA170707 Banker blir stilt ansvarlig for hva låner ut penger til, og det er en utvikling vi er glade for.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Du-bor-bli-fotballpresident_-Ivar-238453b.html NIF virker mer opptatt av å kjempe for det bestående enn for utvikling .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Du-bor-bli-fotballpresident_-Ivar-238453b.html Koteng kommer fra en bransje der man er vant til å tenke endring, utvikling og rasjonalisering for å få gode resultater.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-slar-tilbake-mot-Koteng-kritikken--Han-etterspor-tiltak-som-allerede-er-iverksatt-238451b.html Han sier at NFFs tilnærming bygger på at klubben er den viktigste arenaen for utvikling , og mener det er gledelig at flere hundre klubber er i gang med kvalitetsklubbprosjektet, hvor det stilles krav til klubbenes systematikk og trenerkompetanse til alle trenere i klubben.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-slar-tilbake-mot-Koteng-kritikken--Han-etterspor-tiltak-som-allerede-er-iverksatt-238451b.html - Toppklubbene dreier mer og mer mot utvikling .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Koteng-til-hardt-angrep-mot-norsk-fotball-238444b.html Han sier at NFFs tilnærming bygger på at klubben er den viktigste arenaen for utvikling , og mener det er gledelig at flere hundre klubber er i gang med kvalitetsklubbprosjektet, hvor det stilles krav til klubbenes systematikk og trenerkompetanse til alle trenere i klubben.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Koteng-til-hardt-angrep-mot-norsk-fotball-238444b.html - Toppklubbene dreier mer og mer mot utvikling .
AA170707 I statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er det tre sektorer som skiller seg ut som de største synderne, men med ulik utvikling i perioden 1990-2015 : olje- og gassutvinning ( 83 prosent økning ), industri og bergverk ( 39 prosent nedgang ! ) og veitrafikk ( 33 prosent økning ).
VG170706 Allerede i januar - i forbindelse med den første slukkingen av FM-nettet, i Nordland, skrev Futsæter i Medier 24 at man kan forvente at lytting på NRKs kanaler blir redusert, mens de kommersielle radiokanalene vil samlet sett sannsynligvis ha en stabil utvikling når vi oppsummerer 2017.
VG170706 Positiv utvikling
NL170706 Nå har man ingen oversikt over uttaket, og dermed heller ikke over bærekraft og langsiktig utvikling .
NL170706 Dette er en alvorlig utvikling som myndighetene ikke har vært villige til å gjøre noe med før nå.
DN170706 Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ber Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen.
DN170706 - Oppgi alle programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen en gang for alle og gå i dialog, oppfordret Stoltenberg da han ønsket Japans statsminister Shinzo Abe velkommen til Brussel torsdag.
DN170706 Prosjektene etablerer også ny infrastruktur, som vil skape muligheter for fremtidige feltutviklinger i området, sier direktør Siri Espedal Kindem for utvikling og produksjon nord.
DN170706 - En relativt kraftig korreksjon ned i Osloområdet, men rimelig flat utvikling ellers i landet tviler jeg på har den store betydningen for den makroøkonomiske utviklingen og Norges Banks rentesyn, mener Bruce.
DB170706 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ber Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen.
DB170706 - Oppgi alle programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen en gang for alle og gå i dialog, oppfordret Stoltenberg da han ønsket Japans statsminister Shinzo Abe velkommen til Brussel torsdag.
AA170706 USA har allerede vedtatt vidtrekkende sanksjoner mot selskaper og personer fra Nord-Korea på grunn av landets atomprøvesprengninger og utvikling av raketter.
AA170706 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ber Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen.
AA170706 - Oppgi alle programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen en gang for alle og gå i dialog, oppfordret Stoltenberg da han ønsket Japans statsminister Shinzo Abe velkommen til Brussel torsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170705 - Det går sykt fort når det gjelder utvikling i sporten vår.
VG170705 Boardman er født og oppvokst i Zambia, og Tøiens far jobbet i direktoratet for utvikling ( Norad ).
VG170705 De siste årene har det vært en rask utvikling i behandlingen av myelomatose.
SA170705 Vi så i juni en moderat utvikling i store deler av landet, sier Christian V.
SA170705 - Jeg har hatt bra utvikling de siste åra, og jeg føler jeg trenger mer spilletid på et høyere nivå.
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Trigges av utvikling
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html I mesteparten av sin karrière har vestfoldingen vært opptatt av utvikling .
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Utvikling er selve motoren.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1110/Eiendom/-mest-sannsynlig-med-ytterligere-nedgang-i-prisene-spesielt-i-oslo Dreyer medgir at 2017 så langt har gitt en svakere utvikling enn forventet, og viser til at dette primært er drevet frem av det markante skiftet i markedet i Oslo.
DN170705 Dreyer medgir at 2017 så langt har gitt en svakere utvikling enn forventet, og viser til at dette primært er drevet frem av det markante skiftet i markedet i Oslo.
DN170705 Da faller prisene, og vi må nok forvente en periode med noe svakere utvikling , sier Geving.
DB170705 - Jeg tror det er en del av suksessoppskriften i henhold til analysene vi gjorde i forbindelse med alpinlandslagets fremragende utvikling .
DB170705 Boligprisene hadde en moderat utvikling i store deler av landet.
DB170705 De siste seks årene som ansvarlig for utvikling og drift av barnehager i en av bydelene i Oslo kommune.
DA170705 Nå ser man en ny utvikling som vil forandre de dypttrekkende endringene i Midtøsten ytterligere : India sementerer et usedvanlig nært forhold til Israel.
DA170705 - Hyggelig utvikling , sier Frode Veie, som sitter med tribunekartet foran seg og ser at plasene fylles opp.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html Vi så i juni en moderat utvikling i store deler av landet, sier Christian V.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html Vi så i juni en moderat utvikling i store deler av landet, sier Christian V.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Molde-leier-ut-keeper-til-1-divisjonsklubb-238363b.html - Jeg har hatt bra utvikling de siste åra, og jeg føler jeg trenger mer spilletid på et høyere nivå.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fa-utfordringer-er-mer-krevende-enn-faren-som-tror-han-har-en-ny-Messi-pa-soverommet-238321b.html Han frykter en utvikling der de dårligste blir valgt bort og sendt hjem.
AA170705 Det er helt klart en roligere utvikling i markedet på landsbasis enn i fjor, sier Bruce.
AA170705 NTNU skal bidra til ¶ * konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger ¶ * utvikling av kunnskapssystemet for læring og innovasjon i kommunene ¶ * kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene ¶
AA170705 NTNU skal bidra til ¶ * konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger ¶ * utvikling av kunnskapssystemet for læring og innovasjon i kommunene ¶ * kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene ¶
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling , og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
AA170705 I mange år har NTNU og Trondheim kommune samarbeidet godt om forskning og utvikling , spesielt innen helse og velferd.
VG170704 Vi ser i hvert fall at de har redusert sin TV-seing med en tredjedel, og det er en utvikling som fortsetter, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til VG.
VG170704 Samtidig er det stor utvikling i digital-TV-markedet, og den totale seingen øker, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks.
VG170704 - Dette er en jo en utvikling som har pågått en stund.
VG170704 En utvikling som de i den nederste delen av inntekts-spekteret ikke har tatt del i.
SA170704 Trigges av utvikling
SA170704 I mesteparten av sin karrière har vestfoldingen vært opptatt av utvikling .
SA170704 Utvikling er selve motoren.
NL170704 Utvinning av rike naturressurser skal føre til utvikling og velstand, og det skal også gi resultater i form av teknologisk utvikling og kompetansearbeidsplasser.
NL170704 Utvinning av rike naturressurser skal føre til utvikling og velstand, og det skal også gi resultater i form av teknologisk utvikling og kompetansearbeidsplasser.
NL170704 Høyre leverer faktisk bedre resultater for distriktene enn da Sp satt i regjering - selv landbruket og særlig fiskeriene har en mere positiv utvikling under dagens regjering.
NL170704 For eksempel ved utvikling av ny kunnskap og bygge ut vei og infrastruktur slik at turister kommer inn, mens varer kommer ut.
NL170704 " Avdeling for samer og minoriteter " ( SAMI ) i KMD har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DN170704 Dette er en ny 3D-sensor som fortsatt er under utvikling .
DN170704 De kan håpe på 5-tallet med en utvikling som i 2013, men de kan også frykte sperregrensen med en utvikling som i 2009, sier Marthinsen.
DN170704 De kan håpe på 5-tallet med en utvikling som i 2013, men de kan også frykte sperregrensen med en utvikling som i 2009, sier Marthinsen.
DB170704 Langrennstalentet er forberedt på at utvikling tar tid og at hun - som fersk på rekruttlandslaget - tror OL i Pyeongchang kommer for tidlig.
DB170704 Vi har blitt kjent med at det i miljøene er en negativ utvikling .
DB170704 Mangeårig kantor Olav Rune Ekeland Bastrup har observert utviklingen på nært hold og skriver på verdidbatt.no at « Problemet må ses i en større kulturell sammenheng - nemlig at begravelsesinstitusjonen de siste par tiår har gjennomgått en utvikling i retning av mer og mer privatisering, intimisering og med fokus på den avdøde på bekostning av begravelsens egentlige innhold som en transitio - en overgivelse av den død
DB170704 Økt sikkerhet for befolkningen og sosial og økonomisk utvikling var blant målene for den norske Afghanistan-politikken.
DB170704 Dette ville gi « mer stabil utvikling i pensjonistenes inntekter sammenliknet med yrkesaktives inntekter enn en regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Trigges av utvikling
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html I mesteparten av sin karrière har vestfoldingen vært opptatt av utvikling .
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Utvikling er selve motoren.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Unge-seere-dropper-vanlig-TV--bruker-like-mye-tid-pa-stromming-624536b.html Vi ser i hvert fall at de har redusert sin TV-seing med en tredel, og det er en utvikling som fortsetter, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Trigges av utvikling
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html I mesteparten av sin karrière har vestfoldingen vært opptatt av utvikling .
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Utvikling er selve motoren.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Trigges av utvikling
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html I mesteparten av sin karrière har vestfoldingen vært opptatt av utvikling .
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Utvikling er selve motoren.
AA170704 De kan håpe på 5-tallet med en utvikling som i 2013, men de kan også frykte sperregrensen med en utvikling som i 2009, sier Marthinsen.
AA170704 De kan håpe på 5-tallet med en utvikling som i 2013, men de kan også frykte sperregrensen med en utvikling som i 2009, sier Marthinsen.
AA170704 Vi ser i hvert fall at de har redusert sin TV-seing med en tredel, og det er en utvikling som fortsetter, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.
VG170703 De to er rutinerte, de kler hverandre godt, og de er i utvikling også, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG om stopperduoen.
VG170703 At Russland mistet en gylden mulighet til en demokratisk utvikling .
VG170703 Det er en bekymrende utvikling , sier Øvergaard, som synes det er veldig synd at LBT-personer fra land som er vant med undertrykking opplever en slik hendelse i Norge.
NL170703 Vi må se for oss store verdier i utvikling av nye produkter, inkludert nye arter fra havet.
NL170703 Det er derfor en reell fare for at hovedstadsbegrepet står i veien for en ønsket utvikling .
NL170703 Det vil være umulig for et samfunn i utvikling , å verne alle tegn på tidligere menneskelig aktivitet.
DN170703 Selv om mange internasjonale sanksjoner ble fjernet etter undertegningen av atomavtalen i 2015, har USA beholdt sanksjoner som er knyttet til menneskerettigheter og utvikling av militære raketter.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Organisasjoner-Millioner-trues-av-Trumps-bistandskutt-336398b.html En lang rekke av de største hjelpeorganisasjonene i verden har sammen analysert forslaget, og konklusjonen er helt klar : Hvis budsjettet blir vedtatt, vil kuttene ikke bare sette millioner av liv i fare, men også true utvikling , stabilitet og samarbeid globalt.
AA170703 Selv om mange internasjonale sanksjoner ble fjernet etter undertegningen av atomavtalen i 2015, har USA beholdt sanksjoner som er knyttet til menneskerettigheter og utvikling av militære raketter.
VG170702 Og det var en naturlig utvikling , mener Stabel, siden han alltid har samlet på ting.
SA170702 Velgerne har ifølge rundspørringen omtrent like stor tillit til de to partienes evne til å forberede Norge på en tid med lavere oljeinntekter og til å sikre en god utvikling for nordmenns personlige økonomi.
DN170702 Årsakene er flere og sammensatte : i kulturen vår har vi ikke så mye fokus på ledelse og utvikling , i tillegg til at mye jobbing gjør det mindre lukrativt.
DN170702 Jeg liker fremdrift og utvikling , både hjemme og på jobb.
DN170702 I Nordland har Vikingmuseet Lofotr hatt en fin utvikling i besøkstall siden åpningen i 1995, godt hjulpet frem av økt interesse gjennom tv-serier.
DN170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
DN170702 ¶ Det aller viktigste er å spille på lag med mottagerlandets myndigheter så lenge vi ser det slik at disse søker å fremme utvikling og velferd for brede lag av befolkningen.
DN170702 Det er ikke mange fest-anthems som unge lyttere kan leve seg inn i her eller i fremtiden og bruke til å lydlegge eget liv : det er modent, selvbiografisk og selvanalyserende, med små hint om identitetens utvikling , businessimperiets tilstand, men også, for den mer tabloid orienterte, mange hentydninger til det utroskapen som « kanskje » ble behandlet på Beyonces « Lemonade ».
DB170702 Jeg trives veldig godt i Heerenveen, er fornøyd med utvikling og spilletid og har signert en ny treårskontrakt, avslører 21-åringen.
DA170702 De siste låtene til duoen viser at de ønsker å nå ut til flere og har en anelse utvikling i uttrykket, men bare akkurat nok til at de ikke skyver fra seg eksisterende fans.
BT170702https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Sa-banner-vi-litt-i-korpset-335795b.html Og det var detaljerte gjenfortellinger om Klaus Hanssens treårige sjefsperiode som et betydelig gode for korpsets utvikling og fremgang.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/USA_-Kina-og-Japan-i-samtale-om-Nord-Korea-sondag-624427b.html Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AA170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AA170702 - Den internasjonale avtalen for utvikling av fase elleve på South Pars-feltet, vil bli undertegnet mandag med oljeministeren, ledere fra Total, det kinesiske selskapet CNPCI og det iranske selskapet Petropars til stede, opplyser oljedepartementet i landet. ( ©NTB ) ¶
VG170701 Utvikling i gammelt mysterium : Dømt til fengsel i 1984 - siktet for fire nye drap ¶
DB170701 - Jeg føler at vi har vært i god utvikling de siste ukene, og har tro på at vi ville klart å snu det sammen med spillerne, men jeg respekterer styrets beslutning, sier Berg-Hansen, og ønsker klubben lykke til i framtiden.
DB170701 - Vi har nå muligheten til å senke utslippskurven fram mot 2020, som er det vitenskapen krever for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling , og spesielt utryddelsen av ekstrem fattigdom, skriver gruppa i brevet som er datert 28. juni.
AA170701 Styreleder, styret og representantskapet i Trondheim havn IKS har fulgt opp bystyrets ønsker på en utmerket måte, og vi jobber i samme retning for utvikling av områdene og en bedre by.
AA170701 Og vi ønsker fortsatt stor fokus på utvikling og effektivisering av havnene våre, slik at sjøtransport blir mer attraktivt i framtida.
AA170701 Havnevirksomheten har vært viktig for byens vekst og utvikling , og vil fortsatt ha en sentral rolle i transporten av både folk og gods.
AA170701 Det er viktig at vi har tydelig lederskap av utvikling av havneområder og at ikke private interesser blir styrende, slik Høyre tar til orde for.
VG170630 Men det er mange i utvikling med.
VG170630 PORSGRUNN ( VG ) West Ham-talentet Martin Samuelsen ( 20 ) mener Eliteseriens mange kunstgressbaner er ødeleggende for unge spilleres utvikling .
VG170630 Land som har hatt et landsomfattende screeningprogram har hatt god utvikling .
SA170630 Men det er noen som mener hans utvikling som sykkelrytter fikk en bråstopp mens han syklet for det britiske storlaget Sky i fem sesonger fra 2010.
SA170630 - Hvis man ser på hvordan nivået er nå sammenlignet med da jeg spilte i 2005, så har det vært ei rivende utvikling i blant annet tempoet i spillet.
NL170630 Men jeg er imot en utvikling der de største skattekuttene har kommet til de som har mest fra før », skriver Støre i DN.
FV170630https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-for-Tour-de-France---Jeg-hadde-egentlig-aldri-den-store-proffdrommen-237949b.html Men det er noen som mener hans utvikling som sykkelrytter fikk en bråstopp mens han syklet for det britiske storlaget Sky i fem sesonger fra 2010.
DN170630 Målet er at Norge skal bruke 3 prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning og utvikling .
DN170630 - Dette skjer i en situasjon hvor vi har veldig svak utvikling i kjøpekraften og boligmarkedet i beste fall er flatt.
DB170630 Jeg har sagt til folk at de kan fortøye båten i bilen sin her, sier Petter Grendahl i Agnes Utvikling til Finansavisen.
DB170630 - Fram til 1933 hadde konservativ norsk presse skrevet både begeistret og positivt om Tysklands utvikling under Hitler.
DB170630 For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger.
DA170630 - Svært gledelig utvikling , sier Nav-direktør Truls Nordahl.
BT170630https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-for-Tour-de-France---Jeg-hadde-egentlig-aldri-den-store-proffdrommen-237949b.html Men det er noen som mener hans utvikling som sykkelrytter fikk en bråstopp mens han syklet for det britiske storlaget Sky i fem sesonger fra 2010.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-for-Tour-de-France---Jeg-hadde-egentlig-aldri-den-store-proffdrommen-237949b.html Men det er noen som mener hans utvikling som sykkelrytter fikk en bråstopp mens han syklet for det britiske storlaget Sky i fem sesonger fra 2010.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hevder-Eliteserien-er-bedre-enn-noen-gang-238113b.html - Hvis man ser på hvordan nivået er nå sammenlignet med da jeg spilte i 2005, så har det vært ei rivende utvikling i blant annet tempoet i spillet.
AA170630 Med Wigum som fylkesdirektør har Nav Sør-Trøndelag vært et av de ledene fylkeskontorene i kunnskapsbasert utvikling av Nav.
VG170629 - Jeg har hatt en sunn utvikling med Lyn og Stabæk og tatt de stegene som har vært nødvendige, så jeg håper jeg klarer meg der, sier hun.
VG170629 Men om målet er effektiv bistand, bør alle bistandstildelinger starte med en vurdering av om det aktuelle tiltaket er blant de best mulige bidrag til utvikling i den aktuelle situasjon, ikke hvorvidt tiltaket også kan bidra til utvikling en gang i framtiden, etter mange snirklete omveier, etter først å ha tjent andre interesser på kort sikt.
VG170629 Men om målet er effektiv bistand, bør alle bistandstildelinger starte med en vurdering av om det aktuelle tiltaket er blant de best mulige bidrag til utvikling i den aktuelle situasjon, ikke hvorvidt tiltaket også kan bidra til utvikling en gang i framtiden, etter mange snirklete omveier, etter først å ha tjent andre interesser på kort sikt.
VG170629 Man greier det fordi « utvikling » kan bety så mangt, og fordi målene for norsk bistand uklare, i tillegg til at virkeligheten er kompleks.
VG170629 At målene er brede og ofte ikke særlig konkret formulert, gir stort handlingsrom for den som forsøker å begrunne bruk av bistand til tiltak som kanskje ikke først og fremst er tenkt å fremme utvikling , men hvor det kan være en hyggelig bieffekt.
VG170629 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) har laget et internasjonalt regelverk for hva slags kulturformål som er godkjente for såkalte ODA-midler - bistandspenger.
SA170629https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
SA170629 Diktatur med en « god » leder kan være bedre, men risikoen for utvikling i gal retning, er stor, og ikke ønskelig.
SA170629 Det er også vesentlig at alle diskusjoner om samfunnets utvikling skjer i full åpenhet.
SA170629 Vi må stå sammen og stoppe denne utvikling som vil redusere folks kjøpekraft og truer tusenvis av arbeidsplasser fra neste år.
SA170629 KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
NL170629 Derfor er lokalisering av driftsorganisasjon trolig viktigere for regional utvikling enn hvilken utbyggingsløsning selskaper velger.
NL170629 Svak lønnsutvikling for arbeidstakere gir enda svakere utvikling for pensjonister.
DN170629 Kim sier at ingen av disse handlingene vil stanse Nord-Koreas utvikling av atomvåpen, som han betegnet som fundamental for landets eksistens.
DB170629 I tillegg er det femten år siden jeg la opp som fotballspiller, så jeg vil håpe at jeg har hatt litt utvikling i livet mitt, sier Fjørtoft med et smil.
DB170629 INVITERT : Norge er ikke blant verdens 20 største økonomier, men forbundskansler Angela Merkel har invitert Norge med på grunn av internasjonalt engasjement for helse og utvikling , blant annet.
DB170629 I tillegg til klima og frihandel, er migrasjon, terror og internasjonal innsats for helse og bærekraftig utvikling på agendane.
DB170629 Vi har vært med på å etablere det såkalte CEPI, som er et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer.
DB170629 Det er for eksempel viktig at det holdes fast ved 2030-agendaen for bærekraftig utvikling .
DB170629 SARA legger til rette for utvikling og tydeliggjøring av samarbeid både internt i politietaten og eksternt ovenfor øvrige relevante aktører.
DB170629 . En forebyggende helsekontroll kan avdekke sykdom i tidlig fase og forhindre videre utvikling .
DA170629 Gattinara peker på en utvikling i Nord-Europa der det ekstreme høyre bruker liberale verdier som likestilling, ytringsfrihet og kampen for dyrs rettigheter for å mobilisere for egen agenda mot innvandring og islam.
DA170629 - Det har skjedd en ny og interessant utvikling , særlig i landene i Øst-Europa, sier Hans Henrik Hjermitslev, forsker på religion og vitenskap ved University College Syd-Danmark.
DA170629 Menyen vår er stadig i utvikling .
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html Likevel ble det forrige uke klart at det er hit forvaltningsorganet for utvikling og internasjonalt samarbeid skal flytte.
BT170629https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Her vil jeg minne om at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 vil presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk sokkel, skriver han.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Det er en oppskrift på å gjøre Norge akterutseilt i en kritisk fase av utvikling av fornybar energi, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Her vil jeg minne om at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 vil presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk sokkel, skriver han.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Det er en oppskrift på å gjøre Norge akterutseilt i en kritisk fase av utvikling av fornybar energi, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Til-deg-som-ikke-klarer-a-ha-sympati-med-barna-som-ikke-skal-pa-ferie-i-sommer-624294b.html Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling .
AP170629https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Spedbarn-bor-ut-av-foreldrenes-soverom-etter-seks-maneder-10317b.html KONSEKVENSER : Lite og dårlig søvn fører som kjent til grinete og uopplagte barn, men kan også gå utover vekst og motorisk utvikling : - Veksthormonene skilles ut den første tredjedelen av natten under den dypeste søvnen.
AA170629 Kim sier at ingen av disse handlingene vil stanse Nord-Koreas utvikling av atomvåpen, som han betegnet som fundamental for landets eksistens.
AA170629 Å stramme inn på hva som får slippe til i kirkerommet, er et tilbakeskritt og i strid med en utvikling de fleste ønsker.
VG170628 Bielsa kjørte på med å gi unge spillere sjansen, og var høyst delaktig i spillernes utvikling .
VG170628 FARLIG UTVIKLING : Demonstrasjonene mot regjeringen i Venezuela blir hyppigere og heftigere.
VG170628 Det har likhetstrekk med de som vi så i 1992 da Hugo Chaves mislyktes i å foreta et militærkupp, og ti år senere, da det også fant sted et dårlig organisert kupp mot presiden Chavez, som var over i løpet av noen dager, sier Benedicte Bull, Latin Amerika-ekspert og professor ved Senter for utvikling og miljø, ved Universitetet i Oslo ¶
VG170628 - Kina har investert en stor del i å utvikle marinen, og legger derfor mye stolthet i lanseringen av skipet som er et symbol på nasjonal utvikling , forteller Ian Bowers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.
SA170628 Penger klubben kunne brukt på utvikling av A-laget eller klubbens yngre spillere er i stedet i lomma på personer som ikke lenger har jobb på Alfheim.
SA170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
SA170628 KAN FØLGE UTVIKLINGEN : - Løpebanen gir oss muligheten til å følge spillernes utvikling over tid.
SA170628 Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling .
NL170628 Når det gjelder å finne en løsning som kan snu dagens negative utvikling , må det endringer til utover å sparke en trener.
NL170628 Forskning - og utvikling må underbygge veksten i nord.
DN170628 Oljelagertallene fra USA gir stigende, men ustabil utvikling i oljeprisen.
DB170628 Den framtidige utvikling vil avhenge av verdiutviklingen på selskapets og konsernets investeringer », skriver Anna M.
DB170628 Avkastningen på private equity-investeringene i porteføljen hadde en svakt positiv utvikling i fjor, mens eiendomsbenet ble negativt påvirket av situasjonen i dette markedet i Stavanger, der de fleste av Smedvigs eiendommer er lokalisert.
DB170628 Jeg får være med på en spennende utvikling .
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html KAN FØLGE UTVIKLINGEN : - Løpebanen gir oss muligheten til å følge spillernes utvikling over tid.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling .
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html Likevel ble det forrige uke klart at det er hit forvaltningsorganet for utvikling og internasjonalt samarbeid skal flytte.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html KAN FØLGE UTVIKLINGEN : - Løpebanen gir oss muligheten til å følge spillernes utvikling over tid.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling .
AP170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628 KAN FØLGE UTVIKLINGEN : - Løpebanen gir oss muligheten til å følge spillernes utvikling over tid.
AP170628 Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har som sitt mantra å styrke prestasjonskulturen i Brann, og mener løpebanen vil bidra til å måle og dokumentere spillernes utvikling .
VG170627 Leder for fotball og utvikling i klubben, Bård Wiggen, var mer opptatt av at VG ikke skulle lage sak på interessen da han møtte avisen i stadiongangene etter tapet for Haugesund søndag kveld.
VG170627 Samtidig som Linn kan få andre til å føle seg bedre, representerer hun også en utvikling som helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årstale om nordmenns helsetilstand i vår karakteriserte som « svært bekymringsfull ».
VG170627 Mindfulness kunne hindre en utvikling fra psykiske plager til psykiske lidelser.
VG170627 Hun mener beregninger viser at Aps forslag vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
SA170627 Det eneste de kan risikere er at skiftende utvikling i markedet kan føre til at de blir flyttet til baser, også til andre land.
DN170627https://www.dn.no/nyheter/2017/06/27/0900/Eiendom/prishopp-for-skjaergardshytter - Salgstiden har gått ned på landsbasis, noe som er en forventet utvikling når markedet har vært godt.
DN170627 De største kostnadspostene var knyttet til bemanning, både egne og innleide ressurser, markedsføring, teknisk utvikling og drift inklusive avskrivninger på kjøp av Mcash.
DN170627 - Salgstiden har gått ned på landsbasis, noe som er en forventet utvikling når markedet har vært godt.
DN170627 En slik utvikling slutter som regel ikke lykkelig, sa Ingves på seminaret Bank & Finans i Stockholm i mars.
DA170627 - Dette viser at vi er på rett vei, og at det har skjedd en utvikling knyttet til hvordan foreldre ser på barnas legning, sier seniorrådgiver i Reform, Live Mehlum, til Dagsavisen.
DA170627 Når man valgte 0,75 prosent, var blant annet tanken at det skulle gi stabil utvikling over tid, men det har det ikke gjort.
DA170627 - Dette viser at vi er på rett vei, og at det har skjedd en utvikling knyttet til hvordan foreldre ser på barnas legning, sier seniorrådgiver i Reform, Live Mehlum, til Dagsavisen.
DA170627 Når man valgte 0,75 prosent, var blant annet tanken at det skulle gi stabil utvikling over tid, men det har det ikke gjort.
DA170627 - Vi mennesker er avhengige av naturen, både for å høste mat, men også for at såkalte regulerende tjenester kan hjelpe til med å dempe uheldig utvikling .
DA170627 - Med bedre kunnskap om tilstanden i økosystemene, kan vi gripe inn og stanse, eller i alle fall redusere negativ utvikling før det blir umulig å snu, påpeker Nybø.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-sender-USAs-internasjonale-omdomme-til-bunns-624039b.html Tallene er en dramatisk utvikling fra fjorårets rapport, som ble publisert mens Barack Obama fortsatt var president.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVoJ9/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian Det eneste de kan risikere, er at skiftende utvikling i markedet kan føre til at de blir flyttet til baser, også til andre land.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Det eneste de kan risikere, er at skiftende utvikling i markedet kan føre til at de blir flyttet til baser, også til andre land.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Det eneste de kan risikere er at skiftende utvikling i markedet kan føre til at de blir flyttet til baser, også til andre land.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene | Solberg : - Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html | Solberg : - Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
AA170627 Mens Modi sa at USA er samarbeidspartner nummer én i Indias raske sosiale og økonomiske utvikling , hyllet Trump den indiske lederen for å stå bak raskere vekstrater enn noen annen stor økonomi i verden kan vise til.
AA170627 Konflikten, som er blitt behørig omtalt i Adresseavisen, føyer seg inn i et mønster av politiske forsømmelser som har gjort byen til en sinke i urbanisering og utvikling av de sentrumsnære havneområdene.
AA170627 Vi ser en positiv utvikling både i vårt faktagrunnlag over en økende medlemsmasse, og blant de mange nye idretter som er på vei inn i fellesskapet norsk idrett.
NL170626 Fremtidig vekst i IT-næringen ligger i programmering og utvikling , med et grunnleggende behov for IT-drift.
NL170626 IRS fakultetet sin utvikling siden fusjonen ¶
FV170626 3 uker med utvikling av et uømfintlig sår på smittestedet, vanligvis på kjønnsorganet.
DB170626 Et vekstselskap er et selskap der forholdet mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ) er høyt, fordi man venter en positiv utvikling - vekst - for disse selskapene fremover.
DB170626 - Jeg ser en veldig bra utvikling i Nord-Norge.
DB170626 Dalí har hatt stor betydning for kunstarten surrealismen, og dens utvikling i Europa og USA, skriver Store norske leksikon.
DA170626 Med freden har det også blitt tydeligere at myndighetene og lokalsamfunn rundt om i Colombia har ulikt syn på hvordan økonomisk utvikling skal finne sted, og hvem sine interesser som skal veie tyngst, sier colombianerne.
DA170626 Venstre vil også styrke de eksisterende bedriftene muligheter til å satse på forskning og utvikling .
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Folk-dor-mens-vi-diskuterer-336085b.html Det er en velkommen utvikling at mange norske politiske partier nå sier de ønsker å flytte rusavhengighet fra justissektoren til helsesektoren.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Farre-hobbyinvestorer-i-boligmarkedet-623959b.html - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
AA170626 - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
VG170625 Kristoff-trener : - Forventet utvikling
NL170625 Juni, og målet var å understreke hvor viktig det er å inkludere mennesker fra Nord i aktiv deltakelse i utvikling av arktisk kulturpolitikk.
FV170625 En positiv utvikling er avhengig av at de som har mistet jobben, får en ny, samt at mange må justere forbruket sitt, tilføyer hun.
DN170625 Voldsom triatlonvekst i Norge : - Eksplosjonsartet utvikling fra 2015 ¶
DN170625 En positiv utvikling er avhengig av at de som har mistet jobben, får en ny, samt at mange må justere forbruket sitt, tilføyer hun.
DN170625 I november i fjor bestilte kommisjonen et rammeverk hos Sesar Joint Undertaking - en gruppe eksperter innen utvikling av luftfartskontroll.
DB170625 Men mest fordi Sander Berges sensasjonelle utvikling i belgisk fotball har satt et nytt fokus på norsk fotball og plutselig gjort det litt mer interessant å reise til Norge.
DB170625 De andre fordi vi har spillere i utvikling til å ta det neste steget.
DB170625 En utvikling som favoriserer de største og mest etablerte forfatternavnene vil også gagne de største forlagene, for det er der de største forfatterne er.
DA170625 Vi skal ikke snakke om gull, men utvikling . 90 prosent av trenerteamet er her fortsatt. 90 prosent av spillerne som var her i fjor, er her fortsatt.
DA170625 Her er det utvikling .
DA170625 - Vi har mange politikilder på « gølvet » som advarer om en farlig og ukontrollert utvikling , skriver Storhaug, uten å begrunne eller utdype dette nærmere i posten sin.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Naboer-frykter-flere-vil-bygge-egen-brygge-i-Sandviken-331272b.html En slik utvikling vil være uheldig for hele nabolaget, sier leder i sameiet Sandviken Brygge, Bjørg Børkje i midten.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Det skulle vært ulovlig å gi karakterer på barn under utvikling .
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Alt skyves tilbake til en som er umoden, under utvikling og som er under ombygging til å bli voksen.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Na-kan-en-app-behandle-fobier--Aksel-Inge-Sinding-og-Michelle-Jensen-623876b.html I Norge har det lenge vært fokus på utvikling av ny teknologi for å gjøre helsesektoren mer effektiv, ofte omtalt som eHelse-løsninger.
AA170625 I november i fjor bestilte kommisjonen et rammeverk hos Sesar Joint Undertaking - en gruppe eksperter innen utvikling av luftfartskontroll.
VG170624 ( Dette er under utvikling ) ¶ * 1 Nasjonal jentesamling i forbindelse med VM 2017 ( 13-19år ).
VG170624 * 1 Innsamling av tips fra klubber og utvikling av maler/forslag på opplegg til sykkeldager, jentesamlinger osv. som klubbene kan bruke.
VG170624 Det er altfor mye havrekli og utvikling ...
SA170624 Utvikling av gode leseferdigheter begynner tidlig og må opprettholdes.
SA170624 Utvikling av gode leseferdigheter begynner tidlig og må opprettholdes, det er derfor viktig å ha tilgang på gode bibliotektjenester gjennom hele livet, enten det er som bruker av skole-, universitets- og høyskolebiblioteket, eller av folkebiblioteket.
SA170624 Det er altfor mye havrekli og utvikling i norsk fotball, sier Deila med et smil.
DB170624 - Det er for mye snakk om havrekli og utvikling i norsk fotball.
DA170624 Grimm, som nå har fulgt laget i sju år, forteller hvordan jentene har hatt en enorm utvikling - ikke bare som fotballspillere, men som mennesker.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Hvis en rekke unødvendige lekkasjer fører til at politiet slår kraftig ned på alle lekkasjer, vil det være en farlig utvikling .
AP170624 Det er altfor mye havrekli og utvikling i norsk fotball, sier Deila med et smil.
VG170623 ( Dette er under utvikling ) ¶ * 1 Nasjonal jentesamling i forbindelse med VM 2017 ( 13-19år ).
VG170623 * 1 Innsamling av tips fra klubber og utvikling av maler/forslag på opplegg til sykkeldager, jentesamlinger osv. som klubbene kan bruke.
VG170623 Det er det som gjør at vi skaper utvikling i norsk fotball, påpeker mannen som etter en tung start poengmessig nå har tre strake seire.
VG170623 Typograf Rannes utforsker europeisk skrift- og bokstavkultur gjennom mer enn 2000 år og forklarer oss hvordan bokstavenes utvikling henger sammen med alt.
SA170623 | Visjonene for framtidsrettet utvikling i Klepp sentrum rakner ¶
SA170623 Med utvikling av en kvalitetsbebyggelse skulle man på beste måte legge til rette for handel, tjenesteytelser, serveringssteder og kulturtilbud.
SA170623 Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.
SA170623 - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
DB170623 - Vi reiser til EM med et ganske nytt lag, men jeg føler vi har en positiv utvikling .
DB170623 Dette er en utvikling vi ser i andre europeiske land med høy innvandrertette områder også.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minustall-for-klubbene-i-2-divisjon-237706b.html Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minustall-for-klubbene-i-2-divisjon-237706b.html - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AALnq/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling .
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme-623534b.html Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling .
AP170623 Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.
AP170623 - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
AA170623 Fagutvikling er knyttet til professorenes og forskernes aktiviteter, forskning og veiledning, utvikling av kurs og studieprogrammer, og det administrative støtteapparatet som sørger for strukturer rundt dette, i hovedsak lokalisert i institutter, fakulteter og forskningssentre. 2.
AA170623 En forståelse av mekanismene her er viktig for utvikling av NTNU og campus.
VG170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv, mener utvalget.
VG170622 I dag er det 7.000 nye legemidler under utvikling i Europa.
VG170622 Gjennomsnittstiden på utvikling av nye medsiner er 10-12 år.
VG170622 - Legemiddelindustrien ønsker at alle pasienter som trenger legemidlene de utvikler, skal få tilgang til dem, og de ønsker en bærekraftig helsetjeneste som kan ta i bruk flest mulig av de mange nye legemidlene som er under utvikling .
SA170622 vil fortsatt være konsulent for utvikling av enkeltprosjekter.
NL170622 Det er en politisk villet utvikling at vi skal fortette i sentrum - det betyr at det skal bli flere boliger og flere folk innenfor dagens bygrenser.
NL170622 Byen trenger utvikling , vi trenger boliger og næringslokaler.
NL170622 Så til regjeringens viktigste satsing for utvikling av privat næringsliv.
NL170622 Derfor er Sametinget opptatt av klima og støtter opp om tiltak som kan motvirke en utvikling som kan få store negative konsekvenser for vår samiske kultur.
DB170622 Den nyutnevnte kronprinsen nemlig allerede vist seg som forsvarsminister og vært leder av Rådet for økonomi og utvikling .
DB170622 ELSA er for øyeblikket under utvikling , og Astroscale planlegger å bruke magneter for å fange objektene.
DB170622 Her er det også mye å hente som vil være viktig for sektorens utvikling framover.
DA170622 Han mener vi ser en utvikling der dagens politikere må være historiefortellere.
DA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
DA170622 Vi hadde heller ikke trengt å jobbe videre med reguleringsplanen - eller å betale Ticon 200.000 i måneden for å administrere Marienlyst Utvikling .
BT170622https://www.bt.no/kultur/Feir-midtsommer-med-n-av-Skandianvias-storste-artister-335883b.html Studio Ghibli og Hayao Miyazakis klassiker fra 1997, som først nå er å se på kino, men som ikke er blitt mindre aktuelt Det gnistrende flotte eventyret handler om hvordan menneskehetens utvikling truer med å ødelegge jordens økosystem.
BT170622https://www.bt.no/kultur/Feir-midtsommer-med-en-av-Skandinavias-storste-artister-335883b.html Studio Ghibli og Hayao Miyazakis klassiker fra 1997, som først nå er å se på kino, men som ikke er blitt mindre aktuelt Det gnistrende flotte eventyret handler om hvordan menneskehetens utvikling truer med å ødelegge jordens økosystem.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/-Sykehusene-i-Norden-bor-samarbeide-om-kliniske-studier-623779b.html Ørmen Johnsen mener helseforetakene ikke prioriterer forskning og utvikling godt nok.
AP170622 vil fortsatt være konsulent for utvikling av enkeltprosjekter.
AA170622 Pengene skal gå til forskning og utvikling og våpenkjøp. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Nå er vi passive tilskuere, og det er kanskje greit, men vi må ha et mål om å få noe ut av dette i form av forskning og utvikling .
AA170622 Blant de ti mest omsatte selskapene var det bare Yara International ( +0,6 ) og Schibsteds A-aksje ( +0,5 ) som hadde en positiv utvikling .
AA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Det innebærer blant annet å søke kunnskap og innsikt i hvordan barns digitale erfaringer påvirker deres emosjonelle utvikling og deres relasjonelle erfaringer.
VG170621 Dette fordi de så en urovekkende utvikling i antall risikospillere.
VG170621 * 1 Tapsgrensene ble innført på grunn av en urovekkende utvikling i antall spilleavhengige.
VG170621 Vi ser gledelig nok en mer positiv utvikling de siste årene.
SA170621 Det er gode grunner for å gi støtte til utvikling av ny energi.
SA170621 Ikke å foreta seg noe, vil være å legge opp til en utvikling som ikke er bærekraftig.
NL170621 Til høsten er det valg og da vil det forhåpentlig være et nytt politisk landskap som skal muliggjøre Forsvarets utvikling .
DN170621https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/21/2046/Multisport/voldsom-triatlonvekst-i-norge-eksplosjonsartet-utvikling-fra-2015 | Voldsom triatlonvekst i Norge : - Eksplosjonsartet utvikling fra 2015 ¶
DN170621https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/21/2046/Multisport/voldsom-triatlonvekst-i-norge-eksplosjonsartet-utvikling-fra-2015 Nå viser idretten skarp utvikling også blant mosjonister i Norge med større geografisk spredning blant arrangørene.
DN170621https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/21/2046/Multisport/voldsom-triatlonvekst-i-norge-eksplosjonsartet-utvikling-fra-2015 - Det har vært en eksplosjonsartet utvikling fra 2015 til i dag.
DN170621 Derfor tror vil Nordic Trustee vil utvikle seg i takt med et marked som vil oppleve en positiv utvikling , forklarer Stampe.
DN170621 Det er klart at Johan Sverdrup fortsatt er under utvikling , så kommer Johan Castberg, men etter det har vi ingen veldig store funn som ligger klar for utbygging, sier Søviknes.
DN170621 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DN170621 Han er også formann i Rådet for økonomi og utvikling .
DN170621 | Voldsom triatlonvekst i Norge : - Eksplosjonsartet utvikling fra 2015 ¶
DN170621 Nå viser idretten skarp utvikling også blant mosjonister i Norge med større geografisk spredning blant arrangørene.
DN170621 - Det har vært en eksplosjonsartet utvikling fra 2015 til i dag.
DN170621 Nå viser idretten skarp utvikling også blant mosjonister i Norge med større geografisk spredning blant arrangørene.
DN170621 - Det har vært en eksplosjonsartet utvikling fra 2015 til i dag.
DB170621 Før var det mer trene, trene, trene, bli god, utvikling når jeg gikk på ski.
DB170621 Det er ironisk siden nordmannen med sin kunnskapsrike, treningsbaserte utvikling og stødige toppresultater er blitt en frontfigur for en ren sykkelsport.
DB170621 Sachs har vært rådgiver for FNs generalsekretærer og er professor i bærekraftig utvikling og helsepolitikk ved Columbia University i New York.
DB170621 Hoff jobber på flere områder for ytterligere å redusere akrylamidinnholdet, både ved å se på utvikling av nye potetsorter, lagringsforhold hos bonden og ulike forbedringer i produksjonsprosessen.
DB170621 Det er en god utvikling .
DA170621 Tidligere fulgte verdenssamfunnet og den arabiske verdenen nøye enhver utvikling i kyststripen.
DA170621 - Å fjerne tohjulinger fra sentrum er en veldig misforstått utvikling med tanke på miljøet.
DA170621 - De kan ikke følge min kroppslige utvikling lenger.
DA170621 I tidligere politisk sammenhengen snakker vi om en radikal politisk utvikling til venstre for Arbeiderpartiet ).
DA170621 Ticon og kommunen eier hver sin halvpart i Marienlyst Utvikling AS, som skal stå for utbyggingen.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Nydannelse av blodårer ved intens trening kan motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening En slik nydannelse av blodårer kan også motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/i/mqQzp/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Nydannelse av blodårer ved intens trening kan motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html En slik nydannelse av blodårer kan også motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621https://www.aftenposten.no/viten/Injeksjoner-av-melkesyre-har-samme-positive-effekt-pa-hjernen-som-intens-trening-623594b.html Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-Kongen-sparket-nevoen-og-forfremmet-sonnen-623640b.html Saudi-kjenneren Kristian Coates Ulrichsen ved Rice University i Houston beskriver den unge kronprinsen som handlekraftig og viser blant annet til at han som leder av Rådet for økonomi og utvikling har ivret etter å privatisere det statlige oljeselskapet Saudi Aramco.
AP170621 Nydannelse av blodårer ved intens trening kan motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621 En slik nydannelse av blodårer kan også motvirke utvikling av kognitiv svikt og aldersdemens.
AP170621 Dette er effekter av trening, som kan forsinke hjernens aldring og være med å motvirke utvikling av hjernesykdommer.
AP170621 Saudi-kjenneren Kristian Coates Ulrichsen ved Rice University i Houston beskriver den unge kronprinsen som handlekraftig og viser blant annet til at han som leder av Rådet for økonomi og utvikling har ivret etter å privatisere det statlige oljeselskapet Saudi Aramco.
AP170621 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
AA170621 Man må ta ansvar for egen utvikling , sier kronprinsesse Mette-Marit.
VG170620 Han gir avkall på penger og status, tar et steg tilbake for å se på sin egen utvikling , og prioriterer spilletid i Hoffenheim, sier « Perry ».
VG170620 - Overgangen er en bra nyhet for hans videre utvikling som spiller, og det er gode nyheter for landslaget, sier « Perry ».
NL170620 Vi har tatt en ledende og tydelig posisjon for bærekraftig utvikling av ressursene i Arktis og den permanente plassering av Arktisk råds sekretariat i Tromsø er et synlig bevis og anerkjennelse av norsk lederskap og initiativ.
NL170620 Den massive nordområdesatsningen har lagt grunnlaget for en svært viktig og utfordrende utvikling , men bildet av Nord er langt fra utfylt.
NL170620 De analyserer mekanismene som ligger til grunn for vår felles utvikling , vår samtid og sameksistens.
NL170620 Åse Gruda Skard så sammenhengen mellom oppdragelsesfilosofi og barns utvikling .
NL170620 Senere i det 18 århundre lanserte den franske filosofen Jean-Jaques Rousseau ( 1712-1778 ) ideen om at barn hadde en medfødt plan for sin utvikling .
NL170620 Barnet ble født med blanke ark som skulle fylles gjennom utvikling og oppdragelse.
NL170620 Ikke minst tok hun aktivt eierskap til en sak som har vesentlig betydning for Tromsøs videre utvikling .
DN170620 En positiv utvikling er økning i digital brukerbetaling, og nettopp brukerbetaling blir enda viktigere fremover, sier Øgrey.
DB170620 Vi har flere flerkulturelle prosjekter i utvikling , men det er ingen som er produksjonsbesluttet ennå.
DA170620 Norsk kulturpolitikks « grunnlov », som nå er oppe til omfattende revisjon, hovedsakelig på grunn av rask teknologisk utvikling .
DA170620 Hvorfor tildeles Ticon oppgaven med utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjektet uten konkurranse ?
DA170620 Har Ticon mottatt en utilbørlig fordel ved uten konkurranse å ha blitt tildelt retten til kjøp av 50 prosent eierskap i Marienlyst Utvikling AS ? 2.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Men, vi kan garantere at dette har høy prioritet hos oss, og sidene er altså fortsatt under utvikling .
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS ønsker gjennomgangen velkommen, siden de har en helt ny IT plattform under utvikling .
AP170620 Men, vi kan garantere at dette har høy prioritet hos oss, og sidene er altså fortsatt under utvikling .
AP170620 Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS ønsker gjennomgangen velkommen, siden de har en helt ny IT plattform under utvikling .
AA170620 Det er også sånn at det har skjedd en rivende medisinsk utvikling innen helsevesenet de siste 15 - 20 årene.
VG170619 Nå som vi har fått litt kontinuitet de siste to årene og en plan på det vi driver med, har min utvikling skutt fart.
VG170619 - Verktøyet er bygget som en statistisk beregningsmodell basert på studier av utvikling hos mer enn 14.000 unge personer med kjent kronologisk alder.
SA170619 DEBATT : I dag er vi midt inne i en rivende teknologisk utvikling med fokus på digitalisering dvs. et teknologiskifte fra analog til digital behandling.
NL170619 Vi vil ha et partnerskap for utvikling og pilotering av ny miljøteknologi, og opprettelse av et « Norwegian Ocean Partners » som kan bidra til eksport fra marin utstyrsindustri og norske havbruksleverandører.
NL170619 Store muligheter venter innenfor næringsrettet forskning, som utvikling av autonome skip, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lenger ned i næringskjeden.
NL170619 For Arbeiderpartiet blir utvikling av havets ressurser en av de store oppgavene framover.
NL170619 Dette vil være en svært uheldig prosess, som ikke styrker samarbeidet for en framtidig positiv utvikling i Nord Norge.
NL170619 Samtidig skal vi ha en internasjonal lederrolle i havspørsmål, og sørge for en bærekraftig utvikling i havområdene i samarbeid med andre land.
NL170619 Det er en åpenbar korrelasjon mellom sviktene økonomi og utvikling av recovery.
NL170619 Jeg opplever at Støre fremdeles vurderer Tromsø som en viktig by, en motor og et nav i utvikling av ny kunnskap.
NL170619 Det innebærer at det også er en langsiktig utvikling av Hæren og HV som ligger til grunn, utredningen skal tegne et kart for hvordan den norske landmakten skal se ut om ti og femten år frem i tid.
DN170619 Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling ", heter det.
DB170619 ¶ PÅ VEI OPP : Odd Christian Eiking merket positiv utvikling i Tour de Suisse.
DB170619 Du får en negativ utvikling av pensjonen sin, fordi prisveksten er høyere enn utviklingen av pensjon.
DB170619 Kampen om sjelene og ressursene er derfor stor der kinesisk utvikling , bånd til Russland og islamisme fra Afghanistan, slåss om innflytelse.
DA170619 De var basert på en pedagogikk utvikla i Tyskland på 1840-tallet, som la vekt på læring og oppdragelse gjennom lek og egenaktivitet - i samsvar med barnets utvikling .
DA170619 « DNB ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling », heter det videre i brevet.
DA170619 I fjor besluttet DNB dessuten å støtte opp under FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling , særlig mål nummer 13, som innebærer å « handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem », går det også fram av svaret.
DA170619 - Ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået, forventes det primære globale energibehovet å øke med 35 prosent fra 2010 til 2035, og selv med utviklingen av lavkarbon og mer effektive energisystemer, vil fossile brensler forbli en viktig del av kraft- og brensellevering og støtte bred økonomisk utvikling over hele verden, sier pressesjef Tina Berggård i Danske Bank.
AA170619 Norsk Kylling varsler samtidig at de ønsker å satse tungt i Midtre Gauldal«med fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal kommune », som det heter i pressemeldingen.
AA170619 - Verktøyet er bygget som en statistisk beregningsmodell basert på studier av utvikling hos mer enn 14.000 unge personer med kjent kronologisk alder.
VG170618 - Det er fysisk utvikling som bestemmer når man er på topp.
VG170618 Jeg vil være i utvikling hele tiden.
VG170618 Det er kanskje en logisk utvikling , tenker du, ettersom bruken av legemidler vil øke simultant med økningen i sykdom.
SA170618 Også i klubbene har det skjedd en stor utvikling .
NL170618 AAS skal styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet, og å bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis.
NL170618 Bodø har de siste årene gjort en beundringsverdig jobb med byplanlegging, også når det gjelder å løfte frem kultur som grunnmur for bolystm vekst og utvikling i byen.
NL170618 Kultur skaper ikke bare tilhørighet og samhold, men kan også være en viktig faktor for bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling , enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur.
FV170618 Også i klubbene har det skjedd en stor utvikling .
BT170618https://www.bt.no/100Sport/fotball/Trenden-i-Fotball-Europa-far-Hegerberg-sostrene-til-a-klype-hverandre-i-armene--Det-er-uvirkelig-for-oss-237445b.html Også i klubbene har det skjedd en stor utvikling .
BT170618 Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i en uheldig holdningsmessig utvikling innen sosialtjenestene etter at det biologiske prinsippet ble mistenkeliggjort som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst.
BT170618 Også i klubbene har det skjedd en stor utvikling .
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Det er ingen tvil om at oljeaktivitet vil bidra til arbeidsplasser og utvikling på land i Nord-Norge.
AP170618 - Det er ingen tvil om at oljeaktivitet vil bidra til arbeidsplasser og utvikling på land i Nord-Norge.
AP170618 Også i klubbene har det skjedd en stor utvikling .
VG170617 Fra den kalde krigs retorikk til å søke muligheter og rom for utvikling i en ny politisk hverdag.
VG170617 Etter ti år kan hun fremdeles gråte over grusomme dyreskjebner, men også bli lykkelig av å se en katts utvikling fra livredd til lykkelig.
VG170617 UTVIKLING : Når tredje generasjon BMW X3 kommer til Norge i løpet av høsten er sannsynligheten stor for at du får den som ladbar hybrid.
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
SA170617 Men også Ikea merker presset fra netthandel og en galopperende teknologisk utvikling , Ikke minst i USA.
DB170617 Jevn utvikling og norsk landslagssuksess sørger for at de stadig blir hentet til bedre arbeidsplasser.
DA170617 Siden har Faldbakkens kunstnerskap hatt en eksplosiv utvikling .
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
AP170617https://www.aftenposten.no/kultur/i/q92og/Stein-Ringen-Mye-rusk-i-ambisios-Kina-bok I det siste tiåret har bøker på vestlige språk om Kina tatt opp nye og viktige sider ved landets utvikling , men det politiske systemet og det statlige maskineriet som har vært motoren i denne utviklingen, er kommet i bakgrunnen.
AP170617https://www.aftenposten.no/kultur/Stein-Ringen-Mye-rusk-i-ambisios-Kina-bok-622725b.html I det siste tiåret har bøker på vestlige språk om Kina tatt opp nye og viktige sider ved landets utvikling , men det politiske systemet og det statlige maskineriet som har vært motoren i denne utviklingen, er kommet i bakgrunnen.
AP170617 - En positiv utvikling under soning behøver ikke å bety at det ikke fremdeles foreligger nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet.
AP170617 Men også Ikea merker presset fra netthandel og en galopperende teknologisk utvikling , Ikke minst i USA.
AP170617 I det siste tiåret har bøker på vestlige språk om Kina tatt opp nye og viktige sider ved landets utvikling , men det politiske systemet og det statlige maskineriet som har vært motoren i denne utviklingen, er kommet i bakgrunnen.
AA170617 Statsministeren opplyste om at utvikling i Afrika vil bli et sentralt tema på det neste toppmøtet i G20-gruppen, som skal finne sted i Hamburg denne sommeren.
VG170616 Han satset ikke for fullt på 400 meter hekk før 2016-sesongen, og har opplevd en enorm utvikling .
VG170616 Etter snart fire år har kunnskapsministeren omsider oppdaget at tidlig innsats er viktig for elevenes læring og utvikling .
SA170616 Det er vi nødt til, oljeprisen er halvert, men det er ingen ønsket utvikling .
SA170616 Slaver, rom og bomullsvarer drev handel og utvikling .
SA170616 - Isabelle er i positiv utvikling .
NL170616 Vi deltar i samfunnsdebatten fordi vi ønsker å påvirke landsdelens utvikling .
NL170616 Rask økonomisk utvikling etter andre verdenskrig har ført til vekst og velstandsøkning i store deler av verden.
NL170616 Det er derfor viktig at innsatsen i større grad rettes mot utvikling av virkemidler og tiltak som reduserer mengden av havplast, blant annet resirkulering og gjenbruk.
NL170616 Dagens utvikling er ikke bærekraftig, verken økonomisk, miljømessig eller sosialt.
NL170616 Det er i seg selv en helt oppsiktsvekkende utvikling
NL170616 Det er heller ingenting galt med Støres ønske om en stor satsing på forskning og utvikling i « havrommet », men noen velgermagnet utgjør det neppe.
DN170616 - Digital innovasjon vil utgjøre et kompetansesenter for utvikling av nye innovative ideer og ikke minst være pådriver innenfor digital innovasjon, sier konsernsjef Tone Wille i en pressemelding.
DB170616 Blomstrende utvikling
DB170616 - Turismen i Rwanda har hatt en blomstrende utvikling i årene som er gått etter folkemordet i 1994 og har passert tradisjonelle eksportvarer som kaffe og te som den viktigste kilden til utenlandsk valuta.
DB170616 Denne lille gruppen av fotballtalenter har garantert egen glød som gjør at selve resultatet i en enkelt kamp ikke betyr noe fra eller til for deres sportslige utvikling .
DB170616 De trapper opp i Storhamar, og Byåsen er i utvikling , resonnerer landslagssjefen.
DA170616 - Isabelle er i positiv utvikling .
DA170616 Dette er et show i utvikling , det forandrer seg hver helg.
AP170616https://www.aftenposten.no/verden/Brannen-utloser-hissig-debatt-om-fattige-og-rike-Labour-lederen-krever-luksusboliger-til-ofrene-623339b.html En innbygger på gaten raste mot en utvikling der rimelige boliger i strøket blir revet for å gi plass til nye dyre leiligheter og at myndighetene ikke ser hvor tungt de hadde det.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norge-kan-vare-pa-vei-inn-i-EUs-nye-fond-for-vapenforskning-623078b.html Økt samordning gjennom et fond for innkjøp og utvikling vil gjøre Europa mer effektivt, viser EU til i sin omtale.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norge-kan-vare-pa-vei-inn-i-EUs-nye-fond-for-vapenforskning-623078b.html Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Presidentskapet pålegges å rapportere til Stortinget om den videre utvikling i økonomi og fremdrift i byggeprosjektene hver for seg og samlet, samt å synliggjøre de tilleggskostnadene Riksrevisjonen mener skulle vært tilordnet prosjektregnskapet.
AP170616 En innbygger på gaten raste mot en utvikling der rimelige boliger i strøket blir revet for å gi plass til nye dyre leiligheter og at myndighetene ikke ser hvor tungt de hadde det.
AP170616 Økt samordning gjennom et fond for innkjøp og utvikling vil gjøre Europa mer effektivt, viser EU til i sin omtale.
AP170616 Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling .
AP170616 Presidentskapet pålegges å rapportere til Stortinget om den videre utvikling i økonomi og fremdrift i byggeprosjektene hver for seg og samlet, samt å synliggjøre de tilleggskostnadene Riksrevisjonen mener skulle vært tilordnet prosjektregnskapet.
AP170616 - Isabelle er i positiv utvikling .
AA170616 Hvilken betydning kan de samlet sett og/eller hver for seg ha for utvikling av tillitsforhold, relasjoner og samspill mellom ungdommene og de voksne ?
VG170615 Warholm satset ikke for fullt på 400 meter hekk før 2016-sesongen, og har opplevd en enorm utvikling .
VG170615 Vi ser jo utvikling .
VG170615 Vi har hatt en fin utvikling siden forrige samling, sier Norges beste mot Sverige, Mohamed Elyounoussi til VG.
SA170615 Endring er ikke alltid enkelt, men kjernen i Uber er å utfordre det satte for å skape innovasjon og utvikling til det beste for hele samfunnet.
DB170615 DENNE gleden er kjernen i 21-åringens eventyrlige utvikling .
DB170615 Utvikling av situasjonen over tid.
AA170615 Det er verdt å minne om at det såkalte byråkratiet har det faglige ansvaret for byens utvikling .
AA170615 Både Rotvoll Eiendom og Overvik Utvikling er uenig i kommunens vurderinger.
AA170615 I filmen « South of the Border » fra 2009 intervjuer Stone Bolivias president Evo Morales, Venezuelas Hugo Chávez, Cubas Raúl Castro og fire andre latinamerikanske presidenter som med stor sannsynlighet har et annet syn på utvikling enn Sachs.
AA170615 Det er ikke utvikling , det er veldedighet, konkluderer kritikerne.
VG170614 Warholm-trener Leif Olav Alnes var også med på stjernemøtet, og den erfarne treneren skal ha sin del av æren for 21-åringens utvikling .
VG170614 - Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia.
VG170614 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
SA170614 KRONIKK : Det finnes gode argumenterer for et paradigmeskifte med hovedfokus på et mer helhetlig og åpent læringssyn i skolen med utgangspunkt i dagens teknologiske hverdag og utvikling .
SA170614 Eksamen blir et stort hinder for en sårt tiltrengt pedagogisk og didaktisk utvikling i norsk skole.
SA170614 Eksamen blir dermed et stort hinder for en sårt tiltrengt pedagogisk og didaktisk utvikling i norsk skole.
SA170614 De argumenterer for et paradigmeskifte med hovedfokus på et mer helhetlig og åpent læringssyn med utgangspunkt i dagens teknologiske hverdag og utvikling .
SA170614 Nå får jeg fortsette å jobbe med det jeg brenner for : utvikling av det norske fotballproduktet og formidling av norsk fotball og idrett generelt.
SA170614 - Hans utvikling er helt ekstrem.
FV170614 - Hans utvikling er helt ekstrem.
DN170614 Generelt opplever vi stemningen og temperaturen som god, og det er en sunn utvikling og balanse mellom tilbud og etterspørsel.
DB170614 Vi har vist god utvikling i disse kampene, men vi kan enda bedre, varsler han.
DB170614 Det er en fin utvikling , sier Basel-spilleren til Dagbladet.
DB170614 Etter det Dagbladet forstår har UEFA savnet utvikling hos Moen de siste åra.
DB170614 Han presenterer fem scenarioer for Kinas utvikling : ¶
DA170614 - Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia.
BT170614 - Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia.
BT170614 Til BT sier Kjerpeseth at Bergen brannvesen har hatt en god utvikling med Breivik som sjef, og at mye av det som må gjøres i havnevesenet minner om det som er gjort i brannvesenet.
BT170614 Jeg heier på bærekraftig utvikling av Norsk reiseliv med hjemlige distribusjon ut i verden.
BT170614 - Hans utvikling er helt ekstrem.
AP170614https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Referat-forebygger-mistillit-og-korrupsjon-Uforstaelig-at-oslobyraden-hemmeligholder--Lasse-Qvigstad-623158b.html Saken har en forhistorie : Saken lå til vurdering hos ansvarlig byråd Hanna Marcussen fra november 2015, uten noen synlig utvikling .
AP170614 Saken har en forhistorie : Saken lå til vurdering hos ansvarlig byråd Hanna Marcussen fra november 2015, uten noen synlig utvikling .
AP170614 Nå får jeg fortsette å jobbe med det jeg brenner for : utvikling av det norske fotballproduktet og formidling av norsk fotball og idrett generelt.
AP170614 - Hans utvikling er helt ekstrem.
AA170614 - Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia.
VG170613 Men nedrykk med Cardiff, klubbskifte og en skadeperiode på nesten to år satte en stopper for Mats Møller Dæhlis utvikling .
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 Jeg fikk en god utvikling på ungdomsskolen.
SA170613 Tilrettelegging for utvikling av nye arbeidsplasser og sentrumsutvikling.i ¶
SA170613 Det skal legges grunnlag for en bærekraftig økonomisk utvikling , der tjenestene innen skole, tidlig innsats og omsorg prioriteres.i ¶
NL170613 Den fjerde industrielle revolusjon : Vi står midt i en rivende teknologisk utvikling som utraderer flere og flere jobber.
NL170613 Alle bransjer vet dette, og dersom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling . | Én grense mindre i Nord-Norge ¶
FV170613 Fra 1963 til 68 spilte han i Miles Davis' kvintett, en gruppe som nærmest er blitt legendarisk og som fikk stor betydning for den videre utvikling i jazzen, skriver Store norske leksikon om artisten.
DN170613 Kinas statsminister Li Keqiang jobber for å kvalitetssikre statistikkene over landets økonomiske utvikling .
DB170613 Det skal aldri være noen tvil om lagets statement : Sportslig utvikling trumfer alt annet, fortalte teamsjef Jens Haugland til procycling.no.
DB170613 Underveis ble det vanskelig å se hvem som egentlig styrte fotballens utvikling .
DB170613 - Sammenlignet med andre bransjer har dagligvarebransjen har de siste 20-30 årene vært lite innovativ, både med hensyn til utvikling av nye produkter, mangfold og nye løsninger.
DB170613 Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger har beskrevet regelen som et tiltak for å begrense beruselsesnivået på festivaler.
DB170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
DA170613 Den bidro veldig til min utvikling .
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NOKAS-domte-Betew-lovte-a-starte-et-nytt-liv-Dommerne-stolte-pa-ham-Han-hadde-likevel-ulovlig-kontakt-med-kriminelle-623027b.html « Rosenqvist finner Betews personlige utvikling « mindre tilfredsstillende ».
AP170613 « Rosenqvist finner Betews personlige utvikling « mindre tilfredsstillende ».
AA170613 Det har ligget som en forutsetning i Statsbyggs mandat at en eventuell utvikling av et minnested her, er involvering og dialog med naboer og andre lokale interesser.
AA170613 Det er en positiv utvikling som vil føre til at enda flere setter bilen igjen hjemme.
AA170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
VG170612 Vi vil vinne og vi vil ha utvikling og resultat.
VG170612 « Funnene representerer en voksende og urovekkende utvikling », skriver artikkelforfatterne i en pressemelding.
VG170612 - Urovekkende utvikling
VG170612 - Dette er en urovekkende utvikling , og trenden går i feil retning.
VG170612 Mat er linket til alle mål for bærekraftig utvikling .
SA170612 - Thea har hatt en flott utvikling , og vil bli en viktig spiller for oss.
NL170612 Skoltesamisk språk er nå i en positiv utvikling .
NL170612 Alle aktører i Nord-Norge som skal bidra til å utvikle landsdelen i framtida, må ta ansvar for utvikling av hele landsdelen og lokalisere funksjoner der vi får de beste løsningene.
DN170612 Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling - som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre.
DN170612 Det er viktig at en endret SSB-forskningsavdeling er godt orientert om det som skjer, og at de modellene vi har i Norge i dag evalueres opp mot de nye modellene og deres evne til å forutsi økonomisk utvikling .
DN170612 - Internasjonalt skjer det mye utvikling og forskning rundt makroøkonomiske modeller.
DN170612 - Vi velger denne uken å beholde Grieg Seafood selv etter svak utvikling forrige uke, sier analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets.
DB170612 Det skal aldri være noen tvil om lagets statement : Sportslig utvikling trumfer alt annet, legger Haugland til.
DA170612 Derfor er forslaget forebyggende, for vi ser en utvikling .
BT170612 Det viktigste er at det er olje og gass som sikrer vår velferd, og gir oss inntekter til å satse på forskning og utvikling av nye løsninger.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html I februar skrev Aftenposten at mye av den planlagte motorveiutbyggingen kunne bli unødvendig som følge av teknologisk utvikling med blant annet selvkjørende biler, ifølge samferdselstalsmann Eirik Sivertsen.
AP170612 I februar skrev Aftenposten at mye av den planlagte motorveiutbyggingen kunne bli unødvendig som følge av teknologisk utvikling med blant annet selvkjørende biler, ifølge samferdselstalsmann Eirik Sivertsen.
AP170612 Byrådet er avhengig av mediene for å informere og engasjere befolkningen i en nyansert offentlig debatt om byens utvikling .
AP170612 - Thea har hatt en flott utvikling , og vil bli en viktig spiller for oss.
AA170612 - At det ble en kvinne er et tegn på at Kirken er i kraftig utvikling og mer i takt med det øvrige samfunnet.
AA170612 Derfor er forslaget forebyggende, for vi ser en utvikling .
AA170612 Derfor er forslaget forebyggende, for vi ser en utvikling .
VG170611 Oppe i ringen etter kampen avslørte Brækhus at det er utvikling når det gjelder drømmen om å bokse i USA, og kampsporthovedstaden Las Vegas.
VG170610 Jeg er redd vi går mot en utvikling der avstanden mellom politi og nærmiljø blir for stor, sier hun og legger til : ¶
FV170610 | - Dere har hatt en eventyrlig utvikling
DN170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet, het det i en WTO-uttalelse.
DB170610 | Ny utvikling i « Making a murderer»-drapssaken.
DB170610 | Ny utvikling i « Making a murderer»-drapssaken.
DB170610 | Ny utvikling i « Making a murderer»-drapssaken.
BT170610 Som assistent er mitt mål å være nærværende, lydhør og engasjert i hvert eneste barns utvikling .
BT170610 LYDHØR : Som assistent er mitt mål å være nærværende, lydhør og engasjert i hvert eneste barns utvikling .
AA170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet, het det i en WTO-uttalelse.
VG170609 Kolnes-traveren er i rivende utvikling og er en av våre beste varmblodshester for tiden.
VG170609 Negativ utvikling i nærområdet ¶
VG170609 I dette området har det ifølge notatet vært en utvikling der vold, trakassering, narkosalg- og bruk preger hverdagen rundt- og på senteret.
SA170609 For en utvikling vi vil få.
SA170609 Vi forlanger ikke seier over Tsjekkia, men vi forventer at laget vårt viser at de er i utvikling mot noe bedre.
NL170609 Vi risikerer nå en utvikling der ressursene og beslutningsmyndighet i brannvesenet forsvinner til sentrale strøk på bekostning av beredskapen utenfor byene.
NL170609 Og øke muligheten for sportslig utvikling i en idrett med stort potensiale i nord.
NL170609 Naturligvis ville det vært kjekt og meget effektivt med en « rik onkel » av en sponsor, som ser potensialet og vil være med på et eventyr av en utvikling med nye idrettsyndlinger i regionen.
NL170609 Hva er alternativet for å oppnå vekst og utvikling ?
NL170609 Zero-leder Marius Holm mener at IEA har en urealistisk tro på utvikling av karbonfangst.
DN170609 Denne uken skrev DN om hvordan bergensfirmaet Quantfolio har utviklet et kjernesystem bak en ny rågivningsrobot for sparekunder som er under utvikling i Skandiabanken.
DN170609 Det er en ganske paradoksal utvikling , sier Orban til NTB.
DN170609 Børsene i USA stiger moderat fra start fredag etter en mer blandet utvikling i Europa.
DB170609 Rotete utvikling på runden, men det er den norske bokseren som viser best utvikling .
DB170609 Rotete utvikling på runden, men det er den norske bokseren som viser best utvikling.
BT170609 Det er en ganske paradoksal utvikling , sier Orban til NTB.
AP170609 Økt forbruk og produksjon er dermed en utvikling som må gå hånd i hånd, slik at vi både ivaretar miljømålsetningene uten å oppleve en kraftig prisøkning, skriver han.
AP170609 Vi forlanger ikke seier over Tsjekkia, men vi forventer at laget vårt viser at de er i utvikling mot noe bedre.
AA170609 Stiklestads status er selvsagt fundert på hendelsene i 1030 og de omfattende konsekvensene disse fikk for Norges utvikling .
VG170608 Både spilletid og utvikling er viktig for meg, sier gutten som fylte 18 år 8. mars.
VG170608 Samtidig styrer dramaturgiens og narrativets behov for at det skjer mer enn bare usikkerhet og kaos handlingens etterhvert noe usannsynlige utvikling .
VG170608 Jeg ser frem til en kongress hvor vi kan snakke sammen om endringer, prosess og utvikling , og hvor fakta kan komme frem i våre interne kanaler, til beste for alle i Bedriftsforbundet ».
VG170608 Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er « gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning », eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.
SA170608 - Kenneth Dickstein har tre avgjørende karaktertrekk med stor betydning for hans faglige utvikling : Han er ekstremt fokusert, kompromissløs og meget produktiv.
SA170608 Men også andre klubber utenfor Island følger spissens utvikling nøye, og mye taler derfor for at TIL må være rask om de skal sikre seg 22-åringen.
NL170608 En unik avtale for å sikre vekst og utvikling av det nordnorske kulturlivet.
DB170608 Fra mai til OL i august hadde 21-åringen en sensasjonell utvikling .
DB170608 - Det er gøy og jeg liker å konkurrere, men det aller, aller viktigste har egentlig vært utvikling .
DB170608 Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land, mener utenriksministeren.
DB170608 I tillegg er inntak av melkeprodukter forbundet med lavere blodtrykk, kalsium er viktig for et sterkt skjelett og jod er viktig for både barns utvikling og for stoffskiftet vårt.
DA170608 I forbindelse med Stavanger Aftenblads og Sølvbergets prosjekt Rogaland Music Wall of Fame, har juryen til nå plukket ut ti artister eller grupper som « har hatt stor betydning for populærmusikkens utvikling og utbredelse i Rogaland ».
DA170608 Det er viktig å drive politikk for å endre konjunkturer som bidrar til negativ utvikling .
DA170608 De store utbyggerne registrerer at boligprisene er i positiv utvikling i Stavanger, men statistikken er langt fra den viktigste faktoren i planleggingen av nye boligprosjekter.
AP170608 Den viser fremgang for Oslo-skolene siden i fjor, og det er en fordel at vi kan følge skolenes utvikling , sier han.
AP170608 - Den kan være et supplement, men ifølge våre tillitsvalgte ble den forrige rapporten i liten grad brukt til utvikling .
AP170608 Den peker også på positiv utvikling på flere strekninger.
AP170608 Men også andre klubber utenfor Island følger spissens utvikling nøye, og mye taler derfor for at TIL må være rask om de skal sikre seg 22-åringen.
AA170608 Det er effektiv og fremmer utvikling ved å sørger for god kompetanse og godt oppdatert personell, sier Myrvold.
AA170608 De arrangerte internasjonale politikonferanser for å dele opplysninger - en utvikling som banet veien for internasjonale organisasjoner som Interpol.
VG170607 | Kveldens travtips : V76-banker i flott utvikling
VG170607 Det finnes allerede en god del sesongvarsler, både i Europa og i USA, som forsøker å levere så gode sesongvarsler som mulig, men alle presiserer at dette er prosjekter under utvikling , og er å anse som forskning.
VG170607 - Vi er nå i en testfase, og i løpet av desember vil det bli avklart om vi går inn i fase to, som innebærer at vi tilføres 16 millioner kroner og fortsetter i fire år med utvikling og samarbeid med brukerne, sier Kolstad.
VG170607 Men det er altså slik at kvotepliktig sektor fortsatt skal få Enova-støtte, men nå rettet mot utvikling av ny teknologi, sier Søviknes til VG.
SA170607 Nå kan jeg hente motivasjon igjen uten at dette henger over meg, og det gjør meg mer mottagelig for innspill som leder til utvikling , sier Sundby til Aftenposten.
NL170607 Han sier det nå viktig at formuleringene og ambisjonene om utvikling av bane i nord videreføres når behandlingen av Nasjonal Transportplan skjer i Samferdselskomiteen ¶
NL170607 Og det er en utvikling som de færreste i styringspartiene Høyre og Ap ønsker seg.
FV170607 - Det er veldig positivt for meg at jeg har klart å ha så god utvikling selv om jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom.
DN170607 « Eiendommenes sentrale og attraktive beliggenhet i Oslo vest ( Lysakerbyen ) har vært grunnlaget for selskapets positive utvikling .
DN170607 Konsernets planer for videre utvikling av selskapets eiendomsportefølje forutsettes å sikre fortsatt vekst og god resultatutvikling i årene som kommer », skriver Mustad-styret om utsiktene for området.
DN170607 Organisation for Economic Co-operation and Development er en tenketank for de industrialiserte landene i verden og arbeider for økonomisk samarbeid og utvikling .
DN170607 Han påpeker at han snakker om spareratens generelle utvikling de seneste årene.
DN170607 OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) er en tenketank for de industrialiserte landene i verden og arbeider, slik navnet vitner om, for økonomisk samarbeid og utvikling .
DB170607 Stikkordene er utvikling, utvikling, utvikling .
DB170607 Stikkordene er utvikling, utvikling , utvikling.
DB170607 Stikkordene er utvikling , utvikling, utvikling.
DB170607 - Markedet er i sin spede begynnelse, og vi kommer til å se en rivende utvikling i tilbudet av mat- og måltidsløsninger på nettet i årene som kommer.
DB170607 Det er en utvikling som også er merkbar i Norge, selv om det ennå er et godt stykke igjen til kontroll- og overvåkingsstaten.
DB170607 « Den bolivarianske revolusjonen » til Chávez ga for første gang fattigfolk del i oljeinntektene, men det skjedde ved å dele ut penger til folket, ikke til å bygge opp særlig mye som kunne skape bærekraftig utvikling .
DA170607 Nye runder : Femårsfristen for å si opp kommunens Ticon-avtale i selskapet Marienlyst Utvikling AS går ut i oktober.
DA170607 Marienlyst Utvikling har så langt kostet 26 millioner, hvorav 13 belastes kommunen.
DA170607 Det ligger flere forutsetninger i avtalen som følger med opprettelsen av Marienlyst Utvikling AS, selskapet Drammen kommune og Ticon Eiendom AS eier 50/50.
DA170607 " Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år ", lyder forslaget til vedtak.
BT170607 - En slik utvikling er absolutt farlig.
BT170607 Det slås fast i en rapport som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling , OECD, nylig har laget.
AP170607https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Landslagstreneren-gleder-seg-til-en-host-uten-astmabrak--Det-blir-n-tidstyv-farre-236922b.html Nå kan jeg hente motivasjon igjen uten at dette henger over meg, og det gjør meg mer mottagelig for innspill som leder til utvikling , sier Sundby til Aftenposten.
AP170607 Senest etter at Qatar ble isolert : En utvikling som Trump tok æren for på Twitter, mens hans eget utenriksdepartement offisielt forsøkte å megle i konflikten.
AP170607 Nå kan jeg hente motivasjon igjen uten at dette henger over meg, og det gjør meg mer mottagelig for innspill som leder til utvikling , sier Sundby til Aftenposten.
AP170607 Nå kan jeg hente motivasjon igjen uten at dette henger over meg, og det gjør meg mer mottagelig for innspill som leder til utvikling , sier Sundby til Aftenposten.
AA170607 Pengene i fondet skal gå til forskning og utvikling og til anskaffelse av nytt forsvarsmateriell.
AA170607 Berit Tiller ( H ) fortsatte argumentasjonen rundt det hun i lang tid har hevdet : Hun og Høyre ønsker en tydeligere utvikling inn mot Midtbyen.
AA170607 - Jeg må spesielt trekke frem det samarbeidet som er i regionen om utvikling av Værnes og luftfarten.
AA170607 - Resultatene av stresstestene understreker betydningen av at bankene i kapitalplanleggingen tar høyde for ugunstig utvikling i norsk og internasjonal økonomi, skriver Finanstilsynet.
VG170606 Glem utvikling .
SA170606 Regjeringen følger i første omgang opp ved å bevilge 44,5 millioner kroner til utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene i 2017.
SA170606 Han mener man nå ser en knekk i utviklingen, en utvikling som har vært laber også de siste fire månedene.
SA170606 Utvikling i byene : ¶
SA170606 - Det er veldig positivt for meg at jeg har klart å ha så god utvikling selv om jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom.
SA170606 Det er også bra for min videre utvikling .
NL170606 Jeg er heller ikke imot all utvikling , men utbygginger må konsekvensutredes ordentlig, der man bruker informasjonen og kunnskapen til de ulike partene i utredningsarbeidet.
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2238/Utenriks/canada-vil-oke-forsvarsbudsjettet-og-lene-seg-mindre-pa-usa Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2056/Teknologi/evry-legger-seg-lavere Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DN170606 Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
DN170606 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DN170606 Også Macic mener prisfallet i mai er en helt naturlig utvikling , ettersom at effekten av fjorårets rentekutt er tatt ut og at den nye boliglånsforskriften har kjølnet ned markedet.
DN170606 - En dempet prisvekst er en ønsket utvikling .
DN170606 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶
DB170606 Smak er en viktig determinant for å velge brød, så dette er enda en utvikling vi vil se mer av.
DB170606 Det er en utvikling Åpent bakeri heier på.
DA170606 Positiv utvikling
DA170606 Han tror på en stabil, positiv utvikling i boligmarkedet videre også.
DA170606 Et stabilt eiendomsmarked, med en rolig, positiv utvikling er positivt på lang sikt, og det er vi på vei mot nå, sier Frafjord.
DA170606 Vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling , sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
DA170606 - En dempet prisvekst er en ønsket utvikling .
BT170606https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Testresultatene-som-far-Johaug-til-a-glise-236882b.html - Det er veldig positivt for meg at jeg har klart å ha så god utvikling selv om jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom.
BT170606 Han mener man nå ser en knekk i utviklingen, en utvikling som har vært laber også de siste fire månedene.
BT170606 Utvikling i byene : ¶
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_1-prosent-i-mai-10238b.html Han mener man nå ser en knekk i utviklingen, en utvikling som har vært laber også de siste fire månedene.
AP170606https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_1-prosent-i-mai-10238b.html Utvikling i byene : ¶
AP170606https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Testresultatene-som-far-Johaug-til-a-glise-236882b.html - Det er veldig positivt for meg at jeg har klart å ha så god utvikling selv om jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom.
AP170606 Det samme er utvikling innen fornybar energi.
AP170606 Han mener man nå ser en knekk i utviklingen, en utvikling som har vært laber også de siste fire månedene.
AP170606 Utvikling i byene : ¶
AP170606 - Det er veldig positivt for meg at jeg har klart å ha så god utvikling selv om jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom.
AP170606 Det er også bra for min videre utvikling .
AA170606 Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
AA170606 Stavanger har nå den sterkeste prisutviklingen, og har så langt i år en sterkere utvikling enn byer som Bergen og Trondheim.
AA170606 Vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling , sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
AA170606 - En dempet prisvekst er en ønsket utvikling .
AA170606 - En dempet prisvekst er en ønsket utvikling .
AA170606 Totalt setter regjeringen av 44,5 millioner kroner til utvikling av bedre samarbeid mellom skoler og grunnskoleutdanninger.
AA170606 Pengene skal gå til utvikling av parternskap i grunnskolelærerutdanningen i 2017.
SA170605 Ser man et øyeblikk litt dypere i tallene er det ikke en positiv utvikling vi er vitne til.
SA170605 Karlsson mener det handler om å ta vare på dem som kommer til BSK, og gi dem en god utvikling .
DN170605https://www.dn.no/grunder/2017/06/05/2041/Handel/supergrunder-med-halv-milliard-kroner-i-investeringskassen Men våren 2008 satset han og tre andre gründere på en blodig alvorlig virkelighet, nemlig utvikling av militære minidroner.
DN170605 Vi har ingen egne fabrikker, vi kjøper fra de samme fabrikkene som mange andre merkevarer, sier direktør for bærekraftig utvikling Anna Gedda i H&M til DN.
DN170605 Kleskjeden H&M jobber kontinuerlig med å forbedre lønnsnivået i land som Bangladesh, ifølge kjedens direktør for bærekraftig utvikling Anna Gedda.
DN170605 - Uansett hva plaggene blir solgt for, får de som jobber på fabrikkene den samme lønnen, sier direktør for bærekraftig utvikling i H&M.
DN170605 Men våren 2008 satset han og tre andre gründere på en blodig alvorlig virkelighet, nemlig utvikling av militære minidroner.
DB170605 Overfor Entertainment Weekly er HBO-innholdssjefen ordknapp om framtida til eventuelle spinoff-serier, men røper at flere mulige varianter er under utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Men for naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet bærekraftig utvikling , og understreket at den måtte innebære både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet For naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Dette tverrfaglige Forskningsråd-prosjektet belyser lokale konsekvenser av fornybar energi for ulike aspekt av bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Men for naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet bærekraftig utvikling , og understreket at den måtte innebære både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html For naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Dette tverrfaglige Forskningsråd-prosjektet belyser lokale konsekvenser av fornybar energi for ulike aspekt av bærekraftig utvikling .
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/2017-har-vart-en-katastrofe-for-venstresiden-Na-soker-skadeskutte-arbeiderpartier-hjelp-i-Norge-622109b.html Faktisk er det i de landene som har høyest levestandard og best utvikling at partiene har klart seg best.
AP170605 Men for naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605 I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen lanserte begrepet bærekraftig utvikling , og understreket at den måtte innebære både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.
AP170605 For naturmiljøet er ikke det grønne skiftet nødvendigvis identisk med en bærekraftig utvikling .
AP170605 Dette tverrfaglige Forskningsråd-prosjektet belyser lokale konsekvenser av fornybar energi for ulike aspekt av bærekraftig utvikling .
AP170605 Faktisk er det i de landene som har høyest levestandard og best utvikling at partiene har klart seg best.
AP170605 Karlsson mener det handler om å ta vare på dem som kommer til BSK, og gi dem en god utvikling .
AA170605 Det er naturlig at kuttene og effektiviseringen i norske medier også preger kulturjournalistikken, når det gjelder omstilling, utvikling og best mulig bruk av ressursene.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud, og der enkelte tjener seg rike på velferd.
AA170605 Det er en stadig utvikling , forklarer Gjørtz-Larsen.
SA170604 - Vi er nå i en testfase, og i løpet av desember vil det bli avklart om vi går inn i fase to, som innebærer at vi tilføres 16 millioner kroner og fortsetter i fire år med utvikling og samarbeid med brukerne, sier Kolstad.
DB170604 Han har diagnosen regressiv autisme, en type autisme der barnets utvikling i en periode går tilbake.
VG170603 Jeg er uansett fornøyd med lagets utvikling , og at vi scoret flest mål og slapp inn færrest, noe som normalt skal holde til å vinne ligaen, sier Berg i en pressemelding.
SA170603 Jeg tror mer på å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man er som utgangspunkt for utvikling , enn å leve i en drømmeverden der selvinnsikt er fraværende.
FV170603 Jeg tror mer på å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man er som utgangspunkt for utvikling , enn å leve i en drømmeverden der selvinnsikt er fraværende.
DN170603 Tilføyelsene er en reaksjon på Nord-Koreas videreføring av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og ballistiske missiler.
DB170603 - Det er interessant å se på partier fra tidlig i Magnus Carlsens utvikling .
DB170603 Meier tror statistikken for Oslo i mai vil vise en flat utvikling .
DB170603 I en uttalelse fra den nyvalgte medlemsstaten av sikkerhetsrådet heter det at Ekvatorial-Guinea « vil legge ned all vår innsats i å bruke alle mulige ressurser på å støtte FNs arbeid, mens vi jobber for bærekraftig fred og utvikling for alle FNs medlemsstater over hele verden ».
BT170603 Det er stor risiko for at den ødelegger både for teknologisk utvikling og grønne investeringer.
BT170603 UT AV UD : Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene, skriver Rune Jansen Hagen.
BT170603 Kategoriene var land i utvikling og sårbare stater.
BT170603 Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden helt ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene.
BT170603 Ifølge Gro Harlem Brundtlands definisjon skal bærekraftig utvikling bevare gode muligheter til fremtidige generasjoner.
AP170603https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Du-ma-aldri_-aldri-si-sannheten-om-norsk-fotball-236698b.html Jeg tror mer på å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man er som utgangspunkt for utvikling , enn å leve i en drømmeverden der selvinnsikt er fraværende.
AP170603 Jeg tror mer på å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man er som utgangspunkt for utvikling , enn å leve i en drømmeverden der selvinnsikt er fraværende.
AA170603 Siden har mange innbyggere i byen demonstrert med krav om arbeidsplasser og økonomisk utvikling . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Er vi kodet for å leve på den planeten der vi er et ledd i en utvikling som har pågått i hundrevis av millioner år, eller er vi barn av kosmos ?
VG170602 Men han skal hente tillegg på Tangen Bjørn, som sto likt med ham sist de møttes og som er i utvikling .
SA170602 Å gå i barnehage er altså ikke nok i seg selv ; barnehagen må også ha et innhold som bidrar til læring og utvikling .
SA170602 En del av barnehagens samfunnsmandat er nettopp å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling .
SA170602 Ukas utvikling innebærer at hele spillerstallen er fristilt.
NL170602 Det foregår mye spennende utvikling og innovasjon i kommunesektoren for tida, og mye av dette skjer nettopp innen helse, omsorg og velferd.
NL170602 Men dette er ikke er « stempel » vi får, det er prinsipper for bærekraftig utvikling vi forplikter oss til å ivareta, videreutvikle og forsterke.
DB170602 - Da noen begynte å gå ifra på fellesstart, ble det så spredt at det var en utvikling de ikke likte.
DB170602 Ukas utvikling innebærer at hele spillerstallen er fristilt.
DB170602 De siste årene har Oslo vært gjennom en god utvikling der mange sentrumsnære områder er blitt forvandlet fra industri og « grå næringsvirksomhet » til bolig, kultur og handel.
DA170602 Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
DA170602 - Det dreier seg om humanisme og om en utvikling i en tenkt verden som vi kan relatere til også i dagens samfunn, og det sterke feministiske aspektet i « The Handmaid's Tale » er utrolig interessant, sier Moss, som er tungt involvert i serien også som produsent.
DA170602 * Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
DA170602 - Dersom man sier ja til denne skolen, kan man få utvikling hvor man med Frps velsignelse vil kunne opprette en muslimsk privatskole i Drammen.
BT170602 For ambisiøse kulturledere er Bergen ingen middelmådig mellomstasjon, men en unik mulighet til faglig vekst og utvikling .
BT170602 Da vet vi at kulturbyen Bergen er dynamisk, fremoverlent og i stadig utvikling .
AP170602https://www.aftenposten.no/okonomi/Nordea-sjef-Dette-ville-en-skjorte-kostet-om-fabrikkarbeiderne-i-Bangladesh-skulle-fatt-en-levelig-lonn-622467b.html Nordeas sjef for bærekraftig utvikling har regnet ut hvor mye mer en H & M-skjorte ville koste hvis arbeiderne skulle få betalt en anstendig lønn.
AP170602https://www.aftenposten.no/okonomi/Han-tror-maskinene-blir-smartere-enn-mennesker_-men-er-ikke-redd-622210b.html Harvard Business Review fra 2016 plasserte Norge i kategorien « stall out » - som et land som har oppnådd en høy teknologisk utvikling , men som nå risikerer å bli hengende etter.
AP170602 Om knapt tyve år må hver russer forsørge to pensjonister med dagens utvikling , ¶
AP170602 Nordeas sjef for bærekraftig utvikling har regnet ut hvor mye mer en H & M-skjorte ville koste hvis arbeiderne skulle få betalt en anstendig lønn.
AP170602 Harvard Business Review fra 2016 plasserte Norge i kategorien « stall out » - som et land som har oppnådd en høy teknologisk utvikling , men som nå risikerer å bli hengende etter.
AP170602 Ukas utvikling innebærer at hele spillerstallen er fristilt.
AA170602 Sanksjonene er en reaksjon på Nord-Koreas videreføring av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og ballistiske missiler.
AA170602 Tilføyelsene er en reaksjon på Nord-Koreas videreføring av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og ballistiske missiler.
AA170602 Onsdag stilte samtlige partier i Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune seg bak innstillingen om å gjøre nattbussen billigere.
AA170602 Hans væremåte kan bli en av grunnene til at partiets utvikling snur.
AA170602 Kåringen skal også oppmuntre europeiske byer til å forplikte seg til pågående og ambisiøse klimaforbedrende tiltak og en bærekraftig utvikling .
AA170602 FN har vedtatt 17 arbeidsmål for en bærekraftig utvikling .
AA170602 Formålet er å gi flest mulig i hele landet anledning til utdanning og personlig utvikling .
AA170602 Disse fagene møter mange av de samme utfordringene i den senere tids utvikling , med mer satsing på teoretiske fag og såkalte basisfag.
AA170602 Hele Trondheim ble vitalisert med å sette samisk kultur på dagsorden, ifølge direktør Helena Holmberg som nå har lagt en ny strategi for Kunsthallen der de har bestemt seg for å jobbe med det som omhandler urfolk, klima, bærekraftig utvikling og økologi.
VG170601 Regi Tore Vagn Lid - Transiteatret i samarbeid med Dramatikkens hus og Prosjektprogram for kunstnerisk utvikling
VG170601 MANGE BALLER I LUFTA : John Carew er midt i innspillingen av NRK-serien « Hjemmebane », men har mange andre prosjekter under utvikling .
VG170601 Det har vært lærerikt, og veldig bra for min utvikling , sier Carew.
VG170601 For 20 år anså Beijing klimaendringer som et påfunn fra Vesten for å stanse kinesisk utvikling .
VG170601 Dette er en alarmerende utvikling som krever tverrpolitisk oppmerksomhet, mener Hermansen.
NL170601 Og vil du kjøre til Sverige for å unngå norske priser kan ingen stoppe deg, men det at Norge skal legge til rette for tapte fellesinntekter, økt alkoholkonsum og en miljøfiendtlig utvikling er ingenting annet enn hårreisende.
NL170601 | Havet og globale mål for bærekraftig utvikling
NL170601 Norge driver et omfattende arbeid med utvikling av fiskeriforvaltningen i land i sør, gjennom Nansenprogrammet som drives i regi av FAO og bilateral innsats i utvalgte land.
NL170601 Flere globale miljøkonferanser i FN-regi har siden lagt planer for hvordan ambisjonen om bærekraftig utvikling skal gjennomføres.
NL170601 FNs Generalforsamling vedtok i 2015 i alt 17 bærekraftsmål for utvikling frem mot 2030, blant annet for matsikkerhet, klima og hav.
NL170601 Det nylig etablerte " Fisk for utvikling " programmet vil styrke denne innsatsen.
NL170601 Bærekraftsmål nr 14 handler om havet, der vi skal " Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling . " 10 delmål omfatter reduksjon av forurensing og forsøpling, bevaring av økosystemer, havforsuring, fiskeriforvaltning, marine verneområder, fiskerisubsidier, små øystater, forskning, småskala fiske og gjennomføring av Havrettskonvensjonen.
NL170601 Brundtlandkommisjonen satte for 30 år siden spørsmål om miljø og utvikling på den globale dagsordenen.
NL170601 " Bærekraftig utvikling " var stikkordet for hvordan hensynene til miljø og utvikling skulle forenes mellom land og mellom generasjoner.
NL170601 " Bærekraftig utvikling " var stikkordet for hvordan hensynene til miljø og utvikling skulle forenes mellom land og mellom generasjoner.
DB170601 « U-DUB - Øvelser i å overleve unntakstilstanden » Av Tore Vagn Lid Regi Tore Vagn Lid - Transiteatret i samarbeid med Dramatikkens hus og Prosjektprogram for kunstnerisk utvikling
DB170601 Terrorens dynamiske karakter innebærer at den stadig er i utvikling .
DB170601 Det innebærer at jihadistisk terror er i stadig utvikling og at operasjonsområdene fornyes og utvides, viser ny forskning.
DA170601 Vi må jobbe for fred og utvikling .
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff.
AP170601 Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff.
VG170531 Administrerende direktør i selskapet, Erlend Hernø Røeggen, innrømmer at flyttingen av Åndenes Makt er vemodig, men samtidig en naturlig utvikling for begge parter.
VG170531 Femten år som en paria i de internasjonale kapitalmarkedene var svært dyrt og hemmende for Argentinas utvikling .
VG170531 En nylig rapport fra Frisch-senteret peker på at personer født inn i en familie lavest på inntektsstigen har hatt en svakere utvikling i inntekt, sysselsetting, utdanningsnivå og familieforhold enn resten av befolkningen.
VG170531 Prisen deles ut årlig og har som mål å belønne byer med bærekraftig utvikling .
VG170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling , mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
SA170531 Prisen deles ut årlig og har som mål å belønne byer med bærekraftig utvikling .
SA170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling , mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
SA170531 Veland mener det er mange som har hatt altfor store forventninger til Martin Ødegaards videre utvikling etter overgangen fra Strømsgodset.
SA170531 Og selv om Ødegaard-leiren hele veien har bedyret at de har et veldig langt perspektiv på ungguttens utvikling , var mange - mediene inkludert - utålmodige.
FV170531 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
FV170531 Veland mener det er mange som har hatt altfor store forventninger til Martin Ødegaards videre utvikling etter overgangen fra Strømsgodset.
FV170531 Og selv om Ødegaard-leiren hele veien har bedyret at de har et veldig langt perspektiv på ungguttens utvikling , var mange - mediene inkludert - utålmodige.
DN170531 Prisen deles ut årlig og har som mål å belønne byer med bærekraftig utvikling .
DN170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling , mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB170531 - Vår viktigste oppgave er å få folk ut i jobb, sier karriereveileder i Din utvikling , Kristina Rummelhoff.
DB170531 God politikk på disse områdene er også god forebyggende sikkerhetspolitikk og et bidrag til positiv utvikling i sårbare stater.
DA170531 Vi må jobbe for fred og utvikling .
DA170531 - Dette er en måte å utvikle internasjonalt samarbeid landene mellom, og å bidra til økonomisk utvikling .
DA170531 - Dette er en måte å utvikle internasjonalt samarbeid landene mellom, og å bidra til økonomisk utvikling .
DA170531 Ved å jobbe mot tobakk, beskytter man folks helse, reduserer fattigdom og fremmer utvikling .
DA170531 Hvorfor er årets tema for Verdens tobakksfrie dag « tobakk - en trussel mot utvikling » ?
DA170531 Det at tobakk er en trussel mot utvikling , er et viktig tema.
BT170531 Veland mener det er mange som har hatt altfor store forventninger til Martin Ødegaards videre utvikling etter overgangen fra Strømsgodset.
BT170531 Og selv om Ødegaard-leiren hele veien har bedyret at de har et veldig langt perspektiv på ungguttens utvikling , var mange - mediene inkludert - utålmodige.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/i/gM8d0/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler Konsekvensene av global oppvarming er, og vil være, store i Norden hvor våtere somre, varmere høst og vinter, og fare for frost og ustabile temperaturer om våren kan påvirke blomsterknoppdanning, blomstring, pollinering og utvikling av fruktene negativt.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/i/gM8d0/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler Hvordan klima påvirker danning og utvikling av blomsterknopper i eple forstår vi ennå ikke helt.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/i/gM8d0/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler Et epletre går igjennom en rekke prosesser i løpet av ett års syklus, som knoppbryting, utvikling av blomsterknopper, blomstring, lengdevekst, fruktsetting, vekststans, aldring av blad, bladfall og vinterdvale.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler-622261b.html Konsekvensene av global oppvarming er, og vil være, store i Norden hvor våtere somre, varmere høst og vinter, og fare for frost og ustabile temperaturer om våren kan påvirke blomsterknoppdanning, blomstring, pollinering og utvikling av fruktene negativt.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler-622261b.html Hvordan klima påvirker danning og utvikling av blomsterknopper i eple forstår vi ennå ikke helt.
AP170531https://www.aftenposten.no/viten/-Mye-skal-klaffe-for-at-du-far-norske-epler-622261b.html Et epletre går igjennom en rekke prosesser i løpet av ett års syklus, som knoppbryting, utvikling av blomsterknopper, blomstring, lengdevekst, fruktsetting, vekststans, aldring av blad, bladfall og vinterdvale.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html Hun mener en slik utvikling helt åpenbart vil føre til et dårligere forhold mellom USA og dets viktigste samarbeidspartnere.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Europeisk-presse-stempler-Odegaard-som-mislykket-Det-far-ekspert-til-a-reagere-236559b.html Veland mener det er mange som har hatt altfor store forventninger til Martin Ødegaards videre utvikling etter overgangen fra Strømsgodset.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Europeisk-presse-stempler-Odegaard-som-mislykket-Det-far-ekspert-til-a-reagere-236559b.html Og selv om Ødegaard-leiren hele veien har bedyret at de har et veldig langt perspektiv på ungguttens utvikling , var mange - mediene inkludert - utålmodige.
AP170531 Konsekvensene av global oppvarming er, og vil være, store i Norden hvor våtere somre, varmere høst og vinter, og fare for frost og ustabile temperaturer om våren kan påvirke blomsterknoppdanning, blomstring, pollinering og utvikling av fruktene negativt.
AP170531 Hvordan klima påvirker danning og utvikling av blomsterknopper i eple forstår vi ennå ikke helt.
AP170531 Et epletre går igjennom en rekke prosesser i løpet av ett års syklus, som knoppbryting, utvikling av blomsterknopper, blomstring, lengdevekst, fruktsetting, vekststans, aldring av blad, bladfall og vinterdvale.
AP170531 Hun mener en slik utvikling helt åpenbart vil føre til et dårligere forhold mellom USA og dets viktigste samarbeidspartnere.
AP170531 Prisen deles ut årlig og har som mål å belønne byer med bærekraftig utvikling .
AP170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling , mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
AP170531 Veland mener det er mange som har hatt altfor store forventninger til Martin Ødegaards videre utvikling etter overgangen fra Strømsgodset.
AP170531 Og selv om Ødegaard-leiren hele veien har bedyret at de har et veldig langt perspektiv på ungguttens utvikling , var mange - mediene inkludert - utålmodige.
AA170531 Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff.
SA170530 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) er godt fornøyd med tirsdagens utvikling .
SA170530 Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling .
SA170530 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
SA170530 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
FV170530 Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling .
DN170530 « Sterk utvikling i boligmarkedet », rapporterer selskapet som aldri før har solgt så mange boliger.
DN170530 Men vi ser også at andre kan ha interesse av bedre kjennskap til hvilke ressurser og fagmiljøer som er under utvikling . sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.
DN170530 - Vi har sett en utvikling og styrking av beredskapsnæringen i Nord-Norge, men det er gjort få studier og helhetlige analyser av denne næringen.
DB170530 De dreier seg om alt fra kjøp av konsulentbistand til utvikling av nye straffesakssystemer og bistand til drift av IKT-systemer, til avtaler om kjøp av PR-tjenester og medietrening for toppledere i politiet.
DB170530 Videre opplever jeg manglende respekt for musikksjefens posisjon og innflytelse på operaens kunstneriske utvikling , skrev musikksjef i Den norske opera & ballett, Karl-Heinz Steffens i et innlegg i Aftenposten i april.
DA170530 - Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling », uttalte Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.
DA170530 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) er godt fornøyd med tirsdagens utvikling .
DA170530 - Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling », uttalte Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.
DA170530 Det igjen kan føre til mindre innovasjon, teknologisk utvikling og gründervirksomhet.
BT170530 De dreier seg om alt fra kjøp av konsulentbistand til utvikling av nye straffesakssystemer og bistand til drift av IKT-systemer, til avtaler om kjøp av PR-tjenester og medietrening for toppledere i politiet.
BT170530 Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling .
BT170530 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html - De minste barna har mest behov nære relasjoner med voksne ¶ - Utvikling av lek og læring er vel så effektivt gjennom rollelek.
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-tror-Johaug-kan-bli-frifunnet--Bjorgens-forklaring-var-avgjorende-236522b.html Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling .
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbck-krever-mer-spilletid-av-utenlandsprofilene--Pa-lang-sikt-holder-det-ikke-236443b.html Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
AP170530 - De minste barna har mest behov nære relasjoner med voksne ¶ - Utvikling av lek og læring er vel så effektivt gjennom rollelek.
AP170530 Ifølge Riksrevisjonen gjelder dette 245 avtaledokumenter som dreier seg om alt fra : ¶ kjøp av konsulentbistand ¶ utvikling av nye straffesakssystemer ¶ bistand til drift av ikt-systemer til rammeavtaler om kjøp av PR- og kommunikasjonstjenester, ¶ avtaler om medietrening og kommunikasjonsrådgivning ¶ kjøp av veiledertjenester for toppledere i po
AP170530 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) er godt fornøyd med tirsdagens utvikling .
AP170530 Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling .
AP170530 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
AP170530 Finne ut hva som er best for ham og hans utvikling .
AA170530 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) er godt fornøyd med tirsdagens utvikling .
VG170529 Planen med opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet er blant annet å kunne nå amerikansk jord med disse.
VG170529 - Det som skjedde under presidents tale til USAs NATO-allierte, er en bekreftelse på en utvikling som har vart lenge, og en konstatering av at Europa må ta sin sikkerhet på alvor, sier førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Terje Knutsen.
VG170529 Jon Marius Vaag Iversen ved Trøndelag Forskning og Utvikling , sier at i små klasser er forskjellene i læringsutbytte mellom elever med ulik sosial bakgrunn mindre.
VG170529 Den mektige talsmannen sa også at « med tanke på at NATO er fokusert på konfrontasjon og hele strukturen er viet til konfrontasjonens idealer, så kan det selvsagt ikke kalles en moderne struktur som møter ideene om stabilitet, bærekraftig utvikling og sikkerhet ».
VG170529 I OECD-rapporten « Divided we stand - why inequalities keep rising » tegner de et dystert bilde av en utvikling der en liten, rik elite har fått en stadig større andel av samfunnets ressurser, mens de lavtlønte og fattige blir hengende igjen.
SA170529 foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling .
SA170529 Jeg er veldig glad for at Daniel med sin familie valgte Bodø Håndballklubb for å fortsette sin utvikling .
NL170529 I møter skal man kunne fremme synspunkter som kan bli gjenstand for korreksjon og videre utvikling gjennom diskusjon.
NL170529 Vi har fokusert på utvikling av ledelse, forsknings- og, studiekvalitet samt utvikling av et økonomisk handlingsrom.
NL170529 Vi har fokusert på utvikling av ledelse, forsknings- og, studiekvalitet samt utvikling av et økonomisk handlingsrom.
NL170529 Den gode undervisningskulturen fra høyskolen og den naturvitenskapelige forskningstradisjonen fra det naturvitenskapelige fagmiljøet ved universitetet ble lagt til grunn for utvikling av felles kultur og forbedring hos begge parter.
FV170529 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
DN170529 Nupi-direktør Ulf Sverdrup mener Angela Merkels uttalelser om at Europa må ta skjebnen i egne hender skyldes en utvikling som har pågått over tid.
DB170529 SAMTIDIG GIR DET trener Tor Ole Skullerud tro på at det han jobber med er i utvikling , gitt at laget ikke legger av, men har beinet på gassen.
DB170529 Øya Mindanao har alltid vært mest nedprioritert hva gjelder utvikling , noe som igjen har sammenheng emd det vi ser i dag, sier Lid.
DB170529 Kim Jong-Un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
DB170529 Dette er en utvikling jeg vet også mange i Høyre er imot.
DB170529 - Hvis to like gode forvaltere velger hver sine selskaper, er det min erfaring at den ene av dem i en periode vil få relativt mange selskaper som slår inn med positiv utvikling samtidig, sier Selmar til Finansavisen.
DB170529 ] Det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i sammenheng med utvikling av skolefellesskapet, elevenes psykososiale miljø og arbeidet mot mobbing.
DB170529 På Liberoklubben kan du følge både graviditeten fra uke til uke og barnets utvikling .
DB170529 Det gir deg tilgang på en app der du kan følge barnets utvikling uke for uke under graviditeten.
DA170529 Vi har skapt et klima der en slik vond utvikling kan vokse, sier Mlambo-Ngcuka.
DA170529 - Snuoperasjonen de siste månedene dreide seg om en farlig utvikling .
DA170529 Vi har skapt et klima der en slik vond utvikling kan vokse, sier Mlambo-Ngcuka.
DA170529 Å satse på lærerne er å satse på den gode skolen som barna fortjener, og som gir dem de beste mulighetene for læring, trivsel og utvikling .
BT170529 Som kapitalforvalter ser jeg etter ledere som viser evne til å skape verdier i en verden som er i akselererende utvikling .
BT170529 Gjennom langvarig nordisk samarbeid har det lyktes oss å skape en utvikling i Norden der vi både sikrer økonomisk fremgang og samtidig ivaretar vårt miljø og samfunn.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling , hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst, mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling , hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst, mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AP170529 Det har høy befolkningsvekst, lav økonomisk vekst og dermed beskjeden utvikling av energieffektiv teknologi, og overgang til utslippsintensiv kullkraft uten noen utslippstiltak.
AP170529 Det andre scenariet, RCP4.5, er basert på en helt annen underliggende utvikling , hvor verdens folketall stabiliseres på et moderat nivå, økonomisk vekst, mer CO₂-effektiv teknologi, og en betydelig overgang til utslippsfrie energikilder som atomkraft og fornybart.
AA170529 Siden har mange innbyggere i byen Al-Hoceima demonstrert med krav om arbeidsplasser og økonomisk utvikling .
AA170529 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
AA170529 I en tid med usikker økonomisk utvikling , kraftig økning i velferdsforpliktelser og mange andre uløste oppgaver, blir det kamp om milliardene.
VG170528 Sagosens utvikling har skutt fart i Aalborg, og han har forvandlet seg fra supertalent til en internasjonal toppspiller.
VG170528 - Han har hatt en rivende utvikling og bygd på seg mye fysikk i Danmark.
VG170528 Nord-Korea har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen, og den siste oppskytningen kommer kun et døgn etter at Kim Jong-un skal ha overvært en test av et nytt luftvernvåpen.
VG170528 Noe merkelig, all den tid et så omfattende prosjekt kan sette et betydelig preg på byens og regionens utvikling fremover.
VG170528 « Jeg kan forstå at både Heir og ordfører Hjartøy opplevde at vi var bremseklosser for utvikling av samlokalisering i Bodø.
VG170528 - Jeg kan forstå at både Heir og ordfører Hjartøy opplevde at vi var bremseklosser for utvikling av samlokalisering i Bodø.
VG170528 Dette har vært diskutert tidligere, men nå er det en utvikling i USA som gjør dette nødvendig, sier Melby.
SA170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
SA170528 Det blir lagt vekt på språkutvikling og motorisk utvikling , men spiseutvikling blir ofte glemt, sier overlege Ingrid B.
SA170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
NL170528 Fra tidlig på 1970 tallet var UiT klart nasjonalt ledende i utvikling av gode utdanninger, særlig innen profesjonsfagene.
NL170528 Hva om staten ikke var en begrensning for all type utvikling med sine lover og regler, men heller bare konsentrerte seg om primæroppgavene : å opprettholde lov og orden ?
DN170528 Nupi-direktør Ulf Sverdrup er heller ikke overrasket over Merkels uttalelser og mener de har rot i en utvikling som har pågått over tid.
DN170528 - « Alle » snakker om at det blir mer og mer behov for økt kompetanse, og at man må være i stadig utvikling for ikke å tape terreng.
DN170528 - Det er en illusjon å tro at en topplederjobb alltid er lykken, for trivsel kommer først, sier Per Arnstein Aamot, nyansatt konsernsjef for Dyreparken Utvikling .
DB170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
BT170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
AP170528https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Et-dataspill-fikk-Nikolas-13-til-a-elske-trening-236089b.html Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
AP170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
AP170528 Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.
VG170527 Timo Nurmos : - Har vist en utrolig utvikling og skal normalt ventes enda et hakk bedre etter det siste løpet.
DN170527 I fremtiden vil toppturturismen være en veldig viktig del av vinterturismen i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, som jobber med markedsføring og utvikling av reiselivsnæringen i Nord-Norge.
DA170527 Vi hadde aldri hatt en situasjon med utvikling og kvalitet i osloskolen hvis dette ikke hadde vært på agendaen, sier Søgnen og fortsetter : ¶
AP170527 Presidentens rådgiver Gary Cohn sa fredag at Trumps syn på klimaspørsmålet er « under utvikling ».
AP170527 - Under utvikling
AA170527 Les også : Som sykepleier gjennom mange år har jeg vært vitne til en trist utvikling : Flukten fra helsevesenet ¶
VG170526 Han nevner også mer fokus på utvikling og rekruttering av unge utøvere samt et tettere samarbeid med Olympiatoppen som viktige faktorer for at de lykkes.
VG170526 Tanken var kanskje god, men de har til dels mistet kontrollen, sier professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull.
VG170526 SER INGEN ENDE : professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull, mener situasjonen i Venezuela er dramatisk.
SA170526 Politiet gjentar at etterforskningen av saken fortsatt er i rask utvikling og at de holder alle muligheter åpne. 22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag.
SA170526 Skapende arbeid og praktiske ferdigheter bidrar til en sunn utvikling .
SA170526 Det er noen som tror at disse aktiviteter ikke er så viktige for barnas utvikling .
SA170526 Status : Kjære Arsène, du har sagt at du skal slutte om du står i veien for lagets utvikling .
DN170526 - Hvis vi skal henge med på et felt i drivende utvikling , så kan vi aldri være tilfredse med egen kompetanse.
DN170526 - Nato er hele tida i utvikling .
DN170526 Politiet gjentar at etterforskningen av saken fortsatt er i rask utvikling og at de holder alle muligheter åpne. 22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag.
DN170526 Å diskutere makroperspektivene om innvandring om islams utvikling er lett og pirrende å gjøre i avisredaksjoner.
DB170526 - Jeg har vært noen år på sprintlandslaget og har hatt bra utvikling der, men jeg tror også det kan være greit med et miljøskifte.
DB170526 En slik utvikling vil definitivt fjerne eliteløperne fra den vanlige skigåer, og på det viset ta bort den klare fordelen som langrenn allerede naturlig har.
DB170526 Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn sa imidlertid samme kveld at presidentens synspunkt på klimaendringene er « i utvikling », og at Trump var kommet til Europa « for å lære ».
DB170526 Flere metoder er under utvikling .
DB170526 En utvikling som har svekket lønnsveksten kraftig i en rekke bransjer, som har ført til massiv sosial dumping og ren arbeidslivskriminalitet.
DA170526 Politiet gjentar at etterforskningen av saken fortsatt er i rask utvikling og at de holder alle muligheter åpne. 22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag.
DA170526 Nå er han tilbake med oppfølgeren « An Inconvenient Sequel : Truth To Power », basert for en stor del på hans egen foredragsvirksomhet og aktualisert gjennom de siste årenes og månedenes utvikling i internasjonal klimapolitikk.
DA170526 - Det amerikanske folket er fast bestemt på å fortsette prosessen for å oppfylle Parisavtalen, og det samme er jeg, sa Gore, som mener han også ser en utvikling der republikanere som tidligere har vært klimafornektere nå er i ferd med å snu, også innenfor kongressen.
BT170526 - Nato er hele tiden i utvikling .
BT170526 POD er styrket de siste årene, det har vært en ønsket utvikling .
BT170526 Status : Kjære Arsène, du har sagt at du skal slutte om du står i veien for lagets utvikling .
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Det begrunnes med elektrifisering av bilparken og annen teknologisk utvikling .
AP170526 Politiet gjentar at etterforskningen av saken fortsatt er i rask utvikling og at de holder alle muligheter åpne. 75 på sykehus ¶ 22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag.
AP170526 Det begrunnes med elektrifisering av bilparken og annen teknologisk utvikling .
AP170526 Det er på høy tid at systemet for folkeregistrering bedre tilpasses barneloven og dagens utvikling hvor det blir stadig mer vanlig at barn har to hjem.
AA170526 Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn sa imidlertid samme kveld at presidentens synspunkt på klimaendringene er « i utvikling », og at Trump var kommet til Europa « for å lære ».
AA170526 - NATO er hele tida i utvikling .
AA170526 Politiet gjentar at etterforskningen av saken fortsatt er i rask utvikling og at de holder alle muligheter åpne. 22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag.
AA170526 | Som sykepleier gjennom mange år har jeg vært vitne til en trist utvikling : Flukten fra helsevesenet ¶
VG170525 Overgangsavgiften skal gå til et fond for utvikling av kinesisk ungdomsfotball.
SA170525 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling .
SA170525 Det føles derfor som et stort paradoks å foreslå redusert stemmerett som en utvikling av demokratiet.
SA170525 Sagosens utvikling har skutt fart i Aalborg, og han har forvandlet seg fra supertalent til en internasjonal toppspiller.
DN170525 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer.
DN170525 Det var rett og slett nødvendig fordi Oslo har hatt en mye mer ekstrem utvikling enn resten av landet.
DB170525 - Det gjør at vi ikke er engasjert i prosjektets løpende drift og utvikling , skriver Støre i en epost til Dagbladet.
DB170525 Men det virker merkelig å gi feministene æren for en positiv utvikling på dette området, som de hittil har motarbeidet.
DA170525 Grete Kvinnesdal i Stavanger Utvikling KF, Dag Mossige ( Ap ), Frode Myrhol ( FNB ) og Kristoffer Joner ( Ap ) er under Nytorget for å se på de gamle toalettlokalene.
AP170525 Sagosens utvikling har skutt fart i Aalborg, og han har forvandlet seg fra supertalent til en internasjonal toppspiller.
AA170525 Under torsdagens møte i Beijing ble man enige om at områdene som er av størst interesse, er innovasjon, bærekraftig utvikling , turisme, velferdsløsninger og kultur.
SA170524 » Styrt utvikling
SA170524 Dette er en villet og styrt utvikling fra Avinor.
DB170524 De beste amerikanske jentene med Jessica Diggins i spissen er i så rask utvikling at det er fristende å få til en større tropp som kan ligge fast i Europa gjennom vinteren.
DB170524 - Jeg har bestemt meg for å se på meg selv som jeg er : En kropp i utvikling .
DB170524 Skam er et framskritt i utvikling av repertoaret for homofile i norsk fiksjon.
DA170524 Jørgen Brekke viser god utvikling i bøkene sine, mener Dagsavisens anmelder.
AP170524 Men samtidig har vi alltid tenkt på en bærekraftig utvikling .
AP170524 Men samtidig har vi alltid tenkt på en bærekraftig utvikling .
VG170523 Enorm utvikling
VG170523 Det er en fantastisk utvikling hun har hatt, sier han.
SA170523 Parallelt med å fylle sin dronningrolle har Sonja gjennom lang tid søkt sin egen utvikling som skapende menneske.
NL170523 Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.
NL170523 Gruvedrift, vindkraft eller reintallsreduksjon ; alt begrunnes med nasjonale ideologiske mål som " samfunnsnytte " eller " bærekraftig utvikling ".
NL170523 Avdelingen har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
DN170523 - Han er landets mest erfarne innenfor sparing og pensjon, og har jobbet med utvikling av nye digitale produkter og tjenester.
DN170523 - Finansbransjen må forholde seg til en rask teknisk utvikling , fortsatt økende reguleringer og mer bevisste kunder.
DN170523 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer.
DB170523 Det fine med Abel-prisen er at den gir oss en årlig påminnelse om at matematikk er en viktig side ved all utvikling .
DA170523 I forrige uke delte han sine erfaringer med norske politikere og forskere, på invitasjon fra klimaforskningssenteret CICERO og Forum for Utvikling og miljø.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/leder/-Aftenposten-mener-Et-logisk-nederlag-om-E18-621764b.html Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) og byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) er forståelig nok skuffet over siste utvikling i E18-saken.
AP170523 Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) og byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) er forståelig nok skuffet over siste utvikling i E18-saken.
AP170523 Nå er det slik med utvikling av matematikk at det ikke er noe særlig å tjene på det annet enn heder og berømmelse ; det gjøres jo gjerne noen tiår eller hundreår før resten av verden tar det i bruk til noe.
VG170522 Det kan kanskje virke ironisk, men Lillestrøm-trener Arne Erlandsen mener det er avgjørende for norsk fotballs utvikling at Rosenborg fortsetter å være best i Norge.
VG170522 Arne Erlandsen mener det er avgjørende for norsk fotballs utvikling at Rosenborg fortsetter å være best.
VG170522 Det skader også innovasjon og dermed økonomisk utvikling .
VG170522 Trenden man ser i store deler av verden, som dreies inn mot gigantiske bruk og dyr som står trangt i små båser og aldri ser dagslys, er ikke en ønsket utvikling , spør du meg.
NL170522 Dette utgjør en stor hemsko for næringsetablering, utvikling og vekst i byen.
DN170522 De er eksperter på alt fra geologi og reservoar til utbygging og kommersiell utvikling .
DN170522 Dreyer i Eiendom Norge sa forrige uke at han tror man vil se en negativ utvikling i boligprisene i Oslo utover sommeren og høsten.
DB170522 TIL får bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og FCK åpner opp klubben for kompetansedeling både på utvikling og A-lag, sier han.
DB170522 Hvorvidt narkose av små barn og nyfødte kan virke uheldig på hjernens utvikling bestrides så langt av eksisterende forskning, men en må aldri glemme at forskning i sitt vesen er kalkulert usikkerhet og således alltid må etterprøve seg selv.
DA170522 Rammene for byregionens utvikling fører til nye kostnader som staten må ta større ansvar for.
DA170522 Samtidig mener vi å se en utvikling der de alvorlige skadene i dag stort sett blir rapportert inn.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling , samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for d
BT170522 Eskil Skjeldal har beskrevet en psykologisk utvikling som ender med at han ikke lenger trenger Gud som substitutt for alt som gjør livet verdt å leve.
BT170522 De har fått laget en rapport som sier at stans i leteboring og utvikling av nye felt vil medføre et tap på 63.000 arbeidsplasser.
AP170522 Dette er forskningsbasert rekrutteringsmetodikk som utgjør en del av en totalvurdering, sier seksjonsleder Kjersti Jørgensen i PODs for seksjon for HR-rådgivning og utvikling , som også er ansatt ved hjelp av Amrop Delphi.
AA170522 Disse spenner fra forsøk med undersøkende arbeidsformer i matematikk og utvikling av apper, til bruk av 3D printere.
VG170521 Det er ikke akkurat et arkitektonisk mesterverk, men et sted for læring og utvikling på flere fronter.
VG170521 Universitetet i Mosul antas å ha vært terrororganisasjonens hovedsete for et avansert program for utvikling av kjemiske våpen i tre år frem til irakiske styrker begynte gjenerobringen av byen i oktober i fjor.
NL170521 Tre hovedstrategier ble skissert som satsninger i tida som kommer : større involvering av ungdom og deltakere i utviklingen av NUK++, sterkere fokus på internasjonalisering og samarbeid med andre fagmiljøer i Norden, og framfor alt : Utvikling av forskningsbasert kunnskap om NUK++-metodikken.
DB170521 Vinningslovbrudd er anmeldt flest ganger, men også i voldskriminalitet har det vært en utvikling .
DB170521 Regner viser i sin studie det motsatte : Det er mange flere mødre som uroer seg over hva farens manglende interesse for barnet vil bety for barnets utvikling .
DB170521 Alt dette er en positiv utvikling , for barn som trenger begge foreldre også etter at de ikke lenger er et par.
AP170521 Ingen kan slå oss, sa Trump, og ba tilhørerne forestille seg en fremtid uten terror, uten frykt, men med stor utvikling , nye jobber og trygghet.
AP170521 Da kalles det ikke utvikling , men innvikling.
AP170521 - Jeg kjenner ikke de siste dagers utvikling i detalj, men dialog er alltid den mest farbare leden, hilser Erlingsen pr. telefon.
AP170521 - Jeg kjenner ikke de siste dagers utvikling i detalj, men dialog er alltid den mest farbare leden, hilser Erlingsen pr. telefon.
AA170521 Vinningslovbrudd er anmeldt flest ganger, men også i voldskriminalitet har det vært en utvikling .
VG170520 Dette er på Solveig Hornes vakt, og det er vanskelig å tro det ikke er en villet utvikling fra en Høyre-Frp-regjering.
DN170520 - Jeg vil ha sosial rettferdighet, sosiale friheter og politisk utvikling , samt gode forbindelser med alle verdens land, sier Nasim, en 37 år gammel universitetslektor og Rouhani-velger.
DN170520 Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
DB170520 Eller sidespor for utvikling .
DA170520 - Jeg vil ha sosial rettferdighet, sosiale friheter og politisk utvikling , samt gode forbindelser med alle verdens land, sier Nasim, en 37 år gammel universitetslektor og Rouhani-velger.
DA170520 - Ja, jeg tror demokratiet er i utvikling .
BT170520 Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Dette-er-Irans-gjenvalgte-president-Hassan-Rouhani-621549b.html Han mener en åpen linje mot omverden er det beste for Irans økonomiske utvikling , sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard.
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling .
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/Erik-Solheim-inn-i-Gunhild-Stordalens-EAT-organisasjon-621543b.html Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
AP170520 Han mener en åpen linje mot omverden er det beste for Irans økonomiske utvikling , sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard.
AP170520 Volden er derimot blant kriminalitetstypene der man tydeligst kan se en utvikling .
AP170520 Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
AA170520 - Jeg vil ha sosial rettferdighet, sosiale friheter og politisk utvikling , samt gode forbindelser med alle verdens land, sier Nasim, en 37 år gammel universitetslektor og Rouhani-velger.
VG170519 For trygghet og utvikling hos medarbeidere skaper en god arbeidsplass, der OMTANKE for hvordan andre har det er noe av det viktigste en toppleder kan bringe til torgs.
VG170519 Omberg sier deres prosjekt fortsetter ufortrødent og fortsatt er under utvikling .
VG170519 På hjemmebane etterlater presidenten seg en svulmende skandale, der det er stadig utvikling i granskingene av Trumps Russland-forbindelser.
VG170519 Sandøy har fulgt med på Fyrlyktas utvikling og mener det fra første stund var åpenbart at de ikke var en ideell stiftelse.
SA170519 Her i Rogaland har man de siste 10 årene sett en veldig positiv utvikling i barnas tannhelse.
NL170519 Nå må Stortingsflertallet ta ansvar for ei positiv og bærekraftig utvikling av nord norsk matproduksjon og gi matprodusentene det økonomiske løftet de er ærlig verd - dersom ikke - står landet ved et veiskille for nord norsk matproduksjon som ingen ønsker og heller ikke ser konsekvensene av ved en framtidig matkrise i Europa/verden.
NL170519 Et hvert land skal produsere den maten en kan til sine innbyggere - dersom ikke - tar ikke landet ansvar for en bærekraftig og framtidsretta utvikling - på kort sikt og ikke minst i et lengre perspektiv.
NL170519 « Seksuell samtykkekompetanse er relativ til alder, utvikling og modenhet og varierer med bevissthetstilstand og kognitiv funksjonsevne-« ( Forelesningsnotater Psykolog, Dagfinn Sørensen ) ¶
DN170519 Dreyer i Eiendom Norge tror man vil se en negativ utvikling i boligprisene i Oslo utover sommeren og høsten.
DB170519 I Tour de Bretagne er det vanskelig å kjøre inn mye poeng, men det er et viktig ritt for utøverens utvikling , påpeker Kvålsvoll.
DB170519 MDG startet sitt møte med å minne om partiets utvikling .
DB170519 Informasjonen Trump beskyldes for å ha lekket stammet fra den israelske etterretningstjenesten, og dreide seg om terrorgruppa IS' utvikling av teknikker for å skjule bomber.
DB170519 Når lønnsomheten forsvinner for legemiddelindustrien, dropper de forskning og utvikling av nye medisiner.
DB170519 G20-toppmøtet bør lytte til WHOs råd : Flere må opplyses om antibiotikabruk, overvåkning og forskning må intensiveres, spredning av multiresistente bakterier må stanses av bedre sanitærforhold, bruken i dyrehold og helsevesen må ned, og utvikling av nye medisiner må sikres finansiering.
DA170519 Mange politikere har reagert sterkt på de siste dagers utvikling .
DA170519 Han forlater et Washington i sterk uro etter de siste dagers utvikling i saken om anklager rundt Trumps Russland-koblinger.
DA170519 Avgjørelsen om å utnevne Mueller til denne oppgaven kommer etter en dramatisk utvikling rundt Trump de siste dagene, blant annet sparkingen av FBI-sjef James Comey.
AP170519 SVAK VEKST : Daglig leder i Flåm Utvikling AS, Sivert Bakk, forventer bare en svak vekst i passasjertallene i år.
AP170519 - Ja, veksten var større enn vi hadde forventet, sier daglig leder Sivert Bakk i selskapet Flåm Utvikling AS som driver Flåmsbana.
AA170519 - Jeg vil ha sosial rettferdighet, sosiale friheter og politisk utvikling , samt gode forbindelser med alle verdens land, sier Nasim, en 37 år gammel universitetslektoren og Rouhani-velger.
AA170519 På hjemmebane etterlater presidenten seg en svulmende skandale, der det er stadig utvikling i granskingene av Trumps Russland-forbindelser.
AA170519 Jan Tore Sanner sier at det bare på de tre og halvt årene han har vært moderniseringsminister har skjedd en rivende utvikling i nye og eksisterende teknologibedrifter.
AA170519 I tillegg til teknologi som den Blueye har utviklet, peker moderniseringsministeren særlig på helseteknologi som et område der det har skjedd en rivende utvikling .
AA170519 Etter to års utvikling , har Blueye startet forhåndssalg av undervannsdronen, som både kan være privat leketøy og et profesjonelt verktøy.
AA170519 Det er mange grunner til at vi vil se denne veksten i næringen : Klimaendring, økende matbehov, urbanisering, helse, miljømessig bærekraft, behovet for energi, forskning og teknologisk utvikling .
AA170519 I formannskapsmøtet sist uke ble det vedtatt å bevilge 400 000 kroner til utvikling av en app der folk kan få rabatterte inngangsbilletter og varsel om at ting skjer i kunst- og kulturlivet i Trondheim.
VG170518 Tirsdag var hun hovedtaler da Business for Peace Foundation delte ut priser til næringslivsledere som har gjort en innsats for bærekraftig utvikling .
VG170518 - Jeg er i utvikling som alle andre.
SA170518 Svaret er at det finnes grupperinger som jobber aktivt mot en slik utvikling , enten fordi privatpersoner mister en fordel, eller fordi offentlige etater mener at deres fagområde veier tyngst.
SA170518 Positiv utvikling av byen kan bare skje om forutsetningene for nye prosjekter gjør dem konkurransedyktige.
SA170518 Offentlige prosjekter kan bidra positivt, men det er de private, kommersielle prosjekter som må stå for volumet i en utvikling .
SA170518 Det er viktig at sentrumsplanen får beholde sin klare ambisjon for utvikling av Stavanger sentrum.
SA170518 Den økonomiske veksten har resultert i en massiv etablering av arbeidsplasser langt ut fra sentrum, et ikke særlig forbilledlig eksempel på byutvikling, og særlig når dette sees i sammenheng med Stavanger sentrums fravær av utvikling .
SA170518 Balanse mellom historisk bebyggelse og realistiske forutsetninger for ny utvikling .
SA170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling .
SA170518 - Hyperloop-teknologien er under utvikling .
SA170518 Foreløpig tror jeg den sammensetningen trenger litt mer utvikling for å gå fort nok, men slik jeg ser det har Ask et stort potensial.
DN170518 - Vi er bekymret for at viktige beslutninger for særorganenes utvikling blir tatt før de nye regionene har satt seg.
DN170518 Norges Bank har i samarbeid med Finans Norge og Bits tatt initiativ til et prosjekt for utvikling og implementering av en infrastruktur for raske betalinger, som skal legge til rette for at det kun går få sekunder fra betaling igangsettes til beløpet er tilgjengelig på mottakers konto, samtidig som risikoen for bankene er lav.
DB170518 Alvorlig utvikling
BT170518 Foreløpig tror jeg den sammensetningen trenger litt mer utvikling for å gå fort nok, men slik jeg ser det har Ask et stort potensial.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling .
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html - Hyperloop-teknologien er under utvikling .
AP170518https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/-Han-digger-Marit-Bjorgen-Na-vil-han-bli-som-henne--235799b.html Foreløpig tror jeg den sammensetningen trenger litt mer utvikling for å gå fort nok, men slik jeg ser det har Ask et stort potensial.
AP170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling .
AP170518 - Hyperloop-teknologien er under utvikling .
AP170518 Witoszek har ledet et forskningsprosjekt om bærekraftig utvikling som tar utgangspunkt i Brundtland-rapporten fra 1987.
AP170518 Nina Witoszek har ledet et forskningsprosjekt om bærekraftig utvikling .
AP170518 Foreløpig tror jeg den sammensetningen trenger litt mer utvikling for å gå fort nok, men slik jeg ser det har Ask et stort potensial.
DB170517 - Marealis har brukt minst 35 millioner kroner på utvikling .
AP170517 Det ga mindre forskjeller i størrelse, en utvikling nettopp i den retning Lund etterlyser.
AP170517 Et forskningsorientert helsevesen skaper gode og kostnadseffektive helsetjenester, og er en forutsetning for utvikling av presisjonsmedisin, et sentralt politisk og faglig satsingsområde i helsesektoren.
VG170516 Men på den annen side så trenger jeg å spille kampen for min egen utvikling , slår stopperen fra Porsgrunn fast.
VG170516 Det er på tide å snu en negativ utvikling .
SA170516https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Suksessen-gjor-at-Casper-Ruud-far-merkelige-foresporsler-fra-ukjente-235605b.html Casper Ruud har hatt en eventyrlig utvikling som tennisspiller.
SA170516 Hvis vi skal komme opp til kronemessig lik utvikling som andre, da må vi ha 805 millioner, sier hun.
SA170516 Vi må også ha et fokus på utvikling .
SA170516 Hun understreker at det er viktig å tenke på norsk kvinnefotball, og utvikling av spillere.
SA170516 Han poengterer at ærlighet og tydelighet er viktig for å skape utvikling , men innrømmer at han til tider har tøyd strikken for langt.
SA170516 Casper Ruud har hatt en eventyrlig utvikling som tennisspiller.
NL170516 Innen sine fagfelt skal UiT bidra til landsdelens utvikling ved å utdanne, forske og utvikle på et internasjonalt nivå.
NL170516 Fylkeskommunen har ansvar for regional utvikling og møter de ulike byregionene regelmessig.
NL170516 En stedlig ledelse med nordnorske vilje og kraft, støttet opp av det offentlige og næringslivet, har sikret en faglig utvikling og et sterkt utdannings- og forskningsmiljø.
NL170516 En utvikling i retning av sentralisert ledelse, og derved filialisering, vil bryte med UiT sitt samfunnsoppdrag.
NL170516 Det er gode møter som handler om hvordan vi bygger kompetanse og sikrer en enda mer positiv utvikling .
NL170516 Den øverste ledelsen, rektor, befinner seg i Tromsø og Bodø, men skal de oppnå kraft til utvikling og innovasjon, trenger de kunnskapsmiljøer og næringsliv i hele landsdelen.
NL170516 De nordnorske universitetene har et stort ansvar for utvikling av kunnskap i hele landsdelen.
FV170516 Hvis vi skal komme opp til kronemessig lik utvikling som andre, da må vi ha 805 millioner, sier hun.
DN170516 Visma har hatt en fantastisk utvikling , sier Bjørkavåg.
DN170516 Her med konsernsjef Hege Toft-Karlsen og direktør for digital utvikling , Atle Riksfjord.
DN170516 Resultatene ble lagt frem tirsdag kveld, og viser først og fremst effekten av selskapets lansering av Conan Exiles i « early access-versjon ", som signaliserer at spillet fremdeles er under utvikling .
DN170516 Resultatene ble lagt frem tirsdag kveld og viser først og fremst effekten av selskapets lansering av Conan Exiles i « early access»-versjon, som signaliserer at spillet fremdeles er under utvikling .
DN170516 Det har også Dan Kåre Engebretsen, som samtidig ble ansatt som redaksjonssjef for digital utvikling .
DB170516 Davidsen beskriver en utvikling der Rosenborg har vunnet kamper - uten å imponere spillemessig.
DB170516 Det er med å illustrere en enorm utvikling i spansk kvinnefotball.
DB170516 - Vi har vært i forkant lenge, men vi ser også en voldsom utvikling hos land som blant annet Italia og Spania.
BT170516 Hvis vi skal komme opp til kronemessig lik utvikling som andre, da må vi ha 805 millioner, sier hun.
BT170516 ÅPNE SAMFUNN : Presidentvalget i Frankrike handler også om et grunnleggende spørsmål : Ønsker vi en utvikling i retning av åpne eller lukkede samfunn, skriver utenriksminister Børge Brende.
BT170516 Dette fundamentale veivalget handler egentlig i sin ytterste konsekvens om vi ønsker en utvikling i retning av åpne eller lukkede samfunn.
BT170516 Vi må også ha et fokus på utvikling .
BT170516 Hun understreker at det er viktig å tenke på norsk kvinnefotball, og utvikling av spillere.
BT170516 Han poengterer at ærlighet og tydelighet er viktig for å skape utvikling , men innrømmer at han til tider har tøyd strikken for langt.
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-dramatiske-endringer-Na-kan-det-bli-farre-lag-i-Toppserien-235661b.html Vi må også ha et fokus på utvikling .
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-dramatiske-endringer-Na-kan-det-bli-farre-lag-i-Toppserien-235661b.html Hun understreker at det er viktig å tenke på norsk kvinnefotball, og utvikling av spillere.
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen---De-tekstmeldingene-jeg-sendte_-var-langt-over-streken-235690b.html Han poengterer at ærlighet og tydelighet er viktig for å skape utvikling , men innrømmer at han til tider har tøyd strikken for langt.
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Suksessen-gjor-at-Casper-Ruud-far-merkelige-foresporsler-fra-ukjente-235605b.html Casper Ruud har hatt en eventyrlig utvikling som tennisspiller.
AP170516 Det er nå Russland sammen med Iran og Tyrkia som har størst innflytelse på den videre utvikling i Syria som følge av endrede maktforhold etter Aleppos fall.
AP170516 Vi må også ha et fokus på utvikling .
AP170516 Hun understreker at det er viktig å tenke på norsk kvinnefotball, og utvikling av spillere.
AP170516 Han poengterer at ærlighet og tydelighet er viktig for å skape utvikling , men innrømmer at han til tider har tøyd strikken for langt.
AP170516 Casper Ruud har hatt en eventyrlig utvikling som tennisspiller.
AA170516 Vi har hatt en veldig positiv utvikling , noe vi får tilbakemelding på av tilsynsmyndighetene, og jeg vil si at hvitt kjøtt er tryggere enn noen gang, sier Stokbakken.
AA170516 Hvis vi skal komme opp til kronemessig lik utvikling som andre, da må vi ha 805 millioner, sier hun.
AA170516 Dette skaper sannsynligvis både kreativitet, livsglede og utvikling ..
VG170515 Innholdsmessig handler det primært om å vise hvordan han vil sette et preg på idrettens utvikling .
VG170515 En slik utvikling kan vi ikke godta.
VG170515 - Det har i mange år vært en bekymringsfull utvikling i antallet unge som faller utenfor.
SA170515 Vi ser er veldig fin utvikling i klubbøkonomiene, noe som er positivt.
SA170515 Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier NFFs klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i pressemeldingen.
DN170515https://www.dn.no/nyheter/2017/05/15/1436/Eiendom/rekordpris-for-minihytte-som-deler-utedo-med-naboen Foto : Skjalg Bøhmer Vold « En rivende utvikling » ¶
DN170515https://www.dn.no/nyheter/2017/05/15/1436/Eiendom/rekordpris-for-minihytte-som-deler-utedo-med-naboen - Vi har hatt en rivende utvikling siden båtene begynte å gå fra Rådhuskaia, sier Fossberg.
DN170515 Foto : Skjalg Bøhmer Vold « En rivende utvikling » ¶
DN170515 - Vi har hatt en rivende utvikling siden båtene begynte å gå fra Rådhuskaia, sier Fossberg.
DN170515 Østnor mener nettopp vårens markerte holdningsendring til den norske valutaen kan være noe av forklaringen på mandagens avventende utvikling .
DN170515 Både industriproduksjonen og anleggsinvesteringer i Kina viste svakere utvikling enn ventet.
DB170515 Her trengs det stor innsats fra Europa for å hindre en liknende utvikling som i Ukraina.
DB170515 For det tredje, en slik negativ utvikling kan bare sikres ved å utvikle det sosiale Europa.
DB170515 Hvis ikke det skandinaviske feministiske prosjektet skal forfalle til en slags interesseorganisasjon for nettverksbygging og utvikling av nye maktstrukturer, må det gjøres grep for fornyelse og nytenkning.
DB170515 BEGYNN MED FAR : - Hvis ikke det skandinaviske feministiske prosjektet skal forfalle til en slags interesseorganisasjon for nettverksbygging og utvikling av nye maktstrukturer, må det gjøres grep for fornyelse og nytenkning.
DB170515 LOs nye linje gir ikke noe bidrag til en mer fredelig utvikling , snarere medvirker den til å helle mer bensin på bålet.
DA170515 De kan selv bestemme premissene for videre utvikling , og i verste fall legge vaksineutviklingen i skuffen.
DA170515 Det er likevel marginale justeringer som avgjør om en klubb lykkes med sin økonomiske utvikling eller ikke.
DA170515 - Klubber som tar seg tid til god og balansert utvikling , tjener godt på dette over tid.
DA170515 - Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i fotballforbundet.
DA170515 Det er likevel marginale justeringer som avgjør om en klubb lykkes med sin økonomiske utvikling eller ikke.
DA170515 - Klubber som tar seg tid til god og balansert utvikling , tjener godt på dette over tid.
DA170515 - Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i fotballforbundet.
DA170515 Et firma som har jobbet med utvikling av apper har gått konkurs.
DA170515 Det er likevel marginale justeringer som avgjør om en klubb lykkes med sin økonomiske utvikling eller ikke.
DA170515 - Klubber som tar seg tid til god og balansert utvikling , tjener godt på dette over tid.
DA170515 - Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i fotballforbundet.
DA170515 Håpet er at Forskningsrådets midler vil bidra til at det satses på utvikling og implementering av teknologier og systemer som vil redusere utslippene gjennom for eksempel digitalisering, automatisering og elektrifisering.
AP170515 Vi ser er veldig fin utvikling i klubbøkonomiene, noe som er positivt.
AP170515 Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier NFFs klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i pressemeldingen.
AA170515 I 2017 skal det utarbeides en masterplan for campusutvikling som består av en fysisk plan for campus og en kartlegging og utvikling av konsept for ulike typer arealer.
AA170515 - Men det brenner i mindre områder enn tidligere, så det er en positiv utvikling . - 100 mann på bakken ¶
AA170515 - Det brenner i mindre områder enn tidligere, så det er en positiv utvikling , melder brannvesenet.
SA170514 Personlig utvikling .
SA170514 En utvikling .
SA170514 Vi skal dekke halvparten av investeringskostnadene ved utvikling av Bussveien.
SA170514 La meg i tillegg nevne at med borgerlig stortingsflertall har staten kraftig økt bidraget til utvikling av gode kollektivløsninger i regionen.
AP170514 Vi syns det er en bekymringsfull utvikling , sier Opheim Ellis.
AP170514 I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent, viser den ferske rapporten « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge ». 13-åringene Simen Anfinsen, Leticia Leite, Jakob Mauritsen og Matea Sekulic, som alle går i 8. trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 Fakta : « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge » ¶
AP170514 Vi syns det er en bekymringsfull utvikling , sier Opheim Ellis.
AP170514 I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent, viser den ferske rapporten « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge ». 13-åringene Simen Anfinsen, Leticia Leite, Jakob Mauritsen og Matea Sekulic, som alle går i 8. trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 Fakta : « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge » ¶
SA170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling , sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB.
NL170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.
FV170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.
DA170513 - Sanders utvikling har vært helt spektakulær, sier Doms til Dagsavisen.
DA170513 Riktignok er alienskikkelsen nå mer i tråd med filmteknologiens kjappe og frenetiske utvikling enn av det truende som preget den i de første filmene.
DA170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.
AA170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.
AA170513 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling , sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB.
AA170513 Highasakite har i de senere år turnert i USA, Europa og Australia og når stadig større publikum, samtidig som det kunstneriske prosjektet er i kontinuerlig utvikling .
VG170512 - Jeg er i utvikling som alle andre.
VG170512 - Det er klart det er utfordrende å følge en så rask utvikling , men vi kan ikke gi opp av den grunn, sier Kvigne.
NL170512 Regjeringen gir ekstra tilskudd i 2017 til utvikling av kollektivtrafikken i Tromsø.
DB170512 Fordi diskusjonene i stor grad har vært tatt i byene og kommunene det gjelder, har det ikke vært tilstrekkelig debatt om en utvikling som knapt kan kalles klok.
DB170512 Dette kan påvirke fosterets og barnets utvikling negativt og bør ikke feies under teppet.
DA170512 Samtidig gir avtalene gir viktige bidrag til utvikling av gode transportløsninger i byene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene på vegne av staten.
BT170512 Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling , sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB.
BT170512 Selv om det ikke har medført store forandringer for oss, har Barack Obamas presidentskap likevel vært en positiv symbolsk utvikling for POC.
BT170512 Det har selvsagt skjedd en positiv utvikling i USA de siste 60 år.
BT170512 De bør ta hensyn til sin egen utvikling og skifte klubb, skriver Anders Pamer.
AP170512 Kvartalsrapporten forteller også at de fire abonnementsavisene i Schibsted leverer langt bedre tall, drevet av kostnadskutt og god utvikling på digitale abonnement.
AA170512 Internasjonalt samarbeid innen forskning, sikkerhet og økonomisk utvikling sto på agendaen, sammen med hovedsaker som klimaendringer, utvikling og oljeboring.
AA170512 Internasjonalt samarbeid innen forskning, sikkerhet og økonomisk utvikling sto på agendaen, sammen med hovedsaker som klimaendringer, utvikling og oljeboring.
AA170512 I løpet av møtet undertegnet ministrene også en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Arktis, og de mottok rapporter fra arbeidsgruppene i Arktisk råd om blant annet klima, biomangfold og økonomisk utvikling .
VG170511 Dessuten synker andelen som er organisert og det er en utvikling det er viktig å stoppe.
SA170511 I forlengelsen av den utvikling som har skjedd skulle en tro at det må stilles strengere krav til den forutgående krenkelsen for at sinnet gjerningsmannen opplever i tilfeller som gjelder partnervold, skal anses « berettiget » i straffelovens forstand.
SA170511 Det har videre skjedd en utvikling i lovgivers syn på vold i nære relasjoner.
SA170511 Utvikling i lovgivers syn på partnervold ¶
SA170511 Hans far har vært helt avgjørende for hans utvikling som hockeyspiller.
SA170511 De bør ta hensyn til sin egen utvikling og skifte klubb, skriver Anders Pamer.
FV170511 Store kommuner får 125 millioner kroner til utvikling av smarte teknologiske løsninger.
FV170511 Hans far har vært helt avgjørende for hans utvikling som hockeyspiller.
DN170511 PGS falt tilbake og endte moderat opp etter betydelig bedre utvikling tidligere på dagen.
DN170511 Svakere utvikling
DN170511 Regelen åpner for å bruke mer enn anslått avkastning i tider med svak økonomisk utvikling , gitt at man bruker mindre i perioder der det går bedre.
DN170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170511 Markedsverdien til instrumentene laget av de gamle fiolinmesterne, som Antonio Stradivari ( 1644 - 1737 ) og Guiseppe Guarneri del Gesù ( 1698 - 1744 ) i Cremona i Italia, har hatt en enorm utvikling de siste årene.
DN170511 - Sparebanken er jo her for å bidra til vekst og utvikling i landsdelen.
DB170511 Da Dagbladet møtte Berge i slutten av mars - i forbindelse med landskampen mot Nord-Irland - snakket han i små bokstaver om sin egen utvikling i Genk : ¶
DB170511 - Han har hatt en fantastisk utvikling .
DB170511 direktør i Oslo S Utvikling ( OSU ), til Finansavisen.
DA170511 - Berge har hatt en spektakulær utvikling i Genk, sier HLN-journalisten.
BT170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i en pressemelding.
BT170511 Hans far har vært helt avgjørende for hans utvikling som hockeyspiller.
AP170511 Hans far har vært helt avgjørende for hans utvikling som hockeyspiller.
AA170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling , sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170511 I en studie fra Canada, nylig publisert i The Lancet, er det påvist en økt risiko for utvikling av demens for personer som bor nær en trafikkert vei.
VG170510 Det gjelder blant annet å signere en sports- eller fotballdirektør som kan ha ansvar for analyse og utvikling av idrettsvitenskap, og anskaffelsen av enda en assistenttrener i Wengers trenerteam.
VG170510 Redaksjonen har allerede jobbet med utvikling av manuset med en innleid sitcomekspert og manuskonsulent, og denne uken er skuespillerne på workshop med skuespiller-«coach » Scott Sedita.
VG170510 Stasjonssjef på Heimdal politistasjon i Trondheim, Elisabeth Eldegard Eriksen, sier at dette er en situasjon og en utvikling de ønsker å stoppe.
VG170510 Takknemlighet for et rikt og meningsfylt liv i et land jeg har fått følge gjennom en enorm utvikling .
VG170510 Det er en utvikling som ikke bør fortsette.
SA170510 Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en større utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
SA170510 Teknologisk utvikling er ett eksempel.
SA170510 Sikkerhetsforskningen har lenge kunnet fortelle oss at dette ikke er tilfelle - utvikling i antall arbeidsulykker sier ikke nødvendigvis noen ting om utvikling i risiko for de store, alvorlige ulykkene.
SA170510 Sikkerhetsforskningen har lenge kunnet fortelle oss at dette ikke er tilfelle - utvikling i antall arbeidsulykker sier ikke nødvendigvis noen ting om utvikling i risiko for de store, alvorlige ulykkene.
SA170510 Den aller vesentligste svakheten er at konklusjonene bygger på en antagelse om at utvikling i antall arbeidsulykker behandles som synonymt med utvikling i sikkerhet.
SA170510 Den aller vesentligste svakheten er at konklusjonene bygger på en antagelse om at utvikling i antall arbeidsulykker behandles som synonymt med utvikling i sikkerhet.
SA170510 Teknisk sett er bilen under konstant utvikling .
NL170510 | LOVESE - hva med fiskeriregionens fremtid og utvikling ?
NL170510 Mulighetene ligger i hvordan regionen organiserer og tar initiatiativ og medansvar for sin utvikling .
NL170510 I eget notat har jeg gjennom 9 punkter beskrevet noen av de oppgaver i den prosess som vil være nødvendig for fiskeriregionens utvikling .
NL170510 Hvordan skal regionens fiskerinæring på disse premisser ha mulighet til utvikling og overlevelse ?
NL170510 Hvordan kan så LOVESE-regionen organisere og bidra aktivt for sin egen fremtid og utvikling ?
NL170510 Dermed skapes et varig grunnlag for kystflåtens utvikling og eksistens, og for at det blir knoppskyting og etableringer av moderne foredlingsbedrifter, mindre nisjeprodusenter og tjenesteytende virksomheter til nytte for Lo-Ve-Se-regionen og i Nord-Norge for øvrig.
NL170510 er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering kan få innflytelse, medvirkning og ansvar på de områder som skal danne grunnlag for den utvikling i næringen som folk i regionen forventer skal skje.
DN170510 Dette blir sett på som en ny og viktig utvikling i etterforskningen av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
DN170510 Viktig utvikling
DN170510 Dette blir sett på som en ny og viktig utvikling i etterforskningen av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
DN170510 - Alle arenaer er avhengig av profiler og det er viktig med utvikling av gode svenske, russiske og kanskje et finsk lag.
DB170510 Europarådet er en tung, internasjonal aktør både i menneskerettighetsspørsmål og utvikling av rettssystemer.
DB170510 - Jeg skulle selv slutte i Spesialenheten i utgangen av 2012 Det var ikke utvikling i saken.
DB170510 Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en betydelig utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
DB170510 Det har vært en eventyrlig utvikling i boligvekst, næringsutvikling og sysselsetting på Øvre Romerike.
DB170510 Takknemlighet for et rikt og meningsfylt liv i et land jeg har fått følge gjennom en enorm utvikling .
DA170510 Samtidig ønsker klubben utvikling .
BT170510 Hovedområdene som gjennomgås, er bekymringer og ressurser knyttet til seksuell og ikke-seksuell skadelig atferd, utvikling , familie og miljø.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Baner-vei-for-nye-typer-antibiotika-som-skal-ta-knekken-pa-resistente-bakterier-620882b.html Det ble nylig kjent at Corander får nærmere 22 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet ( ERC ) for å finne datamodeller som kan føre til utvikling av nye medisiner mot multiresistente bakterier.
AP170510https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Teslas-okonomiutgave-Et-smart-kjop-10098b.html Teknisk sett er bilen under konstant utvikling .
AP170510 Det ble nylig kjent at Corander får nærmere 22 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet ( ERC ) for å finne datamodeller som kan føre til utvikling av nye medisiner mot multiresistente bakterier.
AP170510 Teknisk sett er bilen under konstant utvikling .
AA170510 Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en større utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, skriver Polaris Media i en pressemelding.
AA170510 - I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god effekt av kostnadstiltak, heter det i en pressemelding fra selskapet onsdag ettermiddag.
VG170509 Barn må få like muligheter til god utvikling .
VG170509 Vi har mange gode prosesser på gang med NHO og vi er svært positive til alle tiltak som kan stoppe en utvikling der man har jobber uten lønn mellom oppdrag.
SA170509 Det er gledelig at den kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet nå tas videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
DN170509 Selv om justert driftsresultat steg med ti prosent og Orkla kunne rapporterer om sterk utvikling i de tilknyttede selskapene, var det lite annet nytt å få fra konsernsjef Peter A.
DN170509 Nå ser vi en utvikling der ledigheten går ned og veksten i økonomien går opp, sier Jensen.
DN170509 Mens dette diskuteres innad i Det hvite hus har Statoils direktør for bærekraftig utvikling , Bjørn Otto Sverdrup, funnet det nødvendig å advare mot en slik utmelding.
DN170509 Analytiker og porteføljeforvalter Marianne Bøe i Arctic Fund Management ser at det har vært et skifte i finansmarkedene, der USA har hatt svakere utvikling enn Europa og emerging markets, som har gått bra i det siste.
DB170509 For Kristoffersen har derimot forståelsen av både norsk og kinesisk kultur vært avgjørende for bedriftens utvikling .
DB170509 Å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status kan ha mange negative konsekvenser for barn og unges psykologiske utvikling .
DB170509 Noen av de sterkeste sammenhengene forskere ser mellom lav sosioøkonomisk status og psykologisk utvikling hos barn er synlig i skoleprestasjoner, og for kognitiv og språkutvikling.
DB170509 Familiens levekår har betydning for barns utvikling .
DB170509 De gjør alt de kan for å bidra positivt til barnas emosjonelle og sosiale utvikling .
DB170509 Vi har fått en utvikling der skittkasting har blitt en trend, så jeg tror Macron-paret blir pent nødt til leve med at folk snakker om aldersforskjellen, sier Orban.
DA170509 - Kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet tas nå videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
BT170509 | Tegn på større utvikling i Russland-etterforskningen før FBI-sjefen fikk sparken ¶
BT170509 Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en større utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.
BT170509 Første tegnet på større utvikling
BT170509 Bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey, fikk CNN kjennskap en ny utvikling i FBIs Russland-etterforskning.
AA170509 Det er i kommunesenteret det skjer utvikling .
AA170509 Mens dette diskuteres innad i Det hvite hus har Statoils direktør for bærekraftig utvikling , Bjørn Otto Sverdrup, funnet det nødvendig å advare mot en slik utmelding.
AA170509 Teknologiregionen Trøndelag : Et samlet Trøndelag har naturlige forutsetninger for å bli en sentral arena for utvikling av den nye industrien.
AA170509 Adresseavisen mener mer åpenhet er en god utvikling .
AA170509 Museets behov i dag, og muligheter for utvikling fremover, er ikke utredet godt nok.
VG170508 Han sier at de to landene deler et ansvar for å skape fred og utvikling i verden, skriver AFP.
SA170508 Vi håper stortingsmeldingen vil bidra til å løfte potensialet i en sirkulær økonomi og satse på forskning, utvikling og nyskaping i en fremtid som går i sirkel.
SA170508 Satse på forskning og utvikling
SA170508 Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst, nye arbeidsplasser, forskning og utvikling , virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.
SA170508 Imidlertid er det innen utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vi virkelig kan få til en bærekraftig økonomi gjennom å satse på sirkulær økonomi.
SA170508 Selv om en rekke andre ting påvirker en spillers utvikling - så viktig er det å treffe med klubbvalg.
SA170508 Men det haster litt med å spille 90 minutter på et godt nok nivå til å sikre utvikling .
DN170508 Grameenphone er i en god utvikling , og det vil bli Michaels jobb å sikre fortsettelse av denne situasjonen for selskapet sammen med alle ansatte i Bangladesh, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.
DN170508 Utdanning, infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september.
DN170508 Økokrim mente domenet gjør materialet tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaverne, at dette krenker opphavsretten og at domenet utgjør en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling .
DB170508 Motivasjonen er svært stor for det norske friidrettshåpet, som fokuserer mer på utvikling enn på tidligere meritter.
BT170508 NHH har dialog med Medisinsk fakultet om studentutveksling og om utvikling av nye utdanningsprogrammer innen helseledelse.
BT170508 Selv om en rekke andre ting påvirker en spillers utvikling - så viktig er det å treffe med klubbvalg.
BT170508 Men det haster litt med å spille 90 minutter på et godt nok nivå til å sikre utvikling .
AP170508 For noen år siden uttalte psykiater Sidsel Gilbert til Aftenposten at barnets « spontane følelsesliv, evne til tilknytning og personlig utvikling av evne til å lære kan forstyrres alvorlig » hvis en ettåring har lange dager i barnehage.
AA170508 Utdanning, infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september.
AA170508 Utdanning, infrastruktur og utvikling av vindenergi var av hovedtemaene i valgkampen. 14. mai er det delstatsvalg Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før valget til nasjonalforsamling i september. ( ©NTB ) ¶
AA170508 Like mye som byen må tilrettelegge for NTNUs utvikling , må de ta ansvar de også.
SA170507 Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling .
SA170507 Vi kan ikke tenke på resultat, men må tenke utvikling .
DN170507 Polens forslag er at midlene skal forvaltes av et nytt nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet.
DB170507 Foto : Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet ¶ UTVIKLING .
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Det er også teknologi under utvikling for varmedeteksjon.
AP170507 Dette valget kan være avgjørende for EUs utvikling .
AP170507 Dette valget kan være avgjørende for EUs utvikling .
AP170507 Det er også teknologi under utvikling for varmedeteksjon.
AP170507 Vi kan ikke tenke på resultat, men må tenke utvikling .
VG170506 Lome Elden-sønnen er i stadig utvikling , men møter tøffere motstand enn noensinne. 5-åringen er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet.
VG170506 * Emmanuel Macron ( 39 ), En Marche !, vil styrke EU og ny teknologisk utvikling , og sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd.
SA170506 Og jeg håper jeg får plusset på egen målkonto etter hvert, det får være neste etappe i egen utvikling , sier aureosingen.
SA170506 Ruud forsøkte å kjempe seg tilbake, men settene hadde tilnærmet lik utvikling .
DB170506 Ruud forsøkte å kjempe seg tilbake, men settene hadde tilnærmet lik utvikling .
DB170506 Det synes hun er en uheldig utvikling , da hun mener det kan være lett for foreldre å glemme å melde fra om at barna deres får gå i skolegudstjeneste.
DB170506 Ingen land i Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling ( OECD ), som består av verdens mest utviklede land, avsetter så mye tid i skolen til opplæring i landets eget språk.
BT170506 Tvert imot har jeg hatt syv år med stor glede og innlevelse i mine barns utvikling .
AP170506 Og der norsk kapital sørget for oppstarten, er det kinesiske investorer som nå sikrer at selskapet har midler til videre utvikling og vekst, fremgår det av nHacks hjemmesider.
AP170506 Og jeg håper jeg får plusset på egen målkonto etter hvert, det får være neste etappe i egen utvikling , sier aureosingen.
AP170506 Ruud forsøkte å kjempe seg tilbake, men settene hadde tilnærmet lik utvikling .
AA170506 Ordførerne har først og fremst ansvar for økonomisk utvikling , men enkelte har noe mer makt. ( ©NTB ) ¶
VG170505 Sanksjonene er foreslått som ledd i å legge press på det isolerte landet for å få det til å skrote videre planer om utvikling av atomvåpen og langtrekkende ballistiske missiler.
VG170505 - Jeg frykter en utvikling av et mye større boligklasseskille i Norge.
DN170505 Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av det gamle Telenor-bygget Forusbeen 35 i Stavanger.
DN170505 Avtalen omhandler utvikling av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger.
DN170505 Pareto Securities trekker frem at veksten i enhetsinntektene var betydelig bedre enn deres estimat om flat utvikling , ifølge nyhetsbyrået TDN Finans.
DN170505 Les også børskommentar om fredagens utvikling i aksjemarkedet : Brutal short-skvis i Norwegian - vær advart om at det kommer flere ¶
DN170505 Rezidor har en portefølje på nær 500 hoteller i operasjon og under utvikling med 105.000 rom og 44.000 ansatte i 80 land, og det er ventet at HNA vil gjøre forsøk på å kjøpe resten av selskapet og ta det av børs.
DN170505 Mens vi lenge slet med å forstå hvorfor kronen svekket seg så mye er den siste svekkelsen mer forståelig med oljeprisfall og generell svak utvikling i råvarer og andre råvarevalutaer.
DN170505 « Vi er enige om at handel er en av de viktigste motorene for økonomisk vekst og utvikling .
DN170505 Den asiatiske utviklingsbanken ( ADB ) har i over 50 år støttet opp med finansiering av infrastrukturprosjekter og utvikling for de fremvoksende økonomiene i Asia.
DB170505 Det er dette som er utvikling .
DB170505 De vanligste forklaringene har med globalisering og teknologisk utvikling å gjøre.
DB170505 Fremskrittspartiet mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og utvikling .
DB170505 e, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektlegging inn mot barn- og barns utvikling , miljøterapi og aktivitetsfag.
DB170505 Selv om noen vil hevde denne kritikken er for enkel, klarer Chang å destillere essensen av en utvikling vi har sett de siste tiårene : Det effektive frie markedet brukes som skalkeskjul for en politikk som gjør de rike rikere.
DA170505 Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av Forusbeen 35, melder Base Property i en pressemelding.
DA170505 | Mektig utvikling
DA170505 » Som felespillerne - som blandet hardingfele med breakdance og back-spin med hallingkast, ser altså Frp også ut til å godta at kultur ikke er noe statisk og ubevegelig, men noe dynamisk, i stadig utvikling .
BT170505 Spørsmålet om bøndenes inntektsnivå og - utvikling har vært mye omdiskutert gjennom årene, og regjeringen tar derfor initiativ til at man innfører ny beregningsmodell.
BT170505 Beslutninger om forskning skal ta hensyn til kunnskap om at utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for enkeltmennesker, dyr, samfunn eller miljø.
AP170505 Men ved å snakke sammen, være trygge på hverandre og bevisst egne og andres grenser så har man lagt et godt grunnlag for prøving og utvikling .
AA170505 Fredagens tall viser en utvikling som overgår analytikernes forventninger.
AA170505 Spørsmålet om bøndenes inntektsnivå og - utvikling har vært mye omdiskutert gjennom årene, og regjeringen tar derfor initiativ til at man innfører ny beregningsmodell.
VG170504 Men det var kult å se at mange av dem mestret det, sier Johnsen, som mener det er en utfordring å vurdere resultater og utvikling opp mot hverandre.
VG170504 REGJERINGENS GJEST : Jens Stoltenberg og NATO avslår ønsket fra Erna Solberg om å ta hensyn til medlemslandenes innsats til bistand og utvikling , Her er Stoltenberg på offisielt besøk i hjemlandet hos Erna Solberg sommeren 2015.
VG170504 Megler i Eiendomsmegler1 Midt-Norge, Eirik Jacobsen, tror vi kan vente en såkalt flat utvikling i Trøndelag.
VG170504 Konstituert direktør i Eiendomsmegler1 Oslo og Akershus, Jon Olav Halgunset, tror torsdagens pristall vil vise en atskillig roligere utvikling enn det hovedstaden har vært vant til.
VG170504 Han forventer dermed også en noe flat utvikling når tallene kommer torsdag.
VG170504 Etter en vår preget av både debatt og utvikling i det som enkelte steder har vært et brennhett boligmarked, kommer tallene fra en måned hvor trenden for alvor kan være i ferd med å snu.
VG170504 - Vi ser en moderat utvikling i store deler av markedet så langt i år.
VG170504 UDI uttrykte i februar dyp bekymring over tilstanden til de enslige mindreårige, etter at flere av mottakene det siste året har rapportert om negativ utvikling hos ungdommene.
SA170504https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Utenlandske-statsborgere-far-spille-pa-det-norske-landslaget-235000b.html For vår del er kampen først og fremst læring og utvikling .
SA170504 God utvikling
SA170504 Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, påpeker hun.
SA170504 IKKE SÅ HETT : Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, ifølge forbrukerøkonom Elin Reitan.
SA170504 En flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen enklere å realisere.
SA170504 Svakeste utvikling så man i Ålesund.
SA170504 Sterkest utvikling hadde Akershus, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA170504 Moderat utvikling i hele landet ¶
SA170504 Man ser en moderat utvikling over hele landet.
SA170504 Det har vært en svak utvikling , sier Dreyer.
SA170504 - Boligprisene i april-måned hadde en moderat utvikling over hele landet.
SA170504 - Bergen, Trondheim og Kristiansand har hatt en negativ utvikling i april.
SA170504 Han poengterer at målsettinger er svært viktig og en skiløpers utvikling avhenger av målene man setter seg.
SA170504 - Det finnes heller ingen fasit på hva som er for hard trening og for rask utvikling .
SA170504 For vår del er kampen først og fremst læring og utvikling .
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2214/Finans/sidelengs-pa-wall-street Til slutt endte indeksene med følgende utvikling : ¶
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2132/Makrookonomi/mener-kronen-burde-vaert-sterkere Lik utvikling tross ulike råvarer ¶
DN170504 God utvikling
DN170504 Til slutt endte indeksene med følgende utvikling : ¶
DN170504 Lik utvikling tross ulike råvarer ¶
DN170504 Tomteverdien er imidlertid betydelig, både med tanke på utsikt og usjenert beliggenhet, men også med tanke på potensial for utvikling .
DB170504 Hoksrud er bekymra for en utvikling hvor personvernet stadig utfordres med argumenter om kriminalitetsbekjempelse - og mener det er viktig å se det store bildet i debatten.
DB170504 Svakest utvikling hadde Ålesund, med et fall på 0,5 prosent.
DB170504 Sterkest utvikling i april var det i Akershus, med en oppgang på over 1,0 prosent.
DB170504 FNs spesialrådgiver for idrett, utvikling og fred, Wilfried Lemke, ber FIFA i brev av oktober 2016 om å løse saken i tråd med FIFAs vedtekter og FNs resolusjoner i sikkerhetsrådet.
DA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
DA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
DA170504 God utvikling
DA170504 Under dagens høring i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, vil ForUM for utvikling og miljø legge fram de 23 organisasjonenes krav til endringer.
DA170504 Disse organisasjonene står bak kravene som legges fram i dag : Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire, Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.
BT170504 Fosteret undersøkes med ultralyd, vekst og utvikling er ikke normal.
BT170504 Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, påpeker hun.
BT170504 IKKE SÅ HETT : Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, ifølge forbrukerøkonom Elin Reitan.
BT170504 En flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen enklere å realisere.
BT170504 Svakeste utvikling så man i Ålesund.
BT170504 Sterkest utvikling hadde Akershus, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
BT170504 Moderat utvikling i hele landet ¶
BT170504 Man ser en moderat utvikling over hele landet.
BT170504 Det har vært en svak utvikling , sier Dreyer.
BT170504 - Boligprisene i april-måned hadde en moderat utvikling over hele landet.
BT170504 - Bergen, Trondheim og Kristiansand har hatt en negativ utvikling i april.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, påpeker hun.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html IKKE SÅ HETT : Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, ifølge forbrukerøkonom Elin Reitan.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html En flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen enklere å realisere.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html Svakeste utvikling så man i Ålesund.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html Sterkest utvikling hadde Akershus, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html Moderat utvikling i hele landet ¶
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html Man ser en moderat utvikling over hele landet.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html Det har vært en svak utvikling , sier Dreyer.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html - Boligprisene i april-måned hadde en moderat utvikling over hele landet.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-Boligprisene-steg-moderat-i-april-10125b.html - Bergen, Trondheim og Kristiansand har hatt en negativ utvikling i april.
AP170504https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Utenlandske-statsborgere-far-spille-pa-det-norske-landslaget-235000b.html For vår del er kampen først og fremst læring og utvikling .
AP170504 - Dette er en utvikling som vi ikke ønsker her i landet, sier Beckham.
AP170504 Problematisk er det at et parti går til valg for å stagnere landets utvikling , og vondt er det når de langer ut mot kommunereformen.
AP170504 Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, påpeker hun.
AP170504 IKKE SÅ HETT : Prislappen er fremdeles høy, men en flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen mer realistisk, ifølge forbrukerøkonom Elin Reitan.
AP170504 En flatere utvikling kan gjøre boligdrømmen enklere å realisere.
AP170504 Svakeste utvikling så man i Ålesund.
AP170504 Sterkest utvikling hadde Akershus, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP170504 Moderat utvikling i hele landet ¶
AP170504 Man ser en moderat utvikling over hele landet.
AP170504 Det har vært en svak utvikling , sier Dreyer.
AP170504 - Boligprisene i april-måned hadde en moderat utvikling over hele landet.
AP170504 - Bergen, Trondheim og Kristiansand har hatt en negativ utvikling i april.
AP170504 Han poengterer at målsettinger er svært viktig og en skiløpers utvikling avhenger av målene man setter seg.
AP170504 - Det finnes heller ingen fasit på hva som er for hard trening og for rask utvikling .
AP170504 For vår del er kampen først og fremst læring og utvikling .
AA170504 Når vinden i atmosfæren går saktere fører det til at jetstrømmen « bukter » seg, en utvikling som i perioder kan gi høyere trykk, sier Benestad.
AA170504 Under framleggingen av resultatet sa selskapet at årsaken til det store tapet er at de har brukt store ressurser på utvikling av den nye Model 3, som skal i produksjon fra juli.
AA170504 Hensikten er å strupe pengestrømmen til Nord-Korea så mye at landet ikke klarer å fortsette med sin militære utvikling .
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 - Vi merker en positiv utvikling på Sør-Vestlandet, med langt færre varsler i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, sier Vågeng.
AA170504 - Prisveksten vil avta og bli moderat, og det er jo en positiv utvikling .
AA170504 Dette er en viktig kunnskap for å forstå hvilken utvikling mange barn og ungdommer står midt oppe i.
AA170504 Det som skjer på hjemmebane er derfor av avgjørende betydning og legger en « grunnmur » for videre utvikling i voksen alder.
AA170504 Barns oppvekstmiljø vil derfor i stor grad være preget av foreldres livsstil, og kvaliteter i hjemmemiljøet har stor betydning for barn og ungdoms utvikling og helse.
VG170503 Zarah har nemlig Aicardi-syndrom, en medfødt og alvorlig misdannelse i hjernen som gir epilepsi og forsinket utvikling .
DN170503 Det er en fare for at teknologisk utvikling kamuflerer en betydelig negativ utvikling i hummerbestanden.
DN170503 Det er en fare for at teknologisk utvikling kamuflerer en betydelig negativ utvikling i hummerbestanden.
DB170503 Sjekk kampens utvikling under kamp-artikkelen : ¶
DB170503 ( Dagbladet ) : Forskere fra NASA slo alarm like før jul : Sprekken i isbremmen Larsen C i det vestlige Antarktis er i rask utvikling .
DA170503 USA har lenge jobbet for å få en stopp i Nord-Koreas utvikling av atomvåpen.
DA170503 Regionen har vært blant verdens fredeligste de siste 30 årene, med markant nedgang i konflikter og en enestående, økonomisk utvikling .
DA170503 Støtter utvikling av fornybar energi, men vil samtidig stanse vindenergiprosjekter.
DA170503 « Hva skal til for å videreutvikle Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag ? » er tema når Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling får ordet.
DA170503 - Mine forventninger til håndballen er å rykke opp noen plasser på tabellen, fortsette min egen utvikling og være med på å bidra med det jeg kan både på og utenfor banen.
DA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
BT170503 Tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland ble kjent for begrepet « bærekraftig utvikling ».
AP170503 De skyldes at folk er opptatt av byen og byens utvikling .
AP170503 - Jeg tror den skyldes at mange har oppdaget at overordnede plandokumenter som kan virke litt fjerne, er viktige for byens utvikling .
AP170503 Terje Pedersen, NTB Scanpix ¶ Utvikling i Krekar-saken ¶
AA170503 Økonomien i eurosonen er ventet å vokse ytterligere i kvartalet som vi nå er inne i, etter at det ble lagt fram nøkkeltall i forrige måned som viser positiv utvikling . ( ©NTB ) ¶ | 12 drept i eksplosjon i togtunnel i Kina ¶
AA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
VG170502 Og det svir nok ekstra sterkt, å se at konkurrenten Coop Extra har helt motsatt utvikling .
SA170502 Samtidig har konkurrentene Coop Extra og Kiwi hatt motsatt utvikling , med veksttall alle tre månedene.
SA170502 Monaco er et fantastisk lag som kanskje har vært en av de store overraskelsene på den måten at de har vist at fotballen i Europa er i utvikling .
FV170502 Monaco er et fantastisk lag som kanskje har vært en av de store overraskelsene på den måten at de har vist at fotballen i Europa er i utvikling .
DN170502https://www.dn.no/nyheter/2017/05/02/2115/Finans/det-har-ikke-vaert-mindre-frykt-a-spore-i-markedet-siden-tiden-for-finanskrisen Og historisk utvikling gir som kjent aldri noen garanti for hvordan utviklingen vil bli fremover.
DN170502 Og historisk utvikling gir som kjent aldri noen garanti for hvordan utviklingen vil bli fremover.
DN170502 - Styret ser på en børsnotering som både et logisk og positivt steg i selskapets utvikling , legger han til.
DN170502 Børsene i USA er lite endret tirsdag etter blandet utvikling i Asia og positiv utvikling i Europa.
DN170502 Børsene i USA er lite endret tirsdag etter blandet utvikling i Asia og positiv utvikling i Europa.
DN170502 Samtidig har konkurrentene Coop Extra og Kiwi hatt motsatt utvikling , med veksttall alle tre månedene.
DB170502 Sarpsborg 08 har hatt en strålende utvikling , og det var mange som sa at Sandefjord skulle være så dårlige i år.
DB170502 - Strålende utvikling
DB170502 Det er tydelig at det enten ikke settes av nok ressurser til utvikling av Android-versjonene, eller at Android-plattformen er så komplisert at utviklerne sliter med å få det like bra som på Apples plattform.
DA170502 Etter ett år med utvikling og midlertidighet sto byrådsleder Raymond Johansen for den offisielle åpningen på Tøyen sist torsdag - av en « landsby » som har som visjon å være en « nyskapende og berikende » oppstartsarena, og som formål å være et startsted for selve grasrota innen etablering av nye « ideer, initiativ og sels
DA170502 - Det meste har gått til utvikling av appen. men vi tjener såpass at vi kan lønne oss som jobber her litegrann.
DA170502 - Tusenfryd har jobbet målbevisst med utvikling av mattilbudet over flere år.
BT170502 Monaco er et fantastisk lag som kanskje har vært en av de store overraskelsene på den måten at de har vist at fotballen i Europa er i utvikling .
AP170502https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterettsdirektoren-70-skulle-ga-av-etter-23-ar-i-jobben-Da-stillingen-var-utlyst_-ble-han-bedt-om-a-sitte-utover-den-normale-aldersgrensen-620265b.html I utlysningsteksten påpekes det at Høyesterett nå har flere digitaliseringsprosjekter på gang, blant annet innføring av nytt saksbehandlingssystem og utvikling av digitale arbeidsformer.
AP170502 Det er viktig, for det er her premissene for byens utvikling legges.
AP170502 Samtidig har konkurrentene Coop Extra og Kiwi hatt motsatt utvikling , med veksttall alle tre månedene.
AP170502 I utlysningsteksten påpekes det at Høyesterett nå har flere digitaliseringsprosjekter på gang, blant annet innføring av nytt saksbehandlingssystem og utvikling av digitale arbeidsformer.
AP170502 Monaco er et fantastisk lag som kanskje har vært en av de store overraskelsene på den måten at de har vist at fotballen i Europa er i utvikling .
AA170502 Samtidig har konkurrentene Coop Extra og Kiwi hatt motsatt utvikling , med veksttall alle tre månedene.
AA170502 I en studie fra Canada, nylig publisert i The Lancet, er det påvist en økt risiko for utvikling av demens for personer som bor nær en trafikkert vei.
AA170502 En fortetting av byer er på mange måter en ønsket utvikling , da det gir bedre arealutnyttelse, sparer dyrka mark, gir mindre transportbehov og mer levende bysentrum, altså sentrum som ikke er tomme og døde etter arbeidstid, slik for eksempel mange amerikanske byer oppleves.
AA170502 De siste årenehar vi hatt en positiv utvikling når det gjelder bruk av sykkel i byen.
SA170501 Et av punktene handler også om hvor viktig gode tilbud for barn og unge er med tanke på utvikling av egne evner og talent.
DN170501 Totalt investerte Schibsted 11,5 millioner kroner som gikk til utvikling av selskapet.
DB170501 Von Siebenthal er i en spennende utvikling som langrennsløper.
DB170501 Northug kommer like bak her og rapporteres å være i god utvikling som løper.
DB170501 Samtidig har konkurrentene Coop Extra og Kiwi hatt motsatt utvikling , med veksttall alle tre månedene.
DB170501 En god debatt om barnevernets utvikling er viktig og bra, sier statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet til Dagbladet.
DB170501 Samtidig er det så mange andre mødre der ute som går gjennom akkurat det samme som en selv gjør, fortalte hertuginnen under åpningen av den nye skolen, hvor hun møtte på to yngre kvinenr som jobber med utvikling av en ny app.
BT170501 Vi må ta inn over oss at en bærekraftig utvikling forutsetter inkludering og deltakelse.
BT170501 Sentralt i bærekraftig utvikling står barns deltakelse og medvirkning.
BT170501 Et godt utbygd barnehagetilbud er imidlertid ikke nok til at Norge skal kunne kalle seg et foregangsland for en bærekraftig utvikling .
VG170430 - Hvor viktig er det for spillernes utvikling å oppleve slike mesterskap ?
VG170430 Fagansvarlig overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tore Stokland håper på en utvikling i forskningen.
SA170430 - Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare.
FV170430 Han har sett en utvikling han synes er topp.
DN170430 Fredag kunne MNH meddele NTS at datterselskapet MNH-Produksjon AS har fått tildelt fire oppdrettskonsesjoner for utvikling av laks.
DB170430 - I motsetning til faren, Kim Jong-il, som satte militæret høyest, har han tatt til ord for en politikk der han sidestiller militæret med økonomisk utvikling , sier Tønnesson.
DB170430 Om og om igjen får vi høre at Norge skaper verdens beste samfunn å bo i, at den norske modellen er unik og må spres, at Goethe, Shakespeare og Ibsen har gått foran oss, og at vi nå har store muligheter for « utvikling til et potensial ».
DB170430 Et av de mest groteske utslagene av en slik politikk er barnevernsbarn som settes ut på anbud, hvor prislappen blir viktigere enn barnets utvikling .
BT170430 Robert Kochs oppdagelse av bakterien i 1882, utvikling av antibiotika på 1950- og 60-tallet og deretter den store velstandsutviklingen, tok knekken på epidemien i Norge.
BT170430 Og når Verdens helseorganisasjonen i februar 2017 publiserte en liste over mikrober som skal prioriteres for utvikling av nye antibiotika, er ikke tuberkulose på listen.
BT170430 - Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare.
AP170430https://www.aftenposten.no/bolig/Har-du-egentlig-lov-til-a-klippe-gresset-sondager-og-andre-helligdager-10102b.html - Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare.
AP170430 Da er man inne på en uheldig utvikling i boligbyggingen, mener Eriksen.
AP170430 - Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare.
SA170429 Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for en mer balansert utvikling i boligmarkedet.
SA170429 Han har sett en utvikling han synes er topp.
DB170429 For det er umulig å forstå humanetikk og ateisme uten å forholde seg til kristendommens utvikling : Luther og reformasjonen rev Bibelen ut av den katolske kirkas hender, oversatte den til folkespråk og krevde at alle skulle ha sitt eget personlige forhold til Bibelen og Gud.
DB170429 - Det er umulig å forstå humanetikk og ateisme uten å forholde seg til kristendommens utvikling , skriver artikkelforfatteren.
BT170429 Og vi ser en utvikling , fra de kommer til oss første gangen i slutten av januar og til de forlater oss siste helgen i april.
BT170429 En utvikling i modenhet og refleksjon som vi gleder oss over, og som gjør det gøy å være konfirmasjonsleder.
BT170429 Han har sett en utvikling han synes er topp.
AP170429 Han har sett en utvikling han synes er topp.
VG170428 Lovens sanksjonssystem i Norge er velprøvd, gir god rettsikkerhet og er i stadig, erfaringsbasert utvikling .
FV170428 - Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare.
DN170428 Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro la i dag frem nye tall som viser selskapets utvikling Foto : Elin Høyland ¶
DB170428 Vår verden er i stadig utvikling , og til tross for enkeltes ønske om å henvise religionsundervisningen til historiefaget, spiller religion en sentral rolle i denne utviklingen.
AP170428 UNE har opplyst at ettersom utlendingsregelverket skal tolkes i overensstemmelse med FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, har det vært en utvikling i praksis.
AP170428 UNE har opplyst at ettersom utlendingsregelverket skal tolkes i overensstemmelse med FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, har det vært en utvikling i praksis.
AA170428 Talibans uttalelse er imidlertid annerledes i år på ett punkt : Gruppa lover også « å drive statsbyggende arbeid og etablere mekanismer for sosial rettferdighet og utvikling » i områder den kontrollerer.
AA170428 Afghanske regjeringsstyrker har opplevd en dyster utvikling det siste året.
AA170428 - Sikkerhetsrådet ønsker å se om det skjer noen betydelig utvikling på bakken i de kommende timene, sier en FN-diplomat som ønsker å være anonym.
AA170428 - Hensikten med dette autovernet var å få de myke trafikantene bort fra veien, men sjåførene opplever nå at folk med barnevogn kommer ut i veien, fordi gangfeltet er for smalt, sier Leirtrø, som er leder for komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling .
AA170428 Robotteknologi på havbunnen er under utvikling .
AA170428 I dag foregår det et utstrakt samarbeid mellom NTNU, SINTEF, og næringsaktører for å sikre god biologisk og teknologisk kompetanse og utvikling innenfor havbruk.
VG170427 Så får jeg heller være i dårlig form i august, men da har jeg potensial til å ha skikkelig god utvikling på høsten og starte sesongen på stigende form.
VG170427 NFF og Synsam samarbeider tett via utveksling av kunnskap, tilrettelegging og utvikling av dommernes trening, hjelpemidler og kunnskap.
VG170427 - Dette er en vanskelig utvikling , sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat Media til VG ¶
VG170427 Foto :, Sørenga Utvikling
VG170427 Denne uken er alle solgt, hvorav den med høyest pris gikk for 1.220.000 kroner, bekrefter adm.direktør i Sørenga Utvikling Bjørn-Tore Olsen.
VG170427 DIREKTØR : Bjørn-Tore Olsen i Sørenga Utvikling .
VG170427 - Det er helt uhørt, og etter min mening en utvikling i fullstendig feil retning av det som var tenkt med NAV-reformen.
VG170427 - Utvikling i feil retning ¶
SA170427 Hvis vi ønsker at fondet skal investere og bidra til vekst og utvikling i vår region, må vi trappe opp omstillingsarbeidet.
SA170427 Hjerneflukt gir et dårlig utgangspunkt for nyskapning og utvikling .
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
SA170427 Manglende utvikling av nye antibiotika skyldes det faktum farmasøytiske selskaper tjener lite på slike medikamenter.
SA170427 Det er flere årsaker, men to av de viktigeste er unødvendig bruk av antibiotika både til mennesker og dyr, og manglende utvikling av nye antibiotika.
DN170427 Det er et stort potensial både i Tanzania og i Afrika for øvrig, og her har vi en mulighet til å skape vekst og utvikling i et land som nærmest starter fra nivå null, sier Hennig-Olsen.
DN170427 Det betyr at vi dermed går inn mye tidligere i bedriftenes utvikling .
DN170427 Subsea 7 og Norwegian hadde god utvikling på Oslo Børs torsdag etter å ha lagt frem kvartalsrapporter.
DN170427 En sunn utvikling for boligmarkedet, mener han.
DN170427 - Det er en langt mer dempet utvikling enn tidligere.
DB170427 Han er ung fortsatt, han er i utvikling .
DB170427 I en pressemelding forklarer Kjos forverringen i driftsresultatet med høyere drivstoffpriser og ugunstig utvikling i norsk kronekurs mot britiske pund, euro og svenske kroner.
DB170427 Det er en utvikling jeg ser med bekymring på, men jeg vil samtidig understreke at det er mange kommuner som ærlig og oppriktig står inne for åpenhet og meroffentlighet, sier Meling.
DB170427 I en pressemelding forklarer konsernsjef Bjørn Kjos forverringen i driftsresultatet med høyre drivstoffpriser og ugunstig utvikling i norsk kronekurs mot britiske pund, euro og svenske kroner, der halve markedet til flyselskapet ligger.
DB170427 For en fantastisk utvikling .
BT170427 Til tross for en fantastisk utvikling av datamaskinsteknologien, leser vi i The Economist at all profesjonell språkoversetting i dag gjøres manuelt.
AP170427 - Jeg beklager at jeg og Karl-Heinz Steffens ikke har utviklet en felles plattform for artistisk utvikling , til tross for min aller beste innsats.
AA170427 Det skjer en rivende utvikling i kraftbransjen for tiden, og Trønderenergi har gjennom fjoråret hatt nok å henge fingrene i.
VG170426 Størst utviklingspotensial har Johannes på allround og utvikling av kapasitet, noe som gjør at han har hatt et ønske om trene med verdens beste allroundløpere.
VG170426 Han er også klar på at barnebarnet er en allroundløper og at han har « størst utviklingspotensial på allround og utvikling av kapasitet ».
VG170426 De to har i fellesskap lagt planene for trønderens utvikling som skiløper.
VG170426 - Johannes kan fortsette sin utvikling uansett hvilket lag han er på.
VG170426 Den viser en negativ utvikling når det gjelder sysselsettingsgraden for innvandrere, sier APs Helga Pedersen.
SA170426 Den første er at dette var en utvikling som på noen områder allerede var i gang fra rundt 2005, men som ble maskert av satsingen på kulturhovedstadsåret og byjubileet.
SA170426 Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug ledet debatten som hadde fått navnet « Godt styresett som bærebjelke i idrettens utvikling ».
SA170426 mai 2016, på alt fra kampresultat til utvikling i kamper.
FV170426 mai 2016, på alt fra kampresultat til utvikling i kamper.
DN170426 « Dette er en skuffende utvikling ettersom ordreinngangen var null de siste fire månedene i 2016 », skriver rederiet i kvartalsrapporten.
DN170426 Pareto Securities viser også til at lavere enn ventet ebitda skyldes lavere realiserte priser, som i hovedsak var knyttet til urea, ettersom Yaras høye ordrebok inn i første kvartal ga en svakere utvikling sammenlignet med priser publisert i publikasjoner.
DB170426 Taugbøl er et stort sprinttalent som viste stor utvikling forrige sesong, var i flere finaler og var VM-reserve i Lahti.
DB170426 Dalsbø sier at banken driver med utvikling av Android-appen, men at en ny og bedre versjon fortsatt er et stykke unna.
DB170426 Vi lager en grunnmur som bygger løsningene sammen og legger grunnlaget for videre utvikling .
DA170426 Visjonen Urban Sjøfront ble lansert på slutten av 1990- tallet, og var starten på en svært positiv utvikling av Stavanger Øst.
DA170426 For Tom Nordlie handler det om å se en utvikling , så får konsekvensene av det eventuelt komme.
DA170426 Manglende utvikling
BT170426 mai 2016, på alt fra kampresultat til utvikling i kamper.
AP170426https://www.aftenposten.no/osloby/Tilflyttingen-til-Oslo-halvert---analytikere-mener-boligprisene-har-skylden-619995b.html Nabofylket Akershus har hatt en jevnere utvikling , og har opplevd økt nettotilflytting de siste to årene.
AP170426https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-om-norsk-sharialov-tolkning--Det-er-forkastelig-og-dobbeltmoralsk-618841b.html Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia.
AP170426https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-om-norsk-sharialov-tolkning--Det-er-forkastelig-og-dobbeltmoralsk-618841b.html Karina Standal, forsker ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug ledet debatten som hadde fått navnet « Godt styresett som bærebjelke i idrettens utvikling ».
AP170426 Nabofylket Akershus har hatt en jevnere utvikling , og har opplevd økt nettotilflytting de siste to årene.
AP170426 Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia.
AP170426 Karina Standal, forsker ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.
AP170426 Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug ledet debatten som hadde fått navnet « Godt styresett som bærebjelke i idrettens utvikling ».
AP170426 mai 2016, på alt fra kampresultat til utvikling i kamper.
AA170426 Saugbrugs har i tillegg vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose, fiberplater og biokarbon for legeringsindustrien.
AA170426 Samtidig er det et enormt potensial for videre utvikling av handelen med sjømat, sier Sandberg i en pressemelding.
AA170426 - Nea Radio har vært helt eksepsjonelle i sin utvikling av lokalradioen.
VG170425 Alpint har hatt en flott utvikling sportslig de siste årene.
VG170425 I disse dager skal den polske, krypto-autoritære PiS-regjeringen motta en ny forsyning med økonomisk støtte til østeuropeisk utvikling gjennom den norske EØS-avtalen - og det er her situasjonen begynner å bli interessant.
VG170425 Den svært konservative kultur- og visestatsminister Piotr Glinski har foreslått at nå skal et statlig « nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » fordele pengesekken.
VG170425 De kan betrakte disse pengene som den prisen de må betale for å delta i EUs indre marked - et norsk bidrag til infrastruktur og økonomisk utvikling i Øst-Europa - og slutte å tenke mer på hva disse midlene egentlig går til.
VG170425 Rektor Per Songstad ser en utvikling der flere barn bruker klokkene.
DN170425 Skulle de største strukturene inneholde olje og gass, kan det gi grunnlag for utvikling av en ny og betydelig olje- og gassprovins, sier Nyland om Barentshavet Nordøst, som, i utstrekning er like stort som hele Nordsjøen.
DB170425 Gjennomgående er det marginal sammenheng mellom toppingen rundt den kostnadskrevende, organiserte ekstrasatsingen i yngre årsklasser og de få utvalgte som i realiteten gir et godt sluttprodukt på seniorlandslagene : ¶ Utvikling av A-landslagsspillere angår tross langt under en promille av hvert årskull.
DB170425 - Vi har god utvikling nå, og kontroll på situasjonen.
DB170425 Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen.
DB170425 Også på slangefronten har det skjedd en utvikling .
DA170425 Vareide peker på at Stavanger står overfor store og komplekse utfordringer, demografisk utvikling , økende arbeidsledighet, klimaendringer og behov for å tilpasse ressursbruk etter nye økonomiske vilkår.
DA170425 - Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, Nyland under Barentshavkonferansen.
DA170425 Bærekraftig utvikling er et annet viktig nøkkelord i den nye strategien.
DA170425 Så styrker vi vektleggingen av språkarbeid i barnehagen, der det skal være en progresjon i takt med barnets utvikling .
DA170425 Det skapte rabalder da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i fjor vår ville innføre en veiledende norm for hvor mye språk en femåring skulle kunne, og kom med forslag som mange mente åpnet opp for mer dokumentasjon av barnehagebarns utvikling .
BT170425 De frykter en utvikling hvor flyselskapene flagger ut og etablerer et system med bekvemmelighetsflagg : ¶
BT170425 - Vi ser nå en utvikling der flyselskaper har begynt med bekvemmelighetsflagging der de bemanner flygingene med personell fra tredjeland, ansatt i postkasseselskaper, i for eksempel i Singapore, sier Yngve Carlsen som er engstelig for smitteeffekten der alle europeiske selskaper følger etter og vil etablere seg på samme
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html Afghanistan-ekspert Karina Standal ved Senter for utvikling og miljø i Oslo reagerer på de umulige kravene som stilles til kvinnen og mener døtrene kan være i fare hvis far tar saken i egne hender.
AP170425 Afghanistan-ekspert Karina Standal ved Senter for utvikling og miljø i Oslo reagerer på de umulige kravene som stilles til kvinnen og mener døtrene kan være i fare hvis far tar saken i egne hender.
AP170425 - Vi har god utvikling nå, og kontroll på situasjonen.
AA170425 Forsvareren vil ikke gå inn på hva som feiler henne, men beskriver det som en « medisinsk alvorlig situasjon » som var under utvikling .
AA170425 Forsvareren vil ikke gå inn på hva som feiler henne, men beskriver det som en « medisinsk alvorlig situasjon » som var under utvikling .
AA170425 - Vi har god utvikling nå, og kontroll på situasjonen.
AA170425 - Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, Nyland under Barentshavkonferansen.
AA170425 - Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, Nyland under Barentshavkonferansen.
DN170424 Hovedindeksen har vist en usedvanlig kjedelig utvikling den siste tiden.
DB170424 Positiv utvikling
DB170424 Det er en god utvikling , men den er fortsatt horribelt konservativ og langsom.
DB170424 Alle som har hatt og har barn i barnehagen vet at de som jobber der er de viktigste for barnets trivsel og utvikling .
DA170424 Ducournau sier hun var opptatt av tekstur snarere enn av skremsel, og bygger studentlivet på egne erfaringer, både det rituelle og det som handler om utvikling fra umoden tenåring til voksen.
BT170424 Fagfolk opererer med en femdelt skala over kroppslig utvikling , fra barn til voksen.
BT170424 », heller enn en spesifikk fagvurdering som kan føre til utvikling .
AP170424 Etter 14 dager har embryoet utviklet den såkalte primitivstreken, som er begynnelsen på utvikling av nervesystemet.
AP170424 De ønsker å bruke de syntetiske embryoene til å forske på den kritiske fasen i embryoutviklingen rett etter befruktning, en utvikling som i stor grad har vært et mysterium for forskere.
AA170424 Det må betydelig forskning og utvikling til.
DB170423 Det står selvsagt en hver fritt å bruke Gud som politisk argument, men det fremmer neppe forståelse eller utvikling .
DB170423 Ifølge Washington Post deltok hertuginnen på åpningen av en ny skole i London, der hun møtte to yngre kvinner som jobber med utvikling av en ny app.
AP170423 De to ytterste strekene er interkontinentale raketter som trolig er under utvikling .
AP170423 Dette valget kan være avgjørende for EUs utvikling .
VG170422 De fleste som kommer til Stabæk, tenker spilletid, utvikling , godt miljø og vil være i en klubb som har god historikk på å levere spillere videre til utlandet, mener Inge André Olsen.
DB170422 For nøkkeltallene viser at Norges desidert største frivillige bevegelse er i positiv utvikling .
DB170422 Politiet forsøker å være skånsomme i tilnærmingen, men en slik utvikling gir grunn til bekymring.
VG170421 Det er en bekymringsfull utvikling .
VG170421 » Gjennom hele talen følger beskrivelser av Norges kvaliteter og muligheter : Vi skal ikke frykte den foruroligende utvikling i verden for « vi har et sterkt immunforsvar mot splid og urettferdighet.
VG170421 UNDER UTVIKLING : Seksjonssjef i NAV, Magne Flaadby, forteller til VG at de fremover vil jobbe for å levere moderne og gode løsninger som passer godt til dagens familiemønster.
SA170421 - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
DB170421 Dette er en utvikling som vi ser for flere av våre sjøfugler langs norskekysten.
DB170421 Vil vi virkelig være tjent med en slik utvikling ?
DB170421 - Dette alternativet som regjeringen går for er tilpasset en større utvikling .
DA170421 Styret ved teatret har gått inn for en løsning til mellom 3,9 og 4,5 milliarder kroner som også omfatter nye scener og utvikling av publikumsarealene.
AP170421https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Volleyballkamp-pa-Nord-Koreas-atomanlegg-forvirrer-ekspertene-234284b.html - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
AP170421 Regjeringen har sagt at de vil etablere en egen statlig instans som skal styre pengene inn til organisasjonslivet, kalt « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet ».
AP170421 Kulturminister og visestatsminister Piotr Glinski har også kommentert de norske midlene : - Vårt forslag er at « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » skal være operatør, slik at pengene fra Norge blir offentlige midler som kan disponeres av den polske regjeringen.
AP170421 Vi deler alle et ansvar for å hjelpe rusavhengig ungdom ut av en vanskelig situasjon og inn i en mer positiv utvikling .
AP170421 John Landgraff, som er sjef for studioet FX uttrykte i fjor til The Economist at han frykter at Netflix leder an en utvikling hvor det produseres mer TV enn hva publikum har sjans til å få sett, og at det i nær fremtid vil komme en konsolidering av tilbyderne.
AP170421 - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
AA170421 - Flere millioner mennesker risikerer en sakte utvikling av kronisk leversykdom, kreft og død, fastslår helseorganisasjonen i en uttalelse.
AA170421 Styret ved teatret har gått inn for en løsning til mellom 3,9 og 4,5 milliarder kroner som også omfatter nye scener og utvikling av publikumsarealene.
AA170421 I årene fremover er tidlig innsats med helsefremmende tjenester sett på som det viktigste tiltaket for å hindre inaktivitet, samt utvikling av uønskede tilstander som følger av dette.
AA170421 » « Livsglede for eldre » arbeider systematisk med utvikling av løsninger som skal være bærekraftige.
SA170420 DEBATT : Vi er enige i at fornybarfondet er et godt tiltak, som åpner opp for mange nye muligheter til utvikling av klimavennlig og energieffektiv teknologi.
SA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet, sier Ap-lederen.
DN170420 « Dette er definitivt en positiv utvikling », understreker Gaard.
DN170420 Daglig leder Matts Johansen i Aker Biomarine sier til DN at selskapet siden 2003 har investert over 300 millioner dollar i utvikling av innovative produksjonsmetoder og krillprodukter og at selskapet har hatt en aktiv patentstrategi for å beskytte investeringer og verdier skapt gjennom 14 år.
DN170420 - Krillvirksomheten har krevd, og vil fortsette å kreve, store investeringer knyttet til forskning og utvikling for å bygge en bærekraftig forretning, sier Johansen.
DB170420 Det medfører fordeler for mange land verden over, ikke minst med tanke på økonomisk vekst, sysselsetting og muligheter for utvikling , sier Taleb Rifai.
DB170420 - Ohi har hatt enorm utvikling , og vi er ikke overrasket over at han har slått til denne sesongen.
DB170420 Samarbeid, utvikling , historie, tradisjon og kultur.
DB170420 Og lover at Ap også vil satse på utvikling av nye arbeidsplasser innen e-helse.
DB170420 Store endringer, som når man flytter til et fremmed land eller opplever en rask teknologisk utvikling , kan skape frykt.
DB170420 Med en rivende utvikling innen såkalt sensorteknologi, er det kun et tidsspørsmål før selskapene vil kunne samle langt mer helsedata om oss.
DB170420 Etter at Cooper Hefner ble sjef for bladets kreative utvikling , returnerte riktignok de nakne kvinnene til bladet.
DA170420 Nøyaktig hvor veien går videre vil ikke Horpestad si så mye om, men han forteller at selskapet stadig er under utvikling .
DA170420 Dagens løsning med omfattende behov for bytte av buss på Ruten er drepende for bussbruken i Sandnes, og reduserer muligheter for utvikling av et tett og attraktivt bysentrum. 4.
AP170420 Norge er kåret til verdens lykkeligste land, ifølge World Happiness Report 2017 utgitt av FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling .
AA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet, sier Ap-lederen.
VG170419 - Fotballen er i utvikling og det går fortere nå, bør ikke dommerne også ha bedre hjelpemidler ?
VG170419 Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer.
VG170419 Resultatet blir en mer ressurs- og miljøvennlig oljeindustri, samtidig som vi trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd kombinert med en kunnskapsbase for gradvis utvikling av morgendagens næringer. | - Du må ikke legge bunaden i plastikkpose ¶
VG170419 Ifølge IEA vil andelen fossil energi, med en utvikling innenfor togradersmålet, fortsatt utgjøre i underkant av 60 pst. av energiforsyningen i 2040.
VG170419 Brundtland-kommisjonen slo fast at en bærekraftig utvikling må hvile på tre pilarer - økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøhensyn.
VG170419 Brundtland-kommisjonen slo fast at en bærekraftig utvikling må hvile på tre pilarer - økonomisk utvikling , sosial utvikling og miljøhensyn.
VG170419 Brundtland-kommisjonen slo fast at en bærekraftig utvikling må hvile på tre pilarer - økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøhensyn.
VG170419 Ekspert om Aps velgertap : Situasjonen er kritisk ¶ Utvikling i maksfradrag for fagforeningskontingenten ¶ 1977 : 1400 kr. 1980 : 1800 kr. 1999 : 900 kr. 2003 : 1450 kr. 2004 : 1800 kr. 2006 : 2250 kr. 2007 : 2700 kr. 2008 : 3150 kr. 2009 : 3600 kr. ( 54 % ) ¶ 2010 : 3660 kr. 2012 : 3750 kr. 2013 : 3850 kr. ( 51 % ) ¶ 2015 : 3850 kr. ( 48 % ) ¶
VG170419 - I flere bransjer, som innen bygg og anlegg, ser vi en urovekkende utvikling , med omfattende innleie av utenlands arbeidskraft.
SA170419https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling , bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer : ¶
SA170419 Skal vi kunne nå målene om reduserte utslipp, må det satses offensivt og ved utvikling av ny teknologi.
SA170419 Og hvorfor er ikke oljeselskapene interessert i en slik utvikling ?
SA170419 Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling , bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer : ¶
DN170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
DB170419 Resultatet ville vært annerledes uten det, men dette er fotballens utvikling , og det er sånn det vil bli, sa Didier Deschamps ifølge CNN etter å ha sett teknologien i aksjon i mars, og fikk støtte av sin spanske kollega.
DB170419 Det har gitt en svært imponerende utvikling - og har endret en karriere som så ut til å gå nedover da 23-åringen måtte forlate Lillestrøm og signere for Jerv i 1. divisjon.
DB170419 En rakett som kan bære en atomsprengladning fram til USAs vestkyst, er under utvikling .
DA170419 Som utbyggere må vi kunne forvente tydelige avklarlinger på dette », heter det i tilbakemeldingen fra Østerhus Tomter, Veidekke Eiendom, Solana/Saga Kapital og Stavanger utvikling KF.
DA170419 Rådmannen har derfor bedt Stavanger utvikling KF i samarbeid med de andre eiendomsutviklerne på Vassøy, vurdere muligheten for å kunne utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for bru.
DA170419 Dersom bystyret slutter seg til at kommunen ikke kan påta seg dette ansvaret, så er det rådmannens vurdering at det beste for befolkningen på Vassøy og videre utvikling av øya vil være å bidra til best mulig frekvens på ferje- og hurtigbåttilbudet til sentrum.
DA170419 Siden dette er et felt med store mørketall, er det en utvikling vi ønsker.
DA170419 Med Kari Bøges velkjente reflekterende og analyserende stil, kombinert med et nøkternt, men likevel sanselig språk, har dette gitt forfatteren rom til å undersøke en kvinnes utvikling og relasjoner gjennom et livsløp.
DA170419 Men også Archies studier og utvikling og hans forhold til 60-og 70-tallets mange store politiske konflikter, som eksempelvis Vietnam krigen, opptar store partier i romanen Det samme gjør noen irriterende lange beskrivelser av Archies ytelser i baseball og basketball !
BT170419 Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling , bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer : ¶
AP170419https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/g2V89/10-tips-for-helgen Dette har hatt avgjørende betydning for hennes musikalske utvikling .
AP170419https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-619059b.html Dette har hatt avgjørende betydning for hennes musikalske utvikling .
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html Og det er nettopp i « hans egen » forsvarsgren at admiralen konstaterer at en slik utvikling er mest synlig.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html Bruun-Hanssen valgte Flotex-bildet fordi det er symbol på en utvikling i Forsvaret han mener gir grunn til « forsiktig optimisme ».
AP170419https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling , bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer : ¶
AP170419 Dette har hatt avgjørende betydning for hennes musikalske utvikling .
AP170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
AP170419 Og det er nettopp i « hans egen » forsvarsgren at admiralen konstaterer at en slik utvikling er mest synlig.
AP170419 Bruun-Hanssen valgte det Flotex-bilde fordi det er symbol på en utvikling i Forsvaret han mener gir grunn til « forsiktig optimisme ».
AP170419 Det å lykkes sammen om å snu en uheldig økonomisk utvikling , bygger samhold og knytter tettere bånd, sier han og tilføyer : ¶
AA170419 Siden dette er et felt med store mørketall, er det en utvikling vi ønsker.
SA170418 Dette synliggjør risikoen knyttet for eksempel til utvikling av eventuelle gassressurser i Barentshavet og bygging av et gassrør som kan stå klart til produksjon utpå 2030-tallet.
SA170418 Potten for utvikling av teknologiske norske byer er på mellom 100 - 300 millioner kroner over en 12 års periode.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1040/Finans/dette-er-selskapene-helseteknologi-investorene-ser-etter - Det har vært en 20-årsdvale innenfor helsemarkedet, med en flat utvikling .
DN170418 - Buskerud er et spennende distrikt, og Drammen er en by i rivende utvikling .
DA170418 - Nå vil jeg at mitt land skal stå samlet og fokusere på utvikling , økonomi og utdannelse, sier han til Dagsavisen.
DA170418 Det er en naturlig utvikling i et samfunn hvor digitalisering åpner for en enklere hverdag og nye muligheter for oss alle.
DA170418 Julian Ryerson har skrevet under ny kontrakt med Viking, og smiler her sammen med leder for fotball og utvikling Bård Wiggen.
BT170418 Vi ser at diskusjonene og møtene mellom norske og kinesiske studenter, barnehageforskere, lærerutdannere og barnehagelærere bidrar til stadige kvalitetsdiskusjoner om hva den gode barnehage kan være og hvordan det kan skapes gode vilkår for barns utvikling , læring og danning.
BT170418 Utdanning for bærekraftig utvikling på alle nivå får oppmerksomhet også i Kina.
BT170418 Hun begrunner det med den norske velferdsmodellen, familiepolitikken og behovet for å tenke utdanning for bærekraftig utvikling også i barnehagesammenheng.
AA170418 Imidlertid advarer IMF mot en rekke farer som kan undergrave verdensøkonomiens positive utvikling og det internasjonalt økonomiske samarbeidet, særlig som følge av økt proteksjonisme. ( ©NTB ) ¶
AA170418 Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde, og om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder.
DN170417 Det er en utvikling Visit Svalbard jobber mot.
DB170417 - Vi opplever en formidabel utvikling .
BT170417 Vi hører våre brukeres historier og registrerer deres utvikling .
AP170417 Potten for utvikling av teknologiske norske byer er på mellom 100 - 300 millioner kroner over en 12 års periode.
VG170416 Jeg er trygg på at mitt folk vil velge en raskere utvikling , og ta et sprang fremover, sa Erdogan selv etter å ha stemt.
SA170416 FOTO : Herman Folvik ¶ | - Selv om utvikling er det aller viktigste, skal det ligge en sult etter å vinne fotballkamper ¶
DB170416 Det blir spennende med nye utfordringer i utlandet, og jeg føler det er det rette for min utvikling , sier sarpingen.
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html Philipp Rode, ekspert i urban utvikling ved LSE Cities, mener begrepet har endret seg stort de siste 30 årene. - « Smart city»-begrepet har vært i bruk siden 90-tallet.
AP170416 - For bedre og raskere utvikling , noe han tror er til fordel for familiens hans.
AP170416 - For bedre og raskere utvikling , noe han tror er til fordel for familiens hans.
AP170416 Philipp Rode, ekspert i urban utvikling ved LSE Cities, mener begrepet har endret seg stort de siste 30 årene. - « Smart city»-begrepet har vært i bruk siden 90-tallet.
AP170416 | - Selv om utvikling er det aller viktigste, skal det ligge en sult etter å vinne fotballkamper ¶
AA170416 Behovet for nye energikilder drev en rivende utvikling , men de konkrete løsningene lot fortsatt vente på seg.
VG170415 Han har hatt følelsen av at landet har hatt en utvikling både når det gjelder missil- og atomvåpen siden 2015.
DN170415 Siden andre kvartal 2008 har kun to OECD-land hatt en dårligere utvikling i sysselsettingen enn Norge.
DN170415 Siden 2008 har blant Danmark, Finland, Nederland og USA hatt en negativ utvikling , mens Ungarn, Israel, Tsjekkia, Polen og Tyrkia har økt andelen sysselsatte drastisk.
DB170415 Det er første gang det lukkede landet viser fram ubåtmissiler, som skal være under utvikling , på et offentlig arrangement, skriver byrået.
DB170415 Derfor er det nødvendig å ha flere perspektiver på den hungerkatastrofen som nå er under utvikling .
AP170415 Underveis har de også fått bistand fra tidligere sovjetiske missilforskere, og har samarbeidet med Iran om utvikling av slike våpen.
AP170415 En del land har selv videreutviklet teknologien, samtidig som de har etablert ambisiøse programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen.
AP170415 Underveis har de også fått bistand fra tidligere sovjetiske missilforskere, og har samarbeidet med Iran om utvikling av slike våpen.
AP170415 En del land har selv videreutviklet teknologien, samtidig som de har etablert ambisiøse programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen.
AP170415 Den norske elbilforeningen peker på at teknologien for elbil fremdeles er fersk og at vi vil se en utvikling i elbilbatteriene.
SA170414 Noen anskaffelser, som utvikling av presisjonsstyrt ammunisjon, vil flere land tjene på å gå sammen om, sier han. ( ©NTB ) ¶
FV170414 - Vi har allerede i år tatt ut 800 - 900 tonn med lammekjøtt av lageret, så det er en bra utvikling , sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
DB170414 Men disse bildene sier oss fint lite om historisk utvikling når det gjelder endringer i kosthold, mener Styve.
BT170414 - Vi har allerede i år tatt ut 800 - 900 tonn med lammekjøtt av lageret, så det er en bra utvikling , sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
AP170414 - Vi har allerede i år tatt ut 800 - 900 tonn med lammekjøtt av lageret, så det er en bra utvikling , sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
AA170414 Noen anskaffelser, som utvikling av presisjonsstyrt ammunisjon, vil flere land tjene på å gå sammen om, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170414 - Vi har allerede i år tatt ut 800 - 900 tonn med lammekjøtt av lageret, så det er en bra utvikling , sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
AA170414 Forskjellene øker og dette er en utvikling vi må ta på alvor.
SA170413 - Vi stiller allerede krav til eierne om at alle nye drosjer i bilparken vår skal innfri en øvre grense for CO2-utslipp, og har gjennom flere år vært i dialog med både fylkeskommunen og Bergen kommune om å bidra til en klimavennlig utvikling .
DN170413 - Vi stiller allerede krav til eierne om at alle nye drosjer i bilparken vår skal innfri en øvre grense for CO2-utslipp, og har gjennom flere år vært i dialog med både fylkeskommunen og Bergen kommune om å bidra til en klimavennlig utvikling .
DB170413 Patel, som har ansvar for internasjonal utvikling , sier at det finner sted massakrer, og at volden finner sted langs stammegrenser.
AP170413 Det finnes situasjoner der det er negativt for den enkelte ungdoms utvikling .
AA170413 Han mener at det har vært en positiv utvikling på kjøretøyparken og at de han kaller « gjengangere » som har ødelagt kjøreegenskapene på bilene sine, ikke lenger kjører til Sverige på skjærtorsdag.
AA170413 Nå skal skolene i gang med videre utforskning og utvikling av egen praksis.
AA170413 Men ledere og lærere ved universitetsskolene i Trondheim har vist at det er mulig å få dette til, og vi har fått innsikt i lærere som forundres over betydningen den kollektive videreutdanningen har hatt for utvikling av egen profesjonalitet og for skolen som en arena for kollektiv skoleutvikling.
AA170413 I første omgang er det nå gjennomført videreutdanning på masternivå innen praksisveiledning og utdanning som fremmer profesjonell utvikling i disse universitetsskolene.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
VG170412 U21-sjefen minner om at Ødegaards begrensede spilletid på klubblaget ikke nødvendigvis betyr at han ikke er i full utvikling .
VG170412 - Det er ikke alltid utvikling og prestasjoner henger sammen, for det kan være at Martin er inne i en periode der han utvikler seg veldig bra nå, men at det tar tid før det materialiserer seg i spilletid, sier Smerud.
VG170412 - Da han dro dit var det helt sikkert ikke intensjonen at han skulle spille så lite, sier FC København-trener Ståle Solbakken, som samtidig minner om at det er helt vanlig for tenåringer å oppleve varierende utvikling og prestasjoner.
VG170412 - Det er ganske utrolig at han ikke er god nok til G17-landslagets 18-mannstropp når han spiller fast i Eliteserien og har hatt en så enorm utvikling , sier Olsen til VG.
VG170412 Det er helt sikkert, sier Solbakken, som mener Midtsjø « virker å være i jevnt god utvikling ».
VG170412 - Trondsen har hatt en flott utvikling , sier Smerud, som får støtte av Ståle Solbakken.
VG170412 Likevel, med stadig hyppigere terrorangrep i Europa risikerer vi en utvikling mot mer autoritære løsninger i fremtiden.
SA170412 | Torgets utvikling fra markedsplass til ingenting ¶
SA170412 Fryseboks i alle hjem og oppkomsten av supermarkeder og kjøpesentra er de lange linjer som forklarer Torgets utvikling fra markedsplass til ingenting.
DN170412 For andre dag på rad ble det negativ utvikling i det amerikanske aksjemarkedet.
DB170412 Rask utvikling
DB170412 Nå ser vi jo en positiv utvikling .
BT170412 Til den klassiske kunstanmeldelsens elendige lesertall : Er dette er akseptabel og uunngåelig utvikling ?
BT170412 Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg, som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
AP170412 Etter flere år med amerikansk press mener Stoltenberg at han ser en positiv utvikling i å få de andre medlemslandene til å nærme seg målet om å bruke to prosent av budsjettene på forsvar.
VG170411 - Men å avskaffe dødsstraff står ikke høyest på kommunistpartiets prioriteringsliste ettersom det hverken fremmer økonomisk utvikling eller er i majoriteten av folkets interesse, konkluderer He.
SA170411 - Andre situasjoner hvor lukkede bud er mer vanlig, er når eiendommen kjøpes for videre utvikling og kjøper er profesjonell.
DN170411 Ellers setter Nordea Markets søkelyset på risikoen i aksjemarkedet for stigende renter, og at det er enkelte selskaper som faktisk drar fordel av en slik utvikling .
DN170411 « Det er fortsatt en utvikling i dårlig retning ¶
DB170411 - Trussel nummer én i regionen er fortsatt Nord-Korea, på grunn av uforsvarlig, uansvarlig og destabiliserende program med rakettester og utvikling av kjernefysisk våpenkapasitet, sa kommandør Benham i forbindelse med omdirigeringen av marinekonvoien søndag.
DB170411 Vi er fullstendig klar over de utfordringer Arkivverket har, både med tanke på forvaltningens arkiver, finansiering og framtidig utvikling av arkivsektoren.
DB170411 Gro Harlem Brundtland ble hele verdens miljøvernminister da hun ledet FN-utvalget som i 1987 lanserte begrepet « bærekraftig utvikling ».
DB170411 Denne militariseringen av verdenspolitikken vil gå på bekostning av nødvendige tiltak for sosial utvikling og integrering særlig i Europa og Russland.
DB170411 Men NRK-lisensen og hvordan den skal kreves inn er for tiden under utvikling .
DA170411 - Privat sektors engasjement for utvikling av fyllestasjoner har gått mye raskere enn forventet.
BT170411 De to landene bør bruke dette initiativet til å styrke det eurasiske samarbeidet og felles utvikling , skal Xi ha understreket.
BT170411 Har han spurt seg selv om det er en akseptabel og uunngåelig utvikling ?
AP170411 - Andre situasjoner hvor lukkede bud er mer vanlig, er når eiendommen kjøpes for videre utvikling og kjøper er profesjonell.
SA170410 Den kan ikke ha kostet Mercedes-Benz mange kronene i utvikling , og den fyller en liten glippe mellom stasjonsvogn og SUV.
SA170410 Det er en veldig krevende og kritisk utvikling , sier Espelund. 2. mars i fjor ble direktørene i Arsenal, Chelsea, Liverpool og de to Manchester-klubbene avbildet på vei inn til et møte på The Dorchester, et hotell i London.
DN170410 I en felles erklæring viser de til at veksten i den globale handelen er skuffende, og at de vil gjøre enda mer for å forsvare det internasjonale handelssystemet for å beskytte det mot en proteksjonistisk utvikling .
DN170410 Erklæringen er signert av toppsjefene i Det internasjonale pengefondet ( IMF ) Christine Lagarde, Verdens handelsorganisasjon ( WTO ) Roberto Azevedo, og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) Angel Guirra.
DN170410 Fra venstre : Torbjørn Nordgård, gründer og leder for forskning og utvikling og investeringsdirektør Jakob Greger Gravdal i Verdane Capital.
DA170410 Uansett hvor gode vi er i dag har vi ingen garanti for at det gir framtidig jobbsikkerhet med mindre vi hele tiden er i utvikling .
DA170410 Hva og hvordan - vi bestemmer selv svarene og utvikling av vår region.
DA170410 Arbeiderpartiet vil stoppe en slik utvikling og styrke våre teknologivalg mot et samfunn der alle fortsatt skal være med.
DA170410 Utvikling krever prøving, feiling og læring.
DA170410 Jeg har jobbet på Freia i 23 år, og har fått med meg en stor utvikling .
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi.
BT170410 Det er en veldig krevende og kritisk utvikling , sier Espelund. 2. mars i fjor ble direktørene i Arsenal, Chelsea, Liverpool og de to Manchester-klubbene avbildet på vei inn til et møte på The Dorchester, et hotell i London.
AP170410https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bratseth-slar-alarm-om-fotballens-fremtid---Blir-verre-og-verre-for-klubber-som-Rosenborg-233681b.html Det er en veldig krevende og kritisk utvikling , sier Espelund. 2. mars i fjor ble direktørene i Arsenal, Chelsea, Liverpool og de to Manchester-klubbene avbildet på vei inn til et møte på The Dorchester, et hotell i London.
AP170410 God involvering av foresatte er en av de viktigste faktorene for å lykkes med å snu en negativ utvikling .
AP170410 Den kan ikke ha kostet Mercedes-Benz mange kronene i utvikling , og den fyller en liten glippe mellom stasjonsvogn og SUV.
AP170410 Det er en veldig krevende og kritisk utvikling , sier Espelund. 2. mars i fjor ble direktørene i Arsenal, Chelsea, Liverpool og de to Manchester-klubbene avbildet på vei inn til et møte på The Dorchester, et hotell i London.
VG170409 Det er jo de enkelte mennesker som må tilegne seg en demokratisk holdning, noe som er en modningsprosess som bør falle sammen med ens personlige utvikling fra barn til en selvstendig tenkende og samfunnsbevisst voksen.
SA170409 - Trussel nummer én i regionen er fortsatt Nord-Korea, på grunn av uforsvarlig, uansvarlig og destabiliserende program med rakettester og utvikling av kjernefysisk våpenkapasitet, sier Benham.
SA170409 21 er Finn Moe opptatt av vestmaktenes mineutlegging, som « rykker Norge inn i begivenhetenes sentrum », som han sier, mens Tyskland nå ligger « forholdsvis trygt bak Siegfriedlinjen [... ] det gjelder bare å konsolidere stillingen [... ] så kan Tyskland i ro og mak avvente situasjonens videre utvikling ».
DB170409 Det er en positiv utvikling , men nå må USA få Assad fra makta.
AP170409 Uroen og usikkerheten knyttet til landets utvikling av langtrekkende ballistiske missiler som kan bære atomvåpen øker.
AP170409 - Trussel nummer én i regionen er fortsatt Nord-Korea, på grunn av sin uforsvarlige, uansvarlige og destabiliserende program med rakettester og utvikling av kjernefysisk våpenkapasitet, sier Benham.
AP170409 Praktisk-estetiske ferdigheter er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra gleden over å kunne få til noe med egne hender og påvirke nære omgivelser, til kreativ nytenkning og problemløsning i et større samfunnsperspektiv.
AP170409 Dette vil nok dempe prispresset og bidra til en sunnere samfunnsøkonomisk utvikling .
AA170409 Uroen og usikkerheten knyttet til landets utvikling av langtrekkende ballistiske missiler som kan bære atomvåpen øker.
AA170409 - Trussel nummer én i regionen er fortsatt Nord-Korea, på grunn av sin uforsvarlige, uansvarlige og destabiliserende program med rakettester og utvikling av kjernefysisk våpenkapasitet, sier Benham.
VG170408 En omkamp er dermed et spørsmål om utvikling .
SA170408 Vi kan velge å investere dem ; i skole og utdanning, i forskning, i utvikling av nye næringsveier, i infrastruktur som gir oss konkurransekraft i fremtiden.
SA170408 Utdannelse er nøkkelen til et liv i verdighet og respekt og selve fundamentet for utvikling . Èn euro investert i å forhindre vold mot barn, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet, viser tall fra Den europeiske union ( EU ).
SA170408 Og det gir langsiktig og bærekraftig utvikling .
SA170408 Derfor er det meningsfylt å kunne hente frem fire regnestykker som hvordan omsorg for barn gir utvikling til et helt samfunn. Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet.
SA170408 Benken i Heerenveen er i hvert fall ikke det beste for hans utvikling .
FV170408 Benken i Heerenveen er i hvert fall ikke det beste for hans utvikling .
DN170408 Les mer om siste utvikling i terrorsaken her : ¶ 11-åring blant de døde i Stockholm ¶
DN170408 Les mer om siste utvikling i terrorsaken her : ¶ 11-åring blant de døde i Stockholm ¶
BT170408 LEVEKÅR : Utvikling av turisme utenfor byene handler mer om å skape gode levevilkår for lokalbefolkningen enn å dele ut glorete brosjyrer på reiselivsmessen i Berlin, skriver innsender.
BT170408 Utvikling av turisme utenfor byene handler mer om å skape gode levevilkår for lokalbefolkningen enn å dele ut glorete brosjyrer på reiselivsmessen i Berlin.
BT170408 Benken i Heerenveen er i hvert fall ikke det beste for hans utvikling .
AP170408https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Odegaard-sliter-med-a-fa-spilletid--Det-har-utviklet-seg-til-a-bli-en-stor-skuffelse-233620b.html Benken i Heerenveen er i hvert fall ikke det beste for hans utvikling .
AP170408 Nina Witoszek, forskningsleder ved Universitetet i Oslos senter for utvikling og miljø.
AP170408 Benken i Heerenveen er i hvert fall ikke det beste for hans utvikling .
VG170407 Jeg er veldig fornøyd med at ting går bra og at jeg ser en fin utvikling , sier Thorsby.
VG170407 De viser positiv utvikling for det norske musikkmarkedet som helhet, med en vekst på 6,9 prosent fra 2015.
VG170407 Vi risikerer en skummel tilspissing av situasjonen, og det er vanskelig å se at det bidrar til en fredelig utvikling .
VG170407 - Dersom det blir flere angrep er det tegn på en farlig utvikling .
SA170407 mars avviste Lokal utvikling i Time planstarten for ny fylkesvei 44 forbi Bryne.
FV170407 Lørdag går han fra å være dyreparkdirektør til å bli konserndirektør for Dyreparken Utvikling AS.
DN170407 I tillegg var det svak utvikling for utdanning og helse, skriver han i en kommentar til tallene.
DN170407 - Dette partnerskapet åpner opp for nye modeller for utvikling av FPSOer og FPSO-relaterte prosjekter.
DB170407 Seniorforsker Svein Melby konstaterte at Obama nærmest var blitt en tilskuer til Syria-konfliktens utvikling , konstaterte seniorforsker Svein Melby da.
AP170407https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-forsker-om-USAs-flyangrep--Kan-gi-mer-rom-til-islamistiske-grupperinger-618931b.html Russland så på dette som en positiv utvikling i forhold til en internasjonal koalisjon mot IS, sier Holm.
AP170407 Russland så på dette som en positiv utvikling i forhold til en internasjonal koalisjon mot IS, sier Holm.
AP170407 - Jeg har stor forståelse for at byrådet ønsker å justere skjenkeblekkspruten i takt med byens utvikling , sier Per Østvold ( SV ).
VG170406 Demokratisk utvikling og sensur ¶
VG170406 - Kinesere generelt har fått økte friheter, og det har skjedd en positiv utvikling blant annet når det gjelder kvinners rettigheter, ikke-diskriminering i arbeidslivet, og tilgang til skole og utdanning, sier Cecilie Figenschou Bakke Kina-ekspert ved Norsk senter for menneskerettigheter ( SMR ), Universitetet i Oslo, som har ledet SMRs Kina-program i mange år.
VG170406 - En positiv utvikling er at Kinas nedrivning av arbeidsleirer, samt at det har blitt mer juridisk innsyn.
VG170406 Ifølge han dreier det seg i utgangspunktet om spionasjeaktivitet for å støtte opp under egen utvikling eller for å sikre økonomisk vinning.
SA170406 Og med de norske spillerne i rasende utvikling , mener Andersen og mange med ham at Norge kan få en gullalder i denne idretten.
DN170406 - Vi bør modernisere og justere pliktsystemet til behovet for å sikre jevn tilgang av rett råstoff til industrien, sier Ap-lederen, som også lover et løft for forskning og utvikling av hvitfisknæringen dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.
DB170406 Samarbeid, utvikling , historie, tradisjon og kultur.
DB170406 - Jeg ønsker å presisere at Norges Skiforbund ikke sitter på noen fasit når det gjelder trening og utvikling av skisporten, men vi ønsker å bidra, dele kunnskap og erfaringer med andre.
DB170406 Kjemivåpenkonvensjonen ble vedtatt i Paris i januar 1993 og satte et forbud mot utvikling , produksjon og lagring av kjemiske våpen.
DB170406 Dette er en gledelig utvikling , og det viser at Fremskrittspartiet i regjering har møtt utfordringene i norsk økonomi på riktig måte.
DB170406 En av årsakene er at regionreformen legger opp til en fylkesforvaltning der strategisk utvikling av regionene vil få en større plass enn i dag.
DA170406 Myhre, i Eie Eiendomsmegling vil ikke konkludere, men trekker fram en positiv utvikling både med tanke på pris og omsetning.
DA170406 - Det er en utvikling som er i tråd med forventningene og gjenspeiler godt det vi ser i markedet daglig.
DA170406 Daglig leder, Audun Rake, i Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen, er godt fornøyd.
DA170406 - Skeid har hatt en solid sportslig utvikling og våre trenerprofiler har en sterk posisjon i Osloområdet, noe næringslivet begynner å se verdien av, sier Skeids styreleder Erling Geir Iversen.
DA170406 « De Grønne vil øke avgiftene på forurensende flyreiser kraftig for å redusere flytrafikk og stimulere til utvikling av utslippsfri løsninger », heter det i partiets nye utkast til programforslag.
BT170406 Jeg vil påpeke at hensikten med mitt innlegg var å rette oppmerksomheten på en samfunnsmessig utvikling som jeg ikke har sett tidligere i denne debatten.
BT170406 ! Jeg har heller ikke sett eller hørt noen deltakere i denne diskusjonen som mener at jentenes positive utvikling må motarbeides, evt bortsett fra diskusjonen om kvotering av visse studieplasser til fordel for guttene.
AP170406https://www.aftenposten.no/norge/Hver-femte-norske-bistandskrone-til-Norge-618742b.html - Norsk bistand fortsetter å vokse, og er et viktig bidrag til utvikling i verden.
AP170406 Kommentatoren Yochi Dreazen ved Vox.com er enig i at dette er en positiv utvikling .
AP170406 - Norsk bistand fortsetter å vokse, og er et viktig bidrag til utvikling i verden.
AP170406 | Uteskolen : Neste gang du kjeder deg gjennom Østerdalen, kan du tenke på dalens utvikling fra 10.000 år tilbake ¶
AP170406 Og med de norske spillerne i rasende utvikling , mener Andersen og mange med ham at Norge kan få en gullalder i denne idretten.
AA170406 Vi ønsker at bystyret jobber videre sammen med Svartlamon beboerforening og Svartlamon boligstiftelse i utvikling av Nyhavna, og sammen med dem som allerede bor og arbeider der.
VG170405 De fordømte også landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
SA170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
DN170405 - Det er teknologisk utvikling på parken av tre millioner biler som kan få ned klimagassutslippene fra transport.
DN170405 Dette vil i kombinasjon med nye strengere boliglånsregler føre til mye svakere utvikling i boligprisene de neste to månedene.
DN170405 - Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DN170405 Representantenes hus i USA godkjente mandag med overveldende flertall et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
DN170405 - Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DN170405 Kunnskap om beslutningsprosesser og gruppedynamikk er langt viktigere enn kunnskap om snøens utvikling , sier Horgen som ikke tror det er mulig å utdanne en hel generasjon til å ta riktige valg på grunnlag av snøkunnskap.
DB170405 Vi trenger en satsing på nullutslippsskip og - tungtransport, og bør ta globalt ansvar for utvikling av nullutslippsløsninger i noen industrigrener.
DA170405 - Nå handler det om å undergrave Boko Haram og satse på langsiktig utvikling .
DA170405 Det mener Olav Mosvold Larsen, seniorrådgiver i Avinor innen strategi og utvikling .
DA170405 Det er en utvikling som er i tråd med forventningene og gjenspeiler godt det vi ser i markedet daglig.
DA170405 - Positiv utvikling
DA170405 Så kan man godt stille spørsmål ved realismen her, både ved Elviras utvikling og gryende romanse, og de faktiske hendelsene som leder opp til den.
DA170405 Krimmysteriet driver fortellingen framover, men egentlig handler dette om Elviras utvikling , og om mellommenneskelige relasjoner i et lite miljø.
BT170405 Representantenes hus i USA godkjente mandag med overveldende flertall et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
BT170405 Lokal utvikling
BT170405 » Som om ikke dette var nok negativ utvikling for skolens tilnærming til dyslektikere har i tillegg matematikkfaget blitt endret.
BT170405 Det er feil utvikling , de må få den hjelpen de trenger.
BT170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Svakest utvikling har Stavanger med en nedgang på 1,4 prosent, heter det i pressemeldingen fra Eiendom Norge.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html - Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016.
AP170405 Det er begrenset hva datasimuleringene kan gjøre for oss, men flere og bedre ligninger er under stadig utvikling .
AP170405 Konvensjonen forbyr utvikling , produksjon, anskaffelse, lagring, tilbakeholdelse, overføring eller bruk av kjemiske våpen.
AP170405 Representantenes hus i USA godkjente mandag med overveldende flertall et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
AP170405 Konvensjonen forbyr utvikling , produksjon, anskaffelse, lagring, tilbakeholdelse, overføring eller bruk av kjemiske våpen.
AP170405 Svakest utvikling har Stavanger med en nedgang på 1,4 prosent, heter det i pressemeldingen fra Eiendom Norge.
AP170405 - Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016.
AP170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
AA170405 Marcaillou sier FN arbeider med utvikling av 3D-printede proteser.
AA170405 - Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016.
AA170405 Svakest utvikling har Stavanger med en nedgang på 1,4 prosent, heter det i pressemeldingen fra Eiendom Norge.
AA170405 - Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016.
VG170404 Jake Gyllenhaal skal etter planen ha hovedrollen i filmatiseringen av Nesbøs « Sønnen » som er under utvikling .
SA170404 Det er jo en sunn utvikling , markedet har vært spinnvilt, sier Knudsen.
SA170404 Det blir mer lik utvikling i byene fremover, sier Olsen.
DN170404https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2106/Makrookonomi/da-oljenaeringen-sviktet-tok-to-drivere-over-na-mister-ogsa-disse-kraften Usikker utvikling internasjonalt ¶
DN170404https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2106/Makrookonomi/da-oljenaeringen-sviktet-tok-to-drivere-over-na-mister-ogsa-disse-kraften Usikker utvikling i oljeprisen ¶
DN170404https://www.dn.no/nyheter/2017/04/04/2106/Makrookonomi/da-oljenaeringen-sviktet-tok-to-drivere-over-na-mister-ogsa-disse-kraften - En bedre utvikling internasjonalt kan trekke opp norsk eksport, men utviklingen internasjonalt er skjør.
DN170404 Avgjørende for Googles utvikling
DN170404 - Å ansette folk med riktig kompetanse og en forkjærlighet for dristig, kreativ tenking var en strategi som dro Googles utvikling fremover, skrev Schmidt og Jonathan Rosenberg, tidligere produktsjef i Google, i siste utgave av deres bok « How Googles Work ».
DN170404 Kan dagens kollaps i Seadrill-aksjen virkelig være resultatet av millioner av år med menneskelig utvikling i tråd med Darwins utviklingsteori ?
DN170404 Usikker utvikling internasjonalt ¶
DN170404 Usikker utvikling i oljeprisen ¶
DN170404 - En bedre utvikling internasjonalt kan trekke opp norsk eksport, men utviklingen internasjonalt er skjør.
DN170404 Golden Ocean falt noe tilbake tirsdag etter at aksjen har hatt sterk utvikling den seneste tiden.
DN170404 Golden Ocean falt noe tilbake tirsdag etter at aksjen har hatt sterk utvikling den seneste tiden.
DN170404 Dessuten advarte Ap-lederen sterkt mot en utvikling som innebærer økte økonomiske forskjeller i samfunnet.
DN170404 Oljeprisene viser stabil utvikling tirsdag morgen, men prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje er rundt 30 cent lavere per fat enn de var da Oslo Børs stengte mandag.
DN170404 Advarselen fra Nord-Korea kom bare timer før Representantenes hus i USA med overveldende flertall godkjente et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
DN170404 Myndighetene har bestemt at Xiongxian kommune skal bli et senter for en ny fase i Kinas modernisering og utvikling .
DN170404 - Xiongan vil bli en moderne by for innovasjon og utvikling hvor vi vil legge stor vekt på miljø og en bærekraftig utvikling , sa Xi til kinesiske medier.
DN170404 - Xiongan vil bli en moderne by for innovasjon og utvikling hvor vi vil legge stor vekt på miljø og en bærekraftig utvikling, sa Xi til kinesiske medier.
DB170404 Men jeg har ingen tvil om at Romelu kommer til å fortsette sin utvikling .
DB170404 All utvikling er positiv, så det her kan faktisk være okei, sier Lundbäck til den svenske avisen.
DB170404 I et Facebook-innlegg utdyper Gonçalves sin frykt for fotballens utvikling i Portugal.
DB170404 Advarselen fra Nord-Korea kom bare timer før Representantenes hus i USA med overveldende flertall godkjente et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
DA170404 Han sier dette er ny utvikling i den forstand at Kina tidligere har vært rimelig aksepterende overfor religion.
DA170404 - Både IT-bedrifter og selskaper innen medisinsk forskning og utvikling , er eksempler på kunnskapsintensive, forretningsmessige tjenestenæringer med høy verdiskapning, nevner han.
DA170404 « Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport, herunder el og hydrogen », heter det der.
BT170404 Advarselen fra Nord-Korea kom bare timer før Representantenes hus i USA med overveldende flertall godkjente et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.
AP170404https://www.aftenposten.no/verden/Kina-forsker--Er-redd-hele-besoket-drukner-i-fisk-618472b.html - I tillegg til å trekke frem positive synspunkter, som at Kina har hatt en formidabel utvikling , kan hun med fordel uttrykke at hun er bekymret over tilstrammingen Kina har gjort på mange felt i de siste årene, sier Bøckman og ramser opp : ¶
AP170404 - I tillegg til å trekke frem positive synspunkter, som at Kina har hatt en formidabel utvikling , kan hun med fordel uttrykke at hun er bekymret over tilstrammingen Kina har gjort på mange felt i de siste årene, sier Bøckman og ramser opp : ¶
AP170404 Det er jo en sunn utvikling , markedet har vært spinnvilt, sier Knudsen.
AP170404 Det blir mer lik utvikling i byene fremover, sier Olsen.
AA170404 Å få en slutt på Nord-Koreas utvikling og testing av kjernefysiske våpen og raketter er høyt prioritert av president Donald Trump, og Tillersons møte blir første gang han stiller i Sikkerhetsrådet.
AA170404 Og det er i lærerutdanningens pedagogikk og spesialpedagogikk at relasjoner, læring og utvikling er sentrale temaer.
VG170403 Det skaper utvikling , poengterer mannen som var midtstopper da Norge slo Brasil i 1998-VM.
VG170403 Han har vært veldig viktig for min utvikling , sier 17-åringen.
VG170403 Han har spilt en nøkkelrolle i Vetlesens utvikling .
SA170403 Mangel på kunnskap reduserer næringens muligheter for utvikling og verdiskaping.
SA170403 KRONIKK : Forskning er nøkkelen til en vellykket utvikling for reiselivsnæringen.
SA170403 Det er en utvikling både internasjonalt og i Norge, og vi ser at det er den veien vi må gå, sier Gultvedt.
SA170403 - For et lite barn er blikk-kontakt, delt oppmerksomhet og samhandling med sine omsorgspersoner utrolig viktig for barnets utvikling .
DN170403 Nå er optimismen økende, og indeksen viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend.
DN170403 Indeksen ga salgssignal fra en formasjon på slutten av 2015 og falt tilbake og hadde en ganske nøytral utvikling i fjor.
DN170403 Her hjemme viser hovedindeksen på Oslo Børs en sidelengs utvikling på kort sikt, men den ligger fremdeles i en stigende trendkanal på mellomlang sikt.
DN170403 Amerikanske børser falt svakt mandag, etter blandet utvikling på de globale børsene.
DN170403 Og dette forholdstallet har helt siden 1880-tallet vært en god indikator for fremtidig utvikling på børsene, særlig når den har passert 30.
DN170403 - Han har utmerkede forutsetninger for å lede Telecomputing i neste fase med strategisk utvikling og fortsette å skape vekst i organisasjonen og gjennom oppkjøp, sier Thomas Klitbo, partner i eierselskapet IK Investment Partners.
DN170403 Han sier han ser på NTB som en bedrift i konstant utvikling , noe han motiveres av.
DB170403 - Ivan Näsberg hadde en veldig fin utvikling i Sverige og tar stadig nye steg nå.
DB170403 - Ivan Näsberg hadde en veldig fin utvikling i Sverige og tar stadig nye steg nå.
DB170403 Positiv utvikling i Norge ¶
DB170403 Foto : Äkta Vara ¶ UTVIKLING : - Utviklingen rundt merking av varer i Norge er positiv, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
DB170403 - Det er en litt uheldig utvikling , så den publisiteten TVNorge fikk forrige uke rundt teknologien som ikke fungerte, ser ut til å ha vært stort sett negativ for tv-seingen, sier Morten Wiberg, TV-sjef i mediebyrået Carat.
DB170403 Borghild Tønnessen-Krokan, leder i Forum for utvikling og miljø ¶
DA170403 Verden trenger energi for utvikling , for å ta folk ut av fattigdom.
BT170403 - For et lite barn er blikk-kontakt, delt oppmerksomhet og samhandling med sine omsorgspersoner utrolig viktig for barnets utvikling .
BT170403 Politiets Fellesforbund har lenge vært tilhenger av generell bevæpning ; ikke fordi det er en ønsket utvikling , men fordi det « tvinger seg frem ».
BT170403 I store deler av psykologien er et av det viktigste for utvikling og relasjonsbygging ansikt-til-ansikt kontakt.
BT170403 Det blir feigt og urettferdig mot jenter og kvinner å prøve å motvirke jenters positive utvikling i utdanningssystemet.
BT170403 Det blir feigt og urettferdig mot jenter og kvinner å prøve å motvirke jenters positive utvikling i utdanningssystemet.
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando ( TRADOK ), og som fagsjef her.
AP170403 Internasjonalt har det vært fokusert på utvikling av effektive søkeverktøy for elektronisk pasientjournal i flere tiår.
AP170403 Helsepersonell skal først og fremst ha fokus på pasientbehandling, og ikke at de, satt på spissen, må involveres tungt i arbeid knyttet til utvikling og vedlikehold av kliniske ordlister.
AP170403 Det er derfor ikke bærekraftig for lille Norge å basere seg på en ekspertsystem-tilnærming for utvikling av effektive konseptuelle søkeverktøy i helsevesenet.
AP170403 Uansett utfall av denne saken, er det en trist utvikling .
AP170403 Trist utvikling
AP170403 - Slik Finanstilsynet beskriver hvitvaskingsarbeidet i årsmeldingene for 2015 og 2016, opplever Finans Norge at det er en påviselig positiv utvikling innen næringen når det gjelder etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, sier fagsjef Else-Cathrine Lund i næringsorganisasjonen Finans Norge.
AP170403 Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando ( TRADOK ), og som fagsjef her.
AP170403 - For et lite barn er blikk-kontakt, delt oppmerksomhet og samhandling med sine omsorgspersoner utrolig viktig for barnets utvikling .
AA170403 Han sier han ser på NTB som en bedrift i konstant utvikling , noe han motiveres av.
AA170403 Men vi er opptatt av å skape utvikling , og dette handler også om å gi plass til andre arrangement.
VG170402 Jeg satte Jerv foran Start i mitt tabelltips for noen uker siden, men Start har hatt en bra utvikling med seire over både Odd, Sandnes Ulf, Mjøndalen og Jerv.
VG170402 I « mektig » legger han økonomisk utvikling , militær styrke og evne til å påvirke verden, blant annet gjennom felles globale vedtak, eksemplifisert gjennom Paris-avtalen, hvor verdens land forpliktet seg til å kutte klimautslippene.
SA170402 Dramatisk utvikling
SA170402 For Frogners del vet vi at det der jobbes ekstremt godt, klubben har flere på landslaget, og vil helt sikkert bidra til utvikling av badminton fremover.
FV170402 - For et lite barn er blikk-kontakt, delt oppmerksomhet og samhandling med sine omsorgspersoner utrolig viktig for barnets utvikling .
DB170402 - Det er en helt annen type utvikling enn Ardennene.
DB170402 ( Dagbladet ) : Motebransjen er i stadig utvikling , og enkelte gjør mye for å vekke oppsikt i det som allerede kan føles ut som et overfylt marked.
BT170402 Det er opplagt at kunst og håndverk, på samme måte som andre fag, trenger endring og utvikling .
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Han påpeker at dette bare er starten på en utvikling som trolig vil akselerere i årene som kommer.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Han påpeker at dette bare er starten på en utvikling som trolig vil akselerere i årene som kommer.
AP170402 Han påpeker at dette bare er starten på en utvikling som trolig vil akselerere i årene som kommer.
AP170402 - Fra Europa til sørøstlige Asia sparer vi nå om lag 10 dager, ifølge lederen for Russlands statlige ekspertråd for utvikling av Arktis Jurij Sytsjev.
AP170402 Det er en femårskontrakt med mulighet for forlengelse - hvis bygningen med Vippa ikke kommer i veien for Oslos utvikling , sa Heidi Bjerkan da Aftenposten var innom på en forhåndsvisitt sist høst.
AP170402 For Frogners del vet vi at det der jobbes ekstremt godt, klubben har flere på landslaget, og vil helt sikkert bidra til utvikling av badminton fremover.
VG170401 * 1 Økte kostnader for utvikling , tilpasning, testing og utrulling av ny løsning. * 1 Utfordringer med brukeropplæring, veiledninger og support både ved innføring, og ikke minst forvaltning og videreutvikling. * 1 Dokumenter og informasjonselementer er like spredt lagret som tidligere. * 1 Informasjonsdeling og samhandling
VG170401 Det er også foreslått dramatiske kutt i USA-ledet helse, utvikling og klima-arbeid.
VG170401 Der kommer det fram at Clinton mener Trumps forslag om å kutte 31 prosent av det amerikanske utenriksdepartementet og organet for internasjonal utvikling vil gjøre USA mindre trygt og samtidig undergrave USAs internasjonale ståsted.
VG170401 Administrasjonens foreslåtte kutt i internasjonal helse, utvikling og diplomati vil være et slag for kvinner og barn og et alvorlig feilgrep for landet vårt, sa Clinton, ifølge AFP.
DB170401 Som den humanitære situasjonen, den humanitære situasjonen i Gaza, som er svært bekymringsfull, og mulighetene til å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling på Vestbredden, sier Børge Brende.
DB170401 Ulikheten øker i hele den vestlige verden, på grunn av tunge, internasjonale trender, som teknologisk utvikling , globalisering og en redusert andel av de totale inntektene som går til lønnstakere.
DB170401 Til dels er det fordi vi har vært heldige med at globaliseringen har gitt oss en usedvanlig god økonomisk utvikling .
DA170401 BREMSER UTVIKLING : Heineken sier at de « brygger en bedre framtid » for afrikanske land.
DA170401 - Store norske investeringer i en slik industri er uetiske og ikke i tråd med norske ambisjoner om å ha en helhetlig og samstemt politikk for utvikling det satsing på god helse, voldsforebygging, og kvinners rettigheter er sentralt, sier Morten Lønstad i organisasjonen FORUT.
DA170401 Strømsgodsets utvikling blir interessant å følge etter at ressurspersonene fra Drammen havnet på Oslo Øst.
DA170401 Det er brukt solid med penger på lokalet og på utvikling av konseptet, som det heter.
DA170401 Utstillingen på Henie Onstad kunstsenter viser et engasjerende og sterkt kunstnerskap med avgjørende betydning for utvikling av norsk fotokunst.
AP170401 Området har behov for bymessig utvikling og fortetting ».
AP170401 Vi har i planen definert 13 store kollektivknutepunkter hvor vi ønsker utvikling og fortetting.
AP170401 Områdene har en radius på henholdsvis 500 og 700 meter, og det vurderes hvor egnet de er for utvikling og utbygging.
AP170401 Hun er helt enig med byrådet i at det er behov for fortetting og utvikling i Oslo.
AP170401 Her er det mange hindringer som gjør at en del grunneiere ikke ønsker utvikling på kort sikt.
VG170331 Om han er blitt enig med klubben vet jeg ikke, sier Bård Wiggen, leder for fotball og utvikling i Viking til VG.
VG170331 Her ville Vålerenga vært en fantastisk mulighet akkurat nå, med en ny trener som er kjent for å være god på utvikling av unge spillere.
VG170331 - Vi tenker kun på utvikling .
VG170331 En meget negativ utvikling er at de kinesiske myndighetene også arresterer advokater, som forsvarer de som er arrestert for å ha brukt sine menneskerettigheter.
VG170331 - Hva skjer av positiv utvikling ?
VG170331 - Hovedbildet er at vi ikke kan se noen stor positiv utvikling .
VG170331 Ikke bare har Kina inngått en rekke handelsavtaler med både europeiske og asiatiske partnere, Kina har gjennomgått en rivende utvikling og er i ferd med å bli verdens største økonomi, sier Skogen Lund.
SA170331 Pårørende og eldre mener det er en frustrerende utvikling .
DN170331 Regjeringen mener trekker frem tre punkter som oppsummerer hva som er viktig for en vellykket utvikling fremover : ¶
DN170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
DB170331 Her i Molde skal vi være sultne, som ikke stopper andres utvikling .
DB170331 - Det er spennende med utvikling , men det er vanskelig å si noe konkret før man har prøvd utstyret.
DB170331 - Vi har sett en utvikling til det verre på flere områder, blant annet fengsling av advokater, begrensninger i ytringsfriheten og internettsensur, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge til NTB.
DB170331 - Det er viktig å ikke gå med på premisset at det enten er økonomisk samarbeid og utvikling eller menneskerettigheter, uttaler Folkvord.
DB170331 Det skal være fire unge mennesker som er nysgjerrige på hva framtida byr på, og som kan vise at det er i samspillet mellom ansatte, ledere og eiere i ute i bedriftene at nyskaping og utvikling skjer.
DB170331 Det eneste som ifølge Rege og Størksen skiller Agderprosjektet fra filmen og fra det som foregår i barnehager generelt, er at de ansatte « støtter mer aktivt opp om utvikling av barnas sosiale ferdigheter ».
DB170331 Ut fra vinklingene er det lett å få inntrykk av at « skoledøden » er en utelukkende negativ utvikling .
DB170331 Og lukten er ett av tegnene på at mugg og bakterievekst er i utvikling . 
 ¶
DA170331 " - Samfunnet er i utvikling , og det samme må Parat og andre være.
AP170331 Statsministeren møter i løpet av besøket også selskapets grunnlegger og leder Jack Ma, som i likhet med Solberg er ambassadør for FNs mål for bærekraftig utvikling .
AP170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AA170331 Et enstemmig formannskap vedtok at man nå skal inngi en politianmeldelse som omhandler mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS.
AA170331 - Vi har sett en utvikling til det verre på flere områder, blant annet fengsling av advokater, begrensninger i ytringsfriheten og internettsensur, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge til NTB.
AA170331 - Det er viktig å ikke gå med på premisset at det enten er økonomisk samarbeid og utvikling eller menneskerettigheter, uttaler Folkvord.
AA170331 Et trygt arbeidsliv, velstandsvekst som når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen, er sentralt for en god utvikling fremover, ifølge regjeringen.
AA170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AA170331 Anmeldelsen omhandler " mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS ", skriver Adresseavisen. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Både Bernt Østhus og Rune Olsøs navn stod oppført i avtalen, som ble inngått med Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS.
VG170330 Jeg er overbevist om at det kommer til syne at dette har vært en dårlig beslutning av Storbritannia, og en ubehagelig utvikling for EU, svarte Monti ifølge Express.
VG170330 Målet var ei utvikling av hele Nord-Trøndelag.
VG170330 Balansert regional utvikling ble den nordtrønderske formen for overenskomst, med et sterkt fylkesting som samordnende organ.
SA170330 « Ghost in the shell » advarer på det sterkeste mot en teknologisk utvikling filmen først prøver hardt å fjetre og fascinere oss med.
SA170330 Fredrik Haugen ble løpende mye imellom i Mesterfinalen, men han fikk vist frem sin utsøkte innleggsfot, og fra tidligere kamper vet vi at han kan, og at han er i utvikling .
DN170330 Butikker med salg av elektriske varer, møbler og tekstiler og interiør har også hatt en positiv utvikling denne perioden.
DB170330 Nødvendige endringer og utvikling av anlegget, vil følge av eventuelle krav fra FIS, men vi er klare til å følge utviklingen som verdens ledende skiflyvningsarrangør og hopparena.
DB170330 - Tilgang på kapital en er viktig forutsetning for utvikling av næringslivet.
DB170330 - Elbilmarkedet er i en rivende utvikling hvor mange nye modeller kommer på markedet i år og neste år, sier Rees.
DB170330 « Ja, det er mulig å kompensere for fallende oljeproduksjon gjennom en helhetlig omlegging til et fornybartsamfunn med forskning og utvikling og utbygging hvor vi bruker vår kunnskap fra olje og gassutvinning som vårt fortrinn », sa Line Henriette Hjemland den gang.
DB170330 Vi som beundrer Tyrkias mangfoldige og rike kultur, og i tiden etter AK-partiets maktovertakelse så med visse forhåpninger på en utvikling i retning av et fungerende demokrati i Tyrkia, ser med oppriktig bekymring på det diktatoriske samfunnet Recep Tayyip Erdogan ønsker å skape gjennom disse farlige, konstitusjonelle endringene.
DA170330 De skal være opptatt av utvikling .
DA170330 Dag Eilev Fagermo er genuint opptatt av utvikling av lokale spillere og skryter av lokale spillere i Telemark.
DA170330 Oppdrettsnæringen har et stort engasjement og satsingsvilje på god utvikling .
DA170330 LES OGSÅ : Stavanger får pris for utvikling av sentrum ¶
BT170330 - Dette er en utvikling vi ikke hadde ventet.
BT170330 I Margreth Olins vakre film « Barndom » får vi det endelig bekreftet - det er gjennom leken barna får leve i sin nysgjerrighet og indre utvikling .
BT170330 Fredrik Haugen ble løpende mye imellom i Mesterfinalen, men han fikk vist frem sin utsøkte innleggsfot, og fra tidligere kamper vet vi at han kan, og at han er i utvikling .
AP170330 Dette er første gang Putin selv kommenterer de siste ukenes utvikling av saken i USA.
AP170330 « Vår solide utvikling er resultatet av et strengt kvalitetsfokus, som definerer våre handlinger i den daglige driften.
AP170330 Fredrik Haugen ble løpende mye imellom i Mesterfinalen, men han fikk vist frem sin utsøkte innleggsfot, og fra tidligere kamper vet vi at han kan, og at han er i utvikling .
VG170329 Den bringer turister hit, og den vil bringe med seg handel og utvikling , sier han.
VG170329 - Her oppe ved Svartehavet har vi ikke hatt så mye utvikling før, så vi ønsker alle disse prosjektene velkommen.
SA170329 Det var Sir James Barrie som skapte det imaginære eventyrlandskapet Aldriland, og det er noe aldriland-lignende over annonsene som for tiden er på trykk og nett for store nærings- og leilighetsprosjekter under utvikling i Stavanger.
SA170329 Det er helt sikkert tilfeldig, men på illustrasjonen har toppen på høyblokka « fordunstet » i en sky på himmelen, og de øverste etasjene ligger skjult bak en tekstlapp med påskriften « Under utvikling ».
DN170329 En slik utvikling slutter som regel ikke lykkelig, sa Ingves på seminaret Bank & Finans i Stockholm ifølge Affärsvärlden.
DN170329 Stortingets utdanningskomite mener tradisjonelle og delvis fastlåste strukturer i markedet i for liten grad bidrar til utvikling av nye digitale læremidler.
DB170329 I dag er det om lag 4.000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge ( UPN ).
DA170329 I dag er det om lag 4.000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge ( UPN ).
AP170329 Fremmer ikke utvikling
AP170329 I dag er det om lag 4000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge ( UPN ).
AA170329 En svakere økonomisk utvikling i Kina har også bidratt til å dempe etterspørselen etter utskårne gjenstander i elfenbein.
AA170329 I dag er det om lag 4.000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge ( UPN ).
AA170329 I dag er det om lag 4.000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge ( UPN ).
AA170329 Den detaljerte kurven over aksjens utvikling viste at den startet klatringen i tiden rundt nyheten om at selskapet nedbemanner tilsvarende rundt 500 årsverk - og ikke minst omtrent da de siste lagertallene fra USA ble publisert.
AA170329 40 milliarder har i en femårsperiode gått til utvikling på en rekke felt.
VG170328 Det er en bevisst provokasjon fra en organisasjon som en gang spilte en viktig rolle i dette arbeidet, men som de siste årene under sin nåværende ledelse dessverre har hatt en negativ utvikling .
VG170328 I en pressemelding tirsdag kveld, underskrevet de seks trossamfunnene, utrykker de sin bekymring for organisasjonens utvikling .
VG170328 STABILT : Trondheim har stabile boligpriser, og har hatt en jevn utvikling de siste årene.
VG170328 - Den tydelige tendensen er motsatt utvikling i Oslo og Stavanger enn det vi hadde i fjor.
SA170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
FV170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
FV170328 Han ser utvikling .
DN170328 « Sirkulær økonomi », gjenbruk og materialgjenvinning for at ressurser ikke går tapt, er nødvendig for en fornuftig utvikling og bruk av begrensede ressurser.
DN170328 Videre mener Aaserud at markedet begynner å innse at reformene i USA vil ta lengre tid enn ventet, og han tror på en volatil utvikling fremover.
DB170328 - Jeg har vært noen år på sprintlandslaget og har hatt bra utvikling der, men jeg tror også det kan være greit å få et miljøskifte.
DB170328 - Vi har fått en annen form for strategisk utvikling i rittene.
DB170328 Schlumberger er et av selskapene som kan få en nøkkelrolle i en slik utvikling , General Electric et annet, » sa Trøim.
DA170328 Med den usikkerhet som er skapt ved de siste dagers debatt om Forsvarets evne til å trygge landet, er det sørgelig hvis HV svekkes og Sjøheimevernet legges ned samtidig som vi på grunn av den siste tids utvikling faktisk må trappe opp bevilgningene til Forsvaret mer enn dagens forutsetninger.
DA170328 I tillegg til å ha jobbet fem år ved Senter for atferdsforskning i Stavanger, med utvikling og oppfølging av mobbeprogrammer i samarbeid med rek- torer og skoleiere, var han også med i arbeidet med Connect-programmet for forebygging av vold og mobbing i Osloskolen.
BT170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Styrelederen-i-Sor-Tronderlag-idrettskrets---NIF-har-en-omdommeutfordring-233027b.html Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
AP170328 De følger dermed en utvikling de siste årene hvor kravene til norsk settes høyt.
AP170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
AA170328 Samtalene dreide seg mest om handel og økonomisk utvikling , inkludert kjernekraftsamarbeid, men også om militære forbindelser.
AA170328 Også de store børsene i Europa hadde en positiv utvikling .
AA170328 Trondheim by på sin side ønsker seg blant annet vekst og utvikling , arbeidsplasser, internasjonale mesterskap, store konsertbegivenheter og et godt bymiljø.
VG170327 - Jeg har et brennende ønske om å jobbe med unger og utvikling .
VG170327 Da han møtte den russiske banksjefen var han midt i forhandlinger om utvikling av selskapets familiens forretningsbygg på Fifth Avenue i New York.
VG170327 Men det siste årets utvikling har vel vist at sannlighet helt uten hensyn til fakta bærer galt av sted, når presidenten i USA kan hevde at millioner av illegale velgere stemte på hans motkandidat eller at han er blitt ulovlig overvåket sin forgjenger, og en hel industri av « alternative medier » tar det for god fisk, selv nå
VG170327 Da tar jeg også høyde for at man ser hen til en gradvis utvikling i straffenivået i den type saker.
VG170327 Porsche er involvert i utvikling av motoren, og Kortezh antydet tidlig at bilen skal utstyres med en turbomatet V12.
VG170327 En ny limousin for president Putin er under utvikling , men den russiske presidenten får ikke like eksklusivt kjøretøy som den amerikanske.
SA170327 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
SA170327 Det kan ingen hindre dem i, men ideelt sett må TIL være så gode på utvikling at de får de beste talentene.
SA170327 Solskjær følger med i fotballens utvikling han også.
SA170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
FV170327 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
FV170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
DB170327 Årsaken til at støtten ble trukket, skal ifølge Nav skyldes en dialog mellom Din utvikling og etaten.
DB170327 Wallmark understreker at kvinnen har rett til å vite hva Din utvikling har sagt til Nav om hennes innsats i jobbsøkerprosessen, hvis disse opplysningene skal brukes som begrunnels